Sony | SEL70200GM | Sony SEL70200GM FE 70–200 mm F2,8 GM OSS Leták

4-684-269-01(1) (CS-HU-SK)
Čeština
Poznámky k používání
• Neponechávejte objektiv na přímém slunečním světle nebo pod silným zdrojem
světla. V důsledku zaostření světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše
vnitřních částí fotoaparátu a objektivu či výskytu kouře nebo požáru. Za podmínek
vyžadujících ponechání objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte
nasadit krytky objektivu.
• Při fotografování na přímém slunečním světle držte slunce mimo záběr objektivu.
V opačném případě mohou sluneční paprsky zaostřené v ohnisku uvnitř
fotoaparátu způsobit výskyt kouře nebo požár. Pokud se slunce nachází pouze
lehce mimo záběr objektivu, může rovněž dojít k výskytu kouře nebo požáru.
Magyar
Megjegyzések a használattal kapcsolatban
• Ne tegye ki az objektívet napfénynek vagy erős fényforrásnak. A fényre való
fókuszálás következtében előfordulhat, hogy a fényképezőgép váza vagy az objektív
nem megfelelően fog működni, illetve füst vagy tűz keletkezhet. Ha a körülmények
miatt napon kell hagyni az objektívet, mindenképp helyezze fel az objektívsapkát.
• Nappal szembeni fotózás esetén hagyja a napot teljes mértékben a látószögön
kívül. Ellenkező esetben a napsugarak a fényképezőgép belsejében lévő
fókuszpontnál koncentrálódhatnak, és füst vagy tűz keletkezhet. Ha a nap
kissé látószögön kívül marad, akkor is füst vagy tűz keletkezhet.
Slovenčina
Poznámky k používaniu
• Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku
sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu
a objektívu, k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú,
aby ste objektív ponechali na slnku, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
• Pri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol úplne mimo slnka. V opačnom
prípade by sa slnečné lúče mohli sústrediť do ohniska vnútri fotoaparátu a spôsobiť
zadymenie alebo požiar. K zadymeniu alebo horeniu môže dôjsť aj vtedy,
keď slnečné lúče dopadajú blízko zorného uhla.
©2016 Sony Corporation
4684269010
Download PDF