Sony MHC-V41D Operating instructions

Sony MHC-V41D Operating instructions
Home Audio System
Інструкція з експлуатації
Початок роботи
Відтворення з дисків/
USB-пристроїв
Перенесення з USBпристроїв
Радіоприймач
З’єднання BLUETOOTH
Керування жестами
Регулювання звуку
Інші операції
Додаткова інформація
MHC-V41D
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб зменшити загрозу займання,
не закривайте вентиляційний отвір
пристрою газетами, скатертинами,
шторами тощо.
Не піддавайте пристрій дії джерел
відкритого вогню (наприклад,
запалених свічок).
Щоб зменшити загрозу займання
чи ураження електричним струмом,
не піддавайте пристрій дії крапель
або бризок рідини та не ставте на
нього наповнені рідиною предмети,
наприклад вази.
Оскільки для відключення
пристрою від джерела живлення
використовується штепсель шнура
живлення, підключіть пристрій
до легкодоступної розетки
змінного струму. У разі виявлення
неполадок у роботі пристрою
негайно відключіть штепсель шнура
живлення від розетки змінного
струму.
Не встановлюйте пристрій у
закритому місці, наприклад, у
книжковій або вбудованій шафі.
Не піддавайте елементи живлення
або пристрої зі встановленим
елементом живлення дії джерел
надмірного тепла, наприклад
сонячного проміння, вогню тощо.
Уважається, що пристрій не
відключено від джерела живлення,
доки його підключено до розетки
змінного струму, навіть якщо сам
пристрій було вимкнено.
Використовувати тільки у
приміщенні.
2UA
Переробка
використаних
елементів
живлення, старого
електричного та
електронного
обладнання
(застосовується в
Європейському
союзі та інших
європейських
країнах із
системами
роздільного
збирання сміття)
Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Koнан,
Мінато-ку, Токіо 108-0075,
Японія.
Зроблено в Малайзії
Справжнім Соні Корпорейшн
заявляє, що тип радіообладнання
MHC-V41D/домашня аудіосистема
відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;
повний текст декларації про
відповідність доступний на веб-сайті
за такою адресою:
http://www.compliance.sony.ua/
Дата виготовлення зазначена на
виробі та упаковці на етикетці зі
штрих-кодом у наступному форматі:
MM–YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік
виготовлення.
Транспортувати в оригінальній
упаковці виробника. Під час
транспортування не кидати,
оберігати від падінь, ударів, не
піддавати надмірній вібрації.
Інформація про версію
програмного забезпечення
Це радіообладнання призначене
для використання із затвердженими
версіями програмного
забезпечення, зазначеними в
декларації відповідності. Програмне
забезпечення, яке встановлене на
це радіообладнання, перевірено
на відповідність суттєвим
вимогам Технічного регламенту
радіообладнання.
Версія програмного
забезпечення:___ _ _ _ _
DVD _ _ _ _
Для перевірки версії програмного
забезпечення натисніть кнопку
OPTIONS на пульті дистанційного
керування.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
2 За допомогою кнопок /
виберіть пункт «SYSTEM», тоді
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «VERSION», тоді
натисніть .
На дисплеї відобразиться
індикація «___ _ _ _ _ DVD _ _ _ _».
Результати тестувань цього
обладнання демонструють його
відповідність вимогам щодо
обмежень, зазначених у директиві
EMC, які стосуються використання
з’єднувального кабелю, коротшого
за 3 метри.
Ця система може застосовуватися
таким чином:
•• Відтворення джерел відеосигналу
та музики з дисків або USBпристроїв
•• Переміщення музичних файлів на
USB-пристрої
•• Прослуховування радіостанцій
•• Прослуховування звукового
супроводження телепрограм
•• Відтворення джерел музики на
пристроях BLUETOOTH
•• Організація веселих зустрічей із
друзями завдяки режиму «Party
Chain»
Повідомлення про ліцензії і
торгові марки
••
є торговою маркою компанії
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Логотипи «DVD+RW», «DVD-RW»,
«DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» і
«CD» є торговими марками.
•• «WALKMAN» і логотип «WALKMAN»
є зареєстрованими торговими
марками Sony Corporation.
•• Технологія кодування звуку
MPEG Layer-3 і відповідні патенти
отримано на правах ліцензії від
Fraunhofer IIS і Thomson.
•• Windows Media є зареєстрованою
торговою маркою або торговою
маркою компанії Microsoft
Corporation у США та/або інших
країнах.
3UA
•• Цей виріб захищено певними
правами на інтелектуальну
власність Microsoft Corporation.
Використання або
розповсюдження цієї технології
за межами виробу без ліцензії
від підприємства Microsoft чи
уповноваженого дочірнього
підприємства корпорації Microsoft
заборонено.
•• Ця система використовує
технологію Dolby* Digital.
* Виготовлено за ліцензією компанії
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio та символ подвійної «D» є
торговими марками компанії Dolby
Laboratories.
•• Ця система використовує
технологію High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface та логотип
HDMI є торговельними
марками або зареєстрованими
торговельними марками HDMI
Licensing Administrator, Inc. в США
та інших країнах.
•• «BRAVIA» є торговою маркою
компанії Sony Corporation.
•• LDAC™ і логотип LDAC є
торговими марками компанії Sony
Corporation.
•• Текстовий символ та логотипи
BLUETOOTH® є зареєстрованими
торговими марками, що належать
компанії Bluetooth SIG, Inc., Sony
Corporation використовує їх за
ліцензією. Усі інші торгові марки
та комерційні назви належать
їхнім відповідним власникам.
•• N‐Mark є торговою маркою
або зареєстрованою торговою
маркою корпорації NFC Forum, Inc.
у США і в інших країнах.
•• Android та Google Play є
товарними знаками Google LLC.
4UA
•• Apple, логотип Apple, iPhone і
iPod touch є товарними
знаками компанії Apple Inc.,
зареєстрованими у США та інших
країнах. App Store — це знак
обслуговування компанії Apple
Inc.
•• Siri є товарним знаком Apple Inc.
•• Написи «Made for iPod» і
«Made for iPhone» означають,
що електронний аксесуар
розроблено спеціально для
підключення до iPod або iPhone
і що його розробник засвідчує
відповідність аксесуара технічним
Apple. Компанія Apple не несе
відповідальності за роботу цього
пристрою або його відповідність
стандартам безпеки та
регулятивним нормам. Зауважте,
що використання цього аксесуара
з iPod або iPhone може вплинути
та ефективність бездротового
зв’язку.
•• ЦЕЙ ПРОДУКТ ЛІЦЕНЗОВАНО
ЗГІДНО З ПАКЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙ НА
ПАТЕНТИ MPEG-4 VISUAL ДЛЯ
ОСОБИСТОГО І НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ
ДЛЯ
(i) КОДУВАННЯ ВІДЕО У
ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ
MPEG-4 VISUAL («ВІДЕО
MPEG-4»)
ТА/АБО
(ii)ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО MPEG-4,
ЯКЕ БУЛО ЗАКОДОВАНО
СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ
ЗАЙМАЄТЬСЯ ОСОБИСТОЮ І
НЕКОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,
ТА/АБО ОТРИМАНО ВІД
ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЯКИЙ
МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ
ВІДЕО MPEG-4.
ЛІЦЕНЗІЯ НА БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ
ВИКОРИСТАННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І
НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. ДОДАТКОВУ
ІНФОРМАЦІЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТАКУ,
ЩО СТОСУЄТЬСЯ РЕКЛАМНОГО,
ВНУТРІШНЬОГО І КОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ,
МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД КОМПАНІЇ
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Усі інші торгові марки є торговими
марками їхніх відповідних
власників.
•• У цьому посібнику знаки ™ і ® не
використовуються.
Про цей посібник
•• Цей посібник в основному
описує дії, які можна виконувати
за допомогою пульта
дистанційного керування, проте
такі самі дії можна виконувати
за допомогою кнопок з
ідентичними або подібними
назвами на корпусі пристрою.
•• Наведені на початку кожного
пояснення значки, як-от
,
вказують типи носіїв, які можна
використовувати з функцією, що
пояснюється.
•• Деякі малюнки в цьому
посібнику наведені як
концептуальні і можуть
відрізнятись від дійсного
вигляду пристрою.
•• Налаштування, що
відображаються на екрані
телевізора, можуть відрізнятись
залежно від регіону.
•• Значення за замовчуванням
підкреслені.
•• Текст в квадратних дужках
([--]) відображається на екрані
телевізора, а текст в лапках
(«--») відображається на
дисплеї.
5UA
Зміст
Про цей посібник.................. 5
Розпакування........................ 8
Диски або файли на
дисках/USB-пристроях, які
можна відтворювати............ 8
Веб-сайти з інформацією
про сумісні пристрої............12
Огляд деталей та
елементів керування...........13
Початок роботи
Безпечне підключення
системи.................................19
Вимкнення
демонстраційного
режиму................................. 20
Встановлення батарей........21
Під'єднання телевізора...... 22
Зміна системи кольору....... 24
Швидке встановлення........ 24
Зміна режиму дисплея....... 25
Відтворення з дисків/
USB-пристроїв
Перед використанням
USB-пристрою..................... 26
Просте відтворення............ 26
Інші операції
відтворення......................... 27
Використання режиму
відтворення......................... 30
6UA
Встановлення обмежень
для відтворення диска
(батьківський контроль)..... 32
Перегляд інформації про
диск та USB-пристрій.......... 33
Використання меню
встановлення...................... 34
Перенесення з USBпристроїв
Перед використанням
USB-пристрою..................... 39
Перенесення музики.......... 39
Радіоприймач
Прослуховування
радіомовлення.................... 42
З'єднання BLUETOOTH
Відомості про технологію
BLUETOOTH.......................... 43
Спарення системи з
пристроєм BLUETOOTH.......44
Прослуховування музики
на пристрої BLUETOOTH...... 45
Підключення системи до
декількох пристроїв
BLUETOOTH (підключення
декількох пристроїв)...........46
З’єднання BLUETOOTH
одним дотиком через
функцію NFC......................... 47
Налаштування
аудіокодеків BLUETOOTH....48
Вибір режиму очікування
з’єднання BLUETOOTH.........48
Увімкнення та вимкнення
передачі сигналу
BLUETOOTH.......................... 49
Керування системою за
допомогою смартфона або
планшета (Sony | Music
Center).................................. 49
Насолоджування вечіркою
з «Fiestable»..........................50
Отримання рангу Party
People, повідомлення про
свій ранг в соціальних
мережах та бонусні функції
для Party King........................51
Керування жестами
Використання керування
жестами................................51
Використання керування
жестами під час
відтворення......................... 52
Створення атмосфери
вечірки (ефект діджея)....... 52
Використання керування
жестами з функцією
караоке................................ 54
Інші операції
Використання функції
керування через HDMI........ 56
Використання проводового
відтворення з декількома
системами (функція
проводової аудіомережі
для вечірки)......................... 58
Використання
бездротового відтворення
з декількома системами
(функція «Бездротова
аудіомережа
для вечірки»)....................... 62
Прослуховування музики
через бездротове
з’єднання між двома
системами
(функція «Підсилення
гучномовців»)......................64
Прослуховування музики з
функціями підсвічування
для вечірки та
підсвічування
гучномовців.........................66
Спів під супровід:
караоке................................66
Покращення звуку гітари
(режим гітари).....................68
Здійснення викликів у
режимі «вільні руки»........... 69
Регулювання звуку.............. 54
Використання функції
голосового помічника на
смартфоні............................ 70
Вибір режиму віртуального
футболу................................ 55
Використання таймера
сну..........................................71
Створення власного
звукового ефекту................ 55
Використання голосових
вказівок.................................71
Регулювання звуку
7UA
Використання додаткового
обладнання......................... 72
Вимкнення кнопок на
системі (блокування від
дітей).................................... 72
Налаштування функції
автоматичного переходу в
режим очікування............... 73
Оновлення програмного
забезпечення...................... 73
Додаткова інформація
Усунення
несправностей.................... 74
Застереження......................86
Технічні характеристики.....89
Список мовних кодів........... 92
Розпакування
•• Цей пристрій (MHC-V41D) (1)
•• Пульт дистанційного керування
(1)
•• Батареї R03 (розмір AАA) (2)
•• Дротова FM-антена (1)
•• Кабель живлення змінного
струму (1)
•• Адаптер змінного струму* (1)
(постачається лише в окремих
регіонах)
* Цей адаптер не призначений
для Чилі, Парагваю та Уругваю.
Використовуйте цей адаптер у тих
країнах, де це необхідно.
Примітка
Під час розпакування переносити
пристрій мають двоє людей. Падіння
пристрою може призвести до травми
та/або пошкодження майна.
Диски або файли на
дисках/USBпристроях, які можна
відтворювати
Диски, які можна
відтворювати
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW у форматі DVD
VIDEO або режимі відео
•• DVD+R/DVD+RW у форматі DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (диски версії 1.0, 1.1 та
2.0)
•• Super VCD
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM у форматі
VIDEO CD або Super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW у форматі AUDIO CD
8UA
Файли на дисках, які можна
відтворювати
•• Музика:
файли MP3 (.mp3) 1), 2)
•• Відео:
файли MPEG4 (.mp4/.m4v) 2), 3),
файли Xvid (.avi)
Файли на USB-пристроях, які
можна відтворювати
•• Музика:
файли MP3 (.mp3) 1), 2), файли
WMA (.wma) 2), файли AAC
(.m4a/.mp4/.3gp) 2), файли WAV
(.wav) 2)
•• Відео:
файли MPEG4 (.mp4/.m4v) 2), 3),
файли Xvid (.avi)
Примітка
•• Диски мають бути в такому форматі:
—— CD-ROM/-R/-RW у форматі DATA
CD, що містить файли MP3 1), 2),
MPEG4 2), 3) та Xvid і відповідає
файловій системі ISO 9660 4) рівень
1/рівень 2 або Joliet (розширення).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW у
форматі DATA DVD, що містить
файли MP3 1), 2), MPEG4 2), 3) та Xvid і
відповідає файловій системі UDF
(універсальний дисковий формат).
•• Система намагатиметься відтворити
будь-які дані з наведеними вище
розширеннями, навіть якщо вони
мають непідтримуваний формат.
Відтворення таких даних може
викликати гучний шум, який може
спричинити пошкодження акустичної
системи.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) – це
стандартний формат, визначений
ISO/MPEG для стиснених аудіоданих.
Файли MP3 повинні бути в форматі
MPEG 1 Audio Layer 3.
2) Файли із захистом авторських прав
(цифровим керуванням правами)
системою не відтворюються.
3)
Файли MPEG4 мають бути записані
в форматі MP4. Підтримуються такі
відео- та аудіокодеки:
—— Відеокодек: MPEG4 Simple Profile
(AVC не підтримується.)
—— Аудіокодек: AAC-LC (HE-AAC не
підтримується.)
4) Логічний формат файлів та папок
на компакт-дисках, визначений
ISO (Міжнародна організація зі
стандартизації).
Диски/файли, що не
відтворюються
•• Відтворення таких дисків
неможливе
—Диски
—
BD (Blu-ray)
—Компакт-диски
—
в форматі
PHOTO CD
—Розділи
—
з даними дисків CDExtra або Mixed Mode CD*
—Диски
—
CD Graphics
—Диски
—
Super Audio CD
—Диски
—
DVD Audio
—Диски
—
DATA CD/DATA DVD,
створені в форматі пакетного
запису
—Диски
—
DVD-RAM
—Диски
—
DATA CD/DATA DVD,
записані без правильного
закриття диска
—Диски
—
DVD-R/-RW, сумісні
з CPRM (захист вмісту для
придатних для запису носіїв)
та записані за допомогою
програм, що дозволяють
зробити лише одну копію
—Диск
—
нестандартної форми
(як-от серце, квадрат, зірка)
—Диск
—
з нанесеною на нього
клейкою стрічкою, папером
або наліпкою
9UA
•• Відтворення таких файлів
неможливе
—Відеофайли
—
більші за 720
(ширина) × 576 (висота)
пікселів.
—Відеофайли
—
з великим
співвідношенням ширини до
довжини.
—Файл
—
WMA у форматі WMA
DRM, WMA Lossless або WMA
PRO.
—Файл
—
AAC у форматі AAC DRM
або AAC Lossless.
—Файли
—
AAC, закодовані з
частотою 96 кГц.
—Файли
—
з шифруванням або
захистом паролем.
—Файли
—
із захистом авторських
прав DRM (цифровим
керуванням правами).
—Деякі
—
файли Xvid з тривалістю
більше 2 годин.
•• Аудіофайл MP3 PRO можна
відтворювати як файл MP3.
•• Система може не відтворювати
файл Xvid, якщо його створено
з двох або більшої кількості
файлів Xvid.
* Mixed Mode CD: Цей формат записує
дані на першу доріжку, а звук (дані
AUDIO CD) на другу та наступні
доріжки сеансу.
Примітки щодо дисків CD-R/RW та DVD-R/-RW/+R/+RW
•• У певних випадках CD-R/-RW
10UA
та DVD-R/-RW/+R/+RW можуть
не відтворюватись на цій
системі через якість запису
або фізичний стан диска, чи
характеристики пристрою
запису та програмного
забезпечення для створення
вмісту. Більш докладну
інформацію читайте в інструкції
з користування пристроєм
запису.
•• Деякі функції можуть не
працювати з певними дисками
DVD+R/+RW, навіть якщо
вони правильно закриті. У
такому випадку диск можна
переглянути за допомогою
звичайного відтворення.
Примітки щодо дисків
•• Цей товар призначений
для відтворення дисків,
які відповідають стандарту
компакт-дисків (CD).
•• Диски DualDisc та деякі
музичні диски, закодовані з
використанням технологій
захисту авторських прав, не
відповідають стандарту CD.
Отже, такі диски можуть бути
несумісні з даним виробом.
Примітка щодо дисків,
записаних в багатосеансному
режимі
Система може відтворити підряд
декілька сеансів на диску, якщо їх
записано у тому самому форматі,
що й перший сеанс. Проте
відтворення не гарантується.
Примітка щодо операцій
відтворення DVD VIDEO та
VIDEO CD
Деякі операції відтворення DVD
VIDEO або VIDEO CD можуть бути
навмисно обмежені виробниками
програмного забезпечення. Отже,
деякі функції відтворення можуть
бути недоступні. Обов'язково
ознайомтесь з інструкцією з
користування DVD VIDEO або
VIDEO CD.
Примітки щодо файлів, які
можна відтворювати
•• Для запуску відтворення може
знадобитися більше часу за
таких умов:
—DATA
—
CD/DATA DVD/
USB-пристрій записано з
використанням складної
деревоподібної структури;
—щойно
—
відтворювались файли
аудіо або відео з іншої папки.
•• Система може відтворювати
диски DATA CD/DATA DVD або
USB-пристрої за таких умов:
—глибина
—
до 8 папок;
—до
— 300 папок;
—до
— 999 файлів на диску;
—до
— 2000 файлів на USBпристрої;
—до
— 650 файлів у папці.
Вказані кількості можуть
коливатися залежно від
конфігурації файлів або папок.
•• Папки, в яких немає аудіо- або
відеофайлів, будуть пропущені.
•• Файли, перенесені за
допомогою пристрою, якот комп'ютера, можуть не
відтворюватись у тому ж
порядку, в якому їх було
перенесено.
•• Порядок відтворення може не
застосовуватись залежно від
програмного забезпечення,
що використовувалось
для створення аудіо- або
відеофайлу.
•• Сумісність з усім програмним
забезпеченням для кодування
і запису, пристроями запису
та носіями інформації не
гарантується.
•• Залежно від файлу Xvid
зображення може бути нечітким
або може перериватися звук.
Примітки щодо USB-пристроїв
•• Робота цієї системи з усіма USB-
пристроями не гарантується.
•• Хоча для USB-пристроїв існує
багато складних функцій, на
під'єднаних до системи USBпристроях можна відтворювати
лише музику та відео.
Докладнішу інформацію читайте
в інструкції з користування USBпристроєм.
•• Коли вставлено USB-пристрій,
система зчитує всі файли з
його пам’яті. Якщо в пам’яті
USB-пристрою міститься багато
папок та файлів, зчитування
інформації з USB-пристрою
може тривати досить довго.
•• Не з’єднуйте систему та
USB-пристрої через USBконцентратор.
•• Під час роботи з деякими
під’єднаними USB-пристроями
може мати місце затримка
виконання дій системою.
•• Порядок відтворення системи
може відрізнятися від порядку
відтворення під'єднаного USBпристрою.
•• Перш ніж користуватися USBпристроєм переконайтесь, що
на ньому немає інфікованих
вірусами файлів.
Код регіону
Ваша система має певний
код регіону, і вона здатна
відтворювати лише диски DVD
VIDEO, позначені таким саме
кодом регіону або .
11UA
Веб-сайти з
інформацією про
сумісні пристрої
Найновішу інформацію
про сумісні пристрої USB та
BLUETOOTH шукайте на вказаних
нижче веб-сайтах.
Для користувачів у країнах
Латинської Америки:
http://esupport.sony.com/LA
Для користувачів в Європі та
Росії:
http://www.sony.eu/support
Для користувачів у інших
країнах/регіонах:
http://www.sony-asia.com/support
Сумісні моделі iPhone/iPod
Наявна сумісність з такими
моделями iPhone/iPod. Перш ніж
користуватися системою, оновіть
операційну систему iPhone/iPod
до останньої версії.
Технологія BLUETOOTH працює з:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6 покоління)
•• iPod touch (5 покоління)
12UA
Огляд деталей та елементів керування
Пристрій (спереду):
 Верхня панель (стор. 14)
 Лоток для дисків
(стор. 26)
Високочастотний
гучномовець × 2
Середньочастотний
гучномовець × 2
Пристрій (сзаду):
 Підсвічування для вечірки*
(стор. 66)
 Панель роз'ємів (стор. 19)
Роз’єм AC IN (стор. 20)
* Якщо підсвічування гучномовця та
підсвічування для вечірки увімкнено,
не дивіться безпосередньо на місця
випромінювання світла.
Низькочастотний
гучномовець × 1 (З функцією
підсвічування гучномовця*)
 Сенсор пульта
дистанційного керування
( ) (стор. 21)
13UA
Верхня панель:
Щоб уникнути випадкового натиснення кнопок, можна заблокувати всі
кнопки на пристрої, крім кнопки  (живлення) (стор. 72).
Кнопка  (відтворення)
Використовується для запуску
відтворення.
Натисніть і утримуйте
більше 2 секунд кнопку ,
щоб запустити вбудований
звуковий деморежим.
Кнопка  (зупинити)
14UA
——Використовується для
зупинення відтворення.
Відновлення відтворення
можна скасувати, якщо два
рази натиснути цю кнопку.
——Натисніть, щоб зупинити
передачу музики.
——Натисніть, щоб
зупинити вбудований
демонстраційний звуковий
режим.
Кнопка  (живлення)
Натисніть, щоб увімкнути
систему чи перевести її в
режим очікування.
Кнопка (виклик)
(стор. 69)
Натисніть, щоб прийняти
або завершити виклик під
час використання функції
виклику у режимі «вільні руки»
з мобільним телефоном,
підключеним за допомогою
BLUETOOTH.
Індикатор GESTURE ON/OFF
(стор. 51, 52, 54)
Кнопка GESTURE ON/OFF
Натисніть для увімкнення
або вимкнення керування
жестами.
Роз’єм (USB) (REC/PLAY)
(стор. 26, 39)
Використовується для
під’єднання USB-пристрою.
Цей роз’єм можна
використовувати як для
відтворення, так і для
перенесення музики.
Індикатор BLUETOOTH
(стор. 43)
Кнопка BLUETOOTH
Натисніть цю кнопку, щоб
увімкнути функцію BLUETOOTH.
Дисплей
Кнопка
GESTURE CONTROL
(стор. 51, 52, 54)
PAIRING
Натисніть і утримуйте, щоб
активувати утворення
пари BLUETOOTH під час
використання функції
BLUETOOTH.
Роз’єм MIC1 (стор. 67)
Використовується для
під’єднання мікрофона.
Роз’єм MIC2/GUITAR
(стор. 68)
Кнопка FUNCTION
Натискайте, щоб вибрати
функцію.
Кнопка PARTY LIGHT
(стор. 66)
Кнопка SOUND FIELD
(стор. 54)
Використовується для
під’єднання мікрофона або
гітари.
Кнопка VOICE CHANGER
(стор. 68)
Кнопка MIC ECHO
(стор. 67)
Індикатор MEGA BASS
Світиться, коли увімкнено
звуковий ефект MEGA BASS.
Кнопка VOCAL FADER
(стор. 67)
Кнопка MEGA BASS
(стор. 54)
Індикатор GUITAR
Кнопка FIESTA (стор. 54)
Світиться, коли увімкнено
режим гітари.
Кнопка PARTY CHAIN
(стор. 60)
Кнопка GUITAR (стор. 68)
Кнопка W.PARTY CHAIN
(стор. 62)
Натисніть, щоб увімкнути
функцію «Бездротова
аудіомережа для вечірки».
Кнопки
MIC/GUITAR LEVEL +/–
(стор. 66, 68)

(позначка «N»)
(стор. 47)
15UA
Кнопка
(папка)+/–
Вибір папки на диску з даними
чи USB-пристрої.
Пульт дистанційного
керування:
Кнопка VOLUME +/–
Використовуються для
регулювання гучності.
 Вбудований мікрофон
(стор. 69)
Кнопка  (відкрити/
закрити)
Натисненням цієї кнопки
можна відкрити або закрити
лоток для дисків.
Кнопка / (перехід
назад/перехід вперед)
Використовується для вибору
звукової доріжки чи файлу.
Кнопка TUNING +/–
(стор. 42)
Кнопка PLAYBACK
(стор. 52)
Кнопка DJ (стор. 52)
Кнопка SAMPLER
(стор. 52)
Кнопка KARAOKE
(стор. 54)
Кнопка DISPLAY (стор. 20,
25, 34, 42, 44)
Використовується для зміни
інформації, що виводиться на
дисплей.
Кнопка DISPLAY*
(стор. 33)
Використовується для
відображення або
приховування екранного
меню.
Кнопка SLEEP (стор. 71)
16UA
Кнопка  (живлення)
Використовується для
увімкнення системи або
переведення її в режим
очікування.
Кнопка PARTY LIGHT
(стор. 25, 66)
Кнопка AUDIO** (стор. 29,
34)
Кнопка ANGLE (стор. 28)
Кнопка SCORE (стор. 68)
Кнопка VOICE CHANGER
(стор. 68)
Кнопка LIGHT MODE
(стор. 66)
Кнопки MIC LEVEL +/–
(стор. 66)
Кнопка PLAY MODE
(стор. 30, 40)
Кнопка VOCAL FADER
(стор. 67)
Кнопка REPEAT/FM MODE
(стор. 31, 42)
Кнопка MIC ECHO
(стор. 67)
Кнопка MEGA BASS
(стор. 54)
Числові (0 – 9) кнопки*, **
——Використовуються для
вибору доріжки, розділу або
файлу за номером.
——Використовуються для
введення номерів або
значень.
Кнопка REC TO USB
(стор. 40)
Використовується для
перенесення музики на
USB-пристрій, під'єднаний до
роз’єму (USB).
Кнопка MEDIA MODE
(стор. 26)
Використовується для
вибору вмісту, що буде
відтворюватися з диска з
даними чи USB-пристрою.
Кнопка SUBTITLE (стор.
29)
Кнопки
(папка) +/–
Вибір папки на диску з даними
чи USB-пристрої.
Кнопки KEY CONTROL /
(стор. 67)
Кнопка DVD TOP MENU
Використовується для
відображення назви DVDдиска на екрані телевізора.
Кнопка DVD/TUNER MENU
(стор. 27, 28, 43)
Кнопка RETURN (стор. 27)
Кнопка CLEAR* (стор. 28)
Кнопка OPTIONS
Вхід або вихід із меню
параметрів.
Кнопка SETUP* (стор. 25,
32, 34, 56, 82)
Кнопки / / /
Вибір пунктів меню.
17UA
Кнопка
Використовується для
введення/підтвердження
налаштувань.
Кнопка FUNCTION
Натискайте, щоб вибрати
функцію.
Кнопка SOUND FIELD +/–
(стор. 54)
Кнопка SEARCH (стор. 27)
Кнопка SHIFT
Натисніть і утримуйте,
щоб активувати кнопки,
надруковані рожевим
кольором.
Кнопка  (гучність) +/–**
Використовуються для
регулювання гучності.
Кнопки /
(перемотування назад/
перемотування уперед)
(стор. 27)
Кнопки
/ (повільне
відтворення назад/вперед)
(стор. 27)
Кнопки TUNING +/– (стор.
42)
Кнопка  (відтворення)**
Використовується для запуску
відтворення.
Кнопки / (перехід
назад/перехід вперед)
(стор. 27)
Використовується для вибору
звукової доріжки чи файлу.
18UA
Кнопки PRESET +/– (стор.
43)
Кнопка  (пауза)
Використовується для
призупинення відтворення.
Щоб відновити відтворення,
натисніть кнопку .
Кнопка  (зупинити)
——Використовується для
зупинення відтворення.
Відновлення відтворення
можна скасувати, якщо два
рази натиснути цю кнопку.
——Натисніть, щоб зупинити
передачу музики.
——Натисніть, щоб
зупинити вбудований
демонстраційний звуковий
режим.
* Ця кнопка надрукована рожевим
кольором. Для використання цієї
кнопки натисніть і утримуйте SHIFT
(), а тоді натисніть цю кнопку.
** Числова кнопка 5/AUDIO, а також
кнопки  + та  мають тактильну
точку. Використовуйте тактильну
точку як підказку під час керування
системою.
Початок роботи
Безпечне підключення системи
Початок роботи
До розетки
 Роз’єм FM ANTENNA
Знайдіть таке місце і
положення, щоб при
встановленні антен отримати
хороший прийом.
Антена має знаходитися на
відстані від кабелю живлення
змінного струму та USBкабелю, щоб уникнути появи
шумів.
Прокладайте кабель
дротової FM-антени
горизонтально.
 Роз’єм VIDEO OUT
За допомогою відеокабелю
(не входить у комплект
постачання) під'єднайтесь
до вхідного відеороз’єму
телевізора чи проектора (стор.
22).
Примітка
Не під'єднуйте цю систему до
телевізора через відеодеку.
19UA
 Вихідні та вхідні
аудіороз’єми
За допомогою аудіокабелю
(не входить у комплект
постачання) створіть будь-яке
з’єднання у такий спосіб:
•• Роз’єми AUDIO/PARTY
CHAIN OUT L/R
—З’єднайте
—
їх із вхідними
аудіороз’ємами
додаткового обладнання.
—З’єднайте
—
їх з іншою
аудіосистемою, щоб
насолоджуватись функцією
«Проводова аудіомережа
для вечірки» (стор. 58).
•• Роз’єми AUDIO/PARTY
CHAIN IN (TV) L/R
—З’єднайте
—
їх із вихідними
аудіороз’ємами телевізора
чи аудіо-/відеообладнання.
Звук виводитиметься через
цю систему.
—З’єднайте
—
їх з іншою
аудіосистемою, щоб
насолоджуватись функцією
«Проводова аудіомережа
для вечірки» (стор. 58).
 Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC
За допомогою кабелю HDMI
(не входить у комплект
постачання) під'єднайтесь до
роз’єму HDMI IN телевізора
(стор. 22).
20UA
 Роз’єм AC IN
Під’єднайте один кінець
кабелю живлення змінного
струму (входить у комплект
постачання) до пристрою, а
інший – до розетки.
Демонстраційний режим
запускається автоматично.
Якщо натиснути кнопку ,
щоб увімкнути систему,
демонстраційний режим
вимкнеться.
Вимкнення
демонстраційного
режиму
Щоб вимкнути демонстраційний
режим, коли система вимкнена,
натискайте кнопку DISPLAY кілька
разів поспіль, щоб вибрати
режим без відображення
(режим економії електроенергії)
(стор. 25).
Встановлення
батарей
Вставте дві батареї типу R03
(розмір ААА), що входять
у комплект постачання,
дотримуючись полярності, як
показано нижче.
Початок роботи
Примітка
•• Не використовуйте одночасно стару
та нову батареї або батареї різних
типів.
•• Якщо ви не користуєтеся пультом
дистанційного керування протягом
тривалого часу, вийміть батареї,
щоб уникнути його пошкодження
внаслідок витікання рідини з батареї
та корозії.
Керування пристроєм за
допомогою пульта
дистанційного керування
Спрямуйте пульт дистанційного
керування на розташований
на пристрої сенсор пульта
дистанційного керування.
21UA
Під'єднання телевізора
Перш ніж під’єднувати кабелі, перевірте, чи від’єднано кабель живлення
змінного струму.
Перегляд відео
Виберіть спосіб підключення відповідно до роз'ємів на телевізорі.
Висока якість
або
 Кабель HDMI*
(не входить у комплект постачання)
 Відеокабель
(не входить у комплект постачання)
Стандартна якість
Рекомендоване з'єднання
Альтернативне з'єднання
* Високошвидкісний кабель HDMI з підтримкою Ethernet
** Для відтворення звуку телевізора через систему, під'єднайте її до роз'єму HDMI
IN (ARC) телевізора. Функція Audio Return Channel (ARC) дозволяє відтворювати
звук телевізора через систему за допомогою з'єднання HDMI, не встановлюючи
аудіо з'єднання (з'єднання ) (стор. 23). Для налаштування функції
Audio Return Channel (ARC) на цій системі дивіться [AUDIO RETURN CHANNEL] (стор.
38). Щоб перевірити сумісність функції Audio Return Channel (ARC) телевізора,
дивіться інструкцію з користування цим телевізором.
22UA
Відтворення звуку телевізора за допомогою системи
Якщо система не під'єднана до роз'єму HDMI IN (ARC) телевізора,
виконайте це з'єднання.
 Аудіокабель
(не входить у комплект
постачання)
Підказка
•• Також за допомогою системи можна відтворювати звук із зовнішнього
обладнання (DVD-програвачі тощо), скориставшись роз'ємом
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV), як показано в з'єднанні  вище. Докладнішу
інформацію читайте в інструкції з користування обладнанням.
•• Якщо під час відтворення системою звуку із зовнішнього обладнання рівень
гучності низький, спробуйте змінити налаштування виведення звуку на
під'єднаному обладнанні. Це може покращити рівень гучності. Докладнішу
інформацію читайте в інструкції з користування обладнанням.
Початок роботи
Для відтворення звуку телевізора кілька разів поспіль натисніть кнопку
FUNCTION, щоб вибрати «TV».
Якщо на дисплеї пристрою відображається індикація «CODE 01»
та «SGNL ERR»
Якщо система отримує вхідні аудіосигнали, відмінні від сигналів
2-канального лінійного PCM, на дисплеї пристрою відображається
індикація «CODE 01» та «SGNL ERR» (означає відсутність підтримки
вхідних аудіосигналів).
У такому випадку виберіть на телевізорі належний режим виведення
звуку, щоб виводити аудіосигнали 2-канального лінійного PCM.
Докладнішу інформацію читайте в інструкції з користування
телевізором.
23UA
Зміна системи
кольору
(За виключенням моделей,
призначених для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Виберіть систему кольору PAL
або NTSC, відповідно до системи
кольору телевізора.
Після кожного виконання
наведеної нижче процедури
система кольору змінюватиметься
таким чином:
NTSC  PAL
Скористайтеся кнопками на
корпусі системи для виконання
цієї операції.
1 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
2 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «DVD/CD».
3 Натисніть і утримуйте більше
3 секунд кнопки MEGA BASS та
MIC ECHO.
На дисплеї з’явиться індикація
«NTSC» або «PAL».
Швидке встановлення
Перш ніж користуватися
системою, можна виконати
швидке встановлення для
внесення мінімальних простих
змін.
1 Увімкніть телевізор та
виберіть вхід відповідно до
з'єднання.
2 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
3 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «DVD/CD».
В нижній частині екрана
телевізора відображається
підказка [Press ENTER to run QUICK
SETUP.].
4Натисніть
, не
завантажуючи диск.
На екрані телевізора з’являється
меню [LANGUAGE SETUP].
Налаштування, що
відображаються, залежать від
країни або регіону.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 За допомогою кнопок
/
виберіть мову, а тоді натисніть
.
На екрані телевізора з’являється
меню [VIDEO SETUP].
24UA
6За допомогою кнопок
/
виберіть налаштування
відповідно до типу
телевізора, а тоді натисніть
.
На дисплеї нічого не
відображається (режим економії
електроенергії)
Для економії енергії дисплей
вимкнений.
Щойно на екрані телевізора
з’явиться індикація
[QUICK SETUP is complete.],
система готова до відтворення.
Дивіться розділ «Використання
меню встановлення» (стор. 34).
Вихід зі швидкого
встановлення
Натисніть і утримуйте SHIFT, а тоді
натисніть SETUP.
Початок роботи
Зміна налаштування вручну
Примітка
Підказка відображається у тому разі,
якщо система використовується
вперше або була виконана
операція [RESET] (див. «Повернення
налаштувань за замовчуванням для
параметрів меню встановлення») (стор.
84).
Зміна режиму
дисплея
Коли систему вимкнено,
натискайте кнопку DISPLAY
кілька разів поспіль.
Після кожного натиснення
цієї кнопки режим дисплея
змінюватиметься таким чином.
Демонстраційний режим
На дисплеї прокручується
інформація про основні
функції системи і вмикається
підсвічування.
Для вимкнення підсвічування
натисніть PARTY LIGHT.
25UA
Відтворення з дисків/
USB-пристроїв
Перед використанням
USB-пристрою
Інформацію щодо сумісних USBпристроїв шукайте в розділі «Вебсайти з інформацією про сумісні
пристрої» (стор. 12).
(Для роботи пристроїв Apple з
цією системою використовується
лише з’єднання BLUETOOTH.)
Просте відтворення
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «DVD/CD» або «USB».
2 Підготуйте джерело
відтворення.
Відтворення з дисків DVD/CD:
Натисніть на пристрої кнопку ,
щоб відкрити лоток для дисків, та
покладіть диск у лоток для дисків
наклейкою догори.
Натисніть на пристрої кнопку ,
щоб закрити лоток для дисків.
Не тисніть на лоток для дисків із
силою, щоб закрити його; інакше
лоток можна зламати.
Відтворення з USB-пристроїв:
Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму (USB).
Примітка
Якщо USB-пристрій не під'єднується
до роз’єму (USB), під'єднайте
USB-пристрій до пристрою за
допомогою USB-адаптера (не
входить у комплект постачання).
3 (лише
) Кілька
разів поспіль натисніть
кнопку MEDIA MODE, щоб
вибрати потрібний тип вмісту
MUSIC]/[VIDEO]).
4Натисніть кнопку , щоб
розпочати відтворення.
Інші операції
Щоби
Що потрібно
зробити
Зупинити
відтворення
Натисніть .
Призупи-нити
відтворення
Натисніть .
Продовження Натисніть .
відтворення
або повернення
до
нормального
відтворення
Скасування
точки
продовження
У разі відтворення вмісту 8-см
диска, як-от CD-сингла, кладіть
його на внутрішнє коло лотка.
26UA
Натисніть кнопку 
два рази.
Що потрібно
зробити
Виберіть
доріжку, файл,
розділ або
сцену
Під час відтворення
натисніть  або
.
Або утримуйте
SHIFT і натискайте
числові кнопки, а
тоді натисніть .
(Операція може
бути заборонена
диском або
USB-пристроєм.)
Керування жестами під час
відтворення
Див. «Використання керування
жестами під час відтворення»
(стор. 52).
Відтворення з певного файлу
5 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібний файл, а тоді
натисніть .
Інші операції
відтворення
Залежно від типу диска або файлу,
функція може не працювати.
Щоби
Що потрібно
зробити
Переглянути
меню DVDдиска
Натисніть кнопку
DVD/TUNER MENU.
Переглянути
список папок
або файлів
Натисніть кнопку
SEARCH.
Натисніть SEARCH
знову, щоб
вимкнути список
папок або файлів.
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку MEDIA MODE, щоб
вибрати [MUSIC] або [VIDEO].
2 Натисніть SEARCH, щоб
відобразити список папок.
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібну папку.
4 Натисніть
, щоб відобразити
список файлів.
Повернутися зі Натисніть кнопку
списку файлів RETURN.
до списку папок
Знайти швидко
потрібне місце
за допомогою
перемотування
вперед або
назад (пошук
під час
блокування)
Під час відтворення
натисніть  або
.
Щоразу з
натисненням 
або  швидкість
відтворення
змінюється.
Покадровий
перегляд
(уповільнене
відтворення)
Натисніть , а тоді
або .
натисніть
Щоразу з
натисненням
або  швидкість
відтворення
змінюється.
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
Щоби
27UA
Пошук певної доріжки
Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб вибрати
доріжку для відтворення, після
чого натисніть .
Пошук за допомогою кнопки
SEARCH
1 Натисніть SEARCH, щоб
відобразити список доріжок.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть доріжку для
відтворення, а тоді натисніть
.
Пошук певного твору/
розділу/сцени/доріжки/
номера
1 Під час відтворення кілька
разів поспіль натисніть
кнопку SEARCH, щоб вибрати
режим пошуку.
2 Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб ввести
потрібний твір, розділ, сцену,
доріжку або номер, а тоді
натисніть .
Почнеться відтворення.
Пошук потрібного місця за
допомогою часового коду
1 Під час відтворення кілька
разів поспіль натисніть кнопку
SEARCH, щоб вибрати режим
пошуку за часом.
2 Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб ввести
часовий код, а тоді натисніть
.
Приклад: Щоб знайти сцену, що
знаходиться о 2 годині 10
хвилинах та 20 секундах від
початку, утримуйте SHIFT і
натисніть 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Якщо сталася помилка, утримуйте
SHIFT і натисніть CLEAR, щоб
скасувати число.
Пошук за допомогою меню
DVD-диска
1 Натисніть кнопку
DVD/TUNER MENU.
2 Натисніть
/ / / або
утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб вибрати
твір чи елемент для
відтворення, а тоді натисніть
.
Зміна кута камери
Примітка
•• Якщо використовується диск VIDEO
28UA
CD з керуванням відтворенням,
натисніть SEARCH для пошуку сцени.
•• Якщо використовується диск VIDEO
CD без керування відтворенням,
натисніть SEARCH для пошуку
доріжки або номера.
Під час відтворення кілька разів
поспіль натисніть кнопку ANGLE,
щоб вибрати потрібний кут
камери.
Вибір налаштування
субтитрів
SUPER VIDEO CD
•• [1:STEREO]: Стереозвук звукової
доріжки 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: Монофонічний
Під час відтворення кілька разів
поспіль натисніть кнопку
SUBTITLE, щоб вибрати потрібну
мову субтитрів або вимкнути
субтитри.
Під час відтворення кілька разів
поспіль натисніть кнопку AUDIO,
щоб вибрати потрібний формат
чи режим звуку.
DVD VIDEO
Якщо джерело містить звук
у декількох форматах або
декількома мовами, можна
вибрати потрібний формат або
мову.
Коли відображаються 4 цифри,
вони відповідають коду мови.
Дізнатися якій мові відповідає
певний код можна в розділі
«Список мовних кодів»
(стор. 92). Якщо одна і та ж мова
відображається більше одного
разу, це означає, що диск DVD
VIDEO містить звук у декількох
форматах.
VIDEO CD/AUDIO CD/аудіофайл
Можна змінити спосіб виведення
звуку.
•• [STEREO]: Стандартний
стереозвук.
•• [1/L]/[2/R]: Монофонічний звук
лівого або правого каналу.
Відтворення VIDEO CD з
функціями керуванням
відтворенням
Меню керування відтворенням
дозволяє насолоджуватися
інтерактивними функціями VIDEO
CD (VIDEO CD версії 2.0 та Super
VCD).
1 Натисніть  для відтворення
VIDEO CD з функціями
керуванням відтворенням.
На екрані телевізора з’являється
меню керування відтворенням.
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
Зміна мови/звуку
звук лівого або правого каналу
звукової доріжки 1.
•• [2:STEREO]: Стереозвук звукової
доріжки 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: Монофонічний
звук лівого або правого каналу
звукової доріжки 2.
2 Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб вибрати
потрібний номер пункту, а
тоді натисніть .
3 Продовжуйте відтворення
відповідно до інструкцій в
меню.
Примітка
Якщо активувати режим
повторюваного відтворення,
керування відтворенням буде
скасовано.
29UA
Скасування керування
відтворенням
1 Натисніть  чи , або
утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб вибрати
доріжку поки відтворення
зупинено.
2 Натисніть  або
.
Використання режиму
відтворення
Відтворення у послідовному
порядку (звичайне
відтворення)
Відтворення розпочинається з
вибраної доріжки.
Повернення до керування
відтворенням
Натисніть  двічі, а тоді натисніть
.
Продовження відтворення
для декількох дисків
Коли відтворення зупинено,
декілька разів поспіль
натискайте кнопку PLAY MODE.
 Під час відтворення диска
•• [DISC]: відтворення диска.
•• [FOLDER]*: відтворення всіх
файлів, які можна відтворювати,
що знаходяться у вказаній папці
на диску.
* Неможливо вибрати для AUDIO CD.
Система може зберігати точки
продовження відтворення для 6
дисків, і продовжує відтворення,
якщо знову вставити той же
диск. Якщо зберегти точку
продовження для 7-го диска, буде
видалено точку продовження
першого диска.
Для активації цієї функції
встановіть для параметра
[MULTI-DISC RESUME] у меню
[SYSTEM SETUP] значення [ON]
(стор. 37).
Примітка
Для відтворення з початку диска, двічі
натисніть , а тоді натисніть .
30UA
 Під час відтворення з USBпристрою
•• [ONE USB DEVICE]: відтворення з
USB-пристрою.
•• [FOLDER]: відтворення всіх
файлів, які можна відтворювати,
що знаходяться у вказаній папці
на USB-пристрої.
Примітка
•• Якщо обрати режим звичайного
відтворення [DISC] або
[ONE USB DEVICE], на дисплеї згаснуть
індикатори «FLDR» та «SHUF».
•• Якщо обрати режим звичайного
відтворення [FOLDER], на дисплеї
засвітиться індикатор «FLDR».
Відтворення у довільному
порядку (довільне
відтворення)
•• Довільне відтворення може бути
скасовано під час вибору папки або
доріжки для відтворення.
Повторне відтворення
(повторюване відтворення)
Коли відтворення зупинено,
декілька разів поспіль
натискайте кнопку PLAY MODE.
* Неможливо вибрати для AUDIO CD.
 Під час відтворення з USBпристрою
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
довільне відтворення всіх
аудіофайлів на USB-пристрої.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: довільне
відтворення всіх аудіофайлів,
що знаходяться у вказаній папці
на USB-пристрої.
Примітка
•• Якщо обрати режим довільного
відтворення [DISC (SHUFFLE)] або
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], на
дисплеї засвітиться індикатор «SHUF».
•• Якщо обрати режим довільного
відтворення [FOLDER (SHUFFLE)], на
дисплеї засвітяться індикатори «FLDR»
та «SHUF».
•• Довільне відтворення неможливе
для відеофайлів.
•• Довільне відтворення буде
скасовано, якщо:
—— відкрити лоток для дисків;
—— виконати операцію синхронного
перенесення;
—— змінити режим вмісту.
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку REPEAT/FM MODE.
Залежно від типу диска або файлу,
деякі налаштування можуть бути
недоступні.
•• [OFF]: повторне відтворення не
використовується.
•• [ALL]: повторення всіх доріжок
або файлів у вибраному режимі
відтворення.
•• [DISC]: повторення всього вмісту
(лише DVD VIDEO та VIDEO CD).
•• [TITLE]: повторення поточного
твору (лише DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повторення
поточного розділу (лише DVD
VIDEO).
•• [TRACK]: повторення поточної
доріжки.
•• [FILE]: повторення поточного
відеофайлу.
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
 Під час відтворення диска
•• [DISC (SHUFFLE)]: довільне
відтворення всіх аудіофайлів на
диску.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*: довільне
відтворення всіх аудіофайлів,
що знаходяться у вказаній папці
на диску.
Скасування повторюваного
відтворення
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку REPEAT/FM MODE, щоб
вибрати [OFF].
Примітка
•• Якщо обрати режим повторюваного
відтворення [ALL] або [DISC], на
дисплеї засвітиться індикатор « ».
•• Якщо обрати режим повторюваного
відтворення [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] або [FILE], на дисплеї
засвітиться індикатор «
».
31UA
•• Під час використання VIDEO CD
з керуванням відтворенням
повторюване відтворення
неможливе.
•• Залежно від типу DVD VIDEO,
повторюване відтворення може бути
неможливе.
•• Повторюване відтворення буде
скасовано, якщо:
—— відкрити лоток для дисків;
—— вимкнути систему (лише DVD
VIDEO та VIDEO CD);
—— змінити функцію (лише DVD VIDEO
та VIDEO CD);
—— виконати операцію синхронного
перенесення;
—— змінити режим вмісту.
Встановлення
обмежень для
відтворення диска
(батьківський
контроль)
Відтворення дисків DVD VIDEO
можна обмежити відповідно до
попередньо встановленого рівня.
Сцени можуть бути пропущені або
замінені на інші.
1 Коли відтворення зупинено,
утримуйте SHIFT і натисніть
SETUP.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть [SYSTEM SETUP] і
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть [PARENTAL CONTROL],
а тоді натисніть .
32UA
4Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб ввести
або повторно ввести
4-значний пароль, а тоді
натисніть .
5 За допомогою кнопок
/
виберіть [STANDARD], а тоді
натисніть .
6За допомогою кнопок
/
виберіть у якості рівня
обмеження відтворення
географічний регіон, а тоді
натисніть .
Регіон вибрано.
Якщо вибрано [OTHERS],
керуючись розділом «Список
кодів регіонів/батьківського
контролю» (стор. 93) введіть
код потрібного географічного
регіону, утримуючи SHIFT і
натискаючи числові кнопки.
7 За допомогою кнопок
/
виберіть [LEVEL], а тоді
натисніть .
8За допомогою кнопок
/
виберіть потрібний рівень, а
тоді натисніть .
Що нижче значення, то суворіше
обмеження.
Вимикання функції
батьківського контролю
Встановіть для параметра [LEVEL]
значення [OFF] у кроці 8.
Відтворення диска зі
встановленим батьківським
контролем
1 Завантажте диск і натисніть .
На екрані телевізора з’явиться
екран введення паролю.
Перегляд інформації
про диск та USBпристрій
2 Утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, щоб ввести або
повторно ввести 4-значний
пароль, а тоді натисніть .
Якщо пароль було втрачено
Вийміть диск і повторіть кроки з
1-го по 3-й розділу «Встановлення
обмежень для відтворення
диска (батьківський контроль)»
(стор. 32). Утримуйте SHIFT і
натискайте числові кнопки, щоб
ввести пароль «199703», а тоді
натисніть .
Дотримуйтесь вказівок, що
відображаються на екрані, і
введіть новий 4-значений пароль.
Після цього завантажте диск і
натисніть .
Далі знову введіть новий пароль.
Під час відтворення утримуйте
SHIFT і кілька разів поспіль
натисніть кнопку DISPLAY.
 Інформація про відтворення
Час відтворення та час, що
залишився
 Швидкість потоку
 Тип файлу
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
Система розпочне відтворення.
Інформація на екрані
телевізора
 Стан відтворення
 Твір*/доріжка/ім’я файлу**
 Альбом*/ім’я папки**/
розділ/номер
 Ім’я виконавця*, **
Відображається під час
відтворення аудіофайлу.
* Якщо аудіофайл має тег ID3, система
покаже назву альбому/назву
твору/ім’я виконавця, взяті з тега
ID3. Система підтримує ID3 версії
1.0/1.1/2.2/2.3.
** Якщо ім'я містить символи,
недоступні для відображення, ці
символи будуть замінені на «_».
33UA
Примітка
•• Залежно від джерела, що
відтворюється,
—— певна інформація може не
відображатися.
—— певні символи не відображаються.
•• Залежно від режиму відтворення,
може відображатися різна
інформація.
Відображення інформації про
формат звуку дисків DVD
VIDEO та відеофайлів
Під час відтворення кілька разів
поспіль натисніть кнопку AUDIO.
Інформація на дисплеї
Коли система увімкнена, кілька
разів поспіль натисніть кнопку
DISPLAY.
Можна переглядати таку
інформацію:
—час
— відтворення/час, що
залишився, для доріжки, твору,
розділу
—номер
—
сцени
—ім’я
—
файлу, ім’я папки
—твір,
—
виконавець та інформація
про альбом
Примітка
•• Залежно від символів назва
диска або назва доріжки може не
відображатися.
•• Час відтворення аудіо- та відеофайлів
може відображатися неправильно.
•• Час, що минув від початку
відтворення аудіофайлу, записаного
із змінною швидкістю потоку (VBR),
відображається неправильно.
Використання меню
встановлення
Дозволяє вносити різноманітні
зміни до таких налаштувань як
зображення та звук.
Налаштування, що
відображаються, залежать від
країни або регіону.
Примітка
Налаштування відтворення, що
зберігаються на диску, мають
пріоритет перед налаштуваннями
меню встановлення. Отже, деякі
налаштування з меню встановлення
можуть не працювати.
1 Коли відтворення диска DVD/
CD або USB-пристрою
зупинено, утримуйте SHIFT і
натисніть SETUP.
На екрані телевізора з’явиться
меню встановлення.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть [LANGUAGE SETUP],
[VIDEO SETUP], [AUDIO SETUP],
[SYSTEM SETUP] або
[HDMI SETUP], а тоді натисніть
.
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібний пункт, а
тоді натисніть .
4За допомогою кнопок
/
виберіть потрібне
налаштування, а тоді
натисніть .
Налаштування вибрано і
встановлення завершено.
Вихід з меню
34UA
Натисніть і утримуйте SHIFT, а тоді
натисніть SETUP.
О
бирання мови –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Обирання мови екранного меню.
[MENU]
Обирання мови меню DVD-диска.
[AUDIO]
Н
алаштування екрана
телевізора –
[VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Обирається, якщо
під'єднати широкоекранний
телевізор або телевізор з
широкоекранним режимом.
[SUBTITLE]
Зміна мови субтитрів на диску DVD
VIDEO.
Якщо обрати [AUDIO FOLLOW],
мова субтитрів змінюється
відповідно до вибраної мови
звукової доріжки.
[4:3 LETTER BOX]: Обирається,
якщо під'єднати телевізор з
екраном 4:3 та без підтримки
широкоекранного режиму. При
використанні цього налаштування
широкоекранне зображення
відображається з чорними
смугами вгорі та внизу.
Примітка
Якщо обрано [OTHERS] для [MENU],
[AUDIO] та [SUBTITLE], за допомогою
числових кнопок введіть код мови
з розділу «Список мовних кодів»
(стор. 92).
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
Зміна мови звукової доріжки.
Якщо обрати [ORIGINAL], буде
вибрано мову, що має пріоритет
на диску.
[4:3 PAN SCAN]: Обирається,
якщо під'єднати телевізор з
екраном 4:3 та без підтримки
широкоекранного режиму. При
використанні цього налаштування
зображення з повною висотою
відображається на весь екран,
проте має обрізані боки.
35UA
[4:3 OUTPUT]
[FULL]: Обирається, якщо
під'єднати телевізор з
широкоекранним режимом.
Зображення формату 4:3
відображається в форматі 16:9
навіть на широкоекранному
телевізорі.
[NORMAL]: Зміна розміру
зображення відповідно до
розміру екрана зі збереженням
оригінального форматного
співвідношення зображення.
Якщо при використанні цього
налаштування відтворювати
зображення формату 4:3, зліва та
справа відображатимуться чорні
смуги.
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(За виключенням моделей,
призначених для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Обирання системи кольору (PAL
або NTSC).
[AUTO]: Виведення відеосигналу
відповідно до системи кольору
диска. Обирайте це налаштування
якщо телевізор підтримує дві
системи.
[PAL]: Зміна відеосигналу диска
NTSC та виведення в системі PAL.
[NTSC]: Зміна відеосигналу диска
PAL та виведення в системі NTSC.
Див. розділ «Зміна системи
кольору» (стор. 24).
36UA
[BLACK LEVEL]
(Лише моделі для Латинської
Америки)
Вибір рівня чорного
(встановлення рівня) для
виведення відеосигналів з роз'єму
VIDEO OUT.
[ON]: Встановлення стандартного
рівня чорного для виведення
сигналів.
[OFF]: Зменшення стандартного
рівня чорного. Використовуйте
якщо зображення надто біле.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: Зображення, включно
з об'єктами, що динамічно
рухаються, виводиться без
тремтіння. Зазвичай обирайте це
налаштування.
[FRAME]: Зображення, включно
з об'єктами, що не рухаються
динамічно, виводиться з високою
роздільною здатністю.
Встановлення
налаштувань звуку
– [AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC] (Стиснення
динамічного діапазону)
Використовується для перегляду
відео з низьким рівнем гучності
пізно вночі.
[OFF]: Вимикання.
[STANDARD]: Динамічний
діапазон стискається так, як це
замислив інженер звукозапису.
[TRACK SELECTION]
Під час відтворення DVD VIDEO
з декількома форматами звуку
(PCM, MPEG audio або Dolby Digital)
надає пріоритет тій звуковій
доріжці, що містить найбільшу
кількість каналів.
[OFF]: Без пріоритету.
[AUTO]: З пріоритетом.
[A/V SYNC]
[DOWNMIX]
Вибір сигналу виводу звуку для
відтворення багатоканального
звуку.
[NORMAL]: Виведення
багатоканального звуку всередині
2-канального стерео сигналу.
[DOLBY SURROUND]: Виведення
багатоканального звуку всередині
2-канального сигналу об'ємного
звучання.
Примітка
Ця функція призначена лише для
роз'єму HDMI OUT (TV) ARC.
[SCREEN SAVER]
Екранна заставка запобігатиме
пошкодженню (поява фантомного
зображення) пристрою
відображення. Натисніть  +/–,
щоб вийти з екранної заставки.
[ON]: Екранна заставка з'явиться
якщо не працювати з системою
десь 15 хвилин.
[OFF]: Вимикає функцію. Екранна
заставка не з'являється.
[BACKGROUND]
Вибір фонового кольору або
зображення для відображення на
екрані телевізора.
[JACKET PICTURE]: У якості тла
відображається записана на диск
обкладинка (фотографія).
[GRAPHICS]: У якості тла
відображається збережене в
системі попередньо встановлене
зображення.
[BLUE]: Синій колір тла.
[BLACK]: Чорний колір тла.
[PARENTAL CONTROL]
Встановлення обмежень
відтворення. Див. розділ
«Встановлення обмежень для
відтворення диска (батьківський
контроль)» (стор. 32).
Відтворення з дисків/USB-пристроїв
(лише відеофайли)
[OFF]: Без коригування.
[ON]: Коригування затримки між
зображенням і звуком, якщо звук
не синхронізовано із
зображенням, що відображається.
Н
алаштування системи
– [SYSTEM SETUP]
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Збереження у пам'яті точки
продовження відтворення для
6 дисків.
[OFF]: Відтворення
розпочинається з точки
продовження відтворення
лише для поточного диска,
завантаженого в систему.
37UA
[RESET]
Повернення налаштувань за
замовчуванням для параметрів
меню встановлення. Див. розділ
«Повернення налаштувань за
замовчуванням для параметрів
меню встановлення» (стор. 84).
В
становлення
налаштувань HDMI
– [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Вибір вихідної роздільної
здатності телевізора, під'єднаного
за допомогою кабелю HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: Виведення
відеосигналів відповідно до
роздільної здатності телевізора.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*/[720×480/576p]**:
Виведення відеосигналів
відповідно до вибраного
налаштування роздільної
здатності.
* Лише для моделей, призначених
для Латинської Америки.
** Для інших моделей.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: Виведення відеосигналів
YCBCR.
[RGB]: Виведення відеосигналів
RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: Виведення аудіосигналів
в оригінальному форматі через
роз'єм HDMI OUT (TV) ARC.
[PCM]: Виведення сигналів
2-канального лінійного PCM через
роз'єм HDMI OUT (TV) ARC.
38UA
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: Увімкнено функцію
керування через HDMI. Це
дозволяє керувати одночасно
системою і телевізором,
з'єднаними кабелем HDMI.
[OFF]: Вимикання.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Встановіть цю функцію,
якщо система під'єднана до
роз'єму HDMI IN телевізора,
сумісного з функцією
Audio Return Channel (ARC). Ця
функція доступна, якщо для
параметра [CONTROL FOR HDMI]
встановити значення [ON].
[ON]: Звук телевізора можна
слухати через гучномовці
системи.
[OFF]: Вимикання.
[STANDBY LINKED TO TV]
Ця функція доступна, якщо для
параметра [CONTROL FOR HDMI]
встановити значення [ON].
[AUTO]: У разі вимикання
телевізора система автоматично
вимикається за таких умов:
——під час відтворення відео
з диска DVD/CD або USBпристрою;
——якщо зупинити відтворення
звуку під час відтворення
з диска DVD/CD або USBпристрою;
——якщо вибрати відтворення з
телевізора.
[ON]: Система автоматично
вимикається у разі вимикання
телевізора незалежно
від типу відтворення, що
використовується.
[OFF]: Система не вимикається у
разі вимикання телевізора.
Перенесення з USBпристроїв
Перед використанням
USB-пристрою
Можна вибрати більш
високу швидкість потоку для
перенесення музики з більш
високою якістю.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «BIT RATE», тоді
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібну швидкість
потоку, а тоді натисніть .
•• «128 KBPS»: закодовані
Перенесення музики
Музику з диска (лише AUDIO CD
чи MP3-диск) можна переносити
на USB-пристрій, підключений до
роз’єму (USB).
Система переносить файли в
форматі MP3.
Примітка
•• Не від’єднуйте USB-пристрій під
час перенесення або видалення
даних. Недотримання цієї вимоги
може пошкодити дані в пам’яті USBпристрою або сам USB-пристрій.
•• Файли MP3 переносяться зі
збереженням швидкості потоку
оригінальних файлів.
•• У разі перенесення вмісту AUDIO CD,
перед перенесенням можна вибрати
швидкість потоку.
•• Якщо відкрито лоток для дисків,
операції перенесення та видалення
вмісту USB-пристроїв заборонені.
Примітка щодо вмісту, захищеного
авторським правом
Перенесену музику можна
використовувати лише в приватних
цілях. Для використання музики поза
цим обмеженням потрібно мати дозвіл
власників авторських прав.
MP3-файли мають менший
розмір та меншу якість звуку.
•• «256 KBPS»: закодовані
MP3-файли мають більший
розмір, проте більшу якість
звуку.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
Перенесення музики з диска
Перенесення з USB-пристроїв
Інформацію щодо сумісних USBпристроїв шукайте в розділі «Вебсайти з інформацією про сумісні
пристрої» (стор. 12).
(Для роботи пристроїв Apple з
цією системою використовується
лише з’єднання BLUETOOTH.)
Вибір швидкості потоку
На USB-пристрій, під'єднаний
до роз’єму (USB), музика
переноситься таким чином:
•• Синхронне перенесення:
перенесення всіх доріжок або
MP3-файлів з диска на USBпристрій.
•• Перенесення REC1: перенесення
однієї доріжки або MP3-файлу
під час відтворення.
1 Під’єднайте до роз’єму
(USB)
USB-пристрій, що підтримує
перенесення.
39UA
Примітка
Якщо USB-пристрій не під'єднується
до роз’єму (USB), під'єднайте
USB-пристрій до пристрою за
допомогою USB-адаптера (не
входить у комплект постачання).
2 За допомогою кнопки
FUNCTION виберіть «DVD/CD»,
а тоді завантажте диск.
3 Підготуйте джерело звуку.
Синхронне перенесення:
Якщо система автоматичне
розпочне відтворення, двічі
натисніть , щоб повністю
зупинити його.
Коли відтворення зупинено,
декілька разів поспіль натискайте
кнопку PLAY MODE, щоб вибрати
потрібний режим відтворення.
Примітка
Якщо розпочати перенесення
в режимі довільного або
повторюваного відтворення,
вибраний режим відтворення
автоматично змінюється на
звичайне відтворення.
Перенесення REC1:
Виберіть доріжку або MP3-файл,
який потрібно перенести, та
почніть відтворення.
4Натисніть кнопку REC TO USB.
На дисплеї з’явиться індикація
«PUSH ENTER».
5 Натисніть кнопку
.
Розпочнеться перенесення даних,
і на екрані з’явиться індикація
«DO NOT REMOVE». Не виймайте
USB-пристрій, поки перенесення
даних не завершиться.
Після завершення перенесення
система поводить себе таким
чином:
40UA
Синхронне перенесення:
Диск автоматично зупиниться.
Перенесення REC1:
Відтворення диска продовжиться
з наступної доріжки або файлу.
Зупинити передачу
Натисніть кнопку .
Примітки щодо перенесення
•• Переносити MP3-файли на USB-
пристрій з диска у форматі UDF
(універсальний дисковий формат)
неможливо.
•• Під час перенесення звук не
виводиться.
•• Текстова інформація стандарту
CD-TEXT у створені MP3-файли не
переноситься.
•• Перенесення зупиниться
автоматично, якщо:
—— під час перенесення закінчується
вільне місце в пам’яті USBпристрою;
—— на USB-пристрої досягнуто
максимальної кількості
аудіофайлів або папок, які може
розпізнати система.
•• Якщо в пам’яті USB-пристрою вже
міститься папка або файл із таким
же ім’ям, як у папки чи файлу, які ви
намагаєтеся перенести, до імені буде
додано наступне за порядком число, і
оригінальний файл або папку не буде
перезаписано.
•• Під час перенесення виконувати такі
операції неможливо:
—— виймання диска;
—— вибір іншої доріжки чи файлу;
—— призупинення відтворення або
пошук потрібного фрагменту
доріжки чи файлу;
—— зміна функції.
•• Під час перенесення музики
на програвач WALKMAN® за
допомогою програми «Media
Manager for WALKMAN», обов'язково
використовуйте формат MP3.
•• Перш ніж під'єднувати програвач
WALKMAN® до системи,
зачекайте, коли на дисплеї
програвача WALKMAN® зникне
індикація «Creating Library» або
«Creating Database».
Правила створення папок і
файлів
Максимальна кількість
MP3-файлів, які можна
створити
REC1-MP3
Вказані кількості можуть
коливатися залежно від
конфігурації файлів або папок.
У разі перенесення даних на
USB-пристрій папка «MUSIC»
створюється безпосередньо
в папці «ROOT». Папки і файли
створюються в цій папці «MUSIC»
залежно від джерела та способу
перенесення даних, як зазначено
нижче:
Синхронне перенесення
 Під час перенесення всіх
доріжок з диска AUDIO CD
Ім’я папки: «CDDA0001»*
Ім’я файлу: «TRACK001»*
 Під час перенесення MP3файлів з диска
Ім’я папки: Такі самі, як і на
джерелі
Ім’я файлу: Такі самі, як і на
джерелі
 Під час перенесення доріжки з
диска AUDIO CD
Ім’я папки: «REC1-CD»
Ім’я файлу: «TRACK001»*
 Під час перенесення MP3файлу з диска
Ім’я папки: «REC1-MP3»
Ім’я файлу: Такі самі, як і на
джерелі
* Номери папок і файлів
призначаються послідовно.
Видалення аудіофайлів або
папок з USB-пристрою
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «USB».
2 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку MEDIA MODE, щоб
вибрати [MUSIC].
3 Коли відтворення зупинено,
натисніть OPTIONS.
Перенесення з USB-пристроїв
•• 298 папок
•• 650 файлів у папці
•• 650 файлів у папці REC1-CD або
Перенесення REC1
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
4За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «ERASE», тоді
натисніть .
На екрані телевізора
відобразиться список папок.
5 За допомогою кнопок
/
виберіть папку, а тоді
натисніть .
На екрані телевізора
відобразиться список файлів.
41UA
6За допомогою кнопок
/
виберіть аудіофайл для
видалення, а тоді натисніть
.
Якщо треба видалити всі
аудіофайли у папці, виберіть у
списку [ALL TRACKS].
На дисплеї з’явиться індикація
«FOLDER ERASE» або
«TRACK ERASE» та «PUSH ENTER».
Для скасування видалення
натисніть .
7 Натисніть кнопку
.
На дисплеї з’явиться індикація
«COMPLETE».
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть .
Примітка
•• Видаляти можна лише підтримувані
аудіофайли, файли формату MP4 та
файли формату 3GP.
•• Якщо вибрано довільне відтворення,
видаляти аудіофайли або папки
неможливо. Перед видалення
встановіть звичайний режим
відтворення.
•• Якщо відкрито лоток для дисків,
операція видалення заборонена.
Радіоприймач
Прослуховування
радіомовлення
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «TUNER FM».
2 Налаштуйте приймач на
станцію.
Автоматичний пошук:
Утримуйте TUNING +/–, поки на
дисплеї не почне змінюватись
частота.
Щойно приймач налаштується на
станцію, пошук автоматично
зупиниться. На дисплеї
засвітиться «ST» (лише для
FM-станцій).
Якщо пошук не зупиняється,
натисніть , щоб його зупинити.
Після чого виконайте ручне
налаштування (внизу).
Ручне налаштування:
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку TUNING +/–, щоб вибрати
потрібну станцію.
Примітка
Якщо налаштуватися на FM-станцію,
що підтримує стандарт RDS,
інформація, як-от назва служби або
станції, надається під час трансляції.
Щоб подивитись інформацію RDS,
кілька разів поспіль натискайте кнопку
DISPLAY.
Підказка
42UA
Щоб зменшити статичні перешкоди в
разі прийому слабкого стереосигналу
FM-станції, кілька разів поспіль
натискайте кнопку REPEAT/FM MODE,
поки на дисплеї не з’явиться індикація
«ST». Стереоефект зникне, проте якість
прийому покращиться.
Збереження радіостанцій
Можна зберегти до 20 обраних
FM-станцій.
1 Налаштуйтесь на потрібну
станцію.
2 Натисніть кнопку
DVD/TUNER MENU.
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібну позицію, а
тоді натисніть .
Прослуховування збереженої
станції
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку PRESET +/–, щоб вибрати
потрібну позицію.
Або утримуйте SHIFT і натискайте
числові кнопки, після чого
натисніть .
Відомості про
технологію
BLUETOOTH
BLUETOOTH – це технологія
бездротового зв’язку малого
радіусу дії, яка забезпечує
бездротовий обмін даними між
цифровими пристроями.
Підтримувані версія, профілі
та кодеки BLUETOOTH
Детальну інформацію читайте
в розділі «Секція BLUETOOTH»
(стор. 90).
Сумісні пристрої BLUETOOTH
Див. розділ «Веб-сайти з
інформацією про сумісні пристрої»
(стор. 12).
Робота індикатора
BLUETOOTH
З'єднання BLUETOOTH
На дисплеї з'явиться індикація
«COMPLETE» і станцію буде
збережено.
Якщо в обраній позиції вже
збережено іншу станцію, її буде
замінено на нову.
З'єднання BLUETOOTH
Індикатор BLUETOOTH на пристрої
світиться або блимає синім
світлом, відображаючи стан
з’єднання BLUETOOTH.
Стан системи
Стан індикатора
BLUETOOTH –
режим очікування
BLUETOOTH –
спарення з іншим
пристроєм
Зв’язок
BLUETOOTH
встановлено
Повільно
блимає
Швидко блимає
Світиться
43UA
Спарення системи з
пристроєм BLUETOOTH
Спарення – це операція, під
час якої пристрої BLUETOOTH
наперед реєструються між
собою. Операцію спарення
достатньо виконати один раз, і в
подальшому виконувати її немає
потреби.
За під’єднання смартфона
з підтримкою функції NFC
необов’язково встановлювати
зв’язок між пристроями вручну.
(Читайте розділ «З’єднання
BLUETOOTH одним дотиком через
функцію NFC» (стор. 47).)
1 Розташуйте пристрій
BLUETOOTH у межах 1 метра
від пристрою.
2 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «BLUETOOTH».
Підказка
•• Якщо в системі відсутня
інформація про утворення
пари (наприклад, коли функція
BLUETOOTH використовується
вперше після придбання),
на дисплеї блимає індикація
«PAIRING», і система переходить в
режим утворення пари. Перейдіть
до кроку 4.
•• Якщо систему під'єднано до
пристрою BLUETOOTH, натисніть
на пристрої кнопку BLUETOOTH,
щоб завершити з’єднання.
3 Утримуйте на пристрої кнопку
PAIRING не менше 2 секунд.
На дисплеї почне блимати
індикація «PAIRING».
44UA
4Виконайте процедуру
спарення на пристрої
BLUETOOTH.
Докладнішу інформацію читайте
в інструкції з користування
пристроєм BLUETOOTH.
5 Виберіть «MHC-V41D» на
дисплеї пристрою BLUETOOTH.
Виконайте цей крок протягом 5
хвилин, інакше режим утворення
пари буде скасовано. У такому
випадку повторіть дії, починаючи
з кроку 3.
Примітка
Якщо на дисплеї пристрою
BLUETOOTH з’явиться запит щодо
введення ключ доступу, введіть
«0000». Залежно від типу пристрою,
ключ доступу може називатися «Код
доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або
«Пароль».
6Установіть з’єднання із
пристроєм BLUETOOTH.
Після утворення пари і
встановлення з’єднання
BLUETOOTH на дисплеї з’явиться
ім'я пристрою BLUETOOTH.
Залежно від типу пристрою
BLUETOOTH, з’єднання може
розпочатись автоматично після
завершення спарення.
Щоб подивитись адресу
пристрою BLUETOOTH, кілька
разів поспіль натискайте кнопку
DISPLAY.
Примітка
•• Спарити можна до 8 пристроїв
BLUETOOTH одночасно. За реєстрації
в системі дев’ятого пристрою
з підтримкою BLUETOOTH дані
пристрою, який було зареєстровано
першим, буде видалено.
•• Щоб утворити пару з іншим
пристроєм BLUETOOTH, повторіть дії
кроків 1–6.
•• Якщо поблизу знаходиться
пристрій BLUETOOTH, підключений
останнім, з’єднання BLUETOOTH
буде встановлено автоматично і на
дисплеї відобразиться ім'я пристрою
BLUETOOTH.
Скасування спарення
Утримуйте на пристрої кнопку
PAIRING не менше 2 секунд, поки
на дисплеї не відобразиться ім'я
пристрою «BLUETOOTH».
Видалення інформації про
утворення пари
Примітка
Після скидання налаштувань системи
вона може не підключатися до
вашого iPhone/iPod touch. У такому
випадку видаліть з iPhone/iPod touch
інформацію про утворення пари з
системою, а тоді повторіть процедуру
утворення пари.
1 Натисніть кнопку BLUETOOTH
на пристрої, щоб вибрати
функцію BLUETOOTH.
На дисплеї з’явиться індикація
«BLUETOOTH».
2 Установіть з’єднання із
пристроєм BLUETOOTH.
Натисніть кнопку BLUETOOTH на
пристрої, щоб встановити
з'єднання із пристроєм
BLUETOOTH, який був
підключений останнім.
Якщо пристрій не було під’єднано
автоматично, встановіть
з’єднання BLUETOOTH на пристрої
BLUETOOTH вручну.
Після встановлення з'єднання на
дисплеї з’явиться ім'я пристрою
BLUETOOTH.
3 Натисніть кнопку , щоб
Прослуховування
музики на пристрої
BLUETOOTH
Для прослуховування музики
на пристрої BLUETOOTH та
керування відтворенням на
пристрої BLUETOOTH можна
використовувати кнопки на
пристрої або пульті дистанційного
керування.
Перш ніж почати відтворення
музики, перевірте таке:
—На
— пристрої BLUETOOTH
увімкнено функцію BLUETOOTH.
розпочати відтворення.
З'єднання BLUETOOTH
Для видалення усієї інформації
про утворення пари можна
скинути налаштування системи.
Див. «Скидання налаштувань
системи» (стор. 84).
—Спарення
—
повністю завершено
(стор. 44).
Після з’єднання системи
із пристроєм BLUETOOTH,
керувати відтворенням можна
за допомогою кнопок , , ,
/ та /.
Залежно від пристрою
BLUETOOTH,
——можливо, доведеться натиснути
 два рази;
——можливо, доведеться почати
відтворення звуку на пристрої
BLUETOOTH.
4Відрегулюйте гучність.
Налаштуйте спершу гучність на
пристрої BLUETOOTH. Якщо рівень
гучності залишається надто
низьким, відрегулюйте гучність на
системі.
45UA
Примітка
Якщо система не з'єднана з жодним
пристроєм BLUETOOTH, при натисканні
на пристрої кнопки BLUETOOTH або
 система автоматично встановить
з'єднання з пристроєм BLUETOOTH,
який був підключений останнім.
Керування жестами під час
відтворення
Див. «Використання керування
жестами під час відтворення»
(стор. 52).
Завершення з’єднання
BLUETOOTH
Натисніть кнопку BLUETOOTH на
пристрої.
На дисплеї з’явиться індикація
«BLUETOOTH».
Примітка
На деяких пристроях BLUETOOTH
з’єднання BLUETOOTH може
завершитися автоматично після
припинення відтворення.
Підключення системи
до декількох
пристроїв BLUETOOTH
(підключення
декількох пристроїв)
46UA
Використовуючи з'єднання
A2DP/AVRCP, одночасно до
системи можна підключити до 3-х
пристроїв BLUETOOTH.
Перш ніж утворювати пару
з наступними пристроями
BLUETOOTH, переконайтесь, що
на системі вибрано функцію
BLUETOOTH і що перший пристрій
BLUETOOTH з'єднаний з системою.
Утворення пари з другим або
третім пристроєм
Повторіть кроки 1–6 розділу
«Спарення системи з пристроєм
BLUETOOTH» (стор. 44).
Перемикання джерела
відтворення
Під час відтворення з під’єднаного
пристрою BLUETOOTH,
запустіть відтворення на
іншому під’єднаному пристрої
BLUETOOTH. Система виводитиме
звук з пристрою, на якому
відтворення запущено останнім.
Примітка
•• Залежно від пристрою BLUETOOTH
операції можуть відрізнятись.
Залежно від комбінації пристроїв,
пристрій BLUETOOTH може не
під'єднуватись. Детальну інформацію
читайте в інструкціях з користування
пристроями.
•• Якщо спробувати під'єднати 4-й
пристрій BLUETOOTH, пристрій,
який було під'єднано першим, буде
від'єднано.
•• Залежно від пристроїв BLUETOOTH,
утворити одночасно три з'єднання
BLUETOOTH може бути неможливо.
•• Під час використання функції
«Бездротова аудіомережа для
вечірки», «Підсилення гучномовців»
або «Вільні руки» режим підключення
декількох пристроїв недоступний.
Від'єднання будь-якого
пристрою BLUETOOTH,
підключеного в режимі
підключення декількох
пристроїв
Завершіть з'єднання BLUETOOTH
на пристрої BLUETOOTH, який
треба від'єднати.
Від'єднання всіх пристроїв
BLUETOOTH, підключених в
режимі підключення
декількох пристроїв
Натисніть кнопку BLUETOOTH на
пристрої.
З’єднання BLUETOOTH
одним дотиком через
функцію NFC
Сумісні смартфони
Смартфони із вбудованою
функцією NFC (ОС: Android 2.3.3
чи пізніших версій, за винятком
версій Android 3.x)
Примітка
•• Система одночасно може розпізнати і
під’єднатись до одного NFC-сумісного
смартфону. У випадку під’єднання
до системи іншого NFC-сумісного
смартфону з’єднання з поточним
NFC-сумісним смартфоном буде
перервано.
з підтримкою NFC, можливо
знадобиться заздалегідь увімкнути
функцію NFC смартфона. Детальну
інформацію читайте в інструкції з
використання смартфона.
1 Доторкніться смартфоном до
позначки «N» на системі і
зачекайте, доки смартфон не
зреагує на систему.
Дотримуйтеся інструкцій на
екрані смартфону для
встановлення з’єднання.
Після встановлення з'єднання
BLUETOOTH на дисплеї з’явиться
ім'я смартфона.
2 Почніть відтворення звуку зі
смартфону.
Докладнішу інформацію читайте
в інструкції з користування
пристроєм BLUETOOTH.
З'єднання BLUETOOTH
NFC (зв’язок на невеликих
відстанях) – це технологія
бездротового зв’язку, яка
забезпечує швидке з’єднання
малого радіусу дії між
різноманітними пристроями, якот смартфони або IC-мітки.
За умови дотику до системи
смартфоном із підтримкою
технології NFC система
автоматично виконує такі
операції:
—увімкнення
—
функції BLUETOOTH;
—спарення
—
та з’єднання
BLUETOOTH.
•• Залежно від вашого смартфона
Підказка
Якщо утворення пари BLUETOOTH
завершилось невдачею, спробуйте
виконати такі дії.
—— Зніміть зі смартфона чохол, якщо
використовуєте наявний у продажу
чохол для смартфона.
—— Ще раз торкніться смартфоном
позначки «N» на системі.
—— Розблокуйте екран смартфона.
Завершення з’єднання
BLUETOOTH
Ще раз торкніться смартфоном
позначки «N» на системі.
47UA
Налаштування
аудіокодеків
BLUETOOTH
З пристрою BLUETOOTH можна
увімкнути кодек AAC, LDAC або
SBC. Кодеки AAC/LDAC можна
вибрати лише тоді, коли пристрій
BLUETOOTH підтримує AAC/LDAC.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «BT CODEC»,
тоді натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібне
налаштування, тоді натисніть
.
•• «AUTO»: Прийом даних у
форматі кодеку AAC або LDAC,
залежно від можливостей
пристрою BLUETOOTH.
•• «SBC»: Прийом даних у форматі
кодеку SBC.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
Примітка
•• Для насолоджування високоякісним
звуком виберіть AAC або LDAC. Якщо
пристрій не відтворює звук AAC чи
LDAC, або якщо звук переривається,
виберіть «SBC».
•• Якщо це налаштування змінювати
тоді, коли система з'єднана з
пристроєм BLUETOOTH, пристрій
BLUETOOTH буде від'єднано.
Для підключення до пристрою
BLUETOOTH повторіть встановлення
з'єднання BLUETOOTH.
48UA
Підказка
LDAC – це розроблена компанією
Sony технологія кодування звуку,
яка дозволяє передавати аудіовміст
високої роздільної здатності навіть
через з’єднання BLUETOOTH. На
відміну від інших BLUETOOTH-сумісних
технологій кодування, як-от SBC, ця
технологія працює без перетворення
з пониженням частот аудіовмісту
високої роздільної здатності* і за
допомогою ефективного кодування
та оптимізованого пакетування даних
дозволяє передавати втричі більше
даних**, ніж інші технології, через
бездротову мережу BLUETOOTH.
* За винятком вмісту формату DSD.
** У порівнянні з кодеком SBC
(багатосмугове кодування), коли
вибрано швидкість потоку 990 кбіт/с
(96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1
кГц).
Вибір режиму
очікування з’єднання
BLUETOOTH
Режим очікування BLUETOOTH
дозволяє системі вмикатись
автоматично, якщо
встановлюється з’єднання
BLUETOOTH.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «BT STBY», тоді
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібне
налаштування, тоді натисніть
.
•• «ON»: Система вмикається
автоматично, навіть якщо вона
перебуває в режимі очікування.
•• «OFF»: Ця функція вимкнена.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
Увімкнення та
вимкнення передачі
сигналу BLUETOOTH
Натисніть і утримуйте кнопки
MEGA BASS та + приблизно 3
секунди.
На дисплеї з’явиться індикація
«BT ON» або «BT OFF».
Примітка
•• Якщо вимкнути сигнал BLUETOOTH,
буде неможливо виконати такі дії:
—— утворення пари та/або з’єднання із
пристроєм BLUETOOTH;
—— використання «Sony | Music Center»
через з’єднання BLUETOOTH;
—— зміна аудіокодеків BLUETOOTH.
•• Якщо торкнутися позначки «N» на
верхній панелі пристрою NFCсумісним смартфоном або увімкнути
режим очікування BLUETOOTH, сигнал
BLUETOOTH увімкнеться автоматично.
«Sony | Music Center» – це
спеціальна програма для
керування аудіопристроями
виробництва Sony та сумісними
з «Sony | Music Center» за
допомогою смартфона
або планшета. Щоб знайти
її, виконайте в магазині
Google Play або App Store пошук
програми «Sony | Music Center».
Виконайте пошук програми
«Sony | Music Center» в магазині
Google Play або App Store, після
чого завантажте програму на
смартфон чи планшет.
«Sony | Music Center» дозволяє
виконувати такі дії:
—перемикання
—
між функціями
системи, керування
відтворенням диска/USBпристрою, налаштування на
FM-станції;
—перегляд
—
музичного вмісту на
диску/USB-пристрої;
—перегляд
—
інформації про
диск/USB-пристрої, як-от час
відтворення та назву;
—регулювання
—
гучності та зміна
налаштувань звуку;
—керування
—
декількома
системами при використанні
функції «Бездротова
аудіомережа для вечірки».
З'єднання BLUETOOTH
До системи можна під’єднатися зі
спареного пристрою BLUETOOTH
з усіх функцій, коли увімкнено
сигнал BLUETOOTH системи.
Цей параметр увімкнений за
замовчуванням.
Скористайтеся кнопками на
корпусі системи для виконання
цієї операції.
Керування
системою за
допомогою
смартфона або
планшета (Sony |
Music Center)
49UA
1 Виконайте пошук програми
«Sony | Music Center» або
відскануйте двовимірний код
нижче.
2 Завантажте програму
«Sony | Music Center» на
пристрій.
3 З'єднайте систему та пристрій
за допомогою підключення
BLUETOOTH (стор. 44).
4Запустіть «Sony | Music Center»
та дотримуйтесь вказівок на
екрані.
Примітка
•• Рекомендується користуватися
останньою версією
«Sony | Music Center».
•• Якщо програма «Sony | Music Center»
не працює належним чином,
натисніть кнопку BLUETOOTH на
пристрої, щоб завершити з’єднання
BLUETOOTH , а тоді знову встановіть
з’єднання BLUETOOTH, щоб з’єднання
BLUETOOTH працювало належним
чином.
•• Операції, доступні через
«Sony | Music Center», залежать від
аудіопристрою.
•• Докладніше про «Sony | Music Center»
дивіться на такій веб-сторінці:
http://info.vssupport.sony.net/help/
•• Характеристики та дизайн програми
«Sony | Music Center» можуть бути
змінені без повідомлення.
Насолоджування
вечіркою з
«Fiestable»
Ви можете керувати функціями
вечірки домашньої аудіосистеми
Sony за допомогою інтуїтивного та
стильного інтерфейсу програми
«Fiestable». Програма «Fiestable»
дозволяє керувати такими
функціями як ефект діджея,
підсвічування та караоке. Можна
також користуватися функцією
«Керування рухами», яка дозволяє
керувати певними функціями
системи, якщо трясти пристрій
BLUETOOTH в різних напрямках.
Навіть якщо програму
«Fiestable» встановлено, на
початковому екрані смартфона
або планшета значок «Fiestable»
не відображається. Вона буде
доступна через програму
«Sony | Music Center».
1 Виконайте пошук програми
«Sony | Music Center» і
завантажте її на свій пристрій
(стор. 49).
2 Виконайте пошук програми
«Fiestable» в магазині
Google Play або App Store за
допомогою свого пристрою.
3 З'єднайте систему та пристрій
за допомогою підключення
BLUETOOTH (стор. 44).
4Запустіть «Sony | Music Center»
і торкніться значка «Fiestable».
Примітка
50UA
Докладніше про «Sony | Music Center»
дивіться на такій веб-сторінці:
http://info.vssupport.sony.net/help/
Отримання рангу
Party People,
повідомлення про
свій ранг в соціальних
мережах та бонусні
функції для Party King
Примітка
Для використання цієї функції на
пристрої мають бути встановлені
програми «Sony | Music Center» (стор.
49) та «Fiestable» (стор. 50).
1 З'єднайте систему та пристрій
за допомогою підключення
BLUETOOTH (стор. 44).
2 Запустіть «Sony | Music Center»,
Використання
керування жестами
Для керування операціями
режимів PLAYBACK, DJ, SAMPLER
та KARAOKE проводьте рукою над
областю GESTURE CONTROL на
пристрої.
Примітка
Коли проводите рукою, не торкайтесь
області GESTURE CONTROL.
Проводьте рукою над областю
GESTURE CONTROL у наведених
нижче 6 напрямках.
Рух проведення
Справа наліво
Зліва направо
Напрямок
проведення
Керування жестами
Система має унікальну функцію,
яка автоматично відстежує
використання системи.
Система перевіряє використання
відповідно до встановлених
критеріїв і призначає вам ранг
Party People. Що частіше ви
користуєтесь системою, то вищий
ваш ранг.
Щойно ви отримаєте певний
ранг Party People, ви зможете
розповісти про ваше досягнення в
соціальних мережах.
Окрім того, за досягнення система
винагороджує бонусними
функціями.
Керування жестами
Знизу вгору
Згори вниз
За годинниковою
стрілкою
Проти
годинникової
стрілки
торкніться значка «Fiestable»
та дотримуйтесь вказівок на
екрані.
Ви можете перевірити ваш
поточний ранг, переглянути
бонусні функції та дізнатися, як
досягти наступного рангу.
51UA
Увімкнення керування
жестами
Натисніть GESTURE ON/OFF, а
тоді натисніть потрібний режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER або
KARAOKE).
Засвітиться індикатор
GESTURE ON/OFF.
Вимкнення керування
жестами
Натисніть кнопку GESTURE ON/OFF.
Індикатор GESTURE ON/OFF
вимкнеться.
Використання
керування жестами
під час відтворення
Керування жестами можна
використовувати для керування
простим відтворенням під час
відтворення музики з диска,
USB-пристрою або пристрою
BLUETOOTH.
Використовуйте кнопки та область
GESTURE CONTROL на верхній
панелі пристрою для виконання
наведених нижче операцій.
1 Натисніть кнопку
GESTURE ON/OFF.
Засвітиться індикатор
GESTURE ON/OFF.
2 Натисніть кнопку PLAYBACK.
Буде вибрано режим PLAYBACK.
3 Щоб вибрати потрібну
функцію, кілька разів поспіль
натискайте кнопку FUNCTION.
4Проведіть рукою над областю
GESTURE CONTROL.
Щоби
Перейти назад
Перейти вперед
Відтворити
Зупинити
Збільшити
гучність
Зменшити
гучність
Створення атмосфери
вечірки (ефект
діджея)
Для виконання цієї операції
використовуйте кнопки та область
GESTURE CONTROL на верхній
панелі пристрою.
1 Натисніть GESTURE ON/OFF.
Засвітиться індикатор
GESTURE ON/OFF.
2 Натисніть DJ або SAMPLER.
Буде вибрано режим DJ або
SAMPLER.
3 Проведіть рукою над областю
GESTURE CONTROL.
Для режиму діджея:
Щоби
Вибрати
FLANGER1)
Вибрати
ISOLATOR2)
Вибрати WAH3)
Вибрати PAN4)
52UA
Напрямок
проведення
Напрямок
проведення
Щоби
Напрямок
проведення
Збільшити рівень
вибраного
ефекту
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
2 За допомогою кнопок /
Зменшити рівень
вибраного
ефекту
виберіть пункт «SAMPLER», а
тоді натисніть .
1)
Для режиму SAMPLER:
Відтворити
«Come On!»
Відтворити
«Let’s Go!»
Відтворити
звуковий ефект
«регі-сирена»
Напрямок
проведення
3 За допомогою кнопок
/
скоригуйте рівень звуку
семплера, а тоді натисніть
.
Вимкнення режиму діджея
Проведіть рукою над областю
GESTURE CONTROL у тому же
напрямку, як у кроці 3 вище.
Примітка
•• Ефект діджея автоматично
вимикається, якщо зробити таке:
—— вимкнути систему;
—— перемкнути функцію;
—— вимкнути керування жестами;
—— змінити режим на
PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE;
—— змінити звукове поле;
—— скористатися функцією Vocal Fader;
—— змінити тональність (регулювання
тональності);
—— встановити бездротову мережу
для вечірки.
•• Якщо активувати ефект діджея під
час перенесення, звуковий ефект на
USB-пристрій не переноситься.
Керування жестами
Створення фланжер-ефекту,
подібного до гудіння реактивного
літака.
2)
Ізолювання певного частотного
діапазону шляхом налаштування
інших частотних діапазонів.
Наприклад, коли потрібно
виділити вокал.
3)
Створення спеціального
звукового ефекту «вау-вау»
шляхом автоматичного
збільшення та зменшення
частоти фільтра.
4)
Створення відчуття того, що звук
рухається навколо гучномовців
між лівим та правим каналами.
Щоби
Коригування рівня звуку
семплера
Відтворити
звуковий ефект
«фейзер»
Відтворити
звуковий ефект
«скретчінг»
Відтворити
звуковий ефект
«публіка»
53UA
Використання
керування жестами з
функцією караоке
Для виконання цієї операції
використовуйте кнопки та область
GESTURE CONTROL на верхній
панелі пристрою.
1 Натисніть GESTURE ON/OFF.
Регулювання звуку
Регулювання звуку
Щоб
Що потрібно
зробити
Підсилити баси
та створити
більш
потужний звук
(MEGA BASS)
Кілька разів поспіль
натисніть кнопку
MEGA BASS, щоб
вибрати «BASS ON».
Засвітиться
індикатор
MEGA BASS. Щоб
скасувати, кілька
разів поспіль
натисніть кнопку
MEGA BASS, щоб
вибрати «BASS OFF».
Відтворити
звуковий ефект
бенкетної зали
(святкування)
Натисніть на
пристрої кнопку
FIESTA. Або кілька
разів поспіль
натисніть кнопку
SOUND FIELD +/–
(або SOUND FIELD
на пристрої), щоб
вибрати «FIESTA».
Щоб скасувати,
знову натисніть
FIESTA.
Вибрати
звукове поле
Кілька разів поспіль
натисніть кнопку
SOUND FIELD +/–
(або SOUND FIELD
на пристрої), щоб
вибрати потрібне
звукове поле.
Щоб скасувати,
кілька разів поспіль
натисніть кнопку
SOUND FIELD +/–
(або SOUND FIELD
на пристрої), щоб
вибрати «FLAT».
Засвітиться індикатор
GESTURE ON/OFF.
2 Натисніть кнопку KARAOKE.
Буде активовано режим KARAOKE.
3 Проведіть рукою над областю
GESTURE CONTROL.
Щоби
Напрямок
проведення
Зменшити
висоту звуків
музики ()
Збільшити
висоту звуків
музики ()
Збільшити
гучність
мікрофона
Зменшити
гучність
мікрофона
Відтворити
звуковий ефект
оплесків
Відтворити
звуковий ефект
освистання
54UA
Вибір режиму
віртуального футболу
Створення власного
звукового ефекту
Під час перегляду трансляції
футбольного матчу можна відчути
ефект присутності на стадіоні.
Зауважте, що режим віртуального
футболу можна вибрати лише під
час використання AUDIO IN або
відтворення з телевізора.
Можна збільшувати або
зменшувати рівні окремих
частотних діапазонів, і зберігати
налаштування у пам'яті в якості
«CUSTOM EQ».
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку SOUND FIELD +/– під час
перегляду трансляції
футбольного матчу.
•• ON NARRATION: Можна
Скасування режиму
віртуального футболу
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку SOUND FIELD +/–, щоб
вибрати «FLAT».
Примітка
•• Режим віртуального футболу
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «CUSTOM EQ»,
тоді натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
скоригуйте рівень
еквалайзера або
налаштування об'ємного
звучання, а тоді натисніть
4За допомогою кнопок
/
обирайте інші частотні
діапазони та ефекти
об'ємного звучання.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
Вибір користувацького
налаштування еквалайзера
.
Регулювання звуку
насолоджуватися ефектом
присутності на футбольному
стадіоні за рахунок підсилення
шуму трибун.
•• OFF NARRATION: Можна
насолоджуватися більш сильним
ефектом присутності на
футбольному стадіоні за рахунок
мінімізації рівня гучності голосу
коментатора на додаток до
підсилення шуму трибун.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку SOUND FIELD +/–, щоб
вибрати «CUSTOM EQ».
рекомендується обирати під час
перегляду трансляції футбольного
матчу.
•• Якщо при використанні
налаштування «OFF NARRATION»
чутно неприродні звуки,
рекомендується вибрати
«ON NARRATION».
•• Ця функція не підтримує
монофонічний звук.
55UA
Інші операції
Використання функції
керування через HDMI
Підключення телевізора,
сумісного з функцією керування
через HDMI*, з використанням
кабелю HDMI (високошвидкісний
кабель HDMI з підтримкою
Ethernet, не входить у комплект
постачання) дозволяє легко
керувати пристроєм за
допомогою пульта дистанційного
керування телевізора.
Функція керування через HDMI
підтримує такі функції.
•• Функція вимкнення живлення
•• Функція керування звуком
системи
•• Функція
Audio Return Channel (ARC)
•• Функція відтворення одним
дотиком
•• Функція простого керування
за допомогою пульта
дистанційного керування
•• Функція одночасної зміни мови
* Керування через HDMI є
стандартом, що використовується
CEC (Consumer Electronics Control)
для того, щоб пристрої HDMI
(мультимедійний інтерфейс високої
чіткості) могли керувати один одним.
Примітка
Наведені функції можуть працювати з
пристроями від інших виробників, ніж
Sony, проте їх робота не гарантується.
56UA
Підготовка до використання
функції керування через
HDMI
Утримуйте SHIFT і натисніть
SETUP, а тоді встановіть для
параметра [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] на системі
значення [ON] (стор. 38). За
замовчуванням встановлено [ON].
Увімкніть налаштування
функції керування через HDMI
для підключеного до системи
телевізора.
Підказка
Якщо увімкнути функцію керування
через HDMI («BRAVIA» Sync) при
використанні телевізора виробництва
Sony, функція керування через HDMI
системи увімкнеться автоматично.
Після завершення налаштування
на дисплеї з’явиться індикація
«COMPLETE».
Функція вимкнення живлення
Якщо вимкнути телевізор, система
автоматично вимкнеться.
Утримуйте SHIFT і натисніть
SETUP, а тоді встановіть для
параметра [HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] на
системі значення [ON] або [AUTO]
(стор. 38). За замовчуванням
встановлено [AUTO].
Примітка
Залежно від стану пристрою
підключений пристрій може не
вимкнутись.
Функція керування звуком
системи
Якщо увімкнути систему під
час перегляду телевізора, звук
телевізора виводитиметься через
гучномовці системи. Гучність
системи можна регулювати за
допомогою пульта дистанційного
керування телевізора.
Якщо під час попереднього
перегляду телевізора звук
виводився через гучномовці
системи, у разі повторного
увімкнення телевізора система
автоматично увімкнеться.
Операції можна також виконувати
за допомогою меню телевізора.
Докладнішу інформацію читайте
в інструкції з користування
телевізором.
Примітка
•• Залежно від телевізора рівень
Функція
Audio Return Channel (ARC)
Якщо система під'єднана до
роз'єму HDMI IN телевізора,
сумісного з функцією
Audio Return Channel (ARC),
звук телевізора можна слухати
через гучномовці системи без
підключення аудіокабелю (не
входить у комплект постачання).
На системі утримуйте SHIFT і
натисніть SETUP, а тоді встановіть
для параметра [HDMI SETUP]
– [AUDIO RETURN CHANNEL]
значення [ON] (стор. 38). За
замовчуванням встановлено [ON].
Функція відтворення одним
дотиком
Якщо натиснути  під час
відтворення з диска DVD/CD
або USB-пристрою, телевізор
увімкнеться автоматично. Вхід
телевізора перемкнеться на вхід
HDMI, до якого під'єднана система.
Примітка
Залежно від телевізора початкова
частина вмісту, що відтворюється,
може відтворюватись неправильно.
Функція простого керування
за допомогою пульта
дистанційного керування
За допомогою кнопки SYNC MENU
на пульті дистанційного керування
телевізора можна вибрати
систему і керувати нею.
Ця функція доступна якщо
телевізор підтримує меню
з'єднання. Докладнішу
інформацію читайте в інструкції з
користування телевізором.
Примітка
Інші операції
гучності системи відображається
на екрані телевізора. Він може
відрізнятись від рівня гучності на
дисплеї.
•• Залежно від налаштувань телевізора
функція керування звуком системи
може бути недоступною. Докладнішу
інформацію читайте в інструкції з
користування телевізором.
Примітка
Якщо телевізор не сумісний з функцією
Audio Return Channel (ARC), треба
під'єднати аудіокабель (не входить у
комплект постачання) (стор. 23).
•• В меню з'єднання телевізора система
розпізнається як «Програвач».
•• На деяких телевізорах певні операції
можуть бути недоступні.
Функція одночасної зміни
мови
Якщо змінити мову екранного
меню телевізора, одночасно
зміниться мова екранного меню
системи.
57UA
Використання проводового відтворення з
декількома системами (функція проводової
аудіомережі для вечірки)
Кілька акустичних систем можна об’єднати в мережу, що дозволяє
створити радісну атмосферу вечірки і відтворювати звук з більшою
потужністю.
Одна з активованих систем аудіомережі є «господарем вечірки» і
надсилає музику. Інші системи стають «гостями вечірки» і відтворюють
таку ж музику, що і «господар вечірки».
Налаштування функції «Проводова аудіомережа для вечірки»
Функцію «Проводова аудіомережа для вечірки» можна налаштувати,
під’єднавши всі системи за допомогою аудіокабелів (не входять у
комплект постачання).
Перш ніж під’єднувати кабелі, вимкніть системи та від’єднайте кабелі
живлення змінного струму.
 Якщо всі системи підтримують функцію «Проводова
аудіомережа для вечірки»
Приклад: Якщо поточна система є першою системою аудіомережі
Продовжуйте
з’єднувати системи,
допоки не дійдете
до останньої.
Остання система
Перша система
Друга система
58UA
•• Остання система має бути підключена до першої системи. Якщо не
підключити останню систему до першої, змінити «господаря вечірки»
буде неможливо.
•• Будь-яка система може стати «господарем вечірки». «Господаря
вечірки» у мережі можна змінювати. Детальну інформацію читайте в
розділі «Як вибрати нового «господаря вечірки»» (стор. 60).
•• Упевніться, що вибрано іншу функцію, аніж AUDIO IN. Якщо вибрано
AUDIO IN, ця функція буде недоступною.
 Якщо одна з систем не підтримує функцію «Проводова
аудіомережа для вечірки»
Приклад: Якщо поточна система є першою системою аудіомережі
Продовжуйте з’єднувати
системи, допоки не
дійдете до останньої.
Остання
система*
Перша
система
Інші операції
Друга система
* Систему, яка не підтримує функцію «Проводова аудіомережа для вечірки»,
потрібно підключити останньою. Інакше аудіомережа зупиниться на цій системі.
Не забудьте вибрати режим зовнішнього джерела аудіосигналу на останній
системі.
•• Остання система не підключена до першої системи.
•• Першу систему слід обрати «господарем вечірки», щоб при увімкненні
функції «Проводова аудіомережа для вечірки» всі інші системи
відтворювали однакову музику.
59UA
Використання функції
«Проводова аудіомережа
для вечірки»
Приклад: якщо ця система
використовується як
«господар вечірки»
1 Увімкніть усі системи.
2 Налаштуйте рівень гучності
на кожній системі.
3 Увімкніть на системі функцію
«Проводова аудіомережа для
вечірки».
 Кілька разів поспіль
натискайте кнопку FUNCTION,
щоб вибрати потрібну
функцію.
Якщо під час підключення
використовується конфігурація
 (стор. 58), не обирайте
AUDIO IN. Якщо вибрати цю
функцію, звук не виводиться.
 Розпочніть відтворення і
натисніть на пристрої кнопку
PARTY CHAIN.
На дисплеї з’явиться індикація
«PARTY CHAIN». Система
«господар вечірки» запустить
функцію «Проводова
аудіомережа для вечірки», а
інші системи автоматично
стануть «гостями вечірки». Всі
системи відтворюватимуть ту
ж музику, що і «господар
вечірки».
Примітка
•• Залежно від загальної кількості
під’єднаних систем, «гостям вечірки»
може знадобитись деякий час, щоб
розпочати відтворення музики.
60UA
•• «Гість вечірки» продовжуватиме
відтворювати те ж саме джерело
музики, що й «господар вечірки»,
навіть якщо на цьому «гості вечірки»
обрати іншу функцію. Однак, на «гості
вечірки» можна коригувати рівень
гучності і змінювати звуковий ефект.
•• Зміна рівня гучності та звукового
ефекту на «господареві вечірки» не
впливає на вихідний сигнал «гостей
вечірки».
•• Якщо на «господареві вечірки»
використовувати мікрофон або грати
на гітарі, «гості вечірки» цей звук не
виводитимуть.
•• Якщо одна з систем аудіомережі
здійснює перенесення музики на
USB-пристрій, перш ніж активувати
функцію «Проводова аудіомережа
для вечірки» зачекайте, поки система
не завершить перенесення, або
зупиніть його.
•• Докладніше про роботу з іншими
системами читайте в посібниках з
користування цими системами.
Як вибрати нового «господаря
вечірки»
У разі підключення за допомогою
 (стор. 58), можна вибрати
нового «господаря вечірки».
Повторіть дії кроку 3 розділу
«Використання функції
«Проводова аудіомережа
для вечірки»» на системі, яка
стане новим «господарем
вечірки». Поточний «господар
вечірки» автоматично стане
«гостем вечірки». Всі системи
відтворюватимуть ту ж музику, що
і новий «господар вечірки».
Примітка
•• Призначити іншу систему новим
«господарем вечірки» можна лише
після того, як функцію «Проводова
аудіомережа для вечірки» буде
активовано на всіх системах мережі.
•• Якщо вибрана система не стане
новим «господарем вечірки» за
кілька секунд, повторіть дії кроку
3 розділу «Використання функції
«Проводова аудіомережа для
вечірки»».
Вимкнення функції
«Проводова аудіомережа для
вечірки»
Натисніть кнопку PARTY CHAIN на
системі «господар вечірки».
На дисплеї з’явиться індикація
«LEAVE PARTY».
Примітка
Якщо функція «Проводова аудіомережа
для вечірки» не вимикається через
декілька секунд, ще раз натисніть
кнопку PARTY CHAIN на «господареві
вечірки».
Встановлення режиму звуку
аудіомережі для вечірки
Якщо увімкнено функцію
«Проводова аудіомережа для
вечірки», можна встановити
режим звуку.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть «P. CHAIN MODE», а
тоді натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть потрібний режим, а
тоді натисніть .
•• «STEREO»: виведення
стереозвуку.
•• «RIGHT CH»: виведення
Інші операції
монофонічного звуку з правого
каналу.
•• «LEFT CH»: виведення
монофонічного звуку з лівого
каналу.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
61UA
Використання
бездротового
відтворення з
декількома
системами (функція
«Бездротова
аудіомережа для
вечірки»)
Якщо системи підтримують
функцію «Бездротова
аудіомережа для вечірки», їх
можна з’єднати за допомогою
BLUETOOTH. Ця функція дозволяє
зробити вечірки більш веселими
та отримати більш потужний звук
без використання кабельних
з’єднань. У якості джерела
«Бездротової аудіомережі для
вечірки» можна використовувати
лише джерело пристрою
BLUETOOTH.
Перша активована система в
аудіомережі стає «господарем
вечірки» і надсилає музику. Інші
системи стають «гостями вечірки»
і відтворюють таку ж музику, що і
«господар вечірки».
Налаштування та
використання функції
«Бездротова аудіомережа
для вечірки»
Приклад: Якщо поточна
система обрана «господарем
вечірки»
1 Увімкніть усі системи.
62UA
2 Налаштуйте першу систему як
«господаря вечірки».
 Натисніть на пристрої кнопку
BLUETOOTH, щоб вибрати
функцію BLUETOOTH.
 Підключіть пристрій
BLUETOOTH до системи через
з’єднання BLUETOOTH.
 Натисніть на пристрої кнопку
W.PARTY CHAIN.
На дисплеї з’явиться індикація
«CHAINING». Система увійде в
режим налаштування
бездротової мережі для
вечірки.
Щойно система увійде в
режим налаштування
бездротової мережі для
вечірки, з'єднання з пристроєм
BLUETOOTH автоматично
завершується.
3 Налаштуйте другу систему як
«гостя вечірки».
 Натисніть на пристрої кнопку
BLUETOOTH, щоб вибрати
функцію BLUETOOTH на другій
системі.
 Натисніть кнопку
W.PARTY CHAIN на другій
системі.
Друга система стане «гостем
вечірки».
Засвітиться індикація «P.CHAIN»
і на дисплеї з'явиться індикація
«GUEST XX». (XX – це номер.)
На дисплеї першої системи
з'явиться індикація «HOST».
Примітка
Робота функції «Бездротова
аудіомережа для вечірки»
скасовується у таких ситуаціях.
—— Протягом 1 хвилини після
налаштування «господаря
вечірки» у кроці 2 не було
виконано жодної операції.
—— Перш ніж завершено крок 3, на
«господареві вечірки» натиснено
кнопку W.PARTY CHAIN.
4Встановіть третю та інші
системи у якості «гостей
вечірки».
Повторіть крок 3.
Примітка
Підключайте третю та інші
системи протягом 30 секунд
після підключення попередньої
системи. Протягом цих 30 секунд
на «господареві вечірки» блимає
індикація «P.CHAIN». Після
завершення 30 секунд підключити
додаткову систему неможливо.
5 Зачекайте 30 секунд після
підключення останнього
«гостя вечірки».
На «гостеві вечірки» перестане
блимати індикація «P.CHAIN», і
пристрій BLUETOOTH знову
під'єднається до «господаря
вечірки».
під’єднаному пристрої
BLUETOOTH.
7 Налаштуйте гучність на
«господарі вечірки».
Гучність на «гостях вечірки» буде
скориговано відповідним чином.
Якщо треба скоригувати гучність
на певному «гості вечірки»,
виконайте коригування гучності
на цій системі.
Примітка
•• Поки увімкнена функція «Бездротова
аудіомережа для вечірки», вибрати
іншу систему в якості «господаря
вечірки» неможливо.
•• Якщо на «господареві вечірки»
використовувати мікрофон або грати
на гітарі, «гості вечірки» цей звук не
виводитимуть.
автоматичного переходу в режим
очікування на «гостях вечірки» не
працює.
•• Докладніше про роботу з іншими
системами читайте в посібниках з
користування цими системами.
Підказка
Щоб додати нових «гостей вечірки»
після налаштування функції
«Бездротова аудіомережа для
вечірки», утримуйте W.PARTY CHAIN
на «господареві вечірки» та повторіть
процедуру із кроку 3.
Вимкнення функції
«Бездротова аудіомережа для
вечірки»
Натисніть кнопку W.PARTY CHAIN
на системі «господар вечірки».
Примітка
Якщо вибрати іншу функцію або
вимкнути «господаря вечірки», функція
«Бездротова аудіомережа для вечірки»
також вимкнеться.
Виключення «гостя вечірки» з
«Бездротової аудіомережі для
вечірки»
Натисніть W.PARTY CHAIN на
«гості вечірки», якого бажаєте
виключити. Якщо це зробити, інші
системи бездротової аудіомережі
для вечірки залишаться
активними.
Інші операції
6Розпочніть відтворення на
•• Таймер вимкнення та функція
Примітка
Якщо на певному «гості вечірки»
вибрати іншу функцію або вимкнути
його, цей «гість вечірки» залишить
бездротову аудіомережу для вечірки.
63UA
Синхронізація налаштувань в
бездротовій аудіомережі для
вечірки
Після встановлення бездротової
аудіомережі для вечірки на
«господареві вечірки» та «гостях
вечірки» буде змінено такі
налаштування:
—Налаштування
—
мегабасу «гостей
вечірки» синхронізуються з
«господарем вечірки».
—Налаштування
—
підсвічування
для вечірки «гостей вечірки»
синхронізуються з «господарем
вечірки».
—Ефект
—
діджея на «господареві
вечірки» та «гостях вечірки»
вимикається.
—Налаштування
—
караоке
(регулювання вокалу,
регулювання тональності
та перетворення голосу) на
«господареві вечірки» та «гостях
вечірки» вимикаються.
—Налаштування
—
звукового поля
на «господареві вечірки» та
«гостях вечірки» повертаються
до значень за замовчуванням.
Якщо на «господареві вечірки»
змінити наведені нижче
налаштування, вони так само
зміняться на «гостях вечірки».
—Налаштування
—
мегабасу
—Налаштування
—
підсвічування
для вечірки
Якщо збільшити гучність на
«господареві вечірки», це
призведе до збільшення гучності
на «гостях вечірки», і навпаки.
Якщо вимкнути «господаря
вечірки», будуть також вимкнені
усі «гості вечірки».
64UA
Прослуховування
музики через
бездротове з’єднання
між двома системами
(функція «Підсилення
гучномовців»)
Щоб скористатись цією функцією,
потрібні дві системи MHC-V41D.
З’єднавши дві системи через
бездротове з’єднання BLUETOOTH,
можна насолоджуватись більш
динамічною музикою. Також
можна вибрати подвійний
режим (за якого обидві системи
відтворюватимуть однаковий
звук) або стереорежим
(стереозвук) вихідного звуку.
У наведених нижче кроках
дві системи називаються
«система » (або «системагосподар») та «система » (або
«система-гість»).
Примітка
•• Для цієї функції використовуйте
на смартфоні/iPhone програму
«Sony | Music Center». Детальну
інформацію про «Sony | Music Center»
читайте в розділі «Керування
системою за допомогою смартфона
або планшета (Sony | Music Center)»
(стор. 49).
•• Перш ніж користуватися функцією
«Підсилення гучномовців»
переконайтесь, що смартфон вже
під'єднано до системи . Якщо
система не під'єднана, під'єднайте
її до смартфона. (Див. «Спарення
системи з пристроєм BLUETOOTH»
(стор. 44).)
•• Перш ніж користуватися функцією
«Підсилення гучномовців», виберіть
кодек SBC. Детальну інформацію
читайте в розділі «Налаштування
аудіокодеків BLUETOOTH» (стор. 48).
Налаштування та
використання функції
«Підсилення гучномовців»
1 Розташуйте дві системи
MHC-V41D в межах 1 метра
одна від одної.
2 Натисніть BLUETOOTH на
системі  та , щоб вибрати
функцію BLUETOOTH.
На дисплеї з’явиться індикація
«BLUETOOTH».
3 З'єднайте систему  та
пристрій BLUETOOTH за
допомогою з'єднання
BLUETOOTH (стор. 44).
4Запустіть «Sony | Music Center»
і дотримуйтесь вказівок на
екрані, щоб налаштувати
Speaker Add для системи  та
системи .
5 За допомогою
«Sony | Music Center» на
смартфоні/iPhone встановіть
режим виведення.
•• Подвійний режим: виведення
стереозвуку на обох системах.
•• Стереорежим – правий:
виведення монофонічного
звуку правого каналу з системи
 та монофонічного звуку
лівого каналу з системи .
•• Стереорежим – лівий:
виведення монофонічного
звуку лівого каналу з системи
 та монофонічного звуку
правого каналу з системи .
пристрої BLUETOOTH та
налаштуйте гучність.
Детальну інформацію читайте в
розділі «Прослуховування музики
на пристрої BLUETOOTH»
(стор. 45).
Примітка
Якщо на «системі-господареві»
використовувати мікрофон або грати
на гітарі, «система-гість» цей звук не
виводитиме.
Синхронізація налаштувань
при використанні функції
«Підсилення гучномовців»
Якщо встановлено з'єднання
«Підсилення гучномовців»,
наведені нижче налаштування
«системи-гостя» синхронізуються
з такими же налаштуваннями
«системи-господаря»:
—налаштування
—
гучності;
—налаштування
—
мегабасу;
—налаштування
—
звукового поля
та користувацькі налаштування
еквалайзера;
—налаштування
—
ефекту діджея;
—налаштування
—
підсвічування
для вечірки та режиму
підсвічування.
Якщо наведені вище
налаштування змінювати на
«системі-господареві» або
«системі-гостеві», налаштування
іншої системи синхронізуються з
ними.
Якщо «систему-господаря»
вимкнути, «система-гість» також
вимкнеться.
Інші операції
На дисплеї системи 
відображається індикація «HOST»,
а на дисплеї системи 
відображається індикація
«GUEST».
6Почніть відтворення на
65UA
Примітка
•• Якщо виконано скидання параметрів
однієї з двох систем, коли увімкнена
функція «Підсилення гучномовців»,
не забудьте вимкнути іншу систему.
Якщо не вимкнути іншу систему,
перш ніж перезапускати функцію
«Підсилення гучномовців», можуть
виникнути проблеми зі створенням
з’єднання BLUETOOTH або
виведенням звуку.
•• Наведені нижче операції не
працюють з «системою-гостем»:
—— таймер вимкнення;
—— автоматичний перехід в режим
очікування;
—— блокування від дітей;
—— режим жестів;
—— регулювання вокалу, регулювання
тональності та режим змагання;
—— пульт дистанційного керування.
Вимкнення функції
«Підсилення гучномовців»
Дотримуйтеся вказівок програми
«Sony | Music Center».
Підказка
Якщо не вимкнути цю функцію, система
спробує відновити останнє з’єднання
під час наступного увімкнення системи.
Прослуховування
музики з функціями
підсвічування для
вечірки та
підсвічування
гучномовців
Під час прослуховування музики
можна увімкнути світлодіодне
підсвічування пристрою.
66UA
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку PARTY LIGHT, щоб
вибрати «LED ON».
2 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку LIGHT MODE, щоб
змінити режим підсвічування.
Підказка
Якщо активовано функцію «Бездротова
аудіомережа для вечірки», режим
підсвічування буде іншим.
Вимикання підсвічування для
вечірки та підсвічування
гучномовців
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку PARTY LIGHT, щоб вибрати
«LED OFF».
Примітка
•• Якщо підсвічування для
вечірки увімкнено, не дивіться
безпосередньо на місце
випромінювання світла.
•• Якщо підсвічування занадто яскраве,
увімкніть світло у приміщенні або
вимкніть підсвічування.
•• Підсвічування для вечірки та
підсвічування гучномовців можна
вмикати або вимикати під час роботи
демонстраційного режиму.
Спів під супровід:
караоке
Приготування до караоке
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку MIC LEVEL – (або
MIC/GUITAR LEVEL – на
пристрої), щоб зменшити
гучність мікрофона.
2 Кілька разів поспіль натисніть
на пристрої кнопку GUITAR,
поки індикатор GUITAR не
вимкнеться.
3 Підключіть мікрофон, який є
елементом додаткової
комплектації, до роз’єму MIC1
або MIC2/GUITAR на пристрої.
Підключіть ще один додатковий
мікрофон, якщо хочете співати
дуетом.
4Розпочніть відтворення
музики і відрегулюйте
гучність мікрофона.
—— кілька разів поспіль натисніть
кнопку MIC ECHO для коригування
ефекту луни.
•• Під час перенесення вмісту через USB
звук мікрофона не передаватиметься
на USB-пристрій.
•• Під час використання функції
«Бездротова аудіомережа для
вечірки» або функції «Підсилення
гучномовців», звук мікрофона
виводиться лише з тієї системи, до
якої під’єднано мікрофон.
Зменшення рівня звуку
вокалу
5 Кілька разів поспіль натисніть
Можна знизити рівень звуку
вокалу для стереоджерела.
6Почніть співати під супровід
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку VOCAL FADER, щоб
вибрати «ON V.FADER».
Керування жестами під час
караоке
Для скасування ефекту регулювання
вокалу кілька разів поспіль натисніть
кнопку VOCAL FADER, щоб вибрати
«ВИМК.».
кнопку MIC ECHO, щоб
скоригувати ефект луни.
музики.
Примітка
•• Кілька разів поспіль натисніть
кнопку MIC LEVEL +/– (або
MIC/GUITAR LEVEL +/– на пристрої),
щоб скоригувати гучність
мікрофона. Коригувати гучність
мікрофона за допомогою кнопки
VOLUME +/– на пристрої або  +/–
на пульті дистанційного керування
неможливо.
•• Якщо чутно виття:
—— відсуньте мікрофон подалі від
системи;
—— змініть орієнтацію мікрофона;
—— кілька разів поспіль натисніть
кнопку MIC LEVEL – (або
MIC/GUITAR LEVEL – на пристрої);
Зміна тональності
(регулювання тональності)
Натисніть кнопку KEY CONTROL
/ , щоб вибрати тональність
відповідно до вашого
голосового діапазону.
Інші операції
Див. «Використання керування
жестами з функцією караоке»
(стор. 54).
Увімкнення режиму
змагання з караоке (режим
змагання)
Функція змагання доступна лише
у разі підключення мікрофона.
Ваша оцінка вираховується за
шкалою від 0 до 99, шляхом
порівняння вашого голосу із
джерелом музики.
67UA
1 Розпочніть відтворення
музики.
2 Перш ніж співати пісню,
натисніть кнопку SCORE.
3 Проспівавши більше хвилини,
натисніть кнопку SCORE знову,
щоб дізнатись оцінку.
Зміна голосу
Можна змінити голос, яким ви
говорите або співаєте у мікрофон.
Існує 7 різних шаблонів.
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку VOICE CHANGER, щоб
змінити ефект голосу.
Вимкнення ефекту
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку VOICE CHANGER, щоб
вибрати «OFF».
Покращення звуку
гітари (режим гітари)
Для покращення звуку гітари
під'єднайте її до роз'єму
MIC2/GUITAR на пристрої. Окрім
того, можна одночасно грати на
гітарі і співати, якщо під'єднати
мікрофон до роз'єму MIC1 на
пристрої.
Можна також змінити звук гітари,
вибравши один з гітарних ефектів.
Для виконання цієї операції
використовуйте кнопки на верхній
панелі пристрою.
68UA
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку MIC/GUITAR LEVEL –,
щоб зменшити рівень гучності
гітари.
2 Для під'єднання гітари (не
входить у комплект
постачання) до роз'єму
MIC2/GUITAR використовуйте
інструментальний кабель (не
входить у комплект
постачання).
3 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку GUITAR, щоб вибрати
гітарний ефект, який хочеться
застосувати.
•• «CLEAN»: виведення
оригінального звуку гітари.
Рекомендовано для
електрогітар або
електроакустичних гітар.
•• «O.DRIVE»: виведення
спотвореного звуку, немов під
час використання гітарного
підсилювача в режимі
перенавантаження.
Рекомендовано для
електрогітар.
•• «BASS»: виведення
оригінального звуку гітари.
Рекомендовано для бас-гітар.
Засвітиться індикатор GUITAR.
4Розпочніть грати на гітарі та
відрегулюйте гучність гітари.
Звук гітари виводитиметься через
систему.
Примітка
•• Якщо звук гітари спотворюється,
зменшіть рівень гучності гітари, поки
спотворення не зникне.
Якщо рівень гучності гітари надто
низький, кілька разів поспіль
натисніть кнопку MIC/GUITAR LEVEL +,
щоб скоригувати гучність гітари.
•• Під час гри на гітарі можна
скоригувати ефект луни, кілька разів
поспіль натискаючи кнопку MIC ECHO.
•• Перш ніж від'єднувати гітару від
системи, кілька разів поспіль
натисніть кнопку MIC/GUITAR LEVEL –
на пристрої, щоб зменшити гучність
гітари.
Вимкнення режиму гітари
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку GUITAR, поки індикатор
GUITAR не вимкнеться.
Здійснення викликів у
режимі «вільні руки»
Примітка
•• Залежно від моделі мобільного
телефону, операційної системи або
встановлених програм деякі функції
викликів у режимі «вільні руки»
можуть працювати неправильно.
•• Якщо під'єднати до системи більше
одного пристрою BLUETOOTH,
виклики у режимі «вільні руки» не
працюватимуть.
1 Натисніть
при надходженні
виклику.
При надходженні виклику
відтворення призупиняється і з
системи лунає звук дзвінка.
На дисплеї системи
відображається номер телефону
або ім'я абонента.
Примітка
Якщо під час надходження виклику
натиснути і тримати кнопку ,
виклик буде відхилено.
2 Говоріть у вбудований
мікрофон системи.
3 Натисніть
, щоб завершити
виклик.
Здійснення виклику
1 Для здійснення виклику
скористайтесь підключеним
мобільним телефоном
BLUETOOTH.
Під час здійснення виклику
відтворення призупиняється і з
системи лунає звук набору
номера.
Інші операції
Для здійснення викликів у
режимі «вільні руки» потрібен
мобільний телефон BLUETOOTH
із підтримкою HFP (профіль
«вільні руки») або HSP (профіль
гарнітури).
Для використання цієї функції
переконайтесь, що встановлено
з’єднання BLUETOOTH.
Для виконання цієї операції
використовуйте кнопки на верхній
панелі пристрою.
Приймання виклику
2 Коли абонент відповість на
виклик, говоріть у вбудований
мікрофон системи.
3 Натисніть
, щоб завершити
виклик.
69UA
Переведення телефонного
виклику з системи на
мобільний телефоні, і
навпаки
Під час розмови натисніть і
тримайте кнопку .
Примітка
•• Гучність відтворення музики та
телефонної розмови різниться.
Налаштуйте гучність під час
телефонної розмови.
•• Якщо абонент не чує або ледве
чує ваш голос, говоріть ближче до
вбудованого мікрофону системи.
•• Якщо мобільний телефон BLUETOOTH
піднести надто близько до системи,
це може призвести до появи
перешкод. Якщо помітні перешкоди,
віднесіть мобільний телефон
BLUETOOTH подалі.
Підказка
•• Якщо мобільний телефон BLUETOOTH
одночасно підтримує HFP та HSP,
встановіть HFP.
•• Якщо до здійснення виклику ви
слухали музику, після завершення
виклику відтворення продовжиться.
•• Операції можуть відрізнятись
залежно від мобільного телефону
BLUETOOTH. Читайте в інструкціях з
експлуатації мобільного телефону.
Використання функції
голосового помічника
на смартфоні
Ця функція працює лише з
програмою Google на смартфонах
Android та Siri на iPhone/iPod.
Функція голосового помічника
дозволяє використовувати
голосові команди для здійснення
викликів.
У разі використання програми
Google на смартфонах Android
або функції Siri на iPhone/iPod,
смартфоном Android або
iPhone/iPod можна керувати,
говорячи команди у вбудований
мікрофон системи.
Смартфони Android:
Для активації програми Google
скористайтесь інструкцією з
експлуатації смартфона Android.
Докладніше про програму Google
читайте в інструкції з експлуатації
або на веб-сайті служби
підтримки смартфона Android чи
на веб-сайті Google Play.
Докладніше про програми, що
працюють з програмою Google,
читайте в інструкції з експлуатації
смартфона Android.
Залежно від характеристик
смартфона Android, активувати
програму Google з системи може
бути неможливо.
Для iPhone/iPod:
Для активації Siri скористайтесь
інструкцією з експлуатації
iPhone/iPod.
Докладніше про Siri читайте в
інструкції з експлуатації або на
веб-сайті служби підтримки
iPhone/iPod.
70UA
Докладніше про програми, що
працюють зSiri, читайте в інструкції
з експлуатації, яка постачається
зiPhone/iPod.
Примітка
Може знадобитись остання версія
програми.
Використання
таймера сну
Система автоматично
вимикається через певний
проміжок часу.
1 Активуйте програму Google
Кілька разів поспіль натисніть
кнопку SLEEP, щоб вибрати
потрібний час.
2 Під'єднайте систему до
Щоб скасувати таймер сну,
натискайте кілька разів поспіль
кнопку SLEEP, щоб вибрати «OFF».
3 Поки смартфон Android чи
Щоб перевірити час, що залишився до
вимкнення системи, натисніть кнопку
SLEEP.
або увімкніть Siri.
смартфона Android або
iPhone/iPod за допомогою
з'єднання BLUETOOTH.
iPhone/iPod перебуває в
режимі очікування або
відтворює музику, натисніть
для активації програми
Google або Siri.
Програму Google або Siri буде
активовано і пролунає звук
запуску.
вбудований мікрофон
системи, щоб зробити запит
до програми Google* або Siri.
* Якщо після активації програми
Google протягом певного часу не
було жодного запиту, пролунає
звуковий сигнал і програма Google
вимкнеться.
Використання
голосових вказівок
Голосові вказівки можна почути,
коли система переходить в режим
утворення пари BLUETOOTH
або коли пристрій BLUETOOTH
під'єднано до системи чи
від'єднано від неї.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
Інші операції
4Скажіть команду у
Підказка
/
виберіть пункт
«VOICE GUIDANCE», тоді
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть «ON», а тоді натисніть
.
Голосові вказівки буде увімкнено.
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
71UA
Вимкнення голосових вказівок
Повторіть кроки вище та виберіть
«OFF» у кроці 3.
Коригування рівня гучності
голосових вказівок
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
2 За допомогою кнопок /
виберіть пункт «SAMPLER», тоді
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
скоригуйте рівень гучності
голосових вказівок, а тоді
натисніть .
Використання
додаткового
обладнання
1 Кілька разів поспіль
натискайте кнопку  –, доки
на дисплеї не з’явиться
індикація «VOL MIN».
2 Під'єднайте додаткове
обладнання (стор. 19).
3 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати «AUDIO IN».
4Розпочніть відтворення на
під’єднаному обладнанні.
5 За допомогою кнопки  +
відрегулюйте гучність.
72UA
Примітка
Якщо рівень гучності під’єднаного
обладнання занадто низький, система
може автоматично перейти в режим
очікування. Скоригуйте рівень гучності
обладнання.
Інформацію про вимкнення функції
автоматичного переходу в режим
очікування шукайте в розділі
«Налаштування функції автоматичного
переходу в режим очікування»
(стор. 73).
Вимкнення кнопок на
системі (блокування
від дітей)
Для запобігання випадкового
спрацьовування кнопок
пристрою, як-от через дитячі ігри,
їх можна вимкнути (окрім кнопки
).
Натисніть і утримуйте кнопку 
на пристрої більше 5 секунд.
На дисплеї з’явиться індикація
«CHILD LOCK ON».
Системою можна управляти лише
за допомогою кнопок на пульті
дистанційного керування.
Щоб вимкнути функцію блокування
від дітей, натисніть і утримуйте
більше 5 секунд кнопку  на системі,
допоки на дисплеї не з’явиться
індикація «CHILD LOCK OFF».
Примітка
•• Функція блокування від дітей
автоматично вимкнеться, якщо
від'єднати кабель живлення змінного
струму.
•• Якщо відкрито лоток для дисків,
увімкнути функцію блокування від
дітей неможливо.
Налаштування
функції
автоматичного
переходу в режим
очікування
Система автоматично переходить
у режим очікування, якщо
протягом приблизно 15 хвилин
не було виконано жодної
операції або відсутній вихідний
аудіосигнал.
За замовчування функцію
автоматичного переходу в режим
очікування увімкнено.
1 Натисніть кнопку OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню
параметрів.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть пункт «AutoSTBY»,
тоді натисніть .
/
виберіть «ON» або «OFF», а тоді
натисніть .
Щоб вийти з меню параметрів,
натисніть OPTIONS.
Примітка
Оновлення
програмного
забезпечення
Програмне забезпечення
системи може бути оновлено в
майбутньому.
Оновити попередньо встановлене
програмне забезпечення системи
можна на одному з наведених
нижче веб-сайтів.
Для оновлення програмного
забезпечення дотримуйтесь
інструкцій на веб-сайті.
Для користувачів у країнах
Латинської Америки:
http://esupport.sony.com/LA
Для користувачів в Європі та
Росії:
http://www.sony.eu/support
Для користувачів у інших
країнах/регіонах:
http://www.sony-asia.com/support
Інші операції
3 За допомогою кнопок
—— коли система є «гостем вечірки»
при використанні функції
«Бездротова аудіомережа для
вечірки» або «системою-гостем»
при використанні функції
«Підсилення гучномовців».
•• Перед тим, як буде виконано перехід
у режим очікування, приблизно 2
хвилини на дисплеї блимає індикація
«AutoSTBY».
•• Функція автоматичного переходу в
режим очікування не працює у таких
випадках:
—— у режимі радіоприймача;
—— коли активовано таймер сну;
—— коли під'єднано мікрофон чи
гітару;
73UA
Додаткова інформація
Усунення
несправностей
Якщо у процесі користування
системою виникає певна
проблема, слід знайти опис такої
проблеми у наведеному нижче
переліку усунення несправностей
і виконати запропоновану дію для
її виправлення.
Якщо на дисплеї
відображається індикація
«PROTECTX» (X – це номер),
тоді на дисплеї починає
блимати індикація
«CHECK MANUAL».
Негайно від'єднайте кабель
живлення змінного струму і
перевірте, чи не заблоковані
вентиляційні отвори пристрою.
Якщо під час перевірки
проблем не знайдено,
під’єднайте кабель живлення
змінного струму до мережі
та увімкніть систему. Якщо
проблему не вдається
вирішити, зверніться до
найближчого представництва
Sony.
Загальні характеристики
Живлення не вмикається.
•• Перевірте, чи надійно
під’єднаний кабель живлення
змінного струму.
74UA
Система перейшла в режим
очікування.
•• Це не є ознакою несправності.
Система автоматично
переходить у режим очікування,
якщо протягом приблизно 15
хвилин не було виконано жодної
операції або відсутній вихідний
аудіосигнал (стор. 73).
Немає звуку.
•• Відрегулюйте гучність.
•• Перевірте під’єднання
додаткового обладнання, якщо
таке є (стор. 19).
•• Увімкніть підключене
обладнання.
•• Від’єднайте кабель живлення
змінного струму, а тоді знову
під’єднайте його й увімкніть
систему.
Під час використання
під'єднання до роз'єму
HDMI OUT (TV) ARC немає
зображення/звуку.
•• Змініть параметр в [HDMI SETUP]
– [HDMI RESOLUTION]. Проблему
може бути усунуто.
•• Обладнання, під'єднане до
роз'єму HDMI OUT (TV) ARC не
підтримує формат аудіосигналу.
У такому випадку встановіть
для параметра [HDMI SETUP] –
[AUDIO (HDMI)] значення [PCM]
(стор. 38).
•• Спробуйте такі дії:
—Вимкніть
—
та знову увімкніть
систему.
—Вимкніть
—
та знову увімкніть
під'єднане обладнання.
—Від'єднайте,
—
а тоді знову
під'єднайте кабель HDMI.
Відсутній звук мікрофона.
•• Відрегулюйте рівень гучності
мікрофона.
•• Перевірте, чи мікрофон
правильно підключений до
роз’єму MIC1 або MIC2/GUITAR на
пристрої.
•• Перевірте, чи мікрофон
увімкнено.
Система не відтворює звук з
телевізора. На дисплеї з’явиться
індикація «CODE 01» та
«SGNL ERR».
•• Система підтримує лише
формати 2-канального лінійного
PCM. Перевірте налаштування
виведення звуку на телевізорі
та змініть його на режим
виведення PCM, якщо вибрано
автоматичний режим.
•• Перевірте, щоб в налаштуваннях
виведення через гучномовці
на телевізор було вибрано
зовнішні гучномовці.
Наявне акустичне відлуння.
•• Зменште рівень гучності.
•• Відсуньте мікрофон і гітару
подалі від системи або
спрямуйте мікрофон в інший бік.
На екрані телевізора
зберігається неоднорідність
кольорів.
•• Негайно вимкніть телевізор
та знову увімкніть через 15-30
хвилин. Якщо неоднорідність
кольорів зберігається, відсуньте
систему далі від телевізора.
При натисканні будь-якої кнопки
на пристрої з'являється
індикація «CHILD LOCK».
•• Вимкніть функцію блокування
від дітей (стор. 72).
Під час увімкнення системи
чутно клацання.
•• Це робочий звук, який можна
почути, наприклад, під час
увімкнення або вимикання
системи. Це не є ознакою
несправності.
Додаткова інформація
Чутно гучне гудіння або шум.
•• Встановіть систему в іншому
місці, подалі від джерел шуму.
•• Встановіть систему подалі
від неонових вивісок чи
флуоресцентного світла.
•• Підключіть систему до іншої
розетки.
•• Підключіть кабель живлення
змінного струму до фільтра
шуму (не входить у комплект
постачання).
•• Вимкніть розташоване поруч
електричне обладнання.
•• Коли система увімкнена, може
бути чутно шум вентиляторів
охолодження. Це не є ознакою
несправності.
Пульт дистанційного керування
не працює.
•• Усуньте перешкоди між пультом
дистанційного керування і
системою.
•• Піднесіть пульт дистанційного
керування ближче до пристрою.
•• Спрямуйте пульт дистанційного
керування на сенсор пристрою.
•• Замініть батареї (R03/розмір
AАA).
•• Встановіть систему подалі від
флуоресцентного світла.
75UA
Програвач дисків
Лоток для дисків не
відкривається, і на дисплеї
відображається індикація
«LOCKED».
•• Зверніться до місцевого
дилера Sony або найближчого
уповноваженого сервісного
центру Sony.
Лоток для дисків не
закривається.
•• Завантажте диск правильним
чином.
Диск не виймається.
•• Диск не можна виймати під час
синхронного передавання або
передавання REC1. Натисніть ,
щоб скасувати передавання,
а тоді натисніть  на пристрої,
щоб вийняти диск.
•• Зверніться до найближчого
дилера Sony.
Відтворення не починається.
•• Витріть диск (стор. 86).
•• Завантажте диск ще раз.
•• Завантажуйте диск, який
підтримується системою
(стор. 8).
•• Вийміть диск і витріть із нього
вологу, тоді залиште систему
увімкненою на кілька годин,
поки волога не випарується.
•• Код регіону DVD VIDEO не
співпадає з кодом системи.
Звук переривається.
•• Витріть диск (стор. 86).
•• Завантажте диск ще раз.
•• Перемістіть пристрій в місце без
вібрацій.
76UA
Відтворення починається не з
першої доріжки.
•• Встановіть звичайний режим
відтворення (стор. 30).
•• Вибрано режим продовження
відтворення. Натисніть кнопку 
два рази. Тоді натисніть кнопку
, щоб почати відтворення.
Не працюють деякі функції,
як-от зупинення, пошук під час
блокування, уповільнене
відтворення, повторюване
відтворення або довільне
відтворення.
•• Залежно від диска деякі з
наведених вище операцій
можуть бути неможливі.
Скористайтесь інструкцією з
експлуатації, що надається з
диском.
Не вдається відтворити DATA CD/
DATA DVD (MP3, MPEG4 або Xvid).
•• Дані не зберігаються в
підтримуваному форматі.
•• Перед відтворенням
переконайтесь, що вибрали
правильний режим вмісту.
Ім’я папки, назва доріжки, ім’я
файлу та символи тегу ID3 не
відображаються належним
чином.
•• Використовується інша версія
ID3, замість версії 1 (1.0/1.1) або
версії 2 (2.2/2.3).
•• Система може відображати такі
символи:
—Верхній
—
регістр (A–Z)
—Цифри
—
(0–9)
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Інші символи відображаються як
«_».
Під час відтворення звук втрачає
ефект стерео.
•• Вимкніть регулювання вокалу
(стор. 67).
•• Переконайтесь, що систему
під’єднано належним чином.
USB-пристрій
від’єднано USB-пристрій або
вимкнено живлення системи.
Видаліть частково перенесений
файл і виконайте перенесення
ще раз. Якщо це не вирішить
проблему, то можливо,
USB-пристрій несправний.
Інформацію щодо вирішення
цієї проблеми читайте в
інструкції з використання USBпристрою.
Неможливо видалити
аудіофайли чи папки, що
знаходяться в пам’яті USBпристрою.
•• Перевірте, чи пам’ять USBпристрою не захищена від
запису.
•• Під час видалення даних
USB-пристрій було від’єднано
або було вимкнено живлення
системи. Видаліть частково
видалений файл. Якщо це не
вирішить проблему, то можливо,
USB-пристрій несправний.
Інформацію щодо вирішення
цієї проблеми читайте в
інструкції з використання USBпристрою.
Немає звуку.
•• USB-пристрій не під’єднаний
належним чином. Вимкніть
систему, під’єднайте USBпристрій ще раз, а тоді
увімкніть систему і перевірте,
чи на дисплеї відображається
індикація «USB».
Виникають шуми, переривання
або спотворений звук.
•• Ви використовуєте USBпристрій, який не підтримується
системою. Перевірте на вебсайті інформацію про сумісні
USB-пристрої (стор. 12).
Додаткова інформація
Не вдається виконати
перенесення даних.
•• Ви використовуєте USBпристрій, який не підтримується
системою. Перевірте на вебсайті інформацію про сумісні
USB-пристрої (стор. 12).
•• USB-пристрій не
відформатовано належним
чином. Інформацію щодо
способу форматування читайте
в інструкції з використання USBпристрою.
•• Вимкніть систему та від’єднайте
USB-пристрій. Якщо USBпристрій обладнано вимикачем
живлення, вимкніть та увімкніть
USB-пристрій після від’єднання
від системи. Тоді ще раз
виконайте передавання.
•• Якщо операції перенесення
і стирання повторюються
кілька разів поспіль, структура
файлів на USB-пристрої стає
фрагментованою. Інформацію
щодо вирішення цієї проблеми
читайте в інструкції з
використання USB-пристрою.
•• Під час перенесення даних було
77UA
•• Вимкніть систему, під’єднайте
USB-пристрій ще раз, а тоді
увімкніть систему.
•• Музика містить шуми
або спотворений звук в
оригінальному записі. Шум міг
з’явитися під час перенесення.
Видаліть файл і передайте його
ще раз.
•• Під час кодування аудіофайлу
використовувалася низька
швидкість потоку. Перешліть
на USB-пристрій аудіофайл,
закодований з більш високою
швидкістю потоку.
Протягом тривалого часу на
дисплеї відображається напис
«READING», або запуск
відтворення триває надто довго.
•• Зчитування даних може займати
багато часу в таких випадках:
—у
— пам’яті USB-пристрою
міститься багато папок або
файлів (стор. 11);
—структура
—
запису файлів надто
складна;
—об’єм
—
пам’яті пристрою надто
великий;
—внутрішня
—
пам’ять надто
роздріблена.
На дисплеї з’явиться індикація
«NO FILE».
•• Система перейшла в режим
оновлення програмного
забезпечення і всі кнопки (за
виключенням ) вимкнено.
Натисніть на пристрої кнопку
, щоб скасувати оновлення
програмного забезпечення.
78UA
На дисплеї з’явиться індикація
«OVER CURRENT».
•• Виявлена проблема, пов’язана
з рівнем електричного струму,
що подається з роз’єму
(USB). Від'єднайте кабель
живлення змінного струму
та від’єднайте USB-пристрій
від роз’єму. Переконайтеся
у справності USB-пристрою.
Якщо повідомлення не зникає
з дисплея, зверніться до
найближчого представництва
Sony.
Неправильне відображення.
•• Можливо дані на USB-пристрої
пошкоджені, повторіть
перенесення.
•• Система може відображати такі
символи:
—Верхній
—
регістр (A–Z)
—Цифри
—
(0–9)
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Інші символи відображаються як
«_».
USB-пристрій не розпізнається.
•• Вимкніть систему, під’єднайте
USB-пристрій ще раз, а тоді
увімкніть систему.
•• Перевірте на веб-сайті
інформацію про сумісні USBпристрої (стор. 12).
•• USB-пристрій не працює
належним чином. Інформацію
щодо вирішення цієї проблеми
читайте в інструкції з
використання USB-пристрою.
Відтворення не починається.
•• Вимкніть систему, під’єднайте
USB-пристрій ще раз, а тоді
увімкніть систему.
•• Перевірте на веб-сайті
інформацію про сумісні USBпристрої (стор. 12).
Відтворення починається не з
першого файлу.
•• Встановіть звичайний режим
відтворення (стор. 30).
Файли не відтворюються.
•• Перед відтворенням
переконайтесь, що вибрали
правильний режим вмісту.
•• USB-пристрої, відформатовані
з файловою системою,
відмінною від FAT16 або FAT32,
не підтримуються.*
•• Якщо ви використовуєте
USB-пристрій, пам’ять якого
розбита на кілька розділів,
відтворюватися можуть лише
файли з першого розділу.
* Система підтримує FAT16 та FAT32,
проте деякі USB-пристрої можуть
не підтримувати усі формати FAT.
Детальніше читайте в інструкції з
використання USB-пристрою або
проконсультуйтеся в його виробника.
Зображення
призначених для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Переконайтесь, що вибрано
правильну систему кольору
відповідно до системи кольору
телевізора.
На зображеннях з'являється
шум.
•• Витріть диск (стор. 86).
•• Якщо відеосигнал з системи
потрапляє на телевізор через
відеомагнітофон, на якість
зображення може впливати
захист від копіювання, що
використовується деякими
програмами DVD VIDEO.
•• (За виключенням моделей,
призначених для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Якщо відтворюється VIDEO CD,
записаний з використанням
системи кольору, що
відрізняється від встановленої
на пристрої, зображення може
бути спотвореним (стор. 24,
36).
•• (За виключенням моделей,
призначених для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Встановіть систему кольору
відповідно до телевізора (стор.
24, 36).
Неможливо змінити форматне
співвідношення екрана
телевізора.
•• Форматне співвідношення
зафіксовано на DVD VIDEO або у
відеофайлі.
•• Залежно від телевізора
форматне співвідношення може
бути незмінюваним.
Додаткова інформація
Зображення немає.
•• Перевірте, чи надійно
під’єднано систему.
•• Якщо відеокабель або кабель
HDMI пошкоджено, замініть на
новий.
•• Переконайтесь, що пристрій
під'єднано до вхідного роз’єму
HDMI або вхідний відеороз’єм
телевізора (стор. 22).
•• Переконайтесь, що телевізор
увімкнено та використовується
належним чином.
•• Обов'язково виберіть вхід
відповідно до з'єднання на
телевізорі, щоб мати можливість
переглядати зображення з
системи.
•• (За виключенням моделей,
79UA
Неможливо змінити мову
звукової доріжки.
•• DVD VIDEO, що відтворюється,
не містить звукові доріжки
декількома мовами.
•• DVD VIDEO не дозволяє
змінювати мову звукової
доріжки.
Неможливо змінити мову
субтитрів.
•• DVD VIDEO, що відтворюється,
не містить субтитри декількома
мовами.
•• DVD VIDEO не дозволяє
змінювати субтитри.
Неможливо вимкнути субтитри.
•• DVD VIDEO не дозволяє
вимикати субтитри.
Неможливо змінити кут камери.
•• DVD VIDEO, що відтворюється, не
містить різні кути камери.
•• DVD VIDEO не дозволяє
змінювати кут камери.
Радіоприймач*
Чутно гучне гудіння або шум,
або ж неможливо отримати
сигнал радіостанції.
•• Під’єднайте антену належним
чином.
•• Змініть розміщення антени
та її положення для кращого
прийому.
•• Вимкніть розташоване поруч
електричне обладнання.
* Залежно від стану радіохвиль або
розташування будівель у вашому
регіоні, радіосигнал може не
отримуватися.
80UA
Пристрій BLUETOOTH
Неможливо виконати спарення.
•• Піднесіть пристрій BLUETOOTH
ближче до системи.
•• Спарити пристрої може бути
неможливо, якщо інші пристрої
BLUETOOTH знаходяться
поблизу системи. У такому
випадку вимкніть інші пристрої
BLUETOOTH.
•• Упевніться у правильності
введеного коду доступу під
час вибору назви моделі
(цієї системи) на пристрої
BLUETOOTH.
Пристрій BLUETOOTH не може
виявити цю систему, або на
дисплеї відображається
індикація «BT OFF».
•• Встановіть для сигналу
BLUETOOTH значення «BT ON»
(стор. 49).
Неможливо встановити
з’єднання.
•• Пристрій BLUETOOTH, який
ви намагаєтеся під’єднати,
не підтримує профіль A2DP, і
тому цей пристрій неможливо
з’єднати із системою.
•• Активуйте функцію BLUETOOTH
на пристрої BLUETOOTH.
•• Виконайте операцію зі
встановлення з’єднання на
пристрої BLUETOOTH.
•• Дані про спарення в системі
було видалено. Повторно
виконайте спарення.
Звук або з’єднання
перериваються.
•• Система та пристрій BLUETOOTH
розташовані занадто далеко
одне від одного.
•• Перемістіть або усуньте
перешкоди між системою та
пристроєм BLUETOOTH, якщо
такі є.
•• Якщо поблизу знаходиться
обладнання, яке генерує
електромагнітне
випромінювання, наприклад,
бездротова локальна мережа,
інший пристрій BLUETOOTH або
мікрохвильова піч, перемістіть
його в інше місце.
Звук із пристрою BLUETOOTH не
прослуховується через систему.
•• Спочатку збільшіть гучність
на пристрої BLUETOOTH, а
тоді відрегулюйте гучність за
допомогою кнопок  +/–.
Керування жестами
Неможливо увімкнути
керування жестами.
•• Кілька разів поспіль натисніть
кнопку GESTURE ON/OFF,
поки не засвітиться індикатор
GESTURE ON/OFF.
блокування від дітей не
увімкнена (стор. 72).
Керування жестами не працює
належним чином.
•• Коли проводите рукою,
тримайте її ближче до області
GESTURE CONTROL (стор. 51).
•• Проводьте рукою більш
повільно.
•• Перш ніж користуватися
керуванням жестами, виберіть
правильний режим (PLAYBACK,
DJ, SAMPLER або KARAOKE) (стор.
52, 54).
•• Підключіть кабель живлення
змінного струму до фільтра
шуму (не входить у комплект
постачання).
•• Вимкніть розташоване поруч
електричне обладнання.
Керування через HDMI
(«BRAVIA» Sync)
Система не вмикається навіть
після увімкнення телевізора.
•• Утримуйте SHIFT і натисніть
SETUP, а тоді встановіть для
параметра [HDMI SETUP] –
[CONTROL FOR HDMI] значення
[ON] (стор. 38). Телевізор
має підтримувати функцію
керування через HDMI (стор.
56). Докладнішу інформацію
читайте в інструкції з
користування телевізором.
•• Перевірте налаштування
гучномовців телевізора.
Живлення системи
синхронізується з
налаштуваннями гучномовців
телевізора. Докладнішу
інформацію читайте в інструкції
з користування телевізором.
Додаткова інформація
Чути сильний гул, шум або
спотворений звук.
•• Якщо між системою і пристроєм
BLUETOOTH є перешкоди,
усуньте або постарайтеся
оминути їх.
•• Якщо поблизу знаходиться
обладнання, яке генерує
електромагнітне
випромінювання, наприклад,
бездротова локальна мережа,
інший пристрій BLUETOOTH або
мікрохвильова піч, перемістіть
його в інше місце.
•• Зменште рівень гучності
підключеного пристрою
BLUETOOTH.
•• Переконайтесь, що функція
81UA
•• Якщо минулого разу звук
виводився через гучномовці
телевізора, система не
увімкнеться навіть після
увімкнення телевізора.
Система вимикається при
вимиканні телевізора.
•• Перевірте налаштування
[HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV]
(стор. 38). Якщо параметр
[STANDBY LINKED TO TV]
має значення [ON], система
автоматично вимикається
при вимиканні телевізора
незалежно від входу, що
використовується.
Система не вимикається навіть
після вимкнення телевізора.
•• Перевірте налаштування
[HDMI SETUP] –
[STANDBY LINKED TO TV] (стор.
38).
Щоб при вимиканні телевізора
система автоматично
вимикалась незалежно від
входу, що використовується,
встановіть для параметра
[STANDBY LINKED TO TV]
значення [ON]. Телевізор
має підтримувати функцію
керування через HDMI (стор.
56). Докладнішу інформацію
читайте в інструкції з
користування телевізором.
Система не виводить звук з
телевізора.
•• Перевірте тип та з'єднання
кабелю HDMI або аудіокабелю,
підключеного до системи та
телевізора (стор. 22).
82UA
•• Якщо телевізор
сумісний з функцією
Audio Return Channel (ARC),
переконайтесь, що система
під'єднана до сумісного з ARC
роз'єму HDMI IN на телевізорі
(стор. 22). Якщо звук все
одно не виводиться або
переривається, під'єднайте
аудіокабель (не входить
у комплект постачання) і
утримуючи SHIFT натисніть
SETUP, після чого встановіть
для параметра [HDMI SETUP] –
[AUDIO RETURN CHANNEL]
значення [OFF] (стор. 38).
•• Якщо телевізор не
сумісний з функцією
Audio Return Channel (ARC), звук
телевізора не виводитиметься
з системи, навіть якщо
під'єднати її до роз'єму HDMI
IN телевізора. Для виведення
звуку телевізора з системи
під'єднайте аудіокабель (не
входить у комплект постачання)
(стор. 23).
•• Виберіть на системі функцію «TV»
(стор. 23).
•• Збільшіть рівень гучності на
системі.
•• Залежно від порядку
підключення телевізора та
системи, звук системи може
бути вимкнений і на дисплеї
системи з'явиться індикація
 (звук вимкнено). Якщо таке
сталося, спочатку увімкніть
телевізор, а тоді систему.
•• Встановіть для налаштувань
гучномовців телевізора (BRAVIA)
аудіосистему. Інформацію
щодо налаштування телевізора
читайте в інструкції з
користування телевізором.
Звук виводиться одночасно з
системи і телевізора.
•• Вимкніть звук системи або
телевізора.
•• Встановіть для виведення
через гучномовці на телевізорі
гучномовці телевізора або
аудіосистему.
Функція «Аудіомережа для
вечірки» та функція
«Підсилення гучномовця»
Неможливо активувати функцію
«Проводова аудіомережа для
вечірки».
•• Перевірте з’єднання
(стор. 58).
•• Перевірте, чи аудіокабелі
під’єднано правильно.
На дисплеї блимає індикація
«PARTY CHAIN».
•• Якщо встановити з'єднання
 (стор. 58) під час
використання функції
«Проводова аудіомережа для
вечірки», вибрати функцію
AUDIO IN неможливо. Виберіть
іншу функцію.
•• Утримуйте на пристрої кнопку
PARTY CHAIN.
•• Перезапустіть систему.
Функція «Проводова
аудіомережа для вечірки» не
працює належним чином.
•• Вимкніть систему. Тоді знову
увімкніть систему, щоб
активувати функцію «Проводова
аудіомережа для вечірки».
Неможливо підключити
пристрій BLUETOOTH до системи,
коли вибрано функцію
«Бездротова аудіомережа для
вечірки».
•• Після з’єднання усіх систем,
утворіть пару між пристроєм
BLUETOOTH і «системоюгосподарем». Тоді виконайте
з’єднання BLUETOOTH.
Додаткова інформація
Функція керування через HDMI
не працює належним чином.
•• Перевірте з’єднання з системою
(стор. 22).
•• Увімкніть на телевізорі функцію
керування через HDMI.
Докладнішу інформацію читайте
в інструкції з користування
телевізором.
•• Трохи зачекайте, а тоді повторіть
спробу. Якщо від'єднати
систему, перш ніж можна буде
виконувати операції пройде
деякий час. Зачекайте не менше
15 секунд, а тоді повторіть
спробу.
•• Переконайтесь, що під'єднаний
до системи телевізор підтримує
функцію керування через HDMI.
•• Тип та кількість пристроїв, якими
можна керувати за допомогою
функції керування через HDMI,
обмежена стандартом HDMI CEC
таким чином:
—Пристрої
—
запису (записувач
дисків Blu-ray, записувач
дисків DVD тощо): до 3-х
пристроїв
—Пристрої
—
відтворення
(програвач дисків Blu-ray,
програвач дисків DVD тощо):
до 3-х пристроїв (один з
них використовується цією
системою)
—Пристрої-приймачі:
—
до
4-х пристроїв
—Аудіосистема
—
(приймач/
навушники): до 1-го пристрою
(використовується цією
системою)
83UA
Неможливо підключити
пристрій BLUETOOTH до системи,
коли використовується функція
«Підсилення гучномовців».
•• Після з’єднання двох систем
MHC-V41D, утворіть пару
між пристроєм BLUETOOTH
і «системою-господарем».
Тоді виконайте з’єднання
BLUETOOTH.
Скидання налаштувань
системи
Якщо система все ще не
працює нормально, скиньте
всі налаштування системи до
заводських параметрів.
1 Від’єднайте кабель живлення
змінного струму, а тоді
під’єднайте його знову.
2 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
3 Натисніть і утримуйте кнопки
MEGA BASS та GUITAR приблизно 3 секунди.
На дисплеї з’явиться індикація
«RESET».
Після завершення скидання
налаштувань система
автоматично перезавантажиться.
Натисніть , щоб увімкнути
систему.
Усі встановлені користувачем
налаштування, як-от вибрані
радіостанції, буде скинуто до
заводських значень, а всі
інформація про утворення пар
BLUETOOTH буде стерта.
84UA
Повернення налаштувань за
замовчуванням для
параметрів меню
встановлення
Для параметрів меню
встановлення (окрім
[PARENTAL CONTROL]) можна
повернути налаштування за
замовчуванням.
1 Натисніть і утримуйте SHIFT, а
тоді натисніть SETUP.
На екрані телевізора з’явиться
меню встановлення.
2 За допомогою кнопок
/
виберіть [SYSTEM SETUP] і
натисніть .
3 За допомогою кнопок
/
виберіть [RESET], а тоді
натисніть .
4 За допомогою кнопок
/
виберіть [YES], а тоді натисніть
.
Виконання триває декілька
секунд. Не натискайте  під час
скидання налаштувань системи.
Функція самодіагностики
Якщо на екрані телевізора або
дисплеї з’являються літери/
цифри
Коли функція самодіагностики
вмикається для запобігання
несправності системи,
відображається сервісний номер.
Сервісний номер складається з
літер алфавіту та цифр (напр., C 13
50). В таблиці нижче наводяться
причини проблем та дії з їх
усунення.
Перші 3
символи
сервісного
номера
Причина проблеми та
дія з її усунення
C 13
Цей диск брудний.
•• Почистіть диск сухою
м'якою тканиною
(стор. 86).
C 31
Диск вставлено
неправильно.
•• Вимкніть і знову
увімкніть систему.
Після цього вставте
диск правильно.
E XX
(XX – це
номер)
Система запустила
функцію
самодіагностики для
запобігання
несправності.
•• Зверніться до
місцевого дилера
Sony або найближчого
уповноваженого
сервісного центру Sony
і надайте 5-значний
сервісний номер.
Приклад: E 61 10
Повідомлення
CANNOT PLAY
•• Вставлено диск, який
неможливо відтворити.
•• Вставлено диск DVD VIDEO
з кодом регіону, що не
підтримується.
CODE 01
SGNL ERR
З телевізора, під'єднаного за
допомогою роз'єму HDMI IN (ARC),
надходить непідтримуваний
аудіосигнал (стор. 23).
непідтримуваному форматі.
•• Розширення файлу не
відповідає формату файлу.
DEVICE ERROR
Не вдалося розпізнати USBпристрій або під'єднано
невідомий пристрій.
DEVICE FULL
Пам'ять USB-пристрою заповнена.
ERASE ERROR
Не вдалося видалити аудіофайли
або папки з USB-пристрою.
FATAL ERROR
USB-пристрій було від'єднано під
час перенесення або видалення,
що можливо призвело до його
пошкодження.
FOLDER FULL
Переносити музику на USBпристрій неможливо, оскільки
досягнуто максимальної кількості
папок.
NoDEVICE
USB-пристрій не під'єднано або
під'єднано непідтримуваний
пристрій.
NO DISC
В пристрої немає диска.
NO MUSIC
Джерело відтворення не містить
підтримувані аудіофайли.
NO SUPPORT
Під'єднано непідтримуваний
USB-пристрій або USB-пристрій
під'єднано через USBконцентратор.
Додаткова інформація
Під час роботи системи на дисплеї
може з’явитися або почати
блимати одне з перелічених
нижче повідомлень.
DATA ERROR
•• Файл створено у
NO VIDEO
Джерело відтворення не містить
підтримувані відеофайли.
85UA
NOT USE
Була спроба виконати певну
операцію за умов, коли ця
операція заборонена.
Застереження
OVER CURRENT
Виявлено надмірний струм з
роз’єму (USB).
Для запобігання пошкодження
механізму роботи з дисками
перед перенесенням пристрою
виконайте такі дії.
PROTECT
USB-пристрій захищено від
запису.
PUSH STOP
Ви намагалися виконати
операцію, яку можна виконати,
лише якщо відтворення зупинено.
READING
Система читає інформацію про
диск або USB-пристрій. Деякі
операції недоступні.
REC ERROR
Перенесення не почалось,
зупинилось під час виконання або
не було виконано з іншої причини.
TRACK FULL
Переносити музику на USBпристрій неможливо, оскільки
досягнуто максимальної кількості
файлів.
Під час перенесення пристрою
Скористайтеся кнопками на
корпусі системи для виконання
цієї операції.
1 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
2 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб вибрати
«DVD/CD».
3 Вийміть диск.
Натисніть , щоб відкрити та
закрити лоток для дисків.
Зачекайте, доки не дисплеї не
з’явиться індикація «NO DISC».
4 Натисніть , щоб вимкнути
систему.
5 Від’єднайте кабель живлення
змінного струму.
Примітки щодо дисків
•• Перед відтворенням протріть диск
серветкою для чищення дисків у
напрямку від центру до краю.
•• Не чистіть диски розчинниками
(наприклад, бензином),
побутовими миючими засобами чи
антистатичним спреєм, призначеним
для вінілових платівок.
•• Не залишайте диски під прямими
сонячними променями або поблизу
джерел тепла, зокрема обігрівачів;
не залишайте їх у припаркованому на
сонці автомобілі.
86UA
Щодо безпеки
Щодо виділення тепла
•• Якщо пристрій не
•• Виділення тепла під час роботи
використовуватиметься протягом
тривалого часу, повністю від’єднайте
кабель живлення змінного струму від
розетки. Витягаючи кабель системи
з розетки, завжди тримайте його за
штепсель. Ніколи не тягніть за сам
шнур.
•• У випадку потрапляння всередину
пристрою будь-якого твердого
предмета або рідини від’єднайте
систему від електромережі
та забезпечте її перевірку
кваліфікованим майстром, перш ніж
користуватися нею знову.
•• Замінювати кабель живлення
змінного струму слід лише
у спеціалізованій майстерні
обслуговування.
пристрою – це нормальне явище, що
не є причиною для занепокоєння.
•• Якщо система неперервно
використовувалась із високою
гучністю, не торкайтеся корпуса,
оскільки він може бути гарячим.
•• Не затуляйте вентиляційні отвори.
Щодо акустичної системи
Вбудована акустична система не
захищена магнітним екраном, тому
зображення на розташованому поруч
телевізорі може бути викривлене
магнітним полем. У цьому випадку
вимкніть телевізор, почекайте 15–30
хвилин та увімкніть його знову. Якщо
покращення немає, переставте
систему далі від телевізора.
Поводження з пристроєм
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Система не має захисту від крапель або
води. Будьте обережні, і не проливайте
на систему воду та не мийте її водою.
Застереження: Якщо за допомогою
цієї системи відобразити на
телевізорі відео або екранне меню і
залишити його там на тривалий час,
це може призвести до незворотного
пошкодження екрана телевізора. Це
особливо стосується проекційних
телевізорів.
Щодо розташування
•• Не розміщуйте систему на похилій
Чищення корпуса
Чистити систему слід м’якою
серветкою, злегка змоченою слабким
розчином миючого засобу.
Не використовуйте будь-які абразивні
губки, порошок для чищення або такі
речовини як бензин, спирт чи інші
розчинники.
Щодо з'єднання BLUETOOTH
•• Під час використання пристроїв
BLUETOOTH відстань між ними не
повинна перевищувати приблизно
10 метрів (за відсутності перешкод).
Ефективний діапазон зв’язку може
зменшуватись за таких умов:
—— Якщо на шляху між пристроями,
що з’єднані за допомогою зв’язку
BLUETOOTH, перебуває людина,
металевий об’єкт, стіна або інші
перешкоди
Додаткова інформація
поверхні або в місцях із надмірно
високою чи низькою температурою,
сильно запилених, забруднених,
із високою вологістю, відсутністю
належної вентиляції, а також під
впливом вібрацій, прямих сонячних
променів чи яскравого світла.
•• Будьте обережні, встановлюючи
систему на спеціально оброблених
поверхнях (наприклад, натертих
воском, змащених або полірованих),
оскільки поверхня пристрою може
заплямуватися або знебарвитися.
•• Якщо систему перенесено з
холодного середовища в тепле
або розташовано в приміщенні з
високою вологістю, на лінзі всередині
пристрою може конденсуватися
волога, що спричинить порушення
в роботі. У такому випадку вийміть
диск та залиште систему ввімкненою
приблизно на годину, щоб волога
випарувалась.
87UA
—— За наявності маршрутизатора
бездротової локальної мережі
поблизу системи
—— Поблизу мікрохвильової печі, що
працює поблизу системи
—— У місцях, де наявні інші
електромагнітні хвилі
•• Пристрої BLUETOOTH та бездротові
маршрутизатори (IEEE 802.11b/g/n)
використовують один частотний
діапазон (2,4 ГГц). У разі
використання пристрою BLUETOOTH
поблизу пристрою, який підтримує
бездротову локальну мережу,
можуть виникати електромагнітні
перешкоди. Це може призвести до
зниження швидкості передачі даних,
появи шуму під час відтворення звуку
чи збоїв з’єднання. У такому випадку
зробіть таке:
—— Пристрій бездротової локальної
мережі має бути розташований на
відстані не менше 10 м від системи.
—— Вимкніть живлення пристрою
бездротової локальної мережі,
якщо пристрій BLUETOOTH
використовується на відстані до
10 м.
—— Встановіть систему якомога
ближче до пристрою BLUETOOTH.
•• Радіочастотне випромінювання цієї
системи може впливати на роботу
деяких медичних приладів. Оскільки
це може призвести до пошкодження
роботи приладу, завжди вимикайте
живлення цієї системи та пристрою
BLUETOOTH у таких місцях:
—— у лікарнях, у потягах, у літаках, на
АЗС, в будь-яких місцях, де може
використовуватися горючий газ;
—— Поблизу автоматичних дверей і
пристроїв пожежної сигналізації.
•• Цю систему оснащено функціями
безпеки, які відповідають
специфікації BLUETOOTH і
забезпечують захист під час
з’єднання BLUETOOTH. Однак
цих функцій безпеки може бути
недостатньо, залежно від типу
системи та інших факторів, тому
будьте завжди обережні під час
використання технології BLUETOOTH.
88UA
•• Sony в жодному разі не несе
відповідальності за будь-які збитки
чи втрату даних, понесені в результаті
несподіваного розповсюдження
інформації внаслідок використання
технології BLUETOOTH.
•• Можливість установлення з’єднання
BLUETOOTH між цією системою та
усіма пристроями BLUETOOTH, які
підтримують такий самий профіль, не
гарантується.
•• Пристрої BLUETOOTH, які
під’єднуються до цієї системи, мають
відповідати специфікації BLUETOOTH,
передбаченій корпорацією Bluetooth
SIG, Inc., і повинні мати сертифікат
відповідності. Однак навіть якщо
пристрій відповідає специфікації
BLUETOOTH, це не виключає
можливості того, що характеристики
чи специфікації пристрою BLUETOOTH
не забезпечуватимуть ефективне
з’єднання. Крім того, елементи
керування, повідомлення на дисплеї
та метод використання також можуть
відрізнятися.
•• Залежно від пристрою BLUETOOTH,
який підключено до системи,
навколишнього середовища та умов
використання, може виникнути
шум або припинитися виведення
аудіосигналу.
Технічні
характеристики
Секція гучномовців
Акустична система:
3-смугова
Гучномовець:
Високочастотний динамік л/п:
40 мм, конусного типу
Середньочастотний динамік
л/п:
80 мм, конусного типу
Низькочастотний динамік:
250 мм, конусного типу
Номінальний опір:
Високочастотний динамік л/п:
4 Ом
Середньочастотний динамік
л/п: 4 Ом
Низькочастотний динамік: 6 Ом
Вхідні роз’єми
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напруга – 2 В, опір – 1 кОм
VIDEO OUT:
Макс. вихідний рівень – 1 Vp-p,
несиметричний, синхр.
від’ємний повний опір
навантаження – 75 Ом
HDMI OUT:
Підтримуваний аудіосигнал:
2-канальний лінійний PCM (до
48 кГц), Dolby Digital
Секція HDMI
Роз’єм:
Тип А (19 контактів)
Секція програвача компактдисків
Система:
Система відтворення компактдисків та цифрового аудіо і
відео
Властивості лазерного діода
Спосіб випромінювання:
неперервне
Вихідна потужність лазера*:
Не більше 44,6 мкВт
* Це значення вимірюється
на відстані 200 мм від
поверхні лінзи за допомогою
блоку оптичної реєстрації з
діафрагмою 7 мм.
Частотна характеристика:
20 Гц – 20 кГц
Формат системи кольору:
Модель для Латинської
Америки:
NTSC
Інші моделі:
NTSC та PAL
Додаткова інформація
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напруга – 2 В, опір – 47 кОм
ТV (ARC):
Підтримуваний аудіосигнал:
2-канальний лінійний PCM
MIC1:
Чутливість – 1 мВ, опір – 10 кОм
MIC2/GUITAR:
Чутливість – 1 мВ, опір – 10 кОм
(При вимкненому режимі
гітари.)
Чутливість – 200 мВ, опір –
1 МОм (При увімкненому
режимі гітари.)
Вихідні роз’єми
89UA
Секція USB
Підтримуваний USB-пристрій:
Клас носіїв великої ємності
Максимальний струм:
1 А
Роз’єм (USB):
Тип А
Секція приймача FM
FM-трансляція у стереорежимі,
супергетеродинний FMрадіоприймач
Антена:
Дротова FM-антена
Діапазон прийому:
87,5 МГц – 108,0 МГц (із кроком
50 кГц)
Секція BLUETOOTH
Система зв’язку:
BLUETOOTH стандартної версії
4.2
Вихідна потужність:
BLUETOOTH стандартного класу
потужності 2
Максимальний радіус зв’язку:
Радіус прийому – прибл. 10 м*
Частотний діапазон:
2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Максимальна вихідна потужність:
< 9,5 дБм
Спосіб модуляції:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum – метод
стрибкоподібної зміни частоти)
Сумісні профілі BLUETOOTH**:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile –
вдосконалений профіль
поширення звуку)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile – профіль
дистанційного керування аудіо/
відео)
SPP (Serial Port Profile – профіль
послідовного порту)
90UA
Підтримувані кодеки:
SBC (Subband Codec – кодек із
багатосмуговим кодуванням)
AAC (Advanced Audio Coding
– вдосконалене  аудіокодування)
LDAC
HFP (Hands-free Profile – профіль
«вільні руки»)
HSP (Headset Profile – профіль
гарнітури)
* Фактичний діапазон може
відрізнятися через такі фактори:
наявність перешкод між
пристроями, магнітних полів
(наприклад, від мікрохвильової
печі), статичної електрики; через
недостатній рівень прийому
або якість роботи антени, тип
операційної системи, програмне
забезпечення тощо.
** Стандартні профілі BLUETOOTH
визначають функціональні
можливості з’єднання BLUETOOTH
між пристроями.
Секція NFC
Робоча частота:
13,56 МГц
Підтримувані формати аудіо
Підтримувана швидкість потоку та
частота дискретизації:
MP3:
32/44,1/48 кГц,
32 кбіт/с – 320 кбіт/с
(змінна швидкість потоку)
AAC:
44,1 кГц, 48 кбіт/с – 320 кбіт/с
(постійна/змінна швидкість
потоку)
WMA:
44,1 кГц, 48 кбіт/с – 192 кбіт/с
(постійна/змінна швидкість
потоку)
WAV:
44,1/48 кГц (16 біт)
Підтримувані формати відео
Загальні характеристики
Вимоги щодо живлення:
120 В – 240 В змінного струму,
50/60 Гц
Споживання електроенергії:
130 Вт
Споживання енергії (у режимі
економії енергії):
0,5 Вт (Коли для «BT STBY»
встановлено значення «OFF», а
[CONTROL FOR HDMI] має
значення [OFF].)
2 Вт* (Коли для «BT STBY»
встановлено значення «ON», а
[CONTROL FOR HDMI] має
значення [ON].)
Розміри (Ш/В/Г) (прибл.):
328 мм × 796 мм × 308 мм
Маса (прибл.):
13,5 кг
* Якщо з'єднання HDMI не
використовується і параметр
«BT STBY» має значення «OFF»,
споживання електроенергії системи
становитиме менше 0,5 Вт.
Дизайн та характеристики можуть
бути змінені без повідомлення.
Умови зберігання
Продукцію зберігають в
упакованому виді в темних, сухих,
чистих, добре вентильованих
приміщеннях, ізольованих від місць
зберігання кислот і лугів.
Температура зберігання: від –20 до
+50°C. Відносна вологість зберігання
не більше ніж 70%, без утворення
конденсату. Термін зберігання не
встановлений.
Додаткова інформація
Xvid:
Відеокодек: відео Xvid
Швидкість потоку: 4,854 Мбіт/с
(МАКС.)
Роздільна здатність/частота
кадрів:
720 × 480, 30 кадр./с
720 × 576, 25 кадр./с (за
виключенням моделі,
призначеної для Латинської
Америки)
Аудіокодек: MP3
MPEG4:
Формат файлів: формат файлів
MP4
Відеокодек: MPEG4 Simple
Profile (AVC не підтримується.)
Швидкість потоку: 4 Мбіт/с
Роздільна здатність/частота
кадрів:
720 × 480, 30 кадр./с
720 × 576, 25 кадр./с (за
виключенням моделі,
призначеної для Латинської
Америки)
Аудіокодек: AAC-LC (HE-AAC не
підтримується.)
Захист авторських прав DRM: не
підтримується
91UA
Список мовних кодів
Орфографія мов відповідає стандарту ISO 639:1988 (E/F).
92UA
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Не вказано
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Список кодів регіонів/батьківського контролю
Код
Регіон
Код
Регіон
Код
Регіон
Код
Регіон
2044
Аргентина
2165
Фінляндія
2362
Мексика
2149
Іспанія
2499
2047
Австралія
2174
Франція
2376
Нідерланди
2046
Австрія
2109
Німеччина
2390
Нова Зеландія 2086
Швеція
Швейцарія
2057
Бельгія
2248
Індія
2379
Норвегія
2528
Таїланд
2070
Бразилія
2238
Індонезія
2427
Пакистан
2184
Сполучене
Королівство
2079
Канада
2254
Італія
2424
Філіппіни
2090
Чилі
2276
Японія
2436
Португалія
2092
Китай
2304
Корея
2489
Росія
2115
Данія
2363
Малайзія
2501
Сінгапур
Додаткова інформація
93UA
©2018 Sony Corporation Printed in China
4-729-484-91(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement