Sony | MHC-ECL6D | Sony MHC-ECL6D Інструкції з експлуатації

4-467-787-61(2)
Home Audio System
Інструкція з користування
Початок роботи
Диск
USB-пристрій
Радіоприймач
Інші операції
Додаткова інформація
MHC-ECL7D/ECL6D
УВАГА
Щоб знизити ризик виникнення
пожежі, не накривайте вентиляційний
отвір пристрою газетами,
скатертинами, занавісками тощо.
Не піддавайте пристрій дії джерел
відкритого вогню (наприклад,
запалених свічок).
Щоби знизити ризик виникнення
пожежі чи ураження електричним
струмом, слідкуйте за тим, щоб на
цей пристрій не потрапляли краплі чи
бризки рідини, а також не ставте на
нього посудин із рідиною, наприклад
ваз.
Не встановлюйте пристрій у місцях із
обмеженим доступом повітря, таких як
книжкова шафа чи вбудована поличка.
Оскільки пристрій можна
вимкнути, від’єднавши штекер від
мережі, підключайте пристрій до
легкодоступної розетки змінного
струму. Якщо ви зауважите, що
пристрій функціонує ненормально,
негайно вийміть штекер із розетки
змінного струму.
Слідкуйте за тим, щоб батареї чи
пристрої зі встановленою батареєю
не контактували з надмірним теплом,
наприклад не перебували під прямим
сонячним промінням і поблизу
відкритого вогню.
Навіть коли живлення на пристрої
вимкнено, він не буде повністю
відключений від електромережі, поки
підключений до розетки змінного
струму.
Дата виготовлення зазначена
на виробі та його упаковці у
наступному форматі:
«PRODUCED: MM.YYYY», де «PRODUCED»
— Дата виготовлення, «MM» — місяць,
«YYYY» — рік виготовлення.
2UA
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використання оптичних пристроїв з
даним виробом є небезпечним для
очей.
Цей пристрій має рейтинг лазерного
виробу класу 1. Відповідне маркування
знаходиться на задній панелі
пристрою.
Домашня аудіoсистема
Κpаїна-виробник: Китай
Виробник:
Сoні Кopпopейшн 1-7-1 Конан, Мінатоку, Токіо, Японія, 108-0075.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30,
м.Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149);
– Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785);
– Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
КМУ від 03.12.2008 № 1057).
Утилізація старого
електричного та
електронного
обладнання
(застосовується в
Європейському союзі
та інших європейських
країнах із системами
роздільного збирання
сміття)
Europe Only Переробка використаних
елементів живлення
(директива діє у межах
країн Європейського
Союзу та інших країн
Європи зі системами
роздільного збору
відходів)
Про цей посібник
Термін «DVD-диск» може
використовуватися як загальний
термін для позначення дисків
DVD-відео, DVD-R, DVD-RW, DVD+R
або DVD+RW.
Компакт-диски CD-R або CD-RW
іноді позначаються як «DATA CD».
DVD-R, DVD-RW, DVD+R або
DVD+RW іноді позначаються як
«DATA DVD».
3UA
Зміст
Про цей посібник...................... 3
Диски, що відтворюються........ 5
USB-пристрої, сумісні з цією
системою................................... 6
Типи файлів, що
відтворюються.......................... 6
Огляд деталей та елементів
керування.................................. 7
Початок роботи
Безпечне підключення
системи..................................... 11
Прикріплення ніжок до
гучномовців..............................12
Підготовка пульта
дистанційного керування.......12
Налаштування годинника.......12
Під’єднання телевізора...........13
Налаштування системи
кольору.................................... 14
Диск
Відтворення диска...................15
Відтворення файлів на
диску.........................................15
USB-пристрій
Перед використанням USBпристрою..................................17
Перенесення музичних
файлів із диска на USBпристрій....................................17
Відтворення файлів на USBпристрої...................................20
Радіоприймач
Прослуховування
радіостанцій.............................21
4UA
Інші операції
Налаштування режимів
відтворення............................. 23
Регулювання звуку................. 24
Інші операції відтворення...... 24
Прослуховування
аудіовмісту з додаткового
пристрою................................. 26
Спів під супровід: караоке..... 26
Використання таймерів......... 27
Зручні функції.......................... 28
Використання меню
налаштувань........................... 28
Додаткова інформація
Застереження...........................31
Усунення несправностей....... 32
Повідомлення......................... 35
Технічні характеристики........ 36
Ліцензії та товарні знаки........ 37
Диски, що
відтворюються
DVDдиски
DVD-відео
DVD-ROM
DVD-R1)2)/DVD-RW1)2)
DVD+R1)2)/DVD+RW1)2)
Компакт- CD-DA (музичні компактдиски
диски)
CD-ROM
CD-R1)3)/CD-RW1)3)
Відео компакт-диски
Диски неможливо буде відтворити,
якщо їх завершальну обробку не
було виконано належним чином.
Детальніше див. в інструкціях з
використання, що додаються до
записуючого пристрою.
2)
Система підтримує формат UDF
(Universal Disk Format, Універсальний
формат дисків) для дисків DATA DVD.
3)
Система підтримує стандарт ISO 9660
Level 1/Level 2 для дисків DATA CD.
1)
Диски, які не відтворюються
Диски Blu-ray
Диски HD DVD
Диски DVD-RAM
Диски DVD Audio
Диски PHOTO CD
Диски Super Audio CD
Доріжка даних на дисках CD-Extra
Сторона з аудіоматеріалом на дисках
DualDisc
Диски DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
у режимі VR (відеозапису)
Диски DVD-R/RW, сумісні із CPRM
(технологією захисту вмісту носіїв
для запису), із вмістом з можливістю
однократного копіювання.
Музичні диски, закодовані з
використанням технологій захисту
авторських прав
Цей товар призначений для відтворення
дисків, які відповідають стандарту
компакт-дисків (CD). Останнім часом
деякі записуючі компанії пропонують
різноманітні музичні диски, закодовані
з використанням технологій захисту
авторських прав. Слід пам’ятати, що
серед цих дисків можуть бути такі, що не
відповідають стандарту компакт-дисків
(CD) та можуть не відтворюватись цим
виробом.
Примітка щодо дисків DualDisc
Диски DualDisc – це двосторонні диски,
які поєднують дані DVD, записані на одній
стороні, із цифровими аудіоданими,
записаними на іншій стороні. Однак,
оскільки формат сторони для запису
аудіоматеріалу не відповідає стандарту
компакт-дисків (CD), ми не гарантуємо,
що аудіодані на цьому пристрої
відтворюватимуться належним чином.
Примітка щодо операцій
відтворення DVD-дисків
Деякі операції відтворення DVDдисків може бути спеціально
обмежено виробниками програмного
забезпечення. Оскільки ця система
відтворює DVD-диски відповідно до їх
вмісту, деякі функції відтворення можуть
бути недоступними.
Примітка щодо двошарових DVDдисків
Під час перемикання шарів відтворення
зображення і звуку може на деякий час
перерватися.
Код регіону (тільки для дисків DVDвідео)
Ця система має код регіону, який
надруковано на задній панелі, і може
відтворювати лише ті диски DVD-відео
(тільки відтворення), які мають такий
.
самий код регіону або
Примітка щодо відтворення дисків з
багатосеансним записом
Система може відтворювати сеанси
на диску без упину, якщо їх записано
у тому самому форматі, що й перший
сеанс. Якщо виявиться сеанс, який
записано в іншому форматі, цей сеанс
та інші, записані після нього, відтворити
буде неможливо. Візьміть до уваги, що
навіть якщо сеанси записано в тому
самому форматі, деякі з них можуть не
відтворюватися.
Примітки щодо дисків
Система відтворює лише стандартні
круглі диски. Використання інших
дисків (наприклад, у формі квадрата,
серця або зірки) може спричинити збій
у її роботі.
Не використовуйте диски із
прикріпленими до них предметами,
наприклад, ярликами або кільцями.
5UA
USB-пристрої, сумісні з
цією системою
Інформацію щодо сумісних USBпристроїв можна отримати на
вказаних нижче веб-сайтах.
Для користувачів у Росії:
http://support.sony-europe.com/
Для користувачів у інших країнах/
регіонах:
http://www.sony-asia.com/support
Примітка
Система підтримує FAT16 та FAT32 для
USB-пристроїв.
Типи файлів, що
відтворюються
Відео
Формат файлів
Відео Xvid
Розширення
«.avi»
Музика
Формат файлів
Формат MP3
(MPEG1 Audio
Layer 3)1)
WMA2)3)
Розширення
«.mp3»
«.wma»
Фотографії
Формат файлів
JPEG
Розширення
«.jpg» або «.jpeg»
Формат MP3 PRO не підтримується.
Формати WMA DRM, WMA Lossless та
WMA PRO не підтримуються.
3)
Лише для функції USB
1)
2)
6UA
Огляд деталей та елементів керування
Цей посібник в основному описує використання пульта дистанційного
керування для управління пристроєм, проте такі самі дії можна виконати,
використовуючи кнопки з ідентичними або подібними назвами на корпусі
пристрою.
Головний блок
Про функцію блокування від дітей
Щоб уникнути випадкового натиснення, можна заблокувати всі кнопки на
пристрої, крім кнопки  (увімк./режим очікування). Натисніть та утримуйте
на пристрої кнопку  (зупинка), поки на дисплеї не з’явиться індикація
«LOCK ON» або «LOCK OFF». Усі кнопки на пристрої, крім кнопки , буде
заблоковано або розблоковано.
7UA
Пульт дистанційного керування

Пристрій: Кнопка ENTER
Пульт дистанційного керування:
Кнопка
(введення)
Використовується для застосування
або підтвердження налаштувань.

Кнопка TUNING +/
Використовується для налаштування
потрібної станції.
Кнопка / (попередній/
наступний)
Використовується для вибору
доріжки, файлу або розділу.
Кнопка / (швидке
прокручування назад/вперед)
Використовується для пошуку
потрібного фрагмента звукової
доріжки, файлу або розділу.
Кнопка  (повільне прокручування
вперед)
Використовується для
сповільненого відтворення у разі
натиснення в режимі паузи.

Кнопка / (увімк./режим
очікування)
Використовується для увімкнення
або вимкнення системи.

Кнопка OPTIONS (стор. 20)
Натисніть, щоб видалити файл або
папку на під’єднаному USB-пристрої.

Сенсор пульта дистанційного
керування

Кнопка REC TO USB (стор. 18)
Використовується для перенесення
музичних файлів із диска на
під’єднаний USB-пристрій.
Кнопка PRESET +/
Використовується для вибору
попередньо встановленої
радіостанції.

Кнопка  OPEN/CLOSE (відкрити/
закрити)
Використовується для відкривання
або закривання лотка для дисків.

Пристрій: Регулятор VOLUME
Використовується для регулювання
гучності.
Пульт дистанційного керування:
Кнопка VOLUME +/
Використовується для регулювання
гучності.

Роз’єм (USB) (стор. 17)
Використовується для під’єднання
USB-пристрою.
8UA

Роз’єми AUDIO IN L/R
Використовуються для під’єднання
зовнішнього аудіопристрою.

Кнопка FUNCTION
Використовується для вибору
функції.

Роз’єм MIC (мікрофон)
Використовується для під’єднання
мікрофона.

Кнопка ECHO
Регулювання рівня відлуння.

Кнопка BASS BOOST
Використовується для створення
більш динамічного звуку.
Натискаючи кнопку, можна
увімкнути або вимкнути ефект.

Кнопка EQ
Використовується для вибору
звукового ефекту.

Пристрій: Кнопка 
(відтворення/пауза)
Пульт дистанційного керування:
Кнопка  (відтворення), кнопка
 (пауза)
Натисніть, щоб розпочати або
призупинити відтворення. Для
повернення у режим звичайного
відтворення із режиму паузи
натисніть кнопку  (або кнопку
 на пристрої).
Кнопка  (зупинка)
Натисніть один раз для зупинки
відтворення і запам’ятовування
точки зупинки (точки
відновлення). Після цього
натисніть кнопку  (або 
на пристрої), щоб відновити
відтворення із точки зупинки. Щоб
розпочати відтворення із першої
доріжки, заголовка, розділу тощо,
двічі натисніть кнопку , після
чого натисніть  (або кнопку
 на пристрої).
Натисніть, щоб скасувати
автоматичне налаштування під
час пошуку радіочастот.
Натисніть, щоб зупинити
перенесення музичних даних,
що наразі передаються, на
під’єднаний USB-пристрій.
Кнопка MIC LEVEL
Регулювання гучності мікрофона.

Кнопка TIME
Використовується для відображення
або переходу до відомостей про час
під час відтворення.

Кнопка DIMMER
Регулювання яскравості дисплея
пристрою. Кожне натискання
кнопки змінює яскравість на 2 рівнях
(яскравий/темний).

Кнопка ANGLE/TIMER MENU
(стор. 24, 27)
Використовується для переходу в
режим перегляду під іншим кутом
камери, якщо на дисках DVDвідео записано кілька варіантів з
різними кутами перегляду.
Використовується для
встановлення таймера
відтворення. Дивіться також опис
кнопки SHIFT .

Кнопка  DVD MENU
Натискайте, щоб відкрити або
закрити меню DVD під час
відтворення диска DVD VIDEO.
Натискайте, щоб повернутися
до попереднього екрана під
час роботи зі списком папок чи
файлів, що відображаються на
екрані телевізора.

Кнопка MUTING
Використовується для вимкнення
або увімкнення звуку.
9UA

Кнопка
DISPLAY (стор. 26)
Натискайте, щоб відкрити або
приховати випадне меню для
режиму пошуку або для інформації
про поточне відтворення.

Кнопка SHIFT
Натисніть та утримуйте для
використання із кнопками з
рожевими позначеннями (кнопки із
цифрами, кнопки SLEEP  і TIMER
MENU ).

Кнопка SETUP (стор. 28)
Використовується для відкривання
або закривання меню налаштувань.

Кнопка DVD TOP MENU
Використовується для відкривання
верхнього меню DVD під час
відтворення DVD-диска.
Використовується для увімкнення
або вимкнення функції PBC під час
відтворення відео диска VIDEO CD
з функцією PBC.

Кнопка ///
Переміщення курсору пунктами
меню.

Кнопка AUDIO/SLEEP (стор. 21,
24, 27)
Використовується для вибору
формату аудіосигналу під
час відтворення за наявності
аудіосигналів різних форматів.
Вибір режиму прийому FMмовлення (моно або стерео)
для прослуховування FMстереопрограм.
Використовується для
встановлення таймера сну.
Дивіться також опис кнопки SHIFT
.
10UA
Кнопка SUBTITLE
Використовується для вибору мови
субтитрів, якщо вони доступні
кількома мовами (наприклад, на
дисках DVD VIDEO).

Кнопка ZOOM
Використовується для збільшення
або зменшення зображення під
час перегляду вмісту дисків DVD
VIDEO, VIDEO CD, відео формату
Xvid чи файлу формату JPEG. Можна
прокрутити зображення вгору, вниз,
ліворуч або праворуч із вибраним
рівнем збільшення, натискаючи
/// .

Кнопка PROGRAM (стор. 21, 23)
Використовується для
програмування доріжок диска CDDA для програмованого відтворення
або для налаштування радіостанцій.
Кнопка REPEAT (стор. 23)
Використовується для увімкнення
режиму повторного відтворення.

Кнопка TV INPUT
Використовується для перемикання
джерела вхідного сигналу на
телевізорі між сигналом телевізора
та іншим джерелом вхідного
сигналу.
У разі використання цієї системи
з іншими телевізорами, ніж Sony,
якими можна керувати, потрібно
встановити кодовий номер
виробника. Детальніше читайте в
розділі «Кодові номери виробників
для телевізорів іншої марки, ніж
Sony» (стор. 13).
Кнопка TV / (увімк./режим
очікування)
Використовується для увімкнення
або вимкнення телевізора.
У разі використання цієї системи
з іншими телевізорами, ніж Sony,
якими можна керувати, потрібно
встановити кодовий номер
виробника.
Початок роботи
Безпечне підключення системи
 До лівого гучномовця
 До правого гучномовця
 Кабель гучномовця (червоний)
 Кабель гучномовця (чорний)
 Стрілоподібна FM-антена
(розкладена горизонтально.)
 До розетки
 Контурна AM-антена
Початок роботи
MHC-ECL6D
 Гучномовці
 Антени
Під’єднайте кабелі гучномовців.
Під час підключення штекера
стрілоподібної FM-антени чи
контурної АМ-антени зберігайте
правильний напрямок.
Знайдіть місце розташування і
положення, за яких прийом сигналу
найкращий, та встановіть антени.
Антени повинні знаходитись
на певній відстані від кабелів
гучномовців і кабелю живлення,
щоб уникнути появи шумів.
 Живлення
Під’єднайте кабель живлення до
розетки.
11UA
Прикріплення ніжок до
гучномовців
Прикріпіть ніжки, які додаються, з
кожного кута внизу гучномовців,
щоб вони не ковзали.
Налаштування
годинника
1 Натисніть кнопку /, щоб
увімкнути систему.
2 Натисніть та утримуйте
кнопку SHIFT, після чого
натисніть ANGLE/TIMER
MENU, щоб вибрати режим
налаштування годинника.
Якщо на дисплеї з’являється
індикація «SELECT», натисніть
кілька разів /, щоб
вибрати «CLOCK», і натисніть
кнопку
(введення).
Підготовка пульта
дистанційного
керування
Вставте батарею R6 (розмір AA,
додається), узгоджуючи полярності,
як показано нижче.
3 За допомогою кнопок
/ встановіть
потрібну годину та
натисніть кнопку .
4 Таким самим чином
встановіть хвилини.
Налаштування годинника
буде втрачено, якщо Ви
від’єднаєте шнур живлення від
розетки або у випадку збою в
енергопостачанні.
Відображення годинника
Натисніть TIME. Протягом кількох
секунд відображатиметься
годинник.
Примітки щодо використання пульта
дистанційного керування
За умов нормального використання
батарея повинна служити близько
шести місяців.
Якщо ви не користуєтесь пультом
дистанційного керування протягом
тривалого часу, вийміть батарею, щоб
уникнути його пошкодження внаслідок
витікання рідини з батареї та корозії.
12UA
Під’єднання телевізора
За допомогою відеокабелю, що
додається, під’єднайте роз’єм
вхідного відеосигналу телевізора до
роз’єму VIDEO OUT на системі.
Кодові номери виробників для
телевізорів іншої марки, ніж
Sony
Ця система підтримує телевізори
поданих далі виробників. Встановіть
відповідний кодовий номер
виробника.
1 Натисніть кнопку /, щоб
2 Натисніть та утримуйте
Під’єднання відеопрогравача
Під’єднайте телевізор до
відеопрогравача за допомогою відео- та
аудіокабелів (не додаються), як показано
нижче.
Телевізор
кнопку SHIFT, після чого
за допомогою кнопок із
цифрами введіть кодовий
номер виробника,
утримуючи натисненою
кнопку TV /.
Якщо вказано більше, ніж один
кодовий номер, спробуйте
вводити їх по одному, поки не
знайдете номер, який працює із
вашим телевізором.
Виробник
Відеопрогравач
Пристрій
SONY
Не під’єднуйте напряму.
Якщо під'єднати відеопрогравач між
системою та телевізором, під час
перегляду відеозображення із системи
може спостерігатися розсіювання потоку
відео. Не під’єднуйте відеопрогравач між
цією системою і телевізором.
Початок роботи
увімкнути систему.
HITACHI
LG/GOLDSTAR
NEC
PHILIPS
TOSHIBA
RCA
PIONEER
PANASONIC
SHARP
SAMSUNG
JVC
Кодовий
номер
01 (за
замовчуванням)
02, 24
04, 76
04
06, 08, 21, 72
07, 38
10
16
17, 19, 49
18, 29
20, 71
33
13UA
Налаштування системи
кольору
Після підключення телевізора
встановіть за потребою колірну
систему [PAL], [NTSC] або [Авто].
1 Натисніть кнопку /, щоб
увімкнути систему.
2 Натискайте кнопку
FUNCTION кілька разів
поспіль, щоб увімкнути
функцію DVD/CD.
Якщо завантажити диск із
функцією автоматичного
відтворення, відтворення
почнеться автоматично. Щоб
зупинити відтворення, двічі
натисніть кнопку .
3 Натисніть кнопку SETUP у
режимі зупинки.
З’явиться меню налаштувань.
4 Натисніть кілька разів /,
щоб відкрити налаштування
[ЭКРАН], після чого
натисніть кнопку .
5 Натисніть кілька разів
/, щоб вибрати пункт
[ТВ-система], після чого
натисніть .
6 Натисніть кілька разів /,
щоб вибрати пункт [PAL],
[NTSC] або [Авто], після чого
натисніть .
7 Натисніть кнопку SETUP, щоб
вийти з меню налаштувань.
Примітка
Після зміни системи кольору відтворення
зображення на екрані телевізора може
на деякий час перерватися.
14UA
Диск
Відтворення диска
1 Кілька разів поспіль
натисніть кнопку FUNCTION,
щоб вибрати функцію DVD/
CD.
2 Щоб відкрити лоток
3 Вставте диск у лоток для
дисків, після чого натисніть
кнопку  OPEN/CLOSE на
пристрої, щоб закрити
лоток.
4 Натисніть /, щоб вибрати
тип мультимедіа (музика/
фото/відео), після чого
натисніть (або ).
Диск
для дисків, натисніть на
пристрої кнопку  OPEN/
CLOSE.
3 Вставте диск у лоток для
дисків, після чого натисніть
кнопку  OPEN/CLOSE на
пристрої, щоб закрити
лоток.
Відтворення почнеться
автоматично, щойно закриється
лоток для дисків.
Якщо відтворення не
розпочинається автоматично,
натисніть кнопку .
5 Відрегулюйте гучність за
допомогою кнопок VOLUME
+/.
Щоб відтворити інший файл,
зупиніть відтворення і виконайте
дії, описані нижче.
4 За допомогою кнопки
VOLUME +/ відрегулюйте
гучність.
Відтворення файлів на
диску
1 Кілька разів поспіль
натисніть кнопку FUNCTION,
щоб вибрати функцію DVD/
CD.
Відтворення потрібного файлу
1 Натисніть  DVD MENU або
/, щоб перевести курсор
до
, після чого натисніть
кнопку .
2 Натисніть /, щоби
перевести курсор до папки
з файлом, який потрібно
відтворити, після чого
натисніть кнопку (або ).
2 Щоб відкрити лоток
для дисків, натисніть на
пристрої кнопку  OPEN/
CLOSE.
15UA
3 Натисніть / або /,
щоб перевести курсор до
потрібного файлу, після
чого натисніть кнопку
(або ), щоб почати
відтворення.
(Приклад: диск MP3)
Підказки
Можна вибрати файл для
відтворення, натискаючи
кілька разів / під час
відтворення, переглядаючи
інформацію на дисплеї.
Можна повернутися до
попереднього екрана, натиснувши
 DVD MENU під час роботи зі
списком файлів чи папок на екрані
телевізора.
Можна перейти на одну сторінку
вперед або назад, натискаючи /
у режимі списку папок чи файлів
за наявності кількох сторінок для
вибору елементів.
Примітки
4 За допомогою кнопки
VOLUME +/ відрегулюйте
гучність.
Відтворення потрібної папки
1 Натисніть  DVD MENU або
/, щоб перевести курсор
до
, після чого натисніть
кнопку .
2 Натискаючи /, перемістіть
курсор до потрібної папки,
після чого натисніть кнопку
(або кнопку ).
3 За допомогою кнопки
VOLUME +/ відрегулюйте
гучність.
16UA
Система розпізнає таку кількість
файлів або папок на дисках DATA
DVD чи DATA CD:
до 188 папок, включно з
кореневою папкою на дисках
DATA DVD чи DATA CD;
до 999 файлів на дисках DATA
DVD або DATA CD.
Деякі файли можуть не
відтворюватися залежно від
формату, способу кодування та
умов запису.
Якщо на диску DATA DVD чи DATA
CD надто багато папок або файлів,
для зчитування файлів може
знадобитися трохи часу.
USB-пристрій
Перед використанням
USB-пристрою
Перевірте інформацію щодо
сумісних USB-пристроїв на
веб-сайтах за URL-адресами,
які перелічені в розділі «USBпристрої, сумісні з цією системою»
(стор. 6). Детально про
використання USB-пристрою
читайте в посібнику користувача,
який додається до нього.
Не з’єднуйте систему та USBпристрій через USB-концентратор.
Система розпізнає таку кількість
файлів чи папок на USB-пристрої:
до 188 папок, включно з
кореневою папкою, на USBпристрої;
до 999 файлів на USB-пристрої.
Для зчитування файлів може
знадобитися трохи часу, якщо:
у пам’яті USB-пристрою
міститься надто багато папок чи
файлів;
дуже великий об’єм пам’яті
USB-пристрою;
пам’ять USB-пристрою розбито
на розділи.
Функції перенесення музики
цієї системи неможливо
використовувати, якщо на USBпристрої більше, ніж 188 папок
(включаючи кореневу папку
«ROOT» та пусті папки):
Не від’єднуйте USB-пристрій під
час перенесення або видалення
даних. Недотримання цієї вимоги
може пошкодити дані в пам’яті
пристрою або сам пристрій.
Деякі файли можуть не
відтворюватися залежно від
формату, способу кодування та
умов запису.
Деякі USB-пристрої не
підтримуються цією системою.
Може минути багато часу, поки
з’явиться індикація «SEARCH»,
залежно від типу під’єднаного
USB-пристрою.
Увімкнену систему можна
використовувати як зарядний
пристрій для USB-пристроїв, які
мають функцію перезаряджання.
1 Кілька разів натисніть кнопку
FUNCTION, що вибрати функцію
USB.
2 Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму (USB).
Заряджання починається після
під’єднання USB-пристрою
до роз’єму (USB). Додаткові
відомості читайте в посібнику
користувача, який додається до
USB-пристрою.
Перенесення музичних
файлів із диска на USBпристрій
USB-пристрій
Примітки
Використання системи для
заряджання батарей
Можна переносити музичні файли з
диска (диск CD-DA чи MP3-диск) за
допомогою поданих далі режимів
перенесення цієї системи.
ĄĄПеренесення CD SYNC
перенесення усіх доріжок CD-DA з
диска CD-DA.
ĄĄПеренесення папки з MP3файлами
перенесення MP3-файлів у певній
папці з MP3-диска.
ĄĄПеренесення REC1
Перенесення доріжки чи MP3файлу, що наразі відтворюється, із
диска.
17UA
Перенесення усіх доріжок
CD-DA або потрібної доріжки
CD-DA
1 Натисніть кнопку FUNCTION
кілька разів поспіль, щоб
вибрати функцію DVD/CD.
2 Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму
(USB).
3 Щоб відкрити лоток
для дисків, натисніть на
пристрої кнопку  OPEN/
CLOSE.
4 Вставте диск у лоток для
дисків, після чого натисніть
кнопку  OPEN/CLOSE на
пристрої, щоб закрити
лоток.
ĄĄПеренесення усіх доріжок CDDA (перенесення CD SYNC)
Натисніть кнопку  двічі, щоб
зупинити відтворення, після
чого перейдіть до кроку 5.
ĄĄПеренесення потрібної
доріжки CD-DA (перенесення
REC 1)
За допомогою кнопок /
виберіть потрібну доріжку
CD‑DA під час відтворення,
після чого натисніть кнопку
(або ), щоб почати
відтворення вибраної доріжки.
5 Натисніть на системі кнопку
6 Натисніть кнопку
, щоб
розпочати перенесення
даних.
На дисплеї з’явиться індикація
«USB REC». Не виймайте USBпристрій, поки перенесення
даних не закінчиться. Після
завершення перенесення даних
на дисплеї з’явиться індикація
«COMPLETE», і буде створено
аудіофайли у форматі MP3.
Перенесення потрібного
MP3-файлу або папки з MP3файлами
1 Натисніть кнопку FUNCTION
кілька разів поспіль, щоб
вибрати функцію DVD/CD.
2 Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму
(USB).
3 Щоб відкрити лоток
для дисків, натисніть на
пристрої кнопку  OPEN/
CLOSE.
4 Вставте диск у лоток для
дисків, після чого натисніть
кнопку  OPEN/CLOSE на
пристрої, щоб закрити
лоток.
Перевірте, чи на дисплеї
відображається повідомлення
«MUSIC» та натисніть кнопку
(або ).
REC TO USB.
На дисплеї з’явиться індикація
«READY».
5 Виберіть MP3-файл або
папку з MP3-файлами, які
потрібно перенести.
ĄĄПеренесення потрібного MP3файлу (перенесення REC1)
18UA
1 Натисніть  DVD MENU або
/, щоб перевести курсор
до
, після чого натисніть
кнопку .
2 Натисніть /, щоб
перевести курсор до папки
з файлом, який потрібно
перенести, після чого
натисніть кнопку
(або
).
3 Натисніть / або
/, щоб перевести курсор
до потрібного файлу, після
чого натисніть кнопку
(або ), щоб почати
відтворення.
1 Натисніть  DVD MENU або
/, щоб перевести курсор
до
, після чого натисніть
кнопку .
2 Натисніть кнопок /,
щоб перевести курсор
до потрібної папки, після
чого натисніть кнопку
(або ).
3 Натисніть , щоб зупинити
відтворення.
6 Натисніть на системі кнопку
REC TO USB.
На дисплеї з’явиться індикація
«READY».
7 Натисніть кнопку
, щоб
розпочати перенесення
даних.
На дисплеї з’явиться індикація
«USB REC». Не виймайте USBпристрій, поки перенесення
даних не закінчиться. Після
завершення перенесення даних
на дисплеї з’явиться індикація
«COMPLETE», і буде створено
аудіофайли у форматі MP3.
Перенесену музику можна
використовувати лише в приватних
цілях. Для використання музики поза
цим обмеженням потрібно мати дозвіл
власників авторських прав.
Правила створення папок і
файлів
Під час першого перенесення даних
на USB-пристрій безпосередньо
в папці «ROOT» створюється
відповідна папка («CDDA001*»,
«MP3_REC1» або «CD_REC1», а в разі
перенесення папки з файлами MP3
в папці «ROOT» створюється папка з
вихідною назвою папки-джерела).
Папки та файли створюються, як
показано нижче.
Перенесення CD SYNC
USB-пристрій
ĄĄПеренесення потрібної папки
з MP3-файлами (перенесення
папки з MP3-файлами)
Примітка щодо вмісту, захищеного
авторським правом
Джерело Ім’я папки Ім’я файлу
перенесення
«CDDA001»* «TRACK001»*
CD-DA
Перенесення папки з MP3-файлами
Джерело Ім’я папки Ім’я файлу
перенесення
MP3
Такі ж, як джерело
перенесення
Перенесення REC1
Джерело Ім’я папки
перенесення
MP3
«MP3_
REC1»
CD-DA
«CD_REC1»
Ім’я файлу
Такі ж, як
джерело
перенесення
«TRACK001»*
* Номери папок і файлів призначаються
послідовно.
19UA
Примітки
Текстову інформацію, що
міститься на компакт-диску, не
буде перенесено у створених
MP3-файлах. Ця система не
підтримує стандарт CD-TEXT.
Перенесення даних зупиняється
автоматично, якщо:
під час перенесення
закінчується вільне місце в
пам’яті USB-пристрою;
кількість аудіофайлів і папок у
пам’яті USB-пристрою досягла
максимально можливого числа,
яке може розпізнати система.
Якщо в пам’яті USB-пристрою
вже міститься папка або файл
із таким же ім’ям, як у папки
чи файлу, які ви намагаєтеся
перенести, до імені буде додано
наступне за порядком число, і
оригінальний файл або папку не
буде перезаписано.
Не використовуйте кнопки на
пульті дистанційного керування
чи пристрої під час перенесення
даних, щоб воно не зупинилося.
Відтворення файлів на
USB-пристрої
1 Кілька разів натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати функцію USB.
2 Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму
(USB).
На дисплеї з’явиться екран
вибору типу носія.
3 Натисніть /, щоб вибрати
тип мультимедіа (музика/
фото/відео), після чого
натисніть (або ).
20UA
4 За допомогою кнопки
VOLUME +/ відрегулюйте
гучність.
Щоб відтворити інший
файл, зупиніть відтворення і
виконайте дії, описані в розділах
«Відтворення потрібного файлу»
(стор. 15) та «Відтворення
потрібної папки» (стор. 16).
Видалення аудіофайлів або
папок із пам’яті USB-пристрою
1 Кілька разів натисніть
кнопку FUNCTION, щоб
вибрати функцію USB.
2 Під’єднайте USB-пристрій до
роз’єму
(USB).
3 Натисніть / або
/ кілька разів поспіль,
щоб вибрати аудіофайл
чи папку, які потрібно
видалити, після чого
натисніть кнопку (або ),
щоб почати відтворення.
4 Натисніть кнопку OPTIONS
на пристрої.
На дисплеї з’явиться індикація
«ERASE».
5 Натисніть кнопок /,
щоб вибрати «FO ERASE»
(видалення папки) або
«FI ERASE» (видалення
файлу).
6 Натисніть кнопку
.
На дисплеї з’явиться індикація
«COMPLETE».
6 Повторюючи дії від 2 до 5,
Радіоприймач
Прослуховування
радіостанцій
Збереження радіостанцій
1 Кілька разів поспіль
натисніть кнопку FUNCTION,
щоб вибрати режим «FM»
або «AM».
2 Натисніть та утримуйте
Система автоматично сканує
радіочастоти і зупиняється, коли
знаходить чіткий сигнал станції.
Якщо сканування не зупиняється,
натисніть кнопку , щоб
зупинити його, після чого
виконайте налаштування
вручну, щоб налаштувати
потрібну станцію. Можна
виконати налаштування вручну,
натискаючи кілька разів TUNING
+/.
3 Натисніть кнопку PROGRAM.
На дисплеї почне блимати напис
«P 01».
4 Натисніть PRESET +/ (або
натисніть та утримуйте
кнопку SHIFT, після чого
натисніть кнопки із
цифрами), щоб вибрати
попередньо встановлений
номер.
5 Натисніть кнопку
Можна зберегти до 20 FM-станцій
та до 10 AM-станцій. У випадку
від’єднання шнура живлення
від розетки або збою в подачі
електроенергії збережені станції
зберігаються в пам’яті приблизно
півдня.
Прослуховування збережених
радіостанцій
1 Натисніть кнопку FUNCTION
кілька разів поспіль, щоб
вибрати режим «FM» або
«AM».
2 Натисніть PRESET +/ (або
натисніть та утримуйте
кнопку SHIFT, після чого
натисніть кнопки із
цифрами), щоб вибрати
попередньо встановлений
номер.
Радіоприймач
TUNING +/ протягом
2 секунд, поки на дисплеї не
почне змінюватися частота.
можна зберегти в пам’яті
інші станції.
3 За допомогою кнопки
VOLUME +/ відрегулюйте
гучність.
Підказка
Якщо під час прослуховування FMстереопрограми чути статичні шуми,
кілька разів натисніть кнопку AUDIO/
SLEEP, щоб вибрати «MONO». Стереоефект
зникне, але якість прийому покращиться.
, щоб
зберегти станцію.
21UA
Зміна інтервалу налаштування
AM-діапазону (крім моделей, які
продаються в Росії)
Інтервал налаштування AMдіапазону встановлено виробником
на рівні 9 кГц або 10 кГц. Для
змінення інтервалу налаштування
AM-діапазону користуйтеся
кнопками на пристрої.
1 Налаштуйтеся на будь-яку
станцію AM.
2 Натисніть на пристрої
кнопку OPTIONS та
утримуйте її до появи на
дисплеї індикації «530» або
«531».
Усі збережені AM-станції будуть
видалені.
22UA
Інші операції
Налаштування режимів
відтворення
Відтворення у
запрограмованому порядку
(програмоване відтворення)
Виберіть доріжки для відтворення
у потрібній послідовності (лише
для дисків CD-DA). Можна
запрограмувати щонайбільше 16
доріжок.
1 Натисніть кнопку PROGRAM.
На екрані телевізора з’явиться
меню програмування.
кнопку SHIFT, після чого
за допомогою кнопок із
цифрами введіть 2-значний
номер доріжки (наприклад,
«02» для доріжки під
номером 2).
3 Натисніть кнопку  і
Щоб вибрати потрібний
режим відтворення, кілька
разів натисніть кнопку REPEAT.
На дисплеї з’явиться вибраний
режим.
«REP CHP»: Повторне відтворення
поточного розділу.
«REP TIT»: Повторне відтворення
поточного заголовка.
«REP ALL»: Повторне відтворення
усіх заголовків/доріжок/файлів.
«REP OFF»: Повернення системи в
режим звичайного відтворення.
«SHUFFLE»: Повторне відтворення
довільно вибраного файлу
в поточній папці. У цьому
режимі той самий файл може
відтворюватися більше, ніж один
раз.
«REP ONE»: Повторення поточної
доріжки або файлу.
«REP FLD»: Повторне відтворення
поточної папки.
Примітка
Режими та порядок їх розташування
відрізняються залежно від диска або
файлу.
Інші операції
2 Натисніть та утримуйте
Повторне відтворення
повторіть дії з пункту 2, щоб
запрограмувати додаткові
доріжки.
4 Натискаючи ///,
виберіть пункт [ВОСПР.],
щоб почати програмоване
відтворення.
Скасування програмованого
відтворення
Натисніть кнопку , а потім – .
Буде встановлено звичайний режим
відтворення.
Видалення програми
Натисніть кнопку PROGRAM. Потім,
натискаючи ///, виберіть пункт
[ОЧИСТИТЬ], після чого натисніть .
23UA
Регулювання звуку
Створення динамічнішого
звучання
Щоб увімкнути або вимкнути
функцію, під час відтворення
кілька разів натисніть кнопку
BASS BOOST.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
«BASS ON»: Створення
динамічнішого звучання.
«BASS OFF»: Вимкнення функції.
Встановлення звукового
ефекту
Натисніть кнопку EQ кілька
разів поспіль, поки не
з’явиться потрібний звуковий
ефект.
Інші операції
відтворення
Зміна ракурсів зображення
(лише для дисків DVD VIDEO)
Щоб вибрати потрібний
ракурс, під час відтворення
натискайте кнопку ANGLE/
TIMER MENU.
Відображення субтитрів
(лише для дисків DVD VIDEO та
відеофайлів Xvid)
Щоб вибрати потрібну мову
субтитрів, під час відтворення
натисніть кілька разів кнопку
SUBTITLE.
Зміна звуку
Щоб вибрати потрібний
формат аудіосигналу, під
час відтворення кілька разів
натисніть кнопку AUDIO/SLEEP.
У разі відтворення диска DVD VIDEO,
записаного в кількох аудіоформатах,
можна змінити аудіоформат,
вибравши PCM, Dolby Digital тощо.
Якщо заголовки доріжок на диску
DVD VIDEO записано різними
мовами, можна також змінити мову
звукового супроводу.
Відтворення диска VIDEO CD з
функціями PBC
У разі відтворення відео компактдиска із функціями PBC (керування
відтворенням) з’являється меню
PBC.
Щоб користуватися меню PBC,
натисніть та утримуйте кнопку SHIFT,
після чого за допомогою кнопок із
цифрами виберіть потрібний номер.
24UA
Відтворення без використання
функції PBC
Натисніть кнопку DVD TOP MENU.
Вимикаючи функцію PBC, можна
вибрати потрібну доріжку, ввівши
номер доріжки.
Збільшення зображення на
екрані
Можна збільшувати чи зменшувати
зображення під час перегляду
вмісту дисків DVD VIDEO, VIDEO
CD, відео формату Xvid чи файлу
формату JPEG.
Щоб збільшити зображення,
кілька разів поспіль
натискайте кнопку ZOOM.
, щоб
перейти до вибраної
доріжки/заголовка/розділу.
Перегляд інформації про час
відтворення
Під час відтворення кілька
разів натисніть кнопку
DISPLAY.
Після кожного натиснення цієї
кнопки змінюється пункт на
дисплеї. Можна переглянути таку
інформацію, як час відтворення
поточної доріжки/розділу, який
минув чи який залишається. Пункти
на дисплеї відрізняються залежно
від джерела відтворення.
Інші операції
Щоразу після натиснення цієї
кнопки змінюється рівень
збільшення. Можна прокрутити
зображення на екрані вгору, вниз,
вліво або вправо із вибраним
рівнем збільшення, натискаючи
///.
4 Натисніть кнопку
Пошук заголовка/розділу/
доріжки тощо
1 Під час відтворення
натисніть кнопку
DISPLAY.
Випадне меню відображається
у верхній частині екрана
телевізора.
2 Натисніть /, щоб
пересунути виділення
в область доріжки/
заголовка/номера розділу.
3 Натисніть та утримуйте
кнопку SHIFT, після чого
за допомогою кнопок із
цифрами введіть номер
доріжки/заголовка/розділу
(наприклад, «02» для
доріжки 2 або заголовка 2,
«003» для розділу 3).
25UA
Використання випадного меню
для отримання різноманітних
відомостей під час відтворення
Під час відтворення кілька
разів натисніть кнопку
DISPLAY.
На екрані телевізора з’явиться
випадне меню. Крім інформації
про час відтворення, можна
переглянути, наприклад,
інформацію про поточний режим
відтворення, вибраний формат
аудіосигналу та мову субтитрів.
Пункти на дисплеї відрізняються
залежно від джерела відтворення.
Прослуховування
аудіовмісту з
додаткового пристрою
Можна прослуховувати аудіовміст із
додаткового пристрою, під’єднаного
за допомогою аудіокабелю (не
додається) до вхідних аудіороз’ємів
AUDIO IN L/R на системі.
1 За допомогою аудіокабелю
під’єднайте вихідні
аудіороз’єми додаткового
пристрою до вхідних
аудіороз’ємів AUDIO IN L/R
системи.
2 Натискайте кнопку
VOLUME , поки на дисплеї
не з’явиться індикація
«VOL MIN».
3 Натискайте кнопку
FUNCTION кілька разів
поспіль, щоб вибрати
функцію AUDIO IN.
26UA
4 Почніть відтворення з
під’єднаного пристрою та
відрегулюйте гучність за
допомогою кнопок VOLUME
+/.
Спів під супровід:
караоке
Якщо під’єднати додатковий
мікрофон (не додається), можна
співати під супровід музики.
1 Підключіть додатковий
мікрофон до роз’єму MIC на
пристрої.
2 Під час співу натисніть
кнопку MIC LEVEL.
3 Відрегулюйте гучність
мікрофона за допомогою
кнопок /.
ĄĄПісля закінчення
Встановіть для рівня гучності
мікрофона значення «MIC 0» і
від’єднайте мікрофон від роз’єму
MIC.
Регулювання рівня відлуння
мікрофона
1 Під час співу натисніть кнопку
ECHO.
2 Для регулювання ефекту
відлуння використовуйте кнопки
/.
Примітка
Функція мікрофона доступна лише у
випадку використання функцій DVD/CD
та USB.
Використання таймерів
Використання таймера сну
4 Вкажіть час для запуску
відтворення.
За допомогою кнопок /
встановіть годину, після чого
натисніть кнопку . Таким самим
чином встановіть хвилини.
Систему можна налаштувати таким
чином, щоб вона вимкнулася у
певний час, і ви могли заснути,
слухаючи музику.
5 Щоби вказати час зупинки
Натисніть та утримуйте кнопку
SHIFT, після чого натисніть
кілька разів кнопку AUDIO/
SLEEP.
6 Виберіть джерело звуку.
Скасування функції таймера
сну
Натисніть та утримуйте кнопку SHIFT,
після чого натискайте кілька разів
кнопку AUDIO/SLEEP, поки на екрані
не з’явиться індикація «OFF».
Використання таймера
відтворення
Таймер відтворення можна
налаштувати із функціями DVD/CD,
USB, FM чи AM.
Перш ніж налаштовувати таймер
відтворення, потрібно встановити
годинник.
За допомогою кнопок /
виберіть потрібне джерело звуку,
після чого натисніть кнопку .
7 Натисніть кнопку /, щоб
вимкнути систему.
Система ввімкнеться
автоматично безпосередньо
перед установленим моментом.
Якщо в момент настання
встановленого часу систему буде
увімкнено, таймер відтворення
не спрацює. Не виконуйте в
системі жодних дій з моменту
її увімкнення і до початку
відтворення.
Перевірка налаштування
1 Утримуючи кнопку SHIFT,
натисніть кнопку ANGLE/TIMER
MENU.
2 За допомогою кнопок /
виберіть пункт «SELECT», після
чого натисніть кнопку .
3 За допомогою кнопок /
виберіть пункт «PLAY SEL», після
чого натисніть кнопку .
1 Підготуйте джерело звуку.
2 Утримуючи кнопку SHIFT,
Скасування таймера
3 Натискаючи кілька разів
Змінення налаштування
натисніть кнопку ANGLE/
TIMER MENU.
/, виберіть пункт
«PLAY SET», після чого
натисніть кнопку .
Інші операції
Щоразу після натиснення цієї
кнопки відображення хвилин
змінюється із кроком 10 хвилин (час,
що залишився до вимкнення).
Якщо вибрати режим «AUTO»,
система автоматично вимкнеться
після завершення відтворення
поточного диска чи вмісту USBпристрою, або через 100 хвилин.
відтворення, дійте так само,
як у кроці 4.
Повторюйте ті самі дії, що й у пункті
«Перевірка налаштування», поки у
кроці 3 не з’явиться індикація «OFF»,
після чого натисніть кнопку .
Почніть знову із кроку 1 розділу
«Використання таймера
відтворення».
Підказка
Налаштування таймера відтворення
залишається чинним, доки його не буде
скасовано вручну.
27UA
Зручні функції
Зміна яскравості дисплея
Можна вибрати з-поміж 2 рівнів
яскравості дисплея.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
Кілька разів натисніть кнопку
DIMMER.
«DIM OFF»: Яскравий.
«DIM ON»: Темний.
Про функцію автоматичного
переходу в режим очікування
Цю систему обладнано функцією
автоматичного переходу в режим
очікування. За наявності цієї функції
система автоматично переходить у
режим очікування, якщо протягом
приблизно 30 хвилин не було
виконано жодної операції або
відсутній аудіосигнал.
Функцію автоматичного переходу в
режим очікування можна увімкнути
або вимкнути. За замовчуванням
функцію автоматичного переходу в
режим очікування ввімкнено.
Утримуйте натисненою кнопку
/ на увімкненому пристрої,
поки не з’явиться напис «AUTO
STANDBY ON» або «AUTO
STANDBY OFF».
Використання меню
налаштувань
Для пунктів меню можна
встановлювати різні параметри.
Пункти на дисплеї можуть
відрізнятися залежно від країни або
регіону.
Налаштування за замовчуванням
підкреслено.
1 Кілька разів поспіль
натисніть кнопку FUNCTION,
щоб вибрати функцію DVD/
CD або USB.
2 Натисніть кнопку SETUP у
режимі зупинки.
З’явиться меню налаштувань.
Вибрана
категорія
Вибраний елемент
налаштування
Категорії
налаштувань
Параметри
3 За допомогою кнопок /
виберіть одну з категорій
налаштування та натисніть
кнопку .
4 За допомогою кнопок
/ виберіть пункт для
налаштування, після чого
натисніть кнопку  або .
5 За допомогою кнопок /
виберіть параметр, який
потрібно змінити, і для
підтвердження натисніть
кнопку .
6 Натисніть кнопку SETUP, щоб
28UA
вийти з меню налаштувань.
Налаштування [ЭКРАН]
ĄĄ[ТВ-система]*
[PAL]: Для телевізора, сумісного із
системою PAL.
[NTSC]: Для телевізора, сумісного із
системою NTSC.
[Авто]: Для телевізора, сумісного із
системами PAL та NTSC.
* Налаштування за замовчуванням
відрізняється залежно від країни чи
регіону, для якого призначена система.
ĄĄ[Тип ТВ]
[16:9]: Обирайте цей параметр у разі
підключення широкоформатного
телевізора або телевізора з
функцією широкоекранного
режиму.
ĄĄ[Экранное меню] (Екранне
меню)
Вибір мови екранного меню
телевізора.
ĄĄ[Аудио]
Вибір потрібної мови звукового
супроводу для DVD-дисків із
кількома звуковими доріжками.
ĄĄ[Субтитры]
Вибір мови субтитрів, записаної на
диску DVD-відео.
ĄĄ[Меню]
Вибір мови меню диска.
Налаштування [АУДИО]
ĄĄ[Динам. диап.]
Регулювання рівня динамічного
діапазону для вихідного звуку.
ĄĄ[Настройка караоке]
[ЭХО]: Регулювання рівня відлуння.
[УРОВЕНЬ]: Регулювання рівня
гучності мікрофона.
Інші операції
ĄĄ[Заставка]
[Вкл.]: Увімкнення екранної
заставки, якщо пристрій перебуває
у режимі зупинки, без диска чи в
режимі відкритого лотка для дисків
довше 15 хвилин.
[Выкл.]: Вимкнення екранної
заставки.
Налаштування [ЯЗЫК]
Налаштування [ВИДЕО]
[4:3PS]: Відображення зображення
на всю висоту в повноекранному
режимі з обрізаними сторонами.
ĄĄ[Яркость]
Регулювання рівня яскравості
зображення.
ĄĄ[Контраст]
Регулювання рівня контрастності
зображення.
[4:3LB]: Відображення
широкоекранного зображення із
чорними смугами зверху та внизу
екрана.
ĄĄ[Оттенок]
Регулювання рівня відтінку (тону
кольору) зображення.
ĄĄ[Насыщенность]
Регулювання рівня насиченості
зображення.
ĄĄ[Резкость]
Регулювання рівня чіткості контурів
зображення.
29UA
Налаштування
[ПРЕДПОЧТЕНИЕ]
ĄĄ[Рейтинг]
Обмеження відтворення DVDдисків із відповідними рейтингами.
Епізоди може бути заблоковано або
замінено іншими епізодами.
Перед тим як змінювати
рейтинговий рівень, обов’язково
розблокуйте захист паролем (якщо
його встановлено), ввівши пароль
(див. «[Пароль]»).
За допомогою кнопок / виберіть
рейтинговий рівень від [0 Блок.
все] до [8 Без лим.], після чого
натисніть кнопку .
ĄĄ[Пароль]
Щоб попередити виконання
небажаних операцій, можна
налаштувати пароль для параметрів
[Рейтинг] та [По умолчанию].
Введіть новий пароль із 4 цифр,
після чого натисніть кнопку .
Якщо потрібно змінити пароль,
введіть свій пароль, щоб
розблокувати поле для введення, та
введіть новий пароль.
Якщо ви забудете пароль,
виконайте дії, описані нижче, щоб
підтвердити наразі встановлений
пароль.
1 Кілька разів поспіль натисніть
кнопку FUNCTION, щоб вибрати
функцію DVD/CD.
2 Щоб відкрити лоток для дисків,
натисніть на пристрої кнопку 
OPEN/CLOSE.
3 По черзі натисніть кнопки ,
ZOOM та
.
З’явиться пункт [ПОЛЬЗ. СТРАН.], де
можна підтвердити наразі встановлений пароль.
Щоб вийти з екрана [ПОЛЬЗ. СТРАН.],
натисніть кнопку SETUP.
30UA
ĄĄ[По умолчанию]
Усі параметри меню налаштування
та власні налаштування можна
скинути до заводських значень.
Перед відновленням налаштувань
за замовчуванням обов’язково
розблокуйте захист паролем (якщо
його встановлено), ввівши пароль
(див. «[Пароль]»).
За допомогою кнопки  виберіть
[Восстанов.], а тоді натисніть
кнопку .
Додаткова інформація
Застереження
Щодо розташування
Не встановлюйте систему в
закритому місці з неналежною
вентиляцією, оскільки це може
спричинити перегрівання.
Не встановлюйте систему поблизу
джерел тепла (наприклад, батарей
або вентиляційних каналів) чи в
місцях, де вона перебуватиме під
дією прямих сонячних променів,
надмірного пилу, механічної
вібрації або ударів.
Не ставте систему в нахиленому
положенні. Систему
призначено для роботи лише в
горизонтальному положенні.
Не ставте на систему важких
предметів.
Якщо систему перенесено
безпосередньо з холодного
середовища в тепле або
розташовано у приміщенні з
високою вологістю, на лінзах
всередині неї може утворитися
волога. Якщо таке станеться,
система може не працювати
належним чином. У такому разі
потрібно буде вийняти диск і
залишити систему увімкненою
приблизно на півгодини, щоб
волога випарувалась.
У разі потрапляння всередину
системи будь-якого предмета
від’єднайте її від електромережі
та віддайте кваліфікованому
майстру на перевірку, перш ніж
користуватися нею знову.
Щодо чищення
Чистити корпус, панель та елементи
керування слід м’якою серветкою,
злегка змоченою слабким розчином
миючого засобу. Не використовуйте
будь-які абразивні губки, порошок
для чищення або такі розчинники,
як спирт або бензин.
Якщо у вас виникнуть певні
запитання або проблеми під час
користування системою, зверніться
до найближчого дилера Sony.
Не користуйтеся очищуючими
дисками чи засобами для
чищення дисків/лінз (у тому
числі вологими серветками або
аерозолями). Це може призвести
до несправності пристрою.
Перед відтворенням протріть
диск серветкою для чищення.
Протирайте диск у напрямку від
центру до краю.
Не протирайте диски бензином
чи іншими розчинниками,
побутовими миючими засобами
або антистатичним аерозолем,
призначеним для вінілових
платівок.
Щодо кольору телевізора
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
Увага: Тривале відображення
одного й того самого зображення
(нерухомого відеозображення або
екранного меню тощо) на екрані
телевізора може спричинити
непоправне пошкодження екрана.
Проекційні телевізори є особливо
вразливими до цього.
Щодо переміщення системи
Перед переміщенням системи
перевіряйте, чи в ній немає диска,
та виймайте кабель живлення з
розетки.
Додаткова інформація
Щодо роботи
Щодо очищуючих дисків, засобів
для чищення дисків та лінз
Щодо роботи з дисками
Щоб зберегти поверхню диска
чистою, беріть його за краї. Не
торкайтеся поверхні диска.
Не приклеюйте до дисків папір чи
клейких стрічок.
Оберігайте диски від дії прямого
сонячного проміння або джерел
тепла (наприклад, каналів подачі
теплого повітря), а також не
залишайте їх в автомобілі під
прямими сонячними променями,
оскільки повітря в салоні
автомобіля може нагрітися до
високої температури.
31UA
Щодо виділення тепла
Під час роботи система
нагрівається, однак це не є
ознакою несправності.
У разі прослуховування із
високим рівнем гучності
упродовж тривалого часу корпус
нагрівається. Це не є ознакою
несправності. Однак, не можна
торкатися корпусу.
Щоб запобігти виділенню тепла
у системі, встановіть її у місці з
належною вентиляцією.
Для запобігання збою у
роботі системи не накривайте
вентиляційні отвори.
Усунення
несправностей
Якщо під час використання системи
виникають будь-які із нижче
поданих проблем, перед тим як
її ремонтувати, скористайтеся
цими вказівками з усунення
несправностей. Якщо не вдається
усунути проблему, зверніться до
найближчого дилера Sony.
Слід взяти до уваги, що якщо під час
ремонту персонал обслуговування
виконує заміну певних деталей, ці
деталі можуть бути утримані.
Якщо на дисплеї
відображається напис
«PROTECT»
Негайно вийміть шнур живлення,
а після того як зникне напис
«PROTECT», перевірте подані
нижче пункти.
Чи використовуєте ви
виключно гучномовці з
комплекту?
Чи не заблоковано
вентиляційні отвори системи?
Перевіривши згадані вище
пункти та за відсутності
несправностей під’єднайте шнур
живлення до мережі та увімкніть
систему. Якщо проблему не
вдається вирішити, зверніться до
найближчого дилера Sony.
32UA
Живлення
Живлення не вмикається.
Перевірте, чи надійно під’єднано
шнур живлення.
Автоматичний перехід у режим
очікування не виконується.
Автоматичний перехід у режим
очікування не працює для функції
радіоприймача.
Система може не виконувати
перехід у режим очікування в
таких випадках:
коли виявлено аудіосигнал;
під час відтворення
аудіодоріжок або файлів;
коли увімкнено таймер
відтворення або таймер сну.
Зображення
Зображення відсутнє.
Неналежно під’єднано
з’єднувальний відеокабель.
Пристрій під’єднано до
невідповідного вхідного роз’єму
телевізора.
Систему не вибрано як джерело
вхідного сигналу на телевізорі.
Перевірте, чи систему під’єднано
до телевізора через відеокабель
(додається), щоб можна було
переглядати зображення.
Зображення не відповідає розміру
екрана, навіть якщо для формату
зображення вибрано «[Тип ТВ]» у
«Налаштування [ЭКРАН]».
На диску формат кадру фіксований.
На екрані телевізора спотворюється
колір.
Гучномовці системи мають магнітні
частини, тому спотворення можливе
через дію магнітного поля. У разі
спотворення кольору на екрані
телевізора візьміть до уваги подані
нижче пункти.
Встановіть гучномовці на відстані
щонайменше 0,3 метра від
телевізора.
Якщо спотворення кольору
виникає й надалі, вимкніть
телевізор та увімкніть його через
15-30 хвилин.
Перемістіть гучномовці подалі від
телевізора.
Налаштування, вибране для
пункту [ТВ-система], не відповідає
телевізору.
Звук
Немає звуку.
Кілька разів натисніть кнопку
VOLUME +, щоб налаштувати
рівень гучності.
Перевірте з’єднання гучномовців.
Система знаходиться у режимі
паузи або сповільненого
відтворення. Натисніть кнопку ,
щоб повернутися до звичайного
режиму відтворення.
Кілька разів натисніть кнопку
VOLUME +, щоб налаштувати
рівень гучності гучномовців.
Натисніть кнопку MIC LEVEL, після
чого натисніть кнопку , щоб
налаштувати рівень гучності
мікрофона.
Перевірте, чи мікрофон належним
чином під’єднано до роз’єму MIC.
Перевірте, чи увімкнено мікрофон.
Робота
Присутнє відчутне гудіння або шум,
або ж неможливо налаштувати
приймач на жодну радіостанцію.
Під’єднайте антену належним
чином.
Щоб покращити прийом,
спробуйте переставити чи
повернути антену.
Антена повинна знаходитись
на певній відстані від шнурів
гучномовців і шнура живлення,
щоб уникнути появи шумів.
Вимкніть розташоване поруч
електричне обладнання.
Диск не відтворюється.
Код регіону на DVD-диску не
відповідає системі.
Всередині пристрою утворилася
волога, що може пошкодити
лінзи. Вийміть диск і залиште
пристрій увімкненим приблизно
на півгодини.
Додаткова інформація
Відновіть налаштування за
замовчуванням (див. «[По
умолчанию]» у «Налаштування
[ПРЕДПОЧТЕНИЕ]»).
Відсутній звук із мікрофона.
Чути сильний гул або шум.
Встановіть систему в іншому місці,
подалі від джерел шуму.
Підключіть систему до іншої
розетки.
Підключіть шнур живлення
до фільтра шуму (продається
окремо).
33UA
Неможливо відтворити файли на
дисках DATA DVD, DATA CD або USBпристрої.
Аудіофайли із захистом
авторських прав DRM (Digital
Rights Management – система
цифрового керування правами),
а також файли, завантажені з
музичного Інтернет-магазину,
не можна відтворювати за
допомогою цієї системи. У
разі спроби відтворити один із
таких файлів система відтворює
наступний незахищений
аудіофайл.
На диску або USB-пристрої немає
файлу з можливістю відтворення.
Відеофайл не відтворюється.
Розмір відеофайлу більший, ніж
720 (ширина) × 576 (висота) пікселів.
Назва папки або файлу не
відображається належним чином.
Система відображає лише цифри
та літери алфавіту. Інші символи
відображаються як «-».
Диск не відтворюється з початку.
Диск перебуває в режимі
відновлення відтворення. Якщо
під час відтворення один раз
натиснути кнопку , система
перейде у режим відновлення
відтворення. Щоб розпочати
відтворення спочатку, двічі
натисніть кнопку , після чого
натисніть .
Можливо, вибрано режим
програмованого відтворення
або довільного відтворення.
Зупиніть відтворення та встановіть
звичайний режим відтворення.
Неможливо вийняти диск, а на
дисплеї відображається напис
«LOCKED».
Зверніться до місцевого
дилера Sony або найближчого
уповноваженого сервісного центру
Sony.
Система не працює належним
чином.
Вийміть шнур живлення з розетки
та вставте його знову через кілька
хвилин.
34UA
USB-пристрій не працює належним
чином.
Якщо ви під’єднуєте USB-пристрій,
несумісний із системою, можуть
виникати проблеми, що описані
нижче. Перевірте інформацію щодо
сумісних USB-пристроїв на вебсайтах, використовуючи URL-адреси,
перелічені в розділі «USB-пристрої,
сумісні з цією системою» (стор. 6).
USB-пристрій не розпізнається.
Імена файлів та папок не
відображаються цією системою.
Відтворення неможливе.
Звук переривається.
Чути шуми.
Відтворюється спотворений звук.
З’являється напис «OVER CURRENT».
Виявлена проблема, пов’язана
з рівнем електричного струму,
що подається з роз’єму (USB).
Вимкніть систему та від’єднайте
USB-пристрій від роз’єму (USB).
Перевірте справність USBпристрою. Якщо повідомлення
не зникає з дисплея, зверніться
до найближчого представництва
Sony.
Не вдається виконати перенесення
даних.
Неможливо видалити аудіофайли
чи папки, що знаходяться в пам’яті
USB-пристрою.
Перевірте, чи пам’ять USBпристрою не захищена від запису.
Під час видалення даних USBпристрій було від’єднано, або
було вимкнено живлення системи.
Видаліть частково видалений
файл. Якщо це не вирішить
проблему, то можливо,
USB-пристрій несправний.
Інформацію щодо вирішення цієї
проблеми читайте в інструкції з
використання USB-пристрою.
Повідомлення
DISC ERR
Ви вставили диск, який неможливо
відтворити.
ERROR
Пам’ять USB-пристрою повна.
NO FILE
На дисках або USB-пристрої немає
файлів, які можна відтворювати.
NO USB
USB-пристрій не під’єднано або
під’єднано непідтримуваний USBпристрій.
PLAY SET
Ви намагалися ввімкнути таймер,
коли таймер відтворення не
налаштовано.
SELECT
Ви натиснули кнопки SHIFT та
ANGLE/TIMER MENU, коли таймер
було увімкнено.
TIME NG
Час запуску та час зупинки таймера
відтворення збігаються.
Додаткова інформація
Перевірте інформацію щодо
сумісних USB-пристроїв на
веб-сайтах за URL-адресами,
які перелічені в розділі «USBпристрої, сумісні з цією системою»
(стор. 6).
USB-пристрій не відформатовано
належним чином. Інформацію
щодо способу форматування
читайте в інструкції з
використання USB-пристрою.
Вимкніть систему та від’єднайте
USB-пристрій. Якщо USB-пристрій
обладнано вимикачем живлення,
вимкніть та увімкніть USB-пристрій
після від’єднання від системи. Тоді
виконайте перенесення даних ще
раз.
Під час перенесення файлів USBпристрій було від’єднано, або
було вимкнено живлення системи.
Видаліть частково перенесений
файл і перенесіть його ще раз.
Якщо це не вирішить проблему,
то можливо, USB-пристрій
несправний. Інформацію щодо
вирішення цієї проблеми читайте
в інструкції з використання USBпристрою.
35UA
Технічні
характеристики
Головний блок
Секція підсилювача
MHC-ECL7D
Вихідна потужність (номінальна):
60 Вт + 60 Вт (при 3 Ом, 1 кГц, 1%
THD)
Вихідна потужність (відносна
величина):
235 Вт + 235 Вт (на канал при 3 Ом,
1 кГц)
MHC-ECL6D
Вихідна потужність (номінальна):
30 Вт + 30 Вт (при 8 Ом, 1 кГц, 1%
THD)
Вихідна потужність (відносна
величина):
60 Вт + 60 Вт (на канал при 8 Ом,
1 кГц)
Вхідні роз’єми
Роз’єми AUDIO IN L/R:
Чутливість – 1,2 В, опір – 10 кОм
MIC (мініроз’єм для моносигналу):
Чутливість – 4 мВ, опір – 10 кОм
Вихідні роз’єми
VIDEO OUT:
макс. вихідний рівень –
1 Vp-p, незбалансований, із
негативною синхронізацією, опір
навантаженню – 75 Ом
SPEAKERS
MHC-ECL7D: дозволений опір –
3 Ом
MHC-ECL6D: дозволений опір –
8 Ом
36UA
Секція програвача дисків
Система:
Система компакт-дисків і цифрова
аудіо- та відео система
Властивості лазерного діода
Спосіб випромінювання:
неперервне
Вихідна потужність лазера*: Не
більше 44,6 мкВт
* Це значення вимірюється на
відстані 200 мм від поверхні лінзи
за допомогою блоку оптичної
реєстрації з діафрагмою 7 мм.
Система кольору відеосигналу
PAL або NTSC
Секція USB
Роз’єм (USB):
Тип A, максимальний струм:
500 мА
Секція радіоприймача
Прийом FM-трансляцій у
стереорежимі, супергетеродинний
приймач діапазонів FM та AM
Діапазон налаштування FMрадіостанцій:
87,5 МГц  108,0 МГц (із кроком
50 кГц)
Діапазон налаштування AMрадіостанцій:
Модель, що продається в Росії:
531 кГц  1602 кГц (із кроком 9 кГц)
Моделі, призначені для інших
регіонів:
531 кГц  1602 кГц (із кроком 9 кГц)
530 кГц  1610 кГц (із кроком
10 кГц)
Антена: стрілоподібна FM-антена,
контурна AM-антена
Гучномовець (SS-ECL7D для MHC-ECL7D)
Акустична система: 2-смугова
акустична система, фазоінвертор
Динаміки:
Низькочастотний динамік: 160 мм,
конусного типу
Високочастотний динамік: 40 мм,
рупорного типу
Номінальний опір: 3 Ом
Розміри (Ш/В/Г):
Прибл. 230 мм × 300 мм × 205 мм
Вага: прибл. 2,6 кг нетто (один
гучномовець)
Кількість: 2 шт.
Гучномовець (SS-ECL6D для MHC-ECL6D)
Акустична система: 2-смугова
акустична система, фазоінвертор
Динаміки:
Низькочастотний динамік: 130 мм,
конусного типу
Високочастотний динамік: 40 мм,
рупорного типу
Номінальний опір: 8 Ом
Розміри (Ш/В/Г): Прибл. 200 мм ×
300 мм × 185 мм
Вага: Прибл. 2,3 кг нетто (один
гучномовець)
Кількість: 2 шт.
Загальна інформація
Цей пристрій містить систему
Dolby* Digital.
* Виготовлено за ліцензією компанії
Dolby Laboratories.
«Dolby» і символ із подвійним D є
товарними знаками компанії Dolby
Laboratories.
Логотип «DVD» є
товарним знаком DVD
Format/Logo Licensing
Corporation.
Ліцензія на технологію звукового
кодування MPEG Layer-3 та
патенти отримані від Fraunhofer IIS
і Thomson.
Windows Media є зареєстрованою
торгівельною маркою або
торгівельною маркою Microsoft
Corporation у Сполучених Штатах
Америки та/або в інших країнах.
Цей пристрій захищено деякими
правами інтелектуальної
власності Microsoft
Corporation. Використання або
розповсюдження цих технологій
за межами цього виробу
заборонено без ліцензії від
Microsoft або уповноважених
підрозділів Microsoft.
Додаткова інформація
Вимоги до живлення:
120 В  240 В змінного струму,
50/60 Гц
Споживання електроенергії:
MHC-ECL7D: 70 Вт
MHC-ECL6D: 50 Вт
Розміри (Ш/В/Г, враховуючи найбільші
виступи) (без гучномовців):
MHC-ECL7D: Прибл. 193 мм ×
300 мм × 260 мм
MHC-ECL6D: Прибл. 193 мм ×
300 мм × 260 мм
Вага (без гучномовців):
MHC-ECL7D: Прибл. 2,4 кг
MHC-ECL6D: Прибл. 2,4 кг
Кількість головних блоків: 1 шт.
Комплектація:
Пульт дистанційного керування (1)
Батарея R6 (розмір AA) (1)
FM-антена (1)
Контурна AM-антена (1)
Відеокабель (1)
Ніжки для гучномовців (8)
Ліцензії та товарні
знаки
Дизайн і технічні характеристики може
бути змінено без попередження.
Споживання електроенергії в режимі
очікування: 0,5 Вт
37UA
ПРО СТАНДАРТ MPEG-4
VISUAL: ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ
ПРОДУКТ НАДАЄТЬСЯ ЗГІДНО
З ПАКЕТОМ ПАТЕНТІВ MPEG-4
VISUAL ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
КОРИСТУВАЧЕМ З МЕТОЮ
ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО
ДО СТАНДАРТУ MPEG-4 VISUAL
(«MPEG-4 ВІДЕО»), ЯКЕ БУЛО
ЗАКОДОВАНЕ КОРИСТУВАЧЕМ,
ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ОСОБИСТОЮ ТА
НЕКОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,
ТА/АБО БУЛО ОТРИМАНО ВІД
ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ЩО МАЄ
ЛІЦЕНЗІЮ MPEG LA НА НАДАННЯ
MPEG-4 ВІДЕО.
НА БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ
ВИКОРИСТАННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ
ЖОДНОЇ ІНШОЇ ЛІЦЕНЗІЇ.
ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ,
ЗОКРЕМА ЩОДО ПРОМОЦІЙНОГО,
ВНУТРІШНЬОГО ТА
КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
І ЛІЦЕНЗУВАННЯ, МОЖНА
ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО
КОМПАНІЇ MPEG LA, LLC. ДИВ.
http://www.mpegla.com/
Усі інші товарні знаки належать
їхнім відповідним власникам.
38UA
Додаткова інформація
39UA
©2013 Sony Corporation
Printed in China
4-467-787-61(2)
Download PDF

advertising