Sony | D-NF600 | Sony D-NF600 Istruzioni per l'uso

3-266-358-32 (1)
FM/AM Portable CD Player D-NF600
FM/AM
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Bedienungsanleitung
DE
Istruzioni per l’uso
IT
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
D-NF600
© 2004 Sony Corporation
is a trademark of Sony Corporation.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatieopeningen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
• CLASS 1M ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
• KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE
STRAAL MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN
De geldigheid van het CE-keurmerk is
beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd,
hoofdzakelijk in EER (Europese
Economische Ruimte).
2-NL
ATRAC3plus en ATRAC3 zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Muziekbronnen die op deze CD-speler
kunnen worden afgespeeld ...................... 6
ATRAC3plus en ATRAC3 ........................... 7
MP3 ............................................................. 7
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/
MP3-bestanden ........................................ 8
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren .... 10
Bedieningselementen ................................. 11
CD’s afspelen
1. Een CD plaatsen. ................................... 14
2. De CD-speler aansluiten. ...................... 14
3. Een CD afspelen. ................................... 15
Afspeelmogelijkheden
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ......................................... 18
Alle bestanden in een geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (Alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s) .................... 19
Eén track afspelen (Single Play) ............... 19
Tracks afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................ 19
Bestanden in een geselecteerde groep
in willekeurige volgorde afspelen
(Group Shuffle Play) (Alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s) .................... 19
Favoriete afspeellijsten afspelen (m3u Play
List Play) (Alleen voor MP3-CD’s) ...... 19
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (Bookmark Track Play) ... 20
De 10 meest afgespeelde tracks afspelen
(Auto Ranking Play) ............................. 21
De meest afgespeelde tracks afspelen in
willekeurig volgorde (Auto Ranking
Shuffle Play) .......................................... 21
Tracks in een bepaalde volgorde afspelen
(PGM Play) ........................................... 21
Zoeken naar groepen of tracks/bestanden . 22
Beschikbare functies
Geluidskwaliteit aanpassen
(Parametric equalizer) ........................... 23
De functie G-PROTECTION .................... 24
Gehoor beschermen (AVLS) ..................... 24
Afspelen automatisch stoppen
(OFF TIMER) ....................................... 25
De bedieningselementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 25
De pieptoon uitschakelen .......................... 26
Stroom besparen ........................................ 26
Tracks doorlopend afspelen (SEAMLESS)
(Alleen voor ATRAC-CD’s) .................. 27
De radio gebruiken
Naar de radio luisteren .............................. 28
Radiozenders vooraf instellen ................... 29
Vooraf ingestelde radiozenders beluisteren . 31
Het afsteminterval wijzigen (Behalve
Europese en Chinese modellen) ............ 31
Aansluiten op een stroombron
De batterij gebruiken ................................. 32
Opmerkingen over spanningsbronnen ....... 34
Aanvullende informatie
Lijst met menu’s ........................................ 35
Voorzorgsmaatregelen ............................... 37
Onderhoud ................................................. 37
Problemen oplossen ................................... 38
Technische gegevens ................................. 41
Optionele accessoires ................................ 42
3-NL
NL
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Dank u voor de aankoop van de D-NF600. Deze CD Walkman wordt een "ATRAC CD
Walkman" genoemd, omdat u hiermee "ATRAC-CD’s" kunt afspelen.
U kunt eenvoudig uw eigen ATRAC-CD maken.
De SonicStage gebruiken
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage".
1
Installeren
Installeer de bijgeleverde
"SonicStage" software.
2
Opslaan en branden
Sla muziekgegevens die zijn geïmporteerd van
audio-CD’s of muziekbestanden, op de computer
op. Selecteer vervolgens uw favoriete tracks en
brand uw eigen CD’s.
Audio-CD’s
Muziekbestanden*
,
*Bestanden in MP3- of WAV-indeling
4-NL
Wat is een ATRAC CD?
* Als de totale speelduur van één CD (album) is geschat op 60 minuten en u opneemt op een 700 MB
CD-R/RW met 48 kbps in ATRAC3plus-indeling.
Wat is de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling?
Zie pagina 7-9 van deze gebruiksaanwijzing.
3
De audiogegevens worden omgezet
naar de ATRAC3plus-/ATRAC3indeling door de SonicStage.
Beluisteren
Op de ATRAC CD Walkman kunt
u uw eigen ATRAC CD’s beluisteren.
ATRAC CD
,
U kunt ook audio-CD’s beluisteren
op de CD Walkman.
5-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Een ATRAC CD is een CD-R/RW waarop audiogegevens zijn opgenomen die met de
ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling zijn gecomprimeerd. Er kunnen ongeveer 30 audio-CD’s op
een CD-R/RW worden opgenomen.* U kunt ook MP3-bestanden opnemen door de bestanden te
converteren naar de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling.
Muziekbronnen die op deze CD-speler kunnen
worden afgespeeld
U kunt de volgende 3 muziekbronnen afspelen op deze CD-speler:
• Audio-CD’s (CDDA-indeling)
• CD’s met bestanden met ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling (ATRAC-CD)
• CD’s met MP3-bestanden (MP3-CD)
Geschikte discindelingen
U kunt alleen discs met ISO 9660 Level 1/2 en Joliet-extensie gebruiken.
Informatie over CD-R’s/RW’s
U kunt met deze CD-speler CD-R’s/RW’s afspelen die zijn opgenomen met de indeling
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 of CDDA*. De afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de staat van het opname-apparaat.
* CDDA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Het is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van
deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerkingen
• U kunt met deze CD-speler geen muziekinhoud opnemen op opneembare media, zoals CD-R’s/RW’s.
• CD-R’s/RW’s die zijn opgenomen met de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling, kunnen niet worden afgespeeld
op de computer.
6-NL
ATRAC3plus en ATRAC3
"ATRAC3" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3". Het is een
audiocompressietechnologie die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge
compressieratio. Met de ATRAC3-indeling kunt u muziekinhoud comprimeren tot ongeveer 1/10
van het oorspronkelijke formaat, waardoor het formaat van de media wordt verkleind. De
beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 132 kbps, 105 kbps en 66 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage" voor meer informatie.
Opmerking over het opslaan van bestanden op de media
U moet bestanden niet met andere indelingen opslaan (behalve MP3-bestanden) of onnodige
mappen maken op een disc met ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden.
MP3
MP3 staat voor MPEG-1 Audio Layer3. Dit is een standaard voor het comprimeren van
audiobestanden die wordt ondersteund door de Motion Picture Experts Group, een ISOwerkgroep (International Organization for Standardization). Hiermee kunt u audiobestanden
comprimeren tot ongeveer 1/10 van het gegevensformaat van een standaard compact disc.
De belangrijkste specificaties van de bruikbare discindeling:
• Maximumaantal directoryniveaus: 8
• Bruikbare tekens: A-Z, a-z, 0-9, _ (onderstrepingsteken)
Opmerkingen
• Wanneer u een bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie "mp3" aan de bestandsnaam toevoegen.
• Als u de extensie "mp3" toevoegt aan een bestand dat geen MP3-bestand is, wordt het bestand niet herkend.
(Wordt vervolgd)
7-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
"ATRAC3plus" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3plus". Het is een
audiocompressietechnologie die is afgeleid van de ATRAC3-indeling. Hoewel u met de
ATRAC3plus-indeling muziekinhoud kunt comprimeren tot ongeveer 1/20 van het
oorspronkelijke formaat met een snelheid van 64 kbps, is het geluid nog steeds van hoge
kwaliteit. De beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 256 kbps, 64 kbps en 48 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Instellingen voor software voor comprimeren en schrijven
• Op deze CD-speler kunt u MP3-bestanden met de volgende specificaties afspelen: Bitsnelheid:
16-320 kbps en bemonsteringsfrequenties: 32/44,1/48 kHz. Bestanden met VBR (variabele
bitsnelheid) kunnen ook worden afgespeeld.
Als u een bron voor een MP3-bestand wilt comprimeren, kunt u de compressiesoftware het
beste instellen op "44,1 kHz", "128 kbps" en "Constant Bit Rate".
• Als u de maximale hoeveelheid wilt opnemen, stelt u de software in op "halting of writing".
• Als u een medium waarop nog niets is opgenomen, in één keer volledig wilt vullen, stelt u de
software in op "Disc at Once".
Opmerkingen over het opslaan van bestanden op de media
• U moet bestanden niet met andere indelingen (behalve bestanden met MP3-/ATRAC3plus-/
ATRAC3-indeling) of in onnodige mappen opslaan op een disc met MP3-bestanden.
• Als u een disc plaatst, worden alle gegevens in de mappen en bestanden op de disc gelezen.
Als er veel mappen op de disc staan, kan het lang duren voordat het afspelen begint of het
volgende bestand wordt afgespeeld.
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3bestanden
Groepen en mappen
De ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling heeft een zeer eenvoudige structuur. Deze bestaat uit
"bestanden" en "groepen". Een "bestand" is vergelijkbaar met een "track" van een audio-CD. Een
"groep" is een verzameling bestanden en is vergelijkbaar met een "album". Een "groep" heeft
geen directorystructuur (er kan geen nieuwe groep worden gemaakt in een bestaande groep).
Bij MP3-CD’s is "bestand" vergelijkbaar met een "track" en "groep" met een "album". Deze CDspeler is ontworpen om een map met MP3-bestanden te herkennen als "groep" zodat CD-R’s/
RW’s op dezelfde manier als ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden kunnen worden afgespeeld.
8-NL
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestandsstructuur en afspeelvolgorde
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Groep
ATRAC3plus/
ATRAC3-bestand
MP3-bestand
Opmerkingen
• Een groep die geen MP3-bestand bevat, wordt overgeslagen.
• Als ATRAC3plus/ATRAC3-bestanden en MP3-bestanden op dezelfde CD worden opgenomen, worden de
ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden eerst afgespeeld.
• De afspeelvolgorde is wellicht anders dan hierboven wordt weergegeven, afhankelijk van de methode die is
gebruikt om de MP3-bestanden op te nemen op de disc.
9-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Groep
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Afstandsbediening (1)
Oplaadbare batterij (1)
Doosje voor de batterij (1)
Draagtas (1)
Netspanningsadapter (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
Gebruikershandleiding voor SonicStage (1)
* Speel geen CD-ROM af met een CD-speler.
10-NL
Bedieningselementen
CD-speler
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1
4
5
6
1 RADIO ON/BAND•MEMORY toets
(28 - 31)
RADIO ON: Druk hierop om de radio in
te schakelen.
BAND: Druk hierop om de band te
wijzigen.
MEMORY: Houd deze toets ingedrukt
om zenders in te stellen.
2 Display (12, 18, 19, 21 - 23, 28 - 30)
3 OPR (werking) lampje (25, 26, 33)
De kleur van het lampje is afhankelijk
van het type muziekbron dat wordt
afgespeeld.
Rood: Audio-CD, Groen: ATRAC3plus/
ATRAC3-bestand, Oranje: MP3-bestand
Gedurende enige tijd nadat u de CD hebt
geplaatst, gaat het lampje beurtelings
rood, oranje en groen branden.
4
(groep) –/TUNE – toets (15, 21 - 23,
25, 28, 30)
5 DC IN 3 V (externe stroominvoer)
aansluiting (14)
6 i (hoofdtelefoon) aansluiting (14, 28)
7
(groep) +/TUNE + toets (15, 21, 22,
28, 30)
8 HOLD schakelaar (achterzijde) (25)
Schuif de schakelaar in de richting van de
pijl om de toetsen op de CD-speler,
enzovoort uit te schakelen.
Aan de slag
2
3
7
8
9
0
qa
qs
9 Instelknop (18 - 27, 31)
Gebruik deze knop om
een bestand, afspeelstand,
enzovoort te selecteren. De
zoekrichting verandert,
afhankelijk van de richting waarin u de
instelknop draait.
0 VOL (volume) +*1/– toetsen (15)
qa 5-weg bedieningstoets (14, 15, 18 - 31, 35)
u: afspelen/pauzeren
.: AMS*2/terugspoelen/
afstemmen op een
ingestelde zender
>: AMS/vooruitspoelen/
afstemmen op een
ingestelde zender
DISPLAY/
x/CHG: stoppen/opladen/
MENU
de radio uitschakelen
DISPLAY/MENU: Gebruik
deze toets om menu-items
te selecteren en de selectie
in te voeren.
Duw de bedieningstoets naar u, >,
. of x/CHG met uw vinger op
DISPLAY/MENU.
qs OPEN schakelaar (14, 32)
Druk de schakelaar van beide kanten in.
*1 De toets is voorzien van een voelstip.
*2 Automatic Music Sensor
(Wordt vervolgd)
11-NL
Display (CD-speler)
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1
2
3
4
56
1 Tekeninformatie weergeven (16)
Tijdens het afspelen van een audio-CD
worden de discnaam, tracknaam,
enzovoort weergegeven op 4 regels als
deze gegevens zijn opgenomen op de CD.
Tijdens het afspelen van een ATRAC-CD/
MP3-CD worden de groepsnaam,
bestandsnaam, enzovoort weergegeven op
4 regels als deze gegevens zijn
opgenomen op de CD.
Menu-items worden ook weergegeven op
dit display.
2 Atrac3plus-/Atrac3-/MP3-aanduiding
3 Discaanduiding
Brandt wanneer de CD-speler afspeelt.
4 Batterijaanduiding (32)
Geeft de resterende batterijlading bij
benadering aan. Als “
” gaat
knipperen, zijn de batterijen leeg.
12-NL
7
8
5 Afspeellijstaanduiding
Alleen voor MP3-CD’s
6 Groepsaanduiding
Alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
7 Afspeelmodusaanduiding
Geeft verschillende afspeelmodi weer
zoals Single Play, Shuffle Play en
Program Play. “ ” geeft Repeat Play
weer.
8 SOUND aanduiding
Geeft de SOUND instelling weer die is
geselecteerd in het menu.
Afstandsbediening
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor
meer informatie.
1
5
3
6
4
Aan de slag
2
7
1 VOL (volume) +/– toets (15)
Draai deze toets om het volume aan te
passen.
2 HOLD schakelaar (25)
3 Clip
4
(groep) –/+•afstemmen –/+ toetsen
(15, 28, 30)
5 u (afspelen/onderbreken) toets (15)
6 x (stop)•RADIO ON/BAND•RADIO
OFF toets (15, 28)
7 ./> (AMS/zoeken)•PRESET –/+
toetsen (15, 31)
Opmerking
Gebruik alleen de bijgeleverde afstandsbediening.
U kunt deze CD-speler niet bedienen met de
afstandsbediening van andere CD-spelers.
13-NL
CD’s afspelen
1. Een CD plaatsen.
1 Druk OPEN van beide kanten in
om het deksel van de CD-speler te
openen.
OPEN schakelaar
2. De CD-speler aansluiten.
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
Met het label naar
boven
naar een stopcontact
U kunt de volgende stroombronnen
gebruiken:
• Oplaadbare batterij (pagina 32)
• LR6 (AA) alkalinebatterij (pagina
32)
• Netspanningsadapter
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u
de CD-speler kunt gebruiken op
netspanning.
Maak de stekkers stevig vast.
1 Sluit de bijgeleverde
netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon of oortelefoon
met de afstandsbediening aan op de
CD-speler.
Netspanningsadapter
5-weg
bedieningstoets
(u)
DC IN 3V
naar i (hoofdtelefoon)
14-NL
Hoofdtelefoon/
oortelefoon
3. Een CD afspelen.
5-weg bedieningstoets (u)
u
VOL + / –
VOL + / –
Actie
Afspelen (vanaf een punt waar u
eerder bent gestopt)
Afspelen (vanaf de eerste track)
Pauzeren/het afspelen hervatten na
het pauzeren
Stoppen*2
Begin van de huidige track zoeken
(AMS*1)*2
Begin van vorige tracks zoeken
(AMS)*3
Begin van de volgende track zoeken
(AMS)*2, *3
Begin van volgende tracks zoeken
(AMS)*3
Snel terugspoelen*2, *5
1 Druk op u.
2 Regel het volume door VOL +/– te
draaien.
CD-speler
Duw de bedieningstoets
naar u.
Het afspelen wordt hervat
vanaf het punt waarop u
bent gestopt.
Terwijl de CD-speler is
gestopt, duwt u de
bedieningstoets naar u en
houdt u deze vast tot de
eerste track begint.
Duw naar u.
Afstandsbediening
Druk op u.
Het afspelen wordt gestart vanaf
het punt waar u bent gestopt.
Duw naar x/CHG.
Duw naar ..
Druk op x.
Druk op ..
Duw herhaaldelijk naar
..
Duw naar >.
Druk herhaaldelijk op ..
Druk op u.
Druk op >.
Naar volgende groepen gaan*4
Duw herhaaldelijk naar
>.
Duw naar . en houd de
toets vast.
Duw naar > en houd de
toets vast.
+.
Druk herhaaldelijk op
Naar vorige groepen gaan*4
Druk herhaaldelijk op
Snel vooruitspoelen*2, *5
Terwijl de CD-speler is gestopt,
houdt u u ingedrukt tot de
eerste track begint.
Druk herhaaldelijk op >.
Houd . ingedrukt.
Houd > ingedrukt.
Druk herhaaldelijk op
varias veces.
–. Druk herhaaldelijk op
varias veces.
+
–
(Wordt vervolgd)
15-NL
CD’s afspelen
1 Duw de bedieningstoets naar u.
2 Regel het volume door op VOL +
of – te drukken.
*1 Automatic Music Sensor
*2 Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd tijdens het afspelen en tijdens het pauzeren.
*3 Nadat u de laatste track hebt afgespeeld, kunt u teruggaan naar het begin van de eerste track door de
bedieningstoets naar > te duwen (druk op > op de afstandsbediening). U kunt op dezelfde manier de
laatste track vinden door de bedieningstoets naar . te draaien (druk op . op de afstandsbediening).
*4 Alleen als u een ATRAC-CD/MP3-CD afspeelt
*5 Deze bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u een MP3-bestand gebruikt dat is opgenomen
op een CD-R/RW met een Packet write-indeling.
CD-gegevens controleren op het display
U kunt CD-gegevens controleren door herhaaldelijk op DISPLAY/MENU te drukken op de CDspeler.
Als u een CD afspeelt met tekstgegevens zoals CD-TEXT, worden de "tracknaam",
"albumnaam", "artiestennaam", enzovoort weergegeven zoals in de volgende tabel tussen haakjes
wordt weergegeven. Als u een ATRAC-CD afspeelt, worden gegevens weergegeven die u hebt
ingevoerd met de SonicStage-software. Als u een MP3-CD afspeelt met MP3-bestanden met een
ID3 tag*1, wordt de ID3 tag informatie weergegeven.
Wanneer u op DISPLAY/MENU drukt, wordt de informatie in het display als volgt gewijzigd:
Scherm
1
2
3
4
Audio-CD
Tracknummer, verstreken
speelduur (Tracknaam,
artiestennaam, albumnaam)
Tracknummer, resterende speelduur
van de huidige track (Tracknaam,
albumnaam, artiestennaam)
Het totaalaantal tracks op de CD,
de totale speelduur van de CD,
het aantal resterende tracks*2,
de resterende speelduur op de CD*2
(Albumnaam, artiestennaam)
Lijst met tracknamen
ATRAC-CD/MP3-CD
Bestandsnaam, artiestennaam*3,
groepsnaam, bestandsnummer,
verstreken speelduur
Bestandsnaam, CODEC-informatie*4,
bestandsnummer, resterende
tijd van het huidige bestand
Totaalaantal bestanden, totaalaantal
groepen, bestandsnummer,
verstreken speelduur
Lijst met groepsnamen/bestandsnamen
*1 Een ID3 tag is een indeling voor het toevoegen van bepaalde gegevens (tracknaam, albumnaam,
artiestennaam, enzovoort) aan MP3-bestanden. Deze CD-speler voldoet aan Versie 1.1/2.2/2.3 van de ID3
tag-indeling (alleen voor MP3-bestanden).
*2 Niet weergegeven tijdens Single Play, Shuffle Play, Bookmark Track Play, Auto Ranking Play, Auto
Ranking Shuffle Play of PGM Play.
*3 Tijdens het afspelen wordt "artiestennaam" niet weergegeven als de disc geen ID3 tag informatie bevat.
*4 Bitsnelheid en bemonsteringsfrequenties. Als een MP3-bestand dat is gemaakt met VBR (variabele
bitsnelheid) wordt afgespeeld, verschijnt "VBR" op het display in plaats van een bitsnelheid. In sommige
gevallen wordt "VBR" halverwege tijdens het afspelen weergegeven en niet vanaf het begin.
16-NL
Opmerkingen
• De tekens A-Z, a-z, 0-9 en _ kunnen worden weergegeven op deze CD-speler.
• Voordat een bestand wordt afgespeeld, worden alle bestandsgegevens en groepsgegevens (of mapgegevens)
op de CD gelezen door de CD-speler. "READING" wordt weergegeven. Afhankelijk van de inhoud op de
CD, kan het lezen enige tijd duren.
• Als de groep geen groepsnaam heeft, verschijnt "ROOT" op het display.
• Als het bestand geen ID3 tag informatie bevat, verschijnt "- - - -" op het display.
De CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u op de draaipen
in het midden van de houder drukt.
CD’s afspelen
17-NL
B Afspeelmogelijkheden
Met de menufunctie op de CD-speler hebt u
de beschikking over de volgende
afspeelmogelijkheden.
• Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play)
• Alle bestanden in een geselecteerde
groep afspelen (Group Play)
• Eén track afspelen (Single Play)
• Tracks afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
• Bestanden in een geselecteerde
groep in willekeurige volgorde
afspelen (Group Shuffle Play)
• Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u Play List Play)
• Favoriete tracks afspelen door
bladwijzers toe te voegen
(Bookmark Track Play)
• De 10 meest afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
• De meest afgespeelde tracks
afspelen in willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play)
• Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
Afspeelmogelijkheden selecteren
Open als volgt het PLAY MODE menu en
selecteer de gewenste afspeelmogelijkheid.
1 Druk op DISPLAY/MENU totdat het
venster MENU verschijnt.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Draai de instelknop om "PLAY MODE"
te selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
18-NL
3 Draai de instelknop om de gewenste
afspeelmogelijkheid te selecteren.
De standaardinstelling is "ALL" (normale
weergave).
PLAY MODE
ALL
GROUP
De afspeelmogelijkheden worden
weergegeven.
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
U kunt verschillende afspeelmogelijkheden
herhalen.
1 Druk op DISPLAY/MENU totdat het
venster MENU verschijnt.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Draai de instelknop om "REPEAT" te
3
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
Draai de instelknop om "ON" te selecteren
en druk vervolgens op DISPLAY/MENU.
REPEAT
ON
OFF
Alle bestanden in een
geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (Alleen
voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Bestanden in een
geselecteerde groep
in willekeurige
volgorde afspelen
(Group Shuffle Play) (Alleen voor
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"GROUP" te selecteren en druk op
DISPLAY/MENU om de selectie in te
voeren.
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"GROUP SHUF" te selecteren en druk
op DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
(Single Play)
Favoriete afspeellijsten
afspelen (m3u Play List Play)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"1" te selecteren en druk op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
(Alleen voor MP3-CD’s)
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde
1
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden
selecteren" (pagina 18), druk op
de instelknop om "PLAY LIST" te
selecteren en druk op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
2
Draai de instelknop om een
afspeellijst te selecteren.
U kunt uw favoriete m3u-afspeellijsten
afspelen.*
* Een "m3u-afspeellijst" is een bestand waarvoor
een afspeelvolgorde van MP3-bestanden is
gecodeerd. Als u de functie voor afspeellijsten
wilt gebruiken, moet u MP3-bestanden op een
CD-R/RW opnemen met coderingssoftware die
de m3u-indeling ondersteunt.
(Shuffle Play)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"SHUFFLE" te selecteren en druk op
DISPLAY/MENU om de selectie in te
voeren.
PLAY LIST
PLAY LIST1
PLAY LIST2
3
Duw de 5-weg bedieningstoets
naar u.
19-NL
Afspeelmogelijkheden
Eén track afspelen
Favoriete tracks
afspelen door
bladwijzers toe te
voegen (Bookmark Track Play)
U kunt tijdens het afspelen op de CD-speler
bladwijzers toevoegen aan gewenste tracks
en alleen deze tracks afspelen.
Audio-CD:
maximaal 99 tracks voor elke
CD (maximaal 10 CD’s)
ATRAC-CD: maximaal 999 tracks voor elke
CD (maximaal 5 CD’s)
MP3-CD:
maximaal 999 tracks voor elke
CD (maximaal 5 CD’s)
Bladwijzers toevoegen*
1 Speel de track af waaraan u een
2
bladwijzer wilt toevoegen. Duw de 5-weg
bedieningstoets naar u en houd deze
ingedrukt tot " " verdwijnt en " " gaat
knipperen.
Als de bladwijzer is toegevoegd, knippert
" " langzamer.
Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om de track te selecteren waar u
een bladwijzer aan wilt toevoegen.
Herhaal vervolgens stap 1 om bladwijzers
toe te voegen aan de gewenste tracks.
Tracks met bladwijzers
afspelen
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren" (pagina
18), druk op de instelknop om "BOOK
MARK" te selecteren en druk op DISPLAY/
MENU. De tracks met bladwijzers worden
afgespeeld.
20-NL
De bladwijzers verwijderen*
Speel de track met de bladwijzer af. Duw de
5-weg bedieningstoets naar u en houd
deze vast tot " " verdwijnt uit het display.
Tracks met bladwijzers controleren*
Tijdens het afspelen van de tracks met
bladwijzers knippert " " langzaam in het
display.
* Voer deze bewerkingen alleen uit als Scherm 1 of
2 wordt weergegeven (pagina 16).
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van tracks met bladwijzers
worden de tracks afgespeeld in de volgorde van
tracknummer en niet in de volgorde waarin u de
bladwijzers hebt toegevoegd.
• Als u probeert bladwijzers toe te voegen aan
tracks op de 11e CD (op de 6e CD als u ATRACCD’s/MP3-CD’s afspeelt), worden de bladwijzers
op de eerste CD verwijderd.
• Alle bladwijzers die zijn opgeslagen in het
geheugen worden verwijderd:
– als u alle stroombronnen verwijdert of
– als u de CD-speler afspeelt met de oplaadbare
batterij zonder de batterij op te laden zelfs als
"Lobatt" wordt weergegeven.
De 10 meest
afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
Tracks in een
bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
De CD-speler onthoudt automatisch
maximaal 10 tracks die u het meest hebt
afgespeeld van de CD die wordt afgespeeld.
De tracks worden van de tiende tot de eerste
afgespeeld.
U kunt de CD-speler programmeren om
maximaal 64 tracks in een bepaalde volgorde
af te spelen.
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"AUTO RANKING" te selecteren en
druk op DISPLAY/MENU om de
selectie in te voeren.
Stop het afspelen. Voer stap 1 en 2
uit van "Afspeelmogelijkheden
selecteren" (pagina 18), druk op
de instelknop om "PROGRAM" te
selecteren en druk op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
2
Draai de instelknop om de track te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie op
te geven.
De track wordt opgeslagen in het
geheugen.
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD
afspeelt, kunt u ook een groep selecteren
met
+ of
–.
De meest afgespeelde
tracks afspelen in
willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play)
Audio-CD
De CD-speler speelt maximaal 32 tracks af
die de speler automatisch heeft onthouden als
de meest afgespeelde tracks. Met Auto
Ranking Shuffle Play worden deze tracks
afgespeeld in willekeurige volgorde.
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelmogelijkheden selecteren"
(pagina 18), druk op de instelknop om
"RANKING SHUF" te selecteren en
druk op DISPLAY/MENU om de
selectie in te voeren.
Opmerking
De CD-speler bewaart de tracks die u hebt
afgespeeld van maximaal 10 CD’s, ongeacht of u
van CD hebt gewisseld. Wanneer tracks van een 11e
CD worden opgenomen in het geheugen, worden de
gegevens van de eerste CD verwijderd.
PGM01
Track01
Track02
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD
afspeelt, worden de afspeelvolgorde en
een bestandsnaam weergegeven.
3
Herhaal stap 2 om de tracks te
selecteren in de gewenste
volgorde.
4
Duw de 5-weg bedieningstoets
naar u om PGM play te starten.
(Wordt vervolgd)
21-NL
Afspeelmogelijkheden
1
Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen
2
Programma controleren
Tijdens het programmeren:
Voordat u stap 4 uitvoert, houdt u de 5-weg
bedieningstoets herhaaldelijk naar u
gedrukt of drukt u herhaaldelijk op
DISPLAY/MENU.
Als het afspelen is gestopt:
Druk herhaaldelijk op DISPLAY/MENU
tot "PROGRAM" en het tracknummer
worden weergegeven. De lijst met
geprogrammeerde tracks wordt
weergegeven. Als u tracks vanaf de derde
track wilt weergeven, duwt u de 5-weg
bedieningstoets naar >.
Opmerkingen
• Als u de 64e track hebt ingevoerd in stap 3,
verschijnt de eerste geselecteerde track (audioCD) of de eerste geselecteerde bestandsnaam
(ATRAC-CD/MP3-CD) in het display.
• Als u meer dan 65 tracks selecteert, worden de
tracks die u als eerste hebt geselecteerd, gewist.
Zoeken naar groepen
of tracks/bestanden
U kunt met de instelknop tijdens het afspelen
snel zoeken naar de groep (alleen
ATRAC-CD) of track/bestand en deze
afspelen op CD-speler.
1
Draai tijdens het afspelen de
instelknop totdat het zoekvenster
verschijnt.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
22-NL
Druk op
+ of
– om de
gewenste groep te selecteren en
duw vervolgens de 5-weg
bedieningstoets naar u.
De CD-speler speelt vanaf het eerste
bestand af in de groep die u hebt
geselecteerd.
Gewenste tracks/bestanden
selecteren
1 Voer de bovenstaande stap 1 uit. Druk op
2
+ of
– om de gewenste groep te
selecteren.
Draai de instelknop om de gewenste
track/het gewenste bestand te selecteren
en duw vervolgens de 5-weg
bedieningstoets naar u.
Het afspelen wordt gestart vanaf de
geselecteerde track of het geselecteerde
bestand.
De zoekmodus uitschakelen
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/CHG.
Als er maximaal 40 seconden geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt het
vorige scherm weergegeven.
Opmerking
Als u de CD-speler probeert te bedienen met de
afstandsbediening tijdens een zoekbewerking, kunt
u geen bewerkingen uitvoeren.
B Beschikbare functies
Geluidskwaliteit
aanpassen (Parametric equalizer)
U kunt op de volgende twee manieren de
geluidskwaliteit aanpassen aan uw wensen:
• Een vooringesteld geluidspatroon
selecteren t "De gewenste
geluidskwaliteit selecteren"
• De geluidskwaliteit zelf aanpassen t
"Geluidskwaliteit aanpassen"
1
Voer stap 1 tot en met 3 uit van
"De gewenste geluidskwaliteit
selecteren" en selecteer
"CUSTOM".
2
Duw de 5-weg bedieningstoets 2
of meer seconden naar . of
> om het frequentiebereik te
selecteren.
Het geselecteerde frequentiebereik
knippert.
De gewenste geluidskwaliteit
selecteren
1 Druk op DISPLAY/MENU totdat het
LOW MID HIGH
venster MENU verschijnt.
2 Draai de instelknop om "SOUND" te
3
Aanduiding
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Geluidskwaliteit
Zang, nadruk op middentonen
Heldere geluiden met nadruk op
de hoge en lage tonen
Zware geluiden met meer nadruk
op hoge en lage tonen dan
ACTIVE sound
Aangepast geluid
3
LOW MID HIGH
A: Frequentiebereik
B: Geluidsvolume
4
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
2 frequentiebereiken aan te
passen.
5
Druk op DISPLAY/MENU om de
selectie in te voeren.
Geluidskwaliteit aanpassen
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door
het geluidsvolume van de 3
frequentiebereiken "LOW" (low range
audio), "MID" (middle range audio) en
"HIGH" (high range audio) te wijzigen. Voor
elk frequentiebereik kunt u een van de 3
golfpatronen kiezen en kunt u ook het
geluidsvolume aanpassen in 7 niveaus voor
het patroon dat u hebt geselecteerd.
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door de
vorm van het golfpatroon op het display te
controleren.
Draai de instelknop om het
geluidsvolume te selecteren en
duw de 5-weg bedieningstoets
herhaaldelijk naar . of > om
een van de 3 golfpatronen in het
geheugen te selecteren voor elk
frequentiebereik.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op
– op de CD-speler.
De aanpassingsbewerking annuleren
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/CHG.
(Wordt vervolgd)
23-NL
Beschikbare functies
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
Draai de instelknop om de gewenste
geluidskwaliteit te selecteren en druk
vervolgens op DISPLAY/MENU om de
selectie in te voeren.
Geluidskwaliteit aanpassen
Opmerkingen
• Als u CUSTOM geluid selecteert, kan het geluid
worden vervormd wanneer u het volume
verhoogt. Dit is afhankelijk van de
geluidsinstellingen. Verlaag het volume wanneer
dit het geval is.
• U bemerkt wellicht een verschil in het
geluidsvolume tussen de instelling CUSTOM en
de andere geluidsinstellingen. Stel het volume in
volgens uw eigen wensen.
• Wanneer u de radio gebruikt, werkt de
parametrische equalizer niet.
De functie G-PROTECTION
De G-PROTECTION functie is ontworpen
om goede bescherming te leveren tegen het
overslaan van geluid bij actief gebruik.
1
2
3
Als het afspelen is gestopt, drukt
u op DISPLAY/MENU totdat het
venster MENU verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
Draai de instelknop om
"G-PROTECTION" te selecteren en
druk vervolgens op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
Draai de instelknop om "G-PRO 1"
of "G-PRO 2" te selecteren en druk
vervolgens op DISPLAY/MENU om
de selectie in te voeren.
Als u "G-PRO 2" selecteert, wordt de
G-PROTECTION functie verbeterd
vergeleken met "G-PRO 1". Selecteer
"G-PRO 1" voor CD-geluid van hoge
kwaliteit.
24-NL
Opmerking
Geluid kan verspringen:
– als de CD-speler continu wordt blootgesteld
aan sterkere schokken dan verwacht,
– als een vuile of gekraste CD wordt afgespeeld of
– als u CD-R’s/RW’s van slechte kwaliteit
gebruikt of
als er een probleem is met het oorspronkelijke
opnameapparaat of de software.
Gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS functie (Automatic Volume Limiter
System) zorgt ervoor dat het maximale
volume laag wordt gehouden om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
MENU scherm verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
2
Draai de instelknop om "AVLS" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
3
Draai de instelknop om "ON" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
De AVLS functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
AVLS instelling in "OFF".
Afspelen automatisch
stoppen (OFF TIMER)
U kunt instellen dat het afspelen op de CDspeler automatisch wordt gestopt. Hiervoor
kunt u een tijd tussen 1 en 99 minuten
instellen. Als de timerfunctie is ingeschakeld,
wordt " " elke 5 seconden weergegeven*.
* Als Scherm 1, 2 of 3 wordt weergegeven (AudioCD: als Scherm 1 of 2 wordt weergegeven)
(pagina 16)
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
MENU scherm verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
Draai de instelknop om "TIMER" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
3
Draai de instelknop om "10 min*"
te selecteren en druk vervolgens
op DISPLAY/MENU.
* Standaardinstelling. Als u de instelling hebt
gewijzigd, verschijnt de tijd dat deze is
ingesteld.
4
Draai de instelknop om de
tijdsduur te selecteren die u wilt
instellen (van "01 min" tot "99
min") en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
De OFF TIMER functie annuleren
De OFF TIMER functie wordt geannuleerd:
• Als u stap 1-3 uitvoert en de instelling voor
OFF TIMER wijzigt in "OFF".
• Als u naar de radio luistert.
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt de bedieningselementen vergrendelen
op de CD-speler om te voorkomen dat
toetsen per ongeluk kunnen worden
ingedrukt.
Als u op een toets drukt terwijl de HOLD
functie is geactiveerd, knippert het OPR
lampje en knippert "HOLD" in het display.
Schuif HOLD in de richting van de pijl.
U kunt de HOLD functie gebruiken met de
CD-speler en de afstandsbediening. U kunt
de CD-speler nog steeds bedienen met de
afstandsbediening als HOLD op de
afstandsbediening is ingesteld op off.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op
– op de CD-speler.
Het instellen annuleren
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/CHG.
25-NL
Beschikbare functies
2
De tijdsduur controleren voordat de
CD-speler stopt met afspelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit tijdens het
afspelen.
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die u hoort
via de hoofdtelefoon of oortelefoon als u de
CD-speler bedient.
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
MENU scherm verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
2
Draai de instelknop om "BEEP" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
3
Draai de instelknop om "OFF" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
De pieptoon inschakelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
BEEP instelling in "ON".
Stroom besparen
U kunt de lichtinstellingen selecteren voor
het OPR lampje op de CD-speler om de
batterijlading te sparen.
1
Druk op DISPLAY/MENU tot het
MENU scherm verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
2
Draai de instelknop om "LIGHT" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
3
Draai de instelknop om "LIGHT
OFF" of "LIGHT 2" te selecteren
en druk vervolgens op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
Informatie over de LIGHTinstellingen
Instelling
LIGHT OFF
LIGHT 1
OPR lampje
Uitgeschakeld
Brandt volledig tijdens het
afspelen of het bedienen
LIGHT 2*
Brandt minder fel tijdens het
afspelen of tijdens het bedienen
* U kunt stroom besparen door "LIGHT 2" te
selecteren in plaats van "LIGHT 1".
26-NL
Tracks doorlopend
afspelen (SEAMLESS)
(Alleen voor ATRAC-CD’s)
U kunt live concerten, enzovoort afspelen
zonder ruimte tussen de tracks.
Als het afspelen is gestopt, drukt
u op DISPLAY/MENU totdat het
venster MENU verschijnt. Draai de
instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
2
Draai de instelknop om
"SEAMLESS" te selecteren en
druk vervolgens op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
3
Draai de instelknop om "ON" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU om de selectie in
te voeren.
Beschikbare functies
1
Opmerking
De tracks worden wellicht niet doorlopend
afgespeeld, afhankelijk van de manier
waarop de muziek is opgenomen.
27-NL
B De radio gebruiken
Naar de radio luisteren
U kunt naar FM- en AM-programma’s
luisteren.
1
Druk op RADIO ON/BAND om de
radio in te schakelen.
2
Druk op RADIO ON/BAND tot de
gewenste band wordt
weergegeven.
Wanneer u op de toets drukt, wordt het
display als volgt gewijzigd:
B FM t AM
3
Druk op TUNE + of – ( + of –
voor de afstandsbediening) om af
te stemmen op de gewenste
zender en pas het volume aan.
De radio uitschakelen
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/CHG
(houd x•RADIO ON/BAND•RADIO OFF
voor de afstandsbediening ingedrukt).
Snel op een zender afstemmen
Houd TUNE + of – ( + of – voor de
afstandsbediening) in stap 3 ingedrukt tot de
frequentienummers in het display worden
gewijzigd. De CD-speler zoekt automatisch
naar de radiofrequenties en stopt bij zenders
die duidelijk worden ontvangen.
De ontvangst verbeteren
Voor FM schuift u het snoer van de
hoofdtelefoon/oortelefoon uit.
Hoofdtelefoon of
oortelefoon
Voor AM wijzigt u de positie van de CDspeler.
Opmerking
Houd de hoofdtelefoon/oortelefoon aangesloten op
de i aansluiting van de CD-speler. Het snoer van
de hoofdtelefoon/oortelefoon functioneert als FMantenne.
Als de FM-uitzending moeilijk
hoorbaar is
1 Terwijl u luistert naar de radio, houdt u
DISPLAY/MENU ingedrukt tot het
display wordt gewijzigd.
>AVLS
MONO
2 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om "MONO" te selecteren en
druk op DISPLAY/MENU.
3 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om "ON" te selecteren en druk op
DISPLAY/MENU om de selectie op te
geven.
U hoort minder ruis, maar het geluid wordt
mono afgespeeld.
28-NL
Uw gehoor beschermen
De AVLS functie (Automatic Volume Limiter
System) zorgt ervoor dat het maximale
volume laag wordt gehouden om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
1 Terwijl u luistert naar de radio, houdt u
DISPLAY/MENU ingedrukt tot het
display wordt gewijzigd.
2 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om "AVLS" te selecteren en druk
op DISPLAY/MENU.
3 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om "ON" te selecteren en druk op
DISPLAY/MENU om de selectie op te
geven.
De AVLS functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
AVLS instelling in "OFF".
De radio automatisch
uitschakelen
De tijd controleren voordat de radio
automatisch wordt uitgeschakeld
Voer stap 1 en 2 uit als u naar de radio luistert.
De OFF TIMER functie annuleren
De OFF TIMER functie voor de radio wordt
geannuleerd:
• Als u stap 1-3 uitvoert en de instelling voor
OFF TIMER wijzigt in "OFF".
• Als u de radio uitschakelt.
• Als u een CD gaat afspelen.
Als u de stekker van de externe voedingsbron
aansluit op de DC IN 3 V aansluiting van de
CD-speler, wordt de CD-speler
uitgeschakeld. Schakel de CD-speler in door
op RADIO ON/BAND te drukken zodat u
weer naar de speler kunt luisteren.
Radiozenders vooraf
instellen
U kunt maximaal 40 zenders: 30 FM-zenders
en 10 AM-zenders.
1
Druk op RADIO ON/BAND om de
radio in te schakelen.
2
Druk op RADIO ON/BAND om de
band te selecteren.
3
Druk minimaal 2 seconden op
MEMORY.
Het voorinstelnummer knippert in het
display.
FM 01
87.50 MHz
4
Druk minimaal 2 seconden op
DISPLAY/MENU.
De CD-speler begint automatisch naar
zenders te zoeken vanaf de laagste
frequentie en stopt ongeveer 3 seconden
als een zender wordt ontvangen.
(Wordt vervolgd)
29-NL
De radio gebruiken
U kunt instellen dat de radio automatisch
wordt uitgeschakeld. Hiervoor kunt u een
waarde tussen 10 en 99 minuten instellen in
stappen van 10 minuten. Als de timerfunctie
is ingeschakeld, wordt " " elke 5 seconden
weergegeven.
1 Terwijl u luistert naar de radio, houdt u
DISPLAY/MENU ingedrukt tot het
display wordt gewijzigd.
2 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om "TIMER" te selecteren en
druk op DISPLAY/MENU.
3 Duw de 5-weg bedieningstoets naar .
of > om de gewenste tijd te selecteren
(een waarde tussen "10" en "99") en druk
op DISPLAY/MENU om de selectie op te
geven.
Wanneer u naar de radio
luistert op batterijen
Radiozenders vooraf instellen
5
Als u de ontvangen zender wilt
instellen, drukt u op DISPLAY/
MENU terwijl het
voorinstelnummer knippert.
De ontvangen zender wordt ingesteld
voor het eerste voorinstelnummer en de
CD-speler begint naar de volgende
beschikbare zender te zoeken. Als u niet
binnen 3 seconden op DISPLAY/MENU
drukt, begint de CD-speler naar de
volgende zender te zoeken zonder dat de
vorige zender is opgeslagen.
6
Herhaal stap 5 tot alle zenders zijn
ingesteld.
Als de zenders al zijn opgeslagen,
worden de oude vervangen door de
nieuw ingestelde zenders.
Zenders handmatig vooraf
instellen
1 Druk op RADIO ON/BAND om de radio
in te schakelen.
2 Druk op RADIO ON/BAND om de band
te selecteren.
3 Houd MEMORY ingedrukt tot het
voorinstelnummer in het display knippert.
FM 01
87.50 MHz
Vanaf deze stap moet u elke volgende
stap binnen 30 seconden na het voltooien
van de vorige stap beginnen. Als er 30
seconden verstrijken zonder dat een
handeling wordt uitgevoerd, verdwijnt het
voorinstelnummer uit het display.
Hiermee wordt aangegeven dat de
wachtstand voor het geheugen op de CDspeler is uitgeschakeld. Als dit gebeurt,
moet u de procedure opnieuw uitvoeren
vanaf stap 3.
30-NL
4 Terwijl het voorinstelnummer knippert,
duwt u de 5-weg bedieningstoets
herhaaldelijk naar . of > om het
voorinstelnummer te selecteren
waaronder u de zender wilt opslaan.
5 Druk op TUNE + of – ( + of – voor de
afstandsbediening) om af te stemmen op
de gewenste zender terwijl het
voorinstelnummer knippert.
6 Druk op DISPLAY/MENU.
Wanneer de zender wordt ingesteld,
klinkt er een pieptoon. De oude zender
wordt vervangen door de nieuwe zender.
Het volgende voorinstelnummer wordt
weergegeven en de CD-speler schakelt
over naar de wachtstand voor het
geheugen.
7 Herhaal stap 4 tot en met 6 wanneer u
zenders in dezelfde band instelt. Wanneer
u zenders in een andere band instelt,
houdt u MEMORY ingedrukt om de
wachtstand voor het geheugen uit te
schakelen. Herhaal stap 2 tot en met 6 als
het voorinstelnummer niet meer knippert.
De wachtstand voor het geheugen
uitschakelen
Wanneer de radio is ingeschakeld, kunt u de
wachtstand voor het geheugen op een van de
volgende manieren uitschakelen. Ingestelde
zenders blijven opgeslagen in het geheugen
van de CD-speler.
• Houd MEMORY ingedrukt tot het
voorinstelnummer stopt met knipperen.
• Druk 30 seconden niet op een toets. Het
voorinstelnummer stopt met knipperen.
• Duw de 5-weg bedieningstoets naar u.
De CD-speler schakelt over naar de
afspeelstand.
• Duw de 5-weg bedieningstoets naar
x/CHG. De radio wordt uitgeschakeld.
Alle ingestelde zenders wissen
1 Terwijl de radio is uitgeschakeld en het
CD’s afspelen is gestopt, houdt u
DISPLAY/MENU ingedrukt tot het
MENU venster wordt weergegeven.
2 Draai de instelknop om "OPTION" te
selecteren en druk vervolgens op
DISPLAY/MENU.
3 Draai de instelknop om "TUNER
PRESET" te selecteren en druk vervolgens
op DISPLAY/MENU om de selectie op te
geven.
"Clear?" wordt in het display weergegeven.
Wanneer u op DISPLAY/MENU drukt,
worden alle ingestelde zenders gewist.
Vooraf ingestelde
radiozenders
beluisteren
U kunt gemakkelijk op de zender afstemmen
door de 5-weg bedieningstoets naar . of
> te duwen.
Druk op RADIO ON/BAND om de
band te selecteren.
2
Duw de 5-weg bedieningstoets
naar . of > om op een
opgeslagen zender af te stemmen.
Chinese modellen)
Als u de CD-speler in het buitenland
gebruikt, kunt u desgewenst het AMafsteminterval wijzigen in het menu.
Gebied met 9 kHz: Azië en Europa
Gebied met 10 kHz: Verenigde Staten,
Canada en Zuid-Amerika
Wijzig het afsteminterval als volgt als de
radio is uitgeschakeld en het CD’s afspelen is
gestopt.
1
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt
tot het MENU venster wordt
weergegeven.
2
Draai de instelknop om "OPTION"
te selecteren en druk vervolgens
op DISPLAY/MENU.
3
Draai de instelknop om "AM
STEP" te selecteren en druk
vervolgens op DISPLAY/MENU om
de selectie op te geven.
4
Draai de instelknop om "9 kHz" of
"10 kHz" te selecteren en druk
vervolgens op DISPLAY/MENU om
de selectie op te geven.
Opmerking
Als u het afsteminterval hebt gewijzigd, moet u de
radiozenders opnieuw instellen.
31-NL
De radio gebruiken
1
Het afsteminterval
wijzigen (Behalve Europese en
B Aansluiten op een stroombron
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het display.
t
t
t
t
De batterij gebruiken
Gebruik alleen de volgende batterijen voor
de CD-speler.
t Lobatt*
* Pieptonen.
Als de batterij leeg is, laadt u de oplaadbare
batterij op of vervangt u de droge batterij
door een nieuwe batterij.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten van
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan. Een
segment duidt niet altijd een vierde van de
batterijlading aan.
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,
kunnen de indicatorsegmenten van
toenemen of afnemen.
Oplaadbare batterij
Laad de oplaadbare batterijen op voordat u
deze voor de eerste keer gebruikt.
• NH-7WMAA (bijgeleverd)
Droge batterij
• LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
De batterij plaatsen
1
Druk OPEN aan beide kanten in
om het deksel van de CD-speler te
openen. Open vervolgens het
deksel van de batterijhouder in de
speler.
2
Plaats de batterij waarbij u de 3
laat samenvallen met de
bijbehorende afbeelding in de
batterijhouder. Sluit vervolgens
het deksel tot dit vastklikt.
Zie "Technische gegevens" voor de
levensduur van de batterijen en de oplaadtijd
van de oplaadbare batterijen.
Plaats eerst het # einde.
32-NL
Bijgeleverde oplaadbare
batterij opladen
1 Sluit de netspanningsadapter aan op de
2
3
DC IN 3 V aansluiting van de CD-speler
en een stopcontact.
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/
CHG om het opladen te starten.
De CD-speler laadt de batterij op. De
indicatorsegmenten van
gaan
achtereenvolgens branden. Het OPR
lampje knippert en gaat vervolgens
branden. Als de batterij volledig is
opgeladen, gaan het OPR lampje en de
aanduiding uit.
Als u de 5-weg bedieningstoets naar x/
CHG duwt nadat het opladen is voltooid,
knippert de
aanduiding en
verschijnt "FULL" in het display.
Koppel de netspanningsadapter los.
De batterij verwijderen
Verwijder de batterij zoals in de
onderstaande afbeelding wordt weergegeven.
Opmerkingen over de oplaadbare
batterij
• U kunt de oorspronkelijke capaciteit van
de batterij zo lang mogelijk behouden door
de batterij alleen op te laden wanneer deze
volledig leeg is.
• Als de batterijen nieuw zijn of lange tijd
niet zijn gebruikt, kunnen deze wellicht
niet volledig worden opgeladen tot u deze
verschillende malen hebt opgeladen en
ontladen.
• Als u de oplaadbare batterij meeneemt,
moet u de bijgeleverde batterijhouder
gebruiken om de batterij te beschermen
tegen onverwachte hitte. Als de oplaadbare
batterij in contact komt met metalen
voorwerpen, kan er warmte of brand
worden veroorzaakt door kortsluiting.
Opmerkingen over het gebruik van de
droge batterij
• Koppel de netspanningsadapter los.
• Als de batterij leeg is, moet u de batterij
vervangen door een nieuwe.
De oplaadbare batterij vervangen
Als de levensduur van de batterij ongeveer
gehalveerd is, moet u de batterij vervangen
door een nieuwe oplaadbare batterij.
33-NL
Aansluiten op een stroombron
Het deksel van de batterijhouder
vastmaken
Als het deksel van de batterijhouder losraakt
doordat u het apparaat laat vallen of door het
uitoefenen van teveel druk, kunt u het deksel
weer vastmaken zoals hieronder wordt
afgebeeld.
Opmerkingen over
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler voor lange tijd niet wordt
gebruikt.
Betreffende de
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de bijgeleverde
netspanningsadapter. Als er bij de CDspeler geen netspanningsadapter wordt
geleverd, moet u de AC-E30HG
netspanningsadapter gebruiken. Gebruik
geen andere netspanningsadapter om te
voorkomen dat de werking van het
apparaat wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u
een afwijking van de netspanningsadapter
waarneemt, moet u deze onmiddellijk uit
het stopcontact halen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met
muntstukken of andere metalen
voorwerpen. Wanneer de positieve en
negatieve klemmen van de batterij per
ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
34-NL
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u ze
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder helemaal schoon en
plaats nieuwe batterijen. Indien er vloeistof
op uw lichaam terechtkomt, spoel dat dan
grondig af.
B Aanvullende informatie
Lijst met menu’s
Druk op DISPLAY/MENU op de CD-speler totdat het venster MENU verschijnt en draai
vervolgens de instelknop om het gewenste menu te selecteren.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
Druk op
– op de CD-speler te keren naar het vorige venster*1.
Duw de 5-weg bedieningstoets naar x/CHG als u het instellen wilt annuleren.
Items die zijn aangemerkt met z, zijn de standaardinstellingen.
Afspeelmogelijkheden instellen (pagina)
Tracks herhaaldelijk afspelen (18)
Normaal afspelen
Alle bestanden in een geselecteerde
groep afspelen (19)
Eén track afspelen (19)
Tracks afspelen in willekeurige volgorde (19)
Bestanden in een geselecteerde groep in
willekeurige volgorde afspelen (19)
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (20)
Favoriete afspeellijsten afspelen (19)
De 10 meest afgespeelde tracks afspelen (21)
De meest afgespeelde tracks afspelen in
willekeurig volgorde (21)
Tracks in een bepaalde volgorde afspelen (21)
Menu 1
REPEAT
PLAY MODE
PLAY MODE
,
Menu 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
(Wordt vervolgd)
35-NL
Aanvullende informatie
*1 Als "PGM" niet wordt weergegeven.
*2 Alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
*3 Alleen als er bladwijzers zijn toegevoegd aan de tracks/bestanden
*4 Alleen afspeellijsten (m3u) opgenomen in MP3-indeling
*5 U kunt deze instellingen toepassen als het afspelen is gestopt.
Lijst met menu’s
Geluid instellen (pagina)
Geluidskwaliteit aanpassen (23)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Verschillende functies instellen (pagina)
Beveiliging tegen het overslaan
van geluid (24)
Gehoor beschermen (24)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
LIGHT OFF
z LIGHT 1
LIGHT 2
ON
z OFF
OPTION
AVLS
Afspelen automatisch stoppen (25)
OPTION
TIMER
De pieptoon uitschakelen (26)
OPTION
BEEP
Stroom besparen (26)
OPTION
LIGHT
Tracks herhaaldelijk afspelen (27)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Instelling als de radio is
uitgeschakeld (pagina)
Alle ingestelde zenders wissen (31)
Het afsteminterval wijzigen (31)
Menu 1
OPTION
OPTION
, Menu 2
,
TUNER PRESET
AM STEP
Menu 3
Clear?
9 kHz*4
10 kHz
*1 U kunt deze instellingen toepassen als het afspelen is gestopt.
*2 Standaardinstelling. Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt de tijd dat deze is ingesteld.
*3 Alleen voor ATRAC-CD’s
*4 De standaardinstellingen zijn afhankelijk van het land/de regio waar u de CD-speler hebt aangeschaft.
36-NL
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het apparaat eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 3 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u
een auto of enig ander voertuig bestuurt en
evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
landen of regio’s wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn muziek met een
hoog volume te beluisteren als u zich op straat
bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Let
altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke
situaties en zet eventueel het apparaat uit.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai dan
het volume omlaag of zet het apparaat uit.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
Aanvullende informatie
• Houd de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
apparaat verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar
deze is blootgesteld aan warmtebronnen,
direct zonlicht, grote hoeveelheden stof of
zand, vocht, regen, mechanische schokken,
oneffenheden of in een auto met gesloten
ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler uitzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Plak geen papier of plakband op een CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
37-NL
Problemen oplossen
Als het probleem niet is opgelost als u deze oorzaken hebt gecontroleerd, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
CD-speler
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het volume wordt niet
verhoogd, zelfs niet als u
herhaaldelijk op VOL + drukt
(of zelfs niet als u VOL +/–
herhaaldelijk in de + richting
draait op de
afstandsbediening).
U hoort geen geluid of ruis.
c AVLS is ingesteld op "ON". Stel AVLS in op "OFF". (pagina 24)
Bepaalde bestanden kunnen
niet worden afgespeeld.
De afspeelduur is te kort
wanneer u de droge batterij
gebruikt.
De afspeelduur is te kort
wanneer u de oplaadbare
batterij gebruikt.
"Lobatt" wordt weergegeven
in het display. De CD wordt
niet afgespeeld.
"HI dc In" wordt weergegeven
in het display.
38-NL
c Sluit de stekkers van de hoofdtelefoon/oortelefoon stevig aan.
(pagina 14)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers van de hoofdtelefoon/
oortelefoon regelmatig schoon met een droge, zachte doek.
c U probeert bestanden af te spelen die zijn opgenomen in een
indeling die niet geschikt is voor deze CD-speler. (pagina 6)
c Controleer of u een alkalinebatterij gebruikt en geen
mangaanbatterij. (pagina 32)
c Vervang de batterij door een nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterij.
(pagina 32)
c Laad en ontlaad de oplaadbare batterij enkele keren.
(pagina 32, 33)
c De oplaadbare batterij is volledig leeg. Laad de batterij op.
(pagina 32, 33)
c Vervang de batterij door een nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterij.
(pagina 32)
c U gebruikt een netspanningsadapter met een hogere stroomsterkte
dan de bijgeleverde of aanbevolen adapter. Gebruik alleen de
bijgeleverde netspanningsadapter of accukabel die wordt
aangeraden onder "Optionele accessoires". (pagina 42)
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
De CD wordt niet afgespeeld.
"No disc" verschijnt in het
display wanneer een CD in
de CD-speler wordt
geplaatst.
c De CD is vuil of vervormd.
c Controleer of de CD is geplaatst met het label naar boven.
(pagina 14)
c Er is vocht gecondenseerd.
Gebruik de CD-speler enige uren niet tot het vocht is verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 32)
c Controleer of de batterij juist is geplaatst. (pagina 32)
c Sluit de netspanningsadapter goed aan op een stopcontact.
(pagina 14)
c Duw de 5-weg bedieningstoets naar u (Afstandsbediening: druk
op u.) nadat een of meer seconden zijn verstreken nadat u de
netspanningsadapter hebt aangesloten.
c De CD-R/RW is leeg.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/RW, het
opnameapparaat of de software.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar terug.
(pagina 25)
Het OPR lampje knippert op
de CD-speler als u op een
toets drukt en de CD wordt
niet afgespeeld.
De oplaadbare batterij kan
niet worden opgeladen.
Het afspelen wordt hervat
vanaf het punt waarop u bent
gestopt. (hervatfunctie)
De CD maakt een ritselend
geluid.
c De oplaadbare batterij is niet in de batterijhouder geplaatst.
c De CD wordt afgespeeld. Schakel het apparaat uit.
c De hervatfunctie is actief. Als u het afspelen wilt starten vanaf de
eerste track, duw de 5-weg bedieningstoets naar u en houd deze
vast (Afstandsbediening: houd u ingedrukt.) tot de eerste track
wordt afgespeeld. U kunt ook het deksel van de CD-speler openen.
U kunt ook alle spanningsbronnen verwijderen en vervolgens de
batterij opnieuw plaatsen of de netspanningsadapter opnieuw
aansluiten. (pagina 14, 15, 32)
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 32)
(Wordt vervolgd)
Aanvullende informatie
39-NL
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Tijdens de weergave van een
ATRAC-CD of MP3-CD, draait
de CD niet maar is het geluid
normaal hoorbaar.
"NO FILE" wordt
weergegeven nadat u de 5weg bedieningstoets naar
u hebt geduwd
(Afstandsbediening: nadat u
op u drukt) of wanneer het
deksel van de CD-speler is
gesloten.
De CD begint te draaien
wanneer u het deksel van de
CD-speler sluit.
Het LCD-scherm wordt
moeilijk zichtbaar of wordt
traag.
U kunt de CD-speler niet juist
bedienen met de
afstandsbediening.
Het afspelen wordt abrupt
gestopt.
De OFF TIMER functie wordt
geannuleerd.
c De CD-speler is ontworpen om het draaien van een ATRAC-CD of
MP3-CD te stoppen tijdens het afspelen om stroom te besparen.
Dit duidt niet op een storing.
c Er staan geen ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestanden op de CD.
c Er wordt een CD-R/RW gebruikt waarvan de gegevens zijn
gewist.
c De CD is vuil.
c De CD-speler leest de gegevens op de CD. Dit duidt niet op een
storing.
c U gebruikt de CD-speler bij een hoge temperatuur (boven de
40°C) of bij een lage temperatuur (onder 0°C). Het display gaat
weer correct werken bij kamertemperatuur.
c De toetsen op de CD-speler worden onbedoeld ingedrukt.
c OFF TIMER is ingesteld. Wijzig de instelling in "OFF".
c De OFF TIMER functie voor de CD wordt geannuleerd als u naar
de radio gaat luisteren.
De OFF TIMER functie voor de radio wordt geannuleerd als u de
radio uitschakelt of u een CD gaat afspelen.
Radio
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het geluid is zacht of van
slechte kwaliteit.
c Laad de oplaadbare batterij op. (pagina 32, 33)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 alkalinebatterijen
(AA-formaat). (pagina 32)
c Plaats de CD-speler uit de buurt van elektronische apparaten
(televisies, computers, enzovoort).
c Houd de netspanningsadapter uit de buurt van de CD-speler.
40-NL
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 770 - 800 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm.)
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(volgens JEITA)
Algemeen
Stroomvereisten
• Sony NH-7WMAA oplaadbare batterij: 1,2 V
gelijkstroom × 1
• LR6 (AA) batterij: 1,5 V gelijkstroom × 1
• Netspanningsadapter (DC IN 3 V
aansluiting):
220 V, 50 Hz (Model voor China)
120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)
Levensduur batterijen*1 (bij
benadering in uren)
Met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond.
Wanneer de LIGHT modus en SOUND modus zijn
ingesteld op "OFF".
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Bij gebruik van één NH-7WMAA (ongeveer 5
uur opgeladen*2)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 3 V)
Hoofdtelefoon (stereo miniaansluiting)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
(Ong. 1,5 mW + ong. 1,5 mW bij 16 Ω)*
*Voor klanten in Europa
Audio-CD's
ATRAC-CD's*3
MP3-CD's*4
RADIO ON
G-PROTECTION
"G-PRO 1"
"G-PRO 2"
10
9
15
15
13
13
20
Radio
Frequentiebereik
Bij gebruik van één alkalinebatterij*5
z Europese/Chinese modellen
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
z Overige modellen
Antenne
FM: Snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon
AM: Ingebouwde ferrietantenne
*1 Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association)
*2 De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
*3 Bij opnamen met 48 kbps
*4 Bij opnamen met 128 kbps
*5 Met een Sony alkalinebatterij LR6 (SG)
(geproduceerd in Japan)
41-NL
Aanvullende informatie
• 9 kHz interval:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
• 10 kHz interval:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 530 -1 710 kHz
Audio-CD's
ATRAC-CD's*3
MP3-CD's*4
RADIO ON
G-PROTECTION
"G-PRO 1"
"G-PRO 2"
26
23
42
42
34
34
58
Technische gegevens
Optionele accessoires
Werkingstemperatuur
Netspanningsadapter*1
Actieve luidsprekers
5°C - 35°C
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
Ongeveer 129 × 29 × 140,1 mm
Gewicht (zonder accessoires)
Ongeveer 188 g
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Accukabel*2
Accukabel met
auto-aansluitset*2
Auto-aansluitset*2
Verbindingskabel
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Oortelefoon (behalve voor klanten in Frankrijk)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Oortelefoon (voor klanten in Frankrijk)
MDR-E808SP
*1 Specificaties voor netspanningsadapters
verschillen per land/regio. Controleer het
plaatselijke voltage en de vorm van de stekker
voordat u de adapter koopt.
*2 Als u naar de radio luistert met deze accessoires,
treedt er wellicht storing op. U kunt het beste
alleen CD’s afspelen als u deze accessoires
gebruikt.
De handelaar verkoopt sommige van de
hierboven vermelde accessoires wellicht niet.
Raadpleeg de handelaar voor meer
informatie over de accessoires in uw land/
regio.
42-NL
Aanvullende informatie
43-NL
ACHTUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu
vermeiden, setzen Sie das
Gerät weder Regen noch
sonstiger Feuchtigkeit aus.
Stellen Sie das Gerät nicht in ein
geschlossenes Regal oder einen
geschlossenen Schrank.
Achten Sie darauf, dass die
Ventilationsöffnungen des Geräts nicht durch
ein Tuch, Vorhänge usw. blockiert werden, da
sonst Feuergefahr besteht. Stellen Sie auch
keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen
Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie
z. B. Vasen, auf das Gerät.
In einigen Ländern gelten unter Umständen
spezielle Vorschriften zur Entsorgung der
Batterien/Akkus, mit denen dieses Produkt
betrieben wird. Nähere Informationen
erhalten Sie beispielsweise bei der
Stadtverwaltung.
Für Kunden in Deutschland
Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur
entladene Batterien in die Sammelboxen
beim Handel oder den Kommunen. Entladen
sind Batterien in der Regel dann, wenn das
Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie
leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der
Batterien „nicht mehr einwandfrei
funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie
die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen
ab oder geben Sie die Batterien einzeln in
einen Plastikbeutel.
2-DE
VORSICHT
• UNSICHTBARE LASER-STRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE.
• NICHT IN DEN LASER-STRAHL
SCHAUEN ODER DIREKT MIT
OPTISCHEN INSTRUMENTEN
ANSEHEN.
• KLASSE 1M: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETEM
GEHÄUSE.
• NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN
INSTRUMENTEN ANSEHEN.
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt
sich ausschließlich auf die Länder, in denen
es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im
EWR (europäischen Wirtschaftsraum).
ATRAC3plus und ATRAC3 sind
Warenzeichen der Sony Corporation.
Inhalt
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Mit diesem CD-Player abspielbare
Musikquellen ........................................... 6
ATRAC3plus und ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3und MP3-Dateien .................................... 8
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs ... 10
Lage und Funktion der Teile und
Bedienelemente ..................................... 11
Wiedergeben einer CD
1. Legen Sie eine CD ein. .......................... 14
2. Schließen Sie den CD-Player an. .......... 14
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD. ... 15
Wiedergabeoptionen
Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play) ......................................... 18
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 19
Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play) .......................................... 19
Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play) .................... 19
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 19
Wiedergabe bestimmter Wiedergabelisten
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs) ... 19
Wiedergabe von Titeln unter Verwendung von
Lesezeichen (Bookmark Track Play) .... 20
Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel
(Auto Ranking Play) ............................. 21
Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in
willkürlicher Reihenfolge
(Auto Ranking Shuffle Play) ................. 21
Wiedergabe von Titeln in programmierter
Reihenfolge (PGM Play) ....................... 21
Suchen nach Gruppen oder Titeln/Dateien .. 22
Weitere Funktionen
Einstellen der Klangqualität
(parametrischer Equalizer) .................... 23
Die Funktion G-PROTECTION ................ 24
Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion) .... 24
Automatisches Stoppen der Wiedergabe
(OFF TIMER) ....................................... 25
Sperren der Bedienelemente (HOLD) ....... 25
Ausschalten des Signaltons ....................... 26
Energiesparfunktion .................................. 26
Ununterbrochene Wiedergabe
(SEAMLESS) (nur ATRAC-CDs) ........ 27
Verwenden des Radios
Radioempfang ............................................ 28
Speichern von Radiosendern ..................... 29
Wiedergeben gespeicherter Radiosender ... 31
Ändern des Empfangsintervalls (außer bei
Modellen für Europa und China) .......... 31
Stromquellen
Verwenden von Akku oder Batterie ........... 32
Hinweise zur Stromquelle ......................... 34
Weitere Informationen
Liste der Menüs ......................................... 35
Vorsichtsmaßnahmen ................................. 37
Wartung ..................................................... 37
Störungsbehebung ..................................... 38
Technische Daten ....................................... 41
Sonderzubehör ........................................... 42
3-DE
DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Danke, dass Sie sich für den D-NF600 von Sony entschieden haben. Dieser CD-Walkman wird
als „ATRAC-CD-Walkman“ bezeichnet, denn Sie können damit „ATRAC-CDs“ wiedergeben.
Sie können mühelos eigene ATRAC-CDs erstellen.
So verwenden Sie SonicStage
Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage“ nach.
1
Installieren
Installieren Sie die mitgelieferte
Software „SonicStage“.
2
Speichern und Brennen
Sie können von Audio-CDs importierte
Musikdaten oder Musikdateien auf dem PC
speichern, die gewünschten Titel auswählen und
dann Ihre eigenen CDs brennen.
Audio-CDs
Musikdateien*
,
*Dateien im MP3- oder WAV-Format
4-DE
Was ist eine ATRAC-CD?
* Wenn die Gesamtspieldauer einer CD (bzw. eines Albums) schätzungsweise 60 Minuten beträgt und Sie auf
einer 700-MB-CD-R/RW mit 48 Kbps im ATRAC3plus-Format aufnehmen.
Was ist das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format?
Näheres finden Sie auf Seite 7 - 9 in diesem Handbuch.
3
Die Audiodaten werden von
SonicStage in das ATRAC3plus-/
ATRAC3-Format konvertiert.
Wiedergabe
Ihre selbst gebrannten ATRAC-CDs
können Sie jetzt mit dem ATRAC-CDWalkman wiedergeben.
ATRAC-CD
,
Auch Audio-CDs können Sie mit dem
CD-Walkman wiedergeben.
5-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Als ATRAC-CD bezeichnet man eine CD-R/RW, auf der im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format
komprimierte Audiodaten aufgezeichnet wurden. Auf einer CD-R/RW können etwa 30 AudioCDs aufgezeichnet werden.* Auch MP3-Dateien können Sie in das ATRAC3plus-/ATRAC3Format konvertieren und dann aufzeichnen.
Mit diesem CD-Player abspielbare Musikquellen
Sie können die folgenden 3 Musikquellen mit dem CD-Player wiedergeben:
• Audio-CDs (CDDA-Format)
• CDs mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien (ATRAC-CDs)
• CDs mit MP3-Dateien (MP3-CDs)
Geeignete Datenträgerformate
Sie können ausschließlich Datenträger nach ISO 9660 Stufe 1/2 und im erweiterten Joliet-Format
verwenden.
Hinweis zu CD-Rs/CD-RWs
Mit diesem CD-Player lassen sich CD-Rs/CD-RWs wiedergeben, die im ATRAC3plus-/
ATRAC3-, MP3- oder CDDA-Format* aufgezeichnet wurden, aber die
Wiedergabemöglichkeiten hängen von der Qualität der CD und dem Zustand des
Aufnahmegeräts ab.
* CDDA steht für Compact Disc Digital Audio. Es handelt sich dabei um einen Aufnahmestandard für AudioCDs.
Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung
Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD)
entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit
Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CDStandard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.
Hinweise
• Mit diesem CD-Player können keine Musikinhalte auf beschreibbaren Datenträgern wie CD-Rs/RWs
aufgezeichnet werden.
• Im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format bespielte CD-Rs/RWs können nicht am Computer wiedergegeben
werden.
6-DE
ATRAC3plus und ATRAC3
ATRAC3 steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die eine hohe Tonqualität ermöglicht und zugleich eine
sehr starke Komprimierung erlaubt. Im ATRAC3-Format können Musikinhalte auf etwa 1/10
ihrer ursprünglichen Größe komprimiert werden, was den Speicherbedarf erheblich reduziert. Als
Übertragungsbitraten stehen 132 Kbps, 105 Kbps und 66 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Erläuterungen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage“.
Hinweis zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
Speichern Sie auf einer CD mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien keine Dateien in anderen
Formaten (außer MP3) und legen Sie darauf keine unnötigen Ordner an.
MP3
MP3 steht für MPEG-1 Audio Layer3. Es handelt sich dabei um einen Standard für die
Komprimierung von Audiodateien, der von der Motion Picture Experts Group, einer
Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation), entwickelt wurde. Er ermöglicht
die Komprimierung von Audiodateien auf etwa 1/10 der Datengröße einer Standard-CD.
Die wichtigsten Spezifikationen des geeigneten Datenträgerformats sind folgende:
• Höchstzahl an Verzeichnisebenen: 8
• Zulässige Zeichen: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (Unterstrich)
Hinweise
• Fügen Sie beim Benennen von Dateien unbedingt die Dateierweiterung „mp3“ zum Dateinamen hinzu.
• Wenn Sie die Erweiterung „mp3“ einer anderen als einer MP3-Datei zuweisen, kann der Player die Datei
nicht richtig erkennen.
(Fortsetzung)
7-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
ATRAC3plus steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die auf der Grundlage des ATRAC3-Formats
entwickelt wurde. Im ATRAC3plus-Format können Musikinhalte bei 64 Kbps auf etwa 1/20 ihrer
ursprünglichen Größe komprimiert werden, ohne dass es dabei zu Einbußen an der Tonqualität
kommt. Als Übertragungsbitraten stehen 256 Kbps, 64 Kbps und 48 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Einstellungen für Komprimierungs- und Schreibsoftware
• Dieser CD-Player kann MP3-Dateien mit folgenden Spezifikationen wiedergeben: Bitrate
16 - 320 Kbps, Abtastfrequenz 32/44,1/48 kHz. Auch VBR-Dateien (VBR = Variable Bit Rate)
können wiedergegeben werden.
Zum Komprimieren von Audiodaten für das Speichern in einer MP3-Datei empfiehlt es sich,
die Komprimierungssoftware auf „44,1 kHz“, „128 Kbps“ und „Constant Bit Rate“
einzustellen.
• Um mit der maximalen Kapazität aufzunehmen, stellen Sie „halting of writing“ ein.
• Wenn Sie auf einem Datenträger, auf dem nichts aufgezeichnet ist, auf einmal bis zur
maximalen Kapazität aufnehmen wollen, stellen Sie „Disc at Once“ ein.
Hinweise zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
• Speichern Sie auf einer CD mit MP3-Dateien keine Dateien in anderen Formaten (außer MP3/
ATRAC3plus/ATRAC3) und legen Sie auch keine unnötigen Ordner darauf an.
• Wenn eine CD eingelegt wird, liest der CD-Player alle Informationen zu den Ordnern und
Dateien auf dieser CD ein. Enthält die CD viele Ordner, kann es lange dauern, bis die
Wiedergabe beginnt bzw. die Wiedergabe der nächsten Datei gestartet wird.
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3- und
MP3-Dateien
Gruppen und Ordner
Das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format ist sehr einfach aufgebaut. Es besteht aus Dateien und
Gruppen. Eine Datei entspricht einem Titel auf einer Audio-CD. Eine Gruppe ist ein Satz von
Dateien und entspricht einem Album. Eine Gruppe weist keine verzeichnisähnliche Struktur auf,
es kann also keine Gruppe innerhalb einer vorhandenen Gruppe angelegt werden.
Bei MP3-CDs entspricht eine Datei einem Titel und eine Gruppe einem Album. Dieser CDPlayer erkennt einen MP3-Ordner als „Gruppe“ und kann daher CD-Rs/RWs in der gleichen
Weise wiedergeben wie ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien.
8-DE
Dateistruktur und Wiedergabereihenfolge bei ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Gruppe
ATRAC3plus-/
ATRAC3-Datei
MP3-Datei
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Gruppe
Hinweise
• Eine Gruppe, die keine MP3-Datei enthält, wird übersprungen.
• Befinden sich auf einer CD Dateien im ATRAC3plus-/ATRAC3- und im MP3-Format, gibt dieser CD-Player
die ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien zuerst wieder.
• Je nachdem, wie die MP3-Dateien auf der CD aufgezeichnet wurden, kann die Wiedergabereihenfolge
anders sein als oben angegeben.
9-DE
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs
Kopfhörer/Ohrhörer (1)
Fernbedienung (1)
Akku (1)
Akkutransportbehälter (1)
Tragebeutel (1)
Netzteil (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
Bedienungsanleitung zu SonicStage (1)
* Lassen Sie eine CD-ROM nicht mit einem AudioCD-Player wiedergeben.
10-DE
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente
CD-Player
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1
4
5
6
1 Taste RADIO ON/BAND•MEMORY
(28 - 31)
RADIO ON: Einschalten des Radios.
BAND: Wechseln des Frequenzbereichs.
MEMORY: Zum Speichern von Sendern
halten Sie diese Taste gedrückt.
2 Display (12, 18, 20 - 23, 28 - 30)
3 OPR-Anzeige (25, 26, 33)
Die Farbe der Anzeige wechselt je nach
wiedergegebener Musikquelle.
Rot: Audio-CD, Grün: ATRAC3plus-/
ATRAC3-Datei, Orange: MP3-Datei
Nach dem Einlegen einer CD leuchtet die
Anzeige eine gewisse Zeit lang
abwechselnd in Rot, Orange und Grün.
4 Taste
(Gruppe) –/TUNE – (16, 21 - 23,
25, 28, 30)
5 Buchse DC IN 3 V (externe
Stromversorgung) (14)
6 Buchse i (Kopfhörer) (14, 28)
7 Taste
(Gruppe) +/TUNE + (16, 21, 22,
28, 30)
8 Schalter HOLD (Rückseite) (25)
Wenn Sie diesen Schalter in Pfeilrichtung
verschieben, werden die Tasten am CDPlayer deaktiviert.
Vorbereitungen
2
3
7
8
9
0
qa
qs
9 Jog-Dial-Ring (18 - 27, 31)
Zum Auswählen einer
Datei, des
Wiedergabemodus usw.
Die Suchrichtung wechselt
je nach der Richtung, in
der Sie den Jog-Dial-Ring drehen.
0 Tasten VOL (Lautstärke) +*1/– (15)
qa 5-Funktions-Steuertaste (14, 15, 18 - 31, 35)
u: Wiedergabe/Pause
.: AMS*2/schneller
Rücklauf/Einstellen eines
gespeicherten Senders
>: AMS/schneller
Vorlauf/Einstellen eines
gespeicherten Senders
x/CHG: Stopp/Laden/
DISPLAY/
Ausschalten des Radios
MENU
DISPLAY/MENU: Zum
Auswählen von
Menüoptionen und
Eingeben einer Auswahl.
Drücken Sie mit dem Finger auf
DISPLAY/MENU und drücken Sie die
Steuertaste dann in Richtung u, >,
. oder x/CHG.
qs Schalter OPEN (14, 32)
Drücken Sie von beiden Seiten auf den
Schalter.
*1 Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt
gekennzeichnet.
*2 Automatischer Musiksensor
(Fortsetzung)
11-DE
Display (CD-Player)
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1
2
3
4
56
1 Zeichenanzeigebereich (16)
Bei der Wiedergabe einer Audio-CD
werden der CD-Name, der Titelname
usw. in 4 Zeilen im Display angezeigt,
sofern die entsprechenden Informationen
auf der CD aufgezeichnet sind.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-CD/
MP3-CD werden der Gruppenname, der
Dateiname usw. in 4 Zeilen im Display
angezeigt, sofern die entsprechenden
Informationen auf der CD aufgezeichnet
sind.
Auch Menüoptionen werden in diesem
Display angezeigt.
2 Anzeige Atrac3plus/Atrac3/MP3
3 CD-Anzeige
Leuchtet, während eine CD
wiedergegeben wird.
4 Batterie-/Akkuanzeige (32)
Zeigt die Restladung der Batterie bzw.
des Akkus an. Wenn „
“ blinkt, ist die
Batterie bzw. der Akku erschöpft.
12-DE
7
8
5 Wiedergabelistenanzeige
(nur MP3-CDs)
6 Gruppenanzeige
(nur ATRAC-/MP3-CDs)
7 Wiedergabemodusanzeige
Zeigt die verschiedenen
Wiedergabemodi, wie z. B. Single Play,
Shuffle Play oder Program Play, an. Die
Anzeige „ “ erscheint bei der
Wiedergabewiederholung.
8 Anzeige SOUND
Zeigt die Einstellung für SOUND an, die
im Menü ausgewählt wurde.
Fernbedienung
Näheres finden Sie auf den in Klammern
angegebenen Seiten.
1
5
3
6
4
Vorbereitungen
2
7
1 Regler VOL (Lautstärke) +/– (15)
Zum Einstellen der Lautstärke.
2 Schalter HOLD (25)
3 Halterung
4 Tasten
(Gruppe) –/+•Einstellen –/+
(16, 28, 30)
5 Taste u (Wiedergabe/Pause) (15)
6 Taste x (Stopp)•RADIO ON/BAND•
RADIO OFF (15, 28)
7 Tasten ./> (AMS/
Suche)•PRESET –/+ (15, 31)
Hinweis
Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte
Fernbedienung. Sie können diesen CD-Player nicht
mit einer Fernbedienung steuern, die mit einem
anderen CD-Player geliefert wurde.
13-DE
Wiedergeben einer CD
1. Legen Sie eine CD ein.
1 Drücken Sie von beiden Seiten
auf OPEN, um den Deckel des
CD-Players zu öffnen.
Schalter OPEN
2. Schließen Sie den CDPlayer an.
2 Legen Sie eine CD ein und
schließen Sie den Deckel.
Mit der beschrifteten
Seite nach oben
an eine Netzsteckdose
Sie können eine der folgenden
Stromquellen verwenden:
• Akku (Seite 32)
• LR6-Alkalibatterie (Größe AA)
(Seite 32)
• Netzteil
Auf dieser Seite wird die
Stromversorgung des CD-Players über
den Netzstrom erläutert.
Schließen Sie die Stecker korrekt an.
1 Schließen Sie das Netzteil an.
2 Schließen Sie die Kopfhörer/
Ohrhörer und die Fernbedienung an
den CD-Player an.
Netzteil
5-FunktionsSteuertaste (u)
DC IN 3V
an i (Kopfhörer)
Kopfhörer/
Ohrhörer
14-DE
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD.
5-Funktions-Steuertaste (u)
u
VOL + / –
VOL + / –
Funktion
Wiedergabe (ab der Stelle, an der die
Wiedergabe zuvor gestoppt wurde)
Wiedergabe (ab dem ersten Titel)
Pause/Fortsetzen der Wiedergabe
nach einer Pause
Stoppen*2
Ansteuern des Anfangs des aktuellen
Titels (AMS*1)*2
Ansteuern des Anfangs
vorhergehender Titel (AMS)*3
Ansteuern des Anfangs des nächsten
Titels (AMS)*2, *3
Ansteuern des Anfangs
nachfolgender Titel (AMS)*3
Schneller Rücklauf*2, *5
Schneller Vorlauf*2, *5
1 Drücken Sie u.
2 Stellen Sie die Lautstärke durch
Drehen von VOL +/– ein.
CD-Player
Drücken Sie die Steuertaste
in Richtung u.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde.
Halten Sie im Stoppmodus
die Steuertaste in Richtung
u gedrückt, bis die
Wiedergabe des ersten Titels
beginnt.
Drücken Sie die Steuertaste
in Richtung u.
Drücken Sie die Steuertaste
in Richtung x/CHG.
Drücken Sie die Steuertaste
in Richtung ..
Drücken Sie die Steuertaste
mehrmals in Richtung ..
Drücken Sie die Steuertaste
in Richtung >.
Drücken Sie die Steuertaste
mehrmals in Richtung >.
Halten Sie die Steuertaste in
Richtung . gedrückt.
Halten Sie die Steuertaste in
Richtung > gedrückt.
Fernbedienung
Drücken Sie u.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde.
Halten Sie im Stoppmodus u
gedrückt, bis die Wiedergabe
des ersten Titels beginnt.
Drücken Sie u.
Drücken Sie x.
Drücken Sie ..
Drücken Sie mehrmals ..
Drücken Sie >.
Drücken Sie mehrmals >.
Halten Sie . gedrückt.
Halten Sie > gedrückt.
(Fortsetzung)
15-DE
Wiedergeben einer CD
1 Drücken Sie die Steuertaste in
Richtung u.
2 Stellen Sie die Lautstärke mit VOL
+ oder – ein.
Funktion
Weiterschalten zu nachfolgenden
Gruppen*4
Zurückschalten zu vorherigen
Gruppen*4
CD-Player
Drücken Sie mehrmals
Fernbedienung
+. Drücken Sie mehrmals
+.
Drücken Sie mehrmals
–. Drücken Sie mehrmals
–.
*1 Automatischer Musiksensor
*2 Diese Funktionen können Sie während der Wiedergabe und während einer Pause ausführen.
*3 Nachdem der letzte Titel wiedergegeben wurde, können Sie an den Anfang des ersten Titels zurückschalten,
indem Sie die Steuertaste in Richtung > schieben (bzw. > auf der Fernbedienung drücken). Genauso
können Sie bei der Wiedergabe des ersten Titels den letzten ansteuern, indem Sie die Steuertaste in
Richtung . schieben (bzw. . auf der Fernbedienung drücken).
*4 Nur bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3-CD.
*5 Diese Funktionen stehen bei MP3-Dateien, die im Packet Write-Format auf einer CD-R/RW aufgezeichnet
wurden, nicht zur Verfügung.
Anzeigen von CD-Informationen im Display
Sie können CD-Informationen anzeigen lassen, indem Sie mehrmals DISPLAY/MENU am CDPlayer drücken.
Bei der Wiedergabe einer CD mit Textinformationen, wie zum Beispiel CD-TEXT, werden
Titelname, Albumname, Interpretenname usw. angezeigt, wie in der folgenden Tabelle in
Klammern angegeben. Bei der Wiedergabe einer ATRAC-CD werden die Informationen angezeigt,
die Sie mithilfe von SonicStage eingegeben haben. Bei der Wiedergabe einer
MP3-CD, die MP3-Dateien mit ID3-Tags*1 enthält, werden die ID3-Tag-Informationen angezeigt.
Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY/MENU wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Bildschirm
1
2
3
4
Audio-CD
Titelnummer, verstrichene
Spieldauer (Titelname,
Interpretenname, Albumname)
Titelnummer, Restspieldauer
des aktuellen Titels (Titelname,
Albumname, Interpretenname)
Gesamtzahl der Titel auf der CD,
Gesamtspieldauer der CD,
Anzahl der restlichen Titel*2,
restliche Spieldauer der CD*2
(Albumname, Interpretenname)
Liste der Titelnamen
ATRAC-/MP3-CD
Dateiname, Interpretenname*3,
Gruppenname, Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
Dateiname, CODEC-Informationen*4,
Dateinummer, Restspieldauer der
aktuellen Datei
Gesamtzahl der Dateien, Gesamtzahl
der Gruppen, Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
Liste der Gruppen-/Dateinamen
*1 Das ID3-Tag ist ein Format zum Hinzufügen bestimmter Informationen (Titelname, Albumname,
Interpretenname usw.) zu MP3-Dateien. Dieser CD-Player entspricht Version 1.1/2.2/2.3 des ID3-TagFormats (nur für MP3-Dateien).
*2 Wird bei der Wiedergabe eines einzelnen Titels, bei Shuffle Play, bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen, bei Auto Ranking Play, Auto Ranking Shuffle Play oder PGM Play nicht angezeigt.
*3 Während der Wiedergabe wird der Interpretenname nicht angezeigt, es sei denn, die CD enhält ID3-TagInformationen.
*4 Bitrate und Abtastfrequenzen werden angezeigt. Bei der Wiedergabe einer VBR-MP3-Datei (VBR =
Variable Bit Rate) erscheint im Display anstelle der Bitrate die Anzeige „VBR“. In manchen Fällen
erscheint „VBR“ nicht gleich von Anfang an, sondern erst, wenn die Wiedergabe bereits eine Weile läuft.
16-DE
Hinweise
• Im Display dieses CD-Players können die Zeichen A - Z, a - z, 0 - 9 und _ angezeigt werden.
• Vor der Wiedergabe einer Datei liest der CD-Player alle Datei- und Gruppeninformationen (bzw.
Ordnerinformationen) auf der CD ein. Dabei wird „READING“ angezeigt. Je nach Inhalt der CD kann es
einige Zeit dauern, bis das Einlesen abgeschlossen ist.
• Wenn eine Gruppe keinen Namen hat, erscheint „ROOT“ im Display.
• Wenn für die Datei keine ID3-Tag-Informationen gespeichert sind, erscheint „- - - -“ im Display.
Herausnehmen der CD
Drücken Sie auf den Zapfen in der Mitte des
CD-Fachs und nehmen Sie die CD heraus.
Wiedergeben einer CD
17-DE
B Wiedergabeoptionen
Über das Menü am CD-Player können Sie
folgende Wiedergabeoptionen auswählen.
• Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play)
• Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
• Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play)
• Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play)
• Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in
willkürlicher Reihenfolge (Group
Shuffle Play)
• Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten (M3u Play List Play)
• Wiedergabe von Titeln unter
Verwendung von Lesezeichen
(Bookmark Track Play)
• Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel (Auto
Ranking Play)
• Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in
willkürlicher Reihenfolge (Auto
Ranking Shuffle Play)
• Wiedergabe von Titeln in
programmierter Reihenfolge (PGM
Play)
Auswählen von Wiedergabeoptionen
Rufen Sie, wie im Folgenden erläutert, das
Menü PLAY MODE auf und wählen Sie die
gewünschte Wiedergabeoption.
1 Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis die
Anzeige MENU erscheint.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„PLAY MODE” auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
18-DE
3 Wählen Sie durch Drehen des Jog-DialRings die gewünschte Wiedergabeoption
aus.
Die Standardeinstellung ist „ALL“
(normale Wiedergabe).
PLAY MODE
ALL
GROUP
Hier werden die Wiedergabeoptionen
angezeigt.
Wiederholte
Wiedergabe von
Titeln (Repeat Play)
Es gibt bei der wiederholten Wiedergabe
mehrere Möglichkeiten.
1 Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis die
Anzeige MENU erscheint.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
3
„REPEAT” auszuwählen, und drücken
Sie dann DISPLAY/MENU.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um „ON“
auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
REPEAT
ON
OFF
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
(Group Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „GROUP“ auszuwählen,
und bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle
Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „GROUP SHUF“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Play)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „1“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
Wiedergabe von
Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „SHUFFLE“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs)
Sie können bestimmte M3uWiedergabelisten wiedergeben lassen.*
* Eine M3u-Wiedergabeliste ist eine Datei, in der
die Wiedergabereihenfolge von MP3-Dateien
codiert wurde. Für die Wiedergabelistenfunktion
müssen Sie MP3-Dateien mit einer
Codiersoftware, die das M3u-Format unterstützt,
auf einer CD-R/RW aufzeichnen.
1
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von
Wiedergabeoptionen“ (Seite 18)
aus, drehen Sie den Jog-Dial-Ring,
um „PLAY LIST“ auszuwählen,
und bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
(Fortsetzung)
19-DE
Wiedergabeoptionen
Wiedergabe eines
einzelnen Titels (Single
Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
eine Wiedergabeliste auszuwählen.
PLAY LIST
PLAY LIST1
PLAY LIST2
3
Drücken Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung u.
Wiedergabe von Titeln
unter Verwendung von
Lesezeichen (Bookmark
Track Play)
Während der Wiedergabe mit dem CD-Player
können Sie bestimmte Titel mit Lesezeichen
versehen. Danach können Sie die mit
Lesezeichen markierten Titel wiedergeben
lassen.
Audio-CD:
bis zu 99 Titel pro CD (bis zu
10 CDs)
ATRAC-CD: bis zu 999 Titel pro CD (bis zu
5 CDs)
MP3-CD:
bis zu 999 Titel pro CD (bis zu
5 CDs)
Setzen von Lesezeichen*
1 Lassen Sie den Titel wiedergeben, für den
Sie ein Lesezeichen setzen möchten.
Halten Sie dann die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung u gedrückt, bis
„ “ ausgeblendet wird und stattdessen
„ “ blinkt.
Sobald das Lesezeichen gesetzt wurde,
blinkt „ “ langsamer.
20-DE
2 Drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung . oder >. Wählen Sie auf
diese Weise den Titel aus, den Sie mit
einem Lesezeichen versehen wollen.
Versehen Sie dann wie in Schritt 1 erläutert
die gewünschten Titel mit Lesezeichen.
Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter „Auswählen
von Wiedergabeoptionen“ (Seite 18) aus,
drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um „BOOK
MARK“ auszuwählen, und drücken Sie dann
DISPLAY/MENU.
Die Wiedergabe der Titel mit Lesezeichen
beginnt.
So löschen Sie Lesezeichen*
Lassen Sie einen Titel mit Lesezeichen
wiedergeben. Halten Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung u gedrückt, bis
„ “ ausgeblendet wird.
So sehen Sie, für welche Titel
Lesezeichen gesetzt sind*
Bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen blinkt „ “ langsam im Display.
* Führen Sie diese Funktionen nur aus, wenn
Bildschirm 1 oder 2 angezeigt wird (Seite 16).
Hinweise
• Titel mit Lesezeichen werden in der Reihenfolge
der Titelnummern wiedergegeben, nicht in der
Reihenfolge, in der die Lesezeichen gesetzt
wurden.
• Wenn Sie für die Titel auf einer 11. CD (einer 6.
CD bei der ATRAC-/MP3-CD-Wiedergabe)
Lesezeichen setzen, werden die Lesezeichen für
die CD, die zuerst wiedergegeben wurde,
gelöscht.
• Alle Lesezeichen im Speicher werden gelöscht,
wenn:
– Sie das Gerät von den Stromquellen trennen
– Sie als Stromversorgung für den CD-Player den
Akku benutzen, ohne ihn neu aufzuladen,
obwohl bereits „Lobatt“ angezeigt wird.
Wiedergabe der 10
am häufigsten
wiedergegebenen
Titel (Auto Ranking Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
10 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
der gerade wiedergegebenen CD und gibt
diese in der Reihenfolge vom 10. bis zum 1.
Titel wieder.
Wiedergabe der am
häufigsten
wiedergegebenen
Titel in willkürlicher
Reihenfolge (Auto Ranking
Shuffle Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
32 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
und gibt diese wieder. Beim Auto Ranking
Shuffle Play werden diese Titel in
willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „RANKING SHUF“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Wiedergabe von Titeln
in programmierter
Reihenfolge (PGM Play)
Sie können den CD-Player so
programmieren, dass bis zu 64 Titel in der
gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.
1
Führen Sie im Stoppmodus Schritt
1 und 2 unter „Auswählen von
Wiedergabeoptionen“ (Seite 18)
aus, drehen Sie den Jog-Dial-Ring,
um „PROGRAM“ auszuwählen,
und bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
2
Wählen Sie durch Drehen des JogDial-Rings den Titel aus und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
Damit ist der Titel gespeichert.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3CD können Sie auch mit
+ oder
–
eine Gruppe auswählen.
Audio-CD
PGM01
Track01
Track02
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3CD werden eine Wiedergabereihenfolge
und ein Dateiname angezeigt.
(Fortsetzung)
21-DE
Wiedergabeoptionen
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen von Wiedergabeoptionen“
(Seite 18) aus, drehen Sie den JogDial-Ring, um „AUTO RANKING“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Hinweis
Der CD-Player speichert die wiedergegebenen Titel
von bis zu 10 CDs unabhängig davon, ob Sie die
CDs gewechselt haben oder nicht. Wenn der CDPlayer Titel einer 11. CD zu speichern versucht,
werden die zuerst gespeicherten Titel gelöscht.
Wiedergabe von Titeln in
programmierter Reihenfolge
3
Wählen Sie wie in Schritt 2
erläutert die Titel in der
gewünschten Reihenfolge aus.
4
Schieben Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung u. Die
Wiedergabe im PGM-Modus
startet.
1
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Überprüfen des Programms
Während des Programmierens:
Halten Sie vor Schritt 4 die 5-FunktionsSteuertaste mehrmals in Richtung u
gedrückt oder drücken Sie mehrmals
DISPLAY/MENU.
Im Stoppmodus:
Drücken Sie DISPLAY/MENU so oft, bis
„PROGRAM“ und die Titelnummer
erscheinen. Die Liste der programmierten
Titel wird angezeigt. Wenn Sie den dritten
und weitere Titel im Programm anzeigen
wollen, drücken Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung >.
Hinweise
• Wenn Sie in Schritt 3 den 64. Titel eingegeben
haben, erscheint wieder der erste ausgewählte
Titel (Audio-CD) bzw. der erste Dateiname
(ATRAC-/MP3-CD) im Display.
• Wenn Sie 65 und mehr Titel auswählen, werden
die ersten ausgewählten Titel wieder gelöscht.
Suchen nach Gruppen
oder Titeln/Dateien
Während der Wiedergabe können Sie mit
dem Jog-Dial-Ring am CD-Player eine
Gruppe (nur ATRAC-CD) oder einen Titel/
eine Datei suchen und sofort wiedergeben
lassen.
22-DE
Drehen Sie während der
Wiedergabe den Jog-Dial-Ring, bis
die Suchanzeige erscheint.
Wählen Sie mit
+ oder
– die
gewünschte Gruppe aus und
drücken Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung u.
Der CD-Player beginnt die Wiedergabe
mit der ersten Datei in der ausgewählten
Gruppe.
Auswählen des gewünschten
Titels/der gewünschten Datei
1 Gehen Sie wie in Schritt 1 oben erläutert
2
vor und wählen Sie dann mit
+ oder
– die gewünschte Gruppe aus.
Wählen Sie durch Drehen des Jog-DialRings den gewünschten Titel/die
gewünschte Datei aus und drücken Sie
die 5-Funktions-Steuertaste in Richtung
u.
Der CD-Player beginnt ab dem
ausgewählten Titel bzw. der ausgewählten
Datei mit der Wiedergabe.
So beenden Sie den Suchmodus
Drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung x/CHG. Wenn Sie maximal 40
Sekunden lang keine Funktionen ausführen,
erscheint wieder die vorhergehende Anzeige.
Hinweis
Während einer Suche können Sie am CD-Player mit
der Fernbedienung keine Funktionen ausführen.
B Weitere Funktionen
Einstellen der
Klangqualität (parametrischer
1
Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3
unter „Auswählen der gewünschten
Klangqualität“ erläutert vor und
wählen Sie dann „CUSTOM“.
2
Halten Sie die 5-FunktionsSteuertaste mindestens 2
Sekunden lang in Richtung .
oder > gedrückt, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
Der ausgewählte Frequenzbereich blinkt.
Equalizer)
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß anpassen. Dazu haben Sie
die folgenden beiden Möglichkeiten:
• Sie können ein voreingestelltes
Klangmuster einstellen. t „Auswählen
der gewünschten Klangqualität“
• Sie können die Klangqualität selbst
einstellen. t „Einstellen der Klangqualität“
Auswählen der gewünschten
Klangqualität
LOW MID HIGH
1 Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis die
2
3
Anzeige
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Klangqualität
Geeignet für Gesang mit Betonung
des mittleren Klangspektrums
Lebhafter Klang mit Betonung des
unteren und oberen Klangspektrums
Kraftvoller Klang mit einer im
Vergleich zu ACTIVE noch
stärkeren Betonung des unteren
und oberen Klangspektrums
Selbst eingestellter Klang
3
LOW MID HIGH
A: Frequenzbereich
B: Lautstärke
4
Nehmen Sie wie in Schritt 2 und 3
erläutert auch die Einstellung für die
beiden übrigen Frequenzbereiche vor.
5
Drücken Sie DISPLAY/MENU, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
Einstellen der Klangqualität
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß einstellen, indem Sie den
Klang in den 3 Frequenzbereichen „LOW“
(unteres Klangspektrum), „MID“ (mittleres
Klangspektrum) und „HIGH“ (hohes
Klangspektrum) regulieren. Für jeden
Frequenzbereich können Sie eins von 3
Wellenmustern auswählen und für das
gewählte Wellenmuster die Lautstärke auf
eine von 7 Stufen einstellen.
Beachten Sie beim Einstellen der Klangqualität
die Form der angezeigten Wellen im Display.
Wählen Sie durch Drehen des JogDial-Rings die Lautstärke.
Schieben Sie dann die 5Funktions-Steuertaste so oft in
Richtung . oder >, bis von
den 3 Wellenmustern, die pro
Frequenzbereich im Gerät
gespeichert sind, das gewünschte
ausgewählt ist.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie
– am CD-Player.
(Fortsetzung)
23-DE
Weitere Funktionen
Anzeige MENU erscheint.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„SOUND“ auszuwählen, und drücken Sie
dann DISPLAY/MENU.
Wählen Sie durch Drehen des Jog-DialRings die gewünschte Klangqualität aus
und bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
Einstellen der Klangqualität
So brechen Sie das Einstellen ab
Drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung x/CHG.
Hinweise
• Wenn Sie CUSTOM auswählen, kann der Klang
je nach den Einstellungen, die Sie vorgenommen
haben, bei höheren Lautstärken verzerrt sein.
Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke.
• Zwischen der Klangeinstellung CUSTOM und
den anderen Klangeinstellungen kann es zu
Unterschieden in der Lautstärke kommen. Stellen
Sie die Lautstärke Ihren Wünschen gemäß ein.
• Beim Radioempfang funktioniert der
parametrische Equalizer nicht.
Die Funktion GPROTECTION
Die Funktion G-PROTECTION wurde zum
Schutz vor Tonsprüngen speziell bei
sportlichen und anderen körperlichen
Aktivitäten entwickelt.
1
2
3
Halten Sie im Stoppmodus
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige MENU erscheint. Drehen
Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„G-PROTECTION“ auszuwählen,
und bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„G-PRO 1“ oder „G-PRO 2“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Bei „G-PRO 2“ wird die Funktion
G-PROTECTION im Vergleich zu
„G-PRO 1“ noch verstärkt. Eine höhere
CD-Tonqualität erzielen Sie jedoch mit
der Einstellung „G-PRO 1“.
24-DE
Hinweis
In folgenden Fällen kann es zu Tonsprüngen
kommen:
– Der CD-Player wird ständigen, starken Stößen
ausgesetzt.
– Eine verschmutzte oder zerkratzte CD wird
wiedergegeben.
– CD-Rs/CD-RWs von schlechter Qualität
werden verwendet.
Es liegt ein Problem am ursprünglichen
Aufnahmegerät oder an der
Anwendungssoftware vor.
Schützen des Gehörs
(AVLS-Funktion)
Die AVLS-Funktion (Automatic Volume
Limiter System = automatisches
Lautstärkebegrenzungssystem) begrenzt die
Lautstärke auf einen bestimmten Höchstwert,
damit Ihr Gehör nicht geschädigt wird.
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
die Anzeige MENU erscheint.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„AVLS“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„ON“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
So deaktivieren Sie die AVLS-Funktion
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie AVLS dabei auf „OFF“.
Automatisches Stoppen
der Wiedergabe (OFF TIMER)
Sie können den CD-Player so einstellen, dass
die Wiedergabe automatisch nach 1 bis 99
Minuten gestoppt wird, und zwar in Schritten
von einer Minute. Wenn die Timer-Funktion
aktiviert ist, wird in Abständen von etwa 5
Sekunden „ “ angezeigt.*
* Wenn Anzeige 1, 2 oder 3 erscheint (Audio-CD:
Wenn Anzeige 1 oder 2 erscheint) (Seite 16)
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
die Anzeige MENU erscheint.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„TIMER“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„10 min*“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
* Standardeinstellung. Wenn Sie die
Einstellung geändert haben, wird die
eingestellte Zeitdauer angezeigt.
4
Wählen Sie durch Drehen des JogDial-Rings für die gewünschte
Zeitdauer einen Wert zwischen „01
min“ und „99 min“ aus und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
So beenden Sie die Funktion OFF
TIMER
Die Funktion OFF TIMER wird in folgenden
Fällen beendet:
• Sie führen Schritt 1 bis 3 aus und ändern
die Einstellung für OFF TIMER in „OFF“.
• Sie wechseln zum Radioempfang.
Sperren der
Bedienelemente
(HOLD)
Sie können die Bedienelemente des CDPlayers sperren, so dass die Funktionen nicht
versehentlich ausgelöst werden können.
Wenn die HOLD-Funktion aktiviert ist und
Sie eine Taste drücken, blinkt die
Betriebsanzeige OPR und „HOLD“ blinkt im
Display.
Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung.
Sie können die HOLD-Funktion am CDPlayer und an der Fernbedienung aktivieren.
Wenn die HOLD-Funktion an der
Fernbedienung deaktiviert ist, können Sie
den CD-Player mit der Fernbedienung
weiterhin steuern.
So heben Sie die Sperrung der
Bedienelemente auf
Schieben Sie HOLD entgegen der Pfeilrichtung.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie
– am CD-Player.
So brechen Sie den Vorgang ab
Drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung x/CHG.
25-DE
Weitere Funktionen
2
So lassen Sie die Zeitdauer anzeigen,
bevor der CD-Player die Wiedergabe
stoppt
Führen Sie während der Wiedergabe Schritt 1
bis 3 aus.
Ausschalten des
Signaltons
Energiesparfunktion
Sie können den Signalton ausschalten, der
beim Bedienen des CD-Players über die
Kopfhörer/Ohrhörer ausgegeben wird.
Sie können das Leuchten der Betriebsanzeige
OPR am CD-Player einstellen und auf diese
Weise Strom sparen, um den Akku bzw. die
Batterie zu schonen.
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
die Anzeige MENU erscheint.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
1
Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis
die Anzeige MENU erscheint.
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„BEEP“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„LIGHT“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OFF“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„LIGHT OFF“ oder „LIGHT 2“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
So schalten Sie den Signalton ein
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie BEEP dabei auf „ON“.
Hinweis zur Einstellung von
LIGHT
Einstellung
LIGHT OFF
LIGHT 1
OPR-Anzeige
Ausgeschaltet
Leuchtet bei der Wiedergabe
oder bei einer Funktion normal
LIGHT 2*
Leuchtet bei der Wiedergabe
oder bei einer Funktion weniger
hell
* Sie können den Stromverbrauch senken, wenn Sie
„LIGHT 2“ anstelle von „LIGHT 1“ auswählen.
26-DE
Ununterbrochene
Wiedergabe (SEAMLESS)
(nur ATRAC-CDs)
Sie können Live-Konzerte usw. ohne
Unterbrechungen zwischen den Titeln
wiedergeben lassen.
Halten Sie im Stoppmodus
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige MENU erscheint. Drehen
Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„SEAMLESS“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„ON“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
Weitere Funktionen
1
Hinweis
Je nachdem, wie die Titel aufgenommen
wurden, ist eine ununterbrochene
Wiedergabe nicht in allen Fällen möglich.
27-DE
B Verwenden des Radios
Radioempfang
Verbessern des
Radioempfangs
Sie können UKW-(FM-) und AM-Sender
empfangen.
Um den UKW-Empfang zu verbessern,
richten Sie das Kopfhörer-/Ohrhörerkabel
aus.
1
Schalten Sie mit RADIO ON/BAND
das Radio ein.
2
Drücken Sie RADIO ON/BAND so
oft, bis der gewünschte
Frequenzbereich erscheint.
Mit jedem Tastendruck wechselt die
Anzeige folgendermaßen:
B FM t AM
3
Stellen Sie mit TUNE + oder –
(bzw.
+ oder – auf der
Fernbedienung) den gewünschten
Sender ein und stellen Sie die
Lautstärke ein.
Ausschalten des Radios
Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung x/CHG (bzw. halten Sie
x•RADIO ON/BAND•RADIO OFF auf der
Fernbedienung gedrückt).
Schneller Sendersuchlauf
Halten Sie in Schritt 3 TUNE + oder – (bzw.
+ oder – auf der Fernbedienung)
gedrückt, bis die Frequenzziffern im Display
durchlaufen. Der CD-Player durchsucht
automatisch die Radiofrequenzen und stoppt,
wenn ein Sender in guter Qualität empfangen
wird.
28-DE
Kopfhörer oder
Ohrhörer
Um den AM-Empfang zu verbessern, richten
Sie den CD-Player aus.
Hinweis
Lösen Sie die Kopfhörer/Ohrhörer nicht von der
Buchse i des CD-Players. Das Kopfhörer-/
Ohrhörerkabel dient als UKW-Antenne.
Wenn UKW-Sender schlecht
empfangen werden
1 Halten Sie während des Radioempfangs
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige wechselt.
>AVLS
MONO
2 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und wählen
Sie „MONO“ aus. Drücken Sie
anschließend DISPLAY/MENU.
3 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und wählen
Sie „ON“ aus. Bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
Die Störgeräusche werden reduziert, aber der
Ton wird monaural wiedergegeben.
Schützen des Gehörs
So beenden Sie die Funktion OFF
TIMER
Die Funktion OFF TIMER für das Radio
wird in folgenden Fällen beendet:
• Sie führen Schritt 1 bis 3 aus und ändern
die Einstellung für OFF TIMER in „OFF“.
• Sie schalten das Radio aus.
• Sie starten die Wiedergabe einer CD.
Die AVLS-Funktion (Automatic Volume
Limiter System = automatisches
Lautstärkebegrenzungssystem) begrenzt die
Lautstärke auf einen bestimmten Höchstwert,
damit Ihr Gehör nicht geschädigt wird.
1 Halten Sie während des Radioempfangs
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige wechselt.
2 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und wählen
Sie „AVLS“ aus. Drücken Sie
anschließend DISPLAY/MENU.
3 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und wählen
Sie „ON“ aus. Bestätigen Sie dann mit
DISPLAY/MENU Ihre Auswahl.
Radiobetrieb mit Batterie
So deaktivieren Sie die AVLS-Funktion
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie AVLS dabei auf „OFF“.
Speichern von
Radiosendern
Automatisches Ausschalten
des Radios
1 Halten Sie während des Radioempfangs
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige wechselt.
2 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und wählen
Sie „TIMER“ aus. Drücken Sie
anschließend DISPLAY/MENU.
3 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung . oder > und stellen
Sie damit die gewünschte Zeitdauer auf
einen Wert zwischen „10“ und „99“ ein.
Bestätigen Sie mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
So lassen Sie die restliche Zeit bis
zum automatischen Ausschalten des
Radios anzeigen
Gehen Sie während des Radioempfangs wie
in Schritt 1 bis 2 erläutert vor.
Sie können bis zu 40 Sender speichern: 30
für UKW und 10 für AM.
1
Schalten Sie mit RADIO ON/BAND
das Radio ein.
2
Wählen Sie mit RADIO ON/BAND
den Frequenzbereich aus.
3
Drücken Sie MEMORY mindestens
2 Sekunden lang.
Die Speichernummer blinkt im Display.
FM 01
87.50 MHz
4
Drücken Sie DISPLAY/MENU
mindestens 2 Sekunden lang.
Der CD-Player durchsucht die Sender
angefangen mit den niedrigsten
Frequenzen. Die Sendersuche stoppt
etwa 3 Sekunden lang, wenn ein Sender
empfangen wird.
(Fortsetzung)
29-DE
Verwenden des Radios
Sie können das Radio so einstellen, dass es
sich nach 10 bis 99 Minuten automatisch
ausschaltet, und zwar in Schritten von 10
Minuten. Wenn die Timer-Funktion aktiviert
ist, wird in Abständen von etwa 5 Sekunden
„ “ angezeigt.
Wenn Sie den Stecker einer externen
Stromquelle an die Buchse DC IN 3 V des
CD-Players anschließen, schaltet sich der
CD-Player aus. Sie können ihn mit RADIO
ON/BAND wieder einschalten.
Speichern von Radiosendern
5
Wenn Sie einen Sender speichern
möchten, drücken Sie DISPLAY/
MENU, solange die
Speichernummer blinkt.
Der empfangene Sender wird unter der
Speichernummer 1 gespeichert und der
CD-Player beginnt, den nächsten
empfangbaren Sender zu suchen. Wenn
Sie nicht innerhalb von 3 Sekunden
DISPLAY/MENU drücken, beginnt der
CD-Player, nach dem nächsten
empfangbaren Sender zu suchen, ohne
den Sender zu speichern.
6
Gehen Sie wie in Schritt 5 erläutert
vor, bis alle empfangbaren Sender
gespeichert sind.
Wenn bereits Sender gespeichert sind,
werden die alten Sender durch die neuen
gespeicherten Sender ersetzt.
Manuelles Speichern von
Sendern
1 Schalten Sie mit RADIO ON/BAND das
Radio ein.
2 Wählen Sie mit RADIO ON/BAND den
Frequenzbereich aus.
3 Halten Sie MEMORY gedrückt, bis die
Speichernummer im Display blinkt.
FM 01
87.50 MHz
Starten Sie ab jetzt den nächsten Schritt
immer innerhalb von 30 Sekunden nach
Beenden des vorherigen Schrittes. Wenn
mehr als 30 Sekunden verstreichen, hört
die Speichernummer auf zu blinken, d. h.
der CD-Player befindet sich nicht mehr
im Bereitschaftsmodus zum Speichern
von Sendern. Beginnen Sie in diesem Fall
nochmals mit Schritt 3.
30-DE
4 Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
mehrmals in Richtung . oder >
und wählen Sie, solange die
Speichernummer blinkt, die Nummer aus,
unter der Sie den Sender speichern
wollen.
5 Stellen Sie mit TUNE + oder – (bzw.
+ oder – auf der Fernbedienung) den
gewünschten Sender ein, solange die
Speichernummer blinkt.
6 Drücken Sie DISPLAY/MENU.
Wenn der Sender gespeichert ist, ist ein
Signalton zu hören. Ein zuvor
gespeicherter Sender wird durch den
neuen Sender ersetzt.
Die Speichernummer erhöht sich um eins
und der CD-Player wechselt in den
Bereitschaftsmodus zum Speichern von
Sendern.
7 Gehen Sie erneut wie in Schritt 4 bis 6
erläutert vor, wenn Sie weitere Sender im
selben Frequenzbereich speichern wollen.
Wenn Sie Sender in einem anderen
Frequenzbereich speichern wollen, halten
Sie MEMORY gedrückt, um den
Bereitschaftsmodus zum Speichern von
Sendern zu beenden. Gehen Sie wie in
Schritt 2 bis 6 erläutert vor, nachdem die
Speichernummer aufhört zu blinken.
So beenden Sie den
Bereitschaftsmodus zum Speichern
von Sendern
Wenn das Radio eingeschaltet ist, haben Sie
folgende Möglichkeiten, den
Bereitschaftsmodus zum Speichern von
Sendern zu beenden. Die gespeicherten Sender
bleiben auch dann im CD-Player gespeichert.
• Halten Sie MEMORY gedrückt, bis die
Speichernummer aufhört zu blinken.
• Drücken Sie 30 Sekunden lang keine Taste.
Die Speichernummer hört auf zu blinken.
• Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung u. Der CD-Player wechselt
in den CD-Wiedergabemodus.
• Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung x/CHG. Das Radio wird
ausgeschaltet.
So löschen Sie alle gespeicherten
Sender
1 Halten Sie bei ausgeschaltetem Radio und
bei gestoppter CD-Wiedergabe DISPLAY/
MENU gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint.
2 Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und drücken Sie
dann DISPLAY/MENU.
3 Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„TUNER PRESET“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/MENU
Ihre Auswahl.
„Clear?“ erscheint im Display. Wenn Sie
DISPLAY/MENU drücken, werden alle
gespeicherten Sender gelöscht.
Wiedergeben
gespeicherter
Radiosender
1
2
Wählen Sie mit RADIO ON/BAND
den Frequenzbereich aus.
Schieben Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung . oder
>, um einen gespeicherten
Sender einzustellen.
(außer bei Modellen für Europa und
China)
Wenn Sie den CD-Player im Ausland
verwenden, ändern Sie gegebenenfalls über
das Menü das AM-Empfangsintervall.
Regionen mit 9 kHz: Asien und Europa
Regionen mit 10 kHz: USA, Kanada und
Südamerika
Ändern Sie das Empfangsintervall bei
ausgeschaltetem Radio und gestoppter CDWiedergabe wie im Folgenden erläutert.
1
Halten Sie DISPLAY/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint.
2
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„OPTION“ auszuwählen, und
drücken Sie dann DISPLAY/MENU.
3
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„AM STEP“ auszuwählen, und
bestätigen Sie dann mit DISPLAY/
MENU Ihre Auswahl.
4
Drehen Sie den Jog-Dial-Ring, um
„9 kHz“ oder „10 kHz“
auszuwählen, und bestätigen Sie
dann mit DISPLAY/MENU Ihre
Auswahl.
Hinweis
Nach dem Ändern des Empfangsintervalls müssen
Sie die Radiosender erneut abspeichern.
31-DE
Verwenden des Radios
Sie können den Sender ganz einfach
einstellen, indem Sie die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung . oder >
schieben.
Ändern des
Empfangsintervalls
B Stromquellen
Sie können die Restladung des Akkus bzw.
der Batterie im Display überprüfen.
t
t
t
t
t Lobatt*
* Ein Signalton ist zu hören.
Wenn der Akku oder die Batterie erschöpft
ist, laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie
die Trockenbatterie durch eine neue.
Hinweise
• Die Segmente der Anzeige
geben die
Akku-/Batterierestladung als groben Richtwert
an. Allerdings steht ein Segment dabei nicht
unbedingt für ein Viertel der Ladung.
• Je nach Betriebsbedingungen kann sich die
Ladung, die in der Anzeige
angegeben ist,
etwas erhöhen oder verringern.
Informationen zur Lebensdauer der Batterie
sowie zur Betriebs- und Ladedauer des
Akkus finden Sie unter „Technische Daten“.
Verwenden von Akku
oder Batterie
Verwenden Sie für den CD-Player nur
folgende Akkus oder Batterien:
Akku
Sie müssen den Akku aufladen, bevor Sie ihn
zum ersten Mal verwenden können.
• NH-7WMAA (mitgeliefert)
Trockenbatterie
• LR6-Alkalibatterie (Größe AA)
Einlegen des Akkus bzw. der
Batterie
1
Drücken Sie von beiden Seiten auf
OPEN, um den Deckel des CDPlayers zu öffnen. Öffnen Sie dann
den Batterie-/Akkufachdeckel im
CD-Player.
2
Legen Sie den Akku bzw. die
Batterie ein. Richten Sie dabei den
Pol 3 an der entsprechenden
Markierung im Batterie-/Akkufach
aus und schließen Sie dann den
Deckel, so dass er mit einem
Klicken einrastet.
Legen Sie den Akku bzw. die Batterie
mit dem Pol # zuerst ein.
32-DE
Laden des mitgelieferten
Akkus
1 Schließen Sie das Netzteil an die Buchse
2
3
DC IN 3 V des CD-Players an und
stecken Sie es in eine Netzsteckdose.
Schieben Sie die 5-Funktions-Steuertaste
in Richtung x/CHG, um den
Ladevorgang zu starten.
Der CD-Player lädt den Akku. Die
Abschnitte der Anzeige
leuchten
nacheinander auf und die Betriebsanzeige
OPR blinkt und leuchtet dann stetig.
Sobald der Akku vollständig geladen ist,
erlöschen die Betriebsanzeige OPR und
.
Wenn Sie nach Abschluss des
Ladevorgangs die 5-FunktionsSteuertaste in Richtung x/CHG
und
schieben, blinkt die Anzeige
„FULL“ erscheint im Display.
Trennen Sie das Netzteil vom Gerät.
So nehmen Sie den Akku bzw. die
Batterie heraus
Nehmen Sie den Akku bzw. die Batterie wie
in der Abbildung unten dargestellt heraus.
Hinweise zum Akku
• Um die ursprüngliche Kapazität des Akkus
möglichst lange vollständig zu erhalten,
sollten Sie den Akku immer erst dann
laden, wenn er vollständig entladen ist.
• Wenn ein Akku neu ist oder längere Zeit
nicht benutzt wurde, lässt er sich
möglicherweise erst vollständig laden,
nachdem Sie ihn einige Male geladen und
entladen haben.
• Verwenden Sie zum Transportieren des
Akkus den mitgelieferten
Akkutransportbehälter, um eine
unerwartete Wärmeentwicklung zu
vermeiden. Wenn der Akku mit
Metallgegenständen in Berührung kommt,
kann es zu einem Kurzschluss kommen, er
kann sich überhitzen oder sogar in Brand
geraten.
Hinweise zur Trockenbatterie
• Trennen Sie unbedingt das Netzteil vom
Gerät.
• Wenn die Batterie leer ist, tauschen Sie sie
gegen eine neue Batterie aus.
Wann muss der Akku ausgetauscht
werden?
Wenn sich die Betriebsdauer auf etwa die
Hälfte verkürzt, ersetzen Sie den Akku durch
einen neuen Akku.
33-DE
Stromquellen
So bringen Sie den Batterie-/
Akkufachdeckel an
Wenn sich der Batterie-/Akkufachdeckel
durch ein Versehen, eine Erschütterung o. ä.
löst, bringen Sie ihn wie in der Abbildung
unten gezeigt wieder an.
Hinweise zur
Stromquelle
Lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät, wenn
der CD-Player lange Zeit nicht benutzt wird.
Hinweise zum Netzteil
• Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil. Wurde der CDPlayer ohne Netzteil geliefert, verwenden
Sie bitte das Netzteil AC-E30HG. Benutzen
Sie kein anderes Netzteil. Andernfalls kann
es zu Fehlfunktionen kommen.
Polarität des Steckers
• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen
Händen.
• Schließen Sie das Netzteil an eine leicht
zugängliche Netzsteckdose an. Sollten an
dem Netzteil irgendwelche Störungen
auftreten, lösen Sie es sofort von der
Netzsteckdose.
Hinweise zu Akkus und
Trockenbatterien
• Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien
aufzuladen.
• Werfen Sie Batterien und Akkus nicht ins
Feuer.
• Wenn Sie Batterien/Akkus bei sich tragen,
halten Sie sie von Münzen und anderen
Metallgegenständen fern. Andernfalls kann
durch einen Metallgegenstand ein Kontakt
zwischen den positiven und negativen
Polen der Batterien/Akkus hergestellt
werden, was zu Hitzeentwicklung führt.
• Verwenden Sie Akkus nicht zusammen mit
Trockenbatterien.
• Verwenden Sie neue Batterien nicht
zusammen mit alten.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen
Arten von Batterien/Akkus zusammen.
34-DE
• Wenn Sie die Batterien/Akkus längere Zeit
nicht benutzen wollen, nehmen Sie sie
heraus.
• Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie
das Batteriefach zunächst sorgfältig
trocken und legen Sie dann neue Batterien
ein. Wenn Sie mit der Batterieflüssigkeit in
Berührung kommen, waschen Sie sie
sorgfältig mit Wasser ab.
B Weitere Informationen
Liste der Menüs
Halten Sie am CD-Player DISPLAY/MENU gedrückt, bis die Anzeige MENU erscheint, und
wählen Sie dann durch Drehen des Jog-Dial-Rings das gewünschte Menü aus.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
Um wieder die vorhergehende Anzeige aufzurufen, drücken Sie
–*1 am CD-Player.
Um den Einstellvorgang abzubrechen, drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in
Richtung x/CHG.
Die mit z markierten Einstellungen sind Standardeinstellungen.
Einstellen von Wiedergabeoptionen (Seite)
Wiederholte Wiedergabe von Titeln (18)
PLAY MODE
PLAY MODE
Menü 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
PLAY MODE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
,
*1 Wenn „PGM“ nicht angezeigt wird.
*2 Nur ATRAC-/MP3-CDs
*3 Nur wenn Lesezeichen für die Titel/Dateien gesetzt wurden
*4 Nur Wiedergabelisten (m3u) im MP3-Format
*5 Diese Einstellungen können Sie im Stoppmodus vornehmen.
(Fortsetzung)
35-DE
Weitere Informationen
Normale Wiedergabe
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (19)
Wiedergabe eines einzelnen Titels (19)
Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (19)
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in willkürlicher
Reihenfolge (19)
Wiedergabe von Titeln unter Verwendung
von Lesezeichen (20)
Wiedergabe bestimmter Wiedergabelisten (19)
Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel (21)
Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in willkürlicher
Reihenfolge (21)
Wiedergabe von Titeln in programmierter
Reihenfolge (21)
Menü 1
REPEAT
Liste der Menüs
Klangeinstellungen (Seite)
Einstellen der Klangqualität (23)
Menü 1 , Menü 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menü 3
—
Sonstige Einstellungen (Seite)
Schutz vor Tonsprüngen (24)
Menü 1 , Menü 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Menü 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
LIGHT OFF
z LIGHT 1
LIGHT 2
ON
z OFF
Schützen des Gehörs (24)
OPTION
AVLS
Automatisches Stoppen der Wiedergabe (25) OPTION
TIMER
Ausschalten des Signaltons (26)
OPTION
BEEP
Energiesparfunktion (26)
OPTION
LIGHT
Ununterbrochene Wiedergabe (27)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Einstellungen bei ausgeschaltetem
Radio (Seite)
Löschen aller gespeicherter Sender (31)
Ändern des Empfangsintervalls (31)
Menü 1
OPTION
OPTION
, Menü 2
,
TUNER PRESET
AM STEP
Menü 3
Clear?
9 kHz*4
10 kHz
*1 Diese Einstellungen können Sie im Stoppmodus vornehmen.
*2 Standardeinstellung. Wenn Sie die Einstellung geändert haben, wird die eingestellte Zeitdauer angezeigt.
*3 Nur ATRAC-CDs
*4 Die Standardeinstellungen hängen von der Region ab, in der Sie den CD-Player erworben haben.
36-DE
Vorsichtsmaßnahmen
Sicherheit
• Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in
den CD-Player gelangen, lösen Sie alle
Kabel am Gerät. Lassen Sie den CD-Player
von qualifiziertem Fachpersonal
überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
• Führen Sie keine Fremdkörper in die
Buchse DC IN 3 V (externe
Stromversorgung) ein.
CD-Player
Sicherheit im Straßenverkehr
Verwenden Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer,
wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein
anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine
Gefahrenquelle dar und ist vielerorts
gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß
gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut
einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit
zum Beispiel beim Überqueren einer Straße.
In potenziell gefährlichen Situationen sollten
Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät
möglichst ausschalten.
Vermeidung von Gehörschäden
Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer/
Ohrhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen
vor ständigen, lauten Geräuschen. Wenn Sie
Ohrengeräusche wahrnehmen, senken Sie die
Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus.
Rücksichtnahme gegenüber anderen
Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf
diese Weise können nicht nur Sie selbst noch
hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie
zeigen auch Rücksicht gegenüber anderen.
Wartung
So reinigen Sie das Gehäuse
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem
weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder
einer milden Reinigungslösung angefeuchtet
haben. Verwenden Sie weder Alkohol,
Benzin noch Verdünnung.
Weitere Informationen
• Halten Sie die Linse im CD-Player sauber
und berühren Sie sie nicht. Andernfalls
kann die Linse beschädigt werden, so dass
der CD-Player nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände
auf den CD-Player. Andernfalls können
CD-Player und CD beschädigt werden.
• Lassen Sie den CD-Player nicht in der
Nähe von Wärmequellen, an Orten mit
direkter Sonneneinstrahlung, viel Staub
oder Sand, Feuchtigkeit oder Regen, auf
unebenen Oberflächen oder in einem Auto
mit geschlossenen Fenstern liegen und
schützen Sie ihn vor Stößen und
Erschütterungen.
• Wenn der CD-Player den Radio- oder
Fernsehempfang stört, schalten Sie ihn aus
oder benutzen Sie ihn in etwas größerer
Entfernung.
• CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum
Beispiel herz- oder sternförmige oder
quadratische CDs, können Sie mit diesem
CD-Player nicht abspielen. Falls Sie es
doch versuchen, kann der CD-Player
beschädigt werden. Verwenden Sie solche
CDs nicht.
Kopfhörer/Ohrhörer
Umgang mit CDs
• Fassen Sie CDs nur am Rand an, damit sie
nicht verschmutzen. Berühren Sie nicht die
Oberfläche einer CD.
• Kleben Sie weder Papier noch Klebeband
auf CDs.
• Setzen Sie CDs weder direktem
Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum
Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen
Sie CDs nicht in einem in der Sonne
geparkten Auto liegen.
37-DE
Störungsbehebung
Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen
fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
CD-Player
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Der Ton wird nicht lauter,
c AVLS ist auf „ON“ gesetzt. Setzen Sie die Option auf „OFF“.
selbst wenn Sie VOL +
(Seite 24)
mehrmals drücken bzw. wenn
Sie VOL +/– auf der
Fernbedienung mehrmals in
Richtung + drehen.
Kein Ton oder nur
c Schließen Sie die Kopfhörer-/Ohrhörerstecker fest an. (Seite 14)
Störgeräusche sind zu hören. c Die Stecker sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kopfhörer-/
Ohrhörerstecker regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
Bestimmte Dateien können
c Sie haben versucht, Dateien wiederzugeben, deren Format mit
diesem CD-Player nicht kompatibel ist. (Seite 6)
nicht wiedergegeben
werden.
Die Wiedergabedauer ist bei c Achten Sie darauf, dass Sie eine Alkali- und keine Manganbatterie
Verwendung einer
benutzen. (Seite 32)
Trockenbatterie zu kurz.
c Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue LR6-Alkalibatterie der
Größe AA aus. (Seite 32)
Die Wiedergabedauer ist bei c Laden und entladen Sie den Akku mehrere Male. (Seite 32, 33)
Verwendung des Akkus zu
kurz.
„Lobatt“ erscheint im
c Die Akkuladung ist vollständig aufgebraucht. Laden Sie den Akku
Display. Es wird keine CD
auf. (Seite 32, 33)
abgespielt.
c Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue LR6-Alkalibatterie der
Größe AA aus. (Seite 32)
„HI dc In“ erscheint im
c Ein Netzteil mit stärkerer Leistung als das mitgelieferte oder
Display.
empfohlene wird verwendet. Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil oder das Autobatterieadapterkabel, das unter
„Sonderzubehör“ empfohlen wird. (Seite 42)
38-DE
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die CD wird nicht
wiedergegeben oder „No
disc“ erscheint im Display,
obwohl eine CD eingelegt ist.
c Die CD ist verschmutzt oder defekt.
c Achten Sie darauf, dass die CD mit der beschrifteten Seite nach
oben eingelegt wird. (Seite 14)
c Feuchtigkeit hat sich niedergeschlagen.
Lassen Sie den CD-Player einige Stunden lang stehen, bis die
Feuchtigkeit verdunstet ist.
c Schließen Sie den Deckel des Akku-/Batteriefachs korrekt. (Seite 32)
c Überprüfen Sie, ob der Akku/die Batterie korrekt eingelegt ist.
(Seite 32)
c Schließen Sie das Netzteil korrekt an eine Netzsteckdose an.
(Seite 14)
c Drücken Sie die 5-Funktions-Steuertaste in Richtung u (bzw.
drücken Sie u auf der Fernbedienung), wenn seit dem
Anschließen des Netzteils mindestens eine Sekunde verstrichen ist.
c Die CD-R/CD-RW ist leer.
c Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem
Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor.
c Die Bedienelemente sind gesperrt. Schieben Sie den Schalter
HOLD zurück. (Seite 25)
Die Anzeige OPR am CDPlayer blinkt, wenn Sie eine
Taste drücken, und die CD
wird nicht wiedergegeben.
Der Akku lässt sich nicht
aufladen.
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde (ResumeFunktion).
Ein störendes Geräusch ist
von der CD zu hören.
c Im Batterie-/Akkufach befindet sich kein Akku.
c Die CD-Wiedergabe läuft. Schalten Sie sie aus.
c Die Funktion zum Fortsetzen der Wiedergabe (Resume) wurde
aktiviert. Soll die Wiedergabe wieder mit dem ersten Titel
beginnen, halten Sie die 5-Funktions-Steuertaste in Richtung u
gedrückt (bzw. halten Sie u auf der Fernbedienung gedrückt),
bis die Wiedergabe des ersten Titels beginnt. Oder öffnen Sie den
Deckel des CD-Players. Oder lösen Sie alle Stromquellen vom
Gerät und legen Sie dann den Akku/die Batterie wieder ein bzw.
schließen Sie das Netzteil wieder an. (Seite 14, 15, 32).
c Schließen Sie den Deckel des Batterie-/Akkufachs korrekt.
(Seite 32)
(Fortsetzung)
Weitere Informationen
39-DE
Störungsbehebung
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Bei der Wiedergabe einer
ATRAC- bzw. MP3-CD dreht
sich die CD nicht, aber der
Ton wird normal
wiedergegeben.
„NO FILE“ erscheint im
Display, wenn Sie die 5Funktions-Steuertaste in
Richtung u drücken (bzw.
wenn Sie u auf der
Fernbedienung drücken) oder
wenn Sie den Deckel des CDPlayers schließen.
Sobald der Deckel am CDPlayer geschlossen wird,
beginnt die CD, sich zu
drehen.
Die Anzeigen im LCD-Display
sind schwer zu erkennen
oder reagieren nur langsam.
c Bei diesem CD-Player dreht sich eine ATRAC- bzw. MP3-CD
während der Wiedergabe nicht, um Strom zu sparen. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
Der CD-Player lässt sich mit
der Fernbedienung nicht
richtig steuern.
Die Wiedergabe wird
plötzlich gestoppt.
Die Funktion OFF TIMER wird
beendet.
c Auf der CD befinden sich keine ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3Dateien.
c Die Daten auf der verwendeten CD-R/CD-RW wurden gelöscht.
c Die CD ist verschmutzt.
c Der CD-Player liest die Informationen auf der CD ein. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
c Sie verwenden den CD-Player bei sehr hohen (über 40 °C) oder
sehr tiefen (unter 0 °C) Temperaturen. Bei normaler
Zimmertemperatur normalisiert sich die Anzeige im LCD-Display
wieder.
c Die Tasten am CD-Player werden versehentlich gedrückt gehalten.
c OFF TIMER wurde eingestellt. Ändern Sie die Einstellung in
„OFF“.
c Die Funktion OFF TIMER für den CD-Player wird beendet, wenn
Sie zum Radioempfang wechseln.
Die Funktion OFF TIMER für das Radio wird beendet, wenn Sie
das Radio ausschalten oder Sie die Wiedergabe einer CD starten.
Radio
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Der Ton ist sehr leise oder
von schlechter Qualität.
c Laden Sie den Akku auf. (Seite 32, 33).
c Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue LR6-Alkalibatterie der
Größe AA aus. (Seite 32)
c Halten Sie den CD-Player von elektronischen Geräten
(Fernsehgeräten, PCs usw) fern.
c Halten Sie das Netzteil vom CD-Player fern.
40-DE
Technische Daten
CD-Player
System
Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdiode
Material: GaAlAs
Wellenlänge: λ = 770 - 800 nm
Emissionsdauer: Kontinuierlich
Laseremission: Weniger als 44,6 µW
(Gemessen im Abstand von 200 mm von der
Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit
einer Öffnung von 7 mm.)
Digital-Analog-Wandler
Quarz-stabilisiert (1 Bit)
Frequenzgang
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
Allgemeines
Stromversorgung
• Akku NH-7WMAA von Sony: 1,2 V
Gleichstrom × 1
• LR6-Alkalibatterie (Größe AA): 1,5 V
Gleichstrom × 1
• Netzteil (Buchse DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (Modell für China)
120 V, 60 Hz (Modell für Mexiko)
Ungefähre Betriebsdauer*1 der
Batterie bzw. des Akkus in Stunden
Die Werte gelten für den Fall, dass der CD-Player
während des Betriebs auf einer ebenen und stabilen
Oberfläche steht.
Die Werte gelten, wenn LIGHT und SOUND auf
„OFF“ gesetzt sind.
Die Spieldauer hängt vom Gebrauch des CDPlayers ab.
(Messung nach JEITA)
Leistungsabgabe (bei 3 V
Eingangsspannung)
Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse)
ca. 5 mW + ca. 5 mW bei 16 Ω
(ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW bei 16 Ω)*
*Für Kunden in Europa
Radio
Ein NH-7WMAA (nach ca. 5 Stunden
Ladedauer*2)
Audio-CDs
ATRAC-CDs*3
MP3-CDs*4
RADIO ON
G-PROTECTION
„G-PRO 1“
„G-PRO 2“
10
9
15
15
13
13
20
Frequenzbereich
z Modelle für Europa/China
Eine Alkalibatterie*5
UKW: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
z Andere Modelle
Antenne
UKW: Kopfhörer-/Ohrhörerkabelantenne
AM: Eingebaute Ferritstabantenne
Audio-CDs
ATRAC-CDs*3
MP3-CDs*4
RADIO ON
*1 Gemessener Wert nach JEITA-Standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Die Ladedauer hängt vom Zustand des Akkus ab.
*3 Bei Aufnahme mit 48 Kbps
*4 Bei Aufnahme mit 128 Kbps
*5 Mit LR6(SG)-Alkalibatterie von Sony
(hergestellt in Japan)
(Fortsetzung)
41-DE
Weitere Informationen
• Schritte von 9 kHz:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
• Schritte von 10 kHz
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 530 -1 710 kHz
G-PROTECTION
„G-PRO 1“
„G-PRO 2“
26
23
42
42
34
34
58
Technische Daten
Sonderzubehör
Betriebstemperatur
Netzteil*1
Aktivlautsprechersystem
5 °C - 35 °C
Abmessungen (B/H/T) (ohne
vorstehende Teile und
Bedienelemente)
ca. 129 × 29 × 140,1 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
ca. 188 g
US-amerikanische Patente und Patente anderer
Länder lizenziert von Dolby Laboratories.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
Autobatterieadapterkabel*2
Autobatterieadapterkabel
mit Autoanschlusssatz*2
Autoanschlusssatz*2
Verbindungskabel
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Ohrhörer (außer für Kunden in Frankreich)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Ohrhörer (für Kunden in Frankreich)
MDR-E808SP
*1 Die Spezifikationen für Netzteile variieren je
nach Region. Stellen Sie vor dem Erwerb eines
Netzteils fest, welche örtliche Betriebsspannung
gilt und welchen Steckertyp Sie benötigen.
*2 Wenn Sie dieses Zubehör verwenden und Radio
hören, kann es zu Tonstörungen kommen. Es
empfiehlt sich, nur CDs wiederzugeben, wenn
Sie dieses Zubehör verwenden.
Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle
der oben genannten Zubehörteile. Von Ihrem
Händler können Sie jedoch erfahren, welche
Zubehörteile in Ihrem Land/Gebiet erhältlich
sind.
42-DE
Weitere Informationen
43-DE
Si dichiara che l’apparecchio è
stato fabbricato in conformità
all’art. 2, Comma 1 del D.M.
28.08.1995 n. 548.
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendi
o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso, come una libreria o un
mobiletto.
Per evitare incendi, non coprire le aperture di
ventilazione dell’apparecchio con giornali,
tovagliette, tende, ecc. e non collocare
candele accese sopra l’apparecchio.
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non collocare contenitori di
liquidi, come vasi da fiori, sopra
l’apparecchio.
In alcuni paesi potrebbero essere in vigore
norme specifiche per lo smaltimento delle
batterie utilizzate per alimentare questo
apparecchio. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi alle autorità locali.
AVVERTENZA
• RADIAZIONI LASER INVISIBILI SE
APERTO
• NON SOFFERMARE LA VISTA SUL
RAGGIO NÉ GUARDARE
DIRETTAMENTE CON STRUMENTI
OTTICI
• RADIAZIONI LASER CLASSE 1M
INVISIBILI SE APERTO
• NON GUARDARE DIRETTAMENTE
CON STRUMENTI OTTICI
La validità del contrassegno CE è limitata
solo ai paesi in cui è legalmente in vigore,
principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).
2-IT
ATRAC3plus e ATRAC3 sono marchi di
fabbrica di Sony Corporation.
Indice
Uso di ATRAC CD Walkman
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD .................................. 6
ATRAC3plus e ATRAC3 ............................. 7
MP3 ............................................................. 7
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e
MP3 ......................................................... 8
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione ......... 10
Individuazione dei comandi ...................... 11
Riproduzione di un CD
1. Inserimento di un CD. ........................... 14
2. Collegamento del lettore CD. ................ 14
3. Riproduzione di un CD. ........................ 15
Opzioni per la riproduzione
Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta) .......................... 18
Riproduzione di tutti i file di un gruppo
selezionato (riproduzione gruppo)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 19
Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola) ........................... 19
Riproduzione dei brani in ordine casuale
(riproduzione in ordine casuale) ............ 19
Riproduzione in ordine casuale di tutti i
file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine casuale)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 19
Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
(solo CD MP3) ...................................... 19
Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti) ........... 20
Riproduzione dei 10 brani più ascoltati
(riproduzione dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 21
Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 21
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM) ............. 21
Ricerca di gruppi o brani/file ..................... 22
Funzioni disponibili
Regolazione della qualità audio
(equalizzatore parametrico) ................... 23
Funzione G-PROTECTION ...................... 24
Protezione dell’udito (AVLS) .................... 24
Arresto automatico della riproduzione
(OFF TIMER) ....................................... 25
Bloccaggio dei comandi (HOLD) ............. 25
Disattivazione del segnale acustico ........... 26
Risparmio energetico ................................. 26
Riproduzione continua dei brani
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC) ......... 27
Uso della radio
Ascolto della radio ..................................... 28
Preselezione delle stazioni radio ............... 29
Ascolto delle stazioni radio preselezionate .. 31
Modifica dell’intervallo di sintonia (ad
eccezione dei modelli per Europa/Cina) .. 31
Collegamento ad una fonte di
alimentazione
Uso della batteria ....................................... 32
Note sulla fonte di alimentazione .............. 34
Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu ........................................ 35
Precauzioni ................................................ 37
Manutenzione ............................................ 37
Guida alla soluzione dei problemi ............. 38
Caratteristiche tecniche ............................. 41
Accessori opzionali ................................... 42
3-IT
IT
Uso di ATRAC CD Walkman
Complimenti per l’acquisto del modello D-NF600. Il presente CD Walkman è denominato
“ATRAC CD Walkman” poiché consente di ascoltare “CD ATRAC”.
È possibile creare CD ATRAC personalizzati.
Modalità d’uso di SonicStage
Consultare il booklet “SonicStage” in dotazione.
1
Installazione
Installare il software “SonicStage”
in dotazione.
2
Memorizzazione e
masterizzazione
Memorizzare i dati audio importati da CD audio o
file audio sul PC, selezionare i brani preferiti,
quindi copiarli su CD personalizzati.
CD audio
File audio*
,
*File in formato MP3 o WAV
4-IT
Informazioni sui CD ATRAC
Un CD ATRAC è un CD-R/RW sul quale sono stati registrati dati audio compressi nel formato
ATRAC3plus/ATRAC3. È possibile registrare circa 30 CD audio su un CD-R/RW.* È inoltre
possibile registrare file MP3 convertendoli nel formato ATRAC3plus/ATRAC3.
Informazioni sul formato ATRAC3plus/ATRAC3
Consultare le pagine da 7 a 9 del presente manuale.
3
I dati audio vengono convertiti nel
formato ATRAC3plus/ATRAC3
mediante il software SonicStage.
Ascolto
Il presente ATRAC CD Walkman
consente di ascoltare CD ATRAC.
CD ATRAC
,
È inoltre possibile ascoltare CD
audio.
5-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
* Se il tempo di riproduzione totale di un CD (album) è stimato in 60 minuti e la registrazione viene effettuata
su un CD-R/RW da 700 MB a 48 kbps nel formato ATRAC3plus.
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD
Il presente lettore CD consente di riprodurre le 3 sorgenti audio riportate di seguito:
• CD audio (formato CDDA)
• CD contenenti file in formato ATRAC3plus/ATRAC3 (CD ATRAC)
• CD contenenti file in formato MP3 (CD MP3)
Formati di dischi utilizzabili
È possibile utilizzare esclusivamente dischi con estensione di formato ISO 9660 Level 1/2 e
Joliet.
Informazioni sui CD-R/RW
Il presente lettore CD è in grado di riprodurre CD-R/RW registrati nel formato ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 o CDDA*, tuttavia la capacità di riproduzione può variare a seconda della qualità
del disco e delle condizioni dell’apparecchio di registrazione.
* CDDA è l’abbreviazione di Compact Disc Digital Audio, uno standard di registrazione utilizzato per i CD
audio.
Dischi musicali codificati mediante tecnologie di protezione
del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD
(Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi
musicali codificati mediante le tecnologie di protezione del copyright. Si noti che alcuni di tali
dischi non sono conformi allo standard CD e pertanto, potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Note
• Il presente lettore CD non è in grado di registrare file audio su supporti registrabili, quali CD-R/RW.
• I CD-R/RW registrati in formato ATRAC3plus/ATRAC non possono essere riprodotti mediante il computer.
6-IT
ATRAC3plus e ATRAC3
“ATRAC3” (Adaptive Transform Acoustic Coding3, codifica di trasformazione acustica adattiva
3) è una tecnologia di compressione audio in grado di rispondere alle esigenze di qualità audio e
fattori di compressione elevati. Il formato ATRAC3 consente di comprimere file audio fino a
circa 1/10 delle dimensioni originali, ottenendo così una riduzione del volume di dati contenuti
nel supporto di memorizzazione. Le velocità di trasmissione disponibili sono 132 kbps,
105 kbps e 66 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Per ulteriori informazioni, consultare il booklet in dotazione con “SonicStage”.
Nota sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file MP3) e non creare cartelle non necessarie
su un disco contenente file ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3, livello audio 3) è una tecnologia standard per la compressione di
file audio sviluppata da Motion Picture Experts Group, un gruppo di lavoro interno
all’organizzazione ISO (International Organization for Standardization) e consente di
comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di un CD standard.
Le principali caratteristiche tecniche relative al formato dei dischi compatibili sono descritte di
seguito:
• Livelli massimi della directory: 8
• Caratteri utilizzabili A - Z, a - z, 0 - 9, _ (sottolineatura)
Note
• Durante l’assegnazione di un nome ad un file, assicurarsi di aggiungere al nome l’estensione di file “mp3”.
• Se si aggiunge l’estensione “mp3” ad un file diverso da un file MP3, il lettore non è in grado di riconoscere il
file in modo corretto.
(continua)
7-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
“ATRAC3plus” (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, codifica di trasformazione acustica
adattiva 3 plus) rappresenta una tecnologia di compressione audio sviluppata a partire dal
formato ATRAC3. Il formato ATRAC3plus è in grado di comprimere file audio fino a circa 1/20
delle dimensioni originali a 64 kbps consentendo tuttavia di ottenere un audio di qualità elevata.
Le velocità di trasmissione disponibili sono 256 kbps, 64 kbps e 48 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Impostazioni relative al software di compressione e al
software di scrittura
• Il presente lettore CD supporta i file MP3 con le seguenti caratteristiche tecniche: velocità di
trasmissione da 16 a 320 kbps e frequenze di campionamento da 32/44,1 a 48 kHz. È inoltre
possibile riprodurre file con l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile).
Per comprimere una sorgente per un file MP3, si consiglia di impostare la velocità di
trasmissione del software di compressione su “44,1 kHz”, “128 kbps” e “Constant Bit Rate”
(velocità bit costante).
• Per registrare fino alla capacità massima, impostare su “halting of writing” (arresto della
scrittura).
• Per registrare in una sola volta fino alla capacità massima su supporti non contenenti alcuna
registrazione, impostare su “Disc at Once” (disco in una volta).
Note sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
• Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file in formato MP3/ATRAC3plus/
ATRAC3) e non creare cartelle non necessarie in un disco contenente file MP3.
• Quando viene inserito un disco, il lettore CD legge tutte le informazioni delle cartelle e dei file
contenute nel disco. Se il disco contiene molte cartelle, è possibile che l’avvio della
riproduzione o l’avvio della riproduzione del file successivo richieda molto tempo.
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e MP3
Gruppi e cartelle
Il formato ATRAC3plus/ATRAC3 dispone di una struttura estremamente semplice, composta da
“file” e “gruppi”. Un “file” corrisponde ad un “brano” di un CD audio. Un “gruppo” è un
insieme di file e corrisponde ad un “album”. I “gruppi” non dispongono di una struttura formata
da directory (non è possibile creare un nuovo gruppo all’interno di un gruppo già esistente).
Quando si fa riferimento ai CD MP3, un “file” corrisponde a un “brano” e un “gruppo”
corrisponde a un “album”. Il presente lettore CD è stato progettato per riconoscere una cartella
contenente file MP3 come un “gruppo”, in modo da essere in grado di riprodurre i CD-R/RW
nello stesso modo in cui riproduce i file ATRAC3plus/ATRAC3.
8-IT
Ordine di riproduzione e struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Uso di ATRAC CD Walkman
Gruppo
File ATRAC3plus/
ATRAC3
Gruppo
File MP3
Note
• I gruppi non contenenti file MP3 vengono saltati.
• Se i file ATRAC3plus/ATRAC3 e i file MP3 vengono registrati sullo stesso CD, il presente lettore CD
riprodurrà prima i file ATRAC3plus/ATRAC3.
• A seconda del metodo utilizzato per la registrazione dei file MP3 sul disco, l’ordine di riproduzione potrebbe
essere diverso da quello illustrato sopra.
9-IT
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione
Cuffie/auricolari (1)
Telecomando (1)
Batteria ricaricabile (1)
Custodia di trasporto della batteria (1)
Custodia di trasporto (1)
Alimentatore CA (1)
CD-ROM* (SonicStage) (1)
Manuale per l’utente del software SonicStage
(1)
* Non riprodurre CD-ROM mediante un lettore di
CD audio.
10-IT
Individuazione dei comandi
Lettore CD
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1
4
5
6
1 Tasto RADIO ON/BAND•MEMORY
(28 - 31)
RADIO ON: premere per attivare la
radio.
BAND: premere per cambiare la banda.
MEMORY: tenere premuto per
preselezionare le stazioni.
2 Display (12, 18, 19, 21 - 23, 28 - 30)
3 Spia OPR (funzionamento) (25, 26, 33)
Il colore della spia cambia in base al tipo
di sorgente musicale in fase di
riproduzione: rosso: CD audio; verde: file
ATRAC3plus/ATRAC3; arancione: file
MP3.
Dopo l’inserimento del CD, si illumina in
successione per alcuni istanti in rosso,
arancione e verde.
4Tasto
(gruppo) –/TUNE – (16, 21 - 24,
25, 28, 30)
5 Presa DC IN 3 V (ingresso alimentazione
esterna) (14)
6 Presa i (cuffie) (14, 28)
7 Tasto
(gruppo) +/TUNE + (16, 21, 22,
28, 30)
8 Interruttore HOLD (retro) (25)
Fare scorrere l’interruttore in direzione
della freccia per disattivare i tasti sul
lettore CD.
Operazioni preliminari
2
3
7
8
9
0
qa
qs
9 Manopola jog (18 - 27, 31)
Consente di selezionare un
file, il modo di
riproduzione e così via.
La direzione della ricerca
varia in base alla direzione
in cui la manopola jog viene ruotata.
0 Tasti VOL (volume) +*1/– (15)
qa Tasto di comando multifunzione (14, 15,
18 - 31, 35)
u: riproduzione/pausa
.: AMS*2/indietro/
sintonizzazione di una
stazione preselezionata
>: AMS/avanzamento
rapido/sintonizzazione di
una stazione preselezionata
DISPLAY/
x/CHG: arresto/carica/
MENU
disattivazione della radio
DISPLAY/MENU:
consente di selezionare le
voci di menu e di
immettere la selezione.
Premere il tasto di comando in direzione
di u, >, . o x/CHG, tenendo
premuto DISPLAY/MENU.
qs Interruttore OPEN (14, 32)
Premere entrambi i lati dell’interruttore.
*1 Il tasto dispone di un punto tattile.
*2 Sensore musicale automatico
(continua)
11-IT
Display (lettore CD)
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1
2
3
4
56
1 Display delle informazioni (16)
Durante la riproduzione di un CD audio,
il nome del disco, il nome del brano, ecc.
vengono visualizzati su 4 righe, se
registrati sul CD.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, il nome del gruppo, il
nome del file, ecc. vengono visualizzati
su 4 righe, se registrati sul CD.
Anche le voci di menu vengono
visualizzate sul display.
2 Indicazione Atrac3plus/Atrac3/MP3
3 Indicazione del disco
Si accende mentre il lettore CD si trova
nel modo di riproduzione.
4 Indicazione delle batterie (32)
Indica approssimativamente la carica
residua della batteria. Se “
”
lampeggia, significa che la batteria è
scarica.
12-IT
7
8
5 Indicazione playlist
Solo per CD MP3
6 Indicazione gruppo
Solo per CD ATRAC/MP3
7 Indicazione del modo di riproduzione
Indica vari modi di riproduzione, quali la
riproduzione singola, la riproduzione in
ordine casuale e la riproduzione
programmata. “ ” indica la
riproduzione ripetuta.
8 Indicazione SOUND
Indica l’impostazione audio selezionata
mediante il menu.
Telecomando
Per maggiori dettagli, consultare le pagine
riportate tra parentesi.
1
5
3
6
4
Operazioni preliminari
2
7
1 Controllo VOL (volume) +/– (15)
Ruotare per regolare il volume.
2 Interruttore HOLD (25)
3 Fermaglio
4 Tasti
(gruppo) –/+•sintonizzazione –/+
(16, 28, 30)
5 Tasto u (riproduzione/pausa) (15)
6 Tasto x (arresto)•RADIO ON/
BAND•RADIO OFF (15, 28)
7 Tasti ./> (AMS/ricerca)•PRESET
–/+ (15, 31)
Nota
Utilizzare unicamente il telecomando in dotazione.
Questo lettore CD non funziona con telecomandi
forniti con altri lettori CD.
13-IT
Riproduzione di un CD
1. Inserimento di un CD.
1 Per aprire il coperchio del lettore
CD, premere entrambi i lati
dell’interruttore OPEN.
Interruttore OPEN
2. Collegamento del lettore CD.
È possibile utilizzare le seguenti fonti di
alimentazione:
• Batteria ricaricabile (pagina 32)
• Batteria alcalina LR6 (formato AA)
(pagina 32)
• Alimentatore CA
In questa pagina, vengono illustrate le
modalità d’uso del lettore CD
alimentato mediante corrente
domestica.
Collegare in modo saldo le spine.
1 Collegare l’alimentatore CA.
2 Collegare le cuffie/gli auricolari e il
telecomando al lettore CD.
2 Posizionare il CD nell’apposito
alloggiamento e chiudere il coperchio.
Con il lato dell’etichetta
rivolto verso l’alto
ad una presa
a muro CA
Alimentatore CA
Tasto di comando
multifunzione (u)
DC IN 3V
alla presa i (cuffie)
14-IT
Cuffie/
auricolari
3. Riproduzione di un CD.
Tasto di comando multifunzione (u)
u
VOL + / –
VOL + / –
Per
Avviare la riproduzione (dal punto in
cui è stata arrestata)
Avviare la riproduzione (dal primo
brano)
Effettuare una pausa/riprendere la
riproduzione dopo una pausa
Arrestare la riproduzione*2
Individuare l’inizio del brano
corrente (AMS*1)*2
Individuare l’inizio dei brani
precedenti (AMS)*3
Individuare l’inizio del brano
successivo (AMS)*2, *3
Individuare l’inizio dei brani
successivi (AMS)*3
Tornare indietro rapidamente*2, *5
Avanzare rapidamente*2, *5
1 Premere u.
2 Regolare il volume ruotando
VOL +/–.
Lettore CD
Premere il tasto di comando
in direzione di u.
La riproduzione viene
avviata a partire dal punto in
cui è stata arrestata.
Durante il modo di arresto,
tenere premuto il tasto di
comando in direzione di u
fino a quando non viene
avviata la riproduzione del
primo brano.
Premere in direzione di u.
Telecomando
Premere u.
La riproduzione inizia dal punto
in cui è stata arrestata.
Premere in direzione di
x/CHG.
Premere in direzione di
..
Premere più volte in
direzione di ..
Premere in direzione di
>.
Premere più volte in
direzione di >.
Tenere premuto in direzione
di ..
Tenere premuto in direzione
di >.
Premere x.
Con il lettore CD nel modo di
arresto, tenere premuto u
finché non viene avviata la
riproduzione del primo brano.
Premere u.
Premere ..
Premere più volte ..
Premere >.
Premere più volte >.
Tenere premuto ..
Tenere premuto >.
(continua)
15-IT
Riproduzione di un CD
1 Premere il tasto di comando in
direzione di u.
2 Regolare il volume premendo
VOL + o –.
Per
Passare ai gruppi successivi*4
Passare ai gruppi precedenti*4
Lettore CD
Premere più volte
Premere più volte
+.
–.
Telecomando
Premere più volte
Premere più volte
+.
–.
*1 Sensore musicale automatico
*2 È possibile eseguire queste operazioni sia durante la riproduzione che durante il modo di pausa.
*3 Una volta riprodotto l’ultimo brano, è possibile tornare all’inizio del primo brano premendo il tasto di
comando in direzione di > (premere > sul telecomando). Allo stesso modo, dal primo brano, è possibile
passare all’ultimo brano ruotando la leva jog in direzione di . (premere . sul telecomando).
*4 Solo durante la riproduzione di un CD ATRAC/MP3
*5 Queste operazioni non possono essere eseguite se viene riprodotto un file MP3 registrato su un CD-R/RW
in formato Packet Write.
Visualizzazione nel display delle informazioni sul CD
È possibile visualizzare le informazioni sul CD premendo più volte DISPLAY/MENU sul lettore CD.
Durante la riproduzione di un CD contenente informazioni di testo quali CD-TEXT, “nome del
brano”, “nome dell’album”, “nome dell’artista”, ecc. vengono visualizzati come indicato tra
parentesi nella tabella seguente. Durante la riproduzione di un CD ATRAC, vengono visualizzate
le informazioni immesse utilizzando il software SonicStage. Durante la riproduzione di un CD
MP3 contenente file MP3 con una tag ID3*1, vengono visualizzate le informazioni ID3 tag.
Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU, il display cambia come segue:
Schermata
1
2
3
4
CD audio
Numero del brano, tempo di riproduzione
trascorso (nome del brano, nome
dell’artista, nome dell’album)
Numero del brano, tempo residuo del
brano corrente (nome del brano,
nome dell’album, nome dell’artista)
Numero totale dei brani sul CD,
tempo di riproduzione totale del CD,
numero dei brani residui*2,
tempo residuo sul CD*2
(nome dell’album, nome dell’artista)
Elenco dei nomi dei brani
CD ATRAC/MP3
Nome del file, nome dell’artista*3,
nome del gruppo, numero del file,
tempo di riproduzione trascorso
Nome del file, informazioni
CODEC*4, numero del file,
tempo residuo del file corrente
Numero totale di file, numero totale
di gruppi, numero del file, tempo di
riproduzione trascorso
Elenco dei nomi dei gruppi/nomi dei file
*1 Il formato ID3 tag viene utilizzato per aggiungere determinate informazioni (nome brano, nome album,
nome artista, ecc.) ai file MP3. Il presente lettore CD è conforme alle versioni 1.1/2.2/2.3 del formato ID3
tag (solo file MP3).
*2 Non visualizzato durante la riproduzione singola, la riproduzione in ordine casuale, la riproduzione dei
brani preferiti, la riproduzione dei brani più ascoltati, la riproduzione dei brani più ascoltati in ordine
casuale o la riproduzione PGM.
*3 Durante la riproduzione, “nome dell’artista” non viene visualizzato se nel disco non sono presenti
informazioni ID3 tag.
*4 Velocità di trasmissione e frequenze di campionamento. Durante la riproduzione di un file MP3 creato con
l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile), sul display viene visualizzato “VBR” invece
della velocità di trasmissione. In alcuni casi, l’indicazione “VBR” viene visualizzata durante la riproduzione
e non dall’inizio della stessa.
16-IT
Note
• Il presente lettore CD consente la visualizzazione dei caratteri A - Z, a - z, 0 - 9 e _.
• Prima di riprodurre un file, il lettore CD legge tutte le informazioni sui file e i gruppi (o cartelle) contenute
nel CD. Viene visualizzata l’indicazione “READING”. A seconda del contenuto del CD, l’operazione di
lettura potrebbe richiedere alcuni minuti.
• Se al gruppo non è stato assegnato un nome, l’indicazione “ROOT” viene visualizzata sul display.
• Se il file non contiene informazioni ID3 tag, l’indicazione “- - - -” viene visualizzata sul display.
Rimozione del CD
Premere il perno al centro del vassoio
e contemporaneamente estrarre il CD.
Riproduzione di un CD
17-IT
B Opzioni per la riproduzione
È possibile selezionare le seguenti opzioni di
riproduzione utilizzando la funzione di menu
sul lettore CD.
• Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta)
• Riproduzione di tutti i file di un
gruppo selezionato (riproduzione
gruppo)
• Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola)
• Riproduzione dei brani in ordine
casuale (riproduzione in ordine
casuale)
• Riproduzione in ordine casuale di
tutti i file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine
casuale)
• Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
• Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti)
• Riproduzione dei 10 brani più
ascoltati (riproduzione dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM)
Selezione delle opzioni di riproduzione
Visualizzare il menu PLAY MODE seguendo
le procedure descritte di seguito, quindi
selezionare una delle opzioni di
riproduzione.
1 Premere DISPLAY/MENU fino a
visualizzare la schermata MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Ruotare la manopola jog per selezionare
“PLAY MODE”, quindi premere
DISPLAY/MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
3 Ruotare la manopola jog per selezionare
l’opzione di riproduzione desiderata.
L’impostazione predefinita è “ALL”
(riproduzione normale).
PLAY MODE
ALL
GROUP
Vengono visualizzate le opzioni di
riproduzione.
Riproduzione ripetuta
dei brani (riproduzione
ripetuta)
È possibile ripetere varie opzioni di
riproduzione.
1 Premere DISPLAY/MENU fino a
visualizzare la schermata MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Ruotare la manopola jog per selezionare
3
“REPEAT”, quindi premere DISPLAY/
MENU.
Ruotare la manopola jog per selezionare
“ON”, quindi premere DISPLAY/MENU
per confermare la selezione.
REPEAT
ON
OFF
18-IT
Riproduzione di tutti i
file di un gruppo
selezionato (riproduzione
Riproduzione in ordine
casuale di tutti i file di
un gruppo selezionato
gruppo) (solo CD ATRAC/MP3)
(riproduzione gruppo in ordine
casuale) (solo CD ATRAC/MP3)
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “GROUP SHUF”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Riproduzione di un
solo brano (riproduzione
Riproduzione delle
playlist preferite
singola)
(riproduzione playlist m3u) (solo CD
MP3)
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “1”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
È possibile riprodurre le playlist m3u preferite.*
* Per “playlist m3u” si intende un file per il quale è
stato codificato un ordine di riproduzione di file
MP3. Per utilizzare la funzione playlist, registrare
i file MP3 su un CD-R/RW utilizzando un
software di codifica in grado di supportare il
formato m3u.
1
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione”
(pagina 18), ruotare la manopola
jog per selezionare “PLAY LIST”,
quindi premere DISPLAY/MENU
per confermare la selezione.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare una playlist.
Riproduzione dei brani
in ordine casuale
(riproduzione in ordine casuale)
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “SHUFFLE”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
PLAY LIST
PLAY LIST1
PLAY LIST2
3
Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di u.
19-IT
Opzioni per la riproduzione
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “GROUP”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
Riproduzione dei
brani preferiti
mediante l’aggiunta
di segnalibri (riproduzione
dei brani preferiti)
Durante il modo di riproduzione, è possibile
aggiungere dei segnalibri ai brani desiderati
che si desidera riprodurre.
CD audio:
fino a 99 brani per ogni CD
(fino a 10 CD)
CD ATRAC: fino a 999 brani per ogni CD
(fino a 5 CD)
CD MP3: fino a 999 brani per ogni CD
(fino a 5 CD)
Aggiunta di segnalibri*
1 Durante la riproduzione del brano a cui si
2
desidera aggiungere un segnalibro, tenere
premuto il tasto di comando
multifunzione in direzione di u finché
“ ” non scompare e “ ” non comincia a
lampeggiare.
Una volta aggiunto il segnalibro, “ ”
lampeggia più lentamente.
Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare il brano a cui si
desidera aggiungere il segnalibro, quindi
ripetere il punto 1 per aggiungere i
segnalibri ai brani desiderati.
Riproduzione dei brani
preferiti a cui è stato
aggiunto il segnalibro
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2 di
“Selezione delle opzioni di riproduzione”
(pagina 18), ruotare la manopola jog per
selezionare “BOOK MARK”, quindi
premere DISPLAY/MENU; la riproduzione
dei brani preferiti viene avviata.
20-IT
Per rimuovere i segnalibri*
Durante la riproduzione del brano
contrassegnato dal segnalibro, tenere premuto
il tasto di comando multifunzione in direzione
di u fino a quando “ ” non scompare dal
display.
Per controllare i brani contrassegnati
dai segnalibri*
Durante la riproduzione dei brani preferiti,
“ ” lampeggia lentamente sul display.
* Eseguire tali operazioni solo se la schermata 1 o 2
è visualizzata (pagina 16).
Note
• Durante la riproduzione dei brani preferiti, i brani
vengono riprodotti in base all’ordine di
numerazione e non di aggiunta dei segnalibri.
• Se si tenta di aggiungere segnalibri ai brani
dell’11° CD (o del 6° CD se vengono riprodotti
CD ATRAC/MP3), i segnalibri impostati per il
CD riprodotto per primo vengono cancellati.
• Tutti i segnalibri memorizzati vengono cancellati
se:
– vengono rimosse tutte le fonti di alimentazione;
– il lettore CD viene alimentato mediante la
batteria ricaricabile senza che quest’ultima
venga ricaricata nonostante la visualizzazione
del messaggio “Lobatt”.
Riproduzione dei 10
brani più ascoltati
Riproduzione dei brani
nell’ordine desiderato
(riproduzione dei brani memorizzati
(riproduzione PGM)
automaticamente)
È possibile programmare il lettore CD per
riprodurre fino a 64 brani nell’ordine
desiderato.
Il lettore CD memorizza automaticamente i
10 brani ascoltati più frequentemente sul CD
riprodotto e li riproduce dal 10° fino al
primo.
Durante il modo di arresto,
eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione”
(pagina 18), ruotare la manopola
jog per selezionare “PROGRAM”,
quindi premere DISPLAY/MENU
per confermare la selezione.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare il brano, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Il brano è stato memorizzato.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, è inoltre possibile
selezionare un gruppo utilizzando
–.
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “AUTO RANKING”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Riproduzione in
ordine casuale dei
brani più ascoltati
(riproduzione in ordine casuale dei
+o
brani memorizzati automaticamente)
CD audio
Il lettore riproduce un numero massimo di 32
brani tra quelli che ha automaticamente
memorizzato come ascoltati più di frequente.
Nella riproduzione dei brani più ascoltati in
ordine casuale, questi brani vengono
riprodotti in ordine casuale.
Eseguire i punti 1 e 2 di “Selezione
delle opzioni di riproduzione” (pagina
18), ruotare la manopola jog per
selezionare “RANKING SHUF”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Nota
Il lettore CD memorizza i brani riprodotti da un
massimo di 10 CD, sia che i CD siano stati
cambiati o meno. Se il lettore CD tenta di
memorizzare brani dall’11° CD, i primi dati
memorizzati verranno cancellati.
PGM01
Track01
Track02
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, vengono visualizzati un
ordine di riproduzione e il nome di un file.
3
Ripetere il punto 2 per selezionare
i brani nell’ordine desiderato.
4
Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di u
per avviare la riproduzione PGM.
(continua)
21-IT
Opzioni per la riproduzione
1
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato
2
Verifica del programma
Durante la programmazione:
Premere più volte il tasto di comando
multifunzione in direzione di u oppure
premere più volte DISPLAY/MENU.
Durante il modo di arresto:
Premere più volte DISPLAY/MENU
finché “PROGRAM” e il numero di brano
non vengono visualizzati. Viene
visualizzato l’elenco dei brani
programmati. Per visualizzare i brani a
partire dal terzo, premere il tasto di
comando multifunzione in direzione di
>.
Note
• Una volta completato l’inserimento del 64° brano
al punto 3, il primo numero di brano selezionato
(CD audio) o il primo nome di file selezionato
(CD ATRAC/MP3) viene visualizzato sul display.
• Se si selezionano 65 brani o più, i primi brani
selezionati vengono cancellati.
Ricerca di gruppi o
brani/file
Mediante la manopola jog del lettore CD,
mentre quest’ultimo si trova nel modo di
riproduzione, è possibile ricercare
rapidamente, quindi riprodurre il gruppo
(solo CD ATRAC) o il file/brano desiderato.
1
Durante la riproduzione, ruotare la
manopola jog fino a visualizzare la
schermata di ricerca.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
22-IT
Premere
+o
– per
selezionare il gruppo desiderato,
quindi il tasto di comando
multifunzione in direzione di u.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
primo file nel gruppo selezionato.
Selezione del brano/file
desiderato
1 Eseguire le istruzioni del punto 1 di cui
2
+o
– per
sopra, quindi premere
selezionare il gruppo desiderato.
Ruotare la manopola jog per selezionare
il brano/file desiderato, quindi premere il
tasto di comando multifunzione in
direzione di u.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
brano/file selezionato.
Per uscire dal modo di ricerca
Premere il tasto di comando multifunzione in
direzione di x/CHG. Se sono trascorsi un
massimo di 40 secondi senza che nessuna
operazione sia stata eseguita, il display torna
alla schermata precedente.
Nota
Se si tenta di controllare il lettore CD mediante il
telecomando durante una ricerca, non è possibile
eseguire alcuna operazione.
B Funzioni disponibili
Regolazione della
qualità audio (equalizzatore
parametrico)
È possibile ascoltare la musica preferita
regolando la qualità audio nei due modi
seguenti:
• selezionando un modello audio
preimpostato t “Selezione della qualità
audio desiderata”
• regolando manualmente la qualità audio
t “Personalizzazione della qualità audio”
Selezione della qualità audio
desiderata
Personalizzazione della
qualità audio
È possibile personalizzare la qualità audio
regolando il volume in 3 gamme di frequenza
“LOW” (bassi), “MID” (medi) e “HIGH”
(acuti). Per ciascuna gamma di frequenza, è
possibile selezionare la forma dell’onda tra 3
modelli diversi, nonché regolare il volume
dell’audio su 7 livelli per il modello
selezionato.
Regolare la qualità audio controllando la
forma dell’onda sul display.
Eseguire le istruzioni dei punti da
1 a 3 della sezione “Selezione
della qualità audio desiderata” e
selezionare “CUSTOM”.
2
Premere per almeno 2 secondi il
tasto di comando multifunzione in
direzione di . o > per
selezionare la gamma di frequenza.
La gamma di frequenza selezionata
lampeggia.
1 Premere DISPLAY/MENU fino a
visualizzare la schermata MENU.
2 Ruotare la manopola jog per selezionare
3
“SOUND”, quindi premere DISPLAY/
MENU.
Ruotare la manopola jog per selezionare
la qualità audio desiderata, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Indicazione
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Qualità audio
Per le sezioni vocali, con
enfatizzazione dei suoni di
gamma media
Suoni naturali, con bassi e acuti
enfatizzati
Suoni potenti, con maggiore
enfatizzazione degli acuti e dei
bassi rispetto all’impostazione
ACTIVE
Audio personalizzato
LOW MID HIGH
3
Ruotare la manopola jog per
regolare il volume, quindi premere
più volte il tasto di comando
multifunzione in direzione di .
o di > per selezionare la forma
dell’onda tra le 3 memorizzate per
ogni gamma di frequenza.
LOW MID HIGH
A: gamma di frequenza
B: volume dell’audio
(continua)
23-IT
Funzioni disponibili
1
Regolazione della qualità audio
4
Ripetere le istruzioni dei punti 2 e
3 per effettuare la regolazione per
le altre 2 gamme di frequenza.
5
Premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Per tornare alla schermata precedente
Premere
– sul lettore CD.
Per annullare l’operazione di regolazione
Premere il tasto di comando multifunzione in
direzione di x/CHG.
Note
• Selezionando l’impostazione CUSTOM, è
possibile che l’audio risulti distorto a causa delle
impostazioni audio quando il volume viene
alzato. In tal caso, abbassare il volume.
• È possibile che venga percepita una differenza di
volume tra l’impostazione audio CUSTOM e le
altre impostazioni audio. Regolare il volume in
base alle proprie preferenze.
• Durante l’uso della radio, la funzione
equalizzatore parametrico non è disponibile.
3
Nota
Il suono potrebbe saltare se:
– il lettore CD viene sottoposto a urti ininterrotti
più forti del previsto,
– viene riprodotto un CD sporco o graffiato,
– vengono utilizzati CD-R/RW di scarsa qualità o
si è verificato un problema con l’apparecchio di
registrazione originale o con il software
applicativo.
Protezione dell’udito
(AVLS)
La funzione AVLS (Automatic Volume
Limiter System, sistema per la limitazione
automatica del volume) consente di limitare
il volume massimo proteggendo così l’udito.
1
Premere DISPLAY/MENU fino a
che la schermata MENU non viene
visualizzata; ruotare la manopola
jog per selezionare “OPTION”,
quindi premere DISPLAY/MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “AVLS”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “ON”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
Funzione G-PROTECTION
La funzione G-PROTECTION è stata
sviluppata per garantire un eccellente livello
di protezione dagli urti mentre si sta correndo.
1
2
Nel modo di arresto, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare
MENU; ruotare la manopola jog
per selezionare “OPTION”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
Ruotare la manopola jog per
selezionare “G-PROTECTION”,
quindi premere DISPLAY/MENU
per confermare la selezione.
24-IT
Ruotare la manopola jog per
selezionare “G-PRO 1” o “G-PRO 2”,
quindi premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Selezionando “G-PRO 2”, l’effetto della
funzione G-PROTECTION risulta
maggiore rispetto a quello
dell’impostazione “G-PRO 1”. Per
usufruire di un’elevata qualità audio,
impostare su “G-PRO 1”.
Per disattivare la funzione AVLS
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando AVLS su “OFF”.
Arresto automatico
della riproduzione (OFF
TIMER)
Per annullare l’operazione di
impostazione
Premere il tasto di comando multifunzione in
direzione di x/CHG.
È possibile impostare il lettore CD affinché
arresti automaticamente la riproduzione entro
un tempo compreso tra 1 e 99 minuti in
intervalli di un minuto. Mentre la funzione
timer è attivata, “ ” viene visualizzato ad
intervalli di circa 5 secondi*.
Per controllare la lunghezza
dell’intervallo di tempo prima che il
lettore CD arresti la riproduzione
Durante la riproduzione, eseguire le
istruzioni dei punti da 1 a 3.
* Se sono visualizzate le schermate 1, 2 o 3 (CD
audio: se è visualizzata la schermata 1 o 2)
(pagina 16)
Per disattivare la funzione OFF TIMER
La funzione OFF TIMER viene disattivata
nei seguenti casi:
• Se durante la procedura descritta ai punti
da 1 a 3 OFF TIMER viene impostato su
“OFF”.
• Durante l’ascolto della radio.
Premere DISPLAY/MENU fino a
che la schermata MENU non viene
visualizzata; ruotare la manopola
jog per selezionare “OPTION”,
quindi premere DISPLAY/MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “TIMER”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “10 min*”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
* Impostazione predefinita. Se è stata
modificata l’impostazione, viene visualizzato
l’intervallo di tempo precedentemente
impostato.
4
Ruotare la manopola jog per
selezionare l’intervallo che si
desidera impostare, compreso tra
“01 min” e “99 min”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Bloccaggio dei comandi
(HOLD)
È possibile bloccare i comandi sul lettore CD
onde evitare di premerli accidentalmente.
Se viene premuto un tasto qualsiasi mentre la
funzione HOLD è attivata, la spia OPR e
l’indicazione “HOLD” lampeggiano nel
display.
Spostare HOLD nella direzione della
freccia.
È possibile attivare la funzione HOLD sia
mediante il lettore CD che mediante il
telecomando. È possibile controllare il lettore
CD mediante il telecomando se la funzione
HOLD sul telecomando è disattivata.
Per sbloccare i comandi
Spostare HOLD nella direzione opposta alla
freccia.
Per tornare alla schermata precedente
Premere
– sul lettore CD.
25-IT
Funzioni disponibili
1
Disattivazione del
segnale acustico
È possibile disattivare il segnale acustico
relativo alle operazioni del lettore CD
proveniente dalle cuffie/dagli auricolari.
1
Premere DISPLAY/MENU fino a
che la schermata MENU non viene
visualizzata; ruotare la manopola
jog per selezionare “OPTION”,
quindi premere DISPLAY/MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “BEEP”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “OFF”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
Per attivare il segnale acustico
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando BEEP su “ON”.
Risparmio energetico
È possibile selezionare le opzioni di
illuminazione per la spia OPR del lettore CD
al fine di risparmiare l’energia della batteria.
1
Premere DISPLAY/MENU fino a
che la schermata MENU non viene
visualizzata; ruotare la manopola
jog per selezionare “OPTION”,
quindi premere DISPLAY/MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “LIGHT”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “LIGHT OFF” o “LIGHT
2”, quindi premere DISPLAY/
MENU per confermare la
selezione.
Informazioni
sull’impostazione LIGHT
Impostazione
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
Spia OPR
Disattivata
Si illumina durante la
riproduzione o un’operazione
Si illumina in modo più
debole durante la
riproduzione o un’operazione
* È possibile risparmiare energia selezionando
“LIGHT 2” piuttosto che “LIGHT 1”.
26-IT
Riproduzione
continua dei brani
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC)
È possibile riprodurre concerti dal vivo e
simili senza stacchi tra i brani.
Nel modo di arresto, premere
DISPLAY/MENU fino a visualizzare
MENU; ruotare la manopola jog
per selezionare “OPTION”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “SEAMLESS”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “ON”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
Funzioni disponibili
1
Nota
A seconda del modo di registrazione della
sorgente audio, è possibile che i brani non
vengano riprodotti in modo continuo.
27-IT
B Uso della radio
Ascolto della radio
Per migliorare la ricezione
delle trasmissioni
È possibile ascoltare programmi FM e AM.
Per FM, estendere il cavo delle cuffie/degli
auricolari.
1
Premere RADIO ON/BAND per
attivare la radio.
2
Premere RADIO ON/BAND finché
non viene visualizzata la banda
desiderata.
Ad ogni pressione del tasto, il display
cambia come segue:
B FM t AM
3
Premere TUNE + o – ( + o – sul
telecomando) per sintonizzarsi
sulla stazione desiderata, quindi
regolare il volume.
Disattivazione della radio
Premere il tasto di comando multifunzione in
direzione di x/CHG (tenere premuto
x•RADIO ON/BAND•RADIO OFF sul
telecomando).
Sintonizzazione rapida di una
stazione
Al punto 3, tenere premuto TUNE + o – (
+ o – sul telecomando) finché nel display le
cifre della frequenza non cominciano a
cambiare. Il lettore CD effettua
automaticamente la ricerca delle frequenze
radio, quindi si arresta quando individua una
stazione con segnale forte.
Cuffie o
auricolari
Per AM, orientare di nuovo il lettore CD
stesso.
Nota
Mantenere le cuffie/gli auricolari collegati alla
presa i del lettore CD. Il cavo delle cuffie/degli
auricolari funge da antenna FM.
Se la ricezione delle
trasmissioni FM è disturbata
1 Durante l’ascolto della radio, tenere
premuto DISPLAY/MENU finché il
display non cambia.
>AVLS
MONO
2 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare “MONO”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
3 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare “ ON”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
I disturbi vengono ridotti, ma i programmi
verranno trasmessi in monofonia.
28-IT
Protezione dell’udito
La funzione AVLS (Automatic Volume
Limiter System, sistema per la limitazione
automatica del volume) limita il volume
massimo proteggendo così l’udito.
1 Durante l’ascolto della radio, tenere
premuto DISPLAY/MENU finché il
display non cambia.
2 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare “ AVLS”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
3 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare “ ON”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Per disattivare la funzione AVLS
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando AVLS su “OFF”.
Disattivazione automatica
della radio
Per disattivare la funzione OFF TIMER
La funzione OFF TIMER relativa alla radio
viene disattivata nei seguenti casi:
• Se durante la procedura descritta ai punti da 1
a 3 OFF TIMER viene impostato su “OFF”.
• Se la radio viene disattivata.
• Se viene avviata la riproduzione di un CD.
Ascolto della radio
utilizzando la pila
Se la spina della fonte di alimentazione
esterna viene collegata alla presa DC IN 3 V
del lettore CD, quest’ultimo si spegne. Per
continuare ad utilizzare il lettore, accenderlo
premendo RADIO ON/BAND.
Preselezione delle
stazioni radio
È possibile preselezionare fino a 40 stazioni:
30 per FM e 10 per AM.
1
Premere RADIO ON/BAND per
attivare la radio.
2
Premere RADIO ON/BAND per
selezionare la banda.
1 Durante l’ascolto della radio, tenere
premuto DISPLAY/MENU finché il
display non cambia.
2 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare “ TIMER”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
3 Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare l’intervallo di tempo
compreso tra “10” e “99” che si desidera
impostare, quindi premere DISPLAY/
MENU per confermare la selezione.
3
Premere MEMORY per almeno 2
secondi.
Il numero di preselezione lampeggia nel
display.
Per verificare l’intervallo di tempo
prima che la radio si disattivi
automaticamente
Durante l’ascolto della radio, eseguire le
istruzioni descritte ai punti 1 e 2.
FM 01
87.50 MHz
4
Premere DISPLAY/MENU per
almeno 2 secondi.
Il lettore CD avvia la ricerca delle
stazioni a partire dalle frequenze più
basse e si arresta per circa 3 secondi alla
ricezione di una stazione.
(continua)
29-IT
Uso della radio
È possibile impostare la radio affinché si
disattivi automaticamente entro una gamma
compresa tra 10 e 99 minuti in intervalli di
10 minuti. Mente la funzione timer è attiva,
“ ” viene visualizzato ad intervalli di circa
5 secondi.
Preselezione delle stazioni radio
5
Per preselezionare la stazione
ricevuta, premere DISPLAY/MENU
mentre il numero di preselezione
lampeggia.
La stazione ricevuta viene impostata in
corrispondenza del numero di
preselezione 1 e il lettore CD avvia la
ricerca della stazione successiva. Se
DISPLAY/MENU non viene premuto
entro 3 secondi, il lettore CD avvia la
ricerca della stazione successiva senza
memorizzare quella corrente.
6
Ripetere il punto 5 finché non
sono state preselezionate tutte le
stazioni desiderate.
Se tutte le stazioni sono già state
memorizzate, quelle impostate per
ultime sostituiscono le stazioni
impostate per prime.
Preselezione manuale delle
stazioni
1 Premere RADIO ON/BAND per attivare
la radio.
2 Premere RADIO ON/BAND per
selezionare la banda.
3 Tenere premuto MEMORY finché il
numero di preselezione non lampeggia
nel display.
FM 01
87.50 MHz
Da questo punto in poi, eseguire
l’operazione successiva entro 30 secondi
dal termine di quella precedente. Se entro
30 secondi non viene effettuata alcuna
operazione, il numero di preselezione
smette di lampeggiare ad indicare che il
lettore CD è uscito dal modo di attesa di
memorizzazione della preselezione. In tal
caso, eseguire di nuovo la procedura a
partire dal punto 3.
30-IT
4 Premere più volte il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di
> per selezionare il numero di
preselezione in corrispondenza del quale
si desidera memorizzare la stazione
mentre il numero stesso lampeggia.
5 Premere TUNE + o – ( + o – sul
telecomando) per sintonizzarsi sulla
stazione desiderata mentre il numero di
preselezione lampeggia.
6 Premere DISPLAY/MENU.
Una volta memorizzata la stazione, viene
emesso un segnale acustico. La nuova
stazione memorizzata sostituisce quella
precedente.
Il numero di preselezione aumenta di una
unità e il lettore CD entra nel modo di
attesa di memorizzazione della
preselezione.
7 Ripetere le istruzioni descritte ai punti da
4 a 6 per preselezionare le stazioni
all’interno della stessa banda. Per
memorizzare le stazioni di una banda
diversa, tenere premuto MEMORY per
uscire dal modo di attesa di
memorizzazione della preselezione.
Ripetere le istruzioni dei punti da 2 a 6
non appena il numero di preselezione
smette di lampeggiare.
Per uscire dal modo di attesa di
memorizzazione della preselezione
Se la radio è attivata, è possibile uscire dal
modo di attesa di memorizzazione della
preselezione mediante una delle procedure
descritte di seguito. Le stazioni
preselezionate rimangono tuttavia
memorizzate nel lettore CD.
• Tenere premuto MEMORY finché il
numero di preselezione non smette di
lampeggiare.
• Non premere alcun tasto per 30 secondi. Il
numero di preselezione smette di
lampeggiare.
• Premere il tasto di comando multifunzione
in direzione di u. Il lettore CD entra nel
modo di riproduzione CD.
• Premere il tasto di comando multifunzione
in direzione di x/CHG. La radio si
disattiva.
Per cancellare tutte le stazioni
preselezionate
1 Con la radio disattivata e nel modo di
arresto, tenere premuto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la schermata
MENU.
2 Ruotare la manopola jog per selezionare
“OPTION”, quindi premere DISPLAY/
MENU.
3 Ruotare la manopola jog per selezionare
“TUNER PRESET”, quindi premere
DISPLAY/MENU per confermare la
selezione.
“Clear?” viene visualizzato nel display.
Premendo DISPLAY/MENU, tutte le
stazioni preselezionate vengono cancellate.
Modifica
dell’intervallo di
sintonia (ad eccezione dei
modelli per Europa/Cina)
Se il lettore CD viene utilizzato all’estero,
modificare l’intervallo di sintonia AM
mediante il menu, se necessario.
Area in cui è necessario impostare 9 kHz:
Asia e Europa
Area in cui è necessario impostare 10 kHz:
Stati Uniti, Canada e America Latina
Modificare l’impostazione quando la radio è
disattivata e nel modo di arresto, seguendo la
procedura descritta di seguito.
Tenere premuto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata MENU.
2
Ruotare la manopola jog per
selezionare “OPTION”, quindi
premere DISPLAY/MENU.
3
Ruotare la manopola jog per
selezionare “AM STEP”, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
4
Ruotare la manopola jog per
selezionare “9 kHz” o “10 kHz”,
quindi premere DISPLAY/MENU
per confermare la selezione.
Ascolto delle stazioni
radio preselezionate
È possibile sintonizzarsi sulle stazioni in
modo semplice premendo il tasto di comando
multifunzione in direzione di . o di >.
1
Premere RADIO ON/BAND per
selezionare la banda.
2
Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di .
o di > per sintonizzarsi su una
stazione memorizzata.
Nota
Dopo avere modificato l’intervallo di sintonia, è
necessario preselezionare nuovamente le stazioni
radio.
31-IT
Uso della radio
1
B Collegamento ad una fonte di alimentazione
È possibile controllare la carica residua della
batteria nel display.
t
t
t
t
Uso della batteria
Per il lettore CD, utilizzare solo le batterie
indicate di seguito.
t Lobatt*
* Segnali acustici.
Quando le batterie sono scariche, caricare la
batteria ricaricabile o sostituire la batteria a
secco con una nuova.
Note
• Le barre dell’indicatore
mostrano solo
indicativamente il livello di carica residua delle
batterie. Ogni barra non indica necessariamente
un quarto della carica delle batterie.
• In base alle condizioni operative, le barre
dell’indicatore
potrebbero aumentare o
diminuire.
Batteria ricaricabile
Prima di utilizzarla per la prima volta,
caricare la batteria ricaricabile.
• NH-7WMAA (in dotazione)
Batteria a secco
• Batteria alcalina LR6 (formato AA)
Inserimento della batteria
1
Premere entrambi i lati di OPEN
per aprire il coperchio del lettore
CD, quindi aprire lo scomparto
batterie all’interno del lettore.
2
Inserire la batteria facendo
corrispondere il simbolo 3 al
diagramma dell’apposito
scomparto, quindi chiudere il
coperchio finché non scatta in
posizione.
Per informazioni sulla durata della batteria e
il tempo di carica della batteria ricaricabile,
vedere “Caratteristiche tecniche”.
Inserire prima l’estremità #.
32-IT
Carica della batteria
ricaricabile in dotazione
1 Collegare l’alimentatore CA alla presa
2
3
DC IN 3 V del lettore CD, quindi ad una
presa di rete CA.
Premere il tasto di comando
multifunzione in direzione di x/CHG per
avviare la carica.
Il lettore CD avvia la carica della batteria.
Le barre dell’indicatore
si
illuminano in successione e la spia OPR
lampeggia, quindi si illumina. Una volta
che la batteria è completamente carica, la
spia OPR e l’indicatore
si
spengono.
Premendo il tasto di comando
multifunzione in direzione di x/CHG
quando la carica è già stata completata,
l’indicatore
lampeggia e sul display
viene visualizzato “FULL”.
Scollegare l’alimentatore CA.
Per rimuovere la batteria
Rimuovere la batteria come illustrato di
seguito.
Note sulla batteria ricaricabile
• Per mantenere a lungo la capacità originale
della batteria, ricaricarla solo quando è
completamente scarica.
• Se la batteria è nuova o non è stata
utilizzata per un periodo di tempo
prolungato, è possibile che non venga
caricata completamente se prima non viene
caricata e scaricata più volte.
• Durante il trasporto della batteria
ricaricabile, utilizzare l’apposita custodia
in dotazione onde evitare eventuali
surriscaldamenti. Se la batteria ricaricabile
entra in contatto con oggetti metallici, è
possibile che si generino incendi o
surriscaldamenti dovuti a cortocircuiti.
Note sull’uso della batteria a secco
• Assicurarsi di rimuovere l’alimentatore
CA.
• Quando la batteria è scarica, sostituirla con
un’altra nuova.
Per applicare lo scomparto batterie
Se il coperchio dello scomparto batterie si
stacca accidentalmente in seguito a cadute,
forza eccessiva e simili, applicarlo come
illustrato di seguito.
Collegamento ad una fonte di alimentazione
Quando sostituire la batteria
ricaricabile
Se la durata della batteria si riduce di circa la
metà, sostituirla con una batteria ricaricabile
nuova.
33-IT
Note sulla fonte di
alimentazione
Se il lettore CD non viene utilizzato per un
periodo prolungato, scollegare tutte le fonti
di alimentazione.
Alimentatore CA
• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA
in dotazione. Nel caso in cui l’alimentatore
non sia in dotazione con il lettore CD,
utilizzare l’alimentatore CA modello
AC-E30HG. Non usare altri tipi di
alimentatori CA onde evitare problemi di
funzionamento.
Polarità dello spinotto
• Non toccare l’alimentatore CA con le mani
bagnate.
• Collegare l’alimentatore CA a una presa
CA facilmente accessibile. In caso di
funzionamento anormale dell’alimentatore
CA, scollegarlo immediatamente dalla
presa CA.
Batterie ricaricabili e
batterie a secco
• Non caricare le batterie a secco.
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non trasportare le batterie insieme a
monete o ad altri oggetti metallici. Il
contatto dei terminali positivo e negativo
delle batterie con oggetti metallici
potrebbe sviluppare calore.
• Non usare batterie ricaricabili insieme a
batterie a secco.
• Non usare batterie nuove con batterie
vecchie.
• Non usare contemporaneamente tipi
diversi di batterie.
34-IT
• Se si prevede di non usare le batterie per
un periodo di tempo prolungato,
rimuoverle dall’apparecchio.
• In caso di perdite di elettrolita, asciugare
ogni traccia di deposito dallo scomparto
per le batterie e inserire delle batterie
nuove. Se tracce di deposito entrano in
contatto con la pelle, lavare accuratamente
la parte.
B Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu
Premere DISPLAY/MENU sul lettore CD per visualizzare la schermata MENU, quindi ruotare la
manopola jog per selezionare il menu desiderato.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
Per tornare alla schermata precedente, premere
–*1 sul lettore CD.
Per annullare l’operazione di impostazione, premere il tasto di comando multifunzione in
direzione di x/CHG.
Le voci contrassegnate dal simbolo z indicano le impostazioni predefinite.
Impostazione delle opzioni di
riproduzione (pagina)
Riproduzione ripetuta dei brani (18)
REPEAT
PLAY MODE
PLAY MODE
,
Menu 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
Informazioni aggiuntive
Riproduzione normale
Riproduzione di tutti i file di un gruppo
selezionato (19)
Riproduzione di un solo brano (19)
Riproduzione dei brani in ordine casuale (19)
Riproduzione in ordine casuale di tutti i file
di un gruppo selezionato (19)
Riproduzione dei brani preferiti mediante
l’aggiunta di segnalibri (20)
Riproduzione delle playlist preferite (19)
Riproduzione dei 10 brani più ascoltati (21)
Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (21)
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (21)
Menu 1
*1 Se “PGM” non è visualizzato.
*2 Solo per CD ATRAC/CD MP3
*3 Solo se ai brani/file sono stati aggiunti dei segnalibri.
*4 Solo playlist (m3u) registrate nel formato MP3.
*5 È possibile effettuare tali impostazioni durante il modo di arresto.
(continua)
35-IT
Elenco dei menu
Impostazione dell’audio (pagina)
Regolazione della qualità audio (23)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Impostazione di funzioni varie (pagina)
Funzione di protezione dagli urti (24)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
LIGHT OFF
z LIGHT 1
LIGHT 2
ON
z OFF
Protezione dell’udito (24)
OPTION
AVLS
Arresto automatico della riproduzione (25) OPTION
TIMER
Disattivazione del segnale acustico (26)
OPTION
BEEP
Risparmio energetico (26)
OPTION
LIGHT
Riproduzione continua dei brani (27)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Impostazione di funzioni mentre la
radio è disattivata (pagina)
Cancellazione di tutte le stazioni
preselezionate (31)
Modifica dell’intervallo di sintonia (31)
Menu 1
, Menu 2
,
Menu 3
OPTION
TUNER PRESET
Clear?
OPTION
AM STEP
9 kHz*4
10 kHz
*1 È possibile effettuare tali impostazioni durante il modo di arresto.
*2 Impostazione predefinita. Se è stata modificata l’impostazione, viene visualizzato l’intervallo di tempo
precedentemente impostato.
*3 Solo per CD ATRAC
*4 Le impostazioni predefinite variano in base alla zona di acquisto del lettore CD.
36-IT
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualsiasi oggetto liquido o solido
dovesse penetrare all’interno del lettore
CD, scollegarlo e farlo controllare da
personale qualificato prima di usarlo
nuovamente.
• Non inserire oggetti estranei nella presa
DC IN 3 V (ingresso alimentazione
esterna).
Lettore CD
Sicurezza stradale
Non usare le cuffie o gli auricolari durante la
guida di una bicicletta o di un qualunque
mezzo motorizzato. Un comportamento simile
potrebbe essere pericoloso per la circolazione
ed è proibito in alcune aree. Inoltre potrebbe
essere potenzialmente pericoloso usare le
cuffie ad alto volume mentre si cammina,
soprattutto in prossimità di attraversamenti
pedonali. Prestare particolare attenzione o
interrompere l’uso delle cuffie in situazioni
potenzialmente pericolose.
Prevenzione dei danni all’udito
Evitare di usare le cuffie o gli auricolari a
volume elevato. Gli esperti dell’udito
mettono in guardia contro un uso continuo,
ad alto volume o prolungato. Se si manifesta
un ronzio alle orecchie, ridurre il volume o
interrompere l’uso.
Rispetto per gli altri
Mantenere il volume ad un livello moderato.
In questo modo è possibile sentire i suoni
provenienti dall’esterno e non disturbare le
persone vicine.
Manutenzione
Pulizia del rivestimento esterno
Usare un panno morbido leggermente inumidito
con acqua o con una soluzione detergente
neutra. Non usare alcol, benzene o diluenti.
Informazioni aggiuntive
• Mantenere la lente del lettore CD pulita e
non toccarla. Altrimenti la lente potrebbe
venire danneggiata e il lettore potrebbe non
funzionare correttamente.
• Non collocare oggetti pesanti sul lettore
CD onde evitare di danneggiare il lettore
stesso e il CD.
• Non lasciare il lettore CD in prossimità di
fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce
diretta del sole, a polvere o sabbia
eccessiva, a umidità o pioggia, a urti
meccanici. Collocare il lettore su superfici
piane e non lasciarlo all’interno di un’auto
con i finestrini chiusi.
• Se il lettore CD causa interferenze alla
ricezione radio o televisiva, spegnere il
lettore o posizionarlo lontano dalla radio o
dal televisore.
• Con il presente lettore CD non è possibile
riprodurre dischi dalle forme irregolari (ad
esempio a forma di cuore, di quadrato e di
stella). Non utilizzare dischi dalle forme
irregolari onde evitare di danneggiare il
lettore CD.
Cuffie/auricolari
Manipolazione dei CD
• Per mantenere i CD puliti, tenerli dal
bordo senza toccarne la superficie.
• Non applicare adesivi o materiali simili sul
CD.
• Non esporre il CD alla luce diretta del sole
o a fonti di calore, come i condotti d’aria
calda. Non lasciare i CD all’interno di
un’auto parcheggiata al sole.
37-IT
Guida alla soluzione dei problemi
Se il problema dovesse persistere anche dopo avere eseguito i seguenti controlli, rivolgersi al
rivenditore Sony più vicino.
Lettore CD
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Il volume non aumenta
premendo più volte VOL + (o
ruotando più volte VOL +/– in
direzione di + sul
telecomando).
Non viene emesso alcun
suono oppure l’audio è
disturbato.
c AVLS è impostato su “ON”. Impostarlo su “OFF”. (pagina 24)
Non è possibile riprodurre
alcuni file.
Quando viene utilizzata la
batteria a secco, la durata
della riproduzione è
eccessivamente breve.
Quando viene utilizzata la
batteria ricaricabile, la
durata della riproduzione è
eccessivamente breve.
Nel display viene visualizzato
“Lobatt”. Il CD non viene
riprodotto.
Nel display viene visualizzata
l’indicazione “HI dc In”.
38-IT
c Collegare saldamente le spine delle cuffie/degli auricolari.
(pagina 14)
c Le spine sono sporche. Pulire periodicamente le spine delle cuffie/
degli auricolari con un panno morbido asciutto.
c Si è tentato di riprodurre file salvati in un formato non compatibile
con il presente lettore CD. (pagina 6)
c Assicurarsi di utilizzare una batteria alcalina e non al manganese
(pagina 32).
c Sostituire la batteria con una nuova batteria alcalina LR6 (formato
AA) (pagina 32).
c Caricare e scaricare più volte la batteria ricaricabile. (pagine 32,
33)
c La batteria ricaricabile è completamente scarica. Caricare la
batteria. (pagine 32, 33)
c Sostituire la batteria con una nuova batteria alcalina LR6 (formato
AA). (pagina 32)
c Si sta utilizzando un alimentatore CA con potenza nominale
superiore a quella del modello in dotazione o consigliato.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA in dotazione o il cavo
per batteria auto consigliato nella sezione “Accessori opzionali”.
(pagina 42)
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Il CD non viene riprodotto o
viene visualizzata
l’indicazione “No disc”
quando si inserisce un CD
nel lettore.
c Il CD è sporco o difettoso.
c Assicurarsi di avere inserito il CD con il lato dell’etichetta rivolto
verso l’alto. (pagina 14)
c Si è formata della condensa.
Non utilizzare il lettore CD per alcune ore fino all’evaporazione
della condensa.
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 32)
c Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
(pagina 32)
c Collegare saldamente l’alimentatore CA ad una presa a muro CA.
(pagina 14)
c Premere il tasto di comando multifunzione in direzione di u
(telecomando: premere u) dopo che almeno un secondo è
trascorso dal momento in cui l’alimentatore CA è stato collegato.
c Il CD-R/RW è vuoto.
c Si è verificato un problema di qualità del CD-R/RW,
dell’apparecchio di registrazione o del software applicativo.
c I tasti sono bloccati. Spostare l’interruttore HOLD nella posizione
iniziale. (pagina 25)
La spia OPR lampeggia sul
lettore CD quando viene
premuto un tasto e il CD non
viene riprodotto.
Non è possibile caricare la
batteria ricaricabile.
La riproduzione viene avviata
dal punto in cui è stata
arrestata (funzione di
ripristino).
Il CD emette un fruscio.
c La batteria ricaricabile non è inserita nello scomparto batterie.
c Il CD è in fase di riproduzione. Spegnerlo.
c È stata attivata la funzione di ripristino della riproduzione. Per
avviare la riproduzione a partire dal primo brano, temere premuto
il tasto di comando multifunzione in direzione di u
(telecomando: tenere premuto u) fino a quando non viene
avviata la riproduzione del primo brano oppure aprire il coperchio
del lettore CD. In alternativa, rimuovere tutte le fonti di
alimentazione, quindi inserire nuovamente la batteria o collegare
l’alimentatore CA. (pagine 14, 15, 32)
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 32)
(continua)
Informazioni aggiuntive
39-IT
Guida alla soluzione dei problemi
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Durante la riproduzione di un
CD ATRAC o di un CD MP3, il
CD non gira, tuttavia è
possibile ascoltare l’audio
normalmente.
Dopo avere premuto il tasto
di comando multifunzione in
direzione di u
(telecomando: dopo avere
premuto u) o dopo avere
chiuso il coperchio del
lettore CD, “NO FILE” viene
visualizzato nel display.
Quando il coperchio del
lettore CD viene chiuso, il CD
inizia a girare.
La visualizzazione del
display LCD è poco chiara e
rallentata.
c Il lettore CD è stato progettato per arrestare la rotazione di un CD
ATRAC o di un CD MP3 durante la riproduzione per ridurre il
consumo energetico. Non si tratta di un problema di
funzionamento.
Non è possibile controllare
correttamente il lettore CD
mediante il telecomando.
La riproduzione viene
interrotta bruscamente.
La funzione OFF TIMER è
disattivata.
c Il CD non contiene file ATRAC3plus/ATRAC3/MP3.
c Si sta utilizzando un CD-R/RW i cui dati sono stati cancellati.
c Il CD è sporco.
c Il lettore CD sta leggendo le informazioni contenute nel CD. Non
si tratta di un problema di funzionamento.
c Si sta utilizzando il lettore CD a temperature eccessivamente
elevate (oltre 40°C) o eccessivamente basse (al di sotto di 0°C). A
temperatura ambiente, il display tornerà alle condizioni di
funzionamento normali.
c I tasti del lettore CD sono tenuti premuti per errore.
c È stata impostata l’opzione OFF TIMER. Impostare l’opzione
“OFF”.
c La funzione OFF TIMER relativa al CD viene disattivata durante
l’ascolto della radio.
La funzione OFF TIMER relativa alla radio viene disattivata
durante la radio viente disattivatao l’ascolto di un CD.
Radio
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
L’audio emesso è debole o
disturbato.
c Caricare la pila ricaricabile. (pagine 32, 33)
c Sostituire la pila con una pila alcalina LR6 (formato AA) nuova.
(pagina 32)
c Allontanare il lettore CD da apparecchiature elettriche (televisori,
PC e simili).
c Allontanare l’alimentatore CA dal lettore CD.
40-IT
Caratteristiche
tecniche
Lettore CD
Sistema
Sistema audio digitale per CD
Proprietà del diodo al laser
Generali
Requisiti di alimentazione
• Batteria ricaricabile Sony NH-7WMAA: 1,2
V CC × 1
• Batteria LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 1
• Alimentatore CA (presa DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
120 V, 60 Hz (modello per il Messico)
Materiale: GaAlAs
Lunghezza d’onda: λ = 770 - 800 nm
Durata di emissione: continua
Uscita laser: inferiore a 44,6 µW
(Questo valore è stato misurato ad una distanza
di 200 mm dalla superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco di cattura ottico con
un’apertura di 7 mm.)
Durata batteria*1 (ore approssimative)
Conversione D-A
Se viene utilizzata una batteria NH-7WMAA
(caricata per circa 5 ore*2)
Controllo asse temporale al quarzo a 1 bit
Se si usa il lettore CD su una superficie piana e
stabile.
Se i modi LIGHT e SOUND sono impostati su
“OFF”.
Il tempo di riproduzione varia a seconda del modo
in cui viene usato il lettore CD.
Risposta in frequenza
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(misurata da JEITA)
Uscita (livello di ingresso 3 V)
Cuffie (minipresa stereo)
Circa 5 mW + circa 5 mW a 16 Ω
(circa 1,5 mW + circa 1,5 mW a 16 Ω)*
*Per i modelli per l’Europa
CD audio
CD ATRAC*3
CD MP3*4
RADIO ON
G-PROTECTION
“G-PRO 1”
“G-PRO 2”
10
9
15
15
13
13
20
Se viene utilizzata una batteria alcalina*5
Radio
Gamma di frequenza*
z Modelli per Europa/Cina
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 – 1 602 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
• Incremento 9 kHz:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
• Incremento 10 kHz
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 530 -1 710 kHz
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M.
25/06/85 e al par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/
08/87.
*1 Valore misurato in base allo standard di JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Il tempo di carica varia a seconda del modo in
cui viene utilizzata la batteria ricaricabile.
*3 Se registrato a 48 kbps
*4 Se registrato a 128 kbps
*5 Se viene utilizzata una batteria alcalina LR6
(SG) Sony (prodotta in Giappone)
Antenna
FM: antenna cavo cuffie/auricolari
AM: antenna con barra in ferrite incorporata
(continua)
41-IT
Informazioni aggiuntive
z Altri modelli
CD audio
CD ATRAC*3
CD MP3*4
RADIO ON
G-PROTECTION
“G-PRO 1”
“G-PRO 2”
26
23
42
42
34
34
58
Caratteristiche tecniche
Accessori opzionali
Temperatura di utilizzo
Alimentatore CA*1
Sistema diffusori attivi
5°C - 35°C
Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti
sporgenti e i comandi)
Circa 129 × 29 × 140,1 mm
Peso (esclusi gli accessori)
Circa 188 g
Brevetti degli Stati Uniti d’America e di altri
Paesi concessi su licenza dai Dolby
Laboratories.
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
Cavo per batteria auto*2
DCC-E345
Cavo per batteria auto con DCC-E34CP
blocco di collegamento
per auto*2
Blocco di collegamento
CPA-9C
per auto*2
Cavo di collegamento
RK-G129
RK-G136
Auricolari (ad eccezione dei clienti in Francia)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Auricolari (per i clienti in Francia)
MDR-E808SP
*1 Le caratteristiche tecniche degli alimentatori CA
variano in base all’area. Controllare la tensione
locale e la forma della spina prima dell’acquisto.
*2 Durante l’ascolto della radio utilizzando gli
accessori di cui sopra, è possibile che si
verifichino dei disturbi. Si consiglia di effettuare
esclusivamente la riproduzione di CD nel caso in
cui vengano utilizzati tali accessori.
Se il proprio rivenditore non dispone di
alcuni degli accessori sopra indicati, chiedere
informazioni dettagliate sugli accessori
disponibili nel proprio paese/regione.
42-IT
Informazioni aggiuntive
43-IT
Sony Corporation
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising