Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 Цифровий диктофон TX50 серії TX Інструкції з експлуатації

IC Recorder
Інструкція з експлуатації
Клацніть! Прямий перехід
Зміст
Записування файлів
Використання комп’ютера
Усунення неполадок
Алфавітний покажчик
UA
4-300-043-21(2)
ICD-TX50
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.........................................5
Повідомлення для користувачів.................7
Перевірка деталей і елементів
керування .............................................8
Використання вікна дисплея..............10
Запобігання випадковому
виконанню операцій (HOLD)...........16
Підтримання помірного рівня
гучності (тільки для європейських
моделей)...............................................17
Заряджання батареї.............................18
Заряджання батареї за допомогою
комп’ютера...................................................18
Заряджання батареї за допомогою
адаптера змінного струму USB...............19
Увімкнення цифрового диктофона.... 20
Увімкнення живлення.................................20
Вимкнення живлення..................................20
Використання функції призупинення....20
Використання режиму збереження
енергії............................................................21
Настроювання годинника..................22
Настроювання годинника після
заряджання батареї...................................22
Настроювання годинника за
допомогою меню........................................23
Установлення мови вікна дисплея.....25
Про головне меню................................26
Використання головного меню.................27
Вибір файлу...........................................28
Вибір файлу за допомогою меню..............28
Вибір файлу в режимі зупинки або
відтворення.................................................30
Відображення відомостей про файли.....31
Вставлення картки пам’яті
microSD................................................32
Вибір пам’яті.........................................34
Записування файлів
Початок записування..........................35
Контроль записування................................36
Припинення записування..........................37
Інші операції..................................................37
Вибір папки призначення для
записування................................................38
Вибір сюжету записування для кожної
ситуації.........................................................39
Поради для кращого записування...........40
Змінення настройок Scene Select...............41
Змінення настройок Scene Select на
значення за промовчанням.....................42
Автоматичне записування за
наявності звуку: функція VOR.........43
Відтворення файлів
Основні відомості про
відтворення........................................44
Зупинення відтворення..............................44
Інші операції..................................................45
Змінення параметрів відтворення.....46
Зменшення шуму або вибір звукового
ефекту під час відтворення – функція
ефекту...........................................................46
Настройка швидкості відтворення:
функція DPC (Digital Pitch Control)......48
Вибір режиму відтворення.........................49
Зручні методи відтворення.................50
Прослуховування з кращою якістю
звуку..............................................................50
Переміщення вперед і назад під час
відтворення (вперед/назад).....................50
Швидкий пошук моменту, з якого
потрібно розпочати відтворення –
функція Простий пошук..........................51
Відтворення файлу в зазначений
час із нагадуванням...........................52
Стирання файлів
Стирання файлу...................................54
Стирання всіх файлів у папці.............56
Редагування файлів
Упорядкування файлів у папці . ........57
Переміщення файлу в іншу папку............57
Копіювання файлу в іншу пам’ять...........58
Алфавітний
покажчик
Підготування диктофона
Змінення настройок записування.....38
Зміст
Зміст
Додаткова інформація
Додавання позначки композиції..............60
Видалення позначки композиції..............61
Одночасне видалення всіх позначок
композиції у вибраному файлі...............62
Використання адаптера змінного
струму USB..........................................95
Зміст
Розділення файлу.................................63
Заходи безпеки......................................97
Технічні характеристики.....................99
Алфавітний
покажчик
Використання позначки
композиції...........................................60
Розділення файлу в поточний момент....63
Розділення файлу на всіх позначках
композиції...................................................64
Перейменування папок і файлів........65
Зміна імені папки..........................................65
Зміна імені файлу.........................................66
Захист файлу.........................................67
Про функцію меню
Робочі режими меню...........................68
Параметри меню...................................70
Використання комп’ютера
Використання цифрового
диктофона з комп’ютером................79
Підключення цифрового диктофона
до комп’ютера.............................................80
Структура папок і файлів...........................81
Від’єднання цифрового диктофона від
комп’ютера...................................................84
Копіювання файлів із цифрового
диктофона на комп’ютер...................85
Копіювання музичних файлів із
комп’ютера на цифровий
диктофон і їх подальше
відтворення........................................86
Копіювання музичного файлу з
комп’ютера на цифровий диктофон
(перетягування)..........................................86
Відтворення музичних файлів,
скопійованих із комп’ютера,
на цифровому диктофоні.........................87
Використання цифрового
диктофона як пам’яті USB................88
Використання програмного
забезпечення Sound Organizer із
комплекту постачання.......................89
Що можна робити за допомогою
програмного забезпечення
Sound Organizer..........................................89
Системні вимоги до комп’ютера...............91
Інсталяція програмного забезпечення
Sound Organizer..........................................92
Вікно програмного забезпечення
Sound Organizer..........................................94
Від’єднання цифрового диктофона
від розетки змінного струму...................96
Вимоги до системи.......................................99
Конструкція та технічні
характеристики....................................... 101
Час роботи від батареї.............................. 103
Усунення неполадок
Усунення неполадок...........................104
Операції з цифровим диктофоном....... 105
Програмне забезпечення
Sound Organizer....................................... 110
Список повідомлень...........................112
Системні обмеження..........................116
Торгові марки.....................................117
Алфавітний покажчик.......................118
Перехід до змісту
Знайдіть те, що вам потрібно, у списку тем посібника.
Перехід до алфавітного покажчика
Знайдіть те, що вам потрібно, зі списку ключових слів, згаданих у посібнику.
 Підказки
Перейти на зазначену сторінку можна, натиснувши номер сторінки у змісті або
aлфавытному покажчику.
Щоб перейти на зазначену сторінку, потрібно натиснути посилання на сторінку
(наприклад,  стор. 6).
знайти довідкову сторінку за ключовим словом, введіть ключове слово в поле
Щоб

пошуку тексту у вікні програми Adobe Reader.
Процедури виконання дій можуть відрізнятися залежно від версії програми
Adobe Reader.
Змінення макета сторінки
Кнопки у вікні Adobe Reader дають змогу вибрати спосіб відображення
сторінок.
Текстове поле для пошуку тексту
Безперервний
Сторінки відображаються у
вигляді безперервної послідовності
сторінок, керування шириною
сторінки здійснюється всередині
вікна. Під час прокручування
попередня або наступна сторінки
прокручуються вгору чи вниз
безперервно.
Одна сторінка
Сторінки відображаються по
одній, і розмір сторінки
змінюється відповідно до розміру
вікна. Під час прокручування
відображаються попередня або
наступна сторінка.
Алфавітний
покажчик
Використання кнопок у посібнику з експлуатації
Щоб перейти до розділів «Зміст» або «Aлфавітний покажчик», натискайте
кнопки, розміщені у правому верхньому кутку сторінки цього посібника.
Зміст
Перегляд посібника з експлуатації
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
дозволяється використовувати
лише в особистих цілях. Для
використання музичних
композицій з іншою метою
потрібний дозвіл власника
авторських прав.
Sony не несе відповідальності за
дані, неповністю записані,
завантажені або пошкоджені
внаслідок неполадок цифрового
диктофона або комп’ютера.
 Залежно від типів тексту та
символів текст, який
відображається на дисплеї
цифрового диктофона, може не
відображатися на пристрої
належним чином. Можливі
причини:
— ємність підключеного
цифрового диктофона;
— цифровий диктофон не
функціонує належним чином;
— дані написано мовою або
символами, які не
підтримуються цифровим
диктофоном.
Дата виробництва
Цифровий диктофон: зазначено на
упаковці
Країна походження
Цифровий диктофон: зроблено в
Китаї
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30,
м.Київ, 04070, Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785).
Обладнання відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008
№ 1057).
Утилізація старого електричного та
електронного обладнання
(застосовується в Європейському союзі
та інших європейських країнах із
системами роздільного збирання
сміття)
Цей символ на виробі або
на упаковці означає, що
цей виріб не можна
утилізувати як побутове
сміття. Замість цього його
потрібно здати до
відповідного
приймального пункту для вторинної
обробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечивши належну утилізацію
цього виробу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для
навколишнього середовища та
людського здоров‘я, до яких могла б
призвести неправильна утилізація
цього виробу. Вторинна переробка
матеріалів допоможе зберегти
природні ресурси. Щоб отримати
Алфавітний
покажчик
Записані композиції
Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075.
Зміст
Не піддавайте батареї (акумуляторний
блок або встановлені батареї) впливу
високих температур, наприклад
сонячного світла, вогню тощо,
протягом тривалого часу.
Переробка використаних елементів
живлення (директива діє у межах країн
Європейського Союзу та інших країн
Європи зі системами роздільного збору
відходів)
Даний знак на елементі
живлення або упаковці
означає, що елемент
живлення, який
використовується для
роботи цього пристрою, не можна
утилізувати разом з іншими
побутовими відходами. На деяких
елементах живлення цей знак може
використовуватись у комбінації з
позначенням хімічного елементу.
Якщо елемент живлення містить
більше ніж 0,0005% ртуті або 0,004%
свинцю, наводиться відповідне
позначення хімічного елементу ртуті
(Hg) або свинцю (Pb). Забезпечивши
належну переробку використаних
елементів живлення, ви допоможете
запобігти потенційно негативним
наслідкам впливу на зовнішнє
середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною
переробкою елементів живлення.
Вторинна переробка матеріалів сприяє
збереженню природних ресурсів.
При роботі пристроїв, для яких із
метою безпеки, виконання якихнебудь дій або збереження наявних у
пам’яті пристроїв даних необхідна
подача постійного живлення від
вбудованого елемента живлення,
заміну такого елемента живлення
варто робити тільки в уповноважених
сервісних центрах.
Для правильної переробки
використаних елементів живлення,
після закінчення терміну їх служби,
здавайте їх у відповідний пункт
збору електронного й електричного
Примітка для користувачів: наведена
нижче інформація стосується лише
обладнання, що продається у країнах,
де застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є
корпорація Sony, офіс якої
розташований за адресою: 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan (Японія). Уповноважений
представник з питань EMC
(Електромагнітна сумісність) та
безпеки товарiв – Sony Deutschland
GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany (Німеччина).
З приводу обслуговування або
гарантії звертайтеся за адресами,
вказаними в окремих документах, що
обумовлюють питання гарантії та
обслуговування.
Щоб уникнути можливого
пошкодження слуху, не
прослуховуйте звук із
високим рівнем гучності
впродовж тривалого часу.
Алфавітний
покажчик
Наявний аксесуар: навушники
обладнання. Стосовно використання
інших елементів живлення дивіться
інформацію в розділі, у якому дані
інструкції з безпечного витягнення
елементів живлення із пристрою.
Здавайте використані елементи
живлення у відповідні пункт збору й
переробки використаних елементів
живлення.
Для одержання більш докладної
інформації про вторинну переробку
даного виробу або використаного
елемента живлення, будь ласка,
звертайтесь до органу місцевої
адміністрації, служби збору
побутових відходів або до магазину, в
якому ви придбали виріб.
Зміст
докладнішу інформацію щодо
вторинної переробки цього виробу,
зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових
відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
КОРПОРАЦІЯ SONY В
ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ,
НАСЛІДКОВІ АБО СПЕЦІАЛЬНО
ОБУМОВЛЕНІ ЗБИТКИ
(ПОВ’ЯЗАНІ ЧИ НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З
ПРАВОПОРУШЕННЯМ АБО
КОНТРАКТОМ), СПРИЧИНЕНІ
АБО ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ
ПОСІБНИКОМ, ПРОГРАМНИМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЧИ ІНШИМИ
ВИКЛАДЕНИМИ ТУТ
ВІДОМОСТЯМИ АБО ЇХ
ВИКОРИСТАННЯМ.
Корпорація Sony зберігає за
собою право будь-коли й без
попередження вносити будь-які
зміни до цього посібника та
викладеної в ньому інформації.
Описане в цьому документі
програмне забезпечення може
підпадати під дію окремої
ліцензійної угоди користувача.
Це програмне забезпечення
призначене для використання з
ОС Windows і не призначене для
використання з ОС Macintosh.
Записування даних дозволене
лише для особистого
використання. Законами про
авторське право заборонені інші
форми використання даних без
дозволу власника авторських
прав.
Алфавітний
покажчик
Усі права захищено. Цей посібник і
описане в ньому програмне
забезпечення не можна ні повністю,
ні частково відтворювати,
перекладати або скорочувати до
будь-якої машинозчитуваної форми
без попереднього письмового
дозволу від корпорації Sony.
З’єднувальний кабель
постачається в комплекті для
цифрового диктофона моделі
ICD‑TX50. Підключати інші
цифрові диктофони не можна.
Відображення вікон дисплея в
цьому посібнику може
відрізнятись від того, що
відображається на екрані вашого
цифрового диктофона залежно
від регіону, де його придбано, а
також від настройок диктофона.
Зміст
Повідомлення для
користувачів
Підготування диктофона
Підготування диктофона
Передня панель
 Кнопка  (швидкий перехід
назад/вниз)
 Кнопка BACK/HOME (назад/
головне меню)
 Кнопка T-MARK (позначка
композиції)
 Роз’єм  (USB)
 Індикатор записування
 Вікно дисплея
 Кнопка  STOP
 Кнопка  REC (записування)/
PAUSE
 Динамік
 Вбудований мікрофон (стерео)
(лівий)
 Вбудований мікрофон (стерео)
(правий)
 Індикатор виконання операцій
 Кнопка VOL (гучність) –/+*
 Кнопка  (швидкий перехід
вперед/вгору)
 Отвір для ремінця
(Ремінець не входить у комплект
поставки.)
* На цих кнопках і гнізді є тактильні
точки. Використовуйте їх як контрольні
точки для операцій або для визначення
кожного роз’єму.
Алфавітний
покажчик
 Кнопка /ENT (відтворення/
введення)*
Зміст
Перевірка деталей і елементів керування
Підготування диктофона
Задня панель
 Гніздо для картки пам’яті
microSD
 Гніздо  (навушники)
 Кнопка RESET
Ви можете перезапустити
цифровий диктофон, натиснувши
кнопку невеликою шпилькою
тощо ( стор. 104).
Підійміть верхню частину глушника
шуму (у зворотному напрямку
відстрілки з позначкою ) і зніміть
його.
 Порада
Глушник шуму призначено для
зменшення можливих шумів від стола.
Якщо ви прикріплюєте цифровий
диктофон до одягу, зніміть глушник
шуму з цифрового диктофона.
Алфавітний
покажчик
 Перемикач POWER•HOLD
 Знімання глушника шуму.
Зміст
 Кріплення
Під’єднання глушника шуму
Застосовуючи глушник шуму з
цифровим диктофоном, ви
можете усунути вібрацію від
стола чи іншої поверхні, на якій
розміщено цифровий диктофон.
Вирівняйте нижню частину
глушника шуму відносно
цифрового диктофона під кутом
(), і натисніть на частину з
логотипом (), щоб глушник
шуму cтав на своє місце.
10
Підготування диктофона
Дисплей у режимі зупинки
Наведене вище вікно та інші вікна в
цьому розділі відображають індикатори,
числа й елементи з пояснювальною
метою. Фактичні вікна можуть
відрізнятися від тих, що зображено тут.
 Індикація розташування файлу
Номер вибраного файлу
відображається у чисельнику,
а загальна кількість файлів
відображається у знаменнику.

Індикатор файлу
 Індикація імені файлу
Дата записування(рік/місяць/день)_
номер (наприклад, 121021_001)
 Лічильник часу, що минув
У режимі зупинки: поточне
положення (час, що минув із
початку поточного файлу)
У режимі відтворення: час, що
минув із початку відтворення
поточного файлу
У режимі записування: загальний
час записування поточного
файлу
 Індикатор LCF (Low Cut Filter)
З’являється, якщо для функції
«LCF(Low Cut)» в меню
встановлено значення «ON».
 Час записування, що залишився
Відображає час, що залишився,
у годинах, хвилинах і секундах.
Якщо залишилося 10 або більше
годин, час відображається в
годинах.
Якщо залишилося 10 хвилин або
більше, але менше, ніж 10 годин,
час відображається в годинах і
хвилинах.
Якщо залишилося менше
10 хвилин, час відображається
у хвилинах і секундах. (Індикатор
блимає під час записування.)
 Індикатор позначки композиції
Відображає номер позначки
композиції перед поточною
позицією. Відображається, коли
для файлу встановлено позначку
композиції.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Примітка
 Індикатор настройки чутливості
мікрофона та вибору сюжету
Індикатор відображає вибрану
чутливість мікрофона або
параметр сюжету для
записування.
Чутливість мікрофона:
:High
: Medium
: Low
Параметр вибору сюжету:
: Shirt Pocket
:Meeting
: Voice Notes
: Interview
: My Scene
Зміст
Використання вікна дисплея
11
Підготування диктофона
 Індикатор перебігу (часова
шкала)
Відображає положення зупинки
або відтворення поточного файлу
у вигляді маркера на шкалі часу,
що рухається від початкової
точки зліва до кінцевої точки
справа.
Алфавітний
покажчик
 Індикатор заряду батареї
Відображає заряд батареї.
Кількість рисок індикатора
зменшується зі зменшенням
заряду батареї.
Відображення інформації про
поточний файл
Зміст
 Індикація картки пам’яті
microSD
Відображається, коли картку
microSD вставлено у пристрій і
для параметра «Select Memory» у
меню встановлено значення
«microSD Card».
Коли вибрано значення «Built-In
Memory», індикатор не
відображається.
 Індикація назви
Дата записування(рік/місяць/день)_
номер (наприклад, 121021_001) або
записана назва
 Індикація імені виконавця
Ім’я виконавця (наприклад, «Мій
запис») або зареєстроване ім’я
виконавця.
 Індикація дати й часу
записування
Відображає дату (рік/місяць/день) і
час (години/хвилини) записування.
 Індикація формату файлу
Відображається формат файлу та
інша інформація, наприклад
швидкість потоку, «VBR» або
«MONO». Якщо цифровому
диктофону не вдається отримати
інформацію про формат файлу,
то формат відображатиметься
як «--- ----».
 Індикатор захисту
З’являється, коли для файлу
встановлено захист.
Продовження 
12
Підготування диктофона
Дисплей під час записування
Зміст
 Індикатор нагадування
Відображається, коли для файлу
встановлено нагадування.
 Позначка повідомлення
редагування
Якщо певні функції редагування
недоступні для файлу, з’являється
повідомлення (наприклад, Cannot
Divide File or Edit Track Mark).
 Індикатор режиму роботи
Відображає такі символи залежно
від поточної операції цифрового
диктофона.
: відтворення
: записування
: призупинення записування
(блимає)
: записування з функцією
VOR або призупинення
записування з функцією
VOR (блимає)
: швидкий перехід назад
(перехід назад), швидкий
перехід вперед (перехід вперед)
Алфавітний
покажчик
 Позначення нового подкасту
13
Підготування диктофона
Дисплей під час відтворення
Дисплей у стані HOLD
Зміст
 Індикатор ефекту
З’являється, коли для звуку в
меню встановлено «ефект».
:Clear Voice 1
:Clear Voice 2
: Music: Pop
: Music: Rock
: Music: Jazz
: Music: Bass 1
: Music: Bass 2
Алфавітний
покажчик
 Режим відтворення/DPC/
Індикатор нагадування
1:
відображається під час
відтворення файлу.
:
відображається в разі
відтворення файлів в
одній папці неперервно.
ALL: відображається в разі
відтворення всіх файлів
неперервно.
1: відображається в разі
відтворення одного файлу
кілька разів поспіль.
: відображається в разі
відтворення файлів в
одній папці кілька разів
поспіль.
ALL: відображається в разі
відтворення всіх файлів
кілька разів поспіль.
: відтворення з
функцією DPC (цифрове
регулювання висоти тону)
(установлена швидкість
відтворення)
:відтворення нагадування
 Індикатор HOLD
Відображається, коли цифровий
диктофон перебуває у стані HOLD
для запобігання виконанню
мимовільних операцій.
Усі операції із кнопками
вимкнуто.
 Відображення поточного часу
Відображається поточний час,
коли цифровий диктофон
перебуває у стані HOLD.
(Наприклад, 12:00 (24‑Hour
формат відображення часу)/
12:00 PM (12‑Hour формат
відображення часу))
 Індикатор Hold
Відображається, якщо натиснути
кнопку, коли цифровий диктофон
перебуває у стані HOLD.
Щоб увімкнути стан HOLD,
посуньте перемикач
POWER•HOLD до центру
( стор. 16).
14
Підготування диктофона
Дисплей під час вибору файлу
Список файлів
 Індикація категорії
Папки, що містять файли,
поділяються на області керування
файлами: область записування та
область лише для відтворення.
Recording Files: область для
записування. Використовується
для керування файлами,
записаними за допомогою
цифрового диктофона.
Music: область лише для
відтворення. Використовується
для керування музичними
файлами, отриманими з
комп’ютера. У ній можна
використовувати лише
обмежену кількість функцій
редагування.
Podcast: область лише для
відтворення. Використовується
для керування файлами
подкастів, отриманими з
комп’ютера. У цій області не
можна використовувати жодні
функції редагування (за
винятком видалення).
Алфавітний
покажчик
Список папок
 Ім’я папки
Відображаються імена папок від
FOLDER01 до FOLDER05 або
задані імена папок.
Зміст
Список категорій
 Відображення папок
: папка для записування файлів
: папка лише для відтворення
: папка для файлів подкастів
15
Підготування диктофона
Дисплей під час роботи з MENU
 Головне меню
Головне меню складається з
наведених нижче п’яти пунктів,
кожен з яких представляє певну
основну функцію цифрового
диктофона.
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
 Підказка
Вибравши це меню та натиснувши
/ENT, ви можете повернутися до
вікна, що відображалося перед входом
у режим меню:
і з’являється один з таких пунктів
(залежно від операції, яку ви
виконували перед входом у режим
меню): To Stop Screen/Return to
Playback/Return to REC
 Кнопки вибору параметрів
Натисніть  або , щоб
вибрати параметр, а потім
натисніть для підтвердження
кнопку /ENT.
 Пункти меню
Відображаються пункти
вибраного меню.
Алфавітний
покажчик
Параметр меню
Зміст
Головне меню
16
Підготування диктофона
Вимкнення всіх операцій із кнопками (стан HOLD)
Щоб вимкнути всі кнопки, поки цифровий диктофон увімкнуто,
посуньте перемикач POWER•HOLD у положення «HOLD».
«HOLD» відображатиметься на екрані приблизно 3 секунди, указуючи,
що всі операції кнопок вимкнуто.
Вимкнення всіх операцій кнопок
Посуньте перемикач POWER•HOLD до центра.
Примітка
Коли функція HOLD активується під час записування, вимикаються всі операції
кнопок. Щоб припинити записування, спершу скасуйте функцію HOLD.
 Підказка
Навіть якщо функцію HOLD увімкнуто, відтворення нагадування можна зупинити,
натиснувши будь-яку кнопку. (Не можна припинити відтворення у звичайному
режимі.)
Алфавітний
покажчик
Щоб запобігти випадковому виконанню операцій (наприклад, під час
перенесення цифрового диктофона), можна вимкнути всі кнопки
(HOLD).
Зміст
Запобігання випадковому виконанню
операцій (HOLD)
17
Підготування диктофона
(тільки для європейських моделей)
Зміст
Цифровий диктофон обмежує максимальну гучність, що дає змогу
слухати звук помірної гучності під час використання навушників.
Якщо ви спробуєте відрегулювати гучність до рівня, вищого за
встановлений, з’явиться повідомлення «Check The Volume Level».
Алфавітний
покажчик
Підтримання помірного рівня гучності
Щоб відрегулювати гучність, натисніть /ENT.
Примітка
Гучність знижується автоматично і з’являється повідомлення «Volume Lowered»,
якщо ви не зменшите гучність протягом приблизно 20 годин після появи
повідомлення «Check The Volume Level».
18
Підготування диктофона
Зміст
Заряджання батареї
 Підключіть цифровий диктофон до комп’ютера.
Під’єднайте кабель USB, що входить у комплект поставки цифрового
диктофона, до роз’єму  (USB) цифрового диктофона та USB-порту
ввімкнутого комп’ютера.
Цифровий
диктофон
До USBпорту
комп’ютера
Комп’ютер
З’єднувальний
кабель USB
До роз’єма  (USB)
Під час заряджання батареї на дисплеї
відображається «Connecting» і анімований
індикатор заряду батареї.
Коли батарею повністю заряджено, на
індикаторі заряду батареї відобразиться
позначка « ». Повне зарядження
розрядженої батареї займає приблизно
1 годину 30 хвилин.*1
Індикатор заряду батареї
Індикатор повного зарядження
Якщо цифровий диктофон використовується
вперше або якщо він не використовувався
протягом певного періоду часу, заряджайте
батарею, доки не відобразиться індикатор
« ».
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Заряджання батареї за допомогою комп’ютера
19
Підготування диктофона
Дотримуйтесь описаної нижче процедури; в іншому разі, якщо на
цифровому диктофоні є файли даних, вони можуть бути пошкоджені
або стати непридатними для відтворення.
Виконайте на комп’ютері наведену нижче операцію.*2
На панелі завдань Windows у правій нижній частині робочого стола
клацніть лівою кнопкою миші цю піктограму:
 Клацніть лівою кнопкою миші «Витягти IC RECORDER»
(для Windows 7) або «Безпечне витягнення USB Mass Storage Device»
(для Windows XP, Windows Vista).
У різних операційних системах ця піктограма та відображене
меню можуть мати різний вигляд. Піктограма може не завжди
відображатися на панелі завдань (залежно від настройок комп’ютера).
На екрані Macintosh клацніть позначку відключення «IC
RECORDER» або «MEMORY CARD» на бічній панелі Finder.
Від’єднайте кабель USB від комп’ютера та цифрового
диктофона.
*1Це приблизний час повного заряджання повністю розрядженої батареї при кімнатній
температурі. Залежно від залишкового заряду та стану батареї час заряджання може
різнитися.
*2Для отримання докладних відомостей про від’єднання цифрового диктофона від
комп’ютера зверніться до інструкції з експлуатації, яка входить у комплект поставки
комп’ютера.
Заряджання батареї за допомогою адаптера змінного струму USB
Також заряджати батарею можна за допомогою адаптера змінного струму
USB, що не входить у комплект поставки ( стор. 95).
Алфавітний
покажчик
Переконайтеся, що індикатор виконання операцій не світиться.
Зміст
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера.
20
Підготування диктофона
Посуньте й утримуйте перемикач POWER•HOLD у положенні «POWER»,
доки на дисплеї не з’явиться вікно. Цифровий диктофон увімкнуто.
Вимкнення живлення
Посуньте й утримуйте перемикач POWER•HOLD у положення «POWER»,
поки не з’явиться анімація «Power Off». Цифровий диктофон вимкнуто.
 Підказка
Якщо в режимі зупинки протягом 5 секунд не виконувати з цифровим диктофоном
жодних дій, то дисплей автоматично вимкнеться (у режимі збереження енергії).
Якщо жодну операцію не буде виконано протягом приблизно 10 хвилин, то
цифровий диктофон вимкнеться повністю (функція автоматичного вимкнення
живлення).
Використання функції призупинення
Посуньте перемикач POWER•HOLD у положення «HOLD» у режимі
зупинки. Цифровий диктофон перейде в режим призупинення для
зменшення споживання ресурсів батареї. Щоб негайно відновити
операції, скасуйте стан HOLD, перемістивши перемикач POWER•HOLD у
положення «POWER». Ця функція корисна, якщо потрібно швидко
ввімкнути цифровий диктофон.
 Підказка
У звичайному режимі зупинки цифровий диктофон вимикається автоматично,
якщо не здійснювати жодні операції протягом 10 хвилин. Якщо в режимі
очікування протягом 24 годин цифровий диктофон не використовуватиметься, то
він автоматично вимкнеться.
Алфавітний
покажчик
Увімкнення живлення
Зміст
Увімкнення цифрового диктофона
21
Підготування диктофона
 Підказка
Щоб вимкнути режим збереження енергії, натисніть і утримуйте BACK/HOME,
поки не з’явиться головне меню, а потім виберіть « Settings» – «Common Settings» –
«Power Saving Mode».
Для «Power Saving Mode» установіть значення «OFF».
Алфавітний
покажчик
Щоб зберегти заряд батареї, для режиму збереження енергії задано
значення «ON» за промовчанням.
Якщо в режимі збереження енергії цифровий диктофон не
використовується протягом 5 секунд у режимі зупинки та приблизно
10 секунд у режимі записування й відтворення, дисплей вимикається
автоматично. Однак, виконати операцію із кнопкою можна, навіть коли
дисплей вимкнуто. Щоб увімкнути дисплей, натисніть BACK/HOME.
Зміст
Використання режиму збереження енергії
22
Підготування диктофона
Настроювання годинника після заряджання батареї

/ENT

BACK/HOME
Якщо після першого використання цифрового диктофона годинник не
було настроєно, то з’явиться повідомлення «Set Date&Time», а потім
повідомлення підтвердження «Set Date&Time?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Відобразиться вікно настроювання годинника, і рік почне блимати.
 Установіть рік, місяць, день, годину та
хвилину.
Натисніть  або , щоб установити
рік, а потім натисніть /ENT. Повторіть
процедуру, щоб послідовно встановити
місяць, день, годину та хвилину.
Можна перемістити курсор на попередній
елемент, натиснувши BACK/HOME.
Після встановлення кількості хвилин і
натискання кнопки /ENT,
установлюється годинник і з’являється
повідомлення «Please Wait».
Алфавітний
покажчик
Щоб використовувати функцію нагадування або записувати дату й час,
слід настроїти годинник.
Зміст
Настроювання годинника
23
Підготування диктофона
Зміст
Настроювання годинника за допомогою меню

Алфавітний
покажчик
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки, годинник можна
настроїти за допомогою меню.
 Виберіть у меню пункт «Date&Time».
У режимі зупинки натисніть і утримуйте
кнопку BACK/HOME, поки не з’явиться
головне меню.
Натисніть  або , щоб вибрати « Settings», а потім натисніть /ENT.
Натисніть  або , щоб вибрати
«Common Settings», а потім натисніть
/ENT.
Натисніть  або , щоб вибрати
«Date&Time», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Auto(Synchronizing)» або «Manual», а потім натисніть /ENT.
Якщо вибрати «Auto(Synchronizing)»,
годинник буде автоматично настроєно за
годинником комп’ютера, підключеного до
цифрового диктофона. Для цього на
комп’ютері слід запустити програмне
забезпечення Sound Organizer, що входить
у комплект поставки.
Якщо ви вибрали «Manual», виконайте
наступний крок.
Продовження 
24
Підготування диктофона
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Примітки
Якщо не натиснути кнопку /ENT упродовж 1 хвилини після введення даних
годинника, режим настроювання годинника буде скасовано й дисплей
повернеться в режим зупинки.
Час відображається в режимі 12‑Hour з позначками «AM» або «PM», або в
режимі 24‑Hour, залежно від настройок у меню «Time Display». Настройки за
промовчанням залежать від регіону, де було придбано цифровий диктофон.
Алфавітний
покажчик
хвилину.
Натисніть  або , щоб установити
рік, а потім натисніть /ENT. Повторіть
процедуру, щоб послідовно встановити
місяць, день, годину та хвилину.
Можна перемістити курсор на попередній
елемент, натиснувши BACK/HOME.
Після встановлення хвилин і натискання
кнопки /ENT, установлюється годинник і
з’являється повідомлення «Please Wait».
Зміст
 Установіть рік, місяць, день, годину та
25
Підготування диктофона
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Ви можете вибрати мову для відображення повідомлень, меню, імен
папок, імен файлів тощо.
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
BACK/HOME, щоб відобразилося головне
меню, а потім виберіть « Settings» 
«Common Settings»  «Language» і
натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати мову, яку ви бажаєте
використовувати, а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Алфавітний
покажчик

Зміст
Установлення мови вікна дисплея
26
Підготування диктофона
Зміст
Про головне меню
/ENT

BACK/HOME
Щоб відобразити головне меню, натисніть і утримуйте BACK/HOME.
Керування різними функціями та настройками цифрового диктофона
починається з головного меню.
Головне меню
Головне меню складається з наведених нижче п’яти пунктів. Натисніть
 або , щоб вибрати пункт головного меню, а потім натисніть
/ENT для підтвердження.
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Алфавітний
покажчик

27
Підготування диктофона
Зміст
Використання головного меню

Алфавітний
покажчик
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Коли ви натискаєте  або , щоб вибрати пункт, а потім натискаєте
/ENT, відображається вікно меню на один рівень нижче. Натискання
кнопки BACK/HOME поверне вікно меню на один рівень вгору. Незалежно
від того, який рівень меню відображається у вікні, ви завжди можете
повернутися до вікна головного меню «Scene Select», натиснувши й
утримуючи BACK/HOME.
Головне меню
/ENT
Підменю
/ENT
Параметр меню
Вікно зупинки/відтворення/записування
 BACK: Натисніть BACK/HOME.
 HOME: Натисніть і утримуйте BACK/HOME.
Щоб вийти з головного меню, натисніть і утримуйте  STOP.
28
Підготування диктофона
Зміст
Вибір файлу
Алфавітний
покажчик
Вибір файлу за допомогою меню

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Ви можете вибрати папку та файл для записування, відтворення або
редагування таким чином:
 Відкрийте меню « Select File».
У режимі зупинки або відтворення
натисніть і утримуйте BACK/HOME, поки не з’явиться головне меню.
Натисніть  або , щоб вибрати « Select File», а потім натисніть /ENT.
 Виберіть категорію.
Натисніть  або , щоб вибрати
« Recording Files», « Music» або
« Podcast», а потім натисніть /ENT.
Примітка
Після придбання цифрового диктофона доступна лише категорія « Recording
Files». На можна вибрати інші категорії, оскільки в них ще немає файлів. Після
перенесення файлів із ​​комп’ютера можна відображати папки для цих категорій.
 Виберіть папку.
Після придбання цифрового диктофона
в категорії « Recording Files» доступні
5 папок (FOLDER01-05).
Натисніть  або , щоб вибрати
потрібну папку, а потім натисніть /ENT.
Продовження 
29
Підготування диктофона
 Натисніть кнопку  STOP, щоб зупинити відтворення.
Можна переходити між файлами,
натискаючи  або .
Алфавітний
покажчик
Натисніть кнопку  або  і виберіть
потрібний файл, а потім натисніть /ENT.
Відобразиться вікно відтворення вибраного
файлу.
Зміст
 Виберіть файл.
30
Підготування диктофона
Алфавітний
покажчик

/ENT

BACK/HOME
У режимі зупинки або відтворення натисніть BACK/HOME.
Відобразиться список файлів поточної папки. Натиснувши BACK/HOME
кілька разів, ви послідовно відобразите список папок, список категорій і
вікно « Select File».
У кожному вікні натискайте  або , щоб вибрати елемент, а потім
натисніть для підтвердження /ENT.
Примітка
Якщо під час відтворення відобразити список папок, відтворення зупиняється.
BACK/HOME
/ENT
Список файлів
BACK/HOME
/ENT
Список папок
BACK/HOME
/ENT
Список категорій
BACK/HOME
/ENT
Вікно «Select File»
Зміст
Вибір файлу в режимі зупинки або відтворення
31
Підготування диктофона
Щоб відобразити відомості про поточний файл, натисніть  STOP у
режимі зупинки. Повторно натискаючи  STOP, ви відобразите решту
відомостей про файл, а потім повернетеся до вікна режиму зупинки.
 STOP
 STOP
 STOP
Алфавітний
покажчик
 STOP
Зміст
Відображення відомостей про файли
32
Підготування диктофона
 У режимі зупинки відкрийте кришку гнізда для картки пам’яті
microSD, а потім вставте картку пам’яті microSD у гніздо для
картки пам’яті microSD як показано нижче, доки вона не стане
на своє місце.
Контактами вперед і
насічкою вгору
Виймання картки пам’яті microSD
У режимі зупинки натисніть на картку пам’яті microSD у гнізді.
Коли вона висунеться, вийміть картку пам’яті microSD із гнізда.
Структура папок і файлів
На картці пам’яті microSD створюється 5 папок, окрім папок, наявних у
вбудованій пам’яті. Ця структура папок і файлів дещо відрізняється від
структури вбудованої пам’яті ( стор. 81).
Примітки
Якщо картка пам’яті microSD не розпізнається, вийміть і знову вставте її в
цифровий диктофон.
У
 гніздо можна вставляти лише картку пам’яті microSD; не допускайте попадання
рідин, металів і легкозаймистих речовин у гніздо microSD. Недотримання цієї
вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом або
спричинити несправність пристрою.
записуванням обов’язково скопіюйте на комп’ютер усі дані, збережені на
Перед

картці пам’яті microSD, і відформатуйте картку пам’яті microSD на цифровому
диктофоні, щоб видалити з неї всі дані.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Окрім вбудованої пам’яті файли можна записувати на картку пам’яті
microSD.
У цьому посібнику картки microSD та microSDHC називаються
«картками microSD».
Зміст
Вставлення картки пам’яті microSD
33
Підготування диктофона
Про сумісні картки пам’яті microSD
З цифровим диктофоном можна використовувати картки пам’яті
microSD/microSDHC.
Зміст
З огляду на технічні характеристики файлової системи цифрового
диктофона за допомогою картки пам’яті microSD можна записати та
відтворити файл LPCM обсягом до 2 Гб і файли MP3/WMA/AAC‑LC
обсягом до 1 Гб.
Алфавітний
покажчик
Примітка
Належна робота всіх типів сумісних карток пам’яті microSD не гарантується.
34
Підготування диктофона
Зміст
Вибір пам’яті
Гніздо для картки пам’яті microSD

/ENT

BACK/HOME
За допомогою меню можна переключатися між вбудованою пам’яттю та
карткою пам’яті microSD.
 Щоб переключитися на картку пам’яті microSD, вставте картку
пам’яті microSD у гніздо microSD ( стор. 32).
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
BACK/HOME, щоб відобразити головне
меню, а потім виберіть « Settings» 
«Select Memory» і натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«microSD Card» або «Built-In Memory», а потім натисніть /ENT.
Якщо вибрано «microSD Card», а картка
пам’яті microSD не відформатована,
перейдіть до наступного кроку. В іншому
разі перейдіть до кроку 6.
 Якщо картку пам’яті microSD не відформатовано, натисніть і
утримуйте BACK/HOME, щоб відобразити головне меню, а потім
виберіть « Settings»  «Common Settings»  «Format» і
натисніть /ENT.
З’явиться повідомлення «All Data in microSD Card Will be Erased».
Потім з’явиться повідомлення «Execute?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
З’явиться анімація «Please Wait», і картку пам’яті microSD буде
відформатовано.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Якщо вибрати «microSD Card», з’явиться піктограма картки пам’яті
microSD.
Алфавітний
покажчик
 STOP
35
Записування файлів
Записування файлів
Зміст
Початок записування
Алфавітний
покажчик
POWER•HOLD
Вбудовані мікрофони (лівий/правий)
Індикатор записування/
Індикатор виконання операцій
 REC/PAUSE
 STOP
/ENT

Нижче наведено основні процедури записування, які виконуються в
режимі записування із зазначеною чутливістю мікрофона.
Примітка
Якщо під час записування випадково торкнутися цифрового диктофона
(наприклад, пальцем), разом із повідомленням може бути записано сторонній шум.
 Підказка
Перед початком записування рекомендовано зробити пробний запис або
проконтролювати записування ( стор. 36).
 Перемістіть перемикач POWER•HOLD у положення «POWER»,
щоб увімкнути цифровий диктофон ( стор. 20), або до центра,
щоб вивести цифровий диктофон зі стану HOLD ( стор. 16).
З’являється вікно режиму зупинки.
 Виберіть потрібну папку в меню ( стор. 38).
 Порада
Якщо ви не виберете папку, файл буде записано в папку «FOLDER01» у
категорії « Recording Files» у вбудованій пам’яті або на картці пам’яті microSD.
 Для записування в кишені сорочки
покладіть цифровий диктофон у
кишеню, зафіксувавши кріплення.
Продовження 
36
Записування файлів
 У режимі зупинки натисніть  REC/PAUSE.
Індикатор записування та індикатор
виконання операцій світитимуться
червоним.
Під час записування не потрібно натискати
й утримувати кнопку  REC/PAUSE.
Новий файл буде автоматично записано як
останній файл у вибраній папці.
 Підказка
Можна вибрати спеціальний параметр сюжету, наприклад «Shirt Pocket» або
«Interview», що підходить до поточних умов записування ( стор. 39).
Контроль записування
VOL−/+

Якщо підключити навушники до спеціального гнізда  (навушники),
записування можна контролювати. Гучність звуку для контролю можна
регулювати кнопкою VOL –/+, проте на гучність записування це не
впливатиме.
Алфавітний
покажчик
поверхні помістіть цифровий диктофон
таким чином, щоб вбудовані мікрофони
були спрямовані до джерела
записування.
Зміст
Для записування на столі або іншій
37
Записування файлів
Зміст
Припинення записування
 Натисніть  STOP.
Примітка щодо отримання доступу до даних
Цифровий диктофон записує та зберігає інформацію на носій пам’яті,
коли на дисплеї відображається анімація «Please Wait», або індикатор
виконання операцій блимає оранжевим світлом. Поки цифровий
диктофон здійснює доступ до даних, не виймайте картку microSD та не
натискайте кнопку RESET. Крім того, не підключайте та не від’єднуйте
адаптер змінного струму USB (не входить у комплект поставки), коли ви
його використовуєте. Це може призвести до пошкодження даних.
Інші операції
Завдання
Дії
призупинити записування*
Натисніть  REC/PAUSE.
Під час паузи записування індикатор
записування та індикатор виконання операцій
» та лічильник у
блимає червоним світлом, і «
вікні дисплея починають блимати.
скасувати паузу та продовжити
записування
Натисніть  REC/PAUSE знову. Записування
буде відновлено з цього моменту. (Щоб зупинити
записування після паузи, натисніть  STOP.)
перейти назад у поточному
записі
Натисніть /ENT. Записування буде зупинено,
і розпочнеться відтворення з початку щойно
записаного файлу.
перейти назад під час
записування
Натисніть і утримуйте  під час записування
або паузи. Записування буде зупинено; ви
зможете виконати пошук у записі за допомогою
швидкого відтворення. Після відпускання
кнопки  записування почнеться з цієї точки.
* Через 1 годину після призупинення записування режим паузи буде автоматично
скасовано, а цифровий диктофон перейде в режим зупинки.
 Підказка
Ви можете створювати нові папки або видаляти непотрібні за допомогою програмного
забезпечення Sound Organizer, що входить у комплект доставки ( стор. 89).
Алфавітний
покажчик
На дисплеї з’явиться анімація «Please Wait»; індикатор виконання
операцій горітиме оранжевим світлом. Цифровий диктофон
зупиняється на початку поточного файлу запису.
38
Записування файлів

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Ви можете встановити папку, у якій буде збережено записаний файл.
Ви можете вибрати папку в категорії « Recording Files» у вбудованій
пам’яті та на картці microSD.
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
BACK/HOME поки не відобразиться
головне меню, а потім виберіть у меню « Settings»  «Recording Settings» і
натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Save Destination», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або  щоб вибрати
папку для збереження, а потім натисніть
/ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
 Підказка
Якщо вказана папка призначення заповнена максимальною кількістю файлів, то на
початку записування папка призначення автоматично переключається на іншу
доступну папку, і файл буде записано в неї.
У цьому випадку повідомлення про те, що папку призначення змінено,
відображатиметься після зупинки записування.
Алфавітний
покажчик
Вибір папки призначення для записування
Зміст
Змінення настройок записування
39
Записування файлів
Зміст
Вибір сюжету записування для кожної ситуації


BACK/HOME
 STOP
Для різноманітних сюжетів записування можна одночасно змінювати
параметри записування, наприклад REC Mode ( стор. 72), Mic
Sensitivity (стор. 73) тощо, відповідно до рекомендованих настройок.
Також можна змінювати настройки для кожного окремого параметра.
 У режимі зупинки або відтворення
натисніть і утримуйте BACK/HOME, поки
не з’явиться головне меню.
 Натисніть /ENT.
Відобразиться вікно настройок вибору сюжету.
 Натисніть  або , щоб вибрати
потрібний сюжет, а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Сюжети
Shirt Pocket
Опис
Записування в кишені сорочки.
Meeting
Для записування в різноманітних ситуаціях,
наприклад у просторому конференц-залі.
Voice Notes
Для записування диктування, коли мікрофон
розташовано біля рота.
Interview
Для записування людського голосу на відстані від
1 до 2 метрів.
My Scene
Використовуйте для збереження вподобаних
настройок.
Алфавітний
покажчик
/ENT
40
Записування файлів
Якість записування можна покращити, і не вдаючись до вибору сюжетів
записування.
Записування голосових нотаток
Якщо тримати цифровий диктофон збоку від
рота, дихання не долинатиме до вбудованих
мікрофонів і записаний звук буде чіткий.
Записування інтерв’ю
Поверніть вбудовані мікрофони цифрового
диктофона до особи, в якої берете інтерв’ю.
Записування на цифровий диктофон у кишені сорочки
Якщо поміщений у кишеню сорочки цифровий
диктофон зафіксувати кріпленням, можна
зменшити шум, який з’являється, якщо тканина
випадково треться з цифровим диктофоном під
час записування.
Алфавітний
покажчик
Записування на нараді
Для записування на столі прикріпіть
глушник шуму, що входить у комплект, до
цифрового диктофона.
Розмістивши цифровий диктофон на
носовій хустинці, ви зможете записувати
чистий звук із низьким рівнем шуму,
без вібрації від стола.
Зміст
Поради для кращого записування
41
Записування файлів
 У режимі зупинки або паузи натисніть і
 Натисніть  або , щоб вибрати
сюжет, настройки якого потрібно
змінити, а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Edit» або «Edit from Current Setting», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
елемент, який потрібно змінити, а потім
натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати пункт настройок, а потім
натисніть /ENT.
Докладнішу інформацію про пункти меню та настройки див. у
розділі «Параметри меню». ( стор. 72 – 73)
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Edit Complete», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Алфавітний
покажчик
утримуйте кнопку BACK/HOME, щоб
відобразити головне меню, а потім
виберіть « Settings»  «Recording
Settings»  «Scene Edit» і натисніть /ENT.
Зміст
Змінення настройок Scene Select
42
Записування файлів
 У режимі зупинки або паузи натисніть і утримуйте кнопку
 Натисніть  або , щоб вибрати сюжет, настройки якого
потрібно змінити на значення за промовчанням, і натисніть /ENT.
 Виберіть «Set Default Value», а потім
натисніть /ENT.
З’явиться повідомлення «Set to Default Value?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Для настройок пункту меню вибраного сюжету буде встановлено
значення за промовчанням.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Настройки за промовчанням
Докладнішу інформацію про пункти меню та настройки дивіться на
стор. 72 і 73.
Shirt Pocket
Meeting
Voice Notes
Interview
My Scene
MP3
192kbps
MP3
192kbps
MP3
128kbps
MP3
192kbps
MP3
192kbps
Medium
High
Low
Medium
Medium
LCF(Low Cut) ON
ON
ON
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
OFF
REC Mode
Mic Sensitivity
OFF
Алфавітний
покажчик
BACK/HOME, щоб відобразити головне меню, а потім виберіть « Settings»  «Recording Settings»  «Scene Edit» і натисніть
/ENT.
Зміст
Змінення настройок Scene Select на значення за промовчанням
43
Записування файлів
 REC/PAUSE

/ENT

BACK/HOME
Ви можете встановити для функції VOR (Voice Operated Recording)
значення «ON», щоб починати запис, коли цифровий диктофон виявляє
звук, що за гучністю перевищує заданий рівень, і переходити в режим
паузи, коли рівень звуку падає до нижчого рівня, ніж задано.
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, щоб
відкрити головне меню, а потім виберіть
« Settings»  «Recording Settings» 
«VOR» і натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати «ON», а потім натисніть
/ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
 Натисніть  REC/PAUSE.
« » з’явиться у вікні дисплея.
Якщо цифровий диктофон виявляє, що рівень звуку падає нижче
заданого рівня, « » та індикатор лічильника на екрані починають
блимати і записування з функцією VOR автоматично призупиняється.
Коли цифровий диктофон під час паузи виявляє звук, що перевищує
заданий рівень, записування з функцією VOR відновлюється.
Вимкнення функції VOR
Установіть для функції «VOR» значення «OFF» на кроці .
Примітка
На функцію VOR впливають навколишні звуки. Настройте параметр «Mic Sensitivity»
в меню відповідно до умов записування. Якщо якість запису незадовільна навіть
після того, як ви змінили настройки «Mic Sensitivity», або якщо ви збираєтеся зробити
дуже важливий запис, установіть у меню для функції «VOR» значення «OFF».
Алфавітний
покажчик
 STOP
Зміст
Автоматичне записування за наявності звуку:
функція VOR
44
Відтворення файлів
Відтворення файлів
 Перемістіть перемикач POWER•HOLD у напрямку «POWER», щоб увімкнути цифровий диктофон ( стор. 20), або до центра,
щоб вивести його зі стану HOLD ( стор. 16).
З’являється вікно режиму зупинки.  Виберіть файл, який потрібно відтворити ( стор. 28).
Якщо ви не виберете файл, буде відтворюватися щойно записаний
файл.
 Натисніть /ENT.
Відтворення почнеться, а індикатор роботи
буде світитися зеленим.
 Натисніть VOL –/+, щоб регулювати звук.
Зупинення відтворення
 Натисніть  STOP.
Алфавітний
покажчик
POWER•HOLD
Індикатор виконання операцій
VOL−/+

/ENT

 STOP
Зміст
Основні відомості про відтворення
45
Відтворення файлів
Дії
зупинка в поточний момент
(функція призупинення
відтворення)
Натисніть /ENT. Щоб почати відтворення з
цієї точки, натисніть /ENT знову.
перейти до початку поточного
файлу
Натисніть  один раз.*1*2
перейти до попереднього файлу
Натисніть  кілька разів. (У режимі зупинки
утримуйте цю кнопку, щоб перейти воднораз
на кілька файлів назад.*3)
перейти до наступного файлу
Натисніть  один раз.*1*2
перейти до одного з наступних
файлів
Натисніть  кілька разів. (Щоб пропустити
кілька файлів, утримуйте кнопку (в режимі
зупинки)*3)
*1 Якщо встановлено позначку композиції, цифровий диктофон переходить назад або вперед
до позначки композиції перед поточною точкою або після неї ( стор. 60).
*2Ці операції доступні, якщо для параметра «Easy Search» установлено значення «OFF»
( стор. 51, 75).
*3У режимі постійного пошуку цифровий диктофон не шукає позначки композиції.
Алфавітний
покажчик
Завдання
Зміст
Інші операції
46
Відтворення файлів
Зміст
Змінення параметрів відтворення

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Можна знизити рівень шуму в режимі відтворення або вибрати звуковий
ефект, що підходить до файлу, який буде відтворюватися.
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, щоб
відкрити головне меню, а потім виберіть
« Settings»  «Playback Settings» і
натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Effect», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
ефект, який потрібно встановити для
відтворення, а потім натисніть /ENT.
У режимі зупинки вибраний файл з ефектом
відтворюється автоматично задля вашого
підтвердження.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Зменшення шуму або вибір звукового ефекту під час відтворення –
функція ефекту
47
Відтворення файлів
OFF
Вимикає функцію ефекту.
Clear Voice 1
Зниження шумів за винятком людського голосу і коригування
гучності тихих і гучних голосів до оптимального рівня, завдяки
чому звук стає чіткішим і простішим для сприйняття.
Clear Voice 2
Збільшує чіткість звуку, сильніше заглушуючи шуми, і має такі
самі функції автоматичного регулювання гучності, що й функція
«Clear Voice 1».
Music: Pop
виділяє середні частоти; ідеальний для записування пісень.
Music: Rock
виділяє високий і низький діапазон для потужного звуку.
Music: Jazz
виділяє високі частоти для живого звуку.
Music: Bass 1
виділяє низькі частоти.
Music: Bass 2
ще більше виділяє низькі частоти.
 Порада
Ефекти «Clear Voice 1» та «Clear Voice 2» призначено для покращення якості
відтворення голосу (включно із записами розмов) і не призначено для відтворення
музики.
Алфавітний
покажчик
Опис
Зміст
Пункти меню
параметрів
48
Відтворення файлів
Зміст
Настройка швидкості відтворення: функція DPC (Digital Pitch Control)


BACK/HOME
 STOP
Швидкість відтворення можна настроювати в діапазоні коефіцієнтів від
0,50 до 2,00. Завдяки функції цифрової обробки файл відтворюється із
природною тональністю.
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, щоб
відкрити головне меню, а потім виберіть
« Settings»  «Playback Settings», 
«DPC(Speed Control)» і натисніть /ENT.
 Для відтворення з зазначеною
швидкістю натисніть  або , щоб вибрати значення «ON», а потім
натисніть /ENT. Перейдіть до кроку 4.
Для змінення швидкості відтворення
натисніть  або , щоб вибрати
«Set Speed», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб настроїти
швидкість відтворення.
Швидкість зменшиться на 0,05 разу
(від ×0,50 до ×1,00).
Швидкість збільшиться на 0,10 разу (від ×1,00 до ×2,00).
Якщо натиснути й утримувати кожну кнопку, швидкість
змінюватиметься неперервно.
У режимі зупинки вибраний файл з ефектом відтворюється
автоматично із вказаною швидкістю задля вашого затвердження.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Відновлення звичайної швидкості відтворення
Виберіть значення «OFF» на кроці .
Алфавітний
покажчик
/ENT
49
Відтворення файлів
Примітка
Алфавітний
покажчик
Вибір режиму відтворення

/ENT

BACK/HOME
 STOP
У меню можна вибрати режим відтворення.
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, щоб відобразити головне меню, а потім
виберіть « Settings»  «Playback
Settings»,  «Play Mode» і натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати «1», « », «ALL», « 1», «
» або « ALL», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Пункти меню параметрів
Сторінка опису/довідки
1
файл відтворюється.
файли з однієї папки відтворюються неперервно.
ALL
1
усі файли відтворюються неперервно.
один файл відтворюється повторно.
файли з однієї папки відтворюються повторно.
ALL
Зміст
Файл LPCM не можна відтворити на швидкості. що більше ніж в 1,00 раз перевищує
швидкість записування. Якщо спробувати встановити швидкість відтворення, що
перевищує це обмеження, у вікні дисплея відобразиться повідомлення «NO FAST».
усі файли відтворюються повторно.
Повторюване відтворення поточного файлу
Під час відтворення натисніть і утримуйте /ENT.
», і поточний файл відтворюється повторно. Щоб
З’являється «
продовжити відтворення у звичайному режимі, натисніть /ENT знову.
50
Відтворення файлів
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Гніздо  (навушники)
Прослуховування з кращою якістю звуку
Прослуховування з навушниками:
Підключіть стереонавушники з комплекту до гнізда  (навушники).
Вбудований динамік буде вимкнуто автоматично.
за допомогою зовнішнього динаміка:
Прослуховування

Підключіть активний динамік до гнізда  (навушники).
Переміщення вперед і назад під час відтворення (вперед/назад)
Переміщення вперед (перехід вперед):
Натисніть і утримуйте  під час відтворення та відпустіть у момент,
з якого слід відновити відтворення.
Переміщення назад (перехід назад):
Натисніть і утримуйте  під час відтворення та відпустіть у момент,
з якого слід відновити відтворення.
Цифровий диктофон виконає пошук з невеликою швидкістю з
одночасним відтворенням. Ця функція зручна для переходу на одне
слово вперед або назад. Потім, якщо знову натиснути й утримувати цю
кнопку, цифровий диктофон почне пошук із більшою швидкістю.
 Якщо файли відтворюються або шукаються до кінця останнього файлу
Якщо відтворено (у режимі звичайного або швидкого відтворення) усі файли,
приблизно протягом 5 секунд відображатиметься повідомлення «FILE END».
Коли повідомлення «FILE END» зникне, а індикатор виконання операцій
вимкнеться, цифровий диктофон зупиниться на початку останнього файлу.
Якщо натиснути й утримувати , поки повідомлення «FILE END»
відображається, файли відтворюватимуться у швидкому режимі, а якщо
відпустити цю кнопку, почнеться відтворення в нормальному режимі.
Алфавітний
покажчик

Зміст
Зручні методи відтворення
51
Відтворення файлів
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Коли для функції «Easy Search» у меню задано значення «ON», ви можете
повернутися на вказаний пропущений момент, натиснувши один раз
кнопку , і перейти вперед на вказаний момент, натиснувши один раз
під час відтворення кнопку . Ця функція використовується для пошуку
потрібного моменту в довгому записі (наприклад, у записі зустрічі).
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, щоб
відобразити головне меню, а потім
виберіть « Settings»  «Playback Settings»,
 «Easy Search» і натисніть /ENT.
 Для переходу вперед або назад на
зазначений період часу натисніть 
або , щоб вибрати «ON», а потім
натисніть /ENT. Перейдіть до кроку 5.
Щоб період відрізок часу для переходу під
час пошуку вперед або назад, натисніть 
або , щоб вибрати «Set Skip Time»,
а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Set Forward Skip» або «Set Reverse Skip»,
а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати час
переходу, а потім натисніть /ENT.
 Підказка
Щоб налаштувати час переходу вперед і назад, повторіть кроки від 1 до 4.
Пропуск вперед
5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min або 10min
Пропуск назад
1sec, 3sec, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 5min або 10min
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Алфавітний
покажчик

Зміст
Швидкий пошук моменту, з якого потрібно розпочати відтворення –
функція Простий пошук
52
Відтворення файлів
Зміст
Відтворення файлу в зазначений час із
нагадуванням
Алфавітний
покажчик

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Пристрій дає змогу настроїти звукове нагадування та відтворювати
вибраний файл у зазначений час. Файл може відтворюватися в
зазначений час один раз на тиждень або в той самий час щодня.
Для файлу можна встановити нагадування.
 Виберіть файл для відтворення з нагадуванням.
 Перейдіть до режиму настроювання нагадування.
У режимі зупинки натисніть і утримуйте
BACK/HOME, щоб відобразити головне
меню, а потім виберіть « Settings» 
«Playback Settings»,  «Alarm» і
натисніть /ENT.
Натисніть  або , щоб вибрати «ON», а потім натисніть
/ENT.
 Установіть час і дату нагадування.
Натисніть  або , щоб вибрати
«Date», день тижня або «Daily», а потім
натисніть /ENT.
Якщо вибрати пункт «Date»:
Установіть рік, місяць, день, години та хвилини, як описано в розділі
«Настроювання годинника» ( стор. 22).
Якщо вибрано день тижня або пункт «Daily»:
Натисніть  або , щоб установити годину, а потім натисніть
/ENT. Натисніть  або , щоб установити хвилини, а потім
натисніть /ENT.
Можна перемістити курсор на попередній елемент, натиснувши
BACK/HOME.
Продовження 
53
Відтворення файлів
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Змінення настройок нагадування
Виберіть файл, для якого потрібно змінити настройку нагадування,
і виконайте кроки  - .
Скасування настройок нагадування
Виконайте кроки  та . На кроці - виберіть значення «OFF» і
натисніть /ENT. Нагадування буде скасовано, а індикатор нагадування
зникне з вікна дисплея.
Коли настає встановлена дата й час
У заданий час цифровий диктофон автоматично вмикається, і
повідомлення «ALARM» відображається у вікні дисплея. Потім буде
відтворено нагадування та вибраний файл із застосуванням вибраного
типу нагадування.
Після завершення відтворення цифровий диктофон автоматично
зупиниться. (Якщо для типу нагадування встановлено значення
«Beep&Play» або «Play», цифровий диктофон зупиниться на початку
вибраного файлу.)
Зупинення відтворення нагадування
Поки звучить нагадування, натисніть будь-яку кнопку, крім VOL –/+.
Якщо активовано функцію HOLD, зупинити відтворення нагадування
можна, натиснувши будь-яку кнопку.
Підтвердження настройок нагадування
У режимі зупинки натисніть двічі  STOP, щоб відобразити вікно з
інформацією про файл. Якщо з’являється «» (індикатор нагадування),
то нагадування установлено.
Алфавітний
покажчик
потрібний тип нагадування, а потім
натисніть /ENT.
З’явиться анімація «Please Wait», і настройки
нагадування активуються.
Зміст
 Натисніть  або , щоб вибрати
54
Стирання файлів
Стирання файлів
Зміст
Стирання файлу
POWER•HOLD
Алфавітний
покажчик
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Примітка
Після стирання запису його не можна відновити.
 Перемістіть перемикач POWER•HOLD у напрямку «POWER», щоб увімкнути цифровий диктофон ( стор. 20), або до центра,
щоб вивести його зі стану HOLD ( стор. 16).
З’являється вікно режиму зупинки.
 У режимі зупинки або паузи виберіть файл, який потрібно
стерти ( стор. 28).
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, доки не з’явиться головне
меню.
 Натисніть  або , щоб вибрати « Erase Files», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«Erase a File», а потім натисніть /ENT.
З’явиться повідомлення «Erase the File?» і
вказаний файл буде відтворено для
підтвердження.
 Натисніть  або , щоб вибрати
«YES», а потім натисніть /ENT.
З’явиться анімація «Please Wait», і вибраний
файл буде стерто.
Після видалення файлу решту файлів буде переміщено та
перенумеровано, тож між ними не залишиться проміжку.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Продовження 
55
Стирання файлів
Алфавітний
покажчик
Видалення частини файлу
Спочатку розділіть файл на два файли ( стор. 63), а потім виконайте
кроки  - .
Зміст
Скасування видалення
Виберіть значення «ΝΟ» на кроці , а потім натисніть /ENT.
56
Стирання файлів
/ENT

BACK/HOME
 STOP
 У режимі зупинки виберіть папку, що містить файли, які потрібно стерти ( стор. 28).
 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/
HOME, щоб відобразити головне меню,
виберіть « Erase Files»  «Erase All Files»,
а потім натисніть /ENT.
Відобразиться повідомлення «Erase All Files?».
 Натисніть  або , щоб вибрати
«YES», а потім натисніть /ENT.
З’явиться анімація «Please Wait», і всі файли
у вибраній папці буде стерто.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
 Порада
Якщо вибрана папка містить захищений файл, видалити його не можна.
Алфавітний
покажчик

Зміст
Стирання всіх файлів у папці
57
Редагування файлів
Редагування файлів
Зміст
Упорядкування файлів у папці
Алфавітний
покажчик
Переміщення файлу в іншу папку

/ENT

BACK/HOME
 STOP
 Виберіть файл, який потрібно перемістити.
 Натисніть і утримуйте BACK/HOME, доки не з’явиться головне
меню.
 Натисніть  або  і виберіть « Edit», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть кнопку  або  і виберіть
«Edit Files», потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або  і виберіть «Move
File», потім натисніть /ENT.
 Натисніть кнопку  або , щоб
вибрати категорію цільової папки, і натисніть /ENT.
Примітка
У разі вибору цільової категорії « Music», ви можете переміщувати файл до
папки, що містить файли таких типів, які цифровий диктофон може
відтворювати.
Продовження 
58
Редагування файлів
Зміст
 Натисніть  або , щоб вибрати
Алфавітний
покажчик
папку, до якої потрібно перемістити
файл, і натисніть/ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait»,
і файл буде переміщено на останнє місце у
вибраній папці.
Під час переміщення файлу в іншу папку
вихідний файл із попередньої папки
видаляється.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування переміщення файлу
Натисніть кнопку  STOP перед кроком .
Копіювання файлу в іншу пам’ять
Гніздо для картки пам’яті microSD
 STOP

/ENT

BACK/HOME
Файли можна копіювати із вбудованої пам’яті на картку пам’яті microSD і
навпаки, що корисно, коли необхідно зберегти резервну копію. Перш ніж
почати операцію, вставте картку пам’яті microSD, на яку буде
скопійовано інформацію, у гніздо для карток microSD.
 Виберіть файл, який потрібно скопіювати.
Щоб скопіювати файл із картки пам’яті microSD у вбудовану пам’ять,
для вихідного носія пам’яті встановіть значення «microSD Card»
( стор. 34).
 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/
HOME, щоб відобразити головне меню, а потім виберіть « Edit»  «Edit Files» 
«File Copy» та натисніть /ENT.
З’явиться меню «Copy to microSD card Select
Folder» або «Copy to Built-In Memory Select
Folder», і висвітиться вікно вибору категорії.
Продовження 
59
Редагування файлів
папки, і натисніть /ENT.
Відобразиться список папок вибраної категорії.
У разі вибору цільової категорії « Music», ви можете переміщувати файл до
папки, що містить файли таких типів, які цифровий диктофон може
відтворювати.
 Натисніть  або , щоб вибрати папку, до якої потрібно
скопіювати файл, і натисніть /ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», і файл буде скопійовано як
останній файл вибраної папки. Файл буде скопійовано з таким самим
іменем файлу.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування операції копіювання
Натисніть кнопку  STOP перед кроком .
Скасування операції копіювання під час її виконання
Коли з’явиться анімація «Please Wait» під час копіювання на кроці ,
натисніть кнопку  STOP.
Алфавітний
покажчик
Примітка
Зміст
 Натисніть кнопку  або , щоб вибрати категорію цільової
60
Редагування файлів

/ENT

T-MARK
Можна додати позначку композиції в точці, у якій потрібно пізніше
розділити файл або яку потрібно знайти під час відтворення. До кожного
файлу можна додати до 98 позначок композиції.
Під час записування, відтворення або
призупинення записування натисніть кнопку
T-MARK у місці, де потрібно додати позначку
композиції.
Індикатор (позначка композиції) і номер композиції тричі
заблимають, після чого буде додано позначку композиції.
Пошук позначки композиції та початок відтворення з неї
Натисніть кнопку  або  у режимі зупинки. Коли індикатор
(позначка композиції) блимне один раз, натисніть кнопку /ENT.
Алфавітний
покажчик
Додавання позначки композиції
Зміст
Використання позначки композиції
61
Редагування файлів
Зміст
Видалення позначки композиції


BACK/HOME
 STOP
 Зупиніться в місці після позначки
композиції, яку потрібно видалити.
 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/
HOME, щоб відобразити головне меню,
виберіть « Edit»  «Edit Files»  «Erase
Track Mark», потім натисніть кнопку /ENT.
Висвітиться повідомлення «Erase Track
Mark?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», після чого вибрану позначку
композиції буде видалено.
Місце зупинки
Видалення позначки композиції
Буде видалено позначку композиції безпосередньо перед місцем зупинки.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
Алфавітний
покажчик
/ENT
62
Редагування файлів
Зміст
Одночасне видалення всіх позначок композиції у вибраному файлі


BACK/HOME
 STOP
 Виберіть файл, із якого потрібно видалити позначки
композиції.
 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/
HOME, щоб відобразити головне меню,
виберіть « Edit»  «Edit Files»  «Erase
All Track Marks», а потім натисніть /ENT.
Висвітиться повідомлення «Erase All Track
Marks?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», після чого всі позначки
композиції буде видалено одночасно.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування видалення
Виберіть пункт «NO» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
Алфавітний
покажчик
/ENT
63
Редагування файлів
Зміст
Розділення файлу
Алфавітний
покажчик
Розділення файлу в поточний момент

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Файл можна розділити в режимі зупинки так, що файл буде розділено на
дві частини, а до назв розділеного файлу буде додано нові номери. Після
розділення файлу можна легко знайти точку, у якій потрібно розпочати
відтворення, у разі створення тривалого запису, наприклад запису
наради. Розділення файлу доступне, доки загальна кількість файлів у
папці не дорівнюватиме максимально допустимій кількості.
 Зупиніть файл у точці, у якій його потрібно розділити.
 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/HOME
щоб відобразити головне меню, виберіть « Edit»  «Edit Files»  «Divide at Current
Position», а потім натисніть кнопку /ENT.
Відобразиться повідомлення «Divide at
Current Position?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», після чого файл буде розділено.
До імен розділених файлів буде додано суфікс із порядковим
номером («_1» для вихідного та «_2» – для нового файлу).
Файл 1
Файл 2
Файл 3
Файл розділяється.
Файл 1
Файл 2_1
Файл 2_2
Файл 3
До імені кожного розділеного файлу додається
суфікс, який складається з порядкового номера.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування розділення
Виберіть пункт «NO» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
64
Редагування файлів
Зміст
Розділення файлу на всіх позначках композиції


BACK/HOME
 STOP
 Виберіть файл, який потрібно розділити.
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
кнопку BACK/HOME, щоб відобразити
головне меню, виберіть « Edit»  «Edit
Files»  «Divide All Track Marks», потім
натисніть /ENT.
Висвітиться повідомлення «Divide All Track
Marks?».
 Натисніть  або , щоб вибрати «YES», а потім натисніть
/ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», і файл буде розділено на всіх
позначках композиції. Усі наявні позначки композиції у файлах буде
видалено.
До кожного розділеного файлу додається суфікс, який складається з
порядкового номера.
Файл 1
Файл розділяється на всіх позначках композиції
Файл 1_01 Файл 1_02
Файл 1_03
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Скасування розділення
Виберіть пункт «NO» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
Скасування операції розділення під час її виконання
Коли з’явиться анімація «Please Wait» під час розділення на кроці ,
натисніть кнопку  STOP.
Алфавітний
покажчик
/ENT
65
Редагування файлів

/ENT

BACK/HOME
 STOP
Можна змінити ім’я папки, де зберігатимуться всі файли, записані за
допомогою цифрового диктофона.
Ви можете вибрати нове ім’я папки із шаблонів.
 Виберіть папку, яку потрібно перейменувати, зі списку папок у
категорії « Recording Files».
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
кнопку BACK/HOME, щоб відобразити
головне меню, виберіть « Edit»  «Change
Names», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або  і виберіть «Change
Folder Name», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
ім’я папки за вподобанням, а потім
натисніть /ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», після
чого ім’я папки буде змінено.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
 Підказки
Якщо для папки обрано ім’я, яке вже існує, до імені нової папки додаватиметься
суфікс, який складається з порядкового номера (від 2 до 10).
Якщо із шаблонів вибрано «FOLDER», до кожного імені папки додаватиметься
суфікс, який складається з порядкового номера (від 01 до 10).
Для
безпосереднього перейменування папки або змінення шаблону можна

використати програмне забезпечення Sound Organizer, що входить у комплект.
Алфавітний
покажчик
Зміна імені папки
Зміст
Перейменування папок і файлів
66
Редагування файлів
Зміст
Зміна імені файлу


BACK/HOME
 STOP
Файл можна перейменувати, додаючи до імені файлу символи з бажаного
шаблону як префікс. Файл в області записування можна перейменувати.
Ви можете вибрати символи, які буде додано, із шаблонів.
 Виберіть файл, який потрібно перейменувати, зі списку папок у
категорії « Recording Files».
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
кнопку BACK/HOME, щоб відобразити
головне меню, виберіть « Edit» 
«Change Names»  «Change File Name», а потім натисніть /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати
потрібні символи, які додаватимуться у вигляді префікса до імені файлу, і натисніть /ENT.
Відобразиться анімація «Please Wait», і
вибрані символи буде додано до імені файлу
та відокремлено від нього за допомогою
знака нижнього підкреслення (_).
(Наприклад, якщо додати «A» до файлу
11215_001, він матиме ім’я A_11215_001)
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
 Підказка
Для безпосереднього перейменування папки або змінення шаблону можна
використати програмне забезпечення Sound Organizer, що входить у комплект.
Алфавітний
покажчик
/ENT
67
Редагування файлів
Зміст
Захист файлу
/ENT

BACK/HOME
 STOP
Щоб запобігти випадковому видаленню або редагуванню важливого
файлу, його можна захистити. Якщо файл захищено, він позначається
індикатором (захист) у вікні інформації про файл. Це означає, що файл
доступний лише для читання і його не можна видаляти й редагувати.
 Виберіть файл, який потрібно захистити, з папки в категорії « Recording Files» або « Music».
 У режимі зупинки натисніть і утримуйте
кнопку BACK/HOME, щоб відобразити
головне меню, виберіть « Edit»  «Edit
Files»  «Protect», а потім натисніть
кнопку /ENT.
 Натисніть  або , щоб вибрати «ON», а потім натисніть
/ENT.
Файл захищено.
 Натисніть  STOP, щоб вийти з меню.
Зняття захисту
Виберіть пункт «OFF» на кроці , а потім натисніть кнопку /ENT.
Алфавітний
покажчик

68
Про функцію меню
Підменю
Пункти меню
Режим Режим
Режим
зупинки відтворення записування


—


—
Erase a File


—
Erase All Files

-
-
Protect

-
-
Divide at Current Position

-
-
Divide All Track Marks

-
-
Move File

-
-
File Copy

-
-
Erase Track Mark

-
-
Erase All Track Marks

-
-
Change Folder Name

-
-
Change File Name

-
-
Scene Edit


-
Save Destination

-
-
REC Mode


—
Mic Sensitivity



LCF(Low Cut)



VOR



DPC(Speed Control)



Effect



Easy Search



Play Mode



Alarm

-
-

-
-
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Edit Files
Change Names
Settings
Recording
Settings
Playback
Settings
Select Memory
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Головні меню
Режим виконання операції
(: параметр можна встановити /
—: параметр не можна встановити)
Зміст
Робочі режими меню
69
Про функцію меню
Підменю
Пункти меню
Зміст
Головні меню
Режим виконання операції
(: параметр можна встановити /
—: параметр не можна встановити)
Режим Режим
Режим
зупинки відтворення записування
Common
Settings
LED



Power Saving Mode



Language

-
-
Date&Time

-
-
Time Display



Beep



Format

-
-
System Information

-
-
Алфавітний
покажчик
Settings
70
Про функцію меню
Підменю
Пункти меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Дає змогу обрати сюжет записування відповідно до будь-якій ситуації:
(Shirt Pocket)*, (Meeting), (Voice Notes), (Interview), (My Scene).
Також можна встановлювати рекомендовані настройки записування одночасно.
39
Select File
Відображення списку категорій, списку папок і списку файлів, що дає змогу вибрати
файл.
28
Erase Files
Erase a File
Видаляє файл.
Перед видаленням файлу виберіть файл, який слід видалити,
і перейдіть до вікна меню.
YES:файл буде видалено.
NO: Файл не буде видалено.
54
Erase All Files
Видаляє всі файли в папці.
Перед видаленням усіх файлів виберіть папку, з якої слід
видалити всі файли, і перейдіть до вікна меню.
YES:усі файли у вибраній папці буде видалено.
NO: Усі файли в папці не буде видалено.
56
Protect
Захищає файл для запобігання його
видаленню, розділенню або переміщенню.
ON: файл буде захищено.
OFF*:захист файлу не виконуватиметься.
Файл може бути видалено,
відредаговано або переміщено.
67
Divide at Current
Position
Розділяє файл на дві частини.
YES:файл буде розділено на дві частини.
NO: розділення файлу не
виконуватиметься.
63
Divide All Track
Marks
Розділяє файл на всіх позначках
композиції.
YES:файл буде розділено на всіх
позначках композиції.
NO: файл не буде розділено на всіх
позначках композиції.
64
Move File
Переміщує вибраний файл у вибрану
папку.
Перед переміщенням файлу виберіть файл,
який слід перемістити, і перейдіть до вікна
меню.
57
Edit
Edit Files
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Scene Select
Зміст
Параметри меню
71
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Edit Files
File Copy
Копіює вибраний файл із вбудованої
пам’яті в потрібну папку на картці пам’яті
microSD або з картки пам’яті microSD в
потрібну папку вбудованої пам’яті.
Перед копіюванням файлу виберіть файл,
який слід скопіювати, і перейдіть до вікна
меню.
58
Erase Track Mark
Видаляє позначку композиції
безпосередньо перед поточним
моментом.
YES:позначку композиції буде видалено.
NO: позначку композиції не буде
видалено.
61
Erase All Track Marks Видаляє всі позначки композиції
вибраного файлу.
YES:усі позначки композиції буде
видалено.
NO: жодної позначки композиції не буде
видалено.
62
Change Folder Name
Перейменовує папку за допомогою
вибраного шаблону.
65
Change File Name
Перейменовує файл за допомогою
вибраного шаблону та додаванням до
імені файлу префікса у вигляді символів
вибраного шаблону.
66
Change Names
Див.
стор.
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Зміст
Підменю
Продовження 
72
Про функцію меню
Підменю
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Scene Edit
Редагує параметри різних пунктів меню
записування, попередньо встановлених у
меню «Scene Select».
Edit: змінює настройки вибраного
сюжету. Якщо вибрано «Edit
Complete», параметри набирають
сили.
Edit from Current Setting:
змінює попередньо встановлені
настройки в меню. Якщо вибрано
«Edit Complete», параметри
набирають сили.
Set Default Value:
скидає настройки до настройок за
промовчанням.
Execute:скидає настройки до настройок
за промовчанням і завершує
процес настроювання.
Cancel: завершує процес настроювання
без змінення настройок.
Settings
Recording Settings
Зміст
Пункти меню
41
Алфавітний
покажчик
Підказка
Можна змінювати такі пункти меню:
«REC Mode», «Mic Sensitivity»
( стор. 73), «LCF(Low Cut)»
( стор. 73), «VOR» ( стор. 43)
Save Destination
Визначає цільову папку, у яку
записуватимуться всі файли. Цю папку
можна зазначити в категорії « Recording
Files» як для вбудованої пам’яті, так і для
картки пам’яті microSD.
38
REC Mode
Дає змогу встановити режим
записування.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (не стиснутий) режим
стереозапису високої якості
MP3 192kbps*:
MP3 (стиснутий) режим
стереозапису стандартної якості
MP3 128kbps:
MP3 (стиснутий) режим тривалого
стереозапису
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (стиснутий) режим
монофонічного запису стандартної
якості
—
Продовження 
73
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Recording Settings
Mic Sensitivity
Дає змогу встановити чутливість
мікрофона.
:
High
для записування звуку, джерело
якого розташовано далеко від
цифрового диктофона, або тихого
звуку, наприклад записування у
просторій кімнаті.
Medium *:
для записування звуку під час
звичайної зустрічі або наради,
наприклад у конференц-залі або
під час інтерв’ю.
Low :
для записування нотаток, коли
мікрофон розташовано біля рота,
звуку поблизу цифрового
диктофона або гучного звуку.
—
LCF(Low Cut)
Установлює функцію LCF (Low Cut Filter),
яка прибирає низькі частоти для зменшення
шуму проектора або вітру, а відтак – для
чіткішого записування файлу.
ON*: функцію LCF активовано.
OFF: функцію LCF вимкнуто.
—
VOR
Настроює функцію VOR (Voice Operated
Recording).
ON: записування починається, коли
цифровий диктофон виявляє звук,
який за гучністю перевищує
зазначений рівень, і призупиняє
записування, коли гучність
виявленого звуку падає нижче
зазначеного рівня. Функція VOR
активується після натискання
кнопки  REC/PAUSE.
OFF*:функція VOR не працює.
43
DPC(Speed Control)
Настроює функцію DPC (цифрове
регулювання висоти тону). Швидкість
відтворення можна настроювати в
діапазоні коефіцієнтів від 0,50 до 2,00.
Завдяки функції цифрової обробки файл
відтворюється із природною тональністю.
ON(x n,nn):
файл відтворюється на зазначеній
швидкості (x n,nn: n= від 0 до 9) за
допомогою функції DPC.
OFF*:
функція DPC не працює.
Set Speed:
визначає швидкість відтворення в
діапазоні від x0,5 до x2,00. (x0,70*)
48
Playback Settings
Див.
стор.
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Зміст
Підменю
Продовження 
74
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Playback Settings
Effect
Настроює ефект для відтворення звуку.
OFF*:
функція ефекту не працює.
Clear Voice 1:
46
зниження шумів за винятком
людського голосу і коригування
гучності тихих і гучних голосів
до оптимального рівня, завдяки
чому звук стає чіткішим і
простішим для сприйняття.
Clear Voice 2:
збільшує чіткість звуку,
сильніше заглушуючи шуми, і
має такі самі функції
автоматичного регулювання
гучності, що й функція «Clear
Voice 1».
Music: Pop:
виділяє середні частоти; ідеальний
для записування пісень.
Music: Rock:
виділяє високий і низький діапазон
для потужного звуку.
Music: Jazz:
виділяє високі частоти для живого
звуку.
Music: Bass 1:
виділяє низькі частоти.
Music: Bass 2:
ще більше виділяє низькі частоти.
Примітка
Якщо для відтворення файлу
використовується вбудований динамік,
функція ефекту не працює.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Зміст
Підменю
75
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Playback Settings
Easy Search
Дає змогу встановити функцію простого
пошуку.
ON: можна переміщуватися вперед або
назад на зазначений час,
натискаючи  або  під час
відтворення. Цю функцію зручно
використовувати для пошуку
певної точки в довгому записі.
OFF*:функція простого пошуку не
працює. Якщо натиснути кнопку
 або , файл буде
переміщено вперед або назад.
Set Skip Time:
установлює час переміщення
вперед або назад під час пошуку.
Set Forward Skip:
установлює час переміщення
вперед за допомогою натискання
кнопки . (5sec, 10sec*, 30sec,
1min, 5min або 10min)
Set Reverse Skip:
установлює час переміщення назад,
коли натискається кнопка .
(1sec, 3sec*, 5sec, 10sec, 30sec, 1min,
5min або 10min)
51
Play Mode
Настроює режим відтворення.
1: файл відтворюється.
*: файли з однієї папки
відтворюються безперервно.
ALL: усі файли відтворюються
неперервно.
1: один файл відтворюється повторно.
: файли з однієї папки
відтворюються повторно.
ALL:усі файли відтворюються
повторно.
49
Alarm
Дає змогу настроїти нагадування.
ON: діє функція нагадування.
OFF*:функцію нагадування вимкнуто.
Вибравши «ON» для функції нагадування,
установіть дату, час чи день тижня
відтворення або виберіть щоденне
відтворення та виберіть один із
зазначених нижче варіантів нагадування.
Beep&Play: після відтворення
нагадування відтворюється
вибраний файл.
Beep: відтворюється лише
нагадування.
Play: відтворюється лише
вибраний файл.
52
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Зміст
Підменю
Продовження 
76
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Select Memory
Дає змогу вибрати носій пам’яті, на якому потрібно зберегти
файл або який містить файл, що слід відтворити, змінити або
скопіювати.
Built-In Memory*: вибрано вбудовану пам’ять цифрового
диктофона.
microSD Card: вибрано картку пам’яті microSD, вставлену у
гніздо для карток пам’яті microSD.
34
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Примітка
Якщо в цифровий диктофон не вставлено картку пам’яті
microSD, автоматично вибирається вбудована пам’ять.
Common Settings
LED
Вмикає або вимикає індикатор
записування та індикатор виконання
операцій під час роботи.
ON*: під час записування індикатор
записування та індикатор
виконання операцій блимає або
світиться. Під час відтворення
індикатор виконання операцій
блимає або світиться.
OFF: індикатор записування та
індикатор виконання операцій не
світиться та не блимає навіть під
час записування або відтворення.
—
Примітка
Коли цифровий диктофон під’єднано до
комп’ютера, індикатор записування та
індикатор виконання операцій блимає
або світиться, навіть якщо функцію
«LED» установлено на режим «OFF».
Power Saving Mode
Настроює режим енергозбереження на
обмежене споживання ресурсів
акумулятора.
ON*: діє функція енергозбереження.
Якщо цифровий диктофон не
використовується протягом
5 секунд у режимі зупинки та
приблизно 10 секунд у режимі
записування й відтворення,
дисплей вимикається автоматично.
OFF: функцію енергозбереження
вимкнуто.
Зміст
Підменю
21
Продовження 
77
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Див.
стор.
Common Settings
Language
Дає змогу встановити мову, яка
використовуватиметься для повідомлень,
меню, імен папок, імен файлів тощо.
Deutsch (німецька), English (англійська),
Español (іспанська), Français (французька),
Italiano (італійська), Русский (російська),
(корейська),
(китайська),
(китайська), (тайська)
25
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Примітка
Кількість доступних для вибору мов і
можливість установлення мови за
промовчанням залежать від регіону,
де було придбано цифровий диктофон.
Date&Time
Auto(Synchronizing)*:
якщо цифровий диктофон
підключено до комп’ютера, на
якому запущено програму Sound
Organizer, годинник буде
автоматично настроєно за даними
цього комп’ютера.
Manual:
дає змогу настроїти годинник,
послідовно встановивши рік,
місяць, день, години та хвилини.
23
Time Display
Дає змогу встановити формат
відображення годинника.
12‑Hour:12:00AM = північ,
12:00PM = південь
24‑Hour:0:00 = північ, 12:00 = південь
—
Примітка
Настройки за промовчанням відрізняються
в залежності від регіону, де було придбано
цифровий диктофон.
Beep
Дає змогу встановити сигнал.
ON*: звуковий сигнал лунатиме для
позначення прийняття операції або
виникнення помилки.
OFF: звуковий сигнал не лунатиме.
Зміст
Підменю
—
Примітка
Нагадування лунатиме, навіть якщо в
меню для пункту «Beep» встановлено
значення «OFF».
Продовження 
78
Про функцію меню
Параметри
(* : початковий параметр)
Common Settings
Format
Форматує вибраний носій пам’яті
(вбудовану пам’ять або картку пам’яті
microSD), видаляючи всі дані в пам’яті та
скидаючи структуру папок до стану за
промовчанням.
Execute: носій пам’яті буде
відформатовано.
Cancel: носій пам’яті не буде
відформатовано.
Див.
стор.
—
Алфавітний
покажчик
Пункти меню
Примітки
Для форматування картки пам’яті
microSD, яка використовується в
цифровому диктофоні, використовуйте
функцію форматування цифрового
диктофона. Не форматуйте картку
пам’яті microSD за допомогою
комп’ютера.
Перш ніж почати операцію
форматування, переключіться на носій
пам’яті, який потрібно відформатувати
( стор. 34).
Під час форматування носія пам’яті всі
дані, збережені на носії, буде видалено.
Після видалення даних носія пам’яті їх
не можна буде відновити.
Під час форматування вбудованої
пам’яті інструкцію з експлуатації,
збережену у вбудованій пам’яті, також
буде видалено. Щоб отримати копію
інструкції з експлуатації, відвідайте
домашню сторінку служби підтримки
Sony залежно від вашого регіону
( стор. 104).
System Information
Відображає назву моделі цифрового
диктофона та номер версії програмного
забезпечення.
Зміст
Підменю
—
79
Використання комп’ютера
Використання комп’ютера
Копіювання файлів із цифрового диктофона на комп’ютер для зберігання
( стор. 85)
Копіювання музичних файлів із комп’ютера на цифровий диктофон для
відтворення ( стор. 86)
Використання цифрового диктофона як пам’яті USB ( стор. 88)
На цифровому диктофоні можна зберігати зображення та текст,
збережені на комп’ютері.
Керування файлами та їх редагування за допомогою програми Sound Organizer
( стор. 89)
Програмне забезпечення Sound Organizer, яке входить до комплекту
поставки, дає змогу передавати файли, записані за допомогою цифрового
диктофона, на комп’ютер для керування та редагування. Ви також
можете передавати музичні файли та файли подкастів, збережені на
комп’ютері, на цифровий диктофон.
Системні вимоги до комп’ютера
Докладні відомості про системні вимоги до комп’ютера подано на
стор. 91, 99.
Алфавітний
покажчик
Коли цифровий диктофон підключено до комп’ютера, можна передавати
дані з одного пристрою на інший.
Зміст
Використання цифрового диктофона з
комп’ютером
80
Використання комп’ютера
Цифровий диктофон
Ваш комп’ютер
З’єднувальний
кабель USB
До роз’єма  (USB)
Для обміну файлами між цифровим диктофоном і комп’ютером
підключіть цифровий диктофон до комп’ютера.
 Під’єднайте роз’єм  (USB) цифрового диктофона до USB-порту
ввімкнутого комп’ютера за допомогою з’єднувального кабелю
USB, міцно вставивши його обома штекерами в роз’єм та порт.
 Переконайтеся, що цифровий диктофон належним чином
розпізнано.
На екрані Windows відкрийте «Мій комп’ютер» або «Комп’ютер» і
переконайтеся, що «IC RECORDER» або «MEMORY CARD»
розпізнано.
На екрані Macintosh перевірте, чи відображається диск «IC
RECORDER» або «MEMORY CARD» на бічній панелі Finder.
Комп’ютер розпізнає цифровий диктофон, коли буде встановлено
підключення. Коли цифровий диктофон підключено до комп’ютера,
у вікні дисплея цифрового диктофона відображається повідомлення
«Connecting».
Алфавітний
покажчик
До USB-порту
комп’ютера
Зміст
Підключення цифрового диктофона до комп’ютера
81
Використання комп’ютера
Вбудована пам’ять
Картка пам’яті microSD
«MEMORY CARD»
IC RECORDER
VOICE*1
FOLDER01
Папка для файлів,
записаних за
допомогою цифрового
диктофона
FOLDER05
PRIVATE
SONY
VOICE
Папка, передана з
комп’ютера
MUSIC
POP
LPCM
AAC-LC
NEWS*2
MP3
*3
POP
*3
J-POP
LPCM
PODCASTS
Conversation
LPCM
MP3
MP3
WMA
*4
AAC-LC
NEWS
AAC-LC
Conversation*2
Папка, передана з
комп’ютера
MUSIC
J-POP*2
PODCASTS
Папка для файлів,
записаних за
FOLDER01 допомогою цифрового
диктофона
FOLDER05
LPCM
MP3
MP3
AAC-LC
MP3
WMA
Instructions*5
*1 Навіть якщо файл передається безпосередньо до папки VOICE, він не
*2
*3
*4
*5
відображатиметься на вкладці « Recording Files» цифрового диктофона.
Передаючи файли з комп’ютера на цифровий диктофон, слід розміщати їх у
папках, вкладених у папку VOICE.
Ім’я папки, у якій зберігаються музичні файли або подкасти, відображатиметься
на дисплеї цифрового диктофона без змін, тому зручно наперед встановити легке
для запам’ятовування ім’я.
Папки, зображені на ілюстрації, є прикладами імен папок.
Цифровий диктофон може розпізнати до 8 рівнів переданих на нього папок.
Якщо передавати музичні файли окремо, їх розташування буде класифіковано
як «No Folder».
Інструкції з експлуатації цифрового диктофона зберігаються в папці
«Instructions» безпосередньо під папкою «IC RECORDER».
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Папки та файли відображаються на екрані комп’ютера, як показано
нижче.
Щоб відобразити файли та папки на екрані Windows із використанням
Провідника або на екрані Macintosh із використанням Finder, відкрийте
«IC RECORDER» або «MEMORY CARD».
Коли цифровий диктофон підключено до комп’ютера, структура папок
різниться залежно від того, який цільовий носій пам’яті вибрано:
«microSD Card» ( стор. 34) чи «Built-In Memory».
Зміст
Структура папок і файлів
82
Використання комп’ютера
Підказки
Примітка
Якщо в папках немає файлів для відтворення за допомогою цифрового диктофона,
ці папки не відображатимуться у вікні дисплея цифрового диктофона.
Папки, які відображаються в категорії « Recording Files» цифрового диктофона.
Відображатимуться папки для файлів, записаних за допомогою
цифрового диктофона, (папки, вкладені в папку VOICE).
Примітка
Навіть якщо файл передається безпосередньо до папки VOICE, він не
відображатиметься на вкладці « Recording Files» цифрового диктофона.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Структура папок у вікні дисплея цифрового диктофона
Вигляд структури папок у вікні дисплея цифрового диктофона та на
екрані комп’ютера відрізняється.
Індикатори папки у вікні дисплея цифрового диктофона такі:
: Папка для файлів, записаних за допомогою цифрового диктофона
: Папка, передана з комп’ютера (такі індикатори відображаються,
якщо музичні файли передано з комп’ютера).
: Папка для файлів подкастів, переданих із комп’ютера (ці папки
відображаються, коли файли подкастів передано з комп’ютера).
Зміст
На цифровому диктофоні можуть відображатися назва або ім’я виконавця тощо,
зареєстровані в музичних файлах. Рекомендовано ввести інформацію ID3-тегу за
допомогою програмного забезпечення, яке використовувалося для створення
музичних файлів на комп’ютері.
не зареєстровано жодної назви або імені виконавця, у вікні дисплея
Якщо

цифрового диктофона відображатиметься «No Data».
83
Використання комп’ютера
Папки, які відображаються в категорії « Music» цифрового диктофона.
Зміст
Папки, які відображаються в категорії « Podcast» цифрового диктофона
Відображатимуться папки для файлів подкастів, переданих із комп’ютера.
Під час передавання файлів подкастів із комп’ютера на цифровий
диктофон використовуйте програмне забезпечення Sound Organizer із
комплекту поставки.
Алфавітний
покажчик
Серед папок, переданих із комп’ютера, відображаються такі папки.
Папки, вкладені в папку MUSIC, яка містить файл (якщо певні папки
мають кілька рівнів, усі папки відображатимуться паралельно).
Папки, передані до інших розташувань, крім папок MUSIC та
PODCASTS
Папка під назвою «No Folder» (якщо музичні фали передаються окремо,
вони відображатимуться під цією папкою).
84
Використання комп’ютера
Виконайте описані нижче процедури; в іншому разі дані може бути
пошкоджено.
диктофона не світиться.
 Виконайте на комп’ютері наведену нижче операцію. *1
На панелі завдань Windows у правій нижній частині робочого стола
клацніть лівою кнопкою миші цю піктограму:
 Клацніть лівою кнопкою миші «Витягти IC RECORDER»
(для Windows 7) або «Безпечне витягнення USB Mass Storage Device»
(для Windows XP, Windows Vista).
У різних операційних системах ця піктограма та відображене
меню можуть мати різний вигляд. Піктограма може не завжди
відображатися на панелі завдань залежно від настройок комп’ютера.
На екрані Macintosh клацніть позначку відключення «IC RECORDER»
або «MEMORY CARD» на бічній панелі Finder.
 Від’єднайте з’єднувальний кабель USB від цифрового
диктофона та від USB-порту комп’ютера.
*1Для отримання докладних відомостей про від’єднання цифрового диктофона від
комп’ютера зверніться до інструкції з експлуатації, яка входить у комплект поставки
комп’ютера.
Алфавітний
покажчик
 Переконайтеся, що індикатор виконання операцій цифрового
Зміст
Від’єднання цифрового диктофона від комп’ютера
85
Використання комп’ютера
Зміст
Копіювання файлів із цифрового диктофона
на комп’ютер
Алфавітний
покажчик
Ви можете скопіювати файли та папки з цифрового диктофона на
комп’ютер для зберігання.
 Підключіть цифровий диктофон до комп’ютера ( стор. 80).
 Скопіюйте файли або папки, які потрібно передати на комп’ютер.
Перетягніть потрібні файли або папки з розташування «IC RECORDER»
або «MEMORY CARD» на локальний диск комп’ютера.
Копіювання файлу або папки (перетягування)
Цифровий
диктофон або
картка пам’яті
microSD
Ваш комп’ютер
 Клацніть і утримуйте,
 перетягніть,
 а потім відпустіть.
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера ( стор. 84).
86
Використання комп’ютера
* Відомості про формати файлів, які можна відтворювати за допомогою цифрового
диктофона, подано в розділі «Конструкція та технічні характеристики» ( стор. 101).
Копіювання музичного файлу з комп’ютера на цифровий диктофон
(перетягування)
 Підключіть цифровий диктофон до комп’ютера ( стор. 80).
 Скопіюйте папку, у якій зберігаються музичні файли, на цифровий диктофон.
Щоб відобразити файли та папки на екрані Windows із використанням
Провідника або на екрані Macintosh із використанням Finder,
перетягніть папку, що містить музичні файли, на «IC RECORDER» або
«MEMORY CARD».
Цифровий диктофон може розпізнати до 400 папок. До однієї папки
можна скопіювати щонайбільше 199 файлів. Крім того, цифровий
диктофон може розпізнати в загальному до 4095 файлів на одному
носії пам’яті.
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера ( стор. 84).
Алфавітний
покажчик
Ви можете копіювати музику або інші аудіофайли (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) з комп’ютера на цифровий диктофон
перетягуванням, а також можна відтворювати їх на цифровому диктофоні.
Зміст
Копіювання музичних файлів із комп’ютера
на цифровий диктофон і їх подальше
відтворення
87
Використання комп’ютера
Відобразіть список категорій одним із наведених нижче
способів:
У режимі зупинки або відтворення натисніть і утримуйте кнопку
BACK/HOME, щоб відобразити головне меню, виберіть « Select
File» і натисніть /ENT.
У режимі зупинки натисніть кнопку BACK/HOME кілька разів,
доки не з’явиться список категорій.
Натисніть кнопку  або  та виберіть « Music», а потім
натисніть /ENT.
Натисніть кнопку  або , щоб вибрати папку ( ), де будуть зберігатися музичні файли, і натисніть /ENT.
 Виберіть музичний файл, який потрібно відтворити.
Натисніть кнопку  або  і виберіть потрібний файл, а потім
натисніть /ENT.
Почнеться відтворення вибраного файлу.
 Натисніть кнопку  STOP, щоб зупинити відтворення.
Відтворення іншого файлу
У режимі зупинки натисніть  або , щоб відобразити потрібний
файл, а потім натисніть /ENT, щоб почати відтворення.
Алфавітний
покажчик
 Виберіть папку.
Зміст
Відтворення музичних файлів, скопійованих із комп’ютера, на
цифровому диктофоні
88
Використання комп’ютера
Алфавітний
покажчик
За умови підключення до комп’ютера на цифровому диктофоні можна
зберігати дані зображень і текстів із комп’ютера, а також файли, записані
за допомогою цифрового диктофона.
Для використання цифрового диктофона як пам’яті USB комп’ютер має
відповідати зазначеним вимогам до системи.
Для отримання докладних відомостей про вимоги до системи див.
стор. 99.
Зміст
Використання цифрового диктофона як
пам’яті USB
89
Використання комп’ютера
Програмне забезпечення Sound Organizer дає змогу здійснювати обмін
файлами з цифровим диктофоном або карткою пам’яті. Крім того, можна
передавати на цифровий диктофон і відтворювати на ньому пісні,
імпортовані з музичних компакт-дисків та інших носіїв, подкасти, файли
MP3 та інші аудіофайли, імпортовані з комп’ютера. З імпортованими
файлами можна виконувати різні дії, зокрема відтворювати, редагувати
та перетворювати їх на формат MP3 та інші формати. Ви також можете
записувати на компакт-диски музику, яка вам подобається, і надсилати
аудіофайли поштою.
Імпортування файлів, записаних за допомогою цифрового диктофона
Можна імпортувати файли, записані за допомогою цифрового
диктофона, у програму Sound Organizer.
Імпортовані файли буде збережено на комп’ютері.
Імпортування пісень із компакт-диска з музикою
Ви можете імпортувати пісні з компакт-диска з музикою у програму
Sound Organizer.
Імпортовані пісні буде збережено на комп’ютері.
Імпортування пісень, збережених на комп’ютері
Можна імпортувати музику та інші файли, збережені на комп’ютері,
у програмне забезпечення Sound Organizer.
Підписка на подкасти та їх оновлення
Ви можете підписатися на подкасти у програмному забезпеченні Sound
Organizer.
Підписка на подкасти та їх оновлення дає змогу завантажувати
(підписка) і отримувати останні дані з Інтернету.
Відтворення файлів
Ви можете відтворювати файли, імпортовані у програмне забезпечення
Sound Organizer.
Змінення відомостей про файли
Ви можете змінювати назву, ім’я виконавця та інші відомості про файли у
списку.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Що можна робити за допомогою програмного забезпечення Sound
Organizer
Зміст
Використання програмного забезпечення
Sound Organizer із комплекту постачання
90
Використання комп’ютера
Редагування шаблонів імен папок і файлів
Можна редагувати шаблони, які використовуються як параметри меню
«Change File Name» та «Change Folder Name».
Видалення файлів із цифрового диктофона
Ви можете видаляти файли, збережені на цифровому диктофоні.
Використовуйте цю операцію для видалення файлів із цифрового
диктофона, якщо потрібно збільшити обсяг вільного місця диктофона
або за наявності непотрібних файлів.
Передавання файлів на цифровий диктофон
Ви можете передавати файли із програмного забезпечення Sound
Organizer на цифровий диктофон або картку пам’яті.
Після цього ви можете слухати музику, подкасти та інший вміст, який
було передано на цифровий диктофон.
Записування компакт-диска з музикою
Ви можете вибрати улюблені пісні серед пісень, імпортованих до
програмного забезпечення Sound Organizer, і записати власний
оригінальний компакт-диск із музикою.
Інші призначення
Ви можете запустити програму електронної пошти та надіслати файл
запису як вкладення.
Для розпізнавання голосового запису файлу та перетворення голосу на
текст можна скористатися програмою розпізнавання голосу Dragon
NaturallySpeaking (не входить у комплект поставки), сумісною із
програмним забезпеченням Sound Organizer.
Алфавітний
покажчик
Об’єднання файлів
Ви можете об’єднувати кілька файлів в один.
Зміст
Розділення файлів
Ви можете розділяти один файл на кілька окремих.
91
Використання комп’ютера
Нижче наведено системні вимоги для використання програмного
забезпечення Sound Organizer.
* За винятком Китаю
Примітки
Одна із зазначених вище операційних систем має бути попередньо інстальована.
Оновлені операційні системи та середовище з альтернативним завантаженням не
підтримуються.
64-розрядні версії Windows XP не підтримуються.
IBM PC/AT або сумісний
Процесор
Windows XP: процесор Pentium III з тактовою частотою 500 MГц або вище
Windows Vista: процесор Pentium III з тактовою частотою 800 MГц або вище
Windows 7: процесор Pentium III з тактовою частотою 1 ГГц або вище
Пам’ять

Windows XP: принаймні 256 МБ
Windows Vista: принаймні 512 МБ (у разі використання Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium рекомендовано принаймні 1 ГБ).
Windows 7: принаймні 1 ГБ (32-розрядна версія)/принаймні 2 ГБ
(64-розрядна версія)
Вільне
місце на жорсткому диску

Необхідно принаймні 400 МБ.
Залежно від версії ОС Windows може використовуватися більше 400 МБ.
Крім цього, необхідне місце для обробки даних музичних файлів.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Операційні системи
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter (32-розрядна версія)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 або вище
Windows Vista Business Service Pack 2 або вище
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 або вище
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 або вище
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 або вище
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 або вище*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 або вище*
Windows XP Professional Service Pack 3 або вище
Windows XP Home Edition Service Pack 3 або вище
Попередньо інстальовані.
Зміст
Системні вимоги до комп’ютера
92
Використання комп’ютера
Інсталюйте програмне забезпечення Sound Organizer на комп’ютері.
Примітки
Під час інсталяції програмного забезпечення Sound Organizer увійдіть до свого
облікового запису із правами адміністратора. Якщо в ОС Windows 7 з’явиться
екран [Служба захисту користувачів], підтвердьте те, що написано на екрані,
і натисніть кнопку [Так] ([Продовжити] в ОС Windows Vista).
Програмне забезпечення Sound Organizer не може запустити користувач з
обмеженими правами в ОС Windows XP.
Щоб скористатися функцією оновлення програмного забезпечення в
ОС Windows XP, необхідно ввійти до облікового запису на правах адміністратора.
Модуль Windows Media Format Runtime буде додано програмою інсталяції Sound
Organizer. Цей модуль не видаляється в разі видалення програмного забезпечення
Sound Organizer.
Однак, він може не інсталюватись у випадку попередньої інсталяції.
Дані в папках зберігання вмісту не видаляються в разі видалення програмного
забезпечення Sound Organizer.
У середовищі, коли кілька операційних систем інстальовано на одному
комп’ютері, не слід інсталювати програмне забезпечення Sound Organizer у
кожній із них. Це може призвести до невідповідності даних.
 Переконайтеся, що цифровий диктофон не підключено, а потім
увімкніть комп’ютер і запустіть ОС Windows.
 Вставте диск CD‑ROM у дисковод CD‑ROM.
Автоматично відкриється меню [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] і відобразиться вікно [Welcome to Sound Organizer Installer].
Якщо меню [Welcome to Sound Organizer Installer] не запускається,
відкрийте Windows Продовжити, клацніть правою кнопкою миші
диск CD‑ROM, двічі клацніть [SoundOrganizerInstaller.exe] і
виконайте вказівки на екрані.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Інсталяція програмного забезпечення Sound Organizer
Зміст
Параметри екрана
Роздільна здатність дисплея: 800 × 600 пікселів або вище
(рекомендовано 1024 × 768 пікселів)
Колір екрана: High Color (16-розрядний) або вище
Звукова
плата

Рекомендовано використовувати плату, сумісну із SoundBlaster.
USB-порт
Для використання пристроїв і носіїв необхідний сумісний порт USB.
Робота через концентратор USB не гарантована, крім окремих моделей.
Дисковод
Потрібен дисковод CD‑ROM. Для створення музикального компактдиска необхідний дисковод CD‑R/RW.
93
Використання комп’ютера
виберіть [I accept the terms in the license agreement] і натисніть
кнопку [Next].
або [Custom] і натисніть кнопку [Next].
Виконайте вказівки на екрані та вкажіть параметри інсталяції після
вибору варіанта [Custom].
 Коли з’явиться вікно [Ready to Install the Program], натисніть
[Install].
Почнеться інсталяція.
 Коли з’явиться вікно [Sound Organizer has been installed
successfully.], виберіть [Launch Sound Organizer Now] і натисніть
[Finish].
Примітка
Після інсталяції програмного забезпечення Sound Organizer, можливо, необхідно
буде перезапустити комп’ютер.
Алфавітний
покажчик
 Коли з’явиться вікно [Setup Type], виберіть варіант [Standard]
Зміст
 Переконайтеся, що ви приймаєте умови ліцензійної угоди,
94
Використання комп’ютера
 Кнопка Edit Mode
Відображення області редагування
для редагування файлу.
 Help
Відображення довідки для
програмного забезпечення Sound
Organizer. У цих файлах довідки
наведено докладні відомості про
кожну операцію.
 Список файлів Sound Organizer
(Моя бібліотека)
Відображає список файлів, які
було додано до папки «Моя
бібліотека» програми Sound
Organizer відповідно до виконаної
операції.
Recording Files: відображає
список файлів запису.
У цій бібліотеці під час
імпортування відображаються
файли, записані за допомогою
цифрового диктофона.
Music: відображає список
музичних файлів.
У цій бібліотеці відображаються
пісні, імпортовані з компакт-диска
з музикою.
Podcast: відображає список
подкастів.
 Кнопка Quick Operation Guide
Відображає Quick Operation
Guide із вказівками щодо
основних функцій програмного
забезпечення Sound Organizer.
 Бічна панель (Import/Transfer)
IC Recorder: відображає екран
передавання. З’являється список
файлів на підключеному пристрої.
Import CD: відображає екран
для імпортування музики з
компакт-дисків.
Burn CD/DVD: відображає
екран для записування дисків.
 Кнопки передавання
: передає файли із програми
Sound Organizer на цифровий
диктофон або картку пам’яті.
: імпортує файли з цифрового
диктофона або картки пам’яті до
папки «Моя бібліотека» програми
Sound Organizer.
Алфавітний
покажчик
 Список файлів цифрового
диктофона
Відображає файли, збережені на
підключеному цифровому
диктофоні або картці пам’яті.
Зміст
Вікно програмного
забезпечення Sound Organizer
95
Додаткова інформація
Додаткова інформація
З’єднувальний кабель USB
Заряджати вбудовану акумуляторну батарею можна, приєднавши
цифровий диктофон до розетки змінного струму за допомогою адаптера
змінного струму USB (не входить у комплект поставки). Батарею можна
заряджати під час використання цифрового диктофона, що корисно, коли
записування має тривати протягом значного проміжку часу.
Якщо цифровий диктофон використовується вперше або якщо він не
використовувався протягом певного періоду часу, заряджайте батарею,
доки не відобразиться індикатор « ».
Для повного заряджання розрядженої батареї потрібно приблизно
1 година 30 хвилин.*
* Це приблизний час, потрібний для повного заряджання батареї за кімнатної температури,
якщо батарею повністю розряджено. Залежно від залишкового заряду та стану батареї час
заряджання може різнитися.
 Під’єднайте адаптер змінного струму USB (входить у комплект
поставки) до розетки змінного струму.
 Під’єднайте адаптер змінного струму USB (входить у комплект
поставки) до з’єднувального кабелю USB.
 Приєднайте з’єднувальний кабель USB до роз’єму  (USB)
цифрового диктофона.
Під час заряджання батареї на дисплеї відображається анімований
індикатор заряду батареї.
Тепер цифровий диктофон можна використовувати під час
заряджання батареї.
Індикатор заряду батареї
Примітка
Під час відтворення файлів через вбудований динамік заряджати батарею не можна.
Алфавітний
покажчик
До роз’єма  (USB)
Зміст
Використання адаптера змінного струму USB
96
Додаткова інформація
 Під час записування або відтворення файлу натисніть кнопку
 STOP, щоб перевести цифровий диктофон у режим зупинки.
 Переконайтеся, що індикатор виконання операцій цифрового
диктофона не світиться.
 Від’єднайте цифровий диктофон від адаптера змінного струму
з роз’ємом USB, а потім від’єднайте адаптер змінного струму з
роз’ємом USB від розетки змінного струму.
Алфавітний
покажчик
Дотримуйтесь описаної нижче процедури; в іншому разі, якщо на
цифровому диктофоні є файли даних, вони можуть бути пошкоджені або
стати непридатними для відтворення.
Зміст
Від’єднання цифрового диктофона від розетки змінного струму
97
Додаткова інформація
Зміст
Заходи безпеки
Щодо безпеки
Не користуйтеся приладом під час водіння, їзди на велосипеді або
іншому моторному засобі пересування.
Щодо використання
Не залишайте пристрій біля джерел тепла або в сильно запилених
місцях, під прямим сонячним світлом або там, де пристрій може
отримати механічний удар.
Не допускайте, щоб на пристрій потрапляла рідина або падали важкі
предмети. Перед використанням пристрою необхідно, щоб його
перевірили кваліфіковані спеціалісти.
Запобігайте потраплянню на пристрій бризок води. Пристрій не
водонепроникний. Зокрема, будьте уважними в таких ситуаціях.
 Коли ви йдете до ванної кімнати з пристроєм у кишені.
Якщо ви нахилитеся, пристрій може потрапити у воду й намокнути.
 Коли ви користуєтеся пристроєм в умовах, де він може піддаватися
впливу дощу, снігу або підвищеної вологості.
 В умовах, коли ви можете спітніти. Пристрій може намокнути, якщо
ви візьмете його вологими руками або покладете в кишеню
спітнілого одягу.
Якщо
ви користуєтеся навушниками при дуже низькій вологості

оточуючого повітря, то можете відчувати біль у вухах. Це явище не
пов’язано з несправністю навушників, воно викликане накопиченням
на тілі статичної електрики. Щоб зменшити утворення статичної
електрики, користуйтеся одягом з несинтетичних матеріалів.
Сторонній шум
Сторонній шум може з’являтися, якщо під час записування або
відтворення пристрій перебував біля джерела змінного струму, лампи
флуоресцентного світла або мобільного телефону.
Якщо під час записування ви торкнулися пристрою пальцем або
якимось предметом, шум може бути записано разом із повідомленням.
Догляд
Для очищення поверхні пристрою використовуйте м’яку тканину, злегка
змочену у воді. Після цього протріть поверхню пристрою м’якою сухою
тканиною. Не використовуйте спирт, бензин або розчинник.
У разі виникнення запитань або проблем із пристроєм зверніться по
допомогу до найближчого дилера Sony.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Щодо живлення
Прилад може працювати лише від джерела постійного струму 3,7 В із
вбудованим літій-іонним акумуляторним елементом живлення.
98
Додаткова інформація
Алфавітний
покажчик
Використання картки пам’яті microSD
Під час форматування (ініціалізації) картки пам’яті microSD
обов’язково використовуйте цифровий диктофон, щоб відформатувати
картку. Належна робота карток пам’яті microSD, відформатованих за
допомогою ОС Windows або інших пристроїв, не гарантується.
Якщо відформатувати картку пам’яті microSD із записаними даними,
дані буде видалено. Будьте уважні, щоб не видалити важливі дані.
Не залишайте картку пам’яті microSD в доступних для дітей місцях.
Діти можуть випадково проковтнути її.
Не вставляйте та не виймайте картку пам’яті microSD під час
записування/відтворення/форматування. Такі дії можуть спричинити
несправність цифрового диктофона.
виймайте картку пам’яті microSD, коли індикатор виконання
Не

операцій блимає оранжевим кольором. Це може призвести до
пошкодження даних.
Не гарантується робота всіх типів сумісних карток пам’яті microSD з
цифровим диктофоном.
Не можна використовувати картки пам’яті типу ROM (read-only-memory)
або захищені від записування картки пам’яті microSD.
Дані можуть пошкодитися в наведених нижче випадках.
 Якщо під час операції зчитування або записування вийняти картку
пам’яті microSD або вимкнути цифровий диктофон.
 Якщо картка пам’яті microSD використовується в місцях, які
зазнають дії статичної електрики або електричного шуму.
Ми
не несемо жодної відповідальності за втрату або пошкодження

записаних даних.
створювати резервну копію важливих даних.
Рекомендовано

Не торкайтеся термінала картки пам’яті microSD рукою чи металевими
предметами.
Уникайте ударів, падіння або згинання картки пам’яті microSD.
Не розбирайте та не модифікуйте картку пам’яті microSD.
Бережіть картку пам’яті microSD від води.
Не використовуйте картку пам’яті microSD за наведених нижче умов.
 У місцях поза межами належних умов використання, наприклад у
салоні машини, що стоїть на сонці, і/або влітку, під дією прямого
сонячного проміння або поряд з обігрівачем.
 У вологих місцях або місцях, де присутні їдкі речовини.
Під час використання картки пам’яті microSD переконайтеся, що її
вставлено у гніздо для картки пам’яті microSD у правильному напрямку.
Зміст
Рекомендації щодо резервного копіювання
Щоб уникнути потенційного ризику втрати даних через випадкові
операції або несправність цифрового диктофона, радимо зберігати
резервні копії записаних файлів на комп’ютері тощо.
99
Додаткова інформація
Зміст
Технічні характеристики
Використання комп’ютера із програмним забезпеченням Sound Organizer
Докладніше про використання комп’ютера із програмним забезпеченням
Sound Organizer див. у розділі «Системні вимоги до комп’ютера»
( стор. 91).
Використання комп’ютера без програмного забезпечення Sound Organizer
Щоб використовувати комп’ютер із цифровим диктофоном без
програмного забезпечення Sound Organizer або використовувати
цифровий диктофон як USB-носій, комп’ютер має відповідати вимогам
до системи та порту, які наведено нижче.
Операційні системи
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate Service Pack 2 або вище
Windows Vista Business Service Pack 2 або вище
Windows Vista Home Premium Service Pack 2 або вище
Windows Vista Home Basic Service Pack 2 або вище
Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 або вище
Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 або вище*
Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 або вище*
Windows XP Professional Service Pack 3 або вище
Windows XP Home Edition Service Pack 3 або вище
Mac OS X (v10.3.9-v10.7)
Попередньо інстальовані.
* За винятком Китаю
Примітки
Одна з вищезазначених операційних систем має бути попередньо інстальована.
Крім зазначених вище операційних систем, будь-які інші операційні системи
(Windows 98, Windows 2000 або Linux тощо), оновлені операційні системи або
середовища з альтернативним завантаженням не підтримуються.
версії Windows XP не підтримуються.
64-розрядні

Для отримання найновіших відомостей про версію та сумісність з операційною
системою відвідайте домашню сторінку служби підтримки користувачів
цифрового диктофона ( стор. 104).
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Вимоги до системи
100
Додаткова інформація
Такі системи не підтримуються:
операційні системи, відмінні від указаних на сторінці 99;
самостійно зібрані комп’ютери або розроблені операційні системи;
оновлені операційні системи;
середовище з альтернативним завантаженням;
середовище з кількома моніторами.
Алфавітний
покажчик
Примітки
Зміст
Апаратне забезпечення
Звукова плата: звукові плати, сумісні з будь-якою підтримуваною
операційною системою
USB-порт
Порт:

Дисковод
Потрібен дисковод CD‑ROM. Для створення музичного компакт-диска
необхідний дисковод CD-R/RW.
101
Додаткова інформація
Зміст
Конструкція та технічні характеристики
Цифровий диктофон
Ємність (ємність, доступна для користувача)
Алфавітний
покажчик
4 ГБ (прибл. 3,60 ГБ = 3865470566 байт)
Частина пам’яті використовується як область керування.
Максимальна кількість папок (на диску)
400 папок
Максимальна кількість файлів (у папці)
199 файлів
Максимальна кількість файлів (на диску)
4074 файли (з 21 папками на диску)
Діапазон частот
LPCM 44.1kHz/16bit
95 Гц - 20000 Гц
MP3 192kbps
95 Гц - 18000 Гц
MP3 128kbps
95 Гц - 16000 Гц
MP3 48kbps(MONO)
95 Гц - 14000 Гц
Сумісні формати файлів
MP3*1
Швидкість потоку: 32 кбіт/с - 320 кбіт/с (підтримка змінної
швидкості потоку (VBR))
Частоти дискретизації: 16/22,05/24/32/44,1/48 КГц
Розширення файлу: .mp3
*1 Також підтримується відтворення файлів MP3,
записаних за допомогою цифрового диктофона.
Підтримуються не всі кодеки.
WMA*2
Швидкість потоку: 32 кбіт/с - 192 кбіт/с (підтримка змінної
швидкості потоку (VBR))
Частоти дискретизації: 44,1 КГц
Розширення файлу: .wma
*2 Формат WMA версії 9 сумісний, однак формати
MBR (Multi Bit Rate), Lossless, Professional та Voice не
підтримуються. Файли, захищені авторським правом,
не відтворюються. Підтримуються не всі кодеки.
AAC-LC*3
Швидкість потоку: 16 кбіт/с - 320 кбіт/с (підтримка змінної
швидкості потоку (VBR))
Частоти дискретизації:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 КГц
Розширення файлу: .m4a
*3 Файли, захищені авторським правом, не відтворюються.
Підтримуються не всі кодеки AAC.
LPCM
Частоти дискретизації: 44,1 КГц
Швидкість дискретизації потоку: 16 біт
Розширення файлу: .wav
Продовження 
102
Додаткова інформація
Загальний розділ
Зміст
Динамік
Прибл. 10 мм × 6 мм по діагоналі.
Вхід/вихід
(міні, стерео)
Рекомендований повний опір навантаження: 16 Ом
USB-роз’єм
(micro B)
сумісний з High-Speed USB
Гніздо для картки пам’яті microSD
сумісний з картками microSD/microSDHC
Керування швидкістю відтворення (DPC)
2,00 рази - 0,50 разу
MP3/WMA/AAC-LC
1,00 раз - 0,50 разу
LPCM
Вихідна потужність
150 мВт
Вимоги до джерела живлення
Вбудована літій-іонна акумуляторна постійний струм 3,7 В
батарея
Робоча температура
5°C - 35°C
Розміри (ш/в/г) (без деталей, які виступають, і елементів керування) (JEITA)*4
Прибл. 40,8 мм × 102,3 мм × 6,4 мм
Вага (JEITA)*4
Прибл. 50г
*4 Стандарт асоціації JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
Аксесуари з комплекту поставки
Дивіться Стислий посібник із використання, що входить до комплекту.
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без
оповіщення.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Гніздо навушників
103
Додаткова інформація
REC mode
Вбудована
(Сюжет записування*7) пам’ять
Картка пам’яті microSD
2 ГБ
4 ГБ
8 ГБ
16 ГБ
32 ГБ
6 год.
3 год.
6 год.
12 год.
5 хв.
24 год.
15 хв.
48 год.
40 хв.
MP3 192kbps
( / / / )
44 год.
40 хв.
22 год.
20 хв.
44 год.
40 хв.
89 год.
25 хв.
178 год.
357 год.
MP3 128kbps ( )
67 год.
5 хв.
33 год.
30 хв.
67 год.
5 хв.
134 год.
268 год.
536 год.
178 год.
89 год.
25 хв.
178 год.
357 год.
715 год.
1431 год.
год.: години/хв.: хвилини
*5 У разі записування протягом тривалого часу може знадобитися адаптер змінного струму USB
(не входить до комплекту). Докладні відомості про час роботи від батареї див. таблицю «Час
роботи батареї».
*6 Максимальний час записування в таблиці вище надається лише для ознайомлення та може
відрізнятися залежно від технічних характеристик картки.
*7 Настройки за промовчанням.
Максимальний час відтворення файлу (або файлів)*8
Швидкість потоку
Час відтворення
Кількість файлів
48 Кбіт/с
178 год.
2670 файлів
128 Кбіт/с
67 год. 5 хв.
1006 файлів
256 Кбіт/с
33 год. 30 хв.
502 файли
год.: години/хв.: хвилини
*8 Коли на цифровий диктофон передаються MP3-файли з тривалістю кожного 4 хвилини.
Час роботи від батареї
З вбудованою акумуляторною літій-іонною батареєю*1
REC Mode
Записування
Відтворення через
динамік*2
Відтворення через
навушники
LPCM 44.1kHz/16bit
Прибл. 18 год.
Прибл. 10 год.
Прибл. 19 год.
MP3 192kbps
Прибл. 24 год.
Прибл. 11 год.
Прибл. 23 год.
MP3 128kbps
Прибл. 24 год.
Прибл. 11 год.
Прибл. 25 год.
MP3 48kbps(MONO)
Прибл. 24 год.
Прибл. 11 год.
Прибл. 26 год.
Музичний файл
(128 Кбіт/с / 44,1 кГц)
—
Прибл. 11 год.
Прибл. 26 год.
год.: години
*1 Значення виміряно згідно зі стандартами асоціації JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Час роботи від батареї може бути меншим залежно від того,
як використовується цифровий диктофон.
*2 Під час відтворення музики через внутрішній динамік, коли гучність встановлено на рівень 28
Алфавітний
покажчик
LPCM 44.1kHz/16bit
MP3 48kbps(MONO)
Зміст
Максимальна тривалість записування*5*6
Нижче наведено сумарну допустиму тривалість запису для всіх папок.
104
Усунення неполадок
Усунення неполадок
Скористайтеся цією домашньою сторінкою технічної підтримки,
щоб отримати допомогу щодо вашого цифрового диктофона:
Для споживачів у Європі:
http://support.sony-europe.com/DNA
Для споживачів у Латинській Америці:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Для споживачів у США:
http://www.sony.com/recordersupport
Для споживачів у Канаді:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport
Для споживачів з інших країн/регіонів:
http://www.sony-asia.com/support
Зверніть увагу, що під час ремонту або обслуговування пристрою
записані файли можуть бути видалені.
Скидання параметрів цифрового диктофона
Якщо проблема не зникає навіть після того, як виконано дії згідно з
таблицями усунення неполадок, наведеними нижче, її можна вирішити
скиданням параметрів цифрового диктофона. Натисніть кнопку RESET
тонкою шпилькою тощо. Якщо натиснути кнопку RESET під час роботи
цифрового диктофона, збережені дані та настройки можуть бути
втрачені. Перш ніж скинути налаштування диктофона, переконайтеся,
що індикатор виконання операцій не світиться.
Кнопка RESET
Алфавітний
покажчик
Перш ніж ремонтувати цифровий диктофон, ознайомтеся з наведеною
нижче інформацією. Якщо вона не допоможе вирішити проблему,
зверніться до найближчого дилера компанії Sony.
Зміст
Усунення неполадок
105
Усунення неполадок
Зміст
Операції з цифровим диктофоном
Шум
Джерело живлення
Цифровий диктофон не вмикається. Цифровий диктофон не працює, навіть
якщо натиснути будь-яку кнопку.
 Вбудований акумулятор розряджено.
 Живлення цифрового диктофона вимкнуто.
 Посуньте й утримуйте перемикач POWER•HOLD у напрямку «POWER»,
доки на дисплеї не з’явиться вікно. Живлення ввімкнуто ( стор. 20).
 Функцію HOLD активовано.
 Посуньте перемикач POWER•HOLD до центра ( стор. 16).
Цифровий диктофон не вимикається.
 Коли цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки, посуньте й
утримуйте перемикач POWER•HOLD у напрямку «POWER», доки не
з’явиться анімація «Power Off». Живлення вимкнуто ( стор. 20).
Цифровий диктофон автоматично вимикається.
 Якщо цифровий диктофон перебуває в режимі зупинки та його залишено в
неробочому стані протягом приблизно 10 хвилин, спрацює функція
автоматичного вимкнення живлення. Якщо перемикач POWER•HOLD у
режимі зупинки посунути в напрямку «HOLD», цифровий диктофон перейде
в режим очікування. У режимі очікування цифровий диктофон вимкнеться
автоматично, якщо не буде виконуватися жодна операція протягом 24 годин.
До цього часу цифровий диктофон остаточно не вимкнеться, якщо не
вимкнути його вручну.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Чутно сторонній шум.
 Під час записування ви випадково торкнулися цифрового диктофона пальцем
або іншим предметом, тому разом із повідомленням було записано шум.
 Під час записування або відтворення цифровий диктофон було розташовано
поруч із джерелом змінного струму, лампою флуоресцентного світла або
мобільним телефоном.
 Штекер підключених навушників брудний.
 Почистьте штекер.
106
Усунення неполадок
Не вдається зарядити батарею, підключивши цифровий диктофон до
комп’ютера.
 Якщо підключити цифровий диктофон до комп’ютера, який не працює,
батарея не заряджатиметься. Навіть якщо комп’ютер увімкнуто, але він
перебуває в режимі зменшеної функціональності (режимі очікування або
сну), батарею заряджати не можна.
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера та знову підключіть його.
Індикатор заряджання не відображається або зникає під час процесу
заряджання.
 Роз’єм USB цифрового диктофона неналежно підключено.
 Якщо цифровий диктофон підключено до адаптера змінного струму USB і
файли відтворюються через вбудований динамік, заряджати батарею не
можна.
Замість індикатора заряду батарей блимає позначка « » або « ».
 Температура навколишнього середовища перебуває поза межами
допустимого діапазону температури заряджання. Заряджайте батарею за
температури 5°C - 35°C.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Заряджання батареї
Зміст
Батарея швидко розряджається.
 Відомості про час роботи від батарей на стор. 103 базуються на відтворенні з
гучністю звуку 28. Час роботи від батареї може зменшуватися залежно від
операцій із цифровим диктофоном.
 Навіть якщо цифровий диктофон не використовується, заряд батареї
поступово зменшується. Якщо цифровий диктофон не використовуватиметься
впродовж тривалого часу, радимо вимкнути живлення ( стор. 20). Режим
енергозбереження «Power Saving Mode» настроєно на значення «ON» у меню
за промовчанням ( стор. 21, 76), тому споживання ресурсів батареї
зменшується.
 Індикатор заряду батареї відображається лише протягом короткого проміжку
часу, однак акумуляторна батарея не заряджається повністю. Для повного
зарядження розрядженої батареї потрібно приблизно 1 година 30 хвилин.
 Акумуляторна батарея використовується в середовищі, у якому температура
нижча за 5°C. Час роботи батареї може зменшитися через її технічні
характеристики. Це не є її неправильною роботою.
 Цифровий диктофон не використовувався впродовж 1 року або більше.
 Вбудована акумуляторна батарея, можливо, зіпсувалася. Зверніться до
найближчого дилера компанії Sony.
 Якщо час роботи батареї став приблизно на половину менше, навіть за
повного її зарядження, батарея зіпсувалася.
 Зверніться до найближчого дилера компанії Sony.
107
Усунення неполадок
Робота диктофона
Записування
Не вдається записати файл.
 Бракує пам’яті.
 Коли вибрано папку в області лише для відтворення в категорії « Music» або
« Podcast», файл записати не вдасться.
 Файли записуються до папки, вказаної в меню як «Save Destination».
Записування переривається.
 Функцію VOR активовано. Якщо функція VOR не використовується,
установіть у меню для параметра «VOR» значення «OFF» ( стор. 43).
Відтворення
Низький рівень гучності відтворення.
 Вбудований динамік призначено в основному для перевірки, і гучність
відтворення звуку низька.
 Використовуйте навушники, що входять до комплекту.
Відсутній звук із динаміка.
 Підключено навушники ( стор. 50).
Звук лунає з динаміка, навіть коли підключено навушники.
 Якщо навушники під час відтворення під’єднано не повністю, звук може
лунати з динаміка.
 Від’єднайте навушники та під’єднайте їх щільно.
Звуковий ефект не змінюється, навіть якщо параметр «Effect» змінено.
 Якщо використовується вбудований динамік, функція ефекту не працює.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Індикатор записування та індикатор виконання операцій не світиться.
 Для параметра «LED» установлено значення «OFF».
 Відкрийте меню та встановіть для параметра «LED» значення «ON»
( стор. 76).
Зміст
Цифровий диктофон не працює належним чином.
 Можливо, пам’ять цифрового диктофона відформатовано за допомогою
комп’ютера.
 Для форматування носія пам’яті використовуйте функцію форматування
цифрового диктофона ( стор. 78).
108
Усунення неполадок
Редагування
Не вдається розділити файл.
 Для розділення файлу потрібне вільне місце в пам’яті.
 Не вдається розділити захищений файл.
 У вибраній папці записано 199 файлів ( ).
 Видаліть кілька файлів ( стор. 54) або видаліть усі файли, попередньо
зберігши їх на інших носіях пам’яті чи на комп’ютері.
 Файл не можна розділити на самому початку або в самому кінці файлу через
системні обмеження.
 Розділяти можна лише файли, записані за допомогою цього цифрового
диктофона (файли, передані з комп’ютера тощо, розділяти не можна).
Не вдається перемістити файл.
 Не вдається перемістити файл подкасту.
 Не вдається перемістити захищений файл.
 Не вдається перемістити файл на картку пам’яті microSD.
Не вдається скопіювати файл в іншу пам’яті.
 Не вдається скопіювати файл подкасту в іншу пам’ять.
Годинник
Відображається повідомлення «--:--».
 Не встановлено годинник ( стор. 22).
Замість дати або часу відображається повідомлення «----y--m--d» або «--:--».
 Якщо під час записування файлу годинник не було настроєно, дата і час
запису не відображатиметься.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Якість звуку погана під час відтворення музичного файлу.
 У меню «Effect» установлено параметр «Clear Voice 1» або «Clear Voice 2».
 Установіть для параметра «Effect» значення «OFF» або виберіть інший
ефект у меню «Music:», щоб відтворити музичний файл.
Зміст
Швидкість відтворення занадто висока або низька.
 Для параметра меню «DPC(Speed Control)» установлено значення «ON»,
і цифровий диктофон відтворює файл на певній заданій швидкості.
 Установіть для параметра «DPC(Speed Control)» значення «OFF», щоб
відтворювати файл на нормальній швидкості. Також можна настроїти
швидкість відтворення за допомогою параметра «Set Speed» ( стор. 48).
 Файл LPCM не можна відтворити на швидкості. що більше ніж в 1,00 раз
перевищує швидкість записування. Якщо спробувати встановити швидкість
відтворення, що перевищує це обмеження, у вікні дисплея відобразиться
повідомлення «NO FAST».
109
Усунення неполадок
Відображення
Не вдається розпочати записування, і на екрані відображається анімація
«Memory Full».
 Немає вільної пам’яті.
 Видаліть кілька файлів ( стор. 54) або видаліть усі файли, попередньо
зберігши їх на інших носіях пам’яті чи на комп’ютері.
Не вдається виконати жодної операції з цифровим диктофоном, а на екрані
відображається повідомлення «File Full».
 У вибрану папку записано 199 файлів ( ) або загалом записано 4074 файли
(за наявності 21 папок). Тому не вдається записати ще один файл або
перемістити файл.
 Видаліть кілька файлів ( стор. 54) або видаліть усі файли, попередньо
зберігши їх на інших носіях пам’яті чи на комп’ютері.
Картка пам’яті microSD не розпізнається.
 Витягніть картку пам’яті microSD і перевірте, чи правильною стороною
встановлено цю картку microSD. Вставте її знову правильною стороною
( стор. 32).
Переключіть
носій пам’яті цифрового диктофона на картку пам’яті «microSD

Card» ( стор. 34).
Комп’ютери
У меню не відображаються зміни в параметрах.
 Якщо настройки меню змінено за допомогою параметрів «IC Recorder Setting»
програмного забезпечення Sound Organizer, а батарея була розряджена,
настройки можуть не працювати.
В імені папки або файлу відображаються нечитабельні символи.
 Цифровий диктофон не може підтримувати або відображати спеціальні
символи, введені на комп’ютері через Провідник Windows або Macintosh
Finder.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Файли
Зміст
Час, що відображається у вікні дисплея, коротший, ніж час, що відображається
у програмному забезпеченні Sound Organizer, яке входить у комплект
поставки.
 Для роботи цифрового диктофона потрібен певний обсяг пам’яті. Цей обсяг
віднімається від доступного часу, і звідси випливає різниця.
110
Усунення неполадок
Не вдається відтворити файл, переданий із комп’ютера.
 Цифровий диктофон може розпізнавати до 8 рівнів папок, скопійованих на
нього.
 Формат файлу може відрізнятися від формату, який підтримує цифровий
диктофон (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Перевірте.
які саме формати використовує цифровий диктофон ( стор. 101).
Не вдається запустити комп’ютер.
 Якщо перезавантажити комп’ютер із підключеним до нього цифровим
диктофоном, він може зависнути або не запуститися належним чином.
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера та знову перезавантажте
комп’ютер.
Програмне забезпечення Sound Organizer
Також дивіться довідкові файли програмного забезпечення Sound
Organizer.
Не вдається інсталювати програмне забезпечення Sound Organizer.
 Бракує вільного дискового простору або пам’яті на комп’ютері.
 Перевірте наявність вільного простору на жорсткому диску та в пам’яті.
 Ви намагаєтесь інсталювати програмне забезпечення на операційну систему,
яка не підтримується програмним забезпеченням Sound Organizer.
 Інсталюйте програмне забезпечення на підтримувану операційну систему
( стор. 91).
 Ви ввійшли в ОС Windows XP, скориставшись іменем користувача, чий
обліковий запис має обмеження. Також, можливо. ви ввійшли в ОС Windows
Vista або Windows 7 з обліковим записом гостя.
 Увійдіть за допомогою імені користувача із правами адміністратора.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Комп’ютер не розпізнає цифровий диктофон. Не вдається перенести папку
або файл із комп’ютера.
 Від’єднайте цифровий диктофон від комп’ютера та знову підключіть його.
 Не використовуйте концентратор USB або кабель-подовжувач USB. Для
приєднання цифрового диктофона до комп’ютера З’єднувальний кабель USB,
що входить до комплекту.
 Належна робота не гарантується, якщо система не відповідає вимогам,
описаним на стор. 99.
 Залежно від положення USB-порту, цифровий диктофон може не
розпізнаватися. У такому разі використовуйте інший порт.
Зміст
Копіювання файлу триває довго.
 Якщо розмір файлу великий, на копіювання потрібно багато часу.
Дочекайтеся завершення копіювання.
111
Усунення неполадок
Не вдається відтворити чи відредагувати збережені файли.
 Файли, формат яких не підтримується програмним забезпеченням Sound
Organizer, не можна відтворити. Доступні функції редагування програмного
забезпечення залежать від формату файлу. Дивіться довідкові файли
програмного забезпечення Sound Organizer.
Лічильник або повзунок неналежно працює, або чутно шум.
 Це трапляється, коли відтворюються файли, які було розділено.
 Спочатку збережіть файл на комп’ютер*, а потім додайте його до
цифрового диктофона. (*Виберіть формат збереження файлу, який
підтримується цифровим диктофоном.)
Велика кількість файлів обробляється повільно.
 Коли загальна кількість файлів зростає, робота сповільнюється незалежно від
тривалості запису.
Дисплей не працює під час збереження, додавання чи видалення файлів.
 Копіювання та видалення довгих файлів триває довше.
 Дочекайтеся завершення копіювання. Після завершення операцій дисплей
запрацює належним чином.
Програмне забезпечення «зависає», коли запускається програмне
забезпечення Sound Organizer.
 Не від’єднуйте роз’єм цифрового диктофона, коли комп’ютер до нього
звертається. В іншому разі робота дестабілізується або дані, розміщені на
цифровому диктофоні, можуть пошкодитися.
 Програмне забезпечення може конфліктувати з певним драйвером або
програмою.
Алфавітний
покажчик
Гучність відтворення низька або взагалі не чути звуку на комп’ютері.
 Не встановлено звукову плату.
 Динаміки відсутні або їх не підключено до комп’ютера.
 Гучність звуку вимкнено.
 Увімкніть гучність на комп’ютері. (Дивіться документацію комп’ютера.)
 Гучність файлів формату WAV можна змінювати та зберігати за допомогою
функції «Increase Volume» у програмі Microsoft Sound Recorder.
Зміст
Не вдається належним чином підключити цифровий диктофон.
 Переконайтеся, що програмне забезпечення успішно інстальовано.
Також перевірте підключення:
− Якщо ви використовуєте зовнішній концентратор USB, скористайтеся
з’єднувальним кабелем USB для приєднання цифрового диктофона до
комп’ютера.
− Відключіть і знову підключіть цифровий диктофон.
− Підключіть цифровий диктофон до іншого USB-порту.
 Комп’ютер, можливо, перебуває в режимі очікування або в режимі
глибокого сну.
 Не дозволяйте комп’ютеру переходити в режим очікування або режим
глибокого сну, коли підключено цифровий диктофон.
 Збережіть резервну копію даних у вбудованій пам’яті диктофона або на
картці пам’яті microSD. а потім відформатуйте вбудовану пам’ять або картку
пам’яті microSD за допомогою функції форматування в меню ( стор. 78).
112
Усунення неполадок
Повідомлення
Причина/Рішення
HOLD...
Slide HOLD Switch to
Activate.
Усі операції, які виконуються кнопками, вимкнуто,
оскільки цифровий диктофон перебуває у стані HOLD
для запобігання виконанню мимовільних операцій.
Посуньте перемикач POWER•HOLD до центра, щоб
вивести цифровий диктофон зі стану HOLD ( стор. 16).
Low Battery Level
Не можна відформатувати пам’ять або видалити всі
файли в папці через недостатній ресурс батарей. Зарядіть
батарею ( стор. 18).
Low Battery
Батарея повністю розряджена. Зарядіть батарею
( стор. 18).
Low Battery to Update Не можна оновити мікропрограму через недостатній
рівень заряду батареї. Зарядіть батарею ( стор. 18).
microSD Card Error
Сталася помилка під час вставлення картки пам’яті
microSD у гніздо microSD. Витягніть картку та вставте
знову. Якщо повідомлення не зникає, спробуйте іншу
картку пам’яті microSD.
microSD Card Not
Supported
Вставлено картку пам’яті microSD. яку не підтримує
цифровий диктофон. Див. розділ «Про сумісні картки
пам’яті microSD» ( стор. 33).
Read Only microSD
Card
Вставлено картку пам’яті microSD, призначену лише
для читання. Із цифровим диктофоном не можна
використовувати картку пам’яті microSD, призначену
лише для читання.
microSD Card Locked Вставлено картку пам’яті microSD, захищену від
записування. Зніміть захист від записування.
Memory Full
Бракує пам’яті цифрового диктофона. Перед
записуванням видаліть кілька файлів.
File Full
Якщо у вибраній папці вже є максимальна кількість файлів
або загальна кількість файлів, збережених на цифровому
диктофоні, є максимальною, записати новий файл не
вдасться. Перед записуванням видаліть кілька файлів.
Settings are Full
Не можна перейменувати папку, оскільки папка з такою
назвою вже існує. Виберіть іншу назву для папки.
Track Marks are Full
Не можна додати до файлу позначку композиції, оскільки в
цьому файлі встановлено максимальну кількість позначок.
Скасуйте непотрібні позначки композиції ( стор. 61).
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Якщо на екрані з’явиться повідомлення, виконайте наведені нижче
інструкції.
Зміст
Список повідомлень
113
Усунення неполадок
Причина/Рішення
File Damaged
Не вдається відтворити або відредагувати файли,
оскільки дані у вибраному файлі пошкоджено.
microSD Card Needs
to be Formatted
Картку пам’яті microSD відформатовано за допомогою
комп’ютера у форматі, який не підтримується цифровим
диктофоном. Відформатуйте картку пам’яті microSD,
скориставшись функцією форматування в меню
( стор. 78).
Process Error
Збережіть резервну копію даних і відформатуйте
цифровий диктофон за допомогою меню ( стор. 78).
Якщо проблема не вирішиться, зверніться до
найближчого дилера компанії Sony.
Stop and Reinsert
microSD Card
Картку пам’яті microSD вставлено під час записування
або відтворення. Витягніть картку пам’яті microSD та
вставте знову, коли цифровий диктофон перебуває в
режимі зупинки.
Set Date&Time
Настройте годинник; інакше не вдасться встановити
нагадування.
No File
Вибрана папка не містить файлів. Через це не вдається
перенести файл, установити нагадування тощо.
No Track Marks
Ви намагаєтеся видалити позначки композиції або
розділити файл на всіх позначках композиції, коли
позначки композиції відсутні.
No microSD Card
Картку пам’яті microSD не вставлено у гніздо для картки
пам’яті microSD під час спроби настроїти меню «Select
Memory» або «File Copy».
File Protected
Вибраний файл захищений або має стан «лише для
читання». Такий файл видалити не можна. Скасуйте
захист на цифровому диктофоні або скасуйте властивість
«лише для читання» на комп’ютері, щоб відредагувати
файл за допомогою цифрового диктофона.
Already Set
Ви намагаєтеся встановити нагадування для відтворення
файлу на дату й час, уже вибрані для іншого файлу.
Змініть дату та час нагадування.
Past Date/Time
Для нагадування встановлено час, який уже минув.
Перевірте та встановіть дійсну дату й час ( стор. 52).
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Built‑In Memory
Цифровий диктофон не можна ввімкнути за допомогою
Needs to be Formatted
комп’ютера через з’єднувач USB, оскільки цифровий
диктофон відформатовано через комп’ютер і немає копії
файлу керування, необхідного для роботи. Відформатуйте
цифровий диктофон, скориставшись функцією
форматування в меню ( стор. 78). Не форматуйте
цифровий диктофон за допомогою комп’ютера.
Зміст
Повідомлення
114
Усунення неполадок
Unknown Data
Формат даних не підтримується цифровим диктофоном.
Цифровий диктофон підтримує файли форматів
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
Докладнішу інформацію див. у розділі «Конструкція та
технічні характеристики» ( стор. 101).
Файли,
захищені авторськими правами, відтворювати не

можна.
Invalid Operation
Неможливо розділити файл або додати до файлів
позначку композиції, якщо вибрано папку в області лише
для відтворення (категорії « Music» та « Podcast»).
Якщо картка пам’ятіmicroSD містить пошкоджені блоки,
на неї не можна записувати. Підготуйте нову картку
пам’яті microSD для заміни.
Ім’я файлу перевищує максимальну допустиму кількість
символів; файл не можна розділити. Скоротіть ім’я файлу.
Не можна скористатися функцією «Divide All Track
Marks», оскільки за 0,5 секунди від позиції розділення
розташовується позначка композиції.
Не можна скористатися функцією «Divide All Track
Marks» оскільки за 0,5 секунди від початку чи кінця
файлу розташовується позначка композиції.
Довжина файлу менше 1 секунди; такий файл розділити
не можна.
Не можна скористатися функцією «Divide at Current
Position», оскільки за 0,5 секунди від початку чи кінця
файлу розташовується позначка композиції.
New File
Файл, що записується, досягнув максимального розміру
(2 ГБ для файлу LPCM і 1 ГБ для файлу MP3). Файл буде
поділено автоматично, і записування продовжиться в
новий файл.
Change Folder
Якщо папка або не містить файлів, у вікні дисплея
не відображатимуться жодні папки. Відображаються
лише папки, які містять файли.
Cannot Divide Якщо у вибраній папці вже є 199 файлів або загальна
Exceeds Max 199 Files
кількість файлів, збережених на цифровому диктофоні,
in Folder
є максимальною, розділити файл не вдасться. Видаліть
кілька файлів перед розділенням файлу.
Same File Name Exists На час створення або перейменування файлу в папці вже
існує файл із таким іменем.
Erased Track Marks
too near Divide Point
Якщо за 0,5 секунди до позиції розділення встановлено
позначку композиції, її буде автоматично видалено.
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Причина/Рішення
Зміст
Повідомлення
115
Усунення неполадок
No operation with
microSD Card
Установити нагадування для файлу, який зберігається на
картці пам’яті microSD, не можна. Перемикніть носій
пам’яті цифрового диктофона на вбудовану пам’ять
( стор. 34).
Check the Volume
Level*
Гучність відтворюваного запису перевищує рівень,
визначений функцією. Установіть помірний рівень
гучності.
Operation Invalid
While Recording
Вибирати пункт меню під час записування не можна.
Зупиніть записування, а потім почніть роботу з меню.
Operation Invalid
While Playing
Вибирати пункт меню під час відтворення не можна.
Зупиніть відтворення, а потім почніть роботу з меню.
System Error
Сталася інша системна помилка, ніж зазначено вище.
Натисніть кнопку RESET, щоб перезавантажити
цифровий диктофон.
Якщо проблема не вирішиться, зверніться до
найближчого дилера компанії Sony.
Save Destination
Changed
У вказаній папці «Save Destination» уже існує максимальна
кількість файлів, або видалено саму папку. Цільову папку
змінено на іншу доступну папку.
* лише для європейських моделей
Алфавітний
покажчик
Причина/Рішення
Зміст
Повідомлення
116
Усунення неполадок
Ознака
Причина/Рішення
Не вдається послідовно У разі передавання музичних файлів за допомогою
відобразити чи
комп’ютера послідовність передавання може не
відтворити музичні
зберегтися через системні обмеження. Якщо
файли.
передавати музичні файли з комп’ютера на цифровий
диктофон по одному, можна відображати та
відтворювати музичні файли в послідовності
передавання.
Файл автоматично
Файл, що записується, досягнув максимального
розділяється.
розміру (2 ГБ для файлу LPCM і 1 ГБ для файлу MP3).
Тому його розділено автоматично.
Не вдається ввести
Залежно від комбінації символів, які
символи з нижнім
використовуються для імені папки, створеної на
регістром.
комп’ютері, регістр символів може змінитися.
Замість імені папки,
Використано символ, який не можна відображати на
заголовка, імені
цьому цифровому диктофоні. За допомогою
виконавця або імені
комп’ютера замініть його на інший припустимий
файлу відображається
символ.
позначка «».
У разі розділення
Області керування файлами потрібен вільний простір,
файлу доступний
щоб розділити файл, тому після розділення доступний
час записування
час записування скоротиться.
скорочується.
Алфавітний
покажчик
Для цього цифрового диктофона встановлено певні системні обмеження.
Неполадки, наведені нижче, не свідчать про несправність цифрового
диктофона.
Зміст
Системні обмеження
117
Усунення неполадок
Nuance, емблема Nuance, Dragon, Dragon NaturallySpeaking та RealSpeak є
торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії
Nuance Communications Inc. та/або її філіалів у США та інших країнах.
Усі інші торгові марки та зареєстровані торгові марки є торговими
марками або зареєстрованими торговими марками відповідних
власників. Окрім того, символи «™» та «®» не наводяться в цьому
посібнику в усіх випадках.
«Sound Organizer» використовує наведені нижче модулі програмного
забезпечення:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to certain intellectual property rights
of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited
without the appropriate license(s) from Microsoft.
Алфавітний
покажчик
Microsoft, Windows, Windows Vista та Windows Media є торговими
марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Microsoft
Corporation у США та/або інших країнах.
Macintosh та Mac OS є торговими марками компанії Apple Inc.,
зареєстрованими в США та інших країнах.
Pentium є зареєстрованою торговою маркою корпорації Intel Corporation.
Технологія кодування звуку MPEG Layer-3 та патенти ліцензовані
компаніями Fraunhofer IIS та Thomson.
microSD та microSDHC є торговими марками компанії SD-3C,
Емблеми

LLC.
Зміст
Торгові марки
118
Додаткова інформація
А
В
Відтворення..................................... 44
Вікно дисплея.................................. 10
Вбудовані мікрофони.................... 35
Вбудована пам’ять.................... 34, 81
Вибір пам’яті.......................34, 68, 76
Вибір сюжету................................... 70
Видалення всіх позначок
композиції.................................... 71
Видалення всіх файлів
у папці...............................56, 68, 70
Видалення позначки
композиції.................................... 71
Видалення файлу................54, 68, 70
Використання цифрового
диктофона з комп’ютером........ 79
Вставлення картки пам’яті
microSD......................................... 32
Г
Головне меню.......................15, 26, 68
Д
Догляд............................................... 97
З
Записування.................................... 35
Заряджання батареї................. 18, 95
Захист файлу.......................67, 68, 70
Заходи безпеки................................ 97
Зміна імені папки..................... 68, 71
Зміна імені файлу..................... 68, 71
Змінення настройок
Scene Select................................... 72
І
Індикатор заряду батареї........ 18, 95
К
Картка пам’яті microSD....32, 34, 81, 98
Категорія.................................... 14, 28
Копіювання музичних файлів
на цифровий диктофон............ 86
Копіювання файлів на
комп’ютер..................................... 85
Копіювання файлу
в іншу пам’ять............................. 71
Меню
Alarm..............................................68, 75
Beep.................................................69, 77
Change File Name.........................68, 71
Change Folder Name....................68, 71
Date&Time.....................................69, 77
Divide All Track Marks.................68, 70
Divide at Current Position...........68, 70
DPC(Speed Control).....................68, 73
Easy Search.....................................68, 75
Effect...............................................68, 74
Erase a File......................................68, 70
Erase All Files.................................68, 70
Erase All Track Marks...................68, 71
Erase Track Mark...........................68, 71
File Copy.........................................68, 71
Format.............................................69, 78
Language.........................................69, 77
LCF(Low Cut)................................68, 73
LED..................................................69, 76
Mic Sensitivity................................68, 73
Move File........................................68, 70
Play Mode.......................................68, 75
Power Saving Mode.......................69, 76
Protect.............................................68, 70
REC Mode......................................68, 72
Save Destination............................68, 72
Scene Edit.......................................68, 72
Scene Select....................................68, 70
Select File........................................68, 70
Select Memory...............................68, 76
System Information.......................69, 78
Time Display..................................69, 77
VOR.................................................68, 73
Параметри меню................................70
Робочі режими меню........................68
Продовження 
Алфавітний
покажчик
Адаптер змінного струму USB.... 95
Зміст
Алфавітний покажчик
119
Додаткова інформація
Н
Ф
Підключення цифрового
диктофона до комп’ютера........ 18
Пам’ять USB..................................... 88
Папка................................................. 28
Переміщення файлу................ 68, 70
Перемикач POWER•HOLD.... 16, 20
Перехід назад.................................. 37
Подкасти..................................... 14, 89
Покажчик деталей і елементів
керування
Вікно дисплея.....................................10
Задня панель......................................... 9
Передня панель.................................... 8
Призупинення записування........ 37
Простий пошук......................... 68, 75
Р
Редагування файлів....................... 57
Режим енергозбереження...... 69, 76
Режими відтворення.........49, 68, 75
Розділення файлу в
поточний момент................. 68, 70
Розділення файлу на всіх
позначках композиції................ 70
С
Системні обмеження................... 116
Список повідомлень.................... 112
Т
Технічні характеристики.............. 99
Тривалість записування............. 103
У
Установлення мови............25, 69, 77
Усунення неполадок.................... 104
Ч
Час відтворення............................ 103
Час записування, що
залишився............................10, 116
Ш
Швидкість відтворення................ 48
Шум.................................................... 97
D
DPC (Digital Pitch Control)..... 68, 73
E
Effect............................................ 68, 74
H
HOLD.......................................... 13, 16
S
Sound Organizer.............................. 89
V
VOR (Voice Operated
Recording).........................43, 68, 73
Алфавітний
покажчик
П
Файли AAC-LC............................. 101
Файли LPCM................................. 101
Файли MP3..................................... 101
Файли WMA.................................. 101
Зміст
Нагадування........................52, 68, 75
Настроювання годинника............ 77
Настроювання гучності.......... 36, 44
Download PDF

advertising