Sony | NP-FA50 | Sony NP-FA50 FA50 Rechargeable battery Návod k obsluze

2-546-694-11(1)
CZ
NP-FA50
Nabíjecí akumulátor
Návod k použití
Upozornění
• Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku
požáru nebo cemické reakce. Akumulátor
nerozebírejte, nevystavujte vyskokým
teplotám, ani nevhazujte do ohně.
• Akumulátor je určený jen pro používání se
specifikovanými audio/video zařízeními
Sony.
• Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku
požáru. Akumulátor nerozebírejte.
• Informujte se o způsobu likvidace odpadu
z elektrických a elektronických zařízení dle
platných místních předpisů a norem.
• Akumulátor držte mimo dosah dětí.
Bezpečnostní upozornění
• Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám,
např. na přímém slunečním světle, nebo
v autě na které svítí slunce.
• Akumulátor nevystavujte nárazům,
tlakům, nenechejte jej spadnout, ani na něj
nestoupejte.
• Akumulátor udržujte suchý.
• Pokud plánujete elektronické zařízení delší
dobu nepoužívat, vyjměte z něj akumulátor
a uskladněte jej na chladném a suchém místě.
• Jestli je kapacita akumulátoru po
maximálním nabití přibližně poloviční,
vyměňte jej za nový.
Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy
týkající se tohoto nabíjecího akumulátoru,
kontaktujte prodejce Sony.
Technické údaje
Maximální
výstupní napětí:
stejnosměrné 8,4 V
Jmenovité
výstupní napětí:
stejnosměrné 7,2 V
Kapacita:
cca 4,9 Wh (680 mAh)
Provozní teplota:
0 °C až + 40 °C
Rozměry:
cca 47,2 x 6,8 x 75,5 mm
(š/v/h)
Hmotnost:
cca 50 g
Právo na změny vyhrazeno.
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising