Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 Sound base per TV a 2.1 canali con Wi-Fi®/tecnologia Bluetooth® Guida di configurazione rapida

4-558-563-43(1)
Home Theatre System
NL
IT
Beknopte gids
Guida di avvio
Bijgeleverde accessoires
Accessori in dotazione
Afstandsbediening (1)
Telecomando (1)
R03-batterijen (AAA-formaat) (2)
Pile R03 (formato AAA) (2)
3
De afstandsbediening instellen
Configurazione del telecomando
4
Het systeem inschakelen
Accensione del sistema
Optisch digitale kabel (1)
Cavo digitale ottico (1)
PL
HT-XT3

Dit systeem
Questo sistema

Subwoofer
Subwoofer
Voeding
Alimentazione
Zorg ervoor dat de subwoofer geen contact maakt met

1
andere objecten.
Assicurarsi che il subwoofer non sia a contatto con
alcunché.
Maak geen contact met de glazen bovenkant.
Evitare qualsiasi impatto a carico del top in vetro.
Plaats de televisiestandaard in het midden van het systeem.
Posizionare il porta televisore al centro del sistema.
Ingang
Ingresso
Verbinden met een televisie
Collegamento a un televisore
, , , ,
Is de HDMI-ingangsaansluiting op uw televisie gelabeld "ARC"?
Il jack di ingresso HDMI sul televisore reca la dicitura “ARC”?
NEE/NO
HOME
JA/SÌ
Het netsnoer aansluiten.
Collegare il cavo di alimentazione CA.
Schakel de televisie in en wijzig de ingang van de televisie naar de ingang
Accendere il televisore e modificare l’ingresso del televisore sull’ingresso a cui è
Druk op de  (aan/stand-by) aanraakknop. Het voorpaneel van het display
Toccare il tasto a sfioramento  (accensione/standby). Il display del pannello
Druk op HOME nadat "PLEASE WAIT" op het voorpaneel van het display is
Premere HOME una volta che scompare “PLEASE WAIT” dal display del pannello
Druk op / om [OK] te selecteren en druk dan op
om [Easy Setup] te
Volg de instructies op het scherm om met /// en
voeren.
de basisinstellingen uit te
Premere / per selezionare [OK], quindi premere
per avviare [Easy Setup].
Seguire le istruzioni a video per effettuare le impostazioni di base utilizzando /// e
.
waarop het systeem is aangesloten.
wordt verlicht.
verdwenen.
starten.
High Speed
HDMI‐kabel met
ethernet* (niet
bijgeleverd)
Cavo HDMI ad
alta velocità con
Ethernet* (non in
dotazione)
Optisch digitale kabel (bijgeleverd)
Cavo digitale ottico (in dotazione)
High Speed HDMI‐kabel met ethernet* (niet bijgeleverd)
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet*
(non in dotazione)
* Zorg ervoor dat de HDMI-kabel
correct en stevig is aangebracht.
Verificare che il cavo HDMI sia
ben inserito.
5
collegato il sistema.
anteriore si accende.
anteriore.
Van het beeld en het geluid genieten van de aangesloten apparaten
Visione di immagini/ascolto dell’audio da dispositivi collegati
* Zorg ervoor dat de HDMI-kabel
correct en stevig is aangebracht.
Verificare che il cavo HDMI sia
ben inserito.
INPUT +/–
TV  HDMI1  HDMI2  HDMI3  BT  ANALOG  USB  SCR M  H.NET  M.SERV
2
Verbinden met andere apparaten
Collegamento ad altri dispositivi
High Speed HDMI‐kabel met ethernet*
(niet bijgeleverd)
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet*
(non in dotazione)
OUTPUT
Blu-ray Disc™-speler, kabelbox of
satellietbox, enz.
Lettore Blu-ray Disc™, decoder via
cavo o via satellite, ecc.
* Zorg ervoor dat de HDMI-kabel correct en stevig is aangebracht.
Verificare che il cavo HDMI sia ben inserito.
Tip
Sluit de compatibele HDCP 2.2 HDMI-aansluiting aan, om van 4K-content te kunnen genieten, die auteursrechtelijk is beveiligd. Voor meer informatie, zie "Auteursrechtelijk beschermde 4K-content bekijken" in de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Suggerimento
Per fruire dei contenuti 4K protetti da copyright, collegare il jack HDMI compatibile con HDCP 2.2. Per maggiori dettagli, consultare “Visione di contenuti 4K protetti da copyright” nelle istruzioni per l’uso fornite.
Druk herhaaldelijk op INPUT +/– totdat het gewenste apparaat op het voorpaneel
van het display wordt weergegeven. Druk dan herhaaldelijk op  +/– om het
volume aan te passen. Om naar TV-audio te luisteren, selecteert u het gewenste
programma met de afstandsbediening van de televisie.
 +/–
Premere ripetutamente INPUT +/– fino a che il dispositivo desiderato compare sul
display del pannello anteriore. Premere quindi  +/– ripetutamente per regolare
il volume. Per ascoltare l’audio del televisore, selezionare il programma desiderato
utilizzando il telecomando del televisore.
Instelling voltooid! Veel plezier!
Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor details over de
netwerkverbinding, NFC-functie en overige functies.
Configurazione completata!
Buon divertimento!
Per ulteriori informazioni sul collegamento di rete, sulla funzione NFC e
su altre funzioni, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione.
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
SongPal
Er is zowel op Google Play™ als in de App Store een speciale app
verkrijgbaar voor dit model.
Una App dedicata a questo modello è disponibile sia su Google Play™
che su App Store.
Zoek "SongPal", download de gratis app en kom meer te weten over de gemakkelijke functies.
Cercare “SongPal” e scaricare l’App gratuita per trovare ulteriori informazioni sulle funzioni
utili.
© 2015 Sony Corporation Printed in Malaysia
Dostarczone wyposażenie
Home Theatre System
NL
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
Ustawienia pilota
4
Włączanie systemu
Cyfrowy przewód optyczny (1)
IT
Informacje i czynności
wstępne
HT-XT3
Pilot (1)
3
PL


Subwoofer
Ten system

Zasilanie
Należy się upewnić, że subwoofer z niczym się nie styka.
Należy uważać, aby nie wywierać nacisku na szklaną
górną powierzchnię.
Wejście
Umieść stojak telewizora w środku systemu.
1
Podłączanie telewizora
Czy gniazdo wejściowe HDMI na telewizorze jest oznaczone napisem „ARC”?
, , , ,
HOME
NIE
TAK
Podłącz przewód sieciowy.
Włącz telewizor i zmień wejście telewizora na wejście, do którego jest podłączony zestaw.
Dotknij klawisza  (włączony/tryb oczekiwania). Zaświeci się wyświetlacz na panelu przednim.
Naciśnij przycisk HOME, gdy komunikat „PLEASE WAIT” zniknie z wyświetlacza na panelu przednim.
Naciśnij /, aby wybrać [OK], następnie naciśnij , aby rozpocząć [Easy Setup].
Zastosuj się do instrukcji na ekranie, aby wprowadzić podstawowe ustawienia za pomocą przycisków /// i
Przewód HDMI o
dużej szybkości
transmisji z
Ethernetem*
(nie należy do
wyposażenia)
Cyfrowy przewód optyczny
(w zestawie)
Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem*
(nie należy do wyposażenia)
* Upewnij się, że kabel HDMI
jest dobrze włożony.
5
.
Odtwarzanie obrazów/dźwięków z podłączonych urządzeń
INPUT +/–
* Upewnij się, że kabel HDMI
jest dobrze włożony.
TV  HDMI1  HDMI2  HDMI3  BT  ANALOG  USB  SCR M  H.NET  M.SERV
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT +/–, aż na wyświetlaczu panelu przedniego pojawi się żądane urządzenie. Następnie, kilkakrotnie naciśnij przycisk  +/–, aby ustawić
poziom głośności. Aby słuchać dźwięku z telewizora, wybierz program, który chcesz odtwarzać, za pomocą pilota telewizora.
Podłączanie innych urządzeń
Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji
z Ethernetem* (nie należy do wyposażenia)
OUTPUT
Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc™,
dekoder telewizji kablowej lub
przystawka telewizji satelitarnej itd.
Konfiguracja została zakończona!
Życzymy przyjemnego użytkowania!
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące połączenia
sieciowego, NFC i innych funkcji, zobacz dostarczone instrukcje
obsługi.
* Upewnij się, że kabel HDMI jest dobrze włożony.
SongPal
Wskazówka
 +/–
Aby korzystać z treści 4K chronionej prawem autorskim, podłącz gniazdo HDMI zgodne z formatem HDCP 2.2. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Odtwarzanie zawartości 4K chronionej
prawem autorskim” w dostarczanej instrukcji obsługi.
W Google Play™ oraz App Store dostępna jest specjalna aplikacja przeznaczona do tego modelu.
Wyszukaj aplikację „SongPal” i pobierz ją bezpłatnie, aby dowiedzieć się więcej o wygodnych funkcjach.
Instrukcja obsługi
Download PDF

advertising