Sony | DSC-T99D | Sony DSC-T99D Návod k obsluze

Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Příručka k produktu Cyber-shot
DSC-T99/T99D/T99C/T99DC
© 2010 Sony Corporation
4-199-714-61(1)
CZ
Jak používat tuto příručku
Obsah
Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu se dostanete na odpovídající stránku.
To je obzvláště výhodné, když chcete vyhledat nějakou funkci.
Obsah
Vyhledávání informací podle funkcí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyhledávání informací v seznamu
MENU/položky nastavení.
Značky a způsob označování používané v této
příručce
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Vyhledávání informací podle
klíčového slova.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání informací podle činnosti.
Rejstřík
V této příručce se posloupnost činností
označuje šipkami (t). Položek na
obrazovce byste se měli dotýkat
v naznačeném pořadí. Značky jsou
uvedeny tak, jak se objevují ve výchozím
nastavení fotoaparátu.
Výchozí nastavení jsou označena
pomocí .
Označuje upozornění a omezení důležitá
pro správnou činnost fotoaparátu.
z Označuje informace, jejichž znalost
může být užitečná.
2CZ
Poznámky k bloku akumulátorů
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
blok akumulátorů (přiložen).
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když
není zcela vybitý. I když blok akumulátorů
není zcela nabitý, můžete jej normálně
používat.
• Jestliže nehodláte blok akumulátorů delší
dobu používat, vybijte jej a vytáhněte
z fotoaparátu. Poté jej uložte na chladném
a suchém místě. Účelem je zachování funkce
bloku akumulátorů.
• Podrobnosti o použitelném bloku
akumulátorů viz str. 153.
Rejstřík
Použití karty „Memory Stick Duo“ se
slotem standardní velikosti „Memory
Stick“
Karty „Memory Stick Duo“ lze používat
po vložení do adaptéru „Memory Stick
Duo“ (prodává se samostatně).
• Tato příručka popisuje jednotlivé funkce
zařízení kompatibilních nebo
nekompatibilních s funkcí TransferJet.
Chcete-li si ověřit, zda váš fotoaparát
podporuje funkci TransferJet, podívejte se,
zda naspodu fotoaparátu najdete následující
značku.
Zařízení kompatibilní s TransferJet:
(TransferJet)
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Bylo ověřeno, že s fotoaparátem bude
správně pracovat karta „Memory Stick
Duo“ s kapacitou až 32 GB a karta SD
s kapacitou až 64 GB.
• Při nahrávání videa se doporučuje používat
následující paměťové karty:
–
(Mark2) („Memory
Stick PRO Duo“ (Mark2))
–
(„Memory Stick PROHG Duo“)
– Paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC
(třída 4 nebo rychlejší)
• Podrobnosti o „Memory Stick Duo“ viz
str. 151.
Funkce zabudované v tomto
fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
Poznámky k typům použitelných
paměťových karet (prodává se
samostatně)
Následující paměťové karty jsou
kompatibilní s tímto fotoaparátem:
Paměťové karty „Memory Stick PRO
Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“,
„Memory Stick Duo“, SD, SDHC
a SDXC.
Nelze použít kartu MultiMediaCard.
V této příručce se termín „Memory Stick
Duo“ používá pro karty „Memory Stick
PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG
Duo“ a „Memory Stick Duo“ a termín
„karta SD“ pro paměťové karty SD,
SDHC a SDXC.
Obsah
Poznámky k používání
fotoaparátu
Objektiv Carl Zeiss
Fotoaparát je vybaven objektivem Carl
Zeiss schopným reprodukovat ostré
obrazy s vynikajícím kontrastem. Objektiv
pro tento fotoaparát byl vyroben
certifikovaným systémem zaručujícím
prvotřídní kvalitu Carl Zeiss v souladu
s normami jakosti Carl Zeiss v Německu.
„Memory Stick Duo“
Adaptér
3CZ
Pokračování r
Poznámky k LCD displeji a objektivu
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
• Pokud dojde k postříkání LCD displeje
vodou nebo jinou tekutinou, okamžitě
displej otřete měkkým hadříkem. Pokud
ponecháte povrch LCD displeje mokrý,
může dojít ke zhoršení kvality a závadě.
• Dlouhodobé vystavení LCD displeje nebo
objektivu přímému slunečnímu záření může
způsobit poruchy. Dbejte opatrnosti při
ukládání fotoaparátu v blízkosti okna nebo
venku.
• Na LCD displej nepůsobte žádným tlakem.
Mohlo by dojít k nesprávnému zobrazení
barev a jeho poruše.
• Ve studeném prostředí mohou obrázky na
LCD displeji zanechávat svoji opožděnou
stopu. Nejedná se o závadu.
• Chraňte objektiv před nárazy
a nemanipulujte s ním silou.
Vyhledávání
činnosti
Černé, bílé, červené,
modré nebo zelené body
Obsah
• LCD displej je vyroben za použití extrémně
přesné technologie, takže více než 99,99%
pixelů je funkčních k efektivnímu použití.
Přesto se na LCD displeji mohou objevovat
nepatrné černé a/nebo jasné tečky (bílé,
červené, modré nebo zelené). Tyto tečky
vznikají běžně ve výrobě a nijak neovlivňují
nahrávání.
Sražená vlhkost
• Přinesete-li fotoaparát z chladného prostředí
na teplé místo, může uvnitř nebo vně
fotoaparátu kondenzovat vlhkost. Tato
sražená vlhkost může způsobit poruchu
funkčnosti fotoaparátu.
• Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, vypněte
fotoaparát a počkejte zhruba hodinu, aby se
vlhkost odpařila. Pokud se pokusíte
fotografovat s vlhkostí sraženou v objektivu,
nebudete mít ostré snímky.
Snímky použité v této příručce
Obrázky použité jako příklady v této
příručce jsou reprodukované obrázky
a nejsou to tedy skutečné snímky pořízené
tímto fotoaparátem.
4CZ
Obsah
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Jak používat tuto příručku ···································· 2
Poznámky k používání fotoaparátu······················· 3
Vyhledávání činnosti ············································· 8
Vyhledávání MENU/nastavení····························· 11
Popis součástí····················································· 16
Seznam ikon zobrazených na displeji ················· 17
Používání dotykového panelu ····························· 19
Uživatelské nastavení položek MENU ················ 21
Používání vnitřní paměti ······································ 23
Snímání
Rejstřík
Nahr. režim·························································· 24
Inteligentní autom.nastav. ··································· 25
Plynulé panoráma ··············································· 26
Režim videa························································· 28
Automat.program················································ 29
Volba scény························································· 30
Plynulé panoráma pod vodou ····························· 33
Transfokátor ························································ 34
Prohlížení
Prohlížení fotografií ············································· 35
Zoom přehrávání················································· 36
Širokoúhlé ··························································· 37
Dočasně otočené zobrazení ······························· 38
Prohlížení videoklipů ··········································· 39
5CZ
Obsah
MENU (Snímání)
Položky MENU (snímání)····································· 11
MENU (Prohlížení)
Nastav.
Televizor
Vyhledávání MENU/
nastavení
Položky nastavení ··············································· 14
Vyhledávání
činnosti
Položky MENU (prohlížení)·································· 13
Rejstřík
Prohlížení snímku na televizoru se standardním
rozlišením (SD) ·················································· 126
Prohlížení snímku na televizoru s vysokým
rozlišením (HD) ·················································· 127
Počítač
Využití počítače ················································· 129
Použití aplikací ·················································· 130
Připojení fotoaparátu k počítači ····························132
Odesílání snímků zpracovatelům digitálních
médií ································································· 134
Tisk
Tisk statických snímků······································ 136
6CZ
Obsah
Odstranění problémů
Odstranění problémů ········································ 137
Výstražné indikátory a zprávy ··························· 145
Vyhledávání MENU/
nastavení
Používání fotoaparátu v zahraničí ····················· 150
Paměťová karta················································· 151
Blok akumulátorů ·············································· 153
Nabíječka akumulátorů ····································· 154
Standard TransferJet ········································ 155
Počet statických snímků a doba záznamu
videoklipů ·························································· 156
Upozornění························································ 157
Vyhledávání
činnosti
Ostatní
Rejstřík
Rejstřík
Rejstřík ······························································ 158
7CZ
Vyhledávání činnosti
Snímání portrétů
Hladká pleť ···························································· 30
Zamlžení ································································· 30
Portrét za soumr. ················································· 30
Snímání úsměvu ·················································· 42
Rozpoznání scény ··············································· 63
Detekce obličejů ·················································· 66
Redukce zavřených očí ····································· 69
Redukce červ. očí ··············································· 98
Snímání
panoramatických
snímků
Plynulé panoráma ··············································· 26
Snímání objektů
zblízka
Makro ······································································ 54
Ostření na blízké objekty ··································· 54
Snímání pohybujících
se objektů
Režim videa··························································· 28
Rychlá závěrka ····················································· 31
Nastavení série ····················································· 53
Rejstřík
Režim videa··························································· 28
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání videa
Vyhledávání
činnosti
Inteligentní autom.nastav.································· 25
Volba scény ··························································· 30
Rozpoznání scény ··············································· 63
Obsah
Ponechání nastavení
na fotoaparátu
Snímání bez rozmazání Vysoká citlivost ···················································· 30
Rychlá závěrka ····················································· 31
Samospoušť se zpožděním 2 sekundy········· 46
ISO ··········································································· 56
8CZ
Změna pozice ostření
Ostření ···································································· 60
Detekce obličejů ·················································· 66
Změna velikosti
snímku
Velik. snímku/Velikost snímku
panorámatu ··························································· 50
Mazání snímků
Vymazat·································································· 77
Formát. ································································· 118
Zobrazení zvětšených
snímků
Zoom přehrávání ················································· 36
Ořezat (Změnit velikost) ····································· 82
Rejstřík
Vysoká citlivost ···················································· 30
Pomalá synchro ··················································· 44
ISO ··········································································· 56
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání na tmavých
místech
Vyhledávání
činnosti
Nucený blesk ························································ 44
Rozpoznání scény ··············································· 63
DRO ········································································· 68
Obsah
Snímání v protisvětle
Zobrazení snímků přes Širokoúhlé ······························································ 37
celý displej
Dočasně otočené zobrazení ···························· 38
Velik. snímku/Velikost snímku
panorámatu ··························································· 50
Úpravy snímků
Kresba ···································································· 81
Retuš ······································································· 82
Přehrávání série
snímků popořadě
Prezentace ···························································· 74
Tisk snímků s datem
„PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 130
Změna nastavení data
a času
Nastavení oblasti ··············································· 124
Nastav.data a času ··········································· 125
9CZ
Inicializace ··························································· 105
Tisk snímků
Tisk statických snímků ···································· 136
Obsah
Inicializace nastavení
Prohlížení na televizoru Prohlížení snímku na televizoru se
Vyhledávání
činnosti
standardním rozlišením (SD) ·························· 126
Prohlížení snímku na televizoru s vysokým
rozlišením (HD) ··················································· 127
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
10CZ
Vyhledávání MENU/nastavení
Obsah
Položky MENU (snímání)
Z
můžete snadno volit různé funkce snímání.
2 Dotykem na
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
zobrazte obrazovku MENU.
Na obrazovce MENU se neobjeví čtyři položky nabídky
zobrazené pod
.
V níže uvedené tabulce označuje nastavení, která mohou být změněna, zatímco –
označuje nastavení, která nelze měnit. Nastavení mohou být v závislosti na režimu
snímání nastavena napevno nebo omezena. Podrobnější informace najdete na stránkách
o jednotlivých položkách.
Ikony uvedené pod
a
označují dostupné režimy.
Položky menu
Snadný režim
Scéna snímání videa
—
—
—
—
—
—
—
Snímání úsměvu
—
—
—
Blesk
—
—
—
Samospoušť
Směr snímání
—
—
Rejstřík
Nahr. režim
Vyhledávání MENU/
nastavení
3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného
režimu.
—
—
—
—
Velik. snímku/Velikost
snímku panorámatu
Nastavení série
—
—
—
Makro
—
—
—
—
—
—
EV
ISO
—
Vyváž. bílé
—
Podvodní vyvážení bílé
—
Ostření
—
Režim měření
—
Rozpoznání scény
Efekt hladké pleti
—
Detekce obličejů
DRO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
11CZ
Pokračování r
Nahr. režim
Redukce zavřených očí
Nastavení displeje
—
—
—
—
—
—
Obsah
Položky menu
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
• [Plynulé panoráma pod vodou] je zobrazeno pouze pokud je [Podvodní pouzdro] nastaveno na
[Zap.].
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
• Čtyři položky nabídky zobrazené pod
se liší podle jednotlivých režimů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
12CZ
Položky MENU (prohlížení)
Obsah
Z
můžete snadno volit různé funkce prohlížení.
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2 Dotykem na
(přehrávání) přepněte do
zobrazte obrazovku MENU.
Vyhledávání
činnosti
Na obrazovce MENU se neobjeví čtyři položky nabídky
zobrazené pod
.
3 Dotkněte se položky z nabídky t požadovaného
režimu.
Režim prohlížení
Paměťová karta
Přehled dat
Položky menu
Vnitřní paměť
Přehled
složek
(Videoklipy)
Přehled
složek
—
—
—
(Snadný režim)
(Kalendář)
(Přehled snímků)
(Prezentace)
Rejstřík
Přehled
složek (static.
sn.)
Vyhledávání MENU/
nastavení
V níže uvedené tabulce označuje nastavení, která mohou být změněna, zatímco –
označuje nastavení, která nelze měnit.
—
(Vymazat)
(Poslat prostřed. TransferJet)
—
(Kresba)
—
(Retuš)
—
(Režim prohlížení)
—
—
(Chránit)
DPOF
—
(Otočit)
—
—
(Nastavení hlasitosti)
(Nastavení displeje)
(Údaje o expozici)
(Počet snímků v přehledu)
(Výběr složky)
—
—
Poznámky
• Na obrazovce se zobrazí jen položky dostupné pro daný režim.
• Čtyři položky nabídky zobrazené pod
se liší podle jednotlivých režimů.
13CZ
Položky nastavení
1 Dotykem na
Obsah
Nastavení můžete měnit na obrazovce
(Nastav.).
zobrazte obrazovku MENU.
Vyhledávání
činnosti
2 Dotkněte se
(Nastav.) t požadovaná
kategorie t požadovaná položka t
požadované nastavení.
Nastavení pro záběr
Vyhledávání MENU/
nastavení
Kategorie
Položky
Iluminátor AF
Ř. Mřížky
Rozlišení displeje
Digitál. transf.
Autom. Orient.
Průvod. rozp. scény
Rejstřík
Redukce červ. očí
Detekce zavř. očí
Hlavní nastavení
Zvuk
Jas LCD
Language Setting
Barva zobrazení
Režim demo
Inicializace
COMPONENT
Videovýstup
Podvodní pouzdro
Spojení USB
Nastavení LUN
Staž.hudby
Form.hudby
Úspora energie
TransferJet
Eye-Fi*
Kalibrace
14CZ
Pokračování r
Kategorie
Formát.
Tvorba nahr. složky
Změna nahr. složky
Obsah
Nástroj paměťové karty
Položky
Vymaz. nahr.složky
Kopírovat
Číslo souboru
Formát.
Číslo souboru
Nastavení hodin
Nastavení oblasti
Nastav.data a času
Vyhledávání
činnosti
Nástroj vnitřní paměti
* [Eye-Fi] se objeví, pouze když je ve fotoaparátu vložena karta Eye-Fi (komerčně dostupná).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• [Nastavení pro záběr] se objeví, jen když byla nastavení zadána z režimu snímání.
• [Nástroj paměťové karty] se objeví pouze v případě, že je paměťová karta vložena ve fotoaparátu,
zatímco [Nástroj vnitřní paměti] se objeví pouze pokud paměťová karta vložena není.
Rejstřík
15CZ
Popis součástí
B Tlačítko spouště
Obsah
A Páčka transfokátoru (W/T) (34, 36)
C Mikrofon
D Tlačítko ON/OFF (napájení)/
kontrolka napájení
F Kontrolka samospouště/snímání
úsměvu/Iluminátor AF
G Objektiv
H Kryt objektivu
Vyhledávání
činnosti
E Blesk
I LCD displej/Dotykový panel
K Tlačítko
(přehrávání) (35)
L Očko na řemínek k zápěstí*
M Slot k vložení akumulátoru
N Závit stativu
O Kryt slotu pro akumulátor/paměťovou
kartu
Q Páčka k vysunutí akumulátoru
R Slot pro paměťovou kartu
S Kontrolka přístupu
T Značka
Rejstřík
P Víceúčelový konektor
Vyhledávání MENU/
nastavení
J Reproduktor
(TransferJet™) (79, 114)
* Používání řemínku na zápěstí
Připevněte řemínek a ruku protáhněte
smyčkou, abyste zabránili upadnutí
fotoaparátu.
Očko
Panel krytu
* Používání dotykového pera
Dotykové pero se používá pro ovládání
dotykového panelu. Je připevněno k řemínku
na zápěstí. Fotoaparát nepřenášejte pomocí
dotykového pera. Fotoaparát by mohl
spadnout.
16CZ
Obsah
Seznam ikon zobrazených na
displeji
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu. Pozice zobrazených
ikon se může lišit v závislosti na režimu snímání.
1
Displej
Indikace
Ikona rozpoznání scény
Vyvážení bílé
Cíl cesty
Rozpoznání scény
Varování před vibracemi
Scéna snímání videa
Při snímání videoklipů
Vyhledávání MENU/
nastavení
DRO
Vyhledávání
činnosti
Při snímání statických snímků
Transfokace při přehrávání
Zobrazení režimu Eye-Fi
8/8
Rejstřík
Záznamová/Přehrávací média
(Paměťová karta, vnitřní
paměť)
Číslo snímku/počet snímků
nahraných ve zvoleném
období, vybrané složce
Velikost snímku/velikost
snímku panorámatu
Při přehrávání
Nastavení TransferJet
Soubor databáze plný/
Chybové hlášení souboru
databáze
Nahrávací složka
Složka přehrávání
Změna složky
Chránit
Značka objednávky tisku
(DPOF)
Redukce zavřených očí
17CZ
Pokračování r
2
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru
Varování před nízkou
kapacitou akumulátoru
Iluminátor AF
Nitkový kříž jednobodového
měření
ISO400
Hodnota ISO
+2.0EV
Hodnota expozice
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
4
Displej
Indikace
Ostření
Zobrazení režimu Eye-Fi
Redukce červených očí
Měřítko transfokace
z
Zámek AE/AF
Blesk
Vyvážení bílé
125
Rychlost závěrky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Hodnota ISO
+2.0EV
Hodnota expozice
Ostření na blízké objekty
Režim blesku
3
Nastavení série
C:32:00
Nabíjení blesku
Indikace
Režim měření
Zobrazení vnitřní diagnostiky
NAHR
Pohotov.
Zaznamenávání videa/
pohotovostní režim
Varování před zvýšením
teploty
0:12
Nahrávací čas (m:s)
N
Přehrávání
Samospoušť
96
Počet snímků, které lze nahrát
100 min
Doba nahrávání
Detekce obličejů
Efekt hladké pleti
Rejstřík
Displej
Vyhledávání MENU/
nastavení
Pomalá závěrka NR
Režim měření
Vyhledávání
činnosti
Nahrávací složka
Záznamová/Přehrávací média
(Paměťová karta, vnitřní
paměť)
Indikace
Obsah
Displej
Lišta přehrávání
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo složky-souboru
2010 1 1
9:30 AM
Datum/čas pořízení
přehrávaného snímku
Soubor databáze plný/
Chybové hlášení souboru
databáze
Velikost snímku/velikost
snímku panorámatu
Rámeček AF
18CZ
Používání dotykového panelu
Tlačítko
/
/
Obsah
Fotoaparát umožňuje provádět operace a nastavení dotykem na tlačítka nebo tažením
LCD displeje prstem.
Činnost
/
Vrátí se na předchozí obrazovku.
Poznámky
• Dotykový panel se ovládá jemným stisknutím prstu nebo přiloženým dotykovým perem. Silný
tlak nebo použití ostrého předmětu jiného než je přiložené dotykové pero může poškodit
dotykový panel.
• Pokud se při fotografování dotknete pravého horního rohu displeje, tlačítka a ikony na chvilku
zmizí. Tlačítka a ikony se objeví znovu, když prst z displeje sundáte.
Při dotyku na objekt na dotykovém panelu se zobrazí rámeček a stisknutím spouště napůl
se na rámeček zaostří. Pokud je v rámečku obličej, kromě zaostření se automaticky
optimalizuje i jas a odstín.
Tlačítko/způsob ovládání
Činnost
Dotkněte se objektu
Upraví ostření.
Rejstřík
Nastavení zaostření dotykem na obrazovku
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zobrazí popis funkcí pro jednotlivá
nastavení na obrazovce výběru pro
MENU (snímání), režim nahrávání nebo
volby scény.
Dotkněte se
t položky, jejichž
popis chcete vidět.
Vyhledávání
činnosti
Zobrazí skryté položky tak, aby
položky, které chcete nastavit, byly
zobrazeny na obrazovce.
Zruší funkci.
Poznámky
• Tuto funkci nelze použít, pokud používáte digitální transfokaci, snímání s ostřením na blízké
objekty nebo ve snadném režimu.
• Tuto funkci nelze použít, když je ve volbě scény vybrán režim
(Krajina), (Soumrak),
(Jídlo), (Ohňostroj) nebo
(Pod vodou).
19CZ
Ovládání fotoaparátu tažením LCD displeje
Zobrazí nebo
skryje tlačítka
funkcí
Dotkněte se levé strany LCD displeje
a tažením doleva skryjte tlačítka funkcí;
tažením zleva doprava tlačítka funkcí
zobrazíte.
Zobrazí
následující/
předchozí
snímek
Při přehrávání táhněte LCD displej
doprava nebo doleva. K plynulé změně
snímků táhněte doprava nebo doleva
a stále daný okraj tiskněte.
Zobrazí
obrazovku
přehledu
snímků
Táhněte LCD displej směrem nahoru.
Zobrazí
následující/
předchozí
stránku
v režimu
přehledu
Táhněte LCD displej směrem dolů nebo
nahoru.
Rejstřík
Dotkněte se levé strany LCD displeje
a táhněte doprava pro zobrazení
obrazovky MENU a doleva pro skrytí
obrazovky MENU.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zobrazí/skryje
obrazovku
MENU
Vyhledávání
činnosti
Způsob ovládání
Obsah
Činnost
20CZ
1 Dotykem na
Vyhledávání MENU/
nastavení
2
zobrazte obrazovku MENU.
(Uživatelské nastavení) t [OK]
Rejstřík
3 Vyberte ikonu MENU a přetáhněte ji na
požadovanou pozici v levé části LCD displeje.
Ikona MENU v oblasti uživatelského nastavení je
nahrazena.
4 Pro zrušení se dotkněte
Vyhledávání
činnosti
Během snímání/přehrávání se pod
na LCD displeji objevují čtyři položky MENU.
Tato čtyři tlačítka lze nastavit, tedy zvolit požadované položky MENU i jejich rozložení
a umístit tak pohodlně často užívaná tlačítka.
Tato tlačítka mohou být nastavena a nastavení uložena pro každý režim záznamu během
snímání a pro vnitřní paměť a paměťovou kartu během přehrávání.
Obsah
Uživatelské nastavení položek
MENU
.
Oblast uživatelského nastavení
Poznámka
• Ikonu MENU nelze uživatelsky nastavit ve snadném režimu.
21CZ
Pokračování r
z Využití uživatelského nastavení
Omezení počtu ikon v oblasti uživatelského
nastavení
Při dotyku na ikonu MENU uvnitř oblasti
uživatelského nastavení ji přesuňte do oblasti vpravo.
Vyhledávání
činnosti
Výměna ikon MENU uvnitř oblasti uživatelského
nastavení
Při dotyku na ikonu MENU uvnitř oblasti
uživatelského nastavení ji přesuňte na požadované
místo.
Obsah
Nejenže můžete vyměnit ikony MENU, ale můžete rovněž vyměnit ikony MENU
uvnitř oblasti uživatelského nastavení a omezit počet ikon MENU.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
22CZ
Používání vnitřní paměti
B
Jestliže není vložena paměťová karta
[Nahrávání]: Snímky se nahrávají pomocí vnitřní paměti.
Vnitřní
paměť
[Přehrávání]: Snímky uložené ve vnitřní paměti se
přehrávají.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky ve vnitřní paměti lze
provádět různé funkce.
Doporučujeme, abyste kopírovali data (zálohovali) pomocí jednoho z následujících
způsobů.
Rejstřík
Obrazová data uložená ve vnitřní paměti
Vyhledávání MENU/
nastavení
B
• Do vnitřní paměti nelze nahrávat videoklipy, když je velikost
snímku videoklipu [1280×720(Lepší)] nebo
[1280×720(Standard)].
Vyhledávání
činnosti
Jestliže je vložena paměťová karta
[Nahrávání]: Snímky jsou nahrávány na paměťovou kartu.
[Přehrávání]: Jsou přehrávány snímky uložené na
paměťové kartě.
[Nabídka, nastavení, atd.]: Se snímky na paměťové kartě
lze provádět různé funkce.
Obsah
Fotoaparát má přibližně 32 MB vnitřní paměti. Tuto paměť nelze vyjmout. I když není do
fotoaparátu vložena paměťová karta, je možné zaznamenávat snímky do vnitřní paměti
přístroje.
Kopírování (zálohování) dat na pevný disk počítače
Proveďte postup uvedený na straně 132, aniž by byla do fotoaparátu vložena paměťová
karta.
Kopírování (zálohování) dat na paměťovou kartu
Připravte si paměťovou kartu s dostatečnou volnou kapacitou a pak proveďte postup
uvedený v části [Kopírovat] (str. 122).
Poznámky
• Obrazová data na paměťové kartě nelze importovat do vnitřní paměti.
• Vytvořením spojení USB mezi fotoaparátem a počítačem pomocí kabelu můžete importovat data
uložená ve vnitřní paměti do počítače. Data však nelze exportovat z počítače do vnitřní paměti.
23CZ
Nahr. režim
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
Obsah
Na základě podmínek a účelu snímání můžete zvolit režim snímání.
(Nahr. režim) t požadovaný režim
Umožňuje snímat fotografie s automaticky upraveným
nastavením.
Umožňuje vytvořit panoramatický snímek složený z více záběrů.
(Režim videa)
Umožňuje nahrávat videoklipy.
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky
(rychlost závěrky a hodnota clony). Můžete také pomocí menu
volit různá nastavení.
(Volba scény)
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle
scény.
(Plynulé panoráma
pod vodou)
Umožňuje snímat panoramatické snímky pod vodou.
[Plynulé panoráma pod vodou] je k dispozici, když je [Podvodní
pouzdro] nastaveno na [Zap.].
Rejstřík
(Automat.program)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Plynulé panoráma)
Vyhledávání
činnosti
(Inteligentní
autom.nastav.)
24CZ
Inteligentní autom.nastav.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Inteligentní
3 Stisknutím tlačítka spouště pořiďte snímek.
Poznámka
• [Blesk] je nastaven na [Auto] nebo [Vypnout].
Rozpoznání scény pracuje v režimu inteligentního automatického nastavení. Tato
funkce umožňuje fotoaparátu automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit
snímek.
Ikona rozpoznání scény a průvodce
Rejstřík
Fotoaparát rozpoznává (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se
stativem), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle),
(Krajina), (Makro),
(Ostření na blízké objekty) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána,
zobrazí na displeji příslušnou ikonu a průvodce.
Podrobnosti viz str. 63.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zRozpoznání scény
Vyhledávání
činnosti
(Nahr. režim) t
autom.nastav.)
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky s automaticky upraveným nastavením.
zJestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je
zaostření obtížné
• Nejkratší vzdálenost pro snímání je asi 8 cm (1 cm v režimu inteligentního automatického
nastavení nebo ve snadném režimu) (na straně W) a 50 cm (na straně T) (od objektivu).
Pokud fotografujete objekty bližší, použijte režim ostření na blízké objekty.
• Když fotoaparát nedokáže zaostřit na objekt automaticky, začne indikátor uzamčení
expozice/zaostření (zámku AE/AF) pomalu blikat a neozve se pípnutí. Buď změňte
kompozici snímku, nebo nastavení zaostření (str. 60).
• Ostření může být obtížné v následujících situacích:
– Je tma a objekt je daleko.
– Kontrast mezi objektem a pozadím je malý.
– Objekt je za sklem.
– Objekt se příliš rychle pohybuje.
– Povrch odráží světlo nebo je lesklý.
– Objekt je v protisvětle nebo světlo bliká.
25CZ
Plynulé panoráma
Obsah
Umožňuje vytvářet panoramatické snímky složené z několika snímků.
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Nahr. režim) t
(Plynulé panoráma)
Vyhledávání MENU/
nastavení
3 Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který
chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště.
Tato část nebude
zaznamenána
Rejstřík
4 Pohybujte fotoaparátem směrem ke
konci informačního proužku podle
indikace na LCD displeji.
Informační
proužek
Poznámky
• Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku
šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji, aby se nahrál celý
panoramatický snímek.
• Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule.
• Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo se snímání
vůbec nepodaří.
• V blikajícím světle – například při světle zářivek – nebude jas a barva složeného snímku pořád
stejná.
• Pokud se jas, barva a zaostření celého úhlu panoramatického snímání a uzamčeného úhlu AE/
AF výrazně liší, snímání nebude úspěšné. Pokud se tak stane, změňte uzamčený úhel AE/AF
a znovu pořiďte snímek.
• Plynulé panoráma není vhodné pro následující situace:
– Objekty se pohybují
– Objekty jsou příliš blízko fotoaparátu
– Snímky mají malý kontrast, například obloha, písečná pláž nebo trávník
– Snímky se neustále proměňují, například vlny nebo vodopád
• Panoramatické snímky nelze vytvářet v následujících podmínkách:
– Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu.
– Fotoaparát se příliš třese.
26CZ
Pokračování r
zZměna směru snímání nebo velikosti snímku
Směr snímání:
Velikost snímku
panorámatu:
(Směr snímání) t [Doprava], [Doleva], [Nahoru] nebo
[Dolů]
(Velik. snímku) t [Standardní] nebo [Širokoúhlé]
Svislý směr
Vodorovný směr
• Nejprve stiskněte tlačítko spouště napůl, abyste uzamkli ostření, expozici a vyvážení bílé.
Pak stiskněte tlačítko spouště nadoraz a fotoaparátem pohybujte nebo jej naklánějte.
• Pokud je výseč s velmi rozmanitými tvary nebo scenérií nahuštěna kolem okraje snímku,
nemusí se kompozice snímku podařit. V takovém případě upravte kompozici v rámečku tak,
aby tato výseč byla ve středu snímku, a pak pořiďte snímek znovu.
Rejstřík
Co nejkratší poloměr oblouku
Vyhledávání MENU/
nastavení
Fotoaparátem pohybujte v oblouku konstantní rychlostí ve směru ukázaném na LCD
displeji. Pro panoramatické snímky jsou objekty v klidu vhodnější než pohybující se
objekty.
Vyhledávání
činnosti
zRady pro snímání panoramatického snímku
Obsah
u panoramatického snímku
zRolování zobrazenými panoramatickými snímky
V okamžiku, kdy jsou panoramatické snímky zobrazeny, jimi můžete rolovat
dotykem na tlačítko . Dotknutím se LCD displeje během přehrávání zobrazíte
tlačítka funkcí.
Ukazuje zobrazenou oblast
celého panoramatického snímku
Tlačítko funkce/
způsob ovládání
Činnost
Dotkněte se
LCD displeje
Přehrávání nebo přerušení
přehrávání rolujících snímků
nebo
Dotkněte se
/ / Roluje snímky
/
nebo táhněte
nahoru/dolů/doprava/
doleva
• Panoramatické snímky lze přehrávat i pomocí přiložené aplikace „PMB“ (str. 130).
• Při přehrávání panoramatických snímků zaznamenaných jiným fotoaparátem nemusí
správně fungovat rolování.
27CZ
Režim videa
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Nahr. režim) t
Obsah
Umožňuje nahrávat videoklipy.
(Režim videa)
4 Pokud chcete ukončit snímání, stiskněte znovu
tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
28CZ
Automat.program
Obsah
Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota
clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Nahr. režim) t
(Automat.program)
3 Stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
2
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
29CZ
Volba scény
Obsah
Umožňuje fotografovat s předem nastaveným nastavením podle scény.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Volba scény) t
Umožňuje snímat obličeje s hladkou pletí.
(Zamlžení)
Umožňuje fotografovat portréty, květiny apod.
s jemnější atmosférou.
(Krajina)
Umožňuje snadné snímání vzdálených scén
zaostřováním do dálky. Zaznamená jasnou oblohu
a stromy nebo květiny v živých barvách.
(Soumrak)
Umožňuje fotografovat ostré snímky lidí na nočním
pozadí bez ztráty atmosféry.
Rejstřík
(Portrét za
soumr.)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Hladká pleť)
Vyhledávání
činnosti
(Nahr. režim) t
požadovaný režim
Umožňuje fotografovat noční scény z dálky bez
ztráty temné atmosféry okolí.
(Vysoká citlivost) Umožňuje fotografovat bez blesku
za špatných světelných podmínek,
redukuje rozmazání.
(Jídlo)
(Domácí
mazlíček)
(Pláž)
Vybere režim makro a umožňuje snímat jídlo
v přitažlivých a jasných barvách.
Umožňuje s nejlepším nastavením fotografovat
domácí zvíře.
Umožňuje pořizovat snímky se správnými
nastaveními pro scény na pobřeží moře nebo břehu
jezera.
30CZ
Pokračování r
(Sníh)
Umožňuje fotografovat ohňostroje v plné kráse.
(Rychlá závěrka)
Umožňuje zachytit rychle se pohybující objekty
venku nebo na místech s jasným osvětlením.
• Rychlost závěrky se zvýší, takže snímky pořízené
na tmavých místech budou tmavší.
Poznámka
• Při fotografování v režimu
(Portrét za soumr.), (Soumrak) nebo
(Ohňostroj) je rychlost
závěrky nižší, takže snímky mohou být rozmazané. Pro prevenci rozmazání se doporučuje stativ.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Umožňuje snímat pod vodou v přirozených barvách
za použití podvodního pouzdra (např. Marine Pack).
Vyhledávání
činnosti
(Pod vodou)
Obsah
(Ohňostroj)
U zasněžených scén nebo jinde, kde je celý snímek
bílý, umožňuje zaznamenat jasné snímky bez
vybledlých barev.
Rejstřík
31CZ
Blesk
—
—
—
—
Vyhledávání
činnosti
K fotografování snímku podle podmínek scény fotoaparát zvolí kombinaci funkcí.
označuje nastavení, která mohou být změněna, zatímco – označuje nastavení, která nelze
měnit.
U režimů „Blesk“ a „Samospoušť“ označují ikony dostupné režimy. Podle zvoleného
režimu volby scény nejsou některé funkce k dispozici.
Obsah
Funkce, které můžete používat ve funkci Volba
scény
Samospoušť
—
Nastavení série
Ostření na blízké
objekty
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
Vyváž. bílé
—
—
—
—
—
Ostření
—
—
—
—
—
—
—
Režim měření
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EV
3
Efekt hladké pleti
*
Detekce obličejů
*4
Redukce zavřených
očí
*1
*2
*3
*4
*4
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*2
—
—
—
—
—
—
—
Rejstřík
—
—
Vyhledávání MENU/
nastavení
Snímání úsměvu
—
Nelze vybrat [Blesk] pro [Vyváž. bílé].
Můžete použít [Podvodní vyvážení bílé] místo [Vyváž. bílé].
[Vyp.] pro [Efekt hladké pleti] není k dispozici.
Nelze vybrat [Při dotyku] pro [Detekce obličejů].
32CZ
Plynulé panoráma pod vodou
2
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Podvodní pouzdro] t [Zap.]
3 Vložte fotoaparát do pouzdra.
4
(Nahr. režim) t
(Plynulé panoráma pod vodou)
Tato část nebude zaznamenána
Informační
proužek
Rejstřík
6 Pohybujte fotoaparátem směrem ke
konci informačního proužku podle
indikace na LCD displeji.
Vyhledávání MENU/
nastavení
5 Srovnejte fotoaparát s okrajem objektu, který
chcete fotografovat, a stiskněte tlačítko spouště.
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Když je fotoaparát umístěn v pouzdře (například podvodním pouzdře Marine Pack),
pořídí fotoaparát několik snímků plynule za sebou a umožní tak vytvořit panoramatický
snímek složený z několika snímků.
Poznámky
• Pokud nemůžete fotoaparátem zabrat celý objekt v daném čase, objeví se na složeném snímku
šedá oblast. Pokud k tomu dojde, pohybujte fotoaparátem rychleji, aby se nahrál celý
panoramatický snímek.
• Protože dochází ke spojení několika snímků, spojená oblast nebude nahrána plynule.
• Za špatných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo se snímání
vůbec nepodaří.
• V blikajícím světle nebude jas a barva složeného snímku pořád stejná.
• Pokud se jas, barva a zaostření celého úhlu panoramatického snímání a uzamčeného úhlu AE/
AF výrazně liší, snímání nebude úspěšné. Pokud se tak stane, změňte uzamčený úhel AE/AF
a znovu pořiďte snímek.
• Plynulé panoráma pod vodou není vhodné pro následující situace:
– Když jsou objekty příliš blízko fotoaparátu
– Snímky s malým kontrastem
– Snímky s neustálou změnou
• Panoramatické snímky nelze vytvářet v následujících podmínkách:
– Pohybujete fotoaparátem příliš rychle nebo příliš pomalu.
– Fotoaparát se příliš třese.
33CZ
Transfokátor
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Při snímání můžete snímek zvětšit. Optický transfokátor fotoaparátu může zvětšovat
snímky až 4×.
Strana T
Posunutím přepínače transfokátoru (W/T) ke straně T se
přibližujete a posunutím ke straně W oddalujete.
• Když měřítko transfokátoru přesáhne 4×, viz str. 95.
Strana W
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
2 Posuňte přepínač transfokátoru (W/T).
• Při snímání videa fotoaparát pomalu transfokuje.
• V režimu plynulého panorámatu a plynulého panorámatu pod vodou je transfokace uzamčena na
straně W.
Rejstřík
34CZ
Prohlížení fotografií
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepněte do
2 Vyberte snímek pomocí
/
.
Tažením LCD displeje při přehrávání můžete provést následující činnosti.
Způsob ovládání
Zobrazí následující/
předchozí snímek
Táhněte doprava nebo
doleva
Plynule mění snímek
(následující/předchozí
snímek)
Táhněte doprava nebo
doleva a nechte stisknuté
Během přehrávání zobrazí
obrazovku s přehledem
snímků
Táhněte nahoru
Tento fotoaparát vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro nahrávání
a přehrávání snímků. Pokud fotoaparát detekuje snímky neregistrované v souboru
databáze obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka s hlášením
„Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“. Chcete-li
prohlížet neregistrované snímky, registrujte je zvolením [OK].
Rejstřík
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Vyhledávání MENU/
nastavení
Činnost
Vyhledávání
činnosti
zTipy pro ovládání tažením
• K registraci snímků použijte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud k registraci použijete
málo nabitý akumulátor, může se stát, že nebude možné registrovat všechna data nebo může
při vybití akumulátoru dojít k poškození dat.
35CZ
Zoom přehrávání
Obsah
Přehraje zvětšený snímek.
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání)
přepněte do režimu přehrávání.
2 Dotkněte se oblasti, kterou chcete zvětšit.
Ukazuje zobrazenou oblast
z celého snímku
3 Upravte rozsah transfokace a polohu.
Vyhledávání
činnosti
Snímek se dvakrát zvětší a oblast, které jste se
dotkli, bude ve středu. Snímek lze také zvětšit tak,
že přepnete přepínač transfokátoru (W/T) do
polohy T.
Snímek se zvětší ještě více při každém dotyku na obrazovku.
Činnost
Táhněte nahoru/dolů/doprava/ Změní pozici transfokátoru.
doleva
/
Změní rozsah transfokace.
Ruší transfokaci při přehrávání.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tlačítko/způsob ovládání
zUkládání zvětšených snímků
t [Retuš] t [Ořezat
Rejstřík
Zvětšený snímek lze uložit pomocí funkce ořezání (
(Změnit velikost)]).
36CZ
Širokoúhlé
2 Dotkněte se
(přehrávání) přepněte do
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
V režimu jednoho snímku jsou statické snímky s poměrem stran 4:3 zobrazeny přes celý
LCD displej. V takovém případě bude horní a spodní okraj snímku trochu oříznut.
(Širokoúhlé).
Poznámka
• Širokoúhlé zobrazení není k dispozici pro následující obrazové soubory:
– Videoklipy
– Panoramatické snímky
– Snímky s poměrem stran 16:9
Vyhledávání MENU/
nastavení
3 Širokoúhlé zobrazení zrušíte opětovným
dotykem na
(Širokoúhlé).
Rejstřík
37CZ
Dočasně otočené zobrazení
(přehrávání) přepněte do
3 Pro zrušení zobrazení se znovu dotkněte
(Dočasně otočené zobrazení).
Poznámky
Rejstřík
• Dočasně otočené zobrazení není k dispozici pro následující snímky:
– Videoklipy
– Panoramatické snímky
– Vodorovně orientované snímky
• Dotykem na / dočasně otočené zobrazení zrušíte.
Vyhledávání MENU/
nastavení
2 Vyberte vertikálně orientovaný snímek t
dotkněte se
(Dočasně otočené zobrazení).
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Používá se v režimu jednoho snímku pro dočasné otočení snímku a jeho zvětšení na
obrazovce.
38CZ
Prohlížení videoklipů
(přehrávání) přepněte do
2 Vyberte videoklip pomocí
3 Dotkněte se
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
/
.
na LCD displeji.
Činnost
.
Přeskočení na začátek videoklipu
m
Přetáčení vzad
Dotkněte se u nebo LCD
displeje
Normální přehrávání/přerušení
M
Přetáčení vpřed
Ovládání hlasitosti
Hlasitost nastavte pomocí
nebo
.
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tlačítko/způsob ovládání
Vyhledávání
činnosti
Pokud se během přehrávání dotknete LCD displeje,
zobrazí se tlačítka funkcí.
• Některé snímky pořízené jinými fotoaparáty možná nepůjdou přehrát.
Pouze miniatury videoklipů si můžete prohlížet na obrazovce přehledu dotykem na
t
(Režim prohlížení) t
(Přehled složek (Videoklipy)).
Rejstřík
zZobrazení pouze videa na obrazovce přehledu
• Když se soubor videa dohraje do konce, fotoaparát začne automaticky přehrávat další
soubor videa.
39CZ
Snadný režim
Obsah
Umožňuje pořizovat snímky pomocí minima nutných funkcí.
Velikost textu se zvýší a indikátory budou lépe vidět.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Snadný režim) t [OK]
Poznámky
• Kapacita akumulátoru se může rychleji snižovat, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky.
• Režim přehrávání se rovněž změní na [Snadný režim].
Rejstřík
Snímání úsměvu: Dotkněte se (úsměv).
Velik. snímku:
t [Velik. snímku] t Vyberte
[Velká] nebo [Malá]
Blesk:
t [Blesk] t Vyberte [Auto] nebo [Vyp.]
Samospoušť:
t [Samospoušť] t Vyberte [Vyp.]
nebo [Zap.]
Ukončit snadný režim:
t [Ukončit snadný
režim] t [OK]
Vyhledávání MENU/
nastavení
zFunkce dostupné ve snadném režimu (snímání)
Vyhledávání
činnosti
2
zRozpoznání scény
Ve snadném režimu funguje rozpoznání scény. Tato funkce umožňuje fotoaparátu
automaticky rozpoznávat podmínky snímání a pořídit snímek.
Ikona rozpoznání scény
• Fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro),
(Ostření na blízké
objekty) nebo
(Portrét), a když je scéna rozpoznána, zobrazí na displeji LCD ikonu.
Podrobnosti viz str. 63.
40CZ
Scéna snímání videa
Obsah
Když je fotoaparát v režimu videa, umožňuje snímat s nastaveními přednastavenými
podle scény.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
3
(Nahr. režim) t
(Režim videa)
(Scéna snímání videa) t požadovaný režim
Pokud nejsou tlačítka zobrazena na levé straně displeje
LCD, dotkněte se
.
Upraví nastavení automaticky.
(Pod vodou)
Umožňuje snímat video pod vodou v přirozených barvách za použití
podvodního pouzdra (např. Marine Pack).
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
2
Rejstřík
41CZ
Snímání úsměvu
Obsah
Když fotoaparát detekuje úsměv, spoušť je uvolněna automaticky.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2 Dotkněte se
(Snímání úsměvu).
Vyhledávání
činnosti
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
3 Počkejte na detekci úsměvu.
4 Snímání úsměvu ukončíte opětovným dotykem
na
(Snímání úsměvu).
Indikátor citlivosti
detekce úsměvu
Rámeček detekce obličeje
Poznámky
Rejstřík
• Snímání pomocí funkce snímání úsměvu skončí automaticky, když se zaplní paměťová karta nebo
vnitřní paměť.
• Úsměvy nemusí být detekovány správně, záleží na podmínkách.
• Nelze používat funkce digitálního transfokátoru.
• Funkce [Snímání úsměvu] není k dispozici v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
Vyhledávání MENU/
nastavení
Když úroveň úsměvu přesáhne bod V na indikátoru,
fotoaparát nahrává snímky automaticky.
Pokud stisknete tlačítko spouště při snímání úsměvu,
fotoaparát pořídí snímek a pak se vrátí do režimu snímání
úsměvu.
zNastavení citlivosti detekce úsměvu
V režimu snímání úsměvu je zobrazeno tlačítko pro nastavení citlivosti detekce
úsměvu.
: Detekuje široký úsměv.
: Detekuje normální úsměv.
: Detekuje i mírný úsměv.
• Ve snadném režimu je citlivost detekce úsměvu napevno nastavena na [Normální úsměv].
• Pokud je [Nastavení displeje] nastaveno na [Vyp.], citlivost detekce úsměvu není zobrazena.
42CZ
Pokračování r
zRady pro lepší snímání úsměvů
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Závěrka spustí, když se osoba, jejíž obličej je detekován, usměje.
• U funkce detekce úsměvů můžete vybrat obličej, který bude prioritní, pomocí [Detekce
obličejů]. Pokud vyberete prioritní obličej, provede se detekce úsměvu jen pro tento obličej.
Pokud chcete provést detekci úsměvu pro jiný obličej, dotkněte se příslušného obličeje
(str. 67).
• Pokud fotoaparát nedokáže detekovat úsměv, nastavte citlivost detekce úsměvu na [Jemný
úsměv].
Obsah
Nezakrývejte si oči ofinou.
Nezakrývejte obličej kloboukem, maskou,
slunečními brýlemi apod.
2 Snažte se nastavit obličej před fotoaparát a zůstat
ve stejné poloze. Oči nechte zúžené.
3 Úsměv by měl být zřetelný a ústa mírně otevřená.
Je snazší detekovat úsměv, když jsou vidět zuby.
1
Rejstřík
43CZ
Blesk
2
Obsah
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Blesk) t požadovaný režim
(Auto)
(Zapnout)
(Pomalá
synchro)
Blesk vždy pracuje.
Blesk vždy pracuje.
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá,
aby se na snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah
světla blesku.
Blesk nepracuje.
Poznámky
•
•
•
•
zKdyž se na fotografiích s bleskem objeví „bílé kulaté
Rejstřík
Blesk blikne dvakrát. První blesk upraví množství světla.
Během nabíjení blesku se zobrazuje
.
Při sériovém snímání nelze použít blesk.
[Zapnout] nebo [Pomalá synchro] nejsou k dispozici, pokud je fotoaparát v režimu inteligentního
automatického nastavení.
• V režimu plynulého panorámatu a plynulého panorámatu pod vodou je [Blesk] nastaven na
[Vypnout].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Vypnout)
Bliká při snímání za špatného světla nebo v protisvětle.
Vyhledávání
činnosti
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
skvrny“
To je způsobeno částicemi (prachu, pylu apod.), které poletují poblíž objektivu. Když
jsou zvýrazněny bleskem fotoaparátu, jeví se jako bílé kulaté skvrny.
Fotoaparát
Objekt
Částice (prach, pyl apod.) ve
vzduchu
Jak lze omezit „bílé kulaté skvrny“?
• Rozsviťte světlo v místnosti a fotografujte bez blesku.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). ([Blesk] je nastaven na [Vypnout].)
44CZ
Blesk
.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Snadný režim) t [OK]
3
t [Blesk] t požadovaný režim
Bliká při snímání za špatného světla nebo v protisvětle.
Vyp.
Blesk nepracuje.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Auto
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Ve snadném režimu vyberte nastavení blesku z
Rejstřík
45CZ
Samospoušť
Obsah
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Samospoušť) t požadovaný režim
Nepoužívá samospoušť.
(Vyp.)
Nastaví samospoušť se zpožděním 10 sekund.
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Pro zrušení se dotkněte
.
(2 s)
Nastaví samospoušť se zpožděním 2 sekundy.
Nastavení samospouště na režim vlastní portrét samospouští.
Když fotoaparát detekuje specifikovaný počet tváří, zazní
pípnutí a o 2 sekundy později se aktivuje závěrka.
(Vlastní
portrét jedné
osoby)
(Vlastní
portrét dvou
osob)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(10 s)
Vyhledávání
činnosti
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
Poznámky
Rejstřík
• V režimu videa nejsou k dispozici nastavení [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét
dvou osob].
• Pro režimy plynulého panorámatu a plynulého panorámatu pod vodou není samospoušť k
dispozici.
z Automatické snímání s funkcí vlastní portrét
samospouští
Namiřte objektiv sami na sebe tak, aby byl váš obličej zobrazen na LCD displeji.
Fotoaparát detekuje subjekty a poté se spustí závěrka. Fotoaparát určí optimální
kompozici a zabrání tomu, aby se obličeje nacházely mimo LCD displej. Po zaznění
pípnutí nepohybujte fotoaparátem.
• Snímek můžete také při této činnosti pořídit stisknutím tlačítka
spouště.
46CZ
Pokračování r
z Rady na ochranu před rozmazáním
Vyhledávání
činnosti
• Snímejte pomocí samospouště se zpožděním
2 sekundy a stabilizujte fotoaparát tím, že po
stisknutí tlačítka spouště budete držet paže
těsně u těla.
• Použijte stativ nebo fotoaparát umístěte na
rovnou plochu tak, aby byl stabilní.
Obsah
Pokud se budou při držení fotoaparátu a tisknutí tlačítka spouště hýbat vaše ruce
nebo tělo, dojde k „otřesu fotoaparátu“. K otřesům fotoaparátu často dochází při
snímání za špatných světelných podmínek nebo při pomalé rychlosti závěrky,
například v režimech
(Portrét za soumr.) nebo (Soumrak). V takovém případě
berte při snímání v úvahu následující tipy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
47CZ
Samospoušť
.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Snadný režim) t [OK]
3
t [Samospoušť] t požadovaný režim
Nepoužívá samospoušť.
Zap.
Nastaví samospoušť se zpožděním 10 sekund.
Při stisknutí závěrky bliká kontrolka samospouště a zní
pípnutí, dokud se neaktivuje závěrka.
Pro zrušení se dotkněte
.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyp.
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Ve snadném režimu vyberte nastavení samospouště z
Rejstřík
48CZ
Směr snímání
Obsah
Nastavte směr, ve kterém bude fotoaparát snímat při snímání v režimu plynulého
panorámatu nebo plynulého panorámatu pod vodou.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Směr snímání) t požadovaný směr
Pohyb zleva doprava.
(Doleva)
Pohyb zprava doleva.
(Nahoru)
Pohyb zespoda nahoru.
(Dolů)
Pohyb shora dolů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Doprava)
Vyhledávání
činnosti
2
Rejstřík
49CZ
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2 Dotkněte se
velikost
(Velik. snímku) t požadovaná
Při fotografování
Velikost snímku
(4320×3240)
Pokyny pro použití
LCD displej
Vyhledávání MENU/
nastavení
Pokud nejsou tlačítka zobrazena na levé straně displeje
LCD, dotkněte se
.
Vyhledávání
činnosti
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který se nahraje, když pořídíte
snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého
formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.
Obsah
Velik. snímku/Velikost snímku
panorámatu
Pro obrázky do velikosti A3+
(2592×1944)
Pro obrázky do velikosti L/2L/A4
(640×480)
Pro přílohy k e-mailům
(4320×2432)
K prohlížení na televizoru
s vysokým rozlišením a pro tisk až
do velikosti A4
(1920×1080)
K prohlížení na televizoru
s vysokým rozlišením
Rejstřík
(3648×2736)
Snímky jsou zobrazeny
v poměru stran 4:3.
Snímky zaplní celou
obrazovku.
Poznámka
• Když tisknete snímky nahrané v poměru stran 16:9 nebo panoramatické snímky, oba okraje
mohou být odříznuty.
Ve snadném režimu
Velká
Snímá snímky velikosti [14M].
Malá
Snímá snímky velikosti [5M].
50CZ
Snímá ve velikosti 4912 × 1080
(horizontálně).
Snímá ve velikosti 3424 × 1920 (vertikálně).
(Širokoúhlé)
Snímá ve velikosti 7152 × 1080
(horizontálně).
Snímá ve velikosti 4912 × 1920 (vertikálně).
Při snímání videoklipů
1
(Velik. snímku) t požadovaný režim
Pokud nejsou tlačítka zobrazena na levé straně displeje LCD, dotkněte se
Velikost snímku videoklipu
.
Pokyny pro použití
1280×720(Lepší)
9 Mb/s
Snímání videoklipů v nejvyšší kvalitě
pro zobrazení na televizoru
s vysokým rozlišením.
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Snímání videoklipů ve standardní
kvalitě pro zobrazení na televizoru
s vysokým rozlišením.
VGA
3 Mb/s
Snímání ve velikosti snímku vhodné
pro načtení na internet.
Rejstřík
Průměrná bitová
rychlost
Vyhledávání MENU/
nastavení
Čím větší je velikost videoklipu, tím vyšší je kvalita snímku. Čím větší je objem dat
použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím plynulejší je přehrávání snímku.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou nahrány ve formátu MPEG-4, asi 30 sn/s,
progresívní, AAC, mp4.
Vyhledávání
činnosti
(Standardní)
Obsah
Při snímání v režimu plynulého panorámatu nebo
plynulého panorámatu pod vodou
Poznámka
• Pokud je zvoleno nastavení velikosti snímku [VGA], vzniká telefoto.
51CZ
Pokračování r
z„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Velikost snímku: 14M
4320 pixelů × 3240 pixelů = 13 996 800 pixelů
2 Velikost snímku: VGA
640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
1
Pixely
Vysoký počet pixelů
(Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Pixel
Vyhledávání
činnosti
Popis pixelů a velikosti snímku
Obsah
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud snímek obsahuje velký počet pixelů, je velký, zabírá více místa v paměti
a zobrazuje i jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na
displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se
liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.
Rejstřík
52CZ
Nastavení série
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
2
(Nastavení série) t požadovaný
(Série)
Pořídí jeden snímek.
Když stisknete a podržíte tlačítko spouště, pořídí až
100 snímků po sobě.
Rejstřík
• Režim série není k dispozici ve snadném režimu, plynulém
panorámatu, režimu videa ani snímání úsměvu.
• Blesk je nastaven na [Vypnout].
• Při nahrávání se samospouští lze pořídit pouze jeden snímek.
• Interval snímání se prodlouží v závislosti na nastavení velikosti
snímku.
• Když je kapacita akumulátoru nízká nebo když je plná vnitřní
paměť nebo paměťová karta, snímání série se zastaví.
• [Ostření], [Vyváž. bílé] a [EV] jsou upraveny pro první snímek
a tyto hodnoty se použijí rovněž pro další snímky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
režim
(Jeden
snímek)
Obsah
Můžete vybrat režim jednoho snímku nebo série.
53CZ
Makro
Obsah
Toto nastavení můžete využít pro zachycení velmi malých objektů na blízkou vzdálenost,
například hmyzu nebo květin.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Makro) t požadovaný režim
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
(Auto)
Tento režim použijte pro snímání z krátké vzdálenosti.
Uzamčeno na straně W: Přibl. 1 cm až 20 cm
Poznámky
Rejstřík
• [Makro] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
– Ve snadném režimu
– Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob]
• Při používání režimu ostření na blízké objekty je třeba brát v úvahu následující.
– Nelze používat funkci rozpoznání scény ani detekci obličejů.
– Tento režim se zruší, když vypnete napájení nebo přepnete režim nahrávání na jiný.
– Nastavení režimu blesku, která lze v tomto režimu používat, jsou pouze [Zapnout] nebo
[Vypnout].
– Ostření se zpomalí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Ostření na
blízké objekty)
Fotoaparát upraví ostření automaticky od vzdálených až po
velmi blízké objekty.
Vyhledávání
činnosti
2
54CZ
EV
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
t
(EV)
/
upravte expozici t [OK].
Expozici můžete rovněž nastavit dotykem na z na
nastavovací liště a tažením doprava či doleva.
• Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku
nemusí být úprava expozice účinná.
zNastavení expozice pro lépe vypadající snímky
Snižte nastavení EV –
Rejstřík
Přeexponování = příliš mnoho světla
Bělavé snímky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
3 Dotykem na
Obsah
Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.
Správná expozice
Zvyšte nastavení EV +
Podexponování = příliš málo světla
Tmavší snímek
55CZ
ISO
Obsah
Nastavuje citlivost na světlo, když je fotoaparát v režimu automatického programu nebo
pokud je volba scény nastavena na
(Pod vodou).
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(ISO) t požadované číslo
Automaticky nastaví citlivost ISO.
(Auto)
/
/
/
/
/
/
Poznámka
• Když je režim snímání nastaven na sérii nebo když je [DRO] nastaveno na [DRO plus], můžete
vybírat pouze [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800].‘
zNastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání
zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Rejstřík
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou
reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími
se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího
čísla).
Vyhledávání
činnosti
t
2
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
z Rady na ochranu před rozmazáním
Ačkoli je fotoaparát stabilní, fotografovaný objekt se může během exponování
hýbnout a při stisku tlačítka spouště je pak zachycen rozmazaný. Otřesy fotoaparátu
jsou redukovány automaticky, nicméně funkce nedokáže efektivně redukovat
rozmazání objektu. K rozmazání objektu dochází při snímání za špatných světelných
podmínek nebo při pomalé rychlosti závěrky.
V takovém případě berte při snímání v úvahu následující tipy.
• Zvolte vyšší citlivost ISO, aby rychlost závěrky
byla vyšší.
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká
citlivost).
56CZ
Vyváž. bílé
Obsah
Upraví barevné tóny podle podmínek okolního světla. Tuto funkci použijte, pokud je
barva snímku nepřirozená.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Vyváž. bílé)
Vyhledávání
činnosti
2
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
3 Dotkněte se požadovaného režimu t [OK]
Upraví automaticky vyvážení bílé, takže barvy vypadají
přirozeně.
Upraví nastavení pro podmínky venku za jasného dne, večerní
pohledy, noční scény, neónová světla, ohňostroje atd.
(Oblačno)
Upraví nastavení pro zamračenou oblohu nebo stinné místo.
(Vyvážení bílé
u zářivek 1)
(Vyvážení bílé
u zářivek 2)
(Vyvážení bílé
u zářivek 3)
[Vyvážení bílé u zářivek 1]: Upraví nastavení pro bílé
zářivkové osvětlení.
[Vyvážení bílé u zářivek 2]: Upraví nastavení pro bílé
přirozené zářivkové osvětlení.
[Vyvážení bílé u zářivek 3]: Upraví nastavení pro bílé denní
zářivkové osvětlení.
n (Žárovky)
Upraví nastavení pro místa osvětlená žárovkami nebo s velmi
jasným osvětlením, například ve fotostudiu.
(Blesk)
Nastaví fotoaparát na fotografování s bleskem.
(Stisk)
Upraví vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva
uložená do paměti v režimu [Nast. stiskem] se stane základní
bílou barvou. Tento režim použijte, když [Auto] a jiná
nastavení neposkytují správné barvy.
(Nast.
stiskem)
Rejstřík
(Denní světlo)
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Uloží do paměti základní bílou barvu, která bude použita
v režimu [Stisk].
57CZ
Pokračování r
Poznámky
2
t
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Ve stejných světelných podmínkách, při jakých budete snímat objekt,
zaměřte na bílý předmět jako je např. papír tak, aby vyplňoval celý
rámeček.
Vyhledávání
činnosti
Zachycení základní bílé barvy v režimu [Nast.
stiskem]
Obsah
• [Vyváž. bílé] není k dispozici v následujících situacích:
– V režimu inteligentního automatického nastavení
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– Ve snadném režimu
• Nastavení [Blesk] u [Vyváž. bílé] není k dispozici v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu videa
– Pokud je u volby scény nastaven režim
(Vysoká citlivost)
• Pokud zářivky blikají, možná nebude funkce vyvážení bílé pracovat správně, ani když vyberete
[Vyvážení bílé u zářivek 1], [Vyvážení bílé u zářivek 2] nebo [Vyvážení bílé u zářivek 3].
• Při fotografování s bleskem v režimu jiném než [Blesk] je [Vyváž. bílé] nastaveno na [Auto].
• Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], lze vyvážení bílé nastavit pouze
na [Auto], [Blesk], [Stisk] nebo [Nast. stiskem].
• [Nast. stiskem] nelze zvolit při nabíjení blesku.
(Vyváž. bílé) t [Nast. stiskem] t [Zachytit]
Poznámky
Rejstřík
Displej na okamžik zčerná a poté, co bude vyvážení bílé upraveno a uloženo do
paměti, displej se opět vrátí do režimu záznamu.
• Pokud během snímání bliká indikátor
, vyvážení bílé buď není nebo nemůže být nastaveno.
Použijte automatické vyvážení bílé.
• Pokud probíhá režim [Nast. stiskem], fotoaparátem netřeste ani s ním do ničeho neuhoďte.
• Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout] nebo [Pomalá synchro], upraví se vyvážení bílé podle
podmínek s aktivním bleskem.
• Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou
v paměti uloženy odděleně.
zEfekty světelných podmínek
Výsledná barva objektu je ovlivněna světelnými podmínkami.
Barevné tóny se upravují automaticky, ale pomocí funkce vyvážení bílé je můžete
upravovat i ručně.
Počasí/osvětlení
Charakteristiky
světla
Denní světlo
Oblačno
Zářivky
Žárovky
Bílé (standardní)
Namodralé
Do zelena
Načervenalé
58CZ
Podvodní vyvážení bílé
2
t
(Podvodní vyvážení bílé)
3 Požadovaný režim t [OK]
(Podvodní 1)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající modrou.
(Podvodní 2)
Nastaví pro podmínky pod vodou s převládající zelenou.
(Stisk)
Upraví vyvážení bílé v závislosti na zdroji světla. Bílá barva
uložená do paměti v režimu [Nast. stiskem] se stane základní
bílou barvou. Tento režim použijte, když [Auto] a jiná
nastavení neposkytují správné barvy.
(Nast.
stiskem)
Rejstřík
Automaticky nastavuje barevné tóny pro podmínky pod
vodou tak, aby barvy byly přirozené.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Upraví barevný tón, když je fotoaparát nastaven na režim
(Pod vodou) ve volbě
scény, na režim
(Pod vodou) u [Scéna snímání videa] nebo režim
(Plynulé
panoráma pod vodou).
Uloží do paměti základní bílou barvu, která bude použita
v režimu [Stisk] (str. 58).
Poznámky
• Vlivem barvy vody nemusí někdy vyvážení bílé pod vodou správně fungovat, i když vyberete
[Podvodní 1] nebo [Podvodní 2].
• Když je [Blesk] nastaven na [Zapnout], lze podvodní vyvážení bílé nastavit pouze na [Auto],
[Stisk] nebo [Nast. stiskem].
• Během nabíjení blesku není možné zvolit režim [Nast. stiskem].
• Referenční bílé zaznamenané pomocí funkcí [Vyváž. bílé] a [Podvodní vyvážení bílé] jsou
v paměti uloženy odděleně.
59CZ
Ostření
t
2
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Ostření) t požadovaný režim
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
(Více. AF)
Rámeček AF
• Když je funkce detekce obličejů aktivní,
pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
• Pokud je volba scény nastavena na
(Pod vodou), ostření je
upraveno pro snímání pod vodou. Když ostříte pomocí napůl
stisknutého tlačítka spouště, zobrazí se velký zelený rámeček.
Automaticky ostří na objekt ve středu
rámečku. Při společném použití funkce
uzamčení AF můžete libovolně měnit
kompozici snímku.
Rejstřík
(Střed AF)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Automaticky ostří na předmět v celém
rozsahu rámečku ostření.
Když v režimu snímání statických snímků
stisknete tlačítko spouště napůl, kolem
zaostřené oblasti se zobrazí zelený
rámeček.
Obsah
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického
zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Rámeček AF
(Jednobod.
AF)
Automaticky zaostří na extrémně malý
objekt nebo úzkou oblast. Při společném
použití funkce uzamčení AF můžete
libovolně měnit kompozici snímku.
Fotoaparát držte pevně, abyste
neposunuli rámeček AF z objektu.
Rámeček AF
Poznámky
• Pokud používáte [Digitál. transf.] nebo [Iluminátor AF], nastavení rámečku AF je zrušeno
a rámeček AF se zobrazí tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve
středu obrazovky.
• Pokud nastavíte režim ostření jiný než [Více. AF], bude [Detekce obličejů] napevno nastavena na
[Při dotyku].
• [Ostření] je nastaveno na [Více. AF] v následujících situacích:
– V režimu inteligentního automatického nastavení
– V režimu videa
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
– Ve snadném režimu
– Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob]
– Jestliže ostření upravujete dotykem na LCD obrazovku
60CZ
Pokračování r
zRychlý výběr prioritního objektu
Obsah
Dotykem na displej zobrazíte rámeček a stisknutím
tlačítka spouště napůl na rámeček zaostříte.
Dotykem na
zaostření zrušíte.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
61CZ
Režim měření
Obsah
Vybere režim měření expozice, který stanoví, která část objektu bude vyhodnocena ke
stanovení expozice.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Režim měření) t požadovaný
režim
Rozdělí snímek na více oblastí a vyhodnocuje všechny oblasti.
Fotoaparát určuje vyváženou expozici (Vícebodové měření).
(Střed.)
Vyhodnocuje střed snímku a stanoví expozici na základě jasu
objektu v tomto místě (Měření expozice podle středu).
(Jednobod.)
Měří jen část objektu (Jednobodové
měření). Tato funkce je užitečná
v případech, kdy je objekt
v protisvětle, nebo pokud je mezi
objektem a pozadím silný kontrast.
Nitkový kříž
jednobodového měření
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Víceb.)
Vyhledávání
činnosti
t
2
Namiřte na objekt
• V režimu videa nelze zvolit [Jednobod.].
• Zvolíte-li jiné nastavení režimu měření než [Víceb.], funkce [Detekce obličejů] bude napevno
nastavena na [Při dotyku].
• [Režim měření] je nastaven na [Víceb.] v následujících situacích:
– V režimu inteligentního automatického nastavení
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
– Ve snadném režimu
– Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob]
Rejstřík
Poznámky
62CZ
Rozpoznání scény
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
(Nahr. režim) t
autom.nastav.)
3
t
(Rozpoznání scény) t
požadovaný režim
Vyhledávání
činnosti
Příklad snímku při
aktivaci
(Protisvětlo).
Ikona rozpoznání scény a průvodce
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když
fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí
odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo),
(Portrét v protisvětle),
(Krajina),
(Makro),
(Ostření na blízké objekty),
(Portrét)
Obsah
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá.
Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení
rozmazání objektu (detekce pohybu).
(Inteligentní
Rejstřík
(Auto)
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení a pořídí snímek.
(Pokročilý)
Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální
nastavení. Když fotoaparát rozpozná (Soumrak),
(Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky
změní nastavení a pořídí další snímek.
• Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně
zezelená.
• Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání
zobrazeny vedle sebe.
• Při zobrazení [Redukce zavřených očí] se automaticky pořídí
2 snímky a je automaticky vybrán snímek s otevřenýma očima.
Podrobnosti o funkci redukce zavřených očí viz „Co dělá redukce
zavřených očí?“.
63CZ
Pokračování r
Poznámky
V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními,
když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.),
(Soumrak se stativem),
(Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), které mají tendenci k rozmazání.
Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.
Druhý snímek
Snímá v režimu pomalé synchronizace
Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
Snímá v režimu pomalé synchronizace
s obličejem, který osvítil blesk,
používaným jako vodítko
Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako
vodítkem a redukcí otřesů
Snímá v režimu pomalé synchronizace
Snímá s ještě pomalejší rychlostí závěrky bez
zvýšení citlivosti
Snímá s bleskem
Snímá s upraveným jasem a kontrastem
pozadí (DRO plus)
Snímá s obličejem, na který zasvítí
blesk, jako vodítkem
Snímá s upraveným jasem a kontrastem
obličeje a pozadí (DRO plus)
Rejstřík
První snímek*
Vyhledávání MENU/
nastavení
toho, který se vám více líbí (Pokročilý režim)
Vyhledávání
činnosti
zSnímání dvou snímků s odlišnými nastaveními a výběr
Obsah
• Funkce rozpoznání scény nepracuje při snímání pomocí digitálního transfokátoru.
• [Rozpoznání scény] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích:
– Ve snadném režimu
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
– Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob]
– Při snímání série
•
(Portrét),
(Portrét za soumr.) nebo
(Portrét v protisvětle) nejsou rozpoznány, když je
[Detekce obličejů] nastavena na [Při dotyku].
• Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].
• Scény
(Soumrak se stativem) někdy nelze rozpoznat v prostředí, kde se vibrace přenášejí do
fotoaparátu, i když je umístěn na stativu.
(Soumrak se stativem) někdy dojde k použití pomalé závěrky. Při
• Při rozpoznání scény jako
snímání držte fotoaparát tak, aby se nechvěl.
• Ikona rozpoznání scény se objeví nezávisle na [Nastavení displeje].
• Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.
* Když je [Blesk] nastaveno na [Auto].
zCo dělá redukce zavřených očí?
Když je fotoaparát nastaven na [Pokročilý], automaticky pořídí dva snímky za
sebou*, když rozpozná
(Portrét). Fotoaparát automaticky vybere, zobrazí
a nahraje snímek, kde nejsou zavřené oči. Pokud jsou oči zavřené na obou snímcích,
objeví se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
* vyjma situací, kdy zableskne blesk nebo při pomalé rychlosti závěrky
64CZ
Efekt hladké pleti
Obsah
Když je aktivována funkce detekce obličejů, nastaví, zda použít efekt hladké pleti
a úroveň tohoto efektu.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Efekt hladké pleti) t požadovaný
Vyhledávání
činnosti
t
2
režim
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
Nepoužívá efekt hladké pleti.
(Nízká)
Dodá lehký efekt hladké pleti.
(Střední)
(Vysoká)
Dodá střední efekt hladké pleti.
Dodá silný efekt hladké pleti.
Poznámky
• [Vyp.] není k dispozici, když je volba scény nastavena na režim
• [Efekt hladké pleti] nemusí být zřetelný – záleží na objektu.
(Hladká pleť).
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Vyp.)
Rejstřík
65CZ
Detekce obličejů
Rámeček detekce obličeje (bílý)
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
(Detekce obličejů) t požadovaný
režim
V závislosti na režimu nahrávání je toto nastaveno
pomocí tlačítek zobrazených v levé části displeje.
(Při dotyku)
Detekuje obličej při dotyku na oblast s obličejem na displeji.
(Auto)
Vybere obličej, na který má fotoaparát automaticky zaostřit.
(Priorita dětí)
Primárně detekuje a snímá dětské obličeje.
Primárně detekuje a snímá obličeje dospělých.
Rejstřík
(Priorita
dospělých)
Vyhledávání MENU/
nastavení
t
2
Vyhledávání
činnosti
Rámeček detekce obličeje (oranžový)
Pokud fotoaparát detekuje více než jeden objekt, vybere jeden jako hlavní
a podle něj nastaví ostření. Rámeček detekce obličejů pro hlavní objekt se změní
na oranžový
. Při stisknutí tlačítka spouště napůl rámeček, na který je
nastaveno zaostření, zezelená.
Obsah
Detekuje obličeje objektů a automaticky nastavuje ostření, blesk, expozici, vyvážení bílé
a redukci červených očí.
Poznámky
• [Detekce obličejů] není k dispozici v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
– Ve snadném režimu
• Nastavení [Při dotyku] není k dispozici pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét
jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].
• [Detekce obličejů] můžete vybrat, jen když je režim ostření nastaven na [Více. AF] nebo režim
měření na [Víceb.].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
• Lze detekovat až 8 obličejů.
• Dospělí a děti nemusí být správně rozpoznáni – záleží na podmínkách.
• Při snímání úsměvu je [Detekce obličejů] automaticky nastavena na [Auto], i když je nastaveno
[Při dotyku].
66CZ
Pokračování r
zVýběr prioritního obličeje
3Chcete-li ukončit registraci obličeje, dotkněte se
.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Možná nepůjde detekovat vybraný obličej správně. Záleží na okolním jasu, účesu osoby atd.
• Pokud se při vybraném rámečku detekce obličejů použije snímání úsměvu, provede se
detekce úsměvu jen pro vybraný obličej.
• Ve snadném režimu nebo když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby]
nebo [Vlastní portrét dvou osob], nelze zvolit prioritní obličej.
Vyhledávání
činnosti
2Pokaždé, když se dotknete jiného obličeje, bude tento
vybrán jako prioritní obličej.
Obsah
Fotoaparát běžně automaticky vybírá obličej, na který zaostří, podle nastavení
[Detekce obličejů], ale prioritní obličej si můžete vybrat také sami.
1Při aktivaci funkce detekce obličejů se dotkněte obličeje,
který chcete nastavit jako prioritní.
Zvolený obličej je vybrán jako prioritní a rámeček se
zbarví na oranžově
.
Rejstřík
67CZ
DRO
2
3
(Nahr. režim) t
t
(Automat.program)
(DRO) t požadovaný režim
(DRO
standard)
(DRO plus)
Neupraví.
Upraví jas a kontrast snímku automaticky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Vyp.)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Fotoaparát analyzuje scénu snímání a automaticky upraví jas a kontrast tak, aby snímek
měl lepší kvalitu.
DRO znamená „Dynamic Range Optimizer“ (optimalizace dynamického rozsahu), což je
funkce, která automaticky optimalizuje rozdíl mezi světlými a tmavými částmi snímku.
Upraví jas a kontrast snímku automaticky a výrazně.
• Podle podmínek snímání nemusí být někdy možné získat dobrý výsledek.
• Když je nastaveno [DRO plus], lze pro hodnotu ISO nastavit pouze [ISO AUTO] nebo hodnoty
od [ISO 80] do [ISO 800].
Rejstřík
Poznámky
68CZ
Redukce zavřených očí
2
3
(Nahr. režim) t
(Hladká pleť) nebo
(Volba scény) t
(Zamlžení)
t
(Redukce zavřených očí) t
požadovaný režim
Když je aktivní detekce obličeje, funkce redukce zavřených
očí pracuje, takže se zaznamenají snímky, kde mají
fotografovaní otevřené oči.
(Vyp.)
Nepoužívá funkci redukce zavřených očí.
• Redukce zavřených očí nepracuje v následujících situacích.
– Při použití blesku
– Při snímání série
– Když funkce detekce obličejů nepracuje
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
• Někdy funkce redukce zavřených očí nepracuje. Záleží na situaci.
• Když je funkce redukce zavřených očí nastavena na [Auto], ale zaznamenají se pouze snímky
fotografovaných se zavřenýma očima, na displeji LCD se objeví hlášení „Detekovány zavřené
oči“. Podle potřeby pořiďte nové snímky.
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Auto)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Když je volba scény při snímání nastavena na
(Hladká pleť) nebo
(Zamlžení),
fotoaparát automaticky pořídí dva snímky za sebou. Fotoaparát automaticky vybere,
zobrazí a nahraje snímek, kde nejsou oči zavřené.
69CZ
Nastavení displeje
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
Tlačítka funkcí se zobrazí.
(Vyp.)
Tlačítka funkcí se nezobrazí.
nastaveno na [Vyp.]
Rejstřík
zZobrazení tlačítek funkcí pokud je [Nastavení displeje]
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zap.)
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastavení displeje) t
požadovaný režim
Obsah
Nastaví, zda se v režimu snímání na LCD displeji zobrazí tlačítka funkcí.
Tlačítka funkcí zobrazíte dotykem na levou část LCD
displeje a tažením doprava.
70CZ
Snadný režim
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(přehrávání) přepněte do
(Snadný režim) t [OK]
Poznámky
• Akumulátor se vybíjí rychleji, protože se automaticky zvyšuje jas obrazovky.
• Režim snímání se rovněž změní na [Snadný režim].
(Vymazat) : Vymaže aktuálně zobrazený snímek.
(Transfokace) : Zvětší zobrazený snímek.
• Pozici transfokátoru změníte tažením nahoru, dolů,
doprava či doleva nebo dotykem na / / / . Dotykem
na / změníte zvětšení transfokátoru.
Rejstřík
:
Dotykem na [Vymazání jednoho snímku] vymažete
aktuálně zobrazený snímek.
Dotykem na [Vymazání všech snímků] vymažete
všechny snímky v daném období nebo ve složce.
Dotykem na [Ukončit snadný režim] ukončíte snadný
režim.
Vyhledávání MENU/
nastavení
zFunkce k dispozici ve snadném režimu (Prohlížení)
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Při prohlížení statických snímků ve snadném režimu se na obrazovce zvětší velikost textu,
indikátory jsou zřetelněji vidět a je možné použít méně funkcí.
• Pokud je paměťová karta vložena do fotoaparátu, [Režim prohlížení] je nastaven na
[Přehled dat].
71CZ
Kalendář
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(přehrávání) přepněte do
(Režim prohlížení) t
(Přehled
Vyhledávání
činnosti
t
2
dat)
3 Dotkněte se
Obsah
Touto funkcí se volí datum, které bude přehráno v kalendáři při použití přehledu dat.
Krok 2 není nutný, když je [Přehled dat] již nastaven.
(Kalendář).
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Pomocí
/
vyberte měsíc, který chcete
zobrazit, poté se dotkněte požadovaného data.
Stránku změníte tažením miniatur snímků zvoleného data
nahoru nebo dolů. Dotykem na snímek se vrátíte
k zobrazení jednoho takto vybraného snímku.
Snímky pro zvolené datum
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
zZobrazení kalendáře tažením displeje LCD
Rejstřík
Poznámka
Při přehrávání snímků v režimu přehledu dat si můžete
také zobrazit kalendář, když se dotknete horní části
displeje LCD a táhnete dolů.
72CZ
Přehled snímků
Obsah
Zobrazí současně více snímků.
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2 Dotkněte se
(přehrávání) přepněte do
(Přehled snímků).
Vyhledávání
činnosti
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
3 Dotkněte se obrazovky a tažením nahoru nebo
dolů změňte stránku.
Dotykem na snímek na obrazovce přehledu se vrátíte do
režimu zobrazení jednoho takto vybraného snímku.
V režimu jednoho snímku můžete změnit počet miniatur snímků dotykem na
[Počet snímků v přehledu] t [Po 12] nebo [Po 28].
t
Vyhledávání MENU/
nastavení
zZměna počtu snímků v přehledu
Rejstřík
73CZ
Prezentace
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(Prezentace) t požadovaný
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD
displeje, dotkněte se
.
Přehraje postupně všechny snímky od zobrazeného snímku až
po ten úplně poslední.
(Prezentace s
hudbou)
Postupně přehraje statické snímky spolu s efekty a hudbou.
Poznámka
• [Prezentace] není k dispozici, když je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled složek
(Videoklipy)].
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Plynulé
přehrávání)
Vyhledávání
činnosti
2 Dotkněte se
režim.
(přehrávání) přepněte do
Obsah
Snímky se automaticky přehrávají postupně.
Plynulé přehrávání
2 Dotkněte se
(Prezentace) t [Plynulé přehrávání].
3 Pokud chcete ukončit plynulé přehrávání, dotkněte se LCD displeje
a poté [Ukončit plynulé přehrávání].
• K nastavení hlasitosti videa se dotkněte
nebo
Rejstřík
1 Vybráním snímku spustíte přehrávání.
na LCD displeji.
zZobrazení panoramatických snímků během plynulého
přehrávání
Celý panoramatický snímek je zobrazen po dobu 3 sekund.
Panoramatickým snímkem můžete rolovat dotykem na .
74CZ
Prezentace s hudbou
Obsah
1 Dotkněte se
(Prezentace) t [Prezentace s hudbou].
2 Dotykem zvolte požadovaný režim t [Start].
3 K ukončení prezentace se dotkněte obrazovky a pak zvolte [Ukončit
prezentaci].
• [Prezentace s hudbou] není k dispozici pro panoramatické snímky.
Snímek
Vybírá skupinu snímků pro zobrazení. Když se k nahrávání snímků používá vnitřní
paměť, je nastavení napevno nastaveno na [Složka].
Přehrává prezentaci všech snímků popořadě.
Toto datum
Pokud je režim prohlížení nastaven na
(Přehled dat),
přehrává prezentaci snímků z aktuálně vybraného období.
Složka
V přehledu složek přehrává prezentaci snímků z aktuálně
vybrané složky.
Efekty
Vybírá rychlost přehrávání a atmosféru pro prezentace. Pokud je doba přehrávání
videoklipu dlouhá, je pořízen a zobrazen snímek z tohoto videoklipu.
Jednoduchá prezentace, kdy se snímky mění v nastaveném
intervalu.
Interval při přehrávání je nastavitelný v [Interval], abyste si
snímky mohli dostatečně vychutnat.
Nostalgie
Prezentace vyjadřující náladu; reprodukuje atmosféru scény
z filmu.
Elegance
Zobrazí se vkusná prezentace snímků; snímky se mění střední
rychlostí.
Aktivní
Prezentace snímků ve vysokém tempu; snímky vhodné pro
aktivní scény.
Rejstřík
Jednod.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vše
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
75CZ
Pokračování r
Výchozí nastavení prezentace [Jednod.].
Music2
Výchozí nastavení prezentace [Nostalgie].
Music3
Výchozí nastavení prezentace [Elegance].
Music4
Výchozí nastavení prezentace [Aktivní].
Zvuk vypnut
Nepoužívá hudbu na podbarvení.
Poznámka
• Videoklipy jsou přehrávány bez své zvukové stopy.
1s
3s
Nastaví interval zobrazení snímků pro prezentaci typu
[Jednod.].
5s
Vyhledávání MENU/
nastavení
Interval
Nastavuje interval přepínání obrazovky. Nastavení je na [Auto], když není vybráno
[Jednod.] jako [Efekty].
Vyhledávání
činnosti
Music1
Obsah
Hudba
Specifikuje hudbu, která bude při prezentaci znít. Na podbarvení si můžete vybrat více
než jednu skladbu. Dotykem na
spustíte jednotlivé hudby na podbarvení.
K nastavení hlasitosti hudby na podbarvení se dotkněte nebo .
10 s
Auto
Poznámka
Rejstřík
Interval je nastaven tak, aby vyhovoval vybrané položce
[Efekty].
• Nastavení intervalu není platné pro přehrávání videoklipu.
Opakovat
Vypíná nebo zapíná opakování prezentace.
Zap.
Přehrává snímky opakovaně dokola.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se přehrávání zastaví.
zVýběr hudby na podbarvení
Na přehrávání při prezentaci lze do fotoaparátu přenést požadovaný hudební soubor
z CD nebo ze souborů MP3. K přenášení hudby si do počítače nainstalujte aplikaci
„Music Transfer“ (přiložen). Podrobnosti viz str. 130 a 131.
• Do fotoaparátu lze nahrát až čtyři skladby. (4 přednastavené skladby (Music1 – Music4) lze
nahradit těmi, které si přenesete.)
• Maximální délka každého hudebního souboru pro hudební přehrávání z fotoaparátu je asi
5 minut.
• Pokud není možné přehrát hudební soubor kvůli poškození nebo jinému problému se
souborem, proveďte [Form.hudby] (str. 112) a přeneste hudbu znovu.
76CZ
Vymazat
Obsah
Umožňuje vybrat nechtěné snímky pro vymazání.
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepněte do
(Vymazat) t požadovaný režim
Vymaže aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
(Více snímků)
Umožňuje výběr a vymazání více snímků.
Po kroku 2 proveďte následující.
2Dotkněte se [OK] t [OK].
Vymaže naráz všechny snímky ze zvoleného období
nebo složky.
Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK].
Poznámka
• Když se vnitřní paměť používá k nahrávání snímků, je režim prohlížení nastaven na prohlížení
složek a fotografie a videa se zobrazují ve stejné složce.
Rejstřík
(Vše. snímky z tohoto
data)
(Vše ve složce)
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Dotkněte se snímku, který chcete vymazat.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte
všechny snímky k vymazání.
Dalším dotykem na snímek se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
(Toto foto)
Ve snadném režimu
Vymazání jednoho snímku
Vymaže aktuálně zobrazený snímek.
Vymazání všech snímků
Vymaže všechny snímky z období nebo ve složce.
77CZ
Pokračování r
zPři výběru snímků můžete přepínat mezi režimem
• Přepínat mezi režimy přehledu a jednoho snímku můžete
také v [Chránit], [Poslat prostřed. TransferJet] nebo
[DPOF].
Vyhledávání
činnosti
Když zvolíte
(Více snímků), můžete přepínat mezi
obrazovkou jednoho snímku a obrazovkou přehledu
dotykem na
/ .
K návratu na obrazovku jednoho snímku se dotkněte
na obrazovce přehledu a k návratu na obrazovku
přehledu se dotkněte
na obrazovce jednoho snímku.
Obsah
přehledu a režimem jednoho snímku
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
78CZ
Poslat prostřed. TransferJet
(Poslat prostřed. TransferJet) t požadovaný
režim
Pokud nejsou tlačítka zobrazena v levé části LCD displeje,
dotkněte se
.
3 Fotoaparát a další zařízení položte značkami
k sobě a přeneste tak snímky.
(TransferJet) blízko
Vyhledávání MENU/
nastavení
2
Vyhledávání
činnosti
1 Vložte Memory Stick s TransferJet do fotoaparátu
a stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
Obsah
TransferJet je technologie pro bezdrátový přenos na krátkou vzdálenost, která umožňuje
přenos dat mezi dvěma zařízeními nacházejícími se blízko u sebe, jejichž vzájemnou
komunikaci chcete zajistit.
Chcete-li si zjistit, zda je váš fotoaparát vybaven funkcí TransferJet, zkontrolujte, zda se
na spodní části fotoaparátu nachází značka
(TransferJet).
Používání Memory Stick s TransferJet (prodává se samostatně) umožňuje, aby byly
snímky přenášeny mezi dvěma zařízeními kompatibilními s technologií TransferJet.
Podrobnější informace o TransferJet najdete v návodu k obsluze dodávaném k Memory
Stick s TransferJet.
Při provedení spojení je vyslán zvukový signál.
Odeslání aktuálně zobrazeného snímku v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Je možné zvolit a odeslat více snímků.
Po dokončení kroku 2 postupujte následovně.
1Zvolte snímek k odeslání a poté se ho dotkněte.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud neoznačíte všechny
snímky k odeslání.
Dalším dotykem na snímek se značkou značku odstraníte.
Rejstřík
(Toto foto)
2Dotkněte se [OK] t [OK].
Poznámky
• Přeneseny mohou být pouze statické snímky.
• Naráz může být přeneseno až 10 snímků.
t
(Nastav.) t (Hlavní nastavení) nastavte [TransferJet] na
• Nejdříve zvolením
[Zap.] (str. 114).
• Na palubě letadla nastavte [TransferJet] na [Vyp.] zvolením
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení) (str. 114). Kromě toho se vždy řiďte všemi nařízeními platnými v oblasti, kde
fotoaparát používáte.
• Spojení je přerušeno, pokud po dobu 30 sekund nedošlo k žádnému přenosu. Pokud se tak stane,
zvolte [Ano] a znovu k sobě přiložte obě značky
(TransferJet) na fotoaparátu a druhém
zařízení.
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátu vybavené TransferJet nejsou s ohledem na
místní zákony a nařízení prodávány v některých státech a regionech.
• V jiných státech a regionech než jsou ty, kde jste fotoaparát zakoupili, nastavte funkci
[TransferJet] na [Vyp.]. V závislosti na jednotlivých státech nebo regionech můžete být
zodpovědní za použití funkce TransferJet kvůli místním omezením týkajícím se přenosu
elektromagnetických vln.
79CZ
Přijímání snímků prostřednictvím TransferJet
(přehrávání) zapněte fotoaparát.
2 Pro příjem snímků k sobě blízko položte značky
fotoaparátu a na zařízení odesílajícím snímky.
(TransferJet) na
Obsah
1 Stisknutím tlačítka
Při provedení spojení je vyslán zvukový signál.
• Lze posílat nebo přijímat jen snímky, které lze přehrávat na fotoaparátu.
• Pokud během ukládání dojde k chybě souboru databáze obrazů, objeví se obrazovka obnovy dat
souboru databáze obrazů.
• Snímky, které nelze registrovat v souboru databáze obrazů, přehrávejte pomocí [Přehled složek
(static. sn.)].
Značky
(TransferJet) na fotoaparátu a druhém zařízení přiložte blízko k sobě.
z Používání samostatně prodávaných zařízeních
Rejstřík
• Přenosová rychlost a dosah se liší v závislosti na úhlu, v jakém jsou
k sobě přiloženy obě značky
(TransferJet).
• Možná bude nutné změnit polohu nebo úhel fotoaparátu, aby došlo
ke komunikaci.
• Odesílání a přijímání dat je snadnější, pokud jsou značky
(TransferJet) k sobě přiloženy tak, že jsou oba fotoaparáty paralelně
u sebe, jak je ukázáno na obrázku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
z Rady pro úspěšné odesílání a přijímání dat
Vyhledávání
činnosti
Poznámky
kompatibilních s TransferJet
Použití samostatně prodávaných zařízeních kompatibilních s TransferJet vám
umožní přenášet snímky do počítače a může tak rozšířit vaši radost z přenosu dat.
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze dodávaném k zařízení
kompatibilnímu s TransferJet.
• Při používání zařízení kompatibilního s TransferJet mějte na paměti následující body.
– Před použitím u fotoaparátu zvolte režim přehrávání.
– Pokud se snímek nezobrazí, zvolte
t
(Nastav.) t (Hlavní nastavení) a poté
[Nastavení LUN] nastavte na [Jeden].
– Během připojení nelze zapisovat nebo mazat data z fotoaparátu.
– Během importování snímků do „PMB“ se neodpojujte.
80CZ
Kresba
Obsah
Kreslí nebo přidává značky na snímek a pak jej uloží jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
(přehrávání) přepněte do
(Kresba)
Pokud používáte vnitřní paměť, dotkněte se
na levé straně LCD displeje.
Vyhledávání MENU/
nastavení
t
2
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
(Kresba)
3 Na snímek můžete kreslit dotykovým perem
(přiložen).
4 Dotkněte se tlačítka
uloženého snímku.
/
t vyberte velikost
Rejstřík
Tlačítko
1
Uložit
Ukládá snímek ve formátu VGA nebo 5M do
vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu.
2
Pero
Kreslí znaky nebo obrázky.
3
Guma
Opravy.
4
Značka
Umístí značku na snímek.
Tloušťka/značka
Vybere tloušťku pera nebo gumy nebo značku.
6
Barva
Vybere barvu.
7
Ukončit
Ukončí režim kresby.
8
Rámeček
Dodá rámeček.
Vyberte požadovaný rámeček pomocí
5
/
Činnost
/
9
Zpětný chod
Odstraní poslední úpravy.
0
Vymazat vše
Vymaže všechny kresby.
/ .
Poznámka
• Na panoramatické snímky a videoklipy nelze kreslit ani umísťovat značky.
81CZ
Retuš
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(přehrávání) přepněte do
(Retuš) t požadovaný režim
3 Proveďte retušování podle postupu u daného
režimu.
(Ořezat
Nahraje přiblížený přehraný
(Změnit velikost)) snímek.
(Korekce
červených očí)
Odstraňuje červené oči
způsobené bleskem.
(Neostrá
místa)
Zaostří snímek ve vybraném
rámečku.
Rejstřík
Po dokončení odstranění
červených očí se dotkněte [OK].
• Ne vždy lze červené oči
odstranit, záleží na snímku.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Dotkněte se / t nastavte bod
pomocí v/V/b/B t
t
vyberte velikost snímku pro
uložení pomocí / t
t [OK]
• Kvalita oříznutých snímků se může zhoršit.
• Velikost snímku, který můžete ořezat, se liší podle snímku.
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Retušuje zaznamenaný snímek a nahraje jej jako nový soubor.
Původní snímek je zachován.
Dotkněte se oblasti (rámečku)
snímku, který chcete retušovat t
t [OK]
• Někdy není možné snímek
dostatečně retušovat a kvalita
snímku se může zhoršit.
Poznámka
• Panoramatické snímky a videoklipy nelze retušovat.
82CZ
Režim prohlížení
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
2
(přehrávání) přepněte do
Obsah
Umožňuje zvolit formát zobrazení pro prohlížení snímků.
(Režim prohlížení) t požadovaný
(Přehled dat)
Zobrazí snímky podle data.
Zobrazí statické snímky.
(Přehled složek
(Videoklipy))
Zobrazí videoklipy.
Poznámka
• Když se vnitřní paměť používá k nahrávání snímků, je režim prohlížení nastaven na prohlížení
složek a fotografie a videa se zobrazují ve stejné složce.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Přehled složek
(static. sn.))
Vyhledávání
činnosti
režim
zProhlížení snímků pořízených jiným fotoaparátem
Rejstřík
Tento fotoaparát vytváří na paměťové kartě soubor databáze obrazů pro nahrávání
a přehrávání snímků. Pokud fotoaparát detekuje snímky neregistrované v souboru
databáze obrazů na paměťové kartě, zobrazí se registrační obrazovka s hlášením
„Nalezeny soubory, které nebyly rozpoznány Importování souborů“.
Chcete-li prohlížet neregistrované snímky, registrujte je zvolením [OK].
• K registraci snímků použijte dostatečně nabitý akumulátor. Pokud k registraci snímků
použijete akumulátor s nízkou kapacitou, nemusí být možné přenést všechna data nebo
může při vybití akumulátoru dojít k poškození dat.
83CZ
Chránit
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
t
(přehrávání) přepněte do
(Chránit) t požadovaný režim
(Toto foto)
Chrání aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a chránit více snímků.
Po dokončení kroku 2 postupujte následovně.
2Dotkněte se [OK] t [OK].
(Nastavit vše z
tohoto data)
Chrání všechny snímky v období nebo složce.
Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK].
Rejstřík
(Označí
všechny v této
složce)
(Odstranit vše z
tohoto data)
Vyhledávání MENU/
nastavení
1Vyberte snímek, který chcete chránit, a dotkněte se ho.
Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenastavíte ochranu
u všech snímků.
Dalším dotykem na snímek se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání
činnosti
2
Obsah
Chrání nahrané snímky před náhodným vymazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí značka .
Odemkne všechny snímky z období nebo složky.
Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK].
(Odstraní u
všech v této slož.)
Poznámka
• Když se používá vnitřní paměť, je zvolen přehled složek se statickými snímky i videoklipy
zobrazenými ve stejné složce.
84CZ
DPOF
t
2
(přehrávání) přepněte do
t požadovaný režim
Objednávka tisku aktuálně zobrazeného snímku v režimu
jednoho snímku.
(Více snímků)
Můžete vybrat a objednat tisk více snímků.
Po dokončení kroku 2 postupujte následovně.
1Zvolte snímek, který chcete tisknout, a dotkněte se ho.
Opakujte výše uvedené kroky, až nezbudou žádné snímky,
které chcete tisknout.
Dalším dotykem na snímek se značkou
značku
odstraníte.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Toto foto)
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která umožňuje specifikovat ty snímky na
paměťové kartě, které budete chtít později vytisknout.
U registrovaných snímků se zobrazí značka
(Tisk).
2Dotkněte se [OK] t [OK].
(Označí všechny
v této složce)
(Odstranit vše z
tohoto data)
(Odstraní u
všech v této slož.)
Zadá příkaz k tisku pro všechny snímky v období nebo ve
složce.
Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK].
Rejstřík
(Nastavit vše z
tohoto data)
Zruší příkaz k tisku pro všechny snímky v období nebo ve
složce.
Po provedení kroku 2 se dotkněte [OK].
Poznámky
• Značku
• Značku
(Tisk) nelze dodávat k videoklipům nebo snímkům ve vnitřní paměti.
(Tisk) můžete přidat k maximálnímu počtu 999 snímků.
85CZ
Otočit
t
2
/
(Otočit)
t [OK]
Poznámky
• Videoklipy a chráněné fotografie nelze otáčet.
• Někdy nelze otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při zobrazení snímků v počítači nemusí být podle použité aplikace informace o pootočení
vyhodnocena správně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
3
(přehrávání) přepněte do
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Pootočí statický snímek. Tuto funkci použijte k zobrazení vodorovně orientovaného
snímku svisle.
Rejstřík
86CZ
Nastavení hlasitosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
t
(přehrávání) přepněte do
(Nastavení hlasitosti)
nebo
t
Hlasitost lze také nastavit dotykem na z na liště
nastavení hlasitosti tažením doprava nebo doleva.
prezentace
Tlačítka funkcí zobrazíte dotykem na LCD displej a pak upravte
hlasitost dotykem na a pak na
nebo .
Dotykem na obrazovku zobrazte obrazovku pro ovládání
hlasitosti a pak upravte hlasitost dotykem na
nebo .
Vyhledávání MENU/
nastavení
zÚprava hlasitosti při přehrávání videoklipu nebo
Vyhledávání
činnosti
3 Hlasitost upravte dotykem na
Přehrávání
videoklipu:
Prezentace:
Obsah
Nastaví hlasitost pro prezentaci a přehrávání videoklipů.
Rejstřík
87CZ
Nastavení displeje
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepněte do
Tlačítka funkcí se zobrazí.
(Vyp.)
Tlačítka funkcí se nezobrazí.
nastaveno na [Vyp.]
Rejstřík
zZobrazení tlačítek funkcí pokud je [Nastavení displeje]
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zap.)
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastavení displeje) t
požadovaný režim
Obsah
Nastaví, zda se v režimu prohlížení na LCD displeji zobrazí tlačítka funkcí.
Tlačítka funkcí zobrazíte dotykem na levou část LCD
displeje a tažením doprava.
88CZ
Údaje o expozici
Obsah
Nastaví, zda zobrazit nebo nezobrazit údaje o expozici aktuálně zobrazeného souboru.
Údaje o expozici
t
2
(přehrávání) přepněte do
(Údaje o expozici) t požadovaný
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
režim
Zobrazí údaje o expozici na LCD displeji.
(Vyp.)
Nezobrazí údaje o expozici.
Vyhledávání MENU/
nastavení
(Zap.)
Rejstřík
89CZ
Počet snímků v přehledu
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
2
(přehrávání) přepněte do
(Po 12)
Zobrazí až 12 snímků.
(Po 28)
Zobrazí až 28 snímků.
Vyhledávání
činnosti
t
(Počet snímků v přehledu) t
požadovaný režim
Obsah
Stanoví počet snímků zobrazených v přehledu snímků.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
90CZ
Výběr složky
(přehrávání) přepněte do
t
(Režim prohlížení) t [Přehled
složek (static. sn.)] nebo [Přehled složek
(Videoklipy)]
3
t
(Výběr složky) t vyberte složku
pomocí / t [OK]
Poznámka
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
zProhlížení snímků z více složek
Rejstřík
Pokud je vytvořeno více složek a zobrazí se první nebo poslední snímek ze složky,
objeví se následující indikátory.
: Posun do předchozí složky
: Posun do následující složky
: Přechod k předchozí nebo následující složce
Vyhledávání MENU/
nastavení
2
Vyhledávání
činnosti
1 Stisknutím tlačítka
režimu přehrávání.
Obsah
Pokud je na paměťové kartě vytvořeno více složek, tato funkce vybere složku obsahující
snímek, který chcete přehrát.
Krok 2 není nutný, když je [Přehled složek] již nastaven.
91CZ
Iluminátor AF
2
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Iluminátor AF] t požadovaný režim
Používá iluminátor AF.
Vyp.
Nepoužívá iluminátor AF.
Poznámky
Rejstřík
• Bude zaostřeno, pokud světlo iluminátoru AF dosáhne na objekt, bez ohledu na to, zda světlo
zasáhne střed objektu.
• Iluminátor AF nelze používat v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– Když je ve volbě scény zvolen režim
(Krajina), (Soumrak),
(Domácí mazlíček),
(Ohňostroj) nebo (Rychlá závěrka).
– Když je [Podvodní pouzdro] nastaveno na [Zap.].
– Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob].
• Při používání iluminátoru AF je běžný rámeček AF zrušen a nový rámeček AF se zobrazí
tečkovaně. Automatické ostření přednostně ostří na objekty umístěné blízko středu rámečku.
• Iluminátor AF vysílá velmi jasné světlo. Ačkoli nebyl prokázán žádný vliv na zdraví, nedívejte se
zblízka přímo do iluminátoru AF.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Auto
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Iluminátor AF zajišťuje doplňkové osvětlení, aby bylo možné snáze zaostřit na objekt i ve
tmavém prostředí.
Iluminátor AF vyzařuje červené světlo, které umožňuje fotoaparátu snadno zaostřit,
stisknete-li zpola tlačítko spouště, než se zablokuje zaostření. V tomto okamžiku se
zobrazí indikátor
.
92CZ
Ř. Mřížky
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
2
Zap.
Zobrazí čáry mřížky. Čáry mřížky se nezaznamenávají.
Vyp.
Nezobrazuje čáry mřížky.
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Ř. Mřížky] t požadovaný režim
Obsah
S pomocí čar mřížky lze snáze nastavit předmět do vodorovné/svislé polohy.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
93CZ
Rozlišení displeje
Obsah
Upraví úroveň rozlišení snímku na displeji LCD. Pokud zvolíte [Vysoké], akumulátor se
rychleji vybije než ve standardním režimu.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Rozlišení displeje] t požadovaný
režim
Standardní
Zobrazí snímek na displeji LCD ve standardním rozlišení.
Vysoké
Zobrazí snímek na displeji LCD v rozlišení vysoké kvality.
Vyhledávání
činnosti
2
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
94CZ
Digitál. transf.
2
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Digitál. transf.] t požadovaný režim
Smart (
Vyp.
)
Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi
8×, včetně optického tranfokátoru 4×. Mějte však na paměti, že
kvalita snímku se při překročení rozsahu optického
transfokátoru zhoršuje. (Přesná digitální transfokace)
Nepoužívá digitální transfokaci.
Poznámky
Rejstřík
• Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu
– Pokud je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob]
• Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [14M] nebo
[16:9(11M)].
• Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přesný (
Podle velikosti snímku jej zvětší digitálně v takovém rozsahu,
aby snímek nebyl zkreslen. (Transfokátor smart)
)
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Obsah
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické
transfokace (až 4×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát
transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.
Celkový rozsah transfokace při použití
transfokátoru smart (včetně optického
transfokátoru 4×)
Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.
Velikost
Celkový rozsah
transfokace
10M
Přibližně 4,7×
5M
Přibližně 6,7×
VGA
Přibližně 27×
16:9(2M)
Přibližně 9×
95CZ
Autom. Orient.
Obsah
Když otočíte fotoaparát pro pořízení portrétu (svisle), zaznamená fotoaparát změnu
polohy a zobrazí snímek v poloze portrétu.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Autom. Orient.] t požadovaný režim
Zap.
Nahraje snímek ve správné orientaci.
Vyp.
Nepoužívá automatickou orientaci.
• U svisle orientovaných snímků je vpravo i vlevo černý pruh.
• Orientace snímku nemusí být zaznamenána správně, protože záleží na úhlu snímání fotoaparátu.
• Když je ve volbě scény vybráno
(Pod vodou) nebo při snímání videa nelze používat [Autom.
Orient.].
zOtáčení snímků po nahrání
Rejstřík
Pokud je orientace snímku nesprávná, můžete pro zobrazení snímku v poloze
portrétu použít [Otočit] z obrazovky MENU.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
2
96CZ
Průvod. rozp. scény
Obsah
Můžete zvolit, zda bude nebo nebude při aktivovaném režimu rozpoznání scény zobrazen
u ikony rozpoznání scény i průvodce.
Průvodce rozpoznání scény
2
Zap.
Průvodce rozpoznání scény se zobrazí.
Vyp.
Průvodce rozpoznání scény se nezobrazí.
Vyhledávání MENU/
nastavení
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Průvod. rozp. scény] t požadovaný
režim
Vyhledávání
činnosti
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
Rejstřík
97CZ
Redukce červ. očí
Obsah
Při použití blesku bleskne blesk dvakrát nebo víckrát před pořízením snímku. Tím dojde
k redukci jevu červených očí.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Redukce červ. očí] t požadovaný
režim
Když je funkce detekce obličejů aktivována, blesk několikrát
bleskne automaticky, aby došlo k redukci jevu červených očí.
Zap.
Blesk vždy bleskne tak, aby redukoval jev červených očí.
Vyp.
Nepoužívá redukci jevu červených očí.
Poznámky
Rejstřík
• Chcete-li zabránit rozmazání snímků, držte fotoaparát pevně, dokud není závěrka uvolněna.
Většinou trvá asi vteřinu, než se uvolní závěrka, a během této doby proto zajistěte, aby se objekt
nehýbal.
• Redukce červených očí nemusí vždy poskytnout požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a podmínkách, jako je například vzdálenost od objektu, nebo pokud se objekt při
předblesku díval jinam.
• Pokud nepoužíváte funkci detekce obličejů, nebude fungovat funkce redukce červených očí, ani
když zvolíte [Auto].
• [Redukce červ. očí] je nastavena na [Vyp.], když je ve volbě scény vybrán režim
(Vysoká
citlivost) nebo když je aktivována funkce snímání úsměvu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Auto
Vyhledávání
činnosti
2
zCo způsobuje červené oči?
V tmavém prostředí dojde k rozšíření zornic. Světlo blesku se odráží od cév sítnice
(zadní strany oka) a způsobuje tak „červené oči“.
Fotoaparát
Oko
Sítnice
Další způsoby, jak eliminovat červené oči
• Ve volbě scény si vyberte režim
(Vysoká citlivost). (U blesku bude automaticky zvolen
režim [Vypnout].)
• Když vyjdou oči fotografovaného červené, opravte snímek pomocí [Retuš] t [Korekce
červených očí] v nabídce prohlížení nebo pomocí přiložené aplikace „PMB“.
98CZ
Detekce zavř. očí
Obsah
Když se při aktivované detekci obličejů nahraje snímek, kde má osoba zavřené oči,
zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
1 Sesunutím krytu objektivu přepněte do režimu
snímání.
t
(Nastav.) t
(Nastavení pro
záběr) t [Detekce zavř. očí] t požadovaný
režim
Auto
Zobrazí se hlášení „Detekovány zavřené oči“.
Vyp.
Hlášení se nezobrazí.
Vyhledávání
činnosti
2
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
99CZ
Zvuk
1
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Zvuk] t požadovaný režim
Vysoký
Nízký
Při dotyku na dotykový panel nebo stisku spouště se ozve
pípnutí/zvuk závěrky.
Pokud chcete snížit hlasitost pípnutí, vyberte [Nízký].
Vyp.
Vypíná pípnutí/zvuk závěrky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Při stisku tlačítko spouště zapne zvuk závěrky.
Vyhledávání
činnosti
Závěrka
Obsah
Změní nastavení zvuku vydávaného fotoaparátem při činnosti.
Rejstřík
100CZ
Jas LCD
1
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Jas LCD] t požadovaný režim
Nastaví normální úroveň jasu LCD displeje.
Jasná
Nastaví vysokou úroveň jasu LCD displeje.
• Tato funkce je užitečná při prohlížení snímků při jasném
venkovním světle.
• V režimu [Jasná] se může akumulátor vybíjet rychleji.
• Pokud je fotoaparát zapnutý a není po určitou dobu obsluhován, LCD displej ztmavne.
• Pokud teplota fotoaparátu vzroste při snímání videoklipů, nastaví se [Jas LCD] na [Normální].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Normální
Obsah
Nastaví jas LCD displeje.
Rejstřík
101CZ
Language Setting
1
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Language Setting] t požadovaný režim
Obsah
Vybírá jazyk, který se bude používat pro volby v nabídce, varování a hlášení.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
102CZ
Barva zobrazení
1
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Barva zobrazení] t požadovaný režim
Bílá
Nastaví barvu pozadí displeje LCD.
Vyhledávání
činnosti
Černá
Obsah
Nastaví barvu zobrazení na displeji.
Růžová
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
103CZ
Režim demo
1
Obsah
Můžete si nastavit, zda použít demonstraci snímacích funkcí nebo snímání úsměvu.
Pokud není třeba demonstraci prohlížet, nastavte na [Vyp.].
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Režim demo] t požadovaný režim t [OK]
Režim demo 2
Pokud není v průběhu 15 sekund provedena žádná operace,
automaticky spustí demonstraci snímání úsměvu.
Vyp.
Nevykoná demonstraci.
Poznámky
• Stisknutím tlačítka spouště během demonstrace snímání úsměvu se spustí závěrka, ale není
zaznamenán žádný snímek.
• Pokud se při demonstraci zvýší počet snímků uložených ve vnitřní paměti, fotoaparát je může
automaticky vymazat.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Provede se demonstrace snímacích funkcí.
Vyhledávání
činnosti
Režim demo 1
Rejstřík
104CZ
Inicializace
1
t
(Nastav.) t
t [Inicializace] t [OK]
Obsah
Inicializuje nastavení fotoaparátu na výchozí nastavení.
I pokud provedete [Inicializace], snímky se uchovají.
(Hlavní nastavení)
• Při inicializaci nesmíte fotoaparát vypnout.
Vyhledávání
činnosti
Poznámka
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
105CZ
COMPONENT
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [COMPONENT] t požadovaný režim
Vyberte tuto možnost pro připojení fotoaparátu k televizoru
s vysokým rozlišením HD 1080i.
SD
Tuto položku vyberte, pokud připojujete fotoaparát
k televizoru, který není kompatibilní se signálem HD(1080i).
Vyhledávání MENU/
nastavení
HD(1080i)
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Vybere typ výstupního videosignálu – buď SD nebo HD (1080i) - podle typu televizoru,
ke kterému fotoaparát pomocí adaptérového kabelu pro výstup HD (prodává se
samostatně) připojíte.
Použijte adaptérový kabel pro výstup HD kompatibilní s Type3 (prodává se samostatně).
Rejstřík
106CZ
Videovýstup
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Videovýstup] t požadovaný režim
Nastaví výstup signálu videa na režim NTSC (například pro
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstup signálu videa na režim PAL (např. Evropa,
Čína).
Vyhledávání MENU/
nastavení
NTSC
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Nastaví výstup signálu videa podle televizního barevného systému připojeného video
zařízení. Barevné systémy televizorů se liší podle země a regionu.
Pro prohlížení snímků na obrazovce televizoru zkontrolujte televizní barevný systém
země nebo regionu používání (str. 150).
Rejstřík
107CZ
Podvodní pouzdro
1
Obsah
Pokud je fotoaparát instalován v pouzdře (podvodní pouzdro Marine Pack), zobrazí
příslušná tlačítka funkcí. Nahlédněte také do návodu k použití dodaného s pouzdrem.
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Podvodní pouzdro] t požadovaný režim
Mění funkci tlačítek.
Vyp.
Nemění žádné funkce.
• Na objekty nelze zaostřit dotykem na displej.
• Některé funkce jsou omezeny a pozice ikon na LCD displeji se změní.
• Když je [Podvodní pouzdro] nastaveno na [Zap.], je [Režim prohlížení] nastaven na [Přehled
dat].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
Zap.
Rejstřík
108CZ
Spojení USB
1
Obsah
Nastavuje režim, kdy je fotoaparát pomocí kabelu USB připojen k počítači nebo zařízení
USB.
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Spojení USB] t požadovaný režim
PTP/MTP
Při připojení fotoaparátu k počítači se objeví průvodce
AutoPlay a snímky v nahrávací složce fotoaparátu se
importují do počítače (se systémem Windows 7/Vista/XP,
Mac OS X).
Poznámka
• Pokud je vybráno [PTP/MTP], nelze importovat videa. Pro import videoklipů do počítače zvolte
[Mass Storage].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Ustavuje spojení velkokapacitní paměti mezi fotoaparátem
a počítačem nebo jiným zařízením USB.
Vyhledávání
činnosti
Mass Storage
Rejstřík
109CZ
Nastavení LUN
1
Jsou zobrazeny snímky uložené na paměťové kartě i ve vnitřní
paměti. Toto nastavení vyberte, když připojujete fotoaparát
k počítači.
Jeden
Pokud je v přístroji vložena paměťová karta, jsou zobrazeny
snímky uložené na paměťové kartě; když není vložena, jsou
zobrazeny snímky uložené ve vnitřní paměti. Toto nastavení
zvolte v případech, kdy snímky jak z paměťové karty, tak i
z vnitřní paměti nejsou zobrazeny, když je fotoaparát připojen
k jinému zařízení než k počítači.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Více
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Nastavení LUN] t požadovaný režim
Obsah
Nastavuje způsob zobrazení pro nahrávací média zobrazená na obrazovce počítače nebo
jiném monitoru, když je fotoaparát připojen k počítači nebo zařízení AV prostřednictvím
spojení USB.
Poznámka
Rejstřík
• Při posílání snímků zpracovatelům digitálních médií pomocí aplikace „PMB Portable“ nastavte
[Nastavení LUN] na [Více].
110CZ
Staž.hudby
1
t
(Nastav.) t
t [Staž.hudby]
Obsah
Ke změně hudby na podkreslení lze použít aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM
(přiložen).
(Hlavní nastavení)
2 Proveďte spojení USB mezi fotoaparátem
a počítačem a pak spusťte aplikaci „Music
Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
3 Ke změně hudebních souborů se řiďte
instrukcemi na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
Zobrazí se hlášení „Změna hudby prezentace: Připojit k
PC“.
Rejstřík
111CZ
Form.hudby
1
t
(Nastav.) t
t [Form.hudby] t [OK]
Obsah
Všechny hudební soubory uložené ve fotoaparátu můžete vymazat. Toho lze využít
například v případě, že všechny hudební soubory byly poškozeny a nejdou přehrát.
(Hlavní nastavení)
1Proveďte [Staž.hudby] a poté mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte USB
spojení.
2Spusťte aplikaci „Music Transfer“ a pak obnovte výchozí hudbu.
• Podrobnosti k používání aplikace „Music Transfer“ viz nápovědu k aplikaci „Music
Transfer“.
Vyhledávání MENU/
nastavení
K resetování hudebních souborů na přednastavené můžete použít aplikaci „Music
Transfer“ na disku CD-ROM (přiložen).
Vyhledávání
činnosti
zObnovení hudby přednastavené ve fotoaparátu z výroby
Rejstřík
112CZ
Úspora energie
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Úspora energie] t požadovaný režim
Standardní
Pokud s fotoaparátem jistou dobu nepracujete, napájení se
automaticky vypne. V režimu snímání před vypnutím napájení
nejprve automaticky ztmavne LCD displej.
Trvá to déle, než se vypne napájení, než když je nastaveno
[Větší výdrž].
Vyp.
Nepoužívá funkci automatického vypnutí.
Poznámka
• Fotoaparát se nevypne automaticky v následujících situacích:
– Při prezentaci
– Při přehrávání videa
– Při spojení Eye-Fi
Rejstřík
Aktivně šetří nabití akumulátoru.
Pokud s fotoaparátem jistou dobu nepracujete, napájení se
automaticky vypne. V režimu snímání před vypnutím napájení
nejprve automaticky ztmavne LCD displej.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Větší výdrž
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí LCD displej ztmavne a dobu, po jaké se
fotoaparát vypne. Pokud je zapnuto napájení přístroje používajícího blok akumulátorů
a fotoaparát není po určitou dobu obsluhován, displej ztmavne a později se fotoaparát
automaticky vypne, aby zabránil vybíjení bloku akumulátorů (funkce automatického
vypnutí).
113CZ
TransferJet
1
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [TransferJet] t požadovaný režim
Komunikuje prostřednictvím TransferJet.
Vyp.
Nekomunikuje prostřednictvím TransferJet.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zap.
Vyhledávání
činnosti
Podrobnější informace o TransferJet najdete v návodu k obsluze dodávaném k Memory
Stick s TransferJet.
Obsah
Je možné zvolit nastavení komunikace TransferJet. TransferJet je technologie pro
bezdrátový přenos na krátkou vzdálenost, která umožňuje přenos dat mezi dvěma
zařízeními nacházejícími se blízko u sebe, jejichž vzájemnou komunikaci chcete zajistit.
Chcete-li si zjistit, zda je váš fotoaparát vybaven funkcí TransferJet, zkontrolujte, zda se
na spodní části fotoaparátu nachází značka
(TransferJet).
Používání Memory Stick s TransferJet (prodává se samostatně) umožňuje, aby byly
snímky přenášeny mezi dvěma zařízeními kompatibilními s technologií TransferJet.
Poznámky
Rejstřík
• V průběhu snadného režimu je [TransferJet] vždy nastaven na [Vyp.].
• Na palubě letadla nastavte [TransferJet] na [Vyp.]. Kromě toho se vždy řiďte všemi nařízeními
platnými v oblasti, kde fotoaparát používáte.
• Spojení je přerušeno, pokud po dobu 30 sekund nedošlo k žádnému přenosu. Pokud se tak stane,
zvolte [Ano] a znovu k sobě přiložte obě značky
(TransferJet) na fotoaparátu a druhém
zařízení.
• Memory Stick s TransferJet a modely fotoaparátu vybavené TransferJet nejsou s ohledem na
místní zákony a nařízení prodávány v některých státech a regionech.
• V jiných státech a regionech než jsou ty, kde jste fotoaparát zakoupili, nastavte funkci
[TransferJet] na [Vyp.]. V závislosti na jednotlivých státech nebo regionech můžete být
zodpovědní za použití funkce TransferJet kvůli místním omezením týkajícím se přenosu
elektromagnetických vln.
zCo je TransferJet?
TransferJet umožňuje sdílet snímky odesíláním a přijímáním
obrazových dat. Vložte kartu Memory Stick s TransferJet do
fotoaparátu a srovnejte obě značky
(TransferJet) na
fotoaparátu a druhém zařízení, které tuto funkci podporuje.
Pro podrobnější informace o přenosu snímku viz strana 79.
114CZ
Eye-Fi
1
Používá funkci odesílání.
Ikona režimu Eye-Fi na LCD displeji se změní podle
komunikačního režimu karty Eye-Fi.
Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu. Není žádný
snímek k odeslání.
Karta Eye-Fi je v pohotovostním režimu k odesílání.
Karta Eye-Fi je v režimu připojení.
Karta Eye-Fi odesílá snímky.
Došlo k chybě.
Vyp.
Nepoužívá funkci odesílání.
Rejstřík
Poznámky
• K březnu 2010 se karty Eye-Fi prodávají v USA, Kanadě, Japonsku a některých zemí Evropské
unie.
• Další informace o kartě Eye-Fi získáte přímo od výrobce nebo prodejce karet Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi jsou povoleny pouze v zemích a regionech, kde byly zakoupeny. V důsledku
lokálních omezení můžete být přinuceni nést důsledky.
• Karta Eye-Fi má funkci pro bezdrátové připojení LAN. Nevkládejte kartu Eye-Fi tam, kde je
bezdrátové připojení LAN zakázáno, například v letadle. Když je karta Eye-Fi vložena, nastavte
[Eye-Fi] na [Vyp.]. Když je odesílací funkce karty Eye-Fi nastavena na [Vyp.], objeví se na
LCD obrazovce
.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Zap.
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t
(Hlavní nastavení)
t [Eye-Fi] t požadovaný režim
Obsah
Nastaví, zda použít odesílací funkci karty Eye-Fi (komerčně dostupné), když s tímto
fotoaparátem používáte kartu Eye-Fi. [Eye-Fi] se zobrazí, jen když je do fotoaparátu
vložena karta Eye-Fi.
Přenášení obrazových dat pomocí karty Eye-Fi
1 Nastavte přístupový bod bezdrátového připojení LAN nebo směr
přenášení karty Eye-Fi.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném ke kartě Eye-Fi.
2 Když dokončíte nastavení, vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu a pořizujte
snímky.
Nahrané snímky se automaticky přenášejí přes bezdrátové připojení LAN do počítače
atd.
115CZ
Pokračování r
Poznámky
Obsah
Vyhledávání
činnosti
• Pokud používáte poprvé novou kartu Eye-Fi, nejprve zkopírujte instalační soubor počítačové
aplikace zapsaný na kartě Eye-Fi a pak zformátujte kartu.
• Před použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmware karty Eye-Fi na nejnovější verzi. Podrobnosti
o nových verzích naleznete v návodu k použití dodaném ke kartě Eye-Fi.
• Při odesílání obrazových dat není k dispozici [Úspora energie].
• Pokud se zobrazí ikona
(chyba), vyjměte a znovu vložte kartu Eye-Fi nebo vypněte a znovu
zapněte napájení fotoaparátu. Pokud zůstane ikona
(chyba) i nadále zobrazená, je možné, že
karta Eye-Fi je vadná. Pro podrobnosti kontaktujte společnost Eye-Fi, Inc.
• Bezdrátová komunikace LAN může být přerušena jinými komunikačními zařízeními. Pokud je
příjem dat nedostatečný, přibližte fotoaparát blíž k přístupovému bodu.
• Podrobnosti o obsahu, který lze odesílat, najdete v návodu k použití dodaném s kartou Eye-Fi.
• Některé karty Eye-Fi mají režim „Endless Memory Mode“. Tento výrobek nepodporuje režim
„Endless Memory Mode“. Ujistěte se, že karty Eye-Fi, které vkládáte do tohoto výrobku, mají
režim „Endless Memory Mode“ vypnut. Podrobnosti o nastavení režimu „Endless Memory
Mode“ naleznete v návodu k použití dodaném s kartou Eye-Fi.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
116CZ
Kalibrace
1
t
(Nastav.) t
t [Kalibrace]
Obsah
Umožňuje provést kalibraci v případech, kdy tlačítka dotykové obrazovky nereagují
v příslušných bodech, kde se dotýkáte.
(Hlavní nastavení)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• Pokud se dotknete [Zrušit], abyste ukončili nedokončenou kalibraci, žádné úpravy provedené do
tohoto okamžiku se nezachovají.
• Pokud se nedotknete správného místa, kalibrace se neprovede. Znovu se dotkněte středu značky
×.
Vyhledávání
činnosti
2 Pomocí dotykového pera se dotkněte středu
značky × zobrazené na obrazovce.
Rejstřík
117CZ
Formát.
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) nebo
(Nástroj vnitřní paměti)
t [Formát.] t [OK]
• Nezapomínejte, že formátování nenávratně vymaže všechna data včetně chráněných snímků.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
1
Obsah
Formátuje paměťovou kartu nebo vnitřní paměť. Aby bylo zajištěno stabilní ovládání
paměťové karty, doporučujeme, abyste každou paměťovou kartu, kterou s tímto
fotoaparátem používáte poprvé, formátovali pomocí tohoto fotoaparátu. Nezapomínejte,
že formátování vymaže všechna data zaznamenaná na paměťové kartě. Tato data
nemohou být obnovena. Všechna důležitá data si zálohujte na počítači nebo jiném médiu.
Rejstřík
118CZ
Tvorba nahr. složky
1
Poznámky
zO složkách
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Když do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, která byla používána s jiným zařízením,
a pořizujete snímky, může se automaticky vytvořit nová složka.
• Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky vyčerpána, automaticky se
vytvoří nová.
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) t [Tvorba nahr. složky] t
[OK]
Obsah
Vytváří na paměťové kartě složku pro ukládání nahrávaných snímků.
Snímky jsou nahrávány do nově vytvořené složky, dokud nevytvoříte složku novou nebo
dokud si nevyberete jinou nahrávací složku.
Když je nová složka vytvořena, můžete změnit cílovou složku pro ukládání (str. 120)
a vybrat složku pro prohlížení snímků (str. 91).
Rejstřík
119CZ
Změna nahr. složky
1
Obsah
Změní na paměťové kartě složku, která se momentálně používá pro ukládání
nahrávaných snímků.
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) t [Změna nahr. složky]
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Následující složku nelze vybrat jako nahrávací.
– Složka „100“
– Složka s číslem, která má pouze „sssMSDCF“ nebo „sssMNV01“
• Nelze přesunovat nahrané snímky do jiné složky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Vyhledávání
činnosti
2 Pomocí / t [OK] zvolte složku, do níž
chcete ukládat snímky.
Rejstřík
120CZ
Vymaz. nahr.složky
1
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) t [Vymaz. nahr.složky]
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
• Tato položka se nezobrazí, když se pro nahrávání snímků používá vnitřní paměť.
• Pokud vymažete složku určenou jako nahrávací pomocí [Vymaz. nahr.složky], vybere se jako
další nahrávací složka složka s nejvyšším číslem.
• Vymazat lze jen prázdné složky. Pokud složka obsahuje snímky nebo dokonce soubory, které
nejdou přehrát na fotoaparátu, je nutné v počítači nejprve tyto snímky a soubory vymazat a pak
vymazat složku.
Vyhledávání
činnosti
2 Pomocí / t [OK] zvolte složku, kterou
chcete vymazat.
Obsah
Vymaže na paměťové kartě složku, která se používá pro ukládání nahrávaných snímků.
Rejstřík
121CZ
Kopírovat
1 Do fotoaparátu vložte paměťovou kartu
s dostatečnou volnou kapacitou.
2
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Použijte plně nabitý blok akumulátorů. Při kopírování souborů snímků pomocí bloku
akumulátorů s nízkou zbývající kapacitou se blok akumulátorů může vybít a kopírování selhat
nebo se mohou data snímků poškodit.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti se zachovají i po zkopírování. Pro vymazání obsahu
vnitřní paměti vyjměte po kopírování paměťovou kartu a poté zformátujte vnitřní paměť
([Formát.] v [Nástroj vnitřní paměti]).
• Na paměťové kartě se vytvoří nová složka a všechna data do ní budou zkopírována. Pro
kopírování snímků nelze zvolit specifickou složku.
Vyhledávání
činnosti
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) t [Kopírovat] t [OK]
Obsah
Zkopíruje všechny snímky uložené ve vnitřní paměti na paměťovou kartu.
Rejstřík
122CZ
Číslo souboru
1
t
(Nastav.) t
(Nástroj
paměťové karty) nebo
(Nástroj vnitřní paměti)
t [Číslo souboru] t požadovaný režim
Resetovat
Při každé změně složky začíná od 0001. (Když nahrávací
složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší než
nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání MENU/
nastavení
Přiřazuje čísla k souborům postupně, i když se změní
nahrávací složka nebo paměťová karta. (Pokud vyměněná
paměťová karta obsahuje soubor s číslem vyšším, než je
poslední přiřazené číslo, přiřadí se číslo o jednu vyšší než je
nejvyšší přiřazené číslo.)
Vyhledávání
činnosti
Série
Obsah
Vybírá způsob přiřazování čísel souborů ke snímkům.
Rejstřík
123CZ
Nastavení oblasti
Obsah
Upraví čas na místní čas zvolené oblasti.
1
t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin)
t [Nastavení oblasti] t požadovaný režim
Cíl cesty
Používáte fotoaparát nastavený na čas cíle vaší cesty.
Nastavte cílovou oblast.
zZměna nastavení oblasti
Nastavení často navštěvované oblasti vám usnadní úpravu času pokaždé, když tam
budete cestovat.
Rejstřík
Ikona letního času
Vyhledávání MENU/
nastavení
Používáte fotoaparát ve své domácí oblasti.
Když se aktuálně nastavená oblast liší od vaší domácí oblasti,
musíte provést nastavení oblasti.
Vyhledávání
činnosti
Domov
1Dotkněte se oblasti „Cíl cesty“.
2Zvolte oblast pomocí
/ .
3Dotkněte se ikony letního času a poté zvolte, zda je letní čas zapnutý nebo
vypnutý.
4Dotkněte se [OK].
124CZ
Nastav.data a času
1
t
(Nastav.) t
(Nastavení hodin)
t [Nastav.data a času] t požadovaný režim
Můžete zvolit formát zobrazení data a času.
Letní čas
Můžete zvolit nastavení letního času [Zap.]/[Vyp.].
Datum a čas
Můžete nastavit datum a čas.
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ z disku
CD-ROM (přiložen) můžete tisknout nebo uložit snímky s datem.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámka
Vyhledávání
činnosti
Formát data a času
Obsah
Opět nastaví datum a čas.
Rejstřík
125CZ
Obsah
Prohlížení snímku na televizoru
se standardním rozlišením (SD)
Snímky zaznamenané fotoaparátem ve standardní kvalitě obrazu můžete prohlížet
připojením fotoaparátu k televizoru se standardním rozlišením (SD). Podrobnosti
najdete také v návodu k televizoru.
2 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem pro víceúčelový konektor
(přiložen).
Tlačítko
Vyhledávání
činnosti
1 Vypněte fotoaparát i televizor.
(přehrávání)
2 Do vstupních
konektorů audia/
videa
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Rejstřík
Kabel pro víceúčelový konektor (přiložen)
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 K víceúčelovému konektoru
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Požadovaný snímek vyberte
dotykem na / zobrazené na LCD displeji tohoto fotoaparátu.
Poznámky
• Při přehrávání jednoho snímku se na televizoru nezobrazí žádné ikony.
• Při výstupu do televizoru nelze přehrávat snímky v režimu [Snadný režim].
• Pokud je při snímání videoklipů fotoaparát připojen k televizoru, snímaný obraz není zobrazen
na televizoru.
126CZ
1 Vypněte fotoaparát i televizor HD.
2 Připojte fotoaparát k televizoru adaptérovým kabelem pro výstup HD
(prodává se samostatně).
(přehrávání)
AUDIO
2 K víceúčelovému
konektoru
Zelená/modrá/
červená
Bílá/červená
1 Do vstupních konektorů audia/videa
Konverzní
adaptér*
Rejstřík
Adaptérový kabel pro
výstup HD (prodává se
samostatně)
Tlačítko
Vyhledávání MENU/
nastavení
COMPONENT
VIDEO IN
Vyhledávání
činnosti
Snímky zaznamenané fotoaparátem si můžete prohlížet ve vysoké kvalitě obrazu, když
připojíte fotoaparát k televizoru s vysokým rozlišením (HD) pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně). Použijte adaptérový kabel pro výstup
HD kompatibilní s Type3. Podrobnosti najdete také v návodu k televizoru.
Obsah
Prohlížení snímku na televizoru
s vysokým rozlišením (HD)
* Konverzní adaptér se dodává s adaptérovým kabelem pro výstup HD kompatibilním s Type3
(prodává se samostatně).
3 Zapněte televizor a nastavte vstup.
4 Stisknutím tlačítka
(Přehrávání) zapněte fotoaparát.
Snímky pořízené fotoaparátem se objeví na televizoru. Požadovaný snímek vyberte
dotykem na / zobrazené na LCD displeji tohoto fotoaparátu.
Poznámky
• Předtím, než použijete tuto funkci, vyberte
t
(Nastav.) t (Hlavní nastavení) pro
výběr [HD(1080i)] v [COMPONENT].
• Při přehrávání jednoho snímku se na televizoru nezobrazí žádné ikony.
• Snímky pořízené ve velikosti snímku [VGA] nelze přehrávat ve formátu HD.
• Při výstupu do televizoru nelze přehrávat snímky v režimu [Snadný režim].
• Při pořizování videa za podmínek, kdy je fotoaparát a televizor propojen pomocí adaptérového
kabelu pro výstup HD (prodává se samostatně), se zaznamenávaný obraz na televizoru
nezobrazuje.
• Při používání fotoaparátu v zahraničí může být třeba přepnout výstup videosignálu tak, aby se
shodoval se systémem televizoru (str. 107).
127CZ
Pokračování r
z„PhotoTV HD“
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilní se standardem „PhotoTV HD“.
Připojením televizoru Sony kompatibilního s „PhotoTV HD“ adaptérovým kabelem
pro výstup HD (prodává se samostatně) se vám otevírá nový svět fotografií, kterého
si můžete užívat v úžasné kvalitě Full HD.
• „PhotoTV HD“ umožňuje vysokou kvalitu detailů, ostré a jasné barvy a zřetelnou strukturu.
• Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
128CZ
Využití počítače
Obsah
„PMB“ a další appřiloženlikace obsažené na CD-ROMu (přiložen) umožňují mnohem
všestrannější použití snímků pořízených fotoaparátem Cyber-shot.
Doporučené prostředí počítače (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Ostatní
CPU: Intel Pentium III 800 MHz nebo rychlejší (pro
přehrávání nebo editaci videoklipů s vysokým
rozlišením: Intel Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší/
Intel Core 2 Duo 1,20 GHz nebo rychlejší)
Paměť: 512 MB nebo víc (pro přehrávání nebo editaci
videoklipů s vysokým rozlišením: 1 GB nebo víc)
Pevný disk: K instalaci je třeba volná kapacita disku
— zhruba 500 MB
Displej: Rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 bodů nebo
více
Při použití funkce vytváření disků je požadován Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 nebo novější.
*2 Starter (Edition) není podporována.
Rejstřík
*1 Nejsou podporovány 64bitové edice a Starter (Edition).
Vyhledávání MENU/
nastavení
OS (předinstalován)
Vyhledávání
činnosti
Následující prostředí počítače je doporučeno pro použití dodaných aplikací „PMB“,
„Music Transfer“ a „PMB Portable“ nebo importování snímků prostřednictvím USB
zapojení.
Doporučené prostředí počítače (Macintosh)
Následující prostředí počítače je doporučeno pro použití dodaných aplikací „Music
Transfer“ a „PMB Portable“ nebo importování snímků prostřednictvím USB zapojení.
OS (předinstalován)
USB zapojení: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až
v10.6)
Poznámky
• Činnost není zaručena v prostředí založeném na aktualizaci operačních systémů popsaných výše
nebo v prostředí s možností načtení více systémů.
• Pokud připojíte dvě nebo více zařízení USB k jednomu počítači současně, je možné, že
v závislosti na typu zařízení USB, které používáte, některá zařízení včetně fotoaparátu nebudou
fungovat.
• Připojení fotoaparátu pomocí rozhraní USB kompatibilního s Hi-Speed USB (odpovídající
standardu USB 2.0) umožňuje pokročilý přenos dat (vysokorychlostní přenos), protože tento
fotoaparát je kompatibilní s Hi-Speed USB (odpovídající standardu USB 2.0).
• Komunikace mezi fotoaparátem a počítačem se po probuzení počítače z úsporného režimu či
režimu spánku nemusí obnovit okamžitě.
129CZ
Použití aplikací
Obsah
Instalace „PMB (Picture Motion Browser)“
a „Music Transfer“ (Windows)
Objeví se instalační obrazovka s nabídkou.
• Pokud se neobjeví, poklepejte na [Computer] (ve Windows XP [My Computer]) t
(SONYPMB).
• Pokud se objeví obrazovka AutoPlay, zvolte „Run Install.exe“ a při instalaci se řiďte
instrukcemi, které se objeví na obrazovce.
Vyhledávání
činnosti
1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky CD-ROM
počítače.
2 Klepněte na [Install].
3 Vyberte požadovaný jazyk a pokračujte na následující obrazovku.
Objeví se okno „License Agreement“ (licenční smlouva).
4 Pečlivě si přečtěte smlouvu a klepnutím na tlačítko volby (
přijměte podmínky smlouvy a pak klepněte na [Next].
t
)
5 Podle instrukcí na obrazovce dokončete instalaci.
6 Po skončení instalace vyjměte disk CD-ROM z jednotky.
Rejstřík
• Pro provedení instalace připojte během postupu fotoaparát k počítači (str. 132).
• Jakmile se zobrazí zpráva vyžadující potvrzení restartu počítače, restartujte počítač podle
pokynů na obrazovce.
• Může být nainstalováno rozhraní DirectX, ale záleží na prostředí systému vašeho počítače.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Objeví se okno „Choose Setup Language“ (volba jazyka instalace).
7 Spusťte aplikaci.
• „PMB“ spustíte poklepáním na ikonu
(PMB) na pracovní ploše.
Podrobnější popis ovládání naleznete na stránkách technické podpory PMB (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
nebo klepněte na
(PMB Help).
• Ke spuštění aplikace „PMB“ z nabídky Start zvolte [Start] t [All Programs] t
(PMB).
• Jestliže byla aplikace „PMB“ nainstalována na vašem počítači, a pokud jste aplikaci „PMB“
přeinstalovali pomocí dodaného CD-ROMu, můžete spustit všechny aplikace z „PMB
Launcher“. „PMB Launcher“ spustíte poklepáním na
(PMB Launcher) na ploše.
Poznámky
• Přihlaste se jako správce.
• Při prvním spuštění aplikace „PMB“ se na displeji zobrazí potvrzující zpráva informačního
nástroje. Vyberte [Start].
• Jestliže už máte aplikaci „PMB“ nainstalovanou v počítači a číslo verze „PMB“ je nižší, než je
číslo verze na dodaném disku CD-ROM, znovu si aplikaci „PMB“ nainstalujte z CD-ROMu.
• Pokud je číslo verze vyšší, než je číslo verze na disku CD-ROM, není nutné „PMB“ znovu
instalovat. Při připojení fotoaparátu a počítače kabelem USB se aktivuje dostupná funkce
„PMB“.
• Jestliže už máte aplikaci „PMB“ nainstalovanou v počítači a číslo verze „PMB“ je nižší než 5.0, je
možné, že některé funkce budou po instalaci „PMB“ z dodaného CD-ROMu neplatné. Aplikaci
„PMB“ nebo další software můžete spustit z „PMB Launcher“ instalovaného současně. „PMB
Launcher“ spustíte poklepáním na
(PMB Launcher) na ploše.
130CZ
Instalace aplikace „Music Transfer“ (Macintosh)
2 Poklepejte na
Obsah
1 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jednotky
CD-ROM počítače.
(SONYPMB).
3 Poklepejte na soubor [MusicTransfer.pkg] ve složce [Mac].
Poznámky
• „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh.
• Před instalací aplikace „Music Transfer“ vypněte všechny právě používané aplikační programy.
• Při instalaci se přihlaste jako správce.
Rejstřík
• „PMB“ umožňuje snímky pořízené fotoaparátem importovat do počítače a zobrazit je.
Propojte fotoaparát s počítačem pomocí rozhraní USB a klepněte na [Import].
• Snímky z počítače lze exportovat na paměťovou kartu a zobrazit je ve fotoaparátu. Propojte
fotoaparát s počítačem pomocí USB rozhraní, klepněte na [Export] t [Easy Export (PC
Sync)] v nabídce [Manipulate], a klepněte na [Export].
• Můžete ukládat a tisknout snímky s datem.
• V režimu kalendáře můžete zobrazit snímky uložené v počítači podle data, kdy byly
pořízeny.
• Snímky můžete opravovat (Redukce červených očí atd.) a měnit čas a datum jejich pořízení.
• Pomocí vypalovací mechaniky CD nebo DVD můžete vytvářet disky.
• Snímky můžete ukládat na internetové síti. (Je třeba internetové připojení.)
• Podrobnější informace viz
(PMB Help).
Vyhledávání MENU/
nastavení
zO aplikaci „PMB“
Vyhledávání
činnosti
Začne instalace programu.
zO aplikaci „Music Transfer“
Aplikace „Music Transfer“ umožňuje nahradit hudební soubory nahrané ve
fotoaparátu z výroby vašimi oblíbenými skladbami a mazat či přidávat hudební
soubory.
Je rovněž možné obnovit skladby uložené ve fotoaparátu z výroby.
• Pomocí aplikace „Music Transfer“ mohou být importovány následující typy formátů.
– MP3 soubory uložené na pevném disku počítače
– Skladby na CD
– Přednastavená hudba uložená ve fotoaparátu
• Před spuštěním „Music Transfer“ proveďte nastavení
t
(Nastav.) t
(Hlavní
nastavení) t [Staž.hudby] a propojte fotoaparát s počítačem.
Podrobnější informace najdete v nápovědě v „Music Transfer“.
131CZ
Připojení fotoaparátu k počítači
(Přehrávání).
3 Připojte fotoaparát k počítači.
• Při první aktivaci připojení USB spustí počítač automaticky program, který fotoaparát
rozpozná. Chvíli vyčkejte.
Vyhledávání
činnosti
• Použijte kabel kompatibilní s Type3 USB/AV/DC IN (prodává se samostatně).
2 Zapněte počítač a pak stiskněte tlačítko
Obsah
1 Vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů do fotoaparátu nebo připojte
fotoaparát do síťové zásuvky síťovým adaptérem AC-LS5K/AC-LS5
(prodává se samostatně) a kabelem pro víceúčelový konektor USB/AV/
DC IN (prodává se samostatně).
Vyhledávání MENU/
nastavení
1 Do konektoru USB počítače
2 K víceúčelovému
konektoru
Rejstřík
Kabel pro víceúčelový konektor (přiložen)
Importování snímků do počítače (Windows)
„PMB“ umožňuje snadné importování snímků.
Podrobnější informace o funkcích „PMB“ viz „PMB Help“.
Importování snímků do počítače bez použití aplikace „PMB“
Pokud se po propojení fotoaparátu s počítačem přes USB rozhraní objeví průvodce
AutoPlay, klepněte na [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t zkopírujte
požadované snímky do počítače.
132CZ
Importování snímků do počítače (Macintosh)
Obsah
1 Nejdříve propojte fotoaparát s počítačem Macintosh. Poklepejte na nově
rozpoznanou ikonu na ploše t složku, kde jsou uloženy snímky, které
chcete importovat.
2 Obrazové soubory uchopte myší a přesuňte na ikonu pevného disku.
3 Poklepejte na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový soubor ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Snímek je zobrazen.
Vyhledávání
činnosti
Soubory snímků se zkopírují na pevný disk.
Vymazání spojení USB
•
•
•
•
Odpojení USB kabelu.
Vyjmutí paměťové karty.
Vložení paměťové karty do fotoaparátu po zkopírování snímků z vnitřní paměti.
Vypnutí fotoaparátu.
1 Poklepejte na ikonu odpojení na hlavním
panelu.
(USB Mass Storage Device) t
3 Potvrďte zařízení v okně potvrzení a pak
klepněte na [OK].
Windows XP
Rejstřík
2 Klepněte na
[Stop].
Windows Vista
Vyhledávání MENU/
nastavení
Proveďte postup od kroku 1 až po krok 3 a poté proveďte následující:
Ikona odpojení
Poznámka
• Pokud používáte počítač Macintosh, nejdříve myší uchopte ikonu paměťové karty nebo ikonu
diskové jednotky, přetáhněte ji na ikonu „Trash“ (Koš) a fotoaparát bude odpojen od počítače.
133CZ
Obsah
Odesílání snímků zpracovatelům
digitálních médií
Tento fotoaparát má zabudovanou aplikaci „PMB Portable“.
Tuto aplikaci lze využít pro následující činnosti:
Podrobnosti o aplikaci „PMB Portable“ viz nápověda k aplikaci „PMB Portable“.
Vyhledávání
činnosti
• Snímky lze snadno nahrávat na webové stránky nebo jiným zpracovatelům digitálních médií.
• Snímky z počítače připojeného na internet můžete odesílat, i když jste mimo domov nebo
kancelář.
• Zpracovatele digitálních médií (webové stránky), které často využíváte, můžete jednoduše
registrovat.
Spuštění „PMB Portable“ (Windows)
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
Při připojení fotoaparátu a počítače se objeví průvodce AutoPlay.
Klepnutím na [×] zavřete průvodce AutoPlay pro jednotky, které nepotřebujete.
2 Klepněte na „PMB Portable“.
(Ve Windows XP klepněte na [PMB Portable] t [OK].)
• Pokud se [PMB Portable] v průvodci AutoPlay nezobrazí, klepněte na [Computer] t
[PMBPORTABLE] a pak poklepejte na [PMBP_Win.exe].
Rejstřík
• Pokud se požadovaný průvodce AutoPlay neobjeví, klepněte na [Computer] (ve Windows XP
[My Computer]) t [PMBPORTABLE] a pak poklepejte na [PMBP_Win.exe].
Vyhledávání MENU/
nastavení
Pokud používáte aplikaci „PMB Portable“ poprvé, musíte zvolit jazyk. Pro výběr se řiďte
postupem uvedeným dále. Pokud již byla jednou provedena volba jazyka, není třeba při
příštím použití aplikace „PMB Portable“ provádět kroky 3 až 5.
Objeví se obrazovka pro výběr jazyka.
3 Zvolte požadovaný jazyk a pak klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka pro výběr oblasti.
4 Vyberte patřičny region [Region] a zemi/oblast [Country/Area] a pak
klepněte na [OK].
Objeví se obrazovka s uživatelským souhlasem.
5 Pečlivě si přečtěte smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínky smlouvy,
klepněte na [I Agree].
Spustí se aplikace „PMB Portable“.
134CZ
Spuštění „PMB Portable“ (Macintosh)
Po připojení fotoaparátu k počítači se na ploše objeví [PMBPORTABLE]. Kliknutím
na [×] uzavřete všechny nepotřebné diskové jednotky.
Obsah
1 Mezi fotoaparátem a počítačem vytvořte spojení USB.
2 Klikněte na [PMBP_Mac] ve složce [PMBPORTABLE].
Objeví se obrazovka pro výběr regionu.
Objeví se obrazovka s uživatelským souhlasem.
4 Pečlivě si přečtěte smlouvu. Pokud souhlasíte s podmínky smlouvy,
klepněte na [I Agree].
Vyhledávání
činnosti
3 Vyberte patřičny region [Region] a zemi/oblast [Country/Area] a pak
klepněte na [OK].
Spustí se aplikace „PMB Portable“.
• Nastavte [Nastavení LUN] v [Hlavní nastavení] na [Více].
• Při použití aplikace „PMB Portable“ se vždy připojte k síti.
• Při odesílání snímků přes internet může obsah vyrovnávací paměti zůstat v počítači, který jste
používali. Záleží na poskytovateli internetových služeb. To platí i když se pro tento účel využívá
fotoaparátu.
• Pokud se v „PMB Portable“ objeví chyba nebo pokud „PMB Portable“ vymažete omylem,
můžete „PMB Portable“ opravit stažením instalačního programu PMB Portable z webové
stránky.
Rejstřík
Poznámky k „PMB Portable“
Vyhledávání MENU/
nastavení
Poznámky
Aplikace „PMB Portable“ umožňuje stahovat odkazy URL početných webových stránek
ze serveru spravovaného společností Sony („Server Sony“).
Pokud chcete využívat aplikaci „PMB Portable“ pro výhody při odesílání snímků
zpracovatelům digitálních médií nebo pro další služby poskytované těmito i jinými
webovými stránkami, musíte souhlasit s následujícím.
• Některé webové stránky požadují registraci a/nebo i poplatky, když chcete jejich služeb využívat.
Pokud chcete tyto služby využívat, musíte souhlasit s podmínkami stanovenými danou webovou
stránkou.
• Operátoři webových stránek mohou služby ukončit nebo změnit. Společnost Sony není
zodpovědná za žádné potíže vzniklé mezi uživateli a třetími stranami nebo za nepříjemnosti
způsobené uživatelům spojené s používáním služeb včetně ukončení nebo změn těchto služeb.
• Pokud se chcete na webové stránky podívat, budete na ně přesměrování serverem Sony. Je
možné, že někdy nebudete moci získat přístup k webové stránce kvůli údržbě serveru nebo
z jiných důvodů.
• O ukončení činnosti serveru Sony budete včas informováni na webových stránkách Sony, atd.
• Adresy URL, na které budete serverem Sony přesměrováni, a další informace mohou být
zaznamenány za účelem zkvalitnění budoucích produktů a služeb společnosti Sony. Při této
příležitosti však nebudou zaznamenávána žádná osobní data.
135CZ
Tisk statických snímků
Paměťovou kartu obsahující snímky pořízené fotoaparátem můžete zanést do
provozovny fototiskových služeb. Pokud provozovna podporuje fototiskové služby
odpovídající standardu DPOF, můžete předem přidat na snímky v menu prohlížení
značku
(Tisk), takže je nemusíte znovu vybírat v okamžiku tisku v provozovně.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tisk v provozovně
Vyhledávání
činnosti
Poznámky
• Pokud tisknete snímky pořízené v režimu 16:9, mohou být oba okraje odříznuty.
• Panoramatické snímky nelze tisknout na všech typech tiskáren.
Obsah
Statické snímky můžete tisknout následujícími způsoby.
• Přímý tisk na tiskárně se vstupem pro paměťovou kartu
Podrobnější informace viz návod k obsluze dodávaný s tiskárnou.
• Tisk pomocí počítače
Snímky můžete importovat do počítače pomocí přiložené aplikace „PMB“ a pak je
vytisknout. Na snímek můžete vložit datum a vytisknout jej s ním.
Podrobnosti naleznete v „PMB Help“.
• Tisk v provozovně
Poznámky
Rejstřík
• Snímky uložené ve vnitřní paměti nelze v provozovně poskytující fototiskové služby vytisknout
přímo z fotoaparátu. Zkopírujte snímky na paměťovou kartu (str. 122) a poté vezměte
paměťovou kartu do provozovny.
• V provozovně fototiskových služeb se informujte, které typy paměťových karet zpracovávají.
• Možná bude třeba adaptér pro paměťovou kartu (prodává se samostatně). Zeptejte se
v provozovně.
• Než odnesete data snímků do provozovny, vždy si pořiďte zálohu snímků na disku.
• Nelze nastavit počet výtisků.
• Chcete-li na snímcích vytisknout datum, dohodněte se s obsluhou provozovny fototiskových
služeb.
136CZ
Odstranění problémů
1 Zkontrolujte položky na str. 137 až 144.
Obsah
Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
Pokud se na obrazovce objeví kód „C/E:ss:ss“, viz str. 145.
Vyhledávání
činnosti
2 Vyjměte blok akumulátorů, asi minutu vyčkejte, blok
akumulátorů opět vložte a pak zapněte napájení.
3 Inicializujte nastavení (str. 105).
Buďte si vědomi toho, že zasláním fotoaparátu k opravě souhlasíte s tím, že obsah vnitřní
paměti a hudební soubory mohou být zkontrolovány.
Blok akumulátorů a napájení
Rejstřík
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Vyhledávání MENU/
nastavení
4 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Nelze vložit blok akumulátorů.
• Ujistěte se, že směr akumulátoru je správný a vložte jej na doraz, až se uzamkne páčka
k vysunutí akumulátoru.
Nelze zapnout fotoaparát.
• Po vložení bloku akumulátorů do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení
fotoaparátu.
• Vložte blok akumulátorů správně.
• Blok akumulátorů je vybitý. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Konektory bloku akumulátorů jsou znečištěné. Opatrně je otřete měkkým hadříkem.
• Používejte doporučený blok akumulátorů.
Napájení se náhle vypne.
• Vlivem teploty fotoaparátu a akumulátoru se napájení může vypnout automaticky na ochranu
fotoaparátu. V takovém případě se před vypnutím napájení na displeji LCD objeví hlášení.
• Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a zapnutý
fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby
nedocházelo k vybíjení bloku akumulátorů. Znovu zapněte fotoaparát.
137CZ
Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
Obsah
• Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.
• Objevil se rozdíl mezi indikátorem zbývající kapacity a skutečným zbytkovým nabitím
akumulátoru. Úplným vybitím bloku akumulátorů a opětovným nabitím ukazatel srovnáte.
V závislosti na podmínkách použití může displej i nadále ukazovat nesprávně.
• Blok akumulátorů je na konci životnosti (str. 153). Vyměňte ho za nový.
Nelze nabít blok akumulátorů.
Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka CHARGE.
Rejstřík
Snímání statických snímků/videoklipů
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Zkontrolujte, že blok akumulátorů je typu NP-BN1.
• Kontrolka CHARGE bliká nepravidelně, když použijete blok akumulátorů, který se dlouho
nepoužíval.
• Kontrolka CHARGE (na dodané nabíječce akumulátorů) má dva druhy blikání, rychlé (v
intervalu asi 0,15 s) a pomalé (v intervalu asi 1,5 s). Pokud kontrolka bliká rychle, vyjměte
blok akumulátorů, který se nabíjí, a pak jej opět do nabíječky vložte (až zapadne). Pokud
kontrolka znovu bliká rychle, může to znamenat problém s blokem akumulátorů.
Pokud kontrolka bliká pomalu, je nabíječka v pohotovostním režimu a nabíjení se dočasně
zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se dočasně zastaví
a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro nabíjení,
nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí.
Doporučuje se nabíjet blok akumulátorů při vhodné teplotě v rozsahu 10°C až 30°C.
• Podrobnosti viz str. 154.
Vyhledávání
činnosti
• Blok akumulátorů nelze nabít pomocí síťového adaptéru (prodává se samostatně). Pro
nabíjení akumulátoru použijte nabíječku.
Nelze nahrávat snímky.
• Pokud snímky nelze nahrát na paměťovou kartu, ale mohou být nahrány do vnitřní paměti i
když byla paměťová karta vložena do fotoaparátu, ujistěte se, že paměťová karta byla vložena
na doraz.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte
některý z následujících kroků:
– Vymažte nadbytečné snímky (str. 77).
– Vyměňte paměťovou kartu.
• Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.
• Pro nahrávání videoklipů se doporučuje používat následující paměťové karty:
– „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“
– Paměťově karty SD, SDHC nebo SDXC (třída 4 nebo rychlejší)
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 104).
Snímání úsměvu nefunguje.
• Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek.
• Nastavte [Režim demo] na [Vyp.] (str. 104).
Funkce stabilizace nefunguje.
• Při snímání nočních scén nemusí funkce stabilizace pracovat správně.
• Fotografujte po stisknutí spouště napůl.
138CZ
Nahrávání trvá velmi dlouho.
Obsah
• Pokud se rychlost závěrky sníží pod jistou hranici, například při snímání na tmavých místech,
fotoaparát automaticky redukuje šum na snímku. Této funkci se říká NR (redukce šumu)
pomalé závěrky a snímání trvá delší dobu.
Obraz je neostrý.
• V režimu plynulého panorámatu nebo plynulého panorámatu pod vodou nelze používat
transfokátor.
• Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart (str. 95).
• V režimu videa nebo při aktivaci funkce snímání úsměvu nelze používat digitální transfokátor.
Nelze zvolit funkci detekce obličejů.
Blesk nepracuje.
Rejstřík
• Detekci obličejů lze zvolit pouze tehdy, když je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim
měření na [Víceb.].
• Pokud je aktivován režim ostření na blízké objekty, nelze zvolit funkci detekce obličejů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Transfokátor nepracuje.
Vyhledávání
činnosti
• Objekt je příliš blízko. Při snímání se ujistěte, že máte objektiv dál od objektu, než jsou
následující minimální vzdálenosti pro snímání:
– V režimu inteligentního automatického nastavení a ve snadném režimu: Asi 1 cm (W)/50 cm
(T) od objektivu.
– V ostatních nahrávacích režimech: Asi 8 cm (W)/50 cm (T) od objektivu. Nebo nastavte
režim ostření na blízké objekty a snímejte ve vzdálenosti asi 1 cm – 20 cm na straně W.
• Při fotografování je ve volbě scény nastaven režim
(Krajina) nebo (Soumrak) nebo
(Ohňostroj).
• Blesk nelze použít v následujících situacích:
– Při snímání série
– Když je ve volbě scény vybrán režim (Soumrak), (Vysoká citlivost) nebo
(Ohňostroj).
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
• V režimu ostření na blízké objekty nebo je-li volba scény nastavena na (Krajina), (Jídlo),
(Domácí mazlíček),
(Pláž), (Sníh),
(Pod vodou) nebo (Rychlá závěrka)
nastavte blesk na [Zapnout] (str. 44).
Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
• Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná
se o závadu.
139CZ
Vyhledávání
činnosti
• Ve volbě scény jsou zvoleny režimy
(Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).
• Pokud je zvolen režim ostření na blízké objekty, vzdálenost pro snímání je přibl. 1 cm až
20 cm.
• [Makro] je nastaveno na [Auto] v následujících situacích:
– V režimu plynulého panorámatu
– V režimu plynulého panorámatu pod vodou
– V režimu videa
– Když je aktivována funkce snímání úsměvu.
– Ve snadném režimu
– Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou
osob].
Obsah
Funkce snímání blízkých objektů (Makro/Zap. ostření na blízké objekty)
nepracuje.
Nelze vypnout snímání v režimu makro.
Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.
• Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při
přehrávání.
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Neexistuje funkce pro násilné vypnutí snímání v režimu makro. V režimu [Auto] můžete
snímat i vzdálený objekt.
Na snímky nelze vkládat datum.
Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.
Rejstřík
• Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete
tisknout nebo ukládat snímky s datem (str. 130).
• Expozice je nesprávná. Opravte expozici (str. 55).
Barvy snímku nejsou správné.
• Upravte [Vyváž. bílé] (str. 57).
Na jasných oblastech objektu se objevují bílé nebo fialové pruhy nebo je celá
obrazovka se snímkem do červena.
• Jedná se o šmouhy. Nejedná se o závadu. Na fotografie se šmouhy nezaznamenají, ale pruhy
nebo nerovnoměrné barvy se nahrají na snímky plynulého panorámatu nebo videa. („Jasnými
oblastmi“ se rozumí slunce nebo elektrická světla, která jsou mnohem jasnější než okolí.)
Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.
• Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za
podmínek nízkého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.
Oči fotografované bytosti jsou červené.
• Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.] (str. 98).
• Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.
• Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.
• Snímek retušujte pomocí [Retuš] t [Korekce červených očí] v menu prohlížení nebo opravte
pomocí aplikace „PMB“.
140CZ
Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
Nelze pořizovat série snímků.
Obsah
• Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.
• Při aktivaci funkce snímání úsměvu nelze pořizovat snímky v sérii.
• Vnitřní paměť nebo paměťová karta jsou plné. Vymažte nadbytečné snímky (str. 77).
• Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.
• Nastavte [Nastavení série] na [Vyp.] (str. 53).
• Když je [Rozpoznání scény] nastaveno na [Pokročilý] (str. 63).
Prohlížení snímků
• Ujistěte se, že je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz.
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
• Fotoaparát je v režimu USB. Odstraňte spojení USB (str. 133).
Vyhledávání MENU/
nastavení
Nelze přehrávat snímky.
Vyhledávání
činnosti
Stejný snímek je pořízen několikrát.
Ukazatel data a času se nezobrazuje.
Pravá a levá strana snímku jsou zobrazeny černě.
• Když je [Autom. Orient.] nastaveno na [Zap.] (str. 96).
Rejstřík
• [Nastavení displeje] je nastaveno na [Vyp.].
Tlačítka a ikony se neobjevují.
• Pokud se při fotografování dotknete pravého horního rohu displeje, tlačítka a ikony na
chvilku zmizí. Tlačítka a ikony se objeví znovu, když prst z displeje sundáte.
• [Nastavení displeje] v menu snímání nebo prohlížení je nastaveno na [Vyp.]. Dotkněte se levé
části obrazovky a táhněte doprava.
Při prezentaci není slyšet hudba.
• Přeneste hudební soubory do fotoaparátu pomocí aplikace „Music Transfer“ (str. 130, 131).
• Ověřte si, že nastavení hlasitosti a nastavení prezentace jsou provedena správně (str. 75, 87).
• Prezentace je přehrávána v režimu [Plynulé přehrávání]. Zvolte [Prezentace s hudbou]
a spusťte přehrávání.
Snímek se neobjeví na televizoru.
• Fotoaparát i televizor musí používat stejný televizní barevný systém (str. 150).
• Zkontrolujte, zda je správně provedeno propojení (str. 126, 127).
• Pokud je k USB konektoru zapojen USB kabel, odpojte ho (str. 133).
141CZ
Vymazávání
• Zrušte ochranu (str. 84).
Obsah
Nelze vymazat snímek.
Počítače
• Zkontrolujte, zda počítač a čtečka karet „Memory Stick“ podporují karty „Memory Stick
PRO Duo“. Uživatelé počítačů a čtečky karet „Memory Stick“ vyrobené jinými výrobci než
Sony by měli kontaktovat dané výrobce.
• Jestliže není podporován „Memory Stick PRO Duo“, připojte fotoaparát k počítači (str. 132).
Počítač rozpoznává karty „Memory Stick PRO Duo“.
• Pokud je akumulátor téměř vybitý, vložte nabitý blok akumulátorů nebo použijte síťový
adaptér (prodává se samostatně).
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage] (str. 109).
• Pro propojení mezi počítačem a fotoaparátem použijte USB kabel.
• Odpojte USB kabel od počítače i od fotoaparátu a pak ho znovu pevně zapojte.
• Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.
• Propojte fotoaparát a počítač správně pomocí spojení USB (str. 132).
• Pokud fotografujete s paměťovou kartou formátovanou počítačem, snímky možná nepůjdou
importovat do počítače. Fotografujte s paměťovou kartou formátovanou fotoaparátem
(str. 118).
Rejstřík
Nelze importovat snímky.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Vyhledávání
činnosti
Karta „Memory Stick PRO Duo“ není rozpoznána počítačem se slotem pro karty
„Memory Stick“.
Po provedení USB připojení se aplikace „PMB“ nespustí automaticky.
• USB spojení zapojte po zapnutí počítače.
Po provedení USB připojení se aplikace „PMB Portable“ nespustí.
• Nastavte [Nastavení LUN] na [Více].
• Nastavte [Spojení USB] na [Mass Storage].
• Připojte počítač k síti.
Nelze přehrávat snímky na počítači.
• Pokud používáte aplikaci „PMB“, vyhledejte „PMB Help“ (str. 130).
• Obraťte se na výrobce počítače nebo aplikace.
Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
• Videoklip přehráváte přímo z vnitřní paměti nebo z paměťové karty. Pomocí aplikace „PMB“
importujte videoklip do počítače a pak jej přehrajte (str. 130).
142CZ
• Pro přehrání snímků uložených v počítači tímto fotoaparátem použijte aplikaci „PMB“.
• Snímek zaregistrujte v souboru databáze obrazů a přehrajte v [Přehled dat] (str. 83).
• Tento fotoaparát nepodporuje funkci zobrazení události.
Obsah
Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve
fotoaparátu.
Paměťová karta
• Vložte ji správným směrem.
Omylem jste zformátovali paměťovou kartu.
Vyhledávání
činnosti
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Formátováním jsou všechna data na paměťové kartě vymazána. Data nelze obnovit.
• Zkontrolujte, zda je paměťová karta zasunuta na doraz.
Vnitřní paměť
Vyhledávání MENU/
nastavení
Data jsou nahrávána do vnitřní paměti, přestože jste do přístroje vložili
paměťovou kartu.
Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
• Do fotoaparátu je vložena paměťová karta. Vyjměte ji.
• Paměťová karta je plná. Kopírujte na paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou.
Rejstřík
Data uložená ve vnitřní paměti nelze kopírovat na paměťovou kartu.
Nelze zkopírovat data uložená na paměťové kartě nebo na počítači do vnitřní
paměti.
• Tato schopnost není k dispozici.
Tisk
Nelze tisknout snímek.
• Vyhledejte návod k použití k tiskárně.
Snímky se vytisknou s oběma hranami oříznutými.
• V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete
snímek pořízený při velikosti snímku nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí bočního konce
snímku.
• Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo bez okrajů. Informujte
se u výrobce tiskárny o tom, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.
• Při tisku snímků v digitální provozovně požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli
vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.
143CZ
Nelze tisknout snímky s datem.
Nelze správně ovládat tlačítka dotykového panelu nebo je nelze ovládat vůbec.
• Proveďte [Kalibrace] (str. 117).
• [Podvodní pouzdro] je nastaveno na [Zap.] (str. 108).
• Proveďte [Kalibrace] (str. 117).
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Dotykové pero reaguje na nevhodných místech.
Vyhledávání
činnosti
Dotykový panel
Obsah
• Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout snímky s datem (str. 130).
• Tento fotoaparát nemá funkci pro přidávání data na snímky. Protože však snímky nahrané
fotoaparátem obsahují informace o nahraném datu, lze tisknout snímky se zobrazeným
datem, jen pokud tiskárna nebo aplikace rozpozná informace ve formátu Exif. Kompatibilitu
s formátem Exif zjistíte konzultací s výrobcem tiskárny nebo aplikace.
• Pokud využíváte fototiskových služeb, požádejte je, aby na snímky vložili datum.
• Kondenzace vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu
použijete.
• Nejedná se o závadu.
Rejstřík
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí displej Nastavení hodin.
• Znovu nastavte datum a čas (str. 125).
• Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte na 24 hodin
nebo více s vypnutým napájením.
Datum nebo čas jsou nesprávné.
• Nastavení oblasti je na jiném regionu než tam, kde momentálně jste. Změňte nastavení
pomocí
t
(Nastav.) t (Nastavení hodin) t [Nastavení oblasti].
144CZ
Výstražné indikátory a zprávy
C:32:ss
• Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.
• Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťovou kartu. Zkuste několikrát vypnout
a znovu zapnout fotoaparát nebo vyjmout a znovu vložit paměťovou kartu.
• U vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nezformátovaná paměťová
karta. Naformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu (str. 118).
• Vloženou paměťovou kartu nelze použít s fotoaparátem nebo jsou poškozena data. Vložte
novou paměťovou kartu.
Vyhledávání MENU/
nastavení
C:13:ss
Vyhledávání
činnosti
Pokud se objeví kód začínající písmenem, pracuje funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu.
Dvě poslední číslice (označeno ss) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce,
fotoaparát asi vyžaduje opravu. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizovaný servis Sony.
Obsah
Zobrazení vnitřní diagnostiky
E:61:ss
E:91:ss
• Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 105), poté znovu zapněte napájení.
Rejstřík
E:62:ss
E:94:ss
• Při zápisu nebo mazání dat přístroj nefunguje. Je nutná oprava. Obraťte se na svého prodejce
Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Připravte se informovat o všech číslicích
v kódu chyby za písmenem E.
Zprávy
Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.
• Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Podle podmínek použití
nebo typu bloku akumulátoru může indikátor blikat, ačkoli je zbývající čas akumulátoru ještě
5 nebo 10 minut.
K použití jen s kompa-tibilními akumulátory
• Vložený akumulátor není blok akumulátorů NP-BN1 (přiložen).
Chyba systému
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
145CZ
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné
nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.
Obsah
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a pak znovu zapněte napájení.
• Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3).
• Konektorová část paměťové karty je znečištěna.
• Paměťová karta je poškozena.
Vyhledávání
činnosti
Opět vložte paměťovou kartu
Chyba typu paměťové karty
Tato paměťová karta asi nebude nahrávat ani přehrávat
• Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3).
Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování paměťové karty
Vyhledávání MENU/
nastavení
• Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít (str. 3).
• Médium znovu naformátujte (str. 118).
• Pokud používáte paměťovou kartu, u níž došlo k opakovanému záznamu a vymazávání dat,
nebo která byla formátována na jiném fotoaparátu, může být rychlost zapisování dat příliš
pomalá. Nejprve zálohujte data z karty do počítače a pak kartu před použitím naformátujte
(str. 118).
• Rychlost zápisu paměťové karty, kterou používáte, není dostatečná pro zaznamenávání videa.
Použijte kartu „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), nebo
kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).
Rejstřík
Došlo k přetečení vyrovnávací paměti
Paměťová karta uzamčena
• Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK
(Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.
Paměťová karta jen ke čtení
• Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.
Zápis na paměťovou kartu nebyl správně dokončen
Obnova dat
• Znovu vložte paměťovou kartu a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Nejsou snímky
• Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.
• Na paměťovou kartu nebyly nahrány žádné snímky, které lze přehrát.
146CZ
Žádné fotografie
Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán
Obsah
• Vybraná složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrát jako prezentaci.
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který na fotoaparátu nelze přehrát.
Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku.
• Na paměťové kartě již existuje složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například:
123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku (str. 119, 120).
Nelze vytvářet složky
• Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze
vytvářet složky.
• Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory
a pak vymažte složku.
Chráněná složka
Vyhledávání MENU/
nastavení
Vyprázdněte složku
Vyhledávání
činnosti
Chyba složky
• Pokusili jste se vymazat složku, která je v počítači chráněna jako pouze ke čtení.
• Během přehrávání snímku došlo k chybě.
Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na
počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.
Rejstřík
Nelze zobrazit soubor
Složka jen ke čtení
• Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou
složku (str. 120).
Chráněný soubor
• Odstraňte ochranu (str. 84).
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.
Nelze najít obličej pro retušování
• Ne všechny snímky lze retušovat.
(Indikátor varování při otřesech)
• Nedostatek světla může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte blesk nebo fotoaparát
zajistěte montáží na stativ.
1280×720 (Lepší) není podporován s touto paměťovou kartou
1280×720 (Standard) není podporován s touto paměťovou kartou
• Pro zaznamenávání videa se doporučuje používat kartu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2),
„Memory Stick PRO-HG Duo“ nebo paměťovou kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).
147CZ
• Pomocí funkce [TransferJet] lze vybrat až 10 souborů.
• Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.
• Pro funkce DPOF nebo ochrany lze pomocí [Vše. snímky z tohoto data] nebo [Vše ve složce]
vybrat až 999 souborů.
• Značku
(Tisk) můžete přidat až k 999 souborům.
• Smažte hudební soubor nebo ho nahraďte normálním hudebním souborem.
• Proveďte [Form.hudby] a poté stáhněte nový hudební soubor.
Chyba formátování hudby
Vyhledávání
činnosti
Chyba přehrávání hudby
Obsah
Maximální počet snímků
již vybrán
• Spusťte [Form.hudby].
• Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které
byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.
Příprava souboru databáze obrazův Čekejte prosím
• Počet snímků převyšuje počet, který správa dat v souboru databáze fotoaparátu může
zvládnout. Chcete-li registrovat další snímek v souboru databáze obrazů, vymažte snímky
v [Přehled dat].
Rejstřík
• V případě, kdy snímky byly vymazány na počítači apod., fotoaparát obnoví informace o datu
apod.
• Po zformátování karty je vytvořen nezbytný soubor databáze obrazů.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Činnost nelze vykonat v
nepodporovaných souborech
• Nelze nahrávat do souboru databáze obrazů fotoaparátu nebo přehrávat pomocí [Přehled
dat]. Pomocí aplikace „PMB“ zálohujte všechny snímky do počítače a obnovte paměťovou
kartu nebo vnitřní paměť.
Chyba souboru databáze obrazů Nelze obnovit
• Pomocí aplikace „PMB“ importujte všechny snímky do počítače a naformátujte paměťovou
kartu nebo vnitřní paměť (str. 118).
Pokud si snímky budete chtít prohlédnout opět ve fotoaparátu, exportujte importované
snímky do fotoaparátu pomocí aplikace „PMB“.
Nahrávání nepracuje
kvůli vysoké vnitřní teplotě
• Teplota fotoaparátu vzrostla. Nelze nahrávat snímky, dokud teplota neklesne.
Nahrávání skončilo kvůli
zvýšené teplotě fotoaparátu
• Nahrávání skončilo kvůli nárůstu teploty při nahrávání videoklipu. Počkejte, dokud teplota
neklesne.
148CZ
Spojení se nezdařilo
Obsah
• Pokud nahráváte delší dobu videoklipy, teplota fotoaparátu vzroste. V takovém případě
přerušte nahrávání videoklipů.
• Zkontrolujte příjmový port TransferJet a přeneste data správně (str. 16).
• Buď byla přerušena komunikace během přenosu snímku nebo byl přerušen přenos, protože je
paměť zařízení plná. Zkontrolujte kapacitu paměti, která je k dispozici, a znovu zkuste
přenést data prostřednictvím TransferJet.
Vyhledávání
činnosti
Některé soubory nebyly poslány
Některé soubory nebyly přijaty
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
149CZ
Používání fotoaparátu v zahraničí
Obsah
Nabíječku akumulátoru (přiložen) a síťový adaptér AC-LS5 (prodává se samostatně)
můžete používat v jakékoli zemi nebo regionu se střídavým napětím v rozmezí 100 V až
240 V AC, 50/60 Hz.
Poznámka
Barevné televizní systémy
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Rejstřík
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Hong Kong,
Indonésie, Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový
Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Británie, Vietnam atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chcete-li zobrazit snímky na televizní obrazovce, potřebujete televizor se vstupními
zdířkami videa a kabel pro víceúčelový konektor. Barevný systém televizoru musí být
shodný se systémem digitálního fotoaparátu. Prostudujte si následující seznamy
barevných televizních systémů podle země nebo oblasti, kde fotoaparát používáte.
Vyhledávání
činnosti
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může způsobit poruchu
funkce.
Systém PAL-M
Brazílie
Systém PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana, Irák, Irán, Monako, Rusko, Řecko, Ukrajina atd.
150CZ
Paměťová karta
Obsah
Typy paměťových karet, které lze používat s fotoaparátem, jsou „Memory Stick PRO
Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, paměťové karty SD,
SDHC a SDXC.
Nelze použít kartu MultiMediaCard.
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
Poznámka k používání adaptéru pro paměťovou kartu
(prodává se samostatně)
Vyhledávání
činnosti
• Není zaručeno, že paměťová karta formátovaná počítačem bude s fotoaparátem pracovat.
• Rychlost čtení nebo zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
– Když během operace čtení nebo zápisu vyjmete paměťovou kartu nebo vypnete fotoaparát
– Když používáte paměťovou kartu na místech se statickou elektřinou nebo elektromagnetickým
rušením
• Doporučujeme důležitá data zálohovat.
• Na paměťovou kartu a adaptér pro paměťové karty neumísťujte nálepky.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem.
• Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
• Paměťovou kartu nerozebírejte ani nemodifikujte.
• Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
• Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Do slotu pro paměťovou kartu vkládejte jen takovou paměťovou kartu, která odpovídá jeho
velikosti. Jinak dojde k poruše.
• Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou kartu za následujících podmínek:
– V prostředí s vysokými teplotami, např. v horkých místnostech nebo v autě na přímém slunci
– V prostředí vystaveném přímému slunci
– Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek
• Při vkládání paměťové karty do adaptéru pro paměťové karty se ujistěte, že vkládáte paměťovou
kartu správným směrem, a pak ji zasuňte nadoraz. Nesprávně zasunutá karta může způsobit
poruchu.
151CZ
„Memory Stick“
Typ „Memory Stick“
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Obsah
V následující tabulce naleznete typy karet „Memory Stick Duo“, které lze používat
s fotoaparátem. Nelze však zaručit správnou práci všech funkcí karty „Memory Stick
Duo“.
Záznam/přehrávání
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Poznámky k používání karty „Memory Stick Micro“ (prodává
se samostatně)
Rejstřík
• Tento produkt je kompatibilní s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je zkratka pro
„Memory Stick Micro“.
• Pokud chcete ve fotoaparátu používat kartu „Memory Stick Micro“, musíte nejprve vložit
„Memory Stick Micro“ do adaptéru „M2“ velikosti Duo. Pokud vložíte kartu „Memory Stick
Micro“ do fotoaparátu bez adaptéru „M2“ velikosti Duo, může se stát, že ji nepůjde vytáhnout
z fotoaparátu.
• Kartu „Memory Stick Micro“ nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně
spolknout.
Vyhledávání MENU/
nastavení
*1 Vysokorychlostní datové přenosy pomocí paralelního rozhraní nejsou podporovány.
*2 Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“
a „Memory Stick PRO-HG Duo“ jsou vybavené funkcemi MagicGate. MagicGate je
technologie na ochranu autorských práv používající šifrování. Nahrávání nebo přehrávání dat,
která vyžadují funkce MagicGate, nelze s fotoaparátem zpracovávat.
*3 Lze nahrávat videoklipy ve velikosti [1280×720].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní datový přenos. Provede stejný 4bitový paralelní
přenos jako karta „Memory Stick PRO Duo“.
Vyhledávání
činnosti
Memory Stick Duo (s MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
152CZ
Blok akumulátorů
• Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do
30°C. Při teplotách mimo tento rozsah nemusí být blok akumulátorů plně nabit.
Obsah
Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Rejstřík
• Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste
udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte
ve fotoaparátu alespoň jednou ročně.
• Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace (str. 74), dokud se
nevypne napájení.
• Abyste uchovali kontakty bloku akumulátorů čisté a zabránili zkratu, vložte blok akumulátorů
při přenášení nebo skladování do plastového pouzdra, aby byl izolován od jiných kovových
předmětů, atd.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Skladování bloku akumulátorů
Vyhledávání
činnosti
• Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku
akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:
– Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se zahřál, a do fotoaparátu jej vložte těsně před
fotografováním.
• Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.
• Doporučujeme zásobu nabitých náhradních bloků akumulátorů na dvoj nebo trojnásobek
předpokládané doby fotografování a provádění zkušebních snímků před důležitými záběry.
• Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.
• Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na
přímém slunečním světle).
• Pokud se ušpiní konektory bloku akumulátorů, fotoaparát možná nepůjde zapnout, blok
akumulátorů nepůjde nabíjet, popřípadě dojde k jiným závadám. V takovém případě opatrně
odstraňte znečištění měkkým hadříkem.
Životnost akumulátorů
• Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným
používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.
• Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle
prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.
Kompatibilní blok akumulátorů
• Blok akumulátorů NP-BN1 (přiložen) lze používat pouze pro modely Cyber-shot kompatibilní
s typem N.
153CZ
Nabíječka akumulátorů
Obsah
Vyhledávání
činnosti
Vyhledávání MENU/
nastavení
• V nabíječce (přiložen) lze nabíjet jen bloky akumulátorů typu NP-BN1 (a žádné jiné). Pokusíte-li
se nabíjet jiné než specifikované akumulátory, mohou prosakovat, přehřívat se nebo explodovat.
Představují riziko úrazu elektrickým proudem a mohou způsobit popáleniny.
• Kontrolka nabití CHARGE na dodané nabíječce akumulátorů má následující dva způsoby
blikání.
Rychlé blikání: Kontrolka opakovaně bliká (svítí a nesvítí) v přibližně 0,15sekundových
intervalech.
Pomalé blikání: Kontrolka opakovaně bliká (svítí a nesvítí) v přibližně 1,5sekundových
intervalech.
• Nabitý blok akumulátorů vyjměte z nabíječky. Pokud ponecháte blok akumulátorů v nabíječce,
může dojít ke zkrácení jeho životnosti.
• Pokud kontrolka nabíjení CHARGE bliká, vyjměte blok akumulátorů, který nabíjíte, a poté opět
vložte ten samý blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů tak, aby bylo slyšet zacvaknutí.
Pokud kontrolka CHARGE opět bliká, může to znamenat chybu akumulátoru nebo to, že byl
vložen jiný než specifikovaný typ. Zkontrolujte, zda jde o blok akumulátorů správného typu. Jdeli o blok akumulátorů specifikovaného typu, vyjměte blok akumulátorů, vyměňte ho za nový
nebo jiný a zkontrolujte, zda nabíječka akumulátorů pracuje správně. Jestliže nabíječka
akumulátorů pracuje správně, pravděpodobně došlo k chybě akumulátorů.
• Pokud kontrolka nabíjení CHARGE bliká pomalu, nabíječka je v pohotovostním režimu
a nabíjení se dočasně zastavilo. Pokud je teplota mimo rozsah vhodný pro nabíjení, nabíjení se
dočasně zastaví a aktivuje se pohotovostní režim. Když se teplota vrátí do rozmezí vhodného pro
nabíjení, nabíjení se obnoví a kontrolka nabíjení CHARGE se rozsvítí. Blok akumulátorů se
doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C.
Rejstřík
154CZ
Standard TransferJet
Obsah
Komunikační systém TransferJet odpovídá níže uvedeným standardům.
Standard TransferJet:
Odpovídá PCL Spec. Rev. 1.0
• Výše uvedený komunikační protokol „SCSI“ použijte při připojení k zařízení kompatibilnímu
s TransferJet (prodává se samostatně). Nebo při sdílení dat mezi fotoaparáty použijte
komunikační protokol „OBEX“.
Vyhledávání
činnosti
Protocol Class name (komunikační typ):
SCSI blokové cílové zařízení
OBEX Push server
OBEX Push klient
Vyhledávání MENU/
nastavení
Rejstřík
155CZ
Obsah
Počet statických snímků a doba
záznamu videoklipů
Počet statických snímků a doba záznamu videoklipů se mohou lišit v závislosti na
podmínkách snímání a na paměťové kartě.
(Jednotky: Snímky)
Kapacita
Vnitřní
paměť
Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
14M
5
301
605
1225
2496
4932
10M
7
402
808
1637
3334
6588
5M
10
582
1168
2366
4819
9524
207
11767
23609
47812
97359
192386
16:9(11M)
6
365
733
1484
3023
5974
16:9(2M)
32
1838
3688
7470
15212
30060
VGA
• Je-li počet zbývajících snímků, které lze uložit, větší než 99 999, zobrazí se indikace „>99999“.
• Když v tomto fotoaparátu přehráváte snímek pořízený jiným fotoaparátem, nemusí se snímek
zobrazit ve skutečné velikosti snímku.
Rejstřík
Poznámky
Vyhledávání MENU/
nastavení
cca 32 MB
Velikost
Vyhledávání
činnosti
Statické snímky
Videoklipy
Tabulka níže uvádí přibližné maximální doby záznamu videoklipů. Jedná se o celkovou
dobu pro všechny soubory videoklipů. Plynulé snímání je možné asi po dobu 29 minut
nebo až do 2 GB dat při jednom spuštění.
(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)
Kapacita
Vnitřní
paměť
Paměťová karta formátovaná tímto fotoaparátem
cca 32 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1280×720(Lepší)
—
0:27:50
0:56:00
1:53:40
3:51:40
7:37:50
1280×720(Standard)
—
0:40:30
1:21:50
2:45:50
5:37:50
11:07:50
0:01:10
1:21:20
2:43:40
5:31:50
11:15:50
22:15:50
Velikost
VGA
Poznámka
• Doba záznamu videoklipů se může lišit podle podmínek snímání (teploty apod.).
156CZ
Upozornění
Vyhledávání
činnosti
• Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může deformovat tělo fotoaparátu a to
může způsobit jeho poruchu.
• Vystavený přímému slunci nebo v blízkosti topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo deformovat a to může způsobit poruchu.
• Na místech vystavených silným vibracím
• V blízkosti silného magnetického pole
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti,
v některých případech neopravitelné.
Obsah
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech
Při přenášení
Čištění
Čištění LCD displeje
Povrch displeje otřete čisticí sadou na LCD displeje (prodává se samostatně) a odstraňte tak otisky
prstů, prach apod.
Vyhledávání MENU/
nastavení
S digitálním fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně si nikdy nesedejte na židli ani jiná
místa, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození fotoaparátu.
Čištění objektivu
Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte od otisků prstů, prachu apod.
Rejstřík
Čištění krytu fotoaparátu
Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem, pak otřete do sucha. Pro
předcházení poškození povrchu nebo pouzdra:
– Na fotoaparát nepoužívejte chemikálie typu ředidel, benzínu, alkoholu, jednorázových čisticích
ubrousků, repelentů, opalovacích krémů nebo insekticidů.
– Nedotýkejte se fotoaparátu, pokud máte něco z výše uvedených látek na rukou.
– Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani vinylem.
Provozní teploty
Fotoaparát je určen k použití za teplot mezi 0°C a 40°C. Nedoporučuje se fotografovat na extrémně
studených nebo teplých místech mimo tento rozsah teplot.
Vnitřní nabíjecí zálohovací akumulátor
Tento fotoaparát je vybaven interním dobíjecím akumulátorem, který udržuje datum a čas a ostatní
nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení.
Tento dobíjecí akumulátor se průběžně dobíjí během používání fotoaparátu. Pokud však používáte
fotoaparát jen krátkodobě, postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte vůbec, vybije se zcela asi po
měsíci. V takovém případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor dobitý dříve, než fotoaparát
použijete.
I když tento dobíjecí akumulátor není nabitý, můžete fotoaparát používat, ale datum a čas nebudou
zaznamenány.
Způsob nabíjení vnitřního nabíjecího zálohovacího akumulátoru
Do fotoaparátu vložte nabitý blok akumulátorů a pak ponechejte fotoaparát po 24 nebo více hodin
s vypnutým napájením.
157CZ
Rejstřík
I
Aplikace ............................................................................130
Iluminátor AF..................................................................92
Autom. Orient.................................................................96
Inicializace .......................................................................105
Automat.program..........................................................29
Inteligentní autom.nastav. ........................................25
Barva zobrazení ............................................................103
J
Blesk ................................................................................44, 45
Jas LCD .............................................................................101
Blok akumulátorů .......................................................153
Jednobod. AF ..................................................................60
Jednobodové měření ...................................................62
C
Jídlo .......................................................................................30
K
Kalendář .............................................................................72
Č
Kalibrace...........................................................................117
Číslo souboru .................................................................123
Konektor USB ..............................................................132
D
Kopírovat .........................................................................122
Vyhledávání MENU/
nastavení
Chránit .................................................................................84
COMPONENT .............................................................106
Vyhledávání
činnosti
ISO .........................................................................................56
B
Obsah
A
Korekce červených očí ...............................................82
Krajina .................................................................................30
Detekce zavř. očí............................................................99
Kresba ..................................................................................81
Digitál. transf. ..................................................................95
Dočasně otočené zobrazení .....................................38
L
Domácí mazlíček............................................................30
Language Setting .........................................................102
Rejstřík
Detekce obličejů ............................................................66
Dotykový panel ..............................................................19
DPOF ...................................................................................85
M
DRO ......................................................................................68
Makro ...................................................................................54
Mass Storage ..................................................................109
E
Měření expozice podle středu ................................62
Efekt hladké pleti ..........................................................65
MTP .....................................................................................109
EV...........................................................................................55
Music Transfer ..............................................................130
Expozice ..............................................................................55
Eye-Fi .................................................................................115
N
Nabíječka akumulátorů............................................154
F
Nahr. režim ........................................................................24
Form.hudby .....................................................................112
Nastav...................................................................................14
Formát. ..............................................................................118
Nastav.data a času .......................................................125
H
Nastavení displeje
Prohlížení ....................................................................88
HD(1080i) ........................................................................106
Snímání .........................................................................70
Hladká pleť ........................................................................30
Nastavení hlasitosti .......................................................87
Nastavení hodin ............................................................125
Nastavení LUN .............................................................110
Nastavení oblasti ..........................................................124
158CZ
Nastavení série ................................................................53
Přehrávání
Statické snímky ........................................................35
NTSC ..................................................................................107
Videoklipy ..................................................................39
Přesná digitální transfokace ....................................95
O
Připojování
Počítač .........................................................................132
Odstranění problémů ................................................137
Televizor ....................................................................126
Ohňostroj ...........................................................................31
PTP.......................................................................................109
Optický transfokátor .............................................34, 95
Ořezat (Změnit velikost) ..........................................82
R
OS .........................................................................................129
Rámeček AF ....................................................................60
Ostření .................................................................................60
Redukce červ. očí ..........................................................98
Ostření na blízké objekty ..........................................54
Redukce zavřených očí...............................................69
Otočit ....................................................................................86
Retuš .....................................................................................82
Režim měření ...................................................................62
PAL .....................................................................................107
Režim prohlížení ............................................................83
Paměťová karta .........................................................3, 151
Režim videa
Prohlížení ....................................................................39
PC .........................................................................................129
Snímání .........................................................................28
Pixel .......................................................................................52
Rozlišení displeje ...........................................................94
Pláž .........................................................................................30
Rozpoznání scény ..........................................................63
Plynulé panoráma..........................................................26
Rychlá závěrka ................................................................31
Plynulé panoráma pod vodou ................................33
PMB.....................................................................................130
Ř
PMB Portable ................................................................134
Ř. Mřížky ............................................................................93
Rejstřík
Panoráma ...........................................................................26
Vyhledávání MENU/
nastavení
Režim demo ....................................................................104
P
Vyhledávání
činnosti
Obrazovka MENU .................................................11, 13
Obsah
Neostrá místa ...................................................................82
Počet snímků v přehledu ...........................................90
Počet statických snímků...........................................156
S
Počítač
Samospoušť .................................................................46, 48
Doporučené prostředí .......................................129
Scéna snímání videa .....................................................41
Import snímků ................................................132, 133
SD .........................................................................................106
Počítač Macintosh ................................................129
Složka
Počítač se systémem Windows .....................129
Výběr .............................................................................91
Počítač Macintosh .......................................................129
Vymazávání .............................................................121
Počítač se systémem Windows .............................129
Vytvoření ..................................................................119
Pod vodou ..........................................................................31
Změna .........................................................................120
Podvodní pouzdro .......................................................108
Směr snímání ....................................................................49
Podvodní vyvážení bílé...............................................59
Snadný režim
Pomalá synchro ...............................................................44
Prohlížení ....................................................................71
Popis součástí ...................................................................16
Snímání .........................................................................40
Portrét za soumr.............................................................30
Sníh ........................................................................................31
Poslat prostřed. TransferJet ....................................79
Snímání
Používání fotoaparátu v zahraničí .....................150
Statické snímky ........................................................25
Prezentace ..........................................................................74
Videoklipy ..................................................................28
Průvod. rozp. scény.......................................................97
Snímání úsměvu..............................................................42
Přehled snímků ...............................................................73
Soumrak ..............................................................................30
159CZ
Z
Standard TransferJet .................................................155
Zamlžení .............................................................................30
Staž.hudby........................................................................111
Změna nahr. složky ....................................................120
Střed AF..............................................................................60
Značka Vytisknout .....................................................136
Š
Širokoúhlé ..........................................................................37
Televizor ...................................................................126, 127
Tisk.................................................................................85, 136
TransferJet.......................................................................114
Transfokátor .....................................................................34
Zoom přehrávání ...........................................................36
Zvuk ....................................................................................100
Vyhledávání
činnosti
T
Zobrazení vnitřní diagnostiky ..............................145
Obsah
Spojení USB ...................................................................109
Transfokátor smart .......................................................95
U
Uživatelské nastavení..................................................21
Ú
Vyhledávání MENU/
nastavení
Tvorba nahr. složky ....................................................119
Údaje o expozici .............................................................89
Úspora energie ..............................................................113
Velik. snímku ...................................................................50
Velikost snímku panorámatu .................................50
Rejstřík
V
VGA......................................................................................50
Videovýstup ....................................................................107
Více. AF ..............................................................................60
Vícebodové měření ......................................................62
Víceúčelový konektor ................................126, 127, 132
Vlastní portrét .................................................................46
Vnitřní paměť ...................................................................23
Volba scény .......................................................................30
Výběr složky .....................................................................91
Vymaz. nahr.složky ....................................................121
Vymazat ..............................................................................77
Vysoká citlivost ...............................................................30
Výstražné indikátory a zprávy .............................145
Vyváž. bílé .........................................................................57
160CZ
Poznámky týkající se licence
Rejstřík
Součástí fotoaparátu je i software šířený v licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License (dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu ke zdrojovému kódu tohoto softwaru, na jeho
úpravy a redistribuci, a to za podmínek stanovených v GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na Internetu. Pro stažení použijte následující adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
S otázkami na obsah zdrojového kódu se na nás prosím neobracejte.
Vyhledávání MENU/
nastavení
Software pod licencí GNU GPL/LGPL
Vyhledávání
činnosti
TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI MULTILICENČNÍ SMLOUVY
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELE PRO
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM VIDEA MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO
SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO
BYLO POSKYTNUTO POSKYTOVATELEM VIDEA VLASTNÍCÍM LICENCI
SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4.
TATO LICENCE SE NEVZTAHUJE A NEVYDÁVÁ PRO ŽÁDNÉ JINÉ ÚČELY.
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ PROPAGACE, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO
VYUŽÍVÁNÍ A LICENCÍ MŮŽETE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC.
VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Obsah
Ve fotoaparátu jsou obsaženy aplikace „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tento software
poskytujeme na základě licenčních dohod s vlastníky autorských práv. V souladu
s požadavky vlastníků autorských práv těchto softwarových aplikací jsme povinni
poskytnout vám následující informace. Přečtěte si prosím následující části.
Přečtěte si soubor „license1.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence (v angličtině) pro software „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“
a „libjpeg“.
Přečtěte si soubor „license2.pdf“ ve složce „License“ na disku CD-ROM. Zde najdete
licence (v angličtině) pro software „GPL“, a „LGPL“.
Abyste mohli prohlížet soubor ve formátu PDF, potřebujete program Adobe Reader.
Pokud jej nemáte v počítači nainstalován, můžete si jej stáhnout z webové stránky
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Licence k aplikaci „Music Transfer“ na disku CD-ROM
(přiložen)
MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and
Thomson.
161CZ
Download PDF

advertising