Sony | BDV-E370 | Sony BDV-E370 Guida di configurazione rapida

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
(1)
Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l’uso.
4-178-254-31(1)
Gids voor snelle instelling/Guida di configurazione rapida
BDV-E870/E370
©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
2
Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKERS-aansluitingen op het toestel die dezelfde kleur hebben.
Selecteer de aansluitingswijze voor video en audio afhankelijk van de aansluitingen op uw tv of set-top box.
Collegare i cavi del diffusore rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unità.
In base alle prese sul televisore o sul set-top box, selezionare il metodo di collegamento audio e video.
De luidsprekers aansluiten/Collegamento dei diffusori
Sluit uw tv/set-top box aan/Collegare il televisore/set-top box
Videoverbinding met de tv/Collegamento del video al televisore
Achterpaneel van het hoofdapparaat/
Pannello posteriore dell’unità principale
EO
TV/VID
KERS
SUR R
RS
EAKE
TV
SUR L
DIGITA
R
R
FRONT
FE
BWOO
L SU
FRONT
AL
Blauw
Blu
ER
CENT
TL
IAL
COAX
OPTIC
SP
Y
O IN
T VIDE
ONEN
COMP
PB/CB
PR/CR
T
O OU
Groen
Verde
Wit
Bianco
VIDE
LAN
OUT
T
O OU
VIDE
FM
TV
TAL IN
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
ID
AIR
S-
A
B
C
IN L
DIO
R AU
IAL 75
COAX A
NN
ANTE
DIGI
Methode 3/
Metodo 3
AL
OPTIC
IAL
COAX
FRONT R
SUBWOOFER
L MIC
A. CA
AC2
ECM-
PR / CR
PB / C B
T
ONEN
COMP
Paars
Viola
T10
EZW-R
O
AUDI
ARC
)
(100
Y
Rood
Rosso
IN
DIO OU
R AU
VIDEO
VIDEO
VIDEO
IN
T
L OU
Grijs
Grigio
SPEA
HDMI
Methode 1**/
Metodo 1**
ER
CENT
Methode 2*/
Metodo 2*
CENTER
FRONT L
*Niet bijgeleverd/*Non in dotazione
**Alleen geleverd bij modellen voor Singapore, Thailand en Taiwan.
**In dotazione solo con i modelli destinati a Singapore, Thai e Taiwan.
Hoofdapparaat/
Unità principale
Audioverbinding van uw set-top box/Collegamento dell’audio dal set-top box
SUR R
Als u geen set-top box gebruikt, raadpleegt u "De tv aansluiten (audioverbinding)" in de Gebruiksaanwijzing.
Se non si utilizza un set-top box, fare riferimento alla sezione “Collegamento del televisore (collegamento audio)” nelle Istruzioni per l’uso.
AUDIO
SUR L
AUDIO
AUDIO
L OUT
DIGITTAICAL
L OUT
DIGITA IAL
R
OP
OUT
L
COAX
O
AUDI
DIO
R AU
E
CABL
SAT/
TAL IN
DIGI
De luidsprekerkabels aansluiten op de luidspreker/Per collegare i cavi del diffusore al diffusore
IN L
TV
TAL IN
DIGI
AL
IAL
COAX
OPTIC
Achterkant of onderkant van de luidspreker/
Parte posteriore o inferiore del diffusore
Methode 2*/
Metodo 2*
Methode 1*/
Metodo 1*
*Niet bijgeleverd/*Non in dotazione
3
Sluit de netsnoeren aan/
Collegare i cavi di alimentazione CA
Sluit de netsnoeren aan () en schakel
de toestellen in ().
4
"Snelinstelling" uitvoeren/
Esecuzione di “Imp. Rapida”
Plaats geen disc voor u "Snelinstelling" hebt uitgevoerd.
Riproduzione di un disco
Non inserire dischi prima dell’esecuzione di “Imp. Rapida”.
Collegare i cavi di alimentazione CA
() e attivare l’alimentazione ().
1. Plaats batterijen in de afstandsbediening.


5
Een disc afspelen/

Impostare il selettore di ingresso del
televisore in modo che sullo schermo
del televisore vengano visualizzate
schermate di sistema come quelle
riportate di seguito.
Opstarten/
Avvio in corso
Scherm "Snelinstelling"/
Schermata di “Imp. Rapida”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
///,
Inserire le pile nel telecomando.
2. Kies op de tv de ingang voor het
toestel zodat de hieronder afgebeelde
systeemschermen op het tv-scherm
verschijnen.

1. Druk op  en plaats een disc in de
disclade.
Premere  e posizionare un disco sul
vassoio.
2. Druk op  om de disclade te sluiten.
Het afspelen start. Als het afspelen niet
automatisch start, selecteert u in de categorie
[Video], [Muziek] of [Foto] en drukt u op
.
Premere  per chiudere il vassoio del
disco.
Viene avviata la riproduzione. Se la riproduzione
non ha inizio automaticamente, selezionare
nella categoria [Video], [Musica] o [Foto],
quindi premere .

3. Voer de basisinstellingen uit door de
instructies van "Snelinstelling" te
volgen met /// en .
Eseguire le impostazioni di base
secondo le istruzioni sullo schermo in
“Imp. Rapida” mediante /// e .
///,
[De snelinstelling is nu voltooid.] wordt
weergegeven wanneer "Snelinstelling" voltooid is.
Quando “Imp. Rapida” è giunta a termine, viene
visualizzato [Ora Imp. Rapida è completata].
Meer BD-functies gebruiken
Raadpleeg "BONUSVIEW/BD-LIVE gebruiken" in
de gebruiksaanwijzing.
Uso di altre funzioni BD
Vedere “Utilizzo di BONUSVIEW/BD-LIVE” nelle
Istruzioni per l’uso.
Download PDF

advertising