Sony | CDX-GT201C | Sony CDX-GT201C Leták

FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Doplňující informace
CDX-GT201C
© 2006 Sony Corporation
Změna směru ovládání
Úprava položek nastavení
— SET
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
při výrobě nastaven tak, jak je uvedeno níže.
Pro zvýšení
ILM-1/ILM-2 (Podsvícení)
(pouze CDX-GT201C)
Změna barvy podsvícení: „ILM-1” (z) nebo
„ILM2”.
Pro snížení
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze na
straně 9.
Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na
pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit
směr ovládání.
Otočný dálkový ovladač RM-X4S
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL, stiskněte
a podržte (SEL).
Nalepení štítku
Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak
budete otočný ovladač připevňovat.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na otočném dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Následující ovladače na otočném dálkovém
ovladači vyžadují jiné ovládání z přístroje.
• Ovladač PRESET
Stejné jako (GP/ALBM) +/– na přístroji
(stiskněte a otočte).
• Ovládání hlasitosti (VOL)
Stejné ovládání jako ovladač hlasitosti na
přístroji (otáčejte).
• Ovladač SEEK/AMS
Stejné jako (SEEK) +/– na přístroji (otočte
nebo otočte a podržte).
Download PDF