Sony | D-NE920 | Sony D-NE920 Инструкция по эксплуатации

2-318-333-52 (1)
D-NE920
Használati útmutató
HU
Instrukcja obsługi
PL
Инструкции по эксплуатации RU
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Sony Corporation Printed in Malaysia
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe, pl.
könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket szellőzni:
vigyázzon, hogy ne kerüljön rá újság,
abrosz, függöny stb. Továbbá ne tegyen
a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek hulladékként
való kezelésére külön előírások
vonatkoznak. Erről a helyi hatóságnál
kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE
A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE NÉZZE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZZEL
• HA NYITVA VAN, 1M OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS
ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
A CE jel csak azon országokban
érvényes, ahol annak használatát
a törvény kötelezővé teszi, így elsősorban
az Európai Unió országaiban.
2 HU
Tartalomjegyzék
Saját ATRAC CD-k létrehozása............. 4
Milyen lemezek játszhatók le ezen
a CD-lejátszón? ....................................... 5
Óvintézkedések ...................................... 7
A biztonság érdekében ............................ 7
A CD-lejátszón ......................................... 7
A CD-lemezek kezelése .......................... 7
Fejhallgató/fülhallgató ............................. 7
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ...... 8
Alkatrészek és kezelőszervek .............. 9
Áramforrás előkészítése
(Akkumulátor) ....................................... 11
Szárazelem használata ........................... 13
Az akkumulátor hátralévő idejének
ellenőrzése .............................................. 14
Hálózati adapter használata .................. 15
Lejátszás
CD-lemez lejátszása ............................ 16
Alapvető lejátszási műveletek
(Lejátszás, leállítás, keresés) .................17
A vezérlők lezárása (HOLD) ............... 18
Kedvenc műsorszám/fájl keresése .... 18
Keresés csoportok megtekintésével
(Fájl nézet) ............................................. 18
Keresés csoportok/fájlok listájának
megtekintésével (Lista nézet) .............. 19
CD információk megjelenítése
a kijelzőn ................................................. 20
Lejátszási beállítások (PLAY MODE)
módosítása ........................................... 22
Lejátszási beállítások
(PLAY MODE)..................................... 23
Csoportok lejátszása .............................. 24
Kedvenc műsorszámok lejátszása
(Kedvencek lejátszása) ......................... 24
Kedvenc lejátszási listák lejátszása
(m3u play list play) ................................ 25
Műsorszámok lejátszása a kedvenc
sorrendben (PGM play) ........................ 25
Műsorszámok ismétlődő lejátszása
(Ismétlő lejátszás) .................................. 26
Hangminőség módosítása ................... 26
A hangminőség kiválasztása ................. 26
Hangminőség testreszabása .................. 27
A SOUND elemei .................................. 28
Opcionális beállítások módosítása ....... 29
Különböző funkciók beállítása ............. 29
Az OPTION elemei ............................... 30
HU
Egyéb eszközök csatlakoztatása ....... 33
További információ
Hibaelhárítás ......................................... 34
Karbantartás ......................................... 38
Műszaki adatok .................................... 38
Külön beszerezhető tartozékok .......... 39
Tárgymutató .......................................... 40
Ebben a kézikönyvben a CD-lejátszó használatát
ismertetjük. A mellékelt SonicStage szoftverrel
kapcsolatban tekintse át a „Telepítési/használati
útmutató” című kiadványt.
A felhasználónak szóló megjegyzés
A mellékelt szoftverről
A szöveg és a karakterek típusától függően
előfordulhat, hogy a SonicStage-en megjelenő
szöveg nem minden esetben jelenik meg
megfelelően az eszközön. Ennek a következő
okai lehetnek:
– A csatlakoztatott lejátszó korlátai.
– A lejátszó nem megfelelő működése.
A kézikönyvben szereplő utasítások elsősorban
a távvezérlőn található kezelőszerveket ismertetik.
Attól függően, hogy a lejátszót melyik régióban
használja, a távvezérlőn látható jelzések kissé
eltérőek lehetnek a használati utasításban
szereplőktől.
Az ATRAC3plus a Sony Corporation védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation sztereó
fejhallgatóval ellátott termékeit jelölo bejegyzett
védjegye. A
a Sony Corporation
védjegye.
3 HU
Saját ATRAC CD-k létrehozása
A szokásos audio CD-k mellett lejátszhatók a mellékelt szoftver, a SonicStage segítségével
létrehozott eredeti CD-k, úgynevezett „ATRAC CD-k” is. A SonicStage segítségével
körülbelül 30 audio CD* vehető fel egyetlen CD-R vagy CD-RW lemezre.
Az alábbiakban rövid áttekintést adunk az ATRAC CD használatáról.
Telepítse a SonicStage szoftvert
a számítógépére.
A SonicStage olyan szoftver, amely az audio
CD-kről letöltött zenéket a számítógépre menti,
és segítségével eredeti CD-k hozhatók létre.
A mellékelt CD-ROM-ról tölthető le.
ATRAC CD
Hozzon létre egy ATRAC CD-t.
Miután kiválasztotta kedvenc dalait a számítógépen
tárolt zenék közül, a SonicStage segítségével rögzítse
azokat egy CD-R/CD-RW lemezre.
Audio CD-k,
MP3 fájlok
Játssza le őket ezzel a CD-lejátszóval.
Az eredeti CD lemezen számtalan zeneszámot vihet
magával.
Az ATRAC CD-k létrehozásával kapcsolatban lásd
a mellékelt „Telepítési/használati” útmutatót.
* Ha egy CD (album) összes lejátszási ideje körülbelül 60 perc,
és ha 700 MB-os CD-R/CD-RW lemezre vesz fel 48 kbps
sebességgel, ATRAC3plus formátumban.
4 HU
Milyen lemezek játszhatók le ezen a CD-lejátszón?
Hang CD-k:
CD-DA formátumú CD-k
A CD-DA (Compact Disc Digital Audio) az audio
CD-khez alkalmazott felvételkészítési szabvány.
ATRAC CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre a SonicStage* segítségével
ATRAC3plus formátumban tömörített hangadatokat rögzítettek
Az ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) olyan
hangtömörítési technológia, amely kielégíti a magas hangminőség és
a nagymértékű tömörítés iránti igényt. Az ATRAC3plus 64 kbps sebességen
körülbelül eredeti méretük 1/20-ára képes tömöríteni a hangfájlokat.
A CD-lejátszó az alábbi adatátviteli sebességeken és mintavételezési
frekvenciákon működik:
ATRAC3
Adatátviteli sebességek
66/105/132 kbps
Mintavételezési frekvenciák
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
A CD-lejátszón legfeljebb 62 karakter jeleníthető meg.
MP3 CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre a SonicStage* szoftvertől eltérő szoftver
segítségével MP3 formátumban tömörített hangadatokat rögzítettek
A CD-lejátszó az alábbi adatátviteli sebességeken és mintavételezési frekvenciákon
működik. Változó átviteli sebességű (VBR) fájlok szintén lejátszhatók.
MPEG-1 Layer3
Adatátviteli sebességek
32 - 320 kbps
Mintavételezési frekvenciák
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Ez a CD-lejátszó megfelel az ID3 címkézési formátum 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
verziójának. Az ID3 címkézés egy olyan formátum, amely bizonyos
információk (műsorszám címe, album címe, előadó neve stb.) MP3 fájlokhoz
történő hozzáadására szolgál. A CD-lejátszón 64 karakter hosszúságú ID3
címkézési információ jeleníthető meg.
CD-Extra és Vegyes CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre CD-DA és CD-ROM formátumú adat
egyaránt rögzítve van*
Ha nem tudja lejátszani a CD-t, az OPTION menüben módosítsa
a „CD-EXTRA” beállítást ( 32. oldal). Ekkor már le tudja játszani a CD-t.
Az olyan ATRAC CD, amelyre a SonicStage szoftvertől eltérő szoftverrel rögzítettek MP3
formátumban tömörített hangadatokat, szintén lejátszható.
A SonicStage segítségével nem hozható létre olyan CD, amelyre vegyes formátumú
hangadatok vannak felvéve.
* Csak ISO 9660 1/2 szintű és Joliet kiterjesztési formátumú lemezek játszhatók le.
Folytatás 
5 HU
Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással
készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak
(Compact Disc - CD) megfelelő lemezeket
tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes
gyártók olyan zenei lemezeket hoztak
forgalomba, amelyeken kódolással védik
a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes
ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan
a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és
így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.
Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel
kapcsolatban
A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas
lemez, amelynek egyik oldalán DVDfelvétel, másik oldalán pedig digitálisan
rögzített zenei anyag található. De
mivel a zenei anyagot tartalmazó oldal
formátuma nem felel meg a kompaktlemez
(CD) felvételi szabványának, az ilyen
lemezt ezzel a készülékkel nem biztos, hogy
le lehet játszani.
Különbségek az ATRAC CD-k és MP3 CD-k
fájlszerkezetében
Az ATRAC CD-k és az MP3 CD-k
„fájlokból” és „csoportokból” állnak.
A „fájl” az audio CD-k „műsorszámának”
felel meg. A „csoport” pedig fájlok egy
csoportja, és az „albumnak” felel meg.
Az MP3 CD-k esetében ez a CD-lejátszó
az MP3 mappákat „csoportként” ismeri
fel, így az ATRAC CD-k és MP3 CD-k
ugyanúgy játszhatók le.
Alkalmazható csoportok és fájlok száma
• Csoportok száma legfeljebb: 256
• Fájlok száma legfeljebb: 999
Az ATRAC CD-k és MP3 CD-k lejátszási
sorrendje
Az ATRAC CD-k esetében a fájlok
lejátszása a SonicStage szoftverben
kiválasztott sorrendben történik.
Az MP3 CD-k esetében a lejátszási sorrend
eltérhet, az MP3 fájlok lemezre történő
felvételéhez használt módszertől függően.
Az MP3 fájlok lejátszási sorrendjét
tartalmazó „lejátszási lista” szintén
lejátszható. Az alábbi példában a fájlok
lejátszása  -  sorrendben történik.
6 HU
MP3
Csoport
Fájl
(Könyvtárszintek száma legfeljebb: 8)
Megjegyzés
• Ha az ATRAC3plus fájlok és MP3 fájlok
ugyanarra a CD-re vannak felvéve, a CDlejátszó először az ATRAC3plus fájlokat
játssza le.
• A CD-lejátszó lejátszási képessége változhat
a lemez minőségétől és a felvétel elkészítésére
szolgáló készülék állapotától függően.
• Elfogadható karakterek: A-tól Z-ig, a-tól z-ig,
0-tól 9-ig és _ (alulvonás).
• Olyan lemezen, amelyen ATRAC3plus/MP3
fájlok vannak, ne mentsen fájlokat más
formátumban, és ne hozzon létre felesleges
mappákat.
Az ATRAC CD-k
• Az ATRAC3plus formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezek nem játszhatók le
a számítógépen.
Az MP3 CD-k
• Ne felejtse el az „mp3” fájlkiterjesztés
hozzáadását a fájl nevéhez. Azonban, ha nem
MP3 fájlhoz rendeli az „mp3” kiterjesztést,
előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja
rendesen felismerni a fájlt.
• Forrás tömörítéséhez MP3 fájlban ajánlatos
a tömörítési paramétereket „44,1 kHz”,
„128 kbps”, és „Constant Bit Rate” (Állandó
adatátviteli sebesség) értékekre állítani.
• A maximális felvételi kapacitás kihasználása
érdekében az írást végző szoftvernél
a „halting of writing” (Írás leállítása)
beállítást kell választani.
• Üres adathordozóra készített egyszeri felvétel
maximális kapacitásának kihasználása
érekében az írószoftverben a „Disc at Once”
(Teljes lemezt egyszerre) beállítást kell
választani.
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszóba, húzza ki a kábelt, és
ellenőriztesse a készüléket szakképzett
szakemberrel, mielőtt újra használná.
• Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat
a DC IN 3 V (külső árambemenet)
aljzatba.
A CD-lejátszón
• Tartsa tisztán a CD-lejátszón lévő
lencséket, és ne érintse meg azokat.
Ellenkező esetben károsodhatnak
a lencsék, és a CD-lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a CD-lejátszó
tetejére. Ez károsíthatja a CD-lejátszót és
a CD-lemezt.
• Ne hagyja a CD-lejátszót hőforrás
közelében, vagy közvetlen napsütésnek
kitett, nagyon poros vagy homokos,
nedvességnek, esőnek vagy mechanikai
rázkódásnak kitett helyen, nem
vízszintes felületen, vagy gépkocsiban,
zárt ablak mellett.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz
a rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki a CD-lejátszót, vagy vigye
távolabb a rádiótól vagy televíziótól.
• A CD-lejátszóban nem játszhatók le
a szabványostól eltérő alakú (pl. szív,
négyzet vagy csillag alakú) lemezek.
Az erre irányuló kísérlet károsíthatja
a CD-lejátszót. Ne használjon ilyen
lemezeket.
A CD-lemezek kezelése
• A CD-lemez tisztán tartása érdekében
a lemezt mindig a szélénél fogva tartsa.
Ne érintse meg a lemez felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy szalagot
a CD-lemezre.
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napsütésnek vagy hőforrásnak, például
forrólevegős légcsatornának. Ne hagyja
a CD-t közvetlen napsütésben parkoló
autóban.
Fejhallgató/fülhallgató
Közlekedésbiztonság
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
jármű üzemeltetése közben. Közlekedési
balesetet okozhat, és egyes helyeken tilos
is. Az is veszélyes lehet, ha séta közben
nagy hangerőn hallgatja a készüléket,
különösen gyalogátkelőhelyeknél. Legyen
különösen körültekintő, vagy ne használja
a készüléket potenciálisan veszélyes
helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn
a fejhallgatót/fülhallgatót. Hallásszakértők
szerint a folyamatos, hangos és hosszan
tartó lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd
a füle, vegye lejjebb a hangerőt, vagy
kapcsolja ki a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten.
Ilyenkor hallja a kívülről érkező hangokat
is, és másokra is oda tud figyelni.
7 HU
Első lépések
A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
• Hálózati adapter
• Töltőállvány
• Külső
• Akkumulátor
akkumulátortartó,
tok fedéllel
• Akkumulátortartó • Hordtáska
tok
• Fülhallgató
• Távvezérlő egység
(Távvezérlő)
(Csak ehhez
a CD-lejátszóhoz)
• CD-ROM (SonicStage)
Ne próbálja ezt a CD-ROM-ot audio
CD-lejátszón, így ezen a lejátszón sem,
lejátszani.
• Használati utasítás (Ez a könyv)
• Telepítési/használati útmutató
• Hálózati adapter (A turista típushoz)
Megjegyzés
Kizárólag a mellékelt távvezérlőt használja.
A lejátszó nem működtethető más távvezérlővel.
8 HU
A fülhallgató/fejhallgató csatlakoztatása
a távvezérlőhöz
Szilárdan csatlakoztassa a fülhallgató/
fejhallgató csatlakozóját a távvezérlőhöz.
A távvezérlő csipeszének használata
A csipesz iránya megváltoztatható. Fordítsa
el a csipeszt az alábbi ábrának megfelelően.
Megfordíthatja a műsorszám címének stb.
az irányát is ( 29., 31. oldal).
Alkatrészek és
kezelőszervek


( 17., 22., 26., 27. oldal)
(csoport) + gomb ( 17-18. oldal)
 OPR (Operation) lámpa
( 11., 12., 16., 18. oldal)
 DSPL (Display)/MENU gomb
( 21., 22., 24., 26. oldal)
Első lépések
CD-lejátszó
(csoport) – gomb ( 17-19. oldal)
 / gombok
 SEARCH gomb ( 18., 19. oldal)
  (stop)/CHG gomb
( 12., 17., 25., 27., 28., 30. oldal)
 Léptetőgomb
VOL (Volume) +/– ( 16. oldal)
/ ( 18., 19., 22., 24-27. oldal)
 (lejátszás/szünet) ( 16-19.,
22., 24-27. oldal)
 HOLD kapcsoló (a CD-lejátszó
hátulján) ( 18. oldal)
  (fejhallgató)/LINE OUT
(OPTICAL) csatlakozó
( 16., 33. oldal)
 OPEN kapcsoló ( 11., 16. oldal)
 Csatlakozók a töltőállványhoz/külső
Távvezérlő
akkumulátortartóhoz
( 11., 14., 15. oldal)
 Működtetőtárcsa
( 17., 19., 24-27., 29. oldal)
 VOL (Volume) +/– szabályozó
( 16., 19., 24. oldal)
 Funkciógomb ( 20., 22., 25-27. oldal)
 Funkciótárcsa ( 20., 22., 25-27. oldal)
  (lejátszás/szünet)* gomb
( 16., 17., 19., 22., 24-27. oldal)
  (stop) gomb
( 17., 25., 28., 30. oldal)
 Csipesz ( 8. oldal)
* A gombon van egy kitapintható pont.
Folytatás 
9 HU
A CD-lejátszó kijelzője
A távvezérlő kijelzője
 Szöveges információ kijelző ( 20., 21. oldal)
 Atrac3plus/MP3 kijelző ( 5. oldal)
 Lemez kijelzés ( 16. oldal)
 Akkumulátor kijelző ( 11., 14. oldal)
 Lejátszási lista kijelző ( 23., 25. oldal)
 Csoport kijelző ( 23., 24. oldal)
 Kedvencek kijelző ( 23., 24. oldal)
wj Lejátszási üzemmód kijelző ( 23., 25. oldal)
wk Időzítőkijelző ( 31. oldal)
wl Hangkijelző ( 27. oldal)
10 HU
Áramforrás előkészítése
(Akkumulátor)
1
A lejátszó fedelének felnyitásához
nyomja meg mindkét oldalról az
OPEN kapcsolót.
A hálózati adaptert csatlakoztassa
a mellékelt töltőállványhoz. Majd
helyezze a lejátszót a töltőállványra.
A CD-lejátszón lévő OPR lámpa
felvillan, majd folyamatosan világítani
kezd. A CD-lejátszó kijelzőjén
a „Charging” (Töltés) felirat villog,
és az
(akkumulátor) jelzőfényei
a töltési állapotnak megfelelően sorban
világítani kezdenek.
Ha már csatlakoztatta a távvezérlőt,
villogni kezd a „Charging” felirat, és
a
(battery) jelzőfényei egymás után
felvillannak a távvezérlő kijelzőjén.
Első lépések
Első használat előtt vagy ha lemerült,
töltse fel az akkumulátort. Az eredeti
akkumulátorkapacitás hosszabb ideig való
megőrzése érdekében csak akkor töltse
az akkumulátort, ha teljesen lemerült
(a kijelzőn megjelenik a „Lo Batt” felirat).
Mivel a mellékelt töltőállvány csak ehhez
a lejátszóhoz használható, más típus nem
tölthető ezzel az állvánnyal.
4
hálózati csatlakozóaljzathoz
Hálózati adapter
OPR lámpa
OPEN kapcsoló
2
Nyissa ki a lejátszó belsejében
található elemtartó fedelét.
Fel
Töltőállvány
Elemtartó
fedele
Gomb
Kivezetések
DC
IN 3V
3
Helyezze be a (mellékelt) NH-14WM
típusú akkumulátort úgy, hogy a 
jel az elemtartó jelének megfelelően
helyezkedjen el, majd csukja vissza
a fedelet, amíg a helyére nem pattan.
Amikor az akkumulátor teljesen
feltöltődött, az OPR lámpa kialszik és
eltűnik a „Charging” felirat.
Folytatás 
Először
a  végét
helyezze be.
11 HU
Megjegyzés
• Ezzel a töltővel csak a (mellékelt) NH-14WM
akkumulátort töltse.
• Ha a töltés során megnyomja a léptetőgombon
található  jelet, leáll a töltés és
megkezdődik a CD lejátszása.
• Ha lejátszás közben a töltőállványra helyezi
a lejátszót, leáll a lejátszás, és megkezdődik
a töltés.
• A töltés során a lejátszó és az akkumulátor
felmelegszik. Ez nem jelent semmilyen
veszélyt.
• A lejátszót stabilan helyezze a töltőállványra.
Ellenőrizze, hogy kigyullad-e az OPR lámpa
a lejátszón. A nem megfelelő elhelyezés
megszakítja a töltést vagy a lejátszást.
• A töltőállványra ne helyezzen pénzérmét vagy
fémtárgyat. Ha a töltőállvány csatlakozója
véletlenül fémtárggyal kerül érintkezésbe,
az rövidzárlatot okozhat, és elkezdhet
felmelegedni.
• Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót,
vegye ki a készülékből az akkumulátort.
• A töltőállvány csatlakozói eltérő
hosszúságúak. Ez azonban nem okoz
problémát.
Az akkumulátor töltése a mellékelt
töltőállvány használata nélkül
OPR lámpa
/CHG
Fedél
DC IN 3V
Hálózati adapter
hálózati csatlakozóaljzathoz
1 A külső akkumulátortartó lejátszóhoz
való csatlakoztatásához hajtsa végre
a „Szárazelem használata” részben
( 13. oldal) leírt 1. és 2. lépést.
2 Miközben a külső akkumulátortartó
fedelét  irányba húzza és ott tartja,
csatlakoztassa a hálózati adaptert.
3 Nyomja meg a /CHG gombot.
A töltés megkezdődik.
Az akkumulátor eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátor  végét.
12 HU
Szárazelem használata
Megnövelheti a rendelkezésre álló
energiát, ha az akkumulátor mellett
szárazelemet is használ a külső
akkumulátortartó csatlakoztatásával.
A lejátszóban, illetve a külső
akkumulátortartóban lévő elem töltése
egyszerre történik.
Ha az energia növelése érdekében együtt
használ akkumulátort és szárazelemet,
teljesen feltöltött akkumulátort vagy új
szárazelemet használjon.
1
Távolítsa el a tartó fedelét.
2
Helyezzen be egy LR6 (AA méretű)
alkálielemet (nincs mellékelve)
úgy, hogy a  jelet az elemtartó
belsejében található jelhez
igazítja, majd zárja vissza a külső
akkumulátortartó fedelét.
Első lépések
Az akkumulátor hasznos élettartama és
kicserélésének ideje
Ha az akkumulátor új, vagy hosszabb ideig
használaton kívül volt, előfordulhat, hogy
nem töltődik fel teljesen.
Ebben az esetben töltse addig, amíg az
OPR lámpa kialszik, majd használja
a lejátszót, amíg az akkumulátor teljesen
le nem merül (a kijelzőn megjelenik
a „Lo Batt” felirat). Ezt ismételje meg
több alkalommal.
Ha az akkumulátor kapacitása még
ezt követően is körülbelül csak fele
a rendes töltési ciklusnak, cserélje le az
akkumulátort.
Az akkumulátor szállítása
Az akkumulátor váratlan magas
hőmérséklettel szembeni védelme
érdekében használja a mellékelt
akkumulátortokot. Ha az akkumulátor
fémtárgyakkal kerül érintkezésbe,
rövidzárlat miatt hő vagy tűz keletkezhet.
Folytatás 
13 HU
3
Illessze szorosan a külső
akkumulátortartót a lejátszóhoz,
majd húzza meg a csavart a LOCK
irányba.
Az akkumulátor élettartama 1)
Egy NH-14WM akkumulátor (körülbelül 5 óráig
töltve 2) használata esetén)
G-PROTECTION
„1”
„2”
18
17
Audio CD
40
40
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
Megjegyzés
Ha a külső elemtartó fedelét lejátszás közben
a  irányba húzza el, előfordulhat, hogy leáll
a lejátszás.
Az akkumulátor hátralévő
idejének ellenőrzése
Az akkumulátorban még rendelkezésre
álló energia szintje megjelenik a kijelzőn,
az alábbiak szerint. Ahogy a fekete
jelzőszakasz csökken, egyre jobban merül
le az akkumulátor.




 „Lo Batt” *
* Csipogó hangok.
Amikor az akkumulátor lemerül, töltse
fel az akkumulátort, vagy cserélje ki
a szárazelemet.
Megjegyzés
• A kijelző a még rendelkezésre álló
akkumulátorenergia körülbelüli értékét
mutatja. Például egy szakasz nem feltétlenül
jelenti az akkumulátorenergia egynegyedét.
• A működtetés feltételeitől függően a kijelző
feljebb vagy lejjebb mehet az adott pillanatban
még rendelkezésre álló energia szerint.
14 HU
22
22
A külső elemtartó (egy alkáli elem 5) használata
esetén)
G-PROTECTION
„1”
„2”
30
27
Audio CD
60
60
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
33
33
Egy NH-14WM akkumulátor és a külső
elemtartó (egy alkáli elem 5) használata esetén)
G-PROTECTION
„1”
„2”
48
44
Audio CD
100
100
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
55
55
1)A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) szabvány
használatával megállapított mért érték
A feltüntetett lejátszási idő arra az esetre
vonatkozik, ha a lejátszót sík és szilárd
felületen, és „2” állásba kapcsolt „POWER
SAVE” beállítás mellett használja
( 31. oldal). Ez az érték változik a lejátszó
használatának módjától függően.
2)A töltési idő változik az akkumulátor
használatának módjától függően
3)Felvéve 48 kbps sebességgel
4)Felvéve 128 kbps sebességgel
5)Sony LR6 (SG) alkáli szárazelem (Japánban
készült) használata esetén
Akkumulátorok és szárazelemek
Hálózati adapter használata
A hálózati adapter által ellátott lejátszót
elem nélkül is használhatja.
hálózati csatlakozóaljzathoz
1
A hálózati adaptert csatlakoztassa
a töltőállványhoz.
2
Helyezze a lejátszót a töltőállványra.
Ellenőrizze, hogy felvillan és égve
marad-e az OPR lámpa a lejátszón.
A hálózati adapter
Első lépések
• A szárazelemek töltése tilos.
• Tilos az akkumulátorokat/elemeket tűzbe
dobni.
• Ne hordja az akkumulátorokat/elemeket
zsebben stb. pénzérmékkel és egyéb
fémtárgyakkal együtt. Az akkumulátorok/
elemek képesek hőt termelni, ha a pozitív
és negatív sarkuk véletlenül fémtárggyal lép
érintkezésbe.
• Ne használjon együtt akkumulátorokat és
szárazelemeket.
• Ne használjon együtt új és régi elemeket.
• Ne használjon együtt különböző típusú
elemeket.
• Ha hosszabb ideig nem használja az elemeket,
távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, törölje le az elemtartóba
kifolyt anyagot, és helyezzen be új elemeket.
Ha a kifolyt anyag a bőrére tapad, mossa le
alaposan.
• Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót,
válassza le az összes áramforrást.
• Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert
használja. Ha a lejátszóhoz nem kapott ilyet,
AC-E30HG hálózati adaptert használjon
(Ausztráliában nem kapható). Ha ettől eltérő
hálózati adaptert használ, az hibás működést
okozhat.
A dugó polaritása
• Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati
adapterhez.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető
konnektorba csatlakoztassa. Ha netán
rendellenes működést észlelne a hálózati
adapternél, azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
Hálózati adapter
OPR lámpa
Töltőállvány
DC IN
3V
15 HU
Lejátszás
CD-lemez lejátszása
1
A lejátszó fedelének felnyitásához
nyomja meg mindkét oldalról az
OPEN kapcsolót.
Először csatlakoztassa a fejhallgatót/
fülhallgató a távvezérlővel a lejátszóhoz.

(fejhallgatóhoz)
OPEN kapcsoló
Fej-/fülhallgató
a távvezérlővel
2
Helyezze a CD-t a tálcára és zárja
vissza a fedelet.
4
Állítsa be a hangerőt a távvezérlő
VOL +/– vezérlőgombjának
forgatásával.
VOL +/– vezérlőgomb
A CD-lejátszón
Miután a CD-t a 2. lépésben a tálcára
helyezte, nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon, majd állítsa be
a hangerőt a léptetőgomb VOL +/–
irányba mozdításával.
Mozdítsa el VOL+ felé. Nyomja meg a  gombot.
Mozdítsa el VOL– felé.
Az CD eltávolítása
A CD-t úgy vegye ki, hogy lenyomja
a tálca közepén található támaszt.
Címkeoldal felfelé
Az OPR lámpa egymás után többször
sorban piros, zöld és narancs fénnyel
gyullad ki.
3
Nyomja meg a  gombot
a távvezérlőn.
(lemez) forog, és a lejátszó
megkezdi a lejátszást.
Az OPR lámpa színe az éppen
játszott zeneforrás formátumtípusa
( 5. oldal) szerint változik.
Piros: CD-DA formátum, Zöld:
ATRAC3plus formátum és Narancs:
MP3 formátum.

16 HU
Alapvető lejátszási műveletek (Lejátszás, leállítás, keresés)
CD-lejátszó
Távvezérlő
+/
– gombok
/ gombok
Működtetőtárcsa
, /
/CHG
 gomb

 gomb
Felé
Lejátszás
Léptetőgomb
Művelet a távvezérlőn (Művelet a lejátszón zárójelben)
Lejátszás
Lejátszás az első
műsorszámtól kezdve
Leállítás után tartsa lenyomva a  gombot, míg a lejátszás
meg nem kezdődik. (Leállítás után tartsa lenyomva
a léptetőgomb  gombját, míg a lejátszás meg nem kezdődik.)
Leállítás
Szünet/Lejátszás
folytatása szünet után
Nyomja meg a  gombot. (Nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon.
Lejátszás leállítása
Nyomja meg a  (leállítás) gombot. (Nyomja meg a /CHG
gombot.)
Az aktuális műsorszám
kezdetének
megkeresése 1)
Az előző műsorszám
kezdetének
megkeresése 1)
A következő
műsorszám kezdetének
megkeresése 1)
A további műsorszámok
kezdetének
megkeresése 1)
Forgassa a működtetőtárcsát egyszer a  felé.
(Nyomja meg egyszer a  gombot.)
Gyors visszatekerés 1) 3)
Forgassa a működtetőtárcsát a  felé és tartsa úgy.
(Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.)
Gyors előretekerés 1) 3)
Forgassa a működtetőtárcsát a  felé és tartsa úgy.
(Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.)
Ugrás a következő
csoportokra 2)
Forgassa a működtetőtárcsát többször  irányba, miközben
lenyomva tartja a tárcsát  irányban.
(Nyomja meg egymás után többször a
(csoport) + gombot.)
Ugrás korábbi
csoportokra 2)
Forgassa a működtetőtárcsát többször  irányba, miközben
lenyomva tartja a tárcsát  irányban.
(Nyomja meg egymás után többször a
(csoport) – gombot.)
Keresés
Forgassa a működtetőtárcsát egymás után többször a  felé.
(Nyomja meg egymás után többször a  gombot.)
Forgassa a működtetőtárcsát egyszer a  felé.
(Nyomja meg egyszer a  gombot.)
Forgassa a működtetőtárcsát egymás után többször a  felé.
(Nyomja meg egymás után többször a  gombot.)
1)Lejátszás és szünet alatt is működtethető.
2)CD vagy más audió CD lejátszása alatt működtethető.
3)CD-R/CD-RW lemezre csomagírás formátumban rögzített MP3 fájl használata esetén nem
működtethető.
Folytatás 
17 HU
A vezérlők lezárása (HOLD)
A vezérlők lezárásával megakadályozhatja,
hogy a lejátszó hordozása során egyes
gombok véletlenül benyomódjanak.
Az OPR lámpa a HOLD funkció aktivált
állapotában a lejátszó bármely gombjának
megnyomásakor világít.
1
A távvezérlőn vagy a lejátszón
(hátul) csúsztassa a HOLD
kapcsolót a nyíl irányába.
A HOLD funkció külön-külön
alkalmazható a távvezérlőre és
a lejátszóra is. Például, ha a lejátszón
aktiválja a HOLD funkciót, a lejátszót
működtetheti a távvezérlővel, hacsak
nem állította be arra is a HOLD
funkciót.
Kedvenc műsorszám/fájl
keresése
Bevitelhez nyomja
meg
Léptetőgomb
Kiválasztáshoz mozdítsa el
+
SEARCH
–
Keresés csoportok
megtekintésével (Fájl nézet)
Olyan CD-n, amelyen több fájl van
rögzítve (például ATRAC CD vagy
MP3 CD), a csoportok nevét (kivéve audio
CD-n) vagy az éppen játszott fájl közelében
lévő fájlok nevét megnézve kereshet meg
egy fájlt. A Fájl nézet keresés funkció csak
a CD-lejátszón áll rendelkezésre.
1
HOLD
A vezérlőgombok feloldása
Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal
ellentétes irányba.
A CD-lejátszón nyomja meg egymás
után többször a SEARCH gombot.
A kijelzőn megjelennek az aktuális fájl
körül elhelyezkedő csoportok és fájlok
nevei.
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Megjegyzés
A „HOLD” felirat nem jelenik meg a távvezérlő
kijelzőjén, akkor sem, ha a HOLD funkció
aktiválva van.
Yo
 Csoportnevek
 Fájlnevek
2
Csoport kiválasztásához nyomja
meg a
+ vagy a
– gombot.
3
Fájl kiválasztásához mozdítsa el
a léptetőgombot a / irányba.
4
A léptetőgombon nyomja meg
a  gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott fájl
lejátszását.
A keresés leállítása
Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
(/CHG a CD-lejátszón).
18 HU
Keresés csoportok/fájlok
listájának megtekintésével
(Lista nézet)
Műsorszámot/fájlt kereshet úgy is, hogy
megtekinti a zeneforrás formátumtípusát
és a csoportok és fájlok neveit. A Lista
nézet keresés mind a távvezérlőn, mind
a CD-lejátszón rendelkezésre áll.
1
Nyomja meg a SEARCH gombot.
2
A VOL +/– gombot forgassa el
valamely csoport kiválasztásához,
majd nyomja meg a  gombot.
Ha a könyvtárrendszerben keresve
választ ki egy csoportot pl. MP3 CD-n,
akkor forgassa a működtetőtárcsát
 vagy  irányba.
3
A VOL +/– gombot forgassa el
valamely fájl kiválasztásához, majd
nyomja meg a  gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása
megkezdődik.
A CD-lejátszón nyomja meg egymás
után többször a SEARCH gombot.
Ha olyan CD-t játszik le, amelyen
vegyes formátumú hangadatok vannak
rögzítve:
Először megjelenik egy képernyő,
ahol kiválaszthatja a formátumot, pl.
„ATRAC” vagy „MP3”.
A léptetőgombon nyomja meg
a  gombot.
2
Csoport kiválasztásához mozdítsa
el a léptetőgombot a / irányba,
majd nyomja meg a  gombot.
3
Fájl kiválasztásához mozdítsa el
a léptetőgombot a / irányba.
4
A léptetőgombon nyomja meg
a  gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása
megkezdődik.
Lejátszás
1
A távvezérlőn
Visszatérés az előző képernyőhöz
A távvezérlőn forgassa
a működtetőtárcsát a  felé, vagy
forgassa a működtetőtárcsát a  felé
mialatt a tárcsát lenyomva tartja a 
irányában. (A CD-lejátszón nyomja meg
a  vagy a
– gombot.)
A keresés leállítása
Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
(/CHG a CD-lejátszón).
Folytatás 
19 HU
CD információk megjelenítése
a kijelzőn
Mind a lejátszó, mind a távvezérlő
kijelzőjén megjeleníthetők a CD
információk.
A CD-lejátszó vásárlási helyétől függően
előfordulhat, hogy az alapértelmezett
nyelv nem „ENGLISH”. Szükség esetén
módosítsa a LANGUAGE (Nyelv)
beállítását ( 30. oldal).
Amikor olyan MP3 CD-t játszik le, amely
ID3 címkével ellátott fájlok vannak,
a készülék az ID3 címkézési információkat
jeleníti meg. (Amikor nincsenek ID3
címkézési információk, a fájlnév vagy
a csoportnév jelenik meg.) ( 5. oldal)
Megjegyzés
• Az A-Z, a-z, 0-9 és _ karakterek jeleníthetők
meg a lejátszón.
• A fájl lejátszása előtt a lejátszó beolvas
minden, a CD-n található fájl- és csoport(vagy mappa-) információt. Megjelenik
a „Reading” felirat. A CD tartalmától
függően beletelhet egy kis időbe a beolvasás
befejezése.
• Ha a fájl nem tartozik egy csoporthoz sem,
a kijelzőn az „MP3 ROOT” felirat jelenik
meg.
Információk megjelenítése a távvezérlő
kijelzőjén
Igazít
Funkciógomb
Funkciótárcsa
Forgassa el a távvezérlő funkciótárcsáját
úgy, hogy kiválassza a DSPL/MENU
lehetőséget, majd nyomja meg
a funkciógombot egymás után többször.
Audio CD
 Műsorszám száma, eltelt lejátszási idő
(Műsorszám címe, előadó neve) 1)

A CD-n lévő fájlok száma, a(z) (Album címe) CD-n
még rendelkezésre álló idő 1)

Animációs képernyő
ATRAC CD/MP3 CD
 Fájl száma, fájl neve, előadó neve, eltelt lejátszási idő

Fájl száma, album címe,
CODEC információ 2),
az aktuális fájlból hátralévő idő

Animációs képernyő
20 HU
Információk megjelenítése a CD-lejátszó
kijelzőjén
A lejátszón nyomja meg egymás után
a DSPL/MENU gombot.
Audio CD
 Műsorszám száma, eltelt lejátszási idő
(Album címe, előadó neve, műsorszám címe) 1)
ATRAC CD/MP3 CD
 Csoportnév 4), előadó neve 4), fájlnév,
fájl száma, eltelt lejátszási idő

CODEC információ 2), fájlok száma összesen,
csoportok száma összesen, fájl száma,
az aktuális fájlból hátralévő idő
Lejátszás

A CD-n lévő műsorszámok száma, a CD teljes
játékideje, a hátralévő műsorszámok száma 3),
a CD-n még rendelkezésre álló idő 3)

Fájl nézet képernyő

Fájl nézet képernyő
1)Amikor szöveges információt, például
CD-TEXT-et tartalmazó audio CD-t játszik le,
a készülék megjeleníti a zárójelben megadott
információkat.
2)A készülék megjeleníti az adatátviteli
sebességet és a mintavételezési frekvenciákat.
Amikor VBR (változó átviteli sebesség)
mellett létrehozott MP3 fájlt játszik le
a készülék, a kijelzőn az adatátviteli sebesség
helyett a „VBR” felirat jelenik meg. Egyes
esetekben a „VBR” felirat csak a lejátszás
során valamikor jelenik meg, nem rögtön az
elején.
3)Ezek a jelzések csak normál lejátszás közben
jelennek meg.
4)A lejátszás során az „artist name” (előadó
neve) csak akkor jelenik meg, ha a lemez
rendelkezik ID3 címkézési információkkal.
Amikor a csoportnevek/fájlnevek listája
megjelenik kijelzőn, az „artist name” (előadó
neve) és „group name” (csoportnév) nem
jeleníthetők meg.
21 HU
Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) módosítása
Különböző lejátszási beállítások állnak
rendelkezésre, például a hallgatni
kívánt számok kiválasztása, és a számok
lejátszása a kedvenc sorrendben.
A lejátszási beállításokkal kapcsolatos
részleteket lásd  23 oldal.
A választott lejátszási beállítások
segítségével egymás után többször is
lejátszható egy szám (ismétlő lejátszás,
 26. oldal).
Igazít
Funkciógomb
Funkciótárcsa
1
Lejátszás közben forgassa
el a távvezérlőn található
funkciótárcsát a P MODE/
kiválasztásához, majd valamely
lejátszási beállítás kiválasztásához
nyomja meg többször egymás után
a funkciógombot.
A kiválasztott lejátszási beállítás
kigyullad vagy villogni kezd.
Amikor a lejátszási beállítás villog,
nyomja meg a  gombot.
A CD-lejátszón
1 Nyomja a DSPL/MENU gombot, amíg
a menüképernyő megjelenik.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 HU
2 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a „ PLAY MODE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
3 Mozdítsa el a léptetőgombot
/ irányba a lejátszási beállítás
kiválasztásához.
Az alapértelmezett beállítás az „ALL”
(Összes) (normál lejátszás).
4 A léptetőgombon nyomja meg a 
gombot.
5 Amikor a „REPEAT” (Ismétlés)
felirat megjelenik, válassza az „ON”
(Be) vagy az „OFF” (Ki) lehetőséget,
majd nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon.
Visszatérés normál lejátszásra
A távvezérlőn forgassa el a funkciótárcsát
a P MODE/ kiválasztásához, majd
nyomja meg többször egymás után
a funkciógombot, amíg a lejátszási
beállítás eltűnik. (A CD-lejátszón a PLAY
MODE menüben válassza az „ALL”
(Összes) lehetőséget.)
Lejátszási beállítások (PLAY MODE)
A távvezérlő/
CD-lejátszó kijelzője
No display/ALL
/GROUP
SHUF/GROUP SHUFFLE
/BOOKMARK
/PLAYLIST
a00/AUTO RANKING
a00 SHUF/RANKING SHUF
PGM/PROGRAM
INTRO
A CD-n lévő összes műsorszám a műsorszám számának
megfelelő sorrendben lesz lejátszva.
ATRAC CD/MP3 CD esetén a lejátszási sorrend eltérő,
a „PLAY ORDER” OPTION menüben tett beállítása
szerint.
A kiválasztott csoportból a lejátszó minden fájlt, vagy
minden csoportot lejátszik (csak ATRAC CD/MP3 CD
esetén) ( 24. oldal).
Az aktuális műsorszám kerül lejátszásra egyszer.
A CD-n lévő összes műsorszám egyszer, véletlen sorrendben
lesz lejátszva.
A kiválasztott csoportból a lejátszó véletlen sorrendben
minden fájlt lejátszik (csak ATRAC CD/MP3 CD esetén)
( 24. oldal).
A Kedvencek közé felvett műsorszámok kerülnek
lejátszásra. A Kedvencek közé felvett műsorszámok
lejátszása a műsorszám sorszáma szerinti sorrendben
kezdődik, nem a Kedvencek közé történő felvétel sorrendje
szerint ( 24. oldal).
A kiválasztott m3u lejátszási listában* szereplő műsorszámok
kerülnek lejátszásra (csak MP3 CD esetén) ( 25. oldal).
A CD-ről leggyakrabban lejátszott műsorszámok kerülnek
lejátszásra a 10-től kezdve az első leggyakoribb műsorszámig.
Legfeljebb 32 műsorszám - amelyeket a lejátszó
a leggyakrabban lejátszott műsorszámokként tárolt el - kerül
lejátszásra véletlen sorrendben.
Legfeljebb 64 műsorszám kerül lejátszásra a felhasználó által
beállított kedvenc sorrendben ( 25. oldal).
Az aktuális műsorszámot követő összes műsorszám kb. első
10 mp-es részét játssza le. Ha elforgatja a funkciótárcsát
a P MODE/ kiválasztásához, és az INTRO lejátszása alatt
megnyomja a funkciógombot, végighallgathatja az aktuális
műsorszámot.
Lejátszás
1
SHUF/SHUFFLE
Magyarázat
* Az m3u lejátszási lista egy fájl, amelyben kódolva van egy MP3 fájl lejátszási sorrend. A lejátszási lista
funkció használatához az MP3 fájlokat az m3u formátumot támogató kódoló szoftver segítségével kell
CD-R/CD-RW lemezre felvenni.
Lejátszhatja a 8 legnépszerűbb listát (fájlnév szerint felsorolva) a CD-lejátszó képernyőjén.
Folytatás 
23 HU
Csoportok lejátszása
1
A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 1. lépésében
( 22. oldal), válassza a „ ” vagy
a „ SHUF” lehetőséget.
2
Fordítsa el a VOL +/– vezérlőt
csoport kiválasztásához.
Ha a könyvtárrendszerben keresve
választ ki egy csoportot pl. MP3 CD-n,
akkor forgassa a működtetőtárcsát
 vagy  irányba.
Ha ugyanazon a könyvtáron belül
választ ki egy csoportot, fordítsa el
a VOL +/– vezérlőt.
3
Tartsa lenyomva a  gombot
legalább 2 másodpercig.
A készülék megkezdi minden fájl
lejátszását a kiválasztott csoportból.
A CD-lejátszón
1 Hajtsa végre a „Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) módosítása” részben
leírt 1. és 2. lépést ( 22. oldal).
A 3. lépésben válassza a „GROUP”
vagy a „GROUP SHUFFLE”
beállítást, majd nyomja meg a 
gombot a léptetőgombon.
2 Csoport kiválasztásához tolja
a léptetőgombot / irányba.
3 Legalább 2 másodpercig tartsa
benyomva a  gombot
a léptetőgombon.
4 Amikor a „REPEAT” (Ismétlés)
felirat megjelenik, válassza az „OFF”
(Ki) lehetőséget, majd nyomja meg
a  gombot a léptetőgombon.
Megjegyzés
Ha a csoportba nem tartoznak műsorszámok,
a kijelzőn az „Invalid” felirat jelenik meg.
Kedvenc műsorszámok
lejátszása (Kedvencek lejátszása)
1
24 HU
A kedvencekhez hozzáadni kívánt
műsorszám lejátszása során,
nyomja meg és tartsa lenyomva
a  gombot a távvezérlőn, amíg
a lassan villogni kezd.
2
Ha kettő vagy több műsorszámot
kíván a kedvencekhez hozzáadni,
ismételje meg az 1. lépést.
Audió CD-k esetében 10 CD-nyi
mennyiség adható a kedvencekhez
(99 műsorszám minden CD-re),
ATRAC CD-k/MP3 CD-k
esetében pedig 5 CD-nyi mennyiség
(999 műsorszám minden CD-re).
3
A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 1. lépésében
( 22. oldal), válassza a
(BOOKMARK) lehetőséget.
4
Nyomja meg a gombot.
A CD-lejátszón
1 A kedvencekhez hozzáadni kívánt
műsorszám lejátszása során, nyomja
meg a  gombot a léptetőgombon,
amíg a lassan villogni kezd.
2 Ha kettő vagy több műsorszámot kíván
a kedvencekhez hozzáadni, ismételje
meg az 1. lépést.
3 Nyomja a DSPL/MENU gombot, amíg
a menüképernyő megjelenik.
4 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a „PLAY MODE”
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
5 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a „BOOKMARK”
kiválasztásához, majd nyomja meg
 gombot.
Kedvencek törlése
A Kedvencek közé felvett műsorszám
lejátszása közben nyomja meg és tartsa
lenyomva a  gombot a távvezérlőn,
amíg a jel eltűnik. (A lejátszón tartsa
lenyomva a léptetőgomb  gombját.)
Megjegyzés
• Ha egy 11. (ATRAC CD/MP3 CD
esetében 6.) CD-n próbál meg kedvenceket
hozzáadni, a készülék törli az elsőként
lejátszott CD-n kijelölt kedvenceket.
• A memóriában tárolt összes kedvenc törlődik,
ha minden áramforrást eltávolít, vagy ha az
akkumulátor feltöltése nélkül addig használja
a lejátszót, amíg megjelenik a „Lo Batt”
felirat.
Kedvenc lejátszási listák
lejátszása (m3u play list play)
A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 1. lépésében
( 22. oldal), válassza a
(lejátszási lista) lehetőséget.
2
Forgassa a távvezérlőn található
működtetőtárcsát  vagy 
irányba a kívánt lejátszási lista
kiválasztásához.
3
Nyomja meg a  gombot.
A CD-lejátszón
1 A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 3. lépésében
( 22. oldal), a CD-lejátszón válassza
a „PLAYLIST” lehetőséget.
2 Lejátszási lista kiválasztásához mozdítsa
el a léptetőgombot / irányba.
3 A léptetőgombon nyomja meg
a  gombot.
Műsorszámok lejátszása
a kedvenc sorrendben (PGM play)
1
Amikor a lejátszó leáll, fordítsa
a távvezérlőn található
funkciótárcsát P MODE/ állásba,
majd nyomja meg többször egymás
után a funkciógombot, amíg a „PGM”
(programozás) villogni nem kezd.
Lejátszási sorrend
2
Műsorszám címe vagy fájlnév
A VOL +/– gombbal válasszon ki egy
műsorszámot, majd tartsa lenyomva
a  gombot, amíg a kijelző át nem
vált.
ATRAC CD-k és MP3 CD-k lejátszása
esetén: Másik csoportból is választhat
fájlt, ha elfordítja a működtetőtárcsát
a  vagy  felé, mialatt a tárcsát
 irányba nyomva tartja.
A kedvenc sorrend
műsorszámainak kiválasztásához
ismételje meg a 2. lépést.
Legfeljebb 64 műsorszámot választhat ki.
Amikor befejezte a 64. műsorszám
megadását, az elsőként kiválasztott
műsorszám száma (audió CD)/fájlnév
megjelenik a kijelzőn.
Ha 65 vagy annál több műsorszámot
választ ki, az elsőként kiválasztott
műsorszámok egyenként törlődnek.
4
Nyomja meg a  gombot
a távvezérlőn.
A lejátszás a kijelölt sorrendben indul.
Lejátszás
1
3
A CD-lejátszón
1 Válassza a „PROGRAM” lehetőséget
a „Lejátszási beállítás (PLAY MODE)
módosítása” 3. lépésében ( 22. oldal),
majd nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon.
2 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a műsorszámok kiválasztásához,
majd nyomja meg a  gombot.
3 A kedvenc sorrend kiválasztása
után nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon.
A programozás ellenőrzése
1 Amikor a lejátszó leáll, forgassa
a funkciótárcsát a P MODE/
kiválasztásához, és nyomja meg
a funkciógombot többször, míg
nem villog a „PGM” üzenet. Tartsa
lenyomva a távvezérlő  gombját,
míg a kijelző meg nem változik.
A  gomb nyomva tartásakor
a műsorszámok a lejátszási sorrendben
jelennek meg. (A CD-lejátszón
a lejátszó leállított állapotában
válassza a „PROGRAM” lehetőséget
a „Lejátszási beállítások (PLAY MODE)
módosítása” 3. lépésében ( 22. oldal),
és tartsa lenyomva a  gombot, amíg
a kijelző megváltozik. A  gomb
nyomva tartásakor a műsorszámok
a lejátszási sorrendben jelennek meg.)
A programozott lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
(/CHG a CD-lejátszón).
Folytatás 
25 HU
Műsorszámok ismétlődő
lejátszása (Ismétlő lejátszás)
Hangminőség módosítása
1
A SOUND elemek beállításával
kapcsolatos részleteket lásd  28. oldal.
2
A távvezérlő funkciótárcsájának
elfordításával válassza ki
a P MODE/ beállítást, majd
többször nyomja meg
a funkciógombot a megismételni
kívánt lejátszási lehetőség
kiválasztásához ( 22., 23. oldal).
Tartsa lenyomva a funkciógombot,
amíg meg nem jelenik a
(ismétlés)
felirat.
A kiválasztott lejátszási beállítás
ismétlődik.
A CD-lejátszón
Válassza az „ON” (Be) lehetőséget
a „Lejátszási beállítás (PLAY MODE)
módosítása” 5. lépésében ( 22. oldal).
Visszatérés normál lejátszásra.
Forgassa el a távvezérlő funkciótárcsáját
úgy, hogy kiválassza a P MODE/
lehetőséget, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a funkciógombot, amíg a
jel eltűnik. (A CD-lejátszón válassza az
„OFF” (Ki) lehetőséget.)
A hangminőség kiválasztása
Beállíthatja az „EQUALIZER” és/
vagy a „CLEARBASS” beállítást. Ha
mindkét beállítást egyszerre végzi el,
még több mély hangot élvezhet a kívánt
hangminőségben.
1
A SOUND kiválasztásához forgassa
el a távvezérlő funkciótárcsáját.
2
Nyomja meg egymás után többször
a funkciógombot, amíg az
„EQUALIZER” vagy „CLEARBASS”
felirat megjelenik.
3
4
Nyomja meg a  gombot.
5
Nyomja meg a  gombot.
Forgassa a működtetőtárcsát
 vagy  irányba a kívánt
hangminőség kiválasztásához.
A CD-lejátszón
1 Nyomja a DSPL/MENU gombot, amíg
a menüképernyő megjelenik.
2 Mozgassa a léptetőgombot / irányba
a „ SOUND” kiválasztásához, majd
nyomja meg a  gombot.
3 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a beállítani kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
4 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba egy lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg a  gombot.
26 HU
Hangminőség testreszabása
Az egyes frekvenciatartományokra
egyenként is beállíthatja a hangminőséget.
A hullám alakját a kijelzőn ellenőrizheti.
Forgassa a távvezérlőn található
funkciótárcsát a SOUND állásba,
majd nyomja meg a funkciógombot
egymás után többször, amíg az
„EQUALIZER” felirat megjelenik,
majd nyomja meg a  gombot.
2
Forgassa a működtetőtárcsát
többször  vagy  irányba
a „CUSTOM” kiválasztásához, és
nyomja meg a  gombot.
3
Forgassa el és tartsa lenyomva
a működtetőtárcsát  vagy 
irányban legalább 2 mp-ig, míg
a beállítani kívánt frekvenciatartomány
meg nem jelenik.
Először a „Low” lehetőség jelenik meg.
Három frekvenciatartomány áll
rendelkezésre; a „Low” (mély
tartományú audio), a „Mid”
(középtartományú audio) és a „Hi”
(magas tartományú audio).
4
Forgassa a működtetőtárcsát
 vagy  irányba egymás
után többször a hullám alakjának
kiválasztásához.
Minden egyes frekvenciatartományhoz
3 alak van eltárolva a memóriában.
Frekvenciatartomány
5
Forgassa a VOL +/– vezérlőt egymás
után többször, hogy kiválassza
a hangerőt.
A hangerő beállításához 7 szint áll
rendelkezésre.
A fennmaradó két
frekvenciatartomány beállításához
ismételje meg a 3–5. lépéseket.
7
Nyomja meg a  gombot.
A CD-lejátszón
1 Válassza az „EQUALIZER” opciót
a 3. lépésben és a „CUSTOM” opciót
a 4. lépésben a „A hangminőség
kiválasztása” beállításban ( 26. oldal).
2 A frekvenciatartomány kiválasztásához
nyomja le a  vagy a  gombot
legalább 2 másodpercig.
3 A hullám alakjának kiválasztásához
nyomja meg egymás után többször
a  vagy a  gombot.
4 Mozdítsa el a léptetőgombot a /
irányba a hangerő kiválasztásához.
5 A fennmaradó két
frekvenciatartomány beállításához
ismételje meg a 2 - 4 lépést,
majd nyomja meg a  gombot
a léptetőgombon.
Lejátszás
1
6
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
(/CHG a CD-lejátszón).
A beállítási művelet megszakítása
Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn
(/CHG a CD-lejátszón) legalább
2 másodpercig.
Megjegyzés
• Ha a hangbeállítások eltorzítják a hangot nagy
hangerőn, vegye lejjebb a hangerőt.
• Ha különbséget érez a „CUSTOM”
hangbeállítás és egyéb hangbeállítások között,
állítsa be a hangerőt tetszés szerint.
Folytatás 
Hangerő
27 HU
A SOUND elemei
A távvezérlő  gombjának megnyomásával térhet vissza az előző képernyőre (/CHG
a CD-lejátszón). A beállítási művelet megszakításához nyomja meg a távvezérlő  gombját
(/CHG a CD-lejátszón) legalább 2 mp-ig.
Elem
EQUALIZER
(Ekvalizer beállítás)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítás)
Normál hangminőség.
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Mélyhang beállítás)
 OFF
Beszédhez, hangsúlyozva a középtartományú hangokat.
Élénk hangok, hangsúlyozva a magas és mély tartományú
hangokat.
Erőteljes hangok, az ACTIVE hangzáshoz képest még
tovább hangsúlyozva a magas és mély tartományokat.
Egyedi hang (részleteket lásd a  27. oldalon).
Normál hangminőség.
BASS 1 1)
Mélyhang-kiemelés.
BASS 2 1)
A BASS 1-nél erőteljesebb mélyhang-kiemelés.
BASS 3 1)
A BASS 2-nél erőteljesebb mélyhang-kiemelés.
1)A CD-lejátszó kijelzőjén megjelenik az „1”, „2” vagy „3” felirat.
Megjegyzés
Ha az EQUALIZER beállításait módosítja a CLEARBASS beállítása után, akkor az EQUALIZER
beállításai lesznek érvényesek.
Ha az EQUALIZER és a CLEARBASS beállításait is módosítja, akkor először az EQUALIZER-t
állítsa be.
28 HU
Opcionális beállítások
módosítása
Az OPTION elemek beállításával
kapcsolatos részleteket lásd  30. oldal.
Különböző funkciók beállítása
A CD-lejátszón
1 Nyomja a DSPL/MENU gombot, amíg
a menüképernyő megjelenik.
2 Mozdítsa el a léptetőgombot
/ irányba az „ OPTION”
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
Különböző funkciók állíthatók be, például
a menü nyelve, és a csoportok/fájlok
lejátszási sorrendje.
Fordítsa a távvezérlőn található
funkciótárcsát a DSPL/MENU
állásba, majd tartsa lenyomva
a funkciógombot, amíg
a funkcióelem villog a kijelzőn.
2
Forgassa a működtetőtárcsát 
vagy  irányba a beállítani kívánt
elem kiválasztásához, majd nyomja
meg a  gombot.
3
Lejátszás
1
3 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba a beállítani kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
4 Mozdítsa el a léptetőgombot /
irányba egy lehetőség kiválasztásához,
majd nyomja meg a  gombot.
Folytatás 
Forgassa a működtetőtárcsát 
vagy  irányba a valamely opció
kiválasztásához, majd nyomja meg
a  gombot.
Ha a „LANGUAGE” vagy „PLAY
ORDER” beállításokat végzi, ismételje
meg a 3. lépést.
29 HU
Az OPTION elemei
A távvezérlő  gombjának megnyomásával térhet vissza az előző képernyőre (/CHG
a CD-lejátszón). A beállítási művelet megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő 
gombját (/CHG a CD-lejátszón) legalább 2 mp-ig.
Elemek
LANGUAGE
(Menü stb. nyelve)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítások)
Válassza ki a menüszöveg, figyelmeztető
MENU
 ENGLISH
üzenetek stb. nyelvét.
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Válassza ki a CD-TEXT, ID3 címke stb.
TEXT 4)
 AUTO
szövegét.
ENGLISH
Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
FRENCH
akkor a szöveget az alábbi nyelveken
olvashatja.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
A hangkihagyás elleni védelem magas minőségű
G-PROTECTION 1) 4)  1
CD-hangzást nyújt.
(Hangkihagyás
megakadályozására)
2
Még magasabb szintű védelem a hangkihagyás ellen.
A hangerő a hangerő-szint korlátozása nélkül változik.
AVLS 2)
 OFF
(Hangerő-korlátozás)
ON
Maximális hangerő korlátozva van a halláskárosodás
megakadályozása érdekében.
30 HU
Lejátszás
Elemek
Beállítások (: Alapértelmezett beállítások)
Az időzítő nem működik.
TIMER
 OFF
(Kikapcsolási időzítő)
ON
1-99 perc
A lejátszón megjelenik a 
jel. A hátralévő lejátszási időt
lejátszás közben ennek az opciónak
a kiválasztásával ellenőrizheti.
Az idő 5 perces növeléséhez vagy
csökkentéséhez fordítsa el a távvezérlő
VOL +/– vezérlőjét egymás után
többször, 1 perces növeléshez
vagy csökkentéshez pedig forgassa
folyamatosan. Az alapértelmezés
szerinti beállítás a „10 min” (10 perc).
AUDIO OUT 4)
 HEADPHONE Válassza ezt a beállítást, ha a mellékelt fejhallgatót vagy
fülhallgatót csatlakoztatja.
(Külső hangkimenet)
LINE OUT
Válassza ezt a beállítást, ha egyéb eszközöket, például
aktív hangsugárzót csatlakoztat audiokábel segítségével
( 33. oldal).
Csipogó hang hallatszik, amikor műveletet hajt végre
BEEP
 ON
a lejátszón.
(Művelet hangja)
OFF
A csipogó hang ki van kapcsolva.
3) 4)
A CD úgy kerül lejátszásra, ahogy a lemezre fel van véve,
SEAMLESS
 OFF
a műsorszámok között kisebb szünetekkel.
(Műsorszámok
ON
A CD lejátszása során nincsenek szünetek a műsorszámok
folyamatos
között.
lejátszása)
A kijelző a távvezérlőn és a CD-lejátszón kb. 10 mp-ig
POWER SAVE
 OFF
világít, majd kikapcsol. A lejátszón található OPR lámpa
(Az LCD
tovább világít.
háttérvilágítás
1
A kijelző sem a távvezérlőn, sem a CD-lejátszón nem
a távvezérlőn/
kapcsol be.
lejátszón és
2
A kijelző sem a távvezérlőn, sem a CD-lejátszón nem kapcsol
az OPR lámpa
be. A készülék ezen kívül törli a SOUND beállításait is.
a lejátszón) 4)
TRACK
A zeneforrás lejátszása a felvétel
PLAY ORDER
 NORMAL
sorrendjében.
(Lejátszási
ID3tagTNO
Lejátszás az ID3 címkézési szám
sorrend) 4)
sorrendjében.
FILE NAME
Lejátszás a fájlok neveinek ábécésorrendje szerint.
GROUP
A zeneforrás lejátszása a felvétel
 OFF
sorrendjében.
ON
A zeneforrás lejátszása a csoportnevek
sorrendjében.
A kijelzőn a karakterek a normál irányban jelennek meg.
DIRECTION
 NORMAL
(A kijelzőn lévő
REVERSE
A távvezérlő kijelzőjén a karakterek fordított irányban
karakterek
jelennek meg, így elolvashatók a másik oldalról. Amikor
megfordítása)
az EQUALIZER beállításban CUSTOM elemet ad meg,
illetve fájlkeresés közben, a VOL +/– gombok a távvezérlőn
ellenkező irányban működnek.
Folytatás  31 HU
Elemek
CD-EXTRA 4) 5)
(Lejátszás
lemezformátum
szerint)
ANIMATION
(Az animációs
képernyő
kiválasztása)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítások)
Ha a CD lejátszható normál módon is, akkor állítsa „OFF”
 OFF
állásba.
ON
Ha nem tudja lejátszani a CD-Extra lemezt, állítsa „ON”
értékre. Ekkor már le tudja játszani a CD-t.
Ha egy meghatározott ideig nem használja a vezérlő
 OFF
elemeket, a szokásos lejátszás képernyő lesz látható.
ON
Ha egy meghatározott ideig nem használja a vezérlő
elemeket, az animációs képernyő jelenik meg.
1)A megvásárolt típustól függően, a távvezérlőn megjelenik a „G-PRO” felirat.
2)Az AVLS az Automatic Volume Limiter System (Automatikus hangerő-korlátozó rendszer)
rövidítése.
3)Ez a funkció csak az ATRAC CD-k esetében működik.
4)Ez a beállítás csak akkor végezhető el, ha a lejátszó le van állítva.
5)Ez a funkció kizárólag Audio CD-lemezekkel és CD-Extra-lemezekkel működik.
Megjegyzés
• Ha a „G-PROTECTION” „2” értékre van állítva, akkor is előfordulhat, hogy ugrik a hang:
– amikor a CD-lejátszó a vártnál nagyobb mértékben folyamatosan rázkódik,
– amikor szennyezett vagy sérült lemezt játszik le, vagy
– CD-R/CD-RW lemezek esetében, amikor a gyenge minőségű lemezt játszik le, vagy probléma van
az eredeti felvevőkészülékkel vagy alkalmazással.
• Ha a „SEAMLESS” „ON” értékre van állítva, akkor is előfordulhat, hogy a műsorszámok lejátszása
nem folyamatos, a forrászene felvételi módjától függően.
32 HU
Egyéb eszközök
csatlakoztatása
Beállítás
HEADPHONE
LINE OUT
Amikor csatlakoztat egy másik eszközt,
állítsa „LINE OUT” értékre. Ha
a beállítás „LINE OUT”, akkor a hangerő
nem állítható sem a lejátszón, sem
a távvezérlőn, és a hangfunkció nem
használható.
* Amikor az optikai digitális csatlakozókábel
segítségével csatlakoztat egy másik eszközt,
nem kell elvégeznie ezeket a beállításokat.
A beállítás automatikusan módosul.
Lejátszás
A CD lemezeket meghallgathatja
sztereorendszeren és CD-ket vehet fel
MiniDisc-ra vagy kazettára. Olvassa el
a csatlakoztatni kívánt eszköz használati
utasítását.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozatás
és az alábbiakban bemutatott
beállításmódosítások végrehajtása előtt
minden készüléket kikapcsolt-e.
Csatlakoztatott eszköz*
Fejhallgató
Csatlakozókábellel
csatlakoztatott eszköz
Megjegyzés
 (fejhallgatóhoz)/
LINE OUT
(OPTICAL)
Optikai
digitális
csatlakozókábel
(nincs mellékelve)
Csatlakozókábel
(minijack, nincs
mellékelve)
Bal (fehér)
Jobb (piros)
MiniDisc felvevő,
AV-erősítő, aktív
hangsugárzó, kazettás
felvevő stb.
A csatlakozókábel csatlakoztatásakor
a „LINE OUT” vagy „HEADPHONE”
körülbelül 5 másodpercig villog a lejátszó
kijelzőjén.
Az „AUDIO OUT” beállítást módosítani
kell az OPTION menüben, hogy a hang
a csatlakoztatott eszközre kerüljön át. Az
alábbiakban látható az „AUDIO OUT”
beállításai. A beállítások megtételéhez
lásd  29., 31. oldal.
• CD lejátszása előtt vegye lejjebb
a csatlakoztatott eszköz hangerejét, hogy
elkerülje a csatlakoztatott hangszóró
károsodását.
• A felvételhez használja a hálózati adaptert.
Ha áramforrásként akkumulátort vagy
szárazelemet használ, előfordulhat, hogy az
akkumulátor/elem teljesen lemerül a felvétel
közepén.
• A CD-lejátszó a Serial Copy Management
System-et (Soros másoláskezelő rendszer)
alkalmazza, amellyel első generációs digitális
másolatok készíthetők.
• ATRAC CD/MP3 CD lejátszásakor
a kimeneti digitális jelek nem a /LINE
OUT (OPTICAL) csatlakozóból származó
kimeneti jelek. Amikor ATRAC CD/MP3
CD lemezt játszik le, vagy arra felvételt készít
egy csatlakoztatott egységről, csak analóg
csatlakozókábelt használjon.
• Ha az optikai digitális csatlakozókábelt
használja, győződjön meg róla, hogy
a CD-lejátszó szünet állapotban van mielőtt
megkezdi a CD felvételét MiniDisc-re vagy
DAT-ra stb.
• Magas minőségű CD hangzás felvételéhez,
állítsa a „G-PROTECTION” opciót „1”
értékre az OPTION menüben.
33 HU
További információ
Hibaelhárítás
Amennyiben az alábbi ellenőrzések elvégzése után is fennáll a probléma, forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Áramforrás
Hiba
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
Ok és/vagy teendők
 Az akkumulátor nincs behelyezve az elemtartóba.
Helyezze be az akkumulátort ( 11. oldal).
 A töltőállvány csatlakozói szennyezettek. Törölje meg
őket puha, száraz ruhával ( 38. oldal).
 A készülék lejátssza a CD-t. Kapcsolja ki ( 17. oldal).
 A CD-lejátszó nem megfelelően van a töltőállványra
helyezve. Helyezze a lejátszó stabilan az állványra, és
győződjön meg róla, hogy az OPR lámpa kigyullad
( 11. oldal).
Hang
Hiba
A hangerő nem állítható feljebb
akkor sem, ha a távvezérlő VOL +/–
vezérlőjét többször + irányba fordítja
(és akkor sem, ha a lejátszón többször
 irányba mozdítja a léptetőgombot).
Nem hallható hang vagy zaj.
Ok és/vagy teendők
A hangerőt nem lehet állítani.
 Az „AUDIO OUT” „LINE OUT” értékre van állítva.
Állítsa a hangerőt a csatlakoztatott eszköz hangerőszabályozójával, vagy állítsa az „AUDIO OUT” beállítást
„HEADPHONE” értékre ( 31. oldal).
Susogó hang hallatszik a CD-ről.
 Zárja vissza erősen az elemtartó fedelét ( 11. oldal).
Amikor a lejátszót sztereoberendezéshez csatlakoztatva
használja, a hang torz vagy zajos.
 Az „AUDIO OUT” „LINE OUT” értékre van állítva.
Állítson a csatlakoztatott eszköz hangerején ( 31. oldal).
 Az „AUDIO OUT” „HEADPHONE” értékre van állítva.
Állítson a hangerőn a lejátszón ( 31. oldal).
Az EQUALIZER nem állítható be.
 A „POWER SAVE” beállítása „2” ( 31. oldal).
34 HU
 Az „AVLS” „ON” értékre van állítva. Állítsa „OFF”
értékre ( 30. oldal).
 Az „AUDIO OUT” „LINE OUT” értékre van állítva.
Állítsa „HEADPHONE” értékre ( 31. oldal).
 Csatlakoztassa erősen a fejhallgató/fülhallgató
csatlakozóit.
 A csatlakozók szennyeződöttek. Időnként törölje meg
a fejhallgató/fülhallgató csatlakozóit száraz, puha ruhával.
Működtetés/Lejátszás
Hiba
A lejátszási idő túl rövid. A készülék
nem játssza le a CD-t.
Ok és/vagy teendők
Bizonyos műsorszámok nem
játszhatók le.
 A lejátszóval nem kompatibilis formátumban elmentett
fájlokat próbál lejátszani. ( 5. oldal).
 Az OPTION menüben módosítsa a „CD-EXTRA”
beállítást. Ekkor már le tudja játszani a CD-t ( 32. oldal).
A „Lo Batt” felirat megjelenik
a kijelzőn, és a CD-t nem lehet
lejátszani.
 Az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az
akkumulátort ( 11. oldal).
 Cserélje ki a szárazelemet új LR6 (AA méretű) alkáli
elemre ( 13. oldal).
A „Hi DC in” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
 A mellékeltnél vagy ajánlottnál nagyobb teljesítményű
hálózati adaptert használ. Csak az „Opcionális tartozékok”
részben ( 39. oldal) javasolt, mellékelt váltakozó áramú
hálózati adaptert használja.
A készülék nem játssza le a CD-t,
vagy a kijelzőn megjelenik a „No Disc”
felirat, amikor a lejátszóban van CD.
 A CD piszkos vagy hibás. Tisztítsa meg vagy cserélje ki.
 Ellenőrizze, hogy a CD-t a címkeoldalával felfelé helyezte
be ( 16. oldal).
 Nedvesség csapódott ki a készüléken/készülékben. Pár
óráig ne üzemeltesse a CD-t, amíg a nedvesség elpárolog.
 Zárja vissza erősen az elemtartó fedelét ( 11. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy az elem megfelelően van
behelyezve ( 11., 13. oldal).
 A hálózati adaptert stabilan csatlakoztassa egy fali
aljzathoz ( 15. oldal).
 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn (a lejátszón
nyomja meg a  gombot a léptetőgombon) miután
legalább 1 másodperc eltelt a hálózati adapter
csatlakoztatása óta.
 A lejátszóban lévő CD-R/CD-RW üres.
 Probléma van a CD-R/CD-RW, a felvevőkészülék vagy
alkalmazás minőségével.
A lejátszón lévő OPR lámpa villog,
amikor megnyomja valamelyik
gombot, és a készülék nem játssza
le a CD-t.
 A gombok le vannak zárva. Húzza vissza a HOLD
kapcsolót ( 18. oldal).
 Ellenőrizze, hogy alkáli elemet használ-e, és nem mangán
elemet.
 Cserélje ki a szárazelemet új LR6 (AA méretű) alkáli
elemre ( 13. oldal).
 Többször egymás után töltse fel és süsse ki az
akkumulátort ( 11. oldal).
További információ
Folytatás 
35 HU
Hiba
A lejátszás attól a ponttól indul újra,
ahol leállította (folytatás funkció).
Ok és/vagy teendők
ATRAC CD vagy MP3 CD lejátszása
közben a CD nem forog, de a hang
rendesen hallható.
 A lejátszót úgy tervezték, hogy az energiafogyasztás
csökkentése érdekében lejátszás közben ne forgassa az
ATRAC vagy MP3 CD-ket. A lejátszó nem hibás.
A „No File” felirat jelenik meg a kijelzőn,
ha megnyomja a  gombot
a távvezérlőn (vagy a léptetőgomb 
gombját a lejátszón), illetve a lejátszó
fedelének zárásakor.
 A CD-R/CD-RW lemezen nincsenek ATRAC3plus/MP3
fájlok.
 Olyan CD-R/CD-RW lemezt használ, amelyről törölték az
adatokat.
 A CD szennyezett.
Az LCD-kijelző nehezen látható, vagy
lelassult.
 Magas (40°C feletti) vagy alacsony (0°C alatti)
hőmérsékleten használja a CD-lejátszót.
Szobahőmérsékleten a kijelző visszaáll a rendes
működésre.
gyorsan villog a távvezérlő
kijelzőjén, és nem található
a műsorszám eleje, vagy
a műsorszámnak egy bizonyos pontja.
Bár nem választotta ki
a „BOOKMARK” beállítást, a
(Kedvencek) jelzés villog.
A lejátszás hirtelen megállt.
 A CD-lejátszó megkezdte a kedvenc műsorszámok
lejátszásának előkészítését. Módosítsa a PLAY MODE
beállítást „ALL” értékre ( 23. oldal).
A CD-lejátszó nem működik, és egy
nyolc számból vagy betűből álló
sorozat jelenik meg a lejátszó és
a távvezérlő kijelzőjén.
 Ennek a jelenségnek az előfordulása a használt CD-től
függ. Távolítson el minden áramforrást, majd helyezze
vissza az akkumulátort, vagy csatlakoztassa újra a hálózati
adaptert. Próbálja meg újra működtetni a lejátszót. Ha
a probléma nem szűnik meg, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
36 HU
 A folytatás funkció be van kapcsolva. Ha az első
műsorszámtól kívánja kezdeni a lejátszást, nyomja meg
a  gombot a távvezérlőn, miközben a lejátszó le
van állítva (a lejátszón nyomja meg és tartsa lenyomva
a léptetőgomb  gombját), amíg elkezdődik az első
műsorszám lejátszása, vagy nyissa fel a lejátszó fedelét
( 17. oldal). Vagy, távolítson el minden áramforrást,
majd helyezze vissza az akkumulátort, vagy csatlakoztassa
újra a hálózati adaptert.
 Ha nem a „BOOKMARK” lejátszási módot választotta,
a
(Kedvencek) jelzés villog.
 Korábban beállította a kikapcsolási időzítőt. A „TIMER”
beállítást módosítsa „OFF” értékre ( 31. oldal).
 Az újratölthető elem vagy a szárazelem teljesen lemerült.
Töltse újra az akkumulátort ( 11. oldal) vagy cserélje ki
az elemet új LR6 (AA méretű) alkáli elemre ( 13. oldal).
Egyéb
Hiba
Optikai digitális csatlakozással
megvalósított felvétel közben
a műsorszám száma nem rögzíthető
megfelelően.
Ok és/vagy teendők
Amikor lecsukja a CD-lejátszó fedelét,
a CD elkezd forogni.
 A lejátszó a CD-n található információkat olvassa, nem
működési hibáról van szó.
A távvezérlővel nem működtethető
megfelelően a CD-lejátszó.
 A lejátszó gombjait valami véletlenül folyamatosan
lenyomja.
 A távvezérlő nincs megfelelően csatlakoztatva.
 Rögzítse újra a műsorszám számát MiniDisc felvevő,
DAT-felvevő stb. segítségével.
 Olvassa el a felvevőeszköz használati utasítását. Állítsa be
a hangerőt a lejátszón.
További információ
37 HU
Karbantartás
Műszaki adatok
A burkolat tisztítása
Használjon vízzel vagy semleges
tisztítószer-oldattal benedvesített, puha
ruhát. Ne használjon alkoholt, benzint
vagy hígítót.
Rendszer
A kivezetések tisztítása
Ha a töltőállvány kimenetei
szennyezettek, előfordulhat, hogy
az akkumulátor nem töltődik fel
megfelelően. Tisztítsa a kimeneteket
vattával vagy száraz törlővel az alábbi
ábrának megfelelően.
Kivezetések
Compact Disc digitális hangrendszer
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 770 - 800 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A konverzió
1-bites kvarc időtengely vezérlés
Frekvencia-jelleggörbe
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (JEITA mérés)
Teljesítmény (3 V bemeneti szintnél)
Vonal kimenet (sztereó minijack)
Kimeneti szint 0,7 V rms, 47 kΩ mellett
Ajánlott terhelési impedancia 10 kΩ felett
Fejhallgató (sztereó minijack)
Körülbelül 5 mW + kb. 5 mW, 16 Ω mellett
(Kb. 1,5 mW + kb. 1,5 mW, 16 Ω mellett)*
*Európai vásárlók számára
Optikai digitális kimenet (optikai kimeneti
csatlakozó)
Kimeneti szint: –21 - –15 dBm
Hullámhossz: 630 - 690 nm csúcsüzemben
Energiaszükséglet
• Sony NH-14WM akkumulátor:
1,2 V DC × 1
• LR6 (AA méretű) elem: 1,5 V DC × 1
• Váltóáramú hálózati adapter (DC IN 3 V aljzat):
220 V, 50 Hz (Kína)
120 V, 60 Hz (Mexikó)
Üzemi hőmérséklet
5°C - 35°C
Méretek (szélesség/magasság/mélység) (a kiálló
alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
Kb. 127 × 20,6 × 136,4 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
Körülbelül 160 g
Szabadalmak az USA-ban és más országokban
a Dolby Laboratories licencével.
Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát
és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és Thomson
engedélyezte.
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
38 HU
Külön beszerezhető
tartozékok
Hálózati adapter
Aktív hangsugárzó rendszer
Gépkocsiakkumulátorvezeték
Gépkocsiakkumulátorvezeték gépkocsi
csatlakozócsomaggal
Gépkocsi csatlakozócsomag
Csatlakozókábel
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
MDR-E0931SP
* A hálózati adapterek műszaki adatai
a különböző területeken eltérőek. Vásárlás
előtt ellenőrizze a helyi feszültséget és
a csatlakozó alakját.
További információ
Fülhallgató (kivéve
a franciaországi vásárlók
részére)
Fejhallgató (franciaországi
felhasználóknak)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok
valamelyike. Kérjük, kérdezze meg
a kereskedőt az országában/térségében
rendelkezésre álló tartozékokról.
39 HU
F
Tárgymutató
Fájlnézet 18
Fülhallgató 8
Szimbólumok
(Akkumulátor) 11, 14
(BOOKMARK) 23, 24
(GROUP) 23
 (Időzítő) 31
(Ismétlő lejátszás) 26
(lemez) 16
(PLAYLIST) 23
1 23
a00 23
a00 SHUF 23
PGM 23
SHUF 23
A
ACTIVE 28
Akkumulátor 8, 11
Akkumulátor élettartama
ALL 23
ANIMATION 32
ATRAC CD 5
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 31, 33
AUTO RANKING 23
AVLS 30
14
23, 24
CD-DA formátum 5
CD-EXTRA 32
CD-Extra 5
CD-lejátszó kijelzője 10, 21
CD-ROM (SonicStage) 8
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 28
CUSTOM 28
Csoport
D
6, 24
DIRECTION
E
Hálózati adapter 8
HEADPHONE 31, 33
HEAVY 28
HOLD funkció 18
Hordtáska 8
I
ID3 címke 20
INTRO 23
Keresés 17
Külső akkumulátortartó
8, 13
L
Lejátszás 17
LINE OUT 31, 33
Listanézet 19
M
MENU 30
MP3 CD 5
m3u lejátszási listák lejátszása
N
30
O
Opcionális tartozékok
OPTION 30
39
P
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 31
PLAYLIST 23
POWER SAVE 31
PROGRAM 23, 25
R
31
Elemtartó fedele 11
EQUALIZER 26, 28
40 HU
H
LANGUAGE
C
Cs
G-PROTECTION 30
GROUP 23, 24, 31
GROUP SHUFFLE 23, 24
K
B
BEEP 31
BOOKMARK
G
RANKING SHUF
23
25
S
SEAMLESS 31
SHUFFLE 23
SOFT 28
SonicStage 4
SOUND 28
Stop 17
Szünet 17
T
Távvezérlő 8
Távvezérlő csipesze 8
Távvezérlő kijelzője 10, 20
TEXT 30
TIMER 31
Töltőállvány 8, 11, 15, 38
TRACK 31
Vegyes CD
5
További információ
V
41 HU
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem,
nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym, nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, takich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy
o stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ
W WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI
PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
KLASY 1M
• NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
2 PL
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych
krajach, w których ma ono podstawę
prawną, głównie w krajach EEA
(European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
Spis treści
Tworzenie własnych płyt CD
w formacie ATRAC ................................ 4
Płyty odtwarzane przy użyciu tego
odtwarzacza CD ....................................... 5
Środki ostrożności ................................. 7
Bezpieczeństwo......................................... 7
W odtwarzaczu.......................................... 7
Płyty CD .................................................... 7
Słuchawki................................................... 7
Czynności wstępne
Akcesoria znajdujące się w zestawie ..... 8
Elementy odtwarzacza i elementy
sterujące ................................................. 9
Przygotowanie źródła zasilania
(akumulatora) ....................................... 11
Stosowanie zwykłych baterii ................. 13
Sprawdzanie stanu naładowania
akumulatora ........................................... 14
Korzystanie z zasilacza sieciowego ....... 15
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD ............................ 16
Podstawowe czynności związane
z odtwarzaniem (rozpoczynanie,
zatrzymywanie, wyszukiwanie) ............... 17
Blokowanie przycisków (HOLD) ...........18
Wyszukiwanie ulubionych utworów/
plików.................................................... 18
Wyszukiwanie według grup
(widok plików) ....................................... 18
Wyszukiwanie z listy grup/plików
(widok listy) ............................................ 19
Wyświetlanie informacji na temat
płyty CD .................................................. 20
Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE) ....................................... 22
Opcje odtwarzania (PLAY MODE) ......23
Odtwarzanie grup ................................... 24
Odtwarzanie ulubionych utworów
(Bookmark play).................................... 24
Odtwarzanie utworów z ulubionych
list odtwarzania (m3u) .......................... 25
Odtwarzanie utworów w ulubionej
kolejności (PGM) .................................. 25
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(Repeat play).......................................... 26
Zmiana jakości dźwięku ...................... 26
Wybór jakości dźwięku........................ 26
Dostosowanie jakości dźwięku ............ 27
Elementy menu SOUND .................... 28
Zmiana ustawień opcjonalnych .......... 29
Określanie ustawień różnych funkcji ..... 29
Elementy menu OPTION ................... 30
Podłączanie innych urządzeń.............. 33
Informacje dodatkowe
PL
Rozwiązywanie problemów ................. 34
Czyszczenie odtwarzacza ................... 38
Dane techniczne ................................... 38
Akcesoria opcjonalne .......................... 39
Indeks .................................................... 40
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na
temat korzystania z odtwarzacza CD. Informacji
dotyczących dołączonego oprogramowania
SonicStage należy szukać w „Podręczniku
instalacji/obsługi”.
Uwaga do użytkowników
Dostarczone oprogramowanie
W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst
wyświetlany w programie SonicStage może nie
być wyświetlany prawidłowo w urządzeniu. Jest
to spowodowane następującymi przyczynami:
– Ograniczenia podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
Instrukcje zawarte w niniejszym opisie dotyczą
głównie elementów sterujących znajdujących się
na pilocie.
W zależności od regionu, w którym odtwarzacz
jest wykorzystywany, informacje pokazywane
na wyświetlaczu pilota mogą nieco różnić się od
pokazanych w instrukcji obsługi.
ATRAC3plus jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem
handlowym Sony Corporation dotyczącym
przenośnych urządzeń stereofonicznych.
jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
3 PL
Tworzenie własnych płyt CD w formacie ATRAC
Oprócz zwykłych płyt audio CD za pomocą tego urządzenia można odtwarzać oryginalne
płyty CD o nazwie „ATRAC CD”, tworzone za pomocą dołączonego oprogramowania
SonicStage. Za jego pomocą na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać ok. 30 płyt
audio CD*.
Poniżej w skrócie opisano sposób odtwarzania muzyki z płyty ATRAC CD.
Zainstaluj program SonicStage na komputerze.
Program SonicStage tworzy oryginalne płyty CD
w formacie ATRAC z materiału przegranego z płyt
audio CD do komputera. Można go zainstalować
z dołączonej płyty CD-ROM.
Płyty ATRAC CD
Utwórz płytę ATRAC CD.
Po wybraniu ulubionych utworów z materiału
przechowywanego na komputerze nagraj je na płytę
CD-R/CD-RW za pomocą programu SonicStage.
Płyty audio CD,
pliki MP3
Odtwarzaj muzykę na odtwarzaczu CD.
Teraz wszędzie możesz zabrać ze sobą mnóstwo ulubionych
utworów na utworzonej przez siebie płycie CD.
Sposób instalacji programu SonicStage i tworzenia płyt ATRAC CD
opisano w dołączonym „Podręczniku instalacji/obsługi”.
* Przy całkowitym czasie odtwarzania jednej płyty CD (albumu)
wynoszącym ok. 60 minut i nagrywaniu na płycie CD-R/CD-RW
o pojemności 700 MB z szybkością 48 kb/s w formacie ATRAC3plus.
4 PL
Płyty odtwarzane przy użyciu tego odtwarzacza CD
Płyty audio CD:
Płyty w formacie CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) jest
standardem zapisu płyt audio CD.
Płyty ATRAC CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi w formacie
ATRAC3plus, nagrane za pomocą programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) jest technologią
kompresji dźwięku pozwalającą na uzyskanie jego wysokiej jakości przy dużym
stopniu kompresji. ATRAC3plus pozwala na skompresowanie plików audio do
ok. 1/20 pierwotnego rozmiaru, z szybkością transmisji 64 kb/s.
Szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane przez ten
odtwarzacz CD:
ATRAC3
Szybkości transmisji
66/105/132 kb/s
Częstotliwości próbkowania
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 62 znaki.
Płyty MP3 CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi w formacie MP3,
nagrane za pomocą programu innego niż SonicStage*
Poniżej podano szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane
przez ten odtwarzacz CD. Można również odtwarzać pliki zapisane ze zmienną
szybkością transmisji (VBR – Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Szybkości transmisji
32 - 320 kb/s
Częstotliwości próbkowania
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Ten odtwarzacz CD jest zgodny z wersją 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formatu etykiet ID3.
ID3 jest formatem pozwalającym na włączenie do plików MP3 określonych
informacji (nazwa utworu, nazwa albumu, nazwa wykonawcy itp.). Odtwarzacz
wyświetla maksymalnie 64 znaki etykiety ID3.
Płyty CD-Extra i Mix-Mode CD:
Płyty CD-R/CD-RW, na których zapisano jednocześnie dane w formacie
CD-DA i CD-ROM*
Jeśli nie można odtworzyć danej płyty CD, należy zmienić ustawienie
„CD-EXTRA” w menu OPTION ( str. 32). Teraz płytę można odtworzyć.
Można również odtwarzać płyty ATRAC CD, na których zapisano również dane audio
w formacie MP3 za pomocą programu innego niż SonicStage.
Za pomocą programu SonicStage nie można tworzyć płyt CD z danymi audio w różnych
formatach.
* Można odtwarzać tylko płyty w formacie ISO 9660 poziom 1/2 i Joliet.
ciąg dalszy 
5 PL
Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem Compact Disc (CD). W ostatnim
czasie na rynku pojawiły się wydane
przez kilka firm fonograficznych dyski
z nagraniami muzycznymi zakodowanymi
z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że wśród tych dysków znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem CD
i w związku z tym mogą nie być odtwarzane
przez niniejsze urządzenie.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Różnica w strukturze plików na płytach
ATRAC CD i MP3 CD
Płyty ATRAC CD i MP3 CD zawierają
„pliki” i „grupy”. „Plik” jest
odpowiednikiem „utworu” na płycie
audio CD. „Grupa” jest zbiorem plików
i jest odpowiednikiem „albumu”.
Odtwarzacz traktuje foldery na płytach
MP3 CD jako „grupy”, dzięki czemu
płyty ATRAC CD i MP3 CD mogą być
obsługiwane w taki sam sposób.
Maksymalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 256
• Maksymalna liczba plików: 999
6 PL
Kolejność odtwarzania plików z płyt
ATRAC CD i MP3 CD
W przypadku płyt ATRAC CD pliki
są odtwarzane w kolejności ustalonej
w programie SonicStage.
W przypadku płyt MP3 CD kolejność
odtwarzania może być różna, w zależności
od etody użytej przy zapisie plików na płytę.
Istnieje również możliwość odtworzenia
„listy odtwarzania” określającej kolejność
odtwarzania plików MP3.
W poniższym przykładzie pliki są
odtwarzane w kolejności od  do .
MP3
Grupa
Plik
(Maksymalna liczba poziomów katalogu: 8)
Uwagi
• W przypadku, gdy na jednej płycie CD
zapisane są pliki ATRAC3plus i MP3,
w pierwszej kolejności odtwarzane są pliki
ATRAC3plus.
• Możliwości odtwarzania plików przez ten
odtwarzacz CD różnią się w zależności
od jakości płyty i stanu urządzenia
nagrywającego.
• Dozwolone znaki to litery od A do Z, od a do
z, cyfry od 0 do 9 i znak _ (podkreślenie).
• Na płycie z plikami ATRAC3plus/MP3 nie
należy zapisywać plików w innych formatach
ani tworzyć zbędnych folderów.
Płyty ATRAC CD
• Płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
ATRAC3plus nie można odtwarzać na
komputerze.
Płyty MP3 CD
• Należy pamiętać o dodaniu do nazwy pliku
rozszerzenia „mp3”. Dodanie rozszerzenia
„mp3” do pliku innego niż MP3 uniemożliwi
jego prawidłowe rozpoznanie przez odtwarzacz.
• Przy kompresji materiału źródłowego do
pliku MP3 zaleca się ustawienie parametrów
kompresji na „44,1 kHz”, „128 kb/s” i „Constant
Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
• Aby przy nagrywaniu wykorzystać
maksymalnie całą pojemność płyty, należy
w programie nagrywającym ustawić opcję
„Halting of writing” (Zapis wielosesyjny).
• Aby nagrać pusty nośnik za jednym razem,
z wykorzystaniem jego maksymalnej
pojemności, należy w programie nagrywającym
ustawić opcję „Disc at Once” (Jedna sesja).
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• W razie dostania się do wnętrza
odtwarzacza jakichkolwiek przedmiotów
lub płynów należy go odłączyć i przed
ponownym użyciem zlecić jego przegląd
osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do gniazda DC IN 3 V (gniazdo
wejściowe zasilania zewnętrznego).
W odtwarzaczu
• Soczewki odtwarzacza należy utrzymywać
w czystości i nie wolno ich dotykać.
W przeciwnym razie soczewki mogą ulec
uszkodzeniu i powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
• Nie należy kłaść na odtwarzaczu ciężkich
przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem
odtwarzacza i płyty CD.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza
w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, zapylonych lub
piaszczystych, narażonych na działanie
wilgoci, opadów atmosferycznych,
wstrząsów mechanicznych, na
nierównych powierzchniach czy
w samochodzie z zamkniętymi oknami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
należy go wyłączyć lub przenieść
w miejsce z dala od odbiornika
radiowego lub telewizora.
• W odtwarzaczu nie można odtwarzać
płyt o niestandardowych kształtach
(np. w kształcie serca, kwadratu,
gwiazdy). Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza. Takich płyt
nie należy używać.
Płyty CD
• Przy czyszczeniu płyt CD należy je
trzymać za krawędź z dwóch stron. Nie
wolno dotykać powierzchni płyt.
• Nie należy naklejać na płyty naklejek ani
taśm klejących.
• Nie należy przechowywać płyt w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł
ciepła, np. gorących kanałów powietrznych.
Nie należy pozostawiać płyt w samochodzie
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
mechanicznym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w niektórych krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne
jest również słuchanie muzyki przez
słuchawki przy dużej głośności przez
pieszych, szczególnie przy przechodzeniu
przez ulicę. W sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych należy zachować
szczególną ostrożność przy korzystaniu
z odtwarzacza lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki
przez słuchawki przy dużej głośności.
Laryngolodzy przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki.
W przypadku pojawienia się dzwonienia
w uszach należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć odtwarzacz.
Troska o innych
Przy korzystaniu z odtwarzacza należy
ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
dobiegające z otoczenia i nie będzie
przeszkadzać innym osobom znajdującym
się w pobliżu.
7 PL
Czynności wstępne
Akcesoria znajdujące się
w zestawie
• Zasilacz sieciowy
• Podstawka do
ładowania
akumulatora
Uwaga
Można używać wyłącznie pilota znajdującego się
w zestawie. Odtwarzacza nie można obsługiwać
za pomocą innego pilota.
Podłączanie słuchawek do pilota
Należy mocno wsunąć wtyczkę słuchawek
w gniazdko słuchawkowe pilota.
• Zewnętrzny
• Akumulator
pojemnik na baterie
z pokrywką
• Pudełko na
akumulator
• Etui
• Słuchawki
• Pilot zdalnego
sterowania (pilot)
(przeznaczony tylko do
tego odtwarzacza)
• Płyta CD-ROM (SonicStage)
Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za
pomocą odtwarzacza płyt audio CD, w tym
także tego odtwarzacza.
• Instrukcja obsługi (ta instrukcja)
• Podręcznik instalacji/obsługi
• Adapter do wtyczki sieciowej (w modelu
turystycznym)
8 PL
Korzystanie z klipsa pilota
Istnieje możliwość obrócenia klipsa
w sposób pokazany na rysunku. Można
również zmienić kierunek wyświetlania
nazw utworów itp. ( str. 29, 31).
Elementy odtwarzacza
i elementy sterujące
(grupa) – ( str. 17-19)
 Przyciski / ( str. 17, 22, 26, 27)
 Przycisk
(grupa) + ( str. 17, 18)
 Kontrolka OPR (praca)
( str. 11, 12, 16, 18)
 Przycisk DSPL (wyświetlacz)/MENU
( str. 21, 22, 24, 26)
 Przycisk SEARCH ( str. 18, 19)
 Przycisk  (stop)/CHG
Czynności wstępne
Odtwarzacz CD
 Przycisk
( str. 12, 17, 25, 27, 28, 30)
 Przełącznik
VOL +/– (głośność) ( str. 16)
/ ( str. 18, 19, 22, 24-27)
 (odtwarzanie/pauza) ( str. 16-19,
22, 24-27)
 Przełącznik HOLD (z tyłu
odtwarzacza) ( str. 18)
 Gniazdko  (słuchawkowe)/LINE
OUT (OPTICAL) ( str. 16, 33)
 Przełącznik OPEN ( str. 11, 16)
 Styki do podłączenia ładowarki/
zewnętrznego pojemnika na baterie
( str. 11, 14, 15)
 Pokrętło sterujące
Pilot
( str. 17, 19, 24-27, 29)
 Pokrętło VOL +/– (głośność)
( str. 16, 19, 24)
 Przycisk wyboru funkcji
( str. 20, 22, 25-27)
 Pokrętło wyboru funkcji
( str. 20, 22, 25-27)
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)*
( str. 16, 17, 19, 22, 24-27)
 Przycisk  (zatrzymanie)
( str. 17, 25, 28, 30)
 Klips ( str. 8)
* Na tym przycisku znajduje się wypukłość.
ciąg dalszy 
9 PL
Wyświetlacz odtwarzacza CD
Wyświetlacz pilota
 Znakowy wyświetlacz informacyjny ( str. 20, 21)
 Wskaźnik Atrac3plus/MP3 ( str. 5)
 Wskaźnik płyty ( str. 16)
 Wskaźnik akumulatora ( str. 11, 14)
 Wskaźnik listy odtwarzania ( str. 23, 25)
 Wskaźnik grupy ( str. 23, 24)
 Wskaźnik zakładki ( str. 23, 24)
wj Wskaźnik trybu odtwarzania ( str. 23, 25)
wk Wskaźnik wyłącznika czasowego ( str. 31)
wl Wskaźnik ustawień dźwięku ( str. 27)
10 PL
4
Przygotowanie źródła
zasilania (akumulatora)
1
Czynności wstępne
Przed pierwszym użyciem lub po
rozładowaniu akumulator należy
naładować. W celu utrzymania pierwotnej
pojemności akumulatora przez dłuższy
okres czasu należy go ładować tylko
po całkowitym rozładowaniu (gdy na
wyświetlaczu pojawi się napis „Lo Batt”).
Ponieważ znajdująca się w zestawie
podstawka do ładowania przeznaczona
jest wyłącznie do tego odtwarzacza,
nie można jej używać do ładowania
akumulatorów innych modeli.
Podłącz zasilacz sieciowy do
znajdującej się w zestawie
podstawki do ładowania. Następnie
umieść odtwarzacz na podstawce.
Kontrolka OPR odtwarzacza zacznie
migać, a następnie świecić światłem
ciągłym. Na wyświetlaczu odtwarzacza
będzie migać napis „Charging”,
a poszczególne sekcje symbolu
(akumulator) będą w miarę ładowania
zapalać się kolejno.
Jeśli podłączony jest pilot, napis
„Charging” miga, a poszczególne sekcje
wskaźnika
(bateria) zapalają się
kolejno na wyświetlaczu pilota.
do gniazda zasilania
Ściśnij oba przyciski oznaczone
napisem OPEN w celu otwarcia
pokrywy odtwarzacza.
Zasilacz sieciowy
Kontrolka OPR
Przyciski OPEN
2
Otwórz pokrywę kieszeni na baterie
wewnątrz odtwarzacza.
Unieś
Podstawka
do ładowania
Styki
Pokrywa
kieszeni
akumulatora
3
Naciśnij
Włóż akumulator NH-14WM
(znajdujący się w zestawie) w taki
sposób, aby jego oznaczenie  było
ustawione zgodnie z rysunkiem,
a następnie zatrzaśnij pokrywę.
Włóż najpierw koniec
oznaczony .
do DC
IN 3V
Po całkowitym naładowaniu
akumulatora gaśnie kontrolka OPR
i znika napis „Charging”.
ciąg dalszy 
11 PL
Uwagi
• Za pomocą podstawki do ładowania nie
należy ładować akumulatorów innych niż
akumulator NH-14WM (znajdujący się
z zestawie).
• Naciśnięcie przycisku  na przełączniku
w trakcie ładowania powoduje jego
przerwanie i rozpoczęcie odtwarzania płyty
CD.
• Po umieszczeniu odtwarzacza na podstawce
do ładowania w czasie odtwarzania
odtwarzanie zostaje zatrzymane i rozpoczyna
się ładowanie.
• Podczas ładowania odtwarzacz i akumulator
rozgrzewają się. Jest to normalne zjawisko,
które nie powoduje zagrożenia.
• Należy prawidłowo umieścić odtwarzacz na
podstawce i sprawdzić, czy świeci kontrolka
OPR. Nieprawidłowe umieszczenie
odtwarzacza powoduje przerywanie ładowania
lub odtwarzania.
• Na podstawce do ładowania nie należy kłaść
monet ani innych przedmiotów metalowych.
Jeśli styki podstawki do ładowania
przypadkowo zetkną się z metalowym
przedmiotem, może nastąpić jej zwarcie
i rozgrzanie się.
• Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
• Długości styków podstawki do ładowania
różnią się. Nie jest to oznaką problemu.
Ładowanie akumulatora bez korzystania
z podstawki do ładowania
Kontrolka OPR
/CHG
Pokrywa
do DC IN 3V
Zasilacz sieciowy
do gniazda zasilania
1 Wykonaj czynności 1 i 2 procedury
opisanej w punkcie „Stosowanie
zwykłych baterii” ( str. 13), aby
podłączyć do odtwarzacza zewnętrzny
pojemnik na baterie.
2 Przesuwając i przytrzymując pokrywkę
zewnętrznego pojemnika na baterie
w kierunku , podłącz zasilacz
sieciowy.
3 Naciśnij przycisk /CHG.
Ładowanie rozpocznie się.
Wyjmowanie akumulatora
Naciśnij akumulator od strony .
12 PL
Uwaga odnośnie przenoszenia akumulatora
Przy przenoszeniu akumulatora należy
używać znajdującego się w zestawie
pudełka na akumulator, chroniącego
go przed wysoką temperaturą.
Zetknięcie akumulatora z metalowymi
przedmiotami może spowodować zwarcie,
a w konsekwencji jego rozgrzanie lub
zapalenie.
Stosowanie zwykłych baterii
W celu przedłużenia pracy odtwarzacza
można użyć wraz z akumulatorem
zwykłych baterii, podłączając zewnętrzny
pojemnik na baterie.
Akumulator odtwarzacza i baterie
znajdujące się w pojemniku rozładowują
się jednocześnie.
W przypadku korzystania jednocześnie
z akumulatora i baterii należy użyć
całkowicie naładowanego akumulatora
i nowej baterii.
1
Zdejmij pokrywę pojemnika.
2
Włóż zakupioną oddzielnie baterię
alkaliczną LR6 (rozmiar AA),
ustawiając biegun  zgodnie
z rysunkiem wewnątrz pojemnika
baterii, a następnie zamknij
pokrywę pojemnika.
Czynności wstępne
Uwagi odnośnie okresu przydatności
akumulatora i momentu jego wymiany
Akumulator nowy lub nieużywany przez
dłuższy czas może nie naładować się do
końca.
W takim przypadku należy go naładować
do momentu, aż kontrolka OPR
zgaśnie, po czym używać odtwarzacza
do momentu całkowitego rozładowania
(gdy na wyświetlaczu pojawi się napis „Lo
Batt”). Procedurę taką należy powtórzyć
kilkakrotnie.
Jeśli czas pracy akumulatora jest nadal
o ok. połowę krótszy od normalnego,
należy wymienić akumulator na nowy.
ciąg dalszy 
13 PL
3
Prawidłowo podłącz pojemnik
do odtwarzacza i dokręć wkręt
w kierunku LOCK.
Czas pracy akumulatora 1)
W przypadku korzystania z jednego akumulatora
NH-14WM (ładowanego przez około 5 godzin 2))
G-PROTECTION
„1”
„2”
18
17
Audio CD
40
40
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
Uwaga
Jeśli podczas odtwarzania pokrywa na
zewnętrznym pojemniku na baterie zostanie
przesunięta w stronę , odtwarzanie może
zostać zatrzymane.
Sprawdzanie stanu
naładowania akumulatora
Stan naładowania akumulatora jest
pokazywany na wyświetlaczu (patrz
rysunek poniżej). W miarę gaśnięcia
poszczególnych sekcji czarnego wskaźnika
akumulator rozładowuje się coraz
bardziej.




 „Lo Batt” *
* Sygnał dźwiękowy.
Po rozładowaniu akumulator należy
naładować, a zwykłą baterię wymienić na
nową.
Uwagi
• Wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje
orientacyjny stan naładowania akumulatora.
Na przykład, gdy wyświetlana jest tylko jedna
sekcja, nie musi to oznaczać, że akumulator
naładowany jest w jednej czwartej swojej
pojemności.
• W zależności od warunków pracy odtwarzacza
wskaźnik może pokazywać większą lub
mniejszą wartość w stosunku do rzeczywistego
stanu naładowania akumulatora.
14 PL
22
22
W przypadku korzystania z zewnętrznego
pojemnika na baterie (jedna bateria alkaliczna 5))
G-PROTECTION
„1”
„2”
30
27
Audio CD
60
60
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
33
33
W przypadku korzystania z jednego akumulatora
NH-14WM i zewnętrznego pojemnika na baterie
(jedna bateria alkaliczna 5))
G-PROTECTION
„1”
„2”
48
44
Audio CD
100
100
ATRAC CD 3)
MP3 CD 4)
55
55
1) Wartość zmierzona zgodnie z normą JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Podany czas odtwarzania jest przybliżoną
liczbą godzin przy usytuowaniu odtwarzacza
na płaskiej i stabilnej powierzchni i po
ustawieniu opcji „POWER SAVE” na wartość
„2” ( str. 31). Wartość ta może różnić się od
podanej w zależności od sposobu korzystania
z odtwarzacza.
2) Czas ładowania może różnić się w zależności
od sposobu korzystania z akumulatora.
3) Nagrana z szybkością 48 kb/s.
4) Nagrana z szybkością 128 kb/s.
5) Przy zastosowaniu baterii alkalicznej LR6
(SG) firmy Sony (produkowanej w Japonii).
Uwagi odnośnie akumulatorów i baterii
Korzystanie z zasilacza
sieciowego
Do zasilania odtwarzacza można użyć
zasilacza sieciowego, bez akumulatora czy
baterii.
1
Podłącz zasilacz sieciowy do
podstawki do ładowania.
2
Umieść odtwarzacz na podstawce.
Sprawdź, czy kontrolka OPR miga,
a następnie świeci się w sposób ciągły.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy okres czasu, należy odłączyć wszystkie
źródła zasilania.
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego należącego do wyposażenia
urządzenia. Jeśli odtwarzacz CD został
dostarczony bez zasilacza, należy użyć
zasilacza sieciowego AC-E30HG (niedostępny
w Australii). Użycie innego zasilacza
sieciowego może powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
Czynności wstępne
• Nie wolno ładować zwykłych baterii.
• Nie wolno wrzucać akumulatorów ani baterii
do ognia.
• Nie należy nosić baterii ani akumulatora
w kieszeni itp. z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe
zwarcie przeciwnych biegunów metalowym
przedmiotem może spowodować nagrzewanie
się akumulatora lub baterii.
• Nie należy używać akumulatorów
w połączeniu ze zwykłymi bateriami.
• Nie należy używać baterii starych
w połączeniu z nowymi.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie.
• Baterie lub akumulator należy wyjąć
z urządzenia, jeśli nie będą używane przez
dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii
lub akumulatora, należy wyczyścić
dokładnie kieszeń baterii i włożyć nowe
baterie/akumulator. W przypadku kontaktu
elektrolitu ze skórą należy go dokładnie zmyć.
Biegunowość wtyczki
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.
do gniazda zasilania
Zasilacz sieciowy
Kontrolka OPR
Podstawka do
ładowania
do DC
IN 3V
15 PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD
1
Ściśnij oba przyciski oznaczone
napisem OPEN w celu otwarcia
pokrywy odtwarzacza.
Uprzednio podłącz do odtwarzacza
słuchawki z pilotem.
do 
(słuchawki)
Przyciski OPEN
4
Ustaw głośność, obracając pokrętło
VOL +/– pilota.
Pokrętło VOL +/–
W odtwarzaczu
Po umieszczeniu płyty CD w odtwarzaczu
w punkcie 2 naciśnij przycisk  na
przełączniku i ustaw głośność, przechylając
przełącznik w kierunku VOL +/–.
Przechyl w stronę VOL+.
Naciśnij .
Słuchawki z pilotem
2
Umieść płytę CD w odtwarzaczu
i zamknij pokrywę.
Przechyl w stronę VOL–.
Wyjmowanie płyty CD
Naciśnij okrągły występ znajdujący się
pośrodku talerza i wyjmij płytę.
Stroną zadrukowaną
do góry
Kontrolka OPR będzie się zapalać
kolejno w kolorze czerwonym,
zielonym i pomarańczowym.
3
Naciśnij przycisk  na pilocie.
(płyta) zacznie się obracać
i rozpocznie się odtwarzanie.
Kolor kontrolki OPR zmienia się
zgodnie z formatem źródła
odtwarzanego dźwięku ( str. 5).
Czerwony: format CD-DA, zielony:
format ATRAC3plus, pomarańczowy:
format MP3.

16 PL
Podstawowe czynności związane z odtwarzaniem
(rozpoczynanie, zatrzymywanie, wyszukiwanie)
Odtwarzacz CD
Pilot
Przyciski
+/
–
Przyciski /
Pokrętło sterujące
, /
Przycisk /CHG
Przycisk 
Przycisk 
Przełącznik
Aby
Rozpocząć
odtwarzanie
Rozpocząć odtwarzanie od
pierwszego utworu
Zatrzymać
odtwarzanie
Przerwać/wznowić
odtwarzanie po przerwaniu
Zatrzymać odtwarzanie
Przeprowadzić Odnaleźć początek
wyszukiwanie aktualnie odtwarzanego
utworu 1)
Odnaleźć początek
jednego z poprzednich
utworów 1)
Odnaleźć początek
następnego utworu 1)
Odtwarzanie

Operacja wykonywana na pilocie (operacje wykonywane
w odtwarzaczu podano w nawiasach)
Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj
przycisk  do momentu rozpoczęcia odtwarzania. (Przy
zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk
 przełącznika do momentu rozpoczęcia odtwarzania).
Naciśnij przycisk . (Naciśnij przycisk  przełącznika).
Naciśnij przycisk  (stop). (Naciśnij przycisk /CHG).
Jeden raz obróć pokrętło sterujące w kierunku .
(Jeden raz naciśnij przycisk ).
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku .
(Naciskaj przycisk ).
Jeden raz obróć pokrętło sterujące w kierunku .
(Jeden raz naciśnij przycisk ).
Odnaleźć początek
jednego z następnych
utworów 1)
Szybko przewinąć do
tyłu 1) 3)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku .
(Naciskaj przycisk ).
Szybko przewinąć do
przodu 1) 3)
Obróć pokrętło sterujące w kierunku  i przytrzymaj.
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk ).
Przejść do jednej
z następnych grup 2)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku 
naciskając je w kierunku .
(Naciskaj przycisk
(grupa) +).
, jednocześnie
Przejść do jednej
z poprzednich grup 2)
Obracaj pokrętło sterujące w kierunku 
naciskając je w kierunku .
(Naciskaj przycisk
(grupa) –).
, jednocześnie
Obróć pokrętło sterujące w kierunku  i przytrzymaj.
(Naciśnij i przytrzymaj przycisk ).
1) Funkcja dostępna w trakcie odtwarzania i po jego przerwaniu (pauza).
2) Funkcja dostępna podczas odtwarzania płyty innej niż audio CD.
3) Funkcja niedostępna w odniesieniu do plików MP3 zapisanych na płycie CD-R/CD-RW w formacie
zapisu pakietowego.
ciąg dalszy  17 PL
Blokowanie przycisków (HOLD)
Zablokowanie przycisków zapobiega
ich przypadkowemu naciśnięciu podczas
przenoszenia odtwarzacza. Naciśnięcie
dowolnego przycisku po uaktywnieniu
funkcji HOLD na odtwarzaczu powoduje
miganie kontrolki OPR.
1
Przesuń przełącznik HOLD na
pilocie lub na odtwarzaczu (z tyłu)
w kierunku wskazywanym strzałką.
Funkcję HOLD można uaktywnić
oddzielnie dla pilota i odtwarzacza.
Na przykład nawet po uaktywnieniu
funkcji HOLD na odtwarzaczu można
go obsługiwać za pomocą pilota, o ile
funkcja ta nie została uaktywniona
również na nim.
HOLD
Wyszukiwanie ulubionych
utworów/plików
Naciśnij, aby wprowadzić
Przełącznik
Przechyl,
aby wybrać
+
SEARCH
–
Wyszukiwanie według grup
(widok plików)
W przypadku płyt ATRAC CD lub MP3
CD, na których zapisano szereg utworów,
pliki można wyszukiwać, sprawdzając
nazwy grup (nie dotyczy płyt audio CD)
i plików sąsiadujących z plikiem właśnie
odtwarzanym. Funkcja wyszukiwania
w widoku plików jest dostępna tylko na
odtwarzaczu CD.
1
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik w kierunku
przeciwnym do wskazywanego strzałką.
Naciskaj przycisk SEARCH
odtwarzacza.
Na wyświetlaczu pojawią się nazwy
grup i plików leżących w pobliżu
bieżącego pliku.
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Uwaga
Nawet gdy funkcja HOLD jest aktywna, na
wyświetlaczu pilota nie jest wyświetlany napis
„HOLD”.
Yo
 Nazwy grup
 Nazwy plików
2
Naciskając przycisk
wybierz grupę.
3
Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz plik.
4
Naciśnij przycisk  na przełączniku.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
+ lub
–,
Anulowanie wyszukiwania
Naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk
/CHG na pokrywie odtwarzacza).
18 PL
Wyszukiwanie z listy grup/
plików (widok listy)
Utwór/plik można odnaleźć, sprawdzając
typ formatu źródła dźwięku oraz nazwy
grup i plików. Wyszukiwanie w widoku
listy może być wykonywane z pilota
i z odtwarzacza.
1
Na pilocie
Naciśnij przycisk SEARCH.
2
Obracając pokrętło VOL +/– wybierz
grupę, a następnie naciśnij
przycisk .
Jeśli wybierasz grupę na płycie
MP3 CD itd. poprzez przeszukanie
wszystkich katalogów, obróć pokrętło
sterujące w kierunku  lub .
3
Obracając pokrętło VOL +/–
wybierz plik, a następnie naciśnij
przycisk .
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
Naciskaj przycisk SEARCH
odtwarzacza.
Przy odtwarzaniu płyty CD z danymi
audio w różnych formatach:
Najpierw wyświetlany jest ekran
wyboru typu formatu, np. „ATRAC”
i „MP3”.
Naciśnij przycisk  przełącznika.
2
Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz grupę,
a następnie naciśnij przycisk .
3
Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz plik.
4
Naciśnij przycisk  na
przełączniku.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego pliku.
Odtwarzanie
1
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Korzystając z pilota, obróć pokrętło
sterujące w kierunku , lub obróć
pokrętło sterujące w kierunku 
przyciskając pokrętło w kierunku .
(Na odtwarzaczu CD naciśnij  lub
–.)
Aby anulować wyszukiwanie
Naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk
/CHG na odtwarzaczu).
ciąg dalszy 
19 PL
Wyświetlanie informacji na
temat płyty CD
Informacje na temat płyty CD można
wyświetlić na wyświetlaczu odtwarzacza
i pilota.
W zależności od regionu, w którym
odtwarzacz CD został zakupiony,
domyślnym językiem może nie być
„ENGLISH”. W razie potrzeby zmień
ustawienie LANGUAGE ( str. 30).
W przypadku odtwarzania płyty MP3 CD
zawierającej pliki z etykietami ID3
wyświetlane są informacje zawarte
w takich etykietach (przy braku etykiet
ID3 wyświetlana jest nazwa pliku lub
nazwa grupy) ( str. 5).
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu
pilota
Wyrównaj
Przycisk wyboru funkcji
Pokrętło wyboru funkcji
Obracając pokrętło wyboru funkcji na
pilocie wybierz pozycję DSPL/MENU, po
czym naciskaj przycisk wyboru funkcji.
Audio CD
 Numer utworu, czas odtwarzania, który upłynął
(nazwa utworu, nazwa wykonawcy) 1)
Uwagi
• Na wyświetlaczu odtwarzacza mogą być
wyświetlane znaki A-Z, a-z, 0-9 i znak _.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania pliku
odtwarzacz odczytuje wszystkie informacje
na temat pliku i grupy (lub folderu) zapisane
na płycie CD. W tym czasie wyświetlany jest
napis „Reading”. W zależności od zawartości
płyty CD jej odczyt może chwilę potrwać.
• Jeśli plik nie należy do żadnej grupy, na
wyświetlaczu pojawia się napis „MP3 ROOT”.

Całkowita liczba plików na płycie CD, pozostały
czas na płycie CD (Nazwa albumu) 1)

Ekran animacji
ATRAC CD/MP3 CD
 Numer pliku, nazwa pliku, nazwa wykonawcy,
czas odtwarzania, który upłynął

Numer pliku, nazwa albumu,
Informacje CODECa 2), pozostały czas
odtwarzania bieżącego pliku

Ekran animacji
20 PL
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu
odtwarzacza
Naciskaj przycisk DSPL/MENU
odtwarzacza.
ATRAC CD/MP3 CD
 Nazwa grupy 4), nazwa wykonawcy 4), nazwa pliku,
numer pliku, czas odtwarzania, który upłynął
Audio CD
 Numer utworu, czas odtwarzania, który upłynął
(nazwa albumu, nazwa wykonawcy, nazwa utworu) 1)

Informacje CODECa 2), całkowita liczba plików,
całkowita liczba grup, numer pliku, pozostały czas
odtwarzania bieżącego pliku
Odtwarzanie

Całkowita liczba utworów na płycie CD, całkowity
czas odtwarzania płyty, liczba pozostałych
utworów 3), pozostały czas odtwarzania płyty 3)

Ekran widoku plików

Ekran widoku plików
1) Przy odtwarzaniu płyty audio CD zawierającej
informacje tekstowe, np. CD-TEXT,
wyświetlane są informacje podane
w nawiasach.
2) Wyświetlana jest szybkość transmisji
i częstotliwości próbkowania. Przy
odtwarzaniu pliku MP3 zapisanego ze
zmienną szybkością transmisji VBR (Variable
Bit Rate), zamiast szybkości transmisji na
wyświetlaczu pojawia się napis „VBR”.
W niektórych przypadkach napis „VBR”
pojawia się w połowie odtwarzania utworu
zamiast na początku.
3) Informacje wyświetlane są tylko podczas
normalnego odtwarzania.
4) Podczas odtwarzania „nazwa wykonawcy”
nie jest wyświetlana jeśli płyta nie zawiera
etykiet ID3. Gdy wyświetlana jest lista nazw
grup/plików, „nazwa wykonawcy” i „nazwa
grupy” nie są wyświetlane.
21 PL
Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE)
W odtwarzaczu dostępne są różne opcje
odtwarzania, takie jak wybór utworów do
odtworzenia czy odtwarzanie utworów
w ulubionej kolejności.
Szczegółowe informacje na temat opcji
odtwarzania, patrz  str. 23.
Wybierając odpowiednie opcje można
również odtwarzać utwory wielokrotnie
(odtwarzanie wielokrotne,  str. 26).
Wyrównaj
Przycisk wyboru funkcji
2 Przechyl przełącznik w kierunku
/, aby wybrać „ PLAY MODE”,
a następnie naciśnij przycisk .
3 Przechylając przełącznik w kierunku
/, wybierz opcję odtwarzania.
Ustawieniem domyślnym jest „ALL”
(normalne odtwarzanie).
4 Naciśnij przycisk  na przełączniku.
5 Gdy wyświetlona zostanie opcja
„REPEAT”, wybierz ustawienie „ON”
lub „OFF” i naciśnij przycisk 
przełącznika.
Pokrętło wyboru funkcji
1
Podczas odtwarzania obróć
pokrętło wyboru funkcji na pilocie,
aby wybrać P MODE/ i naciskaj
przycisk wyboru funkcji, aby wybrać
odpowiednią opcję odtwarzania.
Wybrana opcja odtwarzania zostaje
podświetlona lub miga.
Jeśli opcja miga, naciśnij przycisk .
W odtwarzaczu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DSPL/
MENU do momentu wyświetlenia
ekranu menu.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 PL
Powrót do normalnego odtwarzania
Na pilocie obróć pokrętło wyboru funkcji,
aby wybrać P MODE/ i naciskaj
przycisk wyboru funkcji, aż opcja
odtwarzania zniknie. (W odtwarzaczu
wybierz opcję „ALL” z menu
PLAY MODE).
Opcje odtwarzania (PLAY MODE)
Wyświetlacz pilota/odtwarzacza
Brak wskaźnika/ALL
/GROUP
SHUF/GROUP SHUFFLE
/BOOKMARK
/PLAYLIST
a00/AUTO RANKING
a00 SHUF/RANKING SHUF
PGM/PROGRAM
INTRO
Odtwarzanie
1
SHUF/SHUFFLE
Objaśnienie
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone
w kolejności zgodnej z ich numeracją.
W przypadku płyt ATRAC CD/MP3 CD kolejność
odtwarzania jest inna, zgodna z ustawieniem „PLAY
ORDER” w menu OPTION.
Odtwarzane są wszystkie pliki z wybranej grupy lub
wszystkich grup (tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD)
( str. 24).
Bieżący utwór zostaje odtworzony jeden raz.
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone jeden raz
w kolejności losowej.
Wszystkie pliki z wybranej grupy zostają odtworzone jeden
raz w kolejności losowej (tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD)
( str. 24).
Zostają odtworzone utwory, do których dodano zakładki.
Odtwarzanie utworów z zakładkami rozpoczyna się
w kolejności zgodnej z ich numeracją, a nie w kolejności
dodawania zakładek ( str. 24).
Zostają odtworzone utwory umieszczone na wybranej liście
odtwarzania m3u* (tylko płyty MP3 CD) ( str. 25).
Najczęściej odtwarzane utwory z płyty CD zostają
odtworzone w kolejności od 10. do pierwszego.
Maksymalnie 32 utwory zapamiętane przez odtwarzacz jako
najczęściej odtwarzane zostają odtworzone w kolejności
losowej.
Maksymalnie 64 utwory zostają odtworzone w ulubionej
kolejności ( str. 25).
Odtworzonych zostaje ok. 10 pierwszych sekund wszystkich
utworów następujących po utworze bieżącym. Jeśli obrócisz
pokrętło wyboru funkcji, aby wybrać P MODE/ , a następnie
naciśniesz przycisk wyboru funkcji podczas odtwarzania
INTRO, możesz wysłuchać bieżącego utworu do końca.
* Lista odtwarzania m3u jest plikiem, w którym zakodowana została kolejność odtwarzania plików
MP3. Aby móc korzystać z funkcji listy odtwarzania, należy nagrać pliki MP3 na płytę CD-R/CD-RW
za pomocą oprogramowania kodującego, które obsługuje format m3u.
Można odtwarzać utwory według 8 pierwszych list (wymienionych według nazwy pliku) pokazywanych
na wyświetlaczu odtwarzacza CD.
ciąg dalszy 
23 PL
Odtwarzanie grup
1
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję „ ” lub
„ SHUF”.
2
Obracając pokrętło VOL +/–,
wybierz grupę.
Jeśli wybierasz grupę na płycie
MP3 CD itd. poprzez przeszukanie
wszystkich katalogów, obróć pokrętło
sterujące w kierunku  lub .
Jeśli wybierasz grupę należącą do
tego samego katalogu, obróć pokrętło
VOL +/–.
3
Naciśnij przycisk  i przytrzymaj
przez co najmniej 2 sekundy.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie
wszystkich plików z wybranej grupy.
W odtwarzaczu
1 Wykonaj punkty 1 i 2 procedury
„Zmiana opcji odtwarzania (PLAY
MODE)” ( str. 22). W punkcie 3
wybierz „GROUP” lub „GROUP
SHUFFLE”, a następnie naciśnij
przycisk  przełącznika.
2 Przechylając przełącznik
w kierunku / wybierz grupę.
3 Naciśnij przycisk  przełącznika
i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy.
4 Gdy wyświetlona zostanie opcja
„REPEAT”, wybierz ustawienie „ON”
lub „OFF” i naciśnij przycisk 
przełącznika.
Uwaga
Jeśli w grupie nie ma żadnych utworów, na
wyświetlaczu pojawi się napis „Invalid”.
Odtwarzanie ulubionych
utworów (Bookmark play)
1
24 PL
Podczas odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk 
pilota do momentu, gdy symbol
zacznie powoli migać.
2
Aby dodać zakładkę do dwóch lub
większej liczby utworów, powtórz
punkt 1.
Zakładki można dodać do
maksymalnie 10 płyt audio CD
(maksymalnie 99 utworów na
każdej płycie) i maksymalnie 5 płyt
ATRAC CD/MP3 CD (maksymalnie
999 utworów na każdej płycie).
3
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję
(BOOKMARK).
4
Naciśnij przycisk .
W odtwarzaczu
1 Podczas odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk 
przełącznika do momentu, gdy symbol
zacznie powoli migać.
2 Aby dodać zakładkę do dwóch lub
większej liczby utworów, powtórz
punkt 1.
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DSPL/
MENU do momentu wyświetlenia
ekranu menu.
4 Przechylając przełącznik w kierunku /,
wybierz element „PLAY MODE”,
a następnie naciśnij .
5 Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz element
„BOOKMARK”, a następnie
naciśnij .
Usuwanie zakładek
Podczas odtwarzania utworu z zakładką
naciśnij i przytrzymaj przycisk  pilota
do momentu zniknięcia symbolu .
(W odtwarzaczu naciśnij i przytrzymaj
przycisk  przełącznika).
Uwagi
• Przy próbie dodania zakładek do utworów
z 11-tej płyty CD (z 6-tej w przypadku
odtwarzania płyt ATRAC CD/MP3 CD)
zakładki pierwszej odtwarzanej płyty zostaną
usunięte.
• Wszystkie zakładki przechowywane w pamięci
zostają usunięte po odłączeniu wszystkich
źródeł zasilania lub przy kontynuowaniu
odtwarzania, gdy wyświetlany jest napis
„Lo Batt”, bez naładowania akumulatora.
Odtwarzanie utworów
z ulubionych list odtwarzania
Powtarzaj punkt 2 w celu wybrania
utworów w ulubionej kolejności.
Można wybrać maksymalnie 64 utwory.
Po zakończeniu wprowadzania 64.
utworu na wyświetlaczu pojawia się
numer pierwszego wybranego utworu
(audio CD)/nazwa pliku (ATRAC
CD/MP3 CD).
W przypadku wybrania 65 utworów lub
więcej utwory wybrane jako pierwsze
są kolejno usuwane.
4
Naciśnij przycisk  na pilocie.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
w wybranej kolejności.
(m3u)
1
W punkcie 1 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję
(lista
odtwarzania).
2
Obracając pokrętło sterujące pilota
w kierunku  lub , wybierz
żądaną listę odtwarzania.
3
Naciśnij przycisk .
W odtwarzaczu
1 W punkcie 3 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
w odtwarzaczu ( str. 22) wybierz
opcję „PLAYLIST”.
2 Przechylając przełącznik w kierunku
/, wybierz listę odtwarzania.
3 Naciśnij przycisk  przełącznika.
Odtwarzanie utworów
w ulubionej kolejności (PGM)
1
Po zatrzymaniu odtwarzania
obróć pokrętło wyboru funkcji
na pilocie do pozycji P MODE/
i naciskaj przycisk wyboru funkcji
do momentu, aż napis „PGM”
(program) zacznie migać.
Kolejność Nazwa utworu lub pliku
odtwarzania
2
Obracając pokrętło VOL +/–
wybierz utwór, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk  do
momentu zmiany wyświetlanych
informacji.
Przy odtwarzaniu płyty ATRAC
CD/MP3 CD można również wybrać
plik należący do innej grupy, obracając
pokrętło sterujące w kierunku  lub
 po jego uprzednim naciśnięciu
w kierunku  i przytrzymaniu w tej
pozycji.
W odtwarzaczu
1 W punkcie 3 procedury „Zmiana opcji
odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję
„PROGRAM”, a następnie naciśnij
przycisk  przełącznika.
2 Obracając przełącznik w kierunku /,
wybierz utwory, a następnie naciśnij .
3 Po wybraniu ulubionej kolejności
odtwarzania naciśnij przycisk 
przełącznika.
Sprawdzanie programu
1 Po zatrzymaniu odtwarzania obróć
pokrętło wyboru funkcji, aby wybrać
P MODE/ i naciskaj przycisk wyboru
funkcji, aż zacznie migać „PGM”.
Następnie naciśnij i przytrzymaj
przycisk  na pilocie do momentu
zmiany wyświetlanych informacji.
Każde naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku  powoduje, że utwory są
wyświetlane w kolejności odtwarzania.
(W odtwarzaczu: Przy zatrzymanym
odtwarzaczu wybierz „PROGRAM”
w punkcie 3 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22), a następnie naciśnij
i przytrzymaj  do momentu
zmiany wyświetlanych informacji.
Każde naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku  powoduje, że utwory są
wyświetlane w kolejności odtwarzania.)
Anulowanie odtwarzania wg programu
Naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk
/CHG na pokrywie odtwarzacza).
ciąg dalszy 
Odtwarzanie
3
25 PL
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (Repeat play)
Zmiana jakości dźwięku
1
Szczegółowe informacje na temat ustawień
elementów menu SOUND, patrz  str. 28.
2
Obróć pokrętło wyboru funkcji
do pozycji P MODE/ i naciskaj
przycisk wyboru funkcji, aby wybrać
odpowiednią opcję odtwarzania,
która ma być powtarzana
( str. 22, 23).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu
wyświetlenia symbolu
(odtwarzanie wielokrotne).
Utwory będą odtwarzane wielokrotnie,
zgodnie z wybraną opcją odtwarzania.
W odtwarzaczu
W punkcie 5 procedury „Zmiana opcji
odtwarzania (PLAY MODE)” wybierz
ustawienie „ON” ( str. 22).
Powrót do normalnego odtwarzania
Obracając pokrętło wyboru funkcji na
pilocie wybierz pozycję P MODE/ ,
po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu zniknięcia
symbolu . (W odtwarzaczu wybierz
ustawienie „OFF”).
Wybór jakości dźwięku
Istnieje możliwość określenia
ustawień opcji „EQUALIZER” i/lub
„CLEARBASS”. Użycie obu opcji
pozwala na uzyskanie dużo lepszego
brzmienia tonów niskich przy pożądanej
jakości dźwięku.
1
Obracając pokrętło wyboru funkcji
na pilocie, wybierz pozycję SOUND.
2
Naciskaj przycisk wyboru funkcji
do momentu wyświetlenia napisu
„EQUALIZER” lub „CLEARBASS”.
3
4
Naciśnij przycisk .
5
Naciśnij przycisk .
Obracając pokrętło sterujące pilota
w kierunku  lub , wybierz
żądaną jakość dźwięku.
W odtwarzaczu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk DSPL/
MENU do momentu wyświetlenia
ekranu menu.
2 Przechyl przełącznik w kierunku /,
aby wybrać „ SOUND”, a następnie
naciśnij przycisk .
3 Przechyl przełącznik w kierunku /,
aby wybrać element, który chcesz
ustawić, a następnie naciśnij .
4 Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz opcję,
a następnie naciśnij .
26 PL
Dostosowanie jakości dźwięku
Istnieje możliwość dostosowania jakości
dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości
oddzielnie, z jednoczesnym sprawdzaniem
kształtu fali na wyświetlaczu.
Obracając pokrętło wyboru funkcji
na pilocie wybierz pozycję SOUND,
po czym naciskaj przycisk wyboru
funkcji do momentu wyświetlenia
napisu „EQUALIZER” i naciśnij
przycisk .
2
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku  lub  wybierz
ustawienie „CUSTOM” i naciśnij .
3
Obróć i przytrzymaj pokrętło
sterujące w kierunku  lub 
przez co najmniej 2 sekundy, aż
pojawi się zakres częstotliwości,
który zamierzasz ustawić.
Najpierw wyświetlany jest zakres „Low”.
Dostępne są 3 zakresy częstotliwości:
„Low” (zakres niskich częstotliwości),
„Mid” (zakres średnich częstotliwości)
i „Hi” (zakres wysokich częstotliwości).
4
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku  lub , wybierz
kształt fali.
Dla każdego zakresu częstotliwości
w pamięci przechowywane są 3 kształty.
Zakres częstotliwości
5
Obracając pokrętło VOL +/–,
wybierz głośność dźwięku.
Dostępnych jest 7 poziomów głośności
dźwięku.
Powtórz punkty od 3 do 5, aby
określić ustawienia dla pozostałych
2 zakresów częstotliwości.
7
Naciśnij przycisk .
W odtwarzaczu
1 Wybierz opcję „EQUALIZER”
w punkcie 3 i „CUSTOM” w punkcie 4
procedury „Wybór jakości dźwięku”
( str. 26).
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub
 przez co najmniej 2 sekundy, aby
wybrać zakres częstotliwości.
3 Naciskając przycisk  lub ,
wybierz kształt fali.
4 Przechylając przełącznik
w kierunku /, wybierz głośność
dźwięku.
5 Powtórz punkty od 2 do 4, aby określić
ustawienia dla 2 pozostałych zakresów
częstotliwości, a następnie naciśnij
przycisk  przełącznika.
Odtwarzanie
1
6
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk
/CHG na pokrywie odtwarzacza).
Aby anulować operację ustawiania jakości
dźwięku
Naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk
/CHG na odtwarzaczu) na co najmniej
2 sekundy.
Uwagi
• Jeśli przy zwiększeniu głośności ustawienia
jakości dźwięku powodują jego zniekształcenie,
należy zmniejszyć głośność.
• W przypadku odczuwania różnicy w głośności
dźwięku pomiędzy ustawieniem „CUSTOM”
a innymi ustawieniami jakości dźwięku należy
odpowiednio skorygować głośność.
ciąg dalszy 
Głośność dźwięku
27 PL
Elementy menu SOUND
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk /CHG
w odtwarzaczu). Aby anulować wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk  na pilocie
(przycisk /CHG w odtwarzaczu) na co najmniej 2 sekundy.
Element menu
EQUALIZER
(ustawienie korektora)
Opcje (: ustawienie domyślne)
Normalna jakość dźwięku
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(ustawienie tonów
niskich)
 OFF
BASS 1 1)
BASS 2 1)
BASS 3 1)
Do odtwarzania utworów wokalnych, z uwydatnieniem
środkowego zakresu częstotliwości
Do odtwarzania dźwięków żywych, z uwydatnieniem
górnego i dolnego zakresu częstotliwości
Do odtwarzania mocnych dźwięków, z większym
uwydatnieniem górnego i dolnego zakresu częstotliwości
w porównaniu z ustawieniem ACTIVE
Jakość dźwięku określona przez użytkownika
(szczegółowe informacje, patrz  str. 27)
Normalna jakość dźwięku
Wzmocnienie tonów niskich
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż BASS 1
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż BASS 2
1) Na wyświetlaczu odtwarzacza pojawi się cyfra „1”, „2” lub „3”.
Uwaga
W przypadku zmiany ustawień elementu EQUALIZER po wprowadzeniu ustawień elementu
CLEARBASS, ustawienia elementu EQUALIZER mają pierwszeństwo.
Przy ustawianiu elementu EQUALIZER i elementu CLEARBASS, należy najpierw ustawić element
EQUALIZER.
28 PL
Zmiana ustawień
opcjonalnych
Szczegółowe informacje na temat ustawień
elementów menu OPTION, patrz  str. 30.
Określanie ustawień różnych
funkcji
W odtwarzaczu
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DSPL/MENU do momentu
wyświetlenia ekranu menu.
2 Przechyl przełącznik w kierunku /,
aby wybrać „ OPTION”, a następnie
naciśnij .
1
Obracając pokrętło funkcji
na pilocie, wybierz pozycję
DSPL/MENU, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyboru funkcji do momentu, gdy
element funkcji zacznie migać na
wyświetlaczu.
2
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku  lub , wybierz
element, którego ustawienia chcesz
określić, a następnie naciśnij
przycisk .
3
Obracając pokrętło sterujące
w kierunku  lub , wybierz
opcję, a następnie naciśnij
przycisk .
Przy określaniu ustawień elementu
„LANGUAGE” lub „PLAY
ORDER” powtórz punkt 3.
Odtwarzanie
Istnieje możliwość określenia ustawień
różnych funkcji, np. języka menu
i kolejności odtwarzania grup/plików.
3 Przechyl przełącznik w kierunku /,
aby wybrać element, który chcesz
ustawić, a następnie naciśnij .
4 Przechylając przełącznik w kierunku
/, wybierz opcję, a następnie
naciśnij .
ciąg dalszy 
29 PL
Elementy menu OPTION
Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk  na pilocie (przycisk /CHG
w odtwarzaczu). Aby anulować wprowadzone ustawienia, naciśnij przycisk  na pilocie
(przycisk /CHG w odtwarzaczu) na co najmniej 2 sekundy.
Elementy menu
LANGUAGE
(język menu itd.)
Opcje (: ustawienia domyślne)
MENU
 ENGLISH
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 4)
G-PROTECTION 1) 4)
1
(zabezpieczenie przed
przeskokami dźwięku)
2
AVLS 2)
(ograniczenie
głośności)
30 PL
 OFF
ON
Wybierz język menu, komunikatów
ostrzegawczych itd.
Wybierz język tekstu CD-TEXT,
etykiet ID3 itd.
ENGLISH
Po wybraniu opcji „AUTO” można
FRENCH
odczytać tekst w następującym języku.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku,
z zapewnieniem jego wysokiej jakości.
Lepsze zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku.
Głośność można zmieniać bez żadnych ograniczeń.
 AUTO
Maksymalna głośność jest ograniczona w celu ochrony
słuchu.
Elementy menu
TIMER
(wyłącznik czasowy)
ciąg dalszy 
Odtwarzanie
Opcje (: ustawienia domyślne)
Wyłącznik czasowy nie działa.
 OFF
ON
1-99 min.
Na wyświetlaczu odtwarzacza
wyświetlany jest symbol . Wybierając
tę opcję podczas odtwarzania, można
sprawdzić pozostały czas odtwarzania.
Wielokrotnie obracaj pokrętło
VOL +/– pilota, aby zwiększyć lub
zmniejszyć okres czasu w odstępach
5-minutowych lub obracaj je
w sposób ciągły, aby zwiększyć lub
zmniejszyć okres czasu w odstępach
1-minutowych. Ustawieniem
domyślnym jest „10 min”.
4)
AUDIO OUT
 HEADPHONE Wybierz tę opcję przy podłączaniu znajdujących się na
wyposażeniu słuchawek.
(zewnętrzne wyjście
LINE OUT
Wybierz tę opcję przy podłączaniu innych urządzeń,
audio)
takich jak aktywne głośniki, za pomocą przewodu audio
( str. 33).
Przy naciskaniu przycisków lub wykonywaniu innych
BEEP
 ON
operacji rozlega się sygnał dźwiękowy.
(dźwiękowe
OFF
Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
potwierdzenie operacji)
3) 4)
Płyta CD jest odtwarzana tak, jak została nagrana,
SEAMLESS
 OFF
z przerwami pomiędzy utworami.
(odtwarzanie utworów
ON
Płyta CD jest odtwarzana z pominięciem przerw między
w sposób ciągły)
utworami.
Wyświetlacz odtwarzacza i pilota zapala się na ok.
POWER SAVE
 OFF
10 sekund, a następnie gaśnie. Kontrolka OPR odtwarzacza
(podświetlenie
pozostaje zapalona.
wyświetlacza
1
Nie zapala się wyświetlacz ani na odtwarzaczu, ani na
pilota/odtwarzacza
pilocie.
i kontrolka OPR
4)
2
Nie zapala się wyświetlacz ani na odtwarzaczu, ani na
odtwarzacza)
pilocie. Ponadto ustawienia w menu SOUND nie są
aktywne.
TRACK
Odtwarzanie utworów w kolejności ich
PLAY ORDER
 NORMAL
nagrywania.
(kolejność
4)
ID3tagTNO
Odtwarzanie w kolejności numerów
odtwarzania)
etykiet ID3.
FILE NAME
Odtwarzanie w kolejności
alfabetycznej nazw plików.
GROUP
Odtwarzanie utworów w kolejności ich
 OFF
nagrywania.
ON
Odtwarzanie w kolejności
alfabetycznej nazw grup.
Znaki są wyświetlane w normalny sposób.
DIRECTION
 NORMAL
(odwrócenie
REVERSE
Znaki na wyświetlaczu pilota są wyświetlane w kierunku
kierunku
odwrotnym, dzięki czemu można je odczytywać z przeciwnej
wyświetlania znaków
strony. Po ustawieniu elementu CUSTOM w menu
na wyświetlaczu)
EQUALIZER, a także w trakcie wyszukiwania w widoku
plików, pokrętło VOL +/– pilota działa w odwrotnym
kierunku.
31 PL
Elementy menu
CD-EXTRA 4) 5)
(odtwarzanie według
formatu płyty)
ANIMATION
(wybór ekranu
animacji)
Opcje (: ustawienia domyślne)
Wybierz ustawienie „OFF”, jeśli płytę CD możesz
 OFF
odtworzyć w normalny sposób.
ON
Jeśli nie możesz odtworzyć płyty CD-Extra, wybierz
ustawienie „ON”. Teraz płytę można odtworzyć.
Na wyświetlaczu wyświetlany jest zwykły ekran
 OFF
odtwarzania, jeżeli przez ustalony okres czasu nie
korzystano z żadnych elementów sterujących.
ON
Na wyświetlaczu wyświetlany jest ekran animacji, jeżeli
przez ustalony okres czasu nie korzystano z żadnych
elementów sterujących.
1) W zależności od zakupionego modelu, na wyświetlaczu pilota może pojawić się napis „G-PRO”.
2) AVLS jest skrótem od Automatic Volume Limiter System (system automatycznego ograniczania
głośności).
3) Ta funkcja działa tylko w odniesieniu do płyt ATRAC CD.
4) Można ustawić tylko wówczas, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
5) Ta funkcja działa tylko w odniesieniu do płyt Audio CD oraz CD-Extra.
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji „G-PROTECTION” na wartość „2” mogą występować przeskoki dźwięku:
– gdy odtwarzacz CD zostanie poddany silniejszym wstrząsom ciągłym niż oczekiwano,
– przy odtwarzaniu zabrudzonej lub porysowanej płyty CD,
– w przypadku płyt CD-R/CD-RW, przy odtwarzaniu płyty słabej jakości lub wystąpieniu problemu
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
• Nawet po ustawieniu opcji „SEAMLESS” na wartość „ON” utwory mogą nie być odtwarzane
w sposób ciągły, w zależności od sposobu nagrania materiału źródłowego.
32 PL
Podłączanie innych
urządzeń
Ustawienie
HEADPHONE
LINE OUT
Przy podłączaniu innego urządzenia
należy wybrać ustawienie „LINE OUT”.
Przy tym ustawieniu nie można regulować
głośności za pomocą odtwarzacza lub
pilota, a funkcja regulacji barwy dźwięku
nie działa.
* Jeśli podłączysz inne urządzenie korzystając
z cyfrowego optycznego przewodu
połączeniowego, nie musisz dokonać
tych ustawień. Ustawienie zmieni się
automatycznie.
Odtwarzanie
Płyty CD można odsłuchiwać za
pośrednictwem zestawu stereofonicznego
oraz nagrywać na płyty MiniDisc lub
kasety magnetofonowe. Należy zapoznać
się z instrukcją obsługi podłączanego
urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń i zmianą
ustawień opisanych poniżej należy
wyłączyć wszystkie urządzenia.
Podłączone urządzenie*
Słuchawki
Urządzenie podłączone
przewodem połączeniowym
Uwagi
do  (słuchawki)/
LINE OUT (OPTICAL)
Cyfrowy
optyczny
przewód
połączeniowy
(nabywany
oddzielnie)
Przewód
połączeniowy
(miniwtyk,
nabywany
oddzielnie)
Lewy (biały)
Prawy (czerwony)
Rekorder MiniDisc,
wzmacniacz AV, głośnik
aktywny, magnetofon
kasetowy itp.
Po podłączeniu przewodu połączeniowego
na wyświetlaczu miga przez ok. 5 sekund
napis „LINE OUT” lub „HEADPHONE”.
W menu OPTION należy zmienić
ustawienie opcji „AUDIO OUT” w taki
sposób, aby sygnał był doprowadzany
do podłączonego urządzenia. Poniżej
przedstawiono ustawienia opcji „AUDIO
OUT”. Sposób określania takich ustawień,
patrz  str. 29, 31.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy zmniejszyć głośność w podłączonym
urządzeniu w celu uniknięcia uszkodzenia
podłączonych głośników.
• Przy nagrywaniu należy używać zasilacza
sieciowego. W przypadku korzystania ze
źródła zasilania w postaci akumulatora
lub baterii może nastąpić ich całkowite
rozładowanie w środku nagrywania.
• Ten odtwarzacz CD wykorzystuje Serial Copy
Management System (system zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala
na wykonywanie cyfrowych kopii tylko
z oryginalnej płyty CD.
• Podczas odtwarzania płyty ATRAC
CD/MP3 CD, optyczny sygnał cyfrowy
nie jest podawany na wyjście /LINE
OUT (OPTICAL). Przy odtwarzaniu lub
nagrywaniu płyty ATRAC CD/MP3 CD
należy używać wyłącznie analogowych
przewodów połączeniowych do podłączenia
urządzeń zewnętrznych.
• Przy korzystaniu z cyfrowego optycznego
przewodu połączeniowego, przed
rozpoczęciem nagrywania z płyty CD na
płytę MiniDisc, urządzenie DAT itp. należy
upewnić się, że odtwarzanie jest przerwane
(pauza).
• W celu uzyskania wysokiej jakości dźwięku
przy nagrywaniu z płyty CD należy w menu
OPTION ustawić opcję „G-PROTECTION”
na wartość „1”.
33 PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli poniższe sposoby rozwiązania problemów nie pomogły w usunięciu usterki, należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Zasilanie
Objawy
Nie można naładować akumulatora.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
 Brak akumulatora w kieszeni akumulatora. Włóż
akumulator ( str. 11).
 Styki podstawki do ładowania akumulatora są zabrudzone.
Przetrzyj styki miękką, suchą szmatką ( str. 38).
 Trwa odtwarzanie płyty CD. Wyłącz odtwarzanie
( str. 17).
 Odtwarzacz CD został nieprawidłowo umieszczony na
podstawce. Umieść odtwarzacz prawidłowo na podstawce
i sprawdź, czy świeci się kontrolka OPR ( str. 11).
Dźwięk
Objawy
Głośność nie ulega zwiększeniu nawet
przy wielokrotnym obracaniu pokrętła
VOL +/– pilota w kierunku + (lub
wielokrotnym przechylaniu przełącznika
odtwarzacza w kierunku ).
Brak dźwięku lub słyszalny tylko szum.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Nie można regulować głośności.
 Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE OUT”.
Ustaw głośność za pomocą regulatora głośności podłączonego
urządzenia lub dla opcji „AUDIO OUT” wybierz ustawienie
„HEADPHONE” ( str. 31).
Mocno
zamknij pokrywę kieszeni akumulatora ( str. 11).

Przy odtwarzaniu płyty słyszalny jest
szeleszczący dźwięk.
Po podłączeniu do odtwarzacza
zestawu stereofonicznego dźwięk
jest zniekształcony lub posiada dużą
zawartość szumów.
Nie można ustawić elementów menu
EQUALIZER.
34 PL
 Włączono funkcję „AVLS” (ustawienie „ON”). Wyłącz
funkcję (ustawienie „OFF”) ( str. 30).
 Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE
OUT”. Wybierz ustawienie „HEADPHONE” ( str. 31).
 Prawidłowo podłącz wtyki słuchawek.
 Wtyki są zabrudzone. Regularnie czyść wtyki słuchawek
suchą, miękką szmatką.
 Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie „LINE OUT”.
Odpowiednio ustaw głośność podłączonego urządzenia
( str. 31).
 Dla opcji „AUDIO OUT” wybrano ustawienie
„HEADPHONE”. Odpowiednio ustaw głośność
w odtwarzaczu ( str. 31).
 Ustawienie „POWER SAVE” ma wartość „2” ( str. 31).
Działanie/odtwarzanie
Objawy
Czas odtwarzania jest zbyt krótki.
Odtwarzanie nie działa.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Nie wszystkie utwory są odtwarzane.
 Próbowano odtworzyć pliki zapisane w formacie
nieobsługiwanym przez ten odtwarzacz ( str. 5).
 Zmień ustawienie opcji „CD-EXTRA” w menu OPTION.
Płytę można teraz odtworzyć ( str. 32).
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„Lo Batt” i odtwarzanie zostaje
przerwane.
 Akumulator jest całkowicie rozładowany. Naładuj
akumulator ( str. 11).
 Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) ( str. 13).
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„Hi DC in”.
 Użyto zasilacza o wyższym napięciu niż akumulator
zalecany lub znajdujący się w wyposażeniu. Używaj
wyłącznie zasilacza sieciowego znajdującego się
w wyposażeniu lub zalecanego w punkcie „Akcesoria
opcjonalne” ( str. 39).
Nie można odtworzyć płyty lub po
włożeniu płyty do odtwarzacza na
wyświetlaczu pojawia się napis
„No Disc”.
 Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Wyczyść płytę
lub ją wymień.
 Sprawdź, czy płyta jest włożona stroną zadrukowaną do
góry ( str. 16).
 Wystąpiła kondensacja wilgoci. Pozostaw odtwarzacz
w pomieszczeniu na kilka godzin, do momentu
wyparowania wilgoci.
 Mocno zamknij pokrywę kieszeni akumulatora ( str. 11).
 Sprawdź, czy akumulator lub bateria została prawidłowo
włożona ( str. 11, 13).
 Prawidłowo podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka
sieciowego ( str. 15).
 Naciśnij przycisk  pilota (lub przycisk  przełącznika
odtwarzacza) po upłynięciu co najmniej jednej sekundy od
podłączenia zasilacza.
 Płyta CD-R/CD-RW włożona do odtwarzacza jest pusta.
 Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD-RW, albo
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
Kontrolka OPR odtwarzacza miga po
naciśnięciu przycisku, a płyta nie jest
odtwarzana.
 Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD do
tyłu ( str. 18).
 Sprawdź, czy używasz baterii alkalicznej, a nie manganowej.
 Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) ( str. 13).
 Kilkakrotnie naładuj i rozładuj akumulator ( str. 11).
Informacje dodatkowe
ciąg dalszy 
35 PL
36 PL
Objawy
Odtwarzanie rozpoczyna się od
miejsca ostatniego zatrzymania
(funkcja wznawiania).
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Podczas odtwarzania płyty ATRAC
CD lub MP3 CD płyta nie obraca się,
lecz dźwięk jest słyszalny normalnie.
 Odtwarzacz został tak skonstruowany, że obracanie płyty
ATRAC CD lub MP3 CD podczas odtwarzania jest
zatrzymywane w celu oszczędności energii. Nie oznacza to
usterki odtwarzacza.
Po naciśnięciu przycisku )
pilota (lub przycisku 
przełącznika odtwarzacza) lub po
zamknięciu pokrywy odtwarzacza
na wyświetlaczu pojawia się napis
„No File”.
Informacje na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym stają się
nieczytelne lub wolno się zmieniają.
 Płyta CD-R/CD-RW nie zawiera plików ATRAC3plus/MP3.
 Użyto płyty CD-R/CD-RW, z której usunięto dane.
 Płyta CD jest zabrudzona.
szybko miga na wyświetlaczu
pilota i nie można odnaleźć początku
utworu lub jego określonego miejsca.
 Odtwarzacz CD wszedł w tryb przygotowania do
odtwarzania według zakładek (Bookmark). Zmień
ustawienie PLAY MODE na wartość „ALL” ( str. 23).
Chociaż nie wybrano opcji
„BOOKMARK”, symbol (zakładka)
miga.
Odtwarzanie zostało nagle
zatrzymane.
 Jeśli wybrano opcję odtwarzania inną niż
„BOOKMARK”, symbol
(zakładka) miga.
Nie można korzystać z odtwarzacza,
a na wyświetlaczu odtwarzacza
i pilota pojawia się sekwencja 8 liczb
lub liter.
 Zjawisko to może występować w przypadku niektórych
płyt CD. Odłącz wszystkie źródła zasilania, a następnie
ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
Ponownie spróbuj skorzystać z odtwarzacza. Jeśli problem
powtórzy się, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
 Działa funkcja wznawiania. Aby rozpocząć odtwarzanie
od pierwszego utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
na pilocie (lub przycisk  przełącznika odtwarzacza)
przy zatrzymanym odtwarzaniu do momentu rozpoczęcia
odtwarzania pierwszego utworu lub otwórz pokrywę
odtwarzacza ( str. 17). Inny sposób: odłącz wszystkie
źródła zasilania, a następnie ponownie włóż akumulator
lub podłącz zasilacz sieciowy.
 Odtwarzacz jest używany w temperaturze zbyt wysokiej
(powyżej 40°C) lub zbyt niskiej (poniżej 0°C).
W temperaturze pokojowej wyświetlacz powróci do stanu
normalnego.
 Zadziałał wyłącznik czasowy. Zmień ustawienie „TIMER”
na wartość „OFF” ( str. 31).
 Akumulator lub bateria są całkowicie rozładowane.
Naładuj akumulator ( str. 11) lub wymień baterię
na nową baterię alkaliczną typu LR6 (rozmiar AA)
( str. 13).
Inne
Objawy
Przy nagrywaniu za pośrednictwem
cyfrowego połączenia optycznego nie
można prawidłowo zapisać numeru
utworu.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Po zamknięciu pokrywy odtwarzacza
płyta CD zaczyna się obracać.
 Odtwarzacz odczytuje informacje na temat płyty CD, co
jest zjawiskiem normalnym.
Nie można prawidłowo obsługiwać
odtwarzacza CD pilotem.
 Jeden z przycisków odtwarzacza został przypadkowo
wciśnięty i pozostaje w takiej pozycji.
 Pilot nie jest prawidłowo podłączony.
 Ponownie zapisz numer utworu, korzystając z rekordera
MiniDisc, rekordera DAT itp.
 Patrz instrukcja obsługi urządzenia nagrywającego.
Odpowiednio ustaw głośność w odtwarzaczu.
Informacje dodatkowe
37 PL
Czyszczenie odtwarzacza
Dane techniczne
Czyszczenie obudowy
Obudowę odtwarzacza należy czyścić
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie wolno używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
System
Czyszczenie styków
Zabrudzenie styków podstawki
do ładowania może powodować
nieprawidłowe ładowanie akumulatora.
Styki należy regularnie czyścić przy użyciu
bawełnianego wacika lub suchej szmatki
(patrz rysunek poniżej).
Styki
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 770 - 800 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta mierzona jest w odległości 200 mm
od powierzchni obiektywu na bloku głowicy
optycznej o rozwartości optycznej 7 mm).
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Kwarcowe, 1-bitowe sterowanie osią czasu
Pasmo przenoszenia
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (mierzone wg normy JEITA)
Moc wyjściowa (dla poziomu wejściowego 3 V)
Wyjście liniowe (minigniazdo stereo)
Poziom wyjściowy 0,7 V rms przy 47 kΩ
zalecana impedancja obciążenia ponad 10 kΩ
Słuchawki (miniwtyk stereo)
Ok. 5 mW + ok. 5 mW przy 16 Ω
(ok. 1,5 mW + ok. 1,5 mW przy 16 Ω)*
*Dotyczy klientów z Europy
Optyczne wyjście cyfrowe (optyczne złącze
wyjściowe)
Poziom wyjściowy: –21 - –15 dBm
Długość fali: 630 - 690 nm przy poziomie
szczytowym
Wymagane parametry zasilania
• Akumulator Sony NH-14WM:
1,2 V (prąd stały) × 1
• Bateria alkaliczna LR6 (rozmiar AA):
1,5 V (prąd stały) × 1
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model przeznaczony do Chin)
120 V, 60 Hz (model przeznaczony do Meksyku)
Temperatura pracy
5°C - 35°C
Wymiary (szer./wys./dł.) (bez wystających części
i elementów sterujących)
ok. 127 × 20,6 × 136,4 mm
Masa (bez wyposażenia dodatkowego)
Ok. 160 g
38 PL
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych, na
których zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Akcesoria opcjonalne
Zasilacz sieciowy
Aktywny zestaw głośnikowy
Przewód do akumulatora
samochodowego
Przewód do akumulatora
samochodowego
i samochodowy zestaw
połączeniowy
Samochodowy zestaw
połączeniowy
Przewód połączeniowy
*
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
MDR-E0931SP
Dane techniczne zasilaczy sieciowych
różnią się w zależności od regionu. Przed
dokonaniem zakupu należy sprawdzić wartość
napięcia zasilającego w sieci lokalnej oraz
kształt wtyczki.
Informacje dodatkowe
Minisłuchawki (nie dotyczy
urządzeń sprzedawanych
we Francji)
Minisłuchawki (dotyczy
urządzeń sprzedawanych
we Francji)
AC-E30HG*
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych akcesoriów.
Szczegółowe informacje na temat
akcesoriów dostępnych w danym kraju/
regionie można uzyskać u przedstawiciela
firmy Sony.
39 PL
F
Indeks
Format CD-DA
Funkcja HOLD
G
Symbole
(akumulator) 11, 14
(BOOKMARK) 23, 24
(GROUP) 23
(Odtwarzanie wielokrotne)
(PLAYLIST) 23
(płyta) 16
 (Wyłącznik czasowy) 31
1 23
a00 23
a00 SHUF 23
PGM 23
SHUF 23
A
ACTIVE 28
Akcesoria opcjonalne 39
Akumulator 8, 11
ALL 23
ANIMATION 32
ATRAC CD 5
ATRAC3plus 5
AUDIO OUT 31, 33
AUTO RANKING 23
AVLS 30
B
BEEP 31
BOOKMARK
23, 24
CD-Extra 5
CD-EXTRA 32
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 28
CUSTOM 28
Czas pracy akumulatora
D
31
E
EQUALIZER 26, 28
Etui 8
Etykieta ID3 20
40 PL
26
G-PROTECTION 30
GROUP 23, 24, 31
GROUP SHUFFLE 23, 24
Grupa 6, 24
H
HEADPHONE
HEAVY 28
31, 33
I
INTRO
23
K
Klips pilota
8
L
LANGUAGE 30
LINE OUT 31, 33
M
MENU 30
Minisłuchawki
Mix-Mode CD
MP3 CD 5
8
5
O
Odtwarzanie 17
Odtwarzanie według listy odtwarzania m3u
Odtwarzanie wielokrotne 26
OPTION 30
P
C
DIRECTION
5
18
14
Pauza 17
Pilot 8
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 31
PLAYLIST 23
Płyta CD-ROM (SonicStage) 8
Podstawka do ładowania 8, 11, 15, 38
Pokrywa kieszeni na baterie 11
POWER SAVE 31
PROGRAM 23, 25
Pudełko na akumulator 8
R
RANKING SHUF
23
25
S
SEAMLESS 31
SHUFFLE 23
SOFT 28
SonicStage 4
SOUND 28
T
TEXT 30
TIMER 31
TRACK 31
W
Widok listy 19
Widok plików 18
Wyszukiwanie 17
Wyświetlacz odtwarzacza CD
Wyświetlacz pilota 10, 20
10, 21
Zasilacz sieciowy 8
Zatrzymywanie 17
Zewnętrzny pojemnik na baterie
8, 13
Informacje dodatkowe
Z
41 PL
Bнимaниe
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния
или поpaжeния элeктpичecким
током нe допycкaйтe попaдaния
aппapaтa под дождь и бepeгитe
eго от cыpоcти.
Не разрешается устанавливать
аппарат в закрытом месте, в том
числе в книжном шкафу и стенке.
Во избежание пожара нельзя
закрывать вентиляционное отверстие
аппарата газетой, скатертью,
шторой или т.п. Также нельзя ставить
зажженную свечу на аппарат.
Во избежание пожара и поражения
электрическим током нельзя ставить
вазу и др. посуду, наполненную водой,
на аппарат.
B нeкотоpыx cтpaнax ликвидaция
бaтapeeк, иcпользyeмыx для питaния
дaнного aппapaтa, оcобо оговapивaeтcя
зaконодaтeльcтвом. По дaнномy
вопpоcy обpaтитecь в мecтныe оpгaны
влacти.
ПPEДУПPEЖДEHИE
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE
ИMEET MECTO HEBИДИMOE
ИЗЛУЧEHИE ЛAЗEPA
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE
ИMEET MECTO HEBИДИMOE
ИЗЛУЧEHИE ЛAЗEPA
КЛACCA 1M
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
Mapкиpовкa CE являeтcя дeйcтвитeльной
только для тex cтpaн, гдe онa имeeт
юpидичecкyю cилy. B оcновном
это кacaeтcя cтpaн eвpопeйcкой
экономичecкой зоны EEA.
2 RU
Для покyпaтeлeй в Pоccии
Этот знaк отноcитcя только
к aдaптepy пepeмeнного токa.
Поpтaтивный пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Сделaно в Maлaйзии
Содержание
Создание собственных дисков
ATRAC CD .............................................. 4
Какие диски можно воспроизводить
на данном проигрывателе? .................. 5
Меры предосторожности.................... 7
Техника безопасности ........................... 7
На проигрывателе .................................. 7
Обращение с компакт-дисками ........... 7
Наушники ................................................. 7
Начало работы
Дополнительные принадлежности,
входящие в комплект поставки.......... 8
Компоненты и элементы
управления ........................................... 9
Подготовка источника питания
(аккумулятора) ................................... 11
Использование сухой батареи ........... 13
Проверка остающегося заряда
батареи ................................................... 14
Использование адаптера
питания переменного тока ................ 15
Воспроизведение
Воспроизведение компакт-диска .......16
Основные операции воспроизведения
(воспроизведение, стоп, поиск) ........... 17
Блокировка управления (HOLD) ........18
Поиск любимой дорожки/файла..... 18
Поиск через просмотр групп
(Режим просмотра файлов) ............... 18
Поиск через просмотр списка групп/
файлов (Режим просмотра списка)...... 19
Проверка информации
компакт-диска на дисплее .................. 20
Изменение опций воспроизведения
(PLAY MODE) .......................................... 22
Опции воспроизведения
(PLAY MODE)..................................... 23
Воспроизводимые группы .................. 24
Воспроизведение любимых дорожек
(Воспроизведение по закладкам) ........ 24
Воспроизведение списков
избранного (воспроизведение
списка избранного m3u) ..................... 25
Воспроизведение дорожек в избранном
порядке (Воспроизведение PGM) ....... 25
Многократное воспроизведение дорожек
(Повтор воспроизведения).......................26
Изменение качества звука................ 26
Выбор качества звука.......................... 26
Настройка качества звука .................. 27
Пункты меню SOUND ........................ 28
Изменение дополнительных
настроек .............................................. 29
Настройка различных функций ........ 29
Пункты меню OPTION ....................... 30
Подключение других устройств ...... 33
Дополнительная информация
Устранение неполадок ...................... 34
Обслуживание .................................... 38
Технические характеристики........... 38
Принадлежности, не входящие
в комплект поставки ........................ 39
RU
Алфавитный указатель..................... 40
Эта инструкция описывает то, как
использовать проигрыватель. Для входящего
в комплект программного обеспечения
SonicStage см. “Руководство по установке
и эксплуатации”.
Предупреждение для пользователей
О входящем в комплект программном
обеспечении
В зависимости от типа текста и символов,
текст, отображаемый в SonicStage, может
быть неправильно воспроизведен на
устройстве. Это связано с:
– Ограничениями подсоединённого
проигрывателя.
– Нарушениями в функционировании
проигрывателя.
Инструкции в данном руководстве в основном
содержат описание элементов управления на
пульте ДУ.
В зависимости от региона, в котором вы
используете проигрыватель, указания,
воспроизводимые на вашем ДУ, могут
несколько отличаться от приведённых
в Инструкциях по эксплуатации.
ATRAC3plus является торговой маркой
корпорации Sony.
“WALKMAN” – зарегистрированный
торговый знак Sony Corporation для
портативныx стереофоническиx устройств.
– зарегистрированный
торговый знак Sony Corporation.
3 RU
Создание собственных дисков ATRAC CD
Помимо обычных аудио компакт-дисков, можно воспроизводить оригинальный
компакт-диск под названием “ATRAC CD”, который создается вами самостоятельно
с помощью поставляемого программного обеспечения SonicStage. С помощью
SonicStage на одном CD-R или CD-RW можно записать до 30 аудио компакт-дисков*.
Далее следует краткая инструкция по прослушиванию музыки на ATRAC CD.
Установите SonicStage на компьютер.
SonicStage является программой, которая
переносит музыку с аудио компакт-дисков
на компьютер и создает оригинальные
компакт-диски. Она устанавливается с входящего
в комплект диска CD-ROM.
ATRAC CD
Создайте ATRAC CD.
После выбора любимых песен из музыки,
сохраненной на компьютере, запишите их на
CD-R/CD-RW с помощью SonicStage.
Аудио компактдиски, файлы MP3
Прослушайте их на данном проигрывателе.
Оригинальный компакт-диск позволяет брать
с собой множество песен.
См. входящее в комплект “Руководство по установке
и эксплуатации”, где описывается процесс установки
SonicStage и создания дисков ATRAC CD.
* Если общее время воспроизведения одного компакт-диска
(альбома) составляет примерно 60 минут, а запись
выполняется на диск CD-R/CD-RW емкостью 700 Мб со
скоростью 48 Кбит/сек в формате ATRAC3plus.
4 RU
Какие диски можно воспроизводить на данном
проигрывателе?
Аудио компакт-диски:
Компакт-диски формата CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) является
стандартом записи, используемом для аудио
компакт-дисков.
ATRAC CD:
CD-R/CD-RW, на котором аудиоданные, сжатые в формате
ATRAC3plus, записаны с помощью SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) является технологией
сжатия аудиоданных, которая совмещает высокое качество звука с высокими
коэффициентами сжатия. ATRAC3plus может сжимать аудиофайлы до
примерно 1/20 их оригинального размера на скорости 64 Кбит/сек.
Битовые скорости и частоты дискретизации, воспроизводимые данным
проигрывателем:
ATRAC3
ATRAC3plus
Битовые скорости
66/105/132 Кбит/сек
48/64/256 Кбит/сек
Частоты дискретизации
44,1 кГц
44,1 кГц
На дисплее этого проигрывателя может быть воспроизведено до 62 знаков.
Диски MP3:
CD-R/CD-RW, на котором аудиоданные, сжатые в формате MP3,
записаны не с помощью программы SonicStage*
Битовые скорости и частоты дискретизации, воспроизводимые данным
проигрывателем, указаны ниже. Могут также воспроизводиться файлы
с переменной битовой скоростью (VBR).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Битовые скорости
32 - 320 Кбит/сек
8 - 160 Кбит/сек
8 - 160 Кбит/сек
Частоты дискретизации
32/44,1/48 кГц
16/22,05/23 кГц
8/11,025/12 кГц
Данный проигрыватель соответствует версии 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 формата тэга
ID3. Тэг ID3 является форматом для добавления определенной информации
(названия дорожки, названия альбома, имени артиста и т.п.) в файлы MP3.
На данном проигрывателе отображается до 64 символов тэга ID3.
Диски CD-Extra и Mix-Mode CD:
CD-R/CD-RW, на котором одновременно записаны данные в формате
CD-DA и в формате CD-ROM*
Если компакт-диск не воспроизводится, измените настройку “CD-EXTRA”
в меню OPTION ( стр. 32). После этого диск будет воспроизводиться.
Может также воспроизводиться ATRAC CD, на котором одновременно записаны
аудиоданные, сжатые в формате MP3, записанные не с помощью программы SonicStage.
С помощью SonicStage нельзя создать компакт-диск, на котором записаны
смешанные аудиоданные.
* Могут воспроизводиться только диски формата с расширением ISO 9660 Level 1/2 и Joliet.
Продолжение 
5 RU
Myзыкaльныe диcки, зaкодиpовaнныe
c помощью тexнологий зaщиты aвтоpcкий
пpaв
Этот пpодyкт пpeднaзнaчeн для
воcпpоизвeдeния диcков, отвeчaющиx
тpeбовaниям cтaндapтa Compact Disc
(CD). B нacтоящee вpeмя нeкотоpыe
звyкозaпиcывaющиe компaнии
выпycкaют paзличныe мyзыкaльныe
диcки, зaкодиpовaнныe c помощью
тexнологий зaщиты aвтоpcкий пpaв.
Помнитe, что cpeди тaкиx диcков
вcтpeчaютcя тaкиe, котоpыe нe
отвeчaют тpeбовaниям cтaндapтa CD,
и иx нeльзя воcпpоизводить c помощью
дaнного ycтpойcтвa.
Примечание относительно дисков DualDisc
DualDisc – это двусторонний диск,
на одной стороне которого записан
материал в формате DVD, а на другой
стороне – аудиоматериалы. Однако
поскольку сторона с аудиоматериалами
не отвечает требованиям стандарта
Compact Disc (CD), воспроизведение на
этом устройстве не гарантируется.
Отличия в структурах файлов дисков
ATRAC CD и MP3 CD
Диски ATRAC CD и MP3 CD состоят
из “файлов” и “групп”. “Файл” является
эквивалентом “дорожке” аудио компактдиска. “Группа” является набором
файлов и эквивалентна “альбому”.
Для дисков MP3 данный проигрыватель
распознает папку MP3, как “группу”,
чтобы диски ATRAC CD и MP3 CD
имели одинаковое управление.
Используемое количество групп и файлов
• Максимальное количество групп: 256
• Максимальное количество файлов: 999
6 RU
Порядок воспроизведения дисков ATRAC
CD и MP3 CD
Для ATRAC CD файлы воспроизводятся
в порядке, выбранном в SonicStage.
Для MP3 CD порядок воспроизведения
зависит от способа записи файлов MP3
на диске. Можно также воспроизводить
“список воспроизведения”, содержащий
порядок воспроизведения файлов
MP3. В следующем примере файлы
воспроизводятся в порядке от  до .
MP3
Группа
Файл
(Максимальные уровни каталогов: 8)
Примечания
• Если файлы ATRAC3plus и MP3 записаны
на одном компакт-диске, сначала
проигрыватель воспроизведет файлы
ATRAC3plus.
• Возможности воспроизведения данного
проигрывателя зависят от качества диска
и состояния устройства записи.
• Могут вводиться символы A-Z, a-z, 0-9 и _
(подчеркивание).
• На диске с файлами ATRAC3plus/MP3 не
следует сохранять файлы других форматов
или создавать лишние папки.
О дисках ATRAC CD
• Диски CD-R/CD-RW, записанные в формате
ATRAC3plus, не воспроизводятся на
компьютере.
О дисках MP3 CD
• Обязательно добавляйте к имени файла
расширение “mp3”. Однако при добавлении
расширения “mp3” к файлу, имеющему
другой формат, этот файл не будет
правильно распознаваться проигрывателем.
• Для сжатия источника в файле MP3
рекомендуется установка параметров
сжатия в значения “44,1 кГц”, “128 Кбит/сек”
и “Постоянная скорость”.
• Для использования при записи
максимальной вместимости установите
программу записи на “остановку записи”.
• Для того, чтобы за один раз полностью
использовать максимальную емкость
носителя, не содержащего никаких записей,
выберите в программе записи режим
“Disc at Once” (“Весь диск сразу”).
Меры предосторожности
Техника безопасности
• В случае попадания внутрь
проигрывателя каких либо твердых
предметов или жидкости отсоедините
его от сети питания и отдайте на
проверку квалифицированным
специалистам перед дальнейшей
эксплуатацией.
• Не вставляйте никакие посторонние
предметы в гнездо DC IN 3 V
(внешний вход питания).
На проигрывателе
• Поддерживайте линзу
в проигрывателе в чистоте, не
прикасайтесь к ней. В противном
случае линза может оказаться
поврежденной, это повлечет сбои
в работе проигрывателя.
• Не кладите на проигрыватель
тяжелые предметы. Это может
привести к повреждению
проигрывателя и компакт-диска.
• Не оставляйте проигрыватель
рядом с источниками нагрева или
под прямыми солнечными лучами,
в местах сильного скопления пыли
или песка, не подвергайте его влаге,
дождю, механическим ударам, не
кладите на неровную поверхность или
в автомобиль с закрытыми окнами.
• Если проигрыватель вызывает помехи
при радио- или телевизионном приеме,
выключите его или перенесите
подальше от радиоприемника или
телевизора.
• Диски нестандартной формы
(например, в форме сердца, квадрата,
звезды) не воспроизводятся на
данном проигрывателе. Попытка их
воспроизведения может повредить
проигрыватель. Не используйте такие
диски.
Обращение с компактдисками
• Для поддержания компакт-диска
в чистоте держите его за края.
Не прикасайтесь к поверхности.
• Не наклеивайте на диск бумагу.
• Не подвергайте компакт-диск прямым
солнечным лучам и не помещайте
у источников нагрева, таких как
горячие воздуховоды. Не оставляйте
компакт-диск в автомобиле,
припаркованном под прямыми
солнечными лучами.
Наушники
Техника безопасности в дороге
Не надевайте наушники, когда вы
управляете автомобилем, едете на
велосипеде либо управляете каким-либо
иным транспортным средством. Это
может привести к аварийной ситуации.
Кроме того, во многих странах это
делать запрещено. Также опасно
слушать проигрыватель в наушники
на большой громкости во время
ходьбы, особенно в зоне пешеходных
переходов. Необходимо соблюдать
предельную осторожность и прекратить
использование устройства в случае
возникновения опасной ситуации.
Защита органов слуха
Не прослушивайте в наушниках записи
на большой громкости. Специалисты
не рекомендуют частое и длительное
прослушивание записей на большой
громкости. Если вы слышите звон
в ушах, уменьшите громкость или
прекратите прослушивание.
Не забывайте об окружающих
Слушайте проигрыватель на умеренной
громкости. При этом вы будете
слышать окружающие вас звуки
и находящихся рядом людей.
7 RU
Начало работы
Дополнительные
принадлежности,
входящие в комплект
поставки
• Адаптер питания
• Зарядное
устройство
• Внешний
контейнер для
переноса батареи
• Аккумулятор
• Контейнер
переноса батареи
• Сумка для
переноски
• Наушники
• Пульт
дистанционного
управления
(Пульт ДУ)
(Только для данного
проигрывателя)
• CD-ROM (SonicStage)
Не пытайтесь воспроизвести CD-ROM
на проигрывателе аудиодисков, включая
данный проигрыватель.
• Инструкции по эксплуатации (данная
книжка)
• Руководство по установке
и эксплуатации
• Переходник (прилагается к модели
для туристов)
8 RU
Примечание
Используйте только пульт ДУ, входящий
в комплект. С помощью другого пульта
ДУ управление данным проигрывателем
невозможно.
Подключение к пульту ДУ наушников
Плотно вставьте в пульт ДУ штекер
наушников.
Использование зажима пульта ДУ
Направление зажима можно изменить.
Поверните зажим, как показано ниже.
Также можно изменить направление
названия дорожки и т.п. ( стр. 29, 31).
Компоненты и элементы
управления
 Кнопка
(группа) – ( стр. 17-19)
 Кнопки / ( стр. 17, 22, 26, 27)
 Кнопка
(группа) + ( стр. 17, 18)
Проигрыватель компакт-дисков
( стр. 11, 12, 16, 18)
 Кнопка DSPL (Дисплей)/MENU
( стр. 21, 22, 24, 26)
 Кнопка SEARCH ( стр. 18, 19)
Начало работы
 Индикатор OPR (Работа)
 Кнопка  (стоп)/CHG ( стр. 12, 17,
25, 27, 28, 30)
 Шаговый регулятор
Регулятор VOL (громкость) +/–
( стр. 16)
/ ( стр. 18, 19, 22, 24-27)
 (воспроизведение/пауза)
( стр. 16-19, 22, 24-27)
 Переключатель HOLD (на задней
панели проигрывателя) ( стр. 18)
 Гнездо  (наушники)/LINE OUT
(OPTICAL) ( стр. 16, 33)
 Переключатель OPEN ( стр. 11, 16)
 Клеммы для зарядного устройства/
Пульт ДУ
контейнера внешней батареи
( стр. 11, 14, 15)
 Ручка управления ( стр. 17, 19,
24-27, 29)
 Регулятор VOL (громкость) +/–
( стр. 16, 19, 24)
 Кнопка функций ( стр. 20, 22, 25-27)
 Ручка функций ( стр. 20, 22, 25-27)
 Кнопка  (воспроизведение/пауза)*
( стр. 16, 17, 19, 22, 24-27)
 Кнопка  (стоп) ( стр. 17, 25, 28, 30)
 Зажим ( стр. 8)
* Данная кнопка имеет тактильную
точку.
Продолжение 
9 RU
Дисплей проигрывателя
Дисплей пульта ДУ
 Символьный дисплей ( стр. 20, 21)
 Индикатор Atrac3plus/MP3 ( стр. 5)
 Индикатор диска ( стр. 16)
 Индикатор батареи ( стр. 11, 14)
 Индикатор списка воспроизведения ( стр. 23, 25)
 Индикатор группы ( стр. 23, 24)
 Индикатор закладки ( стр. 23, 24)
wj Индикатор режима воспроизведения ( стр. 23, 25)
wk Индикатор таймера ( стр. 31)
wl Индикатор звука ( стр. 27)
10 RU
Подготовка источника
питания (аккумулятора)
1
Откройте крышку проигрывателя,
сжав переключатель OPEN
с обеих сторон.
Подключите адаптер питания
переменного тока к входящему
в комплект зарядному устройству.
Затем установите проигрыватель
на зарядное устройство.
На проигрывателе начнет мигать,
а затем загорится индикатор OPR.
На дисплее проигрывателя начнет
мигать индикация “Charging”
(Зарядка), а элементы индикатора
(батарея) будут последовательно
загораться в процессе зарядки.
При подключении пульта ДУ
на его дисплее начнет мигать
индикация “Charging” (Зарядка)
и последовательно загораются
элементы индикатора
(батареи).
Начало работы
Заряжайте аккумулятор перед первым
использованием и при его разрядке. Для
максимально длительного использования
исходного заряда аккумулятора заряжайте
его только после полной разрядки (когда
на экране появляется индикация “Lo Bat”
(“Батарея разряжена”)).
Поскольку входящее в комплект зарядное
устройство предназначено только для
данного проигрывателя, с его помощью
невозможна зарядка других моделей.
4
к сетевой розетке
Адаптер питания переменного тока
Индикатор OPR
Переключатель
OPEN
2
Откройте крышку батарейного
отсека внутри проигрывателя.
Поднимите
Крышка
батарейного
отсека
3
Зарядное
устройство
Нажмите
Контакты
Вставьте аккумуляторную батарею
NH-14WM (входит в комплект),
совместив  с диаграммой
в батарейном отсеке, и закройте
крышку до щелчка.
к DC
IN 3V
После полной зарядки аккумулятора
индикатор OPR погаснет и исчезнет
индикация “Charging”.
Продолжение 
Сначала вставьте
концом .
11 RU
Примечания
• С помощью данного зарядного устройства
заряжайте только аккумулятор NH-14WM
(входит в комплект).
• Если во время зарядки нажать на шаговом
регуляторе , зарядка прекратится
и начнется воспроизведение компакт-диска.
• Если во время воспроизведения установить
проигрыватель на зарядное устройство,
воспроизведение прекратится, и начнется
зарядка.
• Во время зарядки проигрыватель
и аккумулятор нагреваются. Это не опасно.
• Надежно установите проигрыватель на
зарядное устройство. Убедитесь, что
зажегся индикатор OPR на проигрывателе.
Неправильная установка проигрывателя
приведет к прерыванию зарядки или
воспроизведения.
• Не кладите на зарядное устройство монеты
и иные металлические предметы. Если
клемма зарядного устройства случайно
придет в соприкосновение с металлическим
предметом, это может вызвать короткое
замыкание и устройство начнет нагреваться.
• Если проигрыватель не будет
использоваться продолжительное время,
извлеките из него аккумулятор.
• Клеммы зарядного устройства имеют
разную длину. Тем не менее, это не
вызывает проблем.
Зарядка аккумулятора без использования
входящего в комплект зарядного устройства
Индикатор OPR
/CHG
Крышка
к DC IN 3V
Адаптер питания
переменного тока
к сетевой розетке
1 Выполните шаги 1 и 2 раздела
“Использование сухой батареи”
( стр. 13) для подключения
к проигрывателю внешнего
контейнера батареи.
2 Сдвинув и продолжая удерживать
крышку на внешнем контейнере
для батареи в направлении ,
подсоедините адаптер питания
переменного тока.
3 Нажмите /CHG.
Начнется зарядка.
Извлечение аккумулятора
Нажмите на аккумулятор на конце .
12 RU
Примечание по переносу аккумулятора
Используйте входящий в комплект
контейнер для переноса батареи для ее
защиты от случайного нагрева. Если
аккумулятор входит в соприкосновение
с металлическими предметами, то
вследствие короткого замыкание
может произойти его нагрев или
возгорание.
Использование сухой
батареи
Имеющийся резерв питания можно
увеличить, используя сухую батарею
вместе с аккумуляторной через
подсоединение внешнего контейнера
для батареи.
Батареи в проигрывателе и во внешнем
контейнере заряжаются одновременно.
При одновременном использовании
сухой батареи вместе с аккумуляторной
следует использовать полностью
заряженный аккумулятор и новую
сухую батарею - только тогда будет
достигнут нужный эффект.
1
Снимите крышку контейнера.
2
Вставьте щелочную батарею
LR6 размера AA (не входит
в комплект), совместив 
с диаграммой внутри контейнера
для батареи и закройте крышку
контейнера.
Начало работы
Примечание по сроку годности
аккумулятора и времени его замены
Если аккумулятор новый или долгое
время не использовался, он может
заряжаться не полностью.
В этом случае заряжайте его, пока
не погаснет индикатор OPR, а затем
используйте проигрыватель до полной
разрядки аккумулятора (до появления
на дисплее индикации “Lo Batt”
(“Батарея разряжена”)). Повторите
данную процедуру несколько раз.
Если после этого срок работы
аккумулятора по-прежнему короче
нормального примерно наполовину,
замените аккумулятор на новый.
Продолжение 
13 RU
3
Надежно подсоедините
контейнер к проигрывателю
и закрепите винт в направлении
надписи LOCK.
Примечание
Если крышка внешнего контейнера для
батареи сдвинута в направлении  во время
воспроизведения, оно может прекратиться.
Проверка остающегося
заряда батареи
Оставшийся заряд батареи отображается
на дисплее, как показано ниже.
Уменьшение черной секции индикатора
означает уменьшение заряда.




 “Lo Batt” (“Батарея
разряжена”) *
* Раздается звуковой сигнал.
По исчерпании заряда батареи зарядите
аккумулятор или замените сухую
батарею на новую.
Примечания
• На экране отображается приблизительный
объем оставшегося заряда батареи.
Например, в одной секции не всегда
отображается одна четверть заряда батареи.
• В зависимости от условий эксплуатации,
индикация может увеличиваться
и уменьшаться в связи с фактическим
остающимся зарядом.
14 RU
Длительность работы батареи 1)
При использовании одной аккумуляторной
батареи NH-14WM (заряжается примерно
5 часов 2))
G-PROTECTION
“1”
“2”
18
17
Аудио
компакт-диск
40
40
ATRAC CD 3)
22
22
MP3 CD 4)
При использовании внешнего контейнера
для батареи (одной щелочной батареи 5))
G-PROTECTION
“1”
“2”
30
27
Аудио
компакт-диск
60
60
ATRAC CD 3)
33
33
MP3 CD 4)
При использовании одной аккумуляторной
батареи NH-14WM и внешнего контейнера
для батареи (одной щелочной батареи 5))
G-PROTECTION
“1”
“2”
48
44
Аудио
компакт-диск
100
100
ATRAC CD 3)
55
55
MP3 CD 4)
1)Измерения проводились согласно
стандартам JEITA (Японская ассоциация
электронной промышленности
и информационных технологий).
Время воспроизведения указывается
приблизительно в часах, когда
проигрыватель работает на ровной
и устойчивой поверхности, а параметр
“POWER SAVE” установлен на “2”
( стр. 31). Это значение меняется
в зависимости от условий использования
проигрывателя.
2)Время зарядки меняется в зависимости от
условий использования аккумулятора.
3)Запись на скорости 48 Кбит/сек.
4)Запись на скорости 128 Кбит/сек.
5)При использовании щелочной батареи Sony
LR6 (SG) (изготовленной в Японии).
Примечания по аккумуляторным и сухим
батареям
Использование адаптера
питания переменного тока
Проигрыватель может использоваться
с питанием от адаптера питания
переменного тока без батарей.
к сетевой розетке
Адаптер питания переменного тока
Индикатор OPR
1
Подключите адаптер питания
переменного тока к зарядному
устройству.
2
Установите проигрыватель на
зарядное устройство.
Убедитесь, что индикатор OPR
мигнул, а затем зажегся.
Начало работы
• Не пытайтесь заряжать сухие батареи.
• Не бросайте батареи в огонь.
• Не носите батареи в карманах и других
местах, где могут быть монеты или другие
металлические объекты. Батарея может
нагреваться, если ее положительная
и отрицательная клеммы случайно входят
в соприкосновение с металлическим
предметом.
• Не смешивайте аккумуляторные батареи
с сухими.
• Не смешивайте новые батареи со старыми.
• Не пользуйтесь одновременно батареями
нескольких типов.
• Если проигрыватель не будет
использоваться продолжительное время,
извлеките батареи.
• При возникновении утечки из батареи
сотрите все отложения, оставшиеся
в батарейном отсеке, и установите новые
батареи. При попадании отложения на кожу
человека его следует тщательно смыть.
Примечания по адаптеру питания
переменного тока
• Если проигрыватель не будет
использоваться продолжительное время,
отсоедините все источники питания.
• Используйте только адаптер питания
переменного тока, поставляемый
вместе с данным проигрывателем. Если
в комплект вашего проигрывателя не
входит адаптер, используйте адаптер
питания переменного тока AC-E30HG
(не продается в Австралии). Использование
любого другого адаптер питания
переменного тока может привести к сбоям
в работе.
Полярность штекера
• Не прикасайтесь к адаптеру питания
переменного тока влажными руками.
• Подключитe aдaптep ceтeвого питaния
к pозeткe пepeмeнного токa, нaxодящeйcя
в лeгкодоcтyпном мecтe. Зaмeтив
отклонeния в ноpмaльной paботe aдaптepa
ceтeвого питaния, нeмeдлeнно отcоeдинитe
eго от pозeтки пepeмeнного токa.
Зарядное
устройство
к DC
IN 3V
15 RU
Воспроизведение
Воспроизведение
компакт-диска
1
Откройте крышку проигрывателя,
сжав переключатель OPEN
с обеих сторон.
Перед этим подсоедините наушники
с пультом ДУ к проигрывателю.
к
(наушникам)
2
Выключатель
OPEN
Наушники/головные
телефоны с пультом ДУ
Поместите компакт-диск на лоток
и закройте крышку.
4
Настройте громкость,
поворачивая регулятор VOL +/–
на пульте ДУ.
Регулятор VOL +/–
На проигрывателе
Поместив диск в шаге 2 на лоток,
нажмите кнопку  на шаговом
регуляторе и настройте громкость,
перемещая регулятор в направлении
VOL +/–.
Сдвинуть
в направлении
VOL+.
Нажмите .
Сдвинуть в направлении
VOL–.
Извлечение компакт-диска
Извлеките компакт-диск, нажимая на
стержень в центре лотка.
Установка метки
Загорится индикатор OPR, мигая
по очереди красным, зеленым
и оранжевым.
3
Нажмите  на пульте ДУ.
(диск) начинает двигаться
и плеер начинает воспроизведение.
Цвет индикатора OPR меняется
в зависимости от формата
воспроизводимого музыкального
источника ( стр. 5). Красный:
формат CD-DA, зеленый формат
ATRAC3plus и оранжевый:
формат MP3.

16 RU
Основные операции воспроизведения (воспроизведение, стоп, поиск)
Проигрыватель
Пульт ДУ
Кнопки
+/–
Кнопки /
Набор операции
, /
Кнопки /CHG
Кнопка 

Кнопка 
Шаговый регулятор
Операции на пульте ДУ (Операции на проигрывателе указаны в скобках)
При остановленном проигрывателе нажмите и удерживайте
, пока не начнется воспроизведение. (После остановки
проигрывателя, нажмите и удерживайте  на шаговом
регуляторе до начала воспроизведения.)
Остановка Пауза/Возобновить Нажмите . (Нажмите  на шаговом регуляторе.)
воспроизведение
после паузы
Остановка
Нажмите  (Остановить). (Нажмите /CHG.)
воспроизведения
Найти начало
Поиск
Однократно поверните ручку управления в направлении .
текущей дорожки 1) (Однократно нажмите .)
Найти начало
Несколько раз поверните ручку управления в направлении .
предыдущей
(Нажмите  несколько раз.)
1)
дорожки
Найти начало
Однократно поверните ручку управления в направлении .
следующей
(Однократно нажмите .)
1)
дорожки
Найти начало
Несколько раз поверните ручку управления в направлении .
последующей
(Нажмите  несколько раз.)
дорожки 1)
Быстро
Поверните ручку управления в направлении  и удерживайте ее.
переместиться
(Нажмите и удерживайте .)
1) 3)
назад
Быстро
Поверните ручку управления в направлении  и удерживайте ее.
переместиться
(Нажмите и удерживайте .)
вперед 1) 3)
Перейдите
Поверните ручку управления в направлении  , при этом
к последующим
нажимая ручку в направлении .
2)
группам
(Нажмите несколько раз
(группа) +.)
Перейдите
Поверните ручку управления в направлении  , при этом
к предыдущим
нажимая ручку в направлении .
группам 2)
(Нажмите несколько раз
(группа) –.)
Воспроиз- Воспроизведение
с первой дорожки
ведение
Воспроизведение
К гнезду
1)Работа с проигрывателем возможна во время воспроизведения и паузы.
2)Работа с проигрывателем возможна во время воспроизведения компакт-диска без аудиоданных.
3)Работа с проигрывателем невозможна при использовании файла MP3, записанного на CD-R/
CD-RW в формате пакетной записи.
Продолжение 
17 RU
Блокировка управления
(HOLD)
Можно предотвратить случайное
нажатие кнопок во время переноса
проигрывателя, заблокировав
управление. Индикатор OPR начнет
мигать при нажатии любой кнопки
во время работы функции HOLD
проигрывателя.
1
Переместите переключатель
HOLD на пульте ДУ или
на проигрывателе (сзади)
в направлении, указанном
стрелкой.
Функцию HOLD можно
использовать на пульте ДУ
и проигрывателе по отдельности.
Например, даже при включении
функции HOLD на проигрывателе
им можно управлять с помощью
пульта ДУ, если на нем также не
включена функция HOLD.
Поиск любимой
дорожки/файла
Нажмите для
ввода
Шаговый регулятор
Переместите для выбора
+
SEARCH
–
Поиск через просмотр групп
(Режим просмотра файлов)
На компакт-дисках таких форматов, как
ATRAC или MP3, на которых записано
некоторое количество файлов, можно
выполнять поиск файла, проверяя
названия групп (за исключением аудио
компакт-дисков) файлов, находящихся
рядом с воспроизводимым файлом. Поиск
в режиме просмотра файлов может
выполняться только для проигрывателя.
1
Нажимайте SEARCH на
проигрывателе несколько раз.
На дисплее появятся имена групп
и файлов вокруг текущего файла.
HOLD
MR.SNO
The Train
Where do
If that's
Countries
Чтобы разблокировать управление
Переместите переключатель HOLD
в направлении, противоположном
стрелке.
Примечание
Даже во время работы функции HOLD на
пульте ДУ не появится индикации “HOLD”.
Yo
 Имена групп
 Имена файлов
2
Нажимая
+ или
нужную группу.
3
Переместите шаговый регулятор
в направлении /, чтобы
выбрать файл.
4
Нажмите  на шаговом
регуляторе.
Начнется воспроизведение
выбранного файла.
–, выберите
Для отмены поиска
Нажмите  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе).
18 RU
Поиск через просмотр
списка групп/файлов
(Режим просмотра списка)
Поиск дорожки/файла можно
выполнять через проверку типа формата
музыкального источника и имен групп
и файлов. Поиск в режиме просмотра
списка может выполняться как для
пульта ДУ, так и для проигрывателя.
Нажимайте SEARCH на
проигрывателе несколько раз.
Если воспроизводится диск, на котором
были записаны смешанные данные:
Сначала появится экран для выбора
типа формата, например, “Atrac”
и “MP3”.
Нажмите  на шаговом регуляторе.
2
3
4
Переместите шаговый регулятор
в направлении /, чтобы
выбрать группу, и нажмите .
Переместите шаговый регулятор
в направлении /, чтобы
выбрать файл.
1
2
Нажмите SEARCH.
3
Поверните ручку управления
VOL +/–, чтобы выбратьфайл,
затем нажмите .
Начнется воспроизведение
выбранного файла.
Поверните ручку управления
VOL +/–, чтобы выбрать группу,
затем нажмите .
При выборе группы на MP3CD и т.п.,
выполняя поиск по всем каталогам,
поворачивайте ручку управления
в направлении  или .
Воспроизведение
1
На пульте ДУ
Чтобы вернуться к предыдущему экрану
На пульте ДУ поверните ручку
управления в направлении  или
поворачивайте ручку управления
в направлении  , при этом нажимая
ручку в направлении . (На
проигрывателе нажмите  или –.)
Для отмены поиска
Нажмите  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе).
Продолжение 
Нажмите  на шаговом
регуляторе.
Начнется воспроизведение
выбранного файла.
19 RU
Проверка информации
компакт-диска на дисплее
Проверка информации компакт-диска
может осуществляться на дисплее как
проигрывателя, так и пульта ДУ.
В зависимости от региона, в котором
вы приобрели проигрыватель, язык,
заданный по умолчанию, не будет
иметь значение “ENGLISH”. В случае
необходимости измените параметр
LANGUAGE ( стр. 30).
При воспроизведении диска MP3,
содержащего файлы с тэгом ID3,
отображается информация тэга ID3.
(При отсутствии информация тэга ID3
отображается имя файла или группы.)
( стр. 5)
Проверка информации компакт-диска на
дисплее пульта ДУ
Согласовать
Функциональная кнопка
Набор функции
Повернув ручку функций на пульте ДУ,
выберите DSPL/MENU и нажимайте
кнопку функций.
Аудио компакт-диск
 Номер дорожки, прошедшее время
воспроизведения
(Название дорожки, имя исполнителя) 1)
Примечания
• На данном проигрывателе отображаются
символы A-Z, a-z, 0-9 и _.
• Перед воспроизведением файла
проигрыватель считывает всю информацию
о файлах и группах (или папках) на компактдиске. Появляется индикация “Reading”.
В зависимости от содержания компактдиска, выполнение считывания может
занимать некоторое время.
• Если файл не принадлежит ни к одной
группе, на дисплее появляется индикация
“MP3 ROOT”.

Общее число файлов на компакт-диске,
оставшееся время воспроизведения
компакт-диска (Название альбома) 1)

Анимационное окно
ATRAC CD/MP3 CD
 Номер и имя файла, имя исполнителя,
прошедшее время воспроизведения

Номер файла, имя альбома,
информация CODEC 2),
оставшееся время для текущего файла

Анимационное окно
20 RU
Проверка информации на дисплее
проигрывателя
Нажимайте DSPL/MENU на
проигрывателе несколько раз.
Аудио компакт-диск
 Номер дорожки, прошедшее время
воспроизведения
(Название альбома, имя исполнителя,
название дорожки) 1)

Окно просмотра файлов

Информация CODEC 2), общее количество
файлов, общее число групп, номер файла,
оставшееся время для текущего файла

Окно просмотра файлов
Воспроизведение

Общее количество дорожек на компакт-диске,
общее время воспроизведения
диска, количество оставшихся дорожек 3),
остающееся время воспроизведения
компакт-диска 3)
ATRAC CD/MP3 CD
 Название группы 4), имя исполнителя 4),
название файла, прошедшее время
воспроизведения
1)При воспроизведении аудио компакт-диска,
содержащего текстовую информацию,
например CD-TEXT, информация
отображается в круглых скобках.
2)Отображаются битовая скорость и частоты
дискретизации. При воспроизведении
файла MP3, записанного на скорости
VBR (переменной битовой скорости)
на дисплее вместо битовой скорости
появляется “VBR”. В некоторых случаях
“VBR” появляется не в начале, а в середине
воспроизведения.
3)Эта индикация появляется только при
обычном воспроизведении.
4)Если диск не содержит информацию
тэга ID3, во время воспроизведения имя
исполнителя не отображается. Когда на
дисплее отображается список названий
групп/имен файлов, имя исполнителя
и название группы не отображаются.
21 RU
Изменение опций
воспроизведения
(PLAY MODE)
Могут использоваться различные опции
воспроизведения, такие как выбор песен
для прослушивания и воспроизведение
песен в избранном порядке.
Подробности об опциях
воспроизведения см.  на стр. 23.
Возможно также повторное
воспроизведение песен через выбор
опций воспроизведения (повторное
воспроизведение,  стр. 26).
Согласовать
Функциональная кнопка
2 Поверните шаговый регулятор
по направлению к /, чтобы
выбрать “ PLAY MODE”, затем
нажмите .
3 Поверните шаговый регулятор по
направлению к /, чтобы выбрать
вариант воспроизведения.
Установка по умолчанию - “ALL”
(обычное воспроизведение).
4 Нажмите  на шаговом
регуляторе.
5 При появлении “REPEAT” выберите
“ON” или “OFF” и нажмите  на
шаговом регуляторе.
Набор функции
1
Во время воспроизведения
поверните ручку функций на
пульте ДУ в позицию P MODE/
и нажимайте кнопку функций для
выбора опции воспроизведения.
Выбранная опция воспроизведения
загорится или начнет мигать.
Если опция воспроизведения начнет
мигать, нажмите .
На проигрывателе
1 Нажимайте DSPL/MENU до
появления окна меню.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 RU
Возврат к обычному воспроизведению
Поверните ручку функций на пульте
ДУ в позицию P MODE/ и нажимайте
кнопку функций до исчезновения опции
воспроизведения. (На проигрывателе
выберите “ALL” в меню PLAY MODE.)
Опции воспроизведения (PLAY MODE)
Дисплей на пульте ДУ/
на проигрывателе
No display/ALL
/GROUP
SHUF/GROUP SHUFFLE
/BOOKMARK
/PLAYLIST
a00/AUTO RANKING
a00SHUF/RANKING SHUF
PGM/PROGRAM
INTRO
Все дорожки на компакт-диске воспроизводятся
в соответствии с номерами дорожек.
Для компакт-дисков формата ATRAC и MP3 порядок
воспроизведения зависит от значения параметра
“PLAY ORDER” в меню OPTION.
Воспроизводятся все файлы в выбранной группе или все
группы (только для дисков в формате ATRAC или MP3)
( стр. 24).
Текущая дорожка воспроизводится один раз.
Все дорожки на компакт-диске воспроизводятся один раз
в произвольном порядке.
Все файлы выбранной группы воспроизводятся один раз
в произвольном порядке (только для компакт-дисков
в формате ATRAC или MP3) ( стр. 24).
Воспроизводятся дорожки, на которые были
сделаны закладки. Воспроизведение дорожек
с закладками производится в соответствии с порядком
воспроизведения, а не в соответствии с порядком
установки закладок ( стр. 24).
Воспроизводятся дорожки из выбранного списка
воспроизведения* m3u (только для компакт-дисков
в формате MP3) ( стр. 25).
Наиболее часто воспроизводимые дорожки
компакт-диска воспроизводятся с 10-ой по 1-ю.
До 32 дорожек, которые проигрыватель автоматически
отметил как наиболее часто воспроизводимые,
воспроизводятся в случайном порядке.
До 64 дорожек воспроизводятся в избранном порядке
( стр. 25).
Около 10 первых секунд всех дорожек, которые
следуют за текущей дорожкой, воспроизводятся один
раз. Повернув ручку функций для выбора P MODE/ ,
и нажимая кнопку функций при воспроизведении INTRO,
можно прослушивать текущую дорожку до конца.
Воспроизведение
1
SHUF/SHUFFLE
Объяснение
* Список воспроизведения m3u - это файл, в котором закодирован порядок воспроизведения
файлов MP3. Для использования функции списка воспроизведения запишите файлы MP3 на
CD-R/CD-RW с помощью программы кодировки, поддерживающей формат m3u.
На дисплее проигрывателя можно вывести первые 8 списков (следующих по именам файлов).
Продолжение 
23 RU
Воспроизводимые группы
1
В шаге 1 раздела “Изменение
опций воспроизведения
(PLAY MODE)” ( стр. 22)
выберите “ ” или “ SHUF”.
2
Поверните регулятор VOL +/–,
чтобы выбрать группу.
При выборе группы на MP3CD и т.п.,
выполняя поиск по всем каталогам,
поворачивайте ручку управления
в направлении  или .
При выборе группы внутри одного
каталога, поворачивайте регулятор
VOL +/–.
3
Нажимай на  в течение 2 или
более секунд.
Проигрыватель начнет
воспроизведение всех файлов
выбранной группы.
На проигрывателе
1 Выполните шаги 1 и 2 из раздела
“Изменение опций воспроизведения
(PLAY MODE)” ( стр. 22). На
шаге 3, выберите “GROUP” или
“GROUP SHUFFLE” и нажмите 
на шаговом регуляторе.
2 Сдвинуть шаговый регулятор
в направлении / для выбора
группы.
3 Нажимайте на  на шаговом
регуляторе в течение 2 или более
секунд.
4 При появлении “REPEAT” выберите
“ON” или “OFF” и нажмите  на
шаговом регуляторе.
Примечание
При отсутствии в группе дорожек на экране
проигрывателя появится “Invalid”.
Воспроизведение любимых
дорожек (Воспроизведение по
закладкам)
1
24 RU
Во время воспроизведения
дорожки, для которой нужно
добавить закладку, нажмите
и удерживайте  на пульте ДУ
до начала медленного мигания .
2
Если нужно добавить закладку
для двух или более дорожек,
повторите шаг 1.
Закладки можно добавлять для
максимум 10 аудио компакт-дисков
(для максимум 99 дорожек на каждом
диске) и для максимум 5 дисков
ATRAC CD/MP3 CD (для максимум
999 дорожек на каждом диске).
3
В шаге 1 раздела “Опции
воспроизведения (PLAY MODE)”
( стр. 22) выберите
(BOOKMARK).
4
Нажмите .
На проигрывателе
1 Во время воспроизведения дорожки,
для которой нужно добавить закладку,
нажимайте  на шаговом регуляторе
до начала медленного мигания .
2 Если нужно добавить закладку для
двух или более дорожек, повторите
шаг 1.
3 Нажимайте DSPL/MENU до
появления окна меню.
4 Перемещайте шаговый регулятор
в направлении /, чтобы выбрать
“PLAY MODE”, затем нажмите .
5 Перемещайте шаговый регулятор
в направлении /, чтобы выбрать
“BOOKMARK”, затем нажмите .
Удаление закладок
Во время воспроизведения дорожки
с закладкой нажмите и удерживайте 
на пульте ДУ до исчезновения . (На
проигрывателе нажмите и удерживайте
 на шаговом регуляторе.)
Примечания
• При попытке добавить закладки для
дорожек на одиннадцатом диске (или
на шестом диске ATRAC CD/MP3 CD)
закладки на первом воспроизведенном
диске будут удалены.
• Все закладки, хранящиеся в памяти, будут
удалены, если отключить все источники
питания или продолжать воспроизведение
от аккумулятора, не заменив его после
появления индикации “Lo Batt” (“Батарея
разряжена”).
Воспроизведение списков
избранного (воспроизведение
Повторяйте шаг 2 для выбора
дорожек в избранном порядке.
Можно выбрать до 64 дорожек.
По завершении ввода 64-ой дорожки
на дисплее появится номер дорожки,
выбранной первой (аудио компактдиск)/имя файла (ATRAC CD/
MP3 CD).
При выборе более 65 дорожек будут
одна за другой удаляться дорожки,
выбранные первыми.
4
Нажмите  на пульте ДУ.
Начнется воспроизведение
в выбранном порядке.
списка избранного m3u)
1
В шаге 1 раздела “Изменение
опций воспроизведения (PLAY
MODE)” ( стр. 22) выберите
(Список воспроизведения).
2
Поверните ручку управления на
пульте ДУ в направлении  или
 для выбора нужного списка
воспроизведения.
3
Нажмите .
На проигрывателе
1 В шаге 3 раздела “Изменение опций
воспроизведения (PLAY MODE)”
на проигрывателе ( стр. 22)
выберите “PLAYLIST”.
2 Перемещайте шаговый регулятор
в направлении /, чтобы выбрать
список воспроизведения.
3 Нажмите  на шаговом регуляторе.
Воспроизведение дорожек
в избранном порядке
(Воспроизведение PGM)
1
В режиме останова поверните
ручку функций на пульте
ДУ в позицию P MODE/
и многократно нажимайте кнопку
функций до появления пункта
“PGM” (программа).
Порядок
Название дорожки
воспроизведения или имя файла
2
Поверните ручку управления
VOL +/–, чтобы выбрать дорожку,
затем нажмите и удерживайте
 до смены дисплея.
При воспроизведении дисков ATRAC
CD и MP3 CD: Можно также выбрать
дорожку в другой группе, повернув
ручку управления в направлении 
или  , одновременно нажимая ручку
в направлении .
На проигрывателе
1 Выберите “PROGRAM” в шаге
3 операций с проигрывателем,
описанных в разделе “Изменение
опций воспроизведения (PLAY
MODE)” ( стр. 22), затем нажмите
 на шаговом регуляторе.
2 Поверните шаговый регулятор
в направлении / для выбора
дорожек, затем нажмите .
3 После установки избранного порядка
нажмите  на шаговом регуляторе.
Проверка программы
1 В режиме останова поверните ручку
функций для выбора P MODE/
и затем нажимать кнопку функций
до начала мигания “PGM”. Затем
нажмите и удерживайте  на
пульте ДУ до изменения экрана.
При каждом нажатии и удерживании
 дорожки отображаются
в порядке воспроизведения. (На
проигрывателе компакт-дисков: после
остановки проигрывателя выберите
“PROGRAM” в шаге 3 раздела
“Изменение опций воспроизведения
(PLAY MODE)” ( стр. 22), затем
нажмите и удерживайте  до
изменения дисплея. При каждом
нажатии и удерживании 
дорожки отображаются в порядке
воспроизведения.)
Отмена воспроизведения PGM
Нажмите  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе).
Воспроизведение
3
Продолжение 
25 RU
Многократное
воспроизведение дорожек
(Повтор воспроизведения)
1
2
Поверните ручку функций на
пульте ДУ, чтобы выбрать
P MODE/ , затем нажимайте
кнопку функций, чтобы выбрать
объект воспроизведения,
который нужно повторить
( стр. 22, 23).
Нажмите и удерживайте кнопку
функций до появления пункта
(повтор).
Повторится ранее выбранная опция
воспроизведения.
Изменение качества звука
Подробности о настройке пунктов
меню SOUND см.  на стр. 28.
Выбор качества звука
Можно установить опцию
“EQUALIZER” и/или “CLEARBASS”.
Выполнив обе настройки
одновременно, можно добиться
звучания на низких частотах
с желаемым качеством звука.
1
Повернув ручку функций на
пульте ДУ, выберите SOUND.
2
На проигрывателе
Выберите “ON” в шаге 5 операций
с проигрывателем, описанных в разделе
“Изменение опций воспроизведения
(PLAY MODE)” ( стр. 22).
Нажимайте кнопку функций
до появления индикации
“EQUALIZER” или “CLEARBASS”.
3
Нажмите .
4
Возврат к обычному воспроизведению
Повернув ручку функций на пульте
ДУ, выберите P MODE/ , а затем
нажимайте кнопку функций до
исчезновения . (На проигрывателе
выберите “OFF”.)
Поверните ручку управления
в направлении  или  для
выбора нужного качества звука.
5
Нажмите .
На проигрывателе
1 Нажимайте DSPL/MENU до
появления окна меню.
2 Поверните шаговый регулятор по
направлению к /, чтобы выбрать
“ SOUND”, затем нажмите .
3 Поверните шаговый регулятор
по направлению к /, чтобы
выбрать пункт для изменения, затем
нажмите .
4 Переместите шаговый регулятор
в направлении / для выбора
опции, затем нажмите .
26 RU
Настройка качества звука
Качество звука можно настроить по
отдельности для каждого частотного
диапазона, проверяя форму волны на
экране.
Повернув ручку функций на
пульте ДУ, выберите SOUND,
а затем нажимайте кнопку
функций до появления индикации
“EQUALIZER”, затем нажмите .
2
Поворачивайте ручку управления
в направлении  или 
для выбора „CUSTOM”, затем
нажмите .
3
Поверните и удерживайте ручку
управления в направлении 
или  в течении 2 секунд или
более до появления частотного
диапазона, который нужно
установить.
Сначала появится “Low” (“Низкий”).
Существует 3 частотных диапазона:
“Low” (диапазон низких частот),
“Mid” (диапазон средних частот)
и “Hi” (диапазон высоких частот).
4
Поверните ручку управления
в направлении  или  для
выбора формы волны.
Для каждого частотного диапазона
в памяти сохраняется 3 формы.
Диапазон частот
5
Поворачивая регулятор VOL +/–,
выберите громкость звука.
Громкость звука настраивается на
7 уровнях.
Для настройки 2 оставшихся
частотных диапазонов повторите
шаги с 3 по 5.
7
Нажмите .
На проигрывателе
1 Выберите “EQUALIZER” в шаге 3
и “CUSTOM” в шаге 4 операций
с проигрывателем, описанных
в разделе “Выбор качества звука”
( стр. 26).
2 Нажмите  или  на как
минимум 2 секунды для выбора
частотного диапазона.
3 Нажимайте  или  для выбора
формы волны.
4 Перемещая шаговый регулятор
в направлении /, выберите
нужную громкость звука.
5 Повторите шаги 2 - 4 для настройки
двух оставшихся частотных
диапазонов, затем нажмите  на
шаговом регуляторе.
Воспроизведение
1
6
Чтобы вернуться к предыдущему экрану
Нажимайте  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе компакт-дисков).
Отмена операции
Нажимайте  на пульте ДУ (/CHG
на проигрывателе компакт-дисков)
в течение 2 или более секунд.
Примечания
• Если в результате выполненных настроек
звук начинает искажаться при увеличении
громкости, уменьшите громкость.
• Если вы чувствуете разницу в громкости
между настройками звука “CUSTOM”
и другими настройками звука, настройте звук
в соответствии с вашими предпочтениями.
Продолжение 
Громкость звука
27 RU
Пункты меню SOUND
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе компакт-дисков). Чтобы отменить эту операцию настройки,
нажимайте  на пульте ДУ (/CHG на проигрывателе компакт-дисков) в течение
2 или более секунд.
Предмет
Опции (: Установка по умолчанию)
EQUALIZER
(Установка
эквалайзера)
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Установка басов)
 OFF
BASS 1 1)
BASS 2 1)
BASS 3 1)
Обычное качество звука
Аудио для вокала, средней громкости
Живые звуки, усиление высокой и низкой громкости
Мощные звуки, дальнейшее усиление высокой
и низкой громкости сопоставимое со звуком ACTIVE
Настроенный звук (см.  стр. 27 для получения
дополнительной информации)
Обычное качество звука
Усиление басов
Усиление басов в большей степени, чем при BASS-1
Усиление басов в большей степени, чем при BASS-2
1)“1”, “2” или “3” появится на экране проигрывателя компакт-дисков.
Примечание
При изменении настройки параметров режима EQUALIZER после того как были настроены
параметры режима CLEARBASS, настройки параметров режима EQUALIZER становятся
приоритетными.
При настройке параметров режимов EQUALIZER и CLEARBASS сначала задавайте параметры
режима EQUALIZER.
28 RU
Изменение
дополнительных настроек
Подробности о настройке пунктов
меню OPTION см.  на стр. 30.
На проигрывателе
1 Нажимайте DSPL/MENU до
появления окна меню.
2 Поверните шаговый регулятор по
направлению к /, чтобы выбрать
“ OPTION”, затем нажмите .
Настройка различных
функций
1
Поверните функциональный
регулятор на пульте ДУ по
направлению к DSPL/MENU,
затем нажмите и удерживайте
функциональную клавишу, пока
на дисплее не замигает пункт
функции.
2
Поверните ручку функций
в направлении  или , для
выбора пункта, который хотите
установить, затем нажмите .
3
Поворачивая ручку управления
в направлении  или ,
выберите пункт, затем нажмите .
При установке пункта
“LANGUAGE” или “PLAY
ORDER”, повторите шаг 3.
3 Поверните шаговый регулятор
по направлению к /, чтобы
выбрать пункт для изменения, затем
нажмите .
4 Переместите шаговый регулятор
в направлении / для выбора
опции, затем нажмите .
Воспроизведение
Существует возможность настроить
различные функции, например язык меню
и порядок воспроизведения групп/файлов.
Продолжение 
29 RU
Пункты меню OPTION
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  на пульте ДУ (/CHG на
проигрывателе компакт-дисков). Чтобы отменить эту операцию настройки, нажимайте 
на пульте ДУ(/CHG на проигрывателе компакт-дисков) в течение 2 или более секунд.
Предметы
Опции (: Установки по умолчанию)
LANGUAGE
(Язык меню и т.д.)
MENU
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 4)
G-PROTECTION 1) 4)
1
(Для предотвращения
прерывания звучания)
2
AVLS 2)
(Ограничение
громкости)
30 RU
 ENGLISH
 OFF
ON
Выберите язык для текста меню,
предупреждающих сообщений и т. д.
Выберите язык для текста на
компакт-диске, расширения ID3
ENGLISH
и т.д.
FRENCH
При выборе “AUTO” можно
получить текст на следующих
GERMAN
языках.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Защита от прерывания звучания, обеспечивается
вместе с высоким качеством звука компакт-дисков.
Обеспечивается дополнительная защита от
прерывания звучания.
Без ограничения уровня громкости громкость
меняется.
Установка ограничения на максимальную громкость
для защиты слуха.
 AUTO
Предметы
TIMER
(Таймер отключения)
BEEP
(Рабочий звуковой
сигнал)
SEAMLESS 3) 4)
(Непрерывное
проигрывание
дорожек)
POWER SAVE
(Подсветка ЖКдисплея на пульте
дистанционного
управления
и индикатора OPR на
проигрывателе) 4)
PLAY ORDER
(Порядок
воспроизведения) 4)
 OFF
Таймер не включен.
1-99 мин.
 отображается на дисплее
проигрывателя. Можно узнать
количество остающегося времени
воспроизведения, выбрав эту опцию
во время воспроизведения.
Несколько раз поверните
ручку управления VOL +/– на
пульте ДУ для увеличения или
уменьшения промежутка времени
с шагом в 5 минут или продолжайте
поворачивать ручку управления
VOL +/– для увеличения или
уменьшения с шагом в 1 минуту.
Установка по умолчанию - “10 мин”.
 HEADPHONE Выберите этот пункт при подсоединении входящих
в поставку наушников.
LINE OUT
Выберите этот пункт при подсоединении других
устройств, таких как активные колонки, при помощи
шнура для аудио ( стр. 33).
Этот звуковой сигнал звучит при работе плеера.
 ON
OFF
Звуковой сигнал отключён.
ON
 OFF
ON
 OFF
1
2
TRACK
GROUP
НАПРАВЛЕНИЕ
(Инвертирование
символов на дисплее)
 NORMAL
(Обычное)
REVERSE
(Обратное)
Воспроизведение
AUDIO OUT 4)
(Внешний аудио
выход)
Опции (: Установки по умолчанию)
Проигрыватель дисков проиграл диск в порядке
записи, включая промежутки между дорожками.
Проигрыватель дисков проиграл без промежутков
между дорожками.
И на пульте ДУ, и на проигрывателе дисплей
освещается на 10 секунд, а затем гаснет. индикатор
OPR на проигрывателе остается освещенным.
Ни на пульте ДУ, ни на проигрывателе дисплей не
освещается.
Ни на пульте ДУ, ни на проигрывателе дисплей не
освещается. Более того, отменяются установки
режима SOUND.
Воспроизвести музыкальный диск
 NORMAL
в порядке записи.
(Обычное)
ID3tagTNO
Воспроизвести в порядке кодовых
меток ID3.
FILE NAME Воспроизвести в алфавитном
порядке по имени файлов.
Воспроизвести музыкальный диск
 OFF
в порядке записи.
ON
Воспроизвести в алфавитном
порядке имён групп.
Символы появляются на дисплее в нормальном
направлении.
Символы появляются на дисплее пульта ДУ
в обратном направлении, что позволяет их читать
с другой стороны. При настройке параметров
CUSTOM режима EQUALIZER или выполнении
поиска в режиме просмотра файлов, VOL +/– на пульте
ДУ действует в противоположном направлении.
Продолжение 
31 RU
Опции (: Установки по умолчанию)
Установить “OFF”, если компакт диск проигрывается
 OFF
нормально.
ON
Если режим CD-Extra не работает, установить “ON”.
После этого диск будет воспроизводиться.
Если элементы управления не используются
ANIMATION
 OFF
в течение определенного времени, появится обычный
(Выбор анимационного
экран воспроизведения.
окна)
ON
Если элементы управления не используются
в течение определенного времени, появится
анимационный экран.
Предметы
Режим CD-EXTRA 4) 5)
(Воспроизведение
форматом диска)
1)В зависимости от приобретенной модели, на пульте ДУ может отображаться “G-PRO”.
2)AVLS - это аббревиатура для Automatic Volume Limiter System (Система автоматического
ограничения громкости).
3)Эта функция работает только для компакт-дисков в формате ATRAC.
4)Эту установку можно выполнить только при остановленном проигрывателе.
5)Эта функция работает только для аудио компакт-дисков и для дисков CD-Extra.
Примечания
• Даже если “G-PROTECTION” установлено на “2”, звучание может прерываться:
– если проигрыватель испытывает постоянные, более сильные, чем рассчитано, удары,
– при воспроизведении загрязненного или поцарапанного диска или
– при использовании дисков CD-R/CD-RW, если воспроизводится диск низкого качества, или
есть неполадки в записывающем устройстве или программном обеспечении.
• Даже при установке “SEAMLESS” на “ON”, постоянное воспроизведение может и не
производится, в зависимости от источника записи.
32 RU
Подключение других
устройств
к  (наушникам)/
LINE OUT (OPTICAL)
(Выход линии
(оптический))
Оптический,
цифровой,
соединительный
шнур (не
поставляется)
Установка
HEADPHONE
LINE OUT
После подсоединения другого
устройства, установите “LINE OUT”.
После установки “LINE OUT”,
невозможно выполнять регулировку
громкости ни на проигрывателе, ни на
пульте ДУ, функции параметрического
эквалайзера также не работают.
* При подсоединении другого устройства,
используя оптический цифровой
соединительный шнур, нет необходимости
устанавливать эти настройки. Настройки
меняются автоматически.
Воспроизведение
Возможно прослушивание компактдисков через стереосистему, а так же
запись с компакт-дисков на мини-диски
или кассеты. Смотрите инструкции
руководства подсоединяемого
устройства.
Убедитесь в выключении всех
устройств до подсоединения
и изменения настроек, как объяснено
ниже.
Присоединённое
устройство*
Наушники
Устройство присоединено
при помощи соединительного
шнура
Примечания
Соединительный
шнур (мини-джек
не поставляется)
Левый (белый)
Правый
(красный)
Записывающее устройство
для мини-дисков, усилитель
аудио/видео, активный
динамик, устройство для
записи кассет, и т. д.
В течение примерно 5 секунд “LINE
OUT” или “HEADPHONE” будут
мигать на дисплее проигрывателя при
подсоединении соединительного шнура.
Необходимо изменить настройки для
“AUDIO OUT” в меню OPTION, таким
образом, чтобы звук подавался на
подсоединенное устройство. Настройки
“AUDIO OUT” приведены ниже. Для
установки этих настроек смотрите
 стр. 29, 31.
• Перед воспроизведением компакт-диска,
уменьшите громкость на подсоединенном
устройстве, чтобы избежать повреждения
подключенного динамика.
• Используйте для записи адаптер питания
переменного тока. При использовании
в качестве источника питания
аккумулятора или сухой батареи, они могут
полностью разрядиться во время записи.
• В данном проигрывателе применяется
система защиты от несанкционированного
копирования, которая позволяет делать
цифровую копию только первого
поколения.
• При воспроизведении дисков ATRAC
CD и MP3 CD, оптические цифровые
сигналы не поступают с выхода /гнездо
LINE OUT (OPTICAL). При записи или
воспроизведении компакт-дисков форматов
ATRAC и MP3 с подсоединенным
устройством, используйте только
аналоговый соединительный шнур.
• При использовании цифрового оптического
соединительного шнура, убедитесь перед
началом записи с компакт-диска на минидиск, DAT-диск и т.п., что проигрыватель
установлен на паузу.
• Для записи звука высокого качества,
установите “G-PROTECTION” на “1”
в меню OPTION.
33 RU
Дополнительная информация
Устранение неполадок
Если не удалось устранить неполадку даже после выполнения всех приведенных
инструкций, обратитесь к ближайшему торговому представителю Sony.
Питание
Внешний признак
Аккумулятор не заряжается.
Причина и/или устранение
 Аккумулятор не вставлен в отделение для батарей.
Вставьте аккумулятор ( стр. 11).
 Загрязнены контакты зарядного устройства. протрите
их мягко, сухой тканью ( стр. 38).
 Идет воспроизведения компакт-диска. Выключите его
( стр. 17).
 Проигрыватель неправильно размещен на подставке
с зарядным устройством. Аккуратно поместите
проигрыватель на подставку с зарядным устройством
и убедитесь, что горит индикатор OPR ( стр. 11).
Звук
34 RU
Внешний признак
Громкость не увеличивается,
даже если вы используете кнопки
VOL +/– на пульте ДУ, нажимая
многократно + (даже если вы
многократно перемещаете
пошаговый регулятор на
проигрывателе в сторону ).
Нет ни звука, ни шума.
Причина и/или устранение
Громкость не регулируется.
 “AUDIO OUT” установлена на “LINE OUT”.
Настройте громкость, используя регулятор громкости
подсоединенного устройства, или установите
“AUDIO OUT” на “HEADPHONE” ( стр. 31).
При воспроизведении
компакт-диска слышно
лишь шипение.
При использовании проигрывателя
с подсоединенной стерео системой,
звук искажается или слышны
помехи.
 Надежно закройте крышку отделения для батарей
( стр. 11).
Не удается настроить параметры
режима EQUALIZER.
 “POWER SAVE” установлен на “2” ( стр. 31).
 “AVLS” установлена на “ON”. Переключите на “OFF”
( стр. 30).
 “AUDIO OUT” установлена на “LINE OUT”.
Переключите на “HEADPHONE” ( стр. 31).
 Надежно подсоедините наушники.
 Разъемы наушников загрязнены. Необходимо
периодически очищать разъемы наушников мягкой
тканью.
 “AUDIO OUT” установлена на “LINE OUT”.
Настройте громкость, используя регулятор громкости
подсоединенного устройства ( стр. 31).
 “AUDIO OUT” установлена на “HEADPHONE”.
Настройте громкость на проигрывателе ( стр. 31).
Работа/Воспроизведение
Внешний признак
Время воспроизведения
слишком короткое. Невозможно
воспроизведение компакт-дисков.
Причина и/или устранение
Некоторые дорожки не
воспроизводятся.
 Вы попытались воспроизвести файлы, сохраненные
в формате несовместимым с этим проигрывателем
( стр. 5).
 Измените установки “CD-EXTRA” в меню OPTION.
Можете воспроизводить компакт-диск ( стр. 32).
На дисплее отображается
сообщение “Lo Batt” (“Батарея
разряжена”), и не выполняется
воспроизведение компакт-диска.
 Разрядился аккумулятор. Зарядите аккумулятор
( стр 11).
 Поменяйте сухую батарею на новую щелочную
батарею LR6 (размер AA) ( стр. 13).
На экране отображается
сообщение “Hi DC in”.
 Используется адаптер питания переменного тока
предназначенный для более высокого напряжения,
чем входящий в поставку или рекомендованный.
Используйте только входящий в поставку
адаптер питания переменного тока или шнур
к автомобильному аккумулятору, рекомендованный
в “Optional Accessories” (Принадлежности, не
входящие в комплект поставки) ( стр. 39).
При помещении компакт-диска
в проигрыватель воспроизведение
компакт-диска не производится
или на экране отображается
сообщение “No Disc” (“Нет диска”).
 Компакт-диск загрязнен или поврежден. Очистите или
замените его.
 Убедитесь, что компакт-диск вставлен этикеткой
вверх ( стр. 16).
 Произошла конденсация влаги. Отложите компактдиск на несколько часов, пока он не высохнет.
 Надежно закройте крышку отделения для батарей
( стр. 11).
 Удостоверьтесь, что батарея вставлена правильно
( стр. 11, 13).
 Аккуратно подсоедините адаптер переменного тока
к розетке переменного тока ( стр. 15).
 Нажмите на пульте ДУ  (что соответствует 
шагового регулятора на проигрывателе), спустя одну
секунду или больше после подсоединения адаптера
питания переменного тока.
 CD-R/CD-RW на проигрывателе пусты.
 Есть проблемы с качеством записывающего устройства
CD-R/CD-RW или с программным обеспечением.
При нажатии кнопки индикатор
OPR мигает на проигрывателе,
а воспроизведение компакт-дисков
не производится.
 Кнопки блокированы. Передвиньте переключатель
HOLD назад ( стр. 18).
 Убедитесь, что используются щелочные, а не
марганцевые батареи.
 Поменяйте сухую батарею на новую щелочную
батарею LR6 (размер AA) ( стр. 13).
 Несколько раз зарядите и разрядите аккумулятор
( стр. 11).
Дополнительная информация
Продолжение 
35 RU
36 RU
Внешний признак
Воспроизведение будет начато
с того места, где оно ранее
было остановлено (функция
возобновления).
Причина и/или устранение
При воспроизведении компактдиска в формате ATRAC или MP3,
звук слышен нормально, а диск не
вращается.
 Конструкция этого проигрывателя позволяет при
воспроизведении компакт-дисков в формате ATRAC
или MP3 останавливать вращение для сокращения
потребления энергии. Проигрыватель не является
неисправным.
”No File” (“Нет файла”) появляется
на дисплее после нажатия
кнопки  на пульте ДУ (на
проигрывателе - после нажатия
кнопки  на шаговом регуляторе)
или при открытой крышке
проигрывателя.
Трудно различать отображаемое
ЖК-экраном, или он работает
замедленно.
 На диске CD-R/CD-RW нет файлов формата
ATRAC3plus/MP3.
 Используется диск CD-R/CD-RW, с которого были
удалены данные.
 Компакт-диск загрязнен.
быстро мигает на экране пульта
ДУ, а определить начало дорожки
или конкретную точку на дорожке
невозможно.
 Проигрыватель компакт-дисков находится в стадии
подготовки к режиму воспроизведения дорожек по
закладкам. Измените PLAY MODE, установив на
“ALL” ( стр. 23).
Хотя “BOOKMARK” не был выбран,
мигает (закладка).
 Если был выбран режим воспроизведения, отличный
от “BOOKMARK”, мигает
(закладка).
Воспроизведение резко
остановилось.
 Был установлен таймер отключения. Измените
установку для “TIMER” на “OFF” ( стр. 31).
 Аккумулятор или сухая батарея полностью
разряжены. Зарядите аккумулятор ( стр. 11) или
поменяйте сухую батарею на новую щелочную
батарею LR6 (размер AA) ( стр. 13).
Невозможно управлять
проигрывателем, на дисплее
проигрывателя и на пульте
дистанционного управления
появится последовательность из
8 букв или цифр.
 Это может произойти в зависимости от используемого
проигрывателя. Отсоединив все источники питания,
вставьте батарею или вновь подсоедините адаптер
питания переменного тока. Произведите какую-либо
операцию с проигрывателем еще раз. Если неполадка
не устранилась, обратитесь к ближайшему торговому
представителю Sony.
 Функция возобновления работает. Чтобы начать
воспроизведение с первой дорожки, нажимайте кнопку
 на пульте ДУ при остановленном проигрывателе
(на проигрывателе нажмите и удерживайте
 шагового регулятора) пока не начнется
воспроизведение первой дорожки, или откройте
крышку проигрывателя ( стр. 17). Или, отсоединив
все источники питания, вставьте батарею или вновь
подсоедините адаптер питания переменного тока.
 Проигрыватель компакт-дисков используется при
высокой температуре (свыше 40°C) или при низкой
температуре (ниже 0°C). При комнатной температуре
экран снова будет работать нормально.
Другое
Внешний признак
При записи при помощи цифрового
оптического соединения,
невозможно правильно записывать
номера дорожек.
Причина и/или устранение
После закрытия крышки
проигрывателя, начинается
вращение компакт-диска.
Невозможно должным образом
управлять проигрывателем при
помощи пульта ДУ.
 Проигрыватель считывает информацию с компактдиска, неисправности нет.
 Запишите номера дорожек снова при помощи
записывающего проигрывателя минидисков,
портативного DAT-проигрывателя и т.д.
 Ознакомьтесь с инструкциями руководства
записывающего устройства. Настройте громкость
проигрывателя.
 Кнопки на проигрывателе, по ошибке, остались
нажатыми.
 Пульт ДУ подсоединен ненадежно.
Дополнительная информация
37 RU
Обслуживание
Для очистки корпуса
Используйте мягкую ткань слегка
смоченную в воде или в слабом
растворе моющего средства. Не
используйте спирт, бензин или
растворитель
Для прочистки контактов
При загрязнении контактов зарядного
устройства, зарядка батареи может
проходить не должным образом.
Необходимо периодически очищать
контакты ватой или мягкой тканью так,
как показано на рисунке.
Контакты
Технические
характеристики
Система
Цифровая компакт-дисковая аудиосистема
Хapaктepиcтики лaзepного диодa
Материал: GaAlAs
Длина волны: λ = 770 - 800 нм
Пpодолжитeльноcть излyчeния: нeпpepывноe
Mощноcть излyчeния лaзepa: мeнee 44,6 мкBт
(Дaнный выxодной cигнaл cоотвeтcтвyeт
знaчeнию, измepeнномy нa paccтоянии 200 мм
от повepxноcти объeктивa нa оптичecком
блокe звyкоcнимaтeля c aпepтypой 7 мм.)
Преобразование D-A
Система 1-битового ЦАПа MASH
Частотная характеристика
20 - 20 000 Гц +1
–2 дБ (замерено JEITA)
Выход (при уровне входа 3 В )
Линейное выходное гнездо (стерео мини гнездо)
Выходная мощность 0,7 В ср. квадр. при 47 кΩ
Рекомендованное полное сопротивление
нагрузки не менее 10 кΩ
Наушники (стерео мини гнездо)
Приблизит. 5 мВт + Приблизит. 5 мВт
при 16 Ом
(Приблизит. 1,5 мВт + Приблизит. 1,5 мВт
при 16 Ом )*
*Для покупателей в Европе
Оптический цифровой выход (гнездо
оптического цифрового выхода)
Выходная мощность: –21 - –15 дбмвт
Длина волны: 630 - 690 нм при пиковой
нагрузке
Требования к питанию
• Перезаряжаемая батарея Sony NH-14WM:
1,2 В постоянного тока × 1
• Батарея LR6 (размера AA) 1,5 В
постоянного тока × 1
• Адаптер питания переменного тока*
(постоянный ток вход. гнездо 3 В):
220 В, 50 Гц (модель для Китая)
120 В, 60 Гц (модель для Мексики)
Рабочая температура
5°C - 35°C
Размеры (ш/в/г) (с проекционными
компонентами и элементами управления)
Приблизит. 127 × 20,6 × 136,4 мм
Масса (с принадлежностями)
Приблизит. 160 г
Патенты США и других стран по лицензии
компании Dolby Laboratories.
Лицензия на технологию звуковой кодировки
MPEG Layer-3 и патенты получена от
Fraunhofer IIS и Thomson.
Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.
38 RU
Принадлежности, не
входящие в комплект
поставки
Адаптер питания
переменного тока
Система активных колонок
Наушники (кроме
покупателей во Франции)
Наушники (для
покупателей во Франции)
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129,
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
MDR-E0931SP
* Технические характеристики адаптера
питания переменного тока отличаются
в зависимости от конкретного места.
Перед покупкой удостоверьтесь в значении
напряжения и форме штепселя.
Дополнительная информация
Шнур к автомобильному
аккумулятору
Шнур к автомобильному
аккумулятору
с автомобильным
комплектом для
подключения
Автомобильный комплект
для подключения
Соединительный шнур
AC-E30HG*
Ваш торговый представитель
может не иметь в наличии
некоторых принадлежностей, из
перечисленных выше. Обратитесь
к дилеру за подробной информацией
о принадлежностях в вашей стране/
области.
39 RU
H
Алфавитный указатель
HEADPHONE
HEAVY 28
Символы
(Батарея) 11, 14
(ГРУППА) 23
(Диск) 16
(ЗАКЛАДКА) 23, 24
(Повторное воспроизведение) 26
(СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЙ)
 (Таймер) 31
1 23
a00 23
a00 SHUF 23
PGM 23
SHUF 23
A
L
23
LANGUAGE 30
LINE OUT 31, 33
M
MENU 30
Mix-Mode CD
MP3 CD 5
5
O
OPTION
30
RANKING SHUF
23
S
SEAMLESS 31
SHUFFLE 23
SOFT 28
SonicStage 4
SOUND 28
23, 24
CD-Extra 5
CD-EXTRA 32
CD-ROM (SonicStage)
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 28
CUSTOM 28
8
D
31
E
26, 28
G
G-PROTECTION 30
GROUP 6, 23, 24, 31
GROUP SHUFFLE 23, 24
40 RU
20
23
R
C
EQUALIZER
ID3 tag
INTRO
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 31
POWER SAVE 31
PROGRAM 23, 25
B
DIRECTION
I
P
ACTIVE 28
ALL 23
ANIMATION 32
ATRAC3plus 5
ATRAC CD 5
AUDIO OUT 31, 33
AUTO RANKING 23
AVLS 30
BEEP 31
BOOKMARK
31, 33
T
TEXT 30
TIMER 31
TRACK 31
А
Аккумулятор
11
В
внешний контейнер для батареи 13
Воспроизведение 17
воспроизведение списка избранного m3u
Д
дисплей проигрывателя
компакт-диска 10, 21
Дисплей пульта ДУ 20
25
З
зажим на ДУ 8
Зарядное устройство
11, 15, 38
К
Контейнер для переноса батареи
крышка батарейного отсека 11
8
П
пауза 17
повторное воспроизведение 26
поиск 17
Принадлежности, не входящие в комплект
поставки 39
просмотр файлов 18
Пульт ДУ 10
С
14
Ф
формат CD-DA
функция HOLD
5
18
Ш
шнур питания переменного тока
8
Дополнительная информация
Срок службы батареи
стоп 17
41 RU
Download PDF