Sony | SRS-GU10iP | Sony SRS-GU10iP Справочный листок/приложение

Русский
Предостережения относительно подключения iPod/iPhone
Присоединяйте адаптер для док-станции, который соответствует вашему iPod/iPhone.
Если присоединить адаптер для док-станции, который не соответствует вашему iPod/iPhone
или присоединить iPod/iPhone без адаптера для док-станции, можно повредить разъемы
iPod/iPhone и устройства. Это может привести к ошибке распознавания iPod/iPhone или к
отсутствию звука.
Предварительно снимите обложку или чехол с iPod/iPhone.
iPhone, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone 4
Кроме iPhone, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone 4
Адаптер для док-станции,
поставляется вместе с
Поставляемый
iPod или продается
адаптер для
компанией Apple Inc.
док-станции*
(приобретается отдельно)
Разъем док-станции
* Номер адаптера и совместимые модели


iPhone

iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4
Универсальный док-адаптер для iPod nano (6-го поколения) не входит в комплект
поставки устройства (по состоянию на март 2011 г.).
Для использования iPod nano (6-го поколения) с устройством не нужен универсальный
док-адаптер.
Вставляя iPod в устройство, обязательно используйте универсальный док-адаптер из
комплекта поставки iPod или доступный в продаже адаптер от Apple Inc.
Устройствами iPod nano (6-го поколения) нельзя управлять при помощи пульта ДУ после
нажатия кнопок “MENU”, “”, “” и “ENTER”.
Устанавливая или снимая iPod/iPhone, удерживайте его под тем же
углом, что и у разъема док-станции устройства. Не тяните iPod
вперед и не толкайте его назад, когда он установлен в разъеме.
©2011 Sony Corporation Printed in China
4-279-151-51 (1)
Укpaїнcькa
Застереження щодо підключення iPod/iPhone
Приєднуйте адаптер для док-станції, сумісний із вашим iPod/iPhone.
Якщо приєднати адаптер для док-станції, який не сумісний із вашим iPod/iPhone або
приєднати iPod/iPhone без адаптера для док-станції, можна пошкодити роз’єми iPod/
iPhone і пристрою. Це може призвести до помилки розпізнавання iPod/iPhone або
відсутності звуку.
Заздалегідь зніміть із iPod/iPhone обкладинку або чохол.
iPhone, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone 4
Адаптер для
док-станції з
комплекту
постачання*
Окрім iPhone, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone 4
Адаптер для док-станції,
що постачається разом з
iPod або продається
компанією Apple Inc. (не входить до
комплекту постачання)
Роз’єм док-станції
* Номер адаптера та сумісні моделі


iPhone

iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 4
Універсальний док-адаптер для iPod nano (6-го покоління) не входить до комплекту
постачання пристрою (станом на березень 2011 р.).
Для використання iPod nano (6-го покоління) із пристроєм не потрібен універсальний
док-адаптер.
Установлюючи iPod на пристрої, обов’язково використовуйте універсальний док-адаптер,
що входить до комплекту постачання iPod, або доступний у продажу адаптер виробництва
компанії Apple Inc.
Пристроєм iPod nano (6-го покоління) не вдасться керувати за допомогою пульта
дистанційного керування, коли натиснуто кнопки «MENU», «», «» та «ENTER».
Встановлюючи або забираючи iPod/iPhone, тримайте його під тим
самим кутом, що й у роз’єму док-станції пристрою. Не тягніть iPod
вперед і не штовхайте його назад, доки він розміщений у роз’єму.
Download PDF

advertising