Sony | ILCE-7M3K | Sony SEL2870 FE 28–70 mm F3,5–5,6 OSS Návod k obsluze

4-479-122-01(1)
(CZ-SK-HU-RO-BG)

2
Vyměnitelný objektiv
Vymeniteľný objektív
Cserélhető objektív
Obiectiv interşanjabil
Сменяем обектив
Vyrovnejte bílou značku na tubusu
objektivu s bílou značkou na fotoaparátu
(značka pro nasazení) a potom zasuňte
objektiv do bajonetu fotoaparátu a otáčejte
jím ve směru hodinových ručiček, dokud
nezacvakne do správné polohy.
 Při nasazování objektivu dbejte na to, abyste nestiskli
tlačítko pro uvolnění objektivu na fotoaparátu.
 Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Poznámky o používaní
 Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom vždy
pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
 Nedržte objektív za vysúvateľnú časť transfokátora.
 Tento objektív nie je vodotesný, hoci sme pri jeho navrhovaní
nezabudli na odolnosť voči prachu a ošpliechaniu. Pri použití
v daždi zabráňte kontaktu kvapiek vody s objektívom.
Preventívne opatrenia pri používaní blesku
 Pred používaním blesku vždy zložte tienidlo objektívu
Demontáž objektivu
(Viz obrázek –.)
Návod k obsluze
Návod na použitie
Kezelési útmutató
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции за експлоатация
Podržte stisknuté tlačítko pro uvolnění
objektivu na fotoaparátu a současně otáčejte
objektivem proti směru hodinových ručiček,
dokud se nezastaví. Potom objektiv vyjměte.
 Připevnění sluneční clony
V zájmu omezení odlesků a dosažení maximální kvality
snímků doporučujeme používat sluneční clonu objektivu.
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
E-mount
©2013 Sony Corporation

SEL2870
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červenou čárkou na objektivu (značka pro
sluneční clonu). Poté zasuňte sluneční clonu
do bajonetu objektivu a otáčejte jí ve směru
hodinových ručiček, dokud nezacvakne do
správné polohy a červený bod na sluneční cloně
se nevyrovná s červeným bodem na objektivu.
 Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo blesku
dodávaného k fotoaparátu sejměte sluneční clonu,
aby nedocházelo k blokování světla blesku.
 V případě uskladnění fotoaparátu nasaďte sluneční clonu
na objektiv obráceně.

 Používání zoomu
a snímajte zo vzdialenosti aspoň 1 m (3,3 stopy) od snímaného
objektu. Niektoré kombinácie objektívu a blesku môžu
čiastočne blokovať svetlo blesku a spôsobiť tak zatienenie
spodnej časti fotografie.
Vinetácia

Čeština
Tento návod k obsluze popisuje způsob používání
objektivů. Poznámky k používání naleznete
v samostatném dokumentu „Bezpečnostní upozornění
před použitím“. Před použitím objektivu si prosím
přečtěte oba dokumenty.
 Opis častí
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Prstenec transfokácie
4 Stupnica ohniskovej vzdialenosti
5 Značka ohniskovej vzdialenosti
6 Kontakty objektívu*
7 Montážna značka
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
 Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
2
Automatické zaostření
Tento objektiv je určen pro fotoaparáty Sony α
s bajonetem E. Nelze jej použít u fotoaparátů s bajonetem A.

2
Tento objektiv je kompatibilní s rozsahem obrazového
snímače formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačem formátu 35 mm
lze nastavit na fotografování do velikosti APS-C.
Podrobné informace o nastavení fotoaparátu najdete
v návodu k jeho obsluze.
3
6
1
Další informace o kompatibilitě naleznete na webové
stránce společnosti Sony, případně se obraťte na svého
prodejce společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Poznámky k používání
4 5
 Při přenášení fotoaparátu s připevněným objektivem vždy
7
pevně držte fotoaparát i objektiv.
 Při používání zoomu nedržte objektiv za žádnou jeho část,
která se vysunuje.
 Ačkoliv byl tento objektiv navržen jako prachotěsný a odolný
proti stříkající vodě, není vodotěsný. Při použití v dešti atd.
zamezte potřísnění objektivu kapkami vody.
Bezpečnostní upozornění při používání blesku
 Pokud používáte blesk, sejměte vždy sluneční clonu

a fotografujte ze vzdálenosti alespoň 1 m od objektu.
V případě určitých kombinací objektivu a blesku může
objektiv částečně blokovat světlo blesku, což může způsobit
zobrazení stínu v dolní části snímku.
–1
Vinětace
 Při používání objektivu mohou být okraje snímku tmavší
než střed. Abyste omezili výskyt tohoto jevu (nazývaného
vinětace), zvyšte clonu o 1 až 2 clonová čísla.
 Popis součástí
(1)
–2
(2)
1 Značka pro sluneční clonu
2 Kroužek ostření
3 Kroužek zoomu
4 Stupnice ohniskové vzdálenosti
5 Značka ohniskové vzdálenosti
6 Kontakty objektivu*
7 Značka pro nasazení
Zaostření se provádí ručně.
Technické údaje
Název výrobku
(Model)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu 35 mm*1
(mm)
Počet skupin – prvků
Zorný úhel 1*2
Zorný úhel 2*2
Minimální zaostření*3
(m (stopy))
Maximální zvětšení (X)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry
(maximální průměr × výška)
(přibližně, mm (palce))
Hmotnost (přibližně, g (unce))
Funkce pro kompenzaci chvění
fotoaparátu
FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS
(SEL2870)
 Připevnění a demontáž objektivu
1
Sejměte zadní a přední krytku objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
 Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout dvěma
způsoby, (1) a (2). Chcete-li nasadit/sejmout krytku
objektivu s připevněnou sluneční clonou, použijte
způsob (2).
Zarovnajte bielu značku na prstenci
objektívu s bielou značkou na fotoaparáte
(montážna značka). Potom nasaďte
objektív na bajonet fotoaparátu
a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek,
kým nezapadne na miesto.
 Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
 Nenasadzujte objektív šikmo.
Manuální zaostření
Zloženie objektívu
(Pozrite si obrázok –.)
Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie
objektívu na fotoaparáte, otočte objektív proti
smeru hodinových ručičiek do krajnej polohy
a zložte ho.
42–105
 Nasadenie tienidla objektívu
8–9
75°–34°
54°–23°
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej kvality
snímok odporúčame používať tienidlo objektívu.
0,3–0,45 (0,99–1,48)
0,19
f/22 – f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Ano
*1 Výše uvedené hodnoty pro ohniskovou vzdálenost
ekvivalentní formátu 35 mm platí pro digitální fotoaparáty
s vyměnitelnými objektivy vybavené obrazovým snímačem
velikosti APS-C.
*2 Hodnota zorného úhlu 1 platí pro fotoaparáty formátu
35 mm a hodnota zorného úhlu 2 platí pro digitální
fotoaparáty s vyměnitelnými objektivy vybavené obrazovým
snímačem velikosti APS-C.
*3 Minimální zaostření představuje nejkratší vzdálenost mezi
obrazovým snímačem a fotografovaným objektem.
 V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková
vzdálenost změnit při jakékoli změně vzdálenosti
fotografování. Výše uvedené ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření objektivu na nekonečno.
Dodávané položky
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka
objektivu (1), sluneční clona (1), tištěná dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Slovenčina
Táto používateľská príručka vysvetľuje používanie
objektívov. Poznámky o používaní sa nachádzajú
v samostatnej príručke Preventívne opatrenia pred
používaním. Pred používaním objektívu si prečítajte
obe príručky.
Tento objektív je určený na použitie so systémovými
fotoaparátmi Sony α s bajonetom E. Nedá sa používať
s fotoaparátmi s bajonetom A.
Tento objektív je kompatibilný s rôznymi obrazovými
snímačmi formátu 35 mm.
Fotoaparát vybavený obrazovým snímačom formátu 35 mm
možno nastaviť na snímanie vo veľkosti APS-C.
Podrobné informácie o nastaveniach fotoaparátu nájdete
v príslušnej používateľskej príručke.
Podrobnosti o kompatibilite sa dozviete navštívením
miestnej webovej lokality spoločnosti Sony, prípadne
sa poraďte s predajcom alebo autorizovaným servisným
strediskom spoločnosti Sony.
Ez a használati útmutató az objektív használatát
ismerteti. A külön „Használat előtti óvintézkedések”
dokumentum is tartalmaz a használattal kapcsolatos
tudnivalókat. Feltétlenül olvassa el mindkét
dokumentumot az objektív használata előtt.
Ez az objektív a Sony α fényképezőgép-rendszerbe tartozó
E bajonettes fényképezőgépekhez készült. Nem szerelhető
fel A bajonettes fényképezőgépekre.
Ez az objektív kompatibilis a 35 mm-es formátumú
képérzékelőkkel.
A 35 mm-es formátumú képérzékelővel rendelkező
fényképezőgépek beállíthatók az APS-C méretben történő
felvételkészítéshez.
A fényképezőgép beállításáról annak használati
útmutatójából tájékozódhat.
Ha további információkra van szüksége az objektív
kompatibilitásáról, keresse fel a Sony helyi weboldalát,
illetve forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz vagy
hivatalos Sony szervizhez.
A használattal kapcsolatos tudnivalók
 Ha úgy hordozza kézben a fényképezőgépet, hogy fel van
szerelve rá az objektív, mindig fogja biztosan egyszerre
a fényképezőgépet és az objektívet is.
 Ne tartsa a fényképezőgépet az objektívnek a zoomoláskor
kitolódó részénél fogva.
 Ez az objektív nem vízálló, bár tervezése során törekedtek
a por és a folyadékfröccsenés elleni védelemre. Ha esőben stb.
használja, óvja az objektívet a vízcseppektől.
A vakuhasználattal kapcsolatos tudnivalók
 Ha vakut használ, mindig vegye le a napellenzőt, és ne
fényképezzen 1 m-nél közelebbi témát. Bizonyos objektív–
vaku kombinációk esetén az objektív részben kitakarhatja
a vaku fényét, és így a kép alján sötét árnyék látható.
Vignettálás
 Az objektív használatakor a kép szélei sötétebbek, mint a közepe.
Csökkentheti ennek a jelenségnek (az úgynevezett vignettálásnak)
a mértékét, ha 1-gyel vagy 2-vel kisebb blendét választ.
 Az alkatrészek azonosítása
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle objektívu
s červenou čiarou na objektíve (značka tienidla
objektívu). Potom nasaďte tienidlo objektívu
na bajonet objektívu. Otáčajte tienidlo v smere
hodinových ručičiek, až kým nezapadne na
miesto. Červený bod na tienidle objektívu musí
byť zarovno s červenou čiarou na objektíve.
1 Napellenző igazítójele
2 Fókuszgyűrű
3 Zoomgyűrű
4 Fókusztávolság-skála
5 Fókusztávolság jele
6 Az objektív érintkezői*
7 Bajonett igazítójele
 Ak používate blesk zabudovaný vo fotoaparáte alebo blesk,
* Ne érjen az objektív érintkezőihez.
ktorý je súčasťou fotoaparátu, zložte tienidlo objektívu,
aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
 Pri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív opačne.
 Az objektív felhelyezése és levétele
 Približovanie
Az objektív felhelyezése
(lásd – ábra.)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte
požadovanú ohniskovú vzdialenosť.
1
K dispozícii sú tri spôsoby zaostrovania.

Automatické zaostrovanie
Fotoaparát zaostruje automaticky.

DMF (priame manuálne zaostrovanie)
Po automatickom zaostrení fotoaparátu môžete upraviť
jemné nastavenie zaostrenia manuálne.

Manuálne zaostrovanie
Zaostrujete manuálne.
Podrobné informácie o nastaveniach režimu nájdete
v používateľskej príručke dodanej s fotoaparátom.
2
Igazítsa a közgyűrűn lévő fehér jelet
a fényképezőgépen lévő fehér jelhez
(a bajonett igazítójele), tolja be az
objektívet a fényképezőgép foglalatába,
majd forgassa el az óramutató irányában,
amíg a helyére nem kattan.
 Az objektív felhelyezése közben ne nyomja meg
a fényképezőgépen lévő objektívkioldó gombot.
 Ne ferdén helyezze fel az objektívet.
Az objektív levétele
(lásd – ábra.)
Technické údaje
Názov produktu
(názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť,
ekvivalent formátu 35 mm*1
(mm)
Skupiny – prvky objektívu
Uhol zobrazenia 1*2
Uhol zobrazenia 2*2
Najkratšia zaostriteľná
vzdialenosť*3 (m (stopy))
Maximálne priblíženie (x)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery
(najväčší priemer × výška)
(približne, mm (palce))
Hmotnosť (približne, g (unce))
Funkcia redukcie chvenia
Vegye le az elülső és hátsó objektívsapkát,
illetve a fényképezőgép vázsapkáját.
 Az elülső objektívsapka felhelyezésének/levételének két
módja van, az (1) és a (2) jelű. Ha olyankor helyezi fel/
veszi le az objektívsapkát, amikor az objektíven rajta van
a napellenző, a (2) jelű módszert használja.
 Zaostrovanie
je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
Připevnění objektivu
(Viz obrázek –.)

Manuální doostření DMF (Direct Manual Focus)
Podrobné informace o nastavení režimů naleznete v návodu
k obsluze fotoaparátu.
Zložte zadný a predný kryt objektívu a kryt
tela fotoaparátu.
 Predný kryt objektívu môžete nasadiť a zložiť dvoma
spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete nasadiť alebo zložiť kryt
objektívu s nasadeným tienidlom objektívu, použite
spôsob č. (2).
Po zaostření fotoaparátu v režimu automatického ostření
můžete ručně provést jemné doladění.

je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
Magyar
Fotoaparát zaostří automaticky.

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá potlačiť
uzavretím clony o 1 až 2 kroky.
Otáčením kroužku zoomu nastavte
požadovanou ohniskovou vzdálenost.
Existují tři způsoby zaostření.
Obsah balenia
Objektív (1), predný kryt objektívu (1),
zadný kryt objektívu (1), tienidlo objektívu (1),
súbor vytlačenej dokumentácie
 Pri používaní objektívu sú okrajové časti snímky tmavšie ako
1
 Zaostřování
*2 Uhol zobrazenia 1 je hodnota pre 35 mm fotoaparáty
a uhol zobrazenia 2 je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*3 Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť je vzdialenosť od
obrazového snímača k snímanému objektu.
 Ohnisková vzdialenosť sa môže zmeniť po zmene
vzdialenosti snímania v závislosti od konštrukcie objektívu.
Uvedená ohnisková vzdialenosť je platná pre objektív
zaostrený na nekonečno.
FE 28 – 70 mm F3.5 – 5.6 OSS
(SEL2870)
42 – 105
8–9
75° – 34°
54° – 23°
0,3 – 0,45 (0,99 – 1,48)
0,19
f/22 – f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Áno
*1 Uvedené hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
formátu 35 mm sa týkajú digitálnych fotoaparátov
s vymeniteľným objektívom vybaveným obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
Tartsa benyomva a fényképezőgépen lévő
objektívkioldó gombot, fordítsa el az objektívet
ütközésig az óramutató járásával szemben,
majd vegye le az objektívet.
 A napellenző felhelyezése
Azt javasoljuk, hogy a szórt fényekből és a fényforrások
becsillanásából eredő képhibák csökkentése, illetve a képminőség optimalizálása érdekében használjon napellenzőt.
Igazítsa a napellenzőn lévő piros vonalat az
objektíven lévő piros vonalhoz (napellenző
igazítójele), majd tolja rá a napellenzőt az
objektív végére, és forgassa el az óramutató
irányában, amíg a helyére nem kattan,
és a napellenzőn lévő piros pont az objektíven
lévő piros vonallal egy vonalba nem kerül.
 Ha fényképezőgépbe beépített vagy a fényképezőgéphez
mellékelt vakut használ, vegye le a napellenzőt, nehogy
kitakarja a vaku fényét.
 A napellenzőt úgy tárolja, hogy fordítva teszi fel az objektívre.
(folytatódik a hátoldalon)

2
Magyar
3
(az első oldal folytatása)
 Zoomolás
6
1
Forgassa el a zoomgyűrűt a kívánt
gyújtótávolságra.
 Élességállítás
4 5
Autofókusz
A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.
7

DMF (közvetlen manuális fókusz)
Miután a fényképezőgép automatikusan beállítja az
élességet, Ön manuálisan elvégezheti a finombeállítást.


В настоящото ръководство с инструкции
е обяснен начинът за използване на обективите.
Бележките относно използването са предоставени
отделно в „Предпазни мерки преди използване“.
Задължително прочетете и двата документа, преди
да използвате обектива си.
Завъртете пръстена за мащабиране до
желаното фокусно разстояние.
Pentru a ataşa obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)
1
(2)
Terméknév
(Típusnév)
Gyújtótávolság (35 mm-es
egyenérték)*1 (mm)
Objektívcsoportok–tagok
Látószög 1*2
Látószög 2*2
Legkisebb fókusztávolság*3 (m)
Legnagyobb nagyítás (szorzó)
Minimális blende
Szűrőátmérő (mm)
Méretek (legnagyobb
átmérő × magasság)
(kb., mm)
Tömeg (kb., g)
Rázkódáscsökkentési funkció
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42–105
8–9
75°–34°
54°–23°
0,3–0,45
0,19
f/22–f/36
55
72,5 × 83
295
Igen
*1 A fenti értékek a 35 mm-es filmhez készült objektívek
gyújtótávolságának felelnek meg, a látószögek az APS-C
méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves digitális
fényképezőgépekre vonatkoznak.
*2 A „látószög 1” a 35 mm-es formátumú fényképezőgépekre,
a „látószög 2” pedig az APS-C méretű képérzékelővel
felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre
vonatkozó érték.
*3 A legkisebb fókusztávolság a képérzékelő és a téma közötti
minimális távolságot jelöli.
 Az objektív kialakítása miatt a fókusztávolság változhat
a fényképezési távolság változásával egyidejűleg. A közölt
gyújtótávolságok azon alapulnak, hogy az objektív végtelen
távolságra van fókuszálva.
A csomag tartalma
Objektív (1), elülső objektívsapka (1), hátsó objektívsapka (1),
napellenző (1), nyomtatott dokumentáció
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Demontaţi capacele posterior şi frontal
ale obiectivului şi capacului de pe corpul
camerei.
 Puteţi ataşa/detaşa capacul frontal al obiectivului în două
feluri, (1) şi (2). Când ataşaţi/detaşaţi capacul obiectivului
cu parasolarul montat, aplicaţi metoda (2).
2
Aliniaţi indexul alb de pe montura
obiectivului cu indexul alb de pe cameră
(indexul de montare), apoi introduceţi
obiectivul în soclul de pe cameră şi rotiţi-l
în sensul acelor de ceas până când se
blochează.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului de pe
cameră atunci când montaţi obiectivul.
 Nu montaţi obiectivul înclinat.
Pentru a demonta obiectivul
(Consultaţi imaginea –.)
În timp ce ţineţi apăsate butoanele de eliberare
a obiectivului de pe cameră, rotiţi obiectivul în
sens opus acelor de ceas până când se opreşte
şi apoi detaşaţi obiectivul.
 Ataşarea parasolarului
Este recomandat să folosiţi un parasolar pentru a reduce
luminozitatea şi a obţine o calitate maximă a imaginii.
Aliniaţi linia roşie de pe parasolar cu linia roşie
de pe obiectiv (index parasolar), după care
introduceţi parasolarul în montura obiectivului
şi rotiţi-l în sensul acelor de ceas până se aude
un declic şi punctul roşu de pe parasolar este
aliniat cu linia roşie de pe obiectiv.
 Dacă folosiţi un bliţ încorporat în cameră sau un bliţ furnizat
împreună cu camera, îndepărtaţi parasolarul pentru a evita
blocarea luminii bliţului.
 În timpul depozitării, montaţi invers parasolarul pe obiectiv.
 Panoramare
Rotiţi inelul de zoom pentru a obţine distanţa
focală dorită.
a Sony Corporation védjegye.
 Focalizare
Română
Acest manual de instrucţiuni explică modul de utilizare
a obiectivelor. Notele referitoare la utilizare se găsesc
în manualul separat „Măsuri de precauţie înainte de
utilizare”. Înainte de a utiliza obiectivul, trebuie să citiţi
ambele documente.
Acest obiectiv este compatibil cu senzorul de imagine în
format 35 mm.
O cameră dotată cu senzor de imagine în format 35 mm
poate fi setată pentru fotografiere la dimensiuni APS-C.
Pentru detalii cu privire la setarea camerei, consultaţi
manualul de instrucţiuni aferent.

Pentru mai multe informaţii referitoare la compatibilitate,
vizitaţi site-ul Web Sony local sau consultaţi distribuitorul
local Sony sau unitatea de service Sony autorizată locală.
Note cu privire la utilizare
 În timpul transportului unei camere cu obiectivul ataşat, ţineţi

întotdeauna ferm atât camera, cât şi obiectivul.
 Nu sprijiniţi camera pe partea proeminentă a obiectivului în
timp ce efectuaţi o panoramare.
 Obiectivul nu este rezistent la apă, chiar dacă a fost conceput
să fie rezistent la praf şi la stropire. În cazul utilizării în ploaie
etc., feriţi obiectivul de stropii de apă.
Măsuri de precauţie cu privire la utilizarea
unui bliţ
 Dacă utilizaţi un bliţ, îndepărtaţi întotdeauna parasolarul şi
poziţionaţi-vă la cel puţin 1 m distanţă de subiect. În cazul
anumitor combinaţii de obiective şi bliţ, obiectivul poate
bloca parţial lumina bliţului, rezultatul fiind o umbră la
baza imaginii.
Vignetare
 Când folosiţi obiectivul, colţurile ecranului devin mai
întunecate decât centrul. Pentru a reduce acest fenomen
(denumit vignetare), închideţi diafragma cu 1 până la 2 opriri.
Този обектив е съвместим с обхвата на сензор за
изображения с формат 35 мм.
Фотоапарат, снабден със сензор за изображения
с формат 35 мм, може да се настрои за снимане
с размер APS-C.
За подробности за това, как да настроите фотоапарата
си, вижте ръководството му с инструкции.
За допълнителна информация относно съвместимостта
посетете уеб сайта на Sony за вашия регион или се
консултирайте със съответния търговец на Sony или
с местния упълномощен сервиз на Sony.
Бележки относно използването
 Когато носите фотоапарат с поставен обектив, винаги
дръжте здраво както фотоапарата, така и обектива.
 Не дръжте частта от обектива, която се издава напред
при мащабиране.
 Този обектив не е устойчив на вода, въпреки че
е проектиран да бъде устойчив на прах и напръскване.
Ако го използвате по време на дъжд и др., пазете обектива
далеч от капки.
Предпазни мерки при използване на
светкавица
 При използване на светкавица винаги премахвайте
сенника на обектива и снимайте от разстояние поне
1 м (3,3 фута) от обекта. При определени комбинации
от обектив и светкавица обективът може частично
да блокира светлината от светкавицата, което може да
доведе до поява на сянка в долната част на снимката.
Винетиране
 При използване на обектива ъглите на екрана стават
по-тъмни от централната част. За да намалите този
феномен (наречен винетиране), затворете блендата
с 1 до 2 спирания.
 Идентифициране на частите
1 Маркер за сенник на обектив
2 Пръстен за фокусиране
3 Пръстен за мащабиране
4 Скала за фокусно разстояние
5 Маркер за фокусно разстояние
6 Контактни точки на обектива*
7 Маркер на байонета
* Не докосвайте контактните точки на обектива.
 Поставяне и сваляне на обектива
1
DMF (Focalizare manuală directă)
După ce camera focalizează în modul de focalizare
automată, puteţi realiza un reglaj fin manual.

Acest obiectiv este conceput pentru camerele E-mount cu
sistem de cameră Sony α. Nu îl puteţi utiliza împreună cu
camerele A-mount.
Focalizare automată
Camera focalizează automat.

Обективът е предназначен за фотоапарати от системата
Sony α с E-байонет. Не може да го използвате за
фотоапарати с A-байонет.
За да поставите обектива
(Вижте илюстрация –.)
Există trei tipuri de focalizare.

Focalizare manuală
Pentru detalii cu privire la setarea modului, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu camera.
Specificaţii
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22-f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Da
1
* Valorile afişate mai sus pentru distanţa focală echivalentă
formatului de 35 mm se referă la camerele foto digitale cu
obiective interşanjabile prevăzute cu un senzor de imagine
dimensionat APS-C.
*2 Unghiul de vizualizare 1 este valoarea pentru camerele cu
format 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2 este valoarea
pentru camerele foto digitale cu obiective interşanjabile
prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă este distanţa dintre senzorul de imagine
şi subiect.
 În funcţie de mecanismul obiectivului, distanţa focală se poate
modifica după fiecare schimbare a distanţei de fotografiere.
Distanţele focale menţionate mai sus se bazează pe focalizarea
obiectivului la infinit.
Elemente incluse
Obiectiv (1), Capac frontal obiectiv (1), Capac posterior
obiectiv (1), Parasolar (1), Set de documente imprimate
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
este marcă comercială a Sony Corporation.
Премахнете задната и предната капачка
на обектива, както и капачката на
корпуса на фотоапарата.
 Може да поставите/свалите предната капачка на
обектива по два начина, (1) и (2). Когато поставяте/
сваляте капачката на обектива при поставен сенник
на обектива, използвайте метод (2).
Focalizaţi manual.
Nume produs
(Nume model)
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm*1 (mm)
Elemente grupuri obiectiv
Unghi de vizualizare 1*2
Unghi de vizualizare 2*2
Focalizare minimă*3 (m)
Mărire maximă (X)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni
(diametru × înălţime maxime)
(aprox., mm)
Greutate (aprox., g (oz))
Funcţie de compensare
a tremurului
 Фокусиране
Съществуват три начина за фокусиране.

 Ataşarea şi detaşarea obiectivului
Manuális fókusz
Műszaki adatok

1 Index parasolar
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Index pentru distanţa focală
6 Puncte de contact obiectiv*
7 Index de montare
Az élességállítási módok beállításáról a fényképezőgéphez
mellékelt használati útmutatóból tájékozódhat.
–1
–2
 Мащабиране
Saját kezűleg állítja be az élességet.

(1)
Български
* Nu atingeţi punctele de contact ale obiectivului.
Háromféleképpen állíthatja be az élességet.

 Identificarea componentelor
2
Подравнете белия маркер на пръстена
на обектива с белия маркер на
фотоапарата (маркер на байонета), след
което поставете обектива в байонета на
фотоапарата и го завъртете по посока
на часовниковата стрелка, докато не се
заключи.
 Не натискайте бутона за освобождаване на обектива
на фотоапарата при поставяне на обектива.
 Не поставяйте обектива под ъгъл.
За да свалите обектива
(Вижте илюстрация –.)
Докато държите натиснат бутона
за освобождаване на обектива на
фотоапарата, завъртете обектива обратно
на часовниковата стрелка, докато спре да
се движи, след което свалете обектива.
 Поставяне на сенника
на обектива
Препоръчително е да използвате сенник на обектива
за намаляване на отблясъците и за осигуряване на
максимално качество на изображението.
Подравнете червената линия на сенника
на обектива с червената линия на обектива
(маркер на сенника на обектива), след което
поставете сенника на обектива в байонета
на обектива и го завъртете по посока на
часовниковата стрелка, докато той щракне
на мястото си, а червената точка на сенника
на обектива се изравни с червената линия
на обектива.
 При използване на вградена светкавица или светкавица,
включена в комплекта на фотоапарата, свалете сенника
на обектива, за да избегнете препречване на светлината
на светкавицата.
 Когато прибирате апарата за съхранение, поставете
сенника на обектива наопаки върху обектива.
Автоматичен фокус
Фотоапаратът се фокусира автоматично.

DMF (Директно ръчно фокусиране)
След като камерата се фокусира чрез автоматичен
фокус, може да извършите фина ръчна настройка.

Ръчно фокусиране
Вие фокусирате ръчно.
За подробности относно настройките на режимите
вижте ръководството с инструкции, предоставено
с фотоапарата.
Спецификации
Наименование на продукта
(Наименование на модела)
Еквивалентно фокусно
разстояние за формат
35 мм*1 (мм)
Елементи в групи обективи
Зрителен ъгъл 1*2
Зрителен ъгъл 2*2
Минимален фокус*3 (м (фута))
Максимално увеличение (X)
Минимална бленда
Диаметър на филтъра (мм)
Размери (максимален
диаметър × височина)
(приблизително, мм (инча))
Тегло (приблизително,
г (унции))
Функция за компенсиране
на клатенето
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
(SEL2870)
42-105
8-9
75°-34°
54°-23°
0,3-0,45 (0,99-1,48)
0,19
f/22 – f/36
55
72,5 × 83
(2 7/8 × 3 3/8)
295 (10,5)
Да
*1 Показаните по-горе стойности за еквивалентно фокусно
разстояние в 35 мм формат са за цифрови фотоапарати
със сменяеми обективи, оборудвани със сензор за
изображения с размер APS-C.
*2 „Зрителен ъгъл 1“ е стойността за 35 милиметрови
фотоапарати, а „Зрителен ъгъл 2“ е стойността за
цифрови фотоапарати със сменяеми обективи, снабдени
със сензор за изображения с размер APS-C.
*3 Минималният фокус представлява разстоянието от
сензора за изображения до обекта.
 В зависимост от механизма на обектива фокусното
разстояние може да се променя при промяна
в разстоянието на снимане. Посочените по-горе фокусни
разстояния предполагат, че обективът е фокусиран
в безкрайността.
Включени елементи
Обектив (1), Предна капачка на обектив (1),
Задна капачка на обектив (1), Сенник на обектив (1),
Комплект печатна документация
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Download PDF

advertising