Sony | CMT-S40D | Sony CMT-S40D Система Hi-Fi DVD Інструкції з експлуатації

4-460-926-11(1) (UA)
Домашня аудіосистема
УВАГА!
ОБЕРЕЖНО!
Використання оптичних приладів
із цим виробом підвищує ризик
ураження очей.
Щоб знизити ризик виникнення
пожежі, не накривайте
вентиляційний отвір пристрою
газетами, скатертинами, шторами
тощо.
Бережіть пристрій від
джерел відкритого вогню
(наприклад, запалених свічок).
Цей пристрій є ЛАЗЕРНИМ ВИРОБОМ
КЛАСУ 1. Маркування можна знайти
на задній панелі корпусу.
Щоб зменшити ризик виникнення
пожежі чи ураження електричним
струмом, бережіть пристрій від
проливання та бризок рідини
й не ставте на нього ємності,
наповнені рідиною, зокрема вази.
Інструкції з експлуатації
Примітка для користувачів.
Інформація, наведена нижче,
стосується лише обладнання,
проданого у країнах, у яких діють
директиви ЄС.
Цей виріб виготовлено
компанією Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan (Японія), або
від її імені. Запити щодо
відповідності виробу законодавству
Європейського Союзу надсилайте
авторизованому представникові,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина). Із запитаннями
стосовно обслуговування та
гарантії звертайтеся за адресами,
зазначеними в окремих документах
про обслуговування та гарантію.
Не встановлюйте цей пристрій
в обмеженому просторі, зокрема
на книжковій полиці або
у вбудованій шафі.
Оскільки основний штепсель
використовується для відключення
пристрою від електромережі,
підключайте пристрій до розетки
змінного струму, до якої можна
легко дістатися. Якщо ви помітите,
що пристрій працює не нормальним
чином, негайно відключіть мережний
штепсель від розетки змінного
струму.
Не піддавайте батареї або пристрої
зі вставленими батареями дії
надмірно високих температур,
зокрема від сонячних променів
або вогню.
Лише для
Європи
Утилізація старого
електричного
та електронного
обладнання
(чинно для
Європейського Союзу
та країн Європи
із системою роздільного
збирання відходів)
Цей символ на виробі або упаковці
свідчить про те, що виріб не можна
утилізувати разом із побутовими
відходами. Його необхідно передати
до відповідного пункту збирання
й переробки електричного
й електронного обладнання.
Утилізуючи цей виріб належним
чином, ви допоможете знизити
ризик потенційно негативного
впливу на навколишнє середовище
та здоров’я людей, що може
стати наслідком неправильного
поводження з виробом після
завершення терміну його служби.
Переробка матеріалів сприяє
збереженню природних ресурсів.
Для отримання детальнішої
інформації про переробку цього
виробу зверніться до місцевих
органів влади, служби збирання
побутових відходів або в точку
продажу, де було придбано виріб.
Придатне додаткове обладнання:
пульт дистанційного керування
Утилізація
використаних
батарей (чинно для
Європейського Союзу
та країн Європи із
системою роздільного
збирання відходів)
Цей символ на батареї або упаковці
свідчить про те, що батарею,
яка додається до цього виробу,
не можна утилізувати разом
із побутовими відходами.
На деяких батареях цей символ
може бути поєднаний із символом
хімічного елемента. Хімічні символи
ртуті (Hg) або свинцю (Pb) додаються,
якщо до складу батареї входить
понад 0,0005% ртуті або понад
0,004% свинцю.
Утилізуючи батареї належним
чином, ви допоможете знизити
ризик потенційно негативного
впливу на навколишнє середовище
та здоров’я людей, що може
стати наслідком неправильного
поводження з батареєю після
завершення терміну її служби.
Переробка певних матеріалів сприяє
збереженню природних ресурсів.
Якщо для безпеки, функціонування
або збереження даних пристрій
потребує постійного підключення
вбудованої батареї, таку батарею
повинен замінювати лише
кваліфікований фахівець.
Поки пристрій підключено
до розетки змінного струму,
він залишається під’єднаним
до мережі змінного струму,
навіть якщо він вимкнений.
Підтримувані диски
Для належної утилізації батареї після
завершення терміну служби виріб
необхідно передати до відповідного
пункту збирання й переробки
електричного й електронного
обладнання.
Використовуючи будь-які інші
батареї, прочитайте розділ про
безпечне виймання батарей
із виробу. Батарею необхідно
передати до відповідного пункту
збирання та переробки батарей.
Для отримання детальнішої
інформації про переробку цього
виробу або батареї зверніться
до місцевих органів влади, служби
збирання побутових відходів
або в точку продажу, де було
придбано виріб.
DVD
DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD
CD-DA (музичний
компакт-диск)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD
* Диски не відтворюватимуться,
якщо сесію запису було завершено
неправильно. Для отримання
додаткової інформації
скористайтеся інструкцією
з експлуатації, що додається
до записуючого пристрою.
Диски, не придатні до відтворення
 Диски Blu-ray
 HD DVD
 DVD-RAM
 Аудіодиски DVD
 PHOTO CD
 Super Audio CD
 Доріжки даних на дисках CD-Extra
 Аудіовміст дисків DualDisc
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
у режимі VR (Video Recording)
 Диски DVD-R/RW, сумісні
з технологією CPRM (Content
Protection for Recordable Media Захист вмісту записуваних носіїв)
із вмістом, позначеним
«Копіювати один раз».
Інформація про цей посібник
 Загальним терміном «DVD»
позначаються диски DVD VIDEO,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R або
DVD+RW.
 CD-R або CD-RW можуть бути
визначені як «DATA CD».
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R або
DVD+RW можуть бути визначені
як «DATA DVD».
 Цей посібник пояснює
користування пультом. Кнопки
пристрою з такими ж або схожими
назвами можна використовувати
для виконання тих самих дій.
©2013 Sony Corporation
Музичні диски, захищені
технологією захисту
авторських прав
Цей виріб призначено для
відтворення дисків, що відповідають
стандарту компакт-дисків (CD).
Останнім часом певні музичні
компанії випускають диски, захищені
технологією захисту авторських прав.
Зверніть увагу, що деякі з таких
дисків можуть не відповідати
стандарту CD, і цей пристрій
їх не відтворить.
Примітка щодо багатосесійних
дисків
Система може відтворити послідовні
сесії на диску, якщо вони записані
у форматі першої сесії. Якщо
трапляється сесія, записана в іншому
форматі сесії, ця сесія і сесії після неї
не відтворюються. Зверніть увагу:
навіть якщо сесії записані в одному
форматі, певні сесії можуть
не відтворюватися.
Примітки щодо дисків
 Система може відтворювати
тільки стандартні круглі диски.
Нестандартні диски та диски
не круглої форми (у формі картки,
серця або зірки) можуть призвести
до несправності.
 Не користуйтеся дисками, до яких
приклеєно етикетку чи прикріплено
кільце (або інші схожі аксесуари,
доступні у продажу).
Примітка щодо дисків DualDisc
Диск DualDisc — це двосторонній
диск, на одній стороні якого
записано дані DVD, а на іншій —
цифровий аудіовміст. Однак,
оскільки сторона з аудіовмістом
не відповідає стандарту компактдисків (CD), цей пристрій може
не відтворити її.
Примітка щодо процедури
відтворення дисків DVD
Розробники програмного
забезпечення можуть обмежувати
певні процедури відтворення дисків
DVD. Оскільки ця система відтворює
диски DVD відповідно до їх вмісту,
деякі функції відтворення можуть
бути недоступні.
Підтримувані типи файлів
Відео
Формат файлу
Розширення
Відео Xvid
«.avi»
Музика
Формат файлу
Примітка щодо двошарових
дисків DVD
Відтворення зображення або звуку
може на мить перериватися при
переключенні між шарами.
Код регіону (лише DVD VIDEO)
На задній панелі пристрою
системи нанесено код регіону.
До відтворення придатні
лише диски DVD VIDEO
(тільки відтворення), що мають
аналогічний код або позначку
2
UA
CMT-S40D
Розширення
MP3 (MPEG1 Audio «.mp3»
Layer 3)1)
WMA
2)
«.wma»
Фото
Формат файлу
Розширення
JPEG
«.jpg» або «.jpeg»
1)
2)
.
 Деякі файли можуть не
відтворюватися залежно від
формату, методу кодування
чи умов запису.
 Деякі пристрої USB можуть
не працювати разом із цією
системою.
 Не під’єднуйте систему і пристрій
USB через USB-концентратор.
 Система підтримує стандарт
ISO 9660 рівня 1 і 2 для дисків
DATA CD.
 Система підтримує формат UDF
(універсальний формат дисків)
для дисків DATA CD.
 Система підтримує файлові
системи FAT16 та FAT32 для
пристроїв USB.
 Система може розпізнавати файли
й папки на дисках DATA DVD
та DATA CD або пристроях USB
наступним чином:
 до 188 папок, включно
з кореневою папкою, на диску
DATA DVD, DATA CD або
пристрої USB
 до 999 файлів на диску DATA
DVD, DATA CD або пристрої USB
 Процес зчитування файлів може
тривати деякий час у таких
випадках:
 на диск DATA DVD, DATA CD або
пристрій USB записано занадто
багато папок або файлів;
 обсяг пам’яті пристрою USB дуже
великий;
 пам’ять пристрою USB
фрагментована.
6
Налаштування системи
кольорів
7
За необхідності змініть систему
кольорів на [PAL], [NTSC] або [Auto]
(Авто) після підключення телевізора.
За замовчуванням для системи
кольорів на моделях для Європи,
Росії, Саудівської Аравії та Аргентини
встановлено значення [PAL],
а на інших моделях – [NTSC]. Зверніть
увагу, що функція налаштування
системи кольорів недоступна
в моделях для Латинської Америки
(за винятком моделі для Аргентини).
1
2
3
4



Для користувачів у країнах
Латинської Америки:
http://esupport.sony.com/LA
Для користувачів у інших країнах/
регіонах:
http://www.sony-asia.com/support
Дротова FM-антена
(витягується горизонтально)



До правого динаміка

Шнур динаміка
(чорний/)

До настінної розетки
8
До лівого динаміка
Вставте батарею R6 (розмір AA,
продається окремо), сумістивши
полярність, як показано нижче.
 Антена
Розташуйте та зорієнтуйте антену
таким чином, щоб забезпечити
гарний прийом.
Розташуйте антену подалі від шнурів
динаміків і живлення, щоб уникнути
шуму.
Під’єднайте шнури динаміка.
Підключіть шнур живлення
до настінної розетки.
 Роз’єми AUDIO IN та VIDEO OUT
Примітки щодо користування
пультом
 За звичайного використання
батареї вистачає приблизно
на шість місяців.
 Якщо пульт тривалий час
не використовуватиметься,
вийміть батарею, щоб уникнути
пошкоджень, спричинених
її протіканням і корозією.
AUDIO IN:
Підключіть зовнішній
аудіокомпонент.
VIDEO OUT:
Підключіть роз’єм відеовходу
телевізора або проектора.
3
4

Пульт
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб перемикати функції
DVD/CD.
Відтворення почнеться
автоматично, якщо буде
завантажено диск із функцією
автоматичного відтворення.
Натисніть кнопку   двічі,
щоб зупинити відтворення.
Натисніть кнопку SETUP ,
коли пристрій зупинено.
Відобразиться меню
налаштувань.

Кнопка SHIFT
Натисніть і утримуйте для
використання із кнопками,
позначеними рожевим
(цифрові клавіші, кнопки
SLEEP  і TIMER MENU ).

Кнопка SETUP
Натисніть, щоб відкрити або
закрити меню налаштувань.

Кнопка DVD TOP MENU
 Натисніть, щоб відкрити
основне меню DVD під
час відтворення диска DVD.
 Натисніть, щоб увімкнути
або вимкнути функцію PBC
під час відтворення диска
VIDEO CD з функцією PBC.

Кнопка / (увімк./очікування)
Натисніть, щоб увімкнути або
вимкнути систему.

Датчик пульта дистанційного
керування

Кнопка FUNCTION
Натисніть, щоб вибрати функцію.
10

Кнопка ZOOM
Натисніть, щоб збільшити або
зменшити зображення під час
перегляду DVD VIDEO, VIDEO CD,
відео Xvid або зображення
у форматі JPEG. Зображення
можна прокручувати вгору, вниз,
вліво або вправо на обраному
рівні збільшення за допомогою
кнопок /// .
1
2
3
Кнопка TV /
(увімк./очікування)
Натисніть, щоб увімкнути
або вимкнути телевізор.
Зверніть увагу, що за допомогою
цього пульта можна управляти
тільки телевізорами Sony.
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб вибрати функцію DVD/CD.
Натисніть кнопку  
на пристрої, щоб відкрити
дисковод.
Покладіть диск у дисковод
і натисніть на пристрої
кнопку  , щоб закрити
дисковод.
Відтворення почнеться
автоматично після закриття
дисковода.
Якщо відтворення не почалось
автоматично, натисніть  .
1
2
Пульт: кнопка 
(відтворення), кнопка 
(призупинення)
Натисніть, щоб почати або
призупинити відтворення.
Щоб продовжити відтворення
після призупинення, натисніть
кнопку  (або кнопку 
на пристрої).
Пульт: кнопка /
(попередн./наступн.)
Натисніть, щоб вибрати доріжку,
файл або розділ.

Кнопка EQ
Натисніть, щоб вибрати звуковий
ефект.

Пристрій: кнопка TUNE +/
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб вибрати функцію DVD/CD
або USB.
 DVD/CD: для відтворення
файлів на диску.
 USB: для відтворення файлів
на пристрої USB.
4
1
4
Натискайте кнопку
VOLUME +/ , щоб
відрегулювати гучність.
2
Пристрій USB
3
14
15
Роз’єм MIC (мікрофон)
Використовується для
підключення мікрофона.

Порт (USB)
Використовується для
підключення пристроїв USB.
Якщо до ввімкненої системи
під’єднано пристрій, що має
акумулятор із можливістю
перезаряджання, акумулятор
буде заряджатися від системи.

Кнопка ECHO
Натисніть, щоб відрегулювати
рівень відлуння.
Пульт: кнопка ///
Натисніть, щоб пересунути
курсор для вибору елемента.
Кнопка MIC LEVEL
Натискайте, щоб відрегулювати
гучність мікрофона.
Кнопка  (уповільнене
відтворення)
Натисніть у режимі паузи,
щоб переглянути уповільнено.
Кнопка PRESET +/
Натисніть, щоб вибрати
попередньо налаштовану
радіостанцію.

Кнопка  (відкриття/закриття)
Натисніть, щоб відкрити або
закрити дисковод.

Пристрій: кнопка ENTER

Кнопка TIME
Натисніть, щоб відобразити
або переключити годинник
під час відтворення.

Кнопка DIMMER
Натисніть, щоб змінити
яскравість дисплея пристрою.
Повторне натискання кнопки
змінює яскравість на 2 рівня
(яскравіше/темніше).

Кнопка ANGLE/TIMER MENU
 Натисніть, щоб переключити
кут перегляду камери, якщо
на диску DVD VIDEO доступний
перегляд відео під різними
кутами.
 Натисніть, щоб вибрати
таймер відтворення. Також
див. опис кнопки SHIFT .
(введення)
Пульт: кнопка
Натисніть для введення/
підтвердження налаштувань.

Пристрій: Елемент керування
VOLUME
Поверніть, щоб відрегулювати
гучність.
Пульт: кнопка VOLUME +/
Натисніть, щоб відрегулювати
гучність.
(Приклад: диск MP3)
Відкрийте дисковод, покладіть
диск у дисковод і закрийте його.
Стороною з наклейкою
вгору.

Пристрій: кнопка /
4
 Для диска
Натискайте кнопку
VOLUME +/ , щоб
відрегулювати гучність.
Щоб почати відтворення іншого
файлу, зупиніть відтворення
та виконайте дії, описані нижче.
Для відтворення потрібного
файлу
Кнопка PROGRAM
Натисніть, щоб установити
послідовність програмного
відтворення доріжок CD-DA,
або натисніть, щоб виконати
попередні налаштування
радіостанцій.
Пристрій
Не під’єднуйте напряму.
Кнопка /
(перемотування назад/
перемотування вперед)
Натисніть, щоб знайти момент
відтворення доріжки, файлу
або розділу.
Натискайте кнопку / ,
щоб вибрати тип медіа-вмісту
(музика/фото/відео), а потім
.
натисніть
Завантажте джерело сигналу.
Підключіть пристрій USB
до порту (USB) .
Відеомагнітофон
12
3
Кнопка REPEAT
Натисніть, щоб увімкнути режим
повторення відтворювання.
13
Пристрій: кнопка /
(попередн./наступн.)
Пульт: кнопка TUNING +/
Натисніть, щоб перейти
до бажаної радіостанції.
 Для пристрою USB
Телевізор
Таким самим чином налаштуйте
хвилини.
Налаштування годинника
скидається в разі відключення
шнура живлення або втрати
енергопостачання.
Пристрій: кнопка 
(відтворення/призупинення)
Пульт: кнопка  (стоп)
 Натисніть один раз, щоб
зупинити відтворення
та зберегти в пам’яті момент
зупинки (точку відновлення
відтворення). Після цього
натисніть кнопку 
(або кнопку  на пристрої),
щоб продовжити відтворення
з моменту зупинки. Щоб
почати відтворення з першої
доріжки/елемента/розділу
тощо, двічі натисніть кнопку 
(або кнопку /CANCEL
на пристрої), а потім натисніть
кнопку  (або кнопку 
на пристрої).
 Натисніть, щоб скасувати
автоматичне настроювання
під час пошуку радіочастот.
Відтворення файлів
на диску/пристрої USB
При підключенні відеомагнітофона
З’єднайте телевізор
і відеомагнітофон за допомогою
відео- та аудіокабелів (продаються
окремо), як показано нижче.
Натискайте кнопку / ,
щоб налаштувати годину,
.
а потім натисніть кнопку
11
Відтворення диска
Кнопка TV INPUT
Натисніть, щоб переключити
джерело вхідного сигналу
телевізора між телевізором
та іншим джерелом вхідного
сигналу.
Зверніть увагу, що за допомогою
цього пульта можна управляти
тільки телевізорами Sony.
Натисніть і утримуйте кнопку
SHIFT , після чого натисніть
кнопку ANGLE/TIMER MENU ,
щоб вибрати режим
налаштування годинника.
Якщо з’явиться повідомлення
«SELECT», кілька разів натисніть
кнопку / , щоб вибрати
«CLOCK», а потім натисніть
кнопку (введення) .
8
Пристрій: кнопка 
(стоп)/CANCEL
Кнопка BASS BOOST
Натисніть для створення більш
динамічного звуку. Повторно
натисніть, щоб увімкнути або
вимкнути ефект.
Натисніть кнопку / , щоб
увімкнути систему.
7
Натисніть кнопку SETUP , щоб
вимкнути меню налаштувань.
Кнопка SUBTITLE
Натисніть, щоб вибрати мову
субтитрів, якщо доступні
субтитри на декількох мовах
(наприклад, на дисках
DVD VIDEO).
2
 Живлення
Натисніть кнопку / , щоб
увімкнути систему.
Кнопка
DISPLAY
Натисніть, щоб відобразити
або приховати розкривне
меню для пошуку або
отримання інформації
про поточне відтворення.
1
 Динаміки
Підключіть шнур живлення
до настінної розетки.
Кнопка MUTING
Натисніть, щоб вимкнути або
ввімкнути звук.
Натисніть кнопку TIME . Годинник
відобразиться приблизно на
8 секунд.
Налаштування годинника
Натискайте кнопку / , щоб
вибрати [PAL], [NTSC] або [Auto]
.
(Авто), а потім натисніть

 Коли систему ввімкнено
Підключіть роз’єм відеовходу
телевізора до роз’єму VIDEO OUT
пристрою за допомогою
відеокабелю з комплекту
постачання.
Основний пристрій

Натисніть кнопку
DISPLAY .
Годинник відобразиться приблизно
на 8 секунд.
Підключення телевізора
Натискайте кнопку / ,
щоб вибрати [TV System]
(Система телевізора), а потім
.
натисніть
Кнопка AUDIO/SLEEP
 Натисніть, щоб вибрати
формат аудіосигналу під час
відтворення, якщо доступні
декілька звукових форматів.
 Натисніть, щоб вибрати режим
прийому FM (моно або стерео)
при прослуховуванні програм
FM-стерео.
 Натисніть, щоб установити
таймер сну. Також див. опис
кнопки SHIFT .
 Коли систему вимкнено
Шнур динаміка
(червоний/)
Відображення на екрані телевізора
може на мить перерватися після
зміни системи кольорів.

Для відображення годинника
Приєднайте підставки для динаміків,
що входять до комплекту
постачання, до кожного нижнього
кута динаміків, щоб вони не ковзали.
Примітка
Кнопка  DVD MENU
 Натисніть, щоб відкрити або
закрити меню DVD під час
відтворення диска DVD VIDEO.
 Натисніть, щоб повернутися
до попереднього екрана під
час роботи зі списком папок/
файлів, відображеним
на екрані телевізора.
Приєднання підставок
для динаміків
Підготовка пульта
Деталі та елементи керування
9

Для користувачів у країнах Європи:
http://support.sony-europe.com/

6
Натискайте кнопку / , щоб
вибрати параметри [SCREEN]
(Налаштування екрана), а потім
.
натисніть
4
Правильне підключення системи
Інформацію про сумісні пристрої USB
див. на веб-сайтах, наведених нижче.
Формат MP3 PRO не підтримується.
Формати WMA DRM, WMA Lossless
та WMA PRO не підтримуються.
5
При підключенні відеомагнітофона
до системи й телевізора одночасно
може статися втрата відеосигналу
під час перегляду відео з системи.
Не під’єднуйте відеомагнітофон
до системи й телевізора одночасно.
Пристрої USB, сумісні з цією
системою
Примітки
5
3
Натисніть / , щоб
пересунути курсор до
а після цього натисніть
кнопку .
Натисніть / , щоб
пересунути курсор до
потрібного файлу, а потім
 (або  ),
натисніть
щоб почати відтворення.
Прослуховування звуку
з додаткового компонента
Натискайте кнопку
VOLUME +/ , щоб
відрегулювати гучність.
Можна слухати звук із компонента,
підключеного до роз’єму AUDIO IN
пристрою за допомогою стерео
аудіокабелю 3,5 мм
(продається окремо).
Для відтворення потрібної папки
1
2
,
Натисніть / , щоб
пересунути курсор до папки,
що містить файл, який
необхідно відтворити,
.
а після цього натисніть
кнопку  DVD MENU  під час
роботи зі списком папок/файлів,
відображеним на екрані
телевізора.
 Перейти на сторінку вперед
або назад можна, якщо натиснути
/  у списку папок/файлів, коли
список займає декілька сторінок.
3
Натисніть / , щоб
пересунути курсор до
а після цього натисніть
кнопку .
,
1
Підключіть роз’єми аудіовиходу
компонента до роз’єму
AUDIO IN системи за допомогою
аудіокабелю.
2
Натискайте VOLUME  , щоб
зменшити гучність.
Натисніть / ,
щоб пересунути курсор
до потрібної папки, а після

цього натисніть
(або  ).
Відтворення почнеться
з першого файлу в обраній
папці й триватиме, доки не буде
відтворено всі файли в папці.
Натискайте кнопку
VOLUME +/ , щоб
відрегулювати гучність.
Поради
3
 Файл для відтворення можна
вибрати, натискаючи кнопку
/  кілька разів під
час відтворення. Необхідна
інформація з’явиться на дисплеї.
 Повернутися до попереднього
екрана можна, якщо натиснути
4
16
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб вибрати функцію AUDIO IN.
Запустіть відтворення
підключеного компонента
та відрегулюйте гучність
за допомогою кнопки
VOLUME +/ .
Продовження 
Інші операції відтворення
 Для відтворення без
використання PBC
3
Натисніть кнопку DVD TOP MENU .
Якщо функцію PBC вимкнено, можна
вибирати доріжку для відтворення
шляхом введення номера доріжки.
Для змінення кутів
(лише для дисків DVD VIDEO)
Натисніть кнопку ANGLE/TUNER
MENU  під час відтворення,
щоб вибрати кут відтворення.
Для збільшення відображуваного
зображення
Для відображення субтитрів
(лише для дисків DVD VIDEO
та файлів відео Xvid)
Зображення можна збільшити
або зменшити під час перегляду
DVD VIDEO, VIDEO CD, відео Xvid
або зображення у форматі JPEG.
Натискайте кнопку SUBTITLE  під
час відтворення, щоб вибрати мову
субтитрів.
Натискайте кнопку ZOOM , щоб
збільшити зображення.
Після кожного натискання кнопки
рівень збільшення змінюється.
Відображуване зображення можна
прокручувати вгору, вниз, вліво
або вправо на обраному рівні
збільшення за допомогою
кнопок /// .
Для змінення звуку
Натискайте кнопку AUDIO/SLEEP 
під час відтворення, щоб вибрати
формат аудіосигналу.
Під час відтворення DVD VIDEO
з декількома аудіоформатами
можна змінювати формати між PCM,
Dolby Digital тощо. Якщо DVD VIDEO
записано з кількома мовними
доріжками, можна також змінювати
мову аудіо.
Для пошуку розділів/глав/
доріжок тощо.
4
Для відтворення VIDEO CD
з функціями PBC
2
На початку відтворення VIDEO CD
з функціями PBC (контроль
відтворення) з’явиться меню
для роботи з функціями PBC.
Для використання меню PBC
натисніть і утримуйте кнопку
SHIFT , а після цього
використовуйте цифрові клавіші для
вибору номера необхідного пункту.
Натисніть кнопку
DISPLAY 
під час відтворення.
Вгорі на екрані телевізора
з’явиться розкривне меню.
Натисніть / , щоб
пересунути область
підсвічування до номера
розділу/глави.
3
4
5
6
Якщо звук стереопрограми FM
містить статичний шум, натискайте
кнопку AUDIO/SLEEP  кілька разів,
щоб вибрати «MONO».
Стереофонічний ефект зникне,
але якість прийому покращиться.
Натисніть кнопку PROGRAM .
На екрані блимає індикація «P 01».
Зручні функції
Натисніть кнопку PRESET +/ 
(або натисніть і утримуйте
клавішу SHIFT , після чого
натискайте цифрові клавіші),
щоб вибрати номер
попереднього налаштування.
Натисніть
станцію.
2
3
4
Систему можна налаштувати так,
щоб вона вимикалась у попередньо
заданий час, отже можна засинати,
слухаючи музику.
Натисніть і утримуйте
клавішу SHIFT , а потім натисніть
AUDIO/SLEEP  кілька разів.
Після кожного натискання кнопки
екран відображення хвилин
(час, що залишився) у верхній панелі
дисплею змінюється на 10 хвилин.
Якщо вибрати «AUTO», система
вимкнеться автоматично після
закінчення поточного диска або
зупинки пристрою USB, або ж через
100 хвилин.
Щоб попередньо налаштувати
інші станції, повторіть кроки 2–5.
Можна попередньо налаштувати
до 20 FM-станцій. Попередньо
налаштовані станції зберігаються
півдоби, навіть якщо відключити
шнур живлення або
енергопостачання.
Прослуховування попередньо
налаштованої радіостанції
1
Натисніть / , щоб
пересунути підсвічування
до номера доріжки.
2
3
Натисніть і утримуйте клавішу
SHIFT , а потім натискайте
AUDIO/SLEEP , доки на екрані
не з’явиться індикація «OFF».
Натисніть кнопку PRESET +/ 
(або натисніть і утримуйте
клавішу SHIFT , після чого
натискайте цифрові клавіші),
щоб вибрати номер
попереднього налаштування.
Використання таймера
відтворення
Таймер відтворення можна
встановити для функцій DVD/CD, USB,
AUDIO IN та FM.
Перш ніж установлювати таймер
відтворення, потрібно налаштувати
годинник.
Натискайте кнопку
VOLUME +/ , щоб
відрегулювати гучність.
Натисніть і утримуйте кнопку
SHIFT , а після цього
використовуйте цифрові
клавіші для введення
2-значного номера доріжки
(наприклад «02» для доріжки 2).
Розташування
 Не розташовуйте систему
в обмеженому просторі зі слабкою
вентиляцією, оскільки це може
призвести до перегрівання.
 Не розташовуйте систему поблизу
джерела тепла, як наприклад
радіатор або повітровід, а також
у місцях, що піддаються впливу
прямих сонячних променів, пилу,
механічної вібрації або ударів.
 Не розташовуйте систему під
нахилом. За задумом розробників
він має працювати лише
в горизонтальному положенні.
 Не кладіть на систему важкі
предмети.
Введіть новий 4-значний пароль
.
і натисніть
Щоб змінити пароль, введіть його
для розблокування поля вводу,
а потім введіть новий пароль.
Якщо ви забули свій пароль,
виконайте наведені нижче дії,
щоб підтвердити поточний пароль.
1
2
3
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб вибрати функцію DVD/CD.
Натисніть кнопку  
на пристрої, щоб відкрити
дисковод.
Експлуатація
 У разі перенесення системи
з холоду в тепле приміщення,
а також у разі встановлення
її у приміщенні з надмірною
вологістю, на лінзах всередині
пристрою може утворитися
конденсат. Через це система може
не функціонувати належним чином.
Необхідно вийняти диск і залишити
систему ввімкненою приблизно
на півгодини, доки волога
не випарується.
 Якщо який-небудь предмет попаде
всередину корпусу, відключіть
пристрій та зверніться до
кваліфікованого обслуговуючого
персоналу для перевірки системи
перед подальшою експлуатацією.
По черзі натискайте
.
кнопки  , ZOOM  і
З’явиться сторінка [CUSTOM PAGE]
(Сторінка налаштування), у якій
можна підтвердити поточний
пароль.
Щоб закрити [CUSTOM PAGE]
(Сторінка налаштування),
натисніть SETUP .
 [Default] (Налаштування
за замовчуванням)
Усі параметри меню налаштувань
і особисті настройки можна скинути
до значень за замовчуванням.
Якщо ви встановили пароль, перш
ніж виконувати скидання,
обов’язково скасуйте захист, увівши
свій пароль (див. розділ «[Password]
(Пароль)»).
Натисніть  , щоб вибрати
пункт [Restore] (Скинути),
.
і натисніть
1
2
Відеофайли не відтворюються.
Розмір відеофайлу перевищує
720 (ширина) × 576 (висота) пікселів.
Назва папки або файлу
відображається неправильно.
Система відображає лише цифрові
й алфавітні символи. Інші символи
відображаються як «_».
Диск відтворюється не з початку.
 Диск перебуває в режимі
відновлення відтворення. Якщо
натиснути кнопку   один раз під
час відтворення, система відновить
режим відтворення. Щоб почати
відтворювати файли з початку,
двічі натисніть  , а потім
натисніть  .
 Можливо, було встановлено режим
програмного або випадкового
відтворення. Зупиніть відтворення
і встановіть звичайний режим
відтворення.
Вміст диску не відтворюється.
 Код регіону диску DVD не співпадає
з кодом системи.
 Волога сконденсувалась усередині
пристрою, що може призвести
до пошкодження лінз. Необхідно
вийняти диск і залишити пристрій
увімкненим приблизно
на півгодини.
Диски DATA CD і DATA DVD
не відтворюються.
 Диск DATA CD записаний у форматі,
відмінному від ISO 9660 рівня 1 і 2.
 Диск DATA DVD записаний
у форматі, відмінному від UDF
(універсальний формат дисків).
Не вдається вийняти диск,
а на екрані з’являється
повідомлення «LOCKED».
Зверніться до постачальника
продукції Sony або місцевого
вповноваженого центру
обслуговування Sony.
Файли на диску DATA DVD,
DATA CD або пристрої USB
не відтворюються.
 Система не відтворює аудіофайли,
захищені технологією захисту
авторських прав DRM (Digital Rights
Management — керування
цифровими правами), а також
файли, завантажені з музичних
Система не працює належним
чином.
Від’єднайте шнур живлення від
настінної розетки, а через декілька
хвилин знову приєднайте шнур.
29
Натисніть   і знову виконайте
дії, наведені у пункті 2, щоб
запрограмувати додаткові
доріжки.
Натисніть /// , щоб
вибрати [PLAY] (Відтворення)
і почати програмне
відтворення.
Натисніть  , а потім натисніть
 . Режим відтворення зміниться
на звичайний.
 Для видалення програми
відтворення
Натисніть кнопку PROGRAM . Після
цього натисніть /// , щоб
вибрати [CLEAR] (Очистити), а потім
.
натисніть
3
4
5
6
7
Виконайте дії, наведені в розділі
«Перевірка налаштування», доки
на кроці 3 не з’явиться індикація
.
«OFF», а потім натисніть
Натисніть /  кілька
разів, щоб вибрати «PLAY SET»,
.
потім натисніть
 Змінення налаштування
Почніть із кроку 1 розділу
«Використання таймера
відтворення».
Виберіть час для початку
відтворення.
Натисніть /  кілька
разів, щоб установити годину,
. Таким
потім натисніть
самим чином налаштуйте
хвилини.
Порада
Налаштування таймера відтворення
зберігається, доки його не буде
видалено вручну.
Змінення яскравості екрана
Виконайте крок 4, щоб вибрати
час для зупинки відтворення.
Для вибору яскравості екрана
доступні 2 рівні.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
Виберіть джерело звуку.
Натискайте / ,
доки на екрані не з’явиться
потрібне джерело звуку, потім
натисніть .
2
3
Кілька разів натисніть кнопку
BASS BOOST  під час відтворення,
щоб увімкнути або вимкнути
функцію.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
 «BASS ON»: Створення більш
динамічного звуку.
 «BASS OFF»: Вимкнення функції.
Перегляд відомостей про час
відтворення
Натискайте кнопку
DISPLAY 
кілька разів під час відтворення.
Після кожного натискання кнопки
відображуваний елемент змінюється.
Для поточної доріжки/глави можна
переглянути таку інформацію,
як приблизний час відтворення
й час відтворення, що залишився.
Відображувані елементи залежать
від джерела відтворення.
Система підтримує функцію
автоматичного переходу в режим
очікування. Ця функція забезпечує
автоматичний перехід у режим
очікування приблизно через
30 хвилин, якщо система не
використовується, або якщо
не подається аудіосигнал.
Функцію автоматичного переходу
в режим очікування можна увімкнути
або вимкнути. За замовчуванням
функцію автоматичного переходу
в режим очікування ввімкнуто.
Утримуючи клавішу SHIFT ,
натисніть кнопку ANGLE/TIMER
MENU .
Натискайте / ,
щоб вибрати «SELECT», потім
.
натисніть
Натисніть /  кілька
разів, щоб вибрати «PLAY SEL»,
.
потім натисніть
Чищення
Очищуйте корпус, панель і засоби
керування за допомогою м’якої
тканини, злегка змоченої в слабкому
розчині миючого засобу.
Не використовуйте абразивні
матеріали, порошки для чищення
або розчинники, зокрема спирт
або бензин.
У разі виникнення запитань або
проблем, пов’язаних із програвачем,
зверніться до місцевого
постачальника продукції Sony.
1
2
3
5
Використання меню
налаштувань
6
Елементи меню можна регулювати
за декількома параметрами.
Відображувані елементи залежать
від країни або регіону.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
1
2
Користування дисками
 Тримайте диск за краї, щоб
не забруднити його. Не торкайтеся
поверхні.
 Не прикріплюйте на диск папір або
плівку.
 Не піддавайте диски дії прямих
сонячних променів і джерел
тепла, зокрема каналів подачі
гарячого повітря; не залишайте
їх в автомобілі, припаркованому
на відкритому сонці, оскільки
температура всередині автомобіля
може значно підвищуватися.
Виділення тепла
 Хоча система нагрівається під час
роботи, це не є несправністю.
 За використання високого рівня
гучності протягом тривалого
часу роботи корпус нагрівається.
Це не несправність. Однак корпусу
краще не торкатись.
 Система має знаходитися
у приміщенні з належною
вентиляцією, щоб запобігти
перегріванню.
 Щоб запобігти виникненню
несправності, не закривайте
вентиляційні отвори.
Кольори телевізора
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
Обережно! Якщо залишити
одне зображення (нерухоме
відеозображення, екранне
повідомлення тощо) на екрані
телевізора на довгий час,
це може призвести до неусувного
пошкодження екрана телевізора.
Особливо чутливі до цього
проекційні телевізори.
Основний пристрій
Підсилювач
Вихідна потужність (номінальна):
20 Вт + 20 Вт (8 Ом при 1 кГц,
1% КНВ (коефіцієнт нелінійних
викривлень))
Постійна вихідна потужність RMS
(еталонна):
25 Вт + 25 Вт (8 Ом при 1 кГц,
10% КНВ (коефіцієнт нелінійних
викривлень))
 Пристрій USB не розпізнається.
 Ця система не відображає назви
файлів або папок.
 Відтворення неможливе.
 Звук переривається.
 Чутно шум.
 Якість звуку погіршена.
Входи
AUDIO IN (стерео міні-роз’єм 3,5 мм):
чутливість 1 В, опір 50 кОм
Відображається повідомлення
«OVER CURRENT».
 Проблема з рівнем електричного
струму порту
(USB) . Вимкніть
систему та вийміть пристрій USB
з порту
(USB) . Переконайтеся
в тому, що пристрій USB працює
належним чином. Якщо на екрані
все ще відображається
це повідомлення, зверніться
до найближчого постачальника
продукції Sony.
 Підключений пристрій USB
не заряджається.
 Переконайтеся в тому,
що пристрій USB підключено
надійно.
 Якщо система перебуває
в режимі очікування, увімкніть її.
 Спробуйте вибрати функцію USB.
Певні пристрої USB можна
заряджати, лише коли система
перебуває в режимі USB.
MIC (монофонічний міні-роз’єм):
чутливість 4 мВ, опір 10 кОм
Вихідні роз’єми
* Налаштування за замовчуванням
залежать від країни або регіону.
 [Screen Saver] (Заставка)
[ON] (Увімк.): Увімкнення заставки
після перебування телевізора
в режимі зупинки, паузи, відсутності
або виймання диска протягом
15 хвилин.
[OFF] (Вимк.): Вимкнення заставки.
[16:9]: Виберіть це значення для
підключення широкоекранного
телевізора або до телевізора
з функцією широкоформатного
відтворення.
Функції
Не вмикається живлення.
Переконайтеся, що шнур живлення
підключено належним чином.
Система не переходить в режим
очікування автоматично.
 Функція автоматичного переходу
в режим очікування не працює
за використання функції FM.
 Система може не переходити
в режим очікування в таких
випадках:
 якщо подається аудіосигнал;
 якщо підключено пристрій USB;
 під час відтворення аудіозаписів
або файлів;
 під час роботи попередньо
налаштованого таймера
відтворення або сну.
На екрані відображається
повідомлення «PROTECT»
Негайно відключіть шнур
живлення, а коли індикація
«PROTECT» зникне, перевірте
наведене нижче.
 Чи не закорочені кабелі «+» і «»
динаміків?
 Чи не заблоковані вентиляційні
отвори системи?
Якщо нічого з указаного вище
не трапилося, повторно підключіть
шнур живлення й увімкніть
систему. Якщо проблему
вирішити не вдається, зверніться
до найближчого постачальника
продукції Sony.
Зображення
Відсутнє зображення.
 Відеокабель не під’єднано
належним чином.
 Пристрій не підключено
до правильного вхідного
роз’єму телевізора.
 Систему не вибрано у відеовході
телевізора.
 Щоб переглядати зображення,
обов’язково підключіть систему
до телевізора за допомогою
відеокабелю (додається).
Система:
система для відтворення
компакт-дисків і цифрового аудіо
та відео
Параметри лазерного діоду
Тривалість випромінювання:
безперервне
Вихідна потужність лазера*:
менше 1000 мкВт
Попереднє налаштування
радіостанцій
1
2
Натисніть кнопку MIC LEVEL .
Натискайте кнопки / ,
щоб відрегулювати гучність
мікрофона.
Вимоги до електроживлення
Модель для Кореї: 220 В  240 В
змінного струму, 50/60 Гц
Інші моделі: 120 В  240 В
змінного струму, 50/60 Гц
Частотна характеристика:
DVD (PCM 48 кГц): 20 Гц  20 кГц
(±1 дБ)
CD: 20 Гц  20 кГц (±1 дБ)
Споживання електроенергії: 23 Вт
Розміри (Ш/Г/В, включно
з виступаючими частинами,
але без динаміків):
прибл. 170 мм × 133 мм × 240 мм
Формат системи кольорів
відеозображення
Моделі для Латинської Америки
(за винятком моделі для
Аргентини): NTSC
Інші моделі: NTSC/PAL
Маса (без динаміків):
прибл. 1,4 кг
Основний пристрій, кількість: 1 шт.
Додаткове обладнання, що входить
до комплекту постачання:
пульт дистанційного керування (1)
Дротова FM-антена (1)
Відеокабель (1)
Підставки для динаміків (8)
Підтримка USB
Порт USB:
тип А, максимальна сила струму:
5 В, 500 мА
Технічні характеристики
та конструкцію може бути змінено
без попереднього сповіщення.
FM-стерео, супергетеродинний
FM-тюнер
Діапазон налаштування
87,5 МГц  108,0 МГц (із кроком
50 кГц)
 Споживання електроенергії
в режимі очікування: 0,5 Вт
 Галогеновані антипірени не були
використані в певних друкованих
платах.
Динаміки
Система динаміків:
широкополосні, діаметр 8 см,
конусоподібні
[4:3PS]: відтворення зображення
в повну висоту з обрізаними боками
на весь екран.
Натисніть та утримуйте кнопку
TUNING +/  протягом
2 секунд, доки частота
на дисплеї не почне
змінюватись.
Система автоматично сканує
радіочастоти та зупиняється
в разі знаходження станції
з чистим звуком.
Якщо сканування не зупиняється,
зупиніть його кнопкою  
та виконайте ручне
налаштування потрібної станції.
 [Karaoke Setup]
(Налаштування караоке)
[ECHO] (Відлуння): Регулювання рівня
відлуння.
[MIC VOL] (Гучність мікрофона):
Регулювання рівня гучності мікрофона.
[VIDEO] (Налаштування відео)
 [Brightness] (Яскравість)
[4:3LB]: відтворення широкого
зображення з чорними смугами
вгорі та внизу.
Налаштування рівня яскравості
зображення.
 [Contrast] (Контраст)
Налаштування рівня контрасту
зображення.
 [Hue] (Колір)
Налаштування кольору (відтінку)
зображення.
 [Saturation] (Насиченість)
[LANGUAGE] (Налаштування мови)
Налаштування рівня насиченості
зображення.
 [OSD] (Екранні повідомлення)
Вибір мови відображення на екрані
телевізора.
 [Sharpness] (Різкість)
Налаштування рівня різкості на краях
зображення.
 [Audio] (Аудіо)
Вибір потрібної мови аудіо для
DVD-дисків із кількома звуковими
доріжками.
[PREFERENCE]
(Користувацькі налаштування)
 [Subtitle] (Субтитри)
 [Rating] (Оцінка)
Вибір мови субтитрів, записаних
на дисках DVD VIDEO.
Відтворення DVD-дисків з оцінками
можна обмежувати. Сцени можуть
бути заблоковані або замінені
на інші сцени.
Якщо ви встановили пароль, перш
ніж змінювати оцінку, обов’язково
скасуйте захист, увівши свій пароль
(див. розділ «[Password] (Пароль)»).
 [Menu] (Меню)
Вибір мови меню для дисків.
[AUDIO] (Налаштування аудіо)
Натисніть / , щоб
вибрати оцінку від [0 Lock ALL]
(0 Заблокувати всі) до [8 No Limit]
(8 Без обмежень), потім
натисніть .
Навіть якщо встановити пропорції
зображення в пункті «[TV Type]
(Тип телевізора)» в розділі
«[SCREEN] (Налаштування екрана)»,
зображення не заповнить екран
телевізора.
Пропорції зображення зафіксовано
на диску.
Звук
Відсутній звук.
 Натискайте кнопку VOLUME + ,
щоб відрегулювати гучність.
 Перевірте підключення динаміків.
 Система перебуває в режимі паузи
або вповільненого відтворення.
Натисніть  , щоб повернутись
до нормального відтворення.
Кольори на екрані телевізора
спотворені.
Динаміки системи містять магнітні
деталі, внаслідок чого може
виникати магнітне викривлення.
У разі спотворення кольорів
на екрані телевізора, перевірте
наведене нижче.
 Установіть динаміки на відстані
не менше ніж 0,3 метра від
телевізора.
 Якщо спотворення кольорів
не усунено, вимкніть телевізор
і ввімкніть його через
15–30 хвилин.
 Відсуньте динаміки далі від
телевізора.
Чутно сильний гул або шум.
 Розташуйте систему подалі від
джерела шуму.
 Підключіть систему до іншої
настінної розетки.
 Обладнайте шнур живлення
фільтром від шуму
(наявний у продажу).
Відсутній звук мікрофону.
 Натискайте кнопку VOLUME + ,
щоб відрегулювати гучність
динаміків.
 Натисніть кнопку MIC LEVEL ,
потім натисніть  , щоб
відрегулювати гучність мікрофона.
 Переконайтеся в тому,
що мікрофон підключений до
роз’єму MIC  належним чином.
 Переконайтеся, що мікрофон
увімкнено.
Налаштування [TV System]
(Система телевізора) не відповідає
телевізору.
Скиньте налаштування
(див. пункт «[Default]
(Налаштування за замовчуванням)»
у розділі «[PREFERENCE]
(Користувацькі налаштування)».
Ліцензії й товарні знаки
 ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЕОСТАНДАРТ
MPEG-4: ЦЕЙ ВИРІБ ЛІЦЕНЗОВАНО
ЗГІДНО З ПАКЕТОМ ЛІЦЕНЗІЇ
НА ПАТЕНТ ВІДЕОСТАНДАРТУ
MPEG-4 ДЛЯ ОСОБИСТОГО
Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО З
ДЕКОДУВАННЯМ ВІДЕО
ВІДПОВІДНО ДО ВІДЕОСТАНДАРТУ
MPEG-4 («ВІДЕО У ФОРМАТІ
MPEG-4»), ЗАКОДОВАНОГО
КОРИСТУВАЧЕМ, ЗАЛУЧЕНИМ
ДО ОСОБИСТОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА/АБО
ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА
ВІДЕО, ЛІЦЕНЗОВАНОГО
КОМПАНІЄЮ MPEG LA
ДЛЯ ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО
У ФОРМАТІ MPEG-4.
ЛІЦЕНЗІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ
НА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ СПОСОБИ
ВИКОРИСТАННЯ. ДОДАТКОВУ
ІНФОРМАЦІЮ, ЗОКРЕМА ТАКУ,
ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИКОРИСТАННЯМ
У РЕКЛАМНИХ, ВНУТРІШНІХ
І КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ
ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯМ, МОЖНА
ОТРИМАТИ ВІД КОМПАНІЇ MPEG LA,
LLC. ДИВ. ВЕБ-САЙТ
http://www.mpegla.com/
 Усі інші товарні знаки та
зареєстровані товарні знаки
належать відповідним власникам.
Позначки TM і
у цьому документі
не використовуються.
 Ця система підтримує технологію
Dolby* Digital.
* Вироблено за ліцензією
Dolby Laboratories.
«Dolby» і символ подвійної
букви «D» є товарними знаками
Dolby Laboratories.
 Логотип «DVD»
є товарним знаком
Корпорації
з ліцензування DVD-формату
й логотипа.
 Ліцензію на технологію
аудіокодування MPEG Layer-3
та відповідні патенти надано
Інститутом Фраунгофера
(Fraunhofer IIS) і компанією
Thomson.
 Windows Media є товарним знаком
або зареєстрованим товарним
знаком Корпорації Майкрософт
у Сполучених Штатах Америки та/
або інших країнах.
 Цей виріб захищений певними
правами інтелектуальної власності
Microsoft Corporation. Використання
або поширення цієї технології
окремо від даного виробу
без ліцензії Microsoft або
уповноваженого підрозділу
Microsoft заборонені.
®
Номінальний опір: 8 Ом
Розміри (Ш/Г/В):
прибл. 148 мм × 240 мм × 127 мм
Маса: прибл. 1,3 кг кожен динамік
(нетто)
Кількість: 2 шт.
31
Натискайте кнопку FUNCTION 
кілька разів, щоб вибрати
пункт «FM».
28
Загальні
* Вихідна потужність
вимірювалася на відстані
200 мм від поверхні лінз
об’єктива блоку оптичного
зчитування з апертурою 7 мм.
Антена: дротова FM-антена
Прослуховування радіо
24
Живлення
Якщо під час роботи із системою
виникає одна з перелічених далі
проблем, скористайтеся цим
керівництвом з виправлення
неполадок, перш ніж звертатися
до сервісного центру. Якщо
проблему не вдається вирішити,
зверніться до найближчого
постачальника продукції Sony.
Зверніть увагу, що деталі, замінені
спеціалістом сервісного центру
під час ремонту, можна зберегти.
Натискайте кнопки / , щоб
відрегулювати ефект відлуння.
Функція мікрофону доступна
тільки під час використання
функцій DVD/CD та USB.
Налаштування рівня динамічного
діапазону для звуку на виході.
Виправлення неполадок
Натисніть кнопку ECHO  під
час співу.
Примітка
 [DRC]
Натисніть / , щоб вибрати
одну з категорій налаштувань,
.
потім натисніть
SPEAKERS:
підтримує опір 8 Ом
Програвач дисків
30
Натисніть кнопку SETUP , щоб
вимкнути меню налаштувань.
 [TV Type] (Тип телевізора)
Тюнер
2
Натисніть /  для вибору
параметра, який потрібно
,
змінити, а потім натисніть
щоб підтвердити вибір.
[PAL]: Для телевізорів
із системою PAL.
[NTSC]: Для телевізорів
із системою NTSC.
[Auto] (Авто): Для телевізорів,
які підтримують системи PAL і NTSC.
Натисніть кнопку SETUP ,
коли пристрій зупинено.
Відобразиться меню
налаштувань.
VIDEO OUT:
Макс. рівень вихідного сигналу 1 В
(повний розмах сигналу),
незбалансований, негативна
синхронізація, повний опір
навантаження 75 Ом
1
 [TV System] (Система телевізора)*
Вибрана Вибраний елемент
категорія налаштування
3
 Налаштування рівня відлуння
мікрофона
Під’єднайте додатковий
мікрофон до роз’єму MIC 
на пристрої.
З’явиться повідомлення «MIC ON».
27
Технічні характеристики
Пристрій USB не працює належним
чином.
 Якщо підключити несумісний
пристрій USB, можуть виникнути
наведені нижче проблеми.
Інформацію про сумісні пристрої
USB див. на веб-сайтах, наведених
у розділі «Пристрої USB, сумісні
з цією системою».
Натисніть / , щоб вибрати
елемент налаштування, потім
.
натисніть   або
[SCREEN] (Налаштування екрана)
Натискайте кнопку FUNCTION ,
щоб вибрати функцію DVD/CD
або USB.
Категорії
налаштувань
Установіть для гучності мікрофона
значення «MIC 0» та від’єднайте
мікрофон від роз’єму MIC .
20
4
Утримуйте клавішу / 
на пристрої, коли систему
ввімкнуто, доки не з’явиться
індикація «AUTO STANDBY ON»
або «AUTO STANDBY OFF».
Запустіть відтворення музики
та відрегулюйте гучність.
 Після завершення виконайте
вказані нижче дії.
Підспівування під музику:
караоке
23
Переміщення системи
Перш ніж пересувати систему,
переконайтеся, що до неї не
вставлено диска, та від’єднайте шнур
живлення від настінної розетки.
Диски для чищення, засоби
чищення дисків і лінз
 Не використовуйте диски для
чищення або засоби чищення
дисків і лінз (зокрема, вологі
очисники та спреї). Це може
призвести до несправності
системи.
 Перед використанням очищуйте
диски спеціальною тканиною.
Витирайте диск у напрямку
від середини до країв.
 Не використовуйте хімічні засоби,
зокрема бензин, розчинник,
наявні у продажу очисники
чи спреї-антистатики, призначені
для вінілових платівок.
Натискайте кнопку EQ  під час
відтворення, доки на екрані
не з’явиться потрібний режим.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
 «FLAT»: Режим для рівного
та чистого звуку.
 «ROCK»: Покращені низький
та високий діапазони для чудових
звукових ефектів та атмосфери
кіно. Чудово підходить для фільмів
у жанрі «екшн» та рок-музики.
 «POP»: Ідеальний для
прослуховування поп-музики.
 «JAZZ»: Чисті середній та високий
діапазони. Відтворює справжню
атмосферу клубу, створюючи
враження, ніби артист знаходиться
прямо перед вами. Добре
підходить для джазової музики
та перегляду драматичних фільмів.
 «CLASSIC»: Підходить для
прослуховування класичної музики
та перегляду DVD-дисків із записом
концертів.
Ви можете підспівувати під музику,
під’єднавши мікрофон
(продається окремо).
Відомості про функцію
автоматичного переходу
в режим очікування
 Перевірка налаштування
1
Створення більш динамічного
звуку
Доступні режими та їх порядок
можуть відрізнятися залежно від
диску чи файлу.
Натисніть кнопку DIMMER 
кілька разів.
 «DIM OFF»: Яскравий.
 «DIM ON»: Темний.
Натисніть / , щоб вимкнути
систему.
Система автоматично ввімкнеться
перед установленим часом.
Якщо у вибраний час систему
ввімкнено, таймер
відтворення не запуститься.
Не використовуйте систему
в період між її ввімкненням
і початком відтворення.
Налаштування звуку
4
Вибір налаштувань еквалайзера
19
 Скасування таймера
Утримуючи клавішу SHIFT ,
натисніть кнопку ANGLE/TIMER
MENU .
Натискайте кнопку
DISPLAY 
кілька разів під час відтворення.
На екрані телевізора з’явиться
розкривне меню. Окрім відомостей
про час відтворення можна
переглянути таку інформацію,
як, наприклад, поточний режим
повтору, вибраний формат
аудіофайлу й мова субтитрів.
Відображувані елементи залежать
від джерела відтворення.
Примітка
26
інтернет-магазинів. Замість такого
файлу система відтворюватиме
наступний незахищений аудіофайл.
 На диску або пристрої USB немає
файлів, придатних для відтворення.
Чутно сильний гул або шум, або
відсутній прийом станцій під час
налаштування на FM-станцію.
 Підключіть антену належним
чином.
 Спробуйте розташувати
й зорієнтувати антену іншим
чином, щоб покращити прийом.
 Розташуйте антену подалі від
шнурів динаміків і живлення,
щоб уникнути шуму.
 Вимкніть електричне обладнання,
розташоване поблизу.
Натисніть і утримуйте
кнопку SHIFT , а після цього
використовуйте цифрові
клавіші для введення
2-значного номера доріжки
(наприклад «02» для доріжки 2).
 Скасування програмного
відтворення
Підготуйте джерело звуку.
25
Робота
Натисніть кнопку PROGRAM .
На екрані телевізора з’явиться
дисплей програмного меню.
Використання розкривного
меню для різної інформації
під час відтворення
Натискайте кнопку REPEAT , щоб
вибрати режим відтворення.
З’явиться екран вибраного режиму.
 «REP CHP»: Повтор поточної глави.
 «REP TIT»: Повтор поточного
розділу.
 «REP ALL»: Повтор усіх розділів/
доріжок/файлів.
 «REP OFF»: Повернення системи
до нормального режиму
відтворення.
 «SHUFFLE»: Повторне відтворення
довільно вибраного файлу
з поточної папки. У цьому режимі
один і той же файл може
відтворюватися кілька разів.
 «REP 1»: Повтор поточного запису
чи файлу.
 «REP FLD»: Повтор поточної папки.
22
Застереження
Щоб уникнути небажаних дій, для
параметрів [Rating] (Оцінка) і [Default]
(Налаштування за замовчуванням)
можна встановити пароль.
4
, щоб перейти
Натисніть
до вибраної доріжки.
21
 [Password] (Пароль)
3
Натисніть і утримуйте
кнопку SHIFT , а після цього
використовуйте цифрові клавіші
для введення 2-значного номера
файлу (наприклад «02» для файлу 2).
 Відключення таймера сну
Натискайте кнопку FUNCTION 
кілька разів, щоб вибрати
пункт «FM».
2
Натисніть кнопку
DISPLAY 
під час відтворення.
Вгорі на екрані телевізора
з’явиться розкривне меню.
 Під час відтворення аудіофайлу/
файлу зображення JPEG/
відеофайлу
Використання таймера сну
, щоб зберегти
1
Для повторного відтворення
18
Порада
Якщо станція надає послуги RDS,
її назва відображається на екрані
(лише моделі для Європи).
Виберіть доріжки для відтворення
в бажаній послідовності
(лише для дисків CD-DA). Можна
запрограмувати не більше
16 доріжок.
, щоб перейти
Натисніть
до вибраного розділу/глави.
17
Ручне налаштування можна
виконати, якщо натиснути кнопку
TUNING +/  кілька разів.
Для відтворення
у запрограмованій послідовності
 Під час відтворення диска CD
1
 Під час відтворення диска DVD
1
Натисніть і утримуйте
кнопку SHIFT , а після
цього використовуйте цифрові
клавіші для введення номера
розділу/глави (наприклад, «02»
для розділу 2, «003» для
глави 3).
32
Download PDF

advertising