Sony | D-NE005 | Sony D-NE005 Инструкция по эксплуатации

2-638-198-32 (1)
Portable CD Player
A készülék által lejátszható CD-k adatátviteli sebességét és
mintavételi frekvenciáját az alábbi táblázat mutatja. Változó átviteli
sebességgel írt (variable bit rate – VBR) fájlok is lejátszhatók.
Adatátviteli
sebesség
Mintavételi
frekvencia
MPEG-1 Layer3
32 – 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 – 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kbps
8/11,025/12 kHz
MP3 CD
A használható csoportok és fájlok maximális száma
• A csoportok maximális száma: 256
• A fájlok maximális száma: 512
Használati útmutató / Instrukcja obsługi / Návod k obsluze /
Návod na obsluhu / Инcтpyкция по экcплyaтaции
Csoport
Fájl
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
Printed on 100 % recycled
paper using VOC (Volatile
Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
(Könyvtárszintek száma legfeljebb: 8)
Printed in China
Megjegyzések
CD-lejátszó / Odtwarzacz CD / Přehrávač CD
LINE OUT
SOUND/AVLS
DC IN 4.5 V
fali csatlakozóaljzathoz
do gniazda zasilania
do síťové zásuvky
 (fejhallgató) aljzat
Gniazdo  (słuchawki)
Zdířka  (sluchátka)
Fejhallgató
Słuchawki
Náhlavní sluchátka
P MODE/
Hálózati adapter/Zasilacz sieciowy/
Napájecí síťový adaptér
/•
(csoport) (grupa)
(skupina) –/+
*(lejátszás/szünet)
(odtwarzanie/wstrzymywanie)
(přehrávání/pauza)
 (állj) (zatrzymywanie) (stop)
VOL +*/–
OPEN
HOLD (hátoldal) (tył)
(zadní strana)
GROUP
Lejátszási mód
Tryb odtwarzania
Režim přehrávání
Lejátszás közben többször nyomja meg a P MODE/
gombot:
Nincs kijelzés (normál lejátszás)  „
(csoportlejátszás)”1) 
„1” (egyedi lejátszás)  „SHUF” (kevert lejátszás)  „
SHUF
(kevert csoportlejátszás)”2)  „ ” (könyvjelzős lejátszás)
Ha ismételten szeretné használni a kiválasztott lejátszási módot,
nyomja le és tartsa lenyomva a P MODE/
gombot egészen addig,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „
” szimbólum.
kijelölt csoportba tartozó minden fájlt egyszer játszik le. Csak
MP3 CD esetén.
2) A kijelölt csoportba tartozó minden fájlt egyszer játszik le
véletlenszerű sorrendben. Csak MP3 CD esetén.
A G-PROTECTION funkció
Ez a funkció sokszor meggátolja a hang ugrását, ha lejátszás közben
a készüléket rázkódás éri.*
A gyári beállítás „G-on” (bekapcsolva). A funkció kikapcsolásához,
azaz a „G-off ” érték kiválasztásához állítsa le a készüléket, tartsa
lenyomva a  gombot, és nyomja meg a  gombot. Jó
minőségű CD-hangzás a „G-off ” választással érhető el.
* A hangban ugrás fordulhat elő: ha a CD-lejátszót a vártnál erősebb
folyamatos rázkódás éri, ha piszkos vagy karcos CD-lemezt játszik
le, ha rossz minőségű írható/újraírható CD-lemezt játszik le vagy
ha gond van a CD-író eszközzel vagy alkalmazással.
Könyvjelzős lejátszás
D-NE004
D-NE005
D-NE006
©2005 Sony Corporation
A lejátszási mód funkció
1) A
Lejátszási sorrend
A lejátszási sorrend attól függ, hogy az MP3 fájlokat milyen módon
rögzítették a lemezre. Az alábbi példában a fájlok lejátszási sorrendje
megfelel számozásuk növekvő sorrendjének 1 től 7 ig.
MP3
Az előre- és visszacsévéléshez: Nyomja le és tartsa lenyomva a
/ gombot.
Kijelző / Wyświetlacz / Displej
Az elem energiaszintje
Wskaźnik stopnia zużycia baterii
Stav nabití baterií
Csoportkijelző
Wskaźnik grupy
Indikátor skupiny
Hangzásmód
Tryb korekcji dźwięku
Zvukový režim
MP3 kijelző
Wskaźnik MP3
Indikátor MP3
Műsorszám száma
Numer utworu
Číslo skladby
Játékidő
Czas odtwarzania
Doba přehrávání
Könyvjelző
Zakładka
Záložka
Távirányító / Pilot / Dálkový ovladač (csak D-NE006 esetén / dotyczy tylko modelu D-NE006 /
pouze model D-NE006)
Fejhallgatóaljzat (hátoldal)/
Gniazdo słuchawek (tył)/
Zdířka sluchátek (zadní
strana)
*(lejátszás/szünet)
(odtwarzanie/wstrzymywanie)
(přehrávání/pauza)
HOLD
(csoport)
(grupa)
(skupina) –/+
A fejhallgatót tökéletes érintkezést biztosítva
csatlakoztassa a távirányítóhoz.
Podłącz starannie słuchawki do pilota.
Sluchátka připevněte pevně k dálkovému ovladači.
/
 (állj)/
(zatrzymywanie)/
(stop)
VOL +*/–
Megjegyzés
Csak a mellékelt távirányítót használja. Más távirányítóval ez a
lejátszó nem működik.
Uwaga
Należy używać tylko pilota znajdującego się w wyposażeniu. Nie
można obsługiwać tego odtwarzacza za pomocą innych pilotów.
Poznámka
Používejte pouze dálkový ovladač, který je součástí dodávky.
Přehrávač nelze ovládat pomocí jiného dálkového ovladače.
*A gombon kitapintható egy pont. / Na przycisku znajduje się wypukły punkt. / Na tlačítku je umístěn vystouplý bod.
Magyar
FIGYELMEZTETÉS
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki e
készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl. könyvszekrénybe vagy
beépített szekrénybe.
Tűz veszélyének csökkentése érdekében, ne fedje le a berendezés
szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel stb.
Továbbá, ne helyezzen égő gyertyát a berendezésre.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne helyezzen
folyadékkal teli tárgyat, például vázát a berendezésre.
Bizonyos országokban a készülék tápellátását biztosító elemek
hulladékként való kezelésére külön előírások vonatkoznak. Erről a
helyi hatóságnál kaphat bővebb tájékoztatást.
A CE jel csak azon országokban érvényes, ahol annak használatát
a törvény kötelezővé teszi, így elsősorban az Európai Unió
országaiban.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató, távirányító.
Milyen lemezek játszhatók le
ezen a CD-lejátszón?
• Zenei CD (CD-DA formátumú CD)
• MP3 CD (olyan írható/újraírható CD-lemez, amelyre a
zenei adatokat MP3 formátumban tömörítve írták)*
* Ez a készülék csak ISO 9660 Level 1/2 és Joliet extension
formátumú lemezeket tud lejátszani.
• A lemez minőségétől és/vagy a felvevő készülék állapotától
függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem azonnal, hanem csak
hosszabb idő elteltével kezdődik el. Sőt az is előfordulhat, hogy
egyáltalán nem kezdődik el.
• MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne írjon más formátumú fájlokat,
és ne hozzon rajtuk létre felesleges mappákat.
• Ügyeljen arra, hogy a fájlnévhez mindig hozzátegye az „mp3”
kiterjesztést. Ha azonban nem MP3 fájlnak ad „mp3” kiterjesztést,
a készülék nem ismeri fel a fájlt.
• Javasoljuk, hogy amikor egy hangfájlt MP3 fájllá alakít, a
következő tömörítési beállításokat használja: „44,1 kHz”, „128
kbps”, „Constant Bit Rate” (állandó sebesség).
• Ha ki kívánja használni a maximális kapacitást, az író szoftverben
a „halting of writing” (amennyi csak ráfér) értéket állítsa be.
Könyvjelző törlése
Miközben a készülék egy könyvjelzővel megjelölt műsorszámot
játszik le, nyomja le és addig tartsa lenyomva a  gombot, amíg a
„ ” szimbólum el nem tűnik a kijelzőről.
Ha egy másik CD-lemezt tesz be és elkezdi azt lejátszani, akkor az
előző CD-lemezre megadott összes könyvjelző törlődik.
Hifi-torony csatlakoztatása
Áramforrás
A (külön megvásárolható) elemek használata
1 Az OPEN gomb eltolásával nyissa fel a CD-lejátszó fedelét, majd
a készülék belsejében nyissa fel az elemtartó fedelét.
2 Tegyen be két LR6-os (AA méretű) alkáli elemet úgy, hogy a 
jelzések a CD-lejátszóban megjelölt irányban helyezkedjenek el,
majd pattintsa helyére a fedelet. Először az elem  végét illessze
be (mindkét elem esetén).
Az elemek élettartama* (tájékoztató érték
órákban)
(Ha a CD-lejátszót stabil, sima felületen használja.) A játékidő a
CD-lejátszó használatának módjától is függ.
Két Sony LR6-os (SG) (japán gyártmányú) alkáli elem használata esetén
G-PROTECTION
Ha kedvenc műsorszámait könyvjelzővel jelöli meg, akkor lehetősége
nyílik arra, hogy – sorszámuk növekvő sorrendjében – csak azokat
hallgassa meg.
1 Miközben a készülék azt a műsorszámot játssza, amelyet
könyvjelzővel meg kíván jelölni, nyomja le és addig tartsa
lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a
„ ” (könyvjelző) szimbólum.
2 Az 1. lépést ismételve jelölje meg könyvjelzővel az összes kívánt
műsorszámot.
3 Addig nyomogassa a P MODE/
gombot, amíg a kijelzőn
villogni nem kezd a „ ” szimbólum.
4 Nyomja meg a  gombot.
G-on
G-off
Zenei CD
16
11
MP3 CD (128 kbps sebességgel rögzítve)
23
23
* A JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association – Japán Elektronikai és Számítástechnikai
Szövetség) szabványa szerint mért adat.
• Az
szimbólum részei hozzávetőlegesen mutatják az
elemek energiaszintjét. Egy-egy rész nem mindig egynegyednyi
energiának felel meg.
A hálózati adapter használata
Az ábra szerint csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Átjátszókábel segítségével CD-t hifi-tornyon át is hallgathat, és a CD
műsorszámait átveheti magnókazettára is. Az átjátszókábelt dugja
be a CD-lejátszó LINE OUT aljzatába és a másik készülék vonali
bemenetébe. A csatlakoztatás elvégzése előtt minden készüléket
kapcsoljon ki.
A részletek a csatlakoztatott készülék használati útmutatójában
találhatók.
• A lejátszás megkezdése előtt halkítsa le a csatlakoztatott berendezést,
hogy megelőzze a csatlakoztatott hangfalak esetleges károsodását.
• Felvételkor hálózati adaptert használjon. Ha szárazelemet használ,
akkor az a felvétel során teljesen lemerülhet.
• A hangerőt a csatlakoztatott berendezésen úgy állítsa be,
hogy a hang ne torzuljon el. Ha nem sikerül a hang torzulását
megszüntetni, a készüléket a  aljzathoz csatlakoztassa.
• Ha a LINE OUT aljzatot használja, a lejátszó hangerejét
valamilyen „0”-tól különböző értékre állítsa.
1 Az OPEN gombot eltolva nyissa fel a fedelet, tegye a CD-lemezt a
tengelyre, majd csukja le a fedelet.
2 Nyomja meg a  gombot.
Ha az első műsorszámtól kívánja kezdeni a lejátszást, akkor
nyomja le és a lejátszás elindulásáig tartsa lenyomva a 
gombot, amikor a CD-lejátszó áll.
A következő/előző csoportra* való ugráshoz először nyomja meg
a GROUP gombot, majd pedig a
+, illetve a
– gombot.
(A távirányítón: Nyomja meg
+, illetve a
– gombot.)
*csak MP3 CD esetén
• A készülék le tud játszani Compact Disc Digital Audio (Audio
CD) formátumban készített írható és újraírható CD-ket is. A
lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író
készülék állapotától.
• Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact
Disc – CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani.
Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak
forgalomba, amelyeken kódolással védik a szerzői jogokat.
Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg
pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és így ez a
készülék nem tudja lejátszani őket.
• A CD-től függően előfordulhat, hogy ez a készülék az összes
fájl számaként a lejátszható és a le nem játszható fájlok együttes
számát jeleníti meg. De mivel a lejátszó automatikusan átugorja a
le nem játszható fájlokat, csupán a lejátszhatókat fogja lejátszani.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik
oldalán DVD-felvétel, másik oldalán pedig digitálisan rögzített
zenei anyag található. De mivel a zenei anyagot tartalmazó
oldal formátuma nem felel meg a kompaktlemez (CD) felvételi
szabványának, az ilyen lemezt ezzel a készülékkel nem biztos, hogy
le lehet játszani.
A digitális MEGA BASS funkció
Lejátszás közben a SOUND/AVLS gombot nyomogatva válassza ki
az „SND 1” vagy az „SND 2” beállítást.
Ha torz a hang, csökkentse a hangerőt.
Az AVLS* funkció
*Automatic Volume Limiter System – Automatikus
hangerő-korlátozó rendszer
Nyomja le és tartsa lenyomva a SOUND/AVLS gombot.
Ha az „AVLS” üzenet háromszor villan fel, bekapcsolta a funkciót.
Ha az „AVLS” üzenet egyszer villan fel, kikapcsolta a funkciót.
Az AMS* / keresés funkció
*Automatic Music Sensor – Automatikus hangérzékelés
Az előző/aktuális/következő/későbbi műsorszám(ok)
megkereséséhez: Egymás után többször nyomja meg a /
gombot.
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így meghallja a
környezeti zajokat, és figyelemmel tud lenni az Önt
körülvevő embertársaira is.
A csatlakozódugók tisztítása
Ha piszkosak a csatlakozódugók, akkor a hang vagy zajos lesz,
vagy nem is hallható. Rendszeresen tisztítsa meg őket száraz, puha
ruhával.
Hibaelhárítás
Ha a probléma még az alábbi ellenőrzések után is fennáll, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Az áramforrásokkal kapcsolatban
A hálózati adapterrel kapcsolatban
• Csak a csomagban mellékelt hálózati
A csatlakozódugó
adaptert használja. Ha a csomagban nem
található hálózati adapter, akkor AC-E45HG polaritása
típusú hálózati adaptert* használjon. Ne
használjon semmiféle más hálózati adaptert.
Ez meghibásodáshoz vezethet.
* Ausztráliában és bizonyos más térségekben
nem kapható. További információval a
forgalmazó tud szolgálni.
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető konnektorba
csatlakoztassa. Ha netán rendellenes működést észlelne a hálózati
adapternél, azonnal húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
A szárazelemekkel kapcsolatban
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel vagy egyéb fémtárgyakkal
együtt. Az elemek pólusait a fémdarabok összezárhatják és ettől hő
keletkezhet.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem használja, távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, tisztítsa ki az elemtartót, majd helyezzen bele
új elemeket. Ha a folyadék bőrfelületre került, azt bő vízzel öblítse
le.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne érintse meg. Ha hozzáér, a
lencse megsérülhet, és a lejátszó nem fog megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre. A lejátszó és a CD-lemez
is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe, vagy olyan helyre,
ahol közvetlen napfény, homok, nedvesség, eső vagy hirtelen
mechanikai behatás érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy billegő
felületen, vagy felhúzott ablakú gépkocsiban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás
vételében, kapcsolja ki vagy helyezze távolabb a rádió-, illetve
televíziókészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet, csillag) nem
játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a
készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.
A fülhallgatóval kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás, továbbá
motorizált jármű vezetése, kezelése közben. Ez balesetet okozhat,
és néhány helyen tiltott is. Potenciális veszélyt jelent a séta közben
fejhallgatón keresztül nagy hangerővel történő zenehallgatás is,
különösen gyalogátkelőhelyen. Potenciálisan veszélyes helyzetekben
különös figyelemmel járjon el, vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Częstotliwości
próbkowania
MPEG-1 Layer3
32 – 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 – 160 kb/s
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
AMS* / funkcja wyszukiwania
*Automatic Music Sensor – automatyczny czujnik
muzyki
Aby znaleźć początek poprzedniego/bieżącego/następnego/
kolejnego utworu: naciskaj przycisk /.
Aby szybko przejść do tyłu/do przodu: naciśnij i przytrzymaj
przycisk /.
Funkcje trybu odtwarzania
Płyty MP3 CD
Maksymalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 256
• Maksymalna liczba plików: 512
Kolejność odtwarzania
W przypadku płyt MP3 CD kolejność odtwarzania może być
różna, w zależności od metody użytej przy zapisie plików na płytę.
W poniższym przykładzie pliki są odtwarzane w kolejności od 1
do 7.
MP3
Grupa
Plik
Ta funkcja zapewnia ochronę przed przeskakiwaniem dźwięku
podczas aktywnego korzystania z urządzenia.*
Ustawieniem domyślnym jest „G-on”. Aby wybrać ustawienie
„G-off ”, po zatrzymaniu urządzenia naciśnij przycisk ,
przytrzymując naciśnięty przycisk . Aby korzystać z wysokiej
jakości dźwięku CD, należy wybrać ustawienie „G-off ”.
* Dźwięk może przeskakiwać: jeśli odtwarzacz CD jest poddawany
ciągłym wstrząsom o sile większej niż zakładana/jeśli odtwarzana
płyta CD jest zabrudzona lub porysowana/podczas korzystania z
płyt CD-R/CD-RW o niskiej jakości oraz w przypadku problemów
z urządzeniem nagrywającym lub używanym oprogramowaniem.
A CD-lejátszó nem működik megfelelően.
 Páralecsapódás történt. Várjon néhány órát, és hagyja, hogy a
készülék kiszáradjon.
A lejátszó LINE OUT aljzatán át nem megy ki hangjel.
 A hangerőt állítsa valamilyen „0”-tól különböző értékre.
Megjelenik a fájl száma, de a készülék mégis átugorja és nem játssza le a fájlt.
 A CD-re olyan formátumban rögzítették a fájlt, amelyet ez a
készülék nem tud lejátszani.
(Maksymalna liczba poziomów katalogu: 8)
Odtwarzanie z zakładkami
Uwagi
Műszaki adatok
Rendszer
Compact disc digital audio system (kompakt lemezes digitális
hangrendszer)
A lézerdióda adatai
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW (A tárgylencse felszínétől
200 mm-re mérve az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
Energiaellátás
• Két LR6 (AA méretű) ceruzaelem: 1,5 V egyenáram × 2
• Hálózati adapter (DC IN 4.5 V aljzat):
220 V, 50 Hz (kínai típus)
120 V, 60 Hz (mexikói típus)
Méretek (sz/m/h) (kihúzható részek és vezérlőeszközök nélkül)
Kb. 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 200 g
Üzemi hőmérséklet
5°C–35°C
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a
Fraunhofer IIS és Thomson engedélyezte.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter (1 db) (a D-NE004 és az Egyesült Királyságban
forgalmazott D-NE005 típus esetén nem mellékelt tartozék)
Fejhallgató (1 db)
Távirányító (1 db) (csak a D-NE006 típus mellékelt tartozéka)
• Rozpoczęcie odtwarzania może zająć chwilę, w zależności od
jakości płyty i/lub stanu urządzenia nagrywającego. W niektórych
sytuacjach odtwarzanie może nie rozpocząć się w ogóle.
• Na płycie z plikami MP3 nie należy zapisywać plików w innych
formatach ani tworzyć zbędnych folderów.
• Należy pamiętać o dodaniu do nazwy pliku rozszerzenia
„mp3”. Dodanie rozszerzenia „mp3” do pliku innego niż MP3
uniemożliwi jego prawidłowe rozpoznanie przez odtwarzacz.
• Przy kompresji materiału źródłowego do pliku MP3 zaleca się
ustawienie parametrów kompresji na „44,1 kHz”, „128 kbps” i
„Constant Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
• Aby przy nagrywaniu wykorzystać maksymalnie całą pojemność
płyty, należy w programie nagrywającym ustawić opcję „Halting
of writing” (Zapis wielosesyjny).
Źródła zasilania
Korzystanie z baterii (nie należą do wyposażenia)
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę odtwarzacza, a
następnie otwórz pokrywę komory baterii wewnątrz odtwarzacza
CD.
2 Włóż dwie baterie alkaliczne LR6 (rozmiaru AA), dopasowując
bieguny  według rysunku wewnątrz odtwarzacza CD i zamknij
pokrywę, aby zatrzasnęła się w odpowiednim miejscu. Najpierw
włóż biegun  (w przypadku obu baterii).
Żywotność baterii * (przybliżony czas w
godzinach)
(W przypadku korzystania z odtwarzacza CD na płaskiej i stabilnej
powierzchni).
Czas odtwarzania różni się w zależności od sposobu korzystania z
urządzenia.
Funkcja G-PROTECTION
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, chroń ten
aparat przed deszczem i wilgocią.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zabudowanej, jak szafka
na książki czy wbudowana półka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie stawiaj na
aparacie naczyń wypełnionych płynem, takich jak wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady użytkowania baterii
używanych do zasilania tego wyrobu. Prosimy o stosowanie się do
lokalnych przepisów obowiązujących w Państwa kraju.
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych krajach, w których ma ono
podstawę prawną, głównie w krajach EEA (European Economic
Area – europejski obszar ekonomiczny).
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Dotyczy następujących akcesoriów: słuchawki, pilot
Płyty odtwarzane przy użyciu
tego odtwarzacza CD
• Płyty audio CD (płyty CD w formacie CD-DA)
• Płyty MP3 CD (płyty CD-R/CD-RW, na których nagrano
dane audio skompresowane w formacie MP3)*
* Można odtwarzać tylko płyty w formacie ISO 9660 poziom 1/2 i
Joliet.
Poniżej podano szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania
obsługiwane przez ten odtwarzacz CD. Można również odtwarzać
pliki zapisane ze zmienną szybkością transmisji (VBR — Variable
Bit Rate).
Jeśli do ulubionych utworów zostaną dodane zakładki, utworów
tych można będzie słuchać od najniższego numeru.
1 Podczas odtwarzania utworu, do którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aż na wyświetlaczu zacznie
migać wskaźnik „ ” (Zakładka).
2 Powtarzaj czynności opisane w punkcie 1, aby dodać zakładki do
wybranych utworów.
3 Naciskaj przycisk P MODE/
, aż zacznie migać wskaźnik
„ ”.
4 Naciśnij przycisk .
Aby usunąć zakładki
Podczas odtwarzania utworu zawierającego zakładkę naciśnij i
przytrzymaj przycisk , aż z wyświetlacza zniknie wskaźnik
„ ”.
Przy zastosowaniu dwóch baterii alkalicznych Sony LR6
(SG) (wyprodukowanych w Japonii)
Polski
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk P MODE/
.
Brak wskaźnika (odtwarzanie normalne)  „
(odtwarzanie
1)
grup)”  „1” (odtwarzanie pojedynczego utworu)  „SHUF”
(odtwarzanie w kolejności losowej)  „
SHUF (odtwarzanie
grup w kolejności losowej)”2)  „ ” (odtwarzanie z zakładkami)
Aby powtórzyć wybrany tryb odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj
przycisk P MODE/
, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„
”.
1) Wszystkie pliki w wybranej grupie zostaną odtworzone raz. Dotyczy
tylko płyt CD zawierających pliki MP3.
2) Wszystkie pliki w wybranej grupie zostaną odtworzone raz w
kolejności losowej. Dotyczy tylko płyt CD zawierających pliki MP3.
Funkcja ochrony przed przeskakiwaniem
dźwięku G-PROTECTION
A hangerő nem növelhető a VOL+ gomb ismételt megnyomásával sem.
 Nyomja le és addig tartsa lenyomva a SOUND/AVLS gombot,
amíg az „AVLS” üzenet egyszer fel nem villan – ezzel kikapcsolja
az AVLS funkciót.
A biztonság érdekében
• Ha valamilyen tárgy vagy folyadék kerül a CD-lejátszó belsejébe,
azonnal húzza ki a hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból,
és a további működtetés előtt ellenőriztesse a készüléket
szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen tárgyat a DC IN 4.5 V (külső
áramellátás) csatlakozóaljzatba.
Szybkości
transmisji
Amikor megnyom egy gombot, a kijelzőn megjelenik a „Hold” (gombzár)
üzenet, és a CD-lemezt nem lehet lejátszani.
 A gombok le vannak zárva. Csúsztassa vissza a HOLD kapcsolót.
Óvintézkedések
• Ha a CD-lejátszót sokáig nem használja, távolítson el belőle
minden áramforrást.
CD-lemez lejátszása
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatón keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatást. A hallásszakértők óva intenek a folyamatos hangos,
hosszan tartó zenehallgatástól. Ha elkezd csengeni a füle, halkítsa le
a készüléket, vagy szüneteltesse a készülék használatát.
G-on
G-off
Płyta audio CD
16
11
Płyta MP3 CD (nagrana z szybkością transmisji
128 kb/s)
23
23
* Wartość mierzona zgodnie ze standardem opracowanym przez
stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sekcje wskaźnika
pokazują w przybliżeniu stopień zużycia
baterii. Jedna sekcja nie zawsze odpowiada jednej czwartej
pojemności baterii.
Korzystanie z zasilacza sieciowego
Podłącz zasilacz sieciowy, jak pokazano na ilustracji.
Odtwarzanie płyty CD
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę urządzenia
i umieść płytę CD na osi odtwarzacza, a następnie zamknij
pokrywę.
2 Naciśnij przycisk .
Aby rozpocząć odtwarzanie od pierwszego utworu, po zatrzymaniu
odtwarzacza CD naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż rozpocznie
się odtwarzanie. Aby przejść do kolejnych/poprzednich grup*,
najpierw naciśnij przycisk GROUP, a następnie
+ lub
–. (Na
pilocie: naciśnij przycisk
+ lub
–).
*Dotyczy tylko płyt CD zawierających pliki MP3
• Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/CDRW nagranych w formacie Compact Disc Digital Audio (Audio
CD), ale możliwość odtwarzania jest uzależniona od jakości
płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania
płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).
W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez
kilka firm fonograficznych płyty z nagraniami muzycznymi
zakodowanymi z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych płyt
znajdują się również takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być odtwarzane przez niniejsze
urządzenie.
• W zależności od płyty CD odtwarzacz może wyświetlać
łączną liczbę plików obejmującą zarówno pliki, które można
odtwarzać, jak i te, których nie można odtwarzać. Pliki, których
nie można odtwarzać są jednak pomijane automatycznie, a
odtwarzane są tylko pozostałe pliki.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą
materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Cyfrowa funkcja MEGA BASS
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk SOUND/AVLS, aby wybrać
opcję „SND 1” lub „SND 2”.
Jeśli dźwięk jest zniekształcony, zmniejsz głośność.
Funkcja AVLS*
*Automatic Volume Limiter System – system
automatycznego ograniczania głośności
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND/AVLS.
Jeśli wskaźnik „AVLS” mignie trzy razy, funkcja jest włączona.
Jeśli wskaźnik „AVLS” mignie raz, funkcja jest wyłączona.
Jeśli zmienisz płytę CD i rozpoczniesz odtwarzanie, wszystkie
zakładki dodane do poprzedniej płyty CD zostaną skasowane.
Podłączanie do zestawu
stereofonicznego
Istnieje możliwość słuchania płyt CD za pomocą zestawu
stereofonicznego i nagrywania zawartości płyt na kasetach
magnetofonowych za pomocą przewodu połączeniowego. Przewód
należy podłączyć do gniazda LINE OUT odtwarzacza i do gniazda
wejścia liniowego podłączanych urządzeń. Przed wykonaniem
połączeń należy wyłączyć wszystkie urządzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD należy zmniejszyć
głośność podłączonego urządzenia, aby nie uszkodzić głośników.
• Podczas nagrywania należy używać zasilacza sieciowego. Jeśli jako
źródło zasilania stosowane są baterie suche, podczas nagrywania
mogą się one całkowicie wyczerpać.
• Głośność podłączonego urządzenia należy ustawić tak, aby dźwięk
nie był zniekształcony. Jeśli dźwięk jest nadal zniekształcony,
należy podłączyć urządzenie do gniazda .
• W przypadku korzystania z gniazda LINE OUT należy ustawić
poziom głośności w odtwarzaczu na wartość inną niż „0”.
Środki ostrożności
Związane z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał lub cieczy do wnętrza
odtwarzacza CD należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i
przed podjęciem dalszych działań zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w gnieździe DC IN 4.5 V
(gniazdo zasilania zewnętrznego).
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia w odbiorze programów
radiowych lub telewizyjnych, należy wyłączyć urządzenie lub
odsunąć je od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać płyt CD
nietypowego kształtu (np. w kształcie serca, kwadratu lub
gwiazdy). Próby odtwarzania takich płyt mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia. Nie należy używać tego typu płyt.
Związane ze słuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas kierowania samochodem,
rowerem lub innym pojazdem mechanicznym. Może to stwarzać
niebezpieczeństwo na drodze i w niektórych krajach stanowi
wykroczenie. Niebezpieczne może być także słuchanie w czasie
chodzenia, szczególnie przy przechodzeniu przez przejście
dla pieszych. Należy zachować szczególną ostrożność lub
przerwać korzystanie ze słuchawek w sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie
głośności. Specjaliści przestrzegają przed ciągłym, głośnym i długim
słuchaniem muzyki. W przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia
w uszach należy zredukować poziom głośności lub przerwać
korzystanie ze słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na rozsądnym poziomie. Umożliwi
to odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie będzie uciążliwe dla
otoczenia.
Zasilacz sieciowy
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
Biegunowość
sieciowego należącego do wyposażenia
wtyczki
urządzenia. Jeśli zasilacz sieciowy nie należy
do wyposażenia odtwarzacza, należy użyć
zasilacza AC-E45HG*. Nie należy korzystać
z innego zasilacza sieciowego. Może to
spowodować awarię.
* Niedostępny w Australii i niektórych innych
regionach. Szczegółowe informacje można
uzyskać od sprzedawcy.
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek
nieprawidłowości w działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.
Uwagi dotyczące baterii suchych
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami lub innymi metalowymi
przedmiotami. Przypadkowe zwarcie przeciwnych biegunów
metalowym przedmiotem może spowodować nagrzewanie się baterii.
• Nie należy używać baterii starych w połączeniu z nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie.
• Baterie należy usunąć, jeśli nie będą używane przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy wyczyścić
dokładnie pojemnik i włożyć nowe baterie. W przypadku
kontaktu elektrolitu z ciałem substancję należy dokładnie zmyć.
Związane z odtwarzaczem CD
• Soczewkę odtwarzacza CD należy chronić przed
zanieczyszczeniem. Nie wolno jej dotykać. Dotknięcie soczewki
może spowodować jej uszkodzenie, a odtwarzacz może działać
nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na odtwarzaczu CD.
Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza CD w pobliżu źródeł ciepła
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, o dużym stopniu zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz, wstrząsy mechaniczne,
na nierównej powierzchni lub w samochodzie z całkowicie
zamkniętymi szybami.
*Automatic Music Sensor (automatický hudební senzor)
• Zvukové disky CD (disky formátu CD-DA)
• Disky MP3 (disk CD-R/CD-RW, na němž jsou nahrána
zvuková data komprimovaná ve formátu MP3)*
* Můžete přehrávat pouze disky formátu ISO 9660 Level 1/2 a
Joliet.
Tento přehrávač disků CD může přehrávat uvedené přenosové
rychlosti a vzorkovací frekvence. Lze přehrávat i soubory s
proměnlivým datovým tokem VBR (Variable Bit Rate).
Přenosové
rychlosti
Vzorkovací
frekvence
MPEG-1 Layer3
32 – 320 kbps
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 – 160 kbps
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Funkce G-PROTECTION
Pořadí přehrávání
Pořadí přehrávání se může lišit, záleží na způsobu nahrávání
souborů MP3 na disk. V následujícím příkladu jsou soubory
přehrávány v pořadí 1 až 7.
Skupina
Soubor
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek
nie dadzą pożądanych rezultatów, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Dźwięk nie jest wysyłany z gniazda LINE OUT odtwarzacza.
 Ustaw poziom głośności inny niż „0”.
Pomimo wyświetlenia numeru pliku odtwarzacz pomija ten plik i nie odtwarza
go.
 Na płycie CD jest nagrany plik w formacie, którego nie można
odtworzyć.
Dane techniczne
System
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW (Wartość ta jest mierzona w
odległości 200 mm od powierzchni obiektywu o otworze 7 mm na
bloku głowicy optycznej).
Zasilanie
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA): napięcie stałe 1,5 V × 2
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model chiński)
120 V, 60 Hz (model meksykański)
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Zahájení přehrávání závisí na kvalitě disků a stavu záznamového
zařízení. Může se také stát, že se přehrávání nespustí.
• Na disk se soubory MP3 neukládejte soubory v jiných formátech a
nevytvářejte nadbytečné složky.
• Nezapomeňte přidat k souboru příponu „mp3“. Pokud však
připojíte příponu „mp3“ k jinému souboru než MP3, přehrávač
nerozezná soubor správně.
• Chcete-li komprimovat zvuk do souboru MP3, doporučujeme
nastavit parametry datového toku kompresního softwaru na „44,1
kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit Rate“.
• Chcete-li nahrávat až do maximální kapacity, nastavte v
zapisovacím softwaru volbu „halting of writing“.
Zdroje napájení
Použití baterií (nejsou součástí dodávky)
1 Posunutím přepínače OPEN otevřete kryt přehrávače CD a pak
otevřete kryt bateriového prostoru uvnitř přehrávače CD.
2 Vložte dvě alkalické baterie LR6 (velikosti AA) tak, aby jejich
polarita  odpovídala schématu uvnitř přehrávače CD, a zavřete
kryt, až zaklapne. Vložte nejprve konec  (platí pro obě baterie).
Životnost baterií* (přibl. v hodinách)
Wymiary (szerokość/wysokość/ długość) (bez części wystających i przycisków)
Około 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
(Pokud je přehrávač CD používán na rovném a stabilním povrchu.)
Životnost baterií závisí na způsobu použití přehrávače CD.
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 200 g
Při použití dvou alkalických baterií Sony LR6 (SG)
(vyrobeno v Japonsku)
Temperatura pracy
5°C - 35°C
G-PROTECTION
G-on
G-off
Zvukový disk CD
16
11
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w MPEG
Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Disk MP3 (nahraný rychlostí 128 kb/s)
23
23
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Akcesoria
Zasilacz sieciowy (1) (nie należy do wyposażenia modelu D-NE004
i brytyjskiego modelu D-NE005)
Słuchawki (1)
Pilot (1) (należy tylko do wyposażenia modelu D-NE006)
* Hodnoty naměřené v souladu se standardem JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association).
• Dílky indikátoru
znázorňují stav nabití baterie. Jednotlivé
dílky indikátoru však nemusí odpovídat čtvrtině kapacity baterií.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku
nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako jsou
knihovny nebo vestavěné skřiňky.
Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory
přístroje novinami, ubrusy, závěsy apod. Na přístroj také
nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami,
například vázy.
V některých zemích může být předepsán způsob likvidace baterií
používaných k napájení tohoto přístroje. Informujte se laskavě u
místních úřadů.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto
označení zákonné, zejména na země Evropského společenství (EU).
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní
firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Odpovídající příslušenství: Sluchátka, dálkový ovladač
Odstranění záložek
Při přehrávání skladby označené záložkou stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko  , dokud z displeje nezmizí indikátor „ “.
Jestliže vyměníte disk CD a začnete nový disk přehrávat, všechny
záložky přidané pro předchozí disk CD budou smazány.
Připojení stereofonního
systému
Kompaktní disky můžete poslouchat pomocí stereofonního
systému nebo můžete pořizovat záznam disku CD na kazetu s
použitím propojovacího kabelu. Připojte kabel do zdířky LINE
OUT na přehrávači a do vstupní zdířky na druhém zařízení. Před
provedením připojení je nutné všechna zařízení vypnout.
Podrobné informace najdete v návodu k danému zařízení.
• Než začnete přehrávat kompaktní disk, snižte hlasitost
připojeného přístroje. Předejdete tak poškození připojených
reproduktorů.
• Při nahrávání používejte napájecí síťový adaptér. Pokud byste pro
napájení použili suché články, mohlo by během nahrávání dojít k
jejich úplnému vybití.
• Nastavte hlasitost na připojeném zařízení tak, aby zvuk nebyl
zkreslen. Pokud je přesto zvuk zkreslený, připojte přístroj
prostřednictvím zdířky .
• Použijete-li zdířku LINE OUT, nastavte hlasitost přehrávače na
jinou úroveň než „0“.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Zdroje napájení
• Pokud přehrávač CD nepoužíváte delší dobu, odpojte od
přehrávače všechny zdroje napájení.
Napájecí síťový adaptér
1 Posunutím tlačítka OPEN otevřete kryt, umístěte disk CD na trn
a pak kryt zavřete.
2 Stiskněte tlačítko .
Chcete-li přehrávat první stopu, stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko , dokud se nespustí přehrávání. Přehrávání na
přehrávači disků CD musí být zastaveno. Chcete-li přejít na
následující či předcházející skupiny*, stiskněte nejdřív tlačítko
GROUP, poté tlačítko
+ nebo
–. (Na dálkovém ovladači:
Stiskněte tlačítko
+ nebo
–.)
*Pouze disky MP3
• Na tomto přehrávači CD lze přehrávat disky CD-R/CD-RW
nahrané ve formátu Compact Disc Digital Audio (Audio CD).
Možnost přehrávání těchto disků ale závisí na kvalitě disků a
záznamového zařízení.
• Tento výrobek je určen pro přehrávání disků odpovídajících
standardu Compact Disc (CD).
Některé hudební společnosti vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií zajišťujících ochranu
proti kopírování. Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je proto přehrávat na
tomto zařízení.
• V závislosti na disku CD může tento přehrávač zobrazovat
celkový počet souborů včetně těch, které v tomto přehrávači
nelze přehrávat. Protože však přehrávač automaticky
přeskakuje soubory, které nelze přehrávat, budou přehrány
pouze přehrávatelné soubory.
• Používejte pouze dodávaný napájecí síťový
Polarita
adaptér. Není-li přehrávač dodáván s
zástrčky
napájecím síťovým adaptérem, použijte
napájecí adaptér AC-E45HG*. Nepoužívejte
žádné jiné napájecí síťové adaptéry. Mohlo by
dojít k poškození přístroje.
* Není k dispozici v Austrálii a některých
dalších zemích. Podrobné informace získáte
u prodejce.
• Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky.
Zjistíte-li ve funkci síťového adaptéru jakékoliv nesrovnalosti,
odpojte jej ihned ze zásuvky.
Poznámka týkající se disků DualDisc
DualDisc je oboustranný disk, jehož jedna strana obsahuje nahraný
materiál ve formátu DVD a druhá strana digitální zvukový materiál.
Vzhledem k tomu, že strana se zvukovým materiálem nevyhovuje
standardům pro kompaktní disky (CD), však nelze přehrávání
tohoto produktu zaručit.
• Čočky přístroje uchovávejte čisté a nedotýkejte se jich. Jinak
by mohlo dojít k jejich poškození a porušení správné funkce
přehrávače.
• Nepokládejte na přístroj těžké předměty. Mohlo by dojít k
poškození přehrávače a kompaktního disku.
• Nenechávejte přehrávač v blízkosti tepelných zdrojů nebo na
místech vystavených přímému slunečnímu záření, prachu či písku,
vlhkosti, dešti, mechanickým otřesům, na nerovném povrchu
nebo v autě se zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač působí rušení rozhlasového nebo televizního
příjmu, vypněte jej nebo jej přesuňte do větší vzdálenosti od
rozhlasového nebo televizního přijímače.
• Na tomto CD přehrávači nelze přehrávat disky nestandardních
tvarů (např. srdce, čtverce nebo hvězdy). Mohlo by dojít k jeho
poškození. Tyto disky nepoužívejte.
Digitální MEGA BASS
Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka SOUND/AVLS
vyberte „SND 1“ nebo „SND 2“.
Je-li zvuk zkreslený, snižte hlasitost.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko SOUND/AVLS.
Když indikátor „AVLS“ zabliká třikrát, je funkce zapnutá.
Když indikátor „AVLS“ zabliká jednou, je funkce vypnutá.
Odstraňování problémů
Pokud problém přetrvá i po vyzkoušení uvedených postupů, obraťte
se na nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Přestože se zobrazí číslo souboru, přehrávač tento soubor přeskočí a
nepřehraje jej.
 Na disku CD je zaznamenán soubor ve formátu, který nelze na
tomto přehrávači přehrát.
Připojte napájecí síťový adaptér tak, jak je znázorněno na obrázku.
*Automatic Volume Limiter System (systém
automatického omezení hlasitosti)
Čištění zástrček
Jsou-li zástrčky zašpiněné, není slyšet žádný zvuk nebo je slyšet
šum. Čistěte zástrčky pravidelně suchým měkkým hadříkem.
Přehrávání skladeb se záložkami
Použití napájecího síťového adaptéru
Funkce AVLS*
Ohleduplnost vůči okolí
Ponechte hlasitost na střední úrovni. Tak budete moci zaznamenat i
vnější zvuky a nebudete rušit okolí.
Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí indikátor „Hold“ a přehrávač
nehraje.
 Tlačítka jsou zablokována. Posuňte přepínač HOLD zpět.
• Jestliže do přístroje spadne jakýkoli pevný předmět nebo vnikne-li
do něj kapalina, přístroj odpojte a před dalším použitím jej nechte
zkontrolovat odborníkem.
• Do zdířky DC IN 4.5 V (zdířka externího zdroje napájení)
nestrkejte žádné cizí předměty.
Přehrávání disku CD
Česky
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou hlasitostí.
Odborníci varují před opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým
poslechem. Pokud vám začne v uších zvonit, snižte hlasitost nebo
přehrávání přerušte.
Tato funkce poskytuje ochranu proti přeskakování zvuku během
různých aktivit.*
Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta (indikátor „G-on“).
Chcete-li ji vypnout (indikátor „G-off “), stiskněte během zastavení
tlačítko  za současného stisknutí tlačítka . Chcete-li
vychutnat vysokou kvalitu zvuku, vypněte tuto funkci (indikátor
„G-off “).
* K přeskakování zvuku může docházet v následujících případech:
je-li přehrávač CD vystaven dlouhodobým silným otřesům /
je-li přehráván špinavý nebo poškrábaný disk CD / při použití
nekvalitních disků CD-R/CD-RW nebo při potížích s nahrávacím
zařízením nebo aplikačním softwarem.
Jestliže označíte své oblíbené skladby záložkami, pak můžete
poslouchat pouze tyto skladby v pořadí od nejnižšího čísla skladby.
1 Při přehrávání skladby, ke které chcete připojit záložku, stiskněte
a podržte stisknuté tlačítko , dokud na displeji nezačne blikat
indikátor „
(Bookmark)“.
2 Zopakováním kroku 1 připojte záložky ke všem požadovaným
skladbám.
3 Stiskněte opakovaně tlačítko P MODE/
, dokud nezačne
blikat indikátor „ “.
4 Stiskněte tlačítko .
Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „Hold”, a
odtwarzacz nie działa.
 Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD do pozycji
wyjściowej.
Odtwarzacz CD nie działa prawidłowo.
 Skropliła się wilgoć. Pozostaw odtwarzacz na kilka godzin, aż
wilgoć wyparuje.
Opakovaným stisknutím tlačítka P MODE/
během přehrávání
můžete vybrat režim přehrávání:
bez indikátoru (normální přehrávání)  „
(přehrávání
skupiny)“1)  „1“ (přehrání jedné skladby)  „SHUF“ (náhodné
přehrávání)  „
SHUF (náhodné přehrávání skupiny)“2) 
„ “ (přehrávání skladeb se záložkami)
Chcete-li zopakovat vybraný režim přehrávání, stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko P MODE/
, dokud se nezobrazí indikátor
„
“.
disky MP3.
soubory ve vybrané skupině jsou přehrány jednou v
náhodném pořadí. Pouze disky MP3.
Rozwiązywanie problemów
Głośność nie wzrasta mimo wielokrotnego naciskania przycisku VOL +.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND/AVLS, aż wskaźnik
„AVLS” mignie raz, co oznacza wyłączenie funkcji AVLS.
Funkce P MODE (režim přehrávání)
2) Všechny
Maximální počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 512
MP3
Chcete-li vyhledat začátek předchozí/aktuální/další/následující
skladby, stiskněte opakovaně tlačítko /.
Chcete-li rychle přejít zpět/dopředu, stiskněte a podržte stisknuté
tlačítko /.
obsluze motorových vozidel. Mohlo by to vést k dopravní nehodě a
v některých zemích je to dokonce v rozporu s předpisy. Nebezpečné
je rovněž používání sluchátek s nastavenou vysokou hlasitostí při
chůzi, obzvláště na křižovatkách. V nebezpečných situacích byste
měli být mimořádně pozorní nebo byste měli poslech přerušit.
1) Všechny soubory ve vybrané skupině jsou přehrány jednou. Pouze
Disky MP3 CD
Czyszczenie wtyków
W przypadku zabrudzenia wtyków nie słychać dźwięku lub słychać
szum. Wtyki należy okresowo czyścić suchą, miękką szmatką.
Źródła zasilania
• Jeśli odtwarzacz CD nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
odłączyć od niego wszystkie źródła zasilania.
Funkce AMS*/vyhledávání
Disky, jež lze přehrávat na
tomto přehrávači disků CD
Suché články
• Baterie nevhazujte do ohně.
• Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými kovovými předměty. Při
náhodném spojení kladného a záporného pólu baterie kovovým
předmětem by mohlo dojít ke zkratu.
• Nikdy nekombinujte nové baterie se starými.
• Nepoužívejte společně různé typy baterií.
• Pokud nejsou baterie dlouhou dobu používány, vyjměte je.
• Dojde-li k úniku elektrolytu, vytřete zbytky elektrolytu z
bateriového prostoru a vložte nové baterie. V případě potřísnění
elektrolytem zasažená místa důkladně omyjte.
Přehrávač kompaktních disků
Sluchátka
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na kole nebo při
Hlasitost se nezvýší ani při opakovaném stisknutí tlačítka VOL +.
 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko SOUND/AVLS, dokud
nezabliká jednou indikátor „AVLS“. Tím vypnete funkci AVLS.
CD přehrávač nefunguje správně.
 Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Ponechte přehrávač několik hodin
mimo provoz, dokud nevyschne.
Nefunguje signál ze zdířky LINE OUT přehrávače.
 Nastavte hlasitost na jinou úroveň než „0“.
Technické údaje
Systém
Digitální audio systém pro kompaktní disky
Vlastnosti laserové diody
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW (Hodnota naměřená ve
vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Požadavky na napájení
• Dvě baterie LR6 (velikosti AA): 1,5 V ss × 2
• Napájecí síťový adaptér (zdířka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model určený pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pro Mexiko)
Rozměry (š/v/h) (bez vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Přibl. 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
Hmotnost (bez akumulátorů)
Přibl. 200 g
Pracovní teplota
5 °C - 35 °C
Technologie komprimace zvuku MPEG Layer-3 a patenty s licencí
od Fraunhofer IIS a Thomson.
Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Dodávané příslušenství
Napájecí síťový adaptér (1) (nedodává se s modelem D-NE004 a
modelem D-NE005 určeným pro Velkou Británii)
Sluchátka (1)
Dálkový ovladač (1) (dodává se pouze s modelem D-NE006)
Prehrávač diskov CD / Проигрыватель компакт-дисков
LINE OUT
SOUND/AVLS
DC IN 4.5 V
Do sieťovej zásuvky
к розетке
переменного тока
Konektorová zásuvka 
(slúchadlá)
Гнездо  (головные
телефоны)
Slúchadlá
Головные телефоны
P MODE/
Sieťový adaptér
Адаптер
сетевого питания
/•
(skupina) (группа) –/+
VOL +*/–
OPEN
*(prehrať/pozastaviť)
(воспроизведение/пауза)
HOLD (zadná strana) (обратная сторона)
GROUP
 (zastaviť) (стоп)
Displej / Дисплей
Režim prehrávania
Режим воспроизведения
Zostávajúca kapacita batérie
Оставшийся заряд батареек
Indikátor skupiny
Индикатор группы
Režim zvuku
Звуковой режим
Indikátor MP3
Индикатор MP3
Číslo skladby
Номер композиции
Čas prehrávania
Время воспроизведения
Diaľkový ovládač / Пульт дистанционного управления
(iba pre typ D-NE006 / только для модели D-NE006)
(skupina)
(группа) –/+
*(prehrať/pozastaviť)
(воспроизведение/
пауза)
VOL +*/–
AMS* / funkcia vyhľadávania
MP3
UPOZORNENIE
Skupina
Ventilacné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atd., zníži sa nebezpecenstvo požiaru. Na zariadenie
neumiestnujte zapálené sviecky.
Na zariadenie neumiestnujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy,
zníži sa nebezpecenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá, diaľkový ovládač
Poznámky
• V závislosti od kvality disku alebo stavu nahrávacieho zariadenia
sa môže prehrávanie spustiť neskôr. Je tiež možné, že prehrávanie
sa vôbec nespustí.
• Na disk so súbormi MP3 neukladajte súbory iného formátu a
nevytvárajte nepotrebné priečinky.
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“. Ak však pridáte
príponu „mp3“ k súboru, ktorý nie je vo formáte MP3, prehrávač
nedokáže súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3 sa odporúča nastaviť
parametre kompresie „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „konštantná
prenosová rýchlosť“.
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu kapacitu, nastavte v
nahrávacom softvéri možnosť „zastavenia zapisovania“.
Zdroje napájania
Používanie batérií (nedodávajú sa)
Disky, ktoré sa dajú prehrávať
na tomto prehrávači CD
• Zvukové disky CD (formát CD-DA)
* Môžete prehrávať iba disky s formátom ISO 9660 Level 1/2 a
Joliet extension.
Tento prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti
a vzorkovacie frekvencie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR
(Variable Bit Rate).
32 – 320 kb/s
32/44,1/48 kHz
8 – 160 kb/s
16/22,05/24 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Disky MP3 CD
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 512
1 Posunutím tlačidla OPEN otvorte kryt prehrávača a potom
otvorte kryt priestoru pre batérie vo vnútri prehrávača diskov
CD.
2 Do priestoru pre batérie vložte dve alkalické batérie typu LR6
(veľkosti AA) pólmi  presne podľa schémy v prehrávači a
zatvorte kryt, ktorý s kliknutím zapadne na miesto. Najprv vložte
koniec označený značkou  (platí pre obe batérie).
Životnosť batérií* (približná hodnota v hodinách)
(Pri používaní prehrávača diskov CD na rovnom a stabilnom
mieste.)
Čas prehrávania sa líši v závislosti od spôsobu používania
prehrávača diskov CD.
Pri použití dvoch alkalických batérií Sony LR6 (SG)
(vyrobených v Japonsku)
G-PROTECTION
G-on
G-off
Zvukový disk CD
16
11
Disk MP3 CD (nahratý pri prenosovej rýchlosti
128 kb/s)
23
23
* Hodnota nameraná podľa štandardu asociácie JEITA (Asociácia
japonského priemyslu pre oblasť elektroniky a informačných
technológií).
Suché galvanické články
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami alebo inými kovovými
predmetmi. Ak kladné a záporné póly batérií prídu náhodne do
styku s kovovými predmetmi, môže dôjsť k vytváraniu tepla.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas, vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú vrstvu v priestore pre
batérie a vymeňte batérie za nové. Ak sa vytečená vrstva prilepí na
ruky, dôkladne si ich umyte.
Prehrávač diskov CD
• Šošovku prehrávača diskov CD udržujte v čistote a nedotýkajte
sa jej. Ak sa jej dotknete, môže dôjsť k jej poškodeniu a prehrávač
diskov CD nebude pracovať správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov CD neumiestňujte žiadne
ťažké predmety. Prehrávač diskov CD a disk CD sa môžu
poškodiť.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na miestach blízko zdrojov
tepla alebo tam, kde by mohol byť vystavený priamemu slnečnému
žiareniu, nadmernému prachu alebo piesku, vlhkosti, dažďu,
mechanickému poškodeniu, na nerovnom povrchu alebo v aute so
zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho presuňte ďalej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je možné prehrávať disky
s neštandardnými tvarmi (napr. srdce, štvorec, hviezda). Pri
pokuse o ich prehrávanie sa môže poškodiť prehrávač diskov CD.
Neštandardné disky nepoužívajte.
Slúchadlá
Bezpečnosť premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo iného
dopravného prostriedku. Môže to spôsobiť dopravnú kolíziu a
v určitých oblastiach je používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže byť i používanie slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti počas prechádzania cez priechod na
rušných uliciach. V prípadných nebezpečných situáciách by ste
mali použitie slúchadiel obmedziť, prípadne dodržiavať maximálnu
obozretnosť.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri nastavenej vysokej
hlasitosti. Odborní ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a
dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte
hlasitosť alebo prerušte prehrávanie.
1) Prehrajú
Čistenie konektorov
Ak sú konektory znečistené, nie je počuť žiadny zvuk alebo je počuť
šum. Čistite ich pravidelne suchou jemnou látkou.
sa všetky súbory vo vybratej skupine. Iba pre disky CD
so súbormi MP3.
sa všetky súbory vo vybratej skupine v náhodnom
poradí. Iba pre disky CD so súbormi MP3.
2) Prehrajú
Prehrávanie skladieb so záložkami
(Maximálne úrovne adresárov: 8)
• Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Ak
Polarita
sa s prehrávačom nedodáva sieťový adaptér,
zástrčky
použite sieťový adaptér typu AC-E45HG*.
Nepoužívajte žiadne iné sieťové adaptéry.
Môže to spôsobiť poruchu.
* Nie je dostupný v Austrálii a niektorých
ďalších regiónoch. Požiadajte svojho
obchodného zástupcu o podrobnejšie
informácie.
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej sieťovej zásuvky. Ak
by ste na sieťovom adaptéri spozorovali odchýlky od normálneho
fungovania, adaptér od sieťovej zásuvky ihneď odpojte.
Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo P MODE/
:
žiadny indikátor (normálne prehrávanie)  „
(prehrávanie
skupiny)“1)  „1“ (prehrávanie jednej skladby)  „SHUF“
(prehrávanie v náhodnom poradí)  „
SHUF (prehrávanie
skupiny v náhodnom poradí)“2)  „ “ (prehrávanie skladieb so
záložkami).
Ak chcete zopakovať vybratý režim, podržte stlačené tlačidlo P
MODE/
, kým sa nezobrazí indikátor „
“.
Táto funkcia poskytuje ochranu pred výpadkami zvuku pri
prudkom a aktívnom pohybe.*
Predvolené nastavenie je „G-on“. Ak chcete zvoliť možnosť „G-off “,
stlačte tlačidlo  a v režime zastavenia podržte stlačené tlačidlo
. Ak chcete dosiahnuť zvuk disku CD vysokej kvality, vyberte
možnosť „G-off “.
* Výpadky zvuku môžu nastať v nasledujúcich situáciách: ak je
prehrávač diskov CD vystavený nepretržitým prudším nárazom / ak
sa prehráva znečistený alebo poškodený disk CD / ak sa používajú
nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW, alebo ak sa vyskytne problém
s nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto
označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskej únie (EU).
Ak chcete vyhľadať začiatok predchádzajúcej/aktuálnej/ďalšej/
nasledujúcej stopy: opakovane stláčajte tlačidlo /.
Rýchle presunutie dopredu/dozadu: podržte stlačené tlačidlo
/.
Funkcia G-PROTECTION
Súbor
Určité krajiny regulujú zber batérií používaných ako zdroj napätia
pre tento produkt. Obráťte sa na váš miestny úrad.
*Automatic Music Sensor (Automatické vyhľadávanie
skladieb)
Funkcia režimu prehrávania
Zariadenie nevystavujte daždu ani vlhkosti, zníži sa nebezpecenstvo
požiaru a zásahu elektrickým prúdom.
MPEG-2 Layer3
1 Posunutím tlačidla OPEN otvorte kryt, umiestnite disk CD do
stredového prvku zásobníka a potom zatvorte kryt.
2 Stlačte tlačidlo .
Ak chcete spustiť prehrávanie od prvej stopy, v režime zastavenia
prehrávača diskov CD podržte stlačené tlačidlo , kým sa
nespustí prehrávanie. Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skupinu*, stlačte tlačidlo GROUP a potom
tlačidlo
+ alebo
–. (Na diaľkovom ovládači: stlačte
tlačidlo
+ alebo
–.) *Iba pre disky CD so súbormi MP3
• Tento prehrávač diskov CD môže prehrávať disky CD-R a CDRW nahraté vo formáte digitálneho zvukového systému disku
CD (zvukový disk CD), avšak možnosť prehrávania disku sa
môže líšiť od kvality disku a stavu nahrávacieho zariadenia.
• Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré
vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také,
ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich
prehrať na tomto výrobku.
• V závislosti od disku CD prehrávač môže zobraziť celkový počet
súborov vrátane tých, ktoré je alebo nie je možné prehrávať.
Keďže však prehrávač automaticky preskočí súbory, ktoré sa
nedajú prehrať, prehrajú sa len tie, ktoré je možné prehrať.
Podržte stlačené tlačidlo SOUND/AVLS.
Ak indikátor „AVLS“ trikrát zabliká, funkcia je zapnutá.
Ak indikátor „AVLS“ blikne len raz, funkcia je vypnutá.
Slovensky
MPEG-1 Layer3
Prehrávanie disku CD
 (zastaviť)
(стоп)
Poradie prehrávania
V prípade diskov MP3 CD sa poradie prehrávania môže líšiť
podľa metódy použitej pri nahrávaní súborov MP3 na disk. V
nasledujúcom príklade sa súbory prehrávajú v poradí od 1 do 7.
Zdroje napájania
Informácie o sieťovom adaptéri
*Automatic Volume Limiter System (Systém
automatického obmedzovania hlasitosti)
* Tlačidlo má dotykový bod. / На этой кнопке имеется тактильная точка.
Vzorkovacie
frekvencie
Pripojte sieťový adaptér podľa ilustrácie.
Funkcia AVLS*
Примечание
Используйте только прилагаемый пульт дистанционного
управления. Проигрывателем невозможно управлять с
помощью пульта от других моделей.
Prenosové
rýchlosti
• Ak prehrávač diskov CD nepoužívate dlhší čas, odpojte ho od
všetkých zdrojov napájania.
Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla SOUND/AVLS
zvoľte zvukový formát „SND 1“ alebo „SND 2“.
Ak je zvuk skreslený, znížte hlasitosť.
Poznámka
Používajte iba dodávaný diaľkový ovládač. S týmto prehrávačom
nemôžete používať iný diaľkový ovládač.
• Disky MP3 CD (disky CD-R alebo CD-RW, na ktorých sú
nahraté zvukové údaje komprimované vo formáte MP3)*
Používanie sieťového adaptéra
Digitálna funkcia MEGA BASS
Slúchadlá bezpečne pripojte k diaľkovému
ovládaču. / Надежно подключите головные
телефоны к пульту дистанционного
управления.
/
HOLD
• Do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V (externý zdroj napájania)
nevkladajte žiadne cudzie predmety.
Poznámka k duálnym diskom
Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu
DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej
strane. Avšak, keďže strana so zvukovým materiálom nezodpovedá
štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto
výrobku nie je zaručené.
Záložka
Закладка
Konektor slúchadiel (zadnástrana)
Гнездо для головных телефонов
(обратная сторона)
• Dieliky indikátora
zobrazujú približnú zostávajúcu kapacitu
batérie. Jeden dielik nezodpovedá presne jednej štvrtine kapacity
batérie.
Ak svojim obľúbeným skladbám priradíte záložky, môžete ich
počúvať len v poradí od skladby s najnižším číslom.
1 Počas prehrávania stopy, ku ktorej chcete pridať záložku, podržte
stlačené tlačidlo , až kým na displeji nezačne blikať indikátor
„ (Bookmark)“ (záložka).
2 Zopakovaním kroku č. 1 pridáte záložky pre všetky požadované
skladby.
3 Opakovane stláčajte tlačidlo P MODE/ , kým nezačne blikať
indikátor „ “.
4 Stlačte tlačidlo .
Odstránenie záložiek
Počas prehrávania stopy so záložkou podržte stlačené tlačidlo ,
kým sa indikátor „ “ neprestane zobrazovať na displeji.
Ak do prehrávača vložíte iný disk CD a začnete ho prehrávať, všetky
záložky priradené skladbám na predchádzajúcom disku CD sa
vymažú.
Pripojenie stereosystému
Prostredníctvom stereosystému môžete počúvať disky CD a
tiež nahrávať z diskov CD na magnetofónovú pásku pomocou
prípojného kábla. Pripojte kábel ku konektoru LINE OUT
prehrávača a k vstupnému konektoru pripojených zariadení. Pred
inštaláciou pripojenia sa musia všetky zariadenia vypnúť.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie pripojeného
zariadenia.
• Skôr, ako začnete prehrávať disk CD, znížte hlasitosť na
pripojenom zariadení, aby ste predišli poškodeniu pripojených
reproduktorov.
• Pri nahrávaní používajte sieťový adaptér. Ak použijete ako zdroj
napájania batérie, môže sa stať, že sa počas nahrávania úplne
vybijú.
• Na pripojenom zariadení nastavte hlasitosť tak, aby zvuk nebol
skreslený. Ak je zvuk ešte vždy skreslený, pripojte zariadenie ku
konektoru .
• Ak používate konektor LINE OUT, hlasitosť prehrávača
nenastavujte na úroveň „0“.
Odporúčania
Bezpečnosť
• V prípade, že sa do prehrávača diskov CD dostanú akékoľvek
pevné objekty alebo tekutina, odpojte ho od siete a pred ďalším
použitím ho nechajte prezrieť odborníkovi.
Ohľad na ostatných
Udržiavajte hlasitosť na primeranej úrovni. To vám umožní vnímať
okolité zvuky a brať ohľad na ostatných ľudí.
Riešenie problémov
Ak bude problém pretrvávať aj po vykonaní nasledujúcich opatrení,
obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Po stlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazí nápis „Hold“ a disk CD sa
neprehráva.
 Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy.
Hlasitosť sa nezvýši ani po opakovanom stláčaní tlačidla VOL +.
 Podržte stlačené tlačidlo SOUND/AVLS, až kým raz neblikne
indikátor „AVLS“, aby ste mohli zrušiť funkciu AVLS.
Prehrávač diskov CD nefunguje správne.
 V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Prehrávač niekoľko hodín
nepoužívajte, kým sa vlhkosť nevyparí.
Z konektora LINE OUT prehrávača nevychádza zvukový signál.
 Hlasitosť nenastavujte na úroveň „0“.
Prehrávač súbor preskočí a neprehrá ho, aj keď sa zobrazí jeho číslo.
 Súbor je na disku CD nahratý vo formáte, ktorý sa nedá prehrať v
tomto prehrávači.
Pyсский
Использование батареек (не входят в
комплект)
Bнимaниe
Для уменьшения вероятности пожара или поражения
электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию
дождя или влаги.
Не разрешается устанавливать аппарат в закрытом месте, в
том числе в книжном шкафу и стенке.
Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте
вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями,
шторами и т.п. И не размещайте свечи на аппарате.
Для уменьшения вероятности пожара или поражения
электрическим током не размещайте предметы с водой, такие
как вазы, на аппарате.
B нeкотоpыx cтpaнax ликвидaция бaтapeeк, иcпользyeмыx
для питaния дaнного aппapaтa, оcобо оговapивaeтcя
зaконодaтeльcтвом. По дaнномy вопpоcy обpaтитecь в мecтныe
оpгaны влacти.
Mapкиpовкa CE являeтcя дeйcтвитeльной только для тex cтpaн,
гдe онa имeeт юpидичecкyю cилy. B оcновном это кacaeтcя
cтpaн eвpопeйcкой экономичecкой зоны EEA.
Для покyпaтeлeй в Pоccии
Этот знaк отноcитcя только к aдaптepy
пepeмeнного токa.
Поpтaтивный пpоигpывaтeль компaкт диcков
Сделaно в Китaе
Утилизaция электрического и электронного оборудования (директива
применяется в странах Eвpоcоюзa и других европейских странах, где
действуют системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Eго следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки электрического
и электронного оборудования. Heпpaвильнaя
утилизация данного изделия может привести к
потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования по утилизации этого
изделия. Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить
природные ресурсы. Для получения более подробной
информации о переработке этого изделия обратитесь в
местные органы городского управления, службу сбора
бытовых отходов или в магазин, где было приобретено
изделие.
Bxодящиe в комплeкт пpинaдлeжнocти: головные телефоны,
пульт дистанционного управления
Диски, которые можно
воспроизводить на данном
проигрывателе компактдисков
• Аудио компакт-диски (формат CD-DA)
• Диски MP3 (диски CD-R/CD-RW, на которых записаны
аудиоданные, сжатые в формате MP3)*
* Можно воспроизводить только диски формата ISO 9660
Level 1/2 и Joliet.
Этот проигрыватель поддерживает следующие скорости и
частоты дискретизации. Можно также воспроизводить файлы
с переменной скоростью передачи в битах (VBR).
Скорости
передачи
Частоты
дискретизации
MPEG-1 Layer3
32 – 320 кбит/с
32/44,1/48 кГц
MPEG-2 Layer3
8 – 160 кбит/с
16/22,05/24 кГц
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 кбит/с
8/11,025/12 кГц
Компакт-диски MP3
Используемое количество групп и файлов
• Максимальное число групп: 256
• Максимальное число файлов: 512
Порядок воспроизведения
Порядок воспроизведения компакт-дисков MP3 может
отличаться в зависимости от метода, использовавшегося для
записи файлов MP3 на диск. В следующем примере файлы
воспроизводятся с 1 по 7.
Группа
Файл
Vlastnosti laserovej diódy
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW (Výstupný výkon je
hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s otvorom 7 mm.)
Prevádzková teplota
5 °C - 35 °C
Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 sa používajú
na základe licencie od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Dodávané príslušenstvo
Sieťový adaptér (1) (nedodáva sa s typom D-NE004 a modelom pre
britský trh D-NE005)
Slúchadlá (1)
Diaľkový ovládač (1) (dodáva sa iba s typom D-NE006)
При использовании двух щелочных батареек Sony
LR6 (SG) (сделанных в Японии)
G-on
G-off
Аудио компакт-диск
16
11
Компакт-диск с файлами MP3
(записанными со скоростью передачи
128 кбит/с)
23
23
* Измеренное значение по стандарту JEITA (Японская
Ассоциация электронной промышленности и
информационных технологий).
• Сегменты индикатора
приблизительно показывают
оставшийся заряд батареек. Один сегмент не всегда означает
одну четвертую заряда батареек.
Воспроизведение компактдиска
1 Сдвиньте рычажок OPEN, чтобы открыть крышку, и
поместите компакт-диск на ось, а затем закройте крышку.
2 Нажмите кнопку .
Чтобы начать воспроизведение с первой композиции,
нажмите и удерживайте нажатой кнопку  до начала
воспроизведения диска на остановленном проигрывателе.
Чтобы перейти к следующей/предыдущей группе*, нажмите
сначала GROUP, а затем
+ или
–. (На пульте
дистанционного управления: нажмите
+ или
–.)
*Только компакт-диски MP3
• Этот проигрыватель компакт-дисков может
воспроизводить диски CD-R/CD-RW, записанные в
формате Compact Disc Digital Audio (Audio CD), однако
характеристики воспроизведения могут различаться
в зависимости от качества диска и состояния
записывающего устройства.
• Этот пpодyкт пpeднaзнaчeн для воcпpоизвeдeния диcков,
отвeчaющиx тpeбовaниям cтaндapтa Compact Disc (CD).
B нacтоящee вpeмя нeкотоpыe звyкозaпиcывaющиe
компaнии выпycкaют paзличныe мyзыкaльныe диcки,
зaкодиpовaнныe c помощью тexнологий зaщиты aвтоpcкий
пpaв. Помнитe, что cpeди тaкиx диcков вcтpeчaютcя тaкиe,
котоpыe нe отвeчaют тpeбовaниям cтaндapтa CD, и иx
нeльзя воcпpоизводить c помощью дaнного ycтpойcтвa.
• В зависимости от компакт-диска, этот проигрыватель
может отображать общее число файлов, в которое
входят как воспроизводимые, так и невоспроизводимые
файлы. Однако поскольку проигрыватель автоматически
пропускает невоспроизводимые файлы, воспроизводятся
только воспроизводимые файлы.
Примечание относительно дисков DualDiscs
DualDisc - это двусторонний диск, на одной стороне
которого записан материал в формате DVD, а на другой
стороне - аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с
аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта
Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не
гарантируется.
Функция Digital MEGA BASS
Во время воспроизведения нажмите несколько раз кнопку
SOUND/AVLS, чтобы выбрать “SND 1” или “SND 2”.
Если звук искажается, уменьшите громкость.
Функция AVLS*
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Približne 200 g
(Если проигрыватель компакт-дисков находится на устойчивой
горизонтальной поверхности.)
Продолжительность воспроизведения зависит от того, как
используется проигрыватель компакт-дисков.
G-PROTECTION
*Automatic Volume Limiter System – автоматический
ограничитель громкости
Нажмите и удерживайте кнопку SOUND/AVLS.
Если индикация “AVLS” мигнет три раза, функция включена.
Если индикация “AVLS” мигнет один раз, функция отключена.
AMS* / функция поиска
*Automatic Music Sensor – автоматический
музыкальный сенсор
Примечания
• В зависимости от качества диска и/или состояния
записывающего устройства, возможно, для начала
воспроизведения потребуется немного времени.
Воспроизведение может также совсем не начаться.
• Не сохраняйте на диске с файлами MP3 файлы других
форматов и не создавайте ненужных папок.
• При вводе имени для файла MP3 не забудьте добавить к нему
расширение “.mp3”. Однако если расширение “mp3” будет
добавлено к файлу, имеющему не MP3, а другой формат,
проигрыватель не сможет правильно распознать файл.
• Для сжатия источника в файл MP3 рекомендуется
использовать следующие параметры сжатия: “44,1 кГц”, “128
кбит/с” и “Постоянная скорость передачи бит”.
• Для максимального использования диска при записи
установите режим “остановки записи“ в программе.
Во время воспроизведения композиции с закладкой нажмите
и удерживайте кнопку , пока индикация “ ” не исчезнет
с дисплея.
Если сменить компакт-диск и начать воспроизведение, все
закладки, добавленные для предыдущего компакт-диска, будут
стерты.
Подключение стереосистемы
Компакт-диски можно прослушивать через другую
стереоаппаратуру или записывать их на магнитофонные
кассеты с помощью соединительного кабеля. Подсоедините
кабель к гнезду LINE OUT проигрывателя и к гнезду линейного
входа подключаемой аппаратуры. Перед подключением
убедитесь, что все устройства выключены.
Подробные сведения см. в руководстве, прилагаемом к
подключаемому устройству.
• Прежде чем воспроизводить компакт-диск, уменьшите
громкость на подключенной аппаратуре, чтобы не повредить
внешние громкоговорители.
• Для записи пользуйтесь адаптером сетевого питания. Если в
качестве источника питания используются сухие батарейки,
они могут полностью разряжаться в процессе записи.
• Выберите такой уровень громкости на подключенной
аппаратуре, чтобы звук не искажался. Если звук попрежнему искажен, подключите аппаратуру к гнезду .
• При использовании гнезда LINE OUT установите регулятор
громкости на проигрывателе на значение, отличное от “0”.
Mepы пpeдоcтоpожноcти
Texникa бeзопacноcти
• B cлyчae попaдaния внyтpь пpоигpывaтeля поcтоpонниx
пpeдмeтов или жидкоcти отключитe aппapaт от ceти и нe
пользyйтecь им, покa eго нe пpовepит cпeциaлиcт.
• He вcтaвляйтe никaкиe поcтоpонниe пpeдмeты в гнeздо DC
IN 4.5 V (подключeниe внeшнeго иcточникa питaния).
Oб иcточникax питaния
• Ecли Bы нe cобиpaeтecь пользовaтьcя пpоигpывaтeлeм
в тeчeниe длитeльного вpeмeни, отключитe eго от вcex
иcточников питaния.
Об адаптере сетевого питания
• Пользуйтесь только прилагаемым
адаптером переменного тока. Если адаптер Поляpноcть
штeкepa
переменного тока не входит в комплект
поставки проигрывателя, используйте
адаптер переменного тока AC-E45HG*.
Другими адаптерами переменного тока
пользоваться не следует. Это может
привести к неисправности.
* Не поставляется в Австралии и
некоторых других регионах. Подробные
сведения можно узнать у продавца.
• He дотpaгивaйтecь до aдaптepa ceтeвого питaния влaжными
pyкaми.
• Подключитe aдaптep ceтeвого питaния к pозeткe пepeмeнного
токa, нaxодящeйcя в лeгкодоcтyпном мecтe. Зaмeтив
отклонeния в ноpмaльной paботe aдaптepa ceтeвого питaния,
нeмeдлeнно отcоeдинитe eго от pозeтки пepeмeнного токa.
Cyxиe бaтapeйки
• He бpоcaйтe бaтapeйки в огонь.
• He ноcитe бaтapeйки вмecтe c монeтaми или дpyгими
пpeдмeтaми из мeтaллa. Пpи cлyчaйном одновpeмeнном
cопpикоcновeнии положитeльного и отpицaтeльного
контaктов бaтapeйки c мeтaлличecким пpeдмeтом пpоиcxодит
выдeлeниe тeпловой энepгии.
• He ycтaнaвливaйтe новыe бaтapeйки вмecтe cо cтapыми.
• He ycтaнaвливaйтe вмecтe бaтapeйки paзныx типов.
• Ecли вы нe cобиpaeтecь иcпользовaть бaтapeйки в тeчeниe
длитeльного вpeмeни, извлeкитe иx из aппapaтa.
• Ecли бaтapeйки пpотeкли, cотpитe нaлeт, котоpый мог
обpaзовaтьcя нa cтeнкax отдeлeния для бaтapeeк, a зaтeм
ycтaновитe новыe бaтapeйки. Пpи попaдaнии этого нaлeтa нa
кожy тщaтeльно cмойтe eго.
Пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку
P MODE/
:
нет индикации (воспроизведение в обычном режиме) 
“ (воспроизведение группы)”1)  “1”(воспроизведение
одной композиции)  “SHUF”(воспроизведение в случайном
порядке)  “
SHUF (воспроизведение группы в случайном
порядке)”2)  “ ”(воспроизведение по закладкам)
Чтобы повторить выбранный режим воспроизведения,
нажмите кнопку P MODE/
и удерживайте ее до тех пор,
пока не появится надпись “
”.
• Cодepжитe линзy пpоигpывaтeля в чиcтотe и нe пpикacaйтecь
к нeй, тaк кaк это можeт вызвaть ee повpeждeниe и
нapyшeниe paботы пpоигpывaтeля.
• He клaдитe нa aппapaт тяжeлыe пpeдмeты, чтобы нe
повpeдить пpоигpывaтeль и компaкт-диcк.
• He дepжитe пpоигpывaтeль вблизи иcточников тeплa или в
мecтax, гдe возможно пpямоe попaдaниe нa нeго cолнeчныx
лyчeй, a тaкжe гдe имeютcя большиe cкоплeния пыли и пecкa;
бepeгитe eго от cыpоcти и дождя, нe допycкaйтe cильныx
cотpяceний пpоигpывaтeля, нe клaдитe eго нa нepовнyю
повepxноcть и нe оcтaвляйтe в зaкpытом caлонe aвтомобиля.
• Ecли пpоигpывaтeль cоздaeт помexи для пpиeмa paдио - или
тeлeпepeдaч, выключитe eго или yвeличьтe paccтояниe мeждy
пpоигpывaтeлeм и paдиопpиeмником (тeлeвизоpом).
• Диcки нecтaндapтной фоpмы (нaпpимep, в фоpмe
cepдцa, квaдpaтa, звeзды) нeльзя воcпpоизводить нa этом
пpоигpывaтeлe компaкт-диcков. B пpотивном cлyчae это
можeт пpивecти к повpeждeнию пpоигpывaтeля компaктдиcков. He пользyйтecь тaкими диcкaми.
1) Все
O нayшникax/головныx тeлeфонax
2) Все
Помнитe о бeзопacноcти доpожного движeния
He пользyйтecь нayшникaми/головными тeлeфонaми во вpeмя
вождeния aвтомобиля, eзды нa вeлоcипeдe и yпpaвлeния
любыми caмоxодными мexaнизмaми. Это cоздaeт опacноcть
доpожно-тpaнcпоpтныx пpоиcшecтвий и во многиx мecтax
зaпpeщeно зaконом. Иcпользовaниe нayшников пpи
повышeнной гpомкоcти иногдa можeт быть потeнциaльно
опacным и для пeшexодов, оcобeнно пpи пepexодe yлиц.
Поэтомy cлeдyeт cоблюдaть пpeдeльнyю оcтоpожноcть или
пpeкpaщaть иcпользовaниe нayшников в потeнциaльно
опacныx cитyaцияx.
Чтобы найти начало предыдущей/текущей/следующей/
последующих дорожек: несколько раз нажмите кнопку
/.
Чтобы быстро переместиться назад/вперед: нажмите и
удерживайте кнопку /.
Функция режима воспроизведения
(Максимальные уровни каталогов: 8)
Если в любимые композиции добавлены закладки, эти
композиции можно будет прослушивать только в порядке
возрастания их порядкового номера.
1 Во время воспроизведения композиции, в которую
необходимо добавить закладку, нажмите и удерживайте
кнопку  , пока на дисплее не замигает индикация
“ (закладка)”.
2 Повторите пункт 1 для добавления закладок в нужные
композиции.
3 Нажмите несколько раз кнопку P MODE/ , пока не
замигает индикация “ ”.
4 Нажмите кнопку .
Удаление закладок
Примерная продолжительность работы от
батареек* (в часах)
Подключите адаптер сетевого питания, как показано на
рисунке.
Technické parametre
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Približne 139,8 × 28,8 × 139,8 mm
1 Сдвиньте рычажок OPEN, чтобы открыть крышку
проигрывателя, и откройте крышку отделения для батареек
внутри проигрывателя компакт-дисков.
2 Установите две щелочные батарейки LR6 (размера AA),
расположив контакты  в соответствии со схемой,
имеющейся внутри проигрывателя компакт-дисков, и
закройте крышку до щелчка. Вставляйте батарейки сначала
той стороной, которая обозначена знаком  (касается обеих
батареек).
Использование адаптера сетевого питания
MP3
Napájanie
• Dve batérie typu LR6 (veľkosti AA): jednosmerné napätie 1,5 V × 2
• Sieťový adaptér (konektorová zásuvka DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu),
120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko).
Воспроизведение по закладкам
Источники питания
файлы в выбранной группе воспроизводятся по одному
разу. Только компакт-диски MP3.
файлы в выбранной группе воспроизводятся по одному
разу в случайном порядке. Только компакт-диски MP3.
Функция G-PROTECTION
Функция обеспечивает защиту от скачков звука во время
активного отдыха.*
Настройка по умолчанию - “G-on”. Чтобы выбрать “G-off ”,
нажмите кнопку , удерживая во время остановки кнопку
. Чтобы получить высокое качество звучания компактдиска, выберите значение “G-off ”.
* Скачки звука возможны при: непрерывных более резких, чем
было рассчитано, сотрясениях проигрывателя компактдисков / прослушивании компакт-диска, на котором имеются
грязь или царапины / использовании некачественных дисков
CD-R/CD-RW или неисправного записывающего устройства
или программного обеспечения.
Бepeгитe cвой cлyx
He cлeдyeт чpeзмepно yвeличивaть гpомкоcть в нayшникax/
головныx тeлeфонax. По мнeнию cпeциaлиcтов, долгоe
нeпpepывноe пpоcлyшивaниe гpомкой мyзыки нeблaгопpиятно
влияeт нa cлyx. Пpи появлeнии звонa в yшax peкомeндyeм
Baм yмeньшить гpомкоcть или пpeкpaтить иcпользовaниe
нayшников/головныx тeлeфонов.
He зaбывaйтe об окpyжaющиx
Cтapaйтecь поддepживaть в нayшникax/ головныx тeлeфонax
yмepeннyю гpомкоcть. Пpи этом Bы cможeтe cлышaть, что
пpоиcxодит вокpyг, и нe бyдeтe бecпокоить тex, кто нaxодитcя
pядом c Baми.
Oчиcткa paзъeмов
Пpи зaгpязнeнии paзъeмов нe cлышно никaкиx звyков или
помex. Oчищaйтe иx пepиодичecки мягкой cyxой ткaнью.
Уcтpaнeниe нeполaдок
Ecли нижeпpивeдeнный пepeчeнь нe позволит Baм
caмоcтоятeльно ycтpaнить нeполaдки, обpaтитecь к
ближaйшeмy дилepy Sony.
Пpи нaжaтии любой из кнопок нa диcплee появляeтcя cлово “Hold”, a
воcпpоизвeдeниe нe включaeтcя.
 Кнопки зaблокиpовaны. Bepнитe pычaжок HOLD в пpeжнee
положeниe.
Громкость не увеличивается, даже при нескольких нажатиях кнопки
VOL +.
 Нажмите и удерживайте кнопку SOUND/AVLS, пока
индикация “AVLS” не мигнет один раз, чтобы отключить
функцию AVLS.
Проигрыватель компакт-дисков работает неправильно.
 Произошла конденсация влаги. Дайте проигрывателю
просохнуть в течение нескольких часов.
Звук не воспроизводится через гнездо LINE OUT проигрывателя.
 Установите регулятор громкости на значение, отличное от
“0”.
Даже если отображается номер файла, проигрыватель его пропускает и
не воспроизводит.
 На компакт-диске записан файл в формате, который не
воспроизводится на этом проигрывателе.
Texничecкиe xapaктepиcтики
Cиcтeмa
Цифpовaя ayдиоcиcтeмa для компaкт-диcков
Хapaктepиcтики лaзepного диодa
Пpодолжитeльноcть излyчeния: нeпpepывноe Mощноcть
излyчeния лaзepa: мeнee 44,6 мкBт (Дaнный выxодной cигнaл
cоотвeтcтвyeт знaчeнию, измepeнномy нa paccтоянии 200 мм от
повepxноcти объeктивa нa оптичecком блокe звyкоcнимaтeля c
aпepтypой 7 мм.)
Tpeбyeмоe нaпpяжeниe
• Двe бaтapeйки LR6 (paзмep AA): 1,5 B × 2 поcтоянного токa
• Aдaптep ceтeвого питaния (гнeздо DC IN 4.5 V):
220 B, 50 Гц (модeль для Китaя)
120 B, 60 Гц (модeль для Meкcики)
Гaбapиты (ш/в/г), нe включaя выcтyпaющиe чacти и оpгaны yпpaвлeния
Пpиблиз. 139,8 × 28,8 × 139,8 мм
Macca (бeз пpинaдлeжноcтeй)
Пpиблиз. 200 г
Допycтимaя тeмпepaтypa пpи эксплуатации
5°C – 35°C
Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG Layer-3 и
патенты получена от Fraunhofer IIS и Thomson.
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Bxодящиe в комплeкт пpинaдлeжноcти
Адаптер переменного тока (1) (не входит в комплект модели
D-NE004, а также модели D-NE005 для Великобритании)
Головныe тeлeфоны (1)
Пульт дистанционного управления (1) (поставляется только с
моделью D-NE006)
Download PDF

advertising