Sony | DAV-DZ330 | Sony DAV-DZ330 5.1 Channel DVD Home Cinema System Guida di configurazione rapida

(1)
4-175-719-31(1)
Gids voor snelle instelling/Guida di configurazione rapida
DAV-DZ330
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.
Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l’uso.
1 De luidsprekers aansluiten/Collegamento dei diffusori
2 Een tv/set-top box aansluiten/Collegamento del televisore/decorder
Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKERS-aansluitingen op het toestel die dezelfde kleur hebben.
Selecteer de aansluitingswijze voor video en audio afhankelijk van de aansluitingen op uw tv of set-top box.
Collegare i cavi del diffusore rispettando i colori sulle prese SPEAKERS dell’unità.
In base alle prese sul televisore o sul decorder, selezionare il metodo di collegamento audio e video.
Videoverbinding met de tv/Collegamento del video al televisore
Achterpaneel van het hoofdapparaat/
Pannello posteriore dell’unità principale
KERS
SPEA
R
SUR
SUR
HDMI
OOFER
R
FRONT
FRONT
BW
L SU
DI
Grijs
Grigio
L
OUT
ER
HDMI
VIDEO
VIDEO
O IN
T VIDE
ONEN
COMP
OPTIC
Blauw
Blu
CENT
TL
DIO OU
R AU
IAL
COAX
AL
AV
EURO
T
OU
GITAL
IN
VIDEO
EO
TV/VID
TV
Y
IN
NNA
ANTE
PR/CR
PB/CB
AL
COXIFM
T10
EZW-R
KERS
SPEA
Groen
Verde
Wit
Bianco
LE
TV/CAB
L IN
DIGITA
Y
IAL
OPTICA
Paars
Viola
PB/CB
ENT
MPON
VIDEO
OUT
PR/CR
VIDEO
OUT
DIO
R AU
OU TP
IN L
UT (T
O TV
)
/CABLE
TV
CO
COAX
L
ARC
Rood
Rosso
75
O AV
EUR
OUT
Methode 1*/
Metodo 1*
SUBWOOFER
FRONT R
Methode 2*/
Metodo 2*
CENTER
*Niet bijgeleverd/*Non in dotazione
FRONT L
Hoofdapparaat/
Unità principale
Audioverbinding van uw set-top box/Collegamento dell’audio dal decorder
Als u geen set-top box gebruikt, raadpleegt u “Een tv/set-top box aansluiten” in de gebruiksaanwijzing.
SUR R
Se non si utilizza un decorder, fare riferimento alla sezione “Collegamento del televisore/decorder” nelle Istruzioni per l’uso.
AUDIO
EO
TV/VID
TV
AL
OPTIC
AUDIO
AUDIO
TL
R
CO
DIO OU
R AU
SUR L
L OUT
DIGITAAXIAL
T
L OU
DIGITA
UT
OUTP
L
L OUT
DIGITTAICAL
IAL
COAX
NNA
ANTE
OP
AL
COXIFM
T10
EZW-R
Y
PB/CB
ENT
MPON
L
DIGITA
IN
PR/CR
VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
DIO
R AU
CO
AL
OPTIC
TV
De luidsprekerkabels aansluiten op de
luidspreker/
Per collegare i cavi del diffusore al diffusore
HDMI
OUT
Achterkant van de luidspreker/Parte posteriore del diffusore
Niet bijgeleverd/
Non in dotazione
©2010 Sony Corporation Printed in China
IN L
LE
TV/CAB
75
3 De snelle instelling uitvoeren/Esecuzione della configurazione rapida
Luisteren naar het geluid van de tv via alle luidsprekers/
Ascolto dell’audio del televisore da tutti i diffusori
Opmerking
Opmerking
Plaats geen disc voor u de snelle instelling hebt uitgevoerd.
De weergegeven items verschillen naargelang de regio.
Nota
Nota
Non inserire alcun disco prima di eseguire la configurazione
rapida.
Le voci visualizzate dipendono dalla zona geografica.
1 Sluit het netsnoer aan.
De vorm van het stopcontact verschilt naargelang de regio.
TR
FRON
TL
Premere TV.
STANDARD
/,
2 Druk op SYSTEM MENU.
Sluit de kalibratiemicrofoon
aan en plaats deze op de
luisterpositie.
La forma della presa a muro varia a seconda della zona
geografica.
FRON
1 Druk op TV.
SPEAKER FORMATION
Selezionare la
disposizione dei
diffusori.
Home Theatre System
Collegamento del cavo di alimentazione CA.
R
WOOFE
Selecteer de
luidsprekeropstelling.
Selecteer een
schermtaal.
ER
CENT
SUB
RS
EAKE
SP
Selezionare una lingua
a schermo.
2 Schakel het hoofdapparaat en de tv in.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
Premere SYSTEM MENU.
Collegare il microfono di
calibrazione e impostarlo
sulla posizione di ascolto.
A.CAL MIC AUDIO IN
Accendere l’unità principale e il televisore.
Premere / per visualizzare “SUR.SETTING”,
quindi premere .
/,
Selecteer de breedte-/
hoogteverhouding van
de aangesloten tv.
/
de invoer van uw tv zodat “SONY Home
3 Wijzig
Theatre System” wordt weergegeven.
Impostare il selettore di ingresso del
televisore per visualizzare “SONY Home
Theatre System”.
.
op / om “PRO LOGIC” weer te geven
4 Druk
en druk daarna op .
/,
Selecteer de
uitvoermethode voor
videosignalen.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Selezionare il metodo
di uscita dei segnali
video.
Impostare ciascuna delle seguenti voci,
mediante /// e .
///,
(ENTER)
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Selezionare il rapporto
di formato del
televisore collegato.
/
(aan/uit/accensione)
4 Stel de volgende items in met /// en
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Selecteer [JA] om
[AUTOKALIBRATIE] uit
te voeren.
Selezionare [ON]
quando si collegano
l’unità principale e il
televisore con un cavo
HDMI.
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
OFF
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
OFF
ON
AUDIO RETURN CHANNEL:
YCBCR/RGB(HDMI):
YCBCR
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
/,
Premere / per visualizzare “PRO LOGIC”,
quindi premere .
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
Selezionare [SÌ] per
eseguire
[CALIBRAZIONE AUTO].
/,
Selecteer [AAN]
wanneer u het
hoofdapparaat en de tv
aansluit met een HDMIkabel.
op / om “SUR.SETTING” weer te geven
3 Druk
en druk daarna op .
YES
NO
/,
Selecteer [JA] om de
meetresultaten op te
slaan.
Selezionare [SÌ] per
salvare i risultati della
misurazione.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
YES
SUBWOOFER :
YES
SURROUND L :
YES
SURROUND R :
YES
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
5 Druk op SYSTEM MENU om het menu te verlaten.
Premere SYSTEM MENU per uscire dal menu.
Download PDF

advertising