Sony | CMT-SBT40D | Sony CMT-SBT40D Система Hi-Fi із технологією BLUETOOTH® Інструкції з експлуатації

Домашня
аудіосистема
Початок роботи
Відтворення диска
Прослуховування радіо
Інструкції з експлуатації
Прослуховування файлу на пристрої USB
Прослуховування музики з використанням
додаткових аудіокомпонентів
Прослуховування музики через з’єднання
BLUETOOTH
Додаткові відомості
Виправлення неполадок
Застереження та технічні характеристики
CMT-SBT40D
УВАГА!
Щоб знизити ризик виникнення пожежі,
не накривайте вентиляційний отвір пристрою
газетами, скатертинами, шторами тощо.
Бережіть пристрій від джерел відкритого
вогню (наприклад, запалених свічок).
Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
чи ураження електричним струмом, бережіть
пристрій від проливання та бризок рідини
й не ставте на нього ємності, наповнені
рідиною, зокрема вази.
Оскільки основний штепсель використовується
для відключення пристрою від електромережі,
підключайте пристрій до розетки змінного
струму, до якої можна легко дістатися. Якщо ви
помітите, що пристрій працює не нормальним
чином, негайно відключіть основний штепсель
від розетки змінного струму.
Не встановлюйте цей пристрій в обмеженому
просторі, зокрема на книжковій полиці або
у вбудованій шафі.
Примітка для користувачів.
Інформація, наведена нижче,
стосується лише обладнання,
проданого у країнах, у яких діють
директиви ЄС.
Цей виріб виготовлено компанією
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan (Японія), або від її імені. Запити
щодо відповідності виробу законодавству
Європейського Союзу надсилайте
авторизованому представникові,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Німеччина).
Із запитаннями стосовно обслуговування
та гарантії звертайтеся за адресами,
зазначеними в окремих документах
про обслуговування та гарантію.
Компанія Sony Corporation цим заявляє,
що обладнання відповідає основним
вимогам та іншим застосовним положенням
Директиви 1999/5/EC.
Докладну інформацію можна отримати
на веб-сайті:
http://www.compliance.sony.de/
Не піддавайте батареї або пристрої
зі вставленими батареями дії надмірно високих
температур, зокрема від сонячних променів
або вогню.
Доки пристрій підключено до розетки
змінного струму, він буде під напругою,
навіть якщо його вимкнути.
Надто голосний звук у навушниках може
спричинити втрату слуху.
Цей пристрій є ЛАЗЕРНИМ ВИРОБОМ КЛАСУ 1.
Маркування можна знайти на задній панелі
корпусу.
2UA
Утилізація старого
електричного та
електронного обладнання
(чинно для Європейського
Союзу та країн Європи
із системою роздільного
збирання відходів)
Цей символ на виробі або упаковці свідчить
про те, що виріб не можна утилізувати разом
із побутовими відходами. Його необхідно
передати до відповідного пункту збирання
й переробки електричного й електронного
обладнання. Утилізуючи цей виріб належним
чином, ви допоможете знизити ризик
потенційно негативного впливу на
навколишнє середовище та здоров’я людей,
що може стати наслідком неправильного
поводження з виробом після завершення
терміну його служби. Переробка матеріалів
сприяє збереженню природних ресурсів.
Для отримання докладнішої інформації про
переробку цього виробу зверніться до місцевих
органів влади, служби збирання побутових
відходів або в точку продажу, де було
придбано виріб.
Лише для Європи
Утилізація використаних
батарей (стосується
Європейського Союзу та інших
країн Європи із системою
роздільного збирання
відходів)
Цей символ на батареї або упаковці свідчить
про те, що батарею, яка додається до цього
виробу, не можна утилізувати разом із
побутовими відходами.
На деяких батареях цей символ може бути
поєднаний із символом хімічного елемента.
Хімічні символи ртуті (Hg) або свинцю (Pb)
додаються, якщо до складу батареї входить
понад 0,0005 % ртуті або понад 0,004 % свинцю.
Утилізуючи батареї належним чином, ви
допоможете знизити ризик потенційно
негативного впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей, що може
стати наслідком неправильного поводження
з батареєю після завершення терміну її служби.
Переробка певних матеріалів сприяє
збереженню природних ресурсів.
Якщо для безпеки, функціонування або
збереження даних пристрій потребує
постійного підключення вбудованої батареї,
таку батарею повинен замінювати лише
кваліфікований фахівець.
Для належної утилізації батареї після
завершення терміну служби виріб необхідно
передати до відповідного пункту збирання
й переробки електричного й електронного
обладнання.
Використовуючи будь-які інші батареї,
прочитайте розділ про безпечне виймання
батарей із виробу. Батарею необхідно
передати до відповідного пункту збирання
та переробки батарей.
Для отримання детальнішої інформації про
переробку цього виробу або батареї зверніться
до місцевих органів влади, служби збирання
побутових відходів або в точку продажу,
де було придбано виріб.
Перед
експлуатацією
цієї системи
Несправності, що виникли під час
звичайного використання системи,
будуть відремонтовані компанією Sony
згідно з умовами, визначеними
обмеженою гарантією для цієї
системи. Однак компанія Sony не несе
відповідальності за будь-які наслідки,
спричинені неможливістю
відтворення в результаті
пошкодження або
несправності системи.
Музичні диски, захищені
технологією захисту
авторських прав
Цей виріб призначено для відтворення
дисків, які відповідають стандарту
компакт-дисків (CD). Останнім часом
певні музичні компанії випускають диски,
захищені технологією захисту
авторських прав.
Зверніть увагу, що деякі з таких дисків
можуть не відповідати стандарту
компакт-дисків, і цей пристрій їх
не відтворить.
Примітка щодо дисків DualDisc
Диск DualDisc – це двосторонній диск,
на одній стороні якого записано дані DVD,
а на іншій – цифровий аудіовміст. Однак,
оскільки сторона з аудіовмістом не
відповідає стандарту компакт-дисків (CD),
цей пристрій може не відтворити її.
Примітка щодо процедури
відтворення дисків DVD
Розробники програмного забезпечення
можуть обмежувати певні процедури
відтворення дисків DVD. Оскільки ця
система відтворює диски DVD відповідно
до їх вмісту, деякі функції відтворення
можуть бути недоступні.
3UA
Примітка щодо двошарових
дисків DVD
Відтворення зображення або звуку може
на мить перериватися при переключенні
між шарами.
Код регіону (лише DVD VIDEO)
На задній панелі пристрою системи
нанесено код регіону. До відтворення
придатні лише диски DVD VIDEO (тільки
відтворення), що мають аналогічний
код або позначку
.
Примітка щодо багатосесійних
дисків
Система може відтворити послідовні сесії
на диску, якщо вони записані у форматі
першої сесії. Якщо трапляється сесія,
записана в іншому форматі сесії, ця
сесія і сесії після неї не відтворюються.
Зверніть увагу: навіть якщо сесії записані
в одному форматі, певні сесії можуть
не відтворюватися.
4UA
Зміст
Перед експлуатацією цієї системи ......................................................3
Початок роботи
Розташування та функції кнопок .........................................................7
Підготовка пульта ДК.......................................................................... 12
Приєднання підставок для динаміків ............................................... 12
Підключення телевізора .................................................................... 13
Налаштування системи кольорів ...................................................... 13
Налаштування годинника.................................................................. 14
Відтворення диска
Відтворення DVD- та компакт-дисків................................................ 15
Змінення режиму відтворення...................................................... 15
Створення власної програми (відтворення програми) .................. 17
Інші операції відтворення ............................................................. 18
Прослуховування радіо
Налаштування радіостанції ............................................................... 19
Попереднє налаштування радіостанцій........................................... 19
Вибір попередньо налаштованої радіостанції .............................. 20
Прослуховування файлу на пристрої USB
Відтворення файлу на пристрої USB ................................................. 21
Прослуховування музики з використанням
додаткових аудіокомпонентів
Відтворення музики з додаткових аудіокомпонентів .....................23
5UA
Прослуховування музики через з’єднання
BLUETOOTH
Створення пари між системою та пристроєм BLUETOOTH
і прослуховування музики ............................................................. 24
Прослуховування музики через зареєстрований пристрій ........... 26
Прослуховування музики одним дотиком (NFC) ............................. 26
Додаткові відомості
Налаштування функції автоматичного переходу
в режим очікування ........................................................................ 27
Налаштування автоматичного переходу в режим
очікування функції BLUETOOTH...................................................... 28
Налаштування ввімкнення або вимкнення бездротового
сигналу BLUETOOTH........................................................................ 29
Налаштування звуку .......................................................................... 29
Використання таймерів ..................................................................... 30
Установлення таймера сну .......................................................... 30
Установлення таймера відтворення ............................................. 30
Використання меню налаштувань ....................................................31
Виправлення неполадок
Виправлення неполадок ................................................................... 33
Повідомлення......................................................................................37
Застереження та технічні характеристики
Застереження ..................................................................................... 38
Сумісні пристрої та версії USB ........................................................... 40
Бездротова технологія BLUETOOTH.................................................. 40
Технічні характеристики.................................................................... 42
6UA
Початок роботи
Розташування та функції кнопок
Примітка
Цей посібник пояснює користування пультом ДК. Для виконання тих самих дій можна
використовувати кнопки з такими самими або схожими назвами на пристрої.
Початок роботи
Корпус (передня й верхня панелі)
7UA
Пульт ДК
 Дисплей
 Дисковод
Використовується для завантаження
диска (стор. 15).
 Пристрій: елемент керування
VOLUME
Пульт ДК: кнопка VOLUME +/–
Використовуйте її, щоб відрегулювати
гучність.
 Роз’єм  (навушники)
Використовується для підключення
навушників.
 Порт  (USB)
Використовується для підключення
пристроїв USB (стор. 21).
Кнопка / (живлення)
Використовуйте її, щоб увімкнути
або вимкнути живлення.
 Датчик пульта дистанційного
керування
 Світлодіодний індикатор
(BLUETOOTH)
Світиться або блимає для
відображення стану з’єднання
BLUETOOTH.
 Кнопки / (попередн./
наступн.)
Використовуйте їх, щоб знайти
початок запису або файлу.
Кнопка TUNING +/–
Використовуйте її, щоб настроїти
потрібну радіостанцію.
Пульт ДК: кнопки /
(перемотування назад або
перемотування вперед)
Використовуйте їх для перемотування
запису чи файлу назад або вперед.
Пульт ДК: кнопки PRESET +/–
Використовуйте їх, щоб викликати
попередньо налаштовані радіостанції.
 Кнопка  (відкриття й закриття)
Використовуйте її, щоб відкрити та
закрити дисковод .
8UA
 Пристрій: кнопка FUNCTION/PAIRING
 Використовуйте її, щоб змінити
джерело. Кожне натискання змінює
джерело на наступне в такій
послідовності: DVD/CD  USB 
BT AUDIO  FM  AUDIO IN
 Натисніть і утримуйте кнопку,
щоб увійти в режим створення
пари BLUETOOTH.
Пульт ДК: кнопки DVD/CD/USB/
BLUETOOTH/FM/AUDIO IN
Використовуйте їх, щоб вибрати
джерело.
 Пристрій: кнопка  (відтворення
та призупинення)
Пульт ДК: кнопки  (відтворення)/
 (призупинення)
Використовуйте їх, щоб почати чи
призупинити відтворення.
 Кнопка  (стоп)
Використовуйте її, щоб зупинити
відтворення.
 Позначка N
Помістіть смартфон або планшет
із функцією NFC біля цієї позначки,
щоб виконати реєстрацію, з’єднання
або відключення BLUETOOTH одним
дотиком (стор. 26).
 Кнопка EQ
Використовуйте її, щоб вибрати
звуковий ефект (стор. 29).
 Кнопка AUDIO/SUBTITLE
 Використовуйте її, щоб вибрати
формат аудіосигналу, коли доступні
кілька аудіосигналів.
 Використовуйте її, щоб вибрати
режим прийому FM (моно або
стерео) під час прослуховування
програм FM-стерео (стор. 19).
 Використовуйте її, щоб вибрати мову
субтитрів, якщо доступні субтитри
кількома мовами (стор. 18).
 Кнопка  (назад)/DVD MENU
 Використовуйте її, щоб повернутися
до попереднього екрана під час
роботи з папкою або списком
файлів на екрані телевізора.
 Використовуйте її, щоб відкрити
або закрити меню DVD під час
відтворення диска DVD VIDEO.
 MUTING
Використовуйте її, щоб вимкнути
й увімкнути звук.

DISPLAY
Використовуйте її, щоб відобразити
або приховати розкривне меню для
пошуку або отримання інформації
про поточне відтворення.
Символ підкреслення «_»
відображається на місці
нерозпізнаного символу.
 Кнопка SETUP
Використовуйте її, щоб відкрити
або закрити меню налаштувань.
 Кнопка
(введення)
Використовуйте її, щоб підтвердити
елемент.
Початок роботи
 Кнопка BLUETOOTH MENU
Використовується, щоб відкрити
або закрити меню BLUETOOTH
(стор. 24, 25, 28).
 Кнопка SHIFT
Натисніть і утримуйте її для
використання кнопок із цифрами,
а також кнопок TIME , ZOOM 
і SUBTITLE .
 Кнопки ///
Використовуйте їх, щоб вибрати
елемент.
 Кнопка DVD TOP MENU
 Використовуйте її, щоб відкрити
основне меню DVD під час
відтворення DVD-диска.
 Використовуйте її, щоб увімкнути
й вимкнути функцію PBC під час
відтворення диска VIDEO CD
з функцією PBC.
 Кнопка ANGLE
Використовуйте її, щоб переключити
кут перегляду камери, якщо на диску
DVD VIDEO доступний перегляд відео
під різними кутами.
 Кнопка PLAY MODE/ZOOM
 Використовуйте її, щоб вибрати
режим відтворення (стор. 15).
 Використовуйте її, щоб увійти
в режим попередніх налаштувань
для FM-радіо (стор. 19).
 Використовуйте її, щоб збільшити
або зменшити зображення під час
перегляду DVD VIDEO, VIDEO CD,
відео Xvid або зображення
у форматі JPEG.
 Кнопка MEGA BASS
Використовуйте її, щоб максимально
підсилити низькі частоти (стор. 29).
 Кнопка TIMER MENU
Використовуйте її, щоб настроїти меню
таймера (стор. 30).
9UA
 Кнопка TIME/DIMMER
 Використовуйте її з кнопкою
SHIFT , щоб відобразити годинник.
Операція можлива, навіть якщо
система вимкнута (стор. 14).
 Використовуйте її, щоб змінити
яскравість дисплея .
 Кнопка TV INPUT
Використовуйте її, щоб переключатися
на телевізорі між телекабелем та
іншими джерелами вхідного сигналу.
Зверніть увагу, що за допомогою
цього пульта можна керувати тільки
телевізорами Sony.
Кнопка TV / (живлення)
Використовуйте її, щоб увімкнути або
вимкнути телевізор. Зверніть увагу,
що за допомогою цього пульта можна
керувати тільки телевізорами Sony.
10UA
Корпус (задня панель)
Початок роботи
 FM ANTENNA
Підключіть антену FM.
Примітка
 Розташуйте та зорієнтуйте антену FM таким
чином, щоб забезпечити надійний прийом,
і зафіксуйте її на стійкій поверхні
(вікно, стіна тощо).
 Закріпіть кінець дротової FM-антени липкою
стрічкою.
 Роз’єми AUDIO IN і VIDEO OUT
AUDIO IN:
Підключіть зовнішній аудіокомпонент
з’єднувальним аудіокабелем
(продається окремо).
VIDEO OUT:
Підключіть роз’єм відеовходу
телевізора або проектора за
допомогою відеокабелю (додається).
 SPEAKERS
Підключіть динаміки.
 Вхід ~ AC IN (120–240 В змінного
струму)
Підключіть шнур живлення
до настінної розетки.
 (Дротова антена FM витягується
горизонтально).
 До правого динаміка
 До лівого динаміка
 Шнур динаміка (червоний/)
 Шнур динаміка (чорний/)
 До настінної розетки
11UA
Підготовка
пульта ДК
Вставте батарею R6 (розмір AA,
продається окремо), сумістивши
полярність, як показано нижче.
Примітки щодо користування пультом ДК
 За звичайного використання батареї вистачає
приблизно на шість місяців.
 Якщо пульт тривалий час не
використовуватиметься, вийміть батарею,
щоб уникнути пошкоджень, спричинених
її протіканням і корозією.
12UA
Приєднання
підставок для
динаміків
Приєднайте підставки (додаються)
для динаміків до кожного нижнього
кута динаміків, щоб вони не ковзали.
Налаштування
системи кольорів
Підключіть роз’єм відеовходу телевізора
до роз’єму VIDEO OUT  пристрою
за допомогою відеокабелю з комплекту
постачання.
За потреби змініть систему кольорів
на [PAL] або [NTSC] після підключення
телевізора. За замовчуванням для
системи кольорів на моделях для
Європи, Росії, Океанії, Китаю, Африки
та Близького Сходу встановлено
значення [PAL], а на інших моделях –
[NTSC]. Зверніть увагу, що функція
налаштування системи кольорів
недоступна в моделях для Північної
та Латинської Америки (за винятком
моделі для Аргентини).
1
Натисніть кнопку / ,
щоб увімкнути систему.
2
Натисніть кнопку SETUP 
у рамках функції DVD/CD.
Під час підключення відеомагнітофона
З’єднайте телевізор і відеомагнітофон
за допомогою відео- та аудіокабелів
(продаються окремо), як показано нижче.
На екрані телевізора з’явиться
меню налаштувань.
Телевізор
Вибрана
категорія
Відеомагнітофон
Початок роботи
Підключення
телевізора
Вибраний елемент
налаштування
Пристрій
Не під’єднуйте напряму.
У разі підключення відеомагнітофона
до системи й телевізора одночасно
може статися втрата відеосигналу
під час перегляду відео із системи.
Не під’єднуйте відеомагнітофон до
системи й телевізора одночасно.
Категорії налаштувань
Функції
3
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати параметри [SCREEN],
а потім натисніть кнопку .
4
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати параметр [TV System],
а потім натисніть кнопку .
13UA
5
Натисніть кнопку / ,
щоб вибрати параметр [PAL]
або [NTSC], а потім натисніть
кнопку
.
Налаштування
годинника
Натисніть кнопку SETUP, щоб
вимкнути меню налаштувань.
Примітка
 Відображення на екрані телевізора може
на мить перерватися після зміни системи
кольорів.
1
Натисніть кнопку / ,
щоб увімкнути систему.
2
Натисніть кнопку
TIMER MENU .
Під час першого налаштування
годинника перейдіть до кроку 4.
3
Натисніть кнопку / ,
щоб вибрати параметр
«CLOCK», а потім натисніть
кнопку
.
4
Натисніть кнопку / , щоб
налаштувати години, а потім
натисніть кнопку
.
5
Натисніть кнопку / , щоб
налаштувати хвилини, а потім
натисніть кнопку
.
Заверште налаштування годинника.
Примітка
 Налаштування годинника скидається в разі
відключення шнура живлення або втрати
енергопостачання.
Відображення годинника,
коли система вимкнена
Натисніть кнопку TIME/DIMMER ,
утримуючи натиснутою кнопку SHIFT .
Годинник відобразиться приблизно
на 8 секунд.
14UA
Відтворення диска
Відтворення DVDта компакт-дисків
Натисніть кнопку DVD/CD .
2
Натисніть кнопку  
на пристрої, щоб відкрити
дисковод , і покладіть
на нього диск.
Натисніть кнопку   на пристрої.
Порада
 Дисковод можна заблокувати, щоб він
не відкривався або не закривався.
Одночасно натисніть і утримуйте кнопки
FUNCTION  і TUNING-  на пристрої
протягом 5 секунд. На дисплеї відобразиться
повідомлення «LOCKED»,  після чого
кнопка   не працюватиме. Щоб
розблокувати дисковод, повторіть
ту саму процедуру.
Примітка
Вставляйте DVD- або компакт-диск
у дисковод стороною з наклейкою
(друкованою стороною) догори.
 Не вставляйте в систему диски нестандартної
форми (наприклад, у формі серця, квадрата,
зірки). Це може невідворотно пошкодити
систему.
 Не використовуйте диски, на які нанесено
липку стрічку чи наклейки – це може
призвести до несправності системи.
 Виймаючи диск, не торкайтеся його поверхні.
 Не під’єднуйте пристрій USB під час
відтворення DVD-диска. Це може
спричинити спотворення відтворення.
Відтворення диска
1
Виймання DVD- або
компакт-диска
Змінення режиму
відтворення
Сторона з наклейкою (друкована сторона)
3
4
Натисніть кнопку  
на пристрої, щоб закрити
дисковод .
За допомогою режиму відтворення
можна відтворювати одну й ту саму
музику повторно або у випадковому
порядку.
1
Натисніть кнопку PLAY MODE .
2
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати «PROGRAM» або
«REPEAT», а потім натисніть
кнопку
.
3
Натисніть кнопку /  для
вибору режиму відтворення,
а потім натисніть кнопку
.
Натисніть кнопку  .
У разі переходу до функції на «DVD/
CD» від іншої функції, якщо диск уже
вставлено в дисковод, натисніть
кнопку  , коли повідомлення
«LOADING» зникне з дисплея .
За допомогою кнопок на пульті ДК
або пристрої можна швидко
перемотувати назад або вперед,
вибирати запис, файл або папку
(для MP3 чи WMA) тощо.
Можна вибрати режими відтворення,
наведені нижче.
15UA
PROGRAM
Режим
Ефект
відтворення
Режим
Ефект
відтворення
ALL
Повторне відтворення
всіх записів на диску.
На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP ALL».
SHUFFLE*2
* Цей режим відтворення можна
використовувати лише для відтворення
диска CD-DA.
Повторне відтворення всіх
записів у випадковому
порядку. На дисплеї 
відображається
повідомлення «SHUFFLE».
OFF
Скасування повторного
відтворення.
REPEAT
*1 Цей режим відтворення можна
використовувати лише для відтворення
з пристрою USB або диска MP3 чи WMA.
PROGRAM*
Відтворення
запрограмованих записів
або файлів. Додаткові
відомості див. у розділі
«Створення власної
програми (відтворення
програми)» (стор. 17).
DVD
Режим
Ефект
відтворення
CHAPTER
TITLE
Повторне відтворення
вибраної глави.
На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP CHP».
Повторне відтворення
вибраного розділу.
На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP TIT».
ALL
Повторне відтворення
всього вмісту. На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP ALL».
OFF
Скасування повторного
відтворення.
CD-DA, MP3, WMA та VIDEO CD
Режим
Ефект
відтворення
ONE
Повторне відтворення
вибраного запису.
На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP 1».
FOLDER*1
Повторне відтворення всіх
записів у вибраній папці.
На дисплеї 
відображається
повідомлення «REP FLD».
*2 Цей режим відтворення можна
використовувати лише для відтворення
CD-DA, з пристрою USB або диска MP3
чи WMA.
Примітка
 Після виймання шнура живлення режим
відтворення вимикається автоматично.
Примітка щодо відтворення дисків MP3
та WMA
 Не зберігайте непотрібні папки
чи файли на диску, що містить
файли MP3 та WMA.
 Папки, що не містять файлів MP3 та
WMA, не розпізнаються системою.
 Система може відтворювати лише
файли MP3 та WMA, що мають
розширення «.mp3» або «.wma.»
Навіть якщо ім’я файлу містить
розширення «.mp3» або «.wma»,
але сам файл не є аудіофайлом MP3
або WMA, під час його відтворення
може виникнути гучний шум, що
може зашкодити системі.
 Максимальна кількість папок і файлів
MP3 та WMA, сумісних із цією
системою:
 188* папок (включно з кореневою
папкою);
 999 файлів;
 999 файлів в одній папці;
 8 рівнів папок (в ієрархічній
структурі файлів).
* Включно з папками, що не містять файлів
MP3 та WMA чи інших файлів. Залежно від
структури папок кількість папок, яку може
розпізнати система, може бути меншою
за фактичну кількість папок.
16UA
 Не гарантується сумісність з усім
програмним забезпеченням для
кодування й записування MP3 чи WMA,
а також із накопичувачами та носіями
для записування CD-R і RW. Під час
відтворення несумісних дисків MP3
та WMA може виникати шум, звук
перериватиметься, або диски зовсім
не відтворюватимуться.
Відтворення запрограмованого запису
або файлу на диску CD-DA. Щоб
створити власну програму, потрібно
використовувати екран телевізора.
1
Натисніть кнопку
PLAY MODE .
2
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати пункт «PROGRAM»,
а потім натисніть кнопку
.
На екрані телевізора з’явиться
дисплей програмного меню.
Відтворення автоматично
призупиняється під час створення
програми.
Програмування
запису
Натисніть і утримуйте кнопку
SHIFT , а після цього
використовуйте кнопки
з цифрами для введення
2-значного номера запису
(наприклад, «02» для запису 2).
Цифри з лівого боку – це порядок
відтворення.
4
Натисніть кнопку   і знову
виконайте дії, наведені в пункті
3, щоб запрограмувати
додаткові записи.
5
Натисніть кнопку /// ,
щоб вибрати пункт [PLAY] для
початку відтворення програми.
Відтворення диска
Створення власної
програми (відтворення
програми)
3
Відтворення програми можна
також запустити натисканням
кнопки  .
Скасування відтворення
програми
Видаліть створену програму.
1 Виберіть пункт «PROGRAM» у кроці 2
2
Запрограмований
запис
з розділу «Створення власної програми
(відтворення програми)» (стор. 17),
а потім натисніть кнопку
.
Натисніть кнопку /// ,
щоб вибрати пункт [CLEAR], а потім
натисніть кнопку
.
Видалення запрограмованого
запису
1 Виберіть пункт «PROGRAM» у кроці 2
2
3
4
з розділу «Створення власної програми
(відтворення програми)» (стор. 17),
а потім натисніть кнопку
.
Натисніть кнопку /// , щоб
вибрати номер запису, який потрібно
видалити.
Натисніть і утримуйте кнопку SHIFT ,
а потім натисніть «00».
Відображений номер запису зміниться
на «--», і запис буде видалено.
17UA
Порада
 Можна запрограмувати до 16 записів
або файлів.
 Щоб знову відтворити ту саму програму,
натисніть кнопку  .
Примітка
 Якщо вийняти диск або відключити
шнур живлення після програмування,
усі запрограмовані записи та файли
будуть видалені.
Інші операції
відтворення
Змінення кутів (лише для
сумісних дисків DVD VIDEO)
Натисніть ANGLE  кілька разів під час
відтворення, щоб вибрати потрібний кут.
Відображення субтитрів
(лише для дисків DVD VIDEO
та файлів відео Xvid)
Натисніть SUBTITLE  кілька разів,
утримуючи кнопку SHIFT , під час
відтворення, щоб вибрати потрібну
мову субтитрів.
Змінення мови аудіо
Натисніть AUDIO  кілька разів під
час відтворення, щоб вибрати потрібну
мову аудіо.
Збільшення відображуваного
зображення
Можна збільшити або зменшити
зображення під час перегляду DVD VIDEO,
VIDEO CD, відео Xvid або зображення
у форматі JPEG.
Натисніть кнопку ZOOM , утримуючи
одночасно кнопку SHIFT , щоб
збільшити зображення.
Після кожного натискання кнопки рівень
збільшення змінюється. Збільшене
зображення можна прокручувати вгору,
вниз, ліворуч або праворуч, натискаючи
кнопку /// .
Пошук розділу, глави та запису
тощо.
Під час відтворення DVD-диска
1 Натисніть кнопку
DISPLAY 
під час відтворення.
Вгорі на екрані телевізора з’явиться
розкривне меню.
2 Натисніть кнопку / , щоб
3
4
перемістити область підсвічування
до номера розділу або глави.
Натисніть кнопки з цифрами,
утримуючи кнопку SHIFT , щоб ввести
номер розділу чи глави (наприклад,
«02» для розділу 2, «003» для глави 3).
Натисніть кнопку
, щоб перейти
до вибраного розділу чи глави.
Під час відтворення компакт-диска
1 Натисніть кнопку
DISPLAY 
під час відтворення.
Відтворення диска VIDEO CD
з функціями PBC
На початку відтворення VIDEO CD
з функціями PBC (контроль відтворення)
з’явиться меню для роботи з функціями
PBC. Натисніть кнопку PRESET+/– ,
щоб вибрати елемент, а потім натисніть
кнопку
 для підтвердження.
Відтворення без
використання PBC
У разі вимкнення функції PBC потрібний
запис можна вибрати, натиснувши
кнопку / .
18UA
Вгорі на екрані телевізора з’явиться
розкривне меню.
2 Натисніть кнопку / , щоб
3
4
перемістити підсвічування
до номера запису.
Натисніть кнопки з цифрами,
утримуючи кнопку SHIFT , щоб ввести
2-значний номер запису (наприклад,
«02» для запису 2).
Натисніть кнопку
, щоб перейти
до вибраного запису.
Під час відтворення аудіофайлу, файлу
зображення JPEG або відеофайлу
Натисніть кнопки з цифрами, утримуючи
кнопку SHIFT , щоб ввести 2-значний
номер файлу (наприклад, «02» для
файлу 2).
Прослуховування радіо
Налаштування
радіостанції
Попереднє
налаштування
радіостанцій
Можна попередньо налаштувати
улюблені радіостанції.
1
Натисніть і утримуйте кнопку
TUNING +/– .
Індикатор частоти на дисплеї 
почне змінюватися та зупиниться
автоматично, коли буде отримано
FM-сигнал стереотрансляції
(автоматичне налаштування).
Ручне налаштування
Натисніть кнопку TUNING +/–  кілька
разів, щоб настроїти потрібну станцію.
Кожне натискання збільшує або зменшує
частоту на один крок.
Порада
 Якщо прийнятий FM-сигнал стереотрансляції
містить шуми, натисніть AUDIO  кілька
разів, щоб вибрати пункт «MONO», а потім
натисніть кнопку
 для вибору
монофонічного прийому. За рахунок
цього знижується шум.
 Якщо станція веде мовлення у форматі RDS,
її назва відображатиметься на екрані.
1
Налаштуйте потрібну станцію.
2
Натисніть кнопку
PLAY MODE .
На дисплеї  заблимає номер
попередньо налаштованої станції.
3
Натисніть кнопку PRESET+/– ,
щоб вибрати номер
попередньо налаштованої
станції, а потім натисніть
кнопку
.
Прослуховування радіо
2
Натисніть кнопку FM .
Номер попередньо налаштованої
станції можна також вибрати,
натиснувши кнопку /  або
утримуючи кнопку SHIFT разом
із кнопками з цифрами.
Номер попереднього налаштування
На дисплеї  з’явиться
повідомлення «COMPLETE»,
а радіостанція стане
зареєстрованою за відповідним
номером попереднього
налаштування.
Щоб зареєструвати інші радіостанції,
повторіть описані вище кроки.
Порада
 Можна попередньо налаштувати до
20 FM-станцій.
 Якщо на кроці 3 вибрати вже зареєстрований
номер, попередньо налаштована
радіостанція буде замінена на поточну.
19UA
Вибір попередньо
налаштованої
радіостанції
1
Натисніть кнопку FM .
2
Натисніть кнопку PRESET +/– ,
щоб вибрати номер
попереднього налаштування.
Номер попередньо налаштованої
станції можна також вибрати,
утримуючи кнопку SHIFT .
20UA
Порада
Прослуховування файлу
на пристрої USB
Відтворення файлу
на пристрої USB
1
Натисніть кнопку USB .
2
Підключіть пристрій USB до
порту  (USB)  на передній
панелі пристрою.
Підключіть пристрій USB напряму
або через кабель USB з комплекту
постачання пристрою USB до
порту  (USB) .
Зачекайте, доки не зникне
повідомлення «SEARCH».
3
Натисніть кнопку  .
Почнеться відтворення.
За допомогою пульта ДК або
кнопок на пристрої можна швидко
перемотувати назад або вперед,
вибирати запис, файл або папку.
Примітка
 Порядок відтворення на системі може
відрізнятися від порядку відтворення
на під’єднаному цифровому музичному
програвачі.
 Вимкніть систему, перш ніж відключати
пристрій USB. Якщо пристрій USB відключити
від увімкненої системи, дані на пристрої
USB можуть бути пошкоджені.
 Якщо потрібно підключити кабель USB,
використовуйте той кабель, який постачався
з пристроєм USB. Докладніше про
підключення див. у посібнику користувача,
який постачався з пристроєм USB.
 Залежно від підключеного пристрою USB
може пройти деякий час, перш ніж
з’явиться повідомлення «SEARCH».
 Не під’єднуйте пристрій USB через
концентратор USB.
 Після підключення пристрою USB система
зчитує всі файли на ньому. Для зчитування
може знадобитися деякий час, якщо на
пристрої USB багато папок або файлів.
 При роботі з певними пристроями USB
передавання сигналів із системи та
зчитування файлів на пристрої USB
може займати багато часу.
 Не гарантовано сумісність з усім
програмним забезпеченням для кодування/
записування. Якщо для кодування
аудіофайлів на пристрої USB
використовувалося несумісне програмне
забезпечення, під час відтворення таких
файлів може виникати шум або несправності.
Прослуховування файлу на пристрої USB
Аудіофайли, збережені на пристрої USB,
наприклад WALKMAN® або цифровому
медіапрогравачі, можна відтворювати
на цій системі, під’єднавши пристрій USB
до системи.
Додаткові відомості щодо сумісних
пристроїв USB див. у розділі «Сумісні
пристрої та версії USB» (стор. 40).
 Під час відтворення з пристрою USB можна
вибирати режим відтворення. Натисніть
кнопку PLAY MODE  та виберіть пункт
«REPEAT». Докладніше див. у розділі
«Змінення режиму відтворення» (стор. 15).
Відтворення програми не можна настроїти
для файлів на пристрої USB.
 Якщо до пристрою підключається пристрій
USB, автоматично починається заряджання
батареї. Якщо пристрій USB не заряджається,
відключіть і повторно підключіть його.
Деякі пристрої USB не можна заряджати за
допомогою системи. Докладніше про стан
заряджання пристрою USB див. у посібнику
користувача пристрою USB.
21UA
 Максимальна кількість папок і файлів на
пристрої USB, сумісному з цією системою:
 188* папок (включно з кореневою папкою);
 999 файлів;
 999 файлів в одній папці;
 8 рівнів папок (в ієрархічній
структурі файлів).
* Включно з папками, що не містять
аудіофайлів, придатних до відтворення,
а також порожніми папками. Залежно від
структури папок кількість папок, яку може
розпізнати система, може бути меншою
за фактичну кількість папок.
 Система не обов’язково підтримує всі
функції підключеного пристрою USB.
 Папки без аудіофайлів не розпізнаються.
 Ця система може відтворювати такі
аудіоформати:
 MP3: розширення файлу «.mp3»;
 WMA**: розширення файлу «.wma»;
Зверніть увагу: навіть якщо ім’я файлу
містить правильне розширення, але сам файл
відрізняється, система може працювати
неправильно або створювати шум.
** Система не відтворює файли, захищені
технологією захисту авторських прав DRM
(Digital Rights Management – керування
цифровими правами), а також файли,
завантажені з музичних інтернет-магазинів.
Замість такого файлу система
відтворюватиме наступний незахищений
аудіофайл.
22UA
Прослуховування музики
з використанням додаткових
аудіокомпонентів
Відтворення музики
з додаткових
аудіокомпонентів
Можна відтворювати записи
з додаткових аудіокомпонентів,
підключених до пристрою.
Примітка
 Спочатку натисніть кнопку VOLUME – ,
щоб зменшити гучність.
Натисніть кнопку AUDIO IN .
2
Під’єднайте з’єднувальний
аудіокабель до роз’єму
AUDIO IN  на задній панелі
пристрою та вихідного
роз’єму додаткового
зовнішнього обладнання.
3
Розпочніть відтворення на
підключеному компоненті.
Відрегулюйте гучність на
підключеному компоненті під
час відтворення.
4
Натискайте кнопку
VOLUME +/– , щоб
відрегулювати гучність.
Прослуховування музики з використанням додаткових аудіокомпонентів
1
Примітка
 Система може автоматично перейти
в режим очікування, якщо рівень гучності
підключеного компонента занизький.
Додаткові відомості див. у розділі
«Налаштування функції автоматичного
переходу в режим очікування» (стор. 27).
23UA
Прослуховування музики через
з’єднання BLUETOOTH
Створення пари
між системою
та пристроєм
BLUETOOTH
і прослуховування
музики
2
Система перейде в режим створення
пари. На дисплеї  з’явиться
індикатор «PAIRING», а індикатор
(BLUETOOTH)  швидко заблимає.
3
4
Примітка
24UA
Виберіть [SONY:CMT-SBT40D]
(цю систему).
Якщо на пристрої BLUETOOTH
необхідно ввести ключ доступу,
введіть «0000».
Якщо система не відображається на
дисплеї пристрою, повторіть дії ще
раз, починаючи з кроку 1.
Після створення пари з’єднання
BLUETOOTH буде встановлено
автоматично. На дисплеї  системи
з’явиться індикатор «BT AUDIO»;
засвітиться індикатор
(BLUETOOTH) .
Виконайте цей крок у межах
5 хвилин, або створення пари буде
скасовано. Якщо створення пари
скасовано, повторно виконайте дії,
починаючи з кроку 1.
 Розташуйте пристрій BLUETOOTH, який слід
підключити, на відстані до одного метра від
системи.
 Якщо ваш пристрій BLUETOOTH сумісний
із технологією дотику (NFC), пропустіть дії,
описані нижче. Див. розділ
«Прослуховування музики одним дотиком
(NFC)» (стор. 26).
Натисніть кнопку
BLUETOOTH MENU .
Якщо функція BLUETOOTH вибрана,
коли система не має інформації
про створення пари, система
автоматично переходить у режим
створення пари.
Пару можна також створити за
допомогою кнопки на пристрої.
Див. «Створення пари за допомогою
кнопки на пристрої» (стор. 25).
Знайдіть систему за допомогою
пристрою BLUETOOTH.
На екрані пристрою BLUETOOTH
може з’явитися список знайдених
пристроїв.
Можна прослуховувати музику
із пристрою BLUETOOTH через
бездротове з’єднання.
Перш ніж використовувати функцію
BLUETOOTH, створіть пару для реєстрації
пристрою BLUETOOTH.
1
Натисніть кнопку / ,
виберіть «PAIRING», а потім
натисніть
.
5
Натисніть кнопку  .
Почнеться відтворення.
Залежно від пристрою BLUETOOTH
ще раз натисніть  . Також може
знадобитися запустити музичний
програвач на пристрої BLUETOOTH.
6
Натискайте кнопку
VOLUME +/– , щоб
відрегулювати гучність.
Якщо в системі не можна змінити
гучність, відрегулюйте її на пристрої
BLUETOOTH.
Створення пари за допомогою
кнопки на пристрої
1 Натисніть кнопку FUNCTION  кілька разів,
щоб вибрати пункт «BT AUDIO».
2 Натисніть і утримуйте кнопку FUNCTION ,
доки індикатор (BLUETOOTH)  не почне
швидко блимати.
Система перейде в режим створення пари.
На дисплеї  відобразиться повідомлення
«PAIRING».
Щоб установити з’єднання BLUETOOTH,
виконайте аналогічні дії після кроку 2
за допомогою пульта ДК.
 Процедуру створення пари з пристроєм
BLUETOOTH можна виконати, поки
встановлюється з’єднання з іншим
пристроєм BLUETOOTH.
Примітка
 На деяких пристроях BLUETOOTH описані
вище операції можуть бути недоступні. Крім
того, фактичні операції можуть відрізнятися
залежно від підключеного пристрою
BLUETOOTH.
 Коли процедуру створення пари буде
завершено, її не потрібно буде виконувати
повторно. Проте у перелічених нижче
випадках процедуру створення пари
потрібно буде виконати знову.
 Дані про створення пари видалено під
час ремонту пристрою BLUETOOTH.
 Здійснюється спроба об’єднати систему
в пару з більше ніж 8 пристроями
BLUETOOTH.
Цю систему можна об’єднати в пару
з щонайбільше 8 пристроями BLUETOOTH.
Якщо після створення пари з 8 пристроями
BLUETOOTH спробувати створити пару
з новим пристроєм, дані про створення
пари пристрою BLUETOOTH, що
підключався до системи першим,
замінюються на дані нового пристрою.
 Дані про створення пари із системою
видалено з підключеного пристрою.
 Якщо ініціалізувати систему чи видалити
історію створення пари із системою, усі
дані про створення пари буде видалено.
Скасування процедури
створення пари з пристроєм
BLUETOOTH
Натисніть кнопку BLUETOOTH MENU ,
BLUETOOTH  або змініть джерело.
Порада
 Якщо в системі відсутня інформація про
створення пари, операцію створення пари
скасувати не можна.
Скасування з’єднання з
пристроєм BLUETOOTH
Натисніть кнопки BLUETOOTH MENU 
і / , щоб вибрати пункт «DISCONCT»,
а потім натисніть кнопку
.
Порада
 Можна також розірвати з’єднання BLUETOOTH
із пристрою BLUETOOTH.
Видалення даних про
реєстрацію пари
1 Натисніть кнопку BLUETOOTH .
2 Одночасно натисніть і утримуйте
кнопку FUNCTION  і   на пристрої,
доки на дисплеї  не відобразиться
повідомлення «RESET».
Примітка
 Після того як дані про створення пари
видалено, для встановлення з’єднання
BLUETOOTH потрібно знову створити пару.
Прослуховування музики через з’єднання BLUETOOTH
Порада
 Звук із цієї системи не можна відправити
на динамік BLUETOOTH.
 «Ключ доступу» також може називатися
«Код доступу», «PIN-код», «Номер PIN»,
«Пароль» тощо.
 Не можна встановити підключення до
пристрою BLUETOOTH, поки встановлюється
з’єднання з іншим пристроєм BLUETOOTH.
Спочатку скасуйте з’єднання, а потім
підключіть інший пристрій.
 Система підтримує лише кодек
із багатосмуговим кодуванням.
25UA
Прослуховування
музики через
зареєстрований
пристрій
Після виконання кроку 1 розділу
«Створення пари між системою
та пристроєм BLUETOOTH
і прослуховування музики» підключіть
до системи пристрій BLUETOOTH,
а потім натисніть кнопку  
для початку відтворення.
Прослуховування
музики одним
дотиком (NFC)
NFC – це технологія для забезпечення
бездротового зв’язку малого радіуса дії
між різноманітними пристроями, такими
як мобільний телефон та пристрій IC tag.
Просто торкніться системи смартфоном
або планшетом. Система автоматично
ввімкнеться, після чого буде створено
пару та встановлено з’єднання
BLUETOOTH.
Заздалегідь увімкніть параметри NFC.
1
Торкніться смартфоном або
планшетом позначки N 
на пристрої.
Торкніться смартфоном або
планшетом пристрою й не
прибирайте смартфон або планшет,
доки він не почне вібрувати або
відтворювати короткий звук.
У посібнику користувача до
смартфону або планшета знайдіть
інформацію щодо того, яку його
частину слід використовувати для
встановлення з’єднання дотиком.
2
Установивши з’єднання,
натисніть  .
Почнеться відтворення.
Щоб скасувати встановлене
з’єднання, торкніться смартфоном
або планшетом позначки N 
на пристрої.
26UA
Порада
 Ця можливість доступна на смартфонах,
що підтримують функцію NFC (сумісна
операційна система: Android версії 2.3.3
або пізнішої, окрім Android 3.x).
Інформацію про сумісні пристрої див.
на веб-сайті, наведеному нижче.
http://support.sony-europe.com/
 Якщо смартфон або планшет не реагує,
навіть якщо він торкнувся пристрою,
завантажте на смартфон або планшет
програму «NFC Easy Connect» і запустіть її.
Потім повторно торкніться пристрою.
«NFC Easy Connect» – це безкоштовна
програма, що використовується
виключно з ОС Android™. Зіскануйте цей
двовимірний код.
Примітка
 У певних країнах і регіонах не можна
завантажити програму для роботи з NFC.
 На деяких смартфонах або планшетах
ця функція може бути доступна без
завантаження програми «NFC Easy Connect».
У такому разі керування смартфоном або
планшетом і їхні технічні характеристики
можуть відрізнятися від описаних у цьому
посібнику. Для отримання додаткових
відомостей скористайтеся посібником
користувача, що додається до смартфону
або планшета.
 З’єднання BLUETOOTH може виявитися
невдалим, якщо торкнутися системи
смартфоном або планшетом із функцією NFC,
коли вона завантажує компакт-диск або
DVD-диск чи шукає пристрій USB.
 Коли пристрій увімкнено та він починає
відтворення за допомогою з’єднання
BLUETOOTH одним дотиком (NFC), звук
відтворення може бути відсутнім із початку
запису. Щоб розпочати відтворення
з початку, натисніть кнопку   або
встановіть з’єднання BLUETOOTH після
ввімкнення системи.
Налаштування
функції
автоматичного
переходу в режим
очікування
Система автоматично переходить
у режим очікування приблизно
через 15 хвилин, якщо вона не
використовується або не виводиться
аудіосигнал (функція автоматичного
переходу в режим очікування).
За замовчуванням функцію
автоматичного переходу в режим
очікування ввімкнуто.
1
Натисніть кнопку / ,
щоб увімкнути систему.
2
Натисніть і утримуйте
кнопку /  більше
3 секунд.
Додаткові відомості
 Якщо торкнутися пристрою смартфоном або
планшетом, що підтримує функцію NFC, коли
встановлено з’єднання з іншим пристроєм
BLUETOOTH, з’єднання BLUETOOTH буде
скасовано, а система підключиться
до смартфону або планшета.
Додаткові відомості
На дисплеї  відобразиться
повідомлення «AUTO STANDBY ON».
Щоб вимкнути функцію, повторіть
ту саму процедуру. На дисплеї 
відобразиться повідомлення
«AUTO STANDBY OFF».
Функція вимкнеться.
Порада
 Коли система переходить у режим
очікування, на дисплеї  відображається
повідомлення «STANDBY», яке блимає 8 разів.
27UA
Примітка
 Функція автоматичного переходу в режим
очікування не працює за використання
функції тюнера (FM), навіть якщо її ввімкнути.
 Система може не переходити в режим
очікування автоматично в таких випадках:
 під час використання функції FM;
 під час виявлення аудіосигналу;
 під час відтворення аудіозаписів або
файлів;
 під час використання таймера відтворення
або таймера сну.
 Система знову відраховує час (близько
15 хвилин) до переходу в режим очікування,
навіть якщо ввімкнено функцію
автоматичного переходу в режим очікування
в таких випадках:
 якщо підключено пристрій USB під
час використання функції USB;
 якщо натиснуто кнопку на пульті ДК
або пристрої.
Налаштування
автоматичного
переходу в режим
очікування функції
BLUETOOTH
Коли ввімкнено режим очікування
BLUETOOTH, система переходить у режим
очікування з’єднання BLUETOOTH, навіть
якщо її вимкнено. За замовчуванням
цей режим вимкнено.
1
Натисніть кнопку BLUETOOTH
MENU .
2
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати «BT: STBY», а потім
натисніть кнопку
.
3
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати значення «ON» або
«OFF», а потім натисніть
кнопку
.
4
Натисніть кнопку / ,
щоб вимкнути систему.
Порада
 Якщо для цього режиму встановлено
значення «ON», система вмикається
автоматично, і можна прослуховувати музику
з пристрою BLUETOOTH за допомогою
підключення BLUETOOTH.
Примітка
 Якщо в системі відсутня інформація про
підключення, цей режим недоступний.
Щоб скористатися цим режимом, систему
потрібно підключити до пристрою та надати
їй інформацію про створення пари.
28UA
Налаштування
ввімкнення або
вимкнення
бездротового
сигналу BLUETOOTH
Коли пристрій увімкнено, можна
керувати сигналом BLUETOOTH.
Налаштування за замовчуванням – ON.
Увімкніть пристрій.
2
Одночасно натисніть
і утримуйте кнопки  
і   на пристрої протягом
5 секунд.
3
Коли з’явиться повідомлення
«BT OFF» (бездротовий сигнал
BLUETOOTH вимкнено) або
«BT ON» (бездротовий сигнал
BLUETOOTH увімкнено),
відпустіть кнопки.
Можна вибрати потрібний звук із
різних стилів і змінити ефективність
низьких частот.
Вибір потрібного звуку
Натисніть кнопку EQ  кілька разів,
щоб вибрати потрібний звук із
таких стилів:
«ROCK», «POP», «JAZZ», «CLASSIC»,
«R AND B/HIP HOP», «FLAT».
Змінення ефективності
низьких частот
Натисніть кнопку MEGA BASS .
Кожне натискання вмикає («BASS ON»)
і вимикає функцію («BASS OFF»).
Порада
 Заводським параметром за замовчуванням
є «BASS ON».
Додаткові відомості
1
Налаштування
звуку
Порада
 Якщо для цього параметра встановлено
значення OFF, функція BLUETOOTH
недоступна.
 Якщо торкнутися системи смартфоном
або планшетом із функцією NFC, коли цей
параметр вимкнено, система ввімкнеться,
і параметр буде ввімкнено.
 Якщо цей параметр вимкнено, не можна
налаштувати режим очікування BLUETOOTH.
 Якщо цей параметр вимкнено, не можна
створити пару між цим пристроєм
і пристроєм BLUETOOTH.
29UA
Використання
таймерів
Система має функції таймера сну
й таймера відтворення.
Установлення таймера
відтворення
Компакт-диск, пристрій USB або
радіо можна прослуховувати
у встановлений час.
Примітка
Примітка
 Таймер сну має пріоритет над таймером
відтворення.
Установлення
таймера сну
Система автоматично вимкнеться
у встановлений час.
1
Натисніть кнопку
TIMER MENU .
 Перш ніж установлювати таймер, потрібно
налаштувати годинник (стор. 14).
1
Підготуйте джерело звуку.
2
Натисніть кнопку
TIMER MENU .
3
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати значення «PLAY SET»,
а потім натисніть кнопку
.
На дисплеї  блиматиме час
початку.
2
3
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати пункт «SLEEP», а потім
натисніть кнопку
.
4
Натисніть кнопку / ,
щоб вибрати зазначений час,
а потім натисніть кнопку
.
Можна вибрати значення від
«SLEEP 10» (10 хв.) до «SLEEP 90»
(90 хв.) з кроком 10 хв. або «AUTO».
Якщо вибрати значення «AUTO»,
система вимкнеться автоматично
після завершення відтворення
компакт-диска чи з пристрою USB.
Виконайте такі самі кроки, щоб
налаштувати параметр «MINUTE»
для часу початку роботи, а потім
параметри «HOUR» і «MINUTE»
для часу завершення роботи.
5
Скасування таймера сну
Виберіть пункт «OFF» на кроці 3,
наведеному вище.
30UA
Натисніть кнопку / ,
виберіть потрібне джерело
звуку, а потім натисніть
.
З’явиться вікно підтвердження для
таймера відтворення.
Порада
 Щоб перевірити час таймера сну,
що залишився, виконайте кроки 1 і 2,
наведені вище.
 Таймер сну працює, навіть якщо годинник
не налаштовано.
Натисніть кнопку / , щоб
вибрати час, а потім натисніть
кнопку
.
6
Натисніть кнопку / ,
щоб вимкнути систему.
Порада
 Якщо джерелом звуку є радіо, обов’язково
налаштуйтеся на радіостанцію, перш ніж
вимикати систему (стор. 19).
 Щоб змінити налаштування таймера,
повторно виконайте процедуру з початку.
Примітка
 Система вмикається саме в час, установлений
у таймері відтворення. Якщо джерелом звуку
є компакт-диск, диск MP3 чи WMA або USB,
для початку відтворення може знадобитися
певний час.
 Таймер відтворення не запуститься, якщо
у вибраний час систему вже ввімкнено.
 Якщо джерелом звуку для таймера
відтворення встановлено радіостанцію,
для нього використовується остання
відтворювана частота. Якщо змінити
радіочастоту після настроювання таймера,
радіостанція для таймера також зміниться.
Використання меню
налаштувань
Елементи меню можна регулювати
за кількома параметрами. Відображувані
елементи залежать від країни
або регіону. Налаштування за
замовчуванням підкреслено.
1
Натисніть кнопку SETUP 
у рамках функції DVD/CD.
На екрані телевізора з’явиться
меню налаштувань.
Вибрана
категорія
Перевірка налаштування
1 Натисніть кнопку TIMER MENU .
2 Натисніть кнопку / , щоб вибрати
Вибраний елемент
налаштування
пункт «SELECT», а потім натисніть
кнопку
.
значення «PLAY SEL», а потім натисніть
кнопку
.
Категорії налаштувань
На дисплеї  з’явиться налаштування
таймера.
Скасування таймера
Виберіть значення «OFF» у кроці 3 розділу
«Перевірка налаштування» (стор. 31).
Функції
2
Натисніть кнопку /// ,
щоб вибрати категорію та
елемент налаштування, а потім
натисніть кнопку
.
3
Натисніть кнопку /  для
вибору параметра, який
потрібно змінити, а потім
натисніть кнопку
,
щоб підтвердити вибір.
4
Натисніть кнопку SETUP ,
щоб закрити меню
налаштувань.
Додаткові відомості
3 Натисніть кнопку / , щоб вибрати
31UA
Налаштування [SCREEN]
[Subtitle]
[TV System]
Вибір мови субтитрів, записаних
на дисках DVD VIDEO.
[PAL]: для телевізорів із системою PAL.
[NTSC]: для телевізорів із системою NTSC.
[Auto]: для телевізорів, які підтримують
системи PAL і NTSC.
[Screen Saver]
[Menu]
Вибір мови меню для дисків.
Налаштування [AUDIO]
[ON]: увімкнення заставки після
перебування телевізора в режимі
зупинки, паузи, відсутності або виймання
диска протягом 15 хвилин.
[OFF]: вимкнення заставки.
[DRC]
[TV Type]
[Brightness]
[16:9]: виберіть це значення для
підключення широкоекранного
телевізора або до телевізора з функцією
широкоформатного відтворення.
Налаштуйте рівень динамічного
діапазону для звуку на виході.
Налаштування [VIDEO]
Налаштуйте рівень яскравості
зображення.
[Contrast]
Налаштуйте рівень контрасту
зображення.
[Hue]
Налаштуйте колір (відтінок) зображення.
[4:3PS]: відтворення зображення
в повну висоту з обрізаними боками
на весь екран.
[Saturation]
Налаштуйте рівень насиченості
зображення.
[Sharpness]
Налаштуйте рівень різкості
контурів зображення.
[4:3LB]: відтворення широкого
зображення з чорними смугами
вгорі та внизу.
Налаштування [PREFERENCE]
[Rating]
[LANGUAGE]
[OSD]
Вибір мови відображення на екрані
телевізора.
[Audio]
Вибір потрібної мови аудіо для
DVD-дисків із кількома звуковими
доріжками.
32UA
Відтворення DVD-дисків з оцінками
можна обмежувати. Сцени можуть бути
заблоковані або замінені на інші сцени.
Якщо ви встановили пароль, перш ніж
змінювати оцінку, обов’язково скасуйте
захист паролем, ввівши свій пароль
(див. розділ «[Password]»).
Натисніть кнопку / , щоб вибрати оцінку
від [0 Lock ALL] до [8 No Limit], а потім натисніть
кнопку
.
[Password]
Щоб уникнути небажаних дій, для
параметрів [Rating] і [Default] можна
встановити пароль.
Введіть новий 4-значний пароль і натисніть
кнопку
.
Щоб змінити пароль, введіть його
для розблокування поля вводу,
а потім введіть новий пароль.
Якщо ви забули свій пароль,
виконайте наведені нижче дії,
щоб підтвердити поточний пароль.
1 Натисніть кнопку DVD/CD .
2 Натисніть кнопку   на пристрої,
щоб відкрити дисковод.
3 Натисніть кнопки   і ZOOM ,
утримуючи кнопку SHIFT , а потім
натисніть кнопку
.
З’явиться сторінка [CUSTOM PAGE], на якій
можна підтвердити поточний пароль.
Щоб закрити сторінку [CUSTOM PAGE],
натисніть SETUP.
Виправлення неполадок
Виправлення
неполадок
Якщо проблема виникає під час роботи
системи, виконайте кроки, описані
нижче, перш ніж звертатися до
найближчого дилера Sony. Якщо
відображається повідомлення про
помилку, обов’язково занотуйте його
вміст для довідки.
1
Перевірте, чи проблему описано
в цьому розділі «Виправлення
неполадок».
Усі параметри меню налаштувань
і особисті настройки можна скинути
до значень за замовчуванням.
Якщо ви встановили пароль, обов’язково
скасуйте захист паролем, ввівши свій
пароль. Див. пункт «[Password]» розділу
«Налаштування [PREFERENCE]» (стор. 32),
перш ніж скидати пароль.
2
Ознайомтеся з наведеними
нижче веб-сайтами для технічної
підтримки клієнтів.
Натисніть кнопку  , щоб вибрати пункт
[Restore], а потім натисніть кнопку
.
3
[Default]
http://support.sony-europe.com/
На цих веб-сайтах містяться останні
відомості щодо технічної підтримки
та запитання й відповіді.
Якщо проблему не вдається
вирішити навіть після виконання
всіх наведених вище процедур,
зверніться до найближчого
дилера Sony.
Залишаючи виріб на ремонт,
обов’язково принесіть усю систему
(основний пристрій і пульт ДК).
Цей виріб є цілісною системою.
Тому для визначення несправності
вона потрібна повністю.
Виправлення неполадок
Якщо проблему не вдається
вирішити після виконання кроків
1 і 2, зверніться до найближчого
дилера Sony.
33UA
Якщо на дисплеї  відображається
повідомлення «PROTECT»
Негайно відключіть шнур живлення,
а коли повідомлення «PROTECT»
зникне, перевірте наведене нижче.
Переконайтеся у відсутності короткого
замикання кабелів динаміків + і –.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори
системи не заблоковані.
Якщо нічого з указаного вище не
трапилося, повторно підключіть шнур
живлення й увімкніть систему. Якщо
проблему вирішити не вдається,
зверніться до найближчого
дилера Sony.
Загальні
Система не вмикається.
 Переконайтеся, що шнур живлення
правильно підключено до настінної
розетки.
Система несподівано перейшла в режим
очікування.
 Це не є несправністю. Система автоматично
переходить у режим очікування приблизно
через 15 хвилин, якщо вона не
використовується або не подається
аудіосигнал. Див. «Налаштування функції
автоматичного переходу в режим
очікування» (стор. 27).
припинила трансляцію.
Значне гудіння або шум.
 Розташуйте систему подалі від джерел
шуму.
 Підключіть систему до іншої настінної
розетки.
 Рекомендовано використовувати
мережний подовжувач із фільтром
шуму (продається окремо).
Пульт ДК не працює.
 Між пультом дистанційного керування
й датчиком пульта на пристрої не має бути
перешкод. Також розташуйте пристрій
подалі від люмінесцентних ламп.
 Спрямуйте пульт ДК у напрямку
дистанційного датчика  на пристрої.
 Перемістіть пульт ближче до системи.
 Замініть батареї на нові.
DVD, CD-DA, MP3 та WMA
На дисплеї  з’являється повідомлення
«LOCKED», і не вдається вийняти диск
із дисковода.
 Активовано функцію блокування
дисковода. Вимкніть цю функцію (стор. 15).
Диск або файл не відтворюється.
 Нефіналізований диск (диск CD-R або
CD-RW, на який можна додати дані).
Звук переривається, або диск не
відтворюється.
Несподівано зникло налаштування
годинника, або таймер відтворення
було несподівано скасовано.
 Можливо, диск забруднений або
 Якщо протягом хвилини не виконується
 Розташуйте систему подалі від джерел
жодних дій, налаштування годинника
або таймера відтворення автоматично
скасовується. Виконайте процедуру знову
із самого початку.
Відсутній звук.
 Підвищте гучність на пристрої.
 Перевірте, чи додаткові компоненти
правильно підключено до роз’єму
AUDIO IN , і встановіть для функції
налаштування AUDIO IN.
34UA
 Можливо, указана станція тимчасово
подряпаний. Якщо диск забруднений,
протріть його.
вібрацій (наприклад, на стійку підставку).
Відтворення починається не з першого
запису чи файлу.
 Переконайтеся в тому, що вибрано
правильний режим відтворення. Якщо
для режиму відтворення встановлено
значення «SHUFFLE» або «PROGRAM»,
змініть налаштування (стор. 15).
Для початку відтворення потрібно більше
часу ніж зазвичай.
 Більше часу може знадобитися для початку
відтворення таких дисків:
 диск, записаний зі складною структурою
(деревом) папок;
 диск, записаний у багатосесійному
форматі;
 диск, на якому записано багато папок.
Зображення
Відсутнє зображення.
 Відеокабель не під’єднано належним
чином.
Пристрій USB
Додаткові відомості щодо сумісних
пристроїв USB див. у розділі «Сумісні
пристрої та версії USB» (стор. 40).
Підключено несумісний пристрій USB.
 Можуть виникнути проблеми, описані
нижче.
 Пристрій USB не розпізнається.
 Ця система не відображає імена файлів
або папок.
 Відтворення неможливе.
 Звук переривається.
 Чутно шум.
 Якість звуку погіршена.
 Пристрій не підключено до потрібного
вхідного роз’єму телевізора.
 Систему не вибрано у відеовході
телевізора.
 Щоб переглядати зображення, обов’язково
підключіть систему до телевізора за
допомогою відеокабелю (додається).
Навіть якщо встановити пропорції
зображення в пункті «[TV Type]» в розділі
«[SCREEN]», зображення не заповнює
екран телевізора.
на диску.
Кольори на екрані телевізора спотворені.
 Динаміки системи містять магнітні деталі,
унаслідок чого може виникати магнітне
викривлення. У разі спотворення
кольорів на екрані телевізора,
перевірте наведене нижче.
 Установіть динаміки на відстані не менше
ніж 0,3 метра від телевізора.
 Якщо спотворення кольорів не усунено,
вимкніть телевізор і ввімкніть його через
15–30 хвилин.
 Відсуньте динаміки далі від телевізора.
Налаштування [TV System] не відповідає
телевізору.
 Скиньте налаштування (див. пункт
«[Default]» у розділі «Налаштування
[PREFERENCE]».
 Пристрій USB не підключено належним
чином. Вимкніть систему й повторно
підключіть пристрій USB.
Чутно шум, звук переривається, або його
якість погіршена.
 Підключено несумісний пристрій USB.
Підключіть сумісний пристрій USB.
 Вимкніть систему, повторно підключіть
пристрій USB і знову ввімкніть систему.
 Музичні дані містять шум або мають низьку
якість звуку. Шум може виникнути під час
створення музичних даних у зв’язку зі
станом комп’ютера. У такому разі видаліть
файл і знову перешліть музичні дані.
 Під час кодування файлів було використано
низьку бітову швидкість. Запишіть на
пристрій USB файли з вищою швидкістю.
Виправлення неполадок
 Пропорції зображення зафіксовано
Відсутній звук.
Повідомлення «SEARCH» відображається
впродовж значного часу, або для початку
відтворення потрібно багато часу.
 Процес зчитування може тривати довго
в таких випадках:
 на пристрій USB записано багато папок
або файлів;
 структура файлів надто складна;
 недостатньо вільної пам’яті;
 внутрішня пам’ять фрагментована.
35UA
Ім’я файлу або папки (назва альбому)
відображається неправильно.
 Повторно запишіть музичні дані на
пристрій USB, оскільки існує ймовірність,
що дані, збережені на пристрої USB,
пошкоджено.
 Система відображає лише такі символи:
 великі літери (від A до Z);
 цифри (від 0 до 9);
 символи (< > +, [ ] \ _).
Замість інших символів відображається «_».
Пристрій USB не розпізнається.
 Вимкніть систему, повторно підключіть
пристрій USB, потім знову ввімкніть
систему.
 Можливо, підключено несумісний пристрій
USB.
 Пристрій USB не працює належним чином.
Інформацію щодо вирішення цієї проблеми
див. у посібнику користувача, що додається
до пристрою USB.
Тюнер
Значне гудіння чи шум (на дисплеї 
блимає напис «STEREO»), або відсутній
прийом станцій.
 Підключіть антену належним чином.
 Заново розташуйте та зорієнтуйте антену
таким чином, щоб забезпечити гарний
прийом.
 Розташовуйте антени подалі від пристрою
та інших аудіо- та відеокомпонентів,
щоб уникнути виникнення шуму.
 Вимкніть електричне обладнання,
розташоване поблизу.
Одночасно чутно кілька радіостанцій.
 Заново розташуйте та зорієнтуйте антену
таким чином, щоб забезпечити гарний
прийом.
 Для об’єднання шнурів антени можна
використати доступні в продажу затиски
для шнурів. Також відрегулюйте довжину
шнурів.
Відтворення не починається.
 Вимкніть систему, повторно підключіть
пристрій USB, потім знову ввімкніть
систему.
 Можливо, підключено несумісний
пристрій USB.
Відтворення починається не
з першого запису.
 Переконайтеся в тому, що вибрано
правильний режим відтворення. Якщо для
режиму відтворення встановлено значення
«SHUFFLE», змініть налаштування (стор. 15)
Не вдається зарядити пристрій USB.
 Переконайтеся в тому, що пристрій
USB належним чином підключений
до порту  (USB) .
 Пристрій USB може не підтримуватися
цією системою.
 Від’єднайте та знову під’єднайте пристрій
USB. Докладніше про стан заряджання
пристрою USB див. у посібнику користувача
пристрою USB.
36UA
Скидання системи до
заводських налаштувань
Якщо система все одно не працює
належним чином, скиньте її
налаштування до заводських значень.
1 Увімкніть систему.
2 Одночасно натисніть і утримуйте
кнопку FUNCTION  і   на пристрої,
доки на дисплеї  не відобразиться
повідомлення «RESET».
Буде видалено всі користувацькі
налаштування, зокрема попередньо
налаштовані радіостанції, налаштування
таймера та годинника.
Якщо проблему не вдається вирішити навіть
після виконання всіх наведених вище
процедур, зверніться до найближчого
дилера Sony.
Примітка
 У разі утилізації або передачі пристрою іншій
людині скиньте налаштування пристрою
з міркувань безпеки.
SEARCH
Повідомлення
Під час роботи можуть з’являтися або
блимати такі повідомлення.
DISC ERR
Вставлено диск, який неможливо
відтворити в цій системі, наприклад
CD-ROM, або здійснено спробу
відтворити файл, непридатний
для відтворення.
Система шукає інформацію, записану
на пристрої USB. Під час пошуку деякі
кнопки не працюють.
TIME NG
Час початку й завершення роботи
таймера відтворення збігаються.
COMPLETE
Процедура попереднього налаштування
станції завершилася належним чином.
LOCKED
Активовано функцію блокування
дисковода.
NO USB
Не підключено жодний пристрій USB,
підключений пристрій USB відключено,
або система не підтримує пристрій USB.
NO DISC
NO FILE
На пристрої USB або диску немає файлів,
придатних до відтворення.
OVER CURRENT
Система виявляє перенапругу
в підключеному пристрої USB.
Відключіть пристрій USB від порту,
вимкніть систему, а потім знову
ввімкніть систему.
Виправлення неполадок
У програвачі відсутній диск, або
встановлено диск, який неможливо
завантажити.
LOADING
Система завантажує інформацію,
записану на диску. Під час завантаження
деякі кнопки не працюють.
37UA
Застереження та технічні
характеристики
Застереження
Диски, які ця система ПІДТРИМУЄ
 Аудіодиски CD-DA
 CD-R/CD-RW (аудіодані записів CD-DA







і файлів MP3 та WMA)
Диски діаметром 8 см
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
VIDEO CD
CDG
Не використовуйте диски CD-R або CD-RW,
на яких не записано жодні дані. Так можна
пошкодити диск.
Диски, які ця система НЕ ПІДТРИМУЄ
 CD-ROM
 Диски CD-R або CD-RW, записані не








38UA
у форматі музичного диску CD або MP3/
WMA, що відповідає стандарту ISO9660
(рівень 1/рівень 2 або Joliet)
Багатосесійні диски CD-R або CD-RW,
записування яких не завершено
закриттям сесії
Диски CD-R або CD-RW із поганим
рівнем запису, CD-R або CD-RW із
подряпинами або брудом чи CD-R
або CD-RW, записані на несумісному
записувальному пристрої
Диски CD-R або CD-RW, записування
яких фіналізовано неналежним чином
Диски CD-R або CD-RW із файлами,
відмінними від файлів MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3 або WMA)
Диски нестандартної форми
(наприклад, у формі серця, квадрата,
зірки)
Диски, на яких є липка стрічка, папір
або наклейки
Диски із прокату або диски, які були
у використанні, з наклейками, якщо
клей виступає за межі наклейки
Диски, написи яких надруковано
чорнилом, липким на дотик
Примітка щодо дисків DVD, CD-DA,
MP3 та WMA
 Перед відтворенням протріть диск
тканиною для чищення, рухаючись
від центру до країв.
 Не використовуйте для цього
хімічні засоби, зокрема бензин,
розчинник, наявні у продажу
засоби для чищення чи спреїантистатики, призначені для
вінілових платівок.
 Не піддавайте диски дії прямих
сонячних променів і джерел
тепла, зокрема каналів подачі
гарячого повітря; не залишайте
їх в автомобілі, припаркованому
на відкритому сонці.
Техніка безпеки
 Повністю від’єднуйте шнур живлення
від настінної розетки, якщо пристрій
не використовуватиметься протягом
тривалого часу. Відключаючи систему,
завжди тримайтеся за штепсель.
Ні в якому разі не тягніть
безпосередньо за шнур.
 Якщо в систему потрапив твердий
предмет або рідина, відключіть її
та зверніться до кваліфікованого
спеціаліста для перевірки, перш
ніж знову використовувати.
 Шнур живлення підлягає заміні
лише в авторизованому
сервісному центрі.
Розташування
 Не розташовуйте систему
під нахилом або в місцях
з екстремальними температурами,
значним рівнем пилу, бруду або
вологи, з поганою вентиляцією,
де на систему впливатимуть
вібрації, пряме сонячне проміння
або яскраве світло.
 Зверніть увагу, що розташування
системи на поверхнях з особливим
покриттям (наприклад, оброблених
воском, олією, лаком) може
викликати появу плям або
втрату кольору цих поверхонь.
 Не кладіть на систему важкі предмети.
 Якщо систему перенести з холоду
одразу в тепле приміщення або
встановити в приміщенні з надмірною
вологістю, на лінзах усередині системи
може утворитися конденсат, що
спричинить несправність системи.
У такому разі необхідно вийняти диск
і залишити систему ввімкненою
приблизно протягом години, доки
волога не випарується. Якщо система
все одно не працює навіть після
тривалого часу, зверніться до
найближчого постачальника
продукції Sony.
Про нагрівання
 Під час заряджання або тривалої
роботи пристрій нагрівається.
Це нормально та не вказує
на несправність.
 Не торкайтеся корпусу, якщо пристрій
довгий час працював із високою
гучністю, оскільки корпус може
сильно нагрітися.
 Не закривайте вентиляційні отвори.
Переміщення системи
Перш ніж переміщати систему,
переконайтеся, що в неї не вставлено
диск, і від’єднайте шнур живлення від
настінної розетки.
Користування дисками
 Тримайте диск за краї, щоб не
забруднити його. Не торкайтеся
поверхні.
 Не прикріплюйте на диск папір
або плівку.
 Не піддавайте диски дії прямих
сонячних променів і джерел тепла,
зокрема каналів подачі гарячого
повітря; не залишайте їх в автомобілі,
припаркованому на відкритому сонці,
оскільки температура всередині
автомобіля може значно
підвищуватися.
Очищення корпусу
Кольори телевізора
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
Обережно! Якщо залишити одне зображення (нерухоме відеозображення,
екранне повідомлення тощо) на екрані
телевізора на довгий час, це може
призвести до неусувного пошкодження
екрана телевізора. Особливо чутливі до
цього проекційні телевізори.
Застереження та технічні характеристики
Протирайте систему м’якою тканиною,
злегка змоченою легким розчином
мийного засобу. Не використовуйте
абразивні матеріали, порошки для
чищення або розчинники, зокрема
спирт чи бензин.
39UA
Сумісні пристрої
та версії USB
Інформацію про останні підтримувані
версії сумісних пристроїв див. на вебсайтах, указаних нижче.
http://support.sony-europe.com/
Бездротова
технологія
BLUETOOTH
BLUETOOTH – це технологія бездротового
зв’язку малого радіуса дії, яка забезпечує
з’єднання між цифровими пристроями,
зокрема персональними комп’ютерами
та цифровими фотоапаратами.
За допомогою бездротової технології
BLUETOOTH можна керувати пристроями,
з’єднаними на відстані близько 10 метрів.
Бездротову технологію BLUETOOTH
зазвичай використовують для
встановлення зв’язку між двома
пристроями, проте один пристрій може
бути підключений до кількох інших.
Із цією технологією не потрібно
використовувати дроти для підключення,
як за з’єднання USB, а також розміщувати
пристрої поряд, як за використання
бездротового інфрачервоного зв’язку.
Технологію можна застосовувати,
тримаючи один із пристроїв BLUETOOTH
у сумці чи кишені.
Технологія бездротового зв’язку
BLUETOOTH – це глобальний стандарт,
що підтримується тисячами компаній.
Ці компанії виготовляють продукти,
які відповідають глобальним стандартам.
Підтримувана версія та профілі BLUETOOTH
Профіль – це стандартний набір функцій
для різноманітних можливостей
продуктів із підтримкою технології
BLUETOOTH. Докладніше про
підтримувані версії та профілі BLUETOOTH
див. у розділі «Технічні характеристики»
(стор. 42).
Примітка
 Для підключення пристрою BLUETOOTH до
цієї системи він має підтримувати такий
самий профіль, що й система. Функції
пристрою BLUETOOTH можуть відрізнятися
залежно від характеристик пристрою, навіть
якщо пристрій підтримує такий самий
профіль, що й система.
 Через особливості бездротової технології
BLUETOOTH відтворення на системі дещо
затримується порівняно з відтворенням аудіо
на пристрої, з якого передаються дані.
40UA
Відстань ефективного зв’язку
Вплив на інші пристрої
Пристрої BLUETOOTH використовуються
на відстані близько 10 метрів
(безперешкодна відстань)
один від одного.
За наведених нижче умов можливе
скорочення відстані ефективного зв’язку.
 Якщо між пристроями, що
використовують зв’язок BLUETOOTH,
є людина, металевий предмет,
стіни або інші перешкоди.
 У місцях, де встановлено
бездротову локальну мережу.
 У місцях використання
мікрохвильових печей.
 У місцях, де виникають інші
електромагнітні хвилі.
Радіохвилі, які передає система, можуть
вплинути на роботу деяких медичних
пристроїв. Оскільки перешкоди можуть
призвести до неполадок у роботі, завжди
вимикайте живлення системи,
мобільного телефону з функцією
BLUETOOTH і пристроїв BLUETOOTH
у таких місцях:
 у лікарнях, потягах і літаках;
 поряд з автоматичними дверима
або пожежною сигналізацією.
Вплив інших пристроїв
Застереження та технічні характеристики
Пристрої BLUETOOTH і бездротові
локальні мережі (IEEE802.11b/g)
використовують однаковий частотний
діапазон (2,4 ГГц). У разі використання
пристрою BLUETOOTH біля пристрою,
який використовує бездротову локальну
мережу, можуть виникнути
електромагнітні перешкоди.
Це може призвести до зниження
швидкості передавання даних, появи
шумів або неможливості підключення.
У такому випадку спробуйте виконати
наведені нижче дії.
 Спробуйте з’єднати систему
з мобільним телефоном, що
підтримує функцію BLUETOOTH,
або іншим пристроєм BLUETOOTH
на відстані не менше 10 метрів
від обладнання бездротової
локальної мережі.
 На час використання пристрою
BLUETOOTH вимкніть обладнання
бездротової локальної мережі,
розташоване в межах 10 метрів.
Примітка
 Система підтримує функції безпеки,
які відповідають специфікації BLUETOOTH,
і є засобом безпечного зв’язку за допомогою
технології BLUETOOTH. Проте рівень безпеки
може виявитися недостатнім залежно від
налаштувань та інших факторів, тому
завжди будьте уважні під час використання
технології BLUETOOTH.
 Sony не може бути притягнуто до
відповідальності в будь-якому випадку
за заподіяну шкоду або інші збитки
в результаті витоку інформації під
час зв’язку з використанням
технології BLUETOOTH.
 Зв’язок BLUETOOTH не гарантується з усіма
пристроями BLUETOOTH, які мають однаковий
профіль із цією системою.
 Пристрої BLUETOOTH, які під’єднуються до цієї
системи, мають відповідати специфікації
BLUETOOTH, установленій корпорацією
Bluetooth SIG, Inc., і їх відповідність має бути
сертифіковано. Однак, навіть якщо пристрій
відповідає специфікації BLUETOOTH, можуть
виникнути випадки, коли характеристики або
специфікації пристрою BLUETOOTH роблять
неможливим підключення або передбачають
різні варіанти керування, відображення
та роботи.
 Залежно від пристрою BLUETOOTH,
під’єднаного до цієї системи, комунікаційного
середовища та навколишніх умов можуть
виникнути шуми або втрата звуку.
41UA
Частотна характеристика
Технічні
характеристики
Підсилювач
Вихідна потужність (номінальна):
DVD (PCM 48 кГц): 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
CD: 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
Формат системи кольорів відеозображення
Моделі для Північної та Латинської
Америки (за винятком моделі для
Аргентини): NTSC
Інші моделі: NTSC/PAL
20 Вт + 20 Вт (8 Ом за 1 кГц, 1 % КНВ
(коефіцієнт нелінійних викривлень))
Тюнер
Вихідна потужність RMS (еталонна):
FM-стерео, супергетеродинний FM-тюнер
Діапазон налаштування:
87,5 МГц – 108,0 МГц (крок 50 кГц)
Антена:
Дротова антена FM
25 Вт + 25 Вт (на канал за 8 Ом і 1 кГц)
Вхідний і вихідні роз’єми
AUDIO IN:
FM-тюнер:
Роз’єм AUDIO IN (зовнішній вхід):
стереофонічний міні-роз’єм,
чутливість 1 В, опір 47 кОм
Динаміки
USB:
2-стороння, відбиття низьких частот,
з магнітним екрануванням
Порт USB: тип A, 5 В постійного струму,
1,5 A
Роз’єм  (HEADPHONE):
Стандартний стереороз’єм,
8 Ом або більше
VIDEO OUT:
Макс. рівень вихідного сигналу 1 В пік-пік,
незбалансований, негативна
синхронізація, повний опір
навантаження 75 Ом
SPEAKERS:
Підтримує опір 8 Ом
Система динаміків:
Динамік:
Вуфер: 95 мм, конусоподібний
Твітер: 57 мм, конусоподібний
Номінальний опір:
8 Ом
BLUETOOTH
Система зв’язку:
Стандарт BLUETOOTH версії 3.0
Вихід:
Стандарт BLUETOOTH, Power Class 2
Максимальна дальність зв’язку:
Програвач дисків
Система:
Система для відтворення компакт-дисків
і цифрового аудіо та відео
Параметри лазерного діода
Тривалість випромінювання:
безперервне
Вихідна потужність лазера*:
менше 1000 мкВт
* Вихідна потужність вимірювалася на відстані
200 мм від поверхні лінз об’єктива блоку
оптичного зчитування з апертурою 7 мм.
42UA
лінія видимості прибл. 10 м*1
Частотний діапазон:
Діапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляції:
FHSS
Сумісні профілі BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile – розширений профіль
розповсюдження аудіо)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile – профіль дистанційного керування
аудіо- та відеопристроями)
Підтримуваний метод захисту вмісту
Метод SCMS-T
Підтримуваний кодек
SBC (кодек із багатосмуговим
кодуванням)
Ширина смуги передавання
20 Гц – 20 000 Гц (частота
дискретизації 44,1 кГц)
*1 Фактичний діапазон може змінюватися
залежно від таких факторів, як перешкоди
між пристроями, магнітні поля навколо
мікрохвильової печі, статична електрика,
чутливість прийому, продуктивність антени,
операційна система, програмне
забезпечення тощо.
*2 Стандартні профілі BLUETOOTH визначають
мету зв’язку пристроїв за допомогою
технології BLUETOOTH.
Загальні
Вимоги до електроживлення:
120 В – 240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії:
35 Вт
Розміри (Ш/В/Г) (включно з частинами,
що виступають):
Маса:
Центральний пристрій: прибл. 1,4 кг
Динаміки: прибл. 1,7 кг
Додаткове обладнання, що входить до
комплекту постачання:
Пульт ДК (RM-AMU214) (1), відеокабель (1),
дротова антена FM (1), підставки для
динаміків (8), інструкції з експлуатації
(цей посібник) (1), гарантійний талон (1)
Технічні характеристики та конструкцію
може бути змінено без попереднього
сповіщення.
Застереження та технічні характеристики
Центральний пристрій:
прибл. 170 × 132,5 × 222 мм
Динаміки: прибл. 132,5 × 214 × 207 мм
Споживання електроенергії в режимі
очікування: 0,5 Вт (порти мережі
BLUETOOTH вимкнуто)
Режим очікування функції BLUETOOTH: 5,9 Вт
(порти мережі BLUETOOTH ввімкнуто)
43UA
Товарні знаки тощо.
 Windows Media є зареєстрованим
товарним знаком або товарним знаком
Microsoft Corporation у Сполучених Штатах
та/або інших країнах.
 Цей виріб захищений певними
правами інтелектуальної власності
Microsoft Corporation. Використання
або поширення цієї технології окремо
від даного виробу без ліцензії Microsoft
або вповноваженого підрозділу
Microsoft заборонені.
 Ліцензію на технологію аудіокодування
MPEG Layer-3 та відповідні патенти надано
Інститутом Фраунгофера (Fraunhofer IIS)
і компанією Thomson.
 «WALKMAN» і логотип «WALKMAN»
є зареєстрованими товарними знаками
Sony Corporation.
 Словесний знак і логотипи BLUETOOTH®
є зареєстрованими товарними знаками,
які належать корпорації BLUETOOTH SIG, Inc.
і використовуються корпорацією Sony
відповідно до ліцензії.
 Позначка N є товарним знаком або
зареєстрованим товарним знаком корпорації
NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та
інших країнах.
 Назви систем і виробів, використані в цьому
посібнику, у більшості випадків є товарними
знаками або зареєстрованими товарними
знаками відповідного виробника.
Позначки ™ та ® у цьому посібнику
не використовуються.
 Ця система підтримує технологію
Dolby* Digital.
* Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories.
«Dolby» та символ подвійної букви «D»
є товарними знаками Dolby Laboratories.

44UA
є товарним знаком Корпорації
з ліцензування DVD-формату й логотипа.
 ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЕОСТАНДАРТ MPEG-4:
ЦЕЙ ВИРІБ ЛІЦЕНЗОВАНО ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЄЮ
НА ПАКЕТ ПАТЕНТІВ ВІДЕОСТАНДАРТУ MPEG-4
ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ,
(i) ПОВ’ЯЗАНОГО З КОДУВАННЯМ ВІДЕО
ВІДПОВІДНО ДО ВІДЕОСТАНДАРТУ MPEG-4
(«ВІДЕО У ФОРМАТІ MPEG-4»)
І/АБО
(ii) ДЕКОДУВАННЯМ ВІДЕО У ФОРМАТІ
MPEG-4, ЗАКОДОВАНОГО КОРИСТУВАЧЕМ,
ЯКОГО ЗАЛУЧЕНО ДО ОСОБИСТОЇ ТА
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, І/АБО
ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО,
ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА НАДАННЯ ВІДЕО
У ФОРМАТІ MPEG-4.
ЛІЦЕНЗІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА БУДЬ-ЯКІ
ІНШІ СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕ
ПЕРЕДБАЧАЄ ЇХ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ,
ЗОКРЕМА ТАКУ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА
З ВИКОРИСТАННЯМ У РЕКЛАМНИХ,
ВНУТРІШНІХ І КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ
І ЛІЦЕНЗУВАННЯМ, МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД
КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. ДИВ. ВЕБ-САЙТ
http://www.mpegla.com/
 Усі інші товарні знаки є товарними знаками
відповідних власників
© Sony Corporation, 2014 р.
4-540-127-11(2) (UA)
Download PDF

advertising