Sony | D-NE320SP | Sony D-NE320SP Инструкция по эксплуатации

2-318-873-54 (1)
D-NE320SP
Használati útmutató
HU
Instrukcja obsługi
PL
Инструкции по эксплуатации RU
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
FIGYELMEZTETÉS
A tűz és az áramütés megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
A készüléket ne szerelje zárt térbe,
pl. könyvszekrénybe vagy beépített
szekrénybe.
A készülék kigyulladásának megelőzése
érdekében engedje a készüléket szellőzni:
vigyázzon, hogy ne kerüljön rá újság,
abrosz, függöny stb. Továbbá ne tegyen
a készülékre égő gyertyát.
A tűz és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
Bizonyos országokban a készülék
tápellátását biztosító elemek hulladékként
való kezelésére külön előírások
vonatkoznak. Erről a helyi hatóságnál
kaphat bővebb tájékoztatást.
VIGYÁZAT!
• HA NYITVA VAN, LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRZÁS ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZEN BELE
A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE NÉZZE
KÖZVETLENÜL OPTIKAI
ESZKÖZZEL
• HA NYITVA VAN, 1M OSZTÁLYÚ
LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS
ÉSZLELHETŐ
• NE NÉZZE KÖZVETLENÜL
OPTIKAI ESZKÖZZEL
A CE jel csak azon országokban
érvényes, ahol annak használatát
a törvény kötelezővé teszi, így elsősorban
az Európai Unió országaiban.
2 HU
Tartalomjegyzék
Saját ATRAC CD-k létrehozása ................ 4
Milyen lemezek játszhatók le ezen
a CD-lejátszón? ......................................5
Óvintézkedések............................................... 7
A biztonság érdekében ............................7
A CD-lejátszón.........................................7
A CD-lemezek kezelése ..........................7
Fejhallgató/fülhallgató ............................7
A hangszórótartó állvány ........................7
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........ 8
Alkatrészek és kezelőszervek
.................. 9
Áramforrás előkészítése
(Akkumulátor) ...................................... 10
Szárazelem használata ...........................12
Az akkumulátor hátralévő idejének
ellenőrzése .............................................12
Hálózati adapter használata .................13
Lejátszás
CD-lemez lejátszása .................................. 15
CD hallgatása a hangszórótartó
állvány használatával ................................ 16
Alapvető lejátszási műveletek
(Lejátszás, leállítás, keresés) ................ 18
A vezérlők lezárása (HOLD) ............... 19
Kedvenc műsorszám/fájl keresése ..... 19
Keresés csoportok megtekintésével
(Fájl nézet) ............................................. 19
Keresés csoportok/fájlok listájának
megtekintésével (Lista nézet) ..............20
CD információk megjelenítése
a kijelzőn ................................................20
Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) módosítása .................. 22
Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) ....................................23
Csoportok lejátszása ..............................24
Kedvenc műsorszámok lejátszása
(Kedvencek lejátszása) .........................24
Kedvenc lejátszási listák lejátszása
(m3u play list play) ................................25
Műsorszámok lejátszása a kedvenc
sorrendben (PGM play) .......................25
Műsorszámok ismétlődő lejátszása
(ismétlő lejátszás) ..................................25
Hangminőség módosítása ...................... 26
A hangminőség kiválasztása .................26
Hangminőség testreszabása ..................26
A SOUND elemei .................................27
HU
Opcionális beállítások módosítása ..... 28
Különböző funkciók beállítása .............28
Az OPTION elemei ..............................29
Egyéb eszközök csatlakoztatása
a hangszórótartó állványhoz ................. 31
További információ
Hibaelhárítás ................................................. 32
Karbantartás ................................................. 35
Műszaki adatok ............................................ 35
Külön beszerezhető tartozékok ............ 36
Tárgymutató................................................... 37
A kézikönyv bemutatja a CD-lejátszó
használatát. A mellékelt SonicStage szoftverrel
kapcsolatban lásd a „Telepítési/használati
útmutatót”.
A felhasználónak szóló megjegyzés
A mellékelt szoftverről
A szöveg és a karakterek típusától függően
előfordulhat, hogy a SonicStage-en megjelenő
szöveg nem minden esetben jelenik meg
megfelelően az eszközön. Ennek a következő
okai lehetnek:
– A csatlakoztatott lejátszó korlátai.
– A lejátszó nem megfelelő működése.
Az ATRAC3plus a Sony Corporation védjegye.
A „WALKMAN” a Sony Corporation
fejhallgatós sztereó készülékeire vonatkozó
bejegyzett védjegy. A
a Sony
Corporation védjegye.
3 HU
Saját ATRAC CD-k létrehozása
A szokásos audio CD-k mellett lejátszhatók a mellékelt szoftver, a SonicStage segítségével
létrehozott eredeti CD-k, úgynevezett „ATRAC CD-k” is. A SonicStage segítségével
körülbelül 30 audio CD* vehető fel egyetlen CD-R vagy CD-RW lemezre.
Az alábbiakban rövid áttekintést adunk az ATRAC CD használatáról.
Telepítse a SonicStage szoftvert
a számítógépére.
A SonicStage olyan szoftver, amely az audio
CD-kről letöltött zenéket a számítógépre menti,
és segítségével eredeti CD-k hozhatók létre.
A mellékelt CD-ROM-ról tölthető le.
ATRAC CD
Hozzon létre egy ATRAC CD-t.
Miután kiválasztotta kedvenc dalait a számítógépen
tárolt zenék közül, a SonicStage segítségével rögzítse
azokat egy CD-R/CD-RW lemezre.
Audio CD-k,
MP3 fájlok
Játssza le őket ezzel a CD-lejátszóval.
Az eredeti CD lemezen számtalan zeneszámot vihet
magával.
A SonicStage telepítésének, valamint az ATRAC CD-k
létrehozásának részleteit a mellékelt „Telepítési/használati”
útmutatóban tekintheti át.
* Ha egy CD (album) összes lejátszási ideje körülbelül 60 perc,
és ha 700 MB-os CD-R/CD-RW lemezre vesz fel 48 kbps
sebességgel, ATRAC3plus formátumban.
4 HU
Milyen lemezek játszhatók le ezen a CD-lejátszón?
Hang CD-k:
CD-DA formátumú CD-k
A CD-DA (Compact Disc Digital Audio) az audio
CD-khez alkalmazott felvételkészítési szabvány.
ATRAC CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre a SonicStage* segítségével
ATRAC3plus formátumban tömörített hangadatokat rögzítettek
Az ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) olyan
hangtömörítési technológia, amely kielégíti a magas hangminőség és
a nagymértékű tömörítés iránti igényt. Az ATRAC3plus 64 kbps sebességen
körülbelül eredeti méretük 1/20-ára képes tömöríteni a hangfájlokat.
A CD-lejátszó az alábbi adatátviteli sebességeken és mintavételezési
frekvenciákon működik:
ATRAC3
Adatátviteli sebességek
66/105/132 kbps
Mintavételezési frekvenciák
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kbps
44,1 kHz
A CD-lejátszón legfeljebb 62 karakter jeleníthető meg.
MP3 CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre a SonicStage* szoftvertől eltérő szoftver
segítségével MP3 formátumban tömörített hangadatokat rögzítettek
A CD-lejátszó az alábbi adatátviteli sebességeken és mintavételezési frekvenciákon
működik. Változó átviteli sebességű (VBR) fájlok szintén lejátszhatók.
MPEG-1 Layer3
Adatátviteli sebességek
32 - 320 kbps
Mintavételezési frekvenciák
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kbps
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kbps
8/11,025/12 kHz
Ez a CD-lejátszó megfelel az ID3 címkézési formátum 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
verziójának. Az ID3 címkézés egy olyan formátum, amely bizonyos információk
(műsorszám címe, album címe, előadó neve stb.) MP3 fájlokhoz történő
hozzáadására szolgál. A CD-lejátszón 64 karakter hosszúságú ID3 címkézési
információ jeleníthető meg.
CD-Extra és Vegyes CD-k:
Olyan CD-R/CD-RW lemez, amelyre CD-DA és CD-ROM formátumú adat
egyaránt rögzítve van*
Ha nem tudja lejátszani a CD-t, az OPTION menüben módosítsa
a „CD-EXTRA” beállítást ( 30. oldal). Ekkor már le tudja játszani a CD-t.
Az olyan ATRAC CD, amelyre a SonicStage szoftvertől eltérő szoftverrel rögzítettek MP3
formátumban tömörített hangadatokat, szintén lejátszható.
A SonicStage segítségével nem hozható létre olyan CD, amelyre vegyes formátumú
hangadatok vannak felvéve.
* Csak ISO 9660 1/2 szintű és Joliet kiterjesztési formátumú lemezek játszhatók le.
Folytatás 
5 HU
Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással
készült zenei lemezek
Ez a készülék a kompaktlemezszabványnak (Compact Disc - CD)
megfelelő lemezeket tud lejátszani.
Az utóbbi időben egyes gyártók olyan
zenei lemezeket hoztak forgalomba,
amelyeken kódolással védik a szerzői
jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen
lemezek nem felelnek meg pontosan
a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és
így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.
Különbségek az ATRAC CD-k és MP3 CD-k
fájlszerkezetében
Az ATRAC CD-k és az MP3 CD-k
„fájlokból” és „csoportokból” állnak.
A „fájl” audió CD „műsorszámnak”
felel meg. A „csoport” pedig fájlok egy
csoportja, és az „albumnak” felel meg.
Az MP3 CD-k esetében ez a CD-lejátszó
az MP3 mappákat „csoportként” ismeri
fel, így az ATRAC CD-k és MP3 CD-k
ugyanúgy játszhatók le.
Alkalmazható csoportok és fájlok száma
• Csoportok száma legfeljebb: 256
• Fájlok száma legfeljebb: 999
Az ATRAC CD-k és MP3 CD-k lejátszási
sorrendje
Az ATRAC CD-k esetében a fájlok
lejátszása a SonicStage szoftverben
kiválasztott sorrendben történik.
Az MP3 CD-k esetében a lejátszási
sorrend eltérhet, az MP3 fájlok lemezre
történő felvételéhez használt módszertől
függően. Az MP3 fájlok lejátszási
sorrendjét tartalmazó „lejátszási lista”
szintén lejátszható. Az alábbi példában
a fájlok lejátszása  -  sorrendben
történik.
6 HU
MP3
Csoport
Fájl
(Könyvtárszintek száma legfeljebb: 8)
Megjegyzés
• Ha az ATRAC3plus fájlok és MP3 fájlok
ugyanarra a CD-re vannak felvéve,
a CD-lejátszó először az ATRAC3plus
fájlokat játssza le.
• A CD-lejátszó lejátszási képessége változhat
a lemez minőségétől és a felvétel elkészítésére
szolgáló készülék állapotától függően.
• Elfogadható karakterek: A-tól Z-ig, a-tól z-ig,
0-tól 9-ig és _ (alulvonás).
• Olyan lemezre, amelyen ATRAC3plus/MP3
fájlok vannak, ne mentsen fájlokat más
formátumban, és ne hozzon létre felesleges
mappákat.
Az ATRAC CD-k
• Az ATRAC3plus formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezek nem játszhatók le
a számítógépen.
Az MP3 CD-k
• Ne felejtse el az „mp3” fájlkiterjesztés
hozzáadását a fájl nevéhez. Azonban, ha nem
MP3 fájlhoz rendeli az „mp3” kiterjesztést,
előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja
megfelelően felismerni a fájlt.
• Forrás tömörítéséhez MP3 fájlban ajánlatos
a tömörítési paramétereket „44,1 kHz”,
„128 kbps”, és „Constant Bit Rate” (Állandó
adatátviteli sebesség) értékekre állítani.
• A maximális felvételi kapacitás kihasználása
érdekében az írást végző szoftvernél
a „halting of writing” (Írás leállítása) beállítást
kell választani.
• Üres adathordozóra készített egyszeri felvétel
maximális kapacitásának kihasználása
érdekében az írószoftverben a „Disc at Once”
(Teljes lemezt egyszerre) beállítást kell
választani.
Óvintézkedések
A biztonság érdekében
• Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerül
a CD-lejátszóba, húzza ki a kábelt, és
ellenőriztesse a készüléket szakképzett
szakemberrel, mielőtt újra használná.
• Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a DC
IN 3 V (külső árambemenet) aljzatba.
A CD-lejátszón
• Tartsa tisztán a CD-lejátszón lévő
lencséket, és ne érintse meg azokat.
Ellenkező esetben károsodhatnak
a lencsék, és a CD-lejátszó nem fog
megfelelően működni.
• Ne helyezzen nehéz tárgyat a CD-lejátszó
tetejére. Ez károsíthatja a CD-lejátszót és
a CD-lemezt.
• Ne hagyja a CD-lejátszót hőforrás
közelében, vagy közvetlen napsütésnek
kitett, nagyon poros vagy homokos,
nedvességnek, esőnek vagy mechanikai
rázkódásnak kitett helyen, nem
vízszintes felületen, vagy gépkocsiban,
zárt ablak mellett.
• Ha a CD-lejátszó interferenciát okoz
a rádió- vagy televízióadás vételében,
kapcsolja ki a CD-lejátszót, vagy vigye
távolabb a rádiótól vagy televíziótól.
• A CD-lejátszóban nem játszhatók le
a szabványostól eltérő alakú (pl. szív,
négyzet vagy csillag alakú) lemezek.
Az erre irányuló kísérlet károsíthatja
a CD-lejátszót. Ne használjon ilyen
lemezeket.
A CD-lemezek kezelése
• A CD-lemez tisztán tartása érdekében
a lemezt mindig a szélénél fogva tartsa.
Ne érintse meg a lemez felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy szalagot
a CD-lemezre.
• Ne tegye ki a CD-lemezt közvetlen
napsütésnek vagy hőforrásnak, például
forrólevegős légcsatornának. Ne hagyja
a CD-t közvetlen napsütésben parkoló
autóban.
Fejhallgató/fülhallgató
Közlekedésbiztonság
Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót
vezetés, kerékpározás vagy bármilyen
jármű üzemeltetése közben. Közlekedési
balesetet okozhat, és egyes helyeken tilos
is. Az is veszélyes lehet, ha séta közben
nagy hangerőn hallgatja a készüléket,
különösen gyalogátkelőhelyeknél. Legyen
különösen körültekintő, vagy ne használja
a készüléket potenciálisan veszélyes
helyzetekben.
Halláskárosodás megelőzése
Ne használja magas hangerőn
a fejhallgatót/fülhallgatót. Hallásszakértők
szerint a folyamatos, hangos és hosszan
tartó lejátszás ártalmas. Ha csengeni kezd
a füle, vegye lejjebb a hangerőt, vagy
kapcsolja ki a készüléket.
Legyen tekintettel másokra
Tartsa a hangerőt közepes szinten.
Ilyenkor hallja a kívülről érkező hangokat
is, és másokra is oda tud figyelni.
A hangszórótartó állvány
• A hangszóróegység, a beépített erősítő
és a tálca pontosan be van állítva. Ne
szerelje szét, és ne alakítsa át az állványt.
• Helyezze az állványt sima felületre.
• Ha a felület nem megfelelő, az állvány
eldőlhet, illetve lezuhanhat. Ne tartson
értékes tárgyakat az állvány közelében.
• Az állvány áthelyezésekor a hangszóró
mágnese által okozott károk elkerülése
érdekében ügyeljen arra, hogy az állvány
ne kerüljön floppylemez, bankkártya,
vagy hasonló közelébe.
• Ha az állványt hosszabb ideig nem
használja, feltétlenül húzza ki a hálózati
adapter csatlakozóját a hálózati
csatlakozóaljzatból. A tápellátás teljes
kikapcsolásához nem elegendő, ha a
tápkapcsolót „OFF” helyzetbe fordítja.
7 HU
Első lépések
A mellékelt tartozékok
ellenőrzése
• Hálózati adapter
• Hangszórótartó
állvány
• Fülhallgató
• Fülhallgató
(csak E18, AU2, TW2
típusok esetén*)
• Távvezérlő
(egyéb típusok esetén)
• Akkumulátor
(csak E18, AU2, TW2
típusok esetén*)
• Akkumulátortok
• CD-ROM (SonicStage)
Ne próbálja ezt a CD-ROM-ot audió
CD-lejátszón, így ezen a lejátszón sem,
lejátszani.
• AC hálózati adapter (csak E33 típus
esetén*)
• Használati utasítás (Ez a könyv)
• Telepítési/használati útmutató
* A vásárolt típus területi kódját a csomagolás
vonalkódjának bal felső sarkában találja.
Megjegyzés
Kizárólag a mellékelt távvezérlőt használja.
A lejátszó nem működtethető más távvezérlővel.
8 HU
Szilárdan csatlakoztassa a fülhallgató/
fejhallgató csatlakozóját a távvezérlőhöz.
(csak E18, AU2, TW2 típusok esetén)
Fejhallgató vagy
fülhallgató
Alkatrészek és
kezelőszervek
 Működtetőgomb
 (lejátszás/szünet)*/ENTER
CD-lejátszó
 CD-lejátszó:
– gomb ( 18-20., 25. oldal)
Távvezérlő:
+/– gombok ( 18. oldal)
Első lépések
( 15., 16., 18-20., 22., 24-26., 28. oldal)
/ ( 18., 20., 24., 26. oldal)
*/ ( 19., 20., 22., 24-26., 28. oldal)
VOL +/– ( 15., 16. oldal)
 CD-lejátszó:
/CHG gomb ( 11., 12., 18-20., 25-27.,
29.)
Távvezérlő:
 gomb ( 18. oldal)
 SEARCH gomb ( 19., 20. oldal)
 DISPLAY/MENU gomb ( 21., 22.,
24., 26., 28. gomb)

+ gomb ( 18., 19., 25. oldal)
  (fejhallgató) csatlakozó ( 15. oldal)
Távvezérlő (csak E18, AU2, TW2 típusok
esetén* )
 DC IN 3 V csatlakozó ( 12., 13. oldal)
 HOLD kapcsoló (a CD-lejátszó
hátoldalán) ( 19. oldal)
 OPEN kapcsoló ( 10., 15. oldal)
 VOL +/– szabályozó ( 15. oldal)
 Csipesz
  (lejátszás/szünet)* gomb
( 15., 18. oldal)
 / gombok ( 18. oldal)
* A vásárolt típus területi kódját
a csomagolás vonalkódjának bal felső
sarkában találja.
Hangszórótartó állvány
 AUX IN csatlakozó ( 31. oldal)
 DC IN 3 V csatlakozó ( 16. oldal)
  (fejhallgató)/
(hangszóró) kapcsoló
( 16., 17., 31. oldal)

/OFF•POWER ON kapcsoló
( 11., 17. oldal)
 Működésjelző lámpa ( 16. oldal)
 Csatlakoztató kivezetés ( 35. oldal)
* A gombon van egy kitapintható pont.
Folytatás 
9 HU
Kijelző
 Szöveges információ kijelző
( 21. oldal)
 Atrac3plus/MP3 kijelző ( 5. oldal)
 Lemez kijelző ( 15. oldal)
 Akkumulátor kijelző ( 12. oldal)
 Lejátszási lista kijelző
Áramforrás előkészítése
(Akkumulátor)
Első használat előtt vagy ha lemerült,
töltse fel az akkumulátort.
Az eredeti akkumulátorkapacitás
hosszabb ideig való megőrzése érdekében
csak akkor töltse fel az akkumulátort, ha
teljesen lemerült (a kijelzőn megjelenik
a „Low Battery” felirat).
Mivel a mellékelt hangszórótartó
töltőállvány csak ehhez a lejátszóhoz
használható, más típus nem tölthető vele.
1
A lejátszó fedelének felnyitásához
csúsztassa el az OPEN kapcsolót.
 Csoport kijelző
wj Kedvencek kijelző ( 24. oldal)
wk Lejátszási üzemmód kijelző
wl Időkijelző ( 29. oldal)
OPEN kapcsoló
e; Hangkijelző
2
Nyissa ki a lejátszó belsejében
található elemtartó fedelét.
Fel
Elemtartó
fedele
3
Gomb
Helyezze be a NH-7WMAA
akkumulátort úgy, hogy a  jel az
elemtartó ábrájának megfelelően
helyezkedjen el.
Először a  végét
helyezze be.
10 HU
4
Pattintsa a fedelet a helyére.
Állítsa az állvány kapcsolóját
„
/OFF” állásba, majd nyomja
meg a lejátszó /CHG gombját
a töltés elindításához.
A „Charging” (Töltés) felirat villog,
és a
jelzőfényei sorban világítani
kezdenek.
 Nyomja meg a /CHG gombot.
5
Az AC hálózati adaptert
csatlakoztassa a mellékelt
hangszórótartó töltőállványhoz.
Majd csúsztassa a CD-lejátszót
az állványba, amíg az a helyére
kattan, közben igazítsa a lejátszón
található jelzést az állvány 
jelzéséhez. Tolja be a lejátszót míg
biztonságosan a helyére kerül az
állványban.
hálózati csatlakozóaljzathoz
Hálózati adapter
 Állítsa „
Első lépések
Itt nyomja meg.
6
/OFF” állásba.
Amikor az akkumulátor feltöltése
befejeződött, eltűnik a „Charging”
felirat.
Megjegyzés
Hangszórótartó
állvány
3
• A töltőt kizárólag NH-7WMAA típusú
akkumulátor töltésére használja.
• Ha töltés közben megnyomja az /ENTER
gombot, a töltés leáll és megkezdődik
a CD lejátszása.
• A töltés során a lejátszó és az akkumulátor
felmelegszik. Ez nem jelent semmilyen
veszélyt.
• Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót,
vegye ki a készülékből az akkumulátort.
• Töltés közben a hangszórótartó töltőállvány
működésjelző lámpája nem világít.
Folytatás 
DC IN
3V
Illesztés:  és .
11 HU
Az újratölthető akkumulátor töltése
a mellékelt hangszórótartó töltőállvány
használata nélkül
/CHG
DC IN 3V
Hálózati adapter
hálózati csatlakozóaljzathoz
1
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a CD-lejátszó DC IN 3 V
csatlakozójához és egy hálózati
csatlakozóaljzathoz.
2
Nyomja meg a /CHG gombot.
A töltés megkezdődik.
Az elem eltávolítása
Az elemet az alábbi ábra szerint távolítsa el.
a lejátszót, amíg az akkumulátor teljesen
le nem merül (a kijelzőn megjelenik
a „Low Battery” felirat). Ezt ismételje meg
több alkalommal.
Ha az akkumulátor kapacitása még ezt
követően sem több mint körülbelül a fele
a rendes töltési ciklusnak, cserélje le az
akkumulátort.
Az akkumulátor szállítása
Az akkumulátor váratlan magas
hőmérséklettel szembeni védelme
érdekében használja a mellékelt
akkumulátor hordtáskát. Ha az
akkumulátor fémtárgyakkal kerül
érintkezésbe, rövidzárlat miatt hő vagy tűz
keletkezhet.
Szárazelem használata
A CD-lejátszóhoz csak az alábbi típusú
szárazelemet használja:
• LR6 (AA méretű) alkáli elem
1 A lejátszó fedelének felnyitásához
csúsztassa el az OPEN kapcsolót.
2 Nyissa ki a lejátszó belsejében
található elemtartó fedelét.
3 Helyezzen be egy LR6 (AA méretű)
elemet (nincs mellékelve) úgy,
hogy a  jel az elemtartó jelének
megfelelően helyezkedjen el, majd
zárja vissza a fedelet, amíg a helyére
nem pattan.
Az akkumulátor hátralévő
idejének ellenőrzése
Az akkumulátorban még rendelkezésre
álló energia szintje megjelenik a kijelzőn,
az alábbiak szerint. Ahogy a fekete
jelzőszakasz csökken, egyre jobban merül
le az akkumulátor.
Az akkumulátor hasznos élettartama és
kicserélésének ideje
Ha az akkumulátor új, vagy hosszabb ideig
használaton kívül volt, előfordulhat, hogy
nem töltődik fel teljesen.
Ebben az esetben töltse mindaddig,
amíg a „Charging” (Töltés) felirat el nem
tűnik a kijelzőről, majd addig használja
12 HU




 „Low Battery” *
* Csipogó hangok.
Ha az elem lemerült, cserélje újra,
vagy töltse fel az újratölthető
akkumulátorokkal.
Megjegyzés
Az akkumulátor élettartama 1)
Egy alkáli elem használata esetén 2)
G-PROTECTION
„1”
„2”
22
20
Audio CD
41
38
ATRAC CD 3)
26
24
MP3 CD 4)
Egy NH-7WMAA akkumulátor (körülbelül 5 óráig
töltve használata esetén 5))
G-PROTECTION
„1”
„2”
10
9
Audio CD
17
15
ATRAC CD 3)
12
11
MP3 CD 4)
1) A JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) szabvány
használatával megállapított, mért érték.
A feltüntetett lejátszási idő körülbelüli érték,
és arra az esetre vonatkozik, ha a lejátszót
sík és szilárd felületen, és „ON” állású
„POWER SAVE” beállítás mellett használja
( 30. oldal). Ez az érték változik a lejátszó
használatának módjától függően.
2) Sony LR6 (SG) alkáli elem (Japánban
készült) használata esetén.
3) Felvéve 48kbps sebességgel.
4) Felvéve 128kbps sebességgel.
5) A töltési idő az akkumulátor használatának
módjától függően változik.
Akkumulátorok és szárazelemek
• A szárazelemek töltése tilos.
• Tilos az akkumulátorokat/elemeket tűzbe
dobni.
• Ne hordja az akkumulátorokat/elemeket
zsebben stb. pénzérmékkel és egyéb
fémtárgyakkal együtt. Az akkumulátorok/
elemek képesek hőt termelni, ha a pozitív
és negatív sarkuk véletlenül fémtárggyal lép
érintkezésbe.
• Ha hosszabb ideig nem használja az elemeket,
távolítsa el őket.
• Ha az elem szivárog, törölje le az elemtartóba
kifolyt anyagot, és helyezzen be új elemeket.
Ha a kifolyt anyag a bőrére tapad, mossa le
alaposan.
Első lépések
• A kijelző a még rendelkezésre álló
akkumulátorenergia körülbelüli értékét
mutatja. Például egy szakasz nem feltétlenül
jelenti az akkumulátorenergia egynegyedét.
• A működtetés feltételeitől függően a kijelző
feljebb vagy lejjebb mehet az adott pillanatban
még rendelkezésre álló energia szerint.
Hálózati adapter használata
A hálózati adapterrel ellátott lejátszót
elem nélkül is használhatja.
DC IN 3V
Hálózati adapter
Hálózati csatlakozóaljzathoz
1
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert a CD-lejátszó DC IN 3 V
csatlakozójához és egy hálózati
csatlakozóaljzathoz.
Folytatás 
13 HU
A hálózati adapter
• Ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót,
válassza le az összes áramforrást.
• Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert
használja. Ha a lejátszóhoz nem kapott ilyet,
AC-E30HG hálózati adaptert használjon
(Ausztráliában nem kapható). Ha ettől eltérő
hálózati adaptert használ, az hibás működést
okozhat.
A dugó polaritása
• Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati
adapterhez.
• A hálózati adaptert egy könnyen elérhető
konnektorba csatlakoztassa. Ha netán
rendellenes működést észlelne a hálózati
adapternél, azonnal húzza ki a fali
csatlakozóaljzatból.
14 HU
Lejátszás
CD-lemez lejátszása
4
A VOL +/– gomb megnyomásával
állítsa be a hangerőt.
VOL +/–
1
A lejátszó fedelének felnyitásához
csúsztassa el az OPEN kapcsolót.
Először csatlakoztassa a fejhallgatót
vagy a fülhallgatót a lejátszóhoz.
OPEN kapcsoló
Fejhallgató/fülhallgató
Lejátszás

(fejhallgatóhoz)
A távvezérlőn (csak E18 AU2 és TW2 típusok
esetén)
Miután a tálcára helyezte a CD-t
a 2. lépésben, nyomja meg a  gombot,
majd állítsa be a hangerőt a VOL +/–
gomb megnyomásával.
VOL +/–
2
Helyezze a CD-t a tálcára és zárja
vissza a fedelet.
A CD eltávolítása
A CD-t úgy vegye ki, hogy lenyomja
a tálca közepén található támaszt.
Címkeoldal felfelé
3

Nyomja meg az /ENTER gombot.
(lemez) forog, és a lejátszó
megkezdi a lejátszást.
/ENTER
15 HU
CD hallgatása
a hangszórótartó állvány
használatával
1
A lejátszó fedelének felnyitásához
csúsztassa el az OPEN kapcsolót.
2
Helyezze a CD-t a tálcára és zárja
vissza a fedelet.
3
Az AC hálózati adaptert
csatlakoztassa a mellékelthangszór
ótartó állványhoz. Majd csúsztassa
a CD-lejátszót az állványba, amíg
az a helyére kattan, közben igazítsa
a lejátszón található  jelzést
az állvány  jelzéséhez. Tolja be
a lejátszót míg biztonságosan
a helyére kerül az állványban.
4
Fordítsa az állványon található
kapcsolókat „POWER ON” és
állásba.
A működésjelző lámpa világít.
Működésjelző
lámpa
Állítsa
állásba.
5
Állítsa
„POWER ON”
állásba.
Nyomja meg az /ENTER gombot
a lejátszón.
A hangszóróból hang hallható.
/ENTER
hálózati csatlakozóaljzathoz
Hálózati adapter
Hangszórótartó
állvány
3
6
A VOL +/– gomb megnyomásáva
állítsa be a hangerőt.
VOL +/–
DC IN
3V
16 HU
Illesztés:  és .
A CD eltávolítása
Vegye ki a CD-lejátszót a hangszórótartó
állványból. Ezután a CD-t úgy vegye ki,
hogy lenyomja a tálca közepén található
támaszt.
Folytatás 
Lejátszás
CD hallgatása a CD-lejátszóhoz
csatlakoztatott fejhallgató használatával
A „CD hallgatása a hangszórótartó állvány
használatával” rész 4. lépésében foglaltak
szerint ( 16. oldal) állítsa az állványon
található / kapcsolót  állásba.
• Ha hálózati adapter nélkül használja
a hangszórótartó állványt, a hangszórók
hangerőszint kimenetei gyengébbek lesznek,
mert az állvány erősítője nem aktív.
Hangszórótartó állvány használata hálózati
adapter használata nélkül
1 Helyezze be az akkumulátort
a „Szárazelem használata” részben
leírtaknak megfelelően ( 12. oldal).
2 Állítsa az állványon található
/OFF•POWER ON kapcsolót
/OFF állásba.
3 Állítsa az állványon található /
kapcsolót állásba.
4 Nyomja meg az /ENTER gombot
a lejátszón.
Megjegyzés
• A CD-t nem lehet kicserélni, amíg
a CD-lejátszó a hangszórótartó állványhoz
csatlakozik.
• Gondosan zárja le a CD-lejátszó fedelét,
majd helyezze a lejátszót a hangszórótartó
állványba.
• Ha a hangszórótartó állványt a behelyezett
CD-lejátszóval együtt mozgatja, akkor az
állványt és a lejátszót is tartsa szorosan.
• A hangszórótartó állványba helyezett
lejátszón a CD lejátszásakor a beállított
hangerő visszaáll az alapértékre.
17 HU
Alapvető lejátszási műveletek (Lejátszás, leállítás, keresés)
Művelet
Lejátszás Lejátszás az első műsorszámtól kezdve
Művelet
Leállítás Szünet/Lejátszás folytatása szünet után
Nyomja meg az /ENTER gombot (a távvezérlőn
a  gombot).
Keresés
Leállítás után tartsa lenyomva az /ENTER
gombot (a távvezérlőn a  gombot) mindaddig,
amíg elkezdődik a lejátszás.
Lejátszás leállítása
Nyomja meg a  (leállítás)/CHG gombot
( a távvezérlőn).
Az aktuális műsorszám kezdetének
megkeresése 1)
Az előző műsorszám kezdetének
megkeresése 1)
A következő műsorszám kezdetének
megkeresése 1)
A további műsorszámok kezdetének
megkeresése 1)
Gyors visszatekerés 1) 3)
Nyomja meg egyszer a  gombot.
Gyors előretekerés 1) 3)
Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
Nyomja meg egymás után többször a
(csoport) +
gombot.
Nyomja meg egymás után többször a
(csoport) –
gombot.
Ugrás a következő csoportokra 2)
Ugrás korábbi csoportokra 2)
Nyomja meg egymás után többször a  gombot.
Nyomja meg egyszer a  gombot.
Nyomja meg egymás után többször a  gombot.
Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
1)Lejátszás és szünet alatt is működtethető.
2)CD vagy más audió CD lejátszása alatt működtethető.
3)CD-R/CD-RW lemezre csomagírás formátumban rögzített MP3 fájl használata esetén nem
működtethető.
18 HU
A vezérlők lezárása (HOLD)
A vezérlők lezárásával
megakadályozhatja, hogy a lejátszó
hordozása során egyes gombok véletlenül
benyomódjanak.
1
Kedvenc műsorszám/fájl
keresése
Keresés csoportok
megtekintésével (Fájl nézet)
Olyan CD-n, amelyen több fájl van
rögzítve (például ATRAC CD vagy MP3
CD), a csoportok nevét (kivéve audio
CD-n) vagy az éppen játszott fájl
közelében lévő fájlok nevét megnézve
kereshet meg egy fájlt.
A távvezérlővel rendelkező típusok
esetében:
A HOLD funkció külön-külön
alkalmazható a távvezérlőre és
a lejátszóra (a hátulján) is. Például,
ha a lejátszón aktiválja a HOLD
funkciót, a lejátszót működtetheti
a távvezérlővel, hacsak nem állította be
arra is a HOLD funkciót.
1
A vezérlőgombok feloldása
Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal
ellentétes irányba.
Nyomja meg többször a SEARCH
gombot.
A kijelzőn megjelennek az aktuális fájl
körül elhelyezkedő csoportok és fájlok
nevei.
MR.SNO
The Train
Where do
Lejátszás
A lejátszó hátoldalán tolja a HOLD
kapcsolót a nyíl irányába.
Amikor a HOLD funkció be van
kapcsolva, és megnyomja bármelyik
gombot, a „HOLD” felirat villogni
kezd.
Yo
 Csoportnevek
 Fájlnevek
2
Csoport kiválasztásához nyomja
meg a
+ vagy a
– gombot.
3
Nyomja meg a  vagy a  gombot,
és válasszon fájlt.
4
Nyomja meg az /ENTER gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása
megkezdődik.
A keresés leállítása
Nyomja meg a  gombot.
Folytatás 
19 HU
Keresés csoportok/fájlok
listájának megtekintésével
(Lista nézet)
Műsorszámot/fájlt kereshet úgy is, hogy
megtekinti a zeneforrás formátumtípusát
és a csoportok és fájlok neveit.
1
Nyomja meg többször a SEARCH
gombot.
Ha olyan CD-t játszik le, amelyen
vegyes formátumú hangadatok vannak
rögzítve:
Először megjelenik egy képernyő,
ahol kiválaszthatja a formátumot, pl.
„ATRAC ROOT” vagy „MP3 ROOT”.
Nyomja meg az /ENTER gombot.
2
Nyomja meg a  vagy a  gombot,
és válasszon csoportot, majd
nyomja meg az /ENTER gombot.
3
Nyomja meg a  vagy a  gombot,
és válasszon fájlt.
4
Nyomja meg az /ENTER gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása
megkezdődik.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a  vagy a
– gombot.
A keresés leállítása
Nyomja meg a  gombot.
20 HU
CD információk megjelenítése
a kijelzőn
A kijelzőn megjelenítheti a CD
információt.
A CD-lejátszó vásárlási helyétől függően
előfordulhat, hogy az alapértelmezett
nyelv nem „ENGLISH”. Szükség esetén
módosítsa a LANGUAGE (Nyelv)
beállítását ( 29. oldal).
Amikor olyan MP3 CD-t játszik le, amely
ID3 címkével ellátott fájlok vannak,
a készülék az ID3 címkézési információkat
jeleníti meg. (Amikor nincsenek ID3
címkézési információk, a fájlnév vagy
a csoportnév jelenik meg.) ( 5. oldal)
Megjegyzés
• Az A-Z, a-z, 0-9 és _ karakterek jeleníthetők
meg a lejátszón.
• A fájl lejátszása előtt a lejátszó beolvas
minden, a CD-n található fájl- és csoport(vagy mappa-) információt. Megjelenik
a „Reading” felirat. A CD tartalmától
függően beletelhet egy kis időbe a beolvasás
befejezése.
• Ha a fájl nem tartozik egy csoporthoz sem,
a kijelzőn az „MP3 ROOT” felirat jelenik
meg.
Információk megjelenítése a kijelzőn
Nyomja meg többször a DISPLAY/
MENU gombot.
Audio CD
 Műsorszám száma, eltelt lejátszási idő
(Előadó neve, műsorszám címe) 1)

Fájl nézet képernyő

Csoport neve 3), CODEC információ 4),
fájlok száma összesen
Lejátszás

A CD-n lévő műsorszámok száma, a CD teljes
hátralévő ideje, az aktuális, műsorszámból
hátralévő idő 2)
ATRAC CD/MP3 CD
 Fájl neve, előadó neve 3), fájl száma,
eltelt lejátszási idő

Fájl nézet képernyő
1)Amikor szöveges információt, például
CD-TEXT-et tartalmazó audio CD-t játszik le,
a készülék megjeleníti a zárójelben megadott
információkat.
2)Ezek a jelzések csak normál lejátszás közben
jelennek meg.
3)A lejátszás során az „artist name” (előadó
neve) csak akkor jelenik meg, ha a lemez
rendelkezik ID3 címkézési információval.
Amikor a csoportnevek/fájlnevek listája
megjelenik kijelzőn, az „artist name” (előadó
neve) és „group name” (csoportnév) nem
jeleníthetők meg.
4)A készülék megjeleníti az adatátviteli
sebességet és a mintavételezési frekvenciákat
is. Amikor VBR (változó átviteli sebesség)
mellett létrehozott MP3 fájlt játszik le
a készülék, a kijelzőn az adatátviteli sebesség
helyett a „VBR” felirat jelenik meg. Egyes
esetekben a „VBR” felirat csak a lejátszás
során valamikor jelenik meg, nem rögtön az
elején.
Folytatás 
21 HU
Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) módosítása
Különböző lejátszási beállítások állnak
rendelkezésre, például a hallgatni
kívánt számok kiválasztása, és a számok
lejátszása a kedvenc sorrendben.
A lejátszási beállításokkal kapcsolatos
részleteket lásd  23 oldal.
A kiválasztott lejátszási beállítások
segítségével egymás után többször is
lejátszható egy szám (ismétlő lejátszás,
 25. oldal).
1
Nyomja a DISPLAY/MENU gombot,
amíg megjelenik a menüképernyő.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 HU
2
Nyomja meg a  vagy a  gombot,
és válassza ki a lejátszási
üzemmódot „ PLAY MODE”.
3
Az /ENTER gomb megnyomása
után, nyomja meg a  vagy a 
gombot, és válassza ki a lejátszás
beállítást.
Az alapértelmezett beállítás az „ALL”
(Összes) (normál lejátszás).
4
Nyomja meg az /ENTER gombot.
5
Amikor megjelenik a „REPEAT”,
válasszon az „ON” vagy az „OFF”
beállítás közül, majd nyomja meg az
/ENTER gombot.
Visszatérés normál lejátszásra.
A PLAY MODE menüben jelölje ki az
„ALL” (Összes) lehetőséget.
Lejátszási beállítások (PLAY MODE)
A CD-lejátszó kijelzője
ALL
GROUP
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Lejátszás
1
SHUFFLE
Magyarázat
A CD-n lévő összes műsorszám a műsorszám számának megfelelő
sorrendben lesz lejátszva.
ATRAC CD/MP3 CD esetén a lejátszási sorrend eltérő, a „PLAY
ORDER” OPTION menüben tett beállítása szerint.
A kiválasztott csoportból a lejátszó minden fájlt, vagy minden
csoportot lejátszik (csak ATRAC CD/MP3 CD esetén) ( 24. oldal).
Az aktuális műsorszám kerül lejátszásra egyszer.
A CD-n lévő összes műsorszám egyszer, véletlen sorrendben lesz
lejátszva.
A kiválasztott csoportból a lejátszó véletlen sorrendben minden fájlt
lejátszik (csak ATRAC CD/MP3 CD esetén) ( 24. oldal).
A Kedvencek közé felvett műsorszámok kerülnek lejátszásra.
A Kedvencek közé felvett műsorszámok lejátszása a műsorszám
sorszáma szerinti sorrendben kezdődik, nem a Kedvencek közé
történő felvétel sorrendje szerint ( 24. oldal).
A kiválasztott m3u lejátszási listában* szereplő műsorszámok
kerülnek lejátszásra (csak MP3 CD esetén) ( 24. oldal).
A CD-ről leggyakrabban lejátszott műsorszámok kerülnek lejátszásra
a 10-től kezdve az első leggyakoribb műsorszámig.
Legfeljebb 32 műsorszám - amelyeket a lejátszó a leggyakrabban
lejátszott műsorszámokként tárolt el - kerül lejátszásra véletlen
sorrendben.
Legfeljebb 64 műsorszám kerül lejátszásra a felhasználó által beállított
kedvenc sorrendben ( 25. oldal).
Az aktuális műsorszám után következő összes műsorszám körülbelül
10 másodperce kerül lejátszásra egyszer.
* Az m3u lejátszási lista egy fájl, amelyben kódolva van egy MP3 fájl lejátszási sorrend. A lejátszási lista
funkció használatához az MP3 fájlokat az m3u formátumot támogató kódoló szoftver segítségével kell
CD-R/CD-RW lemezre felvenni.
Lejátszhatja a 8 legnépszerűbb listát (fájlnév szerint felsorolva) a CD-lejátszó képernyőjén.
Folytatás 
23 HU
Csoportok lejátszása
1
Hajtsa végre a „Lejátszási beállítások
(PLAY MODE) módosítása” részben
leírt 1. és 2. lépést ( 22. oldal).
A 3. lépésben válassza ki a „GROUP”
vagy a „GROUP SHUFFLE”
lehetőséget, és nyomja meg az
/ENTER gombot.
2
Nyomja meg a  vagy a  gombot,
és válasszon csoportot.
Ha pl. a könyvtárrendszerben keresve
választ ki egy csoportot MP3 CD-n,
akkor nyomja meg  vagy a 
gombot.
Azonos könyvtárban levő csoport
kiválasztásához nyomja meg a  vagy
a  gombot.
3
4
Tartsa lenyomva az /ENTER
gombot legalább 2 másodpercig.
A készülék megkezdi minden fájl
lejátszását a kiválasztott csoportból.
Amikor megjelenik a „REPEAT”,
válasszon az „ON” vagy az „OFF”
beállítás közül, majd nyomja meg az
/ENTER gombot.
Megjegyzés
Ha a csoportba nem tartoznak műsorszámok,
a kijelzőn az „Invalid” felirat jelenik meg.
Kedvenc műsorszámok
lejátszása (Kedvencek lejátszása)
1
24 HU
A Kedvencekhez hozzáadni kívánt
műsorszám lejátszása közben,
nyomja meg az /ENTER gombot,
amíg a lassan villogni kezd.
2
Ha legalább két műsorszámot
kíván a kedvencekhez hozzáadni,
ismételje meg az 1. lépést.
Audió CD-k esetében 10 CD-nyi
mennyiség adható a kedvencekhez
(99 műsorszám minden CD-re),
ATRAC CD-k/MP3 CD-k esetében
pedig 5 CD-nyi mennyiség
(999 műsorszám minden CD-re).
3
Nyomja a DISPLAY/MENU gombot,
amíg a menüképernyő meg nem
jelenik.
4
A „PLAY MODE” kiválasztásához
nyomja meg a  vagy a  gombot,
majd az /ENTER gombot.
5
A „BOOKMARK” kiválasztásához
nyomja meg a  vagy a  gombot,
majd az /ENTER gombot.
6
Amikor a „REPEAT” felirat
megjelenik, válassza az „ON” vagy
az „OFF” lehetőséget, majd nyomja
meg az /ENTER gombot.
Kedvencek törlése
A Kedvencek közé felvett műsorszám
lejátszása közben tartsa lenyomva az
/ENTER gombot mindaddig, amíg
a jel el nem tűnik.
Megjegyzés
• Ha egy 11. (ATRAC CD/MP3 CD esetében 6.)
CD-n próbál meg kedvenceket hozzáadni,
a készülék törli az elsőként lejátszott CD-n
kijelölt kedvenceket.
• A memóriában tárolt összes kedvenc törlődik,
ha kikapcsolja valamennyi áramforrást.
• A memóriában tárolt összes kedvenc abban
az esetben is törlődik, ha a „Low Battery”
kijelzés mellett az akkumulátor feltöltése
nélkül tovább folytatja a lejátszó használatát.
Kedvenc lejátszási listák
lejátszása (m3u play list play)
4
1
A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 3. lépésében
( 22. oldal), válassza a „PLAYLIST”
lehetőséget.
2
Lejátszási lista kiválasztásához
nyomja meg a  vagy a  gombot.
3
Nyomja meg az /ENTER gombot.
A programozás ellenőrzése
1 A lejátszó leállított állapotában
válassza a „PROGRAM” lehetőséget
a „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 3. lépésében
( 22. oldal), majd nyomja meg az
/ENTER gombot.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az
/ENTER gombot mindaddig, amíg
a kijelző megváltozik. Az /ENTER
gomb megnyomására a műsorszámok
lejátszási sorrendben jelennek meg.
1
A lejátszó leállított állapotában
válassza a „PROGRAM” lehetőséget
a „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 3. lépésében
( 22. oldal), majd nyomja meg az
/ENTER gombot.
2
Műsorszám kiválasztásához nyomja
meg a  vagy a  gombot, majd
nyomja le és tartsa lenyomva az
/ENTER gombot, amíg a kijelző
meg nem változik.
ATRAC CD-k és MP3 CD-k lejátszása
esetén: másik csoportból is választhat
fájlt a + vagy – megnyomásával.
3
A kedvenc sorrend műsorszámainak
kiválasztásához ismételje meg
a 2. lépést.
Legfeljebb 64 műsorszámot választhat ki.
Amikor befejezte a 64. műsorszám
megadását, az elsőként kiválasztott
műsorszám száma (audió CD)/fájlnév
megjelenik a kijelzőn.
Ha 65 vagy annál több műsorszámot
választ ki, az elsőként kiválasztott
műsorszámok egyenként törlődnek.
Lejátszás
Műsorszámok lejátszása
a kedvenc sorrendben (PGM play)
Nyomja meg az /ENTER gombot.
A lejátszás a kijelölt sorrendben indul.
A programozott lejátszás kikapcsolása
Nyomja meg a  gombot.
Műsorszámok ismétlődő
lejátszása (ismétlő lejátszás)
1
A „Lejátszási beállítások (PLAY
MODE) módosítása” 5. lépésében
válassza az „ON” lehetőséget
( 22. oldal).
Visszatérés normál lejátszásra
Válassza az „OFF” lehetőséget.
25 HU
Hangminőség módosítása
Az SOUND (HANG) elemek
beállításával kapcsolatos részleteket lásd
 27. oldal.
2
A frekvenciatartomány
kiválasztásához nyomja le a 
vagy a  gombot legalább
2 másodpercig.
3
A hullám alakjának kiválasztásához
nyomja meg egymás után többször
a  vagy a  gombot.
Minden egyes frekvenciatartományhoz
3 alak van eltárolva a memóriában.
A hangminőség kiválasztása
Beállíthatja az „EQUALIZER” és/
vagy a „CLEARBASS” beállítást. Ha
mindkét beállítást egyszerre végzi el,
még több mély hangot élvezhet a kívánt
hangminőségben.
1
Nyomja a DISPLAY/MENU gombot,
amíg megjelenik a menüképernyő.
2
Nyomja meg a  vagy a  gombot
a „ SOUND” kiválasztásához.
Low
Frekvenciatartomány
4
3
4
Az /ENTER gomb megnyomása
után nyomja meg a  vagy a 
gombot a beállítani kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
ismét az /ENTER gombot.
Beállítás kiválasztásához nyomja
meg a  vagy a  gombot, majd az
/ENTER gombot.
Hangminőség testreszabása
Az egyes frekvenciatartományokra
egyenként is beállíthatja a hangminőséget.
A hullám alakját a kijelzőn ellenőrizheti.
1
26 HU
Válassza ki az „EQUALIZER” opciót
a 3. lépésben, és a „CUSTOM” opciót
a 4. lépésben „A hangminőség
kiválasztása” beállításban.
Először a „Low” lehetőség jelenik meg.
3 frekvenciatartomány áll
rendelkezésre; a „Low” (mély
tartományú audió), a „Mid”
(középtartományú audió) és a „High”
(magas tartományú audió).
Mid High
A hangerő kiválasztásához nyomja
meg a  vagy a  gombot.
A hangerő beállításához 7 szint áll
rendelkezésre.
Hangerő
Low
Mid High
5
A fennmaradó 2
frekvenciatartomány beállításához
ismételje meg a 2–4. lépéseket.
6
Nyomja meg az /ENTER gombot.
Visszatérés az előző képernyőhöz
Nyomja meg a  gombot.
A beállítási művelet megszakítása
Legalább 2 másodpercig tartsa benyomva
a távvezérlő  gombját.
Megjegyzés
• Ha a hangbeállítások eltorzítják a hangot
nagy hangerőn, vegye lejjebb a hangerőt.
• Ha különbséget érez a „CUSTOM”
hangbeállítás és egyéb hangbeállítások között,
állítsa be a hangerőt tetszés szerint.
A SOUND elemei
Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A beállítási művelet
megszakításához nyomja a  gombot legalább 2 másodpercig.
Elem
EQUALIZER
(Ekvalizer beállítás)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítás)
Normál hangminőség
 OFF
SOFT
ACTIVE
CUSTOM
CLEARBASS
(Mélyhang beállítás)
 OFF
1
2
3
Egyedi hang (a részleteket lásd a  26. oldalon)
Normál hangminőség.
Lejátszás
HEAVY
Beszédhez, hangsúlyozva a középtartományú hangokat
Élénk hangok, hangsúlyozva a magas és mély tartományú
hangokat
Erőteljes hangok, az ACTIVE hangzáshoz képest még
tovább hangsúlyozva a magas és mély tartományokat
Mélyhang-kiemelés.
1-esnél erőteljesebb mélyhang-kiemelés.
2-esnél erőteljesebb mélyhang-kiemelés.
Megjegyzés
Ha az EQUALIZER beállításait módosítja a CLEARBASS beállítása után, akkor az EQUALIZER
beállításai lesznek érvényesek.
Ha az EQUALIZER és a CLEARBASS beállításait is módosítja, akkor először az EQUALIZER-t
állítsa be.
27 HU
Opcionális beállítások
módosítása
Az OPTION elemek beállításával
kapcsolatos részleteket lásd  29. oldal.
Különböző funkciók beállítása
Különböző funkciók állíthatók be, például
a menü nyelve, és a csoportok/fájlok
lejátszási sorrendje.
28 HU
1
Nyomja a DISPLAY/MENU gombot,
amíg megjelenik a menüképernyő.
2
Nyomja meg a  vagy a  gombot
az „ OPTION” kiválasztásához.
3
Az /ENTER gomb megnyomása
után nyomja meg a  vagy a 
gombot a beállítani kívánt elem
kiválasztásához, majd nyomja meg
ismét az /ENTER gombot.
4
Beállítás kiválasztásához nyomja
meg a  vagy a  gombot, majd az
/ENTER gombot.
Ha a „LANGUAGE” vagy „PLAY
ORDER” beállításokat végzi, ismételje
meg a 3. lépést.
Az OPTION elemei
Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A beállítási művelet
megszakításához nyomja a  gombot legalább 2 másodpercig.
Elemek
LANGUAGE
(Menü stb. nyelve)
AVLS 2)
(Hangerő-korlátozás)
ON
TIMER
(Kikapcsolás időzítő)
 OFF
BEEP
(Művelet hangja)
 ON
SEAMLESS 1) 4)
(Műsorszámok
folyamatos
lejátszása)
 OFF
1-99 min
OFF
ON
Lejátszás
G-PROTECTION 1)
(Hangkihagyás
megakadályozására)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítás)
Válassza ki a menüszöveg, figyelmeztető
MENU
 ENGLISH
üzenetek stb. nyelvét.
FRENCH
Az alapértelmezett beállítások
GERMAN
a CD-lejátszó vásárlási helyétől függően
eltérőek lehetnek.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Válassza ki a CD-TEXT, ID3 címke stb.
TEXT 1)
 AUTO
szövegét.
ENGLISH
Ha az „AUTO” lehetőséget választja,
FRENCH
akkor a szöveget az alábbi nyelveken
olvashatja:
GERMAN
Az alapértelmezett beállítások
ITALIAN
a CD-lejátszó vásárlási helyétől függően
PORTUGUESE eltérőek lehetnek.
RUSSIAN
SPANISH
A hangkihagyás elleni védelem magas minőségű
1
CD-hangzást nyújt.
2
Még magasabb szintű védelem a hangkihagyás ellen.
A hangerő a hangerő-szint korlátozása nélkül változik.
 OFF
Maximális hangerő korlátozva van a halláskárosodás
megakadályozása érdekében.
Az időzítő nem működik.
A lejátszón megjelenik a  jel. A hátralévő lejátszási
időt lejátszás közben ennek az opciónak a kiválasztásával
ellenőrizheti.
Az idő ötperces növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja
meg többször a  vagy a  gombot. Egyperces növeléshez
vagy csökkentéshez nyomja folyamatosan a  vagy a 
gombot. Az alapértelmezés szerinti beállítás a „10 min”
(10 perc).
Csipogó hang hallatszik, amikor műveletet hajt végre
a lejátszón.3)
A csipogó hang ki van kapcsolva.
A CD úgy kerül lejátszásra, ahogy a lemezre fel van véve,
a műsorszámok között kisebb szünetekkel.
A CD lejátszása során nincsenek szünetek a műsorszámok
között.
Folytatás 
29 HU
Elemek
POWER SAVE
(Energiatakarékos
üzemmód)
PLAY ORDER 1)
(Lejátszási sorrend)
Beállítások (: Alapértelmezett beállítás)
A POWER SAVE üzemmód nem működik.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(Lejátszás
lemezformátum
szerint)
1)
2)
3)
4)
5)
 OFF
ON
A SOUND elemek beállítása nem érvényes.
A zeneforrás lejátszása a felvétel
sorrendjében.
ID3TAG TNO Lejátszás az ID3 címkézési szám
sorrendjében.
FILE NAME
Lejátszás a fájlok neveinek ábécésorrendje szerint.
A zeneforrás lejátszása a felvétel
 OFF
sorrendjében.
ON
A zeneforrás lejátszása a csoportnevek
sorrendjében.
Ha a CD lejátszható normál módon is, akkor állítsa „OFF”
állásba.
Ha nem tudja lejátszani a CD-Extra lemezt, állítsa „ON”
értékre. Ekkor már le tudja játszani a CD-t.
 NORMAL
Ez a beállítás csak akkor végezhető, ha a lejátszót leállítja.
Az AVLS az Automatic Volume Limiter System (Automatikus hangerő korlátozó rendszer) rövidítése.
Ha a hangszórótartó állvány aktív, nincs hangjelzés.
Ez a funkció csak ATRAC CD-k esetében működik.
Ez a funkció csak Audio CD-k és CD-Extra lemezek esetében működik.
Megjegyzés
• Ha a „G-PROTECTION” „2” értékre van állítva, akkor is előfordulhat, hogy ugrik a hang:
– amikor a CD-lejátszó a vártnál nagyobb mértékben folyamatosan rázkódik,
– amikor szennyezett vagy sérült lemezt játszik le, vagy
– CD-R/CD-RW lemezek esetében, amikor a gyenge minőségű lemezt játszik le, vagy probléma van az
eredeti felvevőkészülékkel vagy alkalmazással.
• Ha a „SEAMLESS” „ON” értékre van állítva, akkor is előfordulhat, hogy a műsorszámok lejátszása
nem folyamatos, a forrászene felvételi módjától függően.
30 HU
Egyéb eszközök
csatlakoztatása
a hangszórótartó
állványhoz
Lejátszás
Zenehallgatáshoz egyéb eszközöket,
például MD-lejátszót, illetve személyi
számítógépet is csatlakoztathat
a hangszórótartó állványhoz. Olvassa el
a csatlakoztatni kívánt eszköz használati
utasítását.
A csatlakoztatás elvégzése előtt minden
készüléket kapcsoljon ki.
Megjegyzés
• Zene lejátszása előtt vegye lejjebb
a csatlakoztatott eszköz hangerejét,
hogy elkerülje a hangszórótartó állvány
károsodását.
• Csatlakoztassa a hangszórótartó állványhoz
a csatlakoztatni kívánt eszközök fejhallgató
csatlakozóját. Ne a csatlakoztatni
kívánt eszköz LINE OUT csatlakozóját
csatlakoztassa a hangszórótartó állványhoz.
• Ha más eszközöket csatlakoztat
a hangszórótartó állvány AUX IN
csatlakozójához a csatlakoztatott lejátszóban
található CD lejátszása közben, akkor az
újonnan csatlakoztatott eszközből és a CDlejátszóból kibocsátott hang összekeveredik.
AUX IN állásba
Csatlakozókábel (minijack,
nincs mellékelve)
a fejhallgató csatlakozóhoz
MiniDisc felvevő,
személyi számítógép,
stb.
Fordítsa a hangszórótartó állványon
található kapcsolókat „POWER ON” és
állásba.
Állítsa a hangerőt a csatlakoztatott eszköz
hangerőszabályozójával.
31 HU
További információ
Hibaelhárítás
Amennyiben az alábbi ellenőrzések elvégzése után is fennáll a probléma, forduljon
a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Áramforrás
Hiba
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
Ok és/vagy teendők
 Az akkumulátor nincs behelyezve az elemtartóba.
Helyezze be az akkumulátort ( 10. oldal).
 Megnyomta a távvezérlő  gombját. Leállított állapotban
nyomja meg a /CHG gombot a CD-lejátszón*.
 A CD-lejátszó nem megfelelően van a hangszórótartó
állványra helyezve. Csatlakoztassa a lejátszó hátulján
található csatlakozó kivezetést gondosan a hangszórótartó
állványhoz ( 11. oldal).
* Csak E18, AU2, TW2 típusok esetében
Hang
Hiba
A VOL + gomb ismételt megnyomása
ellenére sem növelhető a hangerő.
Ok és/vagy teendők
Nincs hang, vagy zaj hallható.
 Csatlakoztassa erősen a fejhallgató/fülhallgató
csatlakozóit.
 A csatlakozók szennyezettek. Időnként törölje meg
a fejhallgató/fülhallgató csatlakozóit száraz, puha ruhával.
Susogó hang hallatszik a CD-ről.
 Zárja vissza erősen az elemtartó fedelét ( 10. oldal).
A SOUND nem állítható be.
 A „POWER SAVE” beállítása: „ON”. Állítsa „OFF”
helyzetbe ( 30. oldal).
Ha a hangszórótartó állvány aktív,
a hangszórók nem szólnak.
 A / kapcsoló  pozícióra van állítva. Állítsa
helyzetbe.
 Az „AVLS” „ON” értékre van állítva. Állítsa „OFF”
értékre ( 29. oldal).
Működtetés/Lejátszás
Hiba
A lejátszási idő túl rövid. A készülék
nem játssza le a CD-t.
32 HU
Ok és/vagy teendők
 Ellenőrizze, hogy alkáli elemet használ-e, és nem mangán
elemet.
 Cserélje ki a szárazelemet új LR6 (AA méretű) alkáli
elemre ( 12. oldal).
 Többször egymás után töltse fel és süsse ki az akkumulátort
( 12. oldal).
Hiba
Bizonyos műsorszámok nem
játszhatók le.
Ok és/vagy teendők
A kijelzőn megjelenik a „Low Battery”
felirat, és a CD-t nem lehet lejátszani.
 Az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az
akkumulátort ( 10. oldal).
 Cserélje ki a szárazelemet új LR6 (AA méretű) alkáli
elemre ( 12. oldal).
A „Hi DC in” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
 A mellékeltnél vagy ajánlottnál nagyobb teljesítményű
hálózati adaptert használ. Csak az „Opcionális tartozékok”
részben ( 36. oldal) javasolt, mellékelt váltakozó áramú
hálózati adaptert használja.
A készülék nem játssza le a CD-t,
vagy a kijelzőn megjelenik a „No
Disc” felirat, amikor a lejátszóban
van CD.
 A CD piszkos vagy hibás. Tisztítsa meg vagy cserélje ki.
 Ellenőrizze, hogy a CD-t a címkét tartalmazó oldalával
felfelé helyezte-e be ( 15. oldal).
 Nedvesség csapódott ki a készüléken/készülékben. Pár óráig
ne üzemeltesse a CD-t, amíg a nedvesség elpárolog.
 Zárja vissza erősen az elemtartó fedelét ( 10. oldal).
 Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve
( 10. oldal).
 A hálózati adaptert stabilan csatlakoztassa a fali aljzathoz
( 13. oldal).
 Néhány másodperccel a hálózati adapter csatlakoztatása
után nyomja meg az /ENTER gombot.
 A lejátszóban lévő CD-R/CD-RW üres.
 Probléma van a CD-R/CD-RW, a felvevőkészülék vagy
alkalmazás minőségével.
A kijelzőn a „HOLD” felirat villog,
amikor megnyomja valamelyik
gombot, és a készülék nem játssza
le a CD-t.
A lejátszás attól a ponttól indul újra,
ahol leállította (folytatás funkció).
 A gombok le vannak zárva. Húzza vissza a HOLD
kapcsolót ( 19. oldal).
ATRAC CD vagy MP3 CD lejátszása
közben a CD nem forog, de a hang
rendesen hallható.
 A lejátszót úgy tervezték, hogy az energiafogyasztás
csökkentése érdekében lejátszás közben ne forgassa az
ATRAC vagy MP3 CD-ket. A lejátszó nem hibás.
 A lejátszóval nem kompatibilis formátumban elmentett
fájlokat próbált lejátszani ( 5. oldal).
 Az OPTION menüben módosítsa a „CD-EXTRA”
beállítást. Ekkor már le tudja játszani a CD-t ( 30. oldal).
További információ
 A folytatás funkció be van kapcsolva. Az első
műsorszámmal kezdődő lejátszás elindításához nyomja meg
és tartsa lenyomva az /ENTER gombot (a távvezérlőn
a  gombot), miközben a lejátszó le van állítva, amíg
elkezdődik az első műsorszám lejátszása, vagy nyissa fel
a lejátszó fedelét ( 18. oldal). Egyéb esetben távolítson el
minden áramforrást, majd helyezze vissza az akkumulátort,
vagy csatlakoztassa újra a hálózati adaptert.
Folytatás 
33 HU
Hiba
A kijelzőn megjelenik a „No File”
felirat, ha megnyomja az /ENTER
gombot, illetve ha a lejátszó fedele
csukva van.
Ok és/vagy teendők
Az LCD-kijelző nehezen látható, vagy
lelassult.
 Magas (40°C feletti) vagy alacsony (0°C alatti)
hőmérsékleten használja a CD-lejátszót.
Szobahőmérsékleten a kijelző visszaáll a rendes működésre.
Bár nem választotta ki
a „BOOKMARK” beállítást,
a (Kedvencek) jelzés villog.
A lejátszás hirtelen megállt.
 Ha nem a „BOOKMARK” lejátszási módot választotta,
a
(Kedvencek) jelzés villog.
A lejátszó nem működik, és egy
nyolc számból vagy betűből álló
sorozat jelenik meg a CD-lejátszó
kijelzőjén.
 Ennek a jelenségnek az előfordulása a használt CD-től
függ. Távolítson el minden áramforrást, majd helyezze
vissza az akkumulátort, vagy csatlakoztassa újra a hálózati
adaptert. Próbálja meg újra működtetni a lejátszót. Ha
a probléma nem szűnik meg, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
 A CD-R/CD-RW lemezen nincsenek ATRAC3plus/MP3
fájlok.
 Olyan CD-R/CD-RW lemezt használ, amelyről törölték az
adatokat.
 A CD szennyezett.
 Korábban beállította a kikapcsolási időzítőt. A „TIMER”
beállítást módosítsa „OFF” értékre ( 29. oldal).
 Az újratölthető elem vagy a szárazelem teljesen lemerült.
Töltse újra az akkumulátort ( 10. oldal), vagy cserélje ki
a szárazelemet új LR6 (AA méretű) alkáli elemre
( 12. oldal).
Egyéb
Hiba
Amikor lecsukja a CD-lejátszó fedelét,
a CD elkezd forogni.
Ok és/vagy teendők
A távvezérlővel nem működtethető
megfelelően a CD-lejátszó. *
 A lejátszó gombjait valami véletlenül folyamatosan
lenyomja.
 A távvezérlő nincs megfelelően csatlakoztatva.
 A lejátszó a CD-n található információkat olvassa, nem
működési hibáról van szó.
* Csak E18, AU2, TW2 típusok esetében
34 HU
Karbantartás
A burkolat tisztítása
Használjon vízzel vagy semleges
tisztítószer-oldattal benedvesített, puha
ruhát. Ne használjon alkoholt, benzint
vagy hígítót.
A csatlakozó kivezetés tisztítása
A hangszórótartó állvány csatlakoztató
kivezetését vattával vagy száraz törlővel
tisztítsa, ahogy az alábbi ábrán látható.
Műszaki adatok
CD-lejátszó
Rendszer
Compact Disc digitális hangrendszer
A lézerdióda adatai
Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: λ = 770 - 800 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerteljesítmény: kisebb, mint 44,6 µW
(A tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve
az optikai érzékelő egységen 7 mm-es
apertúrával.)
D-A konverzió
Frekvencia-jelleggörbe
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (JEITA mérés)
Teljesítmény (3 V bemeneti szintnél)
Fejhallgató (sztereó minijack)
Kb. 5 mW + kb. 5 mW 16 Ω
(Kb. 1,5 mW + kb. 1,5 mW, 16 Ω)*
Európai vásárlók számára
További információ
1-bites kvarc időtengely vezérlés
Energiaszükséglet
• LR6 (AA méretű) elem: 1,5 V DC × 1
• Sony NH-7WMAA akkumulátor:
1,2 V DC × 1
• Hálózati adapter (DC IN 3 V aljzat):
220 V, 50 Hz (Kína)
120 V, 60 Hz (Mexikó)
Hangszórótartó állvány
Hangszóró
Hangszórórendszer: 36 mm (átmérő)
Impedancia: 6 Ω
Névleges bemenő teljesítmény: 0,45 W
Maximális bemenő teljesítmény: 0,65 W
Erősítő
Névleges kimenet: 0,45W + 0,45W
(10% THD, 1kHz, 6 Ω)
Bemenet: Bemeneti kábel mini sztereó
csatlakozókkal
Bemeneti impedancia: 16kΩ, 1kHz (AUX IN)
Folytatás 
35 HU
Általános adatok
Üzemi hőmérséklet
5°C - 35°C
Méretek (szélesség/magasság/mélység)
(a kiálló alkatrészek és kezelőszervek nélkül)
CD-lejátszó: Kb. 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Hangszórótartó állvány:
Kb. 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)
CD-lejátszó: Kb. 178 g
Hangszórótartó állvány: Kb. 290 g
Szabadalmak az USA-ban és más országokban
a Dolby Laboratories licencével.
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Külön beszerezhető
tartozékok
Hálózati adapter*
Aktív hangsugárzó rendszer
Gépkocsiakkumulátorvezeték
Gépkocsiakkumulátorvezeték gépkocsi
csatlakozócsomaggal
Gépkocsi csatlakozócsomag
Csatlakozókábel
Fülhallgató (kivéve
a franciaországi vásárlók
részére)
Fejhallgató (franciaországi
felhasználóknak)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
* A hálózati adapterek műszaki adatai
a különböző területeken eltérőek. Vásárlás
előtt ellenőrizze a helyi feszültséget és
a csatlakozó alakját.
Előfordulhat, hogy a márkakereskedőnél
nincs meg a fent felsorolt tartozékok
valamelyike. Kérjük, kérdezze meg
a kereskedőt az országában/térségében
rendelkezésre álló tartozékokról.
36 HU
I
Tárgymutató
ID3 címke 20
INTRO 23
Ismétlő lejátszás
Szimbólumok
(Akkumulátor)
(lemez) 15
1 23
 (Időzítő) 29
11, 12
Keresés
Kijelző
13
M
MENU 29
MP3 CD 5
m3u lejátszási listák lejátszása
O
Opcionális tartozékok
OPTION 29
B
36
P
23, 24
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
PLAYLIST 23
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
C
8
25
R
RANKING SHUF
23
S
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
Stop 18
Szárazelem 12
Szünet 18
E
Elemtartó 8
Elemtartó fedele 10, 12
EQUALIZER 26, 27
F
Fájlnézet 19
Fülhallgató 8
T
G
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
H
Hangszórótartó állvány
Hálózati adapter 8
HEAVY 27
HOLD funkció 19
LANGUAGE 29
Lejátszás 18
Listanézet 20
További információ
ACTIVE 27
Akkumulátor 8, 10
Akkumulátor élettartama
ALL 23
ATRAC CD 5
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING 23
AVLS 29
CD-DA formátum 5
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
CD-lejátszó 9
CD-ROM (SonicStage)
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
Csoport 6
18
10
L
A
BEEP 29
BOOKMARK
25
K
8, 31
Távvezérlő 8
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
V
Vegyes CD
5
37 HU
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zabudowanej, jak szafka na książki
czy wbudowana półka.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem,
nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
urządzenia gazetami, serwetami,
zasłonami itp. Nie ustawiaj na
urządzeniu zapalonych świec.
Aby zabezpieczyć się przed pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym, nie
umieszczaj na urządzeniu obiektów
wypełnionych cieczami, takich jak
wazony.
Niektóre państwa mogą określać zasady
użytkowania baterii używanych do
zasilania tego wyrobu. Prosimy
o stosowanie się do lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa kraju.
PRZESTROGA
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
• NIE NALEŻY WPATRYWAĆ SIĘ
W WIĄZKĘ LASEROWĄ ANI
PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
• OTWARTE URZĄDZENIE
EMITUJE NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
KLASY 1M
• NIE NALEŻY PATRZEĆ
BEZPOŚREDNIO NA
PRZYRZĄDY OPTYCZNE
2 PL
Oznaczenie CE obowiązuje tylko w tych
krajach, w których ma ono podstawę
prawną, głównie w krajach EEA
(European Economic Area – europejski
obszar ekonomiczny).
Spis treści
Tworzenie własnych płyt CD
w formacie ATRAC ........................................ 4
Płyty odtwarzane przy użyciu tego
odtwarzacza CD ......................................5
Środki ostrożności ......................................... 7
Bezpieczeństwo ........................................7
W odtwarzaczu .........................................7
Płyty CD....................................................7
Słuchawki ..................................................7
Podstawka głośnikowa .............................7
Czynności wstępne
Akcesoria znajdujące się w zestawie .... 8
Elementy odtwarzacza i elementy
sterujące ........................................................... 9
Przygotowanie źródła zasilania
(akumulatora)....................................... 10
Stosowanie zwykłych baterii .................12
Sprawdzanie poziomu energii
akumulatora/baterii ..............................13
Korzystanie z zasilacza sieciowego ......14
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD .................................. 15
Odtwarzanie płyt CD przy korzystaniu
z podstawki głośnikowej ......................... 16
Podstawowe czynności związane
z odtwarzaniem (rozpoczynanie,
zatrzymywanie, wyszukiwanie) ............ 18
Blokowanie przycisków (HOLD) ........ 19
Wyszukiwanie ulubionych
utworów/plików ........................................... 19
Wyszukiwanie według grup
(widok plików) ...................................... 19
Wyszukiwanie z listy grup/plików
(widok listy) ...........................................20
Wyświetlanie informacji na temat
płyty CD .................................................20
Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE) ....................................... 22
Opcje odtwarzania (PLAY MODE) ...23
Odtwarzanie grup ..................................24
Odtwarzanie ulubionych utworów
(Bookmark) ...........................................24
Odtwarzanie utworów z ulubionych
list odtwarzania (m3u) ..........................24
Odtwarzanie utworów w ulubionej
kolejności (PGM) ..................................25
Wielokrotne odtwarzanie utworów
(Repeat play) .........................................25
Zmiana jakości dźwięku ........................... 26
Wybór jakości dźwięku ..........................26
Dostosowanie jakości dźwięku .............26
Elementy menu SOUND .....................27
Zmiana ustawień opcjonalnych ............ 28
Określanie ustawień różnych funkcji ...28
Elementy menu OPTION ....................29
Podłączanie innych urządzeń do
podstawki głośnikowej ............................ 31
PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów .................... 32
Czyszczenie odtwarzacza ....................... 35
Dane techniczne .......................................... 35
Akcesoria opcjonalne ................................ 36
Indeks ............................................................... 37
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na
temat korzystania z odtwarzacza CD. Informacji
dotyczących dołączonego oprogramowania
SonicStage należy szukać w „Podręczniku
instalacji/obsługi”.
Uwaga do użytkowników
Dostarczone oprogramowanie
W zależności od rodzaju tekstu i znaków, tekst
wyświetlany w programie SonicStage może nie
być wyświetlany prawidłowo w urządzeniu. Jest
to spowodowane następującymi przyczynami:
– Ograniczenia podłączonego odtwarzacza.
– Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
ATRAC3plus jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„WALKMAN” jest zastrzeżonym znakiem
handlowym Sony Corporation dotyczącym
przenośnych urządzeń stereofonicznych.
jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
3 PL
Tworzenie własnych płyt CD w formacie ATRAC
Oprócz zwykłych płyt audio CD za pomocą tego urządzenia można odtwarzać oryginalne
płyty CD o nazwie „ATRAC CD”, tworzone za pomocą dołączonego oprogramowania
SonicStage. Za jego pomocą na jednej płycie CD-R lub CD-RW można zapisać ok. 30 płyt
audio CD*.
Poniżej w skrócie opisano sposób odtwarzania muzyki z płyty ATRAC CD.
Zainstaluj program SonicStage na komputerze.
Program SonicStage tworzy oryginalne płyty CD
w formacie ATRAC z materiału przegranego z płyt
audio CD do komputera. Można go zainstalować
z dołączonej płyty CD-ROM.
Płyty ATRAC CD
Utwórz płytę ATRAC CD.
Po wybraniu ulubionych utworów z materiału
przechowywanego na komputerze nagraj je na płytę
CD-R/CD-RW za pomocą programu SonicStage.
Płyty audio CD,
pliki MP3
Odtwarzaj muzykę na odtwarzaczu CD.
Teraz wszędzie możesz zabrać ze sobą mnóstwo ulubionych
utworów na utworzonej przez siebie płycie CD.
Sposób instalacji programu SonicStage oraz tworzenia płyt
ATRAC CD opisano w dołączonym „Podręczniku instalacji/obsługi”.
* Przy całkowitym czasie odtwarzania jednej płyty CD (albumu)
wynoszącym ok. 60 minut i nagrywaniu na płycie CD-R/CD-RW
o pojemności 700 MB z szybkością 48 kb/s w formacie ATRAC3plus.
4 PL
Płyty odtwarzane przy użyciu tego odtwarzacza CD
Płyty audio CD:
Płyty w formacie CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) jest
standardem zapisu płyt audio CD.
Płyty ATRAC CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi w formacie
ATRAC3plus, nagrane za pomocą programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) jest technologią
kompresji dźwięku pozwalającą na uzyskanie jego wysokiej jakości przy dużym
stopniu kompresji. ATRAC3plus pozwala na skompresowanie plików audio do
ok. 1/20 pierwotnego rozmiaru, z szybkością transmisji 64 kb/s.
Szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane przez ten
odtwarzacz CD:
ATRAC3
ATRAC3plus
Szybkości transmisji
66/105/132 kb/s
48/64/256 kb/s
Częstotliwości próbkowania
44,1 kHz
44,1 kHz
Odtwarzacz wyświetla maksymalnie 62 znaki.
Płyty MP3 CD:
Płyty CD-R/CD-RW z danymi audio skompresowanymi w formacie MP3,
nagrane za pomocą programu innego niż SonicStage*
Poniżej podano szybkości transmisji i częstotliwości próbkowania obsługiwane
przez ten odtwarzacz CD. Można również odtwarzać pliki zapisane ze zmienną
szybkością transmisji (VBR – Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Szybkości transmisji
32 - 320 kb/s
8 - 160 kb/s
8 - 160 kb/s
Częstotliwości próbkowania
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Ten odtwarzacz CD jest zgodny z wersją 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formatu etykiet ID3.
ID3 jest formatem pozwalającym na włączenie do plików MP3 określonych
informacji (nazwa utworu, nazwa albumu, nazwa wykonawcy itp.). Odtwarzacz
wyświetla maksymalnie 64 znaki etykiety ID3.
Płyty CD-Extra i Mix-Mode CD:
Płyty CD-R/CD-RW, na których zapisano jednocześnie dane w formacie
CD-DA i CD-ROM*
Jeśli nie można odtworzyć danej płyty CD, należy zmienić ustawienie
„CD-EXTRA” w menu OPTION ( strona 30). Teraz płytę można odtworzyć.
Można również odtwarzać płyty ATRAC CD, na których zapisano również dane audio
w formacie MP3 za pomocą programu innego niż SonicStage.
Za pomocą programu SonicStage nie można tworzyć płyt CD z danymi audio w różnych
formatach.
* Można odtwarzać tylko płyty w formacie ISO 9660 poziom 1/2 i Joliet.
ciąg dalszy 
5 PL
Płyty muzyczne zakodowane z zastosowaniem
technologii ochrony praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane do odtwarzania płyt
zgodnych ze standardem Compact
Disc (CD). W ostatnim czasie na rynku
pojawiły się wydane przez kilka firm
fonograficznych dyski z nagraniami
muzycznymi zakodowanymi
z zastosowaniem technologii ochrony praw
autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że wśród tych dysków znajdują się również
takie, które nie są zgodne ze standardem
CD i w związku z tym mogą nie być
odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Różnica w strukturze plików na płytach
ATRAC CD i MP3 CD
Płyty ATRAC CD i MP3 CD
zawierają „pliki” i „grupy”. „Plik” jest
odpowiednikiem „utworu” na płycie audio
CD. „Grupa” jest zbiorem plików i jest
odpowiednikiem „albumu”.
Odtwarzacz traktuje foldery na płytach
MP3 CD jako „grupy”, dzięki czemu
płyty ATRAC CD i MP3 CD mogą być
obsługiwane w taki sam sposób.
Maksymalna liczba grup i plików
• Maksymalna liczba grup: 256
• Maksymalna liczba plików: 999
Kolejność odtwarzania plików z płyt ATRAC
CD i MP3 CD
W przypadku płyt ATRAC CD pliki
są odtwarzane w kolejności ustalonej
w programie SonicStage.
W przypadku płyt MP3 CD kolejność
odtwarzania może być różna, w zależności
od metody użytej przy zapisie plików
na płytę. Istnieje również możliwość
odtworzenia „listy odtwarzania”
określającej kolejność odtwarzania plików
MP3. W poniższym przykładzie pliki są
odtwarzane w kolejności od  do .
6 PL
MP3
Grupa
Plik
(Maksymalna liczba poziomów katalogu: 8)
Uwagi
• W przypadku, gdy na jednej płycie CD
zapisane są pliki ATRAC3plus i MP3,
w pierwszej kolejności odtwarzane są pliki
ATRAC3plus.
• Możliwości odtwarzania plików przez ten
odtwarzacz CD różnią się w zależności od
jakości płyty i stanu urządzenia nagrywającego.
• Dozwolone znaki to litery od A do Z, od a do
z, cyfry od 0 do 9 i znak _ (podkreślenie).
• Na płycie z plikami ATRAC3plus/MP3 nie
należy zapisywać plików w innych formatach
ani tworzyć zbędnych folderów.
Płyty ATRAC CD
• Płyt CD-R/CD-RW nagranych w formacie
ATRAC3plus nie można odtwarzać na
komputerze.
Płyty MP3 CD
• Należy pamiętać o dodaniu do nazwy pliku
rozszerzenia „mp3”. Dodanie rozszerzenia
„mp3” do pliku innego niż MP3 uniemożliwi
jego prawidłowe rozpoznanie przez odtwarzacz.
• Przy kompresji materiału źródłowego do
pliku MP3 zaleca się ustawienie parametrów
kompresji na „44,1 kHz”, „128 kb/s” i „Constant
Bit Rate” (stała szybkość transmisji).
• Aby przy nagrywaniu wykorzystać
maksymalnie całą pojemność płyty, należy
w programie nagrywającym ustawić opcję
„Halting of writing” (Zapis wielosesyjny).
• Aby nagrać pusty nośnik za jednym razem,
z wykorzystaniem jego maksymalnej
pojemności, należy w programie nagrywającym
ustawić opcję „Disc at Once” (Jedna sesja).
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
• W razie dostania się do wnętrza
odtwarzacza jakichkolwiek przedmiotów
lub płynów należy go odłączyć i przed
ponownym użyciem zlecić jego przegląd
osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
• Nie należy wkładać żadnych przedmiotów
do gniazda DC IN 3 V (gniazdo
wejściowe zasilania zewnętrznego).
W odtwarzaczu
• Soczewki odtwarzacza należy utrzymywać
w czystości i nie wolno ich dotykać.
W przeciwnym razie soczewki mogą ulec
uszkodzeniu i powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
• Nie należy kłaść na odtwarzaczu ciężkich
przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem
odtwarzacza i płyty CD.
• Nie należy pozostawiać odtwarzacza
w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, zapylonych lub
piaszczystych, narażonych na działanie
wilgoci, opadów atmosferycznych,
wstrząsów mechanicznych, na nierównych
powierzchniach czy w samochodzie
z zamkniętymi oknami.
• Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia
w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
należy go wyłączyć lub przenieść
w miejsce z dala od odbiornika
radiowego lub telewizora.
• W odtwarzaczu nie można odtwarzać
płyt o niestandardowych kształtach
(np. w kształcie serca, kwadratu,
gwiazdy). Może to spowodować
uszkodzenie odtwarzacza. Takich płyt
nie należy używać.
Płyty CD
• Przy czyszczeniu płyt CD należy je
trzymać za krawędź z dwóch stron. Nie
wolno dotykać powierzchni płyt.
• Nie należy naklejać na płyty naklejek ani
taśm klejących.
• Nie należy przechowywać płyt w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych ani w pobliżu źródeł
ciepła, np. gorących kanałów powietrznych.
Nie należy pozostawiać płyt w samochodzie
zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym.
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
Nie należy używać słuchawek podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze
lub kierowania jakimkolwiek pojazdem
mechanicznym. Może to spowodować
zagrożenie w ruchu ulicznym, a ponadto
w niektórych krajach traktowane jest jako
wykroczenie. Potencjalnie niebezpieczne jest
również słuchanie muzyki przez słuchawki
przy dużej głośności przez pieszych,
szczególnie przy przechodzeniu przez ulicę.
W sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych
należy zachować szczególną ostrożność przy
korzystaniu z odtwarzacza lub wyłączyć go.
Ochrona słuchu
Należy unikać słuchania muzyki
przez słuchawki przy dużej głośności.
Laryngolodzy przestrzegają przed ciągłym,
głośnym i długim słuchaniem muzyki.
W przypadku pojawienia się dzwonienia
w uszach należy zmniejszyć natężenie
dźwięku lub wyłączyć odtwarzacz.
Troska o innych
Przy korzystaniu z odtwarzacza należy
ustawiać głośność na umiarkowanym
poziomie. Pozwoli to usłyszeć dźwięki
dobiegające z otoczenia i nie będzie
przeszkadzać innym osobom znajdującym
się w pobliżu.
Podstawka głośnikowa
• Głośniki, wbudowany wzmacniacz
i obudowa podstawki zostały precyzyjnie
wyregulowane. Nie należy demontować
ani modyfikować podstawki.
• Podstawkę należy ustawić na płaskiej
powierzchni.
• Przy nieprawidłowym ustawieniu
podstawka może przewrócić się lub spaść
na podłogę. W pobliżu podstawki nie
należy umieszczać cennych przedmiotów.
• Przy przenoszeniu podstawki nie należy
umieszczać w jej pobliżu dyskietek,
kart kredytowych itp., gdyż może to
spowodować utratę zapisanych na nich
informacji ze względu na oddziaływanie
magnesu głośnika.
• Jeśli podstawka nie będzie używana przez
dłuższy okres czasu, zasilacz powinien
zostać odłączony od gniazdka sieciowego.
Nawet przy ustawieniu włącznika zasilania
w położeniu „OFF” zasilanie nie jest
całkowicie odłączone.
7 PL
Czynności wstępne
Akcesoria znajdujące się
w zestawie
• Zasilacz sieciowy
• Podstawka
głośnikowa
• Minisłuchawki
• Minisłuchawki
(tylko modele E18,
AU2, TW2*)
• Pilot
(inne modele)
• Akumulator
(tylko modele E18,
AU2, TW2*)
• Pudełko na akumulator
• Płyta CD-ROM (SonicStage)
Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za
pomocą odtwarzacza płyt audio CD, w tym
także tego odtwarzacza.
• Adapter do wtyczki sieciowej
(tylko model E33*)
• Instrukcja obsługi (ta instrukcja)
• Podręcznik instalacji/obsługi
* Kod regionalny zakupionego modelu znajduje
się po lewej stronie u góry kodu paskowego na
opakowaniu.
Uwaga
Można używać wyłącznie pilota znajdującego się
w zestawie. Odtwarzacza nie można obsługiwać
za pomocą innego pilota.
8 PL
Należy mocno wsunąć wtyczkę słuchawek
w gniazdko słuchawkowe pilota.
(tylko modele E18, AU2, TW2)
Słuchawki
Elementy odtwarzacza
i elementy sterujące
( str. 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( str. 18, 20, 24, 26)
*/ ( str. 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( str. 15, 16)
 Odtwarzacz CD:
Przycisk
Pilot:
Przyciski
– ( str. 18-20, 25)
+/– ( str. 18)
 Odtwarzacz CD:
Przycisk /CHG ( str. 11, 12, 18-20,
Czynności wstępne
Odtwarzacz CD
 Przycisk obsługi
 (odtwarzanie/pauza)*/ENTER
25-27, 29)
Pilot:
Przycisk  ( str. 18)
 Przycisk SEARCH ( str. 19, 20)
 Przycisk DISPLAY/MENU ( str. 21,
22, 24, 26, 28)
 Przycisk
+ ( str. 18, 19, 25)
 Gniazdo  (słuchawkowe) ( str. 15)
Pilot (tylko modele E18, AU2, TW2*)
 Gniazdo DC IN 3 V ( str. 12, 14)
 Przełącznik HOLD (z tyłu
odtwarzacza) ( str. 19)
 Przełącznik OPEN ( str. 10, 15)
 Pokrętło VOL +/– ( str. 15)
 Klips
 Przycisk  (odtwarzaj/pauza)*
( str. 15, 18)
 Przyciski / ( str. 18)
* Kod regionalny zakupionego modelu
znajduje się po lewej stronie u góry kodu
paskowego na opakowaniu.
Podstawka głośnikowa
 Gniazdo AUX IN ( str. 31)
 Gniazdo DC IN 3 V ( str. 16)
 Przełącznik  (słuchawki)/
(głośnik)
( str. 16, 17, 31)
 Przełącznik
/OFF•POWER ON
( str. 11, 17)
 Kontrolka pracy ( str. 16)
 Złącze odtwarzacza ( str. 35)
* Na tym przycisku znajduje się wypukłość.
ciąg dalszy 
9 PL
Wyświetlacz
 Znakowy wyświetlacz informacyjny
( str. 21)
 Wskaźnik Atrac3plus/MP3 ( str. 5)
 Wskaźnik płyty ( str. 15)
 Wskaźnik akumulatora ( str. 13)
 Wskaźnik listy odtwarzania
 Wskaźnik grupy
Przygotowanie źródła
zasilania (akumulatora)
Przed pierwszym użyciem lub po
rozładowaniu akumulator należy naładować.
W celu utrzymania pierwotnej pojemności
akumulatora przez dłuższy okres czasu
należy go ładować tylko po całkowitym
rozładowaniu (gdy na wyświetlaczu pojawi
się napis „Low Battery”).
Ponieważ znajdująca się w zestawie
podstawka głośnikowa przeznaczona jest
wyłącznie do tego odtwarzacza, nie można
jej używać do ładowania akumulatorów
innych modeli.
1
wj Wskaźnik zakładki ( str. 24)
Przesuń przełącznik OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza.
wk Wskaźnik trybu odtwarzania
wl Wskaźnik wyłącznika czasowego
( str. 29)
e; Wskaźnik ustawień dźwięku
Przełącznik
OPEN
2
Otwórz pokrywę kieszeni na baterie
wewnątrz odtwarzacza.
Unieś
Pokrywa
kieszeni
na baterie
3
Naciśnij
Włóż akumulator NH-7WMAA,
dopasowując znak  do schematu
umieszczonego w komorze baterii.
Włóż najpierw koniec
oznaczony .
10 PL
4
Zamknij pokrywę, aż usłyszysz
charakterystyczny dźwięk.
Ustaw przełącznik podstawki
w położeniu „
/OFF”. Następnie
naciśnij przycisk /CHG, na
odtwarzaczu CD, aby rozpocząć
ładowanie.
Na wyświetlaczu miga napis „Charging”,
zaś poszczególne sekcje symbolu
kolejno się zapalają.
 Naciśnij /CHG.
5
Podłącz zasilacz sieciowy do
znajdującej się w zestawie
podstawki głośnikowej. Następnie
umieść odtwarzacz CD na
podstawce i zatrzaśnij; symbol
 na odtwarzaczu powinien być
ustawiony przy symbolu  na
podstawce. Dociśnij odtwarzacz,
aby bezpiecznie umieścić go
w podstawce.
do gniazda zasilania
 Ustaw w położeniu „
/OFF”.
Czynności wstępne
Naciśnij tutaj.
6
Po całkowitym naładowaniu
akumulatora napis „Charging” znika.
Uwagi
Zasilacz sieciowy
Podstawka
głośnikowa
3
• Nie należy ładować akumulatorów innych niż
akumulator NH-7WMAA.
• Naciśnięcie przycisku /ENTER w trakcie
ładowania powoduje jego przerwanie
i rozpoczęcie odtwarzania płyty CD.
• Podczas ładowania odtwarzacz i akumulator
rozgrzewają się. Jest to normalne zjawisko,
które nie powoduje zagrożenia.
• Jeżeli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
• W czasie ładowania kontrolka pracy podstawki
głośnikowej nie świeci się.
ciąg dalszy 
do
DC IN
3V
Dopasuj  do .
11 PL
Ładowanie akumulatora bez korzystania
z podstawki głośnikowej
/CHG
do DC IN 3V
Zasilacz sieciowy
do gniazda zasilania
1
Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN 3V w odtwarzaczu
CD i do gniazda zasilania.
2
Naciśnij przycisk /CHG.
Ładowanie rozpocznie się.
Wyjmowanie akumulatora
Sposób wyjmowania akumulatora
przedstawiono na rysunku poniżej.
12 PL
Uwagi odnośnie okresu przydatności
akumulatora i momentu jego wymiany
Akumulator nowy lub nieużywany przez
dłuższy czas może nie naładować się do
końca.
W takim przypadku należy go ładować
do momentu, aż napis „Charging” na
wyświetlaczu zgaśnie, po czym używać
odtwarzacza do momentu całkowitego
rozładowania (gdy na wyświetlaczu pojawi
się napis „Low Battery”). Procedurę taką
należy powtórzyć kilkakrotnie.
Jeśli czas pracy akumulatora jest nadal
o około połowę krótszy od normalnego
mimo zastosowania tej procedury, należy
wymienić akumulator na nowy.
Uwaga odnośnie przenoszenia akumulatora
Przy przenoszeniu akumulatora należy
używać znajdującego się w zestawie
pudełka na akumulator, chroniącego
go przed wysoką temperaturą.
Zetknięcie akumulatora z metalowymi
przedmiotami może spowodować zwarcie,
a w konsekwencji jego rozgrzanie lub
zapalenie.
Stosowanie zwykłych baterii
W odtwarzaczu można wyłącznie używać
baterii następującego typu:
• Bateria alkaliczna LR6 (rozmiar AA)
1 Przesuń przełącznik OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza.
2 Otwórz pokrywę kieszeni na baterie
wewnątrz odtwarzacza.
3 Włóż baterię LR6 (rozmiar AA) (nie
dołączoną do zestawu) w taki sposób,
aby jej oznaczenie  było ustawione
zgodnie z rysunkiem, a następnie
zatrzaśnij pokrywę.
Sprawdzanie poziomu energii
akumulatora/baterii




 „Low Battery” *
* Sygnał dźwiękowy.
Po rozładowaniu należy wymienić baterię
lub naładować akumulator.
Uwagi
• Wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje
orientacyjny poziom energii akumulatora/
baterii. Na przykład, gdy wyświetlana jest
tylko jedna sekcja, nie musi to oznaczać, że
akumulator naładowany jest w jednej czwartej
swojej pojemności.
• W zależności od warunków pracy odtwarzacza
wskaźnik może pokazywać większą lub
mniejszą wartość w stosunku do rzeczywistego
poziomu energii akumulatora/baterii.
Czas pracy akumulatora/baterii 1)
W przypadku korzystania z jednej baterii alkalicznej 2)
G-PROTECTION
„1”
„2”
22
20
Audio CD
41
38
ATRAC CD 3)
26
24
MP3 CD 4)
Czynności wstępne
Poziom energii akumulatora/baterii jest
pokazywany na wyświetlaczu (patrz
rysunek poniżej). W miarę gaśnięcia
poszczególnych sekcji czarnego wskaźnika
akumulator/bateria rozładowuje się coraz
bardziej.
1)Wartość zmierzona zgodnie z normą
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Podany czas odtwarzania jest przybliżoną
liczbą godzin przy usytuowaniu odtwarzacza
na płaskiej i stabilnej powierzchni i po
ustawieniu opcji „POWER SAVE” na wartość
„ON” ( str. 30). Wartość ta może różnić
się od podanej w zależności od sposobu
korzystania z odtwarzacza.
2)Przy zastosowaniu baterii alkalicznej LR6
(SG) firmy Sony (produkowanej w Japonii).
3)Nagrana z szybkością 48 kb/s.
4)Nagrana z szybkością 128 kb/s.
5)Czas ładowania może różnić się w zależności
od sposobu korzystania z akumulatora/baterii.
Uwagi odnośnie akumulatorów i baterii
• Nie wolno ładować zwykłych baterii.
• Nie wolno wrzucać akumulatorów ani baterii
do ognia.
• Nie należy nosić baterii ani akumulatora
w kieszeni itp. z monetami lub innymi
metalowymi przedmiotami. Przypadkowe
zwarcie przeciwnych biegunów metalowym
przedmiotem może spowodować nagrzewanie
się akumulatora lub baterii.
• Baterie lub akumulator należy wyjąć
z urządzenia, jeśli nie będą używane przez
dłuższy czas.
• Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii lub
akumulatora, należy wyczyścić dokładnie
kieszeń baterii i włożyć nowe baterie/
akumulator. W przypadku kontaktu elektrolitu
ze skórą należy go dokładnie zmyć.
ciąg dalszy 
W przypadku korzystania z jednego akumulatora
NH-7WMAA (ładowanego przez około 5 godzin 5))
G-PROTECTION
„1”
„2”
10
9
Audio CD
17
15
ATRAC CD 3)
12
11
MP3 CD 4)
13 PL
Korzystanie z zasilacza
sieciowego
Do zasilania odtwarzacza można użyć
zasilacza sieciowego, bez akumulatora czy
baterii.
do DC IN 3V
Zasilacz sieciowy
do gniazda zasilania
1
Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN 3 V w odtwarzaczu CD i do
gniazda zasilania.
Uwagi dotyczące zasilacza
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy okres czasu, należy odłączyć wszystkie
źródła zasilania.
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego należącego do wyposażenia
urządzenia. Jeśli odtwarzacz CD został
dostarczony bez zasilacza, należy użyć
zasilacza sieciowego AC-E30HG (niedostępny
w Australii). Użycie innego zasilacza
sieciowego może powodować nieprawidłowe
działanie odtwarzacza.
Biegunowość wtyczki
• Nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w działaniu zasilacza sieciowego należy
natychmiast odłączyć go od gniazda zasilania.
14 PL
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD
1
4
Ustaw głośność, naciskając
przycisk VOL +/–.
VOL +/–
Przesuń przełącznik OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza.
Uprzednio podłącz do odtwarzacza
słuchawki.
Słuchawki
Odtwarzanie
Przełącznik
OPEN
do  (słuchawki)
Na pilocie (tylko modele E18, AU2, TW2)
Po umieszczeniu płyty CD w odtwarzaczu
(punkt 2) naciśnij  i ustaw głośność,
obracając pokrętło VOL +/–.
VOL +/–

2
Umieść płytę CD w odtwarzaczu
i zamknij pokrywę.
Wyjmowanie płyty CD
Naciśnij okrągły występ znajdujący się
pośrodku talerza i wyjmij płytę.
Stroną zadrukowaną
do góry
3
Naciśnij /ENTER.
(płyta) zacznie się obracać
i rozpocznie się odtwarzanie.
/ENTER
15 PL
Odtwarzanie płyt CD przy
korzystaniu z podstawki
głośnikowej
1
Przesuń przełącznik OPEN, aby
otworzyć pokrywę odtwarzacza.
2
Umieść płytę CD w odtwarzaczu
i zamknij pokrywę.
3
Podłącz zasilacz sieciowy do
znajdującej się w zestawie
podstawki głośnikowej. Następnie
umieść odtwarzacz CD na
podstawce i zatrzaśnij; symbol
 na odtwarzaczu powinien być
ustawiony przy symbolu  na
podstawce. Dociśnij odtwarzacz,
aby bezpiecznie umieścić go
w podstawce.
4
Ustaw przełączniki na podstawce
w położeniu „POWER ON” i .
Kontrolka pracy zacznie świecić.
Kontrolka pracy
Ustaw na
5
.
Ustaw na
„POWER ON”.
Naciśnij przycisk /ENTER
odtwarzacza.
Z głośników będzie słyszalny dźwięk.
/ENTER
do gniazda zasilania
Zasilacz sieciowy
Podstawka
głośnikowa
3
do
DC IN
3V
16 PL
Dopasuj  do .
6
Ustaw głośność, naciskając
przycisk VOL +/– na odtwarzaczu.
VOL +/–
Wyjmowanie płyty CD
Zdejmij odtwarzacz CD z podstawki
głośnikowej. Następnie naciśnij okrągły
występ znajdujący się pośrodku talerza
i wyjmij płytę.
• Podczas korzystania z podstawki głośnikowej
bez podłączonego zasilacza sieciowego
głośność dźwięku dochodzącego z głośników
obniża się, ponieważ emitowany dźwięk nie
przechodzi przez wzmacniacz wbudowany
w podstawkę.
ciąg dalszy 
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyt CD przy korzystaniu ze
słuchawek podłączonych do odtwarzacza
W punkcie 4 procedury „Odtwarzanie
płyt CD przy korzystaniu z podstawki
głośnikowej” ( str. 16) ustaw przełącznik
/ na podstawce w położeniu .
Korzystanie z podstawki głośnikowej bez
zasilacza sieciowego
1 Włóż baterię, postępując zgodnie
z procedurą „Stosowanie zwykłych
baterii” ( str. 12).
2 Ustaw przełącznik
/OFF•POWER
ON na podstawce w położeniu
/OFF.
3 Ustaw przełącznik / na podstawce
w położeniu .
4 Naciśnij przycisk /ENTER na
odtwarzaczu.
Uwagi
• Nie można zmieniać płyt CD, gdy odtwarzacz
jest podłączony do podstawki głośnikowej.
• Przed umieszczeniem odtwarzacza CD na
podstawce, należy prawidłowo zamknąć jego
pokrywę.
• Przy przenoszeniu podstawki z podłączonym
odtwarzaczem należy trzymać zarówno
podstawkę, jak i odtwarzacz.
• Przy odtwarzaniu płyty CD, gdy odtwarzacz
jest podłączony do podstawki, przywrócone
zostaje domyślne ustawienie głośności.
17 PL
Podstawowe czynności związane z odtwarzaniem
(rozpoczynanie, zatrzymywanie, wyszukiwanie)
Aby
Rozpocząć
odtwarzanie
Operacja
Rozpocząć odtwarzanie od pierwszego Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij
i przytrzymaj przycisk /ENTER (przycisk 
utworu
na pilocie) do momentu rozpoczęcia odtwarzania.
Zatrzymać
odtwarzanie
Przerwać/wznowić odtwarzanie po
przerwaniu
Naciśnij przycisk /ENTER (przycisk  na
pilocie).
Zatrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk  (stop)/CHG (przycisk  na
pilocie).
Przeprowadzić Odnaleźć początek aktualnie
wyszukiwanie odtwarzanego utworu 1)
Odnaleźć początek jednego
z poprzednich utworów 1)
Odnaleźć początek następnego
utworu 1)
Odnaleźć początek jednego
z następnych utworów 1)
Szybko przewinąć do tyłu 1)3)
Jeden raz naciśnij przycisk .
Naciskaj przycisk .
Jeden raz naciśnij przycisk .
Naciskaj przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Szybko przewinąć do przodu 1)3)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
(grupa) +.
Przejść do jednej z następnych grup2) Naciskaj przycisk
(grupa) –.
Przejść do jednej z poprzednich grup2) Naciskaj przycisk
1)Funkcja dostępna w trakcie odtwarzania i po jego przerwaniu (pauza).
2)Funkcja dostępna podczas odtwarzania płyty innej niż audio CD.
3)Funkcja niedostępna w odniesieniu do plików MP3 zapisanych na płycie CD-R/CD-RW w formacie
zapisu pakietowego.
18 PL
Blokowanie przycisków (HOLD)
Zablokowanie przycisków zapobiega
ich przypadkowemu naciśnięciu podczas
przenoszenia odtwarzacza.
1
Modele wyposażone w pilot:
Funkcję HOLD można uaktywnić
oddzielnie dla pilota i odtwarzacza
(z tyłu). Na przykład nawet po
uaktywnieniu funkcji HOLD na
odtwarzaczu można go obsługiwać
za pomocą pilota, o ile funkcja ta nie
została uaktywniona również na nim.
Wyszukiwanie według grup
(widok plików)
W przypadku płyt ATRAC CD lub MP3
CD, na których zapisano szereg utworów,
pliki można wyszukiwać, sprawdzając
nazwy grup (nie dotyczy płyt audio CD)
i plików sąsiadujących z plikiem właśnie
odtwarzanym.
1
Naciskaj przycisk SEARCH.
Na wyświetlaczu pojawią się nazwy
grup i plików leżących w pobliżu
bieżącego pliku.
MR.SNO
The Train
Where do
Odblokowanie przycisków
Przesuń przełącznik w kierunku
przeciwnym do wskazywanego strzałką.
Odtwarzanie
Przesuń przełącznik HOLD
z tyłu odtwarzacza w kierunku
wskazywanym strzałką.
Naciśnięcie dowolnego przycisku przy
aktywnej funkcji HOLD powoduje
miganie napisu „HOLD”.
Wyszukiwanie ulubionych
utworów/plików
Yo
 Nazwy grup
 Nazwy plików
2
Naciskając przycisk
wybierz grupę.
3
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz plik.
4
Naciśnij /ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
+ lub
–,
Anulowanie wyszukiwania
Naciśnij przycisk .
ciąg dalszy 
19 PL
Wyszukiwanie z listy grup/
plików (widok listy)
Wyświetlanie informacji na
temat płyty CD
Utwór/plik można odnaleźć, sprawdzając
typ formatu źródła dźwięku oraz nazwy
grup i plików.
Informacje na temat płyty CD można
wyświetlić na wyświetlaczu.
W zależności od regionu, w którym
odtwarzacz CD został zakupiony,
domyślnym językiem może nie być
„ENGLISH”. W razie potrzeby zmień
ustawienie LANGUAGE ( str. 29).
W przypadku odtwarzania płyty MP3
CD zawierającej pliki z etykietami ID3
wyświetlane są informacje zawarte
w takich etykietach (przy braku etykiet
ID3 wyświetlana jest nazwa pliku lub
nazwa grupy) ( str. 5).
1
Naciskaj przycisk SEARCH.
Przy odtwarzaniu płyty CD z danymi
audio w różnych formatach:
Najpierw wyświetlany jest ekran
wyboru typu formatu, np. „ATRAC
ROOT” i „MP3 ROOT”.
Naciśnij przycisk /ENTER.
2
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz grupę, a następnie naciśnij
/ENTER.
3
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz plik.
4
Naciśnij /ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk  lub
–.
Anulowanie wyszukiwania
Naciśnij przycisk .
20 PL
Uwagi
• Na wyświetlaczu odtwarzacza mogą być
wyświetlane znaki A-Z, a-z, 0-9 i znak _.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania pliku
odtwarzacz odczytuje wszystkie informacje
na temat pliku i grupy (lub folderu) zapisane
na płycie CD. W tym czasie wyświetlany jest
napis „Reading”. W zależności od zawartości
płyty CD jej odczyt może chwilę potrwać.
• Jeśli plik nie należy do żadnej grupy, na
wyświetlaczu pojawia się napis „MP3 ROOT”.
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu
Naciskaj przycisk DISPLAY/MENU.
ATRAC CD/MP3 CD
 Nazwa pliku, nazwa wykonawcy 3), numer pliku,
czas odtwarzania, który upłynął
Audio CD
 Numer utworu, czas odtwarzania, który upłynął
(nazwa wykonawcy, nazwa utworu) 1)

Nazwa grupy 3), informacje CODECa 4),
całkowita liczba plików

Ekran widoku plików
Odtwarzanie

Całkowita liczba utworów na płycie CD, całkowity
pozostały czas odtwarzania płyty CD, pozostały
czas odtwarzania bieżącego utworu 2)

Ekran widoku plików
1) Przy odtwarzaniu płyty audio CD zawierającej
informacje tekstowe, np. CD-TEXT,
wyświetlane są informacje podane w nawiasach.
2)Informacje wyświetlane są tylko podczas
normalnego odtwarzania.
3)Podczas odtwarzania „nazwa wykonawcy” nie
jest wyświetlana, jeśli płyta nie zawiera etykiet
ID3. Gdy wyświetlana jest lista nazw grup/
plików, „nazwa wykonawcy” i „nazwa grupy”
nie są wyświetlane.
4)Wyświetlana jest szybkość transmisji
i częstotliwości próbkowania. Przy odtwarzaniu
pliku MP3 zapisanego ze zmienną szybkością
transmisji VBR (Variable Bit Rate), zamiast
szybkości transmisji na wyświetlaczu pojawia
się napis „VBR”. W niektórych przypadkach
napis „VBR” pojawia się w połowie odtwarzania
utworu zamiast na początku.
21 PL
Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE)
W odtwarzaczu dostępne są różne opcje
odtwarzania, takie jak wybór utworów do
odtworzenia czy odtwarzanie utworów
w ulubionej kolejności.
Szczegółowe informacje na temat opcji
odtwarzania, patrz  str. 23.
Wybierając odpowiednie opcje można
również odtwarzać utwory wielokrotnie
(odtwarzanie wielokrotne,  str. 25).
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU do momentu
wyświetlenia ekranu menu.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 PL
2
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz pozycję „ PLAY MODE”.
3
Po naciśnięciu przycisku /ENTER
naciśnij  lub , aby wybrać opcję
odtwarzania.
Ustawieniem domyślnym jest „ALL”
(normalne odtwarzanie).
4
Naciśnij przycisk /ENTER.
5
Gdy wyświetlona zostanie opcja
„REPEAT”, wybierz ustawienie
„ON” lub „OFF” i naciśnij przycisk
/ENTER.
Powrót do normalnego odtwarzania
Z menu PLAY MODE wybierz opcję
„ALL”.
Opcje odtwarzania (PLAY MODE)
Odtwarzanie
Wyświetlacz odtwarzacza CD Objaśnienie
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone w kolejności
ALL
zgodnej z ich numeracją.
W przypadku płyt ATRAC CD/MP3 CD kolejność odtwarzania jest
inna, zgodna z ustawieniem „PLAY ORDER” w menu OPTION.
Odtwarzane są wszystkie pliki z wybranej grupy lub wszystkich grup
GROUP
(tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD) ( str. 24).
Bieżący utwór zostaje odtworzony jeden raz.
1
Wszystkie utwory z płyty CD zostają odtworzone jeden raz
SHUFFLE
w kolejności losowej.
Wszystkie pliki z wybranej grupy zostają odtworzone jeden raz
GROUP SHUFFLE
w kolejności losowej (tylko płyty ATRAC CD/MP3 CD) ( str. 24).
Zostają odtworzone utwory, do których dodano zakładki.
BOOKMARK
Odtwarzanie utworów z zakładkami rozpoczyna się w kolejności
zgodnej z ich numeracją, a nie w kolejności dodawania zakładek
( str. 24).
Zostają odtworzone utwory umieszczone na wybranej liście
PLAYLIST
odtwarzania m3u* (tylko płyty MP3 CD) ( str. 24).
Najczęściej odtwarzane utwory z płyty CD zostają odtworzone
AUTO RANKING
w kolejności od 10 do pierwszego.
Maksymalnie 32 utwory zapamiętane przez odtwarzacz jako
RANKING SHUF
najczęściej odtwarzane zostają odtworzone w kolejności losowej.
Maksymalnie 64 utwory zostają odtworzone w ulubionej kolejności
PROGRAM
( str. 25).
Odtworzonych zostaje ok. 10 pierwszych sekund wszystkich
INTRO
utworów następujących po utworze bieżącym.
* Lista odtwarzania m3u jest plikiem, w którym zakodowana została kolejność odtwarzania plików MP3.
Aby móc korzystać z funkcji listy odtwarzania, należy nagrać pliki MP3 na płytę CD-R/CD-RW za
pomocą oprogramowania kodującego, które obsługuje format m3u.
Można odtwarzać utwory według 8 pierwszych list (wymienionych według nazwy pliku) pokazywanych
na wyświetlaczu odtwarzacza CD.
ciąg dalszy 
23 PL
Odtwarzanie grup
1
2
3
4
Wykonaj punkty 1 i 2 procedury
„Zmiana opcji odtwarzania (PLAY
MODE)” ( strona 22). W punkcie 3
wybierz opcję „GROUP” lub
„GROUP SHUFFLE” i naciśnij
przycisk /ENTER.
Naciskając przycisk  lub , wybierz
grupę.
Jeśli wybierasz grupę na płycie MP3 CD
itd. poprzez przeszukanie wszystkich
katalogów, naciśnij  lub .
Jeśli wybierasz grupę należącą do tego
samego katalogu, naciśnij przycisk 
lub .
Naciśnij przycisk /ENTER
i przytrzymaj przez co najmniej
2 sekundy.
Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie
wszystkich plików z wybranej grupy.
Gdy wyświetlona zostanie opcja
„REPEAT”, wybierz ustawienie
„ON” lub „OFF” i naciśnij przycisk
/ENTER.
Uwaga
Jeśli w grupie nie ma żadnych utworów, na
wyświetlaczu pojawi się napis „Invalid”.
Odtwarzanie ulubionych
utworów (Bookmark)
1
2
24 PL
Podczas odtwarzania utworu, do
którego chcesz dodać zakładkę,
naciśnij i przytrzymaj przycisk /
ENTER do momentu, gdy symbol
zacznie powoli migać.
Aby dodać zakładkę do dwóch lub
większej liczby utworów, powtórz
punkt 1.
Zakładki można dodać do maksymalnie
10 płyt audio CD (maksymalnie
99 utworów na każdej płycie)
i maksymalnie 5 płyt ATRAC CD/MP3
CD (maksymalnie 999 utworów na
każdej płycie).
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU do momentu
wyświetlenia ekranu menu.
4
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz pozycję „PLAY MODE”,
a następnie naciśnij przycisk
/ENTER.
5
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz pozycję „BOOKMARK”,
a następnie naciśnij przycisk
/ENTER.
6
Gdy wyświetlona zostanie opcja
„REPEAT”, wybierz ustawienie
„ON” lub „OFF” i naciśnij przycisk
/ENTER.
Usuwanie zakładek
Podczas odtwarzania utworu z zakładką
naciśnij i przytrzymaj przycisk /ENTER
do momentu zniknięcia symbolu .
Uwagi
• Przy próbie dodania zakładek do utworów
z 11-tej płyty CD (z 6-tej w przypadku
odtwarzania płyt ATRAC CD/MP3 CD)
zakładki pierwszej odtwarzanej płyty zostaną
usunięte.
• Wszystkie zakładki przechowywane w pamięci
zostają usunięte po odłączeniu wszystkich
źródeł zasilania.
• Wszystkie zakładki przechowywane w pamięci
zostają również usunięte przy kontynuowaniu
odtwarzania, gdy wyświetlany jest napis „Low
Battery”, bez naładowania akumulatora.
Odtwarzanie utworów
z ulubionych list odtwarzania
(m3u)
1
W punkcie 3 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję „PLAYLIST”.
2
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz listę odtwarzania.
3
Naciśnij przycisk /ENTER.
Odtwarzanie utworów
w ulubionej kolejności (PGM)
1
Po zatrzymaniu odtwarzania,
w punkcie 3 procedury „Zmiana opcji
odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję
„PROGRAM”, a następnie naciśnij
przycisk /ENTER.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
/ENTER do momentu zmiany
wyświetlanych informacji. Każde
naciśnięcie przycisku /ENTER
powoduje, że utwory są wyświetlane
w kolejności odtwarzania.
Aby anulować odtwarzanie wg programu
Naciśnij przycisk .
2
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz utwór, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk /ENTER
do momentu zmiany wyświetlanych
informacji.
Przy odtwarzaniu płyty ATRAC
CD/MP3 CD można również wybrać
plik należący do innej grupy, naciskając
przycisk + lub –.
3
Powtarzaj punkt 2 w celu wybrania
utworów w ulubionej kolejności.
Można wybrać maksymalnie 64 utwory.
Po zakończeniu wprowadzania
64 utworu na wyświetlaczu pojawia się
numer pierwszego wybranego utworu
(audio CD)/nazwa pliku (ATRAC
CD/MP3 CD).
W przypadku wybrania 65 utworów lub
więcej utwory wybrane jako pierwsze
są kolejno usuwane.
4
Naciśnij przycisk /ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie utworów
w wybranej kolejności.
1
W punkcie 5 procedury „Zmiana
opcji odtwarzania (PLAY MODE)”
( str. 22) wybierz opcję „ON”.
Odtwarzanie
Wielokrotne odtwarzanie
utworów (Repeat play)
Powrót do normalnego odtwarzania
Wybierz opcję „OFF”.
Sprawdzanie programu
1 Po zatrzymaniu odtwarzania, w punkcie
3 procedury „Zmiana opcji odtwarzania
(PLAY MODE)” ( str. 22) wybierz
opcję „PROGRAM”, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
25 PL
Zmiana jakości dźwięku
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
 lub  przez co najmniej
2 sekundy, aby wybrać zakres
częstotliwości.
3
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz kształt fali.
Dla każdego zakresu częstotliwości
w pamięci przechowywane są 3 kształty.
Szczegółowe informacje na temat ustawień
elementów menu SOUND, patrz  str. 27.
Wybór jakości dźwięku
Istnieje możliwość określenia ustawień opcji
„EQUALIZER” i/lub „CLEARBASS”.
Użycie obu opcji pozwala na uzyskanie
dużo lepszego brzmienia tonów niskich przy
pożądanej jakości dźwięku.
1
2
Low
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU do momentu
wyświetlenia ekranu menu.
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz pozycję „ SOUND”.
Mid High
Zakres częstotliwości
4
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz głośność dźwięku.
Dostępnych jest 7 poziomów głośności
dźwięku.
Głośność dźwięku
3
4
Po naciśnięciu przycisku /ENTER,
naciskając przycisk  lub  wybierz
element menu, dla którego chcesz
określić ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
Naciskając przycisk  lub , wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
Dostosowanie jakości dźwięku
Istnieje możliwość dostosowania jakości
dźwięku dla każdego zakresu częstotliwości
oddzielnie, z jednoczesnym sprawdzaniem
kształtu fali na wyświetlaczu.
1
26 PL
W punkcie 3 procedury „Wybór
jakości dźwięku” wybierz opcję
„EQUALIZER”, a w punkcie 4 opcję
„CUSTOM”.
Najpierw wyświetlany jest zakres „Low”.
Dostępne są 3 zakresy częstotliwości:
„Low” (zakres niskich częstotliwości),
„Mid” (zakres średnich częstotliwości),
„High” (zakres wysokich częstotliwości).
Low
Mid High
5
Powtórz punkty od 2 do 4, aby
określić ustawienia dla pozostałych
2 zakresów częstotliwości.
6
Naciśnij przycisk /ENTER.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk .
Aby anulować operację ustawiania jakości
dźwięku
Naciskaj  przez co najmniej 2 sekundy.
Uwagi
• Jeśli przy zwiększeniu głośności ustawienia
jakości dźwięku powodują jego zniekształcenie,
należy zmniejszyć głośność.
• W przypadku odczuwania różnicy w głośności
dźwięku pomiędzy ustawieniem „CUSTOM”
a innymi ustawieniami jakości dźwięku należy
odpowiednio skorygować głośność.
Elementy menu SOUND
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk . Aby anulować operację zmiany
ustawień, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
Element menu
EQUALIZER
(ustawienia korektora)
Opcje (: ustawienie domyślne)
Normalna jakość dźwięku
 OFF
SOFT
ACTIVE
CUSTOM
CLEARBASS
(ustawienia tonów
niskich)
 OFF
1
2
3
Odtwarzanie
HEAVY
Do odtwarzania utworów wokalnych, z uwydatnieniem
środkowego zakresu częstotliwości
Do odtwarzania dźwięków żywych, z uwydatnieniem
górnego i dolnego zakresu częstotliwości
Do odtwarzania mocnych dźwięków, z większym
uwydatnieniem górnego i dolnego zakresu częstotliwości
w porównaniu z ustawieniem ACTIVE
Jakość dźwięku określona przez użytkownika
(szczegółowe informacje, patrz  str. 26)
Normalna jakość dźwięku
Wzmocnienie tonów niskich
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż przy
ustawieniu 1
Silniejsze wzmocnienie tonów niskich niż przy
ustawieniu 2
Uwaga
W przypadku zmiany ustawień elementu EQUALIZER po wprowadzeniu ustawień elementu
CLEARBASS, ustawienia elementu EQUALIZER mają pierwszeństwo.
Przy określaniu ustawień elementu EQUALIZER i elementu CLEARBASS należy najpierw określić
ustawienia elementu EQUALIZER.
27 PL
Zmiana ustawień
opcjonalnych
Szczegółowe informacje na temat ustawień
elementów menu OPTION, patrz  str. 29.
Określanie ustawień różnych
funkcji
Istnieje możliwość określenia ustawień
różnych funkcji, np. języka menu
i kolejności odtwarzania grup/plików.
28 PL
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
DISPLAY/MENU do momentu
wyświetlenia ekranu menu.
2
Naciskając przycisk  lub ,
wybierz pozycję „ OPTION”.
3
Po naciśnięciu przycisku /ENTER,
naciskając przycisk  lub  wybierz
element menu, dla którego chcesz
określić ustawienia, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
4
Naciskając przycisk  lub , wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
Przy określaniu ustawień elementu
„LANGUAGE” lub „PLAY ORDER”
powtórz punkt 3.
Elementy menu OPTION
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk . Aby anulować operację zmiany
ustawień, naciśnij przycisk  i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
Elementy menu
Opcje (: ustawienia domyślne)
LANGUAGE
(język menu itd.)
MENU
G-PROTECTION 1)
(zabezpieczenie przed
przeskokami dźwięku)
1
AVLS 2)
(ograniczenie
głośności)
 OFF
TIMER
(wyłącznik czasowy)
 OFF
2
ON
1-99 min
BEEP
 ON
(dźwiękowe
potwierdzenie operacji)
OFF
SEAMLESS 1) 4)
(odtwarzanie utworów
w sposób ciągły)
 OFF
ON
Odtwarzanie
TEXT 1)
Wybierz język menu, komunikatów
ostrzegawczych itd.
FRENCH
Ustawienia domyślne różnią się
GERMAN
w zależności od rejonu, gdzie został
zakupiony odtwarzacz CD.
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Wybierz język tekstu CD-TEXT, etykiet
 AUTO
ID3 itd.
ENGLISH
Po wybraniu funkcji „AUTO” można
FRENCH
odczytać tekst w następującym języku.
Ustawienia domyślne różnią się
GERMAN
w zależności od rejonu, gdzie został
ITALIAN
zakupiony odtwarzacz CD.
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku,
z zapewnieniem jego wysokiej jakości.
Lepsze zabezpieczenie przed przeskokami dźwięku.
Głośność można zmieniać bez żadnych ograniczeń.
 ENGLISH
Maksymalna głośność jest ograniczona w celu ochrony
słuchu.
Wyłącznik czasowy nie działa.
Na wyświetlaczu odtwarzacza wyświetlany jest symbol .
Wybierając tę opcję podczas odtwarzania, można sprawdzić
pozostały czas odtwarzania.
Wielokrotnie naciskaj przycisk  lub , aby zwiększyć lub
zmniejszyć okres czasu w odstępach 5-minutowych lub
naciskaj przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć
okres czasu w odstępach 1-minutowych. Ustawieniem
domyślnym jest „10 min”.
Przy naciskaniu przycisków lub wykonywaniu innych
operacji rozlega się sygnał dźwiękowy. 3)
Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
Płyta CD jest odtwarzana tak, jak została nagrana,
z przerwami pomiędzy utworami.
Płyta CD jest odtwarzana z pominięciem przerw między
utworami.
ciąg dalszy 
29 PL
Elementy menu
POWER SAVE
(oszczędność energii)
PLAY ORDER 1)
(kolejność
odtwarzania)
Opcje (: ustawienia domyślne)
Funkcja POWER SAVE nie działa.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(odtwarzanie według
formatu płyty)
 OFF
ON
Określenie ustawień elementów menu SOUND nie odnosi
skutku.
Odtwarzanie utworów w kolejności ich
 NORMAL
nagrywania.
ID3TAG TNO Odtwarzanie w kolejności numerów
etykiet ID3.
FILE NAME Odtwarzanie w kolejności alfabetycznej
nazw plików.
Odtwarzanie utworów w kolejności ich
 OFF
nagrywania.
ON
Odtwarzanie w kolejności alfabetycznej
nazw grup.
Wybierz ustawienie „OFF”, jeśli płytę CD możesz odtworzyć
w normalny sposób.
Jeśli nie możesz odtworzyć płyty CD-Extra, wybierz
ustawienie „ON”. Teraz płytę można odtworzyć.
1)Można ustawić tylko wówczas, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
2)AVLS jest skrótem od Automatic Volume Limiter System (system automatycznego ograniczania
głośności).
3)Podczas korzystania z podstawki głośnikowej nie słychać sygnału dźwiękowego.
4)Ta funkcja działa tylko w odniesieniu do płyt ATRAC CD.
5)Ta funkcja działa wyłącznie w przypadku płyt Audio CD i CD-Extra.
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji „G-PROTECTION” na wartość „2” mogą występować przeskoki dźwięku:
– gdy odtwarzacz CD zostanie poddany silniejszym wstrząsom ciągłym niż oczekiwano,
– przy odtwarzaniu zabrudzonej lub porysowanej płyty CD,
– w przypadku płyt CD-R/CD-RW, przy odtwarzaniu płyty słabej jakości lub wystąpieniu problemu
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
• Nawet po ustawieniu opcji „SEAMLESS” na wartość „ON” utwory mogą nie być odtwarzane w sposób
ciągły, w zależności od sposobu nagrania materiału źródłowego.
30 PL
Podłączanie innych
urządzeń do podstawki
głośnikowej
Odtwarzanie
Przez głośniki podstawki można
odtwarzać muzykę z innych urządzeń do
niej podłączonych, takich jak odtwarzacz
płyt MD czy komputer osobisty. Należy
zapoznać się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
Przed wykonaniem połączeń należy
wyłączyć wszystkie urządzenia.
• W przypadku podłączenia innego urządzenia
do gniazda AUX IN podstawki głośnikowej,
przy odtwarzaniu płyty CD z podłączonego
do niej odtwarzacza, dźwięk z podłączonego
urządzenia zostaje zmiksowany z dźwiękiem
z odtwarzacza CD.
do AUX IN
Przewód połączeniowy
(miniwtyk, nabywany
oddzielnie)
do gniazda słuchawkowego
Rekorder MiniDisc,
komputer osobisty itp.
Przełączniki na podstawce należy ustawić
w położeniu „POWER ON” i .
Ustaw głośność, korzystając z regulatora
głośności podłączonego urządzenia.
Uwaga
• Przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki
należy zmniejszyć głośność w podłączonym
urządzeniu w celu uniknięcia uszkodzenia
głośników podstawki.
• Podstawkę głośnikową należy podłączyć
do gniazda słuchawkowego podłączanego
urządzenia. Nie należy podłączać podstawki do
gniazda LINE OUT podłączanego urządzenia.
31 PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli poniższe sposoby rozwiązania problemów nie pomogły w usunięciu usterki, należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Zasilanie
Objawy
Nie można naładować akumulatora.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
 Brak akumulatora w kieszeni baterii. Włóż akumulator
( str. 10).
 Naciśnięto przycisk  na pilocie. Gdy odtwarzanie jest
zatrzymane, naciśnij /CHG na odtwarzaczu CD*.
 Odtwarzacz CD został nieprawidłowo umieszczony na
podstawce głośnikowej. Prawidłowo połącz złącze z tyłu
odtwarzacza ze złączem podstawki głośnikowej ( str. 11).
* Tylko modele E18, AU2, TW2
Dźwięk
Objawy
Nawet wielokrotne naciskanie
przycisku VOL + nie powoduje
zwiększenia głośności.
Brak dźwięku lub słyszalny tylko
szum.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Przy odtwarzaniu płyty słyszalny jest
szeleszczący dźwięk.
Elementy menu SOUND (DŹWIĘK) nie
mogą być ustawione.
 Mocno zamknij pokrywę kieszeni baterii ( str. 10).
Podczas korzystania z podstawki
głośnikowej nie słychać dźwięku
z głośników.
 Przełącznik /
 Dla funkcji „AVLS” wybrano opcję „ON”. Wybierz opcję
„OFF” ( str. 29).
 Prawidłowo podłącz wtyki słuchawek.
 Wtyki są zabrudzone. Regularnie czyść wtyki słuchawek
suchą, miękką szmatką.
 „POWER SAVE” (OSZCZĘDZANIE ENERGII) jest
ustawione na „ON” (Wł.). Ustaw je na „OFF” (Wył.)
( str. 30).
jest ustawiony na . Przestaw go na
Działanie/odtwarzanie
Objawy
Czas odtwarzania jest zbyt krótki.
Odtwarzanie nie działa.
32 PL
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
 Sprawdź, czy używasz baterii alkalicznej, a nie
manganowej.
 Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) ( str. 12).
 Kilkakrotnie naładuj i rozładuj akumulator ( str. 12).
.
Objawy
Nie wszystkie utwory są odtwarzane.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„Low Battery” i odtwarzanie zostaje
przerwane.
 Akumulator jest całkowicie rozładowany. Naładuj
akumulator ( str. 10).
 Wymień baterię na nową baterię alkaliczną typu LR6
(rozmiar AA) ( str. 12).
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„Hi DC in”.
 Użyto zasilacza o wyższym napięciu niż napięcie
zasilacza zalecanego lub znajdującego się w wyposażeniu.
Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego znajdującego się
w wyposażeniu lub zalecanego w punkcie „Akcesoria
opcjonalne” ( str. 36).
Nie można odtworzyć płyty lub po
włożeniu płyty do odtwarzacza na
wyświetlaczu pojawia się napis
„No Disc”.
 Płyta CD jest zabrudzona lub uszkodzona. Wyczyść płytę
lub ją wymień.
 Sprawdź, czy płyta jest włożona stroną zadrukowaną do
góry ( str. 15).
 Wystąpiła kondensacja wilgoci. Pozostaw odtwarzacz
w pomieszczeniu na kilka godzin, do momentu
wyparowania wilgoci.
 Mocno zamknij pokrywę kieszeni baterii ( str. 10).
 Sprawdź, czy akumulator lub bateria została prawidłowo
włożona ( str. 10).
 Prawidłowo podłącz wtyczkę zasilacza do gniazdka
sieciowego ( str. 14).
 Naciśnij przycisk /ENTER po upłynięciu co najmniej
jednej sekundy od podłączenia zasilacza.
 Płyta CD-R/CD-RW włożona do odtwarzacza jest pusta.
 Występuje problem z jakością płyty CD-R/CD-RW, albo
z urządzeniem lub oprogramowaniem nagrywającym.
Po naciśnięciu przycisku miga napis
„HOLD”, a płyta nie jest odtwarzana.
 Przyciski są zablokowane. Przesuń przełącznik HOLD do
tyłu ( str. 19).
Odtwarzanie rozpoczyna się od
miejsca ostatniego zatrzymania
(funkcja wznawiania).
 Działa funkcja wznawiania. Aby rozpocząć odtwarzanie
od pierwszego utworu, naciśnij przycisk /ENTER
(przycisk  na pilocie) przy zatrzymanym odtwarzaniu
i przytrzymaj do momentu rozpoczęcia odtwarzania
pierwszego utworu, lub otwórz pokrywę odtwarzacza
( str. 18). Inny sposób: odłącz wszystkie źródła zasilania,
a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz
zasilacz sieciowy.
Podczas odtwarzania płyty ATRAC CD
lub MP3 CD płyta nie obraca się, lecz
dźwięk jest słyszalny normalnie.
 Odtwarzacz został tak skonstruowany, że obracanie płyty
ATRAC CD lub MP3 CD podczas odtwarzania jest
zatrzymywane w celu oszczędności energii. Nie oznacza to
usterki odtwarzacza.
 Próbowano odtworzyć pliki zapisane w formacie
nieobsługiwanym przez ten odtwarzacz ( str. 5).
 Zmień ustawienie opcji „CD-EXTRA” w menu OPTION.
Płytę można teraz odtworzyć ( str. 30).
Informacje dodatkowe
ciąg dalszy 
33 PL
Objawy
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Po naciśnięciu przycisku /ENTER
lub po zamknięciu pokrywy
odtwarzacza na wyświetlaczu pojawia
się napis „No File”.
 Płyta CD-R/CD-RW nie zawiera plików ATRAC3plus/
MP3.
 Użyto płyty CD-R/CD-RW, z której usunięto dane.
 Płyta CD jest zabrudzona.
Informacje na wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym stają się
nieczytelne lub wolno się zmieniają.
 Odtwarzacz jest używany w temperaturze zbyt
wysokiej (powyżej 40°C) lub zbyt niskiej (poniżej 0°C).
W temperaturze pokojowej wyświetlacz powróci do stanu
normalnego.
Chociaż nie wybrano opcji
„BOOKMARK”, symbol (zakładka)
miga.
Odtwarzanie zostało nagle
zatrzymane.
 Jeśli wybrano opcję odtwarzania inną niż „BOOKMARK”,
symbol
(zakładka) miga.
Nie można obsługiwać odtwarzacza,
a na jego wyświetlaczu pojawia się
sekwencja 8 cyfr lub liter.
 Może to wystąpić przy odtwarzaniu niektórych płyt CD.
Odłącz wszystkie źródła zasilania, a następnie ponownie
włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy. Spróbuj
nacisnąć jakiś przycisk odtwarzacza. Jeśli problem będzie
się utrzymywał, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
 Zadziałał wyłącznik czasowy. Zmień ustawienie „TIMER”
na wartość „OFF” ( str. 29).
 Akumulator lub bateria są całkowicie rozładowane. Naładuj
akumulator ( str. 10) lub wymień baterię na nową baterię
alkaliczną typu LR6 (rozmiar AA) ( str. 12).
Inne
Objawy
Po zamknięciu pokrywy odtwarzacza
płyta CD zaczyna się obracać.
Przyczyna i/lub działanie naprawcze
Nie można prawidłowo obsługiwać
odtwarzacza CD pilotem. *
 Jeden z przycisków odtwarzacza został przypadkowo
wciśnięty i pozostaje w takiej pozycji.
 Pilot nie jest prawidłowo podłączony.
* Tylko modele E18, AU2, TW2
34 PL
 Odtwarzacz odczytuje informacje na temat płyty CD, co
jest zjawiskiem normalnym.
Czyszczenie odtwarzacza
Czyszczenie obudowy
Obudowę odtwarzacza należy czyścić
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub
łagodnym detergentem. Nie wolno używać
alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.
Czyszczenie styków
Styki złącza podstawki głośnikowej
należy regularnie czyścić przy użyciu
bawełnianego wacika lub suchej szmatki
(patrz rysunek poniżej).
Dane techniczne
Odtwarzacz CD
System
Cyfrowy system dźwiękowy do odtwarzania płyt
kompaktowych
Właściwości diody laserowej
Materiał: GaAlAs
Długość fali: λ = 770 - 800 nm
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc wyjściowa lasera: poniżej 44,6 µW
(Wartość ta mierzona jest w odległości 200 mm
od powierzchni obiektywu na bloku głowicy
optycznej o rozwartości optycznej 7 mm).
Kwarcowe, 1-bitowe sterowanie osią czasu
Pasmo przenoszenia
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (mierzone wg normy JEITA)
Moc wyjściowa (dla poziomu wejściowego 3 V)
Słuchawki (miniwtyk stereo)
Ok. 5 mW + ok. 5 mW przy 16 Ω
(Ok. 1,5 mW + ok. 1,5 mW przy 16 Ω)*
*Dotyczy klientów z Europy
Informacje dodatkowe
Przetwarzanie cyfrowo-analogowe
Wymagane parametry zasilania
• Bateria LR6 (rozmiar AA): 1,5 V (prąd stały) × 1
• Akumulator Sony NH-7WMAA:
1,2 V (prąd stały) × 1
• Zasilacz sieciowy (gniazdo DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model chiński)
120 V, 60 Hz (model meksykański)
Podstawka głośnikowa
Głośniki
System głośnikowy: 36 mm (średnica)
Impedancja: 6 Ω
Znamionowa moc wejściowa: 0,45 W
Maksymalna moc wejściowa: 0,65 W
Wzmacniacz
Znamionowa moc wyjściowa: 0,45 W + 0,45 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 6 Ω)
Wejście: przewód wejściowy z miniwtykami stereo
Impedancja wejściowa: 16 kΩ przy 1 kHz
(AUX IN)
ciąg dalszy 
35 PL
Ogólne
Temperatura pracy
Akcesoria opcjonalne
5°C - 35°C
Wymiary (szer./wys./dł.) (bez wystających części
i elementów sterujących)
Odtwarzacz CD: ok. 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Podstawka głośnikowa: ok. 258,4 × 97,5 × 138,0 mm
Masa (bez wyposażenia dodatkowego)
Odtwarzacz CD: ok. 178 g
Podstawka głośnikowa: ok. 290 g
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych, na
których zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Zasilacz sieciowy *
Zestaw głośników aktywnych
Przewód do akumulatora
samochodowego
Przewód do akumulatora
samochodowego
i samochodowy zestaw
połączeniowy
Samochodowy zestaw
połączeniowy
Przewód połączeniowy
Minisłuchawki (nie dotyczy
urządzeń sprzedawanych
we Francji)
Minisłuchawki (urządzenia
sprzedawane we Francji)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
* Dane techniczne zasilaczy sieciowych różnią
się w zależności od regionu. Przed dokonaniem
zakupu należy sprawdzić wartość napięcia
zasilającego w sieci lokalnej oraz kształt
wtyczki.
Sprzedawca może nie oferować wszystkich
wyżej wymienionych akcesoriów.
Szczegółowe informacje na temat
akcesoriów dostępnych w danym kraju/
regionie można uzyskać u przedstawiciela
firmy Sony.
36 PL
L
Indeks
LANGUAGE
M
Symbole
(Akumulator) 11, 13
(płyta) 15
1 23
 (Wyłącznik czasowy) 29
A
B
Bateria zwykła
BEEP 29
BOOKMARK
12
23, 24
C
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
Czas pracy akumulatora
13
EQUALIZER 26, 27
Etykieta ID3 20
F
5
19
G
G-PROTECTION 29
GROUP 23, 24, 30
GROUP SHUFFLE 23, 24
Grupa 6
H
27
I
INTRO
23
8
5
O
Odtwarzacz CD 9
Odtwarzanie 18
Odtwarzanie według listy odtwarzania m3u
Odtwarzanie wielokrotne 25
OPTION 29
24
P
Pauza 18
Pilot 8
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
PLAYLIST 23
Płyta CD-ROM (SonicStage) 8
Podstawka głośnikowa 8, 16, 31
Pokrywa kieszeni na baterie 10, 12
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
Pudełko na akumulator 8
R
E
Format CD-DA
Funkcja HOLD
MENU 29
Minisłuchawki
Mix-Mode CD
MP3 CD 5
Informacje dodatkowe
ACTIVE 27
Akcesoria opcjonalne 36
Akumulator 8, 10
ALL 23
ATRAC CD 5
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING 23
AVLS 29
HEAVY
29
RANKING SHUF
23
S
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
T
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
W
Widok listy 20
Widok plików 19
Wyszukiwanie 18
Wyświetlacz 10
Z
Zasilacz sieciowy 8
Zatrzymywanie 18
37 PL
Bнимaниe
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния
или поpaжeния элeктpичecким
током нe допycкaйтe попaдaния
aппapaтa под дождь и бepeгитe
eго от cыpоcти.
Не разрешается устанавливать
аппарат в закрытом месте, в том
числе в книжном шкафу и стенке.
Во избежание пожара нельзя
закрывать вентиляционное отверстие
аппарата газетой, скатертью,
шторой или т.п. Также нельзя ставить
зажженную свечу на аппарат.
Во избежание пожара и поражения
электрическим током нельзя ставить
вазу и др. посуду, наполненную водой,
на аппарат.
B нeкотоpыx cтpaнax ликвидaция
бaтapeeк, иcпользyeмыx для питaния
дaнного aппapaтa, оcобо оговapивaeтcя
зaконодaтeльcтвом. По дaнномy
вопpоcy обpaтитecь в мecтныe оpгaны
влacти.
ПPEДУПPEЖДEHИE
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE
ИMEET MECTO HEBИДИMOE
ИЗЛУЧEHИE ЛAЗEPA
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
• ПPИ OTКPЫTOЙ КPЫШКE
ИMEET MECTO HEBИДИMOE
ИЗЛУЧEHИE ЛAЗEPA
КЛACCA 1M
• HE CMOTPИTE HA ЛУЧ И HE
ИCПOЛЬЗУЙTE ДЛЯ ЭTOГO
OПTИЧECКИE ПPИБOPЫ
Mapкиpовкa CE являeтcя дeйcтвитeльной
только для тex cтpaн, гдe онa имeeт
юpидичecкyю cилy. B оcновном
это кacaeтcя cтpaн eвpопeйcкой
экономичecкой зоны EEA.
2 RU
Для покyпaтeлeй в Pоccии
Этот знaк отноcитcя только
к aдaптepy пepeмeнного токa.
Поpтaтивный пpоигpывaтeль компaкт-диcков
Сделaно в Китae
Содержание
Создание собственных дисков
ATRAC CD ......................................................... 4
Какие диски можно воспроизводить
на данном проигрывателе?...................... 5
Меры предосторожности ........................ 7
Техника безопасности ...........................7
На проигрывателе .................................7
Обращение с компакт-дисками ...........7
Наушники ................................................7
Начало работы
Дополнительные принадлежности,
входящие в комплект поставки........ 8
На зарядном устройстве для
громкоговорителей ...............................8
Компоненты и элементы
управления ........................................... 9
Подготовка источника питания
(аккумулятора) .................................. 10
Использование сухой батареи ...........12
Проверка остающегося заряда
батареи ..................................................12
Использование адаптера питания
переменного тока ................................13
Воспроизведение
Воспроизведение компакт-диска ... 15
Прослушивайте компакт-диски,
используя зарядное устройство
громкоговорителей ........................... 16
Основные операции воспроизведения
(воспроизведение, стоп, поиск) ......... 18
Блокировка управления (HOLD) ..... 19
Поиск любимой дорожки/файла ..... 19
Поиск через просмотр групп
(Режим просмотра файлов)............... 19
Поиск через просмотр списка
групп/файлов (Просмотр списка) ....20
Проверка информации
компакт-диска на дисплее .................20
Изменение опций воспроизведения
(PLAY MODE) ....................................... 22
Опции воспроизведения
(PLAY MODE) ....................................23
Воспроизводимые группы ..................24
Воспроизведение любимых дорожек
(Воспроизведение по закладкам) .....24
Воспроизведение списков
избранного (воспроизведение
списка избранного m3u) .....................24
Воспроизведение дорожек
в избранном порядке
(Воспроизведение PGM)....................25
Многократное воспроизведение
дорожек (Повтор воспроизведения) ...25
Изменение качества звука ............... 26
Выбор качества звука .........................26
Настройка качества звука ..................26
Пункты меню SOUND .......................27
Изменение дополнительных
настроек.............................................. 28
Настройка различных функций ........28
Пункты меню OPTION .....................29
Подключение других устройств
к зарядному устройству
громкоговорителя ............................. 31
RU
Дополнительная информация
Устранение неполадок ...................... 32
Обслуживание .................................... 35
Технические характеристики ........... 35
Принадлежности, не входящие
в комплект поставки ........................ 36
Алфавитный укаэатель .................... 37
Эта инструкция описывает то, как
использовать проигрыватель. Для входящего
в комплект программного обеспечения
SonicStage см. “Руководство по установке
и эксплуатации”.
Предупреждение для пользователей
О входящем в комплект программном
обеспечении
В зависимости от типа текста и символов,
текст, отображаемый в SonicStage, может
быть неправильно воспроизведен на
устройстве. Это связано с:
– Ограничениями подсоединённого
проигрывателя.
– Нарушениями в функционировании
проигрывателя.
ATRAC3plus является торговой маркой
корпорации Sony.
“WALKMAN” – зарегистрированный
торговый знак Sony Corporation для
портативныx стереофоническиx устройств.
– зарегистрированный
торговый знак Sony Corporation.
3 RU
Создание собственных дисков ATRAC CD
Помимо обычных аудио компакт-дисков, можно воспроизводить оригинальный
компакт-диск под названием “ATRAC CD”, который создается вами самостоятельно
с помощью поставляемого программного обеспечения SonicStage. С помощью
SonicStage на одном CD-R или CD-RW можно записать до 30 аудио компакт-дисков*.
Далее следует краткая инструкция по прослушиванию музыки на ATRAC CD.
Установите SonicStage на компьютер.
SonicStage является программой, которая
переносит музыку с аудио компакт-дисков на
компьютер и создает оригинальные компактдиски. Она устанавливается с входящего
в комплект диска CD-ROM.
ATRAC CD
Создайте ATRAC CD.
После выбора любимых песен из музыки,
сохраненной на компьютере, запишите их
на CD-R/CD-RW с помощью SonicStage.
Аудио компакт-диски,
файлы MP3
Прослушайте их на данном проигрывателе.
Оригинальный компакт-диск позволяет брать
с собой множество песен.
См. входящие в комплект поставки “Руководство по
установке и эксплуатации”, где описывается процесс
установки SonicStage и создания дисков ATRAC CD.
* Если общее время воспроизведения одного компактдиска (альбома) составляет примерно 60 минут, а запись
выполняется на диск CD-R/CD-RW емкостью 700 Мб со
скоростью 48 Кбит/сек в формате ATRAC3plus.
4 RU
Какие диски можно воспроизводить на данном
проигрывателе?
Аудио компакт-диски:
Компакт-диски формата CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) является
стандартом записи, используемом для аудио
компакт-дисков.
ATRAC CD:
CD-R/CD-RW, на котором аудиоданные, сжатые в формате
ATRAC3plus, записаны с помощью SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) является технологией
сжатия аудиоданных, которая совмещает высокое качество звука с высокими
коэффициентами сжатия. ATRAC3plus может сжимать аудиофайлы до
примерно 1/20 их оригинального размера на скорости 64 Кбит/сек.
Битовые скорости и частоты дискретизации, воспроизводимые данным
проигрывателем:
ATRAC3
ATRAC3plus
Битовые скорости
66/105/132 Кбит/сек
48/64/256 Кбит/сек
Частоты дискретизации
44,1 кГц
44,1 кГц
На дисплее этого проигрывателя может быть воспроизведено до 62 знаков.
Диски MP3:
CD-R/CD-RW, на котором аудиоданные, сжатые в формате MP3,
записаны не с помощью программы SonicStage*
Битовые скорости и частоты дискретизации, воспроизводимые данным
проигрывателем, указаны ниже. Могут также воспроизводиться файлы
с переменной битовой скоростью (VBR).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Битовые скорости
32 - 320 Кбит/сек
8 - 160 Кбит/сек
8 - 160 Кбит/сек
Частоты дискретизации
32/44,1/48 кГц
16/22,05/23 кГц
8/11,025/12 кГц
Данный проигрыватель соответствует версии 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 формата тэга
ID3. Тэг ID3 является форматом для добавления определенной информации
(названия дорожки, названия альбома, имени артиста и т.п.) в файлы MP3.
На данном проигрывателе отображается до 64 символов тэга ID3.
Диски CD-Extra и Mix-Mode CD:
CD-R/CD-RW, на котором одновременно записаны данные в формате
CD-DA и в формате CD-ROM*
Если компакт-диск не воспроизводится, измените настройку “CD-EXTRA”
в меню OPTION ( стр. 30). После этого диск будет воспроизводиться.
Может также воспроизводиться ATRAC CD, на котором одновременно записаны
аудиоданные, сжатые в формате MP3, записанные не с помощью программы SonicStage.
С помощью SonicStage нельзя создать компакт-диск, на котором записаны смешанные
аудиоданные.
* Могут воспроизводиться только диски формата с расширением ISO 9660 Level 1/2 и Joliet.
Продолжение 
5 RU
Myзыкaльныe диcки, зaкодиpовaнныe
c помощью тexнологий зaщиты aвтоpcкий
пpaв
Этот пpодyкт пpeднaзнaчeн для
воcпpоизвeдeния диcков, отвeчaющиx
тpeбовaниям cтaндapтa Compact Disc
(CD). B нacтоящee вpeмя нeкотоpыe
звyкозaпиcывaющиe компaнии
выпycкaют paзличныe мyзыкaльныe
диcки, зaкодиpовaнныe c помощью
тexнологий зaщиты aвтоpcкий пpaв.
Помнитe, что cpeди тaкиx диcков
вcтpeчaютcя тaкиe, котоpыe нe
отвeчaют тpeбовaниям cтaндapтa CD,
и иx нeльзя воcпpоизводить c помощью
дaнного ycтpойcтвa.
Отличия в структурах файлов дисков
ATRAC CD и MP3 CD
Диски ATRAC CD и MP3 CD состоят
из “файлов” и “групп”. “Файл” является
эквивалентом “дорожке” аудио компактдиска. “Группа” является набором
файлов и эквивалентна “альбому”.
Для дисков MP3 данный проигрыватель
распознает папку MP3, как “группу”,
чтобы диски ATRAC CD и MP3 CD
имели одинаковое управление.
Используемое количество групп и файлов
• Максимальное количество групп: 256
• Максимальное количество файлов: 999
Порядок воспроизведения дисков ATRAC
CD и MP3 CD
Для ATRAC CD файлы воспроизводятся
в порядке, выбранном в SonicStage.
Для MP3 CD порядок воспроизведения
зависит от способа записи файлов MP3
на диске. Можно также воспроизводить
“список воспроизведения”, содержащий
порядок воспроизведения файлов
MP3. В следующем примере файлы
воспроизводятся в порядке от  до .
6 RU
MP3
Группа
Файл
(Максимальные уровни каталогов: 8)
Примечания
• Если файлы ATRAC3plus и MP3 записаны
на одном компакт-диске, сначала
проигрыватель воспроизведет файлы
ATRAC3plus.
• Возможности воспроизведения данного
проигрывателя зависят от качества диска
и состояния устройства записи.
• Могут вводиться символы A-Z, a-z, 0-9 и _
(подчеркивание).
• На диске с файлами ATRAC3plus/MP3 не
следует сохранять файлы других форматов
или создавать лишние папки.
О дисках ATRAC CD
• Диски CD-R/CD-RW, записанные в формате
ATRAC3plus, не воспроизводятся на
компьютере.
О дисках MP3 CD
• Обязательно добавляйте к имени файла
расширение “mp3”. Однако при добавлении
расширения “mp3” к файлу, имеющему
другой формат, этот файл не будет
правильно распознаваться проигрывателем.
• Для сжатия источника в файле MP3
рекомендуется установка параметров
сжатия в значения “44,1 кГц”, “128 Кбит/сек”
и “Постоянная скорость”.
• Для использования при записи
максимальной вместимости установите
программу записи на “остановку записи”.
• Для того, чтобы за один раз полностью
использовать максимальную емкость
носителя, не содержащего никаких записей,
выберите в программе записи режим “Disc
at Once” (“Весь диск сразу”).
Меры предосторожности
Техника безопасности
• В случае попадания внутрь
проигрывателя каких либо твердых
предметов или жидкости отсоедините
его от сети питания и отдайте на
проверку квалифицированным
специалистам перед дальнейшей
эксплуатацией.
• Не вставляйте никакие посторонние
предметы в гнездо DC IN 3 V
(внешний вход питания).
На проигрывателе
• Поддерживайте линзу
в проигрывателе в чистоте, не
прикасайтесь к ней. В противном
случае линза может оказаться
поврежденной, это повлечет сбои
в работе проигрывателя.
• Не кладите на проигрыватель
тяжелые предметы. Это может
привести к повреждению
проигрывателя и компакт-диска.
• Не оставляйте проигрыватель
рядом с источниками нагрева или
под прямыми солнечными лучами,
в местах сильного скопления пыли
или песка, не подвергайте его влаге,
дождю, механическим ударам, не
кладите на неровную поверхность или
в автомобиль с закрытыми окнами.
• Если проигрыватель вызывает помехи
при радио- или телевизионном приеме,
выключите его или перенесите
подальше от радиоприемника или
телевизора.
• Диски нестандартной формы
(например, в форме сердца, квадрата,
звезды) не воспроизводятся на
данном проигрывателе. Попытка их
воспроизведения может повредить
проигрыватель. Не используйте такие
диски.
Обращение с компактдисками
• Для поддержания компакт-диска
в чистоте держите его за края.
Не прикасайтесь к поверхности.
• Не наклеивайте на диск бумагу.
• Не подвергайте компакт-диск прямым
солнечным лучам и не помещайте
у источников нагрева, таких как
горячие воздуховоды. Не оставляйте
компакт-диск в автомобиле,
припаркованном под прямыми
солнечными лучами.
Наушники
Техника безопасности в дороге
Не надевайте наушники, когда вы
управляете автомобилем, едете на
велосипеде либо управляете каким-либо
иным транспортным средством. Это
может привести к аварийной ситуации.
Кроме того, во многих странах это
делать запрещено. Также опасно
слушать проигрыватель в наушники
на большой громкости во время
ходьбы, особенно в зоне пешеходных
переходов. Необходимо соблюдать
предельную осторожность и прекратить
использование устройства в случае
возникновения опасной ситуации.
Защита органов слуха
Не прослушивайте в наушниках записи
на большой громкости. Специалисты
не рекомендуют частое и длительное
прослушивание записей на большой
громкости. Если вы слышите звон
в ушах, уменьшите громкость или
прекратите прослушивание.
Не забывайте об окружающих
Слушайте проигрыватель на умеренной
громкости. При этом вы будете
слышать окружающие вас звуки
и находящихся рядом людей.
7 RU
Начало работы
Дополнительные
принадлежности,
входящие в комплект
поставки
• Адаптер питания • Зарядное
переменного тока устройство
громкоговорителей
• Наушники
(только модели E18,
AU2, TW2*)
• Пульт ДУ
(только модели
E18, AU2, TW2*)
Плотно вставьте в пульт ДУ штекер
наушников (только модели E18, AU2, TW2)
Наушники
• Наушники
(другие модели)
• Перезаряжаемая
батарея
• Контейнер для переноса батареи
• CD-ROM (SonicStage)
Не пытайтесь воспроизвести CD-ROM
на проигрывателе аудиодисков, включая
данный проигрыватель.
• Переходник (только модель E33*)
• Инструкции по эксплуатации
(данная книжка)
• Руководство по установке
и эксплуатации
* Международный код приобретенной
модели указан в левой верхней части
штрих-кода на упаковке.
8 RU
Примечание
Используйте только пульт ДУ, входящий
в комплект. С помощью другого пульта
ДУ управление данным проигрывателем
невозможно.
На зарядном устройстве для
громкоговорителей
• Громкоговорители, встроенный
усилитель и отсек под зарядное
устройство отрегулированы
надлежащим образом. Запрещается
разбирать или изменять зарядное
устройство.
• Поместите зарядное устройство на
плоскую поверхность.
• Если место установки выбрано
неудачно, зарядное устройство может
опрокинуться. Не размещайте ценные
вещи рядом с зарядным устройством.
• При перемещении зарядного
устройства рядом не должно быть
дискет, кредитных карт и пр., чтобы
избежать повреждений, которые
могут быть вызваны магнитом
громкоговорителя.
• Если зарядное устройство не
будет использоваться в течение
продолжительного периода
времени, необходимо отсоединить
адаптер питания переменного тока
от сетевой розетки Даже если
переключатель питания зарядного
устройства установлен в положение
“OFF”, питание не будет отключено
полностью.
Компоненты и элементы
управления
( стр. 15, 16, 18-20, 22, 24-26, 28)
/ ( стр. 18, 20, 24, 26)
*/ ( стр. 19, 20, 22, 24-26, 28)
VOL +/– ( стр. 15, 16)
 Проигрыватель компакт-дисков:
кнопка
– ( стр. 18-20, 25)
Пульт ДУ:
кнопка
+/– ( стр. 18)
Начало работы
Проигрыватель компакт-дисков
 Операционная кнопка
 (воспроизведение/пауза)*/ENTER
 Проигрыватель компакт-дисков:
кнопка /CHG ( стр. 11, 12, 18-20,
25-27, 29)
Пульт ДУ:
кнопка  ( стр. 18)
 Кнопка SEARCH ( стр. 19, 20)
 Кнопка DISPLAY/MENU ( стр. 21,
22, 24, 26, 28)
 Кнопка
+ ( стр. 18, 19, 25)
 Гнездо  (наушники) ( стр. 15)
Пульт ДУ (только модели E18, AU2, TW2*)
 Гнездо DC IN 3V ( стр. 12, 13)
 Переключатель HOLD (на задней
панели проигрывателя) ( стр. 19)
 Переключатель OPEN ( стр. 10, 15)
 Регулятор VOL +/– ( стр. 15)
 Зажим
 Кнопка  (воспроизведение/пауза)*
( стр. 15, 18)
 Кнопки / ( стр. 18)
* Международный код приобретенной
модели указан в левой верхней части
штрих-кода на упаковке.
Зарядное устройство громкоговорителей
 Гнездо AUX IN ( стр. 31)
 Гнездо DC IN 3 V ( стр. 16)
 Переключатель  (наушники)/
(громкоговорители) ( стр. 16, 17, 31)
 Переключатель
/OFF•POWER
ON ( стр. 11, 17)
 Индикатор операции ( стр. 16)
 Клемма ( стр. 35)
* Данная кнопка имеет тактильную
точку.
Продолжение 
9 RU
Дисплей
 Символьный информационный
дисплей ( стр. 21)
 Индикатор Atrac3plus/MP3 ( стр. 5)
 Индикатор диска ( стр. 15)
 Индикатор батареи ( стр. 12)
 Индикатор списка воспроизведения
 Индикатор группы
Подготовка источника
питания (аккумулятора)
Заряжайте аккумулятор перед первым
использованием и при его разрядке.
Для максимально длительного
использования исходного заряда
аккумулятора заряжайте его только
после полной разрядки (когда на экране
появляется индикация “Low battery”
(“Батарея разряжена”)).
Поскольку входящее в комплект
зарядное устройство громкоговорителей
предназначено только для данного
проигрывателя, с его помощью
невозможна зарядка других моделей.
1
wj Индикатор закладки ( стр. 24)
Передвиньте переключатель
OPEN, чтобы открыть крышку
проигрывателя.
wk Индикатор режима воспроизведения
wl Индикатор таймера ( стр. 29)
e; Индикатор звука
Выключатель
OPEN
2
Откройте крышку батарейного
отсека внутри проигрывателя.
Поднимите
Крышка
батарейного
отсека
3
Нажмите
Вставьте аккумуляторную
батарею NH-7WMAA, совместив
 с диаграммой в батарейном
отсеке.
Сначала вставьте
концом .
10 RU
4
Закройте крышку, прижав ее до
щелчка.
5
Установите переключатель
зарядного устройства
в положение “
/OFF” на
проигрывателе компакт-дисков.
Затем нажмите /CHG, чтобы
начать зарядку.
Начнет мигать индикация “Charging”
(Зарядка) и последовательно
загорятся
элементы индикатора.
Начало работы
Нажмите
здесь.
6
 Нажмите /CHG.
Подключите адаптер питания
переменного тока к входящему
в комплект зарядному устройству
громкоговорителей. Затем
вставьте проигрыватель компактдисков в зарядное устройство
(при этом должен раздаться
щелчок),  совместив метку на
CD проигрывателе с  меткой на
зарядном устройстве. Нажмите
на проигрыватель, чтобы он был
надежно установлен в зарядном
устройстве.
 Установите на “
/OFF”.
После полной зарядки аккумулятора
индикация “Charging” исчезнет.
Примечания
к сетевой розетке
Адаптер питания переменного тока
Зарядное устройство
громкоговорителей
3
• С помощью данного зарядного устройства
заряжайте только аккумулятор NH-7WMAA.
• Если во время зарядки нажать /
ENTER, зарядка прекратится и начнется
воспроизведение компакт-диска.
• Во время зарядки проигрыватель
и аккумулятор нагреваются. Это не опасно.
• Если проигрыватель не будет
использоваться продолжительное время,
извлеките из него аккумулятор.
• Во время зарядки индикатор работы
зарядного устройства громкоговорителей
не горит.
Продолжение 
к DC
IN 3V
Совместите  с .
11 RU
Зарядка аккумулятора без использования
входящей в комплект стойки
громкоговорителей
/CHG
к DC IN 3V
В этом случае заряжайте его, пока
на дисплее не погаснет индикация
“Charging”, а затем используйте
проигрыватель до полной разрядки
аккумулятора (до появления на дисплее
индикации “Low battery” (“Батарея
разряжена”)). Повторите данную
процедуру несколько раз.
Если после этого срок работы
аккумулятора короче нормального
примерно наполовину, замените
аккумулятор на новый.
Адаптер питания
переменного тока
Примечание по переносу аккумулятора
Используйте входящий в комплект
контейнер для переноса батареи для ее
защиты от случайного нагрева. Если
аккумулятор входит в соприкосновение
с металлическими предметами, то
вследствие короткого замыкание может
произойти его нагрев или возгорание.
к сетевой розетке
Использование сухой батареи
1
Подсоединить адаптер питания
переменного тока к DC IN 3V
гнезду CD проигрывателя
и сетевой розетке.
2
Нажмите /CHG.
Начнется зарядка.
Извлечение батареи
Извлеките батареи, как показано на
рисунке.
В проигрывателе компакт-дисков
используйте только следующие типы
сухих батарей:
• Щелочная батарея LR6 (размера AA)
1 Передвиньте переключатель
OPEN, чтобы открыть крышку
проигрывателя.
2 Откройте крышку батарейного
отсека внутри проигрывателя.
3 Вставьте аккумуляторную батарею
LR6 (размера AA) (в комплект не
входит), совместив  с диаграммой
в батарейном отсеке, и закройте
крышку до щелчка.
Проверка остающегося
заряда батареи
Примечание по сроку годности
аккумулятора и времени его замены
Если аккумулятор новый или долгое
время не использовался, он может
заряжаться не полностью.
12 RU
Оставшийся заряд батареи отображается
на дисплее, как показано ниже.
Уменьшение черной секции индикатора
означает уменьшение заряда.




 “Low Battery” (“Батарея
разряжена”) *
* Раздается звуковой сигнал.
По истощении заряда батареи замените
ее на новую или зарядите аккумулятор.
Примечания
Длительность работы батареи 1)
При использовании одной щелочной батареи 2)
G-PROTECTION
“1”
“2”
22
20
Аудио компакт-диск
41
38
ATRAC CD 3)
26
24
MP3 CD 4)
При использовании одной аккумуляторной
батареи NH-7WMAA (заряжается примерно
5 часов 5))
G-PROTECTION
“1”
“2”
10
9
Аудио компакт-диск
17
15
ATRAC CD 3)
12
11
MP3 CD 4)
1)Измерения проводились согласно
стандартам JEITA (Японская ассоциация
электронной промышленности
и информационных технологий).
Время воспроизведения указывается
приблизительно в часах, когда
проигрыватель работает на ровной
и устойчивой поверхности, а параметр
“POWER SAVE” установлен на “ON”
( стр. 30). Это значение меняется
в зависимости от условий использования
проигрывателя.
2)При использовании щелочной батареи Sony
LR6 (SG) (изготовленной в Японии).
3)Запись на скорости 48 Кб/сек.
4)Запись на скорости 128 Кб/сек.
5)Время зарядки меняется в зависимости от
условий использования аккумулятора.
• Не пытайтесь заряжать сухие батареи.
• Не бросайте батареи в огонь.
• Не носите батареи в карманах и других
местах, где могут быть монеты или другие
металлические объекты. Батарея может
нагреваться, если ее положительная
и отрицательная клеммы случайно входят
в соприкосновение с металлическим
предметом.
• Если проигрыватель не будет использоваться
продолжительное время, извлеките батареи.
• При возникновении утечки из батареи
сотрите все отложения, оставшиеся
в батарейном отсеке, и установите новые
батареи. При попадании отложения на
кожу человека его следует тщательно
смыть.
Начало работы
• На экране отображается приблизительный
объем оставшегося заряда батареи.
Например, в одной секции не всегда
отображается одна четверть заряда батареи.
• В зависимости от условий эксплуатации,
индикация может увеличиваться
и уменьшаться в связи с фактическим
остающимся зарядом.
Примечания по аккумуляторным и сухим
батареям
Использование адаптера
питания переменного тока
Проигрыватель может использоваться
с питанием от адаптера питания
переменного тока без батареи.
к DC IN 3V
Адаптер питания
переменного тока
к сетевой розетке
1
Подсоединить адаптер питания
переменного тока к DC IN 3V
гнезду CD проигрывателя
и сетевой розетке переменного
тока.
Продолжение 
13 RU
Примечания по адаптеру питания
переменного тока
• Если проигрыватель не будет
использоваться продолжительное время,
отсоедините все источники питания.
• Используйте только адаптер питания
переменного тока, поставляемый вместе
с данным проигрывателем. Если в комплект
вашего проигрывателя не входит
адаптер, используйте адаптер питания
переменного тока AC-E30HG (не продается
в Австралии). Использование любого
другого адаптер питания переменного тока
может привести к сбоям в работе.
Полярность штекера
• Не прикасайтесь к адаптеру питания
переменного тока влажными руками.
• Подключитe aдaптep ceтeвого питaния
к pозeткe пepeмeнного токa, нaxодящeйcя
в лeгкодоcтyпном мecтe. Зaмeтив
отклонeния в ноpмaльной paботe aдaптepa
ceтeвого питaния, нeмeдлeнно отcоeдинитe
eго от pозeтки пepeмeнного токa.
14 RU
Воспроизведение
Воспроизведение
компакт-диска
1
Настройте громкость с помощью
регулятора VOL +/–.
VOL +/–
Передвиньте переключатель
OPEN, чтобы открыть крышку
проигрывателя.
Перед этим подсоедините наушники
к проигрывателю.
Наушники
На пульте ДУ (только модели E18, AU2, TW2)
После помещения компакт-диска
на лоток в шаге 2, нажмите 
и настройте громкость с помощью
регулятора VOL +/–.
VOL +/–
Воспроизведение
Выключатель
OPEN
К
(наушникам)
2
4

Поместите компакт-диск на лоток
и закройте крышку.
Извлечение компакт-диска
Извлеките компакт-диск, нажимая на
стержень в центре лотка.
Установка метки
3
Нажмите /ENTER.
(диск) начинает двигаться
и плеер начинает воспроизведение.
/ENTER
15 RU
Прослушивайте компактдиски, используя
зарядное устройство
громкоговорителей
1
Передвиньте переключатель
OPEN, чтобы открыть крышку
проигрывателя.
2
Поместите компакт-диск на лоток
и закройте крышку.
3
Подключите адаптер питания
переменного тока к входящему
в комплект зарядному устройству
громкоговорителя. Затем
вставьте проигрыватель компактдисков в зарядное устройство
(при этом должен раздаться
щелчок),  совместив метку на
CD проигрывателе с  меткой на
зарядном устройстве. Нажмите
на проигрыватель, чтобы он был
надежно установлен в зарядном
устройстве.
4
Установите переключатель
зарядного устройства
в положение “POWER ON” и .
Загорится индикатор рабочего
состояния.
Индикатор
операции
Установить .
5
Установить
“POWER ON”.
Нажмите на проигрывателе
/ENTER.
Звук будет идти из
громкоговорителей.
/ENTER
к сетевой розетке
Адаптер питания переменного тока
6
Зарядное
устройство
громкоговорителей
3
к DC
IN 3V
16 RU
Совместите  с .
Настройте громкость, нажимая
VOL +/– на проигрывателе.
VOL +/–
Извлечение компакт-диска
Снимите проигрыватель компактдисков с зарядного устройства. Затем
извлеките компакт-диск, нажимая на
стержень в центре лотка.
Воспроизведение
Прослушивание компакт-дисков
с использованием наушников,
подсоединенных к проигрывателю
компакт-дисков
На шаге 4 “Прослушивание компактдисков с использованием зарядного
устройства громкоговорителя”
( стр. 16), установите переключатель
зарядного устройства / в положение
.
Примечания
• Нельзя менять компакт-диски, пока
проигрыватель компакт-дисков
подсоединен к зарядному устройству
громкоговорителя.
• Плотно закройте крышку проигрывателя
компакт-дисков, затем вставьте
проигрыватель в зарядное устройство
громкоговорителя.
• При перемещении зарядного
устройства громкоговорителя вместе
с подсоединенным к нему проигрывателем
компакт-дисков, крепко держите
и устройство, и проигрыватель.
• На время воспроизведения компакт-дисков
при присоединенном зарядном устройстве
громкоговорителя восстанавливается
громкость, заданная по умолчанию.
• При использовании подставки под
громкоговоритель без применения
адаптера переменного тока снижается
уровень мощности громкоговорителя, так
как не работает усилитель подставки.
Продолжение 
Использование зарядного устройства
громкоговорителя без адаптера питания
переменного тока
1 Вставьте батарею в соответствие
с инструкцией, данной в разделе
“Использование сухой батареи”
( стр. 12).
2 Установите переключатель
зарядного устройства
/
OFF•POWER ON на
/OFF.
3 Установите переключатель
зарядного устройства / на .
4 Нажмите на проигрывателе
/ENTER.
17 RU
Основные операции воспроизведения (воспроизведение, стоп, поиск)
К гнезду
Работа
Воспроизведение Воспроизведение с первой дорожки После остановки проигрывателя, нажмите
и удерживайте на шаговом регуляторе
/ENTER ( на пульте ДУ) до начала
воспроизведения.
Остановка
Пауза/Возобновить
воспроизведение после паузы
Остановка воспроизведения
Нажмите /ENTER ( на пульте ДУ).
Поиск
Найти начало текущей дорожки1)
Однократно нажмите .
Нажмите  (стоп)/CHG ( на пульте ДУ).
Найти начало предыдущей
Нажмите  несколько раз.
дорожки1)
Найти начало следующей дорожки1) Однократно нажмите .
Найти начало последующей
дорожки1)
Быстро переместиться назад1) 3)
Нажмите  несколько раз.
Нажмите и удерживайте .
Быстро переместиться вперед1) 3)
Нажмите и удерживайте .
Нажмите несколько раз
(группа) +.
Перейдите к последующим
группам2)
(группа) –.
Перейдите к предыдущим группам2) Нажмите несколько раз
1)Работа с проигрывателем возможна во время воспроизведения и паузы.
2)Работа с проигрывателем возможна во время воспроизведения компакт-диска без аудиоданных.
3)Работа с проигрывателем невозможна при использовании файла MP3, записанного на CD-R/
CD-RW в формате пакетной записи.
18 RU
Блокировка управления
(HOLD)
Можно предотвратить случайное
нажатие кнопок во время переноса
проигрывателя, заблокировав
управление.
1
Для моделей, которые поставляются
в комплекте с пультом ДУ:
Функцию HOLD можно
использовать на пульте ДУ
и проигрывателе (на задней панели)
по отдельности. Например, даже
при включении функции HOLD на
проигрывателе им можно управлять
с помощью пульта ДУ, если на нем
также не включена функция HOLD.
Чтобы разблокировать управление
Переместите переключатель HOLD
в направлении, противоположном
стрелке.
Поиск через просмотр групп
(Режим просмотра файлов)
На компакт-дисках таких форматов,
как ATRAC или MP3, на которых
записано некоторое количество
файлов, можно выполнять поиск
файла, проверяя названия групп (за
исключением аудио компакт-дисков)
или файлов, находящихся рядом
с воспроизводимым файлом.
1
Многократно нажимайте SEARCH.
На дисплее появятся имена групп
и файлов вокруг текущего файла.
MR.SNO
The Train
Where do
Воспроизведение
Переместите переключатель
HOLD на задней панели
проигрывателя в направлении
стрелки.
Индикатор “HOLD” начнет мигать
при нажатии любой кнопки во время
работы функции HOLD.
Поиск любимой
дорожки/файла
Yo
 Имена групп
 Имена файлов
2
Нажимая
+ или
нужную группу.
3
Нажмите  или  для выбора
файла.
4
Нажмите /ENTER.
Начнется воспроизведение
выбранного файла.
–, выберите
Для отмены поиска
Нажмите .
Продолжение 
19 RU
Поиск через просмотр
списка групп/файлов
(Просмотр списка)
Поиск дорожки/файла можно
выполнять через проверку типа
формата музыкального источника
и имен групп и файлов.
1
Многократно нажимайте SEARCH.
Если воспроизводится диск, на
котором были записаны смешанные
данные:
Сначала появится экран для выбора
типа формата, например, “ATRAC
ROOT” и “MP3 ROOT”.
Нажмите /ENTER.
2
Нажмите  или  для выбора
группы, затем нажмите /ENTER.
3
Нажмите  или  для выбора
файла.
4
Нажмите /ENTER.
Начнется воспроизведение
выбранного файла.
Чтобы вернуться к предыдущему экрану
Нажмите  или
–.
Для отмены поиска
Нажмите .
20 RU
Проверка информации
компакт-диска на дисплее
Можно проверить информацию
компакт-диска на дисплее.
Язык, установленный по умолчанию,
зависит от региона приобретения
проигрывателя и может быть иным
чем “ENGLISH” (английский). При
необходимости измените установку
языка LANGUAGE ( стр. 29).
При воспроизведении диска MP3,
содержащего файлы с тэгом ID3,
отображается информация тэга ID3.
(При отсутствии информация тэга ID3
отображается имя файла или группы.)
( стр. 5)
Примечания
• На данном проигрывателе отображаются
символы A-Z, a-z, 0-9 и _.
• Перед воспроизведением файла
проигрыватель считывает всю
информацию о файлах и группах (или
папках) на компакт-диске. Появляется
индикация “Reading”. В зависимости от
содержания компакт-диска, выполнение
считывания может занимать некоторое
время.
• Если файл не принадлежит ни к одной
группе, на дисплее появляется индикация
“MP3 ROOT”.
Проверка информации компакт-диска на
дисплее
Нажмите DISPLAY/MENU несколько
раз.
Аудио компакт-диск
 Номер дорожки, прошедшее время
воспроизведения (Имя исполнителя, название
дорожки)1)

Окно просмотра файлов

Название группы 3), информация CODEC 4),
общее количество файлов

Окно просмотра файлов
Воспроизведение

Общее количество дорожек на компакт-диске,
общее оставшееся время воспроизведения
компакт-диска, оставшееся время для текущей
дорожки 2)
ATRAC CD/MP3 CD
 Имя файла, имя исполнителя 3), номер файла,
прошедшее время воспроизведения
1)При воспроизведении аудио компакт-диска,
содержащего текстовую информацию,
например CD-TEXT, информация
отображается в круглых скобках.
2)Эта индикация появляется только при
обычном воспроизведении.
3)Если диск не содержит информацию
тэга ID3, во время воспроизведения имя
исполнителя не отображается. Когда на
дисплее отображается список названий
групп/имен файлов, имя исполнителя
и название группы не отображаются.
4)Отображаются битовая скорость и частоты
дискретизации. При воспроизведении
файла MP3, записанного на скорости VBR
(переменной битовой скорости) на дисплее
вместо битовой скорости появляется “VBR”.
В некоторых случаях “VBR” появляется не
в начале, а в середине воспроизведения.
21 RU
Изменение опций
воспроизведения
5
При появлении “REPEAT”
выберите “ON” или “OFF”
и нажмите /ENTER.
(PLAY MODE)
Могут использоваться различные
опции воспроизведения, такие как
выбор песен для прослушивания
и воспроизведение песен в избранном
порядке.
Подробности об опциях
воспроизведения см.  стр. 23.
Возможно также повторное
воспроизведение песен через выбор
параметров воспроизведения
(повторное воспроизведение,
 стр. 25).
1
Нажимайте DISPLAY/MENU до
появления окна меню.
: PLAY MODE
: SOUND
: OPTION
22 RU
2
Нажмите  или  для выбора
“ PLAY MODE”.
3
Для выбора опции
воспроизведения нажмите
/ENTER, затем нажмите  или .
Установка по умолчанию - “ALL”
(обычное воспроизведение).
4
Нажмите /ENTER.
Возврат к обычному воспроизведению
В меню PLAY MODE выберите “ALL”.
Опции воспроизведения (PLAY MODE)
Дисплей на
проигрывателе
компакт-дисков
ALL
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Все дорожки на компакт-диске воспроизводятся в соответствии
с номерами дорожек.
Для компакт-дисков формата ATRAC и MP3 порядок
воспроизведения зависит от значения параметра “PLAY ORDER”
в меню OPTION.
Воспроизводятся все файлы в выбранной группе или все группы
(только для дисков в формате ATRAC или MP3) ( стр. 24).
Текущая дорожка воспроизводится один раз.
Все дорожки на компакт-диске воспроизводятся один раз
в произвольном порядке.
Все файлы выбранной группы воспроизводятся один раз
в произвольном порядке (только для компакт-дисков в формате
ATRAC или MP3) ( стр. 24).
Воспроизводятся дорожки, на которые были сделаны закладки.
Воспроизведение дорожек с закладками производится
в соответствии с порядком воспроизведения, а не в соответствии
с порядком установки закладок ( стр. 24).
Воспроизводятся дорожки из выбранного списка воспроизведения*
m3u (только для компакт-дисков в формате MP3) ( стр. 24).
Наиболее часто воспроизводимые дорожки компакт-диска
воспроизводятся с 10-ой по 1-ю.
До 32 дорожек, которые проигрыватель автоматически
отметил как наиболее часто воспроизводимые, воспроизводятся
в случайном порядке.
Воспроизведение
GROUP
Объяснение
До 64 дорожек воспроизводятся в избранном порядке ( стр. 25).
Около 10 первых секунд всех дорожек, которые следуют за
текущей дорожкой, воспроизводятся один раз.
* Список воспроизведения m3u - это файл, в котором закодирован порядок воспроизведения
файлов MP3. Для использования функции списка воспроизведения запишите файлы MP3 на
CD-R/CD-RW с помощью программы кодировки, поддерживающей формат m3u.
На дисплее проигрывателя можно вывести первые 8 списков (следующих по именам файлов).
Продолжение 
23 RU
Воспроизводимые группы
1
2
3
4
Выполните шаги 1 и 2 из
раздела “Изменение опций
воспроизведения (PLAY MODE)”
( стр. 22). На шаге 3 выберите
“GROUP” или “GROUP SHUFFLE”
и нажмите /ENTER.
Нажмите  или  для выбора
группы.
При выборе группы на MP3CD
и т.п., выполняя поиск по всем
каталогам, нажимайте  или .
При выборе группы внутри одного
каталога нажмите  или .
Нажимайте /ENTER в течение
2 или более секунд.
Проигрыватель начнет
воспроизведение всех файлов
выбранной группы.
При появлении “REPEAT”
выберите “ON” или “OFF”
и нажмите /ENTER.
Примечание
При отсутствии в группе дорожек на экране
проигрывателя появится “Invalid”.
Воспроизведение любимых
дорожек (Воспроизведение по
закладкам)
1
2
24 RU
Во время воспроизведения
дорожки, для которой нужно
добавить закладку, нажимайте
/ENTER, пока не начнется
медленное мигание .
Если нужно добавить закладку
для двух или более дорожек,
повторите шаг 1.
Закладки можно добавлять для
максимум 10 аудио компакт-дисков
(для максимум 99 дорожек на каждом
диске) и для максимум 5 дисков
ATRAC CD/MP3 CD (для максимум
999 дорожек на каждом диске).
3
Нажимайте DISPLAY/MENU до
появления окна меню.
4
Нажмите  или  для выбора
“PLAY MODE”, затем нажмите
/ENTER.
5
Нажмите  или  для выбора
“BOOKMARK”, затем нажмите
/ENTER.
6
При появлении “REPEAT”
выберите “ON” или “OFF”
и нажмите /ENTER.
Удаление закладок
Во время воспроизведения дорожки
с закладкой нажмите и удерживайте
/ENTER до исчезновения .
Примечания
• При попытке добавить закладки для
дорожек на одиннадцатом диске (или
на шестом диске ATRAC CD/MP3 CD)
закладки на первом воспроизведенном
диске будут удалены.
• Все закладки будут удалены из памяти при
отключении всех источников питания.
• Все закладки также будут удалены
из памяти, если продолжается
воспроизведение при питании от
аккумулятора после появления индикации
“Low Battery” (“Батарея разряжена”).
Воспроизведение списков
избранного (воспроизведение
списка избранного m3u)
1
В шаге 3 раздела “Изменение
опций воспроизведения
(PLAY MODE)” ( стр. 22)
выберите “PLAYLIST” (Список
воспроизведения).
2
Нажмите  или  для выбора
списка воспроизведения.
3
Нажмите /ENTER.
Воспроизведение дорожек
в избранном порядке
(Воспроизведение PGM)
1
Отмена воспроизведения PGM
Нажмите .
2
Нажмите  или  для выбора
дорожки, затем нажмите
и удерживайте /ENTER до
изменения экрана.
При воспроизведении дисков
ATRAC CD/MP3 CD: можно
выбрать файл другой группы, нажав
+ или –.
3
Повторяйте шаг 2 для выбора
дорожек в избранном порядке.
Можно выбрать до 64 дорожек.
По завершении ввода 64-ой дорожки
на дисплее появится номер дорожки,
выбранной первой (аудио компактдиск)/имя файла (ATRAC CD/MP3
CD).
При выборе 65 дорожек или более
будут одна за другой удаляться
дорожки, выбранные первыми.
4
Нажмите /ENTER.
Начнется воспроизведение
в выбранном порядке.
Многократное
воспроизведение дорожек
Воспроизведение
При остановленном
проигрывателе выберите
“PROGRAM” в шаге 3 раздела
“Изменение настроек
воспроизведения (PLAY MODE)”
( стр. 22), затем нажмите
/ENTER.
Проверка программы
1 В режиме останова выберите
“PROGRAM” в шаге 3 раздела
“Изменение настроек
воспроизведения (PLAY MODE)”
( стр. 22), затем нажмите /
ENTER.
2 Нажмите и удерживайте /
ENTER до изменения экрана. При
нажатии в любое время /ENTER
дорожки отобразятся в порядке
воспроизведения.
(Повтор воспроизведения)
1
В шаге 5 раздела “Изменение
опций воспроизведения (PLAY
MODE)” ( стр. 22) выберите “ON”.
Возврат к обычному воспроизведению
Выберите “OFF”.
25 RU
Изменение качества
звука
Подробности о настройке пунктов
меню SOUND см.  стр. 27.
Выбор качества звука
Можно установить опцию
“EQUALIZER” и/или “CLEARBASS”.
Выполнив обе настройки
одновременно, можно добиться
звучания на низких частотах
с желаемым качеством звука.
1
Нажимайте DISPLAY/MENU до
появления окна меню.
2
Нажмите  или  для выбора
“ SOUND”.
2
Нажмите  или  на как
минимум 2 секунды для выбора
частотного диапазона.
3
Нажимайте  или  для
выбора формы волны.
Для каждого частотного диапазона
в памяти сохраняется 3 формы.
Low
Mid High
Диапазон частот
4
Нажмите  или  для выбора
нужной громкости звука.
Громкость звука настраивается на
7 уровнях.
Громкость звука
3
4
После нажатия /ENTER,
нажмите  или  для выбора
пункта, который хотите
установить, затем нажмите
/ENTER.
Нажмите  или  для выбора
опции, затем нажмите /ENTER.
Настройка качества звука
Качество звука можно настроить по
отдельности для каждого частотного
диапазона, проверяя форму волны на
экране.
1
26 RU
Выберите “EQUALIZER” в шаге
3 и “CUSTOM” в шаге 4 раздела
“Выбор качества звука”.
Сначала появится “Low” (“Низкий”).
Существует 3 частотных диапазона:
“Low” (диапазон низких частот),
“Mid” (диапазон средних частот)
и “High” (диапазон высоких частот).
Low
Mid High
5
Повторите шаги 2 - 4 для
настройки двух оставшихся
частотных диапазонов.
6
Нажмите /ENTER.
Чтобы вернуться к предыдущему экрану
Нажмите .
Отмена операции
Нажмите и удерживайте  в течение
2 секунд или более.
Примечания
• Если в результате выполненных настроек
звук начинает искажаться при увеличении
громкости, уменьшите громкость.
• Если вы чувствуете разницу в громкости
между настройками звука “CUSTOM”
и другими настройками звука,
настройте звук в соответствии с вашими
предпочтениями.
Пункты меню SOUND
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите . Для отмены этой операции
настройки нажимайте  в течении 2 или более секунд.
Предмет
EQUALIZER
(Установка
эквалайзера)
SOFT
ACTIVE
HEAVY
Аудио для вокала, средней громкости
Живые звуки, усиление высокой и низкой громкости
Мощные звуки, дальнейшее усиление высокой
и низкой громкости сопоставимое со звуком ACTIVE
CUSTOM
Настроенный звук (см.  стр. 26 для получения
дополнительной информации)
Обычное качество звука
 OFF
1
2
3
Усиление басов
Усиление басов в большей степени, чем при 1
Усиление басов в большей степени, чем при 2
Воспроизведение
CLEARBASS
(Установка басов)
Опции (: Установка по умолчанию)
Обычное качество звука
 OFF
Примечание
При изменении настройки параметров режима EQUALIZER после того как были настроены
параметры режима CLEARBASS, настройки параметров режима EQUALIZER становятся
приоритетными.
При настройке параметров режимов EQUALIZER и CLEARBASS сначала задавайте параметры
режима EQUALIZER.
27 RU
Изменение
дополнительных
настроек
Подробности о настройке пунктов
меню OPTION см.  на стр. 29.
Настройка различных
функций
Существует возможность настроить
различные функции, например язык
меню и порядок воспроизведения
групп/файлов.
28 RU
1
Нажимайте DISPLAY/MENU до
появления окна меню.
2
Нажмите  или  для выбора
“ OPTION”.
3
После нажатия /ENTER,
нажмите  или  для выбора
пункта, который хотите
установить, затем нажмите
/ENTER.
4
Нажмите  или  для выбора
опции, затем нажмите /ENTER.
При установке пункта
“LANGUAGE” или “PLAY
ORDER”, повторите шаг 3.
Пункты меню OPTION
Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите . Для отмены этой операции
настройки нажимайте  в течении 2 или более секунд.
Предметы
Опции (: Установка по умолчанию)
LANGUAGE
(Язык меню и т.д.)
MENU
1
2
 OFF
ON
TIMER
 OFF
(Таймер отключения)
1-99 min
BEEP
(Рабочий звуковой
сигнал)
SEAMLESS 1) 4)
(Непрерывное
проигрывание
дорожек)
 ON
OFF
 OFF
ON
Выберите язык для текста меню,
предупреждающих сообщений и т. д.
Настройки по умолчанию могут
отличаться в зависимости от
региона, где был приобретен
проигрыватель.
Выберите язык для текста на
компакт-диске, расширения ID3
ENGLISH
и т.д.
FRENCH
При выборе “AUTO” можно
получить текст на следующих
GERMAN
языках.
ITALIAN
Настройки по умолчанию могут
PORTUGUESE
отличаться в зависимости от
RUSSIAN
региона, где был приобретен
проигрыватель.
SPANISH
Защита от прерывания звучания, обеспечивается вместе
с высоким качеством звука компакт-дисков.
Обеспечивается дополнительная защита от прерывания
звучания.
 AUTO
Воспроизведение
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 1)
G-PROTECTION 1)
(Для
предотвращения
прерывания
звучания)
AVLS 2)
(Ограничение
громкости)
 ENGLISH
Без ограничения уровня громкости громкость меняется.
Установка ограничения на максимальную громкость для
защиты слуха.
Таймер не включен.
 отображается на дисплее проигрывателя. Можно узнать
количество остающегося времени воспроизведения,
выбрав эту опцию во время воспроизведения.
Нажмите  или несколько раз  для уменьшения или
увеличения промежутка времени с шагом в 5 минут или
продолжайте нажимать  или  для увеличения или
уменьшения с шагом в 1 минуту. Установка по умолчанию
- “10 min”.
Этот звуковой сигнал звучит при работе плеера.3)
Звуковой сигнал отключён.
Проигрыватель дисков проиграл диск в порядке записи,
включая промежутки между дорожками.
Проигрыватель дисков проиграл без промежутков между
дорожками.
Продолжение 
29 RU
Предметы
POWER SAVE
(Экономия энергии)
PLAY ORDER 1)
(Порядок
воспроизведения)
Опции (: Установка по умолчанию)
Функция POWER SAVE не работает.
 OFF
ON
TRACK
ID3TAG TNO
GROUP
CD-EXTRA 1) 5)
(Воспроизведение
форматом диска)
Настройка пунктов меню SOUND не приносит желаемых
результатов.
Воспроизвести музыкальный диск
 NORMAL
в порядке записи.
(Обычное)
 OFF
ON
Воспроизвести в порядке кодовых
меток ID3.
FILE NAME
Воспроизвести в алфавитном
порядке по имени файлов.
Воспроизвести музыкальный диск
 OFF
в порядке записи.
ON
Воспроизвести в алфавитном
порядке имён групп.
Установить “OFF”, если компакт диск проигрывается
нормально.
Если не удается воспроизвести CD-Extra, установите “ON”.
Теперь можно воспроизводить.
1)Проведение установки этого возможно только при остановленном проигрывателе.
2)AVLS - это аббревиатура от Automatic Volume Limiter System (Система автоматического
ограничения громкости).
3)При использовании подставки под громкоговоритель звуковой сигнал не воспроизводится.
4)Эта функция работает только для компакт-дисков в формате ATRAC.
5)Эта функция работает только для компакт-дисков Audio CD и CD-Extra CD.
Примечания
• Даже если “G-PROTECTION” установлено на “2”, звучание может прерываться:
– если проигрыватель испытывает постоянные, более сильные, чем рассчитано, удары,
- при воспроизведении загрязненного или поцарапанного диска или
– при использовании дисков CD-R/CD-RW, если воспроизводится диск низкого качества, или
есть неполадки в записывающем устройстве или программном обеспечении.
• Даже при установке “SEAMLESS” на “ON”, постоянное воспроизведение может и не
производится, в зависимости от источника записи.
30 RU
Подключение
других устройств
к зарядному устройству
громкоговорителя
Воспроизведение
Можно слушать музыку, подключив
другие устройства, например
проигрыватель MD или компьютер.
Смотрите инструкции руководства
подсоединяемого устройства.
Перед подключением убедитесь, что
все устройства выключены.
Примечание
• Перед воспроизведением музыкальной
композиции, уменьшите громкость на
подсоединенном устройстве, чтобы
избежать повреждения подключенного
зарядного устройства громкоговорителя.
• Подсоедините зарядное устройство
громкоговорителя к гнезду наушников
подключенного устройства. Не
подсоединяйте зарядное устройство
громкоговорителя к гнезду LINE OUT
подключенного устройства.
• При использовании гнезда AUX IN
зарядного устройства громкоговорителя
для подключения к другому устройству во
время воспроизведения компакт-диска CD,
звучание подключенного устройства будет
смешиваться со звучанием компакт-диска.
на AUX IN
Соединительный
шнур (мини-джек не
поставляется)
к гнезду наушников
Записывающее
устройство для минидисков, персональный
компьютер и т.д.
Установите переключатель зарядного
устройства громкоговорителя
в положение “POWER ON” и .
Настройте громкость при
помощи регулятора громкости на
подсоединенном устройстве.
31 RU
Дополнительная информация
Устранение неполадок
Если не удалось устранить неполадку даже после выполнения всех приведенных
инструкций, обратитесь к ближайшему торговому представителю Sony.
Питание
Внешний признак
Аккумулятор не заряжается.
Причина и/или устранение
 Аккумулятор не вставлен в отделение для батарей.
Вставьте аккумулятор ( стр. 10).
 Вы нажали  на пульте ДУ. Во время останова нажмите
/CHG на проигрывателе компакт-дисков*.
 Проигрыватель неправильно размещен на зарядном
устройстве громкоговорителя. Надежно подсоедините
клемму на задней панели проигрывателя к клемме
зарядного устройства громкоговорителя ( стр. 11).
* только модели E18, AU2, TW2
Звук
Внешний признак
Громкость не увеличивается даже
после повторных нажатий VOL +.
Причина и/или устранение
Нет ни звука, ни шума.
 Надежно подсоедините наушники.
 Разъемы наушников загрязнены. Необходимо
периодически очищать разъемы наушников мягкой
тканью.
 “AVLS” установлено на “ON”. Установите его на “OFF”
( стр. 29).
При воспроизведении компакт-диска  Надежно закройте крышку отделения для батарей
слышно лишь шипение.
( стр. 10).
Пункты меню SOUND (Звук) не
 Параметр “POWER SAVE” (Экономия энергии)
настраиваются.
установлен в значение “ON” (Вкл.). Установите его
в значение “OFF” (Выкл.) ( стр.30).
При использовании подставки
под громкоговоритель
звук громкоговорителя не
воспроизводится.
 Переключатель / установлен в значение .
Установите его в .
Работа/Воспроизведение
Внешний признак
Время воспроизведения
слишком короткое. Невозможно
воспроизведение компакт-дисков.
32 RU
Причина и/или устранение
 Убедитесь, что используются щелочные, а не
марганцевые батареи.
 Поменяйте сухую батарею на новую щелочную батарею
LR6 (размер AA) ( стр. 12).
 Несколько раз зарядите и разрядите аккумулятор
( стр. 12).
Внешний признак
Некоторые дорожки не
воспроизводятся.
Причина и/или устранение
 Вы попытались воспроизвести файлы, сохраненные
в формате несовместимым с этим проигрывателем
( стр. 5).
 Измените установки “CD-EXTRA” в меню OPTION.
Можете воспроизводить компакт-диск ( стр. 30).
Продолжение 
Дополнительная информация
На дисплее отображается сообщение  Разрядился аккумулятор. Зарядите аккумулятор
“Low Battery” (“Батарея разряжена”),
( стр 10).
и не выполняется воспроизведение  Поменяйте сухую батарею на новую щелочную батарею
компакт-диска.
LR6 (размер AA) ( стр. 12).
На экране отображается сообщение  Используется адаптер питания переменного тока
“Hi DC in”.
предназначенный для более высокого напряжения,
чем входящий в поставку или рекомендованный.
Используйте только входящий в поставку адаптер
питания переменного тока или шнур к автомобильному
аккумулятору, рекомендованные в “Optional Accessories”
(Принадлежности, не входящие в комплект поставки)
( стр. 36).
При помещении компакт-диска
 Компакт-диск загрязнен или поврежден. Очистите или
в проигрыватель воспроизведение
замените его.
компакт-диска не производится или  Убедитесь, что компакт-диск вставлен этикеткой вверх
на экране отображается сообщение
( стр. 15).
“No Disc” (“Нет диска”).
 Произошла конденсация влаги. Отложите компакт-диск
на несколько часов, пока он не высохнет.
 Надежно закройте крышку отделения для батарей
( стр. 10).
 Удостоверьтесь, что батарея вставлена правильно
( стр. 10).
 Аккуратно подсоедините адаптер переменного тока
к розетке переменного тока ( стр. 13).
 Нажмите /ENTER спустя одну секунду или больше
после подсоединения адаптера питания переменного тока.
 CD-R/CD-RW на проигрывателе пусты.
 Есть проблемы с качеством записывающего устройства
CD-R/CD-RW или с программным обеспечением.
Индикатор “HOLD” начнет мигать на  Кнопки блокированы. Передвиньте переключатель
дисплее при нажатии любой кнопки,
HOLD назад ( стр. 19).
воспроизведения компакт-диска не
происходит.
Воспроизведение будет начато
 Функция возобновления работает. Чтобы начать
с того места, где оно ранее
воспроизведение с первой дорожки, нажимайте и
было остановлено (функция
удерживайте кнопку /ENTER ( на пульте ДУ)
возобновления).
при остановленном проигрывателе, пока не начнется
воспроизведение первой дорожки, или откройте
крышку проигрывателя ( стр. 18). Или, отсоединив
все источники питания, вставьте батарею или вновь
подсоедините адаптер питания переменного тока.
При воспроизведении компакт Конструкция этого проигрывателя позволяет при
диска в формате ATRAC или MP3,
воспроизведении компакт-дисков в формате ATRAC
звук слышен нормально, а диск не
или MP3 останавливать вращение для сокращения
вращается.
потребления энергии. Проигрыватель не является
неисправным.
33 RU
Внешний признак
Причина и/или устранение
”No File” (“Нет файла”) появляется
 На диске CD-R/CD-RW нет файлов формата
на дисплее после нажатия кнопки
ATRAC3plus/MP3.
/ENTER или при открытой крышке  Используется диск CD-R/CD-RW, с которого были
проигрывателя.
удалены данные.
 Компакт-диск загрязнен.
Трудно различать отображаемое
 Проигрыватель компакт-дисков используется при
ЖК-экраном, или он работает
высокой температуре (свыше 40°C) или при низкой
замедленно.
температуре (ниже 0°C). При комнатной температуре
экран снова будет работать нормально.
Хотя “BOOKMARK” не был выбран,
 Если был выбран режим воспроизведения, отличный от
мигает (закладка).
“BOOKMARK”, мигает
(закладка).
Воспроизведение резко остановилось.  Был установлен таймер отключения. Измените
установку для “TIMER” на “OFF” ( стр. 29).
 Аккумулятор или сухая батарея полностью разряжены.
Зарядите аккумулятор ( стр. 10) или поменяйте сухую
батарею на новую щелочную батарею LR6 (размер AA)
( стр. 12).
Проигрыватель не работает
 Появление такого эффекта возможно и зависит от
и на его дисплее появляется
используемого компакт-диска. Отсоединив все источники
последовательность из 8 цифр или
питания, вставьте батарею или подсоедините адаптер
букв.
питания переменного тока. Попробуйте возобновить
работу проигрывателя. Если проблема осталась,
обратитесь к ближайшему торговый представитель Sony.
Другое
Внешний признак
После закрытия крышки
проигрывателя, начинается
вращение компакт-диска.
Невозможно должным образом
управлять проигрывателем при
помощи пульта ДУ. *
* только модели E18, AU2, TW2
34 RU
Причина и/или устранение
 Проигрыватель считывает информацию с компактдиска, неисправности нет.
 Кнопки на проигрывателе, по ошибке, остались
нажатыми.
 Пульт ДУ подсоединен ненадежно.
Обслуживание
Для очистки корпуса
Используйте мягкую ткань слегка
смоченную в воде или в слабом растворе
моющего средства. Не используйте
спирт, бензин или растворитель.
Для очистки клемм
Необходимо периодически очищать
контакты зарядного устройства
громкоговорителей ватой или мягкой
тканью, как показано на рисунке.
Технические
характеристики
Проигрыватель компакт-дисков
Система
Цифровая компакт-дисковая аудиосистема
Хapaктepиcтики лaзepного диодa
Материал: GaAlAs
Длина волны: λ = 770 - 800 нм
Пpодолжитeльноcть излyчeния: нeпpepывноe
Mощноcть излyчeния лaзepa: мeнee 44,6 мкBт
(Дaнный выxодной cигнaл cоотвeтcтвyeт
знaчeнию, измepeнномy нa paccтоянии
200 мм от повepxноcти объeктивa нa
оптичecком блокe звyкоcнимaтeля
c aпepтypой 7 мм.)
Система 1-битового ЦАПа MASH
Частотная характеристика
20 - 20 000 Гц +1
–2 дБ (замерено JEITA)
Выход (при уровне входа 3 В )
Наушники (стерео мини гнездо)
приблизит. 5 мВт + приблизит. 5 мВт при
16 Ω
(приблизит. 1,5 мВт + приблизит. 1,5 мВт при
16 Ω)*
*Для покупателей в Европе
Дополнительная информация
Преобразование D-A
Требования к питанию
• Батарея LR6 (размер AA):
1,5 В постоянного тока × 1
• Перезаряжаемая батарея Sony NH-7WMAA:
1,2 В постоянного тока × 1
• Адаптер питания переменного тока
(гнездо DC IN 3 V):
220 В, 50 Гц (модель для Китая)
120 В, 60 Гц (модель для Мексики)
Зарядное устройство громкоговорителей
Раздел громкоговорителей
Система громкоговорителей: 36 мм (диаметр)
Сопротивление: 6 Ω
Номинальная входная мощность: 0,45 Вт
Максимальная входная мощность: 0,65 Вт
Раздел усилителя
Номинальная выходная мощность:
0,45 Вт + 0,45 Вт (10% T.H.D., 1 кГц, 6 Ω)
Выход: выходной шнур со стереофоническими
мини-разъемами
Входное сопротивление: 16 кΩм при 1 КГц
(ВХОД AUX IN)
Продолжение 
35 RU
Общее
Рабочая температура
5°C - 35°C
Размеры (ш/в/г) (с проекционными
компонентами и элементами управления)
Проигрыватель компакт-дисков: приблиз.
137,8 × 30,9 × 137,8 мм
Зарядное устройство громкоговорителей:
приблиз. 258,4 × 97,5 × 138,0 мм
Масса (с принадлежностями)
Проигрыватель компакт-дисков: приблиз. 178 г
Зарядное устройство громкоговорителей:
приблиз. 290 г
Патенты США и других стран по лицензии
компании Dolby Laboratories.
Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.
Принадлежности, не
входящие в комплект
поставки
Адаптер питания
переменного тока *
Система активных колонок
Шнур к автомобильному
аккумулятору
шнур к автомобильному
аккумулятору
с автомобильным
комплектом для
подключения
Автомобильный комплект
для подключения
Соединительный шнур
Наушники (кроме
покупателей во Франции)
Наушники (для
покупателей во Франции)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G136
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808LP
* Технические характеристики адаптера
питания переменного тока отличаются
в зависимости от конкретного места.
Перед покупкой удостоверьтесь в значении
напряжения и форме штепселя.
Ваш торговый представитель может
не иметь в наличии некоторые из
принадлежностей, перечисленных выше.
Обратитесь к дилеру за подробной
информацией о принадлежностях
в вашей стране/области.
36 RU
Алфавитный укаэатель
Символы
(батарея) 11, 12
(диск) 15
1 23
 (таймер) 29
TEXT 29
TIMER 29
TRACK 30
А
аккумулятор
23
Воспроизведение 18
воспроизведение списка избранного m3u
Группа
дисплей
8
26, 27
G
G-PROTECTION 29
GROUP SHUFFLE 23, 24
27
I
ID3 tag
INTRO
20
23
M
MENU 29
Mix-Mode CD
MP3 CD 5
5
зарядное устройство громкоговорителей
16, 31
К
Контейнер для переноса батареи 8
крышка батарейного отсека 10, 12
Н
наушники
8
8,
П
пауза 18
переходник питания переменного тока 8
повторное воспроизведение 25
поиск 18
Принадлежности, не входящие в комплект
поставки 36
проигрыватель компакт-дисков 9
Просмотр списка 20
просмотр файлов 19
пульт ДУ 8
С
Срок службы батареи
стоп 18
сухая батарея 12
O
OPTION
10
З
E
H
6, 23, 24, 30
Д
Дополнительная информация
23, 24
CD-Extra 5
CD-EXTRA 30
CD-ROM (SonicStage)
CD-TEXT 21
CLEARBASS 26, 27
CUSTOM 27
HEAVY
24
Г
C
EQUALIZER
8, 10
В
B
BEEP 29
BOOKMARK
SEAMLESS 29
SHUFFLE 23
SOFT 27
SonicStage 4
SOUND 27
T
A
ACTIVE 27
ALL 23
ATRAC3plus 5
ATRAC CD 5
AUTO RANKING
AVLS 29
S
29
P
13
Ф
PLAYLIST 23
PLAY MODE 22
PLAY ORDER 30
POWER SAVE 30
PROGRAM 23, 25
формат CD-DA
функция HOLD
5
19
Я
язык
29
R
RANKING SHUF
23
37 RU
2-318-873-51 (1)
D-NE320SP
Használati útmutató
HU
Instrukcja obsługi
PL
Инструкции по эксплуатации RU
ATRAC CD Walkman
Portable
CD Player
Printed on 100 % recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Download PDF

advertising