Sony | ICD-AX412F | Sony ICD-AX412F Цифровий диктофон Інструкції з експлуатації

4-265-825-22(1)
IC Recorder
Інструкція з експлуатації
Початок роботи
Основні операції
Інші операції записування
Інші операції відтворення
Редагування файлів
Прослуховування радіо FM
Про функцію меню
Використання комп’ютера
Додаткова інформація
Усунення неполадок
ICD-AX412F
Щоб уникнути можливого
пошкодження слуху, не
прослуховуйте звук із високим
рівнем гучності впродовж
тривалого часу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не піддавайте батареї (акумуляторний блок
або встановлені батареї) впливу високих
температур, наприклад сонячного світла,
вогню тощо, протягом тривалого часу.
НОМІНАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ СТРУМУ:
800 мА
Утилізація старого електричного
та електронного обладнання
(застосовується в Європейському
союзі та інших європейських
країнах із системами роздільного
збирання сміття)
Цей символ на виробі або на
упаковці означає, що цей виріб
не можна утилізувати як
побутове сміття. Замість цього
його потрібно здати до
відповідного приймального
пункту для вторинної обробки
електричного та електронного
обладнання. Забезпечивши
належну утилізацію цього
виробу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для
навколишнього середовища та людського
здоров‘я, до яких могла б призвести
неправильна утилізація цього виробу.
Вторинна переробка матеріалів допоможе
зберегти природні ресурси. Щоб отримати
докладнішу інформацію щодо вторинної
переробки цього виробу, зверніться до
місцевих органів влади, до служби утилізації
побутових відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
відповідне додаткове приладдя:
Стереонавушники
2
UA
Переробка використаних
елементів живлення (директива
діє у межах країн Європейського
Союзу та інших країн Європи з
системами роздільного збору
відходів)
Даний знак на елементі живлення
або упаковці означає, що елемент
живлення, який використовується
для роботи цього пристрою, не
можна утилізувати разом з
іншими побутовими відходами.
На деяких елементах живлення
цей знак може використовуватись у комбінації з
позначенням хімічного елементу. Якщо елемент
живлення містить більше ніж 0,0005% ртуті або
0,004% свинцю, наводиться відповідне позначення
хімічного елементу ртуті (Hg) або свинцю (Pb).
Забезпечивши належну переробку використаних
елементів живлення, ви допоможете запобігти
потенційно негативним наслідкам впливу на
зовнішнє середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною переробкою
елементів живлення. Вторинна переробка
матеріалів сприяє збереженню природних
ресурсів.
При роботі пристроїв, для яких з метою безпеки,
виконання яких-небудь дій або збереження
наявних у пам’яті пристроїв даних необхідна
подача постійного живлення від вбудованого
елемента живлення, заміну такого елемента
живлення варто робити тільки в уповноважених
сервісних центрах.
Для правильної переробки використаних
елементів живлення, після закінчення терміну
їх служби, здавайте їх у відповідний пункт збору
електронного й електричного обладнання.
Стосовно використання інших елементів
живлення дивіться інформацію в розділі, у
якому дані інструкції з безпечного витягнення
елементів живлення із пристрою. Здавайте
використані елементи живлення у відповідні
пункт збору й переробки використаних
елементів живлення.
Для одержання більш докладної інформації
про вторинну переробку даного виробу або
використаного елемента живлення, будь ласка,
звертайтесь до органу місцевої адміністрації,
служби збору побутових відходів або до
магазину, в якому ви придбали виріб.
Примітка для користувачів:
наведена нижче інформація
стосується лише обладнання, що
продається у країнах, де
застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony,
офіс якої розташований за адресою: 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Японія).
Уповноважений представник з питань EMC
(Електромагнітна сумісність) та безпеки
товарiв – Sony Deutschland GmbH, адреса:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Німеччина). З приводу обслуговування або
гарантії звертайтеся за адресами, вказаними в
окремих документах, що обумовлюють питання
гарантії та обслуговування.
Дата виробництва
Цифровий диктофон: зазначено на упаковці
Лужні батареї: рекомендований термін
придатності (місяць, рік) зазначено на
батареях.
Країна походження
Цифровий диктофон: зроблено в Китаї
• Записані композиції дозволяється
використовувати лише в особистих цілях.
Для використання музичних композицій з
іншою метою потрібний дозвіл власника
авторських прав.
• Sony не несе відповідальності за дані,
неповністю записані, завантажені або
пошкоджені внаслідок неполадок
цифрового диктофона або комп’ютера.
• Залежно від типів тексту та символів
текст, який відображається на дисплеї
цифрового диктофона, може не
відображатися на пристрої належним
чином. Можливі причини:
– ємність підключеного цифрового
диктофона;
– цифровий диктофон не функціонує
належним чином;
– дані написано мовою або символами, які
не підтримуються цифровим диктофоном.
Повідомлення для
користувачів
Усі права захищено. Цей посібник і описане в
ньому програмне забезпечення не можна ні
повністю, ні частково відтворювати,
перекладати або скорочувати до будь-якої
машинозчитуваної форми без попереднього
письмового дозволу від корпорації Sony.
КОРПОРАЦІЯ SONY В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ
НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ
ВИПАДКОВІ, НАСЛІДКОВІ АБО
СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНІ ЗБИТКИ
(ПОВ’ЯЗАНІ ЧИ НЕПОВ’ЯЗАНІ З
ПРАВОПОРУШЕННЯМ АБО
КОНТРАКТОМ), СПРИЧИНЕНІ АБО
ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ ПОСІБНИКОМ,
ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЧИ
ІНШИМИ ВИКЛАДЕНИМИ ТУТ
ВІДОМОСТЯМИ АБО ЇХ
ВИКОРИСТАННЯМ.
3
UA
Корпорація Sony зберігає за собою право
будь-коли й без попередження вносити будь-які
зміни до цього посібника та викладеної в ньому
інформації.
Описане в цьому документі програмне
забезпечення може підпадати під дію окремої
ліцензійної угоди користувача.
• Це програмне забезпечення призначене для
використання з ОС Windows і не призначене
для використання з ОС Macintosh.
• З’єднувальний кабель із комплекту
постачання призначений для цифрового
диктофона ICD-AX412F. Підключати інші
цифрові диктофони не можна.
Записування даних дозволене лише
для особистого використання.
Законами про авторське право
заборонені інші форми
використання даних без дозволу
власника авторських прав.
Використання носія Memory Stick™
для записування графіки та інших
даних, захищених авторським
правом, обмежено відповідними
законами про авторське право.
Будь-яке використання, яке не
відповідає цим обмеженням,
заборонене.
Цей виріб сумісний із носієм
«Memory Stick Micro™ (M2™)».
«M2™» – скорочення від «Memory
Stick Micro™». Надалі в цьому
документі використовується форма
«M2™».
4
UA
Торгові марки
• Microsoft, Windows, Windows Vista і Windows
Media – це торгові марки або зареєстровані
торгові марки корпорації Microsoft у США
та/або інших країнах.
• Macintosh і Mac OS – це торгові марки
компанії Apple Inc., зареєстровані в США та
інших країнах.
• Pentium – це зареєстрована торгова марка
корпорації Intel.
• Технологія кодування звуку MPEG Layer-3 та
патенти ліцензовані компаніями Fraunhofer IIS
та Thomson.
• Емблеми microSD і microSDHC – це торгові
марки SD-3C, LLC.
• «Memory Stick Micro», «M2» і
– торгові
марки або зареєстровані торгові марки
корпорації Sony.
• «MagicGate» – це зареєстрована торгова
марка корпорації Sony.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
Усі інші торгові марки та зареєстровані торгові
марки є торговими марками або зареєстрованими
торговими марками відповідних власників. Окрім
того, символи «™» і «®» не наводяться в цьому
посібнику в усіх випадках.
«Sound Organizer» використовує наведені
нижче модулі програмного забезпечення:
Windows Media Format Runtime
Зміст
Початок роботи
Інші операції записування
Крок 1. Перевірка вмісту упаковки ...8
Покажчик деталей і елементів
керування ...........................................9
Запобігання випадковому
виконанню операцій (HOLD) .....11
Підтримування помірного рівня
гучності (AVLS) .............................12
Крок 2. Підготовка джерела
живлення ..............................................13
Ознаки необхідності заряджання
або заміни батарей .........................14
Крок 3. Увімкнення цифрового
диктофона ............................................15
Увімкнення живлення ...................15
Вимкнення живлення ....................15
Крок 4. Настроювання годинника ..16
Крок 5. Установлення мови вікна
дисплея ..................................................18
Змінення параметрів записування ...35
Вибір сюжету записування для
кожної ситуації ................................35
Додавання запису до попередньо
записаного файлу ...........................38
Додавання перезапису під час
відтворення ......................................40
Автоматичне записування за
наявності звуку: функція VOR ....42
Записування на картку пам’яті ........44
Записування за допомогою інших
пристроїв ...............................................48
Записування за допомогою
зовнішнього мікрофона ................48
Записування з використанням
іншого обладнання .........................50
Операції під час записування ............52
Контроль записування ...................52
Основні операції
Записування .................................19
Прослуховування ........................25
Видалення ....................................32
5
UA
Інші операції відтворення
Змінення параметрів відтворення ...53
Зручні методи відтворення ..........53
Зменшення шуму під час
відтворення та підвищення
чіткості голосу людини:
функція зменшення шуму .............54
Настроювання швидкості
відтворення: функція DPC
(Digital Pitch Control) .....................56
Вибір режиму відтворення ...........57
Відтворення файлу в зазначений
час із нагадуванням ............................60
Відтворення за допомогою інших
пристроїв ..............................................63
Записування за допомогою
іншого обладнання .........................63
Редагування файлів
Упорядкування файлів у папці ........64
Переміщення файлу в іншу
папку .................................................64
Копіювання файлу в іншу
пам’ять ..............................................65
Видалення всіх файлів у папці .....67
Використання позначки
композиції ............................................69
Додавання позначки композиції ...69
Видалення позначки композиції ..70
Одночасне видалення всіх
позначок композиції у
вибраному файлі .............................71
6
UA
Розділення файлу ................................73
Розділення файлу в поточний
момент ...............................................73
Розділення файлу на всіх
позначках композиції ....................75
Захист файлу .......................................77
Прослуховування радіо FM
Настроювання FM-радіостанції .......79
Настроювання радіостанції
скануванням частот ........................79
Настроювання збереженої
радіостанції ......................................80
Записування радіотрансляцій
FM ......................................................81
Зберігання FM-радіостанцій ............82
Автоматичне зберігання
FM-радіостанцій ..............................82
Зберігання
FM-радіостанцій вручну ................83
Видалення збережених
FM-радіостанцій ..............................84
Змінення параметрів прийому
FM-радіостанцій ..................................85
Переключення чутливості
приймача радіо FM .........................85
Переключення чутливості
сканування ........................................86
Переключення виводу радіо FM
між динаміком і навушниками .....87
Про функцію меню
Настроювання параметрів
для меню ...............................................89
Параметри меню ................................91
Системні вимоги до
комп’ютера ....................................119
Інсталяція програмного
забезпечення Sound Organizer ...120
Вікно програмного
забезпечення Sound Organizer ...122
Використання комп’ютера
Використання цифрового
диктофона з комп’ютером ............. 106
Підключення цифрового
диктофона до комп’ютера .......... 107
Структура папок і файлів ........... 108
Від’єднання цифрового
диктофона від комп’ютера ......... 112
Копіювання файлів із цифрового
диктофона на комп’ютер ................ 113
Копіювання файлів MP3 із
комп’ютера на цифровий
диктофон та їх подальше
відтворення ........................................ 114
Копіювання файлу MP3 з
комп’ютера на цифровий
диктофон (перетягування) ......... 114
Відтворення файлів MP3,
скопійованих із комп’ютера,
на цифровому диктофоні ............115
Використання цифрового
диктофона як пам’яті USB ............. 116
Використання програмного
забезпечення Sound Organizer із
комплекту поставки ......................... 117
Що можна робити за допомогою
програмного забезпечення
Sound Organizer ............................ 117
Додаткова інформація
Заряджання батареї за
допомогою комп’ютера ...................124
Використання адаптера змінного
струму з роз’ємом USB ....................127
Від’єднання цифрового
диктофона від розетки
змінного струму ............................128
Заходи безпеки ..................................129
Технічні характеристики .................132
Вимоги до системи .......................132
Конструкція та технічні
характеристики .............................133
Час роботи від батареї .................137
Усунення неполадок
Усунення неполадок .........................138
Список повідомлень .........................151
Системні обмеження ........................156
Посібник із вікна дисплея ...............158
Алфавітний Покажчик ....................163
7
UA
Початок роботи
Крок 1. Перевірка вмісту упаковки
Цифровий диктофон (1)
Перехідник
(стерео-монофонічний) (1)
Лужні батареї LR03 (типу AAA) (2)
Зніміть плівку з вікна дисплея перед
використанням цифрового диктофона.
Стереонавушники (1)
P Примітка
Щоб заряджати батареї, придбайте
акумуляторні батареї NH-AAA-B2KN
(не входять у комплект поставки).
Чохол (1)
З’єднувальний кабель USB (1)
Спеціалізоване програмне
забезпечення Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Інструкція з експлуатації
Для підключення цифрового
диктофона до комп’ютера обов’язково
використовуйте з’єднувальний кабель
USB з комплекту поставки.
З’єднувальний аудіокабель
(стерео) (1)
8
UA
Інструкція з експлуатації зберігається у
формі файлів PDF у вбудованій пам’яті
цифрового диктофона.
Попереджаємо, що будь-які зміни або
модифікації, які явно не затверджено в
цьому посібнику, можуть позбавити
вас прав на використання цього
обладнання.
Покажчик деталей і
елементів керування
Передня панель
Вбудовані мікрофони (стерео)
Індикатор доступу
Вікно дисплея
Кнопка •DISP–MENU
Кнопка FOLDER
Кнопка N PLAY/
STOP•ENTER*1 (індикатор
відтворення)
G Кнопка SPEED+/–
Початок роботи
A
B
C
D
E
F
H Кнопки –. (перехід назад/
швидкий перехід назад),
>+ (перехід вперед/швидкий
перехід вперед)
I Динамік
J Гніздо m (мікрофон)*1
K Гніздо i (навушники)*2
L Кнопка ERASE
M Кнопка VOL (гучність) –/+*1
N Перемикач DPC(SPEED CTRL)
O Кнопка z REC/PAUSE
(індикатор записування)
P Кнопка
(повтор) A-B
Q Перемикач NOISE CUT
R Кнопка x (зупинка)
S Кнопка T-MARK (позначка
композиції)
*1 На цих кнопках і гнізді є тактильні
точки. Використовуйте ці точки як
посилання на операції або для
визначення кожного роз’єму.
9
UA
*2 Підключіть стереонавушники з
Задня панель
комплекту поставки до гнізда i
(навушники). Якщо чутно шум,
очистьте штекер навушників.
Гніздо
i (навушники)
T Підставка
Ви можете відкрити підставку й
розташувати цифровий диктофон
під більшим кутом на столі під час
записування.
U Відсік батарей
V Роз’єм
(USB)
W Гніздо для картки пам’яті M2™/
microSD
X Перемикач HOLD•POWER ON/
OFF
Y Отвір для ремінця (ремінець не
входить у комплект поставки)
10
UA
Запобігання випадковому
виконанню операцій (HOLD)
Поки активовано функцію HOLD,
після натискання будь-якої кнопки
відображатиметься «HOLD».
Щоб запобігти випадковому виконанню
операцій (наприклад, під час
перенесення цифрового диктофона),
можна вимкнути всі кнопки (HOLD).
Виведення цифрового
диктофона зі стану HOLD
Початок роботи
Переведення цифрового
диктофона у стан HOLD
Посуньте перемикач HOLD•POWER
ON/OFF у напрямку центра.
P Примітка
Посуньте перемикач HOLD•POWER
ON/OFF у напрямку позначки «HOLD».
На дисплеї приблизно 3 секунди
відображатиметься індикатор
«HOLD», указуючи, що всі операції
кнопок вимкнуто.
Коли функція HOLD активується під
час записування, вимикаються всі
операції кнопок. Щоб припинити
записування, спершу скасуйте функцію
HOLD.
z Підказка
Навіть якщо активовано функцію
HOLD, сигнал нагадування можна
скасувати, натиснувши будь-яку кнопку.
(Не можна припинити відтворення у
звичайному режимі.)
11
UA
Підтримування помірного
рівня гучності (AVLS)
Функція AVLS (Automatic Volume
Limiter System) дає змогу слухати звук
помірної гучності під час використання
навушників. Обмеження максимальної
гучності функцією AVLS дає змогу
запобігати проблемам зі слухом і
відволіканню уваги, а також
підтримувати помірний рівень гучності.
Якщо параметр «AVLS»
встановлено на «ON»
1 Для входу у режим меню натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU.
Натисніть –. або >+, щоб
обрати «AVLS», потім натисніть
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Натисніть –. або >+, щоб
обрати «OFF», потім натисніть
N PLAY/STOP•ENTER.
З’являється повідомлення «AVLS
OFF?» та лунає звуковий сигнал.
За намагання зробити звук гучнішим за
рівень, встановлений у функції AVLS,
засвічується індикатор «AVLS».
Неможливо збільшити гучність до
рівня, який перевищує обмеження.
3 Натисніть –. або >+, щоб
обрати «YES», потім натисніть
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Для виходу з режиму меню
натисніть кнопку x (зупинка).
P Примітка
На час придбання цифрового диктофона
для функції «AVLS» установлено значення
«ON». Щоб вимкнути цю функцію та
відтворювати файли з вихідною гучністю,
скористайтеся меню, щоб установити для
функції «AVLS» значення «OFF».
Якщо параметр «AVLS»
встановлено на «OFF»
Щоб вимкнути функцію AVLS,
виконайте наступні дії:
12
UA
Щоб знов увімкнути функцію AVLS,
оберіть «ON» на кроці 2.
Якщо протягом указаного часу файли
відтворюються з гучністю, вищою за
встановлений функцією AVLS рівень,
на екрані відображається позначка
«AVLS», а в меню «AVLS» автоматично
встановлюється значення «ON».
Крок 2. Підготовка джерела живлення
Зніміть плівку з вікна дисплея перед
використанням цифрового диктофона.
Початок роботи
Зсуньте та підійміть кришку відсіку
батарей, вставте дві лужні батареї
LR03 (типу AAA) з дотриманням
правильної полярності, а потім
закрийте кришку.
Якщо батареї вставляються вперше
або цифровий диктофон перебував
без батарей протягом певного часу,
відображається вікно настроювання
годинника та блимає секція року.
Щоб установити дату й час, див.
«Крок 4. Настроювання годинника»
на стор. 16.
z Поради
• Під час заміни батарей записані файли
або параметри нагадування не
видаляються, навіть якщо вийняти
батареї.
• Під час заміни батарей годинник
продовжує роботу приблизно 1
хвилину після виймання батареї.
Якщо кришка відсіку батарей
випадково відпаде, установіть її, як
зображено на ілюстрації.
P Примітки
• Не використовуйте марганцеві батареї
з цим цифровим диктофоном.
• Під час заміни батарей не забудьте
вставити нові.
• Не заряджайте сухі батареї. Лужні
батареї LR03 (типу AAA) з комплекту
поставки заряджати не можна.
• Якщо цифровий диктофон не
використовуватиметься тривалий час,
вийміть батареї, щоб запобігти
пошкодженню через протікання й
корозію батарей.
13
UA
Використання акумуляторних
батарей
Можна використати акумуляторні
батареї NH-AAA-B2KN (не входять у
комплект поставки). Заряджати
акумуляторні батареї можна,
приєднавши цифровий диктофон до
розетки змінного струму за допомогою
адаптера змінного струму з роз’ємом
USB AC-U50AG (не входить у
комплект поставки). Докладну
інформацію про заряджання
акумуляторних батарей див. у розділах:
• «Заряджання батареї за допомогою
комп’ютера» на стор. 124
• «Використання адаптера змінного
струму з роз’ємом USB» на стор. 127
Ознаки необхідності
заряджання або заміни
батарей
На стан батарей вказує індикатор
заряду батарей на вікні дисплея.
14
UA
Індикатор залишкового
заряду батарей
: відображається позначка «Low
Battery Level».
Замініть старі батареї на нові.
Або зарядіть акумуляторні
батареї.
m
: відображається позначка «Low
Battery», а цифровий диктофон
перестає функціонувати.
Крок 3. Увімкнення цифрового диктофона
Увімкнення живлення
Вимкнення живлення
Посуньте перемикач HOLD•POWER
ON/OFF у напрямку позначки
«POWER ON/OFF» і утримуйте
більше 1 секунди. Цифровий диктофон
увімкнеться, і відобразиться анімація
«Accessing...».
Початок роботи
Посуньте перемикач HOLD•POWER
ON/OFF у напрямку позначки
«POWER ON/OFF» і утримуйте
більше 2 секунд, після чого
відобразиться напис «Power Off».
Цифровий диктофон вимкнеться за
кілька секунд.
z Поради
• Якщо цифровий диктофон не
використовуватиметься протягом
тривалого періоду, рекомендується
його вимкнути.
• Якщо цифровий диктофон перебуває в
режимі зупинки та його залишено в
неробочому стані протягом певного
проміжку часу, спрацює функція
автоматичного вимкнення живлення.
(На час придбання цифрового
диктофона цей проміжок часу перед
автоматичним вимкненням живлення
вказано як «10min».) Проміжок часу
перед автоматичним вимкненням
живлення можна вибрати в меню
(стор. 104).
15
UA
Крок 4. Настроювання годинника
1 Установіть рік.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Натискайте –. або >+, щоб
установити рік, а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Виберіть дві останні цифри року.
–., >+
Щоб використовувати функцію
нагадування або записувати дату й
час, слід настроїти годинник.
Якщо батареї вставляються вперше
або цифровий диктофон перебував
без батарей більше 1 хвилини,
з’являється повідомлення «Set
Date&Time», після чого у вікні
дисплея настройок годинника блимає
секція року.
Настройте годинник, як описано далі.
16
UA
Якщо натиснути кнопку N PLAY/
STOP•ENTER, курсор
переміститься в секцію місяця.
2 У такий самий спосіб послідовно
встановіть місяць, день, годину та
хвилину.
Натискайте –. або >+, щоб
установити відповідні цифри, а тоді
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Поточна папка
Час, що минув
Номер поточного
файлу/загальна
кількість файлів у
папці
P Примітки
• Якщо не натиснути кнопку N PLAY/
STOP•ENTER упродовж 1 хвилини
після введення даних годинника,
режим настроювання годинника буде
скасовано й дисплей повернеться в
режим зупинки.
• Якщо в режимі настроювання
годинника натиснути непризначену
для такого настроювання кнопку,
настроювання годинника
скасовується. Настройте годинник за
допомогою меню.
Настроювання годинника за
допомогою меню
Коли цифровий диктофон перебуває
в режимі зупинки, годинник можна
настроїти за допомогою меню.
Натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню. Далі виберіть пункти
«Detail Menu», «Date&Time», щоб
настроїти годинник (стор. 102).
Початок роботи
Коли встановити хвилини,
відобразиться анімація «Executing...»,
а далі відкриється вікно режиму
зупинки.
Якщо цифровий диктофон
використовується вперше, або ще
не записано жодного файлу, може
відобразитися наведене нижче вікно.
Відображення поточних дати
та часу
Якщо цифровий диктофон перебуває
в режимі зупинки, натисніть кнопку
x (зупинка), щоб вивести на дисплей
поточні дату й час приблизно на
3 секунди.
17
UA
Крок 5. Установлення мови вікна дисплея
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Language», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
Ви можете вибрати одну із 6 мов для
відображення повідомлень, меню тощо.
1 Натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Detail Menu», а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
18
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати бажану мову, а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Можна вибрати наведені нижче мови.
Deutsch (німецька), English
(англійська), Español (іспанська),
Français (французька), Italiano
(італійська), Русский (російська)
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Основні операції
Записування
P Примітки
• Перед записуванням обов’язково перевірте індикатор заряду батареї (стор. 14).
• Якщо під час записування випадково торкнутися цифрового диктофона (наприклад,
пальцем), разом із повідомленням може бути записано сторонній шум.
z Підказка
Перед початком записування рекомендовано зробити пробний запис або
проконтролювати записування (стор. 52).
Основні операції
Початок записування
1 Зсуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF до
центра, щоб вивести цифровий диктофон зі
стану HOLD (стор. 11).
Відкриється вікно режиму зупинки.
2 Спочатку виберіть папку, до якої потрібно
записати файли (стор. 27).
19
UA
3 Поверніть вбудовані мікрофони цифрового
диктофона в напрямку джерела звуку, який
потрібно записати.
zПідказка
Ви можете відкрити підставку на задній панелі
корпусу й розташувати цифровий диктофон під
більшим кутом на столі під час записування.
Якщо підставка випадково відпаде, установіть її, як
зображено на ілюстрації.
20
UA
4 Натисніть кнопку z REC/PAUSE у режимі
z REC/
PAUSE
(індикатор
записування)
Основні операції
зупинки.
Індикатор записування світитиметься червоним.
(Якщо для параметра «LED» у меню
встановлено значення «OFF» (стор. 101),
індикатор не світитиметься.)
Під час записування не потрібно натискати й
утримувати кнопку z REC/PAUSE.
Новий файл буде автоматично записано після
останнього записаного файлу.
Час, що минув від початку
поточного записування
Номер файлу, який записується/
загальна кількість записаних
файлів у папці
zПідказка
Натискаючи кнопку •DISP–MENU (стор. 30),
можна змінювати відображення часу, що минув, на
відображення часу, що залишився, тощо.
21
UA
Припинення записування
1 Натисніть кнопку x (зупинка).
На дисплеї з’явиться анімація «Accessing...»,
а цифровий диктофон зупиниться на початку
файлу, який зараз записується.
Згодом записаний файл можна знайти для
відтворення за іменем папки та номером файлу.
x
Папка із записаним файлом
Номер записаного файлу, що
вказує на порядок записування
цього файлу в папку.
Примітка щодо отримання доступу до даних
Коли на вікна дисплея відображається анімація «Accessing...» або індикатор
доступу блимає оранжевим, цифровий диктофон записує дані та зберігає їх на
носій пам’яті. Коли цифровий диктофон отримує доступ до даних, не виймайте
батареї, не підключайте та не від’єднуйте адаптер змінного струму з роз’ємом
USB (не входить у комплект поставки). Це може призвести до пошкодження
даних.
22
UA
Інші операції
призупинити
записування*
Натисніть кнопку z REC/PAUSE. Під час паузи індикатор
записування блимає червоним світлом, а у вікні дисплея починає
блимати позначка «PAUSE».
скасувати паузу та Натисніть z REC/PAUSE ще раз. Записування буде відновлено з
цього моменту. (Щоб припинити записування після призупинення,
продовжити
натисніть кнопку x (зупинка).)
записування
негайний перехід Натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER. Записування буде
назад у поточному зупинено, і розпочнеться відтворення з початку щойно
записаного файлу.
записі
Основні операції
перехід назад під
час записування
Натисніть і утримуйте –. під час записування або паузи.
Записування буде зупинено; ви зможете виконати пошук у записі
за допомогою швидкого відтворення. Якщо відпустити –.,
відтворення розпочнеться з цього моменту.
* Через одну годину після призупинення записування режим паузи буде автоматично
скасовано, а цифровий диктофон перейде в режим зупинки.
z Поради
• Цей цифровий диктофон записує файли у форматі MP3.
• У кожну папку можна записати до 199 файлів.
• Ви можете створювати нові папки або видаляти непотрібні за допомогою
програмного забезпечення Sound Organizer, що входить у комплект поставки
(стор. 117).
23
UA
Індикатор резерву пам’яті
Під час записування поділки на індикаторі резерву пам’яті зникають по одній.
Коли залишок часу записування скорочується до 10 хв, остання поділка
індикатора блимає. Коли залишковий час скорочується до 1 хв, на дисплеї
автоматично відображається залишковий час. Показник залишкового часу
записування теж блиматиме. Щоб продовжити записування, потрібно видалити
кілька файлів.
Залишковий час
Блимання
Записування відповідно до ситуації (вибір сюжету)
Для різноманітних сюжетів записування можна одночасно змінювати параметри
записування, наприклад REC Mode (стор. 99), Mic Sensitivity (стор. 99) тощо,
відповідно до рекомендованих настройок. Докладнішу інформацію про вибір
сюжетів див. на стор. 35.
24
UA
Прослуховування
Початок відтворення
1 Зсуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF до
центра, щоб вивести цифровий диктофон зі
стану HOLD (стор. 11).
Відкриється вікно режиму зупинки.
Основні операції
2 Виберіть файл, який потрібно відтворити
(стор. 27).
25
UA
3 Натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Відтворення незабаром розпочнеться, а
індикатор відтворення почне світитися зеленим.
(Якщо для параметра «LED» у меню
встановлено значення «OFF» (стор. 101),
індикатор не світитиметься.)
N PLAY/
STOP•ENTER
(індикатор
відтворення)
4 Натисніть кнопку VOL –/+, щоб відрегулювати
гучність.
P Примітка
Якщо в меню для параметра «AVLS» установлено
значення «ON» (стор. 95) і світиться індикатор
«AVLS», гучність не можна відрегулювати до рівня,
вищого від визначеного функцією AVLS. Щоб
вимкнути цю функцію та відтворювати файли з
вихідною гучністю, установіть у меню для
параметра «AVLS» значення «OFF».
26
UA
VOL –/+
Припинення відтворення
1 Натисніть кнопку x (зупинка).
x
1 Натисніть FOLDER, щоб відобразити вікно
вибору папки.
Основні операції
Вибір папки та файлу
FOLDER
Поточна папка
Номер поточного файлу/
загальна кількість файлів у
папці
2 Натискайте –. або >+, щоб вибрати папку.
Після придбання цифрового диктофона
доступні 5 папок ( FOLDER01-05).
–. , > +
27
UA
3 Натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Натискайте –. або >+, щоб вибрати файл.
– . , >+
Натисніть >+, щоб вибрати файл із більшим
номером.
Натисніть –., щоб вибрати файл із меншим
номером.
28
UA
Інші операції
зупинка в поточний
момент (функція
призупинення
відтворення)
Натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER. Щоб продовжити
відтворення з цього моменту, знову натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
перейти до початку
поточного файлу
Один раз натисніть –..*1*2
перейти до
попереднього файлу
Натисніть –. кілька разів. (У режимі зупинки утримуйте
цю кнопку, щоб перейти воднораз на кілька файлів назад.*3)
перейти до одного з
наступних файлів
Основні операції
перейти до наступного Один раз натисніть >+.*1*2
файлу
Натисніть >+ кілька разів. (У режимі зупинки утримуйте
цю кнопку, щоб одночасно пропустити кілька файлів.*3)
*1 Якщо встановлено позначку композиції, цифровий диктофон переходить назад або
вперед до позначки композиції перед поточною точкою або після неї (стор. 69).
*2 Ці операції доступні, якщо для параметра «Easy Search» установлено значення «OFF»
(стор. 53).
*3 У режимі постійного пошуку цифровий диктофон не шукає позначки композиції.
29
UA
Про дисплей
A Відомості про папку
Папки, що зберігаються на цифровому диктофоні, поділяються на область
для записування та область лише для відтворення, які керуються окремо та
позначаються відповідними індикаторами папок.
(голос): папка для записування. Ця область використовується для
керування файлами, записаними за допомогою цифрового диктофона
(FOLDER01-FOLDER05).
(музика): папка лише для відтворення. Ця область використовується для
керування файлами MP3, отриманими з комп’ютера.
(подкаст): папка лише для відтворення. Ця область використовується для
керування файлами подкастів, отриманими з комп’ютера.
На час придбання цифрового диктофона відображаються лише папки
(голос).
Папки (музика) і
(подкаст) відображатимуться після передавання
файлів із комп’ютера (стор. 114, 118).
30
UA
B Відомості про файл
Коротко натискайте •DISP–MENU для перемикання й перевірки відомостей
про файл.
Файл, записаний за допомогою цифрового диктофона, відображається, як
наведено нижче.
Час відтворення одного файлу, який минув.
v
Основні операції
Відображає залишковий час записування під час записування та
залишковий час відтворення одного файлу в режимах відтворення
та записування.
• Якщо залишилось 10 або більше годин: у годинах і хвилинах
• Якщо залишилось менше 10 годин: у годинах, хвилинах і секундах
v
Дата й час записування
v
Ім’я файлу (у режимі зупинки або відтворення): дата_номер
файлу (наприклад, 100101_001, FM_100101_001)
v
Назва (у режимі зупинки або відтворення): дата_номер файлу
(наприклад, 100101_001, FM_100101_001)
Ім’я виконавця (у режимі зупинки) (наприклад My Recording)
C Позначка
(зовнішня пам’ять)
Позначка
(зовнішня пам’ять) відображається після вставлення в
цифровий диктофон картки пам’яті. Можна переключатися між вбудованою
та зовнішньою пам’яттю (карткою пам’яті) цифрового диктофона (стор. 46).
31
UA
Видалення
P Примітка
Після видалення запису його не можна відновити.
Вибір файлу з подальшим видаленням
1 Зсуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF до
центра, щоб вивести цифровий диктофон зі
стану HOLD (стор. 11).
Відкриється вікно режиму зупинки.
2 Виберіть файл, який потрібно видалити, коли
цифровий диктофон перебуває в режимі
зупинки або відтворення (стор. 27).
3 Натисніть кнопку ERASE.
Відобразиться позначка «Erase?», і вибраний
файл буде відтворено для підтвердження.
ERASE
32
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб вибрати пункт
«YES».
–., >+
На вікна дисплея відобразиться анімація
«Erasing...», і вибраний файл буде видалено.
Після видалення файлу решту файлів буде
переміщено та перенумеровано, тож між ними
не залишиться проміжку.
Основні операції
5 Натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Файл 11 було видалено, і номери
всіх наступних файлів
зменшились на 1. Загальна
кількість файлів у папці
зменшилася з 20 до 19.
Скасування видалення
1 Виберіть «NO» на кроці 4 розділу «Вибір файлу
з подальшим видаленням», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
33
UA
Видалення іншого файлу
Виконайте кроки 2-5 розділу «Вибір файлу з подальшим видаленням».
Видалення частини файлу
Спочатку розділіть файл на два (стор. 73), виберіть файл для видалення та
виконайте кроки з 3 по 5 в розділі «Вибір файлу з подальшим видаленням».
34
UA
Інші операції записування
Змінення параметрів записування
Вибір сюжету
записування для кожної
ситуації
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Scene Select», а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відкриється вікно Scene Select.
x
Інші операції записування
–., >+
3 Натискайте –. або >+, щоб
Для різноманітних сюжетів
записування можна одночасно
змінювати параметри записування,
наприклад REC Mode (стор. 99), Mic
Sensitivity (стор. 99) тощо, відповідно
до рекомендованих настройок.
1 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
вибрати бажаний сюжет, а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться індикатор,
відповідний обраному сюжету.
35
UA
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Вибраний сюжет
)
Meeting (
Voice
Notes(
Для запису диктування,
коли мікрофон
розташовано біля рота.
)
Interview(
Lecture(
Audio IN(
36
UA
Для записування в
різноманітних ситуаціях,
наприклад у конференцзалі.
) Для записування голосу
на відстані 1-2 метрів.
)
Для записування звуку з
широким діапазоном,
наприклад лекції в
аудиторії або уроку
хорового співу.
) Для записування із
зовнішнього обладнання
на зразок портативного
CD/MD-програвача або
магнітофона,
підключеного до
цифрового диктофона
вихідним
аудіоконектором
(міні-стереороз’ємом).
Також використовується
для дублювання.
P Примітки
• Вибирати сюжет під час записування
не можна.
• Якщо протягом 60 секунд після
відображення вікна Scene Select не
виконано жодної операції,
відобразиться вікно режиму зупинки.
Поради для кращого
записування
Якість записування можна
покращити, і не вдаючись до вибору
сюжетів записування.
Записування на нараді
Розмістивши цифровий диктофон на
підставці під більшим кутом, ви
зможете записувати чіткий звук із
низьким рівнем шуму без вібрацій від
стола.
Записування музичного виступу
Якщо тримати цифровий диктофон
збоку від рота, дихання не долинатиме
до вбудованих мікрофонів і записаний
звук буде чіткий.
Приєднавши штатив (не входять у
комплект поставки) або відкривши
підставку на задній панелі корпусу й
розмістивши цифровий диктофон під
більшим кутом, ви зможете точніше
відрегулювати позицію цифрового
диктофона та вбудованого мікрофона.
Наприклад, під час записування
хорового співу чи фортепіанної музики
розмістіть цифровий диктофон на столі
приблизно за 2-3 метри від джерела
звуку. Установіть цифровий диктофон,
обернувши його вікном дисплея догори
та спрямувавши вбудовані мікрофони
на джерело звуку.
Вбудовані
мікрофони
Інші операції записування
Записування голосових нотаток
Записування інтерв’ю
Поверніть вбудовані мікрофони
цифрового диктофона до особи, у
якої берете інтерв’ю.
37
UA
Параметри Scene Select
P Примітка
Докладнішу інформацію про пункти
меню та настройки див. на стор. 93-100.
Параметри Scene Select змінити
неможливо. Щоб змінювати для
ситуацій записування окремі параметри
на зразок REC Mode (стор. 99), Mic
Sensitivity (стор. 99) тощо,
використовуйте меню для кожної такої
зміни параметрів записування.
Meeting Voice
( )
Notes
( )
Interview
( )
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps 192kbps
(ST)
(STSP) (ST)
Mic
Sensitivity
Medium Low
(
)
( )
Medium
(
)
LCF(Low
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN MIC IN MIC IN
OFF
ON
Додавання запису до
попередньо записаного
файлу
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
38
Lecture
( )
Audio IN
( )
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps (ST) 192kbps (ST)
Mic
Sensitivity
Medium
(
)
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
Audio IN
UA
x
–. , > +
Якщо для параметра «Add/Overwrite»
у меню встановлено значення «Add»,
ви можете додати запис до файлу, що
відтворюється. Доданий запис буде
розміщено після поточного файлу як
його частину.
3 Натискайте –. або >+, щоб
Під час відтворення файлу 3
Файл 3
вибрати пункт «Add», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Файл 4
Після додавання запису
Файл 3
Файл 4
Доданий запис
Спочатку виберіть файл, до якого
потрібно додати запис.
1 У режимі зупинки натисніть і
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Add/Overwrite», а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Інші операції записування
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Add/
Overwrite» установлено значення
«OFF».
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
5 Під час відтворення файлу, який
потрібно додати, натисніть кнопку
z REC/PAUSE.
Відобразиться повідомлення «Add
REC?».
Докладнішу інформацію про
відтворення див. на стор. 25.
39
UA
6 Під час відображення повідомлення
«Add REC?» натисніть кнопку
z REC/PAUSE.
Індикатор записування засвітиться
червоним. Тоді розпочнеться запис.
Додавання перезапису під
час відтворення
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
7 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити записування.
z REC/PAUSE
P Примітки
• Запис не можна додати до файлу, який
досягнув максимального розміру
(500 МБ).
• Запис не можна додати до файлу MP3,
записаного не за допомогою
цифрового диктофона. Крім того,
коли ви редагуєте файли за
допомогою програмного забезпечення
Sound Organizer, яке постачається в
комплекті, додавання запису до файлу
може бути неможливим.
• Режим REC Mode додаткового запису
такий самий, як у доданого файлу.
• Якщо після виконання кроку 5 минуло
10 хвилин, потрібно виконати цю
процедуру знову від кроку 5.
x
–., >+
Якщо для функції «Add/Overwrite» у
меню встановлено значення «Overwrite»,
ви можете додати перезапис після
вибраної точки в записаному файлі.
Частину файлу, розміщену після
вибраної точки, буде видалено.
Початкова точка перезаписування запису
Файл 2
Файл 3 Файл 4
Стерта
частина
файлу 2
Файл 2
Файл 3
Файл 4
Перезаписаний запис у файлі 2
40
UA
Спочатку виберіть файл, у якому
потрібно перезаписати запис.
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
1 У режимі зупинки натисніть і
5 Коли файл, який потрібно додати,
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Add/Overwrite»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
вийти з режиму меню.
відтворюватиметься, натисніть
кнопку z REC/PAUSE у точці, з
якої потрібно здійснити
перезаписування файлу.
Відобразиться повідомлення
«Overwrite REC?».
Докладнішу інформацію про
відтворення див. на стор. 25.
Інші операції записування
6 Під час відображення повідомлення
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Overwrite», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
«Overwrite REC?» натисніть кнопку
z REC/PAUSE.
Індикатор записування засвітиться
червоним. Тоді розпочнеться запис.
7 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити записування.
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Add/
Overwrite» установлено значення
«OFF».
41
UA
P Примітки
• Ви не зможете додати до файлу MP3
перезапис, якщо файл досягнув
максимального розміру (500 МБ). Та
навіть якщо файл сягнув максимального
розміру, перезапис можна додати за
умови, що точка початку перезапису
розміщена нижче дозволеного
максимуму.
• Перезапис не можна додати до файлу
MP3, записаного не за допомогою
цифрового диктофона. Крім того,
коли ви редагуєте файли за
допомогою програмного забезпечення
Sound Organizer, яке постачається в
комплекті, додавання перезаписів до
файлів може бути неможливим.
• Режим REC Mode додаткового
перезаписування такий самий, як у
доданого файлу.
• Якщо після виконання кроку 5 минуло
10 хвилин, потрібно виконати цю
процедуру знову від кроку 5.
Автоматичне записування
за наявності звуку:
функція VOR
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
Для функції VOR (Voice Operated
Recording) можна встановити
значення «ON», щоб цифровий
диктофон розпочинав записування
після виявлення звуку та призупиняв
записування, коли звуку немає.
1 У режимі зупинки або записування
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
42
UA
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «VOR», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Натискайте –. або >+, щоб
У вікні дисплея відобразяться
».
позначки «VOR» і «
Якщо звуку немає, записування буде
призупинено, а індикатор «PAUSE»
почне блимати. Коли цифровий
диктофон виявить звук, знову
розпочнеться записування.
Інші операції записування
вибрати пункт «ON», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натисніть кнопку z REC/PAUSE.
Скасування функції VOR
Установіть для параметра «VOR»
значення «OFF» у кроці 3.
P Примітки
На час придбання цифрового
диктофона для функції «VOR»
установлено значення «OFF».
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
• На функцію VOR впливають
навколишні звуки. Настройте
параметр «Mic Sensitivity» у меню
відповідно до умов записування. Перед
записуванням важливих подій або
якщо якість запису залишається
незадовільною навіть після змінення
параметра «Mic Sensitivity», установіть
у меню для функції «VOR» значення
«OFF».
• Під час записування FM-радіо
(стор. 81) функція VOR не працює.
43
UA
Записування на картку пам’яті
N PLAY/STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Вставте картку M2™ стороною
з роз’ємом до себе.*
* Якщо ви вставляєте
картку пам’яті в
цифровий диктофон,
обернений до вас
задньою панеллю.
Вставте картку microSD стороною
з етикеткою до себе.*
Окрім вбудованої пам’яті файли
можна записувати на картку пам’яті.
44
UA
Про сумісні картки пам’яті
Із цифровим диктофоном можна
використовувати такі картки пам’яті:
• Носії Memory Stick Micro™ (M2™):
обсягом до 16 ГБ.
• Картка microSD: підтримуються
такі картки: microSD (FAT16)
обсягом до 2 ГБ і microSDHC
(FAT32) обсягом 4 ГБ–32 ГБ.
Картки пам’яті обсягом 64 МБ або
менше не підтримуються.
Нижче наведено картки microSD/
microSDHC, роботу яких перевірено
на відповідність нашим стандартам.
Картки microSD/microSDHC
Постачальник 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: роботу перевірено
–: роботу не перевірено
Станом на січень 2011 р
Перевірки на відповідність для моделі
ICD-AX412F виконувалися з
використанням карток пам’яті,
доступних станом на січень 2011 р.
Для отримання найновіших відомостей
про картки пам’яті, які було
випробувано, відвідайте домашню
сторінку служби підтримки
користувачів цифрового диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
Вставлення картки пам’яті
Перед записуванням обов’язково
скопіюйте на комп’ютер усі дані,
збережені на картці пам’яті, і
відформатуйте картку пам’яті на
цифровому диктофоні (стор. 105),
щоб видалити з неї всі дані.
1 Відкрийте кришку гнізда для
картки пам’яті в режимі зупинки.
З огляду на технічні характеристики
файлової системи цифрового
диктофона за допомогою картки
пам’яті можна записати та відтворити
файл обсягом до 500 МБ.
На носій M2™ можна записати до
4074 файлів.
P Примітка
Належна робота всіх типів сумісних
карток пам’яті не гарантується.
2 Надійно вставте картку M2™ або
microSD у гніздо в напрямку,
показаному на стор. 44, доки вона
не стане на місце із клацанням.
Закрийте кришку.
Інші операції записування
У цьому посібнику картки M2™ і
microSD називаються «картками
пам’яті».
Гніздо для карток M2™/microSD
називається «гніздом для картки
пам’яті».
Виймання картки пам’яті
Натисніть на картку пам’яті у гнізді.
Коли картка висунеться, вийміть її із
гнізда.
Структура папок і файлів
На картці пам’яті створюється 5 папок,
окрім папок, наявних у вбудованій
пам’яті.
Ця структура папок і файлів дещо
відрізняється від структури
вбудованої пам’яті (стор. 110).
45
UA
P Примітки
• Не вставляйте та не виймайте картку
пам’яті під час записування/
відтворення/форматування. Такі дії
можуть спричинити несправність
цифрового диктофона.
• Не виймайте картку пам’яті, поки у
вікні дисплея відображається
повідомлення «Accessing...». Це може
призвести до пошкодження даних.
• Якщо картка пам’яті не розпізнається,
вийміть і знову вставте її в цифровий
диктофон.
• Надійно закрийте кришку гнізда для
картки пам’яті. У гніздо можна
вставляти лише картку пам’яті, не
допускайте попадання рідин, металів і
легкозаймистих речовин у гніздо.
Недотримання цієї вимоги може
призвести до займання, ураження
електричним струмом або спричинити
несправність пристрою.
Переключення місця
збереження записів
цифрового диктофона на
картку пам’яті
1 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
46
UA
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Select Memory»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Memory Card»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Select
Memory» установлено значення
«Built-In Memory».
Якщо картку пам’яті вже
відформатовано, перейдіть до
кроку 7.
4 Якщо картку пам’яті не
відформатовано, натискайте
–. або >+, щоб вибрати пункт
«Detail Menu», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Format», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться повідомлення «Erase
All Data?».
Використання вбудованої
пам’яті
Виберіть пункт «Built-In Memory» у
кроці 3.
Початок записування
Виберіть папку та натисніть кнопку
z REC/PAUSE. Докладнішу
інформацію про записування див. на
стор.19.
Інші операції записування
6 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
7 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Відображається
індикатор картки
пам’яті.
47
UA
Записування за допомогою інших пристроїв
Записування за допомогою
зовнішнього мікрофона
Зовнішній мікрофон
(не входить у
комплект поставки)
Гніздо
m (мікрофон)
Якщо для режиму записування
встановлено значення «128kbps»
(STSP) або «192kbps» (ST) і
підключено стереомікрофон, ви
можете записувати звук у режимі
стерео.
У вікні дисплея відобразиться
повідомлення «Select Input».
Якщо повідомлення «Select Input»
не відображається, виберіть потрібні
настройки в меню (стор. 100).
2 Натискайте –. або >+, щоб
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
вибрати пункт «MIC IN», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
–., >+
x
1 Перевівши цифровий диктофон у
режим зупинки, під’єднайте
зовнішній мікрофон (не входять у
комплект поставки) до гнізда
m (мікрофон).
48
UA
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Select Input»
встановлено значення «MIC IN».
3 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
4 Натисніть кнопку z REC/PAUSE,
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити записування.
z Рекомендовані мікрофони
Можна використовувати електретні
конденсаторні мікрофони Sony
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P (не входять у комплект
поставки).
Щоб записати звук із телефону або
мобільного телефону, можна
використовувати електретний
конденсаторний мікрофон ECM-TL1
типу навушників (не входить у
комплект поставки).
Докладнішу інформацію про
підключення можна знайти в інструкції
з експлуатації, яка постачається з
мікрофоном ECM-TL1.
Інші операції записування
щоб почати записування.
Вбудовані мікрофони автоматично
вимкнуться, і цифровий диктофон
почне записувати звук від
зовнішнього мікрофона.
Якщо вхідний звук недостатньо
потужний, настройте параметр
«Mic Sensitivity» цифрового
диктофона.
Коли до пристрою підключено
пасивний мікрофон, живлення
автоматично постачатиметься до
мікрофона від цифрового диктофона.
Записування звуку з телефону
або мобільного телефону
P Примітки
• Після встановлення підключення
перед записуванням перевірте якість
звуку розмови та рівень записування.
• Якщо записується гудок телефону чи
тон набору, розмову може бути
записано з нижчим рівнем звуку.
У такому разі починайте записування
після початку розмови.
• Залежно від типу телефону та стану
лінії функція VOR (стор. 42) може не
працювати.
• Ми не несемо відповідальності за
будь-які незручності, навіть якщо не
вдається записати розмову за
допомогою цифрового диктофона.
49
UA
Записування з
використанням іншого
обладнання
Програвач
компакт-дисків
тощо.
Гніздо m (мікрофон)
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
–. , > +
x
Ви можете створювати файли MP3
без використання комп’ютера,
записуючи звук з іншого обладнання,
підключеного до цифрового
диктофона.
50
UA
Якщо в меню «Scene Select» вибрано
варіант «Audio IN», то вибрано й
параметри, відповідні записуванню з
іншого обладнання. Докладнішу
інформацію про настроювання див. на
стор. 35.
z Поради
• Перед початком записування
рекомендовано зробити пробний запис
або проконтролювати записування
(стор. 52).
• Якщо вхідний звук недостатньо
потужний, підключіть гніздо
навушників (міні-гніздо, стерео)
іншого обладнання до гнізда
m (мікрофон) цифрового диктофона
та відрегулюйте рівень гучності на
обладнанні, підключеному до
цифрового диктофона.
1 Підключіть інше обладнання до
цифрового диктофона в режимі
зупинки.
Підключіть вихідний аудіороз’єм
(міні-стереоштекер) іншого
обладнання до гнізда m (мікрофон)
цифрового диктофона за
допомогою з’єднувального
аудіокабелю, який входить у
комплект поставки.
У вікні дисплея відобразиться
повідомлення «Select Input».
Якщо повідомлення «Select Input»
не відображається, виберіть потрібні
настройки в меню (стор. 100).
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Audio IN», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
обладнанні, підключеному до
цифрового диктофона.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити записування.
P Примітка
Якщо вихідний сигнал зовнішнього
пристрою монофонічний, а для режиму
записування встановлено значення
«128kbps» (STSP) або «192kbps» (ST),
звук записуватиметься лише в одному
каналі.
У такому випадку, для режиму записування
встановіть значення «48kbps(MONO)»
(SP) чи «8kbps(MONO)» (LP) або
використайте перехідник, щоб
перетворити монофонічний звук на
стереофонічний.
Інші операції записування
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Select Input»
установлено значення «MIC IN».
5 Розпочніть відтворення на
3 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
4 Натисніть кнопку z REC/PAUSE,
щоб почати записування.
Вбудовані мікрофони автоматично
вимкнуться, і цифровий диктофон
почне записувати звук від
підключеного обладнання.
51
UA
Операції під час записування
Контроль записування
Гніздо
i(навушники)
VOL –/+
Якщо підключити до гнізда
i (навушники) стереонавушники,
записування можна контролювати.
Гучність для прослуховування можна
настроїти, натиснувши кнопку VOL –/+,
проте рівень гучності для записування
фіксований.
P Примітка
Якщо шнур навушників торкається
цифрового диктофона під час
відстеження записування, цифровий
диктофон може записати шарудіння.
Шарудіння можна усунути, тримаючи
шнур на відстані від цифрового
диктофона.
52
UA
Інші операції відтворення
Змінення параметрів відтворення
Зручні методи відтворення
Прослуховування зі звуком
кращої якості
Швидкий пошук моменту,
з якого потрібно розпочати
відтворення (easy search)
Якщо в меню для функції «Easy
Search» установлено значення «ON»
(стор. 94), можна швидко знайти
точку, з якої потрібно розпочати
відтворення, кілька разів натиснувши
–. або >+ під час відтворення.
Натиснувши один раз –., можна
перейти назад приблизно на 3 секунди;
натиснувши один раз >+, можна
перейти вперед приблизно на 10 секунд.
Ця функція використовується під час
пошуку потрібного моменту в
довгому записі.
• Перемотування вперед (перехід
вперед):
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку >+; відпустіть її
в момент, з якого слід відновити
відтворення.
• Перемотування назад (перехід назад):
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку –.; відпустіть її
в момент, з якого слід відновити
відтворення.
Інші операції відтворення
• Прослуховування з навушниками
Підключіть стереонавушники з
комплекту поставки до гнізда
i (навушники). Вбудований динамік
буде вимкнуто автоматично.
• Прослуховування за допомогою
зовнішнього динаміка.
Підключіть активний або пасивний
динамік (не входить у комплект
поставки) до гнізда i (навушники).
Перемотування вперед і назад
під час відтворення (перехід
вперед/назад)
Цифровий диктофон виконає пошук з
невеликою швидкістю з одночасним
відтворенням. Ця функція зручна для
переходу на одне слово вперед або
назад. Потім, якщо знову натиснути й
утримувати цю кнопку, цифровий
диктофон почне пошук із більшою
швидкістю.
53
UA
z Якщо файли відтворюються до
кінця останнього файлу
• Якщо відтворено (у режимі
звичайного або швидкого відтворення)
усі файли, приблизно протягом 5 секунд
відображатиметься повідомлення
«FILE END».
• Коли повідомлення «FILE END» та
індикатор відтворення вимкнуться,
цифровий диктофон зупиниться на
початку останнього файлу.
• Якщо натиснути й утримувати –.,
коли світиться повідомлення «FILE
END», файли відтворюватимуться у
швидкому режимі, а якщо відпустити
цю кнопку, почнеться відтворення в
звичайному режимі.
• Якщо останній файл довгий і потрібно
відтворити лише останню його
частину, натисніть і утримуйте >+,
щоб перейти в кінець файлу. Далі
натисніть –., поки світиться
повідомлення «FILE END», щоб
повернутися до потрібного моменту.
• Для всіх файлів, крім останнього,
перейдіть до початку наступного
файлу, а потім перейдіть назад до
потрібного моменту.
54
UA
Зменшення шуму під час
відтворення та підвищення
чіткості голосу людини:
функція зменшення шуму
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Якщо встановити перемикач NOISE
CUT у положення «ON», знизиться
навколишній шум, відмінний від
людського голосу. Файл відтворюється
з чітким звуком, оскільки знижується
шум усіх частотних діапазонів,
включно з людським голосом.
P Примітки
• Функція зменшення шуму може мати
різний ефект залежно від стану
записаного голосу.
• Якщо використовується вбудований
динамік, функція зниження шуму не
працює.
• Під час прослуховування радіо FM
функція зниження шуму не працює.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Noise Cut Level»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться вікно настроювання
«Noise Cut Level».
Установлення рівня
зменшення шуму
1 У режимі зупинки або відтворення
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Maximum» чи
«Medium», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Інші операції відтворення
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Detail Menu»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Noise Cut
Level» встановлено значення
«Maximum».
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
55
UA
Скасування функції
зменшення шуму
Установіть перемикач NOISE CUT у
положення «OFF».
Настроювання швидкості
відтворення: функція DPC
(Digital Pitch Control)
2 Під час відтворення натисніть кнопку
SPEED+/–, щоб відрегулювати
швидкість відтворення.
–: зменшує швидкість відтворення з
коефіцієнтом 0,05 після кожного
натискання кнопки (від ×0,50 до
×1,00).
+: збільшує швидкість з
коефіцієнтом 0,10 після кожного
натискання кнопки (від ×1,00 до
×2,00).
Якщо натиснути й утримувати
кожну кнопку, швидкість
змінюватиметься неперервно.
SPEED+/–
Швидкість відтворення можна
настроювати в діапазоні коефіцієнтів
від 0,50 до 2,00. Завдяки функції
цифрової обробки файл відтворюється
із природною тональністю.
1 Установіть перемикач DPC(SPEED
CTRL) у положення «ON».
56
UA
На час придбання цифрового
диктофона для швидкості відтворення
встановлено значення «×0,70».
Відновлення звичайної
швидкості відтворення
Установіть перемикач DPC(SPEED
CTRL) у положення «OFF».
P Примітки
• Якщо натиснути кнопку SPEED+/–,
коли перемикач DPC(SPEED CTRL)
установлено в положення «OFF»,
відобразиться повідомлення «DPC is
OFF» і ви не зможете змінити
швидкість відтворення. Установіть
перемикач DPC(SPEED CTRL) у
положення «ON».
• Функція зниження шуму (стор. 54) не
працює, якщо перемикач DPC(SPEED
CTRL) установлено в положення
«ON».
Вибір режиму відтворення
Відтворення всіх файлів у
папці без перерв: неперервне
відтворення
1 У режимі зупинки або відтворення
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Detail Menu»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Інші операції відтворення
3 Натискайте –. або >+, щоб
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
вибрати пункт «Continuous Play»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
x
A-B
–., >+
Відповідний ситуації режим
відтворення можна вибрати за
допомогою кнопок або меню.
57
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «ON», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Повторюване відтворення
файлу
Під час відтворення натисніть і
утримуйте кнопку N PLAY/
STOP•ENTER, доки не з’явиться
позначка « 1». Вибраний файл буде
відтворено кілька разів поспіль.
Для параметра «Continuous Play»
установлено значення «OFF» під час
придбання цифрового диктофона.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Відновлення звичайного
режиму відтворення:
відтворення файлів поодинці
Виберіть пункт «OFF» у кроці 4.
58
UA
Щоб відновити відтворення у
звичайному режимі, знову натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Повторюване відтворення
певної частини: повтор A-B
1 Під час відтворення натисніть
кнопку
(повтор) A-B, щоб
указати початкову точку A.
Відобразиться повідомлення
«A-B B?».
2 Натисніть кнопку
(повтор) A-B
ще раз, щоб указати точку
завершення B.
Відобразиться позначка «
A-B»,
і вибрана частина відтворюватиметься
кілька разів поспіль.
P Примітка
Точки A і B не можна встановлювати
близько до початку або кінця файлу,
а також позначок композиції.
Інші операції відтворення
Відновлення звичайного режиму
відтворення:
Натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Зупинення повторюваного
відтворення A-B:
Натисніть кнопку x (зупинка).
Змінення частини, вибраної для
повторюваного відтворення A-B:
Під час повторюваного відтворення
A-B ще раз натисніть кнопку
(повтор) A-B, щоб указати нову
точку початку A. Потім укажіть нову
точку завершення B, як у кроці 2.
59
UA
Відтворення файлу в зазначений час із
нагадуванням
2 Натискайте –. або >+, щоб
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
вибрати пункт «Alarm», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
x
–. , > +
3 Натискайте –. або >+, щоб
Пристрій дає змогу настроїти звукове
нагадування та відтворювати
вибраний файл у зазначений час.
Файл може відтворюватися в
зазначений час один раз на тиждень
або в той самий час щодня. Для файлу
можна встановити нагадування.
вибрати пункт «ON», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Виберіть файл для відтворення з
нагадуванням.
2 Перейдіть до режиму настроювання
нагадування.
1 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
60
UA
На час придбання цифрового
диктофона для функції «Alarm»
установлено значення «OFF».
3 Установіть дату й час нагадування.
1 Натискайте –. або >+, щоб
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати бажаний варіант
нагадування, а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Індикатор
нагадування
Beep&Play
Після нагадування
відтворюється вибраний
файл.
Beep
Відтворюється лише
нагадування.
Play
Відтворюється лише
вибраний файл.
Інші операції відтворення
вибрати «Date», день тижня чи
«Daily», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Якщо вибрано пункт «Date»:
послідовно встановіть рік, місяць,
день, годину й хвилину, як описано
в розділі «Крок 4. Настроювання
годинника» на стор. 16.
Якщо вибрано день тижня або
пункт «Daily»:
натискайте –. або >+, щоб
установити годину. Натисніть
N PLAY/STOP•ENTER, відтак
натискайте –. або >+, щоб
установити хвилину, а потім
натисніть N PLAY/
STOP•ENTER.
На час придбання цифрового
диктофона встановлено варіант
нагадування «Beep&Play».
Відобразиться анімація «Executing...».
Змінення настройок
нагадування
Виберіть файл, для якого потрібно
змінити настройки нагадування, і
виконайте кроки 2–5.
61
UA
Скасування настройок
нагадування
Зупинення відтворення
нагадування
Виконайте кроки 1 і 2. У кроці 2-3
виберіть «OFF» і натисніть N PLAY/
STOP•ENTER. Нагадування буде
скасовано, а індикатор нагадування
зникне з вікна дисплея.
Поки лунає нагадування, натисніть
будь-яку кнопку, крім VOL –/+. Якщо
активовано функцію HOLD,
нагадування можна припинити,
натиснувши будь-яку кнопку.
Коли настає встановлена дата
й час
• Для кожного файлу можна встановити
лише одне нагадування.
• Якщо годинник не встановлено або не
записано жодного файлу, нагадування
встановити не вдасться.
• Нагадування лунатиме, навіть якщо в
меню для пункту «Beep» установлено
значення «OFF» (стор. 103).
• Якщо час нагадування настає під час
доступу цифрового диктофону до
даних тощо, сигнал може автоматично
скасуватися.
• Якщо настає час кількох нагадувань,
відтворюється лише перший файл із
нагадуванням.
• Якщо файл, для якого настроєно
нагадування, розділяється, параметри
нагадування застосовуються лише до
першої частини розділеного файлу.
• Якщо видалити файл, для якого було
встановлено нагадування, нагадування
буде також скасовано.
• Для файлів подкастів установити
нагадування не можна.
• Не можна встановити нагадування для
файлів, які зберігаються на картці
пам’яті.
У встановлений час у вікні дисплея
відобразиться індикатор «ALARM»,
після чого за вибраним варіантом
буде відтворено нагадування й
вибраний файл.
Після завершення відтворення
цифровий диктофон автоматично
зупиниться. (Якщо вибрано варіант
нагадування «Beep&Play» або «Play»,
цифровий диктофон зупиниться на
початку вибраного файлу.)
62
UA
P Примітки
Відтворення за допомогою інших пристроїв
Записування за допомогою
іншого обладнання
Магнітофон,
пристрій для
записування на
міні-диск тощо.
1 Підключіть гніздо i (навушники)
цифрового диктофона до
зовнішнього терміналу входу
іншого обладнання за допомогою
з’єднувального аудіокабелю, який
постачається в комплекті.
2 Натисніть кнопку N PLAY/
Гніздо
i (навушники)
Інші операції відтворення
STOP•ENTER, щоб почати
відтворення, і водночас установіть
на підключеному обладнанні
режим записування.
Файл із цифрового диктофона буде
записано на підключене обладнання.
3 Одночасно натисніть кнопку
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Звук із цифрового диктофона можна
записати за допомогою іншого
обладнання.
Перед початком записування
рекомендовано зробити пробний
запис.
x (зупинка) на цифровому
диктофоні та підключеному
обладнанні, щоб припинити
записування.
z Підказка
Якщо гучність записаного звуку
недостатня, настройте звук відтворення
цифрового диктофона (стор. 26).
63
UA
Редагування файлів
Упорядкування файлів у папці
Переміщення файлу в
іншу папку
N PLAY/
STOP•ENTER
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Move & Copy»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
•DISP–MENU
x
– . , >+
4 Натискайте –. або >+, щоб
1 Виберіть файл, який потрібно
перемістити.
2 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
64
UA
вибрати пункт «Move File», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати папку, у яку потрібно
перемістити файл, а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Копіювання файлу в іншу
пам’ять
Гніздо для картки
пам’яті
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
Відобразиться анімація «Moving
File...», а файл буде переміщено в
останню позицію списку файлів
вибраної папки.
Під час переміщення файлу в іншу
папку вихідний файл із попередньої
папки видаляється.
вийти з режиму меню.
Скасування переміщення
файлу
Перед кроком 5 натисніть кнопку
x (зупинка).
P Примітки
• Не можна переміщати файли
подкастів.
• Не можна переміщати захищені файли
(стор. 77).
• Не можна переміщати файли на інші
носії пам’яті.
–., >+
Файли можна копіювати із вбудованої
пам’яті на картку пам’яті та навпаки,
що корисно під час збереження
резервних копій. Перед цією операцією
вставте у гніздо для картки пам’яті
картку пам’яті, яка
використовуватиметься для копіювання.
Редагування файлів
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
x
1 Виберіть файл, який потрібно
скопіювати.
Щоб скопіювати файл із картки
пам’яті у вбудовану пам’ять, для
вихідного носія пам’яті встановіть
значення «Memory Card» (стор. 46).
65
UA
2 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати папку, у яку потрібно
скопіювати файл, а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Move & Copy»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться анімація «Copying...»,
а файл буде скопійовано як останній
файл вибраної папки. Файл буде
скопійовано з таким самим іменем
файлу.
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «File Copy», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Скасування операції
копіювання
Перед кроком 5 натисніть кнопку
x (зупинка).
Відобразиться повідомлення «Copy to
Memory Card» або «Copy to Built-In
Memory», а далі відкриється вікно
вибору папки.
66
UA
Скасування операції
копіювання під час її
виконання
Під час відображення анімації
«Copying...» на кроці 5 натисніть
кнопку x (зупинка).
P Примітки
P Примітка
• Перед копіюванням потрібного файлу
обов’язково перевірте індикатор
заряду батарей. Якщо батареї
розряджено, може не вдатися
скопіювати файл.
• Якщо обсяг пам’яті на носії
призначення недостатній, може не
вдатися скопіювати файли.
• Не можна копіювати файли подкастів.
• Під час копіювання не виймайте та не
вставляйте картку пам’яті, а також не
вимикайте цифровий диктофон. Це
може призвести до пошкодження
файлів.
Якщо вибрана папка містить захищений
файл (стор. 77), видалити його не можна.
Видалення всіх файлів у
папці
1 Виберіть папку, у якій містяться
файли, які слід видалити, коли
цифровий диктофон перебуває в
режимі зупинки.
2 Натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «Delete», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Редагування файлів
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
67
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Erase All», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться повідомлення «Erase
All?».
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «YES», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
У вікні дисплея відобразиться
анімація «Erasing...», після чого з
вибраної папки буде видалено всі
файли.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
68
UA
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці 5, а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Використання позначки композиції
Додавання позначки
композиції
Піктограма
(позначка композиції)
заблимає, після чого буде додано
позначку композиції.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Під час записування, відтворення або
призупинення натисніть кнопку
T-MARK у місці, де потрібно додати
позначку композиції.
Редагування файлів
Можна додати позначку композиції в
точці, у якій потрібно пізніше
розділити файл або яку потрібно
знайти під час відтворення. До
кожного файлу можна додати до
98 позначок композиції.
P Примітки
• Позначку композиції можна додати
лише до файлів, записаних за
допомогою цифрового диктофона.
Однак якщо файли редагуються за
допомогою програмного забезпечення
Sound Organizer з комплекту поставки,
функція додавання позначки
композиції може бути недоступна.
• Позначку композиції не можна додати
в точці, до якої минає до 0,5 секунди від
іншої позначки композиції.
• Не можна додати позначку композиції
в самий початок або в самий кінець
файлу.
• Якщо файл уже містить 98 позначок
композиції, не можна вставляти
додаткові позначки.
• Якщо позначка композиції додається
під час відтворення, відтворення буде
припинено.
69
UA
Пошук позначки композиції та
початок відтворення з неї
Натисніть кнопку –. або >+ у
режимі зупинки. Коли індикатор
(позначка композиції) блимне один
раз, натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Видалення позначки
композиції
N PLAY/
STOP•ENTER
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «Delete», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Erase Track Mark»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
•DISP–MENU
x
–. , > +
1 Зупиніться в місці після позначки
композиції, яку потрібно видалити.
2 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
70
UA
Відобразиться повідомлення «Erase
Track Mark?», і заблимають
індикатор позначки композиції та
номер позначки композиції для
видалення.
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
У вікні дисплея відобразиться
анімація «Erasing...», після чого
вибрану позначку композиції буде
видалено.
Одночасне видалення
всіх позначок композиції у
вибраному файлі
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Місце зупинки
–., >+
Видалення
позначки
композиції
Буде видалено позначку композиції
безпосередньо перед місцем зупинки.
вийти з режиму меню.
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці 5,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
видалити позначки композиції.
2 У режимі зупинки натисніть і
Редагування файлів
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
1 Виберіть файл, із якого потрібно
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «Delete», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
71
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Erase All Track
Marks», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
Відобразиться повідомлення «Erase
All Track Marks?».
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
У вікні дисплея відобразиться
анімація «Erasing...», після чого
буде видалено всі позначки
композиції водночас.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці 5, а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
72
UA
Розділення файлу
Розділення файлу в
поточний момент
1 Зупиніть файл у точці, у якій його
потрібно розділити.
2 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Divide», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Редагування файлів
Файл можна розділити в режимі
зупинки так, що файл буде розділено
на дві частини, а новішій частині
розділеного файлу буде присвоєно
новий номер файлу. Після розділення
файлу можна легко знайти точку, у
якій потрібно розпочати відтворення,
у разі створення тривалого запису,
наприклад запису наради. Розділення
файлу доступне, доки загальна
кількість файлів у папці не
дорівнюватиме максимально
допустимій кількості.
3
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Divide Current
Position», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
Відобразиться повідомлення
«Divide?».
73
UA
5 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться повідомлення
«Dividing...», а до імен розділених
файлів буде додано суфікс із
порядковим номером («_1» для
вихідного та «_2» – для нового
файлу).
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файл
розділяється.
Файл 1 Файл 2_1 Файл 2_2 Файл 3
До кожного розділеного файлу
додається суфікс, який складається з
порядкового номера.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
P Примітки
• Для розділення файлу потрібне вільне
місце на носії пам’яті.
• Якщо розділяється файл із назвою та
іменем виконавця, для новішої частини
буде збережено ту ж назву та ім’я
виконавця.
74
UA
• Розділяти можна лише файли, записані
за допомогою цього цифрового
диктофона (файли, передані з
комп’ютера тощо, розділяти не
можна). Крім того, якщо файли
редагуються за допомогою
програмного забезпечення Sound
Organizer з комплекту поставки,
функція розділення файлів може бути
недоступна.
• Після розділення файлу не можна
відновити його вихідний стан.
• Якщо розділити файл у точці, до якої
минає 0,5 секунди від позначки
композиції, цю позначку буде
видалено.
• Через системні обмеження файл не
можна розділити на самому початку
або в самому кінці.
Скасування розділення
Виберіть пункт «NO» на кроці 5, а
потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Розділення файлу на всіх
позначках композиції
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Divide All Track
Marks», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Відобразиться повідомлення
«Divide All Track Marks?».
5 Натискайте –. або >+, щоб
1 Виберіть файл, який потрібно
розділити.
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Divide», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Редагування файлів
2 У режимі зупинки натисніть і
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться анімація «Dividing...»,
і файл буде розділено на всіх позначках
композиції. Усі наявні позначки
композиції у файлах буде видалено.
Файл 1
Файл розділяється.
Файл 1_01 Файл 1_02
Файл 1_03
До кожного розділеного файлу додається
суфікс, який складається з порядкового
номера.
6 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
75
UA
Скасування розділення
Виберіть пункт «NO» на кроці 5,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
z Підказка
Щоб скасувати розділення під час цієї
операції на всіх позначках композиції,
що залишились, натисніть кнопку
x (зупинка). Файли, розділені до
скасування, залишаться розділеними.
P Примітки
• Для розділення файлу потрібне вільне
місце на носії пам’яті.
• Якщо розділяється файл із назвою та
іменем виконавця, для новішої частини
буде збережено ту ж назву та ім’я
виконавця.
• Розділяти можна лише файли, записані
за допомогою цього цифрового
диктофона (файли, передані з
комп’ютера тощо, розділяти не
можна). Крім того, якщо файли
редагуються за допомогою
програмного забезпечення Sound
Organizer з комплекту поставки,
функція розділення файлів може бути
недоступна.
• Після розділення файлу не можна
відновити його вихідний стан.
76
UA
Захист файлу
3 Натискайте –. або >+, щоб
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
1 Відобразіть файл, який потрібно
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «ON», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Редагування файлів
Щоб запобігти випадковому
видаленню або редагуванню
важливого файлу, його можна
захистити. Захищений файл
позначається індикатором
(захист)
і вважається доступним лише для
читання файлом, який не можна
видаляти й редагувати.
вибрати пункт «Protect», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
Індикатор захисту
захистити.
2 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
77
UA
Зняття захисту
Виберіть захищений файл, а потім
виконайте кроки 2-5. Виберіть «OFF»
у кроці 4, а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
P Примітка
Установити захист на файли подкастів
неможливо.
78
UA
Прослуховування радіо FM
Настроювання FM-радіостанції
Настроювання радіостанції
скануванням частот
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
1 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «FM Radio», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
–., >+
Цифровий диктофон перейде в
режим радіо FM.
3 Коротким натисканням кнопки
Прослуховування радіо FM
Шнур стереонавушників із комплекту
виконує функцію FM-антени, тому під
час прослуховування радіо FM слід
підключити стереонавушники до
гнізда i (навушники).
•DISP–MENU перемістіть курсори
(b, B) вліво та вправо від частоти,
відображеної у верхньому рядку вікна.
P Примітки
• Під час прийому FM-сигналу батареї
заряджати не можна.
• Під час прийому FM-сигналу функції
DPC (SPEED CTRL) і NOISE CUT не
працюють.
Тепер цифровий диктофон можна
настроїти на радіостанцію
скануванням частот.
79
UA
4 Повторно натискайте –. або >+,
щоб настроїти прийом радіостанції.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вимкнути радіо FM.
Автоматичне сканування
радіочастот
На кроці 4 натисніть і утримуйте –.
або >+, доки цифри частот на вікні
дисплея почнуть змінюватися.
Цифровий диктофон автоматично
скануватиме радіочастоти та
зупиниться, знайшовши станцію з
чітким сигналом.
Якщо не вдається настроїти станцію,
повторно натискайте –. або >+,
щоб покроково змінювати частоту.
Дисплей під час
прослуховування радіо FM
Індикатор FM-радіо
Радіочастота
Чутливість приймача
Номер радіостанції
80
UA
Настроювання збереженої
радіостанції
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
Якщо FM-радіостанції вже збережено
(стор. 82), станцію можна настроїти,
вибравши збережений номер.
1 У режимі зупинки натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «FM Radio», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Записування
радіотрансляцій FM
z REC/PAUSE
x
Цифровий диктофон перейде в
режим радіо FM.
3 Коротким натисканням кнопки
•DISP–MENU перемістіть курсори
(b, B) вліво та вправо від
призначеного номера, відображеного
в нижньому рядку вікна.
1 Настройте станцію, яку потрібно
записати.
2 Натисніть кнопку z REC/PAUSE,
щоб почати записування.
3 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити записування.
P Примітки
4 Повторно натискайте –. або >+,
доки не відобразиться потрібний
призначений (P) номер.
Прослуховування радіо FM
Тепер цифровий диктофон можна
настроїти на радіостанцію,
вибравши призначений номер.
• Поки активовано радіо FM, змінити
носій пам’яті та вибрати папку
неможливо. Перш ніж почати
записування радіотрансляції FM,
заздалегідь виберіть для записування
носій пам’яті й папку.
• Під час записування FM-сигналу
функції Mic Sensitivity, VOR і LCF не
працюють.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вимкнути радіо FM.
81
UA
Зберігання FM-радіостанцій
Автоматичне зберігання
FM-радіостанцій
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Auto Preset»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–. , > +
Відобразиться повідомлення «Auto
Preset?».
3 Натискайте –. або >+, щоб
Можна виконати автоматичне
настроювання радіостанцій, а потім
зареєструвати їх за номерами. За
допомогою призначених номерів
можна автоматично зберегти до
30 FM-радіостанцій.
1 Під час прийому радіо FM
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
82
UA
вибрати пункт «YES», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Цифровий диктофон автоматично
відсканує доступні радіочастоти, а в
пам’яті буде збережено радіостанції
від нижчих до вищих частот.
Під час автоматичного зберігання
FM-радіостанцій блимає номер
радіостанції, який можна призначити.
Припинення автоматичного
зберігання
Натисніть кнопку x (зупинка).
У пам’яті зберігаються номери, які
було призначено до натискання
кнопки x (зупинка).
Зберігання
FM-радіостанцій вручну
2 Натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразиться призначений номер і
повідомлення «Assign to Preset?».
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «YES», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
Незареєстровану радіостанцію FM
можна зберегти за номером. За
допомогою призначених номерів можна
зберегти до 30 FM-радіостанцій.
Радіостанцію буде збережено в
пам’яті за призначеним номером.
P Примітка
Прослуховування радіо FM
Якщо після відображення повідомлення
«Assign to Preset?» минуло 10 секунд,
настроювання скасовується.
1 Виконайте кроки 1 і 4 розділу
«Настроювання радіостанції
скануванням частот» (стор. 79) і
настройте прийом станції, яку
потрібно зберегти. Якщо станцію
ще не збережено, відобразиться
«- -/P». У такому разі її можна
зареєструвати за новим номером.
83
UA
Видалення збережених
FM-радіостанцій
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
1 Виконайте кроки 1 і 4 розділу
«Настроювання збереженої
радіостанції» (стор. 80) і настройте
радіостанцію, щоб відобразився
номер, який потрібно видалити.
2 Натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Відобразяться призначений номер і
повідомлення «Erase Preset?».
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «YES», а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Призначений номер зміниться на
«- -/P».
84
UA
Змінення параметрів прийому
FM-радіостанцій
Переключення чутливості
приймача радіо FM
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «DX/LOCAL»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
3 Натискайте –. або >+, щоб
Прослуховування радіо FM
Під час прослуховування радіо FM
можна встановити чутливість
приймача.
вибрати пункт «DX» чи «LOCAL»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Під час прийому радіо FM
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
85
UA
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
DX
Зазвичай вибирайте цю
настройку.
LOCAL Виберіть цю настройку, якщо
виникли перешкоди, або сигнал
втрачається через інтенсивне
електричне поле навколо
передавальної антени
радіомовної станції тощо.
Переключення чутливості
сканування
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–. , > +
На час придбання цифрового
диктофона для функції «DX/LOCAL»
установлено значення «DX».
P Примітка
Виберіть варіант «DX», якщо прийом
цифрового диктофона незадовільний
через слабкий сигнал.
Під час збереження FM-радіостанцій
можна встановити чутливість
сканування.
1 Під час прийому радіо FM
натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
86
UA
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати «Scan Sensitivity», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Переключення виводу
радіо FM між динаміком і
навушниками
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
3 Натискайте –. або >+, щоб
–., >+
вибрати «High» або «Low», а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Під час прийому й записування
FM-радіо за допомогою меню можна
переключатися між звуком із
динаміка та звуком із навушників.
Прослуховування радіо FM
На час придбання цифрового
диктофона для чутливості
сканування встановлено значення
«High».
1 Під час прийому радіо FM натисніть і
утримуйте кнопку •DISP–MENU,
щоб запровадити режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
87
UA
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Audio Output»,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт «Headphones» чи
«Speaker», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER.
На час придбання цифрового
диктофона для виводу FM-радіо
встановлено значення
«Headphones».
4 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
88
UA
Про функцію меню
Настроювання параметрів для меню
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
2 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати пункт меню для
налаштування, а потім натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Вибравши «Divide», «Move &
Copy», «Delete» або «Detail Menu»,
натискайте –. чи >+, щоб
вибрати підменю для налаштування,
а потім натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
Про функцію меню
1 Натисніть і утримуйте кнопку
•DISP–MENU, щоб запровадити
режим меню.
Відобразиться вікно режиму меню.
3 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати бажану настройку, а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
89
UA
4 Натискайте –. або >+, щоб
вибрати налаштування, а потім
натисніть кнопку N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
вийти з режиму меню.
P Примітка
Якщо не натиснути жодної кнопки
протягом 60 секунд, режим меню буде
автоматично скасовано, і буде
встановлено звичайний режим
відображення.
Повернення до попереднього
вікна
Під час операцій із меню натисніть
кнопку •DISP–MENU.
Якщо після вибору параметрів
«Divide», «Move & Copy», «Delete»
або «Detail Menu» відображається
екран вибору підменю, натискайте
–. чи >+, щоб вибрати команду
«[Back]», а потім натисніть кнопку
N PLAY/STOP•ENTER, щоб
повернутися до вікна головного меню.
90
UA
Вихід із режиму меню
Натисніть кнопку x (зупинка).
Параметри меню
Пункти меню
Режим виконання операції
(a: параметр можна встановити /
—: параметр не можна встановити)
Режим
зупинки
Режим
Режим
Режим
відтворення записування прийому
радіо FM
Режим
записування
радіо FM
Scene Select
a
—
—
—
Add/Overwrite
a
—
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
Про функцію меню
a
Divide Current Position
91
UA
Пункти меню
Режим виконання операції
(a: параметр можна встановити /
—: параметр не можна встановити)
Режим
зупинки
92
Режим
Режим
Режим
відтворення записування прийому
радіо FM
Режим
записування
радіо FM
Select Memory
a
—
—
—
—
FM Radio
a
—
—
—
—
Auto Preset
—
—
—
a
—
DX/LOCAL
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity
—
—
—
a
—
Audio Output
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
UA
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Scene Select
Дає змогу вибрати відповідний будь-якій ситуації
сюжет записування: Meeting ( ), Voice Notes ( ),
Interview ( ), Lecture ( ), Audio IN ( ).
Див.
стор.
35
z Підказка
Під час вибору сюжету для наведених нижче
елементів автоматично встановлюються відповідні
оптимальні значення: «REC Mode» (стор. 99), «Mic
Sensitivity» (стор. 99), «LCF(Low Cut)» (стор. 100),
«VOR» (стор. 42)
Дає змогу додати запис до попередньо записаного
файлу або перезаписати запис під час відтворення.
Add:
можна додати запис.
Overwrite:
можна перезаписати запис.
OFF*:
не можна додати або перезаписати запис.
38, 40
VOR
Настроює функцію VOR (Voice Operated
Recording).
ON:
записування розпочинається, коли цифровий
диктофон виявляє звук, і зупиняється, коли звук
відсутній. Функція VOR активується після
натискання кнопки z REC/PAUSE.
OFF*:
функція VOR не працює.
42
Про функцію меню
Add/Overwrite
P Примітка
Під час записування FM-радіо (стор. 81) функція
VOR не працює.
93
UA
94
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Easy Search
Дає змогу встановити функцію простого пошуку.
ON:
натиснувши >+, можна перейти вперед
приблизно на 10 секунд або можна перейти назад
приблизно на 3 секунди, натиснувши –.. Цю
функцію зручно використовувати для пошуку
потрібної точки в довгому записі.
OFF*:
функція простого пошуку не працює. Якщо
натиснути >+ або –., файл буде переміщено
вперед або назад.
53
Alarm
Дає змогу встановити нагадування.
ON:
діє функція нагадування. Установіть для
відтворення дату, час чи день тижня або виберіть
значення «щоденно». Виберіть відповідний
варіант нагадування.
Beep&Play: після відтворення нагадування
відтворюється вибраний файл.
Beep: відтворюється лише нагадування.
Play: відтворюється лише вибраний файл.
OFF*:
функцію нагадування скасовано.
60
UA
Див.
стор.
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
AVLS
Настроює функцію AVLS (Automatic Volume
Limiter System).
ON*:
функція AVLS підтримує помірний рівень
гучності під час прослуховування з навушниками.
OFF:
функція AVLS не працює, і звук відтворюється з
вихідним рівнем гучності.
Див.
стор.
12
P Примітки
Protect
Захищає вибраний файл для запобігання його
видаленню, розділенню або переміщенню.
ON:
функцію захисту активовано.
OFF*:
функцію захисту скасовано.
Про функцію меню
• Якщо цю функцію вимкнуто, слідкуйте за тим,
щоб рівень гучності не був занадто високий.
• Після певного періоду прослуховування записів у
навушниках функція AVLS вмикається
автоматично, навіть якщо в меню для пункту
«AVLS» установлено значення «OFF».
• Якщо відрегулювати гучність до рівня, вищого за
встановлений функцією AVLS, після вимкнення
цифрового диктофона буде встановлено помірний
рівень гучності.
77
95
UA
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Divide
Розділяє файл на дві частини.
YES:
файл буде розділено на дві частини.
NO:
розділення не виконуватиметься.
Divide Current
Position
Divide All Track Розділяє файл на всіх позначках композиції.
Marks
YES:
файл буде розділено на позначках композиції.
NO:
файл не буде розділено на позначках композиції.
96
UA
73
75
Переміщує вибраний файл у вибрану папку.
Перед переміщенням файлу виберіть файл, який
слід перемістити, і перейдіть до вікна меню.
64
File Copy
Копіює вибраний файл із вбудованої пам’яті в
потрібну папку на картці пам’яті або з картки
пам’яті в потрібну папку вбудованої пам’яті.
Перед копіюванням файлу виберіть файл, який слід
скопіювати, і перейдіть до вікна меню.
65
Erase Track
Mark
Видаляє позначку композиції безпосередньо перед
поточним моментом.
YES:
позначку композиції буде видалено.
NO:
позначку композиції не буде видалено.
70
Erase All Track Видаляє всі позначки композиції вибраного файлу.
Marks
YES:
усі позначки композиції буде видалено.
NO:
жодної позначки композиції не буде видалено.
71
Move & Move File
Copy
Delete
Див.
стор.
Параметри (*: вихідний параметр)
Delete
Видаляє всі файли у вибраній папці.
Перш ніж видаляти файли, натисніть кнопку
FOLDER, щоб повернутися до вікна вибору папок, і
виберіть папку, з якої потрібно видалити всі файли, а
потім перейдіть до вікна меню.
YES:
усі файли у вибраній папці буде видалено.
NO:
файли не буде видалено.
67
Дає змогу вибрати носій пам’яті, на якому потрібно
зберегти файл або який містить файл, що слід
відтворити, змінити або скопіювати.
Built-In Memory*:
вибрано вбудовану пам’ять цифрового
диктофона.
Memory Card:
вибрано картку пам’яті, вставлену у гніздо для
карток пам’яті.
46
Erase All
Select Memory
Див.
стор.
Про функцію меню
Пункти меню
P Примітка
Якщо в цифровий диктофон не вставлено картку
пам’яті, автоматично вибирається вбудована
пам’ять.
FM Radio
Цифровий диктофон перейде в режим радіо FM.
79
Auto Preset
Забезпечує автоматичний пошук доступних частот.
Радіостанції буде збережено в пам’яті.
YES:
автоматичне зберігання виконується.
NO:
автоматичне зберігання скасовано.
82
97
UA
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
DX/LOCAL
Дає змогу встановити чутливість приймача під час
прослуховування FM-радіо.
DX*:
зазвичай вибирайте цю настройку.
LOCAL:
виберіть цю настройку, якщо виникли перешкоди,
або сигнал втрачається через інтенсивне
електричне поле навколо передавальної антени
радіомовної станції тощо.
Див.
стор.
85
P Примітка
Виберіть варіант «DX», якщо прийом цифрового
диктофона незадовільний через слабкий сигнал.
98
Scan Sensitivity
Дає змогу встановити чутливість сканування для
зберігання радіостанцій.
High*:
чутливість сканування зависока (у вікні
відображається як «SCAN H»).
Low:
чутливість сканування занизька (у вікні
відображається як «SCAN L»).
86
Audio Output
Під час прийому або записування FM-радіо дає змогу
переключатися між звуком із динаміка та звуком із
навушників.
Headphones*:
звук лунає з навушників.
Speaker:
звук лунає з динаміків.
87
UA
Параметри (*: вихідний параметр)
Див.
стор.
Detail
Menu
REC Mode
Дає змогу встановити режим записування, зокрема
якість звуку.
192kbps*:
режим стереофонічного записування (у вікні
відображається як «ST»)
128kbps:
режим стандартного стереофонічного
записування (у вікні відображається як «STSP»)
48kbps(MONO):
режим стандартного монофонічного записування
(у вікні відображається як «SP»)
8kbps(MONO):
режим тривалого монофонічного записування
(у вікні відображається як «LP»)
–
Mic Sensitivity
Дає змогу встановити чутливість мікрофона.
High:
для записування тихого або віддаленого від
цифрового диктофона звуку, наприклад у просторій
кімнаті, (у вікні відображається як «
»).
Medium*:
для записування звуку під час звичайної розмови
або наради, наприклад у конференц-залі або під
час інтерв’ю, (у вікні відображається як «
»).
Low:
для надиктовування на цифровий диктофон,
тримаючи мікрофон біля рота, записування
гучного або близького звуку (у вікні
відображається як « »).
–
Про функцію меню
Пункти меню
P Примітка
Під час записування FM-сигналу (стор. 81) параметр
Mic Sensitivity вимкнуто.
99
UA
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Detail
Menu
Установлює функцію LCF (Low Cut Filter), яка
прибирає низькі частоти для зменшення шуму вітру,
а відтак – чіткішого записування файлу.
ON:
функцію LCF активовано.
OFF*:
функцію LCF скасовано.
LCF(Low Cut)
Див.
стор.
–
P Примітка
Під час записування FM-радіо (стор. 81) функція
LCF не працює.
Select Input
Дає змогу вибрати зовнішній пристрій, під’єднаний
до гнізда m (мікрофон), з якого слід виконати
записування.
MIC IN*:
виберіть під час записування файлів із
використанням зовнішнього мікрофона.
Audio IN:
виберіть під час записування з використанням
іншого обладнання.
Continuous Play Дає змогу встановити режим неперервного
відтворення.
ON:
файли з однієї папки відтворюються неперервно.
OFF*:
файл відтворюється, а на початку наступного
запису цифровий диктофон зупиняється.
100
UA
48, 50
57
Пункти меню
Detail
Menu
Параметри (*: вихідний параметр)
Див.
стор.
55
Вмикає або вимикає індикатори доступу,
записування та відтворення під час роботи.
ON*:
під час доступу до пам’яті, записування чи
відтворення індикатори блимають або світяться.
OFF:
індикатори не світяться й не блимають навіть під
час роботи.
–
LED
Про функцію меню
Noise Cut Level Установлює рівень зменшення шуму під час
відтворення на цифровому диктофоні файлу, який
було записано з використанням функції зменшення
шуму.
Maximum*:
установлює високий рівень зменшення шуму.
Medium:
установлює нижчий рівень зменшення шуму.
Виберіть цей варіант, якщо після встановлення
значення «Maximum» для параметра «Noise Cut
Level» чутність погана.
P Примітка
Коли цифровий диктофон під’єднано до
комп’ютера, індикатор доступу світиться або
блимає, навіть якщо для пункту «LED» установлено
значення «OFF».
Language
Дає змогу встановити мову повідомлень, меню тощо.
Deutsch (німецька), English (англійська)*,
Español (іспанська), Français (французька),
Italiano (італійська), Русский (російська)
18
101
UA
102
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Detail
Menu
Date&Time
Дає змогу настроїти годинник, щоб користуватися
функцією нагадування або записувати дату й час.
1Натисніть і утримуйте кнопку •DISP–MENU, щоб
запровадити режим меню. Виберіть пункт «Detail
Menu», а далі «Date&Time».
2За допомогою –. або >+ виберіть пункт
«Auto(Synchronizing)» чи «Manual», а потім
натисніть кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
якщо цифровий диктофон підключено до
комп’ютера, на якому запущено ПЗ Sound
Organizer, годинник буде автоматично
настроєно за даними цього комп’ютера.
Manual:
дає змогу настроїти годинник, послідовно
встановивши рік, місяць, день, години та
хвилини.
3Якщо вибрано варіант «Manual», натискайте
–. або >+, щоб послідовно встановити рік,
місяць, день, годину та хвилину, а далі натисніть
кнопку N PLAY/STOP•ENTER.
Під час настроювання року виберіть дві останні
цифри року. Під час установлення хвилин
відображається анімація «Executing...».
16
Time Display
Дає змогу встановити формат відображення
годинника.
12-Hour:
12:00AM = північ, 12:00PM = південь
24-Hour*:
0:00 = північ, 12:00 = південь
–
UA
Див.
стор.
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Detail
Menu
Дає змогу встановити сигнал.
ON*:
звуковий сигнал лунатиме для позначення
прийняття операції або виникнення помилки.
OFF:
звуковий сигнал не лунатиме.
Beep
Див.
стор.
–
P Примітка
Нагадування лунатиме, навіть якщо в меню для
пункту «Beep» установлено значення «OFF».
USB Charge
P Примітка
Якщо цифровий диктофон під’єднується до розетки
змінного струму (стор. 127) за допомогою адаптера
змінного струму з роз’ємом USB, акумуляторні
батареї (не входять у комплект поставки) можна
заряджати незалежно від цієї настройки.
–
Про функцію меню
Дає змогу настроїти заряджання акумуляторних
батарей за допомогою з’єднання USB.
ON*:
акумуляторні батареї заряджатимуться.
OFF:
акумуляторні батареї не заряджатимуться.
103
UA
Пункти меню
Detail
Menu
104
UA
Параметри (*: вихідний параметр)
Auto Power Off Якщо увімкнений цифровий диктофон залишити на
встановлений період часу, він автоматично
вимкнеться.
5min:
цифровий диктофон вимкнеться через прибл.
5 хвилин.
10min*:
цифровий диктофон вимкнеться через прибл.
10 хвилин.
30min:
цифровий диктофон вимкнеться через прибл.
30 хвилин.
60min:
цифровий диктофон вимкнеться через прибл.
60 хвилин.
OFF:
цифровий диктофон не вимикатиметься
автоматично.
Див.
стор.
–
Пункти меню
Параметри (*: вихідний параметр)
Detail
Menu
Форматує вибраний носій пам’яті (вбудовану пам’ять
або картку пам’яті), видаляючи всі дані в пам’яті та
скидаючи структуру папки до стану за
промовчанням.
YES:
відобразиться анімація «Formatting...», після чого
носій пам’яті буде відформатовано.
NO:
носій пам’яті не буде відформатовано.
Format
Див.
стор.
–
P Примітки
Про функцію меню
• Для форматування носія пам’яті використовуйте
функцію форматування цифрового диктофона.
• Перш ніж почати операцію форматування,
переключіться на носій пам’яті, який потрібно
відформатувати (стор. 46).
• Під час форматування носія пам’яті всі дані,
збережені на цифровому диктофоні, буде
видалено. Після видалення даних носія пам’яті їх не
можна буде відновити.
• Під час форматування вбудованої пам’яті
інструкцію з експлуатації, збережену у вбудованій
пам’яті, також буде видалено. Щоб отримати
копію інструкції з експлуатації, відвідайте
домашню сторінку служби підтримки Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
105
UA
Використання комп’ютера
Використання цифрового диктофона з
комп’ютером
Коли цифровий диктофон підключено
до комп’ютера, можна передавати
дані з одного пристрою на інший.
Копіювання файлів із
цифрового диктофона на
комп’ютер для зберігання
(стор. 113)
Копіювання файлів MP3 із
комп’ютера на цифровий
диктофон для відтворення
(стор. 114)
Використання цифрового
диктофона як USB-пам’яті
(стор. 116)
На цифровому диктофоні можна
тимчасово зберігати зображення та
текст, збережені на комп’ютері.
Керування файлами та їх
редагування за допомогою
програмного забезпечення
Sound Organizer (стор. 117)
Програмне забезпечення Sound
Organizer, яке входить до комплекту
поставки, дає змогу передавати файли,
записані за допомогою цифрового
диктофона, на комп’ютер для
керування та редагування. Ви також
можете передавати MP3-файли та
файли подкастів, збережені на
комп’ютері, на цифровий диктофон.
Системні вимоги до
комп’ютера
Докладні відомості про системні
вимоги до комп’ютера подано на
стор. 119, 132.
P Примітка
Коли цифровий диктофон підключено
до комп’ютера, операції диктофона та
прийом FM-радіо вимикаються.
106
UA
Підключення цифрового
диктофона до комп’ютера
Комп’ютер
До USB-порту
комп’ютера
Цифровий
диктофон
До роз’єму
(USB)
Для обміну файлами між цифровим
диктофоном і комп’ютером
підключіть цифровий диктофон до
комп’ютера.
1 Підключіть роз’єм
(USB)
цифрового диктофона до USB-порту
ввімкнутого комп’ютера, надійно
вставивши штекери з’єднувального
кабелю USB з комплекту поставки
в обидва роз’єми до упору.
диктофон належним чином
розпізнано.
На екрані Windows відкрийте
розташування «Мій комп’ютер»
або «Комп’ютер» і переконайтеся,
що пристрій «IC RECORDER» або
«MEMORY CARD» розпізнано.
На екрані Macintosh перевірте, чи
відображається диск «IC
RECORDER» або «MEMORY
CARD» на робочому столі.
Комп’ютер розпізнає цифровий
диктофон, коли буде встановлено
підключення. Коли цифровий диктофон
підключено до комп’ютера, у вікні
дисплея цифрового диктофона
відображається повідомлення
«Connecting».
P Примітки
Використання комп’ютера
З’єднувальний
кабель USB
2 Переконайтеся, що цифровий
• Якщо до комп’ютера підключити
більше двох пристроїв USB, належна
робота не гарантується.
• Робота цифрового диктофона через
концентратор USB або з’єднувальний
кабель USB гарантується, лише якщо
використовуються концентратор і
кабель із комплекту поставки.
107
UA
• Залежно від особливостей одночасно
підключених пристроїв USB можуть
виникнути неполадки.
• Перш ніж підключити цифровий
диктофон до комп’ютера, перевірте,
чи в диктофон вставлено батареї.
• Радимо від’єднати цифровий диктофон
від комп’ютера, якщо він не
використовується.
Вбудована пам’ять
«IC RECORDER»
Папка для файлів,
записаних за допомогою
цифрового диктофона
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Папка, передана з
комп’ютера
Структура папок і файлів
Папки та файли відображаються на
екрані комп’ютера, як показано нижче.
Щоб відобразити файли та папки на
екрані Windows із використанням
Провідника або на екрані Macintosh із
використанням Finder, відкрийте «IC
RECORDER» або «MEMORY CARD».
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
Instructions*5
108
UA
*4
*3
*3
z Поради
• На цифровому диктофоні можуть
відображатися назва або ім’я
виконавця тощо, зареєстровані у
файлах MP3. Рекомендовано ввести
інформацію ID3-тегу за допомогою
програмного забезпечення, яке
використовувалося для створення
файлів MP3 на комп’ютері.
• Якщо не зареєстровано жодної назви
або імені виконавця, у вікні дисплея
цифрового диктофона
відображатиметься «No Data».
Коли цифровий диктофон
підключено до комп’ютера, структура
папок різниться залежно від того,
який цільовий носій пам’яті вибрано:
«Memory Card» (стор. 46) чи «Built-In
Memory».
Використання комп’ютера
*1 Якщо файл передається безпосередньо
з папки, вкладеної в папку VOICE,
цифровий диктофон сприймає такий
файл як переданий із комп’ютера.
Передаючи файли з комп’ютера на
цифровий диктофон, слід розміщати
їх у папках, вкладених у папку
VOICE.
*2 Ім’я папки, у якій зберігаються файли
MP3, відображатиметься на дисплеї
цифрового диктофона без змін, тому
варто наперед вибрати легке для
запам’ятовування ім’я. Папки,
зображені на ілюстрації, є
прикладами імен папок.
*3 Цифровий диктофон може розпізнати
до 8 рівнів переданих папок.
*4 Якщо передавати файли MP3 окремо,
їх розташування буде класифіковано
як «No Folder».
*5 Інструкції з експлуатації цифрового
диктофона зберігаються в папці
«Instructions» безпосередньо під
папкою «IC RECORDER».
109
UA
Memory Stick Micro™ (M2™)
«MEMORY CARD»
microSD картка
«MEMORY CARD»
PRIVATE
MSSONY
Папка для файлів,
записаних за допомогою
цифрового диктофона
VOICE
Sony
Папка для файлів,
записаних за допомогою
цифрового диктофона
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Папка, передана з
комп’ютера
MUSIC
Папка, передана з
комп’ютера
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
MP3
MP3
Conversation
Conversation
MP3
MP3
MP3
110
UA
MP3
NEWS
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Структура папок у вікні
дисплея цифрового диктофона
Відображення файлу, записаного
цифровим диктофоном
Вигляд структури папок у вікні
дисплея цифрового диктофона та на
екрані комп’ютера відрізняється.
Індикатори папки у вікні дисплея
цифрового диктофона такі:
Папка для файлів, записаних за
допомогою цифрового
диктофона
:
Папка, передана з комп’ютера
(такі індикатори
відображаються, якщо файли
MP3 передано з комп’ютера).
:
Папка для файлів подкастів,
переданих із комп’ютера (ці
папки відображаються, коли
файли подкастів передано з
комп’ютера).
P Примітка
Якщо в папках
або
немає файлів
для відтворення за допомогою
цифрового диктофона, ці папки не
відображатимуться у вікні дисплея
цифрового диктофона. Натомість папки
можуть відображатися, навіть якщо
не містять файлів.
Відображатимуться папки для файлів,
записаних за допомогою цифрового
диктофона (папки, вкладені в папку
VOICE).
Відображення файлу MP3,
переданого з комп’ютера
Серед папок, переданих із комп’ютера,
відображаються такі папки.
• Папки, вкладені в папку MUSIC,
яка містить файл (якщо певні папки
мають кілька рівнів, усі папки
відображатимуться паралельно).
• Папки, передані до інших
розташувань (не до папки MUSIC
або PODCASTS)
• Папка під назвою «No Folder»
(якщо ви передаєте файли MP3
окремо, вони відображатимуться під
цією папкою).
Використання комп’ютера
:
111
UA
Відображення файлу подкасту,
переданого з комп’ютера
Відображатимуться папки для файлів
подкастів, переданих із комп’ютера.
Під час передавання файлів подкастів
із комп’ютера на цифровий диктофон
використовуйте програмне
забезпечення Sound Organizer із
комплекту поставки.
Від’єднання цифрового
диктофона від комп’ютера
Виконайте описані нижче процедури;
в іншому разі дані може бути
пошкоджено.
1 Переконайтеся, що індикатори
доступу, записування та відтворення
цифрового диктофона не світяться.
112
UA
2 Виконайте на комп’ютері наведену
нижче операцію.
На екрані Windows клацніть лівою
кнопкою миші піктограму внизу
робочого стола комп’ютера.
t Клацніть лівою кнопкою
«Витягти IC RECORDER».
У різних операційних системах ця
піктограма та відображене меню
можуть мати різний вигляд.
На екрані Macintosh перетягніть
пристрій «IC RECORDER» на
робочий стіл у «Смітник» і
відпустіть кнопку миші.
Для отримання докладних відомостей
про від’єднання цифрового
диктофона від комп’ютера
зверніться до інструкції з
експлуатації, яка входить у
комплект поставки комп’ютера.
3 Вийміть з’єднувальний кабель USB,
підключений до цифрового
диктофона, з USB-порту комп’ютера.
Копіювання файлів із цифрового
диктофона на комп’ютер
z Копіювання файлу або папки
(перетягування)
1 Підключіть цифровий диктофон до
комп’ютера (стор. 107).
2 Скопіюйте файли або папки, які
потрібно передати на комп’ютер.
Перетягніть потрібні файли або
папки з розташування «IC
RECORDER» чи «MEMORY
CARD» на локальний диск
комп’ютера.
1 Клацніть і утримуйте,
2 перетягніть,
3 а потім відпустіть.
3 Від’єднайте цифровий диктофон
від комп’ютера (стор. 112).
Використання комп’ютера
Ви можете скопіювати файли та
папки з цифрового диктофона на
комп’ютер для зберігання.
113
UA
Копіювання файлів MP3 із комп’ютера на
цифровий диктофон та їх подальше
відтворення
Можна копіювати файли MP3 з
комп’ютера на цифровий диктофон
перетягуванням і відтворювати їх на
цифровому диктофоні.
Копіювання файлу MP3 з
комп’ютера на цифровий
диктофон
(перетягування)
1 Підключіть цифровий диктофон до
комп’ютера (стор. 107).
2 Скопіюйте папку, в якій
зберігаються файли MP3, на
цифровий диктофон.
114
UA
На екрані Windows за допомогою
Провідника або на екрані Macintosh
за допомогою Finder перетягніть
папку з файлами MP3 у розташування
«IC RECORDER» або «MEMORY
CARD».
Цифровий диктофон може
розпізнати до 400 папок. До однієї
папки можна скопіювати
щонайбільше 199 файлів. Крім
того, цифровий диктофон може
розпізнати в загальному до 4095
файлів на одному носії пам’яті.
3 Від’єднайте цифровий диктофон
від комп’ютера (стор. 112).
Відтворення файлів MP3,
скопійованих із комп’ютера,
на цифровому диктофоні
1 Натисніть кнопку FOLDER.
2 Натисніть –. або >+, щоб
вибрати папку ( ), у якій
зберігаються файли MP3, а потім
натисніть N PLAY/STOP•ENTER.
3 Натисніть –. або >+, щоб
вибрати файл MP3, який потрібно
відтворити.
STOP•ENTER, щоб розпочати
відтворення.
5 Натисніть кнопку x (зупинка), щоб
припинити відтворення.
• Файл MP3, скопійований із
комп’ютера, можна відтворити на
цифровому диктофоні. Однак,
розділити файл і встановити позначку
композиції не можна.
• У разі копіювання файлів MP3 за
допомогою комп’ютера послідовність
копіювання може не зберегтися через
системні обмеження. Якщо копіювати
файли MP3 з комп’ютера на цифровий
диктофон по одному, можна
відображати та відтворювати файли
MP3 у послідовності копіювання.
Дисплей під час відтворення
файлу MP3
Натисніть кнопку •DISP–MENU, щоб
отримати інформацію про файл MP3
під час відтворення.
Нижче наведено максимальну
тривалість відтворення (файли*),
коли файли MP3 відтворюються за
допомогою цифрового диктофона.
48 Кбіт/с
128 Кбіт/с
256 Кбіт/с
89 год.
15 хв.
(1338 файлів)
33 год.
25 хв.
(501 файл)
16 год.
40 хв.
(250 файлів)
(год.: години/хв.: хвилини)
* Коли на цифровий диктофон передаються
MP3-файли тривалістю по 4 хвилини.
Використання комп’ютера
4 Натисніть кнопку N PLAY/
P Примітки
: ім’я папки
: ім’я файлу
: назва
: ім’я виконавця
115
UA
Використання цифрового диктофона як
пам’яті USB
За умови підключення до комп’ютера
на цифровому диктофоні можна
тимчасово зберігати дані зображень і
текстів із комп’ютера, а також файли,
записані за допомогою цифрового
диктофона.
Для використання цифрового
диктофона як пам’яті USB комп’ютер
має відповідати зазначеним вимогам
до системи.
Для отримання докладних відомостей
про вимоги до системи див. стор. 132.
116
UA
Використання програмного забезпечення
Sound Organizer із комплекту поставки
Що можна робити за
допомогою програмного
забезпечення Sound
Organizer
Ви можете імпортувати файли,
записані за допомогою цифрового
диктофона, у програмне забезпечення
Sound Organizer.
Імпортовані файли буде збережено на
комп’ютері.
Імпортування пісень із
компакт-диска з музикою
Ви можете імпортувати пісні з
компакт-диска з музикою у програмне
забезпечення Sound Organizer.
Імпортовані пісні буде збережено на
комп’ютері.
Імпортування пісень,
збережених на комп’ютері
Використання комп’ютера
Програмне забезпечення Sound
Organizer дає змогу здійснювати
обмін файлами з цифровим
диктофоном або карткою пам’яті.
Крім того, можна передавати на
цифровий диктофон і відтворювати
на ньому пісні, імпортовані з
музичних компакт-дисків та інших
носіїв, подкасти, файли MP3 та інші
аудіофайли, імпортовані з комп’ютера.
З імпортованими файлами можна
виконувати різні дії, зокрема
відтворювати, редагувати та
перетворювати їх на MP3 та інші
формати. Ви також можете
записувати на компакт-диски музику,
яка вам подобається, і надсилати
аудіофайли поштою.
Імпортування файлів,
записаних за допомогою
цифрового диктофона
Ви можете імпортувати музику та
інші файли, збережені на комп’ютері,
у програмне забезпечення Sound
Organizer.
117
UA
Підписка на подкасти та їх
оновлення
Видалення файлів із
цифрового диктофона
Ви можете підписатися на подкасти у
програмному забезпеченні Sound
Organizer.
Підписка на подкасти та їх оновлення
дає змогу завантажувати (підписка) і
отримувати останні дані з Інтернету.
Ви можете видаляти файли,
збережені на цифровому диктофоні.
Використовуйте цю операцію для
видалення файлів із цифрового
диктофона, якщо потрібно збільшити
обсяг вільного місця диктофона або
за наявності непотрібних файлів.
Відтворення файлів
Ви можете відтворювати файли,
імпортовані у програмне забезпечення
Sound Organizer.
Змінення відомостей про
файли
Ви можете змінювати назву, ім’я
виконавця та інші відомості про
файли у списку.
Розділення файлів
Ви можете розділяти один файл на
кілька окремих.
Об’єднання файлів
Ви можете об’єднувати кілька файлів
в один.
118
UA
Передавання файлів на
цифровий диктофон
Ви можете передавати файли із
програмного забезпечення Sound
Organizer на цифровий диктофон або
картку пам’яті.
Після цього ви можете слухати
музику, подкасти та інший вміст, який
було передано на цифровий диктофон.
Записування компакт-диска з
музикою
Ви можете вибрати улюблені пісні
серед пісень, імпортованих до
програмного забезпечення Sound
Organizer, і записати власний
оригінальний компакт-диск із музикою.
Інші призначення
• Ви можете запустити програму
електронної пошти та надіслати
файл запису як вкладення.
• Для розпізнавання голосового
запису файлу та перетворення
голосу на текст можна скористатися
програмою розпізнавання голосу
Dragon NaturallySpeaking (не
входить у комплект поставки),
сумісною із програмним
забезпеченням Sound Organizer.
P Примітки
Нижче наведено системні вимоги для
використання програмного
забезпечення Sound Organizer.
• Функціонування не гарантоване, якщо
використовується операційна система,
відмінна від перелічених вище.
• 64-розрядні версії ОС Windows XP не
підтримуються.
Операційні системи
IBM PC/AT або сумісний
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (32-розрядна
версія)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2
або вище
• Windows Vista Business Service Pack 2
або вище
• CPU
Windows XP: процесор Pentium III із
тактовою частотою 500 МГц або
вище
Windows Vista: процесор Pentium III
із тактовою частотою 800 МГц або
вище
Windows 7: процесор Pentium III із
тактовою частотою 1 ГГц або вище
Використання комп’ютера
Системні вимоги до
комп’ютера
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 або вище
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 або вище
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 або вище
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 або вище
• Windows XP Professional Service
Pack 3 або вище
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 або вище
Попередньо інстальовані.
119
UA
• Пам’ять
Windows XP: принаймні 256 МБ
Windows Vista: принаймні 512 МБ
(у разі використання ОС Windows
Vista Ultimate/Business/Home
Premium рекомендовано принаймні
1 ГБ)
Windows 7: принаймні 1 ГБ
(32-розрядна версія)/принаймні 2 ГБ
(64-розрядна версія)
• Вільне місце на жорсткому диску
Необхідно принаймні 400 МБ.
Залежно від версії ОС Windows
може використовуватися більше
400 МБ.
Крім цього, необхідне місце для
обробки даних музичних файлів.
• Параметри екрана
Роздільна здатність дисплея: 800 ×
600 пікселів або більше
(рекомендовано 1024 × 768 пікселів)
Колір екрана: High Color
(16 розрядний) або вище
• Звукова плата
Рекомендовано використовувати
плату, сумісну із SoundBlaster.
• Порт USB
Для використання пристроїв і носіїв
необхідний сумісний порт USB.
Робота через концентратор USB не
гарантована, крім окремих моделей.
120
UA
Інсталяція програмного
забезпечення Sound
Organizer
Інсталюйте програмне забезпечення
Sound Organizer на комп’ютері.
P Примітки
• Для інсталяції програмного
забезпечення Sound Organizer увійдіть
до облікового запису з правами
адміністратора.
Крім цього, якщо використовується
ОС Windows 7 і відображається екран
[Служба захисту користувачів],
підтвердьте наведені на екрані дані й
натисніть кнопку [Так] (у випадку
використання Windows Vista –
[Продовжити]).
• Програму Sound Organizer не може
запустити користувач з обмеженими
правами в ОС Windows XP.
• Щоб скористатися функцією
оновлення програмного забезпечення
в ОС Windows XP, необхідно ввійти до
облікового запису з правами
адміністратора.
• Програма інсталяції Sound Organizer
додає модуль Windows Media Format
Runtime. Цей модуль не видаляється в
разі видалення програмного
забезпечення Sound Organizer.
Однак, він може не інсталюватись у
випадку попередньої інсталяції.
• Дані в папках для зберігання вмісту не
видаляються в разі видалення
програмного забезпечення Sound
Organizer.
• У середовищі, коли кілька
операційних систем інстальовано на
одному комп’ютері, не слід
інсталювати програмне забезпечення
Sound Organizer у кожній із них. Це
може призвести до невідповідності
даних.
1 Переконайтеся, що цифровий
2 Вставте диск CD-ROM із комплекту
поставки в дисковод CD-ROM.
Автоматично відкриється меню
[Sound Organizer - InstallShield
Wizard] і відобразиться вікно
[Welcome to Sound Organizer
Installer].
Якщо меню [Welcome to Sound
Organizer Installer] не запускається,
відкрийте Провідник Windows,
клацніть правою кнопкою миші
диск CD-ROM, двічі клацніть
[SoundOrganizerInstaller.exe] і
виконайте вказівки на екрані.
угоди, виберіть пункт [I accept the
terms in the license agreement] і
натисніть кнопку [Next].
4 За появи вікна [Setup Type]
виберіть варіант [Standard] або
[Custom] і натисніть кнопку [Next].
Виконайте вказівки на екрані та
вкажіть параметри інсталяції після
вибору варіанта [Custom].
5 За появи вікна [Ready to Install the
Program] натисніть кнопку [Install].
Почнеться інсталяція.
6 За появи вікна [Sound Organizer has
been installed successfully.]
установіть прапорець [Launch
Sound Organizer Now] і натисніть
кнопку [Finish].
P Примітка
Використання комп’ютера
диктофон не підключено, а потім
увімкніть комп’ютер і запустіть
Windows.
3 Погодьтеся з умовами ліцензійної
Після інсталяції програмного
забезпечення Sound Organizer може
знадобитись перезапуск комп’ютера.
121
UA
Вікно програмного
забезпечення Sound
Organizer
A Help
Відображення довідки для
програмного забезпечення Sound
Organizer. У цих файлах довідки
наведено докладні відомості про
кожну операцію.
B Список файлів Sound Organizer
(My Library)
Відображення списку файлів, які
було додано до папки My Library
програми Sound Organizer в ході
операції.
122
UA
Recording Files: відображення
списку файлів запису.
У цій бібліотеці під час
імпортування відображаються
файли, записані за допомогою
цифрового диктофона.
Music: відображення списку
музичних файлів.
У цій бібліотеці відображаються
пісні, імпортовані з компакт-диска
з музикою.
Podcast: відображення списку
подкастів.
C Список файлів цифрового
диктофона
Відображає файли, збережені на
підключеному цифровому
диктофоні або картці пам’яті.
D Кнопка Edit Mode
Відображення області редагування
для редагування файлу.
E Кнопка Quick Operation Guide
Відображення документа Quick
Operation Guide із вказівками
щодо основних функцій
програмного забезпечення Sound
Organizer.
Використання комп’ютера
F Бічна панель (Import/Transfer)
IC Recorder: відображення
екрана передавання. З’являється
список файлів на підключеному
пристрої.
Import CD: відображення
екрана для імпортування музики з
компакт-дисків.
Burn CD/DVD: відображення
екрана для записування дисків.
G Кнопки передавання
: передавання файлів Sound
Organizer на цифровий диктофон
або картку пам’яті.
: імпортування файлів із
цифрового диктофона або картки
пам’яті до папки My Library
програмного забезпечення Sound
Organizer.
123
UA
Додаткова інформація
Заряджання батареї за допомогою
комп’ютера
Ви можете заряджати акумуляторні
батареї NH-AAA-B2KN (не входять у
комплект поставки), підключивши
цифровий диктофон до комп’ютера.
Підключіть цифровий диктофон до
працюючого комп’ютера та
заряджайте батареї, доки на індикаторі
заряду батареї не відобразиться
позначка «
».
Для повного заряджання розряджених
батарей потрібно приблизно 3 години
30 хвилин.*
Батареї можна також заряджати за
допомогою адаптера змінного струму
AC-U50AG з роз’ємом USB (не входить
у комплект поставки) (стор. 127).
* Це приблизний час, потрібний для
повного заряджання розрядженої
батареї при кімнатній температурі.
Він може бути різний залежно від
залишкового заряду та стану батарей.
Заряджання триває довше, коли
температура батарей низька або якщо
під час заряджання на цифровий
диктофон передаються дані.
124
UA
P Примітка
Коли цифровий диктофон підключено
до комп’ютера, операції диктофона та
прийом FM-радіо вимикаються.
1 Вставте акумуляторні батареї.
Зсуньте та підійміть кришку відсіку
батарей, вставте акумуляторні
батареї NH-AAA-B2KN з
дотриманням правильної полярності,
а потім закрийте кришку.
2 Підключіть цифровий диктофон до
комп’ютера.
За допомогою з’єднувального
кабелю USB з комплекту поставки
цифрового диктофона з’єднайте
роз’єм
(USB) цифрового
диктофона та USB-порт комп’ютера.
Комп’ютер
До USB-порту
комп’ютера
Цифровий
диктофон
До роз’єму
(USB)
3 Від’єднайте цифровий диктофон
від комп’ютера.
Дотримуйтесь описаної нижче
процедури; в іншому разі, якщо на
цифровому диктофоні є файли
даних, вони можуть бути пошкоджені
або стати непридатними для
відтворення.
1 Переконайтеся, що індикатори
доступу, записування та
відтворення не світяться.
2 Виконайте на комп’ютері
наведену нижче операцію.
На екрані Windows клацніть
лівою кнопкою миші піктограму
внизу робочого стола комп’ютера.
З’єднувальний
кабель USB
Під час заряджання батарей на
екрані відображається
повідомлення «Connecting» і
анімований індикатор заряду батареї.
Індикатор заряду
батареї
У різних операційних системах ця
піктограма та відображене меню
можуть мати різний вигляд.
На екрані Macintosh перетягніть
пристрій «IC RECORDER» на
робочий стіл у «Смітник» і
відпустіть кнопку миші.
Додаткова інформація
t Клацніть лівою кнопкою
«Витягти IC RECORDER».
Для отримання докладних відомостей
про від’єднання цифрового диктофона
від комп’ютера зверніться до
інструкції з експлуатації, яка входить
у комплект поставки комп’ютера.
125
UA
3 Вийміть з’єднувальний кабель
USB, підключений до цифрового
диктофона, з USB-порту
комп’ютера.
P Примітки
• Під час заряджання цифровий
диктофон може нагріватися; це не є
неполадкою.
• Заряджання батарей неможливе, коли
комп’ютер перебуває в режимі
очікування або в режимі глибокого
сну.
• Якщо анімований індикатор заряду
батареї не відображається, заряджання
виконано неправильно. Див. розділ
«Усунення неполадок» на стор. 139.
• Лужні батареї LR03 (типу AAA) з
комплекту поставки заряджати не
можна.
• Якщо для функції «USB Charge» у
меню встановлено значення «OFF»,
змініть його на «ON», перш ніж почати
заряджання.
126
UA
Використання адаптера змінного струму з
роз’ємом USB
3 Під’єднайте з’єднувальний кабель
До роз’єму
(USB)
З’єднувальний
кабель USB
1 Під’єднайте адаптер змінного
струму з роз’ємом USB (не входить
у комплект поставки) до розетки
змінного струму.
Заряджання батарей за
допомогою адаптера змінного
струму USB
Акумуляторні батареї NH-AAA-B2KN
(не входять у комплект поставки)
можна також заряджати за допомогою
адаптера змінного струму з роз’ємом
USB (не входить у комплект поставки).
Вставте акумуляторні батареї в
цифровий диктофон (стор. 124) і
підключіть цифровий диктофон до
адаптера змінного струму з роз’ємом
USB.
Під час заряджання батарей на
дисплеї відображається анімований
індикатор заряду батареї.
Тепер цифровий диктофон можна
використовувати під час заряджання
батарей.
Додаткова інформація
Ви можете використовувати цифровий
диктофон, коли його підключено до
розетки змінного струму за допомогою
адаптера змінного струму AC-U50AG
з роз’ємом USB (не входить у комплект
поставки). Такий спосіб використання
корисний під час довготривалого запису.
USB до роз’єму
(USB)
цифрового диктофона.
2 Під’єднайте адаптер змінного
струму з роз’ємом USB до
з’єднувального кабелю USB, який
входить у комплект поставки.
Індикатор заряду
батареї
127
UA
Від’єднання цифрового
диктофона від розетки
змінного струму
Дотримуйтесь описаної нижче
процедури; в іншому разі, якщо на
цифровому диктофоні є файли даних,
вони можуть бути пошкоджені або
стати непридатними для відтворення.
1 Під час записування або відтворення
файлу натисніть кнопку x (зупинка),
щоб перевести цифровий диктофон
у режим зупинки.
2 Переконайтеся, що індикатори
доступу, записування та відтворення
цифрового диктофона не світяться.
3 Від’єднайте з’єднувальний кабель
USB від роз’єму
(USB)
цифрового диктофона, від’єднайте
адаптер змінного струму із
роз’ємом USB від з’єднувального
кабелю USB, а далі від’єднайте
адаптер змінного струму із роз’ємом
USB від розетки змінного струму.
128
UA
P Примітки
• Під час записування (індикатор
записування горить чи блимає
червоним світлом) або отримання
доступу до даних (індикатор доступу
блимає оранжевим світлом):
– не підключайте та не від’єднуйте
цифровий диктофон від адаптера
змінного струму з роз’ємом USB,
підключеного до розетки змінного
струму;
– не підключайте та не від’єднуйте
адаптер змінного струму з роз’ємом
USB, підключений до цифрового
диктофона, від розетки змінного
струму.
Це може призвести до пошкодження
даних. Якщо цифровий диктофон має
обробити великий об’єм даних, вікно
ввімкнення може відображатися
протягом тривалого часу. Це не є
несправністю цифрового диктофона.
Зачекайте, доки вікно ввімкнення
зникне з вікна дисплея.
• Якщо використовується адаптер
змінного струму з роз’ємом USB,
індикатор заряду батареї не
відображається у вікні дисплея.
• Під час прийому FM-сигналу батареї
заряджати не можна.
Заходи безпеки
Живлення
Для роботи пристрою можна
використовувати лише постійний
струм 3,0 В або 2,4 В.
Використовуйте дві лужні батареї
LR03 (типу AAA) або дві
акумуляторні батареї
NH-AAA-B2KN.
Техніка безпеки
Не використовуйте пристрій під час
керування автомобілем, мотоциклом
чи іншим транспортним засобом.
• Не залишайте пристрій біля джерел
тепла, під прямим сонячним світлом
або в запилених місцях. Бережіть
пристрій від механічних
пошкоджень.
• Якщо всередину пристрою
потрапить сторонній предмет або
рідина, вийміть батареї та не
використовуйте пристрій, доки його
не перевірить кваліфікований
спеціаліст.
Додаткова інформація
Експлуатація
• Запобігайте потраплянню на
пристрій бризок води. Пристрій не
водонепроникний. Зокрема, будьте
уважними в наведених нижче
ситуаціях.
– Коли ви заходите у ванну кімнату
тощо із пристроєм у кишені.
Якщо ви нахилитесь, пристрій
може впасти у воду й намокнути.
– Коли ви користуєтеся пристроєм в
умовах, де він може піддаватися
впливу дощу, снігу або підвищеної
вологості.
– В умовах, коли ви можете спітніти.
Пристрій може намокнути, якщо
ви візьмете його вологими руками
або покладете в кишеню спітнілого
одягу.
• Якщо ви користуєтеся навушниками
при дуже низькій вологості
оточуючого повітря, то можете
відчувати біль у вухах. Це явище не
пов’язано з несправністю навушників,
воно викликане накопиченням на тілі
статичної електрики. Щоб зменшити
утворення статичної електрики,
користуйтеся одягом з несинтетичних
матеріалів.
129
UA
Сторонній шум
• Сторонній шум може з’являтися,
якщо під час записування або
відтворення пристрій перебував біля
джерела змінного струму, лампи
флуоресцентного світла або
мобільного телефону.
• Якщо під час записування ви
торкнулися пристрою пальцем або
якимось предметом, шум може бути
записано разом із повідомленням.
Догляд
Для очищення поверхні пристрою
використовуйте м’яку тканину, злегка
змочену у воді. Після цього протріть
поверхню пристрою м’якою сухою
тканиною. Не використовуйте спирт,
бензин або розчинник.
У разі виникнення будь-яких запитань
або проблем, пов’язаних із пристроєм,
зверніться до найближчого дилера
компанії Sony.
Рекомендації щодо
резервного копіювання
Щоб уникнути потенційного ризику
втрати даних через випадкові операції
або несправність цифрового
диктофона, радимо зберігати резервні
копії записаних повідомлень на
магнітній стрічці, комп’ютері тощо.
130
UA
Використання картки пам’яті
P Примітки
• Під час форматування (ініціалізації)
картки пам’яті обов’язково
використовуйте цифровий диктофон,
щоб відформатувати картку. Належна
робота карток пам’яті,
відформатованих за допомогою ОС
Windows або інших пристроїв, не
гарантується.
• Якщо відформатувати картку пам’яті
із записаними даними, записані дані
буде видалено. Будьте уважні, щоб не
видалити важливі дані.
• Зберігайте картку пам’яті в
недосяжних для маленьких дітей
місцях. Діти можуть випадково
проковтнути її.
• Не вставляйте та не виймайте картку
пам’яті під час записування/
відтворення/форматування. Такі дії
можуть спричинити несправність
цифрового диктофона.
• Не виймайте картку пам’яті, поки у
вікні дисплея відображається анімація
«Accessing...» або поки індикатор
блимає оранжевим. Це може призвести
до пошкодження даних.
• Не гарантується робота всіх типів
сумісних карток пам’яті з цифровим
диктофоном.
• Уникайте ударів, падіння або згинання
картки пам’яті.
• Не розбирайте та не модифікуйте
картку пам’яті.
• Бережіть картку пам’яті від води.
• Не використовуйте картку пам’яті за
наведених нижче умов.
– У місцях поза межами належних
умов використання, наприклад у
салоні машини, що стоїть на сонці,
і/або влітку, під дією прямого
сонячного проміння або поряд з
обігрівачем.
– У вологих місцях або місцях, де
присутні їдкі речовини.
• Під час використання картки пам’яті
обов’язково переконайтеся, що її
вставлено у гніздо для картки пам’яті у
правильному напрямку.
Додаткова інформація
• Для отримання відомостей про сумісні
носії M2™ відвідайте веб-сайт Sony
(стор. 133).
• «MagicGate™» – це збірна назва
технологій захисту вмісту,
розроблених компанією Sony.
Цифровий диктофон не підтримує
операції записування та відтворення
даних, для яких потрібні функції
MagicGate™.
• Цифровий диктофон не підтримує
паралельне передавання даних.
• Не можна використовувати картки
пам’яті типу ПЗП (постійно
запам’ятовуючий пристрій) або
захищені від записування картки
пам’яті.
• Дані можуть пошкодитися в наведених
нижче випадках.
– Якщо під час операції зчитування або
записування вийняти картку пам’яті
або вимкнути цифровий диктофон.
– Якщо картка пам’яті
використовується в місцях, які
зазнають дії статичної електрики або
електричного шуму.
• Ми не несемо жодної відповідальності
за втрату або пошкодження записаних
даних.
• Рекомендовано створювати резервну
копію важливих даних.
• Не торкайтеся термінала картки
пам’яті рукою чи металевими
предметами.
131
UA
Технічні характеристики
Вимоги до системи
Використання комп’ютера із
програмним забезпеченням
Sound Organizer
Відомості про використання
комп’ютера із програмним
забезпеченням Sound Organizer див. у
розділі «Системні вимоги до
комп’ютера» на сторінці 119.
Використання комп’ютера без
програмного забезпечення
Sound Organizer
Щоб використовувати комп’ютер із
цифровим диктофоном без
програмного забезпечення Sound
Organizer або використовувати
цифровий диктофон як USB-носій,
комп’ютер має відповідати вимогам
до системи та порту, які наведено
нижче.
132
UA
Операційні системи:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
або вище
– Windows Vista Business Service Pack 2
або вище
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 або вище
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 або вище
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 або вище
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 або вище
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 або вище
– Windows XP Professional Service
Pack 3 або вище
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 або вище
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Попередньо інстальовані
P Примітки
• Функціонування не гарантоване в разі
використання операційної системи,
відмінної від указаних ліворуч
(Windows 98, Windows 2000 або Linux
тощо).
• 64-розрядні версії ОС Windows XP не
підтримуються.
• Для отримання найновіших відомостей
про версію та сумісність з операційною
системою відвідайте домашню
сторінку служби підтримки
користувачів цифрового диктофона:
http://support.sony-europe.com/DNA
Апаратне забезпечення:
P Примітка
• Такі системи не підтримуються:
– операційні системи, відмінні від
указаних на сторінці 132;
– самостійно зібрані комп’ютери або
розроблені операційні системи;
– оновлені операційні системи;
– середовище з альтернативним
завантаженням;
– середовище з кількома моніторами.
Цифровий диктофон
Ємність (ємність, доступна для
користувача)
2 ГБ
(прибл. 1,80 ГБ = 1932735283 байт)
Частина пам’яті використовується як
область керування.
Діапазон частот
• 192kbps (ST): 75 Гц - 20000 Гц
• 128kbps (STSP): 75 Гц - 17000 Гц
• 48kbps (MONO) (SP): 75 Гц - 14000 Гц
• 8kbps(MONO)(LP): 75 Гц - 3500 Гц
Швидкість потоку та частоти
дискретизації для файлів MP3*1
Швидкість потоку: 32 Кбіт/с - 320 Кбіт/с,
VBR
Частоти дискретизації:
16/22,05/24/32/44,1/48 кГц
Розширення файлу: .mp3
*1 Також підтримується відтворення
файлів MP3, записаних за допомогою
цифрового диктофона.
Підтримуються не всі кодеки.
Додаткова інформація
– Звукова плата: звукові плати,
сумісні з будь-якою підтримуваною
операційною системою Microsoft
Windows
– Порт: порт USB
Конструкція та технічні
характеристики
133
UA
Радіо FM
Діапазон частот
87,50 МГц - 108,00 МГц
IF 128 кГц
Антена
Як антена використовується шнур
стереонавушників
Загальні відомості
Динамік
Прибл. 28 мм у діаметрі.
Вхід/вихід
• Гніздо для мікрофона (міні, стерео)
– вхід для штекера шнура живлення,
мінімальний вхідний рівень
– 0,6 мВ
• Гніздо для навушників (міні, стерео)
– вихід для навушників опором
8 Ом - 300 Ом
• Роз’єм USB (гніздо USB міні-B)
– сумісний із High-Speed USB
• Гніздо для картки пам’яті Memory
Stick Micro™ (M2™)/microSD
Керування швидкістю відтворення
(DPC)
Коефіцієнт 2,00 - Коефіцієнт 0,50
134
UA
Вихідна потужність
300 мВт
Вимоги до джерела живлення
Дві лужні батареї LR03 (типу AAA)
(входять у комплект поставки):
постійний струм 3,0 В
Дві акумуляторні батареї
NH-AAA-B2KN (не входять у комплект
поставки): постійний струм 2,4 В
Робоча температура
5 °C - 35 °C
Розміри (ш/в/г) (без деталей, які
виступають, і елементів керування)
(JEITA)*2
Прибл. 45,0 мм × 115,0 мм × 22,0 мм
Вага (JEITA)*2
Прибл. 87 г разом із двома лужними
батареями LR03
*2 Значення виміряно згідно зі
стандартами асоціації JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
Аксесуари з комплекту поставки
Див. стор. 8.
Додаткові аксесуари
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Активний динамік SRS-M50
Електретний конденсаторний мікрофон
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P або ECM-TL1
Акумуляторна батарея NH-AAA-B2KN
USB Адаптер змінного струму
AC-U50AG
Зарядний пристрій BCG-34HSN
Деякі додаткові аксесуари можуть бути
відсутні в місцевих пунктах продажу.
Детальніше запитуйте у свого дилера.
Додаткова інформація
Конструкція та технічні характеристики
можуть бути змінені без оповіщення.
135
UA
Максимальна тривалість записування*3*4
Нижче наведено сумарну допустиму тривалість запису для всіх папок.
REC
Mode
Сюжет
записування
192kbps
(ST)
128kbps
(STSP)
Вбудована
пам’ять
Картка пам’яті
2 ГБ
4 ГБ
8 ГБ
16 ГБ
32 ГБ
Meeting( )
22 год.
Interview( ) 20 хв.
Lecture( )
Audio IN( )
22 год.
20 хв.
44 год.
40 хв.
89 год.
25 хв.
178 год.
0 хв.
357 год.
0 хв.
Voice
Notes(
33 год.
30 хв.
33 год.
30 хв.
67 год.
5 хв.
134 год.
0 хв.
268 год.
0 хв.
536 год.
0 хв.
178 год.
0 хв.
357 год.
0 хв.
715 год.
0 хв.
1431 год.
0 хв.
)
48kbps
(MONO)
(SP)
—
89 год.
25 хв.
89 год.
25 хв.
8kbps
(MONO)
(LP)
—
536 год.
0 хв.
536 год. 1073 год. 2147 год. 4294 год. 8589 год.
0 хв.
0 хв.
0 хв.
0 хв.
0 хв.
(год.: години/хв.: хвилини)
*3 У
разі записування протягом тривалого часу може знадобитися замінити батареї на
нові під час записування. Докладні відомості про час роботи від батареї див.
у таблиці нижче.
*4 Максимальна тривалість запису буде іншою, якщо записувати файли у змішаному
режимі записування.
136
UA
Час роботи від батареї
Під час використання лужних батарей Sony LR03 (SG) (типу AAA)*1
REC Mode
Записування Відтворення
Відтворення через Записування
через динамік*2 навушники
FM-радіо
192kbps (ST)
60 год.
18 год.
45 год.
22 год.
128kbps (STSP)
60 год.
18 год.
45 год.
22 год.
48kbps (MONO) (SP) 72 год.
18 год.
45 год.
22 год.
8kbps(MONO) (LP)
18 год.
45 год.
22 год.
84 год.
Прийом FM-радіо
24 год.
(год.: години)
Під час використання акумуляторних батарей Sony NH-AAA-B2KN*1
Записування Відтворення
Відтворення через Записування
через динамік*2 навушники
FM-радіо
192kbps (ST)
45 год.
12 год.
33 год.
16 год.
128kbps (STSP)
45 год.
12 год.
33 год.
16 год.
48kbps (MONO)(SP)
50 год.
12 год.
33 год.
16 год.
8kbps(MONO)(LP)
60 год.
12 год.
33 год.
16 год.
Прийом FM-радіо
16 год.
(год.: години)
Додаткова інформація
REC Mode
*1 Час роботи від батарей виміряно за допомогою запатентованих методів тестування
компанії Sony. Час роботи від батареї може бути меншим залежно від того, як
використовується цифровий диктофон.
*2 Під час відтворення музики через внутрішній динамік, коли гучність встановлено на
рівень 14
137
UA
Усунення неполадок
Усунення неполадок
Перш ніж ремонтувати цифровий диктофон, ознайомтеся з наведеною нижче
інформацією. Якщо вона не допоможе вирішити проблему, зверніться до
найближчого дилера компанії Sony.
Зауважте, що під час ремонту або обслуговування пристрою записані файли
можуть бути видалені.
138
Ознака
Рішення
Чутно сторонній шум.
• Під час записування ви випадково торкнулися цифрового
диктофона пальцем або іншим предметом, тому разом із
повідомленням було записано шум.
• Під час записування або відтворення цифровий диктофон
було розташовано поруч із джерелом змінного струму,
лампою флуоресцентного світла або мобільним
телефоном.
• Штекер підключеного мікрофона брудний. Почистіть
штекер.
• Штекер підключених навушників брудний. Почистіть
штекер.
• Шум може бути чутно під час паузи записування файлу
або записування VOR.
UA
Рішення
• Якщо підключити цифровий диктофон до
непрацюючого комп’ютера, батареї не заряджатимуться.
• Навіть якщо комп’ютер увімкнено, але він перебуває в
режимі скороченої функціональності (режимі очікування
або сну), батареї заряджати не можна.
• Для функції «USB Charge» установлено значення «OFF»
у меню. Щоб зарядити батареї за допомогою комп’ютера,
установіть для неї значення «ON» (стор. 103).
• Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера та знову
підключіть його.
• Робота не гарантується, якщо система не відповідає
вимогам, описаним на стор. 132.
Цифровий диктофон не
вимикається.
• Посуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF у
напрямку позначки «POWER ON/OFF» і утримуйте
більше 2 секунд, коли цифровий диктофон перебуває в
режимі зупинки (стор. 15).
Цифровий диктофон не
вмикається.
• Живлення цифрового диктофона вимкнено. Посуньте
перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку позначки
«POWER ON/OFF» і утримуйте більше 1 секунди
(стор. 15).
• Батареї вставлено без дотримання полярності (стор. 13).
Цифровий диктофон
автоматично
вимикається.
• Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки
та його залишено в неробочому стані протягом певного
проміжку часу, спрацює функція автоматичного
вимкнення живлення. (На час придбання цифрового
диктофона цей проміжок часу перед автоматичним
вимкненням живлення вказано як «10min».) Проміжок
часу перед автоматичним вимкненням живлення можна
вибрати в меню (стор. 104).
Усунення неполадок
Ознака
Не вдається зарядити
батареї, підключивши
цифровий диктофон до
комп’ютера.
Цифровий диктофон не • Вийміть батареї та встановіть їх знову.
працює належним чином.
139
UA
Ознака
Рішення
Індикатор заряджання не • Акумуляторні батареї не встановлено або встановлено
відображається або
батареї, відмінні від акумуляторних (лужні, марганцеві
зникає під час процесу
тощо).
заряджання.
• Акумуляторні батареї встановлено без дотримання
полярності.
• Установлено акумуляторні батареї, відмінні від
NH-AAA-B2KN.
• Акумуляторні батареї спрацьовано. Замініть старі
акумуляторні батареї на нові.
• З’єднувальний кабель USB неналежно підключено.
• Для функції «USB Charge» установлено значення «OFF»
у меню. Щоб зарядити батареї за допомогою комп’ютера,
установіть для неї значення «ON» (стор. 103).
• Під час відтворення файлів за допомогою вбудованого
динаміка або під час прослуховування FM-радіо батареї
заряджати не можна.
140
Для ввімкнення
цифрового диктофона
потрібно багато часу.
• Якщо цифровий диктофон має обробляти великий обсяг
даних, для його ввімкнення може знадобитися більше
часу. Це не є несправністю цифрового диктофона.
Зачекайте, доки зникне вікно ввімкнення.
Цифровий диктофон не
працює.
• Можливо, пам’ять цифрового диктофона
відформатовано за допомогою комп’ютера. Для
форматування пам’яті використовуйте функцію
форматування цифрового диктофона (стор. 105).
Цифровий диктофон не
працює, навіть якщо
натиснути будь-яку
кнопку.
• Батареї розряджені (стор. 14).
• Живлення цифрового диктофона вимкнено. Посуньте
перемикач HOLD•POWER ON/OFF у напрямку позначки
«POWER ON/OFF» і утримуйте більше 1 секунди
(стор. 15).
• Активовано функцію HOLD. Посуньте перемикач
HOLD•POWER ON/OFF до центра (стор. 11).
UA
Ознака
Рішення
Відсутній звук із
динаміка.
• Гучність вимкнуто (стор. 26).
• Підключено навушники (стор. 53).
• Під час прослуховування FM-радіо для параметра «Audio
Output» установлено значення «Headphones». Виберіть
значення «Speaker» (стор. 87).
Звук лунає лише з
одного каналу.
• Якщо вихідний сигнал зовнішнього пристрою
монофонічний, а для режиму записування встановлено
значення «128kbps» (STSP) або «192kbps» (ST), звук
записуватиметься лише в одному каналі. У такому
випадку, для режиму записування встановіть значення
«48kbps(MONO)» (SP) чи «8kbps(MONO)» (LP) або
використайте перехідник, щоб перетворити
монофонічний звук на стереофонічний.
Звук лунає з динаміка,
навіть коли підключено
навушники.
• Якщо навушники під час відтворення під’єднано не
повністю, звук може лунати з динаміка. Від’єднайте
навушники та під’єднайте їх щільно.
• Під час прослуховування FM-радіо для параметра «Audio
Output» установлено значення «Speaker». Виберіть
значення «Headphones» (стор. 87).
Усунення неполадок
Індикатори доступу,
• Для параметра «LED» установлено значення «OFF».
записування та
Відкрийте меню та встановіть для параметра «LED»
відтворення не світяться. значення «ON» (стор. 101).
Не вдається розпочати
• Немає вільної пам’яті. Видаліть кілька файлів (стор. 32)
записування, а на екрані
або видаліть усі файли, попередньо зберігши їх на інших
відображається
носіях пам’яті чи комп’ютері.
повідомлення «Memory
Full».
141
UA
Ознака
Рішення
Не вдається виконати
• У вибрану папку ( ) записано 199 файлів або загалом
жодної операції з
записано 4074 файлів (за наявності 21 папок). Тому не
цифровим диктофоном,
вдається записати ще один файл або перемістити файл.
а на екрані
Видаліть кілька файлів (стор. 32) або видаліть усі файли,
відображається
попередньо зберігши їх на інших носіях пам’яті чи
повідомлення «File Full». комп’ютері.
Не вдається записати
файл.
• Бракує пам’яті.
• Коли вибрано папку
(музика) або
(подкаст) в
області лише для відтворення, запис здійснювати не
можна.
Низький рівень гучності • Гучність повністю вимкнено. Натисніть кнопку
відтворення.
VOL – або +, щоб відрегулювати гучність (стор. 26).
• Як сюжет записування вибрано «Voice Notes» ( ) або
«Audio IN» ( ). Виберіть сюжет записування відповідно
до ситуації (стор. 35).
• Для параметра «Mic Sensitivity» встановлено значення
«Low» ( ). Виберіть значення «High» (
) або
«Medium» (
). (стор. 99).
Низький рівень гучності • Функція AVLS (Automatic Volume Limiter System)
відтворення.
обмежує максимальну гучність відтворення під час
Відображається
використання навушників. Установіть для функції
повідомлення «AVLS».
«AVLS» у меню значення «OFF». У разі встановлення
для функції значення «OFF» слідкуйте за тим, щоб рівень
гучності не був занадто високий.
142
UA
Ознака
Рішення
Не вдається додати або
перезаписати запис.
• Для функції «Add/Overwrite» установлено значення
«OFF» у меню. Виберіть для параметра «Add/Overwrite»
значення «Add» або «Overwrite» (стор. 38, 40).
• Бракує пам’яті. Після завершення перезаписування
перезаписану частину буде видалено. Відповідно
перезаписування можна виконати лише в межах
доступного часу записування.
• Ви не зможете перезаписати файл, який було записано не
за допомогою цифрового диктофона.
• Ви не зможете додати запис до файлу чи перезаписати
файл, якщо вибрано папку в області лише для
відтворення (папка
(музика) або
(подкаст)).
Записування
переривається.
• Активовано функцію VOR. Установіть для функції
«VOR» у меню значення «OFF» (стор. 42).
Функція VOR не працює. • Під час записування FM-радіо функція VOR не працює.
• Підключіть гніздо навушників іншого обладнання до
гнізда m (мікрофон) цифрового диктофона та
відрегулюйте рівень гучності на обладнанні,
підключеному до цифрового диктофона.
Швидкість відтворення
занадто висока або
низька.
• Швидкість відтворення можна настроїти в розділі DPC.
Посуньте перемикач DPC(SPEED CTRL) у положення
«OFF» або натисніть SPEED+/–, щоб знову настроїти
швидкість у пункті DPC (стор. 56).
Усунення неполадок
Під час записування з
іншого обладнання
рівень вхідного сигналу
зависокий або
недостатньо високий.
143
UA
Ознака
Рішення
Не вдається розділити
файл.
• Для розділення файлу потрібне вільне місце в пам’яті.
• У вибраній папці ( ) записано 199 файлів. Видаліть
кілька файлів (стор. 32) або видаліть усі файли, попередньо
зберігши їх на інших носіях пам’яті чи комп’ютері.
• Файл не можна розділити на початку або в кінці через
системні обмеження.
• Розділяти можна лише файли, записані за допомогою
цього цифрового диктофона (файли, передані з
комп’ютера тощо, розділяти не можна).
Картка пам’яті не
розпізнається.
• Оскільки на картці пам’яті можуть міститися зображення
та інші файли, може бракувати пам’яті для створення
папок. Скористайтеся Windows Провідника, робочим
столом Macintosh або іншими знаряддями, щоб видалити
непотрібні файли або ініціалізуйте картку пам’яті в
цифровому диктофоні.
• Переключіть носій пам’яті цифрового диктофона на
«Memory Card» (стор. 46).
• Перевірте, чи правильно встановлено картку пам’яті,
витягнувши її. Вставте її знову правильною стороною.
Відображається
повідомлення «--:--».
• Не встановлено годинник (стор. 16).
На екрані дати запису
• Якщо під час записування файлу годинник не було
відображається «--y--m--d» настроєно, дата запису не відображатиметься.
або «--:--».
У режимі меню
відображається менше
пунктів меню.
144
UA
• Пункти меню, що відображаються, залежать від режимів
роботи (режим зупинки, режим відтворення, режим
записування або режим прийому FM-радіо) (стор. 91).
Ознака
Рішення
Час, що відображається у • Для роботи цифрового диктофона потрібен певний обсяг
вікні дисплея, коротший, пам’яті. Цей обсяг віднімається від доступного часу, і
ніж час, що
звідси випливає різниця.
відображається у
програмному
забезпеченні Sound
Organizer, яке входить у
комплект поставки.
Батарея швидко
розряджається.
• Відомості про час роботи від батарей на стор. 137
наведено для відтворення з рівнем гучності 14. Залежно
від умов використання цифрового диктофона час роботи
від батарей може зменшуватися.
Батареї розряджаються, • Навіть якщо цифровий диктофон не використовується,
якщо їх залишити на
заряд батарей поступово зменшується. Якщо цифровий
тривалий час у
диктофон не використовуватиметься впродовж
цифровому диктофоні,
тривалого часу, радимо вимкнути живлення (стор. 15)
що не використовується. або вийняти батареї. Крім того, якщо встановити
невелике значення для параметра «Auto Power Off» у
меню (стор. 104), можна запобігти розряджанню батарей
у випадках, коли ви забуваєте вимкнути цифровий
диктофон.
Усунення неполадок
Батареї розряджаються, • Після повного заряджання батареї не заряджатимуться
якщо від’єднати
автоматично, навіть якщо залишити цифровий диктофон
цифровий диктофон від
підключеним до адаптера змінного струму з роз’ємом
адаптера змінного
USB. Цифровий диктофон можна використовувати, поки
струму з роз’ємом USB,
він підключений до адаптера змінного струму з роз’ємом
після того як цифровий
USB, але після від’єднання зарядіть його знову.
диктофон залишався
підключеним до
адаптера протягом
тривалого часу з
повністю зарядженими
батареями.
145
UA
Ознака
Рішення
Під час заряджання
блимає «
» та
індикатор батареї.
• Температура навколишнього середовища перебуває поза
межами допустимого діапазону температури заряджання.
Заряджайте батареї за температури 5 °C - 35 °C.
Час роботи від
акумуляторних батарей
короткий.
• Акумуляторні батареї використовуються в середовищі, у
якому температура нижча за 5 °C. Заряджайте батареї за
температури 5 °C - 35 °C.
• Цифровий диктофон не використовувався впродовж
певного часу. Зарядіть і розрядіть акумуляторні батареї
кілька разів за допомогою цифрового диктофона.
• Замініть старі акумуляторні батареї на нові.
• Індикатор залишкового заряду батарей відображається
лише протягом короткого проміжку часу, однак
акумуляторні батареї повністю не заряджаються. Для
повного заряджання розрядженої батареї потрібно
приблизно 3 години 30 хвилин.
У меню не
відображаються зміни в
параметрах.
• Якщо батареї вийнято відразу після змінення параметра
меню або в разі змінення параметра меню за допомогою
пункту «Настроювання цифрового диктофона»
програмного забезпечення Sound Organizer із
розрядженими батареями, параметр меню може не
працювати.
В імені папки або файлу • Цифровий диктофон не може підтримувати або
відображаються
відображати спеціальні символи, введені на комп’ютері
нечитабельні символи.
за допомогою Windows Провідника або робочого стола
Macintosh.
146
Повідомлення
«Accessing...» не зникає.
• Якщо цифровий диктофон має обробити великий обсяг
даних, це повідомлення може відображатися протягом
тривалого часу. Це не є несправністю цифрового
диктофона. Зачекайте, доки це повідомлення не зникне.
Копіювання файлу
триває довго.
• Якщо розмір файлу великий, на копіювання потрібно
багато часу. Дочекайтеся завершення копіювання.
UA
Ознака
Рішення
Передані файли не
відображаються.
• Цифровий диктофон може розпізнавати до 8 рівнів
папок, скопійованих на нього.
• Якщо файли несумісні, тобто мають формат, відмінний
від форматів MP3(.mp3), які підтримує цифровий
диктофон, вони можуть не відображатися. Див. стор. 133.
Комп’ютер не розпізнає • Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера та знову
цифровий диктофон.
підключіть його.
Не вдається перенести
• Не використовуйте концентратор USB або
папку або файл із
кабель-подовжувач USB, відмінний від з’єднувальний
комп’ютера.
кабель USB, який входить у комплект поставки.
• Робота не гарантується, якщо система не відповідає
вимогам, описаним на стор. 132.
• Залежно від положення USB-порту, цифровий диктофон
може не розпізнаватися. У такому разі використовуйте
інший порт.
• Формат файлу може відрізнятися від формату, який
підтримується цифровим диктофоном (MP3(.mp3)).
Перевірте ім’я файлу (стор. 133).
Не вдається запустити
комп’ютер.
• Якщо перезавантажити комп’ютер із підключеним до
нього цифровим диктофоном, він може зависнути або не
запуститися належним чином. Від’єднайте цифровий
диктофон від комп’ютера та знову перезавантажте
комп’ютер.
Усунення неполадок
Не вдається відтворити
файл, переданий із
комп’ютера.
Під час прослуховування • Батареї розряджені. Замініть батареї на нові (стор. 13).
радіо звук слабкий або
Або зарядіть акумуляторні батареї.
неякісний.
• Перемістіть пристрій подалі від телевізора.
Зображення на екрані
телевізора мерехтить.
• Якщо ви слухаєте FM-програми поблизу телевізора з
кімнатною антеною, перемістіть цифровий диктофон
подалі від телевізора.
147
UA
Ознака
Рішення
Не вдалося отримати
• Навушники не підключено (шнур навушників виконує
сигнал жодної FM-станції
функцію FM-антени). Підключіть навушники до гнізда
або чутно багато шуму.
i (навушники) і витягніть шнур навушників.
• Для параметра «DX/LOCAL» установлено значення
«LOCAL». Виберіть значення «DX» (стор. 85).
Не вдалося зберегти FM- • Уже збережено 30 FM-радіостанцій. Видаліть непотрібні
радіостанцію.
збережені станції (стор. 84).
• Для параметра «Scan Sensitivity» встановлено значення
«Low». Виберіть значення «High» (стор. 86).
148
UA
Sound Organizer
Також дивіться довідкові файли програмного забезпечення Sound Organizer.
Ознака
Причина/Рішення
Не вдається інсталювати • Бракує вільного дискового простору або пам’яті на
програмне забезпечення
комп’ютері. Перевірте наявність вільного простору на
Sound Organizer.
жорсткому диску та в пам’яті.
• Ви намагаєтесь інсталювати програмне забезпечення на
операційну систему, яка не підтримується програмним
забезпеченням Sound Organizer. Інсталюйте програмне
забезпечення на підтримувану операційну систему
(стор. 119).
• Ви ввійшли в ОС Windows XP, скориставшись іменем
користувача, чий обліковий запис має обмеження. Ви
ввійшли в ОС Windows Vista або Windows 7 з облікового
запису гостя. Увійдіть за допомогою імені користувача із
правами адміністратора.
Не вдається належним
чином підключити
цифровий диктофон.
Усунення неполадок
• Переконайтеся, що програмне забезпечення успішно
інстальовано. Також перевірте підключення:
– У разі застосування зовнішнього концентратора USB
слід використовувати з’єднувальний кабель USB.
– Відключіть, а потім під’єднайте цифровий диктофон.
– Підключіть цифровий диктофон до іншого USB-порту.
• Комп’ютер може перебувати в режимі очікування або
режимі глибокого сну. Не дозволяйте комп’ютеру
переходити в режим очікування або режим глибокого
сну, коли підключено цифровий диктофон.
• Збережіть резервну копію даних у вбудованій пам’яті
диктофона або на картці пам’яті, а потім відформатуйте
вбудовану пам’ять або картку пам’яті за допомогою
функції форматування в меню (стор. 105).
149
UA
Ознака
Причина/Рішення
Гучність відтворення
низька або взагалі не
чути звуку на
комп’ютері.
• Не встановлено звукову карту.
• Динаміки відсутні або їх не підключено до комп’ютера.
• Гучність звуку вимкнено.
• Увімкніть гучність на комп’ютері. (Дивіться документацію
комп’ютера.)
• Гучність файлів формату WAV можна змінювати та
зберігати за допомогою функції «Increase Volume» у
Microsoft Sound Recorder.
Не вдається відтворити
чи відредагувати
збережені файли.
• Файли, формат яких не підтримується програмним
забезпеченням Sound Organizer, відтворювати не можна.
Доступні функції редагування програмного забезпечення
залежать від формату файлу. Також дивіться довідкові
файли програмного забезпечення Sound Organizer.
Лічильник або повзунок • Це трапляється, коли відтворюються файли, які було
неналежно працює, або
розділено. Спочатку збережіть файл на комп’ютер*, а
чутно шум.
потім додайте його до цифрового диктофона. (*Виберіть
формат збереження файлу, підтримуваний цифровим
диктофоном.)
Велика кількість файлів • Коли загальна кількість файлів зростає, робота
обробляється повільно.
сповільнюється незалежно від тривалості запису.
Дисплей не працює під
час збереження,
додавання чи видалення
файлів.
• Копіювання та видалення довгих файлів триває довше.
Дочекайтеся завершення копіювання. Після завершення
операцій дисплей запрацює належним чином.
Програмне забезпечення • Не відключайте роз’єм цифрового диктофона, коли
«зависає», коли
комп’ютер до нього звертається. В іншому разі робота
запускається Sound
дестабілізується або дані, розміщені на цифровому
Organizer.
диктофоні, можуть пошкодитися.
• Програмне забезпечення може конфліктувати з певним
драйвером або застосунком.
150
UA
Список повідомлень
Повідомлення
Причина/Рішення
HOLD
• Усі операції, які виконуються кнопками, вимкнуто,
оскільки цифровий диктофон перебуває у стані HOLD
для запобігання виконанню мимовільних операцій.
Зсуньте перемикач HOLD•POWER ON/OFF до центра,
щоб вивести цифровий диктофон зі стану HOLD
(стор. 11).
Low Battery
• Батареї розряджені. Замініть старі лужні батареї на нові
LR03 (типу AAA) (стор. 13). Або зарядіть акумуляторні
батареї чи замініть старі акумуляторні батареї на нові.
Memory Card Error
• Під час установлення картки пам’яті у гніздо сталася
помилка. Витягніть картку та вставте знову. Якщо
повідомлення не зникає, спробуйте іншу картку пам’яті.
Memory Card Not
Supported
• Вставлено картку пам’яті, яка не підтримується
цифровим диктофоном. Див. розділ «Про сумісні картки
пам’яті» на стор. 44.
Memory Card Locked
• Картку пам’яті захищено від записування. Із цифровим
диктофоном не можна використовувати картку пам’яті,
захищену від записування.
Memory Card Access
Denied
• Оскільки вставлена картка пам’яті містить функцію
керування доступом, її не можна використовувати.
Memory Full
• Бракує пам’яті цифрового диктофона. Перед
записуванням видаліть кілька файлів.
Усунення неполадок
Read Only Memory Card • Вставлено картку пам’яті, призначену лише для читання.
Із цифровим диктофоном не можна використовувати
картку пам’яті, призначену лише для читання.
151
UA
152
Повідомлення
Причина/Рішення
File Full
• Якщо у вибраній папці вже є максимальна кількість файлів
або загальна кількість файлів, збережених на цифровому
диктофоні, є максимальною, записати новий файл не
вдасться. Перед записуванням видаліть кілька файлів.
File Damaged
• Не вдається відтворити або відредагувати файли,
оскільки дані вибраного файлу пошкоджено.
Format Error
• Цифровий диктофон не можна ввімкнути за допомогою
комп’ютера, оскільки немає копії файлу керування,
необхідного для роботи. Відформатуйте цифровий
диктофон, скориставшись функцією форматування в
меню (стор. 105). Не використовуйте комп’ютер для
форматування цифрового диктофона.
Process Error
• Не вдалось отримати доступ до пам’яті цифрового
диктофона. Вийміть і знову вставте батареї.
• Збережіть резервну копію даних і відформатуйте
цифровий диктофон за допомогою меню (стор. 105).
Stop and Reinsert
Memory Card
• Картку пам’яті вставлено під час записування або
відтворення. Витягніть картку пам’яті та вставте знову,
коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки.
Set Date&Time
• Настройте годинник; інакше не вдасться встановити
нагадування.
Track Marks are Full
• До кожного файлу можна додати до 98 позначок
композиції. Скасуйте непотрібні позначки композиції
(стор. 70).
No File
• Вибрана папка не містить файлів. Через це не вдається
перенести файл, установити нагадування тощо.
No Track Marks
• Під час спроби видалити позначки композиції чи
розділити файл за всіма позначками композиції такі
позначки не знаходяться.
UA
Причина/Рішення
Low Battery Level
• Не можна відформатувати пам’ять або видалити всі
файли в папці через недостатній ресурс батарей. Замініть
старі лужні батареї на нові LR03 (типу AAA) (стор. 13).
Або зарядіть акумуляторні батареї чи замініть старі
акумуляторні батареї на нові.
Already Set
• Ви намагаєтеся встановити нагадування для відтворення
файлу на дату й час, уже вибрані для іншого файлу.
Змініть дату та час нагадування.
Past Date/Time
• Для нагадування встановлено час, який уже минув.
Перевірте та встановіть дійсну дату й час (стор. 60).
File Protected
• Вибраний файл захищений або має стан «лише для
читання». Такий файл видалити не можна. Скасуйте
захист на цифровому диктофоні або скасуйте властивість
«лише для читання» на комп’ютері, щоб відредагувати
файл за допомогою цифрового диктофона (стор. 77).
Settings are Full
• Якщо в пам’яті цифрового диктофона вже збережено 30
FM-станцій, не можна зберегти нову FM-станцію.
DPC is OFF
• Перемикач DPC(SPEED CTRL) перебуває в положенні
«OFF», і ви не можете змінити швидкість відтворення за
допомогою кнопки «SPEED+/–».
Set Add/Overwrite
• Для функції «Add/Overwrite» установлено значення
«OFF» у меню. Не вдається додати або перезаписати
запис (стор. 38, 40).
Unknown Data
• Формат даних не підтримується цифровим диктофоном.
Цифровий диктофон підтримує лише файли форматів
MP3(.mp3). Докладнішу інформацію див. у розділі
«Конструкція та технічні характеристики» на стор. 133.
• Файли, захищені авторськими правами, відтворювати не
можна.
Усунення неполадок
Повідомлення
153
UA
154
Повідомлення
Причина/Рішення
Invalid Operation
• Заборонено розділяти файли або встановлювати для них
позначку композиції в папці (музика) або
(подкаст)
в області лише для відтворення.
• Якщо картка пам’яті містить пошкоджені блоки, на неї
не можна записувати. Підготуйте нову картку пам’яті для
заміни.
• Ім’я файлу перевищує максимальну допустиму кількість
символів; файл не можна розділити. Скоротіть ім’я файлу.
• Не можна скористатися функцією «Divide All Track
Marks», оскільки за 0,5 секунди від позиції розділення
розташовано позначку композиції.
• Не можна скористатися функцією «Divide All Track
Marks», оскільки за 0,5 секунди від початку чи кінця
файлу розташовується позначка композиції.
• Довжина файлу менше 1 секунди; такий файл розділити
не можна.
• У позиції за 0,5 секунди від початку чи кінця файлу
користуватися функцією «Divide Current Position» не
можна.
Cannot Divide - Max 199
Files
• Якщо у вибраній папці вже є 199 файлів або загальна
кількість файлів, збережених на цифровому диктофоні, є
максимальною, розділити файл не вдасться. Видаліть
кілька файлів перед розділенням файлу.
Same File Name Exists
• На час розділення файлу в папці вже існує файл із таким
іменем або файл скопійовано чи переміщено.
No Memory Card
• У гніздо для картки пам’яті не вставлено картку пам’яті
під час спроби настроїти меню «Select Memory» або «File
Copy».
New File
• Записуваний файл досягнув максимального розміру
(500 МБ). Файл буде поділено автоматично, і записування
продовжиться в новий файл.
UA
Повідомлення
Причина/Рішення
Erased-too near Track
Marks
• Якщо за 0,5 секунди до позиції розділення встановлено
позначку композиції, її буде автоматично видалено.
No operation with
Memory Card
• Установити нагадування для файлу, який зберігається на
картці пам’яті, не можна. Переключіть носій пам’яті
цифрового диктофона на «Built-In Memory» (стор. 46).
AVLS
• Гучність відтворюваного запису перевищує рівень,
визначений функцією AVLS. Установіть помірний рівень
гучності.
• Ви відтворюєте файли з використанням навушників на
гучності, яка перевищує встановлений функцією AVLS
рівень, протягом указаного проміжку часу. Для функції
«AVLS» автоматично встановлено значення «ON».
Change Folder
• Якщо папка
(музика) або
(подкаст) в області лише
для читання не містить файлів, у вікні дисплея папки не
відображатимуться. Відображаються лише папки, які
містять файли.
System Error
• Сталася інша системна помилка, ніж зазначено вище.
Вийміть і ще раз вставте батареї.
Усунення неполадок
155
UA
Системні обмеження
Для цього цифрового диктофона встановлено певні системні обмеження.
Неполадки, наведені нижче, не свідчать про несправність цифрового диктофона.
Ознака
Причина/Рішення
Максимальний час
запису не відповідає
вказаному.
• Якщо файли записуються в кількох режимах записування,
доступна тривалість запису коливатиметься між
максимальними значеннями тривалості запису
використовуваних режимів записування.
• Сума значення на лічильнику (час записування, що минув) і
доступного для запису часу може бути менша за вказаний
максимальний час запису цифрового диктофона.
Не вдається
послідовно
відобразити чи
відтворити файли
MP3.
• У разі передавання файлів MP3 за допомогою комп’ютера
послідовність передавання може не зберегтися через
системні обмеження. Якщо передавати файли MP3 з
комп’ютера на цифровий диктофон по одному, можна
відображати та відтворювати файли MP3 у послідовності
передавання.
Файл автоматично
розділяється.
• Записуваний файл досягнув максимального розміру
(500 МБ). Тому його розділено автоматично.
Не вдається ввести
символи нижнього
регістру.
• Залежно від комбінації символів, які використовуються для
імені папки, створеної на комп’ютері, регістр символів може
змінитися.
Замість імені папки, • Використано символ, який не можна відображати на цьому
цифровому диктофоні. За допомогою комп’ютера замініть
заголовка, імені
його на інший припустимий символ, який відображатиметься
виконавця або імені
файлу відображається на цифровому диктофоні.
позначка «s».
156
UA
Ознака
Причина/Рішення
Під час вибору
• Залежно від файлів указані позиції можуть зміщуватися.
повторного
відтворення A-B
указані позиції трохи
зміщуються.
У разі розділення
• Області керування файлами потрібен вільний простір, щоб
файлу доступний час
розділити файл, тому після розділення доступний час
записування
записування скоротиться.
скорочується.
Усунення неполадок
157
UA
Посібник із вікна дисплея
Дисплей у режимі зупинки
A Індикатор нового подкасту
B Індикатор нагадування
Відображається, коли для файлу
встановлено нагадування.
C Індикатор відомостей про папку
: папка для записування файлу
: папка лише для відтворення
: папка для файлів подкастів
D Індикатор імені папки
158
UA
E Індикатор відомостей про файл
Відомості про файл на дисплеї
можна перемикати, натискаючи
•DISP–MENU: час, що минув c
час, що лишився c час і дата
записування c ім’я файлу c назва c
ім’я виконавця
: ім’я файлу
: назва
: ім’я виконавця (лише під час
відтворення)
F Індикатор захисту
З’являється, коли для файлу
встановлено захист.
G Індикатор розташування файлу
Номер вибраного файлу
відображається у чисельнику, а
загальна кількість файлів
відображається у знаменнику.
H Індикатор позначки композиції
Відображає номер позначки
композиції перед поточною
позицією. Відображається, коли
для файлу встановлено позначку
композиції.
K Індикатор вибору сюжету
Відображає наразі вибраний
сюжет записування.
Відображається, коли вибрано
сюжет.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
L Індикатор чутливості мікрофона
: High
: Medium
: Low
M Індикатор картки пам’яті
Коли для «Memory Card» вибрано
значення «Select Memory»,
відображається цей індикатор.
Коли вибрано значення «Built-In
Memory», індикатор не
відображається.
N Індикатор резерву пам’яті
Відображає резерв пам’яті; під час
записування поділки зникають по
одній.
O Індикатор заряду батареї
Усунення неполадок
I Індикатор LCF (Low Cut Filter)
З’являється, якщо для функції
«LCF(Low Cut)» установлено
значення «ON» у меню.
J Індикатор режиму записування
Відображає режим записування,
установлений за допомогою меню,
коли цифровий диктофон
перебуває в режимі зупинки, а
також відображає поточний
режим записування, коли
цифровий диктофон перебуває в
режимі відтворення або
записування:
ST: режим стереозапису (192kbps)
STSP: режим стандартного
стереофонічного записування
(128kbps)
SP: режим стандартного
монофонічного записування
(48kbps(MONO))
LP: режим тривалого
монофонічного записування
(8kbps(MONO))
159
UA
160
Дисплей під час записування
Дисплей під час відтворення
P Дисплей анімаційного
відображення процесу запису
Відображає перебіг записування
анімацією.
Q Індикатор записування
Відображається під час
перебування цифрового
диктофона в режимі запису.
R VOR індикатор записування
З’являється, якщо для функції
«VOR» установлено значення
«ON» у меню.
S Індикатор режиму відтворення
1: відображається в разі
відтворення одного файлу
кілька разів поспіль.
A-B: відображається в разі
відтворення зазначеного періоду
A-B кілька разів поспіль.
Від ×0,50 до ×2,00: відтворення DPC
ALARM: відтворення нагадування
T Індикатор EASY-S (простий пошук)
З’являється, якщо для функції
«Easy Search» установлено
значення «ON» у меню.
UA
Дисплей під час прослуховування
радіо FM
Дисплей під час записування
радіотрансляції FM
Усунення неполадок
U Індикатор FM-радіо
V Радіочастота
W Чутливість приймача
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Scan Sensitivity
SCAN H: High
SCAN L: Low
Y Номер радіостанції
161
UA
Дисплей у стані HOLD
Z Індикатор HOLD
Відображається, коли цифровий
диктофон перебуває у стані
HOLD для запобігання
виконанню мимовільних операцій.
Щоб вимкнути стан HOLD,
посуньте перемикач
HOLD•POWER ON/OFF до центра
(стор. 11).
162
UA
Алфавітний Покажчик
А
Д
Адаптер змінного струму з
роз’ємом USB ....................................127
Акумуляторні батареї ......124, 127, 137
Дисплей під час відтворення .............30
Догляд ..................................................130
Додавання запису ................................38
Додавання перезапису ........................40
В
Вбудовані мікрофони ........................20
Вибір папки та файлу ........................27
Вибір робочого режиму ....48, 50, 92, 100
Вибір сюжету ..........................35, 91, 93
Видалення .............................................32
Видалення всіх позначок
композиції ................................71, 91, 96
Видалення всіх файлів у
папці ...........................................67, 91, 97
Видалення позначки
композиції ................................70, 91, 96
Використання цифрового
диктофона з комп’ютером ............. 106
Вимоги до системи ...................119, 132
Відображення поточних дати
та часу ...................................................17
Відтворення ...................................25, 53
Вставлення батарей ...........................13
З
Записування ...................................19, 35
Записування з використанням
іншого обладнання .............................50
Записування з телефону ....................49
Записування за допомогою
іншого обладнання .............................63
Захист файлу ...........................77, 91, 95
Заходи безпеки ..................................129
Зменшення шуму ................................54
Змінення настройок вибору
сюжету ............................................91, 93
Змінення настройок Scene Select .....35
Зовнішній мікрофон ..........................48
І
Індикатор залишкового заряду
батареї ...................................................14
Індикатор заряду батареї ..................14
163
UA
К
Картка пам’яті ............................. 44, 130
Контроль записування .......................52
Копіювання файлів на
комп’ютер ..........................................113
Копіювання файлів MP3 на
цифровий диктофон ......................... 114
Копіювання файлу на інший носій
пам’яті .......................................65, 91, 96
Л
Лужні батареї ..............................13, 137
М
Меню
Настроювання параметрів ...........89
Параметри меню ............................91
Add/Overwrite ...........................91, 93
Alarm ...........................................91, 94
Audio Output .............................92, 98
Auto Power Off ........................92, 104
Auto Preset .................................92, 97
AVLS ...........................................91, 95
Beep ........................................... 92, 103
Continuous Play ....................... 92, 100
Date&Time ............................... 92, 102
Delete ..........................................91, 96
164
UA
Detail Menu ................................92, 99
Divide ...........................................91, 96
Divide All Track Marks .............91, 96
Divide Current Position .............91, 96
DX/LOCAL ................................92, 98
Easy Search .................................91, 94
Erase All ......................................91, 97
Erase All Track Marks ..............91, 96
Erase Track Mark .......................91, 96
File Copy .....................................91, 96
FM Radio ....................................92, 97
Format .......................................92, 105
Language ...................................92, 101
LCF(Low Cut) ..........................92, 100
LED ...........................................92, 101
Mic Sensitivity .............................92, 99
Move & Copy ..............................91, 96
Move File .....................................91, 96
Noise Cut Level ........................92, 101
Protect ..........................................91, 95
REC Mode ..................................92, 99
Scan Sensitivity ...........................92, 98
Scene Select .................................91, 93
Select Input ...............................92, 100
Select Memory ............................92, 97
Time Display .............................92, 102
USB Charge ..............................92, 103
VOR .............................................91, 93
Н
Нагадування .............................60, 91, 94
Настроювання годинника ...16, 92, 102
Настроювання гучності ...............26, 52
Неперервне відтворення .....57, 92, 100
П
Пам’ять USB ...................................... 116
Папка .......................................27, 64, 108
Перезаписування запису ...................40
Переключення пам’яті ..........46, 92, 97
Перемикач HOLD•POWER
ON/OFF ...........................................11, 15
Переміщення файлу ...............64, 91, 96
Перехід вперед ....................................53
Перехід назад .................................23, 53
Підключення цифрового
диктофона до комп’ютера .............. 107
Підтримування помірного
рівня гучності ..........................12, 91, 95
Повтор A-B ..........................................58
Подкаст ............................................... 118
Позначка композиції .........................69
Покажчик деталей і елементів
керування
Вікно дисплея ................................158
Задня панель ....................................10
Передня панель .................................9
Призупинення записування ..............23
Простий пошук ........................53, 91, 94
Р
Радіо FM
Автоматичне зберігання
FM-радіостанцій ..................82, 92, 97
Записування радіотрансляцій
FM ......................................................81
Зберігання FM-радіостанцій
вручну ................................................83
Переключення виводу
FM-радіо ...............................87, 92, 98
Переключення чутливості
приймача ...............................85, 92, 98
Переключення чутливості
сканування ............................86, 92, 98
Прослуховування
радіо FM ..........................79, 80, 92, 97
Редагування файлів ............................64
Режими відтворення ...........................57
165
UA
Рівень зменшення шуму ......55, 92, 101
Розділення файлу в
поточний момент ....................73, 91, 96
Розділення файлу на всіх
позначках композиції ............75, 91, 96
С
Системні обмеження ........................156
Список повідомлень ......................... 151
Т
Технічні характеристики ................ 132
Тривалість записування ................... 136
У
Установлення мови ..............18, 92, 101
Усунення неполадок ........................138
Ф
Файли MP3 ......................................... 133
Ч
Час роботи від батареї .....................137
Ш
Шум .....................................................130
166
UA
A-Z
AVLS (Automatic Volume Limiter
System) .......................................12, 91, 95
DPC (Digital Pitch Control) ...............56
HOLD ....................................................11
Memory Stick Micro™ (M2™) ...44, 110
microSD/microSDHC ..................44, 110
Sound Organizer .................................117
VOR (Voice Operated
Recording) .................................42, 91, 93
© 2011 Sony Corporation
Download PDF