Sony | BDV-E370 | Sony BDV-E370 Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Для получения дополнительной информации см.
Инструкции по эксплуатации.
(1)
Додаткова інформація наведена у Посібнику з
експлуатації.
4-178-254-61(1)
Руководство по быстрой настройке/Посібник із швидкого настроювання
BDV-E870/E370
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
2
Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.
Выберите метод подключения видео- и аудиокомпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.
Під’єднайте шнури динаміків таким чином, аби їхній колір співпадав із кольором гнізд SPEAKERS на пристрої.
Оберіть спосіб підключення для передання відео-/аудіосигналів, виходячи з наявності на телевізорі/телеприставці тих чи інших гнізд.
Подключение динамиков/Під’єднання динаміків
Подключение телевизора/телевизионной приставки/Під’єднання телевізора/телеприставки
Подключение видеокабелей к телевизору/Підключення відеошнурів до телевізора
Задняя панель основного устройства/
Задня панель основного пристрою
EO
TV/VID
KERS
Серый
Сірий
SPEA
SUR R
RS
EAKE
SUR L
SP
R
R
FRONT
FE
BWOO
L SU
FRONT
Синий
Блакитний
ER
CENT
TV
TL
IAL
COAX
AL
OPTIC
Y
O IN
T VIDE
ONEN
COMP
PB/CB
PR/CR
T
O OU
Зеленый
Зелений
Белый
Білий
VIDE
LAN
OUT
T
O OU
VIDE
FM
TV
TAL IN
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
ID
AIR
S-
A
B
C
IN L
DIO
R AU
IAL 75
COAX A
NN
ANTE
DIGI
Метод 3/
Спосіб 3
AL
OPTIC
IAL
COAX
FRONT R
SUBWOOFER
L MIC
A. CA
AC2
ECM-
PR / CR
PB / C B
T
ONEN
COMP
Фиолетовый
Ліловий
T10
EZW-R
O
AUDI
ARC
)
(100
Y
Красный
Червоний
IN
DIO OU
R AU
ВИДЕО
ВІДЕО
VIDEO
IN
T
L OU
DIGITA
HDMI
Метод 1**/
Спосіб 1**
ER
CENT
Метод 2*/
Спосіб 2*
CENTER
FRONT L
*Не прилагается/*Не постачається
**Прилагается только к моделям для Сингапура, Таиланда и Тайваня.
**Постачається тільки з моделями для Сінгапура, Таїланду й Тайваню.
Основное устройство/
Основний пристрій
Подключение аудиокабелей от телевизионной приставки/Підключення аудіошнурів від телеприставки
SUR R
Если телевизионная приставка не используется, см. раздел “Подключение телевизора (подключение аудиокабелей)” в Инструкциях по эксплуатации.
Якщо телеприставка не використовується, зверніться до розділу «Під’єднання телевізора (з’єднання для аудіо)» у Посібнику з експлуатації.
AUDIO
SUR L
ЗВУК
АУДІО
L OUT
DIGITTAICAL
L OUT
DIGITA IAL
R
OP
OUT
L
COAX
O
AUDI
DIO
R AU
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
Подключение кабелей динамиков к динамику/Під’єднання шнурів динаміків до динаміка
IN L
TV
TAL IN
DIGI
AL
IAL
COAX
OPTIC
Задняя или нижняя часть динамика/
Динамік - задня або донна панель
Метод 2*/
Спосіб 2*
Метод 1*/
Спосіб 1*
*Не прилагается/*Не постачається
3
Подсоедините кабели питания переменного тока/
Під’єднання шнурів живлення змінного струму
Подключите кабели питания
переменного тока () и включите
питание ().
Під’єднайте шнури живлення
змінного струму () та ввімкніть
живлення ().
4
Выполните процедуры “Упрощенная настройка”/
Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»
Вставляйте диск только после выполнения “Упрощенная настройка”.
5
Воспроизведите диск/
Відтворіть диск
Вставте диск лише після швидкого налаштування «Easy Setup».


2
3
4
5
6
7
8
9
0
1. Установите батарейки в пульт
дистанционного управления.
1
///,
Вставте елементи живлення у пульт
дистанційного керування.
1. Нажмите  и вставьте диск в лоток.

2. Переключите селектор входного
сигнала на телевизоре, чтобы на
экране телевизора появился экран
системы, напоминающий следующей.

Перемкніть селектор входів на
телевізорі таким чином, аби
вивести на його екран такий вміст.
Запуск/
Запуск

Экран “Упрощенная настройка”/
Екран «Easy Setup»
3. Выполните основные настройки,
следуя экранным инструкциям на
экране “Упрощенная настройка” с
помощью /// и .
Налаштуйте основні параметри,
дотримуючись інструкцій на екрані
«Easy Setup» та використовуючи
кнопки /// та .
///,
После завершения процедуры “Упрощенная
настройка” появится сообщение [Упрощенная
настройка завершена.].
Повідомлення [Easy Setup is now complete.] буде
виведене на екран після завершення швидкого
налаштування у режимі «Easy Setup».
Натисніть  та розташуйте диск у
лотку для дисків.
2. Нажмите , чтобы закрыть лоток
для диска.
Начнется воспроизведение. Если
воспроизведение не начинается автоматически,
выберите в категории [Видео], [Музыка]
или [Фото] и нажмите
.
Натисніть , аби закрити лоток для
дисків.
Розпочнеться відтворення. Якщо відтворення
не розпочинається автоматично, оберіть у
категорії [Video], [Music] або [Photo] й
натисніть .
Использование дополнительных функций BD
См. раздел “Воспроизведение материалов
BONUSVIEW/BD-LIVE” в Инструкциях по
эксплуатации.
Додаткові функції BD
Зверніться до розділу «Використання функцій
BONUSVIEW/BD-LIVE» у Посібнику з
експлуатації.
Download PDF