Sony | SAL18135 | Sony SAL18135 DT 18–135 mm F3,5–5,6 SAM Návod k obsluze

4-421-359-01 (1)
IFN5
Vyměnitelný objektiv
Návod k obsluze
DT 18-135 mm F3,5-5,6 SAM
Bajonet A
Vymeniteľné objektívy
Návod na použitie
DT18–135 mm F3.5–5.6 SAM
SAL18135
© 2012 Sony Corporation
E-mount
4-421-359-01 (1)
Vyměnitelný objektiv
Návod k obsluze
DT 18-135 mm F3,5-5,6 SAM
SAL18135
Bajonet A
© 2012 Sony Corporation
Tento návod k obsluze vysvětluje způsob používání
objektivů. Bezpečnostní upozornění společná
pro všechny objektivy, jako například poznámky
k používání, najdete v samostatném dokumentu
„Bezpečnostní upozornění pro používání“. Před
použitím tohoto objektivu si prosím přečtěte oba tyto
dokumenty.
Tento objektiv je určen pro bajonet A, kterým mohou
být vybaveny fotoaparáty Sony α (modely s obrazovým
snímačem velikosti APS-C). Nelze jej používat
u fotoaparátů formátu 35 mm.
2CZ
Poznámky k používání
• Při přenášení fotoaparátu s připevněným objektivem vždy
pevně držte fotoaparát i objektiv.
• Při používání zoomu nedržte objektiv za žádnou jeho část,
která se vysunuje.
• Při použití tohoto objektivu u fotoaparátu s bajonetem
E připevněte samostatně prodávaný bajonetový adaptér.
Nepřipevňujte objektiv přímo na fotoaparát s bajonetem E,
protože by mohlo dojít k poškození obou zařízení.
Bezpečnostní upozornění pro používání
blesku
• Pokud používáte vestavěný blesk fotoaparátu, vždy sejměte
sluneční clonu a fotografujte ze vzdálenosti alespoň 1 m od
objektu. Při určitých kombinacích objektivu a blesku může
objektiv částečně blokovat světlo blesku, což může způsobit
zobrazení stínu v dolní části snímku.
• Pokud používáte vestavěný blesk, mohou být okraje
obrazovky při širokoúhlém záběru tmavší. Zkontrolujte
ohniskovou vzdálenost podle vestavěného blesku
fotoaparátu.
Vinětace
Používáte-li objektiv, mohou být okraje obrazovky tmavší
než střed. Pro redukci tohoto jevu (nazývaného vinětace)
uzavřete clonu o 1 až 2 stupně.
3CZ
A Názvy dílů
1...Kroužek zoomu 2...Přepínač uzamknutí zoomu
3...Kroužek ostření 4...Kontakty objektivu
5...Značka sluneční clony 6...Stupnice ohniskové
vzdálenosti 7...Značka ohniskové vzdálenosti
8...Přepínač režimu zaostřování 9...Značka pro nasazení
A
4CZ
B Připevnění a demontáž objektivu
Připevnění objektivu
(Viz obrázek B–1.)
1
Odstraňte zadní a přední krytky objektivu
a krytku těla fotoaparátu.
Přední krytku objektivu můžete připevnit/demontovat
dvěma způsoby: (1) a (2). Při připevňování/demontáži
krytky objektivu s připevněnou sluneční clonou použijte
způsob (2).
B 1–1
(1)
(2)
5CZ
2
Oranžovou značku na tubusu objektivu
nastavte proti oranžové značce na fotoaparátu
(značka pro nasazení) a pak zasuňte objektiv
do bajonetu fotoaparátu a otočte ve směru
hodinových ručiček, až zacvakne.
• Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko pro
uvolnění objektivu na fotoaparátu.
• Nenasazujte objektiv pod úhlem.
Demontáž objektivu
(Viz obrázek B–2.)
Zatímco držíte stisknuté tlačítko pro uvolnění
objektivu na fotoaparátu, otáčejte objektivem proti
směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
Potom objektiv vyjměte.
6CZ
B
1-2
2
7CZ
C Připevnění sluneční clony
Pro omezení odlesků a dosažení maximální kvality
snímku doporučujeme používat sluneční clonu objektivu.
Vyrovnejte červenou čárku na sluneční cloně
s červenou čárkou na objektivu (značka pro sluneční
clonu) a pak vložte sluneční clonu do bajonetu
objektivu a otáčejte jí ve směru hodinových
ručiček tak, aby byl červený bod na sluneční
cloně vyrovnaný s červenou čárkou na objektivu
a sluneční clona zacvakla do správné polohy.
• Dbejte na správné připevnění sluneční clony, protože
v opačném případě by nemusela být účinná nebo by se
mohla objevit na snímcích.
• Při skladování připevněte sluneční clonu na objektiv
obráceně.
C
8CZ
D Zoomování
Otáčením kroužku zoomu nastavte požadovanou
ohniskovou vzdálenost.
Uzamknutí zoomu
Tato funkce zabraňuje vytažení tubusu objektivu
z důvodu hmotnosti objektivu během jeho přenášení.
Posunutím přepínače uzamknutí zoomu proveďte
uzamknutí. (Viz obrázek D-1.) Pro odemknutí
posuňte přepínač uzamknutí zoomu zpět.
D
1
9CZ
E Zaostřování
Přepnutí mezi režimem AF
(automatické zaostřování) a MF (ruční
zaostřování)
Zaostřování lze přepnout mezi režimem AF a MF na
objektivu. Pro fotografování v režimu AF musí být
fotoaparát i objektiv současně nastaveny na AF. Pro
fotografování v režimu MF musí být na MF nastaven buď
fotoaparát, objektiv nebo obě zařízení.
E
1
10CZ
Nastavení režimu zaostřování na
objektivu
(Viz obrázek E.)
Přepínač režimu zaostřování posuňte do požadovaného
režimu AF nebo MF. (Viz obrázek E-1.)
Používání fotoaparátu vybaveného
ovládacím tlačítkem AF/MF
• Stiskněte ovládací tlačítko AF/MF pro přepnutí z režimu
AF na MF ve chvíli, kdy je fotoaparát i objektiv nastaven
do režimu AF.
• Stiskněte ovládací tlačítko AF/MF pro přepnutí z režimu
MF na AF ve chvíli, kdy je fotoaparát v režimu MF
a objektiv v režimu AF.
Přímé ruční zaostřování (DMF)
Otáčením zaostřovacího kroužku proveďte správné
nastavení režimu DMF při uzamknutí zaostření v režimu
AF-A (automatické zaostřování) nebo AF-S (automatické
zaostření pro jeden snímek).
• Režim DMF není dostupný v následujících případech:
– pokud není snímek zaostřen,
– pokud je vybrán režim AF-C (nepřetržité automatické
zaostřování),
– pokud je dokončeno zaostřování druhého snímku při
nepřetržitém snímání v režimu AF-A.
11CZ
Fotografování při zaostření na
nekonečno v režimu MF
Zaostřovací mechanismus je možné zaostřit mírně za
nekonečno pro zajištění přesného ostření při různé
teplotě okolí. Vždy kontrolujte zaostření snímku
v hledáčku nebo v jiném zobrazovacím zařízení, a to
zvláště při zaostření objektivu téměř na nekonečno.
12CZ
Technické údaje
Název (model)
Ohnisková vzdálenost
ekvivalentní formátu 35
mm *1 (mm)
Počet skupin, prvků
Zorný úhel
Minimální zaostření *2(m)
Maximální zvětšení (×)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry (maximální
průměr × výška)
(přibl. mm (in.))
Hmotnost (přibl. g (oz))
DT 18-135 mm F3,5-5,6 SAM
(SAL18135)
27 - 202,5
11 - 14
76° - 12°
0,45 (1,48)
0,25
F22 - 36
62
76 × 86 (3 × 3 1/2)
398 (14,0)
*1 Ohnisková vzdálenost ekvivalentní formátu 35 mm uvedená výše
platí pro digitální fotoaparáty s vyměnitelným objektivem vybavené
obrazovým snímačem velikosti APS-C.
*2 Minimální zaostřovací vzdálenost představuje vzdálenost mezi
objektem a obrazovým snímačem.
13CZ
• Tento objektiv je vybaven kodérem vzdálenosti. Při použití
s bleskem, který podporuje systém ADI, umožňuje kodér
vzdálenosti přesnější měření (ADI).
• V závislosti na mechanismu objektivu se může ohnisková
vzdálenost změnit při jakékoli změně vzdálenosti
fotografování. Ohnisková vzdálenost předpokládá, že je
objektiv zaostřen na nekonečno.
Dodávané položky
Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní
krytka objektivu (1), sluneční clona (1), sada tištěné
dokumentace
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Názvy společností a názvy výrobků společností
představují ochranné známky nebo registrované
ochranné známky těchto společností.
14CZ
4-421-359-01 (1)
Vymeniteľné objektívy
Návod na použitie
DT18–135 mm F3.5–5.6 SAM
E-mount
© 2012 Sony Corporation
SAL18135
Slovensky
Tento návod na použitie opisuje spôsob používania
objektívov. Upozornenia pre objektívy, ako
napríklad upozornenia k používaniu, nájdete v časti
“Bezpečnostné upozornenia pred používaním”.
Pred používaním objektívu si prečítajte obidva
dokumenty.
Objektív so systémom upevnenia A-mount je určený
pre fotoaparáty Sony α (modely vybavené snímacím
prvkom formátu APS-C). Nie je ho možné používať
s fotoaparátmi formátu 35 mm.
2SK
Poznámky k používaniu
 Ak fotoaparát prenášate s nasadeným objektívom, vždy držte
fotoaparát aj objektív.
 Pri transfokácii (zoom) nechytajte žiadnu časť, ktorá
prečnieva.
 Ak používate objektív so systémom upevnenia E-mount,
nasaďte montážny adaptér, ktorý je v predaji zvlášť. Objektív
nenasadzujte priamo na fotoaparát so systémom upevnenia
E-mount. Môžete poškodiť objektív aj fotoaparát.
Upozornenia pre používanie blesku
 Ak používate vstavaný blesk, vždy zložte slnečné tienidlo
objektívu a snímajte zo vzdialenosti minimálne 1 m
od objektu. Pri určitých kombináciách objektívov a blesku
môže objektív čiastočne zacloniť svetlo z blesku, čo môže
spôsobiť tiene v spodnej časti záberu.
 Ak používate vstavaný blesk, rohy obrazu za môžu v polohe
pre široký záber javiť tmavšie. Skontrolujte ohniskovú
vzdialenosť podľa vstavaného blesku na fotoaparáte.
Vignetácia
Ak používate objektív, okraje záberu budú tmavšie než jeho
stred. Aby sa tento jav (označovaný ako vignetácia) redukoval,
privrite clonu o 1 až 2 clonové čísla.
3SK
 Popis častí
1...Prstenec transfokácie (Zoom)
2...Prepínač aretácie transfokácie
3...Zaostrovací prstenec
4...Kontakty objektívu
5...Ukazovateľ upevnenia tienidla objektívu
6...Stupnica ohniskovej vzdialenosti
7...Ukazovateľ ohniskovej vzdialenosti
8...Prepínač režimu zaostrovania
9...Ukazovateľ montážnej polohy
4SK

5SK
 Nasadenie/zloženie objektívu
Nasadenie objektívu (Pozri obr. –.)
1
Zložte predný a zadný kryt objektívu a kryt tela
fotoaparátu.
Predný a zadný kryt objektívu môžete založiť/zložiť dvomi
spôsobmi, (1) a (2). Ak nasadzujete/skladáte kryt objektívu
s nasadenou slnečnou clonou objektívu, použite spôsob (2).
2
Zarovnajte oranžový ukazovateľ na telese
objektívu s oranžovým ukazovateľom
na fotoaparáte (ukazovateľ montážnej polohy),
potom nasuňte objektív do montážnej časti
na fotoaparáte a otáčajte ho doprava, kým
nezacvakne.
 Pri nasadzovaní objektívu nedržte zatlačené tlačidlo
uvoľnenia objektívu na fotoaparáte.
 Objektív nenasadzujte nakrivo.
Zloženie objektívu (Pozri obr. –.)
Držte zatlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu
na fotoaparáte a otáčajte objektívom doľava, kým sa
nezastaví, potom objektív vytiahnite.
6SK

–1
(1)
(2)
7SK

–2

8SK



9SK
Nasadenie slnečnej clony objektívu
Za účelom redukcie preexponovania a zabezpečenia
maximálnej kvality záberov odporúčame používať slnečnú
clonu objektívu.
Zarovnajte červenú čiaru na slnečnom tienidle
s červenou čiarou na objektíve (ukazovateľ upevnenia
tienidla objektívu), potom vložte slnečné tienidlo
do montážnej časti na objektíve a otáčajte ho
doprava, kým sa červená bodka na tienidle nezarovná
s červenou čiarou na objektíve a tienidlo nezacvakne
na svojom mieste.
 Slnečné tienidlo objektívu nasaďte presne. Inak nemusí byť
účinné, alebo môže spôsobovať tiene v záberoch.
 Pri skladovaní nasaďte slnečnú clonu na objektív naopak.
Transfokácia (Zoom)
Otáčaním prstenca transfokácie nastavte želanú
ohniskovú vzdialenosť.
Aretácia transfokácie
Aretáciou sa zabráni vysúvaniu valcového telesa objektívu
pri prenášaní, ktoré je spôsobené hmotnosťou objektívu.
Prepínač aretácie transfokácie posuňte do polohy pre
aretovanie. (Pozri obr. -.) Pre odaretovanie posuňte
prepínač aretácie transfokácie do pôvodnej polohy.
10SK
Zaostrovanie
Prepínanie režimu
AF (Automatické zaostrovanie)/
MF (Manuálne zaostrovanie)
Na objektíve môžete prepínať režim zaostrovania AF
a MF. Ak chcete snímať s režimom AF, na fotoaparáte aj
objektíve nastavte AF. Ak chcete snímať s režimom MF,
na fotoaparáte aj objektíve nastavte MF.


11SK
Nastavenie režimu zaostrovania
na objektíve (Pozri obr. .)
Prepínač režimu zaostrovania nastavte do príslušnej polohy
AF alebo MF. (Pozri obr. -.)
Používanie fotoaparátu s ovládacím
tlačidlom AF/MF
 Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu AF,
stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu AF
do režimu MF.
 Ak je fotoaparát aj objektív nastavený do režimu MF,
stlačením ovládacieho tlačidla AF/MF prepnite z režimu MF
do režimu AF.
Priame manuálne zaostrovanie (DMF)
Otáčaním zaostrovacieho prstenca nastavte správne
zaostrenie DMF, keď je zaostrenie aretované nastavením
AF-A (automatické zaostrovanie) alebo AF-S (automatické
zaostrenie na jedno snímanie).
 Zaostrovanie DMF nie je dostupné v nasledovných prípadoch:
 Keď je obraz mimo rozsah zaostrenia
 Keď je zvolený režim AF-C (kontinuálne automatické
zaostrovanie)
 Keď je druhýkrát potvrdené zaostrenie v režime
kontinuálneho snímania AF-A
12SK
Snímanie so zaostrením na nekonečno
v režime MF
Zaostrovací mechanizmus sa otočí mierne za značku
nekonečna, vďaka čomu sa poskytne presné zaostrenie
pri rôznych prevádzkových teplotách. Sledujte obraz
v hľadáčiku alebo na inom zobrazovacom prvku a presne
zaostrite, obzvlášť pri zaostrení objektívu v polohách
blízkych k nekonečnu.
13SK
Technické údaje
Názov (Typové označenie)
DT18–135 mm F3.5–5.6 SAM
(SAL18135)
Ohnisková vzdialenosť (mm)
27–202,5
(35 mm*1 konverzia)
Skupiny šošoviek – prvky
11–14
Zorný uhol
76°–12°
Minimálna zaostrovacia
vzdialenosť*2 (m)
0,45
Maximálne zväčšenie (×)
0,25
Minimálny otvor clony
(f-stop)
F22–36
Priemer filtra (mm)
62
Rozmery (maximálny
priemer × dĺžka) (cca, mm)
76 × 86
Hmotnosť (cca, g)
398
*1 Uvedené hodnoty pre ekvivalentnú ohniskovú vzdialenosť
pri formáte 35 mm platia pre digitálne zrkadlovky
s vymeniteľným objektívom vybavené snímacím prvkom
formátu APS-C.
*2 Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je vzdialenosť
od snímacieho prvku k objektu.
14SK
 Tento objektív je vybavený enkodérom vzdialenosti. Enkodér
vzdialenosti umožňuje presnejšie meranie (ADI) pomocou
blesku kompatibilného so systémom ADI.
 V závislosti od mechanizmu objektívu sa môže ohnisková
vzdialenosť zmeniť bez zmeny snímacej vzdialenosti.
Ohnisková vzdialenosť zodpovedá zaostreniu objektívu
na nekonečno.
Dodávané príslušenstvo
Objektív (1), Predný kryt objektívu (1),
Zadný kryt objektívu (1), Slnečné tienidlo objektívu (1),
Návod na použitie v tlačenej forme
Právo na zmeny vyhradené.
je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
Názvy spoločností a produktov sú obchodné značky alebo
ochranné známky príslušných vlastníkov.
15SK
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising