Sony D-NE700 Istruzioni per l'uso

Sony D-NE700  Istruzioni per l'uso
3-266-061-31 (1)
Portable CD Player D-NE700
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Bedienungsanleitung
DE
Istruzioni per l’uso
IT
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
D-NE700
© 2004 Sony Corporation
is a trademark of Sony Corporation.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatieopeningen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
• CLASS 1M ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
• KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE
STRAAL MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN
De geldigheid van het CE-keurmerk is
beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd,
hoofdzakelijk in EER (Europese
Economische Ruimte).
2-NL
ATRAC3plus en ATRAC3 zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Muziekbronnen die op deze CD-speler
kunnen worden afgespeeld ...................... 6
ATRAC3plus en ATRAC3 ........................... 7
MP3 ............................................................. 7
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/
MP3-bestanden ........................................ 8
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren .... 10
Bedieningselementen ................................. 11
CD’s afspelen
1. Een CD plaatsen. ................................... 15
2. De CD-speler aansluiten. ...................... 15
3. Een CD afspelen. ................................... 16
De meest afgespeelde tracks
afspelen in willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play) ................. 22
Tracks in een bepaalde volgorde afspelen
(PGM Play) ........................................... 23
Zoeken naar groepen of tracks/bestanden .. 24
Beschikbare functies
Geluidskwaliteit aanpassen
(Parametric equalizer) ........................... 25
De functie G-PROTECTION .................... 26
Gehoor beschermen (AVLS) ..................... 27
Afspelen automatisch stoppen
(OFF TIMER) ....................................... 27
De bedieningselementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 28
De pieptoon uitschakelen .......................... 28
Stroom besparen ........................................ 29
Tracks doorlopend afspelen (SEAMLESS)
(Alleen voor ATRAC-CD’s) .................. 30
Afspeelmogelijkheden
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ......................................... 19
Alle bestanden in een geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s) .................... 19
Eén track afspelen (Single Play) ............... 20
Tracks afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................ 20
Bestanden in een geselecteerde groep in
willekeurige volgorde afspelen
(Group Shuffle Play) (Alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s) .................... 20
Favoriete afspeellijsten afspelen (m3u Play
List Play) (Alleen voor MP3-CD’s) ...... 20
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (Bookmark Track Play) ... 21
De 10 meest afgespeelde tracks afspelen
(Auto Ranking Play) ............................. 22
De CD-speler aansluiten
Een stereo-installatie aansluiten ................ 31
Aansluiten op een stroombron
Batterijen gebruiken .................................. 33
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 35
Aanvullende informatie
Lijst met menu’s ........................................ 36
Voorzorgsmaatregelen ............................... 37
Onderhoud ................................................. 37
Problemen oplossen ................................... 38
Technische gegevens ................................. 41
Optionele accessoires ................................ 42
3-NL
NL
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Dank u voor de aankoop van de D-NE700. Deze CD Walkman wordt een "ATRAC CD
Walkman" genoemd, omdat u hiermee "ATRAC-CD’s" kunt afspelen.
U kunt eenvoudig uw eigen ATRAC-CD maken.
De SonicStage gebruiken
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage".
1
Installeren
Installeer de bijgeleverde
"SonicStage" software.
2
Opslaan en branden
Sla muziekgegevens die zijn geïmporteerd van
audio-CD’s of muziekbestanden, op de computer
op. Selecteer vervolgens uw favoriete tracks en
brand uw eigen CD’s.
Audio-CD’s
Muziekbestanden*
,
*Bestanden in MP3- of WAV-indeling
4-NL
Wat is een ATRAC CD?
* Als de totale speelduur van één CD (album) is geschat op 60 minuten en u opneemt op een 700 MB
CD-R/RW met 48 kbps in ATRAC3plus-indeling.
Wat is de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling?
Zie pagina 7-9 van deze gebruiksaanwijzing.
3
De audiogegevens worden omgezet
naar de ATRAC3plus-/ATRAC3indeling door de SonicStage.
Beluisteren
Op de ATRAC CD Walkman kunt
u uw eigen ATRAC CD’s beluisteren.
ATRAC CD
,
U kunt ook audio-CD’s beluisteren
op de CD Walkman.
5-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Een ATRAC CD is een CD-R/RW waarop audiogegevens zijn opgenomen die met de
ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling zijn gecomprimeerd. Er kunnen ongeveer 30 audio-CD’s op
een CD-R/RW worden opgenomen.* U kunt ook MP3-bestanden opnemen door de bestanden te
converteren naar de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling.
Muziekbronnen die op deze CD-speler kunnen
worden afgespeeld
U kunt de volgende 3 muziekbronnen afspelen op deze CD-speler:
• Audio-CD’s (CDDA-indeling)
• CD’s met bestanden met ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling (ATRAC-CD)
• CD’s met MP3-bestanden (MP3-CD)
Geschikte discindelingen
U kunt alleen discs met ISO 9660 Level 1/2 en Joliet-extensie gebruiken.
Informatie over CD-R’s/RW’s
U kunt met deze CD-speler CD-R’s/RW’s afspelen die zijn opgenomen met de indeling
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 of CDDA*. De afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de staat van het opname-apparaat.
* CDDA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Het is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van
deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerkingen
• U kunt met deze CD-speler geen muziekinhoud opnemen op opneembare media, zoals CD-R’s/RW’s.
• CD-R’s/RW’s die zijn opgenomen met de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling, kunnen niet worden afgespeeld
op de computer.
6-NL
ATRAC3plus en ATRAC3
"ATRAC3" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3". Het is een
audiocompressietechnologie die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge
compressieratio. Met de ATRAC3-indeling kunt u muziekinhoud comprimeren tot ongeveer 1/10
van het oorspronkelijke formaat, waardoor het formaat van de media wordt verkleind. De
beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 132 kbps,
105 kbps en 66 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage" voor meer informatie.
Opmerking over het opslaan van bestanden op de media
U moet bestanden niet met andere indelingen opslaan (behalve MP3-bestanden) of onnodige
mappen maken op een disc met ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden.
MP3
MP3 staat voor MPEG-1 Audio Layer3. Dit is een standaard voor het comprimeren van
audiobestanden die wordt ondersteund door de Motion Picture Experts Group, een ISOwerkgroep (International Organization for Standardization). Hiermee kunt u audiobestanden
comprimeren tot ongeveer 1/10 van het gegevensformaat van een standaard compact disc.
De belangrijkste specificaties van de bruikbare discindeling:
• Maximumaantal directoryniveaus: 8
• Bruikbare tekens: A-Z, a-z, 0-9, _ (onderstrepingsteken)
Opmerkingen
• Wanneer u een bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie "mp3" aan de bestandsnaam toevoegen.
• Als u de extensie "mp3" toevoegt aan een bestand dat geen MP3-bestand is, wordt het bestand niet herkend.
(Wordt vervolgd)
7-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
"ATRAC3plus" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3plus". Het is een
audiocompressietechnologie die is afgeleid van de ATRAC3-indeling. Hoewel u met de
ATRAC3plus-indeling muziekinhoud kunt comprimeren tot ongeveer 1/20 van het
oorspronkelijke formaat met een snelheid van 64 kbps, is het geluid nog steeds van hoge
kwaliteit. De beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 256 kbps, 64 kbps en 48 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Instellingen voor software voor comprimeren en schrijven
• Op deze CD-speler kunt u MP3-bestanden met de volgende specificaties afspelen: Bitsnelheid:
16-320 kbps en bemonsteringsfrequenties: 32/44,1/48 kHz. Bestanden met VBR (variabele
bitsnelheid) kunnen ook worden afgespeeld.
Als u een bron voor een MP3-bestand wilt comprimeren, kunt u de compressiesoftware het
beste instellen op "44,1 kHz", "128 kbps" en "Constant Bit Rate".
• Als u de maximale hoeveelheid wilt opnemen, stelt u de software in op "halting of writing".
• Als u een medium waarop nog niets is opgenomen, in één keer volledig wilt vullen, stelt u de
software in op "Disc at Once".
Opmerkingen over het opslaan van bestanden op de media
• U moet bestanden niet met andere indelingen (behalve bestanden met MP3-/ATRAC3plus-/
ATRAC3-indeling) of in onnodige mappen opslaan op een disc met MP3-bestanden.
• Als u een disc plaatst, worden alle gegevens in de mappen en bestanden op de disc gelezen.
Als er veel mappen op de disc staan, kan het lang duren voordat het afspelen begint of het
volgende bestand wordt afgespeeld.
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3bestanden
Groepen en mappen
De ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling heeft een zeer eenvoudige structuur. Deze bestaat uit
"bestanden" en "groepen". Een "bestand" is vergelijkbaar met een "track" van een audio-CD. Een
"groep" is een verzameling bestanden en is vergelijkbaar met een "album". Een "groep" heeft
geen directorystructuur (er kan geen nieuwe groep worden gemaakt in een bestaande groep).
Bij MP3-CD’s is "bestand" vergelijkbaar met een "track" en "groep" met een "album". Deze CDspeler is ontworpen om een map met MP3-bestanden te herkennen als "groep" zodat CD-R’s/
RW’s die zijn opgenomen met de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling en de MP3-indeling met
dezelfde bewerking kunnen worden afgespeeld.
8-NL
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestandsstructuur en afspeelvolgorde
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Groep
MP3-bestand
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Groep
ATRAC3plus/
ATRAC3-bestand
Opmerkingen
• Een groep die geen MP3-bestand bevat, wordt overgeslagen.
• Als ATRAC3plus/ATRAC3-bestanden en MP3-bestanden op dezelfde CD worden opgenomen, worden de
ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden eerst afgespeeld.
• De afspeelvolgorde is wellicht anders dan hierboven wordt weergegeven, afhankelijk van de methode die is
gebruikt om de MP3-bestanden op te nemen op de disc.
9-NL
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterijen (2)
Draagtas voor batterijen (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Speel geen CD-ROM af met een CD-speler.
Gebruikershandleiding voor SonicStage (1)
10-NL
Bedieningselementen
CD-speler
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Aan de slag
1 Display (12, 17, 19, 24, 36)
2 OPR (werking) lampje (28, 29, 34)
De kleur van het lampje is afhankelijk
van het type muziekbron dat wordt
afgespeeld.
Rood: Audio-CD, Groen: ATRAC3plus/
ATRAC3-bestand, Oranje: MP3-bestand
Gedurende enige tijd nadat u de CD hebt
geplaatst, gaat het lampje beurtelings
rood, oranje en groen branden.
Dit lampje functioneert ook als HOLD
lampje en CHG (opladen) lampje.
(groep) – toets (16, 23, 24, 26, 28, 36)
3
4
(groep) + toets (16, 23, 24)
5 VOL (volume) +*1/– toetsen (16)
6 i (hoofdtelefoon)/LINE OUT
(OPTICAL)*2 aansluiting (15, 31)
Wijzig de functie van de aansluiting met
het menu.
7 HOLD schakelaar (achterzijde) (28)
Schuif de schakelaar in de richting van de
pijl om de toetsen op de CD-speler,
enzovoort uit te schakelen.
8 Bedieningstoets (15, 16, 19-31, 34, 36)
u: afspelen/pauzeren
.:AMS*3/terugspoelen
>: AMS/vooruitspoelen
x/CHG: stoppen/opladen
DSPL/MENU: Gebruik
DSPL/MENU
deze toets om menu-items
te selecteren en de selectie
in te voeren.
9 F toets (19-31, 36)
Gebruik deze toets om een bestand,
afspeelmodus, enzovoort te selecteren.
0 f toets (19-31, 36)
Gebruik deze toets om een bestand,
afspeelmodus, enzovoort te selecteren.
qa DC IN 4.5 V (externe stroominvoer)
aansluiting (15, 34)
qs OPEN schakelaar (15, 33)
Verschuif de schakelaar om het deksel
van de CD-speler te openen.
*1 De toets is voorzien van een voelstip.
*2 Alleen voor de Europese modellen
*3 Automatic Music Sensor
(Wordt vervolgd)
11-NL
Display (CD-speler)
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1 Tekeninformatie weergeven (17)
Tijdens het afspelen van een audio-CD
worden de discnaam, tracknaam,
enzovoort weergegeven op 4 regels als
deze gegevens zijn opgenomen op de CD.
Tijdens het afspelen van een ATRAC-CD/
MP3-CD worden de groepsnaam,
bestandsnaam, enzovoort weergegeven op
4 regels als deze gegevens zijn
opgenomen op de CD.
Menu-items worden ook weergegeven op
dit display.
2 Atrac3plus-/MP3-aanduiding
3 Discaanduiding
Brandt wanneer de CD-speler afspeelt.
4 Batterijaanduiding (33)
Geeft de resterende batterijlading bij
benadering aan. Als "
" gaat
knipperen, zijn de batterijen leeg.
12-NL
5 Afspeellijstaanduiding (21)
Alleen voor MP3-CD’s
6 Groepsaanduiding (19, 20)
Alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
7 Afspeelmodusaanduiding (19-24)
Geeft verschillende afspeelmodi weer
zoals Shuffle Play en Program Play. " "
geeft Repeat Play weer.
8 SOUND aanduiding (25, 26)
Geeft de SOUND instelling weer die is
geselecteerd in het menu.
Afstandsbediening
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Aan de slag
1
5
1 VOL (volume) +/– toets (16, 26, 28)
Draai deze toets om het volume aan te
passen.
2 x (stop) toets (16, 26, 28, 36)
3 Jog lever (. u/ENT >) (16,
21-23, 25-31)
u (afspelen/onderbreken)/ENT
(invoeren):
Gebruik deze toets om het afspelen te
starten wanneer dit is gestopt en om het
afspelen te pauzeren. Gebruik deze toets
om de selectie in te voeren wanneer u
menu-items selecteert.
Draai deze naar . of >: AMS,
terugspoelen, vooruitspoelen.
4 Display (14, 17)
(groep) +/– toetsen (16, 23, 24)
5
6 Clip (14)
7 HOLD schakelaar (28)
Schuif de schakelaar in de richting van
de pijl (er verschijnt een geel teken) om
de toetsen op de afstandsbediening uit te
schakelen.
8 DISPLAY toets (24, 26-31, 36)
9 P MODE/ toets (19-24)
q; SOUND toets (25, 36)
Opmerking
Gebruik alleen de bijgeleverde afstandsbediening.
U kunt deze CD-speler niet bedienen met de
afstandsbediening van andere CD-spelers.
(Wordt vervolgd)
13-NL
Display (afstandsbediening)
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1
2
3
4
6
5
78 9q;
1 Discaanduiding
2 Tracknummeraanduiding (23)
3 Tekeninformatie weergeven (17)
4 Afspeelmodusaanduiding (19-23)
5 SOUND aanduiding (25, 26)
6 Batterijaanduiding (33)
7 Groepsaanduiding (19, 20)
8 Afspeellijstaanduiding (21)
9 Bladwijzeraanduiding (21, 22)
Tijdens het afspelen geeft de aanduiding
weer of een track een bladwijzer heeft.
q; Timeraanduiding (27)
Geeft aan dat de OFF TIMER is
geselecteerd in het menu.
De clip op de afstandsbediening gebruiken
U kunt de clip verwijderen van de afstandsbediening en de richting van de clip wijzigen.
Verwijderen
Aansluiten in omgekeerde richting
2
1
U kunt de draad van de afstandsbediening door de clip halen.
14-NL
CD’s afspelen
1. Een CD plaatsen.
1 Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen.
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
OPEN schakelaar
naar een
stopcontact
2. De CD-speler aansluiten.
U kunt de volgende stroombronnen
gebruiken:
• Oplaadbare batterijen (pagina 33)
• LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
(pagina 33)
• Netspanningsadapter
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u
de CD-speler kunt gebruiken op
netspanning.
Maak de stekkers stevig vast.
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon of oortelefoon
met de afstandsbediening aan op de
CD-speler.
Netspanningsadapter
u
naar DC IN
4.5 V
1
2
naar i (hoofdtelefoon)/
LINE OUT (OPTICAL)*
Hoofdtelefoon/
oortelefoon
Afstandsbediening
* Alleen voor de Europese modellen
(Wordt vervolgd)
15-NL
CD’s afspelen
Met het label
naar boven
3. Een CD afspelen.
u
VOL + / –
Jog lever
VOL + / –
1 Druk op u.
2 Regel het volume door op VOL
+ of – te drukken.
Actie
Afspelen (vanaf een punt waar u
eerder bent gestopt)
Afspelen (vanaf de eerste track)
Pauzeren/het afspelen hervatten na
het pauzeren
Stoppen*2
Begin van de huidige track zoeken
(AMS*1)
Begin van vorige tracks zoeken
(AMS)*3
Begin van de volgende track zoeken
(AMS)*3
Begin van volgende tracks zoeken
(AMS)*3
Snel terugspoelen*2, *5
Snel vooruitspoelen*2, *5
Naar volgende groepen gaan*4
Naar vorige groepen gaan*4
1 Druk op de jog lever.
2 Regel het volume door VOL +/– te
draaien.
CD-speler
Druk op u.
Het afspelen wordt hervat
vanaf het punt waarop u bent
gestopt.
Terwijl de CD-speler is
gestopt, houdt u u ingedrukt
tot de eerste track begint.
Druk op u.
Afstandsbediening
Druk op de jog lever.
Het afspelen wordt hervat vanaf
het punt waarop u bent gestopt.
Druk op x/CHG.
Druk op ..
Druk op x.
Draai de jog lever één keer naar
..
Draai de jog lever herhaaldelijk
naar ..
Draai de jog lever één keer naar
>.
Draai de jog lever herhaaldelijk
naar >.
Houd de jog lever naar ..
Houd de jog lever naar >.
Druk herhaaldelijk op
+.
Druk herhaaldelijk op
-.
Druk herhaaldelijk op ..
Druk op >.
Druk herhaaldelijk op >.
Houd . ingedrukt.
Houd > ingedrukt.
Druk herhaaldelijk op
Druk herhaaldelijk op
+.
-.
Terwijl de CD-speler is gestopt,
houdt u de jog lever vast tot de
eerste track begint.
Druk op de jog lever.
*1 Automatic Music Sensor
*2 Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd tijdens het afspelen en tijdens het pauzeren.
*3 Nadat u de laatste track hebt afgespeeld, kunt u teruggaan naar het begin van de eerste track door de jog
lever naar > te draaien (door op > op de CD-speler te drukken). U kunt op dezelfde manier de laatste
track vinden door de jog lever naar . te draaien (door op . te drukken op de CD-speler) als u bij de
eerste track bent.
*4 Alleen als u een ATRAC-CD/MP3-CD afspeelt
*5 Deze bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u een MP3-bestand gebruikt dat is opgenomen
op een CD-R/RW met een Packet write-indeling.
16-NL
CD-gegevens controleren op het display
U kunt CD-gegevens controleren door herhaaldelijk op DSPL/MENU te drukken op de CDspeler of op DISPLAY op de afstandsbediening.
Als u een CD afspeelt met tekstgegevens zoals CD-TEXT, worden de "tracknaam",
"albumnaam", "artiestennaam", enzovoort weergegeven zoals in de volgende tabel tussen haakjes
wordt weergegeven. Als u een ATRAC-CD afspeelt, worden gegevens weergegeven die u hebt
ingevoerd met de SonicStage-software. Als u een MP3-CD afspeelt met MP3-bestanden met een
ID3 tag*1, wordt de ID3 tag informatie weergegeven.
CD-speler
Wanneer u op DSPL/MENU drukt, wordt de informatie in het display als volgt gewijzigd:
Scherm
1
3
4
ATRAC-CD/MP3-CD
Bestandsnaam, artiestennaam*3,
groepsnaam, bestandsnummer,
verstreken speelduur
Bestandsnaam, CODEC-informatie*4,
bestandsnummer, resterende
tijd van het huidige bestand
Totaalaantal bestanden, totaalaantal
groepen, bestandsnummer,
verstreken speelduur
Lijst met groepsnamen/bestandsnamen
Afstandsbediening
Wanneer u op DISPLAY drukt, wordt de informatie in het display als volgt gewijzigd:
Audio-CD
ATRAC-CD/MP3-CD
Tracknummer, verstreken speelduur,
Bestandsnummer, bestandsnaam, verstreken speelduur
(tracknaam)
Tracknummer, resterende speelduur van
Bestandsnummer, artiestennaam, CODEC-informatie*4,
de huidige track (tracknaam, artiestennaam) resterende tijd van het huidige bestand
Het aantal resterende tracks*2,
Groepsnaam, totaalaantal bestanden
de resterende tijd op de CD*2
(albumnaam, artiestennaam)
Animatiescherm
*1 Een ID3 tag is een indeling voor het toevoegen van bepaalde gegevens (tracknaam, albumnaam,
artiestennaam, enzovoort) aan MP3-bestanden. Deze CD-speler voldoet aan Versie 1.1/2.2/2.3 van de ID3
tag-indeling (alleen voor MP3-bestanden).
*2 Niet weergegeven tijdens Single Play, Shuffle Play, Bookmark Track Play, Auto Ranking Play, Auto
Ranking Shuffle Play of PGM Play.
*3 Tijdens het afspelen wordt "artiestennaam" niet weergegeven als de disc geen ID3 tag informatie bevat.
*4 Bitsnelheid en bemonsteringsfrequenties. Als een MP3-bestand dat is gemaakt met VBR (variabele
bitsnelheid) wordt afgespeeld, verschijnt "VBR" op het display in plaats van een bitsnelheid. In sommige
gevallen wordt "VBR" halverwege tijdens het afspelen weergegeven en niet vanaf het begin.
(Wordt vervolgd)
17-NL
CD’s afspelen
2
Audio-CD
Tracknummer, verstreken
speelduur (Tracknaam,
artiestennaam, albumnaam)
Tracknummer, resterende speelduur
van de huidige track (Tracknaam,
albumnaam, artiestennaam)
Het totaalaantal tracks op de CD,
de totale speelduur van de CD,
het aantal resterende tracks*2,
de resterende speelduur op de CD*2
(Albumnaam, artiestennaam)
Lijst met tracknamen
Opmerkingen
• De tekens A-Z, a-z, 0-9 en _ kunnen worden weergegeven op deze CD-speler.
• Voordat een bestand wordt afgespeeld, worden alle bestandsgegevens en groepsgegevens (of mapgegevens)
op de CD gelezen door de CD-speler. "READING" wordt weergegeven. Afhankelijk van de inhoud op de
CD, kan het lezen enige tijd duren.
• Als de groep geen groepsnaam heeft, verschijnt "ROOT" op het display.
• Als het bestand geen ID3 tag informatie bevat, verschijnt "- - - -" op het display.
Het CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u op de draaipen
in het midden van de houder drukt.
18-NL
B Afspeelmogelijkheden
Met de toets P MODE/ op de
afstandsbediening of in het menu op de CDspeler kunt u de volgende
afspeelmogelijkheden gebruiken.
Afspeelmogelijkheden selecteren op
de CD-speler
Open als volgt het PLAY MODE menu en
selecteer de gewenste afspeelmogelijkheid.
1 Houd DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt.
2 Druk op F of f om "PLAY MODE" te
selecteren en druk op DSPL/MENU.
3 Druk op F of f om de gewenste
afspeelmogelijkheid te selecteren.
De standaardinstelling is "ALL" (normaal
afspelen).
PLAY MODE
ALL
GROUP
De afspeelmogelijkheden worden
weergegeven.
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
U kunt verschillende afspeelmogelijkheden
herhalen.
De afstandsbediening gebruiken
Houd tijdens het afspelen P MODE/
ingedrukt tot " " verschijnt.
02:34
Op de CD-speler
1 Houd DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt.
2 Druk op F of f om "REPEAT" te
selecteren en druk op DSPL/MENU.
3 Druk op F of f om "ON" te selecteren
en druk op DSPL/MENU om de selectie
in te voeren.
Alle bestanden in een
geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (alleen
voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op P MODE/ tot " " verschijnt. (CDspeler: voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren op
de CD-speler" (deze pagina), druk op F
of f om "GROUP" te selecteren en
druk op DSPL/MENU om de selectie in
te voeren.)
03:45
19-NL
Afspeelmogelijkheden
• Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play)
• Alle bestanden in een geselecteerde
groep afspelen (Group Play)
• Eén track afspelen (Single Play)
• Tracks afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
• Bestanden in een geselecteerde
groep in willekeurige volgorde
afspelen (Group Shuffle Play)
• Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u Play List Play)
• Favoriete tracks afspelen door
bladwijzers toe te voegen
(Bookmark Track Play)
• De 10 meest afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
• De meest afgespeelde tracks
afspelen in willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play)
• Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
Afspeelmogelijkheden selecteren met
de afstandsbediening
Druk herhaaldelijk op P MODE/ om de
gewenste afspeelmogelijkheid te selecteren.
Eén track afspelen
(Single Play)
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ tot "1"
verschijnt. (CD-speler: voer stap 1 en
2 uit van "Afspeelmogelijkheden
selecteren op de CD-speler" (pagina
19), druk op F of f om "1" te
selecteren en druk op DSPL/MENU
om de selectie in te voeren.)
03:45
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde
Bestanden in een
geselecteerde groep
in willekeurige
volgorde afspelen
(Group Shuffle Play) (Alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ tot "
SHUF" verschijnt. (CD-speler: voer
stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren op
de CD-speler" (pagina 19), druk op F
of f om "GROUP SHUFFLE" te
selecteren en druk op DSPL/MENU
om de selectie in te voeren.)
01:25
(Shuffle Play)
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ tot
"SHUF" verschijnt. (CD-speler: voer
stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren op
de CD-speler" (pagina 19), druk op F
of f om "SHUFFLE" te selecteren en
druk op DSPL/MENU om de selectie in
te voeren.)
01:25
20-NL
Favoriete
afspeellijsten
afspelen (m3u Play List Play)
(Alleen voor MP3-CD’s)
U kunt uw favoriete m3u-afspeellijsten
afspelen.*
* Een "m3u-afspeellijst" is een bestand waarvoor
een afspeelvolgorde van MP3-bestanden is
gecodeerd. Als u de functie voor afspeellijsten
wilt gebruiken, moet u MP3-bestanden op een
CD-R/RW opnemen met coderingssoftware die
de m3u-indeling ondersteunt.
1
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ tot
" " (afspeellijst) verschijnt. (CDspeler: voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren
op de CD-speler" (pagina 19), druk
op F of f om "PLAY LIST" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
MODERN
Afspeellijst
Draai de jog lever naar . of >
om de gewenste afspeellijst te
selecteren. (CD-speler: druk op F
of f om een afspeellijst te
selecteren.)
U kunt tijdens het afspelen op de CD-speler
bladwijzers toevoegen aan gewenste tracks
en alleen deze tracks afspelen.
Audio-CD: maximaal 99 tracks voor elke CD
(maximaal 10 CD’s)
ATRAC-CD: maximaal 999 tracks voor elke
CD (maximaal 5 CD’s)
MP3-CD: maximaal 999 tracks voor elke CD
(maximaal 5 CD’s)
Bladwijzers toevoegen*
1 Speel de track af waaraan u een
LATEST
3
Druk op de jog lever. (CD-speler:
druk op u.)
IS THAT
2
bladwijzer wilt toevoegen. Houd de jog
lever ingedrukt tot " " gaat knipperen in
het display. (CD-speler: houd u
ingedrukt tot " " gaat knipperen.)
Als de bladwijzer is toegevoegd, knippert
" " langzamer.
Draai de jog lever naar . of >
(CD-speler: druk op . of >) om de
track te selecteren waaraan u een
bladwijzer wilt toevoegen. Herhaal
vervolgens stap 1 om bladwijzers toe te
voegen aan de gewenste tracks.
Tracks met bladwijzers
afspelen
1 Druk herhaaldelijk op P MODE/
tot
" " (bladwijzer) regelmatig knippert.
(CD-speler: voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren op de
CD-speler" (pagina 19), druk op F of f
om "BOOK MARK" te selecteren en
druk op DSPL/MENU. De tracks met
bladwijzers worden afgespeeld.)
(Wordt vervolgd)
21-NL
Afspeelmogelijkheden
2
Favoriete tracks
afspelen door
bladwijzers toe te
voegen (Bookmark Track Play)
Favoriete tracks afspelen door
bladwijzers toe te voegen
2 Druk op de jog lever zodat " " gaat
branden.
De tracks met bladwijzers worden
afgespeeld.
De bladwijzers verwijderen*
Speel de track met de bladwijzer af. Houd de
jog lever ingedrukt tot " " verdwijnt uit het
display. (CD-speler: houd u ingedrukt tot
" " verdwijnt uit het display.)
Tracks met bladwijzers controleren*
Tijdens het afspelen van de tracks met
bladwijzers knippert " " langzaam in het
display.
* Voer deze bewerkingen alleen uit als Scherm 1 of
2 wordt weergegeven (pagina 17).
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van tracks met bladwijzers
worden de tracks afgespeeld in de volgorde van
tracknummer en niet in de volgorde waarin u de
bladwijzers hebt toegevoegd.
• Alle u probeert bladwijzers toe te voegen aan
tracks op de 11e CD (op de 6e CD als u ATRACCD’s/MP3-CD’s afspeelt), worden de bladwijzers
op de eerste CD verwijderd.
• Als bladwijzers die zijn opgeslagen in het
geheugen, worden verwijderd:
– als u alle stroombronnen verwijdert of
– als u de CD-speler laat afspelen met de
oplaadbare batterijen zonder de batterijen op te
laden, zelfs niet als "Lobatt" wordt weergegeven.
De 10 meest
afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
De CD-speler onthoudt automatisch
maximaal 10 tracks die u het meest hebt
afgespeeld van de CD die wordt afgespeeld.
De tracks worden van de tiende tot de eerste
afgespeeld.
22-NL
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ om "a00
(auto ranking)" te selecteren en druk
op de jog lever om de selectie in te
voeren. (CD-speler: voer stap 1 en 2
uit van "Afspeelmogelijkheden
selecteren op de CD-speler" (pagina
19), druk op F of f om "AUTO
RANKING" te selecteren en druk op
DSPL/MENU om de selectie in te
voeren.)
01:25
De meest
afgespeelde tracks
afspelen in
willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play)
De CD-speler speelt maximaal 32 tracks af
die de speler automatisch heeft onthouden als
de meest afgespeelde tracks. Met Auto
Ranking Shuffle Play worden deze tracks
afgespeeld in willekeurige volgorde.
Druk tijdens het afspelen
herhaaldelijk op P MODE/ om "a00
(auto ranking) SHUF" te selecteren en
druk op de jog lever om de selectie in
te voeren. (CD-speler: voer stap 1 en 2
uit van "Afspeelmogelijkheden
selecteren op de CD-speler" (pagina
19), druk op F of f om "RANKING
SHUF" te selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te voeren.)
01:25
Opmerking
De CD-speler bewaart de tracks die u hebt
afgespeeld van maximaal 10 CD’s, ongeacht of u
van CD hebt gewisseld. Wanneer tracks van een 11e
CD worden opgenomen in het geheugen, worden de
gegevens van de eerste CD verwijderd.
2
Tracks in een
bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
U kunt de CD-speler programmeren om
maximaal 64 tracks in een bepaalde volgorde
af te spelen.
Stop het afspelen. Druk
herhaaldelijk op P MODE/ tot
"PGM" (program) verschijnt. (CDspeler: stop het afspelen. Voer
stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren
op de CD-speler" (pagina 19), druk
op F of f om "PROGRAM" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
Audio-CD/CD-TEXT
<PGM01
Audio-CD/CD-TEXT
<PGM12
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD
afspeelt, worden de afspeelvolgorde en
een bestandsnaam weergegeven.
3
Herhaal stap 2 om de tracks te
selecteren in de gewenste
volgorde.
4
Druk op de jog lever om PGM Play
te starten. (CD-speler: druk op
u.)
Tracknummer Afspeelvolgorde
ATRAC-CD/MP3-CD
In Your H
(Wordt vervolgd)
Afspeelvolgorde
Bestandsnaam
23-NL
Afspeelmogelijkheden
1
Draai de jog lever naar . of >
om de gewenste track te
selecteren. Druk vervolgens op de
jog lever en houd deze ingedrukt
tot het display wordt gewijzigd om
de selectie in te voeren. (CDspeler: druk op . of > om de
track te selecteren en druk op
DSPL/MENU om de selectie in te
voeren.)
De track wordt opgeslagen in het
geheugen.
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD
afspeelt, kunt u ook een groep selecteren
met
+ of
–.
Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen
1
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
Programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk herhaaldelijk op de jog lever en houd
deze ingedrukt voordat u stap 4 uitvoert.
(CD-speler: druk herhaaldelijk op u en
houd deze ingedrukt of druk herhaaldelijk
op DSPL/MENU.)
Als het afspelen is gestopt:
Druk op DISPLAY. Als de aanduidingen
worden weergegeven, drukt u herhaaldelijk
op P MODE/ totdat "PGM" knippert en
vervolgens drukt u op de jog lever totdat
het display wordt gewijzigd. (CD-speler:
druk herhaaldelijk op DSPL/MENU tot de
lijst met geprogrammeerde tracks wordt
weergegeven. Als u tracks vanaf de derde
track wilt weergeven, druk u.)
Opmerkingen
• Als u de 64e track hebt ingevoerd in stap 3,
verschijnt de eerste geselecteerde track (audioCD) of de eerste geselecteerde bestandsnaam
(ATRAC-CD/MP3-CD) in het display.
• Als u meer dan 65 tracks selecteert, worden de
tracks die u als eerste hebt geselecteerd, gewist.
Zoeken naar groepen
of tracks/bestanden
U kunt met F of f tijdens het afspelen snel
zoeken naar de groep (alleen voor ATRACCD’s) of de track/het bestand en deze
afspelen op CD-speler.
24-NL
Druk tijdens het afspelen op F of
f tot het zoekvenster verschijnt.
2
Druk op
+ of
– om de
gewenste groep te selecteren en
druk vervolgens op u.
De CD-speler speelt vanaf het eerste
bestand af in de groep die u hebt
geselecteerd.
Gewenste tracks/bestanden
selecteren
1 Voer de bovenstaande stap 1 uit. Druk op
2
+ of
– om de gewenste groep te
selecteren.
Druk op F of f om de gewenste track/
het gewenste bestand te selecteren en
druk op u.
Het afspelen wordt gestart vanaf de
geselecteerde track of het geselecteerde
bestand.
De zoekmodus uitschakelen
Druk op x/CHG. Als er maximaal 40
seconden geen bewerking wordt uitgevoerd,
wordt het vorige scherm weergegeven.
Opmerking
Als u de CD-speler probeert te bedienen met de
afstandsbediening tijdens een zoekbewerking,
wordt "MENU" weergegeven en kunt u geen
bewerkingen uitvoeren.
B Beschikbare functies
Geluidskwaliteit
aanpassen (Parametric
equalizer)
U kunt op de volgende twee manieren de
geluidskwaliteit aanpassen aan uw wensen:
• Een vooringesteld geluidspatroon
selecteren t "De gewenste
geluidskwaliteit selecteren"
• De geluidskwaliteit zelf aanpassen t
"Geluidskwaliteit aanpassen"
De gewenste geluidskwaliteit
selecteren
CUSTOM/
SOUND C
Geluidskwaliteit
Zang, nadruk op
middentonen
Heldere geluiden met nadruk op
de hoge en lage tonen
Zware geluiden met meer nadruk
op hoge en lage tonen dan
ACTIVE sound
Aangepast geluid
De afstandsbediening gebruiken
Druk herhaaldelijk op SOUND om de
gewenste geluidskwaliteit te selecteren.
Op de CD-speler
1 Druk op DSPL/MENU tot het venster
MENU verschijnt.
2 Druk op F of f om "SOUND" te
selecteren en druk op DSPL/MENU.
3 Druk op F of f om de gewenste
geluidskwaliteit te selecteren en druk op
DSPL/MENU om de selectie in te
voeren.
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door
het geluidsvolume van de 3
frequentiebereiken "LOW" (low range
audio), "MID" (middle range audio) en
"HIGH" (high range audio) te wijzigen. Voor
elk frequentiebereik kunt u een van de 3
golfpatronen kiezen en kunt u ook het
geluidsvolume aanpassen in 7 niveaus voor
het patroon dat u hebt geselecteerd.
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door de
vorm van het golfpatroon op het display te
controleren.
1
Druk herhaaldelijk op SOUND om
"SOUND C" te selecteren en druk
vervolgens op SOUND tot het
display wordt gewijzigd. (CDspeler: voer stap 1 tot en met 3 uit
van "De gewenste geluidskwaliteit
selecteren" en selecteer
"CUSTOM".)
2
Houd de jog lever naar . of >
tot het gewenste frequentiebereik
verschijnt. (CD-speler: druk 2
seconden op . of > om het
frequentiebereik te selecteren.)
"LOW" wordt eerst weergegeven. (CDspeler: "LOW" knippert.)
LOW
m
MID
(Wordt vervolgd)
25-NL
Beschikbare functies
Aanduiding
SOFT/
SOUND S
ACTIVE/
SOUND A
HEAVY/
SOUND H
Geluidskwaliteit aanpassen
Geluidskwaliteit aanpassen
3
Draai de jog lever herhaaldelijk
naar . of > om een van de 3
golfpatronen in het geheugen te
selecteren voor elk
frequentiebereik. Draai
herhaaldelijk de toets VOL +/– om
het geluidsvolume te selecteren.
(CD-speler: druk herhaaldelijk op
. of > om het golfpatroon te
selecteren. Druk vervolgens op F
of f om het geluidsvolume te
selecteren.)
MID
Opmerkingen
• Als u CUSTOM geluid selecteert, kan het geluid
worden vervormd wanneer u het volume
verhoogt. Dit is afhankelijk van de
geluidsinstellingen. Verlaag het volume wanneer
dit het geval is.
• U bemerkt wellicht een verschil in het
geluidsvolume tussen de instelling CUSTOM en
de andere geluidsinstellingen. Stel het volume in
volgens uw eigen wensen.
De functie G-PROTECTION
De G-PROTECTION functie is ontworpen
om goede bescherming te leveren tegen het
overslaan van geluid bij actief gebruik.
1
Druk wanneer het afspelen is
gestopt op DISPLAY tot het
display wordt gewijzigd. (CDspeler: houd DSPL/MENU
ingedrukt wanneer het afspelen is
gestopt tot het venster MENU
verschijnt. Druk op F of f om
"OPTION" te selecteren en druk
op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "G-PRO" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "GPROTECTION" te selecteren en
druk op DSPL/MENU om de
selectie in te voeren.)
3
Draai de jog lever naar . of >
om "G-PRO 1" of "G-PRO 2" te
selecteren. Druk vervolgens op de
jog lever om de selectie in te
voeren. (CD-speler: druk op F of f
om "G-PRO 1" of "G-PRO 2" te
selecteren en druk op DSPL/MENU
om de selectie in te voeren.)
Als u "G-PRO 2" selecteert, wordt de
G-PROTECTION functie verbeterd
vergeleken met "G-PRO 1". Selecteer
"G-PRO 1" voor CD-geluid van hoge
kwaliteit.
A: Frequentiebereik
B: Geluidsvolume (Gebruik VOL – als u het
volume wilt verhogen. Gebruik VOL + als u
het volume wilt verlagen.)
m
MID
4
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
2 frequentiebereiken aan te
passen.
5
Druk op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op DSPL/MENU om de
selectie in te voeren.)
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op
– op de CD-speler.
De aanpassingsbewerking annuleren
Druk minimaal 2 seconden op x. (CDspeler: druk op x/CHG.)
26-NL
Opmerking
Geluid kan verspringen:
– als de CD-speler continu wordt blootgesteld
aan sterkere schokken dan verwacht,
– als een vuile of gekraste CD wordt afgespeeld of
– als u CD-R’s/RW’s van slechte kwaliteit
gebruikt of
als er een probleem is met het oorspronkelijke
opnameapparaat of de software.
Gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS functie (Automatic Volume Limiter
System) zorgt ervoor dat het maximale
volume laag wordt gehouden om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
1
2
Draai de jog lever naar . of >
om "AVLS" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "AVLS" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te voeren.
3
Draai de jog lever naar . of >
om "ON" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "ON" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
De AVLS functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
AVLS instelling in "OFF".
U kunt instellen dat de CD-speler
automatisch wordt gestopt binnen een bereik
van 1 tot 99 minuten. Als de timerfunctie is
ingeschakeld, worden de volgende
aanduidingen weergegeven:
• CD-speler: " " verschijnt ongeveer elke 5
seconden.*
• Afstandsbediening: "," wordt
weergegeven.
* Als Scherm 1, 2 of 3 wordt weergegeven (AudioCD: als Scherm 1 of 2 wordt weergegeven)
(pagina 17)
1
Druk op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: houd
DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "TIMER" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "TIMER" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
3
Draai de jog lever naar . of >
om "10 min*" te selecteren. (CDspeler: druk op F of f om "10
min" te selecteren en druk op
DSPL/MENU.)
* Standaardinstelling. Als u de instelling hebt
gewijzigd, verschijnt de tijd dat deze is
ingesteld.
(Wordt vervolgd)
27-NL
Beschikbare functies
Druk op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: houd
DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
Afspelen automatisch
stoppen (OFF TIMER)
Afspelen automatisch stoppen
4
Draai VOL +/– om de tijdsduur te
selecteren die u wilt instellen.
Druk vervolgens op de jog lever
om de selectie in te voeren. (CDspeler: druk op F of f om de
tijdsduur te selecteren die u wilt
instellen. Druk op DSPL/MENU om
de selectie in te voeren.)
• Verhogen/verlagen met 5 minuten:
Draai VOL +/– herhaaldelijk. (CDspeler: druk herhaaldelijk op F of f.)
• Verhogen/verlagen met 1 minuut:
Blijf VOL +/– draaien. (CD-speler:
druk minimaal 2 seconden op F of f.)
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op x. (CD-speler: druk op
–.)
Het instellen annuleren
Druk minimaal 2 seconden op DISPLAY of
x. (CD-speler: druk op x/CHG.)
De tijdsduur controleren voordat de
CD-speler stopt met afspelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit tijdens het
afspelen.
De OFF TIMER functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de OFF
TIMER instelling in "OFF".
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt de bedieningselementen vergrendelen
op de CD-speler om te voorkomen dat
toetsen per ongeluk kunnen worden
ingedrukt.
Het OPR lampje knippert als u op een toets
drukt terwijl de HOLD functie is geactiveerd.
Schuif HOLD in de richting van de pijl.
U kunt de HOLD functie gebruiken met de
CD-speler en de afstandsbediening. U kunt
de CD-speler nog steeds bedienen met de
afstandsbediening als HOLD op de
afstandsbediening is ingesteld op off.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl.
Opmerking
Als de HOLD functie is ingeschakeld, wordt
"HOLD" niet weergegeven op het display van de
afstandsbediening.
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die u hoort
via de hoofdtelefoon of oortelefoon als u de
CD-speler bedient.
1
28-NL
Druk op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: houd
DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "BEEP" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "BEEP" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
3
Draai de jog lever naar . of >
om "OFF" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "OFF" te
selecteren en druk op DSPL/MENU
om de selectie in te voeren.)
De pieptoon inschakelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
BEEP instelling in "ON".
U kunt de lichtinstellingen selecteren voor
het OPR lampje op de CD-speler om de
batterijlading te besparen.
1
Druk op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: houd
DSPL/MENU ingedrukt totdat het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "LIGHT" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "LIGHT" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
Draai de jog lever naar . of >
om "LIGHT OFF" of "LIGHT 2" te
selecteren. Druk vervolgens op de
jog lever om de selectie in te
voeren. (CD-speler: druk op F of
f om "LIGHT OFF" of "LIGHT 2"
te selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
Informatie over de LIGHTinstellingen
Instelling
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
OPR lampje
op de CD-speler
Uitgeschakeld
Lampje brandt op volle
sterkte tijdens het afspelen of
tijdens een bewerking
Lampje brandt minder
fel tijdens het afspelen
of tijdens een bewerking
* U kunt stroom besparen door "LIGHT 2" te
selecteren in plaats van "LIGHT 1".
29-NL
Beschikbare functies
Stroom besparen
3
Tracks doorlopend
afspelen (SEAMLESS)
(Alleen voor ATRAC-CD’s)
U kunt live concerten, enzovoort afspelen
zonder ruimte tussen de tracks.
1
Als het afspelen is gestopt, drukt
u op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: als
het afspelen is gestopt, houdt u
DSPL/MENU ingedrukt tot het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "SEAMLESS" te selecteren.
Druk vervolgens op de jog lever
om de selectie in te voeren. (CDspeler: druk op F of f om
"SEAMLESS" te selecteren en
druk op DSPL/MENU om de
selectie in te voeren.)
3
Draai de jog lever naar . of >
om "ON" te selecteren. Druk
vervolgens op de jog lever om de
selectie in te voeren. (CD-speler:
druk op F of f om "ON" te
selecteren en druk op DSPL/
MENU om de selectie in te
voeren.)
Opmerking
De tracks worden wellicht niet doorlopend
afgespeeld, afhankelijk van de manier
waarop de muziek is opgenomen.
30-NL
B De CD-speler aansluiten
Een stereo-installatie
aansluiten
Als het afspelen is gestopt, drukt
u op DISPLAY tot het display
wordt gewijzigd. (CD-speler: als
het afspelen is gestopt, houdt u
DSPL/MENU ingedrukt tot het
venster MENU verschijnt. Druk op
F of f om "OPTION" te selecteren
en druk op DSPL/MENU.)
2
Draai de jog lever naar . of >
om "AUDIO OUT" te selecteren.
Druk vervolgens op de jog lever
om de selectie in te voeren. (CDspeler: druk op F of f om "AUDIO
OUT" te selecteren en druk op
DSPL/MENU om de selectie in te
voeren.)
3
Draai de jog lever naar . of >
om de juiste instelling te
selecteren voor het aangesloten
apparaat. Druk vervolgens op de
jog lever om de selectie in te
voeren. (CD-speler: druk op F of
f om de instelling te selecteren
en druk op DSPL/MENU om de
selectie in te voeren.)
U kunt CD’s beluisteren via een stereoinstallatie en CD’s opnemen op cassette of
MiniDisc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
van het apparaat dat u wilt aansluiten voor
meer informatie.
Schakel alle apparaten uit voor u deze
aansluit.
naar i/
LINE OUT
(OPTICAL)*
Verbindingskabel
(minijack)
Optisch
digitale
verbindingskabel
MiniDisc
recorder, DAT
deck, enz.
Links (wit)
Rechts (rood)
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
* Alleen voor de Europese modellen
Aangesloten apparaat*
Hoofdtelefoon
Apparaat aangesloten
met een verbindingskabel
Instelling
"HP"
"LINE"
* Als u het apparaat hebt aangesloten met de
optisch digitale verbindingskabel, hoeft u de
instelling niet op te geven. Er wordt
automatisch overgeschakeld naar de
instelling voor een optische verbinding.
(Wordt vervolgd)
31-NL
De CD-speler aansluiten
1
Een stereo-installatie aansluiten
Opmerkingen
• Voordat u een CD afspeelt, zet u het volume van
het aangesloten apparaat laag om te voorkomen
dat de aangesloten luidsprekers beschadigd raken.
• Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen.
Als u de oplaadbare batterijen of droge batterijen
gebruikt als stroombron, kunnen de batterijen
tijdens het opnemen volledig leeg raken.
• Pas het volume aan op het aangesloten apparaat
zodat het geluid niet wordt vervormd.
• Deze CD-speler gebruikt het Serial Copy
Management System (serieel
kopiebeheersysteem), waardoor een CD slechts
één maal digitaal kan worden gekopieerd.
• Wanneer u een ATRAC-CD of MP3-CD opneemt
of afspeelt met een aangesloten apparaat, moet u
alleen de analoge verbindingskabel gebruiken.
• Als u het aangesloten apparaat wijzigt, moet u de
"AUDIO OUT" instelling wijzigen.
Als de hoofdtelefoon of andere
apparaten zijn aangesloten op de i/
LINE OUT (OPTICAL)* aansluiting
Als een optisch digitale verbindingskabel* is
aangesloten, wordt de uitvoer automatisch
overgeschakeld naar een optisch digitale
uitgang.
Is een afstandsbediening of een
verbindingskabel aangesloten, dan knippert
de huidige instelling voor AUDIO OUT
("HP" of "LINE") ongeveer 5 seconden.
Als u een ander apparaat aansluit op de i/
LINE OUT (OPTICAL) aansluiting, moet u
eerst het apparaat verwijderen en de
hoofdtelefoon opnieuw aansluiten en
vervolgens de AUDIO OUT instelling op
“HP” zetten.
Als AUDIO OUT is ingesteld op "LINE"
U kunt het volume niet aanpassen met VOL
+/– op de CD-speler of de afstandsbediening.
32-NL
Als u een optisch digitale
verbindingskabel gebruikt*
Als u een CD wilt opnemen op een
MiniDisc, DAT, enzovoort, moet de CDspeler in de pauzestand staan
voordat u de opname start.
Informatie over de G-PROTECTION en
equalizer functies bij gebruik van een
verbindingskabel of de optische
digitale verbindingskabel*
• Als u CD-geluid van hoge kwaliteit wilt
opnemen, stelt u G-PROTECTION in op
"G-PRO 1" in het menu.
• Als de AUDIO OUT instelling is ingesteld
op "LINE", werkt de parametrische
equalizerfunctie niet.
* Alleen voor de Europese modellen
B Aansluiten op een stroombron
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het display.
t
t
t
t
Batterijen gebruiken
t
Lobatt*
* Pieptonen.
Als de batterijen leeg zijn, laadt u de
oplaadbare batterijen op of vervangt u de
droge batterijen door nieuwe batterijen.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten van
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan. Een
segment duidt niet altijd een vierde van de
batterijlading aan.
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,
kunnen de indicatorsegmenten van
toenemen of afnemen.
Gebruik alleen de volgende batterijen voor
de CD-speler.
Oplaadbare batterijen
Laad de oplaadbare batterijen op voordat u
deze voor de eerste keer gebruikt.
• NH-7WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
Droge batterijen
• LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
Batterijen plaatsen
Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen. Open
vervolgens het deksel van de
batterijhouder in de speler.
2
Plaats twee batterijen waarbij u de
3 laat samenvallen met de
bijbehorende afbeelding in de
batterijhouder. Sluit vervolgens
het deksel tot dit vastklikt.
Zie "Technische gegevens" voor de
levensduur van de batterijen en de oplaadtijd
van de oplaadbare batterijen.
Plaats eerst het # einde
(voor beide batterijen).
(Wordt vervolgd)
33-NL
Aansluiten op een stroombron
1
Batterijen gebruiken
Bijgeleverde oplaadbare
batterijen opladen
1 Sluit de netspanningsadapter aan op de
2
3
DC IN 4.5 V aansluiting van de CDspeler en een stopcontact.
Druk op x/CHG om het opladen te
starten.
In het display op de afstandsbediening
gaan de indicatorsegmenten van
achtereenvolgens branden. "Charging"
wordt weergegeven in het display. Het
OPR lampje op de CD-speler gaat
branden. Als de batterijen volledig zijn
opgeladen, worden "Charging" en de
aanduiding uitgeschakeld. Het OPR
lampje gaat uit.
Als u op x/CHG drukt nadat het opladen
is voltooid, knippert de
aanduiding
en verschijnt "FULL" in het display.
Koppel de netspanningsadapter los.
Batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen zoals in de
onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
De oplaadbare batterijen vervangen
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
gehalveerd is, moet u de batterijen vervangen
door nieuwe oplaadbare batterijen.
Informatie over oplaadbare batterijen
• U kunt de oorspronkelijke capaciteit van
de batterijen zo lang mogelijk behouden
door de batterijen alleen op te laden
wanneer deze volledig leeg zijn.
• Als de batterijen nieuw zijn of langere tijd
niet zijn gebruikt, kunnen deze wellicht
niet volledig worden opgeladen tot u de
batterijen enige keren hebt opgeladen en
ontladen.
• Als u de oplaadbare batterijen meeneemt,
moet u de bijgeleverde draagtas voor
batterijen gebruiken om de batterijen te
beschermen tegen onverwachte hitte. Als
oplaadbare batterijen in contact komen met
metalen voorwerpen, kan er warmte of
brand worden veroorzaakt door
kortsluiting.
Opmerkingen over het gebruik van
droge batterijen
• Koppel de netspanningsadapter los.
• Als de batterijen leeg zijn, moet u beide
batterijen vervangen door nieuwe.
Het deksel van de batterijhouder
vastmaken
Als het deksel van de batterijhouder losraakt
doordat u het apparaat laat vallen of door het
uitoefenen van teveel druk, kunt u het deksel
weer vastmaken volgens de onderstaande
afbeelding.
34-NL
Opmerkingen
betreffende
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler voor lange tijd niet wordt
gebruikt.
Betreffende de
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er bij de CDspeler geen netspanningsadapter wordt
geleverd, moet u de AC-E45HG
netspanningsadapter gebruiken. Gebruik
geen andere netspanningsadapter om te
voorkomen dat de werking van het toestel
wordt verstoord.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u ze
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder helemaal schoon en
plaats nieuwe batterijen. Indien er vloeistof
op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan
grondig af.
Polariteit van de stekker
Aansluiten op een stroombron
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als
u een afwijking van de
netspanningsadapter waarneemt, moet u
deze onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met
muntstukken of andere metalen
voorwerpen. Wanneer de positieve en
negatieve klemmen van de batterij per
ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
35-NL
B Aanvullende informatie
Lijst met menu’s
Houd DSPL/MENU ingedrukt op de CD-speler tot het venster MENU verschijnt. Druk op F of
f om het gewenste menu te selecteren.
Druk herhaaldelijk op SOUND (voor geluidsinstellingen) of DISPLAY (voor andere
instellingen) op de afstandsbediening.
CD-speler
MENU
PLAY MODE
SOUND
OPTION
Afstandsbediening
BEEP
Druk op x om terug te keren naar het vorige venster (CD-speler: druk op
–*1).
Druk op DISPLAY (alleen voor het menu OPTION) of minstens 2 seconden op x als u het
instellen wilt annuleren (CD-speler: druk op x/CHG).
Items die zijn aangemerkt met z, zijn de standaardinstellingen.
Zie pagina 19 voor afspeelopties.
Geluid instellen (pagina)
Geluidskwaliteit aanpassen (25)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Verschillende functies instellen (pagina)
Beveiliging tegen het overslaan
van geluid (26)
Gehoor beschermen (27)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*4
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
OPTION
AVLS
Afspelen automatisch stoppen (27)
OPTION
TIMER
Een stereo-installatie aansluiten (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
De pieptoon uitschakelen (28)
OPTION
BEEP
Stroom besparen (29)
OPTION
LIGHT
Tracks herhaaldelijk afspelen (30)
OPTION
SEAMLESS*4
*1 Als "PGM" niet wordt weergegeven.
*2 Wordt alleen weergegeven op de CD-speler.
*3 Standaardinstelling. Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt de tijd dat deze is ingesteld.
*4 U kunt deze instellingen toepassen als het afspelen is gestopt.
36-NL
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u
een auto of enig ander voertuig bestuurt en
evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
landen of regio’s wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn muziek met een
hoog volume te beluisteren als u zich op
straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.
Let altijd heel goed op in potentieel
gevaarlijke situaties en zet eventueel het
toestel uit.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel uit.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Plak geen papier of plakband op een CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
37-NL
Aanvullende informatie
• Houd de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is
blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken, oneffenheden
of in een auto met gesloten ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler uitzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Problemen oplossen
Als het probleem niet is opgelost als u deze oorzaken hebt gecontroleerd, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het volume wordt niet
verhoogd zelfs wanneer u
VOL +/– herhaaldelijk in de
richting van de + draait (zelfs
als u herhaaldelijk op VOL +
drukt op de CD-speler).
U hoort geen geluid of ruis.
c AVLS is ingesteld op "ON". Stel AVLS in op "OFF". (pagina 27)
c AUDIO OUT is ingesteld op "LINE". Stel AUDIO OUT in op
"HP". (pagina 31)
Bepaalde bestanden kunnen
niet worden afgespeeld.
De afspeelduur is te kort
wanneer u de droge
batterijen gebruikt.
De afspeelduur is te kort
wanneer u de oplaadbare
batterijen gebruikt.
"Lobatt" wordt weergegeven
in het display. De CD wordt
niet afgespeeld.
"HI dc In" wordt weergegeven
in het display.
38-NL
c Sluit de stekkers van de hoofdtelefoon/oortelefoon stevig aan.
(pagina 15)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers van de hoofdtelefoon/
oortelefoon regelmatig schoon met een droge, zachte doek.
c U probeert bestanden af te spelen die zijn opgenomen in een
indeling die niet geschikt is voor deze CD-speler. (pagina 6)
c Controleer of u alkalinebatterijen gebruikt en geen
mangaanbatterijen. (pagina 33)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA-formaat)
alkalinebatterijen. (pagina 33)
c Laad en ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren. (pagina 34)
c De oplaadbare batterijen zijn volledig leeg. Laad de batterijen op.
(pagina 34)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA-formaat)
alkalinebatterijen. (pagina 33)
c U gebruikt een netspanningsadapter met een hogere stroomsterkte
dan de bijgeleverde of aanbevolen adapter. Gebruik alleen de
bijgeleverde netspanningsadapter of accukabel die wordt
aangeraden onder "Optionele accessoires". (pagina 42)
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De CD wordt niet afgespeeld.
"No disc" verschijnt in het
display wanneer een CD in
de CD-speler wordt
geplaatst.
c De CD is vuil of vervormd.
c Controleer of de CD is geplaatst met het label naar boven.
(pagina 15)
c Er is vocht gecondenseerd.
Gebruik de CD-speler enige uren niet tot het vocht is verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 33)
c Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst. (pagina 33)
c Sluit de netspanningsadapter goed aan op een stopcontact.
(pagina 15)
c Druk op de jog lever (CD-speler: druk op u) nadat een of meer
seconden zijn verstreken nadat u de netspanningsadapter hebt
aangesloten.
c De CD-R/RW is leeg.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/RW, het
opnameapparaat of de software.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar terug.
(pagina 28)
Het OPR lampje knippert op
de CD-speler als u op een
toets drukt en de CD wordt
niet afgespeeld.
Het volume kan niet worden
gewijzigd.
Tijdens het opnemen met een
optische digitale verbinding,
kan het tracknummer niet
juist worden opgenomen.
De oplaadbare batterijen
kunnen niet worden
opgeladen.
Het afspelen wordt hervat
vanaf het punt waarop u bent
gestopt. (hervatfunctie)
c De hervatfunctie is actief. Als u het afspelen wilt starten vanaf de
eerste track, drukt u op de jog lever wanneer het afspelen is
gestopt (CD-speler: houd u ingedrukt) tot de eerste track wordt
afgespeeld. U kunt ook het deksel van de CD-speler openen. U
kunt ook alle spanningsbronnen verwijderen en vervolgens de
batterijen opnieuw plaatsen of de netspanningsadapter opnieuw
aansluiten. (pagina 15, 16, 33, 35)
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 33)
c AUDIO OUT is ingesteld op "LINE". Pas het volume van het
aangesloten apparaat aan. (pagina 31)
c AUDIO OUT is ingesteld op "HP". Pas het volume aan met VOL
+/– op de CD-speler. (pagina 31)
(Wordt vervolgd)
39-NL
Aanvullende informatie
De CD maakt een ritselend
geluid.
Als de CD-speler is
aangesloten op een stereoinstallatie, treden er
storingen en ruis op in het
geluid.
c AUDIO OUT is ingesteld op "LINE". Pas het volume aan met de
volumeregeling van het aangesloten apparaat. (pagina 31)
c Stel AUDIO OUT in op "HP". Pas het volume aan met VOL +/–
op de CD-speler. (pagina 31)
c Neem het tracknummer opnieuw op met een MiniDisc recorder,
DAT recorder, enzovoort. (pagina 31)
c Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij het opnameapparaat.
(pagina 31)
c De oplaadbare batterijen zijn niet in de batterijhouder geplaatst.
c De CD wordt afgespeeld. Schakel het apparaat uit.
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Tijdens de weergave van een
ATRAC-CD of MP3-CD, draait
de CD niet maar is het geluid
normaal hoorbaar.
"NO FILE" wordt
weergegeven als u op de jog
lever drukt (CD-speler: als u
op u drukt) of wanneer het
deksel van de CD-speler is
gesloten.
De CD begint te draaien
wanneer u het deksel van de
CD-speler sluit.
Het LCD scherm wordt
moeilijk zichtbaar of wordt
traag.
" " knippert snel in het
display van de
afstandsbediening en u kunt
het begin van de track of een
bepaald punt in een track
niet vinden.
U kunt de CD-speler niet juist
bedienen met de
afstandsbediening.
Het afspelen wordt abrupt
gestopt.
c De CD-speler is ontworpen om het draaien van een ATRAC-CD of
MP3-CD te stoppen tijdens het afspelen om stroom te besparen.
Dit duidt niet op een storing.
40-NL
c Er staan geen ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestanden op de CD.
c Er wordt een CD-R/RW gebruikt waarvan de gegevens zijn
gewist.
c De CD is vuil.
c De CD-speler leest de gegevens op de CD. Dit duidt niet op een
storing.
c U gebruikt de CD-speler bij een hoge temperatuur (boven de
40°C) of bij een lage temperatuur (onder 0°C). Het display gaat
weer correct werken bij kamertemperatuur.
c De CD-speler heeft het voorbereidingsstadium bereikt van het
afspelen van een track met een bladwijzer. Wijzig de PLAY
MODE instelling in "ALL".
c De toetsen op de CD-speler worden onbedoeld ingedrukt.
c OFF TIMER is ingesteld. Wijzig de instelling in "OFF".
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 770 - 800 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm.)
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Levensduur batterijen*1 (bij
benadering in uren)
Met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond.
Wanneer de LIGHT modus en SOUND modus zijn
ingesteld op "OFF".
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Twee NH-7WMAA (geladen gedurende ong. 5
uur*2)
Audio-CD's
ATRAC-CD's*3
MP3-CD's*4
G-PROTECTION
"G-PRO 1"
"G-PRO 2"
18
17
28
28
24
24
Frequentiebereik
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (volgens JEITA)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Lijnuitgang (stereo miniaansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kΩ
Aanbevolen belastingsimpedantie min. 10 kΩ
Hoofdtelefoon (stereo miniaansluiting)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
(Ong. 1,5 mW + ong. 1,5 mW bij 16 Ω)*
Optisch digitale uitgang (optische aansluiting)*
Uitgangsniveau: –21 - –15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm piek
* Alleen voor de Europese modellen
Stroomvereisten
Audio-CD's
ATRAC-CD's*3
MP3-CD's*4
G-PROTECTION
"G-PRO 1"
"G-PRO 2"
55
50
86
86
70
70
*1 Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
*2 De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
*3 Bij opnamen met 48 kbps
*4 Bij opnamen met 128 kbps
Aanvullende informatie
• Twee Sony NH-7WMAA oplaadbare
batterijen: 1,2 V gelijkstroom × 2
• Twee LR6-batterijen (AA-formaat): 1,5 V
gelijkstroom × 2
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
220 V, 50 Hz (Model voor China)
120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)
Met twee Sony alkalinebatterijen LR6 (SG)
(geproduceerd in Japan)
(Wordt vervolgd)
41-NL
Technische gegevens
Optionele accessoires
Werkingstemperatuur
Netspanningsadapter*
Actieve luidsprekers
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
ong. 130,3 × 21,0 × 130,3 mm
Gewicht (zonder accessoires)
ong. 160 g
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Accukabel
Accukabel met
auto-aansluitset
Auto-aansluitset
Verbindingskabel
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Oortelefoon (behalve voor klanten in Frankrijk)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Oortelefoon (voor klanten in Frankrijk)
MDR-E808SP
* Specificaties voor netspanningsadapters
verschillen per land/regio. Controleer het
plaatselijke voltage en de vorm van de stekker
voordat u het product koopt.
De handelaar verkoopt sommige van de
hierboven vermelde accessoires wellicht niet.
Raadpleeg de handelaar voor meer
informatie over de accessoires in uw land/
regio.
42-NL
Aanvullende informatie
43-NL
ACHTUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu
vermeiden, setzen Sie das
Gerät weder Regen noch
sonstiger Feuchtigkeit aus.
Stellen Sie das Gerät nicht in ein
geschlossenes Regal oder einen
geschlossenen Schrank.
Achten Sie darauf, dass die
Ventilationsöffnungen des Geräts nicht durch
ein Tuch, Vorhänge usw. blockiert werden, da
sonst Feuergefahr besteht. Stellen Sie auch
keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen
Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie
z. B. Vasen, auf das Gerät.
In einigen Ländern gelten unter Umständen
spezielle Vorschriften zur Entsorgung der
Batterien/Akkus, mit denen dieses Produkt
betrieben wird. Nähere Informationen
erhalten Sie beispielsweise bei der
Stadtverwaltung.
Für Kunden in Deutschland
Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur
entladene Batterien in die Sammelboxen
beim Handel oder den Kommunen. Entladen
sind Batterien in der Regel dann, wenn das
Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie
leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der
Batterien „nicht mehr einwandfrei
funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie
die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen
ab oder geben Sie die Batterien einzeln in
einen Plastikbeutel.
2-DE
VORSICHT
• UNSICHTBARE LASER-STRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE.
• NICHT IN DEN LASER-STRAHL
SCHAUEN ODER DIREKT MIT
OPTISCHEN INSTRUMENTEN
ANSEHEN.
• KLASSE 1M: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETEM
GEHÄUSE.
• NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN
INSTRUMENTEN ANSEHEN.
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt
sich ausschließlich auf die Länder, in denen
es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im
EWR (europäischen Wirtschaftsraum).
ATRAC3plus und ATRAC3 sind
Warenzeichen der Sony Corporation.
Inhalt
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Mit diesem CD-Player abspielbare
Musikquellen ........................................... 6
ATRAC3plus und ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3und MP3-Dateien .................................... 8
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs ... 10
Lage und Funktion der Bedienelemente .... 11
Wiedergeben einer CD
1. Legen Sie eine CD ein. .......................... 15
2. Schließen Sie den CD-Player an. .......... 15
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD. ... 16
Wiedergabeoptionen
Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play) ......................................... 19
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 20
Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play) .......................................... 20
Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play) .................... 20
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 20
Wiedergabe bestimmter Wiedergabelisten
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs) ... 21
Wiedergabe von Titeln unter
Verwendung von Lesezeichen
(Bookmark Track Play) ......................... 21
Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel
(Auto Ranking Play) ............................. 22
Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in
willkürlicher Reihenfolge
(Auto Ranking Shuffle Play) ................. 22
Wiedergabe von Titeln in programmierter
Reihenfolge (PGM Play) ....................... 23
Suchen nach Gruppen oder
Titeln/Dateien ........................................ 24
Weitere Funktionen
Einstellen der Klangqualität
(parametrischer Equalizer) .................... 25
Die Funktion G-PROTECTION ................ 26
Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion) .... 27
Automatisches Stoppen der Wiedergabe
(OFF TIMER) ....................................... 27
Sperren der Bedienelemente (HOLD) ....... 28
Ausschalten des Signaltons ....................... 28
Energiesparfunktion .................................. 29
Ununterbrochene Wiedergabe
(SEAMLESS) (nur ATRAC-CDs) ........ 30
Anschließen des CD-Players
Anschließen an eine Stereoanlage ............. 31
Stromquellen
Verwenden von Akkus oder Batterien ....... 33
Hinweise zur Stromquelle ......................... 35
Weitere Informationen
Liste der Menüs ......................................... 36
Vorsichtsmaßnahmen ................................. 37
Wartung ..................................................... 37
Störungsbehebung ..................................... 38
Technische Daten ....................................... 41
Sonderzubehör ........................................... 42
3-DE
DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Danke, dass Sie sich für den D-NE700 von Sony entschieden haben. Dieser CD-Walkman wird
als „ATRAC-CD-Walkman“ bezeichnet, denn Sie können damit „ATRAC-CDs“ wiedergeben.
Sie können mühelos eigene ATRAC-CDs erstellen.
So verwenden Sie SonicStage
Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage“ nach.
1
Installieren
Installieren Sie die mitgelieferte
Software „SonicStage“.
2
Speichern und Brennen
Sie können von Audio-CDs importierte
Musikdaten oder Musikdateien auf dem PC
speichern, die gewünschten Titel auswählen und
dann Ihre eigenen CDs brennen.
Audio-CDs
Musikdateien*
,
*Dateien im MP3- oder WAV-Format
4-DE
Was ist eine ATRAC-CD?
* Wenn die Gesamtspieldauer einer CD (bzw. eines Albums) schätzungsweise 60 Minuten beträgt und Sie auf
einer 700-MB-CD-R/RW mit 48 Kbps im ATRAC3plus-Format aufnehmen.
Was ist das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format?
Näheres finden Sie auf Seite 7 - 9 in diesem Handbuch.
3
Die Audiodaten werden von
SonicStage in das ATRAC3plus-/
ATRAC3-Format konvertiert.
Wiedergabe
Ihre selbst gebrannten ATRAC-CDs
können Sie jetzt mit dem ATRAC-CDWalkman wiedergeben.
ATRAC-CD
,
Auch Audio-CDs können Sie mit dem
CD-Walkman wiedergeben.
5-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Als ATRAC-CD bezeichnet man eine CD-R/RW, auf der im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format
komprimierte Audiodaten aufgezeichnet wurden. Auf einer CD-R/RW können etwa 30 AudioCDs aufgezeichnet werden.* Auch MP3-Dateien können Sie in das ATRAC3plus-/ATRAC3Format konvertieren und dann aufzeichnen.
Mit diesem CD-Player abspielbare Musikquellen
Sie können die folgenden 3 Musikquellen mit dem CD-Player wiedergeben:
• Audio-CDs (CDDA-Format)
• CDs mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien (ATRAC-CDs)
• CDs mit MP3-Dateien (MP3-CDs)
Geeignete Datenträgerformate
Sie können ausschließlich Datenträger nach ISO 9660 Stufe 1/2 und im erweiterten Joliet-Format
verwenden.
Hinweis zu CD-Rs/CD-RWs
Mit diesem CD-Player lassen sich CD-Rs/CD-RWs wiedergeben, die im ATRAC3plus-/
ATRAC3-, MP3- oder CDDA-Format* aufgezeichnet wurden, aber die
Wiedergabemöglichkeiten hängen von der Qualität der CD und dem Zustand des
Aufnahmegeräts ab.
* CDDA steht für Compact Disc Digital Audio. Es handelt sich dabei um einen Aufnahmestandard für AudioCDs.
Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung
Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD)
entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit
Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CDStandard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.
Hinweise
• Mit diesem CD-Player können keine Musikinhalte auf beschreibbaren Datenträgern wie CD-Rs/RWs
aufgezeichnet werden.
• Im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format bespielte CD-Rs/RWs können nicht am Computer wiedergegeben
werden.
6-DE
ATRAC3plus und ATRAC3
ATRAC3 steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die eine hohe Tonqualität ermöglicht und zugleich eine
sehr starke Komprimierung erlaubt. Im ATRAC3-Format können Musikinhalte auf etwa 1/10
ihrer ursprünglichen Größe komprimiert werden, was den Speicherbedarf erheblich reduziert. Als
Übertragungsbitraten stehen 132 Kbps, 105 Kbps und 66 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Erläuterungen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage“.
Hinweis zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
Speichern Sie auf einer CD mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien keine Dateien in anderen
Formaten (außer MP3) und legen Sie darauf keine unnötigen Ordner an.
MP3
MP3 steht für MPEG-1 Audio Layer3. Es handelt sich dabei um einen Standard für die
Komprimierung von Audiodateien, der von der Motion Picture Experts Group, einer
Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation), entwickelt wurde. Er ermöglicht
die Komprimierung von Audiodateien auf etwa 1/10 der Datengröße einer Standard-CD.
Die wichtigsten Spezifikationen des geeigneten Datenträgerformats sind folgende:
• Höchstzahl an Verzeichnisebenen: 8
• Zulässige Zeichen: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (Unterstrich)
Hinweise
• Fügen Sie beim Benennen von Dateien unbedingt die Dateierweiterung „mp3“ zum Dateinamen hinzu.
• Wenn Sie die Erweiterung „mp3“ einer anderen als einer MP3-Datei zuweisen, kann der Player die Datei
nicht richtig erkennen.
(Fortsetzung)
7-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
ATRAC3plus steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die auf der Grundlage des ATRAC3-Formats
entwickelt wurde. Im ATRAC3plus-Format können Musikinhalte bei 64 Kbps auf etwa 1/20 ihrer
ursprünglichen Größe komprimiert werden, ohne dass es dabei zu Einbußen an der Tonqualität
kommt. Als Übertragungsbitraten stehen 256 Kbps, 64 Kbps und 48 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Einstellungen für Komprimierungs- und Schreibsoftware
• Dieser CD-Player kann MP3-Dateien mit folgenden Spezifikationen wiedergeben: Bitrate
16 - 320 Kbps, Abtastfrequenz 32/44,1/48 kHz. Auch VBR-Dateien (VBR = Variable Bit Rate)
können wiedergegeben werden.
Zum Komprimieren von Audiodaten für das Speichern in einer MP3-Datei empfiehlt es sich,
die Komprimierungssoftware auf „44,1 kHz“, „128 Kbps“ und „Constant Bit Rate“
einzustellen.
• Um mit der maximalen Kapazität aufzunehmen, stellen Sie „halting of writing“ ein.
• Wenn Sie auf einem Datenträger, auf dem nichts aufgezeichnet ist, auf einmal bis zur
maximalen Kapazität aufnehmen wollen, stellen Sie „Disc at Once“ ein.
Hinweise zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
• Speichern Sie auf einer CD mit MP3-Dateien keine Dateien in anderen Formaten (außer MP3/
ATRAC3plus/ATRAC3) und legen Sie auch keine unnötigen Ordner darauf an.
• Wenn eine CD eingelegt wird, liest der Player alle Informationen zu den Ordnern und Dateien
auf dieser CD ein. Enthält die CD viele Ordner, kann es lange dauern, bis die Wiedergabe
beginnt bzw. die Wiedergabe der nächsten MP3-Datei gestartet wird.
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3- und
MP3-Dateien
Gruppen und Ordner
Das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format ist sehr einfach aufgebaut. Es besteht aus Dateien und
Gruppen. Eine Datei entspricht einem Titel auf einer Audio-CD. Eine Gruppe ist ein Satz von
Dateien und entspricht einem Album. Eine Gruppe weist keine verzeichnisähnliche Struktur auf,
es kann also keine Gruppe innerhalb einer vorhandenen Gruppe angelegt werden.
Bei MP3-CDs entspricht eine Datei einem Titel und eine Gruppe einem Album. Dieser CDPlayer erkennt einen MP3-Ordner als eine Gruppe, so dass im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format
bespielte CD-Rs/RWs und solche mit MP3-Dateien mit dem gleichen Verfahren wiedergegeben
werden können.
8-DE
Dateistruktur und Wiedergabereihenfolge bei ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Gruppe
ATRAC3plus-/
ATRAC3-Datei
Gruppe
MP3-Datei
Hinweise
• Eine Gruppe, die keine MP3-Datei enthält, wird übersprungen.
• Befinden sich auf einer CD Dateien im ATRAC3plus-/ATRAC3- und im MP3-Format, gibt dieser CD-Player
die ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien zuerst wieder.
• Je nachdem, wie die MP3-Dateien auf der CD aufgezeichnet wurden, kann die Wiedergabereihenfolge
anders sein als oben angegeben.
9-DE
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs
Netzteil (1)
Kopfhörer/Ohrhörer (1)
Fernbedienung (1)
Akkus (2)
Akkutransportbehälter (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Lassen Sie eine CD-ROM nicht mit einem AudioCD-Player wiedergeben.
Bedienungsanleitung zu SonicStage (1)
10-DE
Lage und Funktion der Bedienelemente
CD-Player
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
Vorbereitungen
1 Display (12, 17, 19, 24, 36)
2 Betriebsanzeige OPR (28, 29, 34)
Die Farbe der Anzeige wechselt je nach
wiedergegebener Musikquelle.
Rot: Audio-CD, Grün: ATRAC3plus-/
ATRAC3-Datei, Orange: MP3-Datei
Nach dem Einlegen einer CD leuchtet die
Anzeige eine gewisse Zeit lang
abwechselnd in Rot, Orange und Grün.
Darüber hinaus fungiert diese Anzeige
auch als Anzeige HOLD und als
Ladeanzeige CHG.
3 Taste
(Gruppe) - (16, 23, 24, 26, 28,
36)
4 Taste
(Gruppe) + (16, 23, 24)
5 Tasten VOL (Lautstärke) +*1/– (16)
6 Buchse i (Kopfhörer)/LINE OUT
(OPTICAL)*2 (15, 31)
Die Funktion der Buchse kann über das
Menü umgeschaltet werden.
7 Schalter HOLD (Rückseite) (28)
Wenn Sie diesen Schalter in Pfeilrichtung
verschieben, werden die Tasten am CDPlayer deaktiviert.
8 Betriebstaste (15, 16, 19 - 31, 34, 36)
u: Wiedergabe/Pause
.:AMS*3/schneller
Rücklauf
>: AMS/schneller
Vorlauf
x/CHG: Stopp/Laden
DSPL/MENU
DSPL/MENU: Zum
Auswählen von
Menüoptionen und
Eingeben einer Auswahl.
9 Taste F (19 - 31, 36)
Zum Auswählen einer Datei, des
Wiedergabemodus usw.
0 Taste f (19 - 31, 36)
Zum Auswählen einer Datei, des
Wiedergabemodus usw.
qa Buchse DC IN 4.5 V (externe
Stromversorgung) (15, 34)
qs Schalter OPEN (15, 33)
Durch Verschieben dieses Schalters lässt
sich der Deckel des CD-Players öffnen.
*1 Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt
gekennzeichnet.
*2 Nur Modelle für Europa
*3 Automatischer Musiksensor
(Fortsetzung)
11-DE
Display (CD-Player)
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1 Zeichenanzeigebereich (17)
Bei der Wiedergabe einer Audio-CD
werden der CD-Name, der Titelname
usw. in 4 Zeilen im Display angezeigt,
sofern die entsprechenden Informationen
auf der CD aufgezeichnet sind.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-CD/
MP3-CD werden der Gruppenname, der
Dateiname usw. in 4 Zeilen im Display
angezeigt, sofern die entsprechenden
Informationen auf der CD aufgezeichnet
sind.
Auch Menüoptionen werden in diesem
Display angezeigt.
2 Anzeige Atrac3plus/MP3
3 CD-Anzeige
Leuchtet, während eine CD
wiedergegeben wird.
4 Batterie-/Akkuanzeige (33)
Zeigt die Restladung der Batterie bzw.
des Akkus an. Wenn „
“ blinkt, ist die
Batterie bzw. der Akku erschöpft.
12-DE
5 Wiedergabelistenanzeige (21)
(nur MP3-CDs)
6 Gruppenanzeige (20)
(nur ATRAC-/MP3-CDs)
7 Wiedergabemodusanzeige (19 - 24)
Zeigt die verschiedenen
Wiedergabemodi, wie zum Beispiel
Shuffle Play oder Program Play, an. Die
Anzeige „ “ erscheint bei der
Wiedergabewiederholung.
8 Anzeige SOUND (25, 26)
Zeigt die Einstellung für SOUND an, die
im Menü ausgewählt wurde.
Fernbedienung
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Vorbereitungen
1
5
1 Regler VOL (Lautstärke) +/– (16, 26, 28)
Zum Einstellen der Lautstärke.
2 Taste x (Stopp) (16, 26, 28, 36)
3 Jog-Hebel (. u/ENT >) (16,
21 - 23, 25 - 31)
Taste u (Wiedergabe/Pause)/ENT
(Eingabe):
Wenn Sie die Taste im Stoppmodus
drücken, beginnt die Wiedergabe. Wenn
Sie die Taste während der Wiedergabe
drücken, schaltet das Gerät in die Pause.
Drücken Sie die Taste beim Auswählen
von Menüoptionen, um eine Auswahl
einzugeben.
Auf . oder > schieben: AMS/
schneller Rücklauf/schneller Vorlauf
4 Display (14, 18)
(Gruppe) +/– (16, 23, 24)
5 Tasten
6 Halterung (14)
7 Schalter HOLD (28)
Schieben Sie den Schalter in
Pfeilrichtung, so dass eine gelbe
Markierung sichtbar wird, um die Tasten
der Fernbedienung zu deaktivieren.
8 Taste DISPLAY (24, 26 - 31, 36)
9 Taste P MODE/ (19 - 24)
q; Taste SOUND (25, 36)
Hinweis
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte
Fernbedienung. Sie können diesen CD-Player
nicht mit einer Fernbedienung steuern, die mit
einem anderen CD-Player geliefert wurde.
(Fortsetzung)
13-DE
Display (Fernbedienung)
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1
2
3
6
4
5
78 9q;
1 CD-Anzeige
2 Titelnummeranzeige (23)
3 Zeichenanzeigebereich (17)
4 Wiedergabemodusanzeige (19 - 23)
5 Anzeige SOUND (25, 26)
6 Batterie-/Akkuanzeige (33)
7 Gruppenanzeige (20)
8 Wiedergabelistenanzeige (21)
9 Lesezeichenanzeige (21, 22)
Während der Wiedergabe eines Titels mit
Lesezeichen erscheint hier die
entsprechende Anzeige.
q; Timer-Anzeige (27)
Zeigt die Einstellung für OFF TIMER an,
die im Menü ausgewählt wurde.
So benutzen Sie die Halterung an der Fernbedienung
Sie können die Halterung von der Fernbedienung abnehmen und die Halterung umdrehen.
Abnehmen
Umgedreht anbringen
2
1
Sie können das Kabel der Fernbedienung durch diese Halterung führen.
14-DE
Wiedergeben einer CD
1. Legen Sie eine CD ein.
1 Verschieben Sie OPEN, um den
Deckel des CD-Players zu öffnen.
2 Legen Sie eine CD ein und
schließen Sie den Deckel.
Schalter OPEN
an eine
Netzsteckdose
2. Schließen Sie den CDPlayer an.
Sie können eine der folgenden
Stromquellen verwenden:
• Akkus (Seite 33)
• LR6-Alkalibatterien (Größe AA)
(Seite 33)
• Netzteil
Auf dieser Seite wird die
Stromversorgung des CD-Players über
den Netzstrom erläutert.
Schließen Sie die Stecker korrekt an.
1 Schließen Sie das Netzteil an.
2 Schließen Sie die Kopfhörer/
Ohrhörer fest an die Fernbedienung
am CD-Player an.
Netzteil
u
an DC IN 4.5 V
1
2
an i (Kopfhörer)/
LINE OUT (OPTICAL)*
Kopfhörer/
Ohrhörer
Fernbedienung
* Nur Modelle für Europa
(Fortsetzung)
15-DE
Wiedergeben einer CD
Mit der beschrifteten
Seite nach oben
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD.
u
VOL + / –
Jog-Hebel
VOL + / –
1 Press u.
2 Stellen Sie die Lautstärke mit
VOL + oder – ein.
Funktion
Wiedergabe (ab der Stelle, an der die
Wiedergabe zuvor gestoppt wurde)
Wiedergabe (ab dem ersten Titel)
Pause/Fortsetzen der Wiedergabe
nach einer Pause
Stoppen*2
Ansteuern des Anfangs des aktuellen
Titels (AMS*1)
Ansteuern des Anfangs
vorhergehender Titel (AMS)*3
Ansteuern des Anfangs des nächsten
Titels (AMS)*3
Ansteuern des Anfangs
nachfolgender Titel (AMS)*3
Schneller Rücklauf*2, *5
Schneller Vorlauf*2, *5
16-DE
1 Drücken Sie den Jog-Hebel.
2 Stellen Sie die Lautstärke durch
Drehen von VOL +/– ein.
CD-Player
Drücken Sie u.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde.
Halten Sie im Stoppmodus
u gedrückt, bis die
Wiedergabe des ersten Titels
beginnt.
Drücken Sie u.
Drücken Sie x/CHG.
Drücken Sie ..
Fernbedienung
Drücken Sie den Jog-Hebel.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde.
Halten Sie im Stoppmodus den
Jog-Hebel gedrückt, bis die
Wiedergabe des ersten Titels
beginnt.
Drücken Sie den Jog-Hebel.
Drücken Sie x.
Schieben Sie den Jog-Hebel
einmal in Richtung ..
Drücken Sie mehrmals .. Schieben Sie den Jog-Hebel
mehrmals in Richtung ..
Drücken Sie >.
Schieben Sie den Jog-Hebel
einmal in Richtung >.
Drücken Sie mehrmals >. Schieben Sie den Jog-Hebel
mehrmals in Richtung >.
Halten Sie . gedrückt.
Halten Sie den Jog-Hebel auf
. gedrückt.
Halten Sie > gedrückt.
Halten Sie den Jog-Hebel auf
> gedrückt.
Funktion
Weiterschalten zu nachfolgenden
Gruppen*4
Zurückschalten zu vorherigen
Gruppen*4
CD-Player
Drücken Sie mehrmals
Fernbedienung
+. Drücken Sie mehrmals
+.
Drücken Sie mehrmals
–. Drücken Sie mehrmals
–.
Anzeigen von CD-Informationen im Display
Sie können CD-Informationen anzeigen lassen, indem Sie mehrmals DSPL/MENU am CDPlayer oder DISPLAY auf der Fernbedienung drücken.
Bei der Wiedergabe einer CD mit Textinformationen, wie zum Beispiel CD-TEXT, werden
Titelname, Albumname, Interpretenname usw. angezeigt, wie in der folgenden Tabelle in
Klammern angegeben. Bei der Wiedergabe einer ATRAC-CD werden die Informationen
angezeigt, die Sie mithilfe von SonicStage eingegeben haben. Bei der Wiedergabe einer MP3CD, die MP3-Dateien mit ID3-Tags*1 enthält, werden die ID3-Tag-Informationen angezeigt.
CD-Player
Mit jedem Tastendruck auf DSPL/MENU wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Bildschirm
1
2
3
4
Audio-CD
Titelnummer, verstrichene
Spieldauer (Titelname,
Interpretenname, Albumname)
Titelnummer, Restspieldauer
des aktuellen Titels (Titelname,
Albumname, Interpretenname)
Gesamtzahl der Titel auf der CD,
Gesamtspieldauer der CD,
Anzahl der restlichen Titel*2,
restliche Spieldauer der CD*2
(Albumname, Interpretenname)
Liste der Titelnamen
ATRAC-/MP3-CD
Dateiname, Interpretenname*3,
Gruppenname, Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
Dateiname, CODEC-Informationen*4,
Dateinummer, Restspieldauer der
aktuellen Datei
Gesamtzahl der Dateien, Gesamtzahl
der Gruppen, Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
Liste der Gruppen-/Dateinamen
(Fortsetzung)
17-DE
Wiedergeben einer CD
*1 Automatischer Musiksensor
*2 Diese Funktionen können Sie während der Wiedergabe und während einer Pause ausführen.
*3 Nach der Wiedergabe des letzten Titels können Sie wieder zum Anfang des ersten Titels zurückschalten,
indem Sie den Jog-Hebel einmal in Richtung > schieben oder am CD-Player > drücken. Genauso
können Sie bei der Wiedergabe des ersten Titels den letzten ansteuern, indem Sie den Jog-Hebel einmal in
Richtung . schieben oder am CD-Player . drücken.
*4 Nur bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3-CD.
*5 Diese Funktionen stehen bei MP3-Dateien, die im Packet Write-Format auf einer CD-R/RW aufgezeichnet
wurden, nicht zur Verfügung.
Fernbedienung
Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Audio-CD
Titelnummer, verstrichene Spieldauer
(Titelname)
Titelnummer, Restspieldauer des
aktuellen Titels
(Titelname, Interpretenname)
Anzahl der restlichen Titel*2,
Restspieldauer der CD*2
(Albumname, Interpretenname)
ATRAC-/MP3-CD
Dateinummer, Dateiname, verstrichene Spieldauer
Dateinummer, Interpretenname, CODECInformationen*4, Restspieldauer der aktuellen Datei
Gruppenname, Gesamtzahl der Dateien
Animationsanzeige
*1 Das ID3-Tag ist ein Format zum Hinzufügen bestimmter Informationen (Titelname, Albumname,
Interpretenname usw.) zu MP3-Dateien. Dieser CD-Player entspricht Version 1.1/2.2/2.3 des ID3-TagFormats (nur für MP3-Dateien).
*2 Wird bei der Wiedergabe eines einzelnen Titels, bei Shuffle Play, bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen, bei Auto Ranking Play, Auto Ranking Shuffle Play oder PGM Play nicht angezeigt.
*3 Während der Wiedergabe wird der Interpretenname nicht angezeigt, es sei denn, die CD enhält ID3-TagInformationen.
*4 Bitrate und Abtastfrequenzen werden angezeigt. Bei der Wiedergabe einer VBR-MP3-Datei (VBR =
Variable Bit Rate) erscheint im Display anstelle der Bitrate die Anzeige „VBR“. In manchen Fällen
erscheint „VBR“ nicht gleich von Anfang an, sondern erst, wenn die Wiedergabe bereits eine Weile läuft.
Hinweise
• Im Display dieses CD-Players können die Zeichen A - Z, a - z, 0 - 9 und _ angezeigt werden.
• Vor der Wiedergabe einer Datei liest der CD-Player alle Datei- und Gruppeninformationen (bzw.
Ordnerinformationen) auf der CD ein. Dabei wird „READING“ angezeigt. Je nach Inhalt der CD kann es
einige Zeit dauern, bis das Einlesen abgeschlossen ist.
• Wenn eine Gruppe keinen Namen hat, erscheint „ROOT“ im Display.
• Wenn für die Datei keine ID3-Tag-Informationen gespeichert sind, erscheint „- - - -“ im Display.
Herausnehmen der CD
Drücken Sie auf den Zapfen in der Mitte des
CD-Fachs und nehmen Sie die CD heraus.
18-DE
B Wiedergabeoptionen
Mit der Taste P MODE/ auf der
Fernbedienung oder den Menüfunktionen am
CD-Player können Sie folgende
Wiedergabeoptionen auswählen.
Auswählen von Wiedergabeoptionen
am CD-Player
Rufen Sie, wie im Folgenden erläutert, das
Menü PLAY MODE auf und wählen Sie die
gewünschte Wiedergabeoption.
1 Halten Sie DSPL/MENU gedrückt, bis
die Anzeige MENU erscheint.
2 Wählen Sie mit F oder f die Option
„PLAY MODE“ aus und drücken Sie
dann DSPL/MENU.
3 Wählen Sie mit F oder f die gewünschte
Wiedergabeoption aus.
Die Standardeinstellung ist „ALL“
(normale Wiedergabe).
ALL
GROUP
Hier werden die Wiedergabeoptionen
angezeigt.
Auswählen von Wiedergabeoptionen
mit der Fernbedienung
Drücken Sie so oft P MODE/ , bis die
gewünschte Wiedergabeoption ausgewählt
ist.
Wiederholte
Wiedergabe von
Titeln (Repeat Play)
Es gibt bei der wiederholten Wiedergabe
mehrere Möglichkeiten.
Mit der Fernbedienung
Halten Sie während der Wiedergabe
P MODE/ gedrückt, bis „ “ erscheint.
02:34
Am CD-Player
1 Halten Sie DSPL/MENU gedrückt, bis
die Anzeige MENU erscheint.
2 Wählen Sie mit F oder f die Option
„REPEAT“ aus und drücken Sie dann
DSPL/MENU.
3 Wählen Sie mit F oder f die Einstellung
„ON“ aus und drücken Sie dann DSPL/
MENU.
19-DE
Wiedergabeoptionen
• Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play)
• Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
• Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play)
• Wiedergabe von Titeln in
willkürlicher Reihenfolge (Shuffle
Play)
• Wiedergabe der Dateien in der
ausgewählten Gruppe in
willkürlicher Reihenfolge (Group
Shuffle Play)
• Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten (M3u Play List
Play)
• Wiedergabe von Titeln unter
Verwendung von Lesezeichen
(Bookmark Track Play)
• Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel (Auto
Ranking Play)
• Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in
willkürlicher Reihenfolge (Auto
Ranking Shuffle Play)
• Wiedergabe von Titeln in
programmierter Reihenfolge (PGM
Play)
PLAY MODE
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
Wiedergabe von
Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play)
(Group Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Drücken Sie während der Wiedergabe
P MODE/ so oft, bis „ “ erscheint.
Am CD-Player: Führen Sie Schritt 1
und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CD-Player“
(Seite 19) aus, wählen Sie mit F oder
f die Option „GROUP“ aus und
bestätigen Sie dann mit DSPL/MENU
Ihre Auswahl.
Drücken Sie während der Wiedergabe
P MODE/ so oft, bis „SHUF“
erscheint. Am CD-Player: Führen Sie
Schritt 1 und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CD-Player“
(Seite 19) aus, wählen Sie mit F oder
f die Option „SHUFFLE“ aus und
bestätigen Sie dann mit DSPL/MENU
Ihre Auswahl.
01:25
03:45
Wiedergabe eines
einzelnen Titels (Single
Play)
Drücken Sie während der Wiedergabe
P MODE/ so oft, bis „1“ erscheint.
Am CD-Player: Führen Sie Schritt 1
und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CD-Player“
(Seite 19) aus, wählen Sie mit F oder
f die Option „1“ aus und bestätigen
Sie dann mit DSPL/MENU Ihre
Auswahl.
03:45
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle
Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Drücken Sie während der Wiedergabe
P MODE/ so oft, bis „ SHUF“
erscheint. Am CD-Player: Führen Sie
Schritt 1 und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CD-Player“
(Seite 19) aus, wählen Sie mit F oder
f die Option „GROUP SHUFFLE“ aus
und bestätigen Sie dann mit DSPL/
MENU Ihre Auswahl.
01:25
20-DE
Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs)
Sie können bestimmte M3uWiedergabelisten wiedergeben lassen.*
* Eine M3u-Wiedergabeliste ist eine Datei, in der
die Wiedergabereihenfolge von MP3-Dateien
codiert wurde. Für die Wiedergabelistenfunktion
müssen Sie MP3-Dateien mit einer
Codiersoftware, die das M3u-Format unterstützt,
auf einer CD-R/RW aufzeichnen.
1
Track Play)
Während der Wiedergabe mit dem CD-Player
können Sie bestimmte Titel mit Lesezeichen
versehen. Danach können Sie die mit
Lesezeichen markierten Titel wiedergeben
lassen.
Audio-CD: bis zu 99 Titel pro CD (bis zu 10
CDs)
ATRAC-CD: bis zu 999 Titel pro CD (bis zu
5 CDs)
MP3-CD: bis zu 999 Titel pro CD (bis zu 5
CDs)
Setzen von Lesezeichen*
1 Lassen Sie den Titel wiedergeben, für den
MODERN
Wiedergabeliste
2
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um die
gewünschte Wiedergabeliste
auszuwählen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
gewünschte Wiedergabeliste aus.
Sie ein Lesezeichen setzen möchten.
Halten Sie dann den Jog-Hebel gedrückt,
bis „ “ im Display blinkt. Am CDPlayer: Halten Sie u gedrückt, bis „ “
blinkt.
Sobald das Lesezeichen gesetzt wurde,
blinkt „ “ langsamer.
Schieben Sie den Jog-Hebel in Richtung
. oder >. Am CD-Player: Drücken
Sie . oder >. Wählen Sie auf diese
Weise den Titel aus, den Sie mit einem
Lesezeichen versehen wollen. Versehen
Sie dann wie in Schritt 1 erläutert die
gewünschten Titel mit Lesezeichen.
LATEST
3
Drücken Sie den Jog-Hebel. Am
CD-Player: Drücken Sie u.
(Fortsetzung)
IS THAT
21-DE
Wiedergabeoptionen
Drücken Sie während der
Wiedergabe P MODE/ so oft, bis
„ “ (Wiedergabeliste) erscheint.
Am CD-Player: Führen Sie Schritt
1 und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CDPlayer“ (Seite 19) aus, wählen Sie
mit F oder f die Option „PLAY
LIST“ aus und bestätigen Sie
dann mit DSPL/MENU Ihre
Auswahl.
Wiedergabe von
Titeln unter
Verwendung von
Lesezeichen (Bookmark
Wiedergabe von Titeln unter
Verwendung von Lesezeichen
Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen
1 Drücken Sie P MODE/
2
so oft, bis „ “
(Lesezeichen) schnell blinkt. Am CDPlayer: Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen am
CD-Player“ (Seite 19) aus, wählen Sie
mit F oder f die Option „BOOK
MARK“ aus und drücken Sie DSPL/
MENU. Die Wiedergabe der Titel mit
Lesezeichen beginnt.
Drücken Sie den Jog-Hebel, so dass „ “
aufleuchtet.
Die Wiedergabe der Titel mit Lesezeichen
beginnt.
So löschen Sie Lesezeichen*
Lassen Sie einen Titel mit Lesezeichen
wiedergeben. Halten Sie dann den Jog-Hebel
gedrückt, bis „ “ im Display ausgeblendet
wird. Am CD-Player: Halten Sie u gedrückt,
bis „ “ im Display ausgeblendet wird.
Wiedergabe der 10
am häufigsten
wiedergegebenen
Titel (Auto Ranking Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
10 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
der gerade wiedergegebenen CD und gibt
diese in der Reihenfolge vom 10. bis zum 1.
Titel wieder.
Drücken Sie während der Wiedergabe
so oft P MODE/ , bis „a00“ (Auto
Ranking) ausgewählt ist, und drücken
Sie dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CD-Player:
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen
am CD-Player“ (Seite 19) aus, wählen
Sie mit F oder f die Option „AUTO
RANKING“ aus und bestätigen Sie
dann mit DSPL/MENU Ihre Auswahl.
01:25
So sehen Sie, für welche Titel
Lesezeichen gesetzt sind*
Bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen blinkt „ “ langsam im Display.
* Führen Sie diese Funktionen nur aus, wenn
Bildschirm 1 oder 2 angezeigt wird (Seite 17).
Hinweise
• Titel mit Lesezeichen werden in der Reihenfolge
der Titelnummern wiedergegeben, nicht in der
Reihenfolge, in der die Lesezeichen gesetzt
wurden.
• Wenn Sie für die Titel auf einer 11. CD (einer 6.
CD bei der ATRAC-/MP3-CD-Wiedergabe)
Lesezeichen setzen, werden die Lesezeichen für
die CD, die zuerst wiedergegeben wurde, gelöscht.
• Alle Lesezeichen im Speicher werden gelöscht,
wenn:
– Sie das Gerät von den Stromquellen trennen
– Sie als Stromversorgung für den CD-Player die
Akkus benutzen, ohne sie neu aufzuladen,
obwohl bereits „Lobatt“ angezeigt wird.
22-DE
Wiedergabe der am
häufigsten
wiedergegebenen
Titel in willkürlicher
Reihenfolge (Auto Ranking
Shuffle Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
32 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
und gibt diese wieder. Beim Auto Ranking
Shuffle Play werden diese Titel in
willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.
Drücken Sie während der Wiedergabe
so oft P MODE/ , bis „a00 SHUF“
(Auto Ranking Shuffle Play)
ausgewählt ist, und drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl zu
bestätigen. Am CD-Player: Führen Sie
Schritt 1 und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CD-Player“
(Seite 19) aus, wählen Sie mit F oder
f die Option „RANKING SHUF“ aus
und bestätigen Sie dann mit DSPL/
MENU Ihre Auswahl.
01:25
Audio-CD/CD-TEXT
<PGM01
Titelnummer Wiedergabereihenfolge
ATRAC-/MP3-CD
In Your H
Wiedergabereihenfolge
2
Wiedergabe von
Titeln in
programmierter
Reihenfolge (PGM Play)
Audio-CD/CD-TEXT
<PGM12
Sie können den CD-Player so
programmieren, dass bis zu 64 Titel in der
gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.
1
Drücken Sie im Stoppmodus
P MODE/ so oft, bis „PGM“
(Programm) erscheint. Am CDPlayer: Führen Sie Schritt 1 und 2
unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen am CDPlayer“ (Seite 19) aus, wählen Sie
mit F oder f die Option
„PROGRAM“ aus und bestätigen
Sie dann mit DSPL/MENU Ihre
Auswahl.
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um den
gewünschten Titel auszuwählen.
Halten Sie den Jog-Hebel dann so
lange gedrückt, bis die Anzeige
wechselt und Sie Ihre Auswahl
bestätigen können. Am CD-Player:
Wählen Sie mit . oder > den
Titel aus und drücken Sie dann
DSPL/MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
Damit ist der Titel gespeichert.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3CD können Sie auch mit
+ oder
–
eine Gruppe auswählen.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3CD werden eine Wiedergabereihenfolge
und ein Dateiname angezeigt.
3
Wählen Sie wie in Schritt 2
erläutert die Titel in der
gewünschten Reihenfolge aus.
4
Drücken Sie den Jog-Hebel. Die
Wiedergabe im PGM-Modus startet.
Am CD-Player: Drücken Sie u.
(Fortsetzung)
23-DE
Wiedergabeoptionen
Hinweis
Der CD-Player speichert die wiedergegebenen Titel
von bis zu 10 CDs unabhängig davon, ob Sie die
CDs gewechselt haben oder nicht. Wenn der CDPlayer Titel einer 11. CD zu speichern versucht,
werden die zuerst gespeicherten Titel gelöscht.
Dateiname
Wiedergeben von Titeln in
programmierter Reihenfolge
1
Überprüfen des Programms
Während des Programmierens:
Drücken Sie vor Schritt 4 mehrmals den
Jog-Hebel und halten Sie ihn gedrückt. Am
CD-Player: Drücken Sie mehrmals u
und halten Sie die Taste gedrückt oder
drücken Sie mehrmals DSPL/MENU.
Im Stoppmodus:
Drücken Sie DISPLAY. Während die
Anzeigen zu sehen sind, drücken Sie
P MODE/ so oft, bis „PGM“ blinkt.
Drücken Sie dann den Jog-Hebel, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Drücken Sie so oft DSPL/MENU, bis die
Liste der programmierten Titel erscheint.
Zum Anzeigen des dritten und weiterer
Titel drücken Sie u.
Hinweise
• Wenn Sie in Schritt 3 den 64. Titel eingegeben
haben, erscheint wieder der erste ausgewählte
Titel (Audio-CD) bzw. der erste Dateiname
(ATRAC-/MP3-CD) im Display.
• Wenn Sie 65 und mehr Titel auswählen, werden
die ersten ausgewählten Titel wieder gelöscht.
Suchen nach Gruppen
oder Titeln/Dateien
Während der Wiedergabe können Sie mit F
oder f am CD-Player eine Gruppe (nur
ATRAC-CD) oder einen Titel/eine Datei
suchen und sofort wiedergeben lassen.
Drücken Sie während der
Wiedergabe F oder f, bis der
Suchbildschirm angezeigt wird.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Wählen Sie mit
+ oder
– die
gewünschte Gruppe aus und
drücken Sie u.
Der CD-Player beginnt die Wiedergabe
mit der ersten Datei in der ausgewählten
Gruppe.
Auswählen des gewünschten
Titels/der gewünschten Datei
1 Gehen Sie wie in Schritt 1 oben erläutert
2
vor und wählen Sie dann mit
+ oder
– die gewünschte Gruppe aus.
Wählen Sie mit F oder f den
gewünschten Titel/die gewünschte Datei
aus und drücken Sie dann u.
Der CD-Player beginnt ab dem
ausgewählten Titel bzw. der ausgewählten
Datei mit der Wiedergabe.
So beenden Sie den Suchmodus
Drücken Sie x/CHG. Wenn Sie maximal 40
Sekunden lang keine Funktionen ausführen,
wird wieder der vorhergehende Bildschirm
angezeigt.
Hinweis
Wenn Sie versuchen, während einer Suche am CDPlayer eine Funktion mit der Fernbedienung
auszuführen, wird „MENU“ angezeigt und Sie
können keine Funktionen ausführen.
24-DE
B Weitere Funktionen
Einstellen der
Klangqualität (parametrischer
Equalizer)
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß anpassen. Dazu haben Sie
die folgenden beiden Möglichkeiten:
• Sie können ein voreingestelltes
Klangmuster einstellen. t „Auswählen
der gewünschten Klangqualität“
• Sie können die Klangqualität selbst
einstellen. t „Einstellen der
Klangqualität“
Auswählen der gewünschten
Klangqualität
Anzeige
SOFT/
SOUND S
HEAVY/
SOUND H
CUSTOM/
SOUND C
Mit der Fernbedienung
Drücken Sie mehrmals SOUND, um die
gewünschte Klangqualität auszuwählen.
Am CD-Player
1 Drücken Sie DSPL/MENU, bis die
Anzeige MENU erscheint.
2 Wählen Sie mit F oder f die Option
„SOUND“ aus und drücken Sie dann
DSPL/MENU.
3 Wählen Sie mit F oder f die gewünschte
Klangqualität aus und drücken Sie DSPL/
MENU, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß einstellen, indem Sie den
Klang in den 3 Frequenzbereichen „LOW“
(unteres Klangspektrum), „MID“ (mittleres
Klangspektrum) und „HIGH“ (hohes
Klangspektrum) regulieren. Für jeden
Frequenzbereich können Sie eins von 3
Wellenmustern auswählen und für das
gewählte Wellenmuster die Lautstärke auf
eine von 7 Stufen einstellen.
Beachten Sie beim Einstellen der
Klangqualität die Form der angezeigten
Wellen im Display.
1
Drücken Sie so oft SOUND, bis
„SOUND C“ ausgewählt ist.
Drücken Sie dann SOUND, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3
unter „Auswählen der
gewünschten Klangqualität“
erläutert vor und wählen Sie dann
„CUSTOM“.
2
Halten Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder > gedrückt,
bis der gewünschte
Frequenzbereich angezeigt wird.
Am CD-Player: Halten Sie .
oder > mindestens 2 Sekunden
lang gedrückt, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
„LOW“ wird als Erstes angezeigt. Am
CD-Player: „LOW“ blinkt.
LOW
m
MID
(Fortsetzung)
25-DE
Weitere Funktionen
ACTIVE/
SOUND A
Klangqualität
Geeignet für Gesang mit
Betonung des mittleren
Klangspektrums
Lebhafter Klang mit Betonung
des unteren und oberen
Klangspektrums
Kraftvoller Klang mit einer im
Vergleich zu ACTIVE noch
stärkeren Betonung des unteren
und oberen Klangspektrums
Selbst eingestellter Klang
Einstellen der Klangqualität
Einstellen der Klangqualität
3
Schieben Sie den Jog-Hebel so oft
in Richtung . oder >, bis von
den 3 gespeicherten Wellenmustern
für die einzelnen Frequenzbereiche
das gewünschte ausgewählt ist, und
drehen Sie dann so oft VOL +/–, bis
die gewünschte Lautstärke
eingestellt ist. Am CD-Player:
Drücken Sie so oft . oder >,
bis das gewünschte Wellenmuster
ausgewählt ist, und wählen Sie dann
mit F oder f die Lautstärke.
MID
Hinweise
• Wenn Sie CUSTOM auswählen, kann der Klang
je nach den Einstellungen, die Sie vorgenommen
haben, bei höheren Lautstärken verzerrt sein.
Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke.
• Zwischen der Klangeinstellung CUSTOM und
den anderen Klangeinstellungen kann es zu
Unterschieden in der Lautstärke kommen. Stellen
Sie die Lautstärke Ihren Wünschen gemäß ein.
Die Funktion GPROTECTION
Die Funktion G-PROTECTION wurde zum
Schutz vor Tonsprüngen speziell bei
sportlichen und anderen körperlichen
Aktivitäten entwickelt.
1
Drücken Sie im Stoppmodus
DISPLAY, bis die Anzeige
wechselt. Am CD-Player: Halten
Sie im Stoppmodus DSPL/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit F oder
f die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um „GPRO“ auszuwählen. Drücken Sie
dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f die
Option „G-PROTECTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„G-PRO 1“ oder „G-PRO 2“
auszuwählen. Drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl
zu bestätigen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
Option „G-PRO 1“ oder „G-PRO 2“
aus und drücken Sie dann DSPL/
MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
A: Frequenzbereich
B: Lautstärke (Erhöhen Sie die Lautstärke mit
VOL –. Verringern Sie die Lautstärke mit +.)
m
MID
4
Nehmen Sie wie in Schritt 2 und 3
erläutert auch die Einstellung für
die beiden übrigen
Frequenzbereiche vor.
5
Drücken Sie den Jog-Hebel, um
Ihre Auswahl zu bestätigen. Am
CD-Player: Drücken Sie DSPL/
MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie
- am CD-Player.
So brechen Sie das Einstellen ab
Drücken Sie x mindestens 2 Sekunden lang.
Am CD-Player: Drücken Sie x/CHG.
26-DE
Bei „G-PRO 2“ wird die Funktion
G-PROTECTION im Vergleich zu
„G-PRO 1“ noch verstärkt. Eine höhere
CD-Tonqualität erzielen Sie jedoch mit
der Einstellung „G-PRO 1“.
3
Hinweis
In folgenden Fällen kann es zu Tonsprüngen
kommen:
– Der CD-Player wird ständigen, starken Stößen
ausgesetzt.
– Eine verschmutzte oder zerkratzte CD wird
wiedergegeben.
– CD-Rs/CD-RWs von schlechter Qualität
werden verwendet.
– Es liegt ein Problem am ursprünglichen
Aufnahmegerät oder an der
Anwendungssoftware vor.
Schützen des Gehörs
Die AVLS-Funktion (Automatic Volume
Limiter System = automatisches
Lautstärkebegrenzungssystem) begrenzt die
Lautstärke auf einen bestimmten Höchstwert,
damit Ihr Gehör nicht geschädigt wird.
1
Drücken Sie DISPLAY, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Halten Sie DSPL/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
Wählen Sie mit F oder f die
Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„AVLS“ auszuwählen. Drücken Sie
dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Option „AVLS“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
So deaktivieren Sie die AVLS-Funktion
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie AVLS dabei auf „OFF“.
Automatisches Stoppen
der Wiedergabe (OFF TIMER)
Sie können den CD-Player so einstellen, dass er
die Wiedergabe automatisch nach 1 bis 99
Minuten stoppt. Solange der Timer
eingeschaltet ist, erscheinen folgende Anzeigen:
• Am CD-Player: „ “ wird im Abstand von
etwa 5 Sekunden angezeigt.*
• An der Fernbedienung: „,“ wird angezeigt.
* Wenn Anzeige 1, 2 oder 3 erscheint (Audio-CD:
Wenn Anzeige 1 oder 2 erscheint) (Seite 17)
1
Drücken Sie DISPLAY, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Halten Sie DSPL/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
Wählen Sie mit F oder f die
Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„TIMER“ auszuwählen. Drücken
Sie dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Option „TIMER“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU,
um Ihre Auswahl zu bestätigen.
(Fortsetzung)
27-DE
Weitere Funktionen
(AVLS-Funktion)
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um „ON“
auszuwählen. Drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl
zu bestätigen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
Einstellung „ON“ aus und drücken
Sie dann DSPL/MENU, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
Automatisches Stoppen der
Wiedergabe
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um „10
min*“ auszuwählen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Einstellung „10 min“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
* Standardeinstellung. Wenn Sie die
Einstellung geändert haben, wird die
eingestellte Zeitdauer angezeigt.
4
Stellen Sie durch Drehen von VOL
+/– die gewünschte Zeitdauer ein.
Drücken Sie dann den Jog-Hebel,
um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Am CD-Player: Wählen Sie mit F
oder f die gewünschte Zeitdauer
aus und drücken Sie DSPL/MENU,
um Ihre Auswahl zu bestätigen.
• So verlängern/verkürzen Sie die
Zeitdauer um 5 Minuten: Drehen Sie
mehrmals VOL +/–. Am CD-Player:
Drücken Sie mehrmals F oder f.
• So verlängern/verkürzen Sie die
Zeitdauer um 1 Minute: Halten Sie
VOL +/– gedreht. Am CD-Player:
Drücken Sie F oder f mindestens 2
Sekunden lang.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie x. Am CD-Player: Drücken Sie
–.
So brechen Sie den Vorgang ab
Drücken Sie DISPLAY oder x mindestens 2
Sekunden lang. Am CD-Player: Drücken Sie
x/CHG.
So lassen Sie die Zeitdauer anzeigen,
bevor der CD-Player die Wiedergabe
stoppt
Führen Sie während der Wiedergabe Schritt 1
bis 3 aus.
28-DE
So beenden Sie OFF TIMER
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie OFF TIMER dabei auf
„OFF“.
Sperren der
Bedienelemente
(HOLD)
Sie können die Bedienelemente des CDPlayers sperren, so dass die Funktionen nicht
versehentlich ausgelöst werden können.
Die Anzeige OPR blinkt, wenn die HOLDFunktion aktiviert ist und Sie eine Taste
drücken.
Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung.
Sie können die HOLD-Funktion am CDPlayer und an der Fernbedienung aktivieren.
Wenn die HOLD-Funktion an der
Fernbedienung deaktiviert ist, können Sie
den CD-Player mit der Fernbedienung
weiterhin steuern.
So heben Sie die Sperrung der
Bedienelemente auf
Schieben Sie HOLD entgegen der Pfeilrichtung.
Hinweis
Auch wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist, erscheint
„HOLD“ nicht im Display der Fernbedienung.
Ausschalten des
Signaltons
Sie können den Signalton ausschalten, der
beim Bedienen des CD-Players über die
Kopfhörer/Ohrhörer ausgegeben wird.
1
Drücken Sie DISPLAY, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Halten Sie DSPL/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
Wählen Sie mit F oder f die
Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„BEEP“ auszuwählen. Drücken
Sie dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Option „BEEP“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„LIGHT“ auszuwählen. Drücken
Sie dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Option „LIGHT“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„OFF“ auszuwählen. Drücken Sie
dann den Jog-Hebel, um Ihre
Auswahl zu bestätigen. Am CDPlayer: Wählen Sie mit F oder f
die Einstellung „OFF“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„LIGHT OFF“ oder „LIGHT 2“
auszuwählen. Drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl
zu bestätigen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
Option „LIGHT OFF“ oder „LIGHT
2“ aus und drücken Sie dann
DSPL/MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
So schalten Sie den Signalton ein
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie BEEP dabei auf „ON“.
Hinweis zur Einstellung von
LIGHT
Energiesparfunktion
Einstellung
Sie können das Leuchten der Anzeige OPR
am CD-Player einstellen und auf diese Weise
Strom sparen, um die Akkus bzw. Batterien
zu schonen.
LIGHT OFF
LIGHT 1
1
LIGHT 2*
Drücken Sie DISPLAY, bis die
Anzeige wechselt. Am CD-Player:
Halten Sie DSPL/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
Wählen Sie mit F oder f die
Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
Anzeige OPR
am CD-Player
Ausgeschaltet
Leuchtet bei der
Wiedergabe oder bei einer
Funktion normal
Leuchtet bei der Wiedergabe
oder bei einer Funktion
weniger hell
* Sie können den Stromverbrauch senken, wenn Sie
„LIGHT 2“ anstelle von „LIGHT 1“ auswählen.
29-DE
Weitere Funktionen
2
Ununterbrochene
Wiedergabe (SEAMLESS)
(nur ATRAC-CDs)
Sie können Live-Konzerte usw. ohne
Unterbrechungen zwischen den Titeln
wiedergeben lassen.
1
Drücken Sie im Stoppmodus
DISPLAY, bis die Anzeige
wechselt. Am CD-Player: Halten
Sie im Stoppmodus DSPL/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit F oder
f die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„SEAMLESS“ auszuwählen.
Drücken Sie dann den Jog-Hebel,
um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Am CD-Player: Wählen Sie mit F
oder f die Option „SEAMLESS“
aus und drücken Sie dann DSPL/
MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um „ON“
auszuwählen. Drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl
zu bestätigen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
Einstellung „ON“ aus und drücken
Sie dann DSPL/MENU, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
Hinweis
Je nachdem, wie die Titel aufgenommen
wurden, ist eine ununterbrochene
Wiedergabe nicht in allen Fällen möglich.
30-DE
B Anschließen des CD-Players
Anschließen an eine
Stereoanlage
Sie können CDs auch über eine
angeschlossene Stereoanlage wiedergeben
lassen und CDs auf Kassette oder eine
MiniDisc (MD) überspielen. Einzelheiten
dazu finden Sie in der mit dem
angeschlossenen Gerät gelieferten
Bedienungsanleitung.
Drücken Sie im Stoppmodus
DISPLAY, bis die Anzeige
wechselt. Am CD-Player: Halten
Sie im Stoppmodus DSPL/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit F oder
f die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU.
2
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um
„AUDIO OUT“ auszuwählen.
Drücken Sie dann den Jog-Hebel,
um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Am CD-Player: Wählen Sie mit F
oder f die Option „AUDIO OUT“
aus und drücken Sie dann DSPL/
MENU, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
3
Schieben Sie den Jog-Hebel in
Richtung . oder >, um die
Einstellung für das
angeschlossene Gerät
auszuwählen. Drücken Sie dann
den Jog-Hebel, um Ihre Auswahl
zu bestätigen. Am CD-Player:
Wählen Sie mit F oder f die
Einstellung für das
angeschlossene Gerät aus und
drücken Sie dann DSPL/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
Achten Sie darauf, dass alle Geräte
ausgeschaltet sind, bevor Sie irgendwelche
Anschlüsse vornehmen.
an i/LINE OUT
(OPTICAL)*
Verbindungskabel
(Minibuchse)
Optisches
digitales
Verbindungskabel
MD-Recorder,
DAT-Deck usw.
Links (weiß)
Rechts (rot)
Stereoanlage,
Kassettenrecorder,
Radiorecorder usw.
* Nur Modelle für Europa
Angeschlossenes Gerät*
Kopfhörer
Über das Verbindungskabel
angeschlossenes Gerät
Einstellung
„HP“
„LINE“
* Wenn Sie das Gerät über das optische
digitale Verbindungskabel anschließen,
brauchen Sie die Einstellung nicht
auszuwählen. Die Einstellung wird
automatisch für eine optische Verbindung
umgeschaltet.
(Fortsetzung)
31-DE
Anschließen des CD-Players
1
Anschließen an eine Stereoanlage
Hinweise
• Drehen Sie vor dem Abspielen einer CD die
Lautstärke des angeschlossenen Geräts herunter,
damit die angeschlossenen Lautsprecher nicht
beschädigt werden.
• Verwenden Sie zum Aufnehmen das Netzteil.
Wenn Sie das Gerät über Akkus oder
Trockenbatterien mit Strom versorgen, können
diese beim Aufnehmen völlig verbraucht werden.
• Stellen Sie die Lautstärke am angeschlossenen
Gerät auf einen geeigneten Pegel ein, so dass der
Ton nicht verzerrt wird.
• Dieser CD-Player arbeitet mit dem Serial Copy
Management System, mit dem Sie nur jeweils
eine einzige digitale Kopie (Kopie der ersten
Generation) anfertigen können.
• Wenn Sie eine ATRAC-/MP3-CD über ein
angeschlossenes Gerät aufnehmen oder
wiedergeben möchten, verwenden Sie bitte nur
das analoge Verbindungskabel.
• Wenn Sie ein anderes Gerät anschließen, ändern
Sie unbedingt auch die Einstellung von „AUDIO
OUT“.
Wenn Kopfhörer oder andere Geräte
an die Buchse i/LINE OUT
(OPTICAL)* angeschlossen sind
Wenn Sie ein optisches, digitales
Verbindungskabel* anschließen, wird
automatisch zur optischen Digitalausgabe
umgeschaltet.
Wenn Sie eine Fernbedienung oder ein
Verbindungskabel anschließen, blinkt die
aktuelle Einstellung für AUDIO OUT („HP“
oder „LINE“) etwa 5 Sekunden lang.
Wenn Sie ein anderes Gerät an die Buchse
i/LINE OUT (OPTICAL) anschließen
wollen, lösen Sie zuerst das Gerät und
schließen Sie die Kopfhörer wieder an.
Ändern Sie dann die Einstellung für AUDIO
OUT in „HP“.
32-DE
Wenn AUDIO OUT auf „LINE“ gesetzt
ist
Sie können die Lautstärke nicht mit VOL +/–
am CD-Player oder der Fernbedienung
einstellen.
Wenn Sie ein optisches, digitales
Verbindungskabel verwenden*
Wenn Sie eine CD auf eine MD, ein DATBand usw. überspielen wollen, achten Sie
darauf, den CD-Player in den Pausemodus zu
schalten, bevor Sie mit dem Aufnehmen
anfangen.
Hinweis zu G-PROTECTION und den
Equalizer-Funktionen bei Verwendung
des normalen oder des optischen,
digitalen Verbindungskabels*
• Zum Aufnehmen in hoher CD-Tonqualität
setzen Sie G-PROTECTION im Menü auf
„G-PRO 1“.
• Wenn AUDIO OUT auf „LINE“ gesetzt
ist, ist der parametrische Equalizer
ausgeschaltet.
* Nur Modelle für Europa
B Stromquellen
Sie können die Restladung der Akkus bzw.
Batterien im Display überprüfen.
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Ein Signalton ist zu hören.
Wenn die Akkus oder Batterien erschöpft
sind, laden Sie die Akkus auf oder ersetzen
Sie die Trockenbatterien durch neue.
Hinweise
• Die Segmente der Anzeige
geben die
Akku-/Batterierestladung als groben Richtwert
an. Allerdings steht ein Segment dabei nicht
unbedingt für ein Viertel der Ladung.
• Je nach Betriebsbedingungen kann sich die
Ladung, die in der Anzeige
angegeben ist,
etwas erhöhen oder verringern.
Verwenden von Akkus
oder Batterien
Verwenden Sie für den CD-Player nur
folgende Akkus oder Batterien:
Akkus
Sie müssen die Akkus aufladen, bevor Sie sie
zum ersten Mal verwenden können.
• NH-7WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
Trockenbatterien
• LR6-Alkalibatterien (Größe AA)
Einlegen der Akkus/Batterien
Verschieben Sie den Schalter OPEN,
um den Deckel des CD-Players zu
öffnen. Öffnen Sie dann den Akku-/
Batteriefachdeckel im CD-Player.
2
Legen Sie zwei Akkus oder Batterien
ein. Richten Sie dabei den Pol 3 an
der entsprechenden Markierung im
Akku-/Batteriefach aus und
schließen Sie dann den Deckel, so
dass er mit einem Klicken einrastet.
Informationen zur Lebensdauer der Batterien
sowie zur Betriebs- und Ladedauer der
Akkus finden Sie unter „Technische Daten“.
Legen Sie den Minuspol # zuerst ein
(bei beiden Akkus/Batterien).
(Fortsetzung)
33-DE
Stromquellen
1
Verwenden von Akkus oder
Batterien
Laden der mitgelieferten
Akkus
1 Schließen Sie das Netzteil an die Buchse
2
3
DC IN 4.5 V des CD-Players an und
stecken Sie es in eine Netzsteckdose.
Drücken Sie x/CHG, um den
Ladevorgang zu starten.
Der CD-Player lädt die Akkus. Im
Display der Fernbedienung leuchten die
Segmente der Anzeige
nacheinander
auf und „Charging“ erscheint im Display.
Die Anzeige OPR leuchtet am CD-Player.
Sobald die Akkus vollständig geladen
sind, werden die Anzeigen „Charging“
und
ausgeblendet und die Anzeige
OPR erlischt.
Wenn Sie nach Abschluss des
Ladevorgangs die Taste x/CHG erneut
drücken, blinkt die Anzeige
und
„FULL“ erscheint im Display.
Trennen Sie das Gerät vom Netzteil.
So nehmen Sie die Akkus/Batterien
heraus
Nehmen Sie die Akkus/Batterien wie in der
Abbildung unten dargestellt heraus.
Wann müssen die Akkus
ausgetauscht werden?
Wenn sich die Betriebsdauer auf etwa die
Hälfte verkürzt, ersetzen Sie die Akkus durch
neue Akkus.
Hinweise zu den Akkus
• Um die ursprüngliche Kapazität der Akkus
möglichst lange vollständig zu erhalten,
sollten Sie die Akkus immer erst dann
laden, wenn sie vollständig entladen sind.
• Wenn die Akkus neu sind oder längere Zeit
nicht benutzt wurden, lassen sie sich
möglicherweise erst vollständig laden,
nachdem Sie sie einige Male geladen und
entladen haben.
• Verwenden Sie zum Transportieren von
Akkus den mitgelieferten
Akkutransportbehälter, um eine
unerwartete Wärmeentwicklung zu
vermeiden. Wenn die Akkus mit
Metallgegenständen in Berührung
kommen, kann es zu einem Kurzschluss
kommen, sie können sich überhitzen oder
sogar in Brand geraten.
Hinweise zu den Trockenbatterien
• Trennen Sie unbedingt das Netzteil vom
Gerät.
• Wenn die Batterien leer sind, tauschen Sie
immer beide Batterien gegen neue aus.
So bringen Sie den Batterie-/
Akkufachdeckel an
Wenn sich der Batterie-/Akkufachdeckel
durch ein Versehen, eine Erschütterung o. ä.
löst, bringen Sie ihn wie in der Abbildung
unten gezeigt wieder an.
34-DE
Hinweise zur
Stromquelle
Lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät,
wenn der CD-Player lange Zeit nicht benutzt
wird.
Hinweise zum Netzteil
• Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil. Wurde der CDPlayer ohne Netzteil geliefert, verwenden
Sie bitte das Netzteil AC-E45HG.
Benutzen Sie kein anderes Netzteil.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen
kommen.
• Verwenden Sie neue Batterien nicht
zusammen mit alten.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen
Arten von Batterien/Akkus zusammen.
• Wenn Sie die Batterien/Akkus längere Zeit
nicht benutzen wollen, nehmen Sie sie
heraus.
• Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie
das Batteriefach zunächst sorgfältig
trocken und legen Sie dann neue Batterien
ein. Wenn Sie mit der Batterieflüssigkeit in
Berührung kommen, waschen Sie sie
sorgfältig mit Wasser ab.
Polarität des Steckers
• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen
Händen.
• Schließen Sie das Netzteil an eine leicht
zugängliche Netzsteckdose an. Sollten an
dem Netzteil irgendwelche Störungen
auftreten, lösen Sie es sofort von der
Netzsteckdose.
Stromquellen
Hinweise zu Akkus und
Trockenbatterien
• Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien
aufzuladen.
• Werfen Sie Batterien und Akkus nicht ins
Feuer.
• Wenn Sie Batterien/Akkus bei sich tragen,
halten Sie sie von Münzen und anderen
Metallgegenständen fern. Andernfalls kann
durch einen Metallgegenstand ein Kontakt
zwischen den positiven und negativen
Polen der Batterien/Akkus hergestellt
werden, was zu Hitzeentwicklung führt.
• Verwenden Sie Akkus nicht zusammen mit
Trockenbatterien.
35-DE
B Weitere Informationen
Liste der Menüs
Halten Sie am CD-Player DSPL/MENU gedrückt, bis die Anzeige MENU erscheint, und wählen
Sie dann mit F oder f das gewünschte Menü aus.
Drücken Sie an der Fernbedienung mehrmals SOUND (für Klangeinstellungen) oder DISPLAY
(für andere Einstellungen).
CD-Player
MENU
PLAY MODE
SOUND
OPTION
Fernbedienung
BEEP
Um wieder die vorhergehende Anzeige aufzurufen, drücken Sie x. Am CD-Player:
Drücken Sie
–*1.
Um den Einstellvorgang abzubrechen, drücken Sie mindestens 2 Sekunden lang
DISPLAY (nur bei OPTION) oder x. Am CD-Player: Drücken Sie x/CHG.
Die mit z markierten Einstellungen sind Standardeinstellungen.
Informationen zu den Wiedergabeoptionen finden Sie auf Seite 19.
Klangeinstellungen (Seite)
Einstellen der Klangqualität (25)
Menü 1 , Menü 2
,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menü 3
—
Sonstige Einstellungen (Seite)
Schutz vor Tonsprüngen (26)
Menü 1 , Menü 2
,
OPTION
G-PROTECTION*4
Menü 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
Schützen des Gehörs (27)
OPTION
AVLS
Automatisches Stoppen der Wiedergabe (27) OPTION
TIMER
Anschließen an eine Stereoanlage (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
Ausschalten des Signaltons (28)
OPTION
BEEP
Energiesparfunktion (29)
OPTION
LIGHT
Ununterbrochene Wiedergabe (30)
OPTION
SEAMLESS*4
*1 Wenn „PGM“ nicht angezeigt wird.
*2 Wird nur am CD-Player angezeigt.
*3 Standardeinstellung. Wenn Sie die Einstellung geändert haben, wird die eingestellte Zeitdauer angezeigt.
*4 Diese Einstellungen können Sie im Stoppmodus vornehmen.
36-DE
Vorsichtsmaßnahmen
Sicherheit
• Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in
den CD-Player gelangen, lösen Sie alle
Kabel am Gerät. Lassen Sie den CD-Player
von qualifiziertem Fachpersonal
überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
• Führen Sie keine Fremdkörper in die
Buchse DC IN 4.5 V (externe
Stromversorgung) ein.
CD-Player
Umgang mit CDs
• Fassen Sie CDs nur am Rand an, damit sie
nicht verschmutzen. Berühren Sie nicht die
Oberfläche einer CD.
• Kleben Sie weder Papier noch Klebeband
auf CDs.
Kopfhörer/Ohrhörer
Sicherheit im Straßenverkehr
Verwenden Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer,
wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein
anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine
Gefahrenquelle dar und ist vielerorts
gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß
gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut
einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit
zum Beispiel beim Überqueren einer Straße.
In potenziell gefährlichen Situationen sollten
Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät
möglichst ausschalten.
Vermeidung von Gehörschäden
Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer/
Ohrhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte
warnen vor ständigen, lauten Geräuschen.
Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen,
senken Sie die Lautstärke oder schalten Sie
das Gerät aus.
Rücksichtnahme gegenüber anderen
Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein.
Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst
noch hören, was um Sie herum vorgeht,
sondern Sie zeigen auch Rücksicht
gegenüber anderen.
Wartung
So reinigen Sie das Gehäuse
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem
weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder
einer milden Reinigungslösung angefeuchtet
haben. Verwenden Sie weder Alkohol,
Benzin noch Verdünnung.
37-DE
Weitere Informationen
• Halten Sie die Linse im CD-Player sauber
und berühren Sie sie nicht. Andernfalls
kann die Linse beschädigt werden, so dass
der CD-Player nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände
auf den CD-Player. Andernfalls können
CD-Player und CD beschädigt werden.
• Lassen Sie den CD-Player nicht in der
Nähe von Wärmequellen, an Orten mit
direkter Sonneneinstrahlung, viel Staub
oder Sand, Feuchtigkeit oder Regen, auf
unebenen Oberflächen oder in einem Auto
mit geschlossenen Fenstern liegen und
schützen Sie ihn vor Stößen und
Erschütterungen.
• Wenn der CD-Player den Radio- oder
Fernsehempfang stört, schalten Sie ihn aus,
oder benutzen Sie ihn in etwas größerer
Entfernung.
• CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum
Beispiel herz- oder sternförmige oder
quadratische CDs, können Sie mit diesem
CD-Player nicht abspielen. Falls Sie es
doch versuchen, kann der CD-Player
beschädigt werden. Verwenden Sie solche
CDs nicht.
• Setzen Sie CDs weder direktem
Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum
Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen
Sie CDs nicht in einem in der Sonne
geparkten Auto liegen.
Störungsbehebung
Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen
fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Der Ton wird nicht lauter,
selbst wenn Sie VOL +/–
mehrmals in Richtung +
drehen bzw. mehrmals VOL +
am CD-Player drücken.
Kein Ton oder nur
Störgeräusche sind zu hören.
c AVLS ist auf „ON“ gesetzt. Setzen Sie die Option auf „OFF“.
(Seite 27)
c AUDIO OUT ist auf „LINE“ gesetzt. Setzen Sie die Option auf
„HP“. (Seite 31)
Bestimmte Dateien können
nicht wiedergegeben
werden.
Die Wiedergabedauer ist bei
Verwendung von
Trockenbatterien zu kurz.
Die Wiedergabedauer ist bei
Verwendung von Akkus zu
kurz.
„Lobatt“ erscheint im
Display. Es wird keine CD
abgespielt.
„HI dc In“ erscheint im
Display.
38-DE
c Schließen Sie die Kopfhörer-/Ohrhörerstecker fest an. (Seite 15)
c Die Stecker sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kopfhörer-/
Ohrhörerstecker regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
c Sie haben versucht, Dateien wiederzugeben, deren Format mit
diesem CD-Player nicht kompatibel ist. (Seite 6)
c Achten Sie darauf, dass Sie Alkali- und keine Manganbatterien
benutzen. (Seite 33)
c Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der
Größe AA aus. (Seite 33)
c Laden und entladen Sie die Akkus mehrere Male. (Seite 34)
c Die Akkuladung ist vollständig aufgebraucht. Laden Sie die
Akkus. (Seite 34)
c Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der
Größe AA aus. (Seite 33)
c Ein Netzteil mit stärkerer Leistung als das mitgelieferte oder
empfohlene wird verwendet. Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil oder das Autobatterieadapterkabel, das unter
„Sonderzubehör“ empfohlen wird. (Seite 42)
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die CD wird nicht
wiedergegeben oder „No
disc“ erscheint im Display,
obwohl eine CD eingelegt ist.
c Die CD ist verschmutzt oder defekt.
c Achten Sie darauf, dass die CD mit der beschrifteten Seite nach
oben eingelegt wird. (Seite 15)
c Feuchtigkeit hat sich niedergeschlagen.
Lassen Sie den CD-Player einige Stunden lang stehen, bis die
Feuchtigkeit verdunstet ist.
c Schließen Sie den Deckel des Akku-/Batteriefachs korrekt. (Seite 33)
c Überprüfen Sie, ob die Akkus/Batterien korrekt eingelegt sind.
(Seite 33)
c Schließen Sie das Netzteil korrekt an eine Netzsteckdose an.
(Seite 15).
c Drücken Sie den Jog-Hebel bzw. drücken Sie u am CD-Player,
wenn seit dem Anschließen des Netzteils mindestens eine Sekunde
verstrichen ist.
c Die CD-R/CD-RW ist leer.
c Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem
Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor.
c Die Bedienelemente sind gesperrt. Schieben Sie den Schalter
HOLD zurück. (Seite 28)
Die Anzeige OPR am CDPlayer blinkt, wenn Sie eine
Taste drücken, und die CD
wird nicht wiedergegeben.
Die Lautstärke lässt sich
nicht einstellen.
Wenn Sie über eine optische
Digitalverbindung
aufnehmen, lässt sich die
Titelnummer nicht korrekt
aufnehmen.
Die Akkus lassen sich nicht
aufladen.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde (ResumeFunktion).
c Im Akku-/Batteriefach befinden sich keine Akkus.
c Die CD-Wiedergabe läuft. Schalten Sie sie aus.
c Die Funktion zum Fortsetzen der Wiedergabe (Resume) wurde
aktiviert. Soll die Wiedergabe wieder mit dem ersten Titel
beginnen, drücken Sie im Stoppmodus den Jog-Hebel bzw. halten
Sie am CD-Player u gedrückt, bis die Wiedergabe des ersten
Titels beginnt. Oder öffnen Sie den Deckel des CD-Players. Oder
lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät und legen Sie dann die
Akkus/Batterien wieder ein bzw. schließen Sie das Netzteil wieder
an. (Seite 15, 16, 33, 35)
c Schließen Sie den Deckel des Akku-/Batteriefachs korrekt.
(Seite 33)
c AUDIO OUT ist auf „LINE“ gesetzt. Stellen Sie die Lautstärke am
angeschlossenen Gerät ein. (Seite 31)
c AUDIO OUT ist auf „HP“ gesetzt. Stellen Sie die Lautstärke mit
VOL +/– am CD-Player ein. (Seite 31)
(Fortsetzung)
39-DE
Weitere Informationen
Ein störendes Geräusch ist
von der CD zu hören.
Wenn Sie eine Stereoanlage
angeschlossen haben, ist der
Ton verzerrt oder gestört.
c AUDIO OUT ist auf „LINE“ gesetzt. Stellen Sie die Lautstärke mit
dem Lautstärkeregler des angeschlossenen Geräts ein. (Seite 31)
c Setzen Sie AUDIO OUT auf „HP“. Stellen Sie die Lautstärke mit
VOL +/– am CD-Player ein. (Seite 31).
c Nehmen Sie die Titelnummer mit einem MD-Recorder, DATRecorder usw. erneut auf. (Seite 31)
c Schlagen Sie in der mit dem angeschlossenen Aufnahmegerät
gelieferten Bedienungsanleitung nach. (Seite 31)
Störungsbehebung
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Bei der Wiedergabe einer
ATRAC- bzw. MP3-CD dreht
sich die CD nicht, aber der
Ton wird normal
wiedergegeben.
„NO FILE“ erscheint im
Display, wenn Sie den JogHebel drücken bzw. am CDPlayer u drücken oder
wenn Sie den Deckel des CDPlayers schließen.
Sobald der Deckel am CDPlayer geschlossen wird,
beginnt die CD, sich zu
drehen.
Die Anzeigen im LCD-Display
sind schwer zu erkennen
oder reagieren nur langsam.
c Bei diesem CD-Player dreht sich eine ATRAC- bzw. MP3-CD
während der Wiedergabe nicht, um Strom zu sparen. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
„ “ blinkt schnell im
Display der Fernbedienung
und der Anfang des Titels
bzw. eine bestimmte Stelle
im Titel kann nicht
angesteuert werden.
Der CD-Player lässt sich mit
der Fernbedienung nicht
richtig steuern.
Die Wiedergabe wird
plötzlich gestoppt.
40-DE
c Auf der CD befinden sich keine ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3Dateien.
c Die Daten auf der verwendeten CD-R/CD-RW wurden gelöscht.
c Die CD ist verschmutzt.
c Der CD-Player liest die Informationen auf der CD ein. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
c Sie verwenden den CD-Player bei sehr hohen (über 40 °C) oder
sehr tiefen (unter 0 °C) Temperaturen. Bei normaler
Zimmertemperatur normalisiert sich die Anzeige im LCD-Display
wieder.
c Der CD-Player befindet sich im Modus zur Wiedergabe von Titeln
mit Lesezeichen. Setzen Sie PLAY MODE auf „ALL“.
c Die Tasten am CD-Player werden versehentlich gedrückt gehalten.
c OFF TIMER wurde eingestellt. Ändern Sie die Einstellung in
„OFF“.
Technische Daten
System
Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdiode
Material: GaAlAs
Wellenlänge: λ = 770 - 800 nm
Emissionsdauer: Kontinuierlich
Laseremission: Weniger als 44,6 µW
(Gemessen im Abstand von 200 mm von der
Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit
einer Öffnung von 7 mm.)
Digital-Analog-Wandler
Quarz-stabilisiert (1 Bit)
Frequenzgang
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
Ungefähre Betriebsdauer*1 der
Batterien und Akkus in Stunden
Die Werte gelten für den Fall, dass der CD-Player
während des Betriebs auf einer ebenen und stabilen
Oberfläche steht.
Die Werte gelten, wenn LIGHT und SOUND auf
„OFF“ gesetzt sind.
Die Spieldauer hängt vom Gebrauch des CDPlayers ab.
Zwei NH-7WMAA (nach ca. 5 Stunden
Ladedauer*2)
Audio-CDs
ATRAC-CDs*3
MP3-CDs*4
G-PROTECTION
„G-PRO 1“
„G-PRO 2“
18
17
28
28
24
24
(Messung nach JEITA)
Leistungsabgabe (bei
Eingangsspannung 4,5 V)
Leitungsausgang (Stereominibuchse)
Ausgangsspannung 0,7 V effektiver
Mittelwert bei 47 kΩ
Empfohlene Lastimpedanz über 10 kΩ
Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse)
ca. 5 mW + ca. 5 mW bei 16 Ω
(ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW bei 16 Ω)*
Optischer digitaler Ausgang (optische
Ausgangsbuchse)*
Ausgangspegel: –21 - –15 dBm
Wellenlänge: 630 - 690 nm bei Spitzenpegel
* Nur Modelle für Europa
Stromversorgung
Mit zwei LR6(SG)-Alkalibatterien von Sony
(hergestellt in Japan)
Audio-CDs
ATRAC-CDs*3
MP3-CDs*4
G-PROTECTION
„G-PRO 1“
„G-PRO 2“
55
50
86
86
70
70
*1 Gemessener Wert nach JEITA-Standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Die Ladedauer hängt vom Zustand des Akkus ab.
*3 Bei Aufnahme mit 48 Kbps
*4 Bei Aufnahme mit 128 Kbps
Weitere Informationen
• Zwei Akkus NH-7WMAA von Sony: 1,2 V
Gleichstrom × 2
• Zwei LR6-Batterien (Größe AA): 1,5 V
Gleichstrom × 2
• Netzteil (Buchse DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (Modell für China)
120 V, 60 Hz (Modell für Mexiko)
(Fortsetzung)
41-DE
Technische Daten
Sonderzubehör
Betriebstemperatur
Netzteil*
Aktivlautsprechersystem
5 °C - 35 °C
Abmessungen (B/H/T) (ohne
vorstehende Teile und
Bedienelemente)
ca. 130,3 × 21,0 × 130,3 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
ca. 160 g
US-amerikanische Patente und Patente anderer
Länder lizenziert von Dolby Laboratories.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
Autobatterieadapterkabel
Autobatterieadapterkabel
mit Autoanschlusssatz
Autoanschlusssatz
Verbindungskabel
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Ohrhörer (außer für Kunden in Frankreich)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Ohrhörer (für Kunden in Frankreich)
MDR-E808SP
* Die Spezifikationen für Netzteile variieren je
nach Region. Stellen Sie vor dem Erwerb fest,
welche örtliche Betriebsspannung gilt und
welchen Steckertyp Sie benötigen.
Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle
der oben genannten Zubehörteile. Von Ihrem
Händler können Sie jedoch erfahren, welche
Zubehörteile in Ihrem Land/Gebiet erhältlich
sind.
42-DE
Weitere Informationen
43-DE
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendi
o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso, come una libreria o un
mobiletto.
Per evitare incendi, non coprire le aperture di
ventilazione dell’apparecchio con giornali,
tovagliette, tende, ecc. e non collocare
candele accese sopra l’apparecchio.
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non collocare contenitori di
liquidi, come vasi da fiori, sopra
l’apparecchio.
In alcuni paesi potrebbero essere in vigore
norme specifiche per lo smaltimento delle
batterie utilizzate per alimentare questo
apparecchio. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi alle autorità locali.
AVVERTENZA
• RADIAZIONI LASER INVISIBILI SE
APERTO
• NON SOFFERMARE LA VISTA SUL
RAGGIO NÉ GUARDARE
DIRETTAMENTE CON STRUMENTI
OTTICI
• RADIAZIONI LASER CLASSE 1M
INVISIBILI SE APERTO
• NON GUARDARE DIRETTAMENTE
CON STRUMENTI OTTICI
La validità del contrassegno CE è limitata
solo ai paesi in cui è legalmente in vigore,
principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).
2-IT
ATRAC3plus e ATRAC3 sono marchi di
fabbrica di Sony Corporation.
Indice
Uso di ATRAC CD Walkman
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD .................................. 6
ATRAC3plus e ATRAC3 ............................. 7
MP3 ............................................................. 7
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e
MP3 ......................................................... 8
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione ......... 10
Individuazione dei comandi ...................... 11
Riproduzione di un CD
1. Inserimento di un CD. ........................... 15
2. Collegamento del lettore CD. ................ 15
3. Riproduzione di un CD. ........................ 16
Opzioni per la riproduzione
Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta) .......................... 19
Riproduzione di tutti i file di un gruppo
selezionato (riproduzione gruppo)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 20
Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola) ........................... 20
Riproduzione dei brani in ordine casuale
(riproduzione in ordine casuale) ............ 20
Riproduzione in ordine casuale di tutti
i file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine casuale)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 20
Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
(solo CD MP3) ...................................... 21
Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti) ........... 21
Riproduzione dei 10 brani più ascoltati
(riproduzione dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 22
Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 22
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM) ............. 23
Ricerca di gruppi o brani/file ..................... 24
Funzioni disponibili
Regolazione della qualità audio
(equalizzatore parametrico) ................... 25
Funzione G-PROTECTION ...................... 26
Protezione dell’udito (AVLS) .................... 27
Arresto automatico della riproduzione
(OFF TIMER) ....................................... 27
Bloccaggio dei comandi (HOLD) ............. 28
Disattivazione del segnale acustico ........... 28
Risparmio energetico ................................. 29
Riproduzione continua dei brani
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC) ......... 30
Collegamento del lettore CD
Collegamento di un impianto stereo .......... 31
Collegamento ad una fonte di
alimentazione
Uso delle batterie ....................................... 33
Note sulla fonte di alimentazione .............. 35
Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu ........................................ 36
Precauzioni ................................................ 37
Manutenzione ............................................ 37
Guida alla soluzione dei problemi ............. 38
Caratteristiche tecniche ............................. 41
Accessori opzionali ................................... 42
3-IT
IT
Uso di ATRAC CD Walkman
Complimenti per l’acquisto del modello D-NE700. Il presente CD Walkman è denominato
“ATRAC CD Walkman” poiché consente di ascoltare “CD ATRAC”.
È possibile creare CD ATRAC personalizzati.
Modalità d’uso di SonicStage
Consultare il booklet “SonicStage” in dotazione.
1
Installazione
Installare il software “SonicStage”
in dotazione.
2
Memorizzazione e
masterizzazione
Memorizzare i dati audio importati da CD audio o
file audio sul PC, selezionare i brani preferiti,
quindi copiarli su CD personalizzati.
CD audio
File audio*
,
*File in formato MP3 o WAV
4-IT
Informazioni sui CD ATRAC
Un CD ATRAC è un CD-R/RW sul quale sono stati registrati dati audio compressi nel formato
ATRAC3plus/ATRAC3. È possibile registrare circa 30 CD audio su un CD-R/RW.* È inoltre
possibile registrare file MP3 convertendoli nel formato ATRAC3plus/ATRAC3.
Informazioni sul formato ATRAC3plus/ATRAC3
Consultare le pagine da 7 a 9 del presente manuale.
3
I dati audio vengono convertiti nel
formato ATRAC3plus/ATRAC3
mediante il software SonicStage.
Ascolto
Il presente ATRAC CD Walkman
consente di ascoltare CD ATRAC.
CD ATRAC
,
È inoltre possibile ascoltare CD
audio.
5-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
* Se il tempo di riproduzione totale di un CD (album) è stimato in 60 minuti e la registrazione viene effettuata
su un CD-R/RW da 700 MB a 48 kbps nel formato ATRAC3plus.
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD
Il presente lettore CD consente di riprodurre le 3 sorgenti audio riportate di seguito:
• CD audio (formato CDDA)
• CD contenenti file in formato ATRAC3plus/ATRAC3 (CD ATRAC)
• CD contenenti file in formato MP3 (CD MP3)
Formati di dischi utilizzabili
È possibile utilizzare esclusivamente dischi con estensione di formato ISO 9660 Level 1/2 e
Joliet.
Informazioni sui CD-R/RW
Il presente lettore CD è in grado di riprodurre CD-R/RW registrati nel formato ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 o CDDA*, tuttavia la capacità di riproduzione può variare a seconda della qualità
del disco e delle condizioni dell’apparecchio di registrazione.
* CDDA è l’abbreviazione di Compact Disc Digital Audio, uno standard di registrazione utilizzato per i CD
audio.
Dischi musicali codificati mediante tecnologie di protezione
del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD
(Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi
musicali codificati mediante le tecnologie di protezione del copyright. Si noti che alcuni di tali
dischi non sono conformi allo standard CD e pertanto, potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Note
• Il presente lettore CD non è in grado di registrare file audio su supporti registrabili, quali CD-R/RW.
• I CD-R/RW registrati in formato ATRAC3plus/ATRAC non possono essere riprodotti mediante il computer.
6-IT
ATRAC3plus e ATRAC3
“ATRAC3” (Adaptive Transform Acoustic Coding3, codifica di trasformazione acustica adattiva
3) è una tecnologia di compressione audio in grado di rispondere alle esigenze di qualità audio e
fattori di compressione elevati. Il formato ATRAC3 consente di comprimere file audio fino a
circa 1/10 delle dimensioni originali, ottenendo così una riduzione del volume di dati contenuti
nel supporto di memorizzazione. Le velocità di trasmissione disponibili sono 132 kbps,
105 kbps e 66 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Per ulteriori informazioni, consultare il booklet in dotazione con “SonicStage”.
Nota sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file MP3) e non creare cartelle non necessarie
su un disco contenente file ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3, livello audio 3) è una tecnologia standard per la compressione di
file audio sviluppata da Motion Picture Experts Group, un gruppo di lavoro interno
all’organizzazione ISO (International Organization for Standardization) e consente di
comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di un CD standard.
Le principali caratteristiche tecniche relative al formato dei dischi compatibili sono descritte di
seguito:
• Livelli massimi della directory: 8
• Caratteri utilizzabili A - Z, a- z, 0 - 9, _ (sottolineatura)
Note
• Durante l’assegnazione di un nome ad un file, assicurarsi di aggiungere al nome l’estensione di file “mp3”.
• Se si aggiunge l’estensione “mp3” ad un file diverso da un file MP3, il lettore non è in grado di riconoscere il
file in modo corretto.
(continua)
7-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
“ATRAC3plus” (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, codifica di trasformazione acustica
adattiva 3 plus) rappresenta una tecnologia di compressione audio sviluppata a partire dal
formato ATRAC3. Il formato ATRAC3plus è in grado di comprimere file audio fino a circa 1/20
delle dimensioni originali a 64 kbps consentendo tuttavia di ottenere un audio di qualità elevata.
Le velocità di trasmissione disponibili sono 256 kbps, 64 kbps e 48 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Impostazioni relative al software di compressione e al
software di scrittura
• Il presente lettore CD supporta i file MP3 con le seguenti caratteristiche tecniche: velocità di
trasmissione da 16 a 320 kbps e frequenze di campionamento da 32/44,1 a 48 kHz. È inoltre
possibile riprodurre file con l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile).
Per comprimere una sorgente per un file MP3, si consiglia di impostare la velocità di
trasmissione del software di compressione su “44,1 kHz”, “128 kbps” e “Constant Bit Rate”
(velocità bit costante).
• Per registrare fino alla capacità massima, impostare su “halting of writing” (arresto della
scrittura).
• Per registrare in una sola volta fino alla capacità massima su supporti non contenenti alcuna
registrazione, impostare su “Disc at Once” (disco in una volta).
Note sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
• Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file in formato MP3/ATRAC3plus/
ATRAC3) e non creare cartelle non necessarie in un disco contenente file MP3.
• Quando viene inserito un disco, il lettore CD legge tutte le informazioni delle cartelle e dei file
contenute nel disco. Se il disco contiene molte cartelle, è possibile che l’avvio della
riproduzione o l’avvio della riproduzione del file successivo richieda molto tempo.
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e MP3
Gruppi e cartelle
Il formato ATRAC3plus/ATRAC dispone di una struttura estremamente semplice, composta da
“file” e “gruppi”. Un “file” corrisponde ad un “brano” di un CD audio. Un “gruppo” è un
insieme di file e corrisponde ad un “album”. I “gruppi” non dispongono di una struttura formata
da directory (non è possibile creare un nuovo gruppo all’interno di un gruppo già esistente).
Quando si fa riferimento ai CD MP3, un “file” corrisponde a un “brano” e un “gruppo”
corrisponde a un “album”. Il presente lettore CD è stato progettato per riconoscere una cartella
contenente file MP3 come un “gruppo”, in modo da essere in grado di riprodurre i CD-R/RW
registrati in formato ATRAC3plus/ATRAC3 e quelli registrati in formato MP3 mediante la stessa
operazione.
8-IT
Ordine di riproduzione e struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Uso di ATRAC CD Walkman
Gruppo
File ATRAC3plus/
ATRAC3
Gruppo
File MP3
Note
• I gruppi non contenenti file MP3 vengono saltati.
• Se i file ATRAC3plus/ATRAC3 e i file MP3 vengono registrati sullo stesso CD, il presente lettore CD
riprodurrà prima i file ATRAC3plus/ATRAC3.
• A seconda del metodo utilizzato per la registrazione dei file MP3 sul disco, l’ordine di riproduzione potrebbe
essere diverso da quello illustrato sopra.
9-IT
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione
Alimentatore CA (1)
Cuffie/auricolari (1)
Telecomando (1)
Batterie ricaricabili (2)
Custodia di trasporto delle batterie (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
* Non riprodurre CD-ROM mediante un lettore di
CD audio.
Manuale per l’utente del software SonicStage
(1)
10-IT
Individuazione dei comandi
Lettore CD
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
Operazioni preliminari
1 Display (12, 17, 19, 24, 36)
2 Spia OPR (funzionamento) (28, 29, 34)
Il colore della spia cambia in base al tipo
di sorgente musicale in fase di
riproduzione: rosso: CD audio; verde: file
ATRAC3plus/ATRAC3; arancione: file
MP3.
Dopo l’inserimento del CD, si illumina in
successione per alcuni istanti in rosso,
arancione e verde.
Questa spia funge anche da spia HOLD e
da spia CHG (carica).
(gruppo) – (16, 23, 24, 26, 28,
3 Tasto
36)
4 Tasto
(gruppo) + (16, 23, 24)
5 Tasti VOL (volume) +*1/– (16)
6 Presa i (cuffie)/LINE OUT
(OPTICAL)*2 (15, 31)
È possibile commutare la funzione della
presa utilizzando il menu.
7 Interruttore HOLD (retro) (28)
Fare scorrere l’interruttore in direzione
della freccia per disattivare i tasti sul
lettore CD.
8 Tasto di funzionamento (15, 16, 19 – 31,
34, 36)
u: riproduzione/pausa
.:AMS*3/indietro
>: AMS/avanzamento
rapido
x/CHG: arresto/carica
DSPL/MENU: consente di
DSPL/MENU
selezionare le voci di menu
e di immettere la selezione.
9 Tasto F (19 – 31, 36)
Consente di selezionare un file, il modo
di riproduzione, ecc.
0 Tasto f (19 - 31, 36)
Consente di selezionare un file, il modo
di riproduzione, ecc.
qa Presa DC IN 4.5 V (ingresso
alimentazione esterna) (15, 34)
qs Interruttore OPEN (15, 33)
Fare scorrere l’interruttore per aprire il
coperchio del lettore CD.
*1 Il tasto dispone di un punto tattile.
*2 Solo modello per l’Europa
*3 Sensore musicale automatico
(continua)
11-IT
Display (lettore CD)
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1 Display delle informazioni (17)
Durante la riproduzione di un CD audio,
il nome del disco, il nome del brano, ecc.
vengono visualizzati su 4 righe, se
registrati sul CD.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, il nome del gruppo, il
nome del file, ecc. vengono visualizzati
su 4 righe, se registrati sul CD.
Anche le voci di menu vengono
visualizzate sul display.
2 Indicazione Atrac3plus/MP3
3 Indicazione del disco
Si accende mentre il lettore CD si trova
nel modo di riproduzione.
4 Indicazione delle batterie (33)
Indica approssimativamente la carica
residua delle batterie. Se “
”
lampeggia, significa che le batterie sono
scariche.
12-IT
5 Indicazione playlist (21)
Solo per CD MP3
6 Indicazione gruppo (20)
Solo per CD ATRAC/MP3
7 Indicazione del modo di riproduzione
(19 - 24)
Indica vari modi di riproduzione, quali la
riproduzione in ordine casuale e la
riproduzione programmata. “ ” indica
la riproduzione ripetuta.
8 Indicazione SOUND (25, 26)
Indica l’impostazione audio selezionata
mediante il menu.
Telecomando
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
6
2
7
3
4
8
9
q;
Operazioni preliminari
1
5
1 Controllo VOL (volume) +/– (16, 26, 28)
Ruotare per regolare il volume.
2 Tasto x (arresto) (16, 26, 28, 36)
3 Leva jog (. u/ENT >) (16,
21 - 23, 25 - 31)
u (riproduzione/pausa)/ENT (invio):
Durante il modo di arresto, premere
questo tasto per avviare la riproduzione;
premere lo stesso tasto per arrestare la
riproduzione. Durante la selezione delle
voci di menu, premere questo tasto per
confermare la selezione.
Spostare in direzione di . o di >:
AMS, indietro, avanzamento rapido
4 Display (14, 18)
(gruppo) +/– (16, 23, 24)
5 Tasti
6 Fermaglio (14)
7 Interruttore HOLD (28)
Fare scorrere l’interruttore in direzione
della freccia (viene visualizzato un
simbolo giallo) per disattivare i tasti del
telecomando.
8 Tasto DISPLAY (24, 26 - 31, 36)
9 Tasto P MODE/ (19 - 24)
q; Tasto SOUND (25, 36)
Nota
Utilizzare unicamente il telecomando in dotazione.
Questo lettore CD non funziona con telecomandi
forniti con altri lettori CD.
(continua)
13-IT
Display (telecomando)
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1
2
3
6
4
5
78 9q;
1 Indicazione del disco
2 Indicazione del numero di brano (23)
3 Display delle informazioni (17)
4 Indicazione del modo di riproduzione (19
- 23)
5 Indicazione SOUND (25, 26)
6 Indicazione delle batterie (33)
7 Indicazione del gruppo (20)
8 Indicazione playlist (21)
9 Indicazione del segnalibro (21, 22)
Durante la riproduzione, l’indicazione
mostra i brani ai quali sono stati aggiunti
dei segnalibri.
q; Indicazione del timer (27)
Indica che l’impostazione OFF TIMER è
stata selezionata nel menu.
Uso del fermaglio del telecomando
È possibile rimuovere il fermaglio dal telecomando e modificarne la direzione.
Per rimuovere il fermaglio
Per applicare il fermaglio nella direzione opposta
2
1
È possibile fare passare il cordino del telecomando attraverso il relativo fermaglio.
14-IT
Riproduzione di un CD
1. Inserimento di un CD.
1 Per aprire il coperchio del lettore
CD, spostare l’interruttore OPEN.
2 Posizionare il CD nell’apposito
alloggiamento e chiudere il coperchio.
Interruttore OPEN
ad una presa a
muro CA
2. Collegamento del lettore CD.
È possibile utilizzare le seguenti fonti
di alimentazione:
• Batterie ricaricabili (pagina 33)
• Batterie alcaline LR6 (formato AA)
(pagina 33)
• Alimentatore CA
In questa pagina, vengono illustrate le
modalità d’uso del lettore CD
alimentato mediante corrente
domestica.
Collegare saldamente le spine.
1 Collegare l’alimentatore CA.
2 Collegare le cuffie/gli auricolari e il
telecomando al lettore CD.
Alimentatore
CA
u
alla presa DC
IN 4.5 V
1
2
alla presa i (cuffie)/
LINE OUT (OPTICAL)*
Cuffie/
auricolari
Telecomando
* Solo modello per l’Europa
(continua)
15-IT
Riproduzione di un CD
Con il lato dell’etichetta
rivolto verso l’alto
3. Riproduzione di un CD.
u
VOL + / –
Leva jog
VOL + / –
1 Press u.
2 Regolare il volume premendo
VOL + o –.
Per
Avviare la riproduzione (dal punto in
cui è stata arrestata)
Avviare la riproduzione (dal primo
brano)
Effettuare una pausa/riprendere la
riproduzione dopo una pausa
Arrestare la riproduzione*2
Individuare l’inizio del brano
corrente (AMS*1)
Individuare l’inizio dei brani
precedenti (AMS)*3
Individuare l’inizio del brano
successivo (AMS)*3
Individuare l’inizio dei brani
successivi (AMS)*3
Tornare indietro rapidamente*2, *5
Avanzare rapidamente*2, *5
16-IT
1 Premere la leva jog.
2 Regolare il volume ruotando
VOL +/–.
Lettore CD
Premere u.
La riproduzione viene
avviata dal punto in cui è
stata arrestata.
Mentre il lettore CD si trova
nel modo di arresto, tenere
premuto u finché non
viene avviata la
riproduzione del primo
brano.
Premere u.
Telecomando
Premere la leva jog.
La riproduzione inizia dal punto
in cui è stata arrestata.
Premere x/CHG.
Premere ..
Premere x.
Spostare una volta la leva jog in
direzione di ..
Spostare più volte la leva jog in
direzione di ..
Spostare una volta la leva jog in
direzione di >.
Spostare più volte la leva jog in
direzione di >.
Tenere premuta la leva jog in
direzione di ..
Tenere premuta la leva jog in
direzione di >.
Premere più volte ..
Premere >.
Premere più volte >.
Tenere premuto ..
Tenere premuto >.
Mentre il lettore CD si trova nel
modo di arresto, tenere premuta
la leva jog finché non viene
avviata la riproduzione del
primo brano.
Premere la leva jog.
Per
Passare ai gruppi successivi*4
Passare ai gruppi precedenti*4
Lettore CD
Premere più volte
Premere più volte
+.
–.
Telecomando
Premere più volte
Premere più volte
+.
–.
*1 Sensore musicale automatico
*2 È possibile eseguire queste operazioni sia durante la riproduzione che durante il modo di pausa.
*3 Una volta riprodotto l’ultimo brano, è possibile tornare all’inizio del primo brano spostando la leva jog in
direzione di > (premendo > sul lettore CD). Analogamente, se ci si trova in corrispondenza del primo
brano, è possibile individuare l’ultimo brano spostando la leva jog in direzione di . (premendo . sul
lettore CD).
*4 Solo durante la riproduzione di un CD ATRAC/MP3
*5 Queste operazioni non possono essere eseguite se viene riprodotto un file MP3 registrato su un CD-R/RW
in formato Packet Write.
È possibile visualizzare le informazioni sul CD premendo più volte DSPL/MENU sul lettore CD
o DISPLAY sul telecomando.
Durante la riproduzione di un CD contenente informazioni di testo quali CD-TEXT, “nome del
brano”, “nome dell’album”, “nome dell’artista”, ecc. vengono visualizzati come indicato tra
parentesi nella tabella seguente. Durante la riproduzione di un CD ATRAC, vengono visualizzate
le informazioni immesse utilizzando il software SonicStage. Durante la riproduzione di un CD
MP3 contenente file MP3 con una tag ID3*1, vengono visualizzate le informazioni ID3 tag.
Lettore CD
Ad ogni pressione di DSPL/MENU, il display cambia come segue:
Schermata
1
2
3
4
CD audio
Numero del brano, tempo di riproduzione
trascorso (nome del brano, nome
dell’artista, nome dell’album)
Numero del brano, tempo residuo del
brano corrente (nome del brano,
nome dell’album, nome dell’artista)
Numero totale dei brani sul CD,
tempo di riproduzione totale del CD,
numero dei brani residui*2,
tempo residuo sul CD*2
(nome dell’album, nome dell’artista)
Elenco dei nomi dei brani
CD ATRAC/MP3
Nome del file, nome dell’artista*3,
nome del gruppo, numero del file,
tempo di riproduzione trascorso
Nome del file, informazioni
CODEC*4, numero del file,
tempo residuo del file corrente
Numero totale di file, numero totale
di gruppi, numero del file, tempo di
riproduzione trascorso
Elenco dei nomi dei gruppi/nomi dei file
(continua)
17-IT
Riproduzione di un CD
Visualizzazione nel display delle informazioni sul CD
Telecomando
Ad ogni pressione di DISPLAY, il display cambia come segue:
CD audio
CD ATRAC/MP3
Numero del brano, tempo di riproduzione
Numero del file, nome del file, tempo di riproduzione
trascorso, (nome del brano)
trascorso
Numero del brano, tempo residuo del brano Nome del file, nome dell’artista, informazioni
corrente (nome del brano, nome dell’artista) CODEC*4, tempo residuo del file corrente
Numero di brani residui*2, tempo
Nome del gruppo, numero totale di file
residuo sul CD*2
(nome dell’album, nome dell’artista)
Schermata di animazione
*1 Il formato ID3 tag viene utilizzato per aggiungere determinate informazioni (nome brano, nome album,
nome artista, ecc.) ai file MP3. Il presente lettore CD è conforme alle versioni 1.1/2.2/2.3 del formato ID3
tag (solo file MP3).
*2 Non visualizzato durante la riproduzione singola, la riproduzione in ordine casuale, la riproduzione dei
brani preferiti, la riproduzione dei brani più ascoltati, la riproduzione dei brani più ascoltati in ordine
casuale o la riproduzione PGM.
*3 Durante la riproduzione, “nome dell’artista” non viene visualizzato se nel disco non sono presenti
informazioni ID3 tag.
*4 Velocità di trasmissione e frequenze di campionamento. Durante la riproduzione di un file MP3 creato con
l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile), sul display viene visualizzato “VBR” invece
della velocità di trasmissione. In alcuni casi, l’indicazione “VBR” viene visualizzata durante la riproduzione
e non dall’inizio della stessa.
Note
• Il presente lettore CD consente la visualizzazione dei caratteri A - Z, a - z, 0 - 9 e _.
• Prima di riprodurre un file, il lettore CD legge tutte le informazioni sui file e i gruppi (o cartelle) contenute
nel CD. Viene visualizzata l’indicazione “READING”. A seconda del contenuto del CD, l’operazione di
lettura potrebbe richiedere alcuni minuti.
• Se al gruppo non è stato assegnato un nome, l’indicazione “ROOT” viene visualizzata sul display.
• Se il file non contiene informazioni ID3 tag, l’indicazione “- - - -” viene visualizzata sul display.
Rimozione del CD
Premere il perno al centro del vassoio
e contemporaneamente estrarre il CD.
18-IT
B Opzioni per la riproduzione
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni
di riproduzione utilizzando il tasto P MODE/
sul telecomando o la funzione di menu
sul lettore CD.
Selezione delle opzioni di
riproduzione mediante il lettore CD
Visualizzare il menu PLAY MODE seguendo
le procedure descritte di seguito, quindi
selezionare una delle opzioni di
riproduzione.
1 Tenere premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata MENU.
2 Premere F o f per selezionare “PLAY
MODE”, quindi premere DSPL/MENU.
3 Premere F o f per selezionare l’opzione
di riproduzione desiderata.
L’impostazione predefinita è “ALL”
(riproduzione normale).
ALL
GROUP
Vengono visualizzate le opzioni di
riproduzione.
Selezione delle opzioni di
riproduzione mediante il telecomando
Premere più volte P MODE/ per
selezionare l’opzione di riproduzione
desiderata.
Riproduzione ripetuta
dei brani (riproduzione
ripetuta)
È possibile ripetere varie opzioni di
riproduzione.
Mediante il telecomando
Durante la riproduzione, tenere premuto
P MODE/ finché non viene visualizzato
“ ”.
02:34
Mediante il lettore CD
1 Tenere premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata MENU.
2 Premere F o f per selezionare
“REPEAT”, quindi premere DSPL/
MENU.
3 Premere F o f per selezionare “ON”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione.
19-IT
Opzioni per la riproduzione
• Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta)
• Riproduzione di tutti i file di un
gruppo selezionato (riproduzione
gruppo)
• Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola)
• Riproduzione dei brani in ordine
casuale (riproduzione in ordine
casuale)
• Riproduzione in ordine casuale dei
file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine
casuale)
• Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
• Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti)
• Riproduzione dei 10 brani più
ascoltati (riproduzione dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM)
PLAY MODE
Riproduzione di tutti i
file di un gruppo
selezionato (riproduzione
Riproduzione dei brani
in ordine casuale
(riproduzione in ordine casuale)
gruppo) (solo CD ATRAC/MP3)
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ finché non viene
visualizzato “ ” (lettore CD: eseguire
le istruzioni dei punti 1 e 2 della
sezione “Selezione delle opzioni di
riproduzione mediante il lettore CD”
(pagina 19), premere F o f per
selezionare “GROUP”, quindi premere
DSPL/MENU per confermare la
selezione).
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ finché non viene
visualizzato “SHUF” (lettore CD:
eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione mediante il lettore CD”
(pagina 19), premere F o f per
selezionare “SHUFFLE”, quindi
premere DSPL/MENU per confermare
la selezione).
01:25
03:45
Riproduzione di un
solo brano (riproduzione
singola)
Riproduzione in
ordine casuale di tutti
i file di un gruppo
selezionato (riproduzione
gruppo in ordine casuale) (solo CD
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ finché non viene
visualizzato “1” (lettore CD: eseguire
le istruzioni dei punti 1 e 2 della
sezione “Selezione delle opzioni di
riproduzione mediante il lettore CD”
(pagina 19), premere F o f per
selezionare “1”, quindi premere DSPL/
MENU per confermare la selezione).
03:45
ATRAC/MP3)
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ finché non viene
visualizzato “ SHUF” (lettore CD:
eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione mediante il lettore CD”
(pagina 19), premere F o f per
selezionare “GROUP SHUFFLE”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
01:25
20-IT
Riproduzione delle
playlist preferite
(riproduzione playlist m3u) (solo CD
MP3)
È possibile riprodurre le playlist m3u
preferite.*
* Per “playlist m3u” si intende un file per il quale è
stato codificato un ordine di riproduzione di file
MP3. Per utilizzare la funzione playlist, registrare
i file MP3 su un CD-R/RW utilizzando un
software di codifica in grado di supportare il
formato m3u.
1
MODERN
Playlist
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare la
playlist desiderata (lettore CD:
premere F o f per selezionare
una playlist).
LATEST
3
Premere la leva jog (lettore CD:
premere u).
IS THAT
dei brani preferiti)
Durante il modo di riproduzione, è possibile
aggiungere dei segnalibri ai brani desiderati
che si desidera riprodurre.
CD audio: fino a 99 brani per ogni CD (fino a
10 CD)
CD ATRAC: fino a 999 brani per ogni CD
(fino a 5 CD)
CD MP3: fino a 999 brani per ogni CD (fino
a 5 CD)
Aggiunta di segnalibri*
1 Durante la riproduzione del brano a cui si
2
desidera aggiungere un segnalibro, tenere
premuta la leva jog finché “ ” non
lampeggia (lettore CD: tenere premuto
u finché “ ” non lampeggia).
Una volta aggiunto il segnalibro, “ ”
lampeggia più lentamente.
Spostare la leva jog in direzione di .
o di > (lettore CD: premere . o
>) per selezionare il brano al quale si
desidera aggiungere un segnalibro, quindi
ripetere il punto 1 per aggiungere i
segnalibri ai brani desiderati.
Riproduzione dei brani
preferiti a cui è stato
aggiunto il segnalibro
1 Premere più volte P MODE/
finché
“ ” (Bookmark) non lampeggia
velocemente (lettore CD: eseguire le
istruzioni dei punti 1 e 2 della sezione
“Selezione delle opzioni di riproduzione
mediante il lettore CD” (pagina 19),
premere F o f per selezionare “BOOK
MARK”, quindi premere DSPL/MENU;
la riproduzione dei brani preferiti viene
avviata).
(continua)
21-IT
Opzioni per la riproduzione
Durante la riproduzione, premere
più volte P MODE/ finché non
viene visualizzato “ ” (playlist)
(lettore CD: eseguire le istruzioni
dei punti 1 e 2 della sezione
“Selezione delle opzioni di
riproduzione mediante il lettore
CD” (pagina 19), premere F o f
per selezionare “PLAY LIST”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
Riproduzione dei
brani preferiti
mediante l’aggiunta
di segnalibri (riproduzione
Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
2 Premere la leva jog per illuminare “ ”.
La riproduzione dei brani contrassegnati
dai segnalibri viene avviata.
Per rimuovere i segnalibri*
Durante la riproduzione del brano
contrassegnato dal segnalibro, tenere
premuta la leva jog finché “ ” non
scompare dal display (lettore CD: tenere
premuto u finché “ ” non scompare dal
display).
Per controllare i brani contrassegnati
dai segnalibri*
Durante la riproduzione dei brani preferiti,
“ ” lampeggia lentamente sul display.
* Eseguire tali operazioni solo se la schermata 1 o 2
è visualizzata (pagina 17).
Note
• Durante la riproduzione dei brani preferiti, i brani
vengono riprodotti in base all’ordine di
numerazione e non di aggiunta dei segnalibri.
• Se si tenta di aggiungere segnalibri ai brani
dell’11° CD (o del 6° CD se vengono riprodotti
CD ATRAC/MP3), i segnalibri impostati per il
CD riprodotto per primo vengono cancellati.
• Tutti i segnalibri memorizzati verranno cancellati:
– se vengono rimosse tutte le fonti di
alimentazione, oppure
– se si continua a utilizzare il lettore CD con le
batterie ricaricabili senza ricaricare le batterie
anche se viene visualizzata l’indicazione
“Lobatt”.
Riproduzione dei 10
brani più ascoltati
(riproduzione dei brani memorizzati
automaticamente)
Il lettore CD memorizza automaticamente i
10 brani ascoltati più frequentemente sul CD
riprodotto e li riproduce dal 10° fino al
primo.
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ per selezionare “a00
(auto ranking)” e premere la leva jog
per confermare la selezione (lettore
CD: eseguire le istruzioni dei punti 1 e
2 della sezione “Selezione delle
opzioni di riproduzione mediante il
lettore CD” (pagina 19), premere F o
f per selezionare “AUTO RANKING”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
01:25
Riproduzione in
ordine casuale dei
brani più ascoltati
(riproduzione in ordine casuale dei
brani memorizzati automaticamente)
Il lettore riproduce un numero massimo di 32
brani tra quelli che ha automaticamente
memorizzato come ascoltati più di frequente.
Nella riproduzione dei brani più ascoltati in
ordine casuale, questi brani vengono
riprodotti in ordine casuale.
22-IT
Durante la riproduzione, premere più
volte P MODE/ per selezionare “a00
(auto ranking) SHUF” e premere la
leva jog per confermare la selezione.
(lettore CD: eseguire le istruzioni dei
punti 1 e 2 della sezione “Selezione
delle opzioni di riproduzione mediante
il lettore CD” (pagina 19), premere F o
f per selezionare “RANKING SHUF”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
01:25
CD audio/CD-TEXT
<PGM01
Numero del
brano
CD ATRAC/CD MP3
In Your H
Ordine di
Nome del file
riproduzione
2
Nota
Riproduzione dei brani
nell’ordine desiderato
(riproduzione PGM)
1
Durante il modo di arresto,
premere più volte P MODE/
finché non viene visualizzato
“PGM” (programma) (lettore CD:
durante il modo di arresto,
eseguire le istruzioni dei punti 1 e
2 della sezione “Selezione delle
opzioni di riproduzione mediante
il lettore CD” (pagina 19), premere
F o f per selezionare
“PROGRAM”, quindi premere
DSPL/MENU per confermare la
selezione).
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare il
brano desiderato, quindi tenere
premuta la leva jog finché non
viene visualizzata la schermata di
conferma della selezione. (lettore
CD: premere . o > per
selezionare il brano, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
Il brano è stato memorizzato.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, è inoltre possibile
selezionare un gruppo utilizzando
+o
–.
CD audio/CD-TEXT
<PGM12
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, vengono visualizzati un
ordine di riproduzione e il nome di un file.
3
Ripetere il punto 2 per selezionare
i brani nell’ordine desiderato.
4
Premere la leva jog per avviare la
riproduzione PGM (lettore CD:
premere u).
(continua)
23-IT
Opzioni per la riproduzione
Il lettore CD memorizza i brani riprodotti da un
massimo di 10 CD, sia che i CD siano stati
cambiati o meno. Se il lettore CD tenta di
memorizzare brani dall’11° CD, i primi dati
memorizzati verranno cancellati.
È possibile programmare il lettore CD per
riprodurre fino a 64 brani nell’ordine
desiderato.
Ordine di riproduzione
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato
2
Verifica del programma
Durante la programmazione:
Premere e tenere premuta più volte la leva
jog prima del punto 4 (lettore CD: premere
e tenere premuto più volte u oppure
premere più volte DSPL/MENU).
Durante il modo di arresto:
premere DISPLAY. Mentre vengono
visualizzate le indicazioni, premere più
volte P MODE/ finché “PGM” non
lampeggia, quindi premere la leva jog
finché il display non cambia (lettore CD:
premere più volte DSPL/MENU fino a che
l’elenco dei brani programmati non viene
visualizzato; per visualizzare i brani a
partire dal terzo, premere u).
Note
• Una volta completato l’inserimento del 64° brano
al punto 3, il primo numero di brano selezionato
(CD audio) o il primo nome di file selezionato
(CD ATRAC/MP3) viene visualizzato sul display.
• Se si selezionano 65 brani o più, i primi brani
selezionati vengono cancellati.
Ricerca di gruppi o
brani/file
Durante il modo di riproduzione, è possibile
ricercare e riprodurre in modo rapido il
gruppo (solo CD ATRAC) o il brano/file
desiderato utilizzando F o f sul lettore CD.
1
Durante la riproduzione, premere
F o f finché non appare la
schermata di ricerca.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
24-IT
Premere
+o
– per
selezionare il gruppo desiderato,
quindi premere u.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
primo file nel gruppo selezionato.
Selezione del brano/file
desiderato
1 Eseguire le istruzioni del punto 1 di cui
2
sopra, quindi premere
+o
– per
selezionare il gruppo desiderato.
Premere F o f per selezionare il brano/
file desiderato, quindi premere u.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
brano/file selezionato.
Per uscire dal modo di ricerca
Premere x/CHG. Se sono trascorsi un
massimo di 40 secondi senza che nessuna
operazione sia stata eseguita, il display torna
alla schermata precedente.
Nota
Se si tenta di controllare il lettore CD mediante il
telecomando durante una ricerca, viene visualizzata
l’indicazione “MENU” e non è possibile eseguire
alcuna operazione.
B Funzioni disponibili
Regolazione della
qualità audio (equalizzatore
parametrico)
È possibile ascoltare la musica preferita
regolando la qualità audio nei due modi
seguenti:
• selezionando un modello audio
preimpostato t “Selezione della qualità
audio desiderata”
• regolando manualmente la qualità audio
t “Personalizzazione della qualità audio”
Selezione della qualità audio
desiderata
Indicazione
SOFT/
SOUND S
CUSTOM/
SOUND C
Uso del telecomando
Premere più volte SOUND per selezionare la
qualità audio desiderata.
Sul lettore CD
1 Premere DSPL/MENU finché non viene
visualizzata la schermata MENU.
2 Premere F o f per selezionare
“SOUND”, quindi premere DSPL/
MENU.
3 Premere F o f per selezionare la qualità
audio desiderata, quindi premere DSPL/
MENU per confermare la selezione.
È possibile personalizzare la qualità audio
regolando il volume in 3 gamme di frequenza
“LOW” (bassi), “MID” (medi) e “HIGH”
(acuti). Per ciascuna gamma di frequenza, è
possibile selezionare la forma dell’onda tra 3
modelli diversi, nonché regolare il volume
dell’audio su 7 livelli per il modello
selezionato.
Regolare la qualità audio controllando la
forma dell’onda sul display.
1
Premere più volte SOUND per
selezionare “SOUND C”, quindi
premere SOUND finché il display
non cambia (lettore CD: eseguire
le istruzioni dei punti da 1 a 3
della sezione “Selezione della
qualità audio desiderata” e
selezionare “CUSTOM”).
2
Spostare e tenere premuta la leva
jog in direzione di . o di >
finché non viene visualizzata la
gamma di frequenza desiderata
(lettore CD: premere . o >
per almeno 2 secondi per
selezionare la gamma di
frequenza).
Innanzitutto, viene visualizzata
l’indicazione “LOW” (lettore CD:
l’indicazione “LOW” lampeggia).
LOW
m
MID
(continua)
25-IT
Funzioni disponibili
ACTIVE/
SOUND A
HEAVY/
SOUND H
Qualità audio
Per le sezioni vocali, con
enfatizzazione dei suoni di
gamma media
Suoni naturali, con bassi e acuti
enfatizzati
Suoni potenti, con maggiore
enfatizzazione degli acuti e dei
bassi rispetto all’impostazione
ACTIVE
Audio personalizzato
Personalizzazione della
qualità audio
Regolazione della qualità audio
3
Spostare più volte la leva jog in
direzione di . o di > per
selezionare la forma dell’onda
desiderata tra le 3 memorizzate
per ciascuna gamma di frequenza,
quindi ruotare più volte il
comando VOL +/– per selezionare
il volume dell’audio (lettore CD:
premere più volte . o > per
selezionare la forma dell’onda,
quindi premere F o f per
selezionare il volume dell’audio).
MID
Note
• Selezionando l’impostazione CUSTOM, è
possibile che l’audio risulti distorto a causa delle
impostazioni audio quando il volume viene
alzato. In tal caso, abbassare il volume.
• È possibile che venga percepita una differenza di
volume tra l’impostazione audio CUSTOM e le
altre impostazioni audio. Regolare il volume in
base alle proprie preferenze.
Funzione G-PROTECTION
La funzione G-PROTECTION è stata
sviluppata per garantire un eccellente livello
di protezione dagli urti mentre si sta correndo.
1
Durante il modo di arresto, premere
DISPLAY finché il display non
cambia (lettore CD: durante il modo
di arresto, tenere premuto DSPL/
MENU finché non viene visualizzata
la schermata MENU; premere F o f
per selezionare “OPTION”, quindi
premere DSPL/MENU).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare “GPRO”, quindi premere la leva jog
per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “G-PROTECTION”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare “GPRO 1” o “G-PRO 2”, quindi
premere la leva jog per
confermare la selezione (lettore
CD: premere F o f per
selezionare “G-PRO 1” o “G-PRO
2”, quindi premere DSPL/MENU
per confermare la selezione).
Selezionando “G-PRO 2”, l’effetto della
funzione G-PROTECTION risulta
maggiore rispetto a quello
dell’impostazione “G-PRO 1”. Per
usufruire di un’elevata qualità audio,
impostare su “G-PRO 1”.
A: gamma di frequenza
B: volume dell’audio (Per alzare il volume,
utilizzare VOL –. Per abbassarlo, utilizzare
VOL +).
m
MID
4
Ripetere le istruzioni dei punti 2 e
3 per effettuare la regolazione per
le altre 2 gamme di frequenza.
5
Premere la leva jog per
confermare la selezione (lettore
CD: premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
Per tornare alla schermata precedente
Premere
– sul lettore CD.
Per annullare l’operazione di
regolazione
Premere x per almeno 2 secondi (lettore
CD: premere x/CHG).
26-IT
Nota
Il suono potrebbe saltare se:
– il lettore CD viene sottoposto a urti ininterrotti
più forti del previsto,
– viene riprodotto un CD sporco o graffiato,
– vengono utilizzati CD/R/RW di scarsa qualità o
si è verificato un problema con l’apparecchio di
registrazione originale o con il software
applicativo.
Protezione dell’udito
(AVLS)
La funzione AVLS (Automatic Volume
Limiter System, sistema per la limitazione
automatica del volume) consente di limitare
il volume massimo proteggendo così l’udito.
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“AVLS”, quindi premere la leva jog
per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “AVLS”, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“ON”, quindi premere la leva jog
per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “ON”, quindi premere
DSPL/MENU per confermare la
selezione).
Per disattivare la funzione AVLS
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando AVLS su “OFF”.
TIMER)
È possibile impostare il lettore CD affinché
arresti automaticamente la riproduzione in un
intervallo di tempo da 1 a 99 minuti. Mentre
la funzione timer è attivata, vengono
visualizzate le seguenti indicazioni:
• Lettore CD: “ ” viene visualizzato ad
intervalli di circa 5 secondi.*
• Telecomando: viene visualizzato “,”.
* Se sono visualizzate le schermate 1, 2 o 3 (CD
audio: se è visualizzata la schermata 1 o 2)
(pagina 17)
1
Premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: tenere
premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata
MENU; premere F o f per
selezionare “OPTION”, quindi
premere DSPL/MENU).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“TIMER”, quindi premere la leva
jog per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “TIMER”, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare “10
min”* (lettore CD: premere F o f
per selezionare “10 min”, quindi
premere DSPL/MENU).
* Impostazione predefinita. Se è stata
modificata l’impostazione, viene
visualizzato l’intervallo di tempo
precedentemente impostato.
(continua)
27-IT
Funzioni disponibili
1
Premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: tenere
premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata
MENU; premere F o f per
selezionare “OPTION”, quindi
premere DSPL/MENU).
Arresto automatico
della riproduzione (OFF
Arresto automatico della
riproduzione
Bloccaggio dei comandi
4
È possibile bloccare i comandi sul lettore CD
onde evitare di premerli accidentalmente.
La spia OPR lampeggia se viene premuto un
tasto qualsiasi mentre è attivata la funzione
HOLD.
Ruotare il comando VOL +/– per
selezionare l’intervallo che si
desidera impostare, quindi
premere la leva jog per
confermare la selezione (lettore
CD: premere F o f per
selezionare l’intervallo di tempo
che si desidera impostare, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
• Per aumentare/diminuire di 5 minuti:
ruotare più volte il comando VOL +/–
(lettore CD: premere più volte F o f).
• Per aumentare/diminuire di 1 minuto:
continuare a ruotare VOL +/– (lettore
CD: premere F o f per almeno 2
secondi).
(HOLD)
Spostare HOLD nella direzione della
freccia.
È possibile attivare la funzione HOLD sia
mediante il lettore CD che mediante il
telecomando. È possibile controllare il lettore
CD mediante il telecomando se la funzione
HOLD sul telecomando è disattivata.
Per sbloccare i comandi
Spostare HOLD nella direzione opposta alla
freccia.
Nota
Per tornare alla schermata precedente
Premere x (lettore CD: premere
–).
Per annullare l’operazione di
impostazione
Premere DISPLAY o x per almeno 2
secondi (lettore CD: premere x/CHG).
Per controllare la lunghezza
dell’intervallo di tempo prima che il
lettore CD arresti la riproduzione
Durante la riproduzione, eseguire le
istruzioni dei punti da 1 a 3.
Per disattivare la funzione OFF TIMER
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando OFF TIMER su “OFF”.
28-IT
Anche se la funzione HOLD è attivata,
l’indicazione “HOLD” non viene visualizzata sul
display del telecomando.
Disattivazione del
segnale acustico
È possibile disattivare il segnale acustico
relativo alle operazioni del lettore CD
proveniente dalle cuffie/dagli auricolari.
1
Premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: tenere
premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata
MENU; premere F o f per
selezionare “OPTION”, quindi
premere DSPL/MENU).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“BEEP”, quindi premere la leva
jog per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “BEEP”, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“LIGHT”, quindi premere la leva
jog per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “LIGHT”, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“OFF”, quindi premere la leva jog
per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “OFF”, quindi premere
DSPL/MENU per confermare la
selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“LIGHT OFF” o “LIGHT 2”, quindi
premere la leva jog per
confermare la selezione (lettore
CD: premere F o f per
selezionare “LIGHT OFF” o “LIGHT
2”, quindi premere DSPL/MENU
per confermare la selezione).
Informazioni
sull’impostazione LIGHT
Impostazione
Risparmio energetico
LIGHT OFF
È possibile selezionare le opzioni di
illuminazione della spia OPR sul lettore CD
in modo da conservare la carica delle
batterie.
1
LIGHT 1
LIGHT 2*
Premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: tenere
premuto DSPL/MENU finché non
viene visualizzata la schermata
MENU; premere F o f per
selezionare “OPTION”, quindi
premere DSPL/MENU).
Funzioni disponibili
Per attivare il segnale acustico
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando BEEP su “ON”.
Spia OPR
sul lettore CD
Disattivata
Illuminata
durante la riproduzione o
il funzionamento
Illuminata in modo più
debole durante la
riproduzione o il
funzionamento
* È possibile risparmiare energia selezionando
“LIGHT 2” anziché “LIGHT 1”.
29-IT
Riproduzione
continua dei brani
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC)
È possibile riprodurre concerti dal vivo e
simili senza stacchi tra i brani.
1
Durante il modo di arresto,
premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: durante il
modo di arresto, tenere premuto
DSPL/MENU finché non viene
visualizzata la schermata MENU;
premere F o f per selezionare
“OPTION”, quindi premere DSPL/
MENU).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“SEAMLESS”, quindi premere la
leva jog per confermare la
selezione (lettore CD: premere F o
f per selezionare “SEAMLESS”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“ON”, quindi premere la leva jog
per confermare la selezione
(lettore CD: premere F o f per
selezionare “ON”, quindi premere
DSPL/MENU per confermare la
selezione).
Nota
A seconda del modo di registrazione della
sorgente audio, è possibile che i brani non
vengano riprodotti in modo continuo.
30-IT
B Collegamento del lettore CD
Collegamento di un
impianto stereo
Durante il modo di arresto,
premere DISPLAY finché il display
non cambia (lettore CD: durante il
modo di arresto, tenere premuto
DSPL/MENU finché non viene
visualizzata la schermata MENU;
premere F o f per selezionare
“OPTION”, quindi premere DSPL/
MENU).
2
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
“AUDIO OUT”, quindi premere la
leva jog per confermare la
selezione (lettore CD: premere F o
f per selezionare “AUDIO OUT”,
quindi premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
3
Spostare la leva jog in direzione di
. o di > per selezionare
l’impostazione appropriata per
l’apparecchio collegato, quindi
premere la leva jog per
confermare la selezione (lettore
CD: premere F o f per
selezionare l’impostazione, quindi
premere DSPL/MENU per
confermare la selezione).
È possibile ascoltare i CD tramite un
impianto stereo e registrare i CD su nastri o
su MiniDisc. Per maggiori dettagli,
consultare il manuale delle istruzioni
dell’apparecchio che si desidera collegare.
Prima di effettuare tutti i collegamenti,
assicurarsi di avere spento tutti i componenti.
all’uscita
i/LINE OUT
(OPTICAL)*
Cavo di
collegamento
(minipresa)
Cavo di
collegamento
digitale ottico
Sinistro
(bianco)
Destro
(rosso)
Registratore
MiniDisc,
piastra DAT,
ecc.
Impianto stereo,
registratore a
cassette,
radioregistratore a
cassette, ecc.
* Solo modello per l’Europa
Apparecchio collegato*
Cuffie
Apparecchio collegato
mediante il cavo di
collegamento
Impostazione
“HP”
“LINE”
* Se l’apparecchio viene collegato mediante il
cavo di collegamento digitale ottico, non è
necessario effettuare l’impostazione.
L’opzione appropriata al collegamento ottico
viene impostata automaticamente.
(continua)
31-IT
Collegamento del lettore CD
1
Collegamento di un impianto
stereo
Note
• Prima di avviare la riproduzione di un CD,
abbassare il volume dell’apparecchio collegato
per evitare di danneggiare i diffusori collegati.
• Per la registrazione, utilizzare l’alimentatore CA.
Le batterie ricaricabili o quelle a secco
potrebbero scaricarsi completamente durante la
registrazione.
• Regolare in modo adeguato il volume
sull’apparecchio collegato onde evitare la
distorsione dell’audio.
• Il presente lettore CD utilizza il Serial Copy
Management System (sistema di controllo della
copia digitale), che consente di eseguire
esclusivamente copie digitali di un originale.
• Per la registrazione o la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3 mediante un apparecchio collegato,
utilizzare esclusivamente il cavo di collegamento
analogico.
• Se si cambia l’apparecchio collegato, assicurarsi
di cambiare anche l’impostazione “AUDIO
OUT”.
Se alla presa i/LINE OUT (OPTICAL)*
sono collegate le cuffie o altri
apparecchi
Se viene collegato un cavo di collegamento
digitale ottico*, l’audio viene trasmesso
automaticamente ad un’uscita digitale ottica.
Se sono collegati un telecomando o un cavo
di collegamento, l’impostazione corrente di
AUDIO OUT (“HP” o “LINE”) lampeggia
per circa 5 secondi.
Se alla presa i/LINE OUT (OPTICAL)
viene collegato un altro apparecchio,
rimuovere innanzitutto quest’ultimo e
collegare di nuovo le cuffie, quindi impostare
la voce AUDIO OUT su “HP”.
Se AUDIO OUT è impostato su “LINE”
Non è possibile regolare il volume
utilizzando il comando VOL +/– sul lettore
CD o sul telecomando.
32-IT
Se viene utilizzato un cavo di
collegamento digitale ottico*
Per registrare un CD su un MiniDisc, una
piastra DAT, ecc., assicurarsi che il lettore
CD sia impostato in modo di pausa
prima di avviare le procedure di
registrazione.
Informazioni sulle funzioni GPROTECTION ed equalizzatore se
viene utilizzato il cavo di
collegamento o il cavo di
collegamento digitale ottico*
• Per effettuare registrazioni dell’audio dei
CD di qualità elevata, impostare la
funzione G-PROTECTION su “G-PRO 1”
nel menu.
• Se AUDIO OUT è impostato su “LINE”,
l’equalizzatore parametrico non è
disponibile.
* Solo modello per l’Europa
B Collegamento ad una fonte di alimentazione
È possibile visualizzare la carica residua
delle batterie sul display.
t
t
t
t
t
Lobatt*
* Segnali acustici.
Quando le batterie sono scariche, caricare le
batterie ricaricabili o sostituire le batterie a
secco con batterie nuove.
Note
• Le barre dell’indicatore
mostrano solo
indicativamente il livello di carica residua delle
batterie. Ogni barra non indica necessariamente
un quarto della carica della batteria.
• In base alle condizioni operative, le barre
dell’indicatore
potrebbero aumentare o
diminuire.
Uso delle batterie
Con il presente lettore CD, utilizzare
esclusivamente i seguenti tipi di batteria.
Batterie ricaricabili
Caricare le batterie ricaricabili prima di
utilizzarle per la prima volta.
• NH-7WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
Batterie a secco
• Batterie alcaline LR6 (formato AA)
Inserimento delle batterie
Spostare OPEN per aprire il
coperchio del lettore CD, quindi
aprire il coperchio dello scomparto
batterie all’interno del lettore.
2
Inserire due batterie facendo
corrispondere il simbolo 3 al
diagramma nell’apposito scomparto,
quindi chiudere il coperchio finché
non scatta in posizione.
Per ulteriori informazioni sulla durata delle
batterie e sul tempo di carica delle batterie
ricaricabili, consultare la sezione
“Caratteristiche tecniche”.
Inserire prima l’estremità #
(per entrambe le batterie).
(continua)
33-IT
Collegamento ad una fonte di alimentazione
1
Uso delle batterie
Carica delle batterie
ricaricabili in dotazione
1 Collegare l’alimentatore CA alla presa
2
3
DC IN 4.5 V del lettore CD e ad una
presa di rete CA.
Premere x/CHG per avviare la carica.
Il lettore CD carica le batterie. Nel
display del telecomando, le barre
dell’indicatore
si illuminano in
successione e appare l’indicazione
“Charging”; sul lettore CD si illumina la
spia OPR. Quando le batterie sono
completamente cariche, l’indicazione
“Charging”, l’indicatore
e la spia
OPR si spengono.
Se x/CHG viene premuto dopo che la
carica è stata completata, l’indicatore
lampeggia e sul display viene
visualizzata l’indicazione “FULL”.
Scollegare l’alimentatore CA.
Per rimuovere le batterie
Rimuovere le batterie come illustrato di
seguito.
Quando sostituire le batterie
ricaricabili
Se la durata delle batterie si dimezza,
sostituirle con batterie ricaricabili nuove.
Note sulle batterie ricaricabili
• Per conservare a lungo la capacità
originale delle batterie, caricarle solo
quando sono completamente scariche.
• Se le batterie sono nuove o non sono state
utilizzate per un periodo di tempo
prolungato, potrebbe essere necessario
caricarle e scaricarle più volte prima che si
carichino completamente.
• Per evitare che le batterie si surriscaldino,
per il trasporto utilizzare l’apposita
custodia in dotazione. Se le batterie
ricaricabili vengono a contatto con oggetti
metallici, è possibile che si generino
incendi o surriscaldamenti dovuti a
cortocircuiti.
Note sull’uso delle batterie a secco
• Assicurarsi di rimuovere l’alimentatore
CA.
• Quando le batterie sono scariche,
sostituirle entrambe con batterie nuove.
Per riapplicare il coperchio dello
scomparto batterie
Se il coperchio dello scomparto batterie
dovesse staccarsi a seguito di una caduta
accidentale, forza eccessiva, ecc., riapplicarlo
come illustrato di seguito.
34-IT
Note sulla fonte di
alimentazione
Se il lettore CD non viene utilizzato per un
periodo prolungato, scollegare tutte le fonti
di alimentazione.
Alimentatore CA
• Se si prevede di non usare le batterie per
un periodo di tempo prolungato,
rimuoverle dall’apparecchio.
• In caso di perdite di elettrolita, asciugare
ogni traccia di deposito dallo scomparto
per le batterie e inserire delle batterie
nuove. Se tracce di deposito entrano in
contatto con la pelle, lavare accuratamente
la parte.
• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA
in dotazione. Nel caso in cui l’alimentatore
non sia in dotazione con il lettore CD,
utilizzare l’alimentatore CA modello ACE45HG. Non usare altri tipi di alimentatori
CA onde evitare problemi di
funzionamento.
Polarità dello spinotto
• Non toccare l’alimentatore CA con le mani
bagnate.
• Collegare l’alimentatore CA a una presa
CA facilmente accessibile. In caso di
funzionamento anormale dell’alimentatore
CA, scollegarlo immediatamente dalla
presa CA.
Collegamento ad una fonte di alimentazione
Batterie ricaricabili e
batterie a secco
• Non caricare le batterie a secco.
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non trasportare le batterie insieme a
monete o ad altri oggetti metallici. Il
contatto dei terminali positivo e negativo
delle batterie con oggetti metallici
potrebbe sviluppare calore.
• Non usare batterie ricaricabili insieme a
batterie a secco.
• Non usare batterie nuove con batterie
vecchie.
• Non usare contemporaneamente tipi
diversi di batterie.
35-IT
B Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu
Sul lettore CD, tenere premuto DSPL/MENU finché non viene visualizzata la schermata MENU,
quindi premere F o f per selezionare il menu desiderato.
Sul telecomando, premere più volte SOUND (per l’impostazione audio) o DISPLAY (per altre
impostazioni).
Lettore CD
MENU
PLAY MODE
SOUND
OPTION
Telecomando
BEEP
Per tornare alla schermata precedente, premere x (lettore CD: premere
–*1).
Per annullare l’operazione di impostazione, premere DISPLAY (solo per il menu
OPTION) o x per almeno 2 secondi (lettore CD: premere x/CHG).
Le voci contrassegnate dal simbolo z indicano le impostazioni predefinite.
Per le opzioni di riproduzione, vedere a pagina 19.
Impostazione dell’audio (pagina)
Regolazione della qualità audio (25)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND*2
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Impostazione di funzioni varie (pagina)
Funzione di protezione dagli urti (26)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*4
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z HP
z LINE
z ON
z OFF
z LIGHT OFF
z LIGHT 1
z LIGHT 2
z ON
z OFF
Protezione dell’udito (27)
OPTION
AVLS
Arresto automatico della riproduzione (27) OPTION
TIMER
Collegamento di un impianto stereo (31)
OPTION
AUDIO OUT*4
Disattivazione del segnale acustico (28)
OPTION
BEEP
Risparmio energetico (29)
OPTION
LIGHT
Riproduzione continua dei brani (30)
OPTION
SEAMLESS*4
*1 Se “PGM” non è visualizzato.
*2 Visualizzato solo sul lettore CD.
*3 Impostazione predefinita. Se è stata modificata l’impostazione, viene visualizzato l’intervallo di tempo
precedentemente impostato.
*4 È possibile effettuare tali impostazioni durante il modo di arresto.
36-IT
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualsiasi oggetto liquido o solido
dovesse penetrare all’interno del lettore
CD, scollegarlo e farlo controllare da
personale qualificato prima di usarlo
nuovamente.
• Non inserire oggetti estranei nella presa
DC IN 4.5 V (ingresso alimentazione
esterna).
Lettore CD
Sicurezza stradale
Non usare le cuffie o gli auricolari durante la
guida di una bicicletta o di un qualunque
mezzo motorizzato. Un comportamento
simile potrebbe essere pericoloso per la
circolazione ed è proibito in alcune aree.
Inoltre potrebbe essere potenzialmente
pericoloso usare le cuffie ad alto volume
mentre si cammina, soprattutto in prossimità
di attraversamenti pedonali. Prestare
particolare attenzione o interrompere l’uso
delle cuffie in situazioni potenzialmente
pericolose.
Prevenzione dei danni all’udito
Evitare di usare le cuffie o gli auricolari a
volume elevato. Gli esperti dell’udito
mettono in guardia contro un uso continuo,
ad alto volume o prolungato. Se si manifesta
un ronzio alle orecchie, ridurre il volume o
interrompere l’uso.
Rispetto per gli altri
Mantenere il volume ad un livello moderato.
In questo modo è possibile sentire i suoni
provenienti dall’esterno e non disturbare le
persone vicine.
Manutenzione
Pulizia del rivestimento
esterno
Usare un panno morbido leggermente
inumidito con acqua o con una soluzione
detergente neutra. Non usare alcol, benzene o
diluenti.
Manipolazione dei CD
• Per mantenere i CD puliti, tenerli dal
bordo senza toccarne la superficie.
• Non applicare adesivi o materiali simili sul
CD.
• Non esporre il CD alla luce diretta del sole
o a fonti di calore, come i condotti d’aria
calda. Non lasciare i CD all’interno di
un’auto parcheggiata al sole.
37-IT
Informazioni aggiuntive
• Mantenere la lente del lettore CD pulita e
non toccarla. Altrimenti la lente potrebbe
venire danneggiata e il lettore potrebbe non
funzionare correttamente.
• Non collocare oggetti pesanti sul lettore
CD onde evitare di danneggiare il lettore
stesso e il CD.
• Non lasciare il lettore CD in prossimità di
fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce
diretta del sole, a polvere o sabbia
eccessiva, a umidità o pioggia, a urti
meccanici. Collocare il lettore su superfici
piane e non lasciarlo all’interno di un’auto
con i finestrini chiusi.
• Se il lettore CD causa interferenze alla
ricezione radio o televisiva, spegnere il
lettore o posizionarlo lontano dalla radio o
dal televisore.
• Con il presente lettore CD non è possibile
riprodurre dischi dalle forme irregolari (ad
esempio a forma di cuore, di quadrato e di
stella). Non utilizzare dischi dalle forme
irregolari onde evitare di danneggiare il
lettore CD.
Cuffie/auricolari
Guida alla soluzione dei problemi
Se il problema dovesse persistere anche dopo avere eseguito i seguenti controlli, rivolgersi al
rivenditore Sony più vicino.
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Il volume non aumenta
ruotando più volte VOL +/–
nella direzione + (né
premendo più volte VOL + sul
lettore CD).
Non viene emesso alcun
suono oppure l’audio è
disturbato.
c AVLS è impostato su “ON”. Impostarlo su “OFF”. (pagina 27)
c AUDIO OUT è impostato su “LINE”. Impostarlo su “HP”.
(pagina 31)
c Collegare saldamente le spine delle cuffie/degli auricolari.
(pagina 15)
c Le spine sono sporche. Pulire periodicamente le spine delle cuffie/
degli auricolari con un panno morbido asciutto.
c Si è tentato di riprodurre file salvati in un formato non compatibile
con il presente lettore CD. (pagina 6)
c Assicurarsi di utilizzare batterie alcaline e non batterie al
manganese. (pagina 33)
c Sostituire le batterie vecchie con batterie alcaline LR6 (formato
AA) nuove. (pagina 33)
c Caricare e scaricare più volte le batterie ricaricabili. (pagina 34)
Non è possibile riprodurre
alcuni file.
Il tempo di riproduzione è
troppo breve se il lettore è
alimentato con le batterie a
secco.
Il tempo di riproduzione è
troppo breve se il lettore è
alimentato con le batterie
ricaricabili.
Nel display viene visualizzato c Le batterie ricaricabili sono completamente scariche. Caricare le
“Lobatt”. Il CD non viene
batterie. (pagina 34)
riprodotto.
c Sostituire le batterie vecchie con batterie alcaline LR6 (formato
AA) nuove. (pagina 33)
Nel display viene visualizzata c Si sta utilizzando un alimentatore CA con potenza nominale
l’indicazione “HI dc In”.
superiore a quella del modello in dotazione o consigliato.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA in dotazione o il cavo
per batteria auto consigliato nella sezione “Accessori opzionali”.
(pagina 42)
38-IT
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Il CD non viene riprodotto o
viene visualizzata
l’indicazione “No disc”
quando si inserisce un CD
nel lettore.
c Il CD è sporco o difettoso.
c Assicurarsi di avere inserito il CD con il lato dell’etichetta rivolto
verso l’alto. (pagina 15)
c Si è formata della condensa.
Non utilizzare il lettore CD per alcune ore fino all’evaporazione
della condensa.
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 33)
c Assicurarsi di avere inserito correttamente le batterie. (pagina 33)
c Collegare saldamente l’alimentatore CA ad una presa a muro CA.
(pagina 15)
c Premere la leva jog (lettore CD: premere u) dopo che almeno un
secondo è trascorso dal momento in cui l’alimentatore CA è stato
collegato.
c Il CD-R/RW è vuoto.
c Si è verificato un problema di qualità del CD-R/RW,
dell’apparecchio di registrazione o del software applicativo.
c I tasti sono bloccati. Spostare l’interruttore HOLD nella posizione
iniziale. (pagina 28)
La spia OPR lampeggia sul
lettore CD quando viene
premuto un tasto e il CD non
viene riprodotto.
Non è possibile regolare il
volume.
Durante la registrazione con
collegamento digitale ottico,
non è possibile registrare in
modo corretto il numero del
brano.
Non è possibile caricare le
batterie ricaricabili.
La riproduzione viene avviata
dal punto in cui è stata
arrestata (funzione di
ripristino).
Se l’apparecchio viene
utilizzato con un sistema
stereo collegato, l’audio
risulta distorto o disturbato.
c Le batterie ricaricabili non sono inserite nello scomparto batterie.
c È in corso la riproduzione del CD. Arrestare la riproduzione.
c È stata attivata la funzione di ripristino. Per avviare la riproduzione
a partire dal primo brano, premere la leva jog durante il modo di
arresto (lettore CD: tenere premuto u) fino all’avvio del primo
brano o aprire il coperchio del lettore CD. In alternativa,
rimuovere tutte le fonti di alimentazione, quindi inserire le batterie
o collegare nuovamente l’alimentatore CA. (pagine 15, 16, 33, 35)
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 33)
c AUDIO OUT è impostato su “LINE”. Regolare il volume
dell’apparecchio collegato. (pagina 31)
c AUDIO OUT è impostato su “HP”. Regolare il volume utilizzando
il comando VOL +/– sul lettore CD. (pagina 31)
(continua)
39-IT
Informazioni aggiuntive
Il CD emette un fruscio.
c AUDIO OUT è impostato su “LINE”. Regolare il volume
utilizzando l’apposito comando sull’apparecchio collegato.
(pagina 31)
c Impostare AUDIO OUT su “HP”. Regolare il volume utilizzando
VOL +/– sul lettore CD (pagina 31).
c Registrare nuovamente il numero di brano utilizzando un
registratore MiniDisc, una piastra DAT, ecc. (pagina 31)
c Consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con l’apparecchio di
registrazione. (pagina 31)
Guida alla soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Durante la riproduzione di un
CD ATRAC o di un CD MP3, il
CD non gira, tuttavia è
possibile ascoltare l’audio
normalmente.
L’indicazione “NO FILE”
viene visualizzata sul display
dopo che è stata premuta la
leva jog (lettore CD: dopo
che u è stato premuto) che
il coperchio del lettore CD è
stato chiuso.
Quando il coperchio del
lettore CD viene chiuso, il CD
inizia a girare.
La visualizzazione del
display LCD è poco chiara e
rallentata.
c Il lettore CD è stato progettato per arrestare la rotazione di un CD
ATRAC o di un CD MP3 durante la riproduzione per ridurre il
consumo energetico. Non si tratta di un problema di
funzionamento.
“ ” lampeggia rapidamente
sul display del telecomando
e non è possibile individuare
l’inizio o il punto specifico di
un brano.
Non è possibile controllare
correttamente il lettore CD
mediante il telecomando.
La riproduzione viene
interrotta bruscamente.
40-IT
c Il CD non contiene file ATRAC3plus/ATRAC3/MP3.
c Si sta utilizzando un CD-R/RW i cui dati sono stati cancellati.
c Il CD è sporco.
c Il lettore CD sta leggendo le informazioni contenute nel CD. Non
si tratta di un problema di funzionamento.
c Si sta utilizzando il lettore CD a temperature eccessivamente
elevate (oltre 40°C) o eccessivamente basse (al di sotto di 0°C). A
temperatura ambiente, il display tornerà alle sue condizioni di
funzionamento normali.
c Il lettore CD è entrato nella fase preliminare della riproduzione dei
brani preferiti. Impostare l’opzione PLAY MODE su “ALL”.
c I tasti del lettore CD sono tenuti premuti per errore.
c È stata impostata l’opzione OFF TIMER. Impostare l’opzione
“OFF”.
Caratteristiche
tecniche
Sistema
Sistema audio digitale per CD
Durata batteria*1 (ore approssimative)
Se si usa il lettore CD su una superficie piana e
stabile.
Se i modi LIGHT e SOUND sono impostati su
“OFF”.
Il tempo di riproduzione varia a seconda del modo
in cui viene usato il lettore CD.
Proprietà del diodo al laser
Materiale: GaAlAs
Lunghezza d’onda: λ = 770 - 800 nm
Durata di emissione: continua
Uscita laser: inferiore a 44,6 µW
(Questo valore è stato misurato ad una distanza
di 200 mm dalla superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco di cattura ottico con
un’apertura di 7 mm.)
Due batterie NH-7WMAA (caricate per circa 5
ore*2)
CD audio
CD ATRAC*3
CD MP3*4
G-PROTECTION
“G-PRO 1”
“G-PRO 2”
18
17
28
28
24
24
Conversione D-A
Controllo asse temporale al quarzo a 1 bit
Risposta in frequenza
Due batterie alcaline LR6 (SG) Sony
(prodotte in Giappone)
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (misurata da JEITA)
Uscita (livello di ingresso 4,5 V)
Uscita di linea (minipresa stereo)
Livello di uscita 0,7 V rms a 47 kΩ
Impedenza di carico consigliata oltre 10 kΩ
Cuffie (minipresa stereo)
Circa 5 mW + circa 5 mW a 16 Ω
(circa 1,5 mW + circa 1,5 mW a 16 Ω)*
Uscita digitale ottica (connettore di uscita
ottico)*
Livello di uscita: –21 - –15 dBm
Lunghezza d’onda: 630 - 690 nm a livello
massimo
CD audio
CD ATRAC*3
CD MP3*4
G-PROTECTION
“G-PRO 1”
“G-PRO 2”
55
50
86
86
70
70
*1 Valore misurato in base allo standard di JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Il tempo di carica varia a seconda del modo in
cui vengono usate le batterie ricaricabili.
*3 Se registrato a 48 kbps
*4 Se registrato a 128 kbps
* Solo modello per l’Europa
Requisiti di alimentazione
Informazioni aggiuntive
• Due batterie ricaricabili NH-7WMAA Sony:
1,2 V CC × 2
• Due batterie LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 2
• Alimentatore CA (presa DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
120 V, 60 Hz (modello per il Messico)
(continua)
41-IT
Caratteristiche tecniche
Accessori opzionali
Temperatura di utilizzo
Alimentatore CA*
Sistema diffusori attivi
5°C - 35°C
Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti
sporgenti e i comandi)
Circa 130,3 × 21,0 × 130,3 mm
Peso (esclusi gli accessori)
Circa 160 g
Brevetti degli Stati Uniti d’America e di altri
Paesi concessi su licenza dai Dolby
Laboratories.
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
Cavo per batteria auto
DCC-E345
Cavo per batteria auto con DCC-E34CP
blocco di collegamento
per auto
Blocco di collegamento
CPA-9C
per auto
Cavo di collegamento
RK-G129
RK-G136
Auricolari (ad eccezione dei clienti in Francia)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Auricolari (per i clienti in Francia)
MDR-E808SP
* Le caratteristiche tecniche degli alimentatori CA
variano a seconda dell’area. Controllare la
tensione locale e la forma della spina prima
dell’acquisto.
Se il proprio rivenditore non dispone di
alcuni degli accessori sopra indicati, chiedere
informazioni dettagliate sugli accessori
disponibili nel proprio paese/regione.
42-IT
Informazioni aggiuntive
43-IT
Sony Corporation Printed in Malaysia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement