Sony | DSC-H55 | Sony DSC-H55 H55 Digitální kompaktní fotoaparát Návod k obsluze

Obsah
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-H55
© 2010 Sony Corporation
4-172-680-62(1)
CZ
Použití této příručky
Obsah
Klepněte na tlačítko vpravo nahoře, chcete-li přeskočit na odpovídající stránku.
Je to užitečné, hledáte-li funkci, kterou chcete zobrazit.
Obsah
Hledání informací podle funkce.
MENU/Hledání
nastavení
Hledání informací v seznamu položek
MENU/Nastavení.
Značky a poznámky použité v této příručce
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
Hledání informací podle klíčového
slova.
Hledání
operace
Hledání
operace
Hledání informací podle operace.
Výchozí nastavení je označeno
Rejstřík
V této příručce je postup operací
zobrazen šipkami (t). Používejte
fotoaparát podle zobrazeného postupu.
Značky jsou zobrazeny podle výchozího
nastavení fotoaparátu.
.
Označuje varování a omezení v
souvislosti se správným použitím
fotoaparátu.
z
Označuje informace, které je
užitečné vědět.
2CZ
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
• Paměťové karty „Memory Stick Duo“ do
velikosti 32 GB a paměťové karty SD do
velikosti 64 GB byly testovány a byla
prokázána jejich funkčnost s fotoaparátem.
Poznámky k použití LCD displeje
a objektivu
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz strana 126.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
slotu pro karty „Memory Stick“
standardní velikosti
Kartu „Memory Stick Duo“ lze použít po
vložení do adaptéru „Memory Stick Duo“
(prodává se samostatně).
Adaptér „Memory
Stick Duo“
• LCD displej je vyroben pomocí
specializované vysoce přesné technologie,
díky které je aktivních přes 99,99 % pixelů.
Přesto se na LCD displeji mohou objevit
černé nebo světlé body (bílé, červené, modré
nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním
procesu normální a záznam nijak
neovlivňují.
Rejstřík
Při nahrávání videoklipů je doporučeno
používat tyto paměťové karty:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo“ (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo“)
– Paměťové karty SD, SDHC či paměťové
karty SDXC (třídy 4 nebo rychlejší)
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru (je součástí dodávky).
• Modul akumulátoru lze dobít i v případě, že
není zcela vybitý. I v případě, že není modul
akumulátoru zcela nabitý, můžete využít
zbývající kapacitu částečně nabitého
modulu.
• Jestliže předpokládáte, že modul
akumulátoru nebudete používat delší dobu,
vybijte jej a vyjměte z fotoaparátu, poté jej
uložte na chladném a suchém místě. Tímto
způsobem zajistíte dlouhou životnost
modulu akumulátoru.
• Podrobnosti týkající se použitelných modulů
akumulátoru viz strana 128.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky týkající se modulu
akumulátoru
Hledání
operace
Poznámky o typech paměťových
karet, které lze použít (prodávají se
samostatně)
S fotoaparátem jsou kompatibilní
následující paměťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PROHG Duo“, „Memory Stick Duo“,
paměťové karty SD, SDHC a paměťové
karty SDXC. MultiMediaCard není
kompatibilní.
V této příručce jsou paměťové karty
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick
Duo“ nazývány „Memory Stick Duo“ a
paměťové karty SD, SDHC a SDXC jsou
nazývány paměťové karty SD.
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poškození.
Dbejte opatrnosti při ukládání fotoaparátu
v blízkosti okna nebo venku.
• Nevystavujte LCD displej působení tlaku.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazování
barev nebo poruše.
• Ve studeném prostředí se mohou obrázky na
LCD displeji posouvat. Nejedná se o závadu.
• Chraňte pohyblivý objektiv před nárazy a
nemanipulujte s ním silou.
3CZ
Pokračování r
Kondenzace vlhkosti
MENU/Hledání
nastavení
Fotografie použité jako příklady snímků v této
příručce k produktu jsou reprodukované
obrázky, nikoliv skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
Hledání
operace
Obrázky použité v této příručce k
produktu
Obsah
• Když se fotoaparát přenáší přímo z
chladného do teplého prostředí, může dojít
uvnitř nebo na povrchu fotoaparátu ke
kondenzaci vlhkosti. Kondenzace vlhkosti
může způsobit poruchu fotoaparátu.
• Když dojde ke kondenzaci vlhkosti, vypněte
fotoaparát a počkejte přibližně hodinu než
se vlhkost odpaří. Dejte pozor na to, že
pokud se pokusíte fotografovat, zatímco je
vnitřek fotoaparátu stále vlhký, nebude
možné snímky ukládat.
Rejstřík
4CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
MENU/Hledání
nastavení
Fotografování
Hledání
operace
Použití této příručky ·············································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Hledání operace ···················································· 8
MENU/Hledání nastavení ···································· 11
Popis součástí····················································· 15
Seznam ikon zobrazených na displeji ················· 16
Použití ovladače režimů ······································ 18
Použití vnitřní paměti··········································· 19
Rejstřík
Inteligentní autom.nastav. ··································· 20
Snadné fotografování·········································· 21
Automat.program················································ 23
Fotogr. s ručním nastav. expoz. ························· 24
Plynulé panoráma ··············································· 25
Volba scény························································· 27
Režim videa························································· 29
Zoom··································································· 30
DISP (nastavení zobrazení na displeji) ··················31
Blesk ··································································· 33
Snímání úsměvu·················································· 34
Samospoušť························································ 35
5CZ
Obsah
Zobrazení
Prohlížení snímků ················································ 36
Zoom přehrávání················································· 37
Přehled snímků ··················································· 38
Vymazat ······························································ 39
Prohlížení videoklipů ··········································· 40
MENU (Prohlížení)
Položky MENU (Prohlížení)·································· 12
MENU/Hledání
nastavení
Položky MENU (Snímání) ···································· 11
Hledání
operace
MENU (Snímání)
Rejstřík
Nastav.
Položky nastavení ··············································· 13
Televizor
Zobrazení snímku na televizoru ························ 101
Počítač
Použití počítače ················································ 104
Používání softwaru············································ 105
Připojení fotoaparátu k počítači ····························107
Nahrávání snímků na mediální server ···················109
6CZ
Obsah
Tisk
Tisk fotografií ···················································· 111
Odstraňování problémů
„Memory Stick Duo“ ········································· 126
Modul akumulátoru ··········································· 128
Nabíječka akumulátoru ····································· 129
MENU/Hledání
nastavení
Ostatní
Hledání
operace
Odstraňování problémů ···································· 113
Výstražné indikátory a zprávy ··························· 121
Rejstřík
Rejstřík
Rejstřík ······························································ 130
7CZ
Hledání operace
Zamlžení ································································· 27
Portrét za soumr. ················································· 27
Snímání úsměvu ·················································· 34
Rozpoznání scény ··············································· 56
Detekce obličejů ·················································· 59
Redukce zavřených očí ····································· 62
Redukce červ. očí ··············································· 79
Fotografování v ručním Fotogr. s ručním nastav. expoz. ····················· 24
režimu
Plynulé panoráma ··············································· 25
Snímání nejlepších
snímků vašich
domácích mazlíčků
Domácí mazlíček ················································· 27
Snímání pohyblivých
objektů
Režim videa··························································· 29
Pokročilé snímání sportu ·································· 27
Nastavení série ····················································· 46
Rejstřík
Snímání
panoramatických
snímků
MENU/Hledání
nastavení
Snímání portrétů
Hledání
operace
Inteligentní autom.nastav.································· 20
Volba scény ··························································· 27
Rozpoznání scény ··············································· 56
Obsah
Opuštění nastavení
fotoaparátu
Snímání bez rozmazání Vysoká citlivost ···················································· 27
2-sekundové zpoždění samospouště ··········· 35
ISO ··········································································· 49
SteadyShot···························································· 63
8CZ
Vysoká citlivost ···················································· 27
Pomalá synchro ··················································· 33
ISO ··········································································· 49
Úprava expozice
EV ············································································· 48
Změna pozice ostření
Ostření ···································································· 53
Detekce obličejů ·················································· 59
Změna velikosti snímku Velik. snímku ························································· 42
Vymazat···························································· 39, 69
Formát. ··································································· 93
Zobrazení zvětšených
snímků
Zoom přehrávání ················································· 37
Ořezat (Změnit velikost) ····································· 68
Editace snímků
Retuš ······································································· 68
Přehrávání seznamu
snímků po pořádku
Prezentace ···························································· 64
Snímání/Zobrazování
indikátorů snadného
zobrazení
Snadné fotografování ········································· 21
Tisk snímků s datem
Použití aplikace „PMB (Picture Motion
Browser)“ ···························································· 105
Změna nastavení data
a času
Nastavení oblasti ················································· 99
Nastav.data a času ··········································· 100
Rejstřík
Mazání snímků
MENU/Hledání
nastavení
Snímání na tmavých
místech
Hledání
operace
Nucený blesk ························································ 33
Rozpoznání scény ··············································· 56
DRO ········································································· 61
Obsah
Snímání v protisvětle
9CZ
Inicializace ····························································· 85
Tisk snímků
Tisk ········································································ 111
Obsah
Inicializace nastavení
Zobrazení na televizoru Zobrazení snímku na televizoru ···················· 101
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
10CZ
MENU/Hledání nastavení
Obsah
Položky MENU (Snímání)
Různé funkce snímání lze vybrat snadno tlačítkem MENU.
1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení) a
uveďte fotoaparát do režimu snímání.
Tlačítko ON/OFF
(Napájení)
Hledání
operace
2 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko MENU.
3 Vyberte požadovanou položku nabídky
pomocí v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
V níže uvedené tabulce označuje nastavení, které lze změnit, zatímco — označuje
nastavení, které nelze měnit. Nastavení může být pevně dané nebo zakázané v závislosti
na režimu snímání. Podrobnosti viz stránky pro jednotlivou položek. Ikony zobrazené
pod
označují dostupné režimy.
Volba scény
—
—
—
—
Směr snímání
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rejstřík
Ovladač režimů
Položky nabídky
MENU/Hledání
nastavení
4 Chcete-li vypnout obrazovku nabídky,
stiskněte tlačítko MENU.
Velik. snímku
Blesk
—
Nastavení série
Nastavení řady
—
—
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
Vyváž. bílé
—
—
Ostření
—
—
—
Režim měření
—
—
—
Rozpoznání scény
—
Citlivost detekce úsměvu
—
—
Detekce obličejů
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
Redukce zavřených očí
—
—
—
—
—
SteadyShot
—
—
—
—
—
(Nastav.)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poznámka
• Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim.
11CZ
Položky MENU (Prohlížení)
1 Stisknutím tlačítka
režim přehrávání.
(Přehrávání) přepněte na
Ovládací tlačítko
Obsah
Různé funkce zobrazení lze vybrat snadno vybrat tlačítkem MENU.
2 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky, stiskněte
tlačítko MENU.
Hledání
operace
3 Vyberte požadovanou položku nabídky pomocí
v/V/b/B na ovládacím tlačítku.
4 Stiskněte z uprostřed ovládacího tlačítka.
Režim prohlížení
Tlačítko
(Přehrávání)
Paměťová karta
Přehled dat
Položky nabídky
Přehled složek
(static. sn.)
Tlačítko MENU
Vnitřní paměť
Přehled
složek
(Videoklipy)
Přehled
složek
MENU/Hledání
nastavení
V níže uvedené tabulce označuje nastavení, které lze
změnit, zatímco — označuje nastavení, které nelze měnit.
(Prezentace)
—
(Retuš)
—
(Vymazat)
Rejstřík
(Režim prohlížení)
(Chránit)
DPOF
—
(Tisk)
—
(Otočit)
—
(Výběr složky)
—
—
—
(Nastav.)
Poznámka
• Na obrazovce jsou zobrazeny pouze položky, které jsou dostupné pro každý režim.
12CZ
Položky nastavení
(Nastav.).
1 Chcete-li zobrazit obrazovku nabídky, stiskněte
tlačítko MENU.
Ovládací tlačítko
Hledání
operace
2 Vyberte
(Nastav.) pomocí V na ovládacím
tlačítku, poté stiskněte z uprostřed ovládacího
tlačítka, chcete-li zobrazit obrazovku nastavení.
3 Vyberte požadovanou položku pomocí v/V/b/B
a stiskněte z.
Kategorie
Nastavení pro záběr
Tlačítko MENU
Položky
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Rozlišení displeje
MENU/Hledání
nastavení
4 Vyberte požadované nastavení, a poté stiskněte
z.
Obsah
Nastavení lze změnit na obrazovce
Digitál. transf.
Rejstřík
Autom. Orient.
Redukce červ. očí
Detekce zavř. očí
Hlavní nastavení
Zvuk
Language Setting
Průvodce funkcemi
Režim demo
Inicializace
COMPONENT
Videovýstup
Spojení USB
Nastavení LUN
Staž.hudby
Form.hudby
Úspora energie
Nástroj paměťové karty
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Vymaz. nahr.složky
Kopírovat
Číslo souboru
Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Číslo souboru
13CZ
Pokračování r
Kategorie
Nastavení oblasti
Nastav.data a času
Poznámky
Obsah
Nastavení hodin
Položky
• [Nastavení pro záběr] se zobrazí pouze v případě, že bylo vloženo nastavení v režimu snímání.
• [Nástroj paměťové karty] se objeví pouze v případě, že je paměťová karta vložena do fotoaparátu,
zatímco [Nástroj vnitřní paměti] se zobrazí pouze v případě, že karta vložena není.
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
14CZ
Popis součástí
B Ovladač režimů (18)
Obsah
A Tlačítko spouště
C Pro snímání: páčka W/T (zoom) (30)
Pro prohlížení: páčka (Zoom při
přehrávání)/páčka
(Rejstřík)
(37, 38)
E Tlačítko ON/OFF (Napájení)
F Mikrofon
Hledání
operace
D Blesk
G Indikátor samospouště/Indikátor
snímání úsměvu/Iluminátor AF
I LCD displej
J Očko na řemínek na zápěstí*
K Tlačítko
(Přehrávání) (36)
L Tlačítko
(Smazat) (39)
M Tlačítko MENU (11)
O Závit stativu
P Reproduktor
Rejstřík
N Ovládací tlačítko
Menu zapnuto: v/V/b/B/z
Menu vypnuto: DISP/ / /
MENU/Hledání
nastavení
H Objektiv
Q Víceúčelový konektor
R Kryt akumulátoru/paměťové karty
S Indikátor přístupu
T Prostor pro vložení akumulátoru
U Páčka pro vysunutí akumulátoru
V Otvor pro paměťovou kartu
* Použití pásku na ruku
Řemínek na zápěstí byl k fotoaparátu
připevněn již při výrobě. Řemínek si navlečte
na ruku, aby nedošlo k pádu a poškození
fotoaparátu.
Očko
15CZ
Obsah
Seznam ikon zobrazených na
displeji
Ikony jsou zobrazeny na displeji a znázorňují stav fotoaparátu.
Displej můžete změnit pomocí DISP (nastavení zobrazení displeje) na ovládacím tlačítku.
Při fotografování statických snímků
A
Indikace
Zbývající energie baterie
Varování – málo nabitá
baterie
Hledání
operace
Displej
Velikost snímku
MENU/Hledání
nastavení
• Ikony jsou v režimu snadného fotografování
omezeny.
Volba scény
Při snímání videoklipů
Ikona rozpoznání scény
Rejstřík
Ovladač režimů (Inteligentní
autom.nastav./Režim videa/
Plynulé panoráma /Fotogr. s
ručním nastav. expoz./
Automat. program)
Vyváž. bílé
Režim měření
Při přehrávání
Upozornění na otřesy
Rozpoznání scény
Nastavení série
Snímání řady
Nastavení řady
DRO
Indikátor citlivosti detekce
úsměvu
16CZ
Pokračování r
Displej
Indikace
Displej
Vyváž. bílé
Připojení PictBridge
Chránit
ISO 400
Soubor databáze plný/chyba
souboru databáze
Objednávka tisku (DPOF)
Zoom přehrávání
Režim prohlížení
D
Displej
Indikace
z
Zámek AE/AF
ISO400
Citlivost ISO
Samospoušť
C:32:00
Upozornění na přehřátí
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozice
Detekce obličejů
Soubor databáze plný/chyba
souboru databáze
Rámeček autofokusu
Ostření
Nahrávání videa/pozastavení
videa
0:12
Čas nahrávání (m:s)
101-0012
Číslo složka-soubor
2010 1 1
9:30 AM
Nahrané datum/čas
přehrávaného snímku
C
Displej
Indikace
Nitkový kříž jednobodového
měření expozice
+2.0EV
Hodnota expozice
500
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
N
Přehrávání
Proužek přehrávání
Složka pro nahrávání
Složka pro přehrávání
96
Počet snímků, které lze uložit
12/12
Číslo snímku/počet snímků
nahraných k datu ve zvolené
složce
100min
Zbývající čas nahrávání
Médium nahrávání/přehrávání
(paměťová karta, vnitřní
paměť)
Změna složky
Rejstřík
NAHR
Pohotov.
MENU/Hledání
nastavení
Rychlost závěrky
Zobrazení vnitřní diagnostiky
Cíl cesty
Redukce šumu při dlouhých
časech
125
Indikace
Hledání
operace
Displej
B
Citlivost ISO
Obsah
Poloha transfokátoru
Indikace
00:00:12
Počítadlo
Směr
GPS informace
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zobrazení zeměpisné šířky a
délky
Histogram
•
se zobrazí, je-li
zobrazování histogramu
vypnuto.
Hlasitost
Iluminátor AF
Red. červ. očí
Režim měření
Režim blesku
Dobíjení blesku
17CZ
Použití ovladače režimů
Ovladač režimů
Obsah
Ovladač režimů nastavte na požadovanou funkci.
Hledání
operace
Umožňuje nahrávat videoklipy (str. 29).
(Plynulé panoráma)
Umožňuje snímání panoramatického snímku po skládání
snímků (str. 25).
(Fotogr. s ručním
nastav. expoz.)
(Automat.program)
Umožňuje fotografování s ručním nastavením expozice
(rychlost závěrky i hodnota clony (hodnota F)) (str. 24).
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice
(rychlost závěrky i hodnota clony (hodnota F)) (str. 23). Pomocí
této nabídky můžete nastavit různé funkce.
Umožňuje fotografování s automaticky upraveným nastavením
(str. 20).
(Snadné
fotografování)
Umožňuje fotografovat/prohlížet snímky pomocí indikátorů
snadného zobrazení (str. 21).
(Volba scény)
Rejstřík
(Inteligentní
autom.nastav.)
MENU/Hledání
nastavení
(Režim videa)
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle
typu scény (str. 27).
18CZ
Použití vnitřní paměti
B
Vnitřní
paměť
MENU/Hledání
nastavení
B
Není-li vložena žádná paměťová karta
[Nahrávání]: Snímky se ukládají do vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, Nastav., atd.]: Na snímky ve vnitřní paměti
lze použít různé funkce.
Hledání
operace
Je-li vložena paměťová karta
[Nahrávání]: Obrazy se nahrávají na paměťovou kartu.
[Přehrávání]: Přehrávají se obrazy z paměťové karty.
[Nabídka, Nastav., atd.]: Na snímky na paměťové kartě
lze použít různé funkce.
Obsah
Fotoaparát je vybaven přibližně 45 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout.
Když ve fotoaparátu není vložena paměťová karta, můžete ukládat snímky do vnitřní
paměti.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup popsaný na str. 107 bez paměťové karty vložené ve fotoaparátu.
Rejstřík
Doporučujeme data vždy zkopírovat (zálohovat) některým z následujících postupů.
Kopírování (zálohování) dat na paměťovou kartu
Připravte si paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou a poté postupujte podle
pokynů v části [Kopírovat] (str. 97).
Poznámky
• Data uložená na paměťové kartě nelze kopírovat do vnitřní paměti.
• Po vytvoření propojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí víceúčelového kabelu lze
přenášet data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Data však nelze přenášet z počítače do
vnitřní paměti.
19CZ
Inteligentní autom.nastav.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Inteligentní autom.nastav.).
Obsah
Umožňuje fotografovat s automaticky upraveným nastavením.
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Poznámka
zRozpoznání scény
Hledání
operace
• Režim blesku je nastaven na [Auto] nebo [Vypnout].
Rozpoznání scény pracuje v režimu Inteligentní autom.nastav. Tato funkce
umožňuje automatické nastavení fotoaparátu podle fotografované scény.
• Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro) nebo
(Portrét), a
zobrazí na LCD displeji odpovídající ikonu a průvodce, je-li rozpoznána scéna.
Pro podrobnosti viz str. 56.
Rejstřík
zFotografování objektu, který se obtížně zaostřuje
MENU/Hledání
nastavení
Ikona a průvodce rozpoznáním scény
• Nejkratší vzdálenost pro fotografování je přibližně 5 cm (W) až 100 cm (T).
• Pokud fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/
zaostření (AE/AF) pomalu blikat a neozve se žádný zvuk. Změňte kompozici snímku nebo
změňte nastavení ostření (str. 53).
•
–
–
–
–
–
–
Zaostření může být obtížné v následujících případech:
Objekt je ve tmě a ve velké vzdálenosti.
Slabý kontrast mezi objektem a pozadím.
Objekt je za sklem.
Objekt se rychle pohybuje.
Dochází k odrazu světla nebo odleskům na povrchu.
Objekt je v protisvětle nebo je v záběru blikající světlo.
20CZ
Snadné fotografování
Obsah
Umožňuje fotografování s nastavováním minimálního počtu parametrů.
Zvětší se velikost textu a indikátory budou lépe vidět.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Snadné fotografování).
2 Stiskněte tlačítko spouště.
• Vybíjení energie akumulátoru bude rychlejší, protože jas displeje se zvyšuje automaticky.
zFunkce dostupné v režimu snadného snímání
MENU t [Velik. snímku] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte velikost [Velká] nebo [Malá].
Samospoušť:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [10 s] nebo [Vyp.].
Blesk:
na ovládacím tlačítku t požadovaný režim
Vyberte režim [Auto] nebo [Vypnout].
Snímání úsměvu:
na ovládacím tlačítku
Rejstřík
MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku t
požadovaný režim t z
Vyberte režim [Auto] nebo [Vyp.].
MENU/Hledání
nastavení
Velik. snímku:
Hledání
operace
Poznámka
zRozpoznání scény
Rozpoznání scény pracuje v režimu Snadné fotografování. Tato funkce umožňuje
automatické nastavení fotoaparátu podle fotografované scény.
Ikona rozpoznání scény
• Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro) nebo
(Portrét) a
zobrazí na LCD displeji odpovídající ikonu a průvodce, je-li rozpoznána scéna.
Pro podrobnosti viz str. 56.
21CZ
Pokračování r
zRežim snadného prohlížení
(Smazat) Můžete vymazat aktuálně zobrazený snímek.
Vyberte [OK] t z na ovládacím tlačítku.
Tlačítko MENU
Pomocí [Vymazání jednoho snímku] můžete smazat právě
zobrazený snímek a pomocí [Vymazání všech snímků] můžete
smazat všechny snímky ve zvoleném časovém rozmezí nebo z
vnitřní paměti (pokud je zvolena).
Obsah
Stisknete-li tlačítko
(Přehrávání) pomocí ovladače režimů nastaveného na
(Snadné fotografování), obrazovka přehrávání se zvětší a bude lépe vidět. Navíc
je dostupná pouze funkce mazání.
Tlačítko
Hledání
operace
• [Režim prohlížení] je při použití paměťové karty nastaven na [Přehled dat].
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
22CZ
Automat.program
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Umožňuje fotografování s automatickým nastavením expozice (rychlost závěrky
i hodnota clony). Pomocí této nabídky můžete také vybrat různá nastavení.
(Automat.program).
2 Stiskněte tlačítko spouště.
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
23CZ
Fotogr. s ručním nastav. expoz.
1 Nastavte ovladač režimů na
Obsah
Můžete fotografovat s vaší oblíbenou expozicí,když ručně nastavíte rychlost závěrky a
hodnotu clony.
(Fotogr. s ručním nastav. expoz.).
2 Stiskněte z na ovládacím tlačítku.
Ovládací tlačítko
Funkce
z
Zpět
vV
Rychlost závěrky
bB
Clona (hodnota F)
4 Zaznamenejte snímek stisknutím tlačítka spouště.
MENU/Hledání
nastavení
• Rychlost závěrky můžete vybrat od 1/1600 do 30 sekund.
• Pokud je zoom nastaven úplně na W, můžete zvolit clonu F3,5 nebo F8 (při použití vnitřního
filtru ND (Neutral Density)).
Když je zoom nastaven zcela na T, můžete zvolit clony F5,5 nebo F13 (při použití vnitřního
filtru ND (Neutral Density)).
Hledání
operace
3 Zvolte rychlost závěrky a clonu (hodnotu F) ovládacím tlačítkem.
Poznámky
Rejstřík
• Pokud po provedení těchto nastavení není docíleno správné expozice, budou indikátory
nastavení hodnot na displeji při namáčknutí spouště blikat. Můžete sice fotografovat, ale
doporučuje se přenastavit expozici.
• Blesk je nastaven na [Zapnout] nebo [Vypnout].
• V režimu snadného snímání nebo když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby]
nebo [Vlastní portrét dvou osob], nelze zvolit rychklost závěrky a clonu (hodnota F).
zNastavení rychlosti závěrky a clony (hodnoty F)
Rozdíl mezi nastavením a odpovídající expozicí stanovenou fotoaparátem se zobrazí
na displeji jako hodnota EV.
Rychlost závěrky/clona (hodnota F)
Hodnota expozice
0EV znamená nejvhodnější hodnotu nastavenou fotoaparátem.
• Je-li rychlost závěrky 1 sekunda a pomalejší, rychlost závěrky je znázorněna pomocí [”],
například [1”].
• Nastavíte-li nižší rychlost závěrky, doporučujeme použití stativu pro zamezení efektu
vibrace.
• Sníží-li se rychlost závěrky pod určitou hodnotu, aktivuje se automaticky funkce NR pomalé
závěrky pro snížení šumu na snímku, a na displeji se zobrazí [NR].
• Pokud je zvolena nízká rychlost závěrky, trvá zpracování dat déle.
24CZ
Plynulé panoráma
Obsah
Umožňuje snímání panoramatického snímku pomocí skládání snímků.
Hledání
operace
1 Nastavte ovladač režimů na
(Plynulé panoráma).
2 Namiřte fotoaparát na okraj předmětu, pak zcela
stiskněte spoušť.
3 Posuňte fotoaparát na konec podle
postupu na LCD displeji.
MENU/Hledání
nastavení
Tato část nebude
vyfotografována
Navigační
proužek
• Pokud nemůžete posunout fotoaparát přes celý předmět během stanoveného času, objeví se ve
složeném snímku šedé oblasti. V takovém případě pohybujte fotoaparátem rychle, aby se nahrál
celý panoramatický snímek.
• Protože dochází k sestavení několika snímků dohromady, nebudou přechody hladké.
• Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky zamlžené.
• V blikajícím světle, jako jsou např. zářivky, nemusí být jas a barva složeného snímku
rovnoměrná.
• Když se úhel panoramatického snímku a úhel, při kterém došlo k zaostření a expozici pomocí
zámku AE/AF, výrazně liší, co se týká jasu, barvu a zaostření, nebude snímání úspěšné. Pokud k
tomu dojde, změňte úhel nastavení a zkuste pořídit snímek znovu.
• Plynulé panoráma se nehodí v následujících situacích:
– Předměty se pohybují
– Předměty jsou příliš blízko k fotoaparátu
– Snímek s opakujícícm se vzorem, jako jsou dlaždičky, a snímek s nízkým kontrastem, jako je
obloha, písečná pláž nebo trávník
– Neustále se měnící snímek, jako jsou vlny nebo vodopády
– Snímek se slunečním svitem nebo elektrickým světlem apod. mnohem jasnějším než okoli
• Panoramatický snímek nelze vyfotografovat v následujících situacích:
– Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu
– Fotoaparát se příliš třese
Rejstřík
Poznámky
25CZ
Pokračování r
zMění se směr fotografování nebo velikost
Směr snímání:
Velik. snímku:
MENU t [Směr snímání] t zvolte [Doprava], [Doleva],
[Nahoru] a [Dolů] t z na ovládacím tlačítku
MENU t [Velik. snímku] t zvolte [Standardní] nebo
[Širokoúhlé] t z
Pohybujte fotoaparátem po oblouku konstantní rychlostí a stejným směrem, jako je
zobrazeno na LCD displeji. Plynulé panoráma se lépe hodí pro nepohybující se
předměty spíše než pro pohybující se předměty.
Hledání
operace
zTipy na fotografování panoramatického snímku
Obsah
panoramatického snímku
MENU/Hledání
nastavení
Horizontální směr
• Určete scénu a stiskněte spoušť do poloviny, takže můžete nastavit zaostření a vyvážení bílé.
• Upravte kompozici snímku tak, aby části s proměnlivou scenérií byly uprostřed snímku.
Rejstřík
Vertikální směr
Co nejmenší
poloměr
zPřehrávání rolujících panoramatických snímků
Zobrazené panoramatické snímky můžete rolovat stisknutím z na ovládacím
tlačítku. Chcete-li zobrazit znovu celý snímek, pohněte páčkou W (zoom).
Ukáže zobrazenou oblast
celého panoramatického
snímku
Tlačítko/páčka
funkcí
Popis
z
Přehrává/zastavuje rolující
snímky
b/B/v/V
Roluje snímky
W
Zobrazí celý snímek
• Panoramatické snímky se přehrávají pomocí dodaného softwaru „PMB“ (str. 105).
• Panoramatickými snímky zaznamenanými jinými kamerami nelze správně rolovat.
26CZ
Volba scény
Obsah
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle typu scény.
1 Nastavte ovladač režimů na
(Volba scény).
2 Vyberte požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku.
Chcete-li přepnout na další scénu, stiskněte tlačítko MENU.
Hledání
operace
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografování za
zhoršených světelných podmínek
bez blesku a omezuje rozmazání
pohybu.
(Zamlžení)
(Krajina)
(Soumrak)
(Jídlo)
(Domácí
mazlíček)
(Pláž)
(Sníh)
Umožňuje snímat rychle se pohybující objekty,
například během sportovních utkání. Během
namáčknutí spouště dojde k odhadu pohybu objektu
a nastavení zaostření.
Umožňuje snadné fotografování vzdálené scény
zaostřením na vzdálenost. Snímá věrně modrou
oblohu a barvy vegetace.
Rejstřík
(Portrét za
soumr.)
MENU/Hledání
nastavení
(Pokročilé
snímání sportu)
Umožňuje fotografovat měkčí portréty osob, snímky
květin apod.
Umožňuje fotografovat ostré snímky osob s noční
scénou v pozadí bez ztráty atmosféry.
Umožňuje fotografovat noční scény z velké
vzdálenosti při zachování setmělé atmosféry okolí.
Přepne do režimu Makro a umožňuje fotografovat
přípravu jídla v lákavých a jasných barvách.
Umožňuje vám fotografovat vašeho domácího
mazlíčka v nejvhodnějším nastavení.
Umožňuje věrně zaznamenat modř vody,
fotografujete-li u moře či u jezera.
Umožňuje zaznamenat jasné snímky zasněžené
scény nebo scény, ve které převažuje bílá barva, aniž
by byly barvy zašedlé.
27CZ
Pokračování r
(Ohňostroj)
Umožňuje zaznamenat ohňostroj v celé jeho kráse.
Obsah
Poznámka
• Fotografujete-li snímky v režimu
(Portrét za soumr.), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj),
rychlost závěrky bude pomalejší a hrozí rozmazání snímků. Chcete-li zabránit rozmazání,
doporučuje se použít stativ.
Hledání
operace
Funkce, které můžete použít v režimu Volba
scény
Blesk
Detekce
obličejů/
Snímání
úsměvu
Nastavení
Samospoušť série/Nastavení
řady
—
*3
—
—
3
Vyváž.
bílé
*1
Redukce
zavřených
očí
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
*3
*
3
—
—
—
*
3
—
—
—
—
—
—
—
Rejstřík
*2
ISO
MENU/Hledání
nastavení
Fotoaparát automaticky zvolí celou řadu nastavení podle povahy dané scény, aby dosáhl
optimálního výsledku. označuje dostupnou funkci, zatímco — označuje nedostupnou
funkci. Níže zobrazené ikony [Blesk] a [Samospoušť] označují dostupné režimy.
Dostupnost některých možnosti závisí na vybraném režimu volby scény.
*1 [Blesk] u volby [Vyváž. bílé] nelze vybrat.
*2 [Vyp.] u volby [Detekce obličejů] nelze vybrat.
*3 [Vyváž. bílé] u volby [Nastavení řady] nelze vybrat.
28CZ
Režim videa
1 Nastavte ovladač režimů na
(Režim videa).
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy.
2 Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.
3 Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko spouště nadoraz.
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
29CZ
Zoom
1 Stiskněte tlačítko W/T (zoom).
Obsah
Při fotografování lze snímek přiblížit. Funkce optického transfokátoru fotoaparátu může
přiblížit záběr až 10×.
Strana T
Pro přiblížení otočte páčku W/T (zoom) směrem k (T),
pro zmenšení směrem k (W).
Hledání
operace
• Pohybujte páčkou W/T (zoom) pomalu pro pomalejší zoom.
Větším vychýlením docílíte rychlejší změny měřítka.
• Překročí-li stupeň transfokace 10×, přečtěte si informace na
str. 77.
Strana W
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
• Zoom je při fotografování plynulých panoramatických snímků nastaven na W.
• Při snímání, když se pohybuje objektiv při funkci zoomu, dojde k nahrání zvuku pohybu
objektivu.
Rejstřík
30CZ
Obsah
DISP (nastavení zobrazení na
displeji)
1 Stiskněte DISP (nastavení zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku.
2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim.
Upravuje jas displeje a zobrazuje
informace.
Zobrazí nahraný snímek.
Zároveň se zobrazí histogram.
(Jasná)
Upravuje jas displeje a zobrazuje
informace.
(Normální)
Nastaví standardní jas displeje a zobrazuje
informace.
Rejstřík
(Jas + Údaje
o expozici)
MENU/Hledání
nastavení
Upravuje jas displeje a zobrazuje pouze
snímky.
Hledání
operace
(Jas + jen
snímek)
Poznámka
• Prohlížíte-li snímky na jasném venkovním světle, zvyšte jas displeje. Za takových podmínek však
může dojít ke zvýšené spotřebě energie akumulátoru.
31CZ
Histogram
Obsah
Histogram je graf znázorňující rozdělení jasů ve snímku. Pokud je snímek světlý, více
sloupců je v grafu vpravo, pokud je tmavý je více sloupců vlevo.
A Počet pixelů
B Jas
A
Jasný
1 Stiskněte DISP (nastavení zobrazení na displeji) na ovládacím tlačítku a
zvolte [Jas + Údaje o expozici].
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Rejstřík
• Histogram se zobrazí i při přehrávání jednoho snímku, ale expozici pak nelze nastavit.
• Histogram se nezobrazí v těchto případech:
– Nahrávání videa
– Přehrávání videa
– Prohlížení vertikálních snímků
– Při otáčení fotografií
– Při snímání Plynulého panoramatu
– Při prohlížení snímků v režimu Plynulé panorama
• Velké rozdíly v histogramech zobrazených při fotografování a při přehrávání mohou být
způsobeny těmito okolnostmi:
– Odpálení blesku.
– Vysoká nebo pomalá rychlost závěrky.
• Histogram snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Hledání
operace
B
Tmavý
32CZ
Blesk
(Blesk) na ovládacím tlačítku.
2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim.
(Auto)
(Pomalá
synchro)
(Vypnout)
V tmavých podmínkách nebo při zadním světle se automaticky
spustí blesk.
Blesk vždy pracuje.
Blesk vždy pracuje.
Rychlost závěrky je na tmavých místech pomalá, aby mohlo
být zřetelně zachyceno pozadí, které se nachází mimo dosah
blesku.
Hledání
operace
(Zapnout)
Obsah
1 Stiskněte
Blesk nepracuje.
•
•
•
•
Blesk se odpálí dvakrát. První záblesk nastaví množství světla.
Při nabíjení blesku se zobrazí
.
Blesk nelze použít v režimu série nebo řady.
V režimu inteligentní automatické nastavení, snadné snímání můžete zvolit pouze [Auto] nebo
[Vypnout].
• V režimu Fotogr. s ručním nastav. expoz. lze zvolit pouze [Zapnout] nebo [Vypnout].
• V režimu plynulé panoráma je blesk nastaven na [Vypnout].
skvrny“
Rejstřík
zObjeví-li se na fotografiích s bleskem „bílé kruhové
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Toto je způsobeno částicemi (prach, pyl, atd.) které se nacházejí v blízkosti objektivu.
Jsou-li zachyceny bleskem fotoaparátu objeví se jako bílé kruhové skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl, atd.) ve
vzduchu
Jak lze omezit „Bílé kruhové skvrny“?
• Vyfotografujte objekt bez blesku po rozsvícení v místnosti.
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost) v režimu Volba scény. ([Vypnout] je vybrán
automaticky.)
33CZ
Snímání úsměvu
Obsah
Zaznamená-li fotoaparát úsměv, závěrka se spustí automaticky.
1 Stiskněte
(úsměv) na ovládacím tlačítku.
2 Počkejte na rozpoznání úsměvu.
3 Chcete-li zastavit snímání, stiskněte tlačítko
(úsměv) znovu.
Rámeček detekce obličejů
Hledání
operace
Překročí-li úroveň úsměvu bod indikátoru b, fotoaparát
automaticky nahraje snímek.
Stisknete-li tlačítko spouště během Snímání úsměvu,
fotoaparát vyfotografuje snímek, a poté se vrátí do režimu
Snímání úsměvu.
Indikátor citlivosti detekce
úsměvu
• Fotografování pomocí funkce Snímání úsměvu se ukončí automaticky, je-li paměťová karta nebo
vnitřní paměť plná.
• V závislosti na podmínkách nemusí být úsměvy rozpoznány správně.
• Nelze použít digitální transfokátor.
• Když je zvolen režim plynulé panoráma nebo režim videa, nelze použít funkci snímání úsměvu.
Nezakrývejte oči vlasy.
Nezakrývejte tvář kloboukem, maskou, slunečními
brýlemi apod.
2 Pokuste se natočit tvář přímo do fotoaparátu a
držte ji co nejvíce rovně. Mějte oči zúžené.
3 Usmívejte se přirozeně a s otevřenými ústy. Úsměv
lze lépe rozpoznat, jsou-li vidět zuby.
1
Rejstřík
zRady pro lepší rozpoznání úsměvů
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
• Závěrka se spustí, rozpozná-li se úsměv na tváři některé z rozpoznávaných osob.
• Hlavní objekt pro detekci obličejů lze vybrat pomocí [Detekce obličejů]. Aby byla detekce
úsměvu použita pro jiný obličej, změňte hlavní obličej pomocí z na ovládacím tlačítku
(str. 59).
• Není-li detekován úsměv, nastavte v nabídce nastavení [Citlivost detekce úsměvu].
34CZ
Samospoušť
(Samospoušť) na ovládacím tlačítku.
2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný režim.
(Vyp.)
Samospoušť se nepoužívá.
Nastaví 10 sekundové zpoždění samospouště.
Stiskněte tlačítko spouště, začne blikat indikátor samospouště
a ozve se zvukový signál závěrky.
Pro zrušení stiskněte znovu .
(2 s)
Nastaví 2 sekundové zpoždění samospouště.
Poznámky
• V režimu snadné snímání lze vybrat pouze [10 s] nebo [Vyp.].
• V režimu videa nelze vybrat [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].
• Při fotografování v režimu plynulé panoráma nelze samospoušť použít.
Namiřte objektiv na sebe tak, že se váš obličej objeví na LCD displeji. Tento
fotoaparát detekuje objekty a pote se spustí závěrka. Fotoaparát určí nejvhodnější
kompozici a zabrání vynechání obličejů z LCD displeje.
Rejstřík
zAutomatické fotografování s funkcí Vlastní portrét samosp.
MENU/Hledání
nastavení
(Vlastní
portrét dvou
osob)
Nastavte samospoušť na Vlastní portrét samosp.
Když fotoaparát rozpozná stanovený počet úsměvů, ozve se
pípnutí a po 2 sekundách se spustí samospoušť. Během této
chvíle nepohybujte kamerou.
Hledání
operace
(10 s)
(Vlastní
portrét jedné
osoby)
Obsah
1 Stiskněte
• Během této doby můžete stisknutím spouští provádět běžné
fotografování snímků.
zRady na ochranu před rozmazáním
Když se vám při stisknutí spouště klepou ruce nebo celé tělo, dochází k „Chvění
fotoaparátu“. Ke chvění fotoaparátu často dochází za nepříznivých světelných
podmínek nebo pří nízké rychlosti závěrky, které odpovídají režimům
(Portrét za
soumr.) nebo (Soumrak).
V takovém případě fotografujte podle níže uvedených pokynů.
• Fotografujte s 2 sekundovým zpožděním spouště
a po stisknutí spouště držte fotoaparát tak, že
pevně přitisknete ruce k tělu.
• Použitím stativu nebo umístěním fotoaparátu na
rovný povrch zajistěte stabilitu fotoaparátu.
35CZ
Prohlížení snímků
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte snímek.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
zZobrazení snímků pořízených jiným fotoaparátem
MENU/Hledání
nastavení
• Při registrování používejte plně nabitý modul akumulátoru. Při registrování
nezaregistrovaných souborů pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se
modul akumulátoru může vybít a může dojít k poškození dat snímků.
Hledání
operace
Fotoaparát vytvoří databázový soubor na paměťové kartě a zaregistruje všechny
fotografie pro pozdější přehrání. Pokud fotoaparát nalezne na paměťové kartě
snímek, který nebyl zaregistrován v databázovém souboru, zobrazí se obrazovka
registrace „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“.
Pokud chcete nezaregistrovaný snímek zobrazit, zvolte [OK] a snímek se
zaregistruje.
Rejstřík
36CZ
Zoom přehrávání
Obsah
Přehraje zvětšený snímek.
1 Posuňte páčku
(Zoom přehrávání) směrem k (T)
během přehrávání fotografií.
Snímek je zvětšen dvakrát oproti předchozí velikosti na
prostředek snímku.
3 Změňte měřítko zoomu pomocí tlačítka páčky
(Zoom přehrávání).
zUložení zvětšených snímků
Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezu.
Stiskněte MENU t [Retuš] t [Ořezat (Změnit velikost)].
MENU/Hledání
nastavení
Pro zvětšení snímku otočte páčku směrem k (T), pro
zmenšení směrem k (W).
Chcete-li režim zvětšení ukončit, stiskněte tlačítko z.
Ukáže zobrazenou
oblast celého snímku
Hledání
operace
2 Polohu upravte pomocí ovládacího tlačítka.
Rejstřík
37CZ
Přehled snímků
1 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
Obsah
Zobrazí několik snímků současně.
2 Chcete-li zobrazit obrazovku přehledu snímků, posuňte páčku
(Přehled) k (W).
3 Chcete-li se vrátit na obrazovku jednoho snímku, vyberte snímek pomocí
ovládacího tlačítka, a poté stiskněte z.
• Když je volič režimů nastaven na
režimu přehledu.
(Snadné fotografování), nemůžete prohlížet snímky v
zZobrazení snímků požadovaného data/složky
Pomocí ovládacího tlačítka vyberte levý proužek, a poté
vyberte požadované datum/složku pomocí v/V.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámka
Hledání
operace
Posuňte páčku znovu, chcete-li zobrazit obrazovku přehledu s ještě větším počtem
snímků. Chcete-li zobrazit snímky s kalendářem, posuňte páčku při přehrávání v
[Přehled dat] ještě jednou.
Rejstřík
zProhlížení snímků s kalendářem
Když je režim [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled dat], posuňte páčku
(Přehled) pro sledování snímků s kalendářem, zatímco přehled zobrazí více
snímků.
• Chcete-li zvolit měsíc, který se má zobrazit, vyberte pomocí
/ na ovládacím tlačítku požadovaný měsíc.
• Chcete-li zobrazit snímky k vybranému datu v režimu index,
zvolte datum pomocí ovládacího tlačítka a stiskněte z.
• Chcete-li opustit kalendář, vyberte
pomocí ovládacího
tlačítka, a poté stiskněte z.
38CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 Tlačítko
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky, které chcete vymazat. Snímky lze vymazat také
tlačítkem MENU (str. 69).
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
(Smazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vše ve složce
Hledání
operace
Smaže najednou všechny snímky v datovém rozsahu nebo
ve vybrané složce.
Stiskněte [OK] t z po kroku 2.
Všechny snímky z
období
Umožňuje vybrat a vymazat několik snímků.
Proveďte následující postup až ke kroku 2.
Více snímků
2MENU t [OK] t z
Toto foto
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Ukončit
Zrušení vymazání.
• V režim snadné zobrazení můžete smazat pouze aktuálně zobrazený snímek.
• Když se k ukládání snímků používá interní paměť, je režim prohlížení nastaven na Přehled složek.
Rejstřík
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
1Vyberte snímek a stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevyberete
všechny nechtěné snímky. Vyberte znovu snímek
pomocí značky , abyste zrušili značku .
zVybíráte-li snímky, lze přepínat mezi režimy přehledu a
jednoho snímku
Posunutím páčky k (T) páčky W/T (zoom) v režimu
přehledu snímků se vrátíte do režimu jednoho obrázku a
posunutím páčky
(Rejstřík) k (W) v režimu jednoho
obrázku přejdete do režimu přehledu snímků.
• Přepínat mezi režimy přehledu snímků a jednoho snímku lze
také pomocí možností [Chránit], [DPOF] nebo [Tisk].
39CZ
Prohlížení videoklipů
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
2 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte videoklip.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
3 Stiskněte z.
Spustí se přehrávání videoklipu.
Funkce přehrávání
z
Přehrát/Zastavit
B
Převíjení vpřed
b
Převíjení vzad
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti.
Poznámka
• Někdy nelze přehrávat některé snímky pořízené jinými fotoaparáty.
zObrazovka přehrávání videoklipu
,
nebo
se objeví na obrazovce přehrávání videoklipu.
snímku.
Zobrazená ikona se může lišit podle velikosti a kvality snímku
Rejstřík
Snímek, který chcete zobrazit, vyberte pomocí b/B na ovládacím tlačítku, a stiskněte
z.
Zobrazí se pruh přehrávání a můžete zjistit stav přehrávání videa.
MENU/Hledání
nastavení
• Pomocí v/V na ovládacím tlačítku upravte hlasitost, pak
stiskněte z.
Hledání
operace
Ovládací tlačítko
Proužek přehrávání
40CZ
Směr snímání
1 MENU t
(Směr snímání) t požadovaný směr
Otáčejte zleva doprava.
(Doleva)
Otáčejte zprava doleva.
(Nahoru)
Otáčejte zdola nahoru.
(Dolů)
Otáčejte shora dolů.
Hledání
operace
(Doprava)
Obsah
Nastaví směr otáčení fotoaparátu při fotografování plynulých panoramatických snímků.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
41CZ
Velik. snímku
1 MENU t
Obsah
Velikost snímku ovlivňuje velikost souboru, do kterého je snímek uložen.
Čím větší velikost snímku, tím více detailů bude reprodukováno při tisku snímku na velký
formát papíru. Čím menší velikost snímku, tím více snímků lze zaznamenat.
(Velik. snímku) t Požadovaná velikost
Velikost snímku
Doporučené použití
(4320×3240) Pro výtisky do formátu A3+
Počet
snímků
Tisk
Lepší
Více
Horší
Méně
Lepší
Více
Horší
MENU/Hledání
nastavení
Méně
(3648×2736)
Pro obrázky do formátu L/2L/A4
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
(4320×2432) Při zobrazování na televizoru s
vysokým rozlišením a pro tisk až do
velikosti A3
Rejstřík
(2592×1944)
(1920×1080)
Hledání
operace
Při fotografování statických snímků
Pro zobrazení na televizoru s
vysokým rozlišením
Poznámka
• Tisknete-li fotografie zaznamenané s poměrem stran 16:9, může dojít k oříznutí obou okrajů.
42CZ
V režimu Snadné fotografování
Fotografuje snímky velikosti [14M].
Malá
Fotografuje snímky velikosti [5M].
Obsah
Velká
Při fotografování plynulých panoramatických
snímků
(Vertikální: 3424×1920)
(Horizontální: 4912×1080)
Tiskne široké snímky.
(Širokoúhlé)
Při snímání videoklipů
Průměrný
datový tok
Doporučené použití
1280×720(Lepší)
9 Mb/s
Snímání videa nejvyšší kvality pro
zobrazení na HDTV.
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na HDTV.
VGA
3 Mb/s
Snímání videa vhodného pro upload
na WEB.
Rejstřík
Čím větší velikost snímku, tím vyšší kvalita. Čím větší množství dat zpracovaných za
sekundu (průměrný datový tok), tím plynulejší přehrávání snímku.
Videoklipy nahrávané tímto fotoaparátem jsou ukládány ve formátu MPEG-4, přibl.
30 fps, progresivní, AAC, mp4.
MENU/Hledání
nastavení
(Vertikální: 4912×1920)
(Horizontální: 7152×1080)
Velikost obrazu videoklipu
Hledání
operace
Tiskne snímky ve standardní velikosti.
(Standardní)
Poznámka
• Kvalitu pro použití v telefonu získáte, vyberete-li pro video velikost snímku [VGA].
43CZ
Pokračování r
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Velikost snímku: 14M
4320 pixelů × 3240 pixelů = 13 996 800 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
Pixely
Mnoho pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Málo pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
MENU/Hledání
nastavení
Pixel
Hledání
operace
Popis pixelů a velikosti obrazu
Obsah
Digitální snímek je tvořen maticí malých čtverečků, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více paměti a může
reprezentovat jemnější detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže
na displeji fotoaparátu nezpozorujete žádný rozdíl, velikost snímku má velký vliv
jednak na rychlost zpracování dat a jednak na množství detailů, viditelných na
snímku zobrazeném na obrazovce počítače nebo vytištěném.
Rejstřík
44CZ
Blesk
1 Nastavte ovladač režimů na
(Snadné fotografování).
Obsah
V režimu Snadné fotografování lze vybrat Nastavení blesku také tlačítkem MENU.
2 MENU t [Blesk] t z na ovládacím tlačítku
3 Vyberte požadovaný režim.
V tmavých podmínkách nebo při zadním světle se automaticky
spustí blesk.
Vyp.
Nepoužije blesk.
Hledání
operace
Auto
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
45CZ
Nastavení série
1 MENU t
(Jeden
snímek)
Zaznamená jeden snímek.
Po stisknutí a přidržení tlačítka spouště fotoaparát zaznamená
až 100 snímků za sebou.
Rejstřík
• Režim série není dostupný v režimech snadné snímání, plynulé
panorama, video nebo snímání úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Vypnout].
• Při fotografování se samospouští se uloží pět snímků.
• Interval mezi snímky se prodlužuje v závislosti na nastavení
velikosti snímku.
• Je-li kapacita akumulátoru téměř vyčerpána nebo pokud je vnitřní
paměť či paměťová karta plná, režim Série se zastaví.
• [Ostření], [Vyváž. bílé] a [EV] jsou nastaveny podle prvního
snímku a zůstanou u dalších snímků stejné.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Hledání
operace
(Série)
(Nastavení série) t Požadovaný režim
Obsah
Můžete zvolit režim jednoho snímku nebo série snímků.
46CZ
Nastavení řady
1 MENU t
Obsah
Typ snímání řady můžete nastavit. V režimu snímání řady lze nahrát sérii tří snímků, když
je nastavení změněno. Nejvhodnější snímek můžete zvolit později.
(Nastavení řady) t Požadovaný režim
Nepoužívá snímání řady.
(EXP±0,3)
Vyfotografuje sérii tří snímků s přesunutím expozice v daném
pořadí: světlá, standardní a tmavá.
Čím větší hodnota kroku expozice, tím větší posun hodnoty
expozice.
(EXP±0,7)
(EXP±1,0)
(Vyváž. bílé)
• Když nastavíte [Vyváž. bílé] jinak než [Auto], posune se odstín
podle vyvážení bílé.
Poznámky
nebo (Volba scény).
Rejstřík
• [Vyváž. bílé] nelze zvolit, když je volič režimů nastaven na
• [Nastavení řady] nelze zvolit v těchto případech:
– V režimu Inteligentní autom.nastav.
– V režimu Snadné fotografování
– V režimu video
– V režimu Plynulé panoráma
– Je-li [Nastavení série] nastaveno na [Série]
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
MENU/Hledání
nastavení
Vyfotografuje sérii tří snímků s vyvážením bílé posunuté v
tomto pořadí: stávající odstín barev, směrem k modré, směrem
k červené.
Hledání
operace
(Vyp.)
47CZ
EV
1 MENU t
(EV) t Požadované nastavení expozice EV
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích 1/3 EV v rozmezí od –2.0 EV do +2.0 EV.
Poznámky
zÚprava expozice pro lepší vzhled snímků
Nižší nastavení expozice EV –
Správná expozice
Podexponování = příliš málo světla
Tmavý snímek
Rejstřík
Vyšší nastavení expozice EV +
MENU/Hledání
nastavení
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavý snímek
Hledání
operace
• V režimech Snadné fotografování nebo Fotogr. s ručním nastav. expoz. nelze upravit nastavení
[EV].
• Fotografujete-li objekt za velmi jasného nebo naopak nedostatečného světla nebo použijete-li
blesk, nemusí být nastavení expozice účinné.
48CZ
ISO
1 MENU t
(ISO) t Požadovaný režim
/
/
/
/
Rozmazání snímku na temných místech nebo u pohyblivých
objektů lze omezit zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyšší
číslo).
Hledání
operace
Nastaví citlivost ISO automaticky.
(Auto)
/
/
Obsah
Nastaví citlivost na světlo, když je fotoaparát v režimu Volba scény nastaven na
automatický program, Fotogr. s ručním nastav. expoz. nebo
(Pokročilé snímání
sportu).
Poznámky
zNastavení citlivosti ISO (Doporučená hodnota expozice)
Vysoká citlivost ISO
Zaznamenává jasné snímky, i když fotografujete na tmavých
místech se zvýšenou rychlostí závěrky pro snížení rozmazání.
Snímky však mohou obsahovat více šumu.
Rejstřík
Citlivosti ISO citlivost je převodní hodnota pro záznamová média, která je spojena s
obrazovým senzorem přijímajícím světlo. Při stejné expozici se snímky s různou
citlivostí ISO liší.
MENU/Hledání
nastavení
• V režimu Fotogr. s ručním nastav. expoz. nelze nastavit [ISO AUTO].
• V následujících případech nelze zvolit nastavení ISO jiná než [ISO AUTO], [ISO 80] až
[ISO 800]:
– Když je zvolen režim Série/Řada
– Když je Volba scény je nastavena na
(Pokročilé snímání sportu)
– Je-li [DRO] nastaveno na [DRO plus]
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává snímky s hladšími barevnými přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, může být obrázek příliš tmavý.
49CZ
Pokračování r
zRady na ochranu před rozmazáním
Hledání
operace
• Výběrem vyšší citlivosti ISO zkraťte expoziční
čas. Můžete se také pokusit vystihnout okamžik,
kdy se objekt nepohybuje, nebo jeho pohyb
sledovat fotoaparátem.
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost) v režimu
Volba scény.
Obsah
Přestože je fotoaparát v klidu, objekt se během expozice pohybuje, čímž dojde po
stisknutí tlačítka spouště k rozmazání. Třes fotoaparátu se automaticky sníží, ale
funkce nesníží rozmazání předmětu.
K rozmazání předmětu dochází za špatných světelných podmínek nebo při použití
pomalé závěrky.
V takovém případě fotografujte podle níže uvedených pokynů.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
50CZ
Vyváž. bílé
1 MENU t
(Vyváž. bílé) t Požadovaný režim
(Auto)
Úpravy pro venkovní podmínky hezkého dne, večerní scény,
noční scény, neónové nápisy, ohňostroj atd.
(Oblačno)
Nastavení pro oblačnou oblohu nebo stinná místa.
[Vyvážení bílé u zářivek 1]: Nastavení pro bílé zářivkové
osvětlení.
[Vyvážení bílé u zářivek 2]: Nastavení pro přirozeně bílé
zářivkové osvětlení.
[Vyvážení bílé u zářivek 3]: Nastavení pro denní bílé zářivkové
osvětlení.
n (Žárovky)
Nastavení vhodné pro místa osvětlená žárovkami nebo jasným
světlem, např. ve fotostudiu.
Nastavení určené pro fotografování s bleskem.
(Stisk)
Nastavení vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva
uložená v režimu [Nast. stiskem] je základní bílá. Použijte
tento režim, pokud režim [Auto] nebo jiné režimy
nereprodukují barvy správně.
Uloží základní bílou barvu, která se použije v režimu [Stisk].
Rejstřík
(Blesk)
MENU/Hledání
nastavení
(Vyvážení bílé
u zářivek 1)
(Vyvážení bílé
u zářivek 2)
(Vyvážení bílé
u zářivek 3)
Hledání
operace
Upraví automaticky vyvážení bílé, aby barvy vypadaly
přirozeně.
(Denní světlo)
(Nast.
stiskem)
Obsah
Upraví nastavení barev podle okolních světelných podmínek. Použijte tuto funkci, jsou-li
barvy snímku nepřirozené.
Poznámky
• [Vyváž. bílé] nelze upravit v režimu Inteligentní autom.nastav. nebo režimu Snadné
fotografování.
• [Blesk] v nastavení [Vyváž. bílé] nelze upravit v následujících situacích:
– V režimu Plynulé panoráma
– V režimu video
– Volba scény je nastavena na
(Vysoká citlivost).
• Při zářivkovém blikajícím osvětlení nemusí funkce vyvážení bílé pracovat správně ani v případě, že
vyberete [Vyvážení bílé u zářivek 1], [Vyvážení bílé u zářivek 2] nebo [Vyvážení bílé u zářivek 3].
• Při fotografování s bleskem v jiném režimu než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Když je blesk nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], lze vyvážení bílé nastavit na [Auto],
[Blesk], [Stisk] nebo [Nast. stiskem].
• [Nast. stiskem] nelze vybrat během nabíjení blesku.
51CZ
1 Zaměřte bílý objekt, jako je např. list papíru a vyplňte jím celou obrazovku
za stejných světelných podmínek, za jakých budete snímat objekt.
2 MENU t
Obsah
Zachycení základní bílé barvy v režimu [Nast.
stiskem]
(Vyváž. bílé) t [Nast. stiskem] t z na ovládacím tlačítku
Poznámky
zVliv světelných podmínek
Zdánlivá barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny se upraví automaticky, ale pomocí funkce vyvážení bílé můžete upravit
barevné tóny ručně.
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Charakteristiky
světla
Bílé
(běžné denní)
Namodralé
Zbarvené zeleně
Načervenalé
Rejstřík
Počasí/osvětlení
MENU/Hledání
nastavení
• Bliká-li během snímání indikátor
, vyvážení bílé ještě nebylo nastaveno nebo je nelze nastavit.
Použijte automatické vyvážení bílé.
• Netřeste fotoaparátem a chraňte jej před nárazem, pracuje-li [Nast. stiskem].
• Když je blesk nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], je vyvážení bílé upraveno podle
podmínek při spuštění blesku.
Hledání
operace
Obrazovka na chvíli zčerná, a když se upraví vyvážení bílé a uloží do paměti, zobrazí se
opět obrazovka záznamu.
52CZ
Ostření
1 MENU t
Obsah
Můžete určit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte tuto nabídku.
AF znamená „Automatické ostření“, což je funkce upravující ostření automaticky.
(Ostření) t Požadovaný režim
Zaostří automaticky na objekt
nacházející se v celé ploše rámečku
autofokusu.
Namáčknete-li tlačítko spouště v režimu
fotografování snímků, zobrazí se kolem
oblasti zaostření zelený rámeček.
Hledání
operace
(Více. AF)
Rámeček autofokusu
(Střed AF)
MENU/Hledání
nastavení
• Je-li aktivní funkce Detekce obličejů,
pracuje Autofokus s prioritou na obličeje.
Zaostří automaticky na objekt
nacházející se uprostřed rámečku
autofokusu. Použitím funkce blokování
zaostřené vzdálenosti lze komponovat
snímek tak, jak potřebujete.
Rámeček autofokusu
(Jednobod.
Automaticky zaostří na velmi malý
objekt nebo úzkou oblast. Použitím
funkce blokování zaostřené vzdálenosti
lze komponovat snímek tak, jak
potřebujete. Držte fotoaparát klidně tak,
aby objekt nevybočil z rámečku
autofokusu.
Rejstřík
AF)
Rámeček autofokusu
Poznámky
• Použijete-li [Digitál. transf.] nebo [Iluminátor AF], rámeček autofokusu se nezobrazí nebo se
zobrazí tečkovanou linkou. V takovém případě fotoaparát zaostří na objekt uprostřed záběru.
• Je-li nastaven jiný režim ostření než [Více. AF], nelze použít funkci Detekce obličejů.
• Režim zaostření je v následujících situacích nastaven na [Více. AF]:
– V režimu Inteligentní autom.nastav.
– V režimu Snadné fotografování
– V režimu video
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
– Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]
53CZ
Pokračování r
zZaostření na objekty v blízkosti okraje obrazovky
Rámeček
autofokusu
2Jakmile indikátor expozice/zaostření (AE/AF)
přestane blikat a zůstane rozsvícený, stiskněte
tlačítko spouště nadoraz a záběr
vyfotografujte.
• Dokud nestisknete tlačítko spouště nadoraz, můžete
opakovat celý postup, kolikrát je nutné.
Hledání
operace
Indikátor
expozice/
zaostření
(AE/AF)
1Změňte kompozici snímku tak, aby se objekt
nacházel uprostřed rámečku autofokusu, a
namáčknutím tlačítka spouště zaostřete na
objekt (blokování zaostřené vzdálenosti).
Obsah
Je-li objekt mimo oblast ostření, postupujte následovně:
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
54CZ
Režim měření
1 MENU t
Obsah
Určuje režim měření expozice, který stanoví, podle které části objektu bude
vyhodnocena expozice.
(Režim měření) t Požadovaný režim
(Střed.)
Fotoaparát vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na
základě jasu objektu v tomto místě (Vážené měření expozice s
důrazem na střed).
(Jednobod.)
Měří pouze malou část objektu
(Jednobod. měření). Tato funkce je
užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi
objektem a pozadím silný kontrast.
Nitkový kříž
jednobodového měření
expozice
MENU/Hledání
nastavení
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát stanoví dobře vyváženou expozici (Vícebodové
měření).
Hledání
operace
(Víceb.)
Pozice na objektu
Rejstřík
Poznámky
• V režimu videa nelze vybrat [Jednobod.].
• Nastavíte-li jiný režim měření než [Víceb.], nelze použít funkci Detekce obličejů.
• Režim měření je v následujících situacích nastaven na [Víceb.]:
– V Inteligentním autom.nastav.
– V režimu Snadné fotografování
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
– Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]
55CZ
Rozpoznání scény
Obsah
V inteligentím automatickém nastavení fotoaparát automaticky rozpozná podmínky
fotografování, a poté pořídí snímek. Je-li detekován pohyb, zvýší se citlivost ISO podle
pohybu, aby se snížilo rozmazání objektu (Detekce pohybu).
Příklad snímku, u kterého bylo
aktivováno
(Protisvětlo).
Ikona a průvodce rozpoznáním scény
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro),
(Portrét)
2 MENU t
(Auto)
(Inteligentní autom.nastav.).
(Rozpoznání scény) t Požadovaný režim
Rozpozná-li fotoaparát scénu, přepne se do optimálního
nastavení a pořídí snímek.
• Když pořídíte dva snímky za sebou, zezelená značka + na ikoně
.
• Po exponování dvou snímků se oba snímky zobrazí vedle sebe
ihned po jejich pořízení.
• Když je zobrazeno [Redukce zavřených očí], pořídí se automaticky
2 snímky a vybere se ten snímek, na kterém mají osoby otevřené
oči. Podrobnosti týkající se funkce Redukce zavřených očí viz „Co
znamená funkce Redukce zavřených očí?“.
Rejstřík
(Pokročilý) Rozpozná-li fotoaparát scénu, přepne se do optimálního
nastavení. Rozpozná-li fotoaparát (Soumrak), (Portrét
za soumr.),
(Soumrak se stativem), (Protisvětlo) nebo
(Portrét v protisvětle), změní automaticky nastavení a
pořídí další snímek.
MENU/Hledání
nastavení
1 Nastavte ovladač režimů na
Hledání
operace
Fotoaparát rozpoznává následující typy scén.
Určí-li fotoaparát optimální scénu, zobrazí
odpovídající ikonu a průvodce.
Poznámky
• Rozpoznání scény nepracuje, používá-li se digitální transfokátor.
• Rozpoznání scény je v následujících situacích nastaveno na [Auto]:
– Snímání v režimu série
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
– Když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] a [Vlastní portrét dvou osob]
• Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].
•
Scény (Soumrak se stativem) někdy není možné rozeznat v prostředí, kde jsou vibrace
přenášeny na fotoaparát, přestože je upevněn na stativu.
• V některých případech dojde k nastavení pomalé závěrky, je-li scéna rozpoznána jako
(Soumrak se stativem). Držte fotoaparát během snímání v klidu.
• Tyto scény nemusí být rozpoznány podle situace.
56CZ
Pokračování r
z Fotografujte dvakrát, nejlepší snímek si vyberte později Když v režimu [Pokročilý] rozpozná fotoaparát obtížně vyfotografovatelnou scénu
( (Soumrak), (Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem), (Protisvětlo) a
(Portrét v protisvětle)), změní nastavení následujícím způsobem, vyfotografuje
dva snímky s různými efekty a nechá vás zvolit ten, který se vám více líbí.
Snímá v režimu Pomalá synchro
Snímání se zvýšenou citlivostí a redukcí
rozmazání
Snímá v režimu Pomalá synchro s
obličejem, který nasvítí blesk, jako s
vodítkem
Snímání se zvýšenou citlivostí s obličejem
jako s vodítkem a s redukcí rozmazání
Snímá v režimu Pomalá synchro
Snímá s ještě pomalejší závěrkou bez zvýšení
citlivosti
Snímání s bleskem
Snímání s upraveným jasem a kontrastem
pozadí (DRO plus)
Snímání s obličejem, který nasvítí
blesk, jako s vodítkem
Snímá s upraveným jasem a kontrastem mezi
obličejem a pozadím (DRO plus)
* Když je blesk nastaven na [Auto].
Při nastavení [Pokročilý] fotoaparát automaticky zaznamená dva snímky po sobě*,
když detekuje
(Portrét). Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a zaznamená
snímek, na kterém není vidět mrknutí očí. Pokud jsou oči na obou snímcích zavřené,
zobrazí se zpráva „Detekovány zavřené oči“.
Rejstřík
zCo znamená funkce Redukce zavřených očí?
MENU/Hledání
nastavení
Druhý snímek
Hledání
operace
První snímek*
Obsah
je to snadné! ([Pokročilý])
* kromě případů, kdy blesk zaměřuje/když je nízká rychlost závěrky
57CZ
Citlivost detekce úsměvu
1 MENU t
(Citlivost detekce úsměvu) t Požadovaný režim
Detekuje široký úsměv.
(Normální
úsměv)
Detekuje normální úsměv.
(Jemný
úsměv)
Detekuje i mírný úsměv.
Hledání
operace
(Velký
úsměv)
Obsah
Nastavení citlivosti funkce Snímání úsměvu pro detekci úsměvů.
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
• V závislosti na podmínkách nemusí být úsměvy rozpoznány správně.
• [Citlivost detekce úsměvu] nelze upravit v následujících situacích:
– V režimu Snadné fotografování
– V režimu Plynulé panoráma
– V režimu video
Rejstřík
58CZ
Detekce obličejů
Obsah
Detekuje tváře osob a automaticky upraví nastavení zaostření, blesk, expozici. vyvážení
bíle a redukci čevených očí.
Rámeček detekce obličejů (oranžový)
Pokud fotoaparát rozpozná více obličejů, vyhodnotí hlavní osobu a přednostně na
ni zaostří. Rámeček detekce obličejů pro hlavní osobu se zbarví oranžově.
Rámeček, na který je provedeno zaostření, se po namáčknutí spouště zbarví zeleně.
Hledání
operace
Rámeček detekce obličejů (bílý)
1 MENU t
(Detekce obličejů) t Požadovaný režim
Funkce Detekce obličejů se nevyužívá.
(Auto)
Vybere obličej, na který se fotoaparát automaticky zaměří.
(Priorita dětí)
Detekuje a snímá s prioritou na dětský obličej.
(Priorita
dospělých)
Detekuje a snímá s prioritou na obličej dospělého.
Poznámky
Rejstřík
• [Detekce obličejů] nelze zvolit v následujících situacích:
– V režimu Snadné fotografování
– V režimu video
– V režimu Plynulé panoráma
• [Vyp.] nelze zvolit, když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní
portrét dvou osob].
• [Detekce obličejů] lze vybrat pouze tehdy, je-li režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim
měření nastaven na [Víceb.].
• Funkce Detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
• Může být detekováno až 8 obličejů osob.
• Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni v závislosti na podmínkách.
• Při fotografování s funkcí Snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastaveno na
[Auto], přestože mohlo být nastaveno na [Vyp.].
MENU/Hledání
nastavení
(Vyp.)
59CZ
Pokračování r
zVolba obličeje s prioritou
1Stiskněte z na ovládacím tlačítku během Detekce obličejů. Levý krajní obličej je
zvolen jako hlavní obličej, a rámeček se změní z
na oranžový rámeček ( ).
3Chcete-li zrušit výběr obličeje (Vyp.), posuňte oranžový rámeček na krajní obličej
vpravo, a poté stiskněte znovu z.
Rejstřík
• V závislosti na okolním světle, účesu objektu apod. nemusí být možné detekovat zvolený
obličej správně. V takovém případě zvolte obličej znovu v podmínkách, za kterých bude
snímek pořízen.
• Použije-li se funkce Snímání úsměvu spolu s rámečkem Detekce obličejů, bude Detekce
úsměvu provedena pouze u zvoleného obličeje.
• V režimu snadného snímání, Fotogr. s ručním nastav. expoz. nebo když je samospoušť
nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob], nelze zvolit
prioritu obličeje.
MENU/Hledání
nastavení
2Pokaždé, když stisknete z, hlavní obličej se přesune o jeden obličej vpravo.
Stiskněte opakovaně z, dokud nebude oranžový rámeček ( ) na obličeji, který
chcete zvolit.
Hledání
operace
Vypnutí rámečku priority obličeje
Obsah
Fotoaparát obvykle vybere automaticky obličej, na který se zaměří podle nastavení
[Detekce obličejů], ale lze rovněž vybrat obličej, který chcete určit jako hlavní.
60CZ
DRO
(DRO) t Požadovaný režim
(Vyp.)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Bez úpravy.
Upraví jas a kontrast snímků automaticky.
Hledání
operace
1 MENU t
Obsah
V automatickém programu nebo v režimu Fotogr. s ručním nastav. expoz. fotoaparát
analyzuje snímanou scénu a automaticky opraví jas a kontrast z důvodu zlepšení kvality
snímku.
DRO znamená „Dynamická optimalizace rozsahu“, což je funkce, která automaticky
optimalizuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi snímku.
Upraví jas a kontrast snímku automaticky a výrazně.
• V závislosti na podmínkách fotografování nemusí být možné dosáhnout potřebné opravy.
• Pouze [ISO AUTO] nebo hodnoty od [ISO 80] do [ISO 800] lze nastavit pro citlivost ISO, je-li
nastaveno [DRO plus].
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Rejstřík
61CZ
Redukce zavřených očí
1 Nastavte ovladač režimů na
2 Zvolte
Obsah
Když je volba scény při fotografování snímku nastavena na
(Zamlžení), fotoaparát
automaticky zhotoví dva snímky po sobě. Fotoaparát automaticky zvolí, zobrazí a
zaznamená snímek, na kterém není vidět mrknutí očí.
(Volba scény).
(Zamlžení).
(Redukce zavřených očí) t Požadovaný režim
Je-li Detekce obličejů aktivní, pracuje funkce Redukce
zavřených očí tak, že jsou zaznamenány snímky s otevřenýma
očima objektu.
(Vyp.)
Nepoužívání funkce Redukce zavřených očí.
Poznámky
Rejstřík
• [Redukce zavřených očí] nepracuje v následujících situacích:
– Při použití blesku
– Když je zvolen režim série
– Nepracuje-li funkce Detekce obličejů
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
• V některých případech funkce Redukce zavřených očí nepracuje v závislosti na situaci.
• Je-li funkce Redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale jsou zaznamenány pouze snímky se
zavřenýma očima objektu, zobrazí se na LCD displeji zpráva „Detekovány zavřené oči“. Je-li
třeba, fotografujte znovu.
MENU/Hledání
nastavení
(Auto)
Hledání
operace
3 MENU t
62CZ
SteadyShot
1 Nastavte ovladač režimů na
2 MENU t
(Režim videa).
Obsah
V režimu videa se může měnit intenzita funkce SteadyShot.
(SteadyShot) t Požadovaný režim
(Standardní) Poskytuje efekt SteadyShot v stabilních podmínkách snímání.
Poskytuje silnější efekt SteadyShot.
Hledání
operace
(Aktivní)
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
63CZ
Prezentace
1 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
Obsah
Snímky se automaticky jeden po druhém přehrávají.
2 MENU t
(Prezentace) t požadovaná prezentace t z na
ovládacím tlačítku
(Prezentace s hudbou)
Přehraje postupně všechny snímky.
Přehrává snímky v pořadí s přidanými efekty a
hudbou.
1 Pomocí ovládacího tlačítka vyberte požadovaný snímek, který chcete
přehrát.
2 MENU t
(Prezentace) t [Plynulé přehrávání] t z
Funkce přehrávání
z
Stop
v
Uloží nastavení displeje.
V
Zobrazí obrazovku ovládání hlasitosti.
• Pomocí v/V na ovládacím tlačítku upravte hlasitost, pak
stiskněte z.
b
Převine snímek zpět.
B
Převine snímek dopředu.
Rejstřík
Ovládací tlačítko
MENU/Hledání
nastavení
Plynulé přehrávání
Hledání
operace
(Plynulé přehrávání)
zProhlížení panoramatických snímků při plynulém
přehrávání
Celý panoramatický snímek se zobrazí na 3 sekundy.
Panoramatický snímek můžete rolovat stisknutím z.
Při rolování znovu stiskněte z a obrazovka se vrátí na celý panoramatický snímek.
64CZ
Prezentace s hudbou
(Prezentace) t [Prezentace s hudbou] t z na ovládacím
Obsah
1 MENU t
tlačítku
Zobrazí obrazovku nastavení.
2 Zvolte požadované nastavení.
3 [Start] t z
Hledání
operace
4 Stiskněte z, chcete-li ukončit prezentaci.
Poznámky
• Videa ani panoramatické snímky nelze přehrávat.
• Jiná nastavení než [Snímek] jsou uložena, dokud nebudou později změněna.
Vše
Přehrání prezentace všech fotografií po pořádku.
Toto datum
Přehraje prezentaci fotografií s aktuálně vybraným rozmezím
data, je-li režim prohlížení [Přehled dat].
Složka
Přehraje prezentaci fotografií v aktuálně vybrané složce, je-li
režim prohlížení přehled složek.
MENU/Hledání
nastavení
Snímek
Výběr skupiny snímků určených k prezentaci.
Poznámka
Efekty
Výběr rychlosti přehrávání a nálady prezentace.
Jednod.
Jednoduchá prezentace, v níž se střídají fotografie v předem
určeném intervalu.
Interval přehrávání lze nastavit funkcí [Interval], abyste si
mohli důkladně užít své snímky.
Nostalgie
Náladová prezentace s filmovou atmosférou.
Elegance
Stylová prezentace ve středním tempu.
Aktivní
Velmi rychlá prezentace určená pro aktivní scény.
Rejstřík
• Používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť, je tato volba pevně nastavena na [Složka].
65CZ
Pokračování r
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení pro prezentaci typu [Aktivní].
Zvuk vypnut
Nepoužívat BGM.
Interval
Nastavení intervalu střídání snímků. Nastavení je [Auto], pokud není ve volbě [Efekty]
nastavena hodnota [Jednod.].
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
10 s
Auto
Interval je nastaven tak, aby odpovídal vybrané položce
[Efekty].
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se prezentace ukončí.
Rejstřík
Opakovat
Zapíná nebo vypíná opakování prezentace.
MENU/Hledání
nastavení
1s
Hledání
operace
Music1
Obsah
Hudba
Výběr hudby, která bude přehrávána během prezentace. Lze vybrat více než jednu
hudební stopu na pozadí. Stiskněte V na ovládacím tlačítku a zobrazí se obrazovka s
ovládáním hlasitosti, pak stisknutím v/V upravte hlasitost.
zVýběr hudby na pozadí
Jako hudební doprovod během prezentace můžete převést do fotoaparátu
požadovaný hudební soubor z disků CD nebo souborů MP3. Chcete-li přenášet
hudbu, nainstalujte do počítače software „Music Transfer“ (je součástí dodávky).
Podrobnosti viz str. 105 a 106.
• Do fotoaparátu můžete nahrát až čtyři nahrávky (těmito přenesenými nahrávkami lze
nahradit 4 stávající nahrávky (Music1 – Music4)).
• Maximální délka jednoho hudebního souboru pro přehrávání hudby ve fotoaparátu je
5 minut.
• Nejde-li přehrát hudební soubor z důvodu poškození nebo jiné chyby souboru, spusťte
[Form.hudby] (str. 91) a přesuňte nahrávku znovu.
66CZ
Režim prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
Obsah
Umožňuje vybrat formát zobrazení při zobrazení snímků.
2 MENU t
(Režim prohlížení) t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
Hledání
operace
(Přehled dat) Zobrazení snímků podle data.
Zobrazuje pouze fotografie.
(Přehled
složek
(Videoklipy))
Zobrazuje pouze videa.
Poznámky
• Když používáte vnitřní paměť, přepne se režim prohlížení na přehled složek a fotografie i videa se
přehrají ze stejné složky.
• Přehled událostí není u tohoto fotoaparátu dostupný.
MENU/Hledání
nastavení
(Přehled
složek (static.
sn.))
Zobrazení kalendáře
(Režim prohlížení) t [Přehled dat] t z na ovládacím
2 Chcete-li zobrazit kalendář, otočte několikrát páčku
Rejstřík
1 MENU t
tlačítku
(Přehled).
Pomocí ovládacího tlačítka zvolte / , pak vyberte měsíc, který chcete zobrazit.
Zvolta datum a stiskněte z, aby se zobrazily snímky ze zvoleného data v režimu
přehledu.
zZobrazení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Fotoaparát vytvoří databázový soubor na paměťové kartě a zaregistruje všechny
fotografie pro pozdější přehrání. Pokud fotoaparát nalezne na paměťové kartě
snímek, který nebyl zaregistrován v databázovém souboru, zobrazí se obrazovka
registrace „Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“.
Pokud chcete nezaregistrovaný snímek zobrazit, zvolte [OK] a snímek se
zaregistruje.
• Při registrování používejte plně nabitý modul akumulátoru. Při registrování
nezaregistrovaných souborů pomocí modulu akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se
modul akumulátoru může vybít a může dojít k poškození dat snímků.
67CZ
Retuš
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
Obsah
Retušuje uložený snímek a uloží jej jako nový soubor. Původní snímek se zachová.
(Retuš) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
3 Proveďte úpravy podle následujících postupů pro jednotlivé režimy.
(Korekce
červených očí)
Korekce jevu červených očí
vyvolaného bleskem.
Vyberte [OK] pomocí
ovládacího tlačítka t z.
• U některých snímků nemusí být
možné opravit jev červených očí.
MENU/Hledání
nastavení
Pro zvětšení snímku otočte
páčku směrem k (T), pro
zmenšení směrem k (W).
2 Pomocí ovládacího tlačítka zvolte polohu výřezu.
3 MENU t vybere velikost snímku pro uložení t z
4 [OK] t z
• Oříznutím se kvalita snímků může zhoršit.
• Velikost snímku, do kterého výřez ukládáte, se může snímek od snímku
lišit.
1
Hledání
operace
(Ořezat
Uloží výřez právě zobrazeného
(Změnit velikost)) snímku.
1
Zaostří snímek uvnitř
vybraného rámečku.
Vyberte oblast (rámeček) u
požadovaného snímku určeného
k retušování pomocí ovládacího
tlačítka t MENU.
2 [OK] t z
• V závislosti na snímku nemusí
být provedená korekce
dostatečná a může dojít ke zhoršení kvality snímku.
Rejstřík
(Neostrá
místa)
1
Poznámka
• Videa ani panoramatické snímky nelze retušovat.
68CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky, které chcete vymazat.
Snímky lze vymazat také pomocí tlačítka (Smazat) (str. 39).
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
(Smazat) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
(Toto foto)
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a vymazat více snímků najednou.
Proveďte následující postup až ke kroku 2.
2MENU t [OK] t z
(Všechny
snímky z období)
(Vše ve složce)
Smaže najednou všechny snímky v rozsahu dat nebo ve
vybrané složce.
MENU/Hledání
nastavení
1Vyberte snímek a stiskněte z.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nevyberete všechny
nechtěné snímky. Chcete-li značku
ze snímku odebrat,
vyberte snímek se značkou
znovu.
Hledání
operace
3 [OK] t z
Poznámky
Rejstřík
• V režimu snadného prohlížení lze vybírat pouze mezi [Vymazání jednoho snímku] nebo
[Vymazání všech snímků].
• Když se k ukládání snímků používá interní paměť, je režim prohlížení nastaven na Přehled složek.
69CZ
Chránit
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
Obsah
Ochrana zaznamenaných snímků před náhodným smazáním.
Značka
se zobrazí u registrovaných snímků.
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
(Chránit) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a chránit několik snímků.
Proveďte následující postup až ke kroku 2.
2MENU t [OK] t z
Poznámka
• Když se k ukládání snímků používá interní paměť, je režim prohlížení nastaven na Přehled složek.
MENU/Hledání
nastavení
1Vyberte snímek a stiskněte z.
Opakujte výše uvedený krok, dokud nebudou chráněny
všechny snímky. Chcete-li značku
ze snímku odebrat,
vyberte snímek se značkou
znovu.
Hledání
operace
(Toto foto)
zZrušení ochrany
Rejstřík
Vyberte snímek, jehož ochranu chcete zrušit, a odemkněte jej stisknutím z na
ovládacím tlačítku stejným postupem, jako při nastavení ochrany.
Indikátor
zmizí, a ochrana je zrušena.
70CZ
DPOF
1 Stisknutím tlačítka
2 MENU t
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Nastaví objednávku tisku snímku aktuálně zobrazeného v
režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Pro objednávku tisku lze vybrat více snímků najednou.
Proveďte následující postup až ke kroku 2.
2MENU t [OK] t z
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
1Vyberte snímek a stiskněte z.
Opakujte výše uvedený krok, dokud nebudou určeny k
tisku všechny požadované snímky. Chcete-li značku
ze
snímku odebrat, vyberte snímek se značkou
znovu.
Hledání
operace
(Toto foto)
• Značku
paměti.
• Značku
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje vybrat snímky na
paměťové kartě, které chcete později vytisknout.
Značka
(Tisková objednávka) se zobrazí u registrovaných snímků.
(Tisková objednávka) nelze přidat k videoklipům nebo snímkům ve vnitřní
(Tisková objednávka) lze přidat maximálně k 999 snímkům.
Rejstřík
zOdstranění značky DPOF
Vyberte snímek, který chcete vyřadit z tiskové objednávky DPOF a poté stiskněte z
na ovládacím tlačítku stejným způsobem, jako při nastavení značky
.
Značka
zmizí a registrace DPOF je zrušena.
71CZ
Otočit
2 MENU t
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
(Otočit) t z na ovládacím tlačítku
Hledání
operace
1 Stisknutím tlačítka
Obsah
Otočení fotografie. Použijte tuto funkci, chcete-li zobrazit vodorovně orientovaný snímek
ve svislé orientaci.
3 Otočte snímek pomocí [ / ] t b/B.
Poznámky
• Videoklipy a chráněné snímky nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
MENU/Hledání
nastavení
4 [OK] t z
Rejstřík
72CZ
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) přepněte na režim přehrávání.
(Výběr složky) t z
4 Vyberte složku pomocí b/B.
5 [OK] t z
zProhlížení snímků ve více složkách
Rejstřík
Je-li vytvořeno více složek, zobrazí se u prvního a posledního snímku ve složce
následující indikátory.
: Přechod na předchozí složku
: Přechod na následující složku
: Přechod na předchozí nebo následující složky
MENU/Hledání
nastavení
Poznámka
• Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť.
Hledání
operace
2 MENU t
(Režim prohlížení) t [Přehled složek (static. sn.)] nebo
[Přehled složek (Videoklipy)] t z na ovládacím tlačítku
3 MENU t
Obsah
Je-li na paměťové kartě vytvořeno více složek, vyberte složku, která obsahuje snímek,
který chcete přehrát.
73CZ
Iluminátor AF
Obsah
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve
tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje po namáčknutí tlačítka spouště červené světlo, které umožňuje
fotoaparátu lépe zaostřit. V tomto okamžiku se zobrazí indikátor
.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Auto
Používat iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Rejstřík
• Zaostření proběhne, pokud světlo iluminátoru AF dopadá na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
dopadá přímo na střed záběru.
• Iluminátor AF nelze použít v těchto případech:
– V režimu Plynulé panoráma
– V režimu Volba scény je nastaven režim
(Pokročilé snímání sportu),
(Krajina),
(Soumrak),
(Domácí mazlíček) nebo (Ohňostroj).
– Časovač samospouště je nastaven na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob].
• Používáte-li iluminátor AF, není k dispozici běžný rámeček autofokusu a nový rámeček
autofokusu se zobrazí tečkovaně. Autofokus pracuje s upřednostněním objektů umístěných
poblíž středu záběru.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Přestože neohrožuje zdraví, nikdy nehleďte zblízka
přímo do iluminátoru AF.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Iluminátor AF]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
74CZ
Ř. Mřížky
Obsah
Pomocí mřížky můžete snadno komponovat objekt v záběru do vodorovné či svislé
roviny.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Zap.
Zobrazení mřížky. Mřížka se nezaznamenává.
Vyp.
Mřížka se nezobrazuje.
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Ř. Mřížky] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
75CZ
Rozlišení displeje
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Obsah
Zvolí kvalitu zobrazení na LCD displeji pro fotografování.
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Rozlišení
displeje] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazení standardní kvality snímku pro fotografování.
Vysoké
Zobrazení vysoké kvality snímku pro fotografování.
Hledání
operace
Standardní
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
• Vybíjení energie akumulátoru je rychlejší, je-li [Rozlišení displeje] nastaveno na [Vysoké].
• V režimu Plynulé panoráma a snímání videoklipů je [Rozlišení displeje] nastaveno na [Vysoké].
• V režimu Snadné fotografování je [Rozlišení displeje] nastaveno na [Standardní].
Rejstřík
76CZ
Digitál. transf.
Obsah
Nastavení režimu digitálního transfokátoru. Fotoaparát umožňuje přiblížit záběr pomocí
optické transfokace (až 10×). Jestliže bude tento rozsah přiblížení překročen, fotoaparát
použije inteligentní nebo přesný digitální transfokátor.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Smart (
Vyp.
)
Zvětší všechny snímky přiblížením maximálně 20×, včetně
optické transfokace 10×. Vezměte však na vědomí, že kvalita
snímku se začne snižovat, jakmile překročíte hranici optické
transfokace (Přesná digitální transfokace).
Digitální transfokace se nepoužívá.
Poznámky
Rejstřík
• Funkce digitální transfokace nepracuje v těchto situacích:
– Když je volba scény je nastavena na
(Pokročilé snímání sportu)
– V režimu video
– V režimu Plynulé panoráma
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
– Samospoušť je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]
• Inteligentní transfokátor není dostupný, je-li velikost snímku nastavena na [14M], nebo
[16:9(11M)].
• Funkce Detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
MENU/Hledání
nastavení
Přesný (
Zvětšuje snímek digitálně v takovém rozsahu, aby nedošlo ke
ztrátě obrazové kvality s ohledem na nastavenou velikost
snímku (Inteligentní transfokátor).
)
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Digitál. transf.]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Celková stupnice transfokátoru při použití funkce
Inteligentní transfokátor (včetně optické
transfokace 10×)
Dostupný rozsah transfokace závisí na velkosti snímku.
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
10M
Přibližně 11×
5M
Přibližně 16×
VGA
Přibližně 67×
16:9(2M)
Přibližně 22×
77CZ
Autom. Orient.
Obsah
Natočíte-li fotoaparát při fotografování portrétových (svislých) snímků, fotoaparát
zaznamená svou změnu polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Zap.
Zaznamenání snímku ve správné orientaci.
Vyp.
Nepoužívat Autom. Orient.
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t [Autom. Orient.]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Poznámky
zOtáčení snímků po zaznamenání
Je-li orientace snímku nesprávná, lze použít funkci [Otočit] na obrazovce nabídky,
chcete-li zobrazit snímek v poloze portrétu.
MENU/Hledání
nastavení
• Po levé a pravé straně otočených snímků budou zobrazena černá.
• V závislosti na úhlu natočení fotoaparátu nemusí být orientace snímku zaznamenána správně.
• V režimu videa nelze používat Autom. Orient.
Rejstřík
78CZ
Redukce červ. očí
Obsah
Za účelem omezení jevu červených očí při použití blesku se blesk před exponováním
odpálí dvakrát nebo vícekrát.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Je-li aktivována funkce Detekce obličejů, odpálí se blesk
automaticky z důvodu snížení jevu červených očí.
Zap.
Blesk zableskne vždy, čímž dojde k potlačení jevu červených
očí.
Vyp.
Nepoužívá se funkce Redukce červených očí.
Poznámky
Rejstřík
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud se závěrka nespustí.
Závěrka se obvykle spouští s mírným zpožděním, pokuste se tedy zařídit, aby byl po tuto dobu
fotografovaný objekt nehybný.
• Redukce červených očí nemusí dosáhnout požadovaného účinku. Záleží to na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je např. vzdálenost osoby nebo to, zda se osoba dívala jinam při
předblesknutí.
• Nepoužijete-li funkci Detekce obličejů, Redukce červených očí nebude pracovat, i když vyberete
[Auto].
• [Redukce červ. očí] je nastaveno na [Vyp.] v následujících situacích:
– Když je Volba scény je nastavena na režim
(Vysoká citlivost)
– Je-li aktivována funkce Snímání úsměvu
MENU/Hledání
nastavení
Auto
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t
[Redukce červ. očí] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
zCo způsobuje jev červených očí?
Zornice se ve tmavém prostředí rozšiřují. Světlo blesku se odráží od cév (sítnice) očí
osoby a tak dochází k jevu „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Další způsoby redukce červených očí
• Vyberte režim
(Vysoká citlivost) v režimu Volba scény. (Blesk je nastaven na [Vypnout]
automaticky.)
• Jsou-li oči osoby na snímku červené, opravte snímek s pomocí funkce [Retuš] t [Korekce
červených očí] v nabídce zobrazení nebo s pomocí dodávaného softwaru „PMB“.
79CZ
Detekce zavř. očí
Obsah
Nahraje-li se snímek se zavřenýma očima osoby v aktivovaném režimu Detekce obličejů,
zobrazí se zpráva „Detekovány zavřené oči“.
1 Nastavte fotoaparát do režimu fotografování.
Auto
Zobrazí zprávu „Detekovány zavřené oči“.
Vyp.
Zpráva se nezobrazí.
Hledání
operace
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení pro záběr) t
[Detekce zavř. očí] t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
80CZ
Zvuk
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Zvuk] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Nastavení zvuku závěrky při stisknutí spouště.
Vysoký
Nízký
Nastavení pípnutí/zvuku závěrky při stisknutí ovládacího
tlačítka nebo tlačítka spouště.
Chcete-li snížit hlasitost, vyberte [Nízký].
Vyp.
Pípnutí/zvuk závěrky je vypnutý.
Hledání
operace
Závěrka
Obsah
Nastavení nebo vypnutí zvuku tlačítek při práci s fotoaparátem.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
81CZ
Language Setting
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Language Setting]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastavení jazyka, který se bude používat k zobrazení položek nabídek, varování a zpráv.
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
82CZ
Průvodce funkcemi
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Průvodce funkcemi]
t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Zobrazování nápovědy k funkcím.
Vyp.
Skrytí nápovědy k funkcím.
Hledání
operace
Zap.
Obsah
Lze vybrat, zda bude při práci s fotoaparátem zobrazována nápověda k funkcím.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
83CZ
Režim demo
Obsah
Lze nastavit, zda bude spuštěna demonstrace funkcí Snímání úsměvu a Rozpoznání
scény.
Není-li třeba přehrávat demonstraci, nastavte [Vyp.].
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Režim demo] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Ukázka režimu Rozpoznání scény.
Režim demo 2
Ukázka režimu Snímání úsměvu se spustí automaticky, pokud
není během 15 sekund provedena žádná operace.
Vyp.
Demonstrace nebude spuštěna.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámka
• Stisknutím tlačítka spouště během ukázky režimu Snímání úsměvu spoušť funguje, ale snímek se
nenahraje.
Hledání
operace
Režim demo 1
Rejstřík
84CZ
Inicializace
1 MENU t
(Nastav.) t
t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I v případě, že spustíte tuto funkci, zůstanou snímky zachovány.
(Hlavní nastavení) t [Inicializace] t [OK]
Hledání
operace
Poznámka
• Během inicializace nevypínejte fotoaparát.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
85CZ
COMPONENT
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru s vysokým rozlišením 1080i.
SD
Vyberte tuto možnost, chcete-li fotoaparát připojit k
televizoru, který není kompatibilní se standardem HD(1080i).
MENU/Hledání
nastavení
Poznámka
• Snímáte-li video za podmínky, že je fotoaparát a televizor připojen pomocí adaptérového kabelu
pro výstup HD (prodává se samostatně), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru.
Hledání
operace
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [COMPONENT] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Výběr výstupu videosignálu SD a HD(1080i), propojíte-li fotoaparát a televizor pomocí
adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně), podle připojeného
televizoru.
Použijte Type2b-kompatibilní adaptérový kabel pro výstup HD (prodává se samostatně).
Rejstřík
86CZ
Videovýstup
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (např. pro USA,
Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (např. pro Evropu,
Čínu).
Hledání
operace
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Videovýstup] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastavení výstupního signálu videa podle barevné obrazové normy připojeného
videozařízení. Barevná obrazová norma televizoru se liší podle země a oblasti.
Chcete-li zobrazit snímky na obrazovce televizoru, zjistěte si, jaká barevná obrazová
norma televizoru se v zemi nebo oblasti používá (str. 103).
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
87CZ
Spojení USB
Obsah
Nastavení režimu USB použité při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí víceúčelového kabelu.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Spojení USB] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
PictBridge
Připojení fotoaparátu k tiskárně vyhovující standardu
PictBridge.
PTP/MTP
Připojíte-li fotoaparát k počítači, objeví se průvodce
Automatického přehrávání a snímky nahrané ve složce ve
fotoaparátu se importují do počítače. (se systémem
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Naváže mezi fotoaparátem a počítačem nebo jiným zařízení
USB spojení v režimu Mass Storage.
Poznámky
Rejstřík
• Nelze-li připojit fotoaparát k tiskárně vyhovující standardu PictBridge pomocí nastavení [Auto],
vyberte [PictBridge].
• Nelze-li připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB pomocí nastavení [Auto], vyberte [Mass
Storage].
• Je-li [Spojení USB] nastaveno na [PTP/MTP], nelze snímky přenést do počítače. Chcete-li
přenést do počítače videoklipy, nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage].
MENU/Hledání
nastavení
Fotoaparát automaticky rozezná a nastaví komunikaci s
počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu PictBridge.
Hledání
operace
Auto
88CZ
Nastavení LUN
Obsah
Nastavení způsobu zobrazení nahraných snímků zobrazených na obrazovce počítače
nebo jiného monitoru, je-li fotoaparát připojen k počítači nebo AV zařízení pomocí
propojení USB.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Nastavení LUN] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Jeden
Je-li ve fotoaparátu vložena paměťová karta, zobrazí se
snímky na kartě, není-li vložena, zobrazí se snímky ve vnitřní
paměti. Vyberte toto nastavení, nezobrazí-li se snímky na
paměťové kartě ani ve vnitřní paměti a fotoaparát je připojen
k jinému zařízení než je počítač.
Poznámka
• Vždy musíte vybrat [Více] v [Nastavení LUN], nahráváte-li snímky na mediální server pomocí
„PMB Portable“.
MENU/Hledání
nastavení
Zobrazí se snímky na paměťové kartě i ve vnitřní paměti.
Vyberte toto nastavení, připojujete-li fotoaparát k počítači.
Hledání
operace
Více
Rejstřík
89CZ
Staž.hudby
1 MENU t
(Nastav.) t
z na ovládacím tlačítku
Obsah
Lze použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je součástí dodávky), chcete-li
změnit hudební stopy na pozadí.
(Hlavní nastavení) t [Staž.hudby] t
Zobrazí se zpráva „Připojit k PC“.
3 Při změně hudebních souborů postupujte podle pokynů na obrazovce.
Hledání
operace
2 Vytvořte propojení USB mezi fotoaparátem a počítačem, a poté spusťte
aplikaci „Music Transfer“.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
90CZ
Form.hudby
1 MENU t
(Nastav.) t
t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Lze vymazat všechny hudební soubory uložené ve fotoaparátu. Tuto možnost lze využít v
případě, že jsou hudební soubory poškozeny a nelze je přehrát.
(Hlavní nastavení) t [Form.hudby] t [OK]
fotoaparátu z výroby
Chcete-li obnovit hudební soubory na výchozí nastavení, lze použít aplikaci „Music
Transfer“ na disku CD-ROM (je součástí dodávky).
2Spusťte aplikaci „Music Transfer“, a poté proveďte obnovu výchozí hudby.
• Podrobnosti o používání aplikace „Music Transfer“ viz nápověda k aplikaci „Music
Transfer“.
MENU/Hledání
nastavení
1Proveďte [Staž.hudby] a pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač.
Hledání
operace
zObnova hudebních souborů předpřipravených na
Rejstřík
91CZ
Úspora energie
LCD displej zhasne po asi 30 sekundách, neproběhne-li žádná
operace. Fotoaparát se vypne za dalších 30 sekund,
neproběhne-li žádná operace.
Standardní
LCD displej zhasne po 1 minutě, neproběhne-li žádná
operace. Fotoaparát se vypne za další 1 minutu, neproběhne-li
žádná operace.
Vyp.
LCD obrazovka neztmavne a fotoaparát se automaticky
nevypne.
MENU/Hledání
nastavení
Větší výdrž
Hledání
operace
1 MENU t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) t [Úspora energie] t
požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Nastavení času do zhasnutí displeje a vypnutí fotoaparátu. Nepoužíváte-li fotoaparát
napájený modulem akumulátoru po nějakou dobu, úroveň jasu LCD displeje ztmavne a
fotoaparát se automaticky vypne z důvodu šetření modulu akumulátoru (automatické
vypnutí).
Rejstřík
92CZ
Formát.
Poznámka
Hledání
operace
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj paměťové karty) nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Formát.] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Obsah
Zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť. Používáte-li paměťovou kartu ve
fotoaparátu poprvé, doporučuje se před zahájením fotografování její naformátování
pomocí fotoaparátu, zajistí se tím její stabilní výkon. Formátování nenávratně smaže
veškerá data a nelze je obnovit. Důležitá data ukládejte na počítači nebo jiném
paměťovém médiu.
• Formátování nenávratně smaže veškerá data včetně chráněných snímků.
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
93CZ
Tvorba nahr. složky
Obsah
Vytvoří na paměťové kartě složku pro ukládání snímků.
Snímky se ukládají do této nové složky, dokud není vytvořena nebo vybrána složka jiná.
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj paměťové karty) t
[Tvorba nahr. složky] t [OK] t z na ovládacím tlačítku
Po vytvoření nové složky lze změnit cílovou složku pro ukládání (str. 95) a vybrat
složku pro prohlížení snímků (str. 73).
MENU/Hledání
nastavení
zSložky
Hledání
operace
Poznámky
• Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť.
• Vložíte-li do fotoaparátu paměťovou kartu, která byla použita s jiným přístrojem a začnete
pořizovat snímky, bude automaticky vytvořena nová složka.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je složka naplněna, automaticky se vytvoří nová.
Rejstřík
94CZ
Změna nahr. složky
1 MENU t
(Nastav.) t
[Změna nahr. složky]
(Nástroj paměťové karty) t
Obsah
Změní složku na paměťové kartě, která je aktuálně používána pro ukládání snímků.
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
• Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť.
• Následující složku nelze použít jako složku pro ukládání.
– složka „100“
– Složka s číslem pouze s „sssMSDCF“ nebo „sssMNV01“.
• Nahrané snímky nelze přesouvat do jiné složky.
Hledání
operace
3 [OK] t z
Rejstřík
95CZ
Vymaz. nahr.složky
1 MENU t
(Nastav.) t
[Vymaz. nahr.složky]
(Nástroj paměťové karty) t
Obsah
Odstraní z paměťové karty složku pro ukládání snímků.
2 Vyberte složku pomocí b/B na ovládacím tlačítku.
Poznámky
MENU/Hledání
nastavení
• Tato položka není zobrazena, používá-li se pro záznam snímků vnitřní paměť.
• Vymažete-li složku nastavenou jako složka pro ukládání pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se
jako další složka pro ukládání složka, která má nejvyšší číslo složky.
• Lze mazat pouze prázdné složky. Obsahuje-li složka snímky nebo soubory, které nelze přehrát ve
fotoaparátu, vymažte nejdříve tyto snímky a soubory, a poté vymažte složku.
Hledání
operace
3 [OK] t z
Rejstřík
96CZ
Kopírovat
1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou.
Obsah
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na paměťovou kartu.
2 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj paměťové karty) t [Kopírovat] t
[OK] t z na ovládacím tlačítku
MENU/Hledání
nastavení
• Použijte plně nabitý modul akumulátoru. Při kopírování snímků do počítače pomocí modulu
akumulátoru s nízkou zbývající kapacitou se modul akumulátoru může vybít a může dojít
k poškození dat snímků.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Chcete-li smazat obsah
vnitřní paměti, vyjměte po kopírování paměťovou kartu a poté vnitřní paměť naformátuje
([Formát.] v nabídce [Nástroj vnitřní paměti]).
• Na paměťové kartě se vytvoří nová složka, do které se zkopírují všechna data. Nelze vybrat
určitou složku a zkopírovat do ní snímky.
Hledání
operace
Poznámky
Rejstřík
97CZ
Číslo souboru
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nástroj paměťové karty) nebo
(Nástroj
vnitřní paměti) t [Číslo souboru] t požadovaný režim t z na
ovládacím tlačítku
Resetovat
Při každé změně složky se začíná od 0001. (Obsahuje-li složka
pro ukládání nějaký soubor, přiřadí se číslo o jedno vyšší než
je nejvyšší číslo.)
MENU/Hledání
nastavení
Bude pokračovat v postupném číslování souborů, přestože se
složka pro ukládání na paměťovou kartu změní. (Obsahuje-li
vyměněná karta soubor s číslem vyšším, než bylo poslední
přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jedno vyšší než je nejvyšší
číslo.)
Hledání
operace
Série
Obsah
Výběr metody používané pro přiřazení čísla souboru snímku.
Rejstřík
98CZ
Nastavení oblasti
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti] t
požadované nastavení t z na ovládacím tlačítku
Používání fotoaparátu ve vaší oblasti.
Liší-li se aktuálně nastavená oblast od oblasti vašeho pobytu,
musíte provést Nastavení oblasti.
Cíl cesty
Používání fotoaparátu nastaveným na čas vašeho cíle.
Nastavte cílovou oblast.
Nastavení často navštěvovaných cílů vám umožní snadnou úpravu času, navštívíte-li
tuto oblast.
MENU/Hledání
nastavení
zZměna nastavení oblasti
Hledání
operace
Domov
Obsah
Upraví čas na místní čas v nastavené oblasti.
Ikona Letní čas
Rejstřík
1Vyberte místo oblasti pro [Cíl cesty], a poté stiskněte z na ovládacím tlačítku.
2Vyberte oblast pomocí b/B na ovládacím tlačítku, a vyberte Letní čas pomocí
v/V.
99CZ
Nastav.data a času
1 MENU t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin) t [Nastav.data a času]
t požadované nastavení t z na ovládacím tlačítku
3 [OK] t z
Lze vybrat formát zobrazení data a času.
Letní čas
Lze vybrat Letní čas Zap./Vyp.
Datum a čas
Nastavení data a času.
Poznámka
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Pomocí aplikace „PMB“ na disku CDROM (je součástí dodávky) lze vytisknout nebo uložit snímky s datem.
MENU/Hledání
nastavení
Formát data a času
Hledání
operace
2 Zadejte číselnou hodnotu a požadované nastavení pomocí v/V/b/B na
ovládacím tlačítku.
Obsah
Znovu nastavte datum a čas.
Rejstřík
100CZ
Zobrazení snímku na televizoru
1 Vypněte fotoaparát a televizor.
Hledání
operace
Zobrazení snímků po připojení fotoaparátu k
televizoru pomocí přiloženého víceúčelového
kabelu
Obsah
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete snímky zobrazit na obrazovce televizoru.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném k televizoru.
2 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí víceúčelového kabelu (je součástí
dodávky).
Tlačítko
(Přehrávání)
MENU/Hledání
nastavení
1 Vstupní zdířky audio/video
Kabel pro víceúčelový konektor
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
Rejstřík
2 K víceúčelovému konektoru
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Pomocí ovládacího
tlačítka vyberte požadovaný snímek.
Poznámky
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (str. 87).
• Pokud je fotoaparát propojen s televizorem, fotografovaný snímek nebude zobrazen na
televizoru během snímání videoklipu.
• Při odesílání výstupního signálu do televizoru je Režim snadného prohlížení neplatný.
101CZ
Snímek uložený ve fotoaparátu lze zobrazit, připojíte-li fotoaparát k televizoru HD
(televizor s vysokým rozlišením) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává
se samostatně). Použijte Type2b-kompatibilní adaptérový kabel pro výstup HD (prodává
se samostatně).
2 Připojte fotoaparát adaptérovým kabelem pro výstup HD (prodává se
samostatně).
Zelený/modrý/červený
AUDIO
1 Vstupní zdířky
audio/video
Tlačítko
(Přehrávání)
MENU/Hledání
nastavení
COMPONENT
VIDEO IN
Hledání
operace
1 Vypněte fotoaparát a televizor.
Obsah
Prohlížení snímku po připojení fotoaparátu k
televizoru HD TV
Bílý/červený
Rejstřík
2 K víceúčelovému konektoru
Adaptérový kabel
pro výstup HD
(prodává se samostatně)
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se zobrazí na televizní obrazovce. Pomocí ovládacího
tlačítka vyberte požadovaný snímek.
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 86).
• Snímky vyfotografované ve velikosti [VGA] nelze přehrát ve formátu HD.
• Snímáte-li video za podmínky, že je fotoaparát a televizor připojen pomocí adaptérového kabelu
pro výstup HD (prodává se samostatně), nahrávaný snímek nebude zobrazen v televizoru.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup video signálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému (str. 87).
• Při odesílání výstupního signálu do televizoru, je Režim snadného prohlížení neplatný.
102CZ
Pokračování r
z„PhotoTV HD“
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilní s normou „PhotoTV HD“.
Připojením PhotoTV HD-kompatibilního zařízení Sony pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně) si můžete vychutnat celý nový svět
fotografií v kvalitě Full HD, která bere dech.
• PhotoTV HD nabízí vysoce detailní, fotorealistický zážitek dokonalých textur a barev.
• Tato nastavení je nutné provést i na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Rejstřík
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie, Vietnam atd.
MENU/Hledání
nastavení
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami video a víceúčelový kabel. Barevná obrazová norma televizoru se musí
shodovat s normou vašeho digitálního fotoaparátu. V níže uvedených seznamech
vyhledejte barevný televizní systém používaný v zemi či oblasti, v níž používáte
fotoaparát.
Hledání
operace
Barevné televizní systémy
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Řecko, Ukrajina atd.
103CZ
Použití počítače
Obsah
Disk CD-ROM (je součástí dodávky) obsahuje „PMB“ a další programy, které vám
umožní mnoho úprav snímků pořízených vaším fotoaparátem Cyber-shot.
Doporučená konfigurace počítače (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows7
Ostatní
CPU: Intel Pentium III 800 MHz nebo rychlejší (pro
přehrávání a úpravy videa ve vysokém rozlišení: Intel
Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší/ Intel Core 2 Duo
1,20 GHz nebo rychlejší)
Paměť: 512 MB nebo více (pro přehrávání/ editaci
videoklipů ve vysokém rozlišení: 1 GB nebo více)
Pevný disk: k instalaci je třeba volné místo přibližně
500 MB
Zobrazení: Rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 bodů
nebo více
Pro funkci vytváření disků je vyžadován Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 nebo
novější.
*2 Starter (Edition) není podporována.
Rejstřík
*1 64 bitové edice a Starter (Edition) nejsou podporovány.
MENU/Hledání
nastavení
OS (předinstalovaný)
Hledání
operace
Následující konfigurace počítače je doporučena, použijete-li dodávaný software „PMB“,
„Music Transfer“ nebo „PMB Portable“ a budete importovat snímky pomocí připojení
USB.
Doporučená konfigurace počítače (Macintosh)
Následující konfigurace počítače je doporučena, použijete-li dodávaný software „Music
Transfer“ nebo „PMB Portable“ a budete importovat snímky pomocí připojení USB.
OS (předinstalovaný)
USB připojení: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až
v10.6)
Poznámky
• Činnost není zaručena v operačním systému instalovaném jako aktualizace nebo v prostředí
s možností načtení více systémů.
• Jestliže připojíte k počítači současně dvě nebo více zařízení USB, některá zařízení, včetně
fotoaparátu, nemusí pracovat v závislosti na typech používaných zařízení USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB, které je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB
(odpovídá USB 2.0), umožňuje pokročilý (vysokorychlostní přenos dat), protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (odpovídá USB 2.0).
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
104CZ
Používání softwaru
Obsah
Instalace programu „PMB (Picture Motion
Browser)“ a „Music Transfer“ (Windows)
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky) do jednotky
CD-ROM.
• Neobjeví-li se, poklepejte na [Computer] (v systému Windows XP, [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Objeví-li se obrazovka Automatického přehrávání, vyberte „Run Install.exe “ a pokračujte v
instalaci podle instrukcí, které se objeví na obrazovce.
Hledání
operace
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
2 Klepněte na tlačítko [Instalace].
3 Vyberte požadovaný jazyk, a pokračujte na další obrazovku.
Objeví se obrazovka „License Agreement“.
4 Přečtěte si pozorně dohodu, poté klepněte na přepínací tlačítko (
pro potvrzení podmínek dohody, a poté klepněte na [Next].
t
)
5 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
Rejstřík
• Pro účely instalace připojte fotoaparát k počítači (str. 107).
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• V závislosti na systémovém prostředí počítače může být nainstalována aplikace DirectX.
MENU/Hledání
nastavení
Objeví se obrazovka „Choose Setup Language“.
7 Spuštění softwaru.
• Chcete-li spustit program „PMB“, klepněte na
(PMB) na pracovní ploše.
Podrobné informace o způsobu práce naleznete v „PMB“ na stránkách podpory programu
(pouze Anglicky) nebo klepněte na
(PMB Help).
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
• Chcete-li spustit program „PMB“ z nabídky Start, vyberte [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Pokud je „PMB“ již nainstalován na váš počítač, a instalace „PMB“ proběhla z CD-ROM (je
součástí dodávky), můžete spustit všechny aplikace z „PMB Launcher“.
„PMB Launcher“ spustíte dvojitým poklepáním na ikonu
(PMB Launcher) na ploše.
Poznámky
• Přihlašte se jako správce.
• Při prvním spuštění programu „PMB“ se na obrazovce objeví potvrzující zpráva informačního
nástroje. Vyberte [Start].
105CZ
Instalace programu „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Poklepejte na
Obsah
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky)
do jednotky CD-ROM.
(SONYPMB).
3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac].
Zahájí se instalace softwaru.
• Program „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
• Před instalací aplikace „Music Transfer“ ukončete všechny spuštěné softwarové aplikace.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
Rejstřík
• Program „PMB“ umožňuje importovat snímky pořízené fotoaparátem do počítače k
prohlížení. Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, a poté klepněte na [Import].
• Snímky v počítači lze exportovat na paměťovou kartu a prohlížet ve fotoaparátu. Pomocí
kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, klepněte na [Export] t [Easy Export (PC Sync)]
v nabídce [Manipulate], a klepněte na [Export].
• Snímky lze uložit a vytisknout s datem.
• Snímky uložené v počítači lze prohlížet vybráním data v zobrazení kalendáře.
• Snímky lze upravovat (redukce červených očí atd.), a měnit datum a čas pořízení.
• Pomocí zapisovací jednotky lze vytvářet disky CD nebo DVD.
• Snímky lze nahrávat na mediální servery. (vyžaduje připojení k internetu.)
• Další podrobnosti viz
(PMB Help).
MENU/Hledání
nastavení
zÚvod do programu „PMB“
Hledání
operace
Poznámky
zÚvod do programu „Music Transfer“
Program „Music Transfer“ umožňuje nahradit hudební soubory dodávané ve
fotoaparátu z výroby vašimi oblíbenými skladbami a mazat a přidávat hudební
soubory.
Skladby uložené z výroby do fotoaparátu lze obnovit.
Pomocí programu „Music Transfer“ lze importovat následující typy skladeb.
–
–
–
•
Soubory MP3 uložené na pevném disku počítače
Hudební CD skladby
Přednastavenou hudbu uloženou ve fotoaparátu
Před spuštěním programu „Music Transfer“ proveďte MENU t
nastavení] t [Staž.hudby], a připojte fotoaparát k počítači.
(Nastav.) t [Hlavní
Další podrobnosti viz nápověda k programu „Music Transfer“.
106CZ
Připojení fotoaparátu k počítači
Obsah
1 Vložte dostatečně nabitý modul akumulátoru do fotoaparátu nebo
připojte fotoaparát k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru ACLS5 (prodává se samostatně) a víceúčelového kabelu USB/AV/DC IN
(prodává se samostatně).
• Použijte Type2b-kompatibilní kabel USB/AV/DC IN (prodává se samostatně).
(Přehrávání).
3 Připojte fotoaparát k počítači.
• Při prvním použití připojení USB počítač automaticky spustí program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Hledání
operace
2 Zapněte počítač, a poté stiskněte tlačítko
MENU/Hledání
nastavení
1 Do zdířky USB v počítači
2 K víceúčelovému konektoru
Rejstřík
Kabel pro víceúčelový konektor (je součástí dodávky)
Importování snímků do počítače (Windows)
Program „PMB“ umožňuje snadné importování snímků.
Podrobnosti o funkcích programu „PMB“ viz „PMB Help“.
Importování snímků do počítače bez použití „PMB“
Zobrazí-li se po vytvořením USB připojení mezi fotoaparátem a počítačem Průvodce
automatickým přehráváním, klepněte na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM]
nebo [MP_ROOT] t zkopírovat požadované snímky do počítače.
107CZ
Importování snímků do počítače (Macintosh)
Obsah
1 Připojte nejdříve fotoaparát k počítači Macintosh. Poklepejte na nově
rozpoznanou ikonu složky t [DCIM] nebo složka [MP_ROOT] t do
které se uloží soubory, které chcete importovat.
2 Soubory snímků uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
Snímek se zobrazí.
Hledání
operace
3 Poklepejte na ikonu pevného disku t na požadovaný soubor snímku ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Ukončení spojení USB
•
•
•
•
Odpojení víceúčelového kabelu.
Vyjmutí paměťové karty.
Vložení paměťové karty do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení v oznamovací
oblasti.
(USB Mass Storage
3 Potvrďte zařízení v potvrzovacím okně, a poté
klepněte na tlačítko [OK].
Windows XP
Rejstřík
2 Klepněte na položku
Device) t [Stop].
Windows Vista
MENU/Hledání
nastavení
Proveďte postup popsaný od kroku 1 do 3 dříve, než provedete:
Ikona odpojení
Poznámka
• Pokud používáte počítač Macintosh, přetáhněte ikonu paměťové karty nebo jednotky na ikonu
„Koš“, fotoaparát se odpojí od počítače.
108CZ
Obsah
Nahrávání snímků na mediální
server
Tento fotoaparát je vybaven zabudovanou aplikací „PMB Portable“.
Tuto aplikaci lze použít k následujícímu:
Podrobnosti o programu „PMB Portable“ viz nápověda k programu „PMB Portable“.
Hledání
operace
• Snadné nahrávání snímků na blog nebo jiný mediální server.
• Snímky lze nahrávat z počítače připojeného k internetu dokonce i v případě, že nejste doma nebo
v kanceláři.
• Lze snadno registrovat mediální servery (například blogy), které používáte často.
Spouštění programu „PMB Portable“ (Windows)
1 Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač.
Propojíte-li fotoaparát s počítačem, objeví se Průvodce automatickým přehráváním.
Klepněte na [×], abyste zavřeli Průvodce automatickým přehráváním nepotřebných
jednotek.
2 Klepněte na „PMB Portable“.
(v systému Windows XP klepněte na „PMB Portable“ t [OK])
Rejstřík
• Pokud se požadovaný Průvodce automatickým přehráváním neobjeví, klepněte na
[Computer] (v systému Windows XP [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a poté
poklepejte na „PMBP_Win.exe“.
MENU/Hledání
nastavení
Při prvním použití programu „PMB Portable“ musíte vybrat jazyk. Tento výběr
provedete následujícím způsobem. Pokud byl proveden výběr jazyka, nejsou kroky 3 až 5
při příštím spuštění programu „PMB Portable“ nutné.
• Pokud se v Průvodci automatickým přehráváním neobjeví program [PMB Portable], klepněte
na [Computer] t [PMBPORTABLE] a poté poklepejte na „PMBP_Win.exe“.
Objeví se obrazovka s výběrem jazyka.
3 Vyberte požadovaný jazyk, a poté klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka s výběrem oblasti.
4 Vyberte vhodné položky v polích [Region] a [Country/Area] a poté
klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka Uživatelská dohoda.
5 Přečtěte si pečlivě dohodu. Souhlasíte-li s podmínkami dohody, klepněte
na [I Agree].
Program „PMB Portable“ se spustí.
109CZ
Spouštění programu „PMB Portable“ (Macintosh)
Propojíte-li fotoaparát s počítačem, objeví na ploše ikona [PMB Portable].
Klepnutím na tlačítko [×] zavřete okna pro nepotřebné jednotky.
Obsah
1 Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač Macintosh.
2 Ve složce [PMBPORTABLE] klepněte na ikonu [PMBP_Mac].
Objeví se obrazovka s výběrem oblasti.
Objeví se obrazovka Uživatelská dohoda.
4 Přečtěte si pečlivě dohodu. Souhlasíte-li s podmínkami dohody, klepněte
na [I Agree].
Hledání
operace
3 Vyberte vhodné položky v polích [Region] a [Country/Area] a poté
klepněte na [OK].
Program „PMB Portable“ se spustí.
• Nastavte [Nastavení LUN] v [Hlavní nastavení] na [Více].
• Při používání programu „PMB Portable“ se vždy připojte k síti.
• Při nahrávání snímků na internet může být v závislosti na poskytovateli služeb využívána
vyrovnávací paměť počítače. To nastane také v případě, že je tento fotoaparát používán pro tento
účel.
• Objeví-li se v programu „PMB Portable“ vir nebo smažete-li program „PMB Portable“ omylem,
lze program „PMB Portable“ opravit stažením instalačního souboru PMB Portable z webových
stránek.
Rejstřík
Poznámky k programu „PMB Portable“
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky
Program „PMB Portable“ umožňuje stahovat adresy URL z množství stránek
provozovaných společností Sony („server Sony“).
Abyste mohli využívat výhod nahrávání snímků programu „PMB Portable“ a dalších
služeb („služby“) nabízených na této a jiných stránkách, musíte souhlasit s následujícím.
• Některé stránky vyžadují registraci nebo poplatky za využívání služeb. Pro využívání těchto
služeb musíte souhlasit s podmínkami uvedenými na těchto stránkách.
• Služby mohou být zrušeny nebo omezeny v souladu s podmínkami provozovatelů těchto stránek.
Společnost Sony nenese odpovědnost za potíže vzniklé mezi uživateli a třetími stranami nebo
potíže způsobené uživatelům v souvislosti s využíváním služeb včetně jejich zrušení nebo
omezení.
• Zobrazení webové stránky bude provedeno přesměrováním serverem společnosti Sony. Může se
stát, že v určitou dobu nebude možné otevřít webovou stránku z důvodu údržby serveru nebo z
jiných důvodů.
• Bude-li operace serveru společnosti Sony ukončena, budete na ukončení upozorněni včasnou
zprávou na webových stránkách Sony atd.
• Adresa URL, na kterou budete přesměrováni serverem společnosti Sony a další informace
mohou být ukládány z důvodu dalšího zlepšování produktů společnosti Sony a jejích služeb.
Nedojde však k ukládání žádných osobních dat z tohoto důvodu.
110CZ
Tisk fotografií
Hledání
operace
Poznámky
Obsah
Fotografie lze tisknout následujícími způsoby.
• Přímý tisk na tiskárně vyhovující standardu PictBridge
• Přímý tisk na tiskárně podporující vaši paměťovou kartu
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Tisk pomocí počítače
Snímky lze naimportovat do počítače pomocí dodaného software „PMB“ a vytisknout
je. Na snímek lze vložit datum a vytisknout jej.
Více podrobností viz v „PMB Help“.
• Tisk ve fotosběrně (str. 112)
• Tisknete-li snímky pořízené ve režimu [16:9], může dojít k oříznutí obou okrajů.
• Nelze tisknout panoramatické fotografie v zásislosti na tiskárně.
I v případě, že nemáte počítač, můžete snímky pořízené fotoaparátem vytisknout po
přímém připojení fotoaparátu k tiskárně splňující standard PictBridge.
MENU/Hledání
nastavení
Přímý tisk snímků na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge
Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
2 Připojte fotoaparát k tiskárně.
Rejstřík
1 Vložte do fotoaparátu dostatečně nabitý modul akumulátoru.
1 Do zdířky USB na
tiskárně
2 K víceúčelovému konektoru
Kabel pro víceúčelový konektor
3 Zapněte počítač a tiskárnu.
Po vytvoření připojení se na obrazovce zobrazí indikátor .
Jestliže na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
111CZ
Pokračování r
4 MENU t
(Tisk) t požadovaný režim t z na ovládacím tlačítku
Vytiskne aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
Více snímků
Můžete vybrat a tisknout několik snímků.
Po kroku 4 pokračujte.
2MENU t [OK] t z.
5 Požadovaná položka t [Start] t z
Počet
Hledání
operace
1Vyberte snímek a stiskněte z.
Opakujte výše uvedený krok, dokud nebudou určeny k
tisku všechny požadované snímky. Vyberte znovu snímek
pomocí značky , abyste zrušili značku .
Obsah
Toto foto
Výběr počtu kopií konkrétního snímku, který budete tisknout.
Layout
Výběr počtu snímků, které chcete vytisknout souběžně na
jeden list.
Velikost
Výběr velikosti tiskového papíru.
Datum
Chcete-li vložit do snímků datum a čas, vyberte [Datum] nebo
[Den+čas].
Poznámky
• Videoklipy nelze tisknout.
• Pokud se připojení fotoaparátu k tiskárně nezdařilo, nastavte [Spojení USB] v nabídce (Hlavní
nastavení) na [PictBridge].
• Neodpojujte víceúčelový kabel, je-li na obrazovce zobrazen indikátor
(Připojení PictBridge).
Rejstřík
• Zvolíte-li [Datum], vloží se datum způsobem, který jste vybrali v
nastavení fotoaparátu [Nastav.data a času]. Některé tiskárny tuto
funkci nepodporují.
MENU/Hledání
nastavení
• Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list – záleží na počtu
snímků.
Tisk ve fotosběrně
Paměťovou kartu obsahující snímky pořízené vaším fotoaparátem můžete vzít do
fotosběrny. Pokud fotosběrna podporuje tisk fotografií podle standardu DPOF, lze ke
snímkům předem přidat značku
(Tisková objednávka), abyste nemuseli tento krok
provádět ve fotosběrně.
Poznámky
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze tisknout ve fotosběrně přímo z fotoaparátu. Zkopírujte
snímky na paměťovou kartu (str. 97), a poté přineste kartu do fotosběrny.
• Ve fotosběrně se informujte, které typy paměťových karet zpracovávají.
• Možná budete potřebovat adaptér paměťové karty (prodává se samostatně). Informujte se ve své
fotosběrně.
• Než odnesete data snímků do fotosběrny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li přidat na snímky datum, informujte se ve fotosběrně.
112CZ
Odstraňování problémů
1 Přečtěte si informace na stránkách 113 až 120.
Obsah
Pokud se při použití fotoaparátu objeví potíže, vyzkoušejte následující řešení.
Objeví-li se na obrazovce například kód „C/E:ss:ss“, viz
strana 121.
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Rejstřík
Vezměte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě udělujete souhlas s přehráním
vnitřní paměti a hudebních souborů.
MENU/Hledání
nastavení
3 Inicializujte nastavení (str. 85).
Hledání
operace
2 Vyjměte modul akumulátoru, vyčkejte přibližně jednu
minutu, vložte modul akumulátoru zpět, a poté
zapněte napájení.
Modul akumulátoru a napájení
Modul akumulátoru nelze vložit.
• Ujistěte se, že je modul akumulátoru vložen správným směrem a zasuňte jej, dokud vysouvací
páčka nezapadne.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvíli trvat, než bude zahájeno napájení
fotoaparátu.
• Vložte modul akumulátoru správně.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru.
• Konektor baterií je znečištěn. Lehce otřete konektory baterie měkkou látkou.
• Použijte doporučený modul akumulátoru.
Napájení se náhle vypne.
• V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru může dojít k automatickému vypnutí
fotoaparátu z důvodu jeho ochrany. V takovém případě se před vypnutím zobrazí na LCD
displeji zpráva.
• Je-li [Úspora energie] nastaveno na [Větší výdrž] nebo [Standardní], fotoaparát je zapnutý a
během určité doby neprovedete žádnou operaci, automaticky se vypne, aby se nevyčerpával
modul akumulátoru. Znovu zapněte fotoaparát.
113CZ
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
• Modul akumulátoru nelze nabíjet pomocí napájecího adaptéru (prodává se samostatně).
Chcete-li nabít akumulátor, použijte nabíječku akumulátoru.
Hledání
operace
Modul akumulátoru nelze nabít.
Obsah
• To může nastat, používáte-li fotoaparát v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
• Stav indikátoru zbývající kapacity a skutečný stav zbývající kapacity akumulátoru se liší.
Správného zobrazení stavu dosáhnete úplným vybitím modulu akumulátoru a jeho
opětovným nabitím.
• Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu času a opakovaným používáním. Sníží-li se
značným způsobem doba použití mezi nabíjením, je pravděpodobně na čase jej vyměnit za
nový.
Během nabíjení akumulátoru bliká indikátor CHARGE.
Fotografování/snímání videoklipů
MENU/Hledání
nastavení
• Vyjměte modul akumulátoru a znovu jej vložte, abyste se ujistili, že je vložen správně.
• Teplota pro nabíjení může být nevhodná. Pokuste se znovu nabít modul akumulátoru při
odpovídající pokojové teplotě (10 °C až 30 °C).
• Podrobnosti viz str. 129.
Nelze nahrávat snímky.
Rejstřík
• Pokud jsou snímky nahrány do vnitřní paměti i když je ve fotoaparátu paměťová karta,
ujistěte se, že byla karta správně a nadoraz vsunuta do fotoaparátu.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Jsou-li plné, proveďte
některý z následujících kroků:
– Vymažte nepotřebné snímky (str. 39).
– Vyměňte paměťovou kartu.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při nahrávání videoklipů je doporučeno používat tyto paměťové karty:
– „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“
– Paměťové karty SD, SDHC či paměťové karty SDXC (třídy 4 nebo rychlejší)
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 84).
Funkce Snímání úsměvu nefunguje.
• Není-li detekován úsměv na obličeji, snímek nebude pořízen.
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 84).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Stabilizace nemusí fungovat správně při fotografování nočních scén.
• Fotografujte po namáčknutí tlačítka spouště.
• Pokud je fotoaparát vystaven příliš silným otřesům, nemusí být funkce proti rozmazání účinná
ani když je aktivní [SteadyShot].
Expozice a ukládání trvá velmi dlouho.
• Sníží-li se rychlost závěrky za špatných světelných podmínek pod určitou hodnotu, aktivuje se
automaticky funkce NR (Potlačení šumu), která sníží šum při dlouhé expozici. Ukládání za
těchto podmínek trvá velmi dlouho.
• Funkce Redukce zavřených očí pracuje. Obnovte [Redukce zavřených očí] na [Vyp.] (str. 62).
114CZ
Obraz je neostrý.
Obsah
• Objekt je příliš blízko. Při fotografování dbejte na to, aby objektiv byl umístěn dále od
objektu, než je nejkratší vzdálenost pro fotografování (přibližně 5 cm (W) / 100 cm (T) od
objektivu).
• V režimu Volba scény je při snímání fotografií nastaven režim
(Pokročilé snímání sportu),
(Soumrak),
(Krajina) nebo (Ohňostroj).
Transfokátor nefunguje.
• Funkci Detekce obličejů lze vybrat pouze tehdy, je-li režim ostření nastaven na [Více. AF]
nebo režim měření nastaven na [Víceb.].
Blesk nepracuje.
Rejstřík
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– Je vybrán režim Série (str. 46).
– V režimu Volba scény je nastaven režim
(Vysoká citlivost),
(Pokročilé snímání
sportu), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
– V režimu Plynulé panoráma
– V režimu video
• Nastavte blesk na (Zapnout) (str. 33), je-li v režimu Volba scény nastaven režim
(Krajina), (Jídlo),
(Domácí mazlíček),
(Pláž) nebo (Sníh).
MENU/Hledání
nastavení
Nelze vybrat funkci Detekce obličejů.
Hledání
operace
• Při fotografování v režimu Plynulé panoráma nelze použít transfokátor.
• V závislosti na velikosti snímku nelze použít Inteligentní transfokátor (str. 77).
• Digitální transfokátor nelze použít v těchto případech:
– V režimu video
– Spolu s funkcí Snímání úsměvu.
– Když je režim
(Pokročilé snímání sportu) zvolen ve volbě scény
Na snímcích vyfotografovaných s pomocí blesku se vyskytují rozmazané bílé
kruhové skvrny.
• Světlo blesku se odrazilo od částic ve vzduchu (prach, pyl atd.) a objevilo se na snímku.
Nejedná se o závadu.
Funkce makrosnímku (Makro) nepracuje.
• Fotoaparát automaticky upraví zaostření. Stiskněte a držte tlačítko spouště namáčknuté. Při
fotografování blízkých objektů může zaostření chvíli trvat.
• V režimu Volba scény je nastaven režim
(Pokročilé snímání sportu),
(Krajina),
(Soumrak) nebo (Ohňostroj).
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Při fotografování se nezobrazuje datum a čas. Tyto hodnoty se zobrazují pouze během
přehrávání.
Do snímku nelze vložit datum.
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Použitím aplikace „PMB“ můžete
vytisknout nebo uložit snímky s datem (str. 105).
115CZ
• Expozice je nesprávná. Nastavte expozici správně (str. 48).
Barvy snímku nejsou správné.
Obsah
Indikátory hodnoty clony F a rychlosti závěrky blikají po namáčknutí a podržení
tlačítka spouště.
• Upravte vyvážení bílé barvy (str. 51).
• Tento jev se nazývá smear. Nejedná se o závadu. Efekt skvrn se neprojeví na fotografiích, ale
ve videoklipech a fotografiích plynulého panoramatu může způsobit pruhy nebo nesprávné
barvy. („Jasnými oblastmi“ je míněno slunce nebo elektrické osvětlení, které je výrazně
jasnější než pozadí.)
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Toto nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované osoby jsou červené.
Na displeji se zobrazují body, které nemizí.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nenahrávají.
Rejstřík
• Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 79).
• Snímejte objekt s použitím blesku ze vzdálenosti bližší, než je maximální dosah blesku.
• Vyfotografujte objekt po rozsvícení v místnosti.
• Retušujte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v nabídce prohlížení (str. 68)
nebo proveďte opravu pomocí „PMB“.
MENU/Hledání
nastavení
Při prohlížení displeje na tmavém místě se ve snímku zobrazí šum.
Hledání
operace
Fotografujete-li velmi jasné objekty, mohou se na obrazu na displeji objevit bílé
nebo fialové pruhy nebo se celá plocha snímku zbarví do červena.
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo paměťová karta jsou plné. Vymažte nepotřebné snímky (str. 39).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.
Stejný snímek je pořízen několikrát.
• Nastavte [Nastavení série] na [Jeden snímek] (str. 46).
• Nastavte [Nastavení řady] na [Vyp.] (str. 47).
• [Rozpoznání scény] je nastaven na [Pokročilý] (str. 56).
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Ujistěte se, že je paměťová karta správně vložena do fotoaparátu.
• Název složky/souboru byl změněn v počítači.
• Není zaručeno přehrávání v tomto fotoaparátu souborů, které obsahují snímky, které byly
zpracovány v počítači nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Ukončení spojení USB (str. 108).
• Pro přehrávání snímků na počítači pomocí fotoaparátu použijte „PMB“.
116CZ
Nezobrazuje se datum a čas.
Levá a pravá strana obrazovky jsou černé.
Obsah
• Stav na displeji je nastaven pouze pro zobrazování snímků. Chcete-li zobrazit informace,
stiskněte tlačítko DISP (nastavení stavu na displeji) (str. 31).
• [Autom. Orient.] je nastaven na [Zap.] (str. 78).
Nelze zobrazit snímky v režimu přehledu.
Není slyšet hudba během prezentace.
Snímek nelze zobrazit na televizoru.
Mazání
Rejstřík
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstupní videosignál fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 87).
• Zkontrolujte, zda je připojení správné (str. 101).
• Pokud je USB konektor kabelu pro víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení, odpojte
jej (str. 108).
• Při nahrávání videoklipů fotoaparátem připojeným k televizoru se snímaný obraz nezobrazuje
na televizoru.
MENU/Hledání
nastavení
• Přesuňte hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“
(strany 105, 106).
• Ujistěte se, že nastavení hlasitosti a prezentace jsou správně (str. 64).
• Prezentace se přehraje pomocí [Plynulé přehrávání]. Vyberte [Prezentace s hudbou] a
přehrávání.
Hledání
operace
• Zrušte režim Snadného prohlížení, je-li aktivován.
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 70).
Počítače
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem po vložení do čtečky
karet „Memory Stick“.
• Ověřte si, zda počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují karty „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čteček karet „Memory Stick“ vyrobených jinými společnostmi než
společností Sony by měli kontaktovat příslušné výrobce.
• Není-li karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(strany 107, 108). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Je-li kapacita akumulátoru nízká, vložte nabitý modul akumulátoru nebo použijte napájecí
adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (str. 88).
• Použijte víceúčelový kabel (je součástí dodávky).
• Odpojte víceúčelový kabel od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.
• Ze zdířek USB počítače odpojte veškerá zařízení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.
117CZ
Nelze importovat snímky.
Obsah
• Správně propojte fotoaparát a počítač pomocí připojení USB (str. 107).
• Fotografujete-li snímky na paměťovou kartu formátovanou v počítači, nemusí se zdařit
importování snímků do počítače. Fotografujte na paměťovou kartu zformátovanou ve
fotoaparátu (str. 93).
Po vytvoření připojení USB se aplikace „PMB“ spustí automaticky.
• Pomocí kabelu USB propojte fotoaparát a počítač, počítač musí být zapnutý.
• Nastavte [Nastavení LUN] na [Více].
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage].
• Připojte počítač k síti.
• Používáte-li aplikaci „PMB“, viz „PMB Help“ (str. 105).
• Obraťte se na dodavatele počítače nebo softwaru.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo zvnitřní paměti nebo z paměťové karty. Importujte videoklip do
počítače pomocí programu „PMB“ a přehrajte jej na počítači (strany 105, 107).
MENU/Hledání
nastavení
Nelze přehrávat snímky v počítači.
Hledání
operace
Po vytvoření připojení USB se aplikace „PMB Portable“ nespustí.
Snímky dříve exportované do počítače nelze prohlížet ve fotoaparátu.
Rejstřík
• Pro přehrávání snímků na počítači pomocí fotoaparátu použijte „PMB“.
• Zaregistrujte snímek do souboru databáze snímků, a poté je přehrajte v [Přehled dat] (str. 67).
• Přehled událostí není u tohoto fotoaparátu dostupný.
Paměťová karta
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Vložte paměťovou kartu správným směrem.
Omylem jste zformátovali paměťovou kartu.
• Formátováním se vymažou všechna data na paměťové kartě. Data nelze obnovit.
Snímky se ukládají do vnitřní paměti, přestože je ve fotoaparátu vložena
paměťová karta.
• Ujistěte se, že je paměťová karta správně vložena do fotoaparátu.
Vnitřní paměť
Nelze přehrávat ani nahrávat snímky do vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena paměťová karta. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na paměťovou kartu.
• Paměťová karta je plná. Zkopírujte data na paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou.
118CZ
• Tato funkce není dostupná.
Obsah
Data uložená na paměťové kartě nebo v počítači nelze zkopírovat do vnitřní
paměti.
Tisk
Viz „Tiskárna kompatibilní s PictBridge“ spolu s následujícími položkami.
• Viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Snímky se tisknou s oříznutými okraji.
Nelze tisknout snímky s datem.
Rejstřík
• Použitím aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 105).
• Fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímků. Ale vzhledem k tomu, že snímky
vyfotografované tímto fotoaparátem obsahují informace o datu pořízení, můžete vytisknout
snímky s přidaným datem, pokud tiskárna nebo software dokáže rozpoznat informace ve
formátu Exif. Informace o kompatibilitě formátu Exif získáte u výrobce tiskárny nebo
softwaru.
• Použijete-li službu fotosběrny, zeptejte se na možnost přidání data do snímků.
MENU/Hledání
nastavení
• V závislosti na tiskárně může dojít k oříznutí všech okrajů snímku. K oříznutí bočních okrajů
může dojít zvláště tehdy, tisknete-li snímek vyfotografovaný s velikostí snímku nastavenou na
[16:9].
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte oříznutí nebo nastavení bez okrajů. Informujte se
u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků ve fotosběrně požádejte, zda mohou snímky vytisknout bez oříznutí obou
okrajů.
Hledání
operace
Nelze vytisknout snímek.
Tiskárna kompatibilní s PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nevyhovuje standardu PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna vyhovuje standardu PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 88).
• Připojte a odpojte víceúčelový kabel. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení, vyhledejte
uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda jsou fotoaparát a tiskárna řádně připojeny pomocí víceúčelového kabelu.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnosti viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Vyberete-li během tisku příkaz [Ukončit], snímky se možná nevytisknou. Připojte a odpojte
víceúčelový kabel. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte víceúčelový kabel,
vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte víceúčelový kabel.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty nebo snímky upravené v počítači mohou mít problémy s
tiskem.
• Panoramatické snímky nemusí být možné vytisknout v závislosti na tiskárně nebo může dojít
k ořezu panoramatického snímku.
119CZ
Tisk byl zrušen.
(Připojení
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
Obsah
• Ujistěte se, zda jste neodpojili víceúčelový kabel ještě před zmizením značky
PictBridge).
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí
uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny.
• Snímek neobsahuje informaci o pořízení, proto nelze vložit datum. Nastavte [Datum] na
[Vyp.] a vytiskněte snímek znovu (str. 111).
Hledání
operace
V části snímku, kam se vkládá datum, se vytiskne „---- -- --“.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
MENU/Hledání
nastavení
• Používáte-li po připojení tiskárny k fotoaparátu papír různé velikosti, odpojte víceúčelový
kabel a znovu jej připojte.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte buď nastavení fotoaparátu
(str. 111) nebo tiskárny.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. V závislosti na typu tiskárny to může
chvilku trvat.
Rejstřík
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho v klidu přibližně hodinu,
teprve poté jej znovu použijte.
Fotoaparát s vysunutým objektivem se vypne.
• Modul akumulátoru je vybitý. Vložte nabitý modul akumulátoru, a poté fotoaparát znovu
zapněte.
• Nesnažte se zastaveným objektivem pohybovat násilím.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 100).
• Vnitřní dobíjecí záložní baterie je vybitá. Vložte nabitý akumulátor a nechte jej ve
fotoaparátu 24 hodin nebo déle při vypnutém stavu.
Datum nebo čas je nesprávný.
• Nastavení oblasti je nastaveno na jinou oblast než je vaše aktuální. Změňte nastavení pomocí
MENU t
(Nastav.) t [Nastavení hodin] t [Nastavení oblasti].
120CZ
Výstražné indikátory a zprávy
C:32:ss
Hledání
operace
Zobrazí-li se kód začínající písmenem abecedy, byla spuštěna funkce vnitřní diagnostiky
fotoaparátu. Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud nedokážete vyřešit problém ani po opakovaném vyzkoušení nápravných opatření,
vyžaduje pravděpodobně fotoaparát odbornou opravu.
Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
Obsah
Zobrazení vnitřní diagnostiky
• Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťové kartě. Zkuste fotoaparát znovu
vypnout a zapnout, nebo vyjměte a znovu vložte paměťovou kartu.
• Došlo k chybě formátování vnitřní paměti, případně byla vložena nezformátovaná paměťová
karta. Zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť (str. 93).
• Vloženou paměťovou kartu nelze ve fotoaparátu použít, případně došlo k poškození dat.
Vložte novou paměťovou kartu.
MENU/Hledání
nastavení
C:13:ss
E:61:ss
E:91:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 85), poté znovu zapněte napájení.
Rejstřík
E:62:ss
E:94:ss
• Objevila se závada, kterou nemůžete odstranit. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony. Sdělte jim 5-místní kód, který začíná písmenem „E“.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy, postupujte podle příslušných pokynů.
• Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte modul akumulátoru. Podle podmínek
použití nebo typu modulu akumulátoru může indikátor blikat dokonce i v případě, že zbývá 5
až 10 minut kapacity akumulátoru.
K použití jen s kompatibilními akumulátory
• Vložený akumulátor není modul akumulátoru NP-BG1 (je součástí dodávky) nebo NP-FG1
(prodává se samostatně).
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
121CZ
• Teplota fotoaparátu se zvýšila. Napájení se může automaticky vypnout nebo nemusí být
možné nahrávat videoklipy. Nechte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.
Obsah
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Vloženou kartu nelze ve fotoaparátu používat (str. 3).
• Konektor paměťové karty je znečištěný.
• Paměťová karta je poškozená.
Hledání
operace
Opět vložte paměťovou kartu
Chyba typu paměťové karty
Tato paměťová karta asi nebude nahrávat ani přehrávat
• Vloženou kartu nelze ve fotoaparátu používat (str. 3).
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování paměťové karty
MENU/Hledání
nastavení
• Vloženou kartu nelze ve fotoaparátu používat (str. 3).
• Znovu naformátujte médium (str. 93).
• Používáte paměťovou kartu s ochranou proti zápisu a pojistka je nastavena do polohy LOCK.
Nastavte pojistku do polohy pro nahrávání.
Rejstřík
Paměťová karta uzamčena
Paměťová karta jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.
Nejsou snímky
• Do vnitřní paměti nebyly zaznamenány žádné snímky, které lze přehrát.
• Do této složky na paměťové kartě nebyly zaznamenány žádné snímky, které lze přehrát.
Žádné fotografie
• Vybraná složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrát jako prezentace.
Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán
• Pokusili jste se vymazat složku, která obsahuje soubor, který nelze přehrát v tomto
fotoaparátu. Vymažte tento soubor pomocí počítače, a poté vymažte složku.
Chyba složky
• Paměťová karta již obsahuje složku se stejnými prvními třemi číslicemi (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (strany 94, 95).
122CZ
Nelze vytvářet složky
Vyprázdněte složku
Obsah
• Na paměťové kartě již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě
nelze vytvořit žádné složky.
• Pokusili jste se vymazat složku, která obsahuje jeden nebo více souborů. Vymažte všechny
soubory, a poté vymažte složku.
• Pokusili jste se vymazat složku, která byla počítačem nebo jiným zařízením nastavena pouze
ke čtení.
Hledání
operace
Chráněná složka
Chyba souboru
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, která ve fotoaparátu nemůže být nastavena jako složka pro ukládání.
Vyberte jinou složku (str. 95).
MENU/Hledání
nastavení
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Není zaručeno přehrávání v tomto fotoaparátu souborů, které obsahují snímky, které byly
zpracovány v počítači nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem.
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (str. 70).
• Přehráváte snímek o velikosti, kterou nelze ve fotoaparátu přehrát.
Rejstřík
Nadm.vel.snímku
Nelze najít obličej pro retušování
• V závislosti na snímku není někdy možné retušovat snímek.
(Indikátor varování při otřesech)
• Chvění fotoaparátu má největší význam při nedostatku světla. Použijte blesk nebo umístěte
fotoaparát na stativ pro zajištění stability fotoaparátu.
1280×720 (Lepší) není podporován s touto paměťovou kartou
1280×720 (Standard) není podporován s touto paměťovou kartou
• Pro záznam videoklipů se doporučuje použití paměťové karty o velikosti 1 GB a více.
Vypněte a znovu zapněte
• Závada objektivu.
Maximální počet snímků již vybrán
• Při použití [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Značku
(Tisková objednávka) lze přidat až na 999 souborů. Zrušte výběr.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Neodpojujte víceúčelový kabel.
123CZ
Zpracování...
Chyba přehrávání hudby
Obsah
• Tiskárna právě stornuje aktuální tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout, dokud tato operace
neskončí. V závislosti na typu tiskárny to může chvilku trvat.
• Vymažte hudební soubor nebo jej nahraďte nepoškozeným hudebním souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté stáhněte nový hudební soubor.
• Proveďte [Form.hudby].
Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech
Hledání
operace
Chyba formátování hudby
• Zpracování a další editační funkce fotoaparátu nelze provádět u snímků, které byly
zpracovány pomocí počítače nebo snímků, které byly pořízeny jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát obnoví informaci o datu apod. v případě, že byly snímky vymazány v počítači
apod.
• Fotoaparát vytvoří po formátování paměťové karty potřebnou databázi souborů.
MENU/Hledání
nastavení
Příprava souboru databáze obrazů
• Počet snímků přesahuje dostupný počet pro správu data fotoaparátem. Chcete-li zaregistrovat
do souboru databáze soubory nových snímků, vymažte nepotřebné snímky z [Přehled dat].
Rejstřík
Nezbývá žádné místo ve vnitřní paměti
Vymazat snímky?
• Vnitřní paměť je plná. Chcete-li nahrávat do vnitřní paměti, vyberte [Ano] a vymažte
nechtěné snímky.
• Nelze zaregistrovat do souboru databáze nebo přehrát v [Přehled dat]. Importujte všechny
soubory do počítače pomocí programu „PMB“ a obnovte paměťovou kartu nebo vnitřní
paměť.
Chyba souboru databáze obrazů
Nelze obnovit
• Importujte všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“, a naformátujte paměťovou
kartu nebo vnitřní paměť (str. 93).
Nelze-li importovat všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“, importujte všechny
snímky do počítače bez použití aplikace „PMB“ (str. 107).
Chcete-li znovu prohlížet snímky ve fotoaparátu, exportujte importované snímky do
fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“.
Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě
• Teplota fotoaparátu se zvýšila. Snímky nelze nahrávat, dokud teplota neklesne.
Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu
• Nahrávání se ukončilo z důvodu rostoucí teploty během natáčení videoklipu. Prosím počkejte,
dokud se teplota nesníží.
124CZ
Obsah
• Natáčíte-li videoklipy dlouhou dobu, teplota fotoaparátu se zvyšuje. V tomto případě
ukončete natáčení videoklipů.
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
Rejstřík
125CZ
„Memory Stick Duo“
Typ karty „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
Karta „Memory Stick Duo“ je kompaktní přenositelné IC záznamové médium. Typy
karet „Memory Stick Duo“, které lze používat v tomto fotoaparátu, naleznete v tabulce.
Nelze však zaručit správnou činnost všech funkcí karty „Memory Stick Duo“.
Záznam/přehrávání
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Hledání
operace
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
MENU/Hledání
nastavení
*1 Vysokorychlostní přenos dat pomocí paralelního rozhraní není podporován.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ jsou
vybaveny funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie chráněná autorským právem, která
používá technologii šifrování. Nahrávání a přehrávání dat vyžadující funkce MagicGate nelze
zpracovávat tímto fotoaparátem.
*3 Videa formátu [1280×720] nelze nahrát do vnitřní paměti nebo na kartu „Memory Stick“ jiného
typu než „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“.
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelní přenos dat. Podporuje stejný 4-bitový paralelní
přenos dat jako karta „Memory Stick PRO Duo“.
Poznámky
Rejstřík
• Tento výrobek je kompatibilní s „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro „Memory
Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná počítačem nemusí ve fotoaparátu fungovat správně.
• Rychlost čtení a zápisu dat se liší podle kombinace karty „Memory Stick Duo“ a použitého
vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Vyjmete-li kartu „Memory Stick Duo“ nebo vypnete-li fotoaparát během operace čtení nebo
zápisu
– Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ v prostředí se silným elektrostatickým nábojem nebo
elektromagnetickým rušením
• Doporučujeme zálohovat důležitá data.
• Nelepte na samotnou kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“ žádné
štítky.
• Nedotýkejte se kontaktů karty „Memory Stick Duo“ prsty ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před působením vody.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
• Nevkládejte do slotu „Memory Stick Duo“ nic jiného kromě karty „Memory Stick Duo“. Může
to způsobit závadu.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu „Memory Stick Duo“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v autě zaparkovaném na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozívních látek
126CZ
Pokračování r
• Chcete-li používat kartu „Memory Stick Micro“ ve fotoaparátu, vložte kartu „Memory Stick
Micro“ do adaptéru „M2“, který má stejnou velikost jako velikost Duo. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“, který má stejnou velikost jako
velikost Duo, může se stát, že se ji nepodaří z fotoaparátu vyjmout.
• Neponechávejte kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem
spolknout.
MENU/Hledání
nastavení
Poznámky k používání karty „Memory Stick Micro“ (prodává
se samostatně)
Hledání
operace
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se zařízením kompatibilním s „Memory Stick“ si
ověřte, zda je karta „Memory Stick Duo“ vložena do adaptéru „Memory Stick Duo“. Vložíte-li
kartu „Memory Stick Duo“ do zařízení kompatibilního s „Memory Stick“ bez použití adaptéru
„Memory Stick Duo“, může se stát, že se ji nepodaří ze zařízení vyjmout.
• Při vložení karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru „Memory Stick Duo“ zkontrolujte, zda je
karta „Memory Stick Duo“ vložena správným směrem, poté ji zasuňte nadoraz.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“ vložené do adaptéru „Memory Stick Duo“ v zařízení
kompatibilním s „Memory Stick“ si ověřte, zda je adaptér „Memory Stick Duo“ vložen správným
směrem. Nesprávné použití může poškodit zařízení.
• Adaptér „Memory Stick Duo“ nevkládejte do zařízení kompatibilního s „Memory Stick“ bez
vložené karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Obsah
Poznámky týkající se používání adaptéru „Memory Stick Duo“
(prodává se samostatně)
Rejstřík
127CZ
Modul akumulátoru
• Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při odpovídající pokojové teplotě mezi 10 °C a 30 °C.
Modul akumulátoru se nemusí podařit plně nabít při teplotách mimo uvedené rozmezí.
Obsah
Nabíjení modulu akumulátoru
Efektivní použití modulu akumulátoru
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
• Výkon akumulátoru se snižuje při nižší teplotě. Na chladných místech je provozní doba modulu
akumulátoru kratší. Pro prodloužení doby použití modulu akumulátoru doporučujeme tyto
kroky:
– Vložte modul akumulátoru do kapsy, aby se ohříval tělesným teplem, a do fotoaparátu jej
vložte těsně před fotografováním.
• Modul akumulátoru se rychle vybije, používáte-li často blesk nebo transfokátor.
• Doporučujeme připravit si náhradní modul akumulátoru zhruba na dvojnásobek až trojnásobek
předpokládané doby fotografování a vyzkoušet fotografování před skutečným použitím
fotoaparátu.
• Nevystavujte modul akumulátoru působení vody. Modul akumulátoru není vodovzdorný.
• Neponechávejte modul akumulátoru na extrémně horkých místech, např. v automobilu nebo na
prudkém slunci.
• Pokud je konektor baterie znečištěn, může to způsobit potíže při zapínání fotoaparátu nebo při
nabíjení baterie. V tomto případě lehce otřete konektory baterie měkkou látkou.
Postup při uložení modulu akumulátoru
Rejstřík
• Před uložením modul akumulátoru zcela vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi modul akumulátoru během skladování v provozu, nabijte plně modul akumulátoru a poté
jej zcela vybijte ve fotoaparátu nejméně jednou za rok.
• Abyste zcela vybili modul akumulátoru, nechte fotoaparát v režimu přehrávání prezentace,
dokud se nevypne napájení.
• Modul akumulátoru přenášejte a ukládejte v pouzdře pro přenášení, které je součástí dodávky,
zabráníte tak zašpinění konektoru zkratování atd.
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje v průběhu času a
opakovaným používáním. Sníží-li se značným způsobem doba použití mezi nabíjením, je
pravděpodobně na čase jej vyměnit za nový.
• Délka životnosti akumulátoru se liší podle podmínek skladování, provozních podmínek
a prostředí.
Kompatibilní modul akumulátoru
• NP-BG1 (je součástí dodávky) lze použít pouze u modelů Cyber-shot kompatibilních s typem G.
• Používáte-li modul akumulátoru NP-FG1 (prodává se samostatně), zobrazí se za indikátorem
zbývající energie baterie minuty (
60 min).
128CZ
Nabíječka akumulátoru
Obsah
Hledání
operace
MENU/Hledání
nastavení
• Pouze typy modulu akumulátoruNP-BG a NP-FG (žádné jiné) lze nabíjet pomocí této nabíječky
akumulátorů (je součástí dodávky). Při pokusu o dobíjení jiných typů akumulátorů než bylo
uvedeno může dojít k vytečení, přehřátí nebo výbuchu a následnému zranění elektrickým
proudem a popáleninám.
• Nabitý modul akumulátoru vyjměte z nabíječky. Ponecháte-li modul akumulátoru v nabíječce,
může se zkrátit životnost akumulátoru.
• Indikátor CHARGE dodávané nabíječky akumulátorů bliká v těchto případech:
– Rychlé blikání: světlo se opakovaně rozsvěcuje a zhasíná v intervalu 0,15 sekundy.
– Pomalé blikání: světlo se opakovaně rozsvěcuje a zhasíná v intervalu 1,5 sekundy.
• Bliká-li indikátor CHARGE rychle, vyjměte nabíjený modul akumulátoru, a poté tento modul
akumulátoru vložte do fotoaparátu, dokud nezaklapne. Bliká-li stále indikátor CHARGE, může
to znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ modulu
akumulátoru. Zkontrolujte, zda je vložený modul akumulátoru správného typu. Je-li vložen
modul akumulátory specifikovaného typu, vyjměte jej, vyměňte za nový nebo jiný a zkontrolujte,
zda nabíječka akumulátoru pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátoru pracuje správně,
pravděpodobně došlo k chybě akumulátoru.
• Bliká-li indikátor CHARGE pomalu, znamená to, že nabíječka akumulátoru zastavila dočasně
nabíjení. Nabíječka akumulátoru zastaví nabíjení a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, je-li teplota mimo doporučený rozsah provozních teplot. Vrátí-li se teplota zpět do
požadovaného rozsahu, nabíječka akumulátoru bude pokračovat v nabíjení a indikátor
CHARGE se opět rozsvítí. Doporučujeme nabíjet modul akumulátoru při odpovídající pokojové
teplotě mezi 10 °C a 30 °C.
Rejstřík
129CZ
Rejstřík
I
Autom. Orient.................................................................78
Iluminátor AF..................................................................74
Automat.program..........................................................23
Inicializace .........................................................................85
Autoportrét .......................................................................35
Instalace ............................................................................105
Obsah
A
Inteligentní autom.nastav. .......................................20
ISO .........................................................................................49
C
J
CD-ROM .........................................................................105
Jednobod. AF ..................................................................53
Chránit .................................................................................70
Jednobod. měření ..........................................................55
Citlivost detekce úsměvu ..........................................58
Jídlo .......................................................................................27
COMPONENT ...............................................................86
K
Č
Kalendář .............................................................................67
Číslo souboru ...................................................................98
Kopírovat ...........................................................................97
Korekce červených očí ...............................................68
D
MENU/Hledání
nastavení
Inteligentní transfokátor ...........................................77
Blesk ......................................................................................33
Hledání
operace
B
Krajina .................................................................................27
Detekce obličejů ............................................................59
L
Digitál. transf.
Language Setting ...........................................................82
.................................................................77
DISP ......................................................................................31
Displej ..................................................................................31
M
Domácí mazlíček............................................................27
Mass Storage ....................................................................88
DPOF ...................................................................................71
„Memory Stick Duo“ ................................................126
DRO ......................................................................................61
MENU .................................................................................11
Rejstřík
Detekce zavř. očí............................................................80
Měření expozice podle středu ................................55
E
Modul akumulátoru ...................................................128
EV...........................................................................................48
MTP .......................................................................................88
Expozice ..............................................................................48
Music Transfer ......................................................105, 106
F
N
Form.hudby .......................................................................91
Nabíječka akumulátoru............................................129
Formát.
Nastav.
...............................................................................93
................................................................................13
Fotogr. s ručním nastav. expoz. ............................24
Nastav.data a času .......................................................100
Fotografování
Nastavení hodin ............................................................100
Fotografie....................................................................20
Nastavení LUN ...............................................................89
Videoklip .....................................................................29
Nastavení oblasti ............................................................99
H
HD(1080i) ..........................................................................86
Nastavení řady .................................................................47
Nastavení série ................................................................46
Neostrá místa ...................................................................68
NTSC .............................................................................87, 103
130CZ
Režim demo ......................................................................84
Odstraňování problémů ...........................................113
Režim měření ...................................................................55
Ohňostroj ...........................................................................28
Režim prohlížení ............................................................67
Optický transfokátor .............................................30, 77
Režim videa ......................................................................29
Ořezat (Změnit velikost) ..........................................68
Rozlišení displeje ...........................................................76
OS .........................................................................................104
Rozpoznání scény ..........................................................56
Ostření .................................................................................53
Otočit ....................................................................................72
Ř
Ř. Mřížky ............................................................................75
Ovladač režimů ...............................................................18
S
P
Samospoušť .......................................................................35
PAL ................................................................................87, 103
SD ...........................................................................................86
Složka
Mazání ..........................................................................96
PC .........................................................................................104
Výběr .............................................................................73
PictBridge...................................................................88, 111
Vytvoření ....................................................................94
Pixel .......................................................................................44
Změna ...........................................................................95
Pláž .........................................................................................27
Plynulé panoráma..........................................................25
Plynulé přehrávání ........................................................64
PMB.....................................................................................105
PMB Portable ................................................................109
Importování snímků ....................................107, 108
Počítač se systémem Macintosh ..........................104
Počítač se systémem Windows .............................104
Pokročilé snímání sportu...........................................27
Pomalá synchro ...............................................................33
Popis součástí ...................................................................15
Portrét za soumr.
..........................................................27
Prezentace ..........................................................................64
Prezentace s hudbou ....................................................65
Průvodce funkcemi .......................................................83
Přehled snímků ...............................................................38
Přehrávání ..........................................................................36
Přesná digitální transfokace ....................................77
Připojení
Počítač .........................................................................107
Televizor ....................................................................101
Tiskárna .....................................................................111
PTP.........................................................................................88
R
Rámeček autofokusu ...................................................53
Redukce červ. očí ..........................................................79
Retuš .....................................................................................68
Snadné fotografování ..................................................21
Snadné prohlížení ..........................................................22
Sníh ........................................................................................27
Snímání úsměvu..............................................................34
Software ............................................................................105
Soumrak ..............................................................................27
Rejstřík
Počítač ................................................................................104
Směr snímání ....................................................................41
MENU/Hledání
nastavení
Paměťová karta .................................................................3
Hledání
operace
Ovládací tlačítko ............................................................15
Obsah
O
Spojení USB .....................................................................88
Staž.hudby..........................................................................90
SteadyShot .........................................................................63
Střed AF..............................................................................53
T
Televizor ...........................................................................101
Tisk.................................................................................71, 111
Tvorba nahr. složky ......................................................94
U
Úspora energie ................................................................92
V
Velik. snímku ...................................................................42
VGA......................................................................................42
Více. AF ..............................................................................53
Vícebodové měření ......................................................55
Víceúčelový konektor ................................101, 107, 111
Videovýstup ......................................................................87
Vnitřní paměť ...................................................................19
131CZ
Volba scény .......................................................................27
Výběr složky .....................................................................73
Vymazat ........................................................................39, 69
Vysoká citlivost ...............................................................27
Obsah
Vymaz. nahr.složky ......................................................96
Výstražné indikátory a zprávy .............................121
Vyváž. bílé .........................................................................51
Zamlžení .............................................................................27
Změna nahr. složky ......................................................95
Značka Tisková objednávka ...........................71, 112
Hledání
operace
Z
Zobrazení vnitřní diagnostiky ..............................121
Zoom.....................................................................................30
Zvuk ......................................................................................81
MENU/Hledání
nastavení
Zoom přehrávání ...........................................................37
Rejstřík
132CZ
Licenční ujednání
Fotoaparát obsahuje software s oprávněním využívat licenci GNU General Public
License (dále uváděné jako „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále
uváděné jako „LGPL“).
Informuje o tom, že máte právo přístupu, úprav a dalšího šíření zdrojového kódu těchto
softwarových programů za podmínek daných licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu. Chcete-li jej stáhnout, použijte následující adresu
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se prosím na nás s dotazy týkajícími se zdrojového kódu.
Rejstřík
Software využívající GNU GPL/LGPL
MENU/Hledání
nastavení
PRO VEŠKERÉ DALŠÍ POUŽITÍ NENÍ LICENCE POTŘEBA NEBO JE
OBSAŽENA. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÉHO, VNITŘNÍHO A
KOMERČNÍHO POUŽÍVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ LICENCE LZE ZÍSKAT OD
MPEG LA, LLC.
VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Hledání
operace
TENTO VÝROBEK JE V LICENCI POD PATENTEM MPEG-4 VISUAL AVC PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ UŽIVATELEM K ÚČELU
(i) ŠIFROVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEŠIFROVÁNÍ VIDEA MPEG-4 ŠIFROVANÉHO UŽIVATELEM
PODNIKAJÍCÍM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOST A/NEBO ZÍSKANÉHO
ODPOSKYTOVATELE VIDEA S LICENSÍ MPEG PRO POSKYTOVÁNÍ VIDEA
MPEG-4.
Obsah
Software „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“ jsou dodávány ve
fotoaparátu. Poskytujeme tento software na základě licenčních ujednání s vlastníkem
autorského práva. Na základě požadavků vlastníků autorských práv těchto softwarových
aplikací máme povinnost informovat Vás o následujícím. Přečtěte si prosím následující
části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Obsahují
licence (anglicky) „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“ k softwaru.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Obsahují
licence (anglicky) „GPL“ a „LGPL“ k softwaru.
Chcete-li zobrazit soubor PDF, potřebujete aplikaci Adobe Reader. Není-li instalována
ve Vašem počítači, lze ji stáhnout z webových stránek společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Licence k programu „Music Transfer“ obsažená na disku CDROM (je součástí dodávky)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
133CZ
Download PDF