Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Návod k obsluze

VKlepněte!
Obsah
Základní činnosti
Používání funkcí pro
fotografování
Digitální fotoaparát
Používání funkcí pro
prohlížení
Příručka k produktu
Cyber-shot
Přizpůsobení
nastavení
DSC-T2
Než začnete přístroj používat, prostudujte si
tuto příručku, „Návod k obsluze“ a
a „Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“ a uschovejte je pro případné
další použití.
Prohlížení snímků na
televizoru
Používání počítače
Tisk statických
snímků
Odstranění problémů
Ostatní
Rejstřík
© 2007 Sony Corporation
3-273-225-62(2)
CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Poznámky o typech karet
„Memory Stick“, které lze používat
(nepřiloženy)
„Memory Stick Duo“:
s fotoaparátem lze
používat karty „Memory
Stick Duo“.
„Memory Stick“:
s fotoaparátem
nelze používat
karty „Memory
Stick“.
Jiné paměťové karty používat
nelze.
• Podrobnosti o kartě „Memory Stick Duo“
viz str. 126.
Při použití karty „Memory Stick
Duo“ s vybavením kompatibilním
s kartami „Memory Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru Memory Stick
Duo (nepřiložen).
Adaptér na Memory Stick Duo
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nepředpokládáte, že budete blok
akumulátorů používat delší dobu, vybijte
akumulátory a vyjměte je z fotoaparátu,
poté je uložte na chladném a suchém místě.
Účelem je zachování funkce bloku
akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 128.
2
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl
Zeiss schopným reprodukovat ostré
obrazy s vynikajícím kontrastem.
Objektiv pro tento fotoaparát byl
vyroben certifikovaným systémem
zaručujícím prvotřídní kvalitu Carl Zeiss
v souladu s normami jakosti Carl Zeiss
v Německu.
Poznámky k LCD displeji
a objektivu
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Černé, bílé, červené,
modré nebo zelené
body
• Pokud dojde k postříkání LCD displeje
vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě
displej otřete měkkým hadříkem. Pokud
ponecháte povrch LCD displeje mokrý,
může dojít ke zhoršení kvality a závadě.
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Chraňte objektiv před nárazy
a nemanipulujte s ním silou.
Poznámky k používání fotoaparátu
Snímky použité v této příručce
Snímky použité jako příklady v této příručce
jsou reprodukované obrázky. Nejedná se
o skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
3
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu .......................................................... 2
Základní rysy fotoaparátu ......................................................................... 9
Ukládání – Ukládání snímků do vnitřní paměti ........................................................ 9
Snímání – Automatická správa snímků ................................................................ 10
Prohlížení – Různé způsoby prohlížení snímků ..................................................... 10
Sdílení – Funkce sdílení ...................................................................................... 11
Základní techniky k získání lepších snímků ............................................ 12
Ostření – Úspěšné zaostřování na objekt ............................................................ 12
Expozice – Nastavení intenzity světla................................................................... 14
Barva – Vliv osvětlení.......................................................................................... 15
Kvalita – „Kvalita snímku“ a „velikost snímku“ ....................................................... 16
Blesk – Používání blesku .................................................................................... 18
Popis součástí ........................................................................................ 19
Indikátory na displeji ............................................................................... 21
Ovládání dotykového panelu .................................................................. 26
Změna zobrazení na displeji ................................................................... 27
Základní činnosti
Snadná tvorba snímků............................................................................ 29
Nastavení velikosti snímku/Samospoušť/Režim blesku/Makro .............................. 31
Nastavení ostření/Režim měření/ISO/EV .............................................................. 33
Prohlížení snímků.................................................................................... 38
Volba způsobu přehrávání snímků....................................................................... 39
Používání sešitu SCRAPBOOK ........................................................................... 42
Mazání snímků ........................................................................................ 44
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka ................................... 46
Položky menu ......................................................................................... 49
4
Obsah
Používání funkcí pro fotografování
Přepínání režimů fotografování ...............................................................50
Fotografování pomocí funkce Volba scény.............................................51
Menu fotografování .................................................................................54
Nahr. režim: Volba série snímků
EV: Nastavení intenzity světla
Ostření: Změna způsobu ostření
Režim měření: Volba režimu měření expozice
Vyváž. bílé: Úprava barevných tónů
Barevný režim: Změna živosti snímku nebo dodání zvláštních efektů
Výkon blesku: Úprava množství světla blesku
Bez červ. očí: Omezení jevu červených očí
Detekce obličejů: Detekce obličeje objektu
SteadyShot: Volba režimu stabilizace
Nastavení: Výběr nastavení pro fotografování
Používání funkcí pro prohlížení
Přehrávání snímků z obrazovky HOME .........................................61
(Seznam alba): Zobrazení seznamu skupin snímků
(Kalendář): Zobrazení snímků v kalendáři
(Prezentace): Přehrávání série snímků
(Memory Stick): Zobrazení snímků na kartě Memory Stick
5
Obsah
Menu prohlížení .................................................................................. 65
(Přidat/odstranit Oblíbené): Přidávání/odebírání oblíbených
(Přidat/odstranit sdílení): Přidávání nebo odstraňování značky pro načítání
snímků na webové stránky
(Odstranit Oblíbené): Odstranění oblíbených
(Odstranit sdílení): Odstranění sdílení pro zrušení označení pro načítání
snímků na webové stránky
(Retuš): Retušování snímků
(Kresba): Kreslení na snímky
(Prezentace): Přehrávání série snímků
(Vymazat): Mazání snímků
(Chránit): Prevence náhodného vymazání
(Prohlížení alba): Návrat na obrazovku alba
(Tisk): Tisk snímků na tiskárně
(Otočit): Otáčení statického snímku
(Import): Import snímků
(Export): Exportování snímků
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
(Nastavení hlasitosti): Úprava hlasitosti
(Pozadí): Změna pozadí
Kreslení nebo umisťování značek na snímky (Kresba) .............. 77
Přizpůsobení nastavení
Přizpůsobení správy paměti a nastavení .......................................... 79
Správa paměti .............................................................................. 80
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick ..................................... 80
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Mass Storage
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti...................................... 82
Formát.
Nastav. ........................................................................................... 83
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1 ............................................ 83
Zvuk
Přír.funkce
Inicializace
Kalibrace
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2 ............................................ 85
Spojení USB
COMPONENT
6
Videovýstup
Obsah
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 1 .................................87
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 2 .................................89
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Úroveň úsměvu
Nastavení hodin ................................................................................90
Language Setting..............................................................................91
Prohlížení snímků na televizoru
Prohlížení snímků na televizoru ...............................................................92
Prohlížení snímků pomocí připojení fotoaparátu k televizoru prostřednictvím
kabelu pro víceúčelový konektor (nepřiložen)....................................................... 92
Prohlížení snímku připojením fotoaparátu k televizoru s vysokým rozlišením (HD) .... 94
Používání počítače
Využití počítače se systémem Windows .................................................96
Instalace softwaru (přiložen) ...................................................................98
Aplikace „Picture Motion Browser“ (přiložena) .....................................100
Připojení k počítači................................................................................101
Používání softwaru „Music Transfer“ (přiložen).....................................104
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení k produktu Cyber-shot“.............105
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky .............................................................106
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge .......107
Odstranění problémů
Odstranění problémů ............................................................................110
Výstražné indikátory a zprávy ...............................................................121
7
Obsah
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení........................... 125
Karta „Memory Stick Duo“ ................................................................... 126
O bloku akumulátorů ............................................................................ 128
Nabíječka akumulátorů ......................................................................... 129
Stanice „Cyber-shot Station“ ............................................................... 130
Rejstřík
Rejstřík .................................................................................................. 132
8
Základní rysy fotoaparátu
Ukládání Ukládání snímků do vnitřní paměti
Fotoaparát má asi 4 GB vnitřní paměti, takže lze uložit dostatek snímků. Snímky
můžete stahovat z počítače a pak je kdykoli na fotoaparátu přehrávat.
Snímky uložené v počítači si tak můžete vzít s sebou!
• Použijte přiložený software „Picture Motion Browser“. Podrobnosti naleznete
v průvodci „Picture Motion Browser Guide“.
• I když je ve fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, snímky nebudou na
kartě „Memory Stick Duo“ ukládány, dokud nebude kapacita vnitřní paměti plná.
Pro ukládání snímků na kartu „Memory Stick Duo“ zkopírujte (exportujte) snímky
z vnitřní paměti na kartu „Memory Stick Duo“ (str. 75).
9
Základní rysy fotoaparátu
Snímání Automatická správa snímků
Tento fotoaparát automaticky třídí snímky do alb podle intervalů a frekvence.
Snímky pak můžete pohodlně hledat v albech.
<Příklad>
1. album
2. album
3. album
Počet snímků
Čas (Datum)
Prohlížení
Různé způsoby prohlížení snímků
Oblíbené
Můžete si vybrat své nejoblíbenější snímky z alba a uložit si je jako oblíbené (str. 65).
Sešit
Když stisknete tlačítko SCRAPBOOK, přehrají se snímky uložené ve vnitřní paměti
s různým pozadím. Pozadí pro přehrávání si můžete měnit (str. 43).
Tlačítko SCRAPBOOK
10
Základní rysy fotoaparátu
Sdílení
Funkce sdílení
Tento fotoaparát má v sobě aplikaci „PMB Portable“. Když snímky z fotoaparátu
uložíte pro sdílení, můžete je pak snadno prostřednictvím počítače načíst na webové
stránky.
Při připojení fotoaparátu k počítači pomocí kabelu USB se automaticky spustí aplikace
„PMB Portable“.
Načítání
Ukládání snímků pro sdílení viz str. 67.
11
Základní techniky k získání lepších snímků
Ostření Expozice Barva Kvalita Blesk
Tato část popisuje základy toho, jak lze
fotoaparát využívat. Seznámí vás s tím, jak
používat různé funkce fotoaparátu, jako
například obrazovku HOME (str. 46)
a nabídky (str. 48).
Ostření Úspěšné zaostřování na objekt
Stisknete-li zpola tlačítko spouště, fotoaparát automaticky upraví zaostření
(automatické zaostření). Nezapomínejte, že tlačítko spouště je třeba stisknout jen
zpola.
Tlačítko spouště
netiskněte hned
nadoraz.
Zpola stiskněte
tlačítko spouště.
Indikátor nastavení
AE/AF bliká
, svítí/pípne
Poté zcela
stiskněte tlačítko
spouště.
Když je ostření obtížné t [Ostření] (str. 33)
Jestliže obraz vypadá rozostřený i po zaostření, může to být v důsledku chvění
fotoaparátu. t Viz „Rady na ochranu před rozmazáním“ dále.
12
Základní techniky k získání lepších snímků
Rady na ochranu před rozmazáním
Při pořizování snímku se fotoaparát nečekaně pohnul. Tomu se říká „otřes
fotoaparátu“. Pokud se však při pořizování snímku pohnul objekt, říká se tomu
„rozmazání objektu“.
Otřes fotoaparátu
Příčina
Když se vám při držení fotoaparátu a tisknutí
spouště třesou ruce nebo pohnete celým tělem,
je celý obraz rozmazán.
Co lze dělat pro omezení rozmazání
• Použijte stativ, nebo umístěte fotoaparát na
rovný, stabilní povrch, kde zůstane nehybný.
• Fotografujte s 2sekundovým zpožděním
samospouště a stabilizujte fotoaparát tak, že
po stisknutí spouště budete držet obě paže
těsně při těle.
Rozmazání objektu
Příčina
I když je fotoaparát stabilizován, při expozici
se pohne objekt, takže při stisknutí spouště je
rozmazaný.
Co lze dělat pro omezení rozmazání
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká
citlivost).
• Zvolte si vyšší citlivost ISO, aby rychlost
závěrky byla vyšší, a stiskněte spoušť předtím,
než se objekt pohne.
Poznámky
• Funkce stabilizace je umožněna výchozím továrním nastavením, takže otřesy fotoaparátu jsou
redukovány automaticky. To však nepomůže při rozmazání způsobeném pohybem objektu.
• Kromě toho může často dojít k otřesům fotoaparátu a rozmazání objektu při špatném osvětlení
nebo nízké rychlosti závěrky, jako například v režimu
(Soumrak) nebo
(Portrét za
soumr.). V tomto případě se držte výše uvedených rad.
13
Základní techniky k získání lepších snímků
Expozice Nastavení intenzity světla
Nastavením expozice a citlivosti ISO lze vytvářet různé snímky. Expozice je množství
světla, které pronikne do fotoaparátu, když spustíte závěrku.
Expozice:
Rychlost závěrky = Délka časového úseku, po
který do fotoaparátu proniká
světlo
Clona = Velikost otvoru, který umožňuje světlu
procházet do fotoaparátu
Ctilivost ISO (doporučený index
expozice)
= Citlivost záznamu
Přeexponováno
= příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Správná expozice
V režimu automatického nastavení se
expozice automaticky nastavuje na
správnou hodnotu. Pomocí funkcí
uvedených dále ji však můžete
nastavovat také ručně.
Nastavení expozice EV:
Umožňuje upravit dobu expozice
stanovenou fotoaparátem (str. 28, 37).
Podexponováno
= příliš málo světla
Tmavší snímek
14
Režim měření:
Umožňuje změnit část objektu, která se
bude vyhodnocovat při určování
expozice (str. 35).
Základní techniky k získání lepších snímků
Nastavení citlivosti ISO (doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače nahrávacího média, s jakou reaguje
na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Nastavení citlivosti ISO viz str. 36.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání
zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Barva
Vliv osvětlení
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Příklad: Barva snímku je ovlivněna zdroji světla
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
Barevné tóny se v režimu automatického nastavení upravují automaticky.
Barevné tóny však můžete nastavovat ručně pomocí [Vyváž. bílé] (str. 56).
15
Základní techniky k získání lepších snímků
Kvalita
„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti
a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a zpracování dat se liší při
tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Popis pixelů a velikosti snímku
1 Velikost snímku: 8M
3264 pixelů × 2448 pixelů = 7 990 272 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Pixely
Volba velikosti snímku pro další použití (str. 17)
Pixel
Vysoký počet
pixelů (jemná
kvalita snímku
a značná velikost
souboru)
Nízký počet pixelů
(hrubá kvalita
snímku, ale malá
velikost souboru)
16
Příklad: Tisk až do
velikosti A3
Příklad: Obrázek
k odeslání v příloze
elektronické pošty
Základní techniky k získání lepších snímků
Výchozí nastavení je označeno
.
Velikost snímku
Pokyny pro použití
Počet snímků
8M
(3264×2448)
Pro obrázky do A3
3:2*1
(3264×2176)
Snímání v poměru 3:2
5M
(2592×1944)
Pro obrázky do A4
3M
(2048×1536)
Pro obrázky do 10×15 cm
nebo 13×18 cm
VGA
(640×480)
Snímání při malé velikosti
snímku pro e-mail
16:9*2
(1920×1080)
Snímání v poměru HDTV
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
*1 Snímky jsou nahrávány v poměru 3:2, což je rozměr fotografického papíru nebo pohlednic apod.
*2 Při tisku mohou být oba okraje snímku oříznuty (str. 118).
Velikost videoklipů
Rámce/
sekundu
Pokyny pro použití
640(Lepší)
(640×480)
Zhruba 30
Snímání videa vysoké kvality pro
zobrazení na TV
640(Standard)
(640×480)
Zhruba 17
Snímání videa standardní kvality pro
zobrazení na TV
Zhruba 8
Snímání pri malé velikosti pro přílohy k
e-mailum
320 (320×240)
• Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku.
• Čím vyšší je počet rámců za sekundu, tím hladší bude přehrávaný obraz.
17
Základní techniky k získání lepších snímků
Blesk
Používání blesku
Při použití blesku mohou být oči fotografovaného červené nebo se mohou objevit
rozmazané bílé kulaté skvrny. Tyto jevy lze omezit pomocí následujících kroků.
Červené oči
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak červené oči.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Jak lze omezit výskyt „červených očí“?
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Zap.] (str. 59).
• Ve výběru scény zvolte režim
(Vysoká citlivost)* (str. 51). (Blesk se automaticky vypne.)
• Když jsou oči fotografovaného červené, upravte snímek pomocí [Retuš] v nabídce prohlížení
(str. 68) nebo pomocí dodaného softwaru „Picture Motion Browser“.
Bílé kulaté skvrny
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach,
pyl apod.) ve
vzduchu
Jak lze omezit bílé kulaté skvrny?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény zvolte režim
(Vysoká citlivost)*. (Blesk se automaticky vypne.)
* I pokud jste ve volbě scény vybrali režim
(Vysoká citlivost), může být rychlost závěrky za
špatného osvětlení nebo na tmavém místě pomalejší. V takovém případě použijte stativ nebo po
stisknutí tlačítka spouště pevně přitiskněte paže k tělu.
18
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Spodní strana
A Kontrolka POWER
B Tlačítko POWER
C Tlačítko spouště (30)
D Blesk (32)
E Mikrofon
F Objektiv
G Kontrolka samospouště (31)/
Kontrolka snímání úsměvu (53)/
Iluminátor AF (87)
H Kryt objektivu
A Reproduktor
B Tlačítko
(Přehrávání) (38)
C Tlačítko SCRAPBOOK (42)
D LCD displej/Dotykový panel (26, 27)
E Očko na poutko
F Tlačítko transfokace T/W (31)
G Závit stativu
• Pokud má stativ šrouby delší než 5,5 mm,
nelze fotoaparát dobře připevnit. Pokud
byste šrouby dotahovali násilím, můžete
fotoaparát poškodit.
H Kryt bloku akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“
I Páčka k vysunutí akumulátoru
J Slot pro „Memory Stick Duo“
K Kontrolka přístupu
19
Popis součástí
L Víceúčelový konektor
Používá se v následujících situacích:
• Spojení USB mezi fotoaparátem
a počítačem.
• Propojení se vstupními zdířkami audio/
video na televizoru.
• Spojení s tiskárnou kompatibilní se
standardem PictBridge.
M Slot k vložení akumulátoru
20
Indikátory na displeji
Pro obrazovku výběru displeje se
dotkněte [DISP] na displeji (str. 27).
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stránkách, jejichž čísla jsou uvedena
v závorce.
Při snímání statických snímků
Práce s displejem
Nastavení lze měnit dotykem
následujícího: 1, 2, 3.
• Při dotyku na ikonu se zobrazí
nápověda o dotknuté položce. Pro
skrytí této nápovědy se dotkněte [?]
(str. 26).
A
Displej
Indikace
HOME
Zobrazí obrazovku
HOME.
Nastavení velikosti
snímku (17)
Nastavení samospouště
(31)
Nastavení režimu
fotografování (50)
Nastavení režimu
fotografování (volba
scény) (51)
• Dotykem na
v nastaveních režimu
fotografování vyberte
režim volby scény.
Při snímání videoklipů
MENU
Zobrazí obrazovku
MENU.
B
Displej
Indikace
BACK
Zpět na předchozí
obrazovku.
Ruší ostření na objekt
zvolený dotykem.
Nastavení režimu blesku
(32)
Nastavení Makro/Ostření
nablízko (32)
DISP
Mění zobrazení displeje.
21
Indikátory na displeji
C
Displej
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Displej
Varování před vibracemi
Režim AF/přednastavené
ostření (33, 34)
• Signalizuje, že vibrace
mohou zabráni v pořízení
čistých snímků v důsledku
nedostatečného osvětlení.
I když se zobrazí toto
varování před vibracemi,
můžete přesto
fotografovat.
Doporučujeme však
zapnutí funkce
stabilizace, použití blesku
pro lepší osvětlení nebo
použití stativu či jiných
prostředků ke stabilizaci
fotoaparátu (str. 13).
Nastavení režimu měření
(35)
Nastavení hodnoty ISO
(36)
+2.0EV
Nastavení hodnot
expozice (37)
Indikátory na displeji
Indikátory na displeji 4 až 6 zobrazují
aktuální stav nastavení.
D
Displej
Indikace
Indikace
E
Displej
Indikace
C:32:00
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (121)
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Snímání úsměvu (počet
snímků)
Měřítko transfokace (31,
88)
Samospoušť (31)
96
Počet snímků, které lze
nahrát
00:25:05
Doba nahrávání (h:m:s)
Redukce jevu červených
očí (59)
Výkon blesku (58)
Nabíjení blesku
SteadyShot (60)
• Zobrazí se, když je spoušť
stisknuta napůl při
výchozích nastaveních.
Nahrávací médium
(vnitřní paměť, „Memory
Stick Duo“)
Režim záznamu (54)
Detekce obličejů (59)
Indikátor dotyku AF (29)
Vyvážení bílé (56)
Barevný režim (57)
Složka záznamu (80)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Iluminátor AF (87)
22
Rámeček AF (33)
Indikátory na displeji
Displej
Indikace
Varování před nízkou
kapacitou (121)
Histogram (27)
Režim blesku (32)
• Když je [Nastavení
displeje] nastaveno na
[Jen snímek], zobrazí se
aktuální nastavení.
Makro/Ostření nablízko
(32)
• Když je [Nastavení
displeje] nastaveno na
[Jen snímek], zobrazí se
aktuální nastavení.
F
Displej
Indikace
z
Nastavení AE/AF (30)
Pomalá závěrka NR
• Když rychlost závěrky za
špatných světelných
podmínek klesne pod
jistou hodnotu,
automaticky se aktivuje
funkce pomalé závěrky
NR (redukce šumu) pro
snížení šumu na snímku.
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Hodnota ISO (36)
+2.0EV
Hodnota expozice (37)
Pohotov.
NAHR
Pohotovostní režim
videa/Nahrávání videa
0:12
Nahrávací čas (m:s)
23
Indikátory na displeji
Při přehrávání statických snímků
Práce s displejem
Nastavení lze měnit dotykem
následujícího: 1, 2.
A
Displej
Indikace
HOME
Zobrazí obrazovku
HOME.
Změní se na režim
přehledu.
Přehrává prezentaci.
Vymaže snímek.
Při přehrávání videoklipů
MENU
Zobrazí obrazovku
MENU.
Vybere složku
k přehrávání.
Vrátí se k zobrazení
jednoho snímku ze
zobrazení přehledu.
B
Displej
Indikace
Nastaví hlasitost (38)
/
Transfokace při
přehrávání (39)
Zapíná a vypíná
v/V/b/B
N
Přehrávání
x
Stop
Zobrazí předchozí/
následující snímek.
DISP
24
Mění zobrazení displeje.
Indikátory na displeji
Indikátory na displeji
Indikátory na displeji 3 až 5 zobrazují
aktuální stav nastavení.
E
Displej
Varování před nízkou
kapacitou (121)
C
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Oblíbené
Hodnota clony
ISO400
Hodnota ISO (36)
+2.0EV
Hodnota expozice (37)
Režim měření (35)
Blesk
Ochrana (72)
Vyvážení bílé (56)
Zobrazení vnitřní
diagnostiky (121)
N
Složka přehrávání (76)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Číslo snímku/počet
snímků nahraných
ve vybrané složce
Přehrávání (38)
Lišta přehrávání
0:00:12
Počítadlo
DSC00123
Číslo souboru
(vnitřní paměť)
101-0012
Číslo složky-souboru (76)
(„Memory Stick Duo“)
2007 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
Indikace
Přehrávací médium
(vnitřní paměť, „Memory
Stick Duo“)
8/8
Rychlost závěrky
F3.5
Zaškrtnutí
D
Displej
125
Sdílet
Transfokace při
přehrávání (39)
C:32:00
Indikace
Histogram (27)
•
se zobrazí, je-li
neaktivní displej
histogramu.
Změna složky (76)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Složka záznamu (80)
• Při používání vnitřní
paměti se nezobrazuje.
Připojení PictBridge
(109)
• Neodpojujte kabel USB,
když je ikona zobrazena.
Velikost snímku (17)
Připojení PictBridge
(107)
25
Ovládání dotykového panelu
Tento LCD displej zobrazuje také tlačítka pro ovládání fotoaparátu (dotykový panel).
Dotykový panel
1 Sejměte kryt objektivu a zapněte napájení.
Tlačítka se objeví na displeji.
2 Tlačítek na obrazovce se lehce dotýkejte prsty.
Tlačítka dotykového panelu
• Jestliže položka, kterou chcete nastavit, není na obrazovce, změňte stránku dotykem
na v/V.
• Na předchozí obrazovku se lze vrátit dotykem na [BACK].
• Dotykem na [?] zobrazíte nápovědu o dané položce. Pro skrytí této nápovědy se opět
dotkněte [?].
[?]
• Dotykový panel se ovládá jemným stisknutím prstu nebo přiloženým dotykovým
perem.
• Netlačte na dotykový panel žádným špičatým předmětem jiným než přiloženým
dotykovým perem.
• LCD displej netiskněte více, než je třeba.
• Pokud se při snímání dotknete pravého horního rohu displeje, ikony dočasně zmizí.
26
Změna zobrazení na displeji
Pro změnu obrazovky výběru displeje se
dotkněte [DISP] na displeji.
• V režimu přehledu lze nastavit počet
zobrazených snímků.
• Nastavení jiná než [Jas LCD] lze udělat
odděleně pro snímání a přehrávání.
[Nastavení displeje]
Tím se nastaví, zda budou ikony
zobrazeny na displeji.
Normální
Jednod.
DISP
Jen snímek
• Při snímání se na obrazovce zobrazí
[DISP].
• Při přehrávání si zobrazíte následující
nebo předchozí snímek dotykem pravé
nebo levé strany displeje a stiskem na
střed si zobrazíte nápovědu.
27
Změna zobrazení na displeji
[Jas LCD]
Nastavuje jas LCD displeje.
• Pokud je při prohlížení snímků v jasném
venkovním světle [Jas LCD] nastaveno na
[Normální], resetujte je na [Jasný].
Kapacita akumulátoru se však v takových
podmínkách může snižovat rychleji.
[Zobraz histogram]
Nastavuje zobrazení histogramu na
displeji.
A
B
Tmavý
Jasný
Histogram je graf udávající rozdělení
jasů ve snímku. Tento grafický ukazatel
indikuje jasný obraz, je-li zešikmen
doprava, a tmavý obraz, je-li zešikmen
doleva.
A Počet pixelů
B Jas
28
• Histogram se také zobrazí při přehrávání
jednotlivých snímků, ale nemůžete měnit
expozici.
• Histogram se neobjeví v následujících
situacích:
Během pořizování snímků
– Když je zobrazeno menu.
– Při nahrávání videoklipů.
Během přehrávání
– Když je zobrazeno menu.
– Při zobrazení přehledu snímků.
– Když používáte transfokaci při přehrávání.
– Při otáčení statických snímků.
– Během přehrávání videoklipů
– Když si prohlížíte Seznam alba.
– Když si prohlížíte seznam Oblíbené.
– Když si prohlížíte seznam Sdílet.
– Když si prohlížíte Kalendář.
– Když si prohlížíte sešit.
• K velkému rozdílu v zobrazení histogramu
během fotografování a během přehrávání
dojde, když:
– Zableskne blesk.
– Rychlost závěrky je pomalá nebo rychlá.
• Histogram snímků pořízených jinými
fotoaparáty se nemusí zobrazit vůbec.
Základní činnosti
Snadná tvorba snímků
Následující kroky vám objasní, jak fotografovat se základními funkcemi fotoaparátu.
Tlačítko spouště
Dotykový panel
Tlačítko transfokace T/W
Základní činnosti
1 Otevřete kryt objektivu.
2 Fotoaparát držte pevně, paže přitiskněte k tělu.
Umístěte si objekt do
středu rámečku pro
ostření nebo se
dotkněte bodu pro
zaostření.
z Pro výběr bodu, na který chcete zaostřit, se dotkněte displeje.
Při dotyku objektu na dotykovém panelu se zobrazí rámeček
a stisknutím spouště napůl se na rámeček zaostří. Pokud je
v rámečku obličej, kromě zaostření se optimalizuje i jas a odstín.
• Pokud je na dotčeném místě detekován obličej, zobrazí se
,
a pokud je detekován předmět, zobrazí se . Tuto funkci zrušíte
dotykem na
.
• Tuto funkci nelze použít při současném použití digitálního
transfokátoru a režimu ostření blízkých objektů.
• Tuto funkce lze používat jen v režimu
(Automatické nastav.)
nebo
(Zamlžení).
• Pokud se dotknete prostoru mimo volitelný rozsah ostření, rozsah
ostření se zobrazí.
29
Snadná tvorba snímků
3 Pořizování snímků tlačítkem spouště.
1Zpola stiskněte spoušť a přidržte ji. Provede se zaostření.
Bliká (zelený) indikátor z (zámek AE/AF) a zazní pípnutí, indikátor přestane blikat
a zůstane svítit.
2Zcela stiskněte tlačítko spouště.
Indikátor zámku AE/AF
Pořizování videoklipu
Dotkněte se [HOME], pak se dotkněte
(Snímání) t
(Režim videa) (str. 46).
Nebo se dotkněte ikony nastavení režimu snímání a pak se dotkněte
(Režim videa).
Ikona nastavení režimu snímání
Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření obtížné
• Nejkratší vzdálenost pro fotografování je asi 50 cm. Fotografujete-li objekt, který je blíž, nastavte
si Makro nebo režim pro snímání blízkých objektů (str. 32).
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor expozice/zaostření
(AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Kromě toho zmizí rámeček autofokusu. Snímek
znovu uspořádejte a znovu zaostřete.
Ostření může být obtížné v následujících situacích:
–
–
–
–
–
–
30
Je tma a objekt je daleko.
Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
Objekt je za sklem.
Objekt se příliš rychle pohybuje.
Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
Snadná tvorba snímků
T/W Použití transfokace
Stiskněte T pro transfokaci a W pro zrušení transfokace.
• Jestliže stupeň transfokace překročí zvětšení 3×, fotoaparát použije funkci digitální transfokace.
Podrobnosti o nastaveních [Digitál. transf.] a kvalitě snímku viz str. 88.
• Při snímání videa fotoaparát pomalu transfokuje.
• Když je funkce detekce obličejů aktivována, nelze používat funkci digitální transfokace.
• Při používání digitální transfokace nelze ostřit dotykem na displej.
1 Změna velikosti snímku
2 Použití samospouště
3 Výběr režimu blesku při pořizování
statických snímků
4 Snímání blízkých objektů
Základní činnosti
Nastavení velikosti snímku/Samospoušť/Režim blesku/
Makro
Změna velikosti snímku
Dotkněte se ikony pro nastavení velikosti snímku na displeji. Dotkněte se požadované
položky, poté se dotkněte [BACK].
Podrobnosti o velikosti snímku viz str. 16.
Ikona pro nastavení velikosti snímku
Použití samospouště
Dotkněte se ikony pro nastavení samospouště na displeji. Dotkněte se požadované
položky, poté se dotkněte [BACK].
Ikona pro nastavení samospouště
Samospoušť vypnutá (
): Bez použití samospouště
Samospoušť 10 s (
): Nastavení samospouště se zpožděním 10 sekund
Samospoušť 2 s ( ): Nastavení samospouště se zpožděním 2 sekund
31
Snadná tvorba snímků
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní pípnutí, dokud se neaktivuje
závěrka.
Kontrolka samospouště
Pro zrušení se dotkněte
.
• Pro prevenci rozmazání používejte 2sekundovou samospoušť. Závěrka se uvolní 2 sekundy po
stisknutí spouště, což redukuje otřesy fotoaparátu při jejím stisknutí.
Blesk (výběr režimu blesku pro snímky)
Dotkněte se ikony pro nastavení režimu blesku na displeji. Dotkněte se požadované
položky, poté se dotkněte [BACK].
Ikona pro nastavení režimu blesku
Automatický blesk (
): Bliká při nedostatečném osvětlení nebo protisvětle (výchozí nastavení)
Blesk zapnut ( )
Pomalá synchro (Vynucený blesk) (
): Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky
pomalá, aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
Blesk vypnut ( )
• Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
• Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
Makro/Ostření blízkých objektů (snímání blízkých objektů)
Na obrazovce se dotkněte ikony pro nastavení Makra/Ostření blízkých objektů.
Dotkněte se požadované položky, poté se dotkněte [BACK].
Ikona pro nastavení Makra/
Ostření blízkých objektů
Makro vypnuto (
)
Makro zapnuto ( ): strana W: asi 8 cm nebo dál, strana T: asi 25 cm nebo dál
Lze ostřit na blízké objekty (
): Uzamčeno v poloze W: asi 1 až 20 cm
32
Snadná tvorba snímků
Makro
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Rozsah zaostření se zmenší a celý objekt nemusí být zaostřen.
• Rychlost automatického zaostření AF klesá.
Ostření blízkých objektů
Nastavení ostření/Režim měření/ISO/EV
Ikony pro ostření, režim měření, ISO a EV se objeví, jen když je režim fotografování
nastaven na
(Automat.program).
1
2
3
4
Základní činnosti
• Tento režim použijte při snímání na ještě kratší vzdálenosti než při snímání
(Makro zapnuto).
• Optická transfokace je zablokována na straně W a nelze ji použít.
• Nelze fotografovat v režimu Série nebo Expoziční řada (str. 54).
• Při fotografování v režimu ostření blízkých objektů nelze použít funkci Detekce obličejů.
• Tento režim se zruší vypnutím napájení fotoaparátu nebo přepnutím do jiného režimu.
Změna způsobu ostření
Volba režimu měření expozice
Volba citlivosti na světlo
Nastavení intenzity světla
Ostření: Změna způsobu ostření
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
• Když je režim fotografování nastaven na
(Více. AF)
, objeví se [Ostření] v [MENU].
Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku
ostření.
• Tento režim je užitečný, jestliže se objekt nenachází ve
středu rámečku.
Rámeček AF
(Jen pro statické snímky)
Indikátor rámečku AF
33
Snadná tvorba snímků
(Střed AF)
(Jen pro statické snímky)
Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku.
• Při použití spolu s funkcí uzamčení AF můžete měnit
kompozici snímku, jak budete chtít.
Rámeček AF
Indikátor rámečku AF
(Jednobod. AF)
(Pružné bodové AF)
(Jen pro statické snímky)
Posunete-li rámeček zaostření kamkoliv na obrazovce,
můžete zaostřit na velmi malý objekt nebo úzkou oblast.
• Nastavení flexibilního jednobodového AF viz str. 35.
• To je užitečné například při pořizování snímků s použitím
stativu, jestliže se objekt nenachází ve středu rámečku.
• Při snímání pohybujícího se objektu držte fotoaparát
pevně, aby se objekt nedostal mimo rámeček AF.
Rámeček AF
Indikátor rámečku AF
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Zaostří na objekt pomocí dříve nastavené vzdálenosti
objektu. (Přednastavení zaostření)
• Je-li obtížné dobře zaostřit pomocí automatického ostření,
třeba při fotografování objektu přes síť nebo okno, použijte
funkci přednastaveného zaostření.
(nekonečno)
• AF znamená Auto Focus – automatické zaostřování.
• Při nastavení přednastaveného ostření počítejte s jistou odchylkou vzdálenosti. Posunutím
transfokátoru do polohy T nebo nasměrováním objektivu nahoru nebo dolů se odchylka ještě
zvětší.
• Při použití digitálního transfokátoru nebo iluminátoru AF není rámeček AF, který se objeví
tečkovaně, k dispozici. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu
obrazovky.
34
Snadná tvorba snímků
Způsob použití [Jednobod. AF]
1 Nastavte ikonu pro nastavení režimu fotografování na
a pak se dotkněte [BACK].
2 Dotkněte se ikony pro nastavení režimu ostření t
(Automat.program)
(Jednobod. AF).
3 Dotykem na [BACK] zmizí nabídka.
Základní činnosti
4 Dotkněte se místa, kam chcete zaostřit snímek.
• Pokud se dotknete prostoru mimo volitelný rozsah ostření, rozsah ostření se zobrazí.
Režim měření: Volba režimu měření expozice
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
• Když je režim fotografování nastaven na
, objeví se [Režim měření] v [MENU].
(Víceb.)
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny
oblasti. Fotoaparát určuje vyváženou expozici
(Vícebodové měření).
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě
jasu objektu v tomto místě (Středové měření).
(Jednobod.)
(Jen pro statické snímky)
Měří jen část objektu (Bodové měření).
• Tato funkce je užitečná v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi objektem a pozadím silný
kontrast.
Nitkový kříž bodového
měření expozice
Namiřte na objekt
35
Snadná tvorba snímků
• Podrobnosti o expozici viz str. 14.
• Používáte-li bodové měření nebo měření expozice podle středu, doporučuje se nastavit [Ostření]
na [Střed AF], aby fotoaparát zaostřoval na místo vyhodnocované ke stanovení expozice (str. 33).
ISO: Volba citlivosti na světlo
Nízká citlivost ISO
Vysoká citlivost ISO
Nastaví citlivost ISO.
(Auto)
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo při
pohybujících se objektech lze omezit zvýšením citlivosti
ISO (zvolením vyššího čísla). Při zvýšení čísla citlivosti
ISO mohou však snímky obsahovat větší šum. Vyberte si
číslo citlivosti ISO podle podmínek fotografování.
• Podrobnosti o citlivosti ISO viz str. 15.
• Při nastavení na Sérii nebo Expoziční řadu lze vybrat jen [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 400].
• Při fotografování za jasných podmínek fotoaparát automaticky zvýší tón reprodukce, a zamezí tak,
aby snímky měly nevýrazné barvy (vyjma situace, kdy je [ISO] nastaveno [ISO 80]).
36
Snadná tvorba snímků
EV: Nastavení intenzity světla
Ruční nastavení expozice.
• Je-li režim fotografování nastaven na
Směrem –
,
nebo
, objeví se [EV] v [MENU].
Směrem +
Směrem –: Ztmaví obrázek.
0EV
Expozice je stanovena automaticky fotoaparátem.
+2.0EV
Směrem +: Zesvětlí obrázek.
• Podrobnosti o expozici viz str. 14.
• Hodnotu kompenzace lze nastavit v krocích po 1/3EV.
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
Základní činnosti
–2.0EV
37
Prohlížení snímků
Následující kroky vysvětlují, jak si prohlížet snímky uložené ve vnitřní paměti.
Tlačítko
(Přehrávání)
Tlačítko SCRAPBOOK
Tlačítko
/
(transfokace při přehrávání)
Pro prohlížení snímků na kartě „Memory Stick Duo“ se dotkněte
v
(Prohlížení snímků) na obrazovce HOME (str. 64).
(Memory Stick)
Prohlížení jednotlivého snímku
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Pokud stisknete
(Přehrávání), když je fotoaparát vypnutý, automaticky se zapne a přepne
do režimu přehrávání. Pro přepnutí do režimu fotografování stiskněte znovu
(Přehrávání).
2 Pro výběr snímku se dotkněte
(předchozí)/
(následující).
Videoklip:
Pro přehrávání videoklipů se dotkněte B.
Rychlé převíjení vzad/vpřed: m/M (Pro návrat k normálnímu přehrávání se
dotkněte B nebo x.)
Ovládání hlasitosti: Dotkněte se
a pak upravte hlasitost pomocí / .
Dotkněte se znovu
. Indikátor hlasitosti zmizí.
Stop: Dotkněte se x.
• Videoklipy velikosti snímku [320] jsou zobrazeny v menší velikosti.
38
Prohlížení snímků
Prohlížení zvětšeného snímku (transfokátor přehrávání)
Dotkněte se zobrazeného snímku, abyste si zvětšili požadovanou část.
Dotykem na
přiblížení zrušíte.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
BACK: Ruší transfokaci při přehrávání.
: Zapíná a vypíná v/V/b/B.
• Ukládání zvětšených snímků, viz [Ořezat] (str. 69).
Snímek lze také zvětšit pomocí tlačítka T/W (transfokace).
Základní činnosti
Ukazuje zobrazenou oblast z celého snímku
Volba způsobu přehrávání snímků
Snímky uložené ve fotoaparátu jsou roztříděny do skupin podle jednotlivých akcí a
přehrávány jako alba. Způsob přehrávání snímků z alba si můžete změnit, abyste
zjednodušili vyhledávání snímků.
Seznam alba
Jeden snímek
Přehled
Kalendář
• Z obrazovky Seznam alba se můžete přesunout do seznamu oblíbených nebo sdílení.
• Alba lze pojmenovat pomocí „Picture Motion Browser“. Podrobnosti viz „Picture Motion
Browser Guide“.
39
Prohlížení snímků
Prohlížení obrazovky přehledu
Pokud se při prohlížení snímku na obrazovce jednoho snímku dotknete políčka
(Přehled), snímek se zobrazí v každém albu v režimu přehledu.
Pro zobrazení předchozí/následující stránky se dotkněte / . Pro návrat na obrazovku
jednoho snímku se dotkněte miniatury snímku.
(Přehled)
DISP
• Pokud se v režimu přehledu dotknete [DISP], můžete nastavit počet snímků zobrazených na
obrazovce přehledu.
• Ze zobrazení přehledu si můžete přepnout do zobrazení kalendáře nebo seznamů alba.
Prohlížení podle Seznamu alba
Pro prohlížení snímků podle seznamu alb se dotkněte
(Seznam alba) na obrazovce
přehledu.
Pomocí / posunete dopředu nebo dozadu měsíc a pomocí / se přesunete
dopředu nebo dozadu v albu.
Pro návrat do obrazovky přehledu se dotkněte alba.
Seznam alba
Název alba
Album/
Oblíbené/
Sdílet
Pro přepnutí zobrazení skupiny snímků se dotkněte následujících ikon.
Seznam
(Oblíbené)
Můžete prohlížet snímky uložené jako Oblíbené.
40
Prohlížení snímků
Seznam
(Sdílet)
Snímky uložené pro sdílení můžete načítat do počítače.
Podrobnosti o tom, jak vytvářet nastavení, naleznete na stránkách 65 a 67.
(Prohlížení snímků) na
Prohlížení podle Kalendáře
Pro prohlížení snímků podle kalendáře se dotkněte
(Kalendář) na obrazovce
přehledu.
Pomocí b/B posunete dopředu nebo dozadu rok a pomocí v/V posunete dopředu nebo
dozadu měsíc.
Dotykem na miniaturu snímku se vrátíte na obrazovku přehledu alba, které obsahuje
dotknutý snímek.
Základní činnosti
• Seznamy alb můžete také prohlížet, když si vyberete [Seznam alba] v
obrazovce HOME.
Kalendář
• Prohlížet podle kalendáře můžete také, když vyberete [Kalendář] v
obrazovce HOME.
(Prohlížení snímků) na
41
Prohlížení snímků
Používání sešitu SCRAPBOOK
Když je ve fotoaparátu vytvořeno album, automaticky se vytvoří sešit se snímky alba
rozloženými na pozadí. Sešity vytvořené fotoaparátem lze prohlížet pouze ve
fotoaparátu.
Tlačítko SCRAPBOOK
• Snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ nelze prohlížet jako sešity.
1 Stiskněte tlačítko SCRAPBOOK.
Zobrazí se seznam sešitů.
• I když je napájení fotoaparátu vypnuto, zapne se, když stisknete tlačítko SCRAPBOOK,
a snímky se budou přehrávat v režimu sešitu.
v/V: Posunuje seznam alba dopředu nebo
dozadu.
/ : Posunuje měsíc dopředu nebo
dozadu.
2 Dotkněte se v/V a pak se dotkněte alba, které chcete přehrát.
• Název alba a datum se zobrazí na obálce sešitu (1. stránce).
• Pozadí sešitu lze změnit, když si v nabídce MENU vyberete jinou obálku.
• Snímek z obálky nebude zobrazen na obrazovce jednoho snímku, ani když se jej dotknete.
42
Prohlížení snímků
3 Pro otočení stránky se dotkněte b/B.
Datum
Název alba
BACK: Návrat do seznamu sešitů.
b/B: Přesun na předchozí nebo
následující stránku.
: Obrací stránky automaticky.
Dotykem na snímek ukončíte
obracení stránek.
Základní činnosti
• Fotoaparát automaticky rozhodne o poloze snímku, který má být zobrazen.
• Pro prohlížení snímku na obrazovce jednoho snímku se jej dotkněte.
Změna pozadí
1 Dotkněte se [MENU].
2 Dotkněte se [Pozadí] t [Pozadí].
Zobrazí se obrazovka pro změnu tématu.
3 Dotykem na /
obraťte stránku a pak vyberte požadované pozadí.
43
Mazání snímků
Tlačítko
(Přehrávání)
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
2 Zobrazte snímek, který chcete vymazat, a pak se dotkněte
(Vymazat).
3 Dotkněte se [OK].
Když mažete snímky z obrazovky MENU.
1 Při zobrazení jednoho snímku nebo přehledu se dotkněte [MENU].
2 Dotkněte se
(Vymazat).
3 Dotykem vyberte požadovanou metodu mazání mezi
nebo
(Celé album).
Když si zvolíte [Toto foto]
Vybraný snímek můžete vymazat.
Dotkněte se [OK].
44
(Toto foto),
(Více snímků)
Mazání snímků
Když si zvolíte [Více snímků]
Můžete vybrat a vymazat více snímků současně.
1 Pro umístění zaškrtnutí na snímek, který chcete vymazat, se dotkněte středu snímku.
Do zaškrtávacího políčka snímku je umístěna značka .
Požadavek vymazání zrušíte opětovným dotykem na snímek.
Jeden snímek
Zobrazení přehledu
2 Dotkněte se
Základní činnosti
• Obrazovku přehledu zobrazíte dotykem na
. Na této obrazovce zaškrtnete dotykem na
miniaturu snímku snímky, které chcete vymazat.
• Dotykem na
na obrazovce přehledu se vrátíte do zobrazení jednoho snímku.
a pak se dotkněte [OK].
Při výběru [Celé album] nebo [Vše ve složce]
Můžete vymazat všechny snímky ve zvoleném albu nebo složce.
Dotkněte se [OK].
45
Informace o různých funkcích – HOME/
Nabídka
Použití obrazovky HOME
Z obrazovky HOME jsou přístupné všechny funkce fotoaparátu a lze ji vyvolat
nezávisle na nastavení režimu (snímání nebo prohlížení).
1 Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Položka
Kategorie
2 Dotkněte se kategorie, kterou chcete nastavit.
3 Dotkněte se položky v kategorii, kterou chcete nastavit.
• Obrazovku HOME nelze zobrazit při připojení PictBridge nebo USB.
• Fotoaparát se nastaví do režimu fotografování, když namáčknete spoušť napůl.
• Na předchozí obrazovku se vrátíte dotykem na [×] nebo [BACK].
46
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Položky HOME
Dotykem na [HOME] zobrazíte následující položky. Podrobnosti o položkách se
zobrazí na obrazovce v nápovědě.
Kategorie
Položky
Automatické nastav. (str. 50)
Volba scény (str. 50)
Automat.program (str. 50)
Režim videa (str. 50)
Prohlížení snímků
Seznam alba (str. 61)
Kalendář (str. 61)
Prezentace (str. 61)
Memory Stick (str. 64)
Tisk, Ostatní
Tisk (str. 107)
Hudební nástroj (str. 104)
Staž.hudby
Správa paměti
Nastav.
Základní činnosti
Snímání
Form.hudby
Paměťový nástroj
Nástroj Memory Stick (str. 80)
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Mass Storage
Nástroj vnitřní paměti (str. 82)
Formát.
Hlavní nastavení
Hlavní nastavení 1 (str. 83)
Zvuk
Inicializace
Hlavní nastavení 2 (str. 85)
Spojení USB
Videovýstup
Přír.funkce
Kalibrace
COMPONENT
Nastavení pro záběr
Nastavení pro záběr 1 (str. 87)
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Režim AF
Digitál. transf.
Nastavení pro záběr 2 (str. 89)
Autom. Orient.
Autom. Prohlížení
Úroveň úsměvu
Nastavení hodin (str. 90)
Language Setting (str. 91)
47
Informace o různých funkcích – HOME/Nabídka
Používání položek nabídky
1 Dotykem na [MENU] zobrazte obrazovku MENU.
Dotykem na [?] skryjte
při snímání nápovědu
k funkci (str. 26).
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
2 Dotkněte se požadované položky nabídky.
• Je-li požadovaná položka skrytá, dotkněte se několikrát v/V, dokud se položka na obrazovce
neobjeví.
3 Dotkněte se požadované položky nastavení.
• Když je na nápovědě k funkci zobrazeno
4 Dotykem na [BACK] zmizí nabídka.
48
, dotkněte se
pro potvrzení.
Položky menu
Položky nabídky, které lze nastavit dotykem na [MENU], se liší podle režimu nastavení
(snímání nebo prohlížení).
Na displeji se zobrazí jen ty položky, které je možno nastavit.
(
Zvolený režim:
Automatické
Volba scény
nastav.
Automat.
program
: k dispozici)
Režim videa
Menu fotografování (str. 54)
EV*
1
—
—
Ostření*1
—
—
—
Režim měření*1
—
—
—
*2
Vyváž. bílé
—
Barevný režim
—
—
Výkon blesku
—
—
Bez červ. očí
*2
Detekce obličejů
*2
SteadyShot
Základní činnosti
*2
Nahr. režim
—
—
—
—
—
Nastavení
*1 Tyto ikony budou zobrazeny na spodní straně obrazovky, když bude režim snímání
nastaven na
(Automat.program).
*2 Činnost je omezena podle zvoleného režimu Volba scény (str. 51).
Menu prohlížení (str. 65)
(Přidat/odstranit Oblíbené)
(Přidat/odstranit sdílení)
(Odstranit Oblíbené)
(Odstranit sdílení)
(Retuš)
(Prezentace)
(Chránit)
(Tisk)
(Import)
(Výběr složky)
(Kresba)
(Vymazat)
(Prohlížení alba)
(Otočit)
(Export)
(Nastavení hlasitosti)
(Pozadí)
49
Používání funkcí pro fotografování
Přepínání režimů fotografování
Režimy fotografování lze přepínat na obrazovce HOME.
Režimy fotografování:
Pro snímky jsou k dispozici tři režimy fotografování: Automatické nastav.,
Volba scény, Automat.program; a ještě existuje jeden režim pro nahrávání
videoklipů.
Výchozí nastavení je Automatické nastav.
Pro přepnutí do režimu fotografování jiného než Automatické nastav. se řiďte
následujícími pokyny.
1Obrazovku HOME zobrazíte dotykem na
[HOME].
2Dotkněte se
(Snímání).
3Dotkněte se požadovaného režimu.
• Režim fotografování lze změnit dotykem ikony pro
nastavení režimu fotografování (str. 21).
: Automatické nastav.
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
: Volba scény
Umožňuje fotografovat s přednastavenými hodnotami podle scény (str. 51).
: Automat.program
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky
a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení. (Podrobnosti
o dostupných funkcích viz str. 49.)
: Režim videa
Umožňuje nahrávat videoklipy se zvukem.
50
Fotografování pomocí funkce Volba scény
Režimy funkce Volba scény
Následující režimy jsou přednastaveny tak, aby odpovídaly podmínkám scény.
Vysoká citlivost
Umožňuje fotografovat bez
blesku za špatných světelných
podmínek, redukuje rozmazání.
Krajina
Zaostřuje jen na vzdálený
objekt, pro fotografování krajin
apod.
Rychlá závěrka
Snímání úsměvu
Zamlžení
Umožňuje fotografovat
portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
Portrét za soumr.*
Umožňuje fotografovat ostré
snímky lidí na nočním pozadí
bez ztráty atmosféry.
Pláž
Při fotografování moře nebo
jezerních scén umožňuje
zaznamenat jasně modř vody.
Sníh
U zasněžených scén nebo jinde,
kde je celý snímek bílý,
umožňuje zaznamenat jasné
snímky bez vybledlých barev.
Používání funkcí pro fotografování
Když fotoaparát detekuje
úsměv, spoušť je uvolněna
automaticky. Podrobnosti viz
strana 53.
Umožňuje fotografovat
pohybující se objekty venku
nebo za jasných světelných
podmínek.
• Rychlost závěrky se zvýší,
takže snímky pořízené na
tmavých místech budou
tmavší.
Ohňostroj*
Soumrak*
Umožňuje fotografovat
ohňostroje v plné kráse.
Umožňuje fotografovat noční
scény z dálky bez ztráty temné
atmosféry okolí.
* Při fotografování v režimu
(Portrét za soumr.),
(Soumrak) nebo
(Ohňostroj) je rychlost
závěrky nižší, takže snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
51
Fotografování pomocí funkce Volba scény
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba scény
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
Některé funkce nejsou v závislosti na režimu Volba scény k dispozici.
(
Detekce
obličejů
Série/
Expoziční
řada
/—
—
—
*
—
/—
—
—
—
—
—
—
—
—
Makro/
Ostření
nablízko
Blesk
/—
EV
Vyváž.
bílé
—/—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—/—
Bez červ.
očí
—
/—
—
—
—
—
* Nelze vybrat [Blesk] v režimu [Vyváž. bílé].
52
: můžete volit požadované nastavení)
—
—
SteadyShot
Fotografování pomocí funkce Volba scény
Fotografování v režimu snímání úsměvů
1 Stiskněte spoušť nadoraz.
Zobrazí se [ ], což znamená, že fotoaparát je na obrazovce úsměvu. Při detekci
úsměvu se závěrka uvolní automaticky. Po snímání se rozsvítí kontrolka snímání
úsměvu (str. 19).
2 Obrazovku úsměvu zrušíte, když znovu stisknete spoušť.
z Poznámky pro lepší snímání úsměvů
Používání funkcí pro fotografování
• Lze pořídit maximálně šest snímků. Snímání se automaticky ukončí, když dojde k zaplnění
nahrávacího média nebo vnitřní paměti nebo když se nahraje šest snímků.
• Není-li žádný úsměv detekován, nastavte [Úroveň úsměvu] (str. 89).
• Úsměv nelze detekovat, aniž by byl detekován obličej.
• Za některých podmínek při snímání nelze detekovat obličeje a závěrka nebude fungovat.
• Úsměv lze detekovat jen pro jednu osobu zobrazenou v rámečku pro detekci obličeje po stisknutí
spouště nadoraz.
• Pokud je detekováno více obličejů, je upřednostněn obličej, kterého se dotknete předtím, než
namáčknete spoušť. Pokud se nedotknete žádného obličeje, fotoaparát si při rozhodování vybere
nejvýraznější objekt.
• Snímek nebude zaostřený, pokud se po stisknutí spouště nadoraz vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem změní. Pokud se jas okolí změní, je možné, že nebude dosažena vhodná expozice.
• Za některých podmínek při snímání může fotoaparát naznat, že obličej se usmívá a uvolnit
závěrku, i když se obličej neusmívá.
1 Nezakrývejte si oči ofinou.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat ve stejné poloze. Detekce je
snazší při zúžených očích.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená. Je snazší detekovat úsměv,
když jsou vidět zuby.
53
Menu fotografování
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Dostupné režimy jsou uvedeny dále. Podrobnosti o práci s nabídkou viz str. 48.
Lze vybrat režim zobrazený bíle.
Dostupné
Nedostupné
Režim fotografování (Automatické nastav./Volba scény/
Automat.program)
Výchozí nastavení je označeno
Režim videa
.
Nahr. režim: Volba série snímků
Rozhoduje o tom, zda fotoaparát po stisknutí tlačítka spouště vyfotografuje sérii snímků
nebo ne.
(Normální)
(Série)
Nefotografuje plynule.
Po stisknutí a přidržení spouště nahrává až 100 snímků
rychle za sebou.
• Blesk je nastaven na
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Blesk vypnut).
Nahraje sérii tří snímků s automaticky posunutou
hodnotou expozice (Expoziční řada).
Čím větší je hodnota kroku expozice, tím větší je posun
hodnoty expozice.
• Když se nemůžete rozhodnout pro správnou hodnotu
expozice, fotografujte v režimu expoziční řady s posunutím
hodnoty expozice. Potom si můžete vybrat snímek s nejlepší
expozicí.
• V režimu expoziční řady nelze fotografovat, když je režim
fotografování nastaven na
(Automatické nastav.).
• Blesk je nastaven na
(Blesk vypnut).
54
Menu fotografování
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Série
• Při pořizování snímků se samospouští se nahraje nejvýše pět snímků.
• Nahrávací interval je asi 0,51 vteřina. Interval snímání se prodlouží v závislosti na nastavení
velikosti snímku.
• Je-li kapacita baterií téměř vyčerpána nebo je-li vnitřní paměť či karta „Memory Stick Duo“ plná,
režim pořizování Série snímků se zastaví.
• Možnost snímání v režimu Série závisí na režimu Volba scény (str. 52).
Expoziční řada
EV: Nastavení intenzity světla
Ruční nastavení expozice. Tato nabídka je stejná jako položka, kterou nastavíte
dotykem na ikonu nastavení EV v režimu
. Viz str. 37.
Ostření: Změna způsobu ostření
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu. Tato nabídka je stejná jako položka, kterou nastavíte
dotykem na ikonu nastavení ostření v režimu
. Viz str. 33.
Používání funkcí pro fotografování
• Zaostření a vyvážení bílé jsou nastaveny u prvního obrázku a tato nastavení se použijí také
u dalších obrázků.
• Při ručním nastavování expozice (str. 37) se expozice posune podle upraveného jasu.
• Nahrávací interval je asi 0,51 vteřina.
• Je-li objekt příliš jasný nebo příliš tmavý, může být nemožné pořídit kvalitní snímek s vybranou
hodnotou nastavení kroku v závorce.
• Možnost snímání v režimu expoziční řady závisí na režimu Volba scény (str. 52).
Režim měření: Volba režimu měření expozice
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice. Tato nabídka je stejná jako položka, kterou nastavíte dotykem na
ikonu nastavení režimu měření v režimu
. Viz str. 35.
55
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu fotografování
Vyváž. bílé: Úprava barevných tónů
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
(Auto)
(Denní světlo)
Upraví nastavení pro podmínky venku za jasného dne,
večerní pohledy, noční scény, neónová světla, ohňostroje
atd.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinné
místo.
(Zářivky 1)/
(Zářivky 2)/
(Zářivky 3)
Zářivky 1: Upraví nastavení pro bílé zářivkové osvětlení.
Zářivky 2: Upraví nastavení pro bílé přirozené zářivkové
osvětlení.
Zářivky 3: Upraví nastavení pro bílé denní zářivkové
osvětlení.
n (Žárovky)
56
Provede automatické vyvážení bílé.
Upraví nastavení pro místa osvětlená žárovkami nebo
s velmi jasným osvětlením, například ve fotostudiu.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu fotografování
(Blesk)
(Jen pro statické snímky)
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
• Při nahrávání videoklipu nelze tuto možnost zvolit.
Barevný režim: Změna živosti snímku nebo dodání zvláštních
efektů
Živost snímku lze měnit společně s efekty.
(Normální)
Nastaví snímek na standardní barvy.
(Živý)
Barvy snímku budou jasnější a hlubší.
(Přírodní)
Nastavuje snímek na jemné barvy.
Používání funkcí pro fotografování
• Podrobnosti o vyvážení bílé viz str. 15.
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Zářivky 1], [Zářivky 2] nebo [Zářivky 3].
• Kromě režimu [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto], když fotografujete s bleskem.
• Některé volby nemusí být dostupné v závislosti na režimu Volba scény (str. 52).
57
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu fotografování
(Sépie)
Nastavuje snímek na barvu sépie.
(Černobílý)
Nastaví snímek na černobílý.
• Při snímání videoklipů lze vybrat jen [Normální], [Sépie] nebo [Černobílý].
Výkon blesku: Úprava množství světla blesku
Upravuje intenzitu blesku.
(–)
Směrem –: Snižuje intenzitu blesku.
(Normální)
(+)
Směrem +: Zvyšuje intenzitu blesku.
• Pro změnu režimu blesku viz str. 32.
58
Menu fotografování
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Bez červ. očí: Omezení jevu červených očí
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo
víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k potlačení jevu červených očí.
Při aktivaci funkce detekce obličejů bleskne blesk
automaticky tak, aby omezil jev červených očí.
(Zap.)
Blesk vždy bleskne tak, aby omezil jev červených očí.
(Vyp.)
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou to trvá asi vteřinu poté, co stisknete tlačítko spouště. V této době zabraňte objektu
v pohybu.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost k objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam. V takovém případě můžete červené oči ještě po zaznamenání odstranit
pomocí funkce [Retuš] v nabídce prohlížení (str. 69).
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude funkce Bez červ. očí fungovat, ani když si
vyberete [Auto].
• Toto nastavení není k dispozici v závislosti na režimu Volba scény (str. 52).
Detekce obličejů: Detekce obličeje objektu
Používání funkcí pro fotografování
(Auto)
Rozhodne, zda používat funkci detekce obličejů stále, nebo jen když se dotknete
dotykového panelu.
(Pokrač.)
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje
ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé a redukci
červených očí.
Značka detekce obličejů
Rámeček prioritního
obličeje
Rámeček detekce
obličeje
Dotykem na obličej změníte rámeček detekce obličeje na
rámeček prioritního obličeje.
Pokud se dotknete oblasti, kde není obličej, zaostří se na
část nejblíže dotknuté oblasti.
(Při dotyku)
Dotkněte se displeje, a pokud dojde k detekci obličeje, je
další postup stejný jako u [Pokrač.].
59
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu fotografování
• Při aktivaci funkce detekce obličejů
– Nelze používat iluminátor AF.
– Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
• V režimu
(Zamlžení) je výchozí nastavení [Pokrač.].
• V režimu
(Snímání úsměvu) se funkce detekce obličejů aktivuje stále.
• Lze detekovat až 8 obličejů. Při snímání v režimu
(Zamlžení) lze však detekovat pouze
maximálně 4 obličeje.
• Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní a podle něj nastaví
ostření.
• Rámeček, pro nějž se nastavuje ostření, zezelená, když napůl stisknete spoušť. Všechny objekty ve
stejné vzdálenosti jako ten zaostřený budou také zaostřené, i když jejich rámečky nezezelenají.
• Za některých podmínek nemusí detekce obličejů fungovat.
• Pokud je režim fotografování jiný než
(Automatické nastav.),
(Snímání úsměvu)
a
(Zamlžení), je funkce detekce obličejů vždy vypnutá.
SteadyShot: Volba režimu stabilizace
Vybere režim bránící rozmazání.
(Snímání)
Stisknutím tlačítka spouště zpola se aktivuje funkce
stabilizace.
(Pokrač.)
Vždy aktivuje funkci stabilizace. Snímky lze stabilizovat i
při přiblížení vzdáleného objektu.
• Spotřeba energie akumulátorů je rychlejší než v režimu
[Snímání].
(Vyp.)
Nepoužívá režim stabilizace.
• V režimu automatického nastavení je [SteadyShot] nastaveno na
(Snímání).
(Pokrač.) nebo
(Vyp.). Výchozí nastavení je
• Pro videoklipy lze nastavit jen
(Pokrač.).
• V následujících případech funkce stabilizace nemusí pracovat správně.
– Jestliže chvění kamery je příliš silné
– Jestliže rychlost závěrky je pomalá, například při pořizování snímků nočních scén
Nastavení: Výběr nastavení pro fotografování
Vybírá nastavení pro funkce fotografování. Položky v této nabídce jsou stejné jako
položky v
(Nastavení pro záběr) v
(Nastav.) na obrazovce HOME. Viz str. 47.
60
Používání funkcí pro prohlížení
Přehrávání snímků z obrazovky
HOME
Lze vybírat různé způsoby pro přehrávání snímků.
1 Dotkněte se [HOME].
2 Dotkněte se
(Prohlížení snímků).
3 Dotkněte se požadované metody prohlížení.
(Seznam alba): Zobrazení seznamu skupin snímků
Roztřídí snímky uložené ve vnitřní paměti do seznamu.
Snímky jsou roztříděny do alb a složek oblíbených nebo sdílených snímků.
(Kalendář): Zobrazení snímků v kalendáři
Roztřídí snímky uložené ve vnitřní paměti podle data a zobrazí miniatury snímku
v kalendáři.
1 Dotkněte se [Prezentace] na obrazovce HOME.
2 Přehrávání začnete dotykem na [Start].
• Snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nelze prohlížet jako prezentaci.
Používání funkcí pro prohlížení
(Prezentace): Přehrávání série snímků
Nastavení hlasitosti hudby
Pro zobrazení obrazovky ovládání hlasitosti se dotkněte panelu a pak upravte hlasitost
pomocí / .
Nebo ji před začátkem přehrávání upravte pomocí (Nastavení hlasitosti) na
obrazovce MENU.
• Pro zrušení obrazovky ovládání hlasitosti se dotkněte [×].
Ukončení prezentace snímků
Dotkněte se panelu a pak se dotkněte [Ukončit].
61
Přehrávání snímků z obrazovky HOME
Změna nastavení
Nastavení prezentace lze změnit.
1 Dotkněte se [MENU] t
(Prezentace) t
(Prezentace).
2 Dotkněte se požadované položky nabídky.
3 Dotkněte se požadovaného nastavení a pak se dotkněte [Start].
• Nastavení lze změnit dotykem na
na obrazovce ovládání hlasitosti.
Lze nastavit následující položky.
Výchozí nastavení je označeno
.
Snímek
Album/Oblíbené/Sdílet
Přehrává snímky ve vybraném albu nebo složce
oblíbených či sdílených snímků.
Vše
Přehrává popořadě všechny snímky v albu a složce
oblíbených nebo sdílených snímků.
Efekty
Jednod.
Jednoduchá prezentace vhodná pro širokou škálu scén.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru
scény z filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění
střední rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné
pro aktivní scény.
Normální
Základní prezentace přepíná snímky s předem
nastaveným intervalem.
• Je-li vybráno [Jednod.], [Nostalgie], [Elegance] nebo [Aktivní], zobrazí se jen statické snímky.
• Když je vybráno [Normální], je [Hudba] napevno nastavena na [Vyp.]. Můžete však slyšet zvuk
videoklipu.
62
Přehrávání snímků z obrazovky HOME
Hudba
Předpřipravená hudba se liší podle toho, jaký efekt si zvolíte. Přehrávaná hudba je určena
výchozím nastavením podle toho, jaký efekt si vyberete. Můžete si udělat vlastní nastavení
a k efektům si vybrat hudbu, jaká se vám bude líbit.
Music1
Výchozí nastavení prezentace [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Vyp.
Nastavení prezentace [Normální]. Hudba není
k dispozici.
Interval
3s
10 s
30 s
1 min
Auto
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce
[Efekty].
Nastavení je na [Auto], když není vybráno [Normální]
jako [Efekty].
Používání funkcí pro prohlížení
5s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Normální].
Opakovat
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
z Přidávání/změna hudebních souborů
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor z CD nebo ze
souborů MP3. Hudbu lze přenést pomocí [Hudební nástroj] v
(Tisk, Ostatní) na obrazovce
HOME a softwaru „Music Transfer“ (přiložen) instalovaného v počítači. Podrobnosti viz strana 104.
• Do fotoaparátu lze nahrát až čtyři hudební skladby (čtyři předpřipravené skladby (Music1 –
Music4) lze těmito přenesenými nahradit).
• Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi
3 minuty.
• Jestliže hudební soubor nelze přehrávat v důsledku poškození nebo jiných poruch souboru,
proveďte [Form.hudby] (str. 104) a hudbu znovu přeneste.
63
Přehrávání snímků z obrazovky HOME
(Memory Stick): Zobrazení snímků na kartě Memory Stick
Zobrazí snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo“ na obrazovce jednoho snímku
nebo přehledu snímků.
Při přehrávání snímků na obrazovce HOME se snímek nejprve zobrazí na obrazovce
přehledu.
Jeden snímek
Zobrazení přehledu
• Pokud se v režimu přehledu dotknete [DISP], můžete nastavit počet snímků
zobrazených na obrazovce přehledu.
• Pro návrat na obrazovku jednoho snímku se dotkněte miniatury snímku.
64
Menu prohlížení
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Tato část vysvětluje položky nabídky, které jsou k dispozici, když se v režimu
přehrávání dotknete [MENU]. Podrobnosti o používání nabídky viz str. 48.
Lze vybrat režim zobrazený bíle.
Dostupné Nedostupné
Režim prohlížení (Album/Oblíbené/Sdílet/SCRAPBOOK/Memory Stick)
(Přidat/odstranit Oblíbené): Přidávání/odebírání
oblíbených
Vybírá oblíbený snímek a přidává jej do skupin oblíbených nebo jej odebírá.
Snímek, který jste si vybrali, přidává jako oblíbený nebo jej
odebírá.
(Více snímků)
Vybírá několik snímků a přidává je do oblíbených nebo je
odebírá.
(Celé album)
Vybírá všechny snímky v albu a přidává je do oblíbených
nebo je odebírá.
1 Když je snímek zobrazen na obrazovce jednoho snímku nebo přehledu, dotkněte se
[MENU].
2 Dotkněte se
(Přidat/odstranit Oblíbené).
3 Dotkněte se
(Toto foto).
Zobrazí se obrazovka pro výběr místa, kam lze přidat snímek jako oblíbený.
Používání funkcí pro prohlížení
(Toto foto)
4 Dotkněte se složky ve skupině, kam chcete přidat nový oblíbený snímek.
5 Dotkněte se
a pak [OK].
65
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
Přidávání několika snímků jako oblíbených
3 Dotkněte se
(Více snímků).
Zobrazí se obrazovka pro výběr místa, kam lze přidat snímky jako oblíbené.
4 Dotkněte se složky skupiny, kam chcete přidat snímky jako oblíbené.
Obrazovka jednoho snímku:
5 Zobrazte požadovaný snímek, který chcete přidat do oblíbených, pomocí
a dotkněte se středu snímku.
Na vybraném snímku se zobrazí značka
.
6 Nechte si snímek, který chcete přidat do oblíbených, zobrazený pomocí
a dotkněte se jeho středu.
7 Dotkněte se
/
/
a pak [OK].
Na obrazovce přehledu:
5 Pro přidání do oblíbených se dotkněte miniatury požadovaného snímku.
Na vybraném snímku se zobrazí značka
.
6 Pro přidání dalších snímků jako oblíbených opakujte krok 5.
7 Dotkněte se
a pak [OK].
Přidání všech snímků v albu do oblíbených
1 Dotkněte se [MENU] během zobrazení snímku na obrazovce přehledu.
2 Dotkněte se
(Přidat/odstranit Oblíbené).
3 Dotkněte se
(Celé album).
Odstranění oblíbených
Dotkněte se snímku, který chcete odstranit z oblíbených pomocí stejného postupu jako
pro „Přidávání několika snímků jako oblíbených“.
Značka
zmizí.
66
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
(Přidat/odstranit sdílení): Přidávání nebo odstraňování
značky pro načítání snímků na webové stránky
Označení pro načítání na Internet lze na snímek přidat nebo z něj odebrat (Sdílet).
(Toto foto)
Označení pro načtení snímku vybraného pro webové
stránky bude přidáno nebo odebráno.
(Více snímků)
Označení pro načtení více snímků vybraných pro webové
stránky bude přidáno nebo odebráno.
(Celé album)
Označení pro načtení všech snímků v albu na webové
stránky bude přidáno nebo odebráno.
1 Když je snímek zobrazen na obrazovce jednoho snímku nebo přehledu, dotkněte se
[MENU].
2 Dotkněte se
(Přidat/odstranit sdílení).
4 Dotkněte se složky skupiny, kam chcete přidat snímek pro sdílení.
5 Dotkněte se
a pak [OK].
Přidání označení pro načtení více snímků na webové stránky
3 Dotkněte se
(Více snímků).
Zobrazí se obrazovka pro výběr místa, kam lze přidat snímky pro sdílení.
4 Dotkněte se složky skupiny, kam chcete přidat snímky pro sdílení.
Obrazovka jednoho snímku:
5 Zobrazte snímek, který chcete přidat pro sdílení, pomocí
snímku.
Na vybraném snímku se zobrazí značka
.
/
a dotkněte se středu
6 Nechte si snímek, který chcete přidat pro sdílení, zobrazený pomocí
jeho středu.
7 Dotkněte se
/
Používání funkcí pro prohlížení
3 Dotkněte se
(Toto foto).
Zobrazí se obrazovka pro výběr místa, kam bude přidán snímek určený pro sdílení.
a dotkněte se
a pak [OK].
Na obrazovce přehledu:
5 Dotkněte se miniatury požadovaného snímku, který chcete přidat pro sdílení.
Na vybraném snímku se zobrazí značka
.
6 Pro přidání dalších snímků pro sdílení opakujte krok 5.
7 Dotkněte se
a pak [OK].
67
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
Přidání všech snímků v albu pro sdílení
1 Dotkněte se [MENU] během zobrazení snímku na obrazovce přehledu.
2 Dotkněte se
(Přidat/odstranit sdílení).
3 Dotkněte se
(Celé album).
Odstranění sdílení
Dotkněte se snímku, ze kterého chcete odstranit značku pro sdílení pomocí stejného
postupu jako pro „Přidání označení pro načtení více snímků na webové stránky“.
Značka
zmizí.
(Odstranit Oblíbené): Odstranění oblíbených
Snímky uložené jako oblíbené můžete ze seznamu oblíbených odstranit.
(Toto foto)
Odstraní vybraný snímek ze seznamu oblíbených.
(Více snímků)
Vybere několik snímků a odstraní je ze seznamu
oblíbených.
(Vše v Oblíbených)
Odstraní všechny snímky ze seznamu vybraných
oblíbených snímků.
(Odstranit sdílení): Odstranění sdílení pro zrušení
označení pro načítání snímků na webové stránky
Označení snímků pro načtení na webové stránky lze zrušit (Sdílet).
(Toto foto)
Odstraní označení pro sdílení z vybraného snímku.
(Více snímků)
Vybere několik snímků a odstraní označení pro sdílení.
(Sdílet vše)
Odstraní označení pro sdílení ze všech snímků
z vybraného seznamu sdílených.
(Retuš): Retušování snímků
Na nahraný snímek přidá efekty nebo provede úpravy a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
Retušování snímků
1 Vyberte snímky, které chcete retušovat, v zobrazení jednoho snímku nebo přehledu.
2 Dotkněte se [MENU].
3 Dotkněte se
(Retuš) a pak se dotkněte požadovaného režimu.
4 Při retušování snímků se řiďte instrukcemi pro každý z retušovacích režimů.
68
Menu prohlížení
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
• Dotyk na
na obrazovce retušování umožní prohlédnout efekty, které jsou aktuálně nastaveny
(vyjma
(Ořezat) a
(Korekce červených očí)).
• Snímky nelze retušovat, když je fotoaparát připojen k televizoru.
(Ořezat)
Nahraje přiblížený přehraný snímek.
1 Dotkněte se snímku nebo stiskněte tlačítko T/W
(transfokace), abyste přiblížili vyříznutou oblast.
2 Nastavte bod pomocí v/V/b/B a pak se dotkněte
.
3 Vyberte velikost snímku pomocí b/B a pak se dotkněte
.
4 Dotkněte se [Uložit].
(Korekce červených
Odstraňuje červené oči způsobené bleskem.
očí)
Po dokončení odstranění červených očí se dotkněte [Uložit].
• Ne vždy lze červené oči odstranit; záleží na snímku.
(Měkké ostření)
Rozmaže okolí kolem vybraného bodu, aby jej zvýraznil.
Používání funkcí pro prohlížení
• Kvalita oříznutých snímků se může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se liší podle snímku.
1 Dotkněte se středu požadovaného snímku pro retušování
a pak se dotkněte
.
2 Upravte požadovaný rozsah retušování pomocí b/B a pak
se dotkněte
.
3 Vyberte úroveň retušování pomocí b/B a pak se dotkněte
.
4 Dotkněte se [Uložit].
69
Menu prohlížení
(Částečná barva)
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Odbarví okolí vybraného bodu, aby došlo k jeho zvýraznění.
1 Dotkněte se středu požadovaného snímku pro retušování
a pak se dotkněte
.
2 Upravte požadovaný rozsah retušování pomocí b/B a pak
se dotkněte
.
3 Dotkněte se [Uložit].
(Rybí oko)
Kolem vybraného bodu aplikuje efekt rybího oka.
1 Dotkněte se středu požadovaného snímku pro retušování
a pak se dotkněte
.
2 Vyberte úroveň retušování pomocí b/B a pak se dotkněte
.
3 Dotkněte se [Uložit].
(Paprskový filtr)
Přidá odlesky ke zdrojům světla.
1 Upravte požadovanou délku retušování b/B a pak se
dotkněte
.
2 Vyberte úroveň retušování pomocí b/B a pak se dotkněte
.
3 Dotkněte se [Uložit].
70
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
(Rozmazat okolo)
Vybere středový bod pro vyjádření pohybu na snímku.
1 Dotkněte se středu požadovaného snímku pro retušování
a pak se dotkněte
.
2 Upravte požadovaný rozsah retušování pomocí b/B a pak
se dotkněte
.
3 Dotkněte se [Uložit].
(Retro)
Změkčuje snímek rozmazáním a ztlumením okolního světla,
takže se zdá, jako by snímek byl pořízen starým
fotoaparátem.
(Kresba): Kreslení na snímky
Používání funkcí pro prohlížení
1 Upravte požadovaný rozsah retušování pomocí b/B a pak
se dotkněte
.
2 Vyberte úroveň retušování pomocí b/B a pak se dotkněte
.
3 Dotkněte se [Uložit].
Nakreslí na snímek znaky nebo grafiku a pak jej uloží jako nový snímek.
Viz str. 77.
(Prezentace): Přehrávání série snímků
Dotkněte se [MENU] t
Viz str. 61.
(Prezentace) t
(Prezentace).
Přehrávání prezentace z obrazovky přehledu
Dotkněte se
prezentaci.
(Prezentace) a pak se dotkněte snímku, od kterého chcete začít
71
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
(Vymazat): Mazání snímků
Vybírá a maže snímky na obrazovce jednoho snímku nebo přehledu, viz str. 44.
(Toto foto)
Vymaže snímek, který je zrovna vybrán.
(Více snímků)
Vybírá a maže více snímků.
(Celé album)
Maže všechny snímky ve vybraném albu.
(Vše ve složce)
Maže všechny snímku ve vybrané složce na kartě „Memory
Stick Duo“.
(Chránit): Prevence náhodného vymazání
Ochrana snímků před nechtěným smazáním.
Na chráněném snímku se objeví indikátor
(Chránit).
(Toto foto)
Chrání/ruší ochranu aktuálně vybraného snímku.
(Více snímků)
Vybírá a chrání/ruší ochranu více snímků.
(Vybrat vše v albu)
Chrání všechny snímky ve vybraném albu.
(Odstranit vše z alba)
Odstraní ochranu všech snímků ve vybraném albu.
Ochrana snímku
1 Zobrazte snímek, který si přejete chránit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Zobrazte
4 Dotkněte se
(Chránit) dotykem na v/V a pak se jej dotkněte.
(Toto foto).
Výběr a ochrana snímků
1 Dotkněte se [MENU] v režimu jednoho snímku nebo přehledu.
2 Zobrazte
3 Dotkněte se
72
(Chránit) dotykem na v/V a pak se jej dotkněte.
(Více snímků).
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
Při zobrazení jednoho snímku:
4 Pomocí / zobrazte snímek, který má být chráněn, a pak se dotkněte jeho středu.
K vybranému snímku je připojena značka .
5 Dotykem na
snímku.
/
zobrazte další snímky, které chcete chránit, a pak se dotkněte středu
t [OK].
6 Dotkněte se
Při zobrazení přehledu snímků:
4 Dotkněte se miniatury snímku, který chcete chránit.
K vybranému snímku je připojena značka
.
5 Na ochranu ostatních snímků opakujte krok 4.
t [OK].
6 Dotkněte se
• Pro návrat na obrazovku jednoho snímku se dotkněte
na obrazovce přehledu.
Výběr všech snímků v albu
2 Zobrazte
(Chránit) dotykem na v/V a pak se jej dotkněte.
3 Dotkněte se
(Vybrat vše v albu).
Všechny snímky ve vybraném albu jsou chráněny.
• Ochranu nelze nastavit, když je v albu více než 100 souborů. V tomto případě nastavte ochranu
z [Více snímků].
Zrušení ochrany
Vyberte snímek, pro který chcete zrušit ochranu, a odemkněte jej stejným postupem,
jakým jste jej chránili.
Indikátor
(Chránit) zmizí.
Používání funkcí pro prohlížení
1 Dotkněte se [MENU] v režimu přehledu.
• Pro odstranění ochrany všech snímků v albu se dotkněte
(Odstranit vše z alba).
• Formátování vymaže všechna data uložená ve vnitřní paměti nebo na kartě „Memory Stick Duo“,
i když jsou snímky chráněné, a tyto snímky nelze obnovit.
• Nastavení ochrany snímku může chvilku trvat.
(Prohlížení alba): Návrat na obrazovku alba
Návrat na obrazovku alba z obrazovky oblíbených nebo sdílení.
73
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
(Tisk): Tisk snímků na tiskárně
Tisk snímků pořízených fotoaparátem.
Viz str. 107.
(Toto foto)
Vybraný snímek lze vytisknout.
(Více snímků)
Lze vybrat a vytisknout více snímků.
(Celé album)
Lze vytisknout všechny snímky ve vybraném albu.
(Otočit): Otáčení statického snímku
Pootočí statický snímek.
1 Zobrazte snímek, který chcete pootočit.
2 Dotykem [MENU] zobrazte menu.
3 Zobrazte
4 Dotkněte se
(Otočit) dotykem na v/V a pak se jej dotkněte.
(Otočit).
5 Chcete-li snímek otočit, dotkněte se [
].
6 Dotkněte se [OK].
• Nelze otáčet chráněné snímky nebo videoklipy.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použitého softwaru informace o pootočení
vyhodnocena správně.
74
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
Menu prohlížení
(Import): Import snímků
Snímky z karty „Memory Stick Duo“ lze kopírovat (importovat) do vnitřní paměti.
(Toto foto)
Vybraný snímek z karty „Memory Stick Duo“ lze kopírovat
do vnitřní paměti.
(Vše ve složce)
Všechny snímky ve složce na kartě „Memory Stick Duo“ lze
kopírovat do vnitřní paměti.
• Budou importovány snímky, které lze přehrávat na fotoaparátu.
• Pokaždé, když importujete snímky, se vytvoří nové album s datem importu.
• Snímky, jejichž velikost je větší než [8M], nelze přehrávat na fotoaparátu, ani když
jsou importovány.
• Používejte plně nabitý akumulátor. Při kopírování snímků s málo nabitým
(Export): Exportování snímků
Snímky z vnitřní paměti lze kopírovat (exportovat) na kartu „Memory Stick Duo“.
(Toto foto)
Vybraný snímek lze kopírovat z vnitřní paměti na kartu
„Memory Stick Duo“.
(Celé album)
Všechny snímky z alba lze kopírovat z vnitřní paměti na
kartu „Memory Stick Duo“.
(Vše v Oblíbených)
Všechny oblíbené snímky lze kopírovat z vnitřní paměti na
kartu „Memory Stick Duo“.
(Sdílet vše)
Všechny snímky pro sdílení lze kopírovat z vnitřní paměti na
kartu „Memory Stick Duo“.
Používání funkcí pro prohlížení
akumulátorem může dojít k přerušení přenosu nebo poškození dat v důsledku vybití
akumulátoru.
• Snímky pořízené jiným fotoaparátem někdy nelze přehrávat.
• Pokaždé když exportujete snímky, se vytvoří nová složka.
• Použijte kartu „Memory Stick Duo“ s dostatečným místem v paměti.
• Používejte plně nabitý akumulátor. Při kopírování snímků s málo nabitým
akumulátorem může dojít k přerušení přenosu nebo poškození dat v důsledku vybití
akumulátoru.
• Data ve vnitřní paměti nebudou po přenosu vymazána.
75
Menu prohlížení
Podrobnosti o ovládání 1 str. 48
(Výběr složky): Výběr složky pro prohlížení snímků
Vybere složku obsahující snímek, který chcete přehrát.
1 Požadovanou složku vyberte v/V.
2 Dotkněte se [OK].
Zrušení výběru složky
Dotkněte se [Ukončit] nebo [BACK] v kroku 2.
z O složkách
Fotoaparát ukládá obrázky do zadané složky na kartu „Memory Stick Duo“. Přístroj umožňuje
změnit složku nebo vytvořit novou.
• Vytvoření nové složky t [Tvorba nahr. složky] (str. 80).
• Změna složky k nahrávání snímků t [Změna nahr. složky] (str. 81).
• Jestliže je na kartě „Memory Stick Duo“ vytvořeno několik složek a zobrazí se první nebo
poslední snímek ve složce, objeví se následující indikátor.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
(Nastavení hlasitosti): Úprava hlasitosti
Nastaví hlasitost.
Viz str. 38.
(Pozadí): Změna pozadí
Pozadí sešitu lze změnit.
Viz str. 43.
76
Kreslení nebo umisťování značek na snímky
(Kresba)
Do souborů se snímky můžete kreslit nebo umísťova značky a pak je můžete
samostatně ukládat. K této činnosti využijte dotykové pero (přiloženo).
• V následujících situacích nelze kreslit.
– Při přehrávání videoklipů
– Při prohlížení nahraných snímků na televizoru
– Při přehrávání snímků na kartě „Memory Stick Duo“
– Při přehrávání oblíbených snímků nebo snímků pro sdílení
1 Stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
2 Dotkněte se [MENU] t
(Kresba) t
(Kresba).
A Tlačítko
B Tlačítko
(rámeček)
(pero)
C Tlačítko
(smazat)
D Tlačítko
(značka)
E Tlačítko výběru tloušťky
F Tlačítko výběru barvy
G Tlačítko
(uložit)
H Tlačítko
(zpětný chod)
I Tlačítko
J Tlačítko
Používání funkcí pro prohlížení
Zobrazení kresby
(vše smazat)
(ukončit)
Kreslení znaků nebo obrázků
1 Dotkněte se
.
2 Zvolte tloušťku čáry.
Dotkněte se tlačítka k výběru tloušťky, poté vlastní tloušťky a [BACK].
3 Kreslete znaky nebo obrázky.
77
Kreslení nebo umisťování značek na snímky (Kresba)
Razítkování
1 Dotkněte se
.
2 Vyberte značku.
Dotkněte se tlačítka k výběru značek, požadované značky a [BACK].
3 Umístěte značky na snímek.
Dodání rámečku
1 Dotkněte se
.
2 Výběr rámečku.
Vyberte požadovaný rámeček pomocí b/B a pak se dotkněte
.
Pro návrat na obrazovku kreslení se dotkněte [BACK].
Změna barvy čáry
Dotkněte se tlačítka k výběru barvy, požadované barvy a [BACK].
Provádění úprav
Dotkněte se
a pak dotykovým perem přetřete část, kterou chcete vymazat. Jinak
můžete dotykem
vrátit předchozí stav (opakovaným dotykem
se stav obrázku
vrátí do nejnovějšího stavu).
• Můžete volit tloušťku mazací gumy stejně jako pera – pomocí tlačítka k volbě tloušťky. Zvolená
tloušťka se použije na čáru i na gumu.
Smazání celé kresby
1 Dotkněte se
.
Zobrazí se „Vše smazat“.
2 Dotkněte se [OK].
Kresba ze snímku zmizí.
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
Uložení kresby
1 Dotkněte se
.
2 Dotkněte se velikosti snímku, která má být uložena, a pak se dotkněte [OK].
Pokreslený snímek je nahrán do alba jako nejnovější soubor.
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
• Velikost snímku, která má být uložena, lze vybrat mezi rozlišením [VGA] nebo [3M].
Ukončení režimu kreslení
1 Dotkněte se .
Zobrazí se „Ukončit“.
2 Dotkněte se [OK].
Dotykem [Zrušit] zrušte operaci.
78
Přizpůsobení nastavení
Přizpůsobení správy paměti
a nastavení
Výchozí nastavení lze změnit pomocí
obrazovce HOME.
(Správa paměti) nebo
(Nastav.) na
1 Dotykem na [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
HOME
2 Dotkněte se
(Správa paměti) nebo
(Nastav.).
Pro zobrazení ostatních položek nastavení se dotkněte v/V.
4 Dotkněte se položky nastavení, kterou chcete změnit, a pak se dotkněte
Přizpůsobení nastavení
3 Dotkněte se požadované položky nastavení.
hodnoty, kterou chcete nastavit.
Zrušení změny nastavení
Dotkněte se [Zrušit], pokud je to zobrazeno jako volba na obrazovce.
Pokud ne, dotkněte se [BACK] nebo [×].
• Nastavení zůstává i po vypnutí fotoaparátu.
79
Správa paměti
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Paměťový nástroj — Nástroj Memory Stick
Tato položka se zobrazí jen tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick
Duo“.
Formát.
Zformátuje kartu „Memory Stick Duo“. Běžně dodávané karty „Memory Stick Duo“
jsou již naformátovány a lze je ihned začít používat.
• Formátování nenávratně maže veškerá data na kartě „Memory Stick Duo“ včetně chráněných
snímků.
1 Dotkněte se [Formát.].
Objeví se hlášení „Data na Memory Stick budou vymazána“.
2 Dotkněte se [OK].
Začne formátování.
Zrušení formátování
Dotkněte se [Zrušit] nebo [BACK] v kroku 2.
Tvorba nahr. složky
Vytvoří složku na kartě „Memory Stick Duo“ k nahrávání snímků.
1 Dotkněte se [Tvorba nahr. složky].
Objeví se hlášení „Tvorba nahr. složky“.
2 Dotkněte se [OK].
Vytvoří se nová složka s číslem o jedno větším než nejvyšší číslo složky a daná složka se
stane aktuální složkou pro záznam snímků.
Zrušení tvorby složky
Dotkněte se [Zrušit] nebo [BACK] v kroku 2.
80
Správa paměti
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
• Pokud nevytvoříte novou složku, ukládají se snímky do složky „101MSDCF“.
• Můžete vytvářet složky s názvem do „999MSDCF“.
• Ve fotoaparátu nelze složku smazat. Ke smazání složky použijte počítač apod.
• Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo dokud si
nevyberete jinou nahrávací složku.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
• Podrobnosti viz „Názvy a ukládání obrazových souborů“ (str. 102).
Změna nahr. složky
Změní složku právě používanou k nahrávání snímků.
1 Dotkněte se [Změna nahr. složky].
Zobrazí se obrazovka k výběru složky.
Zrušení změny nahrávací složky
Dotkněte se [Ukončit] nebo [BACK] v kroku 2.
• Složku „100MSDCF“ nemůžete vybrat jako složku pro ukládání.
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Mass Storage
Přizpůsobení nastavení
2 Dotkněte se [OK].
Při připojení fotoaparátu k počítači bude spojení Mass Storage nastaveno na „Memory
Stick Duo“.
– Načtěte snímky z karty „Memory Stick Duo“ do počítače
– Zkopírujte snímky z počítače na kartu „Memory Stick Duo“
1 Dotkněte se [Mass Storage].
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
2 Připojte fotoaparát k počítači.
Pro připojení fotoaparátu a počítače pomocí kabelu USB viz str. 101.
81
Správa paměti
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Paměťový nástroj — Nástroj vnitřní paměti
Je-li do fotoaparátu vložena karta „Memory Stick Duo“, tato položka se nezobrazí.
Formát.
Naformátuje vnitřní paměť.
• Formátování vymaže natrvalo všechna data ve vnitřní paměti, včetně chráněných snímků.
1 Dotkněte se [Formát.].
Objeví se hlášení „Data ve vnitřní paměti budou vymazána“.
2 Dotkněte se [OK].
Začne formátování.
Zrušení formátování
Dotkněte se [Zrušit] nebo [BACK] v kroku 2.
• Při formátování vnitřní paměti bude společně se snímky vymazána zabudovaná
aplikace „PMB Portable“. Pokud aplikaci „PMB Portable“ náhodně vymažete, znovu
ji nainstalujte z aplikace „Picture Motion Browser“ (přiložena). Podrobnosti
o postupu naleznete v průvodci „Picture Motion Browser Guide“.
82
Nastav.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Zvuk
Vybere zvuk, který se vygeneruje při ovládání fotoaparátu.
Závěrka
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Zap.
Při dotyku dotykového panelu nebo stisku spouště se
ozve pípnutí/zvuk závěrky.
Vyp.
Vypíná zvukový signál/zvuk závěrky.
Přír.funkce
Když pracujete s fotoaparátem, objeví se nápověda k funkcím.
Zobrazuje průvodce funkcemi.
Vyp.
Nezobrazuje průvodce funkcemi.
Zobrazení této nápovědy lze vypnout a zapnout
výše uvedeným nastavením.
Přizpůsobení nastavení
Zap.
• Nápovědu zobrazenou dotykem na [?] nelze vypnout nebo zapnout výše uvedeným nastavením.
Pro skrytí nápovědy zobrazené dotykem na [?] se znovu dotkněte [?] (str. 26).
Inicializace
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení. I při vykonání této funkce
budou zachovány snímky uložené ve vnitřní paměti.
1 Dotkněte se [Inicializace].
Objeví se hlášení „Inicializace všech nastavení“.
2 Dotkněte se [OK].
Nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.
Zrušení inicializace
Dotkněte se [Zrušit] nebo [BACK] v kroku 2.
• Při inicializaci nikdy nevypínejte napájení.
83
Nastav.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Kalibrace
Umožňuje provést kalibraci v případech, kdy tlačítka dotykové obrazovky nereagují
v příslušných bodech, kde se dotýkáte.
Pomocí dotykového pera se dotkněte značky × zobrazené na obrazovce.
K přerušení kalibrace před jejím skončením stiskněte [Zrušit]. Nastavení provedená až
do tohoto okamžiku se nezmění.
Značka × se pohybuje po obrazovce.
Jestliže se vám nezdaří stisknout správný bod, kalibrace se neprovede. Znovu stiskněte
značku ×.
84
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Nastav.
Hlavní nastavení — Hlavní nastavení 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Spojení USB
Vybere režim USB, který se použije při připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně
vyhovující standardu PictBridge pomocí kabelu USB (Jen při použití vnitřní paměti).
Připojí fotoaparát k tiskárně odpovídající normě
PictBridge (str. 107). Když připojíte fotoaparát k počítači,
průvodce kopírováním se spustí automaticky a snímky ve
vnitřní paměti fotoaparátu se zkopírují do počítače.
(s Windows XP/Vista)
Mass Storage
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi
fotoaparátem a počítačem nebo jiným zařízením USB
(str. 101).
Auto
Fotoaparát rozpoznává automaticky a nastavuje
komunikaci s počítačem nebo tiskárnou vyhovující
standardu PictBridge (str. 101 a 107).
• Pokud nelze připojit fotoaparát k tiskárně kompatibilní
s PictBridge pomocí nastavení [Auto], vyberte [PictBridge].
• Pokud nelze připojit fotoaparát k počítači nebo zařízení
USB pomocí nastavení [Auto], vyberte [Mass Storage].
COMPONENT
Přizpůsobení nastavení
PictBridge
Vybírá typ výstupu videosignálu SD nebo HD(1080i) podle připojeného televizoru
(str. 94).
HD(1080i)
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu
k televizoru s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu
k televizoru, který není kompatibilní se signálem
HD(1080i).
85
Nastav.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Videovýstup
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu. Pro prohlížení
snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte barevný obrazový systém země nebo
regionu (str. 95).
86
NTSC
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například
pro USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (například
pro Evropu).
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 1
Výchozí nastavení je označeno
.
Iluminátor AF
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt
i ve tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor
.
Auto
Používá iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Přizpůsobení nastavení
• Pokud světlo iluminátoru AF dostatečně nezasáhne objekt nebo objekt není dostatečně
kontrastní, zaostření nemusí proběhnout. (Doporučuje se vzdálenost maximálně 2,7 m
(transfokátor v poloze W)/2,5 m (transfokátor v poloze T.)
• Bude zaostřeno, pokud světlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
zasáhne střed objektu.
• Nelze používat iluminátor AF, když:
– Je nastaveno přednastavené ostření (str. 33).
– V režimu volby scény je vybrán režim
(Snímání úsměvu), (Soumrak),
(Krajina) nebo
(Ohňostroj).
– Je aktivována funkce detekce obličejů.
• Při používání iluminátoru AF je běžný rámeček AF zrušen a nový rámeček AF se zobrazí
tečkovaně. Automatické ostření přednostně ostří na objekty umístěné blízko středu rámečku.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nebyl prokázán žádný vliv na zdraví, nedívejte se
zblízka přímo do iluminátoru AF.
Ř. Mřížky
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
Zap.
Zobrazí čáry mřížky.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
• Čáry mřížky se nezaznamenávají.
87
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Nastav.
Režim AF
Vybere provozní režim automatického zaostřování.
Jeden
Automaticky nastaví zaostření při stisknutí a přidržení
tlačítka spouště napůl. Tento režim je užitečný při
fotografování nehybných objektů.
Monitor
Automaticky nastaví zaostření před tím, než napůl
stisknete a přidržíte tlačítko spouště. Tento režim
zkracuje dobu nutnou pro ostření.
• Spotřeba energie akumulátorů je rychlejší než v režimu
[Jeden].
• Při aktivaci funkce detekce obličejů je zrušen režim AF.
Digitál. transf.
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 3×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
Smart
(Inteligentní transfokátor)
(
)
Podle velikosti snímku jej zvětší digitálně v takovém
rozsahu, aby snímek nebyl zkreslen. Není k dispozici,
když je velikost snímku nastavena na [8M] nebo [3:2].
• Maximální stupeň přiblížení inteligentního transfokátoru je
zobrazen v následující tabulce.
Přesný
(Přesná digitální
transfokace)
(
)
Zvětšuje všechny velikosti snímku až na maximum 6×,
ale kvalita snímku se tím zhoršuje.
Vyp.
Nepoužívá digitální transfokaci.
Velikost snímku a maximální stupeň přiblížení pomocí inteligentního transfokátoru
Velikost
Maximální rozsah
transfokátoru
5M
Zhruba 3,8×
3M
Zhruba 4,8×
VGA
Zhruba 15×
16:9
Zhruba 5,1×
• Při aktivaci funkci detekce obličejů nelze používat digitální transfokátor.
88
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Nastav.
Nastavení pro záběr — Nastavení pro záběr 2
Výchozí nastavení je označeno
.
Autom. Orient.
Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (vertikálně), zaznamená fotoaparát
změnu polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
Zap.
Nahraje snímek ve správné orientaci.
Vyp.
Automatická orientace je deaktivována.
• Levá a pravá strana snímku orientovaného vertikálně bude zobrazena černě.
• Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu.
Pokud snímek není nahrán ve správné orientaci, můžete jej otočit pomocí postupu popsaného na
str. 74.
Autom. Prohlížení
Zap.
Použije automatické prohlížení.
Vyp.
Nepoužívá automatické prohlížení.
• Pokud stisknete napůl tlačítko spouště, nahraný snímek zmizí a okamžitě můžete pořídit další.
Přizpůsobení nastavení
Ihned po pořízení statického snímku zobrazí nahraný snímek na displeji zhruba na dvě
sekundy.
Úroveň úsměvu
Když je ve volbě scény vybrán režim
detekce úsměvu.
Vysoká
(Snímání úsměvu) (str. 53), nastaví úroveň
Nastavení na [Vysoká] usnadňuje detekci úsměvu.
Střední
Nízká
• Za následujících podmínek může být obtížné detekovat úsměv.
– Když je obličej objektu příliš tmavý nebo příliš jasný a expozice není vhodně nastavena
– Když je obličej objektu příliš daleko od fotoaparátu
– Když má osoba nasazeny sluneční brýle nebo brýle se silnými obroučkami
– Když jsou oči zakryty ofinou, kloboukem nebo jinými předměty
– Když osoba není otočena dopředu
89
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Nastav.
Nastavení hodin
Nastavení hodin
Nastavuje datum a čas.
1 Vyberte
(Nastavení hodin) z
(Nastav.) na obrazovce HOME.
2 Dotkněte se [Nastavení hodin].
3 Dotkněte se požadovaného formátu zobrazení data a pak se dotkněte
Objeví se obrazovka nastavení hodin.
.
4 Dotkněte se každé položky a pak nastavte číselnou hodnotu dotykem na v/V.
5 Dotkněte se [OK].
Zrušení nastavení hodin
Dotkněte se [Zrušit] nebo [BACK] v kroku 5.
90
Nastav.
Podrobnosti o ovládání 1 str. 79
Language Setting
Language Setting
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Přizpůsobení nastavení
91
Prohlížení snímků na televizoru
Prohlížení snímků na televizoru
Pokud připojíte fotoaparát k televizoru, můžete si prohlížet snímky na obrazovce
televizoru.
Spojení závisí na typu televizoru, ke kterému je fotoaparát připojen.
• Na televizoru se neobjevují ikony ani další indikátory.
Prohlížení snímků pomocí připojení fotoaparátu k televizoru
prostřednictvím kabelu pro víceúčelový konektor (nepřiložen)
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
1 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor
(nepřiložen).
VIDEO AUDIO
Žlutá
1 Vstupní zdířky audia/videa
Černá
Tlačítko
(Přehrávání)
Kabel pro víceúčelový
konektor (nepřiložen)
2 Víceúčelový
konektor
• Nastavte přepínač na kabelu pro víceúčelový konektor na „TV“.
• Pokud je televizor vybaven vstupními stereofonními zdířkami, připojte audio konektor (černý)
kabelu pro víceúčelový konektor do levé zdířky audio (bílá).
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
• Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
92
Prohlížení snímků na televizoru
3 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru.
Pro výběr požadovaného snímku se dotkněte
/
.
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 86).
Prohlížení snímků na televizoru
93
Prohlížení snímků na televizoru
Prohlížení snímku připojením fotoaparátu k televizoru
s vysokým rozlišením (HD)
Snímek nahraný fotoaparátem si můžete prohlédnout na televizoru s vysokým
rozlišením (HD)* pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (nepřiložen).
Před připojením fotoaparátu k televizoru vypněte fotoaparát i televizor.
* Snímky nahrané v rozlišení [VGA] nelze přehrávat jako snímky s vysokou kvalitou.
• Prohlížet snímky ve vysoké kvalitě můžete i pomocí stanice Cyber-shot Station CSS-HD1
(nepřiložen)/CSS-HD2 (nepřiložen).
1 Připojte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí
adaptérového kabelu pro výstup HD (nepřiložen).
1 Vstupní zdířky
audia/videa
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Tlačítko
Zelená/modrá/
červená
(Přehrávání)
Bílá/červená
Adaptérový kabel
pro výstup HD
(nepřiložen)
2 Víceúčelový konektor
2 Zapněte televizor a nastavte vstup.
• Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
94
Prohlížení snímků na televizoru
3 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru.
Pro výběr požadovaného snímku se dotkněte
/
.
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] v nabídce [Hlavní nastavení 2] výběrem
(Nastav.)
na obrazovce HOME (str. 85).
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 86).
• Ve formátu HD nelze prohlížet videoklipy. Nastavte [COMPONENT] na [SD].
• Zobrazí se sešit ve zmenšené velikosti.
Standard „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením zařízení kompatibilních se Sony PhotoTV HD pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (nepřiložen) lze pohodlně využívat nový svět fotografií v
dechberoucí kvalitě plného vysokého rozlišení.
Standard PhotoTV HD umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy
a zřetelnou strukturu.
• Tato nastavení je také třeba udělat na televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu
k televizoru.
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hong Kong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Prohlížení snímků na televizoru
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami videa a kabel pro víceúčelový konektor. Barevný systém televizoru musí být
shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy
barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guajana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
95
Používání počítače
Využití počítače se systémem
Windows
Ilustrace obrazovek použité v této části vycházejí
z anglické verze.
• Ve Windows Vista se mohou některé názvy nebo
činnosti od těch níže popsaných lišit.
Nejdříve instalujte software (přiložen) (str. 98)
• Instalujte software v tomto pořadí:
– „Picture Motion Browser“
– „Music Transfer“
Připojování k počítači (str. 101)
• Jestliže připojíte fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu,
spustí se „PMB Portable“ a snímky označené ke sdílení
můžete snadno odesílat do sítě web.
• Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“ a „Music
Transfer“: je možné prohlížení snímků.
– Zobrazení snímků uložených v počítači
– Načítání snímků z fotoaparátu do počítače
– Načítání snímků z počítače do fotoaparátu
– Načítání snímků na webové stránky
– Úpravy snímků
– Zobrazení zeměpisné polohy míst pořízení snímků na
Internetu
– Tvorba disku s nahranými snímky (vyžaduje jednotku pro
zápis na CD nebo DVD)
– Tisk nebo ukládání snímků s datem
– Dodání nebo změna hudby pro prezentace (pomocí
aplikace „Music Transfer“)
Další informace o tomto produktu a odpovědi na často
kladené otázky naleznete na internetových stránkách
zákaznické podpory společnosti Sony.
http://www.sony.net/
96
Využití počítače se systémem Windows
Doporučená konfigurace
počítače
K připojení počítače k fotoaparátu se
doporučuje následující prostředí.
Doporučené prostředí pro
používání aplikace „Picture
Motion Browser“, „PMB Portable“
a „Music Transfer“
OS (předinstalován): Microsoft Windows
2000 Professional SP4, Windows XP*
SP2/Windows Vista*
CPU/Paměť: Pentium III 800 MHz nebo
rychlejší, 256 MB RAM nebo více
(Windows 2000/Windows XP), 1 GB
RAM nebo více (Windows Vista)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná
kapacita disku – zhruba 300 MB
Displej: Rozlišení obrazu: 1024 × 768 bodů
nebo více
* Nejsou podporovány 64bitové edice
a Starter (Edition).
Poznámky o připojení fotoaparátu
k počítači
Poznámky o webových
stránkách přednastavených
v aplikacích „Picture
Motion Browser“ a „PMB
Portable“
Aplikace „Picture Motion Browser“ a
„PMB Portable“ mají přednastaveno
několik adres webových stránek.
Poskytněte souhlas s následujícím o
používání služeb načítání snímků atd.
(dále jen „služeb“) poskytovaných
webovými stránkami (včetně těch
přednastavených) pomocí aplikací
„Picture Motion Browser“ nebo „PMB
Portable“.
• Některé webové stránky vyžadují za
poskytování těchto služeb registraci nebo
poplatky.
• Řiďte se podmínkami smlouvy pro používání
služeb stanovenými webovou stránkou.
• Z jistých důvodů provozovatele webových
stránek může dojít k ukončení nebo změnám
služeb. Společnost Sony nezodpovídá za tyto
situace, ani za žádné potíže mezi zákazníky
a třetí stranou, ani za ztráty zákazníka
vzniklé používáním těchto služeb.
• Pro prohlížení webové stránky budete
přesměrování serverem spravovaným
společností Sony (dále jen serverem Sony).
Může se stát, že nebude možno se na webové
stránky dostat z důvodů údržby serveru
apod.
• Ukončení činnosti serveru Sony bude
oznámeno předem na webových stránkách
společnosti Sony atd.
• Adresa URL atd., na kterou budete
serverem Sony přesměrováni, může být ke
zlepšení budoucích produktů a služeb Sony
nahrána.
V tomto případě nebudou nahrávána osobní
data.
Používání počítače
• Funkčnost není zaručena ani pro všechny
doporučené konfigurace zmíněné výše.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB
k jednomu počítači současně, je možné, že
v závislosti na typu zařízení USB, které
používáte, některá zařízení včetně
fotoaparátu nebudou fungovat.
• Funkčnost není zaručena při použití
rozbočovače USB.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB
typu Hi-Speed USB (podle standardu USB
2.0) umožňuje pokročilý přenos dat
(vysokorychlostní přenos dat), protože tento
fotoaparát je kompatibilní s rozhraním HiSpeed USB (podle standardu USB 2.0).
• Při připojování k počítači existují tři režimy
USB připojení, [Auto] (výchozí nastavení),
[Mass Storage] a [PictBridge]. Tato část
popisuje příklady režimů [Auto] a [Mass
Storage]. Podrobnosti o [PictBridge] viz
str. 85.
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem
se po probuzení počítače z úsporného
režimu nebo režimu spánku nemusí obnovit
okamžitě.
97
Instalace softwaru (přiložen)
Software (přiložen) lze instalovat
následujícím postupem.
• Přihlaste se jako správce.
1 Zapněte počítač a vložte disk CDROM (přiložen) do jednotky CDROM počítače.
Objeví se instalační obrazovka
s nabídkou.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• Ve Windows Vista se může objevit
obrazovka AutoPlay. Vyberte „Run
Install.exe.“ a pro další postup instalace
se řiďte instrukcemi, které se objeví na
obrazovce.
2 Klepněte na [Install] (Instalace).
Objeví se okno „Choose Setup
Language“ (volba jazyka instalace).
3 Zvolte požadovaný jazyk a pak
klepněte na [Next] (další).
Objeví se obrazovka [Location
Settings].
98
4 Vyberte [Region] (region)
a [Country/Area] (země/oblast),
pak klepněte na [Next] (další).
Když se objeví [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility] (Vítejte v průvodci instalací
obrazové aplikace Sony)
klepněte na [Next] (další).
Objeví se okno „License
Agreement“ (licenční smlouva).
Přečtěte si pečlivě smlouvu. Jestliže
přijímáte podmínky smlouvy,
klepněte na přepínač vedle textu [I
accept the terms of the license
agreement] (Přijímám podmínky
licenční smlouvy) a klepněte na
[Next] (další).
5 Podle instrukcí na obrazovce
dokončete instalaci.
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující
potvrzení restartu počítače, restartujte
počítač podle pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní
DirectX, ale záleží na operačním
systému vašeho počítače.
6 Po skončení instalace vyjměte
disk CD-ROM z jednotky.
• Instalujte softwaru v následujícím
pořadí:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Instalace softwaru (přiložen)
Po instalaci softwaru se na ploše vytvoří
zástupce pro webovou stránku
zákaznické registrace.
Jakmile se registrujete na webové
stránce, můžete využívat bezpečnou
a užitečnou zákaznickou podporu.
http://www.sony.net/registration/di
Po nainstalování softwaru se na ploše
vytvoří zástupci pro aplikace „Picture
Motion Browser“, „Picture Motion
Browser Guide“ a „Music Transfer“.
• Pro spuštění aplikace
„Picture Motion
Browser“ na ni
poklepejte.
• Pro spuštění aplikace
„Picture Motion Browser
Guide“ na ni poklepejte.
• Pro spuštění aplikace
„Music Transfer“ na ni
poklepejte.
Používání počítače
99
Aplikace „Picture Motion Browser“
(přiložena)
Statické snímky a videoklipy
z fotoaparátu můžete používat lépe než
kdy v minulosti díky výhodám daného
softwaru.
Tato část shrnuje aplikaci „Picture
Motion Browser“.
„Picture Motion Browser“
Přehled prohlížeče
S aplikací „Picture Motion Browser“
můžete:
• Importovat snímky nahrané fotoaparátem
a zobrazit je na počítači.
• Organizovat snímky v počítači podle
kalendáře a zobrazovat je.
• Editovat snímky.
• Načítat snímky z počítače do fotoaparátu.
• Retušovat (korekce červených očí atd.),
tisknout, posílat snímky jako přílohy k emailům, měnit datum snímání a další.
• Snímky lze s datem tisknout i ukládat.
• Můžete vytvořit datový disk pomocí
vypalovacího zařízení pro CD nebo DVD.
• Podrobnosti naleznete v příručce „Picture
Motion Browser Guide“.
Přístup k průvodci „Picture Motion
Browser Guide“
• Poklepejte na ikonu „Picture Motion
Browser Guide“ na ploše.
• V nabídce Start klepněte na [Start] t
[All Programs] (všechny programy) (ve
Windows 2000, [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility]
(Obrazový program Sony) t [Help]
(Nápověda) t [Picture Motion
Browser Guide].
100
Spuštění a ukončení
„Picture Motion Browser“
Spuštění aplikace „Picture Motion
Browser“
Poklepejte na ikonu
(Picture Motion
Browser) na pracovní ploše.
Nebo v nabídce Start: Klepněte na
[Start] (Start) t [All Programs]
(Všechny programy) (ve Windows 2000,
[Programs] (Programy)) t [Sony
Picture Utility] (Obrazový program
Sony) t [Picture Motion Browser].
• Při prvním spuštění aplikace „Picture
Motion Browser“ se zobrazí zpráva
informačního nástroje vyžadující potvrzení.
Vyberte [Start]. Tato funkce informuje
o novinkách, jako například aktualizacích
softwaru. Nastavení lze změnit později.
Ukončení aplikace „Picture Motion
Browser“
Klepněte na tlačítko
v pravém
horním rohu obrazovky.
Připojení k počítači
Příprava fotoaparátu
a počítače
3 Stiskněte
(Přehrávání) a pak
zapněte počítač.
Tlačítko
1 Připojte adaptér USB pro
(Přehrávání)
víceúčelový konektor (přiložen) a
kabel USB (přiložen).
Adaptér USB
pro víceúčelový
Kabel USB konektor
2 Do fotoaparátu vložte dostatečně
nabitý akumulátor.
Připojení fotoaparátu
k počítači
2 Víceúčelový konektor
1 Do konektoru
USB
Používání počítače
• Pokud kopírujete snímky do počítače a
blok akumulátorů je již z velké části
vybitý, může dojít k selhání kopírování
nebo k poškození dat v případě, že se
akumulátor vybije příliš rychle.
Doporučuje se používat adaptér AC
(nepřiložen) a kabel USB, AV, DC IN
pro víceúčelový konektor (nepřiložen)
nebo stanici „Cyber-shot Station“
(nepřiložena).
Kabel USB
Při připojení fotoaparátu k počítači
pomocí kabelu USB se automaticky
spustí aplikace „PMB Portable“.
101
Připojení k počítači
• Podrobnosti o práci s aplikací „PMB
Portable“ naleznete v nápovědě obsažené
v aplikaci „PMB Portable“.
• Při načítání snímků prostřednictvím
Internetu včetně tohoto produktu může dojít
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb k tomu, že mezipaměť zůstane
v používaném počítači.
Odstranění připojení USB
Názvy a ukládání
obrazových souborů
Soubory se snímky nahranými
fotoaparátem jsou seskupeny do složek
na kartě „Memory Stick Duo“ nebo ve
vnitřní paměti.
Příklad: prohlížení složek v systému
Windows XP
Proveďte postup od kroku 1 až po krok
4 a poté proveďte následující:
• Odpojení kabelu USB.
• Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“.
• Vložení karty „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní
paměti.
• Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu
panelu.
na hlavním
Poklepejte zde
2 Klepněte na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení
a pak klepněte na [OK].
4 Klepněte na [OK].
Přístroj je odpojen.
• U systémů Windows XP/Vista je krok 4
zbytečný.
A Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí fotoaparátu, který není vybaven
funkcí vytváření složek
B Složka obsahující data snímků nahraná
pomocí tohoto fotoaparátu
Pokud nevytváříte nové složky, je tam
jen složka „101MSDCF“.
C Tato složka se nemusí na obrazovce
objevit; záleží na nastavení Windows.
Složka DBFILES obsahuje data,
například informace použité pro
zobrazení alba. Pokud tato data
vymažete nebo editujete, zobrazení
alba nebude pracovat správně. Nikdy
nemažte ani neupravujte data obsažená
ve složce DBFILES.
D Složka použitá v aplikaci „PMB
Portable“.
102
Připojení k počítači
• Do složky „100MSDCF“ nelze nahrávat
žádné snímky. Snímky v této složce jsou
k dispozici pouze prohlížení.
• Soubory snímků jsou pojmenovány
následovně:
– Soubory se statickými snímky:
DSC0ssss.JPG
– Soubory videoklipů: MOV0ssss.MPG
– Soubory přehledů snímků, které se
nahrávají při nahrávání videoklipů:
MOV0ssss.THM
ssss znamená libovolné číslo z rozsahu
0001 až 9999. Numerické části názvu
souboru videoklipu nahraného v režimu
videoklipu a jeho odpovídající soubor
s přehledem snímků jsou shodné.
• Podrobnější informace o složkách viz str. 76
a 80.
• Pokud složku přesunete, možná nebude
možné si snímek prohlížet ve fotoaparátu.
Používání počítače
103
Používání softwaru „Music Transfer“
(přiložen)
Hudební soubory, které jsou nahrány
z výroby, lze změnit na vámi požadované
hudební soubory pomocí aplikace
„Music Transfer“ na disku CD-ROM
(přiložen). Tyto soubory můžete také
kdykoli vymazat nebo přidat.
Přidávání/změna hudebních
souborů pro prezentace
pomocí softwaru „Music
Transfer“
Hudební formáty, které lze přenášet
pomocí softwaru „Music Transfer“, jsou
následující:
• Soubory MP3 uložené na pevném disku
v počítači
• Hudba na CD
• Předem nastavená hudba uložená ve
fotoaparátu
1 Dotykem na [HOME] zobrazte
obrazovku HOME.
2 Dotkněte se
(Tisk, Ostatní)
a pak se dotkněte [Hudební
nástroj].
3 Dotkněte se [Staž.hudby].
Objeví se hlášení „Připojit k PC“.
4 Proveďte připojení USB mezi
fotoaparátem a počítačem.
5 Spusťte „Music Transfer“.
104
6 Pro přidání nebo změnu
hudebních souborů se řiďte
instrukcemi na obrazovce.
• Obnovení původní hudby nastavené ve
fotoaparátu z výroby:
1 Proveďte činnost [Form.hudby] v kroku
3.
2 V aplikaci „Music Transfer“ proveďte
[Restore defaults] (Obnovit výchozí).
Všechny hudební soubory se vrátí na
původní nastavenou hudbu a [Hudba]
v menu [Prezentace] se nastaví na [Vyp.].
• Hudební soubory lze nastavit na původní
pomocí [Inicializace] (str. 83), avšak tím se
vynulují také ostatní nastavení.
• Podrobnosti o používání aplikace „Music
Transfer“ viz nápověda na Internetu „Music
Transfer“.
Prohlížení „Průvodce ke zdokonalení
k produktu Cyber-shot“
Při instalaci „Příručka k produktu
Cyber-shot“ se nainstaluje i Průvodce ke
zdokonalení k produktu Cyber-shot.
„Průvodce ke zdokonalení k produktu
Cyber-shot“ dále vysvětluje, jak
používat fotoaparát a volitelné doplňky.
Prohlížení ve Windows
Začněte od zástupce na ploše.
Používání počítače
105
Tisk statických snímků
Jak vytisknout statické snímky
Při tisku snímků pořízených v v režimu [16:9]
mohou být odříznuty okraje, a proto si
obrázek před tiskem prohlédněte (str. 118).
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu PictBridge (str. 107)
Snímky lze vytisknout po přímém připojení fotoaparátu
k tiskárně splňující standard PictBridge.
Přímý tisk na tiskárně disponující slotem na karty „Memory Stick“
Snímky lze vytisknout na tiskárně disponující slotem na karty
„Memory Stick“.
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný
s tiskárnou.
Tisk pomocí počítače
Snímky můžete do počítače zkopírovat pomocí přiložené
aplikace „Picture Motion Browser“ a pak je můžete tisknout.
Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním.
Tisk v provozovně
Kartu „Memory Stick Duo“ se snímky nahranými
fotoaparátem můžete vzít do provozovny fototiskových
služeb. Funkce nastavování DPOF není ve fotoaparátu
k dispozici.
106
Tisk snímků přímo na tiskárně
odpovídající standardu PictBridge
I když nemáte počítač, můžete si
vytisknout snímky z fotoaparátu přímým
připojením fotoaparátu k tiskárně
kompatibilní s PictBridge.
Krok 2: Připojení
fotoaparátu k tiskárně
1 Připojte adaptér USB pro
• Standard „PictBridge“ je založen na
standardu CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
• Nelze tisknout videoklipy.
• Pokud na displeji fotoaparátu bliká indikátor
(upozornění na chybu), zkontrolujte
připojenou tiskárnu.
Krok 1: Příprava
fotoaparátu
víceúčelový konektor ke kabelu
USB a připojte fotoaparát
k tiskárně.
2 Víceúčelový
konektor
Připravte fotoaparát k připojení
k tiskárně pomocí kabelu USB. Když je
[Spojení USB] nastaveno na [Auto],
fotoaparát při připojení automaticky
rozpozná některé tiskárny. Pokud tomu
tak je, přeskočte krok 1.
• Doporučuje se používat plně nabitý blok
akumulátoru pro prevenci výpadku napájení
uprostřed tisku.
1 Dotykem na [HOME] zobrazte
Adaptér USB pro
víceúčelový
konektor
Kabel USB
1 Do
konektoru
USB
obrazovku HOME.
dotkněte [
(Nastav.) a pak se
Hlavní nastavení].
3 Dotkněte se [Hlavní nastavení 2]
a pak se dotkněte [Spojení USB].
4 Dotkněte se [PictBridge].
Tisk statických snímků
2 Dotkněte se
Režim USB je nastaven.
107
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
2 Zapněte fotoaparát a tiskárnu.
Po dokončení připojení se
objeví indikátor
.
Když si zvolíte [Toto foto]
Můžete vytisknout vybraný snímek.
Přejděte na krok 4.
Když si zvolíte [Více snímků]
Lze vytisknout více vybraných snímků.
1 Dotkněte se snímku, který chcete
tisknout.
Na vybraném snímku se objeví značka
.
2 Dotkněte se
.
3 Dotkněte se [OK].
Zobrazí se obrazovka jednoho
snímku.
Krok 3: Výběr snímků
k tisku
Krok 4: Tisk
1 Dotkněte se požadované položky
nastavení a proveďte nastavení
pro tisk.
1 Dotykem na [MENU] zobrazte
obrazovku MENU.
2 Dotykem v/V zobrazíte
a pak se dotkněte
(Tisk)
(Tisk).
Na displeji se zobrazí nabídka tisku.
3 Dotkněte se [Toto foto] nebo
[Více snímků].
[Počet]
Když je [Layout] nastaveno na [Po 1/
bez rámeč.] nebo [Po 1/rámeček]:
Vyberte počet listů snímku, které
chcete vytisknout. Snímek se
vytiskne jako jednotlivý snímek.
Když není [Layout] nastaveno na [Po
1/bez rámeč.] nebo [Po 1/rámeček]:
Vyberte počet sad snímků, které
chcete vytisknout jako přehled
snímků. Pokud jste si v kroku 3
vybrali [Toto foto], zvolte počet kopií
stejného snímku, který chcete
tisknout vedle sebe na archu jako
snímky přehledu.
• Určený počet snímků se nemusí vejít na
jeden list - záleží na počtu snímků.
108
Tisk snímků přímo na tiskárně odpovídající standardu PictBridge
[Layout]
Vybírá počet snímků, které chcete
vytisknout vedle sebe na list papíru.
[Velikost]
Vyberte velikost tiskového listu.
[Datum]
Vyberte [Den+čas] nebo [Datum]
k vložení data a času do snímku.
• Jestliže vyberete [Datum], datum se vloží
v pořadí, které jste zvolili (str. 90).
Některé tiskárny tuto funkci
neposkytují.
2 Dotkněte se [OK].
Snímek je vytištěn.
• Neodpojujte kabel USB, dokud je na
obrazovce zobrazen indikátor
(Připojování PictBridge).
Indikátor
Vyberte [Více snímků] a pak opakujte
postup od kroku 3.
Krok 5: Dokončení tisku
Zkontrolujte, že se displej vrátil ke 2.
kroku a odpojte kabel USB od
fotoaparátu.
Tisk statických snímků
Tisk dalších snímků
109
Odstranění problémů
Odstranění problémů
Pokud máte problémy s fotoaparátem nebo příslušenstvím, zkuste následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na str. 111 až 120.
Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 121.
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok akumulátorů
opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 83).
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Při opravování fotoaparátů s vnitřní pamětí nebo funkcí hudebních souborů budou
data ve fotoaparátu zkontrolována z důvodů ověření a opravy příznaků poruchy.
Sony nebude tato data kopírovat ani ukládat.
Klepnutím na jednu z následujících položek se přesunete na stránku s vysvětlením
příznaku a příčiny nebo s doporučeným postupem pro odstranění.
110
Blok akumulátorů a napájení
111
Vnitřní paměť
118
Snímání statických snímků/
videoklipu
112
„Memory Stick Duo“
118
Prohlížení snímků
114
Tisk
118
Vymazávání/Editace snímků
116
Tiskárna kompatibilní se
standardem PictBridge
119
Počítače
116
Dotykový panel
120
Sdílet
117
Ostatní
120
Odstranění problémů
Blok akumulátorů a napájení
Blok akumulátoru nelze vložit.
• Vložte modul akumulátoru správně stlačením páčky pro jeho vysunutí.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí
napájení fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátoru.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 128). Vyměňte za nový.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
• Pokud zapnutý fotoaparát neobsluhujete po dobu delší než 3 minuty, vypne se
automaticky, aby se prodloužila doba použitelnosti bloku akumulátorů. Znovu zapněte
fotoaparát.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 128). Vyměňte za nový.
Indikátor zbývající kapacity akumulátoru není správný.
• Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném
prostředí.
• Indikátor zbývající kapacity akumulátoru ukazuje jinak, než je aktuální zbývající
kapacita akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím
ukazatel srovnáte.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 128). Vyměňte za nový.
Nelze nabít blok akumulátoru.
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (nepřiložen). Pro nabíjení
akumulátoru použijte nabíječku.
Odstranění problémů
111
Odstranění problémů
Snímání statických snímků/videoklipu
Nelze nahrávat snímky.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti. Je-li karta plná, proveďte některý
z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 44).
– Po zkopírování snímku na kartu „Memory Stick Duo“ snímek vymažte.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Při fotografování nastavte režim fotografování na jiný než
na obrazovce HOME.
• Při snímání videoklipů nastavte na obrazovce HOME režim fotografování na
.
Objekt není na displeji vidět.
• Fotoaparát je nastaven na režim přehrávání. Stiskem
přepnete do režimu nahrávání
(str. 38).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Funkce stabilizace nefunguje, když se na displeji objeví
.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Fotografujte po stisknutí spouště napůl. Netiskněte spoušť naráz.
Nahrávání trvá velmi dlouho.
• Je aktivní funkce pomalé závěrky NR (str. 23). Nejedná se o závadu.
Obraz je neostrý.
• Objekt je příliš blízko. Fotografujte v režimu
(Makro zapnuto). Při fotografování
umístěte objektiv dále od objektu, než je nejkratší vzdálenost pro fotografování, asi
8 cm (W)/25 cm (T) (str. 32). Nebo nastavte fotoaparát do režimu
(Lze ostřit na
blízké objekty) a fotografujte se zaostřením na objekt ve vzdálenosti 1 až 20 cm
z polohy W (str. 32).
• Při fotografování je ve volbě scény nastaven režim
(Soumrak) nebo
(Krajina)
nebo
(Ohňostroj).
• Je zvolena funkce přednastavení zaostření. Vyberte režim automatického zaostřování
(str. 33).
• Vyhledejte „Způsob použití [Jednobod. AF]“ na str. 35.
Transfokátor nepracuje.
• Při výběru režimu
(Lze ostřit na blízké objekty) nelze vybrat optický transfokátor.
• Při nastavení velikosti snímku na [8M] nebo [3:2] nelze používat inteligentní
transfokátor Smart.
• Při aktivaci funkce detekce obličejů nelze používat digitální transfokátor.
112
Odstranění problémů
Blesk nepracuje.
• Blesk je nastaven na
(Blesk vypnut) (str. 32).
• Blesk nelze používat v následujících situacích:
– [Nahr. režim] je nastaven na [Série] nebo Expoziční řada (str. 54).
– Ve volbě scény je nastaven režim
(Vysoká citlivost) nebo (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) (str. 52).
– Snímání v režimu
(Lze ostřit na blízké objekty).
– Pořizování videoklipu.
• Nastavte blesk na
(Pláž) nebo
(Blesk zapnut), když je ve volbě scény zvolen režim
(Sníh) (str. 32).
(Krajina),
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové
skvrny.
• Částice (prach, pyl apod) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku.
Nejedná se o závadu (str. 18).
Funkce fotografování blízkých objektů (Makro/ostření blízkých objektů)
nefunguje.
• Ve volbě scény je zvolen režim
(Soumrak) nebo
(Krajina) nebo
(Ohňostroj)
(str. 52).
• Snímání v režimu
(Lze ostřit na blízké objekty) není možné, když je ve volbě scény
vybrán režim
(Snímání úsměvu).
Datum a čas nejsou na displeji LCD zobrazeny.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
Na snímky nelze vkládat datum.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky (str. 118). Tisknout nebo
ukládat snímky s datem můžete pomocí aplikace „Picture Motion Browser“.
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení
spouště.
Displej je příliš tmavý nebo příliš světlý.
• Upravte jas podsvícení (str. 27).
Snímek je příliš tmavý.
• Fotografujete objekt v protisvětle. Vyberte režim měření expozice (str. 35) nebo
Odstranění problémů
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 37).
nastavte expozici (str. 37).
113
Odstranění problémů
Snímek je příliš světlý.
• Nastavte expozici (str. 37).
Barvy snímku nejsou správné.
• Nastavte [Barevný režim] na [Normální] (str. 57).
Při snímání velmi světlého objektu se objevují svislé pruhy.
• Dochází k efektu vzniku skvrn a na snímku se objevují bílé, černé, červené, fialové
nebo jinak barevné pruhy. Nejedná se o závadu.
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Bez červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 59).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Retušujte snímek pomocí [Korekce červených očí] (str. 69).
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (str. 2).
Nelze pořizovat série snímků.
• Vnitřní paměť nebo karta „Memory Stick Duo“ jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky
(str. 44).
• Kapacita akumulátorů je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.
Prohlížení snímků
Nelze přehrávat snímky.
• Stiskněte tlačítko
(Přehrávání) nebo tlačítko SCRAPBOOK (str. 38).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Společnost Sony nezaručuje přehrávání souborů se snímky na tomto fotoaparátu,
pokud byly snímky zpracovány počítačem nebo nahrány jiným fotoaparátem.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 102).
• Při přehrávání snímků z karty „Memory Stick Duo“ nastavte
v
(Prohlížení snímků) na obrazovce HOME.
• Snímky na kartě „Memory Stick Duo“ nelze přehrávat v sešitu.
114
(Memory Stick)
Odstranění problémů
Objeví se chyba a snímky z alba nelze zobrazit.
• Když dojde k chybě dat ve fotoaparátu, objeví se chybové hlášení. Pro načtení snímků,
které nelze přehrát ve fotoaparátu, do počítače použijte aplikaci „Picture Motion
Browser“ (přiložena). Importováním dat zpět do fotoaparátu bude možno snímek
znovu přehrát.
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
• [Nastavení displeje] je nastaveno na [Jednod.] nebo [Jen snímek]. Dotykem na [DISP]
nastavte [Nastavení displeje] na [Normální] (str. 27).
Při počátku přehrávání se snímek jeví hrubý.
• To se může stát v důsledku zpracování snímku. Nejedná se o závadu.
Ikony se neobjevují.
• Když se dotknete pravé horní části displeje, ikony na okamžik zmizí. Když se prst od
obrazovky vzdálí, ikony se znovu objeví.
• [Nastavení displeje] je nastaveno na [Jen snímek]. Nastavte na [Normální] nebo
[Jednod.].
Nehraje hudba při prezentaci (hudba na podbarvení).
• Pro přenos hudby do fotoaparátu použijte aplikaci „Music Transfer“ (str. 104).
Pravá a levá strana snímku je zobrazena černě.
• [Autom. Orient.] je nastavena na [Zap.] (str. 89).
Snímek se neobjeví na televizoru.
• Zkontrolujte [Videovýstup], abyste zjistili, zda je výstupní signál fotoaparátu nastaven
na barevný systém vašeho televizoru (str. 86).
• Zkontrolujte, zda je propojení správné (str. 92).
• Pokud je konektor USB kabelu USB připojen k jinému zařízení, odpojte jej (str. 102).
• Snažíte se přehrávat videoklipy ve výstupu HD(1080i). Nahrané videoklipy nelze
Odstranění problémů
prohlížet v kvalitě vysokého rozlišení obrazu. Nastavte [COMPONENT] na [SD]
(str. 85).
115
Odstranění problémů
Vymazávání/Editace snímků
Nelze vymazat snímek.
• Zrušte ochranu (str. 72).
Nelze kreslit/retušovat.
• Nelze kreslit nebo retušovat následující snímky.
– Videoklipy
– Při prohlížení snímku na televizoru připojeném k fotoaparátu
– Snímky na kartě „Memory Stick Duo“
– Oblíbené snímky nebo snímky pro sdílení
Počítače
Není známa kompatibilita operačního systému počítače s fotoaparátem.
• Zkontrolujte „Doporučená konfigurace počítače“ na str. 97.
Počítač vybavený slotem „Memory Stick“ nerozeznává kartu „Memory Stick
PRO Duo“.
• Zkontrolujte, že počítač a čtečka karet Memory Stick podporují kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet Memory Stick vyráběné jiným výrobcem
než Sony by měli kontaktovat výrobce.
• Pokud není karta „Memory Stick PRO Duo“ podporována, připojte fotoaparát
k počítači (str. 101). Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Zapněte fotoaparát.
• Když je akumulátor téměř vybitý, nainstalujte nabitý blok akumulátorů nebo použijte
síťový adaptér (nepřiložen) (str. 101).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 85).
• Použijte kabel USB (přiložen) (str. 101).
• Odpojte kabel USB od počítače i fotoaparátu a znovu ho pevně připojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení
(str. 101).
• Při načítání snímků z karty „Memory Stick Duo“ do počítače vyberte
(Paměťový
nástroj) t [Nástroj Memory Stick] t [Mass Storage] na obrazovce HOME.
116
Odstranění problémů
Nelze kopírovat snímky.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 101).
• Postupujte podle určeného kopírovacího postupu pro daný operační systém.
• Budete-li nahrávat snímky na kartu „Memory Stick Duo“ formátovanou počítačem,
může být nemožné zkopírovat snímky do počítače. Fotografujte s kartou „Memory
Stick Duo“ formátovanou fotoaparátem (str. 80).
Po připojení USB se software „Picture Motion Browser“ nespustí automaticky.
• Spojení USB zapojte po zapnutí počítače (str. 101).
Nelze přehrávat snímky na počítači.
• Pokud používáte aplikaci „Picture Motion Browser“, vyhledejte „Picture Motion
Browser Guide“ (str. 100).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo softwaru.
Nevíte, jak používat aplikaci „Picture Motion Browser“.
• Vyhledejte „Picture Motion Browser Guide“ (str. 100).
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Přehráváte videoklip přímo z vnitřní paměti nebo karty „Memory Stick Duo“.
Zkopírujte videoklip na pevný disk počítače, poté přehrajte videoklip z pevného disku
(str. 101).
Nelze tisknout snímek.
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
Snímky dříve překopírované do počítače nelze prohlížet na fotoaparátu.
• Zkopírujte je do složky rozpoznané fotoaparátem, například „101MSDCF“ na kartě
„Memory Stick Duo“ (str. 102).
• Snímek byl zkopírován z počítače do vnitřní paměti fotoaparátu prostřednictvím
připojení Mass Storage, proto snímek neexistuje v albu. Pro kopírování snímků do
fotoaparátu použijte aplikaci „Picture Motion Browser“ (přiložen).
Nelze načítat na webové stránky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát připojen k počítači pomocí kabelu USB (str. 101).
• Při formátování vnitřní paměti bude vymazána také zabudovaná aplikace „PMB
Portable“. Použijte aplikaci „Picture Motion Browser“ (přiložena) a znovu „PMB
Portable“ nainstalujte.
Odstranění problémů
Sdílet
117
Odstranění problémů
Vnitřní paměť
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Karta „Memory Stick Duo“ je plná. Kopírujte na kartu „Memory Stick Duo“
s dostatečnou volnou kapacitou.
„Memory Stick Duo“
Nelze vložit kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ji správným směrem.
Omylem jste zformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymažou všechna data na kartě „Memory Stick Duo“. Data nelze
obnovit.
Nelze ukládat snímky.
• Snímky pořízené fotoaparátem jsou uloženy ve vnitřní paměti. Pokud je ve vnitřní
paměti místo, snímek nebude nahrán na kartu „Memory Stick Duo“, i když bude do
fotoaparátu vložena. Snímky budou nahrávány na kartu „Memory Stick Duo“, teprve
až bude vnitřní paměť zaplněna.
Tisk
Viz „Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge“ spolu s dalšími položkami.
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímky oříznuty. Zvláště když
tisknete snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí
bočního konce snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
Nelze tisknout snímky s datem.
• Pomocí aplikace „Picture Motion Browser“ lze tisknout snímky s datem.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro zobrazování data na snímcích. Protože však snímky
nahrané fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se
zobrazeným datem, jen pokud tiskárna nebo software rozpozná informace ve formátu
Exif. Kompatibilitu s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo
softwaru.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
118
Odstranění problémů
Tiskárna kompatibilní se standardem PictBridge
Spojení nelze navázat.
• Fotoaparát nelze připojit přímo k tiskárně, která nesplňuje standard PictBridge.
Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna splňuje standard PictBridge.
• Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda ji lze připojit k fotoaparátu.
• Nastavte [Spojení USB] na [PictBridge] (str. 85).
• Odpojte a znovu připojte kabel USB. Pokud se na tiskárně objeví chybové hlášení,
vyhledejte uživatelskou příručku dodávanou s tiskárnou.
Nelze tisknout snímky.
• Zkontrolujte, zda je fotoaparát správně spojen s tiskárnou pomocí kabelu USB.
• Zapněte tiskárnu. Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Pokud při tisku vyberete [Ukončit], je možné, že se snímky nevytisknou. Odpojte
a znovu připojte kabel USB. Jestliže stále nemůžete vytisknout své snímky, odpojte
kabel USB, vypněte tiskárnu a poté ji zapněte a znovu zapojte kabel USB.
• Videoklipy nelze tisknout.
• Snímky pořízené jinými fotoaparáty než tímto fotoaparátem nebo snímky upravené
v počítači mohou mít problémy s tiskem.
Tisk je zrušen.
• Odpojili jste kabel USB předtím, než zmizela značka
(připojování PictBridge).
Nelze vložit datum nebo tisknout snímky v režimu přehledu.
• Tiskárna tyto funkce neposkytuje. Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna
nabízí uvedené funkce.
• Některé tiskárny nevkládají datum do režimu přehledu. Poraďte se s výrobcem
tiskárny.
„---- -- --“ se vytiskne v části snímku, kam se vkládá datum.
• Snímek nemá datum nahrání, takže datum nelze vložit. Nastavte [Datum] na [Vyp.]
a snímek znovu vytiskněte (str. 108).
• Informujte se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna umožňuje tisk požadované
velikosti.
Odstranění problémů
Nelze vybrat velikost tisku.
119
Odstranění problémů
Nelze tisknout snímek ve vybrané velikosti.
• Pokud použijete papír jiné velikosti po připojení tiskárny k fotoaparátu, odpojte a pak
opět připojte kabel USB.
• Nastavení tisku fotoaparátu se liší od nastavení tiskárny. Změňte nastavení fotoaparátu
(str. 108) nebo tiskárny.
Po zrušení tisku nelze ovládat fotoaparát.
• Počkejte chvíli, protože tiskárna provádí zrušení tisku. Podle tiskárny to může chvilku
trvat.
Dotykový panel
Nelze správně ovládat tlačítka dotykového panelu nebo je nelze ovládat vůbec.
• Proveďte [Kalibrace] (str. 84).
Dotykové pero reaguje na nevhodných místech.
• Proveďte [Kalibrace] (str. 84).
Ostatní
Nelze resetovat číslo souboru.
• Číslo souboru nebude resetováno, ani když změníte nahrávací médium. Pro resetování
proveďte s fotoaparátem operaci [Formát.] (str. 80, 82) a pak proveďte operaci
[Inicializace] (str. 83). Všechna data však budou vymazána a všechna nastavení včetně
data a času budou zrušena.
Objektiv je zamlžený.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o závadu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 90).
Chcete změnit datum nebo čas.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 90).
120
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení vnitřní
diagnostiky
Pokud se objeví kód začínající
písmenem, pracuje funkce vnitřní
diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední
číslice (označeno ss) se liší podle stavu
fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i
když jste se několikrát pokusili
o nápravné akce, fotoaparát asi vyžaduje
opravu. Obraťte se na svého prodejce
Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru
fotoaparátu. Vypněte a znovu
zapněte napájení.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy,
řiďte se pokyny.
• Kapacita akumulátorů je nízká.
Okamžitě nabijte blok akumulátorů.
Podle podmínek použití nebo typu
akumulátoru může indikátor blikat,
ačkoli je zbývající čas akumulátoru
ještě 5 nebo 10 minut.
K použití jen s kompatibilními akumulátory
• Blok akumulátorů není typu NP-
BD1/NP-FD1.
Chyba systému
C:13:ss
• Fotoaparát nemůže číst nebo
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu.
napájení.
Chyba dat alba
Album je poškozeno. Pro opravu
využijte "Picture Motion Browser".
• Pro načtení snímků do počítače
použijte aplikaci „Picture Motion
Browser“. Snímek nelze přehrát na
fotoaparátu. Snímky lze načítat nebo
ukládat pomocí aplikace „Picture
Motion Browser“.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a pak znovu zapněte
napájení.
Odstranění problémů
zapisovat data na kartě „Memory
Stick Duo“. Zkuste fotoaparát
několikrát vypnout a znovu zapnout
nebo vytáhnout a znovu vložit kartu
„Memory Stick Duo“.
• Ve vnitřní paměti došlo k chybě
formátování nebo byla vložena
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Formátujte vnitřní
paměť nebo kartu „Memory Stick
Duo“ (strany 80, 82).
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze použít s fotoaparátem,
nebo jsou poškozená data. Vložte
novou kartu „Memory Stick Duo“.
• Vypněte a pak znovu zapněte
Inicializujte fotoaparát (str. 83), poté
znovu zapněte napájení.
121
Výstražné indikátory a zprávy
Opět vložte Memory Stick
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“
správně.
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze ve fotoaparátu použít
(str. 126).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozena.
• Konektor karty „Memory Stick
Duo“ je znečištěn.
Chyba typu Memory Stick
• Vloženou kartu „Memory Stick
Duo“ nelze ve fotoaparátu použít
(str. 126).
Nelze použít Memory Stick
Přístup odepřen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s kontrolovaným přístupem.
Chyba formátování MemoryStick
Chyba formátování vnitřní paměti
• Znovu médium zformátujte
(strany 80, 82).
Memory Stick uzamčen
• Používáte kartu „Memory Stick
Duo“ s přepínačem ochrany proti
zápisu nastaveným do polohy LOCK
(Uzamčeno). Nastavte přepínač do
polohy pro nahrávání.
Ve vnitřní paměti není místo
Na Memory Stick není místo
• Vymažte nadbytečné snímky nebo
Nejsou snímky
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné
snímky, které by mohly být přehrány.
• V této složce nejsou žádné snímky,
které by mohly být přehrány.
• Vybrané album neobsahuje složku,
která by šla přehrát v prezentaci
s hudbou.
Chyba složky
• Složka se shodnými prvními třemi
čísly již na kartě „Memory Stick
Duo“ existuje (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte
jinou složku nebo vytvořte novou
složku (str. 80, 81).
Nelze vytvářet složky
• Na kartě „Memory Stick Duo“ již
existuje složka s názvem začínajícím
na „999“. V takovém případě nelze
vytvářet složky.
Chyba souboru
• Během přehrávání snímku došlo
k chybě.
• Jestliže byl soubor snímku zpracován
počítačem nebo byl soubor snímku
nahrán pomocí jiného modelu
fotoaparátu, nelze přehrávání na
tomto fotoaparátu zaručit.
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, kterou nelze
nastavit jako nahrávací složku ve
fotoaparátu. Vyberte jinou složku
(str. 81).
soubory (str. 44).
Chráněný soubor
Paměť jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo
mazat snímky na této kartě
„Memory Stick Duo“.
122
• Odstraňte ochranu (str. 72).
Výstražné indikátory a zprávy
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek velikosti, kterou
nelze na fotoaparátu přehrávat.
Akumulátor vybit
• Při kopírování (importování nebo
exportování) snímků používejte plně
nabitý akumulátor.
Neplatná operace
• Pokoušíte se přehrávat soubor, který
není kompatibilní s tímto
fotoaparátem.
• Vybrali jste funkci, kterou nelze
použít pro videoklipy.
• Dotkli jste se panelu při používání
digitálního transfokátoru nebo
režimu ostření na blízké předměty.
Při používání těchto režimů nelze
ostřit dotykem na obrazovku.
(Indikátor varování při otřesech)
• Nedostatek světla a tudíž delší doba
expozice může být příčinou chvění
fotoaparátu. Použijte blesk, zapněte
funkci stabilizace nebo namontujte
fotoaparát na stativ a fotoaparát tak
zajistěte.
Makro nepracuje
• Makro není v těchto nastaveních
k dispozici (strany 32, 52).
Nastavení blesku nelze měnit
• Při těchto nastaveních není
k dispozici blesk (stránky 32, 52).
Tiskárna pracuje
Chyba papíru
Není papír
Chyba inkoustu
Málo inkoustu
Není inkoust
• Zkontrolujte tiskárnu.
Chyba tiskárny
• Zkontrolujte tiskárnu.
• Zkontrolujte, zda snímek, který si
přejete vytisknout, není poškozen.
• Přenos dat do tiskárny možná ještě
není dokončen. Neodpojujte kabel
USB.
Zpracování…
• Tiskárna právě stornuje aktuální
tiskovou úlohu. Nemůžete tisknout,
dokud neskončí. Podle tiskárny to
může chvilku trvat.
Chyba hudby
• Smažte hudební soubor nebo ho
Zoom vypnutý
nelze používat optický transfokátor.
Max.vybráno snímků
• Můžete vybrat až 100 snímků.
Odstraňte zaškrtnutí.
Chyba formátování hudby
• Spusťte [Form.hudby].
Odstranění problémů
• V režimu ostření blízkých objektů
nahraďte normálním hudebním
souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté
načtěte nové hudební soubory.
123
Výstražné indikátory a zprávy
Neplatná operace
Probíhá výstup v rozlišení HD (1080i)
• Snažíte se přehrávat videoklipy.
• Snažíte se použít funkci [Retuš].
Probíhá výstup do televizoru…
• Fotoaparát přehrává snímky
v režimu prezentace.
Červené oči nenalezeny
• Ne vždy lze červené oči odstranit;
záleží na snímku.
124
Ostatní
Používání fotoaparátu v zahraničí —
zdroje napájení
Fotoaparát, nabíječku (přiložena) a adaptér AC AC-LS5K (nepřiložen) můžete
používat ve všech zemích a regionech, kde je střídavé napětí v síti v rozmezí 100 V až
240 V s frekvencí 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
Ostatní
125
Karta „Memory Stick Duo“
Karta „Memory Stick Duo“ je
kompaktní přenositelné IC záznamové
médium. V následující tabulce naleznete
typy karet „Memory Stick Duo“, které
lze používat s fotoaparátem. Nelze však
zaručit správnou práci všech funkcí
karty „Memory Stick Duo“.
Typ „Memory Stick Duo“
Záznam/
přehrávání
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(s MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1 Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ jsou vybaveny funkcemi MagicGate.
MagicGate je technologie na ochranu
autorských práv používající šifrování.
Nahrávání nebo přehrávání dat, která
vyžadují funkce MagicGate, nelze
s fotoaparátem zpracovávat.
*2 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí
paralelního rozhraní nejsou podporovány.
*3 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový
paralelní datový přenos. Provede stejný
4bitový paralelní přenos jako karta
„Memory Stick PRO Duo“.
*4 Lze nahrávat videoklipy s rozlišením
[640(Lepší)].
• Tento produkt je kompatibilní s kartou
„Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
zkratka pro „Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick Duo“ formátovaná
počítačem nemusí vždy v tomto fotoaparátu
pracovat.
• Rychlost pro čtení/zápis dat se liší podle
kombinace karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavení.
• Při zápisu nebo čtení dat kartu „Memory
Stick Duo“ nevyjímejte.
126
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Jestliže vyjmete kartu „Memory Stick
Duo“ nebo vypnete fotoaparát během
operace čtení nebo zápisu
– Při použití karty „Memory Stick Duo“
v prostředí se silným elektrostatickým
nábojem nebo elektromagnetickým
rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Při psaní do oblasti poznámky příliš netlačte
na tužku.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nenalepujte
žádné štítky.
• K přenášení a ukládání karty „Memory Stick
Duo“ používejte přiložený obal.
• Nedotýkejte se kovových kontaktů karty
„Memory Stick Duo“ rukama ani kovovými
předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo“ neohýbejte
a nevystavte pádům ani nárazům.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozebírejte
ani neupravujte.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
vodou.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechávejte
v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
• Do slotu pro karty „Memory Stick Duo“
nevkládejte nic jiného než kartu „Memory
Stick Duo“. Pokud byste tak učinili, mohlo
by dojít k nesprávné funkci zařízení.
• Nepoužívejte ani neukládejte kartu
„Memory Stick Duo“ za následujících
podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např.
v horkých místnostech nebo v autě na
přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech
s přítomností korozivních látek
Karta „Memory Stick Duo“
Poznámky k používání adaptéru
Memory Stick Duo (nepřiložen)
• Při používání karty „Memory Stick Duo“
se zařízením kompatibilním s kartami
„Memory Stick“ vložte kartu „Memory
Stick Duo“ do adaptéru Memory Stick Duo.
Jestliže vkládáte kartu „Memory Stick Duo“
do zařízení kompatibilního s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéru Memory Stick
Duo, může se stát, že karta nepůjde vyjmout
ze zařízení.
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo otočte kartu
„Memory Stick Duo“ do správné polohy
a poté ji zasuňte až na doraz. Nesprávně
vložená karta může způsobit poruchu.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
vložené do adaptéru Memory Stick Duo
v zařízení kompatibilním s kartami
„Memory Stick“ zajistěte, aby byl adaptér
Memory Stick Duo vložen s čelní stranou
směřující správným směrem. Nesprávné
použití může poškodit zařízení.
• Adaptér Memory Stick Duo nevkládejte do
zařízení kompatibilního s kartami „Memory
Stick“ bez připojené karty „Memory Stick
Duo“. Mohlo by dojít k nesprávné funkci
přístroje.
Poznámky k používání „Memory
Stick PRO Duo“ (nepřiložen)
Je potvrzeno, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou až 8 GB bude
s fotoaparátem pracovat správně.
Poznámky k používání „Memory
Stick Micro“ (nepřiložen)
Ostatní
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu
„Memory Stick Micro“, musíte ji nejprve
vložit do adaptéru „M2“ velikosti Duo.
Pokud vložíte kartu „Memory Stick Micro“
do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti
Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout
z fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte
v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
127
O bloku akumulátorů
Nabíjení bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě
okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.
Při teplotách mimo tento rozsah nemusí být
blok akumulátorů plně nabit.
• Životnost akumulátoru je omezena.
Kapacita akumulátoru se snižuje časem
a opakovaným používáním. Pokud se doba
mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase
jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu
uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů
používají.
Efektivní využití bloku akumulátorů
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě.
Proto je na chladných místech funkční doba
bloku akumulátorů kratší. Pro lepší využití
bloku akumulátorů doporučujeme
následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse,
aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte
těsně před fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo
transfokátor, blok akumulátorů se rychle
vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních
bloků akumulátorů na dvoj nebo
trojnásobek předpokládané doby
fotografování a provádění zkušebních
snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení
vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na
extrémně teplých místech (například
v automobilu nebo na přímém slunečním
světle).
Skladování bloku akumulátorů
• Před uložením blok akumulátorů plně
vybijte a uložte jej na chladném, suchém
místě. Abyste udrželi dobrou funkci bloku
akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte
a pak je plně vybijte ve fotoaparátu alespoň
jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte
fotoaparát přehrávat prezentace (str. 61),
dokud se nevypne napájení.
• Aby nedošlo ke znečištění svorek, jejich
zkratování apod., používejte při přenášení
a ukládání akumulátorů dodávané pouzdro
na akumulátor.
128
Kompatibilní blok akumulátoru
• Typ NP-BD1 (přiložen) lze používat jen pro
typ D kompatibilní s modely Cyber-shot.
Nelze jej používat pro modely Cyber-shot
kompatibilní s typem T a jinými typy
akumulátorů.
• Při použití bloku akumulátorů NP-FD1
(nepřiložen) se za indikátorem zbývající
kapacity akumulátoru objeví také zobrazení
času v minutách (
60 min).
Nabíječka akumulátorů
Nabíječka akumulátorů
• V nabíječce (přiložena) lze nabíjet jen typy
akumulátorů D, T, R a E (žádné jiné).
Pokusíte-li se nabíjet jiné než specifikované
akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat
se nebo explodovat. Představují riziko úrazu
elektrickým proudem a mohou způsobit
požár.
• Akumulátory kompatibilní s fotoaparátem
jsou akumulátory typu D. Přiložený
akumulátor je NP-BD1 (typu D).
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte
z nabíječky. Pokud ponecháte blok
akumulátorů v nabíječce, může dojít ke
zkrácení jeho životnosti.
• Pokud bliká kontrolka CHARGE, vyjměte
akumulátor, který se nabíjí, a opět jej
správně vložte. Pokud kontrolka CHARGE
opět bliká, je možné, že akumulátor
nepracuje správně nebo jste použili jiný než
specifikovaný akumulátor. Zkontrolujte, zda
se jedná o akumulátor specifikovaného typu.
Pokud je vložený akumulátor
specifikovaného typu, vyjměte jej a vložte
jiný nebo nový, abyste zjistili, zda nabíječka
funguje správně. Pokud nabíječka funguje
správně, je pravděpodobně vadný
akumulátor.
Ostatní
129
Stanice „Cyber-shot Station“
Stanice „Cyber-shot Station“
S fotoaparátem jsou kompatibilní následující stanice Cyber-shot Station (nepřiloženy).
– CSS-HD1 (s dálkovým ovládáním)
– CSS-PC1
– CSS-HD2 (s dálkovým ovládáním)
Použití Cyber-shot Station (nepřiložena) umožňuje rychlejší nabíjení než dodaná nabíječka
a usnadňuje připojení k televizoru nebo počítači.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití přiloženém ke stanici Cyber-shot Station.
Umístěte fotoaparát do stanice CSS-HD1/CSS-PC1
Před tím, než umístíte fotoaparát do stanice CSS-HD1 nebo CSS-PC1, je třeba namontovat
adaptérovou desku dodanou s fotoaparátem.
1 Nastavte přepínač výběru modelu MODEL SELECT na A.
2 Umístěte adaptérovou desku na Cyber-shot Station.
3 Umístěte fotoaparát do Cyber-shot Station.
Umístění fotoaparátu do stanice CSS-HD2
Než připojíte fotoaparát a stanici CSS-HD2, musí být připojena deska stanice dodaná se stanicí
CSS-HD2. Podrobnosti o připojení desky stanice naleznete v návodu přiloženém ke stanici CSSHD2.
130
Stanice „Cyber-shot Station“
Ovládání Cyber-shot Station dálkovým ovládáním
Při používání dálkového ovládání dodaného se stanicí CSS-HD1 nebo CSS-HD2 s fotoaparátem
jsou k dispozici následující funkce.
• Podrobnosti ke zde nepopsaným tlačítkům naleznete v příručce dodávané ke Cyber-shot Station.
*
*
2
1
2
1
3
*
3
*
1 Tlačítko MENU: Zobrazí obrazovku nastavení pro prezentaci (str. 61).
• Obrazovka pro nastavení prezentace je při dálkovém ovládání jiná, ale položky nastavení jsou
stejné.
2 Tlačítko v: Mění zobrazení displeje.
3 Tlačítko b/B: Zobrazí předchozí/následující snímek.
* Toto tlačítko je nefunkční.
Ostatní
131
Rejstřík
Rejstřík
A
Displej
Indikátor...................... 21
Jeden....................................88
Podsvícení LCD.......... 27
Jednobod. AF ..................... 34
Změna displeje ........... 27
Adaptérová deska ............130
Jednobodové měření .........35
Dotykové pero ................... 77
Autom. Orient. ...................89
JPG ....................................103
Dotykový panel.................. 26
Autom. Prohlížení..............89
Automatická správa
snímků ..........................10
Automatické zaostření ......12
B
Barevný režim.....................57
E
Elektronický
transformátor ............ 125
EV ....................................... 37
Export ................................. 75
Expozice ............................. 14
Barva.............................. 15, 78
Bez červ. očí ........................59
F
Blesk ....................................32
Form.hudby ...................... 104
Blesk (fotografování)......... 18
Formát........................... 80, 82
Blesk (Vyváž. bílé).............57
Blesk vypnut .......................32
H
Blesk zapnut .......................32
HD(1080i)........................... 85
Blok akumulátorů ............128
Histogram ........................... 28
C
Hlasitost.............................. 38
Hlavní nastavení 1 ............. 83
Chránit.................................72
Hlavní nastavení 2 ............. 85
Cíl k uložení souborů.......102
HOME ................................ 46
Clona.................................... 14
Hudba ................................. 63
COMPONENT ..................85
Hudební nástroj ............... 104
Č
I
Částečná barva ...................70
Iluminátor AF .................... 87
Černobílý.............................58
Import ................................. 75
D
Datum..........................90, 109
Denní světlo........................56
Detekce obličejů.................59
Digitál. transf. .....................88
DirectX................................98
DISP ....................................27
K
Kalendář........................ 41, 61
Kalibrace .............................84
Korekce červených očí ...... 69
Kresba ................................. 71
Kvalita obrazu .................... 16
L
Language Setting................ 91
LCD Displej........................ 27
M
Makro ..................................32
Mass Storage................. 81, 85
Mazání snímků ................... 44
„Memory Stick Duo“.......126
Memory Stick ..................... 64
Menu
Položky.........................49
Prohlížení..................... 65
Snímání .................. 50, 54
Menu fotografování ...........54
Menu prohlížení ................. 65
Měkké ostření..................... 69
Indikátor ............................. 21
Měření expozice podle
středu............................ 35
Indikátor nastavení
AE/AF ......................... 30
Monitor ............................... 88
Indikátor rámečku rozsahu
zaostření AF v
hledáčku ...................... 33
Inicializace.......................... 83
Instalace.............................. 98
Inteligentní transfokátor... 88
ISO ...........................14, 15, 36
132
J
Adaptér USB pro
víceúčelový
konektor.....................101
MPG ..................................103
Music Transfer..................104
Rejstřík
N
P
Přír.funkce...........................83
Nabíječka akumulátorů ...129
PAL ..................................... 86
Přírodní................................57
Nahr. režim..........................54
Paprskový filtr .................... 70
Nastav. .................................83
PC ........................................ 96
Nastavení .............................60
PictBridge ................... 85, 107
Nastavení hlasitosti ............76
Nastavení hodin ..................90
Picture Motion
Browser......................100
Nastavení pro záběr 1 ........87
Pixel ..................................... 16
Režim AF ............................88
Nastavení pro záběr 2 ........89
Počítač ................................. 96
Režim automat.
programu......................50
Nástroj Memory Stick........80
Doporučené
prostředí....................... 97
Nástroj vnitřní paměti........82
Název souboru ..................102
Názvy a ukládání obrazových
souborů.......................102
Nitkový kříž bodového
měření expozice...........35
Software....................... 98
Windows ...................... 96
Počítač se systémem
Windows ...................... 96
R
Rámeček AF.......................33
Retro ....................................71
Retuš ....................................68
Režim Automatického
nastavení ......................29
Režim blesku ......................32
Režim krajiny......................51
Režim měření......................35
Doporučené
prostředí....................... 97
Režim ohňostroje ...............51
Podexponováno ................. 14
Položky HOME ................. 47
Režim portrétu za
soumraku .....................51
Pomalá synchro .................. 32
Režim sněhu........................51
Pomalá závěrka NR........... 23
Režim soumraku ................51
Popis součástí ..................... 19
Režim videa ........................50
Odstranění problémů.......110
Používání fotoaparátu v
zahraničí..................... 125
Režim vysoké citlivosti ......51
Odstranit Oblíbené ............68
Pozadí ............................ 43, 76
Odstranit sdílení .................68
Rozmazat okolo..................71
Prezentace..................... 61, 71
Optický transfokátor....31, 88
Rozmazání...........................13
Prohlížení alba.................... 73
Orientační expozice ...........55
Rybí oko ..............................70
Prohlížení snímků ........ 38, 47
Ořezat ..................................69
Rychlá závěrka ...................51
Pružné bodové AF............. 34
OS.........................................97
Přednastavení zaostření .... 34
Rychlé převíjení
vzad/vpřed....................38
Ostření .....................12, 30, 33
Přeexponováno .................. 14
Rychlost závěrky ................14
Ostření blízkých objektů ...32
Přesná digitální
transfokace .................. 88
Ř
Přidat/odstranit sdílení ...... 67
Ř. Mřížky.............................87
NTSC ...................................86
O
Oblačno ...............................56
Oblíbené ........................10, 65
Obrazovka přehledu ..........40
Otočit ...................................74
Připojování
Režim zamlžení ..................51
Rejstřík
Přidat/odstranit
Oblíbené ...................... 65
Režim pláže.........................51
Počítač........................ 101
Televizor....................... 92
Tiskárna ..................... 107
Přímý tisk .......................... 107
133
Rejstřík
S
V
Samospoušť .........................31
Velikost snímku ........... 16, 31
SCRAPBOOK ...................42
VGA.....................................17
SD ........................................85
Videovýstup ....................... 86
Sdílet ....................................67
Více. AF.............................. 33
Sešit......................................10
Vícebodové měření ........... 35
Seznam alba ..................40, 61
Sépie ....................................58
Víceúčelový
konektor ........ 20, 92, 107
Série .....................................54
Vnitřní paměť....................... 9
Složka ..................................76
Volba scény ........................ 51
Výběr............................76
Výběr složky....................... 76
Vytvoření .....................80
Výkon blesku ..................... 58
Změna ..........................81
Vymazat........................ 44, 72
Snímání................................50
Formát. .................. 80, 82
Statické snímky ...........29
Výstražné indikátory a
zprávy......................... 121
Videoklipy....................30
Snímání úsměvu .................53
Software ..............98, 100, 104
Spojení USB .......................85
Správa paměti .....................80
Staž.hudby.........................104
Z
Zářivky 1, 2, 3..................... 56
Změna nahr. složky ........... 81
SteadyShot ..........................60
Zobrazení vnitřní
diagnostiky ................ 121
Střed AF..............................34
Zpola stisknutá spouš........ 12
T
Zvuk .................................... 83
Televizor..............................92
Ž
Tisk ..............................74, 106
Žárovky............................... 56
Tisk, Ostatní........................47
Živý ..................................... 57
Transfokace při
přehrávání ....................39
Transfokátor .................31, 39
Tvorba nahr. složky ...........80
U, Ú
USB kabel .........................101
Úprava hodnoty EV ..........37
Úroveň úsměvu ..................89
134
Vyváž. bílé .......................... 56
Poznámky týkající se licence
S tímto fotoaparátem je dodáván
software „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Tento software poskytujeme na základě
licenčních dohod s vlastníky autorských
práv. V souladu s požadavky vlastníků
autorských práv těchto softwarových
aplikací jsme povinni poskytnout vám
následující informace. Přečtěte si prosím
následující části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve
složce „License“ na disku CD-ROM.
Zde najdete licence (v angličtině) pro
software „C Library“, „Expat“ a „zlib“.
Software pod licencí GNU GPL/
LGPL
Součástí fotoaparátu je i software šířený
pod licencí GNU General Public
License (dále jen „GPL“) nebo GNU
Lesser General Public License (dále jen
„LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu
ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na
jeho úpravy a redistribuci, a to za
podmínek stanovených licencí GPL/
LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na
Internetu. Pro stažení použijte
následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami na obsah zdrojového kódu se
na nás prosím neobracejte.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve
složce „License“ na disku CD-ROM.
Zde najdete licence „GPL“ a „LGPL“ (v
angličtině).
Abyste mohli prohlížet soubor ve
formátu PDF, potřebujete program
Adobe Reader. Pokud jej nemáte
v počítači nainstalován, můžete si jej
stáhnout z webové stránky společnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
135
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Download PDF

advertising