Sony | DAV-DZ840M | Sony DAV-DZ840M Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

(1)
4-262-759-11(1)
Руководство по быстрой настройке
Посібник із швидкого настроювання
DAV-DZ340M/DZ640M/DZ840M
Для получения дополнительной информации см. Инструкции по эксплуатации.
Докладніше див. у Посібнику з експлуатації
1
2
Для моделей DAV-DZ640M/DZ840M необходима сборка динамиков. См. “Руководство по установке
динамиков” (прилагается).
Для моделей DAV-DZ640M/DZ840M необхідно зібрати динамік. Див. інструкції у «Посібнику з
установки динаміків», що постачається.
Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.
Оберіть спосіб підключення для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.
Подключение динамиков/Підключення динаміків
Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під’єднання телевізора/телеприставки
Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеошнурів до телевізора
DEO
TV/VI
Подключение кабелей динамиков к динамику/Підключення шнурів динаміка до динаміка
Задняя панель передних,
центральных динамиков и
динамиков объемного звучания
Задня сторона фронтальних
динаміків, динаміків об’ємного
звучання та центрального динаміка
Подключайте кабель таким образом, чтобы
цветная трубка кабеля совпала по цвету с цветом
отметки на задней панели динамика.
Під’єднайте шнур, забезпечивши збіг кольорів
позначки на шнурі та етикетки на задній стороні
динаміка.
TV
R
AL
COMP
TL
OU
AUDIO
IAL
COAX
HDMI
OPTIC
O IN
T VIDE
ONEN
T
L OU
DIGITA
IN
Y
PB/CB
R
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
OOFER
SUBW
SUR R
ER
CENT
TR
FRON
TL
FRON
TV
ВИДЕО
ВІДЕО
Y
ARC
Белый
Білий
RS
SUR L
RS
Серый
Сірий
Синий
Синій
Красный
Червоний
Зеленый
Зелений
Фиолетовый
Фіолетовий
PR
PB
O OUT
VIDEO
OUT
T VIDE
ONEN
COMP
Метод 1
Спосіб 1
OUT
Метод 3*2
Спосіб 3*2
Метод 2*1
Спосіб 2*1
*1 Не прилагается.
*2 Не прилагается. Гнездо COMPONENT VIDEO OUT имеется только у моделей DAV-DZ640M/DZ840M.
*1 Не постачається.
*2 Не постачається. Гніздо COMPONENT VIDEO OUT доступне лише для моделі DAV-DZ640M/DZ840M.
TV
SPEAKE
SPEAKE
IN
PR/CR
Для всех моделей: подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом
гнезд SPEAKERS на устройстве.
Для всіх моделей, під’єднайте шнури динаміків, забезпечивши збіг кольорів з кольорами гнізд
SPEAKERS пристрою.
Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
VIDEO
Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіошнурів від телеприставки
Если телевизионная приставка не используется, см. “Подключение телевизора/телевизионной приставки” в
Инструкциях по эксплуатации.
Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Під’єднання телевізора/телеприставки» у Посібнику з експлуатації.
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
AUDIO
DEO
OUT
TV/VI
TV
FRONT L
AL
TL
CO
DIO OU
R AU
Основное устройство
Основний пристрій
L OUT
DIGITAAXIAL
T
L OU
DIGITA
R
L
IAL
COAX
OPTIC
ЗВУК
АУДІО
L OUT
DIGITTIACAL
OP
SUR R
R
AUDIO
IN
L
TV
L
DIGITA
IN
Метод 1*1
Спосіб 1*1
AL
OPTIC
TV
SUR L
В качестве примера используется модель DAV-DZ340M.
На ілюстраціях зображено модель DAV-DZ340M.
©2011 Sony Corporation Printed in China
Метод 2*2
Спосіб 2*2
*1 Не прилагается.
*2 Не прилагается. Гнездо TV (DIGITAL IN OPTICAL) имеется только у модели DAV-DZ840M.
*1 Не постачається.
*2 Не постачається. Гніздо TV (DIGITAL IN OPTICAL) доступне лише для моделі DAV-DZ840M.
3
Быстрая настройка/Виконання швидкого настроювання
Вставляйте диск только после выполнения быстрой
настройки.
3
ªËÃǎÍÅ»
Не вставляйте диск, доки не буде виконане швидке
настроювання.
1
Подсоедините кабель питания
переменного тока.
Форма настенной розетки в разных странах/регионах
отличается.
Підключіть шнур живлення змінного
струму.
4
Переключите селектор входного сигнала
на телевизоре, чтобы отобразилась
индикация “SONY Home Theatre System”.
Перемкніть селектор входів телевізора
для відображення «SONY Home Theatre
System».
Установите каждый элемент с помощью
/// и .
Установіть кожен із перелічених нижче
параметрів за допомогою /// і .
Форма стінної розетки може відрізнятися залежно від
регіону.
///, (ENTER)
2
Включите основное устройство и
телевизор.
Увімкніть живлення основного пристрою
та телевізора.
/
Отображение элементов зависит от зоны.
ªËÃǎÍÅ»
Елементи, що відображаються, можуть відрізнятися залежно від країни.
Home Theatre System
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
Выберите язык экранной индикации.
Виберіть мову екрана.
/,
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Выберите форматное соотношение подключенного телевизора.
Виберіть пропорції підключеного телевізора.
/,
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
OFF
CONTROL FOR HDMI:
AUDIO RETURN CHANNEL:
OFF
YCBCR/RGB(HDMI):
YCBON
CR
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
Выберите [ВКЛ] при подсоединении основного устройства к телевизору с помощью
кабеля HDMI.
Виберіть значення [ON] під час підключення основного пристрою до телевізора за
допомогою кабелю HDMI.
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
/
(питание/живлення)
Основные процедуры настройки завершены. Для получения информации о воспроизведении
дисков и использовании других функций см. документ “Инструкции по эксплуатации”
(прилагается).
Основне настроювання завершено. Детальнішу інформацію щодо відтворення дисків і
багатьох інших функцій див. у Посібнику з експлуатації (постачається).
Download PDF

advertising