Sony MHC-V90DW Operating instructions

Sony MHC-V90DW Operating instructions
Home Audio System
Інструкція з експлуатації
Початок
Відтворення через диск/
USB
Передача через USB
Тюнер
BLUETOOTH
Мережа
Керування жестами
Налаштування
параметрів звуку
Інші операції
Додаткова інформація
MHC-V90DW
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб зменшити загрозу займання,
не закривайте вентиляційний отвір
пристрою газетами, скатертинами,
шторами тощо.
Не піддавайте пристрій дії джерел
відкритого вогню (наприклад,
запалених свічок).
Щоб зменшити загрозу займання
чи ураження електричним струмом,
не піддавайте пристрій дії крапель
або бризок рідини та не ставте на
нього наповнені рідиною предмети,
наприклад вази.
Оскільки для відключення
пристрою від джерела живлення
використовується штепсель шнура
живлення, підключіть пристрій
до легкодоступної розетки
змінного струму. У разі виявлення
неполадок у роботі пристрою
негайно відключіть штепсель шнура
живлення від розетки змінного
струму.
Не встановлюйте пристрій у
закритому місці, наприклад, у
книжковій або вбудованій шафі.
Не піддавайте елементи живлення
або пристрої зі встановленим
елементом живлення дії джерел
надмірного тепла, наприклад
сонячного проміння, вогню тощо.
Уважається, що пристрій не
відключено від джерела живлення,
доки його підключено до розетки
змінного струму, навіть якщо сам
пристрій було вимкнено.
Використовувати тільки у
приміщенні.
Для виробів із маркуванням
СЕ
Дійсність маркування CE
обмежується лише тими країнами,
де воно має законодавчу силу:
в основному в країнах EEA
(Європейської економічної зони).
2UA
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використання оптичних пристроїв із
даним виробом є небезпечним для
очей.
Переробка
використаних
елементів
живлення, старого
електричного та
електронного
обладнання
(застосовується в
Європейському
союзі та інших
європейських
країнах із
системами
роздільного
збирання сміття)
Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Koнан,
Мінато-ку, Токіо 108-0075,
Японія.
Зроблено в Малайзії
Уповноважений представник в
Україні з питань відповідності
вимогам технічних регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8,
м. Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008
№ 1057);
- Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785);
- Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149).
Виробник Соні Корпорейшн цим
оголошує, що пристрій домашня
аудiосистема MHC-V90DW відповідає
вимогам та іншим застосовним
положенням Технічного
регламенту радіообладнання і
телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання.
Отримати декларацію відповідності
можна за адресою ТОВ «Соні
Україна», вул. Іллінська, 8, м. Київ,
04070, Україна, e-mail [email protected]
Дату виробництва вказано на виробі
та/або етикетці зі штрих-кодом на
картонній упаковці.
Наприклад: XX-XXXX
Перші 2 цифри означають місяць,
останній 4 цифри - рік.
Ця система може застосовуватися
таким чином:
•• Відтворення джерел відеосигналу
та музики з дисків або USBпристроїв
•• Переміщення музичних файлів на
USB-пристрої
•• Прослуховування радіостанцій
•• Прослуховування звукового
супроводження телепрограм
•• Відтворення джерел музики на
пристроях BLUETOOTH
•• Організація веселих зустрічей із
друзями завдяки режиму «Party
Chain»
•• Трансляція музики через
мережеве з’єднання
Повідомлення про ліцензії і
торгові марки
••
є торговою маркою компанії
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
•• Логотипи «DVD+RW», «DVD-RW»,
«DVD+R», «DVD-R», «DVD VIDEO» і
«CD» є торговими марками.
•• «WALKMAN» і логотип «WALKMAN»
є зареєстрованими торговими
марками Sony Corporation.
•• Технологія кодування звуку
MPEG Layer-3 і відповідні патенти
отримано на правах ліцензії від
Fraunhofer IIS і Thomson.
•• Windows Media є зареєстрованою
торговою маркою або торговою
маркою компанії Microsoft
Corporation у США та/або інших
країнах.
•• Цей виріб захищено певними
правами на інтелектуальну
власність Microsoft Corporation.
Використання або
розповсюдження цієї технології
за межами виробу без ліцензії
від підприємства Microsoft чи
уповноваженого дочірнього
підприємства корпорації Microsoft
заборонено.
•• Ця система використовує
технологію Dolby* Digital.
* Виготовлено за ліцензією компанії
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio та символ подвійної «D» є
торговими марками компанії Dolby
Laboratories.
•• Ця система використовує
технологію High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Терміни HDMI і HDMI HighDefinition Multimedia Interface і
логотип HDMI є торговими
марками або зареєстрованими
торговими марками HDMI
Licensing LLC у США та інших
країнах.
3UA
•• «BRAVIA» є торговою маркою
компанії Sony Corporation.
•• LDAC™ і логотип LDAC є
торговими марками компанії Sony
Corporation.
•• Текстовий символ та логотипи
BLUETOOTH® є зареєстрованими
торговими марками, що належать
компанії Bluetooth SIG, Inc., Sony
Corporation використовує їх за
ліцензією. Усі інші торгові марки
та комерційні назви належать
їхнім відповідним власникам.
•• N‐Mark є торговою маркою
або зареєстрованою торговою
маркою корпорації NFC Forum, Inc.
у США і в інших країнах.
•• Android™ є торговою маркою
компанії Google Inc.
•• Google Play™ є торговою маркою
компанії Google Inc.
•• Android, Google Play, логотип
Google Play та Chromecast є
торговими марками компанії
Google Inc.
•• Apple, логотип Apple, iPhone і
iPod touch є товарними
знаками компанії Apple Inc.,
зареєстрованими у США та інших
країнах. App Store — це знак
обслуговування компанії Apple
Inc.
•• Написи «Made for iPod» і
«Made for iPhone» означають,
що електронний аксесуар
розроблено спеціально для
підключення до iPod або iPhone
і що його розробник засвідчує
відповідність аксесуара технічним
Apple. Компанія Apple не несе
відповідальності за роботу цього
пристрою або його відповідність
стандартам безпеки та
регулятивним нормам. Зауважте,
що використання цього аксесуара
з iPod або iPhone може вплинути
та ефективність бездротового
зв’язку.
4UA
•• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® та
Wi-Fi Alliance® є зареєстрованими
торговими марками компанії Wi-Fi
Alliance®.
•• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
та Wi-Fi Protected Setup™ є
торговими марками компанії Wi-Fi
Alliance®.
•• DLNA™, логотип DLNA та DLNA
CERTIFIED™ є торговими марками,
знаками обслуговування або
сертифікаційними знаками Digital
Living Network Alliance.
•• AOSS є торговою маркою компанії
BUFFALO INC.
•• Цей продукт включає програмне
забезпечення Spotify, що є
предметом ліцензій сторонніх
компаній, які можна переглянути
тут:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
•• Spotify та логотипи Spotify є
торговими марками Spotify Group.
•• ClearAudio+ та
є торговими марками Sony
Corporation.
•• «Xperia» та «Xperia Tablet» є
торговими марками компанії Sony
Mobile Communications AB.
•• ЦЕЙ ПРОДУКТ ЛІЦЕНЗОВАНО
ЗГІДНО З ПАКЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙ НА
ПАТЕНТИ MPEG-4 VISUAL ДЛЯ
ОСОБИСТОГО І НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ
ДЛЯ
(i) КОДУВАННЯ ВІДЕО У
ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ
MPEG-4 VISUAL («ВІДЕО
MPEG-4»)
ТА/АБО
(ii)ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО MPEG-4,
ЯКЕ БУЛО ЗАКОДОВАНО
СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ
ЗАЙМАЄТЬСЯ ОСОБИСТОЮ І
НЕКОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,
ТА/АБО ОТРИМАНО ВІД
ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЯКИЙ
МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ
ВІДЕО MPEG-4.
ЛІЦЕНЗІЯ НА БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ
ВИКОРИСТАННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І
НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. ДОДАТКОВУ
ІНФОРМАЦІЮ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТАКУ,
ЩО СТОСУЄТЬСЯ РЕКЛАМНОГО,
ВНУТРІШНЬОГО І КОМЕРЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ,
МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД КОМПАНІЇ
MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
•• Усі інші торгові марки є торговими
марками їхніх відповідних
власників.
•• У цьому посібнику знаки ™ і ® не
використовуються.
•• Елементи, що відображаються
на екрані телевізора, можуть
відрізнятися залежно від
регіону.
•• Налаштування за
замовчуванням виділене
підкресленням.
•• Текст у дужках ([--]),
відображається на екрані
телевізора, а текст у подвійних
лапках («--») — на дисплеї.
Про цей посібник
•• У цій інструкції операції
здебільшого описуються з
використанням пристрою
дистанційного керування, але ті
самі операції можна виконати
за допомогою кнопок із тими
самими або схожими назвами
на сенсорній панелі пристрою.
•• Піктограми, такі як
, вказані
у верхній частині кожного
пояснення, вказують тип носія,
який можна використовувати з
функцією, що пояснюється.
•• Деякі ілюстрації є
концептуальними
зображеннями та можуть
відрізнятися від реальних
пристроїв.
5UA
Зміст
Про цей посібник.................. 5
Розпакування........................ 9
Відтворювані диски або
файли на дисках/пристрої
USB.......................................... 9
Використання режиму
відтворення......................... 38
Веб-сайти сумісних
пристроїв..............................13
Обмеження відтворення
диска (батьківський
контроль)............................. 39
Огляд деталей та елементів
керування.............................14
Перегляд інформації про
диск і пристрій USB..............41
Початок
Збирання пристрою.............21
Правильне підключення
системи................................ 22
Вимкнення функції
демонстрації........................ 25
Встановлення елементів
живлення............................. 25
Підключення до телевізора
.............................................. 27
Переміщення пристрою..... 29
Зміна системи кольору....... 30
Виконання швидкого
налаштування......................31
Зміна режиму відображення
.............................................. 32
Відтворення через диск/
USB
Підготовка до використання
пристрою USB...................... 33
Основні операції
відтворення......................... 33
6UA
Інші операції відтворення
.............................................. 35
Використання меню
налаштувань....................... 42
Передача через USB
Підготовка до використання
пристрою USB...................... 47
Передавання музики.......... 47
Тюнер
Прослуховування радіо......50
BLUETOOTH
Щодо бездротової технології
BLUETOOTH...........................51
Сполучення системи з
пристроєм BLUETOOTH....... 52
Відтворення музики з
пристрою BLUETOOTH......... 53
Підключення BLUETOOTH
одним дотиком за
допомогою NFC................... 54
Встановлення аудіокодеків
BLUETOOTH.......................... 55
Мережа
Вибір методу з’єднання з
мережею.............................. 56
З’єднання з комп’ютером
.............................................. 56
Прослуховування музики на
кількох динаміках............... 58
Прослуховування музики з
музичних онлайн-служб
(Chromecast built-in)............ 59
Прослуховування музики з
музичних онлайн-служб
(Spotify).................................60
Керування жестами
Насолоджуйтеся зручним
керуванням жестами...........61
Використання керування
жестами під час відтворення
...............................................61
Створення атмосфери
вечірки (DJ Effect)................. 62
Використання керування
жестами під час
використання функції
Karaoke................................. 63
Налаштування
параметрів звуку
Налаштування звуку...........64
Вибір режиму віртуального
футболу................................64
Регулювання гучності
низькочастотного динаміка
.............................................. 65
Створення власних звукових
ефектів................................. 65
Інші операції
Керування системою за
допомогою смартфона або
планшета (SongPal).............66
Шалені вечірки з програмою
«Fiestable»............................ 67
Використання функції
Керування через HDMI....... 67
Використання функції Party
Chain..................................... 70
Спів під музику: Karaoke..... 73
Відтворення звуку гітари.... 75
Прослуховування музики з
використанням функцій Party
Light та Speaker Light........... 75
Використання таймера
вимкнення........................... 76
Використання голосових
підказок............................... 76
Використання додаткового
обладнання......................... 77
Вимкнення сенсорної панелі
на пристрої (блокування від
дітей).................................... 77
Налаштування функції
автоматичного переходу в
режим очікування............... 78
Налаштування режиму
очікування BLUETOOTH/
Network................................ 78
Увімкнення або вимкнення
сигналу BLUETOOTH/Wi-Fi
.............................................. 79
Оновлення програмного
забезпечення...................... 79
7UA
Додаткова інформація
Усунення несправностей....81
Застереження...................... 95
Технічні характеристики.....99
Список мовних кодів..........102
8UA
Розпакування
•• Пристрій (MHC-V90DW) (1)
(складається із сателітного
гучномовця та сабвуфера)
•• Монтувальні гвинти (M5 × 30) (4)
•• Пристрій дистанційного
керування (1)
•• Батареї типу R03 (розмір AAA) (2)
•• Основна FM-антена (1)
•• Шнур живлення змінного струму
(1)
•• Перехідник для штепселя
живлення змінного струму* (1)
(входить до комплекту
постачання лише в деяких
країнах)
* Цей перехідник для штепселя
живлення не призначений для
використання в Чилі, Парагваї та
Уругваї. Застосовуйте зазначений
перехідник у тих країнах, де він
необхідний.
Примітка
При розпаковуванні коробки пристрій
мають тримати дві людини. Падіння
пристрою може завдати травми та/або
пошкодити майно.
Відтворювані диски
або файли на дисках/
пристрої USB
Диски, що відтворюються
•• DVD VIDEO
•• DVD-R/DVD-RW у форматі DVD
VIDEO або відеорежимі
•• DVD+R/DVD+RW у форматі DVD
VIDEO
•• VIDEO CD (диски версій 1.0, 1.1
та 2.0)
•• CD-R/CD-RW/CD-ROM у форматі
VIDEO CD або super VCD
•• AUDIO CD
•• CD-R/CD-RW у форматі AUDIO CD
Файли на дисках, що
відтворюються
•• Музика:
файли MP3 (.mp3)*1*2
•• Відео:
файли MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
файли Xvid (.avi)
Файли на пристрої USB, що
відтворюються
•• Музика:
файли MP3 (.mp3)*1*2, файли
WMA (.wma)*2, файли AAC
(.m4a/.mp4/.3gp)*2, файли WAV
(.wav)*2, файли AIFF (.aiff)*2,
файли FLAC (.flac)*2, файли ALAC
(.alac)*2, DSD (.dsf/.dff)*2
•• Відео:
файли MPEG4 (.mp4/.m4v)*2*3,
файли Xvid (.avi)
Примітка
•• Підтримуються диски таких форматів:
—— CD-ROM/-R/-RW у форматі
DATA CD, що містить файли
форматів MP3*1*2, MPEG4*2*3 та
Xvid і відповідає стандарту ISO
9660*4 рівня 1/рівня 2 або Joliet
(розширений формат).
—— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW у
форматі DATA DVD, що містить
файли форматів MP3*1*2, MPEG4*2*3
та Xvid і відповідає стандарту UDF
(універсальний формат диска).
•• Система буде намагатися відтворити
будь-які дані з вищезазначеними
розширеннями, навіть якщо
формат цих даних не підтримується.
Відтворення таких даних може
створити сильний шум, який може
пошкодити акустичну систему.
•• Super VCD
9UA
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) —
стандартний формат, визначений
ISO/MPEG для стискання даних
аудіо. Файли MP3 повинні бути у
форматі MPEG 1 Audio Layer 3.
*2 Файли із захистом авторського
права (керування цифровими
правами) не можуть відтворюватися
системою.
3
* Файли MPEG4 необхідно записувати
у форматі MP4. Підтримуються такі
відео- та аудіокодеки:
—— відеокодек: простий профіль
MPEG4 (AVC не підтримується)
—— аудіокодек: AAC-LC (HE-AAC не
підтримується)
*4 Логічний формат файлів і папок
на дисках CD-ROM, визначений
ISO (Міжнародною організацією
стандартизації).
Диски/файли, які не можуть
відтворюватися
•• Диски наведених далі форматів
не відтворюватимуться
—BD
— (диски Blu-ray)
—CD-ROM,
—
записані у форматі
PHOTO CD
—Частина
—
з даними дисків CDExtra або Mixed Mode CD*
—Диск
—
CD з графікою
—Super
—
Audio CD
—Аудіодиски
—
DVD
—DATA
—
CD/DATA DVD, створені у
форматі пакетного запису
—DVD-RAM
—
—DATA
—
CD/DATA DVD, які не були
фіналізовані належним чином
—Сумісні
—
з CPRM (захист
вмісту для носіїв, що
перезаписуються) диски
DVD-R/-RW, записані в
програмах із системою захисту
«скопіювати один раз»
—Диски
—
нестандартної форми
(наприклад, у формі серця,
квадрата, зірки)
—Диски,
—
на які наліплено клейку
стрічку, папір або наліпки
10UA
•• Файли наведених далі форматів
не відтворюватимуться
—Відеофайли
—
розміром більше
ніж 720 (ширина) × 576 (висота)
пікселів.
—Відеофайли
—
з високим
співвідношенням ширини до
висоти.
—Файл
—
WMA у форматі WMA
DRM, WMA Lossless або WMA
PRO.
—Файл
—
AAC у форматі AAC DRM
або AAC Lossless.
—Файли
—
AAC, дискретизовані на
частоті 96 кГц.
—Зашифровані
—
файли або
захищені паролем.
—Файли
—
із захистом авторських
прав DRM (керуванням
цифровими правами).
—Деякі
—
файли Xvid, тривалість
яких перевищує 2 години.
•• Аудіофайли MP3 PRO можна
відтворювати як файли MP3.
•• Система може не відтворити
файл Xvid, якщо він створений
сполученням двох або більше
файлів Xvid.
* Mixed Mode CD: у цьому форматі
дані записуються на першу доріжку,
а аудіо (дані AUDIO CD) — на другу й
подальші доріжки сеансу.
Примітки щодо дисків CD-R/
-RW та DVD-R/-RW/+R/+RW
•• У деяких випадках може не
вдаватися відтворити диски
CD-R/-RW та DVD-R/-RW/+R/
+RW на цій системі через якість
запису, фізичний стан диска
або через характеристики
записувального пристрою та
програмного забезпечення
для створення диска. Додаткові
відомості наведено в інструкції
з експлуатації записувального
пристрою.
•• Деякі функції відтворення
можуть не працювати з
деякими дисками DVD+R/+RW,
навіть якщо вони фіналізовані
належним чином. У цьому
випадку переглядайте диск у
режимі звичайного відтворення.
Примітки щодо дисків
•• Цей виріб призначений для
відтворення вмісту дисків, які
відповідають стандарту Compact
Disc (CD).
•• Диски DualDisc і деякі
музичні диски, кодовані з
використанням технологій
захисту авторського права, не
відповідають стандартові CD.
Тому такі диски можуть бути
несумісними із системою.
Примітки щодо відтворення
багатосесійних дисків
Ця система здатна відтворювати
безперервні сесії на дисках, якщо
вони записані в тому самому
форматі, що й перша сесія. Однак
відтворення не гарантується.
Примітки щодо операцій
відтворення дисків DVD VIDEO
та VIDEO CD
Деякі операції відтворення
дисків DVD VIDEO або VIDEO CD
можуть бути навмисно обмежені
виробниками програмного
забезпечення. Через це деякі
функції відтворення можуть
бути недоступні. Обов’язково
прочитайте інструкцію з
експлуатації дисків DVD VIDEO або
VIDEO CD.
Примітки щодо файлів, що
відтворюються
•• Відтворення може
розпочинатися із затримкою,
якщо:
—диск
—
DATA CD/DATA DVD/
пристрій USB записаний зі
складною деревоподібною
структурою.
—щойно
—
відтворювалися
аудіофайли або відеофайли з
іншої папки.
•• Ця система здатна відтворювати
диски DATA CD/DATA DVD або
відеофайли на пристрої USB за
таких умов:
—якщо
—
вони записані на глибині
менше 8 папок
—не
— більше 300 папок
—не
— більше 999 файлів на диску
—не
— більше 2000 файлів на
пристрої USB
—не
— більше 650 файлів у папці
Ця система здатна відтворювати
аудіофайли на пристрої USB за
таких умов:
—якщо
—
вони записані на глибині
менше 8 папок
—не
— більше 998 файлів і
підпапок у папці
Ці значення можуть змінюватися
залежно від конфігурації файлів
або папок.
11UA
•• Папки, в яких немає аудіофайлів
•• Порядок відтворення в системі
чи відеофайлів, пропускаються.
•• Файли, передані за допомогою
певного пристрою, наприклад
комп’ютера, можуть бути
відтворені не в тому порядку, в
якому передавалися.
•• Можливість застосування
порядку відтворення залежить
від програмного забезпечення,
за допомогою якого було
створено аудіо- чи відеофайл.
•• Неможливо гарантувати
сумісність з усім програмним
забезпеченням для кодування/
запису підтримуваних форматів
файлів, усіма записувальними
пристроями та носіями.
•• Залежно від файлу Xvid
зображення може бути
нечітким, або звук може
перериватися.
може відрізнятися від порядку
відтворення на підключеному
пристрої USB.
•• Перш ніж скористатися
пристроєм USB, переконайтеся,
що на ньому немає файлів,
заражених вірусами.
Примітки щодо пристроїв USB
•• Робота цієї системи з
усіма пристроями USB не
гарантується.
•• Хоча для пристроїв USB
передбачено багато складних
функцій, відтворюватися
можуть лише музика та відео,
які містяться на пристроях USB.
Додаткові відомості наведено
в інструкції з експлуатації
пристрою USB.
•• Коли вставлено пристрій USB,
система зчитує всі збережені на
ньому файли. Якщо на пристрої
USB збережено багато файлів
або папок, зчитування даних
може тривати досить довго.
•• Не підключайте пристрій USB
до системи через концентратор
USB.
•• Деякі пристрої USB, під’єднані
до системи, запускаються із
затримкою.
12UA
Код регіону
Цій системі присвоєно код регіону,
тож вона відтворюватиме лише
диски DVD VIDEO, позначені таким
самим кодом регіону або .
Веб-сайти сумісних
пристроїв
На зазначених нижче веб-сайтах
можна отримати свіжу
інформацію про сумісні пристрої
USB і BLUETOOTH.
Для користувачів у Латинській
Америці:
<http://esupport.sony.com/LA>
Для користувачів у Європі та
Росії:
<http://www.sony.eu/support>
Для користувачів в інших
країнах/регіонах:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Сумісні моделі iPhone/iPod
Нижче наведено список сумісних
моделей iPhone/iPod. Перш ніж
використовувати систему, оновіть
програмне забезпечення на
своєму iPhone/iPod до останньої
версії.
Технологія BLUETOOTH працює на
таких пристроях:
•• iPhone 7 Plus
•• iPhone 7
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (6-го покоління)
•• iPod touch (5-го покоління)
13UA
Огляд деталей та елементів керування
Виріб (передня сторона):
Середньочастотний
динамік × 4 (із функцією
підсвічування*)
 Високочастотний динамік
×4
Сабвуфер
 Генератор звуку з
розподіленням
Розподіляє звук уздовж
задньої частини приладу.
 Сенсорна панель (стор. 15)
 Панель роз’ємів (стор. 22)
 Лоток для диска та
елементи навколо нього
(стор. 15)
 Підсвічування Party Light
(ліве/праве)* (стор. 75)
 Сабвуфер × 2
(із функцією підсвічування*)
 Сателітний гучномовець
14UA
Виріб (задня сторона):
 Ручки для утримування та
перенесення приладу
* Не дивіться безпосередньо на
світловипромінювальні елементи,
коли ввімкнено підсвічування
динаміків і Party Light.
Сенсорна панель:
Усі клавіші на пристрої, окрім  (кнопка живлення), можна заблокувати
для уникнення випадкового натискання (стор. 77).
Зона лотка для дисків:
Роз’єм
(USB) (REC/PLAY)
Використовується для
підключення пристрою
USB. Цей роз’єм можна
використовувати як для
відтворення, так і для
переміщення музичних файлів.
 Клавіша LIGHT MODE
(стор. 75)
 Клавіша PARTY LIGHT
(стор. 75)
Клавіша PARTY CHAIN
(стор. 72)
 Індикатор BLUETOOTH
(стор. 51)
Клавіша BLUETOOTH
Торкніться, щоб увімкнути
функцію BLUETOOTH.
Клавіша
PAIRING
Торкніться та утримуйте, щоб
активувати з’єднання через
BLUETOOTH за увімкненої
функції BLUETOOTH.
15UA
Дисплей
 Датчик GESTURE CONTROL
(стор. 61, 62)
 Індикатор GUITAR
Засвічується, якщо увімкнено
режим гітари.
Клавіша GUITAR (стор. 75)
 Клавіша MIC/GUITAR LEVEL
+/– (стор. 73, 75)
 Клавіша FIESTA (стор. 64)
 Клавіша SOUND FIELD
(стор. 64)
 Індикатор MEGA BASS
Засвічується, якщо вибрано
звуковий ефект MEGA BASS.
Клавіша MEGA BASS
(стор. 64)
Клавіша
Торкніться, щоб відкрити або
закрити лоток для дисків.
 Клавіша прямого доступу
до функцій (DVD/CD, USB,
FM, AUDIO IN, TV)
Щоб скористатися цією
клавішею, торкніться
PLAYBACK (), а потім
потрібної клавіші функції.
Клавіша VOCAL FADER
(стор. 74)
Клавіша SCORE (стор. 74)
Клавіша VOICE CHANGER +/–
(стор. 74)
Клавіша MIC ECHO (стор. 73)
 Клавіша PLAYBACK
(стор. 61)
Клавіша DJ (стор. 62)
(папка) +/–
Торкніться, щоб вибрати
папку на диску з даними або
пристрої USB.
 Клавіша VOLUME +/–
Торкаючись клавіш,
відрегулюйте гучність.
Клавіша / (назад/
вперед)
Торкаючись клавіш, виберіть
доріжку або файл.
Клавіша TUNING +/–
(стор. 50)
16UA
Клавіша  (закрити/
відкрити)
Клавіша SAMPLER
(стор. 62)
Клавіша KARAOKE
(стор. 63)
 Індикатор живлення
Показує поточний стан
системи:
Не світиться: система
знаходиться в режимі
очікування, а режим
очікування BLUETOOTH/
Network вимкнено.
Світиться:
——Оранжеве світло: система
знаходиться в режимі
очікування, а режим
очікування BLUETOOTH/
Network увімкнено.
——Зелене світло: систему
увімкнено.
Блимає:
——Зелене світло: система
знаходиться в процесі
увімкнення або переходить
у режим очікування.
——Червоне світло: система
виявила неполадку, яку
не можна відобразити за
допомогою повідомлення
про помилку.
Кнопка  (живлення)
Натисніть, щоб увімкнути
систему або перевести її в
режим очікування.
Клавіша  (стоп)
Торкніться, що зупинити
відтворення. Якщо
доторкнутися двічі, буде
скасовано відновлення
відтворення.
Торкніться, щоб зупинити
передачу даних під час
переміщення музичних
файлів.
Торкніться, щоб зупинити
відтворення вбудованої
демонстрації звуку.
Клавіша  (відтворення)
Торкніться, що розпочати
відтворення.
Торкніться та утримуйте
клавішу  більше 2 секунд,
щоб відновити відтворення
вбудованої демонстрації звуку.
Торкніться клавіші , щоб
зупинити відтворення
демонстрації.
 Клавіша FUNCTION
Торкніться, щоб вибрати
функцію.
 Клавіша GESTURE ON/OFF
(стор. 61, 63)
 Індикатор NETWORK
Показує поточний стан
системи:
Світиться: система
знаходиться в режимі
очікування.
Світиться:
——Біле світло: з’єднання з
мережею встановлено.
——Зелене світло: систему
підключено до музичної
служби через Spotify.
——Синє світло: систему
підключено до музичної
служби за допомогою
вбудованої функції
Chromecast built-in.
Блимає:
——Біле світло: триває
підключення до мережі.
Клавіша NETWORK
Торкніться, щоб вибрати
функцію NETWORK.
Клавіша WPS (Wi-Fi
Protected Setup™)
(стор. 56)
Торкніться й тримайте, щоб
налаштувати підключення до
мережі Wi-Fi.
Знак
(N-Mark) (стор. 54)
17UA
 Датчик дистанційного
керування ( ) (стор. 26)
Пристрій дистанційного
керування:
 Лоток для дисків
 Гніздо MIC1
Служить для під’єднання
мікрофона.
Гніздо MIC2/GUITAR
Служить для під’єднання
мікрофона або гітари.
Кнопка  (живлення)
Натисніть, щоб увімкнути
систему або перевести її в
режим очікування.
 Кнопка PLAY MODE
(стор. 38, 48)
 Кнопка REPEAT/FM MODE
(стор. 39, 51)
18UA
 Числові кнопки (0 – 9)*1*2
——Натисніть, щоб вибрати
доріжку, розділ або файл за
номером.
——Натисніть, щоб ввести числа
або значення.
Кнопка SUBTITLE (стор. 36)
Кнопка AUDIO*2 (стор. 36,
41)
 Кнопка DVD TOP MENU
Натисніть, щоб переглянути
назву диска DVD на екрані
телевізора.
Кнопка DVD/TUNER MENU
(стор. 35, 36, 51)
Кнопка RETURN (стор. 35)
Кнопка OPTIONS
Кнопка ANGLE (стор. 36)
Натисніть, щоб увійти до меню
параметрів або вийти з нього.
Кнопка DVD SETUP (стор. 42)
Кнопка / / /
Кнопка MEDIA MODE (стор.
33)
Натискайте на кнопки, щоб
вибрати потрібний пункт
меню.
Натисніть, щоб вибрати носій,
який буде відтворюватися на
диску з даними або пристрої
USB.
Кнопка CLEAR (стор. 36)
Кнопка REC TO USB
(стор. 48)
Натисніть, щоб перемістити
музичні файли на пристрій
USB, під’єднаний до роз’єму
(USB).
Кнопка MIC ECHO (стор. 73)
Кнопка SCORE (стор. 74)
(папка) +/–
Натисніть, щоб вибрати
папку на диску з даними або
пристрої USB.
Кнопка SEARCH (стор. 34,
35)
Кнопка KEY CONTROL /
(стор. 74)
Кнопка
Натисніть, щоб ввести/
підтвердити налаштування.
Кнопка MUSIC SERVICE
(стор. 60)
Натисніть, щоб запустити/
відновити роботу музичної
служби.
Кнопка  (гучність) +/–*2
Натискайте, щоб
відрегулювати гучність.
 Кнопка SHIFT*1
Утримуйте, щоб активувати
кнопки з рожевими підписами.
Кнопка / (швидке
перемотування назад /
швидке перемотування
вперед) (стор. 35)
Натискайте, щоб знайти
потрібне місце в доріжці чи
файлі під час відтворення.
19UA
Кнопка / (повільне
перемотування назад/
повільне перемотування
вперед) (стор. 35)
Натискайте, щоб уповільнити
відтворення.
Кнопка TUNING+/–
(стор. 50)
Кнопка  (відтворення)*2
Натисніть, щоб розпочати
відтворення.
Кнопка / (назад/
вперед) (стор. 34)
Натисніть, щоб вибрати
доріжку або файл.
Кнопка PRESET+/–
(стор. 51)
Кнопка  (призупинення)
Натисніть, щоб призупинити
відтворення. Щоб відновити
відтворення, натисніть .
Кнопка  (стоп)
——Натисніть, щоб зупинити
відтворення. Подвійне
натискання скасує
відновлення відтворення.
——Натисніть, щоб зупинити
передачу даних під час
переміщення музичних
файлів.
——Натисніть, щоб зупинити
відтворення вбудованої
демонстрації звуку.
 Кнопка FUNCTION +/–
Натисніть, щоб вибрати
функцію.
 Кнопка MEGA BASS
(стор. 64)
20UA
 Кнопка SOUND FIELD
(стор. 64)
Кнопка MUSIC (стор. 65)
Кнопка MUSIC ARENA
(стор. 64)
 Кнопка PARTY LIGHT
(стор. 32, 75)
Кнопка LIGHT MODE
(стор. 75)
 Кнопка DISPLAY (стор. 25,
32, 41, 50, 52)
Натисніть, щоб змінити зміст
відображуваної на дисплеї
інформації.
Кнопка DISPLAY*1
(стор. 41)
Натисніть, щоб відобразити
або приховати екранне меню.
 Кнопка SLEEP (стор. 76)
*1 Ця кнопка має рожевий підпис. Щоб
використати цю кнопку, затисніть
кнопку SHIFT (), а потім натисніть
цю кнопку.
*2 На числовій кнопці 2/AUDIO,  + та
кнопках  є виступаюча крапка.
Ця виступаюча крапка спрощує
керування системою.
Початок
Збирання пристрою
Тримати й переносити виріб під час встановлення повинні дві особи.
Падіння пристрою може завдати травми та/або пошкодити майно.
Встановіть сателітний гучномовець на низькочастотний динамік і
міцно закріпіть його гвинтами, що надаються в комплекті (M5 × 30).
Початок
Місця для
захоплення руками
Гвинти, що
надаються в комплекті (M5 × 30)
Примітка
•• Для монтажу пристрою використовуйте лише надані в комплекті гвинти (M5 × 30).
•• Будьте обережні, щоб не затиснути собі пальці або дроти динаміків під час
монтажу сателітного гучномовця.
•• Після завершення монтажу переконайтеся, що сателітний гучномовець міцно
закріплений на низькочастотному динаміку за допомогою гвинтів, що надаються
в комплекті.
•• Якщо для затягування гвинтів використовується електричний шуруповерт,
крутильний момент має становити приблизно 1 Н·м {10 кгс·см}.
•• Не розміщуйте пристрій на нестабільних поверхнях. Переконайтеся, що пристрій
розміщено на рівній поверхні.
•• Переконайтеся, що гвинти повторно затягнуто, після того як кріплення ослабне
внаслідок використання цього пристрою.
21UA
Правильне підключення системи
Виріб (задня сторона):
Білий
Червоний
Охайне зберігання шнурів динаміка
Протягніть шнури крізь фіксатор.
Панель роз’ємів:
22UA
 Роз’єм HDMI OUT (TV)
Використовуйте кабель HDMI
(не входить до комплекту
постачання) для підключення
до роз’єму HDMI IN на
телевізорі (стор. 27).
 Роз’єм VIDEO OUT
Примітка
Не підключайте цю систему до
телевізора через відеодеку.
Використовуйте аудіокабель
(не входить до комплекту
постачання) для встановлення
таких видів підключення:
•• Гнізда AUDIO/PARTY CHAIN
OUT L/R
—Підключіть
—
до гнізд
звукового входу
додаткового обладнання.
—Підключіть
—
до іншої
аудіосистеми, щоб
скористатися функцією
Party Chain (стор. 70).
•• Гнізда AUDIO/PARTY CHAIN
IN (TV) L/R
—Підключіть
—
до гнізд
звукового виходу
телевізора або іншого
аудіо-/відеообладнання.
Звук буде відтворюватися
через цю систему.
—Підключіть
—
до іншої
аудіосистеми, щоб
скористатися функцією
Party Chain (стор. 70).
Початок
Використовуйте відеокабель
(не входить до комплекту
постачання) для підключення
до роз’єму входу відео на
телевізорі або проекторі (стор.
27).
 Гнізда звукового входу та
виходу
 Роз’єм LAN (100)
Використовуйте кабель LAN
(не входить до комплекту
постачання) для підключення
до мережевого обладнання
(стор. 57).
23UA
 Вхід FM ANTENNA
Розташуйте антену таким
чином, щоб забезпечити
добрий прийом.
Тримайте антену подалі від
шнурів живлення змінного
струму та кабелю USB, щоб
уникнути перешкод.
FM-антена має бути
витягнута горизонтально
 Роз’єм LED SPEAKER
Підключіть до цього роз’єму
з’єднувач динаміка LED.
Підсвічування на динаміках
буде змінюватися відповідно
до джерела музики
(стор. 75).
Від’єднання шнура
динаміка
Витягніть з’єднувач із роз’єму.
24UA
 Роз’єми SPEAKERS L/R
Підключіть до цього роз’єму
з’єднувач динаміка пристрою.
Примітка
•• Використовуйте лише динамік,
що надається в комплекті.
•• Під’єднуючи шнур динаміка,
вставляйте з’єднувач
безпосередньо до роз’єму.
•• Подбайте, щоб з’єднувач правого
динаміка був належним чином
підключений до роз’єму SPEAKERS
R, а з’єднувач лівого динаміка —
до роз’єму SPEAKERS L.
Від’єднання шнура
динаміка
Затиснувши фіксатор
з’єднувача, витягніть його з
роз’єму. Не тягніть дріт, не
затиснувши фіксатор. Це
може призвести до поломки
з’єднувача.
 Шнур живлення змінного
струму
Вимкнення функції
демонстрації
Щоб вимкнути функцію
демонстрації, коли систему
вимкнено, натисніть кілька разів
кнопку DISPLAY, щоб вибрати
режим без зображення (режим
енергозбереження) (стор. 32).
Встановлення
елементів живлення
Початок
Під’єднайте шнур живлення
змінного струму (надається
в комплекті) до пристрою, а
потім — до настінної розетки.
Після під’єднання шнура
живлення змінного струму
система розпочинає
ініціалізацію. Під час
ініціалізації системи на дисплеї
з’являється напис «WELCOME»
(Вітаємо). Систему не можна
увімкнути, поки триває
ініціалізація.
Після завершення ініціалізації
автоматично розпочинається
демонстрація (стор. 32).
Якщо натиснути , система
увімкнеться, а демонстрація
припиниться.
Вставте дві елементи живлення
R03 (розмір AAA), що надаються
в комплекті, дотримуючись
полярності, як показано нижче.
Примітка
•• Не використовуйте одночасно старі
й нові елементи живлення або різні
типи елементів живлення.
•• Якщо пристрій дистанційного
керування не буде
використовуватися довгий час,
витягніть елементи живлення, щоб
запобігти пошкодженню в результаті
їх протікання та корозії.
25UA
Керування пристроєм за
допомогою пристрою
дистанційного керування
Спрямуйте пристрій
дистанційного керування на
дистанційний датчик керування
системою.
26UA
Підключення до телевізора
Перш ніж взятися до під’єднання кабелів, обов’язково від’єднайте шнур
живлення змінного струму.
Перегляд відео
Виберіть методи з’єднання відповідно до конфігурації роз’ємів на
вашому телевізорі.
 Кабель HDMI*1 (не входить
до комплекту постачання)
або
Початок
Висока якість
 Відеокабель (не входить
до комплекту постачання)
Стандартна якість
Рекомендоване з’єднання
Альтернативне з’єднання
*1 Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet
*2 За допомогою системи можна прослуховувати звук телевізора, якщо
підключити її до роз’єму телевізора HDMI IN (ARC). Завдяки функції реверсивного
аудіоканалу (ARC) звук телевізора подається через з’єднання HDMI в систему без
використання аудіороз’єму (роз’єм  нижче). Процедура налаштування функції
ARC в системі описана в пункті [AUDIO RETURN CHANNEL] (стор. 46). Перевірити,
чи підтримує ваш телевізор функцію ARC, можна в інструкції з експлуатації
телевізора (входить до комплекту постачання).
27UA
Прослуховування через систему звуку телевізора
Якщо система не підключена до телевізора через роз’єм HDMI IN (ARC),
виконайте це підключення.
 Аудіокабель (не входить до
комплекту постачання)
Щоб прослуховувати звук телевізора, кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION +/–, щоб вибрати пункт «TV».
Порада
•• Через систему можна також прослуховувати звук іншого зовнішнього обладнання
(програвачів DVD тощо). Для цього необхідно підключити це обладнання до
системи через роз’єм AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) (роз’єм  вище). Додаткові
відомості наведено в інструкції з експлуатації вашого обладнання.
•• Якщо рівень вихідного аудіосигналу в системі низький в разі підключення
зовнішнього обладнання, спробуйте налаштувати параметри вихідного
аудіосигналу на підключеному обладнанні. Це може допомогти покращити рівень
вихідного аудіосигналу. Додаткові відомості наведено в інструкції з експлуатації
вашого обладнання.
28UA
Переміщення
пристрою
Якщо переміщуєте вдвох
Початок
Пристрій обладнано коліщатками,
що дозволяють із легкістю котити
прилад.
Перш ніж переміщувати пристрій,
від’єднайте шнур живлення
змінного струму.
Переміщувати прилад подібним
способом рекомендується в таких
випадках:
—на
— рівних поверхнях:
Якщо переміщуєте самостійно
—на
— нерівних поверхнях:
29UA
Примітка
•• Коліщатка можна застосовувати
лише на рівних поверхнях. На
нерівних поверхнях пристрій
повинні піднімати й переносити дві
особи. Щоб уникнути травм та/або
пошкодження майна, дуже важливо
правильно тримати руки під час
переміщення пристрою. Піднімаючи
пристрій, тримайтеся тільки за ручки.
•• Переміщаючи пристрій на похилій
поверхні, будьте особливо обережні.
•• Під час переміщення на пристрої
ніхто не повинен сидіти й нічого не
має лежати.
•• Стежте, щоб поблизу зони
переміщення пристрою не було дітей
або немовлят.
Для дітей
•• Не дозволяйте дітям
залазити на пристрій.
•• Увага! Тримайте
подалі від дітей дрібні
аксесуари та деталі,
які вони можуть випадково
проковтнути (наприклад,
перехідник для штепселя
живлення змінного струму,
елементи живлення, гвинти
тощо).
30UA
Зміна системи
кольору
(За винятком моделей для
Латинської Америки, Європи та
Росії)
Встановіть систему кольорів PAL
або NTSC залежно від системи
кольорів вашого телевізора.
Щоразу, коли ви виконуєте
описану нижче процедуру,
система кольорів змінюється
таким чином:
NTSC  PAL
Для виконання цієї операції
користуйтеся кнопками на
сенсорній панелі пристрою.
1 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
2 Кілька разів торкніться
FUNCTION, щоб вибрати пункт
«DVD/CD».
3 Торкніться кнопок DJ і
TUNING + і тримайте їх більше
2 секунд.
На дисплеї з’являться «NTSC» або
«PAL».
Виконання швидкого
налаштування
Перед використанням системи
можна виконати мінімальне
базове налаштування в меню
швидкого налаштування.
вхід відповідно до вашого
типу підключення.
2 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
3 Кілька разів натисніть
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «DVD/CD».
У нижній частині екрана
телевізора з’явиться
повідомлення з інструкцією [Press
ENTER to run QUICK SETUP.].
4Натисніть
, не
завантажуючи диск.
/ ,
щоб вибрати налаштування
відповідно до типу вашого
телевізора, а потім натисніть
.
Коли на екрані з’явиться напис
[QUICK SETUP is complete.], це
значитиме, що система готова до
відтворення.
Зміна налаштувань вручну
Див. розділ «Використання меню
налаштувань» (стор. 42).
Початок
1 Увімкніть телевізор і виберіть
6Кілька разів натисніть
Вихід із режиму швидкого
налаштування
Натисніть DVD SETUP.
Примітка
Повідомлення з інструкцією
з’являється під час першого
увімкнення системи або після
виконання операції [RESET] (див.
розділ «Відновлення параметрів меню
налаштування за замовчуванням» на
стор. 93).
На екрані телевізора з’явиться
напис [LANGUAGE SETUP]. У різних
країнах і регіонах список може
відрізнятися.
LANGUAGE SETUP
OSD :
MENU :
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
CHINESE 1
CHINESE 2
THAI
5 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати мову, а потім
натисніть .
На екрані телевізора з’явиться
напис [VIDEO SETUP].
31UA
Зміна режиму
відображення
Кілька разів натисніть кнопку
DISPLAY, коли систему вимкнено.
За кожного натискання цієї
кнопки режим відображення
змінюватиметься наведеним нижче
чином.
Демонстрація
На дисплеї відображаються
відомості про основні функції
системи та вмикається
підсвічування.
Щоб вимкнути підсвічування,
натисніть кнопку PARTY LIGHT.
Немає зображення (режим
енергозбереження)
Дисплей вимикається з метою
економії електроенергії.
32UA
Відтворення через
диск/USB
Підготовка до
використання
пристрою USB
Знову торкніться клавіші  на
системі, щоб закрити лоток для
дисків.
Не заштовхуйте лоток для дисків,
щоб закрити його, бо це може
призвести до несправності.
Для функції USB:
Під’єднайте пристрій USB до
роз’єму (USB).
Основні операції
відтворення
1 Кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «DVD/CD» або «USB».
Також можна торкнутися клавіші
PLAYBACK, а потім — клавіш DVD/
CD або USB на пристрої.
2 Підготовка джерела
Примітка
Пристрій USB можна підключити
через перехідник USB (не входить
до комплекту постачання), якщо
не можна підключити його
безпосередньо через роз’єм (USB).
відтворення.
3 (Лише
Для функції DVD/CD:
Торкніться клавіші  на системі,
щоб відкрити лоток для дисків, і
покладіть до лотка диск
етикеткою догори.
4Натисніть , щоб розпочати
Якщо ви збираєтеся
використовувати диск діаметром
8 см в якості CD-диска, розташуйте
його на внутрішньому колі лотка.
Відтворення через диск/USB
Список сумісних пристроїв USB
див. у розділі «Веб-сайти сумісних
пристроїв» (стор. 13).
)
Кілька разів натисніть MEDIA
MODE, щоб вибрати потрібний
тип носія ([MUSIC]/[VIDEO]).
відтворення.
33UA
Інші операції
Задача
Спосіб
Зупинка
відтворення
Натисніть .
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
натисніть кнопку SEARCH, щоб
відобразити список папок.
Призупинення Натисніть .
відтворення
Відновлення Натисніть .
відтворення
або
повернення
до звичайного
режиму
відтворення
Скасування
точки
відновлення
Натисніть  двічі.
Виберіть
доріжку,
файл, розділ
або сцену
Під час відтворення
натисніть  або
.
Або ж, утримуючи
кнопку SHIFT,
натисніть відповідні
числові кнопки, а
потім — .*
(Операція може бути
заборонена диском
або пристроєм USB.)
* Виконання цієї операції неможливе у
випадку відтворення аудіофайлу, що
міститься на пристрої USB.
Використання функції
керування жестами під час
відтворення
Див. стор. 61.
Відтворення з певного
відеофайлу, що міститься на
диску або пристрої USB
1 Кілька разів натисніть кнопку
MEDIA MODE, щоб вибрати
[VIDEO].
34UA
3 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати потрібну папку.
4 Натисніть
, щоб відобразити
список файлів.
5 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати потрібний файл, а
потім натисніть .
Інші операції
відтворення
Ця функція працює не з усіма
типами дисків і файлів.
Спосіб
Перегляд
меню
DVD-диска
Натисніть DVD/TUNER
MENU.
Перегляд
Утримуючи кнопку
списку папок SHIFT, натисніть
або файлів
кнопку SEARCH.
Повторно натисніть
кнопку SEARCH, щоб
закрити список папок
або файлів.
Повернення Натисніть RETURN.
до списку
папок зі
списку файлів
Пошук
Під час відтворення
певного місця натисніть і утримуйте
в аудіофайлі  або .
або на
пристрої USB
Швидкий
пошук місця
при швидкому
перемотуванні
вперед або
назад
(блокування
пошуку)
Під час відтворення
натисніть  або
.
Щоразу, коли ви
натискаєте кнопку
 або ,
швидкість
відтворення
змінюється.
Покадровий
перегляд
(сповільнене
відтворення)
Натисніть кнопку , а
потім —
або .
Щоразу, коли ви
натискаєте кнопку
або , швидкість
відтворення
змінюється.
1 Утримуючи кнопку SHIFT, під
час відтворення кілька разів
натисніть кнопку SEARCH, щоб
вибрати режим пошуку.
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
натисніть числові кнопки, щоб
зазначити потрібну назву,
розділ, сцену, доріжку або
індекс, а потім натисніть .
Розпочнеться відтворення.
Примітка
•• Якщо ви переглядаєте VIDEO CD
з відтворенням PBC, натисніть і
утримуйте кнопку SHIFT, а потім
натисніть SEARCH для пошуку сцени.
•• Якщо ви переглядаєте VIDEO CD
без відтворення PBC, натисніть і
утримуйте кнопку SHIFT, а потім
натисніть SEARCH для пошуку
доріжки та індексу.
Відтворення через диск/USB
Задача
Пошук певної назви/розділу/
сцени/доріжки/індексу
Пошук конкретного місця за
допомогою часового коду
1 Утримуючи кнопку SHIFT, під
час відтворення кілька разів
натисніть кнопку SEARCH, щоб
вибрати режим пошуку за
часом.
35UA
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
введіть за допомогою
числових кнопок часовий код і
натисніть .
Приклад. Щоб знайти сцену, яка
відбувається через 2 години, 10
хвилин і 20 секунд після початку,
натисніть кнопку SHIFT та, не
відпускаючи її, натисніть 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
У випадку помилкового вводу
натисніть кнопку CLEAR, щоб
видалити число.
Пошук за допомогою меню
DVD-диска
1 Натисніть DVD/TUNER MENU.
2 Натисніть / / / або,
утримуючи кнопку SHIFT,
натискайте числові кнопки,
щоб вибрати потрібну назву
або елемент для відтворення,
після чого натисніть .
Зміна ракурсу камери
Під час відтворення кілька разів
натисніть кнопку ANGLE, щоб
вибрати потрібний ракурс.
Зміна мови/звуку
Під час відтворення кілька разів
натисніть кнопку AUDIO, щоб
вибрати потрібний формат або
режим аудіо.
DVD VIDEO
Можна вибирати аудіоформат
або мову, якщо джерело містить
кілька аудіоформатів або звукових
доріжок різними мовами.
Коли відображаються 4 цифри,
вони означають код мови.
Процедуру підтвердження мови,
що відповідає коду, описано в
розділі «Список мовних кодів»
(стор. 102). Якщо одна й та
ж мова відображається два
або більше разів, це означає,
що диск DVD VIDEO записано
з використанням декількох
аудіоформатів.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (файл MP3)
Можна змінити звукову доріжку.
•• [STEREO]: стандартний
стереозвук.
•• [1/L]/[2/R]: монофонічний звук
лівого чи правого каналу.
SUPER VIDEO CD
Налаштування субтитрів
•• [1:STEREO]: стереозвук звукової
доріжки 1.
•• [1:1/L]/[1:2/R]: монофонічний
Під час відтворення кілька разів
натисніть кнопку SUBTITLE, щоб
вибрати потрібну мову субтитрів
або вимкнути субтитри.
36UA
звук лівого чи правого каналу
звукової доріжки 1.
•• [2:STEREO]: стереозвук звукової
доріжки 2.
•• [2:1/L]/[2:2/R]: монофонічний
звук лівого чи правого каналу
звукової доріжки 2.
Відтворення VIDEO CD за
допомогою функцій PBC
1 Натисніть , щоб відтворити
VIDEO CD з використанням
функцій PBC.
На екрані телевізора з’явиться
меню PBC.
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
натискайте числові кнопки,
щоб вибрати номер
потрібного елемента, а потім
натисніть .
3 Продовжуйте відтворення
згідно з інструкціями в меню.
Примітка
Двічі натисніть кнопку , а потім
натисніть .
Багатодискове безперервне
відтворення
Ця система може зберігати
точки відновлення відтворення
для 6 дисків і відновлювати
відтворення, коли ви вставляєте
той самий диск ще раз. Якщо
зберегти точку відновлення
відтворення для сьомого диску,
точку відновлення для першого
диску буде видалено.
Щоб активувати цю функцію
встановіть для параметра
[MULTI-DISC RESUME] в меню
[SYSTEM SETUP] значення [ON]
(стор. 45).
Примітка
Відтворення через диск/USB
Можна використовувати меню
PBC (керування відтворенням),
щоб отримати доступ до
інтерактивних функцій
програмного забезпечення VIDEO
CD (VIDEO CD версії 2.0 та Super
VCD).
Повернення до режиму
відтворення PBC
Щоб розпочати відтворення з початку
диска, двічі натисніть кнопку , а
потім — .
Відтворення PBC скасовується, коли
активується функція повторюваного
відтворення.
Скасування відтворення PBC
1 Натисніть  чи  або,
утримуючи кнопку SHIFT,
натисніть числові кнопки, щоб
вибрати доріжку, коли
відтворення зупинено.
2 Натисніть  або
.
Відтворення розпочнеться з
вибраної доріжки.
37UA
Використання режиму
відтворення
Відтворення в початковому
порядку (звичайний режим
відтворення)
Коли відтворення зупинене,
натисніть кілька разів кнопку
PLAY MODE.
 Під час відтворення диска
•• [DISC]: відтворення диска.
•• [FOLDER]*: відтворення всіх
сумісних файлів у вказаній папці
на диску.
* Не можна вибрати для AUDIO CD.
 Під час відтворення з
пристрою USB
•• [ONE USB DEVICE]: відтворення
вмісту пристрою USB.
•• [FOLDER]: відтворення всіх
сумісних файлів у вказаній папці
на пристрої USB.
Примітка
•• Коли для параметра «Звичайний
режим відтворення» задано
значення [DISC] або [ONE USB DEVICE],
індикатори «FLDR» та «SHUF» не
світяться.
•• Коли для параметра «Звичайний
режим відтворення» задано
значення [FOLDER], індикатор «FLDR»
засвічується.
•• Коли вибрано функцію USB та
режим [MUSIC], виберіть потрібний
режим відтворення, переглянувши
індикатори на дисплеї.
38UA
Відтворення у випадковому
порядку (відтворення в
довільному порядку)
Коли відтворення зупинене,
натисніть кілька разів кнопку
PLAY MODE.
 Під час відтворення диска
•• [DISC (SHUFFLE)]: відтворення
в довільному порядку всіх
аудіофайлів на диску.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]*:
відтворення в довільному
порядку всіх аудіофайлів у
вказаній папці на диску.
* Не можна вибрати для AUDIO CD.
 Під час відтворення з
пристрою USB
•• [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:
відтворення в довільному
порядку всіх аудіофайлів на
пристрої USB.
•• [FOLDER (SHUFFLE)]: відтворення
в довільному порядку всіх
аудіофайлів у вказаній папці на
пристрої USB.
Примітка
•• Коли для параметра «Відтворення
в довільному порядку» задано
значення [DISC (SHUFFLE)] або
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], індикатор
«SHUF» засвічується.
•• Коли для параметра «Відтворення
в довільному порядку» задано
значення [FOLDER (SHUFFLE)],
засвічуються індикатори «FLDR» та
«SHUF».
•• Коли вибрано функцію USB та
режим [MUSIC], виберіть потрібний
режим відтворення, переглянувши
індикатори на дисплеї.
•• Відтворення в довільному порядку
неможливе для відеофайлів.
•• Відтворення в довільному порядку
скасовується в разі:
—— відкривання лотка для дисків;
—— виконання синхронізованого
передавання;
—— зміни MEDIA MODE.
•• Відтворення в довільному порядку
можна скасувати, вибравши папку
або доріжку для відтворення.
Відтворювання з повторами
(Повторюване відтворення)
Скасування повторюваного
відтворення
Кілька разів натисніть кнопку
REPEAT, щоб вибрати [OFF].
відтворення» задано значення [ALL]
або [DISC], засвічується індикатор «
».
•• Коли для параметра «Повторюване
відтворення» задано значення
[TITLE], [CHAPTER], [TRACK] або [FILE],
засвічується індикатор «
».
•• Коли вибрано функцію USB та
режим [MUSIC], виберіть потрібний
режим відтворення, переглянувши
індикатори на дисплеї.
•• Повторюване відтворення
неможливе для дисків VIDEO CD в
режимі відтворення PBC.
•• Функція повторного відтворення
доступна не для всіх типів дисків DVD
VIDEO.
•• Повторюване відтворення
скасовується в разі:
—— відкривання лотка для дисків;
—— вимкнення системи (лише для
дисків DVD VIDEO та VIDEO CD);
—— зміни функції (лише для дисків DVD
VIDEO та VIDEO CD);
—— виконання синхронізованого
передавання;
—— зміни MEDIA MODE.
Відтворення через диск/USB
Кілька разів натисніть кнопку
REPEAT.
Деякі параметри доступні не для
всіх типів дисків і файлів.
•• [OFF]: відтворення без повторів.
•• [ALL]: повтор усіх доріжок або
файлів у вибраному режимі
відтворення.
•• [DISC]: повтор усього вмісту
(лише для дисків DVD VIDEO та
VIDEO CD).
•• [TITLE]: повтор поточної назви
(лише для дисків DVD VIDEO).
•• [CHAPTER]: повтор поточного
розділу (лише для дисків DVD
VIDEO).
•• [TRACK]: повтор поточної
доріжки.
•• [FILE]: повтор поточного
відеофайла.
Примітка
•• Коли для параметра «Повторюване
Обмеження
відтворення диска
(батьківський
контроль)
Можна обмежити можливість
відтворення дисків DVD VIDEO,
встановивши певний рівень
доступу. Окремі епізоди можуть
пропускатися або замінятися
іншими епізодами.
1 Коли відтворення зупинене,
натисніть кнопку DVD SETUP.
39UA
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати [SYSTEM SETUP],
а потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати [PARENTAL
CONTROL], а потім натисніть
.
4Утримуючи кнопку SHIFT,
введіть за допомогою
числових кнопок пароль із 4
цифр і натисніть .
5 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати [STANDARD], а
потім натисніть .
6Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати географічний
регіон в якості рівня
обмеження, а потім натисніть
.
Регіон буде вибрано.
Якщо вибрано [OTHERS],
введіть код потрібного
географічного регіону з
документа «Список кодів регіонів/
батьківського контролю»
(стор. 103). Для цього,
утримуючи кнопку SHIFT,
натисніть відповідні числові
кнопки.
7 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати [LEVEL], а потім
натисніть .
8Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати потрібний
рівень, а потім натисніть .
Що нижче значення, то суворіше
обмеження.
40UA
Вимкнення функції
батьківського контролю
Встановіть на кроці 8 значення
[OFF] для параметра [LEVEL].
Відтворення диска, для якого
встановлено батьківський
контроль
1 Завантажте диск і натисніть .
На екрані телевізора з’явиться
екран для введення пароля.
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
введіть за допомогою
числових кнопок пароль із 4
цифр і натисніть .
Система розпочне відтворення.
Якщо ви забули пароль
Витягніть диск і повторіть кроки
з 1 по 3 із пункту «Обмеження
відтворення диска (батьківський
контроль)» (стор. 39).
Утримуючи кнопку SHIFT, введіть
за допомогою числових кнопок
пароль «199703» і натисніть .
Дотримуйтесь екранних вказівок
і на відповідному етапі введіть
новий пароль із 4 цифр. Після
цього знову завантажте диск і
натисніть .
Вам необхідно повторно ввести
свій новий пароль.
Перегляд інформації
про диск і пристрій
USB
Інформація на екрані
телевізора
Примітка
•• Залежно від джерела, що
відтворюється:
—— деяка інформація може не
відображатися;
—— деякі символи можуть не
відображатися.
•• У різних режимах відтворення
відображувана інформація може
відрізнятися.
•• Якщо вибрано функцію USB,
інформацію на екрані телевізора
можна переглянути лише в тому
випадку, якщо для параметра MEDIA
MODE задано значення [VIDEO].
Відображення інформації про
формат аудіо у файлах DVD
VIDEO та відеофайлах
Під час відтворення кілька разів
натисніть кнопку AUDIO.
 Відомості щодо відтворення
Час відтворення та час, що
залишився
 Швидкість потоку
 Тип файлу
 Стан відтворення
 Назва*1/доріжка/ім’я
файлу*2
 Альбом*1/ім’я папки*2/
розділ/номер індексу
 Ім’я виконавця*1*2
Відображається під час
відтворення аудіофайла.
Відтворення через диск/USB
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку SHIFT, а потім
кілька разів натисніть кнопку
DISPLAY.
*2 Якщо назва файлу або папки
містять символи, що не можуть бути
відображені, замість цих символів
відображатиметься знак «_».
Інформація на дисплеї
Кілька разів натисніть кнопку
DISPLAY, коли систему
увімкнено.
Ви можете переглянути таку
інформацію:
—час
— відтворення та час, що
залишився, для доріжки, назви
або розділу
—номер
—
сцени
—ім’я
—
файлу, ім’я папки
—інформація
—
про назву,
виконавця та альбом
*1 Якщо аудіофайл має тег ID3, система
відображатиме назву альбому/
композиції/ім’я виконавця,
використовуючи відомості, що їх
містить тег ID3. Система підтримує
ID3 версій 1.0/1.1/2.2/2.3.
41UA
Примітка
•• Назви диска або доріжки, що
містять певні символи, можуть не
відображатися.
•• Час відтворення аудіо- та відеофайлів
може відображатися неправильно.
•• Для аудіофайлу, закодованого
з використанням VBR (змінна
швидкість потоку), неправильно
відображається час, що минув від
початку відтворення.
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати потрібний
елемент, а потім натисніть
4Кілька разів натисніть
.
/ ,
щоб вибрати потрібне
налаштування, а потім
натисніть .
Налаштування вибирається, а
операція завершується.
Вихід із меню
Використання меню
налаштувань
Можна налаштовувати
різноманітні елементи, наприклад
зображення та звук.
У різних країнах і регіонах список
відображуваних елементів може
відрізнятися.
Примітка
Н
алаштування мови
— [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Вибір мови екранного меню.
[MENU]
Вибір мови меню DVD.
Налаштування відтворення, що
зберігаються на диску, мають
вищий пріоритет порівняно з
налаштуваннями, заданими за
допомогою меню налаштувань.
Відповідно, деякі налаштування,
зроблені в меню налаштувань, можуть
не виконуватися.
[AUDIO]
1 Коли відтворення зупинене
[SUBTITLE]
під час використання функції
DVD/CD, натисніть DVD SETUP.
На екрані телевізора з’явиться
меню налаштувань.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати [LANGUAGE
SETUP], [VIDEO SETUP],
[AUDIO SETUP], [SYSTEM SETUP]
або [HDMI SETUP], а потім
натисніть .
42UA
Натисніть DVD SETUP.
Перемикання мови звукової
доріжки.
Якщо вибрати параметр
[ORIGINAL], буде вибрано основну
мову на диску.
Перемикання мови субтитрів,
записаних на диску DVD VIDEO.
Якщо вибрати параметр
[AUDIO FOLLOW], субтитри
відображатимуться тією мовою,
яку було вибрано для звукової
доріжки.
Примітка
Якщо вибрати [OTHERS] у [MENU],
[AUDIO] та [SUBTITLE], можна ввести код
мови зі списку «Список мовних кодів»
(стор. 102) за допомогою числових
кнопок.
Н
алаштування екрана
телевізора
— [VIDEO SETUP]
[16:9]: цей параметр
вибирається при підключенні до
широкоекранного телевізора
або телевізора з функцією
широкоекранного режиму.
[4:3 LETTER BOX]: цей параметр
вибирається при підключенні до
телевізора з екраном формату
4:3 без функції широкоекранного
режиму. Це налаштування
служить для відображення
широкоекранного зображення з
чорними смугами вгорі та внизу
екрана.
[FULL]: цей параметр вибирається
при підключенні до телевізора
з функцією широкоекранного
режиму. Відображається
зображення формату 4:3 у
співвідношенні 16:9 навіть на
телевізорі із широким екраном.
[NORMAL]: зміна розміру
зображення для забезпечення
його відповідності розміру екрана
зі збереженням співвідношення
сторін оригінального
зображення. Якщо застосувати
це налаштування, то у випадку
перегляду зображення,
призначеного для екрана зі
співвідношенням сторін 4:3,
зліва та справа від зображення
відображаються чорні смуги.
Відтворення через диск/USB
[TV TYPE]
[4:3 OUTPUT]
[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]
(За винятком моделей для
Латинської Америки, Європи та
Росії)
[4:3 PAN SCAN]: цей параметр
вибирається при підключенні до
телевізора з екраном формату
4:3 без функції широкоекранного
режиму. Це налаштування
служить для відображення
зображення в повну висоту
в повноекранному режимі з
обрізаними сторонами.
Вибір системи кольору (PAL або
NTSC).
[AUTO]: вихід відеосигналу
згідно із системою кольорів
диска. Вибирайте це
налаштування, якщо на телевізорі
використовується система DUAL.
43UA
[PAL]: зміна відеосигналу диска
NTSC та виведення його в системі
PAL.
[NTSC]: зміна відеосигналу диска
PAL та виведення його в системі
NTSC.
Докладні відомості див. у
розділі «Зміна системи кольору»
(стор. 30).
[BLACK LEVEL]
(Лише в моделях для Латинської
Америки)
Вибір рівня чорного кольору
(рівень налаштування) для виходу
відеосигналів із роз’єму VIDEO
OUT.
[ON]: встановлення стандартного
рівня чорного кольору для
вихідного сигналу.
[OFF]: зниження стандартного
рівня чорного. Це налаштування
слід використовувати, коли
зображення є надто білим.
[PAUSE MODE]
[AUTO]: зображення, на якому
присутні об’єкти, що динамічно
рухаються, виводиться без
тремтіння. Зазвичай слід вибирати
це налаштування.
[FRAME]: зображення, на якому
присутні об’єкти, що не рухаються
динамічно, виводиться у високій
роздільній здатності.
Налаштування
параметрів аудіо
— [AUDIO SETUP]
[TRACK SELECTION]
Надає пріоритет звуковій доріжці,
що містить найбільшу кількість
каналів, коли ви відтворюєте диск
DVD VIDEO, на якому записані
файли в різних аудіоформатах
(PCM, аудіо MPEG або Dolby
Digital).
[OFF]: пріоритет не надається.
[AUTO]: надається пріоритет.
[A/V SYNC]
(Лише відеофайли)
[OFF]: регулювання не
виконується.
[ON]: виконується регулювання
затримки між зображенням і
звуком у тих випадках, коли звук
не синхронізовано із
зображенням на екрані.
Примітка
•• Ця функція може не працювати при
відтворення деяких типів вмісту.
•• Коли використовується з’єднання
HDMI, ця функція працює лише за
умови встановлення для параметра
[HDMI SETUP] — [AUDIO(HDMI)]
значення [PCM].
[DOWNMIX]
Вибір вихідного аудіосигналу для
відтворення в багатоканальному
режимі.
[NORMAL]: вихід
багатоканального аудіо як
2-канального стереосигналу.
44UA
[DOLBY SURROUND]: вихід
багатоканального аудіо як
2-канального сигналу об’ємного
звуку.
Примітка
Ця функція працює лише при
підключенні через роз’єм HDMI OUT
(TV). Щоб мати змогу використовувати
цю функцію, встановіть для параметра
[HDMI SETUP] — [AUDIO(HDMI)] значення
[PCM].
[SCREEN SAVER]
Заставка запобігає пошкодженню
телевізора (появі побічних
зображень). Натисніть  +/–, щоб
скасувати заставку.
[ON]: зображення заставки
з’являється, якщо система не
використовується протягом
близько 15 хвилин.
[OFF]: вимкнення функції
заставки. Заставка не з’являється.
[BACKGROUND]
Вибір кольору фону або
зображення, яке буде виводитися
на екран телевізора.
[JACKET PICTURE]: на фоні
відображається зображення
обкладинки диска (нерухоме
зображення), яке записане на
диску.
[GRAPHICS]: на фоні
відображається запрограмоване
зображення, що зберігається в
системі.
[BLUE]: колір фону синій.
[BLACK]: колір фону чорний.
Встановлення обмежень
відтворення. Докладні відомості
див. у розділі «Обмеження
відтворення диска (батьківський
контроль)» (стор. 39).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: у пам’яті зберігається точка
відновлення відтворення для 6
дисків.
[OFF]: зберігається лише точка
відновлення відтворення для
поточного диска, що знаходиться
в системі.
[RESET]
Повернення до налаштувань
за замовчуванням. Докладні
відомості див. у розділі
«Відновлення параметрів меню
налаштування за замовчуванням»
(стор. 93).
Відтворення через диск/USB
Н
алаштування системи
— [SYSTEM SETUP]
[PARENTAL CONTROL]
Н
алаштування
параметрів HDMI
— [HDMI SETUP]
[HDMI RESOLUTION]
Вибір вихідної роздільної
здатності телевізора, що
підключений через кабель HDMI.
[AUTO(1920×1080p)]: виведення
відеосигналів відповідно до
роздільної здатності телевізора.
[1920×1080i]/[1280×720p]/
[720×480p]*1/[720×480/576p]*2:
виведення відеосигналів
відповідно до вибраного
налаштування роздільної
здатності.
*1 Лише в моделях для Латинської
Америки.
45UA
*2 В інших моделях.
[YCBCR/RGB(HDMI)]
[YCBCR]: виведення відеосигналів
YCBCR.
[RGB]: виведення відеосигналів
RGB.
[AUDIO(HDMI)]
[AUTO]: виведення аудіосигналів
в оригінальному форматі через
роз’єм HDMI OUT (TV).
[PCM]: виведення 2-канальних
лінійних сигналів PCM через
роз’єм HDMI OUT (TV).
[CONTROL FOR HDMI]
[ON]: функцію Керування
через HDMI увімкнено. Можна
виконувати операції одразу
із системою та телевізором,
підключеним за допомогою
кабелю HDMI.
[OFF]: вимк.
[AUDIO RETURN CHANNEL]
Виберіть цю функцію, якщо
систему підключено до роз’єму
HDMI IN телевізора, сумісного
зі зворотним аудіоканалом.
Зазначена функція доступна
в тому випадку, якщо для
параметра [CONTROL FOR HDMI]
встановлено значення [ON].
[ON]: забезпечує відтворення
звуку телевізора через динаміки
системи.
[OFF]: вимк.
[STANDBY LINKED TO TV]
Зазначена функція доступна
в тому випадку, якщо для
параметра [CONTROL FOR HDMI]
встановлено значення [ON].
[AUTO]: система автоматично
вимикається при вимкненні
телевізора за таких умов:
46UA
—в
— режимі відтворення DVD/CD
завантажено диск VIDEO CD або
DVD VIDEO
—завантажено
—
диск DATA CD або
DATA DVD і вибрано режим
[VIDEO]
—вибрано
—
функцію USB та режим
[VIDEO]
—вибрано
—
функцію телевізора
[ON]: система автоматично
вимикається при вимкненні
телевізора незалежно від функції,
що використовується.
[OFF]: система не вимикається
при вимкненні телевізора.
Передача через USB
Підготовка до
використання
пристрою USB
Передавання музики
Можна передавати музику з диска
(тільки з дисків AUDIO CD або MP3)
на пристрій USB, підключений до
порту (USB).
Система буде передавати
аудіофайли у форматі MP3.
Вибір швидкості потоку
Можна вибрати вищу швидкість
потоку, щоб передавати музику з
кращою якістю.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати «BIT RATE», а потім
натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати потрібну швидкість
потоку, а потім натисніть .
•• «128 KBPS»: закодовані файли
MP3 мають менший розмір і
нижчу якість аудіо.
•• «256 KBPS»: закодовані файли
MP3 мають більший розмір і
вищу якість аудіо.
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Передача через USB
Список сумісних пристроїв USB
див. у розділі «Веб-сайти сумісних
пристроїв» (стор. 13).
(Пристрої Apple можна
підключати до системи лише
за допомогою з’єднання
BLUETOOTH.)
Використання музики для інших
цілей потребує дозволу власників
авторського права.
Передавання музики з диска
Примітка
•• Не витягайте пристрій USB під
час операцій передавання або
видалення. Це може пошкодити дані
на пристрої USB або сам пристрій
USB.
•• Файли MP3 передаються з тією самою
швидкістю потоку, що й у вихідних
файлах.
•• Коли відбувається передавання
з диска AUDIO CD, можна перед
передаванням вибрати швидкість
потоку.
•• Операції передавання на пристрій
USB та видалення заборонено, коли
лоток для дисків відкритий.
Можна передавати музику на
пристрій USB, підключений до
порту (USB), у таких режимах:
•• Синхронізоване передавання:
передавання всіх файлів MP3 з
диска на пристрій USB.
•• Передавання в режимі REC1:
передавання однієї доріжки або
файлу MP3 під час відтворення.
Примітка щодо вмісту із
захищеними авторськими
правами
Музика, що передається, призначена
тільки для приватного використання.
47UA
1 Під’єднайте пристрій USB для
передавання до порту (USB).
Передавання в режимі REC1:
Виберіть доріжку або файл MP3
для передавання, а потім
розпочніть відтворення.
4Натисніть REC TO USB.
На дисплеї з’явиться напис «PUSH
ENTER».
5 Натисніть
Примітка
Пристрій USB можна підключити
через перехідник USB (не входить
до комплекту постачання), якщо
не можна підключити його
безпосередньо через роз’єм (USB).
2 Кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «DVD/CD», а потім
завантажте диск.
3 Підготуйте джерело звуку.
Синхронізоване передавання:
Якщо система розпочинає
відтворення автоматично, двічі
натисніть , щоб повністю
зупинити відтворення.
Після зупинки відтворення кілька
разів натисніть PLAY MODE, щоб
вибрати потрібний режим
відтворення.
Примітка
Якщо передавання розпочинається
в режимі відтворення в довільному
порядку або повторюваного
відтворення, вибраний режим
відтворення автоматично буде
змінено на звичайний.
48UA
.
Передавання розпочнеться, а на
дисплеї з’явиться напис «DO NOT
REMOVE». Не витягайте пристрій
USB, доки передавання не
завершиться.
Після завершення передавання
система виконує такі операції:
Синхронізоване передавання:
Після завершення передавання
диск автоматично зупиняється.
Передавання в режимі REC1:
Передавання завершується
автоматично, але диск продовжує
відтворювати наступну доріжку
або файл.
Зупинення відтворення
Натисніть .
Примітки щодо передавання
•• Не можна передавати файли MP3
з відформатованого диска UDF
(Universal Disk Format) на пристрій
USB.
•• Під час передавання відтворення
звуку не відбувається.
•• Інформація на дисках CD-TEXT не
передається на створені файли MP3.
•• Передавання автоматично
зупиняється, якщо:
—— на пристрої USB під час
передавання закінчується місце;
—— кількість аудіофайлів або папок на
пристрої USB досягає граничного
значення.
•• Якщо папка або файл, який ви
Правила створення папок і
файлів
Максимальна кількість файлів
MP3, які можна створити
•• 298 папок
•• 650 папок у папці
•• 650 файлів у папці REC1-CD або
REC1-MP3.
Ці значення можуть змінюватися
залежно від конфігурації файлів
або папок.
При передаванні на пристрій
USB папка «MUSIC» створюється
безпосередньо в папці «ROOT».
Папки та файли створюються в цій
папці «MUSIC» згідно з методом
передавання та джерелом таким
чином:
Синхронізоване передавання
 При передаванні доріжок
CD-DA з диска AUDIO CD
Ім’я папки: «CDDA0001»*
Ім’я файлу: «TRACK001»*
 При передаванні файлів MP3 з
диска
Ім’я папки: таке саме, як у
джерелі
Ім’я файлу: таке саме, як у
джерелі
Передавання в режимі REC1
 При передаванні доріжки
CD-DA з диска AUDIO CD
Ім’я папки: «REC1-CD»
Ім’я файлу: «TRACK001»*
 При передаванні файлу MP3 з
диска
Ім’я папки: «REC1-MP3»
Ім’я файлу: таке саме, як у
джерелі
Передача через USB
намагаєтеся передати, вже існує на
пристрої USB з такою самою назвою,
після назви буде додано послідовний
номер; при цьому оригінальна папка
чи файл не перезаписуються.
•• Під час передавання не можна
виконувати такі операції:
—— виймання диска;
—— вибір іншої доріжки або файлу;
—— призупинення відтворення чи
пошук конкретного місця на
доріжці або у файлі;
—— зміна функції.
•• У випадку передавання музики на
WALKMAN® за допомогою «Media
Manager for WALKMAN» необхідно
передавати її у форматі MP3.
•• Підключати WALKMAN® до системи
необхідно після зникнення напису
«Creating Library» або «Creating
Database» на дисплеї WALKMAN®.
* Номери папок і файлів
призначаються послідовно.
Видалення аудіофайлів або
папок на пристрої USB
1 Кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «USB».
Також можна торкнутися клавіші
PLAYBACK, а потім — клавіші USB
на пристрої.
2 Кілька разів натисніть кнопку
MEDIA MODE, щоб вибрати
[MUSIC].
3 Коли відтворення зупинене,
натисніть кнопку OPTIONS.
49UA
4Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «ERASE», а потім
натисніть .
На екрані телевізора з’явиться
список папок.
5 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати папку, а потім
натисніть .
На екрані телевізора з’явиться
список файлів.
6Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати аудіофайл, який
потрібно видалити, а потім
натисніть .
Якщо необхідно видалити всі
аудіофайли в папці, виберіть у
списку пункт [ALL TRACKS].
На екрані з’являться написи
«FOLDER ERASE» або «TRACK
ERASE» та «PUSH ENTER».
Щоб скасувати операції
видалення, натисніть .
7 Натисніть
.
На дисплеї з’явиться напис
«COMPLETE».
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть .
Примітка
•• Видаляти можна лише файли
формату MP3/WMA/AAC/WAV.
•• Папку, що містить аудіофайли не у
форматі MP3/WMA/AAC/WAV або
вкладені папки, видалити не можна.
•• Операцію видалення заборонено,
коли лоток для дисків відкритий.
50UA
Тюнер
Прослуховування
радіо
1 Кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «TUNER FM».
Також можна торкнутися клавіші
PLAYBACK, а потім — клавіші FM на
пристрої.
2 Вибір радіостанції.
Автоналаштування:
Натисніть і утримуйте кнопку
TUNING+/–, доки індикація
частоти не зміниться.
Пошук автоматично зупиняється,
коли тюнер налаштовується на
станцію. На дисплеї з’являється
напис «ST» (тільки для
стереопрограм FM).
Якщо пошук не припиняється,
натисніть кнопку , щоб зупинити
його. Потім виконайте ручне
налаштування (описано нижче).
Ручне налаштування:
Кілька разів натисніть кнопку
TUNING+/–, щоб знайти потрібну
радіостанцію.
Примітка
При налаштуванні на FM-станцію,
яка надає послуги RDS, у трансляції
передається така інформація, як назва
служби або назва станції. Інформацію
RDS можна перевірити, натиснувши
DISPLAY декілька разів.
Порада
Щоб зменшити шум перешкод під
час прослуховування малопотужної
радіостанції FM-стерео, кілька разів
натисніть кнопку FM MODE, поки з
дисплея не зникне напис «ST». Ефект
стереозвуку буде втрачено, але якість
прийому поліпшиться.
Програмування радіостанцій
Можна зберегти до 20 улюблених
FM-радіостанцій.
1 Налаштуйтеся на потрібну
радіостанцію.
щоб вибрати потрібний
номер запрограмованої
радіостанції, а потім натисніть
.
На дисплеї з’явиться напис
«COMPLETE», і станцію буде
збережено.
Якщо за вибраним номером
збережена інша радіостанція, її
буде замінено на нову.
Прослуховування
запрограмованих
радіостанцій
Кілька разів натисніть PRESET+/–,
щоб вибрати потрібний номер
запрограмованої радіостанції.
Щодо бездротової
технології BLUETOOTH
BLUETOOTH — бездротова
технологія, яка забезпечує обмін
даними на невеликих відстанях
між цифровими пристроями.
Підтримувані версія
BLUETOOTH, профілі та кодеки
Докладні відомості див. у розділі
«Секція BLUETOOTH» (стор. 100).
Сумісні пристрої BLUETOOTH
Докладні відомості див. у розділі
«Веб-сайти сумісних пристроїв»
(стор. 13).
Щодо індикатора BLUETOOTH
Індикатор BLUETOOTH на пристрої
світиться або блимає синім,
показуючи стан BLUETOOTH.
Системний статус
Стан індикатора
Очікування
BLUETOOTH
Встановлення
з’єднання
BLUETOOTH
З’єднання
BLUETOOTH
встановлено
Блимає повільно
Тюнер / BLUETOOTH
2 Натисніть DVD/TUNER MENU.
3 Кілька разів натисніть / ,
BLUETOOTH
Блимає швидко
Світиться
51UA
Сполучення системи з
пристроєм BLUETOOTH
Сполученням називається
процес, коли пристрої BLUETOOTH
виконують взаємну реєстрацію
заздалегідь. Після одноразового
сполучення цю операцію
повторювати не потрібно.
Смартфони з підтримкою NFC
сполучати вручну не потрібно.
(Див. розділ «Підключення
BLUETOOTH одним дотиком за
допомогою NFC» (стор. 54).)
1 Розташуйте пристрій
BLUETOOTH на відстані не
більше 1 метра від системи.
2 Торкніться напису BLUETOOTH
на пристрої, щоб вибрати
функцію BLUETOOTH.
На дисплеї з’явиться напис «BT
AUDIO».
Порада
•• Якщо в системі немає даних
сполучення (наприклад,
якщо функція BLUETOOTH
використовується вперше після
придбання), на дисплеї блиматиме
напис «PAIRING», а система увійде
до режиму сполучення. Перейдіть
до кроку 4.
•• Якщо система підключена до
пристрою BLUETOOTH, торкніться
напису BLUETOOTH на системі, щоб
від’єднати пристрій BLUETOOTH.
3 Торкніться та утримуйте
PAIRING на пристрої не
менше 2 секунд.
На дисплеї почне блимати напис
«PAIRING».
52UA
4Виконайте процедуру
сполучення на пристрої
BLUETOOTH.
Додаткові відомості наведено в
інструкції з експлуатації пристрою
BLUETOOTH.
5 Виберіть «MHC-V90DW» на
дисплеї пристрою BLUETOOTH.
Цей крок необхідно виконати
протягом 5 хвилин, бо інакше
сполучення буде скасовано. У
цьому випадку необхідно
розпочати процедуру заново з
кроку 3.
Примітка
Якщо пристрій BLUETOOTH вимагає
ключ доступу, введіть «0000». Ключ
доступу може називатися «Код
доступу», «PIN-код», «Номер PIN» або
«Пароль».
6Встановіть з’єднання з
пристроєм BLUETOOTH.
Після завершення сполучення та
встановлення з’єднання
BLUETOOTH на дисплеї
з’являється ім’я пристрою
BLUETOOTH.
У деяких пристроях BLUETOOTH
з’єднання може встановлюватися
автоматично після завершення
сполучення.
Щоб переглянути адресу
пристрою BLUETOOTH, кілька
разів натисніть DISPLAY.
Примітка
•• Можна сполучити до 9 пристроїв
BLUETOOTH. У випадку сполучення 10го пристрою BLUETOOTH найстарше
сполучення буде видалено.
•• Щоб сполучити інший пристрій
BLUETOOTH, повторіть кроки з 1 по 6.
Скасування операції
сполучення
Торкніться та утримуйте PAIRING
на пристрої протягом
щонайменше 2 секунд, доки на
дисплеї не з’явиться напис «BT
AUDIO».
Відтворення музики з
пристрою BLUETOOTH
1 Торкніться напису BLUETOOTH
на пристрої, щоб вибрати
функцію BLUETOOTH.
На дисплеї з’явиться напис «BT
AUDIO».
2 Встановіть з’єднання
BLUETOOTH із пристроєм
BLUETOOTH.
3 Торкніться , щоб розпочати
відтворення.
Залежно від пристрою
BLUETOOTH:
——може знадобитися натиснути
 двічі.
——може знадобитися почати
відтворення джерела аудіо на
пристрої BLUETOOTH.
4Відрегулюйте гучність.
Спершу змініть рівень гучності на
пристрої BLUETOOTH. Якщо рівень
гучності все ще занадто низький,
відрегулюйте рівень гучності в
системі.
Примітка
•• Якщо система не підключена до
жодного пристрою BLUETOOTH,
вона автоматично підключиться
до пристрою BLUETOOTH, який
підключався минулого разу, якщо ви
торкнетеся BLUETOOTH на системі
або .
•• Якщо спробувати підключити інший
пристрій BLUETOOTH до системи,
підключений наразі пристрій
BLUETOOTH буде відключений.
BLUETOOTH
Пристрій BLUETOOTH можна
використовувати, з’єднавши його
із системою за допомогою AVRCP.
До відтворення музики перевірте
таке:
—Функцію
—
BLUETOOTH пристрою
увімкнено.
—Сполучення
—
завершено
(стор. 52).
Після встановлення з’єднання
між системою та пристроєм
BLUETOOTH можна керувати
відтворенням, натискаючи , ,
, / та /.
Після встановлення з’єднання на
дисплеї з’явиться ім’я
підключеного пристрою
BLUETOOTH.
Використання функції
керування жестами під час
відтворення
Див. стор. 61.
Торкніться BLUETOOTH на системі,
щоб з’єднатися з пристроєм, який
підключався минулого разу.
Встановіть з’єднання BLUETOOTH
з пристрою BLUETOOTH, якщо цей
пристрій ще не підключений.
53UA
Від’єднання пристрою
BLUETOOTH
Торкніться BLUETOOTH на системі.
На дисплеї з’явиться напис «BT
AUDIO».
На деяких пристроях BLUETOOTH
з’єднання BLUETOOTH може
перериватися автоматично, якщо
зупинити відтворення.
Підключення
BLUETOOTH одним
дотиком за
допомогою NFC
NFC (Near Field Communication —
бездротовий зв’язок ближнього
радіуса дії) — це технологія,
що дозволяє встановлювати
зв’язок ближнього радіуса дії між
різними пристроями, наприклад
смартфонами та мітками IC.
Якщо торкнутися системи
смартфоном із підтримкою NFC,
система автоматично виконає такі
дії:
—увімкне
—
функцію BLUETOOTH;
—виконає
—
сполучення та
встановить з’єднання
BLUETOOTH.
Примітка
•• Система може розпізнавати
та з’єднуватися лише з одним
смартфоном із підтримкою NFC за
раз. Якщо спробувати підключити
інший смартфон із підтримкою NFC
до системи, підключений наразі
смартфон із підтримкою NFC буде
відключений.
•• На деяких моделях смартфонів
із підтримкою NFC певні операції
необхідно виконати заздалегідь.
—— Увімкніть функцію NFC. Додаткові
відомості наведено в інструкції
з експлуатації смартфона з
підтримкою NFC.
—— Якщо ваш смартфон із підтримкою
NFC має версію ОС, старшу за
Android 4.1.x, завантажте та
встановіть програму «NFC Easy
Connect». «NFC Easy Connect» —
безкоштовна програма для
смартфонів Android, яку можна
завантажити з Google Play.
(Програма доступна не у всіх
країнах/регіонах.)
1 Торкніться смартфоном
значка N (N-Mark) на пристрої
та тримайте, доки не відчуєте
вібрацію смартфона.
Сумісні смартфони
Смартфони із вбудованою
функцією NFC (ОС: Android 2.3.3
та подальші версії, за винятком
Android 3.x)
54UA
Встановіть з’єднання,
дотримуючись інструкцій на
екрані смартфона.
Після встановлення з’єднання
BLUETOOTH на дисплеї з’явиться
ім’я підключеного пристрою
BLUETOOTH.
2 Розпочніть відтворення
•• «AUTO»: увімкнення прийому у
аудіоджерела на смартфоні.
Додаткові відомості наведено в
інструкції з експлуатації пристрою
BLUETOOTH.
Порада
Якщо не вдається виконати сполучення
та встановити з’єднання BLUETOOTH,
виконайте наведені нижче дії.
—— Якщо смартфон знаходиться в чохлі,
витягніть його.
—— Знову торкніться смартфоном значка
N (N-Mark) на пристрої.
—— Перезапустіть програму «NFC Easy
Connect».
Від’єднання пристрою
BLUETOOTH
Встановлення
аудіокодеків
BLUETOOTH
високої якості, якщо вибрано режим
AAC або LDAC. Якщо відтворення
звуку у форматі AAC або LDAC на
пристрої неможливе або якщо
звучання переривається, виберіть
«SBC».
•• Якщо змінити це налаштування, коли
система підключена до пристрою
BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH
буде відключено. Щоб підключити
пристрій BLUETOOTH, повторіть
підключення BLUETOOTH.
Порада
LDAC являє собою технологію
кодування звуку, розроблену
корпорацією Sony, що дозволяє
здійснювати передачу аудіовмісту
високої роздільної здатності (Hi-Res)
навіть через підключення BLUETOOTH.
На відміну від інших технологій
кодування, сумісних із BLUETOOTH,
таких як SBC, LDAC не понижує частоту
звуку при передачі аудіовмісту Hi-Res*1
та дозволяє передавати приблизно
втричі більше даних*2, аніж інші
технології передачі звуку через
мережу BLUETOOTH, гарантуючи при
цьому неперевершену якість звуку, що
досягається за рахунок ефективного
кодування та оптимізованого
формування пакетів.
Можна отримувати дані з
пристрою BLUETOOTH у форматах
кодеків AAC, LDAC або SBC. AAC/
LDAC можна вибрати лише в
тому випадку, якщо пристрій
BLUETOOTH підтримує AAC/LDAC.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «BT CODEC», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
Примітка
•• Ви зможете відтворювати звук
/ ,
щоб вибрати потрібний
параметр, а потім натисніть
.
BLUETOOTH
Знову торкніться смартфоном
значка N (N-Mark) на пристрої.
форматі кодеків AAC або LDAC
залежно від функціональних
можливостей пристрою
BLUETOOTH.
•• «SBC»: прийом у форматі SBC.
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
*1 За винятком вмісту у форматі DSD.
*2 У порівнянні з кодуванням SBC
(кодування піддіапазону) при
виборі швидкості передачі даних
990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с
(88,2/44,1 кГц).
55UA
Мережа
Вибір методу
з’єднання з мережею
Підключення системи до мережі
надає різноманітні додаткові
можливості використання.
Методи встановлення з’єднання
відрізняються залежно від
мережевого середовища.
Виберіть відповідний метод
з’єднання для вашого мережевого
середовища, як описано нижче.
Примітка
Метод використання
бездротового
маршрутизатора з кнопкою
WPS (AOSS)
Натисніть і утримуйте кнопку
WPS на системі, а потім
натисніть кнопку Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) на бездротовому
маршрутизаторі. Докладні
відомості див. у документі
«Посібнику із використання
мережі Wi-Fi» (окремий документ).
Метод використання
комп’ютера
Див. розділ «З’єднання з
комп’ютером» (стор. 56).
•• Одночасне з’єднання з мережею
Wi-Fi та дротовою мережею
неможливе. Підключаючись до
мережі Wi-Fi, спочатку від’єднайте від
системи кабель LAN.
•• Залежно від функції система може
потребувати оновлення.
Порада
Метод використання дротової
мережі
Докладні відомості див. у
довідкому посібнику.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Налаштувати фіксовану IP-адресу
можна на екрані, що описаний на кроці
6 розділу «З’єднання з комп’ютером»
(стор. 56).
Спосіб використання
смартфона/iPhone
Необхідно встановити на
смартфон/iPhone програму
«SongPal».
Перед встановленням з’єднання
обов’язково увімкніть на
смартфоні/iPhone функцію
BLUETOOTH, а потім за допомогою
програми «SongPal» підключіть
свій смартфон/iPhone до системи
через BLUETOOTH.
Докладні відомості див.
у документі «Посібнику із
використання мережі Wi-Fi»
(окремий документ).
56UA
З’єднання з
комп’ютером
Якщо на вашому бездротовому
маршрутизаторі немає кнопки
WPS (AOSS), налаштуйте
параметри Wi-Fi, підключивши
систему до комп’ютера за
допомогою кабелю LAN
(не входить до комплекту
постачання).
Порада
Для налаштування мережі Wi-Fi
можуть знадобитися SSID (назва
мережі Wi-Fi) і ключ безпеки (WEP або
WPA). Ключ безпеки (або мережевий
ключ) шляхом шифрування обмежує
можливість підключення пристроїв.
Він використовується для підвищення
рівня безпеки для пристроїв, що
здійснюють обмін даними через
бездротовий маршрутизатор/точку
доступу.
1 Запишіть SSID та пароль свого
маршрутизатора.
Додаткові відомості наведено в
інструкції з експлуатації
маршрутизатора.
SSID (назва мережі Wi-Fi):
Пароль (ключ безпеки):
4Перейдіть на екран [Sony
Network Device Settings].
Запустіть браузер і введіть в
адресний рядок наведену далі
URL-адресу.
http://169.254.1.1
Наведена вище URL-адреса
використовується лише в тих
випадках, коли комп’ютер і
система з’єднані за допомогою
кабелю LAN.
5 Виберіть у меню [Network
Settings].
Мережа
2 Підключіть систему напряму
до комп’ютера за допомогою
кабелю LAN (не входить до
комплекту постачання).
Network Settings
6Виберіть SSID вашого
бездротового
маршрутизатора та введіть
пароль.
3 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
Зачекайте, доки на дисплеї
засвітиться . Цей процес триває
приблизно 2 хвилини (іноді 4-5
хвилин).
SSID
Див. пароль, записаний на кроці 1.
57UA
7 Виберіть [Apply].
8Отримавши запит, від’єднайте
кабель LAN від системи.
Після від’єднання кабелю LAN від
системи на дисплеї
вимкнеться. У випадку
встановлення з’єднання Wi-Fi
на дисплеї засвічується.
Цей процес може тривати більше
2 хвилин.
Відомості щодо прослуховування
музики за допомогою цієї системи
див. у документі «Посібнику із
використання мережі Wi-Fi»
(окремий документ).
Примітка
Цю процедуру необхідно виконати
протягом 10 хвилин. Якщо процедуру
не завершено, виконайте скидання
системи (стор. 92).
Прослуховування
музики на кількох
динаміках
Насолоджуйтесь високоякісним
звучанням улюбленої музики,
що зберігається на ваших
комп’ютерах або мобільних
телефонах, або ж музики зі служб
онлайн-трансляції в будь-якій
кімнаті через Wi-Fi.
58UA
1 Встановіть на смартфон/
iPhone програму «SongPal».
2 Підключіть систему та
смартфон/iPhone до вашої
мережі Wi-Fi.
Підключіть систему та смартфон/
iPhone до одного SSID (мережі)
вашого маршрутизатора.
3 У випадку підключення
кількох пристроїв необхідно
з’єднати з мережею Wi-Fi
пристрої з підтримкою
технології відтворення в
кількох кімнатах.
Докладні відомості див. у
довідкому посібнику.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Використання функції
Wireless Party Chain
Якщо підключити динаміки
з підтримкою технології
відтворення в кількох кімнатах
до мережі Wi-Fi і налаштувати їх
для однієї кімнати, ви зможете
насолоджуватися потужним
звуком, що його забезпечує
функція Party Chain через Wi-Fi.
(Ця функція доступна в разі
відтворення диска CDDA та
аудіофайлів із пристрою USB.)
Прослуховування
музики з музичних
онлайн-служб
(Chromecast built-in)
Функція Chromecast built-in
дозволяє вибирати музичний
вміст із програми з підтримкою
Chromecast та відтворювати його
за допомогою системи.
Функція Chromecast builtin потребує початкового
налаштування за допомогою
SongPal.
1 Встановіть на смартфон/
iPhone програму «SongPal».
2 Підключіть систему та
Підключіть систему та смартфон/
iPhone до одного SSID (мережі)
вашого маршрутизатора.
підтримкою Chromecast і
натисніть кнопку Cast ( ),
щоб вибрати «MHC-V90DW».
5 Виберіть музику, яку ви
бажаєте прослухати, у
програмі з підтримкою
Chromecast.
Система розпочне відтворювати
музику.
Докладні відомості див. у
посібнику.
http://rd1.sony.net/help/has/
mhc-v90dw/h_zz/
Мережа
смартфон/iPhone до вашої
мережі Wi-Fi.
4Запустіть програму з
3 Запустіть «SongPal» та
завантажте програму з
підтримкою Chromecast.
 Запустіть «SongPal», а потім
торкніться [MHC-V90DW] 
[Settings]  [Chromecast
built-in]  [Learn how to Cast].
 Перегляньте інструкції, а потім
знайдіть і встановіть програму
з підтримкою Chromecast на
свій смартфон/iPhone.
59UA
Прослуховування
музики з музичних
онлайн-служб
(Spotify)
«Spotify» надає миттєвий доступ
до мільйонів композицій.
Функція «Spotify Connect»
дозволяє вибирати музику в
програмі Spotify та транслювати
її на систему. Щоб скористатися
функцією «Spotify Connect»,
необхідно мати обліковий запис
рівня «Преміум».
Докладні відомості див. за
адресою www.spotify.com/connect
Після встановлення з’єднання
натисніть кнопку MUSIC SERVICE,
щоб запустити/відновити роботу
музичної служби.
1 Підключіть систему та
смартфон/iPhone до вашої
мережі Wi-Fi.
Підключіть систему та смартфон/
iPhone до одного SSID (мережі)
вашого маршрутизатора.
2 Завантажте програму Spotify
на смартфон/iPhone із Google
Play або App Store.
3 Запустіть програму Spotify та
увійдіть до облікового запису
Spotify Premium.
4Виберіть композицію та
запустіть відтворення.
60UA
5 Торкніться піктограми «Spotify
Connect» ( ) і виберіть
систему в якості пристрою
виведення звукового сигналу.
Примітка
Вибір музичних служб і період їхньої
доступності можуть відрізнятися в
різних країнах і регіонах.
Порада
При активації «Spotify Connect»
засвічується піктограма «Spotify
Connect» ( ).
Керування жестами
Насолоджуйтеся
зручним керуванням
жестами
Можна керувати роботою системи
в режимах PLAYBACK, DJ, SAMPLER
та KARAOKE, проводячи рукою
над датчиком GESTURE CONTROL
системи.
Активація керування жестами
Торкніться GESTURE ON/OFF,
а потім торкніться потрібного
режиму (PLAYBACK, DJ, SAMPLER,
KARAOKE).
Загориться індикатор GESTURE
CONTROL.
Вимкнення керування
жестами
Торкніться GESTURE ON/OFF.
Індикатор GESTURE CONTROL
вимкнеться.
Використання
керування жестами
під час відтворення
Примітка
Проводити рукою над датчиком
GESTURE CONTROL можна в 6
напрямках, як описано нижче.
Проведення
рукою
Справа наліво
Зліва направо
Знизу вгору
Зверху вниз
За
годинниковою
стрілкою
Проти
годинникової
стрілки
Проведення у
вказаному напрямку
1 Торкніться GESTURE ON/OFF.
Загориться індикатор GESTURE
CONTROL.
Керування жестами
Рухаючи рукою, не торкайтеся датчика
GESTURE CONTROL.
Функція керування жестами
служить для контролю основних
операцій відтворення під час
відтворення музики з диска,
пристрою USB або BLUETOOTH.
Для виконання цієї операції
скористайтеся клавішами та
датчиком GESTURE CONTROL на
сенсорній панелі пристрою.
2 Торкніться PLAYBACK.
Режим PLAYBACK активовано.
3 Торкніться DVD/CD, USB, FM,
AUDIO IN або TV, щоб вибрати
потрібну функцію.
61UA
4Проведіть рукою над
датчиком GESTURE CONTROL.
Задача
Проведення у
вказаному
напрямку
Назад
Відтворення
Стоп
Збільшити
гучність
Зменшити
гучність
Створення атмосфери
вечірки (DJ Effect)
Для виконання цієї операції
скористайтеся клавішами та
датчиком GESTURE CONTROL на
сенсорній панелі пристрою.
1 Торкніться GESTURE ON/OFF.
Загориться індикатор GESTURE
CONTROL.
2 Торкніться DJ або SAMPLER.
Буде активовано режим DJ або
SAMPLER.
3 Проведіть рукою над
датчиком GESTURE CONTROL.
У режимі DJ:
Виберіть
FLANGER*1
Виберіть
ISOLATOR*2
Виберіть WAH*3
Виберіть PAN*4
62UA
Проведення у
вказаному
напрямку
Збільшити рівень
вибраного
ефекту
Зменшити рівень
вибраного
ефекту
Вперед
Задача
Задача
Проведення у
вказаному
напрямку
*1 Створення глибокого ефекту
фленжера, схожого на звук
двигуна реактивного літака.
*2 Відокремлення певного
діапазону частот за рахунок зміни
рівня інших діапазонів частот.
Наприклад, якщо ви хочете
зосередитися на вокалі.
*3 Створення ефекту звуку «ваувау» за рахунок автоматичного
переміщення частоти фільтра
вгору та вниз.
*4 Створення відчуття руху звуку
навколо динаміків між лівим і
правим каналами.
У режимі SAMPLER:
Задача
Звук «Come On!»
Звук «Let’s Go!»
Звуковий ефект
«ріжок реггі»
Звуковий ефект
«фейзер»
Звуковий ефект
«скретч»
Звуковий ефект
«аудиторія»
Проведення у
вказаному
напрямку
Створення звукового ефекту в
режимі SAMPLER
Торкніться SAMPLER, а потім
торкніться однієї з клавіш прямого
доступу (DVD/CD, USB, FM, AUDIO
IN, TV), щоб створити потрібний
звуковий ефект.
Вимкнення режиму DJ
Проведіть рукою над датчиком
GESTURE CONTROL в тому ж
напрямку, що й на кроці 3 вище.
Примітка
•• Режим DJ Effect вимикається
автоматично в разі:
—— вимкнення системи
—— зміни функції
—— вимкнення керування жестами
—— зміни режиму на PLAYBACK/
SAMPLER/KARAOKE
•• Якщо активувати DJ Effect під час
передавання, звуковий ефект не буде
переданий на пристрій USB.
Використання
керування жестами
під час використання
функції Karaoke
Для виконання цієї операції
скористайтеся клавішами та
датчиком GESTURE CONTROL на
сенсорній панелі пристрою.
1 Торкніться GESTURE ON/OFF.
Загориться індикатор GESTURE
CONTROL.
2 Торкніться KARAOKE.
Режим KARAOKE активовано.
3 Проведіть рукою над
датчиком GESTURE CONTROL.
Задача
Збільшення
висоти тону
музики ()
Збільшення
гучності
мікрофона
Керування жестами
Зменшення
висоти тону
музики ()
Проведення у
вказаному
напрямку
Зменшення
гучності
мікрофона
Звуковий ефект
«оплески»
Звуковий ефект
«розчарований
вигук»
63UA
Налаштування
параметрів звуку
Налаштування звуку
Задача
Спосіб
Підсилення
низьких частот і
надання
потужності звуку
(MEGA BASS)
Кілька разів
натисніть MEGA
BASS, щоб
вибрати «BASS
ON». Загориться
індикатор MEGA
BASS. Щоб
скасувати,
натисніть кілька
разів MEGA BASS і
виберіть «BASS
OFF».
Відтворення
звукового ефекту
святкової зали
(Fiesta)
Торкніться FIESTA
на системі. Щоб
скасувати, ще раз
торкніться FIESTA.
Відтворення
звукового ефекту
концертної зали
(Digital Music
Arena)
Натисніть MUSIC
ARENA, щоб
вибрати значення
«ON». Щоб
скасувати, ще раз
натисніть MUSIC
ARENA.
Виберіть один із
запрограмованих
звукових ефектів
(Preset sound
effect)
64UA
Кілька разів
натисніть SOUND
FIELD, щоб
вибрати
потрібний
звуковий ефект.
Щоб скасувати,
натисніть кілька
разів SOUND FIELD
і виберіть «FLAT».
Вибір режиму
віртуального футболу
Відчуйте себе так, наче ви дійсно
знаходитеся на стадіоні під час
перегляду трансляції футбольного
матчу.
Зверніть увагу, що режим
віртуального футболу можна
увімкнути лише під час
використання функцій AUDIO IN
та TV.
Під час перегляду трансляції
футбольного матчу кілька разів
натисніть SOUND FIELD.
•• ON NARRATION: ви зможете
насолодитися відчуттям занурення
в атмосферу футбольного стадіону
завдяки підсиленню реакції
трибун.
•• OFF NARRATION: відчуття
присутності на стадіоні
підсилиться ще більше завдяки
зменшенню рівня гучності
коментарів і додатковому
підсиленню реакції трибун.
Скасування режиму
віртуального футболу
Кілька разів натисніть SOUND
FIELD, щоб вибрати «FLAT».
Примітка
•• Рекомендуємо вибирати режим
футболу під час перегляду трансляцій
футбольних матчів.
•• Якщо під час перегляду в режимі «OFF
NARRATION» ви чуєте неприродний
звук, рекомендуємо вибрати «ON
NARRATION».
•• Ця функція не підтримує
монофонічний звук.
Регулювання гучності
низькочастотного
динаміка
Користувацькі налаштування
еквалайзера
Кілька разів натисніть MUSIC, щоб
вибрати «CUSTOM EQ».
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «S-WOOFER», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати рівень гучності
низькочастотного динаміка, а
потім натисніть .
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Створення власних
звукових ефектів
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «CUSTOM EQ», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб налаштувати рівень
еквалайзера, а потім
натисніть .
4Повторіть крок 3, щоб
налаштувати рівень інших
діапазонів частот і ефект
об’ємного звуку.
Налаштування параметрів звуку
Можна підняти або опустити
рівень певних діапазонів частот, а
потім зберегти це налаштування в
пам’яті як «CUSTOM EQ».
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
65UA
Інші операції
Керування системою
за допомогою
смартфона або
планшета (SongPal)
«SongPal» — це спеціальна
програма для керування
аудіопристроями
з підтримкою «SongPal»,
виготовлених компанією Sony,
за допомогою смартфона або
планшета. Знайдіть програму
«SongPal» у Google Play або App
Store та завантажте її на смартфон
або планшет.
«SongPal» дозволяє:
—змінювати
—
функції системи,
керувати відтворенням диска/
пристрою USB та налаштовувати
FM-радіостанцію;
—шукати
—
музичний вміст на
диску/пристрої USB;
—переглядати
—
інформацію про
диск/USB, наприклад, час
відтворення та назву;
—регулювати
—
гучність і змінювати
налаштування звуку.
1 Знайдіть у магазині програму
«SongPal» або зіскануйте
двовимірний код нижче.
2 Завантажте програму
«SongPal» на свій віддалений
пристрій.
66UA
3 З’єднайте систему та пристрій
через BLUETOOTH (стор. 51)
або мережу (стор. 56).
Порада
Якщо система з’єднується з
віддаленим пристроєм через
мережу, підключіть пристрій до тієї
ж самої мережі Wi-Fi, що й систему.
4Запустіть програму «SongPal» і
дотримуйтесь інструкцій на
екрані.
Примітка
•• Рекомендуємо використовувати
останню версію програми«SongPal».
•• Якщо програма «SongPal» не працює
належним чином, торкніться
BLUETOOTH на системі, щоб
перервати з’єднання BLUETOOTH,
а потім знову встановіть з’єднання
BLUETOOTH.
•• Набір доступних операцій у «SongPal»
залежить від аудіопристрою.
•• Додаткові відомості про «SongPal»
див. за адресою URL
http://info.songpal.sony.net/help/
•• Технічні характеристики та вміст,
що відображається в програмі
«SongPal», можуть бути змінені без
попередження.
Шалені вечірки з
програмою
«Fiestable»
Ви зможете керувати
всіма аспектами
вечірки, доступними в
домашній аудіосистемі Sony,
за допомогою яскравого та
інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу
користувача програми «Fiestable».
«Fiestable» дозволяє керувати
такими функціями, як DJ-ефект,
освітлення та Karaoke.
Піктограма програми «Fiestable»
не відображається на головному
екрані віддаленого пристрою,
навіть якщо її встановлено. Ця
програма інтегрується в програму
«SongPal» як додатковий модуль.
1 Знайдіть і завантажте
програму «SongPal» на свій
віддалений пристрій (стор.
66).
програму «Fiestable» із
магазину Google Play або App
Store на свій віддалений
пристрій.
3 Запустіть програму «SongPal» і
торкніться піктограми
«Fiestable» у лівому
верхньому кутку.
компонента «Fiestable», увімкніть
на смартфоні або планшеті функцію
BLUETOOTH.
•• Додаткові відомості про «SongPal»
див. за адресою URL
http://info.songpal.sony.net/help/
Використання функції
Керування через
HDMI
Після підключення телевізора,
сумісного з функцією Керування
через HDMI*, за допомогою
кабелю HDMI (високошвидкісний
кабель HDMI з Ethernet, не входить
до комплекту постачання)
ви зможете легко керувати
пристроєм за допомогою
пристрою дистанційного
керування від телевізора.
Функція Керування через
HDMI дозволяє користуватися
наведеними нижче функціями.
•• Функція вимкнення живлення
•• Функція керування звуком
системи
•• Зворотний аудіоканал
•• Функція відтворення одним
дотиком
•• Спрощене дистанційне
керування
•• Синхронізація мови
Інші операції
2 Знайдіть і завантажте
Примітка
•• Перш ніж розпочати використання
* Керування через HDMI — це стандарт
керування побутовою електронікою
(CEC), що дозволяє керувати
пристроями з мультимедійним
інтерфейсом високої чіткості (HDMI)
за допомогою таких самих пристроїв.
67UA
Примітка
Зазначені функції можуть працювати на
пристроях інших виробників, відмінних
від Sony, проте правильна робота таких
пристроїв не гарантована.
Підготовка до використання
функції Керування через
HDMI
Натисніть DVD SETUP, а потім
встановіть для параметра [HDMI
SETUP] — [CONTROL FOR HDMI]
значення [ON] (стор. 46).
Налаштування за
замовчуванням — [ON].
Увімкніть налаштування функції
Керування через HDMI на
телевізорі, який підключено до
системи.
Порада
Якщо увімкнути функцію Керування
через HDMI («BRAVIA» Sync) на
телевізорі, який випущено Sony,
то функція Керування через HDMI
увімкнеться на системі автоматично.
Після завершення налаштування на
дисплеї з’являється напис «COMPLETE».
Функція вимкнення живлення
У разі вимкнення телевізора
система вимкнеться автоматично.
Натисніть DVD SETUP, а потім
задайте для параметра [HDMI
SETUP] — [STANDBY LINKED TO
TV] значення [ON] або [AUTO]
(стор. 46). Налаштування за
замовчуванням — [AUTO].
Примітка
У деяких станах пристрою вимкнення
підключеного пристрою може бути
неможливе.
68UA
Функція керування звуком
системи
Якщо увімкнути систему під
час перегляду телевізора, звук
телевізора буде виводитися
через динаміки системи. Для
регулювання гучності системи
можна скористатися пристроєм
дистанційного керування
телевізором.
Якщо під час останнього
перегляду телевізора звук
виводився через динаміки
системи, то при повторному
увімкненні телевізора система
ввімкнеться автоматично.
Зазначені операції можна так
само здійснювати за допомогою
меню телевізора. Докладну
інформацію див. в інструкції з
експлуатації телевізора.
Примітка
•• Рівень гучності системи
відображатиметься на екрані
телевізора (залежить від самого
телевізора). Зазначений рівень може
відрізнятися від рівня гучності на
дисплеї.
•• Залежно від налаштувань телевізора
функція керування звуком системи
може бути недоступною. Докладну
інформацію див. в інструкції з
експлуатації телевізора.
Зворотний аудіоканал
Якщо систему підключено
до телевізора через роз’єм
HDMI IN, сумісний зі зворотним
аудіоканалом, можна буде
виводити звук телевізора
на динаміки системи без
використання аудіокабелю
(не входить до комплекту
постачання).
Натисніть у системі
DVD SETUP, а потім задайте
для параметра [HDMI SETUP]
— [AUDIO RETURN CHANNEL]
значення [ON] (стор. 46).
Налаштування за
замовчуванням — [ON].
Примітка
Якщо телевізор не підтримує
можливість використання зворотного
аудіоканалу, необхідно підключити
аудіокабель (не входить до комплекту
постачання) (стор. 28).
Спрощене дистанційне
керування
За допомогою кнопки SYNC
MENU на пристрої дистанційного
керування телевізором можна
вибрати систему та керувати нею.
Цю функцію можна
використовувати в тому випадку,
якщо телевізор підтримує меню
з’єднання. Докладну інформацію
див. в інструкції з експлуатації
телевізора.
Примітка
•• У меню з’єднання телевізора система
розпізнається як «Player».
•• Деякі телевізори не підтримують
певні операції.
Синхронізація мови
Якщо змінити налаштування мови
екранної індикації телевізора,
аналогічні налаштування системи
також зміняться.
Функція відтворення одним
дотиком
Примітка
Інші операції
У разі відтворення в системі
відеовмісту з диска або пристрою
USB телевізор вмикається
автоматично. При цьому вхід
телевізора перемикається на
вхід HDMI, до якого підключено
систему.
У деяких телевізорах початкова
частина вмісту може відтворюватися
неправильно.
69UA
Використання функції Party Chain
Можна підключати декілька аудіосистем у ланцюг для створення більш
цікавого середовища вечірки й забезпечення кращого відтворення звуку.
Активуйте систему в ланцюзі як «Party Host» та надайте спільний доступ
до музики. Інші системи отримають роль «Party Guests» та гратимуть таку
саму музику, що й «Party Host».
Налаштування функції Party Chain
Налаштування функції Party Chain шляхом з’єднання всіх систем за
допомогою аудіокабелів (не входять до комплекту постачання).
Перш ніж взятися до під’єднання кабелів, обов’язково від’єднайте шнур
живлення змінного струму.
 Якщо всі системи мають функцію Party Chain
Приклад: якщо встановлюється з’єднання, в якому ця система є першою
Перша система
Продовжуйте
з’єднання, доки
не дійдете до
останньої
системи
Друга
система
70UA
Остання
система
•• Останню систему необхідно під’єднати до першої системи.
•• Будь-яка система може отримати роль Party Host.
•• Роль Party Host можна призначити іншій системі в ланцюзі. Докладні
відомості див. у розділі «Вибір нового Party Host (за умови, що всі
системи мають функцію Party Chain)» (стор. 72).
 Якщо одна із систем не має функції Party Chain
Приклад: якщо встановлюється з’єднання, в якому ця система є першою
Перша система
Друга
система
Остання
система*
Інші операції
Продовжуйте
з’єднання, доки
не дійдете до
останньої
системи
* Під’єднайте систему без функції Party Chain до останньої системи, бо інакше
ланцюг буде перервано на цій системі. На останній системі має бути вибрана
функція Audio In.
•• Остання система не з’єднується з першою.
•• Першій системі необхідно призначити роль Party Host, щоб усі системи
при активації функції Party Chain грали однакову музику.
71UA
Використання функції Party
Chain
1 Підключіть шнур живлення
змінного струму та увімкніть
усі системи.
2 Відрегулюйте гучність на
кожній системі.
3 Активуйте функцію Party
Chain на системі, що матиме
роль Party Host.
Приклад: якщо ця система
використовується в якості Party
Host
Торкніться FUNCTION кілька разів,
щоб вибрати бажану функцію (за
винятком AUDIO IN при
підключенні  (стор. 70)).
Розпочніть відтворення музики, а
потім натисніть і утримуйте
PARTY CHAIN на системі.
На дисплеї з’явиться напис
«PARTY CHAIN». Система починає
відтворення як Party Host, а інші
системи автоматично стають Party
Guest. Усі системи грають таку
саму музику, що й Party Host.
Використання функції Wireless
Party Chain
Див. стор. 58.
Примітка
•• Залежно від загальної кількості
підключених систем для відтворення
музики системами Party Guest може
знадобитися деякий час.
•• Зміна рівня гучності та звукового
ефекту в системі Party Host не
впливатиме на відтворення в системі
Party Guest.
•• Якщо до системи Party Host
підключається мікрофон або гітара, із
системи Party Guest звук виводитися
не буде.
72UA
•• Коли одна зі з’єднаних систем
виконує передавання даних на
пристрій USB, слід дочекатися,
поки вона завершить операцію чи
зупиниться, перш ніж активувати
функцію Party Chain.
•• Докладну інформацію щодо
користування іншими системами див.
в інструкції з експлуатації відповідних
систем.
Вибір нового Party Host (за
умови, що всі системи мають
функцію Party Chain)
Повторіть крок 3 з розділу
«Використання функції Party
Chain» у системі, що отримає роль
нового Party Host. Поточний Party
Host автоматично отримає роль
Party Guest. Усі системи грають
таку саму музику, що й новий Party
Host.
Примітка
•• Ви можете обрати іншу систему в
якості нового Party Host тільки після
того, як в усіх системах у ланцюгу
буде активовано функцію Party Chain.
•• Якщо вибрана система не отримає
роль нового Party Host протягом
кількох секунд, повторіть крок 3
розділу «Використання функції Party
Chain».
Вимкнення функції Party Chain
Торкніться та утримуйте PARTY
CHAIN на системі, що виконує роль
Party Host.
Примітка
Якщо функцію Party Chain не буде
вимкнено протягом кількох секунд,
знову торкніться та утримуйте PARTY
CHAIN.
Налаштування звукового
режиму Party Chain
При активації функції Party Chain
можна задавати звуковий режим.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «P CHAIN MODE»,
а потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати потрібний
режим, а потім натисніть .
•• «STEREO»: виведення
стереозвуку.
•• «RIGHT CH»: виведення
монофонічного звуку правого
каналу.
•• «LEFT CH»: виведення
монофонічного звуку лівого
каналу.
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Спів під музику:
Karaoke
Підготовка до використання
режиму Karaoke
1 Кілька разів торкніться MIC/
GUITAR LEVEL – на системі, щоб
зменшити гучність
мікрофона.
2 Підключіть додатковий
мікрофон до роз’єму MIC1 або
MIC2/GUITAR на системі.
Підключіть ще один додатковий
мікрофон, якщо хочете співати
дуетом.
Якщо світиться індикатор GUITAR,
кілька разів торкніться GUITAR на
системі, доки індикатор не згасне.
3 Увімкніть відтворення музики
4Починайте співати під музику.
Використання функції
керування жестами в режимі
караоке
Інші операції
та відрегулюйте гучність
мікрофона.
Кілька разів натисніть MIC
ECHO, щоб відрегулювати
ефект відлуння.
Див. стор. 63.
Примітка
•• Кілька разів торкніться MIC/
GUITAR LEVEL +/– на системі, щоб
відрегулювати гучність мікрофона.
Рівень гучності мікрофона не можна
відрегулювати за допомогою VOLUME
+/– на системі або  +/– на пристрої
дистанційного керування.
73UA
•• У разі виникнення гудіння:
—— перемістіть мікрофон подалі від
динаміків;
—— змініть напрям мікрофона;
—— кілька разів торкніться MIC/GUITAR
LEVEL – на системі.
•• Звук від мікрофона не буде передано
на пристрій USB під час передавання
даних на пристрій USB.
Використання функції
приглушення голосу соліста
(Vocal Fader)
Можна приглушити звук вокалу з
джерела стереозвуку.
Торкніться KARAOKE, а потім
кілька разів торкніться VOCAL
FADER на системі, щоб вибрати
«ON V FADER».
Для скасування ефекту приглушення
вокалу кілька разів торкніться VOCAL
FADER, щоб вибрати «OFF».
Зміна тональності (Key
Control)
Натисніть KEY CONTROL /
відповідно до діапазону вашого
голосу.
Увімкнення режиму оцінки в
Karaoke (Score Mode)
Функцію оцінки можна
використовувати лише в тому
випадку, якщо до системи
підключено мікрофон.
Ваша оцінка обчислюється за
шкалою від 0 до 99 шляхом
порівняння вашого голосу з
джерелом музики.
Щоб мати можливість увімкнути
режим оцінки, підключіть
мікрофон хоча б до гнізда MIC1,
бо інакше режим оцінки не
працюватиме.
У випадку підключення до гнізда
MIC2/GUITAR режим оцінки буде
доступний лише за вимкненого
режиму гітари.
1 Розпочніть відтворення
музики.
2 Натисніть SCORE перед тим, як
почнете співати.
3 Проспівавши більше однієї
хвилини, знову натисніть
SCORE, щоб переглянути свою
оцінку.
Використання функції зміни
голосу
Можна змінити свій голос під час
розмови або співу в мікрофон.
Передбачено 7 варіантів.
Торкніться KARAOKE, а потім
кілька разів торкніться VOICE
CHANGER +/– на системі, щоб
вибрати ефект зміни голосу.
74UA
Відтворення звуку
гітари
Для відтворення звуку гітари
необхідно підключити гітару до
гнізда MIC2/GUITAR на системі.
Підключивши мікрофон до гнізда
MIC1, ви зможете грати на гітарі та
співати.
1 Кілька разів торкніться MIC/
GUITAR LEVEL – на системі, щоб
зменшити гучність гітари.
2 Гітару (не входить до
комплекту постачання)
необхідно включати в гніздо
MIC2/GUITAR системи за
допомогою приладового
кабелю (не входить до
комплекту постачання).
3 Кілька разів торкніться
GUITAR на системі, доки не
загориться індикатор GUITAR.
4Почніть грати на гітарі та
Звук гітари буде відтворюватися
через систему.
Примітка
•• Якщо гітара звучить неправильно,
зменшуйте рівень гучності на гітарі,
доки спотворення не зникне. Якщо
гучність гітари занизька, кілька разів
торкніться MIC/GUITAR LEVEL + на
системі, щоб відрегулювати рівень
гучності гітари.
•• Граючи на гітарі, можна
відрегулювати ефект відлуння, кілька
разів натиснувши MIC ECHO.
1 Кілька разів натисніть PARTY
LIGHT, щоб вибрати «LED ON».
2 Кілька разів натисніть LIGHT
MODE, щоб змінити режим
підсвічування.
Вимкнення функцій Party Light
та Speaker Light
Кілька разів натисніть PARTY
LIGHT, щоб вибрати «LED OFF».
Примітка
•• Не дивіться безпосередньо на
світловипромінювальний елемент,
коли ввімкнено функцію Party Light.
•• Якщо яскравість підсвічування
засліплює очі, увімкніть кімнатне
світло або вимкніть підсвічування.
•• Якщо увімкнено режим демонстрації,
ви зможете вмикати та вимикати
функції Party Light та Speaker Light.
Інші операції
відрегулюйте її гучність.
Прослуховування
музики з
використанням
функцій Party Light та
Speaker Light
Вимкнення режиму гітари
Кілька разів торкніться GUITAR на
системі, доки індикатор GUITAR не
вимкнеться.
75UA
Використання
таймера вимкнення
Система автоматично
вимикається через
запрограмований час.
Кілька разів натисніть SLEEP, щоб
вибрати потрібний час.
Щоб скасувати таймер вимкнення,
кілька разів натисніть SLEEP, щоб
вибрати «OFF».
Порада
Щоб дізнатися, скільки часу лишилося
до вимкнення системи, натисніть SLEEP.
Використання
голосових підказок
Нижче наведено ситуації, в яких
система може надавати голосові
підказки англійською мовою.
—У
— разі сполучення пристроїв
BLUETOOTH.
—У
— разі підключення пристрою
BLUETOOTH.
—У
— разі відключення пристрою
BLUETOOTH.
—Під
— час роботи Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)
—У
— разі встановлення з’єднання з
мережею Wi-Fi.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «VOICE
GUIDANCE», а потім натисніть
.
76UA
3 Натисніть
/ , щоб вибрати
«ON», а потім натисніть .
Режим голосових підказок
активовано. Щоб вийти з меню
опцій, натисніть OPTIONS.
Примітка
•• Функція голосових підказок і
звуковий ефект SAMPLER не можуть
працювати одночасно. Якщо при
ввімкненій функції голосових
підказок вибрати звуковий
ефект SAMPLER, звукові підказки
автоматично вимкнуться, а якщо
при ввімкненому звуковому ефекті
SAMPLER скористатися звуковими
підказками, то відбудеться
автоматичне вимкнення звукового
ефекту SAMPLER.
•• Рівень гучності голосових підказок
змінюється відповідно до рівня
гучності системи. Однак у деяких
випадках рівень гучності голосових
підказок може залишитися без змін.
•• У деяких випадках може
спостерігатися затримка відтворення
голосових підказок.
Використання
додаткового
обладнання
Вимкнення сенсорної
панелі на пристрої
(блокування від дітей)
1 Кілька разів натисніть  –,
Можна вимкнути клавіші
сенсорної панелі пристрою (крім
), щоб запобігти виконанню
небажаних операцій, наприклад,
внаслідок дитячого бешкетування.
доки на дисплеї не з’явиться
напис «VOL MIN».
2 Підключіть додаткове
обладнання (стор. 22).
3 Кілька разів натисніть
FUNCTION +/–, щоб вибрати
пункт «AUDIO IN».
4Почніть відтворення на
підключеному обладнанні.
5 Кілька разів натисніть  +,
щоб відрегулювати гучність.
Примітка
На дисплеї з’явиться напис «CHILD
LOCK ON».
Після цього системою можна буде
керувати лише за допомогою
кнопок на пристрої дистанційного
керування.
Щоб вимкнути функцію блокування
від дітей, торкніться та утримуйте 
на системі щонайменше 5 секунд,
доки на дисплеї не з’явиться напис
«CHILD LOCK OFF».
Примітка
•• Функцію блокування від дітей
буде автоматично скасовано при
відключенні шнура живлення
змінного струму.
•• Функцію блокування від дітей не
можна активувати, коли лоток для
дисків відкритий.
Інші операції
Якщо рівень гучності підключеного
обладнання занадто низький, система
може автоматично увійти до режиму
очікування. Відрегулюйте рівень
гучності обладнання.
Порядок вимкнення функції
автоматичного переходу до
режиму очікування див. у розділі
«Налаштування функції автоматичного
переходу в режим очікування»
(стор. 78).
Торкніться та утримуйте  на
системі протягом щонайменше
5 секунд.
77UA
Налаштування
функції
автоматичного
переходу в режим
очікування
Система автоматично переходить
у режим очікування приблизно
через 15 хвилин, якщо не
виконуються жодні операції або
не виводиться аудіосигнал.
За замовчуванням функцію
автоматичного переходу в режим
очікування увімкнено.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «AutoSTBY», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «ON» або «OFF»,
а потім натисніть .
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Примітка
•• Перед переходом до режиму
очікування на дисплеї близько
2 хвилин блимає напис «AutoSTBY».
•• Функція автоматичного переходу в
режим очікування не працюватиме
за таких умов:
—— протягом часу, коли активна
функція тюнера;
—— якщо активовано таймер
вимкнення;
—— коли підключено мікрофон або
гітару.
78UA
Налаштування
режиму очікування
BLUETOOTH/Network
Якщо ввімкнено режим
очікування BLUETOOTH/
Network система автоматично
вмикатиметься в момент
встановлення з’єднання
BLUETOOTH, з’єднання з мережею
Wi-Fi або дротового LANз’єднання.
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «NW STBY», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати потрібний
параметр, а потім натисніть
.
•• «ON»: система автоматично
вмикатиметься, навіть
перебуваючи в режимі
очікування.
•• «OFF»: функцію вимкнено.
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Увімкнення або
вимкнення сигналу
BLUETOOTH/Wi-Fi
Оновлення
програмного
забезпечення
Коли в системі увімкнено сигнал
BLUETOOTH/Wi-Fi, можна
підключитися до системи
за допомогою зв’язаного
мережевого пристрою або
сполученого пристрою
BLUETOOTH та отримати доступ
до всіх функцій системи.
Сигнал BLUETOOTH/Wi-Fi за
замовчуванням увімкнено.
Програмне забезпечення цієї
системи можна згодом оновити.
Попередньо встановлене
програмне забезпечення системи
можна оновити одним із трьох
описаних нижче способів:
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «RF», а потім
натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати потрібне
налаштування, а потім
натисніть .
•• «RF ON»: сигнал Wi-Fi
Примітка
При вимкненому сигналі BLUETOOTH/
Wi-Fi не можна виконувати такі дії:
—— сполучення та/або підключення до
пристрою BLUETOOTH
—— використання «SongPal»
Коли система підключається
до Інтернету, відбувається
автоматичне оновлення
програмного забезпечення в
разі виявлення нового файлу
оновлення. Налаштування цієї
функції необхідно здійснювати
за допомогою смартфона/iPhone
зі встановленою програмою
«SongPal».
Запустіть «SongPal» на своєму
смартфоні/iPhone та виберіть
[Auto Update] у меню [Settings].
Додаткові відомості див. у розділі
довідки програми SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
Порада
Інші операції
увімкнено, сигнал BLUETOOTH
увімкнено
•• «WIFI OFF»: сигнал Wi-Fi
вимкнено, сигнал BLUETOOTH
увімкнено
•• «RF OFF»: сигнал Wi-Fi
вимкнено, сигнал BLUETOOTH
вимкнено
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
Автоматичне оновлення
через Інтернет
Автоматичне оновлення програмного
забезпечення розпочнеться після
завантаження всіх файлів оновлення.
Таким чином, пошкодження та втрата
даних є неможливими навіть у випадку
непередбаченого переривання
з’єднання. Якщо на екрані постійно
відображається повідомлення про
помилку, виконайте оновлення вручну
за допомогою пристрою USB.
79UA
Оновлення вручну через
Інтернет
Коли систему підключено до
Інтернету, у разі наявності нового
файлу оновлення на дисплеї
з’являється напис «UPDATE».
1 Натисніть OPTIONS.
2 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «SYSTEM», а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «UPDATE», а
потім натисніть .
4Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «VIA NW», а
потім натисніть .
5 Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «EXEC», а потім
натисніть .
6Кілька разів натисніть
/ ,
щоб вибрати «YES», а потім
натисніть .
Щоб вийти з меню опцій,
натисніть OPTIONS.
80UA
Оновлення вручну за
допомогою пристрою USB
Завантажте файл оновлення на
комп’ютер чи інший пристрій з
одного з наведених нижче вебсайтів і збережіть цей файл на
пристрій USB. Оновіть програмне
забезпечення, дотримуючись
онлайн-інструкцій.
Для користувачів у Латинській
Америці:
<http://esupport.sony.com/LA>
Для користувачів у Європі та
Росії:
<http://www.sony.eu/support>
Для користувачів в інших
країнах/регіонах:
<http://www.sony-asia.com/
support>
Додаткова інформація
Усунення
несправностей
У випадку проблем із
системою знайдіть проблему
в контрольному списку для
усунення несправностей,
наведеному нижче, і виконайте дії
для усунення несправності.
Якщо проблему вирішити
не вдається, зверніться до
найближчого дистриб’ютора
компанії Sony.
Зауважте, що якщо
обслуговуючий персонал замінить
певні деталі під час ремонту,
відповідні оригінальні деталі
може бути вилучено.
Якщо на інформаційній
панелі відображається
напис «PROTECTx CHECK
MANUAL»
(де «x» — число)
Після перевірки та
невиявлення жодних
проблем знову підключіть
шнур живлення змінного
струму й увімкніть систему.
Якщо проблему вирішити
не вдається, зверніться до
найближчого дистриб’ютора
компанії Sony.
Неможливо увімкнути
живлення.
•• Перевірте, що шнур живлення
змінного струму правильно
підключено.
Систему неможливо увімкнути,
навіть якщо натиснути кнопку .
•• Можливо, для режиму
відображення було ненавмисно
встановлено режим
демонстрації. Кілька разів
натисніть DISPLAY, щоб вибрати
режим енергозбереження
(стор. 32).
Система перейшла в режим
очікування.
•• Це не означає, що система
несправна. Система переходить
у режим очікування приблизно
через 15 хвилин, якщо не
виконуються жодні операції
або не виводиться аудіосигнал
(стор. 78).
Немає звуку.
•• Відрегулюйте гучність.
•• Перевірте підключення
додаткового обладнання, якщо
воно є (стор. 22).
•• Ввімкніть підключене
обладнання.
•• Витягніть шнур живлення
змінного струму, а потім знову
підключіть його й увімкніть
систему.
При підключенні через роз’єм
HDMI OUT (TV) немає
зображення/звуку.
•• Змініть налаштування
параметра [HDMI SETUP] —
[HDMI RESOLUTION]. Проблема
може зникнути.
Додаткова інформація
Негайно витягніть шнур
живлення змінного струму та
перевірте, чи не заблоковані
вентиляційні отвори пристрою.
Загальні відомості
81UA
•• Обладнання, підключене
до роз’єму HDMI OUT (TV),
несумісне з форматом
аудіосигналу. У цій ситуації
слід задати для параметра
[HDMI SETUP] — [AUDIO(HDMI)]
значення [PCM] (стор. 46).
•• Виконайте такі кроки:
—Вимкніть
—
систему та увімкніть
її знову.
—Вимкніть
—
підключене
обладнання та увімкніть його
знову.
—Від’єднайте
—
кабель HDMI та
підключіть його знову.
Немає звуку від мікрофона.
•• Відрегулюйте гучність
мікрофона.
•• Переконайтеся, що мікрофон
правильно підключено до
роз’єму MIC1 або MIC2/GUITAR на
пристрої.
•• Перевірте, що мікрофон
увімкнений.
Не чути звуку, який іде на
систему з телевізора.
•• Переконайтеся, що настройки
виходу динаміка на телевізорі
налаштовано на зовнішні
динаміки.
82UA
Чути голосне гудіння чи шум.
•• Перемістіть систему подалі від
джерел шуму.
•• Перемістіть систему подалі
від неонових вивісок або
флуоресцентного освітлення.
•• Підключіть систему до іншої
настінної розетки.
•• Встановіть фільтр захисту від
перешкод (продається окремо)
на шнур живлення змінного
струму.
•• Вимкніть електричне
обладнання, яке знаходиться
поруч.
•• Може бути чутно шум від
охолоджуючого вентилятора
системи, коли система
вмикається. Це не означає, що
система несправна.
Пристрій дистанційного
керування не працює.
•• Приберіть перешкоди між
пристроєм дистанційного
керування та пристроєм.
•• Розташуйте пристрій
дистанційного керування
ближче до пристрою.
•• Спрямуйте пристрій
дистанційного керування на
датчик пристрою.
•• Замініть батарейки (R03/розмір
AAA).
•• Перемістіть пристрій подалі від
флуоресцентного освітлення.
Є акустичний зворотній зв’язок.
•• Зменшіть гучність.
•• Відсуньте мікрофон або гітару
від системи або змініть напрям
мікрофона.
Погіршення передачі кольорів
на екрані телевізора не зникає.
•• Негайно вимкніть телевізор,
а потім увімкніть його через
15–30 хвилин. Якщо проблему
з нерівномірністю кольору не
вдалося вирішити, перемістіть
систему на більшу відстань від
телевізора.
У разі натиснення будь-якої
кнопки на низькочастотному
динаміку з’являється напис
«CHILD LOCK».
•• Вимкніть функцію блокування
від дітей (стор. 77).
Коли вмикається живлення, чути
звук клацання.
•• Це звук операції, і він
з’являється, наприклад, у
разі ввімкнення/вимкнення
живлення. Це не означає, що
система несправна.
Програвач дисків
Лоток для дисків не
відкривається, а на дисплеї
з’являється напис «LOCKED».
•• Зверніться до найближчого
дистриб’ютора Sony або
місцевого уповноваженого
сервісного центру Sony.
Лоток для дисків не
закривається.
•• Завантажте диск правильно.
Диск не викидається.
•• Диск не можна витягати під час
синхронного передавання або
перенесення в режимі REC1.
Натисніть , щоб скасувати
передавання, а потім натисніть
 на пристрої, щоб витягти диск.
•• Зверніться до найближчого
дистриб’ютора Sony.
Звук переривається.
•• Чисто витріть диск (стор. 95).
•• Завантажте диск знову.
вібрації відсутні.
Відтворення починається не з
першої доріжки.
•• Встановіть звичайний режим
відтворення (стор. 38).
•• Було вибране відновлення
відтворення. Натисніть 
двічі. Потім натисніть , щоб
розпочати відтворення.
Неможливо виконати деякі
функції, такі як Стоп, Блокування
пошуку, Сповільнене
відтворення, Повторюване
відтворення або Відтворення в
довільному порядку.
•• Залежно від диску може бути
неможливо виконати деякі із
зазначених вище операцій. Див.
інструкцію з експлуатації, яка
додається до диска.
Неможливо відтворити DATA
CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 або
Xvid).
•• Дані не зберігаються в
підтримуваному форматі.
•• Перед відтворенням
переконайтеся, що вибрано
правильний тип вмісту.
Символи в назві папки, назві
доріжки, назві файлу й тезі ID3
відображаються неправильно.
•• Версія ID3 відрізняється від
версії 1 (1.0/1.1) або версії 2
(2.2/2.3).
•• Нижче перелічено коди
символів, які можуть
відображатися цією системою:
—Великі
—
літери (A – Z)
—Цифри
—
(0 – 9)
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Інші символи відображаються як
«_».
Додаткова інформація
Відтворення не починається.
•• Чисто витріть диск (стор. 95).
•• Завантажте диск знову.
•• Завантажте диск, який може
бути відтворений на цій системі
(стор. 9).
•• Витягніть диск і зітріть із нього
вологу, а потім залиште систему
ввімкненою протягом кількох
годин, поки волога випарується.
•• Код регіону на диску DVD VIDEO
не відповідає системі.
•• Перемістіть пристрій у місце, де
83UA
Звук втрачає стереоефект у разі
відтворення з AUDIO CD, VIDEO
CD, аудіофайлу, відеофайлу або
з DVD VIDEO.
•• Вимкніть функцію пом’якшення
голосу (стор. 74).
•• Переконайтеся, що система
підключена правильно.
Пристрій USB
Передавання закінчується
помилкою.
•• Використовується
непідтримуваний пристрій USB.
Передивіться відомості про
сумісні пристрої USB на
веб-сайті (стор. 13).
•• Пристрій USB відформатований
неправильно. Інформацію
про спосіб форматування
див. в інструкції з експлуатації
пристрою USB.
•• Вимкніть систему та витягніть
пристрій USB. Якщо на пристрої
USB є вимикач, вимкніть
пристрій USB, а потім знову
ввімкніть після відключення
від системи. Тоді виконайте
передавання ще раз.
•• Якщо операції передавання
й видалення повторюються
багато разів, файлова
структура на пристрої USB стає
фрагментованою. Способи
вирішення цієї проблеми див.
в інструкції по експлуатації
пристрою USB.
84UA
•• Пристрій USB був відключений
або живлення було вимкнене
під час передавання. Видаліть
частково переданий файл і
виконайте передавання ще
раз. Якщо це не виправить
проблему, пристрій USB може
бути несправним. Способи
вирішення цієї проблеми див.
в інструкції по експлуатації
пристрою USB.
Аудіофайли або папки на
пристрої USB не можуть бути
видалені.
•• Перевірте, чи пристрій USB не
захищений від запису.
•• Пристрій USB був відключений
або живлення було вимкнене
під час операції видалення.
Видаліть частково видалений
файл. Якщо це не виправить
проблему, пристрій USB може
бути несправним. Способи
вирішення цієї проблеми див.
в інструкції по експлуатації
пристрою USB.
Немає звуку.
•• Пристрій USB підключено
неправильно. Вимкніть систему
та знову підключіть пристрій
USB, потім увімкніть систему
та перевірте, чи з’явився на
інформаційній панелі напис
«USB».
Чутно шум, переривання чи
спотворений звук.
•• Використовується
непідтримуваний пристрій USB.
Передивіться відомості про
сумісні пристрої USB на
веб-сайті (стор. 13).
•• Вимкніть систему, підключіть
пристрій USB, а потім знов
увімкніть систему.
•• Можливо, музичні дані вже
містять шум, або звук запису
спотворено. Шум міг з’явитися
у файлі під час процесу
передавання. Видаліть
файл і спробуйте виконати
передавання ще раз.
•• Швидкість потоку, використана
для кодування аудіофайлів, була
низькою. Відправте аудіофайли
з вищою швидкістю потоку на
пристрій USB.
Тривалий час відображається
напис «READING», або
відтворення довго не
починається.
•• Процес зчитування може бути
тривалим у наведених нижче
випадках.
—На
— пристрої USB записано
багато папок або файлів
(стор. 11).
—Файлова
—
структура дуже
складна.
—Об’єм
—
пам’яті надто великий.
—Внутрішня
—
пам’ять
фрагментована.
Неправильна інформація на
дисплеї.
•• Можливо, дані на пристрої
USB пошкоджено, виконайте
передавання ще раз.
•• Нижче перелічено коди
символів, які можуть
відображатися цією системою:
—Великі
—
літери (A – Z)
—Цифри
—
(0 – 9)
—Символи
—
(< > * +, [ ] \ _)
Інші символи відображаються як
«_».
Не вдається розпізнати пристрій
USB.
•• Вимкніть систему, підключіть
пристрій USB, а потім знов
увімкніть систему.
•• Передивіться відомості про
сумісні пристрої USB на
веб-сайті (стор. 13).
•• Пристрій USB не працює
належним чином. Способи
вирішення цієї проблеми див.
в інструкції по експлуатації
пристрою USB.
Додаткова інформація
На дисплеї з’являється напис
«NO FILE».
•• Система перейшла в режим
оновлення програмного
забезпечення, всі кнопки
(за винятком ) не активні.
Натисніть  на пристрої,
щоб скасувати оновлення
програмного забезпечення.
На дисплеї з’являється напис
«OVER CURRENT».
•• Було виявлено проблему щодо
сили електричного струму з
порту (USB). Від’єднайте шнур
живлення змінного струму
та витягніть пристрій USB з
порту. Переконайтеся, що
проблема не в пристрої USB.
Якщо ця індикація повторюється
кілька разів, зверніться до
найближчого дистриб’ютора
Sony.
85UA
Відтворення не починається.
•• Вимкніть систему, підключіть
пристрій USB, а потім знов
увімкніть систему.
•• Передивіться відомості про
сумісні пристрої USB на
веб-сайті (стор. 13).
Відтворення починається не з
першого файлу.
•• Встановіть звичайний режим
відтворення (стор. 38).
Не вдається відтворити файли.
•• Перед відтворенням
переконайтеся, що вибрано
правильний тип вмісту.
•• Пристрої USB, відформатовані у
файлових системах, відмінних
від FAT16 або FAT32, не
підтримуються.*
•• Якщо використовується
сегментований пристрій USB,
відтворюватимуться лише
файли, збережені в першому
розділі.
* Ця система підтримує FAT16 і FAT32,
однак окремі пристрої USB можуть
не підтримувати певні FAT. Щоб
отримати докладну інформацію,
див. інструкцію з експлуатації
відповідного пристрою USB або
зверніться до виробника.
Зображення
Немає зображення.
•• Перевірте надійність
підключення системи.
•• Якщо відеокабель чи кабель
HDMI пошкоджено, замініть його
на новий.
•• Переконайтеся, що ви
підключили пристрій до
вхідного роз’єму HDMI
чи вхідного відеороз’єму
телевізора (стор. 27).
86UA
•• Переконайтеся, що ви ввімкнули
телевізор і керуєте ним
правильно.
•• Переконайтеся, що ви вибрали
вхід відповідно до підключення
на телевізорі, щоб бачити
зображення від системи.
•• (Крім моделей для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Переконайтеся, що система
кольорів встановлена
правильно, згідно із системою
кольорів телевізора.
У зображенні є перешкоди.
•• Чисто витріть диск (стор. 95).
•• Якщо відеосигнал на
шляху від системи до
телевізора проходить через
відеомагнітофон (VCR),
захист від копіювання, який
застосовується до деяких
програм на дисках DVD VIDEO,
може вплинути на якість
зображення.
•• (Крім моделей для Латинської
Америки, Європи та Росії)
При відтворенні VIDEO CD,
записаного в іншій системі
кольорів, ніж установлена в
системі, зображення може бути
спотворене (стор. 30, 43).
•• (Крім моделей для Латинської
Америки, Європи та Росії)
Настройте систему кольорів,
щоб вона була сумісною з
телевізором (стор. 30, 43).
Пропорції екрана телевізора не
вдається змінити.
•• Пропорції зафіксовані в DVD
VIDEO та відеофайлі.
•• Залежно від телевізора може
виявитися неможливим змінити
пропорції.
Мову звукової доріжки не
вдається змінити.
•• Багатомовні доріжки не
записані на диск DVD VIDEO,
який відтворюється.
•• Для диска DVD VIDEO
забороняється змінювати мови
звукової доріжки.
Мову субтитрів не вдається
змінити.
•• Багатомовні субтитри не
записані на DVD VIDEO, який
відтворюється.
•• Для диска DVD VIDEO
забороняється змінювати
субтитри.
Субтитри не вдається вимкнути.
•• Для диска DVD VIDEO
забороняється вимкнення
субтитрів.
Кути переглядів не вдається
змінити.
•• Кілька кутів перегляду не
записано на DVD VIDEO, який
відтворюється.
•• Для диска DVD VIDEO
забороняється змінювати кути
перегляду.
Чути сильне гудіння чи шум, або
неможливо приймати
радіостанції.
•• Правильно підключіть антену.
•• Змініть розташування антени
та її орієнтацію, щоб отримати
добре приймання.
•• Вимкніть електричне
обладнання, яке знаходиться
поруч.
Неможливо створити пару.
•• Розташуйте пристрій BLUETOOTH
ближче до системи.
•• Створення пари може бути
неможливим, якщо біля системи
є інші пристрої BLUETOOTH.
У такому разі вимкніть інші
пристрої BLUETOOTH.
•• Переконайтеся, що на пристрої
BLUETOOTH було введено
правильний ключ доступу, коли
вибирається ім’я системи (ця
система).
Пристрій BLUETOOTH не може
визначити систему або на
дисплеї відображається напис
«RF OFF».
•• Установіть сигнал BLUETOOTH/
Wi-Fi у положення «WIFI OFF» або
«RF ON» (стор. 79).
Підключення неможливе.
•• Пристрій BLUETOOTH, який ви
спробували підключити, не
підтримує профіль A2DP і не
може бути підключений до
системи.
•• Включіть функцію BLUETOOTH
пристрою BLUETOOTH.
•• Установіть підключення з
пристрою BLUETOOTH.
•• Було видалено інформацію
про створення пари. Знову
виконайте операцію створення
пари.
Додаткова інформація
Тюнер*
Пристрій BLUETOOTH
* Радіосигнал може не прийматися
залежно від умов для радіохвиль
чи умов приміщення, в якому ви
перебуваєте.
87UA
Звук відтворюється нестабільно
або з пропусками, або немає
з’єднання.
•• Система та пристрій BLUETOOTH
находяться на занадто великій
відстані одне від одного.
•• Якщо між системою та
пристроєм BLUETOOTH є
перешкоди, усуньте їх.
•• Якщо поблизу є обладнання,
яке генерує електромагнітне
випромінювання, наприклад
бездротова LAN, інший пристрій
BLUETOOTH або мікрохвильова
піч, перемістіть їх на більшу
відстань.
Звук пристрою BLUETOOTH
неможливо почути на цій
системі.
•• Спочатку збільште гучність
пристрою BLUETOOTH, а потім
відрегулюйте гучність за
допомогою +/–.
Чути голосне гудіння, шум чи
спотворений звук.
•• Якщо між системою та
пристроєм BLUETOOTH є
перешкоди, усуньте їх.
•• Якщо поблизу є обладнання,
яке генерує електромагнітне
випромінювання, наприклад
бездротова LAN, інший пристрій
BLUETOOTH або мікрохвильова
піч, перемістіть їх на більшу
відстань.
•• Зменшіть гучність на
підключеному пристрої
BLUETOOTH.
88UA
Мережеве підключення
Система не може підключитися
до мережі. (Інше обладнання в
мережі не може знайти чи
розпізнати систему.)
•• Перевірте, щоб індикатор
горів на дисплеї.
•• Для отримання IP-адреси
системі потрібно приблизно 2
хвилини, коли вона вмикається
в середовищі зв’язку без
маршрутизатора.
•• Якщо використовується
фіксована IP-адреса, така ж IPадреса може використовуватися
іншим обладнанням.
Використовуйте іншу IP-адресу.
Система не може підключитися
до мережі через бездротове
підключення LAN.
•• Якщо мережевий кабель (LAN)
підключено до системи, система
автоматично встановлює
дротове підключення LAN. Якщо
потрібно використовувати
бездротове підключення LAN, не
підключайте мережевий кабель
(LAN) до системи.
•• Перевірте параметри
бездротового маршрутизатора
LAN/точки доступу. Якщо для
прихованого режиму SSID
встановлено значення «On»
(Увімкнено) на точці доступу,
встановіть для нього значення
«Off» (Вимкнено). Щоб отримати
докладну інформацію про
параметри точки доступу
бездротового маршрутизатора,
див. посібник з експлуатації для
точки доступу.
•• Установіть для сигналу
BLUETOOTH/Wi-Fi значення «RF
ON» (стор. 79).
Система не може підключитися
до мережі за допомогою WPS.
•• Налаштуйте мережу,
знайшовши точку доступу за
допомогою сканування точок
доступу.
•• Неможливо підключитися до
мережі за допомогою WPS, коли
для точки доступу встановлено
значення WEP.
•• Оновіть мікропрограму
бездротового маршрутизатора
LAN/точки доступу до останньої
версії.
Музичні служби
Контролер (пристрій керування)
не може знайти цю систему.
(Контролер не може оглянути
вміст цієї системи.)
•• Переконайтеся, що контролер
підключено до домашньої
мережі.
•• На точці доступу увімкнено
багатоадресне керування.
Музика запускається
автоматично.
•• Цією системою може керувати
інше обладнання. Щоб
заблокувати таке керування,
вимкніть режим очікування
BLUETOOTH/мережі (стор. 78).
Звук переривається.
•• Сервер DLNA перевантажено.
Закрийте всі запущені програми.
•• Бездротовий сигнал має
перешкоди. Вимкніть
інші пристрої, наприклад
мікрохвильову піч.
•• Швидкість зв’язку бездротової
LAN може зменшитися
для сумісних із IEEE802.11n
бездротових маршрутизаторів
LAN/точок доступу, якщо для
методу захисту установлено
значення WEP або WPA/WPA2PSK (TKIP). Якщо швидкість
зменшується, змініть метод
захисту на WPA/WPA2-PSK (AES).
Схема шифрування (захисту)
залежить від пристрою.
Докладну інформацію див.
в інструкції з експлуатації
маршрутизатора/точки доступу.
Додаткова інформація
Система не може підключитися
до музичних служб.
•• Переконайтеся, що бездротовий
маршрутизатор LAN/точку
доступу увімкнено.
•• Перевірте, щоб індикатор
горів на дисплеї. Якщо він не
горить, налаштуйте бездротову
мережу ще раз. Докладну
інформацію див. у документі
«Посібнику із використання
мережі Wi-Fi».
•• Якщо систему підключено до
бездротової мережі, перемістіть
бездротовий маршрутизатор
LAN/точку доступу ближче
до системи та виконайте
налаштування ще раз.
•• Залежно від постачальника
послуг дозволяється тільки одне
підключення до Інтернету.
•• Якщо увімкнути мобільний
телефон (пристрій Android,
пристрій Xperia або iPhone/
iPod touch) після тимчасового
вимкнення, спробуйте
перезапустити програму
«SongPal».
Домашня мережа
89UA
Неможливо виконати
налаштування або відтворення.
•• Перевірте, що аудіофайл є
неналежним або було видалено
із сервера. Див. інструкцію з
експлуатації сервера.
•• Сервер намагається відтворити
аудіофайл в аудіоформаті, який
не підтримує система. Перевірте
інформацію про аудіоформат на
сервері.
•• Вимкніть багатоадресне
керування на бездротовому
маршрутизаторі LAN/точці
доступу. Якщо його ввімкнено,
для виведення аудіо може
знадобитися кілька хвилин.
Докладну інформацію див.
в інструкції з експлуатації
бездротового маршрутизатора
LAN/точки доступу.
•• Доступ із цієї системи не
дозволено сервером. Змініть
параметри на сервері, щоб
дозволити доступ із цієї системи.
Докладну інформацію див. в
інструкції з експлуатації сервера.
Керування жестами
Неможливо увімкнути
керування жестами.
•• Кілька разів торкніться GESTURE
ON/OFF, доки не засвітиться
датчик GESTURE CONTROL.
•• Переконайтеся, що функцію
блокування від дітей не
ввімкнено (стор. 77).
Керування жестами не працює
належним чином.
•• Переведіть руку ближче до
датчика GESTURE CONTROL
(стор. 61), коли виконуєте
прокрутку.
•• Виконуйте прокрутку з меншою
швидкістю.
90UA
•• Виберіть відповідний режим
(PLAYBACK, DJ, SAMPLER або
KARAOKE) перед тим, як почати
використовувати керування
жестами (стор. 61, 63).
•• Встановіть фільтр захисту від
перешкод (продається окремо)
на шнур живлення змінного
струму.
•• Вимкніть електричне
обладнання, яке знаходиться
поруч.
Control for HDMI («BRAVIA»
Sync)
Система не вмикається навіть
тоді, коли ввімкнено телевізор.
•• Натисніть DVD SETUP, потім
задайте для параметра [HDMI
SETUP] — [CONTROL FOR HDMI]
значення [ON] (стор. 46).
Телевізор має підтримувати
функцію Control for HDMI (стор.
67). Докладну інформацію
див. в інструкції з експлуатації
телевізора.
•• Перевірте налаштування
динаміка на телевізорі.
Живлення системи
синхронізовано з
налаштуваннями динаміків
телевізора. Докладну
інформацію див. в інструкції з
експлуатації телевізора.
•• Якщо минулого разу звук
виводився через динаміки
телевізора, система не
увімкнеться навіть попри
увімкнення телевізора.
Система вимикається разом із
телевізором.
•• Перевірте налаштування
параметра [HDMI SETUP] —
[STANDBY LINKED TO TV] (стор.
46). Якщо для [STANDBY
LINKED TO TV] задано значення
[ON], система вимикатиметься
автоматично при вимкненні
телевізора (незалежно від
вибраного входу).
Система не вимикається навіть
тоді, коли вимкнено телевізор.
•• Перевірте налаштування
параметра [HDMI SETUP] —
[STANDBY LINKED TO TV] (стор.
46).
Щоб система автоматично
вимикалася при кожному
вимиканні телевізора
незалежно від вибраного
входу, задайте для параметра
[STANDBY LINKED TO TV]
значення [ON]. Телевізор має
підтримувати функцію Control
for HDMI (стор. 67). Докладну
інформацію див. в інструкції з
експлуатації телевізора.
Додаткова інформація
Із системи на телевізор не
виводиться звук.
•• Перевірте тип і підключення
кабелю HDMI або аудіокабелю,
який з’єднує систему з
телевізором (стор. 27).
•• Якщо ваш телевізор сумісний
зі зворотнім аудіоканалом,
слід під’єднати систему до
телевізора через роз’єм HDMI
IN, що сумісний зі зворотнім
аудіоканалом (ARC) (стор.
27). Якщо звук однаково
не виводиться або якщо він
виводиться переривчасто,
підключіть аудіокабель
(не входить до комплекту
постачання), натисніть
«DVD SETUP» і задайте для
параметра [HDMI SETUP] —
[AUDIO RETURN CHANNEL]
значення [OFF] (стор. 46).
•• Якщо ваш телевізор несумісний
зі зворотнім аудіоканалом, звук
телевізора не виводитиметься
через систему, навіть якщо
підключити систему через
роз’єм HDMI IN телевізора. Щоб
виводити звук телевізора через
систему, підключіть аудіокабель
(не входить до комплекту
постачання) (стор. 28).
•• Перемкніть вхід системи на «TV»
(стор. 28).
•• Збільште гучність системи.
•• Залежно від порядку
підключення телевізора та
системи звук системи може
бути вимкнено. При цьому на
дисплеї системи горітиме напис
«MUTING». У цьому випадку слід
спочатку увімкнути телевізор, а
потім — систему.
91UA
•• На телевізорі (BRAVIA) слід
налаштувати в якості динаміків
аудіосистему. Для отримання
відомостей про налаштування
телевізора див. інструкцію з
його експлуатації.
Звук виводиться як із системи,
так і з телевізора.
•• Вимкніть звук від системи чи від
телевізора.
•• Змініть вихід динаміка в
телевізорі на динамік телевізора
або ж на аудіосистему.
Функція Керування через HDMI
не працює належним чином.
•• Перевірте стан підключення із
системою (стор. 22).
•• Увімкніть функцію Керування
через HDMI на телевізорі.
Докладну інформацію див.
в інструкції з експлуатації
телевізора.
•• Заждіть трохи та повторіть
спробу. Після відімкнення
системи може знадобитися
певний час, перш ніж можна
буде здійснювати операції.
Зачекайте не менше 15 секунд і
повторіть спробу.
•• Переконайтеся, що підключений
до системи телевізор підтримує
функцію Керування через HDMI.
•• Типи та кількість пристроїв,
якими можна керувати за
допомогою функції Керування
через HDMI, обмежені
стандартом HDMI CEC, як
описано нижче:
—записувальні
—
пристрої
(пристрій запису на диски
Blu-ray, пристрій запису на
DVD тощо) — до 3 пристроїв
92UA
—пристрої
—
відтворення
(програвач дисків Blu-ray,
програвач DVD-дисків тощо)
— до 3 пристроїв (ця система
використовує один із них)
—пристрої,
—
пов’язані з тюнером,
— до 4 пристроїв
—аудіосистема
—
(приймач/
навушники) — до 1 пристрою
(що використовується цією
системою)
Функція Party Chain
Неможливо активувати функцію
Party Chain.
•• Перевірте підключення
(стор. 70).
•• Перевірте правильність
підключення звукових кабелів.
Функція Party Chain працює
неправильно.
•• Вимкніть систему. Потім
увімкніть систему, щоб
активувати функцію Party Chain.
Відновлення фабричних
настройок системи
Якщо система все ще не працює
правильно, відновіть фабричні
настройки системи.
1 Витягніть шнур живлення
змінного струму та знову
вставте його.
2 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
3 Натисніть OPTIONS.
4 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати «SYSTEM», а потім
натисніть .
5 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати «RESET», а потім
натисніть .
6 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати «YES», а потім
натисніть .
На дисплеї з’являється напис
«RESET».
Після завершення відновлення
система автоматично
перезавантажується. Натисніть ,
щоб увімкнути систему.
Для всіх налаштувань
користувача, таких як
запрограмовані радіостанції та
таймер вимкнення відновлюються
фабричні настройки.
Відновлення параметрів
меню налаштування за
замовчуванням
Можна відновити параметри
меню налаштування (крім
налаштувань [PARENTAL
CONTROL]) за замовчуванням.
1 Натисніть DVD SETUP.
На екрані телевізора з’явиться
меню налаштувань.
/ , щоб
вибрати [SYSTEM SETUP], а
потім натисніть .
3 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати [RESET], а потім
натисніть .
4 Кілька разів натисніть
/ , щоб
вибрати [YES], а потім натисніть
.
На екрані телевізора або на
дисплеї з’являються літери/
цифри
Коли активується функція
самодіагностики для
запобігання несправності
системи, відображається
службовий номер. Службовий
номер складається з літер і
цифр (наприклад, C 13 50). Щоб
дізнатися причину несправності
та дію для виправлення, звіртеся з
цією таблицею.
Перші 3
Причина та дія для
символи
виправлення
службового
номера
C 13
Диск брудний.
•• Очистіть диск
м’якою серветкою
(стор. 95).
C 31
Диск вставлено
неправильно.
•• Вимкніть систему
та знову ввімкніть її.
Повторно вставте диск
правильно.
E XX
Щоб запобігти
(XX — число) несправності, система
виконала функцію
самодіагностики.
•• Зверніться до
найближчого дилера
Sony або до місцевого
уповноваженого
сервісного центру Sony
та надайте 5-значний
службовий номер.
Приклад: E 61 10
Додаткова інформація
2 Кілька разів натисніть
Функція самодіагностики
Операція займає кілька секунд. Не
натискайте  під час скидання
настройок системи.
93UA
Повідомлення
Одне з наведених далі
повідомлень може бути
відображене або блимати на
дисплеї під час роботи.
CANNOT PLAY
•• Було вставлено диск, який
неможливо відтворити.
•• Було вставлено DVD VIDEO
з кодом регіону, який не
підтримується.
DATA ERROR
•• Файл створено в
непідтримуваному форматі.
•• Розширення файлу не співпадає
з форматом файлу.
DEVICE ERROR
Пристрій USB не може бути
розпізнаний, або підключено
невідомий пристрій.
DEVICE FULL
Пам’ять пристрою USB заповнена.
ERASE ERROR
Помилка видалення аудіофайлів
або папок на пристрої USB.
FATAL ERROR
Пристрій USB було відключено
під час операції передавання
або видалення, і він може бути
пошкоджений.
FOLDER FULL
Передавати дані на пристрій USB
неможливо, тому що кількість
папок максимальна.
GUEST
Система стає Party Guest, коли
Party Host активує функцію Party
Chain.
94UA
GROUP
Система приєдналася до Wireless
Party Chain, яку активує Wireless
Party Chain Host.
HOST
Система активує функцію Party
Chain і стає Party Host.
M-ROOM
Система активує функцію Wireless
Party Chain і стає Wireless Party
Chain Host.
NoDEVICE
Пристрій USB не підключено, або
підключено пристрій, що не
підтримується.
NO DISC
У лотку немає диска.
NO MUSIC
У джерелі відтворення немає
підтримуваних аудіофайлів.
NO SUPPORT
Підключено пристрій USB, який не
підтримується, або пристрій USB
підключено через концентратор
USB.
NO VIDEO
У джерелі відтворення немає
підтримуваних відеофайлів.
NOT USE
Ви спробували виконати певну
операцію в таких умовах, коли
вона заборонена.
OVER CURRENT
Виявлено надмірний струм на
порту (USB).
PROTECT
Пристрій USB захищений від
запису.
PUSH STOP
Ви спробували виконати
операцію, яку можна виконати
тільки тоді, коли відтворення
зупинене.
READING
Система зчитує інформацію з
диска або пристрою USB. Деякі
операції недоступні.
REC ERROR
Передавання не розпочалося,
перервалося на середині, або
не може бути виконане з іншої
причини.
TRACK FULL
Передавати дані на пристрій USB
неможливо, тому що кількість
файлів максимальна.
Застереження
При перенесенні пристрою
Виконуйте наведену нижче
процедуру перед перенесенням
пристрою для уникнення
пошкодження механізму диска.
1 Натисніть , щоб увімкнути
систему.
2 Кілька разів торкніться
FUNCTION, щоб вибрати пункт
«DVD/CD».
3 Вийміть диск.
Торкніться , щоб відкрити та
закрити лоток для дисків.
Почекайте, доки на дисплеї не
з’являється напис «NO DISC».
змінного струму.
Примітки щодо дисків
•• Перед відтворенням протирайте диск
серветкою для чищення від центру
до країв.
•• Не витирайте диски розчинниками,
такими як бензин, розріджувач
або побутові мийні засоби, чи
антистатичним аерозолем,
призначеним для вінілових платівок.
•• Не піддавайте диски дії прямого
сонячного проміння або джерел
тепла (наприклад, каналів подачі
теплого повітря), а також не
залишайте їх в автомобілі під
прямими сонячними променями.
Щодо безпеки
•• Повністю від’єднайте шнур живлення
змінного струму від електричної
розетки, якщо ним не будуть
користуватися довгий час. При
знеструмленні системи завжди
тримайте шнур за штепсель. Тягнути
за сам шнур заборонено.
•• Якщо твердий об’єкт або рідина
потрапить у систему, відключіть
систему від джерела живлення
та віддайте її на перевірку до
кваліфікованого персоналу, перш ніж
продовжувати експлуатацію.
•• Заміну шнура живлення змінного
струму дозволяється виконувати
лише кваліфікованому персоналу
ремонтної майстерні.
Щодо розміщення
•• Не розміщуйте систему в нахиленому
положенні або в надмірно гарячих,
холодних, запилених, забруднених
або вологих місцях, там, де немає
належної вентиляції, або там, де вона
може зазнати вібрації, дії прямих
сонячних променів або яскравого
світла.
Додаткова інформація
Для виконання цієї операції
користуйтеся кнопками на
сенсорній панелі пристрою.
4 Витягніть шнур живлення
95UA
•• Будьте обережні, ставлячи систему
на поверхні, які пройшли спеціальну
обробку (воском, мастилом, лаком
тощо), оскільки це може спричинити
знебарвлення чи появу плям на
поверхні.
•• Якщо систему перенесли з холоду в
тепле приміщення або в приміщення
з надзвичайно високою вологістю,
на лінзі всередині пристрою може
конденсуватися волога, що може
призвести до несправності системи.
У такому випадку вийміть диск
і залиште систему увімкненою
приблизно на годину, щоб волога
випарувалась.
Щодо нагрівання
•• Нагрівання низькочастотного
динаміка під час роботи є
нормальним явищем і не є причиною
для турботи.
•• Не торкайтеся корпусу, якщо система
постійно використовується з високою
гучністю, оскільки корпус може бути
гарячим.
•• Не перекривайте вентиляційні
отвори.
Щодо акустичної системи
Вбудована акустична система не
має магнітного екранування, тому
зображення на телевізорах, що
знаходяться поруч, може зазнати
магнітної деформації. У такій ситуації
вимкніть телевізор, почекайте 15–30
хвилин і знов увімкніть його. Якщо
покращення не сталося, перемістіть
динаміки на більшу відстань від
телевізора.
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
Застереження. Якщо нерухоме
відеозображення або зображення
індикації меню залишити на
телевізійному екрані на тривалий
період часу за допомогою
цієї системи, існує небезпека
невиправного пошкодження екрана.
Проекційні телевізори особливо
чутливі до цього.
96UA
Очищення корпусу
Чистьте систему м’якою тканиною,
злегка зволоженою м’яким мийним
розчином.
Не використовуйте будь-які абразивні
губки, порошок для чищення або такі
розчинники, як розріджувач, бензин
або спирт.
Примітки щодо оновлення
Ця система дозволяє оновлювати
програмне забезпечення автоматично,
коли її підключено до Інтернету через
дротову або бездротову мережу.
Оновлюючи систему, можна додавати
нові функції та використовувати
систему більш зручно й безпечно.
Якщо ви не хочете виконувати
оновлення автоматично, цю функцію
можна вимкнути за допомогою
програми SongPal, установленої на
смартфоні/iPhone. Однак система
може оновлювати програмне
забезпечення з міркувань безпеки,
навіть якщо цю функцію вимкнено.
Програмне забезпечення також
можна оновити за допомогою меню
налаштувань, коли цю функцію
вимкнено. Докладну інформацію див.
у розділі «Оновлення програмного
забезпечення» (стор. 79).
Систему не можна використовувати
під час оновлення програмного
забезпечення.
Заява щодо послуг, які
пропонуються третіми сторонами
Послуги, які пропонуються третіми
сторонами, можуть змінюватися,
призупинятися або анулюватися без
попереднього повідомлення. Sony не
несе жодної відповідальності в таких
ситуаціях.
Щодо обміну даними через
BLUETOOTH
•• Пристрої BLUETOOTH треба
системою, можуть завадити роботі
деяких медичних пристроїв.
Оскільки генеровані радіохвилі
можуть призвести до неправильної
роботи сторонніх пристроїв, завжди
вимикайте цю систему та пристрій
BLUETOOTH в зазначених місцях:
—— У лікарнях, потягах, літаках,
бензозаправних пунктах та інших
місцях, де можуть бути в наявності
горючі гази
—— Біля автоматичних дверей та
засобів пожежної сигналізації
•• Ця система підтримує функції
безпеки, що відповідають
специфікаціям стандарту BLUETOOTH,
для встановлення захищеного
з’єднання під час обміну даними за
допомогою технології BLUETOOTH.
Однак цього захисту може бути
недостатньо залежно певних
налаштувань та інших факторів, тому
слід бути обачним при виконанні
обміну даними з використанням
технології BLUETOOTH.
•• Корпорація Sony не несе
відповідальності за збитки та
інші втрати, що стали наслідком
витоку інформації під час обміну
даними з використанням технології
BLUETOOTH.
•• Обмін даними через BLUETOOTH
необов’язково гарантується для всіх
пристроїв BLUETOOTH, що мають той
самий профіль, що й ця система.
•• Пристрої BLUETOOTH, що з’єднуються
з цією системою, мають відповідати
специфікаціям BLUETOOTH, вказаним
корпорацією Bluetooth SIG, Inc., а
їхня відповідність стандарту має
бути сертифікована. Але навіть коли
пристрій відповідає специфікації
BLUETOOTH, можливі випадки, в яких
через певні характеристики або
властивості пристрою BLUETOOTH
з’єднання буде неможливим, або
будуть відрізняться принципи
керування, відображення або роботи.
Додаткова інформація
використовувати на відстані
приблизно 10 метрів (пряма
видимість) один від одного.
Ефективна відстань для обміну
даними може скоротитися за таких
умов.
—— Коли між пристроями, що
обмінюються даними через
BLUETOOTH, знаходиться людина,
металевий об’єкт або інша
перешкода
—— Місця, де працює бездротова
мережа LAN
—— Поруч із мікрохвильовими печами,
що працюють
—— Місця, у яких генерується інше
електромагнітне випромінювання
•• Пристрої BLUETOOTH та обладнання
бездротової мережі LAN (IEEE
802.11b/g/n) використовують
однакову частоту (2,4 ГГц). Під час
використання пристрою BLUETOOTH
біля пристрою з підтримкою
бездротової LAN можуть виникнути
електромагнітні перешкоди. Це
може призвести до зменшення
швидкості передачі даних, шуму або
неможливості встановити з’єднання.
У такому випадку спробуйте виконати
такі дії для поліпшення ситуації:
—— Використовуйте цю систему на
відстані принаймні 10 метрів
від обладнання з підтримкою
бездротової LAN.
—— Вимкніть живлення обладнання
бездротової LAN, коли пристрій
BLUETOOTH використовується на
відстані менше 10 метрів.
—— Максимально близько розташуйте
цю систему та пристрій
BLUETOOTH одне до одного під час
використання.
•• Радіохвилі, які передаються цією
97UA
•• Залежно від пристрою BLUETOOTH,
з’єднаного з цією системою,
середовища, у якому відбувається
обмін даними, і умов навколишнього
середовища можуть виникати шуми
або перерви у відтворенні аудіо.
Примітки щодо ліцензії
Цей пристрій містить програмне
забезпечення, яке корпорація Sony
використовує за ліцензійною угодою
з власником авторських прав. Ми
зобов’язані оголосити вміст угоди
для клієнтів за вимогою власника
авторських прав на програмне
забезпечення.
Ознайомтеся з текстом ліцензії,
перейшовши за URL-адресою нижче.
http://rd1.sony.net/help/has/sl/16/
Примітка щодо прикладного
програмного забезпечення GNU
GPL/LGPL
98UA
Цей продукт містить програмне
забезпечення, що регулюється
вказаною нижче Загальною публічною
ліцензією GNU (надалі вказується
як «GPL») або Загальною публічною
ліцензією обмеженого використання
GNU (надалі вказується як «LGPL»). Ці
ліцензії вказують, що клієнти мають
право отримати, модифікувати та
передавати вихідний код вказаного
програмного забезпечення відповідно
до умов ліцензій GPL або LGPL, що
постачаються. Вихідний код вказаного
вище програмного забезпечення
доступний в Інтернеті.
Для завантаження перейдіть за
вказаною URL-адресою та виберіть
назву моделі «MHC-V90DW».
URL-адреса: http://oss.sony.net/
Products/Linux/
Зверніть увагу, що корпорація Sony не
може відповідати або реагувати на
будь-які запити щодо вмісту вихідного
коду.
Примітки щодо оновлення
Якщо цей пристрій використовується,
коли його підключено до Інтернету
через дротову мережу або мережу
Wi-Fi, пристрій може оновлюватися до
останнього програмного забезпечення
автоматично.
У результаті оновлення програмного
забезпечення будуть додані нові
функції, які забезпечать працювати
більш зручно й надійно.
Якщо ви не хочете оновлювати
програмне забезпечення автоматично,
цю функцію можна вимкнути за
допомогою програми SongPal,
установленої на смартфоні/iPhone.
Однак програмне забезпечення
може оновлюватися автоматично для
стабільної роботи тощо, навіть якщо
цю функцію вимкнено. Крім того, якщо
цю функцію вимкнено, програмне
забезпечення все одно можна оновити
вручну.
Докладну інформацію про
налаштування та експлуатацію див. у
Довідковому посібнику.
Пристроєм може бути неможливо
користуватися під час оновлення.
Заява щодо послуг, які
пропонуються третіми сторонами
Послуги, які пропонуються третіми
сторонами, можуть змінюватися,
призупинятися або анулюватися без
попереднього повідомлення. Sony не
несе жодної відповідальності в таких
ситуаціях.
Технічні
характеристики
Супутниковий динамік
(акустична система
SS-V90DW)
Акустична система:
Високочастотний динамік,
середньочастотний динамік
Блок динаміка:
Високочастотний динамік:
50 мм × 4, конічного типу
Середньочастотний динамік:
130 мм × 4, конічного типу
Номінальний опір:
8 Ом
Низькочастотний динамік
(приймач DVD SA-V90DW)
Акустична система:
Низькочастотний динамік, з
відображенням низьких частот
Блок динаміка:
250 мм × 2, конічного типу
Номінальний опір:
8 Ом
Входи
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напруга 2 В, повний опір 1 кОм
VIDEO OUT:
Макс. вихідний рівень 1 Vp-p,
незбалансований, синхр.
від’ємний повний опір
навантаження 75 Ом
HDMI OUT (TV):
Підтримуваний аудіосигнал:
2-канальний лінійний
аудіосигнал кодово-імпульсної
модуляції (PCM) (до 48 кГц),
Dolby Digital
Секція HDMI
Штекер:
Тип A (19 контактів)
Секція програвача дисків
Система:
Компакт-диск і цифрова аудіо- і
відеосистема
Характеристики діодного лазера
Тривалість випромінювання:
Безперервна
Вихідна потужність лазера*:
Менш ніж 44,6 мкВт
* Це значення вихідної потужності
отримане шляхом вимірювання
на відстані 200 мм від поверхні
лінзи об’єктива блока оптичної
головки зчитування з апертурою
7 мм.
Частотна характеристика:
20 Гц – 20 кГц
Формат системи кольорів відео:
Модель для Латинської
Америки:
NTSC
Інші моделі:
NTSC та PAL
Додаткова інформація
AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напруга 2 В, повний опір 47 кОм
TV (ARC):
Підтримуваний аудіосигнал:
2-канальний лінійний
аудіосигнал кодово-імпульсної
модуляції (PCM)
MIC1:
Чутливість 1 мВ, повний опір
10 кОм
MIC2/GUITAR:
Чутливість 1 мВ, повний опір
10 кОм (коли режим гітари
вимкнено)
Чутливість 200 мВ, повний опір
1 МОм (коли режим гітари
увімкнено)
Виходи
99UA
Секція USB
Підтримуваний пристрій USB:
Накопичувач
Максимальний струм:
1 А
Порт (USB):
Тип A
Секція FM-тюнера
FM стерео, Супергетеродинний
тюнер FM
Антена:
FM-антена
Діапазон налаштування:
87,5 МГц – 108,0 МГц
(крок у 50 кГц)
Секція BLUETOOTH
Система зв’язку:
BLUETOOTH стандартної версії
4.2
Вихід:
Стандарт BLUETOOTH клас
живлення 1
Максимальна відстань для зв’язку:
Пряма видимість прибл. 30 м*1
Діапазон частот:
Діапазон 2,4 ГГц
(2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляції:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum — розширений спектр
зі стрибкоподібним
перенастроюванням частоти)
Підтримувані профілі BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile —
розширений профіль
розповсюдження аудіо)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile — профіль
дистанційного керування
аудіо- та відеопристроями)
SPP (Serial Port Profile — профіль
послідовного порту)
100UA
Підтримувані кодеки:
SBC (Subband Codec — кодек із
багатополосним кодуванням)
AAC (Advanced Audio Coding
— розширене кодування аудіо)
LDAC
*1 Фактичний діапазон може
змінюватися залежно від таких
факторів, як наявність перешкод між
пристроями, магнітні поля навколо
мікрохвильових печей, статичний
струм, чутливість прийому,
характеристики антени, операційна
система, програмне забезпечення
тощо.
*2 Профілі стандарту BLUETOOTH
вказують мету зв’язку BLUETOOTH
між пристроями.
Секція мережі
Ethernet LAN
100BASE-TX
Бездротова LAN
Сумісні стандарти:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Безпека:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Радіочастота:
2,4 ГГц, 5 ГГц
Підтримувані аудіоформати
Підтримувана швидкість
передавання даних і частота
дискретизації:
MP3:
16/22,05/24/32/44,1/48 кГц,
16 кбіт/с – 320 кбіт/с (CBR/VBR)
AAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96 кГц, 16 кбіт/с – 320 кбіт/с
(CBR/VBR)
WMA:
32/44,1/48 кГц, 16 кбіт/с –
320 кбіт/с (CBR/VBR)
WAV:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 кГц (16/24 біт)
AIFF:
32/44,1/48/88,2/96/176,4/
192 кГц (16/24 біт)
FLAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 кГц (16/24 біт)
ALAC:
16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 кГц (16/24 біт)
DSD (DSF/DFF):
2,8 МГц (1 біт)
Підтримувані відеоформати
Загальні відомості
Вимоги до джерела живлення:
120 В – 240 В змінного струму,
50/60 Гц
Споживання електроенергії:
320 Вт
* Споживання електроенергії
системою не перевищуватиме 0,5 Вт,
якщо підключення HDMI відсутнє, а
для параметра «NW STBY» вибрано
значення «OFF».
Дизайн і технічні характеристики
можуть змінюватися без
попереднього повідомлення.
Умови зберігання
Продукцію зберігають в
упакованому виді в темних, сухих,
чистих, добре вентильованих
приміщеннях, ізольованих від місць
зберігання кислот і лугів.
Температура зберігання: від –10 °C
до + 45 °C. Відносна вологість
зберігання: 30% – 70%. Робоча
температура: від 5 °C до 35 °C.
Робоча відносна вологість: 30% –
70%.
Термін зберігання не встановлений.
Додаткова інформація
Xvid:
Відеокодек: Xvid video
Швидкість передавання даних:
4,854 Мбіт/с (МАКС.)
Розширення/частота кадрів:
720 × 480, 30 кадр./с
720 × 576, 25 кадр./с (за
винятком моделі для
Латинської Америки)
Аудіокодек: MP3
MPEG4:
Формат файлу: MP4
Відеокодек: MPEG4 Simple
Profile (AVC не сумісний.)
Швидкість передавання даних:
4 Мбіт/с
Розширення/частота кадрів:
720 × 480, 30 кадр./с
720 × 576, 25 кадр./с (за
винятком моделі для
Латинської Америки)
Аудіокодек: AAC-LC
(HE-AAC не сумісний.)
DRM: Не сумісний
Споживання електроенергії (у
режимі енергозбереження):
0,5 Вт (якщо для параметра «NW
STBY» встановлено значення
«OFF», а для [CONTROL FOR
HDMI] вибрано [OFF].)
3 Вт* (якщо для параметра «NW
STBY» встановлено значення
«ON», а для [CONTROL FOR
HDMI] вибрано [ON].)
Розміри (ш/в/г) (прибл.):
Зібраний пристрій:
532 мм × 1706 мм × 494 мм
Супутниковий динамік:
429 мм × 830 мм × 344 мм
Низькочастотний динамік:
532 мм × 1080 мм × 494 мм
Вага (прибл.):
Зібраний пристрій:
50,5 кг
Супутниковий динамік:
13,5 кг
Низькочастотний динамік:
37 кг
101UA
Список мовних кодів
Орфографія мов відповідає стандарту ISO 639:1988 (E/F).
102UA
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
Код
Мова
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla 1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1254
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Не вказано
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Список кодів регіонів/батьківського контролю
Код
Регіон
Код
Регіон
Код
Регіон
Код
Регіон
2044
Аргентина
2165
Фінляндія
2362
Мексика
2149
Іспанія
2499
2047
Австралія
2174
Франція
2376
Нідерланди
2046
Австрія
2109
Німеччина
2390
Нова Зеландія 2086
Швеція
Швейцарія
2057
Бельгія
2248
Індія
2379
Норвегія
2528
Таїланд
2070
Бразилія
2238
Індонезія
2427
Пакистан
2184
Сполучене
Королівство
2079
Канада
2254
Італія
2424
Філіппіни
2090
Чилі
2276
Японія
2436
Португалія
2092
Китай
2304
Корея
2489
Росія
2115
Данія
2363
Малайзія
2501
Сінгапур
Додаткова інформація
103UA
©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia
4-694-841-81(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement