Sony | SCD-XA3000ES | Sony SCD-XA3000ES Istruzioni per l'uso

4-249-408-91(2)
Super Audio CD
Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
SE
Istruzioni per l’uso
IT
Instrukcja obslugi
PL
SCD-XA3000ES
 2003 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel dit toestel niet bloot
aan regen noch vocht om
brand of elektrocutie te
voorkomen.
Open evenmin de
behuizing om elektrocutie
te voorkomen. Laat dit
over aan vaklui.
Om brand te voorkomen, mogen de
ventilatieopeningen van het apparaat niet
worden afgedekt door kranten,
tafelkleden, gordijnen, enz. Zet ook geen
brandende kaarsen op het apparaat.
Om gevaar van brand of een elektrische
schok te voorkomen, mogen er geen
voorwerpen met vloeistof erin, zoals
bloemenvazen, op het apparaat worden
geplaatst.
Dit toestel is geklasseerd als een CLASS 1
LASER product.
Het onderstaande label bevindt zich op de
achterkant van het apparaat.
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
2NL
Welkom!
Dank u voor uw aankoop van de Sony
Super Audio CD-speler. Lees deze
gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens
het toestel in gebruik te nemen en bewaar
ze zodat u ze achteraf nog kunt
raadplegen.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De instructies in deze gebruiksaanwijzing
gelden voor model SCD-XA3000ES.
Afspraken
• In deze gebruiksaanwijzing staan de
bedieningselementen op de speler
beschreven.
U kunt ook de bedieningselementen op
de afstandsbediening gebruiken
wanneer die dezelfde of een
vergelijkbare naam hebben als die op de
speler.
• De volgende pictogrammen worden
gebruikt:
Z
Betekent dat u de taak kan
uitvoeren met de
afstandsbediening.
z
Staat voor tips die de taak
vergemakkelijken.
Kenmerken
Betreffende Super Audio CD
• Super Audio CD is een nieuwe, superieure audiodiscnorm waarbij muziek wordt opgenomen in DSD (Direct
Stream Digital) formaat (conventionele CD's worden
opgenomen in PCM-formaat). Het DSD-formaat werkt
met een bemonsteringsfrequentie die 64 keer hoger ligt
dan bij een conventionele CD - en 1-bit kwantisering,
wat resulteert in een ruim frequentiebereik en een
ruime dynamiek over het hoorbare frequentiebereik
voor een bijzonder natuurgetrouwe weergave.
• Er zijn twee soorten Super Audio CD's: een 2-kanaals
stereo disc en een multikanaalsdisc met maximum 6
aparte kanalen. De multikanaalskarakteristiek van de
Super Audio CD werkt met een luidsprekersysteem dat
vergelijkbaar is met het 5.1-kanaalssysteem.
INHOUD
Aan de slag 4
Voor het aansluiten 4
Audiocomponenten aansluiten 5
Plaats en functie onderdelen 8
Beschrijving onderdelen voorpaneel
8
Beschrijving onderdelen achterpaneel
10
Beschrijving onderdelen afstandsbediening
11
CD’s afspelen 12
Compatibele disc-types 12
Kenmerken van de speler
Deze speler is ontworpen voor de weergave van 2-kanaals
en multikanaals Super Audio CD’s, alsook conventionele
CD’s, en vertoont de volgende kenmerken:
• Uitgerust met een Discrete Dual Laser Optical Pickup,
die zowel Super Audio CD’s als conventionele CD’s kan
lezen met een aparte golflengte.
• Snellere toegang tot tracks dankzij een geavanceerd
servomechanisme.
• Multikanaalsbeheerfunctie waarmee de
multikanaalsweergave kan worden geregeld volgens
positie en grootte van de luidsprekers.
• Super Audio D/A-omzetter en Direct Digital Sync
System, voor geluidsweergave van superieure kwaliteit.
Overige
• Een Super Audio CD kan tot 255 muziekstuk-/
indexnummers bevatten. Dit geldt alleen voor de
SCD-XA3000ES.
• Met de meegeleverde afstandsbediening kan zowel de
SCD-XA3000ES als een conventionele Sony CD-speler
worden bediend.
Een CD afspelen 14
Gebruik van het uitleesvenster
Een bepaald muziekstuk zoeken
15
18
NL
Een bepaald punt in een muziekstuk zoeken 18
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen
19
Muziekstukken afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) 20
Uw eigen programma samenstellen
(Programme Play) 21
Een multikanaals Super Audio CD beluisteren
(multikanaalsbeheerfunctie) 22
Aanvullende informatie 25
Voorzorgsmaatregelen 25
Opmerkingen betreffende CD’s 26
Verhelpen van storingen
27
Technische gegevens 27
Index
28
3NL
Aan de slag
In dit hoofdstuk vindt u informatie
over meegeleverde toebehoren en hoe
diverse audiocomponenten kunnen
worden aangesloten op de Super
Audio CD-speler. Lees dit hoofdstuk
aandachtig alvorens apparatuur aan
te sluiten op de speler.
Voor het aansluiten
Meegeleverde toebehoren controleren
Deze speler wordt geleverd met de volgende toebehoren:
• Audioverbindingskabel
phono-aansluiting × 2 (rood en wit) ↔
phonoaansluiting × 2 (rood en wit) (2)
phono-aansluiting × 1 (zwart) ↔ phono-aansluiting × 1
(zwart) (2)
• Afstandsbediening RM-SX700 (1)
• R06 (AA) batterijen (2)
Batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
Plaats twee R06 (AA) batterijen in de batterijhouder met
de + en – in de juiste richting. Bij het gebruik van de
afstandsbediening richt u die op de afstandsbedieningssensor
op de speler.
z Wanneer batterijen vervangen
In normale omstandigheden gaan de batterijen ongeveer zes
maanden mee. Wanneer de speler niet meer met de
afstandsbediening kan worden bediend, moeten beide batterijen
door nieuwe worden vervangen.
Opmerkingen
• Laat de afstandsbediening niet achter op een zeer warme of
vochtige plaats.
• Laat niets in de behuizing van de afstandsbediening vallen; let
hier vooral op bij het vervangen van de batterijen.
• Gebruik geen nieuwe batterij samen met een oude.
• Stel de afstandsbedieningssensor niet bloot aan direct zonlicht
of verlichting. Daardoor kan de werking worden verstoord.
• Wanneer u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken, verwijder dan de batterijen om beschadiging door
lekkage en corrosie te voorkomen.
4NL
Audiocomponenten aansluiten
Indien u beschikt over een versterker met 5.1CH ingangen
(multikanaalsversterker, AV-versterker, enz.) en u speler
en versterker verbindt via ANALOG 5.1CH OUT, kunt u
multikanaals Super Audio CD’s afspelen en genieten van
multikanaalsweergave.
Voor normale weergave verbindt u speler en versterker
via ANALOG 2CH OUT.
Aansluiting via ANALOG 5.1CH OUT
Gebruik audioverbindingskabels voor deze aansluiting. Verbind
de ANALOG 5.1CH OUT aansluitingen (FRONT L/R, SURR L/
R, CENTER, SUBWOOFER) met de corresponderende
aansluitingen op uw versterker. Voor FRONT of SURR
aansluiting gebruikt u de verbindingskabels (rode en witte
aansluitingen) (meegeleverd) waarbij u ervoor zorgt dat de juiste
stekker in de juiste aansluiting wordt gestoken: wit (links) op wit
en rood (rechts) op rood. Gebruik de verbindingskabels (zwart)
(meegeleverd) voor CENTER en SUB WOOFER aansluiting.
ANALOG
2CH OUT
FRONT of SURR aansluiting
Audioverbindingskabels (rood en wit) (meegeleverd)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
CENTER of SUB WOOFER aansluiting
Audioverbindingskabels (zwart) (meegeleverd)
Zwart
Zwart
Opmerkingen
• Bij multikanaalsaansluiting verbindt u de ANALOG 2CH OUT
aansluitingen zo dat u een CD (of Super Audio CD) kunt
afspelen wanneer u de ingangskeuzeschakelaar van uw
versterker op CD (of Super Audio CD) zet.
• Bij weergave van een conventionele CD of een 2CH Super
Audio CD, wordt het signaal dat wordt uitgevoerd via
ANALOG 2CH OUT ook uitgevoerd via ANALOG 5.1CH
FRONT L/R.
• Bij weergave van een multikanaals Super Audio CD, wordt het
signaal dat wordt uitgevoerd via ANALOG 5.1CH FRONT L/R
ook uitgevoerd via ANALOG 2CH OUT. (Het gemengde
signaal van het multikanaalssignaal wordt niet afgespeeld.)
• Er zijn 5CH, 4CH en 3CH Super Audio CD's. Wanneer u deze
disc afspeelt, wordt het signaal niet uitgevoerd via alle
aansluitingen van ANALOG 5.1CH OUT. Meer informatie over
de weergave vindt u op de hoes of in de gebruiksaanwijzing
van de Super Audio CD.
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
Naar FRONT IN
aansluitingen (L/R)
SUB
WOOFER
Naar SURROUND of
REAR IN
aansluitingen (L/R)
Naar SUB
WOOFER IN
aansluiting
Naar CENTER IN
aansluiting
Multikanaalsversterker,
AV-versterker, enz.
5NL
Aan de slag
Sluit de Super Audio CD-speler aan op een
audiocomponent. Zet eerst alle toestellen af en zorg
ervoor dat ze goed zijn aangesloten om ruis te
voorkomen.
Audiocomponenten aansluiten
Opmerking
Aan de slag
Aansluiting via ANALOG OUT
Gebruik hiervoor een audiokabel. Verbind de ANALOG 2CH
OUT L/R aansluitingen met de CD (Super Audio CD) ingangen
van uw versterker. Steek de juiste stekker in de juiste aansluiting:
wit (links) in wit en rood (rechts) in rood.
Audioverbindingskabels (rood en wit) (niet meegeleverd*)
Wit (L)
Wit (L)
Rood (R)
Rood (R)
* Wanneer u geen gebruik maakt van de ANALOG 5.1 CH
verbinding, kunt u de meegeleverde audioverbindingskabel
gebruiken voor de ANALOG 2CH verbinding.
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
SUB
WOOFER
Naar CD (Super Audio
CD) IN aansluitingen
(L/R)
Stereo versterker, enz.
6NL
Bij weergave van een multikanaals Super Audio CD, wordt het
signaal dat wordt uitgevoerd via ANALOG 5.1CH FRONT L/R
ook uitgevoerd via ANALOG 2CH OUT. (Het gemengde signaal
van het multikanaalssignaal wordt niet afgespeeld.)
Aansluiting via DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
Gebruik een digitale coaxiaalkabel om audiocomponenten aan te
sluiten die zijn voorzien van digitale coaxiaalingangen.
Digitale coaxiaalkabel (niet meegeleverd)
Optisch digitale kabel (niet meegeleverd)
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
R
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
SUB
WOOFER
R
R
SUB
WOOFER
Naar de CD (Super
Audio CD) IN optische
digitale aansluiting
Naar de CD (Super
Audio CD) IN coaxiale
digitale aansluiting
Stereo versterker, enz.
Stereo versterker, enz.
Opmerking
Opmerking
Alleen de audiosignalen van gewone CD’s kunnen worden
uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT. Die van een Super Audio CD
kunnen niet worden uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT.
Alleen de audiosignalen van gewone CD’s kunnen worden
uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT. Die van een Super Audio CD
kunnen niet worden uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT.
Het netsnoer aansluiten
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
7NL
Aan de slag
Gebruik hiervoor een optisch digitale kabel. Om de optisch
digitale kabel aan te sluiten op DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
drukt u de stekkers in tot ze vastklikken.
De optische kabel niet buigen noch verdraaien.
Aansluiting via DIGITAL (CD) OUT COAXIAL
Plaats en functie
onderdelen
Beschrijving onderdelen
voorpaneel
In dit hoofdstuk verneemt u meer
over de plaats en de functie van de
diverse toetsen en regelaars op het
voor- en achterpaneel en de
meegeleverde afstandsbediening.
Meer details vindt u op de pagina’s
tussen haakjes.
U verneemt er ook meer over de
indicaties in het uitleesvenster.
1 POWER schakelaar (14)
Druk hierop om de speler aan te zetten.
2 TIME/TEXT toets (15)
Bij elke druk op de toets verschijnt de speelduur van
het muziekstuk, de totale resterende speelduur van de
disc of de TEXT informatie op het uitleesvenster.
3 SACD/CD toets (13)
Telkens wanneer u op deze toets drukt tijdens het
afspelen van een hybride disc, wordt er gewisseld van
weergegeven laag, tussen de HD (Super Audio CD)
laag en de gewone CD laag.
4 Disc-lade (14)
Druk op A OPEN/CLOSE om de disc-lade te openen/
sluiten.
8NL
MENU
MULTI/2CH
Plaats en functie onderdelen
TIME/TEXT
SACD/CD
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
5 A OPEN/CLOSE toets (14)
Indrukken om de disc-lade te openen.
6 H toets (14)
Druk hierop om de weergave te starten.
7 X toets (14)
Druk hierop om de weergave te onderbreken.
8 x toets (14)
Druk hierop om de weergave te stoppen.
9 PHONES
Sluit de hoofdtelefoon aan.
Bij weergave van een multikanaals Super Audio CD,
wordt het signaal dat wordt uitgevoerd via ANALOG
5.1CH FRONT L/R ook uitgevoerd via PHONES.
0 PHONE LEVEL
Regel het hoofdtelefoonvolume.
qa MENU-toets (13)
Indrukken om het menu te openen.
Indrukken om het menu te sluiten en terug te keren
naar de normale aanduidingen.
qs MULTI/2CH-toets (12)
Indrukken om de weergavezone te kiezen wanneer
een 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD (pagina
13) is ingebracht.
qd Afstandsbedieningssensor
qf Uitleesvenster (15)
Hierop verschijnt allerhande informatie.
qg . AMS > knop (AMS: Automatische
muzieksensor) (14)
Wanneer u de . AMS > knop één klik linksom
draait, keert u terug naar de vorige track; wanneer u
de . AMS > knop één klik rechtsom draait, gaat
u naar de volgende track.
9NL
Beschrijving onderdelen achterpaneel
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
Plaats en functie onderdelen
R
SUB
WOOFER
1 ANALOG 2CH OUT L/R aansluitingen (6)
Verbinden met een audiocomponent (stereo/2kanaals) met behulp van de audioverbindingskabel.
2 ANALOG 5.1CH OUT aansluitingen (5)
Verbinden met een versterker voorzien van 5.1CH
ingangen (multikanaalsversterker, AV-versterker, enz.)
met behulp van de audioverbindingskabels.
3 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL aansluiting (7)
Voor aansluiting op een audiocomponent met de
digitale coaxiaalkabel.
4 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL aansluiting (7)
Voor aansluiting op een audiocomponent met de
optisch digitale kabel.
10NL
Opmerking
Alleen de audiosignalen van een CD kunnen worden uitgevoerd
via de DIGITAL (CD) OUT aansluitingen zoals afgebeeld in 3
en 4. Die van een Super Audio CD kunnen niet worden
uitgevoerd via DIGITAL (CD) OUT.
Beschrijving onderdelen afstandsbediening
1 CONTINUE toets (20)
Druk hierop om van willekeurige weergave (Shuffle
Play) of geprogrammeerde weergave (Programme
Play) terug te keren naar normale weergave.
SHUFFLE toets (20)
Druk hierop voor willekeurige weergave.
2 DISPLAY MODE toets (16)
Druk hierop om de informatie te doen verdwijnen.
3 TIME/TEXT toets (15)
Bij elke druk op de toets verschijnt de speelduur van
het muziekstuk, de totale resterende speelduur van de
disc of de TEXT informatie op het uitleesvenster.
4 Cijfertoetsen (18)
Druk hierop om de muziekstuknummers in te voeren.
qf ENTER toets (24)
Indrukken om de keuze te bevestigen.
qg CLEAR toets (21)
Druk hierop om een geprogrammeerd
muziekstuknummer te wissen.
qh LEVEL ADJ toets (24)
Indrukken om de uitgangsniveaubalans voor de
multikanaalsbeheerfunctie te regelen (pagina 22).
qj CHECK toets (21)
Druk hierop om de programmavolgorde te
controleren.
5 i10 toets (18)
Druk hierop om een muziekstuk met een nummer
hoger dan 10 te zoeken.
6 REPEAT toets (19)
Druk hier herhaaldelijk op om alle muziekstukken of
slechts één muziekstuk op de disc af te spelen.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
7 AyB toets (20)
Druk hierop om Repeat A-B Play te kiezen.
TIME/TEXT MULTI/2CH
8 H toets (14)
Druk hierop om de weergave te starten.
X toets (14)
Druk hierop om de weergave te onderbreken.
x toets (14)
Druk hierop om de weergave te stoppen.
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
0 m/M toetsen (18)
Druk hierop om een bepaalde passage van een
muziekstuk af te spelen.
qa INDEX >/. toetsen (18)
Druk hierop om bij het afspelen van een disc met
index-signalen een bepaald punt te zoeken dat is
aangeduid met een index-signaal.
9
ENTER
10/0
REPEAT
9 AMS ./> (AMS: Automatische muzieksensor)
toetsen (18)
Druk hierop om een bepaald muziekstuk te zoeken.
SACD/CD
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
AMS
INDEX
qs SACD/CD toets (13)
Telkens wanneer u op deze toets drukt tijdens het
afspelen van een hybride disc, wordt er gewisseld van
weergegeven laag, tussen de HD (Super Audio CD)
laag en de gewone CD laag.
11NL
Plaats en functie onderdelen
PROGRAM toets (21)
Druk hierop voor geprogrammeerde weergave.
qd MULTI/2CH-toets (12)
Indrukken om de weergavezone te kiezen wanneer
een 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD (pagina
13) is ingebracht.
CD’s afspelen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van
de diverse afspeelmogelijkheden.
Compatibele disc-types
Met deze speler kunnen de volgende discs worden
afgespeeld.
Kies de juiste indicator door op SACD/CD of MULTI/
2CH te drukken, afhankelijk van het soort disc dat u wilt
afspelen (pagina 14).
Indeling volgens laagconfiguratie
Super Audio CD (enkellagige CD)
Deze CD heeft een enkele HD (hoge densiteit)-laag.
Wanneer u deze disc speelt, wordt de speler automatisch
in de Super Audio CD-weergavestand gebracht.
HD (Super Audio CD)
laag
Super Audio CD (dubbellagige CD)
Deze CD heeft twee HD-lagen en is geschikt voor
langdurige weergave.
Wanneer u deze disc speelt, wordt de speler automatisch
in de Super Audio CD-weergavestand gebracht.
Doordat een dubbellagige CD twee HD lagen aan één
kant telt, hoeft de CD niet te worden omgedraaid.
HD (Super Audio CD)
laag
HD (Super Audio CD)
laag
Conventionele CD
Deze disc is het standaard formaat.
Wanneer u deze disc speelt, wordt de speler automatisch
in de Conventional CD-weergavestand gebracht.
CD laag
12NL
Super Audio CD + CD (hybride CD)
Deze CD heeft een HD laag en een CD laag. Druk op
SACD/CD om de laag te kiezen die u wenst te
beluisteren. Doordat beide lagen aan dezelfde kant zitten,
hoeft u de disc niet om te draaien. De CD laag kan
worden afgespeeld met een gewone CD-speler.
2-kanaals + multikanaals Super Audio CD
Deze discs bestaat uit een 2-kanaalsweergavezone en een
multikanaalsweergavezone.
Druk op MULTI/2CH om te bepalen welke weergavezone
u wilt beluisteren.
2-kanaalsweergavezone
CD laag
HD (Super Audio CD)
laag
1
2
Druk op MENU in de stopstand.
3
Druk op . AMS >.
De huidige weergavelaag verschijnt.
4
Draai aan . AMS > om de gewenste
weergavelaag te kiezen en druk vervolgens op
. AMS >.
Draai aan . AMS > tot “SACD/CD SEL”
verschijnt in het uitleesvenster.
Indeling volgens kanaalconfiguratie van
de Super Audio CD
U kunt de standaard weergavezone kiezen (2kanaalsweergavezone of multikanaalsweergavezone).
1
2
Druk op MENU in de stopstand.
3
Druk op . AMS >.
De huidige weergavezone verschijnt.
4
Draai aan . AMS > om de gewenste
weergavezone te kiezen en druk vervolgens op
. AMS >.
CD’s afspelen
U kunt de standaard weergavelaag kiezen (HD laag of CD
laag).
Multikanaalsweergavezone
Draai aan . AMS > tot “M/2CH SELECT”
verschijnt in het uitleesvenster.
Incompatibele discs
Deze speler kan de volgende discs niet afspelen. Indien u
dat toch probeert, verschijnt het foutbericht “TOC Error”
of “NO DISC”, of is er geen geluid hoorbaar.
• CD-ROM
• DVD, enz.
2-kanaals Super Audio CD
Deze disc bestaat uit een 2-kanaalsweergavezone.
Wanneer u deze disc speelt, wordt de speler automatisch
in de 2-kanaalsweergavestand gebracht.
2-kanaalsweergavezone
Multikanaals Super Audio CD
Deze disc bestaat uit een multikanaalsweergavezone.
Wanneer u deze disc speelt, wordt de speler automatisch
in de multikanaalsweergavestand gebracht.
Multikanaalsweergavezone
13NL
Een CD afspelen
Hieronder staan de handelingen voor normale weergave
en de normale handelingen tijdens de weergave
uitgelegd.
Om
Druk op
de weergave te stoppen
x
de weergave te onderbreken
X
de weergave te hervatten
X of H
een volgend muziekstuk te zoeken
Draai .AMS>
rechtsom. Bij gebruik van
de afstandsbediening
drukt u op de > toets.
het begin van het huidige
muziekstuk of een vorig muziekstuk
te zoeken
Zet de versterker aan. Zet het volume op het
minimumniveau.
Draai .AMS>
linksom. Bij gebruik van
de afstandsbediening
drukt u op de . toets.
de CD uit te werpen
A OPEN/CLOSE
Kies de spelerpositie met behulp van de
ingangskeuzeschakelaar op de versterker.
z Wanneer u de speler aanzet terwijl er al een CD in zit
POWER
SACD/CD
A OPEN/CLOSE
H X
x
.AMS>
1
CD’s afspelen
2
3
4
Basishandelingen tijdens weergave
Druk op POWER om de speler aan te zetten.
Druk op A OPEN/CLOSE om de disc-lade te openen
en plaats een disc op de lade.
De weergave start automatisch. Door een in de handel
verkrijgbare timer aan te sluiten, kunt u de weergave op elk
gewenst ogenblik laten starten.
z Een laag kiezen die u wilt beluisteren bij het afspelen van
een hybride CD (pagina 13)
Druk na het stoppen van de weergave met x, herhaaldelijk op
SACD/CD om de “SACD” of “CD” indicator te laten oplichten.
Met het label naar boven
5
6
Druk op H.
De weergave begint vanaf het eerste muziekstuk.
Indien u de weergave wilt laten beginnen vanaf een
bepaald muziekstuk, draait u aan .AMS> om
het muziekstuknummer te kiezen voor u op H drukt.
Regel het volume op de versterker.
14NL
z Een weergavezone die u wilt beluisteren kiezen tijdens het
afspelen van een 2-kanaals + multikanaals Super Audio CD
(pagina 13)
Druk na weergave met x herhaaldelijk op MULTI/2CH om
“MULTI CH” of “2 CH” te laten oplichten.
Opmerking
Draai het volume tijdens de weergave geleidelijk aan hoger, te
beginnen van het minimumniveau. Dit toestel kan frequenties
produceren die buiten het hoorbare bereik vallen. Dit kan schade
toebrengen aan de luidsprekers of aan uw gehoor.
Gebruik van het
uitleesvenster
In het uitleesvenster verschijnt allerhande informatie over
de CD of het muziekstuk dat wordt afgespeeld. Dit
hoofdstuk beschrijft de disc-informatie en de informatie
die voor elke weergavestatus verschijnt.
TIME/TEXT
MENU
Disc-informatie wanneer een disc is
ingebracht
Afhankelijk van de disc die is ingebracht, verschijnt het
volgende in het uitleesvenster:
2-kanaals Super Audio CD
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
.AMS>
Multikanaals Super Audio CD
5.1CH
MULTI
SACD
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tijdens het
afspelen van
een 5.1-kanaals
Super Audio CD
MULTI
5 CH
SACD
of
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tijdens het
afspelen van een
5-kanaals Super
Audio CD
Conventionele CD
CH
SACD
of
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tijdens het
afspelen van
andere Super
Audio CD’s of
in de
stopstand
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Informatie in de stopstand
Druk op TIME/TEXT.
In het uitleesvenster verschijnt het totale aantal
muziekstukken en de totale speelduur.
Totaal aantal
muziekstukken
Totale
speelduur
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
15NL
CD’s afspelen
MULTI
Gebruik van het uitleesvenster
Informatie in de weergavestand
Druk op TIME/TEXT.
Bij elke druk op de toets verschijnt het huidige
muziekstuknummer en de verstreken of de resterende
speelduur, of de totale resterende speelduur van de CD in
het uitleesvenster.
Wanneer de speler een multikanaals Super Audio CD
detecteert, verschijnt de kanaalinformatie voor de
standaardindicaties.
Muziekstuknummer en verstreken speelduur
huidig muziekstuk (standaard indicatie)
MULTI
5.1CH
De informatie van een TEXT CD laten
verschijnen
TEXT discs bevatten behalve audiosignalen ook
informatie zoals de naam van de CD of de artiest. Deze
speler kan de naam van de CD, de artiest en het huidige
muziekstuk als TEXT informatie tonen.
Wanneer de speler een TEXT CD detecteert, verschijnt
“TEXT” in het uitleesvenster. Indien de TEXT CD
verscheidene talen bevat, verschijnt er “MULTI-TEXT” in
het uitleesvenster. Om de informatie in een andere taal te
controleren, zie “De informatie van een TEXT CD in
andere talen tonen” op pagina 17.
SACD
TRACK
CD’s afspelen
1 1
INDEX
MIN
SEC
1.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op TIME/TEXT
Muziekstuknummer en resterende speelduur huidig
muziekstuk
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
1
MIN
SEC
-1.56
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
De informatie op een TEXT CD tonen in de
stopstand
Druk op TIME/TEXT.
Bij elke druk op de toets verschijnt de naam van het muziekstuk
of de artiest in het uitleesvenster. Wanneer u de naam van de
artiest kiest, verschijnt “ART.” in het uitleesvenster.
• Voor de weergave begint
Disc-titel
Druk op TIME/TEXT
MULTI
TEXT
DISC
MULTI
5.1CH
Druk op TIME/TEXT
SACD
MIN
SEC
-43.32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
Totale resterende speelduur van de CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Artiestennaam
Druk op TIME/TEXT
MULTI
Kanaalsinformatie (verschijnt alleen wanneer de
speler een multikanaals Super Audio CD detecteert)
MULTI
TEXT
ART.
5.1CH
[MULTI] 5.1 CH
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
Druk op TIME/TEXT
SACD
TRACK
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Totaal aantal muziekstukken en totale speelduur
MULTI
De indicatie in het uitleesvenster
afzetten Z
Bij elke druk op DISPLAY MODE op de
afstandsbediening tijdens het afspelen van een disc,
schakelt het uitleesvenster afwisselend uit en aan.
Zelfs wanneer het uitleesvenster is gedoofd, licht het weer
op wanneer de weergave wordt onderbroken of gestopt.
Het uitleesvenster dooft weer wanneer de weergave
wordt hervat.
Wanneer u voor het begin van de weergave op DISPLAY
MODE drukt om het uitleesvenster te doven, verschijnt
“DISPLAY OFF” en wanneer u op de toets drukt om het te
laten oplichten, verschijnt “DISPLAY ON”.
16NL
TEXT
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op
TIME/
TEXT
De informatie op een TEXT CD tonen in de
weergavestand
De naam van het huidige muziekstuk verschijnt. Als de
CD-naam meer dan 15 tekens telt, rolt de naam in het
uitleesvenster waarna de eerste 14 tekens blijven staan.
Wanneer de speler een Multikanaals Super Audio CD
detecteert, verschijnt de kanaalinformatie voordat de
speelduur van het huidige muziekstuk verschijnt.
• Tijdens het afspelen van een disc
De informatie van een TEXT CD in andere
talen tonen
U kunt de taal wijzigen wanneer de TEXT CD van het
multitaaltype is. Wanneer de speler een dergelijke TEXT
CD detecteert, verschijnt er “MULTI-TEXT” in het
uitleesvenster. Verander de taal zoals hieronder
beschreven staat.
1
2
Druk op MENU in de stopstand.
3
Druk op . AMS >.
De taal die momenteel is gekozen (Engels, Frans,
Duits, enz.) knippert.
Indien de speler de taal van een TEXT disc niet kan
tonen, verschijnt “Other Lang” in het uitleesvenster.
4
Draai aan . AMS > tot de gewenste taal
verschijnt in het uitleesvenster.
5
Druk op . AMS >.
Na enkele seconden verschijnt de informatie in de
gekozen taal.
Muziekstuktitel
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op TIME/TEXT
Kanaalsinformatie (verschijnt alleen wanneer de
speler een multikanaals Super Audio CD detecteert)
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Speelduur van het huidige muziekstuk
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
SEC
1
1.56
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op TIME/TEXT
Resterende speelduur van het huidige muziekstuk
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Druk op TIME/TEXT
Resterende speelduur van de disc
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op
TIME/
TEXT
Opmerkingen
• Afhankelijk van de CD verschijnen eventueel niet alle tekens in
het uitleesvenster.
• Deze speler kan alleen de naam van de CD, de artiest en het
muziekstuk op TEXT CD’s tonen. Andere informatie kan niet
worden getoond.
17NL
CD’s afspelen
HITECHBLUES
Draai aan . AMS > tot “LANGUAGE”
verschijnt in het uitleesvenster.
Een bepaald muziekstuk
zoeken
Een bepaald punt in een
muziekstuk zoeken
In de stop- of weergavestand kunt u een muziekstuk
zoeken voor weergave.
In de weergave- of pauzestand kunt u een bepaald punt
in een muziekstuk zoeken.
Cijfertoetsen
./>
m/M
INDEX
.AMS>
>/.
>10
.AMS>
CD’s afspelen
./>
Een punt zoeken met geluid (Search)
Voor het zoeken van
Doet u het volgende
Volgende muziekstukken
Draai . AMS > rechtsom
tot u het muziekstuk vindt. Druk
met de afstandsbediening
herhaaldelijk op > tot u het
muziekstuk hebt gevonden.
Het huidige of vorige
muziekstukken
Draai . AMS > linksom tot
u het muziekstuk vindt. Druk
met de afstandsbediening
herhaaldelijk op . tot u het
muziekstuk hebt gevonden.
Een bepaald muziekstuk
rechtstreeks
Draai aan . AMS > tot u
het muziekstuk vindt. Druk met
de afstandsbediening
herhaaldelijk op . of > tot
u het muziekstuk hebt gevonden.
Hou m/M ingedrukt tijdens de weergave.
Tijdens het vooruit of achteruit gaan wordt de disc met
tussenpozen afgespeeld.
Laat de toets los wanneer het gewenste punt is bereikt.
Een punt zoeken aan de hand van de
tijdaanduiding (High-Speed Search)
Hou m/M ingedrukt tijdens in de
weergavepauzestand.
U hoort niets.
z Als “Over!!” verschijnt in het uitleesvenster
De disc is ten einde. Druk op . of m om terug te gaan.
Opmerking
Een muziekstuk direct zoeken door het
muziekstuknummer in te voeren Z
Druk op de cijfertoets(en) om het muziekstuknummer
in te voeren.
z Om een muziekstuknummer hoger dan 11 in te voeren Z
1
2
Druk op >10.
Voer de betreffende cijfers in.
Druk op 10/0 om 0 in te voeren.
Voorbeelden:
• Om muziekstuknummer 30 af te spelen, drukt u op >10 en
vervolgens op 3 en 10/0.
• Om muziekstuknummer 100 af te spelen, drukt u tweemaal
op >10, vervolgens op 1, en tweemaal op 10/0.
18NL
Muziekstukken met een duur van slechts enkele seconden,
kunnen te kort zijn om te controleren. De speler kan dan niet
correct zoeken.
Een punt zoeken met de index-functie
(Index Search) Z
Druk herhaaldelijk op INDEX. of INDEX> in de
weergave- of pauzestand.
z Wat is een INDEX?
Somige Super Audio CD’s of CD’s zijn voorzien van een
indexmarkeersysteem dat muziekstukken of discs opdeelt in
kleinere segmenten. Dit is bijzonder handig om een bepaald punt
in een lang muziekstuk te zoeken (bijvoorbeeld bij klassieke
muziek). De index-zoekfunctie werkt alleen met in de handel
verkrijgbare geïndexeeerde discs (meestal vermeld op het label).
Muziekstukken
herhaaldelijk afspelen Z
Een punt zoeken door de starttijd in te
stellen (Time Search)
1
Druk op ./> (of draai . AMS >) in de
stopstand om het gewenste muziekstuk te zoeken.
2
Hou m/M ingedrukt tijdens om de weergavestarttijd in te stellen terwijl u het uitleesvenster
bekijkt.
U kunt de tijd instellen vanaf het begin van het
muziekstuk door eerst op M te drukken en vanaf het
eind van het muziekstuk door eerst op m te
drukken.
MULTI
U kunt een hele disc of delen ervan herhaaldelijk afspelen.
Deze functie kan worden gecombineerd met Shuffle Play
om alle muziekstukken in willekeurige volgorde te
herhalen (pagina 20), of met Programme Play om alle
muziekstukken in een programma te herhalen (pagina 21).
U kunt ook een bepaald muziekstuk of een deel van een
muziekstuk herhalen.
REPEAT
AyB
5.1CH
TRACK
5
3
MIN
SEC
2.57
CD’s afspelen
SACD
H
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
x
Druk op H.
De weergave zal bij Time Search starten op het
ingestelde tijdstip.
Opmerking
Wanneer u de speler afzet of de stekker uit het stopcontact trekt,
wordt de laatste instelling van repeat play (“Repeat All” of
“Repeat 1”) gememoriseerd en opgeroepen wanneer u de speler
weer aanzet. De instelling van Repeat A-B Play wordt echter
gewist wanneer u de speler afzet of de stekker uit het stopcontact
trekt.
Alle muziekstukken op de disc herhalen
(Repeat All Play)
Druk eenmaal op REPEAT en druk vervolgens op H.
“REPEAT” verschijnt in het uitleesvenster en Repeat All
Play start.
De herhaalstand hangt af van de gekozen weergavestand.
De weergavestand is
De speler herhaalt
Normal play (pagina 14)
Alle muziekstukken in
volgorde
Shuffle Play (pagina 20)
Alle muziekstukken in
willekeurige volgorde
Programme Play (pagina 21)
Alle muziekstukken van het
programma in volgorde
Repeat All Play uitschakelen
Druk herhaaldelijk op REPEAT tot “REPEAT” verdwijnt.
19NL
Muziekstukken herhaaldelijk afspelen Z
Het huidige muziekstuk herhalen
(Repeat 1 Play)
Tijdens het afspelen van het muziekstuk dat u wilt
herhalen, drukt u herhaaldelijk op REPEAT tot “REPEAT
1” verschijnt in het uitleesvenster.
Repeat 1 Play start.
Muziekstukken afspelen in
willekeurige volgorde
(Shuffle Play) Z
Wanneer u Shuffle Play selecteert, worden alle
muziekstukken op de disc afgespeeld in willekeurige
volgorde.
Repeat 1 Play uitschakelen
Druk herhaaldelijk op REPEAT tot “REPEAT 1”
verdwijnt.
CONTINUE
SHUFFLE
Een bepaald gedeelte van een muziekstuk
herhalen (Repeat A-B Play)
CD’s afspelen
U kunt een gedeelte van een muziekstuk herhaaldelijk
laten afspelen. Merk op dat dit binnen de grenzen van één
enkel muziekstuk moet liggen.
1
Druk tijdens het afspelen op AyB aan het begin
(punt A) van het gedeelte dat u herhaaldelijk wilt
afspelen.
“REPEAT” verschijnt en “A” knippert in het
uitleesvenster.
2
Laat het muziekstuk spelen (of druk op M) om
het einde (punt B) te zoeken, en druk vervolgens
op AyB.
“REPEAT A-B” verschijnt en Repeat A-B Play start.
Repeat A-B Play uitschakelen
Druk op REPEAT.
z U kunt tijdens Repeat A-B Play een nieuw begin- en eindpunt
instellen
U kunt het huidige eindpunt veranderen in een nieuw beginpunt
en vervolgens een nieuw eindpunt bepalen om na het huidige
gedeelte een ander gedeelte af te spelen.
1 Druk tijdens Repeat A-B Play op AyB.
Het huidige eindpunt verandert in het nieuwe beginpunt
(punt A).
“REPEAT” licht op en “A” knippert in het uitleesvenster.
2 Zoek het nieuwe eindpunt (punt B) en druk op AyB.
“REPEAT A-B” licht op en de speler begint het nieuwe gedeelte
te herhalen.
Druk tijdens AyB Repeat op H om opnieuw te beginnen vanaf
startpunt A
20NL
H
./>
1
2
Druk op SHUFFLE in de stopstand.
Druk op H.
Shuffle Play start.
“;” verschijnt terwijl de speler de muziekstukken
“shuffelt”. De speler stopt nadat alle muziekstukken
eenmaal zijn afgespeeld.
Normale weergave hervatten
Druk op CONTINUE.
z Tijdens Shuffle Play kunt u muziekstukken zoeken.
Druk op ./>.
Druk op > om naar het volgende muziekstuk te gaan of druk
op . om naar het begin van het huidige muziekstuk te gaan.
De speler gaat niet terug naar muziekstukken die al werden
afgespeeld.
Uw eigen programma
samenstellen
(Programme Play) Z
U kunt bepaalde muziekstukken in een bepaalde
volgorde laten spelen door een programma van
maximum 32 muziekstukken samen te stellen (of een
totale programmaduur van 999 min. 59 sec).
CONTINUE
PROGRAM
Cijfertoetsen
Als u de speler afzet, de stekker uit het stopcontact trekt of op
A OPEN/CLOSE drukt, wordt het programma gewist.
De inhoud van een programma
controleren
Druk voor of tijdens de weergave op CHECK.
Bij elke druk op de toets verschijnen de
muziekstuknummers in de geprogrammeerde volgorde.
Wanneer u tijdens de weergave op CHECK drukt,
verschijnt het nummer van het volgende of het huidige
muziekstuk.
De inhoud van een programma wijzigen
CLEAR
In de stopstand kan de inhoud van een programma
worden gewijzigd.
H
./>
1
Druk op PROGRAM in de stopstand.
“PROGRAM” verschijnt in het uitleesvenster.
2
Druk op de cijfertoetsen om het
muziekstuknummer in te voeren.
Indien u een verkeerd muziekstuknummer hebt
ingevoerd
Druk op CLEAR om het muziekstuknummer te
wissen en voer het juiste muziekstuknummer in met
behulp van de cijfertoetsen.
Om
Ga als volgt te werk:
Een muziekstuk
te wissen
1 Druk herhaaldelijk op CHECK tot het
muziekstuknummer dat u wilt wissen
verschijnt.
2 Druk op CLEAR.
Vanaf het laatste
muziekstuk van
het programma te
wissen
Druk op CLEAR.
Bij elke druk op de toets wordt het laatste
muziekstuk van het programma gewist.
Een muziekstuk toe
te voegen aan het
eind van het
programma
Druk op ./> om het muziekstuk te
kiezen dat u wilt toevoegen en druk
vervolgens op PROGRAM. Druk op de
afstandsbediening op de cijfertoets van het
muziekstuk dat moet worden toegevoegd.
Alle muziekstukken Hou CLEAR of x (ongeveer 2 seconden)
ingedrukt tot “Prog CLEAR” verschijnt in
te wissen
het uitleesvenster.
Een muziekstuknummer hoger dan 11 kiezen
Druk op >10 (pagina 18).
3
Herhaal stap 2 om andere muziekstukken in te
voeren.
Telkens wanneer u een muziekstuknummer invoert,
verschijnt de totale programmaduur in het
uitleesvenster.
4
Druk op H.
Programme Play start.
Normale weergave hervatten
Druk op CONTINUE.
z Het programma blijft ook na Programme Play behouden
Druk op H om het programma opnieuw vanaf het begin te laten
spelen. Het programma blijft behouden, zelfs wanneer u de
weergave stopt.
21NL
CD’s afspelen
>10
CHECK
Opmerking
Een multikanaals Super
Audio CD beluisteren
(multikanaalsbeheerfunctie)
2-kanaalsweergavestand selecteren
De speler is uitgerust met een multikanaalsbeheerfunctie
die de weergavestand van een Super Audio CD door de
DSD-DSP (ingebouwd in de speler) laat regelen op basis
van de positie en de grootte van de luidspreker.
1
2
Druk op MENU.
Voorbeeld van luidsprekerpositie
3
Druk op . AMS >.
De weergavestand verschijnt in het uitleesvenster.
Draai aan . AMS > tot “2CH SPK MODE”
verschijnt in het uitleesvenster.
Voorluidsprekers
L
R
Weergavestand
Voorluidsprekers
2CH Direct
Elk signaal wordt direct uitgevoerd door
de voorluidsprekers. Er wordt geen
signaal uitgevoerd door de subwoofer.
CD’s afspelen
2CH + SW
Subwoofer
a
a
Middenluidspreker
L
Subwoofer
R
Surround luidsprekers
Multikanaalsbeheer instellen:
1 Kies de vooringestelde weergavestand (voor 2kanaalsweergave of multikanaalsweergave).
2 Regel de uitgangsniveaubalans van elke luidspreker
(alleen als u de Multikanaalsweergavestand hebt
geselecteerd).
4
Draai aan . AMS > tot de gewenste stand
verschijnt in het uitleesvenster.
5
Druk op . AMS >.
Druk op MENU om terug te keren naar normale
weergave.
Opmerking
Deze functie is niet beschikbaar met de speler in de CD of
multikanaalsweergavestand. Gebruik deze functie met de speler
in de 2-kanaals Super Audio CD-weergavestand, geopende disclade of zonder discs in de speler.
Opmerkingen
• Dit werkt alleen bij weergave van een Super Audio CD.
• Bij sommige luidsprekerposities kunt u de
uitgangsniveaubalans niet regelen.
MENU
Multikanaalsweergavestand selecteren
1
2
Druk op MENU.
3
Druk op . AMS >.
De weergavestand verschijnt in het uitleesvenster.
Draai aan . AMS > tot “MCH SPK MODE”
verschijnt in het uitleesvenster.
Weergavestand
Voor- Midden- Surround Subluidsprekers luidspreker luidsprekers woofer
.AMS>
MCH Direct
ENTER
LEVEL ADJ
./>
22NL
Elk signaal wordt direct uitgevoerd door
elke luidspreker.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
Betreffende “Large (Grote)” of “Small (Kleine)”
luidspreker
Een “Large” luidspreker is een luidspreker die bassfrequenties vol kan weergeven. Wanneer u “Small”
kiest voor de surround luidsprekers, worden lage
frequenties weergegeven door de voorluidsprekers
en/of de subwoofer.
Voor normaal gebruik kiest u “MCH Direct” of stelt u
alle luidsprekers in op “Large” (b.v. “5 – Large + SW”,
“5 – Large”, enz.). Wanneer het geluid is gestoord of
multikanaalsweergave niet goed werkt tijdens het
afspelen van een multikanaals Super Audio CD, moet
u de betreffende luidsprekers instellen op “Small”.
Draai aan . AMS > tot de gewenste stand
verschijnt in het uitleesvenster.
5
Druk op . AMS >.
Druk op MENU om terug te keren naar normale
weergave.
Opmerkingen
• De multikanaalsbeheerfunctie werkt niet wanneer u “MCH
Direct” kiest (u kunt de uitgangsniveaubalans van elke
luidspreker niet regelen).
• De voorluidsprekers worden automatisch ingesteld op “Large”
wanneer u de subwoofer instelt op “––”.
• Bij weergave van een track zonder LFE* signaal, wordt geen
subwoofersignaal uitgevoerd. Wanneer u “MCH Direct”, “5 –
Large + SW” of “No – CNTR + SW” kiest, werkt de subwoofer
bijgevolg niet. Wanneer u echter “5 – Small + SW” of “FRT –
Large +SW” kiest (en de luidspreker is ingesteld op “Small”),
worden de lage frequenties weergegeven door de subwoofer.
* LFE: Low Frequency Enhancement (laagversterking) (“.1
CH”)
• Deze functie is niet beschikbaar met de speler in de CD of
multikanaalsweergavestand. Gebruik deze functie met de
speler in de 2-kanaals Super Audio CD-weergavestand,
geopende disc-lade of zonder discs in de speler.
• Als u een andere weergavestand dan “2CH Direct” of “MCH
Direct” kiest met de multikanaalsbeheerfunctie, zal de
geluidsverdeling naar de luidsprekers veranderen, met
mogelijk een vermindering in het totale geluidsvolume. Als dat
zich voordoet, regelt u de geluidssterkte met de
volumeregelaar van de aangesloten versterker.
Met de multikanaalsbeheerfunctie kunnen de volgende
instellingen worden verricht:
CNTR BALANCE
De relatieve uitgangsniveaubalans tussen
voorluidsprekers (FRONT L/R) en middenluidspreker
(CENTER)
SURR BALANCE
De relatieve uitgangsniveaubalans tussen
voorluidsprekers (FRONT L/R) en surround luidsprekers
(SURR L/R)
SW BALANCE
De relatieve uitgangsniveaubalans tussen
voorluidsprekers (FRONT L/R) en subwoofer (SUB
WOOFER)
Opmerking
Sommige instellingen werken niet afhankelijk van de gekozen
multikanaalsweergavestand.
De uitgangsniveaubalans regelen op het
voorpaneel van de speler
U kunt de uitgangsniveaubalans van elke speler regelen
tijdens de weergave. Het regelen kan ook terwijl u de
testtoon beluistert in de stopstand.
1
2
Druk op MENU.
3
Druk op . AMS >.
Ga naar stap 6 tijdens de weergave.
4
Draai aan . AMS > tot “TONE ON” verschijnt
in het uitleesvenster.
Draai aan . AMS > tot “LEVEL ADJUST”
verschijnt in het uitleesvenster.
23NL
CD’s afspelen
4
Het uitgangsniveau van elke luidspreker
regelen
Een multikanaals Super Audio CD beluisteren
5
6
Druk op . AMS >.
De luidsprekers produceren achtereenvolgens de
testtoon, waarbij het betreffende luidsprekertype
telkens verschijnt in het uitleesvenster.
Draai aan . AMS > tot het gewenste item
verschijnt in het uitleesvenster.
Kies uit “CNTR BALANCE”, “SURR BALANCE” of
“SW BALANCE”.
2
Druk herhaaldelijk op ./> tot “TONE ON”
verschijnt in het uitleesvenster.
3
Druk op ENTER.
De luidsprekers produceren achtereenvolgens de
testtoon, waarbij het betreffende luidsprekertype
telkens verschijnt in het uitleesvenster.
4
Druk herhaaldelijk op ./> tot het gewenste
item verschijnt in het uitleesvenster.
Kies uit “CNTR BALANCE”, “SURR BALANCE” of
“SW BALANCE”.
Opmerking
Wanneer u de subwoofer instelt op “––” in de
multikanaalsweergavestand (pagina 22), kunt u niet kiezen
voor “SW BALANCE”. “CNTR BALANCE” of “SURR
BALANCE” is evenmin te kiezen wanneer u elke luidspreker
instelt op “––”.
CD’s afspelen
7
Druk op . AMS >.
Het balansregeldisplay verschijnt.
In de stopstand produceert de gekozen luidspreker de
testtoon.
Voorbeeld: Wanneer u “SURR BALANCE” kiest in de
stopstand, wordt de testtoon geproduceerd
door de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers.
MULTI
Opmerking
Wanneer u de subwoofer instelt op “––” in de
multikanaalsweergavestand (pagina 22), kunt u niet kiezen
voor “SW BALANCE”. “CNTR BALANCE” of “SURR
BALANCE” is evenmin te kiezen wanneer u elke luidspreker
instelt op “––”.
5
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk op ENTER.
Het balansregeldisplay verschijnt.
In de stopstand produceert de gekozen luidspreker de
testtoon.
Voorbeeld: Wanneer u “SURR BALANCE” kiest in de
stopstand, wordt de testtoon geproduceerd
door de voorluidsprekers en de surround
luidsprekers.
MULTI
CH
SACD
DISC
8
TDraai aan . AMS > om het uitgangsniveau
te regelen.
MULTI
CH
FRT:_____:SURR
6
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Druk herhaaldelijk op ./> om het
uitgangsniveau te regelen.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
MULTI
CH
SACD
9
DISC
Druk op . AMS >.
De speler keert terug naar de toestand in stap 6.
Herhaal stap 6 tot 9 voor extra instellingen.
FRT:_____:SURR
7
Druk op ENTER.
De speler keert terug naar de toestand in stap 4.
Herhaal stap 4 tot 7 voor extra instellingen.
8
Druk op LEVEL ADJ na het verrichten van alle
instellingen.
De normale indicatie wordt hersteld.
10 Druk op MENU na het verrichten van alle
instellingen.
De normale indicatie wordt hersteld.
Het uitgangsniveau regelen met de
afstandsbediening Z
U kunt het uitgangsniveau van elke luidspreker vanuit de
luisterpositie regelen met behulp van de meegeleverde
afstandsbediening.
1
Druk op LEVEL ADJ in de weergave- of stopstand.
Ga naar stap 4 tijdens de weergave.
24NL
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Aanvullende
informatie
Dit hoofdstuk bevat aanvullende
informatie die u zal helpen uw Super
Audio CD-speler beter te begrijpen en
te onderhouden.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Opgelet — De optische instrumenten waarmee dit toestel is
uitgerust, kunnen schadelijk zijn voor de ogen.
• Mocht er een voorwerp of vloeistof in het apparaat
terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat door een erkende vakhandelaar
nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
• Het netsnoer mag alleen door bevoegd vakpersoneel worden
vervangen.
• Het toestel blijft onder (net) spanning staan zolang de stekker
in het stopcontact zit, ook al is het toestel zelf uitgeschakeld.
Stroomvoorziening
• Controleer, vóór u de CD-speler in gebruik neemt, of het
voltage overeenkomt met de plaatselijke stroomvoorziening.
Het voltage vindt u op het typeplaatje aan de achterzijde van
het apparaat.
• Zolang het netsnoer van de CD-speler op het stopcontact is
aangesloten, staat het apparaat onder spanning, ook als het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
• Als u denkt de CD-speler langere tijd niet te gebruiken,
verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact. Houd het
netsnoer bij de stekker vast als u het wilt verwijderen. Trek
nooit aan het snoer.
Plaatsing
• Zorg voor een goede ventilatie rondom de CD-speler om
oververhitting van het apparaat te voorkomen.
• Plaats de CD-speler niet op een zachte ondergrond, zoals een
kleed. Hierdoor kunnen de ventilatie-openingen aan de
onderzijde van het apparaat worden geblokkeerd.
• Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of op
een plaats waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig stof of mechanische schokken.
Opmerkingen ten aanzien van het volume
• Ga het volume niet te hoog zetten tijdens het beluisteren van
zeer zachte muziekpassages of wanneer er geen audiosignaal
wordt aangeboden. Als er plotseling een zeer luide passage
wordt afgespeeld (hoog piekniveau), kunnen de luidsprekers
beschadigd raken.
25NL
Aanvullende informatie
Gebruik
• Wanneer de CD-speler direct vanuit een koude in een warme
omgeving wordt geplaatst of in een zeer vochtige ruimte staat,
kan er condensvorming optreden op de lenzen in het apparaat.
In dat geval is het mogelijk dat het apparaat niet naar behoren
functioneert. Verwijder de CD en laat het apparaat ongeveer
een uur lang ingeschakeld staan totdat het vocht is verdampt.
• Wanneer het toestel ingeschakeld is, kan wat ruis te horen zijn
wanener de disc in de Super Audio CD-speler wordt
ingebracht. Dit is geen defect.
Voorzorgsmaatregelen
Reinigen
• Een beduimelde of vuile CD kan minder goed klinken.
• Reinig de CD voor het afspelen met een doek. Wrijf van binnen
naar buiten toe.
Inbrengen van een CD
• Het is mogelijk dat de speler een piepend geluid maakt. Dit
betekent dat hij zijn interne mechanismen aan de ingebrachte
CD aan het aanpassen is.
Het is ook mogelijk dat de speler een mechanisch geluid maakt
wanneer u een kromgetrokken CD inbrengt.
Reinigen
• Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen met
een zachte doek die u licht vochtig maakt met water of een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes,
schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
Bij het transporteren
• Haal de disc uit de lade.
• Sluit de disc-lade.
Hebt u nog vragen of problemen met betrekking tot de
CD-speler, aarzelt u dan niet de dichtstbijzijnde Sonydealer te raadplegen.
Opmerkingen betreffende
CD’s
CD’s behandelen
• Neem een CD altijd vast aan de rand. Raak het oppervlak niet
aan.
• Kleef geen papier noch tape op de CD.
Aanvullende informatie
• Gebruik alleen ronde CD’s. Bij gebruik van een speciaal
gevormde disc (b.v., stervormig, hartvormig, vierkant, enz.),
kan de speler worden beschadigd.
• Gebruik geen CD die is verzegeld, zoals bijvoorbeeld een
gebruikte CD of een huur-CD.
CD’s bewaren
• Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen
zoals bijvoorbeeld heteluchtkanalen.
• Bewaar een CD altijd in het doosje. Als u ze op een andere CD
legt zonder het doosje, kan ze worden beschadigd.
CD’s op de CD-lade leggen
• Controleer of de CD goed op zit om te voorkomen dat de
speler of de CD wordt beschadigd.
26NL
• Reinig een CD met een licht bevochtigde doek en droog ze af
met een droge doek.
• Gebruik geen solventen zoals benzine, thinner, platenreinigers
of antistatische spray.
Opmerkingen bij de weergave van een CD-R/CD-RW
• Discs opgenomen met CD-R/CD-RW drives kunnen mogelijk
niet worden afgespeeld wegens krassen, vuil, opnamestand of
drivekarakteristieken. Ook ongefinaliseerde discs kunnen niet
worden afgespeeld.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveilgingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen
aan de CD-norm (Compact Disc).
Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt
gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige
van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met
dit product kunnen worden afgespeeld.
Verhelpen van storingen
Technische gegevens
Indien u problemen ondervindt met de speler, probeer die
dan eerst op te lossen aan de hand van het onderstaande
lijstje. Raadpleeg een Sony dealer wanneer u het probleem
niet zelf kunt oplossen.
Bij weergave van een Super Audio CD
Geen geluid.
, Controleer of de speler goed is aangesloten.
, Zorg ervoor dat de versterker correct functioneert.
, Regel het volume van een hoofdtelefoon met
PHONE LEVEL.
Weergavefrequentiebereik
2 Hz tot 100 kHz
Frequentiebereik
2 Hz tot 50 kHz (–3 dB)
Dynamiek
105 dB of meer
Totale harmonische vervorming
0,0017 % of minder
Snelheidsfluctuaties
Meetbare limiet (±0,001 % W. PEAK)
of minder
Bij weergave van een CD
Geen geluid via de DIGITAL (CD) OUT
aansluitingen.
, De audiosignalen van een Super Audio CD
kunnen niet worden uitgevoerd via de DIGITAL
(CD) OUT aansluitingen.
Frequentiebereik
2 Hz tot 20 kHz
Dynamiek
99 dB of meer
Totale harmonische vervorming
0,0019 % of minder
Snelheidsfluctuaties
De CD speelt niet.
, Er zit geen CD in de speler.
, De CD ligt omgekeerd op de lade.
, Leg de CD met het label omhoog op de CD-lade.
, De disc zit scheef. Plaats ze opnieuw.
, Reinig de CD (zie pagina 26).
, Er is condensvorming opgetreden in de speler.
Verwijder de CD en laat de speler ongeveer een
uur aan staan.
, Er ligt een ongeschikte CD op de lade (zie pagina
13).
Er komt geen geluid vua de SUB WOOFER
aansluiting.
, Kies een weergavestand waarbij er een
lagetonensignaal wordt doorgegeven via de SUB
WOOFER aansluiting. Wanneer u een dergelijke
weergavestand kiest, wordt die aangegeven met de
aanduiding “+SW” (zie pagina 22).
, Bij weergave van een track zonder LFE signaal,
wordt het signaal alleen uitgevoerd via SUB
WOOFER wanneer u “5 – Small + SW” or “FRT –
Large + SW” kiest voor meerkanaalsweergave
(pagina 22).
Uitgangen
Aansluitings- Uitgangsniveau Belastingsimpedantie
type
ANALOG
OUT
Phono
2 Vrms
aansluitingen (bij 50 kohm)
Meer dan
10 kilohm
DIGITAL (CD) Vierkante
OUT OPTICAL* optische
uitgang
–18 dBm
DIGITAL (CD) CoaxiaalOUT COAXIAL* uitgang
0,5 Vp-p
75 ohm
PHONES
10 mW
32 ohm
Stereophonostekker
(
Lichtgevende
golflengte:
660 nm
)
* Voert alleen de audiosignalen van een CD uit
Algemeen
Laser
halfgeleiderlaser
(Super Audio CD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissieduur: continu
Laserstraalvermogen:
5,47 uW/650 nm
*Dit uitgangsvermogen is de waarde die wordt gemeten op een
afstand van 200mm van het lensoppervlak van de laserkop.
Voeding
230 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik
24 W
Afmetingen (b/h/d)
430 × 124 × 390 mm
incl. uitstekende onderdelen
Gewicht (ong.)
8,2 kg
Meegeleverde toebehoren
Zie pagina 4.
Wijzigingen aan ontwerp en specificaties voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
27NL
Aanvullende informatie
De afstandsbediening werkt niet.
, Verwijder eventuele obstakels tussen
afstandsbediening en speler.
, Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op de speler.
, Vervang lege batterijen in de afstandsbediening
door nieuwe.
Meetbare limiet (±0,001 % W. PEAK)
of minder
Index
A
S
Aansluiting
Audiocomponent 5
Voeding 7
Afstandsbediening 11
Search
High-speed search 18
Index search 18
Time Search 19
AMS (Automatische muzieksensor) 14
Shuffle Play 20
ANALOG OUT
2 CH 6
5.1 CH 5
Super Audio CD 12
T
TEXT 16
B, C
TOC 13
Batterijen 4
Toebehoren 4
D, E, F, G, H
U
DIGITAL (CD) OUT 7
Uitgangsniveaubalans 23
Disc plaatsen 14
V
I, J
Versterker (niet meegeleverd) 5
Informatie weergave 15
W, X, Y
K, L
Kabel
Audiokabel 5
Digitaal coaxiaal 7
Optisch digitaal 7
M, N, O
Aanvullende informatie
Multikanaals Super Audio CD 13
Multikanaalsbeheerfunctie 22
Weergave
door een muziekstuknummer in te voeren 18
een disc 14
herhaaldelijk 19
van muziekstukken in willekeurige volgorde 20
Weergave onderbreken 14
Weergavestand
2-kanaals 22
Multikanaals 22
P, Q
Z
Programme Play
de inhoud van een programma controleren 21
de inhoud van een programma wijzigen 21
zelf een programma samenstellen 21
Zoeken
aan de hand van de tijdaanduiding (High-speed
Search) 18
bepaald muziekstuk 18
bepaald punt 18
door het muziekstuknummer in te voeren 18
met de index-functie (Index Search) 18
met geluid (Search) 18
R
Repeat
1 Play 20
A-B Play 20
All Play 19
28NL
Aanvullende informatie
29NL
VARNING
För att undvika brand eller
elskador ska du aldrig
utsätta enheten för regn
eller fukt.
Öppna inte enhetens
chassi. Låt endast
kvalificerad personal
utföra service.
Se till att anläggningens ventilationshål
inte är förtäckta av tidningar, dukar,
gardiner eller liknande. Det medför risk
för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som
blomvaser eller liknande ovanpå
anläggningen, eftersom det medför risk för
brand eller elstötar.
Denna produkt är klassad som en CLASS 1
LASER-produkt.
Denna etikett sitter på baksidan av
enheten.
Välkommen!
Tack för att du visade oss förtroendet att
välja Sony Super Audio CD-spelare. Innan
du använder enheten bör du läsa igenom
bruksanvisningen och sedan spara den för
framtida bruk.
Angående
bruksanvisningen
Instruktionerna i den här bruksanvisningen
gäller modell SCD-XA3000ES.
Konventioner
• Instruktionerna i den här
bruksanvisningen beskriver kontrollerna
på spelaren.
Du kan även använda kontrollerna på
fjärrkontrollen om de har samma eller
liknande namn som de på spelaren.
• Följande ikoner används i den här
bruksanvisningen:
Z
z
Kasta inte bort batterier
med de vanliga soporna.
Gör dig av med dem
korrekt som
kemikalieavfall.
2SE
Indikerar att du kan utföra
operationen med fjärrkontrollen.
Indikerar tips om hur du kan
utföra vissa operationer på ett
enklare sätt.
Funktioner
Om Super Audio CD-spelaren
• Super Audio CD är en ny högkvalitativ standard för
ljudskivor där musiken har spelats in med formatet
DSD (Direct Stream Digital, vanliga CD-skivor spelas in
med formatet PCM). Formatet DSD använder en
samplingsfrekvens som är 64 gånger högre än den på en
vanlig CD-skiva, och 1-bitskvantifiering ger både ökat
frekvensomfång och större dynamiskt omfång inom det
hörbara frekvensområdet. Med den här metoden kan
musiken återges på ett sätt som ligger mycket nära
originalljudet.
• Det finns två typer av Super Audio CD-skivor; 2kanalers stereoskiva och flerkanalsskivor, som kan
innehålla upp till 6 oberoende ljudspår. Det flerkanaliga
systemet för Super Audio CD passar ett system för
högtalarplacering, som liknar det för 5.1-kanaler som
används för AV-system.
Spelarens funktioner
Den här spelaren är utvecklad för att spela upp såväl 2kanaliga som flerkanaliga Super Audio CD-skivor, men
kan även spela upp vanliga CD-skivor. Dessutom
erbjuder den följande funktioner:
• Spelaren har en optisk dubbel-pickup (Discrete Dual
Laser Optical Pickup), som har möjlighet att läsa Super
Audio CD-skivor och vanliga CD-skivor med olika
våglängder.
• Snabbare spåråtkomst genom en avancerad
servomekanism.
• Funktion för hantering av flerkanaliga uppspelningar,
vilket gör att du kan justera hur ljudet återges beroende
på hur stora högtalare du har och var de är placerade.
• Super Audio D/A-konverter och Direct Digital Sync
System vilket ger bättre kvalitet och ljudåtergivning.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Komma igång 4
Innan du gör några anslutningar 4
Ansluta ljudkomponenter
5
Delarnas och funktionernas
placering 8
Beskrivning av frontpanelen 8
Beskrivning av den bakre panelen
Beskrivning av fjärrkontrollen
10
11
Spela skivor 12
Kompatibla skivtyper 12
Spela upp en skiva
14
Använda teckenfönstret
Hitta ett visst spår
15
18
Hitta en viss punkt i ett spår
SE
18
Spela upp spår upprepade gånger 19
Spela upp spår i slumpvis ordning (Slumpvis
uppspelning) 20
Skapa ett eget program (Programmerad
uppspelning) 21
Spela upp flerkanalig Super Audio CD-skiva
(funktion för hantering av flerkanaliga
uppspelningar) 22
Ytterligare information
25
Försiktighetsåtgärder 25
Övrigt
• En Super Audio CD kan markera upp till 255 spår/
indexnummer. Den här funktionen finns hos
SCD-XA3000ES.
• Den medföljande fjärrkontrollen kan styra både
SCD-XA3000ES och en konventionell Sony CD-spelare.
Angående skivor
26
Felsökning 27
Specifikationer 27
Index
28
3SE
Komma igång
I det här kapitlet får du veta mer om
de medföljande tillbehören och hur
du ansluter olika ljudkomponenter till
Super Audio CD-spelaren. Innan du
gör några anslutningar till spelaren
bör du läsa igenom det här kapitlet.
Innan du gör några
anslutningar
Kontrollera den medföljande
utrustningen
Den här spelaren levereras med följande utrustning:
• Ljudkabel
phonokontakt × 2 (röd och vit) ↔ phonokontakt × 2
(röd och vit) (2)
phonokontakt × 1 (svart) ↔ phonokontakt × 1 (svart) (2)
• Fjärrkontroll RM-SX700 (1)
• R06-batterier (storlek-AA) (2)
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två R06-batterier (storlek-AA) i batterifacket med +
och – rätt vända enligt markeringarna. När du använder
fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn på
spelaren.
z När det är dags att byta ut batterierna
Under normala omständigheter ska batterierna räcka ungefär sex
månader. När du inte längre kan styra spelaren med
fjärrkontrollen är det dags att byta ut båda batterierna mot nya.
Obs!
• Lämna aldrig fjärrkontrollen på en plats som är extremt varm
eller fuktig.
• Se till att inget främmande föremål kommer in i fjärrkontrollen,
särskilt när du byter batterier.
• Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller ljuset från
blixtaggregat; det kan skada den.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur batterierna. Då
undviker du korrosion och andra skador som läckande
batterier kan förorsaka.
4SE
Ansluta ljudkomponenter
FRONT- eller SURR-anslutning
Ljudkablar (röd och vit) (medföljer)
Vit (L)
Vit (L)
Röd (R)
Om du har en förstärkare som är utrustad med 5.1CHingångar (flerkanalig förstärkare, AV-förstärkare osv.) och
ansluter spelaren och förstärkaren via ANALOG 5.1CH
OUT-utgångarna kan du spela upp flerkanaliga Super
Audio CD-skivor och lyssna till flerkanalig uppspelning.
För vanlig uppspelning ansluter du spelaren till en
förstärkare via ANALOG 2CH OUT-utgångarna.
Anslutning via ANALOG 5.1CH OUTkontakter
Använd vanliga ljudkablar för den här anslutningen. Anslut
ANALOG 5.1CH OUT-utgångarna (FRONT L/R, SURR L/R,
CENTER, SUBWOOFER) till motsvarande kontakter på
förstärkaren. För FRONT- eller SURR-anslutning använder du
ljudkablarna (röda och vita kontakter) (medföljer). Var noga med
att passa ihop de färgmärkta stiften till motsvarande kontakter:
vit (vänster) till vit och röd (höger) till röd. För anslutning till
CENTER och SUB WOOFER använder du de svarta kablarna
(medföljer).
ANALOG
2CH OUT
Komma igång
Anslut Audio CD-spelaren till en ljudkomponent. Stäng
av strömmen till all utrustning innan du gör
anslutningarna. Se till att anslutningarna är ordentligt
fastsatta så undviker du störningar i ljudet.
Röd (R)
Anslutning av CENTER eller SUB WOOFER
Ljudkablar (svarta) (medföljer)
Svart
Svart
Obs!
• När du gör en flerkanalig anslutning ansluter du även
ANALOG 2CH OUT-kontakterna så att du kan spela upp en
CD-skiva (eller Super Audio CD-skiva) när du ställt
ingångsväljaren på förstärkaren på CD-ingången (eller Super
Audio CD-ingången).
• Under uppspelning av en vanlig CD-skiva eller en 2-kanalig
Super Audio CD sänds den signal, som sänds ut från ANALOG
2CH OUT-kontakterna, också ut via ANALOG 5.1CH FRONT
L/R-kontakterna.
• Under uppspelning av en flerkanalig Super Audio CD-skiva
sänds den signal, som sänds ut från ANALOG 5.1CH FRONT
L/R-kontakterna, också ut via ANALOG 2CH OUTkontakterna. (Den nedmixade signalen från den flerkanaliga
signalen spelas inte upp.)
• Det finns 5CH, 4CH och 3CH Super Audio CD-skivor. När du
spelar upp dessa skivor sänds inte signalerna ut från alla
kontakterna i ANALOG 5.1CH OUT-anslutningen. Mer
information om uppspelningen finns på omslaget eller i
instruktionerna till Super Audio CD-skivan.
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
Till FRONT INkontakterna
(L/R)
SUB
WOOFER
Till SURROUNDeller REAR INkontakterna (L/R)
Till SUB WOOFER
IN-kontakten
Till CENTER INkontakten
Flerkanalig förstärkare, AVförstärkare eller liknande.
5SE
Ansluta ljudkomponenter
Obs!
Komma igång
Anslutning via ANALOG 2CH OUT
För den här anslutningen använder du en ljudkabel. Anslut
ANALOG 2CH OUT L/R-kontakterna till CD-ingångarna (Super
Audio CD-ingångarna) på förstärkaren. Se till att du ansluter rätt
färg till rätt utgång: vit (vänster) till vit och röd (höger) till röd.
Ljudkablar (röd och vit) (medföljer inte*)
Vit (L)
Vit (L)
Röd (R)
Röd (R)
* Om du inte gör anslutningen för ANALOG 5.1 CH, kan du
använda den medföljande ljudkabeln för anslutning till
ANALOG 2CH i stället.
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
SUB
WOOFER
Till CD (Super Audio
CD) IN-kontakterna
(L/R)
Stereoförstärkare osv.
6SE
Under uppspelning av en flerkanalig Super Audio CD-skiva
sänds den signal, som sänds ut från ANALOG 5.1CH FRONT L/
R-kontakterna, också ut via ANALOG 2CH OUTkontakterna.
(Den nedmixade signalen från den flerkanaliga signalen spelas
inte upp.)
Anslutning via DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
Komma igång
För den här anslutningen använder du en digital kabel. När du
ansluter den optiska kabeln till DIGITAL (CD) OUT OPTICALanslutningen trycker du in kontakterna tills du hör ett klick.
Var noga med att inte böja eller vrida den optiska kabeln.
Anslutning via DIGITAL (CD) OUT COAXIAL
Använd en koaxial digitalkabel för att ansluta ljudutrustning
med digitala koaxialanslutningar.
Koaxial digital kabel (medföljer ej)
Optisk digital kabel (medföljer ej)
ANALOG
2CH OUT
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
L
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
R
R
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
SUB
WOOFER
SUB
WOOFER
Till den optiska
digitalingången CD
(Super Audio CD) IN
Stereoförstärkare
osv.
Obs!
Det är bara ljudsignalerna från konventionella CD-skivor som
kan sändas ut via DIGITAL (CD) OUT-anslutningarna, inte de
från Super Audio CD-skivor.
Stereoförstärkare
osv.
Till den koaxiala
digitalingången CD
(Super Audio CD) IN
Obs!
Det är bara ljudsignalerna från konventionella CD-skivor som
kan sändas ut via DIGITAL (CD) OUT-anslutningarna, inte de
från Super Audio CD-skivor.
Ansluta nätkabeln
Anslut nätkabeln till elnätet.
7SE
Delarnas och
funktionernas
placering
Beskrivning av
frontpanelen
I det här kapitlet finns beskrivningar
av var du finner de olika knapparna
och kontrollerna på de främre och
bakre panelerna, liksom på den
medföljande fjärrkontrollen. Mer
information finns på de sidor som
anges inom parentes.
Här finns också beskrivning av den
information som visas i
teckenfönstret.
1 POWER (14)
Tryck för att slå på spelaren.
2 TIME/TEXT-knapp(15)
Varje gång du trycker på knappen visas
uppspelningstiden för spåret, den återstående tiden
för skivan eller TEXT-information i teckenfönstret.
3 SACD/CD-knapp (13)
Varje gång du trycker på knappen under uppspelning
av en hybridskiva, omkopplas omväxlande lagret för
uppspelning mellan HD-lagret (Super Audio CD) och
CD-lagret.
4 Skivfack (14)
Du stänger och öppnar skivfacket genom att trycka på
A OPEN/CLOSE.
8SE
MENU
MULTI/2CH
Delarnas och funktionernas placering
TIME/TEXT
SACD/CD
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
5 A OPEN/CLOSE knapp (14)
Tryck på den här knappen när du vill öppna
skivfacket.
6 H knapp (14)
Tryck för att starta uppspelningen.
7 X knapp (14)
Tryck för att göra paus i uppspelningen.
8 x knapp (14)
Tryck för att avbryta uppspelningen.
9 PHONES
Anslut hörlurarna.
Under uppspelning av en flerkanalig Super Audio
CD-skiva sänds den signal, som sänds ut från
ANALOG 5.1CH FRONT L/R-kontakten, också ut via
PHONES-kontakterna.
0 PHONE LEVEL
Ställ in hörlursvolymen.
qa MENU-knapp (13)
Tryck för att öppna menyn.
Tryck på knappen för att lämna menyn och återgå till
den vanliga displayen.
qs MULTI/2CH-knapp (12)
Tryck på knappen för att välja uppspelningsområde
när du har satt in en 2-kanalig + flerkanalig Super
Audio CD-skiva (sidan 13).
qd Fjärrsensorn
qf Teckenfönster (15)
Visar blandad information.
qg . AMS >-kontroll (AMS: Automatisk
musiksökning) (14)
Du går tillbaka till föregående spår genom att vrida
. AMS >-kontroll moturs ett steg; du hoppar till
nästa spår genom att vrida på . AMS >-kontroll
medurs ett steg.
9SE
Beskrivning av den bakre panelen
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
Delarnas och funktionernas placering
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
SUB
WOOFER
1 ANALOG 2CH OUT L/R-kontakter (6)
Anslut till en ljudkomponent (stereo/2 kanaler) med
ljudkabeln.
2 ANALOG 5.1CH OUT-kontakter (5)
Anslut till en förstärkare med 5.1CH-ingångar
(flerkanalig förstärkare, AV-förstärkare eller liknande)
med ljudkablarna.
3 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL-anslutning (7)
Anslut till en ljudkomponent med den digitala
koaxialkabeln.
4 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL-anslutning (7)
Anslut till en ljudkomponent med en digital optisk
kabel.
10SE
Obs!
Endast ljudsignalerna från CD-spelaren kan skickas från
DIGITAL (CD) OUT-anslutningarna som visas i 3 och 4.
Signalerna från Super Audio CD kan inte sändas via DIGITAL
(CD) OUT.
Beskrivning av fjärrkontrollen
1 CONTINUE-knapp (20)
Tryck för att återgå till normal uppspelning från
slumpvis uppspelning (Shuffle Play) eller
programmerad uppspelning (Programme Play).
SHUFFLE-knapp (20)
Tryck för att välja slumpvis uppspelning (Shuffle
Play).
2 DISPLAY MODE-knapp (16)
Tryck för att stänga av informationen.
3 TIME/TEXT-knapp (15)
Varje gång du trycker på knappen visas
uppspelningstiden för spåret, den återstående tiden
för skivan eller TEXT-information i teckenfönstret.
qf ENTER-knapp (24)
Tryck för att bekräfta önskat val.
qg CLEAR-knapp (21)
Tryck för att radera ett programmerat spårnummer.
qh LEVEL ADJ-knapp (24)
Tryck på den här knappen för att justera
utnivåbalansen för funktion för hantering av
flerkanaliga uppspelningar (sidan 22).
qj CHECK-knapp (21)
Tryck för att kontrollera den programmerade
ordningen.
4 Sifferknappar (18)
Tryck för att mata in spårnumren.
5 i10 knapp (18)
Tryck för att finna spårnummer högre än 10.
6 REPEAT-knapp (19)
Tryck flera gånger för att spela alla spåren eller bara
ett spår på skivan.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
SACD/CD
TIME/TEXT MULTI/2CH
7 AyB knapp (20)
Tryck för att välja upprepad spelning (Repeat A-B
Play).
8 H knapp (14)
Tryck för att påbörja uppspelning.
X knapp (14)
Tryck för att göra paus i uppspelning.
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
10/0
REPEAT
x knapp (14)
Tryck för att avbryta uppspelning.
9
ENTER
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
9 AMS ./> (AMS: Automatisk musiksensor)
knappar (18)
Tryck för att hitta ett specifikt spår.
0 m/M knappar (18)
Tryck för att hitta en viss del i ett spår som du vill
spela upp.
AMS
INDEX
qa INDEX >/. knappar (18)
Tryck för att hitta en viss punkt markerad med en
indexsignal när du spelar upp en skiva som innehåller
indexsignaler.
qs SACD/CD-knapp (13)
Varje gång du trycker på knappen under uppspelning
av en hybridskiva, omkopplas omväxlande lagret för
uppspelning mellan HD-lagret (Super Audio CD) och
CD-lagret.
11SE
Delarnas och funktionernas placering
PROGRAM-knapp (21)
Tryck för att välja programmerad uppspelning
(Programme Play).
qd MULTI/2CH-knapp (12)
Tryck på knappen för att välja uppspelningsområde
när du har satt in en 2-kanalig + flerkanalig Super
Audio CD-skiva (sidan 13).
Spela skivor
I det här kapitlet beskrivs olika sätt att
spela upp skivor på.
Kompatibla skivtyper
Du kan spela följande skivor i denna spelare.
Välj lämplig indikator, beroende på vilken skiva som ska
spelas upp, genom att trycka på SACD/CD eller MULTI/
2CH (sidan 14).
Klassificering efter lagerkonfiguration
Super Audio CD (skiva med ett lager)
Denna skiva består av ett HD (hög lagringstäthet, High
Density)-lager.
När du spelar upp den här skivan ställs spelaren
automatiskt in på uppspelningsläget för Super Audio CDskivor.
HD-lager (Super Audio
CD)
Super Audio CD (skiva med dubbla lager)
Denna skiva består av dubbla HD-lager och har därför
kapacitet att spela upp under längre tid.
När du spelar upp den här skivan ställs spelaren
automatiskt in på uppspelningsläget för Super Audio CDskivor.
Eftersom skivan har dubbla HD-lager på en sida behöver
du inte vända på skivan.
HD-lager (Super Audio
CD)
HD-lager (Super Audio
CD)
Konventionell CD-skiva
Skivan är i standardformat.
När du spelar upp den här skivan ställs spelaren
automatiskt in på uppspelningsläget för vanliga CDskivor.
CD-lager
12SE
Super Audio CD + CD (Hybridskiva)
Denna skiva består av ett HD- och ett CD-lager. Välj vilket
lager du vill lyssna på genom att trycka på SACD/CD.
Eftersom båda lagren finns på en och samma sida behöver
du inte vända på skivan. Du kan spela upp CD-lagret
med en konventionell CD-spelare.
2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva
Den här skivan är uppbyggd av både ett 2-kanaligt och ett
flerkanaligt uppspelningsområde.
Välj det uppspelningsområde som du vill lyssna på
genom att trycka på MULTI/2CH.
2-kanaligt
uppspelningsområde
CD-lager
HD-lager (Super Audio
CD)
Du kan välja standardlagret (HD-lager eller CD-lager).
Flerkanaligt
uppspelningsområde
Du kan välja standardområde (2-kanaligt eller
flerkanaligt).
1
2
Tryck på MENU i stoppläge.
Tryck på MENU i stoppläge.
Vrid på . AMS > tills “SACD/CD SEL” visas på
displayen.
3
Tryck på . AMS >.
Det aktuella uppspelningsområdet visas.
3
Tryck på . AMS >.
Det aktuella uppspelningslagret visas.
4
4
Vrid på . AMS > för att välja önskat
uppspelningslager och tryck sedan på
. AMS >.
Vrid på . AMS > för att välja önskat
uppspelningsområde och tryck sedan på
. AMS >.
Klassificering efter kanalkonfiguration för
Super Audio CD-skivor
Icke-kompatibla skivor
Den här spelaren kan inte spela följande skivor. Om du
försöker spela dem visas felmeddelandet “TOC Error”
eller “NO DISC” eller så hörs inget ljud.
• CD-ROM
• DVD osv.
2-kanalig Super Audio CD-skiva
Den här skivan är uppbyggd av ett 2-kanaligt
uppspelningsområde.
När du spelar upp den här skivan ställs spelaren
automatiskt in på uppspelningsläget för 2-kanalig
uppspelning.
2-kanaligt
uppspelningsområde
Flerkanalig Super Audio CD-skiva
Den här skivan är uppbyggd av ett flerkanaligt
uppspelningsområde.
När du spelar upp den här skivan ställs spelaren
automatiskt in på flerkanaligt uppspelningsläge.
Flerkanaligt
uppspelningsområde
13SE
Spela skivor
Vrid på .AMS > tills “M/2CH SELECT” visas i
teckenfönstret.
1
2
Spela upp en skiva
Grundläggande operationer under uppspelning
Normal uppspelning och hur du använder de
grundläggande uppspelningsfunktionerna beskrivs
nedan.
POWER
SACD/CD
A OPEN/CLOSE H X
x
.AMS>
Spela skivor
1
Slå på förstärkaren. Sänk ljudvolymen till
minimum.
2
Välj enhet med hjälp av ingångsväljaren på
förstärkaren.
3
4
Slå på spelaren genom att trycka på POWER.
Öppna skivfacket genom att trycka på A OPEN/
CLOSE, och sätt in en skiva.
För att
Tryck på
Stoppa uppspelningen
x
Göra paus i uppspelningen
X
Återuppta uppspelning efter
paus
X eller H
Hitta ett efterföljande spår
Vrid .AMS> medurs.
Tryck på > när fjärrkontrollen
används.
Hitta början av det aktuella
Vrid .AMS> moturs. Tryck
spåret eller ett föregående spår på . när fjärrkontrollen
används.
Mata ut skivan
A OPEN/CLOSE
z Om du slår på spelaren när en skiva redan är laddad
Uppspelningen startar automatiskt. Om du ansluter en timer
(finns att köpa i handeln) kan du ställa in den så att skivan spelas
vid en tidpunkt som du själv önskar.
z För att välja vilket lager du vill lyssna på när du spelar upp
en hybridskiva (sidan 13)
Stoppa först uppspelningen med x och tryck sedan på SACD/
CD flera gånger så att antingen ”SACD“- eller ”CD“-indikatorn
lyser.
z För att välja ett uppspelningsområde vid uppspelning av en
2-kanalig + flerkanalig Super Audio CD-skiva (sidan 13)
Med etiketten vänd uppåt
5
Tryck på H.
Uppspelningen startar från det första spåret. Om du
vill starta från ett visst spår väljer du spårnummer
genom att vrida på .AMS> innan du trycker på
H.
6
Justera volymen på förstärkaren.
14SE
Stoppa först uppspelningen med x och tryck sedan på MULTI/
2CH flera gånger så att antingen ”MULTI CH“- eller ”2 CH“indikatorn lyser.
Obs!
Under uppspelningen ökar du volymen gradvis med början från
den lägsta nivån. Utsignalen från den här enheten kan ha en
bandbredd som omfattar områden utanför det område som örat
kan uppfatta. Detta kan orsaka skador på såväl öron som
högtalare.
Använda teckenfönstret
Teckenfönstret visar information av olika slag om skivan
eller spåret som spelas upp. Det här avsnittet beskriver
den aktuella skivinformationen och informationen som
visas för de olika uppspelningslägena.
TIME/TEXT
MENU
Skivinformation när du har satt in en
skiva
Beroende på vilken typ av skiva som är laddad visar
teckenfönstret följande:
2-kanalig Super Audio CD-skiva
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
.AMS>
Flerkanalig Super Audio CD-skiva
MULTI
5.1CH
MULTI
SACD
eller
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Under
uppspelning av
en 5.1 kanalers
Super Audio-CD
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Under
uppspelning av
en 5 kanalers
Super Audio-CD
Vanlig CD-skiva
eller
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Under
uppspelning
av andra
Super Audio
CD-skivor
samt i
stoppläge
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Visa information medan spelaren är i
stoppläge
Tryck på TIME/TEXT.
Teckenfönstret visar totala antalet spår och total speltid.
Totalt antal spår
Total speltid
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
15SE
Spela skivor
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
MULTI
5 CH
SACD
Använda teckenfönstret
Visa information medan spelaren spelar
upp en skiva
Tryck på TIME/TEXT.
Varje gång du trycker på knappen visas det aktuella
spårnumret och spårets förflutna tid eller återstående tid
för spåret eller så visas den totala återstående tiden för
hela skivan.
När spelaren identifierar en flerkanalig Super Audio CDskiva visas kanalinformationen innan uppspelningstiden
för det aktuella spåret visas.
Numret på det spår som spelas upp och förfluten
uppspelningstid för det aktuella spåret
(standardvisning)
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
Spela skivor
1 1
INDEX
MIN
SEC
1.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Numret på det spår som spelas upp och återstående tid
för det aktuella spåret
MULTI
5.1CH
SACD
1
MIN
SEC
-1.56
TEXT-skivor innehåller inte bara ljud, utan också
textinformation som t.ex. skivnamn eller artistnamn.
Denna spelare kan visa skivnamn, artistnamn och namnet
på det aktuella spåret som TEXT-information.
När spelaren identifierat en TEXT-skiva visas “TEXT” i
teckenfönstret. Om TEXT-skivan innehåller flera språk
visas “MULTI-TEXT” i teckenfönstret. Om du vill se
informationen på ett annat språk finns mer information
under “Visa informationen på en TEXT-skiva på andra
språk” på sidan 17.
Visar informationen på en TEXT-skiva i
stoppläge
Tryck på TIME/TEXT.
Tryck på TIME/TEXT
TRACK
Visa informationen på en TEXT-skiva
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Varje gång du trycker på knappen visas antingen skivans eller
artistens namn i teckenfönstret. När du väljer artistnamnet visas
“ART.” i teckenfönstret.
• Innan du börjar spela upp
Skivtitel
MULTI
TEXT
Tryck på TIME/TEXT
DISC
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
Tryck på TIME/TEXT
Total återstående tid för skivan
MULTI
5.1CH
SACD
MIN
SEC
-43.32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Artistens namn
MULTI
TEXT
Tryck på TIME/TEXT
ART.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
Tryck på TIME/TEXT
Kanalinformation (visas bara när du spelar upp en
flerkanalig Super Audio CD)
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
[MULTI] 5.1 CH
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Totala antalet spår och total uppspelningstid
MULTI
TEXT
TRACK
10
Stänga av informationen som visas i
teckenfönstret Z
Varje gång du trycker på DISPLAY MODE på
fjärrkontrollen medan du spelar upp en skiva slås
teckenfönstret omväxlande på och av.
Även om teckenfönstret är avstängt slås det på igen när
du gör paus eller stoppar en uppspelning. Om du
fortsätter uppspelningen slås det av igen.
Om du trycker på DISPLAY MODE för att stänga av
teckenfönstret innan du börjat en uppspelning, visas
“DISPLAY OFF” och när du trycker på knappen för att slå
på teckenfönstret visas “DISPLAY ON”.
16SE
CH
SACD
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryck på
TIME/
TEXT
Visa information på en TEXT-skiva medan
du spelar en skiva
Visa informationen på en TEXT-skiva på
andra språk
Namnet på det aktuella spåret visas. Om skivnamnet
består av mer än 15 tecken kommer de första 14 att visas
sedan hela namnet har rullat förbi i teckenfönstret.
När spelaren identifierar en flerkanalig Super Audio CDskiva visas kanalinformationen innan spårnamnen visas.
Om TEXT-skivan har texterna översatta till flera språk kan
du ändra det språk som informationen visas på. När
spelaren identifierat en sådan TEXT-skiva visas “MULTITEXT” i teckenfönstret. Följande procedur beskriver hur
du gör för att ändra språk.
• Under uppspelning av en skiva
1
2
Tryck på MENU i stoppläget.
3
Tryck på . AMS >.
Det aktuella språket (engelska, franska, tyska osv.)
visas blinkande.
Om spelaren inte kan visa det språk som används för
TEXT-skivor visas “Other Lang” i teckenfönstret.
4
Vrid på . AMS > tills önskat språk visas i
teckenfönstret.
5
Tryck på . AMS >.
Efter några sekunder visas informationen på det valda
språket.
Spårets namn
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
HITECHBLUES
Tryck på TIME/TEXT
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Speltid för det aktuella spåret
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
SEC
1
1.56
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryck på TIME/TEXT
Återstående tid för det aktuella spåret
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Tryck på TIME/TEXT
Återstående tid för skivan
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryck på
TIME/
TEXT
Obs!
• Beroende på skivan kan det hända att teckenfönstret kanske
inte visar alla tecken.
• Den här spelaren kan bara visa skivnamnet, artistnamnet och
spårnamnet på en TEXT-skiva. Annan information kan inte
visas.
17SE
Spela skivor
Kanalinformation (visas bara när du spelar upp en
flerkanalig Super Audio CD)
Vrid på . AMS > tills “LANGUAGE” visas i
teckenfönstret.
Hitta ett visst spår
Hitta en viss punkt i ett
spår
Under stopp eller i uppspelningsläge kan du välja att
spela upp vilket spår som helst.
Du kan hitta en viss punkt i ett spår under uppspelning
eller paus i uppspelningen.
Sifferknappar
./>
m/M
INDEX
.AMS>
>/.
>10
.AMS>
./>
Spela skivor
Hitta en viss punkt medan du hör ljudet
(Sökning)
För att finna
Gör du så här
Nästa eller efterföljande spår
Vrid . AMS > medurs tills
du funnit önskat spår. Om du
använder fjärrkontrollen trycker
du flera gånger på >.
Aktuellt eller föregående spår Vrid . AMS > moturs tills
du funnit önskat spår. Om du
använder fjärrkontrollen trycker
du flera gånger på ..
Ett visst spår direkt
Vrid . AMS > tills du
funnit önskat spårnummer. Om
du använder fjärrkontrollen
trycker du flera gånger på
. eller >.
Tryck och håll m/M nedtryckt under uppspelning.
Du kommer att höra brottstycken av uppspelningen när
skivan spelas framåt eller bakåt.
När du kommit till den önskade punkten släpper du upp
knappen.
Hitta en viss punkt genom att observera
tidsindikatorn (Snabbsökning)
Tryck och håll m/M nedtryckt under paus i
uppspelningen.
Du kommer inte att höra det uppspelade ljudet.
z När “Over!!” visas i teckenfönstret
Hitta ett spår direkt genom att ange
spårnumret Z
Tryck på sifferknappen/knapparna för att ange
spårnumret.
Skivan har nått sitt slut. Tryck på . eller m för att gå tillbaka.
Obs!
Spår som bara är några sekunder långa kan vara för korta för att
höra under sökning. I så fall kan det hända att spelaren inte utför
sökningen korrekt.
z Ange spårnummer över 11 Z
1
2
Tryck på >10.
Skriv in siffrorna.
För att mata in siffran 0, trycker du på 10/0.
Hitta en punkt genom att använda
indexfunktionen (Indexsökning) Z
Tryck på INDEX. eller INDEX> flera gånger i
uppspelnings- eller pausläge.
Exempel:
• För att ange spårnummer 30, trycker du på >10, och sedan
3 och 10/0.
• För att ange spårnummer 100, trycker du på >10 två
gånger, och sedan 1, och 10/0 två gånger.
18SE
z Vad menas med ett INDEX?
Vissa Super Audio CD- eller CD-skivor är försedda med ett
indexeringssytem som delar upp spåren eller skivorna i mindre
delar och är mycket användbart för att söka efter vissa ställen i
långa inspelningar (t.ex. klassisk musik). Indexsökningen
fungerar bara för kommersiellt tillgängliga skivor som är
indexerade (finns vanligen angivet på etiketten).
Spela upp spår upprepade
gånger Z
Söka efter en punkt genom att ange
starttiden (Tidsökning)
1
Välj önskat spår genom att trycka på ./>
(eller vrid . AMS >) i stoppläge.
2
Ange starttid genom att trycka på och hålla m/
M nedtryckt medan du granskar teckenfönstret.
Du kan ställa in tiden från början av det önskade
spåret om du först trycker på M, och från slutet av
spåret och bakåt om du först trycker på m.
MULTI
Du kan spela upp en hel skiva eller delar av skivan
upprepade gånger. Den här funktionen kan användas
tillsammans med funktionen för slumpvis uppspelning
(Shuffle Play). Då kan du få alla spår upprepade i
slumpvis ordning (sidan 20). Den kan också användas
tillsammans med funktionen programmerad uppspelning
(Programme Play). Då kan du få de spår som ingår i ett
program att spelas upprepade gånger (sidan 21). Du kan
också upprepa ett visst spår eller en del av ett spår.
5.1CH
SACD
TRACK
5
SEC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
REPEAT
AyB
H
Tryck på H.
Uppspelningen startar från den angivna tiden.
Spela skivor
3
MIN
2.57
x
Obs!
Om du slår av spelaren eller kopplar ur alla nätkablar sparar
spelaren den sista inställningen för upprepad uppspelning
(“Repeat All” eller “Repeat 1”) och återhämtar det nästa gång du
slår på spelaren. Emellertid kommer inställningen för Repeat A-B
Play att avbrytas om du stänger av spelaren eller kopplar ur
nätkabeln.
Upprepa alla spår på skivan
(Repetera alla)
Tryck på REPEAT en gång, och tryck sedan på H.
“REPEAT” visas i teckenfönstret och den upprepade
uppspelningen av skivans alla spår startar.
Den upprepade uppspelningen ändras beroende på
uppspelningsläget du valt.
När uppspelningsläget är Upprepar spelaren
Normal uppspelning
(sidan 14)
Alla spår efter varandra
Slumpvis uppspelning
(Shuffle Play) (sidan 20)
Alla spår i slumpvis ordning
Programmerad
uppspelning
(Programme Play)
(sidan 21)
Alla spåren i programmet efter
varandra
19SE
Spela upp spår upprepade gånger Z
Spela upp spår i slumpvis
ordning (Slumpvis uppspelning) Z
Avsluta upprepad uppspelning av alla spår
(Repetera alla)
Tryck på REPEAT flera gånger tills “REPEAT” slocknar.
När du väljer Shuffle Play spelar skivan upp alla spår på
skivan i slumpvis ordning.
Repetera det aktuella spåret (Repetera 1)
CONTINUE
SHUFFLE
Medan spåret du vill repetera spelas upp trycker du på
REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” visas i
teckenfönstret.
Upprepning av det aktuella spåret startar.
Avsluta uppspelning av det aktuella spåret
(Repetera 1)
Tryck på REPEAT flera gånger tills “REPEAT 1” slocknar.
H
Spela skivor
Upprepa en viss del inom ett spår
(Repetera A-B)
./>
Du kan specificera en del av ett spår som ska spelas upp
flera gånger. Det parti du anger måste hålla sig inom ett
enskilt spår.
1
2
Medan spelaren är i uppspelningsläge trycker du
på AyB vid startpunkten (punkt A) av det parti
som du vill spela upp flera gånger.
“REPEAT” visas och “A” blinkar i teckenfönstret.
Fortsätt att spela upp spåret (eller tryck på M) för
att hitta slutpunkten (punkt B), tryck sedan på
AyB.
“REPEAT A-B” visas och upprepningen av det valda
partiet startar.
Avsluta upprepningen av det valda partiet
(Repetera A-B)
Tryck på REPEAT.
z Du kan ange en ny startpunkt och slutpunkt under tiden som
upprepat uppspelning av ett valt parti pågår
Du kan ändra den aktuella slutpunkten till en ny startpunkt och
sedan ange en ny slutpunkt för att upprepa ett nytt parti som
följer direkt efter det aktuella partiet.
1 Under repetera A-B trycker du på AyB.
Den aktuella slutpunkten blir ny startpunkt (punkt A).
“REPEAT” lyser och “A” blinkar i teckenfönstret.
2 Hitta den nya slutpunkten (punkt B) och tryck sedan på AyB.
“REPEAT A-B” lyser och spelaren börjar upprepa det nya
partiet.
Om du vill börja om från startpunkten A, trycker du på H
under upprepad AyB-uppspelning.
20SE
1
2
Tryck på SHUFFLE i stoppläge.
Tryck på H.
Shuffle Play startar.
“;” visas medan spelaren “blandar” spåren. När alla
spår har spelats en gång avbryter spelaren
uppspelningen.
Återupta normal uppspelning
Tryck på CONTINUE.
z Du kan hitta spår under slumpvis uppspelning
Tryck på ./>.
Tryck på > för att hitta nästa spår eller tryck på . för att
hitta början av det aktuella spåret. Spelaren backar inte till spår
som redan har spelats upp.
Skapa ett eget program
(Programmerad uppspelning) Z
Du kan plocka ut de spår du tycker om och ange
ordningen för uppspelningen i ett program med upp till
32 spår (eller sammanlagt 999 min. och 59 s.)
Obs!
Om du stänger av spelaren, kopplar ur nätkabeln eller trycker på
A OPEN/CLOSE, raderas programmet.
Kontrollera innehållet i programmet
CONTINUE
PROGRAM
Sifferknappar
>10
CHECK
CLEAR
H
2
Tryck på PROGRAM i stoppläge.
“PROGRAM” visas i teckenfönstret.
Använd sifferknapparna för att ange spårnumret.
Om du matat in fel spårnummer
Tryck på CLEAR för att radera spårnumret och skriv
sedan in korrekt nummer med hjälp av
sifferknapparna.
Ändra innehållet i programmet
I stoppläge kan du ändra programmets innehåll.
För att
Gör följande:
Radera ett spår
1 Tryck på CHECK flera gånger tills det
spårnummer du vill radera visas.
2 Tryck på CLEAR.
Radera från det sista Tryck på CLEAR.
spåret i programmet Varje gång du trycker på knappen raderas
det sista spåret i programmet.
Lägga till ett spår i
slutet av
programmet
Tryck på ./> för att välja det spår du
vill lägga till och tryck sedan på
PROGRAM. När du använder
fjärrkontrollen trycker du på sifferknappen
för det spår du vill lägga till.
Radera alla spår
Håll CLEAR eller x nedtryckt (under
ungefär 2 sekunder) tills “Prog CLEAR”
visas i teckenfönstret.
Välja ett spårnummer över 11
Tryck på >10 (sidan 18).
3
Upprepa steg 2 för att mata in andra spår.
Varje gång du matar in ett spårnummer visas den
sammanlagda tiden för de programmerade spåren i
teckenfönstret.
4
Tryck på H.
Uppspelningen av ditt program börjar.
Återupta normal uppspelning
Tryck på CONTINUE.
z Programmet finns kvar även efter det att programmet har
spelats upp
Tryck på H för att spela från början av programmet igen.
Programmet finns kvar även om du stoppar uppspelningen.
21SE
Spela skivor
./>
1
Innan du börjar uppspelningen eller medan spelaren
spelar upp, trycker du på CHECK.
För varje tryckning på knappen visas spårnumren i
teckenfönstret i den ordning du programmerade in dem.
När du trycker på CHECK medan uppspelningen pågår
visas numren med början från numret på det aktuella
spåret.
Spela upp flerkanalig Super
Audio CD-skiva (funktion för
hantering av flerkanaliga uppspelningar)
Välja 2-kanaligt uppspelningsläge
Den här spelaren är utrustad med en funktion som gör att
den kan ställa in läget för flerkanaliga uppspelningar av
Super Audio CD-skivor med hjälp av DSD-DSP (inbyggd
i spelaren) efter högtalarnas storlek och placering.
1
2
Tryck på MENU.
Exempel på högtalaruppställning
3
Tryck på . AMS >.
Uppspelningsläget visas i teckenfönstret.
Vrid på . AMS > tills “2CH SPK MODE” visas i
teckenfönstret.
Främre högtalare
Uppspelningsläge
L
R
2CH Direct
2CH + SW
Spela skivor
Mitthögtalare
L
Subwoofer
R
Surroundhögtalare
Ställa in den flerkanaliga fördelningen:
1 Välj något av de förinställda lägena som
uppspelningsläge (2-kanalig eller flerkanalig
uppspelning).
2 Justera utnivåbalansen för varje enskild högtalare
(endast när du har valt flerkanaligt uppspelningsläge).
Obs!
• Du kan bara använda den här funktionen när du spelar upp
Super Audio CD-skivor.
• Det kan finnas högtalarkonfigurationer som du inte kan justera
utnivåbalansen för.
MENU
.AMS>
LEVEL ADJ
Subwoofer
Signalerna sänds ut via de främre
högtalarna. Ingen signal sänds till
subwoofern.
a
a
4
Vrid på . AMS > tills önskat läge visas i
teckenfönstret.
5
Tryck på . AMS >.
För att återgå till normal visning av teckenfönstret
trycker du på MENU.
Obs!
Du kan inte använda den här funktionen medan spelaren är i
uppspelningsläge för CD-skivor eller flerkanaliga CD-skivor.
Använd funktionen när spelaren är i uppspelningsläget för 2kanaliga Super Audio CD-skivor, när skivfacket är öppet eller när
inga skivor sitter i spelaren.
Välja flerkanaligt uppspelningsläge
1
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på . AMS >.
Uppspelningsläget visas i teckenfönstret.
Vrid på . AMS > tills “MCH SPK MODE” visas i
teckenfönstret.
Mitt- Surround- SubUppspelningsläge Främre
högtalare högtalare högtalare woofer
MCH Direct
ENTER
Främre
högtalare
Varje utsignal sänds ut direkt från varje
högtalare.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
./>
22SE
Angående “Large (stora)” eller “Small (små)”
högtalare
Som “Large” högtalare räknas de högtalare som har
kapacitet att återge basfrekvenser. När du valt “Small”
som parameter för surroundhögtalarna återges
basfrekvenserna från de främre högtalarna och/eller
subwoofern.
Vid normal användning bör du välja “MCH Direct”
eller den inställning som gör alla hötalare till “Large”
(t.ex. “5 – stor + SW”, “5 – stor” eller liknande). Om
ljudet är orent eller när du spelar upp en flerkanalig
Super Audio CD-skiva och den flerkanaliga
återgivningen inte fungerar tillfredsställande, kan du
pröva att ändra inställningarna för de aktuella
högtalarna till “Small”.
5
Vrid på . AMS > tills önskat läge visas i
teckenfönstret.
Tryck på . AMS >.
För att återgå till normal visning av teckenfönstret
trycker du på MENU.
Obs!
• Funktionen för hantering av flerkanaliga uppspelningar
fungerar inte när du valt “MCH Direct” (du kan inte ställa in
utnivåbalansen för varje enskild högtalare).
• Om du ställer subwoofern på “––” ställs de främre högtalarna
automatiskt in på “Large”.
• När du spelar upp ett spår som inte har en LFE-signal*
(beskrivet som “.1 CH”), matas inte signalen från subwoofern
ut. Därför hörs inget ljud från subwoofern när du väljer “MCH
Direct”, “5 – Large + SW” eller “No – CNTR + SW”. Däremot
hörs basfrekvenserna från subwoofern när du väljer “5 – Small
+ SW” eller “FRT – Large + SW” (när du ställt
högtalarinställningarna på “Small”).
* LFE: Förstärkning av låga frekvenser (Low Frequency
Enhancement)
• Du kan inte använda den här funktionen medan spelaren är i
uppspelningsläge för CD-skivor eller flerkanaliga CD-skivor.
Använd funktionen när spelaren är i uppspelningsläget för 2kanaliga Super Audio CD-skivor, när skivfacket är öppet eller
när inga skivor sitter i spelaren.
• Om du väljer en annan uppspelningsfunktion än “2CH Direct”
eller “MCH Direct” vid användning av funktionen för
hantering av flerkanaliga uppspelningar, ändras ljudmatningen
till högtalarna, vilket kan leda till en sänkt allmän ljudnivå. Om
detta inträffar skall du justera ljudnivån med volymkontrollen
på den anslutna förstärkaren.
Du kan justera följande alternativ med funktionen för
hantering av flerkanaliga uppspelningar:
CNTR BALANCE
Den relativa utnivåbalansen mellan de främre högtalarna
(FRONT L/R) och mitthögtalaren (CENTER)
SURR BALANCE
Den relativa utnivåbalansen mellan de främre högtalarna
(FRONT L/R) och surroundhögtalarna (SURR L/R)
SW BALANCE
Den relativa utnivåbalansen mellan de främre högtalarna
(FRONT L/R) och subwoofern (SUB WOOFER)
Obs!
Vissa justeringar kanske inte kan användas beroende på det
flerkanaliga uppspelningsläge du valt.
Justera utnivåbalansen från spelarens frontpanel
Du kan justera utnivåbalansen för varje enskild högtalare
medan du lyssnar under uppspelning. Du kan även
justera i stoppläget med hjälp av testtonen.
1
2
Tryck på MENU.
3
Tryck på . AMS >.
Under uppspelning, gå till steg 6.
4
Vrid på . AMS > tills “TONE ON” visas i
teckenfönstret.
Vrid på . AMS > tills “LEVEL ADJUST” visas i
teckenfönstret.
23SE
Spela skivor
4
Justering av utnivåbalansen för varje
enskild högtalare
Spela upp flerkanalig Super Audio CD-skiva
5
6
Tryck på . AMS >.
Testtonen spelas upp från de olika högtalarna i följd
efter varandra. Den högtalartyp som testtonen hörs
från visas i teckenfönstret.
Vrid på . AMS > tills önskat alternativ visas i
teckenfönstret.
Välj alternativ, “CNTR BALANCE”, “SURR
BALANCE” eller “SW BALANCE”.
2
Tryck på ./> flera gånger tills “TONE ON”
visas i teckenfönstret.
3
Tryck på ENTER.
Testtonen spelas upp från de olika högtalarna i följd
efter varandra. Den högtalartyp som testtonen hörs
från visas i teckenfönstret.
4
Tryck på ./> flera gånger tills önskat
alternativ visas i teckenfönstret.
Välj alternativ, “CNTR BALANCE”, “SURR
BALANCE” eller “SW BALANCE”.
Obs!
Om du har ställt subwoofern på “––” i flerkanaligt
uppspelningsläge (sidan 22) kan du inte välja “SW
BALANCE”. På motsvarande sätt kan du inte välja “CNTR
BALANCE” eller “SURR BALANCE” när du ställer
motsvaraude högtalare på “––”.
7
Spela skivor
Tryck på . AMS >.
Teckenfönstret för justering av balansen visas.
I stoppläget sänds testtonen ut från den valda
högtalaren.
Exempel: När du väljer “SURR BALANCE” i
stoppläget sänds testtonen ut från de
främre högtalarna och surroundhögtalarna.
MULTI
Obs!
Om du har ställt subwoofern på “––” i flerkanaligt
uppspelningsläge (sidan 22) kan du inte välja “SW
BALANCE”. På motsvarande sätt kan du inte välja “CNTR
BALANCE” eller “SURR BALANCE” när du ställer
motsvaraude högtalare på “––”.
5
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
Tryck på ENTER.
Teckenfönstret för justering av balansen visas.
I stoppläget sänds testtonen ut från den valda
högtalaren.
Exempel: När du väljer “SURR BALANCE” i
stoppläget sänds testtonen ut från de
främre högtalarna och surroundhögtalarna.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
MULTI
CH
SACD
DISC
8
FRT:_____:SURR
Vrid på . AMS > för att justera utnivån.
MULTI
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Justera utnivåbalansen genom att trycka på
./> flera gånger.
MULTI
9
Tryck på . AMS >.
Spelaren återgår till läget i steg 6.
Om du vill göra ytterligare justeringar upprepar du
steg 6 till 9.
FRT:_____:SURR
Tryck på ENTER.
Spelaren återgår till läget i steg 4.
Om du vill göra ytterligare justeringar upprepar du
steg 4 till 7.
8
Tryck på LEVEL ADJ när du har justerat klart.
Teckenfönstret återgår till normal visning.
Teckenfönstret återgår till normal visning.
1
Tryck på LEVEL ADJ under uppspelning eller i
stoppläge.
Under uppspelning går du till steg 4.
24SE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
10 Tryck på MENU när du är klar med justeringarna.
Justera utnivåbalansen med fjärrkontrollen Z
Om du använder den medföljande fjärrkontrollen kan du
justera utnivån för varje enskild högtalare från den plats
du sitter när du lyssnar.
CH
SACD
DISC
Ytterligare
information
I det här kapitlet får du ytterligare
information som hjälper dig att
hantera och underhålla Super Audio
CD-spelaren.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Varning — Användning av optiska instrument med denna
produkt kan orsaka skador på ögonen.
• Om föremål eller vätska hamnar innanför CD-spelarens hölje
kopplar du genast ur strömkällan och låter en behörig tekniker
kontrollera spelaren innan du använder den igen.
• Nätkabeln får bara bytas ut av behörig servicetekniker.
• Enheten är inte urkopplad från nätspänningen så länge som
den är kopplad till ett vägguttag, även om du stängt av själva
enheten.
Strömförsörjningsenheter
• Innan du använder CD-spelaren bör du kontrollera att dess
driftspänning överensstämmer med spänningen på elnätet.
Driftspänningen anges på namnplåten på CD-spelarens
baksida.
• CD-spelaren är inte urkopplad från elnätet så länge kontakten
sitter i vägguttaget, även om den är avstängd.
• Om du inte ska använda CD-spelaren under en längre tid bör
du koppla ur den från elnätet. Dra alltid i kontakten, inte i
kabeln.
Placering
• Undvik överhettning genom att placera CD-spelaren där det
finns god luftcirkulation.
• Placera inte CD-spelaren på ett mjukt underlag, t ex en matta,
eftersom detta kan blockera ventilationshålen på höljets
undersida.
• Placera inte CD-spelaren nära värmekällor eller på platser där
den utsätts för direkt solljus, damm eller mekaniska
vibrationer och stötar.
Användning
Justera volymen
• Skruva inte upp volymen för mycket när du lyssnar på ett
avsnitt med låg volym eller inget ljud alls. Om du gör det kan
högtalarna skadas när ett ljudstarkt parti kommer.
25SE
Ytterligare information
• Om CD-spelaren tas direkt från kyla till värme, eller om den
placeras i ett fuktigt rum, kan det bildas kondens på linsen
inuti CD-spelaren. CD-spelaren slutar då att fungera. Ta ut
skivan och låt CD-spelaren stå påslagen i ungefär en timme
tills fukten avdunstat.
• När du slagit på strömmen kan det höras ett visst ljud när
skivan matas in i Super Audio CD-spelaren. Det är emellertid
inte något fel.
Försiktighetsåtgärder
Sätta i en CD-skiva
Rengöring
• Skivor som är smutsiga (fingeravtryck och damm) kan ge
sämre kvalitet på utsignalen.
• Innan du spelar skivan bör du torka av den med en
rengöringsduk. Torka skivan från mitten och ut mot kanten.
• Ett visst mekanisk ljud kan höras från CD-spelaren. Detta ljud
hörs när CD-spelaren automatiskt justerar inspelningsmekanismen för den aktuella skivan.
Om du sätter in en skev skiva kan det också hända att du hör
ett mekaniskt ljud från spelaren.
Rengöring
• Rengör hölje, panel och kontroller med en mjuk duk som
fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte
slipmedel, skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller
bensin.
• Rengör skivan med en mjuk duk lätt fuktad med vatten och
torka torrt med en torr duk.
• Använd aldrig lösningsmedel som bensin, thinner,
rengöringsmedel för skivor eller antistatspray.
Transport
• Se till att du har tagit bort skivan från skivfacket.
• Se till att skivfacket är stängt.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor
eller problem med din CD-spelare.
Om uppspelning av CD-R/CD-RW-skivor
• Skivor som spelats in på CD-R/CD-RW-enheter kanske inte
kan spelas upp. Det kan bero på repor, smuts,
inspelningsförhållandena eller enhetens specifikationer. Skivor
som inte stängts efter inspelningen (görs via
inspelningsprogrammet) kan inte spelas upp.
Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi
Angående skivor
Hantering av skivor
• Håll skivan i dess kanter; rör inte ytan.
• Klistra aldrig papper eller tejp på skivan.
Ytterligare information
• Använd bara runda skivor. Om du använder en skiva som inte
har standardform (t.ex. stjärn- eller hjärtformade, fyrkantiga
eller liknande) kan spelaren skadas.
• Använd inte skivor med sigill eller försegling av något slag
som kan finnas på t.ex. begagnade skivor eller skivor som är
avsedda för uthyrning.
Förvaring av skivor
• Utsätt inte skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex.
varmluftutsläpp.
• När du har spelat en skiva bör du genast lägga tillbaka den i
sitt fodral. Om du travar oskyddade skivor på varandra är
risken stor att de skadas.
Hur du placerar skivor på skivtallriken
• Se till att skivan ligger ordentligt centrerad på skivtallrikens.
Om den placeras fel finns risk för att spelaren eller skivan
skadas.
26SE
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som
följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer
CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här
produkten.
Felsökning
Specifikationer
Om något av följande inträffar när du använder spelaren
kan du använda detta felsökningsschema för att lokalisera
och åtgärda felet. Skulle något problem kvarstå, kontaktar
du din närmaste Sony-återförsäljare.
Uppspelning av super audio CD-skivor
Inget ljud hörs.
, Kontrollera att spelaren är korrekt ansluten.
, Se till att förstärkaren är rätt inställd.
, När du använder hörlurar ställer du in
ljudvolymen med PHONE LEVEL.
Inget ljud hörs från DIGITAL (CD) OUTanslutningarna.
, Ljudsignalerna från super audio CD-skivor kan
inte sändas via DIGITAL (CD) OUT-utgångarna.
Frekvens för ljudåtergivningen
2 Hz till 100 kHz
Frekvensomfång
2 Hz till 50 kHz (–3 dB)
Dynamikomfång
105 dB eller mer
Total harmoniskt distorsion
0,0017 % eller mindre
Svaj och fladder
Mätbart värde (±0,001 % W. PEAK)
eller mindre
Uppspelning av CD-skivor
Frekvensomfång
2 Hz till 20 kHz
Dynamikomfång
99 dB eller mer
Total harmonisk distorsion
0,0019 % eller mindre
Svaj och fladder
Skivan spelas inte upp.
, Det finns ingen CD-skiva i spelaren.
, Du har lagt CD-skivan upp och ned på
skivtallriken.
, Placera CD-skivan på skivtallriken med etiketten
uppåt.
, Skivan har placerats snett. Sätt in skivan på nytt.
, Rengör CD-skivan (se sidan 26).
, Det har bildats kondens i spelaren. Ta ur skivan
och låt spelaren stå påslagen under ungefär en
timme.
, En inkompatibel skiva har lagts på skivtallriken (se
sidan 13).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Kontrollera att det inte finns något hinder mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
, Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på spelaren.
, Om batterierna i fjärrkontrollen är svaga byter du
ut dem mot nya.
Utgångar
Kontakttyp Utnivå
ANALOG OUT Phonokontakter
Belastningsimpedans
2 Vrms
Över 10 kOhm
(vid 50 kOhm)
DIGITAL (CD) Fyrkantig –18 dBm
OUT OPTICAL* optisk
anslutning
för
utsignaler
(
Emitterat ljus,
våglängd:
660 nm
DIGITAL (CD) Koaxialan- 0,5 Vp-p
OUT COAXIAL* slutning
för
utsignaler
75 ohm
PHONES
32 ohm
Stereophonostekker
10 mW
)
*Sänder bara ut ljudsignalerna från CD-skivan
Allmänt
Laser
Halvledarlaser
(Super Audio CD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt:
5,47 uW vid 650 nm
*Dessa värden är uppmätta på ett avstånd av ca. 200 mm från
ytan på den optiska pickupens objektiv.
Strömförsörjning
230 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
24 W
Dimensioner (b/h/d)
430 × 124 × 390 mm
inklusive utskjutande delar
Vikt (ca.)
8,2 kg
Medföljande tillbehör
Se sidan 4.
Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.
27SE
Ytterligare information
Det går inte att få ut något ljud från SUB
WOOFER-kontakten.
, Välj en uppspelningsfunktion, i vilken en
subwoofer-signal matas ut från SUB WOOFERuttaget. Funktionsindikeringen visas tillsammans
med “+SW” (sidan 22), när en sådan funktion
väljes.
, När du spelar upp ett spår som inte har en LFEsignal, matas signalen bara ut från SUB WOOFERutgången ut bara när du valt “5 – Small + SW”
eller “FRT – Large + SW” för det flerkanaliga
uppspelningsläget (sidan 22).
Mätbart värde (±0,001 % W. PEAK)
eller mindre
Index
A
P, Q, R
AMS (automatisk musiksensor)
14
Placera en skiva
ANALOG OUT
2 CH 6
5.1 CH 5
Ansluta
Ljudkomponenten
Ström 7
Programmerad uppspelning (Programme Play)
hur du skapar ditt eget program 21
kontrollera innehållet i programmet 21
ändra innehållet i programmet 21
5
S
Slumpvis uppspelning (Shuffle Play)
B, C
Batterier
Spela upp
en skiva 14
genom att ange spårnumret 18
spår i slumpvis ordning 20
upprepade gånger 19
4
D, E
DIGITAL (CD) OUT
7
Super Audio CD
F
Flerkanalig Super Audio CD-skiva
Fjärrkontroll
13
11
Förstärkare (medföljer ej)
5
Funktion för hantering av flerkanaliga
uppspelningar 22
Göra paus i uppspelning
Ytterligare information
Hitta
ett visst spår 18
genom att ange spårnummer 18
medan du hör ljudet (sökning) 18
med hjälp av indexfunktionen (indexsökning) 18
med ledning av tidsindikatorn (snabbsökning) 18
viss punkt 18
Kabel
Koaxial digital 7
Optisk digital 7
Ljudkable 5
Sökning
Indexsökning 18
Snabbsökning 18
Tidsökning 19
Sätta in en skiva
TEXT
14
H, I, J
K, L, M, N, O
12
14
T
G
28SE
14
16
Tillbehör
TOC
4
13
U
Utnivåbalans
23
Upprepa
A-B-uppspelning (A-B Play) 20
Spela upp allt (All Play) 19
1 Uppspelning 20
Uppspelningsläge
2-kanaligt 22
Flerkanaligt 22
V, W, X, Y, Z
Visa information
15
20
Ytterligare information
29SE
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di
incendi o scosse elettriche,
non esporre l’apparecchio
alla pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse
elettriche, non aprire il
rivestimento.
Per l’assistenza, contattare
solo personale qualificato.
Per evitare incendi, non coprire le aperture
per la ventilazione dell’apparecchio con
giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere
candele accese sull’apparecchio.
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non collocare contenitori di
liquidi, come vasi, sopra l’apparecchio.
Questo apparecchio è classificato come
prodotto CLASS 1LASER.
Questa etichetta si trova all’esterno sul
retro.
Non buttare la pila con i
rifiuti domestici ordinari,
ma disfarsene in maniera
corretta smaltendola come
rifiuto chimico.
2IT
Complimenti!
Grazie di avere acquistato il Lettore di CD
Sony Super Audio. Prima di usare
l’apparecchio, leggere attentamente il
presente manuale di istruzioni e
conservarlo per riferimento futuro.
Note sul presente
manuale
Le istruzioni di questo manuale si
riferiscono al modello SCD-XA3000ES.
Convenzioni
• Le istruzioni di questo manuale
descrivono i comandi del lettore.
È possibile inoltre usare i comandi del
telecomando se hanno nomi uguali o
simili a quelli del lettore.
• Nel presente manuale sono usate le
seguenti icone:
Z
Indica che può essere usato
anche il telecomando.
z
Indica suggerimenti e consigli
per facilitare il compito.
Caratteristiche
Informazioni sul CD Super Audio
• Il CD Super Audio è uno standard per dischi audio di
elevata qualità sul quale la musica è registrata nel
formato DSD (Direct Stream Digital) (i CD tradizionali
sono registrati nel formato PCM). Il formato DSD
utilizza una frequenza di campionatura 64 volte
superiore a quella di un CD tradizionale e la
quantizzazione a 1 bit permettendo di ottenere una
vasta gamma di frequenze e un'ampia gamma dinamica
nella gamma di frequenza udibile. Ciò permette di
ottenere una riproduzione musicale di alta qualità,
fedele al suono originale.
• Esistono due tipi di CD Super Audio: un disco stereo a 2
canali e un disco multicanale che può contenere fino a 6
canali indipendenti. La funzionalità multicanale del CD
Super Audio prevede un sistema di allocazione di
altoparlanti simile al canale 5.1 del sistema AV attuale.
INDICE
Operazioni preliminari 4
Prima di eseguire i collegamenti
4
Collegamento dei componenti audio 5
Posizione e funzione delle parti 8
Descrizione delle parti del pannello anteriore
Descrizione delle parti del pannello posteriore
8
10
Descrizione delle parti del telecomando 11
Riproduzione dei dischi
Tipi di dischi compatibili
12
12
Riproduzione di un disco 14
Uso del display 15
Caratteristiche del lettore
Questo lettore è stato progettato per riprodurre CD Super
Audio a 2 canali e multicanale e CD tradizionali. Presenta
le seguenti caratteristiche:
• Montato con un Discrete Dual Laser Optical Pickup, in
grado di leggere un CD Super Audio o un CD
tradizionale in base alla lunghezza d’onda di ciascun
tipo.
• Accesso più rapido al brano grazie ad un perfezionato
servomeccanismo.
• Una funzione di gestione multicanale per regolare
l’ambiente di riproduzione multicanale in base
all’allocazione e alle dimensioni degli altoparlanti.
• Un convertitore D/A Super Audio e un Direct Digital
Sync System, che permettono una riproduzione sonora
di grande qualità.
Individuazione di un brano specifico 18
Individuazione di un punto particolare di un
brano 18
Riproduzione ripetuta dei brani 19
IT
Riproduzione casuale dei brani (Riproduzione in
ordine casuale) 20
Creazione di un programma personale
(Riproduzione programmata) 21
Ascolto di un CD Super Audio multicanale
(funzione di gestione multicanale) 22
Informazioni aggiuntive 25
Precauzioni
25
Nota sui dischi 26
Altro
• Un CD Super Audio può contenere fino a 255
brani/numeri di indice.Questa funzione si adatta a
SCD-XA3000ES.
• Il telecomando in dotazione può controllare sia l’unità
SCD-XA3000ES che un lettore di CD Sony
convenzionale.
Guida alla soluzione dei problemi
27
Caratteristiche tecniche 27
Indice analitico 28
3IT
Operazioni
preliminari
Questo capitolo fornisce informazioni
sugli accessori in dotazione e su come
collegare i diversi componenti audio
al lettore di CD Super Audio.
Assicurarsi di leggere attentamente
questo capitolo prima di effettuare i
collegamenti al lettore.
Prima di eseguire i
collegamenti
Verifica degli accessori in dotazione
Questo lettore viene consegnato con i seguenti articoli:
• Cavo di collegamento audio
presa fono × 2 (bianca e rossa) ↔ presa fono × 2 (bianca
e rossa) (2)
presa fono × 1 (nera) ↔ presa fono × 1 (nera) (2)
• Comando a distanza (telecomando) RM-SX700 (1)
• Batterie R06 (formato AA) (2)
Inserimento delle batterie nel
telecomando
Inserire due batterie R06 (formato AA) nello scomparto
per le batterie rispettando le corrette polarità + e –.
Quando si utilizza il telecomando, è necessario puntarlo
verso il sensore del telecomando sul lettore.
z Quando sostituire le batterie
In condizioni normali, le batterie durano circa sei mesi. Quando il
telecomando non ha più effetto sul lettore, sostituire entrambe le
batterie con batterie nuove.
Note
• Non lasciare il telecomando in un luogo estremamente caldo o
umido.
• Non far penetrare alcun oggetto estraneo nel rivestimento del
telecomando, specialmente quando si sostituiscono le batterie.
• Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
• Non esporre il sensore del telecomando alla luce diretta del sole
o a forti lampade in quanto ciò potrebbe causarne un cattivo
funzionamento.
• Se non si intende utilizzare il telecomando per un lungo
periodo, rimuovere le batterie per evitare un’eventuale
corrosione dovuta a perdita di elettrolita.
4IT
Collegamento dei componenti audio
Se si dispone di un amplificatore con prese d’ingresso
5.1CH (amplificatore multicanale, amplificatore AV e così
via) e si collega il lettore e l’amplificatore tramite le prese
ANALOG 5.1CH OUT, è possibile riprodurre un CD
Super Audio multicanale ed avere una riproduzione di
questo tipo.
Per una riproduzione normale, collegare il lettore e
l'amplificatore tramite le prese ANALOG 2CH OUT.
Collegamento tramite le prese ANALOG
5.1CH OUT
Utilizzare cavi di collegamento audio. Collegare le prese
ANALOG 5.1CH OUT (FRONT L/R, SURR L/R, CENTER,
SUBWOOFER) alle prese corrispondenti dell’amplificatore. Per i
collegamenti FRONT o SURR, utilizzare i cavi di collegamento
(prese rossa e bianca) (in dotazione) ed accertarsi di far
corrispondere il piedino colorato alle prese corrispondenti:
bianco (sinistra) con bianco e rosso (destra) con rosso. Per il
collegamento CENTER e SUB WOOFER, utilizzare i cavi di
collegamento (neri) (in dotazione).
ANALOG
2CH OUT
Collegamento FRONT o SURR
Cavi di collegamento audio (rosso e bianco) (in dotazione)
Bianco (L)
Bianco (L)
Rosso (R)
Rosso (R)
Collegamento CENTER o SUB WOOFER
Cavi di collegamento audio (neri) (in dotazione)
Nero
Nero
Note
• Nell’effettuare il collegamento multicanale, collegare le prese
ANALOG 2CH OUT utilizzando un altro cavo di collegamento
audio, per poter riprodurre un CD (o CD Super Audio) quando
si imposta il selettore d’ingresso dell’amplificatore sull’ingresso
CD (o CD Super Audio).
• Durante la riproduzione di un CD tradizionale o un CD Super
Audio 2CH, il segnale che è emesso dalle prese ANALOG 2CH
OUT viene emesso anche dalle prese ANALOG 5.1CH FRONT
L/R.
• Durante la riproduzione di un CD Super Audio multicanale, il
segnale che è emesso dalle prese ANALOG 5.1CH FRONT L/R
viene emesso anche dalle prese ANALOG 2CH OUT. Il segnale
smistato del segnale multicanale non viene riprodotto.
• Esistono CD Super Audio 5CH, 4CH e 3CH. Quando si
riproducono questi dischi, il segnale non viene emesso da tutte
le prese ANALOG 5.1CH OUT. Per maggiori informazioni sulla
riproduzione, vedere la prima pagina o le istruzioni del CD
Super Audio.
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
Alle prese
FRONT IN (L/R)
SUB
WOOFER
Alle prese
SURROUND o
REAR IN (L/R)
Alla presa SUB
WOOFER IN
Alla presa
CENTER IN
Amplificatore multicanale,
amplificatore AV e così via
5IT
Operazioni preliminari
Collegare il lettore di CD Super Audio a un componente
audio. Assicurarsi di scollegare l’alimentazione di tutti i
componenti prima di effettuare i collegamenti ed eseguire
saldamente il collegamento per evitare disturbi.
Collegamento dei componenti audio
Operazioni preliminari
Collegamento mediante le prese ANALOG
2CH OUT
Per questo collegamento, usare un cavo di collegamento audio.
Collegare le prese ANALOG 2CH OUT L/R alle prese d’ingresso
CD (CD Super Audio) dell’amplificatore. Assicurarsi di far
corrispondere i piedini colorati alle prese apposite: bianco
(sinistra) con bianco e rosso (destra) con rosso.
Cavi di collegamento audio (rosso e bianco) (non in
dotazione*)
Bianco (L)
Bianco (L)
Rosso (R)
Rosso (R)
* Se non viene effettuato il collegamento ANALOG 5.1 CH, è
possibile utilizzare il cavo di collegamento audio in dotazione
per il collegamento ANALOG 2CH.
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
SUB
WOOFER
Alle prese CD (CD
Super Audio) IN (L/R)
Amplificatore stereo, ecc.
6IT
Nota
Durante la riproduzione di un CD Super Audio multicanale, il
segnale che è emesso dalle prese ANALOG 5.1CH FRONT L/R
viene emesso anche dalle prese ANALOG 2CH OUT. Il segnale
smistato del segnale multicanale non viene riprodotto.
Per questo collegamento usare un cavo ottico digitale. Quando si
collega il cavo digitale ottico al connettore DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL, spingere gli spinotti del cavo finché non scattano al
proprio posto.
Fare attenzione a non piegare o torcere il cavo ottico.
Collegamento mediante il connettore
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL
Usare un cavo coassiale digitale per collegare i componenti audio
che dispongono di connettori di ingresso coassiale digitale.
Cavo coassiale digitale (non in dotazione)
Cavo ottico digitale (non in dotazione)
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
R
L
R
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
SUB
WOOFER
R
R
SUB
WOOFER
Alla presa digitale
coassiale CD (CD
Super Audio) IN
Alla presa digitale
ottica CD (CD Super
Audio) IN
Amplificatore
stereo, ecc.
Amplificatore
stereo, ecc.
Nota
Nota
Solo i segnali audio di CD convenzionali possono essere collegati
all’uscita mediante i connettori DIGITAL (CD) OUT. Quelli del
CD Super Audio non possono essere collegati all’uscita mediante
DIGITAL (CD) OUT.
Solo i segnali audio di CD convenzionali possono essere collegati
all’uscita mediante i connettori DIGITAL (CD) OUT. Quelli del
CD Super Audio non possono essere collegati all’uscita mediante
DIGITAL (CD) OUT.
Collegamento del cavo di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione CA ad una presa di rete.
7IT
Operazioni preliminari
Collegamento mediante il connettore
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
Posizione e
funzione delle
parti
Descrizione delle parti del
pannello anteriore
Questo capitolo illustra la posizione e
la funzione dei diversi tasti e dei
comandi situati sui pannelli anteriore
e posteriore e sul telecomando in
dotazione. Per maggiori dettagli
andare alle pagine indicate fra
parentesi.
Questo capitolo offre inoltre una
spiegazione delle informazioni che
appaiono sul display.
1 Interruttore POWER (14)
Premere per accendere il lettore.
2 Tasto TIME/TEXT (15)
Ad ogni pressione del tasto, sul display appaiono la
durata di riproduzione del brano, il tempo di
riproduzione residuo del disco o le informazioni di
testo.
3 Tasto SACD/CD (13)
A ciascuna pressione del tasto durante la riproduzione
di un disco ibrido, lo strato riprodotto si alterna tra lo
stato HD (alta densità) e lo strato CD.
4 Vassoio del disco (14)
Premere A OPEN/CLOSE per aprire o chiudere il
vassoio del disco.
8IT
MENU
MULTI/2CH
Posizione e funzione delle parti
TIME/TEXT
SACD/CD
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
5 Tasto A OPEN/CLOSE (14)
Premere per aprire il vassoio del disco.
6 Tasto H (14)
Premere per avviare la riproduzione.
7 Tasto X (14)
Premere per mettere la riproduzione in pausa.
8 Tasto x (14)
Premere per interrompere la riproduzione.
9 PHONES
Per collegare le cuffie.
Durante la riproduzione di un CD Super Audio
multicanale, il segnale emesso dalle prese ANALOG
5.1CH FRONT L/R è uguale a quello proveniente
dalle prese PHONES.
qs Tasto MULTI/2CH (12)
Premere per selezionare la sezione di riproduzione
quando è caricato il CD Super Audio a 2 canali e
multicanale (pagina 13).
qd Sensore del telecomando
qf Finestra del display (15)
Visualizza informazioni diverse.
qg Manopola . AMS > (AMS: Sensore musicale
automatico) (14)
Se la manopola . AMS > viene ruotata in senso
antiorario compiendo uno scatto, si torna al brano
precedente; se la manopola . AMS > viene
ruotata in senso orario compiendo uno scatto, si passa
al brano successivo.
0 PHONE LEVEL
Per regolare il volume delle cuffie.
qa Tasto MENU (13)
Premere per visualizzare il menu.
Premere per uscire dal menu e tornare alla
visualizzazione normale.
9IT
Descrizione delle parti del pannello posteriore
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
Posizione e funzione delle parti
R
R
SUB
WOOFER
1 Prese ANALOG 2CH OUT L/R (6)
Collegare ad un componente audio (stereo/2 canali)
tramite il cavo di collegamento audio.
2 Prese ANALOG 5.1CH OUT (5)
Collegare ad un amplificatore provvisto di prese
d’ingresso 5.1CH (amplificatore multicanale,
amplificatore AV e così via) tramite i cavi di
collegamento audio.
3 Connettore DIGITAL (CD) OUT COAXIAL (7)
Collegare a un componente audio usando il cavo
coassiale digitale.
4 Connettore DIGITAL (CD) OUT OPTICAL (7)
Collegare a un componente audio usando un cavo
ottico digitale.
10IT
Nota
Solo i segnali audio del CD possono essere collegati ai connettori
DIGITAL (CD) OUT indicati in 3 e 4. Quelli del CD Super
Audio non possono essere collegati mediante DIGITAL (CD)
OUT.
Descrizione delle parti del telecomando
1 Tasto CONTINUE (20)
Premere per ripristinare la riproduzione normale e
abbandonare la riproduzione in ordine casuale o
programmata.
Tasto SHUFFLE (20)
Premere per selezionare la riproduzione in ordine
casuale.
2 Tasto DISPLAY MODE (16)
Premere per disattivare le informazioni.
3 Tasto TIME/TEXT (15)
Ad ogni pressione del tasto, sul display appaiono la
durata di riproduzione del brano, il tempo di
riproduzione residuo del disco o le informazioni di
testo.
qf Tasto ENTER (24)
Premere per convalidare la selezione.
qg Tasto CLEAR (21)
Premere per cancellare il numero di un brano
programmato.
qh Tasto LEVEL ADJ (24)
Premere per regolare il bilanciamento del livello di
uscita per la funzione di gestione multicanale (pagina
22).
qj Tasto CHECK (21)
Premere per controllare l’ordine di riproduzione
programmato.
4 Tasti numerici (18)
Premere per inserire i numeri dei brani.
5 Tasto >10 (18)
Premere per individuare un brano con un numero
superiore a 10.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
6 Tasto REPEAT (19)
Premere più volte per riprodurre tutti i brani o solo un
brano del disco.
TIME/TEXT MULTI/2CH
7 Tasto AyB (20)
Premere per selezionare la riproduzione ripetuta A-B.
8 Tasto H (14)
Premere per avviare la riproduzione.
Tasto X (14)
Premere per mettere in pausa di riproduzione.
Tasto x (14)
Premere per interrompere la riproduzione.
9 Tasti AMS ./> (AMS: Sensore musicale
automatico) (18)
Premere per individuare un brano specifico.
0 Tasti m/M (18)
Premere per individuare la porzione del brano che si
desidera riprodurre.
SACD/CD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>10
ENTER
10/0
REPEAT
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
AMS
INDEX
qa Tasti INDEX >/. (18)
Premere per individuare un punto specifico segnalato
con un segnale di indice quando si riproduce un disco
che contiene segnali di indice.
qs Tasto SACD/CD (13)
A ciascuna pressione del tasto durante la riproduzione
di un disco ibrido, lo strato riprodotto si alterna tra lo
stato HD (alta densità) e lo strato CD.
11IT
Posizione e funzione delle parti
Tasto PROGRAM (21)
Premere per selezionare la riproduzione
programmata.
qd Tasto MULTI/2CH (12)
Premere per selezionare la sezione di riproduzione
quando è caricato il CD Super Audio a 2 canali e
multicanale (pagina 13).
Riproduzione
dei dischi
Questo capitolo illustra i diversi modi
di riproduzione del disco disponibili.
Tipi di dischi compatibili
Su questo lettore è possibile riprodurre i seguenti dischi.
A seconda del disco da riprodurre, selezionare l’indicatore
appropriato premendo SACD/CD o MULTI/2CH (pagina
14).
Distinzione in base al tipo di strato
CD Super Audio (disco a strato singolo)
Questo disco consiste di un singolo strato HD (alta
densità).
Quando si riproduce questo tipo di disco, il lettore è
impostato automaticamente sul modo di riproduzione CD
Super Audio.
Strato HD (CD Super
Audio)
CD Super Audio (disco a doppio strato)
Questo disco consiste di un doppio strato HD e può essere
riprodotto ininterrottamente per lunghi periodi.
Quando si riproduce questo tipo di disco, il lettore è
impostato automaticamente sul modo di riproduzione CD
Super Audio.
Inoltre, poiché il disco a doppio strato consiste di due
strati HD su un solo lato, non è necessario girare il disco.
Strato HD (CD Super
Audio)
Strato HD (CD Super
Audio)
CD convenzionale
Questo disco rappresenta il formato standard.
Quando si riproduce questo tipo di disco, il lettore è
impostato automaticamente sul modo di riproduzione CD
tradizionale.
Strato CD
12IT
CD Super Audio + CD (Disco ibrido)
Questo disco consiste di uno strato HD e di uno strato
CD. Premere SACD/CD per selezionare lo strato che si
desidera ascoltare. Inoltre, poiché i due strati sono su un
lato, non è necessario girare il disco. È possibile
riprodurre lo strato CD usando un lettore di CD
convenzionale.
CD Super Audio a 2 canali e multicanale
Questo disco consiste di una sezione di riproduzione a 2
canali e multicanale.
Premere MULTI/2CH per selezionare la sezione di
riproduzione da ascoltare.
Sezione di riproduzione
a 2 canali
Sezione di riproduzione
multicanale
Strato CD
Strato HD (CD
Super Audio)
1
2
Nel modo di interruzione, premere MENU.
3
Premere . AMS >.
Viene visualizzato lo strato di riproduzione corrente.
4
Ruotare . AMS > per selezionare lo strato di
riproduzione desiderato quindi premere
. AMS >.
Ruotare . AMS > fino a quando “SACD/CD
SEL” appare sul display.
Distinzione in base alla configurazione dei
canali del CD Super Audio
CD Super Audio a 2 canali
Questo disco consiste di una sezione di riproduzione a 2
canali.
Quando viene riprodotto, il lettore è impostato
automaticamente sul modo di riproduzione a 2 canali.
1
2
Nel modo di interruzione, premere MENU.
Ruotare . AMS > fino a quando “M/2CH
SELECT” appare sul display.
3
Premere . AMS >.
Viene visualizzata la sezione di riproduzione corrente.
4
Ruotare . AMS > per selezionare la sezione di
riproduzione desiderata quindi premere
. AMS >.
Dischi incompatibili
Il presente lettore non è in grado di riprodurre i seguenti
dischi. Se si tenta di riprodurli, viene visualizzato il
messaggio di errore “TOC Error” o “NO DISC” oppure
non viene emesso alcun suono.
• CD-ROM
• DVD ecc.
Sezione di riproduzione
a 2 canali
CD Super Audio multicanale
Questo disco consiste di una sezione di riproduzione
multicanale.
Quando viene riprodotto, il lettore è impostato
automaticamente sul modo di riproduzione multicanale.
Sezione di riproduzione
multicanale
13IT
Riproduzione dei dischi
È possibile selezionare lo strato di riproduzione
predefinito (strato HD o strato CD).
È possibile selezionare la sezione di riproduzione
predefinita (riproduzione a 2 canali o multicanale).
Riproduzione di un disco
Le operazioni da compiere per la riproduzione normale e
le operazioni fondamentali durante la riproduzione sono
indicate di seguito.
POWER
SACD/CD
A OPEN/CLOSE H X
x
.AMS>
Operazioni fondamentali durante la riproduzione
Per
Premere
Interrompere la riproduzione
x
Mettere in pausa la riproduzione X
Ripristinare la riproduzione
dopo la pausa
XoH
Individuare il brano successivo
Ruotare .AMS> in
senso orario. Quando si usa il
telecomando, premere >.
Individuare l’inizio del brano
corrente o del brano precedente
Ruotare .AMS> in senso
antiorario. Quando si usa il
telecomando, premere ..
A OPEN/CLOSE
Riproduzione dei dischi
1
Accendere l’amplificatore. Abbassare al minimo il
livello del volume.
Espellere il disco
2
Selezionare la posizione del lettore utilizzando il
selettore d’ingresso dell’amplificatore.
z Se il lettore viene acceso quando un disco è già caricato
3
4
Premere POWER per accendere il lettore.
La riproduzione inizia automaticamente. Se viene collegato un
timer (disponibile in commercio), è possibile impostarlo per
avviare la riproduzione del disco nel momento desiderato.
Premere A OPEN/CLOSE per aprire il vassoio del
disco e posizionare il disco sul vassoio.
z Per selezionare uno strato che si desidera ascoltare quando
si riproduce un disco ibrido (pagina 13)
Dopo avere interrotto la riproduzione usando x, premere
SACD/CD più volte per evidenziare l’indicatore “SACD” o
“CD”.
z Per selezionare una sezione di riproduzione da ascoltare
durante la riproduzione di un CD Super Audio a 2 canali e
multicanale (pagina 13)
Con il lato dell’etichetta rivolto verso l’alto
5
6
Premere H.
La riproduzione viene avviata dal primo brano. Se si
desidera avviare la riproduzione da un brano
specifico, ruotare .AMS> prima di premere H
per selezionare il numero del brano.
Regolare il volume sull’amplificatore.
14IT
Dopo aver interrotto la riproduzione con x, premere più volte
MULTI/2CH per evidenziare “MULTI CH” o “2 CH.”
Nota
Durante la riproduzione, aumentare gradualmente il volume a
partire dal livello più basso. Quanto emesso da questo
apparecchio potrebbe presentare un'ampiezza di banda al di fuori
della gamma normale di ascolto. Ciò potrebbe causare danni agli
altoparlanti o all'udito.
Uso del display
La finestra del display visualizza informazioni diverse sul
disco o sul brano che viene riprodotto. In questa sezione
vengono descritte le informazioni correnti del disco e le
informazioni che sono visualizzate ad ogni stato di
riproduzione.
Informazioni del disco caricato
A seconda del disco caricato in quel momento, sul display
appare quanto segue:
CD Super Audio a 2 canali
TIME/TEXT
MENU
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
CD Super Audio multicanale
.AMS>
MULTI
5.1CH
MULTI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
Durante la
riproduzione di
un CD Super
Audio a 5.1 canali
MULTI
5 CH
CH
SACD
SACD
o
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
o
Durante la
riproduzione di
un CD Super
Audio a 5 canali
CD tradizionale
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Durante la
riproduzione
di altri CD
Super Audio
o nel modo
di arresto
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Visualizzazione di informazioni mentre il
lettore è nel modo di arresto
Premere TIME/TEXT.
Il display visualizza il numero totale di brani e la durata
complessiva di riproduzione.
Numero totale Durata complessiva
di brani
di riproduzione
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
15IT
Riproduzione dei dischi
SACD
Uso del display
Visualizzazione di informazioni mentre il
lettore è in fase di riproduzione
Premere TIME/TEXT.
Ad ogni pressione del tasto appaiono nel display il
numero del brano corrente e il tempo di riproduzione
trascorso o il tempo di riproduzione residuo, oppure la
durata complessiva residua di riproduzione del disco.
Quando il lettore rileva un CD Super Audio multicanale,
vengono visualizzate le informazioni sui canali prima di
quelle predefinite.
Numero del brano riprodotto e tempo di
riproduzione trascorso del brano corrente
(visualizzazione di default)
MULTI
Visualizzazione delle informazioni di un
disco TEXT
I dischi TEXT contengono informazioni quali il nome del
disco o il nome dell’artista, oltre che i segnali audio.
Questo lettore può visualizzare il nome del disco, il nome
dell’artista e il nome del brano corrente come
informazioni TEXT.
Quando il lettore rileva un disco TEXT, “TEXT” appare
sul display. Se il disco TEXT dispone di lingue diverse,
“MULTI-TEXT” appare sul display. Se si desidera leggere
le informazioni in una lingua diversa, vedere
“Visualizzazione delle informazioni di un disco TEXT in
altre lingue” a pagina 17.
5.1CH
Riproduzione dei dischi
SACD
TRACK
INDEX
1 1
MIN
SEC
1.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere TIME/TEXT
Numero del brano riprodotto e tempo di riproduzione
residuo del brano corrente
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
1
MIN
SEC
-1.56
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Visualizzazione delle informazioni di un
disco TEXT in modo di arresto
Premere TIME/TEXT.
Ad ogni pressione del tasto, il nome del disco o il nome
dell’artista appaiono nel display. Quando si seleziona il
nome dell’artista, “ART.” appare sul display.
• Prima di iniziare la riproduzione
Titolo del disco
Premere TIME/TEXT
MULTI
TEXT
DISC
Durata complessiva residua di riproduzione del
disco
MULTI
SEC
-43.32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
5.1CH
Premere TIME/TEXT
SACD
MIN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Nome dell’artista
Premere TIME/TEXT
MULTI
TEXT
ART.
Informazioni canale (vengono visualizzate solo quando il
lettore rileva un CD Super Audio multicanale)
MULTI
[MULTI] 5.1 CH
Premere TIME/TEXT
5.1CH
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Numero totale dei brani e durata complessiva della
riproduzione
MULTI
TEXT
Disattivare le informazioni sul display Z
TRACK
10
Ad ogni pressione di DISPLAY MODE sul telecomando
durante la riproduzione di un disco, il display viene
attivato e disattivato in modo alternato.
Anche quando è disattivato, il display si accende se si
effettua una pausa o si arresta la riproduzione. Quando la
riproduzione viene ripristinata, il display si disattiva di
nuovo.
Se si preme DISPLAY MODE per disattivare il display,
prima di avviare la riproduzione viene visualizzato
“DISPLAY OFF”; se si preme il tasto per attivare il display,
viene visualizzato “DISPLAY ON”.
16IT
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
SACD
TRACK
CH
SACD
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere
TIME/
TEXT
Visualizzazione delle informazioni di un
disco TEXT durante la riproduzione di un
disco
Il nome del brano corrente appare. Se il nome del disco
contiene oltre 15 caratteri, i primi 14 caratteri permangono
dopo che il nome è scorso nel display.
Quando il lettore rileva un CD Super Audio multicanale,
le informazioni sui canali vengono visualizzate prima del
tempo di riproduzione del brano corrente.
• Riproduzione di un disco
Titolo del brano
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
Visualizzazione delle informazioni di un
disco TEXT in altre lingue
Se il disco TEXT dispone di diverse lingue, è possibile
cambiare la lingua di visualizzazione. Quando il lettore
rileva un disco TEXT, “MULTI-TEXT” appare sul display.
Modificare la lingua seguendo la procedura descritta di
seguito.
1
2
Premere MENU nel modo di interruzione.
3
Premere . AMS >.
La lingua selezionata corrente (inglese, francese,
tedesco, e così via) lampeggia.
Se il lettore non visualizza la lingua utilizzata in un
disco TEXT, “Other Lang” appare sul display.
4
Ruotare . AMS > fino a quando la lingua
desiderata appare sul display.
5
Premere . AMS >.
Dopo alcuni secondi, le informazioni vengono
visualizzate nella lingua selezionata.
SACD
Premere TIME/TEXT
Informazioni canale (vengono visualizzate solo quando il
lettore rileva un CD Super Audio multicanale)
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Tempo di riproduzione del brano corrente
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
SEC
1
1.56
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere TIME/TEXT
Tempo residuo di riproduzione del brano corrente
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Premere TIME/TEXT
Tempo residuo di riproduzione del disco
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere
TIME/
TEXT
Note
• Il display potrebbe non visualizzare tutti i caratteri, a seconda
del disco usato.
• Questo lettore visualizza solo il nome del disco, il nome
dell’artista e i titoli dei brani dei dischi TEXT. Non vengono
visualizzate altre informazioni.
17IT
Riproduzione dei dischi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
HITECHBLUES
Ruotare . AMS > fino a quando “LANGUAGE”
appare sul display.
Individuazione di un brano
specifico
Individuazione di un punto
particolare di un brano
Durante il modo di arresto o di riproduzione, è possibile
individuare un brano che si desidera riprodurre.
È possibile individuare un punto particolare di un brano
durante la riproduzione o la pausa.
Tasti
numerici
./>
m/M
INDEX
.AMS> >/.
>10
.AMS>
Riproduzione dei dischi
./>
Individuazione di un punto mentre si
controlla il sonoro (Ricerca)
Per andare
Eseguire quanto segue
Ai brani successivi o
precedenti
Ruotare . AMS > in senso
orario fino ad individuare il
brano. Se si utilizza il
telecomando, premere più volte
> fino ad individuare il brano.
Al brano corrente o a quelli
precedenti
Ruotare . AMS > in senso
antiorario fino ad individuare il
brano. Se si utilizza il
telecomando, premere più volte
. fino ad individuare il brano.
Direttamente al brano specifico Ruotare . AMS > fino ad
individuare il numero del brano
desiderato. Se si utilizza il
telecomando, premere più volte
. o > fino ad individuare il
brano.
Premere e tenere premuto m/M durante la
riproduzione.
Si sente la riproduzione del suono a intermittenza mentre
il disco va avanti o torna indietro.
Raggiunto il punto desiderato, rilasciare il tasto.
Individuazione di un punto mentre si
osserva l’indicazione temporale (Ricerca
ad alta velocità)
Premere e tenere premuto m/M durante la pausa di
riproduzione.
Durante questa operazione il sonoro viene silenziato.
z Quando “Over!!” appare sul display
Il disco ha raggiunto la fine. Premere . o m per tornare
indietro.
Individuare un brano direttamente
inserendo il numero di brano Z
Premere il o i tasti numerici per inserire il numero del
brano.
z Per inserire un numero di brano superiore a 11 Z
1
2
Premere >10.
Nota
I brani che durano solo pochi secondi potrebbero essere troppo
brevi per la funzione sopra descritta. In tali casi, il lettore
potrebbe non effettuare la ricerra correttamente.
Individuazione di un punto usando la
funzione Indice (Ricerca con indice) Z
Inserire le cifre corrispondenti.
Per inserire 0, premere 10/0.
Premere INDEX. o INDEX> più volte in modo di
riproduzione o di pausa.
Esempi:
z Cos’è un indice?
• Per riprodurre il numero di brano 30, premere >10, quindi 3
e 10/0.
• Per riprodurre il numero di brano 100, premere >10 due
volte, quindi 1, e 10/0 due volte.
Alcuni CD Super Audio o CD sono dotati di un sistema di
segnalazione con indice che divide i brani o i dischi in sezioni
minori. Questa caratteristica è particolarmente utile quando si
desidera individuare un determinato punto all’interno di un
brano lungo (ad esempio, nei brani di musica classica). La
funzione di ricerca Indice è disponibile solo se si utilizzano dischi
con indice presenti in commercio (ciò viene solitamente indicato
sull’etichetta).
18IT
Riproduzione ripetuta dei
brani Z
Individuazione di un punto impostando
l’ora di inizio (Ricerca con codice
temporale)
Premere ./> (o ruotare . AMS >) nel
modo di arresto per selezionare il brano
desiderato.
2
Premere e tenere premuto m/M per impostare
l’ora di avvio della riproduzione guardando il
display.
Premendo prima M è possibile impostare l'ora di
avvio della riproduzione dall'inizio del brano
desiderato, premendo prima m è possibile
impostarla dal punto finale del brano desiderato in
senso inverso.
MULTI
REPEAT
AyB
Riproduzione dei dischi
1
È possibile riprodurre integralmente un disco o sue
porzioni ripetutamente. Questa funzione può essere usata
con la riproduzione in ordine casuale per ripetere tutti i
brani in ordine casuale (pagina 20), o con la riproduzione
programmata per ripetere tutti i brani di un programma
(pagina 21). È inoltre possibile ripetere un brano specifico
o la porzione specifica di un brano.
H
x
5.1CH
SACD
TRACK
5
3
MIN
SEC
2.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere H.
La riproduzione viene avviata all’ora specificata.
Nota
Se si spegne il lettore o si scollega il cavo di alimentazione, il
lettore memorizza l’ultima impostazione della riproduzione
ripetuta (“Repeat All” o “Repeat 1”) e la richiama la volta
successiva che il lettore viene acceso. Tuttavia, l’impostazione di
Ripetizione A-B viene cancellata se il lettore viene spento o se il
cavo di alimentazione viene scollegato.
Ripetizione di tutti i brani del disco
(Riproduzione di tutti i brani)
Premere REPEAT una volta, quindi premere H.
“REPEAT” appare sul display e viene avviata la funzione
di riproduzione di tutti i brani.
La riproduzione ripetuta cambia a seconda del modo di
riproduzione selezionato.
Quando il modo di riproduzione è
Il lettore ripete
Riproduzione normale
(pagina 14)
Tutti i brani in sequenza
Riproduzione in ordine
casuale (pagina 20)
Tutti i brani in ordine
casuale
Riproduzione
programmata (pagina 21)
Tutti i brani del
programma in sequenza
Per disattivare la ripetizione di tutti i brani
Premere REPEAT più volte fino a far scomparire
“REPEAT”.
19IT
Riproduzione ripetuta dei brani Z
Ripetizione del brano corrente
(Ripetizione del brano corrente)
Durante la riproduzione del brano che si desidera
ripetere, premere REPEAT più volte fino a visualizzare
“REPEAT 1” sul display.
La ripetizione del brano corrente inizia.
Riproduzione casuale dei
brani (Riproduzione in ordine
casuale) Z
Quando si seleziona la ripetizione in ordine casuale, il
lettore riproduce tutti i brani del disco in ordine casuale.
CONTINUE
Per disattivare la ripetizione del brano corrente
Premere REPEAT più volte fino a far scomparire
“REPEAT 1”.
SHUFFLE
Ripetizione di una porzione specifica di un
brano (Ripetizione A-B)
Riproduzione dei dischi
È possibile specificare la porzione di un brano che si
desidera ripetere più volte. Notare che la porzione
specificata deve trovarsi all’interno dello stesso brano.
1
Mentre il lettore sta riproducendo, premere AyB
sul punto di inizio (punto A) della porzione che si
desidera riprodurre più volte.
“REPEAT” appare e “A” lampeggia sul display.
2
Continuare a riprodurre il brano (o premere M)
per individuare il punto finale (punto B), quindi
premere AyB.
“REPEAT A-B” appare e la ripetizione A-B inizia.
Per disattivare la ripetizione A-B
Premere REPEAT.
z È possibile impostare nuovi punti di inizio e di fine durante
la ripetizione A-B
È possibile impostare il punto finale corrente come nuovo punto
di inizio e poi specificare un nuovo punto finale per ripetere
un’altra porzione di brano, subito dopo la porzione corrente.
1 Durante la ripetizione A-B, premere AyB.
Il punto finale corrente viene modificato con un nuovo punto
di inizio (punto A).
“REPEAT” viene visualizzato e “A” lampeggia sul display.
2 Individuare il nuovo punto finale (punto B) e premere AyB.
“REPEAT A-B” viene visualizzato e il lettore inizia a ripetere la
nuova porzione specificata.
Se si desidera partire di nuovo dal punto d’inizio A, premere H
durante la ripetizione AyB .
20IT
H
./>
1
2
Premere SHUFFLE in modo di arresto.
Premere H.
La ripetizione in ordine casuale inizia.
“;” viene visualizzato mentre il lettore “mescola” i
brani. Il lettore si ferma dopo avere riprodotto tutti i
brani una volta.
Per ripristinare la riproduzione normale
Premere CONTINUE.
z Durante la riproduzione in ordine casuale è possibile
individuare i brani
Premere ./>.
Premere > per individuare il brano successivo o premere .
per individuare l’inizio del brano corrente. Il lettore non torna ai
brani che sono già stati riprodotti.
Creazione di un programma
personale (Riproduzione
programmata) Z
È possibile selezionare i brani preferiti e specificarne
l’ordine di riproduzione in un programma che può
contenere fino a 32 brani (o 999 minuti e 59 secondi di
durata totale del programma)
CONTINUE
PROGRAM
Tasti
numerici
Se si spegne il lettore, si scollega il cavo di alimentazione o si
preme A OPEN/CLOSE, il programma viene cancellato.
Verifica del contenuto del programma
Prima di avviare la riproduzione o mentre il lettore sta
riproducendo, premere CHECK.
Ad ogni pressione del tasto, i numeri dei brani appaiono
sul display nell’ordine prestabilito. Premendo CHECK
durante la riproduzione, appaiono i numeri dei brani
residui a partire da quello attualmente riprodotto.
Modifica del contenuto del programma
CLEAR
H
./>
In modo di arresto è possibile modificare il contenuto del
programma.
Per
Eseguire quanto segue:
Cancellare un brano 1 Premere CHECK più volte fino a
visualizzare il numero di brano che si
desidera cancellare.
2 Premere CLEAR.
Cancellare a partire Premere CLEAR.
dall’ultimo brano
Ad ogni pressione del tasto, l’ultimo brano
del programma
del programma viene cancellato.
1
Premere PROGRAM in modo di arresto.
“PROGRAM” viene visualizzato sul display.
2
Premere i tasti numerici per inserire il numero di
brano.
Se è stato inserito il numero di brano sbagliato
Premere CLEAR per cancellare il numero di brano e
inserire il corretto numero di brano usando i tasti
numerici.
Aggiungere un
brano alla fine del
programma
Premere ./> per selezionare il brano
da aggiungere, quindi premere PROGRAM.
Se si usa il telecomando, premere il tasto
numerico corrispondente al brano da
aggiungere.
Cancellare tutti i
brani
Tenere premuto CLEAR o x per circa 2
secondi fino a visualizzare “Prog CLEAR”
nel display.
Per selezionare un numero di brano superiore a 11
Premere >10 (pagina 18).
3
Ripetere il passo 2 per inserire altri brani.
Ogni volta che viene inserito un numero di brano, la
durata totale del programma appare sul display.
4
Premere H.
La riproduzione del programma personale inizia.
Per ripristinare la riproduzione normale
Premere CONTINUE.
z Il programma rimane in memoria anche dopo il termine della
riproduzione del programma personale
Premere H per riprodurre il programma dall’inizio. Il
programma rimane in memoria anche dopo la riproduzione.
21IT
Riproduzione dei dischi
>10
CHECK
Nota
Ascolto di un CD Super
Audio multicanale
(funzione di gestione multicanale)
Il lettore è provvisto della funzione di gestione
multicanale che imposta il modo di riproduzione del CD
Super Audio su DSD-DSP (integrato nel lettore) in base
alla disposizione o alla dimensioni degli altoparlanti.
Selezione del modo di riproduzione a 2
canali
1
2
Premere MENU.
3
Premere . AMS >.
Il modo di riproduzione appare sul display.
Esempio di disposizione degli altoparlanti
Altoparlanti anteriori
L
Ruotare . AMS > fino a quando “2CH SPK
MODE” appare sul display.
Modo di
riproduzione
R
2CH Direct
Riproduzione dei dischi
Altoparlante
centrale
L
Subwoofer
2CH + SW
R
Note
• Questa funzionalità è operativa solo quando si riproduce un
CD Super Audio.
• Non è possibile regolare il bilanciamento del livello di uscita in
funzione della disposizione scelta degli altoparlanti.
MENU
.AMS>
ENTER
Subwoofer
Ciascun segnale viene emesso
direttamente dagli altoparlanti anteriori.
Dal subwoofer non viene emesso alcun
segnale.
a
a
4
Ruotare . AMS > fino a quando viene
visualizzato sul display il modo di riproduzione
desiderato.
5
Premere . AMS >.
Per ripristinare il display normale, premere MENU.
Altoparlanti surround
Per impostare la gestione multicanale:
1 Selezionare il modo di riproduzione tra quelli
predefiniti (per riproduzione a 2 canali o multicanale).
2 Regolare il bilanciamento del livello emesso da ogni
altoparlante (solo se è stato selezionato il modo di
riproduzione multicanale).
Altoparlanti
anteriori
Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione quando il lettore è in
modo di riproduzione CD o multicanale. Utilizzare questa
funzione quando il lettore è in modo di riproduzione CD Super
Audio a 2 canali, il vassoio del disco è aperto o non vi sono dischi
nel lettore.
Selezione del modo di riproduzione
multicanale
1
2
Premere MENU.
3
Premere . AMS >.
Il modo di riproduzione appare sul display.
Ruotare . AMS > fino a quando “MCH SPK
MODE” appare sul display.
Modo di
riproduzione
Altoparlanti Altoparlante Altoparlanti Subanteriori centrale surround woofer
MCH Direct
Ogni segnale è emesso direttamente da
ogni altoparlante.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
LEVEL ADJ
./>
22IT
Informazioni sugli altoparlanti “Large (Grande)” o
“Small (Piccolo)”
Un altoparlante “Large” è un altoparlante che
riproduce tutte le basse frequenze . Quando si
seleziona “Small” per gli altoparlanti surround, le
basse frequenze degli altoparlanti surround sono
emesse dagli altoparlanti anteriori o (e) dal subwoofer.
Per l'uso normale, selezionare “MCH Direct” o le
impostazioni che impostano tutti gli altoparlanti su
“Large” (es. “5 – Grande + SW”, “5 – Grande” e così
via). Se il suono è disturbato o la riproduzione
multicanale non avviene quando si riproduce un CD
Super Audio multicanale, modificare le impostazioni
degli altoparlanti interessati su “Small”.
Ruotare . AMS > fino a quando il modo
desiderato appare sul display.
5
Premere . AMS >.
Per ripristinare il display normale, premere MENU.
Note
• La funzione di gestione multicanale non funziona quando si
seleziona “MCH Direct” (non è possibile impostare il
bilanciamento del livello di uscita di ogni altoparlante).
• L’impostazione dell’altoparlante anteriore è impostata
automaticamente su “Large” quando si imposta il subwoofer
su “––”.
• Quando viene riprodotto un brano privo del segnale LFE*, il
segnale non viene emesso dal Subwoofer. Quindi, se viene
selezionato “MCH Direct”, “5 – Large + SW” o “No – CNTR +
SW”, nessun segnale viene emesso dal Subwoofer. Tuttavia, se
viene selezionato “5 - Small + SW” o “FRT – Large + SW”
(quando il diffusore è impostato su “Small”), le basse frequenze
vengono emesse dal Subwoofer.
* LFE: Low Frequency Enhancement (Potenziamento basse
frequenze) (rappresentato da “.1 CH”)
• Non è possibile utilizzare questa funzione quando il lettore è in
modo di riproduzione CD o multicanale. Utilizzare questa
funzione quando il lettore è in modo di riproduzione CD Super
Audio a 2 canali, il vassoio del disco è aperto o non vi sono
dischi nel lettore.
• Se si seleziona un modo di riproduzione diverso da “2CH
Direct” o “MCH Direct” usando la funzione di gestione
multicanale, la distribuzione del suono agli altoparlanti cambia,
causando una possibile diminuzione del volume globale del
suono. In questo caso, regolare il volume con il comando di
volume dell'amplificatore collegato.
Tramite la funzione di gestione multicanale è possibile
regolare le seguenti voci:
CNTR BALANCE
Il relativo bilanciamento del livello di uscita tra gli
altoparlanti anteriori (FRONT L/R) e quello centrale
(CENTER)
SURR BALANCE
Il relativo bilanciamento del livello di uscita tra gli
altoparlanti anteriori (FRONT L/R) e quelli surround
(SURR L/R)
SW BALANCE
Il relativo bilanciamento del livello di uscita tra gli
altoparlanti anteriori (FRONT L/R) e il subwoofer (SUB
WOOFER)
Nota
A seconda del modo di riproduzione multicanale selezionato non
è possibile effettuare alcune regolazioni.
Regolazione del bilanciamento del livello di
uscita sul pannello frontale del lettore
È possibile regolare il bilanciamento del livello di uscita di
ogni altoparlante durante l’ascolto. Il livello può essere
regolato anche durante il tono di prova in modo
interruzione.
1
2
Premere MENU.
3
Premere . AMS >.
Durante la riproduzione, andare al punto 6.
4
Ruotare . AMS > fino a quando “TONE ON”
appare sul display.
Ruotare . AMS > fino a quando “LEVEL
ADJUST” appare sul display.
23IT
Riproduzione dei dischi
4
Regolazione del bilanciamento del livello
di uscita di ogni altoparlante
Ascolto di un CD Super Audio multicanale
5
6
Premere . AMS >.
Il tono di prova è emesso dagli altoparlanti in
sequenza e sul display è visualizzato il tipo di
altoparlante che ha emesso il tono di prova.
Ruotare . AMS > fino a quando la voce
desiderata appare sul display.
Selezionare la voce tra “CNTR BALANCE”, “SURR
BALANCE” o “SW BALANCE”.
2
Premere ./> più volte fino a quando “TONE
ON” appare sul display.
3
Premere ENTER.
Il tono di prova è emesso dagli altoparlanti in
sequenza e sul display viene visualizzato il tipo di
altoparlante che ha emesso il tono di prova.
4
Premere ./> più volte fino a quando la voce
desiderata appare sul display.
Selezionare la voce tra “CNTR BALANCE”, “SURR
BALANCE” o “SW BALANCE”.
Nota
Riproduzione dei dischi
Quando il subwoofer è impostato su “––” nel modo di
riproduzione multicanale (pagina 22), “SW BALANCE” non
può essere selezionato. Allo stesso modo, “CNTR
BALANCE” o “SURR BALANCE” non può essere
selezionato quando l’altoparlante corrispondente è impostato
su “––”.
7
Premere . AMS >.
Viene visualizzato il display di regolazione del
bilanciamento.
Nel modo di arresto, il tono di prova è emesso
dall'altoparlante selezionato.
Esempio: Se nel modo di arresto si seleziona “SURR
BALANCE” il tono di prova viene emesso
dagli altoparlanti anteriori e da quelli
surround.
MULTI
Nota
Quando il subwoofer è impostato su “––” nel modo di
riproduzione multicanale (pagina 22), “SW BALANCE” non
può essere selezionato. Allo stesso modo, “CNTR
BALANCE” o “SURR BALANCE” non può essere
selezionato quando l’altoparlante corrispondente è impostato
su “––”.
5
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Premere ENTER.
Viene visualizzato il display di regolazione del
bilanciamento.
Nel modo di arresto, il tono di prova è emesso
dall'altoparlante selezionato.
Esempio: Se nel modo di arresto si seleziona “SURR
BALANCE” il tono di prova viene emesso
dagli altoparlanti anteriori e da quelli
surround.
MULTI
8
Ruotare . AMS > per regolare il livello di
uscita.
MULTI
FRT:_____:SURR
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
CH
SACD
DISC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
6
Premere ./> più volte per regolare il livello di
uscita.
MULTI
9
CH
SACD
Premere . AMS >.
Il lettore ritorna nello stato in cui si trovava al punto 6.
Ripetere le operazioni dal punto 6 al punto 9 per
ulteriori regolazioni.
DISC
FRT:_____:SURR
Premere ENTER.
Il lettore ritorna allo stato in cui era al punto 4.
Ripetere le operazioni dal punto 4 al punto 7 per
ulteriori regolazioni.
8
Premere LEVEL ADJ alla fine delle regolazioni.
Il display viene ripristinato allo stato normale.
regolazione.
Il display viene ripristinato allo stato normale.
Regolazione del livello di uscita con il
telecomando Z
È possibile servirsi del telecomando in dotazione per
regolare il livello di uscita di ogni altoparlante a partire
dalla posizione di ascolto.
Premere LEVEL ADJ durante la riproduzione o
modo interruzione.
Durante la riproduzione, andare al punto 4.
24IT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
10 Premere MENU alla fine delle operazioni di
1
CH
SACD
Informazioni
aggiuntive
Questo capitolo contiene informazioni
aggiuntive per una migliore
comprensione e il buon
mantenimento del lettore di CD Super
Audio.
Precauzioni
Sicurezza
• Attenzione — L’uso di strumenti ottici con questo prodotto
può causare problemi agli occhi.
• Se un qualunque oggetto solido o sostanza liquida dovesse
penetrare nell’apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione
e far controllare l’apparecchio da personale qualificato prima
di riutilizzarlo.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo in un
centro riparazioni autorizzato.
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA
(corrente domestica) fintanto che rimane collegato alla presa di
rete, anche se è stato spento.
Alimentazione
• Prima di utilizzare il lettore, controllare che la tensione
operativa dell’apparecchio corrisponda a quella della rete
elettrica locale. La tensione operativa richiesta è indicata
nell’apposita etichetta nella parte posteriore dell’apparecchio.
• Il lettore continua ad essere alimentato con energia elettrica
finché rimane collegato alla presa di rete, anche se
l’apparecchio è spento.
• Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per un lungo
periodo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione elettrica. Per
staccare il cavo di alimentazione, afferrarlo dalla presa
evitando di tirare il cavo.
Installazione
• Collocare il lettore in un ambiente che consenta un’adeguata
circolazione d’aria per prevenire il surriscaldamento interno
dell’apparecchio.
• Non collocare l’apparecchio su superfici morbide (ad esempio,
su un tappeto) che possano ostruire le prese di ventilazione.
• Non installare l’apparecchio in prossimità di fonti di calore,
oppure in luoghi eccessivamente polverosi, esposti alla luce
diretta del sole o soggetti a scosse o vibrazioni meccaniche.
Regolazione del volume
• Non alzare eccessivamente il volume durante l’ascolto di una
parte con livelli di suono molto bassi o assenti. Si rischia di
danneggiare gli altoparlanti nel caso in cui venisse riprodotto
improvvisamente un suono a livello massimo.
25IT
Informazioni aggiuntive
Utilizzo
• Se l’apparecchio viene spostato direttamente da un luogo
freddo a uno caldo, o se viene posto in un ambiente con un
grado elevato di umidità, è possibile che si formi della
condensa sulle lenti all’interno del lettore. Se ciò dovesse
verificarsi, il lettore potrebbe non funzionare correttamente. In
tal caso rimuovere il disco e lasciare il lettore acceso per
almeno un’ora, fino all’evaporazione della condensa.
• Quando l'alimentazione è attivata potrebbero presentarsi dei
disturbi mentre il disco è in fase di caricamento nel lettore CD
Super Audio. Ciò non indica problemi di funzionamento.
Precauzioni
Inserimento di un disco
Pulizia
• Se il disco presenta tracce di dita o polvere, la qualità sonora
potrebbe risentirne.
• Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno adatto,
eseguendo movimenti dal centro verso l’esterno.
• È possibile sentire un fischio proveniente dal lettore. Ciò
significa che il lettore sta regolando automaticamente i
meccanismi interni in base al disco inserito.
È inoltre possibile sentire un fischio proveniente dal lettore se
si inserisce un disco deformato.
Pulizia
• Pulire l’apparecchio, il pannello e i controlli con un panno
morbido lievemente inumidito con una sostanza detergente
leggera. Non utilizzare spugnette o polveri abrasive, né
solventi come alcool o benzene.
Trasporto
• Assicurarsi di avere tolto il disco dal vassoio.
• Assicurarsi di avere chiuso il vassoio del disco.
Per qualsiasi domanda o problema riguardande il lettore,
rivolgersi al concessionario Sony più vicino.
• Pulire il disco con un panno morbido leggermente inumidito
con acqua e asciugarlo con un panno asciutto.
• Non utilizzare solventi quali benzene, diluenti, sostanze per la
pulizia dei dischi o spray antistatici.
Note sulla riproduzione di CD-R/CD-RW
• Potrebbe non essere possibile riprodurre dischi registrati su
unità CD-R/CD-RW per la presenza di graffi o sporcizia, per le
condizioni di registrazione o per le caratteristiche dell’unità.
Inoltre, non è possibile riprodurre i dischi che non sono
finalizzati alla fine della registrazione.
Disco registrato con sistema di protezione del copyright
Nota sui dischi
Come maneggiare i dischi
• Per mantenere il disco pulito, afferrarlo dai bordi senza
toccarne la superficie.
• Non incollare carta o nastro adesivo sul disco.
Informazioni aggiuntive
• Usare solo dischi di forma rotonda. Se si utilizza un disco con
una forma particolare (ad esempio a forma di stella, di cuore o
quadrato e così via), il lettore potrebbe venirne danneggiato.
• Non usare un disco con etichette incollate sopra, ad esempio
un disco usato o preso in prestito.
Manutenzione dei dischi
• Non esporre il disco alla luce solare diretta o a fonti di calore
come condotti di aria calda.
• Dopo la riproduzione, riporre il disco nella sua custodia.
Riponendolo sopra un altro disco senza custodia, lo si potrebbe
danneggiare.
Come posare i dischi sul vassoio
• Assicurarsi che il disco sia posizionato saldamente sul vassoio.
Diversamente, il lettore o il disco potrebbero danneggiarsi.
26IT
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi
conformi allo standard CD (Compact Disc).
Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato
dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si
avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo
standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Guida alla soluzione dei
problemi
Caratteristiche tecniche
Nel caso si verificassero le seguenti difficoltà durante
l’uso del lettore, consultare questa guida alla soluzione
dei problemi per tentare di risolvere il problema. Se la
difficoltà dovesse persistere, contattare il rivenditore Sony
locale.
Quando viene riprodotto un CD Super Audio
Assenza di suono.
, Verificare che il lettore sia collegato saldamente.
, Assicurarsi di usare correttamente l’amplificatore.
, Se si utilizzano le cuffie, regolare il volume tramite
PHONE LEVEL.
Distorsione armonica totale
0,0017 % o inferiore
Assenza di sonoro dai connettori DIGITAL (CD)
OUT.
, I segnali audio del CD Super Audio non possono
essere collegati ai connettori DIGITAL (CD) OUT.
Risposta di frequenza
da 2 Hz a 20 kHz
Gamma dinamica
99 dB o superiore
Il disco non viene riprodotto.
, Non c’è alcun disco nel lettore.
, Il disco è stato posato capovolto sul vassoio.
, Posare il disco sul vassoio con l’etichetta rivolta
verso l’alto.
, Il disco non è stato caricato correttamente.
Caricarlo di nuovo.
, Pulire il disco (vedere pagina 26).
, Si è formata della condensa all’interno del lettore.
Rimuovere il disco e lasciare acceso il lettore per
circa un’ora.
, C’è un disco incompatibile sul vassoio (vedere
pagina 13).
Dalla presa SUB WOOFER non viene emesso alcun
suono.
, Selezionare un modo di riproduzione in cui viene
emesso un segnale subwoofer dalla presa SUB
WOOFER. L’indicazione di modo è visualizzata
con “+SW” (pagina 22) quando è selezionato un
modo di questo tipo.
, Quando viene riprodotto un brano privo del
segnale LFE, il segnale viene emesso dalla presa
SUB WOOFER solo quando viene selezionato “5 –
Small + SW” o “FRT – Large + SW” nel modo di
riproduzione multicanale (pagina 22).
Risposta di frequenza
da 2 Hz a 50 kHz (–3 dB)
Gamma dinamica
105 dB o superiore
Wow e flutter
Valore di limite misurabile (±0,001 %
W. PEAK) o inferiore
Quando viene riprodotto un CD
Distorsione armonica totale
0,0019 % o inferiore
Wow e flutter
Valore di limite misurabile (±0,001 %
W. PEAK) o inferiore
Connettore di uscita
Impedenza di
carico
Livello di
uscita
Tipo di
presa
ANALOG OUT Prese fono 2 Vrms
Oltre 10 kilohm
(a 50 kilohm)
DIGITAL (CD) Connettore –18 dBm
OUT OPTICAL* di uscita
ottico
quadrato
DIGITAL (CD) Connettore 0,5 Vp-p
OUT COAXIAL* di uscita
coassiale
PHONES
Presa fono 10 mW
stereo
(
Lunghezza
d’onda emittente
luce: 660 nm
)
75 ohm
32 ohm
*Emettono solo i segnali audio di CD
Generale
Laser
Laser a semiconduttore
(CD Super Audio: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Durata di emissione: continua
Flusso energetico del laser: 5,47 uW a 650 nm
*Il valore relativo a queste uscite è misurato ad una distanza di
circa 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco
di cattura ottico.
Alimentazione
230 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico
24 W
Dimensioni (l/a/p)
430 × 124 × 390 mm
incluse le, parti sporgenti
Peso (circa)
8,2 kg
Accessori in dotazione
Vedere pagina 4.
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
27IT
Informazioni aggiuntive
Il telecomando non funziona.
, Rimuovere gli oggetti lungo il percorso fra il
telecomando e il lettore.
, Puntare il telecomando verso il sensore del
telecomando sul lettore.
, Se le batterie nel telecomando sono deboli,
sostituirle con batterie nuove.
Raggio di frequenza di riproduzione
da 2 Hz a 100 kHz
Indice analitico
A
Accessori
P, Q
4
Pausa di riproduzione
Amplificatore (non in dotazione)
5
Posizionamento del disco
AMS (sensore musicale automatico)
14
ANALOG OUT
2 CH 6
5.1 CH 5
Batterie 4
Bilanciamento del livello di uscita 23
C
12
Collegamento
Alimentazione 7
Componente audio
5
11
7
F, G, H
Funzione di gestione multicanale 22
Informazioni aggiuntive
I, J, K, L, M, N, O
Individuazione
controllando il sonoro (ricerca) 18
digitando il numero del brano 18
di un brano specifico 18
di un punto particolare 18
osservando l’indicazione temporale (ricerca ad alta
velocità) 18
usando la funzione di indice (ricerca con indice) 18
28IT
Riproduzione in ordine casuale
20
T, U
D, E
Modo riproduzione
a 2 canali 22
Multicanale 22
Ripetizione
Ripetizione del brano corrente (1 Play) 20
Ripetizione di tutti i brani (All Play) 19
Riproduzione A-B (A-B Play) 20
Riproduzione di un programma personale
Modifica del contenuto del programma 21
Creazione di un programma personalizzato
Verifica del contenuto del programma 21
13
Comando a distanza (telecomando)
DIGITAL (CD) OUT
19
Riproduzione
di brani in ordine casuale 20
di un disco 14
inserendo il numero di brano 18
più volte 19
Cavo
Coassiale digitale 7
Collegamento audio 5
Ottico digitale 7
CD Super Audio multicanale
14
R, S
Ricerca
ad alta velocità 18
con indice 18
con codice temporale
B
CD Super Audio
14
TEXT
TOC
16
13
V, W, X, Y, Z
Visualizzazione informazioni
15
21
Informazioni aggiuntive
29IT
OSTRZEŻENIE
W celu uniknięcia
niebezpieczeństwa pożaru
lub porażenia prądem nie
należy poddawać
urządzenia działaniu
wilgoci lub deszczu.
W celu uniknięcia
niebezpieczeństwa
porażenia prądem nie
należy otwierać obudowy.
Jedynie wykwalifikowany
personel jest uprawniony
do naprawy i serwisu.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych zestawu
gazetami, obrusem, zasłonami, itd. Nie
stawiaj zapalonych świec na zestawie.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub
porażenia prądem, nie należy stawiać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Niniejsze urządzenie jest zaklasyfikowane
jako CLASS 1 LASER PRODUCT
(urządzenie laserowe klasy 1).
Ta etykieta znajduje się z tyłu obudowy.
Witamy!
Dziękujemy za dokonanie zakupu
odtwarzacza płyt kompaktowych Super
Audio CD Player firmy Sony. Przed
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
prosimy o dokładne zapoznanie się z
treścią niniejszej instrukcji oraz o
pozostawienie jej do wykorzystania w
przyszłości.
O niniejszej
instrukcji
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji
dotyczą modelu SCD-XA3000ES.
Sposób podawania informacji
• Instrukcje zawarte w niniejszym
podręczniku odnoszą się do elementów
regulacyjnych odtwarzacza.
Można również posługiwać się
przyciskami regulacyjnymi pilota, o ile
ich nazwy są takie same lub podobne do
nazw elementów regulacyjnych
znajdujących się w odtwarzaczu.
• W niniejszej instrukcji zastosowano
następujące ikony:
Z
z
Nie wyrzucaj baterii razem
z odpadkami komunalnymi.
Baterię należy poddać
utylizacji właściwej dla
odpadów chemicznych.
2PL
Oznacza, że czynności
regulacyjne mogą być
wykonywane przy użyciu pilota.
Oznacza porady i wskazówki
ułatwiające przeprowadzenie
czynności regulacyjnych.
Funkcje
Informacje o systemie Super Audio CD
(SACD)
• System Super Audio CD jest nowym standardem płyt
audio o wysokiej jakości, w którym muzyka nagrywana
jest w formacie bezpośredniego strumienia cyfrowego
DSD(Direct Stream Digital) (konwencjonalne płyty CD
nagrywane są w formacie modulacji kodowoimpulsowej PCM). Format DSD, w którym zastosowano
64 razy wyższą częstotliwość próbkowania niż w
przypadku konwencjonalnych płyt kompaktowych oraz
1-bitowy system kwantyzacji, pozwala uzyskać
zarówno szeroki zakres przenoszonych częstotliwości,
jak również wysoką dynamikę w całym słyszalnym
paśmie częstotliwości, co umożliwia odtwarzanie
nagrań muzycznych o wierności dźwięku niemal równej
oryginałowi.
• Istnieją dwa rodzaje płyt Super Audio CD: 2-kanałowe
płyty stereofoniczne oraz płyty wielokanałowe
mieszczące do 6 niezależnych kanałów. Wielokanałowa
charakterystyka płyt Super Audio CD dysponuje
systemem alokacji głośników, którego działanie jest w
zasadzie podobne do działania systemu 5.1kanałowego bieżącego systemu AV.
SPIS TREśCI
Rozpoczęcie pracy 4
Przed rozpoczęciem podłączania 4
Podłączanie komponentów systemu audio 5
Rozmieszczenie i funkcje
elementów regulacyjnych 8
Opis elementów panelu przedniego 8
Opis elementów panelu tylnego 10
Opis elementów regulacyjnych pilota
Odtwarzanie płyt
kompaktowych 12
Rodzaje zgodnych płyt kompaktowych 12
Odtwarzanie płyt kompaktowych
14
Korzystanie z wyświetlacza 15
Wyszukiwanie określonych utworów
Właściwości odtwarzacza
Niniejszy odtwarzacz umożliwia odtwarzanie
dwukanałowych i wielokanałowych płyt Super Audio CD
(SACD) oraz konwencjonalnych płyt CD. Posiada
następujące właściwości:
• Mechanizm z dyskretnym podwójnym laserowym
czytnikiem optycznym umożliwiającym odtwarzanie
płyt SACD lub konwencjonalnych płyt CD przy różnych
długościach fal dla każdego rodzaju płyt CD.
• Szybszy dostęp do nagranych utworów dzięki
zastosowaniu udoskonalonego serwomechanizmu.
• Funkcja zarządzania wielokanałowego umożliwiająca
przystosowanie wielokanałowego środowiska
odtwarzania do rozmieszczenia i wielkości posiadanych
głośników.
• Cyfrowo-analogowy konwerter Super Audio oraz
system bezpośredniej synchronizacji cyfrowej
umozliwiający odtwarzanie dźwięku o wyższej jakości.
18
Wyszukiwanie określonego miejsca w utworze
18
Wielokrotne odtwarzanie utworów 19
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej (funkcja
Shuffle Play) 20
Tworzenie własnego programu (funkcja Programme
Play) 21
Odtwarzanie wielokanałowej płyty SACD (funkcja
zarządzania wielokanałowego) 22
Informacje dodatkowe 25
Środki ostrożności 25
Uwagi dotyczące płyt kompaktowych 26
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Inne
11
27
27
Indeks Pokrywa tylna
• Na płycie SACD można zaznaczyć do 255 utworów/
numerów indeksu. Funkcja ta dotyczy odtwarzacza
SCD-XA3000ES.
• Będący w wyposażeniu pilot umożliwia sterowanie
zarówno odtwarzaczem SCD-XA3000ES, jak i
konwencjonalnym odtwarzaczem płyt kompaktowych
firmy Sony.
3PL
PL
Rozpoczęcie
pracy
W niniejszym rozdziale przedstawiono
informacje dotyczące wyposażenia
dostarczonego wraz z urządzeniem
oraz podłączania do odtwarzacza
SACD różnych komponentów
systemu audio. Przed przystąpieniem
do podłączania jakichkolwiek
elementów do odtwarzacza należy
dokładnie zapoznać się z treścią
niniejszego rozdziału.
Przed rozpoczęciem podłączania
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Niniejszy odtwarzacz jest dostarczany z następującym
wyposażeniem:
• Przewody połączeniowe audio
wtyk foniczny × 2 (czerwony i bia3y) ↔ wtyk foniczny ×
2 (czerwony i bia3y) (2)
wtyk foniczny × 1 (czarny) ↔ wtyk foniczny × 1 (czarny)
(2)
• Pilot RM-SX700 (1)
• Baterie R06 (rozmiar AA) (2)
Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie R06 (rozmiar AA) do komory na baterie,
dopasowując bieguny + i – do odpowiednich oznaczeń w
komorze. Korzystając z pilota, należy skierować go
stronę czujnika zdalnego sterowania znajdującego się
przodu odtwarzacza.
z Kiedy wymieniać baterie
W normalnych warunkach eksploatacji baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy. Jeśli pilot nie działa, należy
wymienić obie baterie na nowe.
Uwagi
• Nie należy pozostawiać pilota w miejscach o wysokiej
temperaturze lub dużej wilgotności.
• Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała
obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
• Nie należy używać starych baterii z nowymi.
• Nie należy narażać czujnika zdalnego sterowania odtwarzacza
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego
światła sztucznego. Może to spowodować awarię.
• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć
baterie, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego przez
ewentualny wyciek elektrolitu i korozję.
4PL
Podłączanie komponentów systemu audio
Podłącz odtwarzacz SACD do komponentu systemu
audio. Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że
wszystkie urządzenia zostały odłączone od źródła
zasilania, a następnie dokładnie podłącz urządzenia w
celu uniknięcia możliwości powstania zakłóceń.
Podłączenie gniazd FRONT lub SURR
Biały (L)
Jeśli posiadasz wzmacniacz wyposażony w gniazda
wejściowe 5.1CH (wzmacniacz wielokanałowy,
wzmacniacz AV itp.), połączenie odtwarzacza ze
wzmacniaczem za pośrednictwem gniazd ANALOG
5.1CH OUT umożliwia odtwarzanie wielokanałowych płyt
SACD.
W celu uzyskania normalnego odtwarzania podłącz
odtwarzacz do wzmacniacza za pośrednictwem gniazd
ANALOG 2CH OUT.
Podłączanie za pośrednictwem gniazd
ANALOG 5.1CH OUT
Do wykonania tego podłączenia należy zastosować przewody
połączeniowe audio. Podłącz gniazda ANALOG 5.1 CH OUT
(FRONT L/R, SURR L/R, CENTER, SUBWOOFER) do
odpowiednich gniazd wzmacniacza. Do wykonania połączeń
gniazd FRONT lub SURR użyj przewodów połączeniowych z
czerwonymi i białymi wtykami (w wyposażeniu), zwracając
uwagę na właściwe dopasowanie kolorów wtyków i gniazd: biały
(kanał lewy) z białym, czerwony (kanał prawy) z czerwonym. Do
wykonania połączeń CENTER i SUB WOOFER użyj przewodów
połączeniowych (w kolorze czarnym) (w wyposażeniu).
ANALOG
2CH OUT
Biały (L)
Czerwony (R)
Czerwony (R)
Podłączenie gniazd CENTER lub SUB WOOFER
Przewody połączeniowe audio (czarny) (w wyposażeniu)
Czarny
Czarny
Uwagi
• Podczas wykonywania podłączenia wielokanałowego należy
również podłączyć gniazda ANALOG 2CH OUT, co umożliwi
odtwarzanie płyt CD (lub płyt CD Super Audio) po ustawieniu
selektora sygnału wejściowego we wzmacniaczu na sygnał
pochodzący z płyty CD (lub płyt CD Super Audio).
• Podczas odtwarzania konwencjonalnej płyty CD lub
dwukanałowej płyty SACD taki sam sygnał, jak z gniazd
wyjściowych ANALOG 2CH OUT jest odtwarzany również z
gniazd ANALOG 5.1CH FRONT L/R.
• Podczas odtwarzania wielokanałowej płyty SACD taki sam
sygnał, jak z gniazd wyjściowych ANALOG 5.1CH FRONT L/R
jest odtwarzany również z gniazd wyjściowych ANALOG 2CH
OUT. (Zmiksowany dźwięk sygnału wielokanałowego nie jest
odtwarzany.)
• Istnieją 5-, 4-, i 3-kanałowe płyty SACD. Podczas odtwarzania
tych płyt sygnał nie pojawia się we wszystkich gniazdach
wyjściowych ANALOG 5.1CH OUT. Szczegółowe informacje na
temat odtwarzania można znaleźć na okładce lub w
instrukcjach dotyczących płyty SACD.
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
Do gniazd
FRONT IN (L/R)
SUB
WOOFER
Do gniazd
SURROUND lub
REAR IN (L/R)
Do gniazda SUB
WOOFER IN
Do gniazda
CENTER IN
Wzmacniacz wielokanałowy,
wzmacniacz AV itp.
5PL
Rozpoczęcie pracy
Przewody połączeniowe audio (czerwony i biały) (w
wyposażeniu)
Podłączanie komponentów systemu audio
Rozpoczęcie pracy
Podłączanie za pośrednictwem gniazd
ANALOG 2CH OUT
Do wykonania tego podłączenia należy zastosować przewody
połączeniowe audio. Podłącz gniazda ANALOG 2CH OUT L/R
do gniazd wejściowych CD (płyt CD Super Audio) wzmacniacza.
Zwróć uwagę na właściwe dopasowanie kolorów wtyków i
gniazd: biały (kanał lewy) z białym, czerwony (kanał prawy) z
czerwonym.
Uwaga
Podczas odtwarzania wielokana3owej p3yty SACD taki sam
sygna3, jak z gniazd wyj ciowych ANALOG 5.1CH FRONT L/R
jest odtwarzany również z gniazd wyj ciowych ANALOG 2CH
OUT. (Zmiksowany dźwięk sygna3u wielokana3owego nie jest
odtwarzany.)
Przewody połączeniowe audio (czerwony i biały) (nie
będący w wyposażeniu*)
Biały (L)
Biały (L)
Czerwony (R)
Czerwony (R)
* JeŚli nie korzystasz z pod3ączenia gniazd ANALOG 5.1 CH,
do wykonania po3ączenia ANALOG 2CH możesz zastosować
znajdujący się w wyposażeniu przewód po3ączeniowy audio.
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
R
R
SUB
WOOFER
Do gniazd CD (płyt CD
Super Audio) IN (L/R)
Wzmacniacz stereo itp.
6PL
Do wykonania tego podłączenia należy zastosować optyczny
przewód cyfrowy. Podczas podłączania optycznego przewodu
cyfrowego do złącza DIGITAL (CD) OUT OPTICAL należy
docisnąć wtyki przewodu, aż zatrzasną się na właściwym
miejscu.
Przewód optyczny nie powinien być zgięty ani skręcony.
Podłączanie za pośrednictwem złącza
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL
Do podłączania komponentów systemu audio wyposażonych w
koncentryczne cyfrowe złącza wejściowe należy używać
koncentrycznego przewodu cyfrowego.
Koncentryczny przewód cyfrowy (nie będący w
wyposażeniu)
Optyczny przewód cyfrowy (nie będący w wyposażeniu)
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
ANALOG
2CH OUT
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
R
L
R
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
DIGITAL(CD)
SUB
WOOFER
R
R
SUB
WOOFER
Do koncentrycznego
złącza cyfrowego CD
(Super Audio CD) IN
Do optycznego złącza
cyfrowego CD (Super
Audio CD) IN
Wzmacniacz stereo itp.
Wzmacniacz stereo itp.
Uwaga
Uwaga
Za pośrednictwem złączy wyjściowych DIGITAL (CD) OUT
można odtwarzać sygnały audio pochodzące wyłącznie z
konwencjonalnych płyt CD. Sygnałów pochodzących z płyt
SACD nie można odtwarzać za pośrednictwem złączy
wyjściowych DIGITAL (CD) OUT.
Za pośrednictwem złączy wyjściowych DIGITAL (CD) OUT
można odtwarzać sygnały audio pochodzące wyłącznie z
konwencjonalnych płyt CD. Sygnałów pochodzących z płyt
SACD nie można odtwarzać za pośrednictwem złączy
wyjściowych DIGITAL (CD) OUT.
Podłączanie przewodu zasilającego
Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
7PL
Rozpoczęcie pracy
Podłączanie za pośrednictwem złącza
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
Rozmieszczenie
i funkcje
elementów
regulacyjnych
Opis elementów panelu
przedniego
W niniejszym rozdziale opisano
rozmieszczenie i funkcje różnych
przycisków i elementów
regulacyjnych na panelu przednim i
tylnym urządzenia oraz na
dostarczonym pilocie. Więcej
szczegółowych informacji można
znaleźć na stronach podanych w
nawiasach.
W rozdziale tym mowa jest również o
informacjach pojawiających się w
oknie wyświetlacza.
1 Przełącznik POWER (14)
Służy do włączania odtwarzacza.
2 Przycisk TIME/TEXT (15)
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje
pojawienie się na wyświetlaczu czasu odtwarzania
utworu, całkowitego czasu pozostałego do końca
odtwarzania płyty lub informacji tekstowych.
3 Przycisk SACD/CD (13)
Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania płyty
hybrydowej powoduje zmianę odtwarzanej warstwy z
warstwy HD (Super Audio CD) na warstwę CD i na
odwrót.
4 Szuflada płyt kompaktowych (14)
Naciśnij przycisk A OPEN/CLOSE, aby otworzyć lub
zamknąć szufladę płyt kompaktowych.
8PL
MENU
MULTI/2CH
Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych
TIME/TEXT
SACD/CD
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
5 Przycisk A OPEN/CLOSE (14)
Naciśnij, aby otworzyć szufladę płyt kompaktowych.
6 Przycisk H (14)
Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
7 Przycisk X (14)
Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie.
8 Przycisk x (14)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
9 PHONES
Służy do podłączenia słuchawek.
Podczas odtwarzania wielokanałowej płyty SACD taki
sam sygnał, jak z gniazd wyjściowych ANALOG
5.1CH FRONT L/R jest odtwarzany również z gniazd
PHONES.
0 PHONE LEVEL
Służy do regulacji poziomu głośności w słuchawkach.
qa Przycisk MENU (13)
Naciśnij, aby wejść do menu.
Naciśnij, aby wyjść z menu i powrócić do normalnego
stanu wyświetlacza.
qs Przycisk MULTI/2CH (12)
Naciśnij, aby wybrać obszar odtwarzania po włożeniu
do odtwarzacza dwukanałowej + wielokanałowej płyty
SACD (strona 13).
qd Czujnik zdalnego sterowania
qf Okno wyświetlacza (15)
Wyświetla różne informacje.
qg Pokrętło .AMS > (AMS: Automatic Music
Sensor - automatyczny czujnik muzyki) (14)
Obrót pokrętła . AMS > o jedno klinięcie w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
powoduje przejście do poprzedniego utworu; obrót
pokrętła . AMS > o jedno kliknięcie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje
przejście do następnego utworu.
9PL
Opis elementów panelu tylnego
ANALOG
2CH OUT
DIGITAL(CD)
5. 1CH OUT
FRONT SURROUND CENTER
L
OUT
COAXIAL OPTICAL
L
Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych
R
R
SUB
WOOFER
1 Gniazda ANALOG 2CH OUT L/R (6)
Służą do podłączenia komponentu systemu audio
(stereofonicznego/2-kanałowego) za pomocą
przewodu połączeniowego audio.
2 Gniazda ANALOG 5.1CH OUT (5)
Służą do podłączenia wzmacniacza wyposażonego w
gniazda wejściowe 5.1CH (wzmacniacza
wielokanałowego, wzmacniacza AV itp.) za pomocą
przewodów połączeniowych audio.
3 Złącze DIGITAL (CD) OUT COAXIAL (7)
Służy do podłączenia komponentu systemu audio za
pomocą koncentrycznego przewodu cyfrowego.
4 Złącze DIGITAL (CD) OUT OPTICAL (7)
Służy do podłączenia komponentu systemu audio za
pomocą optycznego przewodu cyfrowego.
10PL
Uwaga
Za pośrednictwem cyfrowych złączy wyjściowych DIGITAL (CD)
OUT oznaczonych numerami 3 i 4 można odtwarzać
wyłącznie sygnały pochodzące z płyt CD. Sygnałów
pochodzących z płyt SACD nie można odtwarzać za
pośrednictwem cyfrowych złączy wyjściowych DIGITAL (CD)
OUT.
Opis elementów regulacyjnych
pilota
1 Przycisk CONTINUE (20)
Naciśnij, aby z trybu odtwarzania w kolejności losowej
lub trybu odtwarzania zaprogramowanego powrócić
do trybu odtwarzania normalnego.
Przycisk SHUFFLE (20)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania utworów w
kolejności losowej.
2 Przycisk DISPLAY MODE (16)
Naciśnij, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.
3 Przycisk TIME/TEXT (15)
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje
pojawienie się na wyświetlaczu czasu odtwarzania
utworu, całkowitego czasu pozostałego do końca
odtwarzania płyty lub informacji tekstowych.
qf Przycisk ENTER (24)
Naciśnij, aby zatwierdzić wybór.
qg Przycisk CLEAR (21)
Naciśnij, aby usunąć zaprogramowany numer utworu.
qh Przycisk LEVEL ADJ (24)
Naciśnij, aby ustawić balans poziomu wyjściowego
dla funkcji zarządzania wielokanałowego (strona 22).
qj Przycisk CHECK (21)
Naciśnij, aby sprawdzić kolejność
zaprogramowanych utworów.
4 Przyciski numeryczne (18)
Naciśnij, aby wprowadzić numery utworów.
5 Przycisk >10 (18)
Naciśnij, aby znaleźć utwór o numerze wyższym niż
10.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
6 Przycisk REPEAT (19)
Naciśnij kilkakrotnie, aby odtwarzać wszystkie utwory
lub tylko jeden utwór z danej płyty.
TIME/TEXT MULTI/2CH
7 Przycisk AyB (20)
Naciśnij, aby wybrać funkcję powtórnego odtwarzania
A-B.
8 Przycisk H (14)
Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.
SACD/CD
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
9
ENTER
10/0
Przycisk X (14)
Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie.
REPEAT
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
Przycisk x (14)
Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
9 Przyciski ./> (AMS: Automatic Music Sensor
- automatyczny czujnik muzyki) (18)
Naciśnij, aby znaleźć określony utwór.
0 Przyciski m/M (18)
Naciśnij, aby znaleźć fragment utworu, który chcesz
odtworzyć.
AMS
INDEX
qa Przyciski INDEX >/. (18)
Naciśnij, aby znaleźć określony punkt oznaczony
sygnałem indeksu w przypadku odtwarzania płyty
posiadającej sygnały indeksu.
qs Przycisk SACD/CD (13)
Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania płyty
hybrydowej powoduje zmianę odtwarzanej warstwy z
warstwy HD (Super Audio CD) na warstwę CD i na
odwrót.
11PL
Rozmieszczenie i funkcje elementów regulacyjnych
Przycisk PROGRAM (21)
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
zaprogramowanego.
qd Przycisk MULTI/2CH (12)
Naciśnij, aby wybrać obszar odtwarzania po włożeniu
do odtwarzacza 2-kanałowej + wielokanałowej płyty
SACD (strona 13).
Odtwarzanie
płyt
kompaktowych
W niniejszym rozdziale przedstawiono
różne sposoby odtwarzania płyt
kompaktowych.
Rodzaje zgodnych płyt
kompaktowych
Niniejsze urządzenie umożliwia odtwarzanie
następujących płyt kompaktowych.
W zależności od rodzaju odtwarzanej płyty wybierz
odpowiedni wskaźnik, naciskając przycisk SACD/CD lub
MULTI/2CH (strony 14).
Klasyfikacja według konfiguracji warstw
Płyta kompaktowa SACD (płyta jednowarstwowa)
Ta płyta zawiera jedną warstwę HD (o wysokiej gęstości).
Podczas odtwarzania tej płyty odtwarzacz jest
automatycznie ustawiany na tryb odtwarzania płyt SACD.
Warstwa HD (SACD)
Płyta kompaktowa SACD (płyta dwuwarstwowa)
Ta płyta zawiera dwie warstwy HD i umożliwia
odtwarzanie przez znacznie dłuższy okres czasu.
Podczas odtwarzania tej płyty odtwarzacz jest
automatycznie ustawiany na tryb odtwarzania płyt SACD.
Obie warstwy HD są umieszczone na jednej stronie płyty
dwuwarstwowej, dlatego nie ma potrzeby odwracania
płyty na drugą stronę.
Warstwa HD (SACD)
Warstwa HD (SACD)
Konwencjonalna płyta CD
Ta płyta posiada standardowy format.
Podczas odtwarzania tej płyty odtwarzacz jest
automatycznie ustawiany na tryb odtwarzania
konwencjonalnych płyt CD.
Warstwa
CD
12PL
Płyta kompaktowa SACD + CD (płyta hybrydowa)
Ta płyta zawiera warstwę HD i warstwę CD. Naciśnij
przycisk SACD/CD, aby wybrać warstwę, którą chcesz
odtwarzać. Obie warstwy znajdują się na jednej stronie
płyty, dlatego nie ma potrzeby odwracania płyty na drugą
stronę. Warstwę CD hybrydowej płyty kompaktowej
można odtwarzać przy użyciu konwencjonalnego
odtwarzacza CD.
Dwukanałowa + wielokanałowa płyta SACD
Ta płyta zawiera dwukanałowy obszar odtwarzania oraz
wielokanałowy obszar odtwarzania.
Naciśnij przycisk MULTI/2CH, aby wybrać obszar
odtwarzania, którego chcesz słuchać.
Dwukanałowy obszar
odtwarzania
Wielokanałowy obszar
odtwarzania
Warstwa CD
Warstwa HD (SACD)
1
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk MENU.
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “SACD/CD
SEL”.
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Zostanie wyświetlona bieżąca warstwa odtwarzania.
4
Obróć pokrętło . AMS >, aby wybrać żądaną
warstwę odtwarzania, a następnie naciśnij
pokrętło . AMS >.
Klasyfikacja płyt SACD według konfiguracji
kanałów
Dwukanałowa płyta SACD
Ta płyta zawiera dwukanałowy obszar odtwarzania.
Podczas odtwarzania tej płyty odtwarzacz jest
automatycznie ustawiany na tryb odtwarzania
dwukanałowego.
1
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Zostanie wyświetlony bieżący obszar odtwarzania.
4
Obróć pokrętło . AMS >, aby wybrać żądany
obszar odtwarzania, a następnie naciśnij pokrętło
. AMS >.
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “M/2CH
SELECT”.
Niezgodne rodzaje płyt kompaktowych
Za pomocą tego odtwarzacza nie można odtwarzać
następujących płyt. Jeśli podejmiesz próbę odtworzenia
takiej płyty, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
“TOC Error” lub “NO DISC” albo z głośników nie będzie
dochodził żaden dźwięk.
• CD-ROM
• DVD itp.
Dwukanałowy obszar
odtwarzania
Wielokanałowa płyta SACD
Ta płyta zawiera wielokanałowy obszar odtwarzania.
Podczas odtwarzania tej płyty odtwarzacz jest
automatycznie ustawiany na tryb odtwarzania
wielokanałowego.
Wielokanałowy obszar
odtwarzania
13PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
Możesz wybrać domyślną warstwę odtwarzania (warstwę
HD lub warstwę CD).
Możesz również wybrać domyślny obszar odtwarzania
(dwukanałowy lub wielokanałowy).
Odtwarzanie płyt
kompaktowych
Poniżej opisano czynności dotyczące normalnego
odtwarzania oraz podstawowe czynności możliwe do
wykonania podczas odtwarzania.
POWER
SACD/CD
Podstawowe czynności, które można wykonać w
trakcie odtwarzania
Aby
Naciśnij przycisk
Zatrzymać odtwarzanie
x
Wstrzymać odtwarzanie
X
Wznowić odtwarzanie po
wstrzymaniu
X lub H
Znaleźć następny utwór
Obróć pokrętło .AMS> w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Jeśli
korzystasz z pilota, naciśnij
przycisk >.
Znaleźć początek bieżącego
lub poprzedniego utworu
Obróć pokrętło .AMS> w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Jeśli
korzystasz z pilota, naciśnij
przycisk ..
A OPEN/CLOSE
H X x
A OPEN/CLOSE
. AMS >
Odtwarzanie płyt kompaktowych
1
Włącz wzmacniacz. Ustaw najniższy poziom
głośności.
2
Ustaw selektor źródła sygnału wejściowego we
wzmacniaczu w położeniu odpowiadającym
sygnałowi z odtwarzacza.
Wyjąć płytę CD
3
Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć
odtwarzacz.
z Jeśli włączysz odtwarzacz, w którym znajduje się już
płyta
4
Naciśnij przycisk A OPEN/CLOSE, aby otworzyć
szufladę i umieść płytę w szufladzie.
Odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie. Po podłączeniu
dostępnego w handlu programatora czasowego możesz ustawić
odtwarzanie płyty kompaktowej o dowolnie wybranej godzinie.
z Aby wybrać warstwę, której chcesz słuchać podczas
odtwarzania płyty hybrydowej (strona 13)
Po zatrzymaniu odtwarzania za pomocą przycisku x naciśnij
kilkakrotnie przycisk SACD/CD, aby wyświetlić wskaźnik “SACD”
lub “CD.”
Stroną z nadrukiem do góry
5
6
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie rozpoczyna się od pierwszego utworu.
Jeśli chcesz rozpocząć odtwarzanie płyty od
określonego utworu, przed naciśnięciem przycisku
H obróć pokrętło .AMS>, aby wybrać numer
tego utworu.
Ustaw poziom głośności we wzmacniaczu.
14PL
z Aby wybrać obszar odtwarzania, którego chcesz
słuchać podczas odtwarzania dwukanałowej +
wielokanałowej płyty SACD (strona 13)
Po zatrzymaniu odtwarzania za pomocą przycisku x naciśnij
kilkakrotnie przycisk MULTI/2CH, aby wyświetlić wskaźnik
“MULTI CH” lub “2 CH”.
Uwaga
Podczas odtwarzania siłę głosu należy zwiększać stopniowo,
zaczynając od najniższego poziomu. Sygnał wyjściowy z tego
urządzenia może zawierać częstotliwości leżące poza zwykłą
granicą słyszalności. Może to spowodować uszkodzenie
głośników lub słuchu.
Korzystanie z wyświetlacza
W oknie wyświetlacza pokazywane są różne informacje
dotyczące odtwarzanej płyty lub utworu. W tej sekcji
opisano informacje dotyczące odtwarzanej płyty
kompaktowej oraz informacje wyświetlane dla każdego
stanu odtwarzania.
TIME/TEXT
MENU
Informacje dotyczące płyty wyświetlane po jej
włożeniu
W zależności od aktualnie włożonej płyty na wyświetlaczu
mogą pojawić się następujące informacje:
Dwukanałowa płyta SACD
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Wielokanałowa płyta SACD
. AMS >
5.1CH
MULTI
SACD
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Podczas
odtwarzania 5.1kanałowej płyty
Super Audio CD
MULTI
5 CH
SACD
lub
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Podczas
odtwarzania 5kanałowej płyty
Super Audio CD
Konwencjonalna płyta CD
CH
SACD
lub
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Podczas
odtwarzania
innych płyt
Super Audio
CD lub w
trybie
zatrzymania
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Wyświetlanie informacji przy zatrzymanym
odtwarzaczu
Naciśnij przycisk TIME/TEXT.
Zostanie wyświetlona całkowita liczba utworów oraz
całkowity czas odtwarzania.
Całkowita liczba utworów
Całkowity czas odtwarzania
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
15PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
MULTI
Korzystanie z wyświetlacza
Wyświetlanie informacji w trakcie odtwarzania
Naciśnij przycisk TIME/TEXT.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje
pojawienie się na wyświetlaczu numeru bieżącego utworu
i czasu, jaki upłynął od początku jego odtwarzania, czasu
pozostałego do końca jego odtwarzania lub całkowitego
czasu pozostałego do końca odtwarzania płyty.
Jeśli odtwarzacz wykryje wielokanałową płytę SACD,
przed wyświetleniem standardowych informacji
wyświetlane są informacje dotyczące kanałów.
Numer odtwarzanego utworu oraz czas jaki upłynął od
początku odtwarzania bieżącego utworu (informacje
domyślnie pokazywane na wyświetlaczu)
MULTI
5.1CH
SACD
Odtwarzanie płyt kompaktowych
TRACK
1 1
INDEX
MIN
SEC
1.57
Wyświetlanie informacji zawartych na płycie
CD TEXT w trybie zatrzymania
Numer aktualnie odtwarzanego utworu i czas
pozostały do końca odtwarzania tego utworu
MULTI
5.1CH
SACD
1
MIN
SEC
-1.56
Płyty CD TEXT oprócz sygnałów audio zawierają również
takie informacje, jak tytuł płyty lub nazwisko wykonawcy.
Ten odtwarzacz umożliwia wyświetlanie tytułu płyty,
nazwiska wykonawcy oraz tytułu aktualnie odtwarzanego
utworu w postaci informacji tekstowych.
Jeśli odtwarzacz wykryje płytę CD TEXT, zostanie
wyświetlony wskaźnik “TEXT”. Jeśli informacje na płycie
CD TEXT zostały zapisane w kilku językach, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony wskaźnik “MUTLITEXT”. Jeśli chcesz sprawdzić informacje w innym
języku, zobacz sekcję zatytułowaną “Wyświetlanie
informacji zawartych na płycie CD TEXT w innych
językach” na stronie 17.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
TRACK
Wyświetlanie informacji zawartych na płycie
CD TEXT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij przycisk TIME/TEXT.
Naciskanie tego przycisku powoduje wyświetlanie tytułu
płyty lub nazwiska wykonawcy. Po wybraniu nazwy lub
nazwiska wykonawcy wyświetlany jest wskaźnik “ART.”.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
Tytuł płyty
MULTI
TEXT
Całkowity czas pozostały do końca odtwarzania płyty
MULTI
5.1CH
SACD
MIN
SEC
-43.32
DISC
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
Nazwisko wykonawcy
MULTI
Informacje dotyczące kanałów (wyświetlane tylko po
wykryciu przez odtwarzacz wielokanałowej płyty SACD)
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
[MULTI] 5.1 CH
TEXT
ART.
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Całkowita liczba utworów i całkowity czas odtwarzania
Wyłączanie informacji pokazywanych na
wyświetlaczu Z
Naciskanie przycisku DISPLAY MODE na pilocie podczas
odtwarzania płyty powoduje naprzemienne włączanie i
wyłączanie wyświetlacza.
Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, po wstrzymaniu lub
zatrzymaniu odtwarzania włącza się samoczynnie. Po
wznowieniu odtwarzania wyświetlacz ponownie się
wyłącza.
Przed rozpoczęciem odtwarzania naciśnięcie przycisku
DISPLAY MODE w celu wyłączenia wyświetlacza
powoduje pojawienie się wskaźnika “DISPLAY OFF”,
natomiast naciśnięcie tego przycisku w celu włączenia
wyświetlacza powoduje pojawienie się wskaźnika
“DISPLAY ON”.
16PL
MULTI
TEXT
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij
przycisk
TIME/
TEXT
Informacje wyświetlane podczas odtwarzania
płyty CD TEXT
Pojawia się tytuł bieżącego utworu. Jeśli tytuł płyty ma
długość przekraczającą 15 znaków, po jego przewinięciu
przez wyświetlacz na ekranie pozostanie pierwszych 14
znaków.
Jeśli odtwarzacz wykryje wielokanałową płytę SACD,
przed wyświetleniem czasu odtwarzania bieżącego
utworu wyświetlane są informacje dotyczące kanałów.
• Podczas odtwarzania płyty
Tytuł utworu
MULTI
TEXT
TRACK
Istnieje możliwość zmiany języka wyświetlanych
informacji, o ile informacje na płycie CD TEXT zostały
zapisane w wielu językach. Jeśli odtwarzacz wykryje taką
płytę CD TEXT, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
wskaźnik “MUTLI-TEXT”. Zmianę języka należy
przeprowadzić zgodnie z poniższą procedurą.
1
2
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Na wyświetlaczu miga aktualnie wybrany język
(angielski, francuski, niemiecki itp.).
Jeśli odtwarzacz nie może wyświetlić języka
używanego na danej płycie CD TEXT, wyświetlany jest
wskaźnik “Other Lang”.
4
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany język.
5
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Po upływie kilku sekund zostaną wyświetlone
informacje w wybranym języku.
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
HITECHBLUES
Wyświetlanie informacji zawartych na płycie
CD TEXT w innych językach
Informacje dotyczące kanałów (wyświetlane tylko po
wykryciu przez odtwarzacz wielokanałowej płyty SACD)
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Czas odtwarzania bieżącego utworu
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
1
1.56
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
Pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
Czas pozostały do końca odtwarzania płyty
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij
przycisk
TIME/
TEXT
Uwagi
• W zależności od płyty na wyświetlaczu mogą nie być
pokazywane wszystkie znaki.
• Ten odtwarzacz umożliwia wyświetlanie tylko tytułów płyt,
tytułów utworów oraz nazwisk wykonawców zawartych na
płytach CD TEXT. Inne informacje nie mogą być wyświetlane.
17PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
Naciśnij przycisk TIME/TEXT
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “LANGUAGE”.
Wyszukiwanie określonych
utworów
Wyszukiwanie określonego
miejsca w utworze
W trybie zatrzymania lub odtwarzania istnieje możliwość
wyszukania dowolnego utworu, który ma być odtwarzany.
Podczas odtwarzania lub w trybie pauzy w odtwarzaniu
można wyszukać określone miejsce w utworze.
Przyciski
numeryczne
./>
m/M
INDEX
. AMS > >/.
>10
. AMS >
Odtwarzanie płyt kompaktowych
./>
Wyszukiwanie miejsca w utworze podczas
monitorowania dźwięku (funkcja przeszukiwania)
Aby odnaleźć
Należy
Następny lub kolejne
utwory
Obracać pokrętło . AMS > w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż do odnalezienia
żądanego utworu. Korzystając z pilota,
należy naciskać przycisk >, aż do
odnalezienia żądanego utworu.
Bieżący lub poprzednie Obracać pokrętło . AMS > w
utwory
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do odnalezienia
żądanego utworu. Korzystając z pilota,
należy naciskać przycisk ., aż do
odnalezienia żądanego utworu.
Bezpośrednio
określony utwór
Obracać pokrętło . AMS >, aż do
odnalezienia żądanego numeru utworu.
Korzystając z pilota, należy naciskać
przycisk . lub >, aż do
odnalezienia żądanego utworu.
Bezpośrednie wyszukiwanie utworu przez
wprowadzenie jego numeru Z
Za pomocą odpowiedniego przycisku (lub
przycisków) numerycznego wprowadź numer utworu.
z Aby wprowadzić numer utworu większy niż 11 Z
1
2
Naciśnij przycisk >10.
Wprowadź odpowiednie cyfry.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Przykłady:
• Aby odtworzyć utwór nr 30, należy najpierw nacisnąć
przycisk >10, a następnie przyciski 3 i 10/0.
• Aby odtworzyć utwór nr 100, należy najpierw dwukrotnie
nacisnąć przycisk >10, a następnie przycisk 1 i dwukrotnie
przycisk 10/0.
18PL
Naciśnij i przytrzymaj przycisk m/M podczas
odtwarzania.
Podczas przewijania utworu do przodu lub do tyłu będzie
słychać przerywane dźwięki.
Po odnalezieniu żądanego miejsca zwolnij przycisk.
Wyszukiwanie miejsca w utworze przez obserwację
wskazań czasu (funkcja szybkiego przeszukiwania)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk m/M w trybie pauzy
w odtwarzaniu.
Nie będzie słychać dźwięku odtwarzanego utworu.
z Jeśli na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik “Over!!”
Płyta osiągnęła koniec. Naciśnij przycisk . lub m, aby
cofnąć.
Uwaga
Nagrania o długości zaledwie kilku sekund mogą być zbyt
krótkie, aby można było je monitorować. W takim wypadku
funkcja przeszukiwania może nie działać prawidłowo.
Wyszukiwanie miejsca w utworze przy użyciu funkcji
indeksowania (przeszukiwanie według indeksów) Z
W trybie odtwarzania lub w trybie pauzy w
odtwarzaniu naciśnij kilkakrotnie przycisk INDEX..
lub INDEX>.
z Co to jest INDEX?
Niektóre płyty Super Audio CD lub CD są wyposażone w system
znakowania za pomocą indeksów, który dzieli utwory lub płytę
na mniejsze segmenty. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji,
gdy chcemy wyszukać określone miejsce w długim utworze (na
przykład podczas odtwarzania muzyki klasycznej). Funkcja
przeszukiwania według indeksów działa wyłącznie w przypadku
korzystania z dostępnych w sprzedaży płyt z oznakowaniem
indeksowym (zazwyczaj informacje na ten temat znajdują się na
etykiecie płyty).
Wielokrotne odtwarzanie
utworów Z
Wyszukiwanie miejsca na płycie przez ustawienie czasu
rozpoczęcia (funkcja przeszukiwania według czasu)
1
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk ./>
(lub obracać pokrętło . AMS >), aby wybrać
żądany utwór.
2
Obserwując wyświetlacz, naciśnij przycisk
m/M, aby ustawić czas rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciśnięcie najpierw przycisku M powoduje
ustawienie czasu od początku żądanego utworu,
natomiast naciśnięcie najpierw przycisku m pozwala
ustawić czas od końca żądanego utworu.
REPEAT
AyB
5.1CH
SACD
TRACK
5
3
MIN
SEC
2.57
H
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ustawionego
za pomocą funkcji przeszukiwania według czasu.
x
Uwaga
W przypadku wyłączenia odtwarzacza lub odłączenia przewodu
zasilającego odtwarzacz zachowa w pamięci ostatnie ustawienia
dotyczące wielokrotnego odtwarzania utworów (“Repeat All” lub
“Repeat 1”) i przywróci te ustawienia po następnym włączeniu
urządzenia. Nie dotyczy to jednak funkcji powtórnego
odtwarzania fragmentu A-B, która zostanie anulowana w
przypadku wyłączenia odtwarzacza lub odłączenia jego
przewodu zasilającego.
Powtórne odtwarzanie wszystkich utworów na płycie
(funkcja wielokrotnego odtwarzania utworów)
Naciśnij raz przycisk REPEAT, a następnie naciśnij
przycisk H.
Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” i rozpocznie
się powtórne odtwarzanie wszystkich utworów na płycie.
Funkcja wielokrotnego odtwarzania utworów zmienia się
w zależności od wybranego trybu odtwarzania.
Jeśli wybrany tryb
odtwarzania to
Odtwarzacz powtarza
Normalne odtwarzanie
(strona 14)
Kolejno wszystkie utwory
Odtwarzanie w kolejności
losowej (strona 20)
Wszystkie utwory w kolejności
losowej
Odtwarzanie zaprogramowane Wszystkie utwory w kolejności
zaprogramowanej
(strona 21)
Aby zrezygnować z odtwarzania w trybie
wielokrotnego odtwarzania wszystkich utworów
Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż do zniknięcia
wskaźnika “REPEAT”.
19PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
MULTI
Odtwarzacz umożliwia wielokrotne odtwarzanie całej
płyty lub jej fragmentów. Funkcji tej można używać
razem z funkcją odtwarzania w kolejności losowej w celu
powtórnego odtwarzania wszystkich utworów w
kolejności losowej (strona 20) lub razem z funkcją
odtwarzania w kolejności zaprogramowanej w celu
powtórzenia wszystkich utworów w kolejności zgodnej z
ustalonym wcześniej programem (strona 21). Można
również powtórnie odtworzyć określony utwór lub jego
część.
Wielokrotne odtwarzanie utworów Z
Powtórne odtwarzanie bieżącego utworu
(funkcja odtwarzania w trybie Repeat 1)
Podczas odtwarzania utworu, który chcesz
powtórzyć, naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż
zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT 1”.
Rozpocznie się odtwarzanie w trybie Repeat 1.
Odtwarzanie utworów w
kolejności losowej
(funkcja Shuffle Play) Z
Po wybraniu funkcji Shuffle Play, odtwarzacz odtwarza w
kolejności losowej wszystkie utwory znajdujące się na
płycie.
Aby zrezygnować z odtwarzania w trybie Repeat 1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk REPEAT, aż do zniknięcia
wskaźnika “REPEAT 1”.
CONTINUE
SHUFFLE
Powtórne odtwarzanie określonego fragmentu utworu
(funkcja odtwarzania w trybie Repeat A-B)
Odtwarzanie płyt kompaktowych
Możesz określić jeden fragment utworu, który ma być
odtwarzany wielokrotnie. Pamiętaj, że fragment
przeznaczony do wielokrotnego odtwarzania musi
znajdować się w obrębie jednego utworu.
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk AyB w
punkcie początkowym (punkcie A) fragmentu,
który ma być odtwarzany wielokrotnie.
Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” oraz
migający wskaźnik “A”.
2
Kontynuuj odtwarzanie utworu (lub naciśnij
przycisk M) w celu wyszukania punktu
końcowego (punktu B), a następnie naciśnij
przycisk AyB.
Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT A-B” i
rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie fragmentu
znajdującego się pomiędzy punktami A-B.
Aby zrezygnować z odtwarzania w trybie
wielokrotnego odtwarzania fragmentu A-B
Naciśnij przycisk REPEAT.
z Istnieje możliwość ustawienia nowego punktu
początkowego i końcowego podczas wielokrotnego
odtwarzania fragmentu znajdującego się pomiędzy
punktami A-B
Można zmienić aktualny punkt końcowy na nowy punkt
początkowy, a następnie określić nowy punkt końcowy w celu
wielokrotnego odtwarzania innego fragmentu utworu zaraz po
zakończeniu odtwarzania bieżącego fragmentu.
1 Podczas wielokrotnego odtwarzania fragmentu znajdującego
się pomiędzy punktami A-B naciśnij przycisk AyB.
Bieżący punkt końcowy zmieni się na nowy punkt początkowy
(punkt A).
Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT” oraz migający
wskaźnik “A”.
2 Znajdź nowy punkt końcowy (punkt B) i naciśnij przycisk AyB.
Zostanie wyświetlony wskaźnik “REPEAT A-B” i odtwarzacz
rozpocznie wielokrotne odtwarzanie nowego fragmentu.
Jeśli chcesz ponownie rozpocząć odtwarzanie od punktu
początkowego A, naciśnij przycisk H podczas
wielokrotnego odtwarzania fragmentu AyB.
20PL
H
./>
1
2
Naciśnij przycisk SHUFFLE w trybie zatrzymania.
Naciśnij przycisk H.
Rozpoczyna się odtwarzanie utworów w trybie Shuffle
Play.
Podczas “losowania” utworów do odtwarzania na
wyświetlaczu odtwarzacza pojawia się wskaźnik “;”.
Odtwarzacz zatrzyma się po jednokrotnym
odtworzeniu wszystkich utworów.
Aby przywrócić normalne odtwarzanie
Naciśnij przycisk CONTINUE.
z Podczas odtwarzania w kolejności losowej można
wyszukiwać utwory
Naciśnij przycisk ./>.
Naciśnij przycisk >, aby znaleźć następny utwór lub przycisk
., aby znaleźć początek bieżącego utworu. Odtwarzacz nie
wraca do utworów, które zostały już odtworzone.
Tworzenie własnego programu
(funkcja Programme Play) Z
Możesz wybrać swoje ulubione utwory i określić
kolejność ich odtwarzania w programie zawierającym do
32 utworów (lub programie, którego całkowity czas
trwania nie przekracza 999 min. 59 sek.)
Uwaga
Wyłączenie odtwarzacza, odłączenie przewodu zasilającego lub
naciśnięcie przycisku A OPEN/CLOSE powoduje usunięcie
programu z pamięci odtwarzacza.
Sprawdzanie zawartości programu
CONTINUE
PROGRAM
Przyciski
numeryczne
CLEAR
H
./>
Zmiana zawartości programu
W trybie zatrzymania można zmienić zawartość
programu.
Aby
Wykonaj następujące czynności:
Usunąć utwór
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk CHECK, aż
zostanie wyświetlony numer utworu,
który chcesz usunąć.
2 Naciśnij przycisk CLEAR.
1
Naciśnij przycisk PROGRAM w trybie
zatrzymania.
Zostanie wyświetlony wskaźnik “PROGRAM”.
2
Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź
numer utworu.
W przypadku wprowadzenia niewłaściwego
numeru utworu
Naciśnij przycisk CLEAR, aby skasować błędnie
wprowadzony numer utworu i wprowadź prawidłowy
numer utworu za pomocą przycisków numerycznych.
Aby wybrać numer utworu większy niż 11
Naciśnij przycisk >10 (strona 18).
3
Aby wprowadzić inne utwory, powtórz czynności
opisane w punkcie 2.
Po każdym wprowadzeniu numeru utworu na
wyświetlaczu pojawia się całkowity czas trwania
programu.
4
Naciśnij przycisk H.
Rozpoczyna się odtwarzanie w trybie Programme
Play.
Usunąć ostatni
zaprogramowany
utwór
Naciśnij przycisk CLEAR.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
powoduje usunięcie ostatniego utworu
programu.
Dodać utwór na
końcu programu
Naciśnij przycisk ./>, aby wybrać
utwór, który chcesz dodać, a następnie
naciśnij przycisk PROGRAM. Korzystając z
pilota, naciśnij przycisk numeryczny
odpowiadający numerowi utworu, który
chcesz dodać.
Usunąć wszystkie
utwory
Przytrzymaj naciśnięty przycisk CLEAR lub
x (przez około 2 sekundy), aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “Prog
CLEAR”.
Aby przywrócić normalne odtwarzanie
Naciśnij przycisk CONTINUE.
z Program pozostaje w pamięci odtwarzacza nawet po
zakończeniu odtwarzania w trybie Programme Play
Naciśnij przycisk H, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie od
początku programu. Program pozostaje w pamięci odtwarzacza
nawet po zatrzymaniu odtwarzania.
21PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
>10
CHECK
Przed rozpoczęciem lub w trakcie odtwarzania
naciśnij przycisk CHECK.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje
ukazanie się na wyświetlaczu numerów utworów w
zaprogramowanej kolejności.
Naciśnięcie przycisku CHECK w trybie odtwarzania
powoduje wyświetlenie liczby pozostałych utworów w
programie.
Odtwarzanie wielokanałowej
płyty SACD (funkcja zarządzania
wielokanałowego)
Wybór odtwarzania w trybie 2-kanałowym
Odtwarzacz posiada funkcję zarządzania
wielokanałowego, która umożliwia ustawienie trybu
odtwarzania płyty SACD za pomocą systemu DSD-DSP
(wbudowanego w odtwarzacz) zgodnie z
rozmieszczeniem lub wielkością posiadanych głośników.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
Przykład rozmieszczenia głośników
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Zostanie wyświetlony tryb odtwarzania.
Głośniki przednie
L
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “2CH SPK
MODE”.
Tryb
odtwarzania
R
2CH Direct
Odtwarzanie płyt kompaktowych
Głośnik środkowy
L
Subwoofer
2CH + SW
R
Głośniki dźwięku przestrzennego (surround)
Aby ustawić funkcję zarządzania wielokanałowego:
1 Wybierz tryb odtwarzania spośród zaprogramowanych
trybów (dla odtwarzania dwukanałowego lub
wielokanałowego).
2 Ustaw balans poziomu wyjściowego sygnału każdego
głośnika (tylko po wybraniu trybu odtwarzania
wielokanałowego).
Głośniki
przednie
Subwoofer
Wszystkie sygnały dochodzą
bezpośrednio z głośników przednich.
Sygnał z subwoofera nie jest
odtwarzany.
a
a
4
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany tryb odtwarzania.
5
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Aby przywrócić normalny stan wyświetlacza, naciśnij
przycisk MENU.
Uwaga
Funkcja ta nie działa, jeśli odtwarzacz znajduje się w trybie
odtwarzania płyt CD lub w trybie odtwarzania wielokanałowego.
Z funkcji tej należy korzystać, gdy odtwarzacz znajduje się w
trybie odtwarzania 2-kanałowych płyt SACD, szuflada płyt
kompaktowych jest otwarta lub w odtwarzaczu nie ma płyt.
Uwagi
• Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku odtwarzania płyt
SACD.
• Nie można ustawić balansu poziomu sygnału wyjściowego w
zależności od wybranego trybu rozmieszczenia głośników.
MENU
. AMS >
ENTER
LEVEL ADJ
./>
22PL
Wybór odtwarzania w trybie wielokanałowym
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Zostanie wyświetlony tryb odtwarzania.
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “MCH SPK
MODE”.
Tryb
odtwarzania
Głośniki Głośnik Głośniki Sub
przednie środkowy dźwięku woofer
przestrzennego
(surround)
MCH Direct
Każdy sygnał dochodzi bezpośrednio z
każdego głośnika.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
4
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany tryb odtwarzania.
5
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Aby przywrócić normalny stan wyświetlacza, naciśnij
przycisk MENU.
Uwagi
• Funkcja zarządzania wielokanałowego nie działa po wybraniu
opcji “MCH Direct” (nie można ustawić balansu poziomu
sygnału wyjściowego każdego głośnika).
• Po wybraniu ustawienia “––” dla subwoofera, głośnik przedni
jest automatycznie ustawiany jako “Large” (duży).
• Podczas odtwarzania utworu, który nie zawiera sygnału LFE*
sygnał dla subwoofera nie jest wysyłany. Dlatego też po
wybraniu opcji “MCH Direct”, “5 – Large + SW” lub “No –
CNTR + SW” z subwoofera nie dochodzi żaden sygnał. Jednak
w przypadku wybrania opcji “5 – Small + SW” lub “FRT –
Large + SW” (po ustawieniu dla głośnika opcji “Small”)
częstotliwości basowe będą odtwarzane przez subwoofer.
* LFE (Low Frequency Enhancement): rozszerzenie niskich
częstotliwości (opisanego jako “.1 CH”)
• Funkcja ta nie działa, jeśli odtwarzacz znajduje się w trybie
odtwarzania płyt CD lub w trybie odtwarzania
wielokanałowego. Z funkcji tej należy korzystać, gdy
odtwarzacz znajduje się w trybie odtwarzania 2-kanałowych
płyt SACD, szuflada płyt kompaktowych jest otwarta lub w
odtwarzaczu nie ma płyt.
• Wybranie za pomocą funkcji zarządzania wielokanałowego
innego trybu odtwarzania niż “2CH Direct” lub “MCH Direct”
powoduje zmianę sposobu rozprowadzania dźwięku do
głośników, która może objawić się ogólnym obniżeniem
poziomu głośności. W takim wypadku należy wyregulować
głośność za pomocą regulatora głośności w podłączonym
wzmacniaczu.
Regulacja balansu poziomu sygnału
wyjściowego każdego głośnika
Funkcja zarządzania wielokanałowego umożliwia
regulację następujących elementów:
CNTR BALANCE
Względny balans poziomu sygnału wyjściowego
pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i głośnikiem
środkowym (CENTER)
SURR BALANCE
Względny balans poziomu sygnału wyjściowego
pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i głośnikami
przestrzennymi (SURR L/R)
SW BALANCE
Względny balans poziomu sygnału wyjściowego
pomiędzy głośnikami przednimi (FRONT L/R) i
subwooferem (SUB WOOFER)
Uwaga
W przypadku wybrania niektórych trybów odtwarzania
wielokanałowego pewne regulacje mogą nie działać.
Regulacja balansu poziomu sygnału wyjściowego na
panelu przednim odtwarzacza
Balans poziomu sygnału wyjściowego każdego głośnika
można regulować w trakcie odtwarzania utworów.
Regulacji tej można również dokonać, słuchając dźwięku
testowego w trybie zatrzymania.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Podczas odtwarzania przejdź do punktu 6.
4
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “TONE ON”.
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “LEVEL
ADJUST”.
23PL
Odtwarzanie płyt kompaktowych
Uwagi dotyczące głośników określanych jako
“Large” (duży) lub „Small” (mały)
Głośnik “Large” jest głośnikiem, który umożliwia
odtwarzanie niskich częstotliwości w pełnym
brzmieniu. W przypadku wybrania opcji “Small” (mały)
dla głośników dźwięku przestrzennego (surround)
niskie częstotliwości głośników przestrzennych będą
odtwarzane za pomocą głośników przednich lub (i)
subwoofera.
Do normalnego użytku wybierz ustawienie “MCH
Direct” lub ustawienie, przy którym wszystkie głośniki
są ustawione jako “Large” (duży) (np. “5 – Large +
SW”, “5 – Large” itp.). Jeśli podczas odtwarzania
wielokanałowej płyty SACD występują szumy lub
funkcja odtwarzania wielokanałowego nie działa
efektywnie, należy zmienić ustawienia odpowiednich
głośników na opcję “Small” (mały).
Odtwarzanie wielokanałowej płyty SACD
5
6
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Z głośników dochodzi po kolei dźwięk testowy, a typ
głośnika, z którego emitowany jest dźwięk testowy,
pokazywany jest na wyświetlaczu.
Obracaj pokrętło . AMS >, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana pozycja.
Wybierz odpowiednią pozycję spośród “CNTR
BALANCE”, “SURR BALANCE” lub “SW BALANCE”.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik “TONE ON”.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Z głośników dochodzi po kolei dźwięk testowy, a
głośnik, z którego emitowany jest dźwięk testowy,
pokazywany jest na wyświetlaczu.
4
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana pozycja.
Wybierz odpowiednią pozycję spośród “CNTR
BALANCE”, “SURR BALANCE” lub “SW BALANCE”.
Uwaga
Po ustawieniu dla subwoofera opcji “––” w trybie
odtwarzania wielokanałowego (strona 22) nie można wybrać
opcji “SW BALANCE”. Podobnie, nie można wybrać opcji
“CNTR BALANCE” ani “SURR BALANCE” w przypadku
ustawienia dla odpowiednich głośników opcji “––”.
Odtwarzanie płyt kompaktowych
7
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Pojawia się ekran regulacji balansu.
W trybie zatrzymania z wybranego głośnika
odtwarzany jest dźwięk testowy.
Przykład: Po wybraniu opcji “SURR BALANCE” w
trybie zatrzymania dźwięk testowy
emitowany jest z głośników przednich i
przestrzennych.
MULTI
Uwaga
Po ustawieniu dla subwoofera opcji “––” w trybie
odtwarzania wielokanałowego (strona 22) nie można wybrać
opcji “SW BALANCE”. Podobnie, nie można wybrać opcji
“CNTR BALANCE” ani “SURR BALANCE” w przypadku
ustawienia dla odpowiednich głośników opcji “––”.
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawia się ekran regulacji balansu.
W trybie zatrzymania z wybranego głośnika
odtwarzany jest dźwięk testowy.
Przykład: Po wybraniu opcji “SURR BALANCE” w
trybie zatrzymania dźwięk testowy
emitowany jest z głośników przednich i
przestrzennych.
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
MULTI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
DISC
FRT:_____:SURR
8
Obracaj pokrętło . AMS >, aby ustawić
poziom sygnału wyjściowego.
MULTI
CH
SACD
6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Naciśnij kilkakrotnie przycisk ./>, aby
ustawić poziom wyjściowy.
CH
SACD
MULTI
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
DISC
FRT:_____:SURR
9
Naciśnij pokrętło . AMS >.
Odtwarzacz powraca do stanu z punktu 6.
W celu przeprowadzenia dodatkowych regulacji
powtórz czynności opisane w punktach od 6 do 9.
Regulacja poziomu wyjściowego za pomocą pilota Z
Poziom sygnału wyjściowego każdego głośnika można w
trakcie odtwarzania ustawić za pomocą pilota
znajdującego się w wyposażeniu odtwarzacza.
1
Naciśnij przycisk LEVEL ADJ w trybie odtwarzania
lub zatrzymania.
W trybie odtwarzania przejdź do punktu 4.
24PL
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
Naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzacz powraca do stanu z punktu 4.
W celu przeprowadzenia dodatkowych regulacji
powtórz czynności opisane w punktach od 4 do 7.
8
Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk LEVEL
ADJ.
Wyświetlacz powraca do normalnego stanu.
10 Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU.
Wyświetlacz powraca do normalnego stanu.
CH
SACD
Informacje
dodatkowe
W niniejszym rozdziale zamieszczono
dodatkowe informacje, umożliwiające
lepsze zrozumienie działania oraz
prawidłową obsługę odtwarzacza
SACD.
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
• Ostrzeżenie –– Użycie przyrządów optycznych w połączeniu z
tym urządzeniem może spowodować zwiększone zagrożenie
dla oczu.
• Jeśli do odtwarzacza dostanie się przypadkowo ciało obce lub
ciecz, należy odłączyć przewód zasilający i zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie, zanim zostanie ono
podłączone ponownie.
• Kabel zasilający może być wymieniany jedynie w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem
zmiennym tak długo, jak długo jest podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.
O źródłach zasilania
• Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza należy
sprawdzić, czy jego napięcie zasilania odpowiada napięciu
lokalnej sieci. Napięcie zasilania podane jest na tabliczce
znamionowej umieszczonej na panelu tylnym odtwarzacza.
• Jeśli przewód zasilający odtwarzacza jest podłączony do
gniazda sieciowego, odtwarzacz pozostaje podłączony do
sieci nawet po wyłączeniu samego urządzenia za pomocą
włącznika zasilania.
• Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy
czas, upewnij się, że został odłączony od gniazda sieciowego.
W celu wyciągnięcia przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego chwyć przewód za wtyczkę; nigdy nie ciągnij za
sam przewód.
O lokalizacji
O działaniu
• Jeśli odtwarzacz został przeniesiony bezpośrednio z zimnego
do ciepłego otoczenia lub został ustawiony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na soczewce odtwarzacza CD
może skraplać się para. Zaparowanie soczewki odtwarzacza
może przyczynić się do jego nieprawidłowego działania. W
takim przypadku należy wyjąć z odtwarzacza płytę CD i
pozostawić urządzenie w stanie włączonym przez mniej więcej
godzinę, aż wilgoć wyparuje.
• W trakcie włączania zasilania może być słyszalny hałas
podczas wkładania płyty do odtwarzacza SACD. Nie oznacza
to uszkodzenia.
O regulacji poziomu głośności
• Nie należy zwiększać poziomu głośności podczas słuchania
fragmentu nagrania o bardzo niskim poziomie sygnałów
wejściowych lub w przypadku całkowitego braku sygnałów
dźwiękowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia
głośników w przypadku wystąpienia w nagraniu fragmentu o
bardzo wysokim poziomie dźwięku.
25PL
Informacje dodatkowe
• Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza
odtwarzacza, należy go ustawić w miejscu zapewniającym
właściwą wymianę powietrza.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza na miękkich powierzchniach,
na przykład na dywanie, gdyż mogłoby to spowodować
zasłonięcie otworów wentylacyjnych znajdujących się w dolnej
części obudowy.
• Nie należy ustawiać odtwarzacza w pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Środki ostrożności
O umieszczaniu płyty w odtwarzaczu
• Z wnętrza odtwarzacza może dochodzić dźwięk pracy
mechanizmu. Oznacza to, że trwa automatyczne
przystosowanie wewnętrznych mechanizmów odtwarzacza do
rodzaju włożonej płyty.
Mechaniczny dźwięk dochodzący z wnętrza odtwarzacza
można również usłyszeć po umieszczeniu w nim wypaczonej
płyty kompaktowej.
O umieszczaniu płyt kompaktowych w szufladzie
odtwarzacza
• Zwróć uwagę na prawidłowe umieszczenie płyty w szufladzie
odtwarzacza.
Niewłaściwe umieszczenie płyty w szufladzie może
doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza lub płyty.
O czyszczeniu
• Zabrudzenie płyty kompaktowej spowodowane odciskami
palców lub kurzem może spowodować obniżenie jakości
odsłuchu.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę kompaktową należy
oczyścić przy użyciu specjalnej ściereczki. Płyty kompaktowe
należy przecierać od środka w stronę krawędzi zewnętrznej.
O czyszczeniu
• Obudowę, panel i elementy sterowania można czyścić przy
użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym środkiem
czyszczącym. Nie należy używać szorstkich gąbek, proszku
do czyszczenia ani środków, takich jak alkohol lub benzyna.
O przenoszeniu
• Pamiętaj o wyjęciu płyty z szuflady odtwarzacza.
• Pamiętaj o zamknięciu szuflady odtwarzacza.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących odtwarzacza należy skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.
Uwagi dotyczące płyt
kompaktowych
• Płytę należy oczyścić za pomocą lekko zwilżonej wodą
miękkiej ściereczki, a następnie usunąć wilgoć przy użyciu
suchej ściereczki.
• Nie wolno stosować benzyny, rozpuszczalników, płynów do
czyszczenia płyt winylowych ani środków antystatycznych.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt CD-R/CD-RW
• Odtwarzanie płyt nagranych za pomocą napędów CD-R/CDRW może nie być możliwe z powodu zarysowań, zabrudzeń,
warunków nagrywania lub właściwości napędu. Nie można
również odtwarzać płyt, których sesja nie została zamknięta w
momencie zakończenia nagrywania.
O obchodzeniu się z płytami kompaktowymi
• Aby nie zabrudzić płyty CD, należy trzymać ją za krawędź. Nie
należy dotykać powierzchni płyty.
• Na płyty CD nie należy naklejać papieru ani taśmy.
Informacje dodatkowe
• Należy używać tylko okrągłych płyt kompaktowych. Używanie
płyt o specyficznych kształtach (np. w kształcie gwiazdy,
serca, kwadratu itp.) może doprowadzić do uszkodzenia
odtwarzacza.
• Nie należy używać płyt kompaktowych z dołączonymi
naklejkami, np. płyt używanych lub pochodzących z
wypożyczalni.
O przechowywaniu płyt kompaktowych
• Nie należy narażać płyt kompaktowych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła, takich jak np.
nawiew gorącego powietrza.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę kompaktową należy
umieścić w przeznaczonym do tego celu opakowaniu.
Umieszczenie płyty kompaktowej na innej płycie bez
opakowania może doprowadzić do jej uszkodzenia.
26PL
Płyty muzyczne z zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do odtwarzania płyt które są
wyprodukowane zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne przez ten produkt.
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza wystąpią
problemy, w celu ich rozwiązania należy skorzystać z
poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie możesz usunąć problemu, skontaktuj się
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
W przypadku odtwarzania płyty SACD
Nie słychać dźwięku.
, Sprawdź prawidłowość podłączenia odtwarzacza.
, Upewnij się, czy parametry wzmacniacza są
prawidłowo ustawione.
, W przypadku korzystania ze słuchawek ustaw siłę
głosu za pomocą regulatora PHONE LEVEL.
Brak dźwięku z cyfrowych złączy wyjściowych
DIGITAL (CD) OUT.
, Za pośrednictwem złączy wyjściowych DIGITAL
(CD) OUT nie można odtwarzać sygnałów audio z
płyt SACD.
Zdalne sterowanie nie działa.
, Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między
pilotem a urządzeniem.
, Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania znajdującego się w odtwarzaczu.
, W przypadku zużycia baterii w pilocie wymień je
na nowe.
Brak dźwięku z gniazda SUB WOOFER.
, Wybierz taki tryb odtwarzania, w którym sygnał do
subwoofera jest przesyłany za pośrednictwem
gniazda SUB WOOFER. Po wybraniu takiego
trybu, wskaźnik trybu na wyświetlaczu jest
wyświetlany z napisem “+SW” (strona 22).
, Podczas odtwarzania utworu, który nie zawiera
sygnału LFE sygnał z gniazda SUB WOOFER jest
wyprowadzany tylko w przypadku wybrania opcji
“5 – Small + SW” lub “FRT – Large + SW” w trybie
odtwarzania wielokanałowego (strona 22).
Pasmo przenoszenia
2 Hz do 50 kHz (–3 dB)
Dynamika
105 dB lub więcej
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,0017% lub mniej
Zniekształcenia (kołysanie i drżenie dźwięku)
Na granicy możliwości pomiarowych
(±0,001% wartości szczytowej) lub mniejsze
W przypadku odtwarzania płyty CD
Pasmo przenoszenia
2 Hz do 20 kHz
Dynamika
99 dB lub więcej
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
0,0019% lub mniej
Zniekształcenia (kołysanie i drżenie dźwięku)
Na granicy możliwości pomiarowych
(±0,001% wartości szczytowej) lub mniejsze
Gniazda wyjściowe
Rodzaj Poziom sygnału Impedancja
obciążenia
gniazda wyjściowego
ANALOG OUT Gniazda
foniczne
Powyżej 10
kiloomów
2 Vrms
(przy 50
kiloomach)
Długość
emitowanej fali
świetlnej: 660 nm
DIGITAL (CD)
OUT
OPTICAL*
Kwadratowe –18 dBm
optyczne
gniazdo
wyjściowe
DIGITAL (CD)
OUT
COAXIAL*
Koncentryczne 0,5 Vp-p
gniazdo
wyjściowe
75 omów
PHONES
Gniazdo 10 mW
słuchawek
stereofonicznych
32 omy
(
)
*Wyjście wyłącznie sygnałów audio z płyt CD
Ogólne
Laser
Laser półprzewodnikowy
(płyt CD Super Audio: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Czas trwania emisji: emisja ciągła
Moc promieniowania lasera: 5,47 uW przy fali o długości 650 nm
*Te sygnały wyjściowe są wartością mierzoną przy odległości
około 200 mm od powierzchni soczewki czytnika optycznego.
Wymagania dotyczące zasilania
230 V, prąd zmienny, 50/60 Hz
Pobór mocy
24 W
Wymiary (szer./wys./głęb.)
430 × 124 × 390 mm z
uwzględnieniem części wystających
Masa (przybliżona)
8,2 kg
Wyposażenie
Patrz strona 4.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
27PL
Informacje dodatkowe
Nie można odtworzyć płyty.
, W odtwarzaczu nie ma płyty.
, Płyta została umieszczona w szufladzie
odtwarzacza niewłaściwą stroną.
, Umieść płytę w szufladzie stroną zadrukowaną do
góry.
, Płyta została umieszczona pod kątem. Włóż
ponownie płytę do szuflady odtwarzacza.
, Oczyść płytę kompaktową (patrz strona 26).
, We wnętrzu odtwarzacza skropliła się wilgoć.
Wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz w stanie
włączonym przez mniej więcej godzinę.
, W szufladzie odtwarzacza znajduje się płyta
niezgodna z systemem, w jakim może pracować
odtwarzacz (patrz strona 13).
Zakres częstotliwości odtwarzania
2 Hz to 100 kHz
Indeks
A
P, Q, R, S
Akcesoria 4
Pilot zdalnego sterowania (pilot) 11
AMS (automatyczny czujnik muzyki) 14
Płyta SACD 12
ANALOG OUT
2CH 6
5.1CH 5
Podłączanie
Komponenty systemu audio 5
Zasilanie 7
Podłączanie audio 5
B, C
Balans poziomu sygnału wyjściowego 23
Baterie 4
D, E
Przeszukiwanie
Przeszukiwanie według czasu 19
Przeszukiwanie według indeksów 18
Szybkie przeszukiwanie 19
Przewód
DIGITAL (CD) OUT 7
T
F, G, H, I, J
TEXT 16
Funkcja zarządzania wielokanałowego 22
TOC 13
K, L, M, N
Tryb odtwarzania
2-kanałowy 22
wielokanałowy 22
Kabel
Cyfrowy koncentryczny 7
Cyfrowy optyczny 7
O
Informacje dodatkowe
Odtwarzanie
płyty 14
przez wprowadzenie numeru utworu 18
utworów w kolejności losowej 20
wielokrotne 19
Odtwarzanie w kolejności losowej 20
Odtwarzanie wielokrotne
1 utworu 20
fragmentu pomiędzy punktami A-B 20
wszystkich utworów 19
Odtwarzanie zaprogramowane
jak utworzyć własny program 21
Sprawdzanie zawartości programu 21
Zmiana zawartości programu 21
28
PL
Sony Corporation
Printed in Malaysia
U, V
Umieszczanie płyty 14
W, X, Y
Wielokanałowa płyta SACD 13
Wstrzymywanie odtwarzania 14
Wyszukiwanie
określonego miejsca w utworze 18
określonego utworu 18
podczas monitorowania dźwięku (przeszukiwanie) 18
przez obserwację wskazań czasu (szybkie
przeszukiwanie) 18
przez wprowadzenie numeru utworu 18
przy użyciu funkcji indeksowania (przeszukiwanie
indeksowe) 18
Wyświetlanie informacji 15
Wzmacniacz (nie będący w wyposażeniu) 5
Download PDF

advertising