Sony | NWZ-E053 | Sony NWZ-E053 E053 MP3-програвач WALKMAN® ємністю 4 Гб Посібник зі швидкого налаштування та початку роботи

Короткий посібник
Інструкції зі встановлення
програмного забезпечення,
яке надається у комплекті
Користування програвачем
NWZ-E053
©2010 Sony Corporation Printed in China
Приладдя, що додається
Три способи перенесення музичних файлів
Інструкції зі встановлення програмного забезпечення, яке надається у комплекті (а також Посібник користувача)
Перевірте вміст упаковки.
 Навушники (1)
 Кабель USB (1)
 Приставка (1)
Для під’єднання програвача до базового блока (не постачається) тощо.
З компакт-дисків тощо за допомогою Медіапрогравача
Windows
1 Підключіть програвач до комп’ютера.
 Короткий посібник (цей дoкyмент)
 Програмне забезпечення
Програмне забезпечення зберігається у вбудованій флеш-пам’яті
програвача й містить такі компоненти.
Content Transfer
WALKMAN Guide
Посібник користувача тощо
Детальні відомості щодо встановлення наведені в розділі «Інструкції зі
встановлення програмного забезпечення, яке надається у комплекті (а
також Посібник користувача)».
Про операційну систему Windows і
Медіапрогравач Windows
Про посібники
Разом із цією моделлю постачається Короткий посібник, а також
Посібник користувача (документ HTML), який можна переглядати із
програми WALKMAN Guide. Детальну інформацію див. Детальні
відомості наведені в розділі «Інструкції зі встановлення програмного
забезпечення, яке надається у комплекті (а також Посібник
користувача)».
Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено операційну систему Windows
XP (Service Pack 3 або пізніша версія), Windows Vista*1 (Service Pack 1 або
пізніша версія) чи Windows 7*1, а також Медіапрогравач Windows версії 11
(Windows XP/Windows Vista) чи 12 (Windows 7).
Детальна інформація щодо використання та підтримки Медіапрогравача
Windows надана в Інтернеті за адресою:
http://support.microsoft.com/
* [Режим сумісності] для Windows XP не підтримується.
1
Користування програвачем
Детальні відомості щодо перенесення музичного вмісту наведені
в Посібнику користувача, доступного із програми WALKMAN
Guide.
Кнопка BACK/HOME
Кнопка OPTION/PWR OFF
 Підказка
Кабель USB (постачається)
З програми iTunes*1 тощо за допомогою Content
Transfer
2 На комп’ютері виберіть послідовно такі
команди.
Виберіть [Пуск] - [Мій комп’ютер] або [Комп’ютер] [WALKMAN] - [Storage Media].
3 Двічі клацніть [Setup.exe].
*1 Content Transfer підтримує перенесення на програвач даних із програми iTunes
10.0.
Шляхом перетягування у середовищі провідника Windows
З’явиться вікно майстра встановлення.
 У результаті виконання команди [Setup.exe] файл [Setup.exe] та
папка [Install], що зберігаються у пам’яті програвача у папці
[Storage Media], копіюються на комп’ютер як резерв, а
програми WALKMAN Guide та Content Transfer
встановлюються на комп’ютері.
4 Дотримуйтеся інструкцій на екрані.
Детальні відомості щодо перенесення музичного вмісту наведені в Посібнику
користувача. Переглянути Посібник користувача можна безпосередньо із
програми WALKMAN Guide.
Після виконання команди [Setup.exe] на робочому столі
комп’ютера з’явиться ярлик програми WALKMAN Guide.
 Якщо після встановлення програмного забезпечення, яке
надається у комплекті, програвач все ще підключений до
комп’ютера, то автоматично запуститься програма Content
Transfer.
5 Щоб запустити програму WALKMAN Guide, двічі
клацніть ярлик (WALKMAN Guide) на
робочому столі.
Запустити програми WALKMAN Guide та Content Transfer можна з меню [Пуск]
(відображається після натискання кнопки [Пуск]).
У разі видалення файлу [Setup.exe] та папки [Install] із програвача внаслідок
форматування вбудованої флеш-пам’яті програвача скопіюйте ці дані на
програвач із папки [Backup], створеної на комп’ютері. Потім підключіть
програвач до комп’ютера, на якому буде встановлене програмне забезпечення, і
виконайте описану вище процедуру встановлення, починаючи з кроку 1.
За замовчуванням резервні дані зберігаються на диску [C] комп’ютера у
наступній папці.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E053\Backup
Робота з програмою WALKMAN Guide
Програма WALKMAN Guide містить такі компоненти.
 Посібник користувача
За допомогою веб-браузера ви можете переглянути наступні матеріали.
Інформація щодо користування програвачем
Інструкції щодо використання програмного забезпечення з метою
перенесення даних на програвач
Усунення несправностей
 Посилання на сторінку реєстрації користувачів
 Посилання на сторінку служби підтримки користувачів
 Посилання на інші корисні ресурси
Також наведені посилання та інша інформація щодо сайту з матеріалами
для завантаження.
Склад комплекту постачання залежить від країни/регіону, де було здійснено
покупку.
 Підказка
Щоб ефективніше використовувати вільне місце у папці [Storage Media], після
виконання команди [Setup.exe] відформатуйте вбудовану флеш-пам’ять
програвача. Інструкції щодо форматування вбудованої флеш-пам’яті програвача
наведені на звороті у розділі «Ініціалізація (форматування) програвача».
Користування меню Home
Меню Home
Меню Home відобразиться, якщо натиснути та утримувати кнопку BACK/
HOME. Меню Home дозволяє відтворювати музичні файли, шукати
композиції, змінювати значення параметрів тощо.
Щоб вибрати бажаний елемент у меню Home, скористайтеся 5-компонентною
кнопкою.
5-компонентна кнопка
Go to song
playback screen
FM Radio
Заряджання акумулятора
Підтвердження.
Music
Заряджання акумулятора програвача відбувається в той час, коли програвач
підключений до працюючого комп’ютера.
Повернення до попереднього екрана.
Заряджання
Заряджання...
Приблизно
2 години
Повністю заряджений
Увімкнення та вимкнення програвача
Увімкнення
Натисніть будь-яку кнопку.
Вимкнення
Натисніть і утримуйте кнопку OPTION/
PWR OFF.
SensMe™ Channels
Settings
Елементи пристрою та органи
керування
 Кнопка BACK/HOME
 5-компонентна кнопка*1
Кнопка  (відтворення/пауза/підтвердження)
Кнопки /
Кнопки /
 Роз’єм для навушників
 Роз’єм WM-PORT
Для під’єднання кабелю USB (постачається) або периферійних пристроїв (не
постачаються).
 Дисплей
 Кнопка VOL +*1/–
 Кнопка OPTION/PWR OFF
Натисніть, щоб відобразити меню параметрів.
У результаті натискання та втримання кнопки OPTION/PWR OFF екран
вимкнеться, а програвач перейде у режим очікування.
 Перемикач HOLD
 Отвір для ремінця
 Кнопка RESET
Усунення несправностей
Якщо програвач не працює належним чином, для розв’язання проблеми
спробуйте виконати перелічені нижче дії.
1 Відкрийте Посібник користувача (документ HTML),
знайдіть симптоми несправності у розділі «Усунення
несправностей» і спробуйте вжити запропонованих
заходів для її усунення.
Детальна інформація щодо підключення до комп’ютера наведена у
таблицях справа.
2 Підключіть програвач до
комп’ютера, щоб зарядити
акумулятор.
Кнопка RESET
Деякі проблеми можна усунути, зарядивши
акумулятор.
3 Натисніть кнопку RESET тонкою
шпилькою або іншим подібним
предметом.
Якщо натиснути кнопку RESET, коли програвач працює, то збережені дані
та налаштування програвача можуть бути втрачені.
4 Довідка до окремих програм може містити інформацію
щодо несправності.
5 Спробуйте відшукати інформацію щодо проблеми на
Натискайте тонким предметом: шпилькою тощо.
сайтах підтримки користувачів в Інтернеті.
*1 На кнопках є тактильні точки, що допомагають розпізнавати кнопки на дотик.
Адреси сайтів підтримки користувачів наведені у розділі «Де отримати
актуальну інформацію».
6 Якщо зазначені вище дії не допоможуть вирішити
проблему, зверніться до найближчого дилера Sony.
Ознака несправності
Можлива причина та спосіб усунення
Програвач не заряджає  Кабель USB підключений до порту USB на
акумулятор.
комп’ютері неналежним чином.
Від’єднайте і знову підключіть кабель USB.
Використовуйте кабель USB, що постачається.
 Заряджання акумулятора виконується за
навколишньої температури, що виходить за межі
діапазону 5°C до 35°C.
,
Якщо відображається піктограма
заряджання акумулятора не є можливим.
Заряджати акумулятор слід за навколишньої
температури від 5°C до 35°C.
 Комп’ютер вимкнений.
Увімкніть комп’ютер.
 Комп’ютер перебуває у режимі сну або глибокого
сну.
Виведіть комп’ютер із режиму сну або
глибокого сну.
 Використовується концентратор USB.
Програвач, підключений через концентратор
USB, може не працювати. Підключіть програвач
до комп’ютера кабелем USB (постачається).
 Операційна система, що встановлена на
комп’ютері, не підтримується програвачем.
Щоб зарядити акумулятор програвача,
підключіть програвач до комп’ютера з
операційною системою, що підтримується
програвачем.
 Ви не користувалися програвачем більше року.
У залежності від умов використання програвача
акумулятор міг зіпсуватися. Зверніться до
найближчого дилера Sony.
Ознака несправності
Повідомлення
[Connected USB. The
player cannot be
operated.] або
[Connected USB (MTP).
The player cannot be
operated.] не
з’являється, коли
програвач
підключений до
комп’ютера за
допомогою кабелю USB
(постачається)
(Комп’ютер не
розпізнає програвач).
Можлива причина та спосіб усунення
 Кабель USB підключений до порту USB на
комп’ютері неналежним чином.
Від’єднайте і знову підключіть кабель USB.
Використовуйте кабель USB, що постачається.
 Використовується концентратор USB.
Програвач, підключений через концентратор
USB, може не працювати. Підключіть програвач
безпосередньо до комп’ютера кабелем USB
(постачається).
 Можливо, має місце несправність роз’єму USB на
комп’ютері.
Підключіть програвач до іншого роз’єму USB на
комп’ютері.
 Якщо програвач використовується вперше або
заряд акумулятора низький, то від моменту
підключення програвача до комп’ютера до появи
повідомлення може сплинути приблизно 30
секунд. Це не є ознакою несправності.
 Можливо, виконується аутентифікація
програмного забезпечення, що іноді потребує
значного часу. Зачекайте трохи.
 Встановлення програмного забезпечення
завершилося помилкою.
За допомогою майстра встановлення встановіть
програмне забезпечення повторно. Це не
вплине на стан імпортованих даних.
 На комп’ютері виконується інша програма,
відмінна від тієї, що була використана для
перенесення даних.
Від’єднайте та знову підключіть кабель USB
через декілька хвилин. Якщо проблема не
зникає, від’єднайте кабель USB, перезавантажте
комп’ютер і знову підключіть кабель USB.
 Повідомлення [Connected USB. The player cannot
be operated.] або [Connected USB (MTP). The
player cannot be operated.] може не відображатися
на екрані програвача в залежності від поточного
програмного середовища комп’ютера.
Запустіть Медіапрогравач Windows або
провідник Windows.
Ознака несправності
Підключений до
комп’ютера програвач
працює нестабільно.
Якщо двічі клацнути
[Setup.exe] з метою
встановлення
програмного
забезпечення, яке
надається у комплекті,
то замість запуску
файлу [Setup.exe]
відкривається вікно
«Властивості».
Можлива причина та спосіб усунення
 Використовується концентратор USB або
здовжувач USB.
Функціонування програвача, підключеного
через концентратор або здовжувач USB, може
бути нестабільним. Підключіть програвач
безпосередньо до комп’ютера кабелем USB
(постачається).
 Встановлюйте програмне забезпечення, яке
надається у комплекті, після встановлення
Медіапрогравача Windows 11 або 12. Детальна
інформація щодо Медіапрогравача Windows
наведена в Інтернеті за адресою:
http://support.microsoft.com/
Ініціалізація (форматування) програвача
Користувач може відформатувати вбудовану флеш-пам’ять програвача.
У результаті форматування пам’яті всі файли, у тому числі Посібник
користувача (документ HTML), будуть видалені, а всім параметрам
будуть надані значення за замовчуванням. Перед форматуванням
обов’язково перевірте файли, що зберігаються в пам’яті програвача, і
заздалегідь експортуйте важливі файли на жорсткий диск комп’ютера
або іншого пристрою.
1 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/HOME, поки не
з’явиться меню Home.
2 Виберіть послідовно команди
[Settings] [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format] - [Yes] [Yes].
Натискайте кнопку ///, щоб вибрати потрібний елемент, і
кнопку  для підтвердження вибору.
Після завершення ініціалізації відобразиться повідомлення [Memory
formatted.].
Примітка
Не форматуйте вбудовану флеш-пам’ять за допомогою провідника
Windows. Форматування вбудованої флеш-пам’яті мусить
здійснюватися програвачем.
Застереження
Використання навушників
Уникайте тривалого прослуховування пристрою за високого рівня гучності,
оскільки це може призвести до погіршення слуху.
За високої гучності можна не почути зовнішні звуки. Намагайтеся не
слухати пристрій у ситуаціях, коли обмеження слуху є небезпечним,
наприклад, під час керування авто або пересування на велосипеді.
Навушники, що постачаються, розроблено для використання на вулиці, і звук із
навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які вас
оточують.
Повідомлення про ліцензії та товарні знаки
Див. Посібник користувача (документ HTML).
Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова
КМУ від 29.07.2009 № 785);
Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 №
1057).
Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075
Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.
Де отримати актуальну інформацію
У разі виникнення будь-яких питань або проблем, а також для отримання
інформації про пристрої, сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче
сайти.
Для клієнтів зі США:
http://www.sony.com/walkmansupport
Для клієнтів із Канади:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Для клієнтів із Європи:
http://support.sony-europe.com/DNA
Для клієнтів із Південної Америки:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Для клієнтів з інших країн/регіонів:
http://www.sony-asia.com/support
Для клієнтів, які придбали моделі, призначені для постачання за кордон:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Download PDF