Sony | ICF-B01 | Sony ICF-B01 Инструкция по эксплуатации

Pokud se uvolní kryt prostoru pro baterie (viz
obr. C)
Česky
2-685-300-61(1)
1
Vložte levý výstupek krytu prostoru pro baterie do otvoru na
levé straně prostoru pro baterie.
2
Zasuňte pravou stranu krytu do pravého otvoru prostoru pro
baterie.
3
Zaklapněte vnitřní kryt do krytu prostoru pro baterie.
Charakteristika
• Samonapájecí radiopřijímač pro případ nouze
• Tento radiopřijímač můžete používat za všech okolností díky možnosti
dobití vestavěného akumulátoru otáčením kličky Power Generator.
— Funkce samonapájení:
• Využívá baterie R03 (velikost AAA) (nejsou součástí dodávky)
• Obsahuje dva typy osvětlení LED (baterka/měkké osvětlení)
• Odolný proti stříkající vodě, lze používat za každého počasí
FM/AM Radio
* Neponořovat do vody!
Tento výrobek je odolný proti stříkající vodě, ale není určen pro
ponořování do vody nebo pro neustálý kontakt s vodou.
Před vložením baterií otřete z přístroje veškeré kapky vody.
Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie (druhá strana)
Инструкция по эксплуатации
(обpaтнaя cтоpонa)
Zdroje napájení
Použití přístroje s vestavěným akumulátorem
(viz obr. A)
Vnitřní kryt volně zapadá do přístroje. Chcete-li vnitřní kryt otevřít,
otočte přístroj a nechte kryt vypadnout.
2
1
Pomocí přepínače BATT SELECTOR zvolte zdroj napájení.
2
Vypínačem napájení zapněte rádio a vyberte pásmo FM
nebo AM.
Nastavte vypínač napájení do polohy OFF RADIO.
Zlepšení příjmu rozhlasu
Likvidace přístroje
FM: Vytáhněte teleskopickou anténu a nastavte její
délku, úhel a směr tak, abyste dosáhli co nejlepší
kvality příjmu.
Vyjměte akumulátor pro recyklaci
Pomocí ovladače TUNE vylate stanici.
ICF-B01
© 2007 Sony Corporation
Zepředu
Eleje
4
Nabíjení provedete otáčením kličky libovolným směrem.
Poznámky
• Při nabíjení teleskopickou anténu zasuňte. Pokud ponecháte
teleskopickou anténu vysunutou, můžete ohrozit osoby a předměty v
okolí.
• Pokud otáčíte kličkou POWER GENERATOR při poslechu rádia, může
dojít k rušení příjmu. V takovém případě nabijte akumulátor při
vypnutém přijímači.
Printed in China
Nabíjení
Indikátor CHARGE
CHARGE töltésjelző
Indikátor TUNE
TUNE kijelző
TUNE
Nastavte hlasitost ovladačem VOL.
Otáčením kličky se aktivuje elektrický generátor, který nabíjí integrovaný
akumulátor. Intenzita generovaného proudu závisí na rychlosti otáčení.
Nejprve otáčejte kličkou pomalu, poté otáčení zrychlete, dokud se
nerozsvítí indikátor CHARGE. Pokračujte v otáčení kličkou po dobu
jedné minuty takovou rychlostí, při níž indikátor CHARGE svítí zeleně,
výsledné nabití pak vystačí až na 60 minut* poslechu rádia. To lze
považovat za standardní nabití.
Přestože otáčíte kličkou rychlosti, u níž indikátor CHARGE nesvítí,
integrovaný akumulátor se nabíjí a umožní následný poslech rádia.
Indikátor CHARGE neudává kapacitu nabití.
Vypnutí radiopřijímače
Poznámka
Při nastavování držte anténu za její
spodní část. Budete-li s anténou
manipulovat přílišnou silou, můžete
ji poškodit.
1
VOL (hlasitost)
VOL (hangerő)
Klička POWER
GENERATOR
A POWER GENERATOR
áramfejlesztő karja
Teleskopická anténa
Teleszkópantenna
Měkké osvětlení
Halvány fény
SOFT LIGHT
LIGHT OFF
FLASHLIGHT
Je-li akumulátor vybitý
Zvuk zeslábne a bude zkreslený.
Pokud k tomu dojde, otáčením kličky POWER GENERATOR nabijte
akumulátor.
Poznámky
• Při prvním použití akumulátoru, po delší době nepoužívání, po zapnutí
přístroje na delší dobu nebo při úplném vybití akumulátoru může být
výdrž akumulátoru i po předchozím nabití kratší.
V takovém případě akumulátor několikrát za sebou nabijte (déle než
minutu) a vybijte. Nabíjecí kapacita akumulátoru se obnoví.
• Klesne-li nabíjecí kapacita akumulátoru na polovinu běžné výdrže,
obrate se na nejbližšího prodejce Sony.
2
Baterka
Fénycsóva
Zdířka v (sluchátka)
v (fülhallgató) aljzat
Při odstraňování pravého krytu je třeba opatrně vypáčit a odstranit 3
ovládací kolečka a poté uvolnit šroub ovladače hlasitosti VOL.
Při odstraňování levého krytu vyšroubujte šroub u zdířky pro
sluchátka v.
3
Připojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) do zdířky v (sluchátka).
Jsou-li připojena sluchátka, reproduktor je odpojený.
4
Poznámky
• Pokud ve zdířce v (sluchátka) nejsou připojena sluchátka, zavřete kryt
sluchátek. Pokud tento kryt není zavřen, přístroj není odolný proti
stříkající vodě.
• Při používání sluchátek nevystavujte přístroj vodě.
Otevřete kryt podle obrázku.
2
Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se správnou polaritou.
Chcete-li osvětlení vypnout, přepněte přepínač LIGHT do polohy LIGHT
OFF.
Připevnění řemínku na ruku
5
Podržte propojovací zásuvku a odpojte akumulátor od desky
s elektronikou.
Připevnění řemínku na ruku
Nastavte přepínač BATT SELECTOR do polohy odpovídající
požadovanému zdroji.
Připojte dodávaný řemínek na ruku do otvoru pro řemínek na straně
přístroje.
Akumulátory Ni-MH: GENERATED BATT
Baterie R03 (velikost AAA): BATT
B
Vložte baterii nejdříve pólem #.
Az elemnek először a # pólusát tegye be.
g
Doba použitelnosti dobíjecího akumulátoru
Baterie R03
(velikost AAA)
R03-as (AAA méretű)
C
(přibl. minut)
Při použití
FM
AM
LIGHT
Integrovaný akumulátor
Po minutovém nabíjení*1
40*2
60*2
15
*1 Při otáčení kličky POWER GENERATOR udržujte rychlost, u níž
indikátor CHARGE svítí zeleně (přibl. 120 ot./min).
*2 při výstupním výkonu přibl. 1 mW
Výdrž baterií
1
Při použití
2
g
3
(přibl. hodin)
FM
Alkalické baterie Sony LR03: 40 (JEITA*3)
(velikost AAA)
3
AM
LIGHT
50 (JEITA*3)
30
* Měřeno podle standardů asociace JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). Skutečná životnost
baterií se může lišit v závislosti na okolnostech.
Vnitřní kryt
Belső fedél
g
Kontrola baterií
Dobíjecí akumulátor a baterie kontrolujte jednou ročně.
Dobíjecí akumulátor:
Otáčením kličky POWER GENERATOR nabijte akumulátor a ověřte,
že lze poslouchat rádio.
Baterie:
Zapněte rádio o ověřte, že zvuk není slabý ani zkreslený.
A készülék használata a beépített tölthető
elemmel (lásd az A ábrát)
Az elemtartó fedelének bal oldali karmát illessze bele az
elemtartó bal oldalán található lyukba.
2
A fedél jobb oldalát csúsztassa bele az elemtartó jobb
oldalán található lyukba.
3
Pattintsa a belső fedelet az elemtartó fedelébe.
A belső fedél pontosan illeszkedik a készülékbe. A belső fedél
kinyitásához fordítsa fel a készüléket, és hagyja, hogy kinyíljék.
Rádióhallgatás
1
A BATT SELECTOR kapcsolóval válassza ki az áramforrást.
2
A főkapcsolóval kapcsolja be a rádiót, és válassza ki az FM
vagy az AM hullámsávot.
3
A TUNE gomb segítségével álljon rá egy rádióadóra.
Amikor rááll egy rádióadóra, a TUNE kijelző pirosan világít.
4
1
Húzza ki a POWER GENERATOR áramfejlesztő karját.
2
A töltéshez a kart tekerje valamelyik irányba.
A VOL gomb segítségével állítsa be a hangerőt.
A rádió kikapcsolása
A főkapcsolót állítsa OFF RADIO helyzetbe.
Először lassan, majd egyre gyorsabban tekerje a kart. Végül
egyenletesen tekerje olyan sebességgel, amelynek hatására égve
marad a zöld színű CHARGE töltésjelző.
Töltéskor a BATT SELECTOR kapcsoló állásától függetlenül töltődik
a beépített tölthető elem.
Megjegyzések
• Töltéskor ne felejtse el összecsukni a teleszkópantennát. Ha nem
csukja össze a teleszkópantennát, az nekiverődhet valaminek, és ez
veszéllyel járhat.
• Ha rádióhallgatás közben tekeri a POWER GENERATOR áramfejlesztő
karját, előfordulhat, hogy zaj lesz hallható. Ilyenkor kapcsolja ki a rádiót,
és így töltse fel az elemet.
Megjegyzések a töltéssel kapcsolatban
Amikor tekeri a kart, elindul az áramfejlesztő, és feltölti a beépített
tölthető elemet. Az áramfejlesztés mértéke a tekerés sebességétől függ.
Eleinte lassan, majd egyre gyorsabban tekerje a kart, amíg fel nem
gyullad a CHARGE töltésjelző. Tekerje tovább a kart 1 percen át olyan
sebességgel, amelynél a zöld színű CHARGE töltésjelző folyamatosan
világít; ennek eredményeképp a rádiót akár 60 percig* is hallgathatja
majd. Töltés esetén rendszerint így járjon el.
A beépített tölthető elem akkor is töltődik, ha a kart nem olyan sebességgel
tekeri, amely égve tartja a CHARGE töltésjelzőt, és így is hallgatni tudja
majd a rádiót. A CHARGE töltésjelző nem a töltési kapacitást jelzi.
Bár a készülék mindenféle időjárási viszonyok között fröccsálló, különös
gonddal járjon el a következő helyzetekben.
• A készülékre ne loccsantson rá nagy mennyiségű vizet.
• A készüléket ne merítse vízbe.
• Ha nem használja a fülhallgatót, az aljzatot fedje be a mellékelt
gumisapkával.
• Ha a készülékre sós víz fröccsen, törölje le nedves ruhával, majd törölje
szárazra egy száraz, puha ruhadarabbal. A készüléket ne mossa
folyóvízzel, tisztításához ne használjon se szappant, se egyéb
tisztítószert, szárításához ne használjon elektromos hajszárítót.
• Ha víz kerül a hangszóróba, a készüléket fordítsa lefelé, és öntse ki a
vizet a hangszóróból.
• Az elemtartó kinyitása előtt győződjék meg arról, hogy a készülék
felszíne tiszta és száraz.
A rádiót a hangszórón át vagy külön megvásárolható fülhallgatóval
hallgathatja.
Feltöltheti a beépített tölthető elemet, és hallgathatja a rádiót.
Bezpečnostní opatření
• Nevystavujte přístroj nárazům ani otřesům. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
• Přístroj nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů nebo na místech
vystavených přímému slunečnímu záření, nadměrné prašnosti nebo
mechanickým otřesům.
• Vnikne-li do přístroje jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, vyjměte
baterie a před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat odborníkem.
• Nerozebírejte přístroj při jiné příležitosti než při jeho likvidaci.
• Pokud dojde ke znečistění krytu přístroje, očistěte jej měkkým hadříkem
navlhčeným ve slabém roztoku saponátu. Nikdy nepoužívejte abrazivní
čisticí prostředky ani chemická rozpouštědla, mohlo by dojít k
poškození krytu.
• V blízkosti reproduktoru neponechávejte magnetické bankovní karty ani
jiné karty uchovávající informace na principu magnetismu. V
magnetickém poli reproduktoru by mohlo dojít je smazání těchto
informací.
• Ponechte hlasitost na střední úrovni, aby nedošlo k poškození vašeho
sluchu.
• Používáte-li sluchátka do uší (prodávaná samostatně), udržujte je v
čistotě občasným otřením sluchátka měkkým suchým hadříkem,
zachováte tak vysokou kvalitu reprodukce.
Megjegyzések
• Amikor első alkalommal használja a tölthető elemet, amikor sokáig nem
használta, és most újra használni kezdi, amikor a készüléket sokáig
bekapcsolva hagyta, vagy amikor lemerült a tölthető elem, előfordulhat,
hogy az elem üzemideje még töltés után is rövid lesz.
Ilyenkor több alkalommal töltse (több mint egy percig) és merítse le az
elemet. Ennek eredményeképp az elem üzemideje ismét a normális
értékre áll be.
• Ha a tölthető elem üzemideje a szokásos üzemidő felére csökken,
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Tegyen be két R03-as (AAA méretű) elemet (nem mellékelt tartozék).
Poznámky
• Nezapomeňte odpojit akumulátor od desky s elektronikou. Zůstane-li
připojený, může dojít k nebezpečnému vytečení elektrolytu. Při vyjímání
akumulátoru se nedotýkejte ostatních částí a vnitřku přístroje.
• Před vyjmutím akumulátoru se ujistěte, že je zcela vybitý.
Az adás vételi minőségének javítása
FM (URH): Húzza ki a teleszkópantennát, és hosszát,
szögét és irányát állítsa be úgy, hogy a
vétel a lehető legjobb legyen.
Megjegyzés
Amikor az antenna szögét
állítja, az alját fogja. Ha
erőlteti, az antenna
tönkremehet.
AM:
A készüléket vízszintesen
forgassa el úgy, hogy a vétel a
lehető legjobb legyen. A
ferritantenna a készülék
belsejében található.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A készülék kidobása
Az újrahasznosítás érdekében vegye ki a tölthető elemet.
A készülék házát csak a készülék kidobásakor nyissa fel.
1
Vegye le a LED-világítás (SOFT LIGHT) fedőlapját.
Távolítsa el a készülék hátoldalán, az antennatartónál lévő 2 csavart.
2
Vegye le a ház bal és jobb oldalát.
A ház jobb oldalának levételéhez óvatosan húzza le a 3 gombot, és
távolítsa el a VOL hangerőszabályzónál lévő csavart.
A ház bal oldalának levételéhez távolítsa el a v (fülhallgató) aljzat
közelében lévő csavart.
3
A külön megvásárolható fülhallgató használata
Vegye le a ház hátlapját.
Távolítsa el a készülék hátlapján lévő 4 és az elemtartóban lévő 2
csavart.
A teleszkópantennát rögzítő csavart nem kell kivenni.
A fülhallgatót (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a v (fülhallgató)
aljzathoz.
Amikor be van dugva a fülhallgató, a hangszóró nem szól.
4
Távolítsa el a nyomtatott áramköri lap rögzítőcsavarját.
Válassza le a az áramköri lapot, és távolítsa el a tölthető elemet.
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy amikor a v (fülhallgató) aljzathoz nem csatlakozik
fülhallgató, a fülhallgató védőfedele be legyen csukva. Ha nem zárja be
a fülhallgató védőfedelét, a készülék nem lesz fröccsálló.
• Fülhallgató használatakor ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz.
A LIGHT (világítás) kapcsolóval válassza ki a SOFT LIGHT (derítőfény) és
a FLASHLIGHT (fénycsóva) világítás egyikét.
SOFT LIGHT: Bekapcsolja a készülék tetején lévő fényforrást.
FLASHLIGHT: Bekapcsolja a készülék oldalán lévő fényforrást.
Tegyen be két R03-as (AAA méretű) elemet, ügyelve a helyes
polaritásra.
A csuklópánt felerősítése
Zárja be az elemtartó fedelét.
A csuklópánt felerősítése
A világítás kikapcsolásához a LIGHT kapcsolót állítsa LIGHT OFF helyzetbe.
A mellékelt csuklópánttal a készülék könnyen hordozható.
A mellékelt csuklópántot fűzze a készülék oldalán a csuklópánt számára
kialakított nyílásba.
Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
V tištěných spojích nejsou použity
halogenované zhášeče.
A BATT SELECTOR elemválasztó kapcsolóval válassza ki a kívánt áramforrást.
g
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
Nikkel-fémhidrid elem: GENERATED BATT
R03-as (AAA méretű) szárazelem: BATT
Az elemek ellenőrzése
Évente egyszer ellenőrizze a tölthető elemet és a szárazelemeket.
Tölthető elem:
A POWER GENERATOR áramfejlesztő karját megtekerve töltse egy
kicsit, majd ellenőrizze, hogy szól-e a rádió.
Szárazelem:
Kapcsolja be a rádiót, és ellenőrizze, nem halk vagy torz-e a hangja.
A tölthető elem üzemideje
(Körülbelüli üzemidő percekben)
Elemfajta
FM (URH)
AM
LIGHT (világítás)
Beépített tölthető elem
Ha 1 percig tölti*1
40*2
60*2
15
*1 Amikor a POWER GENERATOR áramfejlesztő karját tekeri, olyan
gyorsan tekerje, hogy zölden világítson a CHARGE töltésjelző (ez kb.
120 fordulatot jelent percenként).
*2 kb. 1 mW-os kimeneti teljesítmény esetén
Az elem élettartama
Megjegyzések
• Ne felejtse el a tölthető elemet levenni az áramköri lapról. Ha ezt nem
teszi meg, veszélyes áramszivárgás adódhat elő. Az elem kivételekor
ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá más belső alkatrészekhez.
• Győződjék meg arról, hogy a tölthető elem teljesen le van merülve, és
csak ekkor vegye ki a készülékből.
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel,
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Műszaki adatok
Az áramforrás kiválasztása
Frekvenční rozsah
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 530 – 1 710 kHz
Reproduktor
Průměr přibližně 3,6 cm, 8 Ω
Výstup
Zdířka v (sluchátka) (ø 3,5 mm, minizdířka)
Výstupní výkon
60 mW (při použití vestavěného akumulátoru)
90 mW (při použití baterií R03 (velikost AAA), nejsou součástí
dodávky)
Požadavky na napájení
Vestavěný Ni-MH akumulátor (2,4 V, 700 mAh) nebo 3 V DC nebo dvě
baterie R03 (velikost AAA).
Rozměry
Přibl. 130 × 77 × 52 mm (š/v/h)
Hmotnost
Přibl. 285 g
Přibližně 297 g (včetně baterií)
Dodávané příslušenství
Řemínek na ruku (1)
A csatlakozódugót fogva távolítsa el a tölthető elemet az
áramköri lapról.
A LED-fények használata
2
Amikor a szárazelemek lemerülőben vannak, a hang halkká és torzzá
válik. Cserélje ki mindkét szárazelemet újra.
5
Hasznos funkciók
Az ábrának megfelelően nyissa fel az elemtartó fedelét.
Mikor kell elemet cserélni?
g
v (fülhallgató) aljzat
1
3
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se tohoto přístroje se
obracejte na nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Technické údaje
g
* Ne merítse vízbe
Bár a készülék fröccsálló, ne merítse vízbe és ne tegye ki folyamatosan
víz hatásának.
Az elemek behelyezése előtt ne felejtse el a készülékről letörölni a
vízcseppeket.
A szárazelemek behelyezése (lásd a B ábrát)
Dodávaný řemínek na ruku usnadňuje nošení přístroje.
Volba zdroje napájení
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
• Saját áramfejlesztővel rendelkező vészhelyzeti rádió katasztrófa esetére
• Az áramfejlesztő karját tekerve feltöltheti a beépített tölthető elemet, és
így bármikor használhatja a rádiót.
— Saját áramfejlesztő funkció
• Két R03-as (AAA méretű) szárazelemmel (nem mellékelt tartozék) működik
• Kétféle hasznos LED-világítást (fénycsóva/derítőfény) biztosít
• Fröccsálló, így bármilyen időjárási körülmények között használható
Amikor lemerül a beépített tölthető elem
A hang elhalkul és eltorzul.
Ilyen esetben a POWER GENERATOR áramfejlesztő karjának
tekerésével töltse fel a tölthető elemet.
g
Zdířka v (sluchátka)
1
Zavřete kryt prostoru pro baterie.
Jellemzők
1
Megjegyzések a fröccsállósággal kapcsolatban
* AM rádióadás vétele esetén, és akár 40 percig FM rádióadás vétele
esetén. Az, hogy mennyi ideig lehet hallgatni a rádiót, a készülék
üzemeltetésétől is függ.
Pomocí přepínače LIGHT vyberte možnost SOFT LIGHT nebo
FLASHLIGHT.
SOFT LIGHT: Zapne měkké osvětlení v horní části přístroje.
FLASHLIGHT: Zapne směrové světlo na boku přístroje.
Jakmile začnou baterie slábnout, zvuk začne být tlumený a zkreslený.
Nahrate obě baterie novými.
A
Vyšroubujte šroub na desce s elektronikou.
Po vyjmutí desky odstraňte akumulátor.
Použití osvětlení LED
Čas pro výměnu baterií
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
Odstraňte zadní kryt.
Vyšroubujte 4 šrouby na zadní straně a 2 šrouby v bateriovém
prostoru.
Není třeba uvolňovat šroub, kterým je upevněna teleskopická anténa.
Použití samostatně prodávaných sluchátek
Vložte dvě baterie R03 (velikost AAA, nejsou součástí dodávky).
3
Odstraňte levý a pravý boční kryt.
Užitečné funkce
Instalace baterií (viz obr. B)
Přepínač LIGHT
LIGHT (világítás) kapcsoló
Odstraňte kryt LED (SOFT LIGHT).
Odšroubujte dva šrouby na opěrce antény na zadní straně přístroje.
* Platí pro příjem v pásmu AM; až 40 minut příjmu v pásmu FM. Doba
poslechu závisí na způsobu použití přístroje.
OFF
RADIO
Zezadu
Arrière
Nerozebírejte přístroj při jiné příležitosti než při jeho likvidaci.
AM: Natočte přístroj ve vodorovném směru
tak, abyste dosáhli co nejlepší kvality
příjmu. V radiopřijímači je vestavěná
feritová tyčová anténa.
FM
AM
Ha lejön az elemtartó fedele (lásd a C ábrát)
Magyar
Áramforrás
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány
státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Vyklopte kličku POWER GENERATOR.
Na začátku otáčejte pomalu a postupně zvyšujte rychlost. Potom
pokračujte v otáčení rychlostí, při níž indikátor CHARGE svítí zeleně.
Dobíjecí akumulátor se bude nabíjet bez ohledu na polohu přepínače
BATT SELECTOR.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Rádio lze poslouchat prostřednictvím reproduktoru nebo samostatně
prodávaných sluchátek.
Je-li stanice naladěna, indikátor TUNE se rozsvítí červeně.
1
Ačkoli je tento přístroj obecně odolný proti stříkající vodě, dbejte zvláštní
opatrnosti v následujících situacích.
• Na přístroj nestříkejte velké množství vody najednou.
• Neponořujte přístroj do vody.
• Pokud nepoužíváte sluchátka do uší, zakryjte zdířku přiloženým
gumovým krytem.
• Pokud na přístroj vystříkne slaná voda, otřete jej dočista vlhkým
hadříkem a pak jej vysušte suchým měkkým hadříkem. Nemyjte
přehrávač pod tekoucí vodu, nepoužívejte mýdlo ani čisticí prostředky
a k vysušení nepoužívejte elektrický vysoušeč vlasů.
• Pokud se voda dostane do reproduktoru, otočte přístroj přední stranou
dolů a nechte vodu vytéci.
• Před otevřením bateriového prostoru se ujistěte, že je vnější povrch
přístroje čistý a suchý.
Použití radiopřijímače
3
Vestavěný akumulátor můžete nabít a poté poslouchat rádio.
Odolnost proti stříkající vodě
(Körülbelüli élettartam órákban)
Elemfajta
FM (URH)
AM
LIGHT (világítás)
Sony alkáli LR03
(AAA méretű)
40 (JEITA*3)
50 (JEITA*3)
30
*3 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) mérései szerint. Az elemek tényleges élettartama a
körülmények függvényében ettől eltérhet.
Óvintézkedések
• A készüléket ne ejtse le, ne üsse neki semminek, mert tönkremehet.
• Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, tűző napon, homokos vagy nagyon
poros helyen, illetve olyan környezetben, ahol rázkódásnak van kitéve.
• Ha valamilyen szilárd test vagy folyadék kerül a készülék belsejébe,
azonnal vegye ki az elemeket, és a további használat előtt
szakemberrel vizsgáltassa át a készüléket.
• A készülék házát csak a készülék kidobásakor nyissa fel.
• Ha a készülék háza beszennyeződik, kímélő tisztítószerrel
megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Soha ne használjon
súrolószert, oldószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
• Ne hagyja mágneses bankkártyáját, mágneses belépőkártyáját és
egyéb mágneses információt tartalmazó kártyáját a hangszóró mellett.
Előfordulhat, hogy a hangszóró mágnesessége letöröli az adatokat a
kártyáról.
• A készüléket mérsékelt hangerővel hallgassa, így óvja hallását.
• Amikor külön megvásárolható fülhallgatót használ, azt tartsa tisztán
(száraz puha ruhával törölje meg a füldugót), hogy mindig tisztán hallja
a rádió hangját.
Frekvenciatartomány
FM (URH): 87,5-108 MHz
AM: 530-1 710 kHz
Hangszóró
kb. 3,6 cm átmérőjű, 8 Ω-os
Kimenet
v aljzat (ø 3,5 mm-es mini aljzat)
Kimeneti teljesítmény
60 mW (a beépített tölthető elem használata esetén)
90 mW (R03-as (AAA méretű) szárazelemek (nem mellékelt tartozék)
használata esetén)
Áramellátás
Beépített nikkel-fémhidrid (2,4 V, 700 mAh, Ni-MH) elem vagy 3 V
egyenáram, két R03-as (AAA méretű) szárazelemmel
Méretek
Kb.: 130 × 77 × 52 mm (sz/ma/mé)
Tömeg
Kb. 285 g
Kb. 297 g (elemekkel együtt)
Mellékelt tartozék
Csuklópánt (1 db)
A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a kivitelt és a műszaki
adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.
A nyomtatott áramköri lapok nem
tartalmaznak halogénszármazék
égésgátló anyagokat.
Predná strana
Bид cпepeди
Ke
sa kryt priestoru pre batérie odpojí (Pozri
obr. C)
Slovensky
Indikátor CHARGE
Индикaтоp CHARGE
1
Indikátor TUNE
Индикaтоp TUNE (нacтpойкa)
TUNE
FM
AM
OFF
RADIO
VOL (hlasitos)
VOL (гpомкоcть)
Páka POWER
GENERATOR
Pyкояткa POWER GENERATOR
(гeнepaтоp питaния)
Zadná strana
Bид cзaди
Funkcie
• Núdzové samonapájacie rádio
• Rádio môžete kedykovek použi, a to otočením páky Power Generator,
pomocou ktorej sa nabije vstavaná nabíjatená batéria.
— Funkcia samonapájania
• Používajú sa suché galvanické batérie R03 (vekos AAA) (nedodávajú sa)
• Obsahuje dva typy svetiel LED (baterka/jemné svetlo)
• Odolné voči ošpliechaniu pri používaní v akomkovek počasí
* Rádio neponárajte do vody.
Tento produkt je navrhnutý tak, aby bol odolný voči ošpliechaniu, ale aj
napriek tomu by nemal by ponáraný do vody, ani by nemal prichádza
do nepretržitého kontaktu s vodou.
Pred vložením batérií sa uistite, či ste zariadenie osušili.
Používanie zariadenia pomocou vstavanej
nabíjatenej batérie (Pozri obr. A)
Počas nabíjania vstavanej nabíjatenej batérie môžete rádio počúva.
Teleskopická anténa
Teлecкопичecкaя aнтeннa
Jemné svetlo
Mягкий cвeт
g
Nastavte prepínač BATT SELECTOR na vybraný zdroj
napájania.
2
Zapnite rádio a pomocou prepínača vyberte pásmo FM,
alebo pásmo AM.
3
Ovládačom TUNE nalate požadovanú stanicu.
Ke je stanica naladená, indikátor TUNE svieti na červeno.
Najprv pákou otáčajte pomaly, a potom postupne zrýchujte. Potom
pákou nepretržite otáčajte tak, aby indikátor CHARGE svietil na zeleno.
Vstavaná nabíjatená batéria sa bude nabíja bez ohadu na to, ako je
počas tohto nabíjania nastavený prepínač BATT SELECTOR.
Zlepšenie príjmu rozhlasovej stanice
Nastavte hlasitos použitím tlačidla VOL.
Nastavte prepínač do polohy OFF RADIO.
Pásmo FM: Vytiahnite teleskopickú anténu a nastavte
dĺžku, uhol a smer antény tak, aby ste
získali čo najlepší príjem.
Poznámka
Pri nastavovaní smeru antény ju
držte za spodnú čas.
Manipulácia použitím nadmernej
sily môže anténu poškodi.
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
by nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doruči do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabráni
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a udské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchováva prírodné
zdroje. Pre získanie alších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Poznámky
• Ak nabíjatenú batériu používate po prvý raz po dlhej dobe
nepoužívania, po dlhodobom zapnutí, alebo ak bola batéria dlhodobo
vybitá, môže sa sta, že životnos batérie bude aj po nabití kratšia.
V takomto prípade, nabíjajte batériu (viac než 1 minútu) a následne
batériu niekoko krát vybite. Životnos batérie sa obnoví.
• Ak sa kapacita nabíjatenej batérie zmenší na polovicu bežnej kapacity,
kontaktujte prosím obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Vkladanie suchých galvanických batérií (Pozri
obr. B)
g
Vložte 2 batérie R03 (vekos AAA) (nedodávajú sa).
R03 (vekos AAA)
R03 (paзмepa AAA)
1
Otvorte kryt tak, ako je to znázornené.
2
Vložte 2 batérie R03 (vekos AAA), pričom dbajte na ich
správnu polaritu.
3
C
1
g
Zatvorte kryt priestoru pre batériu.
1
2
Pri odstraňovaní pravej časti skrinky ju jemne vytlačte, odstráňte 3
ovládače, a potom odstráňte skrutku pri ovládači VOL.
Pri odstraňovaní avej časti skrinky odstráňte skrutku pri konektore v
(pre slúchadlá).
Odstráňte zadnú čas skrinky.
Odstráňte 4 skrutky na zadnej časti zariadenia, a potom 2 skrutky
blízko priestoru pre batériu.
Skrutky, ktorými je pripevnená teleskopická anténa odstraňova
nemusíte.
Odstráňte skrutku na karte.
g
5
Podržte zástrčku konektora a odpojte nabíjatenú batériu od
karty.
Použitie svetla LED
Pripevnite dodávaný remienok na ruku k otvoru na upevnenie remienka
na bočnej strane zariadenia.
Poznámky
• Uistite sa, že ste nabíjatenú batériu odpojili od karty. Ak nie je
odpojená, môže sa vyskytnú únik el. energie, čo môže by
nebezpečné. Pri vyberaní batérie bute opatrní a ostatných častí vo
vnútri zariadenia sa nedotýkajte.
• Uistite sa, či je nabíjatená batéria úplne vybitá, a až potom ju vyberte.
Ak máte akékovek otázky alebo problémy súvisiace so zariadením,
obráte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Výber zdroja napájania
3
Nastavte prepínač BATT SELECTOR na zdroj, ktorý chcete použi.
Technické parametre
g
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
Vnútorný kryt
Bнyтpeнняя кpышкa
Batéria typu NiMH: GENERATED BATT
Suché galvanické batérie R03 (vekos AAA) BATT
Kontrola batérií
Raz za rok nabíjatené batérie skontrolujte a osušte ich.
Nabíjatená batéria:
Otočením páky POWER GENERATOR spustite nabíjanie, a potom sa
uistite, či je možné rádio počúva.
Suché galvanické batérie:
Zapnite rádio, aby ste zistili, či nie je zvuk slabý alebo skreslený.
Kapacita nabíjatenej batérie
(Približne v minútach)
Pri používaní pásma
FM
AM
svetla
Vstavaná nabíjatená batéria
Nabíjanie počas 1 minúty*1
40*2
60*2
15
*1 Pákou POWER GENERATOR otáčajte takou rýchlosou, pri ktorej
indikátor CHARGE svieti na zeleno (približne 120 otáčok za minútu).
*2 pri výstupnom výkone približne 1 mW
Životnos batérie
(Približne v hodinách)
Pri používaní pásma
FM
AM
svetla
Alkalická batéria Sony LR03
(vekos AAA)
40 (JEITA*3)
50 (JEITA*3)
30
*3 Merané štandardmi asociácie JEITA (Asociácia japonského priemyslu
pre oblas elektroniky a informačných technológií). Aktuálna životnos
batérie môže by na základe rôznych okolností rozličná.
Odporúčania
• Chráňte zariadenie pred pádom a nevystavujte ho otrasom, pretože to
môže spôsobi poruchu.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu alebo
mechanickému poškodeniu.
• V prípade, že sa do zariadenia dostane akýkovek pevný objekt alebo
tekutina, vyberte batérie a pred alším použitím nechajte zariadenie
prezrie odborníkovi.
• Skrinku zariadenia otvárajte len v tom prípade, ak chcete zariadenie
zlikvidova.
• Ak sa skrinka znečistí, utrite ju mäkkou látkou mierne navlhčenou v
jemnom saponáte. Nikdy nepoužívate drsné čistiace prostriedky alebo
chemické roztoky, ktoré by mohli skrinku poškodi.
• Do blízkosti reproduktora neukladajte magnetické bankové karty,
cestovné lístky alebo iné karty obsahujúce informácie na magnetickom
médiu. Pôsobením magnetizácie v reproduktore sa informácie na
kartách môžu vymaza.
• Hlasitos udržiavajte na primeranej úrovni; v opačnom prípade si
môžete poškodi sluch.
• Ak používate osobitne predávané slúchadlá, udržujte ich čisté tak, že
budete konektor slúchadiel čisti suchou a jemnou látkou. Tým sa
zaručí dobrý zvuk slúchadiel.
отвepcтиe нa лeвой cтоpонe бaтapeйного отceкa.
2
Bcтaвьтe пpaвyю cтоpонy кpышки в пpaвоe отвepcтиe в
бaтapeйном отceкe.
3
Зaщeлкнитe внyтpeннюю кpышкy нa кpышкe
бaтapeйного отceкa.
Упpaвлeниe paдиопpиeмником
Paдио можно пpоcлyшивaть чepeз гpомкоговоpитeль или c помощью
отдeльно пpиобpeтaeмыx нayшников.
Иcпользовaниe ycтpойcтвa cо вcтpоeнной
aккyмyлятоpной бaтapeeй (cм. pиc. A)
2
C помощью выключaтeля питaния включитe пpиeмник и
выбepитe FM или AM.
C помощью peгyлятоpa нacтpойки TUNE выбepитe cтaнцию.
Frekvenčný rozsah
Pásmo FM: 87,5 – 108 MHz
Pásmo AM: 530 – 1 710 kHz
Reproduktor
Priemer približne 3,6 cm, 8 Ω
Výstup
Konektor v (ø 3,5 mm, typ minijack)
Výstupný výkon
60 mW (S použitím vstavanej nabíjatenej batérie)
90 mW (S použitím suchých galvanických batérií R03 (vekos AAA))
nedodávajú sa)
Požiadavky na napájanie
Vstavaná batéria typu Ni-MH (2,4 V, 700 mAh, Ni-MH) alebo
jednosmerné napätie 3 V, dve suché galvanické batérie R03 (vekos
AAA)
Rozmery
Približne 130 × 77 × 52 mm (š/v/h)
Hmotnos
Približne 285 g
Približne 297 g (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
Remienok na ruku (1)
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
V doskách plošných spojov neboli
použité halogenované
samozhasínajúce prísady.
Oттянитe pyкояткy гeнepaтоpa питaния POWER GENERATOR.
Для подзapядки повepнитe pyкояткy в cтоpонy в том или
ином нaпpaвлeнии.
Повepнитe pyкояткy cнaчaлa мeдлeнно, a зaтeм понeмногy
ycкоpяйтe вpaщeниe. Дaлee поддepживaйтe нeпpepывный
повоpот pyкоятки c тaкой cкоpоcтью, пpи котоpой индикaтоp
CHARGE бyдeт гоpeть зeлeным.
Bо вpeмя подзapядки вcтpоeннaя aккyмyлятоpнaя бaтapeя бyдeт
подзapяжaтьcя нeзaвиcимо от положeния пepeключaтeля BATT
SELECTOR.
Пpимeчaния
• Oбязaтeльно cложитe тeлecкопичecкyю aнтeннy пpи подзapядкe.
Ecли оcтaвить тeлecкопичecкyю aнтeннy в paзложeнном видe, можно
повpeдить eю окpyжaющиe пpeдмeты, a кpомe того, это опacно.
• Ecли повоpaчивaть pyкояткy POWER GENERATOR во вpeмя
пpоcлyшивaния paдио, это можeт пpивecти к появлeнию помex. B
этом cлyчae выключитe paдиопpиeмник и зaтeм зapяжaйтe бaтapeю.
Подзapядкa aккyмyлятоpной бaтapeи
Bо вpeмя повоpотa pyкоятки нaчинaeт выpaбaтывaтьcя элeктpоэнepгия,
и вcтpоeннaя aккyмyлятоpнaя бaтapeя подзapяжaeтcя. Эффeктивноcть
выpaботки элeктpоэнepгии можeт мeнятьcя в зaвиcимоcти от cкоpоcти.
Bнaчaлe повоpaчивaйтe pyкояткy мeдлeнно, a зaтeм понeмногy
ycкоpяйтe вpaщeниe, чтобы зaгоpeлcя индикaтоp CHARGE.
Пpодолжaйтe повоpaчивaть pyкояткy в тeчeниe 1 минyты c тaкой
cкоpоcтью, пpи котоpой индикaтоp CHARGE бyдeт гоpeть зeлeным. Это
обecпeчит пpоcлyшивaниe paдио в тeчeниe 60 минyт*. Пользyйтecь этим
yкaзaниeм кaк cтaндapтным ycловиeм для подзapядки paдиопpиeмникa.
Дaжe пpи повоpотe pyкоятки cо cкоpоcтью, нe обecпeчивaющeй cвeчeниe
индикaтоpa CHARGE, paдиопpиeмник можно бyдeт cлyшaть, тaк кaк
вcтpоeннaя aккyмyлятоpнaя бaтapeя вce paвно бyдeт зapяжaтьcя.
Индикaтоp CHARGE нe являeтcя пpизнaком мощноcти подзapядки.
* Для пpиeмa paдиоcтaнций в диaпaзонe AM и до 40 минyт - для
пpиeмa paдиоcтaнций в диaпaзонe FM. Bpeмя пpоcлyшивaния
можeт зaвиceть от ycловий экcплyaтaции ycтpойcтвa.
Когдa aккyмyлятоpнaя бaтapeя paзpяжaeтcя
Звyчaниe cтaновитcя cлaбым и иcкaжeнным.
B этом cлyчae нeобxодимо подзapядить вcтpоeннyю aккyмyлятоpнyю
бaтapeю c помощью pyкоятки POWER GENERATOR.
Пpимeчaния
• Пpи пepвом иcпользовaнии aккyмyлятоpной бaтapeи, поcлe
длитeльного пepиодa пpоcтоя, пpодолжитeльной paботы
включeнного paдиопpиeмникa или полной paзpядки бaтapeи вpeмя
paботы от бaтapeи поcлe ee подзapядки можeт окaзaтьcя коpотким.
B тaкиx cлyчaяx cлeдyeт зapядить и paзpядить бaтapeю нecколько
paз (пpи этом вpeмя подзapядки должно быть большe минyты).
Поcлe этого вpeмя paботы от бaтapeи бyдeт воccтaновлeно.
• Ecли aккyмyлятоpнaя бaтapeя зapяжaeтcя только нaполовинy,
обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.
Уcтaновкa cyxиx бaтapeeк (cм. pиc. B)
Bcтaвьтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA) (нe пpилaгaютcя).
1
2
Поcлe нacтpойки нa cтaнцию индикaтоp TUNE зaгоpaeтcя кpacным.
Уcтaновитe пepeключaтeль питaния в положeниe OFF RADIO.
Улyчшeниe кaчecтвa paдиопpиeмa
FM. Bыдвиньтe тeлecкопичecкyю aнтeннy и
отpeгyлиpyйтe ee длинy, yгол и нaпpaвлeниe для
обecпeчeния оптимaльного кaчecтвa пpиeмa.
Пpимeчaниe
Oтpeгyлиpyйтe нaпpaвлeниe aнтeнны,
yдepживaя ee зa нижнюю чacть.
Чpeзмepныe ycилия пpи измeнeнии
положeния aнтeнны могyт пpивecти к
ee повpeждeнию.
AM. Повepнитe ycтpойcтво в гоpизонтaльной
плоcкоcти для доcтижeния
оптимaльного пpиeмa. Фeppитовaя
aнтeннa нaxодитcя внyтpи ycтpойcтвa.
Подключитe нayшник (нe пpилaгaeтcя) к гнeздy v (нayшник).
Пpи подключeнии нayшникa гpомкоговоpитeль нe воcпpоизводит звyк.
Пpимeчaния
• Когдa нayшник нe подключeн к гнeздy v (нayшник), обязaтeльно
зaкpывaйтe кpышкy гнeздa нayшникa. Ecли нe зaкpыть кpышкy
гнeздa нayшникa, то ycтpойcтво нe бyдeт зaщищeно от бpызг.
• Пpи иcпользовaнии нayшникa ни в коeм cлyчae нe подвepгaйтe
ycтpойcтво воздeйcтвию воды.
Bыбepитe SOFT LIGHT или FLASHLIGHT c помощью пepeключaтeля
LIGHT.
SOFT LIGHT: включeниe индикaтоpa в вepxнeй чacти ycтpойcтвa.
FLASHLIGHT: включeниe индикaтоpa нa боковой чacти ycтpойcтвa.
Чтобы отключить индикaцию, ycтaновитe пepeключaтeль LIGHT в
положeниe LIGHT OFF.
Пpикpeплeниe peмeшкa
Пpикpeпитe пpилaгaeмый peмeшок к cпeциaльномy отвepcтию нa
боковой чacти ycтpойcтвa.
Когдa зapяд cyxиx бaтapeeк yмeньшaeтcя, звyчaниe cтaновитcя
cлaбым и иcкaжeнным. Зaмeнитe обe cyxиe бaтapeйки новыми.
Hикeль-мeтaлл гидpиднaя бaтapeя: GENERATED BATT
Cyxиe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA): BATT
Пpовepкa бaтapeй
Пpовepяйтe aккyмyлятоpнyю бaтapeю и cyxиe бaтapeйки paз в год.
Aккyмyлятоpнaя бaтapeя
Повоpaчивaйтe pyкояткy POWER GENERATOR для подзapядки,
зaтeм yбeдитecь, что paдиопpиeмник yжe можно cлyшaть.
Cyxиe бaтapeйки
Bключитe paдиопpиeмник, чтобы пpовepить ypовeнь и кaчecтво звyчaния.
Bpeмя иcпользовaния aккyмyлятоpной бaтapeи
(пpиблиз. в минyтax)
Пpи иcпользовaнии
FM
AM
LIGHT (фонapик)
вcтpоeнной
aккyмyлятоpной бaтapeи
пpи зapядкe в тeчeниe
1 минyты*1
40*2
60*2
15
*1 Пpи вpaщeнии pyчки POWER GENERATOR ee cлeдyeт вpaщaть c
тaкой cкоpоcтью, пpи котоpой индикaтоp CHARGE гоpит зeлeным
(пpиблиз. 120 обоpотов в минyтy).
*2 пpи выxодной мощноcти пpиблиз. 1 мBт
Коpпyc ycтpойcтвa cлeдyeт откpывaть только пpи eго
yтилизaции.
1
Cнимитe кpышкy индикaтоpa (SOFT LIGHT).
Bывepнитe 2 винтa нa дepжaтeлe aнтeнны нa нижнeй cтоpонe
ycтpойcтвa.
2
Извлeкитe лeвый и пpaвый блоки.
Пpи извлeчeнии пpaвого блокa оcтоpожно cнимитe и извлeкитe 3
peгyлятоpa, зaтeм вывepнитe винт нa peгyлятоpe VOL.
Пpи извлeчeнии лeвого блокa вывepнитe винт pядом c гнeздом
v (нayшник).
3
Извлeкитe зaдний блок.
Bывepнитe 4 винтa нa зaднeй чacти ycтpойcтвa и 2 винтa нa
бaтapeйном отceкe.
He нyжно вывоpaчивaть винт, кpeпящий тeлecкопичecкyю
aнтeннy.
4
Bывepнитe винт нa плaтe.
Извлeкитe aккyмyлятоpнyю бaтapeю поcлe отcоeдинeния плaты.
g
5
Bзявшиcь зa cоeдинитeльный paзъeм, отключитe
aккyмyлятоpнyю бaтapeю от плaты.
Иcпользовaниe индикaтоpa
Кpeплeниe peмeшкa
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
Извлeкитe aккyмyлятоpнyю бaтapeю для yтилизaции.
Полeзныe фyнкции
Пpилaгaeмый peмeшок yдобeн пpи пepeноcкe ycтpойcтвa.
C помощью пepeключaтeля BATT SELECTOR выбepитe
нeобxодимый иcточник питaния.
Утилизaция ycтpойcтвa
Гнeздо v (нayшник)
Bcтaвьтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA), cоблюдaя
поляpноcть.
Bыбоp иcточникa питaния
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe обознaчaeт, что
дaнноe ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть вмecтe c пpочими
бытовыми отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий
пpиeмный пyнкт пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия можeт
пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy влиянию нa окpyжaющyю
cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx
поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять cпeциaльныe тpeбовaния по
yтилизaции этого издeлия. Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов
поможeт cоxpaнить пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния болee
подpобной инфоpмaции о пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в
мecтныe оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx
отxодов или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.
Иcпользовaниe отдeльно пpиобpeтaeмого
нayшникa
Oткpойтe кpышкy, кaк покaзaно нa pиcyнкe.
3 Зaкpойтe кpышкy бaтapeйного отceкa.
Когдa cлeдyeт мeнять бaтapeйки
Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного
обоpyдовaния (диpeктивa пpимeняeтcя в
cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx
cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного
cбоpa отxодов)
Bнyтpeнняя кpышкa точно подxодит к ycтpойcтвy. Чтобы
откpыть внyтpeннюю кpышкy, пepeвepнитe ycтpойcтво, поcлe
чeго онa должнa выпacть.
C помощью пepeключaтeля BATT SELECTOR выбepитe
иcточник питaния.
Odstráňte avú aj pravú čas skrinky.
Užitočné funkcie
Ke sú batérie čiastočne vybité, zvuk rádia zoslabne a je skreslený.
Vymeňte obidve batérie za nové.
Ecли выcкочит кpышкa отceкa для
бaтapeйки (cм. pиc. C)
1 Bcтaвьтe лeвый выcтyп кpышки бaтapeйного отceкa в
1
Na zadnej strane rádia pri podstavci antény odstráňte 2 skrutky.
konektor v (pre slúchadlá)
Pripevnenie remienka na ruku
*3 Измepeнноe знaчeниe по cтaндapтaм JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). Пpодолжитeльноcть
paботы от бaтapeи зaвиcит от ycловий экcплyaтaции.
Иcточники питaния
Odpojte kryt pre svetlo LED (SOFT LIGHT).
Po odpojení karty odstráňte nabíjatenú batériu.
Výmena batérií
30
4 Hacтpойтe ypовeнь гpомкоcти c помощью peгyлятоpa VOL.
Oтключeниe paдиопpиeмникa
Skrinku zariadenia otvárajte len v tom prípade, ak chcete
zariadenie zlikvidova.
4
Dodávaný remienok na ruku je užitočný pri prenášaní zariadenia.
* He допycкaйтe погpyжeния в водy
B дaнном ycтpойcтвe пpeдycмотpeнa зaщитa от бpызг, однaко оно
нe пpeднaзнaчeно для paботы пpи погpyжeнии в водy или
пpодолжитeльном контaктe c нeй.
Пepeд ycтaновкой бaтapeeк обязaтeльно вытpитe кaпли воды нa
ycтpойcтвe.
Hecмотpя нa то, что это ycтpойcтво зaщищeно от бpызг для paботы
в любыx погодныx ycловияx, cлeдyeт cоблюдaть оcобyю
оcтоpожноcть в cлeдyющиx cитyaцияx.
• He подвepгaйтe ycтpойcтво воздeйcтвию большиx объeмов воды.
• He погpyжaйтe ycтpойcтво в водy.
• Когдa нayшник нe иcпользyeтcя, cлeдyeт зaкpывaть гнeздо
пpикpeплeнным peзиновым колпaчком.
• Пpи попaдaнии нa ycтpойcтво cолeной воды cотpитe ee влaжной
тpяпкой, зaтeм нacyxо вытpитe eго чиcтой cyxой ткaнью. He мойтe
ycтpойcтво под cтpyeй воды, нe иcпользyйтe для eго очиcтки мыло
или моющиe cpeдcтвa, a тaкжe нe cyшитe eго элeктpофeном.
• Ecли в гpомкоговоpитeль попaлa водa, пepeвepнитe ycтpойcтво,
чтобы вылить водy из гpомкоговоpитeля.
• Пepeд откpытиeм бaтapeйного отceкa, yбeдитecь, что нapyжнaя
повepxноcть ycтpойcтвa чиcтaя и cyxaя.
щeлочныx бaтapeeк
40 (JEITA*3) 50 (JEITA*3)
Sony LR03 (paзмep AAA)
1
2
Pripojte slúchadlá (nedodávajú sa) do konektora v (pre slúchadlá).
Ke sú k rádiu pripojené slúchadlá, z reproduktora nepoču žiaden zvuk.
Pripevnenie remienka na ruku
• Aвapийный paдиопpиeмник c aвтономным иcточником питaния для
обecпeчeния готовноcти к cтиxийным бeдcтвиям
• Paдиопpиeмник можно cлyшaть в любоe вpeмя: для этого иcпользyeтcя
pyкояткa гeнepaтоpa питaния Power Generator, c помощью котоpой
оcyщecтвляeтcя подзapядкa вcтpоeнной aккyмyлятоpной бaтapeи.
— Фyнкция гeнepaции aвтономного питaния
• Иcпользyютcя cyxиe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA) (нe пpилaгaютcя)
• Издeлиe оcнaщeно cвeтодиодaми (LED) c двyмя полeзными
фyнкциями (фонapик/мягкий cвeт)
• Зaщитa от бpызг для paботы в любыx погодныx ycловияx
Зaщитa от бpызг
LIGHT (фонapик)
AM
Vyberte zo zariadenia nabíjatenú batériu, ktorá je určená na recykláciu.
3
Nastavením prepínača LIGHT na možnos LIGHT OFF sa svetlo vypne.
Фyнкции
(пpиблиз. в чacax)
FM
3
Používanie slúchadiel predávaných samostatne
Pomocou prepínača LIGHT vyberte funkciu SOFT LIGHT (jemné svetlo)
alebo FLASHLIGHT (baterka).
SOFT LIGHT - jemné svetlo: Rozsvieti sa svetlo na hornej časti
zariadenia.
FLASHLIGHT - baterka: Rozsvieti sa svetlo na bočnej strane zariadenia.
ICF-B01
Paдиопpиeмник ЧM/АM
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Mинато-ку, Токио 108-0075, Япония
Сдeлaнo в Китаe
Пpодолжитeльноcть paботы от бaтapeeк
Пpи иcпользовaнии
Paдио можно cлyшaть блaгодapя подзapядкe вcтpоeнной
aккyмyлятоpной бaтapeи.
Pásmo AM: Optimálny príjem zabezpečíte
pootočením zariadenia vo
vodorovnom smere. Zariadenie
obsahuje vstavanú feritovú
anténu.
Poznámky
• Ak nie sú do konektora v (pre slúchadlá) pripojené slúchadlá,
nezabudnite kryt. Ak kryt pre konektor nezatvoríte, zariadenie nebude
odolné voči ošpliechaniu.
• Pri používaní slúchadiel dbajte na to, aby sa zariadenie nedostalo do
kontaktu s vodou.
Русский
Likvidácia zariadenia
* Pre rádiá s príjmom rozhlasového pásma AM a až 40 minút pre rádiá s
príjmom rozhlasového pásma FM. Dĺžka počúvania sa môže líši v
závislosti od spôsobu používania.
Batériu vložte najskôr stranou
označenou symbolom #.
Cнaчaлa вcтaвьтe cтоpонy #
бaтapeйки.
2
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Rádio môžete počúva prostredníctvom reproduktora alebo slúchadiel,
ktoré sa predávajú osobitne.
Vypnutie rádia
Poznámky
• Uistite sa, či je počas nabíjania teleskopická anténa zložená. Ak teleskopickú
anténu nezložíte, môže zasiahnu okolie, čo je vemi nebezpečné.
• Ak počas počúvania rádia otočíte pákou POWER GENERATOR, môže
sa vyskytnú šum. V takomto prípade rádio vypnite, a až potom batériu
nabíjajte.
Aj napriek tomu, že je zariadenie odolné voči ošpliechaniu, v
nasledujúcich situáciách venujte zariadeniu zvláštnu starostlivos.
• Zariadenie nevystavujte nadmernému množstvu vody.
• Zariadenie neponárajte do vody.
• Ke sa slúchadlá nepoužívajú, zakryte výstup dodaným gumeným krytom.
• Ak je zariadenie ošpliechané slanou vodou, očistite ho navlhčenou
látkou, a potom ho vysušte suchou jemnou látkou. Neumývajte
zariadenie pod tečúcou vodou, nepoužívajte mydlo ani saponát, na
sušenie nepoužívajte elektrický sušič vlasov.
• Ak sa do reproduktora dostane voda, otočte zariadenie smerom nadol
a vodu z neho vylejte.
• Predtým, než otvoríte kryt priestoru pre batérie, uistite sa, či je
zariadenie zvonka čisté a suché.
Používanie rádia
Ak chcete spusti nabíjanie, otáčajte jednosmerne pákou v
ubovonom smere.
Ak sa nabíjatená batéria vybije
Zvuk zoslabne alebo bude skreslený.
V takomto prípade otočte pákou POWER GENERATOR, aby sa
nabíjatená batéria znovu nabila.
B
Vnútorný kryt je navrhnutý, tak aby presne zapadol do zariadenia. Ak
chcete otvori vnútorný kryt, obráte zariadenie a nechajte ho otvori.
2
Ak otočíte pákou, spustí sa vyrábanie energie a vstavaná nabíjatená
batéria sa začne nabíja. Výkonnos môže závisie od rýchlosti, akou
páku otáčate.
Najprv pákou otáčajte pomaly, a potom postupne zrýchujte, kým sa
indikátor CHARGE nerozsvieti. Pákou otáčajte 1 minútu takou rýchlosou,
pri ktorej indikátor CHARGE svieti na zeleno, čo umožní počúvanie rádia
až 60 minút*. Túto možnos používajte ako štandardné nabíjanie.
V prípade, že otáčate páku rýchlosou, pri ktorej indikátor CHARGE
nesvieti, vstavaná nabíjatená batéria sa aj napriek tomu nabije a vy
budete môc rádio počúva. Indikátor CHARGE nie je indikátorom pre
nabíjaciu kapacitu.
A
Zaklapnite vnútorný kryt do priestoru pre batériu.
4
Informácie o nabíjaní batérie
BATT SELECTOR
GENERATED BATT
BATT
3
Vytiahnite páku POWER GENERATOR.
LIGHT OFF
FLASHLIGHT
Baterka
Фонapик
konektor v (pre
slúchadlá)
Гнeздо v (нayшник)
Zasuňte pravú stranu krytu do otvoru na pravej strane
priestoru pre batériu.
1
SOFT LIGHT
Prepínač LIGHT
Пepeключaтeль LIGHT
2
1
Zdroje napájania
Vložte avý háčik krytu batérie do otvoru na avej strane
priestoru pre batériu.
Informácie o odolnosti voči ošpliechaniu
g
Mepы пpeдоcтоpожноcти
• He pоняйтe ycтpойcтво и нe допycкaйтe cильныx cотpяceний, тaк
кaк это можeт пpивecти к eго нeиcпpaвноcти.
• He оcтaвляйтe ycтpойcтво вблизи иcточников тeплa или в мecтax,
подвepжeнныx воздeйcтвию пpямыx cолнeчныx лyчeй, cкоплeний
пыли или мexaничecкиx yдapов.
• Пpи попaдaнии внyтpь ycтpойcтвa поcтоpонниx пpeдмeтов или
жидкоcти извлeкитe бaтapeйки и нe иcпользyйтe ycтpойcтво, покa
eго нe пpовepит квaлифициpовaнный cпeциaлиcт.
• Коpпyc ycтpойcтвa cлeдyeт откpывaть только пpи eго yтилизaции.
• B cлyчae зaгpязнeния коpпyca пpотpитe eго мягкой ткaнью,
cмочeнной cлaбым pacтвоpом моющeго cpeдcтвa. Hикогдa нe
иcпользyйтe aбpaзивныe очиcтитeли или xимичecкиe
pacтвоpитeли, поcколькy они могyт повpeдить коpпyc.
• Hикогдa нe клaдитe мaгнитныe бaнковcкиe кapты, мaгнитныe
билeты и дpyгиe кapты, cодepжaщиe инфоpмaцию нa мaгнитныx
ноcитeляx, pядом c гpомкоговоpитeлeм. Taк кaк мaгнит внyтpи
гpомкоговоpитeля можeт yничтожить инфоpмaцию c кapты.
• Cтapaйтecь поддepживaть yмepeннyю гpомкоcть, чтобы нe
повpeдить оpгaны cлyxa.
• Пpи иcпользовaнии отдeльно пpиобpeтaeмого нayшникa дepжитe
eго в чиcтотe, пpотиpaя paзъeм нayшникa cyxой ткaнью для
обecпeчeния чиcтого звyкa paдио.
Пpимeчaния
• Oбязaтeльно отключитe aккyмyлятоpнyю бaтapeю от плaты. Ecли
оcтaвить ee подключeнной, то можeт пpоизойти yтeчкa, a это
опacно. Пpи извлeчeнии aккyмyлятоpной бaтapeи нe кacaйтecь
внyтpeннeй и дpyгиx чacтeй.
• Пepeд извлeчeниe aккyмyлятоpной бaтapeи yбeдитecь, что онa
полноcтью paзpяжeнa.
Ecли y вac возникли кaкиe-либо вопpоcы или пpоблeмы,
кacaющиecя этого ycтpойcтвa, обpaтитecь к ближaйшeмy
дилepy Sony.
Texничecкиe xapaктepиcтики
Диaпaзон чacтот
FM: 87,5 - 108 MГц
AM: 530 - 1 710 кГц
Гpомкоговоpитeль
Диaмeтp пpибл. 3,6 cм, 8 Oм
Bыxод
Гнeздо v (ø 3,5 мм, мини-гнeздо)
Bыxоднaя мощноcть
60 мBт (cо вcтpоeнной aккyмyлятоpной бaтapeeй)
90 мBт (c cyxими бaтapeйкaми R03 (paзмep AAA), нe
пpилaгaютcя)
Tpeбовaния к иcточникy питaния
Bcтpоeннaя никeль-мeтaлл гидpиднaя бaтapeя (2,4 B, 700 мAч,
Ni-MH) или двe cyxиe бaтapeйки R03 (paзмep AAA) 3 B
поcтоянного токa
Paзмepы
Пpибл. 130 × 77 × 52 мм (ш/в/г)
Macca
Пpибл. 285 г
Пpибл. 297 г (включaя бaтapeи)
Дополнитeльныe пpинaдлeжноcти
Peмeшок (1)
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Гaлогeниpовaнныe
огнeзaщитныe cоcтaвы нe
иcпользyютcя в пeчaтныx
плaтax.
Download PDF

advertising