Sony | SRS-D511 | Sony SRS-D511 Инструкция по эксплуатации

2-593-589-61(2)
B
a LINE OUT vonali kimeneti
vagy a fejhallgató-aljzathoz
(sztereó mini aljzathoz)
do gniazda LINE OUT lub
słuchawkowego
(stereofonicznego z wtykiem
typu mini-jack)
Active Speaker System
CD/MD Walkman* stb.
Odtwarzacz CD/MD
typu Walkman* itp.
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
Інструкція по експлуатації
Aктивная акуcтичеcкая cиcтема
Átjátszókábel (nem
mellékelt tartozék)
Przewód połączeniowy
(nie należy do zestawu)
Átjátszókábel (az 5.1
csatornás bemenethez)
(mellékelve)
Przewód połączeniowy
(łączący z pilotem)
SRS-D511
 2007 Sony Corporation
az INPUT 2
aljzathoz
do gniazda
INPUT 2
a CENTER aljzathoz
(3 méter)
do gniazda
CENTER (3 metry)
a FRONT R aljzathoz
(2 méter)
do gniazda FRONT R
(2 metry)
a FRONT L aljzathoz
(2 méter)
do gniazda FRONT L
(2 metry)
a REAR R aljzathoz
(3 méter)
do gniazda REAR R
(3 metry)
a REAR L aljzathoz
(3 méter)
do gniazda REAR L
(3 metry)
Szabályzó
(hátoldal)
Pilot (tylny)
Printed in Malaysia
az INPUT 1
aljzathoz (a zöld
az első, a
narancssárga a
középső,
a fekete a hátsó
csatorna)
do gniazda INPUT 1
(zielony dla kanału
przedniego,
a LINE OUT aljzathoz
pomarańczowy dla
(a zöld az első, a
narancssárga a középső, środkowego i
a fekete a hátsó csatorna) czarny dla tylnego)
do gniazda LINE OUT
(zielony dla kanału przedniego,
pomarańczowy dla środkowego
i czarny dla tylnego)
Mélysugárzó
(hátoldal)
Subwoofer (z tyłu)
Hálózati főkapcsoló
Główny wyłącznik
zasilania
Hangkártya vagy
hangegység vonali
kimenete.
Wyjście z karty
dźwiękowej lub
głośnika.
A doboz tartalma / Zawartość opakowania
C
A hangsugárzó-rendszer használatához vagy
számítógépbe épített (5.1 csatornás)
hangkártyára vagy dekóderegységre van
szükség. Ezek nem mellékelt tartozékai
ennek a hangsugárzó-rendszernek.
Oldalsó hangsugárzó
(hátoldal)
Głośnik satelitarny (tylny)
* A „WALKMAN” a Sony Corporation
sztereó fejhallgatós termékcsaládot
(Headphone Stereo) fémjelző
bejegyzett védjegye.
fali
csatlakozóaljzathoz
do gniazda
ściennego
* „WALKMAN” jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Sony
Corporation oznaczającym
urządzenia stereofoniczne
współpracujące ze słuchawkami.
Középső hangsugárzó
Głośnik środkowy
Mélysugárzó vezetékes szabályzóval (1)
Subwoofer z pilotem przewodowym (1)
Számítógép, CD vagy MD
Walkman stb.
Komputer, odtwarzacz CD
lub MD typu Walkman itp.
POWER
ON
Oldalsó hangsugárzó
2 m hosszú kábellel (2)
3 m hosszú kábellel (3)
Głośnik satelitarny
z 2-metrowym przewodem (2)
z 3-metrowym przewodem (3)
OFF
Talp (5)
Podstawa (5)
Átjátszókábel
(az 5.1 csatornás bemenethez) (1)
Kabel połączeniowy (dla wejścia
dźwięku 5.1-kanałowego) (1)
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
PHONES
Hátsó hangsugárzó
(jobb oldali)
Głośnik tylny (prawy)
Hátsó
hangsugárzó
(bal oldali)
Głośnik tylny
(lewy)
Első hangsugárzó
(bal oldali)
Głośnik przedni (lewy)
Oldalsó hangsugárzó
Głośnik satelitarny
Talp
Podstawa
Mélysugárzó
Subwoofer
Szabályzó
Pilot
Első hangsugárzó (jobb oldali)
Głośnik przedni (prawy)
D
OPERATE
ON
OPERATE
VOLUME
B
MIN
MAX
INPUT 1
VOLUME
FRONT
REAR
MAX
CENTER
MIN
PHONES
CENTER
SUBWOOFER
MAX
PHONES
Szabályzó (elölnézet)
Panel sterowania (widok z przodu)
,
DUAL STEREO
MAX
REAR
MIN
ON
INPUT 2
BASS
MIN
DUAL STEREO
OFF
OFF
Lehorgonyzó üreg a
rögzíőcsavar számára
Otwór montażowy
Üreges fali horgony (ø 4 mm, nem
mellékelt tartozék)
Kotew ścienna do ścian z pustką powietrzną
(ø 4 mm, nie należy do zestawu)
A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át
ezt a kézikönyvet, és tegye el, hogy később is
fellapozhassa.
FIGYELMEZTETÈS
A tűzveszély és az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében óvja a készüléket az esőtől és
nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a
készülék házát. A javĺtást csak szakemberrel
végeztesse.
A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyĺlásait újsággal, asztalkendővel,
függönnyel stb.
És ne tegyen égő gyertyát a készülékre.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne
tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat, pl.
vázát.
Az oldalsó hangsugárzók
felszerelése (lásd az A ábrát)
Az oldalsó hangsugárzó vagy asztalra helyezve, vagy
falra szerelve használható.
Ha az oldalsó hangsugárzókat asztalra
helyezve használja (lásd az A-A ábrát)
Ha az oldalsó hangsugárzóra felteszi a talpat, akkor a
hangsugárzót az asztalra teheti.
1
Szabályzó (hátoldal)
Panel sterowania (widok z tyłu)
2
A készüléket ne használja zárt helyen, pl.
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Megjegyzés
Először (anaerob, a kicsavarodást
meggátló anyagból készült)
bandázst tekerjen az üreges fali
horgonyra, nehogy meglazuljon a
csavar.
Uwaga
Przede wszystkim kotew
ścienną należy posmarować
spoiwem (uszczelniającym klejem
beztlenowym), aby zapobiec
obluzowaniu śruby.
01_SRSD511_HU_PL_RU_UA
1
5 mm
Megjegyzés
Az oldalsó hangsugárzóra ne
akasszon semmit.
ø 7 mm
Uwaga
ø 4 mm
Legalább 9,5 mm /
9,5 mm lub więcej
Na głoniku satelitarnym nie
należy zawieszać żadnych
przedmiotów.
VOLUME : służy do regulacji całkowitego poziomu
głośności.
BASS : służy do regulacji poziomu tonów niskich
(subwoofera).
REAR : służy do regulacji dźwięku przestrzennego
(tylny głośnik).
CENTER : służy do regulacji poziomu głośnika
środkowego w celu uzyskania balansu dźwięku.
PHONES : umożliwia podłączenie słuchawek.
W tym przypadku używane będą tylko kanały FRONT
L/R. Kanał CENTER nie będzie aktywny.
Nie można używać pokręteł głośności BASS, REAR i
CENTER.
DUAL STEREO : służy do przełączania źródła 4kanałowego lub 2-kanałowego na dźwięk 5.1kanałowy.
Ustaw przełącznik w pozycji ON podczas
odtwarzania dźwięku 4-kanałowego lub 2kanałowego z podłączonego do systemu komputera,
odtwarzacza typu Walkman itp. Dźwięk z kanału
przedniego tych źródeł będzie odtwarzany przez
głośniki przednie i tylne. Połączony dźwięk z lewego
i prawego kanału przedniego tych źródeł będzie
odtwarzany przez głośnik środkowy. W tym
przypadku subwoofer oraz głośnik środkowy i
głośniki tylne nie będą uczestniczyć w odtwarzaniu
dźwięku 5.1-kanałowego.
Ustaw przełącznik w pozycji OFF podczas
odtwarzania dźwięku 5.1-kanałowego z
podłączonego do systemu komputera, odtwarzacza
typu Walkman itp. Zostanie odtworzony
przestrzenny dźwięk 5.1-kanałowy. W tym
przypadku subwoofer oraz głośniki tylne i głośnik
środkowy nie będą uczestniczyć w odtwarzaniu
dźwięku 2-kanałowego, a głośnik środkowy i
subwoofer - dźwięku 4-kanałowego. Szczegółowe
informacje na temat ustawień karty dźwiękowej
można znaleźć w instrukcji obsługi karty dźwiękowej.
Győződjék meg arról, hogy a talpat
biztonságosan rögzítette a hangsugárzóra.
A talpat kattanásig tolja be a vájatba.
Megjegyzés
A talp rögzítésekor ne dugja ujját az oldalsó
hangsugárzó vájatába, mert megsérülhet az ujja.
A készüléket könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz
csatlakoztassa.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármi rendellenességet észlel,
azonnal húzza ki a fő hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.
VIGYÁZAT!
Ha az oldalsó hangsugárzókat falra szerelve
használja (lásd az A-B ábrát)
Az oldalsó hangsugárzó felszerelhető a falra is. A
biztonságos felszerelés érdekében vegye figyelembe az
alábbi, Megjegyzések című fejezet utasításait, tanácsait
is. A helytelen felszerelés következtében a hangsugárzó
leeshet a falról, és személyi sérülést okozhat, továbbá
kárt okozhat önmagában és más tárgyakban is.
1
Üzemi feszültség
USA, Kanada
120 V, 60 Hz váltakozó áram
Európai országok
220–230 V, 50 Hz váltakozó
áram
Más országok
2
Az oldalsó hangsugárzót rögzítse a falra.
Az üreges fali horgony csavarját illessze az
oldalsó hangsugárzó lehorgonyzó üregébe.
Megjegyzések
• 120 V, 60 Hz váltakozó
áram
• 220–230 V, 50 Hz váltakozó
áram
• Ameddig a készülék a fali csatlakozóaljzathoz (a
hálózathoz) csatlakozik, még akkor is feszültség alatt
van, ha magát a készüléket kikapcsolta.
• Ha a készüléket várhatóan sokáig nem fogja
használni, hálózati dugóját húzza ki a fali
konnektorból. A hálózati kábel kihúzásakor soha ne a
kábelt, hanem a dugót fogja meg és húzza.
• Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül,
húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzatból,
és a rendszert csak az után használja ismét, hogy
szakemberrel ellenőriztette.
• A hálózati kábelt csak szakszervizben cseréltesse ki.
• A hatékony hőleadás biztosítása érdekében hagyjon
elegendő helyet a mélysugárzó mögött. És ne tegyen
semmilyen tárgyat a készülékre.
• A mélysugárzó és az oldalsó hangsugárzók
nyílásaiba semmilyen tárgyat ne dugjon be, és ne is
nyúljon bele ezekbe a nyílásokba.
Az üreges fali horgonyt rögzítse a falba
— az ábra mutatja, hogyan.
Megjegyzések
• Győződjék meg arról, hogy a fal elegendően
vastag-e. Gipszkartonfal esetén a javasolt
legkisebb vastagság 9,5mm.
• Gipszkartonfal esetén használja a külön erre a
célra szolgáló rögzítőt (üreges fali horgony, nem
mellékelt tartozék).
• Az üreges fali horgony használatára
vonatkozóan olvassa el a mellékelt használati
útmutatót.
• Legalább 20 kg teherbírású fali horgonyt
használjon.
• Olvassa el az üreges fali horgony használati
útmutatóját.
• ø 4 mm-es üreges fali horgonyt használjon.
• Az üreges fali horgony csavarjának feje 5 mmre álljon ki a falból.
• (Anaerob, a kicsavarodást meggátló anyagból
készült) bandázst tekerjen az üreges fali
horgonyra, nehogy meglazuljon a csavar.
Óvintézkedések
Vásárlás helye
Kapcsolja be a szabályzóhoz
csatlakoztatott kívánt készüléket.
Megjegyzés
Ne kapcsolja be mindkét csatlakoztatott
készüléket, mert úgy mindkettő hangját egyszerre
fogja hallani.
3
A szabályzó VOLUME
hangerőszabályzójával állítsa be a hangerőt.
A mélysugárzó és az egyes oldalsó hangsugárzók
hangereje is beállítható.
Ha a fejhallgató-kimenetet használja, akkor a
csatlakoztatott készüléken is állítsa be a hangerőt.
Ha befejezte a műsorhallgatást, a OPERATE
kapcsolót állítsa OFF helyzetbe.
Ekkor kialszik a OPERATE működésjelző.
Fejhallgató/fülhallgató
használata
Dugja a fejhallgatót/fülhallgatót a szabályzó PHONES
aljzatába.
Megjegyzés
• Kapcsolja ki a MEGA BASS vagy a BASS BOOST
funkciót (a Walkmanen stb.), mivel az eltorzíthatja a
hangot.
• Csak a FRONT L/R csatorna jeleit hallgathatja. Nem
használható a BASS, a REAR és a CENTER
hangerőszabályzó gomb sem.
Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban esetleg
probléma merülne fel, ellenőrizze az alábbi listán
található hibalehetőségeket, és tegye meg a leírt
megfelelő javító intézkedéseket. Ha a hibát nem sikerül
orvosolnia, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
A CE jelzés csak azokra az országokra vonatkozik, ahol
ez kötelező, elsősorban az Európai Gazdasági Térség
(EEA) országaira.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelőlt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
2
Hibaelhárítás
Ne feledje, hogy ha bármilyen olyan változtatást vagy
módosítást hajt végre, amelyet ez a kézikönyv tételesen
nem enged meg, elveszítheti a készülék használati
jogát.
• Mielőtt a falra rögzítené az oldalsó
hangsugárzót, vegye le róla a talpat.
• Használat előtt győződjék meg arról, hogy az
oldalsó hangsugárzók biztonságosan függnek a
falon.
A hangsugárzó-rendszer néma.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás
megfelelő-e.
• Állítsa megfelelően nagy hangerőre a szabályzón a
VOLUME gombot és az egyes hangsugárzók
hangerőszabályzó gombját (BASS, REAR, CENTER).
• Állítsa megfelelően nagy hangerőre a csatlakoztatott
készüléket.
• Ellenőrizze, nincs-e fejhallgató csatlakoztatva. Ha
van, húzza ki.
A hang torz.
• Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott készüléken.
Vagy: ha a csatlakoztatott készülék rendelkezik mély
hangokat kiemelő BASS BOOST funkcióval, azt
kapcsolja ki.
• E készülék BASS gombjának forgatásával
csökkentse a mély hangok hangerejét.
• E készülék VOLUME hangerőszabályzójával
csökkentse a hangerőt.
Zümmögés vagy más zaj hallható a
hangsugárzókból.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás
megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik hangsugárzó túl
közel a televíziókészülékhez.
A hang hirtelen abbamaradt.
Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
Az OPERATE működésjelző nem egyenletes
fényerővel világít.
Nagyobb hangerőnél előfordulhat, hogy az OPERATE
működésjelző nem egyenletes fényerővel világít. Ez
nem rendellenes.
Műszaki adatok
Hangsugárzók
Oldalsó hangsugárzó
Hangsugárzó-rendszer
Hangszórók
Doboz típusa
Impedancia
Kábel hossza
A rendszer bekötése
(lásd a B ábrát)
1
Az oldalsó hangsugárzókat
csatlakoztassa a mélysugárzóhoz.
Ellenőrizze az oldalsó hangsugárzók helyét és
kábelük hosszát. Az oldalsó hangsugárzókat 2
méteres kábellel csatlakoztassa a FRONT L (első
bal), illetve a FRONT R (első jobb) aljzathoz. Az
oldalsó hangsugárzókat 3 méteres kábellel
csatlakoztassa a REAR L (hátsó bal), a REAR R
(hátsó jobb), illetve a CENTER (középső) aljzathoz.
2
Üzemeltetés
VOLUME : A teljes hangerőt szabályozza.
BASS : A mély hangokat szabályozza (a mélysugárzón).
REAR : A hátsó térhatású hangokat szabályozza (hátsó
hangsugárzó).
CENTER : A középső hangsugárzó hangerejét
szabályozza, hogy kiegyenlített hangzás jöjjön létre.
PHONES : Ide dugja be a fejhallgatót, ha csak
egymaga kíván műsort hallgatni.
Ilyenkor csak a FRONT L/R csatorna jeleit
hallgathatja. A CENTER csatorna ki lesz kapcsolva.
Nem használható a BASS, a REAR és a CENTER
hangerőszabályzó gomb sem.
DUAL STEREO : A 4 vagy 2 csatornás hangforrást 5.1
csatornásra alakítja.
Akkor állítsa ON helyzetbe, ha a csatlakoztatott
számítógépről, Walkmanről stb. 4 vagy 2 csatornás
jel érkezik a hangsugárzó-rendszerbe. Ekkor mind az
első, mind a hátsó hangsugárzókból a hangforrás
első csatornáinak jele fog szólni. A középső
hangsugárzó a hangforrás bal és jobb oldali első
hangcsatornájának keverékét szólaltatja meg. A
kapcsolónak ebben az állásában a mélysugárzó, a
középső és a hátsó hangsugárzók nem működnek
5.1 csatornás hangforrás esetén.
Ha a hangsugárzó-rendszerbe a csatlakoztatott
számítógépből vagy hangkártyáról 5.1 csatornás jel
érkezik, a kapcsolót állítsa OFF helyzetbe. A
rendszer 5.1 csatornás térhatású hangot szólaltat
meg. A kapcsolónak ebben az állásában a
mélysugárzó, a középső és a hátsó hangsugárzók
nem működnek 2 csatornás hangforrás esetén,
illetve a középső hangsugárzó és a mélysugárzó
nem működik 4 csatornás hangforrás esetén. A
hangkártya beállításait a hangkártya használati
útmutatója ismerteti.
A talpat csúsztassa az oldalsó
hangsugárzó alján található vájatba.
A talp segítségével a hangsugárzó állásszöge
szükség szerint beállítható.
Az üzemi feszültséget, a teljesítményfelvételt stb.
feltüntető lap a készülék hátlapján található.
• A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg
arról, hogy a rendszer üzemi feszültsége megegyezik
a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.
,
A hangsugárzó
állásszögének
megváltoztatásához
fordítsa meg a talpát.
Obróć podstawę, aby
zmienić kąt nachylenia
głośnika.
A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint,
hígítót.
Biztonság
A
A
Tisztítás
Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban kérdése,
problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Magyar
Ekkor felgyullad a zöld OPERATE működésjelző.
A rendszert alapvetően a mélysugárzó látja el
árammal. Amikor a mélysugárzó hálózati
kapcsolója ki van kapcsolva, a rendszer még
akkor sem működik, ha a OPERATE kapcsoló ON
helyzetben áll.
• Az oldalsó hangsugárzót csak falra szerelje fel.
• Az oldalsó hangsugárzóra ne akasszon semmit.
A szabályzót csatlakoztassa a
hangforrásul szolgáló készülékhez.
Mélysugárzó
Hangsugárzó-rendszer
Hangszórók
Doboz típusa
Impedancia
Névleges kimenet
Bemenet
– Hangkártya vagy hangegység vonali
kimenete:
A mellékelt átjátszókábellel kösse össze a
szabályzó INPUT 1 (FRONT, REAR és CENTER/
SUBWOOFER) aljzatait és a hangkártya megfelelő
kimeneteit. A részletek a hangkártya használati
útmutatójában találhatók.
– CD/MD Walkman stb.:
Kösse össze a szabályzó INPUT 2 aljzatát és a
CD/MD Walkman stb. LINE OUT vonali kimenetét
vagy fejhallgató-aljzatát. Az ehhez szükséges
átjátszókábel nem mellékelt tartozéka e
hangsugárzó-rendszernek.
Ha a televízió vagy a monitor képén
mágneses zavar észlelhető
Ha hangját kívánja hallgatni, kapcsolja be
valamelyik csatlakoztatott készüléket.
Kábel hossza
A mélysugárzót csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz.
Teljesítményfelvétel
Elhelyezés
• Ne tegye a hangsugárzókat ferde felületre.
• A rendszert ne tegye hőforrás közelébe, és ne tegye
olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás, sok por,
pára, eső, ütés vagy rázkódás érheti.
Bemeneti impedancia
Kimenet
4
Helyezze el a hangsugárzókat. (lásd a C
ábrát)
5 W (10% harmonikus torzítással,
1 kHz, 4 Ω esetén) (Oldalsó
hangsugárzó)
25 W (10% harmonikus torzítással,
100 Hz, 8 Ω esetén) (Mélysugárzó)
Sztereó mini aljzat x 3 (INPUT 1 az
5.1 csatornás bemenethez)
Sztereó mini aljzat x 1 (INPUT 2 a 2
csatornás bemenethez)
4.7 kΩ (1 kHz frekvencián)
Sztereó mini aljzat × 1 (PHONES)
Általános adatok
Méretek (sz/ma/mé)
Tömeg
Megjegyzés
3
Mélysugárzó
12 cm-es, kúpos
Mélyreflex
8Ω
Erősítő
• A hangsugárzó-rendszert ne használja huzamosan a
maximális bemeneti teljesítményt meghaladó
teljesítménnyel.
• A hangsugárzó-rendszer károsodásának elkerülése
érdekében csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a
hangsugárzó-rendszert, a számítógépet és a
hangforrásul szolgáló készüléket.
• A hangerőt csak addig növelje, amíg a hang nem
torzul el.
• Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon
előtte sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot,
-kazettát, órát, bank- és hitelkártyát, mágnesesen
kódolt adatot tartalmazó hajlékonylemezt.
Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhatnak
olyan esetek, amikor mágneses zavart okoz egyes
televíziókészülékek vagy személyi számítógépek
képalkotásában. Ilyenkor kapcsolja ki a
televíziókészüléket vagy a személyi számítógépet, majd
15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. Személyi
számítógép esetén a kikapcsolás előtt tegye meg a
szükséges intézkedéseket, például mentse az adatokat.
Ha nem tapasztal javulást, akkor vigye távolabb a
rendszert a televíziókészüléktől vagy a személyi
számítógéptől. Arra is ügyeljen, hogy ne tegyen a
televíziókészülék, a személyi számítógép közelébe
olyan tárgyat, amelyben mágnes található (például
állvány, játék stb.). Ezek kapcsolatba léphetnek a
rendszerrel, és a képen mágneses zavart okozhatnak.
Teljes körű, mágnesesen árnyékolt
5,7 cm-es, kúpos
Zárt rendszerű
4Ω
2 m (az első bal (L) és első jobb (R)
oldali hangsugárzóhoz)
3 m (a hátsó bal (L) és hátsó jobb (R)
oldali hangsugárzóhoz)
Kb. 50 × 178 × 99 mm
(Szabályzó)
Kb. 98 × 124 × 84 mm
(Asztalra helyezett oldalsó
hangsugárzó)
Kb. 98 × 98 × 83 mm
(Falra rögzített oldalsó hangsugárzó)
Kb. 163 × 267 × 301 mm
(Mélysugárzó)
Kb. 199 g (szabályzó)
Kb. 294 g (oldalsó hangsugárzó)
Kb. 4,8 kg (mélysugárzó)
2 m (a szabályzótól a
mélysugárzóhoz)
2 m (tápkábel)
33 W
Mellékelt tartozékok
Átjátszókábel (az 5.1 csatornás bemenethez)
Külön megvásárolható tartozék
Zenehallgatás (lásd a D ábrát)
Először is csökkentse a szabályzón a hangerőt. A
műsor lejátszásának megkezdése előtt a hangerőt
minimálisra kell állítani.
1
Állítsa a mélysugárzó hálózati
főkapcsolóját (a készülék hátlapján) ON
helyzetbe (azaz kapcsolja be a
mélysugárzót), majd állítsa a szabályzó
OPERATE kapcsolóját ON helyzetbe
(azaz kapcsolja be).
RK-G136, RK-G138 típusú átjátszókábel
PC-236MS csatlakozódugó-illesztő
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék
formáját és műszaki adatait előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa.
A hangsugárzó-rendszer használatához vagy
számítógépbe épített (5.1 csatornás)
hangkártyára vagy dekóderegységre van
szükség. Ezek nem mellékelt tartozékai
ennek a hangsugárzó-rendszernek.
• Głośnika satelitarnego nie można instalować w
miejscach innych niż ściana.
• Na głośniku satelitarnym nie należy zawieszać
żadnych przedmiotów.
Czyszczenie
Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu,
benzyny ani rozcieńczalnika.
Polski
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem,
nie należy narażać urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać
obudowy urządzenia. Napraw powinny dokonywać
wyłącznie osoby wykwalifikowane.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie należy umieszczać palących się świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych
płynami, np. wazonów.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej,
takiej jak regał na książki lub zabudowana szafka.
Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda zasilania.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w działaniu urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyk
przewodu zasilającego od gniazda.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu głośnikowego należy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.
Z głośnika satelitarnego można korzystać, umieszczając
go na biurku lub przymocowując do ściany.
Wskazówki dotyczące korzystania z głośnika
satelitarnego umieszczonego na biurku
(patrz rys. A-A)
Głośnik satelitarny można umieścić na biurku, mocując
do niego podstawę.
1
Wsuń podstawę w szczelinę na spodzie
głośnika satelitarnego.
2
Upewnij się, że podstawa jest zablokowana.
Dopchnij podstawę do końca szczeliny, aż
usłyszysz odgłos kliknięcia.
Uwaga
Podczas blokowania podstawy nie należy
włkadać palca do szczeliny w głośniku
satelitarnym. Może to spowodować uraz palca.
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
których ma ono podstawę prawną, głównie w krajach
EEA (European Economic Area – europejski obszar
ekonomiczny).
Wskazówki dotyczące korzystania z głośnika
satelitarnego przymocowanego do ściany
(patrz rys. A-B)
Głośnik satelitarny można przymocować do ściany.
Aby bezpiecznie przeprowadzić instalację głośnika,
postępuj zgodnie z poniższymi Uwagami.
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do upadku
głośnika i uszkodzeń ciała lub głośnika albo innych
przedmiotów.
1
Tabliczka znamionowa informująca o wysokości
napięcia roboczego, poborze mocy itp. znajduje się na
tylnej części obudowy.
• Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu należy
sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia
odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
Miejsce zakupu Napięcie robocze
120 V (prąd przemienny), 60 Hz
220–230 V (prąd przemienny),
50 Hz
• 120 V (prąd przemienny), 60 Hz
• 220–230 V (prąd przemienny), 50 Hz
2
Uwagi
• Przed przymocowaniem głośnika satelitarnego
do ściany wymontuj z niego podstawę.
• Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się,
że głośnik satelitarny jest solidnie
przymocowany do ściany.
Podłączanie zestawu
• Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochylonej.
• Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, w miejscach silnie
zakurzonych, narażonych na działanie wilgoci lub
deszczu, a także w miejscach, w których mogą
wystąpić uszkodzenia mechaniczne zestawu.
Nie należy włączać obu podłączonych urządzeń,
ponieważ może to spowodować podwojenie
dźwięku.
3
Dostosuj głośność za pomocą pokrętła
VOLUME na pilocie.
Można regulować głośność subwoofera i
wszystkich głośników satelitarnych.
Jeśli używane jest gniazdo słuchawkowe,
wymagane jest także ustawienie głośności
podłączonego urządzenia.
Po zakończeniu słuchania ustaw przełącznik
OPERATE w pozycji OFF.
Wskaźnik OPERATE przestanie świecić.
Korzystanie ze słuchawek
nausznych/dousznych
Słuchawki nauszne/douszne należy podłączyć do
gniazda PHONES na pilocie.
Uwaga
• Należy wyłączyć funkcje typu MEGA BASS czy BASS
BOOST (w odtwarzaczu typu Walkman itp.),
ponieważ mogą one powodować zniekształcenie
dźwięku.
• Używane będą tylko kanały FRONT L/R. Nie można
używać pokręteł głośności BASS, REAR i CENTER.
W przypadku wystąpienia problemów z zestawem
głośnikowym należy zapoznać się z poniższą listą i
postępować według zamieszczonych w niej wskazówek.
Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Brak dźwięku w zestawie głośnikowym.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały
wykonane prawidłowo.
• Upewnij się, że wartość wskazywana przez pokrętło
VOLUME i wartości wskazywane przez pokrętła
głośności wszystkich głośników (BASS, REAR,
CENTER) na pilocie są prawidłowo ustawione.
• Upewnij się, że głośność podłączonego urządzenia
jest prawidłowo ustawiona.
• Sprawdź, czy podłączone są słuchawki. Jeśli tak,
trzeba je odłączyć.
Dźwięk jest zniekształcony.
• Zmniejsz poziom głośności podłączonego
urządzenia. Jeśli podłączone urządzenie jest
wyposażone w funkcję BASS BOOST, wyłącz ją.
• Zmniejsz poziom głośności tonów niskich za pomocą
pokrętła BASS zestawu.
• Zmniejsz poziom głośności za pomocą pokrętła
VOLUME zestawu.
Słychać przydłwięk i szumy.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały
wykonane prawidłowo.
• Upewnij się, że żadne urządzenie audio nie jest
ustawione zbyt blisko odbiornika telewizyjnego.
Dźwięk nagle zanikł.
Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane
prawidłowo.
Wskaźnik OPERATE nie świeci w sposób
ciągły.
Wskaźnik OPERATE może świecić niestabilnie przy
wyższych poziomach głośności. Nie oznacza to usterki
zestawu.
Dane techniczne
Sekcja głośników
Głośnik satelitarny
Typ
Głośniki
Typ obudowy
Impedancja
Długość przewodu
(patrz rys. B)
1
Podłącz głośniki satelitarne do subwoofera.
Ustal rozmieszczenie i długość przewodu
głośników satelitarnych. Podłącz głośniki
satelitarne za pomocą 2-metrowego przewodu do
gniazd FRONT L oraz FRONT R. Podłącz głośniki
satelitarne za pomocą 3-metrowego przewodu do
gniazd REAR L, REAR R oraz CENTER.
2
Podłącz pilot do źródła dźwięku:
– Wyjście z karty dźwiękowej lub głośnika:
Połącz gniazda INPUT 1 (FRONT, REAR, oraz
CENTER/SUBWOOFER) panelu sterowania z
gniazdami na karcie dźwiękowej za pomocą
dostarczonego kabla połączeniowego. Więcej
szczegółowych informacji można uzyskać w
instrukcji obsługi karty dźwiękowej.
– odtwarzacza płyt CD/MD Walkman itp.:
Połącz gniazdo INPUT 2 pilota z gniazdem LINE
OUT lub gniazdem słuchawkowym odtwarzacza
płyt CD/MD Walkman itp. Przewód połączeniowy
nie należy do tego zestawu.
Zakłócenia magnetyczne obrazu na ekranie
telewizyjnym lub na monitorze
Wybór miejsca pracy
Przymocuj głośnik satelitarny do ściany.
Włóż kotew ścienną do otworu montażowego w
głośniku satelitarnym.
Obsługa
Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, na
niektórych odbiornikach TV/monitorach
komputerowych mogą powstawać zakłócenia
magnetyczne obrazu. W takim przypadku należy
wyłączyć zasilanie telewizora/komputera, a następnie
włączyć je ponownie po upływie od 15 do 30 minut.
Przed wyłączeniem komputera należy podjąć
odpowiednie kroki, takie jak zapisanie danych.
Jeśli problem będzie nadal występował, należy
umieścić zestaw w większej odległości od telewizora/
komputera. Nie należy także umieszczać w pobliżu
zestawu głośnikowego przedmiotów zawierających
magnes, np. półki pod zestaw audio, szafki pod
odbiornik TV czy zabawek, ani używać ich w pobliżu
telewizorów/komputerów. Mogą one powodować
zakłócenia magnetyczne obrazu w wyniku
oddziaływania na zestaw głośnikowy.
Przymocuj kotew ścienną do ciany z
pustką powietrzną — patrz ilustracja.
Uwagi
• Upewnij się, że ściana jest wystarczająco gruba.
W przypadku ścian z płyt gipsowych zalecana jest
minimalna grubość 9,5 mm.
• Podczas mocowania do ściany z płyt gipsowych
korzystaj z określonego zacisku (kotew ścienna do
ścian z pustką powietrzną, nie należy do zestawu).
• Podczas mocowania kotwi ściennej stosuj się do
załączonej instrukcji obsługi.
• Korzystaj z kotwi ściennych o udźwigu co najmniej
20 kg.
• Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną
do kotwi ściennej.
• Wymagana jest kotew ścienna o średnicy 4 mm
do ścian z pustką powietrzną.
• Ustaw głowicę kotwi w odległości 5 mm od ściany.
• Posmaruj kotew ścienną spoiwem
(uszczelniającym klejem beztlenowym), aby
zapobiec obluzowaniu śruby.
Bezpieczeństwo
• Nie należy używać głośników, jeśli stała moc sygnału
wejściowego przekracza maksymalną moc
wejściową zestawu (wyrażoną w watach).
• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu głośnikowego,
przed podłączeniem należy pamiętać o wyłączeniu
głośników, komputera i urządzenia audio.
• Nie należy zwiększać głośności do poziomu, przy
którym dźwięk jest zniekształcony.
• Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, nie
należy zostawiać przy nim na dłuższy czas
nagranych taśm, zegarków, kart kredytowych ani
dyskietek komputerowych.
Włącz wybrane urządzenie podłączone
do pilota.
Uwaga
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem przemiennym (sieci), dopóki jest fizycznie
podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli jest
wyłączone.
• Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy odłączyć przewód zasilający od źródła
zasilania. Aby odłączyć przewód, należy go
pociągnąć, trzymając za wtyk. W żadnym wypadku
nie wolno ciągnąć za sam przewód.
• Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się przypadkowo
substancja płynna lub ciało obce, należy odłączyć
przewód zasilający zestawu i przed ponownym
użyciem zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie.
• Przewód zasilający można wymieniać jedynie w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
• Aby skutecznie odprowadzać ciepło, należy zapewnić
odpowiednią przestrzeń z tyłu subwoofera. Na
urządzeniu nie wolno także umieszczać żadnych
przedmiotów.
• Do otworów w subwooferze i głośnikach satelitarnych
nie należy wkładać rąk ani żadnych przedmiotów.
2
Podstawa umożliwia ustawienie głośnika
satelitarnego pod odpowiednim kątem
nachylenia.
Ostrzega się, że wszelkie zmiany lub modyfikacje, które
nie zostały wyraźnie zaaprobowane w niniejszej
instrukcji obsługi, mogą uniemożliwić użytkownikowi
korzystanie z tego urządzenia.
Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Poprzez upewnię się, że
dyspozycja dotycząca produktu jest
poprawna, zapobiega się potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego postępowania. Recykling materiałów
pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z naszym lokalnym biurem, ze
służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem,w którym
zakupiony został ten produkt.
Ustaw główny wyłącznik zasilania na
subwooferze (z tyłu) w położeniu ON, a
następnie ustaw przełącznik OPERATE
na pilocie w położeniu ON.
Wskaźnik OPERATE zacznie świecić na zielono.
Główne źródło zasilania zestawu stanowi
subwoofer. Po wyłączeniu zasilania subwoofera
zestaw nie będzie działać, nawet jeśli przełącznik
OPERATE zostanie ustawiony w położeniu ON.
Instalowanie głośników
satelitarnych (patrz rys. A)
PRZESTROGA
USA/Kanada
Kraje
europejskie
Pozostałe kraje
1
Uwaga
Aby usłyszeć dźwięk, należy włączyć podłączone
urządzenie.
3
Podłącz subwoofer do gniazda
ściennego.
4
Rozmieść głośniki. (patrz rys. C)
Odtwarzanie dźwięku
pełnozakresowy, ekranowany
magnetycznie
5,7 cm, typu stożkowego
Typ zamknięty
4Ω
2 m (dla lewego i prawego głośnika
przedniego)
3 m (dla lewego i prawego głośnika
tylnego oraz głośnika środkowego)
Subwoofer
Typ
Głośniki
Typ obudowy
Impedancja
niskotonowy
12 cm, typu stożkowego
Bass reflex
8Ω
Sekcja wzmacniacza
Znamionowa skuteczna moc wyjściowa
5 W (zniekształcenia harm. 10%,
1 kHz, 4 Ω) (głośnik satelitarny)
25 W (zniekształcenia harm. 10 %
100 Hz, 8 W) (subwoofer)
Wejście
Miniaturowe gniazdo
stereofoniczne x 3 (INPUT 1 dla
wejścia dźwięku 5.1-kanałowego)
Miniaturowe gniazdo
stereofoniczne x 1 (INPUT 2 dla
wejścia dźwięku 2-kanałowego)
Impedancja wejściowa 4,7 kΩ (przy 1 kHz)
Wyjście
Gniazdo stereofoniczne mini × 1
(PHONES)
Parametry ogólne
Wymiary (szer./wys./głęb.)
Ok. 50 × 178 × 99 mm (pilot)
Ok. 98 × 124 × 84 mm (głośnik
satelitarny umieszczony na biurku)
Ok. 98 × 98 × 83 mm (głośnik
satelitarny przymocowany do ściany)
Ok. 163 × 267 × 301 mm (subwoofer)
Masa
Ok. 199 g (pilot)
Ok. 294 g (głośnik satelitarny)
Ok. 4,8 kg (subwoofer)
Długość przewodu
2 m (połączenie pilota z subwooferem)
2 m (przewód zasilający)
Pobór mocy
33 W
Dostarczone wyposażenie
Kabel połączeniowy (dla wejścia dźwięku 5.1-kanałowego)
(patrz rys. D)
Najpierw należy zmniejszyć poziom głośności za
pomocą pilota. Przed rozpoczęciem odtwarzania
wymagane jest ustawienie minimalnego poziomu
głośności.
Akcesoria dodatkowe
Przewód połączeniowy RK-G136, RK-G138
Złącze przejściowe wtyku PC-236MS
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
6/7/07, 1:17 PM
SONY SRS-D511 (HU/PL/RU/UA) 2-593-589-61(2)
C
Содержимое пакета / Комплектація
Центральный громкоговоритель
Центральний гучномовець
ПК, Walkman для компакт-дисков или
мини-дисков и т.д.
ПК, програвач Walkman для компактабо міні-дисків, інший пристрій
POWER
ON
OFF
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
PHONES
Задний громкоговоритель
(правый)
Задній гучномовець
(правий)
Задний
громкоговоритель
(левый)
Задній гучномовець
(лівий)
Сабвуфер с проводным пультом управления (1)
Сабвуфер із підключеним за допомогою кабелю контролером (1)
• Аппарат не отсоединяется от источника питания
переменного тока (электрической сети) до тех
пор, пока он подсоединен к стенной розетке,
даже если сам аппарат будет выключен.
• Если система длительное время не используется,
отключите ее от сетевой розетки. Чтобы
отключить кабель, вытяните его, удерживая за
вилку. Никогда не тяните за кабель.
• В случае попадания внутрь системы посторонних
предметов или жидкости, отсоедините кабель
питания системы от сети и не пользуйтесь
системой, пока ее не проверит специалист.
• Кабель питания переменного тока необходимо
заменять только в специализированной
ремонтной мастерской.
• Для эффективного отведения тепла необходимо
обеспечить позади сабвуфера достаточное
пространство. Также не следует класть на
аппарат посторонние предметы.
• Запрещено проникать рукой или с помощью
посторонних предметов в отверстие сабвуфера и
спутникового громкоговорителя.
• В случае анкера для полых стен см.
инструкцию по эксплуатации (прилагается).
• Используйте анкеры с допустимой нагрузкой
не менее 20 кг.
• См. инструкции по эксплуатации,
прилагаемые к анкеру для полых стен.
• Необходим крепеж для полых стен, ø 4 мм.
• Расположите головку анкера для полых
стен на расстоянии 5 мм от стены.
• Обработайте анкер для полых стен
связующим веществом (анаэробным
резьбовым герметиком) для
предотвращения расшатывания болта.
2
Сателлитный громкоговоритель
с 2-метровым кабелем (2)
с 3-метровым кабелем (3)
Сателітний гучномовець
з 2-метровим кабелем (2)
з 3-метровим кабелем (3)
Передний
громкоговоритель
(левый)
Фронтальний
гучномовець
(лівий)
Соединительный кабель (для
входа 5.1-канального сигнала) (1)
З’єднувальний кабель (для входу
5.1-канального сигналу) (1)
Подставка (5)
Стійка (5)
Сабвуфер (1)
Сабвуфер (1) Пульт
управления
Контролер
Передний громкоговоритель (правый)
Фронтальний гучномовець (правий)
D
A
OPERATE
ON
OPERATE
DUAL STEREO
ON
OFF
OFF
VOLUME
MIN
A
INPUT 2
MAX
BASS
MIN
MAX
REAR
MIN
DUAL STEREO
INPUT 1
VOLUME
FRONT
REAR
MAX
CENTER
,
Спутниковый
громкоговоритель
Сателітний гучномовець
B
MIN
PHONES
Переверните подставку,
чтобы изменить угол
установки
громкоговорителя.
Щоб змінити кут нахилу
гучномовця, розверніть
стійку.
Подставка
Стійка
Отверстие крепления
Отвір для анкера
Анкер для полых стен
(ø 4 мм, не прилагается)
Анкер для пустотної стіни
(ø 4 мм, не додається)
,
Примечание
Примечание
Обязательно предварительно
5 mm
обрабатывайте анкер для полых
стен связующим составом
ø 7 mm
(анаэробным резьбовым
герметиком) для предотвращения
расшатывания болта.
ø 4 mm
Не допускается
подвешивание каких-либо
объектов на сателлитный
громкоговоритель.
Примітка
Не вішайте на сателітний
гучномовець якихось
предметів.
Примітка
Щоб гвинт не ослабився,
попередньо нанесіть зв’язку
(анаеробний клей для різьбових
з’єднань) на анкер для пустотної
стіни.
9,5 мм и более/
Не менше 9,5 мм
B
Сателлитный громкоговоритель
(вид сзади)
Сателітний гучномовець (вигляд ззаду)
к выходу LINE или гнезду для
наушников (мини-стереогнездо)
До роз’єму LINE out або до роз’єму
навушників (стерео міні-роз’єм)
Проигрыватель Walkman* для
компакт-/мини-дисков и т.д.
Програвач Walkman* для
компакт- або міні-дисків,
інший пристрій
Соединительный кабель
(для входа 5.1-канального сигнала)
(прилагается)
З’єднувальний кабель
(для входу 5.1-канального сигналу)
(додається)
к гнезду FRONT R
(2 метра)
До роз’єму FRONT R
(2 метри)
к гнезду REAR R (3 метра)
До роз’єму REAR R
(3 метри)
Пульт управления
(вид сзади)
Контролер (вигляд
ззаду)
Линейный выход звуковой
карты или звукового блока.
Лінійний вихід звукової
плати або аудіо програвача
к гнезду LINE OUT (зеленый
для переднего, оранжевый
для центрального и черный
для заднего канала)
До роз’єму LINE OUT (зелений
до переднього, оранжевий до
центрального, чорний до
заднього каналу)
к гнезду INPUT 1 (зеленый для
переднего, оранжевый для
центрального и черный для заднего
канала)
До роз’єму INPUT 1 (зелений до
переднього, оранжевий до
центрального, чорний до заднього
каналу)
к гнезду FRONT L
(2 метра)
До роз’єму FRONT L
(2 метри)
к гнезду REAR L
(3 метра)
До роз’єму REAR L
(3 метри)
Сабвуфер
(вид сзади)
Сабвуфер (вигляд ззаду)
Переключатель питания
переменного тока
Головний вимикач
змінного струму
к сетевой розетке
До настінної розетки
* “WALKMAN” является
зарегистрированным
товарным знаком
корпорации Sony для
представления продуктов
со стереофоническими
наушниками.
* “WALKMAN” — це
зареєстрований торговий
знак компанії Sony
Corporation, яким
позначаються стерео
пристрої з навушниками.
01_SRSD511_HU_PL_RU_UA
2
PHONES
Пульт управления (вид спереди)
Контролер (вигляд спереду)
VOLUME : Управление общим уровнем громкости.
BASS : Настройка уровня низких частот
(сабвуфер).
REAR : Регулировка заднего объемного звучания
(задний громкоговоритель).
CENTER : Регулировка уровня центрального
громкоговорителя для балансировки звука.
PHONES : Подключение наушников для
индивидуального прослушивания.
В этом случае используются только сигналы
каналов FRONT L/R. Канал CENTER не
включается.
Использование регуляторов громкости BASS,
REAR и CENTER невозможно.
DUAL STEREO : Переключение 4-канального или 2канального источника на 5.1-канал.
Переведите переключатель в положение ON,
если 4-канальный или 2-канальный источник
является выходным сигналом компьютера,
проигрывателя Walkman и т.д., подключенного к
этой системе. На передний и задний
громкоговорители выводится сигнал переднего
канала этих источников. На центральный
громкоговоритель выводится смешанный сигнал
левого и правого передних каналов этих
источников. В этом случае низкочастотный,
центральный и задний громкоговорители не
работают с 5.1-канальным источником.
Переведите переключатель в положение OFF,
если 5.1-канальный источник является
выходным сигналом компьютера или звуковой
карты, подключенных к этой системе. Выводится
5.1-канальный объемный звук. В этом случае
низкочастотный, задний и центральный
громкоговорители не работают с 2-канальным
источником, а центральный и низкочастотный
громкоговорители не работают с 4-канальным
источником. Для получения дополнительной
информации о параметрах звуковой карты см.
инструкции по эксплуатации звуковой карты.
Пульт управления (вид сзади)
Контролер (Ззаду)
VOLUME : регулювання загального рівня гучності.
BASS : регулювання рівня низьких частот
(сабвуфер).
REAR : настройка заднього каналу об’ємного звуку
(задній гучномовець).
CENTER : настройка рівня центрального
гучномовця для отримання збалансованого
звуку.
PHONES : підключення навушників для
індивідуального прослуховування.
В такому випадку використовуються тільки
сигнали каналів FRONT L/R. Канал CENTER не
активується.
Регулятори гучності BASS, REAR і CENTER не
функціонують.
DUAL STEREO : переключення з 4- або 2канального джерела звуку у формат 5.1.
Встановіть перемикач у положення ON, якщо
підключеним до цієї системи персональним
комп’ютером, програвачем Walkman чи іншим
пристроєм виводиться 4- або 2-канальний звук.
Через фронтальні і задні гучномовці буде
відтворюватися передній канал джерела звуку.
Центральний гучномовець відтворює змішаний
звук лівого і правого передніх каналів. У даному
випадку сабвуфер, центральний і задні
гучномовці із 5.1-канальним джерелом звуку не
працюють.
Встановіть перемикач у положення OFF, якщо
підключеним до цієї системи персональним
комп’ютером або звуковою платою виводиться
5.1-канальний звук. Буде відтворюватися 5.1канальний об’ємний звук. У цьому випадку із 2канальним джерелом звуку не працюють
сабвуфер, центральний і задні гучномовці, а із 4канальним джерелом — сабвуфер і центральний
гучномовець. Детальні відомості про настройку
звукової плати див. у інструкції по її експлуатації.
Перед началом эксплуатации аппарата
внимательно ознакомьтесь с данным руководством
и сохраните его для использования в качестве
справки в будущем.
ВНИМАНИЕ
Во избежание пожара или поражения
электрическим током не подвергайте аппарат
воздействию дождя или влаги.
Во избежание поражения электрическим током не
открывайте корпус. По вопросам обслуживания
обращайтесь только к квалифицированному
специалисту.
Для предотвращения возгорания не накрывайте
вентиляционные отверстия аппарата газетами,
скатертями, шторами и т.п.
Не ставьте на корпус устройства зажженные свечи.
Для предотвращения возгорания или поражения
электрическим током не ставьте на аппарат
предметы, наполненные жидкостями, например,
вазы.
Не устанавливайте этот аппарат в изолированном
пространстве, например, в книжном шкафу или во
встроенной мебели.
Подключите аппарат к легкодоступной розетке
переменного тока.
Заметив отклонения в работе аппарата, незамедлительно
отсоедините его от сетевой розетки переменного тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждаем, что любые изменения или
модификации, не предусмотренные данным
руководством, могут привести к аннулированию
права эксплуатировать данную аппаратуру.
Маркировка CE является действительной только
для тех стран, где она имеет юридическую силу. В
основном это касается стран европейской
экономической зоны EEA.
Чистка
Не используйте для чистки корпуса спирт, бензол
или растворители.
В случае возникновения вопросов или проблем,
касающихся акустической системы, обратитесь к
ближайшему дилеру Sony.
Установка сателлитных
громкоговорителей
Меры предосторожности
Безопасность
Табличка с указанием рабочего напряжения,
потребляемой мощности и т.п. находится на задней
стороне аппарата.
• Перед эксплуатацией системы убедитесь, что ее
рабочее напряжение соответствует напряжению
в местной электрической сети.
Место покупки Рабочее напряжение
США/КАНАДА 120 В переменного тока, 60 Гц
Страны Европы 220 – 230 В переменного тока,
50 Гц
Другие страны • 120 В переменного тока, 60 Гц
• 220 – 230 В переменного тока,
50 Гц
Проверьте, что подставки
закреплены.
Вставьте подставку в гнездо до щелчка.
Примечание
Избегайте защемления пальцев в гнезде
сателлитного громкоговорителя во время
закрепления подставки. Это может привести к
травмированию пальцев.
Подключите сателлитные
громкоговорители к сабвуферу.
Проверьте расположение и длину кабелей
сателлитных громкоговорителей.
Подсоедините сателлитные громкоговорители
2-метровым кабелем к гнездам FRONT L и
FRONT R. Подсоедините сателлитные
громкоговорители 3-метровым кабелем к
гнездам REAR L, REAR R и CENTER.
2
Подключите пульт управления к
устройству-источнику.
– Линейный выход звуковой карты или
звукового блока:
Соедините гнезда INPUT 1 (FRONT, REAR и
CENTER/SUBWOOFER) пульта управления и
гнезда звуковой карты прилагаемым
соединительным кабелем. Подробнее см.
инструкции по эксплуатации звуковой карты.
– Проигрыватель Walkman для компакт-/
мини-дисков и т.д.
Соедините гнездо INPUT 2 пульта управления
с гнездом LINE OUT или гнездом для
наушников проигрывателя Walkman для
компакт-/мини-дисков и т.д. Соединительный
кабель не входит в комплект поставки
системы.
Примечание
Включите любое подсоединенное
оборудование для контроля звучания.
3
4
Подключите сабвуфер к сетевой
розетке.
Установите громкоговорители.
(см. рис. C)
Прослушивание звука
(см. рис. D)
Сначала уменьшите громкость на пульте
управления. Перед началом воспроизведения
сигнала аудиопрограммы необходимо установить
минимальный уровень громкости.
1
Переключатель питания на сабвуфере
переведите в положение ON, затем
переведите в положение ON
переключатель OPERATE на пульте
управления.
Индикатор OPERATE загорается зеленым
цветом.
Питание от сети обеспечивает системе
сабвуфер. Если питание сабвуфера
отключено, система не работает, даже если
переключатель OPERATE переведен в
положение ON.
2
С помощью подставки можно расположить
сателлитный громкоговоритель под нужным
углом.
2
Включите необходимое
оборудование, подключенное к
пульту управления.
Примечание
Не включайте оба подсоединенных устройства
одновременно, так как это может вызвать
“удваивание” звука.
3
Настройте регулятор громкости
VOLUME на пульте управления.
Можно отрегулировать звук сабвуфера и
каждого сателлитного громкоговорителя по
отдельности.
При подключении громкоговорителей к
выходу наушников также отрегулируйте
громкость подключенного компонента.
По завершении прослушивания установите
переключатель OPERATE в положение OFF.
Индикатор OPERATE гаснет.
Использование наушников
Подключите наушники к гнезду PHONES на пульте
управления.
Настенный монтаж сателлитного
громкоговорителя (см. рис. A-B)
Сателлитный громкоговоритель может быть
закреплен на стене. Для безопасной установки
следуйте приведенной ниже инструкции. Падение
громкоговорителя в случае нарушения инструкций
по монтажу может стать причиной травм и
повреждений.
1
Надежно закрепите в стене анкер для
полых стен — см. иллюстрацию.
Примечания
• Убедитесь в достаточной толщине стены.
Рекомендуемая минимальная толщина
штукатурной плиты — 9,5 мм.
• Используйте указанный зажим (анкер для
полых стен, не прилагается) для крепления
к штукатурной плите.
Звук внезапно прервался.
Проверьте правильность всех подключений.
Технические характеристики
Можно поместить сателлитный громкоговоритель
на стол, прикрепив к нему подставку.
Утилизация электрического и электронного
оборудования (директива применяется в
странах Евросоюза и других европейских
странах, где действуют системы раздельного
сбора отходов)
данный знак на устройстве или
его упаковке обознауает, что
данное устройство нельзя
утилизиpoвaть вмecтe c пpoчими
бытoвыми отходами. Его следует
сдать в соответствующий
приемный пункт
переработки электрического и
электронного оборудования.
Неиравильная утилизация данного
изделия может привести к
потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования по
утилизации этого изделя. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные
ресурсы. для получения более подробной
информации о переработке этого изделия
обратитесь в местые органы городского
управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
• Проверьте правильность всех подключений.
• Убедитесь, что все аудио компоненты
установлены на достаточном расстоянии от
телевизора.
1
Сателлитный громкоговоритель предусматривает
размещение на столе или настенный монтаж.
Задвиньте подставку в гнездо,
расположенное на нижней стороне
сателлитного громкоговорителя.
Гудение или шум в громкоговорителях.
(см. рис. B)
(см. рис. A)
1
Примечания
Яркость индикатора OPERATE может изменяться
при увеличении громкости. Это не является
неисправностью.
Место установки
• Не следует устанавливать громкоговорители в
наклонном положении.
• Не оставляйте устройство вблизи источников
тепла или в местах, подверженных воздействию
прямых солнечных лучей, а также там, где
имеются большие скопления пыли и песка;
берегите устройство от сырости и дождя, не
допускайте сильных сотрясений.
• Сателлитный громкоговоритель разрешается
устанавливать только на стену.
• Не допускается подвешивание каких-либо
объектов на сателлитный громкоговоритель.
Вставьте анкер в отверстие сателлитного
громкоговорителя, предназначенное для
анкера.
Закрепите сателлитный
громкоговоритель на стене.
Подключение системы
Если возникают электромагнитные
помехи на изображении телевизора или
монитора
Несмотря на то, что эта система имеет магнитное
экранирование, в некоторых случаях могут
возникать электромагнитные помехи на
изображении некоторых телевизоров или
мониторов. В этом случае следует выключить
телевизор или персональный компьютер, а затем
снова включить через 15-30 минут. Перед
отключением персонального компьютера примите
необходимые меры, например, сохраните данные.
Если ситуация не улучшится, отодвиньте систему
подальше от телевизора или персонального
компьютера. Кроме того, не размещайте рядом с
телевизором или персональным компьютером
предметы, в которых используются магниты, ,
например аудиостойки, подставки для
телевизоров, игрушки и т.п. Они могут вызывать
магнитные искажения на изображении вследствие
взаимодействия с системой.
Звук искажается.
Изменяется яркость индикатора
OPERATE.
Размещение сателлитного
громкоговорителя на столе (см. рис. A-A)
Для этой системы требуется звуковая
карта (5.1 канал) для компьютера или
декодер. Они не входят в комплект
поставки этой системы.
Русский
к гнезду CENTER
(3 метра)
До роз’єму
CENTER
(3 метри)
к гнезду
INPUT 2
До роз’єму
INPUT 2
Соединительный кабель (не прилагается)
З’єднувальний кабель (не додається)
CENTER
SUBWOOFER
MAX
• Не используйте акустическую систему при
мощности постоянного тока, превышающей
максимальную входную мощность системы.
• Перед выполнением подключений отключите
акустическую систему, ПК и аудиокомпонент во
избежание повреждения акустической системы.
• Уровень громкости не должен достигать точки
искажений.
• Несмотря на то, что эта система имеет магнитное
экранирование, не оставляйте кассеты с
записью, часы, личные кредитные карточки или
дискеты с магнитной кодировкой перед системой
на продолжительное время.
• Проверьте правильность всех подключений.
• Убедитесь, что регулятор VOLUME и регулятор
громкости каждого громкоговорителя (BASS,
REAR, CENTER) на пульте управления повернуты
надлежащим образом.
• Убедитесь, что подсоединенный компонент
расположен надлежащим образом.
• Проверьте, не подключены ли наушники. Если
они подключены, отсоедините их.
• Уменьшите уровень громкости на
подсоединенном компоненте. Или, если на
подсоединенном компоненте имеется функция
BASS BOOST, отключите ее.
• Уменьшите уровень громкости басов на этом
устройстве с помощью регулятора BASS.
• Уменьшите громкость на этом устройстве с
помощью регулятора VOLUME.
• Прежде чем прикреплять сателлитный
громкоговоритель к стене, отсоедините от
него подставку.
• Перед использованием сателлитного
громкоговорителя убедитесь, что он
надежно прикреплен к стене.
Эксплуатация
Акустическая система не воспроизводит звук.
Примечание
• Отключите функцию MEGA BASS или BASS
BOOST (Walkman и т.д.), поскольку это может
привести к искажению звука.
• Используются только сигналы каналов FRONT L/
R. Использование регуляторов громкости BASS,
REAR и CENTER невозможно.
Поиск и устранение
неисправностей
Если возникнут проблемы при эксплуатации этой
акустической системы, выполните проверку по
следующему списку и выполните соответствующие
действия. Если неисправность не устраняется,
обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony.
Переробка старого електричного та електронного
обладнання (діє у межах країн Європейського
союзу та інших країн Європи з
окремими збору)
Наявність такої емблеми на
лродукті або на його упаковці
вказує на те, що цей продукт не є
побутовим відходом. Його
потрібно передати до відповідного
пункту збору електричного та
елекронного обладнання для
переробки. Забезпеуив належну
переробку цього продукту, ви
допоможете запобігти потенційно
негативним наслідкам впливу на зовнішне
середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною переробкою цього
продукту. Переробка матеріалів допоможе зберегти
природні ресурси. Для отримання детальної
інформації про переробку цього продукту зверніться
до органу місцевої адміністрації, служби
переобки побутових відходiв або до магазину, в
якому ви придбали продукт.
Запобіжні заходи
Безпека
Інформаційна табличка, на якій вказана робоча
напруга, споживана потужність і т. д., розташована
на корпусі ззаду.
• Перед увімкненням системи переконайтеся, що її
робоча напруга співпадає з робочою напругою
місцевої електричної мережі.
Місце придбання
Робоча напруга
США і Канада
120 В змінного струму, 60
Гц
Європейські країни
220-230 В змінного струму,
50 Гц
Інші країни
• 120 В змінного струму,
60 Гц
• 220-230 В змінного
струму, 50 Гц
Громкоговорители
Спутниковый громкоговоритель
Акустическая система широкополосная,
магнитозащищенная
Громкоговорители
5,7 cm, конического типа
Тип корпуса
Закрытый тип
Сопротивление
4Ω
Длина кабеля
2 м (для переднего левого и
переднего правого
громкоговорителей)
3 м (для заднего левого, заднего
правого и центрального
громкоговорителей)
Сабвуфер
Акустическая система
Громкоговорители
Тип корпуса
Сопротивление
низкочастотный громкоговоритель
12 см, конического типа
Отражатель басов
8Ω
Усилитель
Номинальный уровень выходного сигнала
5 Вт (10% T.H.D., 1 кГц, 4Ω)
(Сателлитный громкоговоритель)
25 Вт (темп. ухудшение
характеристик - 10%, 100 Гц,
8 Ω) (Сабвуфер)
Вход
Мини-стереогнездо – 3 (INPUT 1
для входа 5.1-канального сигнала)
Мини-стереогнездо – 1 (INPUT 2
для входа 2-канального сигнала)
Входное сопротивление 4,7 кΩ (при 1 кГц)
Выход
Мини-стереогнездо × 1 (PHONES)
Общие
Прибл. 50 × 178 × 99 мм
(пульт управления)
Прибл. 98 × 124 × 84 мм
(сателлитный громкоговоритель,
на столе)
Прибл. 98 × 98 × 83 мм
(сателлитный громкоговоритель,
прикрепленный на стену)
Прибл. 163 × 267 × 301 мм
(сабвуфер)
Масса
Прибл. 199 г (пульт управления)
Прибл. 294 г (сателлитный
громкоговоритель)
Прибл. 4,8 кг (сабвуфер)
Длина кабеля
2 м (от пульта управления к
сабвуферу)
2 м (кабель питания)
Потребляемая мощность
33 Вт
Габариты (ш/в/г)
Прилaгaемые принадлежности
Соединительный кабель (для входа 5.1-канального
сигнала)
Дополнительные принадлежности
Соединительный кабель RK-G136, RK-G138
Переходник штекера PC-236MS
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без предварительного уведомления.
Для этой системы требуется звуковая
карта (5.1 канал) для компьютера или
декодер. Они не входят в комплект
поставки этой системы.
Укpaїнcькa
Перед тим як користуватися пристроєм, ретельно
прочитайте цю інструкцію, і зберігайте її для
отримання довідкової інформації у майбутньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб виключити можливість загоряння і
отримання електричного удару, не піддавайте
пристрій дії води і вологи.
Щоб уникнути електричного удару, не відкривайте
корпус пристрою. Звертайтеся за допомогою до
кваліфікованого спеціаліста.
Щоб не допустити загоряння, не закривайте
вентиляційні отвори пристрою газетами,
скатертинами, шторами і т. д.
Не ставте на пристрій запалені свічки.
Щоб виключити можливість загоряння і отримання
електричного удару, не ставте на пристрій
предмети, наповнені водою, наприклад вази.
Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі,
наприклад, у книжковій або у вбудованій шафі.
Підключайте пристрій до легко доступної розетки
змінного струму.
Помітивши якість неполадки, негайно витягніть
штекер із розетки змінного струму.
ОБЕРЕЖНО
Будь-які зміни або модифікація, крім тих, що явно
дозволені у даній інструкції, можуть призвести до
втрати права користуватися цим пристроєм.
Дія позначки СЕ розповсюджується тільки на
країни, де її використання врегульоване у
законодавчому порядку (переважно країни
Європейської економічної зони).
• Якщо після вимкнення не від’єднати пристрій від
настінної розетки, то він залишається
підключеним до джерела змінного струму
(електричної мережі).
• Від’єднайте систему від настінної розетки, якщо
ви не плануєте користуватися нею на протязі
тривалого часу. Від’єднуйте кабель, тримаючись
за штекер. Ніколи не тягніть за сам кабель.
• Якщо на систему потрапила рідина або упав
якийсь твердий предмет, витягніть з розетки
кабель живлення і зверніться до кваліфікованого
спеціаліста для перевірки системи перед тим, як
користуватися нею далі.
• Замінювати кабель живлення дозволяється
тільки у спеціалізованій майстерні.
• Для ефективного відводу тепла позаду
сабвуфера повинно бути достатньо вільного
простору. Крім того, не рекомендується ставити
якісь предмети зверху на пристрій.
• Не вставляйте руки та інші об’єкти у отвори на
сабвуфері і на сателітних гучномовцях.
Експлуатація
• Не використовуйте систему гучномовців з
постійною потужністю, яка перевищує
максимальну вхідну потужність системи.
• Щоб не допустити пошкодження системи
гучномовців, перед підключенням вимкніть
комп’ютер і аудіо компонент, а також саму
систему.
• Не збільшуйте гучність до рівня, коли почнеться
спотворення сигналу.
• Не дивлячись на те, що система має магнітне
екранування, не залишайте перед нею на
тривалий час записані касети, годинники,
кредитні картки та дискети, які записуються
шляхом магнітного кодування.
2
Засовуйте стійку у паз, поки не пролунає
клацання.
Примітка
Прикріплюючи стійку, не вставляйте пальці у
паз на сателітному гучномовцеві. Ви можете
себе поранити.
Розташування
• Не встановлюйте гучномовці у нахиленому
положенні.
• Не встановлюйте систему поблизу джерел тепла
або у зоні дії прямих сонячних променів, великої
кількості пилу, вологи, дощу чи механічних ударів.
• Не встановлюйте сателітні гучномовці у іншому
місці, крім стіни.
• Не вішайте на сателітний гучномовець якихось
предметів.
Чищення
Не використовуйте для чищення корпусу алкоголь,
бензол і розчинники.
Встановлення сателітного гучномовця на
стіні (див. мал. A-B)
Немає звуку
1
Звук спотворений
Встановіть на стіні анкер для
пустотної стіни (див. малюнок).
Примітки
• Перевірте товщину стіни. Рекомендована
мінімальна товщина стіни з гіпсокартону
складає 9,5 мм.
• Для кріплення на гіпсокартонній стіні
використовуйте вказаний затискач (анкер
для пустотної стіни, не додається).
• Дотримуйтеся наданих інструкцій з
використання анкера для пустотної стіни.
• Використовуйте анкери вантажопідйомністю
не менше 20 кг.
• Дотримуйтеся інструкцій, отриманих при
покупці анкера для пустотної стіни.
• Діаметр анкера для пустотної стіни — 4 мм.
• Відстань від головки анкера до стіни
повинна складати 5 мм.
• Щоб гвинт не ослабився, нанесіть зв’язку
(анаеробний клей для різьбових з’єднань) на
анкер для пустотної стіни.
2
Прикріпіть сателітний гучномовець до
стіни.
Вставте анкер у призначений для нього отвір
на сателітному гучномовцеві.
Примітки
• Перед кріпленням на стіні зніміть сателітний
гучномовець зі стійки.
• Перед використанням переконайтеся, що
сателітний гучномовець надійно
прикріплений до стіни.
Підключення системи
(Див. мал. B)
1
Підключіть сателітні гучномовці до
сабвуфера.
Перевірте розташування сателітних
гучномовців і довжину кабелів. За допомогою
2-метрових кабелів підключіть сателітні
гучномовці до роз’ємів FRONT L і FRONT R. За
допомогою 3-метрових кабелів підключіть
сателітні гучномовці до роз’ємів REAR L, REAR
R і CENTER.
2
Підключіть контролер до
відтворюючої апаратури.
– Лінійний вихід звукової плати або аудіо
програвача
Використовуючи доданий з’єднувальний
кабель, з’єднайте роз’єми INPUT 1 (FRONT,
REAR і CENTER/SUBWOOFER) на контролері
із роз’ємами на звуковій платі. Детальні
відомості див. у інструкції по експлуатації
звукової плати.
– Програвач Walkman для компакт- або
міні-дисків і т. і.
З’єднайте роз’єм INPUT 2 на контролері із
роз’ємом LINE OUT чи роз’ємом навушників на
програвачеві Walkman для компакт-/міні-дисків
або на іншому пристрої. З’єднувальний кабель
не постачається разом із цією системою.
Примітка
3
4
• Зменшіть гучність на підключеному компонентові.
Якщо компонент підтримує функцію BASS
BOOST, вимкніть її.
• Зменшіть гучність низькочастотного звуку за
допомогою регулятора BASS на цьому пристрої.
• За допомогою регулятора VOLUME зменшіть
гучність на цьому пристрої.
Із гучномовця чутно гудіння або інший
шум
• Переконайтеся, що усі кабелі правильно підключені.
• Переконайтеся, що аудіо компоненти не
знаходяться надто близько до телевізора.
Звук зненацька припинився
Переконайтеся, що усі кабелі правильно підключені.
Яскравість індикатора OPERATE
змінюється
Яскравість індикатора OPERATE може змінюватись
при збільшенні гучності. Це не є несправністю.
Технічні характеристики
Гучномовці
Сателітний гучномовець
Акустична система
Гучномовці
Тип корпусу
Опір
Довжина кабелю
Широкий діапазон, магнітне
екранування
5,7 см, конічного типу
Закритий
4Ω
2 м (для лівого і правого
фронтального гучномовця)
3 м (для центрального, а також
лівого і правого заднього
гучномовця)
Сабвуфер
Акустична система
Гучномовці
Тип корпусу
Опір
Низькочастотний гучномовець
12 см, конічного типу
З фазоінвертором
8Ω
Підсилювач
Номінальна потужність
Увід
Вхідний повний опір
Вивід
5 Вт (сумарний коефіцієнт гармонік
10%, 1 кГц, 4 Ω) (сателітний
гучномовець)
25 Вт (сумарний коефіцієнт
гармонік 10%, 100 Гц, 8 Ω
(сабвуфер)
Стерео міні-роз’єм × 3 (INPUT 1
для входу 5.1-канального сигналу)
Стерео міні-роз’єм × 1 (INPUT 2
для входу 2-канального сигналу)
4,7 кΩ (при 1 кГц)
Стерео міні-роз’єм × 1 (PHONES)
Загальні характеристики
Приблизно 50 × 178 × 99 мм
(контролер)
Приблизно 98 × 124 × 84 мм
(сателітний гучномовець на столі)
Приблизно 98 × 98 × 83 мм
(сателітний гучномовець на стіні)
Приблизно 163 × 267 × 301 мм
(сабвуфер)
Маса
Приблизно 199 г (контролер)
Приблизно 294 г (сателітний
гучномовець)
Приблизно 4,8 кг (сабвуфер)
Довжина кабелю
2 м (підключення контролера до
сабвуфера)
2 м (кабель живлення)
Споживана потужність 33 Вт
Розміри (Ш х В х Т)
Для прослуховування звуку увімкніть
відповідну підключену апаратуру.
Додані аксесуари
Підключіть сабвуфер до настінної розетки.
Додатковий аксесуар
Встановіть гучномовці на потрібних
місцях. (Див. мал. C)
З’єднувальний кабель (для входу 5.1-канального сигналу)
З’єднувальний кабель RK-G136, RK-G138
Перехідний штекер
PC-236MS
Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть
бути змінені без попередження.
Прослуховування звуку
(Див. мал. D)
Спершу зменшіть гучність звуку на контролері.
Перед початком відтворення програми необхідно
встановити мінімальну гучність.
1
Установка сателітних
гучномовців (Див. мал. A)
Сателітні гучномовці можна поставити на столі або
прикріпити до стіни.
2
Щоб поставити сателітний гучномовець на столі,
прикріпіть до нього стійку.
За допомогою стійки можна настроїти бажаний
кут нахилу гучномовця.
• Вимкніть функцію MEGA BASS або BASS BOOST
(програвач Walkman чи інший пристрій), оскільки
вона може викликати спотворення звуку.
• Використовуються тільки сигнали каналів FRONT
L/R. Регулятори гучності BASS, REAR і CENTER
не функціонують.
• Переконайтеся, що усі кабелі правильно підключені.
• Перевірте настройку регулятора VOLUME і
настройку гучності для кожного гучномовця
(BASS, REAR, CENTER) на контролері.
• Перевірте настроєний рівень гучності на
підключеному компонентові.
• Перевірте, чи не підключені навушники. Якщо це
так, відключіть їх.
Індикатор OPERATE почне горіти зеленим
світлом.
Основне живлення системи забезпечується
сабвуфером. При вимкненні живлення на
сабвуфері система працювати не буде, навіть
якщо перемикач OPERATE знаходиться у
положенні ON.
Засуньте стійку у паз знизу на
сателітному гучномовцеві.
Примітка
Сателітний гучномовець можна прикріпити до стіни.
Для безпечного монтажу дотримуйтеся наведених
нижче приміток. Неправильно встановлений
гучномовець може упасти. При цьому існує небезпека
травмування людей, а також пошкодження самого
гучномовця та інших предметів.
Встановіть головний вимикач змінного
струму на сабвуфері (ззаду) у положення
ON, а потім переключіть перемикач
OPERATE на контролері у положення ON.
1
Підключіть навушники до роз’єму PHONES на
контролері.
У випадку виникнення проблем з використанням
системи гучномовців ознайомтеся із наведеною
нижче інформацією і виконайте вказані дії. Якщо
усунути проблему не вдається, звертайтеся до
найближчого дилера Sony.
Якщо у вас виникають питання чи проблеми, які
стосуються системи гучномовців, звертайтеся до
найближчого дилера Sony.
Встановлення сателітного гучномовця на
столі (див. мал. A-A)
Використання навушників
Усунення несправностей
Якщо зображення на екрані телевізора
або комп’ютера спотворюється
Не дивлячись на те, що система має магнітне
екранування, в деяких випадках можливе
спотворення зображення на екрані телевізора або
комп’ютера. Вимкніть живлення телевізора або
персонального комп’ютера, а через 15-30 хвилин
увімкніть його знову. Перед вимкненням комп’ютера
виконайте усі належні дії, наприклад, збережіть дані.
Якщо це не допомагає вирішити проблему,
розташуйте систему далі від телевізора або
комп’ютера. Крім того, не ставте поряд з
телевізором або комп’ютером предмети, які мають у
своєму складі магніт (наприклад, полиця для аудіо
системи, стійка для телевізора, іграшки і т. і.). В
результаті взаємодії із системою вони можуть
викликати магнітне спотворення зображення.
Переконайтеся, що стійка зафіксувалася.
Увімкніть один із підключених до
контролера пристроїв.
Примітка
Не вмикайте два пристрої одночасно. Це може
призвести до відтворювання подвійного звуку.
3
Настройте гучність звуку за допомогою
регулятора VOLUME на контролері.
Можна настроїти гучність для сабвуфера і для
кожного сателітного гучномовця.
При з’єднанні з роз’ємом навушників необхідно
додатково настроїти гучність на підключеному
компоненті.
Після прослуховування програми встановіть
перемикач OPERATE у положення OFF.
Індикатор OPERATE погасне.
6/7/07, 1:18 PM
SONY SRS-D511 (HU/PL/RU/UA) 2-593-589-61(2)
Download PDF

advertising