Sony | SVE14A1C5E | Sony SVE14A1C5E VAIO E Series 14P Настанова з усунення несправностей

4-426-912-41(1)
Посібник з відновлення
системи, резервного
копіювання та виправлення
несправностей
Жүйені қалпына келтіру,
резервтік көшірмелеу жəне
ақаулықтарды жою жөніндегі
нұсқаулық
UA
Зміст
Вступ.......................................................................................... 3
Інформація про відновлення .................................................................... 3
Про резервне копіювання ........................................................................ 4
Створення носіїв для відновлення.......................................... 5
Відновлення системи комп’ютера .......................................... 6
Для відновлення з розділу відновлення ................................................. 6
Для відновлення з носіїв для відновлення ............................................. 6
Резервне копіювання та відновлення даних ......................... 8
Для резервного копіювання та відновлення даних, коли вдається
запустити ОС Windows ............................................................................. 8
Для резервного копіювання та відновлення даних, коли не
вдається запустити ОС Windows............................................................. 8
Відновлення даних за допомогою контрольної точки відновлення ... 10
Виправлення несправностей................................................. 11
Якщо під час роботи з комп’ютером виникають будь-які проблеми ....11
Несправності відновлення ..................................................................... 12
Загальні несправності............................................................................. 13
KZ
Мазмұны
Кіріспе ...................................................................................... 17
Қалпына келтіру туралы ......................................................................... 17
Сақтық көшірме жасау туралы ............................................................... 18
Қалпына келтіру құралын жасау ............................................ 19
Компьютерді қалпына келтіру ................................................ 20
Қалпына келтіру аумағынан қалпына келтіру ....................................... 20
Қалпына келтіру құралынан қалпына келтіру ....................................... 20
Деректердің сақтық көшірмесін жасау жəне қалпына
келтіру...................................................................................... 22
Windows жүйесін іске қосқан кезде деректердің сақтық көшірмесін
жасау жəне қалпына келтіру................................................................... 22
Windows жүйесін іске қоса алмаған кезде деректердің сақтық
көшірмесін жасау жəне қалпына келтіру ............................................... 22
Қалпына келтіру нүктесін пайдаланып деректерді қалпына келтіру ... 24
Ақауларды жою ....................................................................... 25
Егер компьютердің жұмыс істеуінде қандай да бір қате болса............ 25
Қалпына келтіру мəселелері .................................................................. 26
Жалпы мəселелер................................................................................... 27
2
Вступ
Інформація про
відновлення
Що таке відновлення?
Відновлення — це процес відновлення
комп’ютера до заводських параметрів.
Існує два способи відновити систему
комп’ютера:
❑ з носія для відновлення;
❑ з розділу відновлення.
Коли потрібно виконувати
відновлення?
❑ Якщо комп’ютер працює нестабільно.
❑ Якщо комп’ютер інфіковано вірусом.
❑ Якщо в комп’ютері виникли проблеми,
які не вдається вирішити шляхом
виправлення несправностей.
❑ Якщо диск C: помилково
відформатовано.
Яке програмне забезпечення
потрібно використовувати для
відновлення комп’ютера?
Використовуйте зазначене нижче
програмне забезпечення.
VAIO Care
❑ Створення носіїв для відновлення
❑ Перевірка апаратного забезпечення
комп’ютера
VAIO Care Rescue
❑ Резервне копіювання даних
❑ Відновлення системи комп’ютера
❑ Стирання всіх даних на вбудованому
жорсткому диску або SSD
UA
Докладні відомості див. у файлі довідки
програм VAIO Care і VAIO Care Rescue
(Створення копії за допомогою VAIO Care).
Що таке розділ відновлення?
Розділ відновлення на вбудованому
жорсткому диску або SSD містить дані
для відновлення системи та застосунків.
Зазвичай не можна змінювати або
видаляти дані в цьому розділі, але є
спеціально розроблене для цієї мети
програмне забезпечення, наявне у
продажу.
Навіщо створювати носії для
відновлення?
Носії для відновлення використовуються
для відновлення системи комп’ютера
до її заводських параметрів. Якщо ОС
Windows не запускається або якщо
розділ відновлення видалено, здійснити
відновлення можна лише з носіїв для
відновлення. Створіть носії для
відновлення відразу після того,
як комп’ютер буде готовий до
використання.
3
Вступ
Про резервне
копіювання
У чому полягає процес
резервного копіювання?
Резервне копіювання – це створення
резервної копії даних, які містяться на
вбудованому жорсткому диску або SSD,
і збереження цієї копії в іншому
розташуванні.
Навіщо створювати резервні
копії даних?
Неочікувані події або комп’ютерні віруси
можуть призвести до втрати різноманітних
даних, які зберігаються на вбудованому
жорсткому диску або SSD. Для
відновлення втрачених даних потрібна
резервна копія.
Рекомендовано регулярно створювати
резервні копії даних.
4
Створення носіїв для відновлення
Диски DVD-RAM, CD-R і CD-RW не
можна використовувати як носії для
відновлення.
Як носії для відновлення можна
використовувати оптичні диски та
флеш-пам’ять USB. Однак
рекомендується використовувати оптичні
диски, наприклад DVD-R, оскільки дані
із флеш-пам’яті USB можна випадково
видалити.
Відомості про кількість необхідних дисків,
типи носіїв, які можна використовувати,
і потрібну ємність флеш-пам’яті USB
відображаються під час створення носіїв
для відновлення.
1 Підключіть комп’ютер до Інтернету,
завантажте останні оновлення та
інсталюйте їх за допомогою програми
VAIO Update.
2 Якщо носії для відновлення (оптичні
диски) потрібно створити на моделі без
вбудованого оптичного дисковода,
підключіть зовнішній оптичний
дисковод (не надається в комплекті)
або пристрій стаціонарного
підключення з оптичним дисководом
(надається в комплекті до деяких
моделей) до комп’ютера та джерела
живлення змінного струму.
3 Клацніть Пуск
, Усі програми та
VAIO Care.
Якщо відобразиться вікно Служба
захисту користувачів, натисніть
кнопку Так.
Якщо ви ввійшли в систему як
звичайний користувач, можливо,
знадобиться ввести ім’я та пароль
адміністратора.
4 Клацніть Advanced Tools (Додаткові
засоби), Restore and recovery
(Резервне копіювання та відновлення)
та Create Recovery Media (Створення
носіїв для відновлення).
5 Уважно прочитайте інструкції на
екрані, а потім клацніть Далі.
6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
UA
Перед тим, як відобразиться поточний
стан процедури, може пройти деякий час.
Не виймайте та не від’єднуйте носії під
час створення носіїв для відновлення,
оскільки це може призвести до помилки
записування.
Зберігайте носії для відновлення в
надійному місці.
Примітки щодо створення носіїв
для відновлення
❑ Носії для відновлення придатні для
використання лише на тому комп’ютері,
на якому вони були створені.
❑ Створіть носії для відновлення одразу
після того, як комп’ютер буде готовий
до використання. У наведених нижче
випадках, можливо, не вдасться
виконати відновлення системи
комп’ютера з області відновлення,
тому можуть знадобитися носії для
відновлення.
❑ Розділ відновлення змінено за
допомогою програмного
забезпечення, призначеного для
змінення даних.
❑ На комп’ютері інстальовано
операційну систему, що відрізняється
від попередньо інстальованої.
❑ Вбудований жорсткий диск або SSD
відформатовано без використання
програми VAIO Care Rescue
(Створення копії за допомогою
VAIO Care).
❑ Не торкайтеся й не брудніть поверхні
дисків. Відбитки пальців і пил на
поверхні можуть призвести до
помилок читання або запису.
❑ Можливо, не вдасться створити носії
для відновлення за допомогою
флеш-пам’яті USB залежно від
використовуваного диска. Детальнішу
інформацію див. у файлі довідки
програми VAIO Care.
5
Відновлення системи комп’ютера
Щоб відновити систему комп’ютера до її заводських параметрів, дотримуйтесь одного з
наведених нижче способів відновлення.
Відновлення системи комп’ютера призведе до видалення всіх даних на вбудованому
жорсткому диску або SSD.
Для відновлення з
розділу відновлення
Для відновлення з носіїв
для відновлення
1 На вимкненому комп’ютері натисніть
кнопку ASSIST, щоб запустити
програму VAIO Care Rescue
(Створення копії за допомогою
VAIO Care).
1 Якщо відновлення системи комп’ютера
з носіїв для відновлення (оптичних
дисків) виконується на моделі без
вбудованого оптичного дисковода,
підключіть зовнішній оптичний
дисковод (не надається в комплекті)
або пристрій стаціонарного
підключення з оптичним дисководом
(надається в комплекті до деяких
моделей) до комп’ютера та джерела
живлення змінного струму.
Якщо з’явиться вікно вибору мови
інтерфейсу, виберіть потрібну мову
та натисніть кнопку OK.
2 Виберіть Start recovery wizard
(Запустити майстер відновлення).
Щоб виконати настроюване
відновлення, виберіть Tools (Засоби)
і клацніть Start advanced recovery
wizard (Запустити майстер
удосконаленого відновлення).
3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Якщо потрібно скористатися функціями
шифрування жорсткого диску, вимкніть
Rapid Wake, виконавши настроюване
відновлення, щоб забезпечити
шифрування всіх даних на комп’ютері.
(Лише для серій Z і T)
6
Якщо комп’ютер оснащено портом
USB, сумісним із стандартом USB 2.0,
підключіть до нього USB-пристрій.
2 Вставте диск у дисковод оптичних
дисків або підключіть флеш-пам’ять
USB до порту USB на комп’ютері,
якщо комп’ютер працює у звичайному
режимі.
Якщо комп’ютер оснащено портом
USB, сумісним із стандартом USB 2.0,
підключіть до нього USB-пристрій.
3 Вимкніть комп’ютер і знову ввімкніть
його.
4 Якщо використовується зовнішній
дисковод оптичних дисків або
флеш-пам’ять USB, натискайте
клавішу F11, доки не зникне екран
з емблемою VAIO.
Відобразиться Диспетчер
завантаження Windows.
5 За допомогою клавіш M або m виберіть
Start VAIO Care Rescue (Запустити
створення копії за допомогою
VAIO Care) і натисніть клавішу Enter.
Якщо з’явиться вікно вибору мови
інтерфейсу, виберіть потрібну мову
та натисніть кнопку OK.
6 Виберіть Start recovery wizard
(Запустити майстер відновлення).
Щоб виконати настроюване
відновлення, виберіть Tools (Засоби)
і клацніть Start advanced recovery
wizard (Запустити майстер
удосконаленого відновлення).
7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Якщо потрібно скористатися функціями
шифрування жорсткого диску, вимкніть
Rapid Wake, виконавши настроюване
відновлення, щоб забезпечити
шифрування всіх даних на комп’ютері.
(Лише для серій Z і T)
Важливі примітки щодо
відновлення
❑ Відновлення системи комп’ютера
призведе до видалення всіх даних
на вбудованому жорсткому диску або
SSD і відновить заводські параметри
для всіх настройок. Переконайтеся,
що створено резервну копію цінних
даних.
❑ Перед початком відновлення системи
комп’ютера відключіть від комп’ютера
всі периферійні пристрої, окрім
пристрою з носієм для відновлення.
❑ Під час відновлення системи
комп’ютера переконайтеся в тому,
що комп’ютер підключений до джерела
живлення змінного струму.
❑ Не припиняйте відновлення,
поки процес не буде завершено.
❑ Якщо ви забули пароль і не можете
розпочати відновлення, зверніться
до авторизованого центру підтримки
або технічного обслуговування Sony,
щоб скинути його. За скидання
стягуватиметься платня.
UA
Примітки щодо програмного
забезпечення
❑ Під час відновлення системи
комп’ютера відновлюється лише
попередньо інстальоване програмне
забезпечення. Власноруч інстальоване
програмне забезпечення, а також дані,
створені після придбання, не
відновлюються. Крім того, неможливо
відновити операційну систему Windows
без відновлення застосунків.
❑ У певних попередньо інстальованих
програмах передбачено можливість
їхнього автоматичного видалення
або встановлення. Проте ці програми
можуть не працювати належним чином
у разі використання таких параметрів.
❑ Інсталяція програмного забезпечення,
яке змінює розміри розділів, може
унеможливити відновлення або
створення носіїв для відновлення.
7
Резервне копіювання та відновлення даних
Для резервного
копіювання та
відновлення даних,
коли вдається запустити
ОС Windows
Для резервного
копіювання та
відновлення даних,
коли не вдається
запустити ОС Windows
Якщо вдається запустити ОС Windows,
резервне копіювання та відновлення
даних здійснюється за допомогою
відповідної функції ОС Windows.
Щоб скористатися цією функцією
натисніть кнопку Пуск, виберіть
пункт Панель керування, Система
й безпека та Peзepвнe кoпiювaння
тa вiднoвлeння кop.
Якщо не вдається запустити ОС Windows,
резервне копіювання даних можна
здійснити за допомогою програми
VAIO Care Rescue (Створення копії за
допомогою VAIO Care).
Для відновлення файлів, резервні копії
яких створено за допомогою програми
VAIO Care Rescue (Створення копії за
допомогою VAIO Care), потрібно
скористатися програмою VAIO Data
Restore Tool (Засіб відновлення даних
VAIO).
Примітки щодо використання
програми Rescue Data
❑ Будьте обережні з копіями файлів,
щоб захистити їх від
несанкціонованого доступу.
❑ Вимкніть функцію шифрування
жорсткого диска Windows перед
використанням програми Rescue Data
(Створити копію даних). Проте,
використовуючи носії для відновлення
та це програмне забезпечення,
несанкціоновані користувачі можуть
легко отримати доступ до копій файлів,
які не зашифровано на вбудованому
жорсткому диску або SSD. Тому після
використання цього програмного
забезпечення переконайтеся, що
встановили пароль для ввімкнення
живлення або жорсткого диска,
увімкніть функцію шифрування
жорсткого диска Windows, а також
зберігайте носії для відновлення у
безпечному місці, щоб захистити копії
файлів від несанкціонованого доступу.
8
❑ Використання програми Rescue Data
(Створити копію даних) не гарантує
резервного копіювання всіх даних, які
містяться на вбудованому жорсткому
диску або SSD.
Компанія Sony не несе відповідальності
за будь-яку втрату даних, що виникає
у процесі створення резервної копії.
❑ Для забезпечення живлення
комп’ютера під час використання
цього програмного забезпечення
обов’язково використовуйте шнур
живлення або адаптер змінного струму.
Для створення копії даних
1 Виконайте крок 1 у розділі «Для
відновлення з розділу відновлення»
на стор. 6 або кроки з 1 по 5 у розділі
«Для відновлення з носіїв для
відновлення» на стор. 6 та запустіть
програму VAIO Care Rescue
(Створення копії за допомогою
VAIO Care).
Якщо з’явиться вікно вибору мови
інтерфейсу, виберіть потрібну мову
та натисніть кнопку OK.
2 Клацніть Tools (Засоби) і виберіть
Rescue Data (Створити копію даних).
3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Якщо вибрано пункт Custom rescue
(Настроюване копіювання),
як розташування для збереження
скопійованих файлів бажано вибрати
зовнішній жорсткий диск.
Не від’єднуйте зовнішній жорсткий диск
або дисковод оптичних дисків під час
процесу відновлення.
Копії файлів може бути розділено на
два або більше файлів і збережено в
розташуванні, щоб зберегти копії файлів,
або перейменовано залежно від
вибраного розташування. Використовуйте
програму VAIO Data Restore Tool (Засіб
відновлення даних VAIO), щоб відновити
копії файлів.
Для збереження копій файлів
використовуйте зовнішній жорсткий диск
або дисковод оптичних дисків, який
підтримує з’єднання i.LINK або USB.
Якщо використовується зовнішній
жорсткий диск або дисковод оптичних
дисків, який не підтримує з’єднання
i.LINK або USB, необхідно інсталювати
драйвер програмного забезпечення.
UA
Якщо комп’ютер оснащено портом USB,
сумісним із стандартом USB 2.0,
підключіть до нього USB-пристрій для
резервного копіювання даних у разі
потреби.
Для відновлення даних за
допомогою програми VAIO
Data Restore Tool виконайте
зазначене нижче
1 Натисніть кнопку Пуск, виберіть
Усі програми та VAIO Data Restore
Tool (Засіб відновлення даних VAIO).
Відобразиться вікно VAIO Data Restore
Tool (Засіб відновлення даних VAIO).
2 Клацніть Далі.
Якщо відобразиться вікно Служба
захисту користувачів, натисніть
кнопку Так.
Якщо ви ввійшли в систему як звичайний
користувач, можливо, знадобиться
ввести ім’я та пароль адміністратора.
Інструкції щодо використання
програмного забезпечення див. у файлі
довідці до програмного забезпечення.
За потреби перемістіть відновлені файли
до початкового розташування.
9
Резервне копіювання та відновлення даних
Відновлення даних за
допомогою контрольної
точки відновлення
Точка відновлення дає змогу відновити
системні файли комп’ютера до
попереднього стану, за якого було
створено цю контрольну точку. Зазвичай
точка відновлення створюється
автоматично, наприклад у разі
інсталювання драйвера програмного
забезпечення. Але рекомендовано
створювати точку відновлення вручну
у вікні Панель керування перед
інсталюванням програмного забезпечення
або драйверів на комп’ютер.
Відновлення системних файлів
за допомогою контрольної
точки відновлення, коли запуск
Windows неможливий
1 Виконайте кроки 1–4 в розділі «Для
відновлення з носіїв для відновлення»
на стор. 6.
2 За допомогою клавіш M і m виберіть
пункт Відновити Windows 7 та
натисніть клавішу Enter.
3 Виберіть розкладку клавіатури та
натисніть Далі.
Якщо не вибрати відповідну розкладку
клавіатури, введення правильного
паролю може бути неможливим.
10
4 Виберіть операційну систему та
натисніть кнопку Далі.
Якщо файли було змінено після
їхнього резервного копіювання за
допомогою функції ОС Windows,
створіть резервну копію файлів за
допомогою програми Rescue Data
(Створити копію даних).
5 Клацніть піктограму System Restore
(Відновлення системи).
Відобразиться вікно System Restore
(Відновлення системи).
6 У вікні Recovery (Відновлення)
виберіть пункт Відкрити функцію
відновлення системи.
7 Якщо у вікні System Restore
(Відновлення системи)
відображається пункт Вибір іншої
точки відновлення, виберіть його
та натисніть кнопку Далі. В іншому
разі натисніть кнопку Далі.
8 Виберіть контрольну точку
відновлення та натисніть кнопку Далі.
9 Клацніть Скасувати, щоб підтвердити
вибір контрольної точки відновлення.
Якщо у вікні з’явиться вказівка
перезавантажити комп’ютер,
виконайте її.
Виправлення несправностей
Якщо під час роботи з комп’ютером виникають
будь-які проблеми
UA
Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до авторизованого
центру підтримки або технічного обслуговування Sony чи безпосередньо до місцевого
дилера Sony.
• Докладнішу інформацію щодо виправлення несправностей див. у цьому розділі
або електронному Посібнику користувача.
• На увімкненому комп’ютері натисніть кнопку ASSIST, щоб запустити програму
VAIO Care та виконайте необхідні дії.
• Відвідайте домашню сторінку служби підтримки VAIO.
11
Виправлення несправностей
Несправності
відновлення
Не вдається виконати
відновлення з розділу
відновлення
Якщо розділ відновлення змінено за
допомогою відповідного програмного
забезпечення, інстальовано іншу
операційну систему замість попередньо
інстальованої, вбудований жорсткий
диск або SSD відформатовано без
використання програми VAIO Care Rescue
(Створення копії за допомогою VAIO Care),
відновіть систему комп’ютера за
допомогою носіїв для відновлення.
Не вдається створити носії для
відновлення
❑ Спробуйте скористатися наведеними
нижче порадами.
1 Перезапустіть комп’ютер. Після
цього повторіть спробу створення
носіїв для відновлення.
2 Завантажте та інсталюйте останні
оновлення за допомогою програми
VAIO Update.
❑ Спробуйте інші надійні носії.
12
Не вдається завершити процес
відновлення
❑ Від’єднайте від комп’ютера всі
непотрібні зовнішні пристрої.
❑ Спробуйте скористатися наведеними
нижче порадами.
❑ Перевірте стан носіїв для
відновлення. Якщо
використовуються оптичні диски,
перевірте їх на наявність бруду або
пошкоджень. За потреби почистіть
диски, а потім повторіть спробу
відновлення системи комп’ютера.
❑ Якщо не вдається відновити
систему комп’ютера з області
відновлення, перезапустіть
комп’ютер і повторіть відновлення
з області відновлення або
використайте носій для відновлення.
❑ Якщо не вдається відновити систему
комп’ютера за допомогою
оптичного USB-дисковода чи USB
флеш-пам’яті, підключіть диск до
іншого порту USB на комп’ютері,
вимкніть комп’ютер і спробуйте
відновити систему комп’ютера
ще раз.
Якщо несправність не усувається,
для отримання подальшої допомоги
відвідайте домашню сторінку служби
підтримки VAIO.
Загальні несправності
Комп’ютер не запускається
❑ Під час першого використання
комп’ютера переконайтеся, що він
підключений до джерела живлення
змінного струму. На час доставки
кнопку або перемикач живлення
вимкнуто, поки комп’ютер не буде
підключено до джерела живлення
змінного струму.
❑ Упевніться, що комп’ютер надійно
підключений до джерела живлення
й увімкнутий, а індикатор живлення
світиться.
❑ Переконайтеся, що акумулятор
правильно встановлено й заряджено.
❑ Від’єднайте всі підключені пристрої
USB (якщо такі є), а потім
перезапустіть комп’ютер.
❑ Вийміть усі додаткові модулі пам’яті,
які ви могли встановити після
придбання, а потім перезапустіть
комп’ютер.
❑ Якщо комп’ютер підключено до
мережного фільтра або джерела
безперервного живлення (ДБЖ),
переконайтеся, що мережний фільтр
або ДБЖ підключено до джерела
живлення й увімкнено.
❑ Від’єднайте шнур живлення або
адаптер змінного струму від
електромережі та вийміть
акумуляторну батарею.
Зачекайте 3–5 хвилин. Повторно
встановіть акумуляторну батарею,
знову приєднайте шнур живлення або
адаптер змінного струму, а потім
увімкніть комп’ютер.
UA
❑ Конденсація може спричинити
несправності в роботі комп’ютера.
Якщо це станеться, не користуйтеся
комп’ютером принаймні одну годину.
❑ Перевірте, чи використовується шнур
живлення або адаптер змінного
струму Sony з комплекту постачання.
❑ Якщо використовується зовнішній
дисплей, переконайтеся, що його
підключено до джерела живлення
й увімкнено.
Зелений індикатор живлення
загорається, але на екрані
нічого не відображається
❑ Кілька разів натисніть сполучення
клавіш Alt+F4, щоб закрити вікно
застосунку. Можливо, сталася
помилка застосунку.
❑ Натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete,
клацніть стрілку
поряд із кнопкою
Вихід
та виберіть
Перезавантаження.
❑ Натисніть і потримайте кнопку
живлення або перемістіть і потримайте
перемикач живлення довше чотирьох
секунд, щоб вимкнути комп’ютер.
Від’єднайте шнур живлення або
адаптер змінного струму від
електромережі та залиште комп’ютер
у такому стані приблизно на п’ять
хвилин. Потім приєднайте шнур
живлення або адаптер змінного
струму та знову ввімкніть комп’ютер.
Вимикання комп’ютера за допомогою
клавіш Ctrl+Alt+Delete або перемикача
живлення може призвести до втрати
даних, які не було збережено.
13
Виправлення несправностей
Індикатор заряджання швидко
блимає, а комп’ютер не
запускається
❑ Ця проблема може виникнути
внаслідок неправильного
встановлення акумуляторної батареї.
Щоб усунути цю проблему, вимкніть
комп’ютер і вийміть акумуляторну
батарею. Потім знову встановіть
акумуляторну батарею в комп’ютер.
Докладнішу інформацію див.
в електронному Посібнику
користувача.
❑ Якщо несправність не зникне,
це означає, що встановлено несумісну
акумуляторну батарею. Вийміть
акумуляторну батарею та зверніться
до авторизованого центру підтримки
або технічного обслуговування Sony.
Щоб знайти найближчий центр
підтримки або агента, див. електронний
Посібник користувача.
Відображається повідомлення,
яке сповіщає про несумісність
або неналежне встановлення
акумуляторної батареї, а потім
комп’ютер переходить у режим
глибокого сну
Див. відповідь до розділу «Індикатор
заряджання швидко блимає,
а комп’ютер не запускається».
14
ОС Windows не приймає пароль,
а також відображається
повідомлення: Enter Onetime
Password
Якщо ввести неправильний пароль
увімкнення три рази поспіль,
відобразиться повідомлення Enter
Onetime Password та ОС Windows не
запускатиметься. Натисніть і потримайте
кнопку живлення або перемістіть і
потримайте перемикач живлення довше
чотирьох секунд, поки світловий
індикатор живлення не згасне. Зачекайте
10–15 секунд, а потім перезапустіть
комп’ютер і введіть правильний пароль.
Під час введення пароля враховується
регістр, тому перевіряйте ввімкнутий
регістр перед введенням пароля.
Не вдається згадати пароль
для ввімкнення живлення
Якщо ви забули пароль для ввімкнення
живлення, зверніться до авторизованого
центру підтримки або технічного
обслуговування Sony.
За скидання стягуватиметься платня.
Як створити розділ жорсткого
диска?
UA
1 Натисніть кнопку Пуск, виберіть
пункт Панель керування, Система
й безпека та виберіть елемент
Створення та форматування
розділів жорсткого диска в розділі
Адміністрування.
Якщо відобразиться вікно Служба
захисту користувачів, натисніть
кнопку Так.
2
3
4
5
Якщо ви ввійшли в систему як
звичайний користувач, можливо,
знадобиться ввести ім’я та пароль
адміністратора.
Клацніть правою кнопкою миші диск
C: та виберіть команду Стискання
тому.
Введіть розмір створюваного розділу
в полі Зазначте обсяг для стискання
(Мбайт) та клацніть Стискання.
Клацніть правою кнопкою миші
елемент Не розподілено та виберіть
команду Створити простий том.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
15
Кіріспе
Қалпына келтіру туралы
Қалпына келтіру дегеніміз не?
Қалпына келтіру дегеніміз — компьютерді
бастапқы зауыттық күйіне келтіру процесі.
Компьютерді қалпына келтірудің екі жолы
бар:
❑ Қалпына келтіру құралы арқылы
❑ Қалпына келтіру аумағы арқылы
Қай кезде қалпына келтіруім
керек?
❑ Егер компьютер тұрақсыз жұмыс істесе
❑ Егер компьютер вируспен зақымдалса
❑ Егер компьютерде ақауларды жою
арқылы түзелмейтін қателер болса
❑ Егер C: дискісін қателесіп пішімдеп
қойсаңыз
Компьютердің жұмыс істеуіне
қолдау көрсету жəне қалпына
келтіру үшін қандай
бағдарламалық құралды
пайдалануым керек?
Төменде берілген бағдарламалық
құралды пайдаланыңыз.
VAIO Care
❑ Қалпына келтіру құралын жасау
❑ Компьютердің аппараттық құралын
тексеру
VAIO Care Rescue
❑ Деректерді сақтап қалу (сақтық
көшірмесін жасау)
❑ Компьютерді қалпына келтіру
❑ Ендірілген қатты дисктегі немесе SSD
құрылғысындағы барлық деректерді
өшіру
KZ
Қосымша ақпарат алу үшін VAIO Care
жəне VAIO Care Rescue (VAIO Care cақтап
қалу қызметі) ішінде қамтылған анықтама
файлын қараңыз.
Қалпына келтіру аумағы
дегеніміз не?
Ендірілген қатты дисктегі немесе SSD
құрылғысындағы қалпына келтіру аумағы
жүйенің деректерін жəне бағдарламаны
қалпына келтіруді қамтиды. Əдетте,
бұл аумақтағы деректерді өзгерту немесе
жою мүмкін емес, бірақ осы мақсатқа
арналып жасалған, сатып алуға болатын
бағдарламалық құралдар бар.
Қалпына келтіру құралын
жасау үшін не қажет?
Қалпына келтіру құралы компьютерді
бастапқы зауыттық күйіне келтіруге
пайдаланылады. Егер Windows жүйесі
іске қосылмаса жəне қалпына келтіру
аумағын жойсаңыз, қалпына келтіру үшін
сізге қалпына келтіру құралы қажет.
Компьютер пайдалануға дайын болғаннан
кейін бірден қалпына келтіру құралын
жасаңыз.
17
Кіріспе
Сақтық көшірме жасау
туралы
Сақтық көшірме жасау
дегеніміз не?
Сақтық көшірме жасау процесі ендірілген
қатты дискте немесе SSD құрылғысында
сақталған деректердің сақтық көшірмесін
жасап, басқа орынға сақтайды.
Деректерімнің сақтық
көшірмесін жасау үшін не қажет?
Күтпеген жағдай немесе компьютерлік
вирус салдарынан ендірілген қатты дискте
немесе SSD құрылғысында сақталған
əр түрлі деректерді жоғалтуыңыз мүмкін.
Жоғалған деректерді қалпына келтіру үшін
олардың сақтық көшірмесін жасау қажет.
Деректердің сақтық көшірмесін үнемі жасап
отыруға қатаң түрде кеңес беріледі.
18
Қалпына келтіру құралын жасау
DVD-RAM, CD-R жəне CD-RW дискілерін
пайдалану мүмкін емес.
Оптикалық дискілер мен USB флэш
дискісін қалпына келтіру құралы ретінде
пайдалануыңызға болады. Бірақ USB
флэш дискісіндегі деректерді кенеттен
жойып алуыңыз мүмкін болғандықтан,
DVD-R сияқты оптикалық дискілерді
пайдалануға кеңес беріледі.
Қажетті дискілердің саны, пайдалануға
болатын дискілердің түрлері жəне қажетті
USB флэш дискінің мүмкіндігі қалпына
келтіру процесі кезінде көрсетіледі.
1 Компьютерді интернетке қосыңыз,
сосын VAIO Update бағдарламасы
арқылы соңғы жаңартуларды жүктеп
орнатыңыз.
2 Егер ендірілген оптикалық дискіенгізгісі
жоқ модельде қалпына келтіру құралын
(оптикалық дискілер) жасасаңыз, сыртқы
оптикалық дискіенгізгіні (берілмейді)
немесе ендірілген оптикалық дискісі бар
(таңдалған модельдерде берілетін)
Орнату станциясын компьютерге жəне
Қуат көзіне жалғаңыз.
3 Бастау
түймесін, сосын Барлық
бағдарламалар жəне VAIO Care
тармағын басыңыз.
Егер Пайдаланушы тіркелгілерін
бақылау терезесі шықса, Иə түймесін
басыңыз.
Компьютерге стандартты
пайдаланушы ретінде қазір кірсеңіз,
сізге əкімшінің аты мен құпия сөзін
енгізуге кеңес берілуі мүмкін.
4 Advanced Tools (Жетілдірілген
құралдар), Restore and recovery
(Қалпына келтіру) жəне Create Recovery
Media (Қалпына келтіру құралын жасау)
тармағын таңдаңыз.
5 Экрандағы нұсқауларды мұқият оқыңыз,
содан кейін Келесі түймесін басыңыз.
6 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Бұл процедураның ағымдағы күйін
көрсетуге біраз уақыт кетуі мүмкін.
Қалпына келтіру құралын жасау кезінде
құралды алып немесе ажыратып
тастамаңыз, алып тастаған жағдайда
процестің сəтсіз болуына алып келеді.
Қалпына келтіру құралын қауіпсіз жерде
сақтаңыз.
KZ
Қалпына келтіру құралын
жасаудағы ескертулер
❑ Қалпына келтіру құралдары өздері
жасалған компьютерге ғана тəн.
❑ Компьютер пайдалануға дайын
болғаннан кейін бірден қалпына
келтіру құралын жасаңыз. Төменде
берілген жағдайларда компьютерді
қалпына келтіру аумағынан қалпына
келтіру мүмкін емес жəне қалпына
келтіру құралы қажет болады:
❑ Сіз деректерді өзгертуге арналған
бағдарламалық құралмен бірге
қалпына келтіру аумағын өзгерттіңіз.
❑ Сіз компьютерде алдын ала
орнатылған операциялық жүйеден
басқа операциялық жүйе
орнаттыңыз.
❑ Ендірілген қатты дискті немесе SSD
құрылғысын VAIO Care Rescue (VAIO
Care сақтап қалу қызметі) мүмкіндігін
пайдаланбастан пішімдедіңіз.
❑ Дискілердің бетін ұстамаңыз немесе
бүлдірмеңіз. Бетіндегі саусақтың іздері
мен шаң оқу/жазу қателеріне себеп
болуы мүмкін.
❑ Пайдаланылатын дискжетекке
байланысты USB флэш дискісімен
қалпына келтіру құралын жасай
алмауыңыз мүмкін. Қосымша ақпарат
алу үшін VAIO Care ішінде берілген
анықтама файлын қараңыз.
19
Компьютерді қалпына келтіру
Компьютердің бастапқы зауыттық күйін қалпына келтіру үшін төмендегі қалпына келтіру
əдістерінің бірін орындаңыз.
Компьютерді қалпына келтіру ендірілген қатты дисктегі немесе SSD құрылғысындағы
барлық деректерді жояды.
Қалпына келтіру
аумағынан қалпына
келтіру
Қалпына келтіру
құралынан қалпына
келтіру
1 Компьютер өшірулі тұрғанда, VAIO
Care Rescue (VAIO Care сақтап қалу
қызметі) мүмкіндігін іске қосу үшін
ASSIST пернесін басыңыз.
1 Егер ендірілген оптикалық дискіенгізгісі
жоқ модельде қалпына келтіру құралын
(оптикалық дискілер) жасасаңыз,
сыртқы оптикалық дискіенгізгіні
(берілмейді) немесе ендірілген
оптикалық дискісі бар (таңдалған
модельдерде берілетін) Орнату
станциясын компьютерге жəне Қуат
көзіне жалғаңыз.
Егер тілді таңдау терезесі шықса,
қалаған тілді таңдап OK түймесін
басыңыз.
2 Start recovery wizard (Қалпына келтіру
шеберін іске қосу) пəрменін таңдаңыз.
Қолданбалы қалпына келтіру əрекетін
жасау үшін Tools (Құралдар) тармағын
таңдап, Start advanced recovery wizard
(Жетілдірілген қалпына келтіру шеберін
іске қосу) түймесін басыңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Қатты дискті кодтау мүмкіндіктерін
қолданғыңыз келсе, кодталмаған
деректердің компьютерде қалуына жол
бермеу үшін қолданбалы қалпына келтіру
əрекетін жасау арқылы Rapid Wake
мүмкіндігін ажыратыңыз.
(Z жəне T сериялары ғана)
20
Егер компьютер USB 2.0 стандартымен
сыйысымды USB портпен жабдықталған
болса, USB құрылғыны портқа
жалғаңыз.
2 Дискіні оптикалық дискжетекке салыңыз
немесе USB флэш дискісін компьютер
қалыпты күйде болған кезде
компьютердің USB портына жалғаңыз.
Егер компьютер USB 2.0 стандартымен
сыйысымды USB портпен жабдықталған
болса, USB құрылғыны портқа
жалғаңыз.
3 Компьютерді өшіріп, оны қайта қосыңыз.
4 Егер сыртқы оптикалық дискжетекті
немесе USB флэш дискісін пайдаланып
жатсаңыз, VAIO экрандық белгісі
кеткенше, F11 пернесін бірнеше рет
басыңыз.
Windows жүктеу реттеушісі экраны
көрсетіледі.
5 Start VAIO Care Rescue (VAIO Care
сақтап қалу қызметін іске қосу)
мүмкіндігін таңдау үшін M немесе m
пернелерін жəне Enter пернесін
басыңыз.
Егер тілді таңдау терезесі шықса,
қалаған тілді таңдап OK түймесін
басыңыз.
6 Start recovery wizard (Қалпына келтіру
шеберін іске қосу) пəрменін таңдаңыз.
Қолданбалы қалпына келтіру əрекетін
жасау үшін Tools (Құралдар) тармағын
таңдап, Start advanced recovery wizard
(Жетілдірілген қалпына келтіру шеберін
іске қосу) түймесін басыңыз.
7 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Қатты дискті кодтау мүмкіндіктерін
қолданғыңыз келсе, кодталмаған
деректердің компьютерде қалуына жол
бермеу үшін қолданбалы қалпына келтіру
əрекетін жасау арқылы Rapid Wake
мүмкіндігін ажыратыңыз.
(Z жəне T сериялары ғана)
Қалпына келтірудегі маңызды
ескертулер
❑ Компьютерді қалпына келтіру
ендірілген қатты дисктегі немесе SSD
құрылғысындағы барлық деректерді
жойып, барлық параметрлердің
бастапқы зауыттық параметрлерін
қалпына келтіреді. Маңызды
деректердің сақтық көшірмесінің
бар екеніне көз жеткізіңіз.
❑ Компьютерді қалпына келтірместен
бұрын Қалпына келтіру құралынан
басқа барлық сыртқы құрылғыларды
ажыратыңыз.
❑ Компьютерді қалпына келтіру кезінде
оның қуат көзіне қосулы екеніне көз
жеткізіңіз.
❑ Процесс аяқталмайынша қалпына
келтіруді тоқтатпаңыз.
❑ Егер құпия сөзді ұмытып, қалпына
келтіруді іске қоса алмасаңыз, оны
қалпына келтіру үшін өкілетті Sony
қызмет көрсету/жөндеу орталығына
хабарласыңыз. Қалпына келтіру ақылы
болады.
KZ
Бағдарламаға қатысты ескертулер
❑ Компьютерді қалпына келтіру алдын
ала орнатылған бағдарламалық
құралды ғана қалпына келтіреді.
Сатып алғаннан бері өзіңіз орнатқан
бағдарламалық құрал немесе сақтаған
деректер қалпына келтірілмейді.
Сонымен қатар, Windows операциялық
жүйесін ғана қалпына келтіре алмайсыз.
❑ Алдын ала орнатылған белгілі
бағдарламалық құрал
бағдарламалардың өздерін жоюға
немесе орнатуға мүмкіндік беретін
опцияларды қамтиды. Алайда,
мұндай опциялар пайдаланылса,
бағдарламалық құрал дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін.
❑ Бөлу өлшемдерін өзгерту үшін
орнатылатын бағдарламалық құрал
қалпына келтіруді немесе қалпына
келтіру құралын жасауды өшіруі мүмкін.
21
Деректердің сақтық көшірмесін жасау жəне
қалпына келтіру
Windows жүйесін іске
қосқан кезде
деректердің сақтық
көшірмесін жасау жəне
қалпына келтіру
Windows жүйесін іске
қоса алмаған кезде
деректердің сақтық
көшірмесін жасау жəне
қалпына келтіру
Егер Windows жүйесін іске қоса
алмасаңыз, Windows жүйесінің
мүмкіндіктерімен деректердің сақтық
көшірмесін жасаңыз жəне қалпына
келтіріңіз.
Бұл мүмкіндіктерді пайдалану үшін Бастау
түймесін, Басқару тақтасы, Жүйе жəне
қауіпсіздік жəне Мұрағаттау жəне
қалпына келтіру тармағын басыңыз.
Windows жүйесін іске қоса алмаған кезде,
деректерді VAIO Care Rescue (VAIO Care
сақтап қалу қызметі) мүмкіндігімен
деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.
VAIO Care Rescue (VAIO Care сақтап
қалу қызметі) мүмкіндігі арқылы сақтық
көшірмесі жасалған файлдарды қалпына
келтіру үшін VAIO Data Restore Tool (VAIO
деректерді қалпына келтіру құралын)
пайдаланыңыз.
Rescue Data бойынша ескертулер
❑ Сақтап қалынған файлдарды рұқсатсыз
кіруден қорғау үшін байқап
пайдаланыңыз.
❑ Деректердің сақтық көшірмесін жасау
үшін жəне қалпына келтіру үшін
Rescue Data (Деректерді сақтап қалу
қызметі) мүмкіндігін пайдаланбастан
бұрын Windows жүйесінің қатты диск
кодтау мүмкіндігін ажыратыңыз. Бірақ
ендірілген қатты дискте немесе SSD
құрылғысында кодталмаған сақтып
қалынған файлдарына Қалпына келтіру
құралын жəне оның бағдарламалық
құралын пайдалану арқылы рұқсат
берілмеген пайдаланушылар оңай кіре
алады. Сондықтан бағдарламалық
құралды пайдаланып болғаннан кейін
қуатты жəне қатты диск құпия сөзін
міндетті түрде қосыңыз, Windows
жүйесінің қатты диск кодтау мүмкіндігін
қосыңыз жəне рұқсат берілмеген
пайдаланушылардан қорғау үшін
Қалпына келтіру құралын қауіпсіз
жерде сақтаңыз.
22
❑ Rescue Data (Деректерді сақтап қалу
қызметі) мүмкіндігін пайдалану
ендірілген қатты дисктегі немесе SSD
құрылғысындағы барлық деректердің
сақтық көшірмесін жасауға кепілдік
бермейді.
Sony корпорациясы сақтық көшірме
жасау кезінде болған кез келген
деректердің жоғалуына ешқандай
жауапкершілік алмайды.
❑ Осы бағдарламалық құралды
пайдалану кезінде компьютерге қуат
көзін жағау үшін қуат сымын немесе
айнымалы ток адаптерін
пайдаланыңыз.
Сақтап қалынған файлдар екі немесе
одан көп файлдарға бөлінуі жəне сақтап
қалынған файлдарды сақтау үшін орынға
сақталуы немесе таңдаған орынға
байланысты аты өзгертілуі мүмкін.
Сақтап қалынған файлдарды қалпына
келтіру үшін VAIO Data Restore Tool (VAIO
деректерді қалпына келтіру құралын)
пайдаланыңыз.
Сақтап қалынған файлдарды сақтау үшін
i.LINK немесе USB байланысын қолдайтын
сыртқы қатты диск немесе оптикалық
дискіенгізгіні пайдаланыңыз. Егер сыртқы
қатты диск немесе оптикалық дискіенгізгі
i.LINK немесе USB байланысын
қолдамаса, бағдарламалық құрал
драйверін орнатуыңыз қажет.
KZ
Деректерді сақтап қалу
1 «Қалпына келтіру аумағынан қалпына
келтіру» бет 20 берілген 1-қадамды
немесе «Қалпына келтіру құралынан
қалпына келтіру» бет 20 берілген
1-ден 5-ке дейінгі қадамдарды
орындаңыз жəне VAIO Care Rescue
(VAIO Care сақтап қалу қызметі)
мүмкіндігін іске қосыңыз.
Егер тілді таңдау терезесі шықса,
қалаған тілді таңдап OK түймесін
басыңыз.
2 Tools (Құралдар) жəне Rescue Data
(Деректерді сақтап қалу қызметі)
тармағын басыңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Егер Custom rescue (Қолданбалы сақтап
қалу қызметі) мүмкіндігін таңдасаңыз
сақтап қалынған файлдарды сақтау
үшін орын ретінде сыртқы қатты дискіні
таңдауға кеңес беріледі.
Сақтап қалу процесі кезінде сыртқы қатты
дискіні немесе оптикалық дискіенгізгіні
ажыратпаңыз.
Деректердің сақтық көшірмесін жасау
үшін USB құрылғыны пайдаланған кезде,
компьютер USB 2.0 стандартымен
сыйысымды USB портпен жабдықталған
болса, USB құрылғыны портқа жалғаңыз.
Деректерді VAIO Data Restore
Tool арқылы қалпына келтіру
1 Бастау түймесін, Барлық
бағдарламалар жəне VAIO Data
Restore Tool (VAIO деректерді қалпына
келтіру құралы) тармағын басыңыз.
VAIO Data Restore Tool (VAIO
деректерді қалпына келтіру құралы)
терезесі шығады.
2 Келесі түймесін басыңыз.
Егер Пайдаланушы тіркелгілерін
бақылау терезесі шықса, Иə түймесін
басыңыз.
Компьютерге стандартты пайдаланушы
ретінде қазір кірсеңіз, сізге əкімшінің аты
мен құпия сөзін енгізуге кеңес берілуі
мүмкін.
Нұсқаулықтар жəне бағдарламалық
құралды пайдалану əдісі үшін
бағдарламалық құралда қамтылған
анықтама файлын қараңыз.
Қажет болса қалпына келтірілген
файлдарды бастапқы орнына
жылжытыңыз.
23
Деректердің сақтық көшірмесін жасау жəне қалпына келтіру
Қалпына келтіру нүктесін
пайдаланып деректерді
қалпына келтіру
Қалпына келтіру нүктесі қалпына келтіру
нүктесі жасалған кезде компьютер
жүйесінің файлдарын алдыңғы күйге
келтіруге мүмкіндік береді. Əдетте
қалпына келтіру нүктесі автоматты түрде
жасалады, мысалы бағдарламалық
құралдың драйверін орнатқанда. Бірақ
компьютерге кез келген бағдарламалық
құралды немесе бағдарламалық құрал
драйверін орнатпастан бұрын Басқару
тақтасы терезесінде қалпына келтіру
нүктесін қолмен жасауға кеңес береміз.
Windows жүйесі іске
қосылмаған кезде қалпына
келтіру нүктесін пайдаланып
жүйе файлдарын қалпына
келтіру
1 «Қалпына келтіру құралынан қалпына
келтіру» бет 20 берілген 1-ден 4-ке
дейінгі қадамдарды орындаңыз.
2 Windows 7 жүйесін жөндеу тармағын
таңдау үшін M немесе m пернелерін
жəне Enter пернесін басыңыз.
3 Пернетақта схемасын таңдап, Келесі
түймесін басыңыз.
Егер сəйкес пернетақта схемасы
таңдалмаса, құпия сөзді дұрыс енгізе
алмайсыз.
24
4 Амалдық жүйені таңдап, Келесі
түймесін басыңыз.
Windows жүйесінің қалпына келтіру
мүмкіндігін пайдаланып қалпына
келтіргеннен кейін файлдарды
өзгертсеңіз, оларды Rescue Data
(Деректерді сақтап қалу қызметі)
мүмкіндігі арқылы қалпына келтіріңіз.
5 System Restore (Жүйені қалпына
келтіру) түймесін басыңыз.
System Restore (Жүйені қалпына
келтіру) терезесі шығады.
6 Recovery (Қалпына келтіру)
терезесінде, Жүйені қалпына
келтіруді ашу түймешігін басыңыз.
7 Егер System Restore (Жүйені қалпына
келтіру) терезесінде Басқа қалпына
келтіру нүктесін таңдау опциясы
көрсетілсе, оны таңдап Келесі
түймесін басыңыз. Егер көрсетілмесе,
Келесі түймесін басыңыз.
8 Қалпына келтіру нүктесін таңдап,
Келесі түймесін басыңыз.
9 Қалпына келтіру нүктесін растау үшін
Аяқтау түймесін басыңыз.
Егер терезе компьютерді өшіріп қайта
қосуды ұсынса, өшіріп қайта қосыңыз.
Ақауларды жою
Егер компьютердің жұмыс істеуінде қандай да бір
қате болса
Өкілетті Sony қызмет көрсету/жөндеу орталығына немесе жергілікті Sony дилеріне тікелей
хабарласпастан бұрын мына ұсыныстарды орындап көріңіз.
KZ
• Осы бөлімдегі ақауларды жою туралы ақпаратты немесе экрандағы Пайдаланушы
нұсқаулығын оқыңыз.
• Компьютер қосулы тұрғанда, VAIO Care мүмкіндігін іске қосу үшін ASSIST пернесін
басыңыз.
• VAIO онлайндық қолдау көрсету веб-сайтына кіріңіз.
25
Ақауларды жою
Қалпына келтіру
мəселелері
Қалпына келтіру аумағына
қалпына келтіре алмаймын
Қалпына келтіру процесін
аяқтай алмаймын
Алдын ала орнатылған амалдық жүйеден
басқа орнатылған амалдық жүйеде
қалпына келтіру аумағын өзгерту үшін
бағдарламалық құрал пайдалансаңыз
немесе VAIO Care Rescue (VAIO Care
сақтап қалу қызметі) мүмкіндігін
пайдаланбастан ендірілген қатты дискті
немесе SSD құрылғысын пішімдесеңіз,
компьютерді Қалпына келтіру құралынан
қалпына келтіріңіз.
❑ Компьютерден барлық сыртқы
құрылғыларды ажыратыңыз.
❑ Төмендегі ұсыныстарды орындап
көріңіз:
❑ Қалпына келтіру құралының
күйін тексеріңіз. Егер оптикалық
дискілер пайдаланып жатсаңыз,
дискілердің кірлемегенін немесе
зақымдалмағанын тексеріңіз.
Егер дискілер таза болмаса,
оларды тазалап, компьютерді
қайтадан қалпына келтіріп көріңіз.
❑ Егер компьютерді қалпына келтіру
аумағынан қалпына келтіре
алмасаңыз, компьютерді өшіріп қайта
қосыңыз жəне қалпына келтіру
аумағынан қайтадан қалпына
келтіріңіз немесе Қалпына келтіру
құралын пайдаланыңыз.
❑ Егер компьютерді USB оптикалық
дискін немесе USB флэш дискісін
пайдалану арқылы қалпын келтіре
алмасаңыз, дискіні компьютердегі
басқа USB портына жалғаңыз,
содан кейін компьютерді өшіріп,
оны қайтадан қалпына келтіріп
көріңіз.
Егер мəселе шешілмесе, əрі қарай
көмек алу үшін VAIO онлайндық
қолдау көрсету веб-сайтна кіріңіз.
Қалпына келтіру құралын жасай
алмаймын
❑ Төмендегі ұсыныстарды орындап
көріңіз:
1 Компьютерді өшіріп қайта қосыңыз.
Содан кейін Қалпына келтіру
аумағын қайтадан жасап көріңіз.
2 VAIO Update бағдарламасын
пайдаланып соңғы жүктеңіз жəне
орнатыңыз.
❑ Басқа сенімді құралдарды пайдаланып
көріңіз.
26
Жалпы мəселелер
Компьютерім қосылмайды
❑ Компьютерді алғаш рет пайдаланған
кезде, компьютердің айнымалы қуат
көзіне қосылғанын тексеріңіз. Жеткізу
барысында компьютер айнымалы
ток көзіне қосылғанға дейін оның
қуат пернесі немесе қуат қосқышы
ажыратулы болады.
❑ Компьютердің қуат көзіне дұрыс
қосылғанын жəне қуат индикаторы
шамының жанып тұрғанын тексеріңіз.
❑ Батареяның дұрыс салынғанын жəне
зарядталғанын тексеріңіз.
❑ Барлық жалғанған USB құрылғыларын
(егер болса) ажыратыңыз, содан кейін
компьютерді өшіріп қайта қосыңыз.
❑ Сатып алғаннан кейінгі орнатылған
барлық қосымша жад модульдерін
жойып, компьютерді өшіріп қайта
қосыңыз.
❑ Егер компьютер ұзартқышқа немесе
үздіксіз қуат көзіне (UPS) жалғанған
болса, олардың қуат көзін жалғанып,
қосылғанын тексеріңіз.
❑ Қуат сымын немесе айнымалы ток
адаптерін ажыратып, батареяны
алыңыз.
Үш минуттан бес минутқа дейін күтіңіз.
Батареяны қайта салыңыз, қуат сымын
немесе айнымалы ток адаптерін
жалғап, компьютерді қосыңыз.
❑ Конденсация компьютердің дұрыс
жұмыс істемеуіне əкелуі мүмкін. Егер
мұндай жағдай болса, компьютерді
кемінде бір сағат пайдаланбаңыз.
❑ Бірге берілген Sony қуат сымын немесе
айнымалы ток адаптерін пайдаланып
жатқаныңызға көз жеткізіңіз.
❑ Егер сыртқы дисплей пайдаланып
жатсаңыз, оның қуат көзіне жалғанып,
қосылғанын тексеріңіз.
Жасыл қуат индикаторы шамы
жанады, бірақ экранда ешнəрсе KZ
жоқ
❑ Бағдарлама терезесін жабу үшін Alt+F4
пернелерін басыңыз. Бағдарлама қатесі
болуы мүмкін.
❑ Ctrl+Alt+Delete пернелерін басыңыз
жəне
Жұмысты аяқтау
түймесі мен Қайта қотару түймесінің
қасындағы көрсеткіні басыңыз.
❑ Компьютердің жұмысын тоқтату үшін
қуат түймесін басып тұрыңыз немесе
қуат қосқышын төрт секундтан көбірек
сырғытып ұстап тұрыңыз. Қуат сымын
немесе айнымалы ток адаптерін
ажыратыңыз жəне компьютерді бес
минуттай қоя тұрыңыз. Содан кейін
қуат сымын немесе айнымалы ток
адаптерін жалғап, компьютерді қайта
қосыңыз.
Компьютерді Ctrl+Alt+Delete пернелері,
қуат қосқышы немесе қуат түймесі
арқылы өшіру сақталмаған деректердің
жоғалуына əкелуі мүмкін.
27
Ақауларды жою
Заряд индикаторы шамы
тез жыпылықтап тұр,
ал компьютер қосылмайды
❑ Бұл батареяның дұрыс салынбағанынан
болуы мүмкін. Бұл мəселені шешу
үшін компьютерді өшіріп, батареяны
алыңыз. Содан кейін батареяны
компьютерге қайтадан салыңыз.
Толық мəлімет алу үшін экрандағы
Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
❑ Егер мəселе шешілмесе, салынған
батареяның дұрыс келмейтінін
білдіреді. Батареяны алып, өкілетті
Sony қызмет/қолдау көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Жақын орналасқан орталықты
немесе агентті табу үшін, экрандағы
Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Батареяның үйлеспейтінін
немесе дұрыс салынбағанын
хабарлайтын хабар шығады
жəне компьютерім жұмыссыз
күйге түседі
«Заряд индикаторы шамы тез жыпылықтап
тұр, ал компьютер қосылмайды»
тармағындағы жауаптарды қараңыз.
28
Windows жүйесі құпия сөзімді
қабылдамайды жəне мынадай
хабар береді: Enter Onetime
Password
Егер қосу құпия сөзін қатарынан үш рет
қате енгізсеңіз, Enter Onetime Password
хабары шығады жəне Windows жүйесі
қосылмайды. Қуат индикаторы шамының
өшкенін тексеру үшін қуат түймесін басып
тұрыңыз немесе қуат қосқышын сырғытып
ұстып тұрыңыз. 10-15 секундтай күтіңіз,
содан кейін компьютерді қайта қосып,
дұрыс құпия сқзді енгізіңіз. Құпия сөз кіші
жəне бас əріптерді сезеді, сондықтан
құпия сөзді енгізбестен бұрын əріптерді
тексеріңіз.
Қосу құпия сөзі есімде жоқ
Егер қосу құпия сөзін ұмытып қалсаңыз,
өкілетті Sony қызмет/қолдау көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қалпына келтіру ақылы болады.
Қатты дискіні қалай бөлемін?
1 Бастау, Басқару тақтасы, Жүйе мен
қауіпсіздік жəне Басқару құралдары
ішіндегі Қатты дискі бөлімдерін жасау
немесе форматтау тармағын басыңыз.
Егер Пайдаланушы тіркелгілерін
бақылау терезесі шықса, Иə түймесін
басыңыз.
2
3
4
5
KZ
Компьютерге стандартты
пайдаланушы ретінде қазір кірсеңіз,
сізге əкімшінің аты мен құпия сөзін
енгізуге кеңес берілуі мүмкін.
C дискісін тінтуірдің оң түймесімен
басыңыз жəне Көлемін азайту
пəрменін таңдаңыз.
Азайтылаатын орынның көлемін
МБ-пен көрсету ішінде жасалатын
бөлімнің өлшемін енгізіңіз жəне Азайту
пəрменін таңдаңыз.
Босатылды пəрменін оң тіүме арқылы
таңдап, Жаңа ғана көлем тармағын
таңдаңыз.
Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
29
© 2012 Sony Corporation / Printed in China
Download PDF

advertising