Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Домашний кинотеатр Blu-ray с поддержкой Bluetooth Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System
RU
Начните с этого
Руководство по быстрому
запуску
UA
Почніть із цього
Короткий посібник
користувача
KZ
BDV-N9200W
BDV-N7200W
Осы жерден бастаңыз
Жылдам бастау нұсқаулығы
BDV-N7200W
BDV-N9200W
1
RU
Комплектация/настройка динамиков
UA
Що в коробці/установлення динаміків
KZ
Қорапта не бар/Динамиктерді орнату
BDV-N9200W
 
 

2
RU
Подключение к телевизору
UA
Підключення телевізора
KZ
Теледидарға қосу



BDV-N7200W
 


3
RU
Подключение других устройств
UA
Підключення інших пристроїв
KZ
Басқа жабдықтарды қосу



4
RU
Экран простой установки
UA
Екран простого налаштування
KZ
Оңай орнату экранында



5
RU
Воспроизведение и использование других функций
UA
Відтворення та інші функції
KZ
Ойнату жəне басқа функцияларды пайдалану



Основное устройство
Основний пристрій
Негізгі құрылғы
Передние динамики
Передні динаміки
Алдыңғы динамиктер
Динамики объемного звучания
Динаміки об’ємного звучання
Көлемді динамиктер
Центральный динамик
Центральний динамік
Ортаңғы динамик
Сабвуфер
Сабвуфер
Сабвуфер
Усилитель объемного звука
Підсилювач об’ємного звучання
Көлемді күшейткіш
Шнуры динамика (5)
Кабелі динаміків (5)
Динамик сымдары (5)
Батареи R03 (размер AAA) (2)
Батареї R03 (розмір AAA) (2)
R03 (AAA өлшемді)
батареялары (2)
RU
UA
KZ
Комплектация
Що в коробці
Қорапта не бар
Винты (большие)
(только для BDV-N9200W (4))
Гвинти (великі)
(тільки для моделі BDV-N9200W (4))
Бұрандалар (үлкен)
(тек BDV-N9200W үшін (4))
Винты (малые)
Гвинти (малі)
Бұрандалар (кіші)
(BDV-N9200W (12))
Проводная FM-антенна
Дротова FM-антена
FM сым антеннасы (жер үсті)
Калибровочный микрофон
Калібрувальний мікрофон
Калибрлеу микрофоны
Пульт дистанционного управления
Пульт дистанційного керування
Қашықтан басқару құралы
(BDV-N7200W (8))
или / або / немесе
03
1
RU
UA
KZ
Начните с размещения
динамиков в соответствии
с метками на задней панели .
Почніть із розташування
динаміків відповідно до позначок
на задній панелі .
Артқы тақтадағы белгілерге
сəйкес динамиктерді
орналастырудан бастаңыз .
Можно также установить динамики
в позицию [Все спереди] .
Дополнительные сведения
см. на сайте:
http://support.sony-europe.com/
Також можна розташувати
динаміки в позиції [All Front]
(Усі спереду) . Докладнішу
інформацію можна отримати
на веб-сайті:
http://support.sony-europe.com/
Сондай-ақ динамиктерді [All Front]
(Барлық алдыңғы)  күйінде
орнатуға болады. Қосымша
мəліметтер үшін келесіге кіріңіз:
http://support.sony-europe.com/


Основное устройство
Основний пристрій
ʻ̖̞̞̐̐̚ದಱ̬̼̣ಢ̼
Основное устройство
Основний пристрій
ʻ̖̞̞̐̐̚ದಱ̬̼̣ಢ̼
Усилитель объемного звука
Підсилювач об’ємного звучання
ʶ್̡̣̖̥̞̔ರ̡̹̖̜̯̞̹
04
Усилитель объемного звука
Підсилювач об’ємного звучання
ʶ್̡̣̖̥̞̔ರ̡̹̖̜̯̞̹
RU
UA
KZ
Затем подключите динамики
к главному устройству
и усилителю объемного звука.
Далі під’єднайте динаміки
до основного пристрою та
підсилювача об’ємного звучання.
Одан кейін динамиктерді
негізгі құрылғы мен көлемді
күшейткішке қосыңыз.
Инструкции по сборке динамиков
см. в предоставленном
«Руководстве по установке
динамиков».
Відомості про монтування
динаміків див. у «Посібнику
з установлення динаміків»
із комплекту постачання.
Динамиктерді жинау туралы
ақпаратты “Динамикті орнату
нұсқаулығы” бөлімінен қараңыз.
05
2
RU
UA
KZ
Чтобы насладиться высококачественным видео и аудио,
рекомендуется использовать для
подключения высокоскоростной
HDMI-кабель  (не входит
в комплект) и оптический
цифровой кабель 
(не входит в комплект).
Щоб насолоджуватися
високою якістю відео й аудіо,
скористайтеся високошвидкісним
кабелем HDMI  (продається
окремо) та цифровим оптичним
кабелем  (продається окремо).
Жоғары сапалы бейне мен
аудионы пайдалану үшін жоғары
жылдамдықты HDMI кабелі 
(берілмеген) жəне оптикалық
сандық сым (берілмеген) арқылы
қосыңыз .
Однак, якщо телевізор обладнано
роз’ємом HDMI ARC (Audio Return
Channel), вам не знадобиться
цифровий оптичний кабель 
(продається окремо).
Дегенмен егер теледидардың “ARC”
(Audio Return Channel) жазуымен
HDMI ұясы бар болса, оптикалық
сандық кабельді (берілмеген)
қолданудың қажеті жоқ .
Если ваш телевизор оснащен
разъемом HDMI ARC, вам
не потребуется оптический
цифровой кабель 
(в комплект не входит).
Подключение телевизора без разъема HDMI ARC
Підключення телевізора без роз’єму HDMI ARC
Теледидарды HDMI ARC ұясына қосу

06

Подключение телевизора через разъем HDMI ARC
Підключення телевізора з роз’ємом HDMI ARC
Теледидарды HDMI ARC ұясына қосу

3
RU
UA
KZ
Для подключения телеприставки,
игровой консоли или цифрового
ресивера спутникового ТВ
выполните подключение
с помощью кабеля HDMI 
(не входит в комплект).
Для під’єднання телевізійної
приставки, ігрової консолі або
цифрового супутникового
приймача просто підключіть їх
за допомогою кабелю HDMI 
(продається окремо).
Приставканы, ойын консолін
немесе сандық ғарыштық
ресиверді қосу үшін жай ғана 
HDMI кабелімен (жинақта
берілмеген) қосыңыз.
Для подключения FM-радио
подсоедините предоставленную
проволочную антенну
 растяните ее для лучшего
приема.
Для FM-радіо підключіть
дротову FM-антену з комплекту
постачання  та розширте її для
кращого прийому радіохвиль.

или /
або /
FM радиосы үшін берілген сымды
FM антеннасын (жер үсті) қосып,
 оны үздік қабылдауға
ұзартыңыз.

немесе
07
3
RU
UA
KZ
Вы можете подключиться
к Интернету и к домашней сети
с помощью кабеля беспроводной
локальной сети или локальной
сети  (не входит в комплект).
За допомогою мережного кабелю
 (продається окремо) або
бездротової локальної мережі
можна підключитися до Інтернету
або домашньої мережі.
Сымсыз LAN немесе LAN кабелі
 (берілмеген) арқылы
интернетке жəне үй желісіне
қосылуға болады.
Настройки сети находятся
в главном меню (стр. 13).
Дополнительные сведения
см. на сайте:
http://support.sony-europe.com/
Параметри налаштування мережі
можна знайти в головному меню
(стор. 13). Докладнішу інформацію
можна отримати на веб-сайті:
http://support.sony-europe.com/
Подсоедините шнуры питания 
основного устройства и усилителя
объемного звука к розетке.
Приєднайте шнури живлення
змінного струму  основного
пристрою та підсилювача
об’ємного звучання до настінної
розетки (мережі живлення).
К широкополосному маршрутизатору
До широкосмугового маршрутизатора
Кеңжолақты маршрутизатор үшін


08
Желі параметрлерін басты мəзірден
(13-бет) табуға болады. Қосымша
мəліметтер үшін келесіге кіріңіз:
http://support.sony-europe.com/
Негізгі құрылғы мен көлемді
күшейткіштің  айнымалы ток
сымын (электр сымы) қабырға
розеткасына (электр сымы)
қосыңыз.

4
RU
UA
KZ
Подключите калибровочный
микрофон и разместите его там,
где вы обычно сидите.
Приєднайте калібрувальний
мікрофон і розташуйте його
там, де ви зазвичай сидите.
Калибрлеу микрофонын қосып,
əдетте отыратын орынға
қойыңыз.
Он будет использоваться для
оптимизации динамиков
в следующем разделе для
получения наилучшего качества
объемного звука. Микрофон
можно будет убрать после
завершения этого процесса.
Це дасть змогу оптимізувати
налаштування динаміків
у наступній секції, щоб отримати
найкращий можливий звук
об’ємного звучання. Після
завершення цього процесу
мікрофон можна повністю зняти.
Келесі кезеңде үздік ықтимал
көлемді дыбыс өрісін беру үшін
динамиктерді оңтайландыруға
пайдаланылады. Бұл процесс
аяқталған кезде микрофон
толығымен шығарылады.
09
4
RU
UA
KZ
Нажмите /, чтобы включить
систему. На верхней панели
отобразится сообщение «SETUP».
Натисніть кнопку /, щоб
увімкнути систему. На екрані
верхньої панелі з’явиться
повідомлення «SETUP».
Жүйені қосу үшін / түймесін
басыңыз. Жоғарғы тақтаның
дисплейінде “SETUP” жазуы
шығады.
Щоб підготувати систему
до використання, виконайте
початкові налаштування
за допомогою екрана Easy Initial
Settings (Просте початкове
налаштування). Для цього
скористайтеся пультом
дистанційного керування.
Налаштування триватиме
всього кілька хвилин.
Жүйені пайдалануға дайындау
үшін берілген қашықтан басқару
құралы көмегімен Easy Initial
Settings экраны арқылы өтіңіз.
Бұл бірнеше минутты ғана алады.
Чтобы подготовить систему
к использованию, выполните
показанные на экране «Простые
начальные настройки» с помощью
пульта ДУ, поставляемого
в комплекте с системой. На это
потребуется лишь несколько
минут.
Если экран настройки не
отображается, выберите
в телевизоре правильный
аудио-видеовход.
Как только на экране появится
надпись [Простые начальные
настройки завершены], выберите
[Заверш.], после чего система
будет готова к использованию.
Якщо екран налаштування
не відображається, виберіть
правильний вхід AV телевізора.
Коли на екрані з’явиться
повідомлення [Easy Initial Settings
are complete.] (Просте початкове
налаштування завершено.),
виберіть [Finish] (Готово). Система
готова до використання.
/
///,
10
Егер орнату экраны көрсетілмесе,
теледидардағы дұрыс аудио/бейне
ұясын таңдаңыз.
Экранда [Easy Initial Settings
are complete.] (Оңай бастапқы
баптаулар аяқталды.) пайда
болса, [Finish] (Аяқтау)
параметрін таңдасаңыз,
жүйе пайдалануға дайын.
5
RU
UA
DE
Для воспроизведения диска
нажмите , чтобы открыть лоток,
установите диск (сторона
с наклейкой направлена вверх)
на шпиндель, а затем нажмите
кнопку , чтобы закрыть лоток.
Для відтворення диска натисніть
, щоб відкрити дисковод,
вставте диск (ярликом догори),
а потім натисніть , щоб закрити
дисковод.
Дискті ойнату үшін диск қақпағын
 түймесін басу арқылы ашып,
дискті (затбелгісін жоғары
қаратып) білікке салып, диск
қақпағын  түймесін басу
арқылы жабыңыз.
Если воспроизведение не
начинается автоматически,
в категории
выберите
[Видео], [Музыка] или
[Фото] и нажмите .
Якщо відтворення не почнеться
автоматично, виберіть
у категорії
[Video] (Відео),
[Music] (Музика) або
[Photo]
(Фото) і натисніть .
Егер ойнату автоматты түрде
параметрін
басталмаса,
[Video] (Бейне), [Music]
(Музыка) немесе
[Photo]
(Фотосурет) санатынан таңдап,
түймесін басыңыз.


11
RU
UA
KZ
Вы можете прослушивать музыку со смартфона
и пр. через BLUETOOTH-соединение со свой
системой.
Музику зі смартфону або іншого пристрою
можна прослуховувати на системі за
допомогою зв’язку через BLUETOOTH.
Жүйедегі BLUETOOTH байланысы арқылы
смартфонда жəне т.б. музыка тыңдауға
болады.
Вы можете установить сопряжение/
подключить свое BLUETOOTH-устройство
следующим образом:
 нажмите кнопку BLUETOOTH или
 расположите устройство рядом с отметкой N
на главном устройстве (только для
устройств, совместимых с NFC).
В обоих случаях требуется управлять
устройством.
Дополнительные сведения см. на сайте:
http://support.sony-europe.com/
Щоб створити пару або підключити свій
пристрій BLUETOOTH, виконайте одну
з таких дій:
 натисніть кнопку BLUETOOTH або
 покладіть свій пристрій поряд із позначкою
N на основному пристрої (лише для
пристроїв, сумісних із функцією NFC).
В обох випадках потрібно виконати операцію
на пристрої.
Докладнішу інформацію можна отримати
на веб-сайті:
http://support.sony-europe.com/
BLUETOOTH құрылғысын келесі əдістер арқылы
біріктіруге/қосуға болады:
 BLUETOOTH түймесін басу немесе
 құрылғыны (NFC үйлесімді құрылғылар
үшін ғана) негізгі құрылғыдағы N белгісіне
жақын ұстау.
Басқа жағдайда құрылғыдағы операция да талап
етіледі.
Қосымша мəліметтер үшін келесіге кіріңіз:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
12
RU
UA
KZ
Для получения доступа к дополнительным
функциям нажмите HOME.
Щоб отримати доступ до інших функцій,
просто натисніть кнопку HOME.
Қосымша мүмкіндіктерге кіру үшін жай ғана
HOME түймесін басыңыз.
Примеры:
 Прослушивание радио через динамики
системы
 Предустановленные радиостанции
 Доступ к интернет-контенту
 Воспроизведение файлов на
подключенном USB-устройстве
Приклади:
 Прослуховування радіо через динаміки
системи
 Попереднє налаштування радіостанцій
 Доступ до інтернет-вмісту
 Відтворення файлів із підключеного
пристрою USB
Мысалдар:
 Жүйе динамиктері арқылы радионы тыңдау
 Алдын ала орнатылған радиостанциялар
 Интернет мазмұнына кіру
 Қосылған USB құрылғысында файлдарды
ойнату









RU С помощью этого
меню можно задавать
настройки сети, если
главное устройство
подключено
к широкополосному
маршрутизатору.
ES За допомогою
цього меню можна
налаштувати мережу,
якщо основний
пристрій підключено
до широкосмугового
маршрутизатора.
KZ Негізгі құрылғы
кеңжолақты
маршрутизаторға
қосулы болған кезде
желі баптауларын
жасауға болады.
HOME
13
RU
UA
KZ
Предустановленные
радиостанции
Попереднє налаштування
радіостанцій
Радиостанцияларды бастапқы
қалпына келтіру
1
Нажимайте кнопку FUNCTION,
пока на верхней панели не
появится «FM».
1
1
2
Нажмите и удерживайте
кнопку TUNING +/–, пока не
начнется автосканирование.
Повторно натискайте кнопку
FUNCTION, доки на екрані
верхньої панелі не
відобразиться позначка «FM».
“FM” жазбасы жоғарғы дисплей
тақтасында пайда болғанша
FUNCTION түймесін бірнеше
рет басыңыз.
2
Натисніть і утримуйте кнопку
TUNING +/–, доки не почнеться
автоматичний пошук.
2
Сканерлеу басталғанша
TUNING +/– түймесін басып
тұрыңыз.
3
4
Натисніть кнопку OPTIONS.
3
4
OPTIONS түймесін басыңыз.
5
Натисніть / для вибору
потрібного номера
налаштування, а потім
натисніть .
5
Қажетті алдын ала орнатылған
нөмірді таңдау үшін /
түймесін, одан кейін
түймесін
басыңыз.
Повторіть кроки 2–5,
щоб зберегти інші станції.
6
3
4
5
6
Нажмите OPTIONS.
Нажмите /, чтобы выбрать
пункт [Память предустановок],
а затем нажмите .
Нажмите /, чтобы
выбрать требуемый
номер предустановки,
затем нажмите .
Повторите шаги 2–5 для
сохранения других станций.
Выбор предустановленной
станции
1
2
Нажимайте кнопку FUNCTION,
пока на верхней панели не
появится «FM».
6
Вибір налаштованої станції
1
Нажимайте PRESET +/–, пока не
будет выбрана нужная станция.
2
14
Натисніть /, щоб вибрати
пункт [Preset Memory]
(Налаштування пам’яті),
а потім натисніть .
Повторно натискайте кнопку
FUNCTION, доки на екрані
верхньої панелі не
відобразиться позначка «FM».
Повторно натискайте
PRESET +/– для вибору
налаштованої станції.
[Preset Memory] (Алдын ала
орнатылған жад) параметрін
таңдау үшін / түймесін, одан
түймесін басыңыз.
кейін
Басқа станцияларды сақтау үшін
2-5 қадамдарын қайталаңыз.
Алдын ала орнатылған
станцияны таңдау
1
“FM” жазбасы жоғарғы дисплей
тақтасында пайда болғанша
FUNCTION түймесін бірнеше
рет басыңыз.
2
Алдын ала орнатылған
станцияны таңдау үшін
PRESET +/– түймесін бірнеше
рет басыңыз.
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–
RU
UA
KZ
Устранение неполадок
Виправлення неполадок
Ақауларды жою
При возникновении следующих проблем во время
использования системы попробуйте устранить проблему
с помощью этого руководства, перед тем как отдавать
устройство в ремонт.
Обращайтесь также к «Инструкциям по эксплуатации»
на следующем веб-сайте:
http://support.sony-europe.com/
Якщо під час роботи із системою виникає одна з перелічених
далі проблем, скористайтеся цим керівництвом із
виправлення неполадок, перш ніж звертатися до сервісного
центру.
Також, ознайомтеся з інструкціями з експлуатації
на веб-сайті:
http://support.sony-europe.com/
Егер жүйені пайдаланып жатқанда төмендегі қиындықтардың
біреуі кездессе, жөндеуді сұрамастан бұрын қиындықты
шешуге көмектесу үшін осы ақауларды жою нұсқаулығын
пайдаланыңыз.
Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларын келесі веб-сайттан
қараңыз:
http://support.sony-europe.com/
Питание не включается.
 Убедитесь, что шнур питания надежно подсоединен
к розетке.
Не вмикається живлення.
 Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму
належним чином під’єднано до настінної розетки
(мережі живлення).
Іске қосылмайды.
 Айнымалы ток сымының (электр сымы) қабырға
розеткасына (желі) дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Система не работает нормально.
 Извлеките шнур питания из розетки и через несколько
минут заново подсоедините шнур.
Система не воспроизводит звук телепередачи после
подключения к телеприставке.
 Проверьте соединения.
 Выберите правильный вход системы, к которой
подключена телеприставка.
Нет звука или беспроводная связь не включена.
 Проверьте состояние индикатора LINK/STANDBY
на усилителе объемного звука.
 Устройство выключается.
 Убедитесь, что шнур питания усилителя объемного
звука надежно подсоединен.
 Нажмите / на усилителе объемного звука, чтобы
включить его.
Система не працює належним чином.
 Від’єднайте шнур живлення змінного струму від настінної
розетки (мережі живлення), а через декілька хвилин
знову під’єднайте шнур.
Система не виводить звук телепрограми належним
чином при підключенні до телевізійної приставки.
 Перевірте підключення.
 Виберіть правильний вхід системи для підключення
телевізійної приставки.
Відсутній звук або бездротове передавання не
активується.
 Перевірте стан індикатора LINK/STANDBY підсилювача
об’ємного звучання.
 Вимкнено.
 Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму
підсилювача об’ємного звучання під’єднано
належним чином.
 Увімкніть підсилювач об’ємного звучання, натиснувши
на ньому кнопку /.
Жүйе қалыпты жұмыс істемейді.
 Айнымалы ток сымын (электр сымы) қабырға розеткасынан
шығарып, бірнеше минуттан кейін қайта қосыңыз.
Жүйе приставкаға қосылған кезде ТД бағдарламасының
дыбысы дұрыс шықпайды.
 Байланыстарды тексеріңіз.
 Приставка қосылған жүйенің дұрыс ұясын таңдаңыз.
Дыбыс шықпайды немесе сымсыз тасымалдау іске
қосылмаған.
 Көлемді күшейткіштегі LINK/STANDBY индикаторының
күйін тексеріңіз.
 Өшеді.
 Көлемді күшейткіштің айнымалы ток сымының
(электр сымы) бекем қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
 Көлемді күшейткішті оның бетіндегі / түймелерін басу
арқылы қосыңыз.
15



Мигает красным цветом.
 Нажмите /, чтобы выключить усилитель объемного
звука, и проверьте следующее.
 Нет ли короткого замыкания шнуров «+» и «-»?
 Что-нибудь блокирует вентиляционное отверстие
усилителя объемного звука?
После проверки указанных выше элементов
и устранения всех проблем включите усилитель
объемного звука. Если причину проблемы не удается
найти даже после этих действий, обратитесь
к ближайшему дилеру Sony.
Медленно мигает зеленым или оранжевым цветом или
становится красным.
 Плохое качество звукопередачи. Переместите
усилитель объемного звука, чтобы индикатор
LINK/STANDBY стал зеленым или оранжевым.
 Переместите систему подальше от других
беспроводных устройств.
 Избегайте использования других беспроводных
устройств.
Становится зеленым или оранжевым.
 Проверьте соединения динамика.



Блимає червоним.
 Натисніть кнопку /, щоб вимкнути підсилювач
об’ємного звучання, і перевірте наведене нижче.
 Чи не закорочені кабелі «+» і «-» динаміків?
 Чи не заблоковані вентиляційні отвори
підсилювача об’ємного звучання?
Після перевірки й усунення знайдених проблем
увімкніть підсилювач об’ємного звучання. Якщо
причину проблеми не вдається знайти навіть після
перевірки всіх перерахованих пунктів, зверніться до
найближчого постачальника продукції Sony.
Повільно блимає зеленим чи оранжевим або світиться
червоним.
 Незадовільне передавання звуку. Пересуньте
підсилювач об’ємного звучання так, щоб індикатор
LINK/STANDBY світився зеленим або оранжевим
кольором.
 Пересуньте систему далі від бездротових пристроїв.
 Не користуйтесь іншими бездротовими пристроями.
Світиться зеленим або оранжевим.
 Перевірте підключення динаміків.
Нет звука с динамиков объемного звука.
 Нажмите кнопку OPTIONS и убедитесь, что для параметра
[Звуковое поле] задано значение [ClearAudio+].
Відсутній звук динаміків об’ємного звучання.
 Натисніть OPTIONS і переконайтеся, що для параметра
[Sound Field] (Звукове поле) встановлено значення
[ClearAudio+].
Диск не воспроизводится.
 Код региона на диске не соответствует системе.
 На линзах внутри главного устройства сконденсировалась
влага. Извлеките диск и оставьте главное устройство
включенным примерно на полчаса.
 Прожиг диска был завершен неправильно.
Вміст диска не відтворюється.
 Код регіону диска не відповідає коду системи.
 На лінзах усередині основного пристрою утворився
конденсат. Необхідно вийняти диск і залишити основний
пристрій увімкненим приблизно на півгодини.
 Сесію запису диска було завершено неправильно.
16



Қызыл түспен жыпықтайды.
 Көлемді күшейткішті өшіру үшін / түймесін басып,
келесі элементтерді тексеріңіз.
 + жəне – динамик сымдары қысқа мерзімге
тұйықталды ма?
 Көлемді күшейткіштің желдету саңылауларын
бөгеттеп тұрған заттар бар ма?
Үстіндегі элементтерді тексеріп жəне мəселелерді
жойып болғаннан кейін көлемді күшейткішті қосыңыз.
Үстіндегі элементтердің барлығын тексеріп болғаннан
кейін де мəселе себебі табылмаса, жергілікті Sony
делдалына хабарласыңыз.
Жасыл не қызғылт сары түспен баяулап жыпықтайды
немесе қызыл түске ауысады.
 Дыбыс берілуі нашар. Көлемді күшейткішті
LINK/STANDBY индикаторы жасыл немесе қызғылт
сары түске ауысатындай етіп жылжытыңыз.
 Жүйені басқа сымсыз құрылғылардан əрі жылжытыңыз.
 Басқа сымсыз құрылғыларды пайдаланбаңыз.
Жасыл немесе қызғылт сары түске ауысады.
 Динамик байланыстарын тексеріңіз.
Көлемді динамиктердің дыбысы шықпайды.
 OPTIONS түймесін басып, [Sound Field] (Көлемді режим)
параметрінің [ClearAudio+] күйіне орнатылғанын тексеріңіз.
Диск ойнатылмайды.
 Дисктің аймақ коды жүйеге сəйкес келмейді.
 Негізгі құрылғы объективтерінің ішінде ылғал түзілді.
Мұндай жағдайда дискіні шығарып, ылғал кепкенше
негізгі құралды бір жарым сағатқа сөндіріп қойыңыз.
 Диск дұрыс жабылмады.
RU
UA
KZ
В режиме ожидания потребление энергии
становится меньше 0,3 Вт
Скорочення споживання енергії до
споживання менш ніж 0,3 Вт у режимі
очікування
Күту режимінде қуат қолданысын 0,3 Вт
шамасына дейін төмендету
Нажмите HOME, затем нажмите ///, чтобы выбрать
пункт [Настройка]. Проверьте выполнение следующих
настроек:
 Выберите [Системные настройки] > [Настройки HDMI] >
[Контроль по HDMI], затем задайте значение [Контроль
по HDMI], равное [Выкл.].
 Выберите [Системные настройки] > [Режим быстрого
запуска], затем задайте значение [Режим быстрого
запуска], равное [Выкл.].
 Выберите [Настройки системы] > [NFC], а затем задайте
значение [NFC], равное [Выкл.].
 Выберите [Сетевые настройки] > [Удаленный запуск], затем
задайте значение [Удаленный запуск], равное [Выкл.].
Натисніть кнопку HOME, а потім натисніть ///,
щоб вибрати пункт [Setup] (Налаштування). Перевірте,
чи встановлені наведені далі параметри:
 Виберіть [System Settings] (Налаштування системи) >
[HDMI Settings] (Налаштування HDMI) > [Control for HDMI]
(Керування HDMI) і встановіть для параметра [Control for
HDMI] (Керування HDMI) значення [Off] (Вимк.).
 Виберіть [System Settings] (Налаштування системи) >
[Start Mode] (Режим швидкого запуску) і встановіть для
параметра [Quick Start Mode] (Режим швидкого запуску)
значення [Off] (Вимк.).
 Виберіть [System Settings] (Налаштування системи) > [NFC]
і встановіть для параметра [NFC] значення [Off] (Вимк.).
 Виберіть [Network Settings] (Налаштування мережі) >
[Remote Start] (Дистанційний запуск) і встановіть для
параметра [Remote Start] (Дистанційний запуск) значення
[Off] (Вимк.).
HOME түймесін басып, [Setup] (Орнату) таңдау үшін ///
түймесін басыңыз. Келесі баптаулардың жасалғанын тексеріңіз:
 [System Settings] (Жүйе параметрлері) > [HDMI Settings]
(HDMI параметрлері) > [Control for HDMI] (HDMI басқару
құралы) пəрменін таңдап, [Control for HDMI] (HDMI басқару
құралы) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне орнатыңыз.
 [System Settings] (Жүйе параметрлері) > [Quick Start Mode]
(Жылдам бастау режимі) пəрменін таңдап, [Quick Start Mode]
(Жылдам бастау режимі) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне
орнатыңыз.
 [System Settings] (Жүйелік параметрлер) > [NFC]
параметрлерін таңдап, [NFC] параметрін [Off] (Өшірулі)
күйіне орнатыңыз.
 [Network Settings] (Желі параметрлері) > [Remote Start]
(Қашықтан бастау) пəрменін таңдап, [Remote Start]
(Қашықтан бастау) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне
орнатыңыз.
17
Специальное приложение для этой модели доступно как в Google Play, так и в App Store.
Выполните поиск SongPal и загрузите бесплатное приложение, чтобы узнать больше
о доступных удобных функциях.
Простое приложение для управления SongPal поддерживает управление по беспроводной сети. С его помощью можно
выполнять следующие действия:
 выбирать музыку/аудиоконтент с помощью интегрированных функций различных устройств и смартфонов;
 интуитивно управлять различными настройками;
 визуально улучшать музыку с использованием экрана смартфона.
Для использования этой функции обязательно обновляйте ПО.
Спеціальна програма для цієї моделі доступна в Google Play і App Store. Знайдіть «SongPal»
і завантажте безкоштовну програму, щоб дізнатися більше про зручні функції.
Програма для зручного керування «SongPal» може працювати в бездротовому режимі. За допомогою цієї програми можна
виконувати такі дії:
 вибирати музичний та аудіовміст з інтегрованих функцій різних пристроїв і смартфонів;
 інтуїтивно керувати різними налаштуваннями;
 покращувати візуалізацію музики на екрані смартфону.
Щоб використовувати цю функцію, обов’язково оновіть програмне забезпечення.
Google Play жəне App Store дүкендерінен жүйенің осы моделіне арналған бағдарламаны жүктеп
алуға болады. “SongPal” дегенді іздеп, тегін бағдарламаны жүктеп алсаңыз, қолайлы функциялар
туралы қосымша ақпарат аласыз.
Easy Control бағдарламасы мен “SongPal” сымсыз байланыс операцияларына қолдау көрсетеді. Мынандай мүмкіндіктер береді:
 түрлі құрылғылар мен смартфондардың функцияларынан музыка/аудио мазмұнын таңдау;
 түрлі параметрлерді түйсікпен басқару;
 смартфонның дисплейімен музыканың көрнекі мүмкіндіктерін арттыру.
Бұл функцияны пайдалану үшін бағдарламалық құралды жаңартыңыз.
Это руководство по быстрому запуску
позволяет экономить бумагу
В целях сохранения природных ресурсов корпорация Sony существенно сократила
расход бумаги и больше не печатает полные руководства. Полные инструкции
по эксплуатации и многое другое можно найти на сайте:
Такий короткий посібник користувача
зберігає папір
З метою збереження природних ресурсів у Sony прийняли рішення не друкувати
повні посібники. Повну інструкцію з експлуатації, а також багато іншого, можна знайти
на веб-сайті:
Бұл жылдам бастау нұсқаулығы қағазды
үнемдейді
Табиғи ресурстарды сақтау үшін Sony корпорациясы толық басып шығарылған
нұсқаулықтарды енді қоспау арқылы қағазды азайтты. Дегенмен, толық пайдалану
нұсқауларын жəне қосымша мəліметтерді онлайн желісінен табуға болады:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (RU-UA-KZ)
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising