Sony | D-NE301CK | Sony D-NE300CK Istruzioni per l'uso

3-260-833-31 (1)
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
NL
Bedienungsanleitung
DE
Istruzioni per l’uso
IT
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
is a trademark of Sony Corporation.
D-NE300CK/NE301CK/
NE306CK
© 2003 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot
aan regen of vocht om gevaar
voor brand of een elektrische
schok te voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatieopeningen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
• CLASS 1M ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
• KIJK NIET RECHTSTREEKS IN DE
STRAAL MET OPTISCHE
INSTRUMENTEN
De geldigheid van het CE-keurmerk is
beperkt tot de landen waar dit keurmerk
wettelijk moet worden nageleefd,
hoofdzakelijk in EER (Europese
Economische Ruimte).
2-NL
ATRAC3plus en ATRAC3 zijn
handelsmerken van Sony Corporation.
Inhoudsopgave
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Muziekbronnen die op deze CD-speler
kunnen worden afgespeeld ...................... 6
ATRAC3plus en ATRAC3 ........................... 7
MP3 ............................................................. 7
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/
MP3-bestanden ........................................ 8
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren .... 10
Bedieningselementen ................................. 11
CD’s afspelen
1. Een CD plaatsen. ................................... 13
2. De CD-speler aansluiten. ...................... 13
3. Een CD afspelen. ................................... 13
Afspeelmogelijkheden
Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play) ......................................... 16
Alle bestanden in een geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s) .................... 16
Eén track afspelen (Single Play) ............... 17
Tracks afspelen in willekeurige volgorde
(Shuffle Play) ........................................ 17
Bestanden in een geselecteerde groep in
willekeurige volgorde afspelen (Group
Shuffle Play) (alleen voor ATRAC-CD’s/
MP3-CD’s) ............................................ 17
Favoriete afspeellijsten afspelen (m3u Play
List Play) (alleen voor MP3-CD’s) ....... 17
Favoriete tracks afspelen door bladwijzers
toe te voegen (Bookmark Track Play) ... 18
De 10 meest afgespeelde tracks afspelen
(Auto Ranking Play) ............................. 18
De meest afgespeelde tracks afspelen in
willekeurig volgorde (Auto Ranking
Shuffle Play) .......................................... 19
Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play) ............................. 19
Zoeken naar groepen of tracks/bestanden .. 20
Beschikbare functies
Geluidskwaliteit aanpassen
(Parametric equalizer) ........................... 21
De functie G-PROTECTION .................... 22
Gehoor beschermen (AVLS) ..................... 22
Afspelen automatisch stoppen
(OFF TIMER) ....................................... 23
De bedieningselementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 23
De pieptoon uitschakelen .......................... 24
Tracks doorlopend afspelen (SEAMLESS)
(alleen voor ATRAC-CD’s) ................... 24
Gebruiken in een auto
In een auto installeren ................................ 25
Installatieplaats .......................................... 25
Uw CD-speler monteren ............................ 25
De zekering van de autobatterijkabel
vervangen .............................................. 26
De bedieningssatelliet monteren ............... 27
Aansluiting op een spanningsbron
Gebruik van droge batterijen ..................... 28
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 29
Aanvullende informatie
Lijst met menu’s ........................................ 30
Voorzorgsmaatregelen ............................... 31
Onderhoud ................................................. 31
Problemen oplossen ................................... 32
Technische gegevens ................................. 34
Optionele accessoires ................................ 35
3-NL
NL
Veel plezier met de ATRAC CD
Walkman!
Dank u voor de aankoop van de D-NE300CK/NE301CK/NE306CK. Deze CD Walkman wordt
een "ATRAC CD Walkman" genoemd, omdat u hiermee "ATRAC-CD’s" kunt afspelen.
U kunt eenvoudig uw eigen ATRAC-CD maken.
Stap 1
Installeren
Installeer de bijgeleverde
"SonicStage Simple Burner"
software.
Stap 2
Branden
Maak een kopie van de disc en
brand deze op een CD-R/RW met de
computer.
Audio-CD’s
MP3-bestanden
of
,
De audiogegevens worden omgezet naar de
ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling door de
SonicStage Simple Burner.
De SonicStage Simple Burner gebruiken
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage Simple Burner".
4-NL
Wat is een ATRAC CD?
* Als de totale speelduur van één CD (album) is geschat op 60 minuten en u opneemt op een 700 MB
CD-R/RW met 48 kbps in ATRAC3plus-indeling.
Stap 3
Beluisteren
Op de ATRAC CD Walkman kunt
u uw eigen ATRAC CD’s
beluisteren.
ATRAC CD
,
U kunt ook audio-CD’s beluisteren
op de CD Walkman.
Wat is de ATRAC3plus-/ATRAC3indeling?
Zie pagina 7-9 van deze gebruiksaanwijzing.
5-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Een ATRAC CD is een CD-R/RW waarop audiogegevens zijn opgenomen die met de
ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling zijn gecomprimeerd. Er kunnen ongeveer 30 audio-CD’s op
een CD-R/RW worden opgenomen.* U kunt ook MP3-bestanden opnemen door de bestanden te
converteren naar de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling.
Muziekbronnen die op deze CD-speler kunnen
worden afgespeeld
U kunt de volgende 3 muziekbronnen afspelen op deze CD-speler:
• Audio-CD’s (CDDA-indeling)
• CD’s met bestanden met ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling (ATRAC-CD)
• CD’s met MP3-bestanden (MP3-CD)
Geschikte discindelingen
U kunt alleen discs met ISO 9660 Level 1/2 en Joliet-extensie gebruiken.
Informatie over CD-R’s/RW’s
U kunt met deze CD-speler CD-R’s/RW’s afspelen die zijn opgenomen met de indeling
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 of CDDA*. De afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de staat van het opname-apparaat.
* CDDA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Het is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor
audio-CD’s.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van
deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden
afgespeeld.
Opmerkingen
• U kunt met deze CD-speler geen muziekinhoud opnemen op opneembare media, zoals CD-R’s/RW’s.
• CD-R’s/RW’s die zijn opgenomen met de ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling, kunnen niet worden afgespeeld
op de computer.
6-NL
ATRAC3plus en ATRAC3
"ATRAC3" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3". Het is een
audiocompressietechnologie die een hoge geluidskwaliteit combineert met een hoge
compressieratio. Met de ATRAC3-indeling kunt u muziekinhoud comprimeren tot ongeveer 1/10
van het oorspronkelijke formaat, waardoor het formaat van het medium wordt verkleind. De
beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 132 kbps, 105 kbps en 66 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Raadpleeg de bijgeleverde brochure "SonicStage Simple Burner" voor meer informatie.
Opmerking over het opslaan van bestanden op de media
U moet bestanden niet met andere indelingen opslaan (behalve MP3-bestanden) of onnodige
mappen maken op een disc met ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden.
MP3
MP3 staat voor MPEG-1 Audio Layer3. Dit is een standaard voor het comprimeren van
audiobestanden die wordt ondersteund door de Motion Picture Experts Group, een ISOwerkgroep (International Organization for Standardization). Hiermee kunt u audiobestanden
comprimeren tot ongeveer 1/10 van het gegevensformaat van een standaard compact disc.
De belangrijkste specificaties van de bruikbare discindeling:
• Maximumaantal directoryniveaus: 8
• Bruikbare tekens: A-Z, a-z, 0-9, _ (onderstrepingsteken)
Opmerkingen
• Wanneer u een bestand een naam geeft, moet u altijd de extensie "mp3" aan de bestandsnaam toevoegen.
• Als u de extensie "mp3" toevoegt aan een bestand dat geen MP3-bestand is, wordt het bestand niet herkend.
(Wordt vervolgd)
7-NL
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
"ATRAC3plus" staat voor "Adaptive Transform Acoustic Coding3plus". Het is een
audiocompressietechnologie die is afgeleid van de ATRAC3-indeling. Hoewel u met de
ATRAC3plus-indeling muziekinhoud kunt comprimeren tot ongeveer 1/20 van het
oorspronkelijke formaat met een snelheid van 64 kbps, is het geluid nog steeds van hoge
kwaliteit. De beschikbare overdrachtsbitsnelheden zijn 256 kbps, 64 kbps en 48 kbps.
Het bruikbare aantal groepen en bestanden
• Maximumaantal groepen: 255
• Maximumaantal bestanden: 999
Instellingen voor software voor comprimeren en schrijven
• Op deze CD-speler kunt u MP3-bestanden met de volgende specificaties afspelen: Bitsnelheid:
16-320 kbps en bemonsteringsfrequenties: 32/44,1/48 kHz. Bestanden met VBR (variabele
bitsnelheid) kunnen ook worden afgespeeld.
Als u een bron voor een MP3-bestand wilt comprimeren, kunt u de compressiesoftware het
beste instellen op "44,1 kHz", "128 kbps" en "Constant Bit Rate".
• Als u de maximale hoeveelheid wilt opnemen, stelt u de software in op "halting of writing".
• Als u een medium waarop nog niets is opgenomen, in één keer volledig wilt vullen, stelt u de
software in op "Disc at Once".
Opmerkingen over het opslaan van bestanden op de media
• U moet bestanden niet met andere indelingen (behalve bestanden met MP3-/ATRAC3plus-/
ATRAC3-indeling) of in onnodige mappen opslaan op een disc met MP3-bestanden.
• Als u een disc plaatst, worden alle gegevens in de mappen en bestanden op de disc gelezen.
Als er veel mappen op de disc staan, kan het lang duren voordat het afspelen begint of het
volgende bestand wordt afgespeeld.
De structuur van ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3bestanden
Groepen en mappen
De ATRAC3plus-/ATRAC3-indeling heeft een zeer eenvoudige structuur. Deze bestaat uit
"bestanden" en "groepen". Een "bestand" is vergelijkbaar met een "track" van een audio-CD. Een
"groep" is een verzameling bestanden en is vergelijkbaar met een "album". Een "groep" heeft
geen directorystructuur (er kan geen nieuwe groep worden gemaakt in een bestaande groep).
Bij MP3-CD’s is "bestand" vergelijkbaar met een "track" en "groep" met een "album". Deze CDspeler is ontworpen om een map met MP3-bestanden te herkennen als "groep" zodat CD-R’s/
RW’s op dezelfde manier als ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden kunnen worden afgespeeld.
8-NL
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestandsstructuur en afspeelvolgorde
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Groep
MP3-bestand
Veel plezier met de ATRAC CD Walkman!
Groep
ATRAC3plus/
ATRAC3-bestand
Opmerkingen
• Een groep die geen MP3-bestand bevat, wordt overgeslagen.
• Als ATRAC3plus/ATRAC3-bestanden en MP3-bestanden op dezelfde CD worden opgenomen, worden de
ATRAC3plus-/ATRAC3-bestanden eerst afgespeeld.
• De afspeelvolgorde is wellicht anders dan hierboven wordt weergegeven, afhankelijk van de methode die is
gebruikt om de MP3-bestanden op te nemen op de disc.
9-NL
Aan de slag
De bijgeleverde accessoires controleren
Netspanningsadapter (1)
Accukabel (1)
Aansluitpakket voor in de auto (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
Bedieningssatelliet (1)
* Speel geen CD-ROM af met een CD-speler.
Klittenband voor de CD-speler (2)
Klittenband voor de bedieningssatelliet (1)
Gebruikershandleiding voor SonicStage
Simple Burner (1)
10-NL
Bedieningselementen
CD-speler
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
Aan de slag
1 Bedieningstoets (13, 14, 16-24, 30)
u*1/ENTER: afspelen/
pauzeren/invoer
.: AMS*2/terugspoelen
>: AMS/vooruitspoelen
V/v: Gebruik deze toets
om een bestand,
afspeelmodus, enzovoort te
selecteren.
2 x (stop) toets (20, 22, 23, 30)
3
(groep) – toets (14, 19, 20, 23, 30)
4
(groep) + toets (14, 19, 20)
5 DISPLAY/MENU toets (15, 16, 19-24,
30)
Gebruik deze toets om het menu te
openen. In plaats van u/ENTER kunt u
ook deze toets gebruiken om de selectie
op te geven.
6 i (hoofdtelefoon) aansluiting (13)
7 Display (12, 15-17, 19-21, 30)
8 DC IN 4.5 V (externe stroominvoer)
aansluiting (13)
9 VOL (volume) +*1/– toetsen (13)
q; OPEN schakelaar (13, 28)
Verschuif de schakelaar om het deksel
van de CD-speler te openen.
qa HOLD schakelaar (achterzijde) (23)
Schuif de schakelaar in de richting van de
pijl om de toetsen op de CD-speler,
enzovoort uit te schakelen.
*1 De toets is voorzien van een voelstip.
*2 Automatic Music Sensor
(Wordt vervolgd)
11-NL
Display
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1 Tekeninformatie weergeven (15)
Tijdens het afspelen van een audio-CD
worden de discnaam, tracknaam,
enzovoort weergegeven op de 2 regels
van het display als deze gegevens op de
CD zijn opgenomen.
Tijdens het afspelen van een ATRAC-CD/
MP3-CD worden de groepsnaam,
bestandsnaam, enzovoort weergegeven op
de 2 regels van het display als deze
gegevens op de CD zijn opgenomen.
Menu-items worden ook weergegeven in
dit display.
2 Atrac3plus-/MP3-aanduiding
3 Discaanduiding
Brandt wanneer de CD-speler afspeelt.
4 Batterijaanduiding (28)
Geeft de resterende batterijlading bij
benadering aan. Als "
" gaat
knipperen, zijn de batterijen leeg.
5 Afspeellijstaanduiding
Alleen voor MP3-CD’s
6 Groepsaanduiding (19, 20)
Alleen voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s
7 Afspeelmodusaanduiding
Geeft verschillende afspeelmodi weer
zoals Shuffle Play en Program Play. " "
geeft Repeat Play weer.
8 SOUND aanduiding
Geeft de SOUND instelling weer die is
geselecteerd in het menu.
Bedieningssatelliet
Raadpleeg de pagina’s tussen haakjes voor meer informatie.
1
4
2
5
3
1 u (weergave/pauze) toets (14)
2 . (AMS/zoeken)•> (AMS/zoeken)
(14)
3 Aansluiting voor auto-aansluitset (25)
4 x (stop) toets (14)
5
(groep) +/– knop (14)
Druk op de knop en draai deze.
Opmerking
Gebruik uitsluitend de meegeleverde
bedieningssatelliet met deze speler.
12-NL
CD’s afspelen
Zie pagina 25 als u de CD-speler in een auto gebruikt.
1. Een CD plaatsen.
1 Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen.
CD’s afspelen
OPEN schakelaar
2 Leg de CD op de CD-lade en sluit
het deksel.
Met het label
naar boven
2. De CD-speler aansluiten.
naar een
stopcontact
U kunt de volgende stroombronnen
gebruiken:
• LR6-alkalinebatterijen (AA-formaat)
(pagina 28)
• Netspanningsadapter
Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u
de CD-speler kunt gebruiken op
netspanning.
Maak de stekkers stevig vast.
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon
aan op de CD-speler.
Netspanningsadapter
u/ENTER
3. Een CD afspelen.
Druk op u/ENTER.
naar i
(hoofdtelefoon)
naar DC
IN 4.5 V
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Regel het volume door op
VOL + of – te drukken.
(Wordt vervolgd)
13-NL
Basisbediening
Actie
Afspelen (vanaf een punt waar u eerder bent
gestopt)
Afspelen (vanaf de eerste track)
Pauzeren/het afspelen hervatten na het pauzeren
Stoppen*2
Begin van de huidige track zoeken (AMS*1)*2
Begin van vorige tracks zoeken (AMS)*3
Begin van de volgende track zoeken (AMS)*2, *3
Begin van volgende tracks zoeken (AMS)*3
Snel terugspoelen*2, *5
Snel vooruitspoelen*2, *5
Naar volgende groepen gaan*4
Naar vorige groepen gaan*4
Handeling
Druk op u/ ENTER.
Het afspelen wordt hervat vanaf het punt waarop
u bent gestopt.
Terwijl de CD-speler is gestopt, houdt u u/
ENTER ingedrukt tot de eerste track begint.
Druk op u/ ENTER.
Druk op x.
Druk op ..
Druk herhaaldelijk op ..
Druk op >.
Druk herhaaldelijk op >.
Houd . ingedrukt.
Houd > ingedrukt.
Druk herhaaldelijk op
+.
Druk herhaaldelijk op
–.
*1 Automatic Music Sensor
*2 Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd tijdens het afspelen en tijdens het pauzeren.
*3 Nadat u de laatste track hebt afgespeeld, kunt u teruggaan naar het begin van de eerste track door op > te
drukken. U kunt op dezelfde manier de laatste track vinden als u bij de eerste track bent door op . te
drukken.
*4 Alleen als u een ATRAC-CD/MP3-CD afspeelt
*5 Deze bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer u een MP3-bestand gebruikt dat is opgenomen
op een CD-R/RW met een Packet write-indeling.
14-NL
CD-gegevens controleren op het display
U kunt CD-gegevens controleren door herhaaldelijk op DISPLAY/MENU te drukken.
Als u een CD afspeelt met tekstgegevens zoals CD-TEXT, worden de "tracknaam",
"albumnaam", "artiestennaam", enzovoort weergegeven zoals in de volgende tabel tussen haakjes
wordt weergegeven. Als u een ATRAC-CD afspeelt, worden gegevens weergegeven die u hebt
ingevoerd met de SonicStage Simple Burner-software. Als u een MP3-CD afspeelt met MP3bestanden met een ID3 tag*1, wordt de ID3 tag informatie weergegeven.
Wanneer u op DISPLAY/MENU drukt, wordt de informatie in het display als volgt gewijzigd:
Scherm
1
3
4
ATRAC-CD/MP3-CD
Bestandsnaam, bestandsnummer,
verstreken speelduur
Artiestennaam, CODEC-informatie*3,
bestandsnummer, resterende tijd van het
huidige bestand
Groepsnaam, totaalaantal bestanden
Lijst met groepsnamen/bestandsnamen
*1 Een ID3 tag is een indeling voor het toevoegen van bepaalde gegevens (tracknaam, albumnaam,
artiestennaam, enzovoort) aan MP3-bestanden. Deze CD-speler voldoet aan Versie 1.1/2.2/2.3 van de ID3
tag-indeling (alleen voor MP3-bestanden).
*2 Niet weergegeven tijdens Single Play, Shuffle Play, Bookmark Track Play, Auto Ranking Play, Auto
Ranking Shuffle Play of PGM Play.
*3 Bitsnelheid en bemonsteringsfrequenties. Als een MP3-bestand dat is gemaakt met VBR (variabele
bitsnelheid) wordt afgespeeld, verschijnt "VBR" op het display in plaats van een bitsnelheid. In sommige
gevallen wordt "VBR" halverwege tijdens het afspelen weergegeven en niet vanaf het begin.
Opmerkingen
• De tekens A-Z, a-z, 0-9 en _ kunnen worden weergegeven op deze CD-speler.
• Voordat een bestand wordt afgespeeld, worden alle bestandsgegevens en groepsgegevens (of mapgegevens)
op de CD gelezen door de CD-speler. "READING" wordt weergegeven. Afhankelijk van de inhoud op de
CD, kan het lezen enige tijd duren.
• Als de groep geen groepsnaam heeft, verschijnt "ROOT" op het display.
• Als het bestand geen ID3 tag informatie bevat, verschijnt "- - - -" op het display.
Het CD verwijderen
Verwijder de CD terwijl u op de draaipen
in het midden van de houder drukt.
15-NL
CD’s afspelen
2
Audio-CD
Tracknummer, verstreken
speelduur, (Tracknaam)
Tracknummer, resterende
speelduur van de huidige track
(Tracknaam, artiestennaam)
Het aantal resterende tracks*2,
de resterende tijd op de CD*2
(Albumnaam, artiestennaam)
Lijst met tracknamen
B Afspeelmogelijkheden
Met de menufunctie hebt u de beschikking
over de volgende afspeelopties.
• Tracks herhaaldelijk afspelen
(Repeat Play)
• Alle bestanden in een geselecteerde
groep afspelen (Group Play)
• Eén track afspelen (Single Play)
• Tracks afspelen in willekeurige
volgorde (Shuffle Play)
• Bestanden in een geselecteerde
groep in willekeurige volgorde
afspelen (Group Shuffle Play)
• Favoriete afspeellijsten afspelen
(m3u Play List Play)
• Favoriete tracks afspelen door
bladwijzers toe te voegen
(Bookmark Track Play)
• De 10 meest afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
• De meest afgespeelde tracks
afspelen in willekeurig volgorde
(Auto Ranking Shuffle Play)
• Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
Afspeelopties selecteren
Open als volgt het PLAY MODE menu en
selecteer de gewenste afspeelmogelijkheid.
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt totdat
het venster MENU verschijnt.
MENU
>REPEAT
2 Druk op V of v om "PLAY MODE" te
selecteren en druk op u/ENTER*.
* In plaats van u/ENTER kunt u ook
DISPLAY/MENU gebruiken om de selectie
op te geven.
MENU
>PLAY MODE
16-NL
3 Druk op V of v om de gewenste
afspeelmogelijkheid te selecteren.
De standaardinstelling is "ALL" (normaal
afspelen).
PLAY MODE
>GROUP
De afspeelmogelijkheden worden
weergegeven.
Tracks herhaaldelijk
afspelen (Repeat Play)
U kunt verschillende afspeelmogelijkheden
herhalen.
1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt totdat
het venster MENU verschijnt.
MENU
>REPEAT
2 Druk op V of v om "REPEAT" te
selecteren en druk op u/ENTER.
3 Druk op V of v om "ON" te selecteren
en druk op u/ENTER om de selectie in
te voeren.
REPEAT
>ON
Alle bestanden in een
geselecteerde groep
afspelen (Group Play) (alleen
voor ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Voer stap 1 en 2 uit van "Afspeelopties
selecteren" (deze pagina), druk op V
of v om "GROUP" te selecteren en
druk op u/ENTER om de selectie in
te voeren.
Eén track afspelen
(Single Play)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren" (pagina
16), druk op V of v om "1" te
selecteren en druk op u/ENTER om
de selectie in te voeren.
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde
Favoriete
afspeellijsten
afspelen (m3u Play List Play)
(alleen voor MP3-CD’s)
U kunt uw favoriete m3u-afspeellijsten
afspelen.*
* Een "m3u-afspeellijst" is een bestand waarvoor
een afspeelvolgorde van MP3-bestanden is
gecodeerd. Als u de functie voor afspeellijsten
wilt gebruiken, moet u MP3-bestanden op een
CD-R/RW opnemen met coderingssoftware die
de m3u-indeling ondersteunt.
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren"
(pagina 16), druk op V of v om
"PLAY LIST" te selecteren en druk
op u/ENTER om de selectie in te
voeren.
2
Druk op V of v om een afspeellijst
te selecteren.
(Shuffle Play)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren" (pagina
16), druk op V of v om "SHUFFLE" te
selecteren en druk op u/ENTER om
de selectie in te voeren.
PLAY LIST
>LATEST
Bestanden in een
geselecteerde groep
in willekeurige
volgorde afspelen
Afspeellijst
3
Druk op u/ENTER.
(Group Shuffle Play) (alleen voor
ATRAC-CD’s/MP3-CD’s)
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren" (pagina
16), druk op V of v om "GROUP
SHUF" te selecteren en druk op u/
ENTER om de selectie in te voeren.
17-NL
Afspeelmogelijkheden
1
Favoriete tracks
afspelen door
bladwijzers toe te
voegen (Bookmark Track Play)
U kunt tijdens het afspelen op de CD-speler
bladwijzers toevoegen aan gewenste tracks
en alleen deze tracks afspelen.
Audio-CD: maximaal 99 tracks voor elke CD
(maximaal 10 CD’s)
ATRAC-CD: maximaal 999 tracks voor elke
CD (maximaal 5 CD’s)
MP3-CD: maximaal 999 tracks voor elke CD
(maximaal 5 CD’s)
Bladwijzers toevoegen
1 Speel de track af waaraan u een
2
bladwijzer wilt toevoegen. Houd u/
ENTER ingedrukt tot " " verdwijnt en
" " (bladwijzer) gaat knipperen.
Als de bladwijzer is toegevoegd, knippert
" " langzamer.
Druk op . of > om de track te
selecteren waaraan u een bladwijzer wilt
toevoegen. Herhaal vervolgens stap 1 om
bladwijzers toe te voegen aan de
gewenste tracks.
Tracks met bladwijzers
afspelen
Voer stap 1 en 2 uit van "Afspeelopties
selecteren" (pagina 16), druk op V of v om
"BOOK MARK" te selecteren en druk op
u/ENTER.
De tracks met bladwijzers worden
afgespeeld.
18-NL
De bladwijzers verwijderen*
Speel de track met de bladwijzer af. Houd
u/ENTER ingedrukt tot " " verdwijnt uit
het display.
Tracks met bladwijzers controleren*
Tijdens het afspelen van de tracks met
bladwijzers, brandt " " in het display.
* Voer deze bewerkingen alleen uit als Scherm 1
wordt weergegeven (pagina 15).
Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van tracks met bladwijzers
worden de tracks afgespeeld in de volgorde van
tracknummer en niet in de volgorde waarin u de
bladwijzers hebt toegevoegd.
• Als u probeert bladwijzers toe te voegen aan
tracks op de 11e CD (op de 6e CD als u ATRACCD’s/MP3-CD’s afspeelt), worden de bladwijzers
op de eerste CD verwijderd.
• Als u alle voedingsbronnen verwijdert, worden de
opgeslagen bladwijzers gewist.
De 10 meest
afgespeelde tracks
afspelen (Auto Ranking Play)
De CD-speler onthoudt automatisch
maximaal 10 tracks die u het meest hebt
afgespeeld van de CD die wordt afgespeeld.
De tracks worden van de tiende tot de eerste
afgespeeld.
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren" (pagina
16), druk op V of v om "AUTO
RANKING" te selecteren en druk op
u/ENTER om de selectie in te
voeren.
De meest
afgespeelde tracks
afspelen in
willekeurig volgorde
1
Stop het afspelen. Voer stap 1 en 2
uit van "Afspeelopties selecteren"
(pagina 16), druk op V of v om
"PROGRAM" te selecteren en druk
op u/ENTER om de selectie in te
voeren.
2
Druk op . of > om de track te
selecteren en druk op DISPLAY/
MENU om de selectie in te voeren.
De track wordt opgeslagen in het
geheugen.
Als u een ATRAC-CD/MP3-CD
afspeelt, kunt u ook een groep selecteren
+ of
–.
met
(Auto Ranking Shuffle Play)
De CD-speler speelt maximaal 32 tracks af
die de speler automatisch heeft onthouden als
de meest afgespeelde tracks. Met Auto
Ranking Shuffle Play worden deze tracks
afgespeeld in willekeurige volgorde.
[Audio-CD]
Afspeelmogelijkheden
Voer stap 1 en 2 uit van
"Afspeelopties selecteren" (pagina
16), druk op V of v om "RANKING
SHUF" te selecteren en druk op u/
ENTER om de selectie in te voeren.
01 <PGM01
Opmerking
De CD-speler bewaart de tracks die u hebt
afgespeeld van maximaal 10 CD’s, ongeacht of u
van CD hebt gewisseld. Wanneer tracks van een 11e
CD worden opgenomen in het geheugen, worden de
gegevens van de eerste CD verwijderd.
Tracknummer Afspeelvolgorde
[CD-TEXT]
Tracknaam
Legene/e
01 <PGM01
Tracks in een
bepaalde volgorde
afspelen (PGM Play)
U kunt de CD-speler programmeren om
maximaal 64 tracks in een bepaalde volgorde
af te spelen.
Tracknummer
[ATRAC-CD/MP3-CD]
For the Gree
01 Lovely
Afspeelvolgorde Bestandsnaam
(Wordt vervolgd)
19-NL
Tracks in een bepaalde volgorde
afspelen
Zoeken naar groepen
of tracks/bestanden
3
Herhaal stap 2 om de tracks te
selecteren in de gewenste
volgorde.
U kunt met V of v tijdens het afspelen snel
zoeken naar de groep (alleen voor ATRACCD) of de track/het bestand en deze afspelen
op CD-speler.
4
Druk op u/ENTER om PGM Play
te starten.
1
Mysterious
In Your Hou
Programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk herhaaldelijk op DISPLAY/MENU
voordat u stap 4 uitvoert.
2
Opmerkingen
• Als u de 64e track hebt ingevoerd in stap 3,
verschijnt de eerste geselecteerde track (audioCD) of de eerste geselecteerde bestandsnaam
(ATRAC-CD/MP3-CD) in het display.
• Als u meer dan 65 tracks selecteert, worden de
tracks die u als eerste hebt geselecteerd, gewist.
Druk tijdens het afspelen op V of
v tot het zoekvenster verschijnt.
Druk op
+ of
– om de
gewenste groep te selecteren en
druk vervolgens op u/ENTER.
De CD-speler speelt vanaf het eerste
bestand af in de groep die u hebt
geselecteerd.
Gewenste tracks/bestanden
selecteren
1 Voer de bovenstaande stap 1 uit. Druk op
2
+ of
– om de gewenste groep te
selecteren.
Druk op V of v om de gewenste track/
het gewenste bestand te selecteren en
druk op u/ENTER .
Het afspelen wordt gestart vanaf de
geselecteerde track of het geselecteerde
bestand.
De zoekmodus uitschakelen
Druk op x. Als er maximaal 40 seconden
geen bewerking is uitgevoerd, gaat u terug
naar het vorige scherm.
20-NL
B Beschikbare functies
Geluidskwaliteit
aanpassen (Parametric equalizer)
U kunt op de volgende twee manieren de
geluidskwaliteit aanpassen aan uw wensen:
• Een vooringesteld geluidspatroon
selecteren t "De gewenste
geluidskwaliteit selecteren"
• De geluidskwaliteit zelf aanpassen t
"Geluidskwaliteit aanpassen"
1
Voer stap 1 tot en met 3 uit van
"De gewenste geluidskwaliteit
selecteren" en selecteer
"CUSTOM".
2
Druk 2 seconden op . of >
om het frequentiebereik te
selecteren.
Het geselecteerde frequentiebereik
knippert.
De gewenste geluidskwaliteit
selecteren
LOW MID HIGH
1 Druk op DISPLAY/MENU tot het venster
MENU verschijnt.
2 Druk op V of v om "SOUND" te
3
selecteren en druk op u/ENTER*.
* In plaats van u/ENTER kunt u ook
DISPLAY/MENU gebruiken om de selectie
op te geven.
3 Druk op V of v om de gewenste
Druk op V of v om het
geluidsvolume te selecteren en
druk herhaaldelijk op . of >
om een van de 3 golfpatronen in
het geheugen te selecteren voor
elk frequentiebereik.
Aanduiding
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Geluidskwaliteit
Zang, nadruk op middentonen
Heldere geluiden met nadruk op
de hoge en lage tonen
Zware geluiden met meer nadruk
op hoge en lage tonen dan
ACTIVE sound
Aangepast geluid
Geluidskwaliteit aanpassen
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door
het geluidsvolume van de 3
frequentiebereiken "LOW" (low range
audio), "MID" (middle range audio) en
"HIGH" (high range audio) te wijzigen. Voor
elk frequentiebereik kunt u een van de 3
golfpatronen kiezen en kunt u ook het
geluidsvolume aanpassen in 7 niveaus voor
het patroon dat u hebt geselecteerd.
U kunt de geluidskwaliteit aanpassen door de
vorm van het golfpatroon op het display te
controleren.
Beschikbare functies
geluidskwaliteit te selecteren en druk op
u/ENTER om de selectie in te voeren.
LOW MID HIGH
A: Frequentiebereik
B: Geluidsvolume
4
Herhaal stap 2 en 3 om de overige
2 frequentiebereiken aan te
passen.
5
Druk op u/ENTER om de selectie
in te voeren.
(Wordt vervolgd)
21-NL
Geluidskwaliteit aanpassen
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op
–.
De aanpassingsbewerking annuleren
Druk op x.
Opmerking
Geluid kan verspringen:
– als de CD-speler continu wordt blootgesteld
aan sterkere schokken dan verwacht,
– als een vuile of gekraste CD wordt afgespeeld of
– als u CD-R’s/RW’s van slechte kwaliteit
gebruikt of
als er een probleem is met het oorspronkelijke
opnameapparaat of de software.
Opmerkingen
• Als u CUSTOM geluid selecteert, kan het geluid
worden vervormd wanneer u het volume
verhoogt. Dit is afhankelijk van de
geluidsinstellingen. Verlaag het volume wanneer
dit het geval is.
• U bemerkt wellicht een verschil in het
geluidsvolume tussen de instelling CUSTOM en
de andere geluidsinstellingen. Stel het volume in
volgens uw eigen wensen.
Gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS functie (Automatic Volume Limiter
System) zorgt ervoor dat het maximale
volume laag wordt gehouden om
gehoorbeschadiging te voorkomen.
1
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt
totdat het venster MENU
verschijnt. Druk op V of v om
"OPTION" te selecteren en druk op
u/ENTER.
2
Druk op V of v om "AVLS" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
3
Druk op V of v om "ON" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
De functie G-PROTECTION
De G-PROTECTION functie is ontworpen
om goede bescherming te leveren tegen het
overslaan van geluid bij actief gebruik.
1
2
3
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt
wanneer het afspelen is gestopt
tot het venster MENU verschijnt.
Druk op V of v om "OPTION" te
selecteren en druk op u/ENTER.
Druk op V of v om "GPROTECTION" te selecteren en
druk op u/ENTER om de selectie
in te voeren.
Druk op V of v om "G-PRO 1" of
"G-PRO 2" te selecteren en druk
op u/ENTER om de selectie in te
voeren.
Als u "G-PRO 2" selecteert, wordt de
G-PROTECTION functie verbeterd
vergeleken met "G-PRO 1". Selecteer
"G-PRO 1" voor CD-geluid van hoge
kwaliteit.
22-NL
De AVLS functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
AVLS instelling in "OFF".
Afspelen automatisch
stoppen (OFF TIMER)
U kunt instellen dat de CD-speler
automatisch wordt gestopt binnen een bereik
van 1 tot 99 minuten. Als de timerfunctie is
ingeschakeld, wordt " " elke 5 seconden
weergegeven.*
* Alleen als Scherm 1 of 2 wordt weergegeven
(pagina 15)
1
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt
totdat het venster MENU
verschijnt. Druk op V of v om
"OPTION" te selecteren en druk
op u/ENTER.
Druk op V of v om "TIMER" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
3
Druk op V of v om "10 min*" te
selecteren en druk op u/ENTER.
* Standaardinstelling. Als u de instelling hebt
gewijzigd, verschijnt de tijd die is ingesteld.
4
De OFF TIMER functie annuleren
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de OFF
TIMER instelling in "OFF".
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt de bedieningselementen vergrendelen
op de CD-speler om te voorkomen dat
toetsen per ongeluk kunnen worden
ingedrukt.
Schuif HOLD in de richting van de pijl.
"HOLD" knippert als u op een toets drukt
terwijl de HOLD functie is geactiveerd.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl.
Druk op V of v om de tijdsduur te
selecteren die u wilt instellen.
Druk op u/ENTER om de selectie
in te voeren.
• Verhogen/verlagen met 5 minuten:
Druk herhaaldelijk op V of v.
• Verhogen/verlagen met 1 minuut:
Druk minimaal 2 seconden op V of v.
Terugkeren naar het vorige venster
Druk op
–.
Het instellen annuleren
Druk op x.
23-NL
Beschikbare functies
2
De tijdsduur controleren voordat de
CD-speler stopt met afspelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit tijdens het
afspelen.
De pieptoon
uitschakelen
Tracks doorlopend
afspelen (SEAMLESS)
U kunt de pieptoon uitschakelen die u hoort
via de hoofdtelefoon of oortelefoon als u de
CD-speler bedient.
(alleen voor ATRAC-CD’s)
1
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt
totdat het venster MENU
verschijnt. Druk op V of v om
"OPTION" te selecteren en druk
op u/ENTER.
2
Druk op V of v om "BEEP" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
3
Druk op V of v om "OFF" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
De pieptoon inschakelen
Voer stap 1 tot en met 3 uit en wijzig de
BEEP instelling in "ON".
24-NL
U kunt live concerten, enzovoort afspelen
zonder ruimte tussen de tracks.
1
Als het afspelen is gestopt, houdt
u DISPLAY/MENU ingedrukt tot
het venster MENU verschijnt. Druk
op V of v om "OPTION" te
selecteren en druk op u/ENTER.
2
Druk op V of v om "SEAMLESS"
te selecteren en druk op u/
ENTER om de selectie in te
voeren.
3
Druk op V of v om "ON" te
selecteren en druk op u/ENTER
om de selectie in te voeren.
Opmerking
De tracks worden wellicht niet doorlopend
afgespeeld, afhankelijk van de manier
waarop de muziek is opgenomen.
B Gebruiken in een auto
In een auto installeren
1
Sluit de CD-speler aan zoals
hieronder wordt aangegeven.
Cassettespeler
naar een
sigarettenaansteker
Autoaansluitset
Autobatterijkabel
naar DC IN 4.5V
• Installeer de CD-speler op een plaats waar
hij:
– u niet hindert tijdens het rijden;
– niet gevaarlijk is voor de passagiers;
– het deksel van het handschoenenkastje
of de asbak niet hindert;
– stabiel is en niet wordt gehinderd bij de
installatie.
• Installeer de CD speler niet in de buurt van
warmtebronnen noch op plaatsen waar
deze is blootgesteld aan direct zonlicht,
overmatig stof of vocht (in het bijzonder
op een dashboard).
Wij kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor problemen die het gevolg zijn
van een onjuiste installatie.
Hebt u vragen over of problemen met uw
toestel, dan kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Uw CD-speler monteren
Bedieningssatelliet
Bevestig het toestel aan de consolebox met
het bijgeleverde klittenband.
Onderkant van de CD-speler
Opmerking
Zet het volume van de cassettespeler lager
alvorens de aansluitcassette in te brengen.
2
3
4
Plaats een CD.
Speel een CD af.
Consolebox
Regel het volume.
(Wordt vervolgd)
25-NL
Gebruiken in een auto
naar i
(hoofdtelefoon)
Installatieplaats
Uw CD-speler monteren
Opmerkingen
• Maak het klittenband niet vast op het naamplaatje
of een bedieningselement.
• Als u de auto gedurende langere tijd niet
gebruikt, moet u de CD-speler van de console
verwijderen. Bewaar de speler op een plaats waar
deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
5
Plaats het uiteinde van de stekker
terug door het rechtsom te
draaien.
Verwijderen
Opmerking bij de batterijkabel
De 4,5V DC stekker van de autobatterijkabel
beantwoordt aan de normen van de Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA). Sluit hem niet aan op andere
toestellen.
Polariteit van de stekker
(JEITA normen)
De zekering van de
autobatterijkabel
vervangen
Controleer de zekering als het CD-speler niet
werkt. Als ze is doorgebrand, moet u die als
volgt vervangen:
1
Zet de CD-speler af en trek de
stekker uit de aansluiting van de
sigarettenaansteker.
2
Verwijder het uiteinde van de
stekker door het linksom te
draaien.
3
Verwijder de doorgebrande
zekering uit de stekker.
4
Plaats een nieuwe zekering in de
stekker.
26-NL
Uiteinde
stekker
Zekering
Stekker
sigarettenaansteker
Opmerkingen
• Gebruik altijd een zekering met dezelfde
stroomsterkte en lengte als deze die wordt
vervangen. Vervang de zekering nooit door een
draadje.
• Als de zekering opnieuw doorbrandt nadat u ze
heeft vervangen, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. Breng de defecte
zekering mee naar de dealer.
Opmerkingen bij de aansluitcassette
• Wanneer u geen geluid hoort of de
aansluitcassette wordt uitgeworpen, moet u de
afspeelrichting van de cassettespeler wijzigen.
• Steek de aansluitcassette nooit met het
kabeluiteinde in de gleuf. De kabel kan dan
immers afbreken of de cassettespeler kan worden
beschadigd.
• De aansluitcassette werkt niet met alle
cassettespelers.
• De kabel dient zo te worden geplaatst dat hij de
bestuurder niet hindert.
• Om de kabel los te koppelen van de CD-speler
moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek
nooit aan de kabel.
• Bij sommige cassettespelers produceert de
aansluitcassette een rammelend geluid. Dat is
normaal en wijst niet op een defect.
De bedieningssatelliet
monteren
2
Bevestig de bedieningssatelliet
stevig door het klittenband goed
tegen elkaar aan te drukken.
Met de meegeleverde bedieningssatelliet
kunt u de CD-speler tijdens het rijden even
makkelijk bedienen als de koplampen of de
ruitenwissers.
Bevestig de bedieningssatelliet op een vlakke
ondergrond zoals hieronder afgebeeld.
1
Gebruiken in een auto
Kleef het meegeleverde
klittenband op de onderkant van
de bedieningssatelliet en op een
vlakke ondergrond.
Onderkant
bedieningssatelliet
27-NL
B Aansluiting op een spanningsbron
Gebruik van droge
batterijen
Gebruik alleen het volgende type droge
batterijen voor de CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
Zie "Technische gegevens" voor de
levensduur van de batterijen.
Opmerking
Verwijder altijd de netspanningsadapter wanneer u
droge batterijen gebruikt.
1
Verschuif OPEN om het deksel
van de CD-speler te openen. Open
het deksel van de batterijhouder in
de speler.
Wanneer moet u de batterijen
vervangen?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u
beide batterijen door nieuwe vervangen.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de resterende
batterijlading bij benadering aan. Eén segment staat
niet altijd voor een vierde van de batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
De batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen zoals hieronder
afgebeeld.
2
Plaats twee LR6 (AA-formaat)
batterijen door 3 te laten
samenvallen met de afbeelding in
de batterijhouder. Sluit het deksel
tot dit vastklikt.
Het deksel van de batterijhouder
bevestigen
Als het deksel van de batterijhouder is
losgekomen, bijvoorbeeld wanneer de speler
is gevallen of als u te veel kracht hebt
gebruikt, kunt u deze weer bevestigen zoals
hieronder wordt weergegeven.
Steek eerst de # kant in
(voor beide batterijen).
28-NL
Opmerkingen
betreffende
spanningsbronnen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler voor lange tijd niet wordt
gebruikt.
• Verwijder de batterijen wanneer u het
toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan de batterijhouder helemaal schoon
voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel
die dan grondig af.
Betreffende de
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er bij de CDspeler geen netspanningsadapter wordt
geleverd, moet u de AC-E45HG
netspanningsadapter gebruiken. Gebruik
geen andere netspanningsadapter om te
voorkomen dat de werking van het toestel
wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
Aansluiting op een spanningsbron
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
• Sluit de netspanningsadapter aan op een
gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als
u een afwijking van de
netspanningsadapter waarneemt, moet u
deze onmiddellijk uit het stopcontact
halen.
Betreffende droge batterijen
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met muntstukken
of andere metalen voorwerpen. Wanneer de
positieve en negatieve klemmen van de
batterij per ongeluk in contact komen met
metalen voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
29-NL
B Aanvullende informatie
Lijst met menu’s
Houd DISPLAY/MENU ingedrukt tot het venster MENU verschijnt. Druk op V of v om het
gewenste menu te selecteren.
MENU
>REPEAT
Druk op
– om terug te keren naar het vorige venster.*1
Druk op x als u het instellen wilt annuleren.
Items die zijn aangemerkt met z, zijn de standaardinstellingen.
Geluid instellen (pagina)
Geluidskwaliteit aanpassen (21)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Verschillende functies instellen (pagina)
Beveiliging tegen het overslaan
van geluid (22)
Gehoor beschermen (22)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*2
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
OPTION
AVLS
Afspelen automatisch stoppen (23)
OPTION
TIMER
De pieptoon uitschakelen (24)
OPTION
BEEP
Tracks herhaaldelijk afspelen (24)
OPTION
SEAMLESS*2, *4
*1 Als "PGM" niet wordt weergegeven.
*2 U kunt deze instellingen toepassen als het afspelen is gestopt.
*3 Standaardinstelling. Als u de instelling hebt gewijzigd, verschijnt de tijd die is ingesteld.
*4 Alleen voor ATRAC-CD’s
30-NL
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u
een auto of enig ander voertuig bestuurt en
evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot
gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel
landen of regio’s wettelijk verboden. Het kan
bovendien gevaarlijk zijn muziek met een
hoog volume te beluisteren als u zich op
straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen.
Let altijd heel goed op in potentieel
gevaarlijke situaties en zet eventueel het
toestel uit.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel uit.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Plak geen papier of plakband op een CD.
• Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen en
laat deze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
31-NL
Aanvullende informatie
• Houd de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en kan de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is
blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonlicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken, oneffenheden
of in een auto met gesloten ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler uitzetten
en verder van de radio of de televisie af
zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Problemen oplossen
Als het probleem niet is opgelost als u deze oorzaken hebt gecontroleerd, raadpleegt u de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het volume wordt niet
verhoogd zelfs niet wanneer
u herhaaldelijk op VOL +
drukt.
U hoort geen geluid of ruis.
c AVLS is ingesteld op "ON". Stel AVLS in op "OFF". (pagina 22)
Bepaalde bestanden kunnen
niet worden afgespeeld.
De afspeelduur is te kort
wanneer u de droge
batterijen gebruikt.
"Lo batt" wordt weergegeven
in het display. De CD wordt
niet afgespeeld.
"HI dc In" wordt weergegeven
in het display.
De CD wordt niet afgespeeld.
"No disc" verschijnt in het
display wanneer een CD in
de CD-speler wordt
geplaatst.
"HOLD" knippert in het
display als u op een toets
drukt en de CD wordt niet
afgespeeld.
32-NL
c Sluit de stekkers van de hoofdtelefoon/oortelefoon stevig aan.
(pagina 13)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers van de hoofdtelefoon/
oortelefoon regelmatig schoon met een droge, zachte doek.
c U probeert bestanden af te spelen die zijn opgenomen in een
indeling die niet geschikt is voor deze CD-speler. (pagina 6)
c Controleer of u alkalinebatterijen gebruikt en geen
mangaanbatterijen. (pagina 28)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA-formaat)
alkalinebatterijen. (pagina 28)
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA-formaat)
alkalinebatterijen. (pagina 28)
c U gebruikt een netspanningsadapter met een hogere stroomsterkte
dan de bijgeleverde of aanbevolen adapter. Gebruik alleen de
bijgeleverde netspanningsadapter of accukabel die wordt
aangeraden onder "Optionele accessoires". (pagina 35)
c De CD is vuil of vervormd.
c Controleer of de CD is geplaatst met het label naar boven.
(pagina 13)
c Er is vocht gecondenseerd.
Gebruik de CD-speler enige uren niet tot het vocht is verdampt.
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 28)
c Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst. (pagina 28)
c Sluit de netspanningsadapter goed aan op een stopcontact.
(pagina 13)
c Druk op u/ENTER als meer dan één seconde is verstreken nadat
u de netspanningsadapter hebt aangesloten.
c De CD-R/RW is leeg.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/RW, het
opnameapparaat of de software.
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar terug.
(pagina 23)
Probleem
Oorzaak en/of oplossing
Het afspelen wordt hervat
vanaf het punt waarop u bent
gestopt. (hervatfunctie)
c De hervatfunctie is actief. Als u wilt afspelen vanaf de eerste track,
drukt u in de stopstand op u/ENTER en houdt u deze toets
ingedrukt tot de eerste track wordt afgespeeld, of opent u het
deksel van de CD-speler. U kunt ook alle voedingsbronnen
verwijderen en vervolgens de batterijen opnieuw plaatsen of de
netspanningsadapter opnieuw aansluiten. (pagina 13, 14, 28)
c Sluit het deksel van de batterijhouder goed. (pagina 28)
De CD maakt een ritselend
geluid.
Tijdens de weergave van een
ATRAC-CD of MP3-CD, draait
de CD niet maar is het geluid
normaal hoorbaar.
"NO FILE" verschijnt in het
display als u op u/ENTER
drukt of als u het deksel van
de CD-speler sluit.
De CD begint te draaien
wanneer u het deksel van de
CD-speler sluit.
Het LCD-scherm wordt
moeilijk zichtbaar of wordt
traag.
Het afspelen wordt abrupt
gestopt.
c De CD-speler is ontworpen om het draaien van een ATRAC-CD of
MP3-CD te stoppen tijdens het afspelen om stroom te besparen.
Dit duidt niet op een storing.
c Er staan geen ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-bestanden op de CD.
c Er wordt een CD-R/RW gebruikt waarvan de gegevens zijn gewist.
c De CD is vuil.
c De CD-speler leest de gegevens op de CD. Dit duidt niet op een
storing.
c U gebruikt de CD-speler bij een hoge temperatuur (boven de
40°C) of bij een lage temperatuur (onder 0°C). Het display gaat
weer correct werken bij kamertemperatuur.
c OFF TIMER is ingesteld. Wijzig de instelling in "OFF".
Aanvullende informatie
33-NL
Technische gegevens
Levensduur batterijen*1 (bij
benadering in uren)
Systeem
Met de CD-speler op een effen en stevige ondergrond.
Wanneer de SOUND modus zijn ingesteld op "OFF".
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 770 - 800 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm.)
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(volgens JEITA)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Met twee Sony alkalinebatterijen LR6 (SG)
(geproduceerd in Japan)
Audio-CD's
ATRAC-CD's*2
MP3-CD's*3
G-PROTECTION
"G-PRO 1"
"G-PRO 2"
50
45
85
85
65
65
*1 Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
*2 Bij opnamen met 48 kbps
*3 Bij opnamen met 128 kbps
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Hoofdtelefoon (stereo miniaansluiting)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
(Ong. 1,5 mW + ong. 1,5 mW bij 16 Ω)*
*Voor klanten in Europa
Afmetingen (b/h/d) (zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
Stroomvereisten
Gewicht (zonder accessoires)
• Twee LR6-batterijen (AA-formaat): 1,5 V
gelijkstroom × 2
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V aansluiting):
220 V, 50 Hz (Model voor China)
120 V, 60 Hz (Model voor Mexico)
ong. 177 g
ong. 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Octrooien in de Verenigde Staten en in andere
landen vallen onder de licentie van Dolby
Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
34-NL
Optionele accessoires
Netspanningsadapter*
Actieve luidsprekers
Accukabel
Accukabel met
auto-aansluitset
Auto-aansluitset
Verbindingskabel
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Oortelefoon (behalve voor klanten in Frankrijk)
MDR-E818LP
MDR-J10
Oortelefoon (voor klanten in Frankrijk)
MDR-E808LP
* Specificaties voor netspanningsadapters
verschillen voor elk land/regio. Controleer het
plaatselijke voltage en de vorm van de stekker
voordat u het product koopt.
De handelaar verkoopt sommige van de
hierboven vermelde accessoires wellicht
niet. Raadpleeg de handelaar voor meer
informatie over de accessoires in uw land/
regio.
Aanvullende informatie
35-NL
ACHTUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr
eines elektrischen Schlags zu
vermeiden, setzen Sie das
Gerät weder Regen noch
sonstiger Feuchtigkeit aus.
Stellen Sie das Gerät nicht in ein
geschlossenes Regal oder einen
geschlossenen Schrank.
Achten Sie darauf, dass die
Ventilationsöffnungen des Geräts nicht durch
ein Tuch, Vorhänge usw. blockiert werden, da
sonst Feuergefahr besteht. Stellen Sie auch
keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen
Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie
z. B. Vasen, auf das Gerät.
In einigen Ländern gelten unter Umständen
spezielle Vorschriften zur Entsorgung der
Batterien/Akkus, mit denen dieses Produkt
betrieben wird. Nähere Informationen
erhalten Sie beispielsweise bei der
Stadtverwaltung.
VORSICHT
• UNSICHTBARE LASER-STRAHLUNG
BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE.
• NICHT IN DEN LASER-STRAHL
SCHAUEN ODER DIREKT MIT
OPTISCHEN INSTRUMENTEN
ANSEHEN.
• KLASSE 1M: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETEM
GEHÄUSE.
• NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN
INSTRUMENTEN ANSEHEN.
Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt
sich ausschließlich auf die Länder, in denen
es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im
EWR (europäischen Wirtschaftsraum).
2-DE
ATRAC3plus und ATRAC3 sind
Warenzeichen der Sony Corporation.
Inhalt
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Mit diesem CD-Player abspielbare
Musikquellen ........................................... 6
ATRAC3plus und ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3und MP3-Dateien .................................... 8
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs ... 10
Lage und Funktion der Bedienelemente .... 11
Wiedergeben einer CD
1. Legen Sie eine CD ein. .......................... 13
2. Schließen Sie den CD-Player an. .......... 13
3. Starten Sie die Wiedergabe einer CD. ... 13
Wiedergabeoptionen
Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play) ......................................... 16
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 16
Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play) .......................................... 17
Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play) .................... 17
Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle Play)
(nur ATRAC-/MP3-CDs) ...................... 17
Wiedergabe bestimmter Wiedergabelisten
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs) ... 17
Wiedergabe von Titeln unter Verwendung von
Lesezeichen (Bookmark Track Play) ........ 18
Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel
(Auto Ranking Play) ............................. 18
Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in willkürlicher
Reihenfolge (Auto Ranking
Shuffle Play) .......................................... 19
Wiedergabe von Titeln in programmierter
Reihenfolge (PGM Play) ....................... 19
Suchen nach Gruppen oder Titeln/Dateien ... 20
Weitere Funktionen
Einstellen der Klangqualität
(parametrischer Equalizer) .................... 21
Die Funktion G-PROTECTION ................ 22
Schützen des Gehörs (AVLS-Funktion) .... 22
Automatisches Stoppen der Wiedergabe
(OFF TIMER) ....................................... 23
Sperren der Bedienelemente (HOLD) ....... 23
Ausschalten des Signaltons ....................... 24
Ununterbrochene Wiedergabe
(SEAMLESS) (nur ATRAC-CDs) ........ 24
Benutzen im Auto
Installation in einem Auto ......................... 25
Montageort für den CD-Player .................. 25
Montieren des CD-Players ........................ 25
Austauschen der Sicherung des
Autobatterie- adapterkabels .................. 26
Montieren des Joysticks ............................ 27
Anschließen einer Stromquelle
Trockenbatterien ........................................ 28
Hinweise zur Stromquelle ......................... 29
Weitere Informationen
Liste der Menüs ......................................... 30
Vorsichtsmaßnahmen ................................. 31
Wartung ..................................................... 31
Störungsbehebung ..................................... 32
Technische Daten ....................................... 34
Sonderzubehör ........................................... 35
3-DE
DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CDWalkman!
Danke, dass Sie sich für den D-NE300CK/NE301CK/NE306CK von Sony entschieden haben.
Dieser CD-Walkman wird als „ATRAC-CD-Walkman“ bezeichnet, denn Sie können damit
„ATRAC-CDs“ wiedergeben.
Sie können mühelos eigene ATRAC-CDs
erstellen.
Schritt 1
Installieren
Installieren Sie die
mitgelieferte Software
„SonicStage Simple
Burner“.
Schritt 2
Brennen
Erstellen Sie ein CD-Abbild und
brennen Sie dies mit dem PC auf
eine CD-R/RW.
Audio-CDs
MP3-Dateien
oder
,
Die Audiodaten werden von SonicStage Simple
Burner in das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format
konvertiert.
So verwenden Sie SonicStage Simple Burner
Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage
Simple Burner“ nach.
4-DE
Was ist eine ATRAC-CD?
* Wenn die Gesamtspieldauer einer CD (bzw. eines Albums) schätzungsweise 60 Minuten beträgt und Sie auf
einer 700-MB-CD-R/RW mit 48 Kbps im ATRAC3plus-Format aufnehmen.
Schritt 3
Wiedergabe
Ihre selbst gebrannten ATRACCDs können Sie jetzt mit dem
ATRAC-CD-Walkman
wiedergeben.
ATRAC-CD
,
Auch Audio-CDs können Sie mit
dem CD-Walkman wiedergeben.
Was ist das ATRAC3plus-/ATRAC3Format?
Näheres finden Sie auf Seite 7 - 9 in diesem
Handbuch.
5-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Als ATRAC-CD bezeichnet man eine CD-R/RW, auf der im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format
komprimierte Audiodaten aufgezeichnet wurden. Auf einer CD-R/RW können etwa 30 AudioCDs aufgezeichnet werden.* Auch MP3-Dateien können Sie in das ATRAC3plus-/ATRAC3Format konvertieren und dann aufzeichnen.
Mit diesem CD-Player abspielbare Musikquellen
Sie können die folgenden 3 Musikquellen mit dem CD-Player wiedergeben:
• Audio-CDs (CDDA-Format)
• CDs mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien (ATRAC-CDs)
• CDs mit MP3-Dateien (MP3-CDs)
Geeignete Datenträgerformate
Sie können ausschließlich Datenträger nach ISO 9660 Stufe 1/2 und im erweiterten Joliet-Format
verwenden.
Hinweis zu CD-Rs/CD-RWs
Mit diesem CD-Player lassen sich CD-Rs/CD-RWs wiedergeben, die im ATRAC3plus-/
ATRAC3-, MP3- oder CDDA-Format* aufgezeichnet wurden, aber die
Wiedergabemöglichkeiten hängen von der Qualität der CD und dem Zustand des
Aufnahmegeräts ab.
* CDDA steht für Compact Disc Digital Audio. Es handelt sich dabei um einen Aufnahmestandard für AudioCDs.
Musik-CDs mit Urheberrechtsschutzcodierung
Dieses Produkt ist auf die Wiedergabe von CDs ausgelegt, die dem Compact Disc-Standard (CD)
entsprechen. Seit neuestem bringen einige Schallplattenfirmen Musik-CDs mit
Kopierschutztechnologien auf den Markt. Beachten Sie bitte, dass einige dieser CDs nicht dem CDStandard entsprechen und mit diesem Produkt möglicherweise nicht wiedergegeben werden können.
Hinweise
• Mit diesem CD-Player können keine Musikinhalte auf beschreibbaren Datenträgern wie CD-Rs/RWs
aufgezeichnet werden.
• Im ATRAC3plus-/ATRAC3-Format bespielte CD-Rs/RWs können nicht am Computer wiedergegeben
werden.
6-DE
ATRAC3plus und ATRAC3
ATRAC3 steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die eine hohe Tonqualität ermöglicht und zugleich eine
sehr starke Komprimierung erlaubt. Im ATRAC3-Format können Musikinhalte auf etwa 1/10
ihrer ursprünglichen Größe komprimiert werden, was den Speicherbedarf erheblich reduziert. Als
Übertragungsbitraten stehen 132 Kbps, 105 Kbps und 66 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Erläuterungen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zu „SonicStage Simple
Burner“.
Hinweis zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
Speichern Sie auf einer CD mit ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien keine Dateien in anderen
Formaten (außer MP3) und legen Sie darauf keine unnötigen Ordner an.
MP3
MP3 steht für MPEG-1 Audio Layer3. Es handelt sich dabei um einen Standard für die
Komprimierung von Audiodateien, der von der Motion Picture Experts Group, einer
Arbeitsgruppe der ISO (Internationale Normungsorganisation), entwickelt wurde. Er ermöglicht
die Komprimierung von Audiodateien auf etwa 1/10 der Datengröße einer Standard-CD.
Die wichtigsten Spezifikationen des geeigneten Datenträgerformats sind folgende:
• Höchstzahl an Verzeichnisebenen: 8
• Zulässige Zeichen: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (Unterstrich)
Hinweise
• Fügen Sie beim Benennen von Dateien unbedingt die Dateierweiterung „mp3“ zum Dateinamen hinzu.
• Wenn Sie die Erweiterung „mp3“ einer anderen als einer MP3-Datei zuweisen, kann der Player die Datei
nicht richtig erkennen.
(Fortsetzung)
7-DE
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
ATRAC3plus steht für „Adaptive Transform Acoustic Coding3plus“ und ist eine
Kompressionstechnologie für Tonsignale, die auf der Grundlage des ATRAC3-Formats
entwickelt wurde. Im ATRAC3plus-Format können Musikinhalte bei 64 Kbps auf etwa 1/20 ihrer
ursprünglichen Größe komprimiert werden, ohne dass es dabei zu Einbußen an der Tonqualität
kommt. Als Übertragungsbitraten stehen 256 Kbps, 64 Kbps und 48 Kbps zur Verfügung.
Höchstzahl an zulässigen Gruppen und Dateien
• Höchstzahl an Gruppen: 255
• Höchstzahl an Dateien: 999
Einstellungen für Komprimierungs- und Schreibsoftware
• Dieser CD-Player kann MP3-Dateien mit folgenden Spezifikationen wiedergeben: Bitrate
16 - 320 Kbps, Abtastfrequenz 32/44,1/48 kHz. Auch VBR-Dateien (VBR = Variable Bit Rate)
können wiedergegeben werden.
Zum Komprimieren von Audiodaten für das Speichern in einer MP3-Datei empfiehlt es sich,
die Komprimierungssoftware auf „44,1 kHz“, „128 Kbps“ und „Constant Bit Rate“
einzustellen.
• Um mit der maximalen Kapazität aufzunehmen, stellen Sie „halting of writing“ ein.
• Wenn Sie auf einem Datenträger, auf dem nichts aufgezeichnet ist, auf einmal bis zur
maximalen Kapazität aufnehmen wollen, stellen Sie „Disc at Once“ ein.
Hinweise zum Speichern von Dateien auf Datenträgern
• Speichern Sie auf einer CD mit MP3-Dateien keine Dateien in anderen Formaten (außer MP3/
ATRAC3plus/ATRAC3) und legen Sie auch keine unnötigen Ordner darauf an.
• Wenn eine CD eingelegt wird, liest der Player alle Informationen zu den Ordnern und Dateien
auf dieser CD ein. Enthält die CD viele Ordner, kann es lange dauern, bis die Wiedergabe
beginnt bzw. die Wiedergabe der nächsten Datei gestartet wird.
Die Struktur von ATRAC3plus-/ATRAC3- und
MP3-Dateien
Gruppen und Ordner
Das ATRAC3plus-/ATRAC3-Format ist sehr einfach aufgebaut. Es besteht aus Dateien und
Gruppen. Eine Datei entspricht einem Titel auf einer Audio-CD. Eine Gruppe ist ein Satz von
Dateien und entspricht einem Album. Eine Gruppe weist keine verzeichnisähnliche Struktur auf,
es kann also keine Gruppe innerhalb einer vorhandenen Gruppe angelegt werden.
Bei MP3-CDs entspricht eine Datei einem Titel und eine Gruppe einem Album. Dieser CDPlayer erkennt einen MP3-Ordner als „Gruppe“ und kann daher CD-Rs/RWs in der gleichen
Weise wiedergeben wie ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien.
8-DE
Dateistruktur und Wiedergabereihenfolge bei ATRAC3plus/
ATRAC3/MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Viel Spaß mit dem ATRAC-CD-Walkman!
Gruppe
ATRAC3plus-/
ATRAC3-Datei
Gruppe
MP3-Datei
Hinweise
• Eine Gruppe, die keine MP3-Datei enthält, wird übersprungen.
• Befinden sich auf einer CD Dateien im ATRAC3plus-/ATRAC3- und im MP3-Format, gibt dieser CD-Player
die ATRAC3plus-/ATRAC3-Dateien zuerst wieder.
• Je nachdem, wie die MP3-Dateien auf der CD aufgezeichnet wurden, kann die Wiedergabereihenfolge
anders sein als oben angegeben.
9-DE
Vorbereitungen
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs
Netzteil (1)
Autobatterieadapterkabel (1)
Autoanschlusssatz (1)
Kopfhörer/Ohrhörer (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
Joystick (1)
* Lassen Sie eine CD-ROM nicht mit einem AudioCD-Player wiedergeben.
Klettband für den CD-Player (2)
Klettband für den Joystick (1)
Bedienungsanleitung zu SonicStage Simple
Burner (1)
10-DE
Lage und Funktion der Bedienelemente
CD-Player
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
Vorbereitungen
1 Funktionstaste (13, 14, 16 - 24, 30)
u*1/ENTER: Wiedergabe/
Pause/Eingabe
.: AMS*2/schneller
Rücklauf
>: AMS/schneller
Vorlauf
V/v: Zum Auswählen
einer Datei, des
Wiedergabemodus usw.
2 Taste x (Stopp) (20, 22, 23, 30)
3 Taste
(Gruppe) – (14, 19, 20, 23, 30)
4 Taste
(Gruppe) + (14, 19, 20)
5 Taste DISPLAY/MENU (15, 16, 19 - 24,
30)
Mit dieser Taste rufen Sie das Menü auf.
Mit dieser Taste können Sie auch eine
Auswahl bestätigen, genauso wie mit
u/ENTER.
6 Kopfhörerbuchse i (13)
7 Display (12, 15 - 17, 19 - 21, 30)
8 Buchse DC IN 4.5 V (externe
Stromversorgung) (13)
9 Tasten VOL (Lautstärke) +*1/– (13)
0 Schalter OPEN (13, 28)
Durch Verschieben dieses Schalters lässt
sich der Deckel des CD-Players öffnen.
qa Schalter HOLD (Rückseite) (23)
Wenn Sie diesen Schalter in Pfeilrichtung
verschieben, werden die Tasten am CDPlayer deaktiviert.
*1 Diese Taste ist mit einem fühlbaren Punkt
gekennzeichnet.
*2 Automatischer Musiksensor
(Fortsetzung)
11-DE
Display
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1 Zeichenanzeigebereich (15)
Bei der Wiedergabe einer Audio-CD
werden der CD-Name, der Titelname
usw. in 2 Zeilen im Display angezeigt,
sofern die entsprechenden Informationen
auf der CD aufgezeichnet sind.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3CD werden der Gruppenname, der
Dateiname usw. in 2 Zeilen im Display
angezeigt, sofern die entsprechenden
Informationen auf der CD aufgezeichnet
sind.
Auch Menüoptionen werden in diesem
Display angezeigt.
2 Anzeige Atrac3plus/MP3
3 CD-Anzeige
Leuchtet, während eine CD
wiedergegeben wird.
4 Batterie anzeige (28)
Zeigt die Restladung der Batterien an.
Wenn „
“ blinkt, sind die Batterien
erschöpft.
5 Wiedergabelistenanzeige
(nur MP3-CDs)
6 Gruppenanzeige (19, 20)
(nur ATRAC-/MP3-CDs)
7 Wiedergabemodusanzeige
Zeigt die verschiedenen Wiedergabemodi,
wie zum Beispiel Shuffle Play oder
Program Play, an. Die Anzeige „ “
erscheint bei der
Wiedergabewiederholung.
8 Anzeige SOUND
Zeigt die Einstellung für SOUND an, die
im Menü ausgewählt wurde.
Joystick
Näheres finden Sie auf den in Klammern angegebenen Seiten.
1
4
2
5
3
1 Taste u (Wiedergabe/Pause)(14)
2 Regler . (AMS/Suche)• > (AMS/
Suche) (14)
3 Buchse zum Anschließen eines
Autoanschlusssatzes (25)
4 Taste x (Stopp) (14)
5 Regler
(Gruppe) +/– (14)
Nach unten drücken und drehen.
Hinweis
Der mitgelieferte Joystick darf ausschließlich mit
diesem Player verwendet werden.
12-DE
Wiedergeben einer CD
Wenn Sie den CD-Player im Auto benutzen wollen, schlagen Sie bitte auf Seite 25 nach.
1. Legen Sie eine CD ein.
1 Verschieben Sie OPEN, um den
Deckel des CD-Players zu öffnen.
2 Legen Sie eine CD ein und
schließen Sie den Deckel.
Mit der beschrifteten
Seite nach oben
2. Schließen Sie den CD-
an eine
Netzsteckdose
Player an.
Sie können eine der folgenden
Stromquellen verwenden:
• LR6-Alkalibatterien (Größe AA)
(Seite 28)
• Netzteil
Auf dieser Seite wird die
Stromversorgung des CD-Players über
den Netzstrom erläutert.
Schließen Sie die Stecker korrekt an.
1 Schließen Sie das Netzteil an.
2 Schließen Sie die Kopfhörer/
Ohrhörer an den CD-Player an.
3. Starten Sie die Wiedergabe
einer CD.
Drücken Sie u/ENTER.
Stellen Sie die Lautstärke
mit VOL + oder – ein.
Netzteil
u/ENTER
an DC IN 4.5 V
an i
(Kopfhörer)
Kopfhörer/Ohrhörer
(Fortsetzung)
13-DE
Wiedergeben einer CD
Schalter OPEN
Grundfunktionen
Funktion
Wiedergabe (ab der Stelle, an der die Wiedergabe
zuvor gestoppt wurde)
Wiedergabe (ab dem ersten Titel)
Pause/Fortsetzen der Wiedergabe nach einer Pause
Stoppen*2
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels
(AMS*1)*2
Ansteuern des Anfangs vorhergehender Titel
(AMS)*3
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels
(AMS)*2, *3
Ansteuern des Anfangs nachfolgender Titel
(AMS)*3
Schneller Rücklauf*2, *5
Schneller Vorlauf*2, *5
Weiterschalten zu nachfolgenden Gruppen*4
Zurückschalten zu vorherigen Gruppen*4
Vorgehen
Drücken Sie u/ENTER.
Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt,
an der sie gestoppt wurde.
Halten Sie im Stoppmodus u/ENTER
gedrückt, bis die Wiedergabe des ersten Titels
beginnt.
Drücken Sie u/ENTER.
Drücken Sie x.
Drücken Sie ..
Drücken Sie mehrmals ..
Drücken Sie >.
Drücken Sie mehrmals >.
Halten Sie . gedrückt.
Halten Sie > gedrückt.
Drücken Sie mehrmals
+.
Drücken Sie mehrmals
–.
*1 Automatischer Musiksensor
*2 Diese Funktionen können Sie während der Wiedergabe und während einer Pause ausführen.
*3 Nachdem der letzte Titel wiedergegeben wurde, können Sie mit > an den Anfang des ersten Titels
zurückschalten. Ebenso können Sie beim ersten Titel mit . zum letzten Titel zurückschalten.
*4 Nur bei der Wiedergabe einer ATRAC-/MP3-CD.
*5 Diese Funktionen stehen bei MP3-Dateien, die im Packet Write-Format auf einer CD-R/RW aufgezeichnet
wurden, nicht zur Verfügung.
14-DE
Anzeigen von CD-Informationen im Display
Sie können CD-Informationen anzeigen lassen, indem Sie mehrmals DISPLAY/MENU drücken.
Bei der Wiedergabe einer CD mit Textinformationen, wie zum Beispiel CD-TEXT, werden
Titelname, Albumname, Interpretenname usw. angezeigt, wie in der folgenden Tabelle in
Klammern angegeben. Bei der Wiedergabe einer ATRAC-CD werden die Informationen
angezeigt, die Sie mithilfe von SonicStage Simple Burner eingegeben haben. Bei der Wiedergabe
einer MP3-CD, die MP3-Dateien mit ID3-Tags*1 enthält, werden die ID3-Tag-Informationen
angezeigt.
Mit jedem Tastendruck auf DISPLAY/MENU wechselt die Anzeige folgendermaßen:
Bildschirm
1
3
4
ATRAC-/MP3-CD
Dateiname, Dateinummer,
verstrichene Spieldauer
Interpretenname, CODEC-Informationen*3,
Dateinummer, Restspieldauer
der aktuellen Datei
Gruppenname, Gesamtzahl der Dateien
Gruppennamen/Dateinamen
*1 Das ID3-Tag ist ein Format zum Hinzufügen bestimmter Informationen (Titelname, Albumname,
Interpretenname usw.) zu MP3-Dateien. Dieser CD-Player entspricht Version 1.1/2.2/2.3 des ID3-TagFormats (nur für MP3-Dateien).
*2 Wird bei der Wiedergabe eines einzelnen Titels, bei Shuffle Play, bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen, bei Auto Ranking Play, Auto Ranking Shuffle Play oder PGM Play nicht angezeigt.
*3 Bitrate und Abtastfrequenzen werden angezeigt. Bei der Wiedergabe einer VBR-MP3-Datei (VBR =
Variable Bit Rate) erscheint im Display anstelle der Bitrate die Anzeige „VBR“. In manchen Fällen
erscheint „VBR“ nicht gleich von Anfang an, sondern erst, wenn die Wiedergabe bereits eine Weile läuft.
Hinweise
• Im Display dieses CD-Players können die Zeichen A - Z, a - z, 0 - 9 und _ angezeigt werden.
• Vor der Wiedergabe einer Datei liest der CD-Player alle Datei- und Gruppeninformationen (bzw.
Ordnerinformationen) auf der CD ein. Dabei wird „READING“ angezeigt. Je nach Inhalt der CD kann es
einige Zeit dauern, bis das Einlesen abgeschlossen ist.
• Wenn eine Gruppe keinen Namen hat, erscheint „ROOT“ im Display.
• Wenn für die Datei keine ID3-Tag-Informationen gespeichert sind, erscheint „- - - -“ im Display.
Herausnehmen der CD
Drücken Sie auf den Zapfen in der Mitte des
CD-Fachs und nehmen Sie die CD heraus.
15-DE
Wiedergeben einer CD
2
Audio-CD
Titelnummer, verstrichene
Spieldauer (Titelname)
Titelnummer, Restspieldauer
des aktuellen Titels
(Titelname, Interpretenname)
Anzahl der restlichen Titel*2,
Restspieldauer der CD*2
(Albumname, Interpretenname)
Liste der Titelnamen
B Wiedergabeoptionen
Über das Menü können Sie folgende
Wiedergabeoptionen auswählen.
• Wiederholte Wiedergabe von Titeln
(Repeat Play)
• Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe (Group Play)
• Wiedergabe eines einzelnen Titels
(Single Play)
• Wiedergabe von Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play)
• Wiedergabe aller Dateien in der
ausgewählten Gruppe in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle Play)
• Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten (M3u Play List
Play)
• Wiedergabe von Titeln unter
Verwendung von Lesezeichen
(Bookmark Track Play)
• Wiedergabe der 10 am häufigsten
wiedergegebenen Titel (Auto
Ranking Play)
• Wiedergabe der am häufigsten
wiedergegebenen Titel in
willkürlicher Reihenfolge (Auto
Ranking Shuffle Play)
• Wiedergabe von Titeln in
programmierter Reihenfolge (PGM
Play)
Auswählen der Wiedergabeoptionen
Rufen Sie, wie im Folgenden erläutert, das
Menü PLAY MODE auf und wählen Sie die
gewünschte Wiedergabeoption.
3 Wählen Sie mit V oder v die gewünschte
Wiedergabeoption aus.
Die Standardeinstellung ist „ALL“
(normale Wiedergabe).
PLAY MODE
>GROUP
Hier werden die Wiedergabeoptionen
angezeigt.
Wiederholte
Wiedergabe von
Titeln (Repeat Play)
Es gibt bei der wiederholten Wiedergabe
mehrere Möglichkeiten.
1 Halten Sie DISPLAY/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
MENU
>REPEAT
2 Wählen Sie mit V oder v die Option
3
„REPEAT“ aus und drücken Sie dann
u/ENTER.
Wählen Sie mit V oder v die Einstellung
„ON“ aus und drücken Sie dann u/
ENTER.
REPEAT
>ON
1 Halten Sie DISPLAY/MENU gedrückt,
bis die Anzeige MENU erscheint.
MENU
>REPEAT
2 Wählen Sie mit V oder v die Option
„PLAY MODE“ aus und drücken Sie
dann u/ENTER*.
* Mit DISPLAY/MENU können Sie auch eine
Auswahl bestätigen, genauso wie mit u/
ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-DE
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
(Group Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(diese Seite) aus, wählen Sie mit V
oder v die Option „GROUP“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/ENTER
Ihre Auswahl.
Wiedergabe eines
einzelnen Titels (Single
Wiedergabe bestimmter
Wiedergabelisten
Play)
(M3u Play List Play) (nur MP3-CDs)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(Seite 16) aus, wählen Sie mit V oder
v die Option „1“ aus und bestätigen
Sie dann mit u/ENTER Ihre Auswahl.
Sie können bestimmte M3uWiedergabelisten wiedergeben lassen.*
* Eine M3u-Wiedergabeliste ist eine Datei, in der
die Wiedergabereihenfolge von MP3-Dateien
codiert wurde. Für die Wiedergabelistenfunktion
müssen Sie MP3-Dateien mit einer
Codiersoftware, die das M3u-Format unterstützt,
auf einer CD-R/RW aufzeichnen.
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der
Wiedergabeoptionen“ (Seite 16)
aus, wählen Sie mit V oder v die
Option „PLAY LIST“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/
ENTER Ihre Auswahl.
2
Wählen Sie mit V oder v die
gewünschte Wiedergabeliste aus.
Wiedergabe von
Titeln in willkürlicher
Reihenfolge (Shuffle Play)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(Seite 16) aus, wählen Sie mit V oder
v die Option „SHUFFLE“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/ENTER
Ihre Auswahl.
PLAY LIST
>LATEST
Wiedergabeliste
Wiedergabe aller
Dateien in der
ausgewählten Gruppe
in willkürlicher
Reihenfolge (Group Shuffle
3
Drücken Sie u/ENTER.
Play) (nur ATRAC-/MP3-CDs)
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(Seite 16) aus, wählen Sie mit V oder
v die Option „GROUP SHUF“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/ENTER
Ihre Auswahl.
17-DE
Wiedergabeoptionen
1
Wiedergabe von
Titeln unter
Verwendung von
Lesezeichen (Bookmark
Track Play)
Während der Wiedergabe mit dem CD-Player
können Sie bestimmte Titel mit Lesezeichen
versehen. Danach können Sie die mit
Lesezeichen markierten Titel wiedergeben
lassen.
Audio-CD: bis zu 99 Titel pro CD (bis zu 10
CDs)
ATRAC-CD: bis zu 999 Titel pro CD (bis zu
5 CDs)
MP3-CD: bis zu 999 Titel pro CD (bis zu 5
CDs)
Setzen von Lesezeichen*
1 Lassen Sie den Titel wiedergeben, für den
2
Sie ein Lesezeichen setzen möchten.
Halten Sie dann u/ENTER gedrückt,
bis „ “ ausgeblendet wird und
stattdessen „ “ (Lesezeichen) im
Display blinkt.
Sobald das Lesezeichen gesetzt wurde,
blinkt „ “ langsamer.
Drücken Sie . oder >. Wählen Sie
auf diese Weise den Titel aus, den Sie mit
einem Lesezeichen versehen wollen.
Versehen Sie dann wie in Schritt 1
erläutert gegebenenfalls weitere Titel mit
Lesezeichen.
Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter „Auswählen
der Wiedergabeoptionen“ (Seite 16) aus,
wählen Sie mit V oder v die Option „BOOK
MARK“ aus und drücken u/ENTER.
Die Wiedergabe der Titel mit Lesezeichen
beginnt.
18-DE
So löschen Sie Lesezeichen*
Lassen Sie einen Titel mit Lesezeichen
wiedergeben. Halten Sie dann u/ENTER
gedrückt, bis „ “ im Display ausgeblendet
wird.
So sehen Sie, für welche Titel
Lesezeichen gesetzt sind*
Bei der Wiedergabe von Titeln mit
Lesezeichen leuchtet „ “ im Display.
* Führen Sie diese Funktionen nur aus, wenn
Bildschirm 1 angezeigt wird (Seite 15).
Hinweise
• Titel mit Lesezeichen werden in der Reihenfolge
der Titelnummern wiedergegeben, nicht in der
Reihenfolge, in der die Lesezeichen gesetzt
wurden.
• Wenn Sie für die Titel auf einer 11. CD (einer 6.
CD bei der ATRAC-/MP3-CD-Wiedergabe)
Lesezeichen setzen, werden die Lesezeichen für
die CD, die zuerst wiedergegeben wurde,
gelöscht.
• Wenn Sie alle Stromquellen vom Gerät trennen,
werden alle gespeicherten Lesezeichen gelöscht.
Wiedergabe der 10
am häufigsten
wiedergegebenen
Titel (Auto Ranking Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
10 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
der gerade wiedergegebenen CD und gibt
diese in der Reihenfolge vom 10. bis zum 1.
Titel wieder.
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(Seite 16) aus, wählen Sie mit V oder v
die Option „AUTO RANKING“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/ENTER
Ihre Auswahl.
Wiedergabe der am
häufigsten
wiedergegebenen
Titel in willkürlicher
Reihenfolge (Auto Ranking
1
Führen Sie im Stoppmodus Schritt
1 und 2 unter „Auswählen der
Wiedergabeoptionen“ (Seite 16)
aus, wählen Sie mit V oder v die
Option „PROGRAM“ aus und
bestätigen Sie dann mit u/
ENTER Ihre Auswahl.
2
Wählen Sie mit . oder > den
Titel aus und drücken Sie dann
DISPLAY/MENU, um Ihre Auswahl
zu bestätigen.
Damit ist der Titel gespeichert.
Bei der Wiedergabe einer ATRAC-/
MP3-CD können Sie auch mit
+ oder
– eine Gruppe auswählen.
Shuffle Play)
Der CD-Player speichert automatisch bis zu
32 der am häufigsten wiedergegebenen Titel
und gibt diese wieder. Beim Auto Ranking
Shuffle Play werden diese Titel in
willkürlicher Reihenfolge wiedergegeben.
Hinweis
Der CD-Player speichert die wiedergegebenen Titel
von bis zu 10 CDs unabhängig davon, ob Sie die
CDs gewechselt haben oder nicht. Wenn der CDPlayer Titel einer 11. CD zu speichern versucht,
werden die zuerst gespeicherten Titel gelöscht.
[Audio-CD]
01 <PGM01
Titelnummer
Wiedergabereihenfolge
[CD-TEXT]
Titelname
Legene/e
01 <PGM01
Titelnummer
Wiedergabe von
Titeln in
programmierter
Reihenfolge (PGM Play)
[ATRAC-/MP3-CD]
For the Gree
01 Lovely
Wiedergabe- Dateiname
reihenfolge
Sie können den CD-Player so
programmieren, dass bis zu 64 Titel in der
gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.
(Fortsetzung)
19-DE
Wiedergabeoptionen
Führen Sie Schritt 1 und 2 unter
„Auswählen der Wiedergabeoptionen“
(Seite 16) aus, wählen Sie mit V oder
v die Option „RANKING SHUF“ aus
und bestätigen Sie dann mit u/
ENTER Ihre Auswahl.
Wiedergabe von Titeln in
programmierter Reihenfolge
Suchen nach Gruppen
oder Titeln/Dateien
3
Wählen Sie wie in Schritt 2
erläutert die Titel in der
gewünschten Reihenfolge aus.
Während der Wiedergabe können Sie mit V
oder v am CD-Player eine Gruppe (nur
ATRAC-CD) oder einen Titel/eine Datei
suchen und sofort wiedergeben lassen.
4
Starten Sie mit u/ENTER die
Wiedergabe in programmierter
Reihenfolge (PGM Play).
1
Mysterious
In Your Hou
Überprüfen des Programms
Während des Programmierens:
Drücken Sie vor Schritt 4 mehrmals
DISPLAY/MENU.
2
Hinweise
• Wenn Sie in Schritt 3 den 64. Titel eingegeben
haben, erscheint wieder der erste ausgewählte
Titel (Audio-CD) bzw. der erste Dateiname
(ATRAC-/MP3-CD) im Display.
• Wenn Sie 65 und mehr Titel auswählen, werden
die ersten ausgewählten Titel wieder gelöscht.
Drücken Sie während der
Wiedergabe V oder v, bis der
Suchbildschirm angezeigt wird.
Wählen Sie mit
+ oder
– die
gewünschte Gruppe aus und
drücken Sie u/ENTER.
Der CD-Player beginnt die Wiedergabe
mit der ersten Datei in der ausgewählten
Gruppe.
Auswählen des gewünschten
Titels/der gewünschten Datei
1 Gehen Sie wie oben in Schritt 1 erläutert
2
vor und wählen Sie dann mit
+ oder
– die gewünschte Gruppe aus.
Wählen Sie mit V oder v den
gewünschten Titel/die gewünschte Datei
aus und drücken Sie dann u/ENTER.
Der CD-Player beginnt ab dem
ausgewählten Titel bzw. der ausgewählten
Datei mit der Wiedergabe.
So beenden Sie den Suchmodus
Drücken Sie x. Wenn Sie maximal 40
Sekunden lang keine Funktionen ausführen,
wird wieder der vorhergehende Bildschirm
angezeigt.
20-DE
B Weitere Funktionen
Einstellen der
Klangqualität (parametrischer
Equalizer)
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß anpassen. Dazu haben Sie
die folgenden beiden Möglichkeiten:
• Sie können ein voreingestelltes
Klangmuster einstellen. t „Auswählen
der gewünschten Klangqualität“
• Sie können die Klangqualität selbst
einstellen. t „Einstellen der
Klangqualität“
Auswählen der gewünschten
Klangqualität
Einstellen der Klangqualität
Sie können die Klangqualität Ihren
Wünschen gemäß einstellen, indem Sie den
Klang in den 3 Frequenzbereichen „LOW“
(unteres Klangspektrum), „MID“ (mittleres
Klangspektrum) und „HIGH“ (hohes
Klangspektrum) regulieren. Für jeden
Frequenzbereich können Sie eins von 3
Wellenmustern auswählen und für das
gewählte Wellenmuster die Lautstärke auf
eine von 7 Stufen einstellen.
Beachten Sie beim Einstellen der
Klangqualität die Form der angezeigten
Wellen im Display.
Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3
unter „Auswählen der gewünschten
Klangqualität“ erläutert vor und
wählen Sie dann „CUSTOM“.
2
Halten Sie . oder >
mindestens 2 Sekunden lang
gedrückt, um den
Frequenzbereich auszuwählen.
Der ausgewählte Frequenzbereich blinkt.
1 Drücken Sie DISPLAY/MENU, bis die
Anzeige MENU erscheint.
2 Wählen Sie mit V oder v „SOUND“ aus
und drücken Sie u/ENTER*.
* Mit DISPLAY/MENU können Sie auch eine
Auswahl bestätigen, genauso wie mit u/
ENTER.
3 Wählen Sie mit V oder v die gewünschte
Klangqualität aus und drücken Sie u/
ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Anzeige
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Klangqualität
Geeignet für Gesang mit
Betonung des mittleren
Klangspektrums
Lebhafter Klang mit Betonung
des unteren und oberen
Klangspektrums
Kraftvoller Klang mit einer im
Vergleich zu ACTIVE noch
stärkeren Betonung des unteren
und oberen Klangspektrums
Selbst eingestellter Klang
LOW MID HIGH
3
Wählen Sie mit V oder v die
Lautstärke. Drücken Sie dann so
oft . oder >, bis von den 3
Wellenmustern, die pro
Frequenzbereich im Gerät
gespeichert sind, das gewünschte
ausgewählt ist.
LOW MID HIGH
A: Frequenzbereich
B: Lautstärke
(Fortsetzung)
21-DE
Weitere Funktionen
1
Einstellen der Klangqualität
4
5
Nehmen Sie wie in Schritt 2 und 3
erläutert auch die Einstellung für
die beiden übrigen
Frequenzbereiche vor.
2
Wählen Sie mit V oder v die
Option „G-PROTECTION“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
3
Wählen Sie mit V oder v die
Option „G-PRO 1“ oder „G-PRO 2“
aus und drücken Sie dann u/
ENTER, um Ihre Auswahl zu
bestätigen.
Bei „G-PRO 2“ wird die Funktion
G-PROTECTION im Vergleich zu
„G-PRO 1“ noch verstärkt. Eine höhere
CD-Tonqualität erzielen Sie jedoch mit
der Einstellung „G-PRO 1“.
Drücken Sie u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie
–.
So brechen Sie das Einstellen ab
Drücken Sie x.
Hinweise
• Wenn Sie CUSTOM auswählen, kann der Klang
je nach den Einstellungen, die Sie vorgenommen
haben, bei höheren Lautstärken verzerrt sein.
Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke.
• Zwischen der Klangeinstellung CUSTOM und
den anderen Klangeinstellungen kann es zu
Unterschieden in der Lautstärke kommen. Stellen
Sie die Lautstärke Ihren Wünschen gemäß ein.
Hinweis
In folgenden Fällen kann es zu Tonsprüngen kommen:
– Der CD-Player wird ständigen, starken Stößen
ausgesetzt.
– Eine verschmutzte oder zerkratzte CD wird
wiedergegeben.
– CD-Rs/CD-RWs von schlechter Qualität
werden verwendet. Es liegt ein Problem am
ursprünglichen Aufnahmegerät oder an der
Anwendungssoftware vor.
Schützen des Gehörs
(AVLS-Funktion)
Die Funktion GPROTECTION
Die Funktion G-PROTECTION wurde zum
Schutz vor Tonsprüngen speziell bei
sportlichen und anderen körperlichen
Aktivitäten entwickelt.
1
Halten Sie im Stoppmodus
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige MENU erscheint. Wählen
Sie mit V oder v die Option
„OPTION“ aus und drücken Sie
dann u/ENTER.
22-DE
Die AVLS-Funktion (Automatic Volume
Limiter System = automatisches
Lautstärkebegrenzungssystem) begrenzt die
Lautstärke auf einen bestimmten Höchstwert,
damit Ihr Gehör nicht geschädigt wird.
1
Halten Sie DISPLAY/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit V oder
v die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER.
2
Wählen Sie mit V oder v die
Option „AVLS“ aus und drücken
Sie dann u/ENTER.
3
Wählen Sie mit V oder v die
Einstellung „ON“ aus und drücken
Sie dann u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
So deaktivieren Sie die AVLS-Funktion
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie AVLS dabei auf „OFF“.
Automatisches Stoppen
der Wiedergabe (OFF TIMER)
Sie können den CD-Player so einstellen, dass er
die Wiedergabe automatisch nach 1 bis 99
Minuten stoppt. Wenn die Timer-Funktion
eingeschaltet ist, wird „ “ in Abständen von
etwa 5 Sekunden angezeigt.*
* Nur wenn Bildschirm 1 oder 2 angezeigt wird
(Seite 15)
2
3
Halten Sie DISPLAY/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit V oder
v die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER.
Wählen Sie mit V oder v die
Option „TIMER“ aus und drücken
Sie dann u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
Wählen Sie mit V oder v die
Einstellung „10 min*“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER.
* Standardeinstellung. Wenn Sie die
Einstellung geändert haben, wird die
eingestellte Zeitdauer angezeigt.
Wählen Sie mit V oder v die
gewünschte Zeitdauer aus und
drücken Sie u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
• So verlängern/verkürzen Sie die
Zeitdauer um 5 Minuten: Drücken Sie
mehrmals V oder v.
• So verlängern/verkürzen Sie die
Zeitdauer um 1 Minute: Drücken Sie V
oder v mindestens 2 Sekunden lang.
So schalten Sie zur vorherigen
Anzeige zurück
Drücken Sie
–.
So brechen Sie den Vorgang ab
Drücken Sie x.
So lassen Sie die Zeitdauer anzeigen,
bevor der CD-Player die Wiedergabe
stoppt
Führen Sie während der Wiedergabe Schritt
1 bis 3 aus.
So beenden Sie OFF TIMER
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie OFF TIMER dabei auf
„OFF“.
Sperren der
Bedienelemente
(HOLD)
Sie können die Bedienelemente des CDPlayers sperren, so dass die Funktionen nicht
versehentlich ausgelöst werden können.
Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung.
„HOLD“ blinkt, wenn die HOLD-Funktion
aktiviert ist und Sie eine beliebige Taste
drücken.
So heben Sie die Sperrung der
Bedienelemente auf
Schieben Sie HOLD entgegen der Pfeilrichtung.
23-DE
Weitere Funktionen
1
4
Ausschalten des
Signaltons
Ununterbrochene
Wiedergabe (SEAMLESS)
Sie können den Signalton ausschalten, der
beim Bedienen des CD-Players über die
Kopfhörer/Ohrhörer ausgegeben wird.
(nur ATRAC-CDs)
1
2
3
Halten Sie DISPLAY/MENU
gedrückt, bis die Anzeige MENU
erscheint. Wählen Sie mit V oder
v die Option „OPTION“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER.
Sie können Live-Konzerte usw. ohne
Unterbrechungen zwischen den Titeln
wiedergeben lassen.
1
Wählen Sie mit V oder v die
Option „BEEP“ aus und drücken
Sie dann u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
Halten Sie im Stoppmodus
DISPLAY/MENU gedrückt, bis die
Anzeige MENU erscheint. Wählen
Sie mit V oder v die Option
„OPTION“ aus und drücken Sie
dann u/ENTER.
2
Wählen Sie mit V oder v die
Einstellung „OFF“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
Wählen Sie mit V oder v die
Option „SEAMLESS“ aus und
drücken Sie dann u/ENTER, um
Ihre Auswahl zu bestätigen.
3
Wählen Sie mit V oder v die
Einstellung „ON“ aus und drücken
Sie dann u/ENTER, um Ihre
Auswahl zu bestätigen.
So schalten Sie den Signalton ein
Gehen Sie wie unter Schritt 1 bis 3 erläutert
vor und setzen Sie BEEP dabei auf „ON“.
Hinweis
Je nachdem, wie die Titel aufgenommen
wurden, ist eine ununterbrochene
Wiedergabe nicht in allen Fällen möglich.
24-DE
B Benutzen im Auto
Installation in einem
Auto
1
Schließen Sie den CD-Player wie
unten dargestellt an.
Autokassettendeck
an
Zigarettenanzünderbuchse
Autobatterieadapterkabel Autoanschlusssatz
an DC IN 4.5 V
Montageort für den CDPlayer
• Installieren Sie den CD-Player an einer
Stelle, an der er:
– beim Fahren nicht hinderlich ist.
– Insassen nicht gefährdet.
– beim Öffnen des Handschuhfachs oder
des Aschenbechers nicht hinderlich ist.
– sich auf einer stabilen Fläche befindet
und an der andere Objekte bei der
Montage nicht hinderlich sind.
• Montieren Sie den CD-Player nicht in der
Nähe von Wärmequellen oder an einer
Stelle, an der er direktem Sonnenlicht,
übermäßig viel Staub oder Feuchtigkeit
ausgesetzt ist, z. B. auf dem Armaturenbrett.
Bitte beachten Sie, dass der Hersteller
keinerlei Haftung für Schäden übernehmen
kann, die auf eine fehlerhafte Installation
zurückgehen.
Sollten an Ihrem CD-Player Probleme
auftreten oder sollten Sie Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
Montieren des CD-Players
Joystick
Bringen Sie den CD-Player mit den
mitgelieferten Klettbändern an der
Mittelkonsole an.
Unterseite des CD-Players
Hinweis
Stellen Sie am Kassettendeck im Auto die
Lautstärke niedrig ein, bevor Sie den
Autoanschlusssatz anschließen.
2
3
Legen Sie eine CD ein.
4
Stellen Sie die Lautstärke ein.
Starten Sie die Wiedergabe einer
CD.
Mittelkonsole
(Fortsetzung)
25-DE
Benutzen im Auto
an i
(Kopfhörer)
Montieren des CD-Players
Hinweise
• Bringen Sie keine Klettbänder am Typenschild
oder an einem Regler an.
• Wenn Sie das Auto für einen langen Zeitraum im
Freien abstellen wollen, nehmen Sie den CDPlayer von der Mittelkonsole ab und legen Sie ihn
an einen Ort, an dem er keinem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt wird.
Hinweis zum Autobatterieadapterkabel
Der 4,5-V-Gleichstromstecker, der mit dem
Autobatterieadapterkabel verwendet wird,
entspricht den Normvorschlägen der JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association). Für andere Player ist er nicht
geeignet.
Polarität des Steckers
(JEITA-Standards)
Austauschen der
Sicherung des
Autobatterieadapterkabels
Wenn der CD-Player nicht funktioniert,
überprüfen Sie die Sicherung. Falls sie
durchgebrannt ist, tauschen Sie sie wie im
Folgenden erläutert aus:
1
Schalten Sie den CD-Player aus,
und lösen Sie den Stecker von der
Zigarettenanzünderbuchse.
2
Lösen Sie den Stecker, indem Sie
ihn gegen den Uhrzeigersinn
drehen.
3
Lösen Sie die defekte Sicherung
vom Stecker.
4
Setzen Sie eine Ersatzsicherung
in den Stecker ein.
26-DE
5
Bringen Sie den Stecker wieder
an, indem Sie ihn im
Uhrzeigersinn drehen.
Lösen
Stecker
Sicherung
Zigarettenanzünderbuchse
Hinweise
• Verwenden Sie unbedingt eine Sicherung mit
dem gleichen Ampere-Wert und der gleichen
Länge wie die ursprüngliche Sicherung.
Verwenden Sie niemals ein Stück Draht als
Sicherungsersatz.
• Wenn die Sicherung nach dem Austauschen
gleich wieder durchbrennt, wenden Sie sich bitte
an Ihren Sony-Händler. Bringen Sie die defekte
Sicherung dabei bitte mit.
Hinweise zum Autoanschlusssatz
• Wenn das Gerät keinen Ton erzeugt oder der
Autoanschlusssatz ausgeworfen wird, wechseln
Sie die Wiedergaberichtung am
Autokassettendeck.
• Führen Sie niemals das Kabelende des
Autoanschlusssatzes in das Kassettenfach ein.
Andernfalls kann das Kabel oder das
Autokassettendeck beschädigt werden.
• Der Autoanschlusssatz passt nicht in alle
Autokassettendecks.
• Führen Sie das Kabel so, dass es beim Fahren
nicht hinderlich ist.
• Um das Kabel vom CD-Player zu trennen, ziehen
Sie bitte am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
• Bei einigen Autokassettendecks ist vom
Autoanschlusssatz ein Klappern zu hören. Dies
ist keine Fehlfunktion.
Montieren des
Joysticks
Mithilfe des mitgelieferten Joysticks können
Sie den CD-Player während der Fahrt so
mühelos steuern wie die Scheinwerfer oder
die Scheibenwischer.
Bringen Sie den Joystick wie unten
dargestellt an einer ebenen Stelle an.
1
2
Befestigen Sie den Joystick sicher
an der ebenen Fläche, indem Sie
die Klettbänder fest
zusammendrücken.
Benutzen im Auto
Bringen Sie die mitgelieferten
Klettbänder an der Unterseite des
Joysticks und an einer ebenen
Fläche an.
Unterseite des Joysticks
27-DE
B Anschließen einer Stromquelle
Trockenbatterien
Verwenden Sie nur folgende
Trockenbatterien für den CD-Player:
• LR6-Alkalibatterien der Größe AA
Unter „Technische Daten“ finden Sie
Angaben zur Lebensdauer der Batterien.
Wann müssen die Batterien
ausgetauscht werden?
Sie können die Restladung der Batterien im
Display überprüfen.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Ein Signalton ist zu hören.
Hinweis
Achten Sie darauf, das Netzteil abzunehmen, wenn
Sie Trockenbatterien benutzen.
1
Verschieben Sie den Schalter
OPEN, um den Deckel des CDPlayers zu öffnen. Öffnen Sie dann
den Deckel des Batteriefachs im
CD-Player.
Wenn die Batterien leer sind, tauschen Sie
immer beide Batterien gegen neue aus.
Hinweise
• Die Bereiche der Anzeige
geben grob die
Batterierestladung an. Allerdings steht ein Bereich
nicht unbedingt für ein Viertel der Batterieladung.
• Je nach Betriebsbedingungen kann sich die
Ladung, die in der Anzeige
angegeben ist,
etwas erhöhen oder verringern.
So nehmen Sie die Trockenbatterien
heraus
Nehmen Sie die Batterien wie in der
Abbildung unten dargestellt heraus.
2
Legen Sie zwei LR6Alkalibatterien der Größe AA ein.
Richten Sie dabei den Pol 3 an
der Markierung im Batteriefach
aus und schließen Sie dann den
Deckel, so dass er mit einem
Klicken einrastet.
So bringen Sie den Batteriefachdeckel an
Wenn sich der Batteriefachdeckel durch ein
Versehen, eine Erschütterung o. ä. löst,
bringen Sie ihn wie in der Abbildung unten
gezeigt wieder an.
Legen Sie die Seite # zuerst ein
(bei beiden Batterien).
28-DE
Hinweise zur
Stromquelle
Lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät,
wenn der CD-Player lange Zeit nicht benutzt
wird.
• Falls eine Batterie ausläuft, wischen Sie
das Batteriefach zunächst sorgfältig
trocken und legen Sie dann neue Batterien
ein. Wenn Sie mit der Batterieflüssigkeit in
Berührung kommen, waschen Sie sie
sorgfältig mit Wasser ab.
Hinweise zum Netzteil
• Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil. Wurde der CDPlayer ohne Netzteil geliefert, verwenden
Sie bitte das Netzteil AC-E45HG.
Benutzen Sie kein anderes Netzteil.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen
kommen.
Polarität des Steckers
• Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen
Händen.
• Schließen Sie das Netzteil an eine leicht
zugängliche Netzsteckdose an. Sollten an
dem Netzteil irgendwelche Störungen
auftreten, lösen Sie es sofort von der
Netzsteckdose.
Anschließen einer Stromquelle
Hinweise zu Trockenbatterien
• Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
• Wenn Sie Batterien bei sich tragen, halten
Sie sie von Münzen und anderen
Metallgegenständen fern. Andernfalls kann
durch einen Metallgegenstand ein Kontakt
zwischen den positiven und negativen
Polen der Batterien hergestellt werden, was
zu Hitzeentwicklung führt.
• Verwenden Sie neue Batterien nicht
zusammen mit alten.
• Verwenden Sie keine unterschiedlichen
Arten von Batterien zusammen.
• Wenn Sie die Batterien längere Zeit nicht
benutzen wollen, nehmen Sie sie heraus.
29-DE
B Weitere Informationen
Liste der Menüs
Halten Sie DISPLAY/MENU gedrückt, bis die Anzeige MENU erscheint, und wählen Sie dann
mit V oder v das gewünschte Menü aus.
MENU
>REPEAT
Um wieder die vorhergehende Anzeige aufzurufen, drücken Sie
Um den Einstellvorgang abzubrechen, drücken Sie x.
–.*1
Die mit z markierten Einstellungen sind Standardeinstellungen.
Klangeinstellungen (Seite)
Einstellen der Klangqualität (21)
Menü 1 , Menü 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menü 3
—
Sonstige Einstellungen (Seite)
Schutz vor Tonsprüngen (22)
Menü 1 , Menü 2
,
OPTION
G-PROTECTION*2
Menü 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
Schützen des Gehörs (22)
OPTION
AVLS
Automatisches Stoppen der Wiedergabe (23) OPTION
TIMER
Ausschalten des Signaltons (24)
OPTION
BEEP
Ununterbrochene Wiedergabe (24)
OPTION
SEAMLESS*2, *4
*1 Wenn „PGM“ nicht angezeigt wird.
*2 Diese Einstellungen können Sie im Stoppmodus vornehmen.
*3 Standardeinstellung. Wenn Sie die Einstellung geändert haben, wird die eingestellte Zeitdauer angezeigt.
*4 Nur ATRAC-CDs
30-DE
Vorsichtsmaßnahmen
Sicherheit
• Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in
den CD-Player gelangen, lösen Sie alle
Kabel am Gerät. Lassen Sie den CD-Player
von qualifiziertem Fachpersonal
überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
• Führen Sie keine Fremdkörper in die
Buchse DC IN 4.5 V (externe
Stromversorgung) ein.
CD-Player
Umgang mit CDs
• Fassen Sie CDs nur am Rand an, damit sie
nicht verschmutzen. Berühren Sie nicht die
Oberfläche einer CD.
• Kleben Sie weder Papier noch Klebeband
auf CDs.
Kopfhörer/Ohrhörer
Sicherheit im Straßenverkehr
Verwenden Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer,
wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein
anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine
Gefahrenquelle dar und ist vielerorts
gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß
gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut
einstellen - denken Sie an Ihre Sicherheit
zum Beispiel beim Überqueren einer Straße.
In potenziell gefährlichen Situationen sollten
Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät
möglichst ausschalten.
Vermeidung von Gehörschäden
Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer/
Ohrhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte
warnen vor ständigen, lauten Geräuschen.
Wenn Sie Ohrengeräusche wahrnehmen,
senken Sie die Lautstärke oder schalten Sie
das Gerät aus.
Rücksichtnahme gegenüber anderen
Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein.
Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst
noch hören, was um Sie herum vorgeht,
sondern Sie zeigen auch Rücksicht
gegenüber anderen.
Wartung
So reinigen Sie das Gehäuse
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem
weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder
einer milden Reinigungslösung angefeuchtet
haben. Verwenden Sie weder Alkohol,
Benzin noch Verdünnung.
31-DE
Weitere Informationen
• Halten Sie die Linse im CD-Player sauber
und berühren Sie sie nicht. Andernfalls
kann die Linse beschädigt werden, so dass
der CD-Player nicht mehr ordnungsgemäß
funktioniert.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände
auf den CD-Player. Andernfalls können
CD-Player und CD beschädigt werden.
• Lassen Sie den CD-Player nicht in der
Nähe von Wärmequellen, an Orten mit
direkter Sonneneinstrahlung, viel Staub
oder Sand, Feuchtigkeit oder Regen, auf
unebenen Oberflächen oder in einem Auto
mit geschlossenen Fenstern liegen und
schützen Sie ihn vor Stößen und
Erschütterungen.
• Wenn der CD-Player den Radio- oder
Fernsehempfang stört, schalten Sie ihn aus
oder benutzen Sie ihn in etwas größerer
Entfernung.
• CDs mit ungewöhnlichen Formen, zum
Beispiel herz- oder sternförmige oder
quadratische CDs, können Sie mit diesem
CD-Player nicht abspielen. Falls Sie es
doch versuchen, kann der CD-Player
beschädigt werden. Verwenden Sie solche
CDs nicht.
• Setzen Sie CDs weder direktem
Sonnenlicht noch Wärmequellen wie zum
Beispiel Warmluftauslässen aus. Lassen
Sie CDs nicht in einem in der Sonne
geparkten Auto liegen.
Störungsbehebung
Sollte eine Funktionsstörung auch nach der Durchführung der folgenden Maßnahmen
fortbestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die Lautstärke erhöht sich
nicht, auch wenn Sie VOL +
mehrmals drücken.
Kein Ton oder nur
Störgeräusche sind zu hören.
c AVLS ist auf „ON“ gesetzt. Setzen Sie die Option auf „OFF“.
(Seite 22)
Bestimmte Dateien können
nicht wiedergegeben
werden.
Die Wiedergabedauer ist bei
Verwendung von
Trockenbatterien zu kurz.
„Lo batt“ erscheint im
Display. Es wird keine CD
abgespielt.
„HI dc In“ erscheint im
Display.
Die CD wird nicht
wiedergegeben oder „No
disc“ erscheint im Display,
obwohl eine CD eingelegt ist.
„HOLD“ blinkt im Display,
wenn Sie eine Taste drücken,
und die CD wird nicht
wiedergegeben.
32-DE
c Schließen Sie die Kopfhörer-/Ohrhörerstecker fest an. (Seite 13)
c Die Stecker sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kopfhörer-/
Ohrhörerstecker regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
c Sie haben versucht, Dateien wiederzugeben, deren Format mit
diesem CD-Player nicht kompatibel ist. (Seite 6)
c Achten Sie darauf, dass Sie Alkali- und keine Manganbatterien
benutzen. (Seite 28)
c Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der
Größe AA aus. (Seite 28)
c Tauschen Sie die Batterien gegen neue LR6-Alkalibatterien der
Größe AA aus. (Seite 28)
c Ein Netzteil mit stärkerer Leistung als das mitgelieferte oder
empfohlene wird verwendet. Verwenden Sie ausschließlich das
mitgelieferte Netzteil oder das Autobatterieadapterkabel, das unter
„Sonderzubehör“ empfohlen wird. (Seite 35)
c Die CD ist verschmutzt oder defekt.
c Achten Sie darauf, dass die CD mit der beschrifteten Seite nach
oben eingelegt wird. (Seite 13)
c Feuchtigkeit hat sich niedergeschlagen.
Lassen Sie den CD-Player einige Stunden lang stehen, bis die
Feuchtigkeit verdunstet ist.
c Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs korrekt. (Seite 28)
c Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. (Seite 28)
c Schließen Sie das Netzteil korrekt an eine Netzsteckdose an.
(Seite 13)
c Schließen Sie das Netzteil an und drücken Sie u/ENTER
frühestens nach einer Sekunde.
c Die CD-R/CD-RW ist leer.
c Es liegt ein Problem mit der Qualität der CD-R/CD-RW, dem
Aufnahmegerät oder der Anwendungssoftware vor.
c Die Bedienelemente sind gesperrt. Schieben Sie den Schalter
HOLD zurück. (Seite 23)
Symptom
Ursache und/oder Abhilfemaßnahmen
Die Wiedergabe wird an der
Stelle fortgesetzt, an der sie
gestoppt wurde (ResumeFunktion).
c Die Funktion zum Fortsetzen der Wiedergabe (Resume) wurde
aktiviert. Wenn die Wiedergabe mit dem ersten Titel beginnen soll,
halten Sie im Stoppmodus u/ENTER gedrückt, bis die
Wiedergabe des ersten Titels beginnt, oder öffnen Sie den Deckel
des CD-Players. Oder lösen Sie alle Stromquellen vom Gerät und
legen Sie dann die Batterien wieder ein bzw. schließen Sie das
Netzteil wieder an (Seite 13, 14, 28).
c Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs korrekt.
(Seite 28)
c Bei diesem CD-Player dreht sich eine ATRAC- bzw. MP3-CD
während der Wiedergabe nicht, um Strom zu sparen. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
Ein störendes Geräusch ist
von der CD zu hören.
Bei der Wiedergabe einer
ATRAC- bzw. MP3-CD dreht
sich die CD nicht, aber der
Ton wird normal
wiedergegeben.
„NO FILE“ erscheint im
Display, nachdem Sie u/
ENTER gedrückt oder den
Deckel des CD-Players
geschlossen haben.
Sobald der Deckel am CDPlayer geschlossen wird,
beginnt die CD, sich zu
drehen.
Die Anzeigen im LCD-Display
sind schwer zu erkennen
oder reagieren nur langsam.
Die Wiedergabe wird
plötzlich gestoppt.
c Auf der CD befinden sich keine ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3Dateien.
c Die Daten auf der verwendeten CD-R/CD-RW wurden gelöscht.
c Die CD ist verschmutzt.
c Der CD-Player liest die Informationen auf der CD ein. Am CDPlayer liegt keine Fehlfunktion vor.
c Sie verwenden den CD-Player bei sehr hohen (über 40 °C) oder
sehr tiefen (unter 0 °C) Temperaturen. Bei normaler
Zimmertemperatur normalisiert sich die Anzeige im LCD-Display
wieder.
c OFF TIMER wurde eingestellt. Ändern Sie die Einstellung in
„OFF“.
Weitere Informationen
33-DE
Technische Daten
System
Digitales CD-Audiosystem
Eigenschaften der Laserdiode
Material: GaAlAs
Wellenlänge: λ = 770 - 800 nm
Emissionsdauer: Kontinuierlich
Laseremission: Weniger als 44,6 µW
(Gemessen im Abstand von 200 mm von der
Linsenoberfläche am optischen Sensorblock mit
einer Öffnung von 7 mm.)
Digital-Analog-Wandler
Quarz-stabilisiert (1 Bit)
Frequenzgang
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(Messung nach JEITA)
Leistungsabgabe (bei
Eingangsspannung 4,5 V)
Kopfhörerbuchse (Stereominibuchse)
ca. 5 mW + ca. 5 mW bei 16 Ω
(ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW bei 16 Ω)*
*Für Kunden in Europa
Stromversorgung
• Zwei LR6-Batterien (Größe AA): 1,5 V
Gleichstrom × 2
• Netzteil (Buchse DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (Modell für China)
120 V, 60 Hz (Modell für Mexiko)
Ungefähre Betriebsdauer*1 der
Batterien in Stunden
Die Werte gelten für den Fall, dass der CD-Player
während des Betriebs auf einer ebenen und stabilen
Oberfläche steht.
Die Werte gelten, wenn SOUND auf „OFF“ gesetzt ist.
Die Spieldauer hängt vom Gebrauch des CD-Players ab.
Mit zwei LR6(SG)-Alkalibatterien von Sony
(hergestellt in Japan)
Audio-CDs
ATRAC-CDs*2
MP3-CDs*3
G-PROTECTION
„G-PRO 1“
„G-PRO 2“
50
45
85
85
65
65
*1 Gemessener Wert nach JEITA-Standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Bei Aufnahme mit 48 Kbps
*3 Bei Aufnahme mit 128 Kbps
Betriebstemperatur
5 °C - 35 °C
Abmessungen (B/H/T) (ohne
vorstehende Teile und
Bedienelemente)
ca. 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
ca. 177 g
US-amerikanische Patente und Patente anderer
Länder lizenziert von Dolby Laboratories.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
34-DE
Sonderzubehör
Netzteil*
Aktivlautsprechersystem
Autobatterieadapterkabel
Autobatterieadapterkabel
mit Autoanschlusssatz
Autoanschlusssatz
Verbindungskabel
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Ohrhörer (außer für Kunden in Frankreich)
MDR-E818LP
MDR-J10
Ohrhörer (für Kunden in Frankreich)
MDR-E808LP
* Die Spezifikationen für Netzteile variieren je
nach Region. Stellen Sie vor dem Erwerb fest,
welche örtliche Betriebsspannung gilt und
welchen Steckertyp Sie benötigen.
Ihr Händler führt unter Umständen nicht alle
der oben genannten Zubehörteile. Von Ihrem
Händler können Sie jedoch erfahren, welche
Zubehörteile in Ihrem Land/Gebiet
erhältlich sind.
Weitere Informationen
35-DE
AVVERTENZA
Per evitare il rischio di incendi
o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Non installare l’apparecchio in uno
spazio chiuso, come una libreria o un
mobiletto.
Per evitare incendi, non coprire le aperture di
ventilazione dell’apparecchio con giornali,
tovagliette, tende, ecc. e non collocare
candele accese sopra l’apparecchio.
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non collocare contenitori di
liquidi, come vasi da fiori, sopra
l’apparecchio.
In alcuni paesi potrebbero essere in vigore
norme specifiche per lo smaltimento delle
batterie utilizzate per alimentare questo
apparecchio. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi alle autorità locali.
AVVERTENZA
• RADIAZIONI LASER INVISIBILI SE
APERTO
• NON SOFFERMARE LA VISTA SUL
RAGGIO NÉ GUARDARE
DIRETTAMENTE CON STRUMENTI
OTTICI
• RADIAZIONI LASER CLASSE 1M
INVISIBILI SE APERTO
• NON GUARDARE DIRETTAMENTE
CON STRUMENTI OTTICI
La validità del contrassegno CE è limitata
solo ai paesi in cui è legalmente in vigore,
principalmente nei paesi SEE (spazio
economico europeo).
2-IT
ATRAC3plus e ATRAC3 sono marchi di
fabbrica di Sony Corporation.
Indice
Uso di ATRAC CD Walkman
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD .................................. 6
ATRAC3plus e ATRAC3 ............................. 7
MP3 ............................................................. 7
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e
MP3 ......................................................... 8
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione ......... 10
Individuazione dei comandi ...................... 11
Riproduzione di un CD
1. Inserimento di un CD. ........................... 13
2. Collegamento del lettore CD. ................ 13
3. Riproduzione di un CD. ........................ 13
Opzioni per la riproduzione
Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta) .......................... 16
Riproduzione di tutti i file di un gruppo
selezionato (riproduzione gruppo)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 16
Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola) ........................... 17
Riproduzione dei brani in ordine casuale
(riproduzione in ordine casuale) ............ 17
Riproduzione in ordine casuale di tutti i
file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine casuale)
(solo CD ATRAC/MP3) ........................ 17
Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
(solo CD MP3) ...................................... 17
Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti) ........... 18
Riproduzione dei 10 brani più ascoltati
(riproduzione dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 18
Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani memorizzati
automaticamente) .................................. 19
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM) ............. 19
Ricerca di gruppi o brani/file ..................... 20
Funzioni disponibili
Regolazione della qualità audio
(equalizzatore parametrico) ................... 21
Funzione G-PROTECTION ...................... 22
Protezione dell’udito (AVLS) .................... 22
Arresto automatico della riproduzione
(OFF TIMER) ....................................... 23
Bloccaggio dei comandi (HOLD) ............. 23
Disattivazione del segnale acustico ........... 24
Riproduzione continua dei brani
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC) ......... 24
Uso all’interno di un’auto
Installazione in un’auto ............................. 25
Collocazione del lettore CD ...................... 25
Installazione del lettore CD ....................... 25
Sostituzione del fusibile del cavo per
batteria auto ........................................... 26
Montaggio del telecomando a rotazione ... 27
Collegamento ad una fonte di
alimentazione
Uso delle batterie a secco .......................... 28
Note sulla fonte di alimentazione .............. 29
Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu ........................................ 30
Precauzioni ................................................ 31
Manutenzione ............................................ 31
Guida alla soluzione dei problemi ............. 32
Caratteristiche tecniche ............................. 34
Accessori opzionali ................................... 35
3-IT
IT
Uso di ATRAC CD Walkman
Complimenti per l’acquisto del modello D-NE300CK/NE301CK/NE306CK. Il presente CD
Walkman è denominato “ATRAC CD Walkman” poiché consente di ascoltare “CD ATRAC”.
È possibile creare CD ATRAC personalizzati.
Punto 1
Installazione
Installare il software
“SonicStage Simple Burner”
in dotazione.
Punto 2
Masterizzazione
Utilizzando il PC, creare
un’immagine del disco, quindi
copiarla su un CD-R/RW.
CD audio
File MP3
o
,
I dati audio vengono convertiti nel formato
ATRAC3plus/ATRAC3 mediante il software
SonicStage Simple Burner.
Modalità d’uso di SonicStage Simple Burner
Consultare il booklet “SonicStage Simple Burner” in dotazione.
4-IT
Informazioni sui CD ATRAC
* Se il tempo di riproduzione totale di un CD (album) è stimato in 60 minuti e la registrazione viene effettuata
su un CD-R/RW da 700 MB a 48 kbps nel formato ATRAC3plus.
Punto 3
Ascolto
Il presente ATRAC CD Walkman
consente di ascoltare CD ATRAC.
CD ATRAC
,
È inoltre possibile ascoltare CD
audio.
Informazioni sul formato ATRAC3plus/
ATRAC3
Consultare le pagine da 7 a 9 del presente
manuale.
5-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
Un CD ATRAC è un CD-R/RW sul quale sono stati registrati dati audio compressi nel formato
ATRAC3plus/ATRAC3. È possibile registrare circa 30 CD audio su un CD-R/RW.* È inoltre
possibile registrare file MP3 convertendoli nel formato ATRAC3plus/ATRAC3.
Sorgenti audio riproducibili mediante il
presente lettore CD
Il presente lettore CD consente di riprodurre le 3 sorgenti audio riportate di seguito:
• CD audio (formato CDDA)
• CD contenenti file in formato ATRAC3plus/ATRAC3 (CD ATRAC)
• CD contenenti file in formato MP3 (CD MP3)
Formati di dischi utilizzabili
È possibile utilizzare esclusivamente dischi con estensione di formato ISO 9660 Level 1/2 e
Joliet.
Informazioni sui CD-R/RW
Il presente lettore CD è in grado di riprodurre CD-R/RW registrati nel formato ATRAC3plus/
ATRAC3, MP3 o CDDA*, tuttavia la capacità di riproduzione può variare a seconda della qualità
del disco e delle condizioni dell’apparecchio di registrazione.
* CDDA è l’abbreviazione di Compact Disc Digital Audio, uno standard di registrazione utilizzato per i CD
audio.
Dischi musicali codificati mediante tecnologie di protezione
del copyright
Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD
(Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno lanciato sul mercato vari dischi
musicali codificati mediante le tecnologie di protezione del copyright. Si noti che alcuni di tali
dischi non sono conformi allo standard CD e pertanto, potrebbero non essere riprodotti
dall’apparecchio.
Note
• Il presente lettore CD non è in grado di registrare file audio su supporti registrabili, quali CD-R/RW.
• I CD-R/RW registrati in formato ATRAC3plus/ATRAC3 non possono essere riprodotti mediante il computer.
6-IT
ATRAC3plus e ATRAC3
“ATRAC3” (Adaptive Transform Acoustic Coding3, codifica di trasformazione acustica adattiva
3) è una tecnologia di compressione audio in grado di rispondere alle esigenze di qualità audio e
fattori di compressione elevati. Il formato ATRAC3 consente di comprimere file audio fino a
circa 1/10 delle dimensioni originali, ottenendo così una riduzione del volume di dati contenuti
nel supporto di memorizzazione. Le velocità di trasmissione disponibili sono 132 kbps,
105 kbps e 66 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Per ulteriori informazioni, consultare il booklet in dotazione con “SonicStage Simple Burner”.
Nota sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file MP3) e non creare cartelle non necessarie
su un disco contenente file ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3, livello audio 3) è una tecnologia standard per la compressione di
file audio sviluppata da Motion Picture Experts Group, un gruppo di lavoro interno
all’organizzazione ISO (International Organization for Standardization) e consente di
comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di un CD standard.
Le principali caratteristiche tecniche relative al formato dei dischi compatibili sono descritte di
seguito:
• Livelli massimi della directory: 8
• Caratteri utilizzabili A - Z, a- z, 0 - 9, _ (sottolineatura)
Note
• Durante l’assegnazione di un nome ad un file, assicurarsi di aggiungere al nome l’estensione di file “mp3”.
• Se si aggiunge l’estensione “mp3” ad un file diverso da un file MP3, il lettore non è in grado di riconoscere il
file in modo corretto.
(continua)
7-IT
Uso di ATRAC CD Walkman
“ATRAC3plus” (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus, codifica di trasformazione acustica
adattiva 3 plus) rappresenta una tecnologia di compressione audio sviluppata a partire dal
formato ATRAC3. Il formato ATRAC3plus è in grado di comprimere file audio fino a circa 1/20
delle dimensioni originali a 64 kbps consentendo tuttavia di ottenere un audio di qualità elevata.
Le velocità di trasmissione disponibili sono 256 kbps, 64 kbps e 48 kbps.
Numero di gruppi e file utilizzabili
• Numero massimo di gruppi: 255
• Numero massimo di file: 999
Impostazioni relative al software di compressione e al
software di scrittura
• Il presente lettore CD supporta i file MP3 con le seguenti caratteristiche tecniche: velocità di
trasmissione da 16 a 320 kbps e frequenze di campionamento da 32/44,1 a 48 kHz. È inoltre
possibile riprodurre file con l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile).
Per comprimere una sorgente per un file MP3, si consiglia di impostare la velocità di
trasmissione del software di compressione su “44,1 kHz”, “128 kbps” e “Constant Bit Rate”
(velocità bit costante).
• Per registrare fino alla capacità massima, impostare su “halting of writing” (arresto della
scrittura).
• Per registrare in una sola volta fino alla capacità massima su supporti non contenenti alcuna
registrazione, impostare su “Disc at Once” (disco in una volta).
Note sul salvataggio dei file nel supporto di memorizzazione
• Non salvare i file in altri formati (ad eccezione dei file in formato MP3/ATRAC3plus/
ATRAC3) e non creare cartelle non necessarie in un disco contenente file MP3.
• Quando viene inserito un disco, il lettore CD legge tutte le informazioni delle cartelle e dei file
contenute nel disco. Se il disco contiene molte cartelle, è possibile che l’avvio della
riproduzione o l’avvio della riproduzione del file successivo richieda molto tempo.
Struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3 e MP3
Gruppi e cartelle
Il formato ATRAC3plus/ATRAC3 dispone di una struttura estremamente semplice, composta da
“file” e “gruppi”. Un “file” corrisponde ad un “brano” di un CD audio. Un “gruppo” è un
insieme di file e corrisponde ad un “album”. I “gruppi” non dispongono di una struttura formata
da directory (non è possibile creare un nuovo gruppo all’interno di un gruppo già esistente).
Quando si fa riferimento ai CD MP3, un “file” corrisponde a un “brano” e un “gruppo”
corrisponde a un “album”. Il presente lettore CD è stato progettato per riconoscere una cartella
contenente file MP3 come un “gruppo”, in modo da essere in grado di riprodurre i CD-R/RW
nello stesso modo in cui riproduce i file ATRAC3plus/ATRAC3.
8-IT
Ordine di riproduzione e struttura dei file ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
Uso di ATRAC CD Walkman
Gruppo
File ATRAC3plus/
ATRAC3
Gruppo
File MP3
Note
• I gruppi non contenenti file MP3 vengono saltati.
• Se i file ATRAC3plus/ATRAC3 e i file MP3 vengono registrati sullo stesso CD, il presente lettore CD
riprodurrà prima i file ATRAC3plus/ATRAC3.
• A seconda del metodo utilizzato per la registrazione dei file MP3 sul disco, l’ordine di riproduzione potrebbe
essere diverso da quello illustrato sopra.
9-IT
Operazioni preliminari
Verifica degli accessori in dotazione
Alimentatore CA (1)
Cavo per batteria auto (1)
Blocco di collegamento per auto (1)
Cuffie/auricolari (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
Telecomando a rotazione (1)
* Non riprodurre CD-ROM mediante un lettore di
CD audio.
Adesivo in velcro per il lettore CD (2)
Adesivo in velcro per il telecomando a
rotazione (1)
Manuale per l’utente del software SonicStage
Simple Burner (1)
10-IT
Individuazione dei comandi
Lettore CD
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
Operazioni preliminari
1 Tasto di funzionamento (13, 14, 16 - 24,
30)
u*1/ENTER: riproduzione/
pausa/immissione
.: AMS*2/indietro
>: AMS/avanzamento
rapido
V/v: Consente di
selezionare un file, il modo
di riproduzione, ecc.
2 Tasto x (arresto) (20, 22, 23, 30)
3 Tasto
(gruppo) – (14, 19, 20, 23, 30)
4 Tasto
(gruppo) + (14, 19, 20)
5 Tasto DISPLAY/MENU (15, 16, 19 - 24,
30)
Consente di accedere al menu. Utilizzare
inoltre per confermare la selezione come
con il tasto u/ENTER.
6 Presa i (cuffie) (13)
7 Display (12, 15 - 17, 19 - 21, 30)
8 Presa DC IN 4.5 V (ingresso
alimentazione esterna) (13)
9 Tasti VOL (volume) +*1/– (13)
q; Interruttore OPEN (13, 28)
Fare scorrere l’interruttore per aprire il
coperchio del lettore CD.
qa Interruttore HOLD (retro) (23)
Fare scorrere l’interruttore in direzione
della freccia per disattivare i tasti sul
lettore CD.
*1 Il tasto dispone di un punto tattile.
*2 Sensore musicale automatico
(continua)
11-IT
Display
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1 Display delle informazioni (15)
Durante la riproduzione di un CD audio,
il nome del disco, del brano e così via
vengono visualizzati su 2 righe, se
registrati sul CD.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/CD MP3, il nome del gruppo,
del file e così via vengono visualizzati su
2 righe, se registrati sul CD.
Sul display vengono inoltre visualizzate
le voci di menu.
2 Indicazione Atrac3plus/MP3
3 Indicazione del disco
Si accende mentre il lettore CD si trova
nel modo di riproduzione.
4 Indicazione della batteria (28)
Indica approssimativamente la carica
residua della batteria. Se “
”
lampeggia, significa che la batteria è
scarica.
5 Indicazione playlist
Solo per CD MP3
6 Indicazione gruppo (19, 20)
Solo per CD ATRAC/MP3
7 Indicazione del modo di riproduzione
Indica vari modi di riproduzione, quali la
riproduzione in ordine casuale e la
riproduzione programmata. “ ” indica
la riproduzione ripetuta.
8 Indicazione SOUND
Indica l’impostazione audio selezionata
mediante il menu.
Telecomando a rotazione
Per maggiori dettagli, consultare le pagine riportate tra parentesi.
1
4
2
5
3
1 Tasto u (riproduzione/pausa) (14)
2 Comando . (AMS/ricerca)•>
(AMS/ricerca) (14)
3 Presa per il collegamento di un blocco di
collegamento per auto (25)
4 Tasto x (arresto) (14)
5 Comando
(gruppo) +/– (14)
Tenere premuto e ruotare.
Nota
Il telecomando a rotazione in dotazione dovrebbe
essere utilizzato esclusivamente con il presente
lettore.
12-IT
Riproduzione di un CD
Se il lettore CD viene utilizzato in auto, vedere a pagina 25.
1. Inserimento di un CD.
1 Per aprire il coperchio del lettore
CD, spostare l’interruttore OPEN.
Con il lato dell’etichetta
rivolto verso l’alto
2. Collegamento del lettore CD.
ad una presa
a muro CA
È possibile utilizzare le seguenti fonti
di alimentazione:
• Batterie alcaline LR6 (formato AA)
(pagina 28)
• Alimentatore CA
In questa pagina, vengono illustrate le
modalità d’uso del lettore CD
alimentato mediante corrente
domestica.
Collegare saldamente le spine.
1 Collegare l’alimentatore CA.
2 Collegare le cuffie/gli auricolari al
lettore CD.
Alimentatore
CA
u/ENTER
3. Riproduzione di un CD.
Premere u/ENTER.
alla presa
i (cuffie)
alla presa DC
IN 4.5 V
Cuffie/auricolari
Regolare il volume
premendo VOL + o –.
(continua)
13-IT
Riproduzione di un CD
Interruttore
OPEN
2 Posizionare il CD nell’apposito
alloggiamento e chiudere il coperchio.
Operazioni di base
Per
Avviare la riproduzione (dal punto in cui è stata
arrestata)
Avviare la riproduzione (dal primo brano)
Effettuare una pausa/riprendere la riproduzione dopo
una pausa
Arrestare la riproduzione*2
Individuare l’inizio del brano corrente (AMS*1)*2
Individuare l’inizio dei brani precedenti (AMS)*3
Individuare l’inizio del brano successivo (AMS)*2, *3
Individuare l’inizio dei brani successivi (AMS)*3
Tornare indietro rapidamente*2, *5
Avanzare rapidamente*2, *5
Passare ai gruppi successivi*4
Passare ai gruppi precedenti*4
Effettuare quanto segue
Premere u/ENTER.
La riproduzione viene avviata dal punto in cui
è stata arrestata.
Mentre il lettore CD si trova nel modo di
arresto, tenere premuto u/ENTER finché non
viene avviata la riproduzione del primo brano.
Premere u/ENTER.
Premere x.
Premere ..
Premere più volte ..
Premere >.
Premere più volte >.
Tenere premuto ..
Tenere premuto >.
Premere più volte
+.
–.
Premere più volte
*1 Sensore musicale automatico
*2 È possibile eseguire queste operazioni sia durante la riproduzione che durante il modo di pausa.
*3 Una volta riprodotto l’ultimo brano, è possibile tornare all’inizio del primo brano premendo >.
Analogamente, se ci si trova in corrispondenza del primo brano, è possibile individuare l’ultimo brano
premendo ..
*4 Solo durante la riproduzione di un CD ATRAC/MP3
*5 Queste operazioni non possono essere eseguite se viene riprodotto un file MP3 registrato su un CD-R/RW
in formato Packet Write.
14-IT
Visualizzazione nel display delle informazioni sul CD
È possibile visualizzare le informazioni sul CD premendo più volte DISPLAY/MENU.
Durante la riproduzione di un CD contenente informazioni di testo, quali CD-TEXT, “nome del
brano”, “nome dell’album”, “nome dell’artista”, ecc. vengono visualizzati come indicato tra
parentesi nella tabella seguente. Durante la riproduzione di un CD ATRAC, vengono visualizzate
le informazioni immesse utilizzando il software SonicStage Simple Burner. Durante la
riproduzione di un CD MP3 contenente file MP3 con una tag ID3*1, vengono visualizzate le
informazioni ID3 tag.
Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU, il display cambia come segue:
Schermata
1
3
4
CD ATRAC/MP3
Nome del file, numero del file,
tempo di riproduzione trascorso
Nome dell’artista, informazioni
CODEC*3, nome del file, tempo
residuo del file corrente
Nome del gruppo, numero totale di file
Elenco dei nomi dei gruppi/nomi dei file
*1 Il formato ID3 tag viene utilizzato per aggiungere determinate informazioni (nome brano, nome album,
nome artista, ecc.) ai file MP3. Il presente lettore CD è conforme alle versioni 1.1/2.2/2.3 del formato ID3
tag (solo file MP3).
*2 Non visualizzato durante la riproduzione singola, la riproduzione in ordine casuale, la riproduzione dei
brani preferiti, la riproduzione dei brani più ascoltati, la riproduzione dei brani più ascoltati in ordine
casuale o la riproduzione PGM.
*3 Velocità di trasmissione e frequenze di campionamento. Durante la riproduzione di un file MP3 creato con
l’impostazione Variable Bit Rate (VBR, velocità bit variabile), sul display viene visualizzato “VBR” invece
della velocità di trasmissione. In alcuni casi, l’indicazione “VBR” viene visualizzata durante la riproduzione
e non dall’inizio della stessa.
Note
• Il presente lettore CD consente la visualizzazione dei caratteri A - Z, a - z, 0 - 9 e _.
• Prima di riprodurre un file, il lettore CD legge tutte le informazioni sui file e i gruppi (o cartelle) contenute
nel CD. Viene visualizzata l’indicazione “READING”. A seconda del contenuto del CD, l’operazione di
lettura potrebbe richiedere alcuni minuti.
• Se al gruppo non è stato assegnato un nome, l’indicazione “ROOT” viene visualizzata sul display.
• Se il file non contiene informazioni ID3 tag, l’indicazione “- - - -” viene visualizzata sul display.
Rimozione del CD
Premere il perno al centro del vassoio
e contemporaneamente estrarre il CD.
15-IT
Riproduzione di un CD
2
CD audio
Numero del brano, tempo
di riproduzione trascorso,
(nome del brano)
Numero del brano, tempo residuo
del brano corrente (nome del
brano, nome dell’artista)
Numero di brani residui*2, tempo
residuo sul CD*2 (nome
dell’album, nome dell’artista)
Elenco dei nomi dei brani
B Opzioni per la riproduzione
Mediante le funzioni di menu, è possibile
utilizzare le seguenti opzioni di riproduzione.
• Riproduzione ripetuta dei brani
(riproduzione ripetuta)
• Riproduzione di tutti i file di un
gruppo selezionato (riproduzione
gruppo)
• Riproduzione di un solo brano
(riproduzione singola)
• Riproduzione dei brani in ordine
casuale (riproduzione in ordine
casuale)
• Riproduzione in ordine casuale di
tutti i file di un gruppo selezionato
(riproduzione gruppo in ordine
casuale)
• Riproduzione delle playlist preferite
(riproduzione playlist m3u)
• Riproduzione dei brani preferiti
mediante l’aggiunta di segnalibri
(riproduzione dei brani preferiti)
• Riproduzione dei 10 brani più
ascoltati (riproduzione dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione in ordine casuale dei
brani più ascoltati (riproduzione in
ordine casuale dei brani
memorizzati automaticamente)
• Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato (riproduzione PGM)
Selezione delle opzioni di riproduzione
Visualizzare il menu PLAY MODE seguendo
le procedure descritte di seguito, quindi
selezionare una delle opzioni di riproduzione.
1 Tenere premuto DISPLAY/MENU finché
non viene visualizzata la schermata
MENU.
MENU
>REPEAT
2 Premere V o v per selezionare “PLAY
MODE”, quindi premere u/ENTER*.
* È inoltre possibile utilizzare DISPLAY/
MENU per confermare la selezione, come
con il tasto u/ENTER.
MENU
>PLAY MODE
16-IT
3 Premere V o v per selezionare l’opzione
di riproduzione desiderata.
L’impostazione predefinita è “ALL”
(riproduzione normale).
PLAY MODE
>GROUP
Vengono visualizzate le opzioni di
riproduzione.
Riproduzione ripetuta
dei brani (riproduzione ripetuta)
È possibile ripetere varie opzioni di
riproduzione.
1 Tenere premuto DISPLAY/MENU finché
non viene visualizzata la schermata MENU.
MENU
>REPEAT
2 Premere V o v per selezionare
“REPEAT”, quindi premere u/ENTER.
3 Premere V o v per selezionare “ON”,
quindi premere u/ENTER per
confermare la selezione.
REPEAT
>ON
Riproduzione di tutti i
file di un gruppo
selezionato (riproduzione
gruppo) (solo CD ATRAC/MP3)
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (questa pagina),
premere V o v per selezionare
“GROUP”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
Riproduzione di un solo
brano (riproduzione singola)
Riproduzione delle
playlist preferite
(riproduzione playlist m3u) (solo CD
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (pagina 16), premere
V o v per selezionare “1”, quindi
premere u/ENTER per confermare la
selezione.
MP3)
Riproduzione dei brani
in ordine casuale
1
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e
2 della sezione “Selezione delle
opzioni di riproduzione” (pagina
16), premere V o v per
selezionare “PLAY LIST”, quindi
premere u/ENTER per
confermare la selezione.
2
Premere V o v per selezionare
una playlist.
È possibile riprodurre le playlist m3u
preferite.*
* Per “playlist m3u” si intende un file per il quale è
stato codificato un ordine di riproduzione di file
MP3. Per utilizzare la funzione playlist, registrare
i file MP3 su un CD-R/RW utilizzando un
software di codifica in grado di supportare il
formato m3u.
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (pagina 16), premere
V o v per selezionare “SHUFFLE”,
quindi premere u/ENTER per
confermare la selezione.
PLAY LIST
>LATEST
Playlist
Riproduzione in
ordine casuale di tutti
i file di un gruppo
selezionato (riproduzione
3
Premere u/ENTER.
gruppo in ordine casuale) (solo CD
ATRAC/MP3)
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (pagina 16), premere
V o v per selezionare “GROUP
SHUF”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
17-IT
Opzioni per la riproduzione
(riproduzione in ordine casuale)
Riproduzione dei
brani preferiti
mediante l’aggiunta
di segnalibri (riproduzione
dei brani preferiti)
Durante il modo di riproduzione, è possibile
aggiungere dei segnalibri ai brani desiderati
che si desidera riprodurre.
CD audio: fino a 99 brani per ogni CD (fino a
10 CD)
CD ATRAC: fino a 999 brani per ogni CD
(fino a 5 CD)
CD MP3: fino a 999 brani per ogni CD (fino
a 5 CD)
Aggiunta di segnalibri*
1 Durante la riproduzione del brano a cui si
2
desidera aggiungere un segnalibro, tenere
premuto u/ENTER finché “ ” non
scompare e “ ” (Bookmark) non
lampeggia.
Una volta aggiunto il segnalibro, “ ”
lampeggia più lentamente.
Premere . o > per selezionare il
brano al quale si desidera aggiungere un
segnalibro, quindi ripetere il punto 1 per
aggiungere i segnalibri ai brani desiderati.
Riproduzione dei brani
preferiti a cui è stato
aggiunto il segnalibro
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2 della
sezione “Selezione delle opzioni di
riproduzione” (pagina 16), premere V o v
per selezionare “BOOK MARK”, quindi
premere u/ENTER.
La riproduzione dei brani contrassegnati dai
segnalibri viene avviata.
18-IT
Per rimuovere i segnalibri*
Durante la riproduzione del brano
contrassegnato dal segnalibro, tenere
premuto u/ENTER finché “ ” non
scompare dal display.
Per controllare i brani contrassegnati
dai segnalibri*
Durante la riproduzione dei brani preferiti,
“ ” si illumina nel display.
* Eseguire tali operazioni solo se la schermata 1 è
visualizzata (pagina 15).
Note
• Durante la riproduzione dei brani preferiti, i brani
vengono riprodotti in base all’ordine di
numerazione e non di aggiunta dei segnalibri.
• Se si tenta di aggiungere segnalibri ai brani
dell’11° CD (o del 6° CD se vengono riprodotti
CD ATRAC/MP3), i segnalibri impostati per il
CD riprodotto per primo vengono cancellati.
• Se vengono rimosse tutte le fonti di
alimentazione, tutti i segnalibri memorizzati
verranno cancellati.
Riproduzione dei 10
brani più ascoltati
(riproduzione dei brani memorizzati
automaticamente)
Il lettore CD memorizza automaticamente i
10 brani ascoltati più frequentemente sul CD
riprodotto e li riproduce dal 10° fino al
primo.
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (pagina 16), premere
V o v per selezionare “AUTO
RANKING”, quindi premere u/
ENTER per confermare la selezione.
Riproduzione in
ordine casuale dei
brani più ascoltati
Durante il modo di arresto,
eseguire le istruzioni dei punti 1 e
2 della sezione “Selezione delle
opzioni di riproduzione” (pagina
16), premere V o v per
selezionare “PROGRAM”, quindi
premere u/ENTER per
confermare la selezione.
2
Premere . o > per
selezionare il brano, quindi
premere DISPLAY/MENU per
confermare la selezione.
Il brano è stato memorizzato.
Durante la riproduzione di un CD
ATRAC/MP3, è inoltre possibile
selezionare un gruppo utilizzando
o
–.
(riproduzione in ordine casuale dei
brani memorizzati automaticamente)
Il lettore riproduce un numero massimo di 32
brani tra quelli che ha automaticamente
memorizzato come ascoltati più di frequente.
Nella riproduzione dei brani più ascoltati in
ordine casuale, questi brani vengono
riprodotti in ordine casuale.
Eseguire le istruzioni dei punti 1 e 2
della sezione “Selezione delle opzioni
di riproduzione” (pagina 16), premere
V o v per selezionare “RANKING
SHUF”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
Nota
Il lettore CD memorizza i brani riprodotti da un
massimo di 10 CD, sia che i CD siano stati
cambiati o meno. Se il lettore CD tenta di
memorizzare brani dall’11° CD, i primi dati
memorizzati verranno cancellati.
+
[CD audio]
01 <PGM01
Numero del
brano
Ordine di riproduzione
[CD-TEXT]
Nome del brano
Riproduzione dei brani
nell’ordine desiderato
(riproduzione PGM)
È possibile programmare il lettore CD per
riprodurre fino a 64 brani nell’ordine
desiderato.
Legene/e
01 <PGM01
Numero del brano
[CD ATRAC/CD MP3]
For the Gree
01 Lovely
Ordine di
Nome del file
riproduzione
(continua)
19-IT
Opzioni per la riproduzione
1
Riproduzione dei brani nell’ordine
desiderato
Ricerca di gruppi o
brani/file
3
Ripetere il punto 2 per selezionare
i brani nell’ordine desiderato.
4
Premere u/ENTER per avviare la
riproduzione PGM.
Durante il modo di riproduzione, è possibile
ricercare e riprodurre in modo rapido il
gruppo (solo CD ATRAC) o il brano/file
desiderato utilizzando V o v sul lettore CD.
1
Durante la riproduzione, premere
V o v finché non appare la
schermata di ricerca.
Verifica del programma
Mysterious
In Your Hou
Durante la programmazione:
Premere più volte DISPLAY/MENU prima
del punto 4.
Note
2
• Una volta completato l’inserimento del 64° brano
al punto 3, il primo numero di brano selezionato
(CD audio) o il primo nome di file selezionato
(CD ATRAC/MP3) viene visualizzato sul display.
• Se si selezionano 65 brani o più, i primi brani
selezionati vengono cancellati.
Premere
+o
– per
selezionare il gruppo desiderato,
quindi premere u/ENTER.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
primo file nel gruppo selezionato.
Selezione del brano/file
desiderato
1 Eseguire le istruzioni del punto 1 di cui
2
sopra, quindi premere
+o
– per
selezionare il gruppo desiderato.
Premere V o v per selezionare il brano/
file desiderato, quindi premere u/
ENTER.
Il lettore CD avvia la riproduzione dal
brano/file selezionato.
Per uscire dal modo di ricerca
Premere x. Se trascorrono un massimo di 40
secondi senza che alcuna operazione venga
eseguita, il display torna alla schermata
precedente.
20-IT
B Funzioni disponibili
Regolazione della qualità
audio (equalizzatore parametrico)
È possibile ascoltare la musica preferita
regolando la qualità audio nei due modi
seguenti:
• selezionando un modello audio
preimpostato t “Selezione della qualità
audio desiderata”
• regolando manualmente la qualità audio
t “Personalizzazione della qualità audio”
1
Eseguire le istruzioni dei punti da
1 a 3 della sezione “Selezione
della qualità audio desiderata” e
selezionare “CUSTOM”.
2
Premere . o > per almeno 2
secondi per selezionare la gamma
di frequenza.
La gamma di frequenza selezionata
lampeggia.
Selezione della qualità audio
desiderata
LOW MID HIGH
1 Premere DISPLAY/MENU finché non
viene visualizzata la schermata MENU.
2 Premere V o v per selezionare “SOUND”,
3
quindi premere u/ENTER*.
* È inoltre possibile utilizzare DISPLAY/
MENU per confermare la selezione, come
con il tasto u/ENTER.
3 Premere V o v per selezionare la qualità
Premere V o v per selezionare il
volume per l’audio, quindi
premere più volte . o > per
selezionare la forma dell’onda tra
le 3 memorizzate per ogni gamma
di frequenza.
Indicazione
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Qualità audio
Per le sezioni vocali, con
enfatizzazione dei suoni di
gamma media
Suoni naturali, con bassi e acuti
enfatizzati
Suoni potenti, con maggiore
enfatizzazione degli acuti e dei
bassi rispetto all’impostazione
ACTIVE
Audio personalizzato
Funzioni disponibili
audio desiderata, quindi premere
u/ENTER per confermare la selezione.
LOW MID HIGH
A: gamma di frequenza
B: volume dell’audio
4
Ripetere le istruzioni dei punti 2 e
3 per effettuare la regolazione per
le altre 2 gamme di frequenza.
5
Premere u/ENTER per
confermare la selezione.
Personalizzazione della
qualità audio
È possibile personalizzare la qualità audio
regolando il volume in 3 gamme di frequenza
“LOW” (bassi), “MID” (medi) e “HIGH”
(acuti). Per ciascuna gamma di frequenza, è
possibile selezionare la forma dell’onda tra 3
modelli diversi, nonché regolare il volume
dell’audio su 7 livelli per il modello selezionato.
Regolare la qualità audio controllando la
forma dell’onda sul display.
(continua)
21-IT
Regolazione della qualità audio
Per tornare alla schermata precedente
Premere
–.
Per annullare l’operazione di regolazione
Premere x.
Nota
Il suono potrebbe saltare se:
– il lettore CD viene sottoposto a urti ininterrotti
più forti del previsto,
– viene riprodotto un CD sporco o graffiato,
– vengono utilizzati CD-R/RW di scarsa qualità o
si è verificato un problema con l’apparecchio di
registrazione originale o con il software
applicativo.
Note
• Selezionando l’impostazione CUSTOM, è
possibile che l’audio risulti distorto a causa delle
impostazioni audio quando il volume viene
alzato. In tal caso, abbassare il volume.
• È possibile che venga percepita una differenza di
volume tra l’impostazione audio CUSTOM e le
altre impostazioni audio. Regolare il volume in
base alle proprie preferenze.
Funzione G-PROTECTION
Protezione dell’udito
(AVLS)
La funzione AVLS (Automatic Volume
Limiter System, sistema per la limitazione
automatica del volume) consente di limitare
il volume massimo proteggendo così l’udito.
1
Tenere premuto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata MENU; premere V o v
per selezionare “OPTION”, quindi
premere u/ENTER.
2
Premere V o v per selezionare
“AVLS”, quindi premere
u/ENTER per confermare la
selezione.
3
Premere V o v per selezionare
“ON”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
La funzione G-PROTECTION è stata
sviluppata per garantire un eccellente livello
di protezione dagli urti mentre si sta correndo.
1
2
3
Durante il modo di arresto, tenere
premuto DISPLAY/MENU finché
non viene visualizzata la schermata
MENU; premere V o v per
selezionare “OPTION”, quindi
premere u/ENTER.
Premere V o v per selezionare
“G-PROTECTION”, quindi premere
u/ENTER per confermare la
selezione.
Premere V o v per selezionare
“G-PRO 1” o “G-PRO 2”, quindi
premere u/ENTER per
confermare la selezione.
Selezionando “G-PRO 2”, l’effetto della
funzione G-PROTECTION risulta
maggiore rispetto a quello
dell’impostazione “G-PRO 1”. Per
usufruire di un’elevata qualità audio,
impostare su “G-PRO 1”.
22-IT
Per disattivare la funzione AVLS
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando AVLS su “OFF”.
Arresto automatico della
riproduzione (OFF TIMER)
È possibile impostare il lettore CD affinché
arresti automaticamente la riproduzione in un
intervallo di tempo da 1 a 99 minuti. Durante
l’uso del timer, “ ” viene visualizzato ad
intervalli di circa 5 secondi.*
* Solo se è visualizzata la schermata 1 o 2 (pagina
15)
1
Tenere premuto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata MENU; premere V o v
per selezionare “OPTION”, quindi
premere u/ENTER.
Premere V o v per selezionare
“TIMER”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
3
Premere V o v per selezionare
“10 min*”, quindi premere
u/ENTER.
* Impostazione predefinita. Se è stata
modificata l’impostazione, viene
visualizzato l’intervallo di tempo
precedentemente impostato.
4
Per disattivare la funzione OFF TIMER
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando OFF TIMER su “OFF”.
Bloccaggio dei comandi
(HOLD)
È possibile bloccare i comandi sul lettore CD
onde evitare di premerli accidentalmente.
Spostare HOLD nella direzione della
freccia.
“HOLD” lampeggia se viene premuto un
tasto qualsiasi mentre la funzione HOLD è
attivata.
Per sbloccare i comandi
Spostare HOLD nella direzione opposta alla
freccia.
Premere V o v per selezionare
l’intervallo di tempo che si
desidera impostare, quindi
premere u/ENTER per
confermare la selezione.
• Per aumentare/diminuire di 5 minuti:
premere più volte V o v.
• Per aumentare/diminuire di 1 minuto:
premere V o v per almeno 2 secondi.
Per tornare alla schermata precedente
Premere
–.
Per annullare l’operazione di
impostazione
Premere x.
23-IT
Funzioni disponibili
2
Per controllare la lunghezza
dell’intervallo di tempo prima che il
lettore CD arresti la riproduzione
Durante la riproduzione, eseguire le
istruzioni dei punti da 1 a 3.
Disattivazione del
segnale acustico
Riproduzione
continua dei brani
È possibile disattivare il segnale acustico
relativo alle operazioni del lettore CD
proveniente dalle cuffie/dagli auricolari.
(SEAMLESS) (solo CD ATRAC)
1
Tenere premuto DISPLAY/MENU
finché non viene visualizzata la
schermata MENU; premere V o v
per selezionare “OPTION”, quindi
premere u/ENTER.
2
Premere V o v per selezionare
“BEEP”, quindi premere u/
ENTER per confermare la
selezione.
3
Premere V o v per selezionare
“OFF”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
Per attivare il segnale acustico
Eseguire le istruzioni dei punti da 1 a 3,
impostando BEEP su “ON”.
24-IT
È possibile riprodurre concerti dal vivo e
simili senza stacchi tra i brani.
1
Durante il modo di arresto, tenere
premuto DISPLAY/MENU finché
non viene visualizzata la
schermata MENU; premere V o v
per selezionare “OPTION”, quindi
premere u/ENTER.
2
Premere V o v per selezionare
“SEAMLESS”, quindi premere u/
ENTER per confermare la
selezione.
3
Premere V o v per selezionare
“ON”, quindi premere u/ENTER
per confermare la selezione.
Nota
A seconda del modo di registrazione della
sorgente audio, è possibile che i brani non
vengano riprodotti in modo continuo.
B Uso all’interno di un’auto
Installazione in un’auto
1
Collegare il lettore CD come
illustrato di seguito.
Piastra a cassette dell’autoradio
alla presa
dell’accendisigari
Blocco di
collegamento
per auto
Cavo per
batteria auto
a DC IN 4.5 V
Telecomando a rotazione
• Installare il lettore CD dove:
– non interferisca con la guida.
– non sia pericoloso per i passeggeri.
– non interferisca con lo sportello del
vano portaoggetti o con il portacenere.
– sia in una posizione stabile e
l’installazione possa essere effettuata
senza interferenze.
• Non installare il lettore CD in prossimità di
fonti di calore o dove sia soggetto alla luce
solare diretta, a polvere eccessiva o
all’umidità (in particolare sul cruscotto).
L’utente è ritenuto il solo responsabile per gli
eventuali danni dovuti a un’installazione non
adeguata.
In caso di domande o problemi relativi al
lettore CD, contattare il più vicino
rivenditore Sony.
Installazione del lettore
CD
Fissare il lettore CD al bracciolo portaoggetti
con i nastri in velcro in dotazione.
Parte inferiore del lettore CD
Nota
Prima di inserire il blocco di collegamento per
auto, abbassare il volume della piastra a
cassette dell’autoradio.
2
3
4
Inserire un CD.
Avviare la riproduzione di un CD.
Regolare il volume.
Bracciolo
portaoggetti
(continua)
25-IT
Uso all’interno di un’auto
alla presa
i (cuffie)
Collocazione del lettore
CD
Installazione del lettore CD
Note
5
Inserire di nuovo il terminale della
spina facendolo ruotare in senso
orario.
• Non applicare i nastri in velcro sulla targhetta o
sui comandi.
• Se l’auto rimane parcheggiata per un periodo di
tempo prolungato, rimuovere il lettore CD dal
bracciolo portaoggetti e collocarlo in un luogo
non esposto alla luce solare diretta.
Rimuovere
Fusibile
Nota sul cavo per batteria auto
La spina da 4,5 V CC in dotazione con il cavo per
batteria auto è conforme agli standard proposti da
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA). Non collegarla ad
altri lettori.
Polarità della spina
(standard JEITA)
Sostituzione del fusibile
del cavo per batteria
auto
Se il lettore CD non funziona, controllare il
fusibile. Se è bruciato, sostituirlo come
indicato di seguito:
1
Spegnere il lettore CD e rimuovere
la spina dell’accendisigari dalla
relativa presa.
2
Rimuovere il terminale della spina
facendolo ruotare in senso
antiorario.
3
Rimuovere il fusibile bruciato
dalla spina.
4
Inserire un fusibile nuovo nella
spina.
26-IT
Terminale
della spina
Spina dell’accendisigari
Note
• Assicurarsi di utilizzare un fusibile con lo stesso
amperaggio e della stessa lunghezza di quello da
sostituire. Non utilizzare in alcun caso un pezzo
di filo in sostituzione del fusibile.
• Se il fusibile si brucia di nuovo dopo la
sostituzione, recarsi dal rivenditore Sony più
vicino portando con sé il fusibile difettoso.
Note sul blocco di collegamento per auto
• Se non viene emesso alcun suono o se il blocco di
collegamento viene espulso, cambiare la
direzione di riproduzione della piastra a cassette
dell’autoradio.
• Non inserire in alcun caso il terminale del cavo
del blocco di collegamento per auto nello
sportellino di inserimento delle cassette, il cavo
potrebbe rompersi o la piastra a cassette venire
danneggiata.
• Non è possibile utilizzare il blocco di
collegamento per auto con alcune piastre a
cassette.
• Posizionare il cavo in modo che non interferisca
con la guida.
• Per scollegare il cavo dal lettore CD, tirarlo dalla
spina e mai dal cavo stesso.
• Con alcune piastre a cassette, è possibile che il
blocco di collegamento per auto emetta dei
rumori insoliti. Ciò non indica problemi di
funzionamento.
Montaggio del
telecomando a
rotazione
È possibile utilizzare il lettore CD in modo
semplice mediante il telecomando a
rotazione, nello stesso modo in cui vengono
impiegati gli interruttori dei fari o del
tergicristallo dell’auto durante la guida.
Installare il telecomando a rotazione su una
superficie piana come indicato
nell’illustrazione seguente.
Installare il telecomando a
rotazione sulla superficie piatta
esercitando pressione sugli
adesivi in velcro per fissarli in
modo saldo.
Uso all’interno di un’auto
1
2
Applicare gli adesivi in velcro in
dotazione sulla parte inferiore del
telecomando a rotazione e su una
superficie piatta.
Parte inferiore del
telecomando a rotazione
27-IT
B Collegamento ad una fonte di alimentazione
Uso delle batterie a secco
Con il presente lettore CD, utilizzare solo il
seguente tipo di batterie a secco:
• Batterie alcaline LR6 (formato AA)
Per maggiori dettagli sulla durata delle
batterie, vedere la sezione “Caratteristiche
tecniche”.
Nota
Quando si utilizzano le batterie a secco, assicurarsi
di rimuovere l’alimentatore CA.
1
Spostare OPEN per aprire il
coperchio del lettore CD, quindi
aprire il coperchio dello scomparto
batterie all’interno del lettore CD.
Quando sostituire le batterie
È possibile controllare la carica residua delle
batterie nel display.
t
t
t
t
t Lo batt*
* Viene emesso un segnale acustico.
Quando le pile sono scariche, sostituire
entrambe con altre nuove.
Note
• Le barre dell’indicatore
mostrano solo
indicativamente la carica rimanente delle batterie.
Ogni barra non indica necessariamente un quarto
della carica della batteria.
• In base alle condizioni operative, le barre
potrebbero aumentare o
dell’indicatore
diminuire.
Per rimuovere le batterie a secco
Rimuovere le batterie nel modo illustrato di
seguito.
2
Inserire due batterie LR6 (formato
AA) facendo corrispondere il polo
3 al diagramma nello scomparto
per le batterie, quindi chiudere il
coperchio finché non scatta in
posizione.
Per montare il coperchio dello
scomparto per le batterie
Se il coperchio dello scomparto per le batterie
si dovesse staccare in seguito ad una caduta o
perché si è esercitata una forza eccessiva, ecc.,
rimontarlo come illustrato di seguito.
Inserire prima l’estremità #
(per entrambe le batterie).
28-IT
Note sulla fonte di
alimentazione
Se il lettore CD non viene utilizzato per un
periodo prolungato, scollegare tutte le fonti
di alimentazione.
• In caso di perdite di elettrolita, asciugare
ogni traccia di deposito dallo scomparto per
le batterie ed installare delle batterie nuove.
Se tracce di deposito entrano in contatto con
la pelle, lavare accuratamente la parte.
Alimentatore CA
• Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA
in dotazione. Nel caso in cui l’alimentatore
non sia in dotazione con il lettore CD,
utilizzare l’alimentatore CA modello ACE45HG. Non usare altri tipi di alimentatori
CA onde evitare problemi di
funzionamento.
Polarità dello spinotto
• Non toccare l’alimentatore CA con le mani
bagnate.
• Collegare l’alimentatore CA a una presa
CA facilmente accessibile. In caso di
funzionamento anormale dell’alimentatore
CA, scollegarlo immediatamente dalla
presa CA.
Collegamento ad una fonte di alimentazione
Informazioni sulle batterie a
secco
• Non gettare le batterie nel fuoco.
• Non trasportare le batterie insieme a
monete o ad altri oggetti metallici. Il
contatto dei terminali positivo o negativo
delle batterie con oggetti metallici
potrebbe sviluppare calore.
• Non usare batterie nuove con batterie vecchie.
• Non usare contemporaneamente tipi
diversi di batterie.
• Se si prevede di non usare le batterie per
un periodo di tempo prolungato,
rimuoverle dall’apparecchio.
29-IT
B Informazioni aggiuntive
Elenco dei menu
Tenere premuto DISPLAY/MENU finché non viene visualizzata la schermata MENU, quindi
premere V o v per selezionare il menu desiderato.
MENU
>REPEAT
Per tornare alla schermata precedente, premere
–.*1
Per annullare l’operazione di impostazione, premere x.
Le voci contrassegnate dal simbolo z indicano le impostazioni predefinite.
Impostazione dell’audio (pagina)
Regolazione della qualità audio (21)
Menu 1 , Menu 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Menu 3
—
Impostazione di funzioni varie (pagina)
Funzione di protezione dagli urti (22)
Menu 1 , Menu 2
,
OPTION
G-PROTECTION*2
Menu 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
z ON
z OFF
z 10 min*3
z OFF
z ON
z OFF
z ON
z OFF
Protezione dell’udito (22)
OPTION
AVLS
Arresto automatico della riproduzione (23) OPTION
TIMER
Disattivazione del segnale acustico (24)
OPTION
BEEP
Riproduzione continua dei brani (24)
OPTION
SEAMLESS*2, *4
*1 Se “PGM” non è visualizzato.
*2 È possibile effettuare tali impostazioni durante il modo di arresto.
*3 Impostazione predefinita. Se è stata modificata l’impostazione, viene visualizzato l’intervallo di tempo
precedentemente impostato.
*4 Solo per CD ATRAC
30-IT
Precauzioni
Sicurezza
• Se un qualsiasi oggetto liquido o solido
dovesse penetrare all’interno del lettore
CD, scollegarlo e farlo controllare da
personale qualificato prima di usarlo
nuovamente.
• Non inserire oggetti estranei nella presa
DC IN 4.5 V (ingresso alimentazione
esterna).
Lettore CD
Manipolazione dei CD
• Per mantenere i CD puliti, tenerli dal
bordo senza toccarne la superficie.
• Non applicare adesivi o materiali simili sul
CD.
Cuffie/auricolari
Sicurezza stradale
Non usare le cuffie o gli auricolari durante la
guida di una bicicletta o di un qualunque
mezzo motorizzato. Un comportamento
simile potrebbe essere pericoloso per la
circolazione ed è proibito in alcune aree.
Inoltre potrebbe essere potenzialmente
pericoloso usare le cuffie ad alto volume
mentre si cammina, soprattutto in prossimità
di attraversamenti pedonali. Prestare
particolare attenzione o interrompere l’uso
delle cuffie in situazioni potenzialmente
pericolose.
Prevenzione dei danni all’udito
Evitare di usare le cuffie o gli auricolari a
volume elevato. Gli esperti dell’udito
mettono in guardia contro un uso continuo,
ad alto volume o prolungato. Se si manifesta
un ronzio alle orecchie, ridurre il volume o
interrompere l’uso.
Rispetto per gli altri
Mantenere il volume ad un livello moderato.
In questo modo è possibile sentire i suoni
provenienti dall’esterno e non disturbare le
persone vicine.
Manutenzione
Pulizia del rivestimento
esterno
Usare un panno morbido leggermente
inumidito con acqua o con una soluzione
detergente neutra. Non usare alcol, benzene o
diluenti.
31-IT
Informazioni aggiuntive
• Mantenere la lente del lettore CD pulita e
non toccarla. Altrimenti la lente potrebbe
venire danneggiata e il lettore potrebbe non
funzionare correttamente.
• Non collocare oggetti pesanti sul lettore
CD onde evitare di danneggiare il lettore
stesso e il CD.
• Non lasciare il lettore CD in prossimità di
fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce
diretta del sole, a polvere o sabbia
eccessiva, a umidità o pioggia, a urti
meccanici. Collocare il lettore su superfici
piane e non lasciarlo all’interno di un’auto
con i finestrini chiusi.
• Se il lettore CD causa interferenze alla
ricezione radio o televisiva, spegnere il
lettore o posizionarlo lontano dalla radio o
dal televisore.
• Con il presente lettore CD non è possibile
riprodurre dischi dalle forme irregolari (ad
esempio a forma di cuore, di quadrato e di
stella). Non utilizzare dischi dalle forme
irregolari onde evitare di danneggiare il
lettore CD.
• Non esporre il CD alla luce diretta del sole
o a fonti di calore, come i condotti d’aria
calda. Non lasciare i CD all’interno di
un’auto parcheggiata al sole.
Guida alla soluzione dei problemi
Se il problema dovesse persistere anche dopo avere eseguito i seguenti controlli, rivolgersi al
rivenditore Sony più vicino.
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
Il volume non aumenta
premendo più volte VOL +.
Non viene emesso alcun
suono oppure l’audio è
disturbato.
c AVLS è impostato su “ON”. Impostarlo su “OFF”. (pagina 22)
c Collegare saldamente le spine delle cuffie/degli auricolari.
(pagina 13)
c Le spine sono sporche. Pulire periodicamente le spine delle cuffie/
degli auricolari con un panno morbido asciutto.
Non è possibile riprodurre
c Si è tentato di riprodurre file salvati in un formato non compatibile
alcuni file.
con il presente lettore CD. (pagina 6)
Il tempo di riproduzione è
c Assicurarsi di utilizzare batterie alcaline e non batterie al
troppo breve se il lettore è
manganese. (pagina 28)
alimentato con le batterie a
c Sostituire le batterie vecchie con batterie alcaline LR6 (formato
secco.
AA) nuove. (pagina 28)
Nel display viene visualizzato c Sostituire le batterie vecchie con batterie alcaline LR6 (formato
“Lo batt”. Il CD non viene
AA) nuove. (pagina 28)
riprodotto.
Nel display viene visualizzata c Si sta utilizzando un alimentatore CA con potenza nominale
l’indicazione “HI dc In”.
superiore a quella del modello in dotazione o consigliato.
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore CA in dotazione o il cavo
per batteria auto consigliato nella sezione “Accessori opzionali”.
(pagina 35)
Il CD non viene riprodotto o
c Il CD è sporco o difettoso.
viene visualizzata
c Assicurarsi di avere inserito il CD con il lato dell’etichetta rivolto
l’indicazione “No disc”
verso l’alto. (pagina 13)
quando si inserisce un CD
c Si è formata della condensa.
nel lettore.
Non utilizzare il lettore CD per alcune ore fino all’evaporazione
della condensa.
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 28)
c Assicurarsi di avere inserito correttamente le batterie. (pagina 28)
c Collegare saldamente l’alimentatore CA ad una presa a muro CA.
(pagina 13)
c Premere u/ENTER dopo che almeno un secondo è trascorso dal
momento in cui l’alimentatore CA è stato collegato.
c Il CD-R/RW è vuoto.
c Si è verificato un problema di qualità del CD-R/RW,
dell’apparecchio di registrazione o del software applicativo.
“HOLD” lampeggia nel
c I tasti sono bloccati. Spostare l’interruttore HOLD nella posizione
display se viene premuto un
iniziale. (pagina 23)
tasto e non è possibile
riprodurre il CD.
32-IT
Sintomo
Causa e/o azioni di correzione
La riproduzione viene avviata
dal punto in cui è stata
arrestata (funzione di
ripristino).
c È stata attivata la funzione di ripristino. Per avviare la riproduzione
a partire dal primo brano, tenere premuto u/ENTER durante il
modo di arresto fino all’avvio della riproduzione del primo brano
o aprire il coperchio del lettore CD. In alternativa, rimuovere tutte
le fonti di alimentazione, quindi inserire di nuovo le batterie o
collegare l’alimentatore CA. (pagine 13, 14, 28)
c Chiudere saldamente il coperchio dello scomparto batterie.
(pagina 28)
c Il lettore CD è stato progettato per arrestare la rotazione di un CD
ATRAC o di un CD MP3 durante la riproduzione per ridurre il
consumo energetico. Non si tratta di un problema di
funzionamento.
Il CD emette un fruscio.
Durante la riproduzione di un
CD ATRAC o di un CD MP3, il
CD non gira, tuttavia è
possibile ascoltare l’audio
normalmente.
L’indicazione “NO FILE”
viene visualizzata sul display
dopo che è stato premuto
u/ENTER o che il coperchio
del lettore CD è stato chiuso.
Quando il coperchio del
lettore CD viene chiuso, il CD
inizia a girare.
La visualizzazione del
display LCD è poco chiara e
rallentata.
La riproduzione viene
interrotta bruscamente.
c Il CD non contiene file ATRAC3plus/ATRAC3/MP3.
c Si sta utilizzando un CD-R/RW i cui dati sono stati cancellati.
c Il CD è sporco.
c Il lettore CD sta leggendo le informazioni contenute nel CD. Non
si tratta di un problema di funzionamento.
c Si sta utilizzando il lettore CD a temperature eccessivamente
elevate (oltre 40°C) o eccessivamente basse (al di sotto di 0°C). A
temperatura ambiente, il display tornerà alle sue condizioni di
funzionamento normali.
c È stata impostata l’opzione OFF TIMER. Impostare l’opzione
“OFF”.
Informazioni aggiuntive
33-IT
Caratteristiche tecniche
Sistema
Sistema audio digitale per CD
Durata batteria*1 (ore approssimative)
Se si usa il lettore CD su una superficie piana e
stabile.
Se i modi SOUND sono impostati su “OFF”.
Il tempo di riproduzione varia a seconda del modo
in cui viene usato il lettore CD.
Proprietà del diodo al laser
Materiale: GaAlAs
Lunghezza d’onda: λ = 770 - 800 nm
Durata di emissione: continua
Uscita laser: inferiore a 44,6 µW
(Questo valore è stato misurato ad una distanza
di 200 mm dalla superficie della lente
dell’obiettivo sul blocco di cattura ottico con
un’apertura di 7 mm.)
Conversione D-A
Controllo asse temporale al quarzo a 1 bit
Risposta in frequenza
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(misurata da JEITA)
Uscita (livello di ingresso 4,5 V)
Se vengono utilizzate due batterie alcaline
Sony LR6 (SG) (prodotte in Giappone)
CD audio
CD ATRAC*2
CD MP3*3
G-PROTECTION
“G-PRO 1”
“G-PRO 2”
50
45
85
85
65
65
*1 Valore misurato in base allo standard di JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Se registrato a 48 kbps
*3 Se registrato a 128 kbps
Cuffie (minipresa stereo)
Circa 5 mW + circa 5 mW a 16 Ω
(circa 1,5 mW + circa 1,5 mW a 16 Ω)*
*Per i modelli per l’Europa
Temperatura di utilizzo
Requisiti di alimentazione
Circa 135,8 × 30,7 × 135,8 mm
• Due batterie LR6 (formato AA): 1,5 V CC × 2
• Alimentatore CA (presa DC IN 4.5 V):
220 V, 50 Hz (modello per la Cina)
120 V, 60 Hz (modello per il Messico)
5°C - 35°C
Dimensioni (l/a/p) (escluse le parti
sporgenti e i comandi)
Peso (esclusi gli accessori)
Circa 177 g
Brevetti degli Stati Uniti d’America e di altri
Paesi concessi su licenza dai Dolby
Laboratories.
Il design e le caratteristiche tecniche sono
soggetti a modifiche senza preavviso.
34-IT
Accessori opzionali
Alimentatore CA*
Sistema diffusori attivi
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z30
Cavo per batteria auto
DCC-E345
Cavo per batteria auto con DCC-E34CP
blocco di collegamento
per auto
Blocco di collegamento
CPA-9C
per auto
Cavo di collegamento
RK-G129
RK-G136
Auricolari (ad eccezione dei clienti in Francia)
MDR-E818LP
MDR-J10
Auricolari (per i clienti in Francia)
MDR-E808LP
* Le caratteristiche tecniche degli alimentatori CA
variano a seconda dell’area. Controllare la
tensione locale e la forma della spina prima
dell’acquisto.
Se il proprio rivenditore non dispone di
alcuni degli accessori sopra indicati,
chiedere informazioni dettagliate sugli
accessori disponibili nel proprio paese/
regione.
Informazioni aggiuntive
35-IT
Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising