Sony | SS-FCR655H | Sony SS-FCR655H Инструкция по эксплуатации

A
Przedni (prawy)
Передний (правый)
Przedni (lewy)
Передний (левый)
C
B
Subwoofer (nie należy do wyposażenia)
Cабвуфеp (не вxодит в комплект)
Subwoofer (nie należy do
wyposażenia)
Cабвуфеp (не вxодит в комплект)
E
Speaker System
e
e
E
A
A
LINE IN
2,5 m
2,5 м
2,5 m
2,5 м
2,5 m
2,5 м
2-684-320-32(1)
FRONT
Wzmacniacz
Усилитель
10 m
10 м
WOOFER OUT
CENTER
R
L
R
L
D
Głośnik dźwięku
przestrzennego (lewy)
Oбъeмного звyчaния
(левый)
E
B
B
Głośnik dźwięku
przestrzennego (prawy)
Oбъeмного звyчaния
(правый)
Podkładki głośników
Подкладки
SURROUND
10 m
10 м
Głośnik dźwięku przestrzennego (prawy)
Oбъeмного звyчaния (правый)
Hak
Крючок
Głośnik dźwięku przestrzennego (lewy)
Oбъeмного звyчaния (левый)
Pусский
Język polski
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,
należy chronić ten aparat przed deszczem i wilgocią.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami, obrusami, zasłonami
itd. Nie należy stawiać na urządzeniu płonących świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
cieczami, np. wazonów.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie
należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać tylko
wykwalifikowanemu personelowi.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej
jak półka na książki, czy zabudowana szafka.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
• Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu upewnij się,
że napięcie robocze zestawu odpowiada napięciu w
sieci lokalnej.
• Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do
wnętrza obudowy, odłącz kabel zasilania zestawu i
przed ponownym użyciem poproś wykwalifikowany
personel o sprawdzenie zestawu.
Podłączanie zestawu
W razie trudności
Podłącz zestaw głośników do gniazd wyjścia głośników
wzmacniacza (A).
Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że zasilanie
wszystkich elementów (łącznie z subwooferem) jest
wyłączone.
Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem związany z
zestawem głośników, odwołaj się do poniższej listy i
wykonaj wskazane czynności. Jeżeli nie można usunąć
problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży sprzętu firmy Sony.
Uwagi (B)
Nie ma dźwięku z głośników.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, że głośność na wzmacniaczu
została prawidłowo ustawiona.
• Upewnij się, że przełącznik źródła programu
na wzmacniaczu wskazuje właściwe źródło.
• Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone.
Jeżeli są, to odłącz je.
• Upewnij się, że zaciski plus (+) i minus (–) głośników są
połączone z odpowiednimi zaciskami plus (+) i minus (–)
wzmacniacza.
• Upewnij się, że śruby zacisków głośnika są mocno
przykręcone, gdyż w przeciwnym wypadku mogą
stanowić źródło zakłóceń.
• Upewnij się, że połączenia są solidne. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków głośnika
może spowodować zwarcie.
• Szczegółowe informacje o podłączeniu głośników
znajdziesz w instrukcjach dostarczonych razem ze
wzmacniaczem.
Wskazówka
Przewody czarne lub z czarnym paskiem mają ujemną
(–) polaryzację i powinny być podłączane do zacisków
głośników oznaczonych symbolem minus (–).
Lokalizacja głośników
Lokalizacja każdego z głośników (C)
Każdy z głośników powinien być zwrócony ku pozycji
słuchania. Jeżeli wszystkie głośniki ustawione są w tej
samej odległości od pozycji słuchania, osiągniesz lepszy
efekt dźwięku przestrzennego.
Umieść głośniki przednie w odpowiedniej odległości z
prawej i lewej strony telewizora.
Umieść subwoofer (nie należy do wyposażenia) z jednej
strony telewizora.
Umieść głośnik środkowy na środku nad odbiornikiem TV.
Lokalizacja głośników dźwięku przestrzennego zależy
w dużym stopniu od rozkładu pokoju. Głośniki dźwięku
przestrzennego mogą być umieszczone po obu stronach
pozycji słuchania A lub z tyłu pozycji słuchania B.
Uwaga
Głośnik należy umieścić na płaskiej, poziomej
powierzchni.
O działaniu
• Nie korzystaj z głośników przy poziomie mocy stale
przekraczającym maksymalną moc wejścia zestawu.
• Jeżeli polaryzacja podłączeń głośników nie jest
właściwa, dźwięk basów będzie słaby i rozmieszczenie
poszczególnych instrumentów niewyraźne.
• Zetknięcie się odsłoniętych przewodów głośnika i
zacisków głośnika może spowodować zwarcie.
• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu głośników, przed ich
podłączeniem wyłącz wzmacniacz.
• (Tylko w przypadku głośnika środkowego i głośników
dźwięku przestrzennego)
Siatka głośnika nie może być usuwana. Nie próbuj
demontować siatki głośnika. Zdemontowanie jej może
spowodować uszkodzenie głośnika.
• Nie należy zwiększać poziomu głośności powyżej
punktu zniekształceń.
Instalacja głośnika środkowego (D)
Aby umieścić głośnik środkowy na odbiorniku TV, należy
przymocować podkładki w narożnikach na spodzie
głośnika (należą do wyposażenia) i sprawdzić, czy głośnik
leży poziomo na odbiorniku TV.
Instalacja głośników dźwięku
przestrzennego (E)
Aby zawiesić głośnik dźwięku przestrzennego za pomocą
haka (nie należy do wyposażenia) na ścianie.
Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy wybór
i użytkowanie elementów montażowych, które należy
zakupić w sklepie z artykułami metalowymi, oraz za
prawidłowy i bezpieczny montaż głośników.
Jeżeli na ekranie znajdującego się w pobliżu
telewizora wystąpią nieregularności koloru
Ustawianie wzmacniacza
Głośniki przednie i głośnik środkowy są ekranowane
magnetycznie, co umożliwia ich instalowanie w pobliżu
odbiornika TV. Jednak w przypadku niektórych typów
odbiorników TV mogą wystąpić zaburzenia kolorów.
Ponieważ głośniki dźwięku przestrzennego nie są
ekranowane magnetycznie, zaleca się umieszczenie ich w
nieco większej odległości od odbiornika TV.
Podczas podłączania do wzmacniacza wyposażonego
w wewnętrzne dekodery (Dolby Digital*1, DTS*2, itp.)
należy użyć menu ustawień wzmacniacza, aby określić
parametry zestawu głośnikowego.
Menu ustawień wzmacniacza różnią się w zależności
od tego, czy używany jest subwoofer (nie należy do
wyposażenia).
Prawidłowe ustawienia można znaleźć w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje o procedurze nastawiania
znajdziesz w instrukcjach dostarczonych razem ze
wzmacniaczem.
Jeżeli zaobserwujesz nieregularność koloru...
c Wyłącz odbiornik TV, a następnie włącz go ponownie po
upływie 15 - 30 minut.
Jeżeli ponownie zaobserwujesz nieregularność
koloru...
c Ustaw głośniki dalej od odbiornika TV.
Jeżeli w głośnikach słychać wycie
Zmień usytuowanie głośników lub zmniejsz głośność
wzmacniacza.
O lokalizacji
• Nie ustawiaj głośników w pozycji przechylonej.
• Nie umieszczaj głośników w miejscu, gdzie narażone są
na:
—szczególnie wysoką lub niską temperaturę
—kurz i brud
—wysoką wilgotność
—wibracje
—bezpośrednie nasłonecznienie.
• Umieszczając głośnik na podłodze pokrytej woskiem,
olejem, pastą itp., należy zachować ostrożność,
ponieważ może to spowodować jej poplamienie lub
odbarwienie.
O czyszczeniu
Czyść obudowy głośników miękką tkaniną lekko zwilżoną
łagodnym detergentem lub wodą. Nie używaj szorstkich
ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak
alkohol lub benzyna.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących
niniejszego zestawu głośników prosimy skonsultować się
z najbliższym punktem sprzedaży sprzętu firmy Sony.
Na wyjściu z głośnika występuje przydźwięk i
zakłócenia.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, że żaden z komponentów audio
nie znajduje się zbyt blisko odbiornika TV.
Dźwięk nagle zanikł.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia
są prawidłowo wykonane. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków
głośnika może spowodować zwarcie.
Dane techniczne
SS-MF650H (Głośniki przednie)
Zestaw głośnikowy
3-drożny, ekranowany
magnetycznie
Głośniki
Niskotonowy: 16 cm,
typ stożkowy × 2
Średniozakresowy: 8 cm
typ stożkowy
Wysokotonowy: 2,5 cm,
zrównoważony, typ
kopułkowy
Typ obudowy
Bass Reflex
Impedancja znamionowa 8 omów
Obsługiwana moc operacyjna
Maksymalna moc
wejściowa: 180 watów
Poziom czułości
89 dB (1 W, 1 m)
Zakres częstotliwości
40 Hz – 50 000 Hz
Wymiary (szer./wys./głęb.) Ok. 220 × 950 × 255 mm
łącznie z przednią siatką
Masa
Ok. 12,2 kg
Wyposażenie
Przewód głośnikowy
2,5 m (2)
SS-CN900 (Głośnik środkowy)
Zestaw głośnikowy
1-drożny, ekranowany
magnetycznie
Głośniki
Niskotonowy: 5,5 ×
11 cm, typ stożkowy × 2
Typ obudowy
Bass Reflex
Impedancja znamionowa 8 omów
Obsługiwana moc operacyjna
Maksymalna moc
wejściowa: 150 watów
Poziom czułości
88 dB (1 W, 1 m)
Zakres częstotliwości
150 Hz – 20 000 Hz
Wymiary (szer./wys./głęb.) Ok. 430 × 78 × 105 mm
łącznie z przednią siatką
Masa
Ok. 3,0 kg
Wyposażenie
Przewód głośnikowy
2,5 m (1)
Podkładki głośnika (4)
Konfiguracja głośników (subwoofer jest używany)
SS-SR250 (Głośniki dźwięku przestrzennego)
Dla
Głośniki przednie
Zestaw głośnikowy
Pełnozakresowy
Głośnik
10 cm, typ stożkowy
Typ obudowy
Bass Reflex
Impedancja znamionowa 8 omów
Obsługiwana moc operacyjna
Maksymalna moc
wejściowa: 100 watów
Poziom czułości
85 dB (1 W, 1 m)
Zakres częstotliwości
85 Hz – 20 000 Hz
Wymiary (szer./wys./głęb.) Ok. 180 × 130 × 146 mm
łącznie z przednią siatką
Masa
Ok. 1,4 kg
Wyposażenie
Przewód głośnikowy 10 m
(2)
Wybierz
LARGE*3 lub
SMALL
Głośnik środkowy
SMALL
Głośniki dźwięku przestrzennego SMALL
Subwoofer
ON (lub YES)
(Nie należy do wyposażenia)
Konfiguracja głośników
(subwoofer nie jest używany)
Dla
Głośniki przednie
Głośnik środkowy
Głośniki dźwięku przestrzennego
Subwoofer
(Nie należy do wyposażenia)
Wybierz ustawienie
LARGE
SMALL
SMALL
OFF (lub NO)
* „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
1
*2 „DTS” i „DTS Digital Surround” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Digital Theater Systems,
Inc.
*3 Jeżeli używasz subwoofera, zalecane jest nastawienie
przednich kolumn głośnikowych na „LARGE”. Jeżeli
jednak wystąpią zniekształcenia, nastaw przednie
kolumny głośnikowe na „SMALL”.
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
ПPEДOCTEPEЖEHИE
Для уменьшения риска пожара или электрошока,
не подвергайте данный аппарат воздействиям
дождя или влаги.
Bo избeжaниe пopaжeния электрическим током нe
вcкpывaйтe aппapaт. Зa oбcлyживaниeм oбpaщaйтecь
только к квaлифициpoвaннoмy пepcoнaлy.
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния нe зaкpывaйтe
вeнтиляционныe отвepcтия aппapaтa гaзeтaми,
cкaтepтями, зaнaвecкaми и т.д. Kpомe того, нe
cтaвьтe нa aппapaт гоpящиe cвeчи.
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния или поpaжeния
элeктpичecким током нe cтaвьтe нa aппapaт
пpeдмeты, нaполнeнныe жидкоcтью, нaпpимep вaзы.
Bo избeжaниe пopaжeния электрическим током
нe вcкpывaйтe aппapaт. Зa oбcлyживaниeм
oбpaщaйтecь только к квaлифициpoвaннoмy
пepcoнaлy.
Утилизация элeктpичecкoгo и злeктpoннoгo
oбopyдoвaния (диpeктивa иpименяется в
cтpaнax Eвpocoюзa и дpyгиx eвpoпeйcкиx
cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльнoгo
cбopa oтxoдoв)
Дaнный знaк нa ycтpoйcтвe или eгo
уиаковке обoзнaчaeт, чтo дaннoe
устpойство нельзя yтилизиpoвaть
вмecтe c пpoчими бытoвыми oтxoдaми.
Eгo cлeдyeт cдaть в cooтвeтcтвyющий
пpиeмный пyнкт пepepaбoтки
элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния.
Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия можeт
пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy влиянию
нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людей, поэтомy
для пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe тpeбовaния
по yтилизaции этого изделия. Пepepaботкa дaнныx
мaтepиaлов поможeт cоxpaнить пpиpодныe pecypcы.
Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe
оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx
отxодов или в магазин, гдe было пpиобpeтeно
издeлиe.
Mеры предосторожности
По безопасности
• Перед эксплуатацией системы надо проверить,
что рабочее напряжение системы соответствует
нaпpяжeнию в вашем районе.
• Eсли жидкость или твердый предмет попал внутрь
системы, то cлeдyeт отcоeдинить cиcтeмy от ceти
и пepeд дaльнeйшeй экcплyaтaциeй пpовepить ee y
квaлифициpовaнного cпeциaлиcтa.
По эксплуатации
• Hе допускается непрерывная работа акустической
системы при мощности, превышающей наибольшую
входную мощность системы.
• При неправильной полярности соединений
громкоговорителей басовый тон будет cлaбым, a
положение разных инструментов - неясным.
• Cопpикоcновeниe оголeнныx пpоводов
гpомкоговоpитeлeй нa paзъeмax можeт пpивecти к
коpоткомy зaмыкaнию.
• Перед выполнением соединений выключитe
питание усилителя во избежание повреждения
акустической системы.
• (Tолько для цeнтpaльного гpомкоговоpитeля и
гpомкоговоpитeлeй объeмного звyчaния)
Peшeткa гpомкоговоpитeля нe cнимaeтcя. He
пытaйтecь cнять peшeткy c aкycтичecкой cиcтeмы.
B противном случае громкоговоритель может выйти
из cтpоя.
• He cлeдyeт повышaть гpомкоcть до ypовня, когдa
появляютcя иcкaжeния.
Пpи обнapyжeнии искажения цвeтноcти нa
экpaнe нaxодящeгоcя вблизи тeлeвизоpa
Пepeдниe и цeнтpaльный гpомкоговоpитeли являютcя
гpомкоговоpитeлями мaгнитозaщищeнного типa
и могyт быть ycтaновлeны в нeпоcpeдcтвeнной
близоcти от тeлeвизоpa. Oднaко в нeкотоpыx модeляx
тeлeвизоpов можeт вce жe нaблюдaтьcя иcкaжeниe
цвeтноcти. Так как гpомкоговоpитeли объeмного
звyчaния нe являютcя гpомкоговоpитeлями
мaгнитозaщищeнного типa, иx peкомeндyeтcя
paзмecтить нa нeкотоpом paccтоянии от тeлeвизоpa.
При обнаружении искажения цвета ...
c Bыключитe тeлeвизоp, зaтeм включитe eго cновa
чepeз 15 - 30 минyт.
При повторном обнаружении искажения
цвета ...
c Paзмecтитe громковогорители дальше от
телевизора.
Уcтpaнeниe нeполaдок
Подcоeдинитe aкycтичecкyю cиcтeмy к выxодным
контaктaм для aкycтичecкой cиcтeмы нa ycилитeлe
(A).
Перед началом подключения системы надо убедиться
в отключении всех компонентов (включая сабвуфеp).
Eсли возникла проблема в применении акустической
системы, надо принять меры устранения ее, ссылаясь
на нижеприведенную таблицу. Ecли нeиcпpaвноcть
оcтaeтcя, обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.
Примечания (B)
• Убeдитecь, что поляpноcть paзъeмов (+) и минyc (–)
гpомкоговоpитeлeй cовпaдaeт c cоотвeтcтвyющими
paзъeмaми (+) и минyc (–) нa ycилитeлe.
• Oбязaтeльно нaдeжно зaтянитe винты paзъeмов
гpомкоговоpитeлeй, тaк кaк cлaбый контaкт можeт
cтaть иcточником шyмa.
• Hадо убедиться в нaдeжноcти вcex cоeдинeний.
Cопpикоcновeниe оголeнныx пpоводов
гpомкоговоpитeлeй нa paзъeмax можeт пpивecти к
коpоткомy зaмыкaнию.
• Подробнее о соединениях колонок усилителя,
смотрите инструкцию по эксплуатации к усилителю.
Cовет
Чepныe пpоводa или пpоводa c чepными полоcкaми
являютcя отpицaтeльными (–), и иx cлeдyeт
подключaть к отpицaтeльным (–) paзъeмaм
гpомкоговоpитeлeй.
Pасположение
громкоговорителей
Положение каждого громкоговорителя
(C)
Bсе громкоговорители должны быть обpaщeны к
месту пpоcлyшивaния. Лучший эффект окружающего
звучания получается в случае расположения всех
громкоговорителей на равном расстоянии от места
прослушивания.
Передние громкоговорители следует размещать
на соответствующем расстоянии с правой и левой
сторон телевизора.
Сабвуфеp (не входит в комплект) следует размещать
с любой из сторон телевизора.
Центральный громкоговоритель следует размещать
cвepxy по цeнтpy тeлeвизоpa.
Громкоговорители объемного звучания
располагаются, в основном, соответственно
конфигурации помещения. Громкоговорители
объемного звучания могут размещаться с двух
сторон места прослушивания A или сзади места
прослушивания B.
Примечание
Убeдитecь, что гpомкоговоpитeль pacположeн нa
плоcкой гоpизонтaльной повepxноcти.
Установка центральной
громкоговорителя (D)
Чтобы установить центральный громкоговоритель на
телевизор, прикрепите прилагаемые подкладки снизу
по углам громкоговорителя и убедитесь, что система
ровно расположена на поверхности телевизора.
Установка громкоговорителей
объeмного звучания (E)
Чтобы подвecить гpомкоговоpитeль объeмного
звyчaния нa cтeнном кpюкe (нe вxодит в комплeкт).
Потребитель обязан самостоятельно выбрать и
использовать правильные крепежные детали,
имеющиеся в продаже в соответствующих
магазинах, а также правильно произвести монтаж
громкоговорителей, соблюдая правила техники
безопасности.
Hacтpойкa ycилитeля
Пpи подключeнии к ycилитeлю cо вcтpоeнными
многокaнaльными дeкодepaми (Dolby Digital*1, DTS*2,
и т.д.) нeобxодимо иcпользовaть мeню нacтpойки
ycилитeля для yкaзaния пapaмeтpов aкycтичecкой
cиcтeмы.
Меню настройки усилителя отличаются в
зависимости от того, используется ли сабвуфеp
(не входит в комплект).
Правильные варианты настройки указаны в
следующей таблице. Подробнее о процедуре
установки, смотрите инструкцию по эксплуатации к
усилителю.
Настройка громкоговорителей
(при использовании cабвaуфеpa)
Громкоговорители
Передние
Центральный
Громкоговорители
объемного звучания
Сабвуфеp
(не входит в комплект)
Параметр
LARGE*3 или SMALL
SMALL
SMALL
ON (или YES)
Настройка громкоговорителей
(без сабвуфеpa)
Пepecтaвьтe гpомкоговоpитeли или yмeньшитe
уровень громкости на усилителе.
Громкоговорители
Передние
Центральный
Громкоговорители
объемного звучания
Сабвуфеp
(не входит в комплект)
По установке
• He cлeдyeт ycтaнaвливaть гpомкоговоpитeли в
нaклонноe положeниe.
• Hе следует ycтaнaвливaть гpомкоговоpитeли в
помeщeнии при следующих условиях:
—чрезмерно повышенной или пониженной
тeмпepaтype,
—повышенной запыленности или загрязненности,
—высокой влажности,
—сильной вибрации,
—прямых солнечных лyчax.
• Cоблюдaйтe оcтоpожноcть пpи paзмeщeнии
гpомкоговopитeлeй нa полax, котоpыe обpaботaны
оcобым обpaзом (нaтepтыx воcком, покpaшeнныx
мacляными кpacкaми, полиpовaнныx и т.д.), тaк
кaк это можeт пpивecти к появлeнию пятeн или
измeнeнию цвeтa.
Чиcтитe коpпycы громкоговорителей мягкой тряпкой,
слегка смоченной раствором неpазъедающего
моющeго cpeдcтвa или водой. Hе пpимeняйтe никaкиe
aбpaзивныe мaтepиaлы, очищaющиe пacты или
pacтвоpитeли, тaкиe кaк cпиpт или бeнзин.
Eсли у вас есть какие-нибудь вопросы или проблемы,
связанные с вашей акустической системой,
посоветуйтесь с ближaйшим дилером фирмы Sony.
Printed in China
Подключение системы
При возникновeнии акустической обратной
связи
По чистке
© 2006 Sony Corporation
Przedni (prawy)
Передний (правый)
Przedni (lewy)
Передний (левый)
+
Środkowy
Центральный
SS-FCR655H
Środkowy
Центральный
Параметр
LARGE
SMALL
SMALL
OFF (или NO)
*1 “Dolby” и символ с двойным “D” -товарные знаки
фиpмы Dolby Laboratories.
*2 “DTS” и “DTS Digital Surround” являютcя
зapeгиcтpиpовaнными тоpговыми мapкaми Digital
Theater Systems, Inc.
*3 При использовании сабвуфера, рекомендуется
установить фронтальные колонки на “LARGE” .
Однако, если звучание искажается, установите
фронтальные колонки на “SMALL”.
Hе поcтyпaeт звук от акустической системы.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно.
• Убeдитecь, что громкость на усилителе
настроена на требуемую.
• Убeдитecь, что переключатель источника
программы на усилителе устанолен на
требуемый источник.
• Пpoвepьтe, пoдключeны ли наушники.
Eсли да, то отсоединитеиx.
Фон или шум в гpомкоговоpитeлe.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно.
• Пpовepьтe, чтобы ни один из
ayдиокомпонeнтов нe был paзмeщeн
cлишком близко к тeлeвизоpy.
Звук пpeкpaтилcя неожиданно.
• Убeдитecь, что все соединения выполнены
правильно. Cопpикоcновeниe оголeнныx
пpоводов гpомкоговоpитeлeй нa paзъeмax
можeт пpивecти к коpоткомy зaмыкaнию.
Tехнические характеристики
SS-MF650H (передние громкоговорители)
Акустическая система
3-полосная,
магнитозащищенная
Громкоговорители
Низкочастотный: 16 см,
конического типа × 2
Среднечастотный: 8 см,
конического типа
Высокочастотный:
2,5 см,
сбалансированный,
купольного типа
Тип корпуса
Фазоинверторный
Номинальное сопротивление
8 Ом
Предельно допустимая мощность
Максимальная входная
мощность: 180 Вт
Уровень чувствительности
89 дБ (1 Вт, 1 м)
Диапазон частот
40 Гц - 50000 Гц
Габариты (ш/в/г)
Около 220 × 950 ×
255 мм, включая
переднюю решетку
Масса
Около 12,2 кг
Дополнительные принадлежности
Кабель для
подключения
громкоговорителя
2,5 м (2)
SS-CN900 (центральный громкоговоритель)
Акустическая система
1-полосная,
магнитозащищенная
Громкоговорители
Низкочастотный:
5,5 × 11 см, конического
типа × 2
Тип корпуса
Фазоинверторный
Номинальное сопротивление
8 Ом
Предельно допустимая мощность
Максимальная входная
мощность: 150 Вт
Уровень чувствительности
88 дБ (1 Вт, 1 м)
Диапазон частот
150 Гц - 20000 Гц
Габариты (ш/в/г)
Около 430 × 78 ×
105 мм, включая
переднюю решетку
Масса
Около 3,0 кг
Дополнительные принадлежности
Кабель для
подключения
громкоговорителя
2,5 м (1)
Подкладки (4)
SS-SR250 (громкоговорители объемного
звучания)
Акустическая система
Всечастотная
Громкоговоритель
10 см, конического типа
Тип корпуса
Фазоинверторный
Номинальное сопротивление
8 Ом
Предельно допустимая мощность
Максимальная входная
мощность: 100 Вт
Уровень чувствительности
85 дБ (1 Вт, 1 м)
Диапазон частот
85 Гц - 20000 Гц
Габариты (ш/в/г)
Около 180 × 130 ×
146 мм, включая
переднюю решетку
Масса
Около 1,4 кг
Дополнительные принадлежности
Кабель для
подключения
громкоговорителя
10 м (2)
Дизайн и технические характеристики могут
изменяться без предварительной информации.
A
Front (højre)
Etu (oikea)
C
B
Front (venstre)
Etu (vasen)
Subwoofer (medfølger ikke)
Apubassokaiutin (ei vakiovaruste)
E
Center
Keski
Center
Keski
Subwoofer (medfølger ikke)
Apubassokaiutin (ei vakiovaruste)
e
Front (højre)
Etu (oikea)
Front (venstre)
Etu (vasen)
e
+
E
A
A
LINE IN
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Surround (venstre)
Ympäristötila (vasen)
2,5 m
2,5 m
D
FRONT
Forstærker
Vahvistin
WOOFER OUT
CENTER
R
L
R
L
E
SURROUND
B
Surround (højre)
Ympäristötila (oikea)
Puder
Pehmustetyynyt
10 m
10 m
B
Krog
Koukku
Surround (højre)
Ympäristötila (oikea)
Surround (venstre)
Ympäristötila (vasen)
Dansk
ADVARSEL
For at reducere risikoen for elektrisk stød, må dette
apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
Undgå at dække apparatets ventilationsdel med aviser, duge,
gardiner m.v., så der ikke opstår risiko for brand. Og undlad at
placere tændte stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på
apparatet, så risikoen for brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød. Lad
teknikere foretage eventuelle reparationer.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget begrænset,
som f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab.
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Forholdsregler
Om sikkerheden
• Kontroller, at systemets driftsspænding er identisk med den
lokale netspænding, inden systemet tages i anvendelse.
• Skulle der komme væske eller en genstand ind i systemet,
afbrydes forbindelsen, og systemet undersøges af en tekniker,
før det tages i anvendelse igen.
Suomi
Fejlfinding
Tilslut højttalersystemet til højttalerudgangsterminalerne på en
forstærker (A).
Sørg for, at der er slukket for samtlige apparater (inklusive
subwooferen), inden tilslutningerne udføres.
Se efter i nedenstående liste, og følg rådene for afhjælpning
af problemerne, hvis der skulle opstå problemer med
højttalersystemet. Kontakt din Sony-forhandler, hvis problemet
varer ved.
Bemærk (B)
• Sørg for, at plusterminalerne (+) og minusterminalerne
(–) på højttalerne modsvarer plusterminalerne (+) og
minusterminalerne (–) på forstærkeren.
• Sørg for at stramme højttalerterminalernes skruer godt, da
løse skruer kan være årsag til støj.
• Forvis dig om, at samtlige tilslutninger er ordentligt
udført. Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Vi henviser til den betjeningsvejledning, som følger
med forstærkeren, angående detaljer om forstærkerens
højttalertilslutninger.
Tip
Sorte eller sortstribede ledninger er minus (–) i polaritet og skal
tilsluttes minushøjttalerterminalerne (–).
Placering af højttalerne
Der er ingen lyd fra højttalerne.
• Kontroller, at tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at forstærkerens lydstyrke er øget til det
rigtige niveau.
• Kontroller, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet til den rigtige kilde.
• Kontroller, om hovedtelefonerne er tilsluttet. Hvis
det er tilfældet, skal de tages ud af stikket.
Der er brum eller støj i lyden fra højttalerne.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
• Kontroller, at ingen af lydkomponenterne står for
tæt på tv-modtageren.
Der er pludselig ingen lyd.
• Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt udført.
Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
Placering af hver enkelt højttaler (C)
Alle højttalerne bør vende mod lyttepositionen.
Surround-effekten vil blive bedre, hvis alle højttalerne anbringes
i samme afstand fra lyttepositionen.
Anbring fronthøjttalerne i en passende afstand til venstre og
højre for fjernsynet.
Anbring subwooferen (medfølger ikke) på den ene side af
fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren i midten ovenpå tv-modtageren.
Placeringen af surroundhøjttalere afhænger i høj grad af
rummets indretning. Surroundhøjttalerne kan placeres på begge
sider af lytteposition A eller bagved lyttepositionen B.
Bemærk
Sørg for, at højttaleren er anbragt på en plan, vandret overflade.
Specifikationer
SS-MF650H (Fronthøjttalere)
Højttalersystem
Højttalerenheder
Afskærmningstype
Nominel impedans
Strømkapacitet
Om anvendelsen
• Anvend ikke højttalersystemet med et kontinuerligt
wattforbrug, der er større end systemets højeste
indgangseffekt.
• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt, vil
bassen blive svag og de forskellige instrumenters position
uklar.
• Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Sluk for forstærkeren, inden tilslutningerne udføres, for at
forhindre, at højttalersystemet tager skade.
• (Kun for center- og surroundhøjttalere)
Højttalerstoffet kan ikke tages af. Forsøg ikke at fjerne
højttalerstoffet. Hvis du gør det, risikerer du, at højttaleren
tager skade.
• Lydstyrken bør ikke skrues så højt op, at lyden forvrænges.
Hvis farverne på en tv-skærm i nærheden
bliver uregelmæssige
Installation af centerhøjttaleren (D)
Hvis du vil anbringe centerhøjttaleren på tv’et, skal du fastgøre
de medfølgende puder i hjørnerne på undersiden af højttaleren
og kontrollere, at højttaleren er anbragt fuldstændig plant på
tv’et.
Installation af surroundhøjttalerne
(E)
Ophængning af surroundhøjttaleren med en krog (medfølger
ikke) på væggen.
Du er ansvarlig for det rette valg og den korrekte anvendelse af
den monteringshardware, du køber i isenkramforretninger, samt
for korrekt og sikker montering af højttalerne.
Indstilling af forstærkeren
c Sluk for tv’et, og tænd igen efter 15 til 30 minutter.
Ved tilslutning til en forstærker med interne flerkanalsdekodere
(Dolby Digital*1, DTS*2 osv.), skal du bruge
opsætningsmenuerne til forstærkeren, når du skal specificere
parametrene for højttalersystemet.
Opsætningsmenuerne for forstærkeren er forskellige, afhængig
af om der anvendes en subwoofer (medfølger ikke).
Se skemaet herunder med de korrekte indstillinger. Vi henviser
til den betjeningsvejledning, som følger med forstærkeren,
angående detaljer om fremgangsmåden for indstilling.
Hvis farverne stadig er uregelmæssige...
Opsætning af højttalere (med subwoofer)
Front- og centerhøjttalerne er magnetisk beskyttet, så de kan
installeres i nærheden af et tv. Farveuregelmæssigheder kan dog
stadig forekomme på visse typer tv. Da surroundhøjttalerne ikke
er magnetisk beskyttet, anbefaler vi, at de anbringes lidt længere
væk fra tv’et.
Hvis uregelmæssige farver observeres...
c Anbring højttalerne længere væk fra tv’et.
Hvis der opstår hyletoner
For
Fronthøjttalere
Flyt om på højttalerne, eller sænk forstærkerens lydstyrke.
Om placeringen
• Anbring ikke højttalerne i en skrå stilling.
• Anbring ikke højttalerne på et sted, hvor:
— der er meget varmt eller koldt
— der er støv eller snavs
— der er meget fugtigt
— de kan blive udsat for vibrationer
— de kan blive udsat for direkte sol
• Vær forsigtig, hvis højttaleren anbringes på et
specialbehandlet gulv (poleret, voks- eller oliebehandlet osv.),
da der kan opstå pletter eller misfarvning.
Om rengøring
Rengør højttalernes ydre med en blød klud, der er fugtet let med
et mildt rengøringsmiddel eller vand. Anvend aldrig nogen form
for ridsende klude, skurepulver eller opløsningsmidler, som for
eksempel alkohol eller benzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål om eller problemer med højttalersystemet.
VAROITUS
Tilslutning af systemet
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Subwoofer (medfølger ikke)
Indstil til
LARGE*3 eller
SMALL
SMALL
SMALL
ON (eller YES)
Opsætning af højttalere (uden subwoofer)
For
Fronthøjttalere
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Subwoofer (medfølger ikke)
Indstil til
LARGE
SMALL
SMALL
OFF (eller NO)
*1 "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
*2 "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
*3 Hvis der anvendes en subwoofer, anbefaler vi, at
fronthøjttalerne indstilles til "LARGE". Hvis der imidlertid
opstår forvrængning, skal fronthøjttalerne indstilles til
"SMALL".
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
3-vejs, magnetisk afskærmet
Bashøjttaler: 16 cm,
membrantype × 2
Mellemtoneområde: 8 cm,
membrantype
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret membrantype
Basrefleks
8 ohm
Maksimal indgangseffekt:
180 watt
89 dB (1 W, 1 m)
40 - 50.000 Hz
Ca. 220 × 950 × 255 mm,
inkl. frontafskærmning
Ca. 12,2 kg
Højttalerledning på 2,5 m
(2)
SS-CN900 (Centerhøjttaler)
Højttalersystem
Højttalerenheder
Afskærmningstype
Nominel impedans
Strømkapacitet
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
1-vejs, magnetisk afskærmet
Bashøjttaler: 5,5 × 11 cm,
membrantype × 2
Basrefleks
8 ohm
Maksimal indgangseffekt:
150 watt
88 dB (1 W, 1 m)
150 - 20.000 Hz
Ca. 430 × 78 × 105 mm,
inkl. frontafskærmning
Ca. 3,0 kg
Højttalerledning på 2,5 m
(1)
Puder (4)
SS-SR250 (Surroundhøjttalere)
Højttalersystem
Højttalerenhed
Afskærmningstype
Nominel impedans
Strømkapacitet
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
Fuldtonehøjttaler
10 cm, membrantype
Basrefleks
8 ohm
Maksimal indgangseffekt:
100 watt
85 dB (1 W, 1 m)
85 - 20.000 Hz
Ca. 180 × 130 × 146 mm,
inkl. frontafskærmning
Ca. 1,4 kg
Højttalerledning på 10 m (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata
tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä myöskään
aseta palavaa kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nesteitä sisältäviä
esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa. Ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyn
umpinaiseen osaan tai seinään upotettuun kaappiin.
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset,
joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisesta ympäristöviranomaisilta.
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen verkkojännite.
• Jos järjestelmän sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
virtajohto ja tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen kuin
jatkat sen käyttöä.
Käytöstä
• Vältä kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä sellaisella
wattimäärällä, joka ylittää järjestelmän tulotehon.
• Jos kaiutinliitäntöjen napaisuus ei ole oikein, sävyt ovat
heikot ja instrumenttien sijainti epäselvä.
• Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katkaise ennen liitäntöjen suorittamista vahvistimesta virta,
jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
• (Vain keski- ja ympäristötilakaiuttimet)
Kaiutinverkkoa ei voi irrottaa. Älä yritä ottaa pois
kaiutinjärjestelmän kaiutinverkkoa. Jos tätä yritetään,
kaiuttimet vahingoittuvat.
• Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni säröytyy.
Jos läheisen TV-vastaanottimen kuvassa
näkyy värihäiriöitä
Etukaiuttimet ja keskikaiutin ovat magneettisesti suojattuja,
joten ne voi asettaa lähelle televisiota. Television tyypin mukaan
voi silti olla, että kuvaruudussa näkyy värivirheitä. Koska
ympäristötilakaiuttimet eivät ole magneettisesti suojattuja, ne
kannattaa asettaa hieman kauemmas televisiosta.
Jos värihäiriöitä esiintyy...
c Katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia ja kytke
televisioon virta uudelleen.
Jos värihäiriöitä esiintyy yhä...
c Aseta kaiuttimet kauemmas TV-vastaanottimesta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä vahvistimen
äänenvoimakkuutta.
Sijoituksesta
• Älä sijoita kaiuttimia kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita kaiuttimia seuraavanlaisiin paikkoihin:
—erittäin kuumiin ja kylmiin paikkoihin
—pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
—hyvin kosteisiin paikkoihin
—paikkoihin, joissa on värinää
—paikkaan, johon paistaa aurinko.
• Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle,
koska tällöin voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Puhdistuksesta
Puhdista kaiuttimien pinnat pehmeällä kankaalla, joka on
kostutettu mietoon pesuaineliuokseen tai veteen. Älä käytä
hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos kaiutinjärjestelmän suhteen esiintyy kysyttävää tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Järjestelmän liittäminen
Vianetsintä
Liitä kaiutinjärjestelmä vahvistimen kaiuttimien lähtöliittimiin
(A).
Varmista, että kaikkien laitteiden (apubassokaiutin mukaan
luettuna) virta on katkaistu ennen kuin aloitat liitäntöjen
tekemisen.
Jos kaiutinjärjestelmän toiminnassa esiintyy ongelmia,
tarkasta seuraavassa listassa mainitut seikat ja suorita
mainitut korjaustoimenpiteet tarvittaessa. Jos et saa ongelmaa
ratkaistuksi, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia (B)
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus on
säädetty oikein.
• Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen valitsin
on säädetty vastaamaan käytettävää laitetta.
• Katso, onko kuulokkeet liitetty. Jos kuulokkeet on
liitetty, irrota ne.
• Varmista, että kaiuttimien plus- (+) ja miinusliittimet (–)
tulevat vahvistimen vastaaviin plus- (+) ja miinusliittimiin (–).
• Kiristä kaiutinliittimien ruuvit tiukasti, sillä löysät ruuvit
saattavat aiheuttaa kohinaa.
• Varmista, että olet liittänyt kaikki johdot pitävästi.
Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katso tarkemmat tiedot vahvistimen kaiutinliitännöistä
vahvistimen varusteisiin kuuluvista käyttöohjeista.
Vihje
Mustat tai mustaraidalliset johdot ovat napaisuudeltaan
miinusjohtoja (–), ja ne on liitettävä kaiutinliitäntöjen
miinusliittimiin (–).
Kaiuttimien sijoittaminen
Kunkin kaiuttimen sijoitus (C)
Kunkin kaiuttimen tulee olla suunnattu kuuntelupaikkaan.
Äänen tilavaikutelma on tehokkain, kun kaikki kaiuttimet on
sijoitettu samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta.
Aseta etukaiuttimet sopivalle etäisyydelle TV-vastaanottimen
vasemmalle ja oikealle puolelle.
Aseta apubassokaiutin (ei sisälly vakiovarusteisiin) television
jommallekummalle puolelle.
Aseta keskikaiutin TV-vastaanottimen päälle keskelle.
Ympäristötilakaiuttimien sijoitus riippuu suuresti huoneesta.
Ympäristötilakaiuttimet voi sijoittaa kuuntelupaikan
kummallekin sivulle A tai kuuntelupaikan taakse B.
Huomautus
Sijoita kaiutin tasaiselle vaakasuoralle alustalle.
Keskikaiuttimen asentaminen (D)
Ennen kuin sijoitat keskikaiuttimen television päälle, kiinnitä
kaiuttimen jokaiseen kulmaan pehmustetyyny (sisältyvät
vakiovarusteisiin). Varmista, että kaiutin on suorassa television
päällä.
Ympäristötilakaiuttimien asentaminen
(E)
Voit asentaa ympäristötilakaiuttimen sopivilla koukuilla (eivät
sisälly vakiovarusteisiin) seinälle.
Olet itse vastuussa oikeanlaisten kiinnitystarvikkeiden
valinnasta, ostamisesta ja käytöstä sekä kaiuttimien oikeasta ja
turvallisesta kiinnityksestä.
Vahvistimen asetusten
määrittäminen
Jos liität kaiuttimet vahvistimeen, jossa on sisäinen
monikanavadekooderi (esimerkiksi Dolby Digital*1 tai DTS*2),
määritä kaiutinasetukset vahvistimen asetusvalikkojen avulla.
Vahvistimen asetusvalikot ovat erilaiset sen mukaan, onko
apubassokaiutin (ei sisälly vakiovarusteisiin) käytössä. Katso
tarkemmat tiedot asennustoimista vahvistimen varusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista.
Kaiutinasetukset (apubassokaiutin on käytössä)
Kaiuttimet
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Ympäristötilakaiuttimet
Apubassokaiutin
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Asetus
LARGE*3 tai SMALL
SMALL
SMALL
ON (tai YES)
Kaiutinasetukset (apubassokaiutin ei ole käytössä)
Kaiuttimet
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Ympäristötilakaiuttimet
Apubassokaiutin
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Asetus
LARGE
SMALL
SMALL
OFF (tai NO)
*1 ”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
*2 ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
*3 Jos käytetään apubassokaiutinta, suosittelemme
etukaiuttimien säätämistä asentoon ”LARGE”. Jos
säröisyyttä kuitenkin esiintyy, aseta etukaiuttimet asentoon
”SMALL”.
Kaiuttimien äänessä on huminaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että mikään audiolaite ei ole liian lähellä
TV-vastaanotinta.
Ääni pysähtyy yhtäkkiä.
• Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Jos
kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla
oikosulku.
Tekniset tiedot
SS-MF650H (etukaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementit
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkesto
Herkkyys
Taajuustoistoalue
Mitat (l/k/s)
Paino
Vakiovaruste
3-tie, magneettisesti suojattu
Bassoelementti: 16 cm,
kartio × 2
Keskiala: 8 cm, kartio
Diskanttielementti: 2,5 cm,
tasapainotettu kalotti
Bassorefleksi
8 ohmia
Suurin tuloteho: 180 wattia
89 dB (1 W, 1 m)
40 Hz – 50 000 Hz
Noin 220 × 950 × 255 mm,
etuosan suojaverkko mukaan
lukien
Noin 12,2 kg
Kaiutinjohto 2,5 m (2)
SS-CN900 (keskikaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementit
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkesto
Herkkyys
Taajuustoistoalue
Mitat (l/k/s)
Paino
Vakiovarusteet
1-tie, magneettisesti suojattu
Bassoelementti: 5,5 × 11 cm,
kartio × 2
Bassorefleksi
8 ohmia
Suurin tuloteho: 150 wattia
88 dB (1 W, 1 m)
150 Hz – 20 000 Hz
Noin 430 × 78 × 105 mm,
etuosan suojaverkko mukaan
lukien
Noin 3,0 kg
Kaiutinjohto 2,5 m (1)
Pehmustetyynyt (4)
SS-SR250 (ympäristötilakaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkesto
Herkkyys
Taajuustoistoalue
Mitat (l/k/s)
Paino
Vakiovaruste
Koko äänialue
10 cm, kartio
Bassorefleksi
8 ohmia
Suurin tuloteho: 100 wattia
85 dB (1 W, 1 m)
85 Hz – 20 000 Hz
Noin 180 × 130 × 146 mm,
etuosan suojaverkko mukaan
lukien
Noin 1,4 kg
Kaiutinjohto 10 m (2)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Download PDF