Sony | NP-FF51 | Sony NP-FF51 Návod k obsluze

Akumulátor
CZ
Akumulátor
CZ
NP-FF51
NP-FF51
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Technické údaje
Technické údaje
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
CZ01_NP-FF51.indd
1
Akumulátor
2.9.2003, 13:07
CZ
CZ01_NP-FF51.indd
1
Akumulátor
2.9.2003, 13:07
CZ
NP-FF51
NP-FF51
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Technické údaje
Technické údaje
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
CZ01_NP-FF51.indd
1
Akumulátor
2.9.2003, 13:07
CZ
CZ01_NP-FF51.indd
1
Akumulátor
2.9.2003, 13:07
CZ
NP-FF51
NP-FF51
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Správné používání akumulátorové baterie je popsáno
v kapitole o napájení v návodu k obsluze příslušného
výrobku Sony.
Technické údaje
Technické údaje
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
Maximální výstupní napětí: = 8,4 V / střední hodnota
výst.napětí: = 7,2 V / výkonnost: 5,6 Wh (780 mAh) /
provozní teplota: 0 °C to 40 °C / rozměry: cca. 40,8 ×
12,5 × 49,1 mm (w/h/d) / váha: cca. 45 g
Změny vzhledu a technických údajů vyhrazeny.
CZ01_NP-FF51.indd
1
2.9.2003, 13:07
CZ01_NP-FF51.indd
1
2.9.2003, 13:07
Download PDF

advertising