Sony | DAV-DZ610 | Sony DAV-DZ610 Руководство по установке

4-165-476-31(1)
Список деталей/Список частин





(1)
Руководство по установке динамиков
Посібник з установки динаміків
1


DAV-DZ610/DZ710/
DAV-TZ510/TZ710
© 2010 Sony Corporation Printed in China
2

Русский
Отверстия под винты
Отвори для гвинтів
Застелите пол, чтобы не повредить его покрытие при сборке динамиков.

1 Согните кабель динамика () и перекрутите его. Затем протяните кабель динамика
через нижнее отверстие в основании ().
Используйте кабели динамиков следующим образом.
‒ Передний левый динамик (L): белый
‒ Передний правый динамик (R): красный
‒ Левый динамик объемного звучания* (L): синий
‒ Правый динамик объемного звучания * (R): серый
* Только для моделей DAV-DZ710 и DAV-TZ710.

3

2 Протяните кабель динамика () через нижнюю часть стойки () и вытяните его через
3
4
верхнюю часть; продолжайте протягивать кабель динамика через отверстие в нижней
части динамика () и вытягивать его через отверстие на задней панели динамика.
Вставьте стойку () в отверстие в нижней части динамика () так, чтобы серебристый
винт в верхней части стойки был обращен к передней части динамика.
Отрегулируйте высоту динамика () с помощью отверстий , ,  или , затем
закрепите стойку (), используя два винта ().
 Отверните черный винт, если необходимо использовать отверстия ,  или . Убедитесь,
что черный вывернутый винт утилизирован, поскольку в дальнейшем он не понадобится.
 Не отворачивайте серебристый винт.
5 Подсоедините кабель динамика (). Затем закрепите кабель динамика, разместив его в
Серебристый винт
Срібний гвинт

4

пазу.
6 Вставьте стойку () так, чтобы выемка в нижней части стойки совместилась с выступом

на основании (), затем закрепите стойку с помощью винтов ().




Українська
Для использования ,
 или :
Аби скористатися ,
 або :
Застеліть підлогу тканиною, аби запобігти її пошкодженню під час монтажу динаміків.
1 Складіть шнур динаміка () та скрутіть його. Потім просуньте шнур динаміка крізь отвір
у базі () знизу.
Розведіть шнури динаміків таким чином:
‒ Лівий фронтальний динамік (L): білий
‒ Правий фронтальний динамік (R): червоний
‒ Лівий динамік об’ємного звучання* (L): синій
‒ Правий динамік об’ємного звучання* (R): сірий
* Тільки для моделей DAV-DZ710 і DAV-TZ710.
Черный винт
Чорний гвинт
5

Трубка
Позначка
2 Просуньте шнур динаміка () крізь нижню частину стійки () та витягніть зверху; потім
3
4

просуньте шнур динаміка крізь отвір динаміка знизу () і витягніть крізь отвір на задній
стороні динаміка.
Вставте стійку () в отвір знизу на динаміку () таким чином, аби срібний гвинт у
верхній частині стійки був спрямований до передньої сторони динаміка.
Відрегулюйте висоту динаміка () за допомогою отворів , ,  або , після чого
закріпіть стійку () двома гвинтами ().
ªËÃǎÍÅ»
 Вилучіть чорний гвинт, аби скористатися отворами ,  або . Належним чином
утилізуйте вилучений чорний гвинт, який більше не знадобиться.
 Не вилучайте срібний гвинт.
Паз
Проріз
5 Приєднайте шнур динаміка (). Потім зафіксуйте шнур динаміка, протягнувши його
крізь проріз.
6 Вставте стійку () таким чином, щоб паз у нижній частині стійки збігався з виступом на
базі (), а потім закріпіть стійку за допомогою гвинтів ().
6
Паз
Паз

Выступ
Виступ


Download PDF