Sony | SCD-XE597 | Sony SCD-XE597 Istruzioni per l'uso

2-021-059-24(2)
Super Audio CD
Player
NL
Gebruiksaanwijzing ____________________________
SE
Bruksanvisning _______________________________
IT
Istruzioni per l’uso _____________________________
PL
Istrukcja obsługi ______________________________
SCD-XE597
©2004 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of
vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Maak het apparaat nooit open, om
elektrische schokken te voorkomen.
Laat onderhoud alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel.
Bedek de ventilatieopeningen van het apparaat niet met
kranten, tafelkleden, gordijnen etc., om brand te
voorkomen. Plaats ook geen brandende kaarsen op het
apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
vazen, op het apparaat, om brand of schokken te
voorkomen.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze
aanduiding bevindt zich
aan de achterkant van
het apparaat.
Gooi de batterij niet weg maar
lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
2NL
Inhoudsopgave
Kenmerken van de speler ..............................................................................4
Compatibele discs..........................................................................................4
Super Audio CD ............................................................................................5
Aan de slag
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ..................................................6
Audiocomponenten aansluiten ......................................................................6
Discs afspelen
Een disc afspelen ...........................................................................................9
Het display gebruiken..................................................................................10
Een bepaald punt in een track zoeken .........................................................12
Tracks herhaald afspelen .............................................................................13
— Herhaald afspelen
Tracks in willekeurige volgorde afspelen ...................................................13
NL
— Shuffle Play
Uw eigen programma samenstellen ............................................................14
— Program Play
Een multikanaals Super Audio CD afspelen ...............................................15
— Meerkanaals beheerfunctie
Bijkomende informatie
Voorzorgsmaatregelen.................................................................................19
Opmerkingen over discs ..............................................................................20
Problemen oplossen.....................................................................................21
Specificaties.................................................................................................22
Onderdelen en bedieningselementen...........................................................23
3NL
Kenmerken van de speler
Deze speler is ontworpen voor weergave van
tweekanaals en meerkanaals Super Audio CD's
en conventionele CD's, en heeft de volgende
kenmerken:
• Hij is uitgerust met Discrete Dual Laser
Optical Pickup, en kan afhankelijk van de
exclusieve golflengte Super Audio CD's of
conventionele CD's afspelen.
• Dankzij een geavanceerd servomechanisme
kunnen tracks sneller worden geopend.
• Een meerkanaals beheerfunctie waarmee u de
meerkanaals afspeelomgeving kunt
aanpassen aan de plaatsing en grootte van uw
luidsprekers.
• Een Super Audio D/A-converter voor
geluidsweergave van hogere kwaliteit.
• Een Super Audio CD kan maximaal 255
tracknummers markeren. Deze functie is van
toepassing op SCD-XE597.
• Met de meegeleverde afstandsbediening kan
zowel de SCD-XE597 als een conventionele
Sony CD-speler worden bediend.
Compatibele discs
U kunt de volgende soorten discs met deze
speler afspelen.
• Super Audio CD's
• Audio CD's
Deze speler kan de volgende discs niet afspelen.
Als u een van deze discs probeert af te spelen,
verschijnt de foutmelding "TOC ERROR" of
"NO DISC" of hoort u geen geluid.
• CD-ROM's
• DVD's, etc.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerkingen over het afspelen van
CD-R's/CD-RW's
Discs die zijn opgenomen met CD-R/CD-RW drives
mogen niet worden afgespeeld vanwege krassen, stof,
de conditie tijdens het opnemen of de kenmerken van
de drive. Bovendien kunnen discs die aan het eind van
de opname niet werden gefinaliseerd, niet worden
afgespeeld. In deze gevallen blijft de aanduiding
"READING" zichtbaar of verschijnt er "TOC
ERROR" in het display.
Opmerking bij dts-CD's
Speel geen dts-CD af met deze speler. Indien u dat toch
doet, is er sterke ruis hoorbaar.
4NL
Super Audio CD
Super Audio CD is een nieuwe standaard voor
hoogwaardige audio discs, waarbij muziek
wordt opgenomen in DSD-indeling (Direct
Stream Digital). Conventionele CD's worden
opgenomen in PCM-indeling. Met een
bemosteringsfrequentie die 64 keer hoger is dan
die van een conventionele CD en 1-bits
kwantificering munt de DSD-indeling uit door
een ruim frequentiebereik en een grote
dynamiek over het hele hoorbare
frequentiebereik. Op deze manier wordt muziek
zeer natuurgetrouw weergegeven.
Een SA-CD-laag bestaat uit een tweekanaals of
meerkanaals gebied.
Tweekanaalsgebied:
Een gebied waarin
tweekanaals stereotracks
worden opgenomen
Meerkanaals gebied:
Een gebied waarin
meerkanaals tracks
(maximaal 5.1) worden
opgenomen
Voorbeeld:
Wanneer het tweekanaals gebied en het
meerkanaals gebied worden opgenomen op een SACD-laag van een hybride disc
Soorten Super Audio CD's
Tweekanaals gebied4)
Er zijn twee verschillende soorten discs, met elk
een andere combinatie van SA-CD- en CD-laag.
SA-CD-laag: Een informatielaag met hoge
dichtheid voor Super Audio
CD
CD-laag1): Een laag die door een
conventionele CD-speler kan
worden gelezen
Enkellagige disc
(een disc met een enkele SA-CD-laag)
Meerkanaals gebied4)
1)
2)
SA-CD-laag
3)
4)
Hybride disc2)
(een disc met een SA-CD-laag en een CD-laag)
SA-CD-laag
U kunt de CD-laag afspelen met een conventionele
CD-speler.
Bovendien hoeft u de disc niet om te draaien, omdat
de twee lagen aan dezelfde kant zitten.
Druk op SA-CD/CD om te kiezen naar welke laag u
wilt luisteren (zie pagina 9).
Druk bij een disc met beide gebieden op MULTI/
2CH om te kiezen naar welk gebied u wilt luisteren
(zie pagina 10).
CD-laag3)
SA-CD-laag3)
5NL
Aan de slag
Batterijen in de
afstandsbediening
plaatsen
Audiocomponenten
aansluiten
Sluit de Super Audio CD-speler aan op een
audiocomponent. Zorg dat u de stroom naar alle
componenten uitschakelt voordat u iets aansluit,
en sluit alles goed aan om ruis te voorkomen.
Plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen in het
batterijvak met de + en – in de juiste richting.
Richt de afstandsbediening op de sensor
van
de speler.
Een multikanaalsversterker
aansluiten
Tip
Als u een versterker hebt die is uitgerust met
5.1CH-aansluitingen (multikanaalsversterker,
AV-versterker, etc.) en de speler en de
versterker aansluit d.m.v. ANALOG 5.1CH
OUT-aansluitingen (FRONT L/R, SURR L/R,
CENTER, SUB WOOFER), dan kunt u een
multikanaals Super Audio CD afspelen en
genieten van multikanaalsweergave.
Gebruik audioverbindingskabels voor deze
aansluiting. Gebruik voor de aansluiting
FRONT of SURR de meegeleverde
aansluitkabels (rode en witte stekkers) en zorg
dat de gekleurde stekkers overeenkomen met de
juiste aansluitingen: wit (links) op wit en rood
(rechts) op rood. Gebruik voor de aansluiting
CENTER en SUB WOOFER de zwarte
aansluitkabels.
De batterijen gaan onder normale omstandigheden
ongeveer 6 maanden mee. Vervang beide batterijen als
de speler niet meer op de afstandsbediening reageert.
Opmerkingen
• Bewaar de afstandsbediening niet op een extreem
warme of vochtige plaats.
• Laat geen vreemd voorwerp in de behuizing van de
afstandsbediening komen, vooral als u de batterijen
vervangt.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Stel de sensor op het apparaat niet bloot aan direct
(zon-)licht. Anders kan er storing optreden.
• Gaat u de afstandsbediening langere tijd niet
gebruiken, verwijder dan de batterijen om te
voorkomen dat ze gaan lekken en dat er
corrosievorming optreedt.
Aansluiting FRONT of SURR
Audioverbindingskabels (één kabel meegeleverd)
Wit (L)
Rood (R)
Aansluiting CENTER of SUB
WOOFER
Audioverbindingskabels (niet meegeleverd)
Zwart
6NL
Een stereo versterker of MD
deck aansluiten
Naar
multikanaalsversterker,
AV-versterker, enz.
Aan de slag
Bij aansluiting van een stereo versterker of
analoge verbinding met een MD deck, sluit u
speler en component aan via ANALOG 5.1CH
OUT FRONT L/R.
Gebruik een audioverbindingskabel voor deze
aansluiting. Zorg dat u de gekleurde stekkers
verbindt met de juiste aansluiting: wit (links) op
wit en rood (rechts) op rood.
Audioverbindingskabel (meegeleverd)
Wit (L)
Rood (R)
A
B
C D
A: Naar voorluidsprekeraansluitingen (L/R)
B: Naar surround- of
achterluidsprekeraansluitingen (L/R)
C: Naar subwooferingang
D: Naar middenluidsprekeraansluiting
Opmerking
Er zijn 5CH, 4CH en 3CH Super Audio CD's. Als u
deze discs afspeelt, wordt het signaal niet door alle
aansluitingen van ANALOG 5.1CH OUT uitgevoerd.
Zie het boekje van of informatie over de Super Audio
CD voor meer informatie over het afspelen.
Naar aansluiting voor CD (Super Audio CD) of
lijningangen (L/R) op een stereo versterker, MD
desk, etc.
Opmerking
Bij het afspelen van een disc met 2-kanaalsgebied en
multikanaalsgebied via ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R, wijzigt u het standaard afspeelgebied in
"SEL- 2ch" (2-kanaals afspeelgebied) (zie pagina 10).
Indien u dit niet doet, wordt het multikanaals
afspeelgebied automatisch afgespeeld en wordt alleen
het voorluidsprekersignaal uitgevoerd. Stemgeluid of
ander geluid wordt dan mogelijk niet weergegeven,
afhankelijk van de disc.
wordt vervolgd
7NL
Een digitale component
aansluiten
Bij aansluiting van een MD deck of een andere
digitale component via DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL kan een digitale opname worden
gemaakt.
Gebruik voor deze aansluiting een optisch
digitale kabel. Om de optisch digitale kabel aan
te sluiten op DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
drukt u de stekker in tot hij vastklikt.
Zorg dat u de optische kabel niet buigt of draait.
Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
Bij gebruik van een andere
Sony CD-speler samen met
deze speler
U kunt de meegeleverde afstandsbediening zo
instellen dat ze alleen werkt met deze speler.
Kies de werkingsstand van de
afstandsbediening
• Wanneer de bediening van de andere speler
kan worden ingesteld:
Zet de CD1/2 schakelaar op de
afstandsbediening van deze speler op CD1
(fabrieksinstelling) en de afstandsbediening
van de andere speler op CD2.
• Wanneer de bedieningsstand van de andere
speler niet kan worden ingesteld:
Zet de CD1/2 schakelaar op de
afstandsbediening van deze speler op CD2.
Kies de bedieningsstand van
deze speler
1
2
3
Naar CD optisch digitale ingang van
een MD deck, etc.
Opmerking
De DIGITAL (CD) OUT OPTICAL-aansluiting kan
alleen audiosignalen van conventionele CD's
verwerken. Die van de Super Audio CD kunnen niet
worden verwerkt door DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL.
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een wandstopcontact.
Opmerking
Installeer het systeem zodat de stekker bij problemen
onmiddellijk uit het stopcontact kan worden
getrokken.
8NL
Druk op MENU op de speler.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om "CD1/2 SEL" te
selecteren.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De huidige bedieningsstand verschijnt.
4
Draai aan l AMS L (of druk op
./> op de afstandsbediening) om
"CD – 1" of "CD – 2" te selecteren, en
druk vervolgens op l AMS L (of
ENTER op de afstandsbediening).
Discs afspelen
Een disc afspelen
1
2
3
4
Zet de versterker aan. Zet het volume
zo laag mogelijk.
Kies de afspeelpositie met de
ingangsselector op de versterker.
Druk op POWER op de speler om hem
aan te zetten.
Druk op A op de speler om de lade te
openen, en plaats een disc op de lade.
Dient u dit te doen:
Een track te
kiezen
Draai aan l AMS L (of
druk herhaaldelijk op ./>
op de afstandsbediening).
Een disc uit te
werpen.
Druk op A op de speler.
Tip
Het afspelen wordt automatisch gestart als u de speler
aanzet terwijl er al een schijf in zit. Als u een in de
handel verkrijgbare timer aansluit, kunt u het afspelen
op elk gewenst moment laten beginnen.
Discs afspelen
De bewerkingen voor normale weergave en de
standaardbewerkingen tijdens het afspelen
worden hieronder beschreven.
Om
Opmerking
Verhoog het volume tijdens het afspelen geleidelijk,
beginnend bij het laagste niveau. Deze speler kan
frequenties produceren die buiten het normale
gehoorbereik liggen. Hierdoor kunnen uw luidsprekers
of oren beschadigd raken.
De afspeellaag kiezen
Bij het afspelen van een disc met een SA-CDlaag en een CD-laag (pagina 5), kunt u kiezen
naar welke laag u wilt luisteren. Bovendien
hoeft u de disc niet om te draaien, omdat de twee
lagen aan dezelfde kant zitten.
Met het etiket omhoog
5
Druk op H.
Het afspelen begint bij de eerste track. Wilt
u bij een bepaalde track beginnen met
afspelen, draai dan aan l AMS L (of
druk herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om het tracknummer te
selecteren en druk vervolgens op H.
6
Regel het volume op de versterker.
Standaardbewerkingen tijdens
afspelen
Om
Dient u dit te doen:
Het afspelen te
stoppen
Druk op x.
Het afspelen
tijdelijk te
stoppen
Druk op X.
Het afspelen te
hervatten na het
pauzeren
Druk op X of H.
Druk op SA-CD/CD om de gewenste
afspeellaag te kiezen.
De afspeellaag kiezen
1
2
3
Druk op MENU op de speler.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot "LAYER SEL"
verschijnt in het display.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De huidige afspeellaag wordt weergegeven.
4
5
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om de gewenste
afspeellaag te selecteren.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
wordt vervolgd
9NL
Het afspeelgebied selecteren
Wanneer u een disc afspeelt met een
tweekanaals- en meerkanaalsgebied (pagina 5),
kunt u kiezen naar welk gebied u wilt luisteren.
Druk op MULTI/2CH om het gewenste
afspeelgebied te kiezen.
Het standaard afspeelgebied
kiezen
1
2
3
Druk op MENU op de speler.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot "M/2ch SEL"
verschijnt in het display.
Het display gebruiken
In het uitleesvenster wordt informatie
weergegeven over de disc of track die wordt
afgespeeld. In dit gedeelte wordt de huidige
informatie over de disc en de informatie voor
elke weergavestatus beschreven.
Disc-informatie wanneer een
disc is ingebracht
In het display worden het totale aantal tracks en
de totale afspeeltijd weergegeven.
A
B
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Het huidige afspeelgebied wordt
weergegeven.
4
5
E
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om het gewenste
afspeelgebied te selecteren.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Opmerking
Het multikanaals afspeelgebied wordt automatisch
geselecteerd bij het starten van de weergave omdat
"SEL– Mch" (multikanaals afspeelgebied) de
fabrieksinstelling is. Kies "SEL– 2ch" (2-kanaals
afspeelgebied) wanneer alleen ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R zijn aangesloten.
10NL
D
C
A: Hybride disc
B: Momenteel ingebrachte disc en aantal
afspeelbare kanalen
C: Track 16 en hoger (voor discs met 16 of meer
tracks)
D: Totale speelduur
E: Totaal aantal tracks
Informatie weergeven
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
De kanaalinformatie verschijnt enkele seconden
nadat de tracktitel is weergegeven.
Speelduur van de huidige track
Resterende speelduur van de huidige
Discs afspelen
TEXT discs bevatten behalve audiosignalen ook
informatie zoals de disc- of artiestennaam. Deze
speler kan de naam van de disc en de artiest en
de naam van de huidige track weergeven als
tekstinformatie.
Zodra de speler een TEXT disc herkent,
verschijnt "TEXT" in het display. Als uw TEXT
disc meerdere talen bevat, verschijnt "MULTITEXT" in het display. Zie "De informatie van
een TEXT disc in andere talen weergeven" op
pagina 12 als u de informatie in een andere taal
wilt bekijken.
Als de disc-naam uit 13 of meer tekens bestaat,
blijven de eerste 12 tekens staan nadat de
volledige naam in het display is
voorbijgeschoven.
Terwijl u een disc afspeelt
Resterende speelduur van disc of programma
Voordat u de weergave start
Druk herhaaldelijk op TIME/TEXT.
Bij elke druk op deze knop verschijnt de naam
van de disc of de artiest in het display. Als u de
naam van de artiest selecteert, verschijnt "ART."
in het display.
Track-titel*
Disc-titel*
Kanaalinformatie (verschijnt uitsluitend als de speler
een meerkanaals Super Audio CD detecteert)
Artiestennaam*
* Alleen voor TEXT discs
Opmerkingen
Totale aantal tracks en totale afspeelduur
• Afhankelijk van de disc worden mogelijk niet alle
tekens in het display weergegeven.
• Deze speler kan alleen de naam van de disc en de
artiest, en de tracknamen van TEXT disc weergeven.
Overige informatie kan niet worden weergegeven.
* Alleen voor TEXT discs
wordt vervolgd
11NL
De informatie in het display
uitschakelen
Druk op DISPLAY MODE op de
afstandsbediening.
Bij elke druk op deze toets wordt het display inof uitgeschakeld.
Zelfs indien het af staat, schakelt het aan
wanneer bepaalde toetsen worden ingedrukt en
na enkele seconden weer uit.
Als u voor de weergave start op de toets drukt
om het display uit te schakelen, verschijnt
"DISP OFF", en als u op de knop drukt om het
display aan te schakelen, verschijnt "DISP ON".
De informatie van een TEXT
disc in andere talen
weergeven
Als de TEXT disc meertalig is, kunt u kiezen in
welke taal u de informatie wilt weergeven.
Zodra de speler een dergelijke TEXT disc
herkent, verschijnt "MULTI-TEXT" in het
display. Wijzig de taal volgens onderstaande
procedure.
1
2
3
Druk op MENU op de speler.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot "LANGUAGE"
verschijnt in het display.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De huidige taal (ENGLISH, FRENCH,
GERMAN, etc.) knippert in het display.
Als de speler de taal op een TEXT disc niet
kan weergeven, verschijnt "OTHER
LANG" in het display.
4
5
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot de gewenste
taal verschijnt in het display.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Na een paar seconden wordt de informatie
in de geselecteerde taal weergegeven.
12NL
Een bepaald punt in een
track zoeken
U kunt tijdens afspelen of pauze een bepaald
punt in een track zoeken.
Een punt zoeken
Dient u dit te doen:
Met geluid (Zoeken) Hou m/M ingedrukt
tijdens afspelen.
Met tijdsindicatie
(Snel zoeken)
Hou m/M ingedrukt
tijdens pauze.
Door de starttijd in te 1 Draai aan l AMS L
(of druk herhaaldelijk op
stellen (Tijd zoeken)
./> op de
afstandsbediening) om de
gewenste track te kiezen.
2 Hou m/M ingedrukt
om de weergave te starten
terwijl u naar het display
kijkt en druk vervolgens op
H.
Tip
Als "OVER" in het display wordt weergegeven, is het
einde van de disc bereikt. Hou m ingedrukt om terug
te keren.
Opmerking
Tracks van slechts een paar seconden zijn mogelijk te
kort om te volgen. In dit geval zoekt de speler mogelijk
niet correct.
Tracks herhaald afspelen
— Herhaald afspelen
Druk herhaaldelijk op REPEAT op de
afstandsbediening tot "REP" of "REP1"
verschijnt in het uitleesvenster.
REP: Voor alle tracks op de disc(s).
REP1:Voor één enkele track.
Wanneer "REP" is geselecteerd, verandert
Repeat Play afhankelijk van de gekozen
weergavestand.
Bij deze
afspeelmodus
Herhaalt de speler
Continuous Play Alle tracks in volgorde.
(pagina 9)
Shuffle Play
(pagina 13)
Alle tracks in willekeurige
volgorde.
Program Play
(pagina 14)
Alle geprogrammeerde tracks in
volgorde.
— Shuffle Play
Als u Shuffle Play selecteert, worden alle tracks
op de schijf in willekeurige volgorde afgespeeld.
1
2
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE (of SHUFFLE op de
afstandsbediening) tot "SHUF"
verschijnt in het display.
Discs afspelen
U kunt een gehele disc of delen ervan herhaald
afspelen. U kunt deze functie in combinatie met
Shuffle Play gebruiken om alle tracks in
willekeurige volgorde te herhalen (pagina 13),
of met Program Play om alle tracks in een zelf
bepaalde volgorde te herhalen (pagina 14).
Tracks in willekeurige
volgorde afspelen
Druk op H.
";" verschijnt terwijl de speler de tracks
"hutselt". De speler zal stoppen nadat alle
tracks eenmaal zijn afgespeeld.
Continuous Play hervatten
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE (of CONTINUE op de
afstandsbediening) tot "SHUF" en "PGM"
verdwijnen in het display.
Opmerking
De speler keert niet terug naar tracks die reeds zijn
afgespeeld.
Repeat Play annuleren
Druk herhaaldelijk op REPEAT op de
afstandsbediening tot "REP" en "REP1"
verdwijnen.
Opmerkingen
• Repeat Play wordt geannuleerd wanneer u de speler
uitschakelt of de stekker uittrekt.
• Repeat Play stopt automatisch wanneer alle tracks
vijf keer zijn herhaald.
13NL
Opmerkingen
Uw eigen programma
samenstellen
— Program Play
U kunt de tracks die u leuk vindt uitzoeken en
aangeven in welke volgorde u deze wilt afspelen
in een programma van maximaal 32 stappen (of
999 min 59 s totaal).
1
2
3
Druk in de stopstand herhaaldelijk op
PLAY MODE (of PROGRAM op de
afstandsbediening) tot "PGM"
verschijnt in het display.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om het gewenste
track-nummer te selecteren.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Als u het verkeerde track-nummer hebt
ingevoerd
4
De inhoud van het programma
controleren
Druk voor of tijdens de weergave
herhaaldelijk op CHECK op de
afstandsbediening.
Elke keer dat u op deze knop drukt, worden de
tracknummers in de geprogrammeerde volgorde
in het display weergegeven.
Wanneer u tijdens de weergave op CHECK op
de afstandsbediening drukt, verschijnen de
geprogrammeerde track-nummers vanaf de
huidige programmastap.
Druk op CLEAR op de afstandsbediening.
Herhaal vervolgens stap 2 en 3 om het juiste
track-nummer in te voeren.
De inhoud van het programma
wijzigen
Herhaal stap 2 tot 3 om andere tracks in
te voeren.
U kunt de inhoud van het programma wijzigen
in de stopstand.
Telkens wanneer u een tracknummer
invoert, wordt het totale aantal
programmastappen in het display
weergegeven.
5
• Als u de speler uitschakelt, het netsnoer ontkoppelt,
op de A toets van de speler drukt of overschakelt
naar een andere plaats of andere laag voor weergave,
wordt het programma gewist.
• Als u tijdens de programma-weergave overschakelt
naar een andere plaats of andere laag voor weergave,
wordt er slechts een enkele track vanaf het begin
afgespeeld en dan wordt het programma gewist.
Om
Dient u dit te doen:
Een track te
wissen
1 Druk herhaaldelijk op CHECK
De laatste track
van het
programma te
wissen
Druk op CLEAR op de
afstandsbediening.
Bij elke druk op de toets wordt het
laatste nummer van het
programma gewist.
Een track toe te
voegen aan het
einde van het
programma
Verricht stap 2 tot 3.
Alle tracks te
wissen
Hou CLEAR op de
afstandsbediening of x (ongeveer
2 seconden) ingedrukt tot "PGM
CLEAR" verschijnt in het display.
Druk op H.
Program Play wordt gestart.
Continuous Play hervatten
Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY
MODE (of CONTINUE op de
afstandsbediening) tot "SHUF" en "PGM"
verdwijnen in het display.
Tip
Het programma blijft bestaan, ook nadat Program Play
is beëindigd. Druk op H om het programma vanaf het
begin nogmaals af te spelen. Het programma blijft
bestaan, ook als u het afspelen beëindigt.
14NL
op de afstandsbediening tot het
gewenste track-nummer
verschijnt.
2 Druk op CLEAR op de
afstandsbediening.
Een multikanaals Super
Audio CD afspelen
— Meerkanaals beheerfunctie
De afspeelmodus selecteren
1
2
2chSP MODE: Afspelen van een 2kanaals Super Audio CD.
MchSP MODE: Afspelen van een
multikanaals Super Audio
CD.
Voorluidsprekers
3
L
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot de gewenste
kanaalmodus verschijnt in het display.
R
Discs afspelen
Deze speler is uitgerust met een beheerfunctie
voor meerdere kanalen die de afspeelmodus
voor Super Audio CD met de DSD-DSP
(ingebouwd in de speler) aanpast aan de
opstelling en grootte van uw luidspreker.
Druk op MENU op de speler.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De afspeelmodus wordt in het display
weergegeven.
Middenluidspreker
Subwoofer
L
R
4
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot de gewenste
afspeelmodus verschijnt in het display.
In tweekanaals modus
Surround luidsprekers
Wilt u de beheerfunctie voor meerdere kanalen
gebruiken, selecteer dan de juiste vooraf
ingestelde afspeelmodus (tweekanaals of
meerkanaals weergave), en stel vervolgens de
uitvoerbalans van elke luidspreker in (alleen in
de meerkanaals stand).
Opmerkingen
• Deze functie werkt alleen als u Super Audio CD
afspeelt.
• Afhankelijk van de door u op de speler gekozen
luidsprekeropstelling kunt u de uitvoerbalans
misschien niet aanpassen.
Afspeelmodus
F
SW
2ch DIRECT*
a
––
2ch+SW
a
a
In meerkanaals modus
Afspeelmodus
F
C
SR
Mch DIRECT*
a
a
a
SW
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
a
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
* Elk signaal wordt direct door alle luidsprekers
verwerkt.
Uitleg van symbolen in de tabel
F: Voorluidsprekers
C: Middenluidspreker
SR: Surround luidsprekers
SW: Subwoofer
a: Signaal wordt uitgevoerd
––: Signaal wordt niet uitgevoerd
L: Large
S: Small
wordt vervolgd
15NL
"Large" of "Small" luidsprekers
Een "L" luidspreker is een luidspreker die
veel bassfrequenties kan weergeven. Als u
"S" selecteert voor de surround
luidsprekers, komen de bassfrequenties uit
de voorluidsprekers en/of de subwoofer.
Selecteer voor normaal gebruik "Mch
DIRECT" of stel alle luidsprekers in op "L"
(bijv. "5–LARGE+SW", "5–LARGE",
etc.). Als er ruis optreedt of als de
meerkanaals weergave niet goed werkt
terwijl u een Super Audio CD afspeelt,
dient u de desbetreffende luidsprekers in te
stellen op "S".
5
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Druk op MENU op de speler om terug te
keren naar normale displayweergave.
Opmerkingen
• De beheerfunctie voor meerdere kanalen werkt niet
als u "Mch DIRECT" hebt geselecteerd (u kunt de
uitvoerbalans van elke luidspreker dan niet
instellen).
• De voorluidspreker wordt automatisch ingesteld op
"L" als u de subwoofer instelt op "––".
• Als u een track afspeelt die het LFE*-signaal niet
bevat, vindt er geen uitvoer plaats van de subwoofer.
Daarom is de subwoofer inactief als u "Mch
DIRECT", "5–LARGE+SW", of "NO–CNTR+SW"
hebt geselecteerd. Als u "5–SMALL+SW" of "F–
LARGE+SW" hebt geselecteerd (als u de
luidsprekers instelt op "S"), komen de
bassfrequenties van de subwoofer.
* Low Frequency Enhancement (aangeduid als ".1
CH")
• Als u een andere afspeelmodus selecteert dan "2ch
DIRECT" of "Mch DIRECT" met gebruikmaking
van de beheerfunctie voor meerdere kanalen,
verandert de geluidsverdeling naar de luidsprekers,
waardoor het totale geluidsvolume mogelijk
afneemt. Stel in dit geval het geluidsvolume in met
de volumeregeling op de aangesloten versterker.
• Wanneer u de afspeelmodus wijzigt met de speler in
de meerkanaalsmodus, wordt de
uitvoerbalansregeling geannuleerd.
• Deze functie werkt niet met CD-weergave.
16NL
De uitvoerbalans van elke
luidspreker instellen
U kunt de volgende instellingen aanpassen
wanneer meerkanaals modus in gebruik is.
SURR BAL
De relatieve uitvoerbalans tussen de
voorluidsprekers (FRONT L/R) en de surround
luidsprekers (SURR L/R)
CNTR BAL
De relatieve uitvoerbalans tussen de
voorluidsprekers (FRONT L/R) en de
middenluidspreker (CENTER)
SW BAL
De relatieve uitvoerbalans tussen de
voorluidsprekers (FRONT L/R) en de
subwoofer (SUB WOOFER)
Opmerkingen
• Afhankelijk van de gekozen meerkanaals
afspeelmodus werken bepaalde instellingen mogelijk
niet.
• Het luidsprekerniveau kan niet worden gewijzigd
wanneer "Mch DIRECT" is geselecteerd.
De uitvoerbalans instellen op het
voorpaneel van de speler
U kunt de uitvoerbalans van elke luidspreker
instellen terwijl u de CD beluistert. U kunt de
instelling ook wijzigen terwijl u naar het
testgeluid luistert in de stopstand.
1
2
3
Druk op MENU.
Draai aan l AMS L tot "LEVEL
ADJ" verschijnt in het display.
Druk op l AMS L.
Ga tijdens het afspelen naar stap 6.
4
5
Draai aan l AMS L tot "TONE ON"
verschijnt in het display.
Druk op l AMS L.
De luidsprekers laten achtereenvolgens het
testgeluid horen. In het display kunt u zien
welke luidspreker aan de beurt is.
6
Draai aan l AMS L tot het
gewenste item in het display wordt
weergegeven.
Selecteer het item van "SURR BAL",
"CNTR BAL", of "SW BAL".
Wanneer u de subwoofer instelt op "––" in de
meerkanaalsmodus (pagina 15), kan "SW BAL"
niet worden ingesteld ("NOT IN USE"
verschijnt). "CNTR BAL" of "SURR BAL" kan
evenmin worden ingesteld ("NOT IN USE"
verschijnt) wanneer u de betreffende luidspreker
instelt op "––".
7
1
Draai aan l AMS L om het
uitgangsniveau in te stellen.
3
4
hebt gemaakt.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
Druk een paar keer op ./> tot het
gewenste item in het display wordt
weergegeven.
Opmerking
Wanneer u de subwoofer instelt op "––" in de
meerkanaalsmodus (pagina 15), kan "SW BAL"
niet worden ingesteld ("NOT IN USE"
verschijnt). "CNTR BAL" of "SURR BAL" kan
evenmin worden ingesteld ("NOT IN USE"
verschijnt) wanneer u de betreffende luidspreker
instelt op "––".
5
Druk op ENTER.
Het scherm voor balansinstelling wordt
weergegeven.
Als de speler in stilstand is, wordt het
testgeluid uitgevoerd door de geselecteerde
luidspreker.
Voorbeeld:
Als u "SURR BAL" selecteert in de
stopstand, wordt het testgeluid uitgevoerd
door de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers.
Druk op l AMS L.
10 Druk op MENU als u alle aanpassingen
Druk op ENTER.
Selecteer het item van "SURR BAL",
"CNTR BAL", of "SW BAL".
De balans kan in 24 stappen worden geregeld.
Door de fijnregeling is de naaldbeweging
mogelijk niet goed zichtbaar.
De status van de speler wordt dezelfde als
bij stap 6.
Herhaal stap 6 tot 9 voor extra instellingen.
Druk herhaaldelijk op ./> tot
"TONE ON" verschijnt in het display.
De luidsprekers laten achtereenvolgens het
testgeluid horen. In het display kunt u zien
welke luidspreker aan de beurt is.
Opmerking
9
Druk op LEVEL ADJ tijdens het
afspelen of als de CD niet draait.
Ga tijdens het afspelen naar stap 4.
2
Druk op l AMS L.
Het scherm voor balansinstelling wordt
weergegeven.
Als de speler in stilstand is, wordt het
testgeluid uitgevoerd door de geselecteerde
luidspreker.
Voorbeeld:
Als u "SURR BAL" selecteert in de
stopstand, wordt het testgeluid uitgevoerd
door de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers.
8
U kunt het uitgangsniveau van elke luidspreker
vanuit de luisterstand instellen met de
bijgeleverde afstandsbediening.
Discs afspelen
Opmerking
Het uitgangsniveau met de
afstandsbediening instellen
6
Druk herhaaldelijk op ./> om het
uitgangsniveau te regelen.
Opmerking
De balans kan in 24 stappen worden geregeld.
Door de fijnregeling is de naaldbeweging
mogelijk niet goed zichtbaar.
wordt vervolgd
17NL
7
Druk op ENTER.
De status van de speler wordt dezelfde als
bij stap 4.
Herhaal stappen 4 t/m 7 om meer
instellingen te verrichten.
8
Druk op LEVEL ADJ als u alle
aanpassingen hebt gemaakt.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De luidsprekerafstand
regelen
De luidsprekerafstand kan worden geregeld
wanneer de aangesloten versterker geen
luidsprekerinstelmenu heeft. Indien de
versterker dat wel heeft, raden wij u aan de
luidsprekerafstand te regelen op de versterker.
Deze instelling werkt alleen met een
multikanaals Super Audio CD.
SW DIST
De afstand instellen van uw luisterplaats tot de
subwoofer
U kunt de afstand regelen van 1,0 meter tot 7,0
meters in stappen van 0,1 meter.
DIST UNIT
De maateenheid voor het instellen van de
afstand (meter of feet)
De basisinstelling is "SEL–FEET" voor het
Noord-Amerikaanse model en "SEL–METER"
voor het Europese model.
Opmerking
De luidsprekerafstand kan in de volgende gevallen niet
worden geregeld.
– Terwijl de speler de disc-informatie van de CD (of
het CD-gebied van een Super Audio CD) uitleest
– Terwijl de speler het 2-kanaalsgebied van een Super
Audio CD uitleest
1
2
Opmerking
Wanneer u de luidsprekerafstand instelt op de speler en
de versterker, kunnen ze beide werken zodat u niet het
juiste resultaat bekomt.
FRT DIST
De afstand van uw luisterplaats tot de
voorluidsprekers.
U kunt de afstand regelen van 1,0 meter tot 7,0
meters in stappen van 0,1 meter.
Als de voorluidsprekers niet even ver van de
luisterpositie af staan, stel dan de afstand van de
dichtste luidspreker in.
SURR DIST
De afstand van uw luisterplaats tot de surround
luidsprekers.
U kunt de afstand regelen van 1,0 meter tot 7,0
meters in stappen van 0,1 meter.
Als de surround luidsprekers niet even ver van
de luisterpositie af staan, stel dan de afstand van
de dichtste luidspreker in.
CNTR DIST
De afstand van uw luisterplaats tot de
middenluidspreker.
U kunt de afstand regelen van 1,0 meter tot 7,0
meter in stappen van 0,1 meter.
18NL
3
4
Druk op MENU op de speler.
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot "SPK DIST"
verschijnt in het display.
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) tot het gewenste
item verschijnt in het display.
Selecteer het item uit "FRT DIST", "SURR
DIST", "CNTR DIST" of "SW DIST".
Opmerking
Wanneer u de subwoofer instelt op "––" in de
meerkanaalsmodus (pagina 15), kan "SW DIST"
niet worden ingesteld ("NOT IN USE"
verschijnt). "CNTR DIST" kan evenmin worden
ingesteld ("NOT IN USE" verschijnt) wanneer u
de betreffende luidspreker instelt op "––".
5
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
6
Draai aan l AMS L (of druk
herhaaldelijk op ./> op de
afstandsbediening) om de
luidsprekerafstand te regelen.
Bijkomende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Let op! – Er bestaat meer kans op oogletsel als er
optische instrumenten bij dit product worden
gebruikt.
• Neem de speler uit het stopcontact als er een object
of vloeistof in het apparaat terechtkomt en laat het
apparaat controleren door gekwalificeerd personeel
voordat u het opnieuw gebruikt.
• Het AC-netsnoer mag alleen maar op een erkende
werkplaats worden vervangen.
• Er staat nog steeds stroom op de eenheid als deze in
een stopcontact zit, zelfs als de eenheid is
uitgeschakeld.
Bijkomende informatie
Het aanpassingsvenster voor de
luidsprekerafstand verschijnt.
Voorbeeld:
Wanneer u "SURR DIST" selecteert (met
"DIST UNIT" ingesteld op "SEL–
METER").
Stroombronnen
7
Druk op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De status van de speler wordt dezelfde als
bij stap 4.
Herhaal stappen 4 t/m 7 om meer
instellingen te verrichten.
8
Druk op MENU op de speler als u alle
aanpassingen hebt gemaakt.
Het display keert terug naar de normale
weergave.
De maateenheid voor de afstand
selecteren
Kies "DIST UNIT" in stap 4 hierboven.
Draai aan l AMS L (of druk op
./> op de afstandsbediening) om "SEL–
METER" of "SEL–FEET" te selecteren, en druk
vervolgens op l AMS L (of ENTER op
de afstandsbediening).
De standaard
luidsprekerafstanden herstellen
Stel alle luidsprekerafstanden weer in op 3
meter.
• Controleer of de gebruiksspanning van de speler
overeenkomt met uw plaatselijke stroomvoorziening
voordat u de speler gebruikt. De gebruiksspanning
kunt u vinden op het plaatje achter op de speler.
• Er staat nog steeds stroom op de speler zolang deze
in het stopcontact zit, zelfs als de speler zelf is
uitgeschakeld.
• Als u de speler langere tijd niet gebruikt, dient u de
stekker van de speler uit het stopcontact te nemen.
Pak altijd de stekker zelf vast en niet het snoer als u
de stekker uit het stopcontact neemt.
Plaatsing
• Zet de speler op een locatie met voldoende ventilatie
om te voorkomen dat deze oververhit raakt.
• Plaats de speler niet op een zacht oppervlak zoals een
vloerkleed aangezien hierdoor de ventilatiegaten
onder op de speler geblokkeerd kunnen worden.
• Plaats de speler niet in de buurt van warmtebronnen
of in direct zonlicht en op een plaats waar de speler
wordt blootgesteld aan te veel stof of mechanische
schokken.
Bediening
• Als de speler rechtstreeks van een koude naar een
warme ruimte wordt verplaatst of in een erg vochtige
kamer staat, kan er condensatie op de lenzen in de
speler optreden. Als dit gebeurt, kan dit de werking
van de speler nadelig beïnvloeden. In dit geval dient
u de disc te verwijderen en de speler ongeveer een
uur lang aan te laten totdat het vocht verdampt.
• Bij het inschakelen kunt u geluid horen terwijl de
disc wordt geladen in de Super Audio CD-speler. Dit
is geen storing.
wordt vervolgd
19NL
Volume instellen
Zet het volume niet te hoog als u naar een erg zacht
gedeelte luistert of naar een gedeelte zonder
audiosignalen. Als u dit toch doet, kunnen de
luidsprekers worden beschadigd als een gedeelte op
piekniveau wordt afgespeeld.
Een disc inbrengen
Er kan een mechanisch geluid uit de speler komen. Dit
geeft aan dat de speler automatisch de interne
mechanismen instelt in overeenstemming met de
geplaatste disc.
U kunt ook een mechanisch geluid uit de speler horen
als u een kromgetrokken disc plaatst.
Schoonmaken
Maak de kast, het paneel en de toetsen schoon met een
zacht doekje dat vochtig is gemaakt met een mild
reinigingsmiddel. Gebruik geen schuursponsje,
schuurmiddel of oplosmiddelen zoals alcohol of
benzine.
Vervoer
• Neem de schijf uit de lade.
• Zorg dat de lade goed dichtzit.
Neem contact op met uw plaatselijke Sony-leverancier
als u vragen of problemen hebt.
Opmerkingen over discs
Disc hanteren
• Houd de disc bij de rand vast om deze schoon te
houden. Raak het oppervlak niet aan.
• Plak geen papier of plakband op de disc.
• Gebruik uitsluitend ronde discs. Als u discs met
speciale vormen gebruikt (zoals discs in de vorm van
een ster, hart of vierkant), kan dit de speler
beschadigen.
• Gebruik geen disc met een zegel erop zoals bij
tweedehandse of gehuurde discs.
Discs bewaren
• Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtbuizen.
• Stop de disc na het afspelen terug in het doosje. Als
u de disc zonder doosje op een andere schijf legt, kan
dit de disc beschadigen.
Discs op de disc-lade plaatsen
Zorg dat de disc goed op de lade wordt geplaatst.
Als u dit niet doet, kan de speler of de disc worden
beschadigd.
Schoonmaken
• Als er vingerafdrukken op de disc staan of deze
stoffig is, kan dit de kwaliteit van het geluid
aantasten.
• Maak de disc voor het afspelen schoon met een
reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden af.
• Maak de disc schoon met een zacht doekje dat
vochtig is gemaakt met water en maak hem daarna
droog met een droog doekje.
• Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner,
reinigingsmiddelen voor platen of antistatische
spray.
20NL
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
de speler, dient u deze handleiding te gebruiken
om het probleem op te lossen. Als het probleem
aanhoudt, kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Sony-leverancier.
Er komt geen geluid uit de DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-aansluiting.
• De audiosignalen van de Super Audio CD kunnen
niet worden verwerkt door de DIGITAL (CD)
OUT OPTICAL-aansluiting.
De disc speelt niet.
• Er zit geen disc in de speler.
• Plaats de disc in de lade met het etiket omhoog.
• De disc is schuin in de lade gelegd. Leg de disc er
opnieuw in.
• Maak de disc schoon (zie pagina 20).
• Er heeft zich vocht opgehoopt in de speler.
Neem de disc eruit en laat de speler ongeveer een
uur lang aan.
• Er zit een incompatibele disc in de lade (zie
pagina 4).
U hebt de bovenvermelde
oplossingen geprobeerd
Indien de speler nog altijd niet naar behoren
functioneert of er zich andere problemen
optreden dan hierboven beschreven, schakel dan
de speler uit, trek de stekker enkele minuten uit
het stopcontact en steek hem vervolgens weer in.
Bijkomende informatie
Er is geen geluid.
• Controleer of de speler juist is aangesloten.
• Zorg dat de versterker juist wordt bediend.
Een disc kan niet worden uitgeworpen en
"LOCKED" wordt op het display weergegeven.
• Neem contact op met uw Sony handelaar of een
plaatselijke erkende Sony onderhoudsdienst.
De afstandsbediening werkt niet.
• Verwijder eventuele obstakels in het pad van de
afstandsbediening en de speler.
• Richt de afstandsbediening op de sensor op de
speler.
• Vervang de batterijen in de afstandsbediening als
deze bijna op zijn.
• Controleer of de bedieningsstand van de
afstandsbediening (stand van de CD1/2schakelaar) (pagina 24) overeenkomt met de
bedieningsstand van de speler (pagina 8).
Er komt geen geluid uit de SUB WOOFERaansluiting.
• Selecteer een afspeelmodus waarbij
signaaluitvoer plaatsvindt van de subwoofer
vanuit de SUB WOOFER-aansluiting. De
modusindicatie wordt weergegeven met "+ SW"
(pagina 15) als een dergelijke modus is
geselecteerd.
• Als u een track afspeelt die geen LFE-signaal
bevat, wordt het signaal alleen uitgevoerd door de
SUB WOOFER-aansluiting als u "5–
SMALL+SW" of "F–LARGE+SW" selecteert
voor de meerkanaals modus (pagina 15).
21NL
Meegeleverde accessoires
Specificaties
Als er een Super Audio CD wordt
afgespeeld
Frequentiebereik bij het afspelen
2 Hz tot 100 kHz
Frequentiebereik
2 Hz tot 50 kHz (–3 dB)
Dynamiek
100 dB of meer
Totale harmonische vervorming
0,0035 % of minder
Wow & flutter
Waarde meetbare grens
(±0,001 % W. PEAK) of
minder
Wanneer er een CD wordt afgespeeld
Frequentiebereik
2 Hz tot 20 kHz
Dynamiek
96 dB of meer
Totale harmonische vervorming
0,0039 % of minder
Wow & flutter
Waarde meetbare grens
(±0,001 % W. PEAK) of
minder
Uitgangsaansluiting
Soort
Uitgangsniveau Belastingsimpedantie
aansluiting
ANALOG Phono2 Vrms (bij Meer dan 10
5.1CH OUT aansluitingen 50 kohm) kohm
Vierkante optische –18 dBm
DIGITAL
(CD) OUT uitgangsaansluiting
OPTICAL*
(Lichtgevende
golflengte:
660 nm)
* Verwerkt uitsluitend de audiosignalen van de CD
Algemeen
Laser
Voedingsvereisten
Stroomverbruik
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht (ongeveer)
22NL
halfgeleiderlaser (Super
Audio CD: λ= 650 nm)
(CD: λ= 780 nm)
Emissieduur: continu
230 V AC, 50/60 Hz
15 W
430 × 95 × 283 mm
inclusief uitstekende
onderdelen
3,1 kg
Audioverbindingskabel
Afstandsbediening
Batterij
Rood en Wit × 2 (1)
RM-SX800 (1)
R6 (formaat AA) (2)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Onderdelen en bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina's die tussen haakjes staan.
In de instructies in deze handleiding wordt de bediening van het apparaat beschreven. U kunt ook de
toetsen op de afstandsbediening gebruiken als deze (bijna) dezelfde naam hebben als die op de speler.
1
2
3
4
5
6
7
8
l
qh
qg
qf qd
qs
qa q;
A POWER-schakelaar (9)
J X toets (9)
B SA-CD/CD toets (5, 9)
Bij elke druk op deze toets terwijl u een hybride
disc afspeelt, schakelt de laag die afgespeeld dient
te worden heen en weer tussen de SA-CD-laag en
de CD-laag.
K H toets (9, 12, 13, 14)
C PLAY MODE toets (13, 14)
Indrukken om de weergavestand te kiezen.
D Disc-lade (9)
E MULTI CHANNEL DECODING indicator
Licht op wanneer u de speler aanschakelt of
wanneer een multikanaals Super Audio CD is
ingebracht en kies multikanaalsweergave door op
MULTI/2CH te drukken.
F A toets (9)
G x toets (9, 14)
Bijkomende informatie
Voorpaneel
L
9
L Uitleesvenster (10)
M Afstandsbedieningssensor
(6)
N TIME/TEXT toets (11)
Bij elke druk op de toets verschijnt de
weergaveduur van de track, de resterende tijd op de
disc of tekstinformatie op het display.
O MULTI/2CH toets (5, 10)
Druk om het afspeelgebied te selecteren wanneer
een disc met het tweekanaals gebied en het
meerkanaals gebied (pagina 5) is geplaatst.
P MENU toets (8, 9, 10, 12, 15, 16, 18)
Druk hierop om naar menu te gaan.
Indrukken om het menu te verlaten en terug te
keren naar de normale displayweergave.
H m/M toetsen (12)
I l AMS L knop
(AMS: Automatic Music Sensor) (8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 18)
wordt vervolgd
23NL
A CD1/2 (bedieningsstand) schakelaar (8)
Om de bedieningsstand te kiezen.
Afstandsbediening
1
qg
2
qf
3
qd
4
qs
5
qa
q;
9
6
C TIME/TEXT toets (11)
Bij elke druk op de toets verschijnt de
weergaveduur van de track, de resterende tijd op de
disc of tekstinformatie op het display.
D DISPLAY MODE toets (12)
Druk hierop om de displayweergave aan of uit te
schakelen.
E m/M toetsen (12)
F CLEAR toets (14)
Druk hierop om een geprogrammeerd tracknummer te verwijderen.
G LEVEL ADJ toets (17)
Druk hierop om de uitvoerbalans voor de
meerkanaals beheerfunctie in te stellen
(pagina 15).
H ENTER toets (8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18)
7
8
B CONTINUE toets (13, 14)
Druk hierop om de continuweergave te hervatten
vanuit Shuffle Play of Program Play.
SHUFFLE toets (13)
PROGRAM toets (14)
I CHECK toets (14)
Druk hierop om de geprogrammeerde volgorde te
controleren.
J REPEAT toets (13)
K H toets (9, 12, 13, 14)
X toets (9)
x toets (9, 14)
L AMS ./> toetsen
(AMS: Automatic Music Sensor) (8, 9, 10,
12, 14, 15, 17, 18)
M SA-CD/CD toets (5, 9)
Bij elke druk op deze toets terwijl u een hybride
disc afspeelt, schakelt de laag die afgespeeld dient
te worden heen en weer tussen de SA-CD-laag en
de CD-laag.
N MULTI/2CH toets (5, 10)
Druk om het afspeelgebied te selecteren wanneer
een disc met het tweekanaals gebied en het
meerkanaals gebied (pagina 5) is geplaatst.
O DISC SKIP +/– toetsen*
Indrukken om de disc te kiezen.
*Deze toets werkt niet met deze speler.
24NL
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand och elektriska
stötar.
Undvik elektriska stötar genom att inte
öppna höljet. Service ska endast utföras
av kvalificerad personal.
Undvik brandrisk genom att inte täcka över
ventilationsöppningar på apparaten med tidningar,
borddukar, gardiner m.m. Ställ inte levande ljus
ovanpå apparaten.
Undvik brandrisk och risk för elektriska stötar genom
att inte placera föremål med vätska i, exempelvis vaser,
på apparaten.
Denna apparat är
klassificerad som en
laserapparat av
KLASS1. Denna
markering sitter på
baksidan.
Släng inte batteriet bland
hushållssoporna utan lämna in det
på närmaste sopsorteringsstation.
2SE
Innehållsförteckning
Spelarens funktioner......................................................................................4
Skivtyper som fungerar .................................................................................4
Om Super Audio CD (SACD).......................................................................5
Komma igång
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ................................................................6
Ansluta ljudkomponenterna ..........................................................................6
Spela upp skivor
Spela upp en skiva .........................................................................................9
Använda teckenfönstret ...............................................................................10
Gå till ett visst ställe i ett spår .....................................................................12
Spela upp spår upprepade gånger ................................................................13
— Upprepad spelning
Spela spår i slumpvis ordning .....................................................................13
— Blandad uppspelning
Skapa ditt eget program...............................................................................14
— Programmerad uppspelning
SE
Lyssna på en flerkanalig SACD-skiva ........................................................15
— Hanteringsfunktionen för flera kanaler
Ytterligare information
Försiktighetsåtgärder ...................................................................................19
Viktigt information om skivor.....................................................................20
Felsökning ...................................................................................................21
Specifikationer.............................................................................................22
Förteckning över delar och reglage .............................................................23
3SE
Spelarens funktioner
Spelaren kan spela upp två- och flerkanaliga
SACD-skivor och vanliga CD-skivor och har
följande funktioner:
• En optisk dubbellaserpickup som kan läsa
SACD-skivor och vanliga CD-skivor
beroende på olika våglängd på laserljuset.
• Snabbare åtkomst till spåren tack vare
avancerad servomekanik.
• En hanteringsfunktion för flera kanaler som
du använder när du vill justera den
flerkanaliga uppspelningsmiljön efter
högtalarnas placering och storlek.
• En Super Audio D/A-omvandlare som ger en
ljudreproduktion med en högre ljudkvalitet.
• En SACD-skiva kan ha upp till 255
spårnummer. Denna funktion finns i SCDXE597.
• Den medföljande fjärrkontrollen kan styra
både SCD-XE597 och en konventionell CDspelare från Sony.
Skivtyper som fungerar
Du kan spela följande typer av skivor på den här
spelaren:
• SACD-skivor (Super Audio CD)
• Audio CD-skivor
Du kan inte använda nedanstående skivor i
denna spelare. Om du försöker spela sådana
skivor visas felmeddelandet ”TOC ERROR”
eller ”NO DISC”.
• CD-ROM-skivor
• DVD-skivor m.m.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättsskydd. Tänk på att vissa av
dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Viktigt information om CD-R/CD-RWuppspelning
Skivor som har spelats in på CD-R/CD-RW-enheter
kanske inte kan spelas upp på grund av repor, smuts,
särskilda inspelningsförhållanden eller enhetens
egenskaper. Det går dessutom inte att spela upp skivor
som inte har avslutats i slutet av en inspelningen. I
dessa fall står ”READING” kvar eller så visas ”TOC
ERROR” i teckenfönstret.
Viktigt om DTS-CD-skivor (Digital
Theatre Systems - Ljudsystem)
Spela inte upp en DTS-CD-skiva på denna spelare. Om
du gör det genereras ett kraftigt brus.
4SE
Om Super Audio CD (SACD)
SACD är en ny standard för ljudskivor med
mycket hög ljudkvalitet. Musiken spelas in i
DSD-format (Direct Stream Digital) (vanliga
CD-skivor spelas in i PCM-format). DSDformatet använder en samplingsfrekvens som är
64 gånger högre än för vanliga CD-skivor och
med en 1-bitars kvantifiering, vilket ger ett stort
frekvensområde och ett brett dynamikomfång
inom det hörbara frekvensområdet. Detta ger en
musikreproduktion som noggrant efterliknar
originalljudet.
Ett SACD-lager består av ett tvåkanaligt område
eller ett flerkanaligt område.
Tvåkanaligt område:Ett område där
tvåkanaliga stereospår
spelas in
Flerkanaligt område:Ett område där
flerkanaliga spår spelas
in (upp till 5,1 kanaler)
Exempel:
När det tvåkanaliga området och det flerkanaliga
området spelas in på ett SACD-lager på en
hybridskiva
Tvåkanaligt område4)
Olika typer av SACD-skivor
Det finns två typer av skivor, beroende på
kombinationen av SACD-lager och CD-lager.
SACD-lager: Ett signallager med hög
densitet för SACD-skivor
CD-lager1): Ett lager som kan läsas i en
vanlig CD-spelare
Skiva med ett lager
(en skiva med ett SACD-lager)
Flerkanaligt område4)
1)
2)
3)
SACD-lager
4)
Hybridskiva2)
(en skiva med ett SACD-lager och ett CD-lager)
SACD-lager
Du kan spela upp CD-lagret i en vanlig CD-spelare.
Eftersom båda lagren finns på en sida behöver du
inte vända skivan.
Tryck på SA-CD/CD för att välja vilket lager som
du vill lyssna på (se sid 9).
Om skivan har båda områdena trycker du på
MULTI/2CH för att välja vilket område du vill
lyssna på (se sid 9).
CD-lager3)
SACD-lager3)
5SE
Komma igång
Sätta i batterierna i
fjärrkontrollen
Sätt i de två R6-batterierna (AA-storlek) i
batterifacket med + och – åt rätt håll enligt
markeringarna. När du använder fjärrkontrollen
riktar du den mot
på spelaren.
Ansluta
ljudkomponenterna
Anslut SACD-spelaren till en ljudkomponent.
Kontrollera att du har stängt av alla
komponenter innan du ansluter kablarna.
Undvik brus genom att ansluta kablarna
ordentligt.
Ansluta en flerkanalig
förstärkare
Tips!
Under normala förhållanden räcker batterierna i
ungefär sex månader. När fjärrkontrollen inte längre
kan styra spelaren byter du ut båda batterierna mot nya.
Obs!
• Lämna inte fjärrkontrollen på en extremt varm eller
fuktig plats.
• Tappa inga främmande föremål inuti fjärrkontrollen.
Var extra försiktig när du byter batterier.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt batteri.
• Utsätt inte IR-sensorn för direkt solljus eller stark
belysning. Detta kan orsaka funktionsstörningar.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en
längre tid tar du ut batterierna och undviker på så vis
den skada som kan uppstå om batterierna läcker eller
korroderar.
Om du har en förstärkare som är utrustad med
5.1CH-ingångar (flerkanalsförstärkare, AVförstärkare m.m) och kopplar ihop spelaren med
förstärkaren via ANALOG 5.1CH OUTkontakterna (FRONT L/R, SURR L/R,
CENTER, SUB WOOFER), kan du spela upp
flerkanaliga SACD-skivor och lyssna på
flerkanalig uppspelning.
Använd ljudkablar till denna anslutning. För
FRONT- eller SURR-anslutning använder du
anslutningskablarna med röda och vita
kontakter. Se till att ansluta rätt färgad kontakt
till rätt kontakt på apparaterna: vit (vänster) till
vit och röd (höger) till röd. För CENTER- och
SUB WOOFER-anslutning använder du de
svarta anslutningskablarna.
FRONT- eller SURR-anslutning
Ljudkablar (en kabel medföljer)
Vit (V)
Röd (H)
CENTER- eller SUB WOOFERanslutning
Ljudkablar (svart) (medföljer ej)
Svart
6SE
Ansluta en stereoförstärkare
eller ett MD-däck
Komma igång
När du ansluter en stereoförstärkare eller ett
MD-däck analogt, ansluter du spelaren och
komponenten via ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R-kontakterna.
Använd en ljudkabel till denna anslutning.
Kontrollera att du ansluter rätt färgad kontakt till
rätt kontakt på apparaterna: vit (vänster) till vit
och röd (höger) till röd.
Ljudkablar (medföljer)
Till flerkanalig
förstärkare, AVförstärkare m.m
A
B
Vit (V)
Röd (H)
C D
A: Till fronthögtalaringångar (L/R)
B: Till surroundingångar eller bakre
högtalaringångar (L/R)
C: Till subbasingången
D: Till centerhögtalaringången
Obs!
Det finns fem-, fyra- och trekanaliga SACD-skivor.
När du spelar upp en sådan skiva skickas inte signalen
ut från alla kontakterna på ANALOG 5.1CH OUT.
Mer information om uppspelningen finns på fodralet
eller i instruktionerna till SACD-skivan.
Till SACD- eller linjeingångarna (L/R) på en
stereoförstärkare, MD-spelare m.m.
Obs!
Ändra standarduppspelningsområdet till SEL- 2ch
(tvåkanaligt uppspelningsområde) (se sid 9), när du
spelar en skiva med det tvåkanaliga och det
flerkanaliga uppspelningsområdet via ANALOG
5.1CH OUT FRONT L/R-kontakterna. Om du inte gör
detta kommer alla kanaler automatiskt att spelas upp,
och endast signalen till fronthögtalarna hörs. I detta fall
kan det hända att sången eller andra ljud inte hörs,
beroende på skivan.
fortsättning
7SE
Ansluta en digital komponent
När du ansluter ett MD-däck eller någon annan
digital komponent via DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-kontakterna så gör du en digital
inspelning.
Använd en optisk digitalkabel till denna
anslutning. När du ansluter den optiska
digitalkabeln till DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-kontakten trycker du in kabeln tills
den klickar i rätt läge.
Var försiktig så att du inte böjer eller vrider den
optiska kabeln.
Optisk digitalkabel (medföljer ej)
Om du använder en annan
Sony CD-spelare tillsammans
med denna spelare
Du kan ställa in så att den medföljande
fjärrkontrollen endast fungerar för den här
spelaren genom att ändra kommandoläge för
fjärrkontrollen.
Så här ställer du in
kommandoläget för
fjärrkontrollen:
• Om den andra spelarens kommandoläge kan
ställas in:
Sätt CD1/2-knappen på den här spelarens
fjärrkontroll till CD1 (fabriksinställningen)
och ställ in den andra spelarens fjärrkontroll
på CD2.
• Om den andra spelarens kommandoläge inte
kan ställas in:
Sätt CD1/2-knappen på den här spelarens
fjärrkontroll till CD2.
Så här ställer du in
kommandoläget för den här
spelaren:
1
2
Till ingång för optisk digitalkabel på
MD-däck m.m
Obs!
Det är endast ljudsignalerna från vanliga CD-skivor
som kan skickas ut från DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-kontakterna. Signalerna från SACD-skivor
skickas inte ut från DIGITAL (CD) OUT OPTICALkontakterna.
Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Obs!
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
dras ur vägguttaget om problem uppstår.
8SE
3
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) för att välja ”CD1/2
SEL”.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Aktuellt kommandoläge visas.
4
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> på fjärrkontrollen) för att
välja ”CD – 1” eller ”CD – 2”, och tryck
sedan på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Spela upp skivor
Om du vill
Gör du följande:
Ta ur en skiva
Tryck på A på spelaren.
Tips!
Spela upp en skiva
1
2
3
4
Obs!
Välj spelaren med ingångsväljaren på
förstärkaren.
Vid uppspelning bör du öka du volymen gradvis, med
början på den lägsta nivån. Utsignalen från spelaren
kan ha en bandbredd som ligger utanför det normala
hörbara området. Detta kan skada både din hörsel och
högtalarna.
Slå på spelaren genom att trycka på
POWER.
Välja uppspelningslager
Slå på förstärkaren. Minska volymen
till lägsta läget.
Öppna skivsläden genom att trycka på
A och lägg i en skiva.
Spela upp skivor
Tillvägagångssättet för normal uppspelning
samt grundläggande funktioner vid uppspelning
förklaras nedan.
Om du slår på spelaren och det redan finns en skiva i
den börjar uppspelningen automatiskt. Om du ansluter
en timer kan du starta spelaren och uppspelningen av
en skiva när du vill.
När du spelar en hybridskiva med ett SACDlager och ett CD-lager (sid 5) kan du välja vilket
lager du vill lyssna på. Eftersom båda lagren
finns på en sida behöver du inte vända skivan.
Tryck på SA-CD/CD för att välja önskat
uppspelningslager.
Så här väljer du
standarduppspelningslager:
Med etikettsidan upp
5
Tryck på H.
Uppspelningen börjar från första spåret.
Om du vill börja spela upp från ett annat
spår vrider du på l AMS L (eller
trycker på ./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) för att välja ett spår innan
du trycker på H.
6
Justera volymen på förstärkaren.
Grundläggande funktioner vid
uppspelning
Om du vill
Gör du följande:
Stoppa
uppspelningen
Tryck på x.
Göra paus i
uppspelningen
Tryck på X.
Fortsätta
uppspelningen
efter paus
Tryck på X eller H.
Välja ett spår
Vrid på l AMS L (eller
tryck på ./> flera gånger i
följd på fjärrkontrollen).
1
2
3
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills ”LAYER SEL”
visas i teckenfönstret.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Det aktuella standarduppspelningslagret
visas.
4
5
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> på fjärrkontrollen) för att
välja önskat uppspelningslager.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Välja uppspelningsområde
När du spelar en skiva med ett tvåkanaligt
uppspelningsområde och ett flerkanaligt
uppspelningsområde (sid 5) kan du välja vilket
uppspelningsområde du vill lyssna på.
Tryck på MULTI/2CH för att välja önskat
standarduppspelningsområde.
fortsättning
9SE
Så här väljer du
standarduppspelningsområde:
1
2
3
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills ”M/2ch SEL” visas
på skärmen.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Det aktuella standarduppspelningsområdet
visas.
4
5
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> på fjärrkontrollen) för att
välja önskat uppspelningsområde.
Använda teckenfönstret
Teckenfönstret visar information om skivan
eller spåret som spelas. I det här avsnittet
beskrivs aktuell skivinformation och
information som visas för varje
uppspelningsstatus.
Skivinformation när en skiva
finns i spelaren
I teckenfönstret visas totalt antal spår och den
totala speltiden.
A
B
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Obs!
Det flerkanaliga uppspelningsområdet används
automatiskt när du startar en uppspelning eftersom
”SEL– Mch” (flerkanaligt uppspelningsområde) är
inställt på fabriken. Välj ”SEL– 2ch” (2-kanaligt
uppspelningsområde) när endast ANALOG 5.1CH
OUT FRONT L/R-kontakterna är anslutna.
10SE
E
D
C
A: Hybridskiva
B: Aktuell skiva i spelaren och antalet
uppspelningsbara kanaler
C: Spår 16 och högre (för skivor med 16 eller fler
spår)
D: Total speltid
E: Totalt antal spår
Visa information
Tryck på TIME/TEXT flera gånger i följd.
Visas kanalinformationen under ett par sekunder
efter att spårnamnet visas.
Speltid för aktuellt spår
Spela upp skivor
Skivor med CD-text innehåller information,
exempelvis skivans eller artistens namn,
förutom ljudet. Spelaren kan visa skivans namn,
artistnamn och namnet på det aktuella spåret
som textinformation.
När en skiva med CD-text upptäcks visas
”TEXT” i teckenfönstret. Om det finns flera
språk på skivan med CD-text visas ”MULTITEXT” i teckenfönstret. Om du vill visa
informationen på ett annat språk (se ”Visa
informationen från en skiva med CD-text på
andra språk” på sid 12).
Om ett namn innehåller fler än 13 tecken visas
de första 12 tecknen när namnet har rullat förbi i
teckenfönstret.
När du spelar en skiva
Återstående speltid för aktuellt spår
Återstående speltid för skivan eller programmet
Innan du börjar spela
Tryck på TIME/TEXT flera gånger i följd.
Varje gång du trycker på knappen visas skivans
eller artistens namn i teckenfönstret. När du
väljer artistnamnet visas ”ART.” i
teckenfönstret.
Spårnamn*
Skivnamn*
Kanalinformation (visas endast om spelaren
känner av en flerkanalig SACD-skiva)
Artistnamn*
* Endast för skivor med CD-text
Totalt antal spår och total speltid
* Endast för skivor med CD-text
Obs!
• Beroende på skiva, visas kanske inte alla tecken i
teckenfönstret.
• Spelaren kan endast visa skivans namn, artistnamn
och spårens namn från skivor med textinformation.
Annan information kan inte visas.
fortsättning
11SE
Stänga av information i
teckenfönstret
Tryck på DISPLAY MODE på
fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen på
fjärrkontrollen under uppspelning, släcks eller
tänds teckenfönstret.
Även om teckenfönstret är släckt tänds det om
vissa knappar trycks ned och släcks sedan igen
efter några sekunder.
Om du trycker på knappen för att släcka
teckenfönstret innan du startar uppspelningen
visas ”DISP OFF”, och när du trycker på
knappen för att tända teckenfönstret visas ”DISP
ON”.
Gå till ett visst ställe i ett
spår
Du kan gå till ett visst ställe i ett spår under
uppspelning eller paus.
För att gå till ett
visst ställe
Gör du följande:
Genom att avlyssna
ljudet (sökning)
Tryck på och håll ned
m/M vid uppspelning.
Genom att iaktta
tidsvisningen
(snabbsökning)
Tryck på och håll ned
m/M vid paus.
Genom att ange
starttiden
(tidssökning)
1 Vrid på l AMS L
Visa informationen från en
skiva med CD-text på andra
språk
Du kan byta det språk som visas om skivan med
CD-text innehåller flera språk. När en sådan
skiva med CD-text upptäcks visas ”MULTITEXT” i teckenfönstret. Du ändrar språk enligt
anvisningarna nedan.
Tips!
1
2
Obs!
3
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills ”LANGUAGE”
visas i teckenfönstret.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Aktuellt språk (ENGLISH, FRENCH,
GERMAN m.m.) blinkar i teckenfönstret.
Om spelaren inte kan visa språket som
används på skivan med CD-texten visas
”OTHER LANG” i teckenfönstret.
4
5
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills önskat språk visas
i teckenfönstret.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Efter ett par sekunder visas informationen
på valt språk.
12SE
(eller tryck på ./>
flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) i stoppläge
för att välja önskat spår.
2 Tryck på och håll ned
m/M för att ställ in
starttiden för uppspelningen
som visas i teckenfönstret
och tryck sedan på H.
När ”OVER” visas i teckenfönstret har du kommit till
slutet av skivan. Tryck på och håll ned m för att gå
tillbaka.
Spår som endast är några sekunder långa kan vara för
korta för att visas. Om så är fallet kanske inte spelaren
kan söka på rätt sätt.
Spela upp spår upprepade
gånger
Spela spår i slumpvis
ordning
— Blandad uppspelning
Du kan spela upp en hel skiva eller ett visst spår
upprepade gånger. Funktionen kan användas
tillsammans med blandad uppspelning (Shuffle)
om du vill upprepa spåren i slumpvis ordning
(sid 13) eller med programmerad uppspelning
om du vill upprepa alla spåren i ett program
(sid 14).
När du väljer blandad uppspelning spelas alla
spår på skivan i slumpvis ordning.
Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills ”REP” eller ”REP1”
visas i teckenfönstret.
REP: För alla spår på skivan (eller skivorna).
REP1:För ett enstaka spår.
När ”REP” är valt ändras den upprepade
spelningen enligt valt uppspelningsläge.
När
Upprepar spelaren
uppspelningsläget
är
Kontinuerlig
uppspelning
(sid 9)
Alla spår i ordningsföljd.
Blandad
uppspelning
(sid 13)
Alla spår i slumpvis ordning.
Programmerad
uppspelning
(sid 14)
Alla spår i programmet i
ordningsföljd.
1
2
Tryck på PLAY MODE (eller SHUFFLE
på fjärrkontrollen) flera gånger i följd i
stoppläge tills ”SHUF” visas i
teckenfönstret.
Spela upp skivor
— Upprepad spelning
Tryck på H.
”;” visas när spelaren ”blandar” spåren.
Spelningen stoppas när alla spår har spelats
en gång.
Så här fortsätter du kontinuerlig
uppspelning:
Tryck på PLAY MODE flera gånger i följd
(eller CONTINUE på fjärrkontrollen) i
stoppläge tills ”SHUF” och ”PGM” försvinner.
Obs!
Spelaren går inte tillbaka till spår som redan har spelats
upp.
Så här avbryter du den upprepade
spelningen:
Tryck på REPEAT flera gånger i följd på
fjärrkontrollen tills både ”REP” och ”REP1”
försvinner.
Obs!
• Om du stänger av spelaren eller drar ut sladden
avbryts upprepad spelning.
• Upprepad uppspelning av spår stängs automatiskt av
när spåren spelats upp fem gånger.
13SE
Skapa ditt eget program
— Programmerad uppspelning
Du kan välja ut spår som du tycker om och ange
uppspelningsordningen i ett program som kan
innehålla upp till 32 spår (eller 999 minuter och
59 sekunder total programtid).
1
2
3
Tryck på PLAY MODE flera gånger i
följd (eller PROGRAM på
fjärrkontrollen) i stoppläge tills ”PGM”
visas i teckenfönstret.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) för att välja önskat
spårnummer.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Kontrollera
programinnehållet
Innan du börjar spela eller under
uppspelning trycker du på CHECK på
fjärrkontrollen flera gånger i följd.
Varje gång du trycker på knappen visas
spårnumren i teckenfönstret i den ordning de har
programmerats.
Om du trycker på CHECK på fjärrkontrollen
under uppspelning visas de inprogrammerade
spårnumren med början från aktuellt spår.
Ändra programinnehållet
Du kan ändra programinnehållet i stoppläget.
Om du vill
Gör du följande:
Radera ett spår
1 Tryck flera gånger på CHECK
på fjärrkontrollen tills
spårnumret som du vill radera
visas i teckenfönstret.
2 Tryck på CLEAR på
fjärrkontrollen.
Om du anger fel spårnummer
Tryck på CLEAR på fjärrkontrollen.
Upprepa sedan steg 2 och 3 för att ange
korrekt spårnummer.
4
Upprepa steg 2 till och med 3 för att
ange fler spår.
Varje gång du anger ett spårnummer visas
det totala antalet spår i programmet i
teckenfönstret.
5
Tryck på H.
Den programmerade uppspelningen börjar.
Så här fortsätter du kontinuerlig
uppspelning:
Tryck på PLAY MODE flera gånger i följd
(eller CONTINUE på fjärrkontrollen) i
stoppläge tills ”SHUF” och ”PGM” försvinner.
Tips!
Programmet finns kvar när den programmerade
uppspelningen har avslutats. Tryck på H om du vill
börja om från början av programmet igen. Programmet
finns kvar även om du stoppar uppspelningen.
Obs!
• Om du stänger av spelaren, kopplar loss nätkabeln,
trycker på A på spelaren eller ändrar
uppspelninglagret eller -området, raderas
programmet.
• Om du ändrar uppspelninglagret eller -området
under programmerad uppspelning, kommer endast
ett enda spår att spelas upp från början, och därefter
raderas programmet.
14SE
Radera från det
sista spåret i
programmet
Tryck på CLEAR på
fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen
raderas det sista spåret i
programmet.
Lägga till ett spår Utför steg 2 till och med 3.
i slutet av
programmet
Radera alla spår
Håll ned CLEAR på
fjärrkontrollen eller x (i ca 2
sekunder) tills ”PGM CLEAR”
visas i teckenfönstret.
Lyssna på en flerkanalig
SACD-skiva
Spelaren är utrustad med en hanteringsfunktion
för flera kanaler som anger uppspelningsläget
för SACD-skivan med DSD-DSP (inbyggt i
spelaren), enligt högtalarnas placering och
storlek.
1
2
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills önskat kanalläge
visas i teckenfönstret.
2chSP MODE: För att spela en tvåkanalig
SACD-skiva.
MchSP MODE: För att spela en tvåkanalig
SACD-skiva.
3
Fronthögtalare
Spela upp skivor
— Hanteringsfunktionen för flera
kanaler
Välja uppspelningsläge
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Uppspelningsläget visas i teckenfönstret.
L
4
R
Centerhögtalare
Subbas
L
R
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills önskat
uppspelningsläge visas i
teckenfönstret.
I tvåkanaligt uppspelningsläge
Uppspelningsläge F
Surroundhögtalare
Du ställer in hanteringsfunktionen för flera
kanaler genom att välja lämpligt förinställt
uppspelningsläge (tvåkanaligt eller flerkanaligt
läge), och sedan justera utgångsnivåerna för
varje högtalare (endast för flerkanaligt läge).
Obs!
• Funktionen fungerar endast när du spelar upp en
SACD-skiva.
• Du kanske inte kan justera utgångsnivåerna,
beroende på den högtalarplacering som du har valt.
SW
2ch DIRECT*
a
––
2ch+SW
a
a
I flerkanaligt uppspelningsläge
Uppspelningsläge F
C
SR
Mch DIRECT*
a
a
a
SW
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
a
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
* Signalerna skickas direkt till varje högtalare.
Förklaring av tabellsymboler
F: Fronthögtalare
C: Centerhögtalare
SR: Surroundhögtalare
SW: Subbas
a: Signal skickas
––: Signal skickas inte
L: Large
S: Small
fortsättning
15SE
”Large” eller ”Small” högtalare
En ”L” högtalare är en högtalare som kan
återge rikligt med basfrekvenser. Om du
väljer ”S” för surroundhögtalarna skickas
basfrekvenserna till fronthögtalarna och/
eller subbasen.
För normal användning väljer du ”Mch
DIRECT” eller ställer in alla högtalarna till
”L” (exempelvis ”5–LARGE+SW”, ”5–
LARGE”, m.m). Om ljudet brusar, eller
flerkanalsuppspelningen inte låter som den
ska när du spelar en flerkanalig SACDskiva, ändrar du motsvarande högtalares
inställning till ”S”.
5
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Tryck på MENU om du vill återgå till
normal visning i teckenfönstret.
Obs!
• Hanteringsfunktionen för flera kanaler fungerar inte
om du väljer ”Mch DIRECT” (du kan inte ställa in
utgångsnivåerna för varje högtalare).
• Fronthögtalarinställningen ställs in till ”L”
automatiskt när du ställer in subbasen till ”––”.
• När du spelar ett spår som inte innehåller någon
LFE*-signal, skickas ingen signal till subbasen. När
du väljer ”Mch DIRECT”, ”5–LARGE+SW” eller
”NO–CNTR+SW” skickas därför ingen signal till
subbasen. Om du däremot väljer ”5–SMALL+SW”
eller ”F–LARGE+SW” (när du ställer in högtalarna
till ”S”), skickas basfrekvenserna till subbasen.
* LFE (Low Frequency Enhancement) (anges som
”.1 CH”)
• Om du väljer ett annat uppspelningsläge än ”2ch
DIRECT” eller ”Mch DIRECT” med
hanteringsfunktion för flera kanaler, ändras
ljuddistributionen till högtalarna, vilket kan ge en
minskning av den totala volymen. Om detta inträffar
justerar du volymen med den anslutna förstärkarens
volymreglage.
• Om du ändrar uppspelningsläge när spelaren är i
flerkanalsläge kommer inställningen för högtalarnas
utgångsnivåer att avbrytas.
• Den här funktionen kan inte användas under CDuppspelning.
16SE
Justera utgångsbalanserna
för varje högtalare
Du kan ställa in följande funktioner när du
använder flerkanalsläge:
SURR BAL
Den relativa utgångsbalansen mellan
fronthögtalarna (FRONT L/R) och
surroundhögtalarna (SURR L/R)
CNTR BAL
Den relativa utgångsbalansen mellan
fronthögtalarna (FRONT L/R) och
centerhögtalarna (CENTER)
SW BAL
Den relativa utgångsbalansen mellan
fronthögtalarna (FRONT L/R) och subbasen
(SUB WOOFER)
Obs!
• Vissa justeringar kanske inte fungerar beroende på
det läge för flera kanaler som du har valt.
• Du kan inte justera högtalarnivån när du valt ”Mch
DIRECT”.
Så här justerar du
utgångsbalanserna med
knapparna på spelaren:
Du kan justera utgångsbalanserna för varje
högtalare samtidigt som du spelar en skiva. Du
kan även justera nivåerna genom att lyssna på en
testton i stoppläget.
1
2
3
Tryck på MENU.
Vrid på l AMS L tills ”LEVEL
ADJ” visas i teckenfönstret.
Tryck på l AMS L.
Vid uppspelning går du till steg 6.
4
5
Vrid på l AMS L tills ”TONE ON”
visas i teckenfönstret.
Tryck på l AMS L.
Testtonen skickas till högtalarna i tur och
ordning och högtalartypen visas samtidigt i
teckenfönstret.
6
Vrid på l AMS L tills önskat
objekt visas i teckenfönstret.
Välj mellan ”SURR BAL”, ”CNTR BAL”
eller ”SW BAL”.
1
Vid uppspelning går du till steg 4.
2
Obs!
7
Tryck på l AMS L.
3
4
Obs!
När du ställer in subbasen på ”––” i flerkanalsläge
(sid 15), går det inte att välja ”SW BAL” (”NOT
IN USE” visas). På samma sätt går det inte att
välja ”CNTR BAL” eller ”SURR BAL” (”NOT
IN USE” visas) om du ställer in motsvarande
högtalare på ”––”.
9
6
Utgångsnivån kan justeras i upp till 24 steg.
Eftersom du kan göra finjusteringar, kan det vara
svårt att se att nålen rör sig.
7
justeringarna.
Så här justerar du
utgångsnivåerna med
fjärrkontrollen:
Tryck på ENTER.
Uppspelningsläget återgår till steg 4.
Upprepa steg 4 till och med 7 om du vill
göra fler justeringar.
10 Tryck på MENU när du är klar med
Teckenfönstret återgår till normal visning.
Tryck flera gånger på ./> för att
justera utgångsnivån.
Obs!
Tryck på l AMS L.
Uppspelningsläget återgår till steg 6.
Upprepa steg 6 till och med 9 om du vill
göra fler justeringar.
Tryck på ENTER.
Balansjusteringen visas i teckenfönstret.
I stoppläget skickas en testton till den valda
högtalaren.
Exempel:
Om du väljer ”SURR BAL” i stoppläget
skickas testtonen till fronthögtalarna och
surroundhögtalarna.
Vrid på l AMS L om du vill justera
utgångsnivån.
Utgångsnivån kan justeras i upp till 24 steg.
Eftersom du kan göra finjusteringar, kan det vara
svårt att se att nålen rör sig.
Tryck på ./> flera gånger tills
önskat objekt visas i teckenfönstret.
Välj mellan ”SURR BAL”, ”CNTR BAL”
eller ”SW BAL”.
5
Obs!
Tryck på ENTER.
Testtonen skickas till högtalarna i tur och
ordning och högtalartypen visas samtidigt i
teckenfönstret.
Balansjusteringen visas i teckenfönstret.
I stoppläget skickas en testton till den valda
högtalaren.
Exempel:
Om du väljer ”SURR BAL” i stoppläget
skickas testtonen till fronthögtalarna och
surroundhögtalarna.
8
Tryck på ./> flera gånger tills
”TONE ON” visas i teckenfönstret.
Spela upp skivor
När du ställer in subbasen på ”––” i flerkanalsläge
(sid 15), går det inte att välja ”SW BAL” (”NOT
IN USE” visas). På samma sätt går det inte att
välja ”CNTR BAL” eller ”SURR BAL” (”NOT
IN USE” visas) om du ställer in motsvarande
högtalare på ”––”.
Tryck på LEVEL ADJ vid uppspelning
eller i stoppläget.
8
Tryck på LEVEL ADJ när du är klar med
justeringarna.
Teckenfönstret återgår till normal visning.
Du kan justera utgångsnivåerna för varje
högtalare från lyssningpositionen med hjälp av
fjärrkontrollen.
fortsättning
17SE
Justera högtalaravståndet
Du kan justera högtalaravståndet när den
anslutna förstärkaren inte har någon
inställningsmeny för detta. Om förstärkaren har
en sådan här funktion bör du ställa in
högtalaravståndet på förstärkaren. Den här
inställningen är endast tillgänglig för
flerkanaliga SACD-skivor.
Obs!
Högtalaravståndet kan inte justeras i följande fall:
– När spelaren läser skivinformationen på CD-skivan
(eller CD-området på SACD-skivan)
– När spelaren läser det tvåkanaliga området på
SACD-skivan
1
2
Obs!
Om du ställer in högtalaravståndet både på spelaren
och förstärkaren, kan bägge inställningarna vara aktiva
och du kanske inte kan få önskat resultat.
FRT DIST
Avståndet mellan lyssningspositionen och
fronthögtalarna
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till 7,0
meter (3 till 23 fot) i 0,1 meters steg (1 fot).
Om högtalarna inte är placerade på samma
avstånd från lyssningspositionen, ställer du in
avståndet till den närmsta högtalaren.
SURR DIST
Avståndet mellan lyssningspositionen och
surroundhögtalarna
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till 7,0
meter (3 till 23 fot) i 0,1 meters steg (1 fot).
Om högtalarna inte är placerade på samma
avstånd från lyssningspositionen, ställer du in
avståndet till den närmsta högtalaren.
CNTR DIST
Avståndet mellan lyssningspositionen och
centerhögtalaren
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till 7,0
meter (3 till 23 fot) i 0,1 meters steg (1 fot).
SW DIST
Avståndet mellan lyssningspositionen och
subbasen
Du kan justera avståndet från 1,0 meter till 7,0
meter (3 till 23 fot) i 0,1 meters steg (1 fot).
DIST UNIT
Enhet för att ställa in avståndet (meter eller fot)
Startinställningen ”SEL–FEET” för den
nordamerikanska modellen och ”SEL–METER”
för den europeiska modellen.
18SE
3
4
Tryck på MENU på spelaren.
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills ”SPK DIST” visas i
teckenfönstret.
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) tills önskat objekt visas
i teckenfönstret.
Välj mellan ”FRT DIST”, ”SURR DIST”,
”CNTR DIST” eller ”SW DIST”.
Obs!
När du ställer in subbasen på ”––” i flerkanalsläge
(sid 15), går det inte att välja ”SW DIST” (”NOT
IN USE” visas). På samma sätt går det inte att
välja ”CNTR DIST” (”NOT IN USE” visas) om
du ställer in centerhögtalaren på ”––”.
5
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Justeringen av högtalaravståndet visas i
teckenfönstret.
Exempel:
När du väljer ”SURR DIST” (med ”DIST
UNIT” inställt på ”SEL–METER”).
6
Vrid på l AMS L (eller tryck på
./> flera gånger i följd på
fjärrkontrollen) för att justera
högtalaravståndet.
7
Tryck på l AMS L (eller ENTER
på fjärrkontrollen).
Uppspelningsläget återgår till steg 4.
Upprepa steg 4 till och med 7 om du vill
göra fler justeringar.
8
Tryck på MENU när du är klar med
justeringarna.
Välja avståndsenhet
Välj ”DIST UNIT” i steg 4 ovan.
Vrid på l AMS L (eller tryck på ./
> på fjärrkontrollen) för att välja ”SEL–
METER” eller ”SEL–FEET”, och tryck sedan
på l AMS L (eller ENTER på
fjärrkontrollen).
Återställa
standardinställningarna för
högtalaravstånd
Ställ in alla högtalaravstånd till 3 meter (10 fot).
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Varning – Användning av optiska instrument
tillsammans med denna produkt ökar risken för
ögonskador.
• Om något fast föremål eller vätska hamnar i spelaren
kopplar du loss alla kablar och låter kvalificerad
personal gå igenom den innan du använder den igen.
• Nätkabeln får endast bytas ut på en kvalificerad
serviceverkstad.
• Spelaren är fortfarande ansluten till elnätet även om
den stängs av, så länge som den är ansluten till
vägguttaget.
Ytterligare information
Teckenfönstret återgår till normal visning.
Ytterligare information
Strömkälla
• Innan du använder spelaren måste du kontrollera att
spelarens matningsspänning är densamma som den i
vägguttaget. Matningsspänningen anges på spelarens
baksida.
• Spelaren är ansluten till elnätet även om den stängs
av, så länge som den är ansluten till vägguttaget.
• Om du inte ska använda spelaren under en lång tid
bör du koppla loss spelaren från elnätet. Håll i
kontakten när du kopplar loss nätsladden, dra inte i
sladden.
Placering
• Ställ spelaren på en plats med tillräcklig ventilation
för att förhindra att spelaren överhettas.
• Ställ inte spelaren på ett mjukt underlag, exempelvis
en matta, som kan blockera ventilationshålen på
spelarens undersida.
• Ställ inte spelaren i närheten av värmekällor eller i
direkt solljus, på dammiga ställen eller där den
utsätts för stötar.
Drift
• Om spelaren flyttas från en kall till en varm plats
eller placeras i ett extremt fuktigt rum, kan fukten
kondensera på linserna inuti spelaren. Om detta
inträffar kanske inte spelaren fungerar som den ska.
Om så är fallet tar du ur skivan och låter spelaren
vara påslagen i ungefär en timme tills fukten har
avdunstat.
• När du slår på strömmen kan ett visst brus höras när
skivan laddas i SACD-spelaren. Detta är helt
normalt.
fortsättning
19SE
Justera volymen
Öka inte volymen för mycket när du lyssnar på ett
avsnitt med väldigt lågt ljud eller inget ljud alls. Om du
gör det kan högtalarna gå sönder när en ljudtopp spelas
upp.
Viktigt information om
skivor
Sätta i en skiva
Hantera skivor
Ett transmissionsljud eller mekaniskt ljud kan höras
från spelaren. Det betyder att den interna mekanismen
automatiskt justeras, beroende på vilken skiva du har
satt i.
Ett mekaniskt ljud kan även höras om du sätter i en
skev skiva.
• Undvik att smutsa ned skivan genom att hålla den i
kanterna. Rör aldrig vid skivans yta.
• Fäst inga etiketter eller tejp på skivan.
Rengöring
Rengör höljet, teckenfönstret och knapparna med en
trasa som är lätt fuktad i ett milt rengöringsmedel.
Använd aldrig skursvampar, skurmedel eller
lösningsmedel (exempelvis alkohol eller bensin).
Transport
• Ta ut skivan ur spelaren.
• Stäng skivsläden.
Om du har frågor eller problem angående spelaren
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
• Använd endast runda skivor. Om du använder en
skiva med en annan form (exempelvis stjärnformad,
hjärtformad eller fyrkantig m.m.) kan spelaren gå
sönder.
• Använd inte en skiva som har ett sigill fastsatt på
ytan, som det kan finnas på låneskivor eller
hyrskivor.
Förvara skivor
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor, exempelvis varma rörledningar.
• När du har lyssnat på en skiva bör du lägga den i sitt
fodral. Om du lägger den ovanpå en annan skiva utan
fodral kan skivan bli skadad.
Placera skivor på skivsläden
Kontrollera att skivan ligger rätt på släden.
Om den inte gör det kan spelaren eller skivan gå
sönder.
Rengöring
• Om skivan har smutsats ned av fingeravtryck eller
damm kan ljudkvaliteten bli sämre.
• Innan du spelar den kan du torka av skivan med en
putsduk. Torka från mitten av skivan och utåt.
• Rengör skivan med en mjuk trasa, lätt fuktad med
vanligt vatten. Torka sedan torrt med en torr trasa.
• Använd inte lösningsmedel, exempelvis bensin,
thinner, skivrengörare eller antistatisk sprej.
20SE
Felsökning
Om du råkar ut för något av följande problem
när du använder spelaren, kan du använda denna
felsökningsguide och förhoppningsvis åtgärda
problemet. Om problemen kvarstår kontaktar du
din närmaste Sony-återförsäljare.
Det kommer inget ljud från DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-kontakten.
• Signalerna från SACD-skivor skickas inte ut från
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL-kontakten.
Skivan spelas inte upp.
• Det finns ingen skiva i spelaren.
• Placera skivan på skivsläden med etiketten uppåt.
• Skivan ligger snett. Lägg i skivan på nytt.
• Rengör skivan (se sid 20).
• Fukt har kondenserats inuti spelaren.
Ta ur skivan och låt spelaren vara påslagen i ca en
timme.
• En skiva som inte stöds ligger i spelaren (se sid 4).
Efter att du vidtagit de föreslagna
åtgärderna
Om spelaren fortfarande inte fungerar som den
ska eller om du har andra problem än de som
beskrivits ovan, stänger du av spelaren, kopplar
från den från elnätet under några minuter och
sätter sedan i kontakten igen.
Ytterligare information
Inget ljud hörs.
• Kontrollera att spelaren är rätt ansluten.
• Kontrollera att förstärkaren är rätt inställd.
Skivan kan inte tas ut och ”LOCKED” visas i
teckenfönstret.
• Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare eller
din lokala, kvalificerade Sony-verkstad.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och
spelaren.
• Rikta fjärrkontrollen mot spelarens IR-sensor.
• Om batterierna i fjärrkontrollen är svaga byter du
ut dem mot nya.
• Kontrollera att fjärrkontrollens kommandoläge
(läget på CD1/2-knappen) (sid 24) stämmer
överens med spelarens kommandoläge (sid 8).
Det kommer inget ljud från SUB WOOFERkontakterna.
• Välj ett uppspelningsläge där en subbassignal
skickas till SUB WOOFER-kontakten. ”+ SW”
(sid 15) visas om du har valt rätt läge.
• När du spelar ett spår som inte innehåller någon
LFE-signal, skickas det bara ut en signal från SUB
WOOFER-kontakten om du har valt ”5–
SMALL+SW” eller ”F–LARGE+SW” för
flerkanalsläge (sid 15).
21SE
Medföljande tillbehör
Specifikationer
Ljudkablar
Fjärrkontroll
Batteri
När en SACD-skiva spelas
Uppspelat frekvensområde
2 Hz till 100 kHz
Frekvensomfång
2 Hz till 40 kHz (–3 dB)
Dynamikomfång
100 dB eller mer
Total harmonisk distorsion
0,0035 % eller mindre
Lågfrekvent svaj
Mätbart gränsvärde
(±0,001 % M. TOPP) eller
mindre
När en CD-skiva spelas
Frekvensomfång
2 Hz till 20 kHz
Dynamikomfång
96 dB eller mer
Total harmonisk distorsion
0,0039 % eller mindre
Lågfrekvent svaj
Mätbart gränsvärde
(±0,001 % M. TOPP) eller
mindre
Utgångar
Kontakttyp
Utgångs- Impedans
nivå
ANALOG Hörlursutgångar 2 Vrms (vid Över 10
5.1CH OUT
50 kohm) kohm
DIGITAL Fyrkantig optisk –18 dBm
(CD) OUT utgång
OPTICAL*
(Lysdiodens
våglängd:
660 nm)
* Skickar endast ut ljudsignaler från CD-skivor
Allmänt
Laser
Spänning
Energiförbrukning
Storlek (b/h/d)
Vikt (ca)
22SE
Halvledarlaser (SACD: λ=
650 nm) (CD: λ= 780 nm)
Strålningens varaktighet:
kontinuerlig
230 V (växelström), 50/60
Hz
15 W
430 × 95 × 283 mm inkl.
utstickande delar
3,1 kg
Röd och vit × 2 (1)
RM-SX800 (1)
R6 (AA-storlek) (2)
Design och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Förteckning över delar och reglage
Mer information finns på sidorna inom parentes.
Instruktionerna i handboken beskriver spelarens knappar. Du kan även använda knapparna på
fjärrkontrollen om de har samma eller liknande namn som de på spelaren.
1
2
3
4
5
6
7
8
l
qh
qg
qf qd
qs
qa q;
A POWER-knapp (9)
J X-knapp (9)
B SA-CD/CD-knapp (5, 9)
Varje gång du trycker på knappen när du spelar en
hybridskiva växlas det lager som spelas upp,
mellan SACD-lagret och CD-lagret.
K H-knapp (9, 12, 13, 14)
L
9
L Teckenfönster (10)
M IR-sensor
(6)
D Skivsläde (9)
N TIME/TEXT-knapp (11)
Varje gång du trycker på knappen visas spårets
spelade tid, hur mycket tid det är kvar av skivan
eller textinformation i teckenfönstret.
E MULTI CHANNEL DECODING-indikator
Tänds när du sätter på spelaren eller när en
flerkanalig SACD-skiva lagts i spelaren och du har
valt ett flerkanaligt uppspelningsområde genom att
trycka på MULTI/2CH.
O MULTI/2CH-knapp (5, 9)
Tryck på knappen när du vill välja
uppspelningsområde när en skiva med det
tvåkanaliga och det flerkanaliga området (sid 5)
sitter i spelaren.
F A-knapp (9)
P MENU-knapp (8, 9, 10, 12, 15, 16, 18)
Tryck på knappen när du vill visa menyn.
Tryck på knappen när du vill gå ur menyn och
återgå till normal visning.
C PLAY MODE-knapp (13, 14)
Tryck på denna knapp för att spela upp en skiva.
G x-knapp (9, 14)
H m/M-knappar (12)
I l AMS L-vred
(AMS: Automatic Music Sensor) (8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 18)
Ytterligare information
Framsidan
fortsättning
23SE
A CD1/2 (kommandoläge)-knapp (8)
Anger kommandoläge.
Fjärrkontrollen
1
B CONTINUE-knapp (13, 14)
Tryck på knappen när du vill återgå till
kontinuerlig uppspelning från blandad eller
programmerad uppspelning.
SHUFFLE-knapp (13)
PROGRAM-knapp (14)
2
C TIME/TEXT-knapp (11)
Varje gång du trycker på knappen visas spårets
spelade tid, hur mycket tid det är kvar av skivan
eller textinformation i teckenfönstret.
qg
qf
3
qd
4
D DISPLAY MODE-knapp (12)
Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av
visning av information i teckenfönstret.
qs
5
E m/M-knappar (12)
F CLEAR-knapp (14)
Tryck på knappen när du vill ta bort ett
programmerat spårnummer.
qa
q;
9
8
6
G LEVEL ADJ-knapp (17)
Tryck på knappen när du vill justera
utgångsnivåerna i hanteringsfunktionen för flera
kanaler (sid 15).
7
H ENTER-knapp (8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18)
I CHECK-knapp (14)
Tryck på knappen om du vill kontrollera
programmeringsordningen.
J REPEAT-knapp (13)
K H-knapp (9, 12, 13, 14)
X-knapp (9)
x-knapp (9, 14)
L AMS ./>-knappar
(AMS: Automatic Music Sensor) (8, 9, 10,
12, 14, 15, 17, 18)
M SA-CD/CD-knapp (5, 9)
Varje gång du trycker på knappen när du spelar en
hybridskiva växlas det lager som spelas upp,
mellan SACD-lagret och CD-lagret.
N MULTI/2CH-knapp (5, 9)
Tryck på knappen när du vill välja
uppspelningsområde när en skiva med det
tvåkanaliga och det flerkanaliga området (sid 5)
sitter i spelaren.
O DISC SKIP +/–-knappar*
Tryck på knappen för att välja en skiva.
*Den här funktionen kan inte användas i den här
spelaren.
24SE
AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendi o di
scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Per evitare il rischio di scosse elettriche,
non aprire il lettore. Per l’assistenza
rivolgersi solo a personale qualificato.
Per prevenire il rischio di incendi, non coprire i fori di
ventilazione dell’apparecchio con giornali, tovaglie,
tendine ecc. e non porre su di esso candele accese.
Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche,
non porre sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi,
come ad es. vasi.
Questo apparecchio è
classificato come un
prodotto al LASER DI
CLASSE 1. Questa
etichetta si trova
all’esterno sulla parte
posteriore.
Non gettare le batterie assieme ai
normali rifiuti domestici ma
smaltirle correttamente come
rifiuto chimico.
2IT
Indice
Caratteristiche del lettore...............................................................................4
Tipi di dischi compatibili ..............................................................................4
Informazioni sul Super Audio CD.................................................................5
Introduzione
Inserimento delle batterie nel telecomando...................................................6
Collegamento dei componenti audio .............................................................6
Riproduzione dei dischi
Riproduzione di un disco...............................................................................9
Utilizzo del display......................................................................................10
Individuazione di un punto specifico di un brano .......................................12
Riproduzione ripetuta di brani.....................................................................13
— Riproduzione ripetuta
Riproduzione dei brani in ordine casuale ....................................................13
— Riproduzione Shuffle
Creazione di un programma ........................................................................14
— Programma
Ascolto di un Super Audio CD multicanale ................................................15
— Funzione di gestione multicanale
IT
Altre informazioni
Precauzioni ..................................................................................................19
Note sui dischi .............................................................................................20
Risoluzione dei problemi.............................................................................21
Specifiche tecniche......................................................................................22
Legenda componenti e comandi..................................................................23
3IT
Caratteristiche del lettore
Questo lettore è concepito per riprodurre, oltre ai
CD tradizionali, i Super Audio CD a 2 canali e
multicanale. Possiede inoltre le seguenti
caratteristiche:
• Meccanismo Discrete Dual Laser Optical
Pickup, capace di leggere un Super Audio CD
o un CD tradizionale secondo la rispettiva
lunghezza d’onda.
• Individuazione più veloce del brano grazie a
un servomeccanismo avanzato.
• Funzione di gestione che permette di
configurare l’ambiente di riproduzione
multicanale secondo la distribuzione e le
dimensioni degli altoparlanti.
• Convertitore Super Audio digitale/analogico,
che consente una riproduzione audio di
qualità superiore.
• In un Super Audio CD si possono registrare
fino a 255 brani. Questa caratteristica è
presente nel modello SCD-XE597.
• Il telecomando in dotazione permette di
controllare sia il lettore SCD-XE597 sia un
lettore di CD tradizionali Sony.
Tipi di dischi compatibili
Con questo lettore è possibile riprodurre i dischi
dei tipi riportati di seguito.
• Super Audio CD
• CD audio
Questo lettore non consente di riprodurre i
dischi riportati di seguito. Se si tenta di
riprodurli, comparirà il messaggio di errore
“TOC ERROR” o “NO DISC”.
• CD-ROM
• DVD, ecc.
Disco registrato con sistema di
protezione del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione
di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc).
Di recente, alcune case discografiche hanno immesso
sul mercato dischi audio codificati con sistema di
protezione del copyright. Si avverte che alcuni di
questi dischi non sono conformi allo standard CD,
pertanto potrebbero non essere riprodotti
dall'apparecchio.
Riproduzione di CD-R/CD-RW
I dischi masterizzati in unità CD-R/CD-RW
potrebbero non essere riproducibili a causa di graffi,
sporcizia, condizioni di masterizzazione o per le
caratteristiche dell’unità. Inoltre, non possono essere
riprodotti i dischi che non sono stati chiusi al termine
della masterizzazione. In tali casi, il messaggio
“READING” rimane visualizzato sul display oppure
compare il messaggio “TOC ERROR”.
Nota sui dts-CD
Non riprodurre dts-CD su questo lettore. Qualora lo si
facesse, verrebbe generato un forte rumore.
4IT
Informazioni sul Super
Audio CD
Il Super Audio CD è un nuovo standard di CD
audio di alta qualità nel quale la musica viene
registrata in formato DSD (Direct Stream
Digital) anziché nel formato PCM dei CD
tradizionali. Grazie alla quantizzazione a 1 bit e
a una frequenza di campionamento 64 volte
superiore a quella dei CD tradizionali, il formato
DSD raggiunge sia un’ampia gamma di
frequenze che un’ampia gamma dinamica nello
spettro di frequenze udibili. Ciò assicura una
riproduzione estremamente fedele della musica
rispetto al suono originale.
Lo strato SA-CD è costituito da un’area a due
canali o multicanale.
Area a due canali:Area in cui sono registrati i
brani a due canali stereo
Area multicanale: Area in cui sono registrati i
brani multicanale (fino a
5.1 canali)
Esempio:
Masterizzazione dell’area a due canali o multicanale
dello strato SA-CD di un disco ibrido
Area a due canali4)
Area multicanale4)
Tipi di Super Audio CD
Strato SA-CD
Esistono due tipi di dischi, a seconda della
combinazione fra gli strati SA-CD e CD.
Strato SA-CD:Strato di segnale ad alta
densità per Super Audio CD
Strato CD1): Strato leggibile con un lettore
CD tradizionale
1)
2)
3)
Disco a singolo strato
(disco con un singolo strato SA-CD)
4)
Lo strato CD è riproducibile anche su un lettore CD
tradizionale.
Dato che i due strati si trovano su un solo lato, non
è necessario girare il disco.
Per selezionare lo strato che si desidera ascoltare,
premere SA-CD/CD (vedere a pagina 9).
Se il disco contiene entrambe le aree, premere
MULTI/2CH per selezionare l’area da ascoltare
(vedere a pagina 10).
Strato SA-CD
Disco ibrido2)
(disco con uno strato SA-CD e uno strato CD)
Strato CD3)
Strato SA-CD3)
5IT
Introduzione
Inserimento delle batterie
nel telecomando
Inserire due batterie R6 (formato AA) nel
relativo alloggiamento con le polarità + e –
correttamente orientate secondo le diciture.
Quando si utilizza il telecomando, puntarlo
verso il sensore
posto sul lettore.
Suggerimento
In condizioni normali la durata delle batterie è di circa
sei mesi. Quando il telecomando smette di funzionare,
sostituire entrambe le batterie.
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo molto caldo
o umido.
• Verificare l’assenza di corpi estranei
dall'alloggiamento delle batterie, in particolare
durante la loro sostituzione.
• Non usare una batteria nuova insieme a una vecchia.
• Non esporre il sensore alla luce diretta del sole o di
una fonte luminosa. Diversamente, si potrebbero
causare problemi di funzionamento.
• Se non si intende utilizzare il telecomando per un
periodo di tempo prolungato, togliere le batterie per
evitare corrosione e danni da perdite.
Collegamento dei
componenti audio
Collegare il lettore Super Audio CD a un
componente audio. Prima di eseguire i
collegamenti, per evitare rumori, accertarsi che
tutti i componenti siano spenti.
Collegamento di un
amplificatore multicanale
Se si possiede un amplificatore dotato di
ingresso 5.1CH (amplificatore multicanale,
amplificatore audio/video ecc.) e si collegano
lettore e amplificatore tramite lo spinotto
ANALOG 5.1CH OUT (FRONT L/R, SURR L/
R, CENTER, SUB WOOFER), è possibile
riprodurre in modalità multicanale un Super
Audio CD di questo tipo.
Per questo tipo di collegamento, utilizzare i cavi
audio. Per effettuare il collegamento a FRONT o
SURR., utilizzare i cavi di collegamento forniti
(jack rossi e bianchi) e accertarsi di inserire gli
spinotti negli ingressi del colore giusto: bianco
(sinistra) in bianco e rosso (destra) in rosso. Per
effettuare il collegamento CENTER e SUB
WOOFER, usare i cavi di collegamento (neri).
Collegamento a FRONT o SURR.
Cavi di collegamento forniti (un cavo è in dotazione)
Bianco (L)
Rosso (R)
Collegamento a CENTER o SUB
WOOFER
Cavi di collegamento (non in dotazione)
Nero
6IT
Quando si collega un amplificatore stereo o si
realizza un collegamento analogico con una
piastra MD, collegare il lettore e il componente
mediante gli spinotti ANALOG 5.1CH OUT.
Per questo tipo di collegamento, utilizzare il
cavo audio. Assicurarsi di abbinare gli spinotti
colorati agli spinotti appropriati: bianco
(sinistra) in bianco e rosso (destra) in rosso.
All’amplificatore
multicanale,
amplificatore AV,
ecc.
A
B
C D
Introduzione
Collegamento di un
amplificatore stereo o piastra
MD
Cavo di collegamento fornito (in dotazione)
Bianco (L)
Rosso (R)
A: agli ingressi degli altoparlanti frontali (L/R)
B: agli ingressi degli altoparlanti surround o
posteriori (L/R)
C: all’ingresso del sub woofer
D: all’ingresso dell'altoparlante centrale
Nota
Esistono Super Audio CD a 5, 4 e 3 canali. Se si
riproducono questi tipi di dischi, non tutte le uscite
ANALOG 5.1CH OUT emetteranno un segnale. Per
informazioni sulla riproduzione in questi casi,
consultare la copertina o le istruzioni del Super Audio
CD.
Al CD (Super Audio CD) o ingressi della linea (S/D)
su un amplificatore stereo, piastra MD, ecc.
Nota
Quando un disco con l’area a 2 canali e l’area
multicanale viene riprodotto attraverso i jack
ANALOG 5.1 CH OUT FROMT L/R, modificare
l’area di riproduzione impostandola su "SEL- 2ch"
(area di riproduzione a 2 canali) (pagina 10). Non
facendolo, l’area di riproduzione multicanale verrà
automaticamente riprodotta e verrà emesso solo il
segnale agli altoparlanti anteriori. In questo caso, i
suoni vocali o di altro tipo potrebbero non essere
udibili, a seconda del disco.
continua
7IT
Collegamento di un
componente digitale
Quando si collega una piastra MD o un altro
componente digitale attraverso il connettore
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, è possibile
eseguire una registrazione digitale.
Per questo collegamento utilizzare un cavo
digitale ottico. Per collegare il cavo digitale
ottico al connettore DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL, inserire lo spinotto del cavo nel
connettore fino a sentire uno scatto.
Non piegare né torcere il cavo ottico.
Cavo digitale ottico (non fornito)
Quando si utilizza un altro
lettore CD Sony insieme a
questo lettore
È possibile impostare il telecomando in
dotazione in modo che sia utilizzabile su questo
lettore solo cambiando la modalità di comando
del telecomando.
Per impostare la modalità di
comando del telecomando
• Se la modalità di comando dell’altro lettore
può essere impostata:
Impostare l’interruttore CD1/2 del
telecomando di questo lettore su CD1
(impostazione di fabbrica) e impostare il
telecomando dell’altro lettore su CD2.
• Se la modalità di comando dell’altro lettore
non può essere impostata:
Impostare l’interruttore CD1/2 del
telecomando di questo lettore su CD2.
Per impostare la modalità di
comando di questo lettore
1
2
3
Al connettore di ingresso ottico digitale
su un piastra MD, ecc.
Nota
Il connettore DIGITAL (CD) OUT OPTICAL può
emettere solo i segnali audio di CD tradizionali. I
segnali dei Super Audio CD non possono essere emessi
dal connettore DIGITAL (CD) OUT OPTICAL.
Collegamento del cavo di
alimentazione CA
Collegare il cavo di alimentazione CA a una
presa di corrente.
Nota
Installare il sistema in modo che il cavo di
alimentazione possa essere immediatamente scollegato
dalla presa di rete in caso di necessità.
8IT
Premere MENU sul lettore.
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando) per
selezionare “CD1/2 SEL”.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Appare la modalità di comando corrente.
4
Girare l AMS L (o premere ./
> sul telecomando) per selezionare
“CD – 1” o “CD – 2”, quindi premere
l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Riproduzione dei dischi
Riproduzione di un disco
1
2
3
4
Accendere l’amplificatore. Regolare il
volume al minimo.
Selezionare la posizione del lettore
tramite l’apposito selettore di ingresso
sull’amplificatore.
Premere POWER sul lettore per
accendere il lettore.
Premere A sul lettore per aprire il
vassoio del disco e inserire un disco
sul vassoio.
Procedere come segue:
Selezionare un
brano
Girare l AMS L (o
premere più volte ./> sul
telecomando.
Espellere un
disco
Premere A sul lettore.
Suggerimento
Se si accende il lettore con un disco già inserito, la
riproduzione inizierà automaticamente. Se si collega il
lettore a un qualsiasi temporizzatore reperibile in
commercio, lo si può impostare in modo da far iniziare
la riproduzione del disco all'ora desiderata.
Nota
Durante la riproduzione, aumentare gradualmente il
livello del volume partendo dal minimo. Il segnale in
uscita da questo lettore può presentare infatti
un’ampiezza di banda al di fuori della normale gamma
di ascolto. Ciò rischia di danneggiare gli altoparlanti o
le orecchie.
Riproduzione dei dischi
Di seguito sono spiegate la modalità normale di
riproduzione e le operazioni di base effettuabili
durante la riproduzione.
Per
Selezione dello strato da
riprodurre
Etichetta rivolta verso l’alto
5
Premere H.
La riproduzione inizierà dal primo brano.
Se si desidera iniziare la riproduzione da un
brano specifico, girare l AMS L (o
premere più volte ./> sul
telecomando) per selezionare il numero di
brano prima di premere H.
6
Quando si riproduce un disco ibrido con uno
strato SA-CD e uno strato CD (pagina 5), si può
selezionare lo strato da ascoltare. Dato che i due
strati si trovano su un solo lato, non è necessario
girare il disco.
Premere SA-CD/CD per selezionare lo
strato che si desidera riprodurre.
Per selezionare lo strato da
riprodurre predefinito
1
2
Regolare il volume sull’amplificatore.
Operazioni di base durante la
riproduzione
Per
Procedere come segue:
Arrestare la
riproduzione
Premere x.
Mettere in pausa Premere X.
la riproduzione
Riavviare la
riproduzione
dopo una pausa
3
Premere MENU sul lettore.
Girare l AMS L (oppure premere
più volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare
“LAYER SEL”.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Nel display compare lo strato predefinito
corrente.
4
Premere X o H.
5
Girare l AMS L (o premere
./> sul telecomando) per
selezionare lo strato di riproduzione
desiderato.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
continua
9IT
Selezione dall’area da
riprodurre
Quando si riproduce un disco dotato delle aree di
riproduzione a due canali e multicanale
(pagina 5), è possibile selezionare l’area da
ascoltare.
Utilizzo del display
Il display visualizza le informazioni riguardanti
il disco o il brano in riproduzione. Questa
sezione contiene le informazioni relative al
disco in riproduzione e quelle che compaiono
per ogni modalità di riproduzione.
Premere MULTI/2CH per selezionare l’area
che si desidera riprodurre.
Per selezionare l’area da
riprodurre predefinita
1
2
3
5
A
B
Girare l AMS L (oppure premere
più volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare “M/2ch
SEL”.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Girare l AMS L (o premere
./> sul telecomando) per
selezionare l’area di riproduzione
desiderata.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Nota
L’area di riproduzione multicanale viene
automaticamente selezionata ad ogni avvio della
riproduzione, in quanto “SEL– Mch” (area di
riproduzione multicanale) è l’impostazione predefinita
in fabbrica. Selezionare “SEL– 2ch” (area di
riproduzione a 2 canali) quando sono collegati solo gli
spinotti ANALOG 5.1CH OUT.
10IT
Il display indica il numero totale dei brani e il
tempo totale di riproduzione.
Premere MENU sul lettore.
Nel display compare l’area predefinita
corrente.
4
Informazioni sul disco inserito
E
D
C
A: Disco ibrido
B: Disco caricato correntemente e numero di
canali riproducibili
D: Brano 16 e superiore (per i dischi con 16 o più
brani)
D: Durata totale della riproduzione
E: Numero totale di brani
Visualizzazione delle
informazioni
Premere più volte TIME/TEXT.
le informazioni sul canale appaiono per alcuni
secondi dopo la visualizzazione del titolo del
brano.
Tempo di riproduzione del brano
Tempo residuo del brano corrente
Riproduzione dei dischi
I dischi TEXT contengono sia informazioni (ad
es. il nome del disco o dell’artista) sia segnali
audio. Questo lettore visualizza il nome del
disco, il nome dell’artista e il titolo del brano
corrente come informazioni TEXT.
Quando il lettore rileva la presenza di un disco
TEXT, nel display compare l’indicazione
“TEXT”. Se il disco TEXT contiene più di una
lingua, nel display compare l’indicazione
“MULTI-TEXT”. Per sapere come visualizzare
le informazioni in un'altra lingua, vedere
“Visualizzazione delle informazioni di un disco
TEXT in altre lingue” a pagina 12.
Se il nome contiene più di 13 caratteri, dopo lo
scorrimento del nome nel display rimarranno
visualizzati i primi 12 caratteri.
Durante la riproduzione di un
disco
Tempo residuo del disco o del programma
Prima di iniziare la riproduzione
Premere più volte TIME/TEXT.
Ogni volta che si preme questo pulsante, nel
display compare il nome del disco o dell’artista.
Quando si seleziona il nome dell'artista, nel
display compare ART..
Titolo del brano*
Titolo del disco*
Informazioni sui canali (compare solo quando il
lettore rileva un Super Audio CD multicanale)
Nome dell'artista*
* Solo per i dischi TEXT
Numero totale dei brani e tempo totale di
riproduzione
* Solo per i dischi TEXT
Note
• A seconda del disco, è possibile che non tutti i
caratteri vengano visualizzati.
• Nei dischi TEXT, questo lettore è in grado di
visualizzare solo il nome del disco, il nome
dell'artista e i titoli dei brani. Non possono essere
visualizzate altre informazioni.
continua
11IT
Disattivazione delle
informazioni del display
Premere DISPLAY MODE sul telecomando.
Ogni volta che, durante la riproduzione di un
disco, si preme questo pulsante, il display si
attiva e disattiva alternativamente.
Anche quando il display è disattivato, si attiverà
quando si premono determinati pulsanti e quindi
si disattiverà di nuovo dopo qualche secondo.
Prima di iniziare la riproduzione, premendo il
pulsante per disattivare il display, compare
“DISP OFF”; premendo lo stesso pulsante per
attivare il display, compare “DISP ON”.
Visualizzazione delle
informazioni di un disco TEXT
in altre lingue
Individuazione di un punto
specifico di un brano
È possibile individuare un punto specifico di un
brano con il lettore in riproduzione o in pausa.
Individuazione di
un punto
Procedere come segue:
Ascoltando l’audio
(Ricerca)
Durante la riproduzione,
tenere premuto m/M.
Osservando
l'indicazione del
tempo (Ricerca
veloce)
In pausa, tenere premuto
m/M.
Impostazione del
tempo di inizio
(Ricerca a tempo)
1 Girare l AMS L (o
Se il disco TEXT è multilingue, si può cambiare
la lingua visualizzata. Quando il lettore rileva la
presenza di un disco TEXT, nel display compare
l'indicazione MULTI-TEXT. Per cambiare
lingua, attenersi alla seguente procedura.
1
2
3
Premere MENU sul lettore.
Suggerimento
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare
“LANGUAGE”.
Quando nel display compare “OVER”, si è raggiunta la
fine del disco. Tenere premuto m per tornare
indietro.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
La lingua corrente (ENGLISH, FRENCH,
GERMAN ecc.) inizia a lampeggiare.
Se il lettore non può visualizzare la lingua
utilizzata in un disco TEXT, nel display
comparirà l’indicazione “OTHER LANG”.
4
5
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare la
lingua desiderata.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Dopo alcuni secondi le informazioni
compariranno nella lingua selezionata.
12IT
premere più volte
./> sul telecomando)
nella modalità arresto per
selezionare il brano
desiderato.
2 Guardando il display, tenere
premuto m/M per
impostare il tempo di inizio
della riproduzione, quindi
premere H.
Nota
I brani della durata di alcuni secondi potrebbero essere
troppo corti per la ricerca normale. In questo caso, la
ricerca potrebbe non funzionare correttamente.
Riproduzione ripetuta di
brani
Riproduzione dei brani in
ordine casuale
— Riproduzione Shuffle
È possibile riprodurre ripetutamente un intero
disco o un brano specifico. Questa funzione è
disponibile con la riproduzione Shuffle, che
consente di ripetere tutti i brani in ordine casuale
(pagina 13), oppure con la riproduzione
Programma per ripetere tutti i brani di un
programma (pagina 14).
Quando è selezionata la riproduzione Shuffle, il
lettore riproduce tutti i brani sul disco in ordine
casuale.
Premere più volte REPEAT sul
telecomando finché sul display non
compare “REP” o “REP1”.
2
REP: Per tutti i brani sui dischi.
REP1:Solo per un unico brano.
Quando è selezionato “REP”, la riproduzione
ripetuta cambia in base alla modalità di
riproduzione selezionata.
Quando la
modalità di
riproduzione è
Il lettore ripete
Riproduzione
continua
(pagina 9)
Tutti brani in sequenza.
Shuffle
(pagina 13)
Tutti i brani in ordine casuale.
Programma
(pagina 14)
Tutti brani del programma in
sequenza.
1
Premere più volte PLAY MODE (o
SHUFFLE sul telecomando) nella
modalità arresto finché sul display non
compare “SHUF”.
Premere H.
Riproduzione dei dischi
— Riproduzione ripetuta
“Mentre il lettore “mescola” i brani, nel
display compare ;. Dopo aver riprodotto
una volta tutti i brani, il lettore si ferma.
Per riprendere la riproduzione
continua
Premere più volte PLAY MODE (o
CONTINUE sul telecomando) nella modalità di
arresto finché “SHUF” e “PGM” non
scompaiono.
Nota
Il lettore non tornerà ai brani che sono già stati
riprodotti.
Per annullare la ripetizione della
riproduzione
Premere più volte REPEAT sul telecomando
finché le indicazioni “REP” e “REP1” non
scompaiono.
Note
• Se si spegne il lettore o si stacca il cavo di
alimentazione, la funzione Ripeti tutti viene
annullata.
• La funzione Ripeti si interrompe automaticamente
dopo che tutti i brani sono stati ripetuti cinque volte.
13IT
Suggerimento
Creazione di un
programma
— Programma
È possibile estrarre i brani preferiti e
specificarne l’ordine di riproduzione in un
programma che può contenere fino a 32 fasi
(oppure 999 min. e 59 sec. di tempo totale del
programma).
1
2
3
Premere più volte PLAY MODE (o
PROGRAM sul telecomando) nella
modalità arresto finché sul display non
compare “PGM”.
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando) per
selezionare il numero del brano
desiderato.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
In caso di immissione errata del
numero del brano
Premere CLEAR sul telecomando. Ripetere
quindi le operazioni al punto 2 e 3 per
correggere il numero del brano.
4
5
Ripetere le operazioni dal punto 2 al
punto 3 per immettere gli altri brani.
Al termine della riproduzione il programma resta
memorizzato. Premere H per riprodurlo nuovamente
dall’inizio. Anche se la riproduzione viene arrestata, il
programma resta in memoria.
Note
• Se si spegne il lettore, si scollega il cavo di
alimentazione, si preme A sul lettore oppure si
cambia lato o area di riproduzione, il programma
viene cancellato.
• Se durante la riproduzione programmata si cambia lato
o area di riproduzione, viene riprodotto un solo brano
dall’inizio, quindi il programma viene cancellato.
Controllo del contenuto del
programma
Prima di iniziare la riproduzione o durante
la stessa, premere più volte CHECK sul
telecomando.
Ogni volta che si preme questo pulsante, i
numeri dei brani compaiono nel display
nell’ordine programmato.
Se si preme CHECK sul telecomando mentre il
lettore è in fase di riproduzione, i numeri dei
brani programmati appariranno a iniziare dal
programma in fase di riproduzione.
Modifica del contenuto del
programma
Ogni volta che si immette un numero di
brano, il numero di brani compare sul
display.
Con il lettore in modalità arresto è possibile
cambiare il contenuto del programma.
Per
Procedere come segue:
Premere H.
Cancellare un
brano
1 Premere più volte CHECK sul
La riproduzione Programma ha inizio.
Per riprendere la riproduzione
continua
Premere più volte PLAY MODE (o
CONTINUE sul telecomando) nella modalità di
arresto finché “SHUF” e “PGM” non
scompaiono.
telecomando finché non
compare il numero del brano da
cancellare.
2 Premere CLEAR sul
telecomando.
Cancellare
Premere CLEAR sul telecomando.
l'ultimo brano del Ogni volta che si preme questo
programma
pulsante, l’ultimo brano del
programma viene cancellato.
Aggiungere un
brano alla fine
del programma
Eseguire le operazioni dalla 2 alla
3.
Cancellare tutti i Tenere premuto CLEAR sul
brani
telecomando oppure x (per circa
2 secondi) finché “PGM CLEAR”
non compare nel display.
14IT
Ascolto di un Super Audio
CD multicanale
— Funzione di gestione multicanale
Selezione della modalità di
riproduzione
Questo lettore è dotato di una funzione di
gestione multicanale che imposta la modalità di
riproduzione del Super Audio CD con il sistema
DSD-DSP (incorporato nel lettore) secondo la
disposizione o la dimensione degli altoparlanti.
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare la
modalità canale desiderata.
2chSP MODE: Per riprodurre un Super
Audio CD a 2 canali.
MchSP MODE: Per riprodurre un Super
Audio CD multicanale.
Altoparlanti frontali
3
L
Premere MENU sul lettore.
R
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Riproduzione dei dischi
1
2
Nel display compare la modalità di
riproduzione.
Altoparlanti centrali
Sub woofer
L
R
4
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare la
modalità di riproduzione desiderata.
In modalità a due canali
Altoparlanti surround
Per impostare la funzione di gestione
multicanale, selezionare la modalità di
riproduzione predefinita adeguata (a due canali
o multicanale), quindi regolare il bilanciamento
di ciascun altoparlante (solo per la modalità
multicanale).
Note
• Questa funzione è attiva solo quando si riproduce un
Super Audio CD.
• Secondo la disposizione degli altoparlanti
selezionata, potrebbe non essere possibile regolare il
bilanciamento.
Riproduzione
F
SW
2ch DIRECT*
a
––
2ch+SW
a
a
In modalità multicanale
Riproduzione
F
C
SR
Mch DIRECT*
a
a
a
SW
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
a
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
* Ciascun segnale è emesso direttamente dal
rispettivo altoparlante.
Spiegazione dei simboli della tabella
F: Altoparlanti frontali
C: Altoparlante centrale
SR: Altoparlanti surround
SW: Sub woofer
a: Il segnale viene emesso
––: Il segnale non viene emesso
L: Large
S: Small
continua
15IT
Altoparlanti “Large” o “Small”
Un altoparlante L è in grado di riprodurre
tutte le basse frequenze. Se si seleziona S
per gli altoparlanti surround, le basse
frequenze proverranno dagli altoparlanti
frontali e/o dal sub woofer.
Per l'uso normale, selezionare “Mch
DIRECT” oppure impostare tutti gli
altoparlanti su “L (ad es. “5–LARGE+SW”,
“5–LARGE”, ecc.). Se il suono è disturbato
o la riproduzione multicanale non funziona
durante la riproduzione di un Super Audio
CD, cambiare l’impostazione degli
altoparlanti interessati in “S”.
5
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Per ritornare alla visualizzazione normale
del display, premere MENU sul lettore.
Regolazione del
bilanciamento di ciascun
altoparlante
Con la modalità multicanale è possibile regolare
i seguenti parametri:
SURR BAL
Il bilanciamento relativo tra gli altoparlanti
frontali (FRONT L/R) e i surround (SURR L/R)
CNTR BAL
Il bilanciamento relativo tra gli altoparlanti
frontali (FRONT L/R) e quello centrale
(CENTER)
SW BAL
Il bilanciamento relativo tra gli altoparlanti
frontali (FRONT L/R) e il sub woofer (SUB
WOOFER)
Note
Note
• La funzione di gestione multicanale non funziona
quando si seleziona “Mch DIRECT” (non è possibile
impostare il bilanciamento di ciascun altoparlante).
• Quando il sub woofer è impostato su “L”
l'altoparlante frontale viene impostato
automaticamente su “––”.
• Quando si riproduce un brano privo di segnali LFE*,
il sub woofer non emette alcun segnale diretto.
Pertanto, quando si seleziona “Mch DIRECT”,
“5–LARGE+SW”, o “NO–CNTR+SW”, il sub
woofer non emette alcun suono. Tuttavia, se si
seleziona “5–SMALL+SW” o “F–LARGE+SW”
(impostando l'altoparlante su “S”), le basse
frequenze proverranno dal sub woofer.
* Low Frequency Enhancement (descritta come “.1
CH”)
• Se, utilizzando la funzione di gestione multicanale, si
seleziona una modalità di riproduzione diversa da
“2ch DIRECT” o “Mch DIRECT”, la distribuzione
del suono agli altoparlanti sarà differente, il che può
provocare una diminuzione del livello complessivo
del volume. In questo caso, regolare il volume con
l’apposito comando sull’amplificatore collegato.
• Se si modifica la modalità di riproduzione mentre il
lettore è nella modalità multicanale, le impostazioni
del bilanciamento di uscita verranno annullate.
• Questa funzione non può essere utilizzata durante la
riproduzione del CD.
16IT
• In alcune modalità multicanale potrebbe non essere
possibile effettuare alcune regolazioni.
• Non è possibile regolare il livello dell’altoparlante
quando è selezionata l’opzione “Mch DIRECT”.
Per regolare il bilanciamento dal
pannello frontale del lettore
Durante l’ascolto è possibile regolare il
bilanciamento di ciascun altoparlante. È
possibile regolarlo anche ascoltando la tonalità
di prova con il lettore in modalità arresto.
1
2
3
Premere MENU.
Girare l AMS L finché sul display
non compare “LEVEL ADJ”.
Premere l AMS L.
Durante la riproduzione, andare al punto 6.
4
5
Ruotare il selettore l AMS L
finché nel display non compare “TONE
ON”.
Premere l AMS L.
La tonalità di prova viene emessa da
ciascun altoparlante nella sequenza indicata
nel display.
6
Ruotare il selettore l AMS L
finché la regolazione desiderata non
compare nel display.
Selezionare la regolazione “SURR BAL”,
“CNTR BAL”, o “SW BAL”.
Quando si imposta il sub woofer su “––” nella
modalità multicanale (pagina 15), non è possibile
regolare “SW BAL” (appare “NOT IN USE”).
Analogamente, non è possibile regolare “CNTR
BAL” o “SURR BAL” (appare “NOT IN USE”)
quando si imposta l’altoparlante corrispondente
su “––”.
7
Premere l AMS L.
Nel display compare la schermata della
regolazione del bilanciamento.
Con il lettore in modalità arresto, la tonalità
di prova sarà emessa dall’altoparlante
selezionato.
Esempio:
Quando, con il lettore in modalità arresto, si
seleziona “SURR BAL”, la tonalità di
prova sarà emessa dagli altoparlanti frontali
e surround.
8
Per regolare il livello di uscita, ruotare
il selettore l AMS L.
Usando il telecomando, è possibile regolare il
livello di uscita di ciascun altoparlante
direttamente dalla posizione di ascolto.
1
Durante la riproduzione, andare al punto 4.
2
3
4
Il display ritorna alla visualizzazione
normale.
Premere ripetutamente ./>
finché la regolazione desiderata non
compare nel display.
Nota
Quando si imposta il sub woofer su “––” nella
modalità multicanale (pagina 15), non è possibile
regolare “SW BAL” (appare “NOT IN USE”).
Analogamente, non è possibile regolare “CNTR
BAL” o “SURR BAL” (appare “NOT IN USE”)
quando si imposta l’altoparlante corrispondente
su “––”.
5
Premere ENTER.
Nel display compare la schermata della
regolazione del bilanciamento.
Con il lettore in modalità arresto, la tonalità
di prova sarà emessa dall'altoparlante
selezionato.
Esempio:
Quando, con il lettore in modalità arresto, si
seleziona “SURR BAL”, la tonalità di
prova sarà emessa dagli altoparlanti frontali
e surround.
Premere l AMS L.
10 Al termine, premere MENU.
Premere ENTER.
Selezionare la regolazione “SURR BAL”,
“CNTR BAL”, o “SW BAL”.
Il bilanciamento di output può essere regolato a
incrementi fino a 24. Poiché è possibile effettuare
regolazioni precise, potrebbe essere difficile
osservare lo spostamento della lancetta.
Il lettore ritorna alla condizione del punto 6.
Per eseguire altre regolazioni, ripetere i
punti da 6 a 9.
Premere più volte ./> finché sul
display non compare “TONE ON”.
La tonalità di prova viene emessa da
ciascun altoparlante nella sequenza indicata
nel display.
Nota
9
Durante la riproduzione o con il lettore
in modalità arresto, premere LEVEL
ADJ.
Riproduzione dei dischi
Nota
Pre regolare il livello in uscita dal
telecomando
6
Premere più volte ./> per
regolare il livello in uscita
Nota
Il bilanciamento di output può essere regolato a
incrementi fino a 24. Poiché è possibile effettuare
regolazioni precise, potrebbe essere difficile
osservare lo spostamento della lancetta.
continua
17IT
7
Premere ENTER.
Il lettore ritorna alla condizione del punto 4.
Per eseguire altre regolazioni, ripetere i
punti da 4 a 7.
8
Al termine, premere LEVEL ADJ.
Il display ritorna alla visualizzazione
normale.
Regolazione della distanza
dell’altoparlante
È possibile regolare la distanza dell’altoparlante
quando l’amplificatore collegato non dispone
del menu di impostazione per la distanza
dell’altoparlante. Se l’altoparlante dispone di
questa funzione, si consiglia di impostare la
distanza dell’altoparlante sull’amplificatore.
Questa impostazione è disponibile solo per il
Super Audio CD multicanale.
Nota
La distanza dell’altoparlante non può essere regolata
nei seguenti casi.
– Quando il lettore sta leggendo le informazioni sul
disco del CD (o l’area CD del Super Audio CD)
– Quando il lettore sta leggendo l’area del canale 2 del
Super Audio CD
Nota
1
2
Quando si imposta la distanza dell’altoparlante su
questo lettore e sull’amplificatore, entrambe le
impostazioni potrebbero funzionare ed è possibile che
non si ottenga il risultato desiderato.
3
FRT DIST
La distanza dalla posizione di ascolto agli
altoparlanti frontali
È possibile regolare da 1 metro a 7 metri a
incrementi di 10 cm.
Se entrambi gli altoparlanti frontali non
vengono posti alla stessa distanza dalla
posizione di ascolto, impostare la distanza in
base all’altoparlante più vicino.
SURR DIST
La distanza dalla posizione di ascolto agli
altoparlanti surround
È possibile regolare da 1 metro a 7 metri a
incrementi di 10 cm.
Se entrambi gli altoparlanti surround non
vengono posti alla stessa distanza dalla
posizione di ascolto, impostare la distanza in
base all’altoparlante più vicino.
CNTR DIST
La distanza dalla posizione di ascolto
all’altoparlante centrale
È possibile regolare da 1 metro a 7 metri a
incrementi di 10 cm.
18IT
SW DIST
La distanza dalla posizione di ascolto al sub
woofer
È possibile regolare da 1 metro a 7 metri a
incrementi di 10 cm.
DIST UNIT
L’unità di misura per l’impostazione delle
distanze (metri)
L’impostazione iniziale è “SEL–FEET” per il
modello nordamericano e “SEL–METER” per il
modello europeo.
4
Premere MENU sul lettore.
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare “SPK
DIST”.
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando)
finché sul display non compare
l’opzione desiderata.
Selezionare l’opzione da “FRT DIST”,
“SURR DIST”, “CNTR DIST” o “SW
DIST”.
Nota
Quando si imposta il sub woofer su “––” nella
modalità multicanale (pagina 15), non è possibile
regolare “SW DIST” (appare “NOT IN USE”).
Analogamente, non è possibile regolare “CNTR
DIST” (appare “NOT IN USE”) quando si
imposta l’altoparlante centrale su “––”.
5
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
6
Girare l AMS L (o premere più
volte ./> sul telecomando) per
regolare la distanza dell’altoparlante.
Altre informazioni
Precauzioni
Sicurezza
• Attenzione: l’uso di strumenti ottici con questo
prodotto aumenta il rischio di lesioni agli occhi.
• Nel caso che oggetti o liquidi finiscano
accidentalmente all’interno del lettore, prima di
continuare a utilizzarlo scollegare il lettore
dall’alimentazione e farlo controllare da personale
qualificato.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito
solo da un centro di assistenza qualificato.
• Anche se l’unità è spenta, non è isolata
dall'alimentazione di rete CA finché la spina non
viene scollegata dalla presa di corrente.
Altre informazioni
Viene visualizzata la schermata di
regolazione della distanza dell’altoparlante.
Esempio:
Quando si seleziona “SURR DIST” (con
“DIST UNIT” impostato su “SEL–
METER”).
Alimentazione
7
Premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
Il lettore ritorna alla condizione del punto 4.
Per eseguire altre regolazioni, ripetere i
punti da 4 a 7.
8
Al termine, premere MENU sul lettore.
Il display ritorna alla visualizzazione
normale.
• Prima di utilizzare il lettore, verificare che la sua
tensione operativa sia uguale a quella
dell'alimentazione di rete. La tensione operativa è
indicata sulla targhetta posta sul retro del lettore.
• Anche se il lettore è spento, non è isolato dalla rete
finché non viene scollegato dalla stessa.
• Se si prevede di non utilizzare il lettore per un lungo
periodo, accertarsi di scollegarlo dalla rete. Per
scollegare la spina dalla rete, afferrare la spina senza
tirare il filo.
Posizionamento
Selezione dell’unità di distanza
Al punto 4 precedente, selezionare “DIST
UNIT”.
Girare l AMS L (o premere ./>
sul telecomando) per selezionare
“SEL–METER” o “SEL–FEET”, quindi
premere l AMS L (o ENTER sul
telecomando).
• Posizionare il lettore in un luogo sufficientemente
ventilato per evitarne il surriscaldamento.
• Non collocare il lettore su superfici morbide, come
tappeti, per non ostruire i fori di ventilazione posti sul
fondo.
• Non posizionare il lettore vicino a fonti di calore né
esporlo alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva
o a urti.
Funzionamento
Reimpostazione sui valori
predefiniti delle distanze
dell’altoparlante
Impostare tutte le distanze dell’altoparlante su 3
metri.
• Se si sposta il lettore rapidamente da un luogo freddo
a uno caldo oppure se il dispositivo viene collocato in
un ambiente molto umido, può crearsi della condensa
sulle lenti interne del lettore. In questo caso ne viene
compromesso il buon funzionamento. Togliere il
disco dal lettore e lasciare quest’ultimo acceso per
circa un’ora finché la condensa non evapora.
• Il rumore prodotto durante l’inserimento di un disco,
con il lettore Super Audio CD acceso, non è indice di
un cattivo funzionamento del dispositivo. Non è
indice di un cattivo funzionamento del dispositivo.
continua
19IT
Regolazione del volume
Non aumentare eccessivamente il volume durante
l’ascolto di brani con livelli di ingresso molto bassi o
prive di segnale audio. Altrimenti, ascoltando un brano
con un picco di livello, gli altoparlanti potrebbero
essere danneggiati.
Inserimento di un disco
È possibile che tramite il lettore si ascolti una
trasmissione o che esso emetta un suono meccanico.
Questo indica che il lettore sta regolando
automaticamente i propri meccanismi interni in base al
disco inserito.
Tali rumori possono essere emessi dal lettore anche a
seguito dell’inserimento di un disco deformato.
Pulizia
Pulire la superficie esterna del lettore, il pannello e i
comandi con un panno morbido e leggermente
inumidito con una soluzione detergente delicata. Non
utilizzare alcun tipo di paglietta o polvere abrasiva, né
solventi come alcool o benzene.
Trasporto
• Togliere il disco dal vassoio.
• Chiudere il vassoio.
Note sui dischi
Uso dei dischi
• Per mantenere pulito il disco, afferrarlo per il bordo.
Non toccarne la superficie.
• Non attaccare sul disco carta o nastro adesivo.
• Utilizzare solo dischi rotondi. L’utilizzo di dischi di
forma particolare (ad es. a forma di stella, cuore o
quadrato) può danneggiare il lettore.
• Non utilizzare dischi dotati di sigillo, come i dischi
usati o noleggiati.
Conservazione dei dischi
• Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti
di calore come condutture di aria calda.
• Dopo l’ascolto, riporre il disco nella sua custodia. Se
si impilano i CD senza le relative custodie, i dischi
potrebbero danneggiarsi.
Inserimento dei dischi nel vassoio
Per ulteriori informazioni sul lettore o in caso di
problemi, consultare il rivenditore Sony più vicino.
Posizionare correttamente il disco nel vassoio.
In caso contrario, si può danneggiare il lettore o il
disco.
Pulizia
• Se la superficie del disco presenta impronte digitali o
polvere, la qualità dell’audio in uscita può risultare
inferiore.
• Prima dell’ascolto, pulire il disco con un panno.
Pulire il disco dal centro verso l’esterno.
• Pulire il disco con un panno morbido leggermente
inumidito d’acqua e asciugarlo con un panno
asciutto.
• Non utilizzare solventi contenenti benzene, diluenti,
prodotti per la pulizia dei dischi o spray antistatici.
20IT
Risoluzione dei problemi
Se, durante l’uso del lettore, si riscontrano i
problemi riportati di seguito, utilizzare questa
guida per ulteriori informazioni su come
risolverli. Se il problema dovesse persistere,
consultare il rivenditore Sony più vicino.
Non viene emesso alcun suono dal connettore
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL.
• I segnali audio del Super Audio CD non possono
essere emessi dal connettore DIGITAL (CD)
OUT OPTICAL.
Il disco non viene riprodotto.
• Nel lettore potrebbe non esserci alcun disco.
• Inserire il disco nel vassoio con l’etichetta rivolta
verso l’alto.
• Il disco potrebbe essere posizionato male rispetto
al vassoio. Reinserire il disco.
• Pulire il disco (vedere a pagina 20).
• Nel lettore potrebbe essersi formata della
condensa.
Togliere il disco e lasciare il lettore acceso per
circa un’ora.
• Il vassoio potrebbe contenere un disco non
compatibile (vedere a pagina 4).
Non è possibile espellere alcun disco e
l’indicazione “LOCKED” viene visualizzata
nel display del pannello frontale.
• Rivolgersi al rivenditore Sony o al servizio di
assistenza autorizzato Sony.
Altre informazioni
Non si sente alcun suono.
• Verificare che il lettore sia collegato
correttamente.
• Accertarsi che si stia utilizzando correttamente
l’amplificatore.
Dalle uscite SUB WOOFER non proviene alcun
suono.
• Selezionare una modalità di riproduzione nella
quale venga emesso un segnale sub woofer
dall’uscita SUB WOOFER. Quando tale modalità
è selezionata, compare l'indicazione “+ SW”
(pagina 15).
• Se si riproduce un brano privo di segnali LFE, il
segnale viene emesso da SUB WOOFER solo
selezionando “5–SMALL+SW” o “F–
LARGE+SW” per la modalità di riproduzione
multicanale (pagina 15).
Dopo aver tentato di eseguire le
azioni correttive descritte
Se il lettore ancora non funziona correttamente,
oppure se si verificano altri problemi non
descritti, spegnere il lettore, staccarlo dalla presa
di alimentazione per alcuni minuti, quindi
reinserire la spina nella presa di alimentazione.
Il telecomando non funziona.
• Rimuovere eventuali ostacoli posti fra il
telecomando e il lettore.
• Puntare il telecomando verso il sensore posto sul
lettore.
• Se le batterie nel telecomando sono quasi
scariche, sostituirle.
• Assicurarsi che la modalità comando del
telecomando (posizione dell’interruttore CD1/2)
(pagina 24) corrisponda alla modalità di comando
del lettore (pagina 8).
21IT
Accessori forniti
Specifiche tecniche
Durante la riproduzione di un super
audio CD
Gamma di frequenza riproduzione
da 2 Hz a 100 kHz
Risposta in frequenza
da 2 Hz a 40 kHz (–3 dB)
Gamma dinamica
100 dB o superiore
Distorsione armonica totale
0,0035 % o inferiore
Distorsione
Valore misurabile (±0,001
% di picco) o inferiore
Durante la riproduzione di un CD
Risposta in frequenza
da 2 Hz a 20 kHz
Gamma dinamica
96 dB o superiore
Distorsione armonica totale
0,0039 % o inferiore
Distorsione
Valore misurabile
(±0,001 % di picco) o
inferiore
Connettori di uscita
Tipo di
jack
Livello in
uscita
Impedenza
di carico
ANALOG Jack audio 2 Vrm (a 50 Oltre
5.1CH OUT
kilohm)
10 kilohm
DIGITAL
Connettore –18 dBm
(CD) OUT di uscita
OPTICAL* ottico
quadrato
(Lunghezza
d’onda della
luce
emessa:)
660 nm)
* Segnale in uscita solo da CD
Generali
Laser
Alimentazione
Potenza assorbita
Dimensioni (l × a × p)
Peso (appross.)
22IT
Laser a semiconduttore
(Super Audio CD: λ= 650
nm) (CD: λ = 780 nm)
Durata dell’emissione:
continua
230 V CA, 50/60 Hz
15 W
430 × 95 × 283 mm
incluse le parti sporgenti
3,1 kg
Cavo di collegamento audio
Rosso e bianco × 2 (1)
Telecomando
RM-SX800 (1)
Pile
R6 (formato AA) (2)
Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Legenda componenti e comandi
Ulteriori dettagli vengono forniti nelle pagine indicate fra parentesi.
Le istruzioni contenute in questo manuale descrivono i comandi presenti sul lettore. È possibile
utilizzare anche i comandi del telecomando se questi hanno nomi uguali o simili a quelli sul lettore.
1
2
3
4
5
6
7
8
l
qh
qg
qf qd
qs
qa q;
A Interruttore POWER (9)
J Pulsante X (9)
B Pulsante SA-CD/CD (5, 9)
Ogni volta che si preme il pulsante durante la
riproduzione di un disco ibrido, lo strato da
riprodurre alterna fra strato SA-CD e strato CD.
K Pulsante H (9, 12, 13, 14)
C Pulsante PLAY MODE (13, 14)
Premere per selezionare la modalità di
riproduzione.
D Vassoio del disco (9)
E Indicatore MULTI CHANNEL DECODING
Si accende all’accensione del lettore, oppure
quando è caricato un Super Audio CD multicanale
e si seleziona l’area di riproduzione multicanale
premendo MULTI/2CH.
F Pulsante A (9)
G Pulsante x (9, 14)
H Pulsanti m/M (12)
Altre informazioni
Pannello frontale
L
9
L Display (10)
M Sensore per il telecomando
(6)
N Pulsante TIME/TEXT (11)
Ogni volta che si preme questo pulsante, nel
display compare il tempo di riproduzione del brano
oppure il tempo di riproduzione rimanente del
disco o le informazioni TEXT.
O Pulsante MULTI/2CH (5, 10)
Premere per selezionare l’area di riproduzione
quando è inserito un disco dotato di area a due
canali o multicanale (pagina 5).
P Pulsante MENU (8, 9, 10, 12, 15, 16, 18)
Premere questo pulsante per accedere al menu.
Premerlo nuovamente per uscire dal menu e
tornare alla visualizzazione normale del display.
I l AMS L Selettore
(AMS: Automatic Music Sensor, Sensore
automatico della musica) (8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 18)
continua
23IT
A Interruttore CD1/2 (modalità di comando)
(8)
Selezionare la modalità di comando.
Telecomando
1
qg
2
qf
3
qd
4
qs
5
6
7
8
C Pulsante TIME/TEXT (11)
Ogni volta che si preme questo pulsante, nel
display compare il tempo di riproduzione del brano
oppure il tempo di riproduzione rimanente del
disco o le informazioni TEXT.
D Pulsante DISPLAY MODE (12)
Premere questo pulsante per disattivare o attivare
le indicazioni del display.
E Pulsanti m/M (12)
qa
q;
9
B Pulsante CONTINUE (13, 14)
Premere questo pulsante per riprendere la
riproduzione continua dopo la riproduzione
Shuffle o programmata.
Pulsante SHUFFLE (13)
Pulsante PROGRAM (14)
F Pulsante CLEAR (14)
Premere questo pulsante per cancellare un numero
di brano dal programma.
G Pulsante LEVEL ADJ (17)
Premere questo pulsante per regolare il
bilanciamento con la funzione di gestione
multicanale (pagina 15).
H Pulsante ENTER (8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18)
I Pulsante CHECK (14)
Premere questo pulsante per controllare l’ordine
del programma.
J Pulsante REPEAT (13)
K Pulsante H (9, 12, 13, 14)
Pulsante X (9)
Pulsante x (9, 14)
L AMS ./> Pulsanti AMS
(AMS: Automatic Music Sensor, Sensore
automatico della musica) (8, 9, 10, 12, 14,
15, 17, 18)
M Pulsante SA-CD/CD (5, 9)
Ogni volta che si preme il pulsante durante la
riproduzione di un disco ibrido, lo strato da
riprodurre alterna fra strato SA-CD e strato CD.
N Pulsante MULTI/2CH (5, 10)
Premere per selezionare l’area di riproduzione
quando è inserito un disco dotato di area a due
canali o multicanale (pagina 5).
O DISC SKIP +/– pulsanti*
Premere per selezionare il disco.
*Questo pulsante non può essere utilizzato in
questo lettore.
24IT
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie należy otwierać
obudowy. Czynności serwisowe należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
pracownikom.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zasłaniać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami,
zasłonami itd. Na urządzeniu nie należy również
umieszczać zapalonych świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy umieszczać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami,
takich jak wazony.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT
LASEROWY
KLASY 1. Niniejsza
etykieta znajduje się z
tyłu obudowy.
Baterii nie należy wyrzucać
razem ze zwykłymi odpadami z
gospodarstwa domowego.
Należy ją traktować jako odpad
chemiczny.
2PL
Spis treści
Funkcje odtwarzacza ..................................................................................4
Zgodne typy płyt .........................................................................................4
Informacje o standardzie Super Audio CD .............................................5
Czynności wstępne
Wkładanie baterii do pilota .......................................................................6
Podłączanie urządzeń audio.......................................................................6
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyty .......................................................................................9
Korzystanie z wyświetlacza ......................................................................10
Znajdowanie określonego miejsca w utworze .......................................13
Wielokrotne odtwarzanie utworów ........................................................13
— Odtwarzanie wielokrotne
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej..........................................14
— Odtwarzanie losowe
Tworzenie własnego programu ...............................................................14
— Odtwarzanie programowane
Słuchanie wielokanałowej płyty Super Audio CD................................16
— Funkcja zarządzania wielokanałowego
Dodatkowe informacje
PL
Środki ostrożności .....................................................................................21
Uwagi na temat płyt..................................................................................22
Rozwiązywanie problemów .....................................................................22
Dane techniczne ........................................................................................23
Skorowidz części i przycisków .................................................................25
3PL
Funkcje odtwarzacza
Niniejszy odtwarzacz jest przeznaczony do
odtwarzania dwu- i wielokanałowych płyt
Super Audio CD oraz konwencjonalnych
płyt CD. Posiada on następujące funkcje:
• Zamontowany dyskretny, podwójny
laserowy przetwornik optyczny, który w
zależności od długości fali umożliwia
odczytywanie płyt Super Audio CD lub
konwencjonalnych płyt CD.
• Szybszy dostęp do utworów dzięki
zastosowaniu zaawansowanego
mechanizmu wspomagania.
• Funkcja zarządzania wielokanałowego
umożliwiająca regulację wielokanałowego
środowiska odtwarzania odpowiednio do
rozmieszczenia i rozmiaru głośników.
• Konwerter cyfrowo-analogowy Super
Audio, umożliwiający odtwarzanie
dźwięku o wyższej jakości.
• Na płycie Super Audio CD można
zaznaczyć maksymalnie 255 numerów
utworów. Funkcja ta dotyczy modelu
SCD-XE597.
• Dostarczony pilot umożliwia sterowanie
zarówno urządzeniem SCD-XE597, jak i
konwencjonalnym odtwarzaczem płyt CD
firmy Sony.
Zgodne typy płyt
Przy użyciu tego odtwarzacza można
odtwarzać następujące typy płyt.
• Płyty Super Audio CD
• Płyty Audio CD
Przy użyciu tego odtwarzacza nie można
odtwarzać następujących płyt. W przypadku
próby ich odtworzenia pojawi się komunikat
o błędzie „TOC ERROR” lub „NO DISC”.
• Płyty CD-ROM
• Płyty DVD itp.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania
płyt które są wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że są wśród nich
płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i
mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt CD-R/
CD-RW
Płyty nagrane za pomocą napędów CD-R/CD-RW
mogą nie być odtwarzane ze względu na
zarysowania, zabrudzenia, warunki nagrywania
lub właściwości napędu. Poza tym nie można
odtwarzać płyt, które po zakończeniu nagrywania
nie zostały sfinalizowane. W takim wypadku na
wyświetlaczu pozostanie wskaźnik „READING”
lub pojawi się wskaźnik „TOC ERROR”.
Uwaga dotycząca płyt CD w formacie dts
Nie należy odtwarzać płyt dts-CD na tym
urządzeniu. Odtwarzanie płyt tego rodzaju
powoduje wystąpienie poważnych zakłóceń.
4PL
Informacje o
standardzie Super
Audio CD
Super Audio CD to nowy standard wysokiej
jakości płyt audio, w którym muzyka jest
nagrywana w formacie DSD (Direct Stream
Digital) (konwencjonalne płyty CD są
nagrywane w formacie PCM). Format DSD,
w którym zastosowano 64 razy większą
częstotliwość próbkowania niż w przypadku
konwencjonalnej płyty CD oraz 1-bitowe
kwantowanie, pozwala uzyskać zarówno
szerszy zakres częstotliwości, jak i większy
zakres dynamiki, dzięki czemu zapewnia
wyjątkowo wierne odtwarzanie
oryginalnego dźwięku.
Warstwa SA-CD obejmuje obszar zapisu 2kanałowego lub obszar zapisu
wielokanałowego.
Obszar zapisu 2-kanałowego:
Obszar, na którym
nagrane są 2-kanałowe
ścieżki stereofoniczne
Obszar zapisu wielokanałowego:
Obszar, na którym
nagrane są ścieżki
wielokanałowe
(maksymalnie 5.1
kanałów)
Przykład:
Gdy w warstwie SA-CD płyty hybrydowej wykonano
nagranie w obszarze zapisu 2-kanałowego i
wielokanałowego
Obszar 2-kanałowy4)
Typy płyt Super Audio CD
W zależności od kombinacji warstw SA-CD
i CD można wyróżnić dwa typy płyt.
Warstwa SA-CD:
Warstwa o wysokiej gęstości
zapisu przeznaczona dla
odtwarzacza Super Audio
CD
Audio CD Warstwa CD1):
Warstwa przeznaczona do
odczytu przez
konwencjonalny odtwarzacz
CD
Płyta z pojedynczą warstwą
(płyta zawierająca pojedynczą warstwę SA-CD)
Obszar
wielokanałowy4)
1)
2)
3)
4)
Warstwa SA-CD
Warstwę CD można odtwarzać przy użyciu
konwencjonalnego odtwarzacza CD.
Ponieważ obie warstwy znajdują się na tej samej
stronie, płyta nie wymaga odwracania.
Naciśnięcie przycisku SA-CD/CD pozwala
wybrać warstwę, która ma być odtwarzana
(patrz str. 9).
W przypadku płyty zawierającej oba obszary
zapisu należy nacisnąć przycisk MULTI/2CH,
aby wybrać obszar, który ma być odtwarzany
(patrz str. 10).
Warstwa SA-CD
Płyta hybrydowa2)
(płyta zawierająca warstwę SA-CD i warstwę CD)
Warstwa CD3)
Warstwa SA-CD3)
5PL
Czynności wstępne
Wkładanie baterii do
pilota
Do komory baterii należy włożyć dwie
baterie R6 (rozmiar AA), zwracając uwagę
na prawidłowe dopasowanie biegunów + i –
zgodnie z oznaczeniami. Korzystając z
pilota, należy kierować go w stronę czujnika
zdalnego sterowania
na odtwarzaczu.
Podłączanie urządzeń
audio
Odtwarzacz Super Audio CD należy
podłączyć do urządzenia audio. Przed
przystąpieniem do wykonywania połączeń
należy wyłączyć zasilanie wszystkich
urządzeń. Połączenia należy wykonać
starannie, aby zapobiec występowaniu
szumów.
Podłączanie wzmacniacza
wielokanałowego
Wskazówka
W zwykłych warunkach baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy. Gdy pilot
przestaje obsługiwać odtwarzacz, należy wymienić
obie baterie na nowe.
Uwagi
• Nie należy pozostawiać pilota w zbyt gorących
lub wilgotnych miejscach.
• Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały
się żadne obce przedmioty, szczególnie podczas
wymiany baterii.
• Nie należy używać jednocześnie nowej i starej
baterii.
• Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania
na bezpośrednie działanie światła słonecznego
ani urządzeń oświetleniowych. Może to
spowodować awarię.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć możliwego
wycieku elektrolitu z baterii oraz korozji.
Jeśli używany wzmacniacz jest wyposażony
w gniazda wejściowe 5.1CH (wzmacniacz
wielokanałowy, wzmacniacz AV, itd.), a
odtwarzacz jest podłączony do wzmacniacza
za pośrednictwem gniazd ANALOG 5.1CH
OUT (FRONT L/R, SURR L/R, CENTER,
SUB WOOFER) możliwe jest odtwarzanie
płyt Super Audio CD w systemie
wielokanałowym.
Do tego podłączenia należy użyć przewodów
połączeniowych audio. Gniazda FRONT lub
SURR należy połączyć przy użyciu
przewodów połączeniowych (czerwonych i
białych), dopasowując wtyki oznaczone
kolorami do odpowiednich gniazd: biały
(lewy) do białego, a czerwony (prawy) do
czerwonego. Gniazda CENTER i SUB
WOOFER należy połączyć przy użyciu
przewodów połączeniowych (czarnych).
FRONT lub SURR - połączenie
Przewody połączeniowe audio (do wyposażenia
należy jeden przewód)
Biały (L)
Czerwony
(R)
CENTER lub SUB WOOFER połączenie
Przewody połączeniowe audio (nie należą do
wyposażenia)
Czarny
6PL
Podłączanie wzmacniacza stereo
lub odtwarzacza minidysków
Przewód połączeniowy audio (dostarczony)
C D
Biały (L)
A: Do gniazd wejściowych głośników przednich
(L/R)
B: Do gniazd wejściowych głośnika dźwięku
przestrzennego lub głośnika tylnego (L/R)
C: Do gniazda wejściowego subwoofera
D: Do gniazda wejściowego głośnika środkowego
Czerwony
(R)
A
B
Czynności wstępne
Do wzmacniacza
wielokanałowego,
wzmacniacza AV, itd.
Aby podłączyć wzmacniacz stereo lub
dokonać analogowego połączenia z
odtwarzaczem minidysków, połącz
odtwarzacz i właściwe urządzenie składowe
przy użyciu gniazd ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R.
Do tego podłączenia należy użyć przewodu
połączeniowego audio. Wtyki oznaczone
kolorami należy podłączyć do odpowiednich
gniazd: biały (lewy) do białego, a czerwony
(prawy) do czerwonego.
Uwaga
Istnieją 5-, 4- i 3-kanałowe płyty Super Audio CD.
Podczas odtwarzania takich płyt sygnał nie jest
odtwarzany za pośrednictwem wszystkich gniazd
ANALOG 5.1CH OUT. Szczegółowe informacje
na ten temat można znaleźć na okładce lub w
instrukcjach płyty Super Audio CD.
Do gniazd wejściowych CD (Super Audio CD)
lub urządzeń zewnętrznych (L/R): wzmacniacza
stereo, odtwarzacza minidysków itp.
Uwaga
W przypadku odtwarzania płyty składającej się z
obszaru 2-kanałowego oraz obszaru
wielokanałowego przy pomocy gniazd ANALOG
5.1CH OUT FRONT L/R, zmień domyślne
ustawienie obszaru odtwarzania na „SEL- 2ch” (2kanałowy obszar odtwarzania)(patrz str. 10). W
przeciwnym wypadku, automatycznie odtwarzany
będzie wielokanałowy obszar odtwarzania, a
dźwięk będzie odtwarzany jedynie na głośnikach
przednich. W takim przypadku, partie wokalne lub
inne dźwięki nie będą odtwarzane, w zależności od
danej płyty.
ciąg dalszy
7PL
Podłączanie zewnętrznego
urządzenia cyfrowego
Podłączanie przewodu
zasilającego
Podłączenie odtwarzacza minidysków lub
innego zewnętrznego urządzenia cyfrowego
za pomocą złącza DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL umożliwia dokonywanie nagrań
cyfrowych.
Do tego połączenia należy użyć optycznego
kabla cyfrowego. Podłączając optyczny
kabel cyfrowy do złącza DIGITAL (CD)
OUT OPTICAL, włóż wtyczkę kabla, aż do
jej zatrzaśnięcia w odpowiednim miejscu.
Kabla optycznego nie należy zginać ani
skręcać.
Przewód zasilający należy podłączyć do
gniazda elektrycznego.
Optyczny kabel cyfrowy (nie należy do wyposażenia)
Uwaga
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby
możliwe było natychmiastowe wyjęcie wtyczki z
gniazda naściennego w sytuacji awaryjnej.
Korzystanie z innego odtwarzacza
CD firmy Sony w połączeniu z tym
urządzeniem
Zmiana trybu sterowania pilota umożliwia
ustawienie go w taki sposób, aby pilot działał
jedynie na danym urządzeniu.
Ustawianie trybu sterowania pilota
• Jeśli można ustawić tryb sterowania dla
drugiego odtwarzacza:
Ustaw przełącznik CD1/2 na pilocie tego
odtwarzacza w położenie CD1 (ustawienie
fabryczne), a następnie ustaw pilot
drugiego urządzenia na CD2.
• Jeśli nie można ustawić tryb sterowania
dla drugiego odtwarzacza:
Ustaw przełącznik CD1/2 na pilocie tego
odtwarzacza w położenie CD2.
Ustawianie trybu sterowania tego
odtwarzacza
Do optycznego złącza wejścia cyfrowego CD
znajdującego się na odtwarzaczu minidysków, itd.
Uwaga
Za pośrednictwem złącza DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL można odtwarzać tylko sygnały audio
pochodzące z konwencjonalnych płyt CD. Złącze
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL nie umożliwia
odtwarzania sygnałów z płyt Super Audio CD.
1
2
3
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aby wybrać opcję „CD1/2
SEL”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Pojawi się bieżący tryb sterowania.
4
8PL
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciskaj przyciski ./> na pilocie),
aby wybrać opcję „CD – 1” lub „CD – 2”,
a następnie naciśnij pokrętło
l AMS L (lub przycisk ENTER na
pilocie).
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie płyty
1
2
3
4
Włącz wzmacniacz. Zmniejsz do
minimum poziom głośności.
Przy użyciu przełącznika wyboru
źródła na wzmacniaczu wybierz
odtwarzacz.
Naciśnij przycisk POWER na
urządzeniu, aby włączyć odtwarzacz.
Naciśnij przycisk A na urządzeniu, aby
otworzyć podajnik płyty i umieść na
nim płytę.
Wykonaj następujące
czynności:
Wznowić
wstrzymane
odtwarzanie
Naciśnij przycisk X lub H.
Wybrać utwór
Obracaj pokrętło
l AMS L (lub naciśnij
kilkakrotnie przycisk
./> na pilocie).
Wysunąć płytę
Naciśnij przycisk A na
urządzeniu.
Wskazówka
Po włączeniu odtwarzacza, w którym znajduje się
już płyta, odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie. Po podłączeniu dostępnego w
sprzedaży programatora można określić
rozpoczęcie odtwarzania w dowolnie wybranym
czasie.
Odtwarzanie płyt
Poniżej opisano czynności umożliwiające
rozpoczęcie zwykłego odtwarzania oraz
podstawowe czynności wykonywane
podczas odtwarzania.
Aby
Uwaga
Głośność podczas odtwarzania należy zwiększać
stopniowo, zaczynając od najniższego poziomu.
Sygnał odtwarzany przez to urządzenie może
zawierać pasma spoza normalnie słyszalnego
zakresu. Może to spowodować uszkodzenie
głośników lub słuchu.
Wybieranie warstwy odtwarzania
Stroną z nadrukiem do góry
5
Naciśnij H.
Rozpocznie się odtwarzanie od
pierwszego utworu. W celu rozpoczęcia
odtwarzania od określonego utworu,
obróć pokrętło l AMS L (lub
kilkakrotnie naciśnij przycisk ./>
na pilocie), aby wybrać numer utworu
przed naciśnięciem przycisku H.
6
Wyreguluj głośność wzmacniacza.
Podstawowe czynności podczas
odtwarzania
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk x
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk X
Podczas odtwarzania płyty hybrydowej
zawierającej warstwę SA-CD i warstwę CD
(str. 5) można wybrać warstwę, która ma być
odtwarzana. Ponieważ obie warstwy
znajdują się na tej samej stronie, płyta nie
wymaga odwracania.
Naciśnij przycisk SA-CD/CD, aby wybrać
żądaną warstwę odtwarzania.
Wybieranie domyślnej warstwy
odtwarzania
1
2
3
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „LAYER SEL”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Pojawi się domyślna warstwa
odtwarzania.
ciąg dalszy
9PL
4
5
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij przycisk ./> na pilocie),
aby wybrać żądaną warstwę
odtwarzania.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Wybieranie obszaru odtwarzania
Podczas odtwarzania płyty zawierającej 2kanałowy i wielokanałowy obszar
odtwarzania (str. 5) można wybrać obszar,
który ma być odtwarzany.
W oknie wyświetlacza widoczne są różne
informacje dotyczące odtwarzanej płyty lub
utworu. W tej części opisano informacje
dotyczące bieżącej płyty oraz informacje
wyświetlane w przypadku poszczególnych
stanów odtwarzania.
Naciśnij przycisk MULTI/2CH, aby wybrać
żądany obszar odtwarzania.
Informacje wyświetlane po
umieszczeniu płyty w
odtwarzaczu
Wybieranie domyślnego obszaru
odtwarzania
Na wyświetlaczu widoczna jest całkowita
liczba utworów i całkowity czas odtwarzania.
1
2
3
4
5
A
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
B
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „M/2ch SEL”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Pojawi się domyślny obszar
odtwarzania.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij przycisk ./> na pilocie),
aby wybrać żądany obszar
odtwarzania.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Uwaga
Rozpoczęcie odtwarzania powoduje automatyczne
wybranie wielokanałowy obszar odtwarzania,
ponieważ opcja „SEL– Mch” (wielokanałowy
obszar odtwarzania) to ustawienie fabryczne.
Opcję „SEL– 2ch” (2-kanałowy obszar
odtwarzania) można wybrać tylko wtedy, gdy
podłączone są wejścia ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R.
10PL
Korzystanie z
wyświetlacza
E
D
C
A: Płyta hybrydowa
B: Załadowana płyta oraz liczba odtwarzanych
kanałów
C: Utwór 16-sty i dalsze (dla płyt, na których
nagrano 16 lub więcej utworów)
D: Całkowity czas odtwarzania
E: Całkowita liczba utworów
Wyświetlanie informacji
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME/TEXT.
informacja o liczbie kanałów pojawi się w
kilka sekund po tytule utworu.
Czas odtwarzania bieżącego utworu
Pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu
Odtwarzanie płyt
Płyty TEXT oprócz sygnałów audio
zawierają także informacje, takie jak tytuł
płyty i nazwisko wykonawcy. Niniejszy
odtwarzacz umożliwia wyświetlanie tytułu
płyty, nazwiska wykonawcy i tytułu
bieżącego utworu.
Po wykryciu przez odtwarzacz płyty TEXT
na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„TEXT”. Jeśli płyta TEXT zawiera
informacje w kilku językach, na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„MULTI-TEXT”. Aby dowiedzieć się, jak
sprawdzać informacje w innym języku, patrz
„Wyświetlanie informacji z płyty TEXT w
innych językach” na str. 12.
Jeśli tytuł płyty składa się 13 lub więcej
znaków, po przewinięciu tytułu na
wyświetlaczu pozostanie pierwszych 12
znaków.
Podczas odtwarzania płyty
Pozostały czas odtwarzania płyty lub programu
Przed rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME/TEXT.
Za każdym razem po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu pojawia się tytuł płyty lub
nazwisko wykonawcy. Po wybraniu
nazwiska wykonawcy na wyświetlaczu
pojawia się wskaźnik „ART.”.
Tytuł płyty*
Tytuł utworu*
Informacje o kanałach (pojawiają się tylko wtedy, gdy
odtwarzacz wykryje wielokanałową płytę Super Audio CD)
* Tylko dla płyt typu TEXT
Wykonawca*
Uwagi
Całkowita liczba utworów i całkowity czas odtwarzania
• W przypadku niektórych płyt niektóre znaki
mogą nie być wyświetlane.
• Niniejszy odtwarzacz umożliwia wyświetlanie
jedynie tytułu płyty, nazwiska wykonawcy i
tytułów utworów z płyt TEXT. Nie można
wyświetlać innych informacji.
* Tylko dla płyt typu TEXT
ciąg dalszy
11PL
Wyłączanie informacji na
wyświetlaczu
Naciśnij przycisk DISPLAY MODE na
pilocie.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
podczas odtwarzania płyty powoduje na
przemian wyłączanie i włączanie
wyświetlacza.
Naciśnięcie pewnych przycisków powoduje
włączenie i po upływie kilku sekund
wyłączenie nawet wyłączonego
wyświetlacza.
Przed rozpoczęciem odtwarzania wyłączenie
wyświetlacza przy użyciu tego przycisku
powoduje pojawienie się komunikatu „DISP
OFF”, a włączenie wyświetlacza poprzez
kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje
pojawienie się komunikatu „DISP ON”.
Wyświetlanie informacji z płyty
TEXT w innych językach
Jeśli płyta TEXT zawiera informacje w wielu
językach, można zmienić wyświetlany język.
Po wykryciu przez odtwarzacz takiej płyty
TEXT na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„MULTI-TEXT”. Język można zmienić w
następujący sposób:
1
2
3
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „LANGUAGE”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Zacznie migać aktualnie wybrany język
(ENGLISH, FRENCH, GERMAN
itd.).
Jeśli odtwarzacz nie może wyświetlić
języka używanego na płycie TEXT, na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
„OTHER LANG”.
4
12PL
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat w żądanym języku.
5
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Po kilku sekundach pojawią się
informacje w wybranym języku.
Istnieje możliwość znalezienia określonego
miejsca w utworze podczas odtwarzania lub
pauzy w odtwarzaniu.
Znajdowanie
określonego
miejsca
Wykonaj następujące
czynności:
Przy jednoczesnym Naciśnij i przytrzymaj
monitorowaniu
przycisk m/M podczas
dźwięku
odtwarzania.
(wyszukiwanie)
Poprzez
obserwację
wskaźnika czasu
(szybkie
wyszukiwanie)
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk m/M podczas
pauzy w odtwarzaniu.
Poprzez ustawienie 1 W trybie zatrzymania
obracaj pokrętło
czasu rozpoczęcia
l AMS L (lub
(wyszukiwanie wg
naciśnij kilkakrotnie
czasu)
przycisk ./> na
pilocie), aby wybrać
żądany utwór.
2 Patrząc na wyświetlacz,
naciśnij i przytrzymaj
przycisk m/M, aby
ustawić czas rozpoczęcia
odtwarzania, a następnie
naciśnij H.
Wskazówka
Pojawienie się na wyświetlaczu wskaźnika
„OVER” oznacza, że płyta osiągnęła koniec. Aby
powrócić, naciśnij i przytrzymaj przycisk m.
Uwaga
Utwory trwające tylko kilka sekund mogą być zbyt
krótkie, aby można było je monitorować. W takim
wypadku wyszukiwanie może nie działać
prawidłowo.
Wielokrotne
odtwarzanie utworów
— Odtwarzanie wielokrotne
Całą płytę lub określony utwór można
odtwarzać wielokrotnie. Funkcji tej można
używać z trybem odtwarzania losowego, aby
wszystkie utwory były powtarzane w
kolejności losowej (str. 14), lub z trybem
odtwarzania programowanego, aby
wszystkie utwory były powtarzane w
kolejności zaprogramowanej (str. 14).
Odtwarzanie płyt
Znajdowanie
określonego miejsca
w utworze
Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na
pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „REP” lub „REP1”.
REP: Dla wszystkich utworów na płycie
REP1:Dla pojedynczego utworu.
Po wybraniu opcji REP”, działanie funkcji
odtwarzania wielokrotnego zmienia się,
zgodnie z wybranym trybem odtwarzania.
Gdy trybem
odtwarzania
jest
Odtwarzacz powtarza
Odtwarzanie
ciągłe (str. 9)
Wszystkie utwory we właściwej
kolejności.
Odtwarzanie
Wszystkie zaprogramowane
losowe (str. 14) utwory w kolejności losowej.
Odtwarzanie
programowane
(str. 14)
Wszystkie utwory we właściwej
kolejności.
Anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego
Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT na
pilocie, aż znikną komunikaty „REP” i
„REP1”.
Uwagi
• Wyłączenie odtwarzacza oraz odłączenie
przewodu zasilającego powoduje anulowanie
trybu odtwarzania wielokrotnego.
• Tryb odtwarzania utworów automatycznie
zatrzymuje się po pięciokrotnym powtórzeniu
całej sekwencji.
13PL
Odtwarzanie utworów
w kolejności losowej
Tworzenie własnego
programu
— Odtwarzanie losowe
— Odtwarzanie programowane
Po wybraniu trybu odtwarzania losowego
wszystkie utwory na płycie są odtwarzane w
kolejności losowej.
Istnieje możliwość wybrania ulubionych
utworów i określenia kolejności ich
odtwarzania w programie zawierającym
maksymalnie 32 utwory (lub 999 min 59 s
całkowitego czasu programu).
1
2
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE (lub
przycisk SHUFFLE na pilocie), aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„SHUF”.
1
Naciśnij H.
Gdy odtwarzacz „losuje” utwory, na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
„;”. Po jednokrotnym odtworzeniu
wszystkich utworów odtwarzacz się
zatrzyma.
Aby wznowić odtwarzanie w trybie
ciągłym
2
3
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aby wybrać żądany numer
płyty.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
W przypadku wprowadzenia błędnego
numeru utworu
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE (lub przycisk
CONTINUE na pilocie), aż z wyświetlacza
znikną komunikaty „SHUF” oraz „PGM”.
Naciśnij przycisk CLEAR na pilocie.
Następnie powtórz czynności opisane w
punktach 2 i 3, aby wprowadzić właściwy
numer utworu.
Uwaga
Odtwarzacz nie wraca do utworów, które zostały
już odtworzone.
W trybie zatrzymania naciśnij
kilkakrotnie przycisk PLAY MODE (lub
przycisk PROGRAM na pilocie), aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„PGM”.
4
Powtarzaj czynności opisane w
punktach 2 i 3, aby wprowadzić inne
utwory.
Po każdym wprowadzeniu numeru
utworu, na wyświetlaczu pojawia się
ilość zaprogramowanych utworów.
5
Naciśnij H.
Rozpocznie się odtwarzanie
programowane.
Aby wznowić odtwarzanie w trybie
ciągłym
W trybie zatrzymania naciśnij kilkakrotnie
przycisk PLAY MODE (lub przycisk
CONTINUE na pilocie), aż z wyświetlacza
znikną komunikaty „SHUF” oraz „PGM”.
14PL
Wskazówka
Uwagi
• Wyłączenie odtwarzacza, odłączenie przewodu
zasilającego, naciśnięcie przycisku A na
odtwarzaczu oraz przełączenie warstwy lub
obszaru odtwarzania powoduje skasowanie
programu.
• Przełączenie warstwy lub obszaru odtwarzania
podczas pracy w trybie Program Play powoduje
odtworzenie od początku tylko jednego utworu,
a następnie skasowanie programu.
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Kasować
utwory,
zaczynając od
ostatniego
utworu w
programie
Naciśnij przycisk CLEAR na
pilocie.
Za każdym razem po
naciśnięciu przycisku kasowany
jest ostatni utwór programu.
Dodać utwór na Wykonaj czynności opisane w
końcu
punktach 2 i 3.
programu
Skasować
wszystkie
utwory
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
CLEAR na pilocie lub x (przez
około 2 sekundy), aż na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat „PGM CLEAR”.
Odtwarzanie płyt
Program pozostaje w pamięci nawet po
zakończeniu odtwarzania programowanego. Aby
ponownie rozpocząć odtwarzanie od początku
programu, naciśnij przycisk H . Program
pozostaje w pamięci nawet po zatrzymaniu
odtwarzania.
Sprawdzanie zawartości
programu
Przed rozpoczęciem lub podczas
odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk
CHECK na pilocie
Za każdym razem po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu pojawiają się numery
utworów w zaprogramowanej kolejności.
Naciśnięcie przycisku CHECK na pilocie
podczas odtwarzania powoduje
wyświetlenie zaprogramowanych numerów
utworów, rozpoczynając od odtwarzanego w
danej chwili utworu wchodzącego w skład
programu.
Zmiana zawartości programu
Zawartość programu można zmienić w
trybie zatrzymania.
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Skasować utwór 1 Naciskaj przycisk CHECK na
pilocie, aż pojawi się numer
utworu, który chcesz
skasować.
2 Naciśnij przycisk CLEAR na
pilocie.
15PL
Słuchanie
wielokanałowej płyty
Super Audio CD
2
2chSP MODE: Aby odtworzyć 2kanałową płytę Super
Audio CD
MchSP MODE:
Aby odtworzyć
wielokanałową płytę
Super Audio CD
— Funkcja zarządzania
wielokanałowego
Niniejszy odtwarzacz jest wyposażony w
funkcję zarządzania wielokanałowego, która
określa tryb odtwarzania płyty Super Audio
CD przez system DSD-DSP (wbudowany w
odtwarzaczu) zgodnie z układem lub
rozmiarami głośników.
L
3
R
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Na wyświetlaczu pojawi się tryb
odtwarzania.
4
Głośniki przednie
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się żądany tryb kanału.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się żądany tryb odtwarzania.
W trybie 2-kanałowym
Głośnik środkowy
Subwoofer
L
R
Tryb odtwarzania F
SW
2ch DIRECT*
a
––
2ch+SW
a
a
W trybie wielokanałowym
Głośniki dźwięku przestrzennego
Aby ustawić funkcję zarządzania
wielokanałowego, należy wybrać
odpowiedni, wstępnie zaprogramowany tryb
odtwarzania (2-kanałowy lub
wielokanałowy), a następnie wyregulować
balans poziomu sygnału wyjściowego dla
każdego głośnika (tylko w przypadku trybu
wielokanałowego).
Uwagi
• Funkcja ta działa tylko w przypadku odtwarzania
płyty Super Audio CD.
• W zależności od wybranego trybu układu
głośników regulacja balansu poziomu
wyjściowego może nie być możliwa.
Wybieranie trybu odtwarzania
1
16PL
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
Tryb odtwarzania F
C
SR
SW
Mch DIRECT*
a
a
a
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
a
F–LARGE+SW
L
S
S
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
*Poszczególne sygnały są odtwarzane
bezpośrednio z odpowiednich głośników.
Objaśnienie symboli użytych w tabeli
F: Głośniki przednie
C: Głośnik środkowy
SR: Głośniki dźwięku przestrzennego
SW: Subwoofer
a: Sygnał jest odtwarzany
––: Sygnał nie jest odtwarzany
L: Large
S: Small
Informacje o głośniku „Large” lub
„Small”
5
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Aby przywrócić zwykły wygląd
wyświetlacza, naciśnij przycisk MENU
na urządzeniu.
Uwagi
• Funkcja zarządzania wielokanałowego nie działa
po wybraniu opcji „Mch DIRECT” (nie można
określić balansu poziomu wyjściowego
poszczególnych głośników).
• Dla głośników przednich automatycznie
wybierane jest ustawienie „L”, gdy dla
subwoofera wybrano ustawienie „––”.
• Podczas odtwarzania utworu, który nie zawiera
sygnału LFE*, sygnał dla subwoofera nie jest
odtwarzany. Dlatego po wybraniu ustawienia
„Mch DIRECT”, „5–LARGE+SW” lub „NO–
CNTR+SW” z subwoofera nie jest odtwarzany
żaden sygnał. Jednak po wybraniu ustawienia
„5–SMALL+SW” lub „F–LARGE+SW” (gdy
ustawieniem głośników jest „S”) częstotliwości
basowe będą odtwarzane z subwoofera.
* Low Frequency Enhancement (opisano jako
„.1 CH”)
Odtwarzanie płyt
Głośnik „L” jest głośnikiem
umożliwiającym pełne odtwarzanie
częstotliwości basowych. Jeśli dla
głośników dźwięku przestrzennego
zostanie wybrane „S”, częstotliwości
basowe będą odtwarzane za
pośrednictwem głośników przednich i/
lub subwoofera.
W zwykłych warunkach użytkowania
należy wybrać ustawienie „Mch
DIRECT” lub dla wszystkich głośników
ustawić „L” (np. „5–LARGE+SW”, „5–
LARGE” itd.). Jeśli dźwięk zawiera
szumy lub funkcja odtwarzania
wielokanałowego nie działa prawidłowo
podczas odtwarzania wielokanałowej
płyty Super Audio CD, należy zmienić
ustawienia odpowiednich głośników na
„S”.
• Jeśli podczas korzystania z funkcji zarządzania
wielokanałowego zostanie wybrany tryb
odtwarzania inny niż „2ch DIRECT” lub „Mch
DIRECT”, dystrybucja dźwięku do głośników
ulegnie zmianie, prawdopodobnie powodując
ogólne zmniejszenie głośności dźwięku. W takim
wypadku należy wyregulować głośność za
pomocą regulatora głośności na podłączonym
wzmacniaczu.
• Zmiana trybu odtwarzania dla urządzenia
pracującego w trybie wielokanałowym powoduje
anulowanie ustawień balansu poziomu
wyjściowego.
• Funkcja ta nie jest dostępna przy odtwarzaniu
płyt CD.
Regulacja balansu poziomu
wyjściowego poszczególnych
głośników
W trybie wielokanałowym można dokonać
następujących ustawień:
SURR BAL
Względny balans poziomu wyjściowego
między głośnikami przednimi (FRONT L/R)
a głośnikami dźwięku przestrzennego
(SURR L/R)
CNTR BAL
Względny balans poziomu wyjściowego
między głośnikami przednimi (FRONT L/R)
a głośnikiem środkowym (CENTER)
SW BAL
Względny balans poziomu wyjściowego
między głośnikami przednimi (FRONT L/R)
a subwooferem (SUB WOOFER)
Uwagi
• W zależności od tego, czy wybrano tryb
wielokanałowy, niektóre możliwości regulacji
mogą być niedostępne.
• Wybór opcji „Mch DIRECT” uniemożliwia
regulację poziomu dźwięku poszczególnych
głośników.
ciąg dalszy
17PL
Regulacja balansu poziomu
wyjściowego na panelu przednim
odtwarzacza
Przykład:
Po wybraniu opcji „SURR BAL” w
trybie zatrzymania, dźwięk testowy
będzie odtwarzany za pośrednictwem
głośników przednich i głośników
dźwięku przestrzennego.
Balans poziomu wyjściowego
poszczególnych głośników można regulować
podczas odtwarzania. Istnieje również
możliwość regulacji w trybie zatrzymania,
podczas słuchania dźwięku testowego.
1
2
3
Naciśnij MENU.
Obracaj pokrętło l AMS L, aż na
wyświetlaczu pojawi się komunikat
„LEVEL ADJ”.
8
Naciśnij przycisk l AMS L.
Podczas odtwarzania należy przejść do
punktu 6.
4
5
Uwaga
Obracaj pokrętło l AMS L, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„TONE ON”.
Naciśnij przycisk l AMS L.
Ze wszystkich głośników po kolei będzie
odtwarzany dźwięk testowy, a na
wyświetlaczu będzie pojawiał się typ
głośnika.
6
Obracaj pokrętło l AMS L, aby
wyregulować poziom wyjściowy.
Obracaj pokrętło l AMS L, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
element.
Regulacja balansu poziomu wyjściowego
możliwa jest w maks. 24 krokach. Możliwość
dokonania dokładnej regulacji powoduje
utrudnienie obserwacji ruchu wskaźnika.
9
Naciśnij przycisk l AMS L.
Odtwarzacz wróci do stanu opisanego w
punkcie 6.
W celu przeprowadzenia dalszych
regulacji należy powtórzyć czynności
opisane w punktach od 6 do 9.
10 Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk MENU.
Wybierz „SURR BAL”, „CNTR BAL”
lub „SW BAL”.
Zostanie przywrócony zwykły wygląd
wyświetlacza.
Uwaga
Wybierając w trybie wielokanałowym
(str. 16) ustawienie „––” dla subwoofera, nie
można wyregulować ustawienia „SW BAL”
(wyświetlany jest komunikat „NOT IN
USE”). Podobnie, nie można wybrać
ustawień „CNTR BAL” lub „SURR BAL”
(wyświetlany jest komunikat „NOT IN
USE”) po ustawieniu odpowiedniego
głośnika w pozycję „––”.
7
Regulacja poziomu wyjściowego za
pomocą pilota
Poziom wyjściowy poszczególnych
głośników można regulować z miejsca
odsłuchu przy użyciu dostarczonego pilota.
1
Podczas odtwarzania należy przejść do
punktu 4.
Naciśnij przycisk l AMS L.
Pojawi się ekran regulacji balansu.
W trybie zatrzymania dźwięk testowy
będzie odtwarzany z wybranego
głośnika.
W trybie odtwarzania lub zatrzymania
naciśnij przycisk LEVEL ADJ.
2
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „TONE ON”.
Naciśnij ENTER.
Ze wszystkich głośników po kolei będzie
odtwarzany dźwięk testowy, a na
wyświetlaczu będzie pojawiał się typ
głośnika.
18PL
4
Naciskaj przyciski ./>, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany
element.
Wybierz „SURR BAL”, „CNTR BAL”
lub „SW BAL”.
Wybierając w trybie wielokanałowym
(str. 16) ustawienie „––” dla subwoofera, nie
można wyregulować ustawienia „SW BAL”
(wyświetlany jest komunikat „NOT IN
USE”). Podobnie, nie można wybrać
ustawień „CNTR BAL” lub „SURR BAL”
(wyświetlany jest komunikat „NOT IN
USE”) po ustawieniu odpowiedniego
głośnika w pozycję „––”.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran regulacji balansu.
W trybie zatrzymania dźwięk testowy
będzie odtwarzany z wybranego
głośnika.
Przykład:
Po wybraniu opcji „SURR BAL” w
trybie zatrzymania, dźwięk testowy
będzie odtwarzany za pośrednictwem
głośników przednich i głośników
dźwięku przestrzennego.
6
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
./>, aby wyregulować poziom
wyjściowy.
Uwaga
Regulacja balansu poziomu wyjściowego
możliwa jest w maks. 24 krokach. Możliwość
dokonania dokładnej regulacji powoduje
utrudnienie obserwacji ruchu wskaźnika.
7
Naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzacz wróci do stanu opisanego w
punkcie 4.
W celu przeprowadzenia dalszych
regulacji należy powtórzyć czynności
opisane w punktach od 4 do 7.
8
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk LEVEL ADJ.
Zostanie przywrócony zwykły wygląd
wyświetlacza.
Jeśli podłączony wzmacniacz nie posiada
menu ustawiania odległości głośnika, ustaw
odległości na tym odtwarzaczu. Jeśli
wzmacniacz posiada tę funkcję, zaleca się
ustawienie odległości głośników na
wzmacniaczu. Ustawienie to dostępne jest
jedynie dla wielokanałowych płyt Super
Audio CD.
Uwaga
W przypadku ustawiania odległości głośników na
odtwarzaczu jak i wzmacniaczu, niewykluczone
jest, że oba ustawienia będą aktywne,
uniemożliwiając uzyskanie żądanego rezultatu.
Odtwarzanie płyt
Uwaga
Regulacja odległości głośników
FRT DIST
Odległość między miejscem odsłuchu a
głośnikami przednimi
Jako wartość tego ustawienia można wybrać
odległość 1,0 metra do 7,0 metrów (3 do 23
stóp), w odstępach co 0,1 metra (1 stopa).
Jeśli oba głośniki przednie nie są
umieszczone w jednakowych odległościach
od miejsca odsłuchu, ustaw odległość do
najbliższego głośnika.
SURR DIST
Odległość między miejscem odsłuchu a
głośnikami dźwięku przestrzennego
Jako wartość tego ustawienia można wybrać
odległość 1,0 metra do 7,0 metrów (3 do 23
stóp), w odstępach co 0,1 metra (1 stopa).
Jeśli oba głośniki dźwięku przestrzennego
nie są umieszczone w jednakowych
odległościach od miejsca odsłuchu, ustaw
odległość do najbliższego głośnika.
CNTR DIST
Odległość między miejscem odsłuchu a
głośnikiem środkowym
Jako wartość tego ustawienia można wybrać
odległość 1,0 metra do 7,0 metrów (3 do 23
stóp), w odstępach co 0,1 metra (1 stopa).
SW DIST
Odległość między miejscem odsłuchu a
subwooferem
Jako wartość tego ustawienia można wybrać
odległość 1,0 metra do 7,0 metrów (3 do 23
stóp), w odstępach co 0,1 metra (1 stopa).
ciąg dalszy
19PL
DIST UNIT
Jednostka miary dla ustawienia odległości
(metr lub stopa)
Wartości wstępne to „SEL–FEET” dla
modelu sprzedawanego w Ameryce
Północnej oraz „SEL–METER” dla modelu
sprzedawanego w Europie.
Uwaga
W następujących przypadkach regulacja odstępu
głośników nie jest możliwa.
– Gdy odtwarzacz czyta informacje o płycie CD
(lub obszar CD płyty Super Audio CD)
– Gdy odtwarzacz czyta 2-kanałowy obszar płyty
Super Audio CD
1
2
3
4
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat „SPK DIST”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aż na wyświetlaczu pojawi
się żądana pozycja.
Uwaga
Wybierając w trybie wielokanałowym
(str. 16) ustawienie „––” dla subwoofera, nie
można wyregulować ustawienia „SW DIST”
(wyświetlany jest komunikat „NOT IN
USE”). Podobnie, nie można wybrać
ustawień „CNTR DIST” (wyświetlany jest
komunikat „NOT IN USE”) po ustawieniu
głośnika środkowego w pozycję „––”.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Pojawi się ekran regulacji odległości
głośników.
Przykład:
Jeśli wybrano „SURR DIST” (przy
opcji DIST UNIT” ustawionej w pozycję
„SEL–METER”).
20PL
7
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>
na pilocie), aby wyregulować
odległości głośników.
Naciśnij pokrętło l AMS L (lub
przycisk ENTER na pilocie).
Odtwarzacz wróci do stanu opisanego w
punkcie 4.
W celu przeprowadzenia dalszych
regulacji należy powtórzyć czynności
opisane w punktach od 4 do 7.
Naciśnij przycisk MENU na urządzeniu.
Wybierz żądaną pozycję spośród „FRT
DIST”, „SURR DIST” lub „CNTR
DIST” lub „SW DIST”.
5
6
8
Po zakończeniu regulacji naciśnij
przycisk MENU na urządzeniu.
Zostanie przywrócony zwykły wygląd
wyświetlacza.
Wybieranie jednostki pomiaru
odległości
W punkcie 4 powyżej wybierz opcję „DIST
UNIT”.
Obracaj pokrętło l AMS L (lub
naciskaj przyciski ./> na pilocie), aby
wybrać opcję „SEL–METER” lub „SEL–
FEET”, a następnie naciśnij pokrętło
l AMS L (lub przycisk ENTER na
pilocie).
Przywracanie wartości fabrycznych
ustawień odległości głośników
Ustaw wszystkie odległości głośników na 3
metry (10 stóp).
Dotyczące obsługi
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności
Dotyczące bezpieczeństwa
Dotyczące źródeł zasilania
• Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza
należy sprawdzić, czy napięcie robocze
odtwarzacza jest takie samo, jak napięcie w
lokalnym źródle zasilania. Napięcie robocze jest
podawane na tabliczce znamionowej znajdującej
się z tyłu odtwarzacza.
• Odtwarzacz pozostaje podłączony do sieci
elektrycznej, dopóki nie zostanie odłączony od
gniazda elektrycznego, nawet jeśli sam
odtwarzacz został wyłączony.
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez długi
czas, należy odłączyć go od sieci elektrycznej.
Aby odłączyć przewód sieciowy, należy chwycić
bezpośrednio wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za przewód.
Dotyczące ustawienia
• Odtwarzacz należy umieścić w miejscu o
odpowiednim przepływie powietrza, aby uniknąć
przegrzewania urządzenia.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza na miękkich
powierzchniach, takich jak dywany, które mogą
zablokować otwory wentylacyjne pod spodem
urządzenia.
• Nie należy umieszczać odtwarzacza w miejscach
znajdujących się w pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, nadmierne zapylenie lub
kurz oraz wstrząsy mechaniczne.
Dotyczące regulacji głośności
Słuchając fragmentów o bardzo niskim poziomie
sygnału wejściowego lub pozbawionych dźwięku,
nie należy zbyt mocno zwiększać głośności. Gdy
będzie odtwarzany fragment o najwyższym
poziomie, głośniki mogą ulec uszkodzeniu.
Dodatkowe informacje
• Przestroga – Stosowanie wraz z tym produktem
przyrządów optycznych może zwiększyć ryzyko
uszkodzenia wzroku.
• Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot lub ciecz, należy odłączyć
odtwarzacz od źródła zasilania i przed
przystąpieniem do dalszej obsługi zlecić jego
sprawdzenie uprawnionym do tego
pracownikom serwisu.
• Przewód zasilający należy wymieniać wyłącznie
w specjalistycznym punkcie serwisowym.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania (sieci elektrycznej), dopóki nie zostanie
odłączone od gniazda elektrycznego, nawet jeśli
samo urządzenie zostało wyłączone.
• Jeśli odtwarzacz zostanie przyniesiony
bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca lub
zostanie umieszczony w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu, na soczewkach wewnątrz
odtwarzacza może skroplić się wilgoć. W takim
wypadku odtwarzacz może nie działać
prawidłowo. Należy wówczas wyjąć płytę i
pozostawić odtwarzacz włączony przez około
godzinę, aż wilgoć wyparuje.
• Podczas włączania i umieszczania płyty w
odtwarzaczu Super Audio CD może być
słyszalny pewien hałas. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Dotyczące wkładania płyty
Z odtwarzacza mogą dobiegać dźwięki napędu lub
dźwięki mechaniczne. Oznacza to, że odtwarzacz
przeprowadza automatyczną regulację
mechanizmów wewnętrznych odpowiednio do
typu włożonej płyty.
Dźwięki mechaniczne mogą również dobiegać z
odtwarzacza po włożeniu wypaczonej płyty.
Dotyczące czyszczenia
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić
miękką szmatką lekko zwilżoną roztworem
łagodnego detergentu. Nie należy używać żadnego
rodzaju materiałów ściernych, proszków do
szorowania ani rozpuszczalników, takich jak
alkohol lub benzyna.
Dotyczące transportu
• Z podajnika należy wyjąć płytę.
• Zamknij podajnik płyty.
W przypadku pytań lub problemów dotyczących
odtwarzacza należy skontaktować się z
najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
21PL
Uwagi na temat płyt
Dotyczące obsługi płyt
• Aby zachować czystość płyt, należy chwytać je za
krawędzie. Nie należy dotykać powierzchni.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani taśmy.
• Należy używać wyłącznie okrągłych płyt.
Korzystanie z płyt o nietypowych kształtach (np.
w kształcie gwiazdy, serca lub kwadratu itp.)
może spowodować uszkodzenie odtwarzacza.
• Nie należy używać płyt z naklejkami, takich jak
płyty używane lub płyty pochodzące z
wypożyczalni.
Dotyczące przechowywania płyt
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie światła słonecznego ani źródeł ciepła,
takich jak kanały gorącego powietrza.
• Po zakończeniu odtwarzania płyty należy
przechowywać w pudełkach. Położenie płyty bez
pudełka na inną płytę może spowodować jej
uszkodzenie.
Dotyczące umieszczania płyt na podajniku
Należy się upewnić, że płyta została umieszczona
starannie na tacy.
Jeśli nie, odtwarzacz lub płyta może ulec
uszkodzeniu.
Dotyczące czyszczenia
• Jeśli na płycie znajdują się odciski palców lub
kurz, jakość odtwarzanego dźwięku może ulec
pogorszeniu.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania należy oczyścić
płytę ściereczką czyszczącą. Płyty należy
wycierać od środka na zewnątrz.
• Płyty należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki
lekko zwilżonej wodą, a następnie usunąć wilgoć
suchą szmatką.
• Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak
benzyna, rozcieńczalnik, środki czyszczące do
płyt winylowych lub środki antystatyczne w
rozpylaczu.
22PL
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas korzystania z odtwarzacza
wystąpi jeden z poniższych problemów,
należy skorzystać z poniższego przewodnika
dotyczącego rozwiązywania problemów, aby
usunąć problem. Jeśli problemu nie da się
usunąć, należy skontaktować się z
najbliższym sprzedawcą produktów firmy
Sony.
Brak dźwięku.
• Sprawdź, czy odtwarzacz jest starannie
podłączony.
• Upewnij się, że wzmacniacz jest prawidłowo
obsługiwany.
Brak dźwięku ze złącza DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL.
• Nie można odtwarzać sygnałów audio z płyty
Super Audio CD za pośrednictwem złącza
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL.
Płyta nie jest odtwarzana.
• W odtwarzaczu nie ma płyty.
• Umieść płytę na podajniku stroną z
nadrukiem skierowaną do góry.
• Płyta jest umieszczona pod kątem. Włóż
ponownie płytę.
• Oczyść płytę (patrz str. 22).
• Wewnątrz odtwarzacza skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony
przez około godzinę.
• Na podajniku znajduje się niezgodna płyta
(patrz str. 4).
Pilot nie działa.
• Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się
między pilotem a odtwarzaczem.
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na odtwarzaczu.
• Jeśli baterie w pilocie są słabe, wymień je na
nowe.
• Upewnij się, że tryb sterowania pilota
(ustawienie przełącznika CD1/2) (str. 26)
odpowiada ustawieniu trybu sterowania
odtwarzacza (str. 8).
Nie można wysunąć płyty, a na wyświetlaczu
panelu przedniego pojawia się komunikat
„LOCKED”.
• Skontaktuj się z autoryzowanym punktem
sprzedaży lub lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Po wykonaniu zalecanych działań
Jeśli odtwarzacz nadal nie działa poprawnie
lub wystąpiły inne, nieopisane tutaj
problemy, wyłącz urządzenie, na kilka minut
odłącz je z gniazdka ściennego, a następnie
podłącz wtyczkę z powrotem do gniazdka.
Dane techniczne
W przypadku odtwarzania płyty Super
Audio CD
Zakres częstotliwości odtwarzania
od 2 Hz do 100 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa
od 2 Hz do 40 kHz
(–3 dB)
Zakres dynamiki
100 dB lub więcej
Wartość całkowitych zniekształceń harmonicznych
0,0035% lub mniej
Kołysanie i drżenie dźwięku
Wartość z zakresu
mierzalnego (±0,001%
W. PEAK) lub mniej
W przypadku odtwarzania płyty CD
Dodatkowe informacje
Brak dźwięku z gniazda SUB WOOFER.
• Wybierz tryb odtwarzania, w którym sygnał
subwoofera jest odtwarzany za
pośrednictwem gniazda SUB WOOFER. Po
wybraniu takiego trybu wyświetlany jest
wskaźnik trybu wraz ze wskaźnikiem „+ SW”
(str. 16).
• Przy odtwarzaniu ścieżki nie zawierającej
sygnału LFE, sygnał podawany jest z gniazda
SUB WOOFER jedynie po wybraniu
ustawienia „5–SMALL+SW” lub „F–
LARGE+SW” dla trybu wielokanałowego
(str. 16).
Charakterystyka częstotliwościowa
od 2 Hz do 20 kHz
Zakres dynamiki
96 dB lub więcej
Wartość całkowitych zniekształceń harmonicznych
0,0039% lub mniej
Kołysanie i drżenie dźwięku
Wartość z zakresu
mierzalnego (±0,001%
W. PEAK) lub mniej
Złącze wyjściowe
Typ
gniazda
Poziom
Impedancja
wyjściowy obciążenia
ANALOG Gniazda
5.1CH
foniczne
OUT
2 Vrms
Powyżej 10
(przy 50
kiloomów
kiloomach)
DIGITAL Kwadratowe –18 dBm
(CD) OUT optyczne
OPTICAL* złącze
wyjściowe
(Długość
fali
świetlnej:
660 nm)
* Umożliwia odtwarzanie wyłącznie sygnałów
audio z płyty CD
ciąg dalszy
23PL
Informacje ogólne
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD:
λ= 650 nm) (CD:
λ= 780 nm) Czas trwania
emisji: ciągła
Moc promieniowania
lasera
5,47 uW przy 650 nm
Wymagane zasilanie
230 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy
15 W
Wymiary (szer./wys./głęb.)
430 × 95 × 283 mm
łącznie z wystającymi
elementami
Waga (ok.)
3,1 kg
Dostarczone wyposażenie
Przewód połączeniowy audio
czerwony i biały × 2 (1)
Pilot zdalnego sterowania
RM-SX800 (1)
Baterie
R6 (rozmiar AA) (2)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
24PL
Skorowidz części i przycisków
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach podanych w nawiasach.
W instrukcji opisano przyciski znajdujące się na odtwarzaczu. Można również korzystać z
przycisków na pilocie zdalnego sterowania, o ile ich nazwy są takie same lub podobne do nazw
przycisków na odtwarzaczu.
Dodatkowe informacje
Panel przedni
1
2
3
4
5
6
7
8
l
qh
qg
qf qd
A Panel przedni POWER (przełącznik) (9)
B Przycisk SA-CD/CD (5, 9)
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
podczas odtwarzania płyty hybrydowej
powoduje zmianę warstwy, która ma być
odtwarzana z SA-CD na warstwę CD i
odwrotnie.
C Przycisk PLAY MODE (14)
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór
trybu odtwarzania.
D Szuflada odtwarzania (9)
E MULTI CHANNEL DECODINGdo przodu
Włącza się przy uruchomieniu odtwarzacza lub
załadowaniu wielokanałowej płyty Super
Audio CD oraz ustawieniu wielokanałowego
obszaru odtwarzania przy pomocy przycisku
MULTI/2CH.
F A (przycisk) (9)
qs
qa q;
L
9
J X (przycisk) (9)
K przycisk H (9, 13, 14)
L Okno wyświetlacza (10)
M Czujnik zdalnego sterowania
(6)
N TIME/TEXT (przycisk) (11)
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
pojawianie się na wyświetlaczu czasu
odtwarzania utworu, czasu pozostałego do
końca płyty lub informacji TEXT.
O Przycisk MULTI/2CH (5, 10)
Naciśnij, aby po włożeniu płyty zawierającej
obszar 2-kanałowy i obszar wielokanałowy,
wybrać obszar odtwarzania (str. 5).
P Przycisk MENU (8, 9, 10, 12, 16, 18, 20)
Naciśnij, aby wejść do menu.
Naciśnij, aby wyjść z menu i przywrócić zwykły
wygląd wyświetlacza.
G Przycisk x (9, 15)
H m/M (przyciski) (13)
I l AMS L (pokrętło)
(AMS: Automatic Music Sensor —
automatyczny czujnik muzyki) (8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 20)
ciąg dalszy
25PL
A Przełącznik CD1/2 (trybu sterowania) (8)
Umożliwia wybór trybu sterowania.
Pilot
1
qg
2
qf
3
qd
4
qs
5
B Przycisk CONTINUE (14)
Naciśnięcie umożliwia wznowienie
odtwarzania w trybie ciągłym z trybu
odtwarzania losowego lub programowanego.
SHUFFLE (przycisk) (14)
PROGRAM (przycisk) (14)
C TIME/TEXT (przycisk) (11)
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje
pojawianie się na wyświetlaczu czasu
odtwarzania utworu, czasu pozostałego do
końca płyty lub informacji TEXT.
D DISPLAY MODE (przycisk) (12)
Naciśnięcie powoduje włączenie lub
wyłączenie wyświetlania informacji.
E m/M (przyciski) (13)
F CLEAR (przycisk) (14, 15)
Naciśnij, aby usunąć numer
zaprogramowanego utworu.
qa
q;
9
6
7
8
G LEVEL ADJ (przycisk) (18)
Naciśnij, aby wyregulować balans poziomu
wyjściowego dla funkcji zarządzania
wielokanałowego (str. 16).
H Przycisk ENTER (8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
I CHECK (przycisk) (15)
Naciśnij, aby sprawdzić zaprogramowaną
kolejność.
J REPEAT (przycisk) (13)
K przycisk H (9, 13, 14)
X (przycisk) (9)
Przycisk x (9, 15)
L AMS ./> (przyciski)
(AMS: Automatic Music Sensor —
automatyczny czujnik muzyki) (8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 20)
M Przycisk SA-CD/CD (5, 9)
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
podczas odtwarzania płyty hybrydowej
powoduje zmianę warstwy, która ma być
odtwarzana z SA-CD na warstwę CD i
odwrotnie.
N Przycisk MULTI/2CH (5, 10)
Naciśnij, aby po włożeniu płyty zawierającej
obszar 2-kanałowy i obszar wielokanałowy,
wybrać obszar odtwarzania (str. 5).
O Przyciski DISC SKIP +/–*
Naciśnięcie umożliwia wybór płyty.
*Ten przycisk urządzenia nie może być użyty.
26PL
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising