Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Návod k obsluze

VKLEPNĚTE ZDE!
Obsah
Základní postupy
Použití funkcí pro
fotografování
Digitální fotoaparát
Příručka k produktu
Cyber-shot
Použití funkcí pro
prohlížení
Úprava nastavení
DSC-W300
Před použitím zařízení si, prosím, pečlivě přečtěte
tuto příručku včetně „Návod k obsluze“ a
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“ a uchovejte je pro další použití.
Zobrazení snímků na
televizoru
Použití počítače
Tisk fotografií
Odstraňování
problémů
Ostatní
Rejstřík
© 2008 Sony Corporation
3-300-512-61(1)
CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky o typech karet
„Memory Stick“, které lze použít
(nejsou součástí dodávky)
„Memory Stick Duo“
Kartu „Memory Stick
Duo“ lze ve fotoaparátu
používat.
„Memory Stick“
Kartu „Memory
Stick“ nelze ve
fotoaparátu
používat.
Nelze používat jiné paměťové
karty.
• Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz
strana 136.
Použití karty „Memory Stick Duo“
se zařízením kompatibilním
s kartami „Memory Stick“
Kartu „Memory Stick Duo“ lze použít
po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (není součástí dodávky).
Adaptér Memory
Stick Duo
Poznámky týkající se modulu
akumulátoru
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru (je součástí dodávky).
• Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že
není zcela vybitý. I v případě, že není modul
akumulátoru zcela nabitý, můžete používat
stávající kapacitu částečně nabitého modulu.
• Jestliže předpokládáte, že modul
akumulátoru nebudete používat delší dobu,
vybijte jej a vyjměte z fotoaparátu, poté jej
uložte na chladném a suchém místě. Tímto
způsobem zajistíte dlouhou životnost
modulu akumulátoru.
• Podrobnosti týkající se použitelných modulů
akumulátoru viz strana 138.
2
Carl Zeiss objektiv
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl
Zeiss, který je schopen reprodukovat
ostré obrazy s dokonalým kontrastem.
Při výrobě objektivu pro tento
fotoaparát byl dodržen systém kontroly
kvality certifikovaný společností Carl
Zeiss ve shodě s kvalitativními
standardy společnosti Carl Zeiss v
Německu.
Poznámky k použití LCD displeje
a objektivu
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky které je aktivních přes 99,99% pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
černé nebo světlé body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním
procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
Černé, bílé,
červené, modré
nebo zelené tečky
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu
v blízkosti okna nebo venku.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Chraňte pohyblivý objektiv před nárazy a
nemanipulujte s ním silou.
Obrázky použité v této příručce k
produktu
Fotografie použité jako příklady snímků v této
příručce k produktu jsou reprodukované
obrázky, nikoli skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ...........................................................2
Základní techniky k získání lepších snímků ..............................................7
Ostření – Úspěšné zaostření na objekt ............................................................. 7
Expozice – Přizpůsobení intenzity světla .......................................................... 9
Barva – Vliv osvětlení....................................................................................... 10
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ................................................ 11
Blesk – Použití blesku ..................................................................................... 13
Popis součástí.........................................................................................14
Indikátory na displeji ...............................................................................16
Změna zobrazení stavu na displeji ..........................................................20
Použití vnitřní paměti...............................................................................22
Základní postupy
Použití ovladače režimů ..........................................................................23
Fotografování (Režim Automatické nastav.) ...........................................24
Fotografování snímků (Volba scény) .......................................................28
Fotografování pomocí ručního nastavení expozice ................................34
Prohlížení snímků ....................................................................................36
Prohlížení snímků jako prezentace..........................................................38
Mazání snímků ........................................................................................42
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka....................................44
Položky nabídky ......................................................................................47
Použití funkcí pro fotografování
Nabídka fotografování.............................................................................49
Volba scény: Výběr volby scény
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Blesk: Nastavení blesku
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Detekce úsměvu: Nastavení funkce Detekce úsměvu
Citlivost detekce úsměvu: Nastavení funkce Citlivost detekce úsměvu
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
Rozpoznání scény: Volba snímané scény a snímání
EV: Přizpůsobení intenzity světla
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Ostření: Změna metody ostření
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
3
Obsah
Podvodní vyvážení bílé: Nastavené odstínů barev v režimu Pod vodou
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Bez červ. očí: Nastavení funkce Bez červ. očí
DRO: Optimalizace světla a kontrastu
Redukce šumu: Nastavení Redukce šumu
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání
Barevný filtr: Nastavení funkce Barevný filtr
Sytost barev: Nastavení Sytosti barev
Kontrast: Nastavení Kontrastu
Ostrost: Nastavení Ostrosti
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
(Nastavení pro záběr): Výběr nastavení pro záběr
Použití funkcí pro prohlížení
Volba režimu Režim prohlížení................................................................ 68
(Přehled dat): Zobrazit podle data
(Přehled složek): Zobrazit podle složky
(Oblíbené): Zobrazení snímků uložených jako oblíbené
Zobrazení nabídky .................................................................................. 69
(Vymazat): Mazání snímků
(Režim prohlížení): Volba režimu Režim prohlížení
(Seznam z období): Volba data přehrávání při použití přehledu dat
(Roztřídit podle obličejů): Přehrávání snímků vybraných podle určitých
podmínek
(Přidat / odstranit Oblíbené): Přidat/odstranit oblíbené
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
(Různé změny velikosti): Úprava velikosti snímku v závislosti na použití
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
: Přidání značky tiskové objednávky
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
(Otočit): Otočení snímku
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
4
Obsah
Úprava nastavení
Úprava funkce Správa paměti a Nastavení.............................................80
Správa paměti ..................................................................................82
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick .....................................82
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti ......................................84
Formát.
Nastav...............................................................................................85
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1 .............................................85
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Demo úsměvu
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2 .............................................87
Spojení USB
COMPONENT
Videovýstup
Širokoúhlé zobraz.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 1 .................................89
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Předsádka
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 2 .................................92
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin ................................................................................93
Language Setting..............................................................................94
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru ..............................................................95
Použití počítače
Využití počítače se systémem Windows .................................................98
Instalace softwaru (je součástí dodávky) ..............................................100
Použití aplikace „Picture Motion Browser“ (je součástí dodávky) ........102
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion
Browser“ ...............................................................................................103
5
Obsah
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „Picture Motion
Browser“ ............................................................................................... 107
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu po zkopírování na
kartu „Memory Stick Duo“ .................................................................... 109
Použití aplikace „Music Transfer“ (je součástí dodávky) ...................... 110
Použití počítače Macintosh .................................................................. 111
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ ............ 113
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií...................................................................... 114
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge........ 115
Tisk ve fotosběrně ................................................................................ 118
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ........................................................................ 120
Výstražné indikátory a zprávy ............................................................... 131
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí — Zdroje napájení .......................... 135
Na „Memory Stick Duo“ ....................................................................... 136
Modul akumulátoru ............................................................................... 138
Nabíječka akumulátoru ......................................................................... 139
Zap. Cyber-shot Station ....................................................................... 140
Rejstřík
Rejstřík .................................................................................................. 141
6
Základní techniky k získání lepších snímků
Ostření
Expozice
Barva
Kvalita
Blesk
Tato část popisuje základy používání
fotoaparátu. Seznámí vás se způsobem
použití nejrůznějších funkcí fotoaparátu,
například s ovladačem režimů (strana 23),
obrazovkou HOME (strana 44), nabídkami
(strana 46), atd.
Ostření Úspěšné zaostření na objekt
Namáčknete-li tlačítko spouště (stisknete jej jen do poloviny), fotoaparát automaticky
upraví zaostření (autofokus). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen
lehce.
Netiskněte tlačítko
spouště nadoraz.
Namáčknutí tlačítka
spouště.
Indikátor expozice/
zaostření (AE/AF)
bliká , rozsvítí se/
pípne
Domáčknutí tlačítka
spouště až nadoraz.
Je-li obtížné zaostřit t [Ostření] (strana 58)
Jestliže je obraz rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku pohybů fotoaparátu.
t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ níže.
7
Základní techniky k získání lepších snímků
Rady na ochranu před rozmazáním
Došlo k náhodnému pohybu fotoaparátu během pořizování snímku. Nazývá se to
„Chvění fotoaparátu“. V opačném případě, kdy dojde během pořizování snímku k
pohybu objektu, jedná se o „rozmazání objektu“.
Chvění fotoaparátu
Příčina
Během držení fotoaparátu a stisknutí tlačítka
spouště došlo k pohybu rukou, nebo chvění
těla, čímž došlo k rozmazání celého obrazu.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Použitím stativu, nebo umístěním
fotoaparátu na rovný povrch pro zajištění
stability fotoaparátu.
• Fotografujte s 2-sekundovým zpožděním
samospouště a po stisknutí spouště držte
fotoaparát tak, že pevně přitisknete ruce k
tělu.
Rozmazání objektu
Příčina
Přestože je fotoaparát v klidu, objekt se během
expozice pohybuje, čímž dojde po stisknutí
tlačítka spouště k rozmazání.
Jakým způsobem lze omezit rozmazání
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost) nebo
(Extra vysoká citlivost) v nabídce Volba
scény.
• Výběrem vyšší citlivosti ISO bude rychlost
závěrky vyšší, stiskněte proto tlačítko spouště
před začátkem pohybu objektu.
Poznámky
• Funkce stabilizace je zapnuta ve výchozím nastavení z výroby a chvění fotoaparátu je tak
omezeno automaticky. Tím však nelze zamezit rozmazání objektu.
• Ke chvění fotoaparátu nebo rozmazání objektu často dochází za nepříznivých světelných
podmínek nebo pří nízké rychlosti závěrky, které odpovídají režimům
(Soumrak) nebo
(Portrét za soumr.). V těchto případech fotografujte podle výše uvedených pokynů.
8
Základní techniky k získání lepších snímků
Expozice Přizpůsobení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když stisknete tlačítko spouště.
Rychlost závěrky = délka časového úseku, po který
do fotoaparátu proniká světlo
Clona = velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Expozice:
ISO citlivost (Doporučená hodnota
expozice)
= Citlivost záznamu
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Ruční nastavení expozice:
Umožňuje ruční nastavení rychlosti
závěrky a hodnoty clony (strana 34).
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavý snímek
Nastavení expozice EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
zjištěnou fotoaparátem (strana 55).
Režim měření:
Umožňuje vybrat část objektu, který se
bude vyhodnocovat při určování
expozice (strana 57).
9
Základní techniky k získání lepších snímků
Nastavení citlivosti ISO (Doporučená hodnota expozice)
Citlivost ISO je převodní hodnota pro záznamová média, která je spojena s obrazovým
senzorem přijímajícím světlo. Při stejné expozici se snímky s různou citlivostí ISO liší.
Informace o nastavení citlivosti ISO viz strana 56.
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých místech
se zvýšenou rychlostí závěrky pro snížení rozmazání.
Snímky však mohou obsahovat více šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý.
Barva
Vliv osvětlení
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Denní světlo
Charakteristiky
světla
Bílé
(běžné denní)
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Namodralé
Zbarvené
zeleně
Načervenalé
Vyvážení barev se v režimu automatického nastavení upravuje automaticky.
Vyvážení barev však můžete nastavovat ručně pomocí volby [Vyváž. bílé] (strana 60).
10
Základní techniky k získání lepších snímků
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a obsahuje i
jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji
fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv jednak na
rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů viditelných na snímku
zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 13M
4224 pixelů × 3168 pixelů = 13 381 632 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Pixely
Volba velikosti snímku pro určité použití (strana 12)
Pixel
Mnoho pixelů
(jemná kvalita
snímku a značná
velikost souboru)
Málo pixelů (hrubá
kvalita snímku, ale
malá velikost
souboru)
Příklad: Tisk do
velikosti A3+
Příklad: Obrázek k
odeslání v příloze
elektronické pošty
11
Základní techniky k získání lepších snímků
Výchozí nastavení je označeno
.
Velikost snímku
Doporučené použití
Počet snímků
13M
(4224×3168)
Pro obrázky do A3+
3:2 (12M)*1
(4224×2816)
Snímání v poměru 3:2
8M
(3264×2448)
Pro obrázky do A3
5M
(2592×1944)
Pro obrázky do A4
3M
(2048×1536)
Pro obrázky do 10×15 cm
nebo 13×18 cm
VGA
(640×480)
Snímání při malé velikosti
snímku pro e-mail
16:9 (10M)*2
(4224×2376)
Pro prohlížení na televizoru
HD a tisk až do A3
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Pro prohlížení na televizoru
HD
Tisk
Méně
Lepší
Více
Horší
Méně
Lepší
Více
Horší
*1) Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice
apod.
*2) Oba okraje snímku mohou být při tisku oříznuty (strana 128).
Velikost videoklipu
Snímků za
sekundu
Doporučené použití
640(Lepší) (640×480)
Přibližně 30
Snímání videa vysoké kvality pro
zobrazení na TV
640(Standard)
(640×480)
Přibližně 17
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na TV
320 (320×240)
Přibližně 8
Snímání při malé velikosti pro přílohy k
e-mailům
• Čím větší velikost snímku, tím vyšší kvalita.
• Čím více snímků se přehraje za sekundu, tím hladší přehrávání.
12
Základní techniky k získání lepších snímků
Blesk
Použití blesku
Při použití blesku může dojít k jevu červených očí u osob, nebo se mohou objevit bílé
kruhové skvrny. Tyto jevy lze redukovat provedením následujících kroků.
„Jev červených očí“
Zornice se ve tmavém prostředí rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cév (sítnice) očí
osoby a tak dochází k jevu „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Jak lze omezit „Jev červených očí“?
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (strana 63).
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost)* nebo
(Extra vysoká citlivost)* v nabídce Volba scény
(strana 29). (Blesk je automaticky vypnut).
• Jsou-li oči osoby na snímku červené opravte snímek s pomocí funkce [Retuš] v nabídce zobrazení
(strana 72) nebo s pomocí dodávaného softwaru „Picture Motion Browser“.
„Bílé kruhové skvrny“
Toto je způsobeno částicemi (prach, pyl, atd.), které se nacházejí v blízkosti objektivu.
Jsou-li zachyceny bleskem fotoaparátu, objeví se jako bílé kruhové skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach,
pyl, atd.) ve vzduchu
Jak lze omezit „Bílé kruhové skvrny“?
• Vyfotografujte objekt bez blesku po rozsvícení v místnosti.
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost)* nebo
(Extra vysoká citlivost)* v nabídce Volba scény.
(Blesk je automaticky vypnut)
* Rychlost závěrky může být ve snížených světelných podmínkách nižší, i když zvolíte režim
(Vysoká citlivost) nebo
(Extra vysoká citlivost) ve Volbě scény. V tomto případě použijte
stativ nebo pevně přitiskněte ruce k bokům po stisknutí tlačítka spouště.
13
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Dole
A Tlačítko POWER
B Tlačítko spouště (24)
C Indikátor POWER
D Blesk (26)
E Mikrofon
F Objektiv
G Reproduktor
H Okno hledáčku
I Indikátor samospouště (27)/
Indikátor snímání úsměvu (32)/
Iluminátor AF (89)
A Indikátor blokování AE/AF (zelený)
B Indikátor nabíjení blesku/
Indikátor nahrávání (oranžový)
C Hledáček
D LCD displej (20)
E Tlačítko MENU (46)
F Tlačítko
(Přehrávání) (36)
G Fotografování: Tlačítko
transfokátoru (W/T) (25)
Zobrazení: Tlačítko /
(Transfokace při přehrávání) (37)/
Tlačítko
(Přehled) (37)
H Očko na řemínek na zápěstí
I Ovladač režimů (23)
J Tlačítko HOME (44)
14
Popis součástí
K Ovládací tlačítko
Nabídka zapnutá: v/V/b/B/z (46)
Nabídka vypnutá: DISP/ / /
(20, 26, 27)
Když je ovladač režimů nastaven na
: Priorita rychlosti závěrky/Clona
(34)
L Tlačítko
(Prezentace) (38)
M Závit stativu
• Použijte stativ se šroubem kratším než
5,5 mm. V opačném případě jej nebude
možné pevně dotáhnout k fotoaparátu a
může dojít k poškození fotoaparátu.
N Víceúčelový konektor
Používá se v níže uvedených
situacích:
• USB propojení fotoaparátu s počítačem.
• Propojení se vstupními zdířkami audio/
video na televizoru.
• Propojení s tiskárnou kompatibilní se
standardem PictBridge.
O Kryt akumulátoru/karty „Memory
Stick Duo“
P Prostor pro vložení akumulátoru
Q Slot karty „Memory Stick Duo“
R Indikátor přístupu
S Páčka pro vysunutí akumulátoru
15
Indikátory na displeji
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
(strana 20).
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Při fotografování
Displej
Indikace
Ovladač režimů/Nabídka
(Volba scény) (28)
Ovladač režimů (23)
Vyvážení bílé (60, 62)
Režim Série/Řada (53)
Režim měření (57)
Detekce tváře (51)/
Detekce úsměvu (52)
SteadyShot (67)
• V režimu Snadné fotografování jsou
indikátory omezeny.
Při snímání videoklipů
• Namáčknete-li ve
výchozím nastavení
tlačítko spouště, objeví se
v závislosti na nastavení
SteadyShot jeden z těchto
indikátorů.
DRO (63)
Redukce šumu (64)
Varování před otřesy
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(131)
Velikost snímku (49)
16
• Signalizuje, že kvůli
nedostatečnému osvětlení
může dojít k rozmazání
snímků pohybem
fotoaparátu. I když se
zobrazí toto varování
před vibracemi, můžete
přesto fotografovat.
Doporučujeme vám však
zapnout stabilizaci, blesk
nebo použít stativ či jiný
způsob stabilizace
fotoaparátu (strana 8).
Indikátor citlivosti
detekce úsměvů/Počet
snímků (32)
Indikátory na displeji
Displej
Indikace
Transfokace (25, 90)
C
Displej
Indikace
Složka pro ukládání (82)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Barevný režim (64)
96
Barevný filtr (65)
Médium pro ukládání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
Kontrast (66)
Ostrost (66)
00:25:05
Sytost barev (66)
z RETURN
z SET
Doba nahrávání
(hodiny : minuty :
sekundy)
Rozpoznání scény (54)
B
Displej
Počet snímků, které lze
uložit
Indikace
Iluminátor AF (89)
Režim ručního nastavení
expozice (34)
Redukce červených očí
Příručka funkce pro ruční
nastavení expozice (34)
Režim blesku (26)
(63)
z
Blokování AE/AF (24)
Nabíjení blesku
NAHR
Pohotov.
Nahrávání videoklipu/
Pohotovostní režim
Předsádka (91)
ISO400
ISO Hodnota (56)
NR s pomalou závěrkou
• Sníží-li se rychlost
závěrky za špatných
světelných podmínek pod
určitou hodnotu, aktivuje
se automaticky funkce
NR (Potlačení šumu),
která sníží šum při dlouhé
expozici.
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice (55)
0:12
Čas záznamu
(minuty : sekundy)
Indikátor rámečku
autofokusu (58)
1.0m
D
Displej
Indikace
Samospoušť (27)
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (131)
Databáze je plná (134)
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice (57)
Rámeček autofokusu
(58)
Histogram (20)
Částečně manuálně
zadávaná hodnota (59)
Makro (26)
17
Indikátory na displeji
Při přehrávání snímků
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(131)
Velikost snímku (49)
Při přehrávání videoklipů
PictBridge připojování
(116)
Režim prohlížení (68)
Roztřídit podle obličejů
(70)
Oblíbené (68)
Ochrana (77)
Značka Tisková
objednávka (DPOF)
(118)
Transfokace (37)
HL.
Hlasitost (36)
PictBridge připojování
(117)
• Neodpojujte víceúčelový
kabel, je-li zobrazena tato
značka.
B
Displej
N
Indikace
Přehrávání (36)
Proužek přehrávání
18
0:00:12
Počitadlo
101-0012
Číslo složky souboru (79)
2008 1 1
9:30 AM
Datum a čas vytvoření
přehrávaného snímku
z STOP
z PLAY
Nápověda k funkcím
přehrávání snímků
Indikátory na displeji
Displej
Indikace
BACK/
NEXT
Výběr snímků
V VOLUME
Nastavení hlasitosti
Histogram (20)
•
se zobrazí, je-li
zobrazování histogramu
vypnuto.
C
Displej
Indikace
Složka přehrávání (79)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
8/8 12/12
Číslo snímku/počet
snímků nahraných ve
vybrané složce
Médium pro přehrávání
(„Memory Stick Duo“,
Vnitřní paměť)
Změna složky (79)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Režim měření (57)
Blesk
Vyvážení bílé (60)
ISO400
ISO Hodnota (56)
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (131)
+2.0EV
Hodnota expozice (55)
500
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
19
Změna zobrazení stavu na displeji
Tlačítko v (DISP)
(Stav na displeji)
Při každém stisknutí tlačítka v (DISP)
na ovládacím tlačítku se displej změní
následujícím způsobem:
Indikátory zapnuty
Indikátory zapnuty*
Histogram zapnut*
Během
přehrávání se
zobrazí
informace o
snímku.
Zobrazení
histogramu
Indikátory vypnuty*
LCD displej vypnutý
* Jas podsvícení LCD displeje je nastaven
nahoru.
20
• Prohlížíte-li snímky v jasném venkovním
světle, můžete zvýšit jas podsvícení LCD
displeje.
Následkem toho se však bude rychleji
vybíjet akumulátor.
• Histogram se nezobrazí v níže uvedených
situacích:
Během expozice
– Je-li zobrazena nabídka.
– Při nahrávání videoklipů.
Během přehrávání
– Je-li zobrazena nabídka.
– V zobrazení přehledu.
– Používáte-li transfokaci při přehrávání.
– Při otáčení fotografií.
– Během přehrávání videoklipů.
– Je-li zobrazena nabídka Seznam
Oblíbených.
– Je-li zobrazena nabídka Seznam z období.
• Během přehrávání snímků nelze vypnout
LCD displej.
• Velké rozdíly v histogramech zobrazených
při fotografování a při přehrávání mohou
být způsobeny těmito okolnostmi:
– Odpálení blesku.
– Vysoká nebo pomalá rychlost závěrky.
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
• Když vypnete LCD displej, nebude digitální
transfokace fungovat. Když vyberete režimy
(Blesk)/ (Samospoušť)/ (Makro),
zobrazí se obrázek na přibližně dvě sekundy.
• Když fotoaparát vypnete a zapnete, zatímco
je LCD displej vypnutý, zapnou se
indikátory.
Změna zobrazení stavu na displeji
z Nastavení EV (Hodnota expozice) podle
histogramu
A
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf znázorňující rozdělení
jasů ve snímku. Stiskněte opakovaně
v (DISP) na ovládacím tlačítku, dokud
se na displeji nezobrazí histogram.
Pokud je snímek světlý, více sloupců je
v grafu vpravo, pokud je tmavý je více
sloupců vlevo.
A Počet pixelů
B Jas
• Histogram se zobrazí i při přehrávání
jednoho snímku, ale expozici pak nelze
nastavit.
21
Použití vnitřní paměti
Fotoaparát je vybaven přibližně 15 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Dokonce i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky
ukládat do této vnitřní paměti.
• Videoklipy s nastavenou velikostí obrazu [640(Lepší)] nelze nahrávat do vnitřní paměti.
Je-li vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se ukládají na kartu „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
se přehrávají.
[Nabídka, Nastavení, atd.]: Na snímky na kartě
„Memory Stick Duo“ mohou být použity různé
funkce.
B
B
Není-li vložena žádná karta „Memory
Stick Duo“
Vnitřní
paměť
[Nahrávání]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, Nastavení, atd.]: Na snímky ve vnitřní
paměti mohou být použity různé funkce.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a poté
postupujte podle pokynů v části [Kopírovat] (strana 83).
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Provádějte postup popsaný na str. 103, 104 nebo 107, 108 pouze po vyjmutí „Memory
Stick Duo“ z fotoaparátu.
• Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nelze kopírovat do vnitřní paměti.
• Po propojení fotoaparátu a počítače víceúčelovým kabelem můžete kopírovat data uložená ve
vnitřní paměti do počítače. Data uložená na počítači nelze kopírovat do vnitřní paměti.
22
Základní postupy
Použití ovladače režimů
Ovladač režimů nastavte na požadovanou funkci.
Ovladač režimů
Základní postupy
:
Režim Automatické nastav.
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením. t strana 24
:
Režim Snadné fotografování
Umožňuje fotografování s minimem nutných funkcí a snadno
viditelnými indikátory. t strana 25
:
Režim Automat.program*
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice
(rychlost závěrky i hodnota clony).
:
Režim Fotografování s ruč. nastav.expoz.*
Umožňuje fotografování s ručním nastavením expozice (rychlost
závěrky i hodnota clony). t strana 34
:
Režim videa
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem. t strana 24
/
/
/
/SCN: Volba scény režim
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle typu
scény.
Z nabídky lze vybrat
,
,
, ,
, , ,
, je-li ovladač
režimů nastaven do polohy SCN. t strana 28
* Pomocí této nabídky můžete volit různá nastavení. (Podrobnosti o dostupných funkcích
t strana 47)
23
Fotografování (Režim Automatické
nastav.)
Tlačítko spouště
Tlačítko Makro
Tlačítko DISP
Tlačítko Blesk
Tlačítko
transfokátoru
Ovladač režimů
Tlačítko MENU
Tlačítko samospouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
1 Ovladačem režimů vyberte požadovanou funkci.
Při fotografování snímků (režim Automatické nastav.): Vyberte
Při nahrávání videoklipů: Vyberte
.
.
2 Stabilního držení fotoaparátu dosáhnete tím, že přitisknete lokty pevně k
tělu.
Umístěte objekt do
středu rámečku.
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Při fotografování:
1 Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště.
(Zelený) indikátor z (blokování AE/AF) bliká a po zaznění pípnutí se rozsvítí
nepřerušovaně.
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
2 Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
24
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Při snímání videoklipů:
Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
Fotografování objektu, který se obtížně zaostřuje
Zaostření může být obtížné v následujících případech:
–
–
–
–
–
–
Objekt je ve tmě a ve velké vzdálenosti.
Slabý kontrast mezi objektem a pozadím.
Objekt je za sklem.
Objekt se rychle pohybuje.
Dochází k odrazu světla nebo odleskům na povrchu.
Objekt je podsvícen nebo je přítomno blikající světlo.
Základní postupy
• Nejkratší vzdálenost při fotografování je přibl. 5 cm (W)/34 cm (T) (od přední části objektivu).
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Rámeček autofokusu navíc zmizí. Změňte
kompozici snímku a zaostřete znovu.
Fotografování v režimu snadné fotografování
Nastavte ovladač režimů na
.
Velikost písma se zvětší a indikátory se stanou viditelnějšími.
Fotoaparát fotografuje v optimálním nastavení, takže jediné nastavení, které můžete
měnit, je Velik. snímku (Velká/Malá) (strana 50), Blesk (Auto/Vyp.) (strana 50) a
Samospoušť (10 s/Vyp.) (strana 27).
• Podsvícení automaticky zesílí a zrychlí se spotřeba energie akumulátoru.
W/T Použití obrazovky transfokátoru
Stisknutím T objekt přiblížíte a stisknutím W jej oddálíte.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×, fotoaparát použije digitální transfokaci.
Podrobnosti týkající se nastavení [Digitál. transf.] a kvality obrazu viz strana 90.
• Při natáčení videoklipu nelze měnit stupeň transfokace.
25
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Blesk (Výběr režimu blesku pro fotografie)
Opakovaným stisknutím B ( ) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Automatický blesk
Zableskne, je-li nedostatek světla nebo protisvětlo (výchozí nastavení).
: Nucený blesk
: Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo být zřetelně zachyceno pozadí,
které se nachází mimo dosah blesku.
: Vypnutý blesk
• Blesk zableskne dvakrát. První záblesk nastaví množství světla.
• Při nabíjení blesku se zobrazí
.
Makro (snímání zblízka)
Opakovaným stisknutím b (
) na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný režim.
(Bez indikace): Automatický
Fotoaparát automaticky zaostří ze vzdálených předmětů na blízké.
Obvykle používejte fotoaparát v tomto režimu.
: Makro
Fotoaparát přednostně zaostří na blízké předměty.
Při fotografování blízkých předmětů zapněte Makro.
• V případě, že je během fotografování vzdálených předmětů zapnuto Makro, sníží se rychlost automatického
ostření.
• Doporučuje se posunout transfokátor až do krajní polohy W.
26
Fotografování (Režim Automatické nastav.)
Použití samospouště
Opakovaným stisknutím V (
) na ovládacím tlačítku vyberete požadovaný režim.
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště a ozve se zvukový signál
závěrky.
Indikátor samospouště
Pro zrušení stiskněte V (
Základní postupy
(Bez indikace): Samospoušť vypnuta
: Nastavení 10-sekundového zpoždění samospouště
: Nastavení 2-sekundového zpoždění samospouště
) znovu.
• Použitím 2 sekundového zpoždění samospouště zabráníte rozmazání snímku.
Závěrka se spustí 2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště, což omezí pohyb
fotoaparátu v průběhu stisknutí tlačítka spouště.
• V režimu Snadné fotografování můžete vybírat pouze
(10 s) nebo
(Vyp.).
27
Fotografování snímků (Volba scény)
Tlačítko MENU
Tlačítko spouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Ovladač režimů
Ovladačem režimů vyberte režim (
/
/
/ /SCN)
1 Pomocí ovladače režimů vyberte požadovaný režim funkce Volba scény
(
/
/
/
/SCN).
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Z nabídky SCN vyberte režim (
/
/
/ /
/ / /
)
/
/
pomocí
1 Ovladačem režimů vyberte SCN.
2 Stiskněte MENU, a vyberte z nabídky
/ /
v/V/b/B na ovládacím tlačítku (strana 49).
/
3 Stiskněte tlačítko spouště.
• Podrobnosti o režimu viz následující strana.
Zrušení volby scény
Nastavte ovladač režimů do jiného režimu než Volba scény.
28
/
/
Fotografování snímků (Volba scény)
Režimy volby scény
Následující režimy jsou nastaveny tak, aby odpovídaly podmínkám scény.
Režimy vybrané ovladačem režimů
Základní postupy
Vysoká citlivost
Umožňuje fotografování za zhoršených světelných podmínek bez blesku a omezuje rozmazání
pohybu.
Extra vysoká citlivost
Umožňuje fotografovat bez blesku velmi jasné snímky v tmavých místech, kde dochází k otřesům, i
když je nastaven režim
(Vysoká citlivost). Velikost snímku je nastavena na [3M].
Extra vysokorychlostní série
Umožňuje vyfotografovat maximálně 5 snímků za sekundu v extra vysokorychlostní sérii. Interval
nahrávání je přibližně 0,2 sekundy.
Velikost snímku je nastavena na [3M].
Snímání úsměvu
Když fotoaparát rozpozná úsměv, automaticky se stiskne spoušť. Podrobnosti viz strany 32.
Režimy vybrané z nabídky na obrazovce
Zamlžení
Umožňuje fotografovat měkčí portréty osob, snímky květin apod.
29
Fotografování snímků (Volba scény)
Krajina
Zaostří pouze na vzdálený objekt, např. při fotografování krajiny.
Portrét za soumr.*
Umožňuje fotografovat ostré snímky osob s noční scénou v pozadí bez ztráty atmosféry.
Soumrak*
Umožňuje fotografovat noční scény z velké vzdálenosti při zachování setmělé atmosféry okolí.
Pláž
Umožňuje věrně zaznamenat modř vody, fotografujete-li u moře či u jezera.
Sníh
Umožňuje zaznamenat jasné snímky zasněžené scény nebo scény, ve kterých převažuje bílá barva,
aniž by byly barvy zašedlé.
Ohňostroj*
Umožňuje zaznamenat ohňostroj v celé jeho kráse.
30
Fotografování snímků (Volba scény)
Pod vodou
S použitím vodotěsného pouzdra umožňuje fotografovat pod vodou v přirozených barvách.
Funkce, které můžete použít v režimu Volba scény
Fotoaparát automaticky zvolí celou řadu nastavení podle povahy dané scény, aby
dosáhl optimálního výsledku. Dostupnost některých možností závisí na vybraném
režimu volby scény.
Základní postupy
* Fotografujete-li snímky v režimu
(Portrét za soumr.),
(Soumrak) nebo
(Ohňostroj),
dochází ke snížení rychlosti závěrky a častějšímu výskytu rozmazání, proto se doporučuje použít
stativ.
( : můžete volit požadované nastavení)
Makro
Blesk
Citlivost
Detekce Detekce
detekce
obličejů úsměvu
úsměvu
Série/
Řada
—
—
—
*1
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*3
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
Vyváž. Bez červ. Samobílé
očí
spoušť
—
—
—
—
—
—
—
—
4
*
—
*1) [Blesk] u volby [Vyváž. bílé] nelze vybrat.
*2) Při fotografování se samospouští se uloží maximálně pět snímků.
*3) [Vyp.] u volby [Detekce obličejů] nelze vybrat.
*4) Místo [Vyváž. bílé] lze použít [Podvodní vyvážení bílé].
31
Fotografování snímků (Volba scény)
Fotografování v režimu Snímání úsměvu
Když fotoaparát rozpozná úsměv, automaticky se stiskne spoušť.
1 Ovladačem režimů vyberte režim
(Snímání úsměvu).
2 Namiřte fotoaparát na snímaný objekt a nastavte ostření polovičním stisknutím
tlačítka spouště.
3 Zcela zmáčkněte tlačítko spouště.
Snímání úsměvu se přepne do pohotovostního režimu.
Značka detekce úsměvů/Počet snímků
Rámeček detekce úsměvu (Oranžový)
Indikátor citlivosti detekce úsměvů
Udává aktuální úroveň úsměvu.
Kdykoli dosáhne úroveň úsměvu nastavenou citlivost detekce úsměvů (udávanou b),
aktivuje fotoaparát automaticky spoušť a provede až šest snímků. Po zaznamenání
snímku se indikátor Snímání úsměvu rozsvítí (strana 14).
4 Znovu zcela zmáčkněte tlačítko spouště a režim Snímání úsměvů se ukončí.
• Když je Snímání úsměvů v pohotovostním režimu, indikátor nahrávání (oranžová) bliká.
• Snímání pomocí Snímání úsměvu je automaticky ukončeno po naplnění paměti „Memory Stick
Duo“, vnitřní paměti nebo po vytvoření šesti snímků.
• Osobou, která má prioritu při detekci úsměvu, můžete vybrat pomocí [Detekce úsměvu]
(strana 52).
• Pokud úsměv není detekován, nastavte [Citlivost detekce úsměvu] (strana 52).
• Fotoaparát můžete nastavit, aby snímal automaticky v případě, že se libovolná osoba v rámečku
detekce úsměvu (oranžový) usměje po úplném stisknutí spouště.
• Pokud po stisknutí spouště změníte vzdálenost mezi fotoaparátem a snímanou osobou, může být
snímek rozostřen. Pokud se změní osvětlení okolí, může se stát, že nebude získána dostatečná
expozice.
• Tváře mohou být nesprávně detekovány když:
– Jsou příliš tmavé nebo příliš jasné.
– Tváře jsou částečně zakryty slunečními brýlemi, maskami, klobouky atd.
– Osoby nestojí tváří směrem k fotoaparátu.
• V závislosti na podmínkách, nemusí být tváře správně detekovány.
• Digitální transfokaci nelze použít v těchto případech.
• Poměr transfokace nelze směnit pokud je Snímaní úsměvu v režimu Pohotov.
32
Fotografování snímků (Volba scény)
z Rady pro lepší snímání úsměvu
Základní postupy
1 Oči nezakrývejte vlasy.
2 Pokuste se nasměrovat tvář směrem k fotoaparátu a příliš se nepohybovat. Rychlost detekce
je vyšší, když se oči zúží.
3 Usmívejte se s otevřenými ústy. Pokud jsou vidět zuby, jde úsměv lépe detekovat.
33
Fotografování pomocí ručního nastavení
expozice
Tlačítko spouště
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Ovladač režimů
1 Na ovladači režimů zvolte M a stiskněte z na ovládacím tlačítku.
• [SET] se změní na [RETURN] v levé dolní části obrazovky a fotoaparát se nastaví na režim
ručního nastavení expozice.
2 Pomocí ovládacího tlačítka ručně nastavte expozici.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rychlost závěrky
Hodnota clony
RETURN
Rychlost závěrky
• Zvolte hodnotu clony níže.
– Když je transfokace nastavena plně na stranu W, můžete zvolit clonu, F2,8, F5,6 nebo F8,0
(pomocí vnitřního filtru ND).
– Když je transfokace nastavena plně na stranu T, můžete zvolit clonu, F5,5, F11 nebo F16
(pomocí vnitřního filtru ND).
• Rychlost závěrky můžete nastavit od 30 do 1/1000 sekund.
Rozdíl mezi nastavenou hodnotou a správnou expozicí posuzovanou fotoaparátem se zobrazí
jako hodnota EV (strana 55) na obrazovce. 0EV je hodnota, kterou fotoaparát považuje za
nejvhodnější.
3 Fotografování tlačítkem spouště.
• Chcete-li zvolit režim blesku, fotografujte v režimu Makro/samospouště, nebo změňte režim
zobrazení obrazovky a stiskněte z pro zrušení režimu fotografování s ručním nastavením
expozice ([RETURN] se na obrazovce změní na [SET].).
• Blesk je nastaven na (Blesk zapnut) nebo
(Blesk vypnut).
34
Fotografování pomocí ručního nastavení expozice
• Rychlosti závěrky od jedné sekundy a větší jsou označeny pomocí [”], např. [1”].
• Nastavíte-li nižší rychlost závěrky, doporučujeme použití stativu pro zamezení efektu vibrace.
• Pokud je rychlost závěrky nižší než určitá rychlost, aktivuje se automaticky funkce pomalé
závěrky NR, aby bylo zamezeno rozostření snímku. Ve spodní části obrazovky se objeví
.
• Pokud je zvolena nízká rychlost závěrky, trvá zpracování dat déle.
Základní postupy
35
Prohlížení snímků
Tlačítko
(Přehled)/
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko
(Transfokace při
přehrávání)
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko HOME
Ovládací tlačítko
Tlačítko
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání)
(Přehrávání).
• Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání) tehdy, je-li fotoaparát vypnutý, zapne se automaticky a
přejde do režimu přehrávání. Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, stiskněte znovu
tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Videoklip:
Stisknutím z přehrajte videoklip. (Přehrávání zastavíte opětovným stisknutím z.)
Chcete-li videoklip převinout rychle vpřed, stiskněte B, pro rychlé převinutí zpět
stiskněte b. (Stisknutím z se vrátíte do běžného přehrávání.)
Po stisknutí tlačítka V se zobrazí obrazovka pro ovládání hlasitosti, poté můžete
hlasitost upravit stisknutím b/B.
• Videoklipy s velikostí snímku [320] se zobrazí v menší velikosti.
• V některých případech nelze přehrát snímky vytvořené pomocí starších typů
fotoaparátů Sony.
Stiskněte tlačítko HOME, zvolte [
snímků) a snímky přehrajte.
36
Přehled složek] z nabídky
(Prohlížení
Prohlížení snímků
/
Zobrazení zvětšeného snímku (transfokace při přehrávání)
Během zobrazení fotografie stiskněte . Chcete-li transfokaci zrušit, stiskněte
Upravte polohu pomocí v/V/b/B.
Chcete-li zrušit transfokaci při přehrávání, stiskněte z.
.
Ukazuje zobrazenou plochu celého snímku.
V tomto případě je střed zvětšen.
Zobrazení obrazovky přehledu
Stisknutím
(Přehled) v okamžiku, kdy je zobrazený snímek, zobrazíte přehled
snímků.
Vyberte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li se vrátit k zobrazení jednoho snímku, stiskněte z.
Základní postupy
• Uložení zvětšených snímků viz [Ořezat] (strana 72).
• Ve výchozím nastavení se snímky zobrazují v režimu Přehled dat (když je použita
„Memory Stick Duo“) nebo v režimu Přehled složek (když je použita vnitřní paměť).
Režim prohlížení můžete měnit zvolením
(Prohlížení snímků) na obrazovce
HOME, když používáte „Memory Stick Duo“ (strana 68).
• Při každém stisknutí
(Přehled) se počet snímků na obrazovce přehledu zvýší.
• Při použití „Memory Stick Duo“ můžete zvolit potřebný datum/složku pomocí v/V
poté co zvolíte záložku b.
posuvník
37
Prohlížení snímků jako prezentace
Snímky jsou přehrávány po sobě s hudbou a přidanými efekty.
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Tlačítko
(Přehrávání)
1 Stiskněte tlačítko
Tlačítko
(Prezentace)
(Prezentace).
Objeví se obrazovka nastavení.
2
Stiskněte znovu tlačítko (Prezentace).
Spustí se prezentace.
• Nelze přehrát videoklipy.
• Nastavení jiná než [Snímek] a [Filtr] se ukládají do chvíle, než budou opět změněny.
• Občas nelze funkci [Filtr] použít pro snímky vytvořené staršími typy fotoaparátů
Sony.
Ukončení prezentace
Stiskněte tlačítko
(Prezentace).
• Prezentaci nelze pozastavit.
Nastavení hlasitosti hudby
Stisknutím V zobrazte obrazovku ovládání hlasitosti a potom stisknutím b/B upravte
hlasitost.
38
Prohlížení snímků jako prezentace
Změna nastavení
Na obrazovce nastavení v kroku 1 zvolte každou položku pomocí v/V a pak stiskněte
z.
Položky, které lze nastavit, jsou uvedeny níže.
Výchozí nastavení je označeno
.
Snímek
Nastavení je nastaveno na [Složka], pokud není vložena karta „Memory Stick Duo“ (není
součástí dodávky).
Přehraje všechny snímky postupně.
Složka
Přehraje snímky ve zvolené složce, zvoleného data nebo
v Oblíbených.
Toto datum
Oblíbené 1-6
• [Složka] a [Toto datum] lze zvolit, pouze když používáte
Režim prohlížení.
Základní postupy
Vše
Filtr
Nastavení je nastaveno na [Vyp.], pokud není vložena karta „Memory Stick Duo“ (není
součástí dodávky).
Vyp.
Nefiltruje snímky.
Všichni lidé
Zobrazuje snímky filtrované zvolenými podmínkami.
Děti
• Někdy může dojít k mylnému zobrazení nebo skrytí
snímku.
• Občas nelze funkci filtru použít pro snímky vytvořené
staršími typy fotoaparátů Sony.
Mimina
Úsměvy
39
Prohlížení snímků jako prezentace
Efekty
Jednod.
Jednoduchá prezentace, v níž se střídají obrazy v předem
určeném intervalu
• Interval přehrávání lze upravit. Tento efekt umožňuje
prohlížení rychlostí, která vám nejvíce vyhovuje.
Základní
Základní prezentace vhodná pro širokou škálu scén
Nostalgie
Náladová prezentace s filmovou atmosférou
Elegance
Stylová prezentace ve středním tempu
Aktivní
Velmi rychlá prezentace určená pro aktivní scény
Obličej 1: Základní
Vytváří středně rychlou prezentaci s efekty, jako je
přiblížení obličejů a zobrazení několika snímků vedle
sebe. Vhodné pro různé scény s výběrem nejlepších
snímků s obličeji.
Obličej 2: Nostalgie
Pomalejší a emotivnější prezentace s efekty, jako je
přiblížení tváří a zobrazení několika snímků vedle sebe,
aby bylo předvedeno to nejlepší ze snímků obsahujících
tváře.
Obličej 3: Elegance
Živější a rychlá prezentace s efekty, jako je přiblížení
tváří a zobrazení několika snímků vedle sebe, aby bylo
předvedeno to nejlepší ze snímků obsahujících tváře.
Hudba
Hudba je určena výchozím nastavením podle vámi zvoleného efektu. Jakoukoli hudbu lze
ručně nastavit s pomocí efektu dle vašeho výběru. Je rovněž možné zvolit výběr různé
doprovodné hudby (BGM).
40
Music1
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Jednod.]
Music2
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Základní]
Music3
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Nostalgie]
Music4
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Elegance]
Music5
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Aktivní]
Music6
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Obličej 1:
Základní]
Music7
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Obličej 2:
Nostalgie]
Music8
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Obličej 3:
Elegance]
Prohlížení snímků jako prezentace
Hudba
Hudba je určena výchozím nastavením podle vámi zvoleného efektu. Jakoukoli hudbu lze
ručně nastavit s pomocí efektu dle vašeho výběru. Je rovněž možné zvolit výběr různé
doprovodné hudby (BGM).
Vyp.
Nevyužívá hudbu.
Zpět
Návrat na obrazovku nastavení.
Interval
Nastavení je [Auto], pokud není ve volbě [Efekty] nastavena hodnota [Jednod.].
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
Základní postupy
Jiná nastavení
5s
10 s
Auto
Interval je nastaven tak, aby odpovídal vybrané položce
[Efekty].
Opakovat
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se prezentace zastaví.
z Přidání/změna hudebních souborů
Jako hudební doprovod během prezentace můžete převést do fotoaparátu požadovaný hudební
soubor z disků CD nebo souborů MP3. Hudbu můžete přenést pomocí nástroje [ Hudební
nástroj] v
(Prezentace) na obrazovce HOME a softwaru „Music Transfer“ (je součástí dodávky)
nainstalovaného do počítače. Podrobnosti viz str. 110 a 112.
• Do fotoaparátu můžete nahrát až osm nahrávek (těmito přenesenými nahrávkami lze nahradit
osm stávajících nahrávek (Music1 - Music8)).
• Maximální délka jednoho hudebního souboru pro přehrávání hudby ve fotoaparátu je 5 minut.
• Nejde-li přehrát hudební soubor z důvodu poškození nebo jiné chyby souboru, spusťte
[Form.hudby] (strana 110) a přesuňte nahrávku znovu.
41
Mazání snímků
Tlačítko
(Přehled)
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko MENU
Tlačítko
(Přehrávání)
1 Stiskněte tlačítko
Ovládací tlačítko
(Přehrávání).
2 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení
přehledu.
3 Vyberte
[Vymazat] pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
4 Pomocí b/B vyberte požadovanou metodu mazání z možností [Toto foto],
[Více snímků] a [Všechny snímky z období]/[Vše ve složce], potom
stiskněte z.
• Zobrazené volby se liší podle zvoleného Režimu prohlížení (strana 68).
42
Mazání snímků
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vymazat vybrané snímky.
Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vyberete-li [Více snímků]
Můžete vybrat a vymazat několik snímků současně.
1 Vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte z.
Symbol
se zobrazí v zaškrtávacím políčku snímku.
Zobrazení přehledu
Základní postupy
Jeden snímek
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Chcete-li vymazat všechny snímky ze složky nebo stejného data, zvolte [Více snímků]
na displeji přehledu, zvolte pruh pomocí b a do okénka umístěte značku
.
Vyberete-li [Všechny snímky z období]/[Vše ve složce]
Můžete vymazat všechny snímky ve vybrané složce/vybraného data.
Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
43
Informace o různých funkcích – HOME/
Nabídka
Použití obrazovky HOME
Obrazovka HOME je výchozí obrazovkou pro všechny funkce fotoaparátu, a lze ji
vyvolat bez ohledu na nastavený režim (fotografování/prohlížení).
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
Tlačítko HOME
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazte obrazovku HOME.
Kategorie
Položka
Nápověda
2 Vyberte kategorii pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte položku pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Obrazovku HOME nelze zobrazit, pokud je aktivní připojení PictBridge nebo USB.
• Stisknete-li tlačítko HOME znovu, fotoaparát se nastaví zpět do režimu
fotografování nebo prohlížení.
44
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Položky nabídky HOME
Po stisknutí tlačítka HOME se zobrazí následující položky. Na displeji se zobrazují jen
dostupné položky nabídky. Podrobnosti o každé položce jsou zobrazeny na liště ve
spodní části obrazovky.
Kategorie
Položky
Snímání (strana 23)
Prohlížení snímků
Přehled dat (strana 68)
Přehled složek (strana 68)
Oblíbené (strana 68)
Prezentace
Prezentace (strana 38)
Hudební nástroj (strana 110)
Staž.hudby
Tisk
Správa paměti
Form.hudby
Základní postupy
Snímání*
Tisk (strana 115)
Paměťový nástroj
Nástroj Memory Stick (strana 82)
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat
Nástroj vnitřní paměti (strana 84)
Formát.
Nastav.
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení 1 (strana 85)
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Demo úsměvu
Hlavní nastavení 2 (strana 87)
Spojení USB
COMPONENT
Videovýstup
Širokoúhlé zobraz.
Nastavení pro záběr
Nastavení pro záběr 1 (strana 89)
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Předsádka
Nastavení pro záběr 2 (strana 92)
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Nastavení hodin (strana 93)
Language Setting (strana 94)
* Bude aplikován režim fotografování vybraný ovladačem režimů.
45
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Použití nabídky
Tlačítko MENU
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
Přír.funkce
Nastavení [Přír.funkce] na [Vyp.] vypne funkci nápovědy
(strana 85).
• Nabídka se zobrazí pouze během režimu fotografování a přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
• Jestliže je požadovaná položka nabídky mimo displej, stiskněte opakovaně v/V, dokud se
neobjeví na displeji.
3 Vyberte nastavení pomocí b/B.
• Jestliže je požadované nastavení mimo displej, stiskněte opakovaně b/B, dokud se neobjeví
na displeji.
• Vyberte položku v režimu přehrávání, a stiskněte z.
4 Stisknutím tlačítka MENU vypnete obrazovku nabídky.
46
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší podle nastavení režimu (fotografování/prohlížení) a
polohy ovladače režimů v režimu nahrávání. Na displeji se zobrazují jen dostupné
položky nabídky.
( : k dispozici)
Poloha ovladače režimů:
Scéna
Nabídka fotografování (strana 49)
—
—
Velik. snímku
Blesk
—
*2
—
1
*1
—
Detekce obličejů
—
*2
*
—
—
—
—
—
*2
—
Detekce úsměvu
—
—
—
—
*2
—
Citlivost detekce úsměvu
—
—
—
—
*2
—
*2
—
Nahr. režim
—
Rozpoznání scény
—
EV
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
*2
Režim měření
—
—
*2
Ostření
—
—
*2
Vyváž. bílé
—
—
*2
Podvodní vyvážení bílé
—
—
Výkon blesku
—
—
Bez červ. očí
DRO
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
Redukce šumu
—
—
Barevný režim
—
—
*2
Barevný filtr
—
—
*2
—
Sytost barev
—
—
*2
—
Kontrast
—
—
*2
Ostrost
—
—
SteadyShot
—
—
(Nastavení pro
záběr)
Základní postupy
Volba scény
—
—
—
—
—
*1) Položky, které lze zvolit, jsou omezeny v závislosti na režimu (strana 25).
*2) Ovládání je omezeno podle nastaveného režimu Volba scény (strana 31).
47
Položky nabídky
Zobrazení nabídky (strana 69)
(Vymazat)
(Seznam z období)
(Režim prohlížení)
(Roztřídit podle obličejů)
(Přidat/odstranit Oblíbené)
(Prezentace)
(Retuš)
(Různé změny velikosti)
(Chránit)
(Tisk)
(Výběr složky)
48
(Otočit)
Použití funkcí pro fotografování
Nabídka fotografování
Funkce dostupné v režimu fotografování pomocí tlačítka MENU jsou popsány níže.
Podrobnosti týkající se obsluhy nabídky viz strana 46.
Režim, který je možné zvolit, je zobrazen bíle.
Režimy vybrané z obrazovky nabídky, je-li
ovladač režimů nastaven do polohy SCN
Nedostupný
.
Volba scény: Výběr volby scény
Vybere výběr scény v nabídce.
Lze fotografovat pomocí přednastavených nastavení, která odpovídají různým
podmínkám scény (strana 28).
Velik. snímku: Výběr velikosti snímku
Použití funkcí pro fotografování
Výchozí nastavení je označeno
Podrobnosti viz strany 11.
Pro snímky
Výběr velikosti snímku pro fotografování.
• [Velik. snímku] je nastavena na [3M], když je ve volbě scény zvolen režim
citlivost) nebo
(Extra vysokorychlostní série).
(Extra vysoká
49
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Režim Snadné fotografování
Zvolte velikost snímku pro režim Snadné fotografování.
Velká
Snímání snímků ve velikosti [13M].
Malá
Snímání snímků ve velikosti [3M].
Pro videoklipy
(Lepší)
Výběr velikosti snímku pro nahrávání videoklipů.
(Standard)
Blesk: Nastavení blesku
Zvolí nastavení blesku v režimu Snadné fotografování.
50
Auto
Blesk zableskne v případě, že je osvětlení nedostačující.
Vyp.
Nepoužívejte blesk.
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Detekce obličejů: Detekce tváře osoby
Zvolí, zda použít detekci obličeje, nebo ne, a zvolí prioritu snímané osoby pro
nastavení ostření během použití této funkce.
Detekuje tváře osob a automaticky upraví nastavení zaostření, blesk, expozici,
vyvážení bílé a redukci červených očí.
(Vyp.)
Funkce Detekce obličejů se nevyužívá.
(Auto)
Zvolí tvář, na kterou se fotoaparát automaticky zaostří.
Indikátor detekce obličejů
Rámeček detekce obličeje
(Bílý)
(Priorita dětí)
Zaostří se s prioritou na dětské obličeje.
(Priorita dospělých)
Zaostří se s prioritou na obličeje dospělých.
• Funkci detekce obličeje nelze použít, když se používá digitální transfokace.
• Když je režim Volba scény nastaven na režim
(Zamlžení), aktivuje se funkce detekce
obličejů.
• Když je režim Volba scény nastaven na režim
(Zamlžení), je výchozí nastavení [Detekce
obličejů] [Auto].
• I když je [Detekce obličejů] nastaveno na [Auto], když je zvolen režim Snadné fotografování,
nezobrazí se rámeček detekce obličejů.
• Může být detekováno až 8 obličejů osob. Když je v režimu volba scény nastaveno
(Zamlžení),
lze detekovat maximálně 4 obličeje.
• Bude-li ve fotoaparátu detekováno více objektů, vyhodnotí se v přístroji hlavní objekt a na něj se
přednostně zaostří. Rámeček detekce obličejů se u hlavní focené osoby zbarví oranžově.
• Rámeček, na který je provedeno zaostření, se po namáčknutí spouště zbarví zeleně.
• Tváře mohou být nesprávně detekovány když:
– Je příliš tmavé nebo příliš jasné osvětlené.
– Tváře jsou částečně zakryty slunečními brýlemi, maskami, klobouky atd.
– Osoby nestojí tváří směrem k fotoaparátu.
• Dospělé nebo dětské tváře mohou být nesprávně detekovány v závislosti na podmínkách.
Použití funkcí pro fotografování
Rámeček detekce obličeje
(Oranžový)
51
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Detekce úsměvu: Nastavení funkce Detekce úsměvu
Zvolí prioritu snímané osoby pro funkci Snímání úsměvu. Podrobnosti o Snímání
úsměvu viz strana 32.
(Auto)
Detekuje a snímá tváře automaticky.
(Priorita dětí)
Detekuje a snímá s prioritou dětských tváří.
(Priorita dospělých)
Detekuje a snímá s prioritou tváří dospělých.
• V závislosti na podmínkách, nemusí být tváře správně detekovány.
Citlivost detekce úsměvu: Nastavení funkce Citlivost detekce úsměvu
Nastaví citlivost detekce úsměvu pomocí funkce Snímání úsměvu. Podrobnosti o
Snímání úsměvu viz strana 32.
(Nízká)
Detekuje velký úsměv.
(Střední)
Detekuje normální úsměv.
(Vysoká)
Detekuje i slabý úsměv.
• V závislosti na podmínkách, nemusí být tváře správně detekovány.
52
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nahr. režim: Výběr metody sériového fotografování
Určuje, zda při stisknutí tlačítka spouště bude provedeno sériové fotografování či nikoli.
(Normální)
(Série)
Sériové fotografování je vypnuté.
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát
zaznamená 100 snímků za sebou.
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Vypnutý blesk).
Zaznamenává řadu tří snímků; hodnota expozice je u
jednotlivých snímků automaticky posunutá (Expoziční
řada).
Čím větší hodnota kroku expozice, tím větší posun
hodnoty expozice.
• Nemůžete-li odhadnout správnou expozici, fotografujte v
režimu expoziční řady, v němž jsou exponovány snímky s
různou expozicí. Později můžete vybrat snímek s nejlepší
expozicí.
Použití funkcí pro fotografování
• Blesk je nastaven na
BRK±0,3EV
• Jestliže je ovladač režimů nastaven na
, nebude režim
Expoziční řada k dispozici.
• Blesk je nastaven na
(Vypnutý blesk).
Režim Série
• Při fotografování se samospouští se uloží maximálně pět snímků.
• Při fotografování série s ovladačem režimů nastaveným na , nelze zvolit rychlost závěrky
1/3 nebo nižší.
• Interval nahrávání je přibl. 0,5 sekund. Interval mezi snímky se prodlouží v závislosti na nastavení
velikosti snímku.
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo pokud je vnitřní paměť či karta „Memory Stick
Duo“ plná, režim Série se zastaví.
• Zaostření, vyvážení bílé a expozice jsou nastaveny podle prvního snímku a zůstanou u dalších
snímků stejné.
Režim Expoziční řada
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny podle prvního snímku a zůstanou u dalších snímků
stejné.
• Při fotografování série s ovladačem režimů nastaveným na , nelze zvolit rychlost závěrky
1/3 nebo nižší.
• Při ruční úpravě expozice (strana 55), se expozice mění podle výsledné, upravené hodnoty.
53
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
• Interval nahrávání je stejný jako pro režim série. Interval nahrávání může být větší v závislosti na
podmínkách scény.
• Je-li objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, nemusí být možné správně fotografovat s vybranou
hodnotou kroku expozice.
Rozpoznání scény: Volba snímané scény a snímání
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání, jako zadní světlo nebo noční
scénu a pak snímá.
(Vyp.)
Rozpoznání scény transfokace se nepoužívá.
(Auto)
Fotoaparát detekuje podmínky, jako je zadní světlo nebo
noční scéna, a snímá s optimálním nastavením.
Pokud fotoaparát nerozpozná scénu, snímá tak, jako
když je rozpoznání scény nastaveno na [Vyp.].
Značka momentálního
nastavení
Značka rozpoznání scény
(Pokročilý)
Fotoaparát snímá jeden snímek pomocí rozpoznání
scény a druhý bez použití rozpoznání scény.
se zobrazí
vedle značky rozpoznání scény. (Celkem dva snímky)
Pokud fotoaparát nerozpozná scénu, snímá pouze jeden
snímek.
V tomto případě je snímek snímán, jako když je
rozpoznání scény nastaveno na [Vyp.].
O scénách, které lze rozeznat
Rozeznat lze následující scény. Fotoaparát zjistí optimální scénu a zobrazí každou
značku.
Když je spoušť stisknuta do poloviny, zatímco je značka stále zobrazena, zabarví se do
zelena a potvrdí se rozpoznání scény.
Soumrak
Portrét za soumr.
Soumrak za použití trojnožky
Protisvětlo
Portrét s protisvětlem
• Rozpoznání scény nefunguje za těchto okolností:
– Snímání v režimu série
– Při použití digitální transfokace
54
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
• Blesk je nastaven na
(Automatický blesk) nebo
(Vypnutý blesk).
• Když je funkce detekce obličejů nastavena na [Vyp.] a [Rozpoznání scény] je nastaveno na [Auto]
nebo [Pokročilý], změní se nastavení [Detekce obličejů] na [Auto].
• Když je detekce obličejů [Vyp.], nelze scény
(Portrét za soumr.) a
(Portrét s protisvětlem)
detekovat.
• Scény
(Soumrak se stativem) občas nelze rozlišit v prostředí, kde se fotoaparát otřásá i při
použití stativu.
• Při rozpoznání scény
(Soumrak se stativem) někdy dochází ke zpomalené spoušti. Ujistěte se,
že při fotografování držíte fotoaparát pevně.
• Momentální značka a značka rozpoznání scény jsou zobrazeny nehledě na nastavení zobrazení
obrazovky (strana 20).
• Někdy, v závislosti na situaci, nelze rozpoznat scény.
Ruční úprava expozice.
Směrem k –
•
•
•
•
Směrem k +
–2,0EV
Směrem k –: Tmavší obrázek.
0EV
Expozice je automaticky zvolena fotoaparátem.
+2,0EV
Směrem k +: Jasnější obrázek.
Použití funkcí pro fotografování
EV: Přizpůsobení intenzity světla
Podrobnosti o expozici viz strana 9.
Podrobnosti o nastavení expozice pomocí Fotografování s ruč. nastav.expoz. viz strana 34.
Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3 EV.
Fotografujete-li objekt za velmi jasných nebo temných podmínek nebo použijete-li blesk, nemusí
být nastavení expozice účinné.
55
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
ISO: Nastavení citlivosti na světlo
Nastaví citlivost ISO.
Nízká citlivost ISO
(Auto)
Vysoká citlivost ISO
Rozmazání snímku na temných místech nebo u
pohyblivých objektů lze omezit zvýšením citlivosti ISO
(vyberte vyšší číslo). Zvýšíte-li však citlivost ISO, snímky
budou obsahovat více šumu. Nastavte stupeň citlivosti
ISO podle podmínek fotografování.
• Podrobnosti o citlivosti ISO viz strana 9.
• Když je v režimu volba scény nastaven režim
(Extra vysoká citlivost), zvýší se citlivost na
maximální hodnotu 6400.
• S nastaveným režimem
(Extra vysokorychlostní série) v režimu volby scény můžete zvolit
pouze [ISO AUTO], [ISO 400] nebo [ISO 800].
• Když je nastavení Série nebo Řada expozice můžete volit pouze z [ISO AUTO], [ISO 80] až
[ISO 400].
• Při snímání za světlých podmínek, fotoaparát automaticky zvýší reprodukci odstínů a předchází
zesvětlení snímků (s výjimkou nastavení [ISO] na [ISO 80]).
56
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Režim měření: Výběr režimu měření expozice
Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude
vyhodnocena expozice.
(Víceb.)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici
(Vícebodové měření).
(Střed.)
Fotoaparát vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici
na základě jasu objektu v tomto místě (Vážené měření
expozice s důrazem na střed).
Měří pouze malou část objektu (Jednobodové měření).
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice
Pozice na objektu
• Podrobnosti o expozici viz strana 9.
• Při použití jednobodového měření nebo měření podle středu se doporučuje nastavit [Ostření] na
[Střed AF], aby fotoaparát zaostřoval na místo použité k měření expozice (strana 58).
• Režim měření lze nastavit pouze, pokud je [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.].
Použití funkcí pro fotografování
(Jednobod.)
(Pouze pro snímky)
57
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Ostření: Změna metody ostření
Můžete určit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte tuto nabídku.
(Více. AF)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše
rámečku autofokusu.
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve
středu záběru.
Rámeček autofokusu
(Pouze pro snímky)
Indikátor rámečku
autofokusu
(Střed AF)
Zaostří automaticky na objekt nacházející se uprostřed
rámečku autofokusu.
• Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze
komponovat snímek tak, jak potřebujete.
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku
autofokusu
(Jednobod. AF)
Automaticky zaostří na velmi malý objekt nebo úzkou
oblast.
• Použitím funkce blokování zaostřené vzdálenosti lze
komponovat snímek tak, jak potřebujete. Držte fotoaparát
klidně tak, aby objekt nevybočil z rámečku autofokusu.
Rámeček autofokusu
Indikátor rámečku
autofokusu
58
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
0,5 m
1,0 m
3,0 m
7,0 m
(nekonečno)
Rychle automaticky zaostří na oblast v okolí předem
nastavené vzdálenosti (Poloautomatické).
• Zaostří automaticky na objekt nacházející se v celé ploše
rámečku poloautomatického režimu.
• Tento režim je užitečný, když se opakovaně snímá objekt
na stejné vzdálenosti.
• Použijte „Poloautomatické“, je-li obtížné zaostřit
automaticky, například při fotografování objektu za sítí
nebo za oknem.
z Objekt nelze zaostřit
Při fotografování objektu nacházejícího se na okraji rámečku (nebo displeje) nebo při použití
funkce [Střed AF] nebo [Jednobod. AF] nemusí fotoaparát zaostřit na objekt na okraji rámečku.
Použití funkcí pro fotografování
• AF znamená Autofokus – automatické zaostřování.
• Použijete-li Digitální transfokaci nebo iluminátor AF, rámeček autofokusu se nezobrazí nebo se
zobrazí tečkovanou linkou. V takovém případě fotoaparát zaostří na objekt uprostřed displeje.
• Metodu ostření lze měnit pouze, pokud je [Detekce obličejů] nastaveno na [Vyp.].
• Při natáčení videoklipů můžete vybrat pouze efekt [Více. AF] nebo [ ].
• Poloautomatické nastavení vzdálenosti může obsahovat chyby. Chyba vzroste, když je
transfokace nastavena na stranu T nebo je objektiv nakloněn nahoru nebo dolů.
V takových případech postupujte takto:
1 Změňte kompozici snímku tak, aby se objekt nacházel uprostřed rámečku autofokusu,
a namáčknutím tlačítka spouště zaostřete na objekt (blokování zaostřené vzdálenosti).
Rámeček autofokusu
Indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
Dokud nestisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete opakovat celý postup kolikrát
chcete.
2 Jakmile indikátor expozice/zaostření (AE/AF) přestane blikat a zůstane rozsvícený,
stiskněte tlačítko spouště nadoraz a záběr vyfotografujte.
59
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Vyváž. bílé: Nastavení vyvážení barev
Upraví nastavení barev podle okolních světelných podmínek. Použijte tuto funkci,
jsou-li barvy snímku nepřirozené.
(Auto)
Nastavení venkovních podmínek za jasného nebe, při
západu slunce, při nočních scénách, při fotografování
neonových světel nebo ohňostroje.
(Oblačno)
Nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinná místa.
(Zářivky 1)/
(Zářivky 2)/
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Nastavení pro přirozeně bílé zářivkové
osvětlení.
[Zářivky 3]: Nastavení pro denní bílé zářivkové
osvětlení.
n (Žárovky)
60
Automatické vyvážení bílé barvy.
(Denní světlo)
Nastavení vhodné pro místa osvětlená žárovkami nebo
jasným světlem, např. ve fotostudiu.
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nastavení určené pro fotografování s bleskem.
(Stisk)
Nastaví vyvážení bíle v závislosti na zdroji světla. Bílá
barva uložená v režimu [Nast. stiskem] se stane základní
bílou barvou. Tento režim použijte v případě, že ke
správnému nastavení barev nelze použít režim [Auto]
nebo jiné režimy.
(Nast. stiskem)
Ukládá základní bílou, která bude použita v režimu
[Stisk].
• Tuto volbu nelze během nabíjení blesku použít.
• Podrobnosti o vyvážení bílé viz strana 10.
• Při zářivkovém blikajícím osvětlení nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani v případě,
že vyberete [Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Používáte-li blesk v režimu jiném než [Blesk] nebo [Stisk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Když je zvolen režim
(Pod vodou) v nabídce volba scény, lze použít [Podvodní vyvážení bílé]
místo [Vyváž. bílé].
• Při nahrávání videoklipu nelze zvolit možnost [Blesk].
Zachycení základní bílé barvy v režimu [Nast. stiskem]
Použití funkcí pro fotografování
(Blesk)
Ukládá základní bílou barvu pro režim [Stisk]. Poté, co zvolíte [Stisk], postupujte podle
pokynů.
1 Zaměřte bílý objekt, například list papíru zaplňující obrazovku, za stejných podmínek
osvětlení, za jakých budete fotografovat.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Vyváž. bílé] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte [Nast. stiskem] pomocí
b/B, poté stiskněte z.
4 Obrazovka na okamžik ztmavne. Po nastavení a uložení vyvážení bílé se znovu zobrazí
obrazovka nahrávání.
• Pokud během fotografování bliká indikátor
, znamená to, že vyvážení bílé buď nebylo
nastaveno nebo jej nelze nastavit. Použijte automatické nastavení vyvážení bílé.
• Když probíhá [Nast. stiskem], nevystavujte fotoaparát otřesům nebo úderům.
• Když je režim blesku nastaven na (Nucený blesk) nebo
(Pomalá synchronizace), bude
vyvážení bílé nastaveno na použití blesku.
• Když je [Barevný filtr] nastaven jinak než na [Vyp.], nelze uložit bílou barvu ani v případě, že
fotografujete bílé plochy.
61
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Podvodní vyvážení bílé: Nastavené odstínů barev v režimu Pod vodou
Upravuje odstíny barev v režimu
(Auto)
(Pod vodou) (strana 31).
Fotoaparát automaticky upraví odstíny barev pod vodou
tak, aby vypadaly přirozeně.
(Podvodní 1)
Upravuje odstíny v podvodních podmínkách, kdy je silný
modrý odstín.
(Podvodní 2)
Upravuje odstíny v podvodních podmínkách, kdy je silný
zelený odstín.
(Blesk)
Upravuje použití blesku pod vodou.
• V závislosti na barvě vody je někdy dobrá úprava odstínů nemožná, nehledě na nastavení
[Podvodní 1] na [Podvodní 2].
• Používáte-li blesk v režimu jiném než [Blesk], je [Podvodní vyvážení bílé] nastaveno na [Auto].
Výkon blesku: Nastavení intenzity blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Směrem k –: Snižuje intenzitu blesku.
(Normální)
(+)
Směrem k +: Zvyšuje intenzitu blesku.
• Informace o změně režimu blesku viz strana 26.
• Je-li objekt příliš jasný nebo tmavý, toto nastavení nemusí být účinné.
62
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Bez červ. očí: Nastavení funkce Bez červ. očí
Z důvodu snížení jevu červených očí při použití
blesku se blesk před exponováním spustí
dvakrát nebo vícekrát.
Když je aktivována funkce detekce obličejů, blesk
automaticky blikne, aby snížil úkaz červených očí.
(Zap.)
Blesk zableskne vždy, čímž dojde k potlačení jevu
červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá se funkce Redukce červených očí.
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka nespustí. Obvykle
to trvá sekundu po stisknutí tlačítka spouště. Objekt by se během této doby neměl pohybovat.
• Redukce červených očí nemusí dosáhnout požadovaného účinku. Záleží to na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je např. vzdálenost osoby nebo to, zda se osoba dívala jinam při
předblesknutí. V takovém případě můžete jev červených očí zkorigovat po pořízení snímku
použitím funkce [Retuš] v nabídce pro prohlížení (strana 72).
• Pokud nepoužijete funkci Detekce obličejů, blesk neblikne pro snížení efektu červených očí ani v
případě, že vyberete režim [Auto].
Použití funkcí pro fotografování
(Auto)
DRO: Optimalizace světla a kontrastu
Analyzuje scénu, která bude snímána a zlepší kvalitu snímku automatickou opravou.
(Vyp.)
(DRO standard)
(DRO plus)
Neupravuje.
Fotoaparát automaticky upravuje zesvětlení a kontrast
celé scény.
Fotoaparát automaticky upravuje zesvětlení a kontrast
snímků oblast po oblasti.
• DRO je zkratka „Dynamic Range Optimizer“, což je funkce, která automaticky optimalizuje
rozdíl mezí světlými a tmavými částmi snímku.
• V závislosti na podmínkách snímání, může být oprava nemožná.
• Když je nastaveno [DRO plus], berte v úvahu tyto podmínky.
– K zpracování snímku je zapotřebí času.
– Lze zvolit pouze z [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 400].
– Když je zvoleno snímání Série/řada, zruší se [DRO plus] a nastaví se [DRO standard].
63
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
Redukce šumu: Nastavení Redukce šumu
Nastaví vyvážení čistoty/šumu nahrávaných snímků.
(–)
Směrem k–: Sníží redukci šumu. Toto nastavení klade
důraz na čistotu snímků.
(Normální)
(+)
Směrem k+: Zvýší redukci šumu. Toto nastavení klade
důraz na snížení šumu.
Barevný režim: Změna živosti barev snímku nebo přidání
Můžete změnit jas snímku i přidat různé efekty.
64
(Normální)
Snímek bude mít standardní barvy.
(Živý)
Snímek bude mít jasné a hluboké barvy.
(Věrný)
Snímek bude podobný opravdové barvě.
Nabídka fotografování
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
(Sépie)
Snímek bude monochromatický a zbarvený do hněda.
(Černobílý)
Snímek bude černobílý.
Barevný filtr: Nastavení funkce Barevný filtr
Pomocí barevného filtru můžete přidat snímkům barevné efekty.
(Vyp.)
Barevný filtr se nepoužívá.
(Červený)
Zvýrazní např. červené odstíny západu slunce.
(Zelený)
Zvýrazní např. zelené odstíny mladého listí.
(Modrý)
Zvýrazní např. modré odstíny nebe, moře apod.
Použití funkcí pro fotografování
• Při natáčení videoklipů můžete vybrat pouze efekt [Normální], [Sépie] nebo [Černobílý].
65
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
(Teplý)
Zesílí hřejivé odstíny portrétů a krajin apod.
(Chladný)
Zesílí chladné odstíny portrétů a krajin apod.
Sytost barev: Nastavení Sytosti barev
Nastaví jas (Sytost barev) fotografovaných snímků.
(–)
Směrem k–: Vytváří tlumené barvy.
(Normální)
(+)
Směrem k+: Vytváří jasné barvy.
Kontrast: Nastavení Kontrastu
Nastaví kontrast snímku.
(–)
Směrem k–: Sníží kontrast.
(Normální)
(+)
Směrem k+: Zvýší kontrast.
Ostrost: Nastavení Ostrosti
Nastaví ostrost snímku.
(–)
Směrem k–: Sníží ostrost snímku.
(Normální)
(+)
66
Směrem k+: Zaostří snímek.
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Nabídka fotografování
SteadyShot: Nastavení režimu stabilizace
Nastavení režimu stabilizace.
(Snímání)
Při namáčknutí tlačítka spouště aktivuje stabilizaci.
(Pokrač.)
Stabilizace je aktivována vždy. Záběr bude stabilizován
například i při přiblížení vzdáleného objektu.
• Spotřeba energie akumulátoru je vyšší než v režimu
[Snímání].
(Vyp.)
Režim stabilizace není použit.
(Nastavení pro záběr): Výběr nastavení pro záběr
Použití funkcí pro fotografování
• V režimu Automatického nastavení nebo Snadné fotografování bude režim [SteadyShot]
nastaven na [Snímání].
• Pro videoklipy lze nastavit pouze [Pokrač.] nebo [Vyp.].
Výchozí nastavení je nastaveno na [Pokrač.].
• V následujících případech nemusí stabilizace pracovat správně.
– Je-li chvění fotoaparátu příliš silné.
– Je-li rychlost závěrky pomalá, například při fotografování za šera a v noci.
Vybere nastavení pro funkci fotografování. Tyto položky zobrazené v nabídce jsou
shodné s položkami v nabídce [
Nastavení pro záběr] na obrazovce HOME. Viz
strany 45, 89.
67
Použití funkcí pro prohlížení
Volba režimu Režim prohlížení
Když používáte fotoaparát s kartou „Memory Stick Duo“, můžete zvolit režim
přehrávání snímků (Režim prohlížení) z obrazovky HOME.
Při použití vnitřní paměti se snímky zobrazují pouze v režimu Přehled složek.
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
(Prohlížení snímků) pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte potřebný režim prohlížení pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Přehled dat): Zobrazit podle data
Rozdělí snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ podle data a zobrazí je.
Výchozí nastavení je [Přehled dat].
(Přehled složek): Zobrazit podle složky
Zobrazí snímky podle složky vytvořené pomocí [Tvorba nahr. složky] nástroje
[Paměťový nástroj]. Pokud nebyla vytvořena nová složka, umístí se všechny snímky ve
složce „101MSDCF“. Podrobnosti o složce viz strana 79, 82.
(Oblíbené): Zobrazení snímků uložených jako oblíbené
Tato funkce zobrazuje snímky uložené jako oblíbené (strana 70).
Zobrazit snímky s nejnovějším datem
Počet snímků uložených
jako Oblíbené
1 Pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku zvolte skupinu oblíbených snímků, kterou chcete
přehrát a stiskněte z.
Zobrazí se všechny snímky zvolené skupiny oblíbených.
2 Stiskněte z po zvolení snímku, který chcete přehrát v režimu jednotlivého snímku.
68
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
V této části jsou vysvětleny položky nabídky dostupné po stisknutí tlačítka MENU v
režimu přehrávání. Podrobnosti týkající se použití nabídky: viz strana 46.
Režim přehrávání, který je možné zvolit, je zobrazen bíle.
K dispozici
Režim prohlížení (Přehled dat/Přehled složek/Oblíbené)
Nedostupný
Vnitřní paměť
(Vymazat): Mazání snímků
Výběr a vymazání snímků na obrazovce s jedním snímkem nebo s přehledem snímků,
viz strana 42.
Smazán bude aktuálně vybraný snímek.
• Tato položka se zobrazí pouze v režimu jednotlivého snímku.
(Více snímků)
(Všechny snímky z
období)
Snímky budou vybrány a smazány hromadně.
Budou vymazány všechny snímky ve vybraného data/složky.
• Zobrazené zprávy se liší podle zvoleného Režimu prohlížení.
(Vše ve složce)
(Režim prohlížení): Volba režimu Režim prohlížení
Volí režim Režim prohlížení. Tato položka má stejnou funkci jako
snímků) na obrazovce HOME.
Viz strana 68.
(Prohlížení
Použití funkcí pro prohlížení
(Toto foto)
(Seznam z období): Volba data přehrávání při použití přehledu dat
Tato možnost volí datum, které je třeba přehrát při použití přehledu dat.
1 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Seznam z období] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se seznam dat (kalendář).
3 Vyberte datum, které chcete zobrazit pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z.
69
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Zobrazení nabídky
(Roztřídit podle obličejů): Přehrávání snímků vybraných podle určitých
podmínek
Tato funkce roztřídí snímky a zobrazí je.
(Vyp.)
(Všichni lidé)
(Děti)
Snímky nelze roztřídit.
Snímky jsou roztříděny podle určitých podmínek a poté
zobrazeny.
(Mimina)
(Úsměvy)
• Snímky se nemusí zobrazit správně ani v případě, že jsou vybrány podle zadaných podmínek.
• Občas nelze funkci filtru použít pro snímky vytvořené staršími typy fotoaparátů Sony.
(Přidat / odstranit Oblíbené): Přidat/odstranit oblíbené
Zvolte váš oblíbený snímek a přidejte/odeberte jej ze skupiny oblíbených.
(Toto foto)
Přidejte nebo odeberte snímek, který jste zvolili za oblíbený.
• Tato položka se zobrazí pouze v režimu jednotlivého snímku.
(Více snímků)
Zvolte několik snímků a přidejte je nebo odeberte jako
oblíbené.
(Přidat vše z období)
Zvolte všechny snímky v rozsahu zvoleného data a přidejte
je jako oblíbené.
• Tato položka se zobrazí pouze při zobrazení seznamu v
přehledu dat.
(Odstranit vše z
období)
Odstraňte všechny snímky v seznamu zvolených dat/
oblíbených.
(Odstranit vše v
Oblíbených)
• Zobrazené zprávy se liší podle zvoleného Režimu prohlížení.
• Tato položka se zobrazí pouze v režimu přehledu.
Přidání snímku do skupiny oblíbených
1 Zvolte snímek, který chcete přidat do skupiny oblíbených během zobrazení snímku v
režimu jednotlivého snímku.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Přidat / odstranit Oblíbené] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte [Toto
foto] pomocí b/B, poté stiskněte z.
4 Vyberte skupinu oblíbených, ke které chcete snímek přidat, pomocí v/V/b/B, a poté
stiskněte z.
5 Stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
70
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Výběr a přidání několika snímků do skupiny oblíbených
1 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Přidat / odstranit Oblíbené] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte [Více
snímků] pomocí b/B, poté stiskněte z.
3 Vyberte skupinu oblíbených, ke které chcete snímky přidat, pomocí v/V/b/B, a poté
stiskněte z.
Při zobrazení jednoho snímku:
4 Zobrazte snímek, který chcete přidat pomocí b/B a stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
5 Další fotografie, které chcete přidat, zobrazte stisknutím b/B a pak stiskněte z.
6 Stiskněte tlačítko MENU.
7 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
V zobrazení přehledu:
5 Pro přidání dalších snímků opakujte krok 4.
Chcete-li zvolit všechny snímky daného data, zvolte sloupek b a stisknětez.
6 Stiskněte tlačítko MENU.
7 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Chcete-li přidat všechny snímky daného data
1 Stiskněte MENU během zobrazení snímků z režimu zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Přidat / odstranit Oblíbené] pomocí v/V na ovládacím tlačítku.
Použití funkcí pro prohlížení
4 Vyberte snímek, který chcete přidat, pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
3 Vyberte [Přidat vše z období] pomocí b/B a potom stiskněte z.
4 Vyberte skupinu oblíbených, ke které chcete snímky přidat, pomocí v/V/b/B, a poté
stiskněte z.
5 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Odebrání z oblíbených
Zvolte snímek, který chcete odstranit, stejným postupem jako v části „Výběr a přidání
několika snímků do skupiny oblíbených“.
Indikátor
zmizí.
• Zvolením [Odstranit vše z období]/[Odstranit vše v Oblíbených] odstraníte všechny
snímky zvoleného data nebo skupiny oblíbených.
(Prezentace): Přehrávání seznamu snímků
Tato položka má stejnou funkci jako stisknutí
Viz strana 38.
(Prezentace).
71
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
(Retuš): Retušování vyfotografovaných snímků
Přidává efekty nebo provádí úpravy nahraného snímku a ukládá jej jako nový soubor.
Původní snímek se zachová.
Retušování snímku
1 Vyberte snímky, které chcete retušovat v režimu zobrazení jednoho snímku.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Retuš] s pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte s pomocí b/B, poté
stiskněte z.
4 Retušujte snímky podle pokynů pro každý retušovací režim uvedený níže.
(Ořezat)
Přiblížení přehrávání se provede na snímku a snímek je
ořezán.
1 Stisknutím tlačítka W/T určete zvětšením rozsah ořezání.
2 Zvolte bod s pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
3 Vyberte [Velik. snímku] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Zvolte s pomocí v/V velikost snímku pro nahrávání,
potom stiskněte znovu z.
4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se může snímek od
snímku lišit.
• Oříznutím se kvalita snímků může zhoršit.
(Korekce červených
Korekce jevu červených očí vyvolaného bleskem.
očí)
Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• U některých snímků nemusí být možné opravit jev červených
očí.
72
Zobrazení nabídky
(Neostrá místa)
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Zaostří snímek ve vybraném rámečku.
1 Nastavte oblast (rámeček) požadovaného snímku
určeného k retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte
tlačítko MENU.
2 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Měkké ostření)
Rozmaže se okolí vybraného bodu za účelem zvýraznění
objektu.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Vyberte [Úroveň] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
4 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Částečná barva)
Použití funkcí pro prohlížení
• V závislosti na snímku, nemusí být oprava dostačující nebo
kvalita snímku může být snížena.
Zvýrazní objekt odebráním barev z okolí vybraného bodu.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
73
Zobrazení nabídky
(Rybí oko)
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Použití efektu rybího oka kolem vybraného místa.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Vyberte [Úroveň] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Paprskový filtr)
Přidání efektu odlesků ke zdrojům světla.
1 Vyberte [Úroveň] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný délku retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Rozmazat okolo)
Zvolí střed snímku, kde chcete na snímku imitovat pohyb.
1 Nastavte střed požadovaného snímku určeného k
retušování pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko
MENU.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
74
Zobrazení nabídky
(Retro)
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Změkčí snímek rozmazáním ostření a snížením okolního
osvětlení tak, aby budil dojem snímku foceného starým
fotoaparátem.
1 Vyberte [Úroveň] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Tlačítkem W/T upravte požadovaný rozsah retušování.
3 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
(Úsměvy)
Tato funkce přidá úsměv na tvář osoby. Když fotoaparát
detekuje tvář, kterou lze retušovat, zobrazí se okolo tváře
rámeček.
• V závislosti na snímku nemusí být retušování možné.
Použití funkcí pro prohlížení
1 Vyberte [Úroveň] s pomocí v/V, poté stiskněte z.
Vyberte s pomocí v/V, poté stiskněte z.
2 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
75
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Zobrazení nabídky
(Různé změny velikosti): Úprava velikosti snímku v závislosti na
použití
Můžete změnit poměr stran a velikost snímků a uložit je jako nové soubory.
Pro prohlížení s vysokým rozlišením můžete převést snímek do poměru stran 16:9 nebo
do formátu VGA pro posílání jako přílohy e-mailu.
HDTV (
)
Blog/E-mailům (
Změní poměr z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží ve velikosti 2M.
)
Změní poměr z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží ve velikosti VGA.
1 Vyberte snímky, které chcete retušovat v režimu zobrazení jednoho snímku.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Různé změny velikosti] s pomocí v/V na ovládacím tlačítku a vyberte velikost
snímku s pomocí b/B, poté stiskněte z.
4 Pro zvětšení oblasti, kterou chcete ořezat, stiskněte W/T.
5 Zvolte bod s pomocí v/V/b/B, poté stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
•
•
•
•
76
Podrobnosti o velikosti snímku viz page 11.
Nelze změnit velikost videoklipů.
Nelze změnit velikost snímků z VGA na [HDTV].
Zvětšení snímku a opakované zvětšení může změnit kvalitu snímku.
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Zobrazení nabídky
(Chránit): Ochrana před náhodným vymazáním
Ochrana snímků před náhodným smazáním. Na chráněném snímku se zobrazí
indikátor
(Ochránit).
(Toto foto)
Ochrana/odemčení vybraného snímku.
• Tato položka se zobrazí pouze v režimu jednotlivého snímku.
(Více snímků)
Umožňuje vybrat a chránit/odemknout více snímků.
Ochrana snímku
1 V režimu zobrazení jednoho snímku vyberte snímky, u kterých chcete nastavit ochranu.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte [Chránit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku a [Toto foto] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
1 Stiskněte MENU v režimu zobrazení jednoho snímku nebo zobrazení přehledu.
2 Vyberte [Chránit] pomocí v/V, a [Více snímků] pomocí b/B, poté stiskněte z.
Při zobrazení jednoho snímku:
Použití funkcí pro prohlížení
Výběr a ochrana snímků
3 Vyberte snímek, kterému chcete nastavit ochranu pomocí b/B, poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou .
4 Stisknutím b/B zobrazte ostatní snímky, které chcete chránit, a potom stiskněte z.
5 Stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
V zobrazení přehledu:
3 Vyberte snímek, který chcete chránit, pomocí v/V/b/B, a poté stiskněte z.
Vybraný snímek bude označen značkou
.
4 Pro ochranu dalších snímků opakujte krok 3.
Chcete-li zvolit všechny snímky daného data/složky/oblíbené, zvolte sloupek pomocí b a
stiskněte z.
5 Stiskněte tlačítko MENU.
6 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
• Vezměte na vědomí, že formátováním dojde k vymazání všech uložených dat na paměťovém
médiu, a to i v případě, že jsou chráněna; takto smazané snímky nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvíli trvat.
77
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
Zobrazení nabídky
Zrušení ochrany
Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stejným postupem jako v
části „Výběr a ochrana snímků“.
Indikátor
(Chránit) zmizí.
: Přidání značky tiskové objednávky
Přidá značku tiskové objednávky (
Viz strana 118.
) ke snímku, který chcete vytisknout.
(Toto foto)
Vybraný snímek bude označen značkou DPOF. V případě,
že vybraný snímek má značku DPOF nastavenou, odstraní
značku DPOF.
(Více snímků)
Vybere snímky a přidá k nim značku DPOF. Odstraní
značky DPOF, pokud již byly přidány.
(Tisk): Tisk snímků pomocí tiskárny
Tisk snímků pořízených fotoaparátem.
Viz strana 115.
(Otočit): Otočení snímku
Otočení snímku.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte obrazovku nabídky.
3 Vyberte [Otočit] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
4 Vyberte [
], poté otočte snímek pomocí b/B.
5 Vyberte [OK] pomocí v/V, poté stiskněte z.
• Chráněné snímky a videoklipy nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
78
Zobrazení nabídky
Podrobnosti o operaci 1 strana 46
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
Vybere složku obsahující snímek, který chcete přehrát.
1 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení výběru složky
Vyberte [Ukončit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Použití funkcí pro prohlížení
z Složky
Fotoaparát ukládá snímky do určené složky na kartě „Memory Stick Duo“. Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. složky] (strana 82)
• Změna složky pro nahrávání snímků t [Změna nahr. složky] (strana 83)
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední
snímek ve složce, objeví se následující indikátory.
: Přechod na předchozí složku
: Přechod na následující složku
: Přechod na předchozí nebo následující složky
79
Úprava nastavení
Úprava funkce Správa paměti a
Nastavení
Výchozí nastavení můžete změnit pomocí
obrazovce HOME.
(Správa paměti) nebo
(Nastav.) na
Tlačítko z
Tlačítko v/V/b/B
Tlačítko HOME
Ovládací tlačítko
1 Stisknutím tlačítka HOME zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
(Správa paměti) nebo
(Nastav.) pomocí b/B na ovládacím
tlačítku.
3 Vyberte položku pomocí v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte potřebné nastavení pomocí v/V a poté stiskněte z.
• Stisknutím b se zobrazí obrazovka HOME.
80
Úprava funkce Správa paměti a Nastavení
5 Vyberte nastavení pomocí v/V a poté stiskněte z.
Zrušení změny nastavení
Vyberte [Zrušit], pokud je jednou z položek na obrazovce, a poté stiskněte z.
Pokud ne, stiskněte b.
• Nastavení zůstává zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
• Stisknete-li tlačítko HOME znovu, fotoaparát se nastaví zpět do režimu fotografování nebo
prohlížení.
Úprava nastavení
81
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formát.
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně smaže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně všech
chráněných snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data na Memory Stick budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
Tvorba nahr. složky
Vytvoří na kartě „Memory Stick Duo“ složku pro ukládání snímků.
1 Vyberte [Tvorba nahr. složky] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro vytvoření složky.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo existující složky a nová
složka se stane aktuální složkou pro ukládání snímků.
Zrušení vytvoření složky
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
•
•
•
•
•
•
82
Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová.
Podrobnosti viz „Názvy a složky pro ukládání obrazových souborů“ (strana 105).
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
1 Vyberte [Změna nahr. složky] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se obrazovka pro výběr složky.
2 Vyberte požadovanou složku pomocí b/B a [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zrušení změny složky pro ukládání snímků
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou.
2 Vyberte [Kopírovat] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována“.
Úprava nastavení
Kopírovat
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Zahájí se kopírování.
Zrušení kopírování
Vyberte [Zrušit] v kroku 3, poté stiskněte z.
• Použijte plně nabitý modul akumulátoru. Při kopírování snímků do počítače pomocí modulu
akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít
k poškození dat snímků.
• Nelze vybrat snímky ke kopírování.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah
vnitřní paměti, vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“, a poté vnitřní paměť
naformátuje ([Formát.]) v nabídce [Nástroj vnitřní paměti] (strana 84).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka, do které se zkopírují všechna data. Nelze
vybrat určitou složku a zkopírovat do ní snímky.
• Značky
(Tisková objednávka) na snímku nebudou zkopírovány.
83
Správa paměti
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti
Tato položka se nezobrazí, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“.
Formát.
Naformátuje vnitřní paměť.
• Nezapomeňte, že formátování trvale vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně chráněných
snímků.
1 Vyberte [Formát.] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Data ve vnitřní paměti budou vymazána“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Formátování se spustí.
Zrušení formátování
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
84
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Zvuk
Nastavení zvuku tlačítek.
Závěrka
Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště.
Zap.
Nastavení pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovládacího
tlačítka nebo tlačítka spouště.
Vyp.
Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý.
Přír.funkce
Používáte-li fotoaparát, objeví se nápověda k funkcím.
Zobrazování nápovědy k funkcím.
Vyp.
Skrytí nápovědy k funkcím.
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. Snímky uložené ve vnitřní
paměti zůstanou uchovány i při spuštění této funkce.
Úprava nastavení
Zap.
1 Vyberte [Inicializace] pomocí v/V na ovládacím tlačítku, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Inicializace všech nastavení“.
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte z.
Nastavení fotoaparátu se obnoví na výchozí hodnoty.
Zrušení inicializace
Vyberte [Zrušit] v kroku 2, poté stiskněte z.
• Během inicializace nevypínejte fotoaparát.
85
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Demo úsměvu
Můžete si prohlédnou ukázku režimu Snímání úsměvu.
Zap.
Provede ukázku při používání režimu Snímání úsměvu.
Vyp.
Neprovede.
1 Ovladačem režimů vyberte režim
(Snímání úsměvu) (strana 29).
2 Namiřte fotoaparát na objekt a stiskněte spoušť až nakonec.
Spustí se ukázka.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte po 15 sekund, spustí se ukázka automaticky, i v případě, že
nestiskněte spoušť.
• Ukázku můžete dočasně ukončit úplným stisknutím spouště.
• I když je spoušť puštěna když fotoaparát detekuje úsměv, snímek není nahrán.
• Chcete-li nahrát snímek pomocí Snímání úsměvu, vždy nastavte [Vyp.].
86
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Spojení USB
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí víceúčelového kabelu.
Auto
Fotoaparát automaticky rozezná a nastaví komunikaci s
počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu
PictBridge (strany 103, 115).
• Nelze-li připojit fotoaparát k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge pomocí nastavení [Auto], vyberte [PictBridge].
• Nelze-li připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB
pomocí nastavení [Auto], vyberte [Mass Storage].
Připojení fotoaparátu k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge (strana 115).
PTP/MTP
Připojíte-li fotoaparát k počítači, automaticky se spustí
průvodce kopírováním a snímky nahrané ve složce ve
fotoaparátu se zkopírují do počítače. (s Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným
zařízení USB spojení v režimu Velkokapacitní paměti
(strana 103).
Úprava nastavení
PictBridge
COMPONENT
Výběr typu výstupu videosignálu z možností SD a HD(1080i), v souladu s připojeným
televizorem (strana 95).
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru, který není kompatibilní se standardem
HD(1080i).
87
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Videovýstup
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného
videozařízení. Barevná obrazová norma televizoru se liší podle země a oblasti.
Chcete-li zobrazit snímky na obrazovce televizoru, zjistěte si, jaká barevná obrazová
norma televizoru se v zemi nebo oblasti používá (strana 97).
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Širokoúhlé zobraz.
Při přehrávání na televizoru vysokého rozlišení, se snímky poměru 4:3 a 3:2 přehrávají
v poměru 16:9. Horní a spodní strana snímků je při přehrávání lehce seříznutá.
Zap.
Přehrává při poměru 16:9.
Vyp.
Nepoužívá Širokoúhlé zobraz.
• Jediné snímky které lze přehrát pomocí Širokoúhlé zobraz. jsou snímky 4:3 a 3:2. Videoklipy,
snímky 16:9 a portréty nelze zvětšit.
• Snímky zobrazené na LCD obrazovce fotoaparátu se nemění.
88
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Iluminátor AF
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt
i ve tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje po namáčknutí tlačítka spouště červené světlo, které umožňuje
fotoaparátu lépe zaostřit. V tomto okamžiku se zobrazí indikátor
.
Auto
Používat iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívat iluminátor AF.
Úprava nastavení
• Pokud světlo iluminátoru AF dostatečně nezasáhne objekt nebo objekt není dostatečně
kontrastní, nemusí zaostření proběhnout. (Doporučená maximální vzdálenost je přibližně 3,0 m
(transfokátor: W)/2,0 m (transfokátor: T).)
• Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
dopadá přímo na střed záběru.
• Iluminátor AF nelze použít v těchto případech:
– Je nastaveno poloautomatické (strana 59).
– V režimu Volba scény je vybrán režim
(Krajina), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj).
– Nahrávání videoklipů
• Používáte-li iluminátor AF, není k dispozici běžný rámeček autofokusu a nový rámeček
autofokusu se zobrazí tečkovaně. Autofokus pracuje s upřednostněním objektů umístěných poblíž
středu záběru.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Přestože neohrožuje zdraví, nikdy nehleďte zblízka přímo
do iluminátoru AF.
Ř. Mřížky
Pomocí mřížky můžete snadno komponovat objekt v záběru do vodorovné či svislé
roviny.
Zap.
Zobrazení mřížky.
Vyp.
Mřížka se nezobrazuje.
• Mřížka se nezaznamenává.
89
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Režim AF
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Jeden
Automaticky zaostří, namáčknete-li a podržíte tlačítko
spouště. Tento režim je užitečný při fotografování
nehybných objektů.
Monitor
Automaticky zaostří, dříve než namáčknete a podržíte
tlačítko spouště. Tento režim zkracuje dobu nutnou pro
ostření.
• Spotřeba energie akumulátoru je vyšší než v režimu
[Jeden].
• Režim AF není platný pokud je v režimu volby scény zvolen režim
(Ohňostroj).
• Když jsou aktivovány funkce detekce obličeje nebo úsměvu, funguje AF jako když je zvolen
[Monitor].
• Při použití poloautomatického režimu, funguje režim AF jako když je zvolen [Jeden].
Digitál. transf.
Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr
pomocí optické transfokace (až 3×).
Jestliže stupnice přiblížení překročí 3×, fotoaparát použije inteligentní nebo přesnou
digitální transfokaci.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
(
)
Zvětšuje snímek digitálně v rozsahu, dokud ještě nebude
zkreslený, v závislosti na velikosti snímku. Když je
velikost snímku nastavena na [13M], [3:2 (12M)] nebo
[16:9 (10M)], není tato možnost dostupná.
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
90
Přesný
(Přesná digitální
transfokace)
(
)
Zvětší všechny snímky přiblížením maximálně 6×, včetně
optické transfokace 3×. V případě převýšení optické
transfokace se kvalita snímku zhorší.
Vyp.
Digitální transfokace se nepoužívá.
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Velikost snímku a celkové zvětšení při použití Inteligentní transfokace (včetně optického
přiblížení 3×)
Velikost
Celkový rozměr přiblížení
8M
Přibl. 3,9 ×
5M
Přibl. 4,9 ×
3M
Přibl. 6,2 ×
VGA
Přibl. 19 ×
16:9 (2M)
Přibl. 6,6 ×
• Když je zvolen režim
(Extra vysoká citlivost) nebo
(Extra vysokorychlostní série) v
režimu volby scény, není funkce Inteligentní transfokace dostupná.
• Digitální transfokaci nelze použít v těchto případech:
– Režim
(Snímání úsměvu) je vybraný v režimu Volba scény.
– Obrazovka LCD je vypnutá.
– Nahrávání videoklipů
Předsádka
Tele (
Široko (
Vyp.
)
Připojení telepředsádky.
)
Připojení širokoúhlé předsádky.
Objektiv nepřipojen.
Úprava nastavení
Provede odpovídající zaostření, připojíte-li předsádku (není součástí dodávky).
Připojte adaptační kroužek (není součástí dodávky), a poté připojte předsádku.
• Je-li Světlo blesku může být blokováno nebo může dojít k vržení stínu, použijete-li vestavěný
blesk.
• Během natáčení kontrolujte kompozici snímku na LCD displeji.
• Makro je nastaveno na
(Auto).
• Dostupná oblast transfokace je omezena.
• Dostupný rozsah ostření je omezen.
• Iluminátor AF nesvítí.
• Nelze vybrat poloautomatický.
• Snímáte-li snímky pomocí předsádky Tele (není součástí dodávky), může fotoaparát zaostřit na
blízké předměty v režimu
(Krajina) a
(Soumrak).
• Snímáte-li snímky pomocí předsádky (není součástí dodávky), nemusí se zcela zdařit snímání v
režimu
(Ohňostroj).
• Přečtěte si také návod k obsluze, který je součástí dodávky předsádky.
91
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Autom. Orient.
Když je fotoaparát otočen pro snímání portrétu (svisle), zaznamená změnu polohy a
zobrazí snímek v poloze portrétu.
Zap.
Nahraje snímek ve správné poloze.
Vyp.
Nepoužívat Autom. Orient.
• Po pravé a levé straně svisle natočených snímků se zobrazuje černá.
• V závislosti na úhlu snímání fotoaparátu, může být nahraný snímek nesprávně natočen. Je-li
snímek nesprávně natočen, můžete jeho polohu opravit podle následujícího postupu. strana 78.
• Když je zvolen režim
(Pod vodou) v nabídce volba scény, nelze použít [Autom. Orient.].
Autom. Prohlížení
Ihned po expozici fotografie se na displeji zobrazí výsledný snímek zhruba na dvě
sekundy.
Zap.
Použití funkce Automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívat automatické prohlížení.
• Namáčknete-li tlačítko spouště, zobrazený nahraný snímek zmizí a můžete okamžitě fotografovat
další snímek.
• Autom. Prohlížení nelze používat v následujících situacích:
– Režim
(Extra vysoká citlivost) je vybraný v režimu Volba scény.
– Během snímání v režimu série/řada
– Když je zvoleno [Auto] nebo [Pokročilý] v [Rozpoznání scény].
92
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Nastav.
Nastavení hodin
Nastavení hodin
Nastavení data a času.
1 Vyberte [
Nastavení hodin] z nabídky
(Nastav.) na obrazovce HOME.
2 Stiskněte z na ovládacím tlačítku.
3 Vyberte formát zobrazení data pomocí v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B, nastavte numerickou hodnotu pomocí v/V,
poté stiskněte z.
• Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Zrušení nastavení hodin
Vyberte [Zrušit] v kroku 5, poté stiskněte z.
Úprava nastavení
5 Vyberte [OK], poté stiskněte z.
93
Nastav.
Podrobnosti o operaci 1 strana 80
Language Setting
Language Setting
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek nabídek, varování a
zpráv.
94
Zobrazení snímků na televizoru
Zobrazení snímků na televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na obrazovce televizoru.
Připojení se liší podle typu televizoru, k němuž je fotoaparát připojen.
Zobrazení snímků po připojení fotoaparátu k televizoru
pomocí přiloženého víceúčelového kabelu
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí víceúčelového kabelu (je součástí
dodávky).
1 Vstupní zdířky audio/video
VIDEO AUDIO
Žlutý
Černý
Tlačítko
Ovládací tlačítko
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními vstupními zdířkami, připojte audio konektor
(černý) víceúčelového kabelu do levé zdířky audio.
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
Zobrazení snímků na televizoru
2 K víceúčelovému
konektoru
(Přehrávání)
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
3 Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 88).
95
Zobrazení snímků na televizoru
Prohlížení snímku po připojení fotoaparátu k televizoru HDTV
Snímek lze zobrazit ve vysoké kvalitě*, v jaké byl pořízen fotoaparátem, připojíte-li
fotoaparát k televizoru HD (televizor s vysokým rozlišením) pomocí Adaptérový kabel
pro výstup HD (není součástí dodávky).
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
* Snímky vyfotografované ve velikosti [VGA] nelze přehrát ve formátu HD.
• V režimu [Širokoúhlé zobraz.], lze snímky poměru 4:3 nebo 3:2 zobrazit v poměru 16:9 (strana 88).
• V režimu [Různé změny velikosti], lze poměr změnit na 16:9 pro prohlížení s vysokým rozlišením
(strana 76).
1 Připojte fotoaparát k televizoru HD (televizor s vysokým rozlišením), k
čemuž použijte Adaptérový kabel pro výstup HD (není součástí dodávky).
1 Vstupní zdířky audio/video
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Tlačítko
Zelený/modrý/
červený
Adaptérový kabel pro
výstup HD (není
součástí dodávky)
Bílý/červený
Ovládací tlačítko
2 K víceúčelovému
Tlačítko HOME
konektoru
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
• Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
96
(Přehrávání)
Zobrazení snímků na televizoru
3 Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce.
Stisknutím b/B na ovládacím tlačítku vyberte požadovaný snímek.
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] v nabídce [Hlavní nastavení 2], po výběru
(Nastav.) na obrazovce HOME (strana 87).
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (strana 88).
• Pro zobrazení videoklipů nelze použít výstup signálu ve formátu [HD(1080i)]. Nastavte
[COMPONENT] na [SD] při přehrávání snímků (strana 87).
Zap. „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilního se Sony PhotoTV HD pomocí Adaptérový kabel pro
výstup HD (není součástí dodávky) lze prohlížet snímky s vysokou kvalitou Full HD.
PhotoTV HD umožňuje přidání vysoké fotografické kvality nevýrazným barvám a
povrchům.
• Nastavení je rovněž třeba provést na televizoru. Podrobnosti, viz pokyny k použití
televizoru.
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Zobrazení snímků na televizoru
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami video a víceúčelový kabel. Barevná obrazová norma televizoru se musí
shodovat s normou vašeho digitálního fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž používáte
fotoaparát.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
97
Použití počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k použití počítače Macintosh viz
kapitola „Použití počítače Macintosh“ (strana 111).
Obrázky obrazovek použité v této sekci odpovídají
anglické verzi.
Nejprve nainstalujte software (je součástí dodávky) (strana 100)
• Postup instalace softwaru:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Kopírování snímků do počítače (strana 103)
• Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture
Motion Browser“.
• Možnosti práce se snímky v aplikacích „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“:
– Zobrazení snímků uložených v počítači
– Editace snímků
– Zobrazení míst, kde byly snímky vyfotografovány, na
mapách online
– Vytvoření disku s vyfotografovanými snímky (vyžaduje
jednotku pro zápis na disk CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Přidávání/změna hudby pro prezentaci (při použití aplikace
„Music Transfer“)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na časté
otázky lze nalézt na webové stránce zákaznické podpory
společnosti Sony.
http://www.sony.net/
98
Využití počítače se systémem Windows
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2, Windows Vista*
• Činnost není zaručena v operačním
systému instalovaném jako aktualizace
nebo v prostředí s možností načtení více
systémů.
Zdířka USB: Standardní součást
Doporučená konfigurace pro
použití aplikací „Picture Motion
Browser“ a „Music Transfer“
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2, Windows Vista*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz nebo
rychlejší (Doporučeno: Intel Pentium
III 800 MHz nebo rychlejší)
Pevný disk: K instalaci je třeba volné
místo přibližně 400 MB
Zobrazení: Rozlišení obrazovky:
1 024 × 768 bodů nebo více
* 64 bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány.
• Počítač musí vyhovovat požadavkům
operačního systému.
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojíte k počítači současně dvě
nebo více zařízení USB, některá zařízení,
včetně fotoaparátu, nemusí pracovat v
závislosti na typech používaných zařízení
USB.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý (vysokorychlostní přenos dat),
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB
2.0).
• Existují čtyři režimy připojení USB k
počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato
část popisuje režimy [Auto] a [Mass Storage]
jako příklad. Podrobnosti o [PictBridge] a
[PTP/MTP] viz strana 87.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Použití počítače
Paměť: 256 MB nebo více (Doporučeno:
512 MB nebo více)
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
99
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Software (je součástí dodávky) lze
nainstalovat pomocí níže uvedeného
postupu.
• Přihlašte se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte disk
CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
Objeví se instalační obrazovka s
nabídkou.
4 Objeví se obrazovka „License
Agreement“.
Přečtěte si smlouvu pečlivě.
Souhlasíte-li s podmínkami smlouvy,
klepněte na přepínací tlačítko vedle
zprávy [I accept the terms of the
license agreement], a poté klepněte
na tlačítko [Next].
5 Dokončete instalaci podle pokynů
na obrazovce.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• V závislosti na systémovém prostředí
počítače může být nainstalována
aplikace DirectX.
• Nezobrazí-li se, poklepejte na ikonu
[Computer] (Windows XP/2000, [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Muže se zobrazit obrazovka AutoPlay.
Vyberte „Run Install.exe.“ a pokračujte
v instalaci podle instrukcí, které se objeví
na obrazovce.
2 Klepněte na [Install].
Objeví se obrazovka „Choose Setup
Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté
klepněte na tlačítko [Next].
100
6 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
• Instalace následujícího softwaru:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Instalace softwaru (je součástí dodávky)
Po instalaci softwaru se na pracovní ploše
vytvoří ikony zástupce aplikací „Picture
Motion Browser“, „PMB Guide“ a
„Music Transfer“.
Aplikaci „Picture Motion
Browser“ spustíte
poklepáním.
Aplikaci „PMB Guide“
spustíte poklepáním.
Aplikaci „Music Transfer“
spustíte poklepáním.
Použití počítače
101
Použití aplikace „Picture Motion Browser“
(je součástí dodávky)
Díky možnostem tohoto softwaru
můžete pracovat s fotografiemi i s
videoklipy z fotoaparátu v nebývalém
rozsahu.
Tato sekce shrnuje informace o aplikaci
„Picture Motion Browser“.
Přehled informací o aplikaci
„Picture Motion Browser“
Pomocí aplikace „Picture Motion
Browser“ můžete:
• Importovat snímky pořízené fotoaparátem
a zobrazit je na počítači.
• Uspořádat snímky na počítači podle data
jejich vytvoření.
• Snímky uložené na počítači můžete prohlížet
pomocí fotoaparátu, když je zkopírujete na
„Memory Stick Duo“.
• Retušovat (Korekce červených očí apod.),
tisknout a posílat fotografie v příloze
elektronické pošty, měnit datum pořízení
atd.
• Tisk nebo ukládání snímků s datem.
• Můžete vytvořit datový disk pomocí
jednotky na vypalování disků CD nebo
DVD.
• Nahrajte snímek na webové stránky.
• Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
Spuštění aplikace „PMB
Guide“
Poklepejte na ikonu
(PMB Guide)
na pracovní ploše.
Chcete-li otevřít aplikaci „PMB Guide“
z nabídky Start, klepněte na [Start] t
[All Programs] (v Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
102
Spuštění a ukončení
aplikace „Picture Motion
Browser“
Spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion
Browser) na pracovní ploše.
Nebo z nabídky Start: Klepněte na
[Start] t [All Programs] (v Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [PMB - Picture Motion
Browser].
• Při prvním spuštění aplikace „Picture
Motion Browser“ se zobrazí potvrzující
zpráva informačního nástroje. Vyberte
[Start]. Tato funkce informuje o novinkách,
např. o softwarových aktualizacích. Toto
nastavení můžete změnit později.
Ukončení aplikace „Picture Motion
Browser“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Kopírování snímků do počítače pomocí
aplikace „Picture Motion Browser“
Příprava fotoaparátu a
počítače
Připojení fotoaparátu k
počítači
1 Do fotoaparátu vložte kartu
„Memory Stick Duo“ s nahranými
snímky.
• Při kopírování snímků z vnitřní paměti
tento krok vynechte.
2 K víceúčelovému konektoru
2 Vložte nabitý modul akumulátoru
do fotoaparátu, nebo fotoaparát
připojte do zásuvky pomocí
adaptéru AC (není součástí
dodávky) a víceúčelového kabelu
USB/AV/DC IN (není součástí
dodávky).
• Při kopírování snímků do počítače
pomocí nedostatečně nabitého modulu
akumulátoru může kopírování selhat
nebo se mohou data snímků poškodit,
pokud se modul akumulátoru vybije
příliš brzy.
1 Do zdířky USB
Kabel pro
víceúčelový konektor
Na displeji fotoaparátu se zobrazí
„Připojení...“.
tlačítko
(Přehrávání).
Indikátory
přístupu*
Při prvním použití připojení USB
počítač automaticky spustí program,
který fotoaparát rozpozná. Chvíli
vyčkejte.
*
Tlačítko
(Přehrávání)
Použití počítače
3 Zapněte počítač a stiskněte
se zobrazí na obrazovce během
komunikace.
Nepoužívejte počítač po dobu zobrazení
indikátoru. Jakmile se indikátor změní na
, můžete znovu začít s počítačem
opět pracovat.
• Nezobrazí-li se zpráva „Mass Storage“,
nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage]
(strana 87).
103
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
Kopírování snímků do
počítače
1 Připojte fotoaparát k počítači
podle popisu v sekci „Připojení
fotoaparátu k počítači“.
Po vytvoření připojení USB
connection se automaticky spustí
obrazovka [Import Media Files]
aplikace „Picture Motion Browser“.
• Podrobnosti o „Picture Motion
Browser“ naleznete v „PMB Guide“.
Prohlížení snímků na
počítači
Po dokončení importu se spustí aplikace
„Picture Motion Browser“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
• Složka „Pictures“ (v systému Windows XP/
2000, „My Pictures“) je nastavena jako
výchozí složka mezi složkami „Viewed
folders“.
• Používáte-li slot Memory Stick přečtěte
si pokyny viz strana 107.
• Zobrazí-li se průvodce AutoPlay,
vypněte jej.
Uspořádat snímky na počítači podle
data jejich vytvoření. Podrobnosti
naleznete v „PMB Guide“.
2 Import snímků.
Import snímků spustíte klepnutím na
tlačítko [Import].
Příklad: Zobrazení měsíců
Ve výchozím nastavení jsou snímky
importovány do podsložky vytvořené
ve složce „Pictures“ (v systému
Windows XP/2000, „My Pictures“)
pojmenované datem importu.
104
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
Ukončení připojení USB
Nejdříve proveďte níže uvedený postup
v krocích 1 až 4:
• Odpojení víceúčelového kabelu.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů
Soubory snímků vytvořené
fotoaparátem jsou na kartě „Memory
Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti
seskupeny do složek.
Příklad: prohlížení složek na
Windows Vista
1 Poklepejte dvakrát na ikonu na
pracovní ploše.
Windows Vista
Poklepejte zde
Windows XP/Windows 2000
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně,
poté klepněte na tlačítko [OK].
• Krok 4 není nezbytný v systému
Windows Vista/XP.
A Složka obsahující soubory snímků
vytvořené fotoaparátem, který není
vybaven funkcí vytváření složek.
Použití počítače
4 Klepněte na tlačítko [OK].
Zařízení je odpojeno.
B Složka obsahující soubory snímků
vytvořené tímto fotoaparátem.
Nejsou-li vytvořeny žádné nové složky,
vypadají složky takto:
– „Memory Stick Duo“: pouze
„101MSDCF“
– Vnitřní paměť: pouze „101_SONY“
105
Kopírování snímků do počítače pomocí aplikace „Picture Motion Browser“
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat snímky
ani je z ní přehrávat.
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně:
– Soubory fotografií: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Indexové soubory snímků, které se
ukládají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
ssss znamená jakékoliv číslo v rozsahu
od 0001 do 9999. Numerické části názvu
videoklipu nahraného v režimu videa a jeho
odpovídajícího indexového souboru snímku
jsou shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz
strany 79 a 82.
106
Kopírování snímků do počítače bez
použití aplikace „Picture Motion Browser“
Kopírovat snímky do počítače bez
použití aplikace „Picture Motion
Browser“ lze následovně.
Pro počítač vybavený slotem
Memory Stick:
Vyjměte kartu „Memory Stick Duo“ z
fotoaparátu a vložte ji do adaptéru
Memory Stick Duo. Vložte adaptér
Memory Stick Duo do počítače a
zkopírujte snímky.
• I když používáte Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, můžete zkopírovat snímky
vložením „Memory Stick Duo“ do slotu
Memory Stick vašeho počítače.
• Pokud počítač kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nerozpozná, viz strana 126.
Pro počítač nevybavený slotem
Memory Stick:
Vytvořte připojení USB a postupujte
podle následujících kroků pro
zkopírování snímků.
Tato část popisuje příklad kopírování
snímků do složky „Documents“
(v systému Windows XP: „My
Documents“).
1 Připravte fotoaparát a počítač.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 103.
2 Připojte fotoaparát k počítači
pomocí víceúčelového kabelu.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 103.
• Je-li aplikace „Picture Motion Browser“
už nainstalovaná, funkce [Import Media
Files] v aplikaci „Picture Motion
Browser“ se spustí, ale vyberte [Cancel]
pro dokončení.
Použití počítače
• Obrazovky uvedené v této části jsou
příklady kopírování snímků z karty
„Memory Stick Duo“.
• Fotoaparát není kompatibilní s Windows 95/
98/98 Second Edition/NT/Me operačního
systému Windows. Použijte běžně
dostupnou čtečku Memory Stick pro
kopírování snímků z „Memory Stick Duo“
do vašeho počítače. Snímky ve vnitřní
paměti zkopírujete do počítače nejprve
zkopírováním na „Memory Stick Duo“ a
pak do vašeho počítače.
Kopírování snímků do
počítače
-Windows Vista/XP
107
Kopírování snímků do počítače bez použití aplikace „Picture Motion
Browser“
3 Až se okno průvodce automaticky
objeví na ploše, klepněte na
[Open folder to view files] (v
systému Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK])
6 Poklepejte na složku
[Documents] (V systému
Windows XP: [My Documents]).
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na okno „Documents“
vyvolejte místní nabídku a
klepněte na příkaz [Paste].
1
2
• Nespustí-li se obrazovka průvodce
automaticky, postupujte následovně: t
„Pro systém Windows 2000“.
4 Poklepejte na [DCIM].
5 Poklepejte na složku se soubory,
které chcete zkopírovat a uložit.
Poté klepnutím pravým tlačítkem
myši na soubor snímku vyvolejte
místní nabídku a klepněte na
příkaz [Copy].
Obrazové soubory se zkopírují do
složky [Documents] (V systému
Windows XP: [My Documents]).
• Jestliže v cílové složce existují snímky se
stejným názvem souboru, zobrazí se
dotaz s požadavkem na potvrzení
přepsání souboru. Pokud přepíšete
existující snímek novým, původní data
budou ze složky vymazána. Chcete-li
zkopírovat soubor snímku do počítače
bez přepisování, změňte název souboru a
poté soubor snímku zkopírujte. Mějte
však na paměti, že pokud změníte název
souboru (strana 109), možná nebude
možné zobrazit daný snímek ve
fotoaparátu.
Pro Windows 2000
1
2
• Informace o cílovém umístění souborů
snímků viz strana 105.
108
Po připojení fotoaparátu k počítači
poklepejte na [My Computer] t
[Removable Disk]. Poté pokračujte od
kroku 4.
Prohlížení snímků uložených v počítači na fotoaparátu
po zkopírování na kartu „Memory Stick Duo“
V této části je popsán vzorový postup
použití počítače se systémem Windows.
Pokud soubor snímku po zkopírování do
počítače nezůstává na kartě „Memory
Stick Duo“, lze daný snímek opět
zobrazit ve fotoaparátu, jestliže soubor
snímku zkopírujete z počítače do
fotoaparátu pomocí „Picture Motion
Browser“.
• Některé snímky nebude možné přehrát kvůli
jejich velikosti.
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání
souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo
pořízeny jiným fotoaparátem.
1 Připojte fotoaparát k počítači a
spusťte „Picture Motion Browser“
(strana 102, 103).
2 Zvolte snímky, které chcete
přenést, v hlavním okně.
3 V nabídce [Manipulate] zvolte
4 Poté následujte pokyny na
obrazovce a přeneste snímky na
„Memory Stick Duo“.
• Podrobnosti o „Picture Motion
Browser“ viz „PMB Guide“.
• Snímky zkopírované podle následujícího
postupu nelze přehrát pomocí přehledu dat,
třídění podle tváří ani registrovaných jako
oblíbené. Přehrajte tyto snímky pomocí
Přehledu složky (strana 68).
• Jestliže se název snímku nastavený
fotoaparátem nezměnil, přeskočte krok 1 a
2.
1 Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem, a poté klepněte na
[Rename].
2 Změňte název souboru na
„DSC0ssss“. Místo ssss vložte
číslo od 0001 do 9999.
• Jestliže se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení přepsání souboru, zadejte jiné
číslo.
• Podle nastavení počítače se může
zobrazit i přípona souboru. Přípona
souboru s fotografií je JPG a s
videoklipem MPG. Příponu neměňte.
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na
soubor se snímkem, a poté klepněte na
[Copy].
4 Poklepejte na [Removable Disk] nebo
[Sony MemoryStick] v nabídce
[Computer] (v systému Windows XP,
[My Computer]).
5 Klepněte pravým tlačítkem na složku
[sssMSDCF] ve složce [DCIM],
poté klepněte na [Paste].
• sss znamená jakékoliv číslo v rozsahu
od 100 do 999.
• Nejsou-li na kartě „Memory Stick Duo“
žádné složky, vytvořte nejdříve pomocí
fotoaparátu složku (strana 82), a poté
zkopírujte soubory snímků.
Použití počítače
[Open with External Program] t
[Image Export Tool].
Export snímků na fotoaparát bez
pomoci „Picture Motion Browser“
109
Použití aplikace „Music Transfer“
(je součástí dodávky)
Pomocí aplikace „Music Transfer“ na
disku CD-ROM (je součástí dodávky)
můžete změnit hudební soubory
přednastavené z výroby za oblíbené
hudební soubory. Můžete také vymazat
nebo přidat tyto soubory, kdykoliv
budete chtít.
6 Při přidání a změně hudebních
souborů postupujte podle
pokynů.
• Obnova hudebních souborů
Přidávání/změna hudby
pomocí „Music Transfer“
Pomocí aplikace „Music Transfer“
můžete přenášet níže uvedené hudební
formáty:
• soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• hudbu na disku CD
• Přednastavenou hudbu uloženou ve
fotoaparátu
1 Stisknutím tlačítka HOME
zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
(Prezentace) pomocí
b/B na ovládacím tlačítku,
vyberte [ Hudební nástroj]
pomocí v/V, poté stiskněte z.
3 Vyberte [Staž.hudby] pomocí
v/V, poté stiskněte z.
Zobrazí se zpráva „Připojit k PC“.
4 Pomocí kabelu USB propojte
fotoaparát a počítač.
5 Spusťte aplikaci „Music
Transfer“.
110
předpřipravených na fotoaparátu
z výroby:
1 Spusťte funkci [Form.hudby] v kroku 3.
2 Proveďte [Restore defaults] na „Music
Transfer“.
Budou obnoveny původní hudební
soubory a [Hudba] v nabídce [Prezentace]
bude nastaveno na [Vyp.].
• Původní hudební soubory můžete obnovit
pomocí příkazu [Inicializace] (strana 85),
avšak při této operaci dojde také k obnovení
ostatních nastavení.
• Podrobnosti o použití programu „Music
Transfer“ viz internetová nápověda v
aplikaci „Music Transfer“.
Použití počítače Macintosh
Na počítači Macintosh můžete kopírovat
snímky do počítače.
• Aplikace „Picture Motion Browser“ není
kompatibilní s počítači Macintosh.
Doporučená konfigurace
počítače
Pro připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
kopírování snímků
OS (předinstalovan): Mac OS 9.1/9.2/ Mac
OS X(v10.1 až v10.5)
• Existují čtyři režimy připojení USB k
počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato
část popisuje režimy [Auto] a [Mass Storage]
jako příklad. Podrobnosti o [PictBridge] a
[PTP/MTP] viz strana 87.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
Kopírování snímků do
počítače a jejich prohlížení
1 Připravte fotoaparát a počítač
Zdířka USB: standardní součást
Macintosh.
Doporučená konfigurace pro
použití aplikace „Music Transfer“
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Příprava fotoaparátu a počítače“ na
straně 103.
OS (předinstalovan): Mac OS X (v10.3 až
v10.5)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
řada Power Mac G3/G4/G5, Mac mini
Paměť: 64 MB nebo více (doporučuje se
128 MB nebo více)
Poznámky k připojení fotoaparátu
k počítači
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Jestliže připojíte k jedinému počítači
současně dvě nebo více zařízení USB,
některá zařízení, včetně fotoaparátu, nemusí
pracovat v závislosti na typech používaných
zařízení USB.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB,
které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed
USB (odpovídá USB 2.0), umožňuje
pokročilý (vysokorychlostní přenos dat),
protože tento fotoaparát je kompatibilní s
rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá
USB 2.0).
pomocí víceúčelového kabelu.
Proveďte postup popsaný v odstavci
„Připojení fotoaparátu k počítači“ na
straně 103.
3 Zkopírujte soubory do počítače
Macintosh.
1Poklepejte na nově rozpoznanou
ikonu složky t [DCIM] t složka,
do které se uloží soubory, které
chcete kopírovat.
Použití počítače
Pevný disk: k instalaci je třeba volné místo
přibližně 250 MB
2 Připojte fotoaparát k počítači
2Soubory snímků uchopte myší
a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na
pevný disk.
• Podrobnosti o místě ukládání snímků a
názvech souborů viz strana 105.
111
Použití počítače Macintosh
4 Snímky v počítači můžete
prohlížet.
Poklepejte na ikonu pevného disku
t na složku obsahující zkopírované
soubory.
Ukončení připojení USB
Uchopte myší a přetáhněte ikonu
jednotky nebo ikonu karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu „Koš“ v případě, že
chcete provést jednu z operací
uvedených níže nebo odpojujete
fotoaparát od počítače.
• Odpojení víceúčelového kabelu.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
Přidávání/změna hudby
pomocí „Music Transfer“
Můžete změnit hudební soubory
přednastavené z výroby za oblíbené
hudební soubory. Můžete také vymazat
nebo přidat tyto soubory, kdykoliv
budete chtít.
Pomocí aplikace „Music Transfer“
můžete přenášet níže uvedené hudební
formáty:
• soubory MP3 uložené na pevném disku
počítače
• hudbu na disku CD
• Přednastavenou hudbu uloženou ve
fotoaparátu
112
Instalace aplikace „Music
Transfer“
• Před instalací aplikace „Music Transfer“
ukončete všechny spuštěné softwarové
aplikace.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte
disk CD-ROM (je součástí dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Poklepejte na
(SONYPICTUTIL).
3 Poklepejte na soubor
[MusicTransfer.pkg] ve složce [MAC].
Zahájí se instalace softwaru.
Přidání/změna hudebních souborů
Viz „Přidávání/změna hudby pomocí
„Music Transfer““ na straně 110.
Technická podpora
Další informace o tomto produktu
a odpovědi na časté otázky lze
nalézt na webové stránce zákaznické
podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
Zobrazení „Průvodce ke zdokonalení k
produktu Cyber-shot“
Když nainstalujete „Příručka k
produktu Cyber-shot“, bude zároveň
nainstalována „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot“.
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“ více objasňuje použití
fotoaparátu a jeho doplňků.
Prohlížení v systému
Windows
3 Po dokončení kopírování
dekomprimujte poklepáním
soubor „stepupguide.hqx“ ve
složce [stepupguide], a poté
poklepejte na vytvořený soubor
„stepupguide“.
• Není-li nainstalován dekompresní
nástroj pro soubory HQX, nainstalujte
aplikaci Stuffit Expander.
Poklepejte na ikonu
(Step-up
Guide) na ploše.
Chcete-li otevřít aplikaci „Step-up
Guide“ z nabídky Start, klepněte na
[Start] t [All Programs] (v Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Step-up Guide].
Prohlížení na počítači
Macintosh
1 Zkopírujte složku [stepupguide]
ve složce [stepupguide] do
počítače.
[language] a poté složku [CZ]
uloženou na disku CD-ROM (je
součástí dodávky) a zkopírujte
všechny soubory v [CZ] do složky
[img] ve složce [stepupguide],
kterou jste zkopírovali do
počítače v kroku 1. (Přepište
soubory ve složce [img] soubory
ze složky [CZ].)
Použití počítače
2 Vyberte složku [stepupguide],
113
Tisk fotografií
Postup při tisku fotografií
Při tisku snímků vyfotografovaných v režimu
[16:9] se mohou oba okraje oříznout, proto
proveďte před tiskem kontrolu (strana 128).
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (strana 115)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k
tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně vybavené slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně vybavené slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky lze zkopírovat do počítače pomocí dodávaného
softwaru „Picture Motion Browser“ a poté je vytisknout.
Do tištěného snímku můžete přidat datum (strana 102).
Tisk ve fotosběrně (strana 118)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
vaším fotoaparátem můžete vzít do fotosběrny. Ke snímkům,
které chcete vytisknout, můžete předem přidat značku
(Tisková objednávka).
114
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
I v případě, že nemáte počítač, můžete
snímky pořízené fotoaparátem
vytisknout po přímém připojení
fotoaparátu k tiskárně splňující standard
PictBridge.
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Nelze tisknout videoklipy.
• Jestliže na displeji fotoaparátu bliká
indikátor
(upozornění na chybu),
zkontrolujte připojenou tiskárnu.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
Připravte fotoaparát na připojení k
tiskárně pomocí víceúčelového kabelu.
Je-li [Spojení USB] nastaveno na
[Auto], fotoaparát po připojení
automaticky rozpozná některé tiskárny.
V tomto případě přeskočte krok 1.
Tlačítko
MENU
Ovládací
tlačítko
Tlačítko
HOME
• Doporučuje se používat plně nabitý modul
akumulátoru, aby se během tisku nevypnulo
napájení fotoaparátu.
1 Stisknutím tlačítka HOME
zobrazte obrazovku HOME.
2 Vyberte
3 Vyberte [Hlavní nastavení 2]
pomocí v/V, poté zvolte [Spojení
USB] a stiskněte z.
Tisk fotografií
(Nastav.) pomocí b/B
na ovládacím tlačítku, a vyberte
[
Hlavní nastavení] pomocí
v/V, poté stiskněte z.
4 Vyberte [PictBridge] pomocí v/V,
poté stiskněte z.
Režim USB je nastaven.
115
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
3 Stiskněte tlačítko MENU, zvolte
[Tisk] pomocí v/V na ovládacím
tlačítku, poté stiskněte z.
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
2 K víceúčelovému konektoru
Když je fotoaparát nastaven na režim
přehrávání, na displeji se zobrazí
snímek a nabídka tisku.
Krok 3: Výběr fotografií,
které chcete vytisknout
1 Do zdířky
USB
Kabel pro
víceúčelový konektor
Vyberte [Toto foto] nebo [Více
snímků] pomocí v/V, poté stiskněte
z.
Vyberete-li [Toto foto]
Můžete vytisknout vybrané snímky.
Pokračujte krokem 4.
2 Zapněte tiskárnu. Stiskem
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Po vytvoření připojení se
zobrazí indikátor
.
Vyberete-li [Více snímků]
Vybrané snímky můžete vytisknout
několikrát.
1 Vyberte snímek, který chcete tisknout
pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z.
se zobrazí na zvoleném snímku.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte
obrazovku nabídky.
3 Vyberte [OK] pomocí v, poté stiskněte
z.
• Chcete-li vytisknout všechny snímky ze
složky/stejného data/oblíbených, zvolte
[Více snímků] na displeji přehledu, zvolte
pruh pomocí b a do okénka umístěte značku
.
116
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
Krok 4: Tisk
2 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
1 Vyberte nastavení tisku pomocí
v/V/b/B.
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte víceúčelový kabel, je-li na
obrazovce zobrazen indikátor
(Připojení PictBridge).
Indikátor
[Počet]
Zvolte počet kopií daného snímku,
který chcete tisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list – záleží na počtu snímků.
Krok 5: Vytištění
[Layout]
Vybere počet snímků, které chcete
vytisknout souběžně na list.
Zkontrolujte, že se obrazovka vrátila do
stavu kroku 2 a odpojte víceúčelový
kabel od fotoaparátu.
[Velikost]
Vybere velikost papíru pro tisk.
[Datum]
Chcete-li vložit do snímků datum a
čas, vyberte [Den + čas] nebo
[Datum].
Tisk fotografií
• Jestliže vyberete [Datum], vloží se
datum způsobem, který jste zvolili
(strana 93). Některé tiskárny tuto funkci
nepodporují.
117
Tisk ve fotosběrně
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující
snímky pořízené vaším fotoaparátem
můžete vzít do fotosběrny. Pokud
provozovna poskytuje fotografické
služby podle standardu DPOF, lze
označit snímky značkou
(Tisková
objednávka) předem, takže není třeba
snímky znovu vybírat při tisku ve
fotosběrně.
Označení vybraného
snímku
Tlačítko
MENU
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze ve
fotosběrně vytisknout přímo z fotoaparátu.
Snímky zkopírujte na kartu „Memory Stick
Duo“ a poté vezměte kartu „Memory Stick
Duo“ do fotosběrny.
Ovládací
tlačítko
Tlačítko
Co je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkce, která umožňuje označit značkou
(Tisková objednávka) snímky na
kartě „Memory Stick Duo“, které si
přejete později vytisknout.
• Snímky se značkou
(Tisková
objednávka) můžete vytisknout také pomocí
tiskárny, která odpovídá standardu DPOF
(Digital Print Order Format) nebo pomocí
tiskárny vyhovující standardu PictBridge.
• Nelze označovat videoklipy.
• Značku
(Tisk) můžete vytvořit na
999 snímcích.
Při tisku z karty „Memory Stick
Duo“ ve fotosběrně
• Ve fotosběrně se informujte, které typy
karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Jestliže fotosběrna nezpracovává karty
„Memory Stick Duo“, zkopírujte snímky,
které chcete vytisknout, na jiné médium,
např. na disk CD-R a vezměte je do
fotosběrny.
• Nezapomeňte vzít sebou adaptér Memory
Stick Duo.
• Než odnesete data snímků do fotosběrny,
vždy si pořiďte (zálohu) snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li přidat na snímky datum,
informujte se ve fotosběrně.
118
(Přehrávání)
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
2 Vyberte snímek, který si přejete
vytisknout.
3 Stisknutím tlačítka MENU
zobrazte obrazovku nabídky.
4 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a vyberte [Toto
foto] pomocí b/B, poté stiskněte
z.
Značka
(Tisková objednávka)
se připojí ke snímku.
DPOF
Tisk ve fotosběrně
Odstranění značky
Vyberte snímky, ze kterých chcete
odstranit značku, poté zopakujte
kroky 3 a 4.
Výběr a označení snímků
5 Vyberte [OK] pomocí v, poté
stiskněte z.
Na displeji se objeví značka
.
Jeden snímek
1 Stiskněte MENU v režimu
zobrazení jednoho snímku nebo
zobrazení přehledu.
Zobrazení přehledu
2 Vyberte [DPOF] pomocí v/V na
ovládacím tlačítku a [Více
snímků] pomocí b/B, poté
stiskněte z.
3 Ovládacím tlačítkem vyberte
snímek, který chcete označit a
potom stiskněte z.
Značka
se přidá k vybranému snímku.
Jeden snímek
Zrušení výběru
Vyberte [Ukončit] v kroku 5, poté
stiskněte z.
Odstranění značky
Vyberte snímky, ze kterých chcete
odstranit značky, a poté v kroku
3 stiskněte z.
Zobrazení přehledu
Chcete-li označit všechny snímky ze
složky/stejného data/oblíbených, zvolte
[Více snímků] na displeji přehledu,
zvolte pruh pomocí b a do okénka
umístěte značku .
Tisk fotografií
Chcete-li označit všechny snímky
data/složky/oblíbených
4 Stiskněte tlačítko MENU.
119
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stránkách 121 až 130.
Jestliže se na displeji zobrazí kód, například „C/E:ss:ss“, viz strana 131.
2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně jednu minutu, vložte
modul akumulátoru zpět, a poté zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (strana 85).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Vezměte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě dáváte souhlas k otevření
obsahu vnitřní paměti.
Klepnutím na jednu z následujících položek přejdete na stránku s vysvětlením
symptomů a příčin a s možnostmi nápravy.
120
„Modul akumulátoru a napájení“
121
„Memory Stick Duo“
127
„Fotografování/snímání
videoklipů“
121
„Vnitřní paměť“
128
„Prohlížení snímků“
125
„Tisk“
128
„Mazání“
126
„Tiskárna kompatibilní s
PictBridge“
128
„Počítače“
126
„Ostatní“
130
Odstraňování problémů
Modul akumulátoru a napájení
Modul akumulátoru nelze vložit.
• Vložte modul akumulátoru správně stisknutím páčky pro vysunutí modulu.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude zahájeno
napájení fotoaparátu.
• Vložte modul akumulátoru správně.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 138). Vyměňte jej za nový.
• Použijte doporučený modul akumulátoru.
Napětí se náhle vypne.
• Je-li fotoaparát zapnutý a neprovedete zhruba po dobu tří minut žádnou operaci,
fotoaparát se vypne automaticky, aby se nevyčerpával modul akumulátoru. Znovu
zapněte fotoaparát.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 138). Vyměňte jej za nový.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se
liší. Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho
opětovným nabitím.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý (strana 138). Vyměňte jej za nový.
Modul akumulátoru nelze nabít.
• Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (není součástí
dodávky). Chcete-li nabít modul akumulátoru, použijte nabíječku akumulátoru (je
součástí dodávky).
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Jsou-li
plné, proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (strana 42).
– Vyměňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte ovladač režimů do jiné polohy než
Odstraňování problémů
Fotografování/snímání videoklipů
.
121
Odstraňování problémů
• Při natáčení videoklipů nastavte ovladač režimů na
.
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte
některý z následujících kroků:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Nelze snímat v režimu Snímání úsměvu.
• Zcela zmáčkněte tlačítko spouště.
• Nelze snímat pokud není detekován úsměv (strana 32).
• [Demo úsměvu] je nastaveno na [Zap.]. Nastavte [Demo úsměvu] na [Vyp.]
(strana 86).
Tento objekt není na displeji vidět.
• Fotoaparát je v režimu přehrávání. Pro změnu na režim nahrávání stiskněte tlačítko
(přehrávání) (strana 36).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, zobrazí-li se na displeji indikátor
.
• Stabilizace nemusí fungovat správně při fotografování nočních scén.
• Fotografujte po namáčknutí spouště, netiskněte spoušť až nadoraz najednou.
• Ujistěte se, že je nastavení [Předsádka] správné (strana 91).
Expozice a ukládání trvá velmi dlouho.
• Je aktivován režim NR s pomalou závěrkou (strana 17). Nejedná se o závadu.
• [DRO] je nastaveno na [DRO plus] (strana 63). Nejedná se o závadu.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Ujistěte se, že je vzdálenost objektivu při snímání od snímaného
objektu dále než nejkratší vzdálenost snímání, přibližně 5 cm (W)/34 cm (T) (od
objektivu) (strana 25).
• V režimu Volba scény je při fotografování vybrán režim
(Krajina), (Soumrak)
nebo
(Ohňostroj).
• Je vybrána Poloautomatická funkce. Vyberte režim automatického zaostřování
(strana 58).
• Ujistěte se, že je nastavení [Předsádka] správné (strana 91).
• Viz část „Objekt nelze zaostřit“ na straně 59.
Transfokátor nefunguje.
• V závislosti na velikosti snímku nelze použít Inteligentní transfokátor (strana 90).
• Když je zvolen režim
(Extra vysoká citlivost) nebo
(Extra vysokorychlostní
série) v režimu volby scény, není funkce Inteligentní transfokace dostupná.
• Digitální transfokaci nelze použít pro nahrávání videoklipů.
122
Odstraňování problémů
• Velikost transfokace nelze použít v těchto případech:
– Snímání úsměvu je v pohotovosti (strana 32).
– Nahrávání videoklipů.
• Ujistěte se, že je nastavení [Předsádka] správné (strana 91).
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
(Vypnutý blesk) (strana 26).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] nebo Expoziční sada (strana 53).
– V režimu Volba scény je vybrán režim
(Vysoká citlivost),
(Extra vysoká
citlivost),
(Extra vysokorychlostní série), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) (strana 31).
– Nahrávání videoklipů.
• Nastavte blesk na (Nucený blesk), když je ovladač režimů nastaven , nebo pokud
je v režimu výběru scény zvolen režim
(Krajina),
(Pláž),
(Sníh) nebo
(Pod vodou) (strana 26).
Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují rozmazané bílé
kruhové skvrny.
• Světlo blesku se odrazilo od částic ve vzduchu (prach, pyl atd.) a objevilo se na snímku.
Nejedná se o závadu (strana 13).
Funkce makrosnímku (Makro) nepracuje.
• Režim
(Krajina), v režimu Volba scény je vybrán režim
(Ohňostroj) nebo (strana 31).
(Soumrak),
Snímání Makro nelze provést.
• Neexistuje funkce Makro. V režimu
(Auto) je možné snímání telefoto i v
podmínkách snímání makro.
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během
přehrávání.
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímku (strana 128). Použitím
aplikace „Picture Motion Browser“ můžete vytisknout nebo uložit snímky s datem
(strana 102).
Indikátory clony a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení tlačítka
spouště.
• Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (strana 55).
Odstraňování problémů
Do snímku nelze vložit datum.
123
Odstraňování problémů
Displej je příliš tmavý nebo příliš jasný.
• Upravte jas podsvícení displeje LCD (strana 20).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření (strana 57) nebo upravte
expozici (strana 55).
Snímek je příliš světlý.
• Upravte expozici (strana 55).
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (strana 64).
• Nastavte [Barevný filtr] na [Vyp.] (strana 65).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k rozmazání snímku a na snímku se objevují bílé, černé, červené, purpurové
nebo jiné pruhy. Nejedná se o závadu.
Při fotografování světlého objektu je snímek s červeným odstínem.
• Tento jev se nazývá rozmazání. Může k němu dojít v režimu
nebo
(Zamlžení)
apod., když je rychlost závěrky vysoká nebo kdyže hodnota F nízká. Toto nemá vliv na
nahraný snímek.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované osoby jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (strana 63).
• Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku.
• Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti.
• Vyretušujte snímek pomocí funkce [Korekce červených očí] (strana 72).
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají (strana 2).
Obraz v hledáčku neodpovídá aktuálnímu rozsahu snímání.
• V případě, že je objekt příliš blízko, dochází k jevu paralaxa. V tomto případě, použijte
k potvrzení rozsahu snímání displej LCD.
• Při použití digitální transfokace, nelze potvrdit snímky pomocí hledáčku.
124
Odstraňování problémů
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nepotřebné
snímky (strana 42).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.
Stejný snímek je fotografován opakovaně.
• [Nahr. režim] je nastaveno na [Série]. Nebo je [Rozpoznání scény] nastaveno na
[Pokročilý] (stránky 53, 54).
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) (strana 36).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn (strana 109).
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání souborů snímků na fotoaparátu, pokud byly
soubory zpracovány počítačem nebo pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odpojte zařízení USB (strana 105).
• Přehrávání je nemožné, když je Snímání úsměvu v režimu pohotovosti. Vyjděte z
režimu pohotovosti úplným stisknutím spouště.
• To způsobuje kopírování snímků na počítač „Memory Stick Duo“ bez použití „Picture
Motion Browser“ (strana 109). Tyto snímky přehrajte v režimu Přehled složek
(strana 68).
• V některých případech nelze přehrát snímky uložené na „Memory Stick Duo“ a
vytvořené pomocí starších typů fotoaparátů Sony. Tyto snímky přehrajte v režimu
Přehled složek (strana 68).
Nezobrazuje se datum a čas.
• Indikátory displeje jsou vypnuty. Zobrazte indikátory displeje stisknutím tlačítka
v (DISP) na ovládacím tlačítku (strana 20).
Na počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• Může k tomu dojít z důvodu zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
• [Autom. Orient.] je nastaveno na [Zap.] (strana 92).
Není slyšet hudba během prezentace.
• Přesuňte hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“
(strana 110).
• Ujistěte sem že je nastavení hlasitosti a prezentace správné (strana 38).
Odstraňování problémů
Levá a pravá strana snímku je černá.
125
Odstraňování problémů
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven
na barevný systém vašeho televizoru (strana 88).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (strana 95).
• Pokud je USB konektor kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení,
odpojte jej (strana 105).
• Pokoušíte se přehrát videoklipy pomocí výstupu HD(1080i). Videoklipy nelze zobrazit
v obrazové kvalitě s vysokým rozlišením. Nastavte [COMPONENT] na [SD]
(strana 87).
Mazání
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (strana 77).
Počítače
Kompatibilita OS počítače s fotoaparátem nebyla rozpoznána.
• Přečtěte si informace v části „Doporučená konfigurace počítače“ na straně 99 pro
systém Windows a na strana 111 pro systém Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem po vložení do
čtečky karet „Memory Stick“.
• Ověřte si, zda počítač a čtečka karet Memory Stick podporují karty „Memory Stick
PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čteček Memory Stick vyrobených jinými
společnostmi než společností Sony by měli kontaktovat příslušné výrobce.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(strany 103 a 111). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát.
• Je-li kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte
napájecí adaptér (není součástí dodávky) (strana 103).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (strana 87).
• Použijte víceúčelový kabel (je součástí dodávky) (strana 103).
• Odpojte víceúčelový kabel od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Ze zdířek USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a
myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(strana 103).
Nelze kopírovat snímky.
• Správně propojte fotoaparát a počítač pomocí připojení USB (strana 103).
126
Odstraňování problémů
• Postupujte podle postupu kopírování určeného pro váš operační systém
(strany 107 a 111).
• Fotografujete-li snímky na kartu „Memory Stick Duo“ formátovanou na počítači,
nemusí se zdařit kopírování snímků do počítače. Fotografujte na kartu „Memory Stick
Duo“ zformátovanou ve fotoaparátu (strana 82).
Po vytvoření připojení USB se aplikace „Picture Motion Browser“ spustí
automaticky.
• Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, počítač musí být zapnutý
(strana 103).
Nelze přehrávat snímky v počítači.
• Používáte-li aplikaci „Picture Motion Browser“, viz „PMB Guide“ (strana 102).
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Nevíte jak pracovat s aplikací „Picture Motion Browser“.
• Viz část „PMB Guide“ (strana 102).
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo z karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(strana 103).
Nelze vytisknout snímek.
• Viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem, např „101MSDCF“ (strana 105).
• Postupujte správným způsobem (strana 109).
• Když zkopírujete snímky na počítač pomocí „Picture Motion Browser“, nebudou
zobrazeny v režimu Přehled dat. Prohlédněte si snímky v režimu Přehled složek.
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit.
Odstraňování problémů
„Memory Stick Duo“
127
Odstraňování problémů
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat ani nahrávat snímky do vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zkopírujte snímek na kartu „Memory Stick Duo“
s dostatečnou volnou kapacitou.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato funkce není dostupná.
Tisk
Viz „Tiskárna splňující standard PictBridge“ a další odkazy.
Snímky se tisknou s oříznutými okraji.
• V závislosti na tiskárně může dojít k oříznutí všech okrajů snímku. K oříznutí bočních
okrajů může dojít zvláště tehdy, tisknete-li snímek vyfotografovaný s velikostí snímku
nastavenou na [16:9].
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte oříznutí nebo nastavení bez okrajů.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků ve fotosběrně požádejte, zda mohou snímky vytisknout bez oříznutí
obou okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Použitím aplikace „Picture Motion Browser“ můžete tisknout snímky s datem
(strana 102).
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Ale vzhledem k tomu, že
snímky vyfotografované tímto fotoaparátem obsahují informace o datu pořízení,
můžete vytisknout snímky s přidaným datem, pokud tiskárna nebo software dokáže
rozpoznat informace ve formátu Exif. Informace o kompatibilitě formátu Exif získáte
u výrobce tiskárny nebo softwaru.
• Použijete-li službu fotolabu, zeptejte se na možnost přidání data do snímků.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nevyhovuje standardu PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna vyhovuje standardu PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
128
Odstraňování problémů
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (strana 87).
• Připojte a odpojte víceúčelový kabel. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna řádně připojeny pomocí víceúčelového
kabelu.
• Zapněte tiskárnu. Další informace najdete v uživatelské příručce dodávané
s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku příkaz [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Připojte
a odpojte víceúčelový kabel. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte
víceúčelový kabel, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte víceúčelový
kabel.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto nebo snímky upravené v počítači mohou
mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Ujistěte se, zda jste neodpojili víceúčelový kabel ještě před zmizením značky
(Připojení PictBridge).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“.
• Snímek neobsahuje informaci o pořízení, proto nelze vložit datum. Nastavte [Datum]
na [Vyp.] a vytiskněte snímek znovu (strana 117).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Používáte-li po připojení tiskárny k fotoaparátu papír různé velikosti, odpojte
víceúčelový kabel a znovu jej připojte.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte buď nastavení
fotoaparátu (strana 117) nebo tiskárny.
Odstraňování problémů
velikosti.
129
Odstraňování problémů
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to
může chvilku trvat.
Ostatní
Nelze obnovit číslo souboru.
• Pokud vyměníte nahrávací médium, nelze nastavit čísla souborů fotoaparátem.
Chcete-li inicializovat čísla, proveďte [Formát.] (strana 82, 84) a poté proveďte
[Inicializace] (strana 85). Data na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve vnitřní paměti
však budou vymazána a všechna nastavení, včetně data, budou inicializována.
Fotoaparát s vysunutým objektivem nepracuje.
• Nesnažte se zastaveným objektivem pohybovat násilím.
• Vložte nabitý modul akumulátoru a potom fotoaparát znovu zapněte.
• Pokud je rozsvícen indikátor, neodstraňujte modul akumulátoru/kartu „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k poškození dat na kartě „Memory Stick Duo“/ve vnitřní
paměti.
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně
hodinu, teprve poté jej znovu použijte.
Jestliže fotoaparát vypnete, objektiv se nepohybuje.
• Modul akumulátoru je vybitý. Nahraďte jej nabitým modulem akumulátoru.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 93).
• Vnitřní dobíjecí záložní baterie je vybitá. Vložte nabitou baterii a ponechejte vypnuté
po 24 hodiny nebo více.
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (strana 93).
130
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Zobrazí-li se kód začínající písmenem
abecedy, byla spuštěna funkce vnitřní
diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední
číslice (označeno ss) se liší podle stavu
fotoaparátu.
Pokud nedokážete vyřešit problém ani
po opakovaném vyzkoušení nápravných
opatření, vyžaduje pravděpodobně
fotoaparát odbornou opravu. Obraťte se
na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu.
Inicializujte fotoaparát (strana 85),
poté znovu zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
postupujte podle příslušných pokynů.
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru
fotoaparátu. Vypněte a znovu
zapněte napájení.
C:13:ss
• Fotoaparát nemůže číst nebo
Okamžitě nabijte modul
akumulátoru. Podle podmínek
použití nebo typu modulu
akumulátoru může indikátor blikat
dokonce i v případě, že zbývá 5 až
10 minut kapacity akumulátoru.
K použití jen s kompatibilními
akumulátory
• Vložena baterie není modul
akumulátoru NP-BG1 (je součástí
dodávky) nebo NP-FG1 (není
součástí dodávky).
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Odstraňování problémů
zapisovat data na kartě „Memory
Stick Duo“. Zkuste fotoaparát znovu
vypnout a zapnout, nebo vyjměte
a znovu vložte kartu „Memory Stick
Duo“.
• Došlo k chybě formátování vnitřní
paměti, případně byla vložena
nezformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Zformátujte vnitřní
paměť nebo kartu „Memory Stick
Duo“ (strany 82, 84).
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze ve fotoaparátu použít,
případně došlo k poškození dat.
Vložte novou kartu „Memory Stick
Duo“.
• Kapacita akumulátoru je nízká.
131
Výstražné indikátory a zprávy
Opět vložte Memory Stick
Nejsou snímky
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
• Do vnitřní paměti nebyly
správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(strana 136).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
zaznamenány žádné snímky, které
lze přehrát.
• Na kartu „Memory Stick Duo“
nebyly zaznamenány žádné snímky,
které lze přehrát.
• Zvolená složka neobsahuje soubor,
který lze přehrát v prezentaci.
Chyba složky
Chyba typu Memory Stick
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze používat ve fotoaparátu
(strana 136).
Nelze použít Memory Stick
Přístup odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s řízeným přístupem.
Chyba formátování MemoryStick
Chyba formátování vnitřní paměti
• Znovu zformátujte médium
(strany 82, 84).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s ochranou proti zápisu na
kartu a pojistka je nastavena do
polohy LOCK. Nastavte pojistku do
polohy pro nahrávání.
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Vymažte nepotřebné snímky nebo
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka se stejnými prvními
třemi čísly (např.: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte jinou složku
nebo vytvořte novou složku
(strany 82, 83).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvořit žádné složky.
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Společnost Sony nezaručuje
přehrávání souborů snímků na
fotoaparátu, pokud byly soubory
zpracovány počítačem nebo pořízeny
jiným fotoaparátem.
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, která ve
fotoaparátu nemůže být nastavena
jako složka pro ukládání. Vyberte
jinou složku (strana 83).
soubory (strana 42).
Chráněný soubor
Paměť jen ke čtení
• Zrušte ochranu (strana 77).
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek o velikosti,
kterou nelze ve fotoaparátu přehrát.
132
Výstražné indikátory a zprávy
(Indikátor varování při otřesech)
• Chvění fotoaparátu má největší
význam při nedostatku světla.
Použijte blesk, zapněte stabilizaci
nebo umístěte fotoaparát na stativ či
jinak zajistěte jeho stabilitu.
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
640(Lepší) není
• Videoklipy velikosti 640(Lepší) lze
ukládat pouze na kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Vložte kartu
„Memory Stick PRO Duo“ nebo
nastavte velikost snímku na jinou
velikost než [640(Lepší)].
Makro nepracuje
• Při současných nastaveních není
makro k dispozici (strana 31).
Nastavení blesku nelze měnit
• Při současných nastaveních není
blesk k dispozici (strana 31).
Max.vybráno snímků
• Můžete vybrat až 100 snímků z [Více
snímků].
• Když vybíráte všechny snímky z
data/složky/oblíbených, je jejich
maximální počet 999.
• Můžete přidat až 999 snímků do
oblíbených, nebo můžete přidat
značku
(Tisk) maximálně 999
souborům. Zrušit výběr.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Neodpojujte
víceúčelový kabel.
Zpracování···
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud tato operace neskončí.
V závislosti na typu tiskárny to může
chvilku trvat.
• Vyberete-li všechny soubory snímků
data/složky/oblíbených, může
zpracování trvat.
Chyba hudby
• Vymažte hudební soubor nebo jej
Akumulátor vybit
• Při kopírování snímků
zaznamenaných ve vnitřní paměti na
kartu „Memory Stick Duo“ použijte
plně nabitý akumulátor.
Chyba formátování hudby
• Proveďte [Form.hudby].
Činnost nelze vykonat
pro soubory videoklipů
• Vybrali jste funkci, která není k
dispozici pro videoklipy.
Odstraňování problémů
nahraďte běžným hudebním
souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté
stáhněte nový hudební soubor.
133
Výstražné indikátory a zprávy
Činnost nelze vykonat v
nepodporovaných souborech
• Zpracování a úpravu snímků
fotoaparátem nelze provést se
snímky zpracovanými na počítači
nebo nahranými jiným
fotoaparátem.
Činnost nelze vykonat
při připojení PictBridge
• Během připojení k tiskárně
kompatibilní s PictBridge jsou
některé funkce nedostupné.
Činnost nelze vykonat
při výstupu HD(1080i)
• Některé funkce jsou nedostupné,
když je fotoaparát připojen k
televizoru s vysokým rozlišením
(HD).
Nelze najít obličej
• V závislosti na snímku nemusí být
retušování možné.
Vypněte a znovu zapněte
• Závada objektivu.
Samospoušť neplatná
• Při těchto nastaveních není
samospoušť k dispozici (strana 31).
Obnova dat
Data se obnovují
• Informace o datumu a jiné údaje lze
obnovit v případě, že snímky byly
smazány pomocí počítače.
134
• Počet snímků převyšuje počet, pro
který je možné spravovat datum
pomocí fotoaparátu (méně než
20 000). Smaže snímky z přehledu
dat.
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí —
Zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku baterií (je součástí dodávky) a napájecí adaptér AC-LS5K (není
součástí dodávky) můžete použít v libovolné zemi či oblasti, kde je napájení v síti v
rozmezí 100 V-240 V stř., 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
Ostatní
135
Na „Memory Stick Duo“
Karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktní přenosné IC záznamové
médium. Typy karet „Memory Stick
Duo“, které lze používat v tomto
fotoaparátu, naleznete v tabulce. Nelze
však zaručit správnou činnost všech
funkcí karty „Memory Stick Duo“.
Typ karty „Memory Stick“
Záznam/
přehrávání
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Fotoaparát není kompatibilní s
vysokorychlostním přenosem dat pomocí
paralelního rozhraní.
*2) „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie ochrany
autorských práv využívající techniku
šifrování. Nahrávání a přehrávání dat
vyžadující funkce MagicGate nelze
zpracovávat tímto fotoaparátem.
*3) Lze nahrát videoklipy o velikosti
[640(Lepší)].
*4) Fotoaparát není kompatibilní s 8bitovým
paralelním přenosem dat. Podporuje 4bitový přenos dat ekvivalentní „Memory
Stick PRO Duo“.
• Výrobek je kompatibilní s kartou „Memory
Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
počítačem nemusí ve fotoaparátu fungovat
správně.
• Rychlost čtení a zápisu dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavení.
136
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Vyjmete-li kartu „Memory Stick Duo“
nebo vypnete-li fotoaparát během operace
čtení nebo zápisu.
– Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ v
prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením.
• Doporučujeme zálohovat důležitá data na
pevný disk počítače.
• Při zápisu do plochy pro poznámky na kartu
netlačte.
• Nelepte na samotnou kartu „Memory Stick
Duo“ ani na adaptér Memory Stick Duo
žádné štítky.
• Při přenášení a ukládání karty „Memory
Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory
Stick Duo“ prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte
a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
působením vody.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo“
v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
• Nevkládejte do slotu „Memory Stick Duo“
nic jiného kromě karty Memory Stick Duo.
Může to způsobit závadu.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v autě zaparkovaném na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech
s přítomností korozivních látek
Na „Memory Stick Duo“
Poznámky týkající se používání
adaptéru Memory Stick Duo (není
součástí dodávky)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se
zařízením kompatibilním s „Memory Stick“
si ověřte, zda je karta „Memory Stick Duo“
vložena do adaptéru Memory Stick Duo.
Vložíte-li kartu „Memory Stick Duo“ do
zařízení kompatibilního s „Memory Stick“
bez použití adaptéru Memory Stick Duo,
může se stát, že se ji nepodaří ze zařízení
vyjmout.
• Při vložení karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte,
zda je karta „Memory Stick Duo“ vložena
správným směrem, poté ji zasuňte nadoraz.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo v
zařízení kompatibilním s „Memory Stick“ si
ověřte, zda je adaptér Memory Stick Duo
vložen správným směrem. Nesprávné použití
může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s „Memory Stick“
bez vložené karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick PRO Duo“ (není
součástí dodávky)
Ve fotoaparátu lze bez problému používat
karty „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
až 16 GB.
Poznámky k používání karty
„Memory Stick Micro“ (není
součástí dodávky)
Ostatní
• Chcete-li používat ve fotoaparátu kartu
„Memory Stick Micro“, vložte nejdříve
kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéru
„M2“ velikosti Duo. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát,
že se ji nepodaří z fotoaparátu vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick
Micro“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji
omylem spolknout.
137
Modul akumulátoru
Nabíjení modulu akumulátoru
Životnost akumulátoru
Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při
teplotě v rozmezí 10°C až 30°C. Modul
akumulátoru se nemusí podařit úplně nabít při
teplotách mimo uvedené rozmezí.
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu
času a opakovaným používáním. Sníží-li se
značným způsobem doba použití mezi
nabíjením, je pravděpodobně na čase jej
vyměnit za nový.
• Délka životnosti akumulátoru se liší podle
podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí.
Efektivní použití modulu
akumulátoru
• Výkon akumulátoru se snižuje při nižší
teplotě. Na chladných místech je provozní
doba modulu akumulátoru kratší. Pro
prodloužení doby použití modulu
akumulátoru doporučujeme tyto kroky:
– Vložte modul akumulátoru do kapsy, aby
se ohříval tělesným teplem, a do
fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Modul akumulátoru se rychle vybije,
používáte-li často blesk nebo transfokátor.
• Doporučujeme připravit si náhradní modul
akumulátoru zhruba na dvojnásobek až
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a vyzkoušet fotografování
před skutečným použitím fotoaparátu.
• Nevystavujte modul akumulátoru působení
vody. Modul akumulátoru není
vodovzdorný.
• Neponechávejte modul akumulátoru na
extrémně horkých místech, např.
v automobilu nebo na prudkém slunci.
Postup při uložení modulu
akumulátoru
• Před uložením modul akumulátoru zcela
vybijte a uložte jej na chladném, suchém
místě. Abyste udrželi modul akumulátoru
během skladování v provozu, nabijte plně
modul akumulátoru a poté jej zcela vybijte
ve fotoaparátu nejméně jednou za rok.
• Abyste zcela vybili modul akumulátoru,
nechte fotoaparát v režimu přehrávání
prezentace (strana 38) dokud se nevypne
napájení.
• Modul akumulátoru přenášejte a ukládejte
v pouzdře pro přenášení, které je součástí
dodávky, zabráníte tak zašpinění konektoru,
zkratování atd.
138
Kompatibilní modul akumulátoru
• NP-BG1 ( je součástí dodávky) lze použít v
modelech Cyber-shot kompatibilních s
typem G.
• Používáte-li modul akumulátoru NP-FG1
(není součástí dodávky), zobrazí se za
indikátorem zbývající energie baterie
minuty (
60 min).
Nabíječka akumulátoru
Nabíječka akumulátoru
• V nabíječce (je součástí dodávky)
nenabíjejte jiné typy modulů akumulátoru
než NP-BG nebo NP-FG. Při pokusu o
dobíjení jiných typů akumulátorů než bylo
uvedeno může dojít k vytečení, přehřátí
nebo výbuchu a následnému zranění
elektrickým proudem a popáleninám.
• Nabitý modul akumulátoru vyjměte
z nabíječky. Ponecháte-li modul
akumulátoru v nabíječce, může se zkrátit
životnost akumulátoru.
• Když zabliká indikátor CHARGE, vyjměte
modul akumulátoru, který se nabíjí, a do
nabíječky vložte stejný modul akumulátoru
tak, aby zapadl s cvaknutím na místo. Blikáli stále indikátor CHARGE, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo to, že
byl vložen jiný než specifikovaný typ modulu
akumulátoru. Zkontrolujte, zda je vložený
modul akumulátoru správného typu. Je-li
vložen modul akumulátory specifikovaného
typu, vyjměte jej, vyměňte za nový nebo jiný
a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátoru
pracuje správně. Jestliže nabíječka
akumulátoru pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru.
Ostatní
139
Zap. Cyber-shot Station
Zap. Cyber-shot Station
Cyber-shot Station CSS-HD2 (není součástí dodávky) je s vaším fotoaparátem kompatibilní.
Použití Cyber-shot Station (není součástí dodávky) umožňuje rychlejší dobíjení, než s pomocí
dodané nabíječky, a jednoduché připojení k televizoru.
Podrobnosti naleznete v pokynech k použití Cyber-shot Station.
140
Rejstřík
Rejstřík
A
DRO .................................... 63
K
Autom. Orient. ..................92
Držení fotoaparátu ............ 24
Kabel pro víceúčelový
konektor.............103, 116
Autom. Prohlížení ..............92
E
Kontrast...............................66
EV........................................ 55
Kopírovat ............................83
B
Expozice................................ 9
Barevný filtr ........................65
Expoziční řada.................... 53
Kopírování snímků do
počítače ......................103
Automatické zaostření... 7, 58
Barevný režim.....................64
Barva....................................10
Bez červ. očí ........................63
Blesk (Vyváž. bílé) .............61
Korekce červených očí.......72
F
Form.hudby ...................... 110
Formát. ......................... 82, 84
Kvalita snímku....................11
L
Language Setting................94
Blokování zaostřené
vzdálenosti ...................59
H
BRK .....................................53
HD(1080i)........................... 87
LCD displej .........................20
Histogram ..................... 20, 21
M
C
Hlasitost .............................. 36
Makro ..................................26
Citlivost detekce úsměvu...52
Hlavní nastavení 1 ............. 85
Mass Storage .......................87
Cíl k uložení souborů .......105
Hlavní nastavení 2 ............. 87
Mazání snímků....................42
Clona......................................9
HOME ................................ 44
„Memory Stick Duo“.......136
COMPONENT...................87
Hudební nástroj ............... 110
Měkké ostření .....................73
Č
CH
Částečná barva....................73
Chránit ................................ 77
Černobílý .............................65
Měření expozice podle
středu............................57
Modul akumulátoru .........138
Monitor................................90
I
MPG...................................106
D
Iluminátor AF .................... 89
MTP .....................................87
Datum ..................................93
Indikátor ............................. 16
Music Transfer..........110, 112
Demo úsměvu .....................86
Indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) ................ 24, 59
N
Inicializace .......................... 85
Nabídka
Denní světlo ........................60
Detekce obličejů.................51
Detekce úsměvu .................52
Digitál. transf. ....................90
DirectX ..............................100
Displej
Indikátor.......................16
Podsvícení displeje LCD
.......................................20
Změna displeje ............20
DPOF...........................78, 118
Položky.........................47
Inteligentní transfokátor ... 90
Zobrazení.....................69
ISO............................. 9, 10, 56
Nabíječka akumulátoru ...139
Nahr. režim .........................53
J
Namáčknutí spouště.............7
Jeden ................................... 90
Nast. stiskem .......................61
Jednobod. AF..................... 58
Nastav. ................................85
Jednobodové měření ......... 57
Nastavení expozice EV
.................................21, 55
JPG .................................... 106
Rejstřík
DISP.....................................20
Instalace ............................ 100
Nastavení hodin..................93
Nastavení pro záběr 1 ........89
141
Rejstřík
Nastavení pro záběr 2 ........92
Počítač................................. 98
Přír.funkce .......................... 85
Nástroj Memory Stick........82
Doporučené prostředí
.............................. 99, 111
PTP ......................................87
Kopírování snímků
............................ 103, 111
R
Nástroj vnitřní paměti........84
Název souboru..................105
Názvy a složky pro ukládání
obrazových souborů
.....................................105
Neostrá místa ......................73
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice ..........57
Macintosh.................. 111
Prohlížení snímků
uložených v počítači na
fotoaparátu................ 109
Redukce šumu ....................64
Retro....................................75
Retuš....................................72
Software..................... 100
Režim AF............................ 90
NR s pomalou závěrkou....17
Windows...................... 98
NTSC ...................................88
Počítač se systémem
Macintosh.................. 111
Režim Automatické nastav.
....................................... 24
Nucený blesk.......................26
O
Oblačno ...............................60
Oblíbené..............................68
Obrazovka přehledu ..........37
Režim Blesk.................. 26, 50
Doporučené prostředí
.................................... 111
Režim Extra vysoká citlivost
....................................... 29
Počítač se systémem
Windows...................... 98
Režim Extra
vysokorychlostní série
....................................... 29
Doporučené prostředí
...................................... 99
Režim Krajina ....................30
Odstraňování problémů
.....................................120
Pod vodou........................... 31
Režim měření ..................... 57
Podexponováno ................... 9
Režim Ohňostroj................ 30
Optický transfokátor ...25, 90
Režim Pláž .......................... 30
Ořezat ..................................72
Podvodní vyvážení bílé
...................................... 62
OS ................................99, 111
Poloautomatické ................ 59
Režim Portrét za soumr.
....................................... 30
Ostrost .................................66
Pomalá synchronizace ....... 26
Režim prohlížení .......... 68, 69
Ostření ........................7, 25, 58
Popis součástí ..................... 14
Otočit...................................78
Používání fotoaparátu v
zahraničí .................... 135
Režim ručního nastavení
expozice ....................... 34
Ovladač režimů...................23
P
PAL......................................88
Paprskový filtr ....................74
PC.........................................98
PictBridge.....................87, 115
Picture Motion Browser
.....................................102
Pixel .....................................11
Prezentace .................... 38, 71
Režim Snadné fotografování
....................................... 25
Prohlížení snímků .............. 36
Režim Sníh.......................... 30
Předsádka ........................... 91
Režim Snímání úsměvu
................................. 29, 32
Přeexponováno .................... 9
Přehled dat ......................... 68
Přehled složek .................... 68
Režim Soumrak..................30
Režim Zamlžení ................. 29
Přesný Digitál. transf. ....... 90
Režimu Automat.Program
....................................... 23
Přidat/odstranit Oblíbené
...................................... 70
Rozmazat okolo ................. 74
Připojení
Počítač ....................... 103
Televizor...................... 95
Tiskárna..................... 116
Přímý tisk.......................... 115
Přípona.............................. 109
142
Rámeček autofokusu.........58
Rozmazání ............................ 8
Rozpoznání scény .............. 54
Roztřídit podle obličejů..... 70
Různé změny velikosti....... 76
Rybí oko.............................. 74
Rychlost závěrky .................. 9
Rejstřík
Ř
V
Ř. Mřížky.............................89
Velik. snímku ............... 11, 49
Věrný................................... 64
S
VGA .................................... 12
Samospoušť .........................27
Videovýstup........................ 88
SD.........................................87
Více. AF .............................. 58
Seznam z období.................69
Vícebodové měření............ 57
Sépie.....................................65
Série .....................................53
Víceúčelový konektor
...................... 95, 103, 116
Složka
Vnitřní paměť ..................... 22
Vytvoření .....................82
Volba scény .................. 28, 49
Výběr ............................79
Vymazat ........................ 42, 69
Formát. .................. 82, 84
Změna...........................83
Snímání
Vypnutý blesk .................... 26
fotografie......................24
Vysoká citlivost .................. 29
videoklip.......................24
Vyváž. bílé .......................... 60
Software.............100, 102, 110
Výběr složky ....................... 79
Spojení USB........................87
Výkon blesku...................... 62
Správa paměti .....................82
Výstražné indikátory a
zprávy......................... 131
Staž.hudby .........................110
SteadyShot ..........................67
Stisk......................................61
Střed AF ..............................58
Sytost barev.........................66
Š
Širokoúhlé zobraz. .............88
T
Z
Zářivky 1, 2, 3 ..................... 60
Změna nahr. složky ........... 83
Značka Tisková objednávka
.............................. 78, 118
Zobrazení nabídky............. 69
Zobrazení vnitřní
diagnostiky ................ 131
Zvuk .................................... 85
Televizor..............................95
Ž
Tisk ve fotosběrně ............118
Žárovky............................... 60
Transfokace.........................25
Živý...................................... 64
Transfokace při přehrávání
.......................................37
Tvorba nahr. složky............82
Rejstřík
Tisk...............................78, 114
Ú
Úsměvy ................................75
143
Poznámky k licenci
Software „C Library“, „Expat“ a „zlib“
jsou dodány s fotoaparátem. Tento
software dodáváme na základě smlouvy
s vlastníky autorských práv. Na základě
požadavků vlastníků autorských práv
těchto aplikací máme povinnost vás
informovat o následujících
podrobnostech. Prosím, přečtěte si
následjucí části.
Přečtěte si „license1.pdf“ ve složce
„License“ na CD-ROM. Naleznete
licence (v Angličtině) software
„C Library“, „Expat“ a „zlib“.
O software GNU GPL/LGPL
Software, který nespadá pod GNU
General Public License (dále nazývaná
pouze „GPL“) nebo GNU Lesser
General Public License (dále nazývaná
pouze „LGPL“) je obsažen ve
fotoaparátu.
Toto vás informuje, že máte právo
přístupu, změn a distribuce zdrojového
kódu těchto softwarových programů v
podmínkách daných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je uveden na webových
stránkách. Použijte adresu URL pro
stáhnutí.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Byli bychom rádi, abyste nás ohledně
obsahu kódu nekontaktovali.
Přečtěte si „license2.pdf“ ve složce
„Licence“ na CD-ROM. Naleznete
licence (v Angličtině) software „GPL“ a
„LGPL“.
K prohlížení PDF je zapotřebí Adobe
Reader. Nemáte-li jej na vašem počítači,
stáhněte si jej z webové stránky Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
144
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Download PDF

advertising