Sony | BDV-E290 | Sony BDV-E190 BDV-E190 Home Cinema System Руководство по быстрой настройке и краткое руководство пользователя

Для получения дополнительной информации см.
“Инструкции по эксплуатации”.
(1)
4-418-866-21(1)
Докладну інформацію див. у Посібнику з експлуатації.
Руководство по быстрой настройке/
Посібник із швидкого настроювання
BDV-E690/E490/E290/E190
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
Подключение динамиков/Під’єднання динаміків
Подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.
Під’єднайте шнури динаміків таким чином, щоб їхній колір збігався з кольором гнізд SPEAKERS пристрою.
Задняя панель основного устройства/Задня панель основного пристрою
2
Подключение телевизора/Підключення телевізора
Рекомендуется подключать систему к телевизору с помощью кабеля HDMI*1. Для получения информации о других
подключениях см. “Инструкции по эксплуатации”.
Рекомендуємо підключати систему до телевізора за допомогою шнура HDMI*1. Інформацію про інші типи підключень див. у
Посібнику з експлуатації.
Телевизор
Телевізор
Серый
Сірий
Синий
Синій
Кабель HDMI*1
Шнур HDMI*1
Зеленый
Зелений
Белый
Білий
Фиолетовый
Ліловий
Красный
Червоний
Цифровой оптический кабель*2
Если гнездо телевизора HDMI не поддерживает функцию
Audio Return Channel (ARC) , выполните данное
подключение для вывода звука телевизора через
систему.
Цифровий оптичний кабель*2
Якщо гніздо HDMI телевізора несумісне з функцією Audio
Return Channel (ARC), установіть це підключення, щоб
прослуховувати звук телевізора через систему.
Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
FRONT R
*1 Высокоскоростной кабель HDMI прилагается только
к моделям для Индии, Ближнего Востока, Сингапура,
Китая, Таиланда и Тайваня.
*1 Високошвидкісний шнур HDMI постачається тільки з
моделями для Індії, країн Близького Сходу, Сінгапуру,
Китаю, Таїланду та Тайваню.
*2 Не прилагается.
*2 Не постачається.
CENTER
FRONT L
Основное устройство
Основний пристрій
SUBWOOFER
SUR R
Для воспроизведения звука телевизора нажимайте кнопку FUNCTION повторно для выбора “TV”.
SUR L
Щоб прослуховувати звук телевізора, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «TV».
В качестве примера используется модель BDV-E490.
BDV-E490 — модель, яка використовується в ілюстративних цілях.
Продолжение/Продовження 
3
Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера
Выполните подключения  или  для вывода звука телевизионной приставки через систему. Если телевизионная приставка
не используется, пропустите этот шаг.
Виконайте підключення  або , щоб прослуховувати звук декодера через систему. Якщо декодер не використовується,
пропустіть цей крок.
Телевизор
Телевізор
Телевизионная приставка
Декодер
Процедура выполнения
данного подключения
приведена в шаге 2.
Це підключення
виконується у кроці 2.
Вставляйте диск только после выполнения процедуры
“Упрощенная настройка”.


Цифровой оптический кабель*
Цифровий оптичний кабель*
5. Следуя инструкциям на экране,
выполните сетевые настройки
процедуры “Упрощенные сетевые
настройки” с помощью кнопок
/// и .
Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать значение “TV” для подключения
цифрового оптического кабеля или значение “AUDIO” для подключения аудиокабеля.
2. Подключите кабели питания
переменного тока основного
устройства и телевизора к розетке
переменного тока, а затем включите
питание основного устройства и
телевизора.
Для выполнения данного подключения установите для параметра [Контроль по HDMI] в меню [Настройки HDMI] в окне
[Системные настройки] значение [Выкл.]. Для получения дополнительной информации см. раздел “Использование дисплея
настроек” в прилагаемом документе “Инструкции по эксплуатации”.
Щоб прослуховувати звук декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION, щоб вибрати режим «TV» для підключення за
допомогою цифрового оптичного кабелю, або режим «AUDIO» для підключення за допомогою шнура аудіо.
Щоб активувати це підключення, встановіть для параметра [Control for HDMI] в установках [HDMI Settings] меню [System
Settings] значення [Off ]. Докладну інформацію див. у розділі «Використання екрана настроювання» в Посібнику з експлуатації,
що постачається.
4
Подключение к сети/Підключення до мережі
Широкополосный маршрутизатор
Широкосмуговий маршрутизатор
Підключіть шнури живлення змінного
струму основного пристрою та
телевізора до розеток змінного
струму, а потім увімкніть живлення
основного пристрою та телевізора.
Виконайте налаштування мережі,
дотримуючись інструкцій на екрані
«Easy Network Settings», за
допомогою стрілок /// і кнопки
.
После завершения процедуры “Упрощенные
сетевые настройки” появится сообщение
[Упрощенные сетевые настройки завершены.].
Коли операцію «Easy Network Settings» буде
завершено, з’явиться повідомлення [Easy
Network Settings are complete.].
3. Переключите селектор входного
сигнала на телевизоре, чтобы на
экране телевизора появился экран
системы, напоминающий следующей.
Перемкніть селектор вхідного сигналу
на телевізорі таким чином, щоб на
екрані телевізора з’явилися такі
системні екрани, як показано нижче.
Запуск
Запуск
Кабель LAN*
Кабель LAN*
Виконайте налаштування системи,
дотримуючись інструкцій на екрані
«Easy Initial Settings», за допомогою
стрілок /// і кнопки .
///,
Вставте елементи живлення в пульт
дистанційного керування.
Аудиокабель*
Шнур аудіо*
*Не прилагается.
*Не постачається.
Модем ADSL/кабельный модем
ADSL-модем/кабельний модем
1. Установите батарейки в пульт ДУ.
Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
Интернет
Інтернет
“Упрощенная настройка”
Виконання операції Easy
Setup
4. Следуя инструкциям на экране,
выполните системные настройки
процедуры “Упрощенная начальная
настройка” с помощью кнопок
/// и .
Не вставляйте диск перед виконанням операції Easy Setup.
Видеовыход
Відеовихід
Видеовход
Відеовхід
5
Выполните процедуру
Экран “Упрощенная
начальная настройка”
Екран «Easy Initial Settings»
Основные процедуры настройки
завершены. Для получения
информации о воспроизведении
дисков и использовании других
функций см. прилагаемый документ
“Инструкции по эксплуатации”.
Основне настроювання завершено.
Докладну інформацію про відтворення
дисків і про багато інших функцій див.
у Посібнику з експлуатації, що
постачається.
Для получения дополнительной информации по сетевым настройкам посетите следующий веб-сайт и
ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы:
Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
Докладну інформацію про параметри мережі можна отримати на наведеному нижче веб-сайті, ознайомившись із
розміщеними на ньому запитаннями та відповідями:
*Не прилагается.
*Не постачається.
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Download PDF

advertising