Sony | SEL55F18Z | Sony SEL55F18Z Sonnar T* FE 55 mm F1,8 ZA Návod k obsluze

4-471-113-01(1)
(CZ-SK-HU-RO-BG)

Vyměnitelný objektiv
Vymeniteľný objektív
Cserélhető objektív
Obiectiv interşanjabil
Сменяем обектив
 Připevnění sluneční clony
 Opis častí
v zájmu omezení odlesků a dosažení maximální kvality
snímků doporučujeme používat sluneční clonu objektivu.
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Kontakty objektívu*
4 Montážna značka
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červeným bodem na objektivu (značka pro
sluneční clonu). Poté zasuňte sluneční clonu
do bajonetu objektivu a otáčejte jí ve směru
hodinových ručiček, dokud nezacvakne do
správné polohy a červený bod na sluneční cloně
se nevyrovná s červeným bodem na objektivu.
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési útmutató
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции за експлоатация
 Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo blesku
dodávaného k fotoaparátu sejměte sluneční clonu, aby
nedocházelo k blokování světla blesku.
 Při uskladnění nasaďte sluneční clonu na objektiv obráceně.
 Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
1
FE 55mm F1.8 ZA
E-mount
Automatické ostření
Fotoaparát zaostří automaticky.

©2013 Sony Corporation

2
Manuální doostření DMF (Direct Manual Focus)
Po zaostření fotoaparátu v režimu automatického ostření
můžete ručně provést jemné doladění.

Manuální ostření
Podrobné informace o nastavení režimů naleznete v návodu
k obsluze fotoaparátu.
Zloženie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
Technické údaje
Čeština
Tento návod k obsluze popisuje způsob používání
objektivů. Bezpečnostní upozornění společná
pro všechny objektivy, jako například poznámky
k používání, najdete v samostatném dokumentu
„Bezpečnostní upozornění pro používání“. Před
použitím objektivu si prosím přečtěte oba dokumenty.
Tento objektiv je určen pro fotoaparáty Sony α s bajonetem
E. Nelze jej použít u fotoaparátů s bajonetem A.
FE 55mm F1.8 ZA byl vyvinut ve
Objektiv Sonnar T
spolupráci společností Carl Zeiss a Sony Corporation a je
určen pro fotoaparáty Sony s bajonetem E. Tento objektiv
je vyroben podle přísných standardů a systému zajištění
kvality společnosti Carl Zeiss.
Objektiv Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA je kompatibilní
s rozsahem obrazového snímače formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačem formátu 35 mm
lze nastavit na fotografování do velikosti APS-C.
Podrobné informace o nastavení fotoaparátu najdete
v návodu k jeho obsluze.
Další informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce společnosti Sony, případně se obraťte na svého
prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.

2
Poznámky k používání
 Při přenášení fotoaparátu s připevněným objektivem vždy
pevně držte fotoaparát i objektiv.
 Ačkoliv byl tento objektiv navržen jako prachotěsný a odolný
3
1
proti stříkající vodě, není vodotěsný. Při použití v dešti atd.
zamezte potřísnění objektivu kapkami vody.
Bezpečnostní upozornění při používání blesku
 Pokud používáte blesk, sejměte vždy sluneční clonu
a fotografujte ze vzdálenosti alespoň 1 m od objektu.
V případě určitých kombinací objektivu a blesku může
objektiv částečně blokovat světlo blesku, což může způsobit
zobrazení stínu v dolní části snímku.
4
Vinětace
 Popis součástí
1 Značka pro sluneční clonu
2 Kroužek ostření
3 Kontakty objektivu*
4 Značka pro nasazení
–1
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
 Připevnění a demontáž objektivu
Připevnění objektivu
(Viz obrázek –.)
(1)
(2)
1
Sejměte zadní a přední krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
 Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout dvěma
způsoby – (1) a (2). Chcete-li nasadit/sejmout krytku
objektivu s připevněnou sluneční clonou, použijte
způsob (2).
–2
2
Vyrovnejte bílou značku na tubusu
objektivu s bílou značkou na fotoaparátu
(značka pro nasazení) a potom zasuňte
objektiv do bajonetu fotoaparátu a otáčejte
jím ve směru hodinových ručiček, dokud
nezacvakne do správné polohy.
 Při nasazování objektivu dbejte na to, abyste nestiskli
tlačítko pro uvolnění objektivu na fotoaparátu.
 Nenasazujte objektiv pod úhlem.

Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5–7
43°
29°
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Ne
Demontáž objektivu
(Viz obrázek –.)
Podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění
objektivu na fotoaparátu a současně otáčejte
objektivem proti směru hodinových ručiček,
dokud se nezastaví. Potom objektiv vyjměte.
Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie
objektívu na fotoaparáte, otočte objektív
proti smeru hodinových ručičiek do krajnej
polohy a zložte ho.
 Nasadenie tienidla objektívu
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle objektívu
s červeným bodom na objektíve (značka
tienidla objektívu). Potom nasaďte tienidlo
objektívu na bajonet objektívu. Otáčajte
tienidlo v smere hodinových ručičiek, až kým
nezapadne na miesto. Červený bod na tienidle
objektívu musí byť zarovno s červeným bodom
na objektíve.
*1 Výše uvedené hodnoty pro ohniskovou vzdálenost
ekvivalentní formátu 35 mm platí pro digitální fotoaparáty
s vyměnitelnými objektivy vybavené obrazovým snímačem
velikosti APS-C.
*2 Hodnota zorného úhlu 1 platí pro fotoaparáty formátu
35 mm a hodnota zorného úhlu 2 platí pro digitální
fotoaparáty s vyměnitelnými objektivy vybavené
obrazovým snímačem velikosti APS-C.
*3 Minimální zaostření představuje nejkratší vzdálenost mezi
obrazovým snímačem a fotografovaným objektem.
 V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková
vzdálenost změnit při jakékoli změně vzdálenosti
fotografování. Výše uvedené ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření objektivu na nekonečno.
ktorý je súčasťou fotoaparátu, zložte tienidlo objektívu, aby sa
predišlo blokovaniu svetla blesku.
 Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív opačne.
Dodávané položky
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka
objektivu (1), sluneční clona (1), pouzdro objektivu (1),
tištěná dokumentace
Zaostrujete manuálne.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
Slovenčina
Táto používateľská príručka vysvetľuje používanie
objektívov. Preventívne opatrenia spoločné pre všetky
objektívy, ako sú poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnej príručke Preventívne opatrenia pred
používaním. Pred používaním objektívu si prečítajte
obe príručky.
Tento objektív je určený na použitie so systémovými
fotoaparátmi Sony α s bajonetom E. Nedá sa používať
s fotoaparátmi s bajonetom A.
FE 55mm F1.8 ZA vyvinuli
Objektív Sonnar T
spoločnosti Carl Zeiss a Sony Corporation a je určený
na používanie s fotoaparátmi Sony s bajonetom E.
Výroba objektívu podlieha prísnym normám a systému
zabezpečenia kvality spoločnosti Carl Zeiss.
Objektív Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA je kompatibilný
s rôznymi obrazovými snímačmi formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačom formátu 35 mm
možno nastaviť na snímanie vo veľkosti APS-C.
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu nájdete
v príslušnej používateľskej príručke.
Podrobnosti o kompatibilite sa dozviete navštívením
miestnej webovej lokality spoločnosti Sony, prípadne
sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Poznámky o používaní
 Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom vždy
pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
 Tento objektív nie je vodotesný, hoci sme pri jeho navrhovaní
nezabudli na odolnosť voči prachu a ošpliechaniu. Pri použití
v daždi zabráňte kontaktu kvapiek vody s objektívom.
Preventívne opatrenia pri používaní blesku
 Pred používaním blesku vždy zložte tienidlo objektívu
a snímajte zo vzdialenosti aspoň 1 m (3,3 stopy) od snímaného
objektu. Niektoré kombinácie objektívu a blesku môžu
čiastočne blokovať svetlo blesku a spôsobiť tak zatienenie
spodnej časti fotografie.
Vinetácia
 Pri používaní blesku sú okrajové časti snímky tmavšie ako
Ez az objektív a Sony α fényképezőgép-rendszerbe tartozó
E bajonettes fényképezőgépekhez készült. Nem szerelhető
fel A bajonettes fényképezőgépekre.
FE 55mm F1.8 ZA objektívet a Carl Zeiss
A Sonnar T
és a Sony Corporation fejlesztette ki a Sony E bajonettes
fényképezőgépekhez. Az objektív a Carl Zeiss szigorú
előírásainak és minőségbiztosítási rendszerének
megfelelően készül.
FE 55mm F1.8 ZA objektív kompatibilis
A Sonnar T
a 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel.
A 35 mm-es formátumú képérzékelővel rendelkező
fényképezőgépek beállíthatók az APS-C méretben történő
felvételkészítéshez.
A fényképezőgép beállításáról annak használati
útmutatójából tájékozódhat.
Ha további információkra van szüksége az objektív
kompatibilitásáról, keresse fel a Sony helyi weboldalát,
illetve forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz
vagy hivatalos Sony szervizhez.
A használattal kapcsolatos tudnivalók
 Ha úgy hordozza kézben a fényképezőgépet, hogy fel van
szerelve rá az objektív, mindig fogja biztosan egyszerre
a fényképezőgépet és az objektívet is.
 Ez az objektív nem vízálló, bár tervezése során törekedtek
a por és a folyadékfröccsenés elleni védelemre. Ha esőben stb.
használja, óvja az objektívet a vízcseppektől.
A vakuhasználattal kapcsolatos tudnivalók
 Ha vakut használ, mindig vegye le a napellenzőt, és ne
fényképezzen 1 m-nél közelebbi tárgyat. Bizonyos objektív–
vaku kombinációk esetén az objektív részben kitakarhatja
a vaku fényét, és így a kép alján sötét árnyék látható.
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie najlepšej kvality
obrazu odporúčame používať tienidlo objektívu.
 Ak používate blesk zabudovaný vo fotoaparáte alebo blesk,
 Při používání objektivu mohou být okraje snímku tmavší
než střed. Abyste omezili výskyt tohoto jevu (nazývaného
vinětace), zvyšte clonu o 1 až 2 clonová čísla.

Název výrobku
(Název modelu)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu 35 mm*1
(mm)
Počet skupin – prvků
Zorný úhel 1*2
Zorný úhel 2*2
Minimální zaostření*3
(m (stopy))
Maximální zvětšení (X)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry
(maximální průměr × výška)
(přibližně, mm (palce))
Hmotnost (přibližně, g (unce))
Funkce pro kompenzaci
chvění fotoaparátu
Zarovnajte bielu značku na prstenci
objektívu s bielou značkou na fotoaparáte
(montážna značka). Potom nasaďte
objektív na bajonet fotoaparátu a otáčajte
ho v smere hodinových ručičiek, kým
nezapadne na miesto.
 Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
 Nenasadzujte objektív šikmo.
Zaostření se provádí ručně.
SEL55F18Z
Zložte zadný a predný kryt objektívu a kryt
tela fotoaparátu.
 Predný kryt objektívu môžete nasadiť a zložiť dvoma
spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete nasadiť alebo zložiť kryt
objektívu s nasadeným tienidlom objektívu, použite
spôsob č. (2).
Existují tři způsoby zaostření.
Sonnar T
Ez a használati útmutató az objektív használatát
ismerteti. A minden objektív esetén szokásos
óvintézkedések, például a használatra vonatkozó
tudnivalók a „Használat előtti óvintézkedések” című
külön lapon találhatók. Feltétlenül olvassa el mindkét
dokumentumot az objektív használata előtt.
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
 Zaostřování

Magyar
K dispozícii sú tri spôsoby zaostrovania.
Automatické zaostrovanie
Fotoaparát zaostruje automaticky.

DMF (priame manuálne zaostrovanie)
Po automatickom zaostrení fotoaparátu môžete upraviť
jemné nastavenie zaostrenia manuálne.

 Az objektív használatakor a kép szélei sötétebbek, mint
a közepe. Csökkentheti ennek a jelenségnek (az úgynevezett
vignettálásnak) a mértékét, ha 1-gyel vagy 2-vel kisebb
blendét választ.
 Az alkatrészek azonosítása
1 Napellenző igazítójele
2 Fókuszgyűrű
3 Az objektív érintkezői*
4 Bajonett igazítójele
* Ne érjen az objektív érintkezőihez.
 Zaostrovanie

Vignettálás
 Az objektív felhelyezése és levétele
Az objektív felhelyezése
(lásd – ábra)
1
 Az elülső objektívsapka felhelyezésének/levételének két
módja van, az (1) és a (2) jelű. Ha olyankor helyezi fel/
veszi le az objektívsapkát, amikor az objektíven rajta
van a napellenző, a (2) jelű módszert használja.
Manuálne zaostrovanie
Podrobné informácie o nastaveniach režimu nájdete
v používateľskej príručke dodanej s fotoaparátom.
2
Technické údaje
Názov produktu
(názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť,
ekvivalent formátu 35 mm*1
(mm)
Skupiny – prvky objektívu
Uhol zobrazenia 1*2
Uhol zobrazenia 2*2
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť*3 (m (stopy))
Maximálne priblíženie (x)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery
(najväčší priemer × výška)
(približne, mm (palce))
Hmotnosť (približne, g (unce))
Funkcia redukcie chvenia
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
nie
1
* Uvedené hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
formátu 35 mm sa týkajú digitálnych fotoaparátov
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*2 Uhol zobrazenia 1 je hodnota pre 35 mm fotoaparáty
a uhol zobrazenia 2 je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*3 Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť od
obrazového snímača k snímanému objektu.
 Ohnisková vzdialenosť sa môže zmeniť po zmene vzdialenosti
snímania v závislosti od konštrukcie objektívu. Uvedená
ohnisková vzdialenosť je platná pre objektív zaostrený na
nekonečno.
Obsah balenia
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný kryt
objektívu (1), tienidlo objektívu (1), puzdro na objektív (1),
súbor vytlačenej dokumentácie
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
Igazítsa a közgyűrűn lévő fehér jelet
a fényképezőgépen lévő fehér jelhez
(a bajonett igazítójele), tolja be az
objektívet a fényképezőgép foglalatába,
majd forgassa el az óramutató irányában,
amíg a helyére nem kattan.
 Az objektív felhelyezése közben ne nyomja meg
a fényképezőgépen lévő objektívkioldó gombot.
 Ne ferdén helyezze fel az objektívet.
82,5
5–7
43°
29°
Vegye le az elülső és hátsó objektívsapkát,
illetve a fényképezőgépváz-sapkát.
Az objektív levétele
(lásd – ábra)
Tartsa benyomva a fényképezőgépen lévő
objektívkioldó gombot, fordítsa el az objektívet
ütközésig az óramutató járásával szemben,
majd vegye le az objektívet.
 A napellenző felhelyezése
Azt javasoljuk, hogy a szórt fényekből és a fényforrások
becsillanásából eredő képhibák csökkentése, illetve
a képminőség optimalizálása érdekében használjon
napellenzőt.
Igazítsa a napellenzőn lévő piros vonalat az
objektíven lévő piros ponthoz (napellenző
igazítójele), majd tolja rá a napellenzőt az
objektív végére, és forgassa el az óramutató
irányában, amíg a helyére nem kattan, és
a napellenzőn lévő piros pont az objektíven
lévő piros ponttal egy vonalba nem kerül.
 Ha fényképezőgépbe beépített vagy a fényképezőgéphez
mellékelt vakut használ, vegye le a napellenzőt, nehogy
kitakarja a vaku fényét.
 A napellenzőt úgy tárolja, hogy fordítva teszi fel az objektívre.
 Élességállítás
Háromféleképpen állíthatja be az élességet.

Autofókusz
A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.

DMF (közvetlen manuális fókusz)
Miután a fényképezőgép automatikusan beállítja az
élességet, Ön manuálisan elvégezheti a finombeállítást.

Manuális fókusz
Saját kezűleg állítja be az élességet.
Az élességállítási módok beállításáról a fényképezőgéphez
mellékelt használati útmutatóból tájékozódhat.
stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá potlačiť
uzavretím clony o 1 až 2 kroky.
(folytatódik a hátoldalon)

 Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Magyar
2
(az első oldal folytatása)
3
1
4

–1
(1)
–2
(2)
Pentru a ataşa obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)
1
Műszaki adatok
Terméknév
(Típusnév)
Gyújtótávolság (35 mm-es
egyenérték)*1 (mm)
Objektívcsoportok–tagok
Látószög 1*2
Látószög 2*2
Legkisebb gyújtótávolság*3
(m (láb))
Legnagyobb nagyítás (X)
Minimális blende
Szűrőátmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
átmérő × magasság)
(kb., mm (hüvelyk))
Tömeg (kb., g (uncia))
Rázkódáscsökkentési funkció
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
0,14
f/22
49
281 (10)
Nem
A csomag tartalma
Objektív (1), elülső objektívsapka (1), hátsó
objektívsapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1),
nyomtatott dokumentáció
a Sony Corporation védjegye.
Română

Aliniaţi indexul alb de pe montura
obiectivului cu indexul alb de pe cameră
(indexul de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi rotiţi-l
în sensul acelor de ceas până când se
blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră atunci când montaţi obiectivul.
 Nu montaţi obiectivul înclinat.
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

2
0,5 (1,64)
*1 A fenti értékek a 35 mm-es filmhez készült objektívek
gyújtótávolságának felelnek meg, a látószögek az APS-C
méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves
digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.
*2 A „látószög 1” a 35 mm-es formátumú fényképezőgépekre,
a „látószög 2” pedig az APS-C méretű képérzékelővel
felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre
vonatkozó érték.
*3 A legkisebb gyújtótávolság a képérzékelő és a téma közötti
minimális távolságot jelöli.
 Az objektív kialakítása miatt a gyújtótávolság változhat
a fényképezési távolság változásával egyidejűleg. A közölt
gyújtótávolságok azon alapulnak, hogy az objektív végtelen
távolságra van fókuszálva.
Az
 Puteţi ataşa/detaşa capacul frontal al obiectivului în două
feluri, (1) şi (2). Când ataşaţi/detaşaţi capacul obiectivului
cu parasolarul montat, aplicaţi metoda (2).
82,5
5–7
43°
29°
Demontaţi capacele posterior şi frontal ale
obiectivului şi capacul de pe corpul camerei.
Pentru a demonta obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)
În timp ce ţineţi apăsate butoanele de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul în
sens opus acelor de ceas până când se opreşte
şi apoi detaşaţi obiectivul.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să folosiţi un parasolar pentru a reduce
luminozitatea şi a obţine o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu punctul
roşu de pe obiectiv (index parasolar), după care
introduceţi parasolarul în montura obiectivului
şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se aude
un declic şi punctul roşu de pe parasolar este
aliniat cu punctul roşu de pe obiectiv.
 Dacă folosiţi un bliţ încorporat în cameră sau un bliţ furnizat
împreună cu camera, îndepărtaţi parasolarul pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi invers parasolarul pe obiectiv.
 Focalizare
Există trei tipuri de focalizare.

Acest obiectiv este conceput pentru camerele E-mount cu
sistem de cameră Sony α. Nu îl puteţi utiliza împreună cu
camerele A-mount.
Obiectivul Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA a fost dezvoltat
în colaborare de Carl Zeiss şi Sony Corporation şi, este
conceput pentru camerele Sony E-mount. Acest obiectiv
este produs în conformitate strictă cu standardele şi
sistemul de asigurare a calităţii Carl Zeiss.
Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA este compatibil cu senzorul
de imagine în format 35mm.
O cameră dotată cu senzor de imagine în format 35mm
poate fi setată pentru fotografiere la dimensiuni APS-C.
Pentru detalii cu privire la setarea camerei, consultaţi
manualul de instrucţiuni aferent.
Pentru mai multe informaţii referitoare la compatibilitate,
vizitaţi site-ul Web Sony local sau consultaţi distribuitorul
local Sony sau unitatea de service Sony autorizată locală.
Note cu privire la utilizare
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul ataşat, ţineţi

După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi realiza un reglaj fin manual.

Focalizaţi manual.
Pentru detalii cu privire la setarea modului, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu camera.

să fie rezistent la praf şi la stropire. În cazul utilizării în ploaie,
etc., feriţi obiectivul de stropii de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Dacă utilizaţi un bliţ, îndepărtaţi întotdeauna parasolarul şi
poziţionaţi-vă la cel puţin 1 m (3,3 feet) distanţă de subiect.
În cazul anumitor combinaţii de obiective şi bliţ, obiectivul
poate bloca parţial lumina bliţului, rezultatul fiind o umbră
la baza imaginii.
Vignetare
 Când folosiţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai
întunecate decât centrul. Pentru a reduce acest fenomen
(denumit vignetare), închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.
 Identificarea componentelor
1 Index parasolar
2 Inel de focalizare
3 Puncte de contact obiectiv*
4 Index de montare
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
Бележки относно използването
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив, винаги
дръжте здраво както фотоапарата, така и обектива.
 Този обектив не е устойчив на вода, въпреки че
е проектиран да бъде устойчив на прах и напръскване.
Ако го използвате по време на дъжд и др., пазете
обектива далеч от капки.
Предпазни мерки при използване на
светкавица
 При използване на светкавица винаги премахвайте
сенника на обектива и снимайте от разстояние поне
1 м (3,3 фута) от обекта. При определени комбинации
от обектив и светкавица обективът може частично
да блокира светлината от светкавицата, което може да
доведе до поява на сянка в долната част на снимката.
по-тъмни от централната част. За да намалите този
феномен (наречен винетиране), затворете блендата
с 1 до 2 спирания.
1 Маркер за сенник на обектив
2 Пръстен за фокусиране
3 Контактни точки на обектива*
4 Маркер за монтиране
* Не докосвайте контактните точки на обектива.
Specificaţii
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
 Поставяне и сваляне на обектива
82,5
За да поставите обектива
(вижте илюстрация –.)
5-7
43°
29°
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Nu
întotdeauna ferm atât camera cât şi obiectivul.
 Obiectivul nu este rezistent la apă, chiar dacă a fost conceput
За допълнителна информация относно съвместимостта
посетете уеб сайта на Sony за вашия регион или се
консултирайте със съответния търговец на Sony или
с местния упълномощен сервиз на Sony.
 Идентифициране на частите
Focalizare manuală
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35mm*1 (mm)
Elemente grupuri obiectiv
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m (feet))
Factor de mărire maximă (X)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime)
(aprox., mm (in.))
Greutate (aprox., g (oz))
Funcţie de compensare
a tremurului
Обективът е предназначен за фотоапарати от системата
Sony α с E-байонет. Не може да го използвате за
фотоапарати с A-байонет.
Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA е разработен съвместно
от Carl Zeiss и Sony Corporation и е предназначен за
фотоапарати Sony с E-байонет. Обективът е произведен
според строгите стандарти и системата за осигуряване
на качество на Carl Zeiss.
FE 55mm F1.8 ZA е съвместим с обхвата
Sonnar T
на сензор за изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, снабден със сензор за изображения
с формат 35 мм, може да се настрои за снимане
с размер APS-C.
За подробности за това, как да настроите фотоапарата
си, вижте ръководството му с инструкции.
 При използване на обектива ъглите на екрана стават
DMF (Focalizare manuală directă)
*1 Valorile afişate mai sus pentru distanţa focală echivalentă
formatului de 35 mm se referă la camerele foto digitale cu
obiective interşanjabile prevăzute cu un senzor de imagine
dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 este valoarea pentru camerele cu
format 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2 este valoarea
pentru camerele foto digitale cu obiective interşanjabile
prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de imagine
şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate
modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere.
Distanţele focale menţionate mai sus se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse
Obiectiv (1), Capac frontal obiectiv (1), Capac posterior
obiectiv (1), Parasolar (1), Carcasă obiectiv (1), Set de
documente imprimate
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
 Фокусиране
Съществуват три начина за фокусиране.
В настоящото ръководство с инструкции е обяснен
начинът за използване на обективите. Общи
предпазни мери за всички обективи, като бележки
относно използването, могат да бъдат намерени
в „Предпазни мерки преди употреба“ в отделен
документ. Задължително прочетете и двата
документа, преди да използвате обектива си.
Винетиране
Focalizare automată
Camera focalizează automat.
Acest manual de instrucţiuni explică modul de utilizare
a obiectivelor. Măsurile de precauţie referitoare la toate
obiectivele, cum ar fi notele de utilizare, se găsesc în
documentele separate „Măsuri de precauţie înainte de
utilizare”. Înainte de a utiliza obiectivul, trebuie să citiţi
ambele documente.
Български
1
Махнете предната и задната капачки
на обектива и капачката на корпуса
на фотоапарата.
 Може да поставите/свалите предната капачка на
обектива по два начина: (1) и (2). Когато поставяте/
сваляте капачката на обектива при поставен сенник
на обектива, използвайте метод (2).
2
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонета), след
което поставете обектива в байонета на
фотоапарата и го завъртете по посока
на часовниковата стрелка, докато не
се заключи.
 Не натискайте бутона за освобождаване на обектива
на фотоапарата при поставяне на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да свалите обектива
(вижте илюстрация –.)
Докато държите натиснат бутона
за освобождаване на обектива на
фотоапарата, завъртете обектива обратно
на часовниковата стрелка, докато спре да
се движи, след това свалете обектива.
 Поставяне на сенника на
обектива
Препоръчително е да използвате сенник на обектива
за намаляване на отблясъците и за осигуряване на
максимално качество на изображението.
Подравнете червената линия на сенника
на обектива с червената точка на обектива
(маркер на сенника на обектива), след което
поставете сенника на обектива в байонета
на обектива и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато той щракне
на мястото си, а червената точка на сенника
на обектива се изравни с червената точка
на обектива.
 При използване на вградена светкавица или светкавица,
включена в комплекта на фотоапарата, свалете сенника
на обектива, за да избегнете препречване на светлината
на светкавицата.
 Когато прибирате апарата за съхранение, поставете
сенника на обектива наопаки върху обектива.

Автоматичен фокус
Фотоапаратът се фокусира автоматично.

DMF (Директно ръчно фокусиране)
След като камерата се фокусира чрез автоматичен
фокус, може да извършите фина ръчна настройка.

Ръчно фокусиране
Вие фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на режимите
вижте ръководството с инструкции, предоставено
с фотоапарата.
Спецификации
Наименование на продукта
(Наименование на модела)
Еквивалентно фокусно
разстояние за формат
35 мм*1 (мм)
Елементи в групи обективи
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3
(м (фута))
Максимално увеличение (X)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(приблизително, мм (инча))
Тегло (приблизително,
г (унции))
Функция за компенсиране
на клатенето
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5 (1,64)
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
(2 5/8 × 2 7/8)
281 (10)
Не
*1 Показаните по-горе стойности за еквивалентно фокусно
разстояние в 35 мм формат са за цифрови фотоапарати
със сменяеми обективи, оборудвани със сензор за
изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35 милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ е стойността за
цифрови фотоапарати със сменяеми обективи, снабдени
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието
от сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при промяна
в разстоянието на снимане. Посочените по-горе фокусни
разстояния предполагат, че обективът е фокусиран
в безкрайността.
Включени елементи
Обектив (1), Предна капачка на обектив (1),
Задна капачка на обектив (1), Сенник на обектив (1),
Калъф за обектив (1), Комплект печатна документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF

advertising