Sony | STR-DN1050 | Sony STR-DN1050 Ricevitore AV per Home Cinema a 7.2 canali Istruzioni per l'uso

Meegeleverde accessoires:
Accessori in dotazione:
Dostarczone akcesoria:
Multi Channel AV Receiver
Beknopte gids
Guida di avvio
Informacje i czynności wstępne
Raadpleeg de Help-gids voor volledige
aanwijzingen.
Per le istruzioni complete, consultare la
Guida.
Pełną instrukcję obsługi zawiera Przewodnik
pomocniczy.
NL
IT
PL
Afstandsbediening (1)
Telecomando (1)
Pilot (1)
U hebt ook nodig (niet meegeleverd):
Sono necessari anche gli accessori
seguenti (non in dotazione):
Inne potrzebne elementy (nie należą do
wyposażenia):
R03-batterijen (AAA-formaat) (2)
Batterie R03 (formato AAA) (2)
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
AM-raamantenne (1)
Antenna AM ad anello (1)
Antena ramowa AM (1)
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/
Optimaliseermicrofoon (1)
Microfono ottimizzatore (1)
Mikrofon kalibracyjny (1)
4-488-941-34(1)
FM-draadantenne (1)
Antenna FM a filo (1)
Antena drutowa FM (1)
HDMI-kabel
Cavo HDMI
Kabel HDMI
LAN-kabel*1
Cavo LAN*1
Kabel LAN*1
Mono audiokabel
Cavo audio mono
Monofoniczny przewód audio
Optisch digitale kabel*1
Cavo digitale ottico*1
Cyfrowy przewód optyczny*1
*1Afhankelijk van uw aansluiting hebt u dit item mogelijk niet nodig.
*1Questo accessorio potrebbe non essere necessario, a
seconda del collegamento utilizzato.
*1W zależności od podłączenia, ten element może nie być wymagany.
STR-DN1050
1
Luidsprekerkabel
Cavo per diffusori
Kabel głośnikowy
De luidsprekers opstellen
Configurazione dei diffusori
Konfigurowanie głośników
10 mm
te
druim
Hoof rincipale a
n
p
Zonatrefa głów
S
7,1ch
7,1 canali
7,1 kanałów
2
Zone a 2
Zon efa 2
Str
5,1ch
5,1 canali
5,1 kanałów
Een onjuiste aansluiting kan
resulteren in onherstelbare
schade aan de receiver.
7,1ch
7,1 canali
7,1 kanałów
Of/Oppure/Lub*2
5,1ch + Zone 2*3
5,1 canali + Zona 2*3
5,1 kanałów + Strefa 2*3
Luidsprekerkabel
Cavo per diffusori
Kabel głośnikowy
Mono audiokabel
Cavo audio mono
Monofoniczny przewód audio
Of/Oppure/Lub*2
5,1ch + Zone 2*3
5,1 canali + Zona 2*3
5,1 kanałów + Strefa 2*3
*3Als u een 5,1ch-aansluiting maakt in de hoofdruimte, kunt u ook van het geluid genieten in een andere ruimte ("Zone 2") door extra luidsprekers
voor zone 2 aan te sluiten. Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie en volledige aanwijzingen.
*2U kunt desgewenst twee hoge voorluidsprekers aansluiten in plaats van twee middenachterluidsprekers.
*2 È possibile collegare due diffusori anteriori superiori anziché due diffusori surround posteriori, se lo si preferisce.
*2 Stosownie do preferencji, zamiast dwóch tylnych głośników dźwięku przestrzennego można podłączyć dwa przednie górne głośniki.
Sony Corporation © 2014 Printed in Malaysia
*3 Se si effettua un collegamento a 5,1 canali nella zona principale, è anche possibile ascoltare l’audio in un’altra ubicazione (“Zona 2”) mediante il
collegamento di diffusori aggiuntivi per la zona 2. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida per le istruzioni complete.
*3 W przypadku połączenia 5,1-kanałowego w strefie głównej, można także słuchać muzyki w innym pomieszczeniu („Strefa 2”), podłączając
dodatkowe głośniki strefy 2. Szczegółowe informacje i pełną instrukcję obsługi zawiera Przewodnik pomocniczy.
Un collegamento errato
potrebbe causare gravi danni
al sintoamplificatore.
Nieprawidłowe połączenie
może spowodować
nieodwracalne uszkodzenie
amplitunera.
2
De TV en andere apparaten aansluiten
Collegamento del televisore e di altri apparecchi
Podłączanie telewizora i innych urządzeń
TV
Televisore
Telewizor
3
4
Aansluiten op een netwerk
Collegamento a una rete
Podłączanie do sieci
De receiver inschakelen
Accensione del sintoamplificatore
Włączanie amplitunera

Bedrade verbinding
Collegamento cablato
Połączenie przewodowe
5

HDMI-kabel*4
Cavo HDMI*4
Kabel HDMI*4
Umieść mikrofon kalibracyjny na poziomie uszu w pobliżu miejsca,
w którym zazwyczaj siedzisz.
LAN-kabel
Cavo LAN
Kabel LAN

TV
Televisore
Telewizor
Router
Router
Router
Andere apparaten
Altri apparecchi
Inne urządzenia
Plaats de optimaliseermicrofoon op oorhoogte op de plaats waar
u normaal gesproken zult zitten.
Posizionare il microfono ottimizzatore al livello delle orecchie, nel
punto in cui si siede abitualmente.
Batterijen
Batterie
Baterie
Optisch digitale kabel
Cavo digitale ottico
Cyfrowy przewód optyczny
Easy Setup uitvoeren
Esecuzione della funzione Easy Setup
Uruchamianie funkcji Easy Setup
Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact en druk op
 om de AV-receiver in te schakelen.
Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica a muro,
quindi premere  per accendere il sintoamplificatore AV.
Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i naciśnij ,
aby włączyć odbiornik AV.
Draadloze verbinding
Connessione senza fili
Połączenie bezprzewodowe

Volg de instructies op het scherm om [Easy Setup] uit te voeren.
Selecteer [Finish] als de setup is voltooid.
Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire la funzione [Easy
Setup]. Una volta completata la configurazione, selezionare [Finish].
Aby uruchomić funkcję [Easy Setup], postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu
konfiguracji wybierz [Finish].
HDMI-kabel
Cavo HDMI
Kabel HDMI
Druk op Ingang-toetsen om
het aangesloten apparaat te
selecteren waarnaar u wilt
luisteren. Schakel daarna het
apparaat in en start het afspelen.
Andere apparaten
Altri apparecchi
Inne urządzenia
Geniet!
Per ascoltare l’audio dagli
apparecchi collegati, premere i
tasti degli ingressi per selezionare
l’apparecchio desiderato. Quindi,
accendere l’apparecchio in
questione e avviare la riproduzione.
Radio
Radio
Radio
Ingang-toetsen
Tasti degli
ingressi
Przyciski wejścia
Buon ascolto!
Aby słuchać dźwięku z
podłączonych urządzeń, naciskaj
przyciski wejścia i wybierz żądane
urządzenie. Następnie włącz
urządzenie i uruchom odtwarzanie.
Dobrej zabawy!
Er is een speciale app voor dit model verkrijgbaar op
Google PlayTM en App Store.
Zoek naar "SongPal" en download de gratis app als u meer
wilt weten over de handige functies.
*4 Als uw TV een HDMI-aansluiting heeft waarop "ARC" (Audio Return Channel) is
afgedrukt, hebt u geen optisch digitale kabel nodig. U dient dan wel de functie
[Control for HDMI] in te stellen op [On]. Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie.
*4 Qualora il televisore utilizzato disponga di una presa HDMI contrassegnata
con “ARC” (Audio Return Channel), non è necessario un cavo digitale ottico.
Tuttavia, è necessario cambiare l’impostazione per la funzione [Control for
HDMI] su [On]. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida.
*4 Jeśli telewizor posiada gniazdo HDMI z napisem „ARC” (Audio Return Channel),
cyfrowy przewód optyczny nie jest wymagany. Konieczna jednak będzie
zmiana ustawienia funkcji [Control for HDMI] na [On]. Dalsze informacje można
znaleźć w Przewodniku pomocniczym.
U vindt Network Settings in het submenu Settings van het startmenu.
Raadpleeg de Help-gids voor meer informatie.
La funzione Network Settings è disponibile nel menu Settings del
menu principale. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida.
Opcja Network Settings znajduje się w menu Settings w menu
głównym. Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy.
Selecteer de juiste AV-ingang op uw
TV als het setup-scherm niet wordt
weergegeven.
Qualora la schermata di configurazione
non venga visualizzata, selezionare
l’ingresso AV corretto sul televisore.
Jeśli ekran konfiguracji nie zostanie
wyświetlony, wybierz odpowiednie
wejście AV w telewizorze.
È disponibile un’applicazione dedicata per questo
modello sia su Google PlayTM che sull’App Store.
Cercare “SongPal” e scaricare l’applicazione gratuita per
ulteriori informazioni sulle pratiche funzioni.
W sklepach Google PlayTM i App Store jest dostępna
dedykowana aplikacja do tego modelu.
Wyszukaj „SongPal” i pobierz bezpłatną aplikację, aby
dowiedzieć się więcej o przydatnych funkcjach.
Download PDF

advertising