Sony | CDX-G1300U | Sony CDX-G1300U Інструкції з експлуатації

4-738-936-51(1)
FM/MW/LW
CD Car Audio
FM/MW/LW
CD Автомобільне Аудіо
Щоб відмінити демонстраційний екран (DEMO),
див. стoр. 12.
Інструкції з підключення/встановлення див. на
стoр. 23.
CDX-G1302U/CDX-G1300U
Інcтpyкції з
eкcплyaтaції
UA
З метою безпеки обов’язково
встановіть цей пристрій у панель
приладів автомобіля, оскільки задня
сторона пристрою під час
використання нагрівається.
Докладніше див. «Підключення/
встановлення» (стор. 23).
Цей виріб належить до лазерної
апаратури класу 1 за стандартами IEC/EN
60825-1:2007 і IEC/EN 60825-1:2014.
 Тривалість випромінювання: постійна
 Потужність лазера: менше 55,8 мкВт
 Довжина хвилі: 775 нм–800 нм
Табличка з інформацією про робочу
напругу тощо розміщена на нижній
частині корпусу.
Маркування CE дійсне лише в країнах, у
яких прийнято на законодавчому рівні. В
основному це країни ЄЕЗ (Європейської
економічної зони).
Дата виготовлення вказана на виробі та
на його упаковці у наступному форматі:
MM.YYYY, де MM – місяць та YYYY – рік
виготовлення.
Виготовлено в Таїланді.
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан
Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія.
Уповноважений представник в Україні з
питань відповідності вимогам технічних
регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.
Київ, 04070, Україна.
Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що
тип радіообладнання [CDX-G1302U/CDXG1300U/FM/MW/LW CD Автомобільне
Аудіо] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність
доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://www.compliance.sony.ua/
2UA
Це радіообладнання призначене для
використання із затвердженими версіями
програмного забезпечення, зазначеними
в декларації відповідності. Програмне
забезпечення, яке встановлене на це
радіообладнання, перевірено на
відповідність суттєвим вимогам
Технічного регламенту радіообладнання.
Умови зберігання
Продукцію зберігають в упакованому виді
в темних, сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих
від місць зберігання кислот і лугів.
Температура зберігання: від -20 до +60 °C.
Відносна вологість зберігання < 80 %, без
утворення конденсату.
Робоча температура: від 0 до 40 °C.
Робоча відносна вологість: 40–60 %.
Термін зберігання не встановлений.
Переробка використаних
елементів живлення,
старого електричного та
електронного обладнання
(застосовується в
Європейському союзі та інших
країнах із системами роздільного
збирання сміття)
Попередження, якщо для замка
запалювання не передбачено
положення ACC
Налаштуйте функцію AUTO OFF
(стор. 12). Коли пристрій вимкнуто й на
його екрані відображається годинник, у
зазначений час він вимкнеться
повністю (або для цього можна
натиснути кнопку OFF й утримувати її
1 секунду). Це попередить
розрядження акумулятора. Якщо ви не
налаштували функцію AUTO OFF,
щоразу після вимкнення запалювання
натискайте кнопку OFF і утримуйте її,
доки дисплей не згасне.
Відмова від відповідальності щодо
послуг, запропонованих третіми
сторонами
Послуги, запропоновані третіми
сторонами, можуть змінюватися,
призупинятися або припиняти роботу без
попереднього повідомлення. Sony не несе
жодної відповідальності в таких ситуаціях.
Зміст
Довідник із частин і органів
керування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Початок роботи
Від’єднання передньої панелі . . . . . . . . .
Перезавантаження пристрою . . . . . . . . .
Установлення годинника . . . . . . . . . . . . .
Перевірка напруги акумулятора . . . . . . .
Підключення пристрою USB . . . . . . . . . . .
Підключення іншого портативного
аудіопристрою . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
7
7
Прослуховування радіо
Прослуховування радіо . . . . . . . . . . . . . . . 8
Використання системи радіоданих
(RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Відтворення
Відтворення диска . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Відтворення пристрою USB. . . . . . . . . . . 10
Пошук і відтворення композицій . . . . . . 10
Налаштування
Скасування режиму DEMO . . . . . . . . . . .
Основні операції налаштування . . . . . .
Загальні налаштування (GENERAL) . . . .
Налаштування звуку (SOUND) . . . . . . . . .
Налаштування дисплея (DISPLAY) . . . . .
12
12
12
14
15
Додаткові відомості
Оновлення вбудованого ПЗ . . . . . . . . . .
Застережні заходи . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Технічне обслуговування . . . . . . . . . . . .
Технічні характеристики . . . . . . . . . . . . .
Пошук і усунення несправностей . . . . .
Повідомлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
20
Підключення/встановлення
Увага! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список частин для встановлення . . . . .
Підключення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Установлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
26
3UA
Довідник із частин і органів керування
Основний пристрій
 PTY (тип програми)
Вибір типу програми (PTY) в RDS.
(огляд) (стор. 11)
Перехід до режиму огляду під час
відтворення.
(Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android™).
 Гніздо для дисків
 Віконце дисплея
 Порт USB
  (вийняти диск)

/
(SEEK –/+)
Автоматичне настроювання на
радіостанції. Натисніть і утримуйте,
щоб настроїти на станцію вручну.
/ (попередня/наступна)
/ (прискорене перемотування
назад/прискорене перемотування
вперед)

(назад)
Повернення до попереднього екрана.
MODE (стор. 8)
 Кнопка розблокування передньої
панелі
 SRC (джерело)
Увімкнення живлення.
Змінення джерела.
OFF
Щоб вимкнути джерело й відобразити
годинник, натисніть і потримайте
протягом 1 секунди.
Якщо натиснути й утримувати кнопку
довше 2 секунд, живлення вимкнеться,
а дисплей згасне.
 Диск керування
Повертайте для налаштування гучності.
PUSH ENTER
Вхід до вибраного пункту.
Натисніть кнопку SRC, поверніть і
натисніть диск керування для зміни
джерела (дисплей згасне через
2 секунди).
MENU
Відкриття меню налаштувань.
4UA
 EQ (еквалайзер)
Вибір кривої еквалайзера.
 Приймач сигналів від пульта
дистанційного керування
 Цифрові кнопки (1–6)
Прийом збережених у пам’яті
радіостанцій. Натисніть і утримуйте,
щоб зберегти станції.
ALBUM /
Пропускання альбому для
аудіопристрою. Натисніть і утримуйте
для безперервного пропускання
альбомів.
(Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.)
(повторити)
(Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.)
(випадковий порядок)
(Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.)
 (відтворення/пауза)
 EXTRA BASS
Підсилення звучання басового звуку в
синхронізації з рівнем гучності.
Натисніть, щоб змінити параметр
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Вхідне гніздо AUX
 DSPL (дисплей)
Натисніть, щоб змінити індикацію на
дисплеї.
SCRL (прокрутка)
Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити
індикацію на дисплеї.
5UA
Примітка
Початок роботи
Від’єднання передньої
панелі
Передню панель цього пристрою можна
від’єднати, щоб запобігти крадіжці.
1
Натисніть і утримуйте кнопку OFF
, доки пристрій не вимкнеться.
Натисніть кнопку розблокування
передньої панелі , а потім зніміть
панель, потягнувши її до себе.
Перезавантаження пристрою призведе до
стирання настройок годинника, а також певного
збереженого вмісту.
Налаштування країни/регіону
Після перезавантаження пристрою
відкриється екран налаштування країни/
регіону.
1
Коли відображатиметься [SET
AREA], натисніть кнопку ENTER.
Відобразиться поточна країна або
регіон.
2
Повертаючи диск керування,
виберіть [EUROPE] або [RUSSIA], а
потім натисніть диск керування.
3
Повертаючи диск керування,
виберіть [YES] або [NO], а потім
натисніть диск керування.
У разі змінення країни або регіону
пристрій перезавантажиться, після
чого відображатиметься годинник.
Попереджувальний сигнал
Якщо замок запалювання перевести в
положення OFF, не від’єднавши передню
панель, протягом кількох секунд буде
лунати попереджувальний сигнал. Сигнал
буде лунати тільки за умови
використання вбудованого підсилювача.
Цей параметр можна налаштувати в
меню загальних налаштувань (стор. 12).
Установлення годинника
1
Натисніть кнопку MENU,
повертаючи диск керування,
виберіть [GENERAL], а потім
натисніть диск керування.
2
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET CLOCK], потім
натисніть диск керування.
3
Повертаючи диск керування,
виберіть [MANUAL], потім натисніть
диск керування.
Приєднання передньої панелі
Значення часу почне блимати.
Перезавантаження
пристрою
Перед першим використанням пристрою,
після заміни елемента живлення або
зміни підключень необхідно
перезавантажити пристрій.
1
Натисніть і утримуйте кнопки DSPL і
EQ довше 2 секунд.
6UA
4
Повертайте диск керування, щоб
установити години та хвилини.
Щоб перемістити цифрову індикацію,
натискайте кнопку / (SEEK –/+).
5
Після встановлення хвилин
натисніть кнопку MENU.
Настроювання буде завершено, і
годинник почне працювати.
Щоб відобразити годинник,
натисніть кнопку DSPL.
Щоб установити час автоматично,
виберіть [AUTO <RDS>] у кроці 3.
Перевірка напруги
акумулятора
Можна перевірити поточну напругу
акумулятора. (Функція недоступна, коли
джерело вимкнуто й відображається
годинник.)
1
Підключення іншого
портативного
аудіопристрою
1
Вимкніть портативний
аудіопристрій.
2
Зменште гучність сигналу на
пристрої.
3
Підключіть портативний
аудіопристрій до вхідного гнізда
AUX (стерео міні-гніздо) на
пристрої за допомогою
з’єднувального шнура (не входить
до комплекту постачання)*.
Натисніть кнопку DSPL кілька разів,
доки не відобразиться дисплей
напруги акумулятора.
* Обов’язково використовуйте штекер
прямого типу.
Підключення пристрою
USB
1
Зменште гучність сигналу на
пристрої.
2
Підключіть пристрій USB до цього
пристрою.
4
Натискаючи кнопку SRC, виберіть
пункт [AUX].
Щоб вирівняти гучність
підключеного пристрою відносно
інших джерел
Запустіть відтворення на портативному
аудіопристрої з помірною гучністю та
встановіть на пристрої звичайну гучність
прослуховування.
Натисніть кнопку MENU, а потім виберіть
[SOUND]  [SET AUX VOL] (стор. 14).
7UA
Збереження вручну
Прослуховування радіо
1
Прослуховування радіо
Щоб прослухати радіо, натисніть кнопку
SRC і виберіть [TUNER].
Автоматичне збереження (BTM)
1
Натисніть кнопку MODE, щоб
змінити діапазон (FM1, FM2, FM3
або MW/LW).
2
Натисніть кнопку MENU,
повертаючи диск керування,
виберіть [GENERAL], а потім
натисніть диск керування.
3
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET BTM], потім натисніть
диск керування.
Пристрій закріпить радіостанції за
цифровими кнопками в послідовності,
що відповідає послідовності частот.
Настроювання
1
Натисніть кнопку MODE, щоб
змінити діапазон (FM1, FM2, FM3
або MW/LW).
2
Настройте частоту.
Щоб настроїти вручну
Натиснувши й утримуючи кнопку
/ (SEEK –/+), знайдіть
приблизну частоту, а потім натискайте
кнопку / (SEEK –/+) кілька разів
для точного настроювання на потрібну
частоту.
Автоматичне настроювання
Натисніть кнопку / (SEEK –/+).
Сканування зупиняється, коли пристрій
знаходить радіостанцію.
8UA
Під час прийому радіостанції, яку
потрібно зберегти, натисніть і
утримуйте цифрову кнопку (від 1 до
6), доки не з’явиться індикація
[MEM].
Прийом радіостанцій,
збережених у пам’яті
1
Виберіть діапазон, а потім
натисніть цифрову кнопку (від 1 до
6).
Використання системи
радіоданих (RDS)
Налаштування альтернативних
частот (AF) і повідомлень про
ситуацію на дорогах (TA)
Функція AF постійно налаштовується на
станцію з найсильнішим сигналом у
мережі, а функція TA надає найновішу
інформацію про ситуацію на дорогах або
дорожні програми (TP), якщо вони
приймаються.
1
Натисніть кнопку MENU,
повертаючи диск керування,
виберіть [GENERAL], а потім
натисніть диск керування.
2
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET AF/TA], потім
натисніть диск керування.
3
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] або [SET AF/TA-OFF],
а потім натисніть диск керування.
Збереження станцій RDS із
використанням налаштувань AF і TA
Можна запрограмувати станції RDS разом
із налаштуваннями AF/TA. Установіть AF/
TA, а потім збережіть станцію за
допомогою ВТМ або вручну. Якщо
програмування станцій здійснюється
вручну, можна також запрограмувати
станції без RDS.
Приймання екстрених оголошень
Якщо ввімкнено AF і ТА, екстрені
оголошення автоматично
перериватимуть поточне вибране
джерело.
Регулювання гучності під час
оголошення про ситуацію на дорогах
Рівень гучності буде збережено в пам’яті
для наступних оголошень про ситуацію на
дорогах, і він не буде залежати від
звичайного рівня гучності.
Прийом однієї регіональної
програми (REGIONAL)
Якщо функції AF і REGIONAL увімкнуто,
пристрій не перемикатиметься на іншу
регіональну станцію з потужнішим
сигналом. Якщо ви залишаєте зону
прийому цієї регіональної передачі,
установіть [SET REG-OFF] замість [SET
REGIONAL] у меню налаштувань
[GENERAL] під час прийому FMрадіостанції (стор. 13).
Ця функція не працює у Великобританії та
деяких інших країнах.
Вибір типів програм (PTY)
1
Натисніть PTY під час прийому FMрадіостанції.
2
Повертайте диск керування, доки
на дисплеї не відобразиться
потрібний тип програми, потім
натисніть диск керування.
Пристрій почне пошук станції, яка
транслює вибраний тип програми.
Тип програм
NEWS (Новини), AFFAIRS (Поточні події), INFO
(Інформація), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Освіта), DRAMA (Радіовистави), CULTURE
(Культура), SCIENCE (Наука), VARIED (Різне),
POP M (Поп-музика), ROCK M (Рок-музика),
EASY M (Музика в дорозі), LIGHT M (Легка
класична музика), CLASSICS (Традиційна
класична), OTHER M (Інша музика), WEATHER
(Погода), FINANCE (Фінанси), CHILDREN
(Дитячі програми), SOCIAL (Суспільні події),
RELIGION (Релігія), PHONE IN (Вхідні дзвінки),
TRAVEL (Подорожі), LEISURE (Відпочинок),
JAZZ (Джазова музика), COUNTRY (Музика в
стилі «кантрі»), NATION M (Етнічна музика),
OLDIES (Старі хіти), FOLK M (Музика в стилі
«фолк»), DOCUMENT (Документальні
передачі)
Функція місцевого радіомовлення
(тільки у Великобританії)
Ця функція дозволяє вибирати інші
місцеві станції в певній місцевості, навіть
якщо вони не закріплені за цифровими
кнопками.
Під час прийому в діапазоні FM натисніть
цифрову кнопку (від 1 до 6), на якій
збережено місцеву станцію. Не пізніше
ніж через 5 секунд знову натисніть
цифрову кнопку місцевої станції.
Повторюйте цю процедуру, доки не
знайдете потрібну місцеву станцію.
9UA
• Відтворення наведених нижче файлів не
підтримується.
MP3/WMA/FLAC:
Відтворення
– файли, захищені авторськими правами;
– файли з DRM (керування цифровими
правами);
– багатоканальні аудіофайли.
Відтворення диска
1
Вставте диск (підписаною
стороною догори).
MP3/WMA:
– файли з компресією без втрати даних.
Перед створенням підключення виберіть
режим USB (режим Android або MSC/MTP)
залежно від типу пристрою USB (стор. 13).
1
Відтворення розпочнеться
автоматично.
Відтворення пристрою USB
Можуть використовуватися пристрої USB*
типів AOA (Android Open Accessory) 2.0,
MSC (пристрої-накопичувачі) і MTP
(протокол передачі мультимедіа), сумісні
зі стандартом USB. Залежно від типу
пристрою USB на апараті можна вибрати
режим Android або MSC/MTP.
Для деяких моделей цифрових плеєрів
або смартфонів з ОС Android може
знадобитися режим MTP.
* Наприклад, флеш-накопичувач USB, цифровий
плеєр, смартфон з ОС Android
Примітки
• Для отримання докладних відомостей про
сумісність пристрою USB див. веб-сайт
підтримки, зазначений на останній сторінці
обкладинки.
• Смартфони з інстальованою ОС Android 4.1 або
новішої версії підтримують протокол Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Проте деякі
смартфони можуть не повністю підтримувати
AOA 2.0, навіть якщо інстальовано ОС Android
4.1 або новішу версію.
Для отримання докладних відомостей про
сумісність вашого смартфону з ОС Android див.
веб-сайт підтримки, зазначений на останній
сторінці обкладинки.
Підключіть пристрій USB до порту
USB (стор. 7).
Розпочнеться відтворення.
Якщо пристрій уже підключено, для
початку відтворення натисніть кнопку
SRC та виберіть [USB].
2
Відрегулюйте гучність на цьому
апараті.
Призупинення відтворення
Натисніть і утримуйте кнопку OFF
протягом 1 секунди.
Видалення пристрою
Припиніть відтворення та видаліть
пристрій.
Пошук і відтворення
композицій
Повторне відтворення та
відтворення у випадковому
порядку
Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.
1
Натискаючи під час відтворення
кнопку
(повторити) або
(випадковий порядок) кілька
разів, виберіть потрібний режим
відтворення.
Для запуску відтворення у вибраному
режимі може знадобитися деякий час.
Доступні режими відтворення різняться
залежно від вибраного джерела звуку.
10UA
Пошук композиції за назвою
(Quick-BrowZer™)
Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.
1
Під час відтворення із CD або USB
натисніть кнопку
(огляд)* для
відображення списку категорій
пошуку.
Коли відобразиться список
композицій, натискайте кнопку
(назад), доки не відобразиться
потрібна категорія пошуку.
* Під час відтворення з пристрою USB
натисніть і утримуйте кнопку
(огляд)
довше 2 секунд, щоб повернутися
безпосередньо до початку списку категорій.
2
3
Поверніть диск керування, щоб
вибрати необхідну категорію
пошуку, а потім натисніть диск
керування для підтвердження.
Повторіть крок 2, щоб знайти
потрібну композицію.
Розпочнеться відтворення.
Пошук шляхом пропуску
елементів (режим швидкого
переходу)
Функція недоступна, якщо підключено
пристрій USB в режимі Android.
1
Під час відтворення з CD або USB
натисніть кнопку
(огляд).
2
3
Натисніть кнопку  (SEEK +).
Поверніть диск керування, щоб
вибрати елемент.
Швидкий перехід у списку відбувається
з кроком, що становить 10 % від
загальної кількості елементів.
4
Натисніть кнопку ENTER, щоб
повернутися до режиму QuickBrowZer.
Відобразиться вибраний елемент.
5
За допомогою диска керування
виберіть потрібний елемент, після
чого натисніть диск керування.
Розпочнеться відтворення.
Щоб вийти з режиму Quick-BrowZer
Натисніть кнопку
(огляд).
11UA
Загальні налаштування
(GENERAL)
Налаштування
Скасування режиму DEMO
Можна скасувати показ
демонстраційного ролика, коли джерело
вимкнено і відображається годинник.
1
Натисніть кнопку MENU,
повертаючи диск керування,
виберіть [GENERAL], а потім
натисніть диск керування.
2
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET DEMO], потім
натисніть диск керування.
3
Повертаючи диск керування,
виберіть [SET DEMO-OFF], а потім
натисніть диск керування.
Настроювання завершено.
4
Двічі натисніть кнопку
(назад).
Дисплей повернеться в режим
звичайного прийому/відтворення.
Основні операції
налаштування
Налаштування елементів виконується за
такими категоріями:
загальні налаштування (GENERAL),
налаштування звуку (SOUND),
налаштування дисплея (DISPLAY).
1
2
Натисніть кнопку MENU.
За допомогою диска керування
виберіть категорію налаштувань,
після чого натисніть диск
керування.
Настроювані елементи відрізняються
залежно від джерела та параметрів.
3
За допомогою диска керування
виберіть потрібні параметри, після
чого натисніть диск керування.
Щоб повернутися до попереднього
дисплея
Натисніть кнопку
12UA
(назад).
AREA (регіон)
Установлення країни/регіону, де буде
використовуватися цей пристрій:
[EUROPE], [RUSSIA].
У разі змінення поточної країни або
регіону пристрій перезавантажиться,
після чого відображатиметься
годинник.
(Функція доступна, тільки коли
джерело вимкнено й відображається
годинник.)
DEMO (демонстрація)
Активація демонстраційного режиму:
[ON], [OFF].
CLOCK (годинник) (стор. 6)
Установка годинника: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (попереджувальний сигнал)
Активація попереджувального сигналу:
[ON], [OFF] (стор. 6).
(Функція доступна, тільки коли
джерело вимкнено й відображається
годинник.)
BEEP (звуковий сигнал)
Активація звукового сигналу: [ON],
[OFF].
AUTO OFF (автоматичне вимкнення)
Автоматичне вимкнення через певний
час після вимкнення пристрою й
відображення годинника (наприклад,
натисніть і утримуйте кнопку OFF
протягом 1 секунди): [ON] (30 хвилин),
[OFF].
STEERING (кермо)
Реєстрація/скидання настройок пульта
дистанційного керування на
кермовому колесі.
(Функція доступна, тільки коли
джерело вимкнено й відображається
годинник.)
STR CONTROL (керування на кермі)
Вибір режиму вводу підключеного
пульта дистанційного керування. Для
уникнення несправностей перед
використанням підберіть відповідний
режим вводу для підключеного пульта
дистанційного керування.
CUSTOM (налаштовується
користувачем)
Режим вводу для пульта
дистанційного керування на
кермовому колесі.
PRESET (попередня установка)
Режим вводу для проводового
пульта дистанційного керування, за
винятком пульта дистанційного
керування на кермовому колесі
(вибирається автоматично під час
виконання [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM (змінити налаштування
користувача)
Реєструє функції (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) для пульта дистанційного
керування на кермовому колесі:
 Поверніть диск керування, щоб
вибрати функцію, яку потрібно
призначити для пульта
дистанційного керування на
кермовому колесі, а потім натисніть
диск керування.
 Коли [REGISTER] блимає, натисніть і
утримуйте кнопку на пульті
дистанційного керування на
кермовому колесі, для якої потрібно
призначити функцію. Коли
реєстрацію завершено,
відобразиться [REGISTERED].
 Щоб зареєструвати інші функції,
повторіть кроки  і .
(Функція доступна, тільки коли для
параметра [STR CONTROL] вибрано
значення [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (скинути налаштування
користувача)
Скидання зареєстрованих функцій
пульта дистанційного керування на
кермовому колесі: [YES], [NO].
(Функція доступна, тільки коли для
параметра [STR CONTROL] вибрано
значення [CUSTOM].)
Примітки
• Під час здійснення настройок на пристрої
буде доступне тільки керування кнопками. З
метою безпеки припаркуйте свій
автомобіль, а потім виконайте цю
настройку.
• Якщо під час реєстрації станеться помилка,
усю раніше зареєстровану інформацію буде
збережено. Виконайте процедуру реєстрації
заново, починаючи з тієї функції, де сталася
помилка.
• Ця функція на деяких автомобілях
недоступна. Для отримання докладних
відомостей про сумісність автомобіля див.
веб-сайт підтримки, зазначений на останній
сторінці обкладинки.
USB MODE (режим USB)
Змінення режиму USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Функція доступна, тільки коли вибрано
джерело USB.)
AF/TA (альтернативні частоти/
повідомлення про ситуацію на дорогах)
Увімкнення або вимкнення
альтернативних частот (AF) і
повідомлень про ситуацію на дорогах
(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/
TA-OFF].
(Функція доступна за вибору будьякого джерела.)
REGIONAL (регіональний)
Обмеження прийому певним регіоном:
[ON], [OFF].
(Доступно лише під час прийому
сигналу FM.)
BTM (пам’ять оптимальної настройки)
(стор. 8)
(Функція доступна, тільки коли вибрано
тюнер.)
13UA
FIRMWARE (вбудоване ПЗ)
(Функція доступна, тільки коли
джерело вимкнено й відображається
годинник.)
Перевірка/оновлення версії
вбудованого ПЗ. Докладні відомості
див. на сайті підтримки, зазначеному
на останній сторінці обкладинки.
FW VERSION (версія вбудованого ПЗ)
Відображення поточної версії
вбудованого ПЗ.
FW UPDATE (оновлення вбудованого
ПЗ)
Запуск оновлення вбудованого ПЗ:
[YES], [NO].
Оновлення вбудованого ПЗ триває
кілька хвилин. Під час оновлення не
переводьте запалення в положення
OFF і не від’єднуйте пристрій USB.
BALANCE (баланс)
Регулювання звукового балансу:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
Налаштування звуку
(SOUND)
HPF FREQ (частота для фільтра високих
частот)
Вибір граничної частоти передніх/
задніх динаміків: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
Меню налаштувань недоступне, коли
джерело вимкнуто й відображається
годинник.
EQ10 PRESET (попередня установка EQ10)
Вибір кривої еквалайзера з 10 кривих
еквалайзера або вимкнення
еквалайзера:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Настройки кривої еквалайзера можна
зберегти для кожного джерела.
* Якщо вибрано [KARAOKE], звук голосу під
час відтворення приглушується, але не
усувається повністю. Використання
мікрофона не підтримується.
EQ10 CUSTOM (налаштування користувача
EQ10)
Установлення [CUSTOM] з EQ10.
Налаштування кривої еквалайзера:
[BAND1] – [BAND10] (32 Гц, 63 Гц, 125 Гц,
250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц,
16 кГц).
Рівень гучності регулюється в діапазоні
від -6 дБ до +6 дБ із кроком в 1 дБ.
14UA
FADER (рівень сигналу)
Регулювання відносного рівня:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (сабвуфер)
SW LEVEL (рівень сабвуфера)
Регулювання рівня гучності сабвуфера:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] відображається за найнижчого
значення.)
SW PHASE (фаза сабвуфера)
Вибір фази сабвуфера: [SUB NORM],
[SUB REV].
LPF FREQ (частота для фільтра низьких
частот)
Вибір граничної частоти сабвуфера:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (гучність AUX)
Регулювання рівня гучності для
кожного підключеного додаткового
пристрою: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Цей параметр усуває потребу в
регулюванні рівня гучності між
джерелами.
(Функція доступна, тільки коли вибрано
джерело AUX.)
Налаштування дисплея
(DISPLAY)
DIMMER (регулятор підсвічування)
Зміна яскравості дисплея: [OFF], [ON],
[CLK] (годинник).
Щоб активувати цю функцію протягом
лише певного часу, виберіть [CLK], а
потім установіть час початку й
закінчення.
– Щоб налаштувати яскравість за
ввімкненою функцією регулювання
освітлення:
Установіть для [DIMMER] значення
[ON], потім відрегулюйте
[BRIGHTNESS].
– Щоб налаштувати яскравість за
вимкненою функцією регулювання
освітлення:
Установіть для [DIMMER] значення
[OFF], потім відрегулюйте
[BRIGHTNESS].
Налаштування яскравості зберігається
та застосовується, коли функція
DIMMER вмикається або вимикається.
BRIGHTNESS (яскравість)
Регулювання яскравості дисплея.
Регульований діапазон яскравості: [1] –
[10].
SND SYNC (синхронізація звуку)
Увімкнення синхронізації підсвічування
зі звуком: [ON], [OFF].
(Функція недоступна, якщо джерело не
вибрано й відображається годинник.)
AUTO SCR (автоматична прокрутка)
Автоматично прокручує довгі
елементи: [ON], [OFF].
(Функція недоступна, якщо вибрано
AUX або тюнер.)
Додаткові відомості
Оновлення вбудованого
ПЗ
Щоб оновити вбудоване ПЗ, відвідайте
веб-сайт підтримки, зазначений на
останній сторінці обкладинки, а потім
дійте згідно з онлайн-інструкціями.
Примітка
Під час оновлення не виймайте пристрій USB.
Застережні заходи
• Не залишайте передню панель або
аудіопристрої в панелі приладів.
• За увімкнутого пристрою антена з
електричним приводом висувається
автоматично.
• Не розливайте рідини на пристрій.
Конденсація вологи
Не розливайте рідини на диски. Якщо в
пристрої з’явилася волога, вийміть диск і
почекайте з годину, доки пристрій не
висохне; у протилежному випадку
пристрій може не працювати належним
чином.
Примітки щодо дисків
• Тримайте диски подалі від прямого
сонячного проміння або таких джерел
високих температур, як труби з гарячим
повітрям, а також не залишайте їх в
автомобілях, припаркованих під прямим
сонячним промінням.
• Перед відтворенням
дисків очищайте їх
тканиною для
чищення, рухаючись
від центра до країв.
Не використовуйте
розчинники, зокрема
бензин, розріджувачі,
наявні в продажу
очисні засоби.
15UA
• Цей пристрій призначено для
відтворення дисків, які відповідають
стандарту Compact Disc (CD). Диски
DualDisc і деякі музичні компакт-диски,
зашифровані за допомогою технологій
захисту авторських прав, не
відповідають стандарту Compact Disc
(CD), а тому можуть не відтворюватися
на цьому пристрої.
• Диски, які НЕ МОЖНА відтворювати в
цьому пристрої:
– диски з етикетками, наліпками або з
прикріпленою липкою стрічкою та
липким папером. Відтворення таких
дисків може призвести до
несправності пристрою або пошкодити
диск;
– диски нестандартних форм
(наприклад, у формі серця, квадрата,
зірки тощо). Намагання відтворити їх
може пошкодити пристрій;
– диски діаметром 8 см.
Примітки стосовно дисків CD-R/
CD-RW
• Якщо багатосесійний диск починається
із сесії CD-DA, його буде розпізнано як
диск CD-DA, а інші сесії не
відтворюватимуться.
• Диски, які НЕ МОЖНА відтворювати в
цьому пристрої:
– диски форматів CD-R/CD-RW із
поганою якістю запису;
– диски форматів CD-R/CD-RW, записані
за допомогою несумісного
записувального пристрою;
– неправильно підготовлені диски
форматів CD-R/CD-RW;
– диски CD-R/CD-RW, записані у
форматах, відмінних від формату
музичних CD та формату MP3, які
відповідають стандартам ISO9660
(Level 1 або Level 2), Joliet/Romeo чи
багатосесійному форматі.
Порядок відтворення
аудіофайлів
Папка (альбом)
Аудіофайл
(композиція)
У разі виникнення питань або проблем із
пристроєм, не описаних у цьому
посібнику, зверніться до найближчого
дилера Sony.
Технічне обслуговування
Чищення контактів
Уникайте безпосереднього торкання до
контактів. Пристрій може працювати
неналежним чином у випадку
забруднення контактів, що з’єднують
пристрій і передню панель. Щоб
запобігти цьому, від’єднайте передню
панель (стор. 6) і прочистьте контакти
ватним тампоном. Не докладайте
надмірних зусиль. В іншому разі можна
пошкодити контакти.
Примітка
З міркувань безпеки не виймайте передню
панель під час керування автомобілем.
16UA
Технічні характеристики
Тюнер
FM
Діапазон настроювання:
Для параметра [AREA] встановлено
значення [EUROPE]:
87,5 МГц – 108,0 МГц
Для параметра [AREA] встановлено
значення [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 МГц – 108,0 МГц
(з інтервалом 50 кГц)
FM3: 65 МГц – 74 МГц (з інтервалом
30 кГц)
Використовувана чутливість: 7 дБф
Відношення сигнал/шум: 73 дБ
Розділення: 50 дБ на 1 кГц
MW/LW
Діапазон настроювання:
531 кГц – 1602 кГц (MW),
153 кГц – 279 кГц (LW)
Чутливість: MW: 26 мкВ, LW: 50 мкВ
Програвач CD
Відношення сигнал/шум: 95 дБ
Частотна характеристика:
20 Гц – 20000 Гц
Максимальна кількість*1:
папок (альбомів)*2: 150
файлів (композицій) і папок*3: 300
відображуваних символів для назви
папки або файлу:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Кодек: MP3 (.mp3) і WMA (.wma)
*1 лише CD-R/CD-RW
*2 у тому числі коренева папка
*3 може бути меншою за виміряне значення,
якщо імена папок або файлів складаються з
великої кількості символів
Програвач USB
Інтерфейс: USB (повношвидкісний)
Максимальний струм: 500 мА
Максимальна кількість папок і файлів, що
розпізнаються:
папок (альбомів): 256
файлів (композицій) у папці: 256
Сумісна версія протоколу Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Кодек:
MP3 (.mp3)
Швидкість передачі даних:
8 Кбіт/с – 320 Кбіт/с
(підтримується VBR (перемінна
швидкість передачі даних))
Частота дискретизації: 16 кГц –
48 кГц
WMA (.wma)
Швидкість передачі даних:
32 Кбіт/с – 192 Кбіт/с
(підтримується VBR (перемінна
швидкість передачі даних))
Частота дискретизації: 32 кГц,
44,1 кГц, 48 кГц
FLAC (.flac)
Розрядність: 16 біт, 24 біт
Частота дискретизації: 44,1 кГц,
48 кГц
Підтримувана файлова система: FAT16,
FAT32
Підсилювач потужності
Вихід: виходи динаміків
Повний опір динаміків: 4 Ом – 8 Ом
Максимальна вихідна потужність: 55 Вт ×
4 (за 4 Ом)
Загальні відомості
Вимоги до живлення: автомобільний
акумулятор постійного струму
напругою 12 В (із заземленням
негативного контакту)
Номінальне споживання струму: 10 А
Розміри:
прибл. 178 мм × 50 мм × 176 мм (ш/в/г)
Монтажні розміри:
прибл. 182 мм × 53 мм × 159 мм (ш/в/г)
Вага: прибл. 1,2 кг
Комплект постачання:
Основний пристрій (1)
Частини для встановлення та
підключення (1 комплект)
Зверніться до дилера для отримання
докладнішої інформації.
Конструкцію та технічні характеристики
може бути змінено без повідомлення.
17UA
Авторські права
Windows Media є зареєстрованою торгівельною
маркою або торгівельною маркою Microsoft
Corporation у Сполучених Штатах Америки та/
або в інших країнах.
Даний виріб захищений певними правами
інтелектуальної власності корпорації Microsoft
Corporation. Використання або поширення такої
технології, окрім як у даному пристрої,
заборонене без ліцензії корпорації Microsoft або
уповноваженого представництва корпорації
Microsoft.
Android є торговою маркою корпорації Google
LLC.
libFLAC
Авторське право (C) 2000–2009 Josh Coalson
Авторське право (C) 2011–2013 Xiph.Org
Foundation
Розповсюдження та використання у вихідній та
двійковій формах, зі змінами або без них,
дозволяється лише за умови дотримання
наведених нижче вимог.
– У разі розповсюдження вихідного коду мають
залишатися в силі зазначені вище
повідомлення про авторські права, цей список
умов і подальша відмова від відповідальності.
– У разі розповсюдження у двійковій формі
мають бути вказані зазначені вище авторські
права, цей список умов і подальше
застереження про обмеження
відповідальності в документації та/або інших
матеріалах, що додаються до продукту.
– Ані назва організації Xiph.org Foundation, ані
імена її співробітників не можуть бути
використані для підтримки або сприяння
продажу продуктів, розроблених із
використанням цього програмного
забезпечення, без попереднього письмового
дозволу.
ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ
ВЛАСНИКАМИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ І
ВИКОНАВЦЯМИ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є», І БУДЬЯКІ ПРЯМО ВИРАЖЕНІ ТА ДОМИСЛЮВАНІ
ГАРАНТІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДОМИСЛЮВАНІ ГАРАНТІЇ
ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ,
ВІДХИЛЯЮТЬСЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ XIPH.ORG
FOUNDATION АБО ЇЇ СПІВРОБІТНИКИ ЗА ЖОДНИХ
ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ,
ОСОБЛИВІ, ШТРАФНІ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНІ
НЕПРЯМІ ЗБИТКИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ПОСТАЧАННЯ
ТОВАРІВ-ЗАМІННИКІВ АБО ПОСЛУГ,
НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ
АБО ПРИБУТКІВ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА), ЩО СПРИЧИНЕНІ НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ПРИЧИНИ ТА ВИДУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ — ЗА
ДОГОВІРНИМИ, БЕЗУМОВНИМИ
18UA
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ АБО ВНАСЛІДОК
ПРАВОПОРУШЕНЬ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ
НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ІНШІ ОБСТАВИНИ), ЯКІ
ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ БУЛО
ПОПЕРЕДЖЕНО.
Пошук і усунення
несправностей
Наведений нижче контрольний список
допоможе вам вирішити проблеми, які
можуть виникнути з пристроєм.
Перш ніж переглянути наведений нижче
контрольний список, перевірте
підключення та робочі процедури.
Докладніше про використання
запобіжника та зняття пристрою з панелі
приладів див. «Підключення/
встановлення» (стор. 23).
Якщо несправність не вдається усунути,
відвідайте веб-сайт служби підтримки,
зазначений на останній сторінці
обкладинки.
Загальні проблеми
Немає звуку або він дуже слабкий.
 Регулятор рівня сигналу [FADER] не
встановлено в положення для системи
з 2 динаміками.
 Гучність апарату та/або підключеного
пристрою дуже низька.
– Збільшите гучність апарату й
підключеного пристрою.
Відсутній звуковий сигнал.
 Підключено додатковий підсилювач
потужності, а вбудований підсилювач
не використовується.
Збережені в пам’яті радіостанції та
показник правильного часу стерті.
Перегорів запобіжник.
У пристрої виникає шум під час зміни
положення замка запалювання.
 Шнури неправильно підключені до
додаткового гнізда живлення
автомобіля.
Під час відтворення або прийому
запускається демонстраційний режим.
 Якщо не виконувати жодних дій
протягом 5 хвилин, коли ввімкнено
[DEMO-ON], запуститься
демонстраційний режим.
– Установіть значення [DEMO-OFF]
(стор. 12).
Індикація у віконці дисплея зникла або
не відображається.
 Контакти забруднені (стор. 16).
Дисплей/підсвічування блимає.
 Подається недостатньо живлення.
– Переконайтеся, що на пристрій
подається достатньо живлення від
автомобільного акумулятора. (Вимога
до живлення: 12 В постійного струму).
Кнопки операцій не функціонують.
Диск не виймається.
 Неправильне підключення.
– Натисніть і утримуйте кнопки DSPL і
EQ довше 2 секунд, щоб
перезавантажити пристрій.
Вміст, збережений у пам’яті, буде
стерто.
Автоматична установка годинника не є
точною.
 Часові дані на базі радіочастот не є
точними.
– Установіть годинник вручну (стор. 6).
Радіоприйом
Якість радіоприйому погана.
Чутно статичні шуми.
 Міцно під’єднайте антену з
електричним приводом.
У діапазоні FM3 неможливо настроїти
частоти 65 МГц – 74 МГц.
 Для [AREA] вибрано [EUROPE].
– Установіть для [AREA] значення
[RUSSIA] (стор. 12).
RDS
Не приймаються послуги RDS (коли для
параметра [AREA] встановлено
значення [RUSSIA]).
 Вибрано FM3.
– Виберіть FM1 або FM2.
 Послуги RDS недоступні в поточному
регіоні.
Після кількох секунд прослуховування
запускається функція SEEK.
 Станція не є ТР-станцією або транслює
слабкий сигнал.
– Вимкніть TA (стор. 8).
Немає повідомлень про поточну
ситуацію на дорогах.
 Увімкніть TA (стор. 8).
 Станція не транслює повідомлення про
поточну ситуацію на дорогах,
незважаючи на те, що є ТР-станцією.
– Налаштуйте іншу станцію.
PTY відображає [- - - - - - - -].
 Поточна станція не є RDS-станцією, або
якість радіоприйому погана.
Назва програмної послуги блимає.
 Для цієї станції немає альтернативної
частоти.
– Натисніть кнопку / (SEEK –/+),
коли блимає назва програмної
послуги. З’явиться повідомлення [PI
SEEK], і пристрій почне шукати іншу
частоту з такими самими даними PI
(програмна ідентифікація).
Відтворення CD
Не відтворюється диск.
 Диск пошкоджений або забруднений.
 Диски CD-R/CD-RW не призначені для
відтворення звуку (стор. 16).
Неможливо відтворити файли MP3/
WMA.
 Диск несумісний із форматом і версією
MP3/WMA. Докладні відомості про
відтворювані диски та формати
наведені на сайті підтримки,
зазначеному на останній сторінці
обкладинки.
19UA
Файли MP3/WMA потребують більше
часу для початку відтворення, ніж інші.
 Наведені нижче диски потребують
більше часу для початку відтворення:
– диск, записаний зі складною
структурою дерева файлів;
– диск, записаний у режимі Multi
Session;
– диск, на який можна додавати файли
даних.
Відтворення з пристрою USB
Для початку відтворення із пристрою
USB потрібно більше часу.
 Структура дерева файлів у пристрої USB
складна.
Не відтворюється аудіофайл.
 Більше про підтримувані формати див.
у розділі «Технічні характеристики»
(стор. 17).
Якщо аудіофайл усе одно не
відтворюється, див. інструкції з
експлуатації, що постачаються разом із
пристроєм USB, або зверніться до
виробника пристрою USB.
Не вдається виконати операції пропуску
альбому, пропуску елементів (режим
швидкого переходу) і пошуку
композиції за назвою (Quick-BrowZer).
 Установіть для [USB MODE] значення
[MSC/MTP] (стор. 13).
У режимі Android звук з апарата не
відтворюється.
 Перевірте стан програми відтворення
аудіо на смартфоні з ОС Android.
20UA
Повідомлення
Під час роботи пристрою можуть
з’являтися такі повідомлення.
INVALID: вибрана операція може не
підтримуватися.
READ
 Дочекайтеся завершення зчитування –
відтворення розпочнеться
автоматично. Залежно від структури
файлу цей процес може тривати деякий
час.
(знак підкреслення): неможливо
відобразити символ.
Відтворення із CD:
CD ERROR
 Почистьте диск або вставте його
правильно. Переконайтеся, що диск не
порожній і не пошкоджений.
CD NO DISC
 Вставте диск з відтворюваними
файлами (стор. 17).
CD NO MUSIC
 Вставте диск з відтворюваними
файлами (стор. 17).
CD PUSH EJT: диск неможливо вийняти.
 Натисніть  (виймання).
або
кінця диска.
: досягнуто початку або
Відтворення з пристрою USB:
Робота з RDS:
HUB NO SUPRT: цей пристрій не
підтримує концентратори USB.
NO AF: відсутні альтернативні частоти.
 Натисніть кнопку / (SEEK –/+),
коли блимає назва програмної послуги.
Пристрій почне шукати іншу частоту з
такими самими даними РІ
(ідентифікація програми) (з’явиться
повідомлення [PI SEEK]).
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 До апарата підключено пристрій USB,
який не підтримує протокол AOA
(Android Open Accessory) 2.0, коли для
параметра [USB MODE] встановлено
значення [ANDROID].
– Установіть для [USB MODE] значення
[MSC/MTP] (стор. 13).
USB ERROR
 Знову підключіть пристрій USB.
USB NO DEV
 Переконайтеся, що пристрій або кабель
USB надійно під’єднано.
NO PI: відсутня програмна ідентифікація.
Вибрана станція не містить даних PI
(програмна ідентифікація).
 Виберіть іншу станцію.
NO TP: відсутні програми про ситуацію на
дорогах.
 Пристрій продовжуватиме пошук
доступних ТР-станцій.
USB NO MUSIC
 Під’єднайте пристрій USB з
відтворюваними файлами (стор. 17).
Щодо роботи пульта
дистанційного керування на
кермовому колесі:
USB NO SUPRT
 Для отримання докладних відомостей
про сумісність пристрою USB див. вебсайт підтримки, зазначений на останній
сторінці обкладинки.
ERROR
 Виконайте процедуру реєстрації знову,
починаючи з тієї функції, де сталася
помилка (стор. 13).
USB OVERLOAD: пристрій USB
переповнений.
 Від’єднайте пристрій USB, а потім
змініть джерело, натиснувши кнопку
SRC.
 Пристрій USB несправний, або
підключено пристрій, який не
підтримується.
TIMEOUT
 Спробуйте завершити процедуру
реєстрації, поки блимає [REGISTER]
(близько 6 секунд) (стор. 13).
21UA
Операція оновлення вбудованого
ПЗ:
FILE ERROR: на пристрої USB відсутня
програма оновлення.
 Збережіть програму оновлення на
пристрої USB та спробуйте знову
(стор. 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: оновлення
вбудованого ПЗ не завершено належним
чином.
 Натисніть кнопку ENTER, щоб закрити
повідомлення, і спробуйте знову.
Під час оновлення не переводьте
запалення в положення OFF і не
від’єднуйте пристрій USB (стор. 15).
Якщо наведені поради не допомагають
вирішити проблему, проконсультуйтеся з
найближчим дилером Sony.
Якщо ви здаєте пристрій у ремонт через
проблему з відтворенням диска, захопіть
із собою диск, під час відтворення якого
виникла проблема.
22UA
Підключення/встановлення
Увага!
• Під’єднайте всі заземлені кабелі до
спільної точки заземлення.
• Запобігайте потраплянню проводки під
гвинти або між рухомих деталей
(наприклад, між напрямними сидіння).
• Перед створенням підключень вимкніть
запалювання автомобіля, щоб запобігти
короткому замиканню.
• Підключіть кабель живлення  спочатку
до пристрою та динаміків, а потім — до
додаткового роз’єму живлення.
• З міркувань безпеки обов’язково
ізолюйте всі вільні непід’єднані кабелі
електроізолювальною стрічкою.
Застережні заходи
• Уважно виберіть місце для
встановлення, щоб пристрій не
перешкоджав нормальному керуванню
автомобілем.
• Уникайте встановлення пристрою в
місцях, що піддаються впливу пилу,
бруду, надмірної вібрації або високої
температури, наприклад у місцях, на які
падає пряме сонячне проміння, або біля
вентиляційних отворів обігрівача.
• Для безпечного та надійного
встановлення використовуйте монтажне
обладнання тільки з комплекту
постачання.
Примітка щодо кабелю живлення (жовтий)
За підключення пристрою разом з іншими
стереокомпонентами сила струму в контурі
автомобіля має бути вищою за суму значень
сили струму, указаних на плавких запобіжниках
кожного компонента.
Список частин для
встановлення


×2




• Цей список частин не охоплює повний
комплект постачання.
• Кронштейн  і захисна манжета 
прикріплюються до пристрою перед
комплектацією. Перед установленням
пристрою скористайтеся демонтажними
ключами , щоб від’єднати кронштейн
 від пристрою. Докладнішу
інформацію див. в розділі «Від’єднання
захисної манжети та кронштейна»
(стор. 26).
• Збережіть на майбутнє ці демонтажні
ключі , оскільки вони потрібні для
знімання пристрою з автомобіля.
Регулювання кута встановлення
Відрегулюйте кут встановлення так, щоб
він був не більший за 30°.
23UA
Підключення
Сабвуфер*1
*3
*3
Підсилювач
потужності*1

*2
Докладніша інформація – у
розділі «Створення
підключень» (стор. 25).
Докладніша інформація – у розділі «Схема
підключення живлення» (стор. 25).
від проводового пульта
дистанційного керування (не входить
до комплекту постачання)*4
від автомобільної радіоантени*5
*1 Не входить до комплекту постачання.
*2 Повний опір динаміків: 4 Ом – 8 Ом × 4.
*3 Шнур RCA з контактними штирками (не
входить до комплекту постачання).
*4 Залежно від типу автомобіля, можливо,
знадобиться використати адаптер для
проводового пульта дистанційного керування
(не входить до комплекту постачання).
Докладнішу інформацію про використання
проводового пульта дистанційного керування
див. в розділі «Використання проводового
пульта дистанційного керування» (стор. 26).
*5 Залежно від типу автомобіля, можливо,
знадобиться використати адаптер (не входить
до комплекту постачання), якщо не підходить
з’єднувач для антени з електричним
приводом.
24UA
Створення підключень
Якщо антена з електричним приводом не
має релейної стійки, підключення цього
пристрою за допомогою кабелю
живлення з комплекту  може
пошкодити антену.
Просте підключення сабвуфера
Сабвуфер можна використовувати без
підсилювача потужності, якщо він
підключений до кабелю заднього
динаміка.
Передній
динамік
 До роз’єму динаміка автомобіля
Сабвуфер
Примітки
1
 Фіолетовий
Задній динамік
2 (правий)
Фіолетовий/з
 чорними
смужками
3
 Сірий
Передній
динамік
4 (правий)
Сірий/з
 чорними
смужками
5
 Білий
Передній
6 динамік (лівий)
Білий/з
 чорними
смужками
7
 Зелений
Задній динамік
8 (лівий)
Зелений/з
 чорними
смужками
• Необхідно підготувати кабелі задніх динаміків.
• Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте
сабвуфер із повним опором 4 Ом – 8 Ом і
відповідною гранично допустимою потужністю.
Підключення
запам’ятовувальної системи
Якщо підключено жовтий кабель
електроживлення, живлення завжди
постачатиметься до запам’ятовувальної
схеми навіть за вимкненого запалювання.
Підключення динаміків
• Перед підключенням динаміків вимкніть
пристрій.
• Щоб уникнути пошкоджень,
використовуйте динаміки з повним
опором 4 Ом – 8 Ом і відповідною
гранично допустимою потужністю.
 До гнізда живлення автомобіля
Схема підключення живлення
Перевірте допоміжний роз’єм
підключення живлення автомобіля та
правильно розподіліть з’єднання кабелів
(залежно від типу автомобіля).
12
Неперервне
Жовтий
постачання живлення
Допоміжний роз’єм живлення
Антена з
електричним
Синій/з
приводом/
білими
13
керування
смужками
підсилювачем
потужності (REM OUT)
15
Імпульсне постачання
Червоний
живлення
16 Заземлення
Чорний
25UA
Загальна схема підключення
Червоний
Червоний
Жовтий
Жовтий
Використання проводового
пульта дистанційного
керування
1
12
Неперервне
Жовтий
постачання живлення
15
Імпульсне постачання
Червоний
живлення
Якщо червоний і жовтий проводи
переставлено місцями
Червоний
Жовтий
Червоний
Жовтий
12
Імпульсне постачання
Жовтий
живлення
15
Неперервне
Червоний
постачання живлення
Щоб активувати проводовий пульт
дистанційного керування,
установіть для [STR CONTROL] у
[SET STEERING] значення [PRESET]
(стор. 13).
Установлення
Від’єднання захисної манжети
та кронштейна
Перед установленням пристрою
від’єднайте захисну манжету  та
кронштейн  від пристрою.
1
Захопіть обидва краї захисної
манжети  й витягніть її.

Якщо автомобіль не має положення
АСС
Червоний
2
Жовтий
Жовтий
Після перевірки відповідності з’єднань і
проводів імпульсного постачання
живлення підключіть пристрій до
автомобільного контуру
електроживлення. Якщо виникли
запитання або проблеми з пристроєм, не
описані в цій інструкції, зверніться по
допомогу до дилера автомобільної
компанії.
Вставте разом обидва демонтажні
ключі  до клацання. Потягніть
кронштейн  донизу, а потім
потягніть пристрій догори, щоб
від’єднати його.


Червоний

Гачком усередину.
26UA
Установлення пристрою в
панелі приладів
Від’єднання та приєднання
передньої панелі
Перед установленням переконайтеся, що
фіксатори з обох сторін кронштейна 
зігнуто всередину на 2 мм.
1
Установіть кронштейн  у панель
приладів, а потім вигніть виступи
назовні, щоб забезпечити щільну
фіксацію.
Докладніша інформація – у розділі
«Від’єднання передньої панелі» (стор. 6).
Перезавантаження пристрою
Докладнішу інформацію див. в розділі
«Перезавантаження пристрою» (стор. 6).
182 мм
Заміна запобіжника
53 мм

2
Фіксатор
Приєднайте пристрій до
кронштейна , а потім вставте
захисну манжету .

Замінюючи запобіжник,
Запобіжник (10 А)
переконайтеся, що новий
запобіжник
розрахований на таку
саму силу струму, як і
оригінальний. Якщо
запобіжник перегорає,
перевірте підключення живлення та
замініть запобіжник. Якщо запобіжник
перегорає знову після заміни, причиною
цього може бути внутрішня несправність.
У такому разі зверніться до найближчого
дилера Sony.



Примітки
• Якщо фіксатори випрямлені або зігнуті назовні,
пристрій не буде встановлений належним
чином і може випасти.
• Переконайтеся, що 4 фіксатори на захисній
манжеті  належним чином встановлені в
отвори, наявні в апараті.
27UA
Сайт підтримки
У випадку виникнення будь-яких питань або для отримання
найновіших відомостей щодо цього продукту відвідайте вказаний
нижче веб-сайт:
http://www.sony.eu/support
Зареєструйте свій продукт он-лайн на:
http://www.sony.eu/mysony
Програма для смартфону
Програма Support by Sony — інформація про продукт та пов’язані
новини:
√ Новини та сповіщення
√ Оновлення ПО
√ Посібники
√ Поради
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Ukraine
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising