Sony | CDX-R6750 | Sony CDX-R6750 Návod k obsluze

2-348-415-21(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Návod k obsluze
Popis instalace a připojení naleznete v připojeném návodu k instalaci
a připojení.
CDX-R6750
© 2005 Sony Corporation
Vítejte!
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto
autorádio Sony s CD přehrávačem. Můžete si
užívat vaší jízdy a používat následující funkce.
• Přehrávání disku CD
Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*),
CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi
Session (s více sekcemi) ( 14)) a ATRAC CD
(ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus
(strana 15)).
Typy disků
Štítek na disku
CD-DA
MP3
ATRAC CD
• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– Funkce BTM (uložení nejsilnějších stanic):
přístroj vybere stanice s nejsilnějším
signálem a uloží je.
• Služby RDS
U stanic FM můžete využívat funkci systému
pro přenos datových informací - Radio Data
System (RDS).
• Úprava zvuku
– EQ7: Můžete nastavit ekvalizační křivku pro
7 druhů hudby.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Vytváří lépe obklopující zvukové pole
pomocí virtuálního posunutí reproduktorů,
pro zlepšení zvuku z reproduktorů, i když
jsou umístěny ve spodní části dveří.
– BBE MP: Vylepšuje digitálně
komprimovaný zvuk, například z MP3.
Podrobnosti viz následující vysvětlení.
• Ovládání volitelných přístrojů
Při přehrávání pomocí tohoto přístroje můžete
navíc ovládat volitelné měniče CD/MD
a volitelné přenosné zařízení Sony.
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
2CZ
Varování v případě, že skříňka
zapalování vašeho automobilu nemá
polohu ACC
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF), dokud displej
přístroje nezhasne.
V opačném případě nedojde k vypnutí
displeje, což způsobuje vybíjení baterie.
Tento štítek je umístěn na spodní
straně přístroje.
Proces BBE MP vylepšuje
digitálně komprimovaný
zvuk, například ve formátu
MP3, obnovením a posílením vyšších
harmonických složek, ztracených během
komprese. BBE MP generuje sudé harmonické
složky ze zdrojového materiálu a efektivně
obnovuje hřejivost, detaily a jemné nuance
ve zvuku.
R
SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná
loga jsou obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
Obsah
Začínáme
Další funkce
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasazení čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vkládání disku do přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vyjmutí disku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava zvukových charakteristik. . . . . . . .
Nastavení ekvalizačního frekvenčního
průběhu — EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení položek v menu — MENU . . . . . .
Používání doplňkového zařízení. . . . . . . . . . .
Měnič CD/MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný dálkový ovladač RM-X4S . . . . . . .
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Infračervený dálkový ovladač RM-X155 . . 6
CD
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . 8
Rádio
11
11
11
11
12
12
14
14
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . .
O souborech MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/Zprávy . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . . 8
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příjem stanic prostřednictvím seznamu
frekvencí — LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení AF (automatické přeladění) a TA/
TP (informace dopravního hlášení/identifikace
dopravního programu) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . 10
Nastavení CT (časový signál) . . . . . . . . . . 10
3CZ
Začínáme
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje a špičatým
předmětem, například kuličkovým perem,
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko
RESET
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete oddělit, jako
prevenci před ukradením.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte
čelní panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání
vestavěného zesilovače.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte , a vytáhněte panel ven
směrem k sobě.
(OFF)
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24 hodinovém
formátu.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
Stiskněte tlačítko (MENU).
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Stiskněte opakovaně M nebo m, až se
zobrazí „Clock Adjust”.
3
4
Stiskněte tlačítko (ENTER).
5
Stiskněte tlačítko M nebo m pro
nastavení hodin a minut.
Pro přepínání mezi číslicemi, stiskněte
tlačítko < nebo ,.
Stiskněte tlačítko (ENTER).
Hodiny se rozběhnou.
Pro zobrazení hodin během přehrávání/příjmu,
nastavte „Clock-on” (strana 12).
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili
a na panel a okénko displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na palubní
desce nebo zadním panelu vozu.
Rada
Při přenášení předního panelu použijte dodávané
pouzdro.
Nasazení předního panelu
Nasaďte část A předního panelu k části B na
přístroji (tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte
levou část na místo tak, aby správně zapadla.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 10).
DEMO režim
Když je přístroj zapnutý, zobrazí se nejprve
hodiny a potom demonstrační režim (DEMO)
spustí předvádění funkcí.
Pro zrušení DEMO režimu nastavte položku
„DEMO-OFF” v nabídce nastavení (strana 12),
zatímco je přístroj vypnutý.
4CZ
A
B
Poznámka
Nepokládejte žádné předměty na vnitřní stranu
předního panelu.
Vkládání disku do přístroje
1
Otevřete kryt.
2
Vložte do přístroje disk stranou
s potiskem vzhůru.
Spustí se přehrávání.
3
Vyjmutí disku:
1
Otevřete kryt.
2
Stiskněte tlačítko Z.
x
Zavřete kryt.
Disk je vysunutý.
Poznámka
Při vysunování nebo vkládání disku kryt nezavírejte.
Disk se může zachytit a poškodit.
Rada
Disk je možné přehrávat s otevřeným nebo zavřeným
krytem.
5CZ
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
1 2
3 4
5
6
ATT
7 8 9
OFF
OPEN/CLOSE
SCRL
DSO
SOUND
EQ7
SOURCE
MODE
REP
SHUF
1
2
BBE MP
3
4
5
SEEK
GP/PRESET
6
AF/TA
CDX-R6750
qa qs qd
0
qf
qg
qh
qj
Otevřený kryt otvoru pro disk (OPEN/CLOSE)
qk
ql
ATT
OFF
OPEN/CLOSE
SCRL
DSO
SOUND
SOURCE
EQ7
MODE
REP
SHUF
1
2
Infračervený dálkový ovladač
RM-X155
8
qa
w;
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
MODE
LIST
+
wa
ENTER
ws
wd
1
6CZ
2
4
qs
wf
wg
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
6
+
VOL
–
SEEK
3
qf
GP/PRESET
BBE MP
3
4
5
6
AF/TA
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách. Tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající
tlačítka na přístroji.
A Tlačítko hlasitosti +/–
Nastavte hlasitost.
B Tlačítko ATT (ztlumení)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
C Tlačítko SCRL (posun) 8
Pro posun položek na displeji.
D Tlačítko SOUND 11
Volba zvukové položky.
E Okénko displeje
F Tlačítko EQ7 (ekvalizér) 2
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE,
ROCK, CUSTOM nebo OFF).
G Tlačítko DSO 2
Pro výběr režimu DSO (1, 2, 3 nebo OFF).
Čím vyšší je toto číslo, tím větší je vliv
efektu.
H Tlačítko OFF
Vypnutí přístroje/zdroje.
I Tlačítko SEEK +/– (vyhledávání)
Radiopřijímač:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
pro ruční naladění stanice (stiskněte
a podržte).
CD:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); pro
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte,
a pak během 1 sekundy stiskněte znovu
a podržte); rychlý posun ve skladbě dopředu/
dozadu (stiskněte a podržte).
J Tlačítko
(odejmutí předního
panelu) 4
K Tlačítko SOURCE
Zapnutí/změna zdroje (Radio/CD/MD*1/
AUX*2).
L Tlačítko MODE 8, 12
Pro výběr vlnového rozsahu (FM/MW/LW)/
vyberte přístroj*3.
M Tlačítko RESET (umístěné za předním
panelem) 4
N Číselná tlačítka
Radiopřijímač:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
CD/MD*1:
(1): REP 8
(2): SHUF 8
(5): BBE MP*4 2
Pro aktivaci funkce BBE MP, nastavte
během přehrávání na přístroji „BBE
MP-on”. Pro zrušení funkce BBE MP,
nastavte „BBE MP-off”.
R Štěrbina pro vkládání disku 5
Pro vložení disku.
S Tlačítko Z (vysunutí disku) 5
Vysunutí disku z přehrávače.
Následující tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači mají také různé funkce než na přístroji.
w; Tlačítko MENU
Pro vstup do menu.
wa Tlačítko ENTER
Pro dokončení nastavení.
ws Tlačítka < (.)/, (>)
Pro ovládání radiopřijímače/CD stejná
funkce jako (SEEK) +/– na přístroji.
wd Tlačítko DSPL (displej)/PTY (typ
programu) 8, 10, 13
Pro změnu položek na displeji; pro volbu
PTY při příjmu stanice s RDS.
wf Tlačítko LIST 9, 13
Pro zobrazení seznamu.
wg Tlačítka M (+)/m (–)
Pro ovládání radiopřijímače/CD, stejné
použití jako (GP/PRESET) –/+ na přístroji.
*1 Pokud je připojen měnič MD.
*2 Když je připojeno volitelné přenosné zařízení Sony.
*3 Pokud je připojen měnič CD/MD.
*4 Pouze přístroj.
*5 Když je přehráváno MP3/ATRAC CD a není
připojen měnič. Pokud je měnič připojen, ovládání
se odlišuje, viz strana 13.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat infračerveným dálkovým ovladačem,
dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji,
nebo přístroj neaktivujete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výměně baterií, viz “Výměna lithiové
baterie” na straně 16.
O Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Identifikace dopravního
hlášení) 9
Pro nastavení AF a TA/TP u stanic s RDS.
P Tlačítka GP*5/PRESET –/+ 8
Pro výběr předvolené stanice/přeskočení
skupiny (stiskněte); pro souvislé
přeskakování skupin (stiskněte a podržte).
Q Přijímač signálu infračerveného
dálkového ovladače
7CZ
CD
Rádio
Podrobnosti o připojení k měniči CD/MD,
viz strana 12.
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Zobrazované položky
A
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
B
A Zdroj, Hodiny*
B Číslo skupiny/číslo skladby/uplynulý
čas, název disku/autora, název
skupiny, název skladby, textové
informace*2
1
*1 Pokud je režim hodin nastaven na „on” (strana 12).
*2 Při přehrávání MP3, se zobrazují tagy ID3 a při
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
(SOURCE), až se zobrazí „TUNER”.
Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
Stiskněte (MENU), potom stiskněte
opakovaně M nebo m, až se zobrazí
„BTM”.
3
Stiskněte tlačítko (ENTER).
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové
informace zapsané programem SonicStage apod.
Pro změnu zobrazovaných položek B, stiskněte
(DSPL) na infračerveném dálkovém ovladači;
pro posun zobrazovaných položek B, stiskněte
(SCRL) nebo nastavte „A.Scroll-on” (strana 12).
Rada
Zobrazované informace se liší v závislosti na typu
disku a formátu záznamu. Pro podrobnosti o MP3,
viz strana 15; ATRAC CD, viz strana 16.
Ruční ukládání
1
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně (1) (REP) nebo
(2) (SHUF), až se objeví požadované
nastavení.
Zvolte
Pro přehrávání
REP-TRACK skladeb opakovaně.
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte a podržte číselné
tlačítko ((1) až (6)), až se objeví
„MEM”.
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.
Rada
Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 9).
REP-GP*
skupin opakovaně.
SHUF-GP*
skupin v náhodném pořadí.
Příjem uložených stanic
SHUF-DISC
disků v náhodném pořadí.
1
* Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte „REP-OFF” nebo „SHUF-OFF.”
Zvolte vlnové pásmo, pak stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)) nebo
(GP/PRESET) –/+.
Pomocí infračerveného dálkového ovladače
pro volbu uložené stanice, stiskněte M nebo m.
Automatické ladění
1
8CZ
Zvolte vlnové pásmo, a pak stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– pro vyhledání
stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/–
pro vyhledání podobné frekvence, a pak stiskněte
opakovaně tlačítko (SEEK) +/– pro jemné doladění
požadované frekvence (ruční ladění).
Příjem stanic prostřednictvím
seznamu frekvencí — LIST
Můžete si zobrazit seznam frekvencí.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
Zvolte vlnový rozsah, potom stiskněte
(LIST). Objeví se frekvence.
Objeví se frekvence.
2
Stiskněte opakovaně M nebo m, až se
objeví požadovaná stanice.
3
Stiskněte (ENTER) pro příjem stanice.
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované položky
AB
C
D
A TA/TP*1
B Vlnové pásmo, funkce, hodiny*2
C Číslo předvolby
D Frekvence*2 (jméno stanice), RDS
informace
*1 Pří příjmu dopravního hlášení bliká „TA”. Pokud je
přijímána stanice s dopravními informacemi,
rozsvítí se „TP” .
*2 Pokud je režim hodin nastaven na „on” (strana 12).
*3 Při příjmu stanice s RDS, se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „*”.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při používání této
funkce můžete neustále poslouchat stejný
program během jízdy na velkou vzdálenost, bez
toho, že byste museli ručně ladit stejnou stanici.
TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní
program)
Identifikace dopravního programu pro
motoristy. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace se přeruší aktuálně vybraný zdroj
zvuku.
PTY (typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS, pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Nastavení AF a TA/TP
1
Stiskněte opakovaně (AF/TA), až se
zobrazí požadované nastavení.
Zvolte
Funkce
AF-ON
zapnuto AF a vypnuto TA.
TA-ON
zapnuto TA a vypnuto AF.
AF, TA-ON
zapnuto současně AF a TA.
AF, TA-OFF
vypnuto současně AF a TA.
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Stanice s RDS můžete ukládat společně
s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM, uloží se pouze stanice s RDS se stejným
nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit
stanice s RDS a bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
1 Nastavte AF/TA, a pak uložte stanici pomocí
BTM nebo ručně.
Pro změnu zobrazovaných položek D, stiskněte
(DSPL) na infračerveném dálkovém ovladači.
9CZ
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit, a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.
1 Stiskněte opakovaně tlačítko hlasitosti +/–
pro nastavení požadované úrovně hlasitosti.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA), dokud se
neobjeví „TA VOL”.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA, přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — Regional
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte „Regional-off” v nastavení (strana 12).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Funkce Local Link
(pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje zvolit jinou lokální stanici
v oblasti, přestože není uložena v paměti
přístroje.
1 Během příjmu FM stiskněte číselné tlačítko
předvolby ((1) až (6)), pod kterou je uložena
lokální stanice.
2 Do pěti sekund stiskněte číselné tlačítko
lokální stanice znovu.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
příjem lokální stanice.
Výběr typu programu - PTY
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
10CZ
2
Stiskněte opakovaně M nebo m, dokud
se neobjeví požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (ENTER).
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Pomocí infračerveného dálkového ovladače
V kroku 2 pro výběr typu programu stiskněte tlačítko
M nebo m.
Typy programů
NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější
události), INFO (informace), SPORT (sport),
EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (dramatická
tvorba), CULTURE (kultura), SCIENCE
(věda), VARIED (různé), POP M (populární
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(pohodová hudba), LIGHT M (lehká klasická
hudba), CLASSICS (klasická hudba),
OTHER M (jiné hudební styly), WEATHER
(počasí), FINANCE (finance), CHILDREN
(dětské programy), SOCIAL A (společenské
události), RELIGION (náboženství),
PHONE IN (programy s voláním), TRAVEL
(cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ
(jazzová hudba), COUNTRY (country hudby),
NATION M (národní hudba), OLDIES
(oblíbená starší hudba), FOLK M (lidová
hudba), DOCUMENT (dokumentární
programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení CT (časový signál)
1
Nastavte „CT-ON” v nastavení
(strana 12).
Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem může být určitá odchylka.
Další funkce
5
Změna nastavení zvuku
Stiskněte opakovaně M nebo m pro
nastavení požadované úrovně
hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Úprava zvukových charakteristik
Můžete nastavit hloubky, výšky, vyvážení
kanálů, posun kanálů a hlasitost subwooferu.
1
Vyberte zdroj, a poté opakovaně
stiskněte tlačítko (SOUND) pro výběr
požadované položky.
Položka se změní následovně:
BAS (hloubky) t TRE (výšky) t BAL
(levý-pravý) t FAD (přední-zadní) t
SUBW (hlasitost subwooferu)*
* Při nejnižším nastavení se zobrazuje „ATT”
a může být nastavena v 20 krocích.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko hlasitosti
+/– pro nastavení zvolené položky.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Poznámka
Nastavte do 3 sekund po vybrání položky.
Pomocí infračerveného dálkového ovladače
V kroku 2 pro úpravu vybrané položky stiskněte
tlačítko < nebo ,.
6
Zopakujte kroky 4 a 5 pro nastavení
ekvalizační křivky. Budete-li chtít obnovit
výchozí (tovární) nastavení ekvalizační
křivky, stiskněte a podržte (ENTER).
Stiskněte dvakrát (MENU)
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Nastavení položek v menu
— MENU
Různá nastavení v menu můžete upravit pomocí
4 směrových tlačítek na infračerveném dálkovém
ovladači.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
MENU
Nastavení ekvalizačního
frekvenčního průběhu — EQ7 Tune
ENTER
–
Parametry ekvalizační křivky můžete upravit
a uložit pro různé tónové rozsahy.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
2
3
4
Zvolte zdroj, potom stiskněte (MENU).
Stiskněte opakovaně M nebo m, až se
objeví „EQ7 Tune”, potom stiskněte
(ENTER).
Stiskněte opakovaně < nebo , až se
objeví požadovaný typ ekvalizéru,
potom stiskněte (ENTER).
Stiskněte opakovaně < nebo , pro
výběr požadované frekvence.
Frekvence se změní následovně:
62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y 1 kHz
y 2,5 kHz y 6,3 kHz y 16 kHz
LIST
+
DSPL/PTY
1
2
SCRL
Stiskněte tlačítko (MENU).
Stiskněte opakovaně M nebo m, až se
objeví požadovaná položka.
3
Stiskněte < nebo , pro výběr
požadovaného nastavení (příklad:
„on” nebo „off”).
4
Stiskněte tlačítko (ENTER).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Tip
Mezi kategoriemi můžete snadno přepínat stisknutím
a podržením M nebo m.
11CZ
Je možné nastavit následující položky
(podrobnosti naleznete na referenční stránce):
„z” indikuje výchozí nastavení.
SETUP (nastavení)
Clock Adjust (nastavení hodin) (strana 4)
CT (časový signál)
Zapnutí „on” nebo vypnutí „off” (z)
(strana 9, 10).
Beep (zvukový signál)
Zapnutí „on” (z) nebo vypnutí „off.”
RM (otočný ovladač)
Pro změnu směru ovládání otočného ovladače.
– „Normal” (z): pro použití otočného ovladače
podle nastavení z výroby.
– „Reverse”: pokud namontujete otočný
ovladač na pravou stranu sloupku řízení.
AUX-A*1 (externí zdroj zvuku)
Pro zapnutí „on”(z) nebo vypnutí „off” displeje
zdroje (strana 14).
DSPL (displej)
Clock (hodiny)
Pro zobrazení hodin a současné zobrazení
položek.
– „on”: pro současné zobrazení.
– „off” (z): pro současné nezobrazování.
Dimmer (snížení jasu)
Pro nastavení jasu displeje.
– „Auto” (z): pro automatické ztmavnutí
displeje při zapnutí světel.
– „on”: pro ztmavnutí displeje.
– „off”: pro vypnutí snižování jasu.
M.Dspl*2 (Motion Display)
Pro výběr režimu Motion Display.
– „SA” (z): pro zobrazování pohyblivých vzorů
a spektrálního analyzéru.
– „on”: pro zobrazování pohyblivých vzorů.
– „off”: pro vypnutí režimu Motion Display.
Demo*1 (demonstrační režim)
Zapnutí „on” (z) nebo vypnutí „off” (strana 4).
A.Scroll (automatický posun textu)
Pro automatický posun textu zobrazovaných
položek při změně skupiny/skladby.
– „on”: pro zapnutí.
– „off” (z): vypnutí posunu.
P/M (režim přehrávání)
Local (režim místního vyhledávání)
– „on”: pro naladění stanic pouze se silným
signálem.
– „off” (z): pro naladění normálního příjmu.
Mono (monofonní režim)
Pro vylepšení slabého příjmu FM, zvolte režim
monofonního příjmu.
– „on”: pro poslech stereofonního vysílání
monofonně.
– „off” (z): pro poslech stereofonního vysílání
stereo.
Regional*3 (regionální)
Zapnutí „on” (z) nebo vypnutí „off” (strana 10).
SOUND (zvuk)
EQ7 Tune (strana 11)
HPF (horní propust)
Pro volbu frekvence „ořezání” předních/zadních
reproduktorů: „off,” (z), „78 Hz” nebo
„125 Hz”.
LPF*4 (dolní propust)
Pro nastavení frekvence, nad kterou je zvuk
zeslaben „78 HZ,” „125 HZ” nebo „off” (z).
Loudness (fyziologická korekce)
Pro vylepšení hloubek a výšek při nízké
hlasitosti.
– „on”: pro zdůrazněn hloubek a výšek.
– „off” (z): pro nezdůraznění hloubek a výšek.
AUX Level
Pro nastavení úrovně hlasitosti pro každé
připojené externí zařízení (strana 14). Toto
nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
EDIT (editace)
Name Edit (strana 13)
Name Delete (strana 13)
BTM (strana 8)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Pokud je přístroj zapnutý.
*3 Když je přijímán signál FM.
*4 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB”.
Používání doplňkového zařízení
Měnič CD/MD
Volba měniče
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE), až
se objeví „CD” nebo „MD”.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE), až se
zobrazí požadovaný měnič.
Číslo přístroje
Číslo disku
12CZ
Spustí se přehrávání.
Přeskakování skupiny a disku
1 Během přehrávání stiskněte
(GP/PRESET) –/+.
Pro
přeskočení
Stiskněte (GP/PRESET)
skupiny
a uvolněte (chvíli podržte).
skupiny
souvisle
během 2 od prvního uvolnění.
disků
opakovaně.
disků souvisle a potom stiskněte znovu během
2 sekund a podržte.
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání stiskněte opakovaně
(1) (REP) nebo (2) (SHUF), až se objeví
požadované nastavení.
Zvolte
Pro přehrávání
Repeat-Disc*
disku opakovaně.
SHUFChanger*1
skladeb v měniči v náhodném
pořadí.
SHUF-ALL*2
skladeb ve všech přístrojích
v náhodném pořadí.
1
*1 Pokud je připojeno jeden nebo více měničů
CD/MD.
*2 Pokud je připojeno jeden nebo více měničů CD
nebo dva nebo více měničů MD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte „Repeat-off” nebo „SHUF-off.”
Rada
„SHUF-ALL” nebude přehrávat náhodně skladby mezi
CD a měničem MD.
Pojmenování disku
Když přehráváte disk v CD měniči pomocí
funkce CUSTOM FILE, můžete si každý disk
pojmenovat vlastním jménem o délce maximálně
8 znaků (Disc Memo).
Pokud pojmenujete disk, zobrazí se jméno
na seznamu.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1 Při přehrávání disku, který chcete pojmenovat,
stiskněte a podržte (MENU).
Znaky se mění následovně:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (mezera) y A
Pro přepínání mezi číslicemi, stiskněte
tlačítko < nebo ,.
Opakujte tuto činnost až do zadání celého
jména.
4 Stiskněte tlačítko (ENTER).
5 Stiskněte a podržte tlačítko (LIST).
Pojmenování je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Pro zobrazení jména stiskněte během přehrávání
(DSPL).
Rady
• Pro opravu nebo vymazání znaku jej přepište
nebo zadejte „ ”.
• Disc Memo má vždy přednost před titulem
zaznamenaným na disku.
• Disk v přístroji můžete pojmenovat, pokud je
připojen měnič s funkcí CUSTOM FILE.
• „Repeat-Track” a všechna nastavení náhodného
přehrávání jsou vypnuty do dokončení pojmenování
disku.
Vymazání vlastního jména
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1 Vyberte přístroj, na kterém je uloženo vlastní
jméno, které chcete vymazat a potom stiskněte
a podržte (MENU).
2 Stiskněte opakovaně M nebo m, až se objeví
„Name Delete”, potom stiskněte (ENTER).
Objeví se uložené jméno.
3 Stiskněte opakovaně tlačítko M nebo m pro
výběr jména, které chcete vymazat.
4 Stiskněte a podržte tlačítko (ENTER).
Jméno je vymazáno. Opakujte kroky 3 a 4,
pokud chcete vymazat ostatní jména.
5 Stiskněte dvakrát (MENU).
Přístroj se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Vyhledávání disku podle jména
— LIST
Můžete vybrat disk ze seznamu při připojení
měniče CD s funkcí CUSTOM FILE nebo
měniče MD.
Pokud přiřadíte disku jméno, zobrazí se jméno
na seznamu.
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
2 Stiskněte opakovaně M nebo m, až se objeví
„Name Edit”, potom stiskněte (ENTER).
3 Stiskněte opakovaně M nebo m, až se objeví
požadovaný znak.
1 Během přehrávání stiskněte (LIST).
Objeví se číslo nebo jméno disku.
2 Stiskněte opakovaně M nebo m, až se zobrazí
požadovaný disk.
3 Stiskněte (ENTER) pro přehrání disku.
13CZ
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL, stiskněte
a podržte (SOUND).
Otočný dálkový ovladač RM-X4S
Nalepení štítku
Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak
budete otočný ovladač připevňovat.
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
Rada
Změnit směr ovládání těchto ovladačů můžete také
v menu (strana 12).
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na otočném dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
MODE
Volitelné přenosné zařízení Sony můžete připojit
do konektoru BUS AUDIO IN/AUX IN na
přístroji.
Pokud není ke konektoru připojen měnič nebo
jiné zařízení, umožní vám přístroj poslech
přenosného zařízení pomocí reproduktorů
v automobilu.
OFF
Poznámka
Při připojování přenosného zařízení se ujistěte, zda
není zapojen konektor BUS CONTROL IN. Pokud je
do BUS CONTROL IN připojeno zařízení, není možno
zvolit „AUX” pomocí (SOURCE).
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
Následují ovladače na otočném dálkovém
ovladači, vyžadují jiné ovládání z přístroje.
• Ovladač PRESET/DISC
Stejná funkce jako (GP/PRESET) –/+ na
přístroji (stlačte a otočte).
• Ovladač hlasitosti VOL
Stejné ovládání jako tlačítka +/– na přístroji
(otočte).
• Ovládací prvek SEEK/AMS
Stejné jako (SEEK) +/– na přístroji
(otočte nebo otočte a podržte).
Změna směru ovládání
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
v továrně nastaven tak, jak je uvedeno níže.
Pro zvýšení
Pro snížení
Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na
pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit
směr ovládání.
14CZ
Externí audio zařízení
Rada
Když připojujete současně přenosné zařízení a měnič,
použijte volitelný AUX-IN volič.
Volba externího zařízení
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE), až
se zobrazí „AUX”.
Ovládejte přímo přenosné zařízení.
Pro nastavení úrovně hlasitosti externího zařízení
se podívejte na „AUX Level” na straně 12.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že na
něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně dostupnou
čistící utěrkou. Povrch disku
otírejte od středu směrem ven.
K čištění nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické
spreje, určené pro čištění
klasických analogových desek.
Kondenzace vlhkosti
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech se
může na optických součástech uvnitř přístroje a na
displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud tato
situace nastane, nebude přístroj správně pracovat.
V takovém případě vyjměte disk a počkejte
přibližně jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém
zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou
uzavřeny.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo
disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které
jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé
z těchto disků nebude možné na tomto přístroji
přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
do pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním
panelu vozu zaparkovaného na přímém slunci.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet a způsobit
tak poruchu nebo zničení disku.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky
nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo neschopnost
přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo
nálepky vlivem tepla, v jehož důsledku dojde ke
zkroucení disku.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít
k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky CD
o průměru 8 cm.
O souborech MP3
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3,
je standard pro kompresi hudebního souboru.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
• Přístroj je kompatibilní s formáty ISO 9660 level
1/level 2, rozšířeným formátem, tagy ID3 ve verzi
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 a Multi Session (s více
sekcemi).
• Maximální počet:
– složek (skupin): 150 (včetně kořenové
a prázdných složek)
– souborů MP3 (skladeb) a složek obsažených na
disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, má být tento počet nižší
než 300).
– Zobrazitelných znaků pro název složky/souboru
je 32 (Joliet), nebo 32/64 (Romeo); tagů ID3 15/
30 znaků (1.0, 1.1, 2.2 a 2.3), nebo 63/126 znaků
(2.4).
15CZ
Pořadí přehrávání souborů MP3
MP3
Složka
(skupina)
Soubor MP3
(skladba)
Poznámka
Ujistěte se, že ATRAC CD vytváříte pomocí
autorizovaného softwaru SonicStage 2.0 nebo
novější, nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1,
které jsou dodávány s výrobky Sony Network.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, na které nenajdete
odpověď v této příručce, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna lithiové baterie
Poznámky
• Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před používáním
v přístroji.
• Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.mp3”.
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým
tokem (jako je například 320 kbps), může docházet
k výpadkům zvuku.
• Při přehrávání souborů MP3 s VBR (proměnný
datový tok), nebo při rychlém posunu dopředu/
dozadu se nemusí zobrazovat správně doba
přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán jako Multi Session
(s více sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze
formát první skladby v první sekci (další formáty jsou
přeskočeny). Priorita formátů je v pořadí CD-DA,
ATRAC CD a MP3.
– Pokud je první skladba CD-DA, budou přehrávány
pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první skladba není CD-DA, budou
přehrávány sekce ATRAC CD nebo MP3. Pokud
nejsou na disku žádné data v těchto formátech,
zobrazí se „NO MUSIC”.
O ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3” znamená „Adaptive Transform
Acoustic Coding3”, což je
technologie komprese zvuku. Umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/10
původní velikosti. ATRAC3plus je rozšířený formát
ATRAC3, který umožňuje komprimaci dat
ze zvukového CD na přibližně 1/20 původní
velikosti. Přístroj podporuje oba formáty ATRAC3
a ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD, která
jsou komprimována do formátu ATRAC3 nebo
ATRAC3plus pomocí autorizovaného softwaru,
jako je SonicStage 2.0 nebo novější, nebo
SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255
– souborů (skladeb): 999
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu
k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple
16CZ Burner.
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost
může být v závislosti na podmínkách používání
kratší.)
Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
infračerveného dálkového ovladače. Nahraďte
baterii novou lithiovou baterií CR2025. Při použití
jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo
výbuchu.
stranou + nahoru
2
c
1
Poznámky k používání lithiových baterií
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
V p ípad špatného zacházení m ž e baterie
explodovat.
Nenabíjejte baterii, nerozebírejte baterii ani
neházejte baterii do ohn .
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejnou proudovou hodnotou,
jaká je uvedena na originální
pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky,
zkontrolujte připojení napájení
a vyměňte pojistku. V případě,
že se pojistka po výměně opět
přetaví, může jít o vnitřní
závadu. V takovém případě
požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Pojistka (10 A)
2
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a čelním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte přední panel (strana 4)
a očistěte konektory vatovým tampónem
namočeným v alkoholu. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít
k poškození konektorů.
Vlastní přístroj
Zadní plocha čelního
panelu
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů motor vozidla a vyjměte klíček ze spínací
skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
Vyjměte přístroj ven.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně, až
správně zapadnou.
Háčky směřují
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj částečně ven z místa
upevnění.
Vyjmutí přístroje
1
Sundejte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 4).
2 Zahákněte uvolňovací klíče za ochranný
rámeček.
Technické údaje
Část přehrávače disků CD
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Uvolňovací klíče natočte
podle obrázku.
3 Tahem za uvolňovací klíče odejměte
ochranný rámeček.
Část tuneru
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Užitná citlivost: 9 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 - 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Část výkonového zesilovače
Výstupy: výstupy pro reproduktory
(konektory s pojistkou)
Impedance reprosoustav: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 50 W × 4 (při 4 ohmech)
17CZ
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektor (přepínatelný přední,
subwoofer/zadní)
Výstupní konektor pro Subwoofer (mono)
Zdířka pro ovládání automatické (motorové)
antény
Zdířka pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Zdířka pro ovládání telefonu (ATT)
Zdířka pro ovládání podsvícení
Vstupní zdířka pro ovládání sběrnice BUS
Zdířka pro vstup ovládání audio sběrnice BUS/
Konektor AUX IN
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor pro anténu
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Hloubky: ±8 dB při 100 kHz
Výšky: ±8 dB při 10 kHz
Fyziologická korekce:
+8 dB při 100 kHz
+2 dB při 10 kHz
Napájení: autobaterie 12 V stejnosměrné
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: přibližně 178 × 50 × 182 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: přibližně 182 × 53 × 161 mm
(š/v/h)
Hmotnost: přibližně 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Infračervený dálkový ovladač RM-X151
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Pouzdro na přední panel (1)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Otočný dálkový ovladač: RM-X4S
Kabel sběrnice BUS (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Měnič CD (10 disků): CDX-757MX
Měnič CD (6 disků): CDX-T70MX, CDX-T69
Měnič MD (6 disků): MDX-66XLP
Volič zdroje: XA-C30
Přepínač zdroje signálu AUX-IN: XA-300
Americké a zahrani ní patenty licencované
spole ností Dolby Laboratories
Poznámka
Tento přístroj nemůže být připojen k digitálnímu
předzesilovači nebo k ekvalizéru, který je kompatibilní
se sběrnicí Sony BUS.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka
(více než 80 %).
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• VOC (Volatile Organic Compound) - pro potisk
•
18CZ
obalů je používaný inkoust založený na volném
rostlinném oleji.
Pro výplně v balení není používána polystyrénová
pěna.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet,
prosím zkontrolujte zapojení přístroje a provozní
postupy.
Všeobecné údaje
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže je
všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Nevysouvá se automatická (motorová) anténa.
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo Telephone
ATT (ztlumení při příjmu telefonního hovoru, když je
připojen kabel rozhraní telefonu v automobilu
do zdířky ATT).
• Poloha ovladače vyvážení předních - zadních kanálů
(FAD) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
• Měnič CD není kompatibilní s formátem disku
(MP3/ATRAC CD).
t Přehrávejte pomocí Sony MP3 kompatibilního
měniče CD, nebo tohoto přístroje.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 12).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Pojistka je přepálená.
Při přepínání klíče zapalování vzniká hluk.
Kabely autorádia nejsou připojeny správně
ke konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji
nic neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto
- „Dimmer-on” (strana 12).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
t Opět stiskněte a podržte tlačítko (OFF), až se
displej rozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 17).
Nepracuje DSO.
V závislosti na typu interiéru vozidla nebo druhu
hudby, nemusí mít DSO žádaný účinek.
Přehrávání CD/MD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo špatně.
Disk se nepřehrává.
• Znečištěný nebo vadný disk.
• Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro poslech
hudby (strana 15).
Nelze přehrávat soubory MP3.
Disk není v kompatibilním formátu a verzi MP3
(strana 15).
U souborů MP3 trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session.
– disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem, jako
je SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není
možné přehrávat.
Informace na displeji se neposunují.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je
to možné.
• „A.SCRL” není nastaveno na vypnuto.
t Nastavte „A.SCRL-ON” (strana 12) nebo
stiskněte (SCRL) na infračerveném dálkovém
ovladači.
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části automobilu.
• Znečištěný nebo vadný disk.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
Na displeji zdroje se neobjevuje „MS” nebo
„MD” při současném připojení MGS-X1
a měniče MD.
Přístroj považuje MGS-X1 za MD přehrávač.
t Stiskněte (SOURCE), až se objeví „MS” nebo
„MD”, potom stiskněte opakovaně (MODE).
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Zapojte napájecí vodič motorové antény (modrý)
nebo napájecí vodič elektrického příslušenství
vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního
zesilovače ve voze (pouze tehdy, pokud je vaše
vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW
v zadním nebo bočním skle).
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
• Když je zapnutý režim DSO, je zvuk občas
omezován šumem.
t Nastavte režim DSO na „OFF” (strana 7).
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné automatické ladění stanic.
• Režim lokálního vyhledávání je nastaven na „on”.
t Nastavte „Local-off” (strana 12).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte „Mono-on” (strana 12).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte „Mono-off” (strana 12).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání SEEK.
Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý signál.
t Vypněte TA (strana 9).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (strana 9).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
V režimu PTY se zobrazí indikace „- - - - - - - -.”
• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Chybová hlášení/zprávy
Blank*1
Na MD nejsou zaznamenány skladby MD.*2
t Přehrávejte MD se zaznamenanými skladbami.
Error*1
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*2
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
19CZ
Failure
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovače.
t Podívejte se do instalační příručky tohoto přístroje
a zkontrolujte zapojení.
Load
Měnič načítá disk.
t Počkejte na dokončení načtení.
Local Seek +/–
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF
Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní
frekvence.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) +/–, když bliká jméno
stanice. Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (Identifikace programu)
(zobrazuje se „PI SEEK”).
NO Data
Všechna vlastní jména byla vymazána nebo není žádné
uloženo.
NO Disc
V měniči CD/MD není vložen disk.
t Vložte disk do měniče.
NO Disc Name
Ve stopě není zapsáno jméno disku.
NO Group Name
Ve skladbě nejsou zapsány názvy skupiny.
NO ID3 Tag
V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace
v ID3.
NO Info
V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nejsou zapsány
žádné textové informace.
NO Magazine
V měniči CD není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do měniče.
NO Music
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte do přístroje hudební CD nebo MP3 disk.
NO TP
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem.
NO Track Name
Ve stopě není zapsáno jméno skladby.
Not Read
Přistroj nenačetl informace o disku.
t Načtěte disk, potom jej vyberte v seznamu.
Not Ready
Víko měniče MD je otevřeno nebo není správně
vložen MD.
t Zavřete víko nebo vložte správně MD.
Offset
Mohlo dojít k výskytu interní závady.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
20CZ
Read
Přístroj načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se spustí
automaticky. Může to trvat až jednu minutu
v závislosti na struktuře disku.
RESET (obnovení původních hodnot)
Přehrávač CD a měnič CD/MD nepracuje z důvodu
nějakého problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
„
” nebo „
”
Při rychlém posunu ve skladbě dopředu nebo dozadu
jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
„ ”
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
*1 Pokud se během přehrávání CD nebo MD objeví
chyba, číslo disku CD nebo MD se neobjeví na
displeji.
*2 Číslo disku způsobuje chybu, která se objevuje
na displeji.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste disk, který
jste používali při vzniku problému sebou.
21CZ
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising