Sony | DSC-T700 | Sony DSC-T700 Návod k obsluze

Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-T77/T700
© 2008 Sony Corporation
4-000-947-61(1)
CZ
Jak používat tuto příručku
Obsah
Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.
Obsah
Vyhledávání informací podle funkcí.
Přehled
Vyhledávání informací podle klíčového slova.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Vyhledávání v
HOME/MENU
Vyhledávání informací v seznamech položek HOME/MENU.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání informací podle činnosti.
Přehled
Značky a způsob označování používané v této
příručce
V této příručce se posloupnost činností
označuje šipkami (t). Položek na
obrazovce byste se měli dotýkat
v naznačeném pořadí. Značky jsou
uvedeny tak, jak se objevují ve výchozím
nastavení fotoaparátu.
Výchozí nastavení jsou označena
pomocí .
Označuje upozornění a omezení důležitá
pro správnou činnost fotoaparátu.
Označuje informace, jejichž znalost
může být užitečná.
2CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky k LCD displeji a objektivu
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Jiné paměťové karty používat nelze.
Černé, bílé, červené, modré
nebo zelené body
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší
dobu používat, vybijte jej a vytáhněte
z fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném
a suchém místě. Účelem je zachování funkce
bloku akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 164.
Přehled
Adaptér na Memory
Stick Duo
• Pokud dojde k postříkání LCD displeje
vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě
displej otřete měkkým hadříkem. Pokud
ponecháte povrch LCD displeje mokrý,
může dojít ke zhoršení kvality a závadě.
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Chraňte objektiv před nárazy
a nemanipulujte s ním silou.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz str. 162.
Při použití karty „Memory Stick Duo“
s vybavením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (nepřiložen).
Vyhledávání
činnosti
„Memory Stick“:
S fotoaparátem nelze
používat kartu „Memory
Stick“.
Obsah
Poznámky o typech použitelných
karet „Memory Stick“ (nepřiložen)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátem lze používat
kartu „Memory Stick Duo“.
Snímky použité v této příručce
Obrázky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky a nejsou to tedy
skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem.
K ilustracím
Ilustrace použité v této příručce se týkají typu
DSC-T700, pokud není uvedeno jinak.
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl Zeiss
schopným reprodukovat ostré obrazy
s vynikajícím kontrastem.
Objektiv pro tento fotoaparát byl vyroben
certifikovaným systémem zaručujícím
prvotřídní kvalitu Carl Zeiss v souladu
s normami jakosti Carl Zeiss v Německu.
3CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Vyhledávání v
HOME/MENU
Snímání
Vyhledávání
činnosti
Jak používat tuto příručku ···································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Vyhledávání činnosti ············································· 8
Vyhledávání v HOME/MENU······························· 10
Používání dotykového panelu ····························· 15
Změna nastavení DISP (zobrazení na displeji) ···· 16
Funkce knihovny album/foto (pouze DSC-T700) ···18
Používání vnitřní paměti (pouze DSC-T77) ········· 19
Přehled
Automatické nastav. ··········································· 20
Volba scény························································· 21
Snímání úsměvu·················································· 23
Snadné fotografování·········································· 24
Automat.program················································ 25
Režim videa························································· 26
Transfokátor ························································ 27
Samospoušť························································ 28
Makro/Ostření blízkých objektů ·························· 29
Blesk ··································································· 30
Ostření································································· 31
Režim měření ······················································ 33
ISO ······································································ 34
EV········································································ 35
4CZ
Položky HOME ···················································· 10
Vyhledávání v
HOME/MENU
HOME
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení fotografií ············································· 37
Přehled snímků ··················································· 38
Prezentace ·························································· 39
Vymazat ······························································ 42
Širokoúhlé ··························································· 43
Dočasně otočené zobrazení ······························· 44
Prohlížení videoklipů ··········································· 45
Sešit (pouze DSC-T700)······································ 46
Obsah
Prohlížení
MENU (Snímání)
Přehled
Položky MENU (snímání)····································· 12
MENU (Prohlížení)
Položky MENU (prohlížení)·································· 13
Televizor
Prohlížení snímků na televizoru························· 120
5CZ
Vyhledávání v
HOME/MENU
Tisk
Vyhledávání
činnosti
Využití počítače se systémem Windows··········· 123
Instalace aplikace (přiložen) ······························ 125
„PMB (Picture Motion Browser)“ (přiložen)···········126
Snímky ve vašem počítači (DSC-T700)············· 127
Odesílání snímků zpracovatelům digitálních
médií (pouze DSC-T700)··································· 131
Snímky ve vašem počítači (DSC-T77) ················· 133
Používání aplikace „Music Transfer“
(přiložen)···························································· 137
Používání počítače Macintosh ·························· 138
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“······················································· 141
Obsah
Počítač
Přehled
Tisk statických snímků······································ 142
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající
standardu PictBridge ········································ 143
Tisk v provozovně ············································· 145
Odstranění problémů
Odstranění problémů ········································ 146
Výstražné indikátory a zprávy ··························· 156
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí – zdroje
napájení····························································· 161
Karta „Memory Stick Duo“································ 162
O bloku akumulátorů········································· 164
Nabíječka akumulátorů ····································· 165
Cyber-shot Station············································ 166
6CZ
Obsah
Přehled
Přehled ······························································ 168
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
7CZ
Vyhledávání činnosti
Zamlžení ································································· 21
Portrét za soumr. ················································· 21
Snímání úsměvu ·················································· 23
Detekce obličejů ·················································· 83
Redukce zavřených očí ····································· 94
Red. červ. očí························································ 95
Snímání jídla
Jídlo ········································································· 21
Vyhledávání v
HOME/MENU
Snímání portrétů
Vyhledávání
činnosti
Automatické nastav. ··········································· 20
Volba scény ··························································· 21
Rozpoznání scény ··············································· 80
Obsah
Ponechání nastavení
na fotoaparátu
Snímání blízko objektů Makro ······································································ 29
Snímání pohybujících
se objektů
Přehled
Lze ostřit na blízké objekty ······························· 29
Rychlá závěrka ····················································· 22
Série ········································································ 86
Snímání bez rozmazání Vysoká citlivost ···················································· 21
Rychlá závěrka ····················································· 22
Samospoušť s 2sekundovým zpožděním ···· 28
ISO ··········································································· 34
Snímání v protisvětle
Nucený blesk ························································ 30
Rozpoznání scény ··············································· 80
Snímání na tmavých
místech
Vysoká citlivost ···················································· 21
Pomalá synchro ··················································· 30
ISO ··········································································· 34
Úprava expozice
Histogram ······························································ 17
EV ······································································· 35, 87
8CZ
Mazání snímků
Vymazat·························································· 42, 113
Formát. ··································································· 54
Zobrazení zvětšených
snímků
Transfokace při přehrávání ······························ 37
Ořezat ··································································· 109
Zobrazení snímků přes DISP (zobrazení na displeji) ······························ 16
celý displej
Širokoúhlé ························································ 17, 43
Sešit (pouze DSC-T700) ···································· 46
Retuš ····································································· 109
Kresba ·································································· 111
Různé změny velikosti ····································· 112
Přehrávání série
snímků popořadě
Prezentace ···························································· 39
Inicializace nastavení
Inicializace ····························································· 60
Tisk snímků
Tisk ········································································ 142
Přehled
Úpravy snímků
Vyhledávání v
HOME/MENU
Dočasně otočené zobrazení ···························· 44
Velik. snímku ························································· 78
Vyhledávání
činnosti
Používání dotykového panelu·························· 15
Detekce obličejů ·················································· 83
Obsah
Změna pozice ostření
Prohlížení na televizoru Prohlížení snímků na televizoru ····················· 120
Informace o volitelných „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“························································· 141
doplňcích
Cyber-shot Station············································ 166
9CZ
Vyhledávání v HOME/MENU
Obsah
Položky HOME
Na obrazovce HOME jsou činnosti fotoaparátu uspořádány pro přehlednost do volných
kategorií, například snímání, prohlížení a tisk snímků.
zobrazte obrazovku HOME.
Vyhledávání
činnosti
1 Dotykem na
Stisknutím tlačítka spouště napůl se vrátíte do režimu
snímání.
Položka
Kategorie
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Dotkněte se požadované kategorie t
požadované položky t
.
Klepnutím na položku v tabulce „Položky“ se dostanete na odpovídající stránku.
Přehled
Snímání
Položky
Snímání
Prohlížení snímků 1 (DSC-T700)
Prohlížení snímků (DSC-T77)
Položky
Přehled dat*
Přehled událostí*
Oblíbené*
Přehled složek
* Tyto položky se zobrazují, jen když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“ (pouze
DSC-T77).
Prohlížení snímků 2 (DSC-T700)
Prezentace (DSC-T77)
Položky
Prezentace
Hudební nástroj
Stáhnout hudbu
Formát hudby
Sešit (pouze DSC-T700)
10CZ
Pokračování r
Tisk
Obsah
Položky
Tisk
Správa paměti
Položky
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Kopírovat (pouze DSC-T77)
Paměťový nástroj
– Nástroj vnitřní paměti
Formát.
Tvorba nahr. složky (pouze DSC-T700)
Změna nahr. složky (pouze DSC-T700)
Položky
Pípnutí
Přír.funkce
Inicializace
Kalibrace
Podvodní pouzdro
Režim demo
Hlavní nastavení
– Hlavní nastavení 2
Spojení USB
Nastavení LUN (pouze DSC-T700)
COMPONENT
Videovýstup
TYP TV
Uzamčení heslem (pouze DSC-T700)
Nastavení pro záběr
– Nastavení pro záběr 1
Iluminátor AF
Ř. mřížky
Režim AF
Digitál. zoom
Nastavení pro záběr
– Nastavení pro záběr 2
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Přehled
Hlavní nastavení
– Hlavní nastavení 1
Vyhledávání v
HOME/MENU
Nastav.
Vyhledávání
činnosti
Paměťový nástroj
– Nástroj Memory Stick
Nastavení hodin
Language Setting
Poznámky
• Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
• Obrazovku HOME nelze zobrazit při připojení PictBridge nebo USB.
11CZ
Položky MENU (snímání)
Obsah
Funkce, které lze použít na obrazovce v režimu snímání, jsou zde zobrazeny tak, aby šly
jednoduše nastavovat.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do režimu
snímání.
zobrazíte obrazovku nabídky.
Vyhledávání
činnosti
2 Dotykem na
3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného
režimu t
.
se objeví, když je požadovaná položka již vybrána.
Nahr. režim
Vyhledávání v
HOME/MENU
V níže uvedené tabulce označuje funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
Ikony uvedené pod [Volba scény] označují dostupné režimy volby scény. Klepnutím na
položku uvedenou pod nadpisem „Položky nabídky“ se dostanete na odpovídající
stránku.
Volba scény
Položky menu
Rozpoznání scény
Blesk
—
—
—
—
—
Detekce obličejů
Citlivost detekce
úsměvu
—
—
Nahr. režim
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Přehled
Velik. snímku
—
Režim měření
—
—
—
Ostření
—
—
—
Vyváž. bílé
—
Podvodní vyvážení
bílé
—
Výkon blesku
—
Redukce zavřených
očí
—
—
—
—
—
—
—
Red. červ. očí
—
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
—
Barevný režim
—
—
—
SteadyShot
—
Nastavení pro záběr
—
—
Poznámka
• Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
12CZ
Položky MENU (prohlížení)
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
zobrazíte obrazovku nabídky.
Vyhledávání
činnosti
2 Dotykem na
3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného
režimu t
.
se objeví, když je požadovaná položka již vybrána.
DSC-T700
Režim prohlížení
Vyhledávání v
HOME/MENU
V níže uvedené tabulce označuje funkci, která je k dispozici, a — funkci, která není.
Klepnutím na položku uvedenou pod nadpisem „Položky nabídky“ se dostanete na
odpovídající stránku.
Memory Stick Duo / Vnitřní paměť
Přehled dat
(Seznam z období)
(Seznam událostí)
—
(Výběr složky)
—
Přehled událostí
Oblíbené
Přehled složek
—
—
—
—
—
—
Přehled
Položky menu
Obsah
Funkce, které lze použít na obrazovce v režimu prohlížení, jsou zde zobrazeny tak, aby šly
jednoduše nastavovat.
—
(Režim prohlížení)
(Roztřídit podle
obličejů)
—
(Prezentace)
(Sešit)
—
(Přidat/odstranit
Oblíbené)
—
(Přidat/odstranit
Sdílení)
—
(Retuš)
(Kresba)
(Různé změny
velikosti)
(Vymazat)
—
(Chránit)
DPOF
(Tisk)
(Otočit)
(Nastavení hlasitosti)
13CZ
Pokračování r
Poznámky
Obsah
• Nastavení DPOF není k dispozici, když používáte vnitřní paměť.
• Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
DSC-T77
Režim prohlížení
Přehled dat
(Seznam z období)
(Seznam událostí)
—
(Výběr složky)
—
Přehled
událostí
Oblíbené
Přehled
složek
Přehled
složek
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Prezentace)
(Přidat/odstranit
Oblíbené)
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Režim prohlížení)
(Roztřídit podle
obličejů)
Vyhledávání
činnosti
Položky menu
Vnitřní
paměť
Memory Stick Duo
(Retuš)
(Kresba)
Přehled
(Různé změny
velikosti)
(Vymazat)
—
(Chránit)
DPOF
—
(Tisk)
(Otočit)
(Nastavení hlasitosti)
Poznámka
• Na displeji se zobrazují jen dostupné prvky menu.
14CZ
Používání dotykového panelu
Posune na další obrazovku.
Obsah
Nastavení funkcí lze na fotoaparátu provádět dotykem na tlačítka zobrazená na displeji.
Vrátí se na předchozí obrazovku.
v/V/b/B
Zobrazí skryté položky tak, aby položky,
které chcete vidět, byly zobrazeny na
obrazovce.
Poznámky
Nastavení zaostření dotykem na obrazovku
Na místě dotyku je detekován obličej.
Je detekováno něco jiného než obličej.
Přehled
Při dotyku objektu na dotykovém panelu se zobrazí rámeček a stisknutím spouště napůl
se na rámeček zaostří. Pokud je v rámečku obličej, kromě zaostření se optimalizuje i jas
a odstín.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Dotykový panel se ovládá jemným stisknutím prstu nebo přiloženým dotykovým perem. Přílišný
tlak nebo používání ostrého předmětu jiného než přiložené dotykové pero může dotykový panel
poškodit.
• Pokud se při fotografování dotknete pravého horního rohu displeje, tlačítka a ikony na chvilku
zmizí. Tlačítka a ikony se objeví znovu, když prst z displeje sundáte.
Vyhledávání
činnosti
Vrátí se do režimu snímání/přehrávání.
Zruší funkci.
Poznámky
• Tuto funkci nelze používat při použití digitálního transfokátoru, při snímání v režimu
(Lze
ostřit na blízké objekty) nebo
(Snadné fotografování).
• Tuto funkci nelze používat, když je ve volbě scény vybrán režim
(Krajina), (Soumrak),
(Jídlo), (Ohňostroj),
(Pod vodou) nebo (Rychlá závěrka).
15CZ
Pro změnu obrazovky výběru displeje se dotkněte
Obsah
Změna nastavení DISP (zobrazení
na displeji)
na displeji.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Nastavení jiná než [Jas] by se měla dělat zvlášť pro snímání a přehrávání.
Nastaví, zda zobrazit nebo nezobrazit tlačítka funkcí a ikony na obrazovce.
Zobrazí se tlačítka funkcí a ikony.
(Jednod.)
Zobrazí se jen tlačítka funkcí.
(Jen snímek)
Nezobrazí se tlačítka funkcí ani ikony.
Přehled
(Normální)
Vyhledávání v
HOME/MENU
Nastavení displeje
zPoužívání přehrávání [Jen snímek]
• Dotykem na levou a pravou stranu obrazovky vyberte
snímek. Když se dotknete středu obrazovky, tlačítka a ikony
se zobrazí dočasně. Dotykem na
v pravém horním rohu
displeje se vrátíte do zobrazení [Jen snímek].
• V režimu zobrazení [Normální] nebo [Jednod.] dotykem na
dočasně přepnete na zobrazení [Jen snímek].
16CZ
Širokoúhlé
Histogram je graf udávající rozdělení jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel indikuje
jasný obraz, je-li zešikmen doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen doleva.
A Počet pixelů
B Jas
A
Jasný
Poznámky
Přehled
B
Tmavý
Vyhledávání v
HOME/MENU
Histogram
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Širokoúhlé zobrazení není k dispozici pro videoklipy nebo snímky 16:9.
Obsah
V režimu jednoho snímku se přehrávají snímky v poměru stran 4:3 a 3:2 v poměru 16:9.
V takovém případě bude horní a spodní okraj snímku trochu oříznut.
• Histogram se také zobrazí při přehrávání jednotlivých snímků, ale nemůžete měnit expozici.
• Histogram se neobjeví při nahrávání videoklipů, přehrávání videoklipů, prohlížení vertikálně
orientovaných snímků, otáčení snímků, používání dočasně otočeného zobrazení nebo
širokoúhlého zobrazení (4:3, 3:2).
• K velkému rozdílu v zobrazení histogramu během fotografování a během přehrávání dojde, když:
– Zableskne blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• Histogram snímků pořízených jinými fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Jas
Nastaví jas displeje LCD. Pokud je při prohlížení snímků v jasném venkovním světle [Jas]
nastaveno na [Normální], resetujte je na [Jasný]. Kapacita akumulátoru se však
v takových podmínkách může snižovat rychleji.
Počet snímků
Počet snímků zobrazených na obrazovce přehledu lze nastavit na 12 nebo 20.
17CZ
Importování snímků
pomocí aplikace „PMB“
Zobrazení kalendáře
zjednodušuje vyhledávání
importovaných snímků podle
data.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Exportování snímků pomocí aplikace „PMB“
Můžete také snadno exportovat snímky pořízení
v minulosti. Exportování snímků ve zmenšené
velikosti vám umožní uložit ve fotoaparátu ještě větší
množství snímků.
Vyhledávání
činnosti
Fotoaparát má přibližně 4 GB* vnitřní paměti. I když ve fotoaparátu není vložena karta
„Memory Stick Duo“, můžete použít pro nahrávání snímků a přehrávání nahraných
obrázků pořízených v minulosti tuto vnitřní paměť. Aplikace „PMB“ na disku CD-ROM
(přiložen) umožňuje další kouzla se snímky. Podrobnosti k aplikaci „PMB“ viz „PMB
Guide“.
Obsah
Funkce knihovny album/foto
(pouze DSC-T700)
Snímky uložené v počítači si můžete užívat díky funkcím knihovny album/foto.
Přehled
Sešit prezentuje snímky
uložené ve fotoaparátu, jako
by byly v albu.
Uspořádání snímků ve vašem
zvoleném režimu prohlížení.
Prezentace přehrává snímky
s hudbou.
Fotoaparát má také zabudovanou aplikaci „PMB Portable“, která umožňuje jednoduché
odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií. Díky této aplikaci můžete také
odesílat snímky z počítače, který nemá nainstalovanou aplikaci „PMB“, třeba když
cestujete. Podrobnosti o aplikaci „PMB Portable“ viz nápověda k aplikaci „PMB
Portable“.
Poznámka
• Když je do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, nahrávají se snímky na kartu
„Memory Stick Duo“. Fotoaparát nemůže kopírovat nebo přenášet snímky přímo mezi vnitřní
pamětí a kartou „Memory Stick Duo“. Použijte aplikaci „PMB“.
* Při měření kapacity média se 1GB rovná 1 miliardě bajtů. Část této kapacity se používá pro
správu systému a/nebo aplikační soubory. Kapacita, kterou může využít uživatel, je přibližně
3,71GB.
18CZ
Obsah
Používání vnitřní paměti
(pouze DSC-T77)
Fotoaparát má přibližně 15 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. Dokonce
i v případě, že není k dispozici karta „Memory Stick Duo“, lze snímky nahrávat pomocí
této vnitřní paměti.
B
Vnitřní
paměť
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní paměti.
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti
lze provádět různé funkce.
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Lepší)] nelze nahrávat s vnitřní pamětí.
Snímky uložené ve vnitřní paměti
Přehled
Poznámka
Vyhledávání v
HOME/MENU
B
Vyhledávání
činnosti
Jestliže je vložena karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají do karty „Memory
Stick Duo“.
[Přehrávání]: Snímky na kartě „Memory Stick Duo“ se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky na kartě
„Memory Stick Duo“ lze provádět různé funkce.
Pro bezchybné kopírování (zálohování) dat se doporučuje jedna z následujících metod.
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup na str. 133 až 136, aniž by byla karta „Memory Stick Duo“ vložena do
fotoaparátu.
Kopírování (zálohování) dat na kartu „Memory Stick Duo“
Připravte si kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou volnou kapacitou a pak proveďte
postup popsaný v části [Kopírovat] (str. 57).
Poznámky
• Obrazová data na kartě „Memory Stick Duo“ nelze importovat do vnitřní paměti.
• Pomocí spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem kabelem víceúčelového konektoru můžete
importovat data uložená ve vnitřní paměti do počítače. Data však nelze exportovat z počítače do
vnitřní paměti.
19CZ
Automatické nastav.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Nahr. režim) t
nebo
(Automatické nastav.)
zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je
zaostření obtížné
Přehled
Ostření může být obtížné v následujících situacích:
– Je tma a objekt je daleko.
– Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se příliš rychle pohybuje.
– Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
– Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 8 cm (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od
objektivu). Pokud fotografujete objekty bližší, použijte režim ostření na blízké objekty.
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/
zaostření (AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte kompozici snímku, nebo
nastavení zaostření (str. 31).
Vyhledávání
činnosti
t
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
20CZ
Volba scény
Obsah
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2 Vyberte požadovaný režim.
Vyhledávání
činnosti
Pro výběr
/ /
/ / :
(Nahr. režim) t požadovaný režim t
Pro výběr /
/ / /
/ :
(Nahr. režim) t
(Volba scény) t
požadovaný režim t
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku
za špatných světelných podmínek,
redukuje rozmazání.
Zaostřuje jen na vzdálený objekt, pro fotografování
krajin apod.
(Zamlžení)
Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
(Portrét za
soumr.)
(Soumrak)
(Jídlo)
(Pláž)
(Sníh)
Přehled
(Krajina)
Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním
pozadí bez ztráty atmosféry.
Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez
ztráty temné atmosféry okolí.
Přepne na režim makro a umožní tak snímat jídlo
v přitažlivých barvách.
Při fotografování moře nebo jezerních scén
umožňuje zaznamenat jasně modř vody.
U zasněžených scén nebo jinde, kde je celý snímek
bílý, umožňuje zaznamenat jasné snímky bez
vybledlých barev.
21CZ
Pokračování r
(Ohňostroj)
Umožňuje fotografovat ohňostroje v plné kráse.
(Rychlá závěrka)
Umožňuje zachytit rychle se pohybující objekty
venku nebo na místech s jasným osvětlením.
• Rychlost závěrky se zvýší, takže snímky pořízené
na tmavých místech budou tmavší.
Vyhledávání
činnosti
Umožňuje fotografovat v přirozených barvách pod
vodou pomocí podvodního pouzdra.
Obsah
(Pod vodou)
Poznámka
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba scény
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
znamená, že funkce je dostupná, — že není.
Některé funkce nejsou v závislosti na režimu Volba scény k dispozici.
Blesk
Detekce
obličejů
/—
—/—
/—
Série/
Expoziční
řada
—
—
*1
Redukce
Red. červ.
zavřených SteadyShot
očí
očí
—
—
*2
/—
Vyváž.
bílé
—
—
—
—
—
—
—/—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
/—
—
—
/—
—
—
—/—
—
/
—
/—
—
Přehled
Makro/
Ostření
nablízko
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Při fotografování v režimu
(Portrét za soumr.), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) je rychlost
závěrky nižší, takže snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
*1 Nelze vybrat [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
*2 Nelze vybrat [Při dotyku] pro [Detekce obličejů].
*3 Můžete použít [Podvodní vyvážení bílé] místo [Vyváž. bílé].
22CZ
Snímání úsměvu
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Nahr. režim) t
nebo
t
(Automatické nastav.)
(ikona úsměvu)
Vyhledávání
činnosti
t
3 Čekání na detekci úsměvu.
(ikona úsměvu).
1 Indikátor citlivosti detekce úsměvu
2 Rámeček detekce obličeje
Poznámky
zRady pro lepší snímání úsměvů
Přehled
• Nahrávání pomocí snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní karta „Memory Stick
Duo“ nebo vnitřní paměť.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Když úroveň úsměvu přesáhne bod b na indikátoru,
fotoaparát nahrává snímky automaticky.
Když při snímání úsměvu stisknete tlačítko spouště,
fotoaparát nahraje snímek v automatickém nastavení,
a pak se vrátí do režimu snímání úsměvu.
4 Nahrávání zastavíte opětovným dotykem na
Obsah
Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky.
Nezakrývejte si oči ofinou.
Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou,
slunečními brýlemi apod.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat
ve stejné poloze. Oči nechte zúžené.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená.
Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
1
• Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje. Objekt pro prioritu
detekce obličeje můžete vybrat pomocí [Detekce obličejů] (str. 83).
• Není-li žádný úsměv detekován, nastavte [Citlivost detekce úsměvu] (str. 85).
23CZ
Snadné fotografování
2
(Nahr. režim) t
fotografování) t
(Snadné
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky pomocí minima nutných funkcí.
Nastavení, která můžete změnit, jsou Velik. snímku, Blesk a Samospoušť.
Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět.
• Akumulátor se vybíjí rychleji, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky.
Velik. snímku:
t Vyberte [Velká] nebo [Malá]
v [Velik. snímku]
Blesk:
t Vyberte [Auto] nebo [Vyp.] v [Blesk]
Samospoušť:
t Vyberte
(Samospoušť 10 s)
nebo
(Vyp.)
Vyhledávání v
HOME/MENU
zZměna Velik. snímku, Blesk a Samospoušť
Přehled
24CZ
Automat.program
2
(Nahr. režim) t
(Automat.program) t
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
Obsah
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota
clony). Tlačítka nastavení pro Ostření, Režim měření, ISO a EV se objeví na spodním
okraji obrazovky. Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
25CZ
Režim videa
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Nahr. režim) t
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem.
(Režim videa) t
4 K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela
tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
3 Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
26CZ
Transfokátor
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do režimu
snímání.
Poloha T
Zvětšete posunutím přepínače transfokátoru (W/T) do
polohy T a vraťte přepnutím do polohy W.
• Když měřítko transfokátoru přesáhne 4×, viz str. 73.
Poloha W
Vyhledávání
činnosti
2 Posuňte přepínač transfokátoru (W/T).
Poznámka
Obsah
Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat
snímky až 4×.
• Při snímání videa fotoaparát pomalu transfokuje.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
27CZ
Samospoušť
Obsah
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Samospoušť) t požadovaný režim t
Vyhledávání
činnosti
(Vyp.)
Bez použití samospouště
(Samospoušť Nastavení samospouště se zpožděním 10 sekund
10 s)
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Pro zrušení se dotkněte .
(Samospoušť
Nastavení samospouště se zpožděním 2 sekund
Poznámka
• V režimu
(Snadné fotografování) můžete zvolit jen
(Samospoušť 10 s) nebo
(Vyp.).
zRedukce rozmazání pomocí samospouště
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 s)
s 2 sekundovým zpožděním
Přehled
• Pro prevenci rozmazání používejte 2 sekundovou samospoušť. Závěrka se uvolní 2 sekundy
po stisknutí spouště, což redukuje otřesy fotoaparátu při jejím stisknutí.
28CZ
Makro/Ostření blízkých objektů
Obsah
Toto nastavení můžete využít pro zachycení velmi malých objektů na blízkou vzdálenost,
například hmyzu nebo květin.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Makro) t požadovaný režim t
(Auto)
Fotoaparát upraví ostření s prioritou na velmi blízké objekty.
Při snímání velmi blízkých objektů nastavte makro na zapnuto.
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
(Lze ostřit na Tento režim použijte při snímání na ještě kratší vzdálenost než
blízké objekty)
při snímání v režimu Makro.
Uzamčeno v poloze W: Asi 1 až 20 cm
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Makro
zapnuto)
Fotoaparát upraví ostření automaticky od vzdálených až po
velmi blízké objekty. Pro většinu snímků ponechte fotoaparát
v tomto režimu.
Vyhledávání
činnosti
2
Poznámky
Přehled
• Rychlost automatického zaostření klesá, když fotografujete v režimu makro nebo ostření na
blízké objekty.
• Pokud je nastaveno [Makro zapnuto] nebo [Lze ostřit na blízké objekty] nelze používat funkci
rozpoznání scény.
• Při používání režimu ostření blízkých objektů je třeba brát v úvahu následující.
– Nelze používat funkci série, expoziční řady ani detekce obličejů.
– Tento režim se zruší, když vypnete napájení nebo přepnete režim nahrávání na jiný.
29CZ
Blesk
2
Obsah
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Blesk) t požadovaný režim t
(Blesk zapnut)
(Pomalá
synchro)
Blesk vždy pracuje.
(Blesk vypnut) Blesk nepracuje.
Poznámky
Přehled
• Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
• Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
• I s nuceným bleskem se může stát, že blesk nebude v některých případech pracovat, například při
snímání série.
• Při snímání série nebo expoziční řady nelze použít blesk.
• Nelze použít (Blesk zapnut) nebo
(Pomalá synchro), když je rozpoznání scény nastaveno na
[Auto] nebo [Pokročilý].
Vyhledávání v
HOME/MENU
Blesk vždy pracuje.
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá,
aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla
blesku.
Vyhledávání
činnosti
Bliká při nedostatečném světle nebo protisvětle.
(Automatický
blesk)
zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „malé kulaté
skvrny“
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl apod.)
ve vzduchu
Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (Automaticky se zvolí
(Blesk
vypnut)).
• I pokud jste ve volbě scény vybrali režim (Vysoká citlivost), může být rychlost závěrky za
špatného osvětlení nebo na tmavém místě pomalejší. V takovém případě použijte stativ
nebo po stisknutí tlačítka spouště držte paže těsně u těla.
30CZ
Ostření
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Nahr. režim) t
3
(Ostření) t požadovaný režim t
(Více. AF)
Automaticky ostří na předmět v celém
rozsahu rámečku ostření.
Tento režim je užitečný, jestliže se objekt
nenachází ve středu rámečku.
Když je detekce obličejů nastavena na
něco jiného než [Při dotyku], je nastavení
[Více. AF].
Rámeček AF
(Jen pro statické snímky)
Přehled
(Střed AF)
(Automat.program) t
Vyhledávání v
HOME/MENU
2
Vyhledávání
činnosti
V režimu
(Automat.program) se používají následující kroky. Podrobnosti o ostření při
snímání videoklipů viz str. 89.
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
AF znamená automatické ostření, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Automaticky ostří na objekt ve středu
rámečku. Při společném použití funkce
uzamčení AF můžete libovolně měnit
kompozici snímku.
Rámeček AF
(Jednobod.
AF)
1.0 m/3.0 m/
7.0 m/
(nekonečno)
Automaticky zaostří na extrémně malý
objekt nebo úzkou oblast. Při společném
použití funkce uzamčení AF můžete
libovolně měnit kompozici snímku.
Fotoaparát držte pevně, abyste
neposunuli rámeček AF z objektu.
Rámeček AF
Automaticky rychle zaostří na oblast kolem předem nastavené
vzdálenosti (polomanuální).
• Zaostří na objekt v celém rozsahu rámečku v polomanuálním
režimu.
• Tento režim je užitečný, když opakovaně fotografujete objekt ze
stejné vzdálenosti.
• Pokud je nesnadné dobře zaostřit pomocí automatického ostření,
například když fotografujete objekt přes síť nebo okno, použijte
„polomanuální“ režim.
31CZ
Pokračování r
Poznámka
zRychlý výběr prioritního objektu
Vyhledávání
činnosti
Dotykem na displej zobrazíte rámeček a stisknutím
tlačítka spouště napůl na rámeček zaostříte.
Obsah
• Pokud používáte [Digitál. zoom] nebo [Iluminátor AF], není rámeček AF aktivní a objeví se
tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
32CZ
Režim měření
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
V režimu
(Automat.program) se používají následující kroky. Podrobnosti o používání
režimu měření při snímání videoklipů viz str. 88.
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
3
(Nahr. režim) t
(Automat.program) t
(Režim měření) t požadovaný režim t
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Středové měření).
(Jednobod.)
Měří jen část objektu (Bodové
měření).
• Tato funkce je užitečná v případech,
kdy je objekt v protisvětle, nebo
pokud je mezi objektem a pozadím
silný kontrast.
Přehled
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
Když je detekce obličejů nastavena na něco jiného než [Při
dotyku], je nastavení [Více].
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Více)
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt
Poznámka
• Režim měření je nastaven na [Více], když se dotknete displeje, abyste zaostřili na daný bod.
33CZ
ISO
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Nahr. režim) t
3
(ISO) t požadované číslo t
/
/
/
/
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo při pohybujících
se objektech lze omezit zvýšením citlivosti ISO (zvolením
vyššího čísla).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Automaticky nastaví citlivost ISO.
(Auto)
/
/
(Automat.program) t
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Upravuje citlivost na světlo.
Poznámky
zNastavení citlivosti ISO (doporučený index expozice)
Přehled
• Při nastavení na Sérii nebo Expoziční řadu lze vybrat jen [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 400].
• Při snímání za jasných podmínek fotoaparát automaticky zvýrazní tóny tak, aby snímek
nevypadal vybledle (Pokud není [ISO] nastaveno na [ISO 80]).
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače nahrávacího média, s jakou
reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje
rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
34CZ
EV
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
V režimu
(Automat.program) se používají následující kroky. Podrobnosti o dalších
režimech snímání viz str. 87.
2
(Nahr. režim) t
3
(EV) t požadované číslo t
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Automat.program) t
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámka
Přehled
35CZ
Pokračování r
zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky
Expozice:
Obsah
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Rychlost závěrky = Délka časového úseku, po který do fotoaparátu
proniká světlo
Clona = Velikost otvoru, který umožňuje světlu procházet do fotoaparátu
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
Vyhledávání v
HOME/MENU
Snižte nastavení EV –
Vyhledávání
činnosti
Citlivost ISO (doporučený index expozice)
= Citlivost záznamu
Zvyšte nastavení EV +
Přehled
Podexponování = příliš málo světla
Tmavší snímek
36CZ
Prohlížení fotografií
(přehrávání) přepnete do
2 Vyberte snímek pomocí
/
.
1 Dotkněte se oblasti, kterou chcete zvětšit.
2 Upravte rozsah transfokace a polohu.
Snímek se zvětší ještě více při každém dotyku na obrazovku.
/
/
Činnost
/
/
Upravuje polohu.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Snímek se dvakrát zvětší a oblast, které jste se dotkli, bude ve středu. Snímek lze také
zvětšit tak, že přepnete přepínač transfokátoru (W/T) do polohy T.
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení zvětšeného snímku (transfokátor
přehrávání)
Tlačítko
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Změní rozsah transfokace.
Zapíná/vypíná
/ / / .
Ukazuje zobrazenou oblast
z celého snímku
Poznámka
Přehled
Ruší transfokaci při přehrávání.
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát. Chcete-li tyto snímky
přehrát, dotkněte se
a pak vyberte [Přehled složek] z
(Prohlížení snímků 1) nebo
(Prohlížení snímků).
zUkládání zvětšených snímků
• Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání. Podrobnosti viz str. 109.
zPřehrávání v režimu [Jen snímek]
• Dotykem na levou a pravou stranu obrazovky vyberte snímek.
Když se dotknete středu obrazovky, tlačítka a ikony se zobrazí
dočasně.
• Při přehrávání lze zvětšit snímek tak, že dotykem na střed
obrazovky zobrazíte dočasně tlačítka a ikony a pak se dotknete
části, kterou chcete zvětšit, podle výše popsaného postupu.
37CZ
Přehled snímků
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
(přehled snímků) t pro obracení stránek se
dotkněte /
zZměna formátu zobrazení
(Přehled dat): t str. 48
(Přehled událostí): t str. 49
(Oblíbené): t str. 50
(Přehled složek): t str. 51
• Pokud se dotknete
v režimu přehledu, můžete nastavit počet snímků zobrazených na
obrazovce přehledu na 12 nebo 20 snímků.
Přehled
Režim prohlížení
Vyhledávání v
HOME/MENU
Dotykem na
(Režim prohlížení) změníte způsob, jakým jsou snímky zobrazeny
(Režim prohlížení). Režim prohlížení lze změnit, jen když je ve fotoaparátu vložena
karta „Memory Stick Duo“ (pouze DSC-T77).
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Zobrazí na obrazovce více snímků současně. Pro návrat na obrazovku jednoho snímku se
dotkněte miniatury snímku na obrazovce přehledu.
38CZ
Prezentace
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepnete do
t
3 Prezentaci ukončíte dotykem na obrazovku
a pak dotykem na [Ukončit].
Poznámky
Snímek
Vybírá skupinu snímků pro zobrazení.
Přehrává prezentaci všech fotografií popořadě.
Toto datum
Když je režim prohlížení
(Přehled dat), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybraného období.
Tato událost
Když je režim prohlížení
(Přehled událostí), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybrané události.
Složka
Když je režim prohlížení
(Přehled složek), přehrává
prezentaci fotografií z aktuálně vybrané složky.
Oblíbené 1 – 6
Přehrává prezentaci fotografií z aktuálně vybraného čísla
oblíbených.
Přehled
Vše
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Nelze přehrávat videoklipy.
• Nastavení jiná než [Snímek] a [Filtr] jsou uložena, dokud je nezměníte.
Vyhledávání
činnosti
(Prezentace) t požadovaný režim t
[Start]
Obsah
Snímky jsou automaticky přehrávány za sebou s efekty a hudbou.
Poznámka
• Pokud se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť, zůstává toto nastavení na [Složka] (pouze
DSC-T77).
Filtr
Zužuje výběr snímků k prohlížení na podmínky portrétu.
Vyp.
Snímky nejsou tříděny.
Všichni lidé
Snímky jsou roztříděny podle specifických kritérií a pak
zobrazeny.
Děti
Mimina
Úsměvy
Poznámky
• [Filtr] je nastaveno na [Vyp.], když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek].
• Pro snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjde využívat funkci [Filtr].
• Někdy mohou být pro prohlížení specifikovány i jiné než zamýšlené snímky.
39CZ
Efekty
Základní prezentace vhodná pro širokou škálu scén.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru scény
z filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění střední
rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné pro
aktivní scény.
Obličej 1:
Základní
Prezentace ve středním tempu vhodná pro různé scény,
zejména tam, kde se vyskytují obličeje. Obličeje na snímcích
jsou přiblíženy a zobrazuje se několik snímků naráz.
Obličej 2:
Nostalgie
Pomalá, nostalgická prezentace vhodná pro snímky, kde se
vyskytují obličeje. Obličeje na snímcích jsou přiblíženy
a zobrazuje se několik snímků naráz.
Obličej 3:
Elegance
Živá prezentace ve vysokém tempu, vhodná pro snímky, kde
se vyskytují obličeje. Obličeje na snímcích jsou přiblíženy
a zobrazuje se několik snímků naráz.
Hudba
Přehled
Základní
Vyhledávání v
HOME/MENU
Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění
v přednastaveném intervalu.
Interval při přehrávání je nastavitelný v rozsahu [Interval],
abyste si snímky mohli dostatečně vychutnat.
Vyhledávání
činnosti
Jednod.
Obsah
Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace.
Specifikuje hudbu, která bude při prezentaci znít. Na podbarvení si můžete vybrat více
než jednu skladbu. Hlasitost hudby můžete upravit dotykem na panel pomocí / .
Vyp.
Nepoužívá BGM.
Music1
Výchozí nastavení prezentace [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Základní].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music5
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Music6
Výchozí nastavení prezentace [Obličej 1: Základní].
Music7
Výchozí nastavení prezentace [Obličej 2: Nostalgie].
Music8
Výchozí nastavení prezentace [Obličej 3: Elegance].
40CZ
Interval
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
10 s
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce
[Efekty].
Vyhledávání
činnosti
5s
Auto
Obsah
Nastavuje interval přepínání obrazovky. Nastavení je na [Auto], když není vybráno
[Jednod.] jako [Efekty].
Opakovat
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Vypíná nebo zapíná opakování prezentace.
zVýběr hudby na podbarvení
• Do fotoaparátu lze nahrát až osm hudebních skladeb (osm předem připravených skladeb
Music1 – Music8) lze těmito přenesenými nahradit).
• Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi
5 minut.
• Jestliže hudební soubor nelze přehrávat v důsledku poškození nebo jiných poruch souboru,
proveďte [Formát hudby] (str. 53) a hudbu znovu přeneste.
Přehled
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor
z CD nebo ze souborů MP3. K přenášení hudby si do počítače nainstalujte aplikaci
„Music Transfer“ (přiložen). Podrobnosti viz str. 137 a 140.
41CZ
Vymazat
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Mazání snímků v režimu přehledu
(přehrávání) přepnete do
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Dotykem na
(přehled snímků) zobrazíte
snímky v režimu přehledu.
3
Vyhledávání
činnosti
2 Zobrazte snímek, který chcete vymazat t
(Vymazat) t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Mazání snímků v režimu jednoho snímku
(Vymazat) t dotkněte se snímku, který
chcete vymazat t
t [OK]
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
Přehled
zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem
přehledu a režimem jednoho snímku.
Dotykem na
na obrazovce přehledu se vrátíte na
obrazovku jednoho snímku a dotykem na
na
obrazovce jednoho snímku se vrátíte na obrazovku
přehledu.
• Mezi režimem přehledu a jednoho snímku můžete také
přepínat v [Přidat/odstranit Oblíbené], [Přidat/odstranit
Sdílení], [Chránit] nebo [DPOF].
42CZ
Širokoúhlé
2 Dotkněte se
(přehrávání) přepnete do
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
V režimu jednoho snímku se přehrávají snímky v poměru stran 4:3 a 3:2 v poměru 16:9.
V takovém případě bude horní a spodní okraj snímku trochu oříznut.
(Širokoúhlé).
Poznámka
• Širokoúhlé zobrazení není k dispozici pro videoklipy a snímky 16:9.
Vyhledávání v
HOME/MENU
3 Pro zrušení širokoúhlého zobrazení se opět
dotkněte
(Širokoúhlé).
Přehled
43CZ
Dočasně otočené zobrazení
(přehrávání) přepnete do
3 Pro zrušení zobrazení se znovu dotkněte
(dočasně otočené zobrazení).
Poznámky
• Dočasně otočené zobrazení není k dispozici pro videoklipy nebo horizontálně orientované
snímky.
• Dotykem na / dočasně otočené zobrazení zrušíte.
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Vyberte vertikálně orientovaný snímek t
dotkněte se
(dočasně otočené zobrazení).
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Používá se v režimu jednoho snímku pro dočasné otočení snímku a jeho zvětšení na
obrazovce.
Přehled
44CZ
Prohlížení videoklipů
(přehrávání) přepnete do
2 Vyberte videoklip pomocí
/
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
.
3 Dotkněte se B (přehrávání).
Činnost
Ovládání hlasitosti
B
Normální přehrávání
x
Zastaveni
M/m
Rychlé převíjení vpřed/vzad
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
• Videoklipy velikosti snímku [320] jsou zobrazeny v menší velikosti.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrávat. Pro přehrávání těchto snímků se
dotkněte
, pak vyberte [Přehled složek] z
(Prohlížení snímků 1) nebo
(Prohlížení
snímků).
Vyhledávání
činnosti
Tlačítko
zPřehrávání v režimu [Jen snímek]
Přehled
• Dotykem na levou a pravou stranu obrazovky vyberte snímek.
Když se dotknete středu obrazovky, tlačítka a ikony se zobrazí
dočasně.
• Když je [Nastavení displeje] nastaveno na [Jen snímek],
dotykem pravé/levé strany displeje při přehrávání snímku
zobrazíte další/předcházející snímek a dotykem na střed
snímku si jej zobrazíte v režimu [Normální]. Dotykem na
opět zobrazíte displej v režimu [Jen snímek].
45CZ
Sešit (pouze DSC-T700)
Vyhledávání
činnosti
t
1
(Prohlížení snímků 2) t [Sešit] t
/
.
Dotykem na snímek si jej přiblížíte. Opětovným dotykem na snímek přiblížení zrušíte.
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Otočte stránku pomocí
Obsah
Fotoaparát automaticky prezentuje snímky na pozadí, které vypadá jako doma sestavené
album. Snímky lze ukládat na různém pozadí.
Přehled
Tlačítko
1
Činnost
Uložit
Ukládá snímky ve formátu 3M ve vnitřní
paměti nebo na kartě „Memory Stick
Duo“.
2
Výběr pozadí
Požadované pozadí vyberte pomocí
/ .
3
Automatické přehrávání
Spustí automatické přehrávání.
Dotykem na obrazovku automatické
přehrávání ukončíte.
4
Ukončit
Ukončí funkci sešitu.
5
Návrat na přední stranu
obálky
Vrátí se na obrazovku obálky.
Další/zpět
Přejde na další nebo předchozí stránku.
6
/
/
Poznámky
• Zobrazení sešitu není k dispozici, když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek].
• Funkci sešitu nelze používat s videoklipy.
• Snímky budou mít možná namodralý odstín. Nejedná se o závadu.
46CZ
Pokračování r
zVýběr způsobu ukládání
[Uložit tuto stránku]: Uloží stránku, kterou si právě prohlížíte.
[Vybrat stránky a uložit]: Vybere a uloží několik snímků.
Obsah
Snímky ze sešitu lze ukládat následujícími způsoby.
1Dotykem na / zobrazíte snímek a pak se dotkněte
snímku, který chcete uložit.
3Dotkněte se
t [OK].
[Uložit všechny stránky sešitu]: Uloží všechny snímky ze sešitu.
Vyhledávání
činnosti
2Pro výběr více snímků zopakujte krok 1.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
47CZ
Přehled dat
DSC-T77:
t
t
(Prohlížení snímků 1) t [Přehled
(Prohlížení snímků) t [Přehled dat]
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je
v [Přehled složek].
Dotykem na
(Seznam z období) v režimu přehledu můžete vybrat z přehledu dat
datum, kdy byly snímky, které chcete přehrát, pořízeny.
Přehled
zVýběr snímku pro přehrání podle kalendáře
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Datum, které chcete zobrazit, vyberte pomocí
/ .
Vyhledávání
činnosti
1 DSC-T700:
t
dat] t
Obsah
Roztřídí snímky podle data. To je užitečné, když kontrolujete, kdy jste dané snímky
pořídili, protože snímky jsou rozděleny podle data.
Seznam z období
48CZ
Přehled událostí
1 DSC-T700:
t
(Prohlížení snímků 1) t [Přehled
událostí] t
2 Událost, kterou chcete zobrazit, vyberte pomocí
/ .
Dotkněte se (Seznam událostí) v režimu přehledu a můžete vybrat událost
obsahující snímek, který chcete přehrát ze seznamu událostí.
Pro každou skupinu můžete zadat požadovaný název události pomocí aplikace
„PMB“ (přiložen). Podrobnosti o zadávání názvu události viz „PMB Guide“.
Seznam událostí
Přehled
zVýběr snímku k přehrání podle seznamu událostí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je
v [Přehled složek].
Vyhledávání
činnosti
DSC-T77:
t
(Prohlížení snímků) t [Přehled
událostí] t
Obsah
Automaticky roztřídí snímky podle data a frekvence a zobrazí snímky ve skupinách.
Název události
49CZ
Oblíbené
1 DSC-T700:
t
t
(Prohlížení snímků 1) t [Oblíbené]
Vyhledávání
činnosti
DSC-T77:
t
t
Obsah
Zobrazí snímky pro každou skupinu oblíbených, ve které jste snímky označili (str. 105).
(Prohlížení snímků) t [Oblíbené]
2 Dotkněte se čísla oblíbených, které chcete
zobrazit.
Zobrazí snímky
s nejnovějším
datem
Vyhledávání v
HOME/MENU
Počet snímků
registrovaných
jako oblíbené
Poznámky
Přehled
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je
v [Přehled složek].
50CZ
Přehled složek
DSC-T77:
t
složek] t
(Prohlížení snímků 1) t [Přehled
(Prohlížení snímků) t [Přehled
zO složkách
zVýběr složky pro přehrávání
Přehled
• Fotoaparát ukládá snímky do specifikované složky na kartě „Memory Stick Duo“ nebo do
vnitřní paměti. Složka „101MSDCF“ nebo „101_SONY“ existuje při zakoupení fotoaparátu
a všechny snímky se nahrávají do ní.
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Vyberte složku, kterou chcete zobrazit, pomocí
/ .
Vyhledávání
činnosti
1 DSC-T700:
t
složek] t
Obsah
Zobrazí snímky pro každou složku vytvořenou pomocí [Tvorba nahr. složky] nástroje
[Paměťový nástroj].
Dotkněte se
(Výběr složky) v režimu přehledu a můžete si vybrat složku pro
přehrávání obsahující snímek, který ze složky chcete přehrát.
Výběr složky
• Pokud existuje pouze jedna složka, vytvořte si nahrávací složku.
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze
DSC-T77).
51CZ
Stáhnout hudbu
(Prohlížení snímků 2) t [Hudební
t [Stáhnout hudbu] t
DSC-T77:
t
(Prezentace) t [Hudební nástroj]
t
t [Stáhnout hudbu] t
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Vytvořte spojení USB mezi fotoaparátem
a počítačem a přidejte nebo změňte hudební
soubory (str. 137, 140).
Vyhledávání
činnosti
1 DSC-T700:
t
nástroj] t
Obsah
K přidání nebo změně hudebních skladeb na podbarvení můžete využít aplikaci „Music
Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen).
Přehled
52CZ
Formát hudby
(Prohlížení snímků 2) t [Hudební
t [Formát hudby] t
t
DSC-T77:
t
(Prezentace) t [Hudební nástroj]
t
t [Formát hudby] t
t [OK]
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Obnovte hudbu přednastavenou ve fotoaparátu
z výroby pomocí „Music Transfer“ (str. 137).
Vyhledávání
činnosti
1 DSC-T700:
t
nástroj] t
[OK]
Obsah
K vymazání všech hudebních souborů pro podbarvení uložených ve fotoaparátu můžete
použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen). Toho lze využít
například v případě, že všechny hudební soubory byly poškozeny a nejdou přehrát.
Přehled
53CZ
Formát.
1
t
nástroj] t
Obsah
Formátuje kartu „Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť. Běžně dodávané karty
„Memory Stick Duo“ jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
(Správa paměti) t [Paměťový
t [Formát.] t
t [OK]
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
• Nezapomínejte, že formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
54CZ
Tvorba nahr. složky
1
(Správa paměti) t [Paměťový
t [Tvorba nahr. složky] t
Poznámky
zO složkách
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
Vyhledávání
činnosti
t
nástroj] t
t [OK]
Obsah
Vytvoří složku v nahrávacím médiu pro nahrávání snímků.
Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo
dokud si nevyberete jinou nahrávací složku.
• Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 56) a vybrat
složku pro prohlížení snímků (str. 102).
Přehled
55CZ
Změna nahr. složky
1
t
nástroj] t
(Správa paměti) t [Paměťový
t [Změna nahr. složky] t
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
2 Vyberte složku, kterou chcete nahrát t
dotkněte se [OK].
Obsah
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
Přehled
56CZ
Kopírovat (pouze DSC-T77)
1 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu.
2
(Správa paměti) t [Paměťový
t [Kopírovat] t
t [OK]
Poznámky
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Použijte plně nabitý blok akumulátoru. Při kopírování souborů snímků do počítače pomocí bloku
akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se akumulátor může vybít a kopírování selhat nebo se
mohou data snímků poškodit.
• Nelze vybírat snímky pro kopírování.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování kartu „Memory Stick Duo“ a pak zformátujte vnitřní
paměť ([Formát.] ve [Paměťový nástroj]) (str. 54).
• Na kartě „Memory Stick Duo“ se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována.
Pro kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku.
• [Kopírovat] není k dispozici, když používáte DSC-T700. Připojte fotoaparát a importujte snímky
do počítače, pak exportujte snímky na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 127 až 130).
Vyhledávání
činnosti
t
nástroj] t
Obsah
Zkopíruje všechny snímky ve vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“.
Přehled
57CZ
Pípnutí
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Pípnutí] t
t požadovaný režim
1
Obsah
Vybere zvuk, který se vygeneruje při ovládání fotoaparátu.
t
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Zap.
Při dotyku dotykového panelu nebo stisku spouště se ozve
pípnutí/zvuk závěrky.
Vyp.
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Vyhledávání
činnosti
Závěrka
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
58CZ
Přír.funkce
1
Zap.
Zobrazuje průvodce funkcemi.
Vyp.
Nezobrazuje průvodce funkcemi.
• Při přehrávání se zobrazí nápověda i při nastavení na [Vyp.].
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Přír.funkce] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Můžete si zvolit, zda chcete, aby při používání fotoaparátu byla nebo nebyla zobrazena
nápověda.
Přehled
59CZ
Inicializace
1
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I když tuto funkci provedete, snímky budou zachovány.
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Inicializace] t
t [OK]
Vyhledávání
činnosti
Poznámky
• Uzamčení heslem není zrušeno ani při inicializaci nastavení (pouze DSC-T700).
• Při inicializaci nesmíte fotoaparát vypnout.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
60CZ
Kalibrace
1
Obsah
Umožňuje provést kalibraci v případech, kdy tlačítka dotykové obrazovky nereagují
v příslušných bodech, kde se dotýkáte.
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Kalibrace] t
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
• K přerušení kalibrace před jejím skončením stiskněte [Zrušit]. Nastavení provedená až do tohoto
okamžiku se nezmění.
• Pokud se nedotknete správného místa, kalibrace se neprovede. Znovu se dotkněte středu
značky ×.
Vyhledávání
činnosti
2 Pomocí dotykového pera se dotkněte středu
značky × zobrazené na obrazovce.
Přehled
61CZ
Podvodní pouzdro
1
Zap. (
Vyp.
)
Mění funkci tlačítek.
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Podvodní pouzdro] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Funkce některých tlačítek pro ovládání fotoaparátu se změní, pokud je fotoaparát
umístěn v podvodním pouzdře. Nahlédněte také do návodu k použití dodaného
s podvodním pouzdrem.
Nemění žádné funkce
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
• Na objekty nelze zaostřit dotykem na displej.
•
(zobrazení na displeji) je nastaveno na [Normální].
• Některé funkce mají omezení a některá tlačítka nejsou na obrazovce zobrazena.
Přehled
62CZ
Režim demo
1
Zap.
Demonstruje režim rozpoznání scény a snímání úsměvu.
Vyp.
Nevykoná demonstraci. Toto nastavení vyberte při snímání
úsměvu.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Nahr. režim) t
2
(Automatické nastav.)
Vyhledávání v
HOME/MENU
Prohlédnutí demonstrace
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Režim demo] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Můžete si nastavit, zda se chcete podívat na demonstraci snímání úsměvu a rozpoznání
scény.
t
Rozpoznání scény
Když se provádí rozpoznání scény, objeví se na obrazovce ikona a popis rozpoznané
scény. Při stisknutí tlačítka spouště se snímek nahraje.
Přehled
3 Namiřte fotoaparát na objekt.
Snímání úsměvu
Dotkněte se (ikona úsměvu). Fotoaparát automaticky při detekci usmívajícího se
obličeje spustí spoušť, ale nenahraje se žádný snímek.
Když se opět dotknete
(ikona úsměvu), činnost se vrátí k demonstraci rozpoznání
scény.
Poznámky
• Automatické prohlížení je nastaveno na [Zap.].
• Když je
(zobrazení na displeji) nastaveno na [Normální], některé ikony se na displeji LCD
nezobrazí.
• Při demonstraci režimu rozpoznání scény je nastavení na [Pokročilý] (str. 80).
63CZ
Spojení USB
1
Fotoaparát rozpoznává automaticky a nastavuje komunikaci
s počítačem nebo tiskárnou vyhovující standardu PictBridge
(str. 127, 133 a 143).
PictBridge
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající normě PictBridge
(str. 143).
PTP/MTP
Když připojíte fotoaparát k počítači, objeví se průvodce
AutoPlay a snímky z nahrávací složky fotoaparátu se
importují do počítače. (se systémem Windows Vista/XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem
a počítačem nebo jiným zařízením USB (str. 127 a 133).
• Pokud nelze připojit fotoaparát k tiskárně kompatibilní s PictBridge pomocí nastavení [Auto],
vyberte [PictBridge].
• Pokud nelze připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení USB pomocí nastavení [Auto], vyberte
[Mass Storage].
Přehled
Poznámky
Vyhledávání v
HOME/MENU
Auto
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Spojení USB] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Zvolí režim USB, když pomocí kabelu pro víceúčelový konektor připojíte fotoaparát
k počítači nebo tiskárně kompatibilní s PictBridge.
64CZ
Nastavení LUN (pouze DSC-T700)
1
Zobrazí se snímky na kartě „Memory Stick Duo“ a ve vnitřní
paměti. Toto nastavení vyberte, když připojujete fotoaparát
k počítači.
Jeden
Když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“,
zobrazí se snímky na kartě „Memory Stick Duo“; když není
vložena, zobrazí se snímky z vnitřní paměti. Toto nastavení
vyberte v případě, kdy se při připojení fotoaparátu k jinému
zařízení než počítači nezobrazují snímky z karty „Memory
Stick Duo“ ani vnitřní paměti.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Více
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Nastavení LUN] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Nastavuje způsob zobrazení pro nahrávací média zobrazená na obrazovce počítače nebo
jiném monitoru, když je fotoaparát připojen k počítači nebo zařízení AV prostřednictvím
spojení USB.
Poznámka
Přehled
• Při posílání snímků zpracovatelům digitálních médií prostřednictvím aplikace „PMB Portable“
musíte vždy vybrat [Více].
65CZ
COMPONENT
1
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu k televizoru
s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Tuto položku vyberte, pokud připojujete fotoaparát
k televizoru, který není kompatibilní se signálem HD(1080i).
Poznámky
• Videoklipy nelze prohlížet ve formátu signálu [HD(1080i)]. Při prohlížení videoklipů nastavte
[COMPONENT] na [SD].
• Když prohlížíte snímky ze sešitu při výstupu ve formátu signálu [HD(1080i)], je [COMPONENT]
automaticky nastaveno na [SD] (pouze DSC-T700).
Vyhledávání v
HOME/MENU
HD(1080i)
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [COMPONENT] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Vybírá typ výstupu videosignálu SD nebo HD(1080i) podle připojeného televizoru
(str. 120).
Přehled
66CZ
Videovýstup
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Videovýstup] t
t požadovaný
režim t
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například pro
Evropu).
Vyhledávání v
HOME/MENU
NTSC
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu.
Pro prohlížení snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém
země nebo regionu (str. 122).
Přehled
67CZ
TYP TV
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [TYP TV] t
t požadovaný režim
1
Obsah
Nastavte poměr stran obrazu televizoru připojeného pro přehrávání.
t
Vybere tuto možnost pro přehrávání snímků na televizoru se
širokou obrazovkou.
4:3
Vybere tuto možnost pro přehrávání snímků na televizoru
s formátem zobrazení 4:3.
Vyhledávání
činnosti
16:9
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
68CZ
Obsah
Uzamčení heslem
(pouze DSC-T700)
Můžete nastavit heslo, abyste zabránili přehrávání snímků z vnitřní paměti.
1
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [Uzamčení heslem] t
Nastavení uzamčení heslem
2 Objeví se obrazovka pro opětovné zadání hesla
t Zadejte stejné 4místné číslo t [OK] t [OK]
Pokud zadáte špatné číslo, objeví se okno s hlášením.
Dotkněte se okna s hlášením a znovu zadejte správné
heslo.
1 Objeví se obrazovka pro zadání hesla t Zadejte číselné heslo, které jste
původně nastavili t [OK]
Přehled
Zadání hesla a přehrávání snímků
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Objeví se obrazovka pro nastavení hesla t
Zadejte jakékoli 4místné číslo t [OK]
Poznámky
• Pro snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nelze nastavit heslo.
• Uzamčení heslem se nezruší ani při inicializaci nastavení.
zCo dělat, pokud jste zapomněli heslo
1 Nejprve vypněte napájení fotoaparátu. Pak
Tlačítko
Páčka
(přehrávání) transfokátoru
stiskněte tlačítko
(přehrávání) a současně
(W/T)
přepněte tlačítko transfokátoru (W/T) do polohy
W.
2 Napájení je nyní zapnuto a objeví se obrazovka
pro zrušení hesla t dotkněte se [OK]
3 Zadejte číslo pro zrušení hesla (str. 172) t
dotkněte se [OK] t [OK]
69CZ
Iluminátor AF
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Iluminátor AF] t
t
požadovaný režim t
Používá iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Poznámky
Přehled
• Bude zaostřeno, pokud světlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
zasáhne střed objektu.
• Nelze používat iluminátor AF, když:
– [Ostření] je nastaveno na polomanuální režim.
– Když je v režimu volby scény vybrán režim
(Krajina), (Soumrak), (Ohňostroj) nebo
(Rychlá závěrka).
– [Podvodní pouzdro] je nastaveno na [Zap.].
• Při používání iluminátoru AF je běžný rámeček AF zrušen a nový rámeček AF se zobrazí
tečkovaně. Automatické ostření přednostně ostří na objekty umístěné blízko středu rámečku.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nebyl prokázán žádný vliv na zdraví, nedívejte se
zblízka přímo do iluminátoru AF.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Auto
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve
tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor
.
70CZ
Ř. mřížky
1
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Ř. mřížky] t
t požadovaný
režim t
Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Obsah
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
71CZ
Režim AF
1
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Režim AF] t
t požadovaný
režim t
Monitor
Automaticky nastaví zaostření před tím, než napůl stisknete
a přidržíte tlačítko spouště. Tento režim zkracuje dobu nutnou
pro ostření.
Poznámky
• Akumulátor se vybíjí rychleji v režimu [Monitor] než v režimu [Jeden].
• Nastavení režimu AF je neplatné, když:
– Je rozpoznání scény nastaveno na něco jiného než [Vyp.].
– Je aktivní funkce detekce obličejů.
• Když je [Ostření] nastaveno na polomanuální režim, je automaticky vybráno [Jeden].
Vyhledávání v
HOME/MENU
Automaticky nastaví zaostření při stisknutí a přidržení tlačítka
spouště napůl. Tento režim je užitečný při fotografování
nehybných objektů.
Vyhledávání
činnosti
Jeden
Obsah
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Přehled
72CZ
Digitál. zoom
1
Smart (
Vyp.
)
Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi
8×, včetně optického tranfokátoru 4×. Kvalita snímku se však
zhorší, když je překročen rozsah optického transfokátoru.
Nepoužívá digitální transfokaci.
Poznámky
Celkový rozsah transfokace při použití
transfokátoru smart (včetně optického
transfokátoru 4×)
Přehled
• Funkce digitálního transfokátoru nepracuje při použití detekce obličejů nebo při nahrávání
videoklipů.
• Transfokátor smart není k dispozici, když je velikost snímku nastavena na [10M], [3:2(8M)] nebo
[16:9(7M)].
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přesný (
Podle velikosti snímku jej zvětší digitálně v takovém rozsahu,
aby snímek nebyl zkreslen.
)
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Digitál. zoom] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
5M
Zhruba 5,6×
3M
Zhruba 7,1×
VGA
Zhruba 22×
16:9(2M)
Zhruba 7,6×
73CZ
Autom. Orient.
1
Zap.
Nahraje snímek ve správné orientaci.
Vyp.
Nepoužívá automatickou orientaci.
•
•
•
•
U vertikálně orientovaných snímků je vpravo i vlevo černý pruh.
Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu.
Když je ve volbě scény vybráno
(Pod vodou), nelze používat automatickou orientaci.
Někdy nelze provést automatickou orientaci, když používáte adaptér AC (nepřiložen) a kabel
USB/AV/DC IN pro víceúčelový konektor (nepřiložen).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Autom. Orient.] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (vertikálně), zaznamená fotoaparát změnu
polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
zOtáčení snímků po nahrání
Přehled
• Pokud je orientace snímku nesprávná, můžete pro zobrazení snímku v poloze portrétu
použít [Otočit] z obrazovky MENU.
74CZ
Autom. Prohlížení
1
Zap.
Použije automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Když stisknete tlačítko spouště napůl, zmizí z displeje nahraný snímek a můžete okamžitě
pořizovat další snímek, i když je automatické prohlížení nastaveno na [Zap.].
Vyhledávání v
HOME/MENU
zSnímání dalšího snímku bez prodlevy
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t [Nastavení pro záběr]
t
t [Autom. Prohlížení] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
Přehled
75CZ
Nastavení hodin
1
t
(Nastav.) t [Nastavení hodin] t
t [Nastavení hodin] t
Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
2 Požadovaný formát zobrazení data t
t
dotkněte se každé položky a nastavte její
číselnou hodnotu t [OK]
Obsah
Nastavuje datum a čas.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku
CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
76CZ
Language Setting
1
t
(Nastav.) t [Language Setting] t
t [Language Setting] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
77CZ
Velik. snímku
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
t
režim t
(Velik. snímku) t požadovaný
10M
(3648×2736)
Pro obrázky do velikost A3+
5M
(2592×1944)
Pro obrázky do velikosti A4
3M
(2048×1536)
Pro obrázky do velikosti L/2L
VGA
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
3:2 (8M)
(3648×2432)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií
a pohlednic
16:9 (7M)
(3648×2056)
K prohlížení na televizoru
s vysokým rozlišením.
16:9 (2M)
(1920×1080)
LCD displej
Přehled
Pokyny pro použití
Vyhledávání v
HOME/MENU
Při fotografování
Velikost snímku
Obsah
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte
snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého
formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát. Vyberte velikost
snímku, která vyhovuje způsobu, jakým si budete snímky prohlížet.
Snímky se zobrazí
v poměru stran 4:3 nebo
3:2.
Snímky zaplní celou
obrazovku.
Poznámka
• Když tisknete snímky nahrané v poměru stran 16:9, oba okraje mohou být odříznuty.
V režimu snadného fotografování
Velká
Nahrává snímky velikosti [10M].
Malá
Nahrává snímky velikosti [3M].
78CZ
Při snímání videoklipů
Rámce/sekundu
Pokyny pro použití
640(Lepší)
(640×480)
Zhruba 30
K prohlížení na obrazovce televizoru
(vysoká kvalita obrazu)
640(Standard)
(640×480)
Zhruba 17
K prohlížení na obrazovce televizoru
(standardní kvalita obrazu)
Zhruba 8
Pro posílání příloh k e-mailům
320 (320×240)
Poznámky
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Popis pixelů a velikosti snímku
Přehled
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti
a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší
při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Videoklipy s velikostí nastavenou na [640(Lepší)] nelze nahrávat do vnitřní paměti (pouze DSCT77).
• Pokud používáte kartu „Memory Stick Duo“, lze videoklipy s velikostí nastavenou na
[640(Lepší)] nahrávat pouze na kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Tento fotoaparát nepodporuje přehrávání ve formátu HD nebo přehrávání videoklipů.
Vyhledávání
činnosti
Velikost videoklipů
Obsah
Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je počet rámců za
sekundu, tím hladší bude přehrávaný obraz.
Velikost snímku: 10M
3648 pixelů × 2736 pixelů = 9 980 928 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
Pixely
Pixel
Vysoký počet pixelů
(jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
79CZ
Rozpoznání scény
Obsah
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá.
Ikona aktuálního nastavení
Ikona rozpoznání scény
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(portrét v protisvětle),
(Krajina),
(soumrak se stativem),
(Makro),
(portrét)
(protisvětlo),
Pokud fotoaparát nerozpozná scénu, nahraje se snímek se stejnými nastaveními, jako
když je rozpoznání scény nastaveno na [Vyp.].
2
(Nahr. režim) t
t
nebo
3
t
(Rozpoznání scény) t
požadovaný režim t
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
Vyhledávání
činnosti
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu,
zobrazí odpovídající ikonu.
(Automatické nastav.)
Přehled
(Vyp.)
Nepoužívá funkci rozpoznání scény.
(Auto)
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
(Pokročilý)
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
Když fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za
soumr.),
(soumrak se stativem), (protisvětlo) nebo
(portrét v protisvětle), automaticky pořídí další snímek.
Když fotoaparát rozpozná
(portrét), aktivuje se funkce
redukce zavřených očí.
80CZ
Pokračování r
Poznámky
Přehled
Když je funkce redukce zavřených očí aktivní, ale fotoaparát může nahrát pouze
snímky osob se zavřenýma očima, objeví se na displeji LCD hlášení „Detekovány
zavřené oči“.
Když je rozpoznání scény nastaveno na [Auto], funkce redukce zavřených očí
nepracuje, ale když se nahraje snímek osoby se zavřenýma očima, na displeji LCD se
přesto objeví hlášení „Detekovány zavřené oči“.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Když je rozpoznání scény nastaveno na [Pokročilý] a fotografovaná osoba při
snímání zavře oči, aktivuje se tato funkce, takže fotoaparát automaticky okamžitě
pořídí další snímek, když už má osoba oči otevřené. Fotoaparát pak automaticky
vybere a zobrazí snímek s otevřenýma očima.
Vyhledávání
činnosti
zCo dělá redukce zavřených očí?
Obsah
• Rozpoznání scény nefunguje v následujících situacích.
– Při snímání v režimu makro/lze ostřit na blízké objekty
– Při snímání série
– Při používání digitálního transfokátoru
• Dostupná nastavení blesku jsou
(Automatický blesk) a
(Blesk vypnut).
• Když je funkce detekce obličejů nastavena na [Při dotyku], je výchozí nastavení pro detekci
obličejů nastaveno na [Auto], pokud je před dotykem displeje rozpoznání scény nastaveno na
něco jiného než [Vyp.].
• Scény
(Soumrak se stativem) někdy nelze rozpoznat v prostředí, kde se vibrace přenášejí do
fotoaparátu, i když je umístěn na stativu.
(Soumrak se stativem).
• Někdy dojde k použití pomalé závěrky, když je scéna rozpoznána jako
Při snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.
• Ikona rozpoznání scény se objeví nezávisle na nastaveních
(zobrazení na displeji).
• Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.
• Funkce redukce zavřených očí nepracuje, když je rozpoznání scény nastaveno na [Auto].
81CZ
Blesk (Snadné fotografování)
v režimu snadného fotografování.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Snadné
t [Blesk] t požadovaný režim t
3
Blesk bleskne, když je nedostatek světla nebo při protisvětle.
Vyp.
Nepoužije blesk.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Auto
Vyhledávání
činnosti
(Nahr. režim) t
fotografování) t
Obsah
Vybírá nastavení blesku z
Přehled
82CZ
Detekce obličejů
Obsah
Rozhodne, zda použít funkci detekce obličejů nebo ne, a také při použití funkce vybírá
prioritní objekt pro úpravu zaostření.
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé
a redukci červených očí.
Ikona detekce obličeje
Vyhledávání
činnosti
Rámeček detekce obličeje (oranžový)
Rámeček detekce obličeje (bílý)
2
t
režim t
(Detekce obličejů) t požadovaný
(Při dotyku)
Detekuje obličej při dotyku na oblast s obličejem na displeji.
(Auto)
Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit.
(Priorita dětí)
Primárně detekuje a nahrává dětské obličeje.
Primárně detekuje a nahrává obličeje dospělých.
Poznámky
Přehled
(Priorita
dospělých)
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
•
•
•
•
Detekci obličeje nelze zvolit v režimu
(Snadné fotografování) nebo videoklipu.
V režimu
(Automat.program) je výchozí nastavení pro detekci obličejů [Při dotyku].
Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
Lze detekovat až 8 obličejů. Pokud je však v režimu volby scény zvolen režim
(Zamlžení), lze
detekovat pouze maximálně 4 obličeje.
• Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni – záleží na podmínkách.
• Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno
[Při dotyku].
zVýběr prioritního objektu
• Když se objektu dotknete, bude okamžitě vybrán jako prioritní, bez ohledu na prioritní
nastavení detekce obličejů.
• Při detekci více obličejů posoudí fotoaparát, který je hlavní, a upraví ostření přednostně na
tento. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt je oranžový.
• Při stisknutí tlačítka spouště napůl, rámečky detekce obličejů, na které je zaostřeno,
zezelenají.
83CZ
Pokračování r
• Používejte správnou intenzitu osvětlení.
• Zkontrolujte, zda obličeje nejsou zastíněny klobouky,
maskami, slunečními brýlemi apod.
• Fotografovaní by se měli dívat do fotoaparátu.
Obsah
zUsnadnění detekce obličejů
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
84CZ
Citlivost detekce úsměvu
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
3
(Nahr. režim) t
nebo
(Automatické nastav.)
t
(Citlivost detekce úsměvu) t
požadovaný režim t
Detekuje široký úsměv.
(Střední)
Detekuje normální úsměv.
(Vysoká)
Detekuje i mírný úsměv.
Poznámka
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Nízká)
Vyhledávání
činnosti
t
Obsah
Nastaví citlivost funkce snímání úsměvu pro detekci úsměvů.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
Přehled
85CZ
Nahr. režim
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
t
2
(Nahr. režim) t požadovaný režim
(Normální)
Nahraje jeden snímek.
(Série)
Po stisknutí a přidržení spouště nahrává až 100 snímků rychle
za sebou.
Přehled
• Režim série není dostupný v režimu
(Snadné fotografování)
nebo videoklipu.
• Blesk je nastaven na
(Blesk vypnut).
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět snímků.
• Nahrávací interval je asi 0,62 vteřiny. Interval snímání se prodlouží
v závislosti na nastavení velikosti snímku.
• Je-li kapacita baterií téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či
karta „Memory Stick Duo“ plná, režim pořizování Série snímků se
zastaví.
• Ostření, vyvážení bílé a expozice jsou upraveny pro první snímek
a tyto hodnoty se použijí i pro další snímky.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
t
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Obsah
Jako režim snímání můžete vybrat normální (jeden snímek), sérii nebo expoziční řadu.
Nahraje sérii tří snímků s automaticky posunutou hodnotou
expozice (Expoziční řada). Když se nemůžete rozhodnout pro
správnou hodnotu expozice, fotografujte v režimu expoziční
řady s posunutím hodnoty expozice. Potom si můžete vybrat
snímek s nejlepší expozicí.
Čím větší je hodnota kroku expozice, tím větší je posun
hodnoty expozice.
Poznámky
• Režim expoziční řady není dostupný při
(Automatické
nastav.),
(Snadné fotografování) nebo režimu videoklipu.
• Blesk je nastaven na
(Blesk vypnut).
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato
nastavení se použijí také u dalších obrázků.
• Při ručním nastavování expozice se expozice posune podle
upraveného jasu.
• Nahrávací interval je stejný jako pro režim série, ale zpomalí se
podle podmínek fotografování.
• Pokud je objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, možná nepůjde
fotografovat s vybranou hodnotou kroku v expoziční řadě.
86CZ
EV
Podrobnosti o nastavení EV v režimu
(Automat.program) viz str. 35.
t
(EV) t požadované číslo t
Poznámky
Vyhledávání v
HOME/MENU
• [EV] není dostupný v režimu
(Snadné fotografování).
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Přehled
87CZ
Režim měření (Videoklip)
Podrobnosti o režimech měření v režimu
(Automat.program) viz str. 33.
3
(Nahr. režim) t
t
režim t
(Videoklip) t
(Režim měření) t požadovaný
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Středové měření).
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Více)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
Přehled
88CZ
Ostření (Videoklip)
Podrobnosti o způsobech ostření v režimu
(Automat.program) viz str. 31.
3
(Nahr. režim) t
t
(Videoklip) t
(Ostření) t požadovaný režim t
Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku
ostření.
Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve středu
rámečku.
(nekonečno)
Nastaví ostření na nekonečno.
Přehled
• Toto nastavení použijte k zaostření na všechny objekty v rámečku.
• Tento režim je užitečný, když opakovaně fotografujete objekt ze
stejné vzdálenosti.
• Pokud je nesnadné dobře zaostřit pomocí automatického ostření,
například když fotografujete objekt přes síť nebo okno, použijte
„polomanuální“ režim.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Více. AF)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
89CZ
Vyváž. bílé
Obsah
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
(Vyváž. bílé) t požadovaný režim
t
(Auto)
Upraví automaticky vyvážení bílé, takže barvy vypadají
přirozeně.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu
nebo stinné místo.
(Zářivky 1)
(Zářivky 2)
(Zářivky 3)
[Zářivky 1]: Upraví nastavení pro bílé
zářivkové osvětlení.
[Zářivky 2]: Upraví nastavení pro bílé
přirozené zářivkové osvětlení.
[Zářivky 3]: Upraví nastavení pro bílé denní
zářivkové osvětlení.
n (Žárovky)
Upraví nastavení pro místa osvětlená
žárovkami nebo s velmi jasným osvětlením,
například ve fotostudiu.
(Blesk)
Přehled
Upraví nastavení pro podmínky venku za
jasného dne, večerní pohledy, noční scény,
neónová světla, ohňostroje atd.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Denní světlo)
Vyhledávání
činnosti
t
2
Nastaví fotoaparát na fotografování
s bleskem.
Poznámky
• Nelze vybrat [Vyváž. bílé] v režimu
(Automatické nastav.),
(Snadné fotografování).
• Při snímání videoklipů nelze vybrat [Blesk] ve [Vyváž. bílé].
• Když je ve volbě scény vybráno
(Pod vodou), můžete použít [Podvodní vyvážení bílé] (str. 92)
místo [Vyváž. bílé].
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
90CZ
Pokračování r
zEfekty světelných podmínek
Počasí/osvětlení
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
Vyhledávání
činnosti
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Obsah
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny se upravují automaticky v režimu automatického nastavení, ale můžete
je také upravit ručně pomocí funkce vyvážení bílé.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
91CZ
Podvodní vyvážení bílé
(Pod vodou).
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Volba scény) t
t
(Podvodní vyvážení bílé) t
požadovaný režim t
Fotoaparát automaticky nastaví barevné tóny pod vodou tak,
aby byly přirozené.
(Podvodní 1)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající modrou.
(Podvodní 2)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající zelenou.
(Blesk)
Nastaví pro použití blesku pod vodou.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
3
(Nahr. režim) t
(Pod vodou) t
Obsah
Nastavuje barevný tón v režimu
Poznámky
Přehled
• Vlivem barvy vody nemusí někdy vyvážení bílé pod vodou správně fungovat, i když vyberete
[Podvodní 1] nebo [Podvodní 2].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Podvodní vyvážení bílé] nastaveno na
[Auto].
92CZ
Výkon blesku
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
t
režim t
(Automat.program) t
(Výkon blesku) t požadovaný
Snižuje intenzitu blesku.
(Standardní)
(+)
Zvyšuje intenzitu blesku.
Poznámka
Vyhledávání v
HOME/MENU
(–)
Vyhledávání
činnosti
3
(Nahr. režim) t
Obsah
Upravuje intenzitu blesku.
• Někdy se neobjeví efekty, když je snímaný objekt příliš jasný nebo příliš tmavý.
Přehled
93CZ
Redukce zavřených očí
Obsah
Snímky osob, které nemají zavřené oči, lze automaticky vybrat a uložit, když je ve volbě
scény zvoleno
(Zamlžení).
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
3
(Nahr. režim) t
(Zamlžení) t
t
(Redukce zavřených očí) t
požadovaný režim t
Když je funkce detekce obličejů aktivní, fotoaparát přepne na
optimální nastavení, když detekuje zavřené oči, a automaticky
vybere snímek, na kterém jsou oči fotografovaného otevřené.
(Vyp.)
Nepoužívá funkci redukce zavřených očí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
2
Poznámky
Přehled
• Redukce zavřených očí nepracuje v následujících situacích.
– Při použití blesku
– Při snímání série nebo řady
– Když nepracuje funkce detekce obličejů
• Někdy funkce redukce zavřených očí nepracuje. Záleží na situaci.
• Když je redukce zavřených očí nastavena na [Auto] a nahrají se jen snímky osob se zavřenýma
očima, objeví se na displeji LCD hlášení „Detekovány zavřené oči“. Podle potřeby pořiďte nové
snímky.
94CZ
Red. červ. očí
2
(Red. červ. očí) t požadovaný
(Auto)
Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát
bleskne automaticky, aby došlo k potlačení červených očí.
(Zap.)
Blesk vždy bleskne tak, aby omezil jev červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
t
režim t
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
Obsah
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k potlačení jevu červených očí.
Poznámky
Přehled
• Nelze vybrat [Red. červ. očí] v
(Snadné fotografování) nebo režimu videoklipu.
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou to trvá asi vteřinu poté, co stisknete tlačítko spouště. V této době zabraňte objektu
v pohybu.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam.
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani
když zvolíte [Auto].
zCo způsobuje červené oči?
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Další způsoby, jak eliminovat červené oči
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (Blesk se automaticky vypne.)
• Pokud jsou oči fotografovaného červené, upravte snímek pomocí funkce [Retuš] v nabídce
prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“.
95CZ
DRO
2
3
(Nahr. režim) t
t
režim t
(Automat.program) t
(DRO standard) t požadovaný
(DRO
standard)
(DRO plus)
Neupravuje.
Fotoaparát automaticky upravuje jas a kontrast celé scény.
Poznámky
• Někdy není možné v závislosti na podmínkách fotografování získat dobré výsledky korekce.
• Když je nastaveno [DRO plus], je důležité uvědomit si následující.
– Zpracování snímku nějakou dobu trvá.
– Jako hodnoty ISO lze nastavit jen [AUTO] nebo hodnoty od [80] do [400].
– Když je zvolen režim série nebo řady, je [DRO plus] zrušeno a nastaví se [DRO standard].
Přehled
Fotoaparát automaticky upravuje jas a kontrast snímků podle
oblastí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Vyp.)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
Obsah
Fotoaparát analyzuje scénu při snímání a automaticky koriguje jas a kontrast tak, aby
zlepšil kvalitu snímku.
DRO je zkratka pro „Dynamic Range Optimizer“ (optimalizaci dynamického rozsahu),
což je funkce, která automaticky optimalizuje rozdíl mezi světlou a tmavou částí snímku.
96CZ
Barevný režim
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do
režimu snímání.
2
(Barevný režim) t požadovaný
(Živý)
Barvy snímku budou jasnější a hlubší.
(Sépie)
Nastavuje snímek na barvu sépie.
(Černobílý)
Nastaví snímek na černobílý.
Přehled
Nastaví snímek na standardní barvy.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Normální)
Vyhledávání
činnosti
t
režim t
Obsah
Živost snímku lze měnit společně s efekty.
Poznámky
• Nelze vybrat [Barevný režim] v režimu
(Automatické nastav.), volbě scény nebo
(Snadné fotografování).
• Při snímání videoklipů lze vybrat jen [Normální], [Sépie] nebo [Černobílý].
97CZ
SteadyShot
Obsah
Vybere režim stabilizace.
1 Sesunutím krytu objektivu se přepnete do režimu snímání.
2
t
režim t
(SteadyShot) t požadovaný
(Pokrač.)
Vždy aktivuje funkci stabilizace. Snímky lze stabilizovat i při
přiblížení vzdáleného objektu.
(Vyp.)
Nepoužívá režim stabilizace.
Poznámky
• V režimu
(Automatické nastav.),
(Snadné fotografování) nebo (Jídlo) je [SteadyShot]
nastaveno na [Snímání].
• Pro videoklipy lze nastavit jen [Pokrač.] nebo [Vyp.]. Výchozí nastavení je [Pokrač.].
• Akumulátor se vybíjí rychleji v režimu [Pokrač.] než v režimu [Snímání].
Vyhledávání v
HOME/MENU
Stisknutím tlačítka spouště zpola se aktivuje funkce
stabilizace.
Vyhledávání
činnosti
(Snímání)
Přehled
98CZ
Pokračování r
zRady na ochranu před rozmazáním
Obsah
Při pořizování snímku se fotoaparát nečekaně pohnul. Tomu se říká „otřes
fotoaparátu“. Pokud se však při pořizování snímku pohnul objekt, říká se tomu
„rozmazání objektu“.
Otřes fotoaparátu
• Použijte stativ nebo fotoaparát umístěte na
rovnou plochu, tak aby nespadnul.
• Snímejte pomocí samospouště se
zpožděním 2 sekundy a stabilizujte
fotoaparát tím, že po stisknutí tlačítka
spouště budete držet paže těsně u těla.
Rozmazání objektu
Co lze dělat pro omezení rozmazání:
I když je fotoaparát stabilizován, při expozici
se pohne objekt, takže při stisknutí spouště je
rozmazaný.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost).
• Zvolte si vyšší citlivost ISO, aby rychlost
závěrky byla vyšší, a stiskněte spoušť
předtím, než se objekt pohne.
Přehled
Příčina:
Vyhledávání v
HOME/MENU
Co lze dělat pro omezení rozmazání:
Když se vám při držení fotoaparátu a tisknutí
spouště třesou ruce nebo pohnete celým
tělem, je celý obraz rozmazán.
Vyhledávání
činnosti
Příčina:
• Funkce stabilizace je umožněna výchozím továrním nastavením, takže otřesy fotoaparátu
jsou redukovány automaticky. To však nepomůže při rozmazání způsobeném pohybem
objektu.
• Kromě toho může často dojít k otřesům fotoaparátu a rozmazání objektu při špatném
osvětlení nebo nízké rychlosti závěrky, jako například v režimu
(Portrét za soumr.) nebo
(Soumrak). V tomto případě se držte výše uvedených rad.
99CZ
Seznam z období
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Tato funkce vybírá datum, z něhož se budou přehrávat snímky pomocí přehledu dat.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled dat].
(přehrávání) přepnete do
t
dat) t
(Režim prohlížení) t
3
t
(Seznam z období) t
(Přehled
4 Vyberte datum z kalendáře, které chcete
zobrazit.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámka
• Tato položka se nezobrazí, když používáte vnitřní paměť (pouze DSC-T77).
Vyhledávání
činnosti
2
Přehled
100CZ
Seznam událostí
2
3
t
událostí) t
t
(přehrávání) přepnete do
(Režim prohlížení) t
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Tato funkce vybere událost, která bude přehrána prostřednictvím přehledu událostí.
Pro každou skupinu můžete zadat požadovaný název události pomocí aplikace „PMB“
(přiložen). Podrobnosti o zadávání názvu události viz „PMB Guide“.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled událostí].
(Přehled
(Seznam událostí) t
4 Vyberte událost, kterou chcete zobrazit.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Název události
Poznámka
• Tato položka se nezobrazí, když používáte vnitřní paměť (pouze DSC-T77).
Přehled
101CZ
Výběr složky
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Pokud je vytvořeno více složek, vybere se složka obsahující snímek, který chcete přehrát.
Krok 2 není nutný, když je nastaveno [Přehled složek].
(přehrávání) přepnete do
t
složek) t
(Režim prohlížení) t
3
t
(Výběr složky) t
složku pomocí / t [OK]
(Přehled
t vyberte
Vyhledávání
činnosti
2
Poznámka
zProhlížení snímků z více složek
Přehled
• Pokud je vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední snímek ze složky, objeví se
následující indikátory.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
Dotykem na / se přesuňte na další nebo předcházející složku.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Tato položka se nezobrazí, když používáte vnitřní paměť (pouze DSC-T77).
102CZ
Režim prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(Režim prohlížení) t požadovaný
(Přehled dat) Zobrazí snímky podle data.
Dotykem na (Seznam z období)
vyberte specifické datum se
zobrazením kalendáře.
(Oblíbené)
Zobrazí snímky registrované jako
oblíbené. Dotkněte se čísla
oblíbených, které chcete zobrazit.
Přehled
(Přehled
složek)
Analyzuje data a frekvenci
snímků, automaticky třídí snímky
do skupin a zobrazuje je.
Dotykem na (Seznam událostí)
vyberte událost, kterou chcete
prohlížet.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Přehled
událostí)
Vyhledávání
činnosti
t
režim t
(přehrávání) přepnete do
Obsah
Umožňuje vybrat formát zobrazení pro prohlížení více snímků.
Zobrazí se snímky roztříděné do
složek.
Když je nahrávací složka již
vytvořena, dotykem na
(Výběr
složky) vyberete složku
k prohlížení.
Poznámky
• Používáte-li vnitřní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek] (pouze DSC-T77).
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat na tomto fotoaparátu, prohlížejte je
v [Přehled složek].
103CZ
Roztřídit podle obličejů
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepnete do
(Vyp.)
Snímky nejsou tříděny.
(Všichni lidé)
Snímky jsou roztříděny podle specifických kritérií a pak
zobrazeny.
(Děti)
(Úsměvy)
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se vnitřní paměť používá pro nahrávání snímků (pouze DSCT77).
• Když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek], nelze používat funkci roztřídění podle
obličejů.
• Někdy jsou snímky omylem zobrazeny nebo skryty.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty někdy nelze třídit.
Vyhledávání v
HOME/MENU
(Mimina)
Vyhledávání
činnosti
t
(Roztřídit podle obličejů) t
požadovaný režim t
Obsah
Tato funkce roztřídí snímky a zobrazí je.
Přehled
104CZ
Přidat/odstranit Oblíbené
Obsah
Vybírá oblíbený snímek a přidává jej do skupin oblíbených nebo jej odebírá.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
Poznámky
Registrace aktuálně zobrazeného snímku
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Zobrazte snímek, který chcete přidat jako
oblíbený t
t
(Přidat/odstranit
Oblíbené) t
(Tento snímek) t
t
dotkněte se čísla oblíbených, kam chcete snímek přidat t [OK]
Vyhledávání
činnosti
• Když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek], nelze přidávat ani odstraňovat snímky
z/do oblíbených.
• Tato položka se nezobrazí, když používáte vnitřní paměť (pouze DSC-T77).
Výběr a registrace více snímků
2
(přehrávání) přepnete do
t
(Přidat/odstranit Oblíbené) t
(Více snímků) t
t dotkněte se čísla
oblíbených, kam chcete snímek přidat
Přehled
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
3 Výběr snímků.
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazte snímek, pak se dotkněte snímku, který chcete přidat
jako oblíbený.
2 Zopakujte krok 1.
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obrátíte stránky, pak se dotkněte snímku, který chcete přidat
jako oblíbený.
2 Pro registraci dalších snímků opakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
105CZ
Přidání všech snímků z období nebo události
2
t
událostí) t
3 Dotykem na
(Režim prohlížení) t
/
(Přehled dat) nebo
(Přehled
vyberte datum nebo událost, které chcete registrovat.
t
(Přidat/odstranit Oblíbené) t
(Přidat vše z období)
nebo
(Přidat vše z události) t
t dotkněte se čísla oblíbených,
kam chcete přidat snímek t [OK]
Odstranění všech snímků z období nebo události
2
t
událostí) t
3 Dotykem na
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
/
(Přehled dat) nebo
(Přehled
vyberte datum nebo událost, které chcete odstranit.
t
(Přidat/odstranit Oblíbené) t
(Odstranit vše z období)
nebo
(Odstranit vše z této události) t
t dotkněte se čísla
oblíbených, odkud chcete odstranit snímek t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
2
t
Přehled
Odstranění všech snímků z oblíbených
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Stisknutím tlačítka
Vyhledávání
činnosti
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
(Oblíbené) t
3 Vyberte číslo oblíbených k odstranění.
4
t
(Přidat/odstranit Oblíbené) t
Oblíbených) t
t [OK]
(Odstranit vše v
106CZ
Poznámka
• Když je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek], nelze přidávat ani odebírat snímky ke
sdílení.
Vyhledávání
činnosti
Tento fotoaparát obsahuje aplikaci „PMB Portable“, která usnadňuje odesílání snímků
zpracovatelům digitálních médií. Snímky, které chcete odeslat, můžete snadno vyhledat,
když je zaregistrujete jako snímky ke sdílení.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
Obsah
Přidat/odstranit Sdílení
(pouze DSC-T700)
Registrace aktuálně zobrazeného snímku
(přehrávání) přepnete do
2 Zobrazte snímek, který chcete přidat do sdílení
t
t
(Přidat/odstranit Sdílení) t
(Tento snímek) t
t dotkněte se čísla
sdílení, kam chcete snímek přidat t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepnete do
Přehled
Výběr a registrace více snímků
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(Přidat/odstranit Sdílení) t
(Více snímků) t
t dotkněte se čísla
sdílení, kam chcete přidat snímek
3 Výběr snímků.
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazíte snímek, pak se dotkněte snímku, který chcete přidat
do sdílení.
2 Zopakujte krok 1.
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obrátíte stránky, pak se dotkněte snímku, který chcete přidat
do sdílení.
2 Pro registraci dalších snímků opakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
107CZ
Přidání všech snímků z období nebo události
2
t
událostí) t
3 Dotykem na
(Režim prohlížení) t
/
(Přehled dat) nebo
(Přehled
vyberte datum nebo událost, které chcete registrovat.
t
(Přidat/odstranit Sdílení) t
(Přidat vše z období) nebo
(Přidat vše z události) t
t dotkněte se čísla sdílení, kam
chcete přidat snímek t [OK]
Odstranění všech snímků z období nebo události
2
t
událostí) t
3 Dotykem na
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
/
(Přehled dat) nebo
(Přehled
vyberte datum nebo událost, které chcete odstranit.
t
(Přidat/odstranit Sdílení) t
(Odstranit vše z období)
nebo
(Odstranit vše z této události) t
t dotkněte se čísla
sdílení, odkud chcete odstranit snímek t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
2
t
Přehled
Přidání/odebrání všech snímků z oblíbených
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Stisknutím tlačítka
Vyhledávání
činnosti
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
(Oblíbené) t
3 Vyberte oblíbené pro odebírání nebo přidávání.
4
t
(Přidat/odstranit Sdílení) t
(Přidat vše z Oblíbených)
nebo
(Odstranit vše v Oblíbených) t
t dotkněte se čísla
sdílení, kam chcete přidat nebo odkud chcete odebrat snímek t [OK]
108CZ
Retuš
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(Ořezat)
(přehrávání) přepnete do
(Retuš) t požadovaný režim t
Vyhledávání
činnosti
2
Nahraje přiblížený přehraný
snímek.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Dotkněte se / t nastavte bod
pomocí v/V/b/B t
t
vyberte velikost snímku pro
uložení pomocí / t
t
[OK]
• Kvalita oříznutých snímků se
může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete
ořezat, se liší podle snímku.
Odstraňuje červené oči
způsobené bleskem.
Přehled
(Korekce
červených očí)
Po dokončení odstranění
červených očí se dotkněte [OK].
• Ne vždy lze červené oči
odstranit; záleží na snímku.
(Neostrá
místa)
Obsah
Na nahraný snímek přidá efekty nebo provede úpravy a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
Zaostří snímek ve vybraném
rámečku.
Dotkněte se oblasti (rámečku)
snímku, který chcete retušovat t
t [OK]
• Někdy není možné snímek
dostatečně retušovat a kvalita
snímku se může zhoršit.
(Měkké
ostření)
Rozmaže okolí kolem
vybraného bodu, aby jej
zvýraznil.
Dotkněte se středového bodu
snímku, který chcete retušovat t
t upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí / t
t
vyberte úroveň retušování pomocí
/ t
t [OK]
109CZ
Pokračování r
(Částečná
barva)
Odbarví okolí vybraného bodu,
aby došlo k jeho zvýraznění.
(Rybí oko)
Dotkněte se středového bodu
snímku, který chcete retušovat t
t vyberte úroveň retušování
pomocí / t
t [OK]
(Paprskový
filtr)
Přidá odlesky ke zdrojům
světla.
(Rozmazat
okolo)
Vybere středový bod pro
vyjádření pohybu na snímku.
(Retro)
Zjemní snímek rozostřením
a ztlumením okolního světla,
takže se zdá, jako by byl pořízen
starým fotoaparátem.
Přehled
Dotkněte se středového bodu
snímku, který chcete retušovat t
t upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí / t
t
[OK]
Vyhledávání v
HOME/MENU
Upravte požadovanou délku
retušování pomocí / t
t
vyberte úroveň retušování pomocí
/ t
t [OK]
Vyhledávání
činnosti
Kolem vybraného bodu
aplikuje efekt rybího oka.
Obsah
Dotkněte se středového bodu
snímku, který chcete retušovat t
t upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí / t
t
[OK]
Upravte požadovaný rozsah
retušování pomocí / t
t
vyberte úroveň retušování pomocí
/ t
t [OK]
(Úsměvy)
Tato funkce upravuje obličeje
tak, aby se usmívaly.
Vyberte úroveň retušování pomocí
/ t
t [OK]
• Retušování nemusí být možné.
Záleží na snímku.
Poznámky
• Nelze retušovat videoklipy.
• Při připojování fotoaparátu k televizoru nemůžete retušovat snímky.
zPotvrzení efektů retušování před uložením snímků
• Při nastavování efektů můžete zkontrolovat, jak bude retušovaný snímek vypadat (vyjma
(Ořezat) a
(Korekce červených očí)) dotykem na [Náhled].
110CZ
Kresba
t
2
(přehrávání) přepnete do
(Kresba) t
4 Dotkněte se tlačítka
/
t vyberte velikost uloženého snímku t [OK]
1
/
Činnost
Uložit
Ukládá snímky ve formátu VGA nebo
3M do vnitřní paměti nebo na kartu
„Memory Stick Duo“.
2
Pero
Kreslete znaky nebo obrázky.
3
Guma
Opravy.
4
Značka
Umístění značky na snímek.
5
Výběr tloušťky/značky
Vyberte tloušťku pera nebo gumy nebo
značku.
6
Výběr barvy
Vybere barvu.
7
Ukončit
Ukončí režim kresby.
8
Rámeček
Dodá rámeček.
Vyberte požadovaný rámeček pomocí
/ .
9
Zpětný chod
Odstraní poslední úpravy.
0
Vymazat vše
Vymaže všechny kresby.
Přehled
Tlačítko
Vyhledávání v
HOME/MENU
3 Na snímek můžete kreslit dotykovým perem
(přiložen).
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Kreslí nebo přidává značky na snímek a pak jej nahraje jako nový soubor.
Poznámky
• Nelze kreslit nebo umisťovat značky na videoklipy.
• Při připojování fotoaparátu k televizoru nemůžete kreslit na snímky.
111CZ
Různé změny velikosti
2
(přehrávání) přepnete do
t
(Různé změny velikosti) t
požadovaný režim t
3 Dotykem na / / /
kterou chcete ořezat t
specifikujte oblast,
t [OK]
Změní poměr stran
z 4:3/3:2 na 16:9 a uloží
ve velikosti 2M.
(Blog / Emailům)
Změní poměr stran
z 16:9/3:2 na 4:3 a uloží
ve velikosti VGA.
• Nelze měnit velikost u videoklipů.
• Nelze měnit velikost snímků s rozlišením VGA na
(HDTV).
• Zvětšení snímku a několikanásobná změna velikosti může snížit kvalitu snímku.
Přehled
Poznámky
Vyhledávání v
HOME/MENU
(HDTV)
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Poměr stran a velikost nahraných snímků lze změnit a pak je lze nahrát jako nové
soubory.
Snímky lze převést na poměr 16:9 pro prohlížení s vysokým rozlišením a na rozlišení
VGA pro přílohy k e-mailům nebo pro webové stránky.
112CZ
Vymazat
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání.
Poznámky
• Používáte-li vnitřní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek] (pouze DSC-T77).
• Snímky nelze mazat, když je režim prohlížení nastaven na [Oblíbené].
Vyhledávání
činnosti
Vymazání aktuálně zobrazeného snímku
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Zobrazte snímek, který chcete vymazat t
t (Vymazat) t
(Tento snímek) t
t [OK]
Výběr a mazání více snímků
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
t
(přehrávání) přepnete do
(Vymazat) t
(Více snímků) t
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazte snímek a pak se dotkněte snímku, který chcete
vymazat.
2 Zopakujte krok 1.
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obraťte stránky a pak se dotkněte snímku, který chcete
vymazat.
2 Pro vymazání více snímků opakujte krok 1.
4
Přehled
3 Výběr snímků
t [OK]
Poznámka
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
Vymazání všech snímků z období, události nebo složky
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(Režim prohlížení) t
událostí) nebo
(Přehled složek) t
3 Dotykem na
vymazat.
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
/
(Přehled dat),
(Přehled
vyberte datum, událost nebo složku, které chcete
t (Vymazat) t
(Všechny snímky z období),
události) nebo
(Vše ve složce) t
t [OK]
(Vše z
113CZ
Chránit
Obsah
Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
Poznámka
• Používáte-li vnitřní paměť, je režim prohlížení nastaven na [Přehled složek] (pouze DSC-T77).
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepnete do
Výběr a ochrana více snímků
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(Chránit) t
(Více snímků) t
3 Výběr snímků.
Přehled
2
(přehrávání) přepnete do
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Zobrazte snímek, který si přejete chránit t
t
(Chránit) t
(Tento snímek) t
Vyhledávání
činnosti
Ochrana aktuálně zobrazeného snímku
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazte snímek a pak se dotkněte snímku, který chcete
chránit.
2 Zopakujte krok 1.
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obraťte stránky a pak se dotkněte snímku, který chcete chránit.
2 Pro ochranu více snímků opakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
114CZ
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(Režim prohlížení) t
událostí) nebo
(Přehled složek) t
/
(Přehled dat),
(Přehled
vyberte datum, událost nebo složku, kterou chcete
t
(Chránit) t
(Nastavit vše z období),
této události) nebo
(Nastavit vše v této složce) t
(Nastavit vše z
t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
2
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
t
(Režim prohlížení) t
událostí) nebo
(Přehled složek) t
(Přehled dat),
(Přehled
Vyhledávání v
HOME/MENU
Odstranění ochrany všech snímků z období,
události nebo složky
Vyhledávání
činnosti
3 Dotykem na
chránit.
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Ochrana všech snímků z období, události nebo
složky
3 Dotykem na / vyberte datum, událost nebo složku, kde chcete
odstranit ochranu.
t
(Chránit) t
(Odstranit vše z období),
(Odstranit vše
z této události) nebo
(Odstranit vše v této složce) t
t [OK]
Přehled
4
Ochrana/odstranění ochrany všech snímků
v oblíbených
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
(Oblíbené) t
3 Vyberte oblíbené, kde chcete nastavit nebo odstranit ochranu.
4
t
(Chránit) t
(Nastavit vše v této skupině) nebo
(Odstranit vše v Oblíbených) t
t [OK]
115CZ
DPOF
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, jež umožňuje označit značkou
(Vytisknout) snímky na kartě „Memory Stick Duo“, které si přejete později vytisknout.
U registrovaných snímků se zobrazí značka
.
Poznámky
Označení pro tisk aktuálně zobrazeného snímku
(přehrávání) přepnete do
2 Zobrazte snímek, který chcete označit pro tisk
t
t
t
(Tento snímek) t
Výběr a označení pro tisk u více snímků
2
t
t
(přehrávání) přepnete do
Přehled
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Vyhledávání
činnosti
• Nelze označovat videoklipy.
• Značku
(Vytisknout) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků.
• Nelze přidat
(značka tisku) na snímky z vnitřní paměti.
(Více snímků) t
3 Výběr snímků.
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazte snímek a pak se dotkněte snímku, který chcete
označit pro tisk.
2 Zopakujte krok 1.
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obraťte stránky a pak se dotkněte snímků, které chcete označit
pro tisk.
2 Pro označení více snímků pro tisk opakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotkněte se snímku se značkou
a odstraníte značku
.
116CZ
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(Režim prohlížení) t
událostí) nebo
(Přehled složek) t
(Přehled dat),
(Přehled
vyberte datum, událost nebo složku, které chcete
t
t
(Nastavit vše z období),
(Nastavit vše z této
události) nebo
(Nastavit vše v této složce) t
t [OK]
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(Režim prohlížení) t
událostí) nebo
(Přehled složek) t
3 Dotykem na
zrušit.
/
(Přehled dat),
(Přehled
vyberte datum, událost nebo složku, které chcete
t
t
(Odstranit vše z období),
(Odstranit vše z této
události) nebo
(Odstranit vše v této složce) t
t [OK]
Přehled
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Zrušení značky tisku u všech snímků z období,
události nebo složky
Vyhledávání
činnosti
3 Dotykem na /
označit pro tisk.
4
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
Obsah
Označení všech snímků z období, události nebo
složky pro tisk
Nastavení nebo zrušení značky tisku pro všechny
snímky v oblíbených
1 Stisknutím tlačítka
2
t
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
(Režim prohlížení) t
(Oblíbené) t
3 Vyberte oblíbené, kde chcete nastavit/zrušit značku tisku.
4
t
t
(Nastavit vše v této skupině) nebo
vše v Oblíbených) t
t [OK]
(Odstranit
117CZ
Otočit
Obsah
Pootočí statický snímek.
(přehrávání) přepnete do režimu přehrávání.
2 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
3
4
t
(Otočit) t
Poznámky
• Nelze otáčet videoklipy nebo chráněné snímky.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
Vyhledávání v
HOME/MENU
/ t [OK]
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
Přehled
118CZ
Nastavení hlasitosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
t
(přehrávání) přepnete do
Obsah
Nastaví hlasitost pro prezentaci a přehrávání videoklipů.
(Nastavení hlasitosti) t
/
t
prezentace
Přehrávání videoklipu: Dotykem na
zobrazte obrazovku ovládání hlasitosti a pak
dotykem na tlačítko
/
upravte hlasitost. Pro zrušení obrazovky ovládání hlasitosti se
dotkněte [Ukončit].
Prezentace: Dotykem na obrazovku zobrazte ovládání hlasitosti a pak dotykem na tlačítka
/
upravte hlasitost. Pro zrušení obrazovky ovládání hlasitosti se dotkněte
.
Vyhledávání v
HOME/MENU
zÚprava hlasitosti při přehrávání videoklipu nebo
Vyhledávání
činnosti
3 Hlasitost nastavte dotykem na
[Ukončit]
Přehled
119CZ
Prohlížení snímků na televizoru
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
VIDEO AUDIO
1 Do vstupní zdířky audia/videa
Černá
Tlačítko
(Přehrávání)
Přehled
Žlutá
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor
(přiložen).
Vyhledávání
činnosti
Prohlížení snímků připojením fotoaparátu
k televizoru pomocí přiloženého kabelu pro
víceúčelový konektor
Obsah
Pokud připojíte fotoaparát k televizoru, můžete si prohlížet snímky na obrazovce
televizoru.
Spojení závisí na typu televizoru, ke kterému je fotoaparát připojen.
Viz „TYP TV“ (str. 68). Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
Kabel víceúčelového
konektoru (přiložen)
2Víceúčelový konektor
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
3 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Pro výběr požadovaného
snímku se dotkněte / .
Poznámky
• Jestliže je televizor vybaven stereofonními vstupními konektory, připojte audio konektor (černý)
kabelu víceúčelového konektoru do levé zdířky audia.
• Ikony a další indikátory se na obrazovce televizoru neobjeví.
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 67).
120CZ
Snímek nahraný fotoaparátem si můžete prohlédnout na televizoru s vysokým rozlišením
(HD) pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (nepřiložen).
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Do vstupní zdířky audia/videa
Tlačítko
Zelená/modrá/červená
(Přehrávání)
Bílá/červená
Vyhledávání v
HOME/MENU
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Vyhledávání
činnosti
1 Připojte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí
adaptérového kabelu pro výstup HD (nepřiložen).
Obsah
Prohlížení snímku připojením fotoaparátu
k televizoru s vysokým rozlišením (HD)
Adaptérový kabel pro
výstup HD (nepřiložen)
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
3 Stisknutím tlačítka
Přehled
2Víceúčelový konektor
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Pro výběr požadovaného
snímku se dotkněte / .
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 66).
• Snímky nahrané ve velikosti [VGA] nelze přehrávat ve formátu HD.
• Videoklipy nelze prohlížet ve formátu signálu [HD(1080i)]. Při prohlížení videoklipů nastavte
[COMPONENT] na [SD].
• Když prohlížíte snímky ze sešitu při výstupu ve formátu signálu [HD(1080i)], je [COMPONENT]
automaticky nastaveno na [SD] (pouze DSC-T700).
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 67).
zProhlížení snímků s poměrem stran 4:3 nebo 3:2 na celé
obrazovce televizoru HD (s vysokým rozlišením)
• V [Různé změny velikosti] lze pro prohlížení s vysokým rozlišením poměr stran převést na
16:9 (str. 112).
121CZ
Pokračování r
z„PhotoTV HD“
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Přehled
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong Kong, Itálie,
Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie atd.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami videa a kabel pro víceúčelový konektor. Barevný systém televizoru musí být
shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy
barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Vyhledávání
činnosti
• Standard PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou
strukturu.
• Tato nastavení je také třeba udělat na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu
k televizoru.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilních se Sony PhotoTV HD pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (nepřiložen) lze pohodlně využívat nový svět fotografií
v dechberoucí kvalitě plného vysokého rozlišení.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
122CZ
Obsah
Využití počítače se systémem
Windows
Podrobnější informace k využití počítače Macintosh viz
kapitola „Používání počítače Macintosh“ (str. 138).
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Instalujte aplikaci v tomto pořadí:
– „PMB“
– „Music Transfer“
Vyhledávání
činnosti
Nejdříve instalujte aplikaci (přiložen) (str. 125)
Připojení fotoaparátu k počítači (str. 127, 133)
Přehled
• Pomocí aplikace „PMB“ a „Music Transfer“ je možné prohlížení
snímků:
– Importování snímků do počítače
– Exportování snímků do fotoaparátu
– Zadání názvu požadované události do seznamu [Seznam
událostí] ve fotoaparátu
– Úpravy snímků
– Zobrazení míst pořízení snímků na mapě přes internet (vyžaduje
internetové připojení)
– Tvorba disku s nahranými snímky (vyžaduje jednotku pro zápis na CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Odesílání snímků zpracovatelům digitálních médií (vyžaduje internetové připojení)
– Dodání nebo změna hudby pro prezentace (pomocí aplikace „Music Transfer“)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
123CZ
Doporučená konfigurace počítače
Doporučené prostředí pro import snímků
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
Konektor USB: Standardní součást
* Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
Poznámky
Přehled
• Prostředí počítače musí také splňovat provozní požadavky operačního systému.
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že
v závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (podle standardu USB 2.0)
umožňuje pokročilý přenos dat (vysokorychlostní přenos dat), protože tento fotoaparát je
kompatibilní s rozhraním Hi-Speed USB (podle standardu USB 2.0).
• Pro spojení USB existují čtyři režimy pro připojení k počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato část popisuje příklady režimů [Auto] a [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] a [PTP/MTP] viz str. 64.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Doporučené prostředí pro používání aplikace „PMB“ a „Music Transfer“
OS (předinstalován): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz nebo rychlejší (doporučeno: Intel Pentium III 800 MHz
nebo rychlejší)
Paměť: 256 MB nebo více (doporučeno: 512 MB nebo více)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku – zhruba 400 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1 024 × 768 bodů nebo více
Vyhledávání
činnosti
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů popsaných výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
Obsah
K připojení počítače k fotoaparátu se doporučuje následující prostředí.
124CZ
Instalace aplikace (přiložen)
• Přihlaste se jako správce.
Obsah
Aplikaci (přiložen) lze instalovat následujícím postupem.
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM
(přiložen) do jednotky CD-ROM počítače.
• Pokud se neobjeví, poklepejte na [Computer] (Počítač) (ve
Windows XP/2000, [My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Pravděpodobně se objeví obrazovka AutoPlay. Vyberte
„Run Install.exe.“ a pro další postup instalace se řiďte
instrukcemi, které se objeví na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
2 Klepněte na [Install] (Instalace).
3 Vyberte požadovaný jazyk a poté klepněte na [Next] (další).
Objeví se okno „License Agreement“ (licenční smlouva).
4 Přečtěte si pečlivě smlouvu. Jestliže přijímáte podmínky smlouvy,
klepněte na přepínač vedle textu [I accept the terms of the license
agreement] (Přijímám podmínky licenční smlouvy) a klepněte na [Next]
(další).
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní DirectX, ale záleží na operačním systému vašeho počítače.
Přehled
5 Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Objeví se okno „Choose Setup Language“ (volba jazyka instalace).
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
• Instalujte aplikaci v následujícím pořadí:
– PMB
– Music Transfer
Po nainstalování aplikace se na ploše vytvoří zástupci pro aplikace „PMB“, „PMB
Guide“ a „Music Transfer“.
Pro spuštění aplikace „PMB“ na ni poklepejte.
Pro spuštění aplikace „PMB Guide“ na ni poklepejte.
Pro spuštění aplikace „Music Transfer“ na ni poklepejte.
125CZ
Obsah
„PMB (Picture Motion Browser)“
(přiložen)
Statické snímky a videoklipy z fotoaparátu můžete používat lépe než kdy v minulosti díky
výhodám dané aplikace. Tato část shrnuje aplikaci „PMB“. Podrobnosti viz „PMB
Guide“.
Pomocí aplikace „PMB“:
Přehled
Spuštění aplikace „PMB Guide“
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Můžete importovat snímky pořízené fotoaparátem a zobrazit je na počítači.
• Můžete exportovat snímky z počítače do fotoaparátu a zobrazovat je ve fotoaparátu.
• Požadovaný název události můžete zapsat do seznamu [Seznam událostí] ve fotoaparátu a také
jej tam zobrazit.
• Můžete organizovat snímky v počítači do kalendáře podle data pořízení a prohlížet si je.
• Můžete retušovat (Korekce červených očí atd.), vyhledávat obličeje, tisknout, posílat snímky jako
přílohy k e-mailům a měnit datum pořízení.
• Můžete na mapě zobrazovat informace o místě, kde jste pořídili snímky. (K tomu je třeba
internetové připojení.)
• Můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem.
• Můžete vytvořit datový disk pomocí vypalovacího zařízení pro CD nebo DVD.
• Můžete odesílat snímky zpracovatelům digitálních médií. (K tomu je třeba internetové
připojení.)
Vyhledávání
činnosti
Přehled aplikace „PMB“
Poklepejte na ikonu
(PMB Guide) na pracovní ploše.
Pro přístup k „PMB Guide“ z nabídky Start klepněte na [Start] t [All Programs]
(Všechny programy) (ve Windows 2000, [Programs] (Programy)) t [Sony Picture
Utility] (Obrazový program Sony) t [Help] t [PMB Guide].
Spuštění a ukončení „PMB“
Spuštění aplikace „PMB“
Poklepejte na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na [Start] t [All Programs] (Všechny programy) (ve
Windows 2000, [Programs] (Programy)) t [Sony Picture Utility] (Obrazový program
Sony) t [PMB].
• Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se zobrazí zpráva informačního nástroje vyžadující
potvrzení. Vyberte [Start]. Tato funkce informuje o novinkách, jako například aktualizacích
aplikace. Nastavení lze změnit později.
Ukončení aplikace „PMB“
v pravém horním rohu displeje.
Klepněte na tlačítko
126CZ
Obsah
Snímky ve vašem počítači
(DSC-T700)
Pokud používáte DSC-T77 viz str. 133 až 136.
Podrobnosti o funkcích aplikace „PMB“ viz „PMB Guide“.
1 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo připojte
fotoaparát do sítě pomocí síťového adaptéru AC (nepřiložen) a kabelu
USB/AV/DC IN pro víceúčelový konektor (nepřiložen).
2 Zapněte počítač a pak stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
3 Připojte fotoaparát k počítači.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Připojení…“.
Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Při importu/exportu snímků z karty „Memory Stick Duo“, vložte kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu.
Vyhledávání
činnosti
Připojení fotoaparátu k počítači
Přehled
1 Do konektoru USB
2 Víceúčelový
konektor
Kabel víceúčelového konektoru
Poznámky
• Když importujete nebo exportujete snímky do počítače a používáte téměř vybitý blok
akumulátorů, může se při předčasném vybití přenos ukončit nebo se mohou poškodit data.
• Během komunikace se na obrazovce objeví . Dokud je indikátor zobrazen, nepracujte
s počítačem. Jakmile se indikátor změní na
, můžete s počítačem opět začít pracovat.
• Jestliže se „Mass Storage“ nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 64).
127CZ
Importování snímků do počítače
Po provedení spojení USB se automaticky objeví obrazovka [Import Media Files]
aplikace „PMB“.
Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
Obsah
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
2 Importujte snímky.
Vyhledávání
činnosti
Chcete-li spustit import snímků, klepněte na tlačítko
[Import] (Import).
Standardně jsou snímky importovány do složky
vytvořené v „Pictures“ (obrázky) (ve Windows XP/
2000 „My Pictures“ (moje obrázky)), která se
pojmenuje názvem události z [Seznam událostí].
Vyhledávání v
HOME/MENU
3 Prohlížení snímků na počítači.
Po skončení importu se spustí „PMB“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
Složka „Pictures“ (Obrázky) (ve Windows XP/2000,
„My Pictures“ (Moje obrázky)) je stanovena jako
výchozí složka ve „Viewed folders“ (Prohlížených
složkách).
Přehled
Organizovat snímky v počítači podle kalendáře
a zobrazovat je. Podrobnosti k aplikaci „PMB“ viz
„PMB Guide“.
Příklad: Obrazovka zobrazení měsíce
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Když se v kroku 1 objeví průvodce AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files]
(otevřít složku a prohlédnout soubory) t [OK] t [DCIM] t zkopírujte požadované
snímky do počítače.
128CZ
Můžete exportovat snímky z počítače do fotoaparátu a prohlížet si je tam. Tato část
popisuje postup automatického výběr a exportu snímků, které nebyly exportovány do
vnitřní paměti.
Vyhledávání
činnosti
Snímky lze exportovat na kartu „Memory Stick Duo“ nebo ručně.
Podrobnosti viz „PMB Guide“.
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
2 Poklepáním na
3 Klepněte na
Obsah
Exportování snímků, které chcete prohlížet, do
fotoaparátu
(PMB) na ploše spustíte aplikaci „PMB“.
v horní části obrazovky.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Objeví se obrazovka pro jednoduchý export.
4 Klepněte na [Export] (exportovat).
Spustí se exportování snímků.
Při přehrávání exportovaných snímků ve
fotoaparátu se na displeji LCD objeví značka
.
• Některé snímky nelze přehrávat. Záleží na velikosti snímku.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Při tisku snímků v provozovně exportujte snímky na kartu „Memory Stick Duo“.
Přehled
Poznámky
Vymazání spojení USB
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
•
•
•
•
Odpojení kabelu od víceúčelového konektoru.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním panelu.
2 Klepněte na (USB Mass Storage Device)
(zařízení USB Mass Storage) t [Stop] (ukončit).
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak klepněte
na [OK].
Windows Vista
Poklepejte zde
Windows XP/Windows 2000
Poklepejte zde
129CZ
Názvy a ukládání obrazových souborů
Příklad: prohlížení složek v systému
Windows Vista
Přehled
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat žádné snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení. Tato složka se zobrazí, pouze když je ve fotoaparátu vložena karta
„Memory Stick Duo“.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat ani v ní prohlížet žádné snímky.
• Soubory snímků jsou pojmenovány následovně:
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Soubory přehledů snímků, které se nahrávají při nahrávání videoklipů: MOV0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části názvu souboru
videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající soubor s přehledem snímků jsou
shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz str. 55 a 102.
• Pokud složky přestěhujete, nebude asi možné prohlížet si snímky z nich na fotoaparátu.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
AJednotka používaná aplikací „PMB Portable“.
Tato složka se objeví, pouze když je [Nastavení
LUN] nastaveno na [Více].
BTato složka se na obrazovce nemusí objevit.
Záleží na nastavení Windows. Protože jsou data
informací alb uložena ve složce „AVF_INFO“,
pokud tato data budou vymazána nebo
editována, nebudou alba zobrazena správně.
Nemažte ani neupravujte data uložená ve složce
„AVF_INFO“.
CSložka obsahující data snímků nahraná pomocí
fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytváření
složek.
DSložka obsahující data snímků nahraná pomocí
tohoto fotoaparátu.
Pokud nejsou vytvořeny nové složky, zobrazí se
pouze složka „101MSDCF“.
Obsah
Soubory se snímky nahrané fotoaparátem jsou ve
vnitřní paměti nebo na kartě „Memory Stick Duo“
roztříděny do složek.
130CZ
• Snímky lze snadno nahrávat na webové stránky nebo jiným zpracovatelům digitálních médií.
• Snímky, které chcete odeslat, lze jednoduše třídit tak, že je ve fotoaparátu označíte pro sdílení
(str. 107).
• Snímky z počítače připojeného na internet můžete odesílat, i když jste mimo domov nebo
kancelář.
• Zpracovatele digitálních médií (webové stránky), které často využíváte, můžete jednoduše
registrovat.
Pokud používáte aplikaci „PMB Portable“ poprvé, musíte zvolit jazyk. Pro výběr se řiďte
postupem uvedeným dále. Když už jednou jazyk vyberete, budou při příštím použití
aplikace „PMB Portable“ kroky 3 až 5 zbytečné.
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Podrobnosti o aplikaci „PMB Portable“ viz nápověda k aplikaci „PMB Portable“.
Vyhledávání
činnosti
Tento fotoaparát má zabudovanou aplikaci „PMB Portable“.
Tuto aplikaci lze využít pro následující činnosti:
Obsah
Odesílání snímků zpracovatelům
digitálních médií (pouze
DSC-T700)
Při připojení fotoaparátu a počítače se objeví průvodce AutoPlay.
Klepnutím na [×] zavřete průvodce AutoPlay pro jednotky, které nepotřebujete.
2 Klepněte na „PMB Portable“ (ve Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).
Přehled
• Pokud se požadovaný průvodce AutoPlay neobjeví, klepněte na [Computer] (počítač) (ve
Windows XP/2000, [My Computer] (tento počítač)) t [PMBPORTABLE], a pak poklepejte
na „PMB_P.exe“.
Objeví se obrazovka s uživatelským souhlasem.
3 Pečlivě si přečtěte smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínkami smlouvy,
klepněte na [I Agree] (Souhlasím).
Objeví se obrazovka pro výběr jazyka.
4 Vyberte požadovaný jazyk a poté klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka pro výběr oblasti.
5 Vyberte patřičnou oblast [Area] a zemi/region [Country/Region] a pak
klepněte na [OK].
Spustí se aplikace „PMB Portable“.
Poznámky
• Nastavte [Nastavení LUN] v [Nastav.] na [Více].
• Při použití aplikace „PMB Portable“ se vždy připojte k síti.
• Při odesílání snímků přes internet může obsah vyrovnávací paměti zůstat v počítači, který jste
používali. Záleží na poskytovateli internetových služeb. To platí i když se pro tento účel využívá
fotoaparátu.
• Když dojde v aplikaci „PMB Portable“ k chybě, nebo když aplikaci „PMB Portable“ omylem
vymažete, můžete aplikaci „PMB Portable“ opravit pomocí „PMB“. Podrobnosti viz „PMB
Guide“.
131CZ
Poznámky k aplikaci „PMB Portable“
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Některé webové stránky požadují registraci a/nebo i poplatky, když chcete jejich služeb využívat.
Pokud chcete tyto služby využívat, musíte souhlasit s podmínkami stanovenými danou webovou
stránkou.
• Operátoři webových stránek mohou služby ukončit nebo změnit. Společnost Sony není
zodpovědná za žádné potíže vzniklé mezi uživateli a třetími stranami nebo za nepříjemnosti
způsobené uživatelům spojené s používáním služeb včetně ukončení nebo změn těchto služeb.
• Pokud se chcete na webové stránky podívat, budete na ně přesměrování serverem Sony. Je
možné, že někdy nebudete moci získat přístup k webové stránce kvůli údržbě serveru nebo
z jiných důvodů.
• Pokud bude činnost serveru Sony ukončena, budete o tomto ukončení informování předem na
webových stránkách společnosti Sony apod.
• Adresy, na které budete serverem Sony přesměrováni, i další informace mohou být
zaznamenávány z důvodu zlepšování budoucích produktů a služeb společnosti Sony. Při této
příležitosti však nebudou zaznamenávána žádná osobní data.
Obsah
Aplikace „PMB Portable“ umožňuje stahovat odkazy URL početných webových stránek
ze serveru spravovaného společností Sony („Server Sony“).
Pokud chcete využívat aplikaci „PMB Portable“ pro výhody při odesílání snímků
zpracovatelům digitálních médií nebo pro další služby poskytované těmito i jinými
webovými stránkami, musíte souhlasit s následujícím.
Přehled
132CZ
Obsah
Snímky ve vašem počítači
(DSC-T77)
Pokud používáte DSC-T700 viz str. 127 až 130.
Podrobnosti o funkcích aplikace „PMB“ viz „PMB Guide“.
1 Do fotoaparátu vložte kartu „Memory Stick Duo“ s nahranými snímky.
• Při importu/exportu snímků z vnitřní paměti je tento krok zbytečný.
3 Zapněte počítač a pak stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
4 Připojte fotoaparát k počítači.
Na displeji fotoaparátu se objeví „Připojení…“.
Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo připojte
fotoaparát do sítě pomocí síťového adaptéru AC (nepřiložen) a kabelu
USB/AV/DC IN pro víceúčelový konektor (nepřiložen).
Vyhledávání
činnosti
Připojení fotoaparátu k počítači
Přehled
1 Do konektoru USB
2 Víceúčelový
konektor
Kabel víceúčelového konektoru
Poznámky
• Když importujete nebo exportujete snímky do počítače a používáte téměř vybitý blok
akumulátorů, může se při předčasném vybití přenos ukončit nebo se mohou poškodit data.
• Během komunikace se na obrazovce objeví . Dokud je indikátor zobrazen, nepracujte
s počítačem. Jakmile se indikátor změní na
, můžete s počítačem opět začít pracovat.
• Jestliže se „Mass Storage“ nezobrazí, nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 64).
133CZ
Importování snímků do počítače
Po provedení spojení USB se automaticky objeví obrazovka [Import Media Files]
aplikace „PMB“.
Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
Obsah
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
2 Importujte snímky.
Vyhledávání
činnosti
Chcete-li spustit import snímků, klepněte na tlačítko
[Import] (Import).
Standardně jsou snímky importovány do složky
vytvořené v „Pictures“ (obrázky) (ve Windows XP/
2000 „My Pictures“ (moje obrázky)), která se
pojmenuje názvem události z [Seznam událostí].
3 Prohlížení snímků na počítači.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Po skončení importu se spustí „PMB“. Zobrazí se
miniatury importovaných snímků.
Složka „Pictures“ (Obrázky) (ve Windows XP/2000,
„My Pictures“ (Moje obrázky)) je stanovena jako
výchozí složka ve „Viewed folders“ (Prohlížených
složkách).
Organizovat snímky v počítači podle kalendáře
a zobrazovat je. Podrobnosti o aplikaci „PMB“ viz
„PMB Guide“.
Přehled
Příklad: Obrazovka zobrazení
měsíce
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Když se v kroku 1 objeví průvodce AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files]
(otevřít složku a prohlédnout soubory) t [OK] t [DCIM] t zkopírujte požadované
snímky do počítače.
134CZ
Exportování snímků do fotoaparátu
Obsah
Když obrazový soubor zkopírovaný do počítače už neexistuje na kartě „Memory Stick
Duo“, můžete si takový snímek prohlédnout znovu ve fotoaparátu, když obrazový soubor
exportujete do fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“. Podrobnosti viz „PMB Guide“.
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
Pokud se objeví průvodce AutoPlay, zavřete jej.
(PMB) na ploše spustíte aplikaci „PMB“.
3 Vyberte snímek, který má být exportován, na hlavní obrazovce.
4 Klepněte na
v horní části obrazovky t [Album/Photo Library
supported] (podpora pro knihovnu album/foto).
Vyhledávání
činnosti
2 Poklepáním na
Objeví se obrazovka pro export snímku.
Vyhledávání v
HOME/MENU
5 Pod jednotkou vyberte [Cyber-shot(Memory
Stick)].
6 Klepněte na [Export] (exportovat).
Spustí se exportování snímků.
Při přehrávání exportovaných snímků ve
fotoaparátu se na displeji LCD objeví značka
.
• Některé snímky nelze přehrávat. Záleží na velikosti snímku.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Přehled
Poznámky
Vymazání spojení USB
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
•
•
•
•
Odpojení kabelu od víceúčelového konektoru.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním panelu.
2 Klepněte na (USB Mass Storage Device)
(zařízení USB Mass Storage) t [Stop] (ukončit).
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak klepněte
na [OK].
Windows Vista
Poklepejte zde
Windows XP/Windows 2000
Poklepejte zde
135CZ
Názvy a ukládání obrazových souborů
Přehled
Poznámky
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat žádné snímky. Snímky v této složce jsou k dispozici
pouze pro prohlížení. Tato složka se zobrazí, pouze když je ve fotoaparátu vložena karta
„Memory Stick Duo“.
• Do složky „MISC“ nelze nahrávat ani v ní prohlížet žádné snímky.
• Soubory snímků jsou pojmenovány následovně:
– Soubory se statickými snímky: DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Soubory přehledů snímků, které se nahrávají při nahrávání videoklipů: MOV0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu 0001 až 9999. Numerické části názvu souboru
videoklipu nahraného v režimu videoklipu a jeho odpovídající soubor s přehledem snímků jsou
shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz str. 55 a 102.
• Pokud složky přestěhujete, nebude asi možné prohlížet si snímky z nich na fotoaparátu.
Vyhledávání v
HOME/MENU
– „Memory Stick Duo“: pouze „101MSDCF“
– Vnitřní paměť: pouze „101_SONY“
Vyhledávání
činnosti
ATato složka se na obrazovce nemusí objevit.
Záleží na nastavení Windows. Protože jsou data
informací alb uložena ve složce „AVF_INFO“,
pokud tato data budou vymazána nebo
editována, nebudou alba zobrazena správně.
Nemažte ani neupravujte data uložená ve složce
„AVF_INFO“.
BSložka obsahující data snímků nahraná pomocí
fotoaparátu, který není vybaven funkcí vytváření
složek.
CSložka obsahující data snímků nahraná pomocí
tohoto fotoaparátu.
Nejsou-li vytvořeny žádné další složky, jsou
k dispozici následující složky:
Obsah
Soubory se snímky nahranými fotoaparátem jsou
Příklad: prohlížení složek v systému
seskupeny do složek na kartě „Memory Stick Duo“ Windows Vista
nebo ve vnitřní paměti.
136CZ
Obsah
Používání aplikace „Music
Transfer“ (přiložen)
Hudební soubory, které jsou nahrány z výroby, lze změnit na vámi požadované hudební
soubory pomocí aplikace „Music Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen). Tyto soubory
můžete také kdykoli vymazat nebo přidat.
Hudební formáty, které lze přenášet pomocí aplikace „Music Transfer“, jsou následující:
1 DSC-T700:
t
(Prohlížení snímků 2) t [Hudební nástroj] t
[Stáhnout hudbu] t
(Prezentace) t [Hudební nástroj] t
t [Stáhnout
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
2 Proveďte připojení USB mezi fotoaparátem a počítačem.
Přehled
DSC-T77:
t
hudbu] t
t
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Soubory MP3 uložené na pevném disku v počítači
• Hudba na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
Přidávání/změna hudebních souborů pro
prezentace pomocí aplikace „Music Transfer“
3 Spusťte „Music Transfer“.
4 Pro přidání nebo změnu hudebních souborů se řiďte instrukcemi na
obrazovce.
zObnovení původní hudby nastavené ve fotoaparátu
z výroby
1Proveďte [Formát hudby] (str. 53).
2Proveďte [Restore defaults] (obnovení výchozích nastavení) v kroku 4.
Všechny hudební soubory se vrátí na původní nastavenou hudbu a [Hudba]
v menu [Prezentace] se nastaví na [Vyp.].
• Hudební soubory lze nastavit na původní pomocí [Inicializace] (str. 60), avšak tím se
vynulují také ostatní nastavení.
• Podrobnosti o používání aplikace „Music Transfer“ viz nápověda na Internetu „Music
Transfer“.
137CZ
Používání počítače Macintosh
K připojení počítače k fotoaparátu se doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí ke kopírování snímků
OS (předinstalován): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Standardní součást
Poznámky
Přehled
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že
v závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Funkčnost není zaručena při použití rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB typu Hi-Speed USB (podle standardu USB 2.0)
umožňuje vysokorychlostní přenos dat, protože tento fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (podle USB 2.0).
• Pro spojení USB existují čtyři režimy pro připojení k počítači: [Auto] (výchozí nastavení), [Mass
Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. Tato část popisuje příklady režimů [Auto] a [Mass Storage].
Podrobnosti o [PictBridge] a [PTP/MTP] viz str. 64.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu nebo
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Doporučené prostředí pro používání aplikace „Music Transfer“
OS (předinstalován): Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Paměť: 64 MB nebo víc (doporučuje se 128 MB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku – zhruba 250 MB
Vyhledávání
činnosti
Doporučená konfigurace počítače
Obsah
Snímky můžete kopírovat do počítače Macintosh. Aplikace „PMB“ není s počítači
Macintosh kompatibilní.
Když jsou snímky do fotoaparátu exportovány, prohlédněte si je v režimu přehledu
složek (str. 51).
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často kladené otázky naleznete na
internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
138CZ
Import a prohlížení snímků na počítači
2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem víceúčelového konektoru.
Obsah
1 Připravte fotoaparát a počítač Macintosh.
Vyhledávání
činnosti
1 Do konektoru USB
Kabel víceúčelového konektoru
3 Zkopírujte snímky do počítače Macintosh.
1 Poklepejte na nově rozpoznanou ikonu t [DCIM] t složka, kde jsou uloženy
snímky, které chcete importovat.
2 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
4 Prohlížení snímků v počítači.
Poklepejte na ikonu pevného disku t a na obrazový soubor ve složce obsahující
zkopírované soubory.
Přehled
• Podrobnosti o místě uložení snímků a názvech souborů viz str. 130, 136.
Vyhledávání v
HOME/MENU
2 Víceúčelový
konektor
Vymazání spojení USB
Chyťte a přetáhněte ikonu jednotky nebo ikonu „Memory Stick Duo“ na ikonu „Trash“
(koš), předtím než vykonáte postupy popsané dále, nebo bude fotoaparát odpojen od
počítače.
•
•
•
•
Odpojení kabelu od víceúčelového konektoru.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
Vložení karty „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnutí fotoaparátu.
139CZ
Hudební soubory, které jsou nahrány z výroby, lze změnit na vámi požadované hudební
soubory. Tyto soubory můžete také kdykoli vymazat nebo přidat.
Hudební formáty, které lze přenášet pomocí aplikace „Music Transfer“, jsou následující:
Instalace aplikace „Music Transfer“
• Před instalací aplikace „Music Transfer“ vypněte všechny právě používané aplikační programy.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
2 Poklepejte na
(SONYPICTUTIL).
3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac].
Začne instalace programu.
4 Přidejte nebo změňte hudební soubory.
Vyhledávání v
HOME/MENU
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
Vyhledávání
činnosti
• Soubory MP3 uložené na pevném disku v počítači
• Hudba na CD
• Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
Obsah
Přidávání/změna hudebních souborů pro
prezentace pomocí aplikace „Music Transfer“
Vyhledejte „Přidávání/změna hudebních souborů pro prezentace pomocí aplikace
„Music Transfer““ na str. 137.
Přehled
140CZ
Prohlížení ve Windows
Při instalaci „Příručka k produktu Cyber-shot“ se nainstaluje i „Průvodce ke zdokonalení
k produktu Cyber-shot“.
Prohlížení v počítači Macintosh
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poklepejte na
(Step-up Guide) na ploše.
Pro přístup do příručky „Step-up Guide“ z nabídky Start klepněte na [Start] t [All
Programs] (Všechny programy) (ve Windows 2000 [Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Step-up Guide].
Vyhledávání
činnosti
„Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“ dále vysvětluje, jak používat
fotoaparát a volitelné doplňky.
Obsah
Prohlížení „Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cybershot“
1 Zkopírujte do počítače složku [stepupguide] ze složky [stepupguide].
Přehled
2 Vyberte [stepupguide], [language] a pak složku [CZ] uloženou na disku
CD-ROM (přiložen) a zkopírujte všechny soubory ve složce [CZ] do
složky [img] ve složce [stepupguide], kterou jste si zkopírovali do
počítače v 1. kroku. (Přepište soubory ve složce [img] soubory ze složky
[CZ].)
3 Po dokončení kopírování poklepejte na „stepupguide.hqx“ ve složce
[stepupguide] pro její rozbalení a pak poklepejte na vygenerovaný soubor
„stepupguide“.
• Pokud není nainstalován nástroj pro dekompresi souboru HQX, instalujte Stuffit Expander.
141CZ
Tisk statických snímků
Obsah
Snímky můžete tisknout následujícími způsoby.
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu
PictBridge (str. 143)
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující slotem na karty „Memory
Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přímý tisk na tiskárně disponující slotem na karty
„Memory Stick“
Vyhledávání
činnosti
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu k tiskárně
splňující standard PictBridge.
Tisk pomocí počítače
Přehled
Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace
„PMB“ a pak je vytisknout.
Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním. Podrobnosti viz
„PMB Guide“.
Tisk v provozovně (str. 145)
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené
fotoaparátem můžete zanést do provozovny fototiskových služeb.
Značku tisku
můžete vložit na snímky, které chcete tisknout, už
předem.
Poznámka
• Pokud tisknete snímky pořízené v režimu [16:9], mohou být oba okraje odříznuty.
142CZ
Standard „PictBridge“ je založen na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Poznámka
• Nelze tisknout videoklipy.
Připravte fotoaparát pro připojení USB k tiskárně pomocí kabelu pro víceúčelový
konektor. Když je [Spojení USB] nastaveno na [Auto], fotoaparát při připojení
automaticky rozpozná některé tiskárny. Pokud je tomu tak, přeskočte 1. krok.
1 Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
2
t [Spojení USB] t
Přehled
t
(Nastav.) t [Hlavní nastavení] t
t [PictBridge] t
Vyhledávání v
HOME/MENU
Krok 1: Příprava fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
I když nemáte počítač, můžete si vytisknout snímky z fotoaparátu přímým připojením
fotoaparátu k tiskárně kompatibilní s PictBridge.
Obsah
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu
PictBridge
Režim USB je nastaven.
Krok 2: Připojení fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte fotoaparát k tiskárně.
Kabel
víceúčelového
konektoru
1 Do zdířky USB
2 Zapněte tiskárnu.
Objeví se snímek a obrazovka pro výběr snímků, které se
mají tisknout.
Pokud na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění na chybu), zkontrolujte připojenou tiskárnu.
2 Víceúčelový
konektor
Po dokončení připojení se
objeví indikátor .
143CZ
Krok 3: Tisk
t
Obsah
1
(Tisk) t požadovaná položka t
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
2 Dotkněte se požadované položky nastavení
a proveďte nastavení pro tisk.
Vyhledávání
činnosti
Tisk aktuálně zobrazeného snímku
V režimu jednoho snímku vyberte jako požadovanou
položku [Tento snímek].
Výběr a tisk více snímků
Jako požadovanou položku vyberte [Více snímků].
Při zobrazení jednoho snímku
1 Dotykem na / zobrazte snímek a pak se dotkněte snímku, který chcete
tisknout.
2 Opakujte krok 1.
3
t [OK].
Při zobrazení přehledu snímků
1 Dotykem na / obraťte stránky a pak se dotkněte snímku, který chcete
tisknout.
2 Pro tisk více snímků opakujte krok 1.
3
t [OK].
Tisk všech snímků z období, události, oblíbených nebo složky
V režimu přehledu vyberte jako požadovanou položku [Všechny snímky z období],
[Vše z události], [Vše v Oblíbených] nebo [Vše ve složce] a pak se dotkněte [OK].
[Počet]
Vybere počet kopií daného snímku, které chcete
vytisknout.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na jeden list - záleží na
počtu snímků.
[Layout]
Vybere počet snímků, které chcete vytisknout vedle sebe na list papíru.
[Velikost]
Vybere velikost tiskového listu.
[Datum]
Vybere [Den+čas] nebo [Datum] pro vložení data a času na snímky.
• Jestliže vyberete [Datum], datum se vloží v pořadí, které jste zvolili (str. 76). Některé tiskárny
tuto funkci neposkytují.
3 Dotkněte se [OK].
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte kabel víceúčelového konektoru, pokud se na
obrazovce objeví indikátor
(připojování PictBridge).
Ujistěte se, že se obrazovka vrátila do kroku 2, a odpojte
kabel víceúčelový konektor od fotoaparátu.
Indikátor
PictBridge)
(Připojování
144CZ
Tisk v provozovně
• V provozovně se informujte, které typy karet „Memory Stick Duo“ zpracovávají.
• Pokud vaše provozovna fototiskových služeb nezpracovává karty „Memory Stick Duo“,
zkopírujte snímky, které chcete tisknout, na jiné médium, například CD-R, a přineste je tam.
• Možná bude třeba adaptér pro karty Memory Stick Duo (nepřiložen). Zeptejte se v provozovně.
• Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Pokud chcete zobrazit na snímcích datum, dohodněte se s obsluhou provozovny.
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fotografické služby vytisknout
přímo z fotoaparátu.
– Pokud používáte DSC-T700, exportujte snímky na kartu „Memory Stick Duo“ pomocí „PMB“,
a pak odneste kartu „Memory Stick Duo“ do provozovny (str. 127).
– Pokud používáte DSC-T77, zkopírujte snímky na kartu „Memory Stick Duo“ a pak odneste
kartu „Memory Stick Duo“ do provozovny (str. 57).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
Při tisku z karty „Memory Stick Duo“ v provozovně
Obsah
Kartu „Memory Stick Duo“ obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do
provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna poskytuje fotografické služby podle
DPOF, lze označit snímky značkou
(Vytisknout) předem, takže není třeba snímky
znovu vybírat při tisku v provozovně(str. 116).
Přehled
145CZ
Odstranění problémů
1 Zkontrolujte položky na str. 147 až 155.
Obsah
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 156.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok
akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 60).
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů budou data
ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy. Sony nebude
kopírovat ani ukládat žádná z těchto dat.
Přehled
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Vyhledávání v
HOME/MENU
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Klepnutím na jednu z následujících položek se přesunete na stránku s vysvětlením
příznaku a příčiny nebo s doporučeným postupem pro odstranění.
Blok akumulátorů a napájení ........ 147
Vnitřní paměť (DSC-T77)................ 153
Snímání statických snímků/
videoklipu ....................................... 147
Tisk .................................................. 153
Prohlížení snímků........................... 150
Tiskárna kompatibilní se standardem
PictBridge ....................................... 154
Vymazávání..................................... 151
Dotykový panel............................... 155
Počítače .......................................... 151
Ostatní............................................. 155
„Memory Stick Duo“ ...................... 152
Výstražné indikátory a zprávy....... 156
Vnitřní paměť (DSC-T700) ............. 152
146CZ
Blok akumulátorů a napájení
• Vložte blok akumulátoru správně stlačením páčky pro jeho vysunutí.
Obsah
Nelze vložit blok akumulátorů.
Nelze zapnout fotoaparát.
Vyhledávání
činnosti
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení
fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 164). Vyměňte ho za nový.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Přehled
• Akumulátor se rychle vybije v následujících případech:
– Pokud používáte fotoaparát na příliš horkých nebo studených místech.
– Pokud často používáte blesk nebo transfokátor.
– Pokud opakovaně vypínáte a zapínáte napájení.
– Když je [Jas]
(zobrazení na displeji) nastaven na [Jasný].
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 164). Vyměňte ho za nový.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se automaticky,
aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 164). Vyměňte ho za nový.
Nelze nabít blok akumulátoru.
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (nepřiložen). Pro nabíjení
akumulátoru použijte nabíječku.
Snímání statických snímků/videoklipu
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“. Je-li karta plná,
proveďte některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 42).
– Vyměňte „Memory Stick Duo“.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při snímání fotografie nastavte režim snímání na něco jiného než
(video).
• Při snímání videoklipů nastavte režim snímání na
(video).
• Velikost snímku je při nahrávání videoklipu nastavena na [640(Lepší)]. Proveďte jednu
z následujících činností:
– Nastavte velikost snímku na jinou než [640(Lepší)].
– Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“.
147CZ
Snímání úsměvu nefunguje.
Obsah
• Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek.
• Nastavte režim snímání na
(Automatické nastav.).
• [Režim demo] je nastaven na [Zap.]. Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 63).
Objekt není vidět na displeji.
(přehrávání) přepnete
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, když se na displeji objeví
.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Snímejte po stisknutí spouště napůl, nesmíte ji stisknout naráz.
• Pracuje funkce pomalé závěrky NR.
• Pracuje funkce redukce zavřených očí.
• Když je [Redukce zavřených očí] nastavena na [Auto], resetujte na [Vyp.] (str. 94).
Obraz je neostrý.
Přehled
• Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než
je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (asi 8 cm (W)/50 cm (T) od objektivu). Nebo
nastavte režim
(Lze ostřit na blízké objekty) a snímejte ze vzdálenosti 1 až 20 cm z polohy
W (str. 29).
• Při fotografování je ve volbě scény nastaven režim (Soumrak) nebo
(Krajina) nebo
(Ohňostroj).
• Je vybrána polomanuální funkce. Vyberte režim automatického zaostřování (str. 31).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Nahrávání trvá velmi dlouho.
Vyhledávání
činnosti
• Fotoaparát je nastaven na režim přehrávání. Stisknutím tlačítka
režim snímání.
Transfokátor nepracuje.
• V režimu
(Lze ostřit na blízké objekty) nelze použít optický transfokátor.
• Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 73).
• Digitální transfokátor nelze použít, když:
– Pořizování videoklipu.
– Pracuje snímání úsměvu.
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na (Blesk vypnut) (str. 30).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] nebo Expoziční řada (str. 86).
– Ve volbě scény je nastaven režim (Vysoká citlivost) nebo (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) (str. 22).
– Pořizování videoklipu.
• Nastavte blesk na (Blesk zapnut) (str. 30) v režimu
(Lze ostřit na blízké objekty) nebo
když je režim volby scény nastaven na (Krajina), (Jídlo),
(Pláž), (Sníh),
(Pod
vodou) nebo (Rychlá závěrka).
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
• Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná
se o závadu (str. 30).
148CZ
Funkce pro snímání zblízka (Makro/Lze ostřit na blízké objekty) nepracuje.
Obsah
• Ve volbě scény je nastaven režim
(Krajina) nebo (Soumrak) nebo (Ohňostroj)
(str. 22).
• Když je vybrán režim
(Lze ostřit na blízké objekty), je vzdálenost pro fotografování asi 1
až 20 cm.
Nelze vypnout snímání v režimu makro.
(Auto) je
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky (str. 153). Pomocí aplikace
„PMB“ můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 126).
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 35, 87).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Na snímky nelze vkládat datum.
Vyhledávání
činnosti
• Neexistuje funkce pro násilné vypnutí snímání v režimu makro. V režimu
snímání teleobjektivem možné i pro snímání v režimu makro.
Displej LCD je příliš tmavý nebo příliš světlý.
• Upravte jas podsvícení (str. 17).
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 33, 88) nebo nastavte
expozici (str. 35, 87).
Přehled
Snímek je příliš tmavý.
Snímek je příliš světlý.
• Nastavte expozici (str. 35, 87).
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (str. 97).
• Upravte vyvážení bílé (str. 90).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k efektu vzniku skvrn a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové nebo jinak
barevné pruhy. Nejedná se o závadu.
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Red. červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 95).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Retušujte snímek pomocí [Korekce červených očí] (str. 109).
149CZ
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
Obsah
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 3).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky
(str. 42).
• Kapacita akumulátorů je nízká. Vložte nabitý blok akumulátoru.
• [Nahr. režim] je nastaven na [Série] (str. 86). Nebo je [Rozpoznání scény] nastaveno na
[Pokročilý] (str. 80).
Prohlížení snímků
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
• [Nastavení displeje] je nastaveno na [Jednod.] nebo [Jen snímek]. Dotykem na
[Nastavení displeje] na [Normální] (str. 16).
nastavte
Přehled
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 129, 135).
• Je možné, že některé snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ pořízené jinými
fotoaparáty nepůjdou přehrát. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 51).
• Příčinou je kopírování snímků z počítače na kartu „Memory Stick Duo“ bez použití aplikace
„PMB“. Takové snímky přehrávejte v přehledu složek (str. 51).
Vyhledávání v
HOME/MENU
Nelze přehrávat snímky.
Vyhledávání
činnosti
Stejný snímek je pořízen několikrát.
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• To se může stát v důsledku zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
Pravá a levá strana snímku jsou zobrazeny černě.
• [Autom. Orient.] je nastavena na [Zap.] (str. 74).
Tlačítka a ikony se neobjevují.
• Pokud se při fotografování dotknete pravého horního rohu displeje, tlačítka a ikony na
chvilku zmizí. Tlačítka a ikony se objeví znovu, když prst z displeje sundáte.
• [Nastavení displeje] je nastaveno na [Jen snímek]. Dotykem na
nastavíte [Nastavení
displeje] na [Normální] nebo [Jednod.] (str. 16).
• Při přehrávání dotykem na střed obrazovky zobrazte
a pak vyberte [Normální] nebo
[Jednod.].
Při prezentaci není slyšet hudba.
• Přeneste hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (str. 137).
• Ověřte si, že nastavení hlasitosti a prezentace jsou správná (str. 39, 119).
150CZ
Snímek se neobjeví na televizoru.
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 114).
Není známa kompatibilita operačního systému počítače s fotoaparátem.
• Ověřte „Doporučená konfigurace počítače“ na str. 124 pro Windows a str. 138 pro Macintosh.
Počítač vybavený slotem „Memory Stick“ nerozeznává kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Přehled
• Zkontrolujte, že počítač a čtečka karet Memory Stick podporují kartu „Memory Stick PRO
Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet Memory Stick vyráběné jiným výrobcem než Sony by
měli kontaktovat výrobce.
• Pokud není karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát k počítači
(str. 127, 133 a 139). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Počítače
Vyhledávání
činnosti
Vymazávání
Obsah
• Zkontrolujte [Videovýstup], abyste zjistili, zda je výstupní signál fotoaparátu nastaven na
barevný systém vašeho televizoru (str. 67).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 120).
• Pokud je konektor USB kabelu víceúčelový konektor připojen k jinému zařízení, odpojte jej
(str. 129, 135).
• Snažíte se přehrávat videoklipy při výstupu HD(1080i). Videoklipy nelze prohlížet v kvalitě
vysokého rozlišení. Nastavte [COMPONENT] na [SD] (str. 66).
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát.
• Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový
adaptér (nepřiložen) (str. 127, 133).
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (str. 64).
• Použijte kabel víceúčelového konektoru (přiložen).
• Odpojte kabel víceúčelového konektoru od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně připojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(str. 127, 133).
Nelze importovat snímky.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 127, 133).
• Řiďte se postupem importování určeným pro váš operační systém (str. 128, 134 a 139).
• Pokud snímáte pomocí karty „Memory Stick Duo“ formátované počítačem, snímky možná
nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s kartou „Memory Stick Duo“ formátovanou
fotoaparátem (str. 54).
Po připojení USB se aplikace „PMB“ nespustí automaticky.
• Spojení USB zapojte po zapnutí počítače (str. 127, 133).
151CZ
Po připojení USB se nespustí „PMB Portable“ (pouze DSC-T700).
Obsah
• Nastavte [Nastavení LUN] na [Více] (str. 65).
• Nastavte [Spojení USB] na [Auto] nebo [Mass Storage] (str. 64).
• Připojte počítač k síti.
• Opravte „PMB Portable“ pomocí „PMB“. Podrobnosti naleznete v „PMB Guide“.
Nelze přehrávat snímky na počítači.
Nevíte, jak používat aplikaci „PMB“.
Vyhledávání
činnosti
• Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Guide“ (str. 126).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat ve fotoaparátu, prohlédněte si je
v režimu přehledu složek (str. 51).
• Viz „PMB Guide“ (str. 126).
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“. Importujte
videoklip na pevný disk počítače a pak jej přehrajte z pevného disku (str. 127, 133).
Nelze tisknout snímek.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
• Exportujte je do složky, kterou fotoaparát rozpozná, např. „101MSDCF“ (str. 130, 136).
• Řiďte se správnými postupy (str. 129, 135).
• Pokud používáte jiný software než „PMB“, informace možná nebudou aktualizovány správně
a snímky budou do modra nebo jinak nesprávně zobrazeny. Nejedná se o závadu.
• Když se objeví snímky do modra, prohlédněte si je v režimu přehledu složek nebo je ve
fotoaparátu vymažte.
• Zkontrolujte, zda jste snímek exportovali do vnitřní paměti, nebo na kartu „Memory Stick
Duo“, a přehrajte jej na tom záznamovém médiu, kam byl exportován.
Přehled
Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve
fotoaparátu.
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze obnovit.
Vnitřní paměť (DSC-T700)
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
152CZ
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
Nelze kopírovat data z karty „Memory Stick Duo“ do vnitřní paměti.
Obsah
• Obrazová data z vnitřní paměti nelze kopírovat na kartu „Memory Stick Duo“. Importujte
snímky do počítače a pak je exportujte na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 128, 129).
• Snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ nelze kopírovat do vnitřní paměti. Exportujte
snímky na kartu „Memory Stick Duo“ pomocí „PMB“ (str. 129).
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Ve fotoaparátu je vložena karta „Memory Stick Duo“. Vyjměte ji.
Vyhledávání
činnosti
Vnitřní paměť (DSC-T77)
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
Data uložená na kartě „Memory Stick Duo“ nebo v počítači nelze zkopírovat do
vnitřní paměti.
• Tato schopnost není k dispozici.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Kopírujte na kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečnou
kapacitou.
Tisk
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
Přehled
Viz „Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge“ spolu s dalšími položkami.
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímky oříznuty. Zvláště když tisknete
snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce
snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 126).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané
fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným
datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu
s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
153CZ
Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge
Nelze tisknout snímky.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí kabelu k víceúčelovému
konektoru.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném k tiskárně.
• Pokud při tisku vyberete [Ukončit], je možné, že se snímky nevytisknou. Znovu odpojte
a připojte kabel víceúčelového konektoru. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky,
odpojte kabel víceúčelového konektoru, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte
kabel víceúčelového konektoru.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty nebo snímky modifikované počítačem možná nepůjdou
tisknout.
Vyhledávání
činnosti
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge. Informujte se
u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 64).
• Znovu odpojte a připojte kabel víceúčelového konektoru. Pokud se na tiskárně objeví
chybové hlášení, vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Obsah
Spojení nelze navázat.
Tisk je zrušen.
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí
uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem tiskárny.
Přehled
• Ujistěte se, že jste odpojili kabel víceúčelového konektor ještě předtím, než zmizela značka
(spojení PictBridge).
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímek nemá datum nahrání, takže datum nelze vložit. Nastavte [Datum] na [Vyp.] a snímek
znovu vytiskněte (str. 144).
Nelze vybrat velikost tisku.
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované velikosti.
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Pokud po připojení tiskárny k fotoaparátu použijete papír jiné velikosti, odpojte a znovu
připojte kabel pro víceúčelový konektor.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 144) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku trvat.
154CZ
Dotykový panel
• Proveďte [Kalibrace] (str. 61).
• [Podvodní pouzdro] je nastaveno na [Zap.] (str. 62).
Obsah
Nelze správně ovládat tlačítka dotykového panelu nebo je nelze ovládat vůbec.
Dotykové pero reaguje na nevhodných místech.
Ostatní
Nelze resetovat číslo souboru.
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Pokud vyměníte nahrávací médium, nelze inicializovat čísla souborů fotoaparátem. Pokud
chcete inicializovat čísla souborů, zformátujte kartu „Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť
(str. 54) a pak inicializujte nastavení (str. 60). Data na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve
vnitřní paměti budou vymazána a všechna nastavení včetně data budou resetována.
Vyhledávání
činnosti
• Proveďte [Kalibrace] (str. 61).
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 76).
• Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin
nebo více s vypnutým napájením.
Přehled
• Nejedná se o závadu.
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 76).
Nelze zrušit uzamčení heslem.
• Řiďte se postupem stejným, jako když zapomenete heslo, a heslo zrušte (str. 69).
155CZ
Výstražné indikátory a zprávy
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na kartě „Memory Stick Duo“. Zkuste fotoaparát
několikrát vypnout a znovu zapnout nebo vytáhnout a znovu vložit kartu „Memory Stick
Duo“.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nenaformátovaná karta
„Memory Stick Duo“. Naformátujte vnitřní paměť nebo kartu „Memory Stick Duo“ (str. 54).
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze použít s fotoaparátem, nebo jsou poškozená data.
Vložte novou kartu „Memory Stick Duo“.
E:62:ss
E:91:ss
Přehled
E:61:ss
Vyhledávání v
HOME/MENU
C:13:ss
Vyhledávání
činnosti
Pokud se objeví kód začínající písmenem, pracuje funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu.
Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce,
fotoaparát asi vyžaduje opravu.
Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
Obsah
Zobrazení vnitřní diagnostiky
• Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 60), poté znovu zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
• Kapacita akumulátorů je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití
nebo typu akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě 5 nebo
10 minut.
K použití jen s kompa-tibilními akumulátory
• Blok akumulátorů není typu NP-BD1 (přiložen)/NP-FD1 (nepřiložen).
Chyba systému
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
156CZ
Opět vložte Memory Stick
Obsah
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 162).
• Karta „Memory Stick Duo“ je poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick Duo“ je znečištěn.
Chyba typu Memory Stick
Nelze použít Memory Stick
Přístup odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s kontrolovaným přístupem.
• Médium znovu naformátujte (str. 54).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick Duo“ s přepínačem ochrany proti zápisu nastaveným do
polohy LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.
• Vymažte nadbytečné snímky nebo soubory (str. 42).
Paměť jen ke čtení
Přehled
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
Vyhledávání v
HOME/MENU
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování Memory Stick
Vyhledávání
činnosti
• Vloženou kartu „Memory Stick Duo“ nelze ve fotoaparátu použít (str. 162).
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této kartě „Memory Stick Duo“.
Nejsou snímky
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.
• Do této složky na kartě „Memory Stick Duo“ nebyly nahrány žádné snímky, které by mohly
být přehrány.
• Když snímky nahrané jinými fotoaparáty nelze přehrávat ve fotoaparátu, prohlédněte si je
v režimu přehledu složek (str. 51).
Žádné fotografie
• Vybraná složka neobsahuje soubor, který lze přehrávat jako prezentaci.
• Zvolená složka neobsahuje soubor, který by mohl být použit jako sešit pro snímky.
• Nejsou žádné snímky, které by mohly být roztříděny podle obličejů.
Chyba složky
• Složka se shodnými prvními třemi čísly již na kartě „Memory Stick Duo“ existuje (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 55, 56).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém
případě nelze vytvářet složky.
157CZ
Chyba souboru
Obsah
• Během přehrávání snímku došlo k chybě.
Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou
složku (str. 56).
• Odstraňte ochranu (str. 114).
Nadm.vel.snímku
Vyhledávání
činnosti
Chráněný soubor
• Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.
• Při používání digitálního transfokátoru nebo režimu ostření blízkých objektů jste se dotkli
panelu. Při používání těchto režimů nelze ostřit dotykem na obrazovku.
Nelze najít obličej
pro retušování
Vyhledávání v
HOME/MENU
Neplatná operace
• Ne všechny snímky lze retušovat.
• Nedostatek světla a tudíž delší doba expozice může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte
blesk, zapněte funkci stabilizace nebo namontujte fotoaparát na stativ a fotoaparát tak
zajistěte.
Přehled
(Indikátor varování při otřesech)
640(Lepší) není
• Videoklipy velikosti [640(Lepší)] lze nahrávat jedině na karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte kartu „Memory Stick PRO Duo“ nebo nastavte velikost snímku na jinou velikost než
[640(Lepší)].
Zoom vypnutý
• [Digitál. zoom] je nastaven na [Vyp.] při snímání v režimu
(Lze ostřit na blízké objekty).
Nebo se snažíte použít [Smart] v [Digitál. zoom], když je velikost snímku nastavena na [10M],
[3:2(8M)] nebo [16:9(7M)] (str. 73).
Max.vybráno snímků
• Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Pomocí funkce [Všechny snímky z období], [Vše z události], [Vše v Oblíbených] nebo [Vše ve
složce] lze vybrat až 999 souborů.
• Až 999 souborů lze registrovat jako oblíbené nebo pro sdílení a značky
(tisk) lze dodat
až k 999 souborům. Zrušte výběr.
Akumulátor vybit
• Při kopírování snímku nahraného do vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“ použijte
plně nabitý akumulátor.
158CZ
Obsah
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si přejete vytisknout, není poškozen.
Zpracování…
• Tiskárna právě stornuje aktuální tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout, dokud neskončí. Podle
tiskárny to může chvilku trvat.
Chyba hudby
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Přenos dat do tiskárny možná ještě není dokončen. Nerozpojujte kabel víceúčelového
konektoru.
Vyhledávání
činnosti
Chyba tiskárny
• Smažte hudební soubor nebo ho nahraďte normálním hudebním souborem.
• Proveďte [Formát hudby] a poté načtěte nové hudební soubory.
• Spusťte [Formát hudby].
Přehled
Chyba formátování hudby
Činnost nelze vykonat
při výstupu HD(1080i)
• Když je fotoaparát připojen k televizoru s vysokým rozlišením, jsou některé funkce omezeny.
Činnost nelze vykonat
při výstupu do televizoru
• Při připojení fotoaparátu k televizoru jsou některé funkce omezeny.
Činnost nelze vykonat
pro soubory videoklipů
• Vybrali jste funkci, kterou nelze použít pro videoklipy.
Činnost nelze vykonat v
nepodporovaných souborech
• Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které
byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.
Činnost nelze vykonat
při připojení PictBridge
• Když je fotoaparát připojen k tiskárně vyhovující standardu PictBridge, jsou některé funkce
omezeny.
159CZ
• Fotoaparát obnoví informace o datech atd. v případě, kdy snímky v počítači atd. byly
vymazány.
Obsah
Probíhá obnova souboru
správy snímků…
• Počet snímků překročil hranici, kterou správa událostí nebo dat ve fotoaparátu může
zvládnout. Vymažte snímky z přehledu dat nebo událostí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
• Importujte všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“ a zformátujte kartu
„Memory Stick Duo“ nebo vnitřní paměť (str. 54).
Když nemůžete importovat všechny snímky do počítače pomocí aplikace „PMB“, importujte
všechny snímky do počítače bez pomoci aplikace „PMB“ (strany 128, 134).
Pokud si snímky budete chtít prohlédnout opět ve fotoaparátu, exportujte importované
snímky do fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“.
Vyhledávání
činnosti
Chyba souboru správy snímků
Přehled
160CZ
Obsah
Používání fotoaparátu v zahraničí
– zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku (přiložen) a adaptér AC AC-LS5K (nepřiložen) můžete používat
ve všech zemích a regionech, kde je střídavé napětí v síti v rozmezí 100 V až 240 V
s frekvencí 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu
funkce.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
161CZ
Karta „Memory Stick Duo“
Záznam/přehrávání
a*1
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Vyhledávání
činnosti
Typ „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
Karta „Memory Stick Duo“ je kompaktní přenositelné IC záznamové médium.
V následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat
s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick
Duo“.
Přehled
• Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná počítačem nemusí vždy v tomto fotoaparátu pracovat.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle kombinace karty „Memory Stick Duo“ a použitého
vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory Stick Duo“ nevyjímejte.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick Duo“ nebo vypnete fotoaparát během operace čtení
nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“ v prostředí se silným elektrostatickým nábojem nebo
elektromagnetickým rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na adaptér Memory Stick Duo nenalepujte žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty „Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte a nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před vodou.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Do slotu pro karty „Memory Stick Duo“ nevkládejte nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nesprávné funkci zařízení.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu „Memory Stick Duo“ za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek
Vyhledávání v
HOME/MENU
*1 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány.
*2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“ jsou
vybaveny funkcemi MagicGate. MagicGate je technologie na ochranu autorských práv
používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat, která vyžadují funkce MagicGate, nelze
s fotoaparátem zpracovávat.
*3 Lze nahrávat videoklipy s rozlišením [640(Lepší)].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní
přenos jako karta Memory Stick PRO Duo.
162CZ
Pokračování r
Vyhledávání
činnosti
• Při používání karty „Memory Stick Duo“ se zařízením kompatibilním s kartami „Memory Stick“
vložte kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo. Jestliže vkládáte kartu
„Memory Stick Duo“ do zařízení kompatibilního s kartami „Memory Stick“ bez adaptéru
Memory Stick Duo, může se stát, že karta nepůjde vyjmout ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo otočte kartu „Memory
Stick Duo“ do správné polohy a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně vložená karta může
způsobit poruchu.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“ vložené do adaptéru Memory Stick Duo v zařízení
kompatibilním s kartami „Memory Stick“ zajistěte, aby byl adaptér Memory Stick Duo vložen
s čelní stranou směřující správným směrem. Nesprávné použití může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do zařízení kompatibilního s kartami „Memory Stick“
bez připojené karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci přístroje.
Obsah
Poznámky k používání adaptéru Memory Stick Duo
(nepřiložen)
Poznámky k používání „Memory Stick PRO Duo“ (nepřiložen)
Poznámky k používání „Memory Stick Micro“ (nepřiložen)
Přehled
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout
z fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Je potvrzeno, že karta „Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až 16 GB bude
s fotoaparátem pracovat správně.
163CZ
O bloku akumulátorů
• Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Při
teplotách mimo tento rozsah nemusí být blok akumulátorů plně nabit.
Obsah
Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Přehled
• Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak je plně vybijte ve
fotoaparátu alespoň jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace (str. 39), dokud se
nevypne napájení.
• Aby nedošlo ke znečištění svorek, jejich zkratování apod., používejte při přenášení a ukládání
akumulátorů dodávané pouzdro na akumulátor.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Skladování bloku akumulátorů
Vyhledávání
činnosti
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku
akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek
předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na
přímém slunečním světle).
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným
používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.
Kompatibilní blok akumulátoru
• Typ NP-BD1 (přiložen) lze používat jen pro typ D kompatibilní s modely Cyber-shot. Nelze jej
používat pro modely Cyber-shot kompatibilní s typem T a jinými typy akumulátorů.
• Pokud používáte blok akumulátorů NP-FD1 (nepřiložen), objeví se za indikátorem zbývající
kapacity akumulátoru i minuty (
60 min).
164CZ
Nabíječka akumulátorů
Obsah
Vyhledávání
činnosti
• V nabíječce (přiložen) lze nabíjet jen typy akumulátorů D, T, R a E (žádné jiné). Pokusíte-li se
nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo explodovat.
Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.
• Akumulátory, které jsou kompatibilní s tímto fotoaparátem, jsou typu D. Přiložený akumulátor
je NP-BD1 (typu D).
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce,
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
• Když bliká kontrolka CHARGE, vyjměte blok akumulátorů, který se zrovna nabíjí, a pak jej
znovu vložte do nabíječky, až zaklapne. Pokud kontrolka CHARGE opět bliká, může to
znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl vložen jiný než specifikovaný typ. Zkontrolujte, zda
jde o blok akumulátorů správného typu. Jde-li o blok akumulátorů specifikovaného typu,
vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka
akumulátorů pracuje správně. Jestliže nabíječka akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně
došlo k chybě akumulátorů.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
165CZ
Cyber-shot Station
Podrobnosti naleznete v návodu k použití přiloženém ke stanici Cyber-shot Station.
1 Nastavte destičku stanic tak, aby logo Sony bylo na přední části,
a zasuňte ji na místo.
Vyhledávání
činnosti
Stanice Cyber-shot Station CSS-HD2 (nepřiložen) je kompatibilní s tímto fotoaparátem.
Připojujete-li fotoaparát do stanice CSS-HD2, je třeba, aby dodaná destička G (DSCT700) nebo F (DSC-T77) byla připevněna k fotoaparátu.
Obsah
Stanice Cyber-shot Station (nepřiložen) umožňuje rychlejší nabíjení než dodaná
nabíječka, snadné připojení k televizoru a navíc kvalitu obrazu HD.
Když je destička stanice správně připevněná, uslyšíte zacvaknutí.
Vyhledávání v
HOME/MENU
Destička stanice
Název destičky
HD2-G
HD2-F
Směr odsunutí
Přehled
Název modelu
DSC-T700
DSC-T77
doprava
2 Připevněte fotoaparát na stanici Cyber-shot Station.
166CZ
Pokračování r
Ovládání Cyber-shot Station dálkovým ovládáním
Obsah
Při použití dálkového ovládání dodaného ke stanici CSS-HD2 jsou k dispozici následující
činnosti. Podrobnosti ke zde nepopsaným tlačítkům naleznete v příručce dodávané ke
Cyber-shot Station.
Vyhledávání
činnosti
1
Činnost
(Prezentace) Zobrazí obrazovku nastavení pro prezentaci (str. 39).
Ačkoli se obrazovka liší, když se dotknete tlačítka na
fotoaparátu, položky nastavení se nemění.
Toto tlačítko je nefunkční.
3 b/B
Zobrazí předchozí/následující snímek (v režimu jednoho
snímku)/přesune kurzor (v režimu přehledu).
x
Přepne do režimu jednoho snímku (v režimu přehledu).
4 v
Změní zobrazení na displeji (v režimu jednoho snímku)/
přesune kurzor (v režimu přehledu).
5 HOME
Toto tlačítko je nefunkční.
6 V
Přesune kurzor (v režimu přehledu).
Přehled
2 MENU
Vyhledávání v
HOME/MENU
Tlačítko
167CZ
Přehled
Aplikace ............................................................125, 126, 137
Elektronický transformátor ...................................161
Autom. Orient.................................................................74
EV.....................................................................................35, 87
Autom. Prohlížení .........................................................75
Expozice ........................................................................36, 87
Automat.program..........................................................25
Expoziční řada .................................................................86
Automatické nastav. ....................................................20
F
B
Formát hudby ..........................................................53, 137
Barevný režim..................................................................97
Formát. ................................................................................54
Blesk ................................................................................30, 82
H
Blok akumulátorů .......................................................164
HD(1080i) ..........................................................................66
BRK.......................................................................................86
Histogram...........................................................................17
Hlavní nastavení 1 .........................................................11
C
Hlavní nastavení 2 .........................................................11
Chránit ...............................................................................114
Hudební nástroj ......................................................10, 137
Citlivost detekce úsměvu ..........................................85
I
Clona .....................................................................................36
Iluminátor AF..................................................................70
COMPONENT ...............................................................66
Inicializace .........................................................................60
Instalace ............................................................................125
Č
ISO ...................................................................................34, 36
Přehled
Cíl k uložení souborů ........................................130, 136
Vyhledávání v
HOME/MENU
Blesk (Vyváž. bílé)..................................................90, 92
Vyhledávání
činnosti
E
Obsah
A
Částečná barva ..............................................................110
Černobílý ............................................................................97
J
Jednobod. AF ..................................................................31
D
Jednobodové měření ...................................................33
Datum...........................................................................76, 144
Jídlo .......................................................................................21
Denní světlo ......................................................................90
JPG...............................................................................130, 136
Detekce obličejů ............................................................83
Digitál. zoom ....................................................................73
K
DirectX ..............................................................................125
Kabel víceúčelového konektoru
..........................................................120, 127, 133, 139, 143
DISP ......................................................................................16
Displej ..................................................................................16
Kalibrace.............................................................................61
Dočasně otočené zobrazení .....................................44
Kopírovat ...........................................................................57
Dotykový panel ..............................................................15
Korekce červených očí .............................................109
DPOF .................................................................................116
Krajina .................................................................................21
DRO ......................................................................................96
Kresba ................................................................................111
Dynamic Range Optimizer (optimalizaci
dynamického rozsahu) ........................................96
L
Language Setting ...........................................................77
LCD Displej......................................................................16
168CZ
Makro ...................................................................................29
PAL .......................................................................................67
Mass Storage ....................................................................64
Paprskový filtr ...............................................................110
„Memory Stick Duo“ ................................................162
PC .........................................................................................123
MENU ...........................................................................12, 13
PictBridge...................................................................64, 143
Měkké ostření ................................................................109
Pixel .......................................................................................79
Měření expozice podle středu ..........................33, 88
Pípnutí ..................................................................................58
MPG ............................................................................130, 136
Pláž .........................................................................................21
MTP .......................................................................................64
PMB.....................................................................................126
Music Transfer (Přenos hudby) ...................137, 140
PMB Portable ................................................................131
Počítač ................................................................................123
N
Import snímků ........................................128, 134, 139
Nabíječka akumulátorů............................................165
Macintosh..................................................................138
Počítač Macintosh .......................................................138
Nastavení hlasitosti .....................................................119
Počítač se systémem Windows .............................123
Nastavení hodin ..............................................................76
Pod vodou ..........................................................................22
Nastavení hodnoty EV .........................................35, 87
Podvodní pouzdro .........................................................62
Nastavení LUN ...............................................................65
Podvodní vyvážení bílé...............................................92
Nastavení pro záběr 1..................................................11
Polomanuální ...................................................................31
Nastavení pro záběr 2..................................................11
Pomalá synchro ...............................................................30
Název souboru .......................................................130, 136
Portrét za soumr.............................................................21
Názvy a ukládání obrazových souborů
Používání fotoaparátu v zahraničí .....................161
.................................................................................130, 136
Prezentace ..........................................................................39
Neostrá místa .................................................................109
Prohlížení snímků 1 ......................................................10
Nitkový kříž bodového měření expozice .........33
Prohlížení snímků 2 ......................................................10
NTSC ....................................................................................67
Přehled dat ........................................................................48
O
Oblačno ...............................................................................90
Oblíbené .............................................................................50
Obrazovka HOME .......................................................10
Obrazovka nabídky ................................................12, 13
Odstranění problémů ................................................146
Ohňostroj ...........................................................................22
Optický transfokátor ..............................................27, 73
Ořezat .................................................................................109
OS .................................................................................124, 138
Ostření ...........................................................................31, 89
Ostření blízkých objektů ...........................................29
Otočit ..................................................................................118
Přehled
Windows ....................................................................123
Nastav...................................................................................11
Vyhledávání v
HOME/MENU
Nahr. režim ..................................................................12, 86
Vyhledávání
činnosti
P
Obsah
M
Přehled složek..................................................................51
Přehled snímků ...............................................................38
Přehled událostí ..............................................................49
Přehrávání ..........................................................................37
Přesná digitální transfokace ....................................73
Přidat/odstranit Oblíbené .......................................105
Přidat/odstranit Sdílení ............................................107
Připojování
Počítač ..................................................................127, 133
Televizor ....................................................................120
Tiskárna .....................................................................143
Přímý tisk..........................................................................143
Přípona.......................................................................130, 136
Přír.funkce .........................................................................59
PTP.........................................................................................64
169CZ
Š
Rámeček AF ....................................................................31
Širokoúhlé .....................................................................17, 43
Red. červ. očí ....................................................................95
T
Retro ...................................................................................110
Televizor ...........................................................................120
Retuš ...................................................................................109
Tisk.......................................................................................142
Režim AF ...........................................................................72
Tisk v provozovně .......................................................145
Režim demo ......................................................................63
Transfokace při přehrávání .....................................37
Režim měření .............................................................33, 88
Transfokátor .....................................................................27
Režim prohlížení ..........................................................103
Transfokátor smart .......................................................73
Režim videa ................................................................26, 45
Tvorba nahr. složky ......................................................55
Rozmazat okolo............................................................110
TYP TV ...............................................................................68
Rozpoznání scény ..........................................................80
U, Ú
Různé změny velikosti ..............................................112
Uzamčení heslem ...........................................................69
Rybí oko............................................................................110
Úsměvy ..............................................................................110
Rychlá závěrka ................................................................22
Rychlé převíjení vpřed/vzad....................................45
V
Rychlost závěrky ............................................................36
Velik. snímku .............................................................78, 79
VGA......................................................................................78
Ř
Videovýstup ......................................................................67
Ř. mřížky ............................................................................71
Více. AF ........................................................................31, 89
S
Víceúčelový konektor ................120, 127, 133, 139, 143
Samospoušť .......................................................................28
Vnitřní paměť ...................................................................19
SD ...........................................................................................66
Volba scény .......................................................................21
Sešit ........................................................................................46
Výběr složky ...................................................................102
Seznam událostí ............................................................101
Výkon blesku ...................................................................93
Seznam z období ..........................................................100
Vymazat ......................................................................42, 113
Sépie ......................................................................................97
Vysoká citlivost ...............................................................21
Série .......................................................................................86
Výstražné indikátory a zprávy .............................156
Složka
Vyváž. bílé .........................................................................90
Výběr ...........................................................................102
Vytvoření ....................................................................55
Z
Změna ...........................................................................56
Zamlžení .............................................................................21
Snadné fotografování ..................................................24
Zářivky 1, 2, 3 ..................................................................90
Sníh ........................................................................................21
Změna displeje ................................................................16
Snímání ....................................................................10, 20, 26
Změna nahr. složky ......................................................56
Snímání úsměvu..............................................................23
Značka Vytisknout .....................................................145
Soumrak ..............................................................................21
Zobrazení vnitřní diagnostiky ..............................156
Spojení USB .....................................................................64
Správa paměti ..................................................................11
Ž
Stáhnout hudbu ..............................................................52
Žárovky ...............................................................................90
SteadyShot .........................................................................98
Živý ........................................................................................97
Přehled
Vícebodové měření ................................................33, 88
Vyhledávání v
HOME/MENU
Roztřídit podle obličejů ...........................................104
Vyhledávání
činnosti
Redukce zavřených očí...............................................94
Obsah
R
Střed AF..............................................................................31
170CZ
Poznámky týkající se licence
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence „GPL“ a „LGPL“ (v angličtině).
Abyste mohli prohlížet soubor ve formátu PDF, potřebujete program Adobe Reader.
Pokud jej nemáte v počítači nainstalován, můžete si jej stáhnout z webové stránky
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Vyhledávání v
HOME/MENU
Součástí fotoaparátu je i software šířený pod licencí GNU General Public License (dále
jen „GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho
úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na Internetu. Pro stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.
Vyhledávání
činnosti
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
Obsah
Ve fotoaparátu jsou k dispozici aplikace „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento software
poskytujeme na základě licenčních dohod s vlastníky autorských práv. V souladu
s požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni
poskytnout vám následující informace. Přečtěte si prosím následující části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence (v angličtině) pro software „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Přehled
171CZ
Číslo pro zrušení hesla (pouze DSC-T700)
Obsah
Podrobnosti o funkci uzamčení heslem viz str. 69.
Chcete-li zrušit uzamčení fotoaparátu heslem, zadejte následující číslo.
„7669“
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání v
HOME/MENU
Přehled
172CZ
Download PDF

advertising