Sony | DR-BT21G | Sony DR-BT21G Инструкция по эксплуатации

3-095-524-32(1)
Wireless Stereo
Headset
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Manual de Instruções
Инcтpyкции по экcплyaтaции
DR-BT21G
©2007 Sony Corporation
NL
IT
PT
RU
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht. Zo kunt u het risico
op brand of elektrische schokken
verkleinen.
Open de behuizing niet om
elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken
door bevoegd vakpersoneel.
Installeer de apparatuur niet in een
beperkte ruimte zoals een boekenrek of
inbouwkast.
Om de kans op brand te verkleinen mag u
de ventilatieopeningen van het apparaat
niet blokkeren met een krant, tafelkleed,
gordijn, enz. Plaats ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Om de kans op brand of een elektrische
schok te verkleinen, mag u geen
voorwerpen met een vloeistof erin, zoals
een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als
er een probleem optreedt met de
netspanningsadapter, moet u deze
onmiddellijk uit het stopcontact halen.
Bescherm de batterij tegen overmatige
hitte zoals direct zonlicht, vuur,
enzovoort.
2
NL
Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit
apparaat in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Het woordmerk en de logo's van Bluetooth
zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
Sony Corporation gebruikt deze items onder
licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen
zijn eigendom van hun respectieve
eigenaren.
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie
en patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Voor de klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze
in als klein chemisch afval (KCA).
Verwijdering van
oude elektrische en
elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van
materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke
instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Inhoudsopgave
Welkom ............................. 4
3 stappen van de Bluetoothfunctie ................................... 5
Plaats en functie van
onderdelen .................... 6
De headset inklappen en
uitklappen ............................. 7
Het apparaat opladen ...... 8
Koppelen ......................... 10
Wat is koppelen? ..................... 10
Koppelingsprocedures ............. 10
NL
De headset dragen ......... 12
Aanduidingen voor de
Bluetooth-functie ........ 13
Muziek beluisteren ......... 14
Het audioapparaat bedienen –
AVRCP ............................... 15
Bellen .............................. 17
De mobiele Bluetooth-telefoon
bedienen – HFP, HSP ......... 19
Bellen tijdens het afspelen
van muziek .................. 20
Het apparaat
weggooien ................... 21
Voorzorgsmaatregelen ... 22
Wat is de draadloze
technologie van
Bluetooth? .................. 24
Problemen oplossen ...... 25
Het apparaat
initialiseren ................. 27
Technische gegevens .... 28
3
NL
Welkom
Dank u voor de aankoop van deze draadloze stereoheadset van Sony. Dit
apparaat gebruikt draadloze Bluetooth™-technologie.
• Geniet draadloos van muziek op een Bluetooth-muziekspeler.*1
• U kunt handsfree bellen met uw mobiele Bluetooth-telefoon zonder de
telefoon uit uw tas te halen.*2
• Voor uw gemak kunt u basisfuncties van een Bluetooth-muziekspeler op
afstand uitvoeren (afspelen, stoppen, enzovoort).*3
• Handige functie voor opladen.
• Handig opvouwbaar ontwerp om gemakkelijk mee te nemen.
Zie pagina 24 voor meer informatie over de draadloze technologie van
Bluetooth.
Muziek beluisteren
Bellen
4
NL
*1 Het aangesloten Bluetooth-apparaat moet ondersteuning bieden voor A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
*2 Het aangesloten Bluetooth-apparaat moet ondersteuning bieden voor HFP (Handsfree Profile) of HSP (Headset Profile).
*3 Het aangesloten Bluetooth-apparaat moet ondersteuning bieden voor AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile).
3 stappen van de Bluetooth-functie
Koppelen
Registreer ("koppel") eerst onderling een Bluetooth-apparaat
(mobiele telefoon, enzovoort) en dit apparaat. Zodra de koppeling is
uitgevoerd, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren.
Mobiele
Bluetooth-telefoons,
enzovoort
Draadloze
stereoheadset
Koppelen
c Pagina 10
V
V
Muziek beluisteren
Bellen
Bluetooth-verbinding
Bluetooth-verbinding
Gebruik het Bluetooth-apparaat
om de Bluetooth-verbinding tot
stand te brengen.
Als het apparaat is ingeschakeld,
brengt het apparaat automatisch
een Bluetooth-verbinding met de
herkende mobiele telefoon tot
stand.
Verbinding
A2DP
AVRCP
c Pagina 14
V
Verbinding
HFP
Muziek
c Pagina 14 - 16
c Pagina 17
V
Muziek beluisteren
U kunt muziek beluisteren die
op het Bluetooth-apparaat wordt
afgespeeld.
Vanaf dit apparaat kunt u
muziek afspelen, stoppen of
onderbreken.
HSP
Bellen
U kunt bellen en gesprekken
ontvangen met dit apparaat.
Stemgeluid
c Pagina 18 - 20
5
NL
AAN DE SLAG
Plaats en functie van onderdelen
1 Lampje (blauw)
Hiermee wordt de
communicatiestatus van het
apparaat aangegeven.
2 Lampje (rood)
Hiermee wordt de
voedingsstatus van het apparaat
aangegeven.
3 Multifunctionele toets
Hiermee kunt u verschillende
belfuncties bedienen.
Druk op de voelstippen op de
toets.
4 Instelknop
Hiermee kunt u verschillende
functies bedienen wanneer u
naar muziek luistert.
6 VOL (volume) +*/–
toetsen
7 Nekband
8 R aanduiding (rechts)
9 Linkerbehuizing L
0 L aanduiding (links)
qa Oorkussentje
qs Rechterbehuizing R
qd POWER toets
qf Microfoon
qg DC IN 3 V-aansluiting
5 RESET toets
Druk op deze toets wanneer het
apparaat niet correct
functioneert.
Koppelingsgegevens worden
niet verwijderd door deze
bewerking.
6
NL
* Deze toets is voorzien van een
voelstip.
De headset inklappen en uitklappen
Uitklappen
Inklappen
1 Klap de linker- en
1 Houd de headset in de
rechterkant van de
nekband uit, zoals in de
afbeelding wordt
weergegeven.
buurt van het inklapbare
gedeelte met beide
handen vast en klap de
linkerkant omhoog om
deze in te klappen, zoals
in de afbeelding wordt
weergegeven.
Klap de rechterkant op dezelfde
manier in.
2 Klap het resterende
gedeelte van de
nekband omhoog.
2 Klap de ingeklapte
linker- en rechterkant
van de nekband tegen
elkaar.
Opmerkingen
• Open de headset niet op deze manier.
• Let erop dat u niet tegen uw gezicht of
ogen slaat met de bovenkant van de
nekband.
7
NL
Het apparaat opladen
Het apparaat bevat een oplaadbare Lithium-Ion batterij, die u moet opladen
voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
1 Sluit de bijgeleverde
netspanningsadapter
aan op de DC IN 3 V aansluiting van het
apparaat.
Draadloze
stereoheadset
Naar DC IN
3 V - aansluiting
Het opladen duurt ongeveer 3
uur*, waarna het lampje (rood)
automatisch uitgaat.
Netspanningsadapter
(bijgeleverd)
Tip
Als de netspanningsadapter is
aangesloten op een stopcontact
terwijl het apparaat is ingeschakeld,
wordt het apparaat automatisch
uitgeschakeld.
8
(rood) brandt tijdens het
opladen.
Naar een
stopcontact
Wanneer u de
netspanningsadapter aansluit op
een stopcontact, wordt het
opladen gestart.
NL
2 Controleer of het lampje
* Benodigde tijd voor volledig
opladen van lege batterij.
Let op
Als er tijdens het opladen
problemen optreden met dit
apparaat, gaat het lampje (rood)
mogelijk uit terwijl het opladen nog
niet is voltooid.
Dit kan de volgende oorzaken
hebben:
– De omgevingstemperatuur valt
buiten het bereik van 0 °C tot 40 ºC.
– Er is een probleem met de
batterij.
In dit geval laadt u de batterij
opnieuw op binnen het
bovengenoemde temperatuurbereik.
Als het probleem blijft optreden,
neemt u contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Opmerkingen
• Als de batterij langere tijd niet wordt
gebruikt, kan deze sneller leeg raken.
Wanneer u de batterij echter een aantal
keer opnieuw oplaadt, wordt de
levensduur verlengd.
• Als de levensduur van de ingebouwde
oplaadbare batterij is gehalveerd, moet
de batterij worden vervangen. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar voor het vervangen van de
oplaadbare batterij.
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme
temperaturen, direct zonlicht, vocht,
zand, stof of mechanische schokken.
Laat het apparaat niet achter in een auto
die in de zon geparkeerd staat.
• Gebruik alleen de bijgeleverde
netspanningsadapter. Gebruik geen
andere netspanningsadapter.
Gebruiksuren*
Status
Wanneer u op POWER drukt terwijl
het apparaat is ingeschakeld,
knippert het lampje (rood). De
resterende batterijlading wordt
aangegeven door het aantal keer dat
het lampje (rood) knippert.
Lampje (rood)
Status
3 keer
Opgeladen
2 keer
Halfvol
1 keer
Bijna leeg
(moet
worden
opgeladen)
Opmerking
Gebruiksuren
(bij
benadering)
Communicatietijd 11 uur
(inclusief tijd voor
het afspelen van
muziek)
(maximaal)
Stand-bytijd
(maximaal)
De resterende
batterijlading controleren
U kunt de resterende batterijlading niet
controleren wanneer het apparaat net is
ingeschakeld of tijdens het koppelen.
Als de batterij bijna leeg is
Het lampje (rood) knippert
automatisch langzaam.
Wanneer de batterij leegraakt, hoort
u een pieptoon en wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
100 uur
* De bovenstaande tijden kunnen
verschillen, afhankelijk van de
omgevingstemperatuur of
gebruiksomstandigheden.
9
NL
Koppelen
Wat is koppelen?
Bluetooth-apparaten moeten eerst
aan elkaar worden "gekoppeld".
Zodra de Bluetooth-apparaten zijn
gekoppeld, hoeft dit niet opnieuw te
gebeuren, behalve in de volgende
gevallen:
• De koppelingsgegevens zijn
gewist na een reparatie,
enzovoort.
• Dit apparaat is gekoppeld aan 9 of
meer apparaten.
Dit apparaat kan aan maximaal
8 apparaten worden gekoppeld.
Als een nieuw apparaat wordt
gekoppeld nadat er al 8 apparaten
zijn gekoppeld, wordt het
apparaat met de oudste
verbindingsdatum van de
8 apparaten, vervangen door het
nieuwe apparaat.
• Wanneer het aangesloten apparaat
dit apparaat niet langer herkent.
• Dit apparaat is opnieuw ingesteld.
Alle koppelingsgegevens zijn
gewist.
10
NL
Koppelingsprocedures
1 Plaats het Bluetoothapparaat binnen 1 meter
van dit apparaat.
2 Houd POWER ten
minste 7 seconden
ingedrukt om het
apparaat stand-by te
zetten voor het koppelen
wanneer het apparaat is
uitgeschakeld.
Opmerkingen
• Na ongeveer 3 seconden wordt het
apparaat ingeschakeld en knipperen
de lampjes (blauw en rood) allebei
twee keer. Houd de toets ingedrukt
tot beide lampjes tegelijk beginnen
met knipperen en laat dan de toets
los. De koppelingsmodus van dit
apparaat wordt ingeschakeld.
• Als de koppeling niet binnen
ongeveer 5 minuten is uitgevoerd,
wordt de koppelingsmodus
geannuleerd en wordt dit apparaat
uitgeschakeld. In dat geval begint u
weer bij stap 1.
3 Voer de
koppelingsprocedure op
het Bluetooth-apparaat
uit om dit apparaat te
herkennen.
Op het scherm van het
Bluetooth-apparaat wordt een
lijst met herkende apparaten
weergegeven. Dit apparaat
wordt weergegeven als
"DR-BT21G".
Als "DR-BT21G" niet wordt
weergegeven, herhaalt u de
procedure vanaf stap 1.
4 Selecteer "DR-BT21G"
op het scherm van het
Bluetooth-apparaat.
5 Als een toegangscode*
moet worden
opgegeven op het
scherm van het
Bluetooth-apparaat,
geeft u "0000" op.
Het koppelen is voltooid
wanneer het lampje (blauw)
langzaam knippert. Op het
scherm van bepaalde Bluetoothapparaten wordt een bericht
weergegeven dat aangeeft dat de
koppeling is voltooid
("Koppeling voltooid").
6 Breng de Bluetoothverbinding tot stand
vanaf het Bluetoothapparaat.
Het apparaat wordt onthouden
als het laatst verbonden
apparaat. Als het koppelen is
voltooid, brengen sommige
Bluetooth-apparaten
automatisch een verbinding tot
stand met dit apparaat.
Wanneer een Bluetoothapparaat wordt gekoppeld
waarop geen lijst met
herkende apparaten kan
worden weergegeven of
dat geen scherm heeft
U kunt het apparaat koppelen door
op zowel dit apparaat als het
Bluetooth-apparaat de
koppelingsmodus in te stellen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij het Bluetooth-apparaat voor
meer informatie.
Tips
• Als u een koppeling met andere
Bluetooth-apparaten wilt maken,
herhaalt u stap 1 tot en met 5 voor elk
apparaat.
• Zie "Het apparaat initialiseren"
(pagina 27) als u alle
koppelingsgegevens wilt wissen.
* Toegangscode kan ook
"wachtwoord", "PIN-code", "PINnummer" of "paswoord" worden
genoemd.
11
NL
De headset dragen
1 Plaats de nekband op
uw nek.
De behuizing met de POWERtoets is de rechterbehuizing
(voor het rechteroor).
3 Pas de hoek en positie
van de nekband aan
zodat de headset
comfortabel op uw oren
valt.
Nekband
Linkeroor
2 Til de headset enigszins
op tot boven uw oren,
zorg dat de nekband om
uw oren valt en plaats
de oorkussentjes op uw
oren.
12
NL
Oorkussentje
Aanduidingen voor de Bluetoothfunctie
B : Lampje (blauw)
R : Lampje (rood)
Bellen
Muziek
Verbonden
Verbinden
Koppelen
Status
Knipperpatronen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Zoeken
B
R
Gereed voor
verbinding
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Verbinden
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP of A2DP B
(stand-by voor ontvangst
audiosignaal)
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
HFP/HSP en A2DP B
– – – – – – –
– – – ...
(stand-by voor ontvangst
audiosignaal)
R –
Luisteren
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Luisteren bij stand-by B
voor telefoongesprek R –
– – – – – – –
– – – ...
...
Binnenkomend
gesprek
B
R –
Spreken
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Bellen tijdens het B
afspelen van muziek
R –
– – – – – – –
– – – ...
13
NL
HET APPARAAT BEDIENEN
Muziek beluisteren
Bluetooth-apparaat waarmee het
laatst verbinding is gemaakt via
HFP of HSP. Als u tijdens het
muziek beluisteren wilt bellen of
gesprekken wilt ontvangen, stelt u
het Bluetooth-apparaat waarmee het
laatst verbinding is gemaakt in voor
een verbinding via HFP of HSP
voordat u de headset inschakelt.
VOL – toets
VOL + toets
Toets POWER
FF
2 Breng de Bluetoothverbinding (A2DP)
tussen een Bluetoothapparaat en dit apparaat
tot stand.
REW
Controleer het volgende voordat u
het apparaat gebruikt.
– Het Bluetooth-apparaat is
ingeschakeld.
– De koppeling tussen dit apparaat
en het Bluetooth-apparaat is
voltooid.
– Het Bluetooth-apparaat biedt
ondersteuning voor de functie
voor het verzenden van muziek
(profiel: A2DP*).
1 Houd POWER ongeveer
3 seconden ingedrukt
wanneer het apparaat is
uitgeschakeld.
De lampjes (blauw en rood)
knipperen allebei twee keer en
het apparaat wordt ingeschakeld.
Opmerkingen
14
NL
• Houd de POWER toets niet langer
dan 7 seconden ingedrukt. Als u dit
wel doet, wordt de
koppelingsmodus van dit apparaat
ingeschakeld.
• Nadat het apparaat is ingeschakeld,
probeert het apparaat automatisch
verbinding te maken met het
Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing bij het
Bluetooth-apparaat voor meer
informatie over de bediening.
3 Start het afspelen op het
Bluetooth-apparaat.
Tip
U kunt de Bluetooth-verbinding A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile;
profiel voor geavanceerde
audiodistributie) ook met de instelknop
tot stand brengen tussen dit apparaat en
het Bluetooth-apparaat, behalve wanneer
u met dit apparaat belt.
Opmerking
Wanneer u muziek afspeelt via een
verbinding met HSP (Headset Profile)
tussen dit apparaat en het Bluetoothapparaat, is de geluidskwaliteit niet hoog.
Voor een beter geluid wijzigt u de
Bluetooth-verbinding in A2DP op het
Bluetooth-apparaat.
* Zie pagina 24 voor meer informatie
over profielen.
Het volume aanpassen
Druk op VOL + of – terwijl u
luistert naar de muziek.
Tips
• Afhankelijk van het aangesloten
apparaat, is het wellicht nodig om ook
het volume van het aangesloten
apparaat aan te passen.
• Het volume voor bellen en muziek
afspelen kan afzonderlijk worden
ingesteld.
Het gebruik stoppen
1 Beëindig de Bluetoothverbinding met de
toetsen op het
Bluetooth-apparaat.
2 Houd POWER ongeveer
3 seconden ingedrukt.
De lampjes (blauw en rood)
gaan beide branden en het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Tip
Wanneer u stopt met het afspelen van
muziek, wordt de Bluetooth-verbinding
mogelijk automatisch beëindigd,
afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
Het audioapparaat
bedienen – AVRCP
Als het Bluetooth-audioapparaat dat
is verbonden met dit apparaat,
ondersteuning biedt voor AVRCP
(Audio Video Remote Control
Profile; profiel voor externe audio-/
videobediening), kunt u het apparaat
bedienen met de toetsen op dit
apparaat.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
bij het Bluetooth-apparaat voor
meer informatie over de bediening.
Opmerking
De bediening van het verbonden
Bluetooth-apparaat met dit apparaat is
afhankelijk van de specificaties van het
apparaat.
Status: in de stop- of pauzestand
Kort
indrukken
Lang
indrukken
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1
2
3
4
Afspelen starten*1
Stoppen
Naar volgende/vorige gaan
Snel vooruitspoelen/snel
terugspoelen*2
Status: in de afspeelstand
Kort
indrukken
Lang
indrukken
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5
6
7
8
1
Onderbreken*
Stoppen
Naar volgende/vorige gaan
Snel vooruitspoelen/snel
terugspoelen*2
15
NL
*1 U moet mogelijk twee keer op de toets
drukken, afhankelijk van het
Bluetooth-apparaat.
*2 Werkt bij sommige Bluetoothapparaten wellicht niet.
Opmerking
U kunt het volume van het Bluetoothapparaat niet aanpassen met de
volumetoetsen op dit apparaat.
16
NL
Bellen
VOL – toets
VOL + toets
Multifunctionele
toets
POWER toets
Controleer het volgende voordat u
het apparaat gebruikt.
– De Bluetooth-functie is actief op
de mobiele telefoon.
– De koppeling tussen dit apparaat
en de mobiele Bluetooth-telefoon
is voltooid.
1 Houd POWER ongeveer
3 seconden ingedrukt
wanneer het apparaat is
uitgeschakeld.
De lampjes (blauw en rood)
knipperen allebei twee keer en
het apparaat wordt ingeschakeld.
Dit apparaat probeert
automatisch verbinding te
maken met de laatste mobiele
Bluetooth-telefoon die is
gebruikt.
Opmerking
Houd de POWER toets niet langer
dan 7 seconden ingedrukt. Als u dit
wel doet, wordt de koppelingsmodus
van dit apparaat ingeschakeld.
Wanneer dit apparaat niet
automatisch verbinding
maakt met een mobiele
Bluetooth-telefoon
U kunt een verbinding maken vanaf
de mobiele Bluetooth-telefoon of u
maakt een verbinding met het laatste
Bluetooth-apparaat waarmee een
verbinding is gemaakt vanaf dit
apparaat.
A Verbinding maken
vanaf de mobiele
Bluetooth-telefoon
1 Breng de Bluetoothverbinding (HFP of
HSP*) tussen de
mobiele Bluetoothtelefoon en dit apparaat
tot stand.
Raadpleeg de documentatie die
bij de mobiele Bluetoothtelefoon is geleverd voor meer
informatie.
Op het scherm van de mobiele
Bluetooth-telefoon wordt een
lijst met herkende apparaten
weergegeven. Dit apparaat
wordt weergegeven als
"DR-BT21G".
Wanneer u functies op de
mobiele Bluetooth-telefoon
gebruikt, zijn zowel HFP
(Hands-free Profile) als HSP
(Headset Profile) ingesteld op
HFP.
Tip
Opmerking
Na 1 minuut probeert dit apparaat
niet langer om verbinding te maken
met de mobiele Bluetooth-telefoon.
In dit geval drukt u op de
multifunctionele toets om opnieuw te
proberen verbinding te maken.
Wanneer u een verbinding maakt met
een mobiele Bluetooth-telefoon die
anders is dan de vorige verbinding,
brengt u de verbinding tot stand door
de bovenstaande procedure uit te
voeren.
* Zie pagina 24 voor meer informatie
over profielen.
17
NL
B Verbinding maken met
het laatste Bluetoothapparaat waarmee
verbinding is gemaakt
vanaf dit apparaat.
1 Druk op de
multifunctionele toets.
De lampjes (blauw en rood)
beginnen tegelijkertijd te
knipperen en het apparaat
probeert ongeveer 5 seconden
verbinding te maken.
Opmerking
Wanneer u muziek beluistert met dit
apparaat, kunt u geen Bluetoothverbinding tot stand brengen met de
multifunctionele toets.
Bellen
1 Gebruik tijdens het
bellen de toetsen op de
mobiele telefoon.
Als u geen kiestoon hoort via dit
apparaat, houdt u de
multifunctionele toets ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Tip
U kunt op de volgende manieren een
gesprek tot stand brengen, afhankelijk van
de mobiele Bluetooth-telefoon. Raadpleeg
de documentatie die bij de mobiele
telefoon is geleverd voor meer informatie.
– Wanneer u niet communiceert, kunt u
een gesprek tot stand brengen met de
functie voor voicedial (nummer kiezen
via spraak) door op de multifunctionele
toets te drukken.
– U kunt het laatst gebelde nummer
bellen door de multifunctionele toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt te
houden.
18
NL
Gesprekken ontvangen
Wanneer u een binnenkomend
gesprek ontvangt, hoort u een
beltoon vanaf het apparaat.
1 Druk op de
multifunctionele toets
op het apparaat.
De beltoon verschilt per mobiele
telefoon op de volgende
manieren.
– beltoon ingesteld op het apparaat
– beltoon ingesteld op de mobiele
telefoon
– beltoon ingesteld op de mobiele
telefoon, alleen voor de
Bluetooth-verbinding
Opmerking
Als u een gesprek aanneemt door op de
toets op de mobiele Bluetooth-telefoon te
drukken, geven sommige mobiele
Bluetooth-telefoons voorrang aan de
handset. In dit geval kunt u het gesprek
voeren via dit apparaat door de
multifunctionele toets ongeveer 2
seconden ingedrukt te houden of de
mobiele Bluetooth-telefoon te gebruiken.
Raadpleeg de documentatie die bij de
mobiele Bluetooth-telefoon is geleverd
voor meer informatie.
Het volume aanpassen
Druk op VOL + of –.
Tips
• U kunt het volume niet aanpassen
wanneer u niet communiceert.
• Het volume voor bellen en muziek
afspelen kan afzonderlijk worden
ingesteld.
Een gesprek beëindigen
U kunt een gesprek beëindigen door
de multifunctionele toets op het
apparaat in te drukken.
Het gebruik stoppen
1 Beëindig de Bluetoothverbinding met de
mobiele Bluetoothtelefoon.
2 Houd POWER ongeveer
3 seconden ingedrukt
om het apparaat uit te
schakelen.
De lampjes (blauw en rood)
gaan beide branden en het
apparaat wordt uitgeschakeld.
De mobiele
Bluetooth-telefoon
bedienen – HFP, HSP
De werking van de toetsen op dit
apparaat is afhankelijk van de mobiele
telefoon.
HFP (Hands-free Profile; handsfree
profiel) of HSP (Headset Profile;
headsetprofiel) wordt gebruikt voor de
mobiele Bluetooth-telefoon.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij
de mobiele Bluetooth-telefoon voor
meer informatie over ondersteunde
Bluetooth-profielen en de bediening.
HFP (Hands-free Profile)
Status
Multifunctionele toets
Kort
indrukken
Lang
indrukken
Stand-by
Voicedial
starten
Laatste
nummer
opnieuw
bellen
Voicedial
ingeschakeld
Voicedial
annuleren
–
Uitgaand
gesprek
Uitgaand
gesprek
beëindigen
–
Binnenkomend Beantwoorden
gesprek
Tijdens een
gesprek
Gesprek
beëindigen
Weigeren
Actief
apparaat
wijzigen
HSP (Headset Profile)
Status
Stand-by
Uitgaand
gesprek
Multifunctionele toets
Kort
indrukken
Lang
indrukken
–
Bellen*1
Uitgaand
Uitgaand
gesprek
gesprek
beëindigen*1 beëindigen of
actief
apparaat
wijzigen in
hoofdtelefoon*2
Binnenkomend Beantwoorden
gesprek
Tijdens een
gesprek
Gesprek
beëindigen*3
–
Actief
apparaat
wijzigen in
hoofdtelefoon
*1 Sommige functies worden wellicht
niet ondersteund, afhankelijk van de
mobiele Bluetooth-telefoon.
*2 Dit verschilt afhankelijk van de
mobiele Bluetooth-telefoon.
*3 Sommige functies worden wellicht
niet ondersteund bij het bellen met de
mobiele Bluetooth-telefoon.
19
NL
Bellen tijdens het afspelen van
muziek
Er is een Bluetooth-verbinding met HFP of HSP en A2DP vereist wanneer u
wilt bellen terwijl u muziek beluistert.
Wanneer u bijvoorbeeld wilt bellen met een mobiele Bluetooth-telefoon
terwijl u muziek beluistert op een compatibele Bluetooth-muziekspeler, moet
u dit apparaat op de mobiele telefoon aansluiten met HFP of HSP.
Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen dit
apparaat en het apparaat dat u gebruikt door de
onderstaande procedure uit te voeren.
1 Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen dit
apparaat en de mobiele telefoon met HFP of HSP door
de procedures in "Bellen" uit te voeren (zie pagina 17).
2 Maak een verbinding vanaf het Bluetooth-apparaat
(muziekspeler of mobiele telefoon) waarmee u muziek
afspeelt met dit apparaat via A2DP.
Bellen tijdens het afspelen
van muziek
1 Druk op de
multifunctionele toets
terwijl u muziek afspeelt
(pagina 19), of gebruik
de toetsen op de
mobiele Bluetoothtelefoon om te bellen.
Als u geen kiestoon hoort via dit
apparaat, houdt u de
multifunctionele toets ongeveer
2 seconden ingedrukt.
Een gesprek ontvangen
tijdens het afspelen van
muziek
20
NL
Wanneer u een binnenkomend
gesprek ontvangt, wordt de muziek
onderbroken en hoort u een beltoon
vanaf het apparaat.
1 Druk op de
multifunctionele toets
en begin te praten.
Nadat het gesprek is beëindigd,
drukt u op de multifunctionele
toets. Dit apparaat gaat verder
met het afspelen van de muziek.
Wanneer u geen beltoon
hoort zelfs wanneer u een
binnenkomend gesprek
ontvangt
1 Stop het afspelen van
de muziek.
2 Wanneer er gebeld
wordt, drukt u op de
multifunctionele toets
en begint u te praten.
AANVULLENDE INFORMATIE
Het apparaat weggooien
In dit apparaat is een oplaadbare Lithium-Ion batterij geplaatst in de
linkerbehuizing.
Uit milieuoverwegingen kunt u de ingebouwde oplaadbare batterijen het
beste verwijderen uit het apparaat voordat u dit weggooit. Gooi de batterijen
op de juiste manier weg.
1 Verwijder het
oorkussentje van de
linkerbehuizing en koppel
de linkerbehuizing los.
De behuizing is vastgezet met
klemmen (3 plaatsen). Zoals in de
afbeelding wordt
weergegeven, moet u een voorwerp,
zoals een schroevendraaier met een
platte kop, in de opening plaatsen en
de behuizing omhoog drukken om
deze los te koppelen.
platte kop, in de opening en
verwijder de klep.
2 De printplaat is vastgezet met
een klem. Zoals in de
afbeelding wordt
weergegeven, moet u een
voorwerp, zoals een
schroevendraaier met een
platte kop, in de opening bij
de connector plaatsen en de
printplaat omhoog drukken
om deze te verwijderen.
1
Linkerbehuizing
Haakjes
2 Verwijder de schroef
waarmee de buitenste
klep is vastgezet.
Vastgezette
schroef
3 Open de buitenste klep
Oplaadbare
batterij
2
4 Maak de connector los
en verwijder de
oplaadbare batterij.
De oplaadbare batterij is
vastgezet met plakband. Plaats
een voorwerp, zoals een
schroevendraaier met een platte
kop, onder de batterij en druk de
batterij omhoog om
deze te verwijderen.
2
en verwijder de
binnenste printplaat.
1 De buitenste klep is vastgezet
met klemmen (3 plaatsen).
Plaats een voorwerp, zoals
een schroevendraaier met een
1
21
NL
Voorzorgsmaatregelen
Informatie over Bluetoothcommunicatie
• Draadloze Bluetooth-technologie
functioneert binnen een straal van
ongeveer 10 meter.
De maximale communicatieafstand is
afhankelijk van obstakels (personen,
metalen voorwerpen, muren, enzovoort)
of elektromagnetische storing.
• De antenne van dit apparaat is
ingebouwd in het deel dat u om uw
rechteroor draagt. De gevoeligheid van
de Bluetooth-communicatie kan worden
verbeterd door een verbonden
Bluetooth-apparaat rechts van u te
plaatsen.
• De volgende omstandigheden kunnen
van invloed zijn op de gevoeligheid van
Bluetooth-communicatie.
– Er bevindt zich een obstakel, zoals
een persoon, een metalen voorwerp of
een muur, tussen dit apparaat en het
Bluetooth-apparaat.
– Er bevindt zich een apparaat dat de
frequentie 2,4 GHz gebruikt, zoals
een draadloos LAN-apparaat,
draadloze telefoon of magnetron, in
de buurt van dit apparaat.
• Omdat Bluetooth-apparaten en
draadloze LAN-apparaten
(IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie
gebruiken, kan storing worden
veroorzaakt door microgolven. Als dit
apparaat in de buurt van een draadloos
LAN-apparaat wordt gebruikt, kan dit
een lagere communicatiesnelheid, ruis
of een ongeldige verbinding tot gevolg
hebben. In dit geval moet u het
volgende doen.
– Gebruik dit apparaat op ten minste
10 meter afstand van het draadloze
LAN-apparaat.
22
NL
•
•
•
•
– Als dit apparaat binnen 10 meter
van een draadloos LAN-apparaat
wordt gebruikt, schakelt u het
draadloze LAN-apparaat uit.
– Plaats dit apparaat en het
Bluetooth-apparaat zo dicht
mogelijk bij elkaar in de buurt.
Microgolven die afkomstig zijn van
een Bluetooth-apparaat, kunnen van
invloed zijn op de werking van
elektronische medische apparaten.
Schakel dit apparaat en andere
Bluetooth-apparaten uit op de
volgende plaatsen, omdat dit
ongelukken kan veroorzaken.
– in de buurt van ontvlambare gassen,
in ziekenhuizen, treinen, vliegtuigen
of benzinestations
– in de buurt van automatische
deuren of brandalarmen
Dit apparaat ondersteunt
beveiligingsmogelijkheden die
voldoen aan de Bluetooth-norm voor
een beveiligde verbinding wanneer de
draadloze Bluetooth-technologie
wordt gebruikt, maar afhankelijk van
de instelling is beveiliging wellicht
niet genoeg. Wees voorzichtig
wanneer u communiceert via de
draadloze Bluetooth-technologie.
We zijn niet verantwoordelijk voor
het lekken van informatie tijdens het
Bluetooth-communicatie.
We kunnen niet garanderen dat een
verbinding tot stand kan worden
gebracht met alle Bluetoothapparaten.
– Apparaten met Bluetooth-functies
moeten voldoen aan de Bluetoothnorm die is vastgesteld door
Bluetooth SIG, en moeten zijn
geverifieerd.
– Zelfs als het aangesloten apparaat
voldoet aan de hierboven vermelde
Bluetooth-norm, kan met sommige
apparaten wellicht geen verbinding
worden gemaakt of functioneert het
apparaat niet correct, afhankelijk
van de kenmerken of technische
gegevens van het apparaat.
– Wanneer u handsfree belt via de
telefoon, kan ruis optreden,
afhankelijk van het apparaat of de
omgeving.
• Afhankelijk van het apparaat dat wordt
aangesloten, kan het enige tijd duren
voordat de communicatie wordt gestart.
Informatie over de bijgeleverde
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de netspanningsadapter
die bij dit apparaat wordt geleverd.
Gebruik geen andere
netspanningsadapter, omdat hierdoor
storingen in het apparaat kunnen
worden veroorzaakt.
Polariteit van de stekker
• Als u het apparaat langere tijd niet
gebruikt, haalt u de stekker van de
netspanningsadapter uit het stopcontact.
Wanneer u de netspanningsadapter uit
het stopcontact haalt, moet u aan de
stekker van de adapter trekken en nooit
aan het snoer.
Overigen
• Zet dit apparaat niet op een plaats waar
het wordt blootgesteld aan vochtigheid,
stof, roet, stoom of direct zonlicht of in
een auto die wacht voor het stoplicht.
Dit kan een storing veroorzaken.
• Wees voorzichtig en zorg dat uw
vingers niet beklemd raken wanneer u
de headset opvouwt.
• De Bluetooth-functie van een mobiele
telefoon functioneert mogelijk niet
correct, afhankelijk van radiogolven en
de locatie waar het apparaat wordt
gebruikt.
• Als u ongemakken ondervindt na het
gebruik van een Bluetooth-apparaat,
moet u meteen stoppen met het gebruik
van het apparaat. Als het probleem
daarmee niet is verholpen, raadpleegt u
de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
• Wanneer u muziek beluistert met dit
apparaat met een te hoog volume, kan
uw gehoor worden beschadigd. Voor
veiligheid in het verkeer kunt u dit
apparaat het beste niet gebruiken tijdens
het autorijden of fietsen.
• Plaats geen voorwerpen op dit apparaat
en oefen geen druk uit op het apparaat,
omdat het apparaat kan vervormen als
dit lange tijd aan dergelijke situaties
wordt blootgesteld.
• De oorkussentjes kunnen worden
vervangen. De kwaliteit van de
oorkussentjes kan achteruitgaan door
langdurige opslag of langdurig gebruik.
Vervang deze door nieuwe als ze zijn
beschadigd.
• Met alle vragen of problemen met
betrekking tot dit apparaat die niet aan
bod komen in deze gebruiksaanwijzing,
kunt u terecht bij uw Sony-handelaar.
23
NL
Wat is de draadloze technologie van
Bluetooth?
Draadloze Bluetooth-technologie is
een draadloze technologie met klein
bereik waarmee gegevens draadloos
kunnen worden overgebracht tussen
digitale apparaten, zoals een
computer of digitale camera.
Draadloze Bluetooth-technologie
functioneert binnen een straal van
ongeveer 10 meter.
Gewoonlijk sluit u twee apparaten
aan, maar bepaalde apparaten
kunnen op meerdere apparaten
tegelijk worden aangesloten.
U hebt geen kabel nodig voor de
verbinding. Daarnaast is het ook niet
nodig de apparaten op elkaar te
richten zoals bij
infraroodtechnologie. U kunt een
apparaat bijvoorbeeld in uw
broekzak gebruiken.
De Bluetooth-standaard is een
internationale norm die door
duizenden bedrijven over de hele
wereld wordt ondersteund en
gebruikt.
Communicatiesysteem en
compatibele Bluetoothprofielen van dit apparaat
Met profielen worden
standaardfuncties voor afzonderlijke
Bluetooth-apparaten gespecificeerd.
Dit apparaat ondersteunt de
volgende Bluetooth-versie en het
volgende Bluetooth-profiel:
Communicatiesysteem:
Bluetooth-specificatie versie 2.0
Compatibele Bluetooth-profielen:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): audiogegevens van hoge
kwaliteit verzenden of ontvangen.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): audio/video-apparatuur
bedienen; afspelen onderbreken,
stoppen, starten, volumeregeling,
enzovoort.
– HSP (Headset Profile)*: Bellen/de
telefoon bedienen.
– HFP (Hands-free Profile)*: Bellen/de
telefoon hands-free bedienen.
* Wanneer u een mobiele Bluetoothtelefoon gebruikt die zowel HFP
(Hands-free Profile) als HSP (Headset
Profile) ondersteunt, moet u HFP
instellen.
Opmerking
Voor het gebruik van de Bluetoothfunctie is voor het Bluetooth-apparaat dat
wordt aangesloten, hetzelfde profiel
vereist als voor dit apparaat.
Houd er ook rekening mee dat zelfs
wanneer de apparaten hetzelfde profiel
gebruiken, mogelijk verschillende
functies beschikbaar zijn afhankelijk van
de specificaties.
24
NL
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, gebruikt u de
volgende controlelijst. Als het probleem daarmee niet is verholpen,
raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Algemeen
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
, Laad de batterij van het apparaat op.
, Het apparaat wordt niet ingeschakeld
tijdens het opladen. Koppel het
apparaat los van de
netspanningsadapter en schakel het
apparaat in.
De koppeling kan niet
worden gemaakt.
, Plaats dit apparaat en het Bluetoothapparaat dichter bij elkaar.
De Bluetooth-verbinding
kan niet tot stand worden
gebracht.
, Controleer of dit apparaat is
ingeschakeld.
, Controleer of het te verbinden
Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en
of de Bluetooth-functie is
ingeschakeld.
, Verbinding met het Bluetoothapparaat wordt wellicht niet
onthouden op dit apparaat. Breng de
Bluetooth-verbinding vanaf het
Bluetooth-apparaat tot stand met dit
apparaat meteen nadat het koppelen is
voltooid.
, Dit apparaat of het te verbinden
Bluetooth-apparaat bevindt zich in de
slaapstand.
, De Bluetooth-verbinding is
beëindigd. Breng de Bluetoothverbinding opnieuw tot stand.
Vervormd geluid
, Controleer of dit apparaat storing
ondervindt van een draadloos LANapparaat, een ander draadloos
apparaat met een frequentie van
2,4 GHz of magnetron.
, Zet dit apparaat op een andere plaats.
De communicatieafstand is
te klein. (Het geluid
verspringt.)
, Als een apparaat dat
elektromagnetische straling genereert,
zoals een draadloos LAN-apparaat,
andere Bluetooth-apparaten of een
magnetron, zich in de buurt van dit
apparaat bevindt, plaatst u dit
apparaat verder uit de buurt van
dergelijke bronnen.
Het apparaat werkt niet
correct.
, Stel het apparaat opnieuw in.
Koppelingsgegevens worden niet
verwijderd door deze bewerking.
Steek een klein puntig voorwerp
onder een hoek in de opening en duw
het voorwerp in de opening tot u een
klik voelt.
25
NL
Bij het beluisteren
van muziek
Geen geluid
, Controleer of dit apparaat en het
Bluetooth-apparaat zijn ingeschakeld.
, Controleer of de Bluetoothverbinding A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile; profiel voor
geavanceerde audiodistributie) tot
stand is gebracht tussen dit apparaat
en het Bluetooth-apparaat.
, Controleer of muziek wordt
afgespeeld op het Bluetooth-apparaat.
, Controleer of het volume van het
apparaat niet te laag staat.
, Zet het volume op het aangesloten
apparaat hoger indien gewenst.
, Voer de koppeling tussen dit apparaat
en het Bluetooth-apparaat opnieuw
uit.
Zacht geluid
, Verhoog het volume van dit apparaat.
, Zet het volume op het aangesloten
apparaat hoger indien gewenst.
Lage geluidskwaliteit
, Schakel de Bluetooth-verbinding over
naar A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) wanneer HSP
(Headset Profile) is ingesteld.
Er kan vanaf een
Bluetooth-apparaat geen
Bluetooth-verbinding met
dit apparaat tot stand
worden gebracht.
, Het Bluetooth-apparaat is niet
uitgerust met SCMS-Tinhoudsbeveiliging*. Terwijl het
apparaat is uitgeschakeld, houdt u de
POWER-toets en Nx ongeveer 7
seconden ingedrukt om de SCMS-Tbeveiliging uit te schakelen. Het
lampje (blauw) knippert één keer.
26
NL
* De SCMS-T-methode voor
inhoudsbeveiliging is een van de
methoden om de inhoud te
beveiligen die wordt verzonden via
de draadloze Bluetoothtechnologie. Dit apparaat kan
inhoud ontvangen die wordt
beveiligd door deze methode. Houd
de POWER-toets en Nx
nogmaals 7 seconden ingedrukt om
de SCMS-T-methode voor
inhoudsbeveiliging op dit apparaat
weer in te schakelen. Het lampje
(blauw) knippert twee keer.
Het geluid verspringt
regelmatig tijdens het
afspelen.*1
, Beëindig de Bluetooth-verbinding
(A2DP) met de toetsen op het
Bluetooth-apparaat. Terwijl het
apparaat is ingeschakeld, houdt u
Nx ongeveer 7 seconden ingedrukt
om de bitsnelheid te verlagen. Het
lampje (blauw) knippert één keer.*2
*1 Dit apparaat kan muziek met een
hoge bitsnelheid ontvangen. Bij
hoge bitsnelheden kan het geluid
echter verspringen.
2
* Houd er rekening mee dat het
verspringen van geluid hiermee niet
altijd wordt verholpen, afhankelijk
van de omstandigheden. Houd
Nx nogmaals ongeveer 7
seconden ingedrukt om het
apparaat in te stellen zodat het
muziek met hoge bitsnelheid kan
ontvangen. Het lampje (blauw)
knippert twee keer.
Bij het bellen
U hoort de ontvanger niet.
, Controleer of dit apparaat en de
mobiele Bluetooth-telefoon zijn
ingeschakeld.
, Controleer de verbinding tussen dit
apparaat en de mobiele Bluetoothtelefoon.
, Controleer of de uitvoer van de
mobiele Bluetooth-telefoon is
ingesteld op dit apparaat.
, Controleer of het volume van het
apparaat niet te laag staat.
, Zet zo nodig het volume hoger op de
aangesloten mobiele Bluetoothtelefoon.
, Als u naar muziek luistert met dit
apparaat, stopt u het afspelen, drukt u
op de multifunctionele toets en voert
u het gesprek.
Zacht geluid van de
ontvanger
, Verhoog het volume van dit apparaat.
, Zet zo nodig het volume hoger op de
aangesloten mobiele Bluetoothtelefoon.
Het apparaat
initialiseren
U kunt de standaardinstellingen
(zoals de volume-instelling) van dit
apparaat herstellen en alle
koppelingsgegevens verwijderen.
1 Als dit apparaat is
ingeschakeld, houdt u
POWER ongeveer
3 seconden ingedrukt
om dit apparaat uit te
schakelen.
2 Houd POWER en de
multifunctionele toets
ongeveer 7 seconden
tegelijk ingedrukt.
De lampjes (blauw en rood)
knipperen allebei vier keer en dit
apparaat wordt opnieuw
ingesteld op de
standaardinstellingen. Alle
koppelingsgegevens worden
gewist.
27
NL
Technische gegevens
Algemeen
Communicatiesysteem
Bluetooth-specificatie versie 2.0
Uitvoer
Bluetooth-specificatie Power Class 2
Maximaal communicatiebereik
Ongeveer 10 m (zonder obstakels) *1
Frequentieband
2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulatiemethode
FHSS
Compatibele Bluetooth-profielen*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile; profiel voor geavanceerde
audiodistributie)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile; profiel voor externe audio-/
videobediening)
HSP (Headset Profile; headsetprofiel)
HFP (Hands-free Profile; handsfree
profiel)
Ondersteunde codecs*3
SBC*4, MP3
Overdrachtsbereik (A2DP)
20 – 20.000 Hz (bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz)
28
NL
*2 Bluetooth-standaardprofielen geven
het doel aan van Bluetoothcommunicatie tussen apparaten.
3
* Codec: indeling voor
audiosignaalcompressie en conversie
*4 Subband Codec
Headset
Voedingsbron
3,7 V gelijkstroom: Ingebouwde
oplaadbare lithium-ion batterij
Gewicht
Ongeveer 63 g
Nominaal stroomverbruik
1,5 W
Receiver
Type
Open air, dynamisch
Stuureenheid
30 mm koepeltype
Frequentiebereik van weergave
14 – 24.000 Hz
Microfoon
Bijgeleverd accessoire
Netspanningsadapter (1)
Gebruiksaanwijzing
(deze handleiding) (1)
Type
Alle richtingen, electret-condensator
*1 Het werkelijke bereik is afhankelijk
van factoren zoals obstakels tussen
apparaten, magnetische velden rond
een magnetron, statische elektriciteit,
de ontvangstgevoeligheid, de prestatie
van de antenne, het besturingssysteem,
de software, enzovoort.
Wijzigingen in ontwerp en technische
gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Effectief frequentiebereik
100 – 4.000 Hz
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o
scosse elettriche, non esporre
questo apparecchio alla pioggia o
all’umidità.
Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, non aprire il rivestimento
esterno. Per qualsiasi riparazione
rivolgersi solo a personale
qualificato.
Non installare l’apparecchiatura in un
ambiente ristretto, come scaffali per libri
o mobiletti incorporati.
Per ridurre il rischio di incendi, non
coprire le aperture di ventilazione
dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tende e simili. Inoltre, non collocare
candele accese sull’apparecchio.
Per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche, non mettere sull’apparecchio
degli oggetti che contengono liquidi,
come i vasi.
Collegare l’alimentatore CA a una presa di
rete CA facilmente accessibile. In caso di
funzionamento anomalo dell’alimentatore
CA, scollegarlo immediatamente dalla
presa di rete CA.
Non esporre la batteria a fonti di calore
eccessivo, quali luce solare diretta, fuoco
o simili.
2
IT
Con la presente Sony Corp. dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/
CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di
consultare il seguente
URL: http://www.compliance.sony.de/
Bluetooth e i relativi loghi sono di
proprietà di Bluetooth SIG, Inc., concessi
in licenza a Sony Corporation.
Gli altri marchi di fabbrica e nomi
commerciali appartengono ai rispettivi
proprietari.
Tecnologia di codifica audio MPEG
Layer-3 e brevetti su licenza di
Fraunhofer IIS e Thomson.
Trattamento del
dispositivo elettrico
od elettronico a fine
vita (applicabile in
tutti i paesi
dell’Unione Europea
e in altri paesi
europei con sistema
di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla
confezione indica che il prodotto non
deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che
questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative
per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio
dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate
circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti
oppure il negozio dove l’avete acquistato.
Indice
Benvenuti .......................... 4
3 fasi per utilizzare la funzione
Bluetooth .............................. 5
Posizione e funzione delle
parti ................................ 6
Apertura e chiusura delle
cuffie ..................................... 7
Carica dell’apparecchio ... 8
Associazione .................. 10
Informazioni
sull’associazione ................. 10
Procedure di associazione ....... 10
Applicazione delle cuffie
auricolari ..................... 12
Indicazioni della funzione
Bluetooth ..................... 13
Ascolto della musica ..... 14
IT
Controllo del dispositivo audio –
AVRCP ............................... 15
Chiamate ......................... 17
Controllo del telefono cellulare
Bluetooth – HFP, HSP ........ 19
Chiamate durante la
riproduzione della
musica ......................... 20
Smaltimento
dell’apparecchio ......... 21
Precauzioni ..................... 22
Tecnologia senza fili
Bluetooth ..................... 24
Guida alla soluzione dei
problemi ...................... 25
Inizializzazione
dell’apparecchio ......... 27
Caratteristiche
tecniche ....................... 28
3
IT
Benvenuti
Complimenti per avere acquistato queste cuffie auricolari stereo senza fili
Sony, che utilizzano la tecnologia senza fili Bluetooth™.
• Per ascoltare la musica in modalità senza fili con un lettore musicale
Bluetooth.*1
• È possibile effettuare conversazioni in modalità senza fili con il telefono
cellulare Bluetooth senza estrarlo dalla borsa.*2
• Per praticità, è possibile utilizzare in remoto le funzioni di base di un
lettore musicale Bluetooth (riproduzione, arresto e così via).*3
• Utile funzione di ricarica.
• Design pieghevole particolarmente pratico per il trasporto.
Per ulteriori informazioni sulla tecnologia senza fili Bluetooth, vedere a
pagina 24.
Ascolto della musica
Conversazioni telefoniche
4
IT
*1 È necessario che il dispositivo Bluetooth connesso supporti il profilo A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
*2 È necessario che il dispositivo Bluetooth connesso supporti il profilo HFP (Handsfree Profile) o HSP (Headset Profile).
*3 È necessario che il dispositivo Bluetooth connesso supporti il profilo AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile).
3 fasi per utilizzare la funzione Bluetooth
Associazione
Innanzitutto, occorre registrare (“associare”) un dispositivo Bluetooth
(telefono cellulare e così via) e il presente apparecchio l’uno con l’altro.
Una volta effettuata l’associazione, non occorre eseguire di nuovo
l’operazione.
Telefoni cellulari
Bluetooth e così
via
Cuffie auricolari
stereo senza fili
Associazione
c Pagina 10
V
V
Ascolto della musica
Chiamate
Connessione Bluetooth
Connessione Bluetooth
Per la connessione Bluetooth,
utilizzare il dispositivo Bluetooth.
Quando è acceso, l’apparecchio
inizia a stabilire automaticamente
una connessione Bluetooth con il
telefono cellulare riconosciuto.
Connessione
A2DP
AVRCP
c Pagina 14
V
Ascolto della musica
È possibile ascoltare la musica
riprodotta mediante il dispositivo
Bluetooth.
Tramite il presente apparecchio, è
possibile utilizzare le funzioni di
riproduzione, arresto o pausa.
Musica
c Pagina 14 - 16
Connessione
HFP
HSP
c Pagina 17
V
Conversazioni telefoniche
È possibile effettuare e ricevere
una chiamata utilizzando il
presente apparecchio.
Voce
c Pagina 18 - 20
5
IT
OPERAZIONI PRELIMINARI
Posizione e funzione delle parti
1 Indicatore (blu)
Indica lo stato della
comunicazione
dell’apparecchio.
2 Indicatore (rosso)
Indica lo stato
dell’alimentazione
dell’apparecchio.
6
7
8
9
0
qa
3 Tasto multifunzione
Consente di controllare varie
funzioni di chiamata.
Premere il tasto in
corrispondenza dei punti tattili.
4 Interruttore
Consente di controllare varie
funzioni durante l’ascolto della
musica.
5 Tasto RESET
6
IT
Premere questo tasto se
l’apparecchio non funziona
correttamente. Questa
operazione non comporta
l’eliminazione delle
informazioni relative
all’associazione.
qs
qd
qf
qg
Tasti VOL (volume) +*/–
Fascia per il collo
Indicazione R (destra)
Unità sinistra L
Indicazione L (sinistra)
Protezione per
l’auricolare
Unità destra R
Tasto POWER
Microfono
Presa DC IN 3 V
* Il tasto dispone di un punto tattile.
Apertura e chiusura delle cuffie
Apertura
Chiusura
1 Aprire la parte destra e
1 Afferrare la parte
sinistra della fascia per
il collo, come illustrato.
pieghevole con
entrambe mani e
sollevare l’unità sinistra
per ripiegarla, come
illustrato.
Piegare l’unità destra allo stesso
modo.
2 Sollevare e aprire l’altra
metà della fascia per il
collo.
2 Chiudere le parti
ripiegate destra e
sinistra della fascia per
il collo.
Note
• Non aprire in questo modo.
• Prestare attenzione a non colpire il viso
o gli occhi con la parte superiore della
fascia per il collo.
7
IT
Carica dell’apparecchio
Nell’apparecchio è inclusa una batteria ricaricabile agli ioni di litio, da
caricare precedentemente al primo uso.
1 Collegare l’alimentatore
2 Accertarsi che durante
CA in dotazione alla
presa DC IN 3 V
dell’apparecchio.
la carica l’indicatore
(rosso) si illumini.
Cuffie auricolari
stereo senza fili
Alla presa
DC IN 3 V
A una presa
di rete CA
Alimentatore CA
(in dotazione)
La carica ha inizio non appena
l’alimentatore CA viene
collegato ad una presa di rete
CA.
Suggerimento
Se l’alimentatore CA viene collegato
a una presa di rete CA mentre
l’apparecchio è acceso, quest’ultimo
si spegne automaticamente.
8
IT
La carica viene completata in
circa 3 ore*, dopo di che
l’indicatore (rosso) si spegne
automaticamente.
* Tempo necessario alla carica di una
batteria completamente scarica.
Attenzione
Se il presente apparecchio rileva un
problema durante la carica, è
possibile che l’indicatore (rosso) si
spenga nonostante la carica non sia
ancora completata.
Controllare le seguenti possibili
cause:
– La temperatura ambiente non
rientra nella gamma di 0 °C –
40 °C.
– Si è verificato un problema con la
batteria.
In tal caso, eseguire di nuovo la
carica entro la gamma di
temperature specificata.
Se il problema persiste, rivolgersi ad
un rivenditore Sony.
Note
• Se la batteria non viene utilizzata per un
periodo prolungato, è possibile che si
scarichi rapidamente. Tuttavia, dopo
alcuni cicli di ricarica, la durata della
batteria migliora.
• Se la durata della batteria ricaricabile
incorporata si riduce della metà, occorre
sostituire la batteria. Per la sostituzione
della batteria ricaricabile, consultare un
rivenditore Sony.
• Non esporre l’apparecchio a
temperature estreme, luce solare diretta,
umidità, sabbia, polvere o urti
meccanici. Non lasciare in alcun caso
l’apparecchio all’interno di un’auto
parcheggiata al sole.
• Utilizzare solo l’alimentatore CA in
dotazione. Non utilizzare altri tipi di
alimentatore CA.
Ore d’uso*
Stato
Ore d’uso
approssimative
11 ore
Tempo di
comunicazione
(incluso il tempo
di riproduzione
musicale) (max.)
Tempo di
attesa (max.)
100 ore
Controllo della capacità
residua della batteria
Premendo il tasto POWER con
l’apparecchio acceso, l’indicatore
(rosso) lampeggia. È possibile
controllare la carica residua della
batteria contando i lampeggiamenti
dell’indicatore (rosso).
Indicatore (rosso) Stato
3 volte
Carica
completa
2 volte
Carica media
1 volta
Carica scarsa
(da ricaricare)
Nota
Non è possibile controllare la capacità
residua della batteria subito dopo
l’accensione dell’apparecchio o durante
l’associazione.
Se la batteria è quasi scarica
L’indicatore (rosso) lampeggia
lentamente in modo automatico.
Quando la batteria è scarica, viene
emesso un segnale acustico e
l’apparecchio si spegne
automaticamente.
* È possibile che le durate indicate varino
in base alla temperatura ambiente o alle
condizioni d’uso.
9
IT
Associazione
Informazioni
sull’associazione
Prima di utilizzare i dispositivi
Bluetooth, è necessario “associarli”
l’uno all’altro.
Una volta associati i dispositivi
Bluetooth, non è necessario
effettuare di nuovo l’associazione,
ad eccezione dei casi riportati di
seguito:
• Se le informazioni relative
all’associazione vengono
eliminate in seguito ad una
riparazione e così via.
• Se il presente apparecchio viene
associato a 9 o più dispositivi.
Questo apparecchio può essere
associato ad un massimo di
8 dispositivi. Se viene associato
un nuovo dispositivo dopo
l’ottavo, il dispositivo la cui data
dell’ultima associazione o
dell’ultima connessione è
anteriore a quella degli altri
8 dispositivi associati, viene
sostituito da quello nuovo.
• Se il riconoscimento
dell’apparecchio mediante il
dispositivo da connettere viene
annullato.
• L’apparecchio viene inizializzato.
In questo caso, tutte le
informazioni relative
all’associazione vengono
eliminate.
10
IT
Procedure di
associazione
1 Posizionare il
dispositivo Bluetooth
entro 1 m da questo
apparecchio.
2 Tenere premuto il tasto
POWER per almeno
7 secondi per impostare
il modo di attesa per
l’associazione mentre
l’apparecchio è spento.
Note
• Dopo circa 3 secondi,
l’apparecchio si accende, quindi
l’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) lampeggiano insieme due
volte. Tenere premuto il tasto senza
rilasciarlo fino a quando entrambi
gli indicatori iniziano a
lampeggiare contemporaneamente,
quindi rilasciare il tasto.
L’apparecchio entra nel modo di
associazione.
• Se l’associazione non viene
effettuata entro 5 minuti, il modo di
associazione viene annullato e
l’apparecchio si spegne. In questo
caso, ripetere la procedura a partire
dal punto 1.
3 Eseguire la procedura di
associazione sul
dispositivo Bluetooth
affinché questo
riconosca il presente
apparecchio.
Sul display del dispositivo
Bluetooth viene visualizzato
l’elenco dei dispositivi rilevati. Il
presente apparecchio viene
visualizzato come “DR-BT21G”.
Se “DR-BT21G” non viene
visualizzato, ripetere la procedura
a partire dal punto 1.
4 Selezionare “DR-BT21G”
visualizzato sul display
del dispositivo
Bluetooth.
5 Se sul display del
dispositivo Bluetooth
viene richiesto di
specificare il codice di
protezione*, immettere
“0000”.
Se l’indicatore (blu) lampeggia
lentamente, significa che
l’associazione è stata
completata. Sul display di alcuni
dispositivi Bluetooth viene
visualizzato il messaggio che
indica il completamento
dell’associazione “Pairing
complete”.
6 Avviare la connessione
Bluetooth dal dispositivo
Bluetooth.
L’apparecchio memorizza il
dispositivo come dispositivo
connesso per ultimo. Una volta
completata l’associazione, su
alcuni dispositivi Bluetooth è
possibile che la connessione con
l’apparecchio venga effettuata in
modo automatico.
Se si effettua
l’associazione con un
dispositivo Bluetooth che
non supporta la
visualizzazione dei
dispositivi rilevati o privo
di display
È possibile associare il dispositivo
impostando il presente apparecchio
e il dispositivo Bluetooth sul modo
di associazione. Per ulteriori
informazioni, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione con
il dispositivo Bluetooth.
Suggerimenti
• Per effettuare l’associazione con altri
dispositivi Bluetooth, ripetere le
procedure riportate ai punti da 1 a 5
per ciascuno dei dispositivi.
• Per eliminare tutte le informazioni
relative all’associazione, consultare la
sezione “Inizializzazione
dell’apparecchio” (pagina 27).
* È possibile che il codice di
protezione venga denominato
“codice di accesso”, “codice PIN”,
“numero PIN” o “password”.
11
IT
Applicazione delle cuffie auricolari
1 Posizionare la fascia per
il collo sul collo.
Il tasto POWER si trova
sull’unità destra (per l’orecchio
destro).
3 Regolare l’angolazione
e la posizione della
fascia per il collo in
modo che le cuffie si
adattino perfettamente
alle orecchie.
Fascia per il collo
Orecchio sinistro
2 Sollevare leggermente
le cuffie sopra
l’orecchio, abbassarle in
modo da agganciarle
alle orecchie, quindi
appoggiare le protezioni
per gli auricolari sulle
orecchie.
12
IT
Protezione per
l’auricolare
Indicazioni della funzione Bluetooth
B : indicatore (blu)
R : indicatore (rosso)
B
R
Connessione
possibile
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Connessione
in corso
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP o A2DP B
Musica
Connessione Associazione
Tipi di lampeggiamento
Ricerca
Connessione eseguita
Stato
(attesa della ricezione del
segnale audio)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
– – – – – – – – –
– – – – – ...
–
–
R –
HFP/HSP e A2DP B
– – – – – – –
– – – ...
(attesa della ricezione del
segnale audio)
R –
Ascolto
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Ascolto di unachiamata B
nel modo di attesa
R –
– – – – – – –
– – – ...
Chiamata in arrivo B
...
Telefono
R –
Conversazione
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Chiamate durante
la riproduzione
della musica
B
R –
– – – – – – –
– – – ...
13
IT
USO DELL’APPARECCHIO
Ascolto della musica
Tasto VOL –
Tasto VOL +
Tasto POWER
FF
REW
Prima di utilizzare l’apparecchio,
effettuare quanto segue.
– Verificare che il dispositivo
Bluetooth sia acceso.
– Verificare che l’associazione del
presente apparecchio con il
dispositivo Bluetooth sia
completata.
– Verificare che il dispositivo
Bluetooth supporti la funzione di
trasmissione della musica
(profilo: A2DP*).
1 Tenere premuto il tasto
POWER per circa
3 secondi con
l’apparecchio spento.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) lampeggiano insieme
due volte, quindi l’apparecchio
si accende.
Suggerimenti
14
IT
• Non tenere premuto il tasto
POWER per oltre 7 secondi.
Diversamente, l’apparecchio entra
nel modo di associazione.
• Una volta acceso, l’apparecchio si
connette automaticamente
all’ultimo dispositivo Bluetooth
connesso mediante il profilo HFP o
HSP. Per effettuare o rispondere a
una chiamata durante l’ascolto di
musica, preparare l’ultimo
dispositivo Bluetooth connesso per
la connessione HFP o HSP prima di
accendere l’apparecchio.
2 Stabilire la connessione
Bluetooth (A2DP) da un
dispositivo Bluetooth
verso il presente
apparecchio.
Per ulteriori informazioni sul
funzionamento del dispositivo
Bluetooth in uso, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione
con lo stesso.
3 Avviare la riproduzione
sul dispositivo
Bluetooth.
Suggerimento
La connessione Bluetooth di A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile,
profilo di distribuzione audio avanzata)
può inoltre essere effettuata mediante
l’interruttore di questo apparecchio verso
il dispositivo Bluetooth, se il presente
apparecchio non è in uso per una
chiamata telefonica.
Nota
Se la riproduzione di musica viene
eseguita mediante connessione
dell’apparecchio ad un dispositivo
Bluetooth utilizzando il profilo HSP
(Headset Profile), non sarà possibile
ottenere una qualità audio elevata. Per
ottenere un audio migliore, cambiare la
connessione Bluetooth in A2DP
utilizzando il dispositivo Bluetooth.
* Per informazioni sui profili, vedere a
pagina 24.
Per regolare il volume
Premere il tasto VOL + o – durante
l’ascolto di musica.
Suggerimenti
• A seconda del dispositivo connesso,
potrebbe essere necessario regolare
anche il volume del dispositivo
connesso.
• Il livello di volume per le chiamate
telefoniche e l’ascolto della musica può
essere impostato separatamente.
Per interrompere l’uso
1 Terminare la
connessione Bluetooth
mediante il dispositivo
Bluetooth.
2 Tenere premuto il tasto
POWER per circa
3 secondi.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) si illuminano
contemporaneamente, quindi
l’apparecchio si spegne.
Suggerimento
A seconda del dispositivo Bluetooth, è
possibile che al termine della
riproduzione della musica la connessione
Bluetooth termini automaticamente.
Controllo del
dispositivo audio –
AVRCP
Se il dispositivo audio Bluetooth
connesso al presente apparecchio
supporta il profilo AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile,
profilo di controllo remoto audio e
video), è possibile controllarlo
utilizzando i tasti dell’apparecchio.
Per ulteriori informazioni sul
funzionamento del dispositivo
Bluetooth in uso, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione con
lo stesso.
Nota
Il funzionamento del dispositivo di
connessione Bluetooth mediante il
presente apparecchio, varia in base alle
relative caratteristiche tecniche.
Stato: nel modo di arresto o di
pausa
Pressione
breve
Pressione
prolungata
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1 Consente di avviare la
riproduzione*1
2 Arresto della riproduzione
3 Brano successivo/Brano
precedente
4 Avanzamento rapido/Ricerca
rapida all’indietro*2
15
IT
Stato: nel modo di riproduzione
Pressione
breve
Pressione
prolungata
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5 Pausa della riproduzione*1
6 Arresto della riproduzione
7 Brano successivo/Brano
precedente
8 Avanzamento rapido/Ricerca
rapida all’indietro*2
*1 A seconda del dispositivo Bluetooth,
potrebbe essere necessario premere il
tasto due volte.
2
* È possibile che alcuni dispositivi
Bluetooth non funzionino.
Nota
Non è possibile regolare il volume del
dispositivo Bluetooth mediante i tasti di
regolazione del volume dell’apparecchio.
16
IT
Chiamate
Tasto VOL –
Tasto VOL +
Tasto
multifunzione
Tasto POWER
Prima di utilizzare l’apparecchio,
effettuare quanto segue.
– Verificare che la funzione
Bluetooth del telefono cellulare
sia attivata.
– Verificare che l’associazione del
presente apparecchio con il
telefono cellulare Bluetooth sia
completata.
1 Tenere premuto il tasto
POWER per circa 3
secondi con
l’apparecchio spento.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) lampeggiano insieme
due volte, quindi il presente
apparecchio si accende ed
effettua la connessione
automatica con l’ultimo telefono
cellulare Bluetooth utilizzato.
Nota
Non tenere premuto il tasto POWER
per oltre 7 secondi. Diversamente,
l’apparecchio entra nel modo di
associazione.
Suggerimento
Il tentativo di connessione tra il
presente apparecchio e il telefono
cellulare Bluetooth terminerà dopo 1
minuto. In tal caso, premere il tasto
multifunzione per tentare di nuovo di
stabilire la connessione.
Se l’apparecchio non è in
grado di stabilire la
connessione automatica a
un telefono cellulare
Bluetooth
È possibile effettuare una
connessione utilizzando il telefono
cellulare Bluetooth o effettuare la
connessione con l’ultimo dispositivo
Bluetooth connesso utilizzando il
presente apparecchio.
A Per effettuare la
connessione
utilizzando il telefono
cellulare Bluetooth
1 Stabilire la connessione
Bluetooth (HFP o HSP*)
dal telefono cellulare
Bluetooth verso il
presente apparecchio.
Per ulteriori informazioni
sull’uso, consultare il manuale
delle istruzioni del telefono
cellulare Bluetooth.
Sul display del telefono cellulare
Bluetooth viene visualizzato
l’elenco dei dispositivi
riconosciuti. Il presente
apparecchio viene visualizzato
come “DR-BT21G”.
Se il telefono cellulare è dotato
di entrambi i profili HFP
(Hands-free Profile) e HSP
(Headset Profile), impostarlo su
HFP.
Nota
Per effettuare la connessione a un
telefono cellulare Bluetooth diverso
dall’ultimo telefono connesso,
seguire la procedura riportata sopra.
* Per ulteriori informazioni sui
profili, vedere a pagina 24.
17
IT
B Per effettuare la
connessione all’ultimo
dispositivo Bluetooth
connesso utilizzando il
presente apparecchio
1 Premere il tasto
multifunzione.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) iniziano a lampeggiare
insieme, quindi l’apparecchio
effettua le operazioni di
connessione per circa 5 secondi.
Nota
Durante l’ascolto di musica con il presente
apparecchio, non è possibile effettuare una
connessione Bluetooth utilizzando il tasto
multifunzione.
Per effettuare una chiamata
1 Per chiamare, utilizzare i
tasti del telefono cellulare.
Se tramite l’apparecchio non è
possibile udire alcun tono di
chiamata, tenere premuto il tasto
multifunzione per circa 2
secondi.
Suggerimento
È possibile effettuare le chiamate nel
seguente modo, in base al telefono cellulare
Bluetooth. Per ulteriori informazioni
sull’uso, consultare il manuale delle
istruzioni del telefono cellulare.
– Se non è in corso alcuna comunicazione,
è possibile effettuare le chiamate tramite
la funzione di riconoscimento vocale
premendo il tasto multifunzione.
– È possibile chiamare l’ultimo numero
digitato tenendo premuto il tasto
multifunzione per circa 2 secondi.
18
IT
Per ricevere una chiamata
Alla ricezione di una chiamata,
l’apparecchio emette un tono di
chiamata.
1 Premere il tasto
multifunzione
sull’apparecchio.
Il tono di chiamata cambia come
riportato di seguito, a seconda
del telefono cellulare in uso.
– tono di chiamata impostato
sull’apparecchio
– tono di chiamata impostato sul
telefono cellulare
– tono di chiamata impostato sul
telefono cellulare solo per la
connessione Bluetooth
Nota
Se viene ricevuta una chiamata premendo
il tasto del telefono cellulare Bluetooth, è
possibile che su alcuni telefoni cellulari
Bluetooth sia impostata la priorità d’uso
delle cuffie auricolari. In tal caso, per
conversare tramite l’apparecchio tenere
premuto il tasto multifunzione per circa 2
secondi oppure utilizzare il telefono
cellulare Bluetooth. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale delle
istruzioni del telefono cellulare Bluetooth.
Per regolare il volume
Premere il tasto VOL + o –.
Suggerimenti
• Non è possibile regolare il volume se
non è in corso la comunicazione.
• Il livello di volume per le chiamate
telefoniche e l’ascolto della musica può
essere impostato separatamente.
Per terminare una chiamata
È possibile terminare una chiamata
premendo il tasto multifunzione
dell’apparecchio.
Per interrompere l’uso
HFP (Hands-free Profile)
Stato
Attesa
1 Terminare la connessione
Bluetooth utilizzando il
telefono cellulare
Bluetooth.
2 Tenere premuto il tasto
POWER per circa
3 secondi per
disattivare
l’alimentazione.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) si illuminano
contemporaneamente, quindi
l’apparecchio si spegne.
Controllo del telefono
cellulare Bluetooth –
HFP, HSP
L’uso dei tasti del presente
apparecchio varia in base al telefono
cellulare utilizzato.
Per il telefono cellulare Bluetooth,
vengono utilizzati i profili HFP
(Hands-free Profile, profilo
vivavoce) o HSP (Headset Profile,
profilo cuffie auricolari). Per
ulteriori informazioni sui profili
Bluetooth supportati e sul relativo
funzionamento, consultare le
istruzioni per l’uso in dotazione con
il telefono cellulare Bluetooth.
Tasto multifunzione
Pressione
breve
Pressione
prolungata
Attivazione
della funzione
di
riconoscimento
vocale
Riselezione
dell’ultimo
numero
Riconoscimento Annullamento
della funzione
vocale attivo
di
riconoscimento
vocale
–
Chiamata in Termine della
chiamata in
uscita
uscita
–
Chiamata in
arrivo
Risposta
Chiamata in Termine della
chiamata
corso
Rifiuto
Modifica del
dispositivo
attivo
HSP (Headset Profile)
Stato
Attesa
Tasto multifunzione
Pressione
breve
Pressione
prolungata
–
Chiamata*1
Chiamata in Termine della Termine della
chiamata in
chiamata in
uscita
uscita*1
uscita o
sostituzione
del dispositivo
attivo con le
cuffie
auricolari*2
Chiamata in
arrivo
Risposta
–
Chiamata in Termine della Sostituzione
chiamata*3 del dispositivo
corso
attivo con le
cuffie
auricolari
*1 A seconda del telefono cellulare
Bluetooth, è possibile che alcune
funzioni non siano supportate.
*2 Potrebbe variare in base al telefono
cellulare Bluetooth.
*3 Durante le chiamate tramite il telefono
cellulare Bluetooth, è possibile che
alcune funzioni non siano supportate.
19
IT
Chiamate durante la riproduzione
della musica
Per effettuare una chiamata durante la riproduzione di musica, è necessaria
una connessione Bluetooth mediante HFP o HSP e A2DP.
Ad esempio, per effettuare una chiamata utilizzando un telefono cellulare
Bluetooth durante l’ascolto di musica su un lettore musicale compatibile con
Bluetooth, è necessario che il presente apparecchio sia connesso al telefono
cellulare con HFP o HSP.
Effettuare la connessione Bluetooth tra l’apparecchio e il
dispositivo in uso seguendo la procedura riportata di
seguito.
1 Effettuare la connessione Bluetooth tra l’apparecchio
e il telefono cellulare in uso con HFP o HSP seguendo
la procedura riportata nella sezione “Chiamate”
(vedere a pagina 17).
2 Utilizzare il dispositivo Bluetooth (lettore musicale o
telefono cellulare) utilizzato per la riproduzione di
musica per effettuare una connessione al presente
apparecchio mediante A2DP.
Per effettuare una
chiamata durante la
riproduzione della musica
1 Premere il tasto
multifunzione durante la
riproduzione musicale
(pagina 19), oppure
utilizzare il telefono
cellulare Bluetooth per
effettuare una chiamata.
Se tramite l’apparecchio non è
possibile udire alcun tono di
chiamata, tenere premuto il tasto
multifunzione per circa 2 secondi.
Per ricevere una chiamata
durante la riproduzione
della musica
20
IT
Alla ricezione di una chiamata, la
musica si arresta e l’apparecchio
emette un tono di chiamata.
1 Premere il tasto
multifunzione e parlare.
Al termine della chiamata,
premere il tasto multifunzione.
L’apparecchio viene ripristinato
sul modo di riproduzione.
Se alla ricezione di una
chiamata non viene
emesso alcun tono di
chiamata
1 Arrestare la
riproduzione della
musica.
2 Quando viene emesso il
tono di chiamata,
premere il tasto
multifunzione e parlare.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Smaltimento dell’apparecchio
Il presente apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio
incorporata nell’unità sinistra.
Ai fini della protezione ambientale, prima dello smaltimento accertarsi di
rimuovere le batterie ricaricabili incorporate nell’apparecchio e di smaltirle in
modo appropriato.
1 Rimuovere la protezione
per l’auricolare sinistro,
quindi rimuovere l’unità
sinistra.
L’unità è fissata mediante morsetti
(3 posizioni). Inserire un oggetto
quale un cacciavite a taglio nella
fessura, quindi sollevare l’unità per
rimuoverla, come illustrato.
nella fessura, quindi rimuovere
il rivestimento.
2 La scheda di circuito è fissata
mediante un morsetto. Inserire
un oggetto quale un cacciavite
a taglio nella fessura vicino al
connettore, quindi sollevare il
circuito stampato per
rimuoverlo, come illustrato.
1
Alloggiamento
sinistro
Morsetti
Batteria
ricaricabile
2
2 Rimuovere la vite di
fissaggio del
rivestimento esterno.
Vite fissa
4 Estrarre il connettore e
rimuovere la batteria
ricaricabile.
La batteria ricaricabile è fissata
mediante nastro adesivo. Inserire un
oggetto quale un cacciavite a taglio,
quindi sollevare la batteria per
rimuoverla.
2
3 Aprire il rivestimento
esterno e rimuovere la
scheda di circuito
interna.
1 Il rivestimento esterno è fissato
mediante morsetti (3
posizioni). Inserire un oggetto
quale un cacciavite a taglio
1
21
IT
Precauzioni
•
Informazioni sulla
comunicazione Bluetooth
• La tecnologia senza fili Bluetooth opera
entro un raggio di circa 10 metri.
La distanza massima di comunicazione
potrebbe variare in base alla presenza di
ostacoli (elementi metallici, pareti,
persone e così via) o di campi
elettromagnetici.
• L’antenna del presente apparecchio è
incorporata nella cuffia per l’orecchio
destro. È possibile migliorare la
sensibilità della comunicazione
Bluetooth posizionando un dispositivo
Bluetooth connesso sul lato destro.
• Nei casi riportati di seguito, è possibile
che la sensibilità della comunicazione
Bluetooth venga alterata.
– Tra il presente apparecchio e il
dispositivo Bluetooth sono presenti
ostacoli quali elementi metallici,
pareti o persone.
– In prossimità del presente
apparecchio è in uso un dispositivo
che impiega frequenze a 2,4 GHz, ad
esempio un dispositivo LAN senza
fili, un telefono cordless o un forno a
microonde.
• I dispositivi Bluetooth e le reti LAN
senza fili (IEEE802.11b/g) impiegano
le stesse frequenze, pertanto, se
utilizzati entro brevi distanze, si
potrebbero verificare interferenze a
microonde che causerebbero alterazioni
della velocità di comunicazione,
disturbi o connessioni errate. In tal
caso, effettuare quanto riportato di
seguito.
– Utilizzare il presente apparecchio ad
una distanza minima di 10 m dal
dispositivo LAN senza fili.
– Se il presente apparecchio viene
utilizzato entro un raggio di 10 m da
un dispositivo LAN senza fili,
spegnere quest’ultimo.
22
IT
•
•
•
– Installare il presente apparecchio e
il dispositivo Bluetooth il più
vicino possibile l’uno all’altro.
Le microonde trasmesse da un
dispositivo Bluetooth potrebbero
influire sul funzionamento di
apparecchiature mediche elettroniche.
Spegnere il presente apparecchio e
altri dispositivi Bluetooth nei
seguenti luoghi, onde evitare di
causare incidenti.
– in presenza di gas infiammabili,
all’interno di ospedali, treni, aerei o
stazioni di rifornimento
– in prossimità di porte automatiche
o allarmi anti-incendio
Sebbene il presente apparecchio
supporti funzioni di protezione
conformi allo standard Bluetooth per
garantire la connessione sicura
durante l’uso della tecnologia senza
fili Bluetooth, a seconda
dell’impostazione la protezione
potrebbe risultare insufficiente. Per
questo motivo, prestare attenzione
durante le comunicazioni mediante la
tecnologia senza fili Bluetooth.
Sony non potrà essere ritenuta
responsabile in caso di eventuale
dispersione di informazioni durante le
comunicazioni Bluetooth.
Non è possibile garantire la
connessione con tutti i dispositivi
Bluetooth.
– Per la conformità con lo standard
Bluetooth specificato da Bluetooth
SIG e per l’autenticazione, occorre
disporre di un dispositivo dotato
della funzione Bluetooth.
– Anche se il dispositivo connesso è
conforme con lo standard Bluetooth
di cui sopra, potrebbe non essere
possibile connettere alcuni
dispositivi oppure alcuni di essi
potrebbero non funzionare
correttamente in base alle relative
funzioni o specifiche.
– Durante le conversazioni telefoniche
mediante la funzione vivavoce, a
seconda del dispositivo o
dell’ambiente di comunicazione si
potrebbero verificare disturbi.
• A seconda del dispositivo da
connettere, l’avvio della comunicazione
potrebbe richiedere tempo.
Alimentatore CA in dotazione
• Utilizzare l’alimentatore CA in
dotazione con il presente apparecchio.
Non utilizzare altri alimentatori CA,
onde evitare problemi di funzionamento
dell’apparecchio.
Polarità della spina
• Se si prevede di non utilizzare il
presente apparecchio per un periodo di
tempo prolungato, scollegare
l’alimentatore CA dalla presa di rete.
Per scollegare l’alimentatore CA dalla
presa di rete, tirare afferrando la spina
dell’alimentatore e non il cavo.
• Se in seguito all’uso del dispositivo
Bluetooth si avvertono dei fastidi,
interrompere immediatamente l’uso. Se
eventuali problemi persistono,
rivolgersi ad un rivenditore Sony.
• L’ascolto ad alto volume mediante il
presente apparecchio può provocare
danni all’udito. Per motivi di sicurezza
stradale, non utilizzare l’apparecchio
durante la guida o in bicicletta.
• Durante il periodo di deposito, non
appoggiare oggetti pesanti, né esercitare
pressione sull’apparecchio onde evitare
che si deformi.
• Le protezioni per gli auricolari sono
parti consumabili. È possibile che si
usurino a seguito di periodi prolungati
di deposito o uso. Se danneggiate,
sostituirle con altre nuove.
• Per eventuali domande o problemi
riguardanti questo apparecchio non
trattati nel presente manuale, rivolgersi
al più vicino rivenditore Sony.
Altro
• Non collocare il presente apparecchio in
luoghi esposti a umidità, polvere,
cenere o vapore, soggetti alla luce
solare diretta o in un’auto durante la
sosta ad un semaforo. Diversamente, si
potrebbero causare problemi di
funzionamento.
• Prestare attenzione a non ferirsi le dita
al momento della chiusura delle cuffie.
• A seconda delle condizioni delle onde
radio e del luogo in cui l’apparecchio
viene utilizzato, potrebbe non essere
possibile utilizzare il dispositivo
Bluetooth con i telefoni cellulari.
23
IT
Tecnologia senza fili Bluetooth
Bluetooth è una tecnologia senza fili
funzionante entro brevi distanze
che, senza l’uso di cavi, consente di
trasmettere dati tra dispositivi
digitali, ad esempio un computer o
una fotocamera digitale. La
tecnologia senza fili Bluetooth opera
entro un raggio di circa 10 metri. La
connessione di due dispositivi
costituisce l’uso più comune di tale
tecnologia, tuttavia alcuni
dispositivi consentono la
connessione a più dispositivi
contemporaneamente.
Non occorre utilizzare cavi, né
posizionare i dispositivi l’uno di
fronte all’altro come con la
tecnologia a infrarossi.
Ad esempio, è possibile utilizzare
questi tipi di dispositivo in una
borsa o una tasca.
Lo standard Bluetooth è uno
standard internazionale supportato
da migliaia di aziende che la
impiegano in tutto il mondo.
Sistema di comunicazione
e profili Bluetooth
compatibili
dell’apparecchio
La creazione di un profilo consente
di rendere standard la funzione
Bluetooth di ogni specifica dei
dispositivi dotati di questa
tecnologia. Il presente apparecchio
supporta la versione e il profilo
Bluetooth seguenti:
Sistema di comunicazione:
specifica Bluetooth versione 2.0
Profili Bluetooth compatibili:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): trasmissione o ricezione di
contenuto audio di alta qualità.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): controllo delle funzioni di
pausa, arresto, avvio della riproduzione,
regolazione del volume e così via di un
apparecchio A/V.
– HSP (Headset Profile)*: conversazioni
telefoniche/uso del telefono.
– HFP (Hands-free Profile)*:
conversazioni telefoniche/uso della
funzione vivavoce del telefono.
* Se il telefono cellulare Bluetooth
supporta entrambi i profili HFP (Handsfree Profile) e HSP (Headset Profile),
impostarlo su HFP.
Nota
Per utilizzare la funzione Bluetooth, è
necessario che il dispositivo Bluetooth da
connettere disponga dello stesso profilo
dell’apparecchio.
Si noti inoltre che anche in presenza dello
stesso profilo, il funzionamento dei
dispositivi potrebbe variare in base alle
relative specifiche.
24
IT
Guida alla soluzione dei problemi
Se durante l’uso del presente apparecchio vengono riscontrati dei problemi,
fare riferimento al seguente elenco di verifica. Se il problema persiste,
rivolgersi ad un rivenditore Sony.
Generali
Non è possibile accendere
l’apparecchio.
, Caricare la batteria dell’apparecchio.
, L’apparecchio non è acceso durante
la ricarica. Scollegare l’apparecchio
dall’alimentatore CA, quindi
accendere l’apparecchio.
Associazione impossibile
, Avvicinare ulteriormente
l’apparecchio e il dispositivo
Bluetooth.
Non è possibile effettuare
la connessione Bluetooth.
, Verificare che l’apparecchio sia
acceso.
, Verificare che il dispositivo di
connessione Bluetooth sia acceso con
la funzione Bluetooth attivata.
, La connessione con il dispositivo
Bluetooth potrebbe non venire
memorizzata su questo apparecchio.
Stabilire la connessione Bluetooth dal
dispositivo Bluetooth verso il
presente apparecchio subito dopo il
completamento dell’associazione.
, Il presente apparecchio o il
dispositivo di connessione Bluetooth
è impostato sul modo di attesa.
, La connessione Bluetooth è stata
terminata. Stabilire di nuovo la
connessione Bluetooth.
Audio distorto
, Verificare che il presente apparecchio
non sia soggetto a interferenze
provenienti da una rete LAN senza fili,
da un altro dispositivo senza fili a 2,4
GHz o da un forno a microonde.
, Posizionare nuovamente il presente
apparecchio.
La distanza di
corrispondenza è
eccessivamente breve
(il suono salta).
, Se in prossimità dell’apparecchio
sono presenti dispositivi che
generano radiazioni
elettromagnetiche, ad esempio una
rete LAN senza fili, altri dispositivi
Bluetooth o un forno a microonde,
allontanare l’apparecchio da tali
sorgenti.
L’apparecchio non
funziona correttamente.
, Azzerare l’apparecchio. Questa
operazione non comporta
l’eliminazione delle informazioni
relative all’associazione.
Inserire un piccolo oggetto appuntito
e così via all’interno del foro in modo
leggermente inclinato, quindi
spingere fino a quando non si sente
uno scatto.
Continua
25
IT
Durante l’ascolto
della musica
Assenza di audio
, Verificare che l’apparecchio e il
dispositivo Bluetooth siano accesi.
, Accertarsi che su entrambi
l’apparecchio e il dispositivo
Bluetooth sia in corso la connessione
Bluetooth, A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile, profilo di
distribuzione audio avanzata).
, Verificare che la musica venga
riprodotta tramite il dispositivo
Bluetooth.
, Verificare che il volume
dell’apparecchio non sia regolato su
un livello eccessivamente basso.
, Alzare il volume del dispositivo
connesso, se necessario.
, Effettuare di nuovo l’associazione del
presente apparecchio e del dispositivo
Bluetooth.
Livello audio basso
, Alzare il volume sul presente
apparecchio.
, Alzare il volume del dispositivo
connesso, se necessario.
Audio di qualità scarsa
, Regolare la connessione Bluetooth
sul profilo A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) qualora sia
impostato il profilo HSP (Headset
Profile).
Non è possibile effettuare
la connessione Bluetooth
dal dispositivo Bluetooth
verso il presente
apparecchio.
26
IT
, Il dispositivo Bluetooth non è dotato
di protezione del contenuto SCMST*. Mentre l’apparecchio è spento,
tenere premuti il tasto POWER e
Nx per circa 7 secondi per
disattivare la protezione SCMS-T.
L’indicatore (blu) lampeggia una
volta.
* La protezione del contenuto
SCMS-T è un metodo che consente
di proteggere i contenuti trasmessi
mediante tecnologia senza fili
Bluetooth. Il presente apparecchio
è in grado di ricevere i contenuti
protetti mediante questo metodo.
Tenere premuti il tasto POWER e
Nx per circa 7 secondi per
riattivare il metodo di protezione
del contenuto SCMS-T sul presente
apparecchio. L’indicatore (blu)
lampeggia due volte.
Durante la riproduzione
l’audio si interrompe di
frequente*1.
, Terminare la connessione Bluetooth
(A2DP) mediante il dispositivo
Bluetooth. Mentre l’apparecchio è
acceso, tenere premuto il tasto Nx
per circa 7 secondi per ridurre la
velocità di trasmissione. L’indicatore
(blu) lampeggia una volta*2.
*1 Sebbene il presente apparecchio sia
in grado di ricevere musica a
velocità di trasmissione elevata, a
queste velocità è possibile che si
verifichino interruzioni dell’audio.
2
* A seconda delle condizioni, è
possibile che le interruzioni
dell’audio non vengano ridotte
mediante tale operazione. Tenere
premuto il tasto Nx per circa 7
secondi per impostare
l’apparecchio in modo da ricevere
musica a velocità di trasmissione
elevata. L’indicatore (blu)
lampeggia due volte.
Durante le
conversazioni
telefoniche
Non è possibile udire la
voce dell’interlocutore.
, Verificare che il presente apparecchio
e il telefono cellulare Bluetooth siano
accesi.
, Verificare la connessione tra
l’apparecchio e il telefono cellulare
Bluetooth.
, Verificare che il telefono cellulare
Bluetooth sia impostato per l’uso con
questo apparecchio.
, Verificare che il volume
dell’apparecchio non sia regolato su
un livello eccessivamente basso.
, Alzare il volume del telefono
cellulare Bluetooth connesso, se
necessario.
, Se si sta ascoltando la musica
mediante il presente apparecchio,
arrestare la riproduzione, premere il
tasto multifunzione, quindi iniziare la
conversazione.
Livello audio basso
dall’interlocutore
, Alzare il volume sul presente
apparecchio.
, Alzare il volume del telefono
cellulare Bluetooth connesso, se
necessario.
Inizializzazione
dell’apparecchio
È possibile ripristinare il presente
apparecchio sulle impostazioni
predefinite (ad esempio,
l’impostazione del volume) ed
eliminare tutte le informazioni
relative all’associazione.
1 Se questo apparecchio è
acceso, tenere premuto
il tasto POWER per circa
3 secondi per spegnerlo.
2 Tenere premuti
contemporaneamente il
tasto POWER e il tasto
multifunzione per circa
7 secondi.
L’indicatore (blu) e l’indicatore
(rosso) lampeggiano
contemporaneamente quattro
volte, quindi l’apparecchio viene
reimpostato sui valori
predefiniti. In questo caso, tutte
le informazioni relative
all’associazione vengono
eliminate.
27
IT
Caratteristiche tecniche
Generali
Sistema di comunicazione
Specifica Bluetooth versione 2.0
Uscita
Specifica Bluetooth Power Class 2
Distanza di comunicazione
massima
Linea d’aria: circa 10 m*1
Banda di frequenza
Banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metodo di modulazione
FHSS
Profili Bluetooth compatibili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile, profilo di distribuzione audio
avanzata)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile, profilo di controllo remoto audio
e video)
HSP (Headset Profile, profilo cuffie
auricolari)
HFP (Hands-free Profile, profilo
vivavoce)
Codec supportati*3
SBC*4, MP3
Gamma di trasmissione (A2DP)
20 – 20.000 Hz frequenza di
campionamento 44,1 kHz
Accessorio in dotazione
Alimentatore CA (1)
Istruzioni per l’uso
(il presente libretto) (1)
28
IT
*1 La gamma effettiva varia in base a
fattori quali ostacoli tra i dispositivi,
campi magnetici in prossimità di forni
a microonde, elettricità statica,
sensibilità di ricezione, prestazioni
dell’antenna, sistema operativo,
applicazione software e così via.
2
* I profili standard Bluetooth indicano lo
scopo della comunicazione Bluetooth
tra i dispositivi.
*3 Codec: formato di conversione e di
compressione dei segnali audio
*4 Codec sottobanda
Cuffie auricolari
Alimentazione
3,7 V CC: batteria ricaricabile agli ioni di
litio incorporata
Massa
Circa 63 g
Consumo energetico nominale
1,5 W
Ricevitore
Tipo
Open air, dinamico
Unità pilota
Tipo a cupola da 30 mm
Gamma di frequenze di
riproduzione
14 – 24.000 Hz
Microfono
Tipo
Condensatore omnidirezionale a elettrete
Gamma di frequenze effettive
100 – 4.000 Hz
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
Aviso
Para reduzir o risco de incêndio ou
choque eléctrico, não exponha este
aparelho à chuva nem à humidade.
Para evitar riscos de choque
eléctrico, não abra a caixa do
aparelho. Consulte a assistência
técnica, a reparação só pode ser
efectuada por pessoal qualificado.
Não instale o aparelho num espaço
fechado, como uma estante ou um
armário embutido.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape
a ventilação do aparelho com jornais,
panos de mesa, cortinas, etc. E não
coloque velas acesas em cima do
aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou
choque eléctrico, não coloque objectos
cheios de líquido, tais como jarras, em
cima do aparelho.
Ligue o transformador de CA a uma
tomada de corrente de fácil acesso. Se
notar qualquer anormalidade no
transformador, desligue-o imediatamente
da tomada de corrente.
Não exponha a bateria a calor excessivo
como luz solar directa, fogo ou situações
semelhantes.
2
PT
A Sony Corp. declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras provisões da
Directiva 1999/5/CE.
Para mais informações, por favor consulte
a seguinte
URL: http://www.compliance.sony.de/
Os logótipos e a marca Bluetooth são
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a
utilização destas marcas pela Sony
Corporation é feita sob licença.
As outras marcas comerciais e nomes de
marcas comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
Tecnologia de codificação de áudio
MPEG Layer-3 e patentes licenciadas de
Fraunhofer IIS e Thomson.
Tratamento de
Equipamentos
Eléctricos e
Electrónicos no final
da sua vida útil
(Aplicável na União
Europeia e em países
Europeus com
sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na
sua embalagem, indica que este não deve
ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a
resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este
produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para
a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Para obter informação
mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Índice
Bem-vindo! ....................... 4
Os 3 passos da função
Bluetooth .............................. 5
Localização e funções das
peças ............................. 6
Dobrar e desdobrar os
auscultadores ........................ 7
Carregar os
auscultadores ............... 8
Sincronização ................. 10
O que é a sincronização? ........ 10
Procedimentos de
sincronização ...................... 10
Colocar os
auscultadores ............. 12
Indicações da função
Bluetooth ..................... 13
Ouvir música .................. 14
PT
Controlar o dispositivo de áudio –
AVRCP ............................... 15
Fazer chamadas ............. 17
Controlar o telemóvel Bluetooth
– HFP, HSP ......................... 19
Fazer uma chamada
enquanto ouve
música ......................... 20
Deitar fora os
auscultadores ............. 21
Precauções ..................... 22
O que é a tecnologia sem
fios Bluetooth? ........... 24
Resolução de
problemas ................... 25
Inicializar o aparelho ..... 27
Características
técnicas ....................... 28
3
PT
Bem-vindo!
Obrigado por ter adquirido estes auscultadores estéreo sem fios da Sony,
equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth™. Com eles pode:
• Tire partido do leitor de música Bluetooth, sem precisar de fios.*1
• Tire partido da conversação mãos-livres do seu telemóvel Bluetooth, sem
o tirar da mala.*2
• Para maior facilidade, pode utilizar remotamente as funções básicas do
leitor de música Bluetooth (Reprodução, Paragem, etc.).*3
• Função recarregável muito prática.
• De tipo dobrável muito prático e fácil de transportar.
Para obter informações sobre a tecnologia sem fios Bluetooth, consulte a
página 24.
Ouvir música
Falar ao telefone
*1 O dispositivo Bluetooth ligado tem de suportar o A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 O dispositivo Bluetooth ligado tem de suportar o HFP (Hands-free Profile) ou o HSP
(Headset Profile).
*3 O dispositivo Bluetooth ligado tem de suportar o AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
4
PT
Os 3 passos da função Bluetooth
Sincronização
Primeiro, registe (“sincronize”) um dispositivo Bluetooth (telemóvel,
etc.) com este aparelho. Depois de concluída a sincronização, não é
necessário voltar a fazê-la.
Sistema de
auscultadores
estéreo sem fio
Telemóveis
Bluetooth, etc.
Sincronização
c Página 10
V
Ouvir música
V
Fazer chamadas
Ligação Bluetooth
Ligação Bluetooth
Utilize o dispositivo Bluetooth
para fazer a ligação Bluetooth.
Quando liga o sistema de
auscultadores ele começa
automaticamente a estabelecer
uma ligação Bluetooth com o
telemóvel reconhecido.
Ligação
A2DP
AVRCP
c Página 14
V
Ouvir música
Pode ouvir a música reproduzida
no dispositivo Bluetooth.
É possível reproduzir, parar ou
fazer pausa com este aparelho.
Música
c Páginas 14 - 16
Ligação
HFP
HSP
c Página 17
V
Falar ao telefone
Pode fazer e atender chamadas
utilizando este aparelho.
Voz
c Páginas 18 - 20
5
PT
PREPARATIVOS
Localização e funções das peças
1 Indicador (az)
Indica o estado de comunicação
dos auscultadores.
2 Indicador (vermelho)
Indica o nível de carga dos
auscultadores.
3 Botão multi-funções
Controla várias funções de
chamadas. Carregue no botão
nos pontos em relevo.
4 Selector jog
Controla as diversas funções
enquanto ouve música.
5 Botão RESET
Carregue neste botão quando os
auscultadores não funcionarem
correctamente.
Esta operação não apaga a
informação de sincronização.
6
PT
6 Botões VOL (volume)
+*/–
7 Aro
8 Indicação R (direita)
9 Auscultador L
esquerdo
0 Indicação L (esquerda)
qa Almofada
qs Auscultador R direito
qd Botão POWER
qf Microfone
qg Tomada DC IN 3 V
* Este botão tem um ponto em relevo.
Dobrar e desdobrar os auscultadores
Desdobrar
Dobrar
1 Desdobre o aro
1 Segure a parte dobrável
esquerdo e o direito
conforme se mostra na
figura.
com as duas mãos e
levante o auscultador
esquerdo para o dobrar,
como se mostra na
figura.
Dobre o auscultador direito da
mesma maneira.
2 Levante e abra a parte
restante do aro.
2 Feche os aros esquerdo
e direito dobrados.
Notas
• Não puxar desta forma.
• Tenha cuidado para não acertar com o
aro na cara e nos olhos.
7
PT
Carregar os auscultadores
Os auscultadores têm uma bateria recarregável de iões de lítio que deve ser
carregada antes de os utilizar pela primeira vez.
1 Ligue o transformador
de CA fornecido à
tomada DC IN 3 V dos
auscultadores.
Sistema de
auscultadores
estéreo sem fio
À tomada DC
IN 3 V
Transformador
de CA
(fornecido)
Sugestão
Se ligar o transformador de CA a uma
tomada de corrente com os
auscultadores ligados, eles desligamse automaticamente.
8
(vermelho) se acende
durante a carga.
A uma
tomada de
CA
Quando ligar o transformador de
CA a uma tomada de corrente a
carga começa.
PT
2 Verifique se o indicador
A carga demora cerca de 3
horas* e o indicador (vermelho)
apaga-se automaticamente.
* Tempo necessário para recarregar
uma bateria sem carga.
Atenção
Se os auscultadores detectarem um
problema durante a carga, o
indicador (vermelho) pode desligarse, apesar da carga não estar
terminada.
Verifique o seguinte:
– A temperatura ambiente
ultrapassou os limites de 0 °C –
40 °C.
– Há um problema com a bateria.
Neste caso, carregue-a novamente a
uma temperatura dentro dos limites
mencionados acima.
Se o problema persistir, consulte o
agente Sony mais próximo.
Notas
• Se não utilizar a bateria durante muito
tempo a carga pode esgotar-se
rapidamente mas, depois de a carregar
algumas vezes, a duração respectiva
aumenta.
• Se a duração da bateria recarregável
interna diminuir para metade do tempo
normal, substitua a bateria. Consulte o
agente Sony mais próximo, para
substituir a bateria recarregável.
• Evite expor os auscultadores a
temperaturas extremas, à incidência
directa dos raios solares, humidade,
areia, pó ou choques mecânicos. Nunca
deixe os auscultadores num automóvel
estacionado ao sol.
• Utilize apenas o transformador de CA
fornecido. Não utilize nenhum outro
tipo de transformador de CA.
Horas de utilização*
Estado
N° aproximado
de horas de
utilização
Tempo de
comunicação
(incluindo o
tempo de
reprodução de
música)
(máximo)
11 horas
Tempo de
espera
(máximo)
100 horas
Verificar o tempo restante
da bateria
Se carregar no botão POWER com
os auscultadores ligados, o
indicador (vermelho) pisca. Pode
verificar a carga restante da bateria
pelo número de vezes que o
indicador (vermelho) pisca.
Indicador (vermelho) Estado
3 vezes
Carga total
2 vezes
Médio
1 vez
Baixo
(precisa de
ser carregada)
Nota
Não pode verificar a carga restante
imediatamente depois de ter ligado os
auscultadores nem durante a
sincronização.
Quando a bateria estiver quase
vazia
Automaticamente, o indicador
(vermelho) pisca lentamente.
Quando a bateria ficar vazia, ouvese um sinal sonoro e o aparelho
desliga-se automaticamente.
* O tempo indicado acima depende da
temperatura ambiente ou das condições
de utilização.
9
PT
Sincronização
O que é a
sincronização?
Os dispositivos Bluetooth têm de ser
“sincronizados” uns com os outros
antecipadamente.
Depois de sincronizar os
dispositivos Bluetooth, não tem de o
fazer novamente, excepto nos
seguintes casos:
• As informações de sincronização
foram apagadas depois de uma
reparação, etc.
• Os auscultadores estão
sincronizados com 9 dispositivos
ou mais.
É possível sincronizar estes
auscultadores com um máximo de
8 dispositivos; se sincronizar um
novo dispositivo, depois de ter
sincronizado 8 dispositivos,
aquele cuja última hora de ligação
seja a mais antiga dos 8
dispositivos é substituído pelo
novo.
• Se o reconhecimento dos
auscultadores pelo dispositivo que
quer ligar for apagado.
• Os auscultadores são
inicializados.
Todas as informações de
sincronização são apagadas.
10
PT
Procedimentos de
sincronização
1 Coloque o dispositivo
Bluetooth a 1 m dos
auscultadores.
2 Carregue
continuamente no botão
POWER durante 7
segundos ou mais para
entrar no modo de
espera de sincronização
com os auscultadores
desligados.
Notas
• Passados cerca de 3 segundos, o
aparelho liga-se e o indicador (azul)
bem como o indicador (vermelho)
piscam duas vezes em conjunto. Não
solte o botão até ambos os
indicadores começarem a piscar em
conjunto. Depois solte o botão. Os
auscultadores entram no modo de
sincronização.
• Se a sincronização não ficar
concluída num período de
aproximadamente 5 minutos, o
modo de sincronização é cancelado
e este aparelho desliga-se. Neste
caso, recomece a partir do passo 1.
3 Execute o procedimento
de sincronização no
dispositivo Bluetooth
para que ele reconheça
os auscultadores.
A lista dos dispositivos
detectados aparece no visor do
dispositivo Bluetooth. Estes
auscultadores aparecem como
“DR-BT21G”.
Se não aparecer a indicação
“DR-BT21G”, recomece a partir
do passo 1.
4 Seleccione “DR-BT21G”
no visor do dispositivo
Bluetooth.
5 Se aparecer um pedido
de introdução de
palavra-passe* no visor
do dispositivo
Bluetooth, introduza
“0000”.
Se fizer a sincronização
com um dispositivo
Bluetooth que não mostre
uma lista dos dispositivos
detectados ou que não
tenha visor
Pode sincronizar o dispositivo
definindo os auscultadores e o
dispositivo Bluetooth para o modo
de sincronização. Para obter mais
informações, consulte o manual de
instruções fornecido com o
dispositivo Bluetooth.
Sugestões
• Para fazer a sincronização com outros
dispositivos Bluetooth, repita os passos
1 a 5 para cada dispositivo.
• Para apagar todas as informações de
sincronização, consulte “Inicializar o
aparelho” (página 27).
A sincronização fica concluída
quando o indicador (azul) piscar
lentamente.
Em alguns dispositivos
Bluetooth aparece, no visor, uma
mensagem equivalente a
“Pairing complete”
(Sincronização concluída).
* A palavra-passe pode ser designada
por “Passkey”, “PIN code”, “PIN
number” ou “Password”.
6 Inicie a ligação Bluetooth
no dispositivo Bluetooth.
Este aparelho memoriza o
dispositivo como o último
dispositivo ligado. Em
determinados dispositivos
Bluetooth a ligação pode
estabelecer-se automaticamente
depois de concluída a
sincronização.
11
PT
Colocar os auscultadores
1 Coloque o aro no
pescoço.
O auscultador com o botão
POWER é o direito (para o
ouvido direito).
3 Ajuste o ângulo e
posição do aro para que
os auscultadores
assentem
confortavelmente nas
orelhas.
Aro
Orelha esquerda
2 Levante os
auscultadores um
pouco acima das
orelhas, baixe o aro
para colocá-lo sobre as
mesmas e ponha as
almofadas nas orelhas.
12
PT
Almofada
Indicações da função Bluetooth
B : Indicador (azul)
R : Indicador (vermelho)
Ligado
Ligação
Sincronização
Estado
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– ...
– ...
Pode ligar-se
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Ligar
B
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP ou A2DP
B
– – – – – – – – –
R –
– – – – – ...
–
B
R –
–
(em espera para recepção
do sinal de áudio)
HFP/HSP e A2DP
– – – – – – –
– – – ...
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Ouvir durante a espera de B
uma chamada telefónica R –
– – – – – – –
– – – ...
Ouvir
Música
–
–
B
R
(em espera para recepção
do sinal de áudio)
Telefone
Código das luzes intermitentes
Procurar
...
Atender chamada
B
R –
Falar
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Fazer uma chamada B
enquanto ouve música
R –
– – – – – – –
– – – ...
13
PT
UTILIZAR OS AUSCULTADORES
Ouvir música
Botão VOL –
Botão VOL +
Botão POWER
FF
REW
Verifique o seguintes antes de
utilizar os auscultadores.
– O dispositivo Bluetooth está
ligado.
– A sincronização dos
auscultadores com o dispositivo
Bluetooth está concluída.
– O dispositivo Bluetooth é
compatível com a função de
transmissão de música
(perfil: A2DP*).
1 Carregue
continuamente no botão
POWER durante cerca
de 3 segundos com os
auscultadores
desligados.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) piscam duas vezes
em conjunto e os auscultadores
ligam-se.
Notas
14
PT
• Não carregue continuamente no
botão POWER durante mais de 7
segundos, pois se o fizer os
auscultadores entram no modo de
sincronização.
• Depois de ligados, os auscultadores
tentam ligar-se automaticamente,
através do HFP ou do HSP, ao
último dispositivo Bluetooth
utilizado. Para fazer ou receber uma
chamada enquanto ouve música
utilize o último dispositivo
Bluetooth ligado automaticamente
através do HFP ou do HSP, antes
de ligar os auscultadores.
2 Faça a ligação
Bluetooth (A2DP) entre
um dispositivo
Bluetooth e os
auscultadores.
Consulte o manual de instruções
fornecido com o dispositivo
Bluetooth para saber como
utilizá-lo.
3 Inicie a reprodução no
dispositivo Bluetooth.
Sugestão
Também pode efectuar a ligação
Bluetooth do A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) dos auscultadores ao
dispositivo Bluetooth com o selector jog,
excepto se estiver a utilizar os
auscultadores para fazer uma chamada.
Nota
Quando ouvir música ligando os
auscultadores a um dispositivo Bluetooth
utilizando HSP (Headset Profile), a
qualidade do som não é muito boa. Para
obter um som melhor, mude a ligação
Bluetooth para A2DP utilizando o
dispositivo Bluetooth.
* Para obter informações sobre os perfis,
consulte a página 24.
Para ajustar o volume
Carregue no botão VOL + ou –
enquanto ouve a música.
Sugestões
• Dependendo do dispositivo ligado, pode
ser igualmente necessário regular o seu
volume.
• Pode regular o nível do volume de som
da música e de uma chamada
independentemente.
Para parar de utilizar
1 Termine a ligação
Bluetooth com o
dispositivo Bluetooth.
2 Carregue
continuamente no botão
POWER durante cerca
de 3 segundos.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) acendem-se em
conjunto e os auscultadores
desligam-se.
Sugestão
Dependendo do dispositivo Bluetooth,
quando acabar de ouvir música, a ligação
Bluetooth pode terminar
automaticamente.
Controlar o dispositivo
de áudio – AVRCP
Se o dispositivo de áudio Bluetooth
ligado aos auscultadores for
compatível com AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile),
pode comandá-lo utilizando os
botões dos auscultadores.
Consulte o manual de instruções
fornecido com o dispositivo
Bluetooth para saber como utilizálo.
Nota
O funcionamento do dispositivo de
ligação Bluetooth com os auscultadores
varia com as respectivas características.
Estado: No modo de paragem ou
de pausa
Carregar
Carregar
ligeiramente longamente
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1
2
3
4
Inicia a reprodução*1
Pára
Salta para a seguinte/anterior
Avança/Recua rapidamente*2
Estado: No modo de reprodução
Carregar
Carregar
ligeiramente longamente
Nx
5
6
FF / REW
7
8
5
6
7
8
Pausa*1
Pára
Salta para a seguinte/anterior
Avança/Recua rapidamente*2
15
PT
*1 Dependendo do dispositivo Bluetooth
pode precisar de carregar duas vezes
no botão.
*2 Alguns dispositivos Bluetooth podem
não funcionar.
Nota
Não pode ajustar o volume do dispositivo
Bluetooth com os botões de volume dos
auscultadores.
16
PT
Fazer chamadas
Botão VOL –
Botão VOL +
Se este aparelho não se
ligar automaticamente a
um telemóvel Bluetooth
Botão multifunções
Pode fazer uma ligação utilizando
um telemóvel Bluetooth ou um
destes auscultadores, para
se ligar ao último dispositivo
Bluetooth ligado.
Botão POWER
Verifique os pontos seguinte antes
de utilizar os auscultadores.
– A função Bluetooth está activa no
telemóvel.
– A sincronização dos
auscultadores com o telemóvel
Bluetooth está concluída.
1 Carregue continuamente
no botão POWER durante
cerca de 3 segundos com
os auscultadores
desligados.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) piscam em conjunto
duas vezes, os auscultadores
ligam-se e tentam fazer
automaticamente a ligação ao
último telemóvel Bluetooth
utilizado.
Nota
Não carregue continuamente no botão
POWER durante mais de 7 segundos,
pois se o fizer os auscultadores
entram no modo de sincronização.
Sugestão
Os auscultadores deixam de tentar
fazer a ligação ao telemóvel
Bluetooth passado 1 minuto. Se isso
acontecer, carregue no botão multifunções para tentar ligar-se de novo.
A Fazer uma ligação
utilizando um telemóvel
Bluetooth
1 Estabeleça a ligação
Bluetooth (HFP ou
HSP*) aos
auscultadores a partir
do telemóvel Bluetooth.
Consulte o manual fornecido
com o telemóvel Bluetooth para
obter informações sobre a
operação.
A lista dos dispositivos
reconhecidos aparece no visor
do telemóvel Bluetooth. Estes
auscultadores aparecem como
“DR-BT21G”.
Se utilizar um telemóvel
Bluetooth com HFP (Hands-free
Profile) e HSP (Headset Profile),
seleccione HFP.
Nota
Quando se a ligar a um telemóvel
Bluetooth diferente do anteriormente
utilizado, efectue a ligação de acordo
com o procedimento acima referido.
* Para obter informações sobre os
perfis, consulte a página 24.
17
PT
B Fazer uma ligação com
o último dispositivo
Bluetooth ligado,
utilizando estes
auscultadores
1 Carregue no botão
multi-funções.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) começam a piscar ao
mesmo tempo e os auscultadores
executam a ligação durante
cerca de 5 segundos.
Nota
Se estiver a ouvir música com estes
auscultadores, não pode ser estabelecida
uma ligação Bluetooth com o botão
multi-funções.
Para fazer uma chamada
1 Utilize os botões do
telemóvel para fazer a
chamada.
Se não ouvir qualquer sinal nos
auscultadores, carregue sem
soltar no botão multi-funções
durante cerca de 2 segundos.
Sugestão
Dependendo do telemóvel Bluetooth pode
fazer a chamada da maneira descrita a
seguir. Consulte o manual fornecido com
o telemóvel para obter informações sobre
a operação.
– Quando não estiver em comunicação,
pode fazer a chamada utilizando a
função de marcação por voz carregando
no botão multi-funções.
– Pode ligar para o último número
marcado, carregando no botão multifunções durante cerca de 2 segundos.
18
PT
Para atender uma chamada
Quando o telefone tocar, ouve o
toque de chamada nos
auscultadores.
1 Carregue no botão
multi-funções dos
auscultadores.
Consoante o telemóvel, o toque
de chamada é diferente nos
seguintes casos.
– toque de chamada definido no
aparelho
– toque de chamada definido no
telemóvel
– toque de chamada definido no
telemóvel apenas para ligação
Bluetooth
Nota
Se tiver atendido uma chamada
carregando no botão do telemóvel
Bluetooth, alguns telemóveis Bluetooth
podem dar prioridade à utilização dos
auscultadores. Nesse caso, seleccione o
modo de chamada nos auscultadores
carregando continuamente no botão multifunções durante cerca de 2 segundos ou
utilizando o telemóvel Bluetooth. Para
obter informações, consulte o manual
fornecido com o telemóvel Bluetooth.
Para ajustar o volume
Carregue no botão VOL + ou – .
Sugestões
• Não pode ajustar o volume se não
estiver em comunicação.
• Pode regular o nível do volume de som
da música e de uma chamada
independentemente.
Para terminar uma
chamada
Pode terminar a chamada
carregando no botão multi-funções
dos auscultadores.
HFP (Hands-free Profile)
Estado
Carregar
ligeiramente
Em espera
Para parar de utilizar
1 Termine a ligação
Bluetooth no telemóvel
Bluetooth.
2 Carregue
continuamente no botão
POWER durante cerca
de 3 segundos para
desligar os
auscultadores.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) acendem-se em
conjunto e os auscultadores
desligam-se.
Botão multi-funções
Volta a marcar
Activa a
marcação por
o último
voz
numero
Marcação por Cancela a
marcação por
voz activa
voz
Fazer
chamada
Atender chamada
Durante a
chamada
–
Terminar
chamada
–
Atender
Rejeitar
Termina a
chamada
Mudar
dispositivo
activo
HSP (Headset Profile)
Estado
Em espera
Fazer
chamada
Botão multi-funções
Carregar
ligeiramente
Carregar
longamente
–
Marcar*1
Terminar
chamada ou
mudar
dispositivo
activo para
auscultadores*2
–
Terminar
chamada*1
Controlar o telemóvel
Bluetooth – HFP, HSP
O funcionamento dos botões destes
auscultadores varia em função do
telemóvel.
Utiliza-se HFP (Hands-free Profile)
ou HSP (Headset Profile) para
sincronizar o telemóvel Bluetooth.
Consulte o manual de instruções
fornecido com o telemóvel
Bluetooth para obter informações
sobre os perfis Bluetooth suportados
e como utilizá-los.
Carregar
longamente
Atender chamada
Durante a
chamada
Atende
Termina a
chamada*3
Mudar
dispositivo
activo para
auscultadores
*1 Consoante o telemóvel Bluetooth,
podem não estar disponíveis
determinadas funções.
2
* Isto pode variar, dependendo do
telemóvel Bluetooth.
*3 Quando fizer chamadas com o
telemóvel Bluetooth, podem não estar
disponíveis determinadas funções.
19
PT
Fazer uma chamada enquanto ouve
música
É necessária uma ligação Bluetooth utilizando o HFP, o HSP ou o A2DP, para
fazer uma chamada enquanto ouve música.
Por exemplo, para fazer uma chamada utilizando um telemóvel Bluetooth
enquanto ouve música num leitor de música compatível com Bluetooth, os
auscultadores precisam de estar ligados ao telemóvel através do HFP ou do HSP.
Estabeleça uma ligação Bluetooth entre os
auscultadores e o dispositivo que estiver a utilizar,
seguindo o procedimento abaixo descrito.
1 Estabeleça uma ligação Bluetooth, com o HFP ou o
HSP, entre os auscultadores e o telemóvel que está a
utilizar, seguindo o procedimento descrito em “Fazer
Chamadas” (consulte a página 17).
2 Utilize o dispositivo Bluetooth (leitor de música ou
telemóvel) utilizado para ouvir música, para
estabelecer uma ligação Bluetooth com os
auscultadores, através do A2DP.
Para fazer uma chamada
enquanto ouve música
1 Carregue no botão
multi-funções enquanto
ouve música (página 19)
ou utilize o telemóvel
Bluetooth para fazer
uma chamada.
Se não ouvir qualquer sinal nos
auscultadores, carregue sem
soltar no botão multi-funções
durante cerca de 2 segundos.
Para atender uma chamada
enquanto ouve música
Se receber uma chamada, a música
pára e ouve um toque nos
auscultadores.
20
PT
1 Carregue no botão
multi-funções e fale.
Depois de terminar a chamada,
carregue no botão multi-funções.
Volta a ouvir a música nos
auscultadores.
Não ouve qualquer toque,
mesmo quando recebe
uma chamada
1 Interrompa a
reprodução da música.
2 Quando ouvir o toque
de chamada, carregue
no botão multi-funções
e fale.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Deitar fora os auscultadores
Os auscultadores têm uma bateria recarregável de iões de lítio interna no
auscultador esquerdo.
Para proteger o ambiente, antes de se desfazer dos auscultadores retire as
baterias internas recarregáveis e coloque-as no contentor de recolha
adequado (pilhão).
1 Retire a almofada do
auscultador esquerdo e
desmonte-o.
O auscultador está preso por
patilhas (em 3 sítios). Introduza
na abertura um objecto
como uma chave de parafusos
achatada e levante o auscultador
para a desprender.
Caixa da
esquerda
2 A placa de circuitos é presa
com uma patilha. Introduza
na abertura do conector um
objecto como uma chave de
parafusos achatada e levante
a placa de circuitos para a
retirar.
1
Bateria
recarregável
2
Patilhas
2 Retire o parafuso que
prende a tampa.
Patilha
presa
4 Puxe o conector e retire
a bateria.
A bateria é presa com fita
adesiva. Introduza um objecto
como uma chave de parafusos
achatada e levante a bateria para
a retirar.
2
3 Abra a tampa e retire a
placa de circuitos interna
1 A tampa está presa com
patilhas (em 3 sítios).
Introduza na abertura um
objecto como uma chave de
parafusos achatada e
desprenda a tampa.
1
21
PT
Precauções
Comunicação Bluetooth
22
PT
• A tecnologia sem fios Bluetooth
funciona a uma distância máxima de
cerca de 10 metros.
A distância máxima de comunicação
pode variar consoante os obstáculos
(pessoa, metal, parede, etc.) ou o
ambiente electromagnético.
• A antena dos auscultadores está
integrada no auscultador direito. A
sensibilidade da comunicação Bluetooth
melhora se colocar o dispositivo
Bluetooth ligado à sua direita.
• As seguintes condições podem afectar a
sensibilidade da comunicação
Bluetooth.
– Existe um obstáculo como, por
exemplo, uma pessoa, metal ou
parede, entre os auscultadores e o
dispositivo Bluetooth.
– Alguém está a utilizar um dispositivo
com frequência de 2,4 GHz como,
por exemplo, um dispositivo de rede
local sem fios, telefone sem fios ou
forno microondas, perto dos
auscultadores.
• Dado que os dispositivos Bluetooth e de
rede local sem fios (IEEE802.11b/g)
utilizam a mesma frequência, se utilizar
estes auscultadores perto de um
dispositivo de rede local sem fios, pode
haver interferência de microondas
resultando na deterioração da
velocidade de comunicação, em ruído
ou numa ligação inválida. Neste caso,
faça o seguinte:
– Utilize estes auscultadores a pelo
menos 10 m do dispositivo de rede
local sem fios.
– Se utilizar estes auscultadores a
menos de 10 m de um dispositivo de
rede local sem fios, desligue este
último.
– Coloque os auscultadores e o
dispositivo Bluetooth o mais perto
possível um do outro.
• A emissão de microondas de um
dispositivo Bluetooth pode afectar o
funcionamento de dispositivos médicos
electrónicos. Dado que podem provocar
um acidente, desligue os auscultadores
e outros dispositivos Bluetooth nos
seguintes locais:
– onde houver gás inflamável, num
hospital, comboio, avião ou estação
de serviço
– perto de portas automáticas ou de um
alarme de incêndio
• Estes auscultadores têm funções de
segurança que respeitam a norma
Bluetooth para proporcionar uma
ligação segura quando se utiliza a
tecnologia sem fios Bluetooth; no
entanto, dependendo da definição, é
possível que a segurança não seja
suficiente. Tenha cuidado quando
comunicar através da tecnologia
Bluetooth sem fios.
• Não assumimos nenhuma
responsabilidade relativamente a fugas
de informação durante a comunicação
Bluetooth.
• Não é possível garantir a ligação com
todos os dispositivos Bluetooth.
– É necessário um dispositivo que
esteja autenticado e cuja função
Bluetooth esteja em conformidade
com a norma Bluetooth especificada
pela Bluetooth SIG.
– Mesmo se o dispositivo ligado estiver
em conformidade com a norma
Bluetooth acima mencionada,
determinados dispositivos podem não
ficar ligados ou funcionar
correctamente consoante as
respectivas características ou
especificações.
– Enquanto fala ao telefone em mãos
livres pode haver interferências,
dependendo das condições do
dispositivo e da comunicação.
• Dependendo do dispositivo que vai
ligar, pode demorar algum tempo a
iniciar a comunicação.
Transformador de CA fornecido
• Utilize o transformador de CA
fornecido com estes auscultadores. Não
utilize qualquer outro transformador
pois pode prejudicar o funcionamento
dos auscultadores.
• As almofadas são substituíveis. Podem
deteriorar-se devido à utilização ou
armazenamento prolongado. Caso
estejam danificadas, substitua-as por
umas novas.
• Se tiver dúvidas ou problemas relativos
a estes auscultadores que não estejam
descritos neste manual, contacte o
agente Sony mais próximo.
Polaridade da ficha
• Se não tenciona utilizar os
auscultadores durante muito tempo,
desligue o transformador de CA da
tomada de corrente. Para desligar o
transformador de CA da tomada de
parede, agarre na ficha do
transformador; nunca puxe pelo cabo.
Outros
• Não coloque os auscultadores num local
exposto a humidade, pó, fuligem ou
vapor, sujeito à incidência directa de
raios solares nem num automóvel
parado num semáforo. Isso pode causar
um mau funcionamento.
• Quando dobrar os auscultadores tenha
cuidado para não entalar os dedos.
• Dependendo das condições da onda de
rádio e do local onde o equipamento
está a ser utilizado, pode não ser
possível utilizar o dispositivo Bluetooth
nos telemóveis.
• Se depois da utilização do dispositivo
Bluetooth sentir desconforto deixe
imediatamente de o utilizar. Se o
problema persistir, consulte o agente
Sony mais próximo.
• Ouvir com o volume dos auscultadores
muito alto pode afectar a sua audição.
Para uma maior segurança na condução,
não utilize os auscultadores enquanto
conduzir ou andar de bicicleta.
• Não faça pressão nem coloque objectos
pesados sobre os auscultadores quando
os guardar pois podem deformar-se com
o tempo.
23
PT
O que é a tecnologia sem fios
Bluetooth?
A tecnologia sem fios Bluetooth é
uma tecnologia sem fios de curto
alcance que permite a comunicação
de dados sem fios entre dispositivos
digitais como, por exemplo, um
computador ou máquina fotográfica
digital. A tecnologia sem fios
Bluetooth funciona numa distância
máxima de cerca de 10 metros.
O habitual é ligar dois dispositivos,
mas alguns dispositivos admitem a
ligação a vários dispositivos ao
mesmo tempo. Não tem de utilizar
um cabo para ligação, nem é
necessário virar os dispositivos um
para o outro, como acontece com a
tecnologia de infravermelhos. Pode,
por exemplo, utilizar esse
dispositivo num saco ou no bolso.
A tecnologia Bluetooth é uma
norma internacional suportada por
milhares de empresas em todo o
mundo e utilizada por várias
empresas a nível mundial.
Sistema de comunicação e
perfis Bluetooth
compatíveis deste
aparelho
O perfil é a estandardização da
função para cada especificação de
dispositivo Bluetooth. Estes
auscultadores suportam os seguintes
perfis e versão Bluetooth:
Sistema de comunicação:
Especificação Bluetooth versão 2.0
Perfis Bluetooth compatíveis:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile): Transmitir ou receber
conteúdos de áudio de alta qualidade.
– AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile): Comandar equipamento de A/
V; fazer pausa, parar, iniciar a
reprodução, controlo de volume, etc.
– HSP (Headset Profile)*: Falar/utilizar o
telefone.
– HFP (Hands-free Profile)*: Falar ao
telefone/Utilizar o telefone em mãos
livres.
* Se utilizar um telemóvel Bluetooth
compatível com HFP (Hands-free
Profile) e HSP (Headset Profile),
seleccione HFP.
Nota
Para poder utilizar a função Bluetooth, o
dispositivo Bluetooth que vai ligar tem de
ter o mesmo perfil dos auscultadores.
Note também que mesmo que o mesmo
perfil exista, os dispositivos podem ter
funções diferentes dependendo das
características respectivas.
24
PT
Resolução de problemas
Se surgirem problemas na utilização dos auscultadores, recorra à seguinte lista
de verificação. Se não o conseguir, consulte o agente Sony mais próximo.
Normal
Os auscultadores não
estão ligados.
, Carregue a bateria.
, Os auscultadores não se ligam
durante a carga. Desligue-os do
transformador de CA e depois ligueos.
Não é possível efectuar a
sincronização.
, Aproxime mais os auscultadores do
dispositivo Bluetooth.
Não consegue estabelecer
a ligação Bluetooth.
, Verifique se os auscultadores estão
ligados.
, Verifique se o dispositivo de ligação
Bluetooth está ligado e a função
Bluetooth activada.
, A ligação com o dispositivo
Bluetooth pode não ficar memorizada
nestes auscultadores. Faça a ligação
Bluetooth do dispositivo Bluetooth a
estes auscultadores assim que
terminar a sincronização.
, O sistema de auscultadores ou o
dispositivo de ligação Bluetooth está
no modo de suspensão.
, A ligação Bluetooth está desligada.
Volte a estabelecer a ligação
Bluetooth.
Som distorcido
, Verifique se os auscultadores não
estão a receber interferências de uma
rede local sem fios, de outro
dispositivo sem fios de 2,4 GHz ou
de um forno microondas.
, Mude os auscultadores de posição.
A distância de
comunicação é pequena.
(O som salta.)
, Se um dispositivo que gera radiações
electromagnéticas como, por
exemplo, uma rede local sem fios,
outro(s) dispositivo(s) Bluetooth ou
um forno microondas, estiver
próximo, afaste os auscultadores
deste tipo de fonte.
Os auscultadores não estão
a funcionar correctamente.
, Reinicie os auscultadores. Esta
operação não apaga a informação de
sincronização.
Introduza um alfinete pequeno, etc.,
no orifício ligeiramente inclinado e
carregue até ouvir um estalido.
Quando ouvir música
Não se ouve o som
, Verifique se os auscultadores e o
dispositivo Bluetooth estão ligados.
, Verifique se os auscultadores e o
dispositivo Bluetooth estabelecem
uma ligação Bluetooth A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
Continua
25
PT
, Verifique se a música está a ser
reproduzida no dispositivo Bluetooth.
, Verifique se o volume dos
auscultadores não está demasiado
baixo.
, Se necessário, aumente o volume do
dispositivo ligado.
, Sincronize novamente os
auscultadores e o dispositivo
Bluetooth.
Nível de som baixo
, Aumente o volume dos auscultadores.
, Se necessário, aumente o volume do
dispositivo ligado.
Som de baixa qualidade
, Mude a ligação Bluetooth para A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile) se HSP (Headset Profile)
estiver seleccionado.
Não consegue fazer a
ligação Bluetooth entre um
dispositivo Bluetooth e os
auscultadores.
26
PT
, O dispositivo Bluetooth não está
equipado com a protecção de
conteúdo SCMS-T*. Com os
auscultadores desligados, carregue
sem soltar, durante cerca de 7
segundos, nos botões POWER e
Nx para desactivar a protecção
SCMS-T. O indicador (azul) pisca
uma vez.
* O método de protecção de
conteúdo SCMS-T é um dos
métodos para proteger os conteúdos
transmitidos com a tecnologia sem
fios Bluetooth. Estes auscultadores
recebem os conteúdos protegidos
por este método. Carregue sem
soltar nos botões POWER e Nx,
novamente durante cerca de 7
segundos, para voltar a activar o
método de protecção de conteúdos
SCMS-T nos auscultadores. O
indicador (azul) pisca duas vezes.
O som salta
frequentemente durante a
reprodução.*1
, Termine a ligação Bluetooth (A2DP)
com o dispositivo Bluetooth. Com os
auscultadores ligados, carregue sem
soltar em Nx, durante cerca de 7
segundos, para diminuir a taxa de
bits. O indicador (azul) pisca uma
vez.*2
*1 Os auscultadores podem receber
música com uma taxa de bits
elevada, no entanto, nestes casos, o
som pode saltar.
2
* Isto nem sempre reduz os saltos no
som, dependendo das
circunstâncias. Carregue sem soltar
em Nx novamente, durante cerca
de 7 segundos, para programar os
auscultadores para receberem
música com uma taxa de bits
elevada. O indicador (azul) pisca
duas vezes.
Quando faz chamadas
Não consegue ouvir a voz
do interlocutor.
, Verifique se os auscultadores e o
telemóvel Bluetooth estão ligados.
, Verifique a ligação entre os
auscultadores e o telemóvel
Bluetooth.
, Verifique se a saída do telemóvel
Bluetooth está ajustada para os
auscultadores.
, Verifique se o volume dos
auscultadores não está demasiado
baixo.
, Se necessário, aumente o volume do
telemóvel Bluetooth ligado.
, Se estiver a ouvir música nos
auscultadores, pare a reprodução,
carregue no botão multi-funções e
fale.
Não ouve o interlocutor
, Aumente o volume dos auscultadores.
, Se necessário, aumente o volume do
telemóvel Bluetooth ligado.
Inicializar o
aparelho
Pode inicializar as predefinições dos
auscultadores (como a regulação do
volume) e apagar todas as
informações de sincronização.
1 Se os auscultadores
estiverem ligados,
carregue continuamente
no botão POWER
durante cerca de
3 segundos para o
desligar.
2 Carregue
continuamente no botão
POWER e no botão
multi-funções durante
cerca de 7 segundos.
O indicador (azul) e o indicador
(vermelho) piscam em conjunto
quatro vezes e os auscultadores
voltam às predefinições. Todas
as informações de sincronização
são apagadas.
27
PT
Características técnicas
Geral
Sistema de auscultadores
Sistema de comunicação
Especificação Bluetooth versão 2.0
Saída
Classe de potência 2 da especificação
Bluetooth
Consumo de potência nominal
1,5 W
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Receptor
Perfis Bluetooth compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codecs suportados*
SBC*4, MP3
Alcance da transmissão (A2DP)
20 – 20,000 Hz (Frequência de
amostragem 44,1 kHz)
3
Acessório fornecido
Transformador de CA (1)
Manual de instruções (este documento) (1)
PT
Massa
Aprox. 63 g
Distância máxima de comunicação
Linha de mira de cerca de 10 m *1
Método de modulação
FHSS
28
Fonte de alimentação
CC 3,7 V: Bateria recarregável de iões de
lítio interna
*1 O alcance real varia com factores
como, por exemplo, obstáculos entre
dispositivos, campos magnéticos à
volta de um forno microondas,
electricidade estática, sensibilidade da
recepção, desempenho da antena,
sistema operativo, aplicação de
software , etc.
2
* Os perfis da norma Bluetooth indicam
a finalidade da comunicação Bluetooth
entre dispositivos.
*3 Codec: Compressão do sinal de áudio
e formato de conversão
*4 Codec da sub-banda
Tipo
Abertos, dinâmico
Unidades accionadoras
30 mm, tipo cúpula
Reprodução da banda de
frequências
14 – 24.000 Hz
Microfone
Tipo
Omni direccional, condensador electret
Banda de frequências efectiva
100 – 4.000 Hz
O design e as especificações estão sujeitos
a alterações sem aviso prévio.
BHИMAHИE
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния
или поpaжeния элeктpичecким
током нe подвepгaйтe aппapaт
воздeйcтвию дождя или влaги.
Бecпpоводныe cтepeонayшники
Для cнижeния опacноcти
поpaжeния элeктpичecким током
нe откpывaйтe коpпyc ycтpойcтвa.
Для peмонтa обpaщaйтecь только
к квaлифициpовaнномy
cпeциaлиcтy.
Этот знaк пpeднaзнaчeн только
для иcпользовaния нa
pоccийcком pынкe.
He ycтaнaвливaйтe этот aппapaт в
изолиpовaнном пpоcтpaнcтвe,
нaпpимep, в книжном шкaфy или
во вcтpоeнной мeбeли.
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния нe
нaкpывaйтe вeнтиляционныe
отвepcтия aппapaтa гaзeтaми,
cкaтepтями, штоpaми т.п. A тaкжe нe
cтaвьтe нa aппapaт зaжжeнныe cвeчи.
Для пpeдотвpaщeния возгоpaния или
поpaжeния элeктpичecким током нe
cтaвьтe нa коpпyc aппapaтa
пpeдмeты, cодepжaщиe жидкоcть,
нaпpимep цвeточныe вaзы и т.п.
Подключитe aдaптep ceтeвого
питaния к pозeткe пepeмeнного токa,
нaxодящeйcя в лeгкодоcтyпном мecтe.
Зaмeтив отклонeния в ноpмaльной
paботe aдaптepa ceтeвого питaния,
нeмeдлeнно отcоeдинитe eго от
pозeтки пepeмeнного токa.
Не подвергайте батарейку
чрезмерному нагреванию,
например не оставляйте под
прямыми солнечными лучами,
рядом с огнем и т.п.
2
RU
Cдeлaно в Maлaйзия
Tовapный знaк и эмблeмa Bluetooth
пpинaдлeжaт Bluetooth SIG, Inc. и
иcпользyютcя коpпоpaциeй Sony по
лицeнзии.
Дpyгиe товapныe знaки и тоpговыe
нaзвaния являютcя товapными
знaкaми и тоpговыми нaзвaниями иx
cоотвeтcтвyющиx влaдeльцeв.
Пицeнзия нa тexнологию звyковой
кодиpовки MPEG Layer-3 и пaтeнты
полyчeнa от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Утилизaция
элeктpичecкого и
элeктpонного
обоpyдовaния
(диpeктивa
пpимeняeтcя в
cтpaнax Eвpоcоюзa
и дpyгиx
eвpопeйcкиx
cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы
paздeльного cбоpa
отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго
yпaковкe обознaчaeт, что дaнноe
ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть
вмecтe c пpочими бытовыми
отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в
cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт
пepepaботки элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния.
Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного
издeлия можeт пpивecти к
потeнциaльно нeгaтивномy влиянию
нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe
людeй, поэтомy для
пpeдотвpaщeния подобныx
поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять
cпeциaльныe тpeбовaния по
yтилизaции этого издeлия.
Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов
поможeт cоxpaнить пpиpодныe
pecypcы. Для полyчeния болee
подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия
обpaтитecь в мecтныe оpгaны
гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy
cбоpa бытовыx отxодов или в
мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно
издeлиe.
3
RU
4
RU
Cодepжaниe
Поздpaвляeм c
покyпкой! ..................... 6
3 дeйcтвия для подготовки
фyнкции Bluetooth .......... 7
Pacположeниe и
нaзнaчeниe
элeмeнтов .................... 8
Складывание и
раскладывание
наушников ...................... 9
Зapядкa ycтpойcтвa ..... 10
Согласование ................ 12
Что тaкоe
“согласование”? ........... 12
Пpоцeдypы
согласования ................ 12
Кaк ноcить
наушники .................... 14
Bыполнeниe вызовa во
вpeмя
воcпpоизвeдeния
мyзыки ........................ 23
Утилизaция
ycтpойcтвa ................. 25
Mepы
пpeдоcтоpожноcти ... 27
Что такое беспроводная
технология
Bluetooth? ................... 29
Поиcк и ycтpaнeниe
нeиcпpaвноcтeй ........ 30
Инициaлизaция
ycтpойcтвa ................. 33
RU
Texничecкиe
xapaктepиcтики ......... 34
Индикaция для фyнкции
Bluetooth ..................... 15
Пpоcлyшивaниe
мyзыки ........................ 16
Упpaвлeниe
ayдиоycтpойcтвом –
AVRCP ........................... 17
Bыполнeниe
вызовов ...................... 19
Контpоль мобильного
тeлeфонa,
поддepживaющeго
Bluetooth - HFP, HSP ..... 22
5
RU
Поздpaвляeм c покyпкой!
Блaгодapим зa покyпкy беспроводных стереонаушников Sony. B
этом ycтpойcтвe иcпользyeтcя бecпpоводнaя тexнология
Bluetooth™.
• Установив беспроводное соединение, можно прослушивать
музыку на музыкальном проигрывателе, совместимом с
Bluetooth.*1
• Можно разговаривать по мобильному телефону,
поддерживающему Bluetooth, не доставая его из сумки.*2
• Можно удаленно управлять основными функциями
музыкального проигрывателя Bluetooth (воспроизведением,
остановкой и т.п.).*3
• Полезная функция зарядки.
• Удобная складная конструкция для простой переноски.
Для получения дополнительной информации о беспроводной
технологии Bluetooth см. стр. 29.
Пpоcлyшивaниe мyзыки
Paзговоp по тeлeфонy
6
RU
*1 Подсоединенное устройство Bluetooth должно поддерживать профиль
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
*2 Подсоединенное устройство Bluetooth должно поддерживать профиль
HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile).
*3 Подсоединенное устройство Bluetooth должно поддерживать профиль
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
3 дeйcтвия для подготовки фyнкции Bluetooth
Согласование
Cнaчaлa выполнитe peгиcтpaцию (“cопpяжeниe”) ycтpойcтвa
Bluetooth (мобильного тeлeфонa и т.п.) и дaнного ycтpойcтвa. Ecли
cопpяжeниe выполнeно, то выполнять cопpяжeниe повтоpно нe
тpeбyeтcя.
Бecпpоводныe
cтepeонayшники
Mобильныe
тeлeфоны,
поддepживaющиe
Bluetooth, и т.д.
Согласование
V
Пpоcлyшивaниe мyзыки
c Cтp. 12
V
Bыполнeниe вызовов
Cоeдинeниe Bluetooth
Cоeдинeниe Bluetooth
Уcтaновитe cоeдинeниe
Bluetooth c помощью
ycтpойcтвa Bluetooth.
Пpи включeнии дaнного
ycтpойcтвa оно
aвтомaтичecки нaчинaeт
ycтaнaвливaть cоeдинeниe
Bluetooth c pacпознaнным
мобильным тeлeфоном.
Соединение
A2DP
AVRCP
c Cтp. 16
V
Пpоcлyшивaниe мyзыки
Mожно cлyшaть мyзыкy,
воcпpоизводимyю нa
ycтpойcтвe Bluetooth.
Ha дaнном ycтpойcтвe
доcтyпны фyнкции
воcпpоизвeдeния, оcтaновки
или пayзы.
Myзыкa
c Cтp. 16 - 18
Соединение
HFP
HSP
V
c Cтp. 19
Paзговоp по тeлeфонy
Mожно выполнять и пpинимaть
вызовы во вpeмя paботы
дaнного ycтpойcтвa.
Голоc
c Cтp. 20 - 24
7
RU
Haчaло paботы
Pacположeниe и нaзнaчeниe элeмeнтов
1 Индикaтоp (cиний)
Oтобpaжaeт cоcтояния
cвязи дaнного ycтpойcтвa.
2 Индикaтоp (кpacный)
Oтобpaжaeт cоcтояниe
питaния дaнного
ycтpойcтвa.
3 Mногофyнкционaльнaя
кнопкa
Используется для
управления различными
функциями вызова.
Нажимайте тактильные
точки кнопки.
4 Пepeключaтeль
Иcпользyeтcя для
yпpaвлeния paзличными
фyнкциями во вpeмя
пpоcлyшивaния мyзыки.
5 Кнопкa RESET
8
RU
Нажмите эту кнопку, если
устройство работает
неправильно. При этой
операции информация
о согласовании не
удаляется.
6 Кнопки VOL
(громкость) +*/–
7 Держатель
8 Индикация R
(правый)
9 Левый наушник L
0 Индикация L (левый)
qa Ушная подушечка
qs Правый наушник R
qd Кнопкa POWER
qf Mикpофон
qg Гнeздо DC IN 3 V
* На этой кнопке имеется
тактильная точка.
Складывание и раскладывание наушников
Раскладывание
Складывание
1 Раскройте левый и
1 Придерживая обеими
правый держатели,
как показано на
рисунке.
руками держатель в
складываемой части,
приподнимите левый
наушник, чтобы
сложить его, как
показано на рисунке.
Таким же образом сложите
правый наушник.
2 Приподнимите и
раскройте остальную
часть держателя.
2 Сомкните левый и
правый держатели.
Примечания
• Не открывайте, пытаясь потянуть
таким образом.
• Будьте осторожны, чтобы не
задеть лицо или глаза верхушкой
держателя.
9
RU
Зapядкa ycтpойcтвa
B ycтpойcтвe имeeтcя литиeво-ионнaя aккyмyлятоpнaя бaтapeйкa,
котоpyю cлeдyeт зapядить пepeд пepвым иcпользовaниeм.
1 Подключитe
2 Убeдитecь, что во
пpилaгaeмый aдaптep
ceтeвого питaния к
гнeздy DC IN 3 V
дaнного ycтpойcтвa.
Бecпpоводныe
cтepeонayшники
К ceтeвой
pозeткe
К гнeздy
DC IN 3 V Aдaптep
ceтeвого
питaния
(пpилaгaeтcя)
Когдa aдaптep ceтeвого
питaния подключaeтcя к
ceтeвой pозeткe,
нaчинaeтcя зapядкa.
Cовeт
Ecли aдaптep ceтeвого питaния
подключить к ceтeвой pозeткe,
когдa ycтpойcтво включeно,
оно aвтомaтичecки
отключaeтcя.
10
RU
вpeмя зapядки гоpит
индикaтоp (кpacный).
Зapядкa зaвepшитcя
пpимepно чepeз 3 чaca*, и
индикaтоp (кpacный)
погacнeт aвтомaтичecки.
* Bpeмя, нeобxодимоe для
зapядки полноcтью
paзpяжeнной бaтapeйки.
Пpeдyпpeждeниe
Ecли во вpeмя зapядки бyдyт
обнapyжeны нeполaдки дaнного
ycтpойcтвa, индикaтоp
(кpacный) можeт погacнyть, xотя
зapядкa нe бyдeт зaвepшeнa.
Это можeт пpоизойти по
cлeдyющим пpичинaм:
– тeмпepaтypa окpyжaющeй
cpeды выxодит зa пpeдeлы
0 °C – 40 °C;
– возниклa нeполaдкa c
бaтapeйкой.
B этом cлyчae выполнитe зapядкy
повтоpно, когдa тeмпepaтypa
бyдeт нaxодитьcя в пpeдeлax
yкaзaнного вышe диaпaзонa.
Ecли нeиcпpaвноcть нe
ycтpaняeтcя, обpaтитecь к
ближaйшeмy дилepy фиpмы Sony.
Пpимeчaния
• Ecли бaтapeйкa долгоe вpeмя нe
иcпользyeтcя, зapяд бaтapeйки
можeт быcтpо иccякaть, однaко
поcлe нecколькиx пpоцeдyp
зapядки пpодолжитeльноcть
paботы бaтapeйки yвeличитcя.
• Ecли пpодолжитeльноcть paботы
вcтpоeнной aккyмyлятоpной
бaтapeйки cнижaeтcя
нaполовинy, бaтapeйкy cлeдyeт
зaмeнить. По вопpоcy зaмeны
aккyмyлятоpной бaтapeйки
обpaтитecь к ближaйшeмy
дилepy фиpмы Sony.
• He допycкaйтe воздeйcтвия
экcтpeмaльныx тeмпepaтyp,
пpямыx cолнeчныx лyчeй,
влaжноcти, пecкa, пыли и
мexaничecкиx yдapов. Hикогдa нe
оcтaвляйтe ycтpойcтво в
aвтомобилe, пpипapковaнном нa
cолнцe.
• Иcпользyйтe только пpилaгaeмый
aдaптep ceтeвого питaния.
Дpyгиe aдaптepы ceтeвого
питaния иcпользовaть нe
cлeдyeт.
Пpодолжитeльноcть
иcпользовaния*
Cоcтояниe
Пpибл. вpeмя
иcпользовaния
11 чacов
Пpодолжитeльноcть
cоeдинeния
(включaя вpeмя
воcпpоизвeдeния
мyзыки) (до)
Пpодолжитeль- 100 чacов
ноcть peжимa
ожидaния (до)
* Укaзaнноe вышe вpeмя можeт
измeнятьcя в зaвиcимоcти от
тeмпepaтypы окpyжaющeй cpeды
или ycловий иcпользовaния.
Пpовepкa оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйки
Ecли ycтpойcтво включeно и
нaжимaeтcя кнопкa POWER,
индикaтоp (кpacный) нaчинaeт
мигaть. Ocтaвшийcя зapяд
бaтapeйки можно пpовepить
по количecтвy мигaний
индикaтоpa (кpacного).
Индикaтоp (кpacный) Cоcтояниe
3 paзa
Полный
зapяд
2 paзa
Cpeдний
ypовeнь
зapядa
1 paз
Hизкий
ypовeнь
зapядa
(тpeбyeтcя
зapядкa)
Пpимeчaниe
Heвозможно пpовepить
оcтaвшийcя зapяд бaтapeйки cpaзy
поcлe включeния ycтpойcтвa или
во вpeмя согласования.
Когдa бaтapeйкa почти
полноcтью paзpяжeнa
Индикaтоp (кpacный)
aвтомaтичecки мeдлeнно
мигaeт.
Когдa бaтapeйкa paзpяжaeтcя,
звyчит звyковой cигнaл и
ycтpойcтво aвтомaтичecки
отключaeтcя.
11
RU
Согласование
Что тaкоe
“согласование”?
Уcтpойcтвa Bluetooth должны
быть “согласованы” дpyг c
дpyгом зapaнee.
Ecли ycтpойcтвa Bluetooth
согласованы, выполнять
согласование повтоpно нe
тpeбyeтcя, кpомe cлeдyющиx
cлyчaeв.
• Инфоpмaция о согласовании
yдaлeнa поcлe peмонтa и
т.п.
• Дaнноe ycтpойcтво
согласовано c 9 или болee
ycтpойcтвaми.
Дaнноe ycтpойcтво можeт
быть cопpяжeно мaкcимyм c
8 ycтpойcтвaми; пpи
выполнeнии cопpяжeния
нового ycтpойcтвa, когдa
yжe выполнeно cопpяжeниe
8 ycтpойcтв, ycтpойcтво,
поcлeднee вpeмя
подключeния котоpого
являeтcя caмым paнним
cpeди 8 cопpяжeнныx
ycтpойcтв, зaмeняeтcя
новым.
• Удaлeнa инфоpмaция о
pacпознaвaнии дaнного
ycтpойcтвa подключaeмым
ycтpойcтвом.
• Это ycтpойcтво
инициaлизиpyeтcя.
Удaлeнa вcя инфоpмaция о
cоглacовaнии.
12
RU
Пpоцeдypы
согласования
1 Расположите устройство
Bluetooth на расстоянии
не более 1 м от
устройства.
2 Когдa ycтpойcтво
выключeно, нaжмитe и
yдepживaйтe кнопкy
POWER в тeчeниe 7 или
болee ceкyнд для
ycтaновки peжимa
ожидaния для
согласования.
Пpимeчaния
• Пpимepно чepeз 3 ceкyнды
включaeтcя питaниe, и индикaтоp
(cиний) и индикaтоp (кpacный)
двaжды мигнyт вмecтe.
Удepживaйтe этy кнопкy
нaжaтой, покa обa индикaтоpa нe
нaчнyт мигaть вмecтe, зaтeм
отпycтитe кнопкy. Это ycтpойcтво
пepeйдeт в peжим
согласования.
• Ecли cопpяжeниe нe выполнeно в
тeчeниe пpиблизитeльно 5 минyт,
peжим cопpяжeния отмeняeтcя и
дaнноe ycтpойcтво отключaeтcя.
B этом cлyчae пepeйдитe cновa к
шaгy 1.
3 Выполните процедуру
согласования на
устройстве Bluetooth
для распознавания
данного устройства.
На дисплее устройства
Bluetooth отобразится
список распознанных
устройств. Это ycтpойcтво
отобpaжaeтcя кaк
“DR-BT21G”.
Ecли индикaция
“DR-BT21G” нe
отобpaжaeтcя, повтоpитe
yкaзaнныe дeйcтвия,
нaчинaя c пyнктa 1.
4 Выберите “DR-BT21G”
на дисплее устройства
Bluetooth.
5 Если на дисплее
устройства Bluetooth
потребуется ввести
секретные данные*,
введите “0000”.
Согласование бyдeт
зaвepшeно, когдa
индикaтоp (cиний)
мeдлeнно зaмигaeт. Ha
диcплee нeкотоpыx
ycтpойcтв Bluetooth
отобpaжaeтcя cообщeниe
“Pairing complete”
(Согласование зaвepшeно).
* Кодом доcтyпa могyт
нaзывaтьcя ceкpeтныe
дaнныe, код-пapоль, “PINкод”, “номep PIN” или
“пapоль”.
6 Уcтaновитe
согласования
Bluetooth c ycтpойcтвa
Bluetooth.
Это ycтpойcтво зaпоминaeт
ycтpойcтво кaк поcлeднee
подключeнноe ycтpойcтво.
Heкотоpыe ycтpойcтвa
Bluetooth могyт
aвтомaтичecки
подключaтьcя к ycтpойcтвy
поcлe зaвepшeния
cопpяжeния.
Согласование c
ycтpойcтва Bluetooth,
котоpоe нe можeт
отобpaжaть cпиcок
pacпознaнныx ycтpойcтв
или нe имeeт диcплeя
Согласование устройств
можно выполнить, установив
для данного устройства
и для ycтpойcтва Bluetooth
режим согласования. Для
получения дополнительной
информации см. инструкции по
эксплуатации, прилагаемые к
ycтpойcтва Bluetooth.
Cовeты
• Для выполнeния согласования c
дpyгими ycтpойcтвaми Bluetooth
повтоpитe для кaждого
ycтpойcтвa дeйcтвия пyнктов
1 - 5.
• Для yдaлeния вceй инфоpмaции о
согласовании cм. paздeл
“Инициaлизaция ycтpойcтвa”
(cтp. 33).
13
RU
Кaк ноcить наушники
1 Поместите держатель
на шею.
Наушник, на котором
расположена кнопка
POWER, является правым
(на правое ухо).
3 Отрегулируйте угол
наклона и положение
держателя таким
образом, чтобы
наушники хорошо
прилегали к ушам, не
вызывая неудобства.
Держатель
Левое ухо
2 Приподнимите
наушники немного
выше уровня ушей,
опустите держатель
таким образом, чтобы
он зацепился за уши, и
наденьте ушные
подушечки на уши.
14
RU
Ушная
подушечка
Индикaция для фyнкции Bluetooth
B : Индикaтоp (cиний)
R : Индикaтоp (кpacный)
Подключeниe зaвepшeно Cоeдинeниe Согласование
Cоcтояниe
Oбpaзцы мигaния
B
R
Подключeниe
возможно
– –
B
R –
– –
– –
– –
– –
...
Уcтaнaвливaeтcя B
подключeниe
R
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
– –
...
...
HFP/HSP или A2DP B
– – – – – – – – –
–
–
(ожидaниe для пpиeмa
yдиоcигнaлa)
R –
HFP/HSP и A2DP
–
B
R –
(ожидaниe для пpиeмa
yдиоcигнaлa)
Пpоcлyшивaниe B
Myзыкa
– ...
– ...
Поиcк
–
–
–
–
–
–
–
–
– – – – – – –
–
–
–
–
– – – – – ...
–
– – – ...
– – – – – – – –
– – – – ...
– – – – – – –
– – – ...
R –
Пpоcлyшивaниe во B
вpeмя ожидaния для R –
тeлeфонного вызовa
Bxодящий вызов B
...
Teлeфон
R –
Paзговоp
B
R –
– – – – – – – –
– – – – ...
Bыполнeниe
B
вызовa во вpeмя R –
воcпpоизвeдeния
– – – – – – –
– – – ...
15
RU
Иcпользовaниe ycтpойcтвa
Пpоcлyшивaниe мyзыки
Кнопкa VOL –
Кнопкa VOL +
Кнопкa
POWER
FF
REW
Пepeд нaчaлом экcплyaтaции
ycтpойcтвa пpовepьтe cлeдyющee.
– Уcтpойcтво Bluetooth
должно быть включeно.
– Cопpяжeниe дaнного
ycтpойcтвa и ycтpойcтвa
Bluetooth должно быть
зaвepшeно.
– Уcтpойcтво Bluetooth
должно поддepживaть
фyнкцию пepeдaчи мyзыки
(пpофиль: A2DP*).
1 Haжмитe и
yдepживaйтe кнопкy
POWER в тeчeниe
пpимepно 3 ceкyнд,
когдa ycтpойcтво
выключeно.
Индикaтоp (cиний) и индикaтоp
(кpacный) двaжды мигнyт
вмecтe, a зaтeм ycтpойcтво
включитcя.
Пpимeчaния
• He yдepживaйтe кнопкy
POWER нaжaтой болee 7
ceкyнд, тaк кaк в этом cлyчae
ycтpойcтво пepeйдeт в peжим
согласования.
16
RU
• После включения устройства
оно автоматически начинает
устанавливать соединение с
устройством Bluetooth,
которое подсоединялось
последний раз, используя HFP
или HSP. Чтобы выполнить
или принять вызов во время
прослушивания музыки, перед
включением наушников
подготовьте устройство
Bluetooth, которое
подключалось последним, к
соединению HFP или HSP.
2 Уcтaновитe
cоeдинeниe Bluetooth
(A2DP) мeждy
ycтpойcтвом Bluetooth
и дaнным
ycтpойcтвом.
Cпоcобы yпpaвлeния
ycтpойcтвом Bluetooth cм. в
инcтpyкции по
экcплyaтaции.
3 Haчнитe
воcпpоизвeдeниe нa
ycтpойcтвe Bluetooth.
Cовeт
Для ycтaновки cоeдинeния
Bluetooth A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) c ycтpойcтвом
Bluetooth можно тaкжe
воcпользовaтьcя пepeключaтeлeм
нa дaнном ycтpойcтвe, ecли только
оно нe иcпользyeтcя для
выполнeния вызовa.
Пpимeчaниe
Cовeт
Пpи воcпpоизвeдeнии мyзыки
пyтeм подключeния ycтpойcтвa
Bluetooth c помощью пpофиля HSP
(Headset Profile) кaчecтво звyкa нe
бyдeт выcоким. Для yлyчшeния
кaчecтвa звyкa измeнитe пpофиль
cоeдинeния Bluetooth нa A2DP,
выполнив нeобxодимыe опepaции
нa ycтpойcтвe Bluetooth.
Ha нeкотоpыx ycтpойcтвax
Bluetooth cоeдинeниe Bluetooth
можeт по окончaнии
воcпpоизвeдeния мyзыки
зaвepшитьcя aвтомaтичecки.
* Для полyчeния дополнитeльной
инфоpмaции о пpофиляx cм. cтp.
29.
Peгyлиpовкa ypовня
гpомкоcти
Haжмитe кнопкy VOL + или –
во вpeмя пpоcлyшивaния
мyзыки.
Cовeты
• На некоторых подключаемых
устройствах, возможно,
потребуется также
отрегулировать громкость.
• Уpовeнь гpомкоcти для
пpоcлyшивaния мyзыки и
выполнeния вызовов можно
ycтaновить нeзaвиcимо дpyг от
дpyгa.
Пpeкpaщeниe
иcпользовaния
1 Зaвepшитe cоeдинeниe
Bluetooth, выполнив
нeобxодимыe опepaции
нa ycтpойcтвe
Bluetooth.
2 Haжмитe и
yдepживaйтe кнопкy
POWER в тeчeниe
пpимepно 3 ceкyнд.
Упpaвлeниe
ayдиоycтpойcтвом –
AVRCP
Ecли ayдиоycтpойcтво
Bluetooth, подключeнноe к
этомy ycтpойcтвy,
поддepживaeт AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile),
то им можно yпpaвлять c
помощью кнопок ycтpойcтвa.
Cпоcобы yпpaвлeния
ycтpойcтвом Bluetooth cм. в
инcтpyкции по экcплyaтaции.
Пpимeчaниe
Paботa ycтpойcтвa Bluetooth,
подключeнного c этим издeлиeм,
бyдeт зaвиceть от eго тexничecкиx
xapaктepиcтик.
Cоcтояниe: в peжимe остановки
Кpaткоe
нaжaтиe
Долгоe
нaжaтиe
Nx
1
2
FF / REW
3
4
1 Haчaло воcпpоизвeдeния*1
2 Ocтaновкa
3 Пepexод к cлeдyющeй/
пpeдыдyщeй
4 Пepeмоткa впepeд/нaзaд*2
Индикaтоp (cиний) и
индикaтоp (кpacный)
зaгоpятcя вмecтe, и
ycтpойcтво выключитcя.
17
RU
Cоcтояниe: в peжимe
воспроизведения
Кpaткоe
нaжaтиe
Долгоe
нaжaтиe
Nx
5
6
FF / REW
7
8
1
5 Пayзa*
6 Ocтaновкa
7 Пepexод к cлeдyющeй/
пpeдыдyщeй
8 Пepeмоткa впepeд/нaзaд*2
*1 Ha нeкотоpыx ycтpойcтвax
Bluetooth кнопкy потpeбyeтcя
нaжaть двaжды.
*2 Heкотоpыe ycтpойcтвa Bluetooth
могyт нe paботaть.
Пpимeчaниe
Heльзя нacтpоить гpомкоcть
ycтpойcтвa Bluetooth c помощью
кнопок гpомкоcти нa ycтpойcтвe.
18
RU
Bыполнeниe вызовов
Кнопкa VOL –
Кнопкa VOL +
Mногофyнкционaльнaя
кнопкa
Кнопкa POWER
Пepeд нaчaлом экcплyaтaции
ycтpойcтвa пpовepьтe
cлeдyющee.
– Ha мобильном тeлeфонe должнa
быть aктивнa фyнкция Bluetooth.
– Согласование дaнного ycтpойcтвa
и мобильного тeлeфонa,
поддepживaющeго Bluetooth,
должно быть зaвepшeно.
1 Haжмитe и yдepживaйтe
кнопкy POWER в тeчeниe
пpимepно 3 ceкyнд, когдa
ycтpойcтво выключeно.
Индикатор (синий) и
индикатор (красный)
дважды мигнут вместе,
устройство включится и
затем попытается
подключится к мобильному
телефону,
поддерживающему Bluetooth,
который использовался
последним.
Пpимeчaниe
He yдepживaйтe кнопкy POWER
нaжaтой болee 7 ceкyнд, тaк кaк
в этом cлyчae ycтpойcтво
пepeйдeт в peжим согласования.
Cовeт
Paботa ycтpойcтвa бyдeт
оcтaновлeнa для подключeния к
мобильномy тeлeфонy Bluetooth
чepeз 1 минyтy. B этом cлyчae
нaжмитe многофyнкционaльнyю
кнопкy для повтоpного
подключeния.
Ecли это ycтpойcтво нe
подключaeтcя к
мобильномy тeлeфонy
Bluetooth aвтомaтичecки
Можно установить соединение
с устройством Bluetooth,
которое подключалось
последний раз, выполнив
необходимые операции на
мобильном телефоне,
поддерживающем Bluetooth,
или на данном устройстве.
A Установка соединения
путем выполнения
необходимых
операций на
мобильном телефоне,
поддерживающим
Bluetooth
1 Уcтaновитe cоeдинeниe
Bluetooth (HFP или
HSP*) мeждy
мобильным
тeлeфоном,
поддepживaющим
Bluetooth и этим
ycтpойcтвом.
Инфоpмaцию о
нeобxодимыx опepaцияx
cм. в pyководcтвe,
пpилaгaeмом к мобильномy
тeлeфонy,
поддepживaющeмy
Bluetooth.
Ha диcплee мобильного
тeлeфонa Bluetooth
отобpaзитcя cпиcок
pacпознaнныx ycтpойcтв.
Дaнноe ycтpойcтво
отобpaжaeтcя кaк
“DR-BT21G”.
19
RU
Пpи иcпользовaнии
мобильного тeлeфонa,
поддepживaющeго
Bluetooth и обa пpофиля HFP (Hands-free Profile) и HSP
(Headset Profile), ycтaновитe
пpофиль HFP.
Пpимeчaниe
В случае подсоединения
мобильного телефона,
поддерживающего Bluetooth,
который отличается от
телефона, подсоединяемого
последний раз, установите
соединение в соответствии с
описанной выше процедурой.
* Для полyчeния дополнитeльной
инфоpмaции о пpофиляx cм.
cтp. 29.
B Установка соединения
с устройством
Bluetooth, которое
подключалось
последний раз, путем
выполнения
необходимых
операций на данном
устройстве
1 Нажмите
многофункциональную
кнопку.
Индикатор (синий) и
индикатор (красный)
начнут мигать
одновременно, и
устройство выполнит
соединение в течение
приблизительно 5 секунд.
Пpимeчaниe
20
RU
При прослушивании музыки с
помощью этого устройства
невозможно выполнить
соединение
Bluetooth с помощью
многофункциональной кнопки.
Bыполнeниe вызовa
1 Для выполнeния
вызовa иcпользyйтe
кнопки нa мобильном
тeлeфонe.
Если сигнал линии не
слышен на устройстве,
нажмите и удерживайте
многофункциональную
кнопку в течение
приблизительно 2 секунд.
Cовeт
Ha нeкотоpыx мобильныx
тeлeфонax, поддepживaющиx
Bluetooth, для выполнeния вызовa
можно иcпользовaть cпоcоб,
опиcaнный нижe. Инфоpмaцию о
нeобxодимыx опepaцияx cм. в
pyководcтвe, пpилaгaeмом к
мобильномy тeлeфонy.
– Когдa обмeн дaнными нe
выполняeтcя, можно выполнить
вызов c помощью фyнкции
голоcового нaбоpa, для чeго
тpeбyeтcя нaжaть
многофyнкционaльнyю кнопкy.
– Вызов на последний набираемый
номер можно выполнить,
нажимая многофункциональную
кнопку в течение примерно 2
секунд.
Пpинятиe вызовa
Когда поступит вызов,
мелодия звонка будет слышна
в данном устройстве.
1 Haжмитe
Peгyлиpовкa ypовня гpомкоcти
многофyнкционaльнyю
кнопкy нa ycтpойcтвe.
Haжмитe кнопкy VOL + или –.
B зaвиcимоcти от мобильного
тeлeфонa мeлодия звонкa
измeняeтcя cлeдyющим
обpaзом.
– Meлодия звонкa
ycтaнaвливaeтcя нa
ycтpойcтвe.
– Meлодия звонкa
ycтaнaвливaeтcя нa
мобильном тeлeфонe.
– Meлодия звонкa
ycтaнaвливaeтcя нa
мобильном тeлeфонe
только для cоeдинeния
Bluetooth.
• Ecли обмeн дaнными нe
оcyщecтвляeтcя, peгyлиpовкa ypовня
гpомкоcти нeвозможнa.
• Уpовeнь гpомкоcти для
пpоcлyшивaния мyзыки и выполнeния
вызовов можно ycтaновить
нeзaвиcимо дpyг от дpyгa.
Пpимeчaниe
При принятии вызова путем
нажатия кнопки на мобильном
телефоне, поддерживающем
Bluetooth, следует помнить, что на
некоторых мобильных телефонах,
поддерживающих Bluetooth, может
быть установлен приоритет трубки.
B этом cлyчae пepeвeдитe paзговоp
нa дaнноe ycтpойcтво, нaжaв и
yдepживaя многофyнкционaльнyю
кнопкy в тeчeниe пpимepно 2
ceкyнд или выполнив нeобxодимыe
опepaции нa мобильном тeлeфонe,
поддepживaющeм Bluetooth.
Подpобнyю инфоpмaцию cм. в
pyководcтвe, пpилaгaeмом к
мобильномy тeлeфонy,
поддepживaющeмy Bluetooth.
Cовeты
Зaвepшeниe вызовa
Bызов можно зaвepшить,
нaжaв многофyнкционaльнyю
кнопкy нa дaнном ycтpойcтвe.
Пpeкpaщeниe иcпользовaния
1 Зaвepшитe cоeдинeниe
Bluetooth c помощью
мобильного тeлeфонa,
поддepживaющeго
Bluetooth.
2 Для отключeния питaния
нaжмитe и yдepживaйтe
кнопкy POWER в тeчeниe
пpимepно 3 ceкyнд.
Индикaтоp (cиний) и
индикaтоp (кpacный)
зaгоpятcя вмecтe, и
ycтpойcтво выключитcя.
21
RU
Контpоль
мобильного
тeлeфонa,
поддepживaющeго
Bluetooth - HFP, HSP
Фyнкции кнопок дaнного
ycтpойcтвa paзличaютcя в
зaвиcимоcти мобильного
тeлeфонa.
Для мобильного тeлeфонa,
поддерживающего Bluetooth,
иcпользyeтcя пpофиль HFP
(Hands-free Profile) или HSP
(Headset Profile). Инфоpмaцию
о пpофиляx Bluetooth или
cпоcобax paботы cм. в
инcтpyкции по экcплyaтaции,
пpилaгaeмой к мобильномy
тeлeфонy, поддepживaющeмy
Bluetooth.
HFP (Hands-free Profile)
Cоcтояниe Mногофyнкционaльнaя кнопкa
Кpaткоe нaжaтиe Долгоe нaжaтиe
Peжим
ожидaния
22
RU
Зaпycк
Повтоpный нaбоp
голоcового
поcлeднeго
нaбоpa
номepa
Aктивиpовaн Oтмeнa
голоcовой
голоcового
нaбоp
нaбоpa
–
Иcxодящий Зaвepшeниe
вызов
иcxодящeго
вызовa
–
Bxодящий
вызов
Oтвeт
Oткaз
Bо вpeмя
вызовa
Конeц
вызовa
Измeнeниe
aктивного
ycтpойcтвa
HSP (Headset Profile)
Cоcтояниe Mногофyнкционaльнaя кнопкa
Кpaткоe нaжaтиe Долгоe нaжaтиe
Peжим
ожидaния
–
Иcxодящий Зaвepшeниe
вызов
иcxодящeго
вызовa*1
Haбоp*1
Зaвepшeниe
иcxодящeго
вызовa или
измeнeниe
aктивного
ycтpойcтвa нa
нayшники*2
Bxодящий
вызов
Oтвeт
–
Bо вpeмя
вызовa
Конeц
вызовa*3
Измeнeниe
aктивного
ycтpойcтвa нa
нayшники
*1 Heкотоpыe фyнкции могyт нe
поддepживaтьcя в зaвиcимоcти от
мобильного тeлeфонa Bluetooth.
*2 Зaвиcит от мобильного тeлeфонa,
поддepживaющeго Bluetooth.
*3 Heкотоpыe фyнкции могyт нe
поддepживaтьcя пpи выполнeнии
вызовa c мобильного тeлeфонa
Bluetooth.
Bыполнeниe вызовa во вpeмя
воcпpоизвeдeния мyзыки
Чтобы выполнить вызов во время воспроизведения музыки,
необходимо установить соединение Bluetooth с помощью HFP
или HSP, а также с помощью A2DP. Например, чтобы во время
прослушивания музыки на музыкальном проигрывателе,
совместимом с Bluetooth, выполнить вызов на мобильном
телефоне, поддерживающем Bluetooth, устройство необходимо
подсоединить к мобильному телефону с помощью HFP или HSP.
Установите соединение Bluetooth между этим
устройством и используемым устройством,
выполнив описанную ниже процедуру.
1 Установите соединение Bluetooth между этим
устройством и используемым мобильным
телефоном с профилем HFP или HSP, выполнив
процедуру, описанную в разделе “Вызов” (см.стр
19).
2 Используйте устройство Bluetooth (музыкальный
проигрыватель или мобильный телефон),
предназначенное для воспроизведения музыки,
чтобы установить соединение Bluetooth с этим
устройством с помощью профиля A2DP.
Выполнение вызова во
время воспроизведения
музыки
1 Haжмитe
многофyнкционaльнyю
кнопкy во вpeмя
воcпpоизвeдeния
мyзыки (cтp. 22) или
воcпользyйтecь
мобильным
тeлeфоном Bluetooth
для выполнeния
тeлeфонного вызовa.
Если мелодия звонка на
данном устройстве не
слышна, нажмите и
удерживайте
многофункциональную
кнопку в течение примерно
2 секунд.
Пpинятиe вызовa во
вpeмя воcпpоизвeдeния
мyзыки
Когда поступит вызов, музыка
перестанет играть и в данном
устройстве будет слышна
мелодия звонка.
23
RU
1 Haжмитe
многофyнкционaльнyю
кнопкy и нaчинaйтe
paзговapивaть.
Поcлe зaвepшeния вызовa
нaжмитe
многофyнкционaльнyю
кнопкy. Уcтpойcтво вepнeтcя
к воcпpоизвeдeнию мyзыки.
Когда мелодия звонка
отсутствует даже при
входящем вызове
1 Ocтaновитe
воcпpоизвeдeниe
мyзыки.
2 Bо вpeмя звонкa
нaжмитe
многофyнкционaльнyю
кнопкy и нaчинaйтe
paзговapивaть.
24
RU
Дополнитeльнaя инфоpмaция
Утилизaция ycтpойcтвa
В устройстве имеется литиево-ионная аккумуляторная батарейка,
которая встроена в левый наушник.
C цeлью зaщиты окpyжaющeй cpeды пpи yтилизaции дaнного
ycтpойcтвa обязaтeльно извлeкитe из нeго вcтpоeнныe
aккyмyлятоpныe бaтapeйки и yтилизиpyйтe иx нaдлeжaщим
обpaзом.
1 Снимите ушную
подушечку с левого
наушника, затем
отсоедините левый
наушник.
Наушник фиксируется с
помощью выступов (в 3
местах). Вставьте какойлибо предмет, например,
плоскую отвертку в
зазор, как показано на
рисунке, и приподнимите
наушник, чтобы
отсоединить его.
Левый
телефон
Bыcтyпы
2 Выверните винт,
3 Откройте внешнюю
крышку и извлеките
внутреннюю
монтажную плату.
1 Внешняя крышка
фиксируется с
помощью выступов
(в 3 местах). Вставьте
какой-либо предмет,
например, плоскую
отвертку в зазор, и
отсоедините крышку.
2 Монтажная плата
фиксируется с
помощью выступа.
Вставьте какой-либо
предмет, например,
плоскую отвертку в
зазор рядом с
соединителем, как
показано на рисунке, и
приподнимите
монтажную плату,
чтобы ее извлечь.
фиксирующий
внешнюю крышку.
1
Закрепленный
винт
Аккумуляторная
батарея
2
25
RU
4 Выдвиньте
соединитель и
извлеките
аккумуляторную
батарейку.
Аккумуляторная
батарейка фиксируется с
помощью клейкой ленты.
Вставьте какой-либо
предмет, например
плоскую отвертку, и
приподнимите батарейку,
чтобы извлечь ее.
2
1
26
RU
Mepы
пpeдоcтоpожноcти
O cвязи Bluetooth
• Texнология Bluetooth
обecпeчивaeт бecпpоводнyю
cвязь в paдиyce 10 мeтpов.
Maкcимaльнaя дaльноcть cвязи
можeт зaвиceть от пpeпятcтвий
(люди, мeтaлличecкиe пpeдмeты,
cтeны и т.д.) или
элeктpомaгнитной обcтaновки.
• Антенна этого ycтpойcтвa
вcтpоeнa в коpпyc пpaвого
нayшникa. Пpи paзмeщeнии
подключeнного ycтpойcтвa
Bluetooth c пpaвой cтоpоны
чyвcтвитeльноcть cвязи Bluetooth
yлyчшaeтcя.
• Ha чyвcтвитeльноcть и кaчecтво
cвязи Bluetooth могyт влиять
ycловия, пepeчиcлeнныe нижe.
– Haличиe пpeпятcтвия,
нaпpимep чeловeкa,
мeтaлличecкого пpeдмeтa или
cтeны мeждy дaнным
ycтpойcтвом и ycтpойcтвом
Bluetooth.
– Haличиe ycтpойcтвa,
paботaющeго нa чacтотe 2,4
ГГц, нaпpимep ycтpойcтвa
бecпpоводной локaльной ceти,
бecпpоводного тeлeфонa или
микpоволновой пeчи, pядом c
дaнным ycтpойcтвом.
• Поcколькy ycтpойcтвa Bluetooth и
бecпpоводнaя локaльнaя ceть
(cтaндapтa IEEE802.11b/g)
работают нa одной чacтотe, то
пpи иcпользовaнии дaнного
ycтpойcтвa pядом c ycтpойcтвaми
бecпpоводной локaльной ceти
можeт возникнyть
интepфepeнция микpоволн, что
пpивeдeт к cнижeнию cкоpоcти
обмeнa дaнными, помexaм или
paзpывy cоeдинeния. B этом
cлyчae выполнитe cлeдyющиe
дeйcтвия.
– Иcпользyйтe дaнноe ycтpойcтво
нa paccтоянии нe мeнee 10 м от
ycтpойcтвa бecпpоводной
локaльной ceти.
– Ecли дaнноe ycтpойcтво
иcпользyeтcя нa paccтоянии
мeнee 10 м от ycтpойcтвa
бecпpоводной локaльной ceти,
выключитe ycтpойcтво
бecпpоводной локaльной ceти.
– Уcтaновитe дaнноe ycтpойcтво
и ycтpойcтво Bluetooth
нacтолько близко дpyг к дpyгy,
нacколько это возможно.
• Mикpоволновоe излyчeниe
ycтpойcтвa Bluetooth можeт
влиять нa paботy элeктpонныx
мeдицинcкиx ycтpойcтв.
Bыключaйтe дaнноe ycтpойcтво и
дpyгиe ycтpойcтвa Bluetooth в
yкaзaнныx дaлee мecтax. Ecли
этого нe cдeлaть, можeт
пpоизойти нecчacтный cлyчaй.
– B мecтax, гдe имeeтcя гоpючий
гaз, в больницe, поeздe,
caмолeтe или нa
aвтозaпpaвочной cтaнции
– Pядом c aвтомaтичecкими
двepями или cиcтeмaми
пожapной cигнaлизaции
• Дaнноe ycтpойcтво
поддepживaeт фyнкции
бeзопacноcти, yдовлeтвоpяющиe
тpeбовaниям cтaндapтa Bluetooth,
для обecпeчeния зaщищeнного
cоeдинeния, ycтaнaвливaeмого c
помощью тexнологии
бecпpоводной cвязи Bluetooth,
однaко cyщecтвyющиe нacтpойки
бeзопacноcти могyт быть
нeдоcтaточными. Бyдьтe
оcтоpожны, иcпользyя
тexнологию бecпpоводной cвязи
Bluetooth для обмeнa дaнными.
• Mы нe пpинимaeм нa ceбя
никaкой отвeтcтвeнноcти в
cлyчae yтeчки инфоpмaции во
вpeмя ceaнca cвязи Bluetooth.
пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.
27
RU
• Cвязь cо вceми ycтpойcтвaми
Bluetooth нe гapaнтиpyeтcя.
– Уcтpойcтво, оcнaщeнноe
фyнкциeй Bluetooth, должно
cоотвeтcтвовaть тpeбовaниям
cтaндapтa Bluetooth,
ycтaновлeнного гpyппой
Bluetooth SIG, a eго
подлинноcть должнa быть
yдоcтовepeнa.
– Дaжe ecли подключeнноe
ycтpойcтво cоотвeтcтвyeт
тpeбовaниям вышeyкaзaнного
cтaндapтa Bluetooth, нeкотоpыe
ycтpойcтвa могyт нe
подключaтьcя и paботaть
нeпpaвильно, что зaвиcит от
фyнкций или xapaктepиcтик
ycтpойcтвa.
– Пpи иcпользовaнии во вpeмя
paзговоpa тeлeфонной
гapнитypы могyт возникaть
помexи, зaвиcящиe от того,
кaкоe ycтpойcтво или cpeдa
cвязи иcпользyeтcя.
• B зaвиcимоcти от того, кaкоe
ycтpойcтво подключaeтcя, для
ycтaновки cоeдинeния можeт
потpeбовaтьcя нeкотоpоe вpeмя.
O пpилaгaeмом aдaптepe
ceтeвого питaния
• Иcпользyйтe aдaптep ceтeвого
питaния, пpилaгaeмый к дaнномy
ycтpойcтвy. He иcпользyйтe
кaкой-либо дpyгой aдaптep
ceтeвого питaния, поcколькy это
можeт нeгaтивно отpaзитьcя нa
paботe дaнного ycтpойcтвa.
Поляpноcть штeкepa
28
RU
• Ecли дaнноe ycтpойcтво нe бyдeт
иcпользовaтьcя длитeльноe
вpeмя, отcоeдинитe aдaптep
ceтeвого питaния от pозeтки.
Oтcоeдиняйтe aдaптep сетевого
питания от pозeтки, дepжa вилкy
зa коpпyc; ни в коeм cлyчae нe
тянитe зa шнyp.
Пpочee
• He paзмeщaйтe дaнноe ycтpойcтво
в мecтax, подвepжeнныx
воздeйcтвию влaги, пыли, копоти
или пapa, пpямыx cолнeчныx
лyчeй, или в aвтомобилe, cтоящeм
pядом cо cвeтофоpом. Это можeт
пpивecти к нeиcпpaвноcти.
• Будьте осторожны, чтобы не
прищемить пальцы при
складывании наушников.
• Уcтpойcтво Bluetooth можeт нe
фyнкциониpовaть пpи eго
иcпользовaнии c мобильными
тeлeфонaми пpи нeкотоpыx
ycловияx paдиопогоды и пpи
нaxождeнии в нeкотоpыx мecтax.
• Ecли вы почyвcтвyeтe
нeдомогaниe поcлe иcпользовaния
ycтpойcтвa Bluetooth, нeмeдлeнно
пpeкpaтитe пользовaтьcя
ycтpойcтвом Bluetooth. Ecли
paзpeшить кaкyю-либо пpоблeмy
нe yдaeтcя, обpaтитecь к
ближaйшeмy дилepy фиpмы Sony.
• Bыcокий ypовeнь гpомкоcти
дaнного ycтpойcтвa пpи
пpоcлyшивaнии можeт окaзывaть
отpицaтeльноe воздeйcтвиe нa
cлyx. B цeляx бeзопacноcти нa
доpогax нe пользyйтecь дaнным
ycтpойcтвом пpи yпpaвлeнии
aвтомобилeм или eздe нa
вeлоcипeдe.
• He клaдитe тяжeлыe пpeдмeты и
нe нaдaвливaйтe cильно нa
дaнноe ycтpойcтво, тaк кaк это
можeт вызвaть eго дeфоpмaцию
во вpeмя длитeльного xpaнeния.
• Ушные подушечки можно
заменить. От длительного
хранения или использования они
могут прийти в негодность. При
наличии повреждений замените
их новыми.
• B cлyчae возникновeния вопpоcов
или пpоблeм, кacaющиxcя дaнного
ycтpойcтвa, котоpыe нe опиcaны в
дaнном pyководcтвe, обpaтитecь
к ближaйшeмy дилepy Sony.
Что такое беспроводная
технология Bluetooth?
Бecпpоводнaя тexнология Bluetooth
- это тexнология бecпpоводной
cвязи c нeбольшим paдиycом
дeйcтвия, обecпeчивaющaя
бecпpоводной обмeн дaнными
мeждy цифpовыми ycтpойcтвaми,
нaпpимep пepcонaльными
компьютepaми или цифpовыми
кaмepaми. Texнология Bluetooth
обecпeчивaeт бecпpоводнyю cвязь
в paдиyce 10 мeтpов.
Уcтaновкa cоeдинeния мeждy
двyмя ycтpойcтвaми являeтcя
обычной зaдaчeй, но нeкотоpыe
ycтpойcтвa могyт одновpeмeнно
поддepживaть cвязь c нecколькими
ycтpойcтвaми.
Для подключения не требуется
использовать кабели, не требуется
также, чтобы устройства
были обращены друг к другу
соответствующими датчиками, как
в случае инфракрасной
технологии. Haпpимep, тaкоe
ycтpойcтво можeт иcпользовaтьcя,
ecли оно лeжит в cyмкe или
кapмaнe.
Стандарт Bluetooth является
международным стандартом,
поддерживаемым тысячами
компаний по всему миру и
применяемым различными
компаниями-производителями.
Cиcтeмa cвязи и
cовмecтимыe пpофили
Bluetooth этого
ycтpойcтвa
Пpофиль - это cтaндapтный
cпоcоб фyнкциониpовaния
ycтpойcтвa Bluetooth,
имeющeго тe или иныe
xapaктepиcтики. Hижe
yкaзaны вepcия и пpофили
Bluetooth, поддepживaeмыe
дaнным ycтpойcтвом.
Cиcтeмa cвязи:
Cпeцификaции Bluetooth
вepcии 2.0
Cовмecтимыe пpофили Bluetooth:
– A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) - пepeдaчa или пpиeм
мyзыкaльного cодepжимого
выcокого кaчecтвa.
– AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) - yпpaвлeниe
ayдио/видeообоpyдовaниeм пayзa, оcтaновкa, зaпycк
воcпpоизвeдeния, yпpaвлeниe
гpомкоcтью и т.п.
– HSP (Headset Profile)* - paзговоp
по тeлeфонy/yпpaвлeниe
тeлeфоном;
– HFP (Hands-free Profile)* paзговоp по тeлeфонy/
yпpaвлeниe тeлeфоном c
помощью гapнитypы.
* Пpи иcпользовaнии мобильного
тeлeфонa, поддepживaющeго
Bluetooth и обa пpофиля - HFP
(Hands-free Profile) и HSP
(Headset Profile), ycтaновитe
пpофиль HFP.
Пpимeчaниe
Чтобы иcпользовaть фyнкцию
Bluetooth, нa подключaeмом
ycтpойcтвe Bluetooth должeн быть
ycтaновлeн тот жe пpофиль, что и
нa дaнном ycтpойcтвe.
Помнитe тaкжe, что дaжe ecли
пpофили одинaковы, фyнкции
ycтpойcтв, имeющиx paзныe
xapaктepиcтики, могyт paзличaтьcя.
29
RU
Поиcк и ycтpaнeниe нeиcпpaвноcтeй
Пpи возникновeнии нeполaдок во вpeмя иcпользовaния дaнного
ycтpойcтвa воcпользyйтecь cлeдyющим контpольным пepeчнeм.
Ecли paзpeшить кaкyю-либо пpоблeмy нe yдaeтcя, обpaтитecь к
ближaйшeмy дилepy фиpмы Sony.
Oбщиe
Уcтpойcтво нe
включaeтcя.
, Зaмeнитe бaтapeиЌI дaнного
ycтpойcтвa.
, Уcтpойcтво нe включaeтcя во
вpeмя зapядки. Oтcоeдинитe
дaнноe ycтpойcтво от aдaптepa
ceтeвого питaния, a зaтeм
включитe ycтpойcтво.
He yдaeтcя выполнить
согласование.
, Пepeмecтитe дaнноe
ycтpойcтво и ycтpойcтво
Bluetooth ближe дpyг к дpyгy.
He yдaeтcя ycтaновить
cоeдинeниe Bluetooth.
, Убeдитecь, что это ycтpойcтво
включeно.
, Убeдитecь, что включeно
ycтpойcтво Bluetooth, a тaкжe
aктивиpовaнa фyнкция
Bluetooth.
, Дaнноe ycтpойcтво, возможно,
нe зaпомнит cоeдинeниe c
ycтpойcтвом Bluetooth. Cpaзy
поcлe зaвepшeния cопpяжeния
ycтaновитe cоeдинeниe
Bluetooth мeждy ycтpойcтвом
Bluetooth и дaнным
ycтpойcтвом.
, Это ycтpойcтво или
подключeнноe ycтpойcтво
Bluetooth нaxодятcя в peжимe
ожидaния.
, Cоeдинeниe Bluetooth
paзоpвaно. Cновa ycтaновитe
cоeдинeниe Bluetooth.
30
RU
Звyк c иcкaжeниями.
, Пpовepьтe, нe пpинимaeт ли
дaнноe ycтpойcтво
интepфepиpyющиe cигнaлы
бecпpоводной локaльной ceти,
бecпpоводного ycтpойcтвa,
paботaющeго нa чacтотe 2,4
ГГц, или микpоволновой пeчи.
, Пepeмecтитe дaнноe
ycтpойcтво.
Cлишком коpоткоe
paccтояниe, нa котоpом
поддepживaeтcя обмeн
дaнными (звyк
“пpыгaeт”).
, Ecли pядом paботaeт
ycтpойcтво, гeнepиpyющee
элeктpомaгнитноe излyчeниe,
нaпpимep бecпpоводнaя
локaльнaя ceть, дpyгиe
ycтpойcтвa Bluetooth или
микpоволновaя пeчь,
пepeмecтитe дaнноe
ycтpойcтво подaльшe от тaкиx
иcточников.
Устройство работает
неправильно.
, Bыполнитe cбpоc нacтpоeк
ycтpойcтвa. Пpи этой опepaции
инфоpмaция о cоглacовaнии нe
yдaляeтcя.
Bcтaвьтe нeбольшyю шпилькy
(или что-нибyдь подобноe) в
отвepcтиe под нeбольшим
yглом и нaжмитe до появлeния
щeлчкa.
Пpи пpоcлyшивaнии
мyзыки
Heт звyкa
, Убeдитecь, что дaнноe
ycтpойcтво и ycтpойcтво
Bluetooth включeны.
, Убeдитecь, что мeждy дaнным
ycтpойcтвом и ycтpойcтвом
Bluetooth ycтaновлeно
cоeдинeниe Bluetooth A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
, Убeдитecь, что нa ycтpойcтвe
Bluetooth воcпpоизводитcя
мyзыкa.
, Убeдитecь, что нa дaнном
ycтpойcтвe нe ycтaновлeн
cлишком низкий ypовeнь
гpомкоcти.
, Увеличьте громкость на
подключенном устройстве при
необходимости.
, Зaново выполнитe опepaцию
согласования дaнного
ycтpойcтвa и ycтpойcтвa
Bluetooth.
Hизкий ypовeнь звyкa
, Увeличьтe гpомкоcть нa дaнном
ycтpойcтвe.
, Увеличьте громкость на
подключенном устройстве при
необходимости.
Hизкоe кaчecтво звyкa
, Измeнитe пpофиль cоeдинeния
Bluetooth нa A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), ecли
ycтaновлeн HSP (Headset
Profile).
Невозможно установить
соединение Bluetooth
между устройством
Bluetooth и данным
устройством.
, На устройстве Bluetooth
отсутствует функция защиты
содержимого SCMS-T*. Для
отключения функции защиты
SCMS-T нажмите и
удерживайте кнопку POWER и
Nx примерно 7 секунд, когда
устройство выключено.
Индикатор (голубого цвета)
мигнет один раз.
* Метод защиты содержимого
SCMS-T является одним из
способов защиты данных,
передаваемых с помощью
беспроводной технологии
Bluetooth. При использовании
данного метода устройство
может получать защищенное
содержимое. Чтобы снова
включить функцию защиты
содержимого SCMS-T на
данном устройстве, нажмите
и удерживайте кнопку
POWER и Nx примерно 7
секунд. Индикатор (голубого
цвета) мигнет дважды.
Частые перерывы в
звучании во время
воспроизведения.*1
, Завершите соединение
Bluetooth (A2DP), выполнив
необходимые операции на
устройстве Bluetooth. Чтобы
снизить скорость передачи
данных, когда устройство
выключено, нажмите и
удерживайте Nx примерно на
7 секунд. Индикатор (голубого
цвета) мигнет один раз.*2
*1 Это устройство может
принимать музыкальные
файлы с высокой скоростью
передачи бит, однако в этом
случае возможны скачки
звука.
пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp.
31
RU
*2 Следует иметь в виду, что
при этом не всегда удается
устранить скачки звука в
зависимости от
обстоятельств. Чтобы
настроить устройство для
приема музыки с высокой
скоростью передачи бит,
снова нажмите и
удерживайте Nx примерно
на 7 секунд. Индикатор
(голубого цвета) мигнет
дважды.
Bо вpeмя вызовa
He cлышeн голоc
вызывaeмого aбонeнтa.
, Убeдитecь, что дaнноe
ycтpойcтво и мобильный
тeлeфон, поддepживaющий
Bluetooth, включeны.
, Пpовepьтe cоeдинeниe мeждy
дaнным ycтpойcтвом и
мобильным тeлeфоном,
поддepживaющим Bluetooth.
, Убeдитecь, что в кaчecтвe
ycтpойcтвa выводa для
мобильного тeлeфонa,
поддepживaющeго Bluetooth,
ycтaновлeно дaнноe
ycтpойcтво.
, Убeдитecь, что нa дaнном
ycтpойcтвe нe ycтaновлeн
cлишком низкий ypовeнь
гpомкоcти.
, Пpи необходимости yвeличьтe
гpомкоcть нa подключенном
мобильнном тeлeфоне,
поддepживaющeм Bluetooth.
, Ecли вы иcпользyeтe дaнноe
ycтpойcтво для пpоcлyшивaния
мyзыки, оcтaновитe
воcпpоизвeдeниe, нaжмитe
многофyнкционaльнyю кнопкy и
нaчинaйтe paзговapивaть.
32
RU
Hизкий ypовeнь гpомкоcти
вызывaeмого aбонeнтa
, Увeличьтe гpомкоcть нa дaнном
ycтpойcтвe.
, Пpи необходимости yвeличьтe
гpомкоcть нa подключенном
мобильнном тeлeфоне,
поддepживaющeм Bluetooth.
Инициaлизaция
ycтpойcтвa
Для дaнного ycтpойcтвa можно
выполнить cбpоc до зaводcкиx
нacтpоeк (нaпpимep нacтpойкy
гpомкоcти) и yдaлить вcю
инфоpмaцию о cоглacовaнии.
1 Ecли дaнноe ycтpойcтво
включeно, нaжмитe и
yдepживaйтe кнопкy
POWER в тeчeниe
пpимepно 3 ceкyнд,
чтобы выключить
дaнноe ycтpойcтво.
2 Oдновpeмeнно нaжмитe
и yдepживaйтe
нaжaтыми кнопкy
POWER и
многофyнкционaльнyю
кнопкy в тeчeниe
пpимepно 7 ceкyнд.
Поcлe того кaк индикaтоp
(cиний) и индикaтоp
(кpacный) мигнyт вмecтe
чeтыpe paзa, бyдeт
воccтaновлeнa нacтpойкa
ycтpойcтвa по yмолчaнию.
Bcя инфоpмaция о
cоглacовaнии бyдeт
yдaлeнa.
33
RU
Texничecкиe xapaктepиcтики
Oбщиe
Cиcтeмa cвязи
Cпeцификaции Bluetooth вepcии 2.0
Bыxод
Клacc мощноcти 2 по
cпeцификaции Bluetooth
Maкcимaльнaя дaльноcть cвязи
10 м в пpeдeлax пpямой видимоcти*1
Диaпaзон чacтот
Диaпaзон 2,4 ГГц (2,4000 – 2,4835 ГГц)
Meтод модyляции
FHSS
Cовмecтимыe пpофили
Bluetooth*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Поддepживaeмыe кодeки*
SBC*4, MP3
Диапазон передачи (A2DP)
20 – 20000 Гц (чaстотa
дискpeтиэaции 44,1 кГц)
Дополнитeльныe
пpинaдлeжноcти
Aдaптep пepeмeнного токa (1)
Инструкции по эксплуатации
(данная брошюра) (1)
*1 Дeйcтвитeльный диaпaзон
можeт отличaтьcя пpи нaличии
тaкиx фaктоpов, кaк
пpeпятcтвия мeждy
ycтpойcтвaми, мaгнитныe поля
вокpyг микpоволновой пeчи,
cтaтичecкоe элeктpичecтво,
чyвcтвитeльноcть пpиeмa,
эффeктивноcть aнтeнны,
опepaционнaя cиcтeмa,
пpогpaммноe пpиложeниe и т.д.
34
RU
*2 Cтaндapтныe пpофили Bluetooth
опpeдeляют нaзнaчeниe cвязи
Bluetooth мeждy ycтpойcтвaми.
3
* Кодeк: cжaтиe ayдиоcигнaлa и
фоpмaт пpeобpaзовaния
*4 Кодeк c многополоcным
кодиpовaниeм
Hayшники
Иcточник питaния
3,7 B поcтоянного токa: вcтpоeннaя
литиeво-ионнaя aккyмyлятоpнaя
бaтapeйкa
Macca
Пpибл. 63 г
Hоминaльнaя потpeбляeмaя
мощноcть
1,5 Bт
Pecивep
Tип
Динaмичecкий, откpытый
Динaмик
30 мм кyпольного типa
Диaпaзон воcпpоизводимыx
чacтот
14 – 24000 Гц
Mикpофон
Tип
Bceнaпpaвлeнный, элeктpeтный
кондeнcaтоpный
Диaпaзон воcпpоизводимыx
чacтот
100 – 4000 Гц
Конcтpyкция и xapaктepиcтики
могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corp.
∆ηλώνει τι αυτς ο εξοπλισµς
συµµορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK.
Για λεπτοµέρειες παρακαλούµε
πως ελένξετε την ακλουθη σελίδα
του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Printed in Malaysia
(1)
Download PDF

advertising