Sony | KDL-55W955B | Sony KDL-55W955B Инструкция по эксплуатации

1
Television
Quick Start
Guide
3
A
A
< 14 mm
Краткое руководство
RU
Короткий посібник
UA

R03
CATV
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
B
M5 × 16 (4)
CATV
R03
(2)
2
HDMI
SCART
< 12 mm
J1(2) J2(2)
ROUTER
B
< 21 mm

*
(2)
ROUTER
Название продукта: Телевизор
Назва виробу: Телевізор
Перед транспортировкой телевизора см. раздел “Сведения по безопасности” в документе
“Справочное руководство”.
Чтобы изменить положение настольной подставки, см. документ “Справочное руководство”.
Перед транспортуванням телевізора ознайомтеся з інформацією в Довіднику, розділ «Інформація
щодо безпечної експлуатації».
Інструкції з перестановки настільної підпори читайте в довіднику.
* Приставку с функцией записи подключите
для приема кабельного
вещания и к для приема спутникового вещания дополнительно.
Подключение к Интернету: проводное (используйте сетевой
кабель категории 7) (A), беспроводное (B). Для получения
информации о настройках маршрутизатора обратитесь к
производителю или см. руководство, прилагаемое к
маршрутизатору.
Підключення для ефірної чи кабельної антени (A),
з кабельним/супутниковим декодером (B). Виберіть
підключення HDMI або SCART.
Підключення до Інтернету: дротове (використовуйте кабель LAN
категорії 7) (A), бездротове (B). Параметри маршрутизатора шукайте
в посібнику з його експлуатації або звертайтеся до виробника.
Подключения: для антенны или кабеля (A), при наличии
кабельной/спутниковой приставки (B). Выберите подключение
HDMI или SCART.
* Декодер із функцією записування: підключіть до гнізда
для кабельного
телебачення і додатково до гнізда для супутникового телебачення.
×6
KDL-55W955B
© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-541-084-11(1)
Television
1
3
Справочное руководство
RU
Довідник
UA
1
6-8 mm
M4
x2

2


2
3
2
Проведите пальцем от кнопки HOME вверх в сторону центра, чтобы выполнить поиск
содержимого (например, телевизионных программ, интернет-содержимого и т.д.). Содержимое,
отображаемое при выполнении операции Discover, зависит от модели/региона/страны.
Проведіть пальцем угору від кнопки HOME у напрямку центру, щоб виконати пошук контенту
(телепередачі, Інтернет-контент тощо). Матеріали, що відображаються у вікні Discover, залежать
від моделі телевізора, країни та регіону.
Справочное руководство: разделы “Сведения по безопасности”, “Меры предосторожности”,
“Другие подключения”, “Поиск неисправностей”, “Технические характеристики”
Довідник : інформація щодо безпечної експлуатації, застереження, інші підключення,
усунення несправностей, технічні характеристики
3

i-Manual : информация об использовании всех функций телевизора
i-Manual : інформація про використання всіх функцій телевізора
Нажмите кнопку SOCIAL VIEW, чтобы поговорить с друзьями во время просмотра телевизора.
Доступность функций социального просмотра может отличаться в зависимости от модели
телевизора/региона/страны.
Установка: Не прокладывайте кабель питания вместе с другими кабелями.
Выполните экранные начальные настройки.
Встановлення: Не кладіть кабель живлення з іншими кабелями.
Дотримуйтеся інструкцій із початкової настройки, що відображаються на екрані.
Натисніть SOCIAL VIEW, щоб спілкуватися з друзями під час перегляду телевізора. Перелік
доступних функцій для Соц. Мережі залежить від моделі телевізора, регіону та країни.
http://support.sony-europe.com/
Download PDF