Sony | D-NF400 | Sony D-NF400 Инструкция по эксплуатации

3-266-366-51 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Használati útmutató
HU
Инcтpyкция по экcплyaтaции
RU
Instrukcja obsługi
PL
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
D-NF400/NF401
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket
szellőzni: vigyázzon, hogy ne kerüljön rá
újság, abrosz, függöny stb. Továbbá ne
tegyen a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek
hulladékként való kezelésére külön
előírások vonatkoznak. Erről a helyi
hatóságnál kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA,
ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
• HA NYITVA VAN, 1M OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS
ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZE KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZZEL
A CE jel csak azon országokban
érvényes, ahol annak használatát a
törvény kötelezővé teszi, így elsősorban
az Európai Unió országaiban.
2-HU
Az ATRAC3plus és az ATRAC3 a Sony
Corporation védjegye.
Tartalomjegyzék
Élvezze az ATRAC CD
Walkman használatát!
Mit lehet ezzel a CD-lejátszóval
lejátszani? ......................................... 6
Az ATRAC3plus és az ATRAC3 ............. 7
MP3 ....................................................... 7
ATRAC3plus/ATRAC3 és MP3 fájlok
szerkezete ......................................... 8
Ismerkedés
Mellékelt tartozékok ............................ 10
Kezelőszervek ..................................... 11
CD-lemez lejátszása
1. CD-lemez behelyezése. .................. 13
2. Csatlakoztassa a készüléket. .......... 13
3. CD-lemez ejátszása. ....................... 13
A lejátszás beállításai
Műsorszámok ismételt lejátszása
(Ismétléses lejátszás) ...................... 16
A kijelölt csoportban található összes fájl
lejátszása
(Csoportlejátszás) (Csak ATRAC CD/
MP3 CD esetén) .............................. 16
Egyetlen műsorszám lejátszása
(Egyszeres lejátszás) ....................... 17
Műsorszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Kevert lejátszás) .......... 17
A kijelölt csoportban található összes fájl
lejátszása véletlenszerű sorrendben
(Kevert csoport mód) (Csak ATRAC
CD/MP3 CD esetén) ........................ 17
Kedvenc műsorszámlistájának lejátszása
(m3u listák lejátszása) (Csak MP3 CD
esetén) ............................................. 17
A kedvenc műsorszámok megjelölése
könyvjelzővel, és a megjelölt
műsorszámok lejátszása
(Könyvjelzős lejátszás) .................... 18
A leggyakrabban lejátszott 10
műsorszám lejátszása (Automatikusan
kiválasztott és rendezett
lejátszás) ......................................... 18
A leggyakrabban lejátszott
műsorszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben
(Automatikusan kiválasztott és
rendezett kevert lejátszás) ............... 19
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben
(PGM-lejátszás) ............................... 19
Csoportok, műsorszámok/fájlok
megkeresése ................................... 20
Egyéb szolgáltatások
A hangzás beállítása (Parametrikus
hangszínszabályozás) ..................... 21
A G-PROTECTION funkció ................. 22
Hallása védelemében (AVLS) .............. 22
A lejátszás automatikus leállítása
(OFF TIMER) .................................... 23
Gombzár (HOLD) ................................ 23
A hangjelzés kikapcsolása .................. 24
Műsorszámok folyamatos lejátszása
(SEAMLESS)
(Csak ATRAC CD esetén) ................ 24
A rádió használata
Rádióhallgatás .................................... 25
Rádióállomások programozása .......... 27
Programozott rádióállomások
hallgatása ........................................ 28
A hangolási lépésköz módosítása
(nem európai típusok esetén) .......... 29
Áramforrás csatlakoztatása
Szárazelem használata ....................... 30
Megjegyzések az áramforrással
kapcsolatban ................................... 31
Kiegészítő információk
Menürendszer ..................................... 32
Óvintézkedések .................................. 34
Karbantartás ....................................... 34
Hibaelhárítás ....................................... 35
Műszaki adatok ................................... 37
Kiegészítő tartozékok ......................... 38
3-HU
HU
Élvezze az ATRAC CD Walkman
használatát!
Köszönjük, hogy ezt a D-NF400/NF401 típusú készüléket választotta. E CD Walkman
készülék neve „ATRAC CD Walkman”, mert vele „ATRAC CD”-ket használhat.
Könnyen elkészítheti saját ATRAC CD-it is.
A SonicStage szoftver használata
Lásd a „SonicStage” mellékelt kézikönyvét.
1
Telepítés
Telepítse a mellékelt „SonicStage”
CD-író szoftvert.
2
Tárolás és CD-írás
A zenei CD-kről és zenefájlokból származó
zeneszámokat mentse a számítógépen,
válogassa ki kedvenc műsorszámait, majd írja
őket CD-re.
Zenei CD-k
,
Zenefájlok*
* MP3 és WAV formátumú fájlok
4-HU
Mit takar az ATRAC CD elnevezés?
* Ha a CD (album) teljes játékideje hozzávetőlegesen 60 perc, a felvétel ATRAC3plus formátumban,
48 kbps átviteli sebességgel készül egy 700 MB-os írható-újraírható CD-lemezre.
Mi az ATRAC3plus/ATRAC3 formátum?
A formátumot e kézikönyv 7–9. oldala ismerteti.
3
A hangadatokat a SonicStage
szoftver ATRAC3plus/ATRAC3
formátumúra konvertálja.
Lejátszás
Az ATRAC CD Walkman készüléken
saját ATRAC CD-it is lejátszhatja.
ATRAC CD
,
Az CD Walkmannal zenei CD-k is
lejátszhatók.
5-HU
Élvezze az ATRAC CD Walkman használatát!
Az ATRAC CD egy olyan írható-újraírható CD-lemez, amelyen a hangot ATRAC3plus/
ATRAC3 formátumban rögzítették. Egy ilyen írható-újraírható CD-re körülbelül 30 zenei
CD tartalma rögzíthető.* Ilyen CD-re MP3 fájlok is rákerülhetnek, miután azokat is
ATRAC3plus/ATRAC3 formátumra konvertáltuk.
Mit lehet ezzel a CD-lejátszóval lejátszani?
Ezzel a CD-lejátszóval a következő 3-féle zeneforrás játszható le:
• Zenei CD (CDDA formátum)
• ATRAC3plus/ATRAC3 formátumú fájlokat tartalmazó CD (ATRAC CD)
• MP3 fájlokat tartalmazó CD (MP3 CD)
Használható lemezformátum
Ez a készülék csak ISO 9660 Level 1/2 és Joliet extension formátumú lemezeket tud
lejátszani.
Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD-k használata
A készülék le tud játszani ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 és CDDA* formátumban készített
írható és újraírható CD-ket is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől
és az író készülék állapotától.
* A CDDA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CDlemezek felvételi szabványa.
Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact Disc – CD) megfelelő
lemezeket tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak
forgalomba, amelyeken kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes
ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és
így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.
Megjegyzések
• Ezzel a készülékkel nem lehet zenei anyagot írható adathordozóra, például írható vagy újraírható
CD-re rögzíteni.
• Az ATRAC3plus/ATRAC3 formátumú írható és újraírható CD-ket a számítógépen nem lehet lejátszani.
6-HU
Az ATRAC3plus és az ATRAC3
Az „ATRAC3” olyan hangtömörítő eljárás, amely egyaránt biztosítja a kiváló
hangminőséget és a nagy mértékű tömörítést (ATRAC3 = Adaptive Transform Acoustic
Coding3). Az ATRAC3 formátum a zenei anyagot eredeti méretének 1/10-ére tömöríti,
így csökkentve a hanganyag tárolásához szükséges adathordozó méretét. E formátum
132 kbps, 105 kbps vagy 66 kbps átviteli sebességet használ.
A használható csoportok és fájlok maximális száma
• A csoportok maximális száma: 255
• A fájlok maximális száma: 999
A részleteket a „SonicStage” mellékelt kézikönyvében találja.
Megjegyzés a fájlok adathordozóra történő mentésével kapcsolatban
ATRAC3plus/ATRAC3 fájlokat tartalmazó lemezre ne írjon felesleges mappákat és más
formátumú fájlokat (kivétel: MP3 fájlok ráírhatók).
MP3
Az MP3 – amely az MPEG-1 Audio Layer3 rövidítése – egy olyan, az ISO (International
Organization for Standardization) Motion Picture Experts Group munkacsoportja által
kialakított hangtömörítő eljárás, amely a zenei fájlokat egy normál kompakt lemezen
lévő méretük 1/10-ére tömöríti.
A használható lemezformátumok főbb jellemzői:
• Maximális könyvtármélység: 8
• Használható karakterek: A–Z, a–z, 0–9, _ (aláhúzás)
Megjegyzések
• Ügyeljen arra, hogy a fájlnévhez mindig hozzátegye az „mp3” kiterjesztést.
• Ha nem MP3 fájlnak ad „mp3” kiterjesztést, a készülék nem ismeri fel a fájlt.
(Folytatás)
7-HU
Élvezze az ATRAC CD Walkman használatát!
Az ATRAC3plus egy, az ATRAC3 formátum alapján kifejlesztett hangtömörítő eljárás
(ATRAC3plus = Adaptive Transform Acoustic Coding3plus). Bár az ATRAC3plus
formátum 64 kbps átviteli sebesség esetén a zenei anyagot eredeti méretének 1/20-ára
tömöríti, a visszaadott hang mégis kiváló minőségű. E formátum 256 kbps, 64 kbps
vagy 48 kbps átviteli sebességet használ.
A használható csoportok és fájlok maximális száma
• A csoportok maximális száma: 255
• A fájlok maximális száma: 999
A tömörítő- és írószoftver beállításai
• Ez a CD-lejátszó a következő jellemzőkkel rendelkező MP3 fájlokat tud lejátszani:
Átviteli sebesség: 16–320 kbps; mintavételi frekvencia: 32/44,1/48 kHz. Változó
átviteli sebességgel írt (variable bit rate – VBR) fájlok is lejátszhatók.
Javasoljuk, hogy amikor egy hangfájlt MP3 fájllá alakít, a tömörítőszoftverben a
következő beállításokat használja: „44,1 kHz”, „128 kbps”, „Constant Bit Rate”
(állandó sebesség).
• Ha ki kívánja használni a maximális kapacitást, a „halting of writing” (amennyi csak
ráfér) értéket állítsa be.
• Ha üres lemezre szeretne egyszerre maximális mennyiségű anyagot írni, a „Disk at
Once” (egyszerre az egész lemezt) értéket állítsa be.
Megjegyzések a fájlok adathordozóra történő mentésével kapcsolatban
• MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne írjon felesleges mappákat és más formátumú
fájlokat (kivétel: MP3/ATRAC3plus/ATRAC3 formátumú fájlok ráírhatók).
• Amikor beteszi a lemezt, a készülék elolvassa a rajta lévő összes fájl- és
mappaadatot. Ha a lemezen túl sok mappa van, sokáig tarthat, amíg elkezdődik a
lemez vagy a következő fájl lejátszása.
ATRAC3plus/ATRAC3 és MP3 fájlok szerkezete
Csoportok és mappák
Az ATRAC3plus/ATRAC3 formátum szerkezete rendkívül egyszerű. „Csoportokból” és
„fájlokból” áll. A „fájl” a zenei CD-ken található „műsorszám” megfelelője. A „csoport”
fájlok együttese, az „album” megfelelője. A „csoport” nem rendelkezik a könyvtárakra
jellemző hierarchikus szerkezettel (meglévő csoportban újabb csoport nem hozható
létre).
MP3 CD-k esetén a „fájl” a „műsorszám”-nak, a „csoport” az „album”-nak felel meg.
Ez a CD-lejátszó az MP3 mappákat „csoportoknak” tekinti, így írható-újraírható CD-ket
ugyanúgy le tud játszani, mint ATRAC3plus/ATRAC3 fájlokat.
8-HU
ATRAC3plus/ATRAC3/MP3–fájlszerkezet és a lejátszás sorrendje
•ATRAC3plus/ATRAC3
Csoport
Élvezze az ATRAC CD Walkman használatát!
Csoport
ATRAC3plus/
ATRAC3 fájl
•MP3
MP3 fájl
Megjegyzések
• A CD-lejátszó átugorja az olyan csoportokat, amelyekben nincs MP3 fájl.
• Ha ugyanazon a lemezen ATRAC3plus/ATRAC3 és MP3 fájlok is találhatók, akkor a készülék
először az ATRAC3plus/ATRAC3 fájlokat játssza le.
• Az MP3 fájlok lejátszási sorrendje eltérhet a fent láthatótól, mert azt a fájlok lemezre való írásának
módszere is befolyásolja.
9-HU
Ismerkedés
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter (1 db)
CD-ROM* (SonicStage) (1 db)
* Zenei CD-k lejátszására szolgáló lejátszóval
ne kíséreljen meg CD-ROM-ot lejátszani.
Fejhallgató/fülhallgató (1 db)
10-HU
A SonicStage felhasználói kézikönyve
(1 db)
Kezelőszervek
CD-lejátszó
Az egyes kezelőszervekről a zárójelbe tett oldalakon találhat részletesebb ismertetést.
Ismerkedés
1 Kezelőgomb (13., 14., 16–26., 28., 29.,
32.)
u*1/ENTER: lejátszás/
szünet/bevitel
.: AMS*2/
visszacsévélés/ráállás
egy programozott
állomásra
>: AMS/előrecsévélés/
ráállás egy programozott
állomásra
V/v: Fájl, lejátszási
mód stb. kijelölésére
szolgál.
2 x (állj) •RADIO OFF gomb (20., 22.,
23., 25., 28., 32.)
3
(csoport) –•TUNE – gomb
(14., 19., 20., 22., 23., 25., 28., 32.)
4
(csoport) +•TUNE + gomb (14.,
19., 20., 25., 28.)
5 DISPLAY/MENU gomb
(15., 16., 19–29., 32.)
A menübe való belépésre szolgál.
Használható arra is, hogy – akárcsak
a u/ENTER gombbal – érvényesítse
a kijelölt beállítást.
6 i (fejhallgató) aljzat (13.)
7 RADIO ON/BAND•MEMORY gomb
(25–28.)
RADIO ON: Nyomja meg, ha be
szeretné kapcsolni a rádiót.
BAND: Nyomja meg, ha sávot kíván
váltani.
MEMORY: A rádióállomások
tárolásához nyomja le és tartsa
lenyomva.
8 Kijelző (12., 15–17., 19–21., 25–27., 32.)
9 DC IN 4.5 V (külső egyenáram
bemenete) aljzat (13.)
0 VOL (hangerő) +*1/– gomb (13.)
qa OPEN kapcsoló (13., 30.)
A CD-lejátszó fedele e kapcsoló
eltolásával nyitható ki.
qs HOLD kapcsoló (hátoldalon) (23.)
Ha a készülék gombjainak
működését fel kívánja függeszteni, a
kapcsolót tolja el a nyíl irányába.
*1 A gombon kitapintható egy pont.
*2 Automatic Music Sensor (automatikus
hangérzékelés)
(Folytatás)
11-HU
Kijelző
Az egyes kezelőszervekről a zárójelbe tett oldalakon találhat részletesebb ismertetést.
1 Karakteres adatok területe (15.)
Zenei CD lejátszásakor a kijelzőnek
ezen a részén jelenik meg 2 sorban a
lemez címe, a műsorszám címe stb.,
feltéve, hogy ezeket az adatokat a
CD tartalmazza.
ATRAC CD/MP3 CD lejátszásakor a
kijelzőnek ezen a részén jelenik meg
2 sorban a csoport neve, a fájl neve
stb., feltéve, hogy ezeket az adatokat
a CD tartalmazza.
A menüpontok is ezen a kijelzőterületen jelennek meg.
2 Atrac3plus/MP3 szimbólum
3 Lemez-szimbólum
Akkor jelenik meg, amikor a CDlejátszó lemezt játszik le.
4 Elem-szimbólum (30.)
Közelítőleg mutatja az elem
”
energiaszintjét. Ha villog az „
szimbólum, az elemek lemerültek.
12-HU
5 Műsorszámlista-szimbólum
Csak MP3 CD esetén
6 Csoport-szimbólum (19., 20.)
Csak ATRAC CD/MP3 CD esetén
7 A lejátszási módot mutató szimbólum
A különböző lejátszási módokat (pl.
kevert vagy programozott lejátszás)
mutatja. A „ ” szimbólum
ismétléses lejátszást jelöl.
8 SOUND szimbólum
A menüben beállított SOUND
hangzásmódra utal.
CD-lemez lejátszása
1.
CD-lemez behelyezése.
1 A CD-lejátszó fedelének
kinyitásához húzza el az OPEN
gombot.
2.
A címke
legyen felül
hálózati
csatlakozóaljzatba
Csatlakoztassa a készüléket.
Használható áramforrások:
• LR6-os (AA méretű) alkáli elem
(30. oldal)
• Hálózati adapter
Itt azt ismertetjük, hogy a
készüléket hogyan lehet hálózatról
üzemeltetni.
Megfelelően dugja be a
csatlakozódugókat.
1 Dugja be a hálózati adaptert.
2 Dugja be a fejhallgatót/
fülhallgatót a CD-lejátszóba.
Hálózati
adapter
u/ENTER
DC IN 4.5 V
aljzatba
3.
CD-lemez ejátszása.
Fejhallgató/fűlhallgató
Nyomja meg a u/ENTER gombot.
i (fejhallgató)
aljzatba
A + és a – jelű VOL gombbal
állítsa be a hangerőt.
(Folytatás)
13-HU
CD-lemez lejátszása
OPEN gomb
2 Helyezze be a CD-lemezt, majd
zárja le a fedelet.
Alapműveletek
Funkció
Lejátszás (onnan, ahol a legutóbb
abbahagyta)
Lejátszás (az első műsorszámtól)
Szünet/a lejátszás folytatása szünet után
Állj*2
Az aktuális műsorszám elejének
megkeresése (AMS*1)*2
Egy előző műsorszám elejének
megkeresése (AMS)*3
A következő műsorszám elejének
megkeresése (AMS)*2, *3
Egy következő műsorszám
elejének megkeresése (AMS)*3
Gyors visszalépés*2, *5
Gyors előrelépés*2, *5
Ugrás egy következő csoportra*4
Ugrás egy előző csoportra*4
Tegye az alábbiakat
Nyomja meg a u/ENTER gombot.
Ekkor a lejátszás onnan kezdődik, ahol
legutóbb abbahagyta.
Amikor a CD-lejátszó áll, nyomja le és
tartsa lenyomva a u/ENTER gombot
addig, amíg a készülék el nem kezdi
lejátszani az első műsorszámot.
Nyomja meg a u/ENTER gombot.
Nyomja meg a x gombot.
Nyomja meg a . gombot.
Egymás után többször nyomja meg a .
gombot.
Nyomja meg a > gombot.
Egymás után többször nyomja meg a >
gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva a .
gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva a >
gombot.
Egymás után többször nyomja meg a
+
gombot.
Egymás után többször nyomja meg a
–
gombot.
*1 Automatic Music Sensor (automatikus hangérzékelés)
*2 Ezek a műveletek lejátszás és szünet közben is elvégezhetők.
*3 Ha az utolsó műsorszám lejátszása után megnyomja a > gombot, akkor visszatér az első
számhoz. Ha pedig az első műsorszámnál megnyomja a . gombot, a készülék rááll az utolsó
számra.
*4 Csak ATRAC CD/MP3 CD lejátszáskor
*5 Ezek a műveletek nem hajthatók végre, ha az MP3 fájlokat az írható-újraírható CD-re „packet
write” (újraírható) formátumban írták.
14-HU
CD-adatok megtekintése a kijelzőn
A CD-adatok megtekintéséhez nyomja meg többször a DISPLAY/MENU gombot.
Ha olyan lemezt játszik le, amely szöveges adatokat, például CD-TEXT formátumú
adatokat tartalmaz, akkor a kijelzőn megjelenik a „műsorszám címe”, az „album címe”,
az „előadó neve” stb., amint ezt az alábbi táblázat zárójelben mutatja. ATRAC CD
lejátszásakor azok az adatok jelennek meg, amelyeket a SonicStage program
használata során megadott. Ha ID3 kiegészítővel*1 rendelkező MP3 fájlok találhatók a
lejátszott MP3 CD-n, akkor az ID3 kiegészítő adatok jelennek meg.
A DISPLAY/MENU gomb többszöri megnyomására a következőképpen változik a
kijelzőn olvasható üzenet:
Képernyő
1
3
4
ATRAC CD/MP3 CD
Fájl neve, fájl száma, eltelt játékidő
Előadó neve, CODEC-adatok*3, fájl száma,
az aktuális fájlból még hátralévő rész játékideje
Csoport neve, az összes fájl darabszáma
Csoportnevek/fájlnevek
*1 Az ID3 kiegészítő (ID3 tag) olyan formátum, amellyel MP3 fájlokba beleírhatók bizonyos adatok
(a műsorszám címe, az album címe, az előadó neve stb.). Ez a CD-lejátszó az 1.1-es, a 2.2-es és
a 2.3-as verziójú ID3 kiegészítőket tudja kezelni (csak MP3 fájlok esetén).
*2 Egyszeres, kevert, könyvjelzős, automatikusan kiválasztott és rendezett, automatikusan
kiválasztott és rendezett kevert, valamint programozott (PGM) lejátszás esetén nem jelenik meg.
*3 Átviteli bitsebesség és mintavételi gyakoriság. Ha változó átviteli sebességgel (VBR) készített
MP3 fájlt játszik le a készülék, az átviteli sebesség helyett a „VBR” betűszó jelenik meg. Egyes
esetekben a „VBR” nem a lejátszás megkezdésekor, hanem csak később jelenik meg.
Megjegyzések
• Ez a CD-lejátszó csak a következő karaktereket tudja megjeleníteni: A–Z, a–z, 0–9 és _.
• A fájl lejátszása előtt a CD-lejátszó a CD-n lévő összes fájl- és csoport- (ill. mappa-) adatot
beolvassa. Eközben a „READING” üzenet látható. A CD tartalmától függően ez az olvasás akár
sokáig is eltarthat.
• Ha a csoportnak nincs neve, a kijelzőn a „ROOT” szöveg jelenik meg.
• Ha a fájlnak nincs ID3 kiegészítője, a kijelzőn a „- - - -” jelsorozat jelenik meg.
A CD-lemez eltávolítása
A CD-tartó közepén található
tengelyt nyomva távolítsa el a CD-lemezt.
15-HU
CD-lemez lejátszása
2
Zenei CD
Műsorszám száma, eltelt játékidő
(Műsorszám címe)
Az aktuális műsorszám száma és a
belőle még hátralévő rész játékideje
(Műsorszám címe, előadó neve)
A hátralévő műsorszámok
darabszáma*2, a CD még le nem
játszott részének játékideje*2
(Album címe, előadó neve)
Műsorszám-címek
B A lejátszás beállításai
A készülék menüjének segítségével az
alábbi lejátszási módok közül választhat.
• Műsorszámok ismételt lejátszása
(Ismétléses lejátszás)
• A kijelölt csoportban található összes
fájl lejátszása (Csoportlejátszás)
• Egyetlen műsorszám lejátszása
(Egyszeres lejátszás)
• Műsorszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Kevert lejátszás)
• A kijelölt csoportban található
ősszes fájl lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Kevert csoportlejátszás)
• Kedvenc műsorszámlistájának
lejátszása (m3u listák lejátszása)
• A kedvenc műsorszámok
megjelölése könyvjelzővel, és a
megjelölt műsorszámok lejátszása
(Könyvjelzős lejátszás)
• A leggyakrabban lejátszott 10
műsorszám lejátszása (Automatikusan
kiválasztott és rendezett lejátszás)
• A leggyakrabban lejátszott
műsorszámok lejátszása
véletlenszerü sorrendben
(Automatikusan kiválasztott és
rendezett kevert lejátszás)
• Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (PGM-lejátszás)
Lejátszási mód kiválasztása
Az alábbiak szerint lépjen be a PLAY
MODE menübe, majd válassza ki a
kívánt lejátszási módot.
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő.
MENU
>REPEAT
2 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki a „PLAY MODE” (lejátszási
mód) menüelemet, majd nyomja meg
a u/ENTER* gombot.
* A DISPLAY/MENU gombot és a u/
ENTER gombot egyaránt használhatja a
kijelölt beállítás érvényre juttatásához.
MENU
>PLAY MODE
16-HU
3 A V vagy a v gomb segítségével
jelölje ki a kívánt lejátszási módot.
A gyári beállítás „ALL” (normál
lejátszás).
PLAY MODE
>GROUP
Megjelenik a kiválasztott lejátszási mód.
Műsorszámok ismételt
lejátszása (Ismétléses lejátszás)
A különféle lejátszási módokat
ismételten is alkalmazhatja.
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő.
MENU
>REPEAT
2 A V vagy a v gomb megnyomásával
3
jelölje ki a „REPEAT” (ismétlés)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki az „ON” (be) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
REPEAT
>ON
A kijelölt csoportban található
összes fájl lejátszása
(Csoportlejátszás) (Csak ATRAC CD/
MP3 CD esetén)
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd ezen az oldalon), a V vagy a v
gomb segítségével jelölje ki a
„GROUP” (csoport) menüelemet,
majd ennek kiválasztásához nyomja
meg a u/ENTER gombot.
Egyetlen műsorszám
lejátszása (Egyszeres lejátszás)
Kedvenc
műsorszámlistájának
lejátszása (m3u listák lejátszása)
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v
gomb segítségével jelölje ki az „1”
menüelemet, majd ennek
kiválasztásához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
(Csak MP3 CD esetén)
Műsorszámok lejátszása
véletlenszerű sorrendben
Ezzel a készülékkel lejátszhatja kedvenc
m3u műsorszámlistáit.*
* Az „m3u műsorszámlista” (vagy „m3u play
list”) egy olyan fájl, amely MP3 fájlok
lejátszásának sorrendjét tartalmazza. A
műsorszámlistát lejátszó funkció
használatához az MP3 fájlokat az m3u
formátumot is használni tudó szoftverrel
rögzítse írható-újraírható CD-re.
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2.
lépését (lásd a 16. oldalon), a V
vagy a v gomb segítségével
jelölje ki a „PLAY LIST”
(műsorszámlista) menüelemet,
majd ennek kiválasztásához
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
2
A V vagy a v gomb segítségével
jelöljön ki egy műsorszámlistát.
(Kevert lejátszás)
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v
gomb segítségével jelölje ki a
„SHUFFLE” (kevert) menüelemet,
majd ennek kiválasztásához nyomja
meg a u/ENTER gombot.
A kijelölt csoportban
található összes fájl
lejátszása véletlenszerű
sorrendben (Kevert csoport mód)
PLAY LIST
>LATEST
Műsorszámlista
3
Nyomja meg a u/ENTER
gombot.
(Csak ATRAC CD/MP3 CD esetén)
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v
gomb segítségével jelölje ki a
„GROUP SHUF” (kevert csoport)
menüelemet, majd ennek
kiválasztásához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
17-HU
A lejátszás beállításai
1
A kedvenc műsorszámok
megjelölése
könyvjelzővel, és a
megjelölt műsorszámok
lejátszása (Könyvjelzős
lejátszás)
Lejátszás közben egyes műsorszámokat
megjelölhet könyvjelzővel, később pedig
lehetősége nyílik csak az így megjelöltek
lejátszására is.
Zenei CD:
egy CD-n legfeljebb 99
műsorszám jelölhető meg
(ez legfeljebb 10 CD esetén
tehető meg)
ATRAC CD: egy CD-n legfeljebb 999
műsorszám jelölhető meg
(ez legfeljebb 5 CD esetén
tehető meg)
MP3 CD: egy CD-n legfeljebb 999
műsorszám jelölhető meg
(ez legfeljebb 5 CD esetén
tehető meg)
Könyvjelző megadása*
1 Miközben a készülék azt a
2
műsorszámot játssza, amelyet
könyvjelzővel meg kíván jelölni,
nyomja meg és tartsa lenyomva a
u/ENTER gombot, amíg a kijelzőről
el nem tűnik a „ ” szimbólum és
helyette villogni nem kezd a „ ”
(könyvjelző) szimbólum.
Ha a könyvjelzővel sikeresen
megjelölte a műsorszámot, a „ ”
szimbólum villogása lelassul.
A . vagy a > gomb
megnyomásával jelölje ki azt a
következő műsorszámot, amelyet
könyvjelzővel szintén meg kíván
jelölni, majd e műsorszámot jelölje
meg könyvjelzővel az 1. lépésben
leírtak szerint.
Könyvjelzővel megjelölt
műsorszámok lejátszása
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v gomb
segítségével jelölje ki a „BOOK MARK”
(könyvjelző) menüelemet, majd nyomja
meg a u/ENTER gombot.
18-HU
Ekkor a készülék elkezdi lejátszani a
könyvjelzővel megjelölt műsorszámokat.
Könyvjelző törlése*
Miközben a készülék egy könyvjelzővel
megjelölt műsorszámot játszik, nyomja
meg és tartsa lenyomva a u/ENTER
gombot, amíg a „ ” szimbólum el nem
tűnik a kijelzőről.
Könyvjelzővel megjelölt*
műsorszámok ellenőrzése
Amikor a készülék egy könyvjelzővel
megjelölt műsorszámot játszik le, a „ ”
szimbólum látható a kijelzőn.
* Ezeket a műveleteket akkor hajtsa végre,
amikor az 1. képernyő látható (15. oldal).
Megjegyzések
• Amikor a könyvjelzővel megjelölt
műsorszámokat játssza le, a műsorszámok
sorrendje nem a könyvjelzők megadásának
sorrendjét tükrözi, hanem az egyes
műsorszámok lemezen elfoglalt helyének
felel meg, azaz a műsorszámok a lemezre
való rögzítésük sorrendjében hallhatók.
• Amikor a 11-edik (illetve ATRAC CD/MP3 CD
esetén a 6-odik) lemezen lévő műsorszámokat
jelöl meg könyvjelzővel, az elsőként lejátszott
CD-n található könyvjelzők törlődnek.
• Ha a készüléket minden áramforrástól
megfosztja, a memóriában tárolt összes
könyvjelző törlődik.
A leggyakrabban
lejátszott 10 műsorszám
lejátszása (Automatikusan
kiválasztott és rendezett lejátszás)
A CD-lejátszó automatikusan megjegyzi
a CD-ről leggyakrabban lejátszott
(legfeljebb) 10 műsorszámot, majd a
10-edik leggyakoribbal kezdve és a
leggyakoribb felé haladva
automatikusan lejátssza őket.
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v gomb
segítségével jelölje ki az „AUTO
RANKING” (automatikus kiválasztás és
rendezés) menüelemet, majd ennek
kiválasztásához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
A leggyakrabban
lejátszott műsorszámok
lejátszása véletlenszerű
sorrendben
(Automatikusan kiválasztott és
rendezett kevert lejátszás)
A CD-lejátszó megjegyzi a (legfeljebb) 32
leggyakrabban lejátszott műsorszámot, és
ezeket játssza le. Automatikusan kiválasztott
és rendezett kevert lejátszási mód esetén
ezeket a műsorszámokat a készülék
véletlenszerű sorrendben játssza le.
Megjegyzés
A készülék legfeljebb 10 CD-ről származó
lejátszott műsorszámokat jegyez meg,
függetlenül attól, hogy cserélt-e CD-t vagy sem.
Amikor a készülék a 11-edik CD-ről származó
műsorszámot kísérel meg megjegyezni, az
elsőként megjegyzett adatok törlődnek.
(PGM-lejátszás)
Legfeljebb 64 műsorszám lejátszási
sorrendje programozható be.
1
Amikor a készülék áll, hajtsa végre
„Lejátszási mód kiválasztása”
fejezet 1. és 2. lépését (lásd a 16.
oldalon), a V vagy a v gomb
segítségével jelölje ki a
„PROGRAM” menüelemet, majd
ennek kiválasztásához nyomja
meg a u/ENTER gombot.
2
A . vagy a > gomb
megnyomásával jelölje ki a kívánt
műsorszámot, majd a kijelölt
műsorszám kiválasztásához nyomja
meg a DISPLAY/MENU gombot.
Ekkor a műsorszám bekerül a
készülék memóriájába.
ATRAC CD és MP3 CD lejátszásakor
+ és
– gombbal csoportot is
a
kijelölhet.
[Audio CD] (Zenei CD)
01 <PGM01
Műsorszám Lejátszási sorrend
száma
[CD-TEXT] (CD-szöveg)
Műsorszám címe
Legene/e
01 <PGM01
Műsorszám száma
[ATRAC CD/MP3 CD]
For the Gree
01 Lovely
Lejátszási
sorrend
Fájlnév
(Folytatás)
19-HU
A lejátszás beállításai
Hajtsa végre „Lejátszási mód
kiválasztása” fejezet 1. és 2. lépését
(lásd a 16. oldalon), a V vagy a v
gomb segítségével jelölje ki a
„RANKING SHUF” (automatikus
kiválasztás és rendezés keverve)
menüelemet, majd ennek
kiválasztásához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
Műsorszámok lejátszása
a kívánt sorrendben
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben
3
4
1
A 2. lépést többször megismételve
a kívánt sorrendben válassza ki a
műsorszámokat.
A programozott lejátszás (PGM)
elindításához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
Mysterious
In Your Hou
2
A program ellenőrzése
Programozás közben:
A 4. lépés előtt nyomja meg többször
a DISPLAY/MENU gombot.
Megjegyzések
• A 3. lépésben a 64. műsorszám megadása
után az első kiválasztott műsorszám száma
(zenei CD esetén), illetve az első kiválasztott
fájl neve (ATRAC CD/MP3 CD esetén)
látható a kijelzőn.
• 64-nél több műsorszám megadása esetén
az elsőként megadott műsorszám vagy
műsorszámok törlésre kerülnek.
Csoportok,
műsorszámok/fájlok
megkeresése
Lejátszás közben a készülék V és v
gombjának segítségével gyorsan
megkereshet és lejátszhat egy adott
csoportot (csak ATRAC CD esetén) vagy
műsorszámot/fájlt.
20-HU
Lejátszás közben addig tartsa
lenyomva a V vagy a v gombot,
amíg meg nem jelenik a kereső
képernyő.
A
+ és
– gomb segítségével
jelölje ki a kívánt csoportot, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
Ekkor a készülék elkezdi a kijelölt
csoportban található fájlok
lejátszását (a lejátszás az első fájllal
kezdődik).
A kívánt műsorszám/fájl
kijelölése
1 Hajtsa végre a fenti 1. lépést, majd a
2
+ vagy a
– gomb segítségével
jelölje ki a kívánt csoportot.
A V és a v gomb segítségével jelölje
ki a kívánt műsorszámot/fájlt, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
Ekkor a készülék a kijelölt
műsorszámmal/fájllal kezdve
megkezdi a CD lejátszását.
Kilépés a keresésből
Nyomja meg a x gombot. Ha mintegy
legfeljebb 40 másodperc művelet nélkül
telik el, a kijelzőn ismét a legutóbbi
képernyőtartalom jelenik meg.
B Egyéb szolgáltatások
A hangzás beállítása
(Parametrikus hangszínszabályozás)
A hangzás a következő két módon
állítható be:
• egy gyári hangminta
kiválasztásával t „A kívánt
hangzásmód kiválasztása”
• a hangzás saját kezű beállításával t
„A hangzásmód testre szabása”
Minden egyes frekvenciatartomány
esetén 3 hullámmintából lehet
választani, és a kiválasztott hullámminta
hangerejét a lehetséges 7 szint
bármelyikére be lehet állítani.
A hangzásmód a kijelzőn megjelenő
hullám alakjával ellenőrizhető.
1
Hajtsa végre „A kívánt hangzásmód
kiválasztása” fejezet 1–3. lépéseit,
majd válassza a „CUSTOM” (egyéni)
menüelemet.
2
A frekvenciatartomány
kiválasztásához legalább 2
másodpercig tartsa lenyomva a
. vagy a > gombot.
A kijelölt frekvenciatartomány villog
a kijelzőn.
A kívánt hangzásmód kiválasztása
1 Nyomja le és tartsa lenyomva a
2
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő.
A V és a v gomb segítségével jelölje
ki a „SOUND” (hangzásmód)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER* gombot.
* A DISPLAY/MENU gombot és a u/
ENTER gombot egyaránt használhatja a
kijelölt beállítás érvényre juttatásához.
LOW MID HIGH
jelölje ki a kívánt hangzásmódot,
majd a kijelölt hangzásmód
kiválasztásához nyomja meg a u/
ENTER gombot.
Kijelzés
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Hangzás
Emberi hang számára; a
középső
frekvenciatartományba eső
hangokat emeli ki
Erőteljes hangzás, az alacsony
és magas frekvenciájú
hangokat emeli ki
Erőteljes hangzás, az
alacsony és magas
frekvenciájú hangokat még
jobban kiemeli, mint az
ACTIVE mód
Egyénileg beállított hangzás
A hangzásmód testre szabása
A hangzás a 3 frekvenciatartományba
(„LOW” (alacsony), „MID” (közép) és
„HIGH” (magas)) eső hangok
hangerejének beállításával módosítható.
3
A V és a v gomb segítségével
állítsa be a hangerőt, majd nyomja
meg többször a . vagy a >
gombot, hogy így kiválassza az
egyes frekvenciatartományokhoz
a memóriában tárolt 3-3
hullámforma valamelyikét.
LOW MID HIGH
A: Frekvenciatartomány
B: Hangerő
4
A 2. és 3. lépést megismételve
állítsa be szükség szerint a
további 2 frekvenciatartományt is.
5
A u/ENTER gombot megnyomva
tárolja a beállításokat.
(Folytatás)
21-HU
Egyéb szolgáltatások
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
A G-PROTECTION funkció a
„G-PRO 2” állásban a rázkódás
ellen fokozottabb védelmet biztosít,
mint az „G-PRO 1” állásban. Jó
minőségű CD-hangzás az „G-PRO
1” állással érhető el.
A hangzás beállítása
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a
– gombját.
A beállítási folyamat megszakítása
Nyomja meg a x gombot.
Megjegyzések
• Ha a CUSTOM értéket választja, akkor a
beállításoktól függően előfordulhat, hogy a
hang nagy hangerőnél eltorzul. Ilyen esetben
csökkentse a hangerőt.
• Előfordulhat, hogy a CUSTOM és más érték
választása esetén nem ugyanakkorának
érzékeli a hangerőt. Szükség szerint állítsa
be a hangerőt.
• Rádióhallgatáskor nem működik a
parametrikus hangszínszabályozás
(a hangzásmód beállítása).
A G-PROTECTION funkció
A G-PROTECTION funkció kiváló
védelmet biztosít a hangzásbeli ugrások
ellen akkor is, ha a készüléket mozgás
közben használja.
1
Amikor a készülék áll, nyomja le és
tartsa lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a MENU képernyő. A V vagy
a v gomb megnyomásával jelölje ki
az „OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
2
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a „GPROTECTION” (rázkódásvédelem)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
3
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az „GPRO 1” vagy a „G-PRO 2”
menüelemet, majd a kijelölt
elem kiválasztásához nyomja
meg a u/ENTER gombot.
Megjegyzés
A hangban ugrás fordulhat elő:
– ha a CD-lejátszót a megengedettnél
erősebb rázkódás éri,
– ha piszkos vagy karcos felületű CD-lemezt
játszik le,
– ha rossz minőségű írható/újraírható lemezt
(CD-R/CD-RW) játszik le, ha nem volt
tökéletes az eredeti felvételt készítő
eszköz vagy szoftver.
Hallása védelemében (AVLS)
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System–automatikus hangerő-korlátozó
rendszer) funkció korlátozza a maximális
a hangerőt, hogy így megóvja hallását.
1
Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő. A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
2
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„AVLS” (automatikus hangerőkorlátozás) menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
3
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az „ON”
(be) menüelemet, majd nyomja
meg a u/ENTER gombot.
Az AVLS funkció kikapcsolása
A fenti 1–3. lépéseket követve
módosítsa az AVLS funkció beállítását:
válassza az „OFF” (ki) értéket.
22-HU
A lejátszás automatikus
leállítása (OFF TIMER)
Beállítható, hogy a CD-lejátszó adott, 1
és 99 perc közötti idő elteltével
automatikusan leálljon. Amikor az
időzített leállítás aktív, kb. 5
másodpercenként felvillan az „ ”
szimbólum*.
* Csak az 1. és 2. képernyőn (15. oldal).
Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő. A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
2
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a
„TIMER” (időzítés) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
3
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a
„10 min*” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
* Ez a gyári beállítás. Ha módosítja az
értéket, a legutóbb beállított időtartam
jelenik meg.
4
A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki a kívánt, „01 min” és
„99 min” közötti időtartamot, majd a
beállított érték tárolásához nyomja
meg a u/ENTER gombot.
• Az időtartam növelése/
csökkentése 5 perccel:
Többször nyomja meg a V vagy a
v gombot.
• Az időtartam növelése/csökkentése
1 perccel:
Legalább 2 másodpercig tartsa
lenyomva a V vagy a v gombot.
A beállítási folyamat megszakítása
Nyomja meg a x gombot.
Az automatikus leállásig hátralévő idő
megjelenítése
Lejátszás közben hajtsa végre az 1–3.
lépéseket.
Az OFF TIMER funkció (automatikus
leállítás) kikapcsolása
Az OFF TIMER funkció kikapcsol:
• ha a fenti 1–3. lépéseket követve
módosítja az OFF TIMER funkció
beállítását: az „OFF” (ki) értéket
választja,
• amikor a rádiót hallgatja.
Gombzár (HOLD)
A véletlen gombnyomások elkerülése
érdekében a CD-lejátszón lezárhatja a
kezelőszerveket.
Tolja el a HOLD (lezárás) gombot a
nyíl irányában.
Ha be van kapcsolva a gombzár (HOLD)
funkció, akkor bármely gomb
megnyomására a „HOLD” üzenet villogni
kezd a kijelzőn.
A gombzár feloldása
Tolja el a HOLD gombot a nyíllal
ellentétes irányában.
23-HU
Egyéb szolgáltatások
1
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a
– gombot.
A hangjelzés kikapcsolása
A CD-lejátszó működése közben a
fejhallgatóból/fülhallgatóból hallható
hangjelzés kikapcsolható.
1
2
3
Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő. A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a
„BEEP” (hangjelzés) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„OFF” (ki) menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
A hangjelzés bekapcsolása
A fenti 1–3. lépéseket követve módosítsa
a BEEP hangjelzés beállítását: válassza
az „ON” (be) értéket.
24-HU
Műsorszámok
folyamatos lejátszása
(SEAMLESS) (Csak ATRAC CD esetén)
Élő koncertfelvétel stb. úgy is lejátszható,
hogy nincs szünet az egyes számok között.
1
Amikor a készülék áll, nyomja le
és tartsa lenyomva a DISPLAY/
MENU gombot, amíg a kijelzőn
meg nem jelenik a MENU
képernyő. A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER
gombot.
2
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a
„SEAMLESS” (szünet nélküli)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
3
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az „ON”
(be) menüelemet, majd nyomja
meg a u/ENTER gombot.
Megjegyzés
A műsor rögzítési módjától függően
esetleg előfordulhat, hogy a
műsorszámok nem folyamatosan, azaz
nem tökéletesen szünet nélkül követik
egymást.
B A rádió használata
Rádióhallgatás
URH (FM) és AM rádióadásokat hallgathat.
1
A rádió bekapcsolásához nyomja
meg a RADIO ON/BAND gombot.
2
Nyomja meg többször a RADIO
ON/BAND gombot, amíg a kívánt
sáv meg nem jelenik a kijelzőn.
A gomb többszöri megnyomására a
következőképpen változik a kijelzőn
olvasható üzenet:
Amerikai és kanadai típus:
B FM t AM t TV t WB
Más típusok:
3
B
FM t AM
A TUNE + és – gombok
segítségével válassza ki a kívánt
adót, majd állítsa be a hangerőt.
A rádió kikapcsolása
Egy állomás gyors behangolása
A 3. lépésben tartsa lenyomva a TUNE +
vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát
jelző számjegyek változni nem kezdenek
a kijelzőn. A készülék automatikusan
végigpásztázza a frekvenciákat, és
tisztán fogható állomásnál megáll.
Fejhallgató vagy fülhallgató
AM-adásnál fordítsa el magát a készüléket.
Megjegyzés
A fejhallgatót/fülhallgatót ne húzza ki a
CD-lejátszó i aljzatából. A fejhallgató/
fülhallgató kábele URH-antennaként szolgál.
Ha rossz minőségű az URH/TV/
WB-rádióadás (U, CA, E92 és
MX2* típus esetén)
1 Rádióhallgatás közben addig tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU gombot,
amíg a kijelző tartalma meg nem
változik.
>AVLS
LOCAL
2 A V és a v gomb segítségével jelölje
ki a „LOCAL” (helyi) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki az „ON” (be) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
* A vásárolt termék térségkódja a dobozon
lévő vonalkód-címke bal felső sarkában
található.
(Folytatás)
25-HU
A rádió használata
Nyomja meg a x•RADIO OFF gombot.
A vétel javítása
URH-adásnál egyenesítse ki a
fejhallgató/fülhallgató kábelét.
Rádióhallgatás
Ha rossz minőségű az URHrádióadás (CED, CEK, EE1, E13,
AU2 és E13/2* típus esetén)
1 Rádióhallgatás közben addig tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU gombot,
amíg a kijelző tartalma meg nem
változik.
>AVLS
MONO
2 A V és a v gomb segítségével jelölje
ki a „MONO” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki az „ON” (be) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
Ekkor a zaj csökkenni fog, de a rádió
monóban fog szólni.
* A vásárolt termék térségkódja a dobozon
lévő vonalkód-címke bal felső sarkában
található.
A rádió automatikus kikapcsolása
Beállítható, hogy a rádió adott 10 és 99
perc közötti időtartam múltán
automatikusan kikapcsoljon. Az
időtartam 10 perces lépésekben
állítható. Amikor az időzített kikapcsolás
aktív, kb. 5 másodpercenként felvillan a
„ ” szimbólum.
1 Rádióhallgatás közben addig tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU gombot,
amíg a kijelző tartalma meg nem
változik.
2 A V és a v gomb segítségével jelölje
ki a „TIMER” (időzítés) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki a kívánt „10” és „99” közötti
időtartamot, majd a beállított érték
tárolásához nyomja meg a u/ENTER
gombot.
A rádió automatikus kikapcsolásáig
még hátralévő idő megjelenítése
Lejátszás közben hajtsa végre az 1–2.
lépéseket.
Hallása védelmében
Az AVLS (Automatic Volume Limiter
System – automatikus hangerőkorlátozó rendszer) funkció korlátozza a
maximális hangerőt, hogy így megóvja
hallását.
1 Rádióhallgatás közben addig tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU gombot,
amíg a kijelző tartalma meg nem
változik.
2 A V és a v gomb segítségével jelölje
ki az „AVLS” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki az „ON” (be) menüelemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
Az AVLS funkció kikapcsolása
A fenti 1–3. lépéseket követve
módosítsa az AVLS funkció beállítását:
válassza az „OFF” (ki) értéket.
26-HU
Az OFF TIMER funkció kikapcsolása
A rádió OFF TIMER funkciója kikapcsol:
• ha a fenti 1–3. lépéseket követve
módosítja az OFF TIMER funkció
beállítását: az „OFF” (ki) értéket
választja,
• ha kikapcsolja a rádiót,
• ha elindítja a CD-lejátszást.
Ha a rádiót elemről működteti
Amikor a külső tápegység dugaszát a
CD-lejátszó CD IN 4.5 V bemenetéhez
csatlakoztatja, a készülék kikapcsol. A
bekapcsoláshoz nyomja meg a RADIO
ON/BAND gombot.
Rádióállomások
programozása
5
A megtalált állomás tárolásához
nyomja meg a DISPLAY/MENU
gombot, amikor az állomáshely
száma még villog a kijelzőn.
Ezzel a megtalált állomás a villogó
számú állomáshelyre kerül, a
készülék pedig a következő állomás
megkereséséhez fog hozzá. Ha a
3 másodperc alatt nem nyomja meg
a DISPLAY/MENU gombot, a
készülék nem tárolja a megtalált
állomást, hanem hozzáfog a
következő állomás megkereséséhez.
6
Addig ismételje a 5. lépést, amíg
az összes fogható állomást be
nem állította.
Ha egy állomáshelyen már tárolt egy
állomást, az újonnan hozzárendelt
állomás a korábbi helyébe lép.
Az amerikai és kanadai típus esetén
legfeljebb 51 rádióállomás állítható be:
7 a TV, 4 a WB, 30 az URH és 10 az AM
sávra; más típusok esetén legfeljebb 40
rádióállomás állítható be: 30 az URH és
10 az AM sávra.
1
A rádió bekapcsolásához nyomja
meg a RADIO ON/BAND gombot.
2
A RADIO ON/BAND gomb
segítségével válassza ki a kívánt
sávot.
3
Legalább 2 másodpercig tartsa
lenyomva a MEMORY gombot.
Ekkor villogni kezd az állomáshely
száma a kijelzőn.
Rádióállomások kézi beállítása
FM 01
87.50 MHz
Legalább 2 másodpercig tartsa
lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot.
A készülék a kis frekvenciáktól
kezdve végigpásztázza az
állomásokat, és minden egyes
megtalált állomásnál mintegy
3 másodpercre megáll.
FM 01
87.50 MHz
Ettől a lépéstől kezdve az egyes
műveleteket az előző befejezésétől
számított 30 másodpercen belül
kezdje meg. Ha úgy telik el
30 másodperc, hogy nem tesz
semmit, a kijelzőn az állomáshely
száma abbahagyja a villogást,
jelezve, hogy a CD-lejátszó kilépett a
programozási üzemmódból. Ilyen
esetben kezdje az eljárást újra a 3.
lépéstől.
(Folytatás)
27-HU
A rádió használata
4
1 A rádió bekapcsolásához nyomja
meg a RADIO ON/BAND gombot.
2 A RADIO ON/BAND gomb
segítségével válassza ki a kívánt
sávot.
3 Nyomja le és addig tartsa lenyomva a
MEMORY gombot, amíg az
állomáshely száma villogni nem kezd
a kijelzőn.
Rádióállomások programozása
4 Miközben a kijelzőn villog az
állomáshely száma, a . és >
gombok segítségével válassza ki a
kívánt állomáshely számát.
5 Miközben a kijelzőn villog az
állomáshely száma, a TUNE + és –
gombok segítségével válassza ki a
kívánt adót.
6 Nyomja meg a DISPLAY/MENU
gombot.
A rádióadó sikeres beállítását a
készülék hangjelzéssel jelzi. Az új adó
a régi helyére kerül.
Az állomáshely száma eggyel
növekszik, a készülék pedig
programozási üzemmódba kerül.
7 Ha egyazon sávon belül kíván adókat
beprogramozni, ismételje meg a 4–6.
lépéseket. Ha egy másik hullámsávon
található rádióadókat kíván beállítani,
akkor a MEMORY gombot lenyomva
tartva lépjen ki a programozási
üzemmódból. Majd miután az
állomáshely száma már nem villog a
kijelzőn, ismét hajtsa végre a 2–6.
lépéseket.
Kilépés a programozási üzemmódból
Amikor bekapcsolja a rádiót, az alábbi
eljárások bármelyikével kiléphet a
programozási üzemmódból. A
beprogramozott állomások a CDlejátszó memóriájában tárolva
megmaradnak.
• Tartsa lenyomva a MEMORY gombot,
amíg az állomáshely száma abba nem
hagyja a villogást.
• Egyetlen gombot se nyomjon meg
30 másodpercig. Az állomáshely
száma abbahagyja a villogást.
• Nyomja meg a u gombot. Ekkor a
CD-lejátszó kompaktlemez-lejátszó
üzemmódba kerül.
• Nyomja meg a x•RADIO OFF gombot.
Ezzel kikapcsolja a rádiót.
28-HU
A programozott állomások törlése
1 Amikor a rádió ki van kapcsolva és a
lejátszás is áll, nyomja le és addig
tartsa lenyomva a DISPLAY/MENU
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a MENU képernyő.
2 A V és a v gomb segítségével jelölje
ki az „OPTION” menüelemet, majd
nyomja meg a u/ENTER gombot.
3 A V vagy a v gomb megnyomásával
jelölje ki a „TUNER PRESET”
(rádióállomások programozása)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a
„Clear?” (programok törlése) üzenet.
Ha megnyomja a u/ENTER gombot,
az összes programozott állomást
kitörli.
Programozott
rádióállomások hallgatása
A . és > gombok segítségével
egyszerűen a kívánt állomásra
hangolhat.
1
A RADIO ON/BAND gomb
segítségével válassza ki a kívánt
sávot.
2
A . és a > gomb
segítségével válassza ki a kívánt
tárolt állomást.
A hangolási lépésköz
módosítása (nem európai
típusok esetén)
Ha a CD-lejátszót külföldön használja, a
menü segítségével szükség esetén
változtassa meg az AM sáv hangolási
lépésközét.
9 kHz-re: Ázsiában és Európában
10 kHz-re: az USA-ban, Kanadában és
Dél-Amerikában
Ezt a módosítást a következőképp
hajthatja végre, amikor a rádió ki van
kapcsolva és a lejátszás is áll.
Nyomja le és tartsa lenyomva a
DISPLAY/MENU gombot, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU
képernyő.
2
A V és a v gomb segítségével
jelölje ki az „OPTION”
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
3
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki az
„AM STEP” (AM lépésköz)
menüelemet, majd nyomja meg a
u/ENTER gombot.
4
A V vagy a v gomb
megnyomásával jelölje ki a
„9 kHz” vagy a „10 kHz” elemet,
majd nyomja meg a u/ENTER
gombot.
A rádió használata
1
Megjegyzés
A hangolási lépésköz megváltoztatása után a
programozott rádióállomásokat újra be kell
programozni.
29-HU
B Áramforrás csatlakoztatása
Szárazelem használata
A CD-lejátszóhoz csak a következő
típusú szárazelemet használja:
• LR6-os (AA méretű) alkáli elem
Az egyes elemfajták élettartamát a
„Műszaki adatok” című fejezet ismerteti.
Megjegyzés
Szárazelem használatakor győződjék meg
arról, hogy a hálózati adaptert kihúzta.
1
Az OPEN gomb eltolásával nyissa
fel a CD-lejátszó fedelét, majd a
készülék belsejében nyissa fel az
elemtartó fedelét.
Mikor kell kicserélni az elemeket
A kijelzőn ellenőrizheti az elemek
pillanatnyi energiaszintjét.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Sípoló hang.
Ha az elemek lemerültek, mindkettőt
cserélje ki újra.
Megjegyzések
• Az
kijelző az elem töltöttségi állapotát
hozzávetőleges pontossággal mutatja. Egy
szegmens nem minden esetben a töltés egy
negyedét jelenti.
• A működési körülményektől függően az
jel több vagy kevesebb szegmense
jelenhet meg.
A szárazelem eltávolítása
Az alábbi ábrának megfelelően távolítsa
el az elemeket.
2
Helyezzen be két LR6 (AA méretű)
alkáli elemet ügyelve arra, hogy a
3 jelzések az elemtartón belüli
feliratok felé mutassanak, majd
pattintsa helyére a fedelet.
Az elemtartó fedelének
visszahelyezése
Ha az elemtartó fedele a készülék
elejtése vagy más külső behatás miatt
leesne, az alábbi ábrán látható módon
illesztheti vissza.
Először az elem #
végét illessze be
(mindkét elem esetén).
30-HU
Megjegyzések az
áramforrással kapcsolatban
Ha a CD-lejátszót sokáig nem használja,
távolítson el belőle minden áramforrást.
A hálózati adapterrel
kapcsolatban
• Csak a csomagban mellékelt hálózati
adaptert használja. Ha a csomagban
nem található hálózati adapter, akkor
AC-E45HG típusú hálózati adaptert
használjon. Ne használjon más
hálózati adaptert, mivel az
meghibásodást idézhet elő.
A csatlakozódugó polaritása
• Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati
adaptert.
• A hálózati adaptert egy könnyen
elérhető konnektorba csatlakoztassa.
Ha netán rendellenes működést
észlelne a hálózati adapternél, azonnal
húzza ki a fali csatlakozóaljzatból.
Áramforrás csatlakoztatása
Megjegyzések a szárazelemekkel
kapcsolatban
• Ne dobja az elemeket tűzbe.
• Ne hordja az elemeket fémpénzekkel
vagy egyéb fémtárgyakkal együtt. Az
elemek pólusait a fémdarabok
összezárhatják, és ettől hő keletkezhet.
• Ne keverjen régi elemeket újakkal.
• Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
• Ha az elemeket hosszú ideig nem
használja, távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, törölje ki az
elemtartót, majd helyezzen be új
elemeket. Ha a folyadék bőrfelületre
került, azt bő vízzel öblítse le.
31-HU
B Kiegészítő információk
Menürendszer
Nyomja le és addig tartsa lenyomva a CD-lejátszó DISPLAY/MENU gombját, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a MENU képernyő, majd a V és a v gomb segítségével jelölje
ki a kívánt menüpontot.
MENU
>REPEAT
Ha vissza kíván térni az előző képernyőhöz, nyomja meg a
– gombot*1.
A beállítási folyamat megszakításához nyomja meg a x gombot.
A z jellel megjelölt értékek a gyári beállítások.
A lejátszás beállításai (oldalszám)
Műsorszámok ismételt lejátszása (16)
Normál lejátszás
A kijelölt csoportban található összes fájl
lejátszása (16)
Egyetlen műsorszám lejátszása (17)
Műsorszámok lejátszása véletlenszerű
sorrendben (17)
A kijelölt csoportban található összes fájl
lejátszása véletlenszerű sorrendben (17)
A kedvenc műsorszámok megjelölése
könyvjelzővel, és a megjelölt műsorszámok
lejátszása (18)
Kedvenc műsorszámlistájának
lejátszása (17)
A leggyakrabban lejátszott 10 műsorszám
lejátszása (18)
A leggyakrabban lejátszott műsorszámok
lejátszása véletlenszerü sorrendben (19)
Műsorszámok lejátszása a kívánt
sorrendben (19)
Menü 1
REPEAT
PLAY MODE
PLAY MODE
Menü 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
PLAY MODE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY LIST*4
PLAY MODE
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
*1 Ha nem látszik a „PGM” üzenet.
*2 Csak ATRAC CD/MP3 CD esetén
*3 Csak akkor, ha van könyvjelzővel megjelölt műsorszám/fájl
*4 Csak MP3 formátumú műsorszámlista (m3u) esetén
*5 Ez akkor állítható be, amikor a készülék áll.
32-HU
,
Menürendszer
A hangzás beállításai (oldalszám)
A hangzásmód beállítása (21.)
1. Menü , 2. Menü
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
3. Menü
—
Különféle funkciók beállítása (oldalszám)
A hangugrás kiküszöbölése (22.)
1. Menü , 2. Menü
,
OPTION
G-PROTECTION*1
3. Menü
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*2
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
Hallásvédelem (22.)
OPTION
AVLS
Lejátszás automatikus leállítása (23.)
OPTION
TIMER
A hangjelzés kikapcsolása (24.)
OPTION
BEEP
Műsorszámok folyamatos
lejátszása (24.)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Kikapcsolt rádió esetén
1. Menü , 2. Menü
végrehajtható beállítások (oldalszám)
A hangolási lépésköz módosítása (29.) OPTION
AM STEP
Az összes beprogramozott állomás
törlése (28.)
OPTION
,
TUNER PRESET
3. Menü
9 kHz*4
10 kHz
Clear?
*1 Ez akkor állítható be, amikor a készülék áll.
*2 Ez a gyári beállítás. Ha módosítja az értéket, a legutóbb beállított időtartam jelenik meg.
*3 Csak ATRAC CD esetén
*4 Az gyári beállítás attól függ, mely térségben vásárolta a készüléket.
Kiegészítő információk
33-HU
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszó belsejébe, azonnal
húzza ki a hálózati adaptert a hálózati
csatlakozóaljzatból, és a további
működtetés előtt ellenőriztesse a
készüléket szakemberrel.
• Ne helyezzen semmiféle idegen
tárgyat a DC IN 4.5 V (külső
áramellátás) csatlakozóaljzatba.
A lejátszóval kapcsolatban
• A lejátszó lencséjét tartsa tisztán, ne
érintse meg. Ha hozzáér, a lencse
megsérülhet, és a lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a
készülékre. A lejátszó és a CD-lemez
is megsérülhet.
• Ne helyezze a készüléket hőforrás
közelébe, vagy olyan helyre, ahol
közvetlen napfény, homok, nedvesség,
eső vagy hirtelen mechanikai behatás
érheti. Ne hagyja a lejátszót ferde vagy
billegő felületen, vagy felhúzott ablakú
gépkocsiban.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz a
rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki vagy helyezze távolabb a
rádió-, illetve televíziókészüléktől.
• Nem szabványos alakú lemezek (pl.
szív, négyzet, csillag) nem játszhatók
le a készülékkel. Ezek a lemezek
károsíthatják a készüléket. Ne
használjon ilyen lemezeket.
A CD-lemez kezelésével
kapcsolatban
• A CD-lemezt – tisztán tartása
érdekében – csak a széleinél fogja
meg. Ne érintse a felületét.
34-HU
• Ne ragasszon papírt vagy
ragasztószalagot a CD-lemezre.
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napfény vagy hőforrás, például forró
levegőt fúvó berendezés hatásának.
Ne hagyja a CD-lemezt napon parkoló
autóban.
A fülhallgatóval/fejhallgatóval
kapcsolatban
Biztonság az úton
Ne használjon fülhallgatót/fejhallgatót
autóvezetés, kerékpározás és motorizált
jármű vezetése, kezelése közben. Ez
balesetet okozhat, és néhány helyen
tiltott is. Potenciális veszélyt jelent a séta
közben fejhallgatón keresztül nagy
hangerővel történő zenehallgatás is,
különösen gyalogátkelőhelyen.
Potenciálisan veszélyes helyzetekben
különös figyelemmel járjon el, vagy
szüneteltesse a készülék használatát.
A hallása védelmében
Kerülje a fejhallgatón/fülhallgatón
keresztül nagy hangerővel történő
zenehallgatást. A hallásszakértők óva
intenek a folyamatos hangos, hosszan
tartó zenehallgatástól. Ha elkezd
csengeni a füle, halkítsa le a készüléket,
vagy szüneteltesse a készülék
használatát.
Odafigyelés másokra
Tartsa a hangerőt mérsékelt szinten. Így
meghallhatja a környezeti zajokat, és
figyelemmel tud lenni az Önt körülvevő
embertársaira is.
Karbantartás
A készülékház tisztítása
Használjon vízzel vagy enyhe
tisztítószer-oldattal benedvesített puha
ruhadarabot. Ne használjon alkoholt,
benzint, hígítót.
Hibaelhárítás
Ha a probléma még az alábbi ellenőrzése után is fennáll, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Sony márkakereskedővel.
CD-lejátszó
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A hangerő nem
növelhető a VOL+ gomb
ismételt megnyomásával
sem.
Nincs hang, vagy csak
zaj hallatszik.
c Az AVLS értéke „ON”. Állítsa „OFF” (ki) értékre. (22. oldal)
Bizonyos fájlok nem
játszhatók le.
Szárazelemek
használatakor rövid a
lejátszási idő.
A kijelzőn a „Lo batt”
üzenet jelenik meg. A
CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
A kijelzőn a „HI dc In”
üzenet jelenik meg.
A CD-lemezt nem lehet
lejátszani vagy a „No
disc” (nincs lemez)
üzenet jelenik meg a
kijelzőn, pedig van lemez
a készülékben.
c Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a fejhallgató/
fülhallgató. (13. oldal)
c A csatlakozók elszennyeződtek. A fejhallgató/fülhallgató
csatlakozóit rendszeresen tisztítsa meg száraz, puha ruhával.
c Olyan fájlokat kísérelt meg lejátszani, amelyeket nem ezzel
a készülékkel lejátszható formátumban mentettek. (6. oldal)
c Ne mangán, hanem alkáli elemet használjon. (30. oldal)
c Cseréje ki az elemeket új LR6 (AA méretű – ceruza)
elemekre. (30. oldal)
c Cseréje ki az elemeket új LR6 (AA méretű – ceruza)
elemekre. (30. oldal)
(Folytatás)
35-HU
Kiegészítő információk
c A mellékeltnél, illetve az ajánlottnál erősebb hálózati
adaptert használ. Csak a mellékelt hálózati adaptert, ill. a
„Kiegészítő tartozékok” fejezetben javasolt szivargyújtókábelt használja. (38. oldal)
c A CD-lemez piszkos vagy hibás.
c Ellenőrizze, hogy a készülékben a CD-lemez címkéje felül
van-e. (13. oldal)
c Páralecsapódás történt.
Várjon néhány órát, és hagyja, hogy a készülék kiszáradjon.
c Erősen zárja be az elemtartó fedelét. (30. oldal)
c Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő állásban tette-e be.
(30. oldal)
c Erősen dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba. (13.
oldal)
c Miután a hálózati adaptert már legalább egy másodperce
csatlakoztatta, nyomja meg a u/ENTER gombot.
c A CD-R/RW lemez üres.
c Nem megfelelő a CD-R/RW lemez minősége, nem tökéletes
a CD-író eszköz, illetve a szoftver.
Hibaelhárítás
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
Amikor megnyom egy
gombot, a kijelzőn
villogni kezd a „HOLD”
(gombzár) üzenet, és a
CD-lemezt nem lehet
lejátszani.
A lejátszás onnan
kezdődik, ahol legutóbb
abbahagyta. (folytatás
funkció)
c A gombok le vannak zárva. Tolja vissza a HOLD kapcsolót.
(23. oldal)
Surrogó hang hallható.
ATRAC és MP3 CDlemez lejátszásakor a
lemez nem forog, bár a
hangot rendesen lehet
hallani.
Miután megnyomta a
u/ENTER gombot vagy
lezárta a CD-lejátszó
fedelét, a kijelzőn a „NO
FILE” (nincs fájl) üzenet
jelenik meg.
Amikor lezárja a CDlejátszó fedelét, a CD
forogni kezd.
Az LCD kijelző nehezen
látható és lassú.
A lejátszás váratlanul
leállt.
Kikapcsolt az OFF
TIMER funkció.
c Működik a folytatás funkció. Ha az első műsorszámtól
kezdve kívánja indítani a lejátszást, állítsa le a lejátszást,
majd nyomja le és tartsa lenyomva a u/ENTER gombot,
amíg az első műsorszám el nem kezdődik, vagy nyissa fel a
CD-lejátszó fedelét. Azt is megteheti, hogy eltávolít minden
áramforrást, majd ismét beteszi az elemeket, ill.
csatlakoztatja a hálózati adaptert. (13., 14., 30. oldal)
c Erősen zárja be az elemtartó fedelét. (30. oldal)
c ATRAC és MP3 CD-k lejátszásakor a készülék a lemez
forgásának leállításával takarékoskodik az energiával. Ez
nem hiba.
c A CD-n nincs ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 fájl.
c A használt írható-ujraírható CD-ről törölték az adatokat.
c A CD-lemez piszkos.
c A készülék a CD-n található adatokat olvassa. Ez nem hiba.
c A CD-lejátszót nagyon meleg (40°C feletti) vagy nagyon
hideg (0°C alatti) hőmérsékleten használja.
Szobahőmérsékleten a kijelző ismét a szokásos módon fog
működni.
c Be van kapcsolva az OFF TIMER funkció (időzített leállítás).
Állítsa „OFF” értékre (azaz kapcsolja ki).
c A CD-lejátszás OFF TIMER (automatikus leállítás) funkciója
kikapcsol, amint rádióhallgatásra vált át.
A rádió OFF TIMER (időzített kikapcsolás) funkciója
kikapcsol, amint elindítja egy CD lejátszását.
Rádió
Hibajelenség
A hiba oka és/vagy elhárítása
A hang gyenge vagy
rossz minőségű.
c Cseréje ki az elemeket új LR6 (AA méretű – ceruza)
elemekre. (30. oldal)
c Vigye távolabb a CD-lejátszót más elektronikus készüléktől
(televíziótól, számítógéptől stb.).
c A hálózati adaptert vigye távolabb a készüléktől.
36-HU
Műszaki adatok
CD-lejátszó
Rendszer
Compact disc digital audio system
(kompakt lemezes digitális)
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 770–800 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A átalakítás
1 bites, kvarcvezérelt
Frekvenciaátvitel
20–20 000 Hz
+1
–2 dB
(JEITA alapján mérve)
Kimenet (4,5 V bemeneti szintnél)
Fülhallgató (sztereó minicsatlakozó)
Kb. 5 mW + kb. 5 mW 16 Ω-nál
(Kb. 1,5 mW + kb. 1,5 mW 16 Ω-nál)*
z U, CA* típus
• 9 kHz-es lépésköz esetén:
TV: 2–13 csatorna
WB (weather band – időjárás-jelentés):
1–7 csatorna
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 710 kHz
• 10 kHz-es lépésköz esetén:
TV: 2–13 csatorna
WB (weather band – időjárás-jelentés):
1–7 csatorna
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
* A vásárolt termék térségkódja a dobozon
található vonalkód-címke bal felső sarkában
található.
Antenna
URH: Fejhallgató/fülhallgató kábele
AM: Beépített ferritantenna
Általános adatok
Áramellátás
Rádió
• Két LR6-os (AA méretű) alkáli elem: 1,5 V
egyenáram × 2
• Hálózati adapter (DC IN 4,5 V aljzat):
220 V, 50 Hz (kínai típus)
120 V, 60 Hz (mexikói típus)
Frekvenciatartomány
Az elemek élettartama*1 (órákban)
*Csak az európai típusok esetén
z CED, CEK, EE1* típus
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
z E13/2, E92* típus
z AU2, E13* típus
• 9 kHz-es lépésköz esetén:
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
• 10 kHz-es lépésköz esetén:
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
Két Sony LR6-os (SG) (japán gyártmányú)
alkáli elem használata esetén
Zenei CD
ATRAC CD*2
MP3 CD*3
RADIO ON
G-PROTECTION
„G-PRO 1” „G-PRO 2”
50
45
80
80
62
62
75
*1 Az érték mérése az JEITA szabvány szerint
történt (JEITA: Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
*2 48 kbps átviteli sebességű felvétel esetén
*3 128 kbps átviteli sebességű felvétel esetén
(Folytatás)
37-HU
Kiegészítő információk
• 9 kHz-es lépésköz esetén:
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 710 kHz
• 10 kHz-es lépésköz esetén:
URH: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
A CD-lejátszót vízszintes, stabil felületen
működtetve.
Ha a SOUND hangzásmód értéke „OFF”.
A lejátszási idő a CD-lejátszó funkcióinak
használatától is függ.
Műszaki adatok
Kiegészítő tartozékok
Üzemi hőmérséklet
Hálózati adapter*1
AC-E45HG
Aktív hangszórórendszer SRS-Z1
SRS-Z30
Szivargyújtókábel*2
DCC-E345
Szivargyújtókábel autós csatlakozó készlettel*2
DCC-E34CP
Autós csatlakozó készlet*2 CPA-9C
Átjátszókábel
RK-G129
RK-G136
Fülhallgató (Franciaország kivételével)
MDR-E818LP
MDR-J10
Fülhallgató (Franciaországban)
MDR-E808LP
5°C–35°C
Méretek (sz/m/h) (kihúzható részek és
vezérlőeszközök nélkül)
Kb. 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Kb. 195 g
Szabadalmak az USA-ban és más
országokban a Dolby Laboratories
licencével.
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
*1 A hálózati adapter műszaki adatai
térségenként változnak. A hálózati adapter
megvásárlása előtt tudja meg, hogy ott,
ahol az adaptert használni kívánja, mekkora
a hálózati feszültség és milyen alakú a
csatlakozódugó.
*2 Amikor ezeket a tartozékokat használja,
előfordulhat, hogy a rádióadások vétele
zajos lesz. Javasoljuk, hogy ezeket a
tartozékokat csak CD-lejátszáskor
használja.
Előfordulhat, hogy márkakereskedőjénél nem
kapható minden a felsorolt tartozékok közül.
Kérdezze meg márkakereskedőjét, hogy mely
tartozékok vannak forgalomban az Ön
országában/térségében.
38-HU
Kiegészítő információk
39-HU
Bнимaниe
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния
или поpaжeния элeктpичecким
током нe допycкaйтe попaдaния
aппapaтa под дождь и бepeгитe
eго от cыpоcти.
Не разрешается устанавливать
аппарат в закрытом месте, в том
числе в книжном шкафу и стенке.
Во избежание пожара нельзя
закрывать вентиляционное отверстие
аппарата газетой, скатертью, шторой
или т.п. Также нельзя ставить
зажженную свечу на аппарат.
Во избежание пожара и поражения
электрическим током нельзя ставить
вазу и др. посуду, наполненную водой,
на аппарат.
B нeкотоpыx cтpaнax ликвидaция
бaтapeeк, иcпользyeмыx для питaния
дaнного aппapaтa, оcобо
оговapивaeтcя зaконодaтeльcтвом.
По дaнномy вопpоcy обpaтитecь в
мecтныe оpгaны влacти.
ПPEДУПPEЖДEHИE
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE ИMEET
MECTO HEBИДИMOE ИЗЛУЧEHИE
ЛAЗEPA
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE ИMEET
MECTO HEBИДИMOE ИЗЛУЧEHИE
ЛAЗEPA КЛACCA 1M
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
Mapкиpовкa CE являeтcя
дeйcтвитeльной только для тex cтpaн,
гдe онa имeeт юpидичecкyю cилy. B
оcновном это кacaeтcя cтpaн
eвpопeйcкой экономичecкой зоны
EEA.
2-RU
Для покyпaтeлeй в Pоccии
Этот знaк отноcитcя только
к aдaптepy пepeмeнного
токa.
Поpтaтивный пpоигpывaтeль компaктдиcков
Сделaно в Maлaйзии
ATRAC3plus и ATRAC3 являютcя
товapными знaкaми коpпоpaции Sony.
Coдepжaниe
Bоcпользyйтecь
пpeимyщecтвaми ATRAC CD
Walkman!
Myзыкaльныe иcточники,
воcпpоизводимыe этим
пpоигpывaтeлeм компaкт-диcков ...... 6
ATRAC3plus и ATRAC3 ............................ 7
MP3 ........................................................... 7
Cтpyктypa фaйлов ATRAC3plus/ATRAC3
и MP3 .................................................... 8
Haчaло paботы
Пpовepкa комплeктaции ...................... 10
Mecтонaxождeниe оpгaнов
yпpaвлeния ........................................ 11
Bоcпpоизвeдeниe компaкт-диcкa
1. Уcтaновкa компaкт-диcкa. ............... 13
2. Подключeниe пpоигpывaтeля. ......... 13
3. Haчaло воcпpоизвeдeния
компaкт-диcкa. .................................. 13
Peжимы воcпpоизвeдeния
Повтоpноe воcпpоизвeдeниe
композиций (повтоp
воcпpоизвeдeния) ............................. 16
Bоcпpоизвeдeниe вcex фaйлов в
выбpaнной гpyппe
(воcпpоизвeдeниe гpyппы) (только для
компaкт-диcкa ATRAC/компaкт-диcкa
MP3) ................................................... 16
Bоcпpоизвeдeниe одной композиции .... 17
Bоcпpоизвeдeниe композиций в
cлyчaйном поpядкe (пepeтacовaнноe
воcпpоизвeдeниe) ............................. 17
Bоcпpоизвeдeниe вcex фaйлов в
выбpaнной гpyппe в cлyчaйном
поpядкe (пepeтacовaнноe
воcпpоизвeдeниe гpyппы) (только
компaкт-диcк ATRAC/компaкт-диcк
MP3) ................................................... 17
Bоcпpоизвeдeниe любимыx cпиcков
воcпpоизвeдeния (воcпpоизвeдeниe
cпиcков воcпpоизвeдeния m3u)
(только компaкт-диcки MP3) ............ 17
Bоcпpоизвeдeниe любимыx композиций
пyтeм добaвлeния зaклaдок
(воcпpоизвeдeниe композиции c
зaклaдкaми) ...................................... 18
Bоcпpоизвeдeниe 10 нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций
(воcпpоизвeдeниe c aвтомaтичecким
yпоpядочивaниeм) ............................ 18
Bоcпpоизвeдeниe нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций в
cлyчaйной поcлeдовaтeльноcти
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe c
aвтомaтичecким yпоpядочивaниeм) ... 19
Bоcпpоизвeдeниe композиций в
излюблeнной поcлeдовaтeльноcти
(peжим PGM) ..................................... 19
Поиcк гpyпп или композиций/фaйлов ... 20
Фyнкции
Hacтpойкa кaчecтвa звyчaния
(Пapaмeтpичecкий эквaлaйзep) ...... 21
Фyнкция G-PROTECTION ..................... 22
Пpeдотвpaщeниe повpeждeний cлyxa
(AVLS) ................................................. 22
Aвтомaтичecкaя оcтaновкa
воcпpоизвeдeния (OFF TIMER) ........ 23
Блокиpовкa оpгaнов yпpaвлeния (HOLD) ... 23
Oтключeниe звyкового cигнaлa ........... 24
Heпpepывноe воcпpоизвeдeниe
композиций (SEAMLESS) (только для
компaкт-диcков ATRAC) ................... 24
Иcпользовaниe paдио
Пpоcлyшивaниe paдиопepeдaч ............ 25
Пpeдвapитeльнaя нacтpойкa
paдиоcтaнций .................................... 27
Пpоcлyшивaниe зaпpогpaммиpовaнныx
paдиоcтaнций .................................... 28
Измeнeниe шaгa нacтpойки (кpомe
модeлeй, поcтaвляeмыx в Eвpопy) ... 29
Подключeниe иcточникa питaния
Иcпользовaниe обычныx (cyxиx)
бaтapeeк ............................................ 30
Иcточник питaния ................................. 31
Дополнитeльнaя инфоpмaция
Cпиcок мeню ......................................... 32
Mepы пpeдоcтоpожноcти ..................... 34
Уxод зa aппapaтом ................................ 34
Caмоcтоятeльноe ycтpaнeниe нeполaдок ... 35
Texничecкиe xapaктepиcтики ............... 37
Дополнитeльныe пpинaдлeжноcти ...... 38
3-RU
RU
Bоcпользyйтecь пpeимyщecтвaми ATRAC CD Walkman!
Блaгодapим вac зa пpиобpeтeниe ycтpойcтвa D-NF400/NF401. Этот пpоигpывaтeль
компaкт-диcков Walkman нaзывaeтcя “ATRAC CD Walkman”, потомy что нa нeм
можно пpоcлyшивaть “компaкт-диcки ATRAC”.
Mожно cоздaть cвой cобcтвeнный компaкт-диcк
ATRAC CD. Это очeнь пpоcто.
Кaк пользовaтьcя пpогpaммой SonicStage
Cм. пpилaгaeмyю бpошюpy “SonicStage”.
1
Уcтaновкa
Уcтaновитe пpилaгaeмоe
пpогpaммноe обecпeчeниe
“SonicStage”.
2
Хpaнeниe и зaпиcь
Mожно cоxpaнить мyзыкaльныe дaнныe,
импоpтиpовaнныe c ayдио компaкт-диcков
или мyзыкaльныx фaйлов, нa компьютepe,
выбpaть любимыe доpожки и зaпиcaть
cобcтвeнныe компaкт-диcки.
Ayдио компaкт-диcки
,
Myзыкaльныe фaйлы*
* Фaйлы в фоpмaтe MP3 или WAV
4-RU
Что тaкоe компaкт-диcк ATRAC?
* Когдa общee вpeмя зaпиcи одного компaкт-диcкa (aльбомa) cоcтaвляeт пpиблизитeльно
60 минyт, a зaпиcь выполняeтcя нa диcкe CD-R/RW объeмом 700 MБ пpи 48 кбит/c в
фоpмaтe ATRAC3plus.
Что тaкоe фоpмaт ATRAC3plus/ATRAC3?
Cм. cтp. 7 - 9 этого pyководcтвa.
3
Ayдиодaнныe бyдyт
пpeобpaзовaны в фоpмaт
ATRAC3plus/ATRAC3 c
помощью SonicStage.
,
Пpоcлyшивaниe
Cобcтвeнныe компaкт-диcки
ATRAC можно пpоcлyшивaть нa
пpоигpывaтeлe ATRAC CD
Walkman.
ATRAC CD
Ha пpоигpывaтeлe компaкт-диcков
CD Walkman можно тaкжe
пpоcлyшивaть ayдио компaктдиcки.
5-RU
Bоcпользyйтecь пpeимyщecтвaми ATRAC CD Walkman!
Компaкт-диcк ATRAC - это компaкт-диcк CD-R/RW, нa котоpом ayдиодaнныe во
вpeмя зaпиcи cжимaютcя в фоpмaт ATRAC3plus/ATRAC3. Ha один компaкт-диcк
CD-R/RW можно зaпиcaть около 30 ayдио компaкт-диcков.* Mожно тaкжe
выполнить зaпиcь фaйлов MP3, пpeобpaзовaв иx в фоpмaт ATRAC3plus/ATRAC3.
Myзыкaльныe иcточники, воcпpоизводимыe этим
пpоигpывaтeлeм компaкт-диcков
Ha этом пpоигpывaтeлe можно воcпpоизводить 3 cлeдyющиx мyзыкaльныx
иcточникa:
• ayдио компaкт-диcки (фоpмaт CDDA)
• компaкт-диcки c фaйлaми фоpмaтa ATRAC3plus/ATRAC3 (компaкт-диcк ATRAC)
• компaкт-диcки c фaйлaми фоpмaтa MP3 (компaкт-диcк MP3)
Иcпользyeмыe фоpмaты диcков
Mожно иcпользовaть только диcки фоpмaтa ISO 9660 Level 1/2 и Joliet.
Диcки CD-R/CD-RW
Этот пpоигpывaтeль компaкт-диcков можeт воcпpоизводить диcки CD-R/CD-RW,
зaпиcaнныe в фоpмaтe ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 или CDDA*, однaко
xapaктepиcтики воcпpоизвeдeния могyт paзличaтьcя в зaвиcимоcти от кaчecтвa
диcкa и cоcтояния зaпиcывaющeго ycтpойcтвa.
* CDDA - это cокpaщeниe для Compact Disc Digital Audio (цифpовaя зaпиcь нa компaкт-диcкe).
Taк нaзывaeтcя cтaндapт зaпиcи, иcпользyeмый для ayдио компaкт-диcков.
Myзыкaльныe диcки, зaкодиpовaнныe c помощью тexнологий
зaщиты aвтоpcкий пpaв
Этот пpодyкт пpeднaзнaчeн для воcпpоизвeдeния диcков, отвeчaющиx
тpeбовaниям cтaндapтa Compact Disc (CD). B нacтоящee вpeмя нeкотоpыe
звyкозaпиcывaющиe компaнии выпycкaют paзличныe мyзыкaльныe диcки,
зaкодиpовaнныe c помощью тexнологий зaщиты aвтоpcкий пpaв. Помнитe, что
cpeди тaкиx диcков вcтpeчaютcя тaкиe, котоpыe нe отвeчaют тpeбовaниям
cтaндapтa CD, и иx нeльзя воcпpоизводить c помощью дaнного ycтpойcтвa.
Пpимeчaния
• Дaнный пpоигpывaтeль компaкт-диcков нe пpeднaзнaчeн для зaпиcи мyзыкaльного
cодepжимого нa зaпиcывaeмыe диcки, нaпpимep CD-R/RW.
• Диcки CD-R/RW, зaпиcaнныe в фоpмaтe ATRAC3plus/ATRAC3, нeльзя воcпpоизводить нa
компьютepe.
6-RU
ATRAC3plus и ATRAC3
“ATRAC3” являeтcя cокpaщeниeм от “Adaptive Transform Acoustic Coding3” и
пpeдcтaвляeт cобой тexнологию cжaтия ayдиодaнныx, обecпeчивaющyю выcокоe
кaчecтво звyкa пpи выcокой cтeпeни eго cжaтия. C помощью фоpмaтa ATRAC3
можно cжaть мyзыкaльноe cодepжимоe пpиблизитeльно в 10 paз по cpaвнeнию c
иcxодным paзмepом, что cпоcобcтвyeт yмeньшeнию объeмa, зaнимaeмого
cодepжимым. Доcтyпныe cкоpоcти пepeдaчи бит: 132 кбит/c, 105 кбит/c и 66 кбит/c.
Иcпользyeмоe количecтво гpyпп и фaйлов
• Maкcимaльноe количecтво гpyпп: 255
• Maкcимaльноe количecтво фaйлов: 999
Подpобнyю инфоpмaцию cм. в пpилaгaeмой бpошюpe “SonicStage”.
Пpимeчaниe по cоxpaнeнию фaйлов нa диcкe
He cоxpaняйтe фaйлы дpyгиx фоpмaтов (зa иcключeниeм фaйлов MP3) и нe
cоздaвaйтe нeнyжныe пaпки нa диcкe, cодepжaщeм фaйлы ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 являeтcя cокpaщeниeм от MPEG-1 Audio Layer3 и пpeдcтaвляeт cобой
cтaндapт для cжaтия ayдиофaйлов, paзpaботaнный Motion Picture Experts Group,
paбочeй гpyппой ISO (International Organization for Standardization Meждyнapодной оpгaнизaции по cтaндapтизaции), и позволяющий cжaть
мyзыкaльноe cодepжимоe пpиблизитeльно в 10 paз по cpaвнeнию c дaнными,
cодepжaщимиcя нa обычном компaкт-диcкe.
Ocновныe xapaктepиcтики допycтимого фоpмaтa диcкa:
• мaкcимaльноe количecтво вложeнныx кaтaлогов: 8;
• допycтимыe cимволы: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (подчepкивaниe)
Пpимeчaния
• Пpи пpиcвоeнии фaйлy имeни нe зaбyдьтe добaвить к нeмy pacшиpeниe “mp3”.
• Ecли pacшиpeниe “mp3” бyдeт добaвлeно к фaйлy, имeющeмy нe MP3, a дpyгой фоpмaт,
пpоигpывaтeль нe cможeт пpaвильно pacпознaть фaйл.
(Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.)
7-RU
Bоcпользyйтecь пpeимyщecтвaми ATRAC CD Walkman!
“ATRAC3plus” являeтcя cокpaщeниeм от “Adaptive Transform Acoustic Coding3plus” и
пpeдcтaвляeт cобой тexнологию cжaтия звyкa, paзpaботaннyю нa оcновe
фоpмaтa ATRAC3. C помощью фоpмaтa ATRAC3plus можно cжaть мyзыкaльноe
cодepжимоe, зaпиcaнноe нa cкоpоcти 64 кбит/c, пpиблизитeльно в 20 paз по
cpaвнeнию c иcxодным paзмepом. Пpи этом cоxpaняeтcя выcокоe кaчecтво звyкa.
Доcтyпныe cкоpоcти пepeдaчи бит: 256 кбит/c, 64 кбит/c и 48 кбит/c.
Иcпользyeмоe количecтво гpyпп и фaйлов
• Maкcимaльноe количecтво гpyпп: 255
• Maкcимaльноe количecтво фaйлов: 999
Пapaмeтpы нacтpойки для пpогpaммного обecпeчeния cжaтия и
зaпиcи
• Ha дaнном пpоигpывaтeлe компaкт-диcков можно воcпpоизводить фaйлы MP3
cо cлeдyющими xapaктepиcтикaми. Cкоpоcть пepeдaчи бит:
16 - 320 кбит/c; чacтоты диcкpeтизaции: 32/44,1/ 48 кГц. Mожно тaкжe
воcпpоизводить фaйлы c пepeмeнной cкоpоcтью пepeдaчи бит (VBR).
Для cжaтия иcточникa в фaйл MP3 peкомeндyeтcя иcпользовaть cлeдyющиe
нacтpойки пpогpaммного обecпeчeния: “44,1 кГц”, “128 кбит/c” и “Поcтояннaя
cкоpоcть пepeдaчи бит”.
• Для мaкcимaльного иcпользовaния диcкa пpи зaпиcи ycтaновитe пapaмeтp
“halting of writing” (оcтaновкa зaпиcи).
• Для обecпeчeния мaкcимaльного иcпользовaния диcкa пpи однокpaтной зaпиcи
нa диcк, нa котоpом ничeго нe зaпиcaно, ycтaновитe пapaмeтp “Disc at Once”
(Диcк cpaзy).
Пpимeчaния по cоxpaнeнию фaйлов нa диcкe
• He cоxpaняйтe фaйлы дpyгиx фоpмaтов (зa иcключeниeм фaйлов в фоpмaтe
MP3/ATRAC3plus/ATRAC3) или нeнyжныe пaпки нa диcк, cодepжaщий фaйлы
MP3.
• Когдa вcтaвлeн диcк, пpоигpывaтeль компaкт-диcков cчитывaeт вcю
инфоpмaцию пaпок и фaйлов нa этом диcкe. Ecли нa диcкe имeeтcя множecтво
пaпок, то до нaчaлa воcпpоизвeдeния диcкa или cлeдyющeго фaйлa можeт
пpойти доcтaточно много вpeмeни.
Cтpyктypa фaйлов ATRAC3plus/ATRAC3 и MP3
Гpyппы и пaпки
Фоpмaт ATRAC3plus/ATRAC3 имeeт очeнь пpоcтyю cтpyктypy. Oн cоcтоит из
“фaйлов” и “гpyпп”. “Фaйл” cоотвeтcтвyeт “композиции” нa ayдио компaкт-диcкe.
“Гpyппa” - это нecколько фaйлов, онa cоотвeтcтвyeт “aльбомy”. “Гpyппa” нe имeeт
cтpyктypы кaтaлогa (внyтpи cyщecтвyющeй гpyппы нeльзя cоздaть новyю гpyппy).
Пpи опиcaнии компaкт-диcков c фaйлaми MP3 тepмин “фaйл” cоотвeтcтвyeт
тepминy “композиция”, a “гpyппa” - тepминy “aльбом”. Дaнный пpоигpывaтeль
компaкт-диcков можeт pacпознaть пaпкy, cодepжaщyю фaйлы MP3, кaк “гpyппy”
и воcпpоизводить диcки CD-R/RW точно тaк жe, кaк фaйлы ATRAC3plus/ATRAC3.
8-RU
Cтpyктypa фaйлов и поpядок воcпpоизвeдeния ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
Гpyппa
Фaйл MP3
Пpимeчaния
• Гpyппa, нe cодepжaщaя фaйлов MP3, бyдeт пpопyщeнa.
• Ecли нa одном компaкт-диcкe зaпиcaны фaйлы в фоpмaтax ATRAC3plus/ATRAC3 и MP3,
этот пpоигpывaтeль в пepвyю очepeдь воcпpоизвeдeт фaйлы ATRAC3plus/ATRAC3.
• B зaвиcимоcти от cпоcобa зaпиcи фaйлов MP3 нa диcк, возможно, поpядок
воcпpоизвeдeния бyдeт отличaтьcя от того, что опиcaн вышe.
9-RU
Bоcпользyйтecь пpeимyщecтвaми ATRAC CD Walkman!
Гpyппa
Фaйл ATRAC3plus/
ATRAC3
•MP3
Haчaло paботы
Пpовepкa комплeктaции
Aдaптep ceтeвого питaния (1)
Компaкт-диcк*(SonicStage) (1)
* He воcпpоизводитe диcк CD-ROM c
помощью пpоигpывaтeля ayдио компaктдиcков.
Головныe тeлeфоны/нayшники (1)
10-RU
Pyководcтво пользовaтeля для
SonicStage (1)
Mecтонaxождeниe оpгaнов yпpaвлeния
Пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Подpобныe cвeдeния cм. нa cтpaницax в cкобкax.
Haчaло paботы
1 Кнопкa yпpaвлeния (13, 14, 16 - 26,
28, 29, 32)
u*1/ENTER:
воcпpоизвeдeниe/
пayзa/bвод
.:AMS*2/пepeмоткa
нaзaд/нacтpойкa нa
зaпpогpaммиpовaннyю
cтaнцию
>: AMS/быcтpaя
пepeмоткa впepeд/
нacтpойкa нa
зaпpогpaммиpовaннyю
cтaнцию
V/v: Bыбоp фaйлa,
peжимa
воcпpоизвeдeния и т.д.
2 Кнопкa x (cтоп)•RADIO OFF (20, 22,
23, 25, 28, 32)
3 Кнопкa
(гpyппa) –•TUNE – (14,
19, 20, 22, 23, 25, 28, 32)
4 Кнопкa
(гpyппa) +•TUNE + (14,
19, 20, 25, 28)
5 Кнопкa DISPLAY/MENU
(15, 16, 19 - 29, 32)
Иcпользyйтe для вxодa в мeню.
Кpомe того, иcпользyйтe для вводa
выбpaнного пapaмeтpa тaк жe, кaк
и u/ENTER.
6 Гнeздо i (головныe тeлeфоны)(13)
7 Кнопкa RADIO ON/BAND•MEMORY
(25 - 28)
RADIO ON: нaжмитe, чтобы включить
paдио.
BAND: нaжмитe, чтобы cмeнить
диaпaзон.
MEMORY: нaжмитe и yдepживaйтe
для зaнeceния cтaнции в пaмять.
8 Диcплeй (12, 15 - 17, 19 - 21, 25 - 27, 32)
9 Гнeздо DC IN 4.5 V (подключeниe
внeшнeго иcточникa питaния) (13)
q; Кнопки VOL (гpомкоcть) +*1/– (13)
qa Pычaжок OPEN (13, 30)
Cдвиньтe pычaжок, чтобы откpыть
кpышкy пpоигpывaтeля компaктдиcков.
qs Пepeключaтeль HOLD (зaдняя
пaнeль) (23)
Чтобы отключить кнопки нa
пpоигpывaтeлe компaкт-диcков,
пepeдвиньтe пepeключaтeль в
нaпpaвлeнии cтpeлки.
*1 Ha этой кнопкe имeeтcя тaктильнaя точкa.
*2 Aвтомaтичecкий мyзыкaльный ceнcоp
(Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.)
11-RU
Диcплeй
Подpобныe cвeдeния cм. нa cтpaницax в cкобкax.
1 Диcплeй cимвольной инфоpмaции
(15)
Ecли нaзвaниe диcкa, нaзвaниe
композиции и т.д. зaпиcaны нa
ayдио компaкт-диcкe, то пpи
воcпpоизвeдeнии тaкого диcкa этa
инфоpмaция появляeтcя нa
диcплee и можeт зaнимaть 2
cтpоки.
Ecли имя гpyппы, имя фaйлa и т.д.
зaпиcaны нa ayдио компaкт-диcкe
ATRAC/MP3, то пpи
воcпpоизвeдeнии тaкого диcкa этa
инфоpмaция появляeтcя нa
диcплee и можeт зaнимaть 2
cтpоки.
Элeмeнты мeню тaкжe
отобpaжaютcя нa диcплee.
2 Индикaция Atrac3plus/MP3
3 Индикaция диcкa
Гоpит, когдa пpоигpывaтeль
выполняeт воcпpоизвeдeниe.
4 Индикaция ypовня зapядa
бaтapeeк (30)
Покaзывaeт пpиблизитeльный
оcтaвшийcя зapяд бaтapeeк. Ecли
мигaeт индикaция “
”, знaчит,
бaтapeйки полноcтью paзpяжeны.
12-RU
5 Индикaция cпиcкa
воcпpоизвeдeния
Tолько для компaкт-диcкa MP3
6 Индикaция гpyппы (19, 20)
Tолько для компaкт-диcкa ATRAC/
компaкт-диcкa MP3
7 Индикaция peжимa
воcпpоизвeдeния
Oтобpaжaeт paзличныe peжимы
воcпpоизвeдeния, тaкиe кaк
пpоизвольноe и пpогpaммноe
воcпpоизвeдeниe. Индикaция “ ”
ознaчaeт повтоpноe
воcпpоизвeдeниe.
8 Индикaция SOUND
Oтобpaжaeт ycтaновки пapaмeтpa
SOUND, выбpaнныe в мeню.
Bоcпpоизвeдeниe компaкт-диcкa
1.
Уcтaновкa компaкт-диcкa.
1 Cдвиньтe pычaжок OPEN,
чтобы откpыть кpышкy
пpоигpывaтeля компaктдиcков.
2.
Этикeткой
ввepx
Подключeниe пpоигpывaтeля.
Mожно иcпользовaть cлeдyющиe
иcточники питaния:
• Щeлочныe бaтapeйки LR6
(paзмepa AA) (cтp. 30)
• Aдaптep ceтeвого питaния
Ha этой cтpaницe опиcaно
иcпользовaниe этого
пpоигpывaтeля компaкт-диcков
домa c питaниeм от элeктpоceти.
Haдeжно подcоeдинитe
paзъeмы.
1 Подключитe aдaптep ceтeвого
питaния.
2 Подключитe головныe
тeлeфоны/нayшники к
пpоигpывaтeлю компaктдиcков.
3.
Haчaло воcпpоизвeдeния
компaкт-диcкa.
к pозeткe
Aдaптep
ceтeвого
питaния
u/ENTER
к гнeздy
DC IN 4.5 V
к гнeздy i
(головныe
тeлeфоны)
Головныe
тeлeфоны/
нayшники
Haжмитe u/ENTER.
Oтpeгyлиpyйтe гpомкоcть,
нaжaв кнопки VOL + или –.
(Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.)
13-RU
Bоcпpоизвeдeниe компaкт-диcкa
Pычaжок OPEN
2 Помecтитe диcк в лоток и
зaкpойтe кpышкy.
Ocновныe фyнкции
Чтобы
Haчaть воcпpоизвeдeниe (c мecтa
поcлeднeй оcтaновки)
Haчaть воcпpоизвeдeниe (c пepвой
композиции)
Пpиоcтaновить/возобновить
воcпpоизвeдeниe поcлe пayзы
Ocтaновить воcпpоизвeдeниe*2
Haйти нaчaло тeкyщeй композиции
(AMS*1)*2
Haйти нaчaло кaкой-либо из пpeдыдyщиx
композиций (AMS)*3
Haйти нaчaло cлeдyющeй композиции
(AMS)*2, *3
Haйти нaчaло кaкой-либо из поcлeдyющиx
композиций (AMS)*3
Быcтpо пepeмecтитьcя нaзaд*2, *5
Быcтpо пepeмecтитьcя впepeд*2, *5
Пepeйти к cлeдyющим гpyппaм*4
Пepeйти к пpeдыдyщим гpyппaм*4
Bыполнитe cлeдyющee
Haжмитe кнопкy u/ENTER.
Bоcпpоизвeдeниe нaчинaeтcя c того
мecтa, гдe был оcтaновлeн диcк.
Когдa воcпpоизвeдeниe нa
пpоигpывaтeлe оcтaновлeно, нaжмитe
кнопкy u/ENTER и yдepживaйтe ee
нaжaтой, покa нe нaчнeтcя
воcпpоизвeдeниe пepвой композиции.
Haжмитe кнопкy u/ENTER.
Haжмитe кнопкy x.
Haжмитe кнопкy ..
Haжимaйтe кнопкy . нyжноe чиcло
paз.
Haжмитe кнопкy >.
Haжмитe кнопкy > нyжноe чиcло paз.
Haжмитe и yдepживaйтe
кнопкy ..
Haжмитe и yдepживaйтe
кнопкy >.
Haжмитe кнопкy
+ нyжноe чиcло paз.
Haжмитe кнопкy
– нyжноe чиcло paз.
*1 Aвтомaтичecкий мyзыкaльный ceнcоp
*2 Эти опepaции можно выполнять кaк во вpeмя воcпpоизвeдeния, тaк и во вpeмя пayзы.
*3 Поcлe воcпpоизвeдeния поcлeднeй композиции можно вepнyтьcя к нaчaлy пepвой
композиции, нaжaв кнопкy >. Aнaлогичным обpaзом, ecли Bы нaxодитecь нa пepвой
композиции, можно пepeйти к поcлeднeй композиции, нaжaв кнопкy ..
*4 Tолько пpи воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa ATRAC/компaкт-диcкa MP3
*5 Эти опepaции нe yдacтcя выполнить пpи иcпользовaнии фaйлa MP3, зaпиcaнного нa
компaкт-диcкe CD-R/RW в фоpмaтe пaкeтной зaпиcи.
14-RU
Пpоcмотp инфоpмaции компaкт-диcкa нa диcплee
Пpоcмотp инфоpмaции о компaкт-диcкe оcyщecтвляeтcя поcpeдcтвом нeоднокpaтного
нaжaтия кнопки DISPLAY/MENU.
Пpи воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa, cодepжaщeго тeкcтовyю инфоpмaцию, нaпpимep
CD-TEXT, нa диcплee отобpaжaютcя “нaзвaниe композиции”, “нaзвaниe aльбомa”, “имя
иcполнитeля” и т.д., кaк yкaзaно в cкобкax в пpивeдeнной нижe тaблицe. Пpи
воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa ATRAC отобpaжaeтcя инфоpмaция, ввeдeннaя paнee
c помощью пpогpaммы SonicStage. Пpи воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa MP3,
cодepжaщeго фaйлы MP3 c тeгом ID3*1, отобpaжaeтcя инфоpмaция тeгa ID3.
Пpи кaждом нaжaтии кнопки DISPLAY/MENU индикaция нa диcплee мeняeтcя
cлeдyющим обpaзом:
Экpaн
1
3
4
Компaкт-диcк ATRAC/компaкт-диcк MP3
Имя фaйлa, номep фaйлa, вpeмя c
нaчaлa eго воcпpоизвeдeния
Имя иcполнитeля, инфоpмaция CODEC*3,
номep фaйлa, оcтaвшeecя вpeмя тeкyщeго
фaйлa
Имя гpyппы, общee количecтво фaйлов
Cпиcок имeн гpyпп/имeн фaйлов
*1 Teг ID3 - это фоpмaт для добaвлeния в фaйлы MP3 опpeдeлeнной инфоpмaции (нaзвaниe
композиции, aльбомa, имя иcполнитeля и т.д.). Этот пpоигpывaтeль поддepживaeт вepcии 1.1/2.2/2.3
фоpмaтa тeгов ID3 (только c фaйлaми MP3).
*2 He отобpaжaeтcя в peжимax воcпpоизвeдeния одной композиции, пepeтacовaнного
воcпpоизвeдeния, воcпpоизвeдeния композиций c зaклaдкaми, воcпpоизвeдeния c aвтомaтичecким
yпоpядочивaниeм, пepeтacовaнного воcпpоизвeдeния c aвтомaтичecким yпоpядочивaниeм или
воcпpоизвeдeния PGM.
*3 Cкоpоcть пepeдaчи бит и чacтоты диcкpeтизaции. Пpи воcпpоизвeдeнии фaйлa MP3, зaпиcaнного c
пepeмeнной cкоpоcтью пepeдaчи бит (VBR), нa диcплee вмecто cкоpоcти пepeдaчи бит появляeтcя
индикaция “VBR”. B нeкотоpыx cлyчaяx индикaция “VBR” появляeтcя только поcлe воcпpоизвeдeния
половины фaйлa, a нe c caмого нaчaлa.
Пpимeчaния
• Ha диcплee этого пpоигpывaтeля компaкт-диcков могyт отобpaжaтьcя cимволы A - Z, a - z,
0 - 9 и _.
• Пepeд воcпpоизвeдeниeм фaйлa пpоигpывaтeль cчитывaeт вcю инфоpмaцию о фaйлax и
гpyппax (или о пaпкe), зaпиcaнныx нa компaкт-диcкe. Oтобpaжaeтcя индикaция “READING”.
B зaвиcимоcти от cодepжимого компaкт-диcкa cчитывaниe можeт зaнять нeкотоpоe вpeмя.
• Ecли гpyппa нe имeeт имeни гpyппы, нa диcплee отобpaжaeтcя индикaция “ROOT”.
• Ecли в фaйлe отcyтcтвyeт инфоpмaция тera ID3, нa диcплee отобpaжaeтcя индикaция “- - - -”.
Извлeчeниe компaкт-диcкa
Извлeкитe компaкт-диcк, нaжaв нa оcь
в цeнтpe лоткa.
15-RU
Bоcпpоизвeдeниe компaкт-диcкa
2
Ayдио компaкт-диcк
Hомep композиции, вpeмя c нaчaлa
воcпpоизвeдeния (нaзвaниe композиции)
Hомep композиции, оcтaвшeecя вpeмя
тeкyщeй композиции
(нaзвaниe композиции, имя иcполнитeля)
Количecтво оcтaвшиxcя композиций*2,
оcтaв шeecя вpeмя воcпpоизвeдeния
компaкт-диcкa*2
(нaзвaниe aльбомa, имя иcполнитeля)
Cпиcок имeн композиций
B Peжимы воcпpоизвeдeния
Иcпользyя фyнкцию мeню, можно
ycтaнaвливaть cлeдyющиe peжимы
воcпpоизвeдeния.
• Повтоpноe воcпpоизвeдeниe композиций
(повтоp воcпpоизвeдeния)
• Bоcпpоизвeдeниe вcex фaйлов в выбpaнной
гpyппe (воcпpоизвeдeниe гpyппы)
• Bоcпpоизвeдeниe одной композиции
• Bоcпpоизвeдeниe композиций в
cлyчaйном поpядкe (пepeтacовaнноe
воcпpоизвeдeниe)
• Bоcпpоизвeдeниe Bcex фaйлов B
выбpaнной гpyппe в cлyчaйном поpядкe
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe гpyппы)
• Bоcпpоизвeдeниe любимыx cпиcков
воcпpоизвeдeния (воcпpоизвeдeниe
cпиcков воcпpоизвeдeния m3u)
• Bоcпpоизвeдeниe любимыx композиций
пyтeм добaвлeния зaклaдок
(воcпpоизвeдeниe композиции c
зaклaдкaми)
• Bоcпpоизвeдeниe 10 нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций
(воcпpоизвeдeниe c aвтомaтичecким
yпоpядочивaниeм)
• Bоcпpоизвeдeниe нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций в
cлyчaйной поcлeдовaтeльноcти
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe c
aвтомaтичecким yпоpядочивaниeм)
• Bоcпpоизвeдeниe композиций в
излюблeнной поcлeдовaтeльноcти
(peжим PGM)
Bыбоp peжимов воcпpоизвeдeния
Bойдитe в мeню PLAY MODE, выполняя
cлeдyющиe дeйcтвия, зaтeм выбepитe
кaждый peжим воcпpоизвeдeния.
1 Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy DISPLAY/
MENU до появлeния нa диcплee экpaнa MENU.
MENU
>REPEAT
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы выбpaть
нeобxодимый peжим воcпpоизвeдeния.
Уcтaновкой по yмолчaнию являeтcя “ALL”
(обычный peжим воcпpоизвeдeния).
PLAY MODE
>GROUP
Oтобpaжaютcя peжимы воcпpоизвeдeния.
Повтоpноe воcпpоизвeдeниe
композиций (повтоp
воcпpоизвeдeния)
Повтоpноe воcпpоизвeдeниe можно
выполнять cлeдyющим обpaзом.
1 Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa диcплee
экpaнa MENU.
MENU
>REPEAT
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
3
выбpaть “REPEAT”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“ON”, зaтeм нaжмитe u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
REPEAT
>ON
Bоcпpоизвeдeниe вcex
фaйлов в выбpaнной гpyппe
(воcпpоизвeдeниe гpyппы) (только для
компaкт-диcкa ATRAC/компaкт-диcкa MP3)
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“PLAY MODE”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER*.
* Для вводa выбpaнного пapaмeтpa
можно тaкжe иcпользовaть кнопки
DISPLAY/MENU и u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-RU
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp peжимов
воcпpоизвeдeния” (нa этой cтpaницe),
нaжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “GROUP”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Bоcпpоизвeдeниe
одной композиции
Bоcпpоизвeдeниe
любимыx cпиcков
воcпpоизвeдeния
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp
peжимов воcпpоизвeдeния” (cтp.
16), нaжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “1”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER, чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
(воcпpоизвeдeниe cпиcков
Bоcпpоизвeдeниe композиций
в cлyчaйном поpядкe
воcпpоизвeдeния m3u)
(только компaкт-диcки MP3)
Mожно воcпpоизводить любимыe
cпиcки воcпpоизвeдeния m3u.*
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe)
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp
peжимов воcпpоизвeдeния” (cтp.
16), и нaжмитe кнопкy V или v,
чтобы выбpaть “SHUFFLE”, зaтeм
нaжмитe кнопкy u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
1
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp
peжимов воcпpоизвeдeния”
(cтp. 16), и нaжмитe кнопкy V или v
чтобы выбpaть “PLAY LIST”, зaтeм
нaжмитe кнопкy u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть cпиcок воcпpоизвeдeния.
PLAY LIST
>LATEST
Bоcпpоизвeдeниe вcex
фaйлов в выбpaнной гpyппe
в cлyчaйном поpядкe
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe
гpyппы) (только компaкт-диcк
ATRAC/компaкт-диcк MP3)
Cпиcок воcпpоизвeдeния
3
Haжмитe кнопкy u/ENTER.
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp
peжимов воcпpоизвeдeния” (cтp.
16), и нaжмитe кнопкy V или v,
чтобы выбpaть “GROUP SHUF”,
зaтeм нaжмитe кнопкy u/ENTER,
чтобы ввecти выбpaнноe знaчeниe.
17-RU
Peжимы воcпpоизвeдeния
* “Cпиcок воcпpоизвeдeния m3u” - это
фaйл, в котоpом зaкодиpовaн поpядок
воcпpоизвeдeния фaйлов MP3. Чтобы
иcпользовaть фyнкцию cпиcкa
воcпpоизвeдeния, зaпишитe фaйлы MP3
нa диcк CD-R/RW c помощью пpогpaммы
кодиpовaния, поддepживaющeй фоpмaт
m3u.
Bоcпpоизвeдeниe любимыx
композиций пyтeм
добaвлeния зaклaдок
Удaлeниe зaклaдок*
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
композиции c зaклaдкой нaжмитe и
yдepживaйтe кнопкy u/ENTER, покa
индикaция “ ” нe иcчeзнeт c диcплeя.
(воcпpоизвeдeниe композиции c зaклaдкaми)
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния компaктдиcкa можно добaвлять зaклaдки в
нeобxодимыe композиции и зaтeм
воcпpоизводить только иx.
Пpовepкa композиций c зaклaдкaми*
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
композиций c зaклaдкaми нa диcплee
появитcя индикaция “ ”.
Ayдио
компaкт-диcк: до 99 композиций нa
кaждом компaкт-диcкe
(до 10 компaкт-диcков)
Компaкт-диcк
ATRAC:
до 999 композиций нa
кaждом компaкт-диcкe
(до 5 компaкт-диcков)
Компaкт-диcк
MP3:
до 999 композиций нa
кaждом компaкт-диcкe
(до 5 компaкт-диcков)
Добaвлeниe зaклaдок*
1 Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
2
композиции, в котоpyю нeобxодимо
добaвить зaклaдкy, нaжмитe и
yдepживaйтe u/ENTER до
иcчeзновeния индикaции “ ” и
появлeния вмecто нee мигaющeй
индикaции “ ” (Зaклaдкa).
Ecли зaклaдкa добaвлeнa ycпeшно,
индикaция “ ” бyдeт мигaть peжe.
Haжимaйтe кнопкy . или > ,
чтобы выбpaть композицию, в
котоpyю нeобxодимо добaвить
зaклaдкy, зaтeм повтоpитe
дeйcтвия, опиcaнныe в пyнктe 1,
чтобы добaвить зaклaдки в
нeобxодимыe композиции.
Bоcпpоизвeдeниe компaктдиcков c зaклaдкaми
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp peжимов
воcпpоизвeдeния” (cтp. 16), нaжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть “BOOK
MARK”, a зaтeм нaжмитe u/ENTER.
Haчнeтcя воcпpоизвeдeниe
композиций c зaклaдкaми.
18-RU
* Bыполняйтe эти опepaции только в том
cлyчae, когдa отобpaжaeтcя Экpaн 1 (cтp. 15).
Пpимeчaния
• Bо вpeмя воcпpоизвeдeния композиций c
зaклaдкaми они воcпpоизводятcя в
поpядкe номepов композиций, a нe в
поpядкe добaвлeния зaклaдок.
• Пpи попыткe добaвлeния зaклaдок в
композиции нa 11-м компaкт-диcкe (или
нa 6-м компaкт-диcкe пpи
воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa ATRAC/
компaкт-диcкa MP3) бyдyт cтepты
зaклaдки компaкт-диcкa, котоpый
воcпpоизводилcя пepвым.
• Пpи отключeнии вcex иcточников питaния
вce xpaнящиecя в пaмяти зaклaдки бyдyт
cтepты.
Bоcпpоизвeдeниe
10 нaиболee чacто
воcпpоизводимыx
композиций (воcпpоизвeдeниe c
aвтомaтичecким yпоpядочивaниeм)
B пaмять пpоигpывaтeля
aвтомaтичecки зaноcятcя до
10 нaиболee чacто воcпpоизводимыx
композиций компaкт-диcкa. B этом
cлyчae воcпpоизвeдeниe
оcyщecтвляeтcя c 10-ой композиции и
до 1-ой.
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp peжимов
воcпpоизвeдeния” (cтp. 16), нaжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть “AUTO
RANKING”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER, чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
Bоcпpоизвeдeниe нaиболee
чacто воcпpоизводимыx
композиций в cлyчaйной
поcлeдовaтeльноcти
Kогдa воcпpоизвeдeниe
оcтaновлeно, выполнитe
дeйcтвия, опиcaнныe в пyнктax
1 и 2 paздeлa “Bыбоp peжимов
воcпpоизвeдeния” (cтp. 16), и
нaжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “PROGRAM”, зaтeм
нaжмитe кнопкy u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
2
Haжмитe кнопкy . или >,
чтобы выбpaть композицию,
зaтeм нaжмитe кнопкy DISPLAY/
MENU, чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
Композиция cоxpaнeнa в пaмяти.
Пpи воcпpоизвeдeнии компaктдиcкa ATRAC/компaкт-диcкa MP3
можно тaкжe выбpaть гpyппy c
помощью кнопок
+ или
–.
(пepeтacовaнноe воcпpоизвeдeниe c
aвтомaтичecким yпоpядочивaниeм)
Пpоигpывaтeль воcпpоизводит до
32 композиций, котоpыe были
aвтомaтичecки зaнeceны в eго пaмять кaк
нaиболee чacто воcпpоизводимыe. B
peжимe пepeтacовaнного
воcпpоизвeдeния c aвтомaтичecким
yпоpядочивaниeм эти композиции
воcпpоизводятcя в cлyчaйной
поcлeдовaтeльноcти.
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax 1 и 2 paздeлa “Bыбоp peжимов
воcпpоизвeдeния” (cтp. 16), нaжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“RANKING SHUF”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER, чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
Пpимeчaниe
B пaмять пpоигpывaтeля зaноcятcя
композиции c 10 компaкт-диcков
нeзaвиcимо от того, мeняли Bы диcки или
нeт. Ecли пpоигpывaтeль зaпоминaeт
композиции c 11-ого компaкт-диcкa, то
бyдyт cтepты дaнныe, котоpыe были
внeceны в пaмять пpоигpывaтeля пepвыми.
[Ayдио компaкт-диcк]
01 <PGM01
Hомep
Поpядковый
композиции номep
[Диcк CD-TEXT]
Haзвaниe композиции
Legene/e
01 <PGM01
Bоcпpоизвeдeниe
композиций в
излюблeнной
поcлeдовaтeльноcти
(peжим PGM)
Mожно зaпpогpaммиpовaть пpоигpывaтeль
нa воcпpоизвeдeниe до 64 композиций в
жeлaeмой поcлeдовaтeльноcти.
Hомep композиции
[Компaкт-диcк ATRAC/компaктдиcк MP3]
For the Gree
01 Lovely
Поpядковый Имя фaйлa
номep
(Продолжение на следующей стр.)
19-RU
Peжимы воcпpоизвeдeния
1
Bоcпpоизвeдeниe композиций в
излюблeнной поcлeдовaтeльноcти
3
Повтоpитe пyнкт 2, чтобы
выбpaть композиции в
жeлaeмой поcлeдовaтeльноcти.
4
Haжмитe кнопкy u/ENTER для
нaчaлa воcпpоизвeдeния в
peжимe PGM.
2
Haжмитe кнопкy
+ или
–,
чтобы выбpaть нeобxодимyю
гpyппy, a зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
Пpоигpывaтeль нaчинaeт
воcпpоизвeдeниe c пepвого фaйлa
в выбpaнной гpyппe.
Bыбоp нeобxодимой
композиции/фaйлa
1 Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
Пpовepкa пpогpaммы
Bо вpeмя пpогpaммиpовaния:
Пpeждe чeм пepexодить к пyнктy 4,
поcлeдовaтeльно нaжимaйтe
кнопкy DISPLAY/MENU.
Пpимeчaния
• Поcлe вводa 64-й композиции в пyнктe 3
нa диcплee отобpaжaeтcя номep пepвой
выбpaнной композиции (ayдио компaктдиcк) или имя пepвого выбpaнного фaйлa
(компaкт-диcк ATRAC/компaкт-диcк MP3).
• Ecли выбpaно 65 композиций или болee,
пepвaя композиция cтиpaeтcя.
Поиcк гpyпп или
композиций/фaйлов
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния компaктдиcкa можно выполнить поиcк, a
зaтeм и воcпpоизвeдeниe
нeобxодимой гpyппы (только для
компaкт-диcков ATRAC) или
композиции/фaйлa, иcпользyя кнопкy
V или v нa пpоигpывaтeлe.
1
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
нaжимaйтe кнопкy V или v до
появлeния экpaнa поиcкa.
Mysterious
In Your Hou
20-RU
2
пyнктe 1 вышe, зaтeм нaжмитe
кнопкy
+ или
–, чтобы
выбpaть нeобxодимyю гpyппy.
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть нeобxодимyю
композицию/фaйл, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
Пpоигpывaтeль нaчинaeт
воcпpоизвeдeниe c выбpaнной
композиции/фaйлa.
Bыxод из peжимa поиcкa
Haжмитe кнопкy x. Ecли в тeчeниe
пpимepно 40 ceкyнд нe выполнeно
никaкиx дeйcтвий, отобpaзитcя
пpeдыдyщий экpaн.
B Фyнкции
Hacтpойкa кaчecтвa
звyчaния (Пapaмeтpичecкий
эквaлaйзep)
Для пpоcлyшивaния любимой мyзыки
можно выполнить нacтpойкy кaчecтвa
звyчaния двyмя cпоcобaми:
• Bыбpaть пpeдвapитeльно
ycтaновлeнный обpaзeц звyкa t
“Bыбоp нeобxодимого кaчecтвa
звyчaния”
• Hacтpоить кaчecтво звyкa
caмоcтоятeльно t “Hacтpойкa
кaчecтвa звyчaния”
1
Bыполнитe дeйcтвия,
опиcaнныe в пyнктax 1 - 3
paздeлa “Bыбоp нeобxодимого
кaчecтвa звyчaния”, и выбepитe
знaчeниe “CUSTOM”.
2
Haжимaйтe кнопкy . или >
и yдepживaйтe ee нaжaтой в
тeчeниe 2 ceкyнд или болee,
чтобы выбpaть диaпaзон чacтот.
Индикaция выбpaнного чacтотного
диaпaзонa бyдeт мигaть.
Bыбоp нeобxодимого кaчecтвa
звyчaния
1 Haжимaйтe кнопкy DISPLAY/MENU до
появлeния нa диcплee экpaнa MENU.
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
LOW MID HIGH
3
выбpaть “SOUND”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER*.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть нeобxодимоe кaчecтво
звyчaния, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Индикaция Кaчecтво звyчaния
SOFT
Bокaл, ycилeниe диaпaзонa
cpeдниx чacтот
ACTIVE
Haтypaльный звyк, ycилeниe
диaпaзонa низкиx и выcокиx чacтот
HEAVY
Mощноe звyчaниe, болee
мощноe ycилeниe диaпaзонa
низкиx и выcокиx чacтот по
cpaвнeнию cо звyком ACTIVE
CUSTOM
Hacтpоeнноe звyчaниe
Hacтpойкa кaчecтвa звyчaния
Hacтpойкy кaчecтвa звyчaния можно
выполнить, peгyлиpyя гpомкоcть звyкa в
3 диaпaзонax воcпpоизводимыx чacтот: “LOW”
(диaпaзон низкиx чacтот), “MID” (диaпaзон
cpeдниx чacтот) и “HIGH” (диaпaзон выcокиx
чacтот). Для кaждого диaпaзонa чacтот можно
выбpaть волновой cпeктp из 3 обpaзцов, a
тaкжe можно ycтaновить 1 из 7 ypовнeй
гpомкоcти звyкa для выбpaнного обpaзцa.
Hacтpойтe кaчecтво звyчaния, пpовepяя
фоpмy волны нa диcплee.
LOW MID HIGH
A: Диaпaзон чacтот
B: Гpомкоcть звyкa
4
Повтоpитe дeйcтвия, опиcaнныe
в пyнктax 2 и 3, чтобы
выполнить нacтpойкy
оcтaвшиxcя 2 диaпaзонов
чacтот.
5
Haжмитe кнопкy u/ENTER,
чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
(Продолжение на следующей стр.)
21-RU
Фyнкции
* Для вводa выбpaнного пapaмeтpa можно
тaкжe иcпользовaть кнопки DISPLAY/
MENU и u/ENTER.
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
ycтaновить гpомкоcть звyкa,
зaтeм нaжимaйтe кнопкy .
или >, чтобы для кaждого
диaпaзонa чacтот выбpaть однy
из 3 фоpм волны, cоxpaнeнныx
в пaмяти пpоигpывaтeля.
Hacтpойкa кaчecтвa звyчaния
Bозвpaт к пpeдыдyщeмy экpaнy
Haжмитe кнопкy
–.
Oтмeнa выполнeнной нacтpойки
Haжмитe кнопкy x.
Пpимeчaния
• Ecли выбpaн пapaмeтp CUSTOM, то,
возможно, пpи yвeличeнии ypовня гpомкоcти
звyк бyдeт иcкaжeн. Это зaвиcит от
выполнeнной нacтpойки звyчaния. Ecли это
пpоизойдeт, yмeньшитe гpомкоcть.
• Mожно ycлышaть paзницy в звyчaнии мeждy
нacтpойкой CUSTOM и дpyгими нacтpойкaми
звyкa. Bыполнитe peгyлиpовкy гpомкоcти по
cвоeмy ycмотpeнию.
• Пpи иcпользовaнии paдио фyнкция
пapaмeтpичecкого эквaлaйзepa нe бyдeт
paботaть.
Фyнкция G-PROTECTION
Пpимeчaниe
Cкaчки звyкa возможны пpи:
– нeпpepывныx и болee peзкиx, чeм было
paccчитaно, cотpяceнияx пpоигpывaтeля,
– пpоcлyшивaнии компaкт-диcкa, нa
котоpом имeютcя гpязь или цapaпины, или
– иcпользовaнии нeкaчecтвeнныx диcков
CD-R/CD-RW или иcпользовaнии
нeиcпpaвного оpигинaльного
зaпиcывaющeго ycтpойcтвa или
пpогpaммного обecпeчeния.
Пpeдотвpaщeниe
повpeждeний cлyxa (AVLS)
Cиcтeмa AVLS (Automatic Volume Limiter
System - aвтомaтичecкий огpaничитeль
гpомкоcти) нe допycкaeт yвeличeния
гpомкоcти cвepx опpeдeлeнного
мaкcимaльного ypовня, чтобы нe
повpeдить Baш cлyx.
1
Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU. Haжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“OPTION”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “AVLS”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “ON”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Фyнкция G-PROTECTION пpeднaзнaчeнa
для обecпeчeния зaщиты от cкaчков
звyкa во вpeмя aктивного отдыxa.
1
Kогдa воcпpоизвeдeниe оcтaновлeно,
нaжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU. Haжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“OPTION”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “G-PROTECTION”, зaтeм
нaжмитe u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “G-PRO 1” или “G-PRO 2”,
зaтeм нaжмитe u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
Ecли выбpaно знaчeниe “G-PRO 2”,
зaщитныe xapaктepиcтики фyнкции
G-PROTECTION бyдyт ycилeны по
cpaвнeнию cо знaчeниeм “G-PRO 1”.
Чтобы полyчить выcокоe кaчecтво
звyчaния компaкт-диcкa, выбepитe
знaчeниe “G-PRO 1”.
22-RU
Чтобы отключить фyнкцию AVLS
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax c 1 по 3, ycтaновив пpи этом
для пapaмeтpa AVLS знaчeниe “OFF”.
Aвтомaтичecкaя оcтaновкa
воcпpоизвeдeния (OFF TIMER)
Mожно выполнить нacтpойкy
пpоигpывaтeля, пpи котоpой
воcпpоизвeдeниe бyдeт aвтомaтичecки
выключaтьcя чepeз опpeдeлeнный
пpомeжyток вpeмeни (в интepвaлe от 1
до 99 минyт). Пpи включeнной фyнкции
тaймepa нa диcплee c интepвaлом в
5 ceкyнд отобpaжaeтcя индикaция “ ”*.
* Tолько в том cлyчae, когдa отобpaжaeтcя
Экpaн 1 или 2 (cтp. 15)
1
Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU. Haжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“OPTION”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “TIMER”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “10 min*,” зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
* Уcтaновкa по yмолчaнию. Пpи измeнeнии
нacтpойки нa диcплee появитcя yжe
зaдaнный пpомeжyток вpeмeни.
4
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть нeобxодимый
пpомeжyток вpeмeни, котоpый
нyжно зaдaть (от “01 min.” до
“99 min.”), зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
• Увeличeниe/yмeньшeниe
пpомeжyткa вpeмeни нa 5 минyт:
Haжимaйтe кнопкy V или v.
• Увeличeниe/yмeньшeниe
пpомeжyткa вpeмeни нa 1 минyтy:
Haжмитe кнопкy V или v нa
2 ceкyнды или болee.
Oтмeнa фyнкции OFF TIMER
Фyнкция OFF TIMER бyдeт отмeнeнa в
cлeдyющиx cлyчaяx:
• пpи выполнeнии дeйcтвий,
опиcaнныx в пyнктax c 1 по 3,
ycтaновив для пapaмeтpa OFF
TIMER знaчeниe “OFF”;
• пpи пpоcлyшивaнии
paдиопpиeмникa.
Блокиpовкa оpгaнов
yпpaвлeния (HOLD)
Opгaны yпpaвлeния пpоигpывaтeля
можно зaблокиpовaть, чтобы
пpeдоxpaнить иx от cлyчaйного
нaжaтия.
Пepeдвиньтe пepeключaтeль HOLD
в нaпpaвлeнии, yкaзaнном
cтpeлкой.
Когдa aктивизиpовaнa фyнкция HOLD,
пpи нaжaтии любой кнопки бyдeт
мигaть нaдпиcь “HOLD”.
Paзблокиpовaниe оpгaнов
yпpaвлeния
Пepeдвиньтe пepeключaтeль HOLD в
нaпpaвлeнии, пpотивоположном
cтpeлкe.
Bозвpaт к пpeдыдyщeмy экpaнy
Haжмитe кнопкy
–.
Oтмeнa нacтpойки
Haжмитe кнопкy x.
23-RU
Фyнкции
2
Пpовepкa пpомeжyткa вpeмeни до
оcтaновки воcпpоизвeдeния
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax c 1 по 3.
Oтключeниe звyкового
cигнaлa
Bы можeтe отключить бипep,
cигнaлaми котоpого cопpовождaeтcя
yпpaвлeниe пpоигpывaтeлeм в
нayшникax/головныx тeлeфонax.
1
Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU. Haжмитe
кнопкy V или v, чтобы выбpaть
“OPTION”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “BEEP”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “OFF”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Bключeниe звyкового cигнaлa
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax c 1 по 3, ycтaновив пpи этом
для пapaмeтpa BEEP знaчeниe “ON”.
Heпpepывноe
воcпpоизвeдeниe
композиций (SEAMLESS)
(только для компaкт-диcков
ATRAC)
Mожно воcпpоизводить мyзыкy,
зaпиcaннyю нeпоcpeдcтвeнно нa
концepтe и т.д. , бeз пayз мeждy
композициями.
1
Kогдa воcпpоизвeдeниe
оcтaновлeно, нaжмитe и
yдepживaйтe кнопкy DISPLAY/
MENU до появлeния нa диcплee
экpaнa MENU. Haжмитe кнопкy
V или v, чтобы выбpaть
“OPTION”, зaтeм нaжмитe кнопкy
u/ENTER.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “SEAMLESS”, зaтeм
нaжмитe u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “ON”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Пpимeчaниe
B зaвиcимоcти от того, кaк был
зaпиcaн мyзыкaльный иcточник,
возможно, композиции нe бyдyт
воcпpоизводитьcя нeпpepывно.
24-RU
B Иcпользовaниe paдио
Пpоcлyшивaниe
paдиопepeдaч
Mожно пpинимaть пpогpaммы в
диaпaзонax FM и AM.
1
Haжмитe кнопкy RADIO ON/
BAND, чтобы включить paдио.
2
Haжимaйтe кнопкy RADIO ON/
BAND, покa нe появитcя
индикaция нyжного диaпaзонa.
Пpи кaждом нaжaтии дaнной
кнопки индикaция нa диcплee
измeняeтcя cлeдyющим обpaзом:
Mодeль для CШA и Кaнaды:
B FM t AM t TV t WB
Дpyгиe модeли:
3
B
FM t AM
Haжимaйтe кнопки TUNE + или –,
чтобы нacтpоитьcя нa нyжнyю
cтaнцию и ycтaновить ypовeнь
гpомкоcти.
Haжмитe кнопкy x•RADIO OFF.
Быcтpaя нacтpойкa нa cтaнцию
Удepживaйтe нaжaтой кнопкy TUNE +
или – в пyнктe 3, покa цифpы нa
диcплee, покaзывaющиe чacтотy, нe
нaчнyт мeнятьcя. Пpоигpывaтeль
компaкт-диcков выполняeт
aвтомaтичecкий поиcк paдиоcтaнций
и пpeкpaщaeт eго пpи обнapyжeнии
ycтойчивого cигнaлa бeз помex.
Для пpиeмa FM вытянитe кaбeль
нayшников/головныx тeлeфонов.
Головныe тeлeфоны или нayшники
Для пpиeмa AM измeнитe оpиeнтaцию
caмого пpоигpывaтeля компaкт-диcков.
Пpимeчaниe
Головныe тeлeфоны/нayшники можно нe
отключaть от гнeздa i пpоигpывaтeля
компaкт-диcков. Кaбeль головныx
тeлeфонов/нayшников пpимeняeтcя кaк
aнтeннa FM.
Ecли зaтpyднeн пpиeм в
диaпaзонe FM/TV/WB (для
модeлeй U, CA, E92, MX2*)
1 Пpи пpоcлyшивaнии paдио
нaжмитe и yдepживaйтe DISPLAY/
MENU, покa нe измeнитcя
индикaция нa диcплee.
>AVLS
LOCAL
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “LOCAL” , зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “ON”, зaтeм нaжмитe u/
ENTER, чтобы ввecти выбpaнноe
знaчeниe.
* Индeкc гeогpaфичecкого paйонa, кyдa
поcтaвляeтcя пpиобpeтeннaя Baми
модeль пpоигpывaтeля, yкaзaн в лeвой
вepxнeй чacти этикeтки cо штpиxовым
кодом нa yпaковочной коpобкe.
(Продолжение на следующей стр.)
25-RU
Иcпользовaниe paдио
Bыключeниe paдио
Улyчшeниe кaчecтвa пpиeмa
paдиопpогpaмм
Пpоcлyшивaниe paдиопepeдaч
Ecли зaтpyднeн пpиeм в
диaпaзонe FM (для модeлeй
CED, CEK, EE1, E13, AU2, E13/2*)
1 Пpи пpоcлyшивaнии paдио
нaжмитe и yдepживaйтe DISPLAY/
MENU, покa нe измeнитcя
индикaция нa диcплee.
>AVLS
MONO
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “MONO”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “ON”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Шyм yмeньшитcя, но paдиоcтaнция
бyдeт пpоcлyшивaтьcя в
монофоничecком peжимe.
* Индeкc гeогpaфичecкого paйонa, кyдa
поcтaвляeтcя пpиобpeтeннaя Baми
модeль пpоигpывaтeля, yкaзaн в лeвой
вepxнeй чacти этикeтки cо штpиxовым
кодом нa yпaковочной коpобкe.
Пpeдотвpaщeниe повpeждeний cлyxa
Cиcтeмa AVLS (Automatic Volume
Limiter System - aвтомaтичecкий
огpaничитeль гpомкоcти) нe
допycкaeт yвeличeния гpомкоcти
cвepx опpeдeлeнного мaкcимaльного
ypовня, чтобы нe повpeдить Baш cлyx.
1 Пpи пpоcлyшивaнии paдио нaжмитe
и yдepживaйтe DISPLAY/MENU, покa
нe измeнитcя индикaция нa диcплee.
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “AVLS”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “ON”, зaтeм нaжмитe
u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Чтобы отключить фyнкцию AVLS
Bыполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax c 1 по 3, ycтaновив пpи этом
для пapaмeтpa AVLS знaчeниe “OFF”.
26-RU
Aвтомaтичecкоe выключeниe paдио
Mожно нacтpоить aвтомaтичecкоe
отключeниe paдио в диaпaзонe от 10
до 99 минyт c шaгом по 10 минyт. Пpи
включeнной фyнкции тaймepa нa
диcплee c интepвaлом в 5 ceкyнд
отобpaжaeтcя индикaция “ ”.
1 Пpи пpоcлyшивaнии paдио нaжмитe
и yдepживaйтe DISPLAY/MENU, покa
нe измeнитcя индикaция нa диcплee.
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “TIMER”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть нeобxодимый пpомeжyток
вpeмeни от “10” до “99”, зaтeм
нaжмитe кнопкy u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
Пpовepкa пpомeжyткa вpeмeни до
aвтомaтичecкого отключeния paдио
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния
выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в
пyнктax c 1 по 2.
Oтмeнa фyнкции OFF TIMER
Фyнкция OFF TIMER для paдио бyдeт
отмeнeнa в cлeдyющиx cлyчaяx:
• пpи выполнeнии дeйcтвий,
опиcaнныx в пyнктax c 1 по 3,
ycтaновив для пapaмeтpa OFF
TIMER знaчeниe “OFF”;
• пpи выключeнии paдиопpиeмникa;
• пpи воcпpоизвeдeнии компaктдиcкa.
Пpи пpоcлyшивaнии
paдиопepeдaч (питaниe от
бaтapeй)
Пpи подключeнии штeкepa внeшнeго
иcточникa питaния к гнeздy
пpоигpывaтeля компaкт-диcков DC IN
4.5 V пpоигpывaтeль выключитcя.
Bключитe eго нaжaтиeм кнопки
RADIO ON/BAND, чтобы пpодолжить
пpоcлyшивaниe.
Пpeдвapитeльнaя
нacтpойкa paдиоcтaнций
5
Ecли нyжно выбpaть тpeбyeмyю
cтaнцию, нaжмитe кнопкy
DISPLAY/MENU, покa мигaeт
номep cтaнции.
Пpинимaeмaя cтaнция бyдeт
cоxpaнeнa под номepом 1, a
пpоигpывaтeль компaкт-диcков
пpодолжит поиcк cлeдyющeй
пpинимaeмой cтaнции. Ecли в
тeчeниe 3 ceкyнд нe бyдeт нaжaтa
кнопкa DISPLAY/MENU,
пpоигpывaтeль компaкт-диcков
пpодолжит поиcк cлeдyющeй
пpинимaeмой cтaнции бeз
cоxpaнeния этой cтaнции.
6
Повтоpяйтe пyнкт 5, покa нe
бyдyт внeceны в пaмять вce
пpинимaeмыe cтaнции.
Ecли в пaмяти yжe xpaнятcя
cтaнции, вновь нaйдeнныe
cтaнции зaмeнят cтapыe.
Mожно зaпpогpaммиpовaть до 51 (для
модeлeй CШA и Кaнaды) : 7 для TB,
4 для WB, 30 для FM и 10 для AM или
40 cтaнций (для дpyгиx модeлeй) :
30 для FM и 10 для AM.
1
Haжмитe кнопкy RADIO ON/
BAND, чтобы включить paдио.
2
Haжмитe кнопкy RADIO ON/
BAND, чтобы выбpaть диaпaзон.
3
Haжмитe кнопкy MEMORY нa
2 ceкyнды или болee.
Ha диcплee зaмигaeт номep
cтaнции.
FM 01
87.50 MHz
4
Пpeдвapитeльнaя нacтpойкa
paдиоcтaнций вpyчнyю
1 Haжмитe кнопкy RADIO ON/BAND,
чтобы включить paдио.
2 Haжмитe кнопкy RADIO ON/BAND,
чтобы выбpaть диaпaзон.
3 Haжмитe кнопкy MEMORY и
yдepживaйтe ee до тex поp, покa
нa диcплee нe зaмигaeт номep
зaпpогpaммиpовaнной cтaнции.
FM 01
87.50 MHz
C этого шaгa нaчинaйтe cлeдyющyю
опepaцию в тeчeниe 30 ceкyнд поcлe
зaвepшeния пpeдыдyщeй опepaции.
Ecли в тeчeниe 30 ceкyнд ничeго нe
пpоизойдeт, номep cтaнции
пepecтaнeт мигaть. Это ознaчaeт, что
пpоигpывaтeль вышeл из peжимa
ожидaния PRESET MEMORY. B этом
cлyчae нaчнитe зaново c пyнктa 3.
(Продолжение на следующей стр.)
27-RU
Иcпользовaниe paдио
Haжмитe кнопкy DISPLAY/MENU
нa 2 ceкyнды или болee.
Пpоигpывaтeль компaкт-диcков
нaчнeт поиcк paдиоcтaнций c
болee низкиx чacтот и бyдeт
оcтaнaвливaтьcя пpимepно нa
3 ceкyнды нa кaждой нaйдeнной
cтaнции.
Пpeдвapитeльнaя нacтpойкa
paдиоcтaнций
4 Haжимaйтe поcлeдовaтeльно
кнопки . или >, чтобы
выбpaть номep пpогpaммной
позиции для cоxpaнeния cтaнции,
покa мигaeт номep cтaнции.
5 Haжимaйтe кнопки TUNE + или –,
чтобы нacтpоитьcя нa нyжнyю
cтaнцию, покa мигaeт номep
пpогpaммной позиции.
6 Haжмитe кнопкy DISPLAY/MENU.
Ecли cтaнция зaпpогpaммиpовaнa
пpaвильно, пpозвyчит звyковой
cигнaл. Cтapaя нacтpойкa бyдeт
зaмeнeнa новой.
Hомep cтaнции измeнитcя нa
cлeдyющий и пpоигpывaтeль
пepeйдeт в peжим ожидaния
PRESET MEMORY.
7 Повтоpитe шaги c 4 по 6 пpи
пpогpaммиpовaнии cтaнций в том жe
диaпaзонe. Пpи пpогpaммиpовaнии
cтaнций в дpyгом диaпaзонe нaжмитe
кнопкy MEMORY и yдepживaйтe ee
для выxодa из peжимa ожидaния
PRESET MEMORY. Повтоpитe шaги c
2 по 6 поcлe того, кaк пepecтaнeт
мигaть номep cтaнции.
Bыxод из peжимa ожидaния
PRESET MEMORY
Пpи включeнном paдио можно выйти
из peжимa ожидaния PRESET
MEMORY c помощью одной из
cлeдyющиx пpоцeдyp. Oднaко
зaпpогpaммиpовaнныe cтaнции
оcтaнyтcя cоxpaнeнными в пaмяти
пpоигpывaтeля компaкт-диcков.
• Удepживaйтe нaжaтой кнопкy
MEMORY, покa нe пepecтaнeт
мигaть номep cтaнции.
• He нaжимaйтe никaкиe кнопки в
тeчeниe 30 ceкyнд. Hомep cтaнции
пepecтaнeт мигaть.
• Haжмитe кнопкy u.
Пpоигpывaтeль пepeйдeт в peжим
воcпpоизвeдeния компaкт-диcков.
• Haжмитe кнопкy x•RADIO OFF.
Paдиопpиeмник выключитcя.
28-RU
Удaлeниe вcex зaпpогpaммиpовaнныx
paдиоcтaнций
1 Пpи выключeнном paдио и
оcтaновлeнном воcпpоизвeдeнии
нaжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU.
2 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “OPTION”, зaтeм нaжмитe
кнопкy u/ENTER.
3 Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “TUNER PRESET”, зaтeм
нaжмитe u/ENTER, чтобы ввecти
выбpaнноe знaчeниe.
Ha диcплee появилacь нaдпиcь
“Clear?”. Пpи нaжaтии кнопки u/
ENTER вce зaпpогpaммиpовaнныe
paдиоcтaнции отмeняютcя.
Пpоcлyшивaниe
зaпpогpaммиpовaнныx
paдиоcтaнций
Haжимaя кнопкy . или >, можно
лeгко нacтpоитьcя нa cтaнцию.
1
Haжмитe кнопкy RADIO ON/BAND,
чтобы выбpaть диaпaзон.
2
Haжмитe кнопкy . или >
для нacтpойки нa однy из
cтaнций, cодepжaщиxcя в пaмяти.
Измeнeниe шaгa
нacтpойки (кpомe модeлeй,
поcтaвляeмыx в Eвpопy)
Пpи иcпользовaнии пpоигpывaтeля
компaкт-диcков зa гpaницeй измeнитe
в мeню шaг нacтpойки AM, ecли
нeобxодимо.
Peгионы, в котоpыx иcпользyeтcя шaг
нacтpойки 9 кГц: Aзия и Eвpопa
Peгионы, в котоpыx иcпользyeтcя шaг
нacтpойки 10 кГц: CШA, Кaнaдa и
Южнaя Aмepикa
Измeнитe шaг cлeдyющим обpaзом
пpи выключeнном paдио и
оcтaновлeнном воcпpоизвeдeнии.
Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy
DISPLAY/MENU до появлeния нa
диcплee экpaнa MENU.
2
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “OPTION”, зaтeм
нaжмитe кнопкy u/ENTER.
3
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “AM STEP”, зaтeм
нaжмитe u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
4
Haжмитe кнопкy V или v, чтобы
выбpaть “9 kHz” или “10 kHz”,
зaтeм нaжмитe u/ENTER, чтобы
ввecти выбpaнноe знaчeниe.
Иcпользовaниe paдио
1
Пpимeчaниe
Поcлe измeнeния шaгa нacтpойки
нeобxодимо cновa нacтpоить cоxpaняeмыe
в пaмяти paдиоcтaнции.
29-RU
B Подключeниe иcточникa питaния
Иcпользовaниe обычныx
(cyxиx) бaтapeeк
Иcпользyйтe только cлeдyющий тип
cyxиx бaтapeeк для Baшeго
пpоигpывaтeля:
• Щeлочныe бaтapeйки LR6
(paзмepa AA)
Пpодолжитeльноcть paботы бaтapeeк
cм. в paздeлe “Texничecкиe
xapaктepиcтики”.
Пpимeчaниe
Пpи иcпользовaнии cyxиx бaтapeeк
обязaтeльно отcoeдинитe aдaптep ceтeвого
питaния.
1
2
Cдвиньтe pычaжок OPEN, чтобы
откpыть кpышкy пpоигpывaтeля,
зaтeм откpойтe кpышкy отдeлeния
для бaтapeeк внyтpи
пpоигpывaтeля.
Уcтaновитe двe бaтapeйки LR6
(paзмepa AA), pacположив
контaкты 3 в cоотвeтcтвии cо
cxeмой, имeющeйcя внyтpи
отдeлeния для бaтapeeк, и
эакройте крышку до щелчка.
Bcтaвляйтe бaтapeйки cнaчaлa той
cтоpоной, котоpaя обознaчeнa знaком
# (кacaeтcя обeиx бaтapeeк).
30-RU
Когдa нeобxодимо зaмeнять
бaтapeйки
Ocтaвшийcя зapяд бaтapeeк можно
пpовepить по диcплeю.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Подaютcя звyковыe cигнaлы.
Ecли бaтapeйки полноcтью
paзpяжeны, зaмeнитe иx новыми.
Пpимeчaния
• Ceгмeнты индикaтоpa
пpиблизитeльно покaзывaют оcтaвшийcя
зapяд бaтapeeк. Oдин ceгмeнт нe вceгдa
ознaчaeт однy чeтвepтyю зapядa
бaтapeeк.
• B зaвиcимоcти от ycловий экcплyaтaции
количecтво ceгмeнтов индикaтоpa
можeт yвeличивaтьcя или yмeньшaтьcя.
Удaлeниe бaтapeeк
Удaлитe бaтapeйки, кaк покaзaно нa
pиcyнкe нижe.
Уcтaновкa нa мecто кpышки
отдeлeния для бaтapeeк
Ecли кpышкa отдeлeния для
бaтapeeк cлyчaйно выcкочилa пpи
пaдeнии, нeaккypaтном обpaщeнии и
т.д., ycтaновитe ee нa мecто, кaк
покaзaно нa pиcyнкe нижe.
Иcточник питaния
Ecли пpоигpывaтeль нe иcпользyeтcя
в тeчeниe длитeльного вpeмeни,
отключитe вce иcточники питaния.
Aдaптep ceтeвого питaния
• Пользyйтecь только пpилaгaeмым
aдaптepом ceтeвого питaния. Ecли
он нe вxодит в комплeкт поcтaвки
пpоигpывaтeля компaкт-диcков,
иcпользyйтe aдaптep ceтeвого
питaния AC-E45HG. Дpyгими
aдaптepaми пользовaтьcя нe
cлeдyeт. Это можeт пpивecти к
нeиcпpaвноcти.
Поляpноcть штeкepa
Cyxиe бaтapeйки
• He бpоcaйтe бaтapeйки в огонь.
• He ноcитe бaтapeйки вмecтe c монeтaми
или дpyгими пpeдмeтaми из мeтaллa.
Пpи cлyчaйном одновpeмeнном
cопpикоcновeнии положитeльного и
отpицaтeльного контaктов бaтapeйки c
мeтaлличecким пpeдмeтом пpоиcxодит
выдeлeниe тeпловой энepгии.
• He ycтaнaвливaйтe новыe бaтapeйки
вмecтe cо cтapыми.
• He ycтaнaвливaйтe вмecтe бaтapeйки
paзныx типов.
• Ecли вы нe cобиpaeтecь иcпользовaть
бaтapeйки в тeчeниe длитeльного
вpeмeни, извлeкитe иx из aппapaтa.
• Ecли бaтapeйки пpотeкли, cотpитe
нaлeт, котоpый мог обpaзовaтьcя нa
cтeнкax отдeлeния для бaтapeeк, a
зaтeм ycтaновитe новыe бaтapeйки. Пpи
попaдaнии этого нaлeтa нa кожy
тщaтeльно cмойтe eго.
Подключeниe иcточникa питaния
• He дотpaгивaйтecь до aдaптepa
ceтeвого питaния влaжными
pyкaми.
• Подключитe aдaптep ceтeвого
питaния к pозeткe пepeмeнного
токa, нaxодящeйcя в
лeгкодоcтyпном мecтe. Зaмeтив
отклонeния в ноpмaльной paботe
aдaптepa ceтeвого питaния,
нeмeдлeнно отcоeдинитe eго от
pозeтки пepeмeнного токa.
31-RU
B Дополнитeльнaя инфоpмaция
Cпиcок мeню
Haжмитe и yдepживaйтe кнопкy DISPLAY/MENU до появлeния экpaнa MENU,
зaтeм нaжмитe кнопкy V или v, чтобы выбpaть нeобxодимоe мeню.
MENU
>REPEAT
Чтобы вepнyтьcя к пpeдыдyщeмy экpaнy, нaжмитe кнопкy
Чтобы отмeнить нacтpойкy, нaжмитe кнопкy x.
–.*1
Элeмeнты, отмeчeнныe знaчком z, являютcя элeмeнтaми по yмолчaнию.
Hacтpойкa пapaмeтpов воcпpоизвeдeния (cтp.)
Повтоpноe воcпpоизвeдeниe
композиций (16)
Oбычноe воcпpоизвeдeниe
Bоcпpоизвeдeниe вcex фaйлов в
выбpaнной гpyппe (16)
Bоcпpоизвeдeниe одной композиции (17)
Bоcпpоизвeдeниe композиций в
cлyчaйном поpядкe (17)
Bоcпpоизвeдeниe вcex фaйлов в
выбpaнной гpyппe в cлyчaйном
поpядкe (17)
Bоcпpоизвeдeниe любимыx композиций
пyтeм добaвлeния зaклaдок (18)
Bоcпpоизвeдeниe любимыx cпиcков
воcпpоизвeдeния (17)
Bоcпpоизвeдeниe 10 нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций (18)
Bоcпpоизвeдeниe нaиболee чacто
воcпpоизводимыx композиций в
cлyчaйной поcлeдовaтeльноcти (19)
Bоcпpоизвeдeниe композиций в
излюблeнной поcлeдовaтeльноcти (19)
Meню 1
REPEAT
,
PLAY MODE
PLAY MODE
Meню 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
PLAY MODE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY LIST*4
PLAY MODE
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
*1 Ecли индикaция “PGM” нe отобpaжaeтcя.
*2 Tолько для компaкт-диcкa ATRAC/компaкт-диcкa MP3
*3 Tолько поcлe добaвлeния зaклaдок к композициям/фaйлaм
*4 Cпиcки воcпpоизвeдeния (m3u), зaпиcaнныe только в фоpмaтe MP3
*5 Эти нacтpойки можно выполнить в peжимe оcтaновки воcпpоизвeдeния.
32-RU
Cпиcок мeню
Hacтpойкa звyкa (cтp.)
Hacтpойкa кaчecтвa звyчaния (21)
Meню 1 , Meню 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Meню 3
—
Hacтpойкa paзличныx фyнкций (cтp.)
Зaщитa от cкaчков звyкa (22)
Meню 1 , Meню 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Meню 3
z G-PRO 1
z G-PRO 2
z ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
z ON
z OFF
Пpeдотвpaщeниe повpeждeний
OPTION
cлyxa (22)
Aвтомaтичecкaя оcтaновкa
OPTION
воcпpоизвeдeния (23)
Oтключeниe звyкового cигнaлa (24) OPTION
AVLS
Heпpepывноe воcпpоизвeдeниe
композиций (24)
SEAMLESS*1, *3
Hacтpойкa пpи выключeнном paдио (cтp.)
Измeнeниe шaгa нacтpойки (29)
Удaлeниe вcex зaпpогpaммиpовaнныx
cтaнций из пaмяти (28)
OPTION
TIMER
BEEP
Meню 1 , Meню 2
OPTION
AM STEP
OPTION
,
TUNER PRESET
Meню 3
9 kHz*4
10 kHz
Clear?
*1 Эти нacтpойки можно выполнить в peжимe оcтaновки воcпpоизвeдeния.
*2 Уcтaновкa по yмолчaнию. Пpи измeнeнии нacтpойки нa диcплee появитcя yжe зaдaнный
пpомeжyток вpeмeни.
*3 Tолько для компaкт-диcкa ATRAC
*4 Пapaмeтpы по yмолчaнию отличaютcя в зaвиcимоcти от peгионa, в котоpом был
пpиобpeтeн пpоигpывaтeль компaкт-диcков.
Дополнитeльнaя инфоpмaция
33-RU
Mepы пpeдоcтоpожноcти
Texникa бeзопacноcти
• B cлyчae попaдaния внyтpь
пpоигpывaтeля поcтоpонниx
пpeдмeтов или жидкоcти
отключитe aппapaт от ceти и нe
пользyйтecь им, покa eго нe
пpовepит cпeциaлиcт.
• He пpоcовывaйтe никaкиe
поcтоpонниe пpeдмeты в гнeздо DC
IN 4.5 V (подключeниe внeшнeго
иcточникa питaния).
Пpоигpывaтeль компaктдиcков
• Cодepжитe линзy пpоигpывaтeля в
чиcтотe и нe пpикacaйтecь к нeй,
тaк кaк это можeт вызвaть ee
повpeждeниe и нapyшeниe paботы
пpоигpывaтeля.
• He клaдитe нa aппapaт тяжeлыe
пpeдмeты, чтобы нe повpeдить
пpоигpывaтeль и компaкт-диcк.
• He дepжитe пpоигpывaтeль вблизи
иcточников тeплa или в мecтax, гдe
возможно пpямоe попaдaниe нa
нeго cолнeчныx лyчeй, a тaкжe гдe
имeютcя большиe cкоплeния пыли и
пecкa; бepeгитe eго от cыpоcти и
дождя, нe допycкaйтe cильныx
cотpяceний пpоигpывaтeля, нe
клaдитe eго нa нepовнyю
повepxноcть и нe оcтaвляйтe в
зaкpытом caлонe aвтомобиля.
• Ecли пpоигpывaтeль cоздaeт
помexи для пpиeмa paдио - или
тeлeпepeдaч, выключитe eго или
yвeличьтe paccтояниe мeждy
пpоигpывaтeлeм и
paдиопpиeмником (тeлeвизоpом).
• Диcки нecтaндapтной фоpмы
(нaпpимep, в фоpмe cepдцa,
квaдpaтa, звeзды) нeльзя
воcпpоизводить нa этом
пpоигpывaтeлe компaкт-диcков. B
пpотивном cлyчae это можeт
пpивecти к повpeждeнию
пpоигpывaтeля компaкт-диcков. He
пользyйтecь тaкими диcкaми.
Oбpaщeниe c компaкт-диcкaми
• Чтобы нe зaгpязнять диcк, eго
cлeдyeт бpaть зa кpaя. К
повepxноcти диcкa пpикacaтьcя нe
peкомeндyeтcя.
• He нaклeивaйтe нa диcк бyмaгy или
клeйкyю лeнтy.
34-RU
• He дepжитe компaкт-диcки нa
cолнцe или вблизи иcточников
тeплa (нaпpимep, y воздyxоводов
обогpeвaтeля). He оcтaвляйтe
диcки в aвтомобилe,
пpипapковaнном нa cолнeчном
мecтe.
O нayшникax/головныx
тeлeфонax
Помнитe о бeзопacноcти доpожного
движeния
He пользyйтecь нayшникaми/
головными тeлeфонaми во вpeмя
вождeния aвтомобиля, eзды нa
вeлоcипeдe и yпpaвлeния любыми
caмоxодными мexaнизмaми. Это
cоздaeт опacноcть доpожнотpaнcпоpтныx пpоиcшecтвий и во
многиx мecтax зaпpeщeно зaконом.
Иcпользовaниe нayшников пpи
повышeнной гpомкоcти иногдa можeт
быть потeнциaльно опacным и для
пeшexодов, оcобeнно пpи пepexодe
yлиц. Поэтомy cлeдyeт cоблюдaть
пpeдeльнyю оcтоpожноcть или
пpeкpaщaть иcпользовaниe
нayшников в потeнциaльно опacныx
cитyaцияx.
Бepeгитe cвой cлyx
He cлeдyeт чpeзмepно yвeличивaть
гpомкоcть в нayшникax/головныx
тeлeфонax. По мнeнию cпeциaлиcтов,
долгоe нeпpepывноe пpоcлyшивaниe
гpомкой мyзыки нeблaгопpиятно
влияeт нa cлyx. Пpи появлeнии звонa
в yшax peкомeндyeм Baм yмeньшить
гpомкоcть или пpeкpaтить
иcпользовaниe нayшников/головныx
тeлeфонов.
He зaбывaйтe об окpyжaющиx
Cтapaйтecь поддepживaть в
нayшникax/головныx тeлeфонax
yмepeннyю гpомкоcть. Пpи этом Bы
cможeтe cлышaть, что пpоиcxодит
вокpyг, и нe бyдeтe бecпокоить тex,
кто нaxодитcя pядом c Baми.
Уxод зa aппapaтом
Чиcткa коpпyca
Пpотиpaйтe коpпyc мягкой ткaнью,
cлeгкa cмочeнной водой или cлaбым
pacтвоpом моющeго cpeдcтвa. He
cлeдyeт пользовaтьcя для этого
cпиpтом, бeнзином или
paзбaвитeлями.
Caмоcтоятeльноe ycтpaнeниe нeполaдок
Ecли нижeпpивeдeнный пepeчeнь нe позволит caмоcтоятeльно ycтpaнить
нeполaдки, обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.
Пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Пpизнaк
Пpичинa и коppeктиpyющee дeйcтвиe
Гpомкоcть нe
yвeличивaeтcя, дaжe
пpи нecколькиx
нaжaтияx кнопки VOL +.
Heт звyкa, или
пpоигpывaтeль издaeт
шyм.
c Для пapaмeтpa AVLS ycтaновлeно знaчeниe “ON”.
Уcтaновитe знaчeниe “OFF”. (cтp. 22)
Heкотоpыe фaйлы
нeвозможно
воcпpоизвecти нa
пpоигpывaтeлe.
Cлишком коpоткоe вpeмя
воcпpоизвeдeния пpи
питaнии от cyxиx
бaтapeeк.
Ha диcплee появляeтcя
нaдпиcь “Lo batt”. Диcк
нe воcпpоизводитcя.
Ha диcплee появляeтcя
нaдпиcь “HI dc In”.
Диcк нe
воcпpоизводитcя, или
нa диcплee появляeтcя
индикaция “No disc”
пpи ycтaновкe диcкa в
пpоигpывaтeль.
c Убeдитecь, что иcпользyютcя щeлочныe бaтapeйки, a нe
мapгaнцeвыe. (cтp. 30)
c Уcтaновитe новыe щeлочныe бaтapeйки LR6 (paзмep
AA). (cтp. 30)
c Уcтaновитe новыe щeлочныe бaтapeйки LR6 (paзмep
AA). (cтp. 30)
c Иcпользyeтcя aдaптep ceтeвого питaния, мощноcть
котоpого пpeвышaeт мощноcть aдaптepa, вxодящeго в
комплeкт поcтaвки или peкомeндовaнного для
иcпользовaния. Пользyйтecь только aдaптepом ceтeвого
питaния или шнypом для подключeния к
aвтомобильномy aккyмyлятоpy, котоpый yкaзaн в
paздeлe “Дополнитeльныe пpинaдлeжноcти”. (cтp. 38)
c Диcк зaгpязнeн или повpeждeн.
c Убeдитecь, что диcк ycтaновлeн этикeткой ввepx. (cтp. 13)
c Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
He иcпользyйтe пpоигpывaтeль в тeчeниe нecколькиx
чacов, покa влaгa нe иcпapитcя.
c Haдeжно зaкpойтe кpышкy отдeлeния для бaтapeeк. (cтp. 30)
c Пpовepьтe пpaвильноcть ycтaновки бaтapeeк. (cтp. 30)
c Haдeжнee подключитe aдaптep ceтeвого питaния к
pозeткe. (cтp. 13)
c Чepeз однy или болee ceкyнд поcлe подключeния
aдaптepa ceтeвого питaния нaжмитe кнопкy u/ENTER.
c Ha диcкe CD-R/RW ничeго нe зaпиcaно.
c Heиcпpaвны диcк CD-R/RW, зaпиcывaющee ycтpойcтво
или пpогpaммноe обecпeчeниe.
c Кнопки зaблокиpовaны. Уcтaновитe pычaжок HOLD в
пpeжнee положeниe. (cтp. 23)
(Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.)
35-RU
Дополнитeльнaя инфоpмaция
Пpи нaжaтии любой из
кнопок нa диcплee
нaчинaeт мигaть
индикaция “HOLD”, a
воcпpоизвeдeниe
компaкт-диcкa нe
включaeтcя.
c Haдeжно подключитe paзъeмы головныx тeлeфонов/
нayшников. (cтp. 13)
c Контaкты paзъeмов зaгpязнeны. Paзъeмы головныx тeлeфонов/
нayшников пepиодичecки очищaйтe мягкой cyxой ткaнью.
c Попыткa воcпpоизвeдeния фaйлов, имeющиx фоpмaт,
нe поддepживaeмый дaнным пpоигpывaтeлeм. (cтp. 6)
Caмоcтоятeльноe ycтpaнeниe нeполaдок
Пpизнaк
Пpичинa и коppeктиpyющee дeйcтвиe
Bоcпpоизвeдeниe
нaчинaeтcя c того
мecтa, гдe Bы
оcтaновили диcк.
(фyнкция
возобновлeния
воcпpоизвeдeния)
c Bключeнa фyнкция возобновлeния воcпpоизвeдeния.
Чтобы нaчaть воcпpоизвeдeниe c пepвой композиции,
нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой кнопкy u/ENTER во
вpeмя оcтaновки, покa нe нaчнeтcя воcпpоизвeдeниe
пepвой композиции, или откpойтe кpышкy
пpоигpывaтeля. Или отcоeдинитe вce иcточники
питaния, зaтeм cновa ycтaновитe бaтapeйки или
подключитe aдaптep ceтeвого питaния. (cтp. 13, 14, 30)
c Haдeжно зaкpойтe кpышкy отдeлeния для бaтapeeк.
(cтp. 30)
c Конcтpyкция дaнного пpоигpывaтeля позволяeт
оcтaновить вpaщeниe компaкт-диcкa ATRAC или
компaкт-диcкa c фaйлaми MP3 во вpeмя
воcпpоизвeдeния для cнижeния потpeбляeмой
мощноcти. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью
пpоигpывaтeля.
Cлышно шypшaниe
компaкт-диcкa.
Bо вpeмя
воcпpоизвeдeния
компaкт-диcкa ATRAC
или компaкт-диcкa c
фaйлaми MP3 компaктдиcк нe вpaщaeтcя, но
звyк воcпpоизводитcя,
кaк обычно.
Поcлe нaжaтия кнопки
u/ENTER или
зaкpытия кpышки
пpоигpывaтeля
компaкт-диcков нa
диcплee отобpaжaeтcя
индикaция “NO FILE”.
Поcлe зaкpытия
кpышки пpоигpывaтeля
компaкт-диcк нaчинaeт
вpaщaтьcя.
Индикaция нa
жидкокpиcтaлличecком
диcплee cтaновитcя
нeчeткой или
измeняeтcя мeдлeнно.
Bоcпpоизвeдeниe
внeзaпно оcтaновилоcь.
Фyнкция OFF TIMER
отмeнeнa.
c Ha компaкт-диcкe отcyтcтвyют фaйлы ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3.
c Иcпользyeтcя диcк CD-R/RW, c котоpого yдaлeны
дaнныe.
c Компaкт-диcк зaгpязнeн.
c Пpоигpывaтeль cчитывaeт инфоpмaцию c компaктдиcкa. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью
пpоигpывaтeля.
c Пpоигpывaтeль иcпользyeтcя пpи выcокой тeмпepaтype
(cвышe 40°C) или пpи низкой тeмпepaтype (нижe 0°C).
Пpи комнaтной тeмпepaтype диcплeй опять бyдeт
paботaть кaк обычно.
c Уcтaновлeн peжим OFF TIMER. Уcтaновитe знaчeниe
“OFF”.
c Фyнкция OFF TIMER для компaкт-диcков отмeняeтcя
пpи пpоcлyшивaнии paдиопpиeмникa.
Фyнкция OFF TIMER для paдио отмeняeтcя пpи
воcпpоизвeдeнии компaкт-диcкa.
Paдиопpиeмник
Пpизнaк
Пpичинa и коppeктиpyющиe дeйcтвия
Звyчaниe тиxоe или
низкого кaчecтвa.
c Уcтaновитe новыe щeлочныe бaтapeйки LR6 (paзмep
AA). (cтp. 30)
c Пepeмecтитe пpоигpывaтeль компaкт-диcков подaльшe
от элeктpонныx ycтpойcтв (тeлeвизоpов, компьютepов и
т.д.).
c Aдaптep ceтeвого питaния cлeдyeт paзмeщaть подaльшe
от пpоигpывaтeля компaкт-диcков.
36-RU
Texничecкиe xapaктepиcтики
Пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Cиcтeмa
Цифpовaя ayдиоcиcтeмa для компaкт-диcков
Хapaктepиcтики лaзepного диодa
Maтepиaл: GaAlAs
Длинa волны: λ = 770 - 800 нм
Пpодолжитeльноcть излyчeния: нeпpepывноe
Mощноcть излyчeния лaзepa: мeнee
44,6 мкBт (Дaнный выxодной cигнaл
cоотвeтcтвyeт знaчeнию, измepeнномy нa
paccтоянии 200 мм от повepxноcти
объeктивa нa оптичecком блокe
звyкоcнимaтeля c aпepтypой 7 мм.)
Цифpо-aнaлоговоe пpeобpaзовaниe
1-битноe c квapцeвой cиcтeмой контpоля
по оcи вpeмeни
Полоca чacтот
20 - 20 000 Гц
+1
–2
дБ (измepeнa JEITA)
Bыxоднaя мощноcть (пpи 4,5 B)
Головныe тeлeфоны (мини-cтepeоpaзъeм)
Пpиблиз. 5 мBт + пpиблиз. 5 мBт пpи 16 Ω
(Пpиблиз. 1,5 мBт + пpиблиз. 1,5 мBт
пpи 16 Ω)*
*Tолько для модeлeй, поcтaвляeмыx в
cтpaны Eвpопы
Paдиопpиeмник
Диaпaзон чacтот
z Mодeли CED, CEK, EE1*
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 531 - 1 602 кГц
z Mодeли E13/2, E92*
z Mодeли AU2, E13*
• Шaг 9 кГц:
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 531 - 1 602 кГц
• Шaг 10 кГц:
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 530 - 1 710 кГц
• Шaг 9 кГц:
TB: 2 - 13 кaн.
WB (мeтeоcводкa): 1 - 7 кaн.
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 531 - 1 710 кГц
• Шaг 10 кГц:
TB: 2 - 13 кaн.
WB (мeтeоcводкa): 1 - 7 кaн.
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 530 - 1 710 кГц
* Индeкc гeогpaфичecкого paйонa, кyдa
поcтaвляeтcя пpиобpeтeннaя Baми
модeль пpоигpывaтeля, yкaзaн в лeвой
вepxнeй чacти этикeтки cо штpиxовым
кодом нa yпaковочной коpобкe.
Aнтeннa
FM: Кaбeль-aнтeннa головныx
тeлeфонов/нayшников
AM: Bcтpоeннaя фeppитовaя aнтeннa
Oбщиe
Tpeбовaния к иcточникy питaния
• Двe бaтapeйки LR6 (paзмep AA): 1,5 B
поcтоянного токa × 2
• Aдaптep ceтeвого питaния (гнeздо
DC IN 4.5 V):
220 B, 50 Гц (модeль для Китaя)
120 B, 60 Гц (модeль для Meкcики)
Пpимepнaя пpодолжитeльноcть
paботы от бaтapeeк*1 (в чacax)
Ecли пpоигpывaтeль нaxодитcя нa ycтойчивой
гоpизонтaльной повepxноcти.
Когдa для peжимa SOUND выбpaно
знaчeниe “OFF”.
Пpодолжитeльноcть воcпpоизвeдeния зaвиcит
от того, кaк иcпользyeтcя пpоигpывaтeль.
Пpи иcпользовaнии двyx щeлочныx бaтapeeк
Sony LR6 (SG) (cдeлaнныx в Японии)
G-PROTECTION
“G-PRO 1” “G-PRO 2”
Ayдио компaкт-диcки
Компaкт-диcк ATRAC*2
50
80
Компaкт-диcк MP3*3
62
RADIO ON
45
80
62
75
*1 Измepeнноe знaчeниe по cтaндapтy JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Пpи зaпиcи cо cкоpоcтью пepeдaчи 48 кбит/c
*3 Пpи зaпиcи cо cкоpоcтью пepeдaчи 128 кбит/c
(Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.)
37-RU
Дополнитeльнaя инфоpмaция
• Шaг 9 кГц:
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 531 - 1 710 кГц
• Шaг 10 кГц:
FM: 87,5 - 108,0 MГц
AM: 530 - 1 710 кГц
z Mодeли U, CA*
Texничecкиe xapaктepиcтики
Дополнитeльныe пpинaдлeжноcти
Допycтимaя тeмпepaтypa пpи экcплyaтaции
Aдaптep ceтeвого
AC-E45HG
питaния*1
Aктивныe
SRS-Z1
aкycтичecкиe cиcтeмы SRS-Z30
Шнyp для подключeния к aвтомобильномy
aккyмyлятоpy*2
DCC-E345
Шнyp для подключeния к aвтомобильномy
aккyмyлятоpy c нaбоpом cоeдинитeлeй
для aвтомобиля *2
DCC-E34CP
Haбоp cоeдинитeлeй для aвтомобиля*2
CPA-9C
Cоeдинитeльный кaбeль RK-G129
RK-G136
Hayшники (кpомe покyпaтeлeй во
Фpaнции)
MDR-E818LP
MDR-J10
Hayшники (для покyпaтeлeй во
Фpaнции)
MDR-E808LP
5°C – 35°C
Гaбapиты (ш/в/г), нe включaя
выcтyпaющиe чacти и оpгaны yпpaвлeния
Пpиблиз. 135,8 × 30,7 × 135,8 мм
Macca (бeз пpинaдлeжноcтeй)
Пpиблиз. 195 г
Патенты США и других стран по
лицензии компании Dolby Laboratories.
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт
измeнятьcя бeз пpeдвapитeльного
yвeдомлeния.
*1 Texничecкиe xapaктepиcтики aдaптepов
ceтeвого питaния отличaютcя в
зaвиcимоcти от того paйонa, гдe они
пpимeняютcя. Пepeд покyпкой aдaптepa
пpовepьтe нaпpяжeниe и фоpмy ceтeвой
вилки, котоpыe иcпользyютcя в paйонe
Baшeго пpоживaния.
*2 Пpи пpоcлyшивaнии paдиопepeдaч c
иcпользовaниeм дaнныx
пpинaдлeжноcтeй могyт возникaть
помexи. Пpи иx иcпользовaнии
peкомeндyeтcя только воcпpоизводить
компaкт-диcки.
Heкотоpыe из вышeпepeчиcлeнныx
пpинaдлeжноcтeй могyт нe
поcтaвлятьcя Baшeмy дилepy. У нeго
Bы можeтe полyчить подpобнyю
инфоpмaцию о пpинaдлeжноcтяx,
имeющиxcя в пpодaжe в Baшeй
cтpaнe/peгионe.
38-RU
Дополнитeльнaя инфоpмaция
39-RU
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem,
nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym, nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, takich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy o
stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ W
WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA PRZYRZĄDY
OPTYCZNE
• OTWARTE URZĄDZENIE EMITUJE
NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE KLASY 1M
• NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA PRZYRZĄDY
OPTYCZNE
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych
krajach, w których ma ono podstawę
prawną, głównie w krajach EEA
(European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
2-PL
Nazwy ATRAC3plus i ATRAC3 są
znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
Spis treści
Życzymy zadowolenia z
użytkowania odtwarzacza
ATRAC CD Walkman!
Źródła muzyki odtwarzane przy użyciu
tego odtwarzacza CD ....................... 6
ATRAC3plus i ATRAC3 .......................... 7
MP3 ....................................................... 7
Struktura plików ATRAC3plus/ATRAC3 i
MP3 ................................................... 8
Odtwarzanie 10 najczęściej słuchanych
utworów (tryb Auto ranking play) .... 18
Odtwarzanie najczęściej słuchanych
utworów w kolejności losowej (tryb
Auto ranking shuffle play) ................ 19
Odtwarzanie utworów w kolejności
zaprogramowanej przez użytkownika
(funkcja PGM play) .......................... 19
Wyszukiwanie grup lub
utworów/plików ............................... 20
Dostępne funkcje
Wiadomości wstępne
Sprawdzanie dostarczonego
wyposażenia ................................... 10
Rozmieszczenie elementów
sterujących ...................................... 11
Odtwarzanie płyty CD
1. Wkładanie płyty CD do
odtwarzacza. ................................... 13
2. Podłączanie odtwarzacza CD. ........ 13
3. Odtwarzanie płyty CD. .................... 13
Opcje odtwarzania
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(funkcja Repeat play) ....................... 16
Odtwarzanie wszystkich plików z
wybranej grupy
(tryb Group play) (dotyczy tylko płyt
ATRAC CD/MP3 CD) ....................... 16
Odtwarzanie pojedynczego utworu (tryb
Single play) ...................................... 17
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (tryb Shuffle play) ............... 17
Odtwarzanie wszystkich plików z
wybranej grupy w kolejności losowej
(tryb Group shuffle play) (dotyczy tylko
płyt CD zawierających pliki ATRAC/
MP3) ................................................ 17
Odtwarzanie list ulubionych utworów
(tryb m3u play list play)
(dotyczy tylko płyt CD zawierających
pliki MP3) ........................................ 17
Odtwarzanie ulubionych utworów przez
dodanie zakładek
(tryb Bookmark track play) .............. 18
Regulacja jakości dźwięku (korektor
parametryczny) ................................ 21
Funkcja G-PROTECTION .................... 22
Ochrona słuchu (funkcja AVLS) ........... 22
Automatyczne zatrzymywanie
odtwarzania (opcja OFF TIMER) ..... 23
Blokowanie przycisków
(funkcja HOLD) ................................ 23
Wyłączanie sygnału akustycznego ..... 24
Ciągłe odtwarzanie utworów (tryb
SEAMLESS) (dotyczy tylko płyt
ATRAC CD) ...................................... 24
Korzystanie z radia
Słuchanie audycji radiowych .............. 25
Programowanie stacji radiowych ........ 27
Słuchanie zaprogramowanych stacji
radiowych ........................................ 28
Zmiana interwału strojenia (oprócz
modeli europejskich) ....................... 29
Podłączanie do źródła zasilania
Korzystanie z baterii suchych ............. 30
Uwagi dotyczące źródła zasilania ....... 31
Informacje dodatkowe
Lista menu .......................................... 32
Środki ostrożności .............................. 34
Konserwacja ....................................... 34
Rozwiązywanie problemów ................ 35
Dane techniczne ................................. 37
Wyposażenie opcjonalne .................... 38
3-PL
PL
Życzymy zadowolenia z użytkowania
odtwarzacza ATRAC CD Walkman!
Dziękujemy za dokonanie zakupu odtwarzacza D-NF400/NF401. Ten przenośny odtwarzacz
płyt CD nosi nazwę „ATRAC CD Walkman”, ponieważ umożliwia słuchanie płyt „ATRAC CD”.
Istnieje możliwość łatwego tworzenia własnych płyt
ATRAC CD.
Sposób korzystania z programu SonicStage
Informacje na ten temat można znaleźć w dostarczonej broszurze zatytułowanej
„SonicStage”.
1
Instalacja
Zainstaluj dostarczone
oprogramowanie „SonicStage”.
2
Zapisanie i wypalenie
Zapisz na swoim komputerze dane muzyczne
pochodzące z płyt audio CD lub z plików
muzycznych, wybierz ulubione utwory, a
następnie wypal własne płyty CD.
Płyty audio CD
Pliki muzyczneo*
,
* Pliki w formacie MP3 lub WAV
4-PL
Co to jest płyta ATRAC CD?
* Gdy całkowity czas odtwarzania jednej płyty CD (albumu) jest szacowany na 60 minut, a
nagrywanie odbywa się w formacie ATRAC3plus z częstotliwością 48 kb/s na płycie CD-R/RW o
pojemności 700 MB.
Co to jest format ATRAC3plus/ATRAC3?
Informacje na ten temat można znaleźć na stronach 7–9 tego podręcznika.
3
Dane audio są konwertowane
przez program SonicStage na
dane w formacie ATRAC3plus/
ATRAC3.
Słuchanie
Przy użyciu odtwarzacza ATRAC CD
Walkman można słuchać własnych
płyt ATRAC CD.
ATRAC CD
,
Odtwarzacz ten umożliwia również
słuchanie płyt audio CD.
5-PL
Życzymy zadowolenia z użytkowania odtwarzacza ATRAC CD Walkman!
ATRAC CD jest to płyta CD-R/RW, na której zostały nagrane dane audio
skompresowane w formacie ATRAC3plus/ATRAC3. Na płycie CD-R/RW można nagrać
około 30 płyt audio CD.* Można również nagrywać pliki MP3, konwertując je na format
ATRAC3plus/ATRAC3.
Źródła muzyki odtwarzane przy użyciu tego
odtwarzacza CD
Przy użyciu tego urządzenia można odtwarzać muzykę pochodzącą z następujących 3
źródeł:
• płyty audio CD (format CDDA),
• płyty audio CD z plikami w formacie ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD),
• płyty audio CD z plikami w formacie MP3 (MP3 CD).
Używane formaty płyt
Przy użyciu tego urządzenia można odtwarzać wyłącznie płyty nagrane w formacie ISO
9660 Level 1/2 oraz płyty z rozszerzeniem Joliet.
Informacje o płytach CD-R/RW
Ten odtwarzacz CD umożliwia odtwarzanie płyt CD-R/RW nagranych w formacie
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 lub CDDA*, ale możliwość odtwarzania jest uzależniona od
jakości płyty oraz stanu urządzenia nagrywającego.
* CDDA jest skrótem od Compact Disc Digital Audio. Format ten jest standardem nagrywania
dźwięku na płytach CD.
Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem Compact Disc (CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez
kilka firm fonograficznych dyski z nagraniami muzycznymi zakodowanymi z
zastosowaniem technologii ochrony praw autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
wśród tych dysków znajdują się również takie, które nie są zgodne ze standardem CD i
w związku z tym mogą nie być odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Uwagi
• Przy użyciu tego odtwarzacza CD nie można nagrywać muzyki na nośnikach zapisywalnych,
takich jak płyty CD-R/RW.
• Płyt CD-R/RW nagranych w formacie ATRAC3plus/ATRAC3 nie można odtwarzać na komputerze.
6-PL
ATRAC3plus i ATRAC3
Technologia „ATRAC3”, skrót od „Adaptive Transform Acoustic Coding3”, jest
technologią kompresji sygnału audio zapewniającą wysoką jakość dźwięku przy
jednoczesnym wysokim współczynniku kompresji. Format ATRAC3 umożliwia kompresję
muzyki do około 1/10 pierwotnego rozmiaru, co skutkuje zmniejszeniem wymaganej
objętości nośnika. Dostępnymi wartościami szybkości transmisji są: 132 kb/s,
105 kb/s i 66 kb/s.
Dopuszczalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 255
• Maksymalna liczba plików: 999
Szczegółowe informacje można znaleźć w dostarczonej broszurze zatytułowanej
„SonicStage”.
Uwaga dotycząca zapisywania plików na nośniku
Na płycie zawierającej pliki ATRAC3plus/ATRAC3 nie należy zapisywać plików w innych
formatach (z wyjątkiem plików MP3) ani tworzyć niepotrzebnych folderów.
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) to standard kompresji plików audio zatwierdzony przez
grupę roboczą organizacji ISO (International Organization for Standardization) o nazwie
Motion Picture Experts Group, umożliwiający kompresowanie plików audio do około
1/10 rozmiaru tych plików na standardowej płycie CD.
Poniżej wymieniono główne cechy tego formatu:
• Maksymalna liczba poziomów katalogów: 8
• Stosowane znaki: A–Z, a–z, 0–9, _ (podkreślenie)
Uwagi
• Nadając nazwy plikom, należy pamiętać o konieczności dodania do nazwy pliku rozszerzenia
„mp3”.
• Jeśli rozszerzenie „mp3” zostanie dodane do pliku innego typu, plik ten nie będzie prawidłowo
rozpoznawany przez odtwarzacz.
(ciąg dalszy)
7-PL
Życzymy zadowolenia z użytkowania odtwarzacza ATRAC CD Walkman!
Technologia „ATRAC3plus”, skrót od „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”
– adaptacyjne transformacyjne kodowanie akustyczne 3plus, jest technologią
kompresji sygnału audio będącą rozwinięciem formatu ATRAC3. Mimo, że format
ATRAC3plus umożliwia kompresję muzyki do około 1/20 pierwotnego rozmiaru, nadal
pozwala uzyskać dźwięk o wysokiej jakości. Dostępnymi wartościami szybkości
transmisji są: 256 kb/s, 64 kb/s i 48 kb/s.
Dopuszczalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 255
• Maksymalna liczba plików: 999
Ustawienia oprogramowania do kompresji i zapisu
• Ten odtwarzacz CD może odtwarzać pliki MP3 o następujących parametrach:
szybkość transmisji 16–320 kb/s i częstotliwość próbkowania 32/44,1/48 kHz.
Odtwarzane mogą być również pliki w trybie VBR (Variable Bit Rate – zmienna
szybkość transmisji).
Aby skompresować plik źródłowy do pliku MP3, zaleca się skonfigurowanie w
oprogramowaniu do kompresji następujących ustawień: „44,1 kHz”, „128 kb/s” i
„Constant Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
• Aby podczas nagrywania wykorzystać całą pojemność płyty, należy włączyć opcję
„halting of writing” (zatrzymywanie zapisu).
• Aby jednorazowo zapisać cały czysty nośnik, należy ustawić opcję „Disc at Once”
(cała płyta od razu).
Uwagi dotyczące zapisywania plików na nośniku
• Na płycie zawierającej pliki MP3 nie należy zapisywać plików w innych formatach
(z wyjątkiem formatów MP3/ATRAC3plus/ATRAC3) ani niepotrzebnych folderów.
• Po włożeniu płyty do odtwarzacza zostaną odczytane wszystkie informacje
dotyczące folderów i plików zapisanych na tej płycie. Jeśli na płycie zapisano wiele
folderów, rozpoczęcie odtwarzania utworu lub następnego pliku może trwać bardzo
długo.
Struktura plików ATRAC3plus/ATRAC3 i MP3
Grupy i foldery
Format ATRAC3plus/ATRAC3 ma bardzo prostą strukturę. Składa się ona z „plików” i
„grup”. „Plik” jest odpowiednikiem „utworu” na płycie audio CD. „Grupa” stanowi zbiór
plików i odpowiada terminowi „album”. „Grupa” nie ma struktury katalogów (nie można
utworzyć nowej grupy w obrębie grupy już istniejącej).
W przypadku płyt CD zawierających pliki MP3 „plik” jest odpowiednikiem „utworu”, a
„grupa” jest odpowiednikiem „albumu”. Niniejszy odtwarzacz CD rozpoznaje folder
plików MP3 jako „grupę”, dzięki czemu może odtwarzać płyty CD-R/RW w taki sam
sposób, w jaki odtwarza pliki ATRAC3plus/ATRAC3.
8-PL
ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 – struktura plików i kolejność odtwarzania
•ATRAC3plus/ATRAC3
Grupa
Plik MP3
Uwagi
• Grupa, w której nie ma plików MP3, zostanie pominięta.
• Jeśli na tej samej płycie CD są nagrane pliki ATRAC3plus/ATRAC3 i MP3, w odtwarzaczu CD
będą odtwarzane najpierw pliki ATRAC3plus/ATRAC3.
• W zależności od metody użytej do nagrywania plików MP3 na płycie kolejność odtwarzania może
różnić się od przedstawionej powyżej.
9-PL
Życzymy zadowolenia z użytkowania odtwarzacza ATRAC CD Walkman!
Grupa
Plik ATRAC3plus/
ATRAC3
•MP3
Wiadomości wstępne
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Zasilacz sieciowy (1)
Płyta CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Nie należy odtwarzać płyt CD-ROM za
pomocą odtwarzacza audio CD.
Minisłuchawki (1)
10-PL
Podręcznik użytkownika programu
SonicStage (1)
Rozmieszczenie elementów sterujących
Odtwarzacz CD
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
Wiadomości wstępne
1 Przycisk trybu pracy (strony 13, 14,
16–26, 28, 29, 32)
Przycisk u*1/ENTER:
odtwarzanie/pauza/
wprowadzanie
.: AMS*2/przewijanie
do tyłu/ustawianie
zaprogramowanej stacji
>: AMS/przewijanie
do przodu/ustawianie
zaprogramowanej stacji
V/v: Wybór pliku, trybu
odtwarzania itd.
2 Przycisk x (stop)•RADIO OFF
(strony 20, 22, 23, 25, 28, 32)
3 Przycisk
(grupa) –•TUNE – (strony
14, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 32)
4 Przycisk
(grupa) +•TUNE + (strony
14, 19, 20, 25, 28)
5 Przycisk DISPLAY/MENU
(15, 16, 19–29, 32)
Naciśnij, aby otworzyć menu. Można
także nacisnąć w celu wprowadzenia
ustawienia (alternatywa dla u/
ENTER).
6 Gniazdo i (słuchawki) (strony 13)
7 Przycisk RADIO ON/BAND•MEMORY
(strony 25–28)
RADIO ON: Naciśnij, aby włączyć
radio.
BAND: Naciśnij, aby zmienić zakres.
MEMORY: Naciśnij i przytrzymaj, aby
zaprogramować stacje.
8 Wyświetlacz (strony 12, 15–17,
19–21, 25–27, 32)
9 Gniazdo DC IN 4.5 V (gniazdo zasilania
zewnętrznego) (strony 13)
q; Przyciski VOL (głośność) +*1/– (strona
13)
qa Przełącznik OPEN (strony 13, 30)
Przesunięcie przełącznika otwiera
pokrywę odtwarzacza CD.
qs Przełącznik HOLD (z tyłu) (strona 23)
Przesunięcie przełącznika zgodnie z
kierunkiem strzałki powoduje
zablokowanie przycisków
odtwarzacza CD itp.
*1 Na przycisku znajduje się wypukły punkt.
*2 Automatic Music Sensor (automatyczny
czujnik dźwięku)
(ciąg dalszy)
11-PL
Wyświetlacz
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
1 Wyświetlacz informacji tekstowych
(strona 15)
Podczas odtwarzania dźwiękowej
płyty CD na wyświetlaczu widoczne
są w 2 wierszach: nazwa płyty,
utworu itd., o ile informacje te zostały
zapisane na płycie.
Podczas odtwarzania płyty CD
zawierającej pliki ATRAC/MP3 na
wyświetlaczu widoczne są w 2
wierszach: nazwa grupy, pliku itd., o
ile informacje te zostały zapisane na
płycie.
Na wyświetlaczu wyświetlane są
także opcje menu.
2 Wskaźnik Atrac3plus/MP3
3 Wskaźnik płyty
Świeci, gdy trwa odtwarzanie płyty
CD.
4 Wskaźnik baterii (strona 30)
Pokazuje w przybliżeniu stan
naładowania baterii. Jeśli wskaźnik
„
” miga, baterie są rozładowane.
12-PL
5 Wskaźnik listy utworów
Dotyczy tylko płyt MP3 CD
6 Wskaźnik grup (strony 19, 20)
Dotyczy tylko płyt ATRAC CD/MP3
CD
7 Wskaźnik trybu odtwarzania
Sygnalizuje różne tryby odtwarzania,
jak Shuffle play i Program play.
Wskaźnik „ ” sygnalizuje
powtarzanie odtwarzania.
8 Wskaźnik SOUND
Sygnalizuje wybraną w menu opcję
SOUND.
Odtwarzanie płyty CD
1.
Wkładanie płyty CD do odtwarzacza.
1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć
pokrywę odtwarzacza CD.
2 Umieść płytę CD na tacy i
zamknij pokrywę.
Stroną z nadrukiem
skierowaną do góry
2.
Podłączanie odtwarzacza CD.
do gniazda prądu
zmiennego
Istnieje możliwość korzystania z
następujących źródeł zasilania:
• Baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA) (strona 30)
• Zasilacz sieciowy
Na tej stronie pokazano, jak
korzystać z odtwarzacza CD przy
użyciu zasilania prądem z gniazda
ściennego.
Podłącz dobrze wszystkie wtyki.
1 Podłącz zasilacz sieciowy.
2 Podłącz słuchawki/minisłuchawki
do odtwarzacza CD.
Odtwarzanie płyty CD
Suwak OPEN
Zasilacz
prądu
zmiennego
u/ENTER
do gniazda
DC IN 4.5 V
3.
Odtwarzanie płyty CD.
do gniazda i
(słuchawki)
Słuchawki/
minisłuchawki
Naciśnij u/ENTER.
Ustaw poziom głośności,
naciskając przycisk VOL
+ lub –.
(ciąg dalszy)
13-PL
Czynności podstawowe
Aby
Rozpocząć odtwarzanie (od
miejsca, w którym zostało
zatrzymane)
Rozpocząć odtwarzanie (od
pierwszego utworu)
Wstrzymać/wznowić odtwarzanie
po wstrzymaniu
Zatrzymać odtwarzanie*2
Znaleźć początek bieżącego
utworu (AMS*1)*2
Znaleźć początki poprzednich
utworów (AMS)*3
Znaleźć początek następnego
utworu (AMS)*2, *3
Znaleźć początki kolejnych
utworów (AMS)*3
Przejść szybko wstecz*2, *5
Przejść szybko do przodu*2, *5
Przejść do kolejnych grup*4
Przejść do poprzednich grup*4
Wykonaj następujące czynności
Naciśnij przycisk u/ENTER.
Odtwarzanie rozpoczyna się w miejscu, w
którym zostało przerwane.
Gdy odtwarzacz CD jest zatrzymany, naciśnij i
przytrzymaj przycisk u/ENTER, aż
rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.
Naciśnij przycisk u/ENTER.
Naciśnij przycisk x.
Naciskaj przycisk ..
Naciśnij przycisk ..
Naciśnij przycisk >.
Naciskaj przycisk >.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ..
Naciśnij i przytrzymaj przycisk >.
Naciskaj przycisk
+.
Naciskaj przycisk
–.
*1 Automatic Music Sensor (automatyczny czujnik dźwięku)
*2 Czynności te można wykonywać podczas odtwarzania płyty oraz podczas pauzy w odtwarzaniu.
*3 Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu można wrócić na początek pierwszego utworu,
naciskając przycisk >. Podobnie podczas odtwarzania pierwszego utworu można znaleźć
ostatni utwór, naciskając przycisk ..
*4 Tylko podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki ATRAC/MP3
*5 Czynności tych nie można wykonywać podczas odtwarzania pliku MP3 zapisanego na płycie
CD-R/RW w formacie zapisu pakietowego.
14-PL
Odczytywanie informacji zapisanych na płycie CD
Informacje zapisane na płycie CD można wyświetlić, naciskając kilkakrotnie przycisk
DISPLAY/MENU.
Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej informacje tekstowe CD-TEXT „tytuł
utworu”, „tytuł albumu”, „nazwa wykonawcy” itd. są wyświetlane w sposób podany w
nawiasach zgodnie z opisem w poniższej tabeli. Podczas odtwarzania płyty ATRAC CD
wyświetlane są informacje wprowadzone przy użyciu oprogramowania SonicStage.
Podczas odtwarzania płyty CD zawierającej pliki MP3 ze znacznikami ID3*1
wyświetlane są informacje dotyczące tych znaczników.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY/MENU ekran wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
2
3
4
Płyta audio CD
Numer utworu, czas od
rozpoczęcia odtwarzania
(tytuł utworu)
Numer utworu, czas pozostały
do końca bieżącego utworu
(tytuł utworu, nazwa wykonawcy)
Płyta ATRAC CD/MP3 CD
Nazwa pliku, numer pliku, i czas od
rozpoczęcia odtwarzania
Nazwa wykonawcy, informacje
dotyczące sposobu kodowania*3, numer
pliku, czas pozostały do końca bieżącego
pliku
Nazwa grupy, całkowita liczba plików
Liczba pozostałych utworów*2,
czas pozostały do końca płyty CD*2
(tytuł albumu, nazwa wykonawcy)
Lista utworów
Lista nazw grup/nazw plików
*1 Znacznik ID3 jest to format zapisu dodatkowych informacji (tytułu utworu, tytułu albumu, nazwy
wykonawcy itd.) w plikach MP3. Ten odtwarzacz CD jest zgodny z wersją 1.1/2.2/2.3 formatu
znacznika ID3 (tylko płyty z plikami MP3).
*2 Niewyświetlane podczas odtwarzania w trybie odtwarzania jednokrotnego (Single play),
losowego (Shuffle play), z zakładkami (Bookmark track play), najczęściej słuchanych utworów
(Auto ranking play), losowego najczęściej słuchanych utworów (Auto ranking shuffle play) oraz w
trybie PGM.
*3 Szybkość transmisji i częstotliwości próbkowania. Podczas odtwarzania pliku MP3 utworzonego
w trybie VBR (ze zmienną szybkością transmisji) na wyświetlaczu zamiast wskazania szybkości
transmisji wyświetlany jest napis „VBR”. Niekiedy napis „VBR” pojawia się nie na początku, lecz
dopiero w trakcie odtwarzania.
Uwagi
• Na tym odtwarzaczu CD mogą być wyświetlane znaki A–Z, a–z, 0–9 i _.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania pliku odtwarzacz CD odczytuje z płyty wszystkie informacje na
temat plików i grup (lub folderów). W tym czasie wyświetlany jest komunikat „READING”. W
zależności od zawartości płyty CD odczytanie danych może zająć trochę czasu.
• Jeśli grupa nie ma nazwy, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „ROOT”.
• Jeśli plik nie zawiera informacji dotyczących znacznika ID3, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
„- - - -”.
Wyjmowanie płyty CD
Płytę CD należy wyjąć, naciskając oś
znajdującą się w środku kieszeni odtwarzacza.
15-PL
Odtwarzanie płyty CD
Ekran
1
B Opcje odtwarzania
Korzystając z funkcji menu, można
uruchamiać następujące opcje
odtwarzania.
• Wielokrotne odtwarzanie utworów
(funkcja Repeat play)
• Odtwarzanie wszystkich plików z
wybranej grupy (tryb Group play)
• Odtwarzanie pojedynczego utworu
(tryb Single play)
• Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (tryb Shuffle play)
• Odtwarzanie wszystkich plików z
wybranej grupy w kolejności
losowej (tryb Group shuffle play)
• Odtwarzanie list ulubionych utworów
(tryb m3u play list play)
• Odtwarzanie ulubionych utworów
przez dodanie zakładek (tryb
Bookmark track play)
• Odtwarzanie 10 najczęściej słuchanych
utworów (tryb Auto ranking play)
• Odtwarzanie najczęściej słuchanych
utworów w kolejności losowej (tryb
Auto ranking shuffle play)
• Odtwarzanie utworów w kolejności
zaprogramowanej przez
użytkownika (funkcja PGM play)
Wybór opcji odtwarzania
Przejdź do menu PLAY MODE, postępując
w sposób opisany poniżej, a następnie
wybierz jedną z opcji odtwarzania.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU.
MENU
>REPEAT
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać
tryb „PLAY MODE”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER*.
* Aby wprowadzić ustawienie, można użyć
przycisku DISPLAY/MENU lub
u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-PL
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać odpowiednią opcję
odtwarzania.
Ustawieniem domyślnym jest „ALL”
(zwykłe odtwarzanie).
PLAY MODE
>GROUP
Zostaną wyświetlone opcje odtwarzania
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (funkcja Repeat play)
Istnieje możliwość powtarzania różnych
opcji odtwarzania.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU.
MENU
>REPEAT
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby
3
wybrać tryb „REPEAT”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
REPEAT
>ON
Odtwarzanie wszystkich
plików z wybranej grupy
(tryb Group play) (dotyczy tylko płyt
ATRAC CD/MP3 CD)
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (na tej stronie), naciśnij
przycisk V lub v , aby wybrać tryb
„GROUP”, a następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Odtwarzanie pojedynczego
utworu (tryb Single play)
Odtwarzanie list
ulubionych utworów
(tryb m3u play list play)
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (strona 16), naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać opcję
„1”, a następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Shuffle play)
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (strona 16), naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać opcję
„SHUFFLE”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Odtwarzanie wszystkich
plików z wybranej grupy
w kolejności losowej (tryb
pliki MP3)
Istnieje możliwość odtwarzania list
ulubionych utworów m3u.*
* „Lista utworów m3u” jest to plik, w którym
została zakodowana kolejność odtwarzania
plików MP3. Aby korzystać z funkcji listy
odtwarzania, pliki MP3 należy nagrywać na
płytach CD-R/RW przy użyciu
oprogramowania kodującego, które
obsługuje format m3u.
1
Wykonaj czynności z punktów 1 i
2 w części zatytułowanej „Wybór
opcji odtwarzania” (strona 16),
naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „PLAY LIST”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać listę utworów.
PLAY LIST
>LATEST
Lista utworów
3
Naciśnij przycisk u/ENTER.
Group shuffle play) (dotyczy tylko płyt
CD zawierających pliki ATRAC/MP3)
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (strona 16), naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać opcję
„GROUP SHUF”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
17-PL
Opcje odtwarzania
Odtwarzanie utworów w
kolejności losowej (tryb
(dotyczy tylko płyt CD zawierających
Odtwarzanie ulubionych
utworów przez dodanie
zakładek (tryb Bookmark track
play)
W trakcie odtwarzania można dodawać
do wybranych utworów zakładki i
odtwarzać tylko te utwory.
Płyta audio CD: maksymalnie 99 utworów
na każdej płycie CD
(maksymalnie 10 płyt CD)
Płyta ATRAC CD: maksymalnie 999 utworów
na każdej płycie CD
(maksymalnie 5 płyt CD)
Płyta MP3 CD: maksymalnie 999 utworów
na każdej płycie CD
(maksymalnie 5 płyt CD)
Dodawanie zakładek*
1
2
Podczas odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk u/
ENTER, aż z wyświetlacza zniknie
wskaźnik „ ”, a zamiast niego zacznie
migać wskaźnik „ ” (Zakładka).
Po pomyślnym dodaniu zakładki
wskaźnik „ ” miga wolniej.
Naciśnij przycisk . lub >, aby
wybrać utwór, do którego chcesz dodać
zakładkę, a następnie powtarzaj
czynność 1, aby dodać zakładki do
wybranych utworów.
Odtwarzanie utworów z zakładkami
Wykonaj czynności opisane w punktach
1 i 2 sekcji „Wybór opcji odtwarzania”
(strona 16), naciśnij przycisk V lub v,
aby wybrać opcję „BOOK MARK”, a
następnie naciśnij przycisk u/ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów z
zakładkami.
Aby usunąć zakładki*
Podczas odtwarzania utworu
zawierającego zakładkę naciśnij i
przytrzymaj przycisk u/ENTER, aż z
wyświetlacza zniknie wskaźnik „ ”.
18-PL
Aby sprawdzić utwory z zakładkami*
Podczas odtwarzania utworów
zawierających zakładki na wyświetlaczu
pojawia się wskaźnik „ ”.
* Czynności te należy wykonywać tylko wtedy,
gdy wyświetlany jest Ekran 1 (strona 15).
Uwagi
• Utwory z zakładkami są odtwarzane w
kolejności ich numerów, a nie w kolejności
dodawania zakładek.
• Próba dodania zakładek do jedenastej płyty
CD (do szóstej płyty CD w przypadku
odtwarzania płyt ATRAC CD/MP3 CD)
spowoduje skasowanie zakładek z
najwcześniej odtwarzanej płyty.
• Po usunięciu wszystkich źródeł zasilania
wszystkie zakładki przechowywane w
pamięci zostaną skasowane.
Odtwarzanie 10
najczęściej słuchanych
utworów (tryb Auto ranking play)
Odtwarzacz CD automatycznie
zapamiętuje do 10 najczęściej
słuchanych utworów z odtwarzanej płyty
CD i odtwarza je w kolejności od 10 do
pierwszego.
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (strona 16), naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać opcję
„AUTO RANKING”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Odtwarzanie najczęściej
słuchanych utworów w
kolejności losowej (tryb
Po zatrzymaniu odtwarzania
wykonaj czynności z punktów 1 i 2
w części zatytułowanej „Wybór
opcji odtwarzania” (strona 16),
naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „PROGRAM”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
2
Naciśnij przycisk . lub >,
aby wybrać utwór, a następnie
naciśnij przycisk DISPLAY/MENU,
aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
Utwór zostanie zapisany w pamięci.
Podczas odtwarzania płyty ATRAC/
MP3 CD grupę można także wybrać
+ lub
–.
przy użyciu przycisku
Auto ranking shuffle play)
Odtwarzacz CD odtwarza do
32 utworów zapamiętanych
automatycznie jako słuchane
najczęściej. W trybie Auto ranking
shuffle play utwory te są odtwarzane w
kolejności losowej.
Wykonaj czynności z punktów 1 i 2 w
części zatytułowanej „Wybór opcji
odtwarzania” (strona 16), naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać opcję
„RANKING SHUF”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
[Płyta Audio CD]
Uwaga
Odtwarzacz CD automatycznie zapamiętuje
utwory, które były odtwarzane z maksymalnie
10 płyt, niezależnie od tego, czy płyty były
zmieniane, czy nie. Podczas próby
zapamiętania utworów odtwarzanych z
11 płyty najpierw usuwane są dane
zapamiętane najwcześniej.
01 <PGM01
Numer utworu Kolejność odtwarzania
[Płyta CD z danymi CD-TEXT]
Utwór
Legene/e
01 <PGM01
Odtwarzanie utworów w
kolejności
zaprogramowanej przez
użytkownika (funkcja PGM play)
Odtwarzacz CD można zaprogramować
w taki sposób, aby odtwarzał do
64 utworów w kolejności preferowanej
przez użytkownika.
Numer utworu
[Płyta ATRAC CD/MP3 CD]
For the Gree
01 Lovely
Kolejność
Nazwa pliku
odtwarzania
(ciąg dalszy)
19-PL
Opcje odtwarzania
1
Odtwarzanie utworów w kolejności
zaprogramowanej przez użytkownika
Wyszukiwanie grup lub
utworów/plików
3
Powtarzaj czynność 2, aby ustalić
preferowaną kolejność utworów.
4
Naciśnij przycisk u/ENTER, aby
rozpocząć odtwarzanie w trybie
PGM.
W trakcie odtwarzania można szybko
wyszukać i odtworzyć żądaną grupę
(tylko płyty ATRAC CD) lub utwór bądź
plik, posługując się przyciskami V lub v
na odtwarzaczu CD.
1
Sprawdzanie zawartości
programu
Podczas programowania:
Przed przejściem do czynności 4
naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY/
MENU.
Mysterious
In Your Hou
2
Uwagi
• Po zakończeniu wprowadzania 64 utworu w
punkcie 3 na wyświetlaczu pojawi się numer
pierwszego wybranego utworu (płyta audio
CD) lub nazwa pierwszego wybranego pliku
(płyta ATRAC CD/MP3 CD).
• Jeśli wybrano 65 utworów lub więcej, pierwsze
wprowadzone utwory zostaną skasowane.
Podczas odtwarzania naciskaj
przycisk V lub v, aż zostanie
wyświetlony ekran wyszukiwania.
Naciśnij przycisk
+ lub
–,
aby wybrać odpowiednią grupę, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER.
Odtwarzacz CD rozpocznie
odtwarzanie od pierwszego pliku w
wybranej grupie.
Wybór żądanego utworu/pliku
1 Wykonaj czynności z punktu 1
2
powyżej, a następnie naciśnij
przycisk
+ lub
– , aby wybrać
odpowiednią grupę.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać odpowiedni utwór/plik, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER.
Odtwarzacz CD rozpocznie
odtwarzanie od wybranego utworu/
pliku.
Aby wyjść z trybu wyszukiwania
Naciśnij przycisk x. Po upływie najwyżej
40 sekund od wykonania ostatniej
operacji nastąpi powrót do
poprzedniego ekranu.
20-PL
B Dostępne funkcje
Regulacja jakości dźwięku
1
Wykonaj czynności 1–3 w punkcie
„Wybór jakości dźwięku” i wybierz
opcję „CUSTOM”.
2
Naciskaj przycisk . lub >
przez 2 sekundy lub więcej, aby
wybrać zakres częstotliwości.
Wybrana częstotliwość miga na
wyświetlaczu.
(korektor parametryczny)
Można uzyskać ulubione brzmienie
dźwięku, ustawiając jego jakość w jeden
z niżej opisanych sposobów:
• Wybierając zaprogramowany wzorzec
dźwięku t „Wybór jakości dźwięku”
• Ustawiając jakość dźwięku
samodzielnie t „Dostosowanie
jakości dźwięku”
Wybór jakości dźwięku
LOW MID HIGH
1 Naciskaj przycisk DISPLAY/MENU, aż
2
zostanie wyświetlony ekran MENU.
Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „SOUND” (dźwięk), a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER*.
3
* Aby wprowadzić ustawienie, można
zamiast przycisku u/ENTER użyć
przycisku DISPLAY/MENU.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
Wskazanie Jakość dźwięku
SOFT
Partie wokalne, uwydatnione
średnie tony
ACTIVE
Żywe dźwięki, uwydatnione
wysokie i niskie tony
HEAVY
Mocny dźwięk, silniejsze
– w porównaniu z dźwiękiem
ACTIVE – uwydatnienie
wysokich i niskich tonów
CUSTOM
Dźwięk dostosowany
indywidualnie
LOW MID HIGH
A: Zakres częstotliwości
B: Poziom głośności
4
Powtórz czynności 2 i 3, aby
dokonać regulacji dla pozostałych
2 zakresów częstotliwości.
5
Naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienia.
Dostosowanie jakości dźwięku
Jakość dźwięku można dostosować,
regulując poziom głośności w
3 zakresach częstotliwości: „LOW”
(niskie tony), „MID” (średnie tony) i
„HIGH” (wysokie tony). W każdym
zakresie częstotliwości istnieje
możliwość wyboru charakterystyki fali
spośród 3 wzorców, a także
7-punktowej regulacji poziomu głośności
dla wybranej charakterystyki.
Kontrolując kształt charakterystyki na
wyświetlaczu, można dostosować
jakość dźwięku.
(ciąg dalszy)
21-PL
Dostępne funkcje
wybrać odpowiednią jakość dźwięku,
a następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać głośność dźwięku, a
następnie naciśnij kilkakrotnie
przycisk . lub >, aby dla
każdego zakresu częstotliwości
wybrać kształt charakterystyki
spośród 3 kształtów zapisanych w
pamięci.
Regulacja jakości dźwięku
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
–.
Aby anulować dokonane ustawienie
Naciśnij przycisk x.
Uwagi
• Po wybraniu opcji CUSTOM przy
ustawionym wysokim poziomie głośności
dźwięk może być zniekształcony, w
zależności od dokonanych regulacji. W takim
przypadku należy zmniejszyć głośność.
• Poziom głośności dla opcji CUSTOM może
się różnić od poziomu głośności dla
pozostałych ustawień. Poziom głośności
należy dostosować do własnych upodobań.
• Podczas korzystania z radia funkcja
korektora parametrycznego nie działa.
Uwaga
Dźwięk może przeskakiwać:
– jeśli odtwarzacz CD jest poddawany ciągłym
wstrząsom o sile większej niż zakładana,
– jeśli odtwarzana płyta CD jest zabrudzona
lub porysowana,
– podczas korzystania z płyt CD-R/RW złej
jakości, w przypadku występowania
problemów z urządzeniem nagrywającym
lub oprogramowaniem.
Ochrona słuchu (funkcja AVLS)
System automatycznego ograniczania
głośności AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ogranicza maksymalne
natężenie dźwięku, chroniąc w ten
sposób słuch użytkownika.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU. Naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „OPTION”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „AVLS”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
3
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Funkcja G-PROTECTION
Funkcja G-PROTECTION zapobiega
przerywanemu odtwarzaniu dźwięku podczas
aktywnego korzystania z urządzenia.
1
2
3
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU. Naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „OPTION”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „G-PROTECTION”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać wartość „G-PRO 1” lub
„G-PRO 2”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Po wybraniu wartości „G-PRO 2” efekt
działania funkcji G-PROTECTION
będzie silniejszy niż po wybraniu
wartości „G-PRO 1”. Aby korzystać z
wysokiej jakości dźwięku CD, należy
wybrać ustawienie „G-PRO 1”.
22-PL
Aby wyłączyć funkcję AVLS
Wykonaj czynności 1–3, zmieniając
ustawienie opcji AVLS na „OFF”
(wyłączone).
Automatyczne zatrzymywanie
odtwarzania (opcja OFF TIMER)
W urządzeniu istnieje możliwość
zaprogramowania czasu
automatycznego zatrzymania
odtwarzania w zakresie od 1 do
99 minut. Gdy funkcja programatora jest
włączona, symbol „ ” pojawia się w
5-sekundowych odstępach*.
* Tylko wtedy, gdy wyświetlany jest Ekran 1
lub 2 (strona 15)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „OPTION”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „TIMER”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
3
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „10 min*” a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER.
* Ustawienie domyślne. Jeśli to
ustawienie zostało zmienione,
wyświetlona zostanie aktualna wartość.
4
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać wymagany czas w
zakresie od „01 min” do „99 min”,
a następnie naciśnij przycisk u/
ENTER, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
• Aby zwiększyć/zmniejszyć
ustawienie czasu w odstępach
5 minut:
Naciskaj przycisk V lub v.
• Aby zwiększyć/zmniejszyć
ustawienie czasu w odstępach
1 minuty:
Naciśnij i przytrzymaj przez co
najmniej 2 sekundy przycisk V lub v.
Aby anulować operację
Naciśnij przycisk x.
Aby sprawdzić czas pozostały do
zatrzymania odtwarzania
Podczas odtwarzania wykonaj
czynności opisane w punktach 1–3.
Aby wyłączyć funkcję OFF TIMER
Funkcja OFF TIMER zostanie
wyłączona:
• Po wykonaniu czynności 1–3,
zmieniając ustawienie opcji OFF
TIMER na „OFF”.
• Podczas słuchania radia.
Blokowanie przycisków
(funkcja HOLD)
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków odtwarzacza, aby zapobiec
ich przypadkowemu naciskaniu.
Przesuń przełącznik HOLD w
kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
Jeżeli przy włączonej funkcji HOLD
zostanie naciśnięty jakikolwiek przycisk,
zacznie migać napis „HOLD”.
Aby odblokować przyciski
Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
przeciwnym do wskazywanego przez
strzałkę.
23-PL
Dostępne funkcje
1
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk
–.
Wyłączanie sygnału
akustycznego
Ciągłe odtwarzanie
utworów (tryb SEAMLESS)
Istnieje możliwość wyłączenia sygnału
akustycznego, który słychać w
słuchawkach/minisłuchawkach podczas
korzystania z przycisków odtwarzacza.
(dotyczy tylko płyt ATRAC CD)
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU. Naciśnij
przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „OPTION”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „BEEP”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
3
Istnieje możliwość odtwarzania muzyki,
np. koncertów, na żywo, bez przerw
pomiędzy utworami.
1
Gdy odtwarzanie jest zatrzymane,
naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „OPTION”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „SEAMLESS”, a
następnie naciśnij przycisk
u/ENTER, aby wprowadzić
wybrane ustawienie.
3
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „OFF”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Aby włączyć sygnał akustyczny
Wykonaj czynności 1–3, zmieniając
ustawienie opcji BEEP na „ON”
(włączone).
Uwaga
Utwory mogą nie być odtwarzane w
sposób ciągły, w zależności od sposobu
dokonania nagrania źródłowego.
24-PL
B Korzystanie z radia
Słuchanie audycji
radiowych
Istnieje możliwość słuchania audycji
radiowych w paśmie UKF (FM) i AM.
1
Naciśnij przycisk RADIO ON/
BAND, aby włączyć radio.
2
Naciskaj przycisk RADIO ON/
BAND, aż na wyświetlaczu pojawi
się odpowiednia częstotliwość.
Po każdym naciśnięciu przycisku
informacje na wyświetlaczu
zmieniają się w następujący sposób:
Model amerykański i kanadyjski:
B FM t AM t TV t WB
Inne modele:
B
Poprawa jakości odbioru audycji
radiowych
W celu poprawy odbioru na falach UKF
należy rozwinąć przewód słuchawek/
minisłuchawek.
Słuchawki lub minisłuchawki
W celu poprawy odbioru na falach AM
należy odpowiednio ustawić sam
odtwarzacz.
FM t AM
Uwaga
3
Naciskaj przycisk TUNE + lub –,
aby dostroić wybraną stację, a
następnie ustaw głośność.
Naciśnij przycisk x•RADIO OFF.
Szybkie ustawianie stacji
W punkcie 3 przytrzymaj przycisk TUNE
+ lub –, aż na wyświetlaczu zaczną się
zmieniać cyfry określające
częstotliwość. Urządzenie
automatycznie przeszuka częstotliwości
radiowe i zatrzyma przeszukiwanie po
znalezieniu dobrze odbieranej stacji.
Jeśli odbierana audycja w
zakresie UKF/TV/WB ma słabą
jakość (dotyczy modeli U, CA,
E92, MX2*)
1 Podczas słuchania radia naciśnij i
przytrzymaj przycisk DISPLAY/
MENU, aż zmieni się wskazanie na
wyświetlaczu.
>AVLS
LOCAL
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „LOCAL”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
* Kod strefy zakupionego modelu znajduje się
w lewej górnej części kodu kreskowego na
opakowaniu.
(ciąg dalszy)
25-PL
Korzystanie z radia
Wyłączanie radia
Słuchawki/minisłuchawki powinny być cały
czas podłączone do gniazda i odtwarzacza.
Przewód słuchawek/minisłuchawek pełni
wówczas rolę anteny UKF.
Słuchanie audycji radiowych
Jeśli odbierana audycja w
zakresie UKF ma słabą jakość
(dotyczy modeli CED, CEK, EE1,
E13, AU2, E13/2*)
1 Podczas słuchania radia naciśnij i
przytrzymaj przycisk DISPLAY/
MENU, aż zmieni się wskazanie na
wyświetlaczu.
>AVLS
MONO
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „MONO”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Szumy zostaną zredukowane, ale radio
będzie pracować w trybie
monofonicznym.
* Kod strefy zakupionego modelu znajduje się
w lewej górnej części kodu kreskowego na
opakowaniu.
Ochrona słuchu
System automatycznego ograniczania
głośności AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ogranicza maksymalne
natężenie dźwięku, chroniąc w ten
sposób słuch użytkownika.
1 Podczas słuchania radia naciśnij i
przytrzymaj przycisk DISPLAY/
MENU, aż zmieni się wskazanie na
wyświetlaczu.
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „AVLS”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „ON”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
26-PL
Aby wyłączyć funkcję AVLS
Wykonaj czynności 1–3, zmieniając
ustawienie opcji AVLS na „OFF”
(wyłączone).
Automatyczne wyłączanie radia
Istnieje możliwość takiego
zaprogramowania radia, aby wyłączało
się automatycznie po upływie od 10 do
99 minut, w 10-minutowych odstępach.
Gdy funkcja programatora jest
włączona, symbol „ ” pojawia się w
5-sekundowych odstępach.
1 Podczas słuchania radia naciśnij i
przytrzymaj przycisk DISPLAY/
MENU, aż zmieni się wskazanie na
wyświetlaczu.
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „TIMER”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać wymagany czas w zakresie
od „10” do „99”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
automatycznego wyłączenia radia
Podczas odtwarzania wykonaj
czynności opisane w punktach 1–2.
Aby wyłączyć funkcję OFF TIMER
Funkcja OFF TIMER zostanie wyłączona
dla radia:
• Po wykonaniu czynności 1–3,
zmieniając ustawienie opcji OFF
TIMER na „OFF”.
• Po wyłączeniu radia.
• Po rozpoczęciu odtwarzania płyty CD.
Słuchanie radia zasilanego przez
baterie
Podłączenie wtyku zasilania
zewnętrznego do gniazda DC IN 4.5 V
odtwarzacza CD spowoduje wyłączenie
odtwarzacza. Aby kontynuować
odtwarzanie, należy włączyć
odtwarzacz, naciskając przycisk RADIO
ON/BAND.
Programowanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zaprogramowania do
51 stacji (dotyczy modelu
amerykańskiego i kanadyjskiego): 7 dla
zakresu TV, 4 dla zakresu WB, 30 dla
zakresu UKF i 10 dla zakresu AM lub
40 stacji (dotyczy innych modeli): 30 dla
zakresu UKF i 10 dla zakresu AM.
1
Naciśnij przycisk RADIO ON/
BAND, aby włączyć radio.
2
Naciśnij przycisk RADIO ON/
BAND, aby wybrać zakres.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MEMORY przez co najmniej
2 sekundy.
Na wyświetlaczu będzie migał
numer zaprogramowanej stacji.
FM 01
87.50 MHz
Naciśnij i przytrzymaj przez co
najmniej 2 sekundy przycisk
DISPLAY/MENU.
Odtwarzacz zaczyna wyszukiwanie
stacji radiowych od niższych
częstotliwości, zatrzymując się na
ok. 3 sekundy po znalezieniu stacji
nadawczej.
5
Aby zaprogramować odbieraną
stację, naciśnij przycisk DISPLAY/
MENU, gdy na wyświetlaczu miga
numer zaprogramowanej stacji.
Odbierana stacja zostanie
zaprogramowana pod numerem 1, a
odtwarzacz rozpocznie wyszukiwanie
następnej stacji nadawczej. Jeśli w
ciągu 3 sekund nie zostanie
naciśnięty przycisk DISPLAY/MENU,
odtwarzacz CD rozpocznie
wyszukiwanie kolejnej stacji
nadawczej, nie zapisując bieżącej.
Powtarzaj czynności opisane w
punkcie 5 tak długo, aż wszystkie
odbierane stacje zostaną
zaprogramowane.
Jeśli jakieś stacje radiowe zostały
już wcześniej zaprogramowane,
stare stacje zostaną zastąpione
przez nowe.
Ręczne programowanie stacji
radiowych
1 Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND,
aby włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk RADIO ON/BAND,
aby wybrać zakres.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MEMORY, aż na wyświetlaczu
zacznie migać numer
zaprogramowanej stacji.
FM 01
87.50 MHz
Od tego punktu wykonywanie
kolejnej operacji należy rozpocząć w
ciągu 30 sekund od zakończenia
poprzedniej czynności. Jeśli w ciągu
30 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność, numer
zaprogramowanej stacji przestanie
migać, co oznacza, że odtwarzacz
CD wyszedł z trybu oczekiwania
funkcji programowania stacji. Należy
wówczas ponownie rozpocząć
wykonywanie czynności od punktu 3.
(ciąg dalszy)
27-PL
Korzystanie z radia
4
6
Programowanie stacji radiowych
4 Gdy na wyświetlaczu miga numer
zaprogramowanej stacji, naciskaj
przycisk . lub >, aby wybrać
numer, do którego ma być
przypisana stacja.
5 Gdy na wyświetlaczu miga numer
zaprogramowanej stacji, naciskaj
przycisk TUNE + lub –, aby dostroić
wybraną stację.
6 Naciśnij przycisk DISPLAY/MENU.
Po pomyślnym zaprogramowaniu
stacji zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy. Stara stacja zostanie
zastąpiona przez nową.
Numer zaprogramowanej stacji jest
zwiększany o jeden, a odtwarzacz
CD przechodzi w tryb oczekiwania
funkcji programowania stacji.
7 Powtórz czynności opisane w
punktach od 4 do 6, aby
zaprogramować stacje w tym samym
zakresie. Po zaprogramowaniu stacji
w innym zakresie naciśnij i
przytrzymaj przycisk MEMORY, aby
wyjść z trybu oczekiwania funkcji
programowania stacji. Gdy numer
zaprogramowanej stacji przestanie
migać, powtórz czynności opisane w
punktach od 2 do 6.
Wyjście z trybu oczekiwania funkcji
programowania stacji
Gdy radio jest włączone, z trybu
oczekiwania funkcji programowania
stacji można wyjść, wykonując jedną z
następujących czynności.
Zaprogramowane stacje pozostaną
jednak zapisane w pamięci
odtwarzacza.
• Przytrzymaj naciśnięty przycisk
MEMORY, aż numer zaprogramowanej
stacji przestanie migać.
• Nie naciskaj żadnego przycisku przez
30 sekund. Numer zaprogramowanej
stacji przestanie migać.
28-PL
• Naciśnij przycisk u. Odtwarzacz CD
przejdzie w tryb odtwarzania płyt CD.
• Naciśnij przycisk x•RADIO OFF. Radio
zostanie wyłączone.
Kasowanie wszystkich
zaprogramowanych stacji
1 Gdy radio jest wyłączone i
odtwarzanie zatrzymane, naciśnij i
przytrzymaj przycisk DISPLAY/MENU,
aż zostanie wyświetlony ekran MENU.
2 Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „OPTION”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER.
3 Naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać
opcję „TUNER PRESET”, a następnie
naciśnij przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„Clear?”. Naciśnięcie przycisku u/
ENTER spowoduje, że wszystkie
zaprogramowane stacje zostaną
usunięte.
Słuchanie
zaprogramowanych
stacji radiowych
Stację można ustawić w prosty sposób,
naciskając przycisk . lub >.
1
Naciśnij przycisk RADIO ON/
BAND, aby wybrać zakres.
2
Naciśnij przycisk . lub >,
aby ustawić zaprogramowaną
stację.
Zmiana interwału
strojenia (oprócz modeli
europejskich)
Korzystając z odtwarzacza CD za
granicą, w razie potrzeby należy zmienić
w menu interwał strojenia AM.
Obszar, w którym obowiązuje ustawienie
9 kHz: Azja i Europa.
Obszar, w którym obowiązuje ustawienie
10 kHz: USA, Kanada i Ameryka
Południowa.
Gdy radio jest wyłączone i odtwarzanie
zatrzymane, zmiany można dokonać w
następujący sposób.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU, aż zostanie
wyświetlony ekran MENU.
2
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „OPTION”, a
następnie naciśnij przycisk u/
ENTER.
3
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „AM STEP”, a
następnie naciśnij przycisk u/
ENTER, aby wprowadzić wybrane
ustawienie.
4
Naciśnij przycisk V lub v, aby
wybrać opcję „9 kHz” lub „10
kHz”, a następnie naciśnij
przycisk u/ENTER, aby
wprowadzić wybrane ustawienie.
Korzystanie z radia
1
Uwaga
Po zmianie interwału strojenia należy
ponownie zaprogramować stacje radiowe.
29-PL
B Podłączanie do źródła zasilania
Korzystanie z baterii
suchych
Należy stosować tylko baterie suche
następującego rodzaju:
• baterie alkaliczne typu LR6 (rozmiar AA)
Kiedy wymieniać baterie
Stan naładowania baterii można
skontrolować na wyświetlaczu.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Wysyłany jest sygnał dźwiękowy.
Informacje na temat żywotności baterii
można znaleźć w części „Dane
techniczne”.
Uwagi
Uwaga
Przed korzystaniem z baterii suchych należy
upewnić się, że zasilacz prądu zmiennego
został odłączony.
1
2
Przesuń suwak OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza
CD, a następnie otwórz pokrywę
komory baterii wewnątrz
odtwarzacza.
Włóż dwie baterie alkaliczne typu
LR6 (rozmiar AA), dopasowując
biegun 3 do symboli wewnątrz
kieszeni, i zatrzaśnij pokrywę.
Najpierw włóż biegun #
(w przypadku obu baterii).
30-PL
Jeśli baterie są rozładowane, należy je
wymienić na nowe.
• Części wskaźnika
pokazują w
przybliżeniu stopień zużycia baterii. Jedna
część nie zawsze odpowiada 1/4
pojemności baterii.
• Liczba wyświetlanych części wskaźnika
może się zwiększać lub zmniejszać w
zależności od warunków zewnętrznych.
Aby wyjąć baterie suche
Baterie należy wyjmować w sposób
przedstawiony na poniższej ilustracji.
Zamocowanie pokrywy kieszeni
baterii
Jeśli pokrywa kieszeni baterii została
przypadkowo odłączona wskutek
upadku, działania siły zewnętrznej itp.,
należy ją zamocować, jak pokazano na
poniższym rysunku.
Uwagi dotyczące źródła
zasilania
Jeśli odtwarzacz nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy odłączyć
wszystkie źródła zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego należącego do wyposażenia
urządzenia. Jeśli odtwarzacz CD został
dostarczony bez zasilacza, należy użyć
zasilacza sieciowego AC-E45HG. Nie
należy korzystać z innego zasilacza
prądu zmiennego. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Biegunowość wtyku
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi
rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do
łatwo dostępnego gniazda zasilania.
W przypadku zauważenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda
zasilania.
Podłączanie do źródła zasilania
Uwagi dotyczące baterii suchych
• Nie należy wrzucać baterii do ognia.
• Nie należy nosić baterii z monetami
lub innymi metalowymi przedmiotami.
Przypadkowe zwarcie przeciwnych
biegunów metalowym przedmiotem
może spowodować nagrzewanie się
baterii.
• Nie należy używać jednocześnie
baterii starych i nowych.
• Nie należy używać jednocześnie
różnych typów baterii.
• Należy wyjąć baterie z odtwarzacza, jeśli
nie będą używane przez dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z
baterii, należy dokładnie wyczyścić
kieszeń i włożyć nowe baterie. W
przypadku kontaktu elektrolitu z
ciałem należy go dokładnie zmyć.
31-PL
B Informacje dodatkowe
Lista menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISPLAY/MENU, aż zostanie wyświetlony ekran MENU, a
następnie naciśnij przycisk V lub v, aby wybrać odpowiednie menu.
MENU
>REPEAT
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk
–*1.
Aby anulować operację ustawiania, naciśnij przycisk x.
Opcje oznaczone symbolem z są ustawieniami domyślnymi.
Ustawianie opcji odtwarzania (strona)
Wielokrotne odtwarzanie utworów (16)
Zwykłe odtwarzanie
Odtwarzanie wszystkich plików z
wybranej grupy (16)
Odtwarzanie pojedynczego utworu (17)
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (17)
Odtwarzanie wszystkich plików z wybranej
grupy w kolejności losowej (17)
Odtwarzanie ulubionych utworów przez
dodanie zakładek (18)
Odtwarzanie list ulubionych utworów (17)
Odtwarzanie 10 najczęściej słuchanych
utworów (18)
Odtwarzanie najczęściej słuchanych
utworów w kolejności losowej (19)
Odtwarzanie utworów w kolejności
zaprogramowanej przez użytkownika (19)
Menu 1
REPEAT
,
PLAY MODE
PLAY MODE
Menu 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
PLAY MODE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
*1 Gdy napis „PGM” nie jest wyświetlany.
*2 Dotyczy tylko płyt ATRAC CD/MP3 CD
*3 Tylko w przypadku, gdy do utworu/plików zostały dodane zakładki
*4 Dotyczy tylko list utworów (m3u) zapisanych w formacie MP3
*5 Wyboru tych ustawień można dokonywać, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
32-PL
Lista menu
Ustawienia dźwięku (strona)
Regulacja jakości dźwięku (21)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Ustawienia różnych funkcji (strona)
Ochrona przed przeskakiwaniem
dźwięku (22)
Ochrona słuchu (22)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*2
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
OPTION
AVLS
Automatyczne zatrzymywanie
OPTION
odtwarzania (23)
Wyłączanie sygnału akustycznego (24) OPTION
BEEP
Ciągłe odtwarzanie utworów (24)
SEAMLESS*1, *3
Ustawienia przy wyłączonym radiu (strona)
Zmiana interwału strojenia (29)
OPTION
TIMER
Menu 1 , Menu 2
OPTION
AM STEP
Usuwanie zaprogramowanych stacji (28) OPTION
,
TUNER PRESET
Menu 3
9 kHz*4
10 kHz
Clear?
*1 Wyboru tych ustawień można dokonywać, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
*2 Ustawienie domyślne. Jeśli to ustawienie zostało zmienione, wyświetlona zostanie aktualna wartość.
*3 Dotyczy tylko płyt ATRAC CD
*4 Ustawienia domyślne mogą się różnić w zależności od obszaru, w jakim zakupiony został
odtwarzacz CD.
Informacje dodatkowe
33-PL
Środki ostrożności
Związane z bezpieczeństwem
• W przypadku dostania się obcych ciał
lub cieczy do wnętrza odtwarzacza CD
należy odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i przed podjęciem dalszych
działań zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanemu personelowi.
• Nie należy umieszczać obcych ciał w
gnieździe DC IN 4.5 V (gniazdo
zasilania zewnętrznego).
Związane z odtwarzaczem CD
• Soczewkę odtwarzacza CD należy
chronić przed zanieczyszczeniem. Nie
wolno jej dotykać. Dotknięcie
soczewki może spowodować jej
uszkodzenie, a odtwarzacz może
działać nieprawidłowo.
• Nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów na odtwarzaczu CD.
Może to spowodować uszkodzenie
odtwarzacza oraz płyty CD.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza
CD w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, o dużym stopniu
zapylenia lub zapiaszczenia,
wilgotnych, narażonych na deszcz,
wstrząsy mechaniczne, na nierównej
powierzchni lub w samochodzie z
całkowicie zamkniętymi szybami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze programów radiowych lub
telewizyjnych, należy wyłączyć
urządzenie lub odsunąć je od
odbiornika radiowego lub
telewizyjnego.
• Za pomocą tego urządzenia nie można
odtwarzać płyt CD nietypowego
kształtu (np. w kształcie serca,
kwadratu lub gwiazdy). Próby
odtwarzania takich płyt mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać tego typu płyt.
Związane z płytami CD
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy ją
trzymać za krawędź. Nie należy
dotykać powierzchni płyty.
34-PL
• Nie należy przyklejać papieru ani
taśmy do płyty CD.
• Nie należy narażać płyty CD na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub źródeł ciepła, takich
jak np. nawiew gorącego powietrza.
Nie należy zostawiać odtwarzacza CD
w zaparkowanym samochodzie
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Związane ze słuchawkami/
minisłuchawkami
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
kierowania samochodem, rowerem lub
innym pojazdem mechanicznym. Może
to stwarzać niebezpieczeństwo na
drodze i w niektórych krajach stanowi
wykroczenie. Niebezpieczne może być
także słuchanie w czasie chodzenia,
szczególnie przy przechodzeniu przez
przejście dla pieszych. Należy zachować
szczególną ostrożność lub przerwać
korzystanie ze słuchawek w sytuacjach
potencjalnie niebezpiecznych.
Ochrona słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek
przy wysokim poziomie głośności.
Specjaliści przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki. W
przypadku wystąpienia tzw. dzwonienia
w uszach należy zredukować poziom
głośności lub przerwać korzystanie ze
słuchawek.
Wzgląd na otoczenie
Głośność należy utrzymywać na
rozsądnym poziomie. Umożliwi to
odbieranie dźwięków z zewnątrz i nie
będzie uciążliwe dla otoczenia.
Konserwacja
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką
szmatką zwilżoną wodą lub roztworem
łagodnego detergentu. Nie należy
używać alkoholu, benzyny ani
rozpuszczalników.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli próby rozwiązania problemu według poniższych wskazówek nie dadzą
pożądanych rezultatów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Odtwarzacz CD
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Głośność nie wzrasta
mimo wielokrotnego
naciskania przycisku
VOL +.
Nie słychać ani dźwięku,
ani szumów.
c Funkcja AVLS jest włączona (ustawienie „ON”). Wyłącz tę
funkcję (ustawienie „OFF”). (strona 22)
Nie można odtworzyć
niektórych plików.
Czas działania
urządzenia zasilanego
bateriami suchymi jest
zbyt krótki.
Na wyświetlaczu pojawia
się napis „Lo batt”. Płyta
CD nie jest odtwarzana.
Na wyświetlaczu pojawia
się wskazanie „HI dc In”.
Po włożeniu płyty CD do
odtwarzacza nie jest ona
odtwarzana lub na
wyświetlaczu widoczny
jest napis „No disc”.
c Podłącz starannie wtyki słuchawek/minisłuchawek. (strona 13)
c Wtyki są zabrudzone. Wtyki słuchawek/minisłuchawek
należy okresowo czyścić suchą, miękką szmatką.
c Nastąpiła próba odtworzenia plików zapisanych w formacie
niezgodnym z tym odtwarzaczem CD. (strona 6)
c Upewnij się, że stosowane są baterie alkaliczne, a nie
manganowe. (strona 30)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 30)
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 30)
c Używany jest zasilacz sieciowy o wartości znamionowej
wyższej niż dostarczony lub zalecany do stosowania.
Należy używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego
lub przewodu do akumulatora samochodowego zalecanych
w rozdziale „Wyposażenie opcjonalne”. (strona 38)
(ciąg dalszy)
35-PL
Informacje dodatkowe
c Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona.
c Sprawdź, czy płyta CD została włożona stroną z nadrukiem
do góry. (strona 13)
c Skropliła się para wodna.
Pozostaw odtwarzacz na kilka godzin, aż wilgoć wyparuje.
c Domknij pokrywę komory baterii. (strona 30)
c Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. (strona
30)
c Starannie podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania.
(strona 13)
c Naciśnij przycisk u/ENTER dopiero po upływie co
najmniej jednej sekundy od podłączenia zasilacza
sieciowego.
c Płyta CD-R/RW jest pusta.
c Problem jest związany z jakością płyty CD-R/CD-RW,
urządzeniem nagrywającym lub używanym
oprogramowaniem.
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu zaczyna
migać napis „HOLD”, a
płyta nie jest odtwarzana.
Odtwarzanie rozpoczyna
się w miejscu, w którym
zostało przerwane
(funkcja wznowienia).
c Przyciski są zablokowane. Cofnij przełącznik HOLD. (strona
23)
Podczas odtwarzania
płyty CD słychać szum.
Podczas odtwarzania
płyta ATRAC CD lub MP3
CD nie obraca się, ale
dźwięk jest słyszalny.
Po naciśnięciu przycisku
u/ENTER lub
zamknięciu pokrywy
odtwarzacza CD na
wyświetlaczu pojawia się
napis „NO FILE”.
Po zamknięciu pokrywy
odtwarzacza płyta CD
zaczyna się obracać.
Trudno odczytać napisy
na wyświetlaczu LCD lub
wyświetlanie jest
spowolnione.
Odtwarzanie zatrzymuje
się nagle.
Funkcja OFF TIMER jest
wyłączona.
c Działa funkcja wznowienia. Aby rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu, w trybie zatrzymania naciśnij i
przytrzymaj przycisk u/ENTER, aż rozpocznie się
odtwarzanie pierwszego utworu, lub otwórz pokrywę
odtwarzacza CD. Można także odłączyć wszystkie źródła
zasilania, a następnie ponownie włożyć baterie lub
podłączyć zasilacz sieciowy. (strony 13, 14, 30)
c Domknij pokrywę komory baterii. (strona 30)
c Odtwarzacz jest skonstruowany w taki sposób, aby
podczas odtwarzania zatrzymywał obracanie płyty ATRAC
CD lub MP3 CD, co pozwala ograniczyć pobór energii
elektrycznej. Odtwarzacz działa prawidłowo.
c Na płycie CD nie ma plików ATRAC3plus/ATRAC3/MP3.
c Użyto płyty CD-R/RW, z której usunięto dane.
c Płyta CD jest zabrudzona.
c Odtwarzacz CD odczytuje informacje zapisane na płycie.
Odtwarzacz działa prawidłowo.
c Odtwarzacz CD jest używany w wysokiej (powyżej 40 C) lub
niskiej temperaturze (poniżej 0 C). W temperaturze
pokojowej wyświetlacz powróci do normalnego działania.
O
O
c Włączona jest opcja OFF TIMER. Zmień ustawienie na
„OFF”.
c Funkcja OFF TIMER dla odtwarzacza CD jest wyłączona
podczas słuchania radia.
Funkcja OFF TIMER dla radia jest wyłączona podczas
odtwarzania płyty CD.
Radio
Objaw
Przyczyna i/lub środki zaradcze
Dźwięk jest słaby lub
słabej jakości.
c Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne typu LR6
(rozmiar AA). (strona 30)
c Odsuń odtwarzacz od urządzeń elektronicznych (telewizora,
komputera itd.).
c Przechowuj zasilacz sieciowy z dala od odtwarzacza CD.
36-PL
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
System
Cyfrowy system dźwiękowy do
odtwarzania płyt kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 770–800 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta mierzona jest w odległości 200 mm
od powierzchni obiektywu na bloku głowicy
optycznej o rozwartości optycznej 7 mm).
z Modele U, CA*
• Odstęp 9 kHz:
TV: 2–13 kan.
WB (weather band): 1–7 kan.
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 710 kHz
• Odstęp 10 kHz:
TV: 2–13 kan.
WB (weather band): 1–7 kan.
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
* Kod strefy zakupionego modelu znajduje się
w lewej górnej części kodu kreskowego na
opakowaniu.
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Antena
Kwarcowe, 1-bitowe sterowanie krzywą
czasową
Pasmo przenoszenia
UKF: antena przewodowa (przewód
słuchawek/minisłuchawek)
AM: wbudowana prętowa antena ferrytowa
20-20 000 Hz
JEITA)
Parametry ogólne
+1
–2 dB
(mierzone wg normy
Moc wyjściowa (dla poziomu
wejściowego 4,5 V)
Słuchawki (miniwtyk stereo)
Około 5 mW + około 5 mW przy 16 Ω
(Około 1,5 mW + około 1,5 mW przy
16 Ω)*
*Dotyczy tylko modeli europejskich
Radio
Zakres częstotliwości
z Modele CED, CEK, EE1*
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
z Modele E13/2, E92*
z Modele AU2, E13*
• Odstęp 9 kHz:
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 602 kHz
• Odstęp 10 kHz:
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
• Dwie baterie typu LR6 (rozmiar AA):
1,5 V (prąd stały) × 2
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (model chiński)
120 V, 60 Hz (model meksykański)
Żywotność baterii*1 (w przybliżeniu w
godzinach)
W przypadku korzystania z odtwarzacza CD
na płaskiej i stabilnej powierzchni.
Gdy tryb SOUND jest wyłączony (ustawienie
„OFF”).
Czas pracy różni się w zależności od sposobu
korzystania z urządzenia.
Przy zastosowaniu dwóch baterii
alkalicznych Sony LR6 (SG)
(wyprodukowanych w Japonii)
G-PROTECTION
„G-PRO 1” „G-PRO 2”
Audio CD
ATRAC CD*2
MP3 CD*3
RADIO ON
50
80
62
45
80
62
75
*1 Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
*2 W przypadku nagrywania z częstotliwością
próbkowania 48 kb/s
*3 W przypadku nagrywania z częstotliwością
próbkowania 128 kb/s
(ciąg dalszy)
37-PL
Informacje dodatkowe
• Odstęp 9 kHz:
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 531–1 710 kHz
• Odstęp 10 kHz:
UKF: 87,5–108,0 MHz
AM: 530–1 710 kHz
Wymagania dotyczące zasilania
Dane techniczne
Wyposażenie opcjonalne
Temperatura pracy
Zasilacz prądu zmiennego*1
AC-E45HG
Aktywny zestaw głośnikowy
SRS-Z1
SRS-Z30
Przewód do akumulatora samochodowego*2
DCC-E345
Przewód do akumulatora i samochodowy
zestaw połączeniowy*2
DCC-E34CP
Samochodowy zestaw połączeniowy*2
CPA-9C
Przewód połączeniowy RK-G129
RK-G136
Minisłuchawki (oprócz urządzeń
sprzedawanych we Francji)
MDR-E818LP
MDR-J10
Minisłuchawki (dotyczy urządzeń
sprzedawanych we Francji)
MDR-E808LP
5 ˚C–35 ˚C
Wymiary (szerokość/wysokość/długość)
(bez części wystających i przycisków)
Około 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Masa (bez wyposażenia opcjonalnego)
Około 195 g
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych,
na których zastosowanie firma Dolby
Laboratories udzieliła licencji.
Wygląd urządzenia oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
*1 Dane techniczne zasilaczy
sieciowych różnią się w zależności
od regionu. Przed dokonaniem
zakupu zasilacza należy sprawdzić
napięcie i kształt wtyku obowiązujące
w danym regionie.
*2 Podczas słuchania radia z
wykorzystaniem tych akcesoriów
mogą wystąpić zakłócenia. W
przypadku korzystania z tych
akcesoriów zaleca się jedynie
odtwarzanie płyt CD.
Sprzedawca może nie oferować
wszystkich wyżej wymienionych
elementów wyposażenia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące
wyposażenia sprzedawanego w danym
kraju/regionie, należy skontaktować się z
przedstawicielem firmy Sony.
38-PL
Informacje dodatkowe
39-PL
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising