Sony NWZ-W273 User manual

Sony NWZ-W273 User manual
Короткий посібник
Вміст
Приєднання програвача «Walkman» до підставки USB (постачається) та заряджання
Встановлення програм, що постачаються
Перевірте комплект постачання.
акумулятора
Встановлення «WALKMAN Guide» та «Media Go» (для
Windows)
Щоб підключити програвач «Walkman» до комп'ютера, необхідно правильно
приєднати програвач «Walkman» до підставки USB (постачається).
1 Підключіть програвач «Walkman» до
 «WALKMAN» (1)
 Підставка USB (1)
Встановлення програм, що постачаються
Користування програвачем «WALKMAN»
NWZ-W273
©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
Індикатор OPR
Інформація щодо операційної системи
Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено ОС Windows XP (Service Pack 3
або пізніша версія), Windows Vista*1 (Service Pack 2 або пізніша версія),
Windows 7*1 (Service Pack 1 або пізніша версія) або Windows 8.
* [Режим сумісності] для Windows XP не підтримується.
1
Відомості про посібники
У цьому «Короткому посібнику» наведено лише головні вказівки щодо
користування програвачем та встановлення програм, що постачаються.
Докладніша інформація та вказівки щодо користування, див.
«Довідковий посібник» (документ HTML), що міститься у програмах, що
постачаються, після їх встановлення.
Примітки щодо заряджання за допомогою комп’ютера
 Вкладки (1 комплект)
 Регулювальний джгут (1)
 Короткий посібник (цей посібник)
 Примітки щодо характеристик водозахищеності
Переконайтеся, що на комп’ютері Mac встановлено ОС Mac OS X v10.6 або
пізнішу версію.
ОС, крім зазначених вище, не підтримують цей пристрій.
1 Протріть контакти програвача «Walkman» ()
м'якою сухою тканиною.
2 Приєднайте програвач «Walkman» до підставки
USB (постачається).
Переконайтеся, що контакти програвача «Walkman» ()
притиснуті до контактів підставки USB (постачається) ().
3 Підключіть програвач «Walkman» до
працюючого комп'ютера за допомогою
підставки USB (постачається).

Якщо з’явиться екран з вибором можливих дій, клацніть
«Скасувати». Почнеться заряджання.
 Переконайтеся, що індикатор OPR підставки USB
(постачається) засвітився червоним кольором.
Зарядіть акумулятор, коли індикатор OPR швидко миготить червоним кольором.
Під час заряджання акумулятора індикатор OPR указує на статус заряджання
програвача «Walkman».
Стан індикатора OPR можна побачити крізь вікно індикатора OPR на підставці
USB (постачається).
Світиться червоним: триває заряджання
Не світиться: акумулятор повністю заряджено або заряджання не виконується
Тривалість заряджання становить прибл. 1,5 години. Коли програвач «Walkman» повністю заряджено, відключіть його від комп’ютера.
Для комп'ютера Mac, щоб від'єднати програвач «Walkman», клацніть піктограму
витягання [WALKMAN] на бічній панелі Finder.
Якщо комп’ютер переходить до будь-якого режиму економії енергії, такого як
режим сну або глибокого сну, коли програвач «Walkman» підключено через
підставку USB (постачається), програвач «Walkman» продовжує споживати
енергію акумулятора, розряджаючи його.
Під час першого використання програвача «Walkman», або після тривалої
перерви у використанні програвача «Walkman», комп’ютеру, можливо,
знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть якщо
заряджання вже розпочалося (індикатор OPR світиться червоним). Перевірте, чи
розпізнав комп’ютер програвач «Walkman», за 5 хвилин по приєднанні
програвача до комп’ютера.
працюючого комп'ютера за допомогою
підставки USB (постачається).
2 Виконайте наступні дії на комп’ютері.
Windows 7 або раніша версія: Виберіть [Пуск] – [Комп’ютер] або [Мій
комп’ютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
Windows 8: Виберіть [Робочий стіл] з [Початковий екран], щоб відкрити
[Файловий провідник]. У переліку [Комп’ютер], виберіть [WALKMAN] –
[Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
3 Двічі клацніть [Setup.exe].
З’явиться вікно майстра інсталяції.
 Під час виконання програми [Setup.exe] здійснюється резервне
копіювання у комп’ютер файлу [Setup.exe], який знаходиться у
папці [FOR_WINDOWS] програвача «Walkman», а «WALKMAN
Guide» та «Media Go» встановлюються на комп’ютері.
 Якщо програма [Setup.exe] не розпочинає роботу, скопіюйте
файл [Setup.exe] на робочий стіл, а потім двічі клацніть його.
4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.
По закінченні роботи майстра інсталяції на робочому столі
комп'ютера з'являться ярлики «WALKMAN Guide» та «Media
Go».
5 Для перегляду інформації, такої як «Довідковий
посібник», двічі клацніть піктограму
(WALKMAN Guide) на робочому столі.
Докладніше про перенесення музичних записів тощо див.
«Довідковий посібник», який міститься у «WALKMAN Guide».
Елементи пристрою та органи керування
 Підказка
Навіть якщо файл [Setup.exe] видалено внаслідок форматування вбудованої
флеш-пам’яті програвача «Walkman», програми, що постачаються, можна
встановити на іншому комп'ютері, виконавши наступну процедуру. Скопіюйте
файл [Setup.exe] та папку [Install] у програвача «Walkman» з папки [Backup]
комп’ютера. Потім підключіть програвач «Walkman» до іншого комп’ютера, на
якому потрібно встановити програмне забезпечення, і дотримуйтесь описаної
вище процедури від кроку 2. Шлях до папки [Backup]: C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 Або [Program Files(x86)], залежно від ОС комп'ютера.
Встановлення «Довідкового посібника» (для Mac)
1 Підключіть програвач «Walkman» до
працюючого комп'ютера за допомогою
підставки USB (постачається).
2 На комп'ютері виберіть [WALKMAN] на бічній
панелі Finder, потім відкрийте папку [FOR_MAC].
3 Двічі клацніть [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Почнеться робота інсталятора.
4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.
По закінченні роботи інсталятора на робочому столі комп'ютера
з'явиться псевдонім (ярлик) HelpGuide.
 Підказка
Перед спробою видалення програми з програвача «Walkman», за потреби,
скопіюйте папку [FOR_MAC] як резервну копію на комп'ютер Mac.
 Дотикова цятка
 Дужка навушників
 Вкладиш
 Секція навушників
 Кнопка SHUF (Довільне
відтворення)/PLAYLISTS
 Кнопка VOL +*1/–
 Контакти
 Індикатор OPR (Робота)
 Перемикач блокування
живлення
 Кнопка  (Живлення)
 Кнопка Назад
 Кнопка Далі
 Кнопка RESET
 Кнопка  *1
*1 На кнопках є дотикові цятки, які допомагають під час роботи з кнопками.
Увімкнення живлення та розміщення програвача «Walkman» на вухах
Про регулювання гучності (тільки для країн/регіонів,
де діють Директиви ЄС)
1 Перевірте ліву () і праву () половини програвача
Запобігання випадковому випадінню програвача
«Walkman» з вух
Попереджувальний сигнал (довгий звуковий сигнал) та попередження «Check
the volume level» призначені для захисту органів слуху за першого підвищення
гучності понад встановлений рівень*1.
Щоб скасувати звуковий сигнал та попередження, натисніть будь-яку кнопку.
2 Зсуньте перемикач блокування живлення, щоб
Перед вставлянням програвача «Walkman» у вуха надіньте регулювальний
джгут, що постачається, на дужку навушників.
Примітка
Після скасування звукового сигналу та попередження можна збільшити гучність
понад встановлений рівень*1.
Після першого попередження, звуковий сигнал та попередження повторюються
кожні 20 сумарних годин, протягом яких налаштована гучність перевищує
встановлений рівень*1; коли це трапляється, рівень гучності змінюється до рівня
[7] автоматично.
1
Якщо налаштована гучність перевищує встановлений рівень* , і програвач
«Walkman» вимикається, гучність повертається до встановленого рівня*1
автоматично.
*1 Встановлений рівень = [18]
«Walkman».
розблокувати кнопку  (Живлення).
Кнопка Назад
Кнопка Далі
Кнопка 
утримуйте кнопку  (Живлення), розташовану на
правій половині () програвача, впродовж приблизно
3 сек.
Примітка
Після надягання програвача «Walkman» з прикріпленим регулювальним джгутом,
налаштуйте положення регулювального джгута, щоб почуватися зручно.
4 Заведіть дужку навушників за вуха.
5 Вставте секції навушників у вуха.
6 Налаштуйте програвач «Walkman», щоб почуватися
зручно.
Ознака несправності
Комп’ютер не
розпізнає програвач
«Walkman».
Кнопка  (Живлення)
3 Щоб увімкнути програвач «Walkman», натисніть і
Встановлення вкладишів на навушники
Щоб поліпшити якість звучання або припасувати вкладиші до вух, підберіть
розмір вкладишів або змініть їх положення так, щоб вони зручно й щільно
розташовувалися окремо у лівому та правому вухах.
У разі заміни вкладишів надійно прикрутіть їх на програвач «Walkman», щоб
за знімання навушників вкладиш не від’єднався і не залишився у вусі.
Додаткові запасні вкладиші можна замовити у найближчого дилера Sony.
Відтворення музичних записів
 Підказка
Якщо програвач «Walkman» випадає з вух під час плавання, зафіксуйте
регулювальний джгут за допомогою стрічки окулярів для плавання.
Знімання програвача «Walkman»
Обережно вийміть програвач «Walkman» з вух.
Вмикання та вимикання
програвача «Walkman»
Відтворення композицій
Щоб увімкнути або вимкнути програвач
«Walkman», натисніть і утримуйте кнопку
 (Живлення) впродовж приблизно 3 сек.
Після вимкнення живлення обов'язково
зсуньте перемикач блокування живлення,
щоб заблокувати кнопку  (Живлення).
Призупинення відтворення
Примітка
Щоб уникнути випадкового увімкнення
програвача «Walkman» під час його перенесення,
зсуньте перемикач блокування живлення, щоб
заблокувати кнопку  (Живлення).
Натисніть кнопку .
Натисніть кнопку .
Перехід до попередньої або
наступної композиції
Натисніть кнопку Назад або Далі.
Усунення несправностей
Якщо програвач «Walkman» не працює належним чином, для розв’язання
проблеми спробуйте виконати перелічені нижче кроки.
1 Знайдіть симптоми несправності, користуючись
розділом «Усунення несправностей» у «Довідковому
посібнику» (документ HTML), і спробуйте вжити заходи
для їх усунення, наведені у списку.
Докладніше про усунення несправностей див. в таблицях праворуч.
2 Натисніть кнопку RESET ручкою або скріпкою для паперу тощо.
Примітка
Якщо з програвачем «Walkman» відчувається дискомфорт, замініть вкладиші
навушників. Див. розділ «Установлення вкладишів на навушники».
Скинувши налаштування програвача «Walkman»,
перевірте наступне.
 Програвач «Walkman» не підключено до компютера.
 Програвач «Walkman» не відтворює музику.
Кнопка RESET
Причина/Спосіб усунення
 Програвач «Walkman» не приєднано до підставки USB
(постачається) належним чином.
Надійно та належним чином приєднайте програвач
«Walkman» до підставки USB (постачається).
Заряджання розпочнеться (індикатор OPR
світитиметься червоним), навіть якщо не відбулося
належного підключення, але існує вірогідність того, що
комп’ютер не розпізнав програвач «Walkman». У
такому випадку видаліть програвач «Walkman» з
підставки USB (постачається), а потім знову підключіть
його до підставки USB (постачається).
 Залишковий заряд акумулятора низький або
недостатній.
Перезарядіть акумулятор. Під час першого
використання програвача «Walkman», або після
тривалої перерви у використанні програвача
«Walkman», комп’ютеру, можливо, знадобиться
декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть
якщо заряджання вже розпочалося (індикатор OPR
світиться червоним). Перевірте, чи розпізнав
комп’ютер програвач «Walkman», за 5 хвилин по
приєднанні програвача до комп’ютера.
 Комп’ютер виконує іншу програму, ніж та, що
використовувалася для перенесення даних.
Від’єднайте підставку USB (постачається), зачекайте
декілька хвилин і знову підключіть її. Якщо проблема
не зникне, від’єднайте підставку USB (постачається),
перезапустіть комп’ютер і потім підключіть
підставку USB (постачається).
 Встановіть програми, що постачаються, після
встановлення Медіапрогравача Windows 11 або
пізнішої версії на комп'ютері Windows.
Докладніше про Медіапрогравача Windows, див.
наступний веб-сайт:
http://support.microsoft.com/
Після подвійного
клацання [Setup.exe] для
встановлення програм,
що постачаються, на
комп'ютер Windows,
програма [Setup.exe] не
виконується, і з'являється
вікно «Властивості
системи».
Під час відтворення
 Програвач «Walkman» може відтворювати в
однієї композиції раптово
режимі ZAPPIN. Докладніше див. «Довідковий
починається відтворення
посібник».
наступної композиції.
Застереження
Інформація щодо вкладних навушників
Вкладиші щільно розташовані у вухах, тому усвідомлюйте ризик травмування вух
або барабанних перетинок, якщо до вкладишів прикладено велике зусилля, або
коли вкладиші раптово видаляються з вух. Після користування обережно вийміть
вкладиші з вух.
Про навушники
Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу,
оскільки можна пошкодити слух.
Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків.
Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити
увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
Оскільки навушники з комплекту постачання розроблено для використання на
вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей,
які оточують вас.
Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова
КМУ від 29.07.2009 № 785).
– Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 №
1057).
Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.
Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.
Дата виробництва пристрою
Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці.
Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».
1. Місяць
2. Рік
Повідомлення щодо ліцензії і товарних знаків
Детальніше читайте в довідковому посібнику (документ HTML).
Найновіша інформація
У разі виникнення будь-яких питань або проблем, пов'язаних із цим виробом,
або за необхідності отримання відомостей про пристрої, сумісні з цим
виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.
Для споживачів зі США: http://www.sony.com/walkmansupport
Для споживачів із Канади: http://esupport.sony.com/ca/
Для споживачів із Європи: http://support.sony-europe.com/DNA
Для споживачів із Латинської Америки: http://www.sony-latin.com/index.crp
Для споживачів з інших країн/регіонів: http://www.sony-asia.com/support
Для споживачів, які придбали модель за кордоном:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement