Sony | SEL18135 | Sony SEL18135 E 18-135mm F3.5-5.6 OSS Návod k obsluze

4-698-437-01(1)

 Nasazení a sejmutí objektivu
Nasazení objektivu
(Viz ilustrace –.)
Výměnný objektiv
Vymeniteľný objektív
1
Návod k obsluze
Návod na používanie
2
Sejměte zadní a přední krytku objektivu a
krytku na těle fotoaparátu.
ˎˎPřední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout
dvěma způsoby, (1) a (2). Chcete-li nasadit/
sejmout krytku objektivu s připevněnou sluneční
clonou, použijte způsob (2).
Vyrovnejte bílou značku na tubusu
objektivu s bílou značkou na těle
fotoaparátu (montážní značka) a potom
vložte objektiv do bajonetu fotoaparátu
a otočte jím tak daleko ve směru
hodinových ručiček, až zaklapne do
aretované polohy.
ˎˎPři nasazování objektivu dávejte pozor, abyste
nestiskli tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu.
ˎˎNenasazujte objektiv šikmo.
E 18-135mm
F3.5-5.6 OSS

E-mount
SEL18135
Sejmutí objektivu
(Viz ilustrace –.)
Stiskněte a držte tlačítko aretace bajonetu na
fotoaparátu a současně otočte objektivem až
na doraz proti směru hodinových ručiček a
poté jej sejměte z fotoaparátu.
 Nasazení sluneční clony

(1)
V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení
maximální kvality obrazu doporučujeme používat
sluneční clonu.
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červenou čárkou na objektivu (značka
pro nasazení sluneční clony). Poté vložte
sluneční clonu do bajonetu na objektivu a
otočte jí tak daleko ve směru hodinových
ručiček, až zaklapne do aretované polohy a
červená tečka na sluneční cloně se vyrovná s
červenou čárkou na objektivu.
ˎˎPokud neotočíte sluneční clonou až na doraz, mohou
(2)
se na pořízených snímcích zobrazit stíny.
ˎˎPři použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo
externího blesku nasazeného na fotoaparát sluneční
clonu sejměte, aby nedocházelo ke stínění blesku.
ˎˎPřed uložením objektivu nasaďte sluneční clonu na
objektiv v obrácené poloze.
 Použití zoomu
Otáčením zoomového kroužku nastavte
požadovanou ohniskovou vzdálenost.
Čeština
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

2
Tento návod k obsluze popisuje používání
objektivů. Pokyny společné pro všechny
objektivy (např. poznámky k použití) naleznete
v samostatné příručce s pokyny před použitím.
Před použitím objektivu si pozorně přečtěte oba
tyto dokumenty.
3 4 5
6
1
8 9

-1
Přepínání režimu AF (automatické
zaostřování) / MF (manuální
zaostřování)
Další informace o kompatibilitě najdete na místních
webových stránkách společnosti Sony, případně se
obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizované
servisní středisko Sony.
Na objektivu lze přepínat režimy zaostřování AF a MF.
Pro fotografování v režimu AF je třeba fotoaparát
i objektiv nastavit na režim AF. Pro fotografování
v režimu MF je třeba fotoaparát nebo objektiv,
případně obojí, nastavit na režim MF.
Poznámky k používání
Nastavení zaostřovacího režimu na objektivu
Posuňte přepínač zaostřovacích režimů na
požadovaný režim, AF nebo MF (1).
nebo pod silným zdrojem světla. V důsledku zaostření
světla optikou objektivu by mohlo dojít k poruše
vnitřních částí fotoaparátu a objektivu či výskytu kouře
nebo požáru. Za podmínek vyžadujících ponechání
objektivu na přímém slunečním světle nezapomeňte
nasadit krytky objektivu.
ˎˎPři fotografování na přímém slunečním světle udržujte
slunce mimo záběr objektivu. V opačném případě
mohou sluneční paprsky zaostřené v ohnisku uvnitř
fotoaparátu způsobit výskyt kouře nebo požár. Pokud
se slunce nachází pouze lehce mimo záběr objektivu,
může rovněž dojít k výskytu kouře nebo požáru.
ˎˎPři přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem
vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.
ˎˎObjektiv nedržte za část, která vyčnívá během
zoomování.
Pokyny k použití blesku
ˎˎPři použití blesku vždy sejměte sluneční clonu a
(1)
(2)
fotografujte ze vzdálenosti minimálně 1 m od objektu.
ˎˎPři určitých kombinacích objektivu a blesku může
objektiv částečně blokovat světlo záblesku a
způsobovat stín ve spodní části snímků. V takovém
případě před začátkem snímání upravte ohniskovou
vzdálenost nebo vzdálenost snímání.
Vinětace
ˎˎPři použití objektivu mohou být rohy obrazového
-2
pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu
(nazývaného vinětace) přivřete clonu o 1 až 2 clonová
čísla.
ˎˎPokyny pro nastavení zaostřovacího režimu
na fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze
fotoaparátu.
ˎˎV režimu MF se zaostřuje manuálně otáčením
zaostřovacího kroužku (2) za současné kontroly obrazu
v hledáčku atd.
Použití fotoaparátu vybaveného tlačítkem
AF/MF
ˎˎStisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu AF
můžete dočasně přepnout na režim MF.
ˎˎStisknutím tlačítka AF/MF během činnosti režimu
MF můžete dočasně přepnout na režim AF za
předpokladu, že je objektiv nastaven na AF a
fotoaparát na MF.
Specifikace
Název výrobku
(modelové označení)
Ohnisková vzdálenost (mm)
Ekvivalentní ohnisková
vzdálenost
u kinofilmu (35 mm)*1 (mm)
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
(SEL18135)
18–135
Počet členů–čoček
12–16
Zorný úhel*2
Minimální zaostřovací
vzdálenost*3 (m (stopy))
76° – 12°
27–202,5
0,45 (1,48)
Největší měřítko zobrazení (×) 0,29
 Popis součástí

nepracuje v kombinaci s některými modely
fotoaparátů.
Další informace o kompatibilitě najdete na místních
webových stránkách společnosti Sony, případně se
obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizované
servisní středisko Sony.
Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty s
bajonetem typu E. Nelze jej použít u fotoaparátů s
bajonetem A.
ˎˎNeponechávejte objektiv na přímém slunečním světle
7
 Zaostřování
ˎˎPřepínač zaostřovacích režimů tohoto objektivu
1 Značka pro nasazení sluneční clony
2 Zaostřovací kroužek
3 Zoomový kroužek
4 Stupnice ohniskových vzdáleností
5 Značka pro odečítání ohniskové vzdálenosti
6 Kontakty objektivu*
7 Sluneční clona na objektiv
8 Přepínač režimu zaostření
9 Montážní značka
* Nedotýkejte se kontaktů objektivu.
Nejvyšší clonové číslo
f/22 až f/36
Průměr filtrového závitu (mm) 55
Rozměry (maximální
průměr × výška)
(přibl., mm (palce))
67,2 x 88
(2 3/4 x 3 1/2)
Hmotnost (přibl., g (unce))
325 (11,5)
Funkce redukce chvění
Ano
1
* Ekvivalentní ohnisková vzdálenost u kinofilmu
(35 mm) při nasazení na digitální fotoaparát s
výměnným objektivem, který je vybaven obrazovým
snímačem formátu APS-C.
*2 Zorný úhel označuje hodnotu platnou pro digitální
fotoaparáty s výměnnými objektivy vybavené
obrazovým snímačem formátu APS-C.
*3 Nejkratší zaostřovací vzdálenost je vzdálenost od
obrazového snímače k objektu.

ˎˎVzhledem ke konstrukci objektivu se může v
2
závislosti na zaostřené vzdálenosti měnit ohnisková
vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti
předpokládají zaostření na nekonečno.
3 4 5
6
1
Obsah balení
(Číslo v závorce udává počet kusů každé dodávané
položky.)
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka
objektivu (1), sluneční clona (1), tištěná dokumentace
 Transfokácia
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte
potrebnú ohniskovú vzdialenosť.
 Zaostrovanie
ˎˎPrepínač režimu zaostrovania tohto objektívu nefunguje
pri použití s niektorými modelmi fotoaparátov.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Sony, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Slovensky
8 9
7

-1
Tento návod na použitie vysvetľuje spôsob
používania objektívov. Bezpečnostné opatrenia
spoločné pre všetky objektívy, napríklad
poznámky o používaní, sa nachádzajú
v samostatnom dokumente Preventívne
opatrenia pred používaním. Pred použitím
objektívu si pozorne prečítajte obidva dokumenty.
Tento objektív je určený na použitie s fotoaparátmi
s bajonetom E. Nedá sa používať s fotoaparátmi
s bajonetom typu A.
Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete na miestnej
webovej lokalite spoločnosti Sony, prípadne sa
poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony.
(1)
(2)
Poznámky o používaní
ˎˎObjektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju
-2
jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť
k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektívu,
k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú,
aby ste objektív ponechali vystavený slnečnému svetlu,
nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
ˎˎPri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol tak,
aby sa slnko dostalo úplne mimo neho. V opačnom
prípade by sa slnečné lúče mohli sústrediť do
ohniskového bodu vnútri fotoaparátu a spôsobiť
zadymenie alebo požiar. K čmudeniu alebo vznieteniu
môže dôjsť aj vtedy, keď slnečné lúče dopadajú blízko
zorného uhla.
ˎˎPri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom
vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
ˎˎNedržte objektív za vysúvateľnú časť transfokátora.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní blesku

ˎˎPri používaní blesku vždy odstráňte tienidlo objektívu
a snímajte zo vzdialenosti minimálne 1 m od objektu.
ˎˎPri niektorých kombináciách objektívov a bleskov
môže objektív čiastočne cloniť svetlo blesku, čo môže
spôsobiť tieň v spodnej časti fotografie. V takom
prípade pred snímaním upravte ohniskovú vzdialenosť
alebo vzdialenosť snímania.
Vinetácia
ˎˎPri používaní objektívu sú rohové časti snímky tmavšie

ako stredná časť. Tento jav (nazývaný vinetácia) sa dá
potlačiť zvýšením clonového čísla o 1 až 2 EV.
 Opis súčastí
1 Značka tienidla objektívu
2 Zaostrovací krúžok
3 Prstenec transfokácie
4 Stupnica ohniskovej vzdialenosti
5 Značka ohniskovej vzdialenosti
6 Kontakty objektívu*
7 Tienidlo objektívu
8 Prepínač režimu zaostrovania
9 Montážna značka
* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu.
 Nasadenie a odpojenie objektívu
Nasadenie objektívu (obrázok  – )
1

2
Zložte zadný a predný kryt objektívu
a kryt tela fotoaparátu.
ˎˎPredný kryt objektívu môžete nasadiť
alebo odpojiť dvoma spôsobmi: (1) a (2). Ak chcete
nasadiť alebo odpojiť kryt objektívu s nasadeným
tienidlom objektívu, použite spôsob (2).
Bielu bodku na prstenci objektívu
zarovnajte s bielou bodkou na fotoaparáte
(montážna značka). Potom nasaďte
objektív na bajonet fotoaparátu a otáčajte
ním v smere hodinových ručičiek, kým
nezacvakne do zaistenej polohy.
ˎˎPri nasadzovaní objektívu nestláčajte tlačidlo na
uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
ˎˎObjektív nenasadzujte zošikma.
Odpojenie objektívu (obrázok  – )

(1)
Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo na
uvoľnenie objektívu, objektív otočte proti
smeru hodinových ručičiek až do krajnej
polohy a odpojte ho.
 Nasadenie tienidla objektívu
Na potlačenie odleskov a dosiahnutie čo najlepšej
kvality snímok odporúčame používať tienidlo objektívu.
(2)
Zarovnajte červenú čiaru na tienidle
objektívu s červenou čiarou na objektíve
(značka tienidla objektívu). Potom nasaďte
tienidlo objektívu na bajonet objektívu.
Otáčajte tienidlo v smere hodinových
ručičiek, až kým nezapadne na miesto.
Červený bod na tienidle objektívu musí byť
zarovno s červenou čiarou na objektíve.
ˎˎAk tienidlo objektívu neotočíte tak, aby zapadlo na
miesto, jeho tieň sa môže objaviť na snímkach.
ˎˎAk používate zabudovaný blesk fotoaparátu alebo
externý blesk nasadený na fotoaparát, zložte tienidlo
objektívu, aby sa predišlo blokovaniu svetla blesku.
ˎˎPri odkladaní objektívu nasaďte tienidlo na objektív
opačne.
Prepínanie režimov AF (automatické
zaostrovanie)/MF (manuálne
zaostrovanie)
Na objektíve možno prepínať medzi režimami
zaostrovania AF a MF.
Pri fotografovaní v režime AF musia byť fotoaparát
aj objektív nastavené na režim AF. Pri fotografovaní
v režime MF by mal byť režim MF nastavený vo
fotoaparáte alebo v objektíve, prípadne v obidvoch
prístrojoch.
Nastavenie režimu zaostrovania na
objektíve
Posuňte prepínač režimu zaostrovania na
príslušný režim (AF alebo MF) (1).
ˎˎPri nastavovaní režimu zaostrenia fotoaparátu
postupujte podľa pokynov v príručkách k fotoaparátu.
ˎˎV režime MF otáčaním zaostrovacieho krúžku nastavte
zaostrenie (2) a súčasne kontrolujte obraz v hľadáčiku
a pod.
Používanie fotoaparátu vybaveného
ovládacím tlačidlom AF/MF
ˎˎStlačením ovládacieho tlačidla AF/MF počas
automatického zaostrovania (AF) môžete fotoaparát
dočasne prepnúť do režimu manuálneho zaostrovania
(MF).
ˎˎAk je objektív nastavený do režimu AF a fotoaparát
do režimu MF, stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF
počas operácie manuálneho zaostrovania môžete
fotoaparát dočasne prepnúť do režimu AF.
Technické parametre
Názov produktu
(názov modelu)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
35 mm ekvivalent
ohniskovej vzdialenosti*1
(mm)
E 18-135mm F3.5-5.6 OSS
(SEL18135)
18 – 135
Skupiny – prvky objektívu
12 – 16
Zorný uhol*2
Minimálne zaostrovanie*3
(m (stopy))
27 – 202,5
76° – 12°
0,45 (1,48)
Maximálne zväčšenie (x)
0,29
Minimálna clona
f/22 – f/36
Priemer filtra (mm)
55
Rozmery (maximálny
priemer × výška)
(približne, mm (palce))
67,2 × 88
(2 3/4 × 3 1/2)
Hmotnosť (približne, g (oz)) 325 (11,5)
Funkcia redukcie chvenia
Áno
* Ekvivalent ohniskovej vzdialenosti formátu 35 mm
pri nasadení na digitálny fotoaparát s vymeniteľným
objektívom vybavený obrazovým snímačom veľkosti
APS-C.
*2 Zorný uhol je hodnota pre digitálne fotoaparáty
s vymeniteľnými objektívmi vybavené obrazovým
snímačom veľkosti APS-C.
*3 Minimálne zaostrovanie je vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
ˎˎVzhľadom na konštrukciu objektívu sa môže pri zmene
vzdialenosti snímania meniť ohnisková vzdialenosť.
Uvedené ohniskové vzdialenosti platia pri zaostrení na
nekonečno.
1
Dodané položky
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Objektív (1), predný kryt objektívu (1), zadný
kryt objektívu (1), tienidlo objektívu (1), tlačená
dokumentácia
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Download PDF