Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Průvodce pro rychlý start
DSLR-A290
Příprava
Techniky fotografování
Blok akumulátorů
Čočky
Paměťová karta
Nastavení data/času
1
1
1
1
Blok akumulátorů nabíjejte do té doby,
než kontrolka CHARGE zhasne.
Pro zákazníky v USA a Kanadě
Sejměte kryt z těla fotoaparátu
a přepravní víčko ze zadní části
objektivu.
Otevřete kryt paměťové karty.
 Nedotýkejte se vnitřních součástí.
 Jestliže se prach dostane na snímač
Pro zákazníky v jiných zemích/
regionech než je USA a Kanada
Strana s kontakty
2
2 Sledujte indikátory blesku v
hledáčku.
Nastavte datum a čas.
podle svého zraku, dokud nebudou
indikace v hledáčku dobře zaostřeny.
Chcete-li přehrát předchozí či následující snímek:
stiskněte / na ovládacím tlačítku.
Návrat do režimu fotografování:
Přidržte čočky zdola.
.
 Namáčknutím tlačítka spouště napůl a
přidržením se zapne automatické
zaostření.
Strana s kontakty
 Při vkládání paměťové karty vypněte
fotoaparát.
 Zatlačte na blok akumulátorů, až
zaklapne.
 Před fotografováním sejměte kryt
Rohem akumulátoru stiskněte
blokovací páčku a blok akumulátorů
pevně zatlačte až na doraz.
Ovládací tlačítko
 Otáčejte voličem nastavení dioptrií
2
.
3 K zaostření stiskněte tlačítko
spouště napůl.
Vyrovnejte značky a nasaďte objektiv,
viz obrázek.
Vložte blok akumulátorů.
Přidržte rukojeť aparátu.
Stiskněte
Čelní strana („Memory Stick PRO
Duo“)
2
Stiskněte
Smazání snímku
obrazu, může se objevovat na
snímcích. Fotoaparát nenechávejte
bez objektivu nebo bez krytů. K
přenášení a ukládání čoček
používejte přiložený obal.
Napájecí šňůra
Kontrolka CHARGE
Vložte paměťovou kartu a zvolte její typ
pomocí přepínače paměťové karty.
Čelní strana (paměťová karta SD)
1 Nastavte volič režimů na
AUTO.
Zapněte kameru.
Kontrolka CHARGE
2
Přehrávání
objektivu.
 Dostupné paměťové karty uvádí Návod k
obsluze.
4 Úplným stisknutím spouště
se sejme snímek.
K plnému využití vlastností vaší jednooké zrcadlovky si
pročtěte „Návod k obsluze“.
Download PDF

advertising